PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR

)
MOD KURSUS DALAM CUTI

IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN IPGM

MODUL REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

RBT 3106 REKA BENTUK PAKAIAN

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU SEKTOR PEMBANGUNAN PROFESIONALISME KEGURUAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Berkuat kuasa pada Jun 2009

MODUL INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN. MODUL INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT.

Cetakan Jun 2009 Bahagian Pendidikan Guru Sektor Pembangunan Profesionalisme Keguruan Kementerian Pelajaran Malaysia

modul 3106.doc

Sulit

modul 3106.doc

Sulit

bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara. dan berdisiplin. dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. bertanggungjawab.doc Sulit . ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. progresif. modul 3106. masyarakat. Cetakan Pertama 2009 Kementerian Pelajaran Malaysia Hak cipta terpelihara. berpandangan progresif dan saintifik. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial.Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. menjamin perkembangan individu. berketrampilan. fotokopi. sama ada secara elektronik. dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu. rohani. berakhlak mulia. rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia. dan negara Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia. emosi. demokratik. tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel. mekanik.

Kandungan Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Kata Alu-aluan Panduan Pembelajaran Pengenalan Agihan Tajuk Muka surat i i ii iii v vii 1 1 1 1 2 2 2 2 3 .7 Belah Berkun Aktiviti Bibliogrfi Tajuk 3 Kancing 34 34 34 34 35 35 35 36 36 .32 32 33 Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsep 2.4 3.2 3.4 Peraturan am menjahit kelim 1.1 3.1 Definisi Belah 2.6 Belah Berzip 2.5 Jenis-jenis kelim Aktiviti Bibliografi Tajuk 2 Belah 18 19 19 19 20 20 20 20 21 26 30 .41 41 Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsep 3.3 3.3 Fungsi Belah 2.2 Kegunaan Kelim 1.5 Tujuan menjahit kancing Jenis-jenis kancing Cara-cara memimih Kancing Perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan apabila menjahit kancing Butang Aktiviti Bibliografi 42 modul 3106.doc Sulit .15 16 17 Tajuk 1 Kelim Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsep 1 Definisi kelim 1.3 Pemilihan Kelim 1.4 Pemilihan belah 2.5 Belah Kelepet Sama lebar 2.2 Jenis-jenis Belah 2.

doc Sulit .3 Jenis-jenis Penghilangan gelembung 4.1 Definisi Penyudah tepi 6.5 Langkah-langkah menjahit kolar lurus Aktiviti Bibliografi 81 81 81 81 82 82 82 82 83.4 Perkara-perkara yang dipertimbangkan semasa menjahit kolar lurus 7.2 Perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan semasa menjahit penyudah tepi 6.1 Definisi Lengan 5.3 Jenis-jenis penyudah tepi Aktiviti Bibliografi Tajuk 7 Garis Leher Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsep 7.1 Definisi Penghilangan Gelembung 4.2 Tujuan menghilangkan gelembung 4.1 Definisi Kolar Lurus 7.Tajuk 4 Penghilangan Gelambung 43 43 44 44 44 45 45 45-56 56 57 Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsep 4.3 Langkah-langkah menjahit lengan padanan rata 5.4 Cara-cara mengemaskan lubang lengan Aktiviti Bibliografi 58 59 59 60 60 60 63-64 64 65 Tajuk 6 Penyudah Tepi 66 66 66 66 68 68 68-77 78-79 80 Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsep 6.4 Jenis-jenis penghilangan gelembung Aktiviti Bibliografi Tajuk 5 Lengan Padanan Rata 58 Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsep 5.2 Kegunaan Kolar 7.2 Fungsi Lengan 5.3 Ciri-ciri Kolar lurus 7.89 90 91 modul 3106.

dan masa anda. Walau bagaimanapun. modul 3106. Modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan lima belas jam interaksi bersemuka dalam bilik kuliah.doc Sulit . Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau menyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial. anda boleh berbincang dengan pensyarah. sumber-sumber pembelajaran. Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti. Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. Tiada kuliah atau tutorial diadakan untuk tajuk-tajuk dalam modul ini. Lampiran A menerangkan kepada anda makna-makna ikon tersebut. Modul ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan. Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah.PANDUAN PELAJAR Modul ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini.

3. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran pembelajaran anda. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan. Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. Cari kawan yang boleh membantu pembelajaran anda. 5. 7.doc Sulit . 6. Teliti maklumat yang diterima. Semak dan ulangkaji pembacaan anda. 4. modul 3106. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. 2. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahanbahan yang bermakna. 1. Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda.Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. Ambil masa untuk memahami pembacaan anda.

Kelim. Belah. Kancing.doc Sulit . Rangka Isi Pelajaran: Modul ini terbahagi kepada Tujuh. Ia meliputi tajuk-tajuk. Lengan padanan rata. Penghilangan Gelembung. Penyudah tepi dan Garis leher. Tajuk 1: Tajuk 2: Tajuk 3: Tajuk 4: Tajuk 5: Tajuk 6 : Tajuk 7 : Kelim Belah Kancing Penghilangan Gelembung Lengan Padanan Rata Penyudah Tepi Garis leher. modul 3106.RBT 3106 REKA BENTUK PAKAIAN Pengenalan : Modul ini memberi penekanan kepada tajuk-tajuk dalam Kursus RBT 3106 Reka bentuk pakaian.

cara meyudahkan hujung lengan. lisu terbalik. tujuan dan jenis-jenis penghilangan gelembung seperti kedut lepas. mengenalpasti pemilihan penyudah tepi. lisu bertentang dan lisu pemadan. jenis. lisu beriring. kegunaan kelim.Tajuk 1: Menjelaskan definisi kelim.jenis-jenis kancing. Tajuk 5: Membincangkan tentang lengan padanan rata. . pemilihan kelim. bagaimana menyediakan lengan. modul 3106. jenis-jenis kelim dan peraturan menjahit setiap jenis kelim. cara menyesuaikan jenis penyudah tepi dan cara menjahit.jenis belah dan cara menjahit belah. Tajuk 2:. Membincangkan tujuan membuat belah pada pakaian mengenai fungsi belah. faktor pemilihan belah.doc Sulit .perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan semasa menjahit kancing. dan cara-cara menjahit butang lubang dua atau empat dan cangkuk dan mata/palang Tajuk 4: Menjelaskan definisi penghilangan gelembung. cara-cara memilih kancing. Tajuk 6 : Menjelaskan tentang definisi penyudah tepi. Tajuk 7 : Menjelaskan salah satu dari pengemasan yang dibuat pada garis leher iaitu kolar lurus. mencantum lengan pada hujung baju dan cara –cara mengemaskan kelim di lubang lengan. peraturan am menjahit kelim. jenis-jenis penyudah tepi. Tajuk 3: Menjelaskan tujuan kancing dijahit pada pakaian.

Membuat pakaian (Teori) 2. Membuat pakaian (Amali) 1. Membuat pakaian (Amali) 1.AGIHAN TAJUK Panduan kepada pengguna Kadungan modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan lima belas jam interaksi bersemuka. Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaram melalui modul. Seni reka pakaian dan mereka cipta stail pakaian (Teori) 1.doc Sulit . Seni reka pakaian dan mereka cipta stail pakaian (Teori) 1. Proses jahitan 2. Penyediaan sample proses jahitan (Amali) 1. Kajian Fabrik (Teori) 1. (Agihan Tajuk Interaksi Bersemuka dan Modul Mengikut Kursus Proforma) Minggu/ Tarikh M1 M2 Topik/Tajuk 1. Proses jahitan (Teori) 1. Pengajaran mikro 1. Seni reka pakaian 2. Penerapan unsur pedagogi 2. Pengenalan 2. Proses jahitan 2. Penyediaan sample proses jahitan (Amali) 1. Penyediaan sample proses jahitan (Amali) 1. Mereka cipta stail pakaian 2. Proses jahitan 2. Rekod Kerja 2. Membuat pakaian (Amali) 1. Membuat pakaian (Teori) 2. Pengajaran mikro 1. Pengajaran mikro JUMLAH Jam Interaksi (Seminggu) 4 4 Catatan M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M 10 M 11 M 12 M 13 M 14 M 15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 jam modul 3106. Proses jahitan 2. Penerapan unsur pedagogi 2. Kajian fabrik (Amali) 2. Membuat pakaian (Amali) 1. Membuat pakaian (Amali) 1.

Mereka cipta stail pakaian 2. Membuat pakaian (Amali) 1.AGIHAN TAJUK Panduan kepada pengguna Kadungan modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan lima belas jam interaksi bersemuka. Proses jahitan (Teori). Seni reka pakaian dan mereka cipta stail pakaian (Teori) 1. Seni reka pakaian (Teori) 2. Penyudah Tepi dan kancing. Proses jahitan Lengan dan Garis Leher(kolar lurus) 2. Membuat pakaian (Teori) 2.Penyediaan sample proses jahitan (Amali). Seni reka pakaian dan mereka cipta stail pakaian (Teori) 2. 1. Pengenalan 2. Membuat pakaian (Amali) Rujuk Modul 1. Rekod Kerja 1. Penerapan unsur pedagogi 2. Menjahit Kelim. Kajian fabrik (Amali) 2. Rekod Kerja 2. Membuat pakaian (Amali) 1. Proses jahitan 2. Kajian Fabrik (Teori) 1.Penyediaan sample Penghilangan Gelembung (Amali) 1. Pengajaran mikro 1. Pengajaran mikro Rujuk Modul 1. Penerapan unsur pedagogi 2.Proses jahitan Penghilangan Gelembung(Teori) 2. (Agihan Tajuk Interaksi Bersemuka dan Modul Mengikut Kursus Proforma) Minggu/ Tarikh M1 M2 Topik/Tajuk 1.Penyediaan sample jahitan Lengan dan Garis (kolar lurus) Amali) 1. Pengajaran mikro JUMLAH Modul Teori dan Amali 4 4 Jumlah 4 4 M3 M4 M5 4 2 2 2 2 4 4 4 M6 2 2 4 M7 2 2 4 M8 M9 M 10 M 11 M 12 M 13 M 14 M 15 1 1 1 2 1 1 3 3 3 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 15 jam 45 jam 60 jam modul 3106. Merekacipta stail pakaian 2. Belah. Membuat pakaian (Teori) 2.Penyudah Tepi dan Kancing 1.doc Sulit . Membuat pakaian (Amali) Rujuk Modul 1. Belah. Kelim. Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaram melalui modul.

T. Garisan ini hendaklah diletakkan pada lipatan kain supaya mendapat sekeping pakaian yang besar tanpa sambungannya pada G.H Sentimeter Millimeter Sebelah Luar Sebelah Dalam Garisan Pemadan Garisan Tengah Hadapan.H G. pada belakang skirt atau baju) Lipatan Tengah Hadapan (satu garisan yang menentukan kedudukan pertengahan pada sehelai pakaian iaitu pada bahagian hadapan baju atau skirt.B Simbol-simbol pada dasar pola Tanda Pola Ira lurus Nama Garisan Pemadan Tanda Imbangan atau notch Tanda lipatan Lisu Pemadan modul 3106.T.H) Garisan Lipatan Lipatan Tengah Belakang G.doc Sulit .B L.T.T. (satu garisan di pertengahan pada sehelai pakaian iaitu pada hadapan skirt atau baju) Garisan Tengah Belakang (satu garisan ini menentukan kedudukan pertengahan pada sehelai pakaian.T.Huruf-huruf Ringkas Pada Pola cm mm S.L L.L S.D G.P G.

Menyatakan maksud ’Kelim’ Mengenalpasti pemilihan kelim. jenis-jenis kelim dan peraturan menjahit setiap jenis kelim. pemilihan kelim.Kelim betawi . peraturan am menjahit kelim. Mengenalpasti jenis-jenis kelim.TAJUK 1 KELIM SINOPSIS Menjelaskan definisi kelim. kegunaan kelim. Hasil Pembelajaran Diakhir tajuk ini. 3. 6. Menyenaraikan peraturan am menjahit kelim.Kelim lipat tindih Cara-cara menjahit kelim modul 3106. Menyenaraikan kebaikan dan keburukan setiap kelim.Kelim papan tangan . 5. Mengenalpasti cara-cara menjahit setiap jenis kelim Kerangka Konsep Tajuk 1 Definisi Kelim Kegunaan Kelim Pemilihan Kelim Peraturan Am untuk menjahit Kelim Jenis-jenis Kelim .doc Sulit . 2. 4. pelajar dapat: 1.Kelim belah kangkung .Kelim papan mesin .

1.1

Definisi Kelim Kelim ialah cara menyambungkan/mencantumkan dua atau lebih kepingan fabrik. Ia juga digunakan untuk memberi bentuk dan stail pada pakaian.

1.2

Kegunaan Kelim 1.2 1 1.2.2 1.2.3 1.2 4 Untuk menyambungkan dua atau lebih kepingan fabrik. Untuk mengukuh dan mengemaskan tepi fabrik Untuk memberi bentuk pada pakaian supaya lebih padan Untuk perhiasan.

1.3

Pemilihan Kelim Pemilihan Kelim yang dibuat bergantung kepada: 1.3.1 Jenis fabrik - Kelim yang hendak dijahit mestilah sesuai dengan jenis fabrik. Contohnya fabrik yang mudah berbulu, nipis dan halus sesuai dijahit dengan Kelim Betawi. 1.3.2 Jenis pakaian - Pakaian yang kerap dipakai dan selalu didobi memerlukan kelim yang lebih kukuh.Contohnya pakaian kanan-kanak. Selain daripada itu kelim papan mesin sesuai untuk jean tetapi tidak seduai untuk gaun fabrik kapas. 1.3.3 Gaya dan kedudukan kelim – Sesuaikan jenis kelim dengan kedudukan kelim pada pakaian. Contohnya Kelim Betawi sesuai dijahit pada rusuk skirt atau blaus yang lurus tetapi tidak sesuai dan sukar untuk dijahit pada kelim yang melengkung.

Kelim yang rata hendaklah dijahit pada pakaian dalam dan kelim yang lebih teguh, hendaklah dijahit pada pakaian yang selalu di dobi.

1.4

Peraturan Am untuk menjahit Kelim.
Pilih kelim yang sesuai untuk pakaian yang hendak dijahit supaya ia

1.4.1
tahan

lasak. 1.4.2 Sebaik-baiknya gunakan hanya satu jenis kelim pada seluruh pakaian yang dijahit. 1.4.3 Basi kelim mestilah sama lebar dan cukup di seluruh pakaian semasa memotong fabrik mengikut jenis pakaian dan jenis fabrik yang digunakannya. 1.4.4 Kelim hendaklah dijahit dengan baik dan tepat pada garis pemadan untuk menjaga bentuk dan rupa yang elok.
modul 3106.doc Sulit

1.4.4 Tegangan jahitan mesin mestilah betul untuk mengelakkan kelim daripada berkedut. 1.4.5 Kelim hendaklah ditekan dengan baik supaya kelihatan kemas di sebelah luar dan dalam pakaian. 1.4.6 Ia mestilah rata supaya mudah didobi dan kukuh supaya tahan lasak 1.4.8 Lebar kelim mestilah sekata disepanjang pakaian 1.4.9 Gunting (snip) semua kelim yang berbentuk melengkung sebelum ia ditekan buka. 1.4.10 Kemaskan kelim selepas dijahit dan susupkan semua benang.

Latihan 1.1 1.1.1. Berikan Definisi Kelim 1.1.2. Senaraikan kegunaan Kelim

1.5 Jenis-jenis Kelim
1.5.1 Kelim belah kangkung 1.5.2 Kelim betawi. Kelim yang dijahit pada sebelah dalam (S.D) dan tidak kelihatan pada sebelah luar (S.L)

1.5.3 Kelim papan mesin. 1.5.4 Kelim papan tangan 1.5.5 Kelim lipat tindih. Kelim yang dijahit pada sebelah Luar (S.L) dan jahitannya boleh dilihat pada sebelah luar (S.L)

Kelim betawi

Kelim belah Kangkung

Jenis-Jenis Kelim

Kelim papan mesin Kelim papan tangan

Kelim lipat tindih

modul 3106.doc

Sulit

1.5.1 Kelim belah kangkung: Kelim ini rata dan tidak tebal. Ia dijahit dengan satu baris jahitan di sebelah dalam (S.D) pakaian/fabrik. Kelim belah kangkung ini mudah dibuat dan ia sesuai untuk semua jenis pakaian dan fabrik. Apabila kelim ini dibuka dan ditekan dengan seterika ia tidak boleh nampak di sebelah luar. Lebar siap kelim ini ialah di antara 2 cm hingga 2.5 cm. Kelim belah kangkung ini boleh dikemaskan dengan beberapa cara seperti Jahit lilit ubi, jahit lilit kemas, jahit insang pari, jahit mesin, jahit zig-zag, menggunakan kedua-dua tepi kain, menggunakan kun dan menggunakan gunting pucuk rebung/zig-zag

1.5.1.1 Proses menjahit Kelim belah kangkung Langkah 1 Temukan fabrik dengan sebelah luar berhadapan Semat dengan peniti dan jelujur Cabut peniti dan jahit mesin di atas garisan pemadan.

Peniti

Rajah 1. 1Proses menjahit Kelim belah kangkung

Langkah 2
Cabut benang jelujur Susup benang jahit mesin yang lebih Kemaskan tepi kelim (contoh jahit mesin/insang pari). Buka kelim dan tekan dengan seterika di sepanjang kelim di sebelah dalam dan luar kelim.

modul 3106.doc

Sulit

5 cm–2.5 cm Rajah 1.3 Proses menjahit Kelim belah kangkung modul 3106.doc Sulit .2 Proses menjahit Kelim belah kangkung Lebar siap kbk Buka Kelim dan tekan dengan seterika 1.Kemaskan tepi kelim Kelim di tekan buka Susup benang jahit mesin Jahit mesin Rajah 1.

1. .1. Sulit 3 modul 3106.Kelim Belah Kangkung yang melengkung hendaklah di gunting supaya kelim rata dan bahagian yang digunting dikemaskan dengan jahit insang pari untuk mengelakkan tepinya berbulu.1.3 Kebaikan dan kelemahan Kelim belah kangkung Bil 1 Sifatnya Kelim yang paling Ia rata mudah dijahit dan mudah di dobi.doc . Kelim belah kangkung tidak tebal oleh itu ia sesuai untuk kain yang tebal Kelim belah kangkung tidak sesuai untuk kain yang jarang kerana kelim boleh dilihat pada sebelah luar pakaian.Tujuan mengemaskan tepi kelim belah kangkung ialah untuk mengelakkan tepi fabrik daripada berbulu.4 Mengemas kelim belah kangkung .5.5 cm Kebaikan Kelemahan Kelim mestilah ditekan setiap kali selepas didobi 2 Jahitannya tidak Tidak begitu kukuh kelihatan di sebelah kerana mempunyai luar pakain sebaris jahitan sahaja. Ia terdiri daripada sebaris jahitan pada sebelah dalam pakaian Lebar siap Kelim belah kangkung 2 cm hingga 2.5.2 Proses mengemas Kelim belah kangkung (a) Jahit Insang pari (b) Jahit mesin (c) Menggunting tepinya dengan bentuk pucuk rebung (d) Menggunakan pita serung/kun Rajah 1.1.

2 1.5 Proses menjahit kelim betawi Langkah 2 Jahit mesin sejauh 6 mm daripada garisan pemadan Gunting basi kelim sehingga lebarnya 3 mm Jahitan mesin kira-kira 4 mm dari garisan pemadan pada basi jahitan. Semat dan jelujur 6 mm atas garis pemadan.5.5.doc Sulit . Gunting basi jahitan hingga tinggal 3 mm dari jahitan mesin. Lebarnya kelim betawi yang telah siap ialah 6 mm atau kurang daripada 6 mm bagi fabrik yang nipis dan halus.D fabrik itu bersama-sama dengan garis pemadannya supaya sepadan.2 Kelim betawi. Namakan lima jenis pengemasan yang dibuat pada kelim belah kelim belah kangkung 2. Berikan dua kebaikan dan dua kelemahan kelim belah kangkung 1. Cabut peniti Jelujur Garisan pemadan peniti 6 mm Rajah 1. modul 3106. Kelim betawi ini teguh dan dikemaskan sendiri kerana tepi-tepi kelepet yang tidak berjahit itu adalah terkandung di dalamnya. Kelim betawi ialah kelim yang tidak nampak nyata dan ia juga dikenali sebagai kelim dalam kelim.2.1 Proses menjahit kelim betawi Langkah 1 Temukan S.Latihan 1. Kelim ini terdiri daripada dua baris mata jahitan. Kelim betawi ini bergelembung. Ia sesuai bagi kebanyakan kain terutama kain yang berbulu. 1.

Cabut peniti dan jahit mesin di garisan pemadan.D. 6mm/kurang Garisan Pemadan Jahit mesin S.L fabrik.8 Proses menjahit kelim betawi modul 3106. Susup benang jahitan mesin SD Tekan kelim ke bahagian belakang Bahagian belakang S. Temukan S.7 Kelim betawi Langkah 4 Susup benang jahitan mesin Tekan kelim ke bahagian belakang pakaian.L Bahagian hadapan benang Jahit mesin Rajah 1. fabrik Proses menjahit Rajah 1.doc Sulit .6 Proses menjahit kelim betawi Langkah 3 Terbalikkan kelim ke SD. semat dan jelujur.Jahit mesin Gunting basi kelim 3 mm 6 mm Rajah 1.

1 Proses menjahit Kelim papan mesin Langkah 1 . blaus. . 1. akan terdapat dua barisan jahitan mesin di sebelah luar.Cabut benang jelujur dan susup benang jahit mesin yang lebih. Mudah didobi Kelim ini agak tebal dan dan tahan lasak tidak sesuai bagi fabrik yang tebal Ia terkemas dengan Kelim terdiri daripada sendiri beberapa lipatan dan oleh itu mangambil masa yang lama untuk mengeringkannya 2 3 Sesuai bagi Jahitannya tidak Sukar untuk diubah kebanyakan fabrik kelihatan pada atau dipinda kerana terutamanya bagi sebelah luar pakaian.5.D kedua-dua bahagian sebelah dalam fabrik semat dan jelujur . seluar pendek dan pijama.1.5. Kelim papan mesin mudah didobi dan sesuai dijahit pada skirt.3 Kelim papan Mesin Kelim papan mesin ialah kelim yang dijahit dua kali.Cabut peniti dan jahit mesin mesin di garis pemadan. jeans. kemeja.2 Kebaikan dan kelemahan kelim betawi Bil 1 Sifatnya Terdiri daripada dua baris mata jahitan dan dikenali kelim dalam kelim Lebar siap kelim betawi 6 mm atau kurang bagi fabrik yang halus Kebaikan Kelemahan Teguh. modul 3106.3.2. basi kelim sangat kecil fabrik yang berbulu Kesilapan yang mungkin berlaku semasa menjahit kelim betawi . tetapi kalau dibuat di sebelah dalam fabrik. akan terdapat satu barisan jahitan mesin sahaja di sebelah luar. Ia kukuh kerana dijahit dengan dua garisan jahit mesin.Temukan S.5.doc Sulit .Tepi kelim berbulu atau benang fabrik kelihatan pada sebelah luar Tepi kelim beralur pada sebelah dalam Fabrik tertarik atau berkedut pada bahagian belakang kelim 1. Kelim papan mesin boleh disudahkan atau dikemaskan di kedua-dua belah iaitu sebelah dalam atau sebelah luar Jika ia dibuat di sebelah luar fabrik. seluar.

9 Proses menjahit Kelim papan mesin Langkah 2 Buka dan tekan kelim supaya rata.2 cm gunting 10 – 12 mm 5. Gunting basi kelim bahagian belakang hingga tinggal kira-kira 5mm – 6 mm. Gunting basi kelim bahagian hadapan hingga tinggal kira-kira 10 mm– 2 mm/1.Lipatkan basi kelim bahagian hadapan membalut basi kelim bahagian belakang. 10 Proses menjahit Kelim papan mesin Langkah 3 .peniti Jelujur SL SD Rajah 1.doc Sulit . modul 3106.6 mm Bahagian belakang Bahagian hadapan SL Rajah 1.

Benang jahit mesin lebar lipatan 6mm/ kurang bergantung kepada jenis fabrik Bahagian belakang Lipat basi kelim SL hadapan membalut basi kelim belakang kurang bergantung kepada jenis fabrik Rajah 1. .L.3.2 Bil 1 Kebaikan dan kelemahan kelim papan mesin Sifatnya Mempunyai dua baris jahitan Kebaikan Kelemahan Kukuh dan tahan lasak Ia agak tebal dan kerana dibuat dengan lambat kering dua baris jahitan Rata.Jika dijahit di S.mudah didobi dan kemas kerana semua tepi fabrik terkemas di dalam Tidak sesuai bagi fabrik yang jarang kerana basi kelim boleh dilihat di sebelah luar fabrik. Ia digunakan untuk kain yang nipis dan lembut seperti kain sutera. tepi fabrik terkemas di basi kelim sangat dalam sempit 1. Biasanya kelim papan tangan ini digunakan pada pakaian bayi dan baju kurung johor. 3 Lebar kelim yang telah siap ialah Kemas kerana semua Susah diubah sebab 6 mm.- Semat dan jelujur jika perlu. 2 Boleh dijahit pada sebelah luar dan sebelah dalam pakaian.4 Kelim papan tangan Kelim papan tangan lebih halus buatannya daripada kelim papan mesin.L.doc Sulit .L fabrik akan terdapat dua baris jahitan di S. modul 3106.5. Jahit mesin ditepi lipatan kelim supaya selari dengan baris jahitan mesin yang pertama. Jika dibuat di SD fabrik akan terdapat satu baris jahitan di S. 11 Proses menjahit Kelim papan mesin 1.5.

cabut jahitan jelujur kasar. Lebar kelim biasanya berukuran kurang dari 3mm 1.Gunting basi kelim pada bahagian belakang sehingga 6 mm ( ¼”) dan bahagian hadapan sehingga 1.4. jelujur kasar dan jahit mesin di atas garisan pemadan.2cm.doc Sulit . .Cabut jelujur kasar dan tekan kelim yang telah siap dengan kemas.4.Lipat.Jahit sembat tepi yang berlipat ke bahagian belakang pakaian. Ia terkemas sendiri rata dan kemas tetapi tidak sekukuh kelim papan mesin Mengambil masa yang lama untuk menjahit dan jahitan sembat kelihatan disebalah luar pakaian.2 Kebaikan dan kelemahan kelim papan tangan Bil 1 Sifatnya Kebaikan Sama seperti kelim papan Rata kemas mesin tetapi ia dijahit pada mudah didobi sebelah dalam fabrik dengan jahitan tangan Kelemahan dan Kelim ini tidak sesuai untuk kain yang tebal 2 Kelim papan tangan sempit.Tekan kelim ke arah belakang baju . semat dan jelujur basi kelim hadapan ke atas bahagian belakang.1. 11 Proses menjahit Kelim papan tangan Kelim papan tangan biasanya dijahit pada baju kurung johor Kelim yang dibuat pada baju tersebut lebih kecil dari kelim papan tangan biasa. modul 3106. .5. Jahit Sembat Rajah 1.1 Proses menjahit kelim papan tangan Langkah-langkah menjahit Kelim papan tangan . semat. .5.Temukan kedua-dua sebelah luar fabrik berhadapan. .

D Rajah 1.12 Proses menjahit Kelim lipat tindih modul 3106.1. Tandakan Garisan tengah hadapan(GTH) dengan jahitan jelujur pada bahagian atas pakaian atau bahu mendatang.5. 3.5. - Bahu mendatang Garisan Tengah Hadapan (GTH) S.5 Kelim lipat tindih Kelim lipat tindih atau kelim tampal ialah kelim yang biasa digunakan untuk menjahit bahagian dalam dan luar pakaian. Selalunya kelim lipat tindih digunakan untuk melekat atau mencantumkan bahagian atau kepingan-kepingan baju dan skirt. Kelim lipat tindih ini sesuai untuk baju kanak-kanak.doc Sulit . blaus dan baju ibu mengandung. skirt mendatang. Jahit jelujur di garisan pemadan.1 Proses menjahit Kelim lipat tindih Langkah 1 Sediakan bahagian atas pakaian. bahu mendatang. pijama. Ia digunakan untuk stail dan perhiasan pada pakaian. Kelim ini dijahit di sebelah luar pakaian dengan sebahagian kelim itu menindih yang lain.5. ben-ben dan ropol-ropol. Kelim ini kukuh kerana ia dijahit melalui tiga lapisan fabrik.

GP ---------------------------------------- kedut ------------------------------------- Sebelah Luar Garisan tengah Rajah 1.Langkah 2 Sediakan bahagian bawah pakaian atau skirt - - Tandakan garisan pemadan Kedutkan 3 mm ke atas garisan pemadan dan 3 mm ke bawah g.L Jelujur dan Jahit mesin Garisan tengah Bahagian Bawah Garisan tengah Sebelah Rajah 1 14 Proses menjahit kelim lipat tindih modul 3106.13 Proses menjahit kelim lipat tindih Langkah 3 Melekatkan bahagian atas pada bahagian bawah pakaian Letak bahu mendatang di atas bahagian bawah Temukan garisan tengan atas dengan garisan tengah bawah Temukan garisan pemadan bahu mendatang dengan garisan pemadan bahagian bawah pakaian Jelujur dan jahit mesin dan cabut benang jelujur.doc Sulit . pemadan. Bahu mendatang S.

tiap mata Sebelah dalam Bahagian Bawah jahitan mesin Rajah 1.Langkah 4 Mengemas Kelim lipat tindih Cara 1 Gunting basi kelim hingga tinggal 6 mm dan kemaskan dengan jahitan insang pari. sebelah dalam Bahu mendatang 6. Sebelah dalam Jahit insang pari 6 mm Bahu mendatang Sebelah dalam Rajah 1. Tanggalkan benang jelujur. 15 Proses menjahit Kelim lipat tindih _____________________________________ Cara 2 Gunting basi kelim dari bahagian bawah pakaian hingga tinggal kurang dari 6 mm Gunting basi kelim bahu mendatang hingga tinggal 1.5 mm – 1. 16 Proses mengemas Kelim lipat tindih modul 3106.mm Jelujur sembat dan pada tiap.doc Sulit . Jelujur dan jahit sembat pada tiap-tiap mata jahitan mesin.9 mm Bahagian rata membalut bahagian yang berkedut atau buat balutan sendiri.

5.1.doc Sulit . 2 Ia juga dikenali sebagai Kelim ini rata kelim tampal mudah didobi dan Tidak sesuai pada fabrik yang jarang kerana basi kelimnya kelihatan di sebelah luar pakaian 3 Jahitannya dibuat pada Sangat sesuai untuk sebelah luar pakaian mencantum bahagian yang melengkung.5.2 Bil 1 KEBAIKAN DAN KELEMAHAN KELIM LIPAT TINDIH Sifatnya Kebaikan Kelemahan Kelim ini tidak sesuai pada fabrik yang tebal kerana terdiri daripada satu bahagian yang bergelembung dan kelim ini dijahit melalui tiga lapisan fabrik Selalunya Kelim lipat Kukuh kerana dijahit tindih ini digunakan untuk menerusi tiga lapisan mencantum satu fabrik bahagian pakaian yang rata pada bahagian pakaian yang bergelembung. cekung atau pada bentuk yang susah dijahit dengan kelimkelim yang lain modul 3106.

.. garis pinggang mendatang 2... 2 Kebaikan 1 2 1 2 Kelemahan modul 3106....... Kemeja sutera B... ia mempunyai dua baris jahitan mesin C.... tiga C empat D lima Kelim lipat tindih boleh digunakan pada bahagian-bahagian pakaian kecuali ........ lubang lengan C.........UJIAN 1 1... basi kelim menghadap ke arah belakang pakaian Kelim betawi mempunyai .... Apakah kegunaan kelim? Apakah peraturan am yang perlu anda ikuti untuk menjahit kelim? Berikan bagaimana kamu menyedia dan menjahit kelim betawi? Bincangkan bagaimana kelim papan mesin dan kelim papan tangan dibuat... 3.lapisan fabrik A... 4. A... A.. 5..... Kelim belah kangkung paling sesuai untuk .. Baju tidur daripada kain nailon Pakaian yang kerap didobi hendaklah mempunyai kelim yang ...... 3.... Ikatan pinggang B... Blaus daripada kain rayon D.. sekata dan tebal C....... garis bahu mandatang D. Ia mudah didobi dan mudah dikeringkan D.. Ia mengemaskan basi kelim sendiri B.. Skirt daripada kain kapas C. 5...... A....... kukuh dan tebal D. kukuh dan tahan lasak Kelim papan mesin kukuh kerana.. Senarai kebaikan dan kelemahan kelim-kelim dibawah.... 4. A.... Ujian 2 1. kemas dan nipis B..:Kelim Kelim belah Kangkung 1 2 Kelim papan Mesin . dua B.... 2..doc Sulit ....

doc Sulit .TAJUK 2 BELAH Belah lapik kain Belah selari Slit Berlapik Belah Slit Berlapik Belah lapik kain selari modul 3106.

8. Mengenalpasti jenis-jenis belah. jenis. Menyatakan definisi dan fungsi belah Mengenalpasti pemilihan belah.jenis belah dan cara menjahit belah. 9. Dalam tajuk belah akan dijelaskan mengenai fungsi belah. 10. ini. Hasil Pembelajaran Diakhir tajuk ini. belah berzip dan belah berkun Memahami dan berkebolehan membuat belah-belah yang terdapat dalam tajuk Kerangka Konsep Tajuk 2 Belah Definisi Belah Jenis-jenis belah menjahit belah Fungsi Belah Pilihan Belah Cara modul 3106. 11.doc Sulit . pelajar dapat: 6.SINOPSIS Belah di buat pada pakaian bertujuan untuk memudahkan seseorang memakai dan menanggalkan pakaian. faktor pemilihan belah. 7. Mengenalpasti cara-cara menjahit setiap jenis belah Membezakan belah kelepet sama lebar.

3 Fungsi Belah 2. pemilihan belahnya adalah terhad.3. di pinggang. Semua jenis belah sesuai pada fabrik sederhana dan tebal.4 Belah berkun 2.2 2. .Panjangnya mestilah sesuai dengan tujuan belah dibuat.3 Belah lapik kain selari 2.4.2.3 2.2 Jenia-jenis Belah 2.3. 2.2.1 Jenis pakaian yang hendak dibuat misalnya kemeja atau seluar 2.2.3 Kedudukan belah     Garis tengah hadapan atau garis tengah belakang blaus dan skirt Garis tengah hadapan atau di rusuk kiri skirt atau slek Bahagian belakang pergelangan lengan atau kelim lengan Hujung seluar.Baju Melayu Cekak Musang. Baju Kurung modul 3106.Belah slit berlapik.5 Belah berplaket 2.Baju Melayu Teluk Belanga.3. 2.4 sebagai fesyen Fesyen pakaian di mampelbagai jenis belah yang digunakan pakaian .2.doc Sulit .4.1 Belah kelepet sama lebar 2.4 menyediakan kemudahan dan keselesaan kepada pemakai dan memudahkan pergerakan dan mengekalkan ciri traditional menjadi perhiasan Pilihan belah bergantung kepada: 2.4. Belah boleh dibuat di garis leher.4. chongsam dan samfoo 2.2 Belah slit berlapik 2.1 pengguna 2.6 Belah berzip 2. di rusuk dan di lengan mengikut fesyen sesuatu pakaian itu. Pada fabrik nipis.2.2.2 Jenis fabrik mempengruhi pemilihan belah pada pakaian.2.1 Definisi Belah Belah ialah satu proses jahitan yang terdapat di pakaian dan artikel untuk memudahkan dipakai atau ditanggalkan.Belah berplaket.

Belah kelepet sama lebar adalah mudah dibuat dan sangat kukuh.5cm hingga 2.5. 2. butang dan gelungan atau pita.doc Sulit .5 cm – 2. Ia digunakan pada blaus. kemeja.L G H T G L 3 cm – 4 cm 1. kot. pijama. 2. sarung kusyen dan sarung bantal. 2. 2.5 Belah Kelepet sama lebar 2.1 Proses menjahit belah kelepet sama lebar Lipat 3 mm dan jahit mesin di sepanjangnya atau jahit tepi modul 3106. pakaian kanak-kanak.3 Ia boleh dibuat sepanjang seluruh belakang atau hadapan pakaian.5 cm ruang butang 3 mm Rajah 2. 2.2 Kain untuk belah diambil daripada pakaian itu sendiri dan dilipatkan ke SD pada garis lipatan..4.1 Langkah-langkah cara menjahit belah kelepet sama lebar CARA 1 Langkah 1 Tandakan GTH dan GL di fabrik Lebar antara GTH dan GL ialah 1.5. Pengancing yang digunakan adalah butang dan rumah butang atau butang katup.Baju Takwa 2.5.Belah hadapan sembunyi kancing.1.5.5 cm Lebar lapik belah ialah 3 cm hingga 4 cm Lebar lipatan pertama 3 mm S .5.5.5.

Jahit dengan jahitan mesin dari lipatan hingga ke GTH.3 Proses menjahit belah kelepet sama lebar Langkah 3. Jelujur.L pakaian dan semat dengan jarum peniti.4 Proses menjahit belah kelepet sama lebar modul 3106.(edging) Atau gunakan tepi fabrik . cabut peniti dan tekan dengan seterika. Snip basi jahitan seperti dalam gambarajah Rajah 2. Langkah 2 Lipat pada bahagian GL ke S.doc Sulit . Rajah 2.

6 Proses menjahit belah kelepet sama lebar modul 3106. Balikkan lapik ke S. Ruang butang di g Leher setelah di balikan ke SL Balikkan lapik ke SD pakaian Rajah 2.5 Proses menjahit belah kelepet sama lebar CARA 2 Langkah 1 .5 cm Ruang butang 3 mm G L 3cm – 4 cm Rajah 2.5 cm .D.(sama seperti Rajah 1 Cara 1) SL G T H 1. pakaian.doc Sulit . Tandakan GTH dan GL pakaian.Langkah 4 -.2.

Langkah 2 .Lipat GL ke SD dan semat dengan jarum peniti .7 Proses menjahit belah kelepet sama lebar CARA 3 Langkah 1 Tandakan garisan tengah hadapan dan garisan lipatan baju Lapik G G Bahagian Hadapan L T Baju H Rajah 2.doc Sulit . Rajah 2.8 Proses menjahit belah kelepet sama lebar Langkah 2 Kemaskan tepi lapik dengan jahitan mesin/jahit tepi/menggunakan tepi kain saja modul 3106.Jahit dengan jahitan mesin pada kiri dan kanan kelepet supaya jarak antara keduanya adalah 3 cm.

mesin di garis leher .Lipat lapik ke SL mengikut garisan lipatan .doc Balikkan lapik ke SD pakaian Tetapkan lapik pada pakaian dengan silang pangkah berkumpul Sulit .10 Proses menjahit belah kelepet sama lebar Langkah 3 modul 3106.Jelujur dan j. lipatan GTH Kelepet belah Rajah 2.Gunting basi lipatan dan snipkan sepanjang lengkung leher GTB Snip G.9 Proses menjahit belah kelepet sama lebar Langkah 3 .Kelim Bahu SD GTH jelujur d j mesin GTH Garisan lipatan Badan Hadapan Rajah 2.

tidak kelihatan di sebelah luar dan tahan lama Zip senang dikancingkan.beg dan lain-lain lagi. 2. 2. 45 cm – 55 cm ( 16 – 20 inci ) untuk belah di tengah hadapan atau . skirt. 2. panjang dan berat fabriknya.11 Proses menjahit belah kelepet sama lebar 2. sampul kusyen.4 Gunakan zip yang cukup panjang untuk belah yang hendak dibuat.Kelim Bahu j.Zip yang dibuat daripada nilon adalah lebih sesuai untuk fabrik-fabrik nipis kerana ia ringan dan tidak tebal.6.6 Belah Berzip Sejenis pengacing belah Belah berzip senang dipasang.Zip yang dibuat daripada logam bergigi kasar dan tidak sesuai untuk kainkain tebal atau kain kelengkapan rumahtangga yang berat.6. terdapat pelbagai warna. 2. 2.2 Perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan semasa memasang zip modul 3106.6. jaket dan dirusuk baju chongsam.5 cm – 20 cm ( 7 – 8 inci ) untuk skirt. 23 cm – 30 cm ( 9 – 12 inci ) untuk belah rusuk.1 Cara-cara memilih zip 2. dan perhentiannya adalah kukuh dan kuat.2 Beli zip yang bermutu dan warnanya padan dengan kain.Selalunya zip digunakan pada blaus. . gaun.3 Periksa zip untuk menentukan bahawa ia boleh dibuka dan ditutup dengan senang. 17.doc Sulit . sembat Silang pangkah berkumpul Rajah 2.belakang gaun. seluar dan artikel rumahtangga seperti sarung bantal.6.6. . sarung kusyen . sepatu.1 Pilih zip yang sesuai untuk pakaian yang hendak dijahit.6. . seluar dan sarung.

2.6. Langkah-langkah memasang zip Langkah 1 Tandakan GTB di S. Jahit mesin hingga ke pangkal belah. -1.6.Kemaskan bahagian bawah pita zip dengan Insang pari . pakaian.2 Mesinkan zip dengan penekan zip dan susupkan hujung benang untuk mengukuhkannya.6. 2.12 Proses menjahit zip .2.6.2 cm daripada garis pemadan untuk belah di leher belakang pakaian.Pada garisan pemadan untuk ikatan pinggang skirt atau seluar.2.4 Pita zip hendaklah dikekalkan pada basi kelim dengan jahit silang pangkah tompok/berkumpul supaya ia tidak tersangkut pada gigi zip.2 5 Kukuhkan pangkal belah berzip dengan jahit ulat-ulat.6.2 cm hingga 2 cm 2.1 Pastikan lebar belah adalah cukup besar. 2. Tekan buka kelim.2. Sediakan pita zip yang sesuai dengan pakaian atau artikel yang hendak dijahit Panjang belah ialah panjang zip + 0.6 cm.D.doc Sulit .3 Bahagian atas zip hendaklah terletak: . 2. Hujung atas belah selalunya akan dijahitkan dengan butang cangkuk dan matanya.2. Pita Zip Perhentian Zip Penarik zip zip Gigi zip Penolak Perhentian pangkal zip Rajah 2. iaitu lebih daripada 1.Rapatkan dengan jahit lilit ubi modul 3106. Sematkan dengan peniti untuk menanda pangkal belah.

. Jahit jelujur . Sematkan pita zip ke bahagian kanan belah di sebelah dalam belah.14 Proses modul 3106.G.13 Proses menjahit zip Langkah 3 - Jelujur di atas lipatan di bahagian kanan zip tanpa menutupi zip itu. 7mm di bawah .Tentukan penahan hujung zip terletak 7mm di bawah garis pemadan sementara penahan pangkal zip terletak di pangkal belah. .Jelujur bahagian kiri zip SL Kiri Rajah menjahit zip 2.Pastikan bahagian ini menutup semua gigi zip.Sematkan pita zip ke bahagian kiri belah.Bahagian kiri tepi lipatan belah hendaklah .3mm tepi lipatan di sebelah kanan.P bertindih 2mm. Rajah 2.doc Sulit .Jahit insang Jahit lilit ubi Langkah 2 Menjahit zip pada belah dengan cara tersembunyi.

Langkah 4 - Rajah 2. mesin s jahit ulat-ulat disusup j. 6 mm hujung g.doc Sulit . Cabut atau tanggalkan jelujur. sil.15 Proses menjahit zip - Tutup zip dan jahit zip menggunakan tapak zip dari bahagian hujung belah kiri hingga ke pangkal belah kemudian melintang ke kanan dan terus ke bahagian atas di sebelah kanan.ang Basi kelim jahit insang pari SL pakaian SD pakaian modul 3106.p benang jelujur pengkah tegak berku pul hujung j. Kukuhkan pangkal belah dengan jahitan ulat-ulat. Tetapkan kedudukan pita zip di kiri kelim di sebelah dalam pakaian.

pakaian kanak-kanak dan pakaian dalam.15 Proses memasang zip yang telah siap 2.5 cm ) - .Lipat ke dua tepi ke tengah dan tekan dengan seterika modul 3106.doc Sulit . pergelangan tangan.7 Belah Berkun tebal.Rajah 2. gaun.lebar pita serung = 2 x lebar siap lapik + 2 basi jahitan .16 Prosesmenjahit belah berkun Langkah 2 Sediakan pita serong pita Rujuk Langkah-langkah menyediakan jalur serong tepat dalam topik 6 atau gunakan serong dagangan yang boleh didapati di kedai-kedai Panjang pita serung = 2 x panjang belah + basi jahitan ( 1 cm – 1. Belah berkun sesuai untuk fabrik nipis dan halus dan fabrik sederhana Biasanya belah ini digunakan pada belahan seperti dileher blaus. Langkah-langkah menjahit belah berkun Langkah 1 Tandakan kedudukan belah pada pakaian/GTH Ukur panjang belah yang dikehendaki Tandakan pangkal belah Gunting mengikut panjang belah GP Panjang belah Ira fabrik SL Rajah 2.

Pangkal belah Jahit mesin SL jalur serung Pakaian SD Rajah 2. Jelujur di sepanjang lipatan Tetapkan jelur serong dengan jahit sembat seperti rajah (b). (jika perlu jahit mesin sekali lagi pada pangkal belah).Langkah 3 Temukan SL pakaian dengan SL jalur serong Temukan tepi belah dengan tepi jalur serong Jelujur dan jahit mesin 6mm dari tepi belah.17 Prosesmenjahit belah berkun Langkah 4 Halakan jalur serung ke atas dari SL pakaian dan tekan Lipat tepi lapik 2 mm dari GP ke SD dengan lipatannya bertemu dengan jahit mesin di sebelah dalam seperti rajah (a).doc Sulit .18 Proses menjahit belah berkun Langkah 5 modul 3106. Jalur serung SD Jalur serung SD Jahit sembat Pakaian SD Rajah (a) Rajah (b) Rajah 2.Cabut benang jelujur.Lalukan jahitan sembat di bawah jahitan mesin.

Apakah tujuan menjahit ulat-ulat di pangkal belah berkun? modul 3106. Terangkan dengan ringkas dan lukiskan gambarajah langkah-langkah membuat belah berzip 3. 4.doc Sulit . SL SD SL pakaian Jahit mesin atau kia Rajah ( c ) Rajah ( d ) Rajah 2.19 Prosesmenjahit belah berkun .lebar belah berkun yang siap dijahit biasanya selebar 5 – 6 mm .Belah berkun biasanya di buat di :jahit ulat-ulat bahagian belakang baju kanak-kanak di leher baju wanita 1. Nyatakan tiga fungsi belah pada pakaian. 2. Berikan empat perkara yang perlu dipertimbangkan semasa menjahit/memasang zip pada pakaian.- Pada sebelah dalam kukuhkan pangkal belah dengan mesin atau kia tirus ke bawah seperti rajah ( c) Tekan dengan cermat Jika perlu Jahit ulat-ulat di SL pakaian seperti rajah (d) untuk mengukukuhkan pangkal belah.

16. sebagai perhiasan.Tajuk 3 kancing sinopsis Menjelaskan tujuan kancing dijahit pada pakaian.perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan semasa menjahit kancing. 15.doc Sulit . mengenalpasti cara-cara menjahit Butang lubang butang dua atau empat. dan cara-cara menjahit butang lubang dua atau empat dan cangkuk dan mata/palang Hasil Pembelajaran Diakhir tajuk ini.1 Tujuan menjahit kancing Kancing dijahit pada pakaian ialah untuk:mengancingkan belah. - modul 3106. 13.jenis-jenis kancing. butang katup dan cangkuk dan palang mata. Menyatakan tujuan kancing dibuat pada pakaian atau artikel Menbezakan jenis-jenis kancing Mengetahui cara-cara memilih kancing Mengetahui perkara-perka yang perlu dipertimbangkan semasa menjahit kancing.Cangkuk dan palang/mata 3. cara-cara memilih kancing. Kerangka Konsep Tajuk 3 Tujuan menjahit kancing Jenis-jenis kancing Cara-cara memilih kancing Perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan semasa menjahit kancing Kelim Cara-cara menjahit. 14. pelajar dapat: 12.Butang lubang butang dua/empat .

doc Sulit . 3.1 Kancing hendaklah dijahit dengan kukuh supaya tidak cepat tercabut. 3.Kancing biasanya dilekatkan pada lipat tindih atas dan lipat tndih bawah belah.3.Kancing zip adalah lebih sesuai bagi belah yang bertempat di kelim rusuk skrit daripada yang dijahit pada belah kelepet sama lebar di hadapan pakaian.3 Cara-cara memilih kancing.2 Jenis kancing yang nampak Butang dan rumah butang.2 Jenis-jenis kancing Terdapat dua jenis kancing yang utama: 3. 3. modul 3106.2.) Gancu 3.3.2..1 Jenis kancing yang tersembunyi Butang katup Butang cangkuk dan matanya Butang cangkuk dan rumah Butang cangkuk dan rumah cangkuk bersirat.4 Perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan apabila menjehit kancing 3. Pilihan kancing bergantung kepada: 3.4. Cara-cara melekatkan kancing pada pakaian bergantung kepada jenis kancing yang dipilih.1 Jenis kain yang digunakan . Reben dan bow zip (sila rujuk bab36:belah pakaian.2 Jenis pakaian dan stail pakaian yang dijahit . Pita dan simpul hias.2 Jenis belah dan kedudukan kancing . Butang dan rumah butang bersirat atau gelungan. 3.Pakaian kanak-kanak biasanya tidak menggunakan kancing logam untuk mengelakkan calar pada kulit kanakkanak yang lembut..Kain yang halus mestilah dijahit dengan kancing yang lebih halus untuk mencegah berat kancing daripada mengoyakkan kain. 3.3.

butang empat dan butang bertangkai i. Kancing logam tidak sesuai untuk pakaian kanak-kanak. Butang diperbuat daripada plastik.2 kancing 3.tulang.4 pakaian 3. modul 3106.1 Butang lubang butang dua/empat Butang boleh didapati dalam pelbagai saiz.6 semasa 3. Kancing hendaklah dijahit betul-betul bertentangan di antara satu sama lain dan elakkan daripada menjahit kancing terlalu ketat pada pakaian untuk mengelakkan: . warna dan bentuk.baju tidur dan dalam. 3.doc Sulit . pakaian kelihatan tidak kemas.belah pakaian daripada berkedut. Jenis kancing yang hendak dijahitkan pada pakaian mestilah ditentukan jenis belah untuk pakaian itu dipilih. ii.3.4. berlubang Butang lubang dua Butang lubang empat Butang bertangkai Butang bertangkai Lubang butang pada pakaian wanita biasanya dijahit di sebelah kanan belahan pakaian.4. Terdapat beberapa jenis butang iaitu butang berlubang dua. logam . kayu dan lain-lain lagi.3 Kancing hendaklah mencukupi dan terletak sama jaraknya di antara satu dengan yang lain supaya belah ditutup dengan baik dan tidak ternganga.4.5.belah pakaian itu tidak tertutup rapat.5 pakaian 3. .4. Jenis dan saiz butang mestilah sesuai dengan rumahnya dan gaya supaya pakaian kelihatan lebih elok.4.

Ia digunakan pada semua jenis pakaian dan kain kelengkapan rumahtangga.4 Langkah-langkah menjahit lubang butang Langkah 1 Menanda kedudukan lubang butang dengan peniti Tepi belah GTH Langkah 2 - butang Ukuran lubang butang ukuran garispusat butang+ 3mm(1/8 inci ) Semat dan jelunjurkan lebar lubang butang dengan jelunjur halus pada kedua-dua belah lubang butang modul 3106. Berlatihlah menjahit jahitan lubang butang sebelum menjahit pada pakaian sebenar.2 Butang dan lubang butang Butang dan lubang hanya dijahit selepas belah pakaian itu siap atau apabila pakaian itu siap. Butang dijahit selepas lubang butang telah siap kerana kedudukannya boleh diubah-ubahkan supaya sesuai dengan rumah butangnya.doc Sulit .5. Terdapat dua jenis lubang butang iaitu lubang butang berjahit dan lubang butang berkun Lubang butang boleh dijahitkan melintang atau menegak 3.kukuhkan sebelah dalamnya dengan sehelai kain pengukuh .pita atau reben.5. Lubang butang selalu dijahit pada 2 lapisan fabrik. Jika lubang butang mesti dijahit pada selapis kain . Selalu menjahit dari bahagian bawah pakaian menghala ke atas.3 Perkara-perkara yang harus diingatkan apabila menjahit lubang butang.5. Semua mata jahitan hendaklah sama panjang dan sesuai dengan jenis kain yang digunakan iaitu mata jahitan yang kecil dan halus pada kain yang nipis. Dijahit di atas dua lapisan fabrik Kancing ini teguh . Gunting lubang butang satu per satu dan sudahkan satu lubang dahulu sebelum menebuk lubang yang lain untuk mengelakkan tepinya daripada berbulu. 3.3.kemas dan tahan lasak jika dijahit dengan baik.

Jahit lubang butang pada sebelah ini hingga ke hujung segiempat. Pada hujung yang bulat . - Langkah 7 Apabila lubang butang yang terakhir sudah dijahit di hujung segiempat .doc .masukkan jarum ke kaki jahitan pertama dan keluar pada kaki jahitan yang akhir. Langkah 6 Pusingkan kain supaya sebelah lubang Yang belum dijahit terletak berdekatan dengan penjahit. Masukkan jarum di hujung lubang dan keluarkan dari sebelah dalam kain garisan jelunjur halus. Tarikkan kedua-dua benag dari mata jarum ke kiri dan lilitkan ke bawah jarum.Langkah 3 Gunting lubang butang mengikut urat benang . jahitkan 7 atau 9 mata jahitan lilit kemas. Sulit - modul 3106. Tarik benang ke atas sehingga simpul terjadi.Lubang butang boleh digunting dengan : Sepasang gunting kecil yang tajam Langkah 4 Mulakan menjahit dari hujung segiempat dengan menyusupkan jarum di antara 2 lapisan kain. Langkah 5 Jahit lubang butang di sepanjang tepi lubang hingga ke hujung bulat. Jahit 2 atau 3 jahit lilit kemas di tempat yang sama di hujung segiempat.Jarum hendaklah tegak dan menghala ke arah penjahit.

8 Rajah 3.5.5 Langkah-langkah menjahit butang berlubang dua Langkah 1 modul 3106.1 – Rajah 3. 3.doc Sulit . Lubang butang melintang yang telah siap Rajah 3.Langkah 8 Jahit sebaris jahitan lubang butang pada hujung segiempat.9 Contoh-contoh jahitan butang empat lubang . Susupkan jarum di antara lapisan kain dan gunting benang di sebelah dalam baju.

doc . Sudahkan di sebelah dalam dengan jahit ulat-ulat.6 Langkah-langkah menjahit cangkuk dan palang Langkah 1 Mulakan dengan jahitan kis Sulit modul 3106. - Rajah 3.10 – Rajah 3.15 3. Keluarkan jarum di antara fabrik dan butang Lilitkan benang di keliling tangkai yang berbentuk Keluarkan jarum ke belakang fabrik Matikan jahitan dengan jahitan kia. - Langkah 3 Tanggalkan jarum peniti. Masukkan jarum pada lubang butang kedua menembusi belakang fabrik. Butang berlubang dua Butang yang mempunyai dua lubang untuk dijahit pada pakaian Di perbuat dari plastik atau besi.5. Ukuran lubang butang untuk butang bertangkai = lebar butang bertangkai + 6mm. Masukkan jarum melalui satu daripada lubang butang Langkah 2 Letakan jarum melalui satu daripada lubang pada butang. - - Butang bertangkai Mulakan dengan jahit kia pada tempat butang Terus menjahitkan butang pada fabrik melalui lubang butang sebanyak 3 atau 4 kali.- Mulakan jahitan dengan jahitan kia pada butang. Ulang jahitan/teruskan sehingga kukuh.

17 Aktiviti 1. Dengan berpandukan gambarajah nyatakan langkah-langkah menjahit butang berlubang dua.16 – Rajah 3. Masukkan jarum pada satu daripada lubang pada palang.doc Sulit .- Jahit jahitan lilit kemas/jahitan lurus 4-5 kali Matikan dengan jahitan kia Langkah 2 Mulakan jahitan dengan jahitan kia. Berikan dua contoh kancing setiap satu. Jahit jahitan lilit kemas 4 – 5 kali Susup jarum ke lubang kedua pada palang. Berikan perbezaan antara kancing tersembunyi dan kancing nampak. Nyatakan lima perkara yang harus diingat semasa menjahit lubang butang. modul 3106. Teruskan proses menjahit sehingga siap Matikan jahitan dengan jahitan kia Rajah 3. Apakah tujuan menjahit kancing pada pakaian 2. 3. 4.

memberi bentuk pada pakaian. Dalam tajuk akan menjelaskan tentang definisi penghilangan gelembung. pelajar dapat: modul 3106. memadankan pakaian dan memudahkan seseorang bergerak. lisu beriring. Penghilangan Gelembung atau lisu digunakan untuk perhiasan.doc Sulit . lisu terbalik.TAJUK 4 PENGHILANGAN GELEMBUNG SINOPSIS Penghilangan Gelembung ialah proses mengecilkan atau memendekkan fabrik berlebihan supaya pakaian padan dengan si pemakai. tujuan dan jenis-jenis penghilangan gelembung seperti kedut lepas. Hasil Pembelajaran Diakhir tajuk ini. lisu bertentang dan lisu pemadan.

padanan yang elok serta keselesaan kepada pemakai. Penghilangan gelembung boleh juga digunakan sebagai hiasan 4. Membolehkan pakaian dipanjangkan dan diperbesarkan Sebagai perhiasan untuk memberikan rupa pakaian. 22.doc Sulit . modul 3106.2 Tujuan menghilangkan gelembung Untuk memberi bentuk pada pakaian Memberi lebih ruang supaya si pemakai dapat bergerak dengan dengan mudah Supaya pakaian yang dipakai oleh si pemakai lebih elok pedannya. (Kedut lepas. lisu bertentang dan lisu pemadan) 4.17. Lisu terbalik. 21.1 Definisi Penghilangan Gelembung Penghilangan Gelembung ialah satu proses pengecilan sebahagian pakaian atau artikel untuk memberi bentuk. Menyatakan definisi penghilangan gelembung dan fungsinya. 18. Mengenalpasti dan membezakan jenis-jenis penghilangan gelembung Memahami ciri-ciri setiap penghilangan gelembung Mengenalpasti cara-cara menjahit setiap jenis penghilangan gelembung Menyediakan dengan sempurna contoh-contoh penghilangan gelembung Mengamalkan aspek keselamatan semasa melakukan kerja Kerangka Konsep Tajuk 4 Penghilangan Gelembung Definisi Penghilangan Gelembung Tujuan menghilangkan gelembung Jenis-jenis Penghilangan Gelembung Kedut lepas. 19. Lisu terbalik. lisu bertentang dan lisu pemadan Langkah-langkah menjahit Penghilangan Gelembung. Lisu beriring. 20. Lisu beriring.

Kedut lepas memerlukan fabrik dua atau tiga kali ganda daripada ukuran yang siap. . di garisan pinggang dan di punggung skirt 4.4. .Kedut dibahagikan sama rata keseluruhannya. .2 Langkah-langkah menjahit Kedut Lepas Langkah 1 modul 3106.1 Kedut lepas digunakan untuk mengawal atau mengimbangkan lebihan fabrik. di bahu mendatang.3 Jenis-jenis Penghilangan Gelembung Kedut Lepas Lisu beriring.1 Ciri-ciri Kedut Lepas .4.Lipatan kedut sama halus pada keseluruhannya.1 Kedut Lepas - - Rajah 4. pinggang blaus.Kedut lepas mengikut ira lurus bagi membolehkan fabrik tergantung dengan elok.4. Kedut lepas dihasilkan dengan cara menarik satu atau dua baris jahitan mesin longgar atau jelujur halus. di hujung lengan. 4. lisu terbalik lisu bertentang Lisu pemadan Kedut berjalur Lisu perhiasan Smoking 4.doc Sulit .4 Jenis Penghilangan Gelembung 4.1. Kedut lepas boleh dibuat di lengan yang disambung dengan kuf atau manset.1. Kedut lepas sesuai untuk fabrik lembut dan halus. memudahkan pergerakan dan sebagai perhiasan.4.

Jahit dua baris jahitan mesin dengan mata kia yang paling kasar dan jahit jelujur halus di atas dan di bawah garisan pemadan pada jarak yang sama iaitu 0.2 Langkah 2 - - Laraskan pelaras jahitan mesin untuk mendapatkan mata jahitan kasar atau jahit jelujur halus.4.3 Langkah 3 - - Tarik benang bawah dari keduadua hujung sehingga mendapat ukuran kedut yang dikehendaki.2 Lisu Beriring Lisu menggunakan tiga kali ganda lebar siap Sulit modul 3106.- Tandakan jarak di antara kedudukan kedut dengan notch.3cm. bahagikan kain kepada dua bahagian yang sama untuk mengelakkan benang kedut putus kerana ketegangan semasa mengedut Kata kedut atas hendaklah berpadanan dengan yang di bawah supaya menghasilkan kedut yang sekata. . Rajah 4. Ratakan kedut lepas Rajah 4.doc . - - - 4.4 Kedut lepas akan menampakan orang kurus menjadi gempal Apabila kain untuk kedut lepas sangat lebar. Lilit benang pada jarum peniti mengikut bentuk 8. Rajah 4.Tandakan garis pemadan (GP) dan garis tengah (GT) pada fabrik.

Lisu mestilah rata Rajah 4. .doc Sulit .- Lisu Beriring dilipat mengarah ke satu hala yang sama.Tekan dan pin. lipatan bawah lisu dan tapak lisu.6 Langkah 2 .lipatkan pada jahit tanda (a) dan letakkannya keatas tapak lisu. LISU BERIRING Rajah 4.5 Langkah-langkah menjahit Lisu Beriring Langkah 1 . yang ketiga-tiganya sama lebar..Jelujur tegak di tengah-tengah lisu modul 3106.Tandakan kedudukan lisu pada fabrik Lisu mempunyai tiga bahagian iaitu lebar lisu. . sama ada ke kiri atau kanan. Lebar lisu yang siap bergantung atas stail pakaian.

7 Langkah 3 .  Jahit mesin di tepi lipatan  Jahit mesin 6mm dari tepi lipatan  Jahit mesin mengikut tepi lipatan dan tegak dengan lipatan  Jahit mesin mengikut tepi lipatan dan tirus ke lipatan Rajah 4.8 modul 3106.doc Sulit . .Rajah 4.Ada 4 cara menjahit tepi lisu.Lisu beriring boleh dibiarkan lepas atau dijahit tepinya.

Lisu terbalik dibuat dengan melipatkan dua lisu berhadapan antara satu sama lain . Semat dan jelujur di sepanjang lipatan dari atas ke arah kelepet Rajah 4.10 Langkah 2 Lipat kain sepanjang garisan 1.3 LISU TERBALIK .9 Langkah 1 - Tandakan lisu pada fabrik dengan jahit tanda Rajah 4.4.doc Sulit .Lipatan-lipatan lisu ini hendaklah bertemu di sebelah luar (SL) pakaian Rajah 4.11 Langkah 3 modul 3106.4.

13 Cara-cara menyudahkan lisu Lengkuk membulat Lengkuk besiku Lengkuk meruncing 4.- Bawa lipatan sepanjang garisan 1 selaras dengan garisan 3.12 Langkah 4 .Lipat sepanjang garisan 1 di sebelah kanan pula serta bawa lipatan selaras dengan garisan 3 supaya kedua-dua lisu itu berhadapan antara satu sama lain.4. Semat lisu-lisu pada tempatnya. Rajah 4. . Rajah 4.doc Sulit . Jelujur lisu terbalik dengan menggunakan jelujur tegak.4 LISU BERTENTANG modul 3106.Semat lisu itu pada tempatnya.

- Lisu ini dibuat dengan melipatkan dua lisu beriring yang terletak membelakang di antara satu sama lain. Semat dan jelujur sepanjang lipatan dari atas ke arah kelepet Rajah 4. Lipatan-lipatan lisu ini hendaklah bertemu di sebelah dalam (SD) pakaian Rajah 4. Semat lisu pada tempatnya.Lipat kain sepanjang garisan 1.14 Langkah 1 - Tanda kedudukan lisu bertentang pada kain dengan jelujur tanda Rajah 4.16 Langkah 3 .doc Sulit .15 Langkah 2 . modul 3106.Bawa lipatan sepanjang garisan 1 selaras dengan garisan 3.

Lisu pemadan rusuk (untuk menyesuaikan buah dada) .doc Sulit .Lisu pemadan skirt (untuk menyesuaikan punggung) .Lipat sepanjang garisan 1 di sebelah kanan pula sepanjang garisan 3 supaya keduadua lisu itu membelakang satu sama lain pada arah yang bertentangan. Rajah 4. .17 Langkah 4 . modul 3106.Lisu pemadan pinggang (ini boleh ditiruskan pada kedua-dua hujung untuk menyesuaikan buah dada dan punggung jika tiada cantuman dibuat pada pinggang).Lisu dibentuk dengan menjahit dari bahagian yang lebar ke bahagian yang kecil.4.Lisu pemadan siku pada lengan panjang atau lengan tiga suku panjang .Lisu pemadan bahu hadapan dan belakang (untuk menyesuaikan buah dada dan tulang bahu). . Jelujur lisu bertentang dan kemas dengan menggunakan jelujur tegak.Rajah 4.Semat lisu di tempatnya.5 LISU PEMADAN Lisu pemadam ialah sejenis penghilangan gelembung yang penting untuk memberi bentuk kepada pakaian dan memberi keselesaan.18 4. .Lisu pemadan leher belakang (untuk menyesuaikan bentuk tengkuk) . atau dari hujung yang tirus ke hujung yang tirus (jika dibuat di bahagian pinggang blaus) Lisu dibuat dibahagian pakaian . Jika dijahit dengan betul ianya tidak berapa kelihatan.

Rajah 4.19 Ciri Lisu Pemadan - Bentuknya runcing Lisu tidak bergulung Lisu ditekan rata Hujung Jahitan dikemaskan di bahagian yang tirus Tidak terdapat lubang di sebelah luar pakaian pada hujung yang tirus.20 modul 3106. Tidak ada alur disebelah luar. Langkah-langkah menyediakan lisu pemadan (CEMBUNG) Langkah 1 Tandakan kedudukan lisu pemadan.doc Sulit .Lisu pemadan Rajah 4.

Pastikan kedua-dua garis pemadan bertemu. Kemaskan hujung benang dengan menyusupkannya di antara mata jahitan benang pada empat mata jahitan mesin yang akhir Rajah 4.21 modul 3106.Langkah 2 Temukan sebelah luar (SD) fabrik dan sematkan di garis pemadan. Semat dengan peniti dan jelujur dan kemudian jahit mesin dari hujung lebar ke hujung runcing.doc Sulit .

Tekan lisu di bahu dan di pinggang arah ke garis tengah hadapan (GTH) atau garis tengah belakang (GTB) pakaian. Di lubang lengan dan rusuk.Langkah 3 . I Jahitan Insang pari Rajah 4.23 modul 3106. Rajah 4. Lisu pemadan pada fabrik tebal ditekan supaya terbahagi dua atau digunting tengah dan dikemaskan dengan jahitan insang pari. tekan hala ke bawah pakaian.doc Sulit . .22 LANGKAH-LANGKAH MENYEDIAKAN LISU PEMADAN (CEKUNG) Langkah 1 - Tandakan kedudukan lisu pemadan .Tekan lisu pemadan supaya rata.

Susup semua hujung benang. Tekan lisu menghala ke tengah pakaian modul 3106.doc Sulit . Semat dan jelujur Rajah 4. Kemas tepi yang disnip dengan jahitan insang pari.24 Langkah 4 Langkah 4 Snip di garisan pinggang sehingga 5mm dari garis jahitan untuk mengurangkan tegangan pada lisu bagi membolehkan lisu melengkung dengan rata.24 Langkah 3 Mula jahit mesin di garisan pinggang ke satu hujung tirus. Tindih mata jahitan awal sepanjang dua cm di garisan pinggang dan mesin ke hujung yang satu lagi. Rajah 4. Pastikan kedua-dua garisan pemadan bertemu.Langkah 2 Temukan sebelah luar (SL) fabrik dan sematkan di garis pemadan.

25 Aktiviti 1. Huraikan ciri kedut lepas di pakaian 3. Lukiskan perbezaan di antara lisu terbalik dengan lisu bertentang modul 3106.Rajah 4. Lukiskan rajah tiap-tiap lisu pemadan tersebut 5. Apakah tujuan penghilangan gelembung dibuat pada pakaian atau artikel rata 2. Senaraikan kedudukan lisu pemadan di pakaian.doc Sulit . Lukiskan tiga rajah pakaian atau artikel yang menunjukkan lisu beriring digunakan di berlainan kedudukan 4.

doc Sulit . mencantum lengan pada hujung baju dan cara –cara mengemaskan kelim di lubang lengan. Lengan padanan ialah seperti lengan padanan rata.Lengan tambahan pula ialah seperti lengan magyar(lengan pendek) dan lengan kimono (tiga suku panjagn atau panjang kepegelangan tangan. Dalam tajuk ini akan hanya membincangkan mengenai lengan padanan rata. - Lengan padanan sama dengan cantuman Lengan tambahan dengan tanpa cantuman Hasil Pembelajaran modul 3106. cara meyudahkan hujung lengan. lengan bishop dan lengan raglan. Bagaimana menyediakan lengan.TAJUK 5 LENGAN PADANAN RATA Kembang payung Bishop Padanan rata Gelembung Padanan rata Magyar Raglan Loceng Kimono Persegi Teterun Sinopsis Lengan terbahagi kepada dua jenis iaitu lengan padanan atau yang dipasang ke pakaian dan lengan tambahan dari badan. lengan gelembung.

doc Sulit . 4. Definisi lengan Membezakan antara lengan padanan rata dengan jenis lengan yang lain Mengetahui bentuk pola lengan padanan rata Mengetahui cara melukis rajah lengan padanan rata Menggunting dan menanda fabrik dengan tepat Menjahit proses lengan padanan rata mengikut urutan yang betul Mengamalkan aspek keselamatan semasa melakukan kerja Kerangka Konsep Tajuk 5 Lengan Padanan Rata - - Definisi lengan Fungsi lengan Langkah-langkah menjahit lengan - Cara-cara mengemaskan lubang lengan Cara-cara mengemaskan hujung lengan modul 3106. 7.Diakhir tajuk ini. 2. pelajar dapat: 1. 6. 3. 5.

1 SD Tanda imbang belakang hadapan Tand imbang SD Rajah 5.1 modul 3106.1 Definisi Lengan Lengan ialah tambahan pakaian dari lubang lengan.doc Sulit . - Ciri lengan padanan rata Garis tengah lengan bertemu dengan garis bahu Kelim lengan bertemu dengan kelim rusuk baju Basi kelim lubang lengan dikemaskan Cantuman lengan tidak berkedut Lengan yang baik akan bergantung dengan elok Kelim lubang lengan rata 5. 5. Lengan biasa yang dicantumkan dengan baik mempunyai ira lurus yang terletak di garis atas lengan. lapik atau kun.Hujung lengan boleh disiapkan dengan kelepet.3 Langkah-langkah Menjahit Lengan Padanan Rata Langkah 1 Sediakan lengan dan bahagian badan pakaian seperti mana dalam rajah 5.5. Ia boleh jadi sepotong fabrik yang dicantumkan ke lubang lengan atau pun tambahan daripada badan.2 Fungsi Lengan Melindungi daripada cuaca panas dan sejuk Melindungi kecacatan di lengan Menambah keanggunan si pemakai jika sesuai dengan fesyen dan fabrik Mengekalkan ciri tradisi sesuatu pakaian seperti baju kurung teluk belanga dan sari.

hendaklah disiapkan dahulu sebelum modul 3106.2 Jahitan longgar Rajah 5.3 -Tepi-tepi lengan baju mencantumkan lengan ke lubang lengan.2 Temukan garisan pemadan lengan SL fabrik berhadapan dan semat Jahit dengan jahitan mesin di garisan pamadan lengan Cabutkan jelujur dan tekan buka kelim Kemaskan hujung lengan dengan kelepat Jahit sembat susup atau mesin pada kelepet lengan.doc Sulit .Langkah 2 Jahit dua garisan longgar di kepala lengan dengan jarak 2 mm ke atas garisan pemadan atau baris pertama 3 mm di atas gp dan jahitan mesin longgar yang ke dua 3 mm di bawah gp. Rajah 5. lihat rajah 5.

semat lengan ke lubang lengan dengan memadankan kedua-dua garis pemadannya. - Rajah 5. Hadapan lengan Hadapan Pakaian Rajah 5. Lekat lengan kanan ke lubang lengan kanan dengan SL bertemu.doc Sulit . garis atas lengan ke kelim bahu badan dan notch lengan belakang ke notch lubang lengan badan belakang.5 modul 3106.4 Langkah 4 Temukan garis pemadan. notch lengan hadapan ke notch lubang lengan badan hadapan. Jejulur pada garis pemadan Jahit mesin lengan ke lubang lengan pada garis pemadan dari SD lengan.Langkah 3 Proses mencatumkan lengan ke lubang lengan Tarik benang jahitan kasar di kedua-dua barisan jahitan untuk menyeratakan ukuran lengan dengan lubang lengan. kelim lengan ke kelim rusuk badan. Permulaan dan penghabisan jahit mesin kelim di lengan hendaklah bertindih atas. Dengan peniti menegak ke lubang lengan.

Jahit dengan jahitan mesin di GP lubang lengan. Insang pari.4 Cara-cara mengemaskan lubang lengan.doc Sulit . Balutansendiri Jahit mesin Bentuk pucuk rebung modul 3106. 5. Mata jahitan mesin yang akhir menindih mata jahitan mesin yang awal 3 cm hingga 4 cm untuk mengukuhkan kelimTekan dan seterika kelim dari SD supaya rata. Kelim lubang lengan boleh dikemaskan dengan beberapa cara di antaranya adalah seperti berikut:- J.

Huraikan ciri-ciri lengan padanan rata yang baik 4.5. Hujung lengan boleh dikemaskan dengan beberapa cara di antaranya adalah seperti berikut:- Kun Lapik Kaf Ben Aktiviti 2. Apakah tujuan lengan dipasang pada pakaian.5 Cara-cara mengemaskan hujung lengan. modul 3106.doc Sulit . Bentangkan hasil kerja lengan padanan rata dalam bentuk carta 3.

mengenalpasti pemilihan penyudah tepi. 7. 29. cara menyesuaikan jenis penyudah tepi dan cara menjahit. 6. Kelepet penjuru Lapik Kun Renda Ikatan Pinggang Kasing jahitan Sulaman Langkah-langkah menjahit Penyudah tepi kelepet dan kuni modul 3106. 27. 25. 8. Dalam tajuk penyudah tepi anda akan di jelaskan mengenai definisi penyudah tepi. 5. Menyesuaikan jenis penyudah tepi dengan pakaian atau artikal yang hendak dijahit. 24.doc Sulit . . 4. 26. Ia dibuat untuk melindungi tepi fabrik daripada berjerumbai atau berjurai-jurai. Mengenalpasti cara-cara menjahit Penyudah Tepi Membanding bezakan cara-cara menjahit Penyudah Tepi.TAJUK 6 PENYUDAH TEPI SINOPSIS Penyudah tepi adalah salah satu proses jahitan. 3. jenis-jenis penyudah tepi. Menyatakan maksud ’Penyudah Tepi’ Mengenalpasti pemilihan Penyudah Tepi. Menjahit beberapa ciontoh penyudah tepi Kerangka Konsep Tajuk 6 PENYUDAH TEPI (Kelepet dan Kun) Definisi Penyudah Tepi Jenis-jenis Penyudah Tepi Perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan Semasa menjahit Penyudah Tepi 1. Hasil Pembelajaran 23. 2. Menyenaraikan jenis-jenis Penyudah Tepi. 28.

lapik berbentuk kun renda kun kelepet Kelepet SD Jahit lilit ubi SL jahit lilit ubi Sembat susup susup kelepet tindih SD sembat Alas pinggan yang di Kemaskan dengan jahitan sulaman tebuk (cut work Embroidery) sebagai Penyudah tepi(perhiasan) Chairback (alas belakang kerusi) Yang dikemaskan dengan jahitan sulaman sebagai penyudah tepi (perhiasan) modul 3106.doc Sulit .

1 Proses menjahit kelepet lurus Langkah 1 Tandakan kedudukan kelepet dalam Langkah 2 Lipat lipatan pertama ke sebelah Selebar 6 mm 6mm 6mm 66mm 6mm 6 langkah 2 6 modul 3106.3. Lebarnya dan basinya mestilah sama dan tepi yang melengkung mestilah rata/licin. 6. Warna benang mesti sama dengan warna fabrik. Penyudah tepi adalah proses jahitan yang dibuat untuk melindungi.3.1. Kelepet yang halus biasanya dibuat pada bahagian yang melengkung dan kelepet-kelepet yang lebar digunakan pada bahagian yang lurus. mengemas.Jenis-jenis penyudah tepi 6. 3. Kukuh. 5. 6. dijahit dengan baik kemas dan rata. 4. Penyudah tepi mestilah sesuai untuk tepi yang hendak dikemaskan. 1.3 Jenis-jenis Penyudah Tepi. Warna benang untuk penyudah tepi sulaman mestilah sesuai dan cantik dijadikan perhiasan. Kelepet boleh dikekalkan pada pakaian atau kain kelengkapan rumahtangga dengan jahitan mesin.doc Sulit .1 Kelepet Kelepet ialah penyudah tepi yang dibuat pada bahagian bawah pakaian dan juga di tepi kelengkapan rumahtangga. tahan lasak .1 Definisi Penyudah tepi. jenis pakaian dan stailnya dan jenis tepi yang dikemaskan. Ia terdiri daripada dua lipatan. mengukuh dan menghias tepi pakaian dan kelengkapan rumahtangga daripada berjerumbai atau berjurai-jurai.2 Perkara-perkara yang perlu di pertimbangkan semasa menjahit penyudah tepi. Pemilihan penyudah tepi bergantung kepada jenis fabrik yang digunakan. Lebar dan kemasan kelepet berbeza mengikut jenis fabrik dan tujuan diadakan kelepet itu. 2. Kelepet digunakan untuk menyudahkan tepi yang lurus dan yang melengkung. 6. 6. jahit sembat susup atau jahit silang pangkah.

Cabut peniti .1 dan 6.Lipat lipatan kedua di garisan kelepet selebar 2 ½ cm – 6 1/2 cm .semat dan jelujur Langkah 4 .3 dan 6.doc Sulit .Rajah 6.5 dan 6.Jahit sembat susup di sepanjang kelepet.4 Proses menjahit Kelepet Lurus Menetapkan kelepet pada pakaian Dengan jahit silang pangkah Memetapkan kelepet pada pakaian dengan jahit sembat Rajah 6. 2 ½ cm 6 ½ cm Rajah 6.6 Proes menjahit Kelepet Lurus modul 3106.2 Proses menjahit Kelepet Lurus Langkah 3 .

pemadan .3.Lisukan fabrik yang lebih dan halakan ke kelim rusuk. Langkah 4 .Semat dan jelujur pada lisu.doc Sulit .Tekan dan semat dengan peniti Kelepet Skirt garisan pemadan S.9 dan 6.7 dan 6.D sembat susup Jahit jelujur pada lisu Lisu disembat Rajah 6.6.1.D Jelujur pada lipatan kelepet Rajah 6.kelepet pakaian dengan jahit sembat susup Kelepet melengkung SD Halakan Lisu ke kelim rusuk S.10 Proses menjahit Kelepet Melengkung modul 3106.Jelujur pada garisan pemadan Langkah 2 .Sediakan dan kemaskan kelim .Lipat fabrik pada g.Jahit sembat pada lisu . .8 Proses menjahit Kelepet Melengkung Langkah 3 .2 Proses menjahit kelepet melengkung (a) Kelepet Lisu (b) Kelepet Kedut Lepas (a) Kelepet Lisu Langkah 1 .Lipat lipatan pertama dan tetapkan .

12 Proses menjahit Kelpet Melengkung Jelujur modul 3106.11 dan 6. Langkah 3 .Cantum garisan kelim.doc Sulit . garisan lipatan pertama untuk membuat kedut halus.Jahit mesin mata kia kasar di tekan..Tarik jahitan mesin longgar serta kedutkan dan padankan kelim supaya kelepet terletak rata pada pakaian. .Lipat pada garisan kelepet dan S.(b) Kelepet Kedut Lepas Langkah 1 Sediakan saperti Langkah 1 (Kelepet Lisu ) Langkah 2 . kedudukan .L Garis lipatan pertama Jahit mesin kasar Rajah 6.D S.Tetapkan kelepat dengan jahitan yang sesuai.D sembat susup Garis kelepet kelepet S.Lipat 6 mm untuk lipatan pertama . .

2. 6.doc Sulit .D modul 3106.D Buka penjuru yang telah ditekan dan Gunting bahagian ‘X’ 6mm dari lipatan atas dan 6 mm dari peniti Langkah 3 .Buka penjuru yang telah ditekan dan gunting bahagian X 6 mm dari lipatan atas dan 6 mm dari peniti peniti Langkah 1 .L kelepet S. Penjuru temu sudut atau kelongsong hanya dibuat pada penjuru yeng mempunyai kelepet yang sama lebar.lipat semula kelepet dan jahit jelujur ubi . Penjuru jahit tindih selalunya terdapat pada belah kelepet sama lebar blaus.Lipat dan tekan supaya mendapat kesan garisan kelepet .Jahit sembat halus . langsir.2 Penjuru Penjuru adalah salah satu daripada penyudah tepi. Penjuru boleh disudahkan dengan dua cara iaitu penjuru jahit tindih dan penjuru temu sudut atau kelongsong.1 Proses menjahit penjuru Jahit tindih (a) Penjuru jahit tindih Langkah 2 .Tandakan dengan peniti 6mm kelepet tindih atas S. Penjuru ini selalunya digunakan pada kelengkapan rumahtangga. kelengkapan rumahtangga yang mempunyai dua kelepet sama lebar atau tidak. Ia dibuat untuk mengurangkan tebal fabrik pada basi lipatan kelepet.Jahit lilit ubi kelepet tindih S.3.L 6 mm S.L jahit lilit S.L gunting bahagian X S. kemeja dan jaket.3.Kemas kelepet dengan jahit sembat susup .

14 Proses menjahit Penjuru Temu Sudut/Kelongsong modul 3106.Tekan supaya mendapat kesan kelepet atau lipatan .Lipat semula kelepet.Jahit sembat.Sembat susup Rajah 6..Jahit lilit ubi Sembat susup Sebelah dalam Sebelah luar lilit ubi Rajah 6.D Lebat lipatan/kelepet .tandakan dengan peniti 6 mm dari lipatan Langkah 2 . kemudian jahit jelujur S. sembat susup atau sulam menyulam .L garisan lipatan S. Langkah 3 .doc Sulit .13 Proses menjahit Penjuru Jahit Tindih (b) Penjuru Temusudut atau Kelongsong Langkah 1 .

15 6.Rujuk rajah 6. Ukur dan tandakan lebar jalur serong dengan peniti kemudian guntingkan jalur serong.3 Jalur serong tepat Jalur serong tepat ialah sekeping fabrik yang digunting dengan menggunakan ira serong tepat. Jelujur dan jahit mesin jalur serong.L.3.3. jalur serong dengan hujungnya terkeluar 9 mm. peniti Lipatan serung tepat (a) (b) Tepi jalur mengikut ira lurus hujung digunting jahit mesin (c) hujung terkeluar 9mm kelim menyambung Rajah 6. Tekan buka kelim jalur dan gunting hujung yang terkeluar. Temukan S. gunting hujung jalur supaya Ked ua-dua tepinya mengikut ira lurus. Lebarnya bergantung lebar penyudah tepi yang hendak dijahit.6.doc Sulit . Untuk menyambungkan jalur serong tepat.3.13)       Lipat kain supaya benang longsin selari dengan benang pakan.1 Langkah-langkah menyediakan jalur serung tepat (rujuk rajah6.15 Jalur serong tepat modul 3106.

.3.3.2 Langkah-langkah Kun di tepi lurus (sebagai lapik) 1. 2. 3. Jelujur dan jahit mesin di garisan pemadan Tanggalkan benang benang jelujur dan gunting tepi hingga 6 mm Terbalikkan ke sebelah belakang.

Sebelah dalam

Mengemaskan lapik dengan sembat susup Sebelah luar

Rajah 6.16 Jalur serong tepat 6.3.3.3 Langkah-langkah menjahit lapik jalur serong tepat pada tepi

melengkung Langkah 1  Gunting jalur serong tepat mengikut panjang yang dikehendaki.  Lebar jalur serong tepat ialah lebar lapik yang siap campur dengan dua basi  lipatan yang selebar 6 mm ( ¼ inci ).  Lebar lapik yang siap tidak boleh lebih daripada 2.5 cm (1 inci). Langkah 2  Sambungkan kedua-dua hujung lapik.  Temukan S.L. pakaian dengan S.L. lapik, semat,jelujur dan jahit mesin di garis pemadan.
modul 3106.doc Sulit

Gunting kain yang lebih daripada basi kelim lubang lengan dan snip di sepanjang tepi melengkung.

Langkah 3  Tekan buka kelim dan lipatkan lapik serong tepat ke sebelah dalam baju  Jahit mesin lapik yang berdekatan dengan kelim lubang lengan.  Tetapkan lapik ke baju dengan jahit sembat susup.

Langkah 1

Lubang lengan

;

jalur serung tepat

Lipat SL baju

SL baju Langkah 2

Basi kelim lubang lengan disnip S.D Lapik kelim baju

Garis pemadan Kelim jalur serung tepat ditemukan dengan kelim baju

Langkah 3

Kelim bahu baju

Jahit sembat susup Jahit mesin Kelim lapik

Kelim baju

modul 3106.doc

Sulit

Rajah 6.16 : Lapik jalur serong tepat pada tepi melengkung

6.3.4 Kun Kun ialah salah satu cara penyudah tepi yang menggunakan jalur serong tepat untuk membalut tepi kain.Penyudah tepi cara ini selalunya digunakan pada tepi-tepi pakaian yang lurus dan melengkung. Ia digunakan untuk menyudahkan tepi pakaian seperti di garis leher, hujung lengan, lubang lengan dan kelepet, Kun juga digunakan sebagai perhiasan,lubang butang berkun dan dijadikan gelungan fabrik.(rouleau) 6.3.4.1 Langkah-langkah Kun Sebagai balutan di tepi lurus

1. Jelujur dan jahit mesin di garisan pemadan 2. Gunting hingga 6 mm dari garisan jahit mesin 3. Snip di tepi hingga dekat garisan mesin. 4. Terbalikan ke sebelah dalam

modul 3106.doc

Sulit

ganda daripada lebar kun yang siap A. B..18 Kun di tepi lurus (sebagai balutan ) 6. Satu Dua tiga empat Jalur serung tepat dipotong .18 Kun di tepi cembung dan cekung (sebagai balutan ) UJIAN 1 1.Rajah 6. D.4.doc . Terbalikkan ke sebelah dalam Tepi Cembung Tepi Cekung Rajah 6. Jelujur dan jahit mesin di garisan pemadan 2.. 2.. C. Berapa banyak lipatan dibuat pada kelepet? A. Gunting tepi hingga tinggal 6 mm 3..2 Langkah-langkah Kun Sebagai balutan di tepi Cembung dan di tepi Cekung 1. 1 kali Sulit modul 3106...3....

. 3. rata dan kemas sekata lebarnya kukuh dan kemas sekata lebarnya. B C. Bagaimana kamu menghilangkan gelembung pada tepi yang melengkung? i.. iii. A.. iv..... D. B..B... Gambarajah di bawah menunjukkan . Penyudah tepi yang dijahit dengan baik mestilah.. B.. 4.. D... D.. Dengan menjahit sembat susup Dengan membuat lisu-lisu kecil Dengan menjahit lilit ubi atau insang pari. D 2 kali 3 kali 4 kali 3.. Apakah perbezaan Kelepet dengan Kun? Lukis gambarajah dan terangkan cara membuat di tepi cembung. Dengan bantuan gambarajah huraikan bagaimanan hendak menggunting dan menyambung jalur serung tepat.. Rajah 2 A. Ujian 2 1..... i dan ii ii dan iii i dan iii ii dan iv 5.doc .. Dengan mengedutkan kelepet menggunakan jahit mesin.... 2.... A. C. C..... kukuh dan kemas. Kelim Kelepet Penjuru lipat tindih Penjuru temu sudut 4.. Sulit modul 3106.. C...... Terangkan langkah-langkah untuk menjahit kelepet lurus pada pakaian.. ii.

Definisi kolar lurus Kegunaan kolar lurus Ciri-ciri kolar lurus Perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan semasa menyedia dan melekatkan kolar Memilih lapik dalam kolar yang betul Menjahit proses kolar lurus mengikut langkah-langkah urutan yang betul Mengamalkan aspek keselamatan semasa melakukan kerja 35. Hasil Pembelajaran Diakhir tajuk ini. ropol. kun. 32. 34. renda.Garis leher TAJUK 7 sinopsis Garis leher ialah sebahagian daripada pakaian yang dikemaskan dengan menggunakan lapik. 33. 36.doc Sulit . 31. kolar. pelajar dapat: 30. lapik berbentuk dan sulaman. Tajuk ini akan menjelaskan salah satu dari pengemasan yang dibuat pada garis leher iaitu kolar lurus. Kerangka Konsep Tajuk 7 GARIS LEHER – KOLAR LURUS Definisi kolar Kegunaan kolar lurus Ciri-ciri kolar lurus Perkara yang dipertimbangkan semasa menjahit kolar lurus Langkahlangkah menjahit kolar lurus modul 3106.

Permukaan kolar rata . dicantumkan dan kemudian dilekatkan pada garis leher.Tanda garis tengah belakang kolar adalah sebagai asas perimbangan. Lebar kolar pada bahagian belakang adalah kira-kira setengah atau kurang daripada setengah lebar kolar. 7.Cantuman kelim kolar tidak beralur Perkara yang dipertimbangkan semasa menjahit kolar lurus . Kolar ialah dua kepingan kain yang dibentuk. .1 modul 3106.Potong kolar diatas dua lapis fabrik mengikut ira fabrik kain yang betul. .Jahit kolar dengan betul di atas garis pemadan untuk menjaga bentuk yang baik. .Gunakan lapik dalam jika perlu. .Gunting kain yang berlebihan dan snip semua bahagian yang melengkung dan penjuru sebelum menterbalikkan kolar ke sebelah luar.Bahagian kanan dan kiri kolar hendaklah seimbang .Memberi gaya atau stail pada pakaian . Kolar ini berbentuk lurus dan tegak pada bahagian belakang garis leher.Kolar biasanya mempunyai dua lapisan fabrik .Jahit tepi garis leher dengan jahit mesin atau sebaris jelujur halus supaya garis leher itu tidak memberi.7.1 Definisi kolar lurus.Memberikan kepanasan kepada pakaian Ciri-ciri Kolar Lurus . . . .Tandakan semua garisan pola dan tanda imbangan dengan tepat dan jelas.Untuk menyudahkan garis leher pada pakaian.Sebagai perhiasan supaya pakaian kelihatan lebih menarik .2 Kegunaan Kolar . 7.Ini mengurangkan ketebalan kolar dan membuatnya rata.Kedua-dua hujung kolar sama lebar . .4 Rajah 7.doc Sulit .3 7. .Kolar terletak rata dan kemas di garis leher .Jahit jelujur halus pada tepi kolar dan jelujur tegak pada tengah kolar disebelah luar supaya kedua – dua lapis kolar itu sama rata.

Menyediakan Kolar Lurus Langkah 1 Temukan SL kolar dengan memadankan garis pemadan dan garis leher kolar.2 modul 3106.Balikkan kolar ke SL fabrik dan seterika. jelujur dan jahit mesin hujung kolar dari tepi berlipat hingga ke garis leher. Semat. Rajah 7. Buka jelujur Gunting basi kelim hingga tinggal 6mm dan gunting serong basi kelim di penjuru.doc Sulit .Jelujur di sekeliling tepi kolar .7.Jelujur tegak di tengah-tengah kolar.5 Langkah-langkah menjahit kolar lurus CARA A A. Rajah 7. .1 Langkah 2 .

3 Langkah 2 Lipat lapik badan pada garis lipatan ke sebelah luar pakaian. menyediakan Badan Pakaian Langkah 1 Lipat tepi lapik badan ke sebelah dalam fabrik. Jelujur dan jahit mesin pada garis leher dari garis lipatan ke garis tengah hadapan. Rajah 7. Jelujur dan mesin atau jahit tepi. Rajah 7. Buka jelujur. Snip dari sudut basi leher hingga ke garis leher dan gunting basi leher di sudut hingga tinggal 6mm.B.doc Sulit .4 modul 3106.

5 Padankan garis leher lapik badan ke garis leher badan hadapan.6 modul 3106. Sembat hujung lapik ke kelim bahu pakaian.doc Sulit .Langkah 3 Balikkan lapik badan ke sebelah dalam pakaian. Rajah 7. Rajah 7.

Gunting basi penjahit hingga tinggal 6mm. Snip basi penjahit 6mm – 1.8 Lipat tepi kolar bawah mengikut garis leher ke sebelah luar fabrik. jelujur dan jahit mesin pada garis leher. CARA 2 modul 3106. Rajah 7.3cm jarak.C MENJAHIT KOLAR KE PAKAIAN Langkah 1 . Buka jelujur.Temukan sebelah luar kolar atas pada sebelah dalam pakaian dengan memadankan hujung kolar ke garis tengah hadapan pakaian. Gunting basi penjahit hingga tinggal 6mm. Rajah 7.7 Langkah 2 ik kolar keluar dari pakaian dan seterika. garis tengah belakang kolar ke garis tengah belakang pakaian dan garis leher kolar ke garis leher pakaian. Letakkan tepi yang berlipat ini di atas jahit mesin dan jelujur Sembat dengan mengambil tiap-tiap mata jahit mesin. Semat.doc Sulit .

doc Sulit . jahit hingga tepi basi leher. Rajah 7. Menyediakan Badan Pakaian Seperti Langkah 1 menyediakan badan pakaian cara 1.8 Langkah 2 Seperti langkah 2 menyediakan kolar cara 1.A.Letakkan kolar bawah ke sebelah luar pakaian dengan memadankan hujung kolar ke garis tengah hadapan pakaian. Rajah 7. Menjahit Kolar ke Pakaian Langkah 1 . Menyediakan Kolar Langkah 1 Seperti langkah 1 menyediakan kolar cara 1 tetapi apabila menjahit hujung kolar. C. modul 3106. garis tengah belakang kolar ke garis tengah belakang pakaian dan garis leher kolar ke garis leher pakaian.9 B.

Rajah 7. . Buka jelujur.10 Langkah 3 . Jelujur garis leher lapik badan ke garis leher pakaian.3mm jarak.Balikkan lapik badan ke sebelah dalam pakaian dan tarik kolar keluar dari pakaian dan seterika. Balikkan lapik badan ke sebelah luar pakaian mengikut garis lipatan. modul 3106.doc Sulit . Gunting basi penjahit hingga tinggal 6mm. Langkah 2 Jelujur kedua-dua lapis kolar dari garis tengah hadapan hingga ke kelim Snip kolar atas yang terletak di kelim bahu hingga ke garis leher Jelujur hanya kolar bawah ke bahagian belakang pakaian.Tepi kolar atas yang bebas dilipat mengikut garis leher ke sebelah dalam fabrik. Gunting basi penjahit hingga tinggal 6mm.10 bahu.Rajah 7. Jahit mesin di atas garis leher. Snip basi penjahit 6mm – 1.

Jelujur dan jahit tepi.Letakkan tepi yang berlipat ini ke atas garis leher badan belakang dan di atas jahitan mesin. Mengapakah perlu dijelujur tegak sebelum mencantumkan kolar di garis leher..Buat yang sama dengan sebelah yang kedua. Gunting basi kelim hingga tinggal 6mm. . Rajah 7.Lipat tepi lapik badan dan lapik leher belakang ke sebelah dalam fabrik. LAPIK BERBENTUK PADA A.Cantumkan sebelah luar hujung lapik badan ke sebelah luar hujung lapik leher belakang dengan kelim belah kangkung. Reka dan lakarkan dua stail pakaian yang berkolar lurus 2.Sembat dengan mengambil tiap-tiap mata jahit mesin. Berpandukan gambarajah lukiskan cara-cara melekatkan kolar lurus di garis leher mengikut urutan yang betul 4. B.11 MENJAHIT KOLAR DENGAN MENGGUNAKAN BAHAGIAN LEHER BELAKANG. . Huraikan ciri-ciri kolar lurus 3. . modul 3106.doc Sulit . Menyediakan Kolar. Latihan 1. Menyediakan badan pakaian . Seperti menyediakan kolar CARA 2. . Jelujur. .Sembat hujung lapik badan ke kelim bahu.

NG.LOW.ZAINAL DAN G. CHEAH W. DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA. SELANGOR. WONG SIEW FOONF. MARIAM ABU BAKAR (2004) PANDUAN MEMBUAT PAKAIAn. 14.ARULANANTHAN DAN NORAZIAH BTE MOHD RUMAHTANGGA PRAKTIK PRESTON TIMES SDN. MELITA M NEAL(1961) NEEDLEWORK FOR SCHOOL. ZAITUN ZAKIAN BINTI MOHD. FATIMAH JAILANI. A. BHD.S. 13.UNITED STSTES AMERICA 6. (1978). (2002). FOZIAH BUANG(1999). BLACKIE & SON LIMITED. PENGURUSAN PAKAIAN TINGKATAN 4: BAHAN SUMBER PENGAJARAN KUALA LUMPUR: EDU SYSTEM BHD 3. ROBA’AYAH HJ RUMAHTANGGA ABD. ASRA SHAMSUDIN. PENGAJIAN PAKAIAN TINGKATAN. PELANGI KUALA LUMPUR. NOOR HABABIAH HASSAN BT OTHMAN. KUALA 11. WAHAB.VICKNESWARY A/P SITHAMPARAPPILA(2002).SAINS SAINS PANDUAN 12. RAZAK. SARIMAH BINTI ABD.HOEHLEN. S. GLASGOW 10. ZAHARAH BINTI ESA(2003). AZMAWATI BINTI ABDUL AZIZ. READER’ S DIGEST. 5. DELTA PETALING JAYA KUALA LUMPUR. COMPLETE GUIDE TO NEEDLEWORK – READER’S Digest 1979 4. NOH (1975). LINDA HETZER. NORZAINI BINTI ABDUL GHANI DAN NAWAWI BIN MOHD JAN. EKONOMI RUMAHTANGGA TINGKATAN 4. BETTY LIM .HG.SAMSIAH. KUALA LUMPUR. EDUSYSTEM SDN. BLUE-T COMMUNICATION SDN. PANDUAN DINAMIK PILIHAN EKONOMI RUMAHTANGGA(1990) DELTA PETALING JAYA MALAYSIA. FAUDZIAH BINTI MD DIN DAN ZAHRAH BINTI ESA. 7. PANDUAN LENGKAP LANGKAH DEMI LANGKAH TEKNIK MENJAHIT . SUSAN MANIKAM.BHD.N. G. ZAITUN ZAKIAH BINTI MOHD NOOR.BIBLIOGRAFI 1. PUAN R. BHD 8. EKONOMI RUMAHTANGGA FOKUS JINGGA SPM . 2. TAN. HOE. NOOR DAN LAMAH BINTI ABDUL GHANI (2002). COMPLETE GUIDE TO NEEDLEWORK. ZETI ENTERPRISE BATU PAHAT JOHOR. modul 3106.(2006) KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH MEMBUAT PAKAIAN TINGKATAN 4 DAN 5. KUALA LUMPUR: 9. SUSAN C.GAYLAVISALLI (1979).doc Sulit . NG SAU YAN DAN YONG FONG CHOON.(1988) SAINS RUMANTANGGA. THERESE L.

MPTI Sijil Perguruan (Sains Rumah Tangga). (Sains Pertanian). MPTI Sijil Perguruan (Sains Pertanian). 01000 Kangar Kelulusan: Bac. MPTI Pengalaman: Pensyarah IPGM Kampus Teknik Penolong Pengarah. Kampus Pendidikan Teknik Jalan Yaakop Latip.75 Jalan Kluang.doc Sulit . (Sains Pertanian). Ketua Pasukan Pemeriksa Kertas Sains Pertanian SPM Ketua Pentaksir Negeri Kerja Kursus Sains Pertanian SPM Jurulatih Utama Sains Pertanian modul 3106. UPM Sijil Perguruan (Sains Pertanian). Ketua Panitia Sains Pertanian Guru Sains Pertanian ISMAIL BIN BAHARUDDIN Pensyarah. Unit Dasar BPG KPM Pesyarah IPGM Kampus Perlis. Guru Sains Pertanian. Jalan Behor Pulai. KELAYAKAN Kelulusan: Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan KH UTM Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional UTM Sijil Perguran Khas (Sains Rumah Tangga). Institut Perguruan Malaysia Kampus Perli. 56000 Kuala Lumpur KELAYAKAN Kelulusan: M. Pend.PANEL PENULISAN PANDUAN PEMBELAJARAN PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (REKA BENTUK PAKAIAN) NAMA FUZIAH BINTI ISHAK Pensyarah. UPM Sijil Perguran Khas (Sains Pertanian). Kampus Tun Hussein Onn KM 7. 83009 Batu Pahat Johor. MPPM Pengalaman: Pensyarah IPG Kampus Tun Hussein Onn Ketua Panitia Sains Rumah Tangga Guru Sains Rumah Tangga PANEL PEMURNIAN MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL) NAMA ABD AZIZ BIN OSMAN Pensyarah. MPTI Pengalaman: Pensyarah IPGM Kampus Perlis. UPM Bac.Sc (Pendidikan Teknik & Vokasional). Pend. Institut Pendidikan Guru. Institut Perguruan Malaysia.

modul 3106.doc Sulit .