Agama Islam

Kelompok 2 : Aufrandra Cakra W. (1106070092) Danang Widianto M (1106016544) Kukuh Yudiarto (1106069733) Lutfiah Aswin ( Nuke Ferdilia P. (1106069765)

dan bernilai abadi.Alquran sebagai Pedoman Hidup  Al-Qur'an adalah wahyu Allah yang berfungsi sebagai mu'jizat bagi Rasulullah Muhammad SAW sebagai pedoman hidup bagi setiap Muslim dan sebagai penyempurna terhadap kitab-kitab Allah yang sebelumnya. .

antara lain : 1. Kitab suci Al-Quran mempunyai banyak keistimewaa. Berasal dari Allah SWT. Mudah dipelajari. dan dihafalkan 5. bukan buatan Muhammad saw 2. tidak dapat dipalsukan oleh manusia . dibaca. Bersifat syumuliah. Dijamin asli oleh Allah swt. yaitu lengkap menyangkut semua aspek kehidupan 4. Berlaku untuk seluruh umat manusia 3.

Organisasi-organisasi Islam di Indonesia 1. 2. Serikat Dagang Islam (SDI) (1905-1912) Serikat Islam (SI) (1912-1923) Partai Serikat Islam (PSI) (1923-1929) Muhammadiyah (1912-sekarang) Nadhatul Ulama (NU) (1926-sekarang) . 5. 3. 4.

Pada saat ini umat Islam tidak peduli lagi dengan Islam dan peradabannya dan lebih senang mengikuti dunia dan gaya hidup barat yang sekuler.Keadaan Umat Islam di Masa Sekarang  Umat Islam di masa sekarang berada pada salah satu masa terburuknya. Semakin memasuki era globlalisasi dan modernisasi aturan-aturan Islam semakin banyak dilanggar oleh umatnya. suap-menyuap hal biasa. . judi menjadi-jadi. minum khamr jadi kegemaran. pergaulan bebas dan masih banyak yang lainnya. Umat Islam saat ini lebih senang melalukan hal-hal yang dilarang oleh agama seperti perzinaan merajalela.

Akibat Melalaikan Agama  Dalam surat Al An’aam : 70. niscaya tidak akan diterima itu daripadanya. Dan jika ia menebus dengan segala macam tebusanpun. Allah berfirman : “Dan tinggalkan lah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia.” . Bagi mereka (disediakan) minuman dari air yang sedang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu. Tidak akan ada baginya pelindung dan tidak pula pemberi syafa’at selain daripada Allah. karena perbuatannya sendiri. Peringatkanlah (mereka) dengan Al-Quran itu agar masing-masing diri tidak dijerumuskan ke dalam neraka. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful