Masalah Pembelajaran (Pendidikan Khas

)
Seperti yang telah diketahui umum, istilah disleksia berasal daripada dua perkataan latin dan greek, iaitu “dys” yang membawa maksud “kesukaran” dan “lexis” yang bererti “perkataan”. Terjemahannya bermaksud kesukaran dengan perkataan bertulis.Menurut Mercer (1991), disleksia ialah ketidakupayaan yang teruk dalam membaca, melibatkan kesukaran dalam kefahaman serta perhubungan antara bunyi-bunyian dan huruf-huruf. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa pandangan dan pendapat penulis serta pengkaji yang memberi takrifan tentang disleksia. Chong Lean Keow (2009:158), dalam bukunya “pengurusan bilik darjah dan tingkah laku” mendefinisikan “ disleksia” sebagai kesukaran mengunakan perkataan yang dihadapi oleh murid yang mengalami kecelaruan bahasa. Berbagai interpretasi dan definisi yang diberikan terhadap disleksia, namun begitu semuanya membawa kepada kelemahan atau kesukaran membaca yang di alami oleh kanak-kanak. Menurut Sanders dan Myers ( 1996), kanak-kanak yang mengalami ciri-ciri disleksia mempunyai kesukaran-kesukaran khusus dalam bacaan, menulis, dan mengeja. Kesukaran-kesukaran ini termasuklah masalah yang serupa dalam kerja nombor dan mengenali simbol-simbol, seperti not muzik atau simbol matematik. The Orton Dyslexia Society’s (1994) telah mendefinisikan disleksia sebagai ketidakupayaan memperoleh pengetahuan daripada proses pembelajaraan. Masalah ini adalah disebabkan oleh kesukaran untuk menggambarkan atau mentafsirkan satu kod ayat yang selalunya menunjukkan ketidakupayaan pemprosesan tentang bunyi bahasa. Kesukaran-kesukaran dalam mentafsir satu kod ayat adalah selalunya tidak dijangkakan bersangkutan dengan umur dan kebolehan akademik. Terdapat pelbagai kesukaran untuk menggambarkan atau mentafsirkan satu kod ayat adalah selalunya tidak dijangkakan bersangkutan dengan umur dan kelebihan akademik. Terdapat pelbagai kesukaran yang ditunjukkan oleh disleksia. Antaranya adalah seperti bentuk bahasa, masalah membaca, dan masalah menulis dan mengeja. Selain itu , terdapat usaha-usaha untuk mendefinisikan murid bermasalah spesifik (disleksia) berasaskan kepada penemuan teoriteori iaitu:

Teori kepincangan (discrepency) – teori ini menyatakan bahawa “terdapat murid-murid yang mempunyai kepintaran yang normal tetapi gagal mencapai prestasi yang memuaskan dalam pembelajaraan mereka”.Hammond dan Hughes ( 1996) menyatakan terdapat perbezaan yang ketara antara pencapaian murid bermasalah belajar spesifik dalam bidang-bidang tertentu jika dibandingkan dengan bidang-bidang yang lain. Spafford dan Grosser ( 1996), telah menggunakan teori kepincangan untuk mentakrifkan disleksia iaitu:

“……….an ability to read which is inoppropriate to the individual’s level of general intelligence….” (bermaksud : ketidakbolehan membaca yang tidak selaras dengan kecerdasan umum seseorang individu)

keliru dengan perkataan yang hampir serupa. Mereka juga boleh menyalin sesuatu perkataan dengan betul dan tepat tetapi tidak memahami perkataan yang dibaca sehinggalah dipertuturkan oleh orang lain. 1992). Dari segi sejarah . kemahiran membaca yang lemah. keliru memakai kasut pada kaki yang betul dan konsep kendiri yang rendah. 1. CIRI-CIRI KANAK-KANAK DISLEKSIA Kehadiran murid disleksia biasanya tidak disedari oleh guru sekiranya guru tidak mempunyai pengetahuan mengenai ciri-ciri disleksia. II. Beliau mentakrifkan sebagai buta huruf kepada mereka yang mempunyai penglihatan yang normal tetapi kehilangan keupayaan mengenal perkataan bertulis. keliru dalam konsep masa. Mereka yang word blindness boleh melihat dan bertutur. Kajian mengenai disleksia telah lama dijalankan semenjak abad ke –sembilan belas lagi. Pada awalnya perkataan disleksia tidak digunakan dan hanya dikenali dengan nama “Word blindness”. Pengamatan dan tingkah laku – keliru dengan konsep arah. Ott (1997) menyenaraikan ciri-ciri kanak-kanak disleksia seperti yang berikut: I. murid tidak boleh diketegorikan sebagai masalah belajar yang spesifik jika punca masalah belajar murid tersebut terlalu berat (hammod & Huhges 1996). 4. seorang ahli Fizik jerman pada tahun 1878 telah memperkenalkan konsep word deafness dan word blindness. sukar mengikut arahan. kerap terasa tertekan. Dalam kajiannya. Tidak menghadapi masalah ekonomi yang teruk. sukar menyalin dan sukar menggunakan jalan yang berliku-liku. Menurut Miles dan Miles ( 1999) menyatakan bahawa Adolf Kussmaul. Sesetengahnya melabelkan murid yang mempunyai kesukaran ini sebagai “Buta Huruf” (word blindness) (morgan. Tidak mengalami masalah penglihatan atau pendengaran. . intelek dan pertuturan tidak rosak. Teori Pengasingan – menurut teori ini.Perkembangan pertuturan dan bahasa yang lambat. beliau menyatakan fungsi otak seseorang baik tetapi kewujudan “ a Complete text-blindness” walaupun kuasa penglihatan. konsep sebenar disleksia dipercayai sangat berkaitan dengan bidang neurologi dan psikolinguistik yang dikatakan adalah dari kumpulan asphsia ( Richardson. Bukannya murid yang malas. Manakala perkataan disleksia telah diperkenalkan oleh professor Rudolf berlin seorang pakar perubatan dan ophtalmotologist pada tahun 1887 (hammond & hughes 1996). tetapi banyak menggunakan perkataan yang salah makna. Pesakit yang mengalami word deafness pada masa yang sama mempunyai kebolehan melahirkan atau berkata –kata dalam perkataan. 1896). 2. 3. kemahiran mengeja yang lemah. 5. Umum . Persatuan antarabangsa disleksia telah menggunakan teori pengasingan dalam mentakrifkan murid disleksia iaitu: Tidak mempunyai kelemahan intelektual. Telah menerima pengajaran yang memuaskan.

lambat menulis. Keadaan ini menjadi lebih serius apabila kanak-kanak ini melangkah kaki ke alam persekolahan.III. Emosi – menurut Dr. bunyi huruf dan gabungan perkataan. Sosial – kita . kanak-kanak disleksia tidak mengalami sebarang kecacatan lain kecuali maslah mata. dan pandai membuat visualisasi. Berbeza dengan kanak-kanak disleksia. pada peringkat prasekolah . yang sesetengahnya tidak menyedari tingkah laku dan tutur kata mereka tidak senormal kanak-kanak sebaya . sukar menggunting. Ciri-ciri murid disleksia yang lain selain yang dinyatakan oleh OTT diatas dapat dilihat dari segi fizikal. terutamanya ibu bapa dan guru-guru sedar bahawa masalah sosial juga merupakan salah satu kesan daripada disleksia. Kemahiran motor – koordinasi yang lemah. kanak-kanak masalah pembelajaran ini akan hilang keyakinan diri dan sedar mereka tidak berkeupayaan sama sekali kerana sering dimarahi. kanak-kanak disleksia menghadapi masalah sosial dan emosi kerana mereka tidak dapat mengikuti pelajaraan akademik dengan baik. sukar memegang pensel dengan betul. Antara huruf-huruf yang sering mendatangkan masalah kepada mereka ialah huruf (b) dan (d) serta perkataan yang hampir serupa ejaannya. Kebanyakan kanakkanak disleksia tidak dapat mengimbangi daya mengingati huruf dengan perkataan dan menghadapi masalah dalam mengingati bentuk huruf. 2. 3. dan ayat yang berlainan dan ini mengakibatkan banyak yang tertinggal ataupun dilangkau. tulisan yang buruk. sukar menyepak dengan baik dan sukar menaiki tangga dengan betul. Walau bagaimanapun . Masalah emosi hanya mula wujud apabila arahan-arahan dan bimbingan awal membaca oleh guru tidak selaras dengan gaya pembelajaraan mereka. kanak-kanak disleksia berbakat dan berkebolehan seperti kreatif. Akhirnya. Akibatnya. kecerdasan . 1. Ibu bapa lazimnya tidak menyangka sebarang masalah dan menganggap anak mereka bijak mendesaknya supaya berusaha lebih gigih. gurunya dan seluruh sistem persekolahan yang menjurus kepada masalah disiplin. Fizikal – dari segi fizikal . pergerakan pergelangan tangan yang luar biasa. sering meninggalkan huruf pada pangkal perkataan . anak ini sering marah dan kecewa terhadap diri sendiri. masalah dalam susunan huruf. sukar mengimbangkan badan. pembelajaraan tingkah laku sosial diperolehi melalui pemerhatian ke atas orang di sekeliling mereka. 4. IV. Kecelaruan pandangan dan penglihatan – mengeja dengan tidak konsisten. emosi dan sosial. berfikiran lateral. Samuel Orton. Kecerdasan – Tahap kecerdasan mereka juga pada tahap normal. Akan tetapi anak mereka bijak dan mendesaknya supaya berusaha lebih gigih. sukar memahami perkataan. Akan tetapi anak mereka gagal memenuhi hasrat ibu bapa atau guru. Tekanan emosi yang diterima boleh menyebabkan mereka putus asa kerana gagal memahami pengajaran guru. majoriti kanak-kanak diskelsia masih lagi ceria dan dapat menyesuaikan diri dengan baik. dalam kebanyakan kes. memiliki hubungan ruang ( spatial relationship). Keadaan ini menyebabkan tumpuan dan pemahaman kanak-kanak ini lemah dalam aspek bacaan yang seterusnya menjadikan mereka tidak memahami apa yang sedang dibaca. Menurut selikowits (1993). kata. ibu bapa. berimaginatif. Mata kanak-kanak disleksia tidak dapat mengimbas huruf. daya ingatan yang lemah dan sukar membayangkan perkataan. Bagi kanak-kanak normal.

timbul situasi yang kurang menyenangkan kerana mereka tidak dapat mengesan bahawa sebenarnya seseorang sedang marah atau tersinggung terhadap tingkah laku dan tutur kata mereka yang negetif. Mengeja – pada jangka panjang. Pengurusan – kesukaran mengurus masa. Kelemahan mengeja akan menghadkan kebolahan murid untuk menyampaikan pengetahuan yang telah dipelajari di dalam kelas . Murid yang menghadapi masalah ini dipanggil “dysgraphia”. kepantasan menulis dan kematangan tulisan. ruang. agresif dan mudah putus asa. Akibatnya. . 4. 2. 3. Murid menghadapi masalah untuk membaca teks. 5. Murid menghadapi kesukaran yang amat sangat dengan nombor dikenali sebagai “dyscaculia”. menulis bentuk digit dan menulis digit bagi sesuatu nilai nombor. dan susun atur.mereka. 2. ketangihan televisyen .tiga aspek ini boleh memberi kesan negetif kepada kebolehan murid untuk belajar. Membaca – kebolehan membaca adalah penting bagi membolehkan murid mempelajari apa yang tersenarai di dalam kurikulum sekolah. Contohnya. Tulisan – tiga aspek tulisan perlu di ambil kira iaitu boleh dibaca. Murid rasa rendah diri dan tidak berkenyakinan tentang kebolehan diri. Kesukaran membaca menyebabkan murid tidak dapat belajar sendiri. Mereka sukar mengenali nombor dari segi teks. Kesan sampingan yang dihadapi oleh murid disleksia terhadap kebolehan murid untuk belajar menurut Payne dan Turner (1999) ialah seperti berikut: 1. menulis bentuk digit dan menulis nagi sesuatu nilai nombor. mengelak daripada membuat kerja rumah. Kesukaran –kesukaran yang dihadapi oleh murid disleksia akan memberi kesan yang negetif terhadap penguasaan kemahiran menulis tersebut. kelemahan ini juga akan menyebabkan murid sentiasa mendapat markah yang rendah dalam ujian dan peperiksaan. Penumpuan – penumpuan merupakan satu lagi kesukaran yang merentasi kurikulum yang boleh menjejaskan kemajuan murid dengan teruk. Kelemahan di mana-mana dalam ketiga. Nombor – kesukaran yang dihadapi di dalam numerasi adalah serupa seperti kesan yang di alami di dalam literasi. Masalah sosial yang lain enggan ke sekolah. Kesan – kesan utama disleksia terhadap pembelajaraan ialah seperti berikut: 1. KESAN DISLEKSIA TERHADAP PEMBELAJARAAN. kebolehan mengeja akan memberi kesan yang lebih negetif daripada kelemahan membaca. menipu. Payne dan Turner (1999) telah mengariskan kesan utama dan sampingan dislekasia terhadap kebolehan murid untuk belajar. Menulis – masalah utama adalah perbezaan antara kebolehan murid untuk menyampaikan pengetahuannya secara lisan dan bertulis. Ini menyebabkan mereka sering tersisih apabila berada di dalam majlis tertentu. murid tidak membawa alatan ke sekolah mengikut jadual waktu sekolah atau tidak menghantar tugasan sekolah pada masa yang ditetapkan.

diikuti dengan pencapaian akademik rendah. Namun. Setiap kategori pelajar berkeperluan khas mempunyai ciri-ciri yang berbeza. analisis tugasan. Guru boleh membentuk dan mengubah tingkah laku dengan menggunakan teknik peneguhan. Emosi / tingkahlaku – pencapaian prestasi yang rendah akan menyebabkan murid merasa rendah diri dan kecewa. masalah tingkah laku/emosi akan menyebabkan murid menghadapi masalah sosial seperti tidak boleh berinteraksi dengan rakan sebaya. Pecahkan kepada langkah-langkah kecil dengan objektif yang spesifik. Selain itu. peniruan dan modeling. khususnya pelaziman operan dapat dimanfaatkan untuk membentuk tingkah laku. verbal. Mengukuhkan pertalian antara rangsangan dan gerak balas pelajar dengan membanyakkan latihan. Memberi peluang kepada murid untuk menikmati kejayaan pembelajaraan mereka. kesukaran menamakan benda. Untuk pelajar disleksia. IMPLIKASI TEORI-TEORI PEMBELAJARAAN TERHADAP PEMBELAJARAAN PELAJAR BERKEPERLUAN KHAS ( DISLEKSIA) Teori pembelajaraan bukan sahaja sesuai untuk pelajar aliran perdana. kontrak. dendaan. Ia juga dikenali sebagai kecacatan tersembunyi dan kesan negetifnya juga merentasi kurikulum. mengubah tingkah laku dan mempelajari sesuatu yang baharu.3. 4. Ianya menjadi punca kepada kesukaran menulis selain daripada mengingati hari-hari dalam seminggu atau membawa perkakas senaman pada hari yang ada pendidikan jasmani. Ini boleh mengakibatkan masalah tingkah laku. Kesannya ialah masalah tingkah laku yang lebih teruk. diikuti dengan pencapaian akademik yang rendah dan seterusnya. pujian atau ganjaran lain yang akan mengukuhkan tingkah laku. latihan dan latih tubi Beri peneguhan dalam bentuk hadiah. withdrawal dan pengasingan untuk mengurangkan tingkah laku yang tidak diingini. peneguhan. ulangkaji. Pelajar berkeperluan khas mempamerkan karenah dan tingkah laku yang berbeza memandangkan masalah mereka berbeza. Aplikasi teknik modifikasi tingkah laku-token. dan teknik modifikasi tingkah laku yang berasaskan pelaziman operan. sebagaimana di sekolah khas ataupun di sekolah biasa program integrasi. tetapi juga boleh diaplikasi dalam pembelajaraan pelajar berkeperluan khas (disleksia). 5. Tetapkan matlamat yang realistik untuk membentuk tingkah laku. Ingatan – kesukaran ini menjadi asas kepada kesukaran-kesukaran yang lain. .       Banyakkan pengulangan . Bahasa – kebiasaannya murid mengalami kesukaran untuk menyampaikan pengetahuan menggunakan perkataan . serta pengukuhan dalam keadaan yang meyenorokkan. Setiap aktiviti pembelajaraan perlu diubah dan disesuaikan dengan keperluan pelajar. sesuai di aplikasikan teori pembelajaraan seperti: TEORI BEHAVIORISME Aplikasi teori bahaviorisme. aplikasi. Pelajar disleksia mendapat peluang pendidikan yang sama. rata-rata pelajar belajar melalui latih tubi. Pembelajaraan pelajar berkeperluan khas juga perlu disediakan dalam bentuk yang dipermudah dan disesuaikan. kesukaran untuk mengingat suku kata ( syllables) bagi perkataan – perkataan yang panjang. Buat analisis untuk mencapai matlamat.

menarik balik pemberian masa rehat jika murid tidak mematuhi peraturan atau disiplin bilik darjah. Misalnya. Mengembangkan kreativiti dan pemikiran bercapah. emosional. Mengembangkan kecenderungan aspek seni dan emosi Menurut gagne dan berliner (1991). Gunakan pendekatan multi sensory seperti mendengar. Gagne dan berliner ( 1991) menyenaraikan lima objektif asas pendidikan daripada pandangan humanisme:      Memupuk pembelajaraan arah kendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Seterusnya. membuat berbincang dan mesra. Kajian menunjukkan pendekatan Multi Sensory merupakan pendekatan yang paling sesuai bagi mengajar kanak-kanak disleksia. Kadangkala. Diantaranya ialah:     Auditori Visual Oral Kinestetik . harus sediakan persekitaran pembelajaraan yang menyerupai persekitaran pembelajaraan normal ( least restrictive environment). Mengetahui cara belajar adalah lebih penting daripada memiliki banyak pengetahuan. Melayani keperluan individu pelajar adalah penting bagi memastikan pelajar berkeperluan khas dapat berkembang mengikut potensi masing-masing. psikologikal serta anyaman. melihat. Mengembangkan keupayaan bertanggungjawab ke atas pembelajaraan dan perkara yang dipelajari. Humanisme percaya bahawa individu ( manusia) harus dilihat sebagai satu entiti. kenalpasti keupayaan pelajar dan sediakan rancangan pendidikan individu. Humanisme melihat manusia sebagai mahluk yang istimewa dan mempunyai keupayaan yang tidak serupa dengan haiwan. Kajian tentang individu hendaklah dibuat secara menyeluruh. Dalam konteks pelajar berkeperluan khas disleksia. PENDEKATAN MULTI SENSORI. TEORI HUMANISME Pelajar disleksia mempunyai keperluan yang berbeza. peneguhan negetif pula sesuai digunakan untuk mendapat tingkah laku yang diingini. namun pelajar perlu dapat mencapai tahap pencapaian yang ditetapkan. Penilaian kendiri hasil kerja pelajar merupakan penilaian yang lebih bermakna. Pendekatan ini mengabungkan beberapa deria. Mengcungkil dan mengembangkan daya ingin tahu serta penerokaan. prinsip-prinsip pendekatan humanisme merangkumi:     Pelajar akan mudah belajar perkara yang ingin dipelajari oleh mereka dan perkara yang ingin diketahui oleh mereka. Pelajar belajar lebih baik dalam persekitaraan yang tidak mengancam seperti selamat secara fizikal.

OGOS 2010. JAN 2012. Mengulang kembali huruf yang disebut oleh guru dan menulis kembalihuruf tersebut di atas pasir. SHARIFAH FAKHRIAH SYED AHMAD. PENERBITAN MULTIMEDIA. KUALA LUMPUR.MOK SOON SANG. Penggunaan huruf-huruf yang dibuat daripada kayu di mana pelajar boleh:    Mendengar guru menyebut bunyi daripada huruf-huruf. Selain itu. . RAMLAH JANTAN. SELANGOR. pelajar juga boleh menggunakan pasir ataupun garam dengan menggunakan dulang sebagai wadahnya. Menyebut kembali huruf-huruf tersebut dan menekap huruf-huruf tersebut menggunakan jari. OXFORD FAJAR.RASHID. ABDUL AZIZ ABDUL SHUKOR. BIBLIOGRAFI . PSIKOLOGI PENDIDIKAN.MOK SOON SANG. Melihat huruf-huruf tersebut. PUCHONG SELANGOR. BOON PONG YING. PENERBITAN MULTIMEDIA .SUPPIAH NICHIAPPAN. 2010. 2008. PRINSIP TERAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAAN 2.NORIATI A. OXFORD FAJAR. . . PUCHONG SELANGOR. 2009. PSIKOLOGI PENDIDIKAN. PENERBITAN MULTIMEDA.ZAINAL KASSAN & SUHAILA ABDULLAH.Bagi menjalankan kaedah pengajaran ini. SELANGOR. Pelajar tersebut boleh:    Mendengar bunyi huruf yang disebut oleh guru. Melihat huruf yang ditulis oleh guru di atas papan hitam. . PENDIDIKAN DISLEKSIA. MURID DAN ALAM BELAJAR. gabungan kesemua deria dijalankan serentak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful