Masalah Pembelajaran (Pendidikan Khas

)
Seperti yang telah diketahui umum, istilah disleksia berasal daripada dua perkataan latin dan greek, iaitu “dys” yang membawa maksud “kesukaran” dan “lexis” yang bererti “perkataan”. Terjemahannya bermaksud kesukaran dengan perkataan bertulis.Menurut Mercer (1991), disleksia ialah ketidakupayaan yang teruk dalam membaca, melibatkan kesukaran dalam kefahaman serta perhubungan antara bunyi-bunyian dan huruf-huruf. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa pandangan dan pendapat penulis serta pengkaji yang memberi takrifan tentang disleksia. Chong Lean Keow (2009:158), dalam bukunya “pengurusan bilik darjah dan tingkah laku” mendefinisikan “ disleksia” sebagai kesukaran mengunakan perkataan yang dihadapi oleh murid yang mengalami kecelaruan bahasa. Berbagai interpretasi dan definisi yang diberikan terhadap disleksia, namun begitu semuanya membawa kepada kelemahan atau kesukaran membaca yang di alami oleh kanak-kanak. Menurut Sanders dan Myers ( 1996), kanak-kanak yang mengalami ciri-ciri disleksia mempunyai kesukaran-kesukaran khusus dalam bacaan, menulis, dan mengeja. Kesukaran-kesukaran ini termasuklah masalah yang serupa dalam kerja nombor dan mengenali simbol-simbol, seperti not muzik atau simbol matematik. The Orton Dyslexia Society’s (1994) telah mendefinisikan disleksia sebagai ketidakupayaan memperoleh pengetahuan daripada proses pembelajaraan. Masalah ini adalah disebabkan oleh kesukaran untuk menggambarkan atau mentafsirkan satu kod ayat yang selalunya menunjukkan ketidakupayaan pemprosesan tentang bunyi bahasa. Kesukaran-kesukaran dalam mentafsir satu kod ayat adalah selalunya tidak dijangkakan bersangkutan dengan umur dan kebolehan akademik. Terdapat pelbagai kesukaran untuk menggambarkan atau mentafsirkan satu kod ayat adalah selalunya tidak dijangkakan bersangkutan dengan umur dan kelebihan akademik. Terdapat pelbagai kesukaran yang ditunjukkan oleh disleksia. Antaranya adalah seperti bentuk bahasa, masalah membaca, dan masalah menulis dan mengeja. Selain itu , terdapat usaha-usaha untuk mendefinisikan murid bermasalah spesifik (disleksia) berasaskan kepada penemuan teoriteori iaitu:

Teori kepincangan (discrepency) – teori ini menyatakan bahawa “terdapat murid-murid yang mempunyai kepintaran yang normal tetapi gagal mencapai prestasi yang memuaskan dalam pembelajaraan mereka”.Hammond dan Hughes ( 1996) menyatakan terdapat perbezaan yang ketara antara pencapaian murid bermasalah belajar spesifik dalam bidang-bidang tertentu jika dibandingkan dengan bidang-bidang yang lain. Spafford dan Grosser ( 1996), telah menggunakan teori kepincangan untuk mentakrifkan disleksia iaitu:

“……….an ability to read which is inoppropriate to the individual’s level of general intelligence….” (bermaksud : ketidakbolehan membaca yang tidak selaras dengan kecerdasan umum seseorang individu)

 Teori Pengasingan – menurut teori ini. Kajian mengenai disleksia telah lama dijalankan semenjak abad ke –sembilan belas lagi. Beliau mentakrifkan sebagai buta huruf kepada mereka yang mempunyai penglihatan yang normal tetapi kehilangan keupayaan mengenal perkataan bertulis. Pada awalnya perkataan disleksia tidak digunakan dan hanya dikenali dengan nama “Word blindness”. Bukannya murid yang malas. CIRI-CIRI KANAK-KANAK DISLEKSIA Kehadiran murid disleksia biasanya tidak disedari oleh guru sekiranya guru tidak mempunyai pengetahuan mengenai ciri-ciri disleksia. intelek dan pertuturan tidak rosak. keliru dengan perkataan yang hampir serupa. Telah menerima pengajaran yang memuaskan. 2. sukar menyalin dan sukar menggunakan jalan yang berliku-liku. Persatuan antarabangsa disleksia telah menggunakan teori pengasingan dalam mentakrifkan murid disleksia iaitu: Tidak mempunyai kelemahan intelektual. 1896). 3. keliru dalam konsep masa. konsep sebenar disleksia dipercayai sangat berkaitan dengan bidang neurologi dan psikolinguistik yang dikatakan adalah dari kumpulan asphsia ( Richardson. 1. Tidak menghadapi masalah ekonomi yang teruk. Sesetengahnya melabelkan murid yang mempunyai kesukaran ini sebagai “Buta Huruf” (word blindness) (morgan. II. kemahiran mengeja yang lemah. seorang ahli Fizik jerman pada tahun 1878 telah memperkenalkan konsep word deafness dan word blindness. sukar mengikut arahan.Perkembangan pertuturan dan bahasa yang lambat. Pesakit yang mengalami word deafness pada masa yang sama mempunyai kebolehan melahirkan atau berkata –kata dalam perkataan. beliau menyatakan fungsi otak seseorang baik tetapi kewujudan “ a Complete text-blindness” walaupun kuasa penglihatan. kerap terasa tertekan. Ott (1997) menyenaraikan ciri-ciri kanak-kanak disleksia seperti yang berikut: I. Mereka juga boleh menyalin sesuatu perkataan dengan betul dan tepat tetapi tidak memahami perkataan yang dibaca sehinggalah dipertuturkan oleh orang lain. 5. Mereka yang word blindness boleh melihat dan bertutur. Pengamatan dan tingkah laku – keliru dengan konsep arah. tetapi banyak menggunakan perkataan yang salah makna. Dalam kajiannya. 1992). Umum . Tidak mengalami masalah penglihatan atau pendengaran. kemahiran membaca yang lemah. murid tidak boleh diketegorikan sebagai masalah belajar yang spesifik jika punca masalah belajar murid tersebut terlalu berat (hammod & Huhges 1996). Menurut Miles dan Miles ( 1999) menyatakan bahawa Adolf Kussmaul. keliru memakai kasut pada kaki yang betul dan konsep kendiri yang rendah. Dari segi sejarah . Manakala perkataan disleksia telah diperkenalkan oleh professor Rudolf berlin seorang pakar perubatan dan ophtalmotologist pada tahun 1887 (hammond & hughes 1996). 4. .

pergerakan pergelangan tangan yang luar biasa. kata. kanak-kanak disleksia berbakat dan berkebolehan seperti kreatif. Akan tetapi anak mereka gagal memenuhi hasrat ibu bapa atau guru. Kebanyakan kanakkanak disleksia tidak dapat mengimbangi daya mengingati huruf dengan perkataan dan menghadapi masalah dalam mengingati bentuk huruf. Sosial – kita . ibu bapa. anak ini sering marah dan kecewa terhadap diri sendiri. pembelajaraan tingkah laku sosial diperolehi melalui pemerhatian ke atas orang di sekeliling mereka. 4. memiliki hubungan ruang ( spatial relationship). Masalah emosi hanya mula wujud apabila arahan-arahan dan bimbingan awal membaca oleh guru tidak selaras dengan gaya pembelajaraan mereka. dan ayat yang berlainan dan ini mengakibatkan banyak yang tertinggal ataupun dilangkau. sukar menggunting. pada peringkat prasekolah . lambat menulis. 2. sering meninggalkan huruf pada pangkal perkataan . majoriti kanak-kanak diskelsia masih lagi ceria dan dapat menyesuaikan diri dengan baik. IV. Keadaan ini menjadi lebih serius apabila kanak-kanak ini melangkah kaki ke alam persekolahan. sukar menyepak dengan baik dan sukar menaiki tangga dengan betul. Antara huruf-huruf yang sering mendatangkan masalah kepada mereka ialah huruf (b) dan (d) serta perkataan yang hampir serupa ejaannya. sukar memegang pensel dengan betul. terutamanya ibu bapa dan guru-guru sedar bahawa masalah sosial juga merupakan salah satu kesan daripada disleksia. Akhirnya. Fizikal – dari segi fizikal . kanak-kanak disleksia menghadapi masalah sosial dan emosi kerana mereka tidak dapat mengikuti pelajaraan akademik dengan baik. masalah dalam susunan huruf. Samuel Orton. 3. Akibatnya. sukar mengimbangkan badan. Berbeza dengan kanak-kanak disleksia. yang sesetengahnya tidak menyedari tingkah laku dan tutur kata mereka tidak senormal kanak-kanak sebaya . daya ingatan yang lemah dan sukar membayangkan perkataan. Emosi – menurut Dr. kanak-kanak masalah pembelajaran ini akan hilang keyakinan diri dan sedar mereka tidak berkeupayaan sama sekali kerana sering dimarahi. kecerdasan . Ibu bapa lazimnya tidak menyangka sebarang masalah dan menganggap anak mereka bijak mendesaknya supaya berusaha lebih gigih. Walau bagaimanapun . Bagi kanak-kanak normal. Akan tetapi anak mereka bijak dan mendesaknya supaya berusaha lebih gigih. sukar memahami perkataan. Tekanan emosi yang diterima boleh menyebabkan mereka putus asa kerana gagal memahami pengajaran guru. kanak-kanak disleksia tidak mengalami sebarang kecacatan lain kecuali maslah mata. Ciri-ciri murid disleksia yang lain selain yang dinyatakan oleh OTT diatas dapat dilihat dari segi fizikal. tulisan yang buruk. Keadaan ini menyebabkan tumpuan dan pemahaman kanak-kanak ini lemah dalam aspek bacaan yang seterusnya menjadikan mereka tidak memahami apa yang sedang dibaca. Kecelaruan pandangan dan penglihatan – mengeja dengan tidak konsisten. emosi dan sosial.III. berimaginatif. dan pandai membuat visualisasi. berfikiran lateral. dalam kebanyakan kes. 1. Menurut selikowits (1993). Kemahiran motor – koordinasi yang lemah. Kecerdasan – Tahap kecerdasan mereka juga pada tahap normal. gurunya dan seluruh sistem persekolahan yang menjurus kepada masalah disiplin. bunyi huruf dan gabungan perkataan. Mata kanak-kanak disleksia tidak dapat mengimbas huruf.

Penumpuan – penumpuan merupakan satu lagi kesukaran yang merentasi kurikulum yang boleh menjejaskan kemajuan murid dengan teruk. Murid menghadapi masalah untuk membaca teks. ketangihan televisyen . Murid yang menghadapi masalah ini dipanggil “dysgraphia”. dan susun atur. menulis bentuk digit dan menulis nagi sesuatu nilai nombor. Mengeja – pada jangka panjang. timbul situasi yang kurang menyenangkan kerana mereka tidak dapat mengesan bahawa sebenarnya seseorang sedang marah atau tersinggung terhadap tingkah laku dan tutur kata mereka yang negetif. Tulisan – tiga aspek tulisan perlu di ambil kira iaitu boleh dibaca. Menulis – masalah utama adalah perbezaan antara kebolehan murid untuk menyampaikan pengetahuannya secara lisan dan bertulis. Murid rasa rendah diri dan tidak berkenyakinan tentang kebolehan diri. KESAN DISLEKSIA TERHADAP PEMBELAJARAAN. Masalah sosial yang lain enggan ke sekolah. 2. menulis bentuk digit dan menulis digit bagi sesuatu nilai nombor. ruang.mereka. Mereka sukar mengenali nombor dari segi teks. Kesan sampingan yang dihadapi oleh murid disleksia terhadap kebolehan murid untuk belajar menurut Payne dan Turner (1999) ialah seperti berikut: 1. Nombor – kesukaran yang dihadapi di dalam numerasi adalah serupa seperti kesan yang di alami di dalam literasi. Payne dan Turner (1999) telah mengariskan kesan utama dan sampingan dislekasia terhadap kebolehan murid untuk belajar. Kesan – kesan utama disleksia terhadap pembelajaraan ialah seperti berikut: 1. menipu. Kesukaran membaca menyebabkan murid tidak dapat belajar sendiri. Kesukaran –kesukaran yang dihadapi oleh murid disleksia akan memberi kesan yang negetif terhadap penguasaan kemahiran menulis tersebut. 4. Pengurusan – kesukaran mengurus masa. kepantasan menulis dan kematangan tulisan. kebolehan mengeja akan memberi kesan yang lebih negetif daripada kelemahan membaca. Contohnya. Kelemahan di mana-mana dalam ketiga. murid tidak membawa alatan ke sekolah mengikut jadual waktu sekolah atau tidak menghantar tugasan sekolah pada masa yang ditetapkan. 2. mengelak daripada membuat kerja rumah. Ini menyebabkan mereka sering tersisih apabila berada di dalam majlis tertentu. agresif dan mudah putus asa.tiga aspek ini boleh memberi kesan negetif kepada kebolehan murid untuk belajar. Kelemahan mengeja akan menghadkan kebolahan murid untuk menyampaikan pengetahuan yang telah dipelajari di dalam kelas . . Murid menghadapi kesukaran yang amat sangat dengan nombor dikenali sebagai “dyscaculia”. Membaca – kebolehan membaca adalah penting bagi membolehkan murid mempelajari apa yang tersenarai di dalam kurikulum sekolah. kelemahan ini juga akan menyebabkan murid sentiasa mendapat markah yang rendah dalam ujian dan peperiksaan. 5. 3. Akibatnya.

kesukaran menamakan benda. verbal. kesukaran untuk mengingat suku kata ( syllables) bagi perkataan – perkataan yang panjang. Emosi / tingkahlaku – pencapaian prestasi yang rendah akan menyebabkan murid merasa rendah diri dan kecewa. 4. peniruan dan modeling. Setiap aktiviti pembelajaraan perlu diubah dan disesuaikan dengan keperluan pelajar. Buat analisis untuk mencapai matlamat.       Banyakkan pengulangan . Aplikasi teknik modifikasi tingkah laku-token. mengubah tingkah laku dan mempelajari sesuatu yang baharu. khususnya pelaziman operan dapat dimanfaatkan untuk membentuk tingkah laku. Mengukuhkan pertalian antara rangsangan dan gerak balas pelajar dengan membanyakkan latihan. withdrawal dan pengasingan untuk mengurangkan tingkah laku yang tidak diingini. Pecahkan kepada langkah-langkah kecil dengan objektif yang spesifik. dendaan. diikuti dengan pencapaian akademik rendah. ulangkaji. Selain itu. latihan dan latih tubi Beri peneguhan dalam bentuk hadiah. peneguhan. diikuti dengan pencapaian akademik yang rendah dan seterusnya. aplikasi. Ia juga dikenali sebagai kecacatan tersembunyi dan kesan negetifnya juga merentasi kurikulum. Setiap kategori pelajar berkeperluan khas mempunyai ciri-ciri yang berbeza. sesuai di aplikasikan teori pembelajaraan seperti: TEORI BEHAVIORISME Aplikasi teori bahaviorisme. serta pengukuhan dalam keadaan yang meyenorokkan. IMPLIKASI TEORI-TEORI PEMBELAJARAAN TERHADAP PEMBELAJARAAN PELAJAR BERKEPERLUAN KHAS ( DISLEKSIA) Teori pembelajaraan bukan sahaja sesuai untuk pelajar aliran perdana. Tetapkan matlamat yang realistik untuk membentuk tingkah laku. Pelajar berkeperluan khas mempamerkan karenah dan tingkah laku yang berbeza memandangkan masalah mereka berbeza. Pelajar disleksia mendapat peluang pendidikan yang sama. Ini boleh mengakibatkan masalah tingkah laku. dan teknik modifikasi tingkah laku yang berasaskan pelaziman operan. kontrak. . rata-rata pelajar belajar melalui latih tubi. 5.3. Bahasa – kebiasaannya murid mengalami kesukaran untuk menyampaikan pengetahuan menggunakan perkataan . Guru boleh membentuk dan mengubah tingkah laku dengan menggunakan teknik peneguhan. Pembelajaraan pelajar berkeperluan khas juga perlu disediakan dalam bentuk yang dipermudah dan disesuaikan. masalah tingkah laku/emosi akan menyebabkan murid menghadapi masalah sosial seperti tidak boleh berinteraksi dengan rakan sebaya. sebagaimana di sekolah khas ataupun di sekolah biasa program integrasi. Kesannya ialah masalah tingkah laku yang lebih teruk. Ingatan – kesukaran ini menjadi asas kepada kesukaran-kesukaran yang lain. analisis tugasan. Untuk pelajar disleksia. Ianya menjadi punca kepada kesukaran menulis selain daripada mengingati hari-hari dalam seminggu atau membawa perkakas senaman pada hari yang ada pendidikan jasmani. pujian atau ganjaran lain yang akan mengukuhkan tingkah laku. Memberi peluang kepada murid untuk menikmati kejayaan pembelajaraan mereka. tetapi juga boleh diaplikasi dalam pembelajaraan pelajar berkeperluan khas (disleksia). Namun.

Pelajar belajar lebih baik dalam persekitaraan yang tidak mengancam seperti selamat secara fizikal. Kadangkala. Pendekatan ini mengabungkan beberapa deria. kenalpasti keupayaan pelajar dan sediakan rancangan pendidikan individu. Gagne dan berliner ( 1991) menyenaraikan lima objektif asas pendidikan daripada pandangan humanisme:      Memupuk pembelajaraan arah kendiri dan tidak bergantung pada orang lain. harus sediakan persekitaran pembelajaraan yang menyerupai persekitaran pembelajaraan normal ( least restrictive environment). membuat berbincang dan mesra. melihat. menarik balik pemberian masa rehat jika murid tidak mematuhi peraturan atau disiplin bilik darjah. Melayani keperluan individu pelajar adalah penting bagi memastikan pelajar berkeperluan khas dapat berkembang mengikut potensi masing-masing. Diantaranya ialah:     Auditori Visual Oral Kinestetik . PENDEKATAN MULTI SENSORI. Kajian tentang individu hendaklah dibuat secara menyeluruh. peneguhan negetif pula sesuai digunakan untuk mendapat tingkah laku yang diingini. Humanisme percaya bahawa individu ( manusia) harus dilihat sebagai satu entiti. Mengcungkil dan mengembangkan daya ingin tahu serta penerokaan. Mengembangkan keupayaan bertanggungjawab ke atas pembelajaraan dan perkara yang dipelajari. Mengetahui cara belajar adalah lebih penting daripada memiliki banyak pengetahuan. Mengembangkan kreativiti dan pemikiran bercapah. Gunakan pendekatan multi sensory seperti mendengar. Dalam konteks pelajar berkeperluan khas disleksia. prinsip-prinsip pendekatan humanisme merangkumi:     Pelajar akan mudah belajar perkara yang ingin dipelajari oleh mereka dan perkara yang ingin diketahui oleh mereka. Seterusnya. namun pelajar perlu dapat mencapai tahap pencapaian yang ditetapkan. psikologikal serta anyaman. Kajian menunjukkan pendekatan Multi Sensory merupakan pendekatan yang paling sesuai bagi mengajar kanak-kanak disleksia. Penilaian kendiri hasil kerja pelajar merupakan penilaian yang lebih bermakna. Misalnya. emosional. Mengembangkan kecenderungan aspek seni dan emosi Menurut gagne dan berliner (1991). Humanisme melihat manusia sebagai mahluk yang istimewa dan mempunyai keupayaan yang tidak serupa dengan haiwan. TEORI HUMANISME Pelajar disleksia mempunyai keperluan yang berbeza.

.MOK SOON SANG. 2009. SELANGOR. Mengulang kembali huruf yang disebut oleh guru dan menulis kembalihuruf tersebut di atas pasir. Selain itu. OXFORD FAJAR. Penggunaan huruf-huruf yang dibuat daripada kayu di mana pelajar boleh:    Mendengar guru menyebut bunyi daripada huruf-huruf. PENERBITAN MULTIMEDA.SUPPIAH NICHIAPPAN. BOON PONG YING. PENDIDIKAN DISLEKSIA.ZAINAL KASSAN & SUHAILA ABDULLAH. SHARIFAH FAKHRIAH SYED AHMAD. BIBLIOGRAFI . PRINSIP TERAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAAN 2. 2010.NORIATI A. . OXFORD FAJAR.MOK SOON SANG. pelajar juga boleh menggunakan pasir ataupun garam dengan menggunakan dulang sebagai wadahnya. RAMLAH JANTAN. KUALA LUMPUR. PENERBITAN MULTIMEDIA. PSIKOLOGI PENDIDIKAN. Melihat huruf-huruf tersebut. gabungan kesemua deria dijalankan serentak. PSIKOLOGI PENDIDIKAN. 2008.RASHID. PENERBITAN MULTIMEDIA . . Pelajar tersebut boleh:    Mendengar bunyi huruf yang disebut oleh guru.Bagi menjalankan kaedah pengajaran ini. JAN 2012. Menyebut kembali huruf-huruf tersebut dan menekap huruf-huruf tersebut menggunakan jari. Melihat huruf yang ditulis oleh guru di atas papan hitam. . PUCHONG SELANGOR. SELANGOR. PUCHONG SELANGOR. MURID DAN ALAM BELAJAR. ABDUL AZIZ ABDUL SHUKOR. OGOS 2010.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful