Masalah Pembelajaran (Pendidikan Khas

)
Seperti yang telah diketahui umum, istilah disleksia berasal daripada dua perkataan latin dan greek, iaitu “dys” yang membawa maksud “kesukaran” dan “lexis” yang bererti “perkataan”. Terjemahannya bermaksud kesukaran dengan perkataan bertulis.Menurut Mercer (1991), disleksia ialah ketidakupayaan yang teruk dalam membaca, melibatkan kesukaran dalam kefahaman serta perhubungan antara bunyi-bunyian dan huruf-huruf. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa pandangan dan pendapat penulis serta pengkaji yang memberi takrifan tentang disleksia. Chong Lean Keow (2009:158), dalam bukunya “pengurusan bilik darjah dan tingkah laku” mendefinisikan “ disleksia” sebagai kesukaran mengunakan perkataan yang dihadapi oleh murid yang mengalami kecelaruan bahasa. Berbagai interpretasi dan definisi yang diberikan terhadap disleksia, namun begitu semuanya membawa kepada kelemahan atau kesukaran membaca yang di alami oleh kanak-kanak. Menurut Sanders dan Myers ( 1996), kanak-kanak yang mengalami ciri-ciri disleksia mempunyai kesukaran-kesukaran khusus dalam bacaan, menulis, dan mengeja. Kesukaran-kesukaran ini termasuklah masalah yang serupa dalam kerja nombor dan mengenali simbol-simbol, seperti not muzik atau simbol matematik. The Orton Dyslexia Society’s (1994) telah mendefinisikan disleksia sebagai ketidakupayaan memperoleh pengetahuan daripada proses pembelajaraan. Masalah ini adalah disebabkan oleh kesukaran untuk menggambarkan atau mentafsirkan satu kod ayat yang selalunya menunjukkan ketidakupayaan pemprosesan tentang bunyi bahasa. Kesukaran-kesukaran dalam mentafsir satu kod ayat adalah selalunya tidak dijangkakan bersangkutan dengan umur dan kebolehan akademik. Terdapat pelbagai kesukaran untuk menggambarkan atau mentafsirkan satu kod ayat adalah selalunya tidak dijangkakan bersangkutan dengan umur dan kelebihan akademik. Terdapat pelbagai kesukaran yang ditunjukkan oleh disleksia. Antaranya adalah seperti bentuk bahasa, masalah membaca, dan masalah menulis dan mengeja. Selain itu , terdapat usaha-usaha untuk mendefinisikan murid bermasalah spesifik (disleksia) berasaskan kepada penemuan teoriteori iaitu:

Teori kepincangan (discrepency) – teori ini menyatakan bahawa “terdapat murid-murid yang mempunyai kepintaran yang normal tetapi gagal mencapai prestasi yang memuaskan dalam pembelajaraan mereka”.Hammond dan Hughes ( 1996) menyatakan terdapat perbezaan yang ketara antara pencapaian murid bermasalah belajar spesifik dalam bidang-bidang tertentu jika dibandingkan dengan bidang-bidang yang lain. Spafford dan Grosser ( 1996), telah menggunakan teori kepincangan untuk mentakrifkan disleksia iaitu:

“……….an ability to read which is inoppropriate to the individual’s level of general intelligence….” (bermaksud : ketidakbolehan membaca yang tidak selaras dengan kecerdasan umum seseorang individu)

Persatuan antarabangsa disleksia telah menggunakan teori pengasingan dalam mentakrifkan murid disleksia iaitu: Tidak mempunyai kelemahan intelektual. keliru dengan perkataan yang hampir serupa. sukar mengikut arahan. murid tidak boleh diketegorikan sebagai masalah belajar yang spesifik jika punca masalah belajar murid tersebut terlalu berat (hammod & Huhges 1996). Dari segi sejarah . 5. seorang ahli Fizik jerman pada tahun 1878 telah memperkenalkan konsep word deafness dan word blindness. Pesakit yang mengalami word deafness pada masa yang sama mempunyai kebolehan melahirkan atau berkata –kata dalam perkataan. 1. Tidak mengalami masalah penglihatan atau pendengaran. Manakala perkataan disleksia telah diperkenalkan oleh professor Rudolf berlin seorang pakar perubatan dan ophtalmotologist pada tahun 1887 (hammond & hughes 1996). Menurut Miles dan Miles ( 1999) menyatakan bahawa Adolf Kussmaul. II. 2. Pengamatan dan tingkah laku – keliru dengan konsep arah. beliau menyatakan fungsi otak seseorang baik tetapi kewujudan “ a Complete text-blindness” walaupun kuasa penglihatan. kemahiran membaca yang lemah. Ott (1997) menyenaraikan ciri-ciri kanak-kanak disleksia seperti yang berikut: I. CIRI-CIRI KANAK-KANAK DISLEKSIA Kehadiran murid disleksia biasanya tidak disedari oleh guru sekiranya guru tidak mempunyai pengetahuan mengenai ciri-ciri disleksia. 1896). Beliau mentakrifkan sebagai buta huruf kepada mereka yang mempunyai penglihatan yang normal tetapi kehilangan keupayaan mengenal perkataan bertulis. 3. Dalam kajiannya. Mereka yang word blindness boleh melihat dan bertutur. Pada awalnya perkataan disleksia tidak digunakan dan hanya dikenali dengan nama “Word blindness”. 4. Telah menerima pengajaran yang memuaskan. kerap terasa tertekan. Sesetengahnya melabelkan murid yang mempunyai kesukaran ini sebagai “Buta Huruf” (word blindness) (morgan. Kajian mengenai disleksia telah lama dijalankan semenjak abad ke –sembilan belas lagi. Teori Pengasingan – menurut teori ini. keliru memakai kasut pada kaki yang betul dan konsep kendiri yang rendah. intelek dan pertuturan tidak rosak. tetapi banyak menggunakan perkataan yang salah makna. Umum . Mereka juga boleh menyalin sesuatu perkataan dengan betul dan tepat tetapi tidak memahami perkataan yang dibaca sehinggalah dipertuturkan oleh orang lain. sukar menyalin dan sukar menggunakan jalan yang berliku-liku. konsep sebenar disleksia dipercayai sangat berkaitan dengan bidang neurologi dan psikolinguistik yang dikatakan adalah dari kumpulan asphsia ( Richardson. 1992). kemahiran mengeja yang lemah. keliru dalam konsep masa. Tidak menghadapi masalah ekonomi yang teruk.Perkembangan pertuturan dan bahasa yang lambat. . Bukannya murid yang malas.

bunyi huruf dan gabungan perkataan. Ibu bapa lazimnya tidak menyangka sebarang masalah dan menganggap anak mereka bijak mendesaknya supaya berusaha lebih gigih. sukar menggunting. Mata kanak-kanak disleksia tidak dapat mengimbas huruf. Kecerdasan – Tahap kecerdasan mereka juga pada tahap normal. 1. kanak-kanak masalah pembelajaran ini akan hilang keyakinan diri dan sedar mereka tidak berkeupayaan sama sekali kerana sering dimarahi. Sosial – kita . Akan tetapi anak mereka gagal memenuhi hasrat ibu bapa atau guru. Masalah emosi hanya mula wujud apabila arahan-arahan dan bimbingan awal membaca oleh guru tidak selaras dengan gaya pembelajaraan mereka. Akibatnya. Akhirnya. lambat menulis. Bagi kanak-kanak normal. anak ini sering marah dan kecewa terhadap diri sendiri. Kemahiran motor – koordinasi yang lemah. sukar memegang pensel dengan betul. kanak-kanak disleksia tidak mengalami sebarang kecacatan lain kecuali maslah mata. kanak-kanak disleksia menghadapi masalah sosial dan emosi kerana mereka tidak dapat mengikuti pelajaraan akademik dengan baik. memiliki hubungan ruang ( spatial relationship).III. pembelajaraan tingkah laku sosial diperolehi melalui pemerhatian ke atas orang di sekeliling mereka. ibu bapa. Ciri-ciri murid disleksia yang lain selain yang dinyatakan oleh OTT diatas dapat dilihat dari segi fizikal. emosi dan sosial. kata. 2. Walau bagaimanapun . yang sesetengahnya tidak menyedari tingkah laku dan tutur kata mereka tidak senormal kanak-kanak sebaya . 4. Tekanan emosi yang diterima boleh menyebabkan mereka putus asa kerana gagal memahami pengajaran guru. Emosi – menurut Dr. masalah dalam susunan huruf. berimaginatif. sukar menyepak dengan baik dan sukar menaiki tangga dengan betul. Keadaan ini menyebabkan tumpuan dan pemahaman kanak-kanak ini lemah dalam aspek bacaan yang seterusnya menjadikan mereka tidak memahami apa yang sedang dibaca. pada peringkat prasekolah . majoriti kanak-kanak diskelsia masih lagi ceria dan dapat menyesuaikan diri dengan baik. sukar mengimbangkan badan. gurunya dan seluruh sistem persekolahan yang menjurus kepada masalah disiplin. Menurut selikowits (1993). IV. kecerdasan . Berbeza dengan kanak-kanak disleksia. pergerakan pergelangan tangan yang luar biasa. Kecelaruan pandangan dan penglihatan – mengeja dengan tidak konsisten. 3. dan ayat yang berlainan dan ini mengakibatkan banyak yang tertinggal ataupun dilangkau. sukar memahami perkataan. terutamanya ibu bapa dan guru-guru sedar bahawa masalah sosial juga merupakan salah satu kesan daripada disleksia. tulisan yang buruk. Fizikal – dari segi fizikal . kanak-kanak disleksia berbakat dan berkebolehan seperti kreatif. Antara huruf-huruf yang sering mendatangkan masalah kepada mereka ialah huruf (b) dan (d) serta perkataan yang hampir serupa ejaannya. Akan tetapi anak mereka bijak dan mendesaknya supaya berusaha lebih gigih. sering meninggalkan huruf pada pangkal perkataan . berfikiran lateral. dalam kebanyakan kes. daya ingatan yang lemah dan sukar membayangkan perkataan. Keadaan ini menjadi lebih serius apabila kanak-kanak ini melangkah kaki ke alam persekolahan. Kebanyakan kanakkanak disleksia tidak dapat mengimbangi daya mengingati huruf dengan perkataan dan menghadapi masalah dalam mengingati bentuk huruf. Samuel Orton. dan pandai membuat visualisasi.

Mengeja – pada jangka panjang. Kesan – kesan utama disleksia terhadap pembelajaraan ialah seperti berikut: 1. Pengurusan – kesukaran mengurus masa. menulis bentuk digit dan menulis digit bagi sesuatu nilai nombor. Masalah sosial yang lain enggan ke sekolah. 5. ruang. ketangihan televisyen . 2. Penumpuan – penumpuan merupakan satu lagi kesukaran yang merentasi kurikulum yang boleh menjejaskan kemajuan murid dengan teruk. KESAN DISLEKSIA TERHADAP PEMBELAJARAAN. Mereka sukar mengenali nombor dari segi teks. dan susun atur. Membaca – kebolehan membaca adalah penting bagi membolehkan murid mempelajari apa yang tersenarai di dalam kurikulum sekolah. Tulisan – tiga aspek tulisan perlu di ambil kira iaitu boleh dibaca. kepantasan menulis dan kematangan tulisan. Ini menyebabkan mereka sering tersisih apabila berada di dalam majlis tertentu. 3. Kesan sampingan yang dihadapi oleh murid disleksia terhadap kebolehan murid untuk belajar menurut Payne dan Turner (1999) ialah seperti berikut: 1.mereka.tiga aspek ini boleh memberi kesan negetif kepada kebolehan murid untuk belajar. Contohnya. kebolehan mengeja akan memberi kesan yang lebih negetif daripada kelemahan membaca. . murid tidak membawa alatan ke sekolah mengikut jadual waktu sekolah atau tidak menghantar tugasan sekolah pada masa yang ditetapkan. Murid menghadapi masalah untuk membaca teks. menipu. Murid yang menghadapi masalah ini dipanggil “dysgraphia”. Payne dan Turner (1999) telah mengariskan kesan utama dan sampingan dislekasia terhadap kebolehan murid untuk belajar. Kesukaran –kesukaran yang dihadapi oleh murid disleksia akan memberi kesan yang negetif terhadap penguasaan kemahiran menulis tersebut. agresif dan mudah putus asa. 2. kelemahan ini juga akan menyebabkan murid sentiasa mendapat markah yang rendah dalam ujian dan peperiksaan. Murid rasa rendah diri dan tidak berkenyakinan tentang kebolehan diri. mengelak daripada membuat kerja rumah. Murid menghadapi kesukaran yang amat sangat dengan nombor dikenali sebagai “dyscaculia”. Kelemahan di mana-mana dalam ketiga. Nombor – kesukaran yang dihadapi di dalam numerasi adalah serupa seperti kesan yang di alami di dalam literasi. Kesukaran membaca menyebabkan murid tidak dapat belajar sendiri. Kelemahan mengeja akan menghadkan kebolahan murid untuk menyampaikan pengetahuan yang telah dipelajari di dalam kelas . timbul situasi yang kurang menyenangkan kerana mereka tidak dapat mengesan bahawa sebenarnya seseorang sedang marah atau tersinggung terhadap tingkah laku dan tutur kata mereka yang negetif. 4. menulis bentuk digit dan menulis nagi sesuatu nilai nombor. Akibatnya. Menulis – masalah utama adalah perbezaan antara kebolehan murid untuk menyampaikan pengetahuannya secara lisan dan bertulis.

diikuti dengan pencapaian akademik rendah. Ia juga dikenali sebagai kecacatan tersembunyi dan kesan negetifnya juga merentasi kurikulum. Setiap kategori pelajar berkeperluan khas mempunyai ciri-ciri yang berbeza. peniruan dan modeling. serta pengukuhan dalam keadaan yang meyenorokkan. Buat analisis untuk mencapai matlamat. pujian atau ganjaran lain yang akan mengukuhkan tingkah laku. kesukaran untuk mengingat suku kata ( syllables) bagi perkataan – perkataan yang panjang. kesukaran menamakan benda. Memberi peluang kepada murid untuk menikmati kejayaan pembelajaraan mereka. ulangkaji. . Kesannya ialah masalah tingkah laku yang lebih teruk. withdrawal dan pengasingan untuk mengurangkan tingkah laku yang tidak diingini. kontrak. masalah tingkah laku/emosi akan menyebabkan murid menghadapi masalah sosial seperti tidak boleh berinteraksi dengan rakan sebaya. Pecahkan kepada langkah-langkah kecil dengan objektif yang spesifik. khususnya pelaziman operan dapat dimanfaatkan untuk membentuk tingkah laku. Setiap aktiviti pembelajaraan perlu diubah dan disesuaikan dengan keperluan pelajar. Ingatan – kesukaran ini menjadi asas kepada kesukaran-kesukaran yang lain. latihan dan latih tubi Beri peneguhan dalam bentuk hadiah. rata-rata pelajar belajar melalui latih tubi.3. verbal. aplikasi.       Banyakkan pengulangan . mengubah tingkah laku dan mempelajari sesuatu yang baharu. IMPLIKASI TEORI-TEORI PEMBELAJARAAN TERHADAP PEMBELAJARAAN PELAJAR BERKEPERLUAN KHAS ( DISLEKSIA) Teori pembelajaraan bukan sahaja sesuai untuk pelajar aliran perdana. Bahasa – kebiasaannya murid mengalami kesukaran untuk menyampaikan pengetahuan menggunakan perkataan . Selain itu. sebagaimana di sekolah khas ataupun di sekolah biasa program integrasi. Aplikasi teknik modifikasi tingkah laku-token. tetapi juga boleh diaplikasi dalam pembelajaraan pelajar berkeperluan khas (disleksia). Pelajar berkeperluan khas mempamerkan karenah dan tingkah laku yang berbeza memandangkan masalah mereka berbeza. Tetapkan matlamat yang realistik untuk membentuk tingkah laku. Ini boleh mengakibatkan masalah tingkah laku. Guru boleh membentuk dan mengubah tingkah laku dengan menggunakan teknik peneguhan. Mengukuhkan pertalian antara rangsangan dan gerak balas pelajar dengan membanyakkan latihan. 5. Namun. dendaan. 4. analisis tugasan. Pembelajaraan pelajar berkeperluan khas juga perlu disediakan dalam bentuk yang dipermudah dan disesuaikan. Pelajar disleksia mendapat peluang pendidikan yang sama. Ianya menjadi punca kepada kesukaran menulis selain daripada mengingati hari-hari dalam seminggu atau membawa perkakas senaman pada hari yang ada pendidikan jasmani. diikuti dengan pencapaian akademik yang rendah dan seterusnya. dan teknik modifikasi tingkah laku yang berasaskan pelaziman operan. Untuk pelajar disleksia. sesuai di aplikasikan teori pembelajaraan seperti: TEORI BEHAVIORISME Aplikasi teori bahaviorisme. Emosi / tingkahlaku – pencapaian prestasi yang rendah akan menyebabkan murid merasa rendah diri dan kecewa. peneguhan.

namun pelajar perlu dapat mencapai tahap pencapaian yang ditetapkan. Seterusnya. Diantaranya ialah:     Auditori Visual Oral Kinestetik . Humanisme melihat manusia sebagai mahluk yang istimewa dan mempunyai keupayaan yang tidak serupa dengan haiwan. Kajian menunjukkan pendekatan Multi Sensory merupakan pendekatan yang paling sesuai bagi mengajar kanak-kanak disleksia. Gagne dan berliner ( 1991) menyenaraikan lima objektif asas pendidikan daripada pandangan humanisme:      Memupuk pembelajaraan arah kendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Pendekatan ini mengabungkan beberapa deria. TEORI HUMANISME Pelajar disleksia mempunyai keperluan yang berbeza. Penilaian kendiri hasil kerja pelajar merupakan penilaian yang lebih bermakna. psikologikal serta anyaman. kenalpasti keupayaan pelajar dan sediakan rancangan pendidikan individu. Mengembangkan keupayaan bertanggungjawab ke atas pembelajaraan dan perkara yang dipelajari. Mengembangkan kreativiti dan pemikiran bercapah. Kajian tentang individu hendaklah dibuat secara menyeluruh. melihat. Humanisme percaya bahawa individu ( manusia) harus dilihat sebagai satu entiti. Mengembangkan kecenderungan aspek seni dan emosi Menurut gagne dan berliner (1991). PENDEKATAN MULTI SENSORI. harus sediakan persekitaran pembelajaraan yang menyerupai persekitaran pembelajaraan normal ( least restrictive environment). peneguhan negetif pula sesuai digunakan untuk mendapat tingkah laku yang diingini. Misalnya. Pelajar belajar lebih baik dalam persekitaraan yang tidak mengancam seperti selamat secara fizikal. membuat berbincang dan mesra. Mengetahui cara belajar adalah lebih penting daripada memiliki banyak pengetahuan. Gunakan pendekatan multi sensory seperti mendengar. prinsip-prinsip pendekatan humanisme merangkumi:     Pelajar akan mudah belajar perkara yang ingin dipelajari oleh mereka dan perkara yang ingin diketahui oleh mereka. Melayani keperluan individu pelajar adalah penting bagi memastikan pelajar berkeperluan khas dapat berkembang mengikut potensi masing-masing. Mengcungkil dan mengembangkan daya ingin tahu serta penerokaan. Dalam konteks pelajar berkeperluan khas disleksia. emosional. Kadangkala. menarik balik pemberian masa rehat jika murid tidak mematuhi peraturan atau disiplin bilik darjah.

OXFORD FAJAR. OXFORD FAJAR. PUCHONG SELANGOR.ZAINAL KASSAN & SUHAILA ABDULLAH. ABDUL AZIZ ABDUL SHUKOR. OGOS 2010. RAMLAH JANTAN. SELANGOR. PUCHONG SELANGOR. BOON PONG YING. SHARIFAH FAKHRIAH SYED AHMAD. KUALA LUMPUR. gabungan kesemua deria dijalankan serentak.MOK SOON SANG. . 2010. Melihat huruf yang ditulis oleh guru di atas papan hitam. . PSIKOLOGI PENDIDIKAN.Bagi menjalankan kaedah pengajaran ini. PENERBITAN MULTIMEDIA. PENDIDIKAN DISLEKSIA.NORIATI A. 2009. MURID DAN ALAM BELAJAR.SUPPIAH NICHIAPPAN. Menyebut kembali huruf-huruf tersebut dan menekap huruf-huruf tersebut menggunakan jari. JAN 2012. Melihat huruf-huruf tersebut. PENERBITAN MULTIMEDIA . PSIKOLOGI PENDIDIKAN. . PRINSIP TERAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAAN 2. Pelajar tersebut boleh:    Mendengar bunyi huruf yang disebut oleh guru. 2008.RASHID. Penggunaan huruf-huruf yang dibuat daripada kayu di mana pelajar boleh:    Mendengar guru menyebut bunyi daripada huruf-huruf. Selain itu. Mengulang kembali huruf yang disebut oleh guru dan menulis kembalihuruf tersebut di atas pasir.MOK SOON SANG. pelajar juga boleh menggunakan pasir ataupun garam dengan menggunakan dulang sebagai wadahnya. PENERBITAN MULTIMEDA. BIBLIOGRAFI . . SELANGOR.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful