Agama Islam

Kelompok 2 : Aufrandra Cakra W. (1106070092) Danang Widianto M (1106016544) Kukuh Yudiarto (1106069733) Lutfiah Aswin ( Nuke Ferdilia P. (1106069765)

dan bernilai abadi.Alquran sebagai Pedoman Hidup  Al-Qur'an adalah wahyu Allah yang berfungsi sebagai mu'jizat bagi Rasulullah Muhammad SAW sebagai pedoman hidup bagi setiap Muslim dan sebagai penyempurna terhadap kitab-kitab Allah yang sebelumnya. .

 Kitab suci Al-Quran mempunyai banyak keistimewaa. Mudah dipelajari. yaitu lengkap menyangkut semua aspek kehidupan 4. Berlaku untuk seluruh umat manusia 3. tidak dapat dipalsukan oleh manusia . bukan buatan Muhammad saw 2. Bersifat syumuliah. antara lain : 1. Dijamin asli oleh Allah swt. dan dihafalkan 5. dibaca. Berasal dari Allah SWT.

4. Serikat Dagang Islam (SDI) (1905-1912) Serikat Islam (SI) (1912-1923) Partai Serikat Islam (PSI) (1923-1929) Muhammadiyah (1912-sekarang) Nadhatul Ulama (NU) (1926-sekarang) . 5.Organisasi-organisasi Islam di Indonesia 1. 3. 2.

judi menjadi-jadi. Semakin memasuki era globlalisasi dan modernisasi aturan-aturan Islam semakin banyak dilanggar oleh umatnya. minum khamr jadi kegemaran. Umat Islam saat ini lebih senang melalukan hal-hal yang dilarang oleh agama seperti perzinaan merajalela.Keadaan Umat Islam di Masa Sekarang  Umat Islam di masa sekarang berada pada salah satu masa terburuknya. suap-menyuap hal biasa. pergaulan bebas dan masih banyak yang lainnya. . Pada saat ini umat Islam tidak peduli lagi dengan Islam dan peradabannya dan lebih senang mengikuti dunia dan gaya hidup barat yang sekuler.

Akibat Melalaikan Agama  Dalam surat Al An’aam : 70. Tidak akan ada baginya pelindung dan tidak pula pemberi syafa’at selain daripada Allah. Peringatkanlah (mereka) dengan Al-Quran itu agar masing-masing diri tidak dijerumuskan ke dalam neraka. Bagi mereka (disediakan) minuman dari air yang sedang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu. niscaya tidak akan diterima itu daripadanya. Allah berfirman : “Dan tinggalkan lah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia.” . Dan jika ia menebus dengan segala macam tebusanpun. karena perbuatannya sendiri. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful