Agama Islam

Kelompok 2 : Aufrandra Cakra W. (1106070092) Danang Widianto M (1106016544) Kukuh Yudiarto (1106069733) Lutfiah Aswin ( Nuke Ferdilia P. (1106069765)

Alquran sebagai Pedoman Hidup  Al-Qur'an adalah wahyu Allah yang berfungsi sebagai mu'jizat bagi Rasulullah Muhammad SAW sebagai pedoman hidup bagi setiap Muslim dan sebagai penyempurna terhadap kitab-kitab Allah yang sebelumnya. dan bernilai abadi. .

Mudah dipelajari. dan dihafalkan 5. yaitu lengkap menyangkut semua aspek kehidupan 4. bukan buatan Muhammad saw 2. antara lain : 1. Dijamin asli oleh Allah swt. Berlaku untuk seluruh umat manusia 3. Bersifat syumuliah. tidak dapat dipalsukan oleh manusia . Berasal dari Allah SWT. dibaca. Kitab suci Al-Quran mempunyai banyak keistimewaa.

Organisasi-organisasi Islam di Indonesia 1. 2. 5. 4. Serikat Dagang Islam (SDI) (1905-1912) Serikat Islam (SI) (1912-1923) Partai Serikat Islam (PSI) (1923-1929) Muhammadiyah (1912-sekarang) Nadhatul Ulama (NU) (1926-sekarang) . 3.

Umat Islam saat ini lebih senang melalukan hal-hal yang dilarang oleh agama seperti perzinaan merajalela. minum khamr jadi kegemaran. Semakin memasuki era globlalisasi dan modernisasi aturan-aturan Islam semakin banyak dilanggar oleh umatnya. . Pada saat ini umat Islam tidak peduli lagi dengan Islam dan peradabannya dan lebih senang mengikuti dunia dan gaya hidup barat yang sekuler. pergaulan bebas dan masih banyak yang lainnya.Keadaan Umat Islam di Masa Sekarang  Umat Islam di masa sekarang berada pada salah satu masa terburuknya. suap-menyuap hal biasa. judi menjadi-jadi.

Allah berfirman : “Dan tinggalkan lah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. karena perbuatannya sendiri.Akibat Melalaikan Agama  Dalam surat Al An’aam : 70. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka. Peringatkanlah (mereka) dengan Al-Quran itu agar masing-masing diri tidak dijerumuskan ke dalam neraka. Tidak akan ada baginya pelindung dan tidak pula pemberi syafa’at selain daripada Allah. Bagi mereka (disediakan) minuman dari air yang sedang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu.” . niscaya tidak akan diterima itu daripadanya. Dan jika ia menebus dengan segala macam tebusanpun.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.