SENI

ISLAM

 Juga

dikenali dengan seni tampak  Seni adalah sesuatu yang bersifat abstrak.  Kesenian yang dihasilkan dalam dunia umat Islam, lazimnya suatu kesenian yang bercorak saujana atau sebagai "seni infiniti" (tanpa sempadan).
 Tiadanya

bentuk-bentuk mahluk hidup, tetapi dari sebalik itu,  Wujudnya suatu seni yang berpadu pada imaginasi penghasilnya sendiri.

 Menurut

pengertian bahasa, seni- suatu penampilan jiwa, fikiran, cita-rasa, minat bersama bakat yang sedia ada atau bakat yang diasah dalam liputan masa
masih terikat dengan sempadan-sempadan yang ditetapkan oleh Allah, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi Muhamad s.a.w.

 Kita

 SENI

ISLAM membenar umat berimiginasi dan berkreativiti dalam pemikiran mereka, perlu dijaga dan disuburkan dalam ruang dan batasan syariat. * Elemen yang diulang-ulang berbentuk geometri. * Tiada elemen-elemen figura  seni dalam Islam tidak berslogan 'seni untuk seni' tetapi 'seni kerana Allah untuk manusia, makhluk dan alam sekitar'.


 

1.
2. 3.


1. 2. 3.

Berlandaskan ketuhanan „‟tiada yang lain tuhan melainkan Allah‟‟ Aktiviti seni harus mempunyai ikatan dan pertalian dengan tauhid . Konsep: Tiada yang kekal melainkan Allah swt Ciptaan manusia bersifat sementara Ciptaan berbentuk kebendeaan adalah bersifat sementara yang paling tidak kekal. Prinsip: AL TAUHID (DEVINE UNITY) RUANG KOSONG (VOID) ANIKONISM

 

Tiada yang kekal melainkan Allah Hakikat bahawa Allah tidak mungkin dapat dianggap melalui daya fikir dan daya lihat manusia,adalah realiti sebenar.

RUANG KOSONG
 

Bayangan palsu objek Kewujudan objek-objek sebagai manifestasi kuasa Allah

*ruang kosong

Simbol positif
Simbol mutlak

*bentuk,warna,lain-lain asas seni reka.

ANIKONISM

Menjauhkan simbol/lambang perantaraan antara manusia dengan tuhan
Menghalang terjemahan sifat wujudnya Allah.

Kebanyakan tulisan khat ini merupakan petikan ayat Al-Quran

Digunakan sebagai hiasan di masjid dan madrasah, batu nisan, barang tembikar, mata wang, pakaian dan sebagainya

Antara jenis khat termasuklah khat thuluth, diwani, kufi, faris dan sebagainya.

Jenis tulisan khat yang disukai oleh orang Melayu adalah jenis kufi dan nasakh

Menonjolkan wajah binaan yang sesuai dengan kegunaannya contohnya masjid untuk solat dan aktiviti sosial

Sesuatu binaan berbeza dengan binaan lain. Contohnya masjid dibina berbeza dengan binaan lain melambangkan rasa seni yang tinggi

Binaan seperti istana raja dibina dengan indah dilengkapi balairung, tempat bersemayam dan sebagainya

Setiap binaan dilengkapi hiasan ukiran. Hiasan bermotifkan tumbuhtumbuhan, bunga dan geometri.

Binaan rumah orang Melayu dibahagikan kepada beberapa jebis seperti rumah perabung panjang, rumah tiang 12, rumah perabung 5, rumah Melaka, rumah Minangkabau dan rumah limas


Seni lukisan dan arca juga dkenali sebagai seni halus. Seni halus ini juga terdapat pada objek-objek seperti berikut antaranya ukiran kayu dan logam. Seni lukis mula bermula pada zaman khalifah Muawiyah di Damsyik dan ia biasanya tertera pada helaian-helaian al-Quran yang dihiasi dengan corak lukisan bunga dan gambar berbentuk araesque.
Seni lukis Islam biasanya terhad kepada lukisan keindahan alam dan tidak termasuk benda-benda bernyawa yang boleh menjadi pujaan seperti haiwan, dewa atau patung.

Nama sebenar ialah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad a-Tusi al-Ghazali.

BIODATA

lahir di Tus pada tahun 1058 berhampiran Bandar Meshad di Khorasan,Iran. zaman kanak-kanaknya banyak dihabiskan dengan mempelajari ilmu agama seperti Usuluddin dan Fiqah,bimbingan Syeikh Ahmad Ibn Muhammad al-Razkani di Bandar Tus. menyambung pengajian di Jurjan di bawah bimbingan Imam Abu al-Isma‟ili. Kemudian kembali ke Tus dan teruskan pengajian dalam bidang Tasawuf. seorang yang mempunyai kepintaran yang luar biasa dan mencintai ilmu.

 Pada

usia 20 tahun beliau mempelajari ilmu usuluddin,kalam,sains ,tabii,falsafah dan ilmu logik.
dibimbing oleh seorang ulama al-Asy‟ari, yang dikenali sebagai imam al-Haramayni yang terkenal pada masa itu. ini telah memperkenalkan teori ilmu logik dan falsafah kepada imam al-Ghazali. al-Ghazali mula terserlah berbanding dengan ulama kebanyakan ulama lain. kepandaian beliau dalam pembahasan juga menunjukkan keupayaan beliau yang tiada tolok bandingnya.

 Beliau

 Ulama

 Kemasyhuran

 Beliau

telah menulis Maqasid al-falasifah yang menerangkan doktrin-doktrin ahli falsafah terdahulu seperti Socretas, Plato dan Aristotle. merupakan seorang ulama Islam yang pertama yang mengkaji ilmu falsafah. kitab berjudul, Tahaful alfalasifah(kekacauan pemikiran ahli falsafah),beliau telah mengkritik aliran Fizik dan Metafizik daripada sudut pandangan Islam.

 Beliau

 Dalam

 Beliau

telah berhujah dan menunjukkan kelemahan dari segi pemikiran ahli falsafah terdahulu . telah menyatakan terdapat 16 andaian Metafizik dan 4 andaian Fizik yang berkaitan agama. Daripada andaian itu terdapat 3 yang bertentangan dengan pandangan agama.
al-Ghazali mengkritik dunia fasafah Barat telah membuka lembaran baru dalam dunia falsafah Islam. Tahaful al-Falasifah memberi kesan yang besar dalam perkembangan falsafah.

 Beliau

 Keberanian

Beliau berpendapat ,seni dalam bentuk fizikal hanya mampu memenuhi tuntutan jasmani. Manusia yang taksub dan mencintai kebendaan tidak akan berjaya mendapat kebahagian hakiki. Beliau tidak menafikan bahawa hubungan seni dengan kehidupan manusia tidak boleh dipisahkan. Kehadiran seni tidak memisahkan akidah manusia. Seni merupakan fitrah manusia yang menggerakkan atau mengilhamkan manusia untuk mencipta karya seni. Seni juga sebahagian dari kebudayaan sekelompok manusia. Setiap kelompok manusia mempunyai fitrah semulajadi cintakan seni yang menyenangkan hati.

Kesenian dalam islam merupakan usaha dan kreativiti serta buah fikiran yang telah dihasilkan oleh umat Islam untuk menghasilkan sesuatu.
Pencinta seni juga sering menganggap seni visual dan tradisional sebagai dua subjek yang berbeza.

Dari perspektif Islam seni bertujuan untuk manusia mencapai matlamat lebih tinggi dan bermakna.
Seni juga merupakan suatu penawar hati dan penghibur seseorang.

Kesenian menurut al-ghazali harus diselaraskan berdasarkan konsep penyatuan yang besar.
seni bersandarkan daripada Allah kepada Allah Seni menuju ke Al Falah (keredhaan Allah) Seni itu pemangkin kepada ketaqwaan (tawaduk & beriman)

Nama besarnya telah membelah perhatian dunia intelektualisme universal. Konsep dan teorinya tentang penggabungan ilmu pengetahuan telah mengilhamkan berbagai aspek keilmuan.

'Islamisasi ilmu pengetahuan' hingga kini tumbuh dan berkembang di pelbagai Negara.
Dilahirkan di daerah Jaffa, Palestina, pada 1 Januari 1921.

 

Memulakan pendidikan di College des Freres, Lebanon sejak 1926 hingga 1936.
Pendidikan tinggi beliau di The American University, di Beirut. Mendapat gelaran sarjana muda pada tahun 1941.

Lulus sarjana, beliau kembali ke tanah kelahirannya menjadi pegawai di pemerintahan Palestina, di bawah mandat Inggeris selama 4 tahun, dan dilantik menjadi Gabenor Galilea yang terakhir. Pada 1947, mandat yang dipimpinnya jatuh ke tangan Israel, hingga beliau berhijrah ke Amerika Syarikat. Di negeri Paman Sam. Dia dengan tekun mengamati dunia akademik. Di negeri ini pula, gelaran masternya di bidang filsafat beliau memperoleh dari Universiti Indiana, AS, pada 1949, dan gelaran master keduanya dari Universiti Harvard, dengan judul tesis On Justifying The God: Metaphysic and Epistemology of Value (Tentang Pembenaran Kebaikan: Metafisika dan Epistemologi Ilmu).

Sementara gelaran doktornya diraih dari Universiti Indiana.
Al-Faruqi juga memperdalamkan ilmu agama di Universiti Al Azhar, Kairo, Mesir selama 4 tahun. Setelah belajar Islam di Kairo, Al Faruqi mulai hidup di dunia kampus dengan mengajar di Universitas McGill, Montreal, Kanada pada 1959 selama 2 tahun. Pada 1962 Al Faruqi pindah ke Karachi, Pakistan, kerana terlibat kegiatan Central Institute for Islamic Research.

Setahun kemudian, pada 1963, Al Faruqi kembali ke AS dan memberikan kuliah di Fakulti Agama Universiti Chicago, dan selanjutnya berpindah ke program pengkajian Islam di Universiti Syracuse, New York.

 Pada

tahun 1968,beliau berpindah ke Universiti Temple, Philadelphia, sebagai guru besar dan mendirikan Pusat Pengkajian Islam di institusi tersebut.
itu, beliau juga menjadi guru besar di pelbagai negara, seperti di Universiti Mindanao City, Filipina, dan di Universiti Qom, Iran. pula perancang utama kurikulum The American Islamic College Chicago. Faruqi mengabdikan ilmunya di kampus hingga akhir hayatnya, pada 27 Mei 1986, di Philadelphia.

 Selain

 Beliau

 Al

 Seni

Islam mesti mencakupi essence atau pati dalam alam semulajadi dan memberi bentuk kepada essence itu secara keseluruhannya. memberi bentuk tampak kepada essence itu dengan menstalizasikan alam benda.

 Cara

* Stalizasi : menidakkan naturalisme : memberikan bentuk negatif kepada ucapan shahadah. (“tiada” Tuhan selain Allah).

Aspek “tiada” itulah yang menjadi tumpuan stalizasi bila daun, bunga, ranting diulang mengisi sesuatu ruang – arabesque (awan larat): - bukan natural - diulang-ulang

 Konsep
 Tauhid

Tauhid

: Keesaan Allh yang diperkatakan melalui ucapan syahadah.

 Segala

teori mengenai “Seni dan Keindahan” mestilah bertolak dari ucapan syahadah.

 Tauhid

adalah sejenis keinsafan yang menyedarkan manusia dengan Tuhan yang menciptanya.

Allah

Konsep Tauhid Keesaan

Iman

Semua jenis karya Seni Islam

Al-Faruqi menolak dakwaan orientalis Barat bahawa Islam menghalang perkembangan kesenian – horror vacui (takut kepada kekosongan), colour hedonist(terlalu suka warna garang,liar).

Inti kesenian Islam adalah anti-naturalis.
Menolak peniruan alam semula jadi kerana seperti alam semula jadi tidak kekal. Juga naturalisme adalah sejenis penipuan mengajak mata manusia menikmati atau menghayati sesuatu yang palsu. Contoh : yang menyerupai pokok yang bukan sebenar.

 Tauhid

mengajurkan dua kedudukan : : Tuhan diatas : Manusia di bawah  Tauhid memisahkan Tuhan dari manusia, keesaan daripada kemanusiaan.
 Seni

Islam tidak berminat menggambarkan apa yang tidak dapat dilihat oleh mata; iaitu dunia lain. menggambarkan apa yang boleh dilihat dari kaca mata manusia. Islam memiuh alam benda sehingga tidak kelihatan natural lagi.

 Berminat

 seni

 Tauhid

menghasilkan konsep arabes yakni sejenis pengulangan yang terdapat dalam kesenian budaya lain.

 Contoh

: Bentuk bunga-bungaan dan daun yang geometri diulang-ulang hingga pupus reka bentuk asalnya , tidak lagi menyerupai apa-apa di dunia.

 Estetika

Islam terkandung dalam tulisan khat Arab – Kaligrafi bagi membangkitkan kesedaran tampak.  Kesedaran itu pula mengaitkan huruf dengan maknamakna dengan dekorasi.
 Khat
i. ii. iii.

ada 3 jenis peranan: Sebagai sebilangan huruf Sebagai pengisi makna Sebagai dekorasi
Pangkat huruf dan makna adalah yang terawal sedangkan peringkat dekorasi adalah yang terakhir.

 Al-Quran

itulah sumber dan punca segala kesedaran insan muslim menghargai kesedaran dari segi tampak, makna dan dekorasi.

NAMA: Abdul Rahman Abu Zin Waliuddin ibn Muhammad ibnu Khaldun al-Maliki al-Harami GELARAN: Ibnu Khaldun. TARIKH LAHIR: 732 Hijrah, 1332 Masihi. TEMPAT LAHIR: Tunisia. MENINGGAL DUNIA: Kahirah,Mesir,808 Hijrah, 1406 Masihi.
Seorang

tokoh pemikir Islam yang unggul (bidang sosiologi dan

falsafah) antara karya - Mukadimah atau Prolegomena- menjadi ibu kepada kesusasteraan dan sosiologi Mengusai pelbagai jenis ilmu seperti ilmu tafsir, hadis, fikah, maliki, tauhid, dan asal usul fikah  Ketika berusia 20thn menulis sebuah buku- Lubab al-Nuhassal Fi Usul al-Dien Dimakamkan di Mewsir di Bab al-Nassir (Ghazali Darulsalam, 1988)

 Analisis

aspek kemasyarakatan, ekonomi, politik dan pendidikan dalam karya  Asas pembinaan tamadun kombinasi rohani dan jasmani  Pelopor kepada pemikiran moden  Karyanya menjadi bahan kajian dan rujukan  Pemikirannya sering menjadi wacana, tema, judul buku dan tesis

Seni itu suatu kebenaran, keindahan, dan kebaikan Mengandungi ciri2 estetika, etika, dan logika Estetika megandungi unsur2 kecantikan, baik susunan, komposisi menarik, serta indah sesuatu karya Etika merupakan elemen2 akhlak atau moral yang membina manusia Logika merujuk kepada satu kebenaran yang hakiki Pengetahuan dalam sejarah boleh berbentuk kerangka seni dan tidak dapat dipisahkan daripada kehidupan manusia pada zaman batu sejak kewujudan lukisan di Gua Altamira, Sepanyol

KEBENARAN

LOGIKA

KEINDAHAN

ETIKA ESTETIKA

KEBAIKAN

Berpaksikan Allah s.w.t kesenian dicetuskan dengan niat mendapatkan keredaan Allah s.w.t Seni dalam Islam mementingkan nilai2 akidah, syarak, dan akhlak Menjadikan al-Quran, al-Sunnah, ijmak, dan qiyas sebagai sumbernya Sesuatu yang indah itu adalah penyempurnaan dan penghayatan akidah, syarak dan akhlak Contoh seni khat terkandung nilai kebenaran pada keesaan Allah

KEINDAHAN
Keindahan ditafsirkan sebagai kecantikan , keelokan ataupun perihal yang menerangkan sesuatu yang indah. Perkataan indah itu sendiri dimngerti sebagai sesuatu yang cantik , bagus benar , elok dan molek.(Othman Mohd Yatim , 1989)

Pada keseluruhannya seni dapat didefinisikan sebagai manifestasi daripada perasaan dan fikiran dalam berbagai – bagai cara dan bentuk.

Kesenian yang tidak berbentuk Islam diciptakan untuk tujuan takbur ,riak,menaikkan nafsu syahwat,merosakkan akidah.syarak dan akhlak. Cth :masjid yang diukir indah tetapi hanya sebagai perhiasan atau menunjuk-nunjuk tidak termasuk dalam kategori Islam. Kesenian yang diciptakan atas nama seni Islam mestilah mengandungi nilai kebaikan dan nilai akhlak.

Bermaksud kecantikan,baik susunannya dan keberkesanannya. Melibatkan psikologi manusia yang berkaitan dengan perasaan.

Daripada sudut psikologi , keindahan itu dilihat sebagai sesuatu yang sesuai kepada pancaindera atau deria rasa.
Keindahan itu bersifat ideal dan fakta.

Sesuatu karya yang indah,keindahan itu tidak terletak pada karya itu sendiri tetapi ia adalah suatu perasaan yang dihayati oleh manusia ketika meneliti karya tersebut.

Dalam menghayati estetika atau keindahan ini kita seolah – olah ditarik ke dalam keindahan itu menyebabkan timbul rasa persatuan yang penuh dengan objek itu dan juga rasa kebebasan dan kesempurnaan. ( Dr,Othman Yatim, 1989)
Sifat – sifat keindahan yang lahir dapat menimbulkan rasa kesenagan atau kepuasan dalam diri kita yang disebut estetika. Croce B.(1978), estetika sebagai institusi pemahaman pada sesuatu yang benar. Tidak lagi dianggap sebagai bidang ekslusif seni. Ia adalah daripada pengalaman rasa yang total dan sempurna. Analisis fenomenologi, membawa seseorang kedasar hakikat sesuatu melalui ilusi.

Seni yang merosakkan dimakruhkan dan yang pasti membawa kepada mudarat serta kerosakan diharamkan.

Penggunaan lambanglambang manusia dan benda bernyawa adalah diharamkan .
Dr. Othman Mohd. Yatim,1989,- dengan laragan sedemikian tidak bermakna karya seniman islam tidak cantik atau tidak indah,

Seni yang tidak membawa kemudaratan dan kerosakan di haruskan.

ETIKA

malahan membolehkan seniman-seniman Islam mencipta motif lain antaranya geometri dan ‘arabesque’.

Dikenali sebagai ilmu mantik, ilmu bagi menjaga fikiran daripada kesalahan dalam menyimpulkan pencarian yang boleh diketahui. Memperjelas perbezaan yang salah daripada yang benar berkenaan dengan hal-hal yang dikejar oleh pengkaji perihal segala yang ada berserta sifat tambahannya, supaya sampai kepada pembuktian kebenaran mengenai alam semesta dengan kemampuan maksimum akal fikiran. Nurcholis Majid,1992:270-dalam seni khatnya, bukan sahaja terkandung nilai kebenaran dan keindahan tetapi juga unsur logika pada keesaan Allah.

Seni sebahagian daripada yang dicetuskan oleh sesuatu kelompok manusia. Manusia makhluk seni yang cinta kepada sesuatu yang: - Selamat - Memuaskan - Memberi kepuasan hati melalui pancaindera rasa. Seni yang bernilai keislaman dilahirkan dari segi jiwa yang menyuluh ke arah seni tertinggi. Seni dalam islam merupakan persoalan mendatang, tumbuh dan berkembang subur bersama perkembangan budaya menerusi ruang zamannya.

 Seni  Seni

tidak melampaui batas kesusilaan

bertunjang daripada Allah kepada Allah  Hasil seni itu bertunjang “mardatillah” (diredhai Allah)
 Seni

membentuk peribadi muslim

SENI KALIGRAFI SENI HIASAN SENI BUNYI

SENI BINA

ANTARANYA

SENI SASTERA

 Kesenian

merupakan sesuatu benda yang hidup dan bernafas dengan mekarnya,rasa yang tumbuh dalam diri manusia dari masa ke semasa. keindahan sebagai sesuatu yang: - Menyenang - Menyeronok - Menghibur keindahan bukan semata-mata melalui indah mata dan pengalaman indera lahir tetapi melalui mata batin: - Melalui akal - Jiwa * dapat menikmati keindahan yang hakiki.

 Melihat

 Melihat