PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR

)
MOD KURSUS DALAM CUTI

IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN IPGM

MODUL REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

RBT 3106 REKA BENTUK PAKAIAN

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU SEKTOR PEMBANGUNAN PROFESIONALISME KEGURUAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Berkuat kuasa pada Jun 2009

MODUL INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN. MODUL INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT.

Cetakan Jun 2009 Bahagian Pendidikan Guru Sektor Pembangunan Profesionalisme Keguruan Kementerian Pelajaran Malaysia

modul 3106.doc

Sulit

modul 3106.doc

Sulit

menjamin perkembangan individu. dan berdisiplin. dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel.doc Sulit . Cetakan Pertama 2009 Kementerian Pelajaran Malaysia Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial. bertanggungjawab. sama ada secara elektronik. Kementerian Pelajaran Malaysia. berpandangan progresif dan saintifik. bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara. demokratik. dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu. progresif. dan negara Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia. fotokopi. rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah Bahagian Pendidikan Guru. modul 3106.Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. rohani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. berakhlak mulia. dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. mekanik. ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun. emosi. berketrampilan. masyarakat.

4 3.2 Kegunaan Kelim 1.41 41 Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsep 3.4 Pemilihan belah 2.2 3.doc Sulit .3 3.6 Belah Berzip 2.2 Jenis-jenis Belah 2.5 Jenis-jenis kelim Aktiviti Bibliografi Tajuk 2 Belah 18 19 19 19 20 20 20 20 21 26 30 .3 Fungsi Belah 2.4 Peraturan am menjahit kelim 1.32 32 33 Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsep 2.15 16 17 Tajuk 1 Kelim Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsep 1 Definisi kelim 1.5 Tujuan menjahit kancing Jenis-jenis kancing Cara-cara memimih Kancing Perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan apabila menjahit kancing Butang Aktiviti Bibliografi 42 modul 3106.1 Definisi Belah 2.5 Belah Kelepet Sama lebar 2.7 Belah Berkun Aktiviti Bibliogrfi Tajuk 3 Kancing 34 34 34 34 35 35 35 36 36 .Kandungan Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Kata Alu-aluan Panduan Pembelajaran Pengenalan Agihan Tajuk Muka surat i i ii iii v vii 1 1 1 1 2 2 2 2 3 .1 3.3 Pemilihan Kelim 1.

4 Cara-cara mengemaskan lubang lengan Aktiviti Bibliografi 58 59 59 60 60 60 63-64 64 65 Tajuk 6 Penyudah Tepi 66 66 66 66 68 68 68-77 78-79 80 Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsep 6.4 Perkara-perkara yang dipertimbangkan semasa menjahit kolar lurus 7.2 Tujuan menghilangkan gelembung 4.1 Definisi Penghilangan Gelembung 4.4 Jenis-jenis penghilangan gelembung Aktiviti Bibliografi Tajuk 5 Lengan Padanan Rata 58 Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsep 5.1 Definisi Kolar Lurus 7.2 Fungsi Lengan 5.2 Kegunaan Kolar 7.1 Definisi Penyudah tepi 6.3 Langkah-langkah menjahit lengan padanan rata 5.Tajuk 4 Penghilangan Gelambung 43 43 44 44 44 45 45 45-56 56 57 Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsep 4.5 Langkah-langkah menjahit kolar lurus Aktiviti Bibliografi 81 81 81 81 82 82 82 82 83.2 Perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan semasa menjahit penyudah tepi 6.doc Sulit .3 Jenis-jenis Penghilangan gelembung 4.3 Jenis-jenis penyudah tepi Aktiviti Bibliografi Tajuk 7 Garis Leher Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsep 7.1 Definisi Lengan 5.89 90 91 modul 3106.3 Ciri-ciri Kolar lurus 7.

Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau menyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial. Lampiran A menerangkan kepada anda makna-makna ikon tersebut. tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya. Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. Modul ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran. Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar.doc Sulit . dan masa anda. Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. Walau bagaimanapun. Modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan lima belas jam interaksi bersemuka dalam bilik kuliah. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri.PANDUAN PELAJAR Modul ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. anda boleh berbincang dengan pensyarah. modul 3106. Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan. Tiada kuliah atau tutorial diadakan untuk tajuk-tajuk dalam modul ini. Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti. sumber-sumber pembelajaran.

doc Sulit . Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran pembelajaran anda. Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. 7. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahanbahan yang bermakna. Cari kawan yang boleh membantu pembelajaran anda. 1. 2. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda. 5. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. Teliti maklumat yang diterima. modul 3106. Semak dan ulangkaji pembacaan anda. 3. 4. Ambil masa untuk memahami pembacaan anda.Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda. 6.

doc Sulit . Rangka Isi Pelajaran: Modul ini terbahagi kepada Tujuh. Ia meliputi tajuk-tajuk. modul 3106. Tajuk 1: Tajuk 2: Tajuk 3: Tajuk 4: Tajuk 5: Tajuk 6 : Tajuk 7 : Kelim Belah Kancing Penghilangan Gelembung Lengan Padanan Rata Penyudah Tepi Garis leher. Lengan padanan rata. Penghilangan Gelembung. Kancing. Kelim.RBT 3106 REKA BENTUK PAKAIAN Pengenalan : Modul ini memberi penekanan kepada tajuk-tajuk dalam Kursus RBT 3106 Reka bentuk pakaian. Belah. Penyudah tepi dan Garis leher.

Tajuk 5: Membincangkan tentang lengan padanan rata. mengenalpasti pemilihan penyudah tepi. lisu bertentang dan lisu pemadan. mencantum lengan pada hujung baju dan cara –cara mengemaskan kelim di lubang lengan. jenis. cara meyudahkan hujung lengan. Tajuk 2:.perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan semasa menjahit kancing. cara menyesuaikan jenis penyudah tepi dan cara menjahit. lisu beriring.Tajuk 1: Menjelaskan definisi kelim. pemilihan kelim. Tajuk 7 : Menjelaskan salah satu dari pengemasan yang dibuat pada garis leher iaitu kolar lurus. modul 3106. faktor pemilihan belah. kegunaan kelim. dan cara-cara menjahit butang lubang dua atau empat dan cangkuk dan mata/palang Tajuk 4: Menjelaskan definisi penghilangan gelembung. cara-cara memilih kancing. . Tajuk 6 : Menjelaskan tentang definisi penyudah tepi. bagaimana menyediakan lengan.jenis belah dan cara menjahit belah. jenis-jenis kelim dan peraturan menjahit setiap jenis kelim. peraturan am menjahit kelim. lisu terbalik.doc Sulit . Tajuk 3: Menjelaskan tujuan kancing dijahit pada pakaian. jenis-jenis penyudah tepi. Membincangkan tujuan membuat belah pada pakaian mengenai fungsi belah.jenis-jenis kancing. tujuan dan jenis-jenis penghilangan gelembung seperti kedut lepas.

Penyediaan sample proses jahitan (Amali) 1. (Agihan Tajuk Interaksi Bersemuka dan Modul Mengikut Kursus Proforma) Minggu/ Tarikh M1 M2 Topik/Tajuk 1. Kajian fabrik (Amali) 2. Membuat pakaian (Amali) 1. Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaram melalui modul. Membuat pakaian (Amali) 1. Penyediaan sample proses jahitan (Amali) 1. Seni reka pakaian dan mereka cipta stail pakaian (Teori) 1.AGIHAN TAJUK Panduan kepada pengguna Kadungan modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan lima belas jam interaksi bersemuka.doc Sulit . Proses jahitan 2. Proses jahitan 2. Membuat pakaian (Amali) 1. Penyediaan sample proses jahitan (Amali) 1. Membuat pakaian (Amali) 1. Pengajaran mikro 1. Mereka cipta stail pakaian 2. Proses jahitan 2. Penerapan unsur pedagogi 2. Seni reka pakaian dan mereka cipta stail pakaian (Teori) 1. Rekod Kerja 2. Kajian Fabrik (Teori) 1. Proses jahitan 2. Membuat pakaian (Teori) 2. Seni reka pakaian 2. Pengajaran mikro JUMLAH Jam Interaksi (Seminggu) 4 4 Catatan M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M 10 M 11 M 12 M 13 M 14 M 15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 jam modul 3106. Membuat pakaian (Amali) 1. Penerapan unsur pedagogi 2. Proses jahitan (Teori) 1. Pengenalan 2. Membuat pakaian (Teori) 2. Pengajaran mikro 1.

Rekod Kerja 2. Membuat pakaian (Teori) 2. Kelim. Seni reka pakaian dan mereka cipta stail pakaian (Teori) 1. Merekacipta stail pakaian 2. Membuat pakaian (Teori) 2. Pengenalan 2. Proses jahitan (Teori). Membuat pakaian (Amali) 1. Proses jahitan Lengan dan Garis Leher(kolar lurus) 2. Menjahit Kelim. Penyudah Tepi dan kancing.Penyediaan sample Penghilangan Gelembung (Amali) 1. Pengajaran mikro JUMLAH Modul Teori dan Amali 4 4 Jumlah 4 4 M3 M4 M5 4 2 2 2 2 4 4 4 M6 2 2 4 M7 2 2 4 M8 M9 M 10 M 11 M 12 M 13 M 14 M 15 1 1 1 2 1 1 3 3 3 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 15 jam 45 jam 60 jam modul 3106. Membuat pakaian (Amali) 1. Pengajaran mikro 1.Penyediaan sample proses jahitan (Amali). Proses jahitan 2. Mereka cipta stail pakaian 2. Membuat pakaian (Amali) Rujuk Modul 1. Belah.Penyediaan sample jahitan Lengan dan Garis (kolar lurus) Amali) 1. Kajian Fabrik (Teori) 1.AGIHAN TAJUK Panduan kepada pengguna Kadungan modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan lima belas jam interaksi bersemuka. Rekod Kerja 1.Proses jahitan Penghilangan Gelembung(Teori) 2. Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaram melalui modul. Pengajaran mikro Rujuk Modul 1. Seni reka pakaian dan mereka cipta stail pakaian (Teori) 2. Belah. Kajian fabrik (Amali) 2.Penyudah Tepi dan Kancing 1. Seni reka pakaian (Teori) 2. 1. Penerapan unsur pedagogi 2.doc Sulit . Penerapan unsur pedagogi 2. (Agihan Tajuk Interaksi Bersemuka dan Modul Mengikut Kursus Proforma) Minggu/ Tarikh M1 M2 Topik/Tajuk 1. Membuat pakaian (Amali) Rujuk Modul 1.

H Sentimeter Millimeter Sebelah Luar Sebelah Dalam Garisan Pemadan Garisan Tengah Hadapan.L S.T.B Simbol-simbol pada dasar pola Tanda Pola Ira lurus Nama Garisan Pemadan Tanda Imbangan atau notch Tanda lipatan Lisu Pemadan modul 3106.T.T.P G.D G. Garisan ini hendaklah diletakkan pada lipatan kain supaya mendapat sekeping pakaian yang besar tanpa sambungannya pada G.H G.doc Sulit . (satu garisan di pertengahan pada sehelai pakaian iaitu pada hadapan skirt atau baju) Garisan Tengah Belakang (satu garisan ini menentukan kedudukan pertengahan pada sehelai pakaian.L L.B L.H) Garisan Lipatan Lipatan Tengah Belakang G.T.T. pada belakang skirt atau baju) Lipatan Tengah Hadapan (satu garisan yang menentukan kedudukan pertengahan pada sehelai pakaian iaitu pada bahagian hadapan baju atau skirt.Huruf-huruf Ringkas Pada Pola cm mm S.

doc Sulit . Menyenaraikan kebaikan dan keburukan setiap kelim. kegunaan kelim. 2.Kelim belah kangkung . Menyenaraikan peraturan am menjahit kelim. Mengenalpasti jenis-jenis kelim. pemilihan kelim. 4.TAJUK 1 KELIM SINOPSIS Menjelaskan definisi kelim. 3. Hasil Pembelajaran Diakhir tajuk ini. Mengenalpasti cara-cara menjahit setiap jenis kelim Kerangka Konsep Tajuk 1 Definisi Kelim Kegunaan Kelim Pemilihan Kelim Peraturan Am untuk menjahit Kelim Jenis-jenis Kelim .Kelim papan mesin . Menyatakan maksud ’Kelim’ Mengenalpasti pemilihan kelim. 5. peraturan am menjahit kelim. 6.Kelim lipat tindih Cara-cara menjahit kelim modul 3106. jenis-jenis kelim dan peraturan menjahit setiap jenis kelim.Kelim betawi .Kelim papan tangan . pelajar dapat: 1.

1.1

Definisi Kelim Kelim ialah cara menyambungkan/mencantumkan dua atau lebih kepingan fabrik. Ia juga digunakan untuk memberi bentuk dan stail pada pakaian.

1.2

Kegunaan Kelim 1.2 1 1.2.2 1.2.3 1.2 4 Untuk menyambungkan dua atau lebih kepingan fabrik. Untuk mengukuh dan mengemaskan tepi fabrik Untuk memberi bentuk pada pakaian supaya lebih padan Untuk perhiasan.

1.3

Pemilihan Kelim Pemilihan Kelim yang dibuat bergantung kepada: 1.3.1 Jenis fabrik - Kelim yang hendak dijahit mestilah sesuai dengan jenis fabrik. Contohnya fabrik yang mudah berbulu, nipis dan halus sesuai dijahit dengan Kelim Betawi. 1.3.2 Jenis pakaian - Pakaian yang kerap dipakai dan selalu didobi memerlukan kelim yang lebih kukuh.Contohnya pakaian kanan-kanak. Selain daripada itu kelim papan mesin sesuai untuk jean tetapi tidak seduai untuk gaun fabrik kapas. 1.3.3 Gaya dan kedudukan kelim – Sesuaikan jenis kelim dengan kedudukan kelim pada pakaian. Contohnya Kelim Betawi sesuai dijahit pada rusuk skirt atau blaus yang lurus tetapi tidak sesuai dan sukar untuk dijahit pada kelim yang melengkung.

Kelim yang rata hendaklah dijahit pada pakaian dalam dan kelim yang lebih teguh, hendaklah dijahit pada pakaian yang selalu di dobi.

1.4

Peraturan Am untuk menjahit Kelim.
Pilih kelim yang sesuai untuk pakaian yang hendak dijahit supaya ia

1.4.1
tahan

lasak. 1.4.2 Sebaik-baiknya gunakan hanya satu jenis kelim pada seluruh pakaian yang dijahit. 1.4.3 Basi kelim mestilah sama lebar dan cukup di seluruh pakaian semasa memotong fabrik mengikut jenis pakaian dan jenis fabrik yang digunakannya. 1.4.4 Kelim hendaklah dijahit dengan baik dan tepat pada garis pemadan untuk menjaga bentuk dan rupa yang elok.
modul 3106.doc Sulit

1.4.4 Tegangan jahitan mesin mestilah betul untuk mengelakkan kelim daripada berkedut. 1.4.5 Kelim hendaklah ditekan dengan baik supaya kelihatan kemas di sebelah luar dan dalam pakaian. 1.4.6 Ia mestilah rata supaya mudah didobi dan kukuh supaya tahan lasak 1.4.8 Lebar kelim mestilah sekata disepanjang pakaian 1.4.9 Gunting (snip) semua kelim yang berbentuk melengkung sebelum ia ditekan buka. 1.4.10 Kemaskan kelim selepas dijahit dan susupkan semua benang.

Latihan 1.1 1.1.1. Berikan Definisi Kelim 1.1.2. Senaraikan kegunaan Kelim

1.5 Jenis-jenis Kelim
1.5.1 Kelim belah kangkung 1.5.2 Kelim betawi. Kelim yang dijahit pada sebelah dalam (S.D) dan tidak kelihatan pada sebelah luar (S.L)

1.5.3 Kelim papan mesin. 1.5.4 Kelim papan tangan 1.5.5 Kelim lipat tindih. Kelim yang dijahit pada sebelah Luar (S.L) dan jahitannya boleh dilihat pada sebelah luar (S.L)

Kelim betawi

Kelim belah Kangkung

Jenis-Jenis Kelim

Kelim papan mesin Kelim papan tangan

Kelim lipat tindih

modul 3106.doc

Sulit

1.5.1 Kelim belah kangkung: Kelim ini rata dan tidak tebal. Ia dijahit dengan satu baris jahitan di sebelah dalam (S.D) pakaian/fabrik. Kelim belah kangkung ini mudah dibuat dan ia sesuai untuk semua jenis pakaian dan fabrik. Apabila kelim ini dibuka dan ditekan dengan seterika ia tidak boleh nampak di sebelah luar. Lebar siap kelim ini ialah di antara 2 cm hingga 2.5 cm. Kelim belah kangkung ini boleh dikemaskan dengan beberapa cara seperti Jahit lilit ubi, jahit lilit kemas, jahit insang pari, jahit mesin, jahit zig-zag, menggunakan kedua-dua tepi kain, menggunakan kun dan menggunakan gunting pucuk rebung/zig-zag

1.5.1.1 Proses menjahit Kelim belah kangkung Langkah 1 Temukan fabrik dengan sebelah luar berhadapan Semat dengan peniti dan jelujur Cabut peniti dan jahit mesin di atas garisan pemadan.

Peniti

Rajah 1. 1Proses menjahit Kelim belah kangkung

Langkah 2
Cabut benang jelujur Susup benang jahit mesin yang lebih Kemaskan tepi kelim (contoh jahit mesin/insang pari). Buka kelim dan tekan dengan seterika di sepanjang kelim di sebelah dalam dan luar kelim.

modul 3106.doc

Sulit

5 cm Rajah 1.Kemaskan tepi kelim Kelim di tekan buka Susup benang jahit mesin Jahit mesin Rajah 1.doc Sulit .5 cm–2.2 Proses menjahit Kelim belah kangkung Lebar siap kbk Buka Kelim dan tekan dengan seterika 1.3 Proses menjahit Kelim belah kangkung modul 3106.

. Sulit 3 modul 3106.2 Proses mengemas Kelim belah kangkung (a) Jahit Insang pari (b) Jahit mesin (c) Menggunting tepinya dengan bentuk pucuk rebung (d) Menggunakan pita serung/kun Rajah 1.5 cm Kebaikan Kelemahan Kelim mestilah ditekan setiap kali selepas didobi 2 Jahitannya tidak Tidak begitu kukuh kelihatan di sebelah kerana mempunyai luar pakain sebaris jahitan sahaja.Tujuan mengemaskan tepi kelim belah kangkung ialah untuk mengelakkan tepi fabrik daripada berbulu. Kelim belah kangkung tidak tebal oleh itu ia sesuai untuk kain yang tebal Kelim belah kangkung tidak sesuai untuk kain yang jarang kerana kelim boleh dilihat pada sebelah luar pakaian.1. 1.1.5.Kelim Belah Kangkung yang melengkung hendaklah di gunting supaya kelim rata dan bahagian yang digunting dikemaskan dengan jahit insang pari untuk mengelakkan tepinya berbulu.5. Ia terdiri daripada sebaris jahitan pada sebelah dalam pakaian Lebar siap Kelim belah kangkung 2 cm hingga 2.4 Mengemas kelim belah kangkung .3 Kebaikan dan kelemahan Kelim belah kangkung Bil 1 Sifatnya Kelim yang paling Ia rata mudah dijahit dan mudah di dobi.1.doc .

Namakan lima jenis pengemasan yang dibuat pada kelim belah kelim belah kangkung 2. Ia sesuai bagi kebanyakan kain terutama kain yang berbulu.2 1.2.5.D fabrik itu bersama-sama dengan garis pemadannya supaya sepadan.1 Proses menjahit kelim betawi Langkah 1 Temukan S.doc Sulit . Kelim betawi ini teguh dan dikemaskan sendiri kerana tepi-tepi kelepet yang tidak berjahit itu adalah terkandung di dalamnya. Lebarnya kelim betawi yang telah siap ialah 6 mm atau kurang daripada 6 mm bagi fabrik yang nipis dan halus. Semat dan jelujur 6 mm atas garis pemadan.2 Kelim betawi. Kelim betawi ialah kelim yang tidak nampak nyata dan ia juga dikenali sebagai kelim dalam kelim. Gunting basi jahitan hingga tinggal 3 mm dari jahitan mesin. Berikan dua kebaikan dan dua kelemahan kelim belah kangkung 1. 1.5 Proses menjahit kelim betawi Langkah 2 Jahit mesin sejauh 6 mm daripada garisan pemadan Gunting basi kelim sehingga lebarnya 3 mm Jahitan mesin kira-kira 4 mm dari garisan pemadan pada basi jahitan. Kelim ini terdiri daripada dua baris mata jahitan. Kelim betawi ini bergelembung.5. Cabut peniti Jelujur Garisan pemadan peniti 6 mm Rajah 1.Latihan 1. modul 3106.

fabrik Proses menjahit Rajah 1. Temukan S. semat dan jelujur.D.8 Proses menjahit kelim betawi modul 3106.L fabrik.Jahit mesin Gunting basi kelim 3 mm 6 mm Rajah 1. Cabut peniti dan jahit mesin di garisan pemadan. 6mm/kurang Garisan Pemadan Jahit mesin S.L Bahagian hadapan benang Jahit mesin Rajah 1.doc Sulit .7 Kelim betawi Langkah 4 Susup benang jahitan mesin Tekan kelim ke bahagian belakang pakaian. Susup benang jahitan mesin SD Tekan kelim ke bahagian belakang Bahagian belakang S.6 Proses menjahit kelim betawi Langkah 3 Terbalikkan kelim ke SD.

.2 Kebaikan dan kelemahan kelim betawi Bil 1 Sifatnya Terdiri daripada dua baris mata jahitan dan dikenali kelim dalam kelim Lebar siap kelim betawi 6 mm atau kurang bagi fabrik yang halus Kebaikan Kelemahan Teguh.doc Sulit . Ia kukuh kerana dijahit dengan dua garisan jahit mesin.5. Mudah didobi Kelim ini agak tebal dan dan tahan lasak tidak sesuai bagi fabrik yang tebal Ia terkemas dengan Kelim terdiri daripada sendiri beberapa lipatan dan oleh itu mangambil masa yang lama untuk mengeringkannya 2 3 Sesuai bagi Jahitannya tidak Sukar untuk diubah kebanyakan fabrik kelihatan pada atau dipinda kerana terutamanya bagi sebelah luar pakaian.D kedua-dua bahagian sebelah dalam fabrik semat dan jelujur .1.3 Kelim papan Mesin Kelim papan mesin ialah kelim yang dijahit dua kali. Kelim papan mesin mudah didobi dan sesuai dijahit pada skirt. basi kelim sangat kecil fabrik yang berbulu Kesilapan yang mungkin berlaku semasa menjahit kelim betawi .5.Cabut peniti dan jahit mesin mesin di garis pemadan.Tepi kelim berbulu atau benang fabrik kelihatan pada sebelah luar Tepi kelim beralur pada sebelah dalam Fabrik tertarik atau berkedut pada bahagian belakang kelim 1. akan terdapat dua barisan jahitan mesin di sebelah luar. tetapi kalau dibuat di sebelah dalam fabrik. seluar pendek dan pijama.5.2. blaus. akan terdapat satu barisan jahitan mesin sahaja di sebelah luar.3. seluar.1 Proses menjahit Kelim papan mesin Langkah 1 . modul 3106. kemeja. Kelim papan mesin boleh disudahkan atau dikemaskan di kedua-dua belah iaitu sebelah dalam atau sebelah luar Jika ia dibuat di sebelah luar fabrik. 1.Cabut benang jelujur dan susup benang jahit mesin yang lebih.Temukan S. jeans.

Gunting basi kelim bahagian hadapan hingga tinggal kira-kira 10 mm– 2 mm/1. modul 3106.6 mm Bahagian belakang Bahagian hadapan SL Rajah 1.Lipatkan basi kelim bahagian hadapan membalut basi kelim bahagian belakang.peniti Jelujur SL SD Rajah 1. Gunting basi kelim bahagian belakang hingga tinggal kira-kira 5mm – 6 mm.2 cm gunting 10 – 12 mm 5.doc Sulit . 10 Proses menjahit Kelim papan mesin Langkah 3 . 9 Proses menjahit Kelim papan mesin Langkah 2 Buka dan tekan kelim supaya rata.

Ia digunakan untuk kain yang nipis dan lembut seperti kain sutera. Jahit mesin ditepi lipatan kelim supaya selari dengan baris jahitan mesin yang pertama.2 Bil 1 Kebaikan dan kelemahan kelim papan mesin Sifatnya Mempunyai dua baris jahitan Kebaikan Kelemahan Kukuh dan tahan lasak Ia agak tebal dan kerana dibuat dengan lambat kering dua baris jahitan Rata.L. tepi fabrik terkemas di basi kelim sangat dalam sempit 1.mudah didobi dan kemas kerana semua tepi fabrik terkemas di dalam Tidak sesuai bagi fabrik yang jarang kerana basi kelim boleh dilihat di sebelah luar fabrik. Jika dibuat di SD fabrik akan terdapat satu baris jahitan di S.L.5. modul 3106. 2 Boleh dijahit pada sebelah luar dan sebelah dalam pakaian.- Semat dan jelujur jika perlu.Jika dijahit di S.4 Kelim papan tangan Kelim papan tangan lebih halus buatannya daripada kelim papan mesin. 3 Lebar kelim yang telah siap ialah Kemas kerana semua Susah diubah sebab 6 mm.3.L fabrik akan terdapat dua baris jahitan di S. Benang jahit mesin lebar lipatan 6mm/ kurang bergantung kepada jenis fabrik Bahagian belakang Lipat basi kelim SL hadapan membalut basi kelim belakang kurang bergantung kepada jenis fabrik Rajah 1.5.doc Sulit . 11 Proses menjahit Kelim papan mesin 1. Biasanya kelim papan tangan ini digunakan pada pakaian bayi dan baju kurung johor. .

.doc Sulit . Ia terkemas sendiri rata dan kemas tetapi tidak sekukuh kelim papan mesin Mengambil masa yang lama untuk menjahit dan jahitan sembat kelihatan disebalah luar pakaian.Tekan kelim ke arah belakang baju . . 11 Proses menjahit Kelim papan tangan Kelim papan tangan biasanya dijahit pada baju kurung johor Kelim yang dibuat pada baju tersebut lebih kecil dari kelim papan tangan biasa.Cabut jelujur kasar dan tekan kelim yang telah siap dengan kemas.4.4.2cm.1 Proses menjahit kelim papan tangan Langkah-langkah menjahit Kelim papan tangan .Gunting basi kelim pada bahagian belakang sehingga 6 mm ( ¼”) dan bahagian hadapan sehingga 1.Temukan kedua-dua sebelah luar fabrik berhadapan.2 Kebaikan dan kelemahan kelim papan tangan Bil 1 Sifatnya Kebaikan Sama seperti kelim papan Rata kemas mesin tetapi ia dijahit pada mudah didobi sebelah dalam fabrik dengan jahitan tangan Kelemahan dan Kelim ini tidak sesuai untuk kain yang tebal 2 Kelim papan tangan sempit. Jahit Sembat Rajah 1. semat dan jelujur basi kelim hadapan ke atas bahagian belakang.5. semat.5.Jahit sembat tepi yang berlipat ke bahagian belakang pakaian.1. cabut jahitan jelujur kasar. . jelujur kasar dan jahit mesin di atas garisan pemadan.Lipat. . modul 3106. Lebar kelim biasanya berukuran kurang dari 3mm 1.

1 Proses menjahit Kelim lipat tindih Langkah 1 Sediakan bahagian atas pakaian. Tandakan Garisan tengah hadapan(GTH) dengan jahitan jelujur pada bahagian atas pakaian atau bahu mendatang. ben-ben dan ropol-ropol. Ia digunakan untuk stail dan perhiasan pada pakaian. - Bahu mendatang Garisan Tengah Hadapan (GTH) S. Kelim lipat tindih ini sesuai untuk baju kanak-kanak. bahu mendatang.5.12 Proses menjahit Kelim lipat tindih modul 3106.5.1. skirt mendatang. Selalunya kelim lipat tindih digunakan untuk melekat atau mencantumkan bahagian atau kepingan-kepingan baju dan skirt. blaus dan baju ibu mengandung.D Rajah 1. Jahit jelujur di garisan pemadan. 3.doc Sulit . Kelim ini dijahit di sebelah luar pakaian dengan sebahagian kelim itu menindih yang lain. Kelim ini kukuh kerana ia dijahit melalui tiga lapisan fabrik.5. pijama.5 Kelim lipat tindih Kelim lipat tindih atau kelim tampal ialah kelim yang biasa digunakan untuk menjahit bahagian dalam dan luar pakaian.

doc Sulit . pemadan. Bahu mendatang S. GP ---------------------------------------- kedut ------------------------------------- Sebelah Luar Garisan tengah Rajah 1.Langkah 2 Sediakan bahagian bawah pakaian atau skirt - - Tandakan garisan pemadan Kedutkan 3 mm ke atas garisan pemadan dan 3 mm ke bawah g.13 Proses menjahit kelim lipat tindih Langkah 3 Melekatkan bahagian atas pada bahagian bawah pakaian Letak bahu mendatang di atas bahagian bawah Temukan garisan tengan atas dengan garisan tengah bawah Temukan garisan pemadan bahu mendatang dengan garisan pemadan bahagian bawah pakaian Jelujur dan jahit mesin dan cabut benang jelujur.L Jelujur dan Jahit mesin Garisan tengah Bahagian Bawah Garisan tengah Sebelah Rajah 1 14 Proses menjahit kelim lipat tindih modul 3106.

Tanggalkan benang jelujur. sebelah dalam Bahu mendatang 6.tiap mata Sebelah dalam Bahagian Bawah jahitan mesin Rajah 1.doc Sulit .Langkah 4 Mengemas Kelim lipat tindih Cara 1 Gunting basi kelim hingga tinggal 6 mm dan kemaskan dengan jahitan insang pari.5 mm – 1.9 mm Bahagian rata membalut bahagian yang berkedut atau buat balutan sendiri.mm Jelujur sembat dan pada tiap. 15 Proses menjahit Kelim lipat tindih _____________________________________ Cara 2 Gunting basi kelim dari bahagian bawah pakaian hingga tinggal kurang dari 6 mm Gunting basi kelim bahu mendatang hingga tinggal 1. Sebelah dalam Jahit insang pari 6 mm Bahu mendatang Sebelah dalam Rajah 1. 16 Proses mengemas Kelim lipat tindih modul 3106. Jelujur dan jahit sembat pada tiap-tiap mata jahitan mesin.

1. 2 Ia juga dikenali sebagai Kelim ini rata kelim tampal mudah didobi dan Tidak sesuai pada fabrik yang jarang kerana basi kelimnya kelihatan di sebelah luar pakaian 3 Jahitannya dibuat pada Sangat sesuai untuk sebelah luar pakaian mencantum bahagian yang melengkung.5. cekung atau pada bentuk yang susah dijahit dengan kelimkelim yang lain modul 3106.5.doc Sulit .2 Bil 1 KEBAIKAN DAN KELEMAHAN KELIM LIPAT TINDIH Sifatnya Kebaikan Kelemahan Kelim ini tidak sesuai pada fabrik yang tebal kerana terdiri daripada satu bahagian yang bergelembung dan kelim ini dijahit melalui tiga lapisan fabrik Selalunya Kelim lipat Kukuh kerana dijahit tindih ini digunakan untuk menerusi tiga lapisan mencantum satu fabrik bahagian pakaian yang rata pada bahagian pakaian yang bergelembung.

3.. basi kelim menghadap ke arah belakang pakaian Kelim betawi mempunyai ... A... 4.. Senarai kebaikan dan kelemahan kelim-kelim dibawah... 5..lapisan fabrik A...... Apakah kegunaan kelim? Apakah peraturan am yang perlu anda ikuti untuk menjahit kelim? Berikan bagaimana kamu menyedia dan menjahit kelim betawi? Bincangkan bagaimana kelim papan mesin dan kelim papan tangan dibuat....... dua B... Kelim belah kangkung paling sesuai untuk . Ia mudah didobi dan mudah dikeringkan D..... A...UJIAN 1 1..:Kelim Kelim belah Kangkung 1 2 Kelim papan Mesin ..... Ikatan pinggang B.. A... tiga C empat D lima Kelim lipat tindih boleh digunakan pada bahagian-bahagian pakaian kecuali ... Skirt daripada kain kapas C............. sekata dan tebal C. Blaus daripada kain rayon D. Kemeja sutera B. Baju tidur daripada kain nailon Pakaian yang kerap didobi hendaklah mempunyai kelim yang ....... Ujian 2 1......... garis pinggang mendatang 2... ia mempunyai dua baris jahitan mesin C....doc Sulit ..... A.. kukuh dan tahan lasak Kelim papan mesin kukuh kerana....... 5... 3. 2 Kebaikan 1 2 1 2 Kelemahan modul 3106........ Ia mengemaskan basi kelim sendiri B.. 4. kemas dan nipis B.. kukuh dan tebal D. lubang lengan C.. garis bahu mandatang D. 2.

TAJUK 2 BELAH Belah lapik kain Belah selari Slit Berlapik Belah Slit Berlapik Belah lapik kain selari modul 3106.doc Sulit .

Mengenalpasti cara-cara menjahit setiap jenis belah Membezakan belah kelepet sama lebar. 9.jenis belah dan cara menjahit belah.doc Sulit . ini.SINOPSIS Belah di buat pada pakaian bertujuan untuk memudahkan seseorang memakai dan menanggalkan pakaian. Dalam tajuk belah akan dijelaskan mengenai fungsi belah. 11. 7. Menyatakan definisi dan fungsi belah Mengenalpasti pemilihan belah. Mengenalpasti jenis-jenis belah. jenis. Hasil Pembelajaran Diakhir tajuk ini. 8. faktor pemilihan belah. 10. belah berzip dan belah berkun Memahami dan berkebolehan membuat belah-belah yang terdapat dalam tajuk Kerangka Konsep Tajuk 2 Belah Definisi Belah Jenis-jenis belah menjahit belah Fungsi Belah Pilihan Belah Cara modul 3106. pelajar dapat: 6.

2.4 Belah berkun 2.2.2. 2.Panjangnya mestilah sesuai dengan tujuan belah dibuat.4.2.2 2.1 Definisi Belah Belah ialah satu proses jahitan yang terdapat di pakaian dan artikel untuk memudahkan dipakai atau ditanggalkan. Baju Kurung modul 3106. di rusuk dan di lengan mengikut fesyen sesuatu pakaian itu.5 Belah berplaket 2. .2 Jenia-jenis Belah 2.6 Belah berzip 2.3. Semua jenis belah sesuai pada fabrik sederhana dan tebal.2.4 sebagai fesyen Fesyen pakaian di mampelbagai jenis belah yang digunakan pakaian .3 Kedudukan belah     Garis tengah hadapan atau garis tengah belakang blaus dan skirt Garis tengah hadapan atau di rusuk kiri skirt atau slek Bahagian belakang pergelangan lengan atau kelim lengan Hujung seluar.4 menyediakan kemudahan dan keselesaan kepada pemakai dan memudahkan pergerakan dan mengekalkan ciri traditional menjadi perhiasan Pilihan belah bergantung kepada: 2. di pinggang.doc Sulit . chongsam dan samfoo 2.3 Belah lapik kain selari 2. 2.2 Belah slit berlapik 2.2.Baju Melayu Teluk Belanga.1 Belah kelepet sama lebar 2.Belah slit berlapik.3.3 Fungsi Belah 2. pemilihan belahnya adalah terhad. Pada fabrik nipis.Belah berplaket.3.3 2.1 pengguna 2.Baju Melayu Cekak Musang.2.4.2 Jenis fabrik mempengruhi pemilihan belah pada pakaian.1 Jenis pakaian yang hendak dibuat misalnya kemeja atau seluar 2. Belah boleh dibuat di garis leher.4.4.

Pengancing yang digunakan adalah butang dan rumah butang atau butang katup.5. 2.Baju Takwa 2. 2.1.3 Ia boleh dibuat sepanjang seluruh belakang atau hadapan pakaian.Belah hadapan sembunyi kancing. 2.5 cm Lebar lapik belah ialah 3 cm hingga 4 cm Lebar lipatan pertama 3 mm S .2 Kain untuk belah diambil daripada pakaian itu sendiri dan dilipatkan ke SD pada garis lipatan. pakaian kanak-kanak.5. 2.5. butang dan gelungan atau pita. kot.5 Belah Kelepet sama lebar 2.5. sarung kusyen dan sarung bantal. kemeja. 2.5. Belah kelepet sama lebar adalah mudah dibuat dan sangat kukuh.doc Sulit .1 Langkah-langkah cara menjahit belah kelepet sama lebar CARA 1 Langkah 1 Tandakan GTH dan GL di fabrik Lebar antara GTH dan GL ialah 1.4.1 Proses menjahit belah kelepet sama lebar Lipat 3 mm dan jahit mesin di sepanjangnya atau jahit tepi modul 3106.5cm hingga 2.5 cm – 2.L G H T G L 3 cm – 4 cm 1.5. pijama.5 cm ruang butang 3 mm Rajah 2..5. Ia digunakan pada blaus.

(edging) Atau gunakan tepi fabrik . Langkah 2 Lipat pada bahagian GL ke S. Snip basi jahitan seperti dalam gambarajah Rajah 2.4 Proses menjahit belah kelepet sama lebar modul 3106.L pakaian dan semat dengan jarum peniti.doc Sulit . Rajah 2. Jelujur.3 Proses menjahit belah kelepet sama lebar Langkah 3. Jahit dengan jahitan mesin dari lipatan hingga ke GTH. cabut peniti dan tekan dengan seterika.

pakaian.D.doc Sulit .6 Proses menjahit belah kelepet sama lebar modul 3106. Tandakan GTH dan GL pakaian.(sama seperti Rajah 1 Cara 1) SL G T H 1.5 cm Ruang butang 3 mm G L 3cm – 4 cm Rajah 2.Langkah 4 -. Ruang butang di g Leher setelah di balikan ke SL Balikkan lapik ke SD pakaian Rajah 2. Balikkan lapik ke S.5 cm .2.5 Proses menjahit belah kelepet sama lebar CARA 2 Langkah 1 .

Lipat GL ke SD dan semat dengan jarum peniti .8 Proses menjahit belah kelepet sama lebar Langkah 2 Kemaskan tepi lapik dengan jahitan mesin/jahit tepi/menggunakan tepi kain saja modul 3106. Rajah 2.Langkah 2 .7 Proses menjahit belah kelepet sama lebar CARA 3 Langkah 1 Tandakan garisan tengah hadapan dan garisan lipatan baju Lapik G G Bahagian Hadapan L T Baju H Rajah 2.doc Sulit .Jahit dengan jahitan mesin pada kiri dan kanan kelepet supaya jarak antara keduanya adalah 3 cm.

10 Proses menjahit belah kelepet sama lebar Langkah 3 modul 3106. lipatan GTH Kelepet belah Rajah 2.Gunting basi lipatan dan snipkan sepanjang lengkung leher GTB Snip G.Jelujur dan j.9 Proses menjahit belah kelepet sama lebar Langkah 3 .Lipat lapik ke SL mengikut garisan lipatan . mesin di garis leher .doc Balikkan lapik ke SD pakaian Tetapkan lapik pada pakaian dengan silang pangkah berkumpul Sulit .Kelim Bahu SD GTH jelujur d j mesin GTH Garisan lipatan Badan Hadapan Rajah 2.

11 Proses menjahit belah kelepet sama lebar 2. 17. 23 cm – 30 cm ( 9 – 12 inci ) untuk belah rusuk.doc Sulit .6. terdapat pelbagai warna.6. 2. seluar dan sarung. 2. panjang dan berat fabriknya. tidak kelihatan di sebelah luar dan tahan lama Zip senang dikancingkan. .6. skirt.6. 2. 2. gaun.belakang gaun. sarung kusyen . jaket dan dirusuk baju chongsam. dan perhentiannya adalah kukuh dan kuat.4 Gunakan zip yang cukup panjang untuk belah yang hendak dibuat.Zip yang dibuat daripada nilon adalah lebih sesuai untuk fabrik-fabrik nipis kerana ia ringan dan tidak tebal.1 Cara-cara memilih zip 2.3 Periksa zip untuk menentukan bahawa ia boleh dibuka dan ditutup dengan senang.6.Selalunya zip digunakan pada blaus.2 Beli zip yang bermutu dan warnanya padan dengan kain.2 Perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan semasa memasang zip modul 3106.6 Belah Berzip Sejenis pengacing belah Belah berzip senang dipasang. . sepatu.Zip yang dibuat daripada logam bergigi kasar dan tidak sesuai untuk kainkain tebal atau kain kelengkapan rumahtangga yang berat. 2.Kelim Bahu j. sampul kusyen.5 cm – 20 cm ( 7 – 8 inci ) untuk skirt. seluar dan artikel rumahtangga seperti sarung bantal. 45 cm – 55 cm ( 16 – 20 inci ) untuk belah di tengah hadapan atau . .beg dan lain-lain lagi.1 Pilih zip yang sesuai untuk pakaian yang hendak dijahit.6. sembat Silang pangkah berkumpul Rajah 2.

2. 2.2 cm hingga 2 cm 2.doc Sulit .2.4 Pita zip hendaklah dikekalkan pada basi kelim dengan jahit silang pangkah tompok/berkumpul supaya ia tidak tersangkut pada gigi zip.D.2 cm daripada garis pemadan untuk belah di leher belakang pakaian.6. iaitu lebih daripada 1. pakaian. Tekan buka kelim.2. -1.3 Bahagian atas zip hendaklah terletak: . Hujung atas belah selalunya akan dijahitkan dengan butang cangkuk dan matanya.12 Proses menjahit zip . Langkah-langkah memasang zip Langkah 1 Tandakan GTB di S.6.1 Pastikan lebar belah adalah cukup besar.2 Mesinkan zip dengan penekan zip dan susupkan hujung benang untuk mengukuhkannya. Sediakan pita zip yang sesuai dengan pakaian atau artikel yang hendak dijahit Panjang belah ialah panjang zip + 0.6 cm. Pita Zip Perhentian Zip Penarik zip zip Gigi zip Penolak Perhentian pangkal zip Rajah 2.Rapatkan dengan jahit lilit ubi modul 3106.6.2.6.Kemaskan bahagian bawah pita zip dengan Insang pari .Pada garisan pemadan untuk ikatan pinggang skirt atau seluar. Sematkan dengan peniti untuk menanda pangkal belah.2.6.2 5 Kukuhkan pangkal belah berzip dengan jahit ulat-ulat. 2. Jahit mesin hingga ke pangkal belah.2.

13 Proses menjahit zip Langkah 3 - Jelujur di atas lipatan di bahagian kanan zip tanpa menutupi zip itu. 7mm di bawah .P bertindih 2mm.Tentukan penahan hujung zip terletak 7mm di bawah garis pemadan sementara penahan pangkal zip terletak di pangkal belah.14 Proses modul 3106. .Jelujur bahagian kiri zip SL Kiri Rajah menjahit zip 2. Rajah 2.Pastikan bahagian ini menutup semua gigi zip.G.Jahit insang Jahit lilit ubi Langkah 2 Menjahit zip pada belah dengan cara tersembunyi.doc Sulit .3mm tepi lipatan di sebelah kanan. .Bahagian kiri tepi lipatan belah hendaklah . Sematkan pita zip ke bahagian kanan belah di sebelah dalam belah. Jahit jelujur .Sematkan pita zip ke bahagian kiri belah.

Cabut atau tanggalkan jelujur.ang Basi kelim jahit insang pari SL pakaian SD pakaian modul 3106.p benang jelujur pengkah tegak berku pul hujung j. 6 mm hujung g. mesin s jahit ulat-ulat disusup j. Kukuhkan pangkal belah dengan jahitan ulat-ulat. Tetapkan kedudukan pita zip di kiri kelim di sebelah dalam pakaian.doc Sulit . sil.15 Proses menjahit zip - Tutup zip dan jahit zip menggunakan tapak zip dari bahagian hujung belah kiri hingga ke pangkal belah kemudian melintang ke kanan dan terus ke bahagian atas di sebelah kanan.Langkah 4 - Rajah 2.

lebar pita serung = 2 x lebar siap lapik + 2 basi jahitan . Langkah-langkah menjahit belah berkun Langkah 1 Tandakan kedudukan belah pada pakaian/GTH Ukur panjang belah yang dikehendaki Tandakan pangkal belah Gunting mengikut panjang belah GP Panjang belah Ira fabrik SL Rajah 2.7 Belah Berkun tebal. pakaian kanak-kanak dan pakaian dalam.Lipat ke dua tepi ke tengah dan tekan dengan seterika modul 3106. pergelangan tangan.doc Sulit .15 Proses memasang zip yang telah siap 2. Belah berkun sesuai untuk fabrik nipis dan halus dan fabrik sederhana Biasanya belah ini digunakan pada belahan seperti dileher blaus.Rajah 2. gaun.16 Prosesmenjahit belah berkun Langkah 2 Sediakan pita serong pita Rujuk Langkah-langkah menyediakan jalur serong tepat dalam topik 6 atau gunakan serong dagangan yang boleh didapati di kedai-kedai Panjang pita serung = 2 x panjang belah + basi jahitan ( 1 cm – 1.5 cm ) - .

18 Proses menjahit belah berkun Langkah 5 modul 3106. Jelujur di sepanjang lipatan Tetapkan jelur serong dengan jahit sembat seperti rajah (b). Pangkal belah Jahit mesin SL jalur serung Pakaian SD Rajah 2.Cabut benang jelujur. (jika perlu jahit mesin sekali lagi pada pangkal belah). Jalur serung SD Jalur serung SD Jahit sembat Pakaian SD Rajah (a) Rajah (b) Rajah 2.doc Sulit .Lalukan jahitan sembat di bawah jahitan mesin.17 Prosesmenjahit belah berkun Langkah 4 Halakan jalur serung ke atas dari SL pakaian dan tekan Lipat tepi lapik 2 mm dari GP ke SD dengan lipatannya bertemu dengan jahit mesin di sebelah dalam seperti rajah (a).Langkah 3 Temukan SL pakaian dengan SL jalur serong Temukan tepi belah dengan tepi jalur serong Jelujur dan jahit mesin 6mm dari tepi belah.

Apakah tujuan menjahit ulat-ulat di pangkal belah berkun? modul 3106. 4.19 Prosesmenjahit belah berkun . Nyatakan tiga fungsi belah pada pakaian. 2.doc Sulit .- Pada sebelah dalam kukuhkan pangkal belah dengan mesin atau kia tirus ke bawah seperti rajah ( c) Tekan dengan cermat Jika perlu Jahit ulat-ulat di SL pakaian seperti rajah (d) untuk mengukukuhkan pangkal belah. Terangkan dengan ringkas dan lukiskan gambarajah langkah-langkah membuat belah berzip 3. Berikan empat perkara yang perlu dipertimbangkan semasa menjahit/memasang zip pada pakaian.Belah berkun biasanya di buat di :jahit ulat-ulat bahagian belakang baju kanak-kanak di leher baju wanita 1. SL SD SL pakaian Jahit mesin atau kia Rajah ( c ) Rajah ( d ) Rajah 2.lebar belah berkun yang siap dijahit biasanya selebar 5 – 6 mm .

perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan semasa menjahit kancing. 14.jenis-jenis kancing. dan cara-cara menjahit butang lubang dua atau empat dan cangkuk dan mata/palang Hasil Pembelajaran Diakhir tajuk ini.doc Sulit .Cangkuk dan palang/mata 3. 16. sebagai perhiasan. Kerangka Konsep Tajuk 3 Tujuan menjahit kancing Jenis-jenis kancing Cara-cara memilih kancing Perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan semasa menjahit kancing Kelim Cara-cara menjahit. cara-cara memilih kancing. 13. 15. mengenalpasti cara-cara menjahit Butang lubang butang dua atau empat. - modul 3106. pelajar dapat: 12.Butang lubang butang dua/empat .Tajuk 3 kancing sinopsis Menjelaskan tujuan kancing dijahit pada pakaian. butang katup dan cangkuk dan palang mata.1 Tujuan menjahit kancing Kancing dijahit pada pakaian ialah untuk:mengancingkan belah. Menyatakan tujuan kancing dibuat pada pakaian atau artikel Menbezakan jenis-jenis kancing Mengetahui cara-cara memilih kancing Mengetahui perkara-perka yang perlu dipertimbangkan semasa menjahit kancing.

3. Reben dan bow zip (sila rujuk bab36:belah pakaian.Kancing biasanya dilekatkan pada lipat tindih atas dan lipat tndih bawah belah.Pakaian kanak-kanak biasanya tidak menggunakan kancing logam untuk mengelakkan calar pada kulit kanakkanak yang lembut..2 Jenis pakaian dan stail pakaian yang dijahit .doc Sulit . modul 3106.2 Jenis kancing yang nampak Butang dan rumah butang. Cara-cara melekatkan kancing pada pakaian bergantung kepada jenis kancing yang dipilih. 3.3.) Gancu 3. Pita dan simpul hias. 3. 3.3. 3.4.2.. Butang dan rumah butang bersirat atau gelungan.Kancing zip adalah lebih sesuai bagi belah yang bertempat di kelim rusuk skrit daripada yang dijahit pada belah kelepet sama lebar di hadapan pakaian.Kain yang halus mestilah dijahit dengan kancing yang lebih halus untuk mencegah berat kancing daripada mengoyakkan kain.3 Cara-cara memilih kancing.1 Jenis kancing yang tersembunyi Butang katup Butang cangkuk dan matanya Butang cangkuk dan rumah Butang cangkuk dan rumah cangkuk bersirat.3.4 Perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan apabila menjehit kancing 3.2 Jenis belah dan kedudukan kancing .2.1 Kancing hendaklah dijahit dengan kukuh supaya tidak cepat tercabut.2 Jenis-jenis kancing Terdapat dua jenis kancing yang utama: 3.1 Jenis kain yang digunakan . Pilihan kancing bergantung kepada: 3.

. kayu dan lain-lain lagi.1 Butang lubang butang dua/empat Butang boleh didapati dalam pelbagai saiz. Jenis dan saiz butang mestilah sesuai dengan rumahnya dan gaya supaya pakaian kelihatan lebih elok.2 kancing 3. 3. Butang diperbuat daripada plastik.belah pakaian itu tidak tertutup rapat.4.5.4. Kancing hendaklah dijahit betul-betul bertentangan di antara satu sama lain dan elakkan daripada menjahit kancing terlalu ketat pada pakaian untuk mengelakkan: .3 Kancing hendaklah mencukupi dan terletak sama jaraknya di antara satu dengan yang lain supaya belah ditutup dengan baik dan tidak ternganga. butang empat dan butang bertangkai i. modul 3106. Kancing logam tidak sesuai untuk pakaian kanak-kanak.belah pakaian daripada berkedut. berlubang Butang lubang dua Butang lubang empat Butang bertangkai Butang bertangkai Lubang butang pada pakaian wanita biasanya dijahit di sebelah kanan belahan pakaian.baju tidur dan dalam.4.4 pakaian 3. ii. logam . Terdapat beberapa jenis butang iaitu butang berlubang dua.doc Sulit .3. warna dan bentuk.tulang.6 semasa 3.4.4. Jenis kancing yang hendak dijahitkan pada pakaian mestilah ditentukan jenis belah untuk pakaian itu dipilih. pakaian kelihatan tidak kemas.5 pakaian 3.

Ia digunakan pada semua jenis pakaian dan kain kelengkapan rumahtangga. Jika lubang butang mesti dijahit pada selapis kain .3. Butang dijahit selepas lubang butang telah siap kerana kedudukannya boleh diubah-ubahkan supaya sesuai dengan rumah butangnya. Terdapat dua jenis lubang butang iaitu lubang butang berjahit dan lubang butang berkun Lubang butang boleh dijahitkan melintang atau menegak 3.doc Sulit . Semua mata jahitan hendaklah sama panjang dan sesuai dengan jenis kain yang digunakan iaitu mata jahitan yang kecil dan halus pada kain yang nipis.5. Gunting lubang butang satu per satu dan sudahkan satu lubang dahulu sebelum menebuk lubang yang lain untuk mengelakkan tepinya daripada berbulu.4 Langkah-langkah menjahit lubang butang Langkah 1 Menanda kedudukan lubang butang dengan peniti Tepi belah GTH Langkah 2 - butang Ukuran lubang butang ukuran garispusat butang+ 3mm(1/8 inci ) Semat dan jelunjurkan lebar lubang butang dengan jelunjur halus pada kedua-dua belah lubang butang modul 3106. 3.kukuhkan sebelah dalamnya dengan sehelai kain pengukuh . Lubang butang selalu dijahit pada 2 lapisan fabrik.kemas dan tahan lasak jika dijahit dengan baik. Berlatihlah menjahit jahitan lubang butang sebelum menjahit pada pakaian sebenar.3 Perkara-perkara yang harus diingatkan apabila menjahit lubang butang.5.pita atau reben. Dijahit di atas dua lapisan fabrik Kancing ini teguh . Selalu menjahit dari bahagian bawah pakaian menghala ke atas.5.2 Butang dan lubang butang Butang dan lubang hanya dijahit selepas belah pakaian itu siap atau apabila pakaian itu siap.

Pada hujung yang bulat . - Langkah 7 Apabila lubang butang yang terakhir sudah dijahit di hujung segiempat .doc .Langkah 3 Gunting lubang butang mengikut urat benang . Jahit 2 atau 3 jahit lilit kemas di tempat yang sama di hujung segiempat. Tarik benang ke atas sehingga simpul terjadi. Jahit lubang butang pada sebelah ini hingga ke hujung segiempat. jahitkan 7 atau 9 mata jahitan lilit kemas. Langkah 5 Jahit lubang butang di sepanjang tepi lubang hingga ke hujung bulat. Langkah 6 Pusingkan kain supaya sebelah lubang Yang belum dijahit terletak berdekatan dengan penjahit. Masukkan jarum di hujung lubang dan keluarkan dari sebelah dalam kain garisan jelunjur halus.Lubang butang boleh digunting dengan : Sepasang gunting kecil yang tajam Langkah 4 Mulakan menjahit dari hujung segiempat dengan menyusupkan jarum di antara 2 lapisan kain.masukkan jarum ke kaki jahitan pertama dan keluar pada kaki jahitan yang akhir. Sulit - modul 3106.Jarum hendaklah tegak dan menghala ke arah penjahit. Tarikkan kedua-dua benag dari mata jarum ke kiri dan lilitkan ke bawah jarum.

3.1 – Rajah 3. Lubang butang melintang yang telah siap Rajah 3.8 Rajah 3.9 Contoh-contoh jahitan butang empat lubang .Langkah 8 Jahit sebaris jahitan lubang butang pada hujung segiempat.5. Susupkan jarum di antara lapisan kain dan gunting benang di sebelah dalam baju.doc Sulit .5 Langkah-langkah menjahit butang berlubang dua Langkah 1 modul 3106.

- Rajah 3. Masukkan jarum melalui satu daripada lubang butang Langkah 2 Letakan jarum melalui satu daripada lubang pada butang.doc . Ukuran lubang butang untuk butang bertangkai = lebar butang bertangkai + 6mm. Ulang jahitan/teruskan sehingga kukuh.- Mulakan jahitan dengan jahitan kia pada butang. - - Butang bertangkai Mulakan dengan jahit kia pada tempat butang Terus menjahitkan butang pada fabrik melalui lubang butang sebanyak 3 atau 4 kali.5. Butang berlubang dua Butang yang mempunyai dua lubang untuk dijahit pada pakaian Di perbuat dari plastik atau besi. - Langkah 3 Tanggalkan jarum peniti.15 3.6 Langkah-langkah menjahit cangkuk dan palang Langkah 1 Mulakan dengan jahitan kis Sulit modul 3106.10 – Rajah 3. Sudahkan di sebelah dalam dengan jahit ulat-ulat. Keluarkan jarum di antara fabrik dan butang Lilitkan benang di keliling tangkai yang berbentuk Keluarkan jarum ke belakang fabrik Matikan jahitan dengan jahitan kia. Masukkan jarum pada lubang butang kedua menembusi belakang fabrik.

Berikan dua contoh kancing setiap satu. Jahit jahitan lilit kemas 4 – 5 kali Susup jarum ke lubang kedua pada palang. 3. modul 3106.16 – Rajah 3. Apakah tujuan menjahit kancing pada pakaian 2. Dengan berpandukan gambarajah nyatakan langkah-langkah menjahit butang berlubang dua. Masukkan jarum pada satu daripada lubang pada palang. Berikan perbezaan antara kancing tersembunyi dan kancing nampak. Teruskan proses menjahit sehingga siap Matikan jahitan dengan jahitan kia Rajah 3.doc Sulit . 4.17 Aktiviti 1.- Jahit jahitan lilit kemas/jahitan lurus 4-5 kali Matikan dengan jahitan kia Langkah 2 Mulakan jahitan dengan jahitan kia. Nyatakan lima perkara yang harus diingat semasa menjahit lubang butang.

doc Sulit . lisu terbalik. Penghilangan Gelembung atau lisu digunakan untuk perhiasan.TAJUK 4 PENGHILANGAN GELEMBUNG SINOPSIS Penghilangan Gelembung ialah proses mengecilkan atau memendekkan fabrik berlebihan supaya pakaian padan dengan si pemakai. pelajar dapat: modul 3106. Dalam tajuk akan menjelaskan tentang definisi penghilangan gelembung. Hasil Pembelajaran Diakhir tajuk ini. lisu beriring. memadankan pakaian dan memudahkan seseorang bergerak. lisu bertentang dan lisu pemadan. memberi bentuk pada pakaian. tujuan dan jenis-jenis penghilangan gelembung seperti kedut lepas.

padanan yang elok serta keselesaan kepada pemakai.1 Definisi Penghilangan Gelembung Penghilangan Gelembung ialah satu proses pengecilan sebahagian pakaian atau artikel untuk memberi bentuk. modul 3106.2 Tujuan menghilangkan gelembung Untuk memberi bentuk pada pakaian Memberi lebih ruang supaya si pemakai dapat bergerak dengan dengan mudah Supaya pakaian yang dipakai oleh si pemakai lebih elok pedannya. Penghilangan gelembung boleh juga digunakan sebagai hiasan 4. Membolehkan pakaian dipanjangkan dan diperbesarkan Sebagai perhiasan untuk memberikan rupa pakaian. lisu bertentang dan lisu pemadan) 4.17. Lisu terbalik. Lisu beriring. (Kedut lepas. Mengenalpasti dan membezakan jenis-jenis penghilangan gelembung Memahami ciri-ciri setiap penghilangan gelembung Mengenalpasti cara-cara menjahit setiap jenis penghilangan gelembung Menyediakan dengan sempurna contoh-contoh penghilangan gelembung Mengamalkan aspek keselamatan semasa melakukan kerja Kerangka Konsep Tajuk 4 Penghilangan Gelembung Definisi Penghilangan Gelembung Tujuan menghilangkan gelembung Jenis-jenis Penghilangan Gelembung Kedut lepas. 19. 21. 20.doc Sulit . 18. Menyatakan definisi penghilangan gelembung dan fungsinya. 22. Lisu terbalik. lisu bertentang dan lisu pemadan Langkah-langkah menjahit Penghilangan Gelembung. Lisu beriring.

lisu terbalik lisu bertentang Lisu pemadan Kedut berjalur Lisu perhiasan Smoking 4.doc Sulit .3 Jenis-jenis Penghilangan Gelembung Kedut Lepas Lisu beriring. memudahkan pergerakan dan sebagai perhiasan.1 Kedut lepas digunakan untuk mengawal atau mengimbangkan lebihan fabrik.4. pinggang blaus.Kedut dibahagikan sama rata keseluruhannya. di garisan pinggang dan di punggung skirt 4. Kedut lepas memerlukan fabrik dua atau tiga kali ganda daripada ukuran yang siap.Kedut lepas mengikut ira lurus bagi membolehkan fabrik tergantung dengan elok. Kedut lepas dihasilkan dengan cara menarik satu atau dua baris jahitan mesin longgar atau jelujur halus. Kedut lepas boleh dibuat di lengan yang disambung dengan kuf atau manset. di hujung lengan.4. 4.1 Kedut Lepas - - Rajah 4.4. .4.1 Ciri-ciri Kedut Lepas .1. .2 Langkah-langkah menjahit Kedut Lepas Langkah 1 modul 3106. Kedut lepas sesuai untuk fabrik lembut dan halus.Lipatan kedut sama halus pada keseluruhannya. di bahu mendatang.4 Jenis Penghilangan Gelembung 4.1. .

4 Kedut lepas akan menampakan orang kurus menjadi gempal Apabila kain untuk kedut lepas sangat lebar.3cm. Ratakan kedut lepas Rajah 4. Jahit dua baris jahitan mesin dengan mata kia yang paling kasar dan jahit jelujur halus di atas dan di bawah garisan pemadan pada jarak yang sama iaitu 0. Rajah 4. .- Tandakan jarak di antara kedudukan kedut dengan notch.2 Langkah 2 - - Laraskan pelaras jahitan mesin untuk mendapatkan mata jahitan kasar atau jahit jelujur halus. Lilit benang pada jarum peniti mengikut bentuk 8.3 Langkah 3 - - Tarik benang bawah dari keduadua hujung sehingga mendapat ukuran kedut yang dikehendaki.doc . Rajah 4. - - - 4.4.Tandakan garis pemadan (GP) dan garis tengah (GT) pada fabrik. bahagikan kain kepada dua bahagian yang sama untuk mengelakkan benang kedut putus kerana ketegangan semasa mengedut Kata kedut atas hendaklah berpadanan dengan yang di bawah supaya menghasilkan kedut yang sekata.2 Lisu Beriring Lisu menggunakan tiga kali ganda lebar siap Sulit modul 3106.

Tekan dan pin.lipatkan pada jahit tanda (a) dan letakkannya keatas tapak lisu.Jelujur tegak di tengah-tengah lisu modul 3106. lipatan bawah lisu dan tapak lisu.. sama ada ke kiri atau kanan.doc Sulit . Lebar lisu yang siap bergantung atas stail pakaian. Lisu mestilah rata Rajah 4.Tandakan kedudukan lisu pada fabrik Lisu mempunyai tiga bahagian iaitu lebar lisu. .5 Langkah-langkah menjahit Lisu Beriring Langkah 1 . LISU BERIRING Rajah 4.6 Langkah 2 . . yang ketiga-tiganya sama lebar.- Lisu Beriring dilipat mengarah ke satu hala yang sama.

7 Langkah 3 .Lisu beriring boleh dibiarkan lepas atau dijahit tepinya.doc Sulit .Ada 4 cara menjahit tepi lisu.Rajah 4. .8 modul 3106.  Jahit mesin di tepi lipatan  Jahit mesin 6mm dari tepi lipatan  Jahit mesin mengikut tepi lipatan dan tegak dengan lipatan  Jahit mesin mengikut tepi lipatan dan tirus ke lipatan Rajah 4.

9 Langkah 1 - Tandakan lisu pada fabrik dengan jahit tanda Rajah 4.4.doc Sulit .Lipatan-lipatan lisu ini hendaklah bertemu di sebelah luar (SL) pakaian Rajah 4.11 Langkah 3 modul 3106.3 LISU TERBALIK .4.10 Langkah 2 Lipat kain sepanjang garisan 1.Lisu terbalik dibuat dengan melipatkan dua lisu berhadapan antara satu sama lain . Semat dan jelujur di sepanjang lipatan dari atas ke arah kelepet Rajah 4.

. Semat lisu-lisu pada tempatnya. Rajah 4. Rajah 4.4.Semat lisu itu pada tempatnya.Lipat sepanjang garisan 1 di sebelah kanan pula serta bawa lipatan selaras dengan garisan 3 supaya kedua-dua lisu itu berhadapan antara satu sama lain.4 LISU BERTENTANG modul 3106.- Bawa lipatan sepanjang garisan 1 selaras dengan garisan 3. Jelujur lisu terbalik dengan menggunakan jelujur tegak.12 Langkah 4 .13 Cara-cara menyudahkan lisu Lengkuk membulat Lengkuk besiku Lengkuk meruncing 4.doc Sulit .

16 Langkah 3 . Lipatan-lipatan lisu ini hendaklah bertemu di sebelah dalam (SD) pakaian Rajah 4.Lipat kain sepanjang garisan 1. Semat dan jelujur sepanjang lipatan dari atas ke arah kelepet Rajah 4.14 Langkah 1 - Tanda kedudukan lisu bertentang pada kain dengan jelujur tanda Rajah 4.15 Langkah 2 .Bawa lipatan sepanjang garisan 1 selaras dengan garisan 3.doc Sulit .- Lisu ini dibuat dengan melipatkan dua lisu beriring yang terletak membelakang di antara satu sama lain. modul 3106. Semat lisu pada tempatnya.

Lisu pemadan bahu hadapan dan belakang (untuk menyesuaikan buah dada dan tulang bahu).Semat lisu di tempatnya.Lisu pemadan pinggang (ini boleh ditiruskan pada kedua-dua hujung untuk menyesuaikan buah dada dan punggung jika tiada cantuman dibuat pada pinggang). Rajah 4. .Lisu pemadan skirt (untuk menyesuaikan punggung) . Jelujur lisu bertentang dan kemas dengan menggunakan jelujur tegak. .Rajah 4.doc Sulit . modul 3106.5 LISU PEMADAN Lisu pemadam ialah sejenis penghilangan gelembung yang penting untuk memberi bentuk kepada pakaian dan memberi keselesaan.Lisu pemadan leher belakang (untuk menyesuaikan bentuk tengkuk) .Lisu dibentuk dengan menjahit dari bahagian yang lebar ke bahagian yang kecil.18 4.17 Langkah 4 .Lisu pemadan rusuk (untuk menyesuaikan buah dada) .4. Jika dijahit dengan betul ianya tidak berapa kelihatan.Lipat sepanjang garisan 1 di sebelah kanan pula sepanjang garisan 3 supaya keduadua lisu itu membelakang satu sama lain pada arah yang bertentangan. atau dari hujung yang tirus ke hujung yang tirus (jika dibuat di bahagian pinggang blaus) Lisu dibuat dibahagian pakaian . .Lisu pemadan siku pada lengan panjang atau lengan tiga suku panjang .

Tidak ada alur disebelah luar.20 modul 3106. Langkah-langkah menyediakan lisu pemadan (CEMBUNG) Langkah 1 Tandakan kedudukan lisu pemadan.doc Sulit .Lisu pemadan Rajah 4.19 Ciri Lisu Pemadan - Bentuknya runcing Lisu tidak bergulung Lisu ditekan rata Hujung Jahitan dikemaskan di bahagian yang tirus Tidak terdapat lubang di sebelah luar pakaian pada hujung yang tirus. Rajah 4.

21 modul 3106.doc Sulit . Kemaskan hujung benang dengan menyusupkannya di antara mata jahitan benang pada empat mata jahitan mesin yang akhir Rajah 4.Langkah 2 Temukan sebelah luar (SD) fabrik dan sematkan di garis pemadan. Pastikan kedua-dua garis pemadan bertemu. Semat dengan peniti dan jelujur dan kemudian jahit mesin dari hujung lebar ke hujung runcing.

I Jahitan Insang pari Rajah 4.doc Sulit . Rajah 4.23 modul 3106.Langkah 3 .Tekan lisu di bahu dan di pinggang arah ke garis tengah hadapan (GTH) atau garis tengah belakang (GTB) pakaian.Tekan lisu pemadan supaya rata. Di lubang lengan dan rusuk. tekan hala ke bawah pakaian. Lisu pemadan pada fabrik tebal ditekan supaya terbahagi dua atau digunting tengah dan dikemaskan dengan jahitan insang pari. .22 LANGKAH-LANGKAH MENYEDIAKAN LISU PEMADAN (CEKUNG) Langkah 1 - Tandakan kedudukan lisu pemadan .

24 Langkah 4 Langkah 4 Snip di garisan pinggang sehingga 5mm dari garis jahitan untuk mengurangkan tegangan pada lisu bagi membolehkan lisu melengkung dengan rata. Tindih mata jahitan awal sepanjang dua cm di garisan pinggang dan mesin ke hujung yang satu lagi. Pastikan kedua-dua garisan pemadan bertemu.24 Langkah 3 Mula jahit mesin di garisan pinggang ke satu hujung tirus. Tekan lisu menghala ke tengah pakaian modul 3106. Semat dan jelujur Rajah 4.Langkah 2 Temukan sebelah luar (SL) fabrik dan sematkan di garis pemadan. Susup semua hujung benang. Rajah 4. Kemas tepi yang disnip dengan jahitan insang pari.doc Sulit .

Lukiskan tiga rajah pakaian atau artikel yang menunjukkan lisu beriring digunakan di berlainan kedudukan 4.Rajah 4. Lukiskan rajah tiap-tiap lisu pemadan tersebut 5.doc Sulit . Lukiskan perbezaan di antara lisu terbalik dengan lisu bertentang modul 3106.25 Aktiviti 1. Apakah tujuan penghilangan gelembung dibuat pada pakaian atau artikel rata 2. Senaraikan kedudukan lisu pemadan di pakaian. Huraikan ciri kedut lepas di pakaian 3.

mencantum lengan pada hujung baju dan cara –cara mengemaskan kelim di lubang lengan. - Lengan padanan sama dengan cantuman Lengan tambahan dengan tanpa cantuman Hasil Pembelajaran modul 3106. Dalam tajuk ini akan hanya membincangkan mengenai lengan padanan rata. lengan gelembung. lengan bishop dan lengan raglan.TAJUK 5 LENGAN PADANAN RATA Kembang payung Bishop Padanan rata Gelembung Padanan rata Magyar Raglan Loceng Kimono Persegi Teterun Sinopsis Lengan terbahagi kepada dua jenis iaitu lengan padanan atau yang dipasang ke pakaian dan lengan tambahan dari badan. Bagaimana menyediakan lengan. Lengan padanan ialah seperti lengan padanan rata.Lengan tambahan pula ialah seperti lengan magyar(lengan pendek) dan lengan kimono (tiga suku panjagn atau panjang kepegelangan tangan. cara meyudahkan hujung lengan.doc Sulit .

Definisi lengan Membezakan antara lengan padanan rata dengan jenis lengan yang lain Mengetahui bentuk pola lengan padanan rata Mengetahui cara melukis rajah lengan padanan rata Menggunting dan menanda fabrik dengan tepat Menjahit proses lengan padanan rata mengikut urutan yang betul Mengamalkan aspek keselamatan semasa melakukan kerja Kerangka Konsep Tajuk 5 Lengan Padanan Rata - - Definisi lengan Fungsi lengan Langkah-langkah menjahit lengan - Cara-cara mengemaskan lubang lengan Cara-cara mengemaskan hujung lengan modul 3106. 2. pelajar dapat: 1. 4. 3.doc Sulit .Diakhir tajuk ini. 7. 5. 6.

doc Sulit .Hujung lengan boleh disiapkan dengan kelepet.1 SD Tanda imbang belakang hadapan Tand imbang SD Rajah 5.1 Definisi Lengan Lengan ialah tambahan pakaian dari lubang lengan. Lengan biasa yang dicantumkan dengan baik mempunyai ira lurus yang terletak di garis atas lengan.3 Langkah-langkah Menjahit Lengan Padanan Rata Langkah 1 Sediakan lengan dan bahagian badan pakaian seperti mana dalam rajah 5. - Ciri lengan padanan rata Garis tengah lengan bertemu dengan garis bahu Kelim lengan bertemu dengan kelim rusuk baju Basi kelim lubang lengan dikemaskan Cantuman lengan tidak berkedut Lengan yang baik akan bergantung dengan elok Kelim lubang lengan rata 5.5. 5. Ia boleh jadi sepotong fabrik yang dicantumkan ke lubang lengan atau pun tambahan daripada badan.2 Fungsi Lengan Melindungi daripada cuaca panas dan sejuk Melindungi kecacatan di lengan Menambah keanggunan si pemakai jika sesuai dengan fesyen dan fabrik Mengekalkan ciri tradisi sesuatu pakaian seperti baju kurung teluk belanga dan sari.1 modul 3106. lapik atau kun.

doc Sulit . Rajah 5. lihat rajah 5.Langkah 2 Jahit dua garisan longgar di kepala lengan dengan jarak 2 mm ke atas garisan pemadan atau baris pertama 3 mm di atas gp dan jahitan mesin longgar yang ke dua 3 mm di bawah gp.2 Temukan garisan pemadan lengan SL fabrik berhadapan dan semat Jahit dengan jahitan mesin di garisan pamadan lengan Cabutkan jelujur dan tekan buka kelim Kemaskan hujung lengan dengan kelepat Jahit sembat susup atau mesin pada kelepet lengan.3 -Tepi-tepi lengan baju mencantumkan lengan ke lubang lengan.2 Jahitan longgar Rajah 5. hendaklah disiapkan dahulu sebelum modul 3106.

semat lengan ke lubang lengan dengan memadankan kedua-dua garis pemadannya. notch lengan hadapan ke notch lubang lengan badan hadapan. Lekat lengan kanan ke lubang lengan kanan dengan SL bertemu. Dengan peniti menegak ke lubang lengan. Hadapan lengan Hadapan Pakaian Rajah 5.doc Sulit . Permulaan dan penghabisan jahit mesin kelim di lengan hendaklah bertindih atas.4 Langkah 4 Temukan garis pemadan.Langkah 3 Proses mencatumkan lengan ke lubang lengan Tarik benang jahitan kasar di kedua-dua barisan jahitan untuk menyeratakan ukuran lengan dengan lubang lengan. - Rajah 5. garis atas lengan ke kelim bahu badan dan notch lengan belakang ke notch lubang lengan badan belakang. Jejulur pada garis pemadan Jahit mesin lengan ke lubang lengan pada garis pemadan dari SD lengan. kelim lengan ke kelim rusuk badan.5 modul 3106.

Insang pari. Mata jahitan mesin yang akhir menindih mata jahitan mesin yang awal 3 cm hingga 4 cm untuk mengukuhkan kelimTekan dan seterika kelim dari SD supaya rata. Kelim lubang lengan boleh dikemaskan dengan beberapa cara di antaranya adalah seperti berikut:- J.Jahit dengan jahitan mesin di GP lubang lengan.4 Cara-cara mengemaskan lubang lengan. Balutansendiri Jahit mesin Bentuk pucuk rebung modul 3106. 5.doc Sulit .

Hujung lengan boleh dikemaskan dengan beberapa cara di antaranya adalah seperti berikut:- Kun Lapik Kaf Ben Aktiviti 2.5 Cara-cara mengemaskan hujung lengan.doc Sulit . Huraikan ciri-ciri lengan padanan rata yang baik 4.5. Apakah tujuan lengan dipasang pada pakaian. Bentangkan hasil kerja lengan padanan rata dalam bentuk carta 3. modul 3106.

28. Mengenalpasti cara-cara menjahit Penyudah Tepi Membanding bezakan cara-cara menjahit Penyudah Tepi.doc Sulit . 25. Ia dibuat untuk melindungi tepi fabrik daripada berjerumbai atau berjurai-jurai. 24. Menjahit beberapa ciontoh penyudah tepi Kerangka Konsep Tajuk 6 PENYUDAH TEPI (Kelepet dan Kun) Definisi Penyudah Tepi Jenis-jenis Penyudah Tepi Perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan Semasa menjahit Penyudah Tepi 1. 27. Hasil Pembelajaran 23. 5. jenis-jenis penyudah tepi. 4. 8. Menyesuaikan jenis penyudah tepi dengan pakaian atau artikal yang hendak dijahit. Kelepet penjuru Lapik Kun Renda Ikatan Pinggang Kasing jahitan Sulaman Langkah-langkah menjahit Penyudah tepi kelepet dan kuni modul 3106. mengenalpasti pemilihan penyudah tepi. 3.TAJUK 6 PENYUDAH TEPI SINOPSIS Penyudah tepi adalah salah satu proses jahitan. 2. cara menyesuaikan jenis penyudah tepi dan cara menjahit. Menyenaraikan jenis-jenis Penyudah Tepi. 6. Menyatakan maksud ’Penyudah Tepi’ Mengenalpasti pemilihan Penyudah Tepi. 7. Dalam tajuk penyudah tepi anda akan di jelaskan mengenai definisi penyudah tepi. . 26. 29.

lapik berbentuk kun renda kun kelepet Kelepet SD Jahit lilit ubi SL jahit lilit ubi Sembat susup susup kelepet tindih SD sembat Alas pinggan yang di Kemaskan dengan jahitan sulaman tebuk (cut work Embroidery) sebagai Penyudah tepi(perhiasan) Chairback (alas belakang kerusi) Yang dikemaskan dengan jahitan sulaman sebagai penyudah tepi (perhiasan) modul 3106.doc Sulit .

6.Jenis-jenis penyudah tepi 6. Penyudah tepi adalah proses jahitan yang dibuat untuk melindungi. 2. 6. 1.doc Sulit .1. 4. 5. 6. Warna benang untuk penyudah tepi sulaman mestilah sesuai dan cantik dijadikan perhiasan.1 Kelepet Kelepet ialah penyudah tepi yang dibuat pada bahagian bawah pakaian dan juga di tepi kelengkapan rumahtangga. Kelepet digunakan untuk menyudahkan tepi yang lurus dan yang melengkung. Penyudah tepi mestilah sesuai untuk tepi yang hendak dikemaskan. Lebar dan kemasan kelepet berbeza mengikut jenis fabrik dan tujuan diadakan kelepet itu. Kelepet boleh dikekalkan pada pakaian atau kain kelengkapan rumahtangga dengan jahitan mesin. Ia terdiri daripada dua lipatan. Kukuh. 3. mengemas. jahit sembat susup atau jahit silang pangkah. dijahit dengan baik kemas dan rata. mengukuh dan menghias tepi pakaian dan kelengkapan rumahtangga daripada berjerumbai atau berjurai-jurai. jenis pakaian dan stailnya dan jenis tepi yang dikemaskan.3. tahan lasak . Lebarnya dan basinya mestilah sama dan tepi yang melengkung mestilah rata/licin. Pemilihan penyudah tepi bergantung kepada jenis fabrik yang digunakan.3 Jenis-jenis Penyudah Tepi.3.2 Perkara-perkara yang perlu di pertimbangkan semasa menjahit penyudah tepi. Warna benang mesti sama dengan warna fabrik.1 Definisi Penyudah tepi. 6. Kelepet yang halus biasanya dibuat pada bahagian yang melengkung dan kelepet-kelepet yang lebar digunakan pada bahagian yang lurus.1 Proses menjahit kelepet lurus Langkah 1 Tandakan kedudukan kelepet dalam Langkah 2 Lipat lipatan pertama ke sebelah Selebar 6 mm 6mm 6mm 66mm 6mm 6 langkah 2 6 modul 3106.

Rajah 6.1 dan 6.Lipat lipatan kedua di garisan kelepet selebar 2 ½ cm – 6 1/2 cm .3 dan 6.semat dan jelujur Langkah 4 .Jahit sembat susup di sepanjang kelepet.5 dan 6.2 Proses menjahit Kelepet Lurus Langkah 3 .6 Proes menjahit Kelepet Lurus modul 3106.Cabut peniti .doc Sulit . 2 ½ cm 6 ½ cm Rajah 6.4 Proses menjahit Kelepet Lurus Menetapkan kelepet pada pakaian Dengan jahit silang pangkah Memetapkan kelepet pada pakaian dengan jahit sembat Rajah 6.

doc Sulit .Semat dan jelujur pada lisu.9 dan 6.6. .D sembat susup Jahit jelujur pada lisu Lisu disembat Rajah 6.pemadan .Sediakan dan kemaskan kelim .Lipat lipatan pertama dan tetapkan .Lisukan fabrik yang lebih dan halakan ke kelim rusuk.D Jelujur pada lipatan kelepet Rajah 6.Lipat fabrik pada g.Jelujur pada garisan pemadan Langkah 2 .Tekan dan semat dengan peniti Kelepet Skirt garisan pemadan S.kelepet pakaian dengan jahit sembat susup Kelepet melengkung SD Halakan Lisu ke kelim rusuk S.Jahit sembat pada lisu . Langkah 4 .2 Proses menjahit kelepet melengkung (a) Kelepet Lisu (b) Kelepet Kedut Lepas (a) Kelepet Lisu Langkah 1 .7 dan 6.1.8 Proses menjahit Kelepet Melengkung Langkah 3 .10 Proses menjahit Kelepet Melengkung modul 3106.3.

garisan lipatan pertama untuk membuat kedut halus.Lipat pada garisan kelepet dan S.Jahit mesin mata kia kasar di tekan.L Garis lipatan pertama Jahit mesin kasar Rajah 6. .Lipat 6 mm untuk lipatan pertama . Langkah 3 .Cantum garisan kelim..Tetapkan kelepat dengan jahitan yang sesuai.D S.D sembat susup Garis kelepet kelepet S. kedudukan . .(b) Kelepet Kedut Lepas Langkah 1 Sediakan saperti Langkah 1 (Kelepet Lisu ) Langkah 2 .Tarik jahitan mesin longgar serta kedutkan dan padankan kelim supaya kelepet terletak rata pada pakaian.12 Proses menjahit Kelpet Melengkung Jelujur modul 3106.doc Sulit .11 dan 6.

kemeja dan jaket. kelengkapan rumahtangga yang mempunyai dua kelepet sama lebar atau tidak. 6.L 6 mm S.L jahit lilit S.D modul 3106.Jahit lilit ubi kelepet tindih S.Kemas kelepet dengan jahit sembat susup .2.L kelepet S.Lipat dan tekan supaya mendapat kesan garisan kelepet . Ia dibuat untuk mengurangkan tebal fabrik pada basi lipatan kelepet.1 Proses menjahit penjuru Jahit tindih (a) Penjuru jahit tindih Langkah 2 .L gunting bahagian X S.Tandakan dengan peniti 6mm kelepet tindih atas S. Penjuru jahit tindih selalunya terdapat pada belah kelepet sama lebar blaus.3.doc Sulit .lipat semula kelepet dan jahit jelujur ubi .D Buka penjuru yang telah ditekan dan Gunting bahagian ‘X’ 6mm dari lipatan atas dan 6 mm dari peniti Langkah 3 .3.2 Penjuru Penjuru adalah salah satu daripada penyudah tepi. langsir. Penjuru ini selalunya digunakan pada kelengkapan rumahtangga. Penjuru boleh disudahkan dengan dua cara iaitu penjuru jahit tindih dan penjuru temu sudut atau kelongsong.Jahit sembat halus .Buka penjuru yang telah ditekan dan gunting bahagian X 6 mm dari lipatan atas dan 6 mm dari peniti peniti Langkah 1 . Penjuru temu sudut atau kelongsong hanya dibuat pada penjuru yeng mempunyai kelepet yang sama lebar.

Tekan supaya mendapat kesan kelepet atau lipatan .doc Sulit . Langkah 3 .D Lebat lipatan/kelepet .13 Proses menjahit Penjuru Jahit Tindih (b) Penjuru Temusudut atau Kelongsong Langkah 1 .14 Proses menjahit Penjuru Temu Sudut/Kelongsong modul 3106.Lipat semula kelepet. kemudian jahit jelujur S.Sembat susup Rajah 6.tandakan dengan peniti 6 mm dari lipatan Langkah 2 .Jahit lilit ubi Sembat susup Sebelah dalam Sebelah luar lilit ubi Rajah 6. sembat susup atau sulam menyulam ..L garisan lipatan S.Jahit sembat.

jalur serong dengan hujungnya terkeluar 9 mm.doc Sulit .Rujuk rajah 6. Ukur dan tandakan lebar jalur serong dengan peniti kemudian guntingkan jalur serong.6. gunting hujung jalur supaya Ked ua-dua tepinya mengikut ira lurus.L.3 Jalur serong tepat Jalur serong tepat ialah sekeping fabrik yang digunting dengan menggunakan ira serong tepat. Lebarnya bergantung lebar penyudah tepi yang hendak dijahit.1 Langkah-langkah menyediakan jalur serung tepat (rujuk rajah6.3.3. peniti Lipatan serung tepat (a) (b) Tepi jalur mengikut ira lurus hujung digunting jahit mesin (c) hujung terkeluar 9mm kelim menyambung Rajah 6. Temukan S.13)       Lipat kain supaya benang longsin selari dengan benang pakan. Untuk menyambungkan jalur serong tepat.15 Jalur serong tepat modul 3106. Jelujur dan jahit mesin jalur serong.3.15 6. Tekan buka kelim jalur dan gunting hujung yang terkeluar.

.3.3.2 Langkah-langkah Kun di tepi lurus (sebagai lapik) 1. 2. 3. Jelujur dan jahit mesin di garisan pemadan Tanggalkan benang benang jelujur dan gunting tepi hingga 6 mm Terbalikkan ke sebelah belakang.

Sebelah dalam

Mengemaskan lapik dengan sembat susup Sebelah luar

Rajah 6.16 Jalur serong tepat 6.3.3.3 Langkah-langkah menjahit lapik jalur serong tepat pada tepi

melengkung Langkah 1  Gunting jalur serong tepat mengikut panjang yang dikehendaki.  Lebar jalur serong tepat ialah lebar lapik yang siap campur dengan dua basi  lipatan yang selebar 6 mm ( ¼ inci ).  Lebar lapik yang siap tidak boleh lebih daripada 2.5 cm (1 inci). Langkah 2  Sambungkan kedua-dua hujung lapik.  Temukan S.L. pakaian dengan S.L. lapik, semat,jelujur dan jahit mesin di garis pemadan.
modul 3106.doc Sulit

Gunting kain yang lebih daripada basi kelim lubang lengan dan snip di sepanjang tepi melengkung.

Langkah 3  Tekan buka kelim dan lipatkan lapik serong tepat ke sebelah dalam baju  Jahit mesin lapik yang berdekatan dengan kelim lubang lengan.  Tetapkan lapik ke baju dengan jahit sembat susup.

Langkah 1

Lubang lengan

;

jalur serung tepat

Lipat SL baju

SL baju Langkah 2

Basi kelim lubang lengan disnip S.D Lapik kelim baju

Garis pemadan Kelim jalur serung tepat ditemukan dengan kelim baju

Langkah 3

Kelim bahu baju

Jahit sembat susup Jahit mesin Kelim lapik

Kelim baju

modul 3106.doc

Sulit

Rajah 6.16 : Lapik jalur serong tepat pada tepi melengkung

6.3.4 Kun Kun ialah salah satu cara penyudah tepi yang menggunakan jalur serong tepat untuk membalut tepi kain.Penyudah tepi cara ini selalunya digunakan pada tepi-tepi pakaian yang lurus dan melengkung. Ia digunakan untuk menyudahkan tepi pakaian seperti di garis leher, hujung lengan, lubang lengan dan kelepet, Kun juga digunakan sebagai perhiasan,lubang butang berkun dan dijadikan gelungan fabrik.(rouleau) 6.3.4.1 Langkah-langkah Kun Sebagai balutan di tepi lurus

1. Jelujur dan jahit mesin di garisan pemadan 2. Gunting hingga 6 mm dari garisan jahit mesin 3. Snip di tepi hingga dekat garisan mesin. 4. Terbalikan ke sebelah dalam

modul 3106.doc

Sulit

.4. D.18 Kun di tepi cembung dan cekung (sebagai balutan ) UJIAN 1 1. ganda daripada lebar kun yang siap A. Berapa banyak lipatan dibuat pada kelepet? A. Terbalikkan ke sebelah dalam Tepi Cembung Tepi Cekung Rajah 6.. B.2 Langkah-langkah Kun Sebagai balutan di tepi Cembung dan di tepi Cekung 1.. C. Gunting tepi hingga tinggal 6 mm 3. 1 kali Sulit modul 3106...doc . Satu Dua tiga empat Jalur serung tepat dipotong ...18 Kun di tepi lurus (sebagai balutan ) 6. Jelujur dan jahit mesin di garisan pemadan 2.3.. 2..Rajah 6.

........ i dan ii ii dan iii i dan iii ii dan iv 5. Kelim Kelepet Penjuru lipat tindih Penjuru temu sudut 4... Terangkan langkah-langkah untuk menjahit kelepet lurus pada pakaian.. Apakah perbezaan Kelepet dengan Kun? Lukis gambarajah dan terangkan cara membuat di tepi cembung..... Dengan bantuan gambarajah huraikan bagaimanan hendak menggunting dan menyambung jalur serung tepat.. iii. Dengan mengedutkan kelepet menggunakan jahit mesin... C. B C. D. rata dan kemas sekata lebarnya kukuh dan kemas sekata lebarnya. B. Sulit modul 3106. 4..B.. Penyudah tepi yang dijahit dengan baik mestilah.... C. 2..... iv.. D.... C.... Ujian 2 1. A.. D 2 kali 3 kali 4 kali 3. Bagaimana kamu menghilangkan gelembung pada tepi yang melengkung? i. Rajah 2 A. D. Dengan menjahit sembat susup Dengan membuat lisu-lisu kecil Dengan menjahit lilit ubi atau insang pari. B... A... Gambarajah di bawah menunjukkan .. 3. kukuh dan kemas..doc . ii.

kun. 32. pelajar dapat: 30. 36. renda. 31. Definisi kolar lurus Kegunaan kolar lurus Ciri-ciri kolar lurus Perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan semasa menyedia dan melekatkan kolar Memilih lapik dalam kolar yang betul Menjahit proses kolar lurus mengikut langkah-langkah urutan yang betul Mengamalkan aspek keselamatan semasa melakukan kerja 35.doc Sulit . Kerangka Konsep Tajuk 7 GARIS LEHER – KOLAR LURUS Definisi kolar Kegunaan kolar lurus Ciri-ciri kolar lurus Perkara yang dipertimbangkan semasa menjahit kolar lurus Langkahlangkah menjahit kolar lurus modul 3106. Hasil Pembelajaran Diakhir tajuk ini. kolar.Garis leher TAJUK 7 sinopsis Garis leher ialah sebahagian daripada pakaian yang dikemaskan dengan menggunakan lapik. 33. lapik berbentuk dan sulaman. 34. Tajuk ini akan menjelaskan salah satu dari pengemasan yang dibuat pada garis leher iaitu kolar lurus. ropol.

Kolar terletak rata dan kemas di garis leher .Ini mengurangkan ketebalan kolar dan membuatnya rata.Untuk menyudahkan garis leher pada pakaian.Jahit jelujur halus pada tepi kolar dan jelujur tegak pada tengah kolar disebelah luar supaya kedua – dua lapis kolar itu sama rata. dicantumkan dan kemudian dilekatkan pada garis leher.Memberikan kepanasan kepada pakaian Ciri-ciri Kolar Lurus . Kolar ialah dua kepingan kain yang dibentuk. . .Bahagian kanan dan kiri kolar hendaklah seimbang . Kolar ini berbentuk lurus dan tegak pada bahagian belakang garis leher.Permukaan kolar rata . .Sebagai perhiasan supaya pakaian kelihatan lebih menarik .1 Definisi kolar lurus. .4 Rajah 7. 7.3 7.7.doc Sulit . .Gunakan lapik dalam jika perlu. .Jahit tepi garis leher dengan jahit mesin atau sebaris jelujur halus supaya garis leher itu tidak memberi.2 Kegunaan Kolar .Cantuman kelim kolar tidak beralur Perkara yang dipertimbangkan semasa menjahit kolar lurus . 7.Kedua-dua hujung kolar sama lebar . .Potong kolar diatas dua lapis fabrik mengikut ira fabrik kain yang betul.Memberi gaya atau stail pada pakaian . . . Lebar kolar pada bahagian belakang adalah kira-kira setengah atau kurang daripada setengah lebar kolar.Tandakan semua garisan pola dan tanda imbangan dengan tepat dan jelas.Jahit kolar dengan betul di atas garis pemadan untuk menjaga bentuk yang baik.Kolar biasanya mempunyai dua lapisan fabrik .Tanda garis tengah belakang kolar adalah sebagai asas perimbangan.1 modul 3106.Gunting kain yang berlebihan dan snip semua bahagian yang melengkung dan penjuru sebelum menterbalikkan kolar ke sebelah luar.

1 Langkah 2 . Rajah 7. jelujur dan jahit mesin hujung kolar dari tepi berlipat hingga ke garis leher.Balikkan kolar ke SL fabrik dan seterika. Rajah 7. Buka jelujur Gunting basi kelim hingga tinggal 6mm dan gunting serong basi kelim di penjuru.doc Sulit . .7.2 modul 3106. Menyediakan Kolar Lurus Langkah 1 Temukan SL kolar dengan memadankan garis pemadan dan garis leher kolar.5 Langkah-langkah menjahit kolar lurus CARA A A.Jelujur tegak di tengah-tengah kolar.Jelujur di sekeliling tepi kolar . Semat.

4 modul 3106. Jelujur dan jahit mesin pada garis leher dari garis lipatan ke garis tengah hadapan. menyediakan Badan Pakaian Langkah 1 Lipat tepi lapik badan ke sebelah dalam fabrik. Rajah 7. Snip dari sudut basi leher hingga ke garis leher dan gunting basi leher di sudut hingga tinggal 6mm. Buka jelujur. Jelujur dan mesin atau jahit tepi.B. Rajah 7.3 Langkah 2 Lipat lapik badan pada garis lipatan ke sebelah luar pakaian.doc Sulit .

doc Sulit . Rajah 7.Langkah 3 Balikkan lapik badan ke sebelah dalam pakaian.5 Padankan garis leher lapik badan ke garis leher badan hadapan. Sembat hujung lapik ke kelim bahu pakaian. Rajah 7.6 modul 3106.

doc Sulit . Semat.3cm jarak.C MENJAHIT KOLAR KE PAKAIAN Langkah 1 . Buka jelujur.Temukan sebelah luar kolar atas pada sebelah dalam pakaian dengan memadankan hujung kolar ke garis tengah hadapan pakaian. Rajah 7. Rajah 7.7 Langkah 2 ik kolar keluar dari pakaian dan seterika. CARA 2 modul 3106. Gunting basi penjahit hingga tinggal 6mm. Gunting basi penjahit hingga tinggal 6mm. Letakkan tepi yang berlipat ini di atas jahit mesin dan jelujur Sembat dengan mengambil tiap-tiap mata jahit mesin. garis tengah belakang kolar ke garis tengah belakang pakaian dan garis leher kolar ke garis leher pakaian. Snip basi penjahit 6mm – 1.8 Lipat tepi kolar bawah mengikut garis leher ke sebelah luar fabrik. jelujur dan jahit mesin pada garis leher.

Rajah 7. garis tengah belakang kolar ke garis tengah belakang pakaian dan garis leher kolar ke garis leher pakaian. Menjahit Kolar ke Pakaian Langkah 1 . modul 3106. Menyediakan Kolar Langkah 1 Seperti langkah 1 menyediakan kolar cara 1 tetapi apabila menjahit hujung kolar.A.9 B. Rajah 7. jahit hingga tepi basi leher. C. Menyediakan Badan Pakaian Seperti Langkah 1 menyediakan badan pakaian cara 1.Letakkan kolar bawah ke sebelah luar pakaian dengan memadankan hujung kolar ke garis tengah hadapan pakaian.8 Langkah 2 Seperti langkah 2 menyediakan kolar cara 1.doc Sulit .

Balikkan lapik badan ke sebelah luar pakaian mengikut garis lipatan. Snip basi penjahit 6mm – 1.10 Langkah 3 . Rajah 7. Buka jelujur.10 bahu.Balikkan lapik badan ke sebelah dalam pakaian dan tarik kolar keluar dari pakaian dan seterika.Tepi kolar atas yang bebas dilipat mengikut garis leher ke sebelah dalam fabrik. Gunting basi penjahit hingga tinggal 6mm. . Gunting basi penjahit hingga tinggal 6mm. Jelujur garis leher lapik badan ke garis leher pakaian. Jahit mesin di atas garis leher.3mm jarak. modul 3106. Langkah 2 Jelujur kedua-dua lapis kolar dari garis tengah hadapan hingga ke kelim Snip kolar atas yang terletak di kelim bahu hingga ke garis leher Jelujur hanya kolar bawah ke bahagian belakang pakaian.Rajah 7.doc Sulit .

Reka dan lakarkan dua stail pakaian yang berkolar lurus 2. Berpandukan gambarajah lukiskan cara-cara melekatkan kolar lurus di garis leher mengikut urutan yang betul 4. Gunting basi kelim hingga tinggal 6mm. modul 3106. Jelujur.Cantumkan sebelah luar hujung lapik badan ke sebelah luar hujung lapik leher belakang dengan kelim belah kangkung.Sembat hujung lapik badan ke kelim bahu.doc Sulit .Lipat tepi lapik badan dan lapik leher belakang ke sebelah dalam fabrik. Latihan 1.Jelujur dan jahit tepi.Sembat dengan mengambil tiap-tiap mata jahit mesin.Buat yang sama dengan sebelah yang kedua. LAPIK BERBENTUK PADA A. Rajah 7. B.Letakkan tepi yang berlipat ini ke atas garis leher badan belakang dan di atas jahitan mesin. Menyediakan badan pakaian .11 MENJAHIT KOLAR DENGAN MENGGUNAKAN BAHAGIAN LEHER BELAKANG. . Mengapakah perlu dijelujur tegak sebelum mencantumkan kolar di garis leher. Huraikan ciri-ciri kolar lurus 3. . . . Seperti menyediakan kolar CARA 2. .. Menyediakan Kolar.

AZMAWATI BINTI ABDUL AZIZ. 13. DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA. BETTY LIM . PENGAJIAN PAKAIAN TINGKATAN. WONG SIEW FOONF. FOZIAH BUANG(1999). 2. 7. ZAHARAH BINTI ESA(2003).ZAINAL DAN G. NG SAU YAN DAN YONG FONG CHOON. PANDUAN DINAMIK PILIHAN EKONOMI RUMAHTANGGA(1990) DELTA PETALING JAYA MALAYSIA. G. EKONOMI RUMAHTANGGA TINGKATAN 4. (2002). COMPLETE GUIDE TO NEEDLEWORK. MELITA M NEAL(1961) NEEDLEWORK FOR SCHOOL. ROBA’AYAH HJ RUMAHTANGGA ABD. ZAITUN ZAKIAN BINTI MOHD.GAYLAVISALLI (1979).N.HOEHLEN. ASRA SHAMSUDIN. FATIMAH JAILANI. LINDA HETZER. EDUSYSTEM SDN.LOW. BLUE-T COMMUNICATION SDN. WAHAB. modul 3106.BHD.ARULANANTHAN DAN NORAZIAH BTE MOHD RUMAHTANGGA PRAKTIK PRESTON TIMES SDN. PENGURUSAN PAKAIAN TINGKATAN 4: BAHAN SUMBER PENGAJARAN KUALA LUMPUR: EDU SYSTEM BHD 3.HG. READER’ S DIGEST. 14. NOOR HABABIAH HASSAN BT OTHMAN. TAN. BHD.SAINS SAINS PANDUAN 12. SARIMAH BINTI ABD. KUALA 11. SUSAN C. FAUDZIAH BINTI MD DIN DAN ZAHRAH BINTI ESA. EKONOMI RUMAHTANGGA FOKUS JINGGA SPM . GLASGOW 10. S. (1978).(1988) SAINS RUMANTANGGA. KUALA LUMPUR. SELANGOR.(2006) KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH MEMBUAT PAKAIAN TINGKATAN 4 DAN 5. PELANGI KUALA LUMPUR. MARIAM ABU BAKAR (2004) PANDUAN MEMBUAT PAKAIAn. BHD 8.NG. SUSAN MANIKAM.S. ZETI ENTERPRISE BATU PAHAT JOHOR. NORZAINI BINTI ABDUL GHANI DAN NAWAWI BIN MOHD JAN. NOH (1975).doc Sulit . NOOR DAN LAMAH BINTI ABDUL GHANI (2002).UNITED STSTES AMERICA 6. HOE. PANDUAN LENGKAP LANGKAH DEMI LANGKAH TEKNIK MENJAHIT .VICKNESWARY A/P SITHAMPARAPPILA(2002). COMPLETE GUIDE TO NEEDLEWORK – READER’S Digest 1979 4. ZAITUN ZAKIAH BINTI MOHD NOOR.SAMSIAH.BIBLIOGRAFI 1. CHEAH W. RAZAK. DELTA PETALING JAYA KUALA LUMPUR. PUAN R. THERESE L. KUALA LUMPUR: 9. A. 5. BLACKIE & SON LIMITED.

KELAYAKAN Kelulusan: Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan KH UTM Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional UTM Sijil Perguran Khas (Sains Rumah Tangga).Sc (Pendidikan Teknik & Vokasional). (Sains Pertanian). Guru Sains Pertanian. Jalan Behor Pulai. Institut Pendidikan Guru. MPTI Pengalaman: Pensyarah IPGM Kampus Perlis. Unit Dasar BPG KPM Pesyarah IPGM Kampus Perlis. (Sains Pertanian). Kampus Tun Hussein Onn KM 7. Institut Perguruan Malaysia Kampus Perli. UPM Sijil Perguruan (Sains Pertanian).75 Jalan Kluang. 01000 Kangar Kelulusan: Bac. Ketua Panitia Sains Pertanian Guru Sains Pertanian ISMAIL BIN BAHARUDDIN Pensyarah. MPTI Sijil Perguruan (Sains Rumah Tangga). Ketua Pasukan Pemeriksa Kertas Sains Pertanian SPM Ketua Pentaksir Negeri Kerja Kursus Sains Pertanian SPM Jurulatih Utama Sains Pertanian modul 3106. Institut Perguruan Malaysia. Pend. MPPM Pengalaman: Pensyarah IPG Kampus Tun Hussein Onn Ketua Panitia Sains Rumah Tangga Guru Sains Rumah Tangga PANEL PEMURNIAN MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL) NAMA ABD AZIZ BIN OSMAN Pensyarah. MPTI Sijil Perguruan (Sains Pertanian). 83009 Batu Pahat Johor.doc Sulit . Pend. UPM Bac. MPTI Pengalaman: Pensyarah IPGM Kampus Teknik Penolong Pengarah. UPM Sijil Perguran Khas (Sains Pertanian). Kampus Pendidikan Teknik Jalan Yaakop Latip.PANEL PENULISAN PANDUAN PEMBELAJARAN PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (REKA BENTUK PAKAIAN) NAMA FUZIAH BINTI ISHAK Pensyarah. 56000 Kuala Lumpur KELAYAKAN Kelulusan: M.

doc Sulit .modul 3106.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful