Pengenalan,definisi,komponen,dan konsep pendidikan alam sekitar

Pendidikan Alam Sekitar : Kepentingannya dalam pembangunan Negara

Pengenalan

Pendidikan berkaitan alam sekitar penting bagi meningkatkan kesedaran tentang dan kualiti alam sekitar. Pendidikan Alam Sekitar membantu generasi masa hadapan untuk mengawal kehidupan mereka dan memakmurkan masa hadapan. Satu cara untuk menjalankan pendidikan alam sekitar ialah dengan mengintegrasikan pendidikan alam sekitar dalam pengajaran di bilik darjah. Dalam konteks Malaysia, perkara ini sudah pun diperkenalkan secara rasmi pada tahun 1998 dengan terbitnya Buku Panduan Guru Pendidikan Alam Sekitar merentas Kurikulum untuk sekolah rendah dan menengah oleh Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia. Walau bagaimanapun, Pendidikan Alam Sekitar tidak terhad di dalam proses pengajaran dan pembelajaran di kelas sahaja dan perlu dilihat sebagai suatu bidang pendidikan yang merentas kurikulum dan kokurikulum. Definisi Pendidikan Alam Sekitar adalah dimensi baru dalam sistem pendidikan yang terhasil di atas kerumitan dan keperluan yang mendesak terhadap masalah alam sekitar. (MUTHOKA, 1985) Pendidikan Alam Sekitar adalah bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kefahaman seseorang mengenai bagaimana dunia berfungsi dan perkaitannya dengan kehidupan untuk memupuk sikap positif untuk memilih cara hidup yang bertanggungjawab memelihara dan memulihara alam sekitar untuk mewujudkan satu ekosistem yang boleh menyokong kehidupan bersih,sihat,produktif,seimbang dan terjamin disamping (PUSAT PERKEMBANGAN

KURIKULUM DAN WORLD WIDE FUND FOR MALAYSIA, 1998)

Pendidikan adalah satu proses yang berpanjangan. Ia adalah cara untuk melihat tentang pelbagai kehidupan yang berkaitan belajar mengenalpasti kesan baik dan buruk terhadap fizikal dan tanggungjawab yang harus diterima terhadap aktiviti alam (HUGHES, 1977) Pengenalan komponen alam sekitar Komponen alam sekitar terdiri daripada empat bahagian iaitu (a) Biosfera (Sistem ekologi) - flora dan fauna (b) Litosfera (Sistem geomorfologi) - mineral dan tanah (c) Hidrosfera (sistem hidrologi) - air dan marin (d) Atmosfera (sistem atmosfera) - udara dan angin Sumber-sumber dari alam sekitar fizikal digunakan untuk aktiviti pembangunan ekonomi dan sosial.

Apabila keadaan stabil dicapai makan tenaga dan bahan yang ada di dalam sebuah ekosistem digunakan dengan cekap dan optimum. Mengikut teori ekosistem terdapat kecenderungan bagi sesebuah ekosistem berkembang ke arah suatu keadaan yang stabil dan mantap supaya menjadi sebuah ekosistem yang matang. Ekosistem kajian unit-unit kecil dalam ekologi mengenai salingkaitan antara organisma dalam sesuatu ekosistem dan kaitannya dengan persekitaran. . Contoh ekosistem sungai yang mengalami gangguan akan menyebabkan banjir atau kemarau. Keseimbangan yang ingin dicapai dalam ekosistem ialah “keseimbangan dinamik” iaitu keseimbangan yang sentiasa berubah-ubah mengikut gangguan yang berlaku dalam sesebuah ekosistem. Keseimbangan sesebuah ekosistem dicapai apabila input tenaga dan bahan yang masuk ke dalam ekosistem tersebut sama dengan output tenaga dan bahan yang keluar dari ekosistem tersebut. Keseimbangan ekosistem penting untuk kestabilannya berkekalan. Mengkaji habitat organisma.Keseimbangan Ekologi KESEIMBANGAN EKOLOGI Antara sifat semulajadi sesebuah ekosistem ialah mempunyai keupayaan pemulihan kendiri (self regulation) untuk sentiasa mencapai tahap kesimbangan. Contoh dalam ekosistem hutan banjir dan kemarau mempengaruhi populasi pengeluar dan pengguna. Sebuah ekosistem yang tidak seimbang akan menimbulkan masalah. Proses menuju ke arah kestabilan dan kemantapan ini dinamakan sebagai sesaran.A) Konsep Ekologi dan Ekosistem Ekologi ialah kajian tentang hubungan antara organisma hidup dengan alam sekitarnya.

faktor dan bentuk di permukaan bumi secara saintifik. geologi. Ia berkait rapat dengan disiplin sains yang lain seperti fizik. Proses Geomorfologi Eksogenik Endogenik - Luluhawa Hakisan Gerakan Jisim Pengangkutan - Gerakan tektonik Lipatan kerak bumi Gelinciran Gempa bumi Gunung berapi Pemendapan • Proses endogenik menghasilkan bentuk muka bumi manakala proses eksogenik mengukir dan mengubah bentuk muka bumi . kartografi. kimia.B) KONSEP GEOMORFOLOGI Ia berasal daripada bahasa Yunani:GEO = BUMI MORPHE = BENTUK LOGOS = ILMU / KAJIAN = KAJIAN BENTUK BUMI Geomorfologi merupakan bidang sains yang mengkaji interaksi antara proses. pedologi dan sebagainya. biologi.

Ia meliputi pelbagai proses fizikal dan simpanan.classzone.http://www. Kerpasan Air Bawah Tanah .gas dan pepejal) dan melalui pelbagai ruang di bumi secara berterusan. Imbangan air Imbangan air merupakan keseimbangan antara jumlah air yang diterima bersamaan dengan jumlah air yang keluar ke atmosfera.com/ C) KONSEP SISTEM HIDROLOGI Kitaran hidrologi Fasa-fasa pertukaran air dalam pelbagai bentuk(cecair.

Penting untuk telekomunikasi. larian permukaan dan simpanan. perubahan air tanah. larian permukaan dan simpanan. Berlaku pemisahan elektron bercas negatif daripada atom oksigen dan molekul nitrogen. D) KONSEP SISTEM ATMOSFERA Atmosfera ialah satu lapisan nipis gas tanpa bau.proses-proses dalam Imbangan air Sejatan Larian Permukaan Sejatpeluhan Lebihan air (air positif) Lebihan air / imbangan air positif bermaksud jumlah kerpasan yang diterima melebihi jumlah sejat peluhan. perubahan air tanah. . Kurangan air (air negatif) Lebihan air / imbangan air positif bermaksud jumlah kerpasan yang diterima kurang daripada jumlah sejat peluhan. warna dan rasa yang berada di atas permukaan bumi disebabkan oleh tarikan daya graviti bumi.Lapisan paling bawah dipenuhi dengan gas nitrogen dan molekul oksigen.” STRUKTUR ATMOSFERA Struktur Atmosfera terbahagi kepada empat iaitu: i) ii) iii) iv) Termosfera Mesosfera Stratosfera Troposfera Ciri Termosfera/ionosfera Suhu meningkat mengikut ketinggian sehingga 1000˚C.

suhu berkurangan mengikut ketinggian sehingga -90˚C. tidak mengandungi awan atau cuaca.5˚C bagi setiap 1000m. PERANAN ATMOSFERA Perana Atmosfera terbahagi kepada lima bahagian iaitu. Ciri Troposfera Ketebalan kira-kira 8 km.penyokong kepada semua kehidupan di permukaan bumi. Lapisan ini sangat kering. Mengandungi gas ozon. Pengurangan suhu 6.Kebanyakkan bahan meteor memasuki lapisan ini. 3.Ciri Mesosfera Ketinggian sehingga 80 km. meliputi 25 % daripada jisim bumi. suhu bertambah secara perlahan-lahan mengikut ketinggian. hujan dan larian air.Kawasan terdapatnya perubahan iklim dan cuaca. Di kawasan ini wujud awan noktilusen. 4. Kepada Biologi Oksigen . Tindakan unsur-unsur cuaca ini telah mewujudkan pelbagai bentuk permukaan bumi yang sentiasa berubah tanpa mengira masa dan tempat. Perdagangan / rekreasi . Bahan meteor mula terbakar di sini Ciri Stratosfera Ketinggian sehingga 50 km. Kekayaan semula jadi Perlombongan logam dan simpanan bijih dikaitkan dengan pengumpulan bahan logam melalui tindakan kimia air hujan ke dalam batuan. 1. 2. Mencorakkan kontur permukaan bumi Kejadian cuaca seperti angin.

Keseimbangan ekosistem telah terganggu akibat degradasi alam yang menimbulkan pelbagai isu alam sekitar seperti pemusnahan hutan. Satu cara untuk menjalankan pendidikan alam sekitar ialah dengan mengintegrasikan pendidikan alam sekitar dalam pengajaran di bilik darjah. Membentuk dan menpengaruhi cuaca Atmosfera bumi sentiasa mengalami perubahan secara berterusan. KONSEP PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Pendidikan berkaitan alam sekitar penting bagi meningkatkan kesedaran tentang dan kualiti alam sekitar.Pedagang pada zaman dahulu menggunakan kapal layar yang memerlukan tiupan angin. Pendidikan Alam Sekitar membantu generasi masa hadapan untuk mengawal kehidupan mereka dan memakmurkan masa hadapan. Melalui program ini. 5. Salah satu tindakan yang telah dipersetujui adalah perancangan serta perlaksanaan satu program pendidikan yang berkesan bagi meningkatkan kesedaran orang ramai terhadap kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. pencemaran kesan rumah kaca. Isu-isu ini telah mendorong pihak pemimpin untuk bertindak secara bersama bagi memperbaiki kualiti alam sekitar. Salah satu perancangan jangka panjang yang diambil ialah mendidik masyarakat terutama pelajar supaya peka dan bertanggungjawab terhadap isu-isu alam sekitar melalui pendidikan alam semulajadi. Manusia perlu menyesuaikan diri dengan setiap perubahan yang ekstrem agar tidak mengalami kesan perubahan tersebut. kemahiran serta sikap tanggungjawab terhadap alam semulajadi secara pro-aktif dan berperanan. hakisan kepupusan sepsis dan lain lain. pelajar dapat mempertingkatkan pengetahuan. . Alam semulajadi boleh diertikan sebagai alam ciptaan Tuhan yang meliputi aspek yang terdapat di sekeliling manusia yang wujud secara semulajadi. Alam semulajadi boleh dilihat sebagai semua komponen semulajadi di mana semua hidupan tinggal dan berinteraksi antara satu sama lain dalam keseimbangan.

Selain itu ianya juga bertujuan untuk meningkatkan konsep persepaduan alam sekitar dan pembangunan di dalam semua program pendidikan. Untuk mencapai keberkesanan pendidikan alam sekitar dan pembangunan hendaklah dikendalikan dengan mengambil kira persekitaran biologi. dan juga kerohanian. . Ianya juga penting untuk mencapai kesedaran alam sekitar dan etika. fizikal. kemahiran dan tingkah laku yang konsisten dengan pembangunan mapan dan untuk keberkesanan penglibatan awam dalam membuat keputusan. Semua elemen ini hendaklah digabungkan dalam semua disiplin dan menggunakan kaedah formal dan tidak formal dan cara berkomunikasi yang berkesan. pembangunan manusia. khasnya analisa ke atas punca isu-isu alam sekitar dan pembangunan yang utama dalam konteks tempatan. Pendidikan formal dan tidak formal adalah penting untuk menukar sikap manusia agar mereka mempunyai keupayaan untuk menilai dan menghadapi kepekaan mereka terhadap pembangunan mapan. Selain itu ianya juga bertujuan untuk mencapai kesedaran alam sekitar dan pembangunan di dalam semua sektor masyarakat di peringkat sedunia secepat mungkin. daripada peringkat umur sekolah rendah dan tadika hingga kepada setiap orang dewasa. yang dikaitkan dengan pendidikan sosial. berasaskan bukti saintifik yang paling tepat dan punca-punca pengetahuan lain yang sesuai. nilai dan sikap. Alam sekitar dan pembangunan perlu digabungkan sebagai komponen penting dalam pembelajaran. dan memberi penekanan khas kepada latihan lanjutan untuk pembuat keputusan di semua peringkat. sosio ekonomi yang dinamik.Kepentingan Pendidikan Pendidikan adalah penting untuk mempertingkatkan pembangunan mapan dan memperbaiki keupayaan manusia untuk menangani isu-isu alam sekitar dan pembangunan. Pendidikan yang dimaksudkan ini juga adalah dengan tujuan untuk berusaha mencapai perolehan pendidikan alam sekitar dan pembangunan.

Ianya hendaklah menumpukan kepada usaha untuk mengisi dan meningkatkan pengetahuan dan kemahiran yang akan membantu individu mendapatkan pekerjaan dan melibatkan diri dalam kerja yang berkaitan dengan alam sekitar dan pembangunan. program latihan hendaklah meningkatkan kesedaran dalam isu-isu alam sekitar dan pembangunan sebagai proses pembelajaran dua hala. kita tidak mahu kemajuan sains dan teknologi yang dikecapi selama ini hanya bertujuan untuk melayani kehendak nafsu manusia semata-mata. Kesimpulan Sebagai seorang yang beriman. . Latihan adalah salah satu alat penting untuk membangunkan sumber manusia dan memudahkan peralihan ke arah dunia yang lebih mapan. Selain daripada meningkatkan kesedaran. Dengan berbekalkan kesedaran inilah maka segala tindakan atau aktiviti yang diambil terhadap alam sekitar adalah merupakan sebahagian daripada usaha untuk mengingatkan manusia dalam menyempurnakan tanggungjawabnya sebagai khalifah di mukabumi. salah satu aspek lagi yang penting untuk dikemukakan kepada masyarakat ialah latihan. Begitu juga dengan jalan penyelesaian yang diambil terhadap masalah alam sekitar yang timbul tidak seharusnya bertujuan untuk memenuhi tuntutan lahiran dan fizikal manusia yang tidak terbatas itu sahaja. Dalam masa yang sama. Adalah perlu untuk meningkatkan kepekaan awam terhadap masalah alam sekitar dan pembangunan dan melibatkan mereka dalam penyelesaian masalah dan menggalakkan sikap bertanggungjawab dan motivasi dan komitmen terhadap pembangunan mapan. Negara-negara membangun khasnya kurang mempunyai teknologi dan kepakaran.Di samping itu kita juga menyedari bahawa terdapat kekurangan dalam kesedaran dalam aktivitiaktiviti manusia dengan alam sekitar akibat maklumat yang tidak mencukupi dan tidak tepat.

Ini adalah kerana sikap terhadap alam sekitar mempengaruhi tingkah laku seseorang terhadap alam sekitar. Indonesia. jalan terbaik ialah memberi kesedaran kepada masyarakat untuk mengubah sikap dan amalan mereka terhadap alam sekitar. Segala aktiviti dan amalan harian manusia akan memberi kesan kepada alam sekitar. Maksud warga alam sekitar Seluruh manusia yang hidup di alam ini bertanggungjawab untuk menjaga alam sekitar. Menurut Moroye (2005). pelajar hari ini yang merupakan bakal pemimpin masa hadapan seharusnya memulakan amalan-amalan murni alam sekitar kerana nasib alam sekitar yang akan didiami pada masa depan bergantung kepada mereka. kejadian tsunami dan sebagainya. Setiap hari kita mendengar berita berkenaan kemusnahan alam sekitar seperti banjir lumpur di Lapindo. Menurut Hungerford et al. Pemikiran manusia harus diubah daripada sikap mementingkan diri (anthropocentric) kepada berfokuskan alam sekitar (ecocentric) (Callicott. sekolah menjadi salah satu cara utama menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan alam sekitar. Ini adalah kerana alam sekitar mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan kehidupan manusia. (1988). Pelajar yang dididik dengan amalanamalan murni alam sekitar akhirnya akan menjadi Warga Alam (Environmental Citizen) yang sentiasa sensitive terhadap isu-isu alam sekitar. Knapp.WARGA ALAM SEKITAR Sikap dan tingkah laku terhadap alam sekitar ini harus disemai bermula dari bangku sekolah lagi. Oleh itu. persekitaran yang baik bergantung kepada masyarakat atau warga dunia dan kita merupakan warga dunia yang menjadi sebahagian daripada alam sekitar. 1999). Semua yang berlaku di atas adalah akibat kurangnya kesedaran manusia terhadap penjagaan alam sekitar. . tanah runtuh di Bukit Antarabangsa. kebakaran hutan di Australia. Menurut Rosnani (2007). akibat daripada kemusnahan ini ialah kematian ribuan manusia di seluruh dunia. 2000. Menurut Grove (2002).

v) Melengkapkan diri dengan pengetahuan berkenaan strategi dan tindakan ke atas alam sekitar Inilah yang menjadi matlamat utama pendidikan alam sekitar iaitu untuk melengkapkan seseorang dengan pengetahuan asas alam sekitar seterusnya bertindak sebagai Warga Alam(Environment Citizen). 2007). seseorang Warga Alam itu adalah individu yang bertanggungjawab terhadap alam sekitar dan mengambil bahagian yang aktif untuk menyelesaikan masalah alam sekitar pada peringkat individu atau masyarakat. berkemahiran dan melibatkan diri dalam menanggani isu-isu alam sekitar. . berpengetahuan. Untuk menjadi warga alam . objektif utama pendidikan alam sekitar ialah untuk melahirkan masyarakat yang sedar.seseorang itu perlu: i) ii) iii) iv) Melalui pendidikan Alam Sekitar Memeriksa amalan-amalan terhadap alam sekitar Menyumbangkan masa atau kewangan untuk kepentingan alam sekitar Mengetahui dan mempunyai maklumat tentang isu-isu alam sekitar dan memainkan peranan yang penting dalam membuat keputusan. Warga Alam (Environmental citizen) bermaksud seseorang yang menjadi ahli dalam kumpulan alam sekitar atau mengambil bahagian dalam aktiviti-aktiviti alam sekitar dalam sesuatu jangkamasa. Menurut Rosnani (2007). sekolah menjadi salah satu cara utama menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan alam sekitar. tersentuh dengan isu-isu alam sekitar dan mempunyai perasaan bertanggungjawab untuk menyelesaikan masalah-masalah alam sekitar (Era Hijau. Menurut Moroye (2005). pelajar hari ini yang merupakan bakal pemimpin masa hadapan seharusnya memulakan amalan-amalan murni alam sekitar kerana nasib alam sekitar yang akan didiami pada masa depan bergantung kepada mereka. Menurut Arbaat (2008). Pelajar yang dididik dengan amalan-amalan murni alam sekitar akhirnya akan menjadi Warga Alam (Environmental Citizen) yang sentiasa sensitif terhadap isu-isu alam sekitar. Ini bermakna.Sikap dan tingkah laku terhadap alam sekitar ini harus disemai bermula dari bangku sekolah lagi.

Mengutip / memungut hasil hutan. i) ii) iii) iv) Menyelia kegiatan pembalakan. i) Memberikan ceramah sekiranya diminta oleh Jabatan dan j) Menjalankan tugas lain yang diarahkan dari semasa ke semasa. menasihati Jabatan berasaskan undang-undang antarabangsa dengan mengambil kira kepentingan Negara dari segi kedudukan Malaysia di dalam masyarakat antarabangsa. Selain itu. e) Memberikan arahan bagi penyiasatan kes-kes di bawah bidang kuasa Jabatan. Menyelia penubuhan dan perjalanan industri berasaskan kayu. . g) Mewakili kerajaan/Jabatan dalam kes sivil. a) Memberi nasihat perundangan kepada Jabatan Alam Sekitar (Jabatan) selaras dengan Perlembagaan Persekutuan dan undang-undang lain yang berkaitan. Berikut adalah fungsi jabatan alam sekitar. hubungan dua hala dan hubungan pelbagai hala. f) Menjalankan pendakwaan di mahkamah bagi kes tertentu. jabatan ini juga melaksanan kerja-kerja dalam bidang undang-undang antarabangsa. dan juga mengambil kira dasar Kerajaan dan kepentingan awam. Berikut adalah fungsi jabatan perhutanan. Perlembagaan Negeri-Negeri dan undang-undang lain. h) Menghadiri mesyuarat berkenaan dengan hal ehwal Jabatan. c) Menyemak perjanjian dan dokumen perundangan yang lain yang berkaitan dengan Jabatan. d) Meneliti Memorandum Jemaah Menteri. b) Menggubal dan meminda undang-undang yang berada di bawah bidang kuasa Jabatan. JABATAN PERHUTANAN Jabatan ini merupakan salah satu badan yang mengawal dan melindungi alam sekitar. Menguatkuasakan undang-undang dan kaedah-kaedah hutan.BADAN KERAJAAN ALAM SEKITAR JABATAN ALAM SEKITAR Ia merupakan satu jabatan yang memberi nasihat perundangan kepada Jabatan yang selaras dengan Perlembagaan Persekutuan dan di mana sesuai.

merancang dan melaksanakan kerja-kerja tebatan banjir di kawasan bandar bagi mengurangkan kejadian banjir yang berlaku di negeri ini bagi menjamin kesejahteraan hidup penduduk dan mengurangkan kerosakan harta benda. dan menjalankan tugas-tugas pentadbiran hutan. saliran dan tebatan banjir serta menjalankan kerja pemeliharaan sungai bagi mendokong pembangunan dan kemajuan sektor pertanian.v) Melaksanakan projek . mengendali dan menyelenggara kemudahan-kemudahan pengairan. . ii)SALIRAN DAN TEBATAN BANJIR Mengkaji. merancang dan melaksanakan program pemeliharaan dan pemuliharaan sungai-sungai di Negeri Pahang bagi penduduk-penduduk luar bandar dan bandar dengan melindungi nyawa.projek pengurusan dan pembangunan sumber hutan serta pemulihan dan pemeliharaannya. JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN i) PENGAIRAN DAN SALIRAN PERTANIAN Membangun. harta benda dan kawasan-kawasan pertanian serta menyediakan kemudahan rekreasi di sepanjang koridor sungai. khususnya bagi faedah sektor pekebun-pekebun dan petani-petani kecil. iii)KEJURUTERAAN SUNGAI Mengkaji.

Menjalankan kerja-kerja mengawal dan mencegah hakisan pantai. . termasuk tukar syarat/pecah sempadan tanah. vi)KHIDMAT NASIHAT DAN SOKONGAN Memberi ulasan terhadap Permohonan Pembangunan Tanah (PPT). BADAN BUKAN KERAJAAN ALAM SEKITAR SAHABAT ALAM MALAYSIA Sahabat Alam Malaysia (SAM) adalah sebuah badan bukan kerajaan (NGO) yang ditubuhkan pada tahun 1977. Perjuangan SAM adalah untuk memelihara alam yang dianugerah dan diamanahkan oleh Tuhan daripada dieksploitasi dan dimusnahkan oleh kegiatan manusia dalam pelbagai bentuk atas nama pembangunan dan kemajuan. v)HIDROLOGI DAN SUMBER AIR Mengumpul data hidrologi diseluruh negeri bagi memenuhi keperluan pembangunan dan pengurusan sumber air yang dikendalikan oleh pelbagai jabatan dan agensi kerajaan. Melaksanakan kerja-kerja kejuruteraan awam / bangunan untuk lain-lain agensi di bawah Kementerian Pertanian dan Kementerian Alam Sekitar (NRE). semua permohonan LPS dan perkara-perkara lain yang terlibat dengan Enakmen Air.iv)KEJURUTERAAN PANTAI Memungut data-data mengenai kejuruteraan pantai untuk mengesan hakisan dan bagi kegunaan pelbagai jabatan dan agensi kerajaan dalam perancangan dan rekabentuk projek-projek spesifik dan untuk tujuan penyelidikan. Sahabat Alam Malaysia (SAM) merupakan sebuah NGO di Malaysia yang sangat prihatin dengan nasib flora dan fauna daripada ancaman manusia.

Fungsi pembangunan dioptimumkan untuk memajukan kapasiti sumber manusia melalui pembangunan kemahiran dan latihan. MNS berpusat di Bukit Persekutuan di Kuala Lumpur. badan ini menguruskan beberapa pusat kajian alam sekitar yang terkenal di Malaysia seperti Taman Alam Kuala Selangor. Persatuan ini telah ditubuhkan sebagai Persatuan Pencinta Alam Malaya (Malayan Nature Society) pada tahun 1940. MNS) adalah satu badan bukan kerajaan yang tidak berasaskan keuntungan bagi pencinta alam sekitar di Malaysia. membantu kerajaan dalam memformulasikan polisi berdasrkan kajian dan penyelidikan yang menyeluruh dan seimbang. Dalam masa yang sama. Brazil. LESTARI juga ditubuhkan untuk menjadi pusat rujukan yang mempunyai berkemampuan dalam menangani isu-isu alam sekitar dan pembangunan.PERSATUAN PENCINTA ALAM MALAYSIA Persatuan Pencinta Alam Malaysia (Inggeris: Malaysian Nature Society. Institut ini memenuhi aspirasi universiti seperti mana yang telah dicapai semasa Persidangan Alam Sekitar dan Pembangunan Persatuan Bangsa-bangsa Bersatu (United Nations Conference on Environment and Development -UNCED) yang telah berlangsung di Rio de Janeiro. Pusat Pendidikan Persekitaran MNS-BOH dan rancangan-rancangan pembelajaran di Rimba Ilmu di Universiti Malaya dan di Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM). untuk kedua-dua pihak awam serta swasta. . MNS merupakan badan/persatuan alam sekitar yang bergiat aktif dalam mengetengahkan isu-isu berkaiatan alam sekitar khususnya di Malaysia. Cawangan Singapura persatuan ini telah menamakan dirinya semula sebagai Pencinta Alam (Singapura) ataupun Nature Society (Singapore) pada tahun 1991. Pembangunan Lestari Institut Alam Sekitar dan Pembangunan (LESTARI) ditubuhkan pada 1 Oktober 1994 sebagai salah satu institut pengajian multi disiplin dalam struktur Universiti Kebangsaan Malaysia. iaitu untuk memastikan objektif pembangunan lestari melalui penyelidikan dan pembangunan kapasiti.

“Education for sunstainable development is a way ensuring a better quality of life for everyone now and the future generation to come. Kelestarian merupakan satu paradigm pemikiran masa depan dengan aspek-aspek keseimbangan persekitaran. Salah satu dari cadangan pembangunan kelestarian oleh Malaysia ialah kelestarian dalam pendidikan atau Educational Sustainable Development (ESD). It is a dynamic process which enables all people to realize their potential and improve their quality of life in ways simultaneously protect and enhances the earth’s support system”. jurutera dan ahli perniagaan perlulah bentuk teknologi dan merancang aktiviti ekonomi kea rah yang lebih sihat dan mapan tanpa memusnahkan persekitaran sedia ada. mempunyai keperluan asas yang cukup. social dan ekonomi diambil kira dalam merancang pembangunan dan penaik tarafan kualiti kehidupan. (m.mempunyai equity dan assesibiliti kepada sumber-sumber dan kualiti kehidupan yang normal dalam satu eko-sisteem kepelbagaian biologi yang tidak dimusnahkan.175) .Pembangunan lestari bermaksud pembangunan atau perkembangan yang memenuhi keperluan semasa tanpa memusnahkan keperluan generasi akan dating (Bruntland Report.s. PENDIDIKAN UNTUK PEMBANGUNAN LESTARI Pendidikan unutk pembangunan lestari merujuk kepada pembelajaran yang diperlukan untuk mengekal dan memperbaiki kualiti hidup unutk generasi masa depan. Dalam satu masyarakat lestari. sama ada generasi semasa dan akan dating. kit aharus hidup dalam ruang lingkup system yang direka bentuk mengguna pakai model biologi dimana keperluan mengurangkan penggunaan dan pembaziran sumber asli dititikberatkan. Menurut Rohaty (2005). mereka adalah masyarakat yang sihat.1987). Malaysia sebagai salah satu Negara yang menyokong pembangunan kelestarian dan telah memasukkan isu kelestarian persekitaran selaras dengan pembangunan ekonomi dalam perancangan Jangka Panjang Malaysia melalui “ Third Outline Perspective plan 2001-2010”. Saintis. Dengan kata lain. ESD telah menjadi salah satu saluran terpentong untuk mewujudkan kesedaran seterusnya membangunkan altruism dalam kalangan masyarakat Malaysia dan diharap pembangunan lestari ini akan menjadi kenyataan bukan hanya sekadar visi.

Amalan-amalan dalam pendidikan untuk pembangunan lestari termasuklah penyertaan awam untuk membuat keputusan secara berkesan. Secara kesimpulannya. . sosial dan persekitaran. Pendidikan lestari dapat membantu pelajar-pelajar:    Mendapatkan pengetahuan dan makna tentang perkembangan lestari secara umum dan dalam bidang profession mereka. serta menjalankan rundingan. menyemak semula peranan sains dan pendidikan.Pendidikan untuk pembangunan lestari ialah satu misi pendidikan untuk mencari keseimbangan antara kesejahteraan manusia dan perkembangan ekonomi bersama tradisi budaya serta penghormatan terhadap sumber semulajadi. koloboratif dan rakan kongsi secara silang sector. berliterasi saintifik dan sosial serta mempunyai komitmen dan tanggungjawab individu dan kumpulan. cara-cara dan teknik-teknik untuk membantu pekerjaan dan bidang profession mereka. komitmen antara intragenerasi dalam menangani isu-isu keadilan sosial. Dilatih dalam kemahiran-kemahiran. kepelbagaina budaya bagi kelestarian akan dating. visi secara holistic. Mengembangkan sikap positif kea rah kepentingan pembangunan lestari. penilaian dan tindakan bagi mencapai hasrat tersebut (Mohammad Zohir 2003). pendidikan dan kesedaran yang mendalam tentang konsep kesejahteraan alam sekitar dan pembangunan lestari bertujuan untuk membentuk dan memupuk sikap keperihatinan terhadap alam sekitar. Manakala pendidikan lestari pula merujuk kepada satu proses pembelajaran seumur hidup yang dapat menghasilkan masyarakat bermaklumat dan mengambil bahagian dengan cirri-ciri kemahiran dalam penyelesaian masalah. Proses ini dilihat dapat membantu menghasilkan sebuah masyarakat yang mapan daripada aspek ekonomi.

Pembangunan insan yang berteraskan kepada kehidupan yang berteraskan nilai-nilai murni agama. Pemeliharaan alam semulajadi amat penting. keseimbangan alam semula jadi tidak dapat dikekalkan. bertanggungjawab dengan alam. Kita boleh mengadakan pelbagai aktiviti untuk meningkatkan kesedaran tentang . Untuk mengatasi semua ini alam sekitar perlu ditadbir urus melalui kaedah dan pendekatan yang lebih seimbang dan menyeluruh. pemanasan global. kepupusan tanaman. Peristiwa tanah runtuh. Dalam proses pembangunan. contohnya kerajaan memberikan tumpuan bukan sahaja kepada kepesatan pembangunan tetapi juga kepada aspek pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar yang berterusan agar negeri ini terus aman.Pemeliharaan dan Pemuliharaan Alam Sekitar Pemeliharaan Alam Sekitar Kehidupan manusia tidak terbatas hanya kepada hubungan sesama manusia. air dan darat. tidak membunuh binatang liar untuk kepentingan diri semata-mata serta tidakmelakukan pembakaran terbuka. Natijahnya. Penyelidikan dan pemantauan terhadap alam tabii perlu dilakukan secara berterusan agar pembangunan yang dijalankan tidak mendatangkan risiko yang tinggi kepada kehidupan sejagat. ribut taufan. Pembangunan sains dan teknologi yang berteraskan kepada ajaran agama dan nilai budaya perlu diterapkan kepada seluruh peringkat masyarakat. menanam pelbagai tumbuhan untuk mengindahkan halaman rumah. habitat dan sebagainya semuanya menyumbang kepada ketidakstabilan eko-sistem yang dilakukan oleh aktiviti manusia. tetapi juga hubungan manusia dengan alam persekitaran. Banyak fakta telah membuktikan pencemaran berpunca daripada musim. Misalnya penanaman semula selepas aktiviti pembalakan. manusia mempunyai kecenderungan untuk menguasai dan mengekploitasi alam tabii secara berlebihan dengan menggunakan sains dan teknologi. hujan asid. pencemaran udara. Kesejahteraan yang dinikmati oleh manusia adalah akibat daripada kehidupan yang sejahtera antara sesama manusia dengan alam tabii. membangun alam secara terancang perlulah diberi penekanan yang bersungguhsungguh. banjir kilat. Adalah menjadi pendekatan Islam Hadhari agar kehidupan manusia menjadi harmoni dengan alam sekitar dan persekitarannya disamping berusaha untuk terus maju.

ianya tetap dianggap sesuatu yang penting. Jika kita meneliti kefahaman terhadap alam sekitar yang difahami oleh masyarakat masa kini pastinya ianya ditakrifkan dalam pelbagai perspektif yang berbeza-beza. Ini bermakna kita hanya mempunyai sekitar sepuluh tahun sahaja lagi untuk merancang strategi yang mantap untuk pembangunan negara dan alam sekitar serta memperbaiki apa yang telah rosak dan lemah sebelum ini. alam sekitar boleh dianggap sebagai sumber asli yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi yang perlu dimanfaatkan. Umpamanya. lawatan ke Taman Negara dan sebagainya. contoh mengadakan kempen mengindahkan alam. Bagi golongan pencinta alam. ia juga boleh dilihat sebagai komponen bumi yang penting untuk kesejahteraan manusia dan perlu diurus dan dimanfaatkan untuk keperluan pembangunan negara. Pemuliharaan Alam Sekitar Pemulihan alam sekitar ialah bidang yang berkenaan dengan penghapusan pencemaran atau bahan kontaminasi dari:   bahan-bahan alam sekitar (seperti tanah.kepentingan alam. dan air bumi) demi perlindungan am kesihatan manusia dan alam sekitar. sama ada penting untuk kesejahteraan manusia seluruhnya ataupun menyumbang kepada kepentingan peribadi seseorang. Ini adalah . pembuat dasar dan ahli perniagaan tentunya akan memberikan makna kepada alam sekitar mengikut perspektif dan nilai masing-masing. manakala daripada perspektif yang lain pula. atau kawasan perindustrian terbiar yang bertujuan untuk dibangun semula. alam sekitar boleh ditakrifkan sebagai bahagian muka bumi yang memiliki nilai kebudayaan dan saintifik yang tinggi dan perlu dipulihara. Kemelut yang melanda antara usaha memulihara alam sekitar dengan aktiviti memugar-punah alam menjadi lebih meruncing apabila kita telah meletakkan tahun 2020 sebagai tarikh akhir untuk mencapai status negara maju. endapan. Dari sudut mana sekalipun alam sekitar itu difahami. Apakah mungkin bagi kita mencapai status tersebut dengan tidak mengorbankan kepentingan alam sekitar? persoalan yang perlu diberi perhatian serius.

pertanian dan sebagainya yang kesemuanya membabitkan kepentingan alam sekitar. Kesedaran untuk terus memulihara dan memelihara alam sekitar harus bermula dari dalam diri sendiri. perumahan. usaha harus dipergiatkan untuk menjaga amanah Tuhan yang sangat bermakna. Pastinya penekanan pembangunan yang dicitacitakan itu akan tertumpu kepada kepelbagaian gunatanah. Mulakan langkah pertama hari ini dengan menjaga alam di sekeliling kita agar menjadi pemangkin ke arah pemeliharaan dan pemuliharaan alam yang lebih berkesan di peringkat global dan glokal. perhutanan. Malaysia memiliki kepelbagaian biologi yang tidak ternilai dengan wang ringgit. Justeru. Komuniti masyarakat kita kini mampu bekerjasama dan bekerjamasa demi pemuliharaan alam sekitar. dan antara kemajuan fizikal dengan perkembangan rohaniah. Ini bermakna pembangunan di Malaysia akan bersandarkan kepada pembangunan ekonomi sambil memberikan tumpuan untuk memperkukuhkan kestabilan sosial dan politik. Apakah kita memiliki keupayaan dan kebijaksanaan untuk mengimbangi arus pembangunan ini? Iaitu keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kesejahteraan alam sekitar. Selain itu. Melentur buluh biarlah dari rebungnya. . Dimana peranan dan tanggungjawab ibubapa dalam mendidik anak-anak supaya mempunyai satu sikap yang sewajarnya dalam memulihara dan memelihara alam sekitar menjadi asas yang penting. Apakah tanggungjawab kita dalam perkara ini? TANGGUNGJAWAB MASYARAKAT DALAM PEMULIHARAAN ALAM SEKITAR Masyarakat hari ini harus berani tampil untuk mengemukakan bantahan terbuka dan kritikan yang membina.Dalam cita-cita untuk menjadi sebuah negara maju. kita perlu mengatasi pelbagai cabaran yang umumnya tertumpu kepada peningkatan kesejahteraan hidup. perindustrian. Marilah kita bersama-sama terus memainkan peranan masing-masing sebagai warga yang bertanggungjawab untuk memelihara dan memulihara alam kurniaan Tuhan. golongan ibubapa juga memainkan perana penting dalam pemuliharaan alam sekitar. Ibubapa harus menjadi contoh terbaik dalam memimpin keluarga.

. Matlamat akhir pendidikan alam sekitar untuk melahirkan individu yang mempunyai tingkah laku yang bertanggungjawab terhadap alam sekitar mudah tercapai jika semua pihak seperti Kementerian Pelajaran. sekolah-sekolah dan para guru mengambil tanggungjawab untuk mendidik dengan serius. Pejabat Pelajaran Daerah. Jabatan Pelajaran Negeri.Kesimpulan Kejayaan penerapan pendidikan alam sekitar dalam kurikulum sekolah amat bergantung bukan sahaja kepada kepada komitmen guru sebagai pelaksana malah kepada semua pihak yang terbabit secara langsung atau tidak langsung.

Investigating and Evaluating Environmental Issue and Actions Skill Development Modules. J.Prosiding Seminar Pendidikan JJPG 2005. Malaysia.139.org/wiki/Persatuan_Pencinta_Alam_Malaysia http://www. Harvard International Review.php?lg=1&opt=com_article&grp=2&sec=&key=679&cmd=re setall . Warga Alam.forumotion. (2000). (2002). Era Hijau.blogspot.13.3(2):51:60.ikim. A Curriculum Development Project Designed to Teach Students How to Investigate and Evaluate Science-Related Social Issues.tripod. Diges Pendidik. 2003 Geografi Sebagai Medium Pendidikan Alam Sekitar. Moroye. Curriculum and Teaching Dialogue 7(1/2): 123. (1998).wikipedia.my/v5/index. 98(5). Harmony between man and land: Aldo Leopold and the foundation of ecosystem management. Internet http://pengajianam900.com/2009/09/tema-sistem-hidrologi-konsepkitaran. Mohammad Zohir bin Ahmad @ Shaari. Procedia Social Sciences.html http://geografifizikalpengajianam. Rohaty Mohd Majzub.htm http://cikguseri73.2005. Science Direct. Climatic fears: Colonialism and the history of environmentalism. Jabatan Alam Sekitar Malaysia. 4 . (2005). Common ground: an ecological perspective on teaching and learning.html http://ms.com/geografistpmkertas1dan2/id5. C.RUJUKAN Arbaat Hassan. Universiti Kebangsaan Malaysia. Model Latihan Perguruan Glokal Untuk Pembangunan Lestari. The adult non formal environment education (EE): A scenario in Sabah. (2008). Rosnani Ibrahim (2007). Keluaran 3:2007 Grove.55. B.com/isu-alam-sekitar-f21/ekologi-ekosistem-t335. Callicott. 50 . 23(4). Journal of Forestry.gov. R.M. Hungerford et. al. Elsevier Ltd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful