Pengenalan,definisi,komponen,dan konsep pendidikan alam sekitar

Pendidikan Alam Sekitar : Kepentingannya dalam pembangunan Negara

Pengenalan

Pendidikan berkaitan alam sekitar penting bagi meningkatkan kesedaran tentang dan kualiti alam sekitar. Pendidikan Alam Sekitar membantu generasi masa hadapan untuk mengawal kehidupan mereka dan memakmurkan masa hadapan. Satu cara untuk menjalankan pendidikan alam sekitar ialah dengan mengintegrasikan pendidikan alam sekitar dalam pengajaran di bilik darjah. Dalam konteks Malaysia, perkara ini sudah pun diperkenalkan secara rasmi pada tahun 1998 dengan terbitnya Buku Panduan Guru Pendidikan Alam Sekitar merentas Kurikulum untuk sekolah rendah dan menengah oleh Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia. Walau bagaimanapun, Pendidikan Alam Sekitar tidak terhad di dalam proses pengajaran dan pembelajaran di kelas sahaja dan perlu dilihat sebagai suatu bidang pendidikan yang merentas kurikulum dan kokurikulum. Definisi Pendidikan Alam Sekitar adalah dimensi baru dalam sistem pendidikan yang terhasil di atas kerumitan dan keperluan yang mendesak terhadap masalah alam sekitar. (MUTHOKA, 1985) Pendidikan Alam Sekitar adalah bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kefahaman seseorang mengenai bagaimana dunia berfungsi dan perkaitannya dengan kehidupan untuk memupuk sikap positif untuk memilih cara hidup yang bertanggungjawab memelihara dan memulihara alam sekitar untuk mewujudkan satu ekosistem yang boleh menyokong kehidupan bersih,sihat,produktif,seimbang dan terjamin disamping (PUSAT PERKEMBANGAN

KURIKULUM DAN WORLD WIDE FUND FOR MALAYSIA, 1998)

Pendidikan adalah satu proses yang berpanjangan. Ia adalah cara untuk melihat tentang pelbagai kehidupan yang berkaitan belajar mengenalpasti kesan baik dan buruk terhadap fizikal dan tanggungjawab yang harus diterima terhadap aktiviti alam (HUGHES, 1977) Pengenalan komponen alam sekitar Komponen alam sekitar terdiri daripada empat bahagian iaitu (a) Biosfera (Sistem ekologi) - flora dan fauna (b) Litosfera (Sistem geomorfologi) - mineral dan tanah (c) Hidrosfera (sistem hidrologi) - air dan marin (d) Atmosfera (sistem atmosfera) - udara dan angin Sumber-sumber dari alam sekitar fizikal digunakan untuk aktiviti pembangunan ekonomi dan sosial.

A) Konsep Ekologi dan Ekosistem Ekologi ialah kajian tentang hubungan antara organisma hidup dengan alam sekitarnya. Contoh dalam ekosistem hutan banjir dan kemarau mempengaruhi populasi pengeluar dan pengguna. Mengkaji habitat organisma. Mengikut teori ekosistem terdapat kecenderungan bagi sesebuah ekosistem berkembang ke arah suatu keadaan yang stabil dan mantap supaya menjadi sebuah ekosistem yang matang. Proses menuju ke arah kestabilan dan kemantapan ini dinamakan sebagai sesaran. Apabila keadaan stabil dicapai makan tenaga dan bahan yang ada di dalam sebuah ekosistem digunakan dengan cekap dan optimum. Keseimbangan yang ingin dicapai dalam ekosistem ialah “keseimbangan dinamik” iaitu keseimbangan yang sentiasa berubah-ubah mengikut gangguan yang berlaku dalam sesebuah ekosistem. Keseimbangan ekosistem penting untuk kestabilannya berkekalan. Sebuah ekosistem yang tidak seimbang akan menimbulkan masalah. Ekosistem kajian unit-unit kecil dalam ekologi mengenai salingkaitan antara organisma dalam sesuatu ekosistem dan kaitannya dengan persekitaran. . Keseimbangan sesebuah ekosistem dicapai apabila input tenaga dan bahan yang masuk ke dalam ekosistem tersebut sama dengan output tenaga dan bahan yang keluar dari ekosistem tersebut. Contoh ekosistem sungai yang mengalami gangguan akan menyebabkan banjir atau kemarau.Keseimbangan Ekologi KESEIMBANGAN EKOLOGI Antara sifat semulajadi sesebuah ekosistem ialah mempunyai keupayaan pemulihan kendiri (self regulation) untuk sentiasa mencapai tahap kesimbangan.

kartografi. Ia berkait rapat dengan disiplin sains yang lain seperti fizik. Proses Geomorfologi Eksogenik Endogenik - Luluhawa Hakisan Gerakan Jisim Pengangkutan - Gerakan tektonik Lipatan kerak bumi Gelinciran Gempa bumi Gunung berapi Pemendapan • Proses endogenik menghasilkan bentuk muka bumi manakala proses eksogenik mengukir dan mengubah bentuk muka bumi . kimia. pedologi dan sebagainya. biologi. geologi. faktor dan bentuk di permukaan bumi secara saintifik.B) KONSEP GEOMORFOLOGI Ia berasal daripada bahasa Yunani:GEO = BUMI MORPHE = BENTUK LOGOS = ILMU / KAJIAN = KAJIAN BENTUK BUMI Geomorfologi merupakan bidang sains yang mengkaji interaksi antara proses.

http://www. Ia meliputi pelbagai proses fizikal dan simpanan. Kerpasan Air Bawah Tanah . Imbangan air Imbangan air merupakan keseimbangan antara jumlah air yang diterima bersamaan dengan jumlah air yang keluar ke atmosfera.gas dan pepejal) dan melalui pelbagai ruang di bumi secara berterusan.classzone.com/ C) KONSEP SISTEM HIDROLOGI Kitaran hidrologi Fasa-fasa pertukaran air dalam pelbagai bentuk(cecair.

Berlaku pemisahan elektron bercas negatif daripada atom oksigen dan molekul nitrogen.” STRUKTUR ATMOSFERA Struktur Atmosfera terbahagi kepada empat iaitu: i) ii) iii) iv) Termosfera Mesosfera Stratosfera Troposfera Ciri Termosfera/ionosfera Suhu meningkat mengikut ketinggian sehingga 1000˚C. warna dan rasa yang berada di atas permukaan bumi disebabkan oleh tarikan daya graviti bumi. perubahan air tanah. Kurangan air (air negatif) Lebihan air / imbangan air positif bermaksud jumlah kerpasan yang diterima kurang daripada jumlah sejat peluhan. larian permukaan dan simpanan. . D) KONSEP SISTEM ATMOSFERA Atmosfera ialah satu lapisan nipis gas tanpa bau. larian permukaan dan simpanan.Lapisan paling bawah dipenuhi dengan gas nitrogen dan molekul oksigen. Penting untuk telekomunikasi.proses-proses dalam Imbangan air Sejatan Larian Permukaan Sejatpeluhan Lebihan air (air positif) Lebihan air / imbangan air positif bermaksud jumlah kerpasan yang diterima melebihi jumlah sejat peluhan. perubahan air tanah.

Tindakan unsur-unsur cuaca ini telah mewujudkan pelbagai bentuk permukaan bumi yang sentiasa berubah tanpa mengira masa dan tempat. Mencorakkan kontur permukaan bumi Kejadian cuaca seperti angin.5˚C bagi setiap 1000m. Mengandungi gas ozon. meliputi 25 % daripada jisim bumi.penyokong kepada semua kehidupan di permukaan bumi. suhu berkurangan mengikut ketinggian sehingga -90˚C. tidak mengandungi awan atau cuaca. Lapisan ini sangat kering. Ciri Troposfera Ketebalan kira-kira 8 km.Ciri Mesosfera Ketinggian sehingga 80 km. Di kawasan ini wujud awan noktilusen. Pengurangan suhu 6. Perdagangan / rekreasi . Bahan meteor mula terbakar di sini Ciri Stratosfera Ketinggian sehingga 50 km. 1. 3. suhu bertambah secara perlahan-lahan mengikut ketinggian. 2. Kepada Biologi Oksigen . Kekayaan semula jadi Perlombongan logam dan simpanan bijih dikaitkan dengan pengumpulan bahan logam melalui tindakan kimia air hujan ke dalam batuan. hujan dan larian air.Kawasan terdapatnya perubahan iklim dan cuaca.Kebanyakkan bahan meteor memasuki lapisan ini. PERANAN ATMOSFERA Perana Atmosfera terbahagi kepada lima bahagian iaitu. 4.

pelajar dapat mempertingkatkan pengetahuan. Salah satu perancangan jangka panjang yang diambil ialah mendidik masyarakat terutama pelajar supaya peka dan bertanggungjawab terhadap isu-isu alam sekitar melalui pendidikan alam semulajadi. kemahiran serta sikap tanggungjawab terhadap alam semulajadi secara pro-aktif dan berperanan. 5. Satu cara untuk menjalankan pendidikan alam sekitar ialah dengan mengintegrasikan pendidikan alam sekitar dalam pengajaran di bilik darjah. Salah satu tindakan yang telah dipersetujui adalah perancangan serta perlaksanaan satu program pendidikan yang berkesan bagi meningkatkan kesedaran orang ramai terhadap kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Keseimbangan ekosistem telah terganggu akibat degradasi alam yang menimbulkan pelbagai isu alam sekitar seperti pemusnahan hutan. hakisan kepupusan sepsis dan lain lain. KONSEP PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Pendidikan berkaitan alam sekitar penting bagi meningkatkan kesedaran tentang dan kualiti alam sekitar. Manusia perlu menyesuaikan diri dengan setiap perubahan yang ekstrem agar tidak mengalami kesan perubahan tersebut. . Alam semulajadi boleh diertikan sebagai alam ciptaan Tuhan yang meliputi aspek yang terdapat di sekeliling manusia yang wujud secara semulajadi. pencemaran kesan rumah kaca. Alam semulajadi boleh dilihat sebagai semua komponen semulajadi di mana semua hidupan tinggal dan berinteraksi antara satu sama lain dalam keseimbangan.Pedagang pada zaman dahulu menggunakan kapal layar yang memerlukan tiupan angin. Melalui program ini. Pendidikan Alam Sekitar membantu generasi masa hadapan untuk mengawal kehidupan mereka dan memakmurkan masa hadapan. Isu-isu ini telah mendorong pihak pemimpin untuk bertindak secara bersama bagi memperbaiki kualiti alam sekitar. Membentuk dan menpengaruhi cuaca Atmosfera bumi sentiasa mengalami perubahan secara berterusan.

nilai dan sikap. Untuk mencapai keberkesanan pendidikan alam sekitar dan pembangunan hendaklah dikendalikan dengan mengambil kira persekitaran biologi. berasaskan bukti saintifik yang paling tepat dan punca-punca pengetahuan lain yang sesuai. kemahiran dan tingkah laku yang konsisten dengan pembangunan mapan dan untuk keberkesanan penglibatan awam dalam membuat keputusan. Semua elemen ini hendaklah digabungkan dalam semua disiplin dan menggunakan kaedah formal dan tidak formal dan cara berkomunikasi yang berkesan. daripada peringkat umur sekolah rendah dan tadika hingga kepada setiap orang dewasa. Selain itu ianya juga bertujuan untuk mencapai kesedaran alam sekitar dan pembangunan di dalam semua sektor masyarakat di peringkat sedunia secepat mungkin. Ianya juga penting untuk mencapai kesedaran alam sekitar dan etika. dan memberi penekanan khas kepada latihan lanjutan untuk pembuat keputusan di semua peringkat.Kepentingan Pendidikan Pendidikan adalah penting untuk mempertingkatkan pembangunan mapan dan memperbaiki keupayaan manusia untuk menangani isu-isu alam sekitar dan pembangunan. Selain itu ianya juga bertujuan untuk meningkatkan konsep persepaduan alam sekitar dan pembangunan di dalam semua program pendidikan. Pendidikan formal dan tidak formal adalah penting untuk menukar sikap manusia agar mereka mempunyai keupayaan untuk menilai dan menghadapi kepekaan mereka terhadap pembangunan mapan. sosio ekonomi yang dinamik. dan juga kerohanian. . pembangunan manusia. Alam sekitar dan pembangunan perlu digabungkan sebagai komponen penting dalam pembelajaran. fizikal. Pendidikan yang dimaksudkan ini juga adalah dengan tujuan untuk berusaha mencapai perolehan pendidikan alam sekitar dan pembangunan. khasnya analisa ke atas punca isu-isu alam sekitar dan pembangunan yang utama dalam konteks tempatan. yang dikaitkan dengan pendidikan sosial.

Begitu juga dengan jalan penyelesaian yang diambil terhadap masalah alam sekitar yang timbul tidak seharusnya bertujuan untuk memenuhi tuntutan lahiran dan fizikal manusia yang tidak terbatas itu sahaja. Dengan berbekalkan kesedaran inilah maka segala tindakan atau aktiviti yang diambil terhadap alam sekitar adalah merupakan sebahagian daripada usaha untuk mengingatkan manusia dalam menyempurnakan tanggungjawabnya sebagai khalifah di mukabumi. kita tidak mahu kemajuan sains dan teknologi yang dikecapi selama ini hanya bertujuan untuk melayani kehendak nafsu manusia semata-mata. Dalam masa yang sama. salah satu aspek lagi yang penting untuk dikemukakan kepada masyarakat ialah latihan. Latihan adalah salah satu alat penting untuk membangunkan sumber manusia dan memudahkan peralihan ke arah dunia yang lebih mapan. Kesimpulan Sebagai seorang yang beriman. Adalah perlu untuk meningkatkan kepekaan awam terhadap masalah alam sekitar dan pembangunan dan melibatkan mereka dalam penyelesaian masalah dan menggalakkan sikap bertanggungjawab dan motivasi dan komitmen terhadap pembangunan mapan. . Selain daripada meningkatkan kesedaran. program latihan hendaklah meningkatkan kesedaran dalam isu-isu alam sekitar dan pembangunan sebagai proses pembelajaran dua hala.Di samping itu kita juga menyedari bahawa terdapat kekurangan dalam kesedaran dalam aktivitiaktiviti manusia dengan alam sekitar akibat maklumat yang tidak mencukupi dan tidak tepat. Negara-negara membangun khasnya kurang mempunyai teknologi dan kepakaran. Ianya hendaklah menumpukan kepada usaha untuk mengisi dan meningkatkan pengetahuan dan kemahiran yang akan membantu individu mendapatkan pekerjaan dan melibatkan diri dalam kerja yang berkaitan dengan alam sekitar dan pembangunan.

WARGA ALAM SEKITAR Sikap dan tingkah laku terhadap alam sekitar ini harus disemai bermula dari bangku sekolah lagi. kejadian tsunami dan sebagainya. Semua yang berlaku di atas adalah akibat kurangnya kesedaran manusia terhadap penjagaan alam sekitar. persekitaran yang baik bergantung kepada masyarakat atau warga dunia dan kita merupakan warga dunia yang menjadi sebahagian daripada alam sekitar. . 1999). Menurut Moroye (2005). sekolah menjadi salah satu cara utama menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan alam sekitar. tanah runtuh di Bukit Antarabangsa. pelajar hari ini yang merupakan bakal pemimpin masa hadapan seharusnya memulakan amalan-amalan murni alam sekitar kerana nasib alam sekitar yang akan didiami pada masa depan bergantung kepada mereka. Menurut Rosnani (2007). Pemikiran manusia harus diubah daripada sikap mementingkan diri (anthropocentric) kepada berfokuskan alam sekitar (ecocentric) (Callicott. jalan terbaik ialah memberi kesedaran kepada masyarakat untuk mengubah sikap dan amalan mereka terhadap alam sekitar. 2000. Indonesia. Segala aktiviti dan amalan harian manusia akan memberi kesan kepada alam sekitar. kebakaran hutan di Australia. Oleh itu. Setiap hari kita mendengar berita berkenaan kemusnahan alam sekitar seperti banjir lumpur di Lapindo. Maksud warga alam sekitar Seluruh manusia yang hidup di alam ini bertanggungjawab untuk menjaga alam sekitar. Ini adalah kerana alam sekitar mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan kehidupan manusia. Menurut Grove (2002). akibat daripada kemusnahan ini ialah kematian ribuan manusia di seluruh dunia. Pelajar yang dididik dengan amalanamalan murni alam sekitar akhirnya akan menjadi Warga Alam (Environmental Citizen) yang sentiasa sensitive terhadap isu-isu alam sekitar. Menurut Hungerford et al.Ini adalah kerana sikap terhadap alam sekitar mempengaruhi tingkah laku seseorang terhadap alam sekitar. Knapp. (1988).

tersentuh dengan isu-isu alam sekitar dan mempunyai perasaan bertanggungjawab untuk menyelesaikan masalah-masalah alam sekitar (Era Hijau. berpengetahuan. Menurut Arbaat (2008). berkemahiran dan melibatkan diri dalam menanggani isu-isu alam sekitar. pelajar hari ini yang merupakan bakal pemimpin masa hadapan seharusnya memulakan amalan-amalan murni alam sekitar kerana nasib alam sekitar yang akan didiami pada masa depan bergantung kepada mereka. Ini bermakna.seseorang itu perlu: i) ii) iii) iv) Melalui pendidikan Alam Sekitar Memeriksa amalan-amalan terhadap alam sekitar Menyumbangkan masa atau kewangan untuk kepentingan alam sekitar Mengetahui dan mempunyai maklumat tentang isu-isu alam sekitar dan memainkan peranan yang penting dalam membuat keputusan. v) Melengkapkan diri dengan pengetahuan berkenaan strategi dan tindakan ke atas alam sekitar Inilah yang menjadi matlamat utama pendidikan alam sekitar iaitu untuk melengkapkan seseorang dengan pengetahuan asas alam sekitar seterusnya bertindak sebagai Warga Alam(Environment Citizen). Untuk menjadi warga alam . Pelajar yang dididik dengan amalan-amalan murni alam sekitar akhirnya akan menjadi Warga Alam (Environmental Citizen) yang sentiasa sensitif terhadap isu-isu alam sekitar.Sikap dan tingkah laku terhadap alam sekitar ini harus disemai bermula dari bangku sekolah lagi. Warga Alam (Environmental citizen) bermaksud seseorang yang menjadi ahli dalam kumpulan alam sekitar atau mengambil bahagian dalam aktiviti-aktiviti alam sekitar dalam sesuatu jangkamasa. . Menurut Rosnani (2007). Menurut Moroye (2005). sekolah menjadi salah satu cara utama menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan alam sekitar. seseorang Warga Alam itu adalah individu yang bertanggungjawab terhadap alam sekitar dan mengambil bahagian yang aktif untuk menyelesaikan masalah alam sekitar pada peringkat individu atau masyarakat. objektif utama pendidikan alam sekitar ialah untuk melahirkan masyarakat yang sedar. 2007).

i) Memberikan ceramah sekiranya diminta oleh Jabatan dan j) Menjalankan tugas lain yang diarahkan dari semasa ke semasa. Perlembagaan Negeri-Negeri dan undang-undang lain. Berikut adalah fungsi jabatan alam sekitar. Berikut adalah fungsi jabatan perhutanan.BADAN KERAJAAN ALAM SEKITAR JABATAN ALAM SEKITAR Ia merupakan satu jabatan yang memberi nasihat perundangan kepada Jabatan yang selaras dengan Perlembagaan Persekutuan dan di mana sesuai. c) Menyemak perjanjian dan dokumen perundangan yang lain yang berkaitan dengan Jabatan. Mengutip / memungut hasil hutan. f) Menjalankan pendakwaan di mahkamah bagi kes tertentu. . g) Mewakili kerajaan/Jabatan dalam kes sivil. Selain itu. h) Menghadiri mesyuarat berkenaan dengan hal ehwal Jabatan. JABATAN PERHUTANAN Jabatan ini merupakan salah satu badan yang mengawal dan melindungi alam sekitar. Menguatkuasakan undang-undang dan kaedah-kaedah hutan. i) ii) iii) iv) Menyelia kegiatan pembalakan. d) Meneliti Memorandum Jemaah Menteri. e) Memberikan arahan bagi penyiasatan kes-kes di bawah bidang kuasa Jabatan. menasihati Jabatan berasaskan undang-undang antarabangsa dengan mengambil kira kepentingan Negara dari segi kedudukan Malaysia di dalam masyarakat antarabangsa. Menyelia penubuhan dan perjalanan industri berasaskan kayu. dan juga mengambil kira dasar Kerajaan dan kepentingan awam. a) Memberi nasihat perundangan kepada Jabatan Alam Sekitar (Jabatan) selaras dengan Perlembagaan Persekutuan dan undang-undang lain yang berkaitan. hubungan dua hala dan hubungan pelbagai hala. b) Menggubal dan meminda undang-undang yang berada di bawah bidang kuasa Jabatan. jabatan ini juga melaksanan kerja-kerja dalam bidang undang-undang antarabangsa.

harta benda dan kawasan-kawasan pertanian serta menyediakan kemudahan rekreasi di sepanjang koridor sungai.projek pengurusan dan pembangunan sumber hutan serta pemulihan dan pemeliharaannya. ii)SALIRAN DAN TEBATAN BANJIR Mengkaji. merancang dan melaksanakan program pemeliharaan dan pemuliharaan sungai-sungai di Negeri Pahang bagi penduduk-penduduk luar bandar dan bandar dengan melindungi nyawa. mengendali dan menyelenggara kemudahan-kemudahan pengairan.v) Melaksanakan projek . dan menjalankan tugas-tugas pentadbiran hutan. khususnya bagi faedah sektor pekebun-pekebun dan petani-petani kecil. merancang dan melaksanakan kerja-kerja tebatan banjir di kawasan bandar bagi mengurangkan kejadian banjir yang berlaku di negeri ini bagi menjamin kesejahteraan hidup penduduk dan mengurangkan kerosakan harta benda. JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN i) PENGAIRAN DAN SALIRAN PERTANIAN Membangun. iii)KEJURUTERAAN SUNGAI Mengkaji. . saliran dan tebatan banjir serta menjalankan kerja pemeliharaan sungai bagi mendokong pembangunan dan kemajuan sektor pertanian.

semua permohonan LPS dan perkara-perkara lain yang terlibat dengan Enakmen Air. Melaksanakan kerja-kerja kejuruteraan awam / bangunan untuk lain-lain agensi di bawah Kementerian Pertanian dan Kementerian Alam Sekitar (NRE). BADAN BUKAN KERAJAAN ALAM SEKITAR SAHABAT ALAM MALAYSIA Sahabat Alam Malaysia (SAM) adalah sebuah badan bukan kerajaan (NGO) yang ditubuhkan pada tahun 1977. vi)KHIDMAT NASIHAT DAN SOKONGAN Memberi ulasan terhadap Permohonan Pembangunan Tanah (PPT). termasuk tukar syarat/pecah sempadan tanah. Sahabat Alam Malaysia (SAM) merupakan sebuah NGO di Malaysia yang sangat prihatin dengan nasib flora dan fauna daripada ancaman manusia. Menjalankan kerja-kerja mengawal dan mencegah hakisan pantai. v)HIDROLOGI DAN SUMBER AIR Mengumpul data hidrologi diseluruh negeri bagi memenuhi keperluan pembangunan dan pengurusan sumber air yang dikendalikan oleh pelbagai jabatan dan agensi kerajaan.iv)KEJURUTERAAN PANTAI Memungut data-data mengenai kejuruteraan pantai untuk mengesan hakisan dan bagi kegunaan pelbagai jabatan dan agensi kerajaan dalam perancangan dan rekabentuk projek-projek spesifik dan untuk tujuan penyelidikan. . Perjuangan SAM adalah untuk memelihara alam yang dianugerah dan diamanahkan oleh Tuhan daripada dieksploitasi dan dimusnahkan oleh kegiatan manusia dalam pelbagai bentuk atas nama pembangunan dan kemajuan.

Brazil. Dalam masa yang sama. . MNS) adalah satu badan bukan kerajaan yang tidak berasaskan keuntungan bagi pencinta alam sekitar di Malaysia. badan ini menguruskan beberapa pusat kajian alam sekitar yang terkenal di Malaysia seperti Taman Alam Kuala Selangor. Cawangan Singapura persatuan ini telah menamakan dirinya semula sebagai Pencinta Alam (Singapura) ataupun Nature Society (Singapore) pada tahun 1991. Pusat Pendidikan Persekitaran MNS-BOH dan rancangan-rancangan pembelajaran di Rimba Ilmu di Universiti Malaya dan di Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM). MNS berpusat di Bukit Persekutuan di Kuala Lumpur. Institut ini memenuhi aspirasi universiti seperti mana yang telah dicapai semasa Persidangan Alam Sekitar dan Pembangunan Persatuan Bangsa-bangsa Bersatu (United Nations Conference on Environment and Development -UNCED) yang telah berlangsung di Rio de Janeiro. Persatuan ini telah ditubuhkan sebagai Persatuan Pencinta Alam Malaya (Malayan Nature Society) pada tahun 1940.PERSATUAN PENCINTA ALAM MALAYSIA Persatuan Pencinta Alam Malaysia (Inggeris: Malaysian Nature Society. untuk kedua-dua pihak awam serta swasta. LESTARI juga ditubuhkan untuk menjadi pusat rujukan yang mempunyai berkemampuan dalam menangani isu-isu alam sekitar dan pembangunan. Fungsi pembangunan dioptimumkan untuk memajukan kapasiti sumber manusia melalui pembangunan kemahiran dan latihan. membantu kerajaan dalam memformulasikan polisi berdasrkan kajian dan penyelidikan yang menyeluruh dan seimbang. MNS merupakan badan/persatuan alam sekitar yang bergiat aktif dalam mengetengahkan isu-isu berkaiatan alam sekitar khususnya di Malaysia. Pembangunan Lestari Institut Alam Sekitar dan Pembangunan (LESTARI) ditubuhkan pada 1 Oktober 1994 sebagai salah satu institut pengajian multi disiplin dalam struktur Universiti Kebangsaan Malaysia. iaitu untuk memastikan objektif pembangunan lestari melalui penyelidikan dan pembangunan kapasiti.

Saintis. Dalam satu masyarakat lestari.175) . Salah satu dari cadangan pembangunan kelestarian oleh Malaysia ialah kelestarian dalam pendidikan atau Educational Sustainable Development (ESD). (m. jurutera dan ahli perniagaan perlulah bentuk teknologi dan merancang aktiviti ekonomi kea rah yang lebih sihat dan mapan tanpa memusnahkan persekitaran sedia ada.Pembangunan lestari bermaksud pembangunan atau perkembangan yang memenuhi keperluan semasa tanpa memusnahkan keperluan generasi akan dating (Bruntland Report. mereka adalah masyarakat yang sihat.s. It is a dynamic process which enables all people to realize their potential and improve their quality of life in ways simultaneously protect and enhances the earth’s support system”. Kelestarian merupakan satu paradigm pemikiran masa depan dengan aspek-aspek keseimbangan persekitaran.mempunyai equity dan assesibiliti kepada sumber-sumber dan kualiti kehidupan yang normal dalam satu eko-sisteem kepelbagaian biologi yang tidak dimusnahkan.1987). ESD telah menjadi salah satu saluran terpentong untuk mewujudkan kesedaran seterusnya membangunkan altruism dalam kalangan masyarakat Malaysia dan diharap pembangunan lestari ini akan menjadi kenyataan bukan hanya sekadar visi. Malaysia sebagai salah satu Negara yang menyokong pembangunan kelestarian dan telah memasukkan isu kelestarian persekitaran selaras dengan pembangunan ekonomi dalam perancangan Jangka Panjang Malaysia melalui “ Third Outline Perspective plan 2001-2010”. social dan ekonomi diambil kira dalam merancang pembangunan dan penaik tarafan kualiti kehidupan. PENDIDIKAN UNTUK PEMBANGUNAN LESTARI Pendidikan unutk pembangunan lestari merujuk kepada pembelajaran yang diperlukan untuk mengekal dan memperbaiki kualiti hidup unutk generasi masa depan. mempunyai keperluan asas yang cukup. kit aharus hidup dalam ruang lingkup system yang direka bentuk mengguna pakai model biologi dimana keperluan mengurangkan penggunaan dan pembaziran sumber asli dititikberatkan. “Education for sunstainable development is a way ensuring a better quality of life for everyone now and the future generation to come. Menurut Rohaty (2005). Dengan kata lain. sama ada generasi semasa dan akan dating.

berliterasi saintifik dan sosial serta mempunyai komitmen dan tanggungjawab individu dan kumpulan. Dilatih dalam kemahiran-kemahiran. .Pendidikan untuk pembangunan lestari ialah satu misi pendidikan untuk mencari keseimbangan antara kesejahteraan manusia dan perkembangan ekonomi bersama tradisi budaya serta penghormatan terhadap sumber semulajadi. sosial dan persekitaran. pendidikan dan kesedaran yang mendalam tentang konsep kesejahteraan alam sekitar dan pembangunan lestari bertujuan untuk membentuk dan memupuk sikap keperihatinan terhadap alam sekitar. Secara kesimpulannya. Manakala pendidikan lestari pula merujuk kepada satu proses pembelajaran seumur hidup yang dapat menghasilkan masyarakat bermaklumat dan mengambil bahagian dengan cirri-ciri kemahiran dalam penyelesaian masalah. komitmen antara intragenerasi dalam menangani isu-isu keadilan sosial. penilaian dan tindakan bagi mencapai hasrat tersebut (Mohammad Zohir 2003). Proses ini dilihat dapat membantu menghasilkan sebuah masyarakat yang mapan daripada aspek ekonomi. Pendidikan lestari dapat membantu pelajar-pelajar:    Mendapatkan pengetahuan dan makna tentang perkembangan lestari secara umum dan dalam bidang profession mereka. kepelbagaina budaya bagi kelestarian akan dating. visi secara holistic. serta menjalankan rundingan. menyemak semula peranan sains dan pendidikan. cara-cara dan teknik-teknik untuk membantu pekerjaan dan bidang profession mereka. koloboratif dan rakan kongsi secara silang sector. Mengembangkan sikap positif kea rah kepentingan pembangunan lestari. Amalan-amalan dalam pendidikan untuk pembangunan lestari termasuklah penyertaan awam untuk membuat keputusan secara berkesan.

Penyelidikan dan pemantauan terhadap alam tabii perlu dilakukan secara berterusan agar pembangunan yang dijalankan tidak mendatangkan risiko yang tinggi kepada kehidupan sejagat. habitat dan sebagainya semuanya menyumbang kepada ketidakstabilan eko-sistem yang dilakukan oleh aktiviti manusia. manusia mempunyai kecenderungan untuk menguasai dan mengekploitasi alam tabii secara berlebihan dengan menggunakan sains dan teknologi. air dan darat. tidak membunuh binatang liar untuk kepentingan diri semata-mata serta tidakmelakukan pembakaran terbuka. Kita boleh mengadakan pelbagai aktiviti untuk meningkatkan kesedaran tentang . hujan asid. Kesejahteraan yang dinikmati oleh manusia adalah akibat daripada kehidupan yang sejahtera antara sesama manusia dengan alam tabii. Adalah menjadi pendekatan Islam Hadhari agar kehidupan manusia menjadi harmoni dengan alam sekitar dan persekitarannya disamping berusaha untuk terus maju. Misalnya penanaman semula selepas aktiviti pembalakan. kepupusan tanaman. contohnya kerajaan memberikan tumpuan bukan sahaja kepada kepesatan pembangunan tetapi juga kepada aspek pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar yang berterusan agar negeri ini terus aman. keseimbangan alam semula jadi tidak dapat dikekalkan. Dalam proses pembangunan. Peristiwa tanah runtuh. Natijahnya. Pembangunan sains dan teknologi yang berteraskan kepada ajaran agama dan nilai budaya perlu diterapkan kepada seluruh peringkat masyarakat. tetapi juga hubungan manusia dengan alam persekitaran. menanam pelbagai tumbuhan untuk mengindahkan halaman rumah. bertanggungjawab dengan alam. pemanasan global. Banyak fakta telah membuktikan pencemaran berpunca daripada musim. ribut taufan. membangun alam secara terancang perlulah diberi penekanan yang bersungguhsungguh. Pembangunan insan yang berteraskan kepada kehidupan yang berteraskan nilai-nilai murni agama. Pemeliharaan alam semulajadi amat penting. pencemaran udara. Untuk mengatasi semua ini alam sekitar perlu ditadbir urus melalui kaedah dan pendekatan yang lebih seimbang dan menyeluruh.Pemeliharaan dan Pemuliharaan Alam Sekitar Pemeliharaan Alam Sekitar Kehidupan manusia tidak terbatas hanya kepada hubungan sesama manusia. banjir kilat.

Kemelut yang melanda antara usaha memulihara alam sekitar dengan aktiviti memugar-punah alam menjadi lebih meruncing apabila kita telah meletakkan tahun 2020 sebagai tarikh akhir untuk mencapai status negara maju. ianya tetap dianggap sesuatu yang penting. endapan. pembuat dasar dan ahli perniagaan tentunya akan memberikan makna kepada alam sekitar mengikut perspektif dan nilai masing-masing. sama ada penting untuk kesejahteraan manusia seluruhnya ataupun menyumbang kepada kepentingan peribadi seseorang. Pemuliharaan Alam Sekitar Pemulihan alam sekitar ialah bidang yang berkenaan dengan penghapusan pencemaran atau bahan kontaminasi dari:   bahan-bahan alam sekitar (seperti tanah. ia juga boleh dilihat sebagai komponen bumi yang penting untuk kesejahteraan manusia dan perlu diurus dan dimanfaatkan untuk keperluan pembangunan negara.kepentingan alam. manakala daripada perspektif yang lain pula. Ini adalah . Ini bermakna kita hanya mempunyai sekitar sepuluh tahun sahaja lagi untuk merancang strategi yang mantap untuk pembangunan negara dan alam sekitar serta memperbaiki apa yang telah rosak dan lemah sebelum ini. atau kawasan perindustrian terbiar yang bertujuan untuk dibangun semula. alam sekitar boleh ditakrifkan sebagai bahagian muka bumi yang memiliki nilai kebudayaan dan saintifik yang tinggi dan perlu dipulihara. dan air bumi) demi perlindungan am kesihatan manusia dan alam sekitar. Dari sudut mana sekalipun alam sekitar itu difahami. Jika kita meneliti kefahaman terhadap alam sekitar yang difahami oleh masyarakat masa kini pastinya ianya ditakrifkan dalam pelbagai perspektif yang berbeza-beza. Bagi golongan pencinta alam. lawatan ke Taman Negara dan sebagainya. Apakah mungkin bagi kita mencapai status tersebut dengan tidak mengorbankan kepentingan alam sekitar? persoalan yang perlu diberi perhatian serius. contoh mengadakan kempen mengindahkan alam. Umpamanya. alam sekitar boleh dianggap sebagai sumber asli yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi yang perlu dimanfaatkan.

Dalam cita-cita untuk menjadi sebuah negara maju. Pastinya penekanan pembangunan yang dicitacitakan itu akan tertumpu kepada kepelbagaian gunatanah. Apakah kita memiliki keupayaan dan kebijaksanaan untuk mengimbangi arus pembangunan ini? Iaitu keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kesejahteraan alam sekitar. Ini bermakna pembangunan di Malaysia akan bersandarkan kepada pembangunan ekonomi sambil memberikan tumpuan untuk memperkukuhkan kestabilan sosial dan politik. Ibubapa harus menjadi contoh terbaik dalam memimpin keluarga. Komuniti masyarakat kita kini mampu bekerjasama dan bekerjamasa demi pemuliharaan alam sekitar. golongan ibubapa juga memainkan perana penting dalam pemuliharaan alam sekitar. usaha harus dipergiatkan untuk menjaga amanah Tuhan yang sangat bermakna. Dimana peranan dan tanggungjawab ibubapa dalam mendidik anak-anak supaya mempunyai satu sikap yang sewajarnya dalam memulihara dan memelihara alam sekitar menjadi asas yang penting. kita perlu mengatasi pelbagai cabaran yang umumnya tertumpu kepada peningkatan kesejahteraan hidup. Apakah tanggungjawab kita dalam perkara ini? TANGGUNGJAWAB MASYARAKAT DALAM PEMULIHARAAN ALAM SEKITAR Masyarakat hari ini harus berani tampil untuk mengemukakan bantahan terbuka dan kritikan yang membina. perindustrian. pertanian dan sebagainya yang kesemuanya membabitkan kepentingan alam sekitar. perumahan. Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Malaysia memiliki kepelbagaian biologi yang tidak ternilai dengan wang ringgit. Kesedaran untuk terus memulihara dan memelihara alam sekitar harus bermula dari dalam diri sendiri. Mulakan langkah pertama hari ini dengan menjaga alam di sekeliling kita agar menjadi pemangkin ke arah pemeliharaan dan pemuliharaan alam yang lebih berkesan di peringkat global dan glokal. dan antara kemajuan fizikal dengan perkembangan rohaniah. perhutanan. Justeru. Selain itu. Marilah kita bersama-sama terus memainkan peranan masing-masing sebagai warga yang bertanggungjawab untuk memelihara dan memulihara alam kurniaan Tuhan. .

Matlamat akhir pendidikan alam sekitar untuk melahirkan individu yang mempunyai tingkah laku yang bertanggungjawab terhadap alam sekitar mudah tercapai jika semua pihak seperti Kementerian Pelajaran.Kesimpulan Kejayaan penerapan pendidikan alam sekitar dalam kurikulum sekolah amat bergantung bukan sahaja kepada kepada komitmen guru sebagai pelaksana malah kepada semua pihak yang terbabit secara langsung atau tidak langsung. sekolah-sekolah dan para guru mengambil tanggungjawab untuk mendidik dengan serius. Pejabat Pelajaran Daerah. . Jabatan Pelajaran Negeri.

org/wiki/Persatuan_Pencinta_Alam_Malaysia http://www. 98(5). Warga Alam.wikipedia. Model Latihan Perguruan Glokal Untuk Pembangunan Lestari. (2005). Common ground: an ecological perspective on teaching and learning.com/geografistpmkertas1dan2/id5.2005. Mohammad Zohir bin Ahmad @ Shaari. Diges Pendidik.3(2):51:60. Universiti Kebangsaan Malaysia. A Curriculum Development Project Designed to Teach Students How to Investigate and Evaluate Science-Related Social Issues.php?lg=1&opt=com_article&grp=2&sec=&key=679&cmd=re setall .html http://geografifizikalpengajianam. Journal of Forestry. Procedia Social Sciences.139.tripod. (2002). Rohaty Mohd Majzub. Jabatan Alam Sekitar Malaysia. Climatic fears: Colonialism and the history of environmentalism. B.M.Prosiding Seminar Pendidikan JJPG 2005. Era Hijau. Science Direct.forumotion.com/isu-alam-sekitar-f21/ekologi-ekosistem-t335.RUJUKAN Arbaat Hassan. 23(4). Callicott. (2000).ikim.gov. Harvard International Review. Investigating and Evaluating Environmental Issue and Actions Skill Development Modules. Internet http://pengajianam900.13. Hungerford et. The adult non formal environment education (EE): A scenario in Sabah. (1998). al. 50 . 4 .htm http://cikguseri73. 2003 Geografi Sebagai Medium Pendidikan Alam Sekitar. Harmony between man and land: Aldo Leopold and the foundation of ecosystem management. (2008). Keluaran 3:2007 Grove. Moroye. J. Elsevier Ltd.html http://ms. C. R.com/2009/09/tema-sistem-hidrologi-konsepkitaran.my/v5/index. Rosnani Ibrahim (2007). Malaysia. Curriculum and Teaching Dialogue 7(1/2): 123.55.blogspot.