P. 1
Kuliah 1-Pengenalan Kepada Personaliti

Kuliah 1-Pengenalan Kepada Personaliti

|Views: 6|Likes:
Published by Chaip Itu Aku
NO
NO

More info:

Published by: Chaip Itu Aku on Apr 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/27/2013

pdf

text

original

FAKULTI

SAINS KOGNITIF DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Jabatan Semester Nama Kursus Kod Kursus Jenis Kursus Jam Kredit Prasyarat

: : : : : : :

Bimbingan dan Kaunseling 1 Sesi 2009/2010 Pembangunan Sahsiah ULP1013 Minor wajib 3 Tiada

SESI 1
TARIKH: 14 JULAI 2009

SESI PERKENALAN/ TAARUF PERBINCANGAN MODUL ULP 1013 i. Kehadiran Kuliah (Wajib) Ambil kehadiran setiap kali kuliah – Tidak hadir bersebab dengan sijil sakit doktor kerajaan/swasta ii. Masa Waktu Kuliah – Hari, Masa dll iii. Etika Berpakaian Waktu Kuliah iv. Perbincangan Kerja Kursus.

PERSONALITI
PENGENALAN PERSONALITI:
Definisi Personaliti Kamus Dewan: Keperibadian, sahsiah dan perwatakan seseorang. Secara umum Personalit merupakan atau menggambarkan diri kita atau orang lain. Berasal daripada perkataan Latih iaitu pesona, yang menunjukkan kepada topeng muka yang digunakan oleh pelakon dalam pementasan drama.

PERSONALITI Personaliti diberi definisi mengikut kecenderungan masyarakat. Masyarakat menganggap seseorang dengan personaliti yang baik adalah orang yang mengagumkan orang lain dengan kebolehan yang ada. . Ada yang menganggap personaliti yang baik apabila seseorang menunjukkan tingkahlaku yang sopan santun dan bercakap dengan lemah lembut.

PERSONALITI Secara umumnya pengkaji bersepakat menyatakan bahawa personaliti merupakan ciri-ciri yang dinamik dan tersusun dimiliki oleh seseorang yang secara unik mempengaruhi kognitif. 2000) Ia juga boleh dianggap sebagai pembinaan psikologi dengan melibatkan latar belakang genetik (kecuali kembar seiras) yang unik. sejarah pembelajaran dan cara faktor-faktor ini mempengaruhi respon terhadap persekitaran . motivasi dan tingkahlakunya dalam pelbagai situasi (Ryckman.

personaliti dimaksudkan sebagai sahsiah atau secara umumnya akhlak Menurutnya lagi.Pengertian Personaliti  Habibah dan Noran (1997 ) menyatakan bahawa dari perspektif Islam.t. faktor-faktor lain yang dianggap penting dalam Perkembangan personaliti manusia ialah hubungan manusiadengan Allah s. intraksi roh dan jasmani serta peranan akal.w. .

Di samping itu personaliti seseorang boleh dikaji malalui percakapan. gaya bekerja dan bagaimana cara menyelesaikan masalah . tingkahlaku. Ianya mengambarkan sifat keperibadian seseorang yang turut dikaitkan dengan perwatakan. emosi dengan perlakuan manusia. perasaan.Pengertian Personaliti  Menurut Abdul Majid dan Rahil (1997) Personaliti ailah perkaitan antara penilaian. cara bertindak. cara berfikir.

J (1988) personaliti adalah corak keseluruhan seseorang individu yang merangkumi cara seseorang berfikir.J dan Segal. berasa. bertingkahlaku dan cara berhubungan dengan alam sekitarnya. .Pengertian Personaliti  Menurut Kagan.

Pengertian Personaliti Menurut Robert Frages & James Fadiman (Dalam buku Personality & Personal Growth) Personaliti adalah corak pemikiran. perasaan dan tingkahlaku seseorang individu. .

Pengertian Personaliti Menurut Huffman (2004) : Personaliti adalah ciri-ciri tingkahlaku seseorang yang stabil dan berbeza daripada orang lain Santrock (2001) Personaliti adalah pemikiran. perasaan dan cara bertingkahlaku yang ditunjukkan oleh seseorang sebagai cara untuk individu menyesuaikan diri dengan dunianya .

Hasil kajian pengkaji menjelaskan cara bertindak balas yang unit bagi setiap individu terhadap persekitaran fizikal. Teori-teori begini menambahkan pemahaman kita mengenai individu dan membantu kita dalam membuat andaian atau jangkaan terhadap tingkahlaku manusia . sosial dan budaya.PERSONALITI Ramai pengkaji berpendapat kajian personaliti merupakan analisis saintifik ke atas perbezaan individu yang melibatkan aspek kenapa dan bagaimana manusia bertindak secara unik dan kreatif terhadap perubahan persekitaran.

. mereka akan menggambarkan.PERSONALITI KAJIAN SAINTIFIK PERSONALITI Ahli psikologi personaliti menggunakan pendekatan saintifik untuk mengkaji perbezaan individu kerana mereka percaya cara yang berkesan untuk mengumpul maklumat yang tepat tentang fungsi personaliti. pengamatan secara teliti terhadap fenomena yang dikaji. Maklumat adalah daripada pemerhatian. mengandaikan dan maklumat yang diperolihi membantu dalam membuat jangkaan terhadap hubungan atau kaitan antara teori dan kajian. menjelaskan.

.Pengertian Sahsiah : Sahsiah berasal daripada bahasa Arab yang bermakna peribadi atau personaliti. Peribadi mengambarkan sifat personaliti individu yang akan membezakan individu dengan individu lain.

Personaliti / Sahsiah juga merangkumi : Penampilan mood ( perasaan ). sikap dan pendapat seseorang ketika berintraksi atau berhubungan dengan orang lain .

.Istilah personaliti / Sahsiah dari konsep psikologinya mempunyai dwimakna : 1. Personaliti melibatkan dalam diri manusia dengan manusia Personaliti menekankan terhadap mutu atau nilai psikologi manusia yang sangat berbeza dengan kehidupan makhluk 2.

. ialah keunikan dengan maksud tersendiri kebolehsuaian atau keupayaan untuk berubah hasil pembelajaran ialah organisasi.Sahsiah mempunyai tiga ciri : 1. dengan perkataan lain ia bukan sekadar himpunan tingkahlaku tetapi melibatkan corak tingkahlaku dan operasi yang bersifat konsisten 2. 3.

Dengan ini sahsiah merangkumi : .sosial .rohani .fizikal .kognitif .

persepsi. kepercayaan. tabiat. Selain itu Sahsiah ataupun Personaliti seseorang individu dibayangi oleh tendensinya untuk bertingkahlaku mengikut suatu cara tertentu . motif. sikap dan watak seseorang. budipekerti. harapan.Kesimpulan Secara umumnya : Sahsiah ataupun personaliti merangkumi gaya hidup. nilai.

Dari Persepktif Islam Pembangunan sahsiah seseorang bukan sahaja berdasarkan kepada pembangunan insan dari aspek jasmani tetapi merangkumi seluruh aspek rohani. naluri dan akal .

budi pekerti dan pembangunan jiwa dan hati. mencari rezeki.Menurut Iman Al Ghazali Pembangunan sahsiah merangkumi keseluruhan aspek diri individu iaitu melibatkan pengatahuan agama. . adap kehidupan berkeluarga.perhubungan sesama manusia. akidah. penghayatan Al Quran. akhlak.

2. 8. 3. Aspek pembangunan akhlak kepada tuhan Akhlak sesama insan Sosial Adap kekehidupan Ibadat Jihad Ilmu Pengetahuan batasan agama . 5.Menurut Iman Al Nawawi Pembangunan sahsiah merangkumi 8 aspek iaitu : 1. 6. 4. 7.

Pembinaan akidah (kepercayaan) Ibadah (ritual) Akhlak (etika dan moral) Penampilan (mazhar) . 4.Menurut Abdullah Nashih Ulwan Pembinaan sahsiah terdiri dari 4 unsur dasar : 1. 2. 3.

.Meskipun Sahsiah berkaitan dengan aspek kerohanian (dalaman) manusia. namun aspek dalaman boleh dilihat menerusi mazahir (tingkahlaku luaran ) Mazahir inilah yang dinamakan akhlak iaitu terjemahan dari akidah dan amalan (ibadah) seseorang.

Tingkahlaku Luaran atau amalan luaran seseorang berasaskan kepercayaan atau akidah dinamakan sebagai akhlak. Menerusi pembinaan akhlak inilah hakikat manusia itu hendak dibina. .

Pengertian Akhlak / Sahsiah : Akhlak adalah perkataan Arab Jamak dari “Al Khulq” bermakna tabiat. . maruah atau watak Ad’din atau fitrah.

Menurut Iman Al Ghazali AL-Khulq ialah suasana kejiwaan yang mantap yang menerbitkan perbuatan. Sekiranya suasana kejiwaan yang menjadi sumber perbuatan itu memerlukan tindak-tanduk yang baik tetapi jika muncul yang sebaliknya maka suasana kejiwaan itu dinamakan akhlak yang buruk . perbuatan itu terbit secara mudah tanpa perlu berfikir dan merenung panjang.

Menurut Durkheim Sifat-sifat akhlak yang terpenting ialah kewajiban atau kebaikan yang ditinjau sebagai sistem dan kaedah tingkah laku sosial. SAunnah. Kewajiban-kewajiban ini menurut beliau digariskan oleh masyrakat sendiri untuk kesejahteraan Dalam Islam pula . Ijmak dan Qiyas . kewajiban ini berasaskan sumber syariat iaitu Al Quran.

Menurut Ibn Miskawaih Ahli Falsafah Islam Mentakrifkan Akhlak / Sahsiah adalah : Suatu keadaan (sikap) diri yang mendorong Seseorang bertindak melakukan perbuatan serasi Dengannya tanpa merenung atau berfikir panjang .

Menurut Istilah : Antara definisi akhlak /sahsiah menurut istilah ialah : Sifat yang tertanam di dalam diri yang dapat mengeluarkan sesuatu perbuatan dengan senang dan mudah tanpa pemikiran. penelitian dan paksaan. .

. intelek.Dari Persepktif Islam Walau apapun takrifan diberikan : Pembinaan Sahsiah boleh diartikan membina akhlak. murni dan berdaya maju. peribadi. dan tingkahlaku dengan matlamat menjadikan seseorang itu bertamaddun.

Didikan dari Orang tua (keluarga) Bagaimana Pembentukan Sahsiah terbentuk Pengaruh persekitaran .

Menanam Nilai kehidupan Menanam Nilai-Nilai Agama Pembentukan Sahsiah Daripada orang tua ( keluarga) bermula dari Didikan awal kanak-kanak Menam Nilai Hidup bermasyaraka t Menanam Nilai Ilmu dan pengetahuan .

Rakan Sebaya Sosio budaya Media Elektronik Faktor Pengaruh Persekitaran Mempengaruhi Pembentukan Sahsiah Media Cetak Pengaruh pemakanan Status ekonomi keluarga .

Hubungan Sahsiah Yang Unggul Dalam Bidang Pendidikan Walau secanggih manapun alat teknologi moden ianya tidak akan dapat mengambil peranan sebagai guru. Faktor manusia tetap diperlukan dalam proses pematangan sahsiah murid (pelajar) . Guru yang memiliki sahsiah diri atau keperibadian yang baik akan kesan positif pada anak didik mereka.

Sifat-sifat keimanan asas yang lain . pembalasan dan para Rasul iii. Keimanan yang kental kepada Allah swt ii. Omar Al Toumi Al Syibani Ciri-ciri guru yang memiliki sahsiah yang unggul adalah : (a) Sifat Rohaniah i.Menurut Prof. Keimanan pada hari akhirat.

pemurah. zuhud dan qanaah . Merendah diri vi. Amanah iv. Sabar. tabah dan cekal vii. Pemaaf dan toleransi viii. Benar dan jujur ii.(b) Sifat-sifat Akhlak i. Ikhlas dalam perkataan dan perbuatan v. mementingkan orang lain. Menepati janji iii. Menyayangi murid.

kecenderungan dan keperluan murid vi. Mengenal ciri. Cenderung kepada pelbagai bidang akliah dan ilmiah yang sehat v. Fasih. Luas pengetahuan am iv. Menguasai mata pelajaran iii. bijak dan petah dalam penyampaian .(c) Sifat Mental i. Cerdas ( Kepintaran teori. watak. amali dan sosial ) ii.

kemas dan bersih . Sihat tubuh badan ii.(d) Sifat Fizikal i. Berperawakan tampan.

.KESIMPULAN Pembinaan sahsiah akan tercapai apabila manusia dibina menurut acuan kejadiannya Manusia perlu mengetahui siapa mereka. asal usul dan matlamat utama kehidupan mereka di dunia ini serta ke mana akhirnya nanti. fungsi dan peranan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->