Masalah Pembelajaran (Pendidikan Khas

)
Seperti yang telah diketahui umum, istilah disleksia berasal daripada dua perkataan latin dan greek, iaitu “dys” yang membawa maksud “kesukaran” dan “lexis” yang bererti “perkataan”. Terjemahannya bermaksud kesukaran dengan perkataan bertulis.Menurut Mercer (1991), disleksia ialah ketidakupayaan yang teruk dalam membaca, melibatkan kesukaran dalam kefahaman serta perhubungan antara bunyi-bunyian dan huruf-huruf. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa pandangan dan pendapat penulis serta pengkaji yang memberi takrifan tentang disleksia. Chong Lean Keow (2009:158), dalam bukunya “pengurusan bilik darjah dan tingkah laku” mendefinisikan “ disleksia” sebagai kesukaran mengunakan perkataan yang dihadapi oleh murid yang mengalami kecelaruan bahasa. Berbagai interpretasi dan definisi yang diberikan terhadap disleksia, namun begitu semuanya membawa kepada kelemahan atau kesukaran membaca yang di alami oleh kanak-kanak. Menurut Sanders dan Myers ( 1996), kanak-kanak yang mengalami ciri-ciri disleksia mempunyai kesukaran-kesukaran khusus dalam bacaan, menulis, dan mengeja. Kesukaran-kesukaran ini termasuklah masalah yang serupa dalam kerja nombor dan mengenali simbol-simbol, seperti not muzik atau simbol matematik. The Orton Dyslexia Society’s (1994) telah mendefinisikan disleksia sebagai ketidakupayaan memperoleh pengetahuan daripada proses pembelajaraan. Masalah ini adalah disebabkan oleh kesukaran untuk menggambarkan atau mentafsirkan satu kod ayat yang selalunya menunjukkan ketidakupayaan pemprosesan tentang bunyi bahasa. Kesukaran-kesukaran dalam mentafsir satu kod ayat adalah selalunya tidak dijangkakan bersangkutan dengan umur dan kebolehan akademik. Terdapat pelbagai kesukaran untuk menggambarkan atau mentafsirkan satu kod ayat adalah selalunya tidak dijangkakan bersangkutan dengan umur dan kelebihan akademik. Terdapat pelbagai kesukaran yang ditunjukkan oleh disleksia. Antaranya adalah seperti bentuk bahasa, masalah membaca, dan masalah menulis dan mengeja. Selain itu , terdapat usaha-usaha untuk mendefinisikan murid bermasalah spesifik (disleksia) berasaskan kepada penemuan teoriteori iaitu:

Teori kepincangan (discrepency) – teori ini menyatakan bahawa “terdapat murid-murid yang mempunyai kepintaran yang normal tetapi gagal mencapai prestasi yang memuaskan dalam pembelajaraan mereka”.Hammond dan Hughes ( 1996) menyatakan terdapat perbezaan yang ketara antara pencapaian murid bermasalah belajar spesifik dalam bidang-bidang tertentu jika dibandingkan dengan bidang-bidang yang lain. Spafford dan Grosser ( 1996), telah menggunakan teori kepincangan untuk mentakrifkan disleksia iaitu:

“……….an ability to read which is inoppropriate to the individual’s level of general intelligence….” (bermaksud : ketidakbolehan membaca yang tidak selaras dengan kecerdasan umum seseorang individu)

1992). Tidak mengalami masalah penglihatan atau pendengaran. Menurut Miles dan Miles ( 1999) menyatakan bahawa Adolf Kussmaul. Pesakit yang mengalami word deafness pada masa yang sama mempunyai kebolehan melahirkan atau berkata –kata dalam perkataan. Umum . 4. II. Sesetengahnya melabelkan murid yang mempunyai kesukaran ini sebagai “Buta Huruf” (word blindness) (morgan. 1896). Manakala perkataan disleksia telah diperkenalkan oleh professor Rudolf berlin seorang pakar perubatan dan ophtalmotologist pada tahun 1887 (hammond & hughes 1996). Ott (1997) menyenaraikan ciri-ciri kanak-kanak disleksia seperti yang berikut: I. Dari segi sejarah . intelek dan pertuturan tidak rosak. Pada awalnya perkataan disleksia tidak digunakan dan hanya dikenali dengan nama “Word blindness”. seorang ahli Fizik jerman pada tahun 1878 telah memperkenalkan konsep word deafness dan word blindness. keliru dalam konsep masa. kemahiran mengeja yang lemah. Kajian mengenai disleksia telah lama dijalankan semenjak abad ke –sembilan belas lagi. Mereka yang word blindness boleh melihat dan bertutur. 5. Telah menerima pengajaran yang memuaskan. keliru memakai kasut pada kaki yang betul dan konsep kendiri yang rendah. konsep sebenar disleksia dipercayai sangat berkaitan dengan bidang neurologi dan psikolinguistik yang dikatakan adalah dari kumpulan asphsia ( Richardson. kerap terasa tertekan. 3. Pengamatan dan tingkah laku – keliru dengan konsep arah. sukar mengikut arahan. . Mereka juga boleh menyalin sesuatu perkataan dengan betul dan tepat tetapi tidak memahami perkataan yang dibaca sehinggalah dipertuturkan oleh orang lain. sukar menyalin dan sukar menggunakan jalan yang berliku-liku.Perkembangan pertuturan dan bahasa yang lambat. Tidak menghadapi masalah ekonomi yang teruk. Teori Pengasingan – menurut teori ini. 1. murid tidak boleh diketegorikan sebagai masalah belajar yang spesifik jika punca masalah belajar murid tersebut terlalu berat (hammod & Huhges 1996). kemahiran membaca yang lemah. Bukannya murid yang malas. Beliau mentakrifkan sebagai buta huruf kepada mereka yang mempunyai penglihatan yang normal tetapi kehilangan keupayaan mengenal perkataan bertulis. Persatuan antarabangsa disleksia telah menggunakan teori pengasingan dalam mentakrifkan murid disleksia iaitu: Tidak mempunyai kelemahan intelektual. Dalam kajiannya. keliru dengan perkataan yang hampir serupa. beliau menyatakan fungsi otak seseorang baik tetapi kewujudan “ a Complete text-blindness” walaupun kuasa penglihatan. tetapi banyak menggunakan perkataan yang salah makna. 2. CIRI-CIRI KANAK-KANAK DISLEKSIA Kehadiran murid disleksia biasanya tidak disedari oleh guru sekiranya guru tidak mempunyai pengetahuan mengenai ciri-ciri disleksia.

III. Kecerdasan – Tahap kecerdasan mereka juga pada tahap normal. dalam kebanyakan kes. Kemahiran motor – koordinasi yang lemah. Berbeza dengan kanak-kanak disleksia. bunyi huruf dan gabungan perkataan. Akan tetapi anak mereka gagal memenuhi hasrat ibu bapa atau guru. Keadaan ini menjadi lebih serius apabila kanak-kanak ini melangkah kaki ke alam persekolahan. Akan tetapi anak mereka bijak dan mendesaknya supaya berusaha lebih gigih. berfikiran lateral. Sosial – kita . sukar mengimbangkan badan. lambat menulis. Bagi kanak-kanak normal. Samuel Orton. emosi dan sosial. dan pandai membuat visualisasi. kanak-kanak disleksia menghadapi masalah sosial dan emosi kerana mereka tidak dapat mengikuti pelajaraan akademik dengan baik. memiliki hubungan ruang ( spatial relationship). pembelajaraan tingkah laku sosial diperolehi melalui pemerhatian ke atas orang di sekeliling mereka. 4. gurunya dan seluruh sistem persekolahan yang menjurus kepada masalah disiplin. 1. Akibatnya. Akhirnya. sukar menggunting. Ibu bapa lazimnya tidak menyangka sebarang masalah dan menganggap anak mereka bijak mendesaknya supaya berusaha lebih gigih. majoriti kanak-kanak diskelsia masih lagi ceria dan dapat menyesuaikan diri dengan baik. daya ingatan yang lemah dan sukar membayangkan perkataan. kanak-kanak disleksia berbakat dan berkebolehan seperti kreatif. yang sesetengahnya tidak menyedari tingkah laku dan tutur kata mereka tidak senormal kanak-kanak sebaya . kanak-kanak masalah pembelajaran ini akan hilang keyakinan diri dan sedar mereka tidak berkeupayaan sama sekali kerana sering dimarahi. Tekanan emosi yang diterima boleh menyebabkan mereka putus asa kerana gagal memahami pengajaran guru. Kecelaruan pandangan dan penglihatan – mengeja dengan tidak konsisten. pergerakan pergelangan tangan yang luar biasa. tulisan yang buruk. Masalah emosi hanya mula wujud apabila arahan-arahan dan bimbingan awal membaca oleh guru tidak selaras dengan gaya pembelajaraan mereka. masalah dalam susunan huruf. Walau bagaimanapun . Ciri-ciri murid disleksia yang lain selain yang dinyatakan oleh OTT diatas dapat dilihat dari segi fizikal. Menurut selikowits (1993). berimaginatif. Kebanyakan kanakkanak disleksia tidak dapat mengimbangi daya mengingati huruf dengan perkataan dan menghadapi masalah dalam mengingati bentuk huruf. Mata kanak-kanak disleksia tidak dapat mengimbas huruf. kata. dan ayat yang berlainan dan ini mengakibatkan banyak yang tertinggal ataupun dilangkau. IV. anak ini sering marah dan kecewa terhadap diri sendiri. 2. Fizikal – dari segi fizikal . sukar menyepak dengan baik dan sukar menaiki tangga dengan betul. kecerdasan . ibu bapa. Emosi – menurut Dr. 3. Keadaan ini menyebabkan tumpuan dan pemahaman kanak-kanak ini lemah dalam aspek bacaan yang seterusnya menjadikan mereka tidak memahami apa yang sedang dibaca. sukar memegang pensel dengan betul. sering meninggalkan huruf pada pangkal perkataan . sukar memahami perkataan. pada peringkat prasekolah . Antara huruf-huruf yang sering mendatangkan masalah kepada mereka ialah huruf (b) dan (d) serta perkataan yang hampir serupa ejaannya. kanak-kanak disleksia tidak mengalami sebarang kecacatan lain kecuali maslah mata. terutamanya ibu bapa dan guru-guru sedar bahawa masalah sosial juga merupakan salah satu kesan daripada disleksia.

Akibatnya. Penumpuan – penumpuan merupakan satu lagi kesukaran yang merentasi kurikulum yang boleh menjejaskan kemajuan murid dengan teruk. Mengeja – pada jangka panjang. Murid menghadapi kesukaran yang amat sangat dengan nombor dikenali sebagai “dyscaculia”. Payne dan Turner (1999) telah mengariskan kesan utama dan sampingan dislekasia terhadap kebolehan murid untuk belajar. Mereka sukar mengenali nombor dari segi teks. kelemahan ini juga akan menyebabkan murid sentiasa mendapat markah yang rendah dalam ujian dan peperiksaan. kebolehan mengeja akan memberi kesan yang lebih negetif daripada kelemahan membaca. dan susun atur. 2. Kesan – kesan utama disleksia terhadap pembelajaraan ialah seperti berikut: 1. mengelak daripada membuat kerja rumah. Murid yang menghadapi masalah ini dipanggil “dysgraphia”. Kesan sampingan yang dihadapi oleh murid disleksia terhadap kebolehan murid untuk belajar menurut Payne dan Turner (1999) ialah seperti berikut: 1. 5. KESAN DISLEKSIA TERHADAP PEMBELAJARAAN. murid tidak membawa alatan ke sekolah mengikut jadual waktu sekolah atau tidak menghantar tugasan sekolah pada masa yang ditetapkan. Kelemahan di mana-mana dalam ketiga. timbul situasi yang kurang menyenangkan kerana mereka tidak dapat mengesan bahawa sebenarnya seseorang sedang marah atau tersinggung terhadap tingkah laku dan tutur kata mereka yang negetif. 2. 3. Membaca – kebolehan membaca adalah penting bagi membolehkan murid mempelajari apa yang tersenarai di dalam kurikulum sekolah. kepantasan menulis dan kematangan tulisan. Nombor – kesukaran yang dihadapi di dalam numerasi adalah serupa seperti kesan yang di alami di dalam literasi. menipu. ruang. Tulisan – tiga aspek tulisan perlu di ambil kira iaitu boleh dibaca. .mereka. Ini menyebabkan mereka sering tersisih apabila berada di dalam majlis tertentu. menulis bentuk digit dan menulis nagi sesuatu nilai nombor. Pengurusan – kesukaran mengurus masa. Contohnya. Murid rasa rendah diri dan tidak berkenyakinan tentang kebolehan diri. agresif dan mudah putus asa. Kesukaran –kesukaran yang dihadapi oleh murid disleksia akan memberi kesan yang negetif terhadap penguasaan kemahiran menulis tersebut. Murid menghadapi masalah untuk membaca teks. Kelemahan mengeja akan menghadkan kebolahan murid untuk menyampaikan pengetahuan yang telah dipelajari di dalam kelas . ketangihan televisyen . Menulis – masalah utama adalah perbezaan antara kebolehan murid untuk menyampaikan pengetahuannya secara lisan dan bertulis. Masalah sosial yang lain enggan ke sekolah.tiga aspek ini boleh memberi kesan negetif kepada kebolehan murid untuk belajar. Kesukaran membaca menyebabkan murid tidak dapat belajar sendiri. 4. menulis bentuk digit dan menulis digit bagi sesuatu nilai nombor.

IMPLIKASI TEORI-TEORI PEMBELAJARAAN TERHADAP PEMBELAJARAAN PELAJAR BERKEPERLUAN KHAS ( DISLEKSIA) Teori pembelajaraan bukan sahaja sesuai untuk pelajar aliran perdana. Pelajar disleksia mendapat peluang pendidikan yang sama. Ingatan – kesukaran ini menjadi asas kepada kesukaran-kesukaran yang lain. pujian atau ganjaran lain yang akan mengukuhkan tingkah laku. withdrawal dan pengasingan untuk mengurangkan tingkah laku yang tidak diingini. tetapi juga boleh diaplikasi dalam pembelajaraan pelajar berkeperluan khas (disleksia). rata-rata pelajar belajar melalui latih tubi. sebagaimana di sekolah khas ataupun di sekolah biasa program integrasi. Bahasa – kebiasaannya murid mengalami kesukaran untuk menyampaikan pengetahuan menggunakan perkataan . kesukaran untuk mengingat suku kata ( syllables) bagi perkataan – perkataan yang panjang. Ia juga dikenali sebagai kecacatan tersembunyi dan kesan negetifnya juga merentasi kurikulum. Aplikasi teknik modifikasi tingkah laku-token. peneguhan. analisis tugasan. mengubah tingkah laku dan mempelajari sesuatu yang baharu. serta pengukuhan dalam keadaan yang meyenorokkan. Pecahkan kepada langkah-langkah kecil dengan objektif yang spesifik. Pembelajaraan pelajar berkeperluan khas juga perlu disediakan dalam bentuk yang dipermudah dan disesuaikan. khususnya pelaziman operan dapat dimanfaatkan untuk membentuk tingkah laku. latihan dan latih tubi Beri peneguhan dalam bentuk hadiah. Setiap kategori pelajar berkeperluan khas mempunyai ciri-ciri yang berbeza. diikuti dengan pencapaian akademik yang rendah dan seterusnya. Memberi peluang kepada murid untuk menikmati kejayaan pembelajaraan mereka. diikuti dengan pencapaian akademik rendah. Kesannya ialah masalah tingkah laku yang lebih teruk. 4. Emosi / tingkahlaku – pencapaian prestasi yang rendah akan menyebabkan murid merasa rendah diri dan kecewa. Buat analisis untuk mencapai matlamat. Untuk pelajar disleksia. peniruan dan modeling.3.       Banyakkan pengulangan . Namun. aplikasi. ulangkaji. dendaan. Selain itu. Ianya menjadi punca kepada kesukaran menulis selain daripada mengingati hari-hari dalam seminggu atau membawa perkakas senaman pada hari yang ada pendidikan jasmani. Guru boleh membentuk dan mengubah tingkah laku dengan menggunakan teknik peneguhan. Mengukuhkan pertalian antara rangsangan dan gerak balas pelajar dengan membanyakkan latihan. sesuai di aplikasikan teori pembelajaraan seperti: TEORI BEHAVIORISME Aplikasi teori bahaviorisme. masalah tingkah laku/emosi akan menyebabkan murid menghadapi masalah sosial seperti tidak boleh berinteraksi dengan rakan sebaya. dan teknik modifikasi tingkah laku yang berasaskan pelaziman operan. Ini boleh mengakibatkan masalah tingkah laku. Tetapkan matlamat yang realistik untuk membentuk tingkah laku. kesukaran menamakan benda. verbal. . Setiap aktiviti pembelajaraan perlu diubah dan disesuaikan dengan keperluan pelajar. Pelajar berkeperluan khas mempamerkan karenah dan tingkah laku yang berbeza memandangkan masalah mereka berbeza. 5. kontrak.

TEORI HUMANISME Pelajar disleksia mempunyai keperluan yang berbeza. menarik balik pemberian masa rehat jika murid tidak mematuhi peraturan atau disiplin bilik darjah. Kajian tentang individu hendaklah dibuat secara menyeluruh. Diantaranya ialah:     Auditori Visual Oral Kinestetik . harus sediakan persekitaran pembelajaraan yang menyerupai persekitaran pembelajaraan normal ( least restrictive environment). Kadangkala. Humanisme percaya bahawa individu ( manusia) harus dilihat sebagai satu entiti. Mengembangkan keupayaan bertanggungjawab ke atas pembelajaraan dan perkara yang dipelajari. Seterusnya. emosional. Melayani keperluan individu pelajar adalah penting bagi memastikan pelajar berkeperluan khas dapat berkembang mengikut potensi masing-masing. kenalpasti keupayaan pelajar dan sediakan rancangan pendidikan individu. Mengembangkan kecenderungan aspek seni dan emosi Menurut gagne dan berliner (1991). Dalam konteks pelajar berkeperluan khas disleksia. membuat berbincang dan mesra. Mengembangkan kreativiti dan pemikiran bercapah. PENDEKATAN MULTI SENSORI. Gunakan pendekatan multi sensory seperti mendengar. psikologikal serta anyaman. Pelajar belajar lebih baik dalam persekitaraan yang tidak mengancam seperti selamat secara fizikal. Kajian menunjukkan pendekatan Multi Sensory merupakan pendekatan yang paling sesuai bagi mengajar kanak-kanak disleksia. Mengcungkil dan mengembangkan daya ingin tahu serta penerokaan. Gagne dan berliner ( 1991) menyenaraikan lima objektif asas pendidikan daripada pandangan humanisme:      Memupuk pembelajaraan arah kendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Humanisme melihat manusia sebagai mahluk yang istimewa dan mempunyai keupayaan yang tidak serupa dengan haiwan. namun pelajar perlu dapat mencapai tahap pencapaian yang ditetapkan. Penilaian kendiri hasil kerja pelajar merupakan penilaian yang lebih bermakna. peneguhan negetif pula sesuai digunakan untuk mendapat tingkah laku yang diingini. prinsip-prinsip pendekatan humanisme merangkumi:     Pelajar akan mudah belajar perkara yang ingin dipelajari oleh mereka dan perkara yang ingin diketahui oleh mereka. Misalnya. melihat. Mengetahui cara belajar adalah lebih penting daripada memiliki banyak pengetahuan. Pendekatan ini mengabungkan beberapa deria.

. SELANGOR. PENERBITAN MULTIMEDIA . PUCHONG SELANGOR. Melihat huruf yang ditulis oleh guru di atas papan hitam. BIBLIOGRAFI .NORIATI A.RASHID. 2009.ZAINAL KASSAN & SUHAILA ABDULLAH. PENDIDIKAN DISLEKSIA.Bagi menjalankan kaedah pengajaran ini. PENERBITAN MULTIMEDIA. PENERBITAN MULTIMEDA. OXFORD FAJAR. Penggunaan huruf-huruf yang dibuat daripada kayu di mana pelajar boleh:    Mendengar guru menyebut bunyi daripada huruf-huruf. SHARIFAH FAKHRIAH SYED AHMAD. BOON PONG YING. JAN 2012. Menyebut kembali huruf-huruf tersebut dan menekap huruf-huruf tersebut menggunakan jari. SELANGOR. Pelajar tersebut boleh:    Mendengar bunyi huruf yang disebut oleh guru. gabungan kesemua deria dijalankan serentak. ABDUL AZIZ ABDUL SHUKOR. . PUCHONG SELANGOR. PSIKOLOGI PENDIDIKAN. OXFORD FAJAR.SUPPIAH NICHIAPPAN. 2010. Melihat huruf-huruf tersebut. Mengulang kembali huruf yang disebut oleh guru dan menulis kembalihuruf tersebut di atas pasir. PRINSIP TERAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAAN 2. pelajar juga boleh menggunakan pasir ataupun garam dengan menggunakan dulang sebagai wadahnya. KUALA LUMPUR. PSIKOLOGI PENDIDIKAN. . Selain itu. 2008.MOK SOON SANG.MOK SOON SANG. RAMLAH JANTAN. OGOS 2010. MURID DAN ALAM BELAJAR. .