Agama Islam

Kelompok 2 : Aufrandra Cakra W. (1106070092) Danang Widianto M (1106016544) Kukuh Yudiarto (1106069733) Lutfiah Aswin ( Nuke Ferdilia P. (1106069765)

. dan bernilai abadi.Alquran sebagai Pedoman Hidup  Al-Qur'an adalah wahyu Allah yang berfungsi sebagai mu'jizat bagi Rasulullah Muhammad SAW sebagai pedoman hidup bagi setiap Muslim dan sebagai penyempurna terhadap kitab-kitab Allah yang sebelumnya.

Bersifat syumuliah. antara lain : 1. yaitu lengkap menyangkut semua aspek kehidupan 4. tidak dapat dipalsukan oleh manusia . Kitab suci Al-Quran mempunyai banyak keistimewaa. Berlaku untuk seluruh umat manusia 3. dan dihafalkan 5. dibaca. bukan buatan Muhammad saw 2. Dijamin asli oleh Allah swt. Mudah dipelajari. Berasal dari Allah SWT.

5. 3.Organisasi-organisasi Islam di Indonesia 1. Serikat Dagang Islam (SDI) (1905-1912) Serikat Islam (SI) (1912-1923) Partai Serikat Islam (PSI) (1923-1929) Muhammadiyah (1912-sekarang) Nadhatul Ulama (NU) (1926-sekarang) . 4. 2.

pergaulan bebas dan masih banyak yang lainnya. . Pada saat ini umat Islam tidak peduli lagi dengan Islam dan peradabannya dan lebih senang mengikuti dunia dan gaya hidup barat yang sekuler.Keadaan Umat Islam di Masa Sekarang  Umat Islam di masa sekarang berada pada salah satu masa terburuknya. minum khamr jadi kegemaran. suap-menyuap hal biasa. Semakin memasuki era globlalisasi dan modernisasi aturan-aturan Islam semakin banyak dilanggar oleh umatnya. judi menjadi-jadi. Umat Islam saat ini lebih senang melalukan hal-hal yang dilarang oleh agama seperti perzinaan merajalela.

karena perbuatannya sendiri. Peringatkanlah (mereka) dengan Al-Quran itu agar masing-masing diri tidak dijerumuskan ke dalam neraka.” . Dan jika ia menebus dengan segala macam tebusanpun. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka.Akibat Melalaikan Agama  Dalam surat Al An’aam : 70. niscaya tidak akan diterima itu daripadanya. Allah berfirman : “Dan tinggalkan lah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Tidak akan ada baginya pelindung dan tidak pula pemberi syafa’at selain daripada Allah. Bagi mereka (disediakan) minuman dari air yang sedang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful