Masalah Pembelajaran (Pendidikan Khas

)
Seperti yang telah diketahui umum, istilah disleksia berasal daripada dua perkataan latin dan greek, iaitu “dys” yang membawa maksud “kesukaran” dan “lexis” yang bererti “perkataan”. Terjemahannya bermaksud kesukaran dengan perkataan bertulis.Menurut Mercer (1991), disleksia ialah ketidakupayaan yang teruk dalam membaca, melibatkan kesukaran dalam kefahaman serta perhubungan antara bunyi-bunyian dan huruf-huruf. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa pandangan dan pendapat penulis serta pengkaji yang memberi takrifan tentang disleksia. Chong Lean Keow (2009:158), dalam bukunya “pengurusan bilik darjah dan tingkah laku” mendefinisikan “ disleksia” sebagai kesukaran mengunakan perkataan yang dihadapi oleh murid yang mengalami kecelaruan bahasa. Berbagai interpretasi dan definisi yang diberikan terhadap disleksia, namun begitu semuanya membawa kepada kelemahan atau kesukaran membaca yang di alami oleh kanak-kanak. Menurut Sanders dan Myers ( 1996), kanak-kanak yang mengalami ciri-ciri disleksia mempunyai kesukaran-kesukaran khusus dalam bacaan, menulis, dan mengeja. Kesukaran-kesukaran ini termasuklah masalah yang serupa dalam kerja nombor dan mengenali simbol-simbol, seperti not muzik atau simbol matematik. The Orton Dyslexia Society’s (1994) telah mendefinisikan disleksia sebagai ketidakupayaan memperoleh pengetahuan daripada proses pembelajaraan. Masalah ini adalah disebabkan oleh kesukaran untuk menggambarkan atau mentafsirkan satu kod ayat yang selalunya menunjukkan ketidakupayaan pemprosesan tentang bunyi bahasa. Kesukaran-kesukaran dalam mentafsir satu kod ayat adalah selalunya tidak dijangkakan bersangkutan dengan umur dan kebolehan akademik. Terdapat pelbagai kesukaran untuk menggambarkan atau mentafsirkan satu kod ayat adalah selalunya tidak dijangkakan bersangkutan dengan umur dan kelebihan akademik. Terdapat pelbagai kesukaran yang ditunjukkan oleh disleksia. Antaranya adalah seperti bentuk bahasa, masalah membaca, dan masalah menulis dan mengeja. Selain itu , terdapat usaha-usaha untuk mendefinisikan murid bermasalah spesifik (disleksia) berasaskan kepada penemuan teoriteori iaitu:

Teori kepincangan (discrepency) – teori ini menyatakan bahawa “terdapat murid-murid yang mempunyai kepintaran yang normal tetapi gagal mencapai prestasi yang memuaskan dalam pembelajaraan mereka”.Hammond dan Hughes ( 1996) menyatakan terdapat perbezaan yang ketara antara pencapaian murid bermasalah belajar spesifik dalam bidang-bidang tertentu jika dibandingkan dengan bidang-bidang yang lain. Spafford dan Grosser ( 1996), telah menggunakan teori kepincangan untuk mentakrifkan disleksia iaitu:

“……….an ability to read which is inoppropriate to the individual’s level of general intelligence….” (bermaksud : ketidakbolehan membaca yang tidak selaras dengan kecerdasan umum seseorang individu)

Pengamatan dan tingkah laku – keliru dengan konsep arah. sukar menyalin dan sukar menggunakan jalan yang berliku-liku. Mereka yang word blindness boleh melihat dan bertutur. intelek dan pertuturan tidak rosak. sukar mengikut arahan. Tidak mengalami masalah penglihatan atau pendengaran. keliru dengan perkataan yang hampir serupa. Dari segi sejarah . 4. Umum . Mereka juga boleh menyalin sesuatu perkataan dengan betul dan tepat tetapi tidak memahami perkataan yang dibaca sehinggalah dipertuturkan oleh orang lain. Sesetengahnya melabelkan murid yang mempunyai kesukaran ini sebagai “Buta Huruf” (word blindness) (morgan. seorang ahli Fizik jerman pada tahun 1878 telah memperkenalkan konsep word deafness dan word blindness. 1. keliru memakai kasut pada kaki yang betul dan konsep kendiri yang rendah. murid tidak boleh diketegorikan sebagai masalah belajar yang spesifik jika punca masalah belajar murid tersebut terlalu berat (hammod & Huhges 1996). kerap terasa tertekan. beliau menyatakan fungsi otak seseorang baik tetapi kewujudan “ a Complete text-blindness” walaupun kuasa penglihatan. Kajian mengenai disleksia telah lama dijalankan semenjak abad ke –sembilan belas lagi. kemahiran membaca yang lemah. . Teori Pengasingan – menurut teori ini. 3. Ott (1997) menyenaraikan ciri-ciri kanak-kanak disleksia seperti yang berikut: I. Beliau mentakrifkan sebagai buta huruf kepada mereka yang mempunyai penglihatan yang normal tetapi kehilangan keupayaan mengenal perkataan bertulis. 1896). kemahiran mengeja yang lemah. Pada awalnya perkataan disleksia tidak digunakan dan hanya dikenali dengan nama “Word blindness”. Tidak menghadapi masalah ekonomi yang teruk. Persatuan antarabangsa disleksia telah menggunakan teori pengasingan dalam mentakrifkan murid disleksia iaitu: Tidak mempunyai kelemahan intelektual. 1992).Perkembangan pertuturan dan bahasa yang lambat. Bukannya murid yang malas. 5. II. 2. tetapi banyak menggunakan perkataan yang salah makna. Dalam kajiannya. Manakala perkataan disleksia telah diperkenalkan oleh professor Rudolf berlin seorang pakar perubatan dan ophtalmotologist pada tahun 1887 (hammond & hughes 1996). Menurut Miles dan Miles ( 1999) menyatakan bahawa Adolf Kussmaul. konsep sebenar disleksia dipercayai sangat berkaitan dengan bidang neurologi dan psikolinguistik yang dikatakan adalah dari kumpulan asphsia ( Richardson. keliru dalam konsep masa. Pesakit yang mengalami word deafness pada masa yang sama mempunyai kebolehan melahirkan atau berkata –kata dalam perkataan. CIRI-CIRI KANAK-KANAK DISLEKSIA Kehadiran murid disleksia biasanya tidak disedari oleh guru sekiranya guru tidak mempunyai pengetahuan mengenai ciri-ciri disleksia. Telah menerima pengajaran yang memuaskan.

sering meninggalkan huruf pada pangkal perkataan . Akibatnya. Bagi kanak-kanak normal. emosi dan sosial. 4. kata. anak ini sering marah dan kecewa terhadap diri sendiri. Akhirnya. sukar mengimbangkan badan. Ibu bapa lazimnya tidak menyangka sebarang masalah dan menganggap anak mereka bijak mendesaknya supaya berusaha lebih gigih. Akan tetapi anak mereka gagal memenuhi hasrat ibu bapa atau guru. sukar menyepak dengan baik dan sukar menaiki tangga dengan betul. Emosi – menurut Dr. gurunya dan seluruh sistem persekolahan yang menjurus kepada masalah disiplin. bunyi huruf dan gabungan perkataan. Kebanyakan kanakkanak disleksia tidak dapat mengimbangi daya mengingati huruf dengan perkataan dan menghadapi masalah dalam mengingati bentuk huruf. Antara huruf-huruf yang sering mendatangkan masalah kepada mereka ialah huruf (b) dan (d) serta perkataan yang hampir serupa ejaannya. majoriti kanak-kanak diskelsia masih lagi ceria dan dapat menyesuaikan diri dengan baik. lambat menulis. Samuel Orton. kanak-kanak disleksia berbakat dan berkebolehan seperti kreatif. Tekanan emosi yang diterima boleh menyebabkan mereka putus asa kerana gagal memahami pengajaran guru. IV. berfikiran lateral. pada peringkat prasekolah . memiliki hubungan ruang ( spatial relationship). kanak-kanak disleksia tidak mengalami sebarang kecacatan lain kecuali maslah mata. sukar menggunting. Kecelaruan pandangan dan penglihatan – mengeja dengan tidak konsisten. pergerakan pergelangan tangan yang luar biasa. Berbeza dengan kanak-kanak disleksia. Fizikal – dari segi fizikal . terutamanya ibu bapa dan guru-guru sedar bahawa masalah sosial juga merupakan salah satu kesan daripada disleksia. 3. 2. Keadaan ini menyebabkan tumpuan dan pemahaman kanak-kanak ini lemah dalam aspek bacaan yang seterusnya menjadikan mereka tidak memahami apa yang sedang dibaca. Ciri-ciri murid disleksia yang lain selain yang dinyatakan oleh OTT diatas dapat dilihat dari segi fizikal. daya ingatan yang lemah dan sukar membayangkan perkataan. dalam kebanyakan kes. dan ayat yang berlainan dan ini mengakibatkan banyak yang tertinggal ataupun dilangkau. sukar memegang pensel dengan betul. kecerdasan .III. berimaginatif. Walau bagaimanapun . Sosial – kita . Masalah emosi hanya mula wujud apabila arahan-arahan dan bimbingan awal membaca oleh guru tidak selaras dengan gaya pembelajaraan mereka. ibu bapa. yang sesetengahnya tidak menyedari tingkah laku dan tutur kata mereka tidak senormal kanak-kanak sebaya . Menurut selikowits (1993). sukar memahami perkataan. Mata kanak-kanak disleksia tidak dapat mengimbas huruf. kanak-kanak masalah pembelajaran ini akan hilang keyakinan diri dan sedar mereka tidak berkeupayaan sama sekali kerana sering dimarahi. tulisan yang buruk. 1. masalah dalam susunan huruf. dan pandai membuat visualisasi. Akan tetapi anak mereka bijak dan mendesaknya supaya berusaha lebih gigih. Kemahiran motor – koordinasi yang lemah. pembelajaraan tingkah laku sosial diperolehi melalui pemerhatian ke atas orang di sekeliling mereka. kanak-kanak disleksia menghadapi masalah sosial dan emosi kerana mereka tidak dapat mengikuti pelajaraan akademik dengan baik. Kecerdasan – Tahap kecerdasan mereka juga pada tahap normal. Keadaan ini menjadi lebih serius apabila kanak-kanak ini melangkah kaki ke alam persekolahan.

kepantasan menulis dan kematangan tulisan. 3. Kesan sampingan yang dihadapi oleh murid disleksia terhadap kebolehan murid untuk belajar menurut Payne dan Turner (1999) ialah seperti berikut: 1. ketangihan televisyen . Murid yang menghadapi masalah ini dipanggil “dysgraphia”. Kesukaran –kesukaran yang dihadapi oleh murid disleksia akan memberi kesan yang negetif terhadap penguasaan kemahiran menulis tersebut. mengelak daripada membuat kerja rumah. Membaca – kebolehan membaca adalah penting bagi membolehkan murid mempelajari apa yang tersenarai di dalam kurikulum sekolah. 5. dan susun atur. Contohnya. ruang. timbul situasi yang kurang menyenangkan kerana mereka tidak dapat mengesan bahawa sebenarnya seseorang sedang marah atau tersinggung terhadap tingkah laku dan tutur kata mereka yang negetif. Kesan – kesan utama disleksia terhadap pembelajaraan ialah seperti berikut: 1. Pengurusan – kesukaran mengurus masa. KESAN DISLEKSIA TERHADAP PEMBELAJARAAN. agresif dan mudah putus asa. Kesukaran membaca menyebabkan murid tidak dapat belajar sendiri. Mereka sukar mengenali nombor dari segi teks. Penumpuan – penumpuan merupakan satu lagi kesukaran yang merentasi kurikulum yang boleh menjejaskan kemajuan murid dengan teruk. 2. . Mengeja – pada jangka panjang. Tulisan – tiga aspek tulisan perlu di ambil kira iaitu boleh dibaca. Kelemahan mengeja akan menghadkan kebolahan murid untuk menyampaikan pengetahuan yang telah dipelajari di dalam kelas . Murid rasa rendah diri dan tidak berkenyakinan tentang kebolehan diri. menulis bentuk digit dan menulis digit bagi sesuatu nilai nombor. Kelemahan di mana-mana dalam ketiga. Nombor – kesukaran yang dihadapi di dalam numerasi adalah serupa seperti kesan yang di alami di dalam literasi. kelemahan ini juga akan menyebabkan murid sentiasa mendapat markah yang rendah dalam ujian dan peperiksaan. Murid menghadapi masalah untuk membaca teks. murid tidak membawa alatan ke sekolah mengikut jadual waktu sekolah atau tidak menghantar tugasan sekolah pada masa yang ditetapkan. 2. Masalah sosial yang lain enggan ke sekolah. menipu. menulis bentuk digit dan menulis nagi sesuatu nilai nombor.tiga aspek ini boleh memberi kesan negetif kepada kebolehan murid untuk belajar. Menulis – masalah utama adalah perbezaan antara kebolehan murid untuk menyampaikan pengetahuannya secara lisan dan bertulis.mereka. Payne dan Turner (1999) telah mengariskan kesan utama dan sampingan dislekasia terhadap kebolehan murid untuk belajar. kebolehan mengeja akan memberi kesan yang lebih negetif daripada kelemahan membaca. 4. Ini menyebabkan mereka sering tersisih apabila berada di dalam majlis tertentu. Murid menghadapi kesukaran yang amat sangat dengan nombor dikenali sebagai “dyscaculia”. Akibatnya.

kesukaran untuk mengingat suku kata ( syllables) bagi perkataan – perkataan yang panjang. Aplikasi teknik modifikasi tingkah laku-token. mengubah tingkah laku dan mempelajari sesuatu yang baharu. kesukaran menamakan benda. Kesannya ialah masalah tingkah laku yang lebih teruk. Namun. Guru boleh membentuk dan mengubah tingkah laku dengan menggunakan teknik peneguhan.       Banyakkan pengulangan . diikuti dengan pencapaian akademik yang rendah dan seterusnya. Mengukuhkan pertalian antara rangsangan dan gerak balas pelajar dengan membanyakkan latihan. IMPLIKASI TEORI-TEORI PEMBELAJARAAN TERHADAP PEMBELAJARAAN PELAJAR BERKEPERLUAN KHAS ( DISLEKSIA) Teori pembelajaraan bukan sahaja sesuai untuk pelajar aliran perdana. khususnya pelaziman operan dapat dimanfaatkan untuk membentuk tingkah laku. dan teknik modifikasi tingkah laku yang berasaskan pelaziman operan.3. tetapi juga boleh diaplikasi dalam pembelajaraan pelajar berkeperluan khas (disleksia). Ia juga dikenali sebagai kecacatan tersembunyi dan kesan negetifnya juga merentasi kurikulum. 4. Untuk pelajar disleksia. ulangkaji. 5. Ianya menjadi punca kepada kesukaran menulis selain daripada mengingati hari-hari dalam seminggu atau membawa perkakas senaman pada hari yang ada pendidikan jasmani. . sesuai di aplikasikan teori pembelajaraan seperti: TEORI BEHAVIORISME Aplikasi teori bahaviorisme. pujian atau ganjaran lain yang akan mengukuhkan tingkah laku. Setiap kategori pelajar berkeperluan khas mempunyai ciri-ciri yang berbeza. analisis tugasan. Selain itu. Ingatan – kesukaran ini menjadi asas kepada kesukaran-kesukaran yang lain. withdrawal dan pengasingan untuk mengurangkan tingkah laku yang tidak diingini. Setiap aktiviti pembelajaraan perlu diubah dan disesuaikan dengan keperluan pelajar. Buat analisis untuk mencapai matlamat. serta pengukuhan dalam keadaan yang meyenorokkan. Pelajar berkeperluan khas mempamerkan karenah dan tingkah laku yang berbeza memandangkan masalah mereka berbeza. kontrak. Pelajar disleksia mendapat peluang pendidikan yang sama. Memberi peluang kepada murid untuk menikmati kejayaan pembelajaraan mereka. peneguhan. Ini boleh mengakibatkan masalah tingkah laku. masalah tingkah laku/emosi akan menyebabkan murid menghadapi masalah sosial seperti tidak boleh berinteraksi dengan rakan sebaya. dendaan. aplikasi. Bahasa – kebiasaannya murid mengalami kesukaran untuk menyampaikan pengetahuan menggunakan perkataan . verbal. Pecahkan kepada langkah-langkah kecil dengan objektif yang spesifik. Emosi / tingkahlaku – pencapaian prestasi yang rendah akan menyebabkan murid merasa rendah diri dan kecewa. rata-rata pelajar belajar melalui latih tubi. sebagaimana di sekolah khas ataupun di sekolah biasa program integrasi. diikuti dengan pencapaian akademik rendah. peniruan dan modeling. latihan dan latih tubi Beri peneguhan dalam bentuk hadiah. Pembelajaraan pelajar berkeperluan khas juga perlu disediakan dalam bentuk yang dipermudah dan disesuaikan. Tetapkan matlamat yang realistik untuk membentuk tingkah laku.

namun pelajar perlu dapat mencapai tahap pencapaian yang ditetapkan. Gagne dan berliner ( 1991) menyenaraikan lima objektif asas pendidikan daripada pandangan humanisme:      Memupuk pembelajaraan arah kendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Kajian tentang individu hendaklah dibuat secara menyeluruh. Gunakan pendekatan multi sensory seperti mendengar. Kajian menunjukkan pendekatan Multi Sensory merupakan pendekatan yang paling sesuai bagi mengajar kanak-kanak disleksia. Pelajar belajar lebih baik dalam persekitaraan yang tidak mengancam seperti selamat secara fizikal. harus sediakan persekitaran pembelajaraan yang menyerupai persekitaran pembelajaraan normal ( least restrictive environment). emosional. TEORI HUMANISME Pelajar disleksia mempunyai keperluan yang berbeza. Misalnya. Kadangkala. Mengetahui cara belajar adalah lebih penting daripada memiliki banyak pengetahuan. Dalam konteks pelajar berkeperluan khas disleksia. Mengembangkan keupayaan bertanggungjawab ke atas pembelajaraan dan perkara yang dipelajari. Mengembangkan kreativiti dan pemikiran bercapah. Mengembangkan kecenderungan aspek seni dan emosi Menurut gagne dan berliner (1991). Melayani keperluan individu pelajar adalah penting bagi memastikan pelajar berkeperluan khas dapat berkembang mengikut potensi masing-masing. Humanisme melihat manusia sebagai mahluk yang istimewa dan mempunyai keupayaan yang tidak serupa dengan haiwan. Penilaian kendiri hasil kerja pelajar merupakan penilaian yang lebih bermakna. Humanisme percaya bahawa individu ( manusia) harus dilihat sebagai satu entiti. Seterusnya. prinsip-prinsip pendekatan humanisme merangkumi:     Pelajar akan mudah belajar perkara yang ingin dipelajari oleh mereka dan perkara yang ingin diketahui oleh mereka. Mengcungkil dan mengembangkan daya ingin tahu serta penerokaan. kenalpasti keupayaan pelajar dan sediakan rancangan pendidikan individu. melihat. peneguhan negetif pula sesuai digunakan untuk mendapat tingkah laku yang diingini. membuat berbincang dan mesra. Diantaranya ialah:     Auditori Visual Oral Kinestetik . menarik balik pemberian masa rehat jika murid tidak mematuhi peraturan atau disiplin bilik darjah. PENDEKATAN MULTI SENSORI. Pendekatan ini mengabungkan beberapa deria. psikologikal serta anyaman.

ABDUL AZIZ ABDUL SHUKOR. Mengulang kembali huruf yang disebut oleh guru dan menulis kembalihuruf tersebut di atas pasir. RAMLAH JANTAN. .MOK SOON SANG. KUALA LUMPUR. Selain itu. 2009. Pelajar tersebut boleh:    Mendengar bunyi huruf yang disebut oleh guru. Menyebut kembali huruf-huruf tersebut dan menekap huruf-huruf tersebut menggunakan jari. Penggunaan huruf-huruf yang dibuat daripada kayu di mana pelajar boleh:    Mendengar guru menyebut bunyi daripada huruf-huruf. PUCHONG SELANGOR. gabungan kesemua deria dijalankan serentak. JAN 2012. .ZAINAL KASSAN & SUHAILA ABDULLAH. pelajar juga boleh menggunakan pasir ataupun garam dengan menggunakan dulang sebagai wadahnya. PENERBITAN MULTIMEDA. PSIKOLOGI PENDIDIKAN. . OXFORD FAJAR. PRINSIP TERAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAAN 2. SHARIFAH FAKHRIAH SYED AHMAD.SUPPIAH NICHIAPPAN. BOON PONG YING. PENERBITAN MULTIMEDIA. PUCHONG SELANGOR.MOK SOON SANG. SELANGOR. 2008. Melihat huruf-huruf tersebut. PENERBITAN MULTIMEDIA . OGOS 2010. MURID DAN ALAM BELAJAR.NORIATI A. PENDIDIKAN DISLEKSIA. PSIKOLOGI PENDIDIKAN. OXFORD FAJAR. 2010.Bagi menjalankan kaedah pengajaran ini. Melihat huruf yang ditulis oleh guru di atas papan hitam. . SELANGOR. BIBLIOGRAFI .RASHID.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful