P. 1
Masalah Pembelajaran 1

Masalah Pembelajaran 1

|Views: 16|Likes:
Published by Ultraman Nexus
ok
ok

More info:

Published by: Ultraman Nexus on Apr 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/03/2014

pdf

text

original

Masalah Pembelajaran (Pendidikan Khas

)
Seperti yang telah diketahui umum, istilah disleksia berasal daripada dua perkataan latin dan greek, iaitu “dys” yang membawa maksud “kesukaran” dan “lexis” yang bererti “perkataan”. Terjemahannya bermaksud kesukaran dengan perkataan bertulis.Menurut Mercer (1991), disleksia ialah ketidakupayaan yang teruk dalam membaca, melibatkan kesukaran dalam kefahaman serta perhubungan antara bunyi-bunyian dan huruf-huruf. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa pandangan dan pendapat penulis serta pengkaji yang memberi takrifan tentang disleksia. Chong Lean Keow (2009:158), dalam bukunya “pengurusan bilik darjah dan tingkah laku” mendefinisikan “ disleksia” sebagai kesukaran mengunakan perkataan yang dihadapi oleh murid yang mengalami kecelaruan bahasa. Berbagai interpretasi dan definisi yang diberikan terhadap disleksia, namun begitu semuanya membawa kepada kelemahan atau kesukaran membaca yang di alami oleh kanak-kanak. Menurut Sanders dan Myers ( 1996), kanak-kanak yang mengalami ciri-ciri disleksia mempunyai kesukaran-kesukaran khusus dalam bacaan, menulis, dan mengeja. Kesukaran-kesukaran ini termasuklah masalah yang serupa dalam kerja nombor dan mengenali simbol-simbol, seperti not muzik atau simbol matematik. The Orton Dyslexia Society’s (1994) telah mendefinisikan disleksia sebagai ketidakupayaan memperoleh pengetahuan daripada proses pembelajaraan. Masalah ini adalah disebabkan oleh kesukaran untuk menggambarkan atau mentafsirkan satu kod ayat yang selalunya menunjukkan ketidakupayaan pemprosesan tentang bunyi bahasa. Kesukaran-kesukaran dalam mentafsir satu kod ayat adalah selalunya tidak dijangkakan bersangkutan dengan umur dan kebolehan akademik. Terdapat pelbagai kesukaran untuk menggambarkan atau mentafsirkan satu kod ayat adalah selalunya tidak dijangkakan bersangkutan dengan umur dan kelebihan akademik. Terdapat pelbagai kesukaran yang ditunjukkan oleh disleksia. Antaranya adalah seperti bentuk bahasa, masalah membaca, dan masalah menulis dan mengeja. Selain itu , terdapat usaha-usaha untuk mendefinisikan murid bermasalah spesifik (disleksia) berasaskan kepada penemuan teoriteori iaitu:

Teori kepincangan (discrepency) – teori ini menyatakan bahawa “terdapat murid-murid yang mempunyai kepintaran yang normal tetapi gagal mencapai prestasi yang memuaskan dalam pembelajaraan mereka”.Hammond dan Hughes ( 1996) menyatakan terdapat perbezaan yang ketara antara pencapaian murid bermasalah belajar spesifik dalam bidang-bidang tertentu jika dibandingkan dengan bidang-bidang yang lain. Spafford dan Grosser ( 1996), telah menggunakan teori kepincangan untuk mentakrifkan disleksia iaitu:

“……….an ability to read which is inoppropriate to the individual’s level of general intelligence….” (bermaksud : ketidakbolehan membaca yang tidak selaras dengan kecerdasan umum seseorang individu)

Umum . konsep sebenar disleksia dipercayai sangat berkaitan dengan bidang neurologi dan psikolinguistik yang dikatakan adalah dari kumpulan asphsia ( Richardson. CIRI-CIRI KANAK-KANAK DISLEKSIA Kehadiran murid disleksia biasanya tidak disedari oleh guru sekiranya guru tidak mempunyai pengetahuan mengenai ciri-ciri disleksia. 5. Dari segi sejarah . intelek dan pertuturan tidak rosak. keliru dalam konsep masa. Sesetengahnya melabelkan murid yang mempunyai kesukaran ini sebagai “Buta Huruf” (word blindness) (morgan. Ott (1997) menyenaraikan ciri-ciri kanak-kanak disleksia seperti yang berikut: I. kemahiran mengeja yang lemah. Bukannya murid yang malas. Telah menerima pengajaran yang memuaskan. Pada awalnya perkataan disleksia tidak digunakan dan hanya dikenali dengan nama “Word blindness”. beliau menyatakan fungsi otak seseorang baik tetapi kewujudan “ a Complete text-blindness” walaupun kuasa penglihatan. Mereka yang word blindness boleh melihat dan bertutur. Persatuan antarabangsa disleksia telah menggunakan teori pengasingan dalam mentakrifkan murid disleksia iaitu: Tidak mempunyai kelemahan intelektual. kerap terasa tertekan.Perkembangan pertuturan dan bahasa yang lambat. murid tidak boleh diketegorikan sebagai masalah belajar yang spesifik jika punca masalah belajar murid tersebut terlalu berat (hammod & Huhges 1996). 1. keliru memakai kasut pada kaki yang betul dan konsep kendiri yang rendah. 1896). Mereka juga boleh menyalin sesuatu perkataan dengan betul dan tepat tetapi tidak memahami perkataan yang dibaca sehinggalah dipertuturkan oleh orang lain. 3. Pengamatan dan tingkah laku – keliru dengan konsep arah. kemahiran membaca yang lemah. Tidak mengalami masalah penglihatan atau pendengaran. sukar mengikut arahan. keliru dengan perkataan yang hampir serupa. . 4. II. Menurut Miles dan Miles ( 1999) menyatakan bahawa Adolf Kussmaul. 2. Dalam kajiannya. tetapi banyak menggunakan perkataan yang salah makna. seorang ahli Fizik jerman pada tahun 1878 telah memperkenalkan konsep word deafness dan word blindness. 1992). Beliau mentakrifkan sebagai buta huruf kepada mereka yang mempunyai penglihatan yang normal tetapi kehilangan keupayaan mengenal perkataan bertulis. Pesakit yang mengalami word deafness pada masa yang sama mempunyai kebolehan melahirkan atau berkata –kata dalam perkataan. Tidak menghadapi masalah ekonomi yang teruk. Teori Pengasingan – menurut teori ini. Manakala perkataan disleksia telah diperkenalkan oleh professor Rudolf berlin seorang pakar perubatan dan ophtalmotologist pada tahun 1887 (hammond & hughes 1996). Kajian mengenai disleksia telah lama dijalankan semenjak abad ke –sembilan belas lagi. sukar menyalin dan sukar menggunakan jalan yang berliku-liku.

Fizikal – dari segi fizikal . lambat menulis. Masalah emosi hanya mula wujud apabila arahan-arahan dan bimbingan awal membaca oleh guru tidak selaras dengan gaya pembelajaraan mereka. Bagi kanak-kanak normal. 4. Emosi – menurut Dr. Ibu bapa lazimnya tidak menyangka sebarang masalah dan menganggap anak mereka bijak mendesaknya supaya berusaha lebih gigih. Kemahiran motor – koordinasi yang lemah. pembelajaraan tingkah laku sosial diperolehi melalui pemerhatian ke atas orang di sekeliling mereka. kecerdasan . IV. Keadaan ini menjadi lebih serius apabila kanak-kanak ini melangkah kaki ke alam persekolahan. Keadaan ini menyebabkan tumpuan dan pemahaman kanak-kanak ini lemah dalam aspek bacaan yang seterusnya menjadikan mereka tidak memahami apa yang sedang dibaca. daya ingatan yang lemah dan sukar membayangkan perkataan. dalam kebanyakan kes. Berbeza dengan kanak-kanak disleksia. Menurut selikowits (1993). 1. gurunya dan seluruh sistem persekolahan yang menjurus kepada masalah disiplin. bunyi huruf dan gabungan perkataan. pada peringkat prasekolah . terutamanya ibu bapa dan guru-guru sedar bahawa masalah sosial juga merupakan salah satu kesan daripada disleksia. masalah dalam susunan huruf. sukar mengimbangkan badan. kata. Kecerdasan – Tahap kecerdasan mereka juga pada tahap normal. kanak-kanak disleksia berbakat dan berkebolehan seperti kreatif. Akan tetapi anak mereka bijak dan mendesaknya supaya berusaha lebih gigih. berimaginatif. Sosial – kita . Samuel Orton. tulisan yang buruk. pergerakan pergelangan tangan yang luar biasa. kanak-kanak disleksia tidak mengalami sebarang kecacatan lain kecuali maslah mata. Kebanyakan kanakkanak disleksia tidak dapat mengimbangi daya mengingati huruf dengan perkataan dan menghadapi masalah dalam mengingati bentuk huruf. Akhirnya. dan pandai membuat visualisasi. kanak-kanak disleksia menghadapi masalah sosial dan emosi kerana mereka tidak dapat mengikuti pelajaraan akademik dengan baik. ibu bapa. Akibatnya. kanak-kanak masalah pembelajaran ini akan hilang keyakinan diri dan sedar mereka tidak berkeupayaan sama sekali kerana sering dimarahi. Mata kanak-kanak disleksia tidak dapat mengimbas huruf. Ciri-ciri murid disleksia yang lain selain yang dinyatakan oleh OTT diatas dapat dilihat dari segi fizikal. sering meninggalkan huruf pada pangkal perkataan . sukar menyepak dengan baik dan sukar menaiki tangga dengan betul. dan ayat yang berlainan dan ini mengakibatkan banyak yang tertinggal ataupun dilangkau. yang sesetengahnya tidak menyedari tingkah laku dan tutur kata mereka tidak senormal kanak-kanak sebaya . majoriti kanak-kanak diskelsia masih lagi ceria dan dapat menyesuaikan diri dengan baik. sukar memahami perkataan. Akan tetapi anak mereka gagal memenuhi hasrat ibu bapa atau guru. anak ini sering marah dan kecewa terhadap diri sendiri. 2. Walau bagaimanapun . sukar memegang pensel dengan betul. memiliki hubungan ruang ( spatial relationship). Kecelaruan pandangan dan penglihatan – mengeja dengan tidak konsisten. Antara huruf-huruf yang sering mendatangkan masalah kepada mereka ialah huruf (b) dan (d) serta perkataan yang hampir serupa ejaannya. berfikiran lateral. emosi dan sosial. sukar menggunting. Tekanan emosi yang diterima boleh menyebabkan mereka putus asa kerana gagal memahami pengajaran guru.III. 3.

Menulis – masalah utama adalah perbezaan antara kebolehan murid untuk menyampaikan pengetahuannya secara lisan dan bertulis. Kesan sampingan yang dihadapi oleh murid disleksia terhadap kebolehan murid untuk belajar menurut Payne dan Turner (1999) ialah seperti berikut: 1.tiga aspek ini boleh memberi kesan negetif kepada kebolehan murid untuk belajar. ketangihan televisyen . mengelak daripada membuat kerja rumah. Murid rasa rendah diri dan tidak berkenyakinan tentang kebolehan diri.mereka. menipu. Membaca – kebolehan membaca adalah penting bagi membolehkan murid mempelajari apa yang tersenarai di dalam kurikulum sekolah. 5. 2. Kesukaran membaca menyebabkan murid tidak dapat belajar sendiri. menulis bentuk digit dan menulis digit bagi sesuatu nilai nombor. Masalah sosial yang lain enggan ke sekolah. Murid menghadapi kesukaran yang amat sangat dengan nombor dikenali sebagai “dyscaculia”. KESAN DISLEKSIA TERHADAP PEMBELAJARAAN. 2. kelemahan ini juga akan menyebabkan murid sentiasa mendapat markah yang rendah dalam ujian dan peperiksaan. murid tidak membawa alatan ke sekolah mengikut jadual waktu sekolah atau tidak menghantar tugasan sekolah pada masa yang ditetapkan. Mengeja – pada jangka panjang. Kelemahan di mana-mana dalam ketiga. Kesukaran –kesukaran yang dihadapi oleh murid disleksia akan memberi kesan yang negetif terhadap penguasaan kemahiran menulis tersebut. Nombor – kesukaran yang dihadapi di dalam numerasi adalah serupa seperti kesan yang di alami di dalam literasi. . Penumpuan – penumpuan merupakan satu lagi kesukaran yang merentasi kurikulum yang boleh menjejaskan kemajuan murid dengan teruk. Ini menyebabkan mereka sering tersisih apabila berada di dalam majlis tertentu. Murid menghadapi masalah untuk membaca teks. Mereka sukar mengenali nombor dari segi teks. Tulisan – tiga aspek tulisan perlu di ambil kira iaitu boleh dibaca. Kesan – kesan utama disleksia terhadap pembelajaraan ialah seperti berikut: 1. Kelemahan mengeja akan menghadkan kebolahan murid untuk menyampaikan pengetahuan yang telah dipelajari di dalam kelas . menulis bentuk digit dan menulis nagi sesuatu nilai nombor. 4. dan susun atur. Contohnya. agresif dan mudah putus asa. kepantasan menulis dan kematangan tulisan. Payne dan Turner (1999) telah mengariskan kesan utama dan sampingan dislekasia terhadap kebolehan murid untuk belajar. Pengurusan – kesukaran mengurus masa. ruang. 3. Akibatnya. Murid yang menghadapi masalah ini dipanggil “dysgraphia”. kebolehan mengeja akan memberi kesan yang lebih negetif daripada kelemahan membaca. timbul situasi yang kurang menyenangkan kerana mereka tidak dapat mengesan bahawa sebenarnya seseorang sedang marah atau tersinggung terhadap tingkah laku dan tutur kata mereka yang negetif.

masalah tingkah laku/emosi akan menyebabkan murid menghadapi masalah sosial seperti tidak boleh berinteraksi dengan rakan sebaya. Untuk pelajar disleksia. mengubah tingkah laku dan mempelajari sesuatu yang baharu. pujian atau ganjaran lain yang akan mengukuhkan tingkah laku. kesukaran untuk mengingat suku kata ( syllables) bagi perkataan – perkataan yang panjang. ulangkaji. tetapi juga boleh diaplikasi dalam pembelajaraan pelajar berkeperluan khas (disleksia). Bahasa – kebiasaannya murid mengalami kesukaran untuk menyampaikan pengetahuan menggunakan perkataan . withdrawal dan pengasingan untuk mengurangkan tingkah laku yang tidak diingini. diikuti dengan pencapaian akademik rendah. sebagaimana di sekolah khas ataupun di sekolah biasa program integrasi. Guru boleh membentuk dan mengubah tingkah laku dengan menggunakan teknik peneguhan. analisis tugasan. Namun. Ianya menjadi punca kepada kesukaran menulis selain daripada mengingati hari-hari dalam seminggu atau membawa perkakas senaman pada hari yang ada pendidikan jasmani. Setiap kategori pelajar berkeperluan khas mempunyai ciri-ciri yang berbeza. peneguhan. latihan dan latih tubi Beri peneguhan dalam bentuk hadiah.3. peniruan dan modeling. kesukaran menamakan benda. Mengukuhkan pertalian antara rangsangan dan gerak balas pelajar dengan membanyakkan latihan. Ingatan – kesukaran ini menjadi asas kepada kesukaran-kesukaran yang lain. Pelajar disleksia mendapat peluang pendidikan yang sama. . serta pengukuhan dalam keadaan yang meyenorokkan. dendaan.       Banyakkan pengulangan . Memberi peluang kepada murid untuk menikmati kejayaan pembelajaraan mereka. Selain itu. aplikasi. sesuai di aplikasikan teori pembelajaraan seperti: TEORI BEHAVIORISME Aplikasi teori bahaviorisme. Pelajar berkeperluan khas mempamerkan karenah dan tingkah laku yang berbeza memandangkan masalah mereka berbeza. rata-rata pelajar belajar melalui latih tubi. Kesannya ialah masalah tingkah laku yang lebih teruk. Pecahkan kepada langkah-langkah kecil dengan objektif yang spesifik. Ia juga dikenali sebagai kecacatan tersembunyi dan kesan negetifnya juga merentasi kurikulum. khususnya pelaziman operan dapat dimanfaatkan untuk membentuk tingkah laku. Ini boleh mengakibatkan masalah tingkah laku. kontrak. Buat analisis untuk mencapai matlamat. Aplikasi teknik modifikasi tingkah laku-token. Pembelajaraan pelajar berkeperluan khas juga perlu disediakan dalam bentuk yang dipermudah dan disesuaikan. Emosi / tingkahlaku – pencapaian prestasi yang rendah akan menyebabkan murid merasa rendah diri dan kecewa. Tetapkan matlamat yang realistik untuk membentuk tingkah laku. IMPLIKASI TEORI-TEORI PEMBELAJARAAN TERHADAP PEMBELAJARAAN PELAJAR BERKEPERLUAN KHAS ( DISLEKSIA) Teori pembelajaraan bukan sahaja sesuai untuk pelajar aliran perdana. 4. verbal. Setiap aktiviti pembelajaraan perlu diubah dan disesuaikan dengan keperluan pelajar. dan teknik modifikasi tingkah laku yang berasaskan pelaziman operan. diikuti dengan pencapaian akademik yang rendah dan seterusnya. 5.

PENDEKATAN MULTI SENSORI. Mengembangkan kreativiti dan pemikiran bercapah. prinsip-prinsip pendekatan humanisme merangkumi:     Pelajar akan mudah belajar perkara yang ingin dipelajari oleh mereka dan perkara yang ingin diketahui oleh mereka. TEORI HUMANISME Pelajar disleksia mempunyai keperluan yang berbeza. harus sediakan persekitaran pembelajaraan yang menyerupai persekitaran pembelajaraan normal ( least restrictive environment). peneguhan negetif pula sesuai digunakan untuk mendapat tingkah laku yang diingini. Gagne dan berliner ( 1991) menyenaraikan lima objektif asas pendidikan daripada pandangan humanisme:      Memupuk pembelajaraan arah kendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Gunakan pendekatan multi sensory seperti mendengar. Kadangkala. Diantaranya ialah:     Auditori Visual Oral Kinestetik . psikologikal serta anyaman. Dalam konteks pelajar berkeperluan khas disleksia. Pelajar belajar lebih baik dalam persekitaraan yang tidak mengancam seperti selamat secara fizikal. membuat berbincang dan mesra. Seterusnya. emosional. Mengcungkil dan mengembangkan daya ingin tahu serta penerokaan. Humanisme melihat manusia sebagai mahluk yang istimewa dan mempunyai keupayaan yang tidak serupa dengan haiwan. Pendekatan ini mengabungkan beberapa deria. namun pelajar perlu dapat mencapai tahap pencapaian yang ditetapkan. Kajian menunjukkan pendekatan Multi Sensory merupakan pendekatan yang paling sesuai bagi mengajar kanak-kanak disleksia. melihat. Mengembangkan keupayaan bertanggungjawab ke atas pembelajaraan dan perkara yang dipelajari. Mengetahui cara belajar adalah lebih penting daripada memiliki banyak pengetahuan. Kajian tentang individu hendaklah dibuat secara menyeluruh. Penilaian kendiri hasil kerja pelajar merupakan penilaian yang lebih bermakna. Mengembangkan kecenderungan aspek seni dan emosi Menurut gagne dan berliner (1991). menarik balik pemberian masa rehat jika murid tidak mematuhi peraturan atau disiplin bilik darjah. Humanisme percaya bahawa individu ( manusia) harus dilihat sebagai satu entiti. Misalnya. Melayani keperluan individu pelajar adalah penting bagi memastikan pelajar berkeperluan khas dapat berkembang mengikut potensi masing-masing. kenalpasti keupayaan pelajar dan sediakan rancangan pendidikan individu.

PUCHONG SELANGOR. PSIKOLOGI PENDIDIKAN. SELANGOR. PENERBITAN MULTIMEDA. 2009. Melihat huruf-huruf tersebut. OXFORD FAJAR.SUPPIAH NICHIAPPAN. MURID DAN ALAM BELAJAR. Mengulang kembali huruf yang disebut oleh guru dan menulis kembalihuruf tersebut di atas pasir. KUALA LUMPUR. gabungan kesemua deria dijalankan serentak. JAN 2012. Selain itu.Bagi menjalankan kaedah pengajaran ini. Melihat huruf yang ditulis oleh guru di atas papan hitam. . Pelajar tersebut boleh:    Mendengar bunyi huruf yang disebut oleh guru. PSIKOLOGI PENDIDIKAN. . PENDIDIKAN DISLEKSIA. 2010. RAMLAH JANTAN. Penggunaan huruf-huruf yang dibuat daripada kayu di mana pelajar boleh:    Mendengar guru menyebut bunyi daripada huruf-huruf. OGOS 2010. Menyebut kembali huruf-huruf tersebut dan menekap huruf-huruf tersebut menggunakan jari. OXFORD FAJAR.MOK SOON SANG. PENERBITAN MULTIMEDIA. ABDUL AZIZ ABDUL SHUKOR. BIBLIOGRAFI . SHARIFAH FAKHRIAH SYED AHMAD.ZAINAL KASSAN & SUHAILA ABDULLAH. PENERBITAN MULTIMEDIA .RASHID.MOK SOON SANG. . pelajar juga boleh menggunakan pasir ataupun garam dengan menggunakan dulang sebagai wadahnya.NORIATI A. . BOON PONG YING. 2008. PRINSIP TERAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAAN 2. PUCHONG SELANGOR. SELANGOR.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->