PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR

)
MOD KURSUS DALAM CUTI

IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN IPGM

MODUL REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

RBT 3106 REKA BENTUK PAKAIAN

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU SEKTOR PEMBANGUNAN PROFESIONALISME KEGURUAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Berkuat kuasa pada Jun 2009

MODUL INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN. MODUL INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT.

Cetakan Jun 2009 Bahagian Pendidikan Guru Sektor Pembangunan Profesionalisme Keguruan Kementerian Pelajaran Malaysia

modul 3106.doc

Sulit

modul 3106.doc

Sulit

demokratik. sama ada secara elektronik. menjamin perkembangan individu. masyarakat. bertanggungjawab. fotokopi.doc Sulit . Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. emosi. dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. dan negara Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia. dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. mekanik. berakhlak mulia. progresif. rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah Bahagian Pendidikan Guru. Cetakan Pertama 2009 Kementerian Pelajaran Malaysia Hak cipta terpelihara. modul 3106. tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel.Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara. Kementerian Pelajaran Malaysia. dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu. rohani. ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun. dan berdisiplin. berpandangan progresif dan saintifik. berketrampilan.

3 3.15 16 17 Tajuk 1 Kelim Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsep 1 Definisi kelim 1.1 Definisi Belah 2.5 Jenis-jenis kelim Aktiviti Bibliografi Tajuk 2 Belah 18 19 19 19 20 20 20 20 21 26 30 .3 Pemilihan Kelim 1.doc Sulit .32 32 33 Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsep 2.5 Belah Kelepet Sama lebar 2.4 3.7 Belah Berkun Aktiviti Bibliogrfi Tajuk 3 Kancing 34 34 34 34 35 35 35 36 36 .2 3.2 Jenis-jenis Belah 2.4 Peraturan am menjahit kelim 1.4 Pemilihan belah 2.5 Tujuan menjahit kancing Jenis-jenis kancing Cara-cara memimih Kancing Perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan apabila menjahit kancing Butang Aktiviti Bibliografi 42 modul 3106.41 41 Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsep 3.1 3.2 Kegunaan Kelim 1.Kandungan Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Kata Alu-aluan Panduan Pembelajaran Pengenalan Agihan Tajuk Muka surat i i ii iii v vii 1 1 1 1 2 2 2 2 3 .3 Fungsi Belah 2.6 Belah Berzip 2.

2 Kegunaan Kolar 7.1 Definisi Penghilangan Gelembung 4.3 Langkah-langkah menjahit lengan padanan rata 5.2 Tujuan menghilangkan gelembung 4.89 90 91 modul 3106.5 Langkah-langkah menjahit kolar lurus Aktiviti Bibliografi 81 81 81 81 82 82 82 82 83.4 Cara-cara mengemaskan lubang lengan Aktiviti Bibliografi 58 59 59 60 60 60 63-64 64 65 Tajuk 6 Penyudah Tepi 66 66 66 66 68 68 68-77 78-79 80 Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsep 6.3 Ciri-ciri Kolar lurus 7.4 Perkara-perkara yang dipertimbangkan semasa menjahit kolar lurus 7.1 Definisi Kolar Lurus 7.4 Jenis-jenis penghilangan gelembung Aktiviti Bibliografi Tajuk 5 Lengan Padanan Rata 58 Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsep 5.2 Perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan semasa menjahit penyudah tepi 6.1 Definisi Penyudah tepi 6.3 Jenis-jenis penyudah tepi Aktiviti Bibliografi Tajuk 7 Garis Leher Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsep 7.Tajuk 4 Penghilangan Gelambung 43 43 44 44 44 45 45 45-56 56 57 Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsep 4.doc Sulit .1 Definisi Lengan 5.3 Jenis-jenis Penghilangan gelembung 4.2 Fungsi Lengan 5.

Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. anda boleh berbincang dengan pensyarah. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya. sumber-sumber pembelajaran. Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. Tiada kuliah atau tutorial diadakan untuk tajuk-tajuk dalam modul ini. modul 3106. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri. Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti. dan masa anda. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. Modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan lima belas jam interaksi bersemuka dalam bilik kuliah. Modul ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran.doc Sulit . tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini. Lampiran A menerangkan kepada anda makna-makna ikon tersebut. Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau menyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial. Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda.PANDUAN PELAJAR Modul ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. Walau bagaimanapun. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini.

1. modul 3106. 5. 2. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahanbahan yang bermakna. Cari kawan yang boleh membantu pembelajaran anda.Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. 4. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan. Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda. 6. Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda. Semak dan ulangkaji pembacaan anda. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu.doc Sulit . Teliti maklumat yang diterima. 7. Ambil masa untuk memahami pembacaan anda. 3. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran pembelajaran anda.

RBT 3106 REKA BENTUK PAKAIAN Pengenalan : Modul ini memberi penekanan kepada tajuk-tajuk dalam Kursus RBT 3106 Reka bentuk pakaian.doc Sulit . Tajuk 1: Tajuk 2: Tajuk 3: Tajuk 4: Tajuk 5: Tajuk 6 : Tajuk 7 : Kelim Belah Kancing Penghilangan Gelembung Lengan Padanan Rata Penyudah Tepi Garis leher. Kelim. modul 3106. Penyudah tepi dan Garis leher. Ia meliputi tajuk-tajuk. Penghilangan Gelembung. Lengan padanan rata. Kancing. Rangka Isi Pelajaran: Modul ini terbahagi kepada Tujuh. Belah.

Tajuk 6 : Menjelaskan tentang definisi penyudah tepi. Tajuk 3: Menjelaskan tujuan kancing dijahit pada pakaian. lisu beriring. peraturan am menjahit kelim.doc Sulit . kegunaan kelim.Tajuk 1: Menjelaskan definisi kelim. jenis-jenis penyudah tepi. cara menyesuaikan jenis penyudah tepi dan cara menjahit. jenis. dan cara-cara menjahit butang lubang dua atau empat dan cangkuk dan mata/palang Tajuk 4: Menjelaskan definisi penghilangan gelembung.jenis-jenis kancing. tujuan dan jenis-jenis penghilangan gelembung seperti kedut lepas. lisu terbalik. jenis-jenis kelim dan peraturan menjahit setiap jenis kelim. . bagaimana menyediakan lengan. Tajuk 5: Membincangkan tentang lengan padanan rata. faktor pemilihan belah. Membincangkan tujuan membuat belah pada pakaian mengenai fungsi belah. lisu bertentang dan lisu pemadan.perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan semasa menjahit kancing. cara-cara memilih kancing. Tajuk 7 : Menjelaskan salah satu dari pengemasan yang dibuat pada garis leher iaitu kolar lurus. mengenalpasti pemilihan penyudah tepi. pemilihan kelim. Tajuk 2:.jenis belah dan cara menjahit belah. mencantum lengan pada hujung baju dan cara –cara mengemaskan kelim di lubang lengan. modul 3106. cara meyudahkan hujung lengan.

Membuat pakaian (Amali) 1. Pengajaran mikro JUMLAH Jam Interaksi (Seminggu) 4 4 Catatan M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M 10 M 11 M 12 M 13 M 14 M 15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 jam modul 3106. Membuat pakaian (Amali) 1. Pengenalan 2. Pengajaran mikro 1. Membuat pakaian (Teori) 2. Penyediaan sample proses jahitan (Amali) 1. Membuat pakaian (Amali) 1. Seni reka pakaian 2.AGIHAN TAJUK Panduan kepada pengguna Kadungan modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan lima belas jam interaksi bersemuka. Proses jahitan 2. Membuat pakaian (Teori) 2. (Agihan Tajuk Interaksi Bersemuka dan Modul Mengikut Kursus Proforma) Minggu/ Tarikh M1 M2 Topik/Tajuk 1. Penerapan unsur pedagogi 2. Membuat pakaian (Amali) 1. Proses jahitan 2. Mereka cipta stail pakaian 2. Penyediaan sample proses jahitan (Amali) 1. Kajian fabrik (Amali) 2. Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaram melalui modul. Seni reka pakaian dan mereka cipta stail pakaian (Teori) 1. Seni reka pakaian dan mereka cipta stail pakaian (Teori) 1. Kajian Fabrik (Teori) 1. Membuat pakaian (Amali) 1. Proses jahitan 2.doc Sulit . Rekod Kerja 2. Pengajaran mikro 1. Penyediaan sample proses jahitan (Amali) 1. Penerapan unsur pedagogi 2. Proses jahitan (Teori) 1. Proses jahitan 2.

Membuat pakaian (Amali) 1. Membuat pakaian (Amali) Rujuk Modul 1. Penerapan unsur pedagogi 2. Proses jahitan 2.doc Sulit . (Agihan Tajuk Interaksi Bersemuka dan Modul Mengikut Kursus Proforma) Minggu/ Tarikh M1 M2 Topik/Tajuk 1.Penyudah Tepi dan Kancing 1. Rekod Kerja 1.Penyediaan sample proses jahitan (Amali). Pengajaran mikro JUMLAH Modul Teori dan Amali 4 4 Jumlah 4 4 M3 M4 M5 4 2 2 2 2 4 4 4 M6 2 2 4 M7 2 2 4 M8 M9 M 10 M 11 M 12 M 13 M 14 M 15 1 1 1 2 1 1 3 3 3 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 15 jam 45 jam 60 jam modul 3106. Kajian fabrik (Amali) 2. 1.Penyediaan sample jahitan Lengan dan Garis (kolar lurus) Amali) 1. Rekod Kerja 2. Penerapan unsur pedagogi 2. Membuat pakaian (Teori) 2. Pengenalan 2. Seni reka pakaian (Teori) 2.AGIHAN TAJUK Panduan kepada pengguna Kadungan modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan lima belas jam interaksi bersemuka. Proses jahitan Lengan dan Garis Leher(kolar lurus) 2. Membuat pakaian (Amali) Rujuk Modul 1. Pengajaran mikro 1. Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaram melalui modul. Merekacipta stail pakaian 2. Menjahit Kelim.Proses jahitan Penghilangan Gelembung(Teori) 2. Seni reka pakaian dan mereka cipta stail pakaian (Teori) 2. Belah. Kajian Fabrik (Teori) 1. Belah.Penyediaan sample Penghilangan Gelembung (Amali) 1. Seni reka pakaian dan mereka cipta stail pakaian (Teori) 1. Membuat pakaian (Amali) 1. Kelim. Penyudah Tepi dan kancing. Proses jahitan (Teori). Membuat pakaian (Teori) 2. Pengajaran mikro Rujuk Modul 1. Mereka cipta stail pakaian 2.

H Sentimeter Millimeter Sebelah Luar Sebelah Dalam Garisan Pemadan Garisan Tengah Hadapan.T.H) Garisan Lipatan Lipatan Tengah Belakang G. (satu garisan di pertengahan pada sehelai pakaian iaitu pada hadapan skirt atau baju) Garisan Tengah Belakang (satu garisan ini menentukan kedudukan pertengahan pada sehelai pakaian.Huruf-huruf Ringkas Pada Pola cm mm S.L S.doc Sulit .D G.B Simbol-simbol pada dasar pola Tanda Pola Ira lurus Nama Garisan Pemadan Tanda Imbangan atau notch Tanda lipatan Lisu Pemadan modul 3106.T. pada belakang skirt atau baju) Lipatan Tengah Hadapan (satu garisan yang menentukan kedudukan pertengahan pada sehelai pakaian iaitu pada bahagian hadapan baju atau skirt.T.L L. Garisan ini hendaklah diletakkan pada lipatan kain supaya mendapat sekeping pakaian yang besar tanpa sambungannya pada G.T.T.H G.B L.P G.

2.Kelim betawi . pelajar dapat: 1. 6. Hasil Pembelajaran Diakhir tajuk ini. pemilihan kelim. 5.doc Sulit . kegunaan kelim. peraturan am menjahit kelim. Menyenaraikan peraturan am menjahit kelim. jenis-jenis kelim dan peraturan menjahit setiap jenis kelim. Menyatakan maksud ’Kelim’ Mengenalpasti pemilihan kelim. 4. Mengenalpasti jenis-jenis kelim.Kelim papan mesin .Kelim lipat tindih Cara-cara menjahit kelim modul 3106. Menyenaraikan kebaikan dan keburukan setiap kelim.Kelim papan tangan . Mengenalpasti cara-cara menjahit setiap jenis kelim Kerangka Konsep Tajuk 1 Definisi Kelim Kegunaan Kelim Pemilihan Kelim Peraturan Am untuk menjahit Kelim Jenis-jenis Kelim .TAJUK 1 KELIM SINOPSIS Menjelaskan definisi kelim.Kelim belah kangkung . 3.

1.1

Definisi Kelim Kelim ialah cara menyambungkan/mencantumkan dua atau lebih kepingan fabrik. Ia juga digunakan untuk memberi bentuk dan stail pada pakaian.

1.2

Kegunaan Kelim 1.2 1 1.2.2 1.2.3 1.2 4 Untuk menyambungkan dua atau lebih kepingan fabrik. Untuk mengukuh dan mengemaskan tepi fabrik Untuk memberi bentuk pada pakaian supaya lebih padan Untuk perhiasan.

1.3

Pemilihan Kelim Pemilihan Kelim yang dibuat bergantung kepada: 1.3.1 Jenis fabrik - Kelim yang hendak dijahit mestilah sesuai dengan jenis fabrik. Contohnya fabrik yang mudah berbulu, nipis dan halus sesuai dijahit dengan Kelim Betawi. 1.3.2 Jenis pakaian - Pakaian yang kerap dipakai dan selalu didobi memerlukan kelim yang lebih kukuh.Contohnya pakaian kanan-kanak. Selain daripada itu kelim papan mesin sesuai untuk jean tetapi tidak seduai untuk gaun fabrik kapas. 1.3.3 Gaya dan kedudukan kelim – Sesuaikan jenis kelim dengan kedudukan kelim pada pakaian. Contohnya Kelim Betawi sesuai dijahit pada rusuk skirt atau blaus yang lurus tetapi tidak sesuai dan sukar untuk dijahit pada kelim yang melengkung.

Kelim yang rata hendaklah dijahit pada pakaian dalam dan kelim yang lebih teguh, hendaklah dijahit pada pakaian yang selalu di dobi.

1.4

Peraturan Am untuk menjahit Kelim.
Pilih kelim yang sesuai untuk pakaian yang hendak dijahit supaya ia

1.4.1
tahan

lasak. 1.4.2 Sebaik-baiknya gunakan hanya satu jenis kelim pada seluruh pakaian yang dijahit. 1.4.3 Basi kelim mestilah sama lebar dan cukup di seluruh pakaian semasa memotong fabrik mengikut jenis pakaian dan jenis fabrik yang digunakannya. 1.4.4 Kelim hendaklah dijahit dengan baik dan tepat pada garis pemadan untuk menjaga bentuk dan rupa yang elok.
modul 3106.doc Sulit

1.4.4 Tegangan jahitan mesin mestilah betul untuk mengelakkan kelim daripada berkedut. 1.4.5 Kelim hendaklah ditekan dengan baik supaya kelihatan kemas di sebelah luar dan dalam pakaian. 1.4.6 Ia mestilah rata supaya mudah didobi dan kukuh supaya tahan lasak 1.4.8 Lebar kelim mestilah sekata disepanjang pakaian 1.4.9 Gunting (snip) semua kelim yang berbentuk melengkung sebelum ia ditekan buka. 1.4.10 Kemaskan kelim selepas dijahit dan susupkan semua benang.

Latihan 1.1 1.1.1. Berikan Definisi Kelim 1.1.2. Senaraikan kegunaan Kelim

1.5 Jenis-jenis Kelim
1.5.1 Kelim belah kangkung 1.5.2 Kelim betawi. Kelim yang dijahit pada sebelah dalam (S.D) dan tidak kelihatan pada sebelah luar (S.L)

1.5.3 Kelim papan mesin. 1.5.4 Kelim papan tangan 1.5.5 Kelim lipat tindih. Kelim yang dijahit pada sebelah Luar (S.L) dan jahitannya boleh dilihat pada sebelah luar (S.L)

Kelim betawi

Kelim belah Kangkung

Jenis-Jenis Kelim

Kelim papan mesin Kelim papan tangan

Kelim lipat tindih

modul 3106.doc

Sulit

1.5.1 Kelim belah kangkung: Kelim ini rata dan tidak tebal. Ia dijahit dengan satu baris jahitan di sebelah dalam (S.D) pakaian/fabrik. Kelim belah kangkung ini mudah dibuat dan ia sesuai untuk semua jenis pakaian dan fabrik. Apabila kelim ini dibuka dan ditekan dengan seterika ia tidak boleh nampak di sebelah luar. Lebar siap kelim ini ialah di antara 2 cm hingga 2.5 cm. Kelim belah kangkung ini boleh dikemaskan dengan beberapa cara seperti Jahit lilit ubi, jahit lilit kemas, jahit insang pari, jahit mesin, jahit zig-zag, menggunakan kedua-dua tepi kain, menggunakan kun dan menggunakan gunting pucuk rebung/zig-zag

1.5.1.1 Proses menjahit Kelim belah kangkung Langkah 1 Temukan fabrik dengan sebelah luar berhadapan Semat dengan peniti dan jelujur Cabut peniti dan jahit mesin di atas garisan pemadan.

Peniti

Rajah 1. 1Proses menjahit Kelim belah kangkung

Langkah 2
Cabut benang jelujur Susup benang jahit mesin yang lebih Kemaskan tepi kelim (contoh jahit mesin/insang pari). Buka kelim dan tekan dengan seterika di sepanjang kelim di sebelah dalam dan luar kelim.

modul 3106.doc

Sulit

doc Sulit .3 Proses menjahit Kelim belah kangkung modul 3106.5 cm Rajah 1.Kemaskan tepi kelim Kelim di tekan buka Susup benang jahit mesin Jahit mesin Rajah 1.2 Proses menjahit Kelim belah kangkung Lebar siap kbk Buka Kelim dan tekan dengan seterika 1.5 cm–2.

1.5.1.Kelim Belah Kangkung yang melengkung hendaklah di gunting supaya kelim rata dan bahagian yang digunting dikemaskan dengan jahit insang pari untuk mengelakkan tepinya berbulu. Ia terdiri daripada sebaris jahitan pada sebelah dalam pakaian Lebar siap Kelim belah kangkung 2 cm hingga 2.5. Sulit 3 modul 3106.1. Kelim belah kangkung tidak tebal oleh itu ia sesuai untuk kain yang tebal Kelim belah kangkung tidak sesuai untuk kain yang jarang kerana kelim boleh dilihat pada sebelah luar pakaian.1.5 cm Kebaikan Kelemahan Kelim mestilah ditekan setiap kali selepas didobi 2 Jahitannya tidak Tidak begitu kukuh kelihatan di sebelah kerana mempunyai luar pakain sebaris jahitan sahaja.Tujuan mengemaskan tepi kelim belah kangkung ialah untuk mengelakkan tepi fabrik daripada berbulu.4 Mengemas kelim belah kangkung .doc .2 Proses mengemas Kelim belah kangkung (a) Jahit Insang pari (b) Jahit mesin (c) Menggunting tepinya dengan bentuk pucuk rebung (d) Menggunakan pita serung/kun Rajah 1.3 Kebaikan dan kelemahan Kelim belah kangkung Bil 1 Sifatnya Kelim yang paling Ia rata mudah dijahit dan mudah di dobi. .

2. Gunting basi jahitan hingga tinggal 3 mm dari jahitan mesin. Namakan lima jenis pengemasan yang dibuat pada kelim belah kelim belah kangkung 2. Berikan dua kebaikan dan dua kelemahan kelim belah kangkung 1.D fabrik itu bersama-sama dengan garis pemadannya supaya sepadan.2 Kelim betawi. Cabut peniti Jelujur Garisan pemadan peniti 6 mm Rajah 1. Lebarnya kelim betawi yang telah siap ialah 6 mm atau kurang daripada 6 mm bagi fabrik yang nipis dan halus.5. Kelim ini terdiri daripada dua baris mata jahitan. 1. Kelim betawi ialah kelim yang tidak nampak nyata dan ia juga dikenali sebagai kelim dalam kelim.doc Sulit .5 Proses menjahit kelim betawi Langkah 2 Jahit mesin sejauh 6 mm daripada garisan pemadan Gunting basi kelim sehingga lebarnya 3 mm Jahitan mesin kira-kira 4 mm dari garisan pemadan pada basi jahitan.1 Proses menjahit kelim betawi Langkah 1 Temukan S.2 1. Semat dan jelujur 6 mm atas garis pemadan. Ia sesuai bagi kebanyakan kain terutama kain yang berbulu.Latihan 1. Kelim betawi ini teguh dan dikemaskan sendiri kerana tepi-tepi kelepet yang tidak berjahit itu adalah terkandung di dalamnya.5. Kelim betawi ini bergelembung. modul 3106.

Susup benang jahitan mesin SD Tekan kelim ke bahagian belakang Bahagian belakang S.doc Sulit .Jahit mesin Gunting basi kelim 3 mm 6 mm Rajah 1.D. Cabut peniti dan jahit mesin di garisan pemadan.L Bahagian hadapan benang Jahit mesin Rajah 1. fabrik Proses menjahit Rajah 1.7 Kelim betawi Langkah 4 Susup benang jahitan mesin Tekan kelim ke bahagian belakang pakaian. semat dan jelujur.L fabrik.8 Proses menjahit kelim betawi modul 3106. Temukan S. 6mm/kurang Garisan Pemadan Jahit mesin S.6 Proses menjahit kelim betawi Langkah 3 Terbalikkan kelim ke SD.

Kelim papan mesin mudah didobi dan sesuai dijahit pada skirt. seluar pendek dan pijama. Kelim papan mesin boleh disudahkan atau dikemaskan di kedua-dua belah iaitu sebelah dalam atau sebelah luar Jika ia dibuat di sebelah luar fabrik.Tepi kelim berbulu atau benang fabrik kelihatan pada sebelah luar Tepi kelim beralur pada sebelah dalam Fabrik tertarik atau berkedut pada bahagian belakang kelim 1.doc Sulit .3 Kelim papan Mesin Kelim papan mesin ialah kelim yang dijahit dua kali.5. akan terdapat dua barisan jahitan mesin di sebelah luar.Temukan S. basi kelim sangat kecil fabrik yang berbulu Kesilapan yang mungkin berlaku semasa menjahit kelim betawi .5. modul 3106. kemeja. Ia kukuh kerana dijahit dengan dua garisan jahit mesin.3. tetapi kalau dibuat di sebelah dalam fabrik.1 Proses menjahit Kelim papan mesin Langkah 1 . blaus.D kedua-dua bahagian sebelah dalam fabrik semat dan jelujur . seluar.Cabut benang jelujur dan susup benang jahit mesin yang lebih. . akan terdapat satu barisan jahitan mesin sahaja di sebelah luar.2 Kebaikan dan kelemahan kelim betawi Bil 1 Sifatnya Terdiri daripada dua baris mata jahitan dan dikenali kelim dalam kelim Lebar siap kelim betawi 6 mm atau kurang bagi fabrik yang halus Kebaikan Kelemahan Teguh.Cabut peniti dan jahit mesin mesin di garis pemadan.1. jeans. 1.2. Mudah didobi Kelim ini agak tebal dan dan tahan lasak tidak sesuai bagi fabrik yang tebal Ia terkemas dengan Kelim terdiri daripada sendiri beberapa lipatan dan oleh itu mangambil masa yang lama untuk mengeringkannya 2 3 Sesuai bagi Jahitannya tidak Sukar untuk diubah kebanyakan fabrik kelihatan pada atau dipinda kerana terutamanya bagi sebelah luar pakaian.5.

Gunting basi kelim bahagian hadapan hingga tinggal kira-kira 10 mm– 2 mm/1.Lipatkan basi kelim bahagian hadapan membalut basi kelim bahagian belakang. 10 Proses menjahit Kelim papan mesin Langkah 3 . 9 Proses menjahit Kelim papan mesin Langkah 2 Buka dan tekan kelim supaya rata.doc Sulit .6 mm Bahagian belakang Bahagian hadapan SL Rajah 1. Gunting basi kelim bahagian belakang hingga tinggal kira-kira 5mm – 6 mm.peniti Jelujur SL SD Rajah 1.2 cm gunting 10 – 12 mm 5. modul 3106.

Jahit mesin ditepi lipatan kelim supaya selari dengan baris jahitan mesin yang pertama.L. modul 3106.- Semat dan jelujur jika perlu. tepi fabrik terkemas di basi kelim sangat dalam sempit 1. .L.5.3. Benang jahit mesin lebar lipatan 6mm/ kurang bergantung kepada jenis fabrik Bahagian belakang Lipat basi kelim SL hadapan membalut basi kelim belakang kurang bergantung kepada jenis fabrik Rajah 1. Jika dibuat di SD fabrik akan terdapat satu baris jahitan di S. Biasanya kelim papan tangan ini digunakan pada pakaian bayi dan baju kurung johor. Ia digunakan untuk kain yang nipis dan lembut seperti kain sutera.Jika dijahit di S.L fabrik akan terdapat dua baris jahitan di S.5.doc Sulit .2 Bil 1 Kebaikan dan kelemahan kelim papan mesin Sifatnya Mempunyai dua baris jahitan Kebaikan Kelemahan Kukuh dan tahan lasak Ia agak tebal dan kerana dibuat dengan lambat kering dua baris jahitan Rata. 2 Boleh dijahit pada sebelah luar dan sebelah dalam pakaian.mudah didobi dan kemas kerana semua tepi fabrik terkemas di dalam Tidak sesuai bagi fabrik yang jarang kerana basi kelim boleh dilihat di sebelah luar fabrik. 3 Lebar kelim yang telah siap ialah Kemas kerana semua Susah diubah sebab 6 mm.4 Kelim papan tangan Kelim papan tangan lebih halus buatannya daripada kelim papan mesin. 11 Proses menjahit Kelim papan mesin 1.

1 Proses menjahit kelim papan tangan Langkah-langkah menjahit Kelim papan tangan .1. . Ia terkemas sendiri rata dan kemas tetapi tidak sekukuh kelim papan mesin Mengambil masa yang lama untuk menjahit dan jahitan sembat kelihatan disebalah luar pakaian. .2cm.Jahit sembat tepi yang berlipat ke bahagian belakang pakaian.doc Sulit .Lipat. semat.4. Lebar kelim biasanya berukuran kurang dari 3mm 1. Jahit Sembat Rajah 1.2 Kebaikan dan kelemahan kelim papan tangan Bil 1 Sifatnya Kebaikan Sama seperti kelim papan Rata kemas mesin tetapi ia dijahit pada mudah didobi sebelah dalam fabrik dengan jahitan tangan Kelemahan dan Kelim ini tidak sesuai untuk kain yang tebal 2 Kelim papan tangan sempit. 11 Proses menjahit Kelim papan tangan Kelim papan tangan biasanya dijahit pada baju kurung johor Kelim yang dibuat pada baju tersebut lebih kecil dari kelim papan tangan biasa. jelujur kasar dan jahit mesin di atas garisan pemadan.Gunting basi kelim pada bahagian belakang sehingga 6 mm ( ¼”) dan bahagian hadapan sehingga 1.Cabut jelujur kasar dan tekan kelim yang telah siap dengan kemas.Tekan kelim ke arah belakang baju .5.4.5. .Temukan kedua-dua sebelah luar fabrik berhadapan. . semat dan jelujur basi kelim hadapan ke atas bahagian belakang. modul 3106. cabut jahitan jelujur kasar.

Jahit jelujur di garisan pemadan. bahu mendatang. 3. - Bahu mendatang Garisan Tengah Hadapan (GTH) S. Ia digunakan untuk stail dan perhiasan pada pakaian.12 Proses menjahit Kelim lipat tindih modul 3106. skirt mendatang. Kelim ini kukuh kerana ia dijahit melalui tiga lapisan fabrik.5.1.1 Proses menjahit Kelim lipat tindih Langkah 1 Sediakan bahagian atas pakaian. Tandakan Garisan tengah hadapan(GTH) dengan jahitan jelujur pada bahagian atas pakaian atau bahu mendatang. pijama.5 Kelim lipat tindih Kelim lipat tindih atau kelim tampal ialah kelim yang biasa digunakan untuk menjahit bahagian dalam dan luar pakaian. ben-ben dan ropol-ropol. Kelim lipat tindih ini sesuai untuk baju kanak-kanak. Selalunya kelim lipat tindih digunakan untuk melekat atau mencantumkan bahagian atau kepingan-kepingan baju dan skirt.5. blaus dan baju ibu mengandung.D Rajah 1.doc Sulit .5. Kelim ini dijahit di sebelah luar pakaian dengan sebahagian kelim itu menindih yang lain.

doc Sulit . pemadan.Langkah 2 Sediakan bahagian bawah pakaian atau skirt - - Tandakan garisan pemadan Kedutkan 3 mm ke atas garisan pemadan dan 3 mm ke bawah g.13 Proses menjahit kelim lipat tindih Langkah 3 Melekatkan bahagian atas pada bahagian bawah pakaian Letak bahu mendatang di atas bahagian bawah Temukan garisan tengan atas dengan garisan tengah bawah Temukan garisan pemadan bahu mendatang dengan garisan pemadan bahagian bawah pakaian Jelujur dan jahit mesin dan cabut benang jelujur. GP ---------------------------------------- kedut ------------------------------------- Sebelah Luar Garisan tengah Rajah 1.L Jelujur dan Jahit mesin Garisan tengah Bahagian Bawah Garisan tengah Sebelah Rajah 1 14 Proses menjahit kelim lipat tindih modul 3106. Bahu mendatang S.

16 Proses mengemas Kelim lipat tindih modul 3106. sebelah dalam Bahu mendatang 6. Tanggalkan benang jelujur. Sebelah dalam Jahit insang pari 6 mm Bahu mendatang Sebelah dalam Rajah 1. Jelujur dan jahit sembat pada tiap-tiap mata jahitan mesin.doc Sulit .Langkah 4 Mengemas Kelim lipat tindih Cara 1 Gunting basi kelim hingga tinggal 6 mm dan kemaskan dengan jahitan insang pari.9 mm Bahagian rata membalut bahagian yang berkedut atau buat balutan sendiri. 15 Proses menjahit Kelim lipat tindih _____________________________________ Cara 2 Gunting basi kelim dari bahagian bawah pakaian hingga tinggal kurang dari 6 mm Gunting basi kelim bahu mendatang hingga tinggal 1.tiap mata Sebelah dalam Bahagian Bawah jahitan mesin Rajah 1.mm Jelujur sembat dan pada tiap.5 mm – 1.

5.doc Sulit .2 Bil 1 KEBAIKAN DAN KELEMAHAN KELIM LIPAT TINDIH Sifatnya Kebaikan Kelemahan Kelim ini tidak sesuai pada fabrik yang tebal kerana terdiri daripada satu bahagian yang bergelembung dan kelim ini dijahit melalui tiga lapisan fabrik Selalunya Kelim lipat Kukuh kerana dijahit tindih ini digunakan untuk menerusi tiga lapisan mencantum satu fabrik bahagian pakaian yang rata pada bahagian pakaian yang bergelembung.5.1. 2 Ia juga dikenali sebagai Kelim ini rata kelim tampal mudah didobi dan Tidak sesuai pada fabrik yang jarang kerana basi kelimnya kelihatan di sebelah luar pakaian 3 Jahitannya dibuat pada Sangat sesuai untuk sebelah luar pakaian mencantum bahagian yang melengkung. cekung atau pada bentuk yang susah dijahit dengan kelimkelim yang lain modul 3106.

... Skirt daripada kain kapas C... 2... 5. Kelim belah kangkung paling sesuai untuk ...UJIAN 1 1.. sekata dan tebal C.... A... 3... lubang lengan C.. garis bahu mandatang D.. Baju tidur daripada kain nailon Pakaian yang kerap didobi hendaklah mempunyai kelim yang ........... Ia mudah didobi dan mudah dikeringkan D.. Ikatan pinggang B.lapisan fabrik A.... Apakah kegunaan kelim? Apakah peraturan am yang perlu anda ikuti untuk menjahit kelim? Berikan bagaimana kamu menyedia dan menjahit kelim betawi? Bincangkan bagaimana kelim papan mesin dan kelim papan tangan dibuat. garis pinggang mendatang 2. 4........... Blaus daripada kain rayon D..:Kelim Kelim belah Kangkung 1 2 Kelim papan Mesin ..... kukuh dan tebal D.. dua B.... A. kemas dan nipis B... A.. 2 Kebaikan 1 2 1 2 Kelemahan modul 3106... Ujian 2 1. Ia mengemaskan basi kelim sendiri B........ 3.. basi kelim menghadap ke arah belakang pakaian Kelim betawi mempunyai . A. Senarai kebaikan dan kelemahan kelim-kelim dibawah... Kemeja sutera B... ia mempunyai dua baris jahitan mesin C. kukuh dan tahan lasak Kelim papan mesin kukuh kerana......... 5........... 4.... tiga C empat D lima Kelim lipat tindih boleh digunakan pada bahagian-bahagian pakaian kecuali .doc Sulit ...

doc Sulit .TAJUK 2 BELAH Belah lapik kain Belah selari Slit Berlapik Belah Slit Berlapik Belah lapik kain selari modul 3106.

doc Sulit . 9. jenis. faktor pemilihan belah. Mengenalpasti jenis-jenis belah. 8. Dalam tajuk belah akan dijelaskan mengenai fungsi belah. Mengenalpasti cara-cara menjahit setiap jenis belah Membezakan belah kelepet sama lebar.SINOPSIS Belah di buat pada pakaian bertujuan untuk memudahkan seseorang memakai dan menanggalkan pakaian. 10. belah berzip dan belah berkun Memahami dan berkebolehan membuat belah-belah yang terdapat dalam tajuk Kerangka Konsep Tajuk 2 Belah Definisi Belah Jenis-jenis belah menjahit belah Fungsi Belah Pilihan Belah Cara modul 3106. 7. Menyatakan definisi dan fungsi belah Mengenalpasti pemilihan belah.jenis belah dan cara menjahit belah. pelajar dapat: 6. Hasil Pembelajaran Diakhir tajuk ini. 11. ini.

Baju Kurung modul 3106.2.2.Baju Melayu Cekak Musang.4.3. Semua jenis belah sesuai pada fabrik sederhana dan tebal.3 Belah lapik kain selari 2.3 Fungsi Belah 2.4 menyediakan kemudahan dan keselesaan kepada pemakai dan memudahkan pergerakan dan mengekalkan ciri traditional menjadi perhiasan Pilihan belah bergantung kepada: 2.3 2.1 Jenis pakaian yang hendak dibuat misalnya kemeja atau seluar 2.4. di pinggang.2.1 Belah kelepet sama lebar 2.3 Kedudukan belah     Garis tengah hadapan atau garis tengah belakang blaus dan skirt Garis tengah hadapan atau di rusuk kiri skirt atau slek Bahagian belakang pergelangan lengan atau kelim lengan Hujung seluar. Belah boleh dibuat di garis leher.4. di rusuk dan di lengan mengikut fesyen sesuatu pakaian itu.3.2. pemilihan belahnya adalah terhad.2.2 Jenis fabrik mempengruhi pemilihan belah pada pakaian.2 Jenia-jenis Belah 2.1 Definisi Belah Belah ialah satu proses jahitan yang terdapat di pakaian dan artikel untuk memudahkan dipakai atau ditanggalkan.2 Belah slit berlapik 2.2.2 2. 2.Belah slit berlapik. Pada fabrik nipis.Baju Melayu Teluk Belanga. chongsam dan samfoo 2.Belah berplaket.2.doc Sulit .4 sebagai fesyen Fesyen pakaian di mampelbagai jenis belah yang digunakan pakaian .3. 2.4.Panjangnya mestilah sesuai dengan tujuan belah dibuat.1 pengguna 2.4 Belah berkun 2. .5 Belah berplaket 2.6 Belah berzip 2.

pijama. 2.1.1 Proses menjahit belah kelepet sama lebar Lipat 3 mm dan jahit mesin di sepanjangnya atau jahit tepi modul 3106. butang dan gelungan atau pita. pakaian kanak-kanak. Pengancing yang digunakan adalah butang dan rumah butang atau butang katup. 2. 2. 2.5cm hingga 2.Baju Takwa 2. sarung kusyen dan sarung bantal.L G H T G L 3 cm – 4 cm 1.1 Langkah-langkah cara menjahit belah kelepet sama lebar CARA 1 Langkah 1 Tandakan GTH dan GL di fabrik Lebar antara GTH dan GL ialah 1. kot.Belah hadapan sembunyi kancing.5.. Ia digunakan pada blaus.3 Ia boleh dibuat sepanjang seluruh belakang atau hadapan pakaian. Belah kelepet sama lebar adalah mudah dibuat dan sangat kukuh.5 cm Lebar lapik belah ialah 3 cm hingga 4 cm Lebar lipatan pertama 3 mm S .5.5.5.5.doc Sulit .5 Belah Kelepet sama lebar 2.5.5 cm ruang butang 3 mm Rajah 2.2 Kain untuk belah diambil daripada pakaian itu sendiri dan dilipatkan ke SD pada garis lipatan.5 cm – 2.4. 2. kemeja.5.

3 Proses menjahit belah kelepet sama lebar Langkah 3. Rajah 2. Jahit dengan jahitan mesin dari lipatan hingga ke GTH.doc Sulit .4 Proses menjahit belah kelepet sama lebar modul 3106. Jelujur. Langkah 2 Lipat pada bahagian GL ke S.(edging) Atau gunakan tepi fabrik . cabut peniti dan tekan dengan seterika.L pakaian dan semat dengan jarum peniti. Snip basi jahitan seperti dalam gambarajah Rajah 2.

5 cm .5 Proses menjahit belah kelepet sama lebar CARA 2 Langkah 1 . Tandakan GTH dan GL pakaian.(sama seperti Rajah 1 Cara 1) SL G T H 1.doc Sulit . Ruang butang di g Leher setelah di balikan ke SL Balikkan lapik ke SD pakaian Rajah 2. Balikkan lapik ke S.D.2. pakaian.Langkah 4 -.6 Proses menjahit belah kelepet sama lebar modul 3106.5 cm Ruang butang 3 mm G L 3cm – 4 cm Rajah 2.

Rajah 2.Lipat GL ke SD dan semat dengan jarum peniti .Jahit dengan jahitan mesin pada kiri dan kanan kelepet supaya jarak antara keduanya adalah 3 cm.7 Proses menjahit belah kelepet sama lebar CARA 3 Langkah 1 Tandakan garisan tengah hadapan dan garisan lipatan baju Lapik G G Bahagian Hadapan L T Baju H Rajah 2.Langkah 2 .doc Sulit .8 Proses menjahit belah kelepet sama lebar Langkah 2 Kemaskan tepi lapik dengan jahitan mesin/jahit tepi/menggunakan tepi kain saja modul 3106.

Kelim Bahu SD GTH jelujur d j mesin GTH Garisan lipatan Badan Hadapan Rajah 2.Gunting basi lipatan dan snipkan sepanjang lengkung leher GTB Snip G.Jelujur dan j.9 Proses menjahit belah kelepet sama lebar Langkah 3 . lipatan GTH Kelepet belah Rajah 2. mesin di garis leher .doc Balikkan lapik ke SD pakaian Tetapkan lapik pada pakaian dengan silang pangkah berkumpul Sulit .10 Proses menjahit belah kelepet sama lebar Langkah 3 modul 3106.Lipat lapik ke SL mengikut garisan lipatan .

11 Proses menjahit belah kelepet sama lebar 2.6. seluar dan artikel rumahtangga seperti sarung bantal.5 cm – 20 cm ( 7 – 8 inci ) untuk skirt. seluar dan sarung.6. sepatu.beg dan lain-lain lagi. gaun.3 Periksa zip untuk menentukan bahawa ia boleh dibuka dan ditutup dengan senang.6.Kelim Bahu j. .Zip yang dibuat daripada nilon adalah lebih sesuai untuk fabrik-fabrik nipis kerana ia ringan dan tidak tebal.belakang gaun.Selalunya zip digunakan pada blaus. 2. panjang dan berat fabriknya.1 Pilih zip yang sesuai untuk pakaian yang hendak dijahit. sembat Silang pangkah berkumpul Rajah 2. 2.6. 2.6 Belah Berzip Sejenis pengacing belah Belah berzip senang dipasang. skirt. 17. 45 cm – 55 cm ( 16 – 20 inci ) untuk belah di tengah hadapan atau . sarung kusyen . 23 cm – 30 cm ( 9 – 12 inci ) untuk belah rusuk.1 Cara-cara memilih zip 2.doc Sulit . tidak kelihatan di sebelah luar dan tahan lama Zip senang dikancingkan. dan perhentiannya adalah kukuh dan kuat.6. sampul kusyen.2 Perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan semasa memasang zip modul 3106.4 Gunakan zip yang cukup panjang untuk belah yang hendak dibuat.2 Beli zip yang bermutu dan warnanya padan dengan kain. terdapat pelbagai warna. .6. jaket dan dirusuk baju chongsam. . 2. 2.Zip yang dibuat daripada logam bergigi kasar dan tidak sesuai untuk kainkain tebal atau kain kelengkapan rumahtangga yang berat.

4 Pita zip hendaklah dikekalkan pada basi kelim dengan jahit silang pangkah tompok/berkumpul supaya ia tidak tersangkut pada gigi zip.2.doc Sulit .Rapatkan dengan jahit lilit ubi modul 3106.2.6.Kemaskan bahagian bawah pita zip dengan Insang pari . Langkah-langkah memasang zip Langkah 1 Tandakan GTB di S. 2. -1.2.2 cm hingga 2 cm 2.Pada garisan pemadan untuk ikatan pinggang skirt atau seluar. Tekan buka kelim.2 cm daripada garis pemadan untuk belah di leher belakang pakaian. 2.3 Bahagian atas zip hendaklah terletak: .12 Proses menjahit zip .6.D. 2.6.2 Mesinkan zip dengan penekan zip dan susupkan hujung benang untuk mengukuhkannya. iaitu lebih daripada 1. Sediakan pita zip yang sesuai dengan pakaian atau artikel yang hendak dijahit Panjang belah ialah panjang zip + 0. pakaian. Sematkan dengan peniti untuk menanda pangkal belah. Jahit mesin hingga ke pangkal belah.1 Pastikan lebar belah adalah cukup besar.2.6. Hujung atas belah selalunya akan dijahitkan dengan butang cangkuk dan matanya.2 5 Kukuhkan pangkal belah berzip dengan jahit ulat-ulat. Pita Zip Perhentian Zip Penarik zip zip Gigi zip Penolak Perhentian pangkal zip Rajah 2.6 cm.2.6.

Jelujur bahagian kiri zip SL Kiri Rajah menjahit zip 2.Tentukan penahan hujung zip terletak 7mm di bawah garis pemadan sementara penahan pangkal zip terletak di pangkal belah.Pastikan bahagian ini menutup semua gigi zip.13 Proses menjahit zip Langkah 3 - Jelujur di atas lipatan di bahagian kanan zip tanpa menutupi zip itu. Rajah 2.3mm tepi lipatan di sebelah kanan.doc Sulit . .Jahit insang Jahit lilit ubi Langkah 2 Menjahit zip pada belah dengan cara tersembunyi.14 Proses modul 3106. 7mm di bawah . Jahit jelujur . Sematkan pita zip ke bahagian kanan belah di sebelah dalam belah. .G.P bertindih 2mm.Sematkan pita zip ke bahagian kiri belah.Bahagian kiri tepi lipatan belah hendaklah .

6 mm hujung g.p benang jelujur pengkah tegak berku pul hujung j.ang Basi kelim jahit insang pari SL pakaian SD pakaian modul 3106.doc Sulit . Kukuhkan pangkal belah dengan jahitan ulat-ulat. sil.15 Proses menjahit zip - Tutup zip dan jahit zip menggunakan tapak zip dari bahagian hujung belah kiri hingga ke pangkal belah kemudian melintang ke kanan dan terus ke bahagian atas di sebelah kanan.Langkah 4 - Rajah 2. Tetapkan kedudukan pita zip di kiri kelim di sebelah dalam pakaian. mesin s jahit ulat-ulat disusup j. Cabut atau tanggalkan jelujur.

Lipat ke dua tepi ke tengah dan tekan dengan seterika modul 3106.lebar pita serung = 2 x lebar siap lapik + 2 basi jahitan .16 Prosesmenjahit belah berkun Langkah 2 Sediakan pita serong pita Rujuk Langkah-langkah menyediakan jalur serong tepat dalam topik 6 atau gunakan serong dagangan yang boleh didapati di kedai-kedai Panjang pita serung = 2 x panjang belah + basi jahitan ( 1 cm – 1. pergelangan tangan. Langkah-langkah menjahit belah berkun Langkah 1 Tandakan kedudukan belah pada pakaian/GTH Ukur panjang belah yang dikehendaki Tandakan pangkal belah Gunting mengikut panjang belah GP Panjang belah Ira fabrik SL Rajah 2.doc Sulit . gaun.15 Proses memasang zip yang telah siap 2.5 cm ) - .Rajah 2. Belah berkun sesuai untuk fabrik nipis dan halus dan fabrik sederhana Biasanya belah ini digunakan pada belahan seperti dileher blaus.7 Belah Berkun tebal. pakaian kanak-kanak dan pakaian dalam.

Langkah 3 Temukan SL pakaian dengan SL jalur serong Temukan tepi belah dengan tepi jalur serong Jelujur dan jahit mesin 6mm dari tepi belah. Jelujur di sepanjang lipatan Tetapkan jelur serong dengan jahit sembat seperti rajah (b). (jika perlu jahit mesin sekali lagi pada pangkal belah). Pangkal belah Jahit mesin SL jalur serung Pakaian SD Rajah 2.Cabut benang jelujur.doc Sulit .17 Prosesmenjahit belah berkun Langkah 4 Halakan jalur serung ke atas dari SL pakaian dan tekan Lipat tepi lapik 2 mm dari GP ke SD dengan lipatannya bertemu dengan jahit mesin di sebelah dalam seperti rajah (a). Jalur serung SD Jalur serung SD Jahit sembat Pakaian SD Rajah (a) Rajah (b) Rajah 2.Lalukan jahitan sembat di bawah jahitan mesin.18 Proses menjahit belah berkun Langkah 5 modul 3106.

Terangkan dengan ringkas dan lukiskan gambarajah langkah-langkah membuat belah berzip 3.lebar belah berkun yang siap dijahit biasanya selebar 5 – 6 mm . Berikan empat perkara yang perlu dipertimbangkan semasa menjahit/memasang zip pada pakaian. 2.Belah berkun biasanya di buat di :jahit ulat-ulat bahagian belakang baju kanak-kanak di leher baju wanita 1. Apakah tujuan menjahit ulat-ulat di pangkal belah berkun? modul 3106.19 Prosesmenjahit belah berkun .- Pada sebelah dalam kukuhkan pangkal belah dengan mesin atau kia tirus ke bawah seperti rajah ( c) Tekan dengan cermat Jika perlu Jahit ulat-ulat di SL pakaian seperti rajah (d) untuk mengukukuhkan pangkal belah. Nyatakan tiga fungsi belah pada pakaian. 4.doc Sulit . SL SD SL pakaian Jahit mesin atau kia Rajah ( c ) Rajah ( d ) Rajah 2.

1 Tujuan menjahit kancing Kancing dijahit pada pakaian ialah untuk:mengancingkan belah.doc Sulit . - modul 3106. 16. 15. pelajar dapat: 12.perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan semasa menjahit kancing. Menyatakan tujuan kancing dibuat pada pakaian atau artikel Menbezakan jenis-jenis kancing Mengetahui cara-cara memilih kancing Mengetahui perkara-perka yang perlu dipertimbangkan semasa menjahit kancing. butang katup dan cangkuk dan palang mata. sebagai perhiasan.Butang lubang butang dua/empat . cara-cara memilih kancing. Kerangka Konsep Tajuk 3 Tujuan menjahit kancing Jenis-jenis kancing Cara-cara memilih kancing Perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan semasa menjahit kancing Kelim Cara-cara menjahit.Tajuk 3 kancing sinopsis Menjelaskan tujuan kancing dijahit pada pakaian. 14.Cangkuk dan palang/mata 3. dan cara-cara menjahit butang lubang dua atau empat dan cangkuk dan mata/palang Hasil Pembelajaran Diakhir tajuk ini. mengenalpasti cara-cara menjahit Butang lubang butang dua atau empat. 13.jenis-jenis kancing.

1 Jenis kancing yang tersembunyi Butang katup Butang cangkuk dan matanya Butang cangkuk dan rumah Butang cangkuk dan rumah cangkuk bersirat.doc Sulit .Kancing biasanya dilekatkan pada lipat tindih atas dan lipat tndih bawah belah.2 Jenis kancing yang nampak Butang dan rumah butang.2.) Gancu 3. Reben dan bow zip (sila rujuk bab36:belah pakaian.. Pita dan simpul hias.4 Perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan apabila menjehit kancing 3.3.2. 3. modul 3106.2 Jenis belah dan kedudukan kancing .. 3.Kain yang halus mestilah dijahit dengan kancing yang lebih halus untuk mencegah berat kancing daripada mengoyakkan kain.2 Jenis-jenis kancing Terdapat dua jenis kancing yang utama: 3.3 Cara-cara memilih kancing. Cara-cara melekatkan kancing pada pakaian bergantung kepada jenis kancing yang dipilih.Kancing zip adalah lebih sesuai bagi belah yang bertempat di kelim rusuk skrit daripada yang dijahit pada belah kelepet sama lebar di hadapan pakaian.Pakaian kanak-kanak biasanya tidak menggunakan kancing logam untuk mengelakkan calar pada kulit kanakkanak yang lembut.3. 3. Pilihan kancing bergantung kepada: 3. 3.1 Kancing hendaklah dijahit dengan kukuh supaya tidak cepat tercabut.4. 3.1 Jenis kain yang digunakan .3.2 Jenis pakaian dan stail pakaian yang dijahit . Butang dan rumah butang bersirat atau gelungan.

ii.belah pakaian itu tidak tertutup rapat. Terdapat beberapa jenis butang iaitu butang berlubang dua.4.4. berlubang Butang lubang dua Butang lubang empat Butang bertangkai Butang bertangkai Lubang butang pada pakaian wanita biasanya dijahit di sebelah kanan belahan pakaian.4.5 pakaian 3. Kancing logam tidak sesuai untuk pakaian kanak-kanak. .3.doc Sulit . butang empat dan butang bertangkai i. Jenis kancing yang hendak dijahitkan pada pakaian mestilah ditentukan jenis belah untuk pakaian itu dipilih.tulang. 3. warna dan bentuk.3 Kancing hendaklah mencukupi dan terletak sama jaraknya di antara satu dengan yang lain supaya belah ditutup dengan baik dan tidak ternganga. logam .6 semasa 3. pakaian kelihatan tidak kemas. Kancing hendaklah dijahit betul-betul bertentangan di antara satu sama lain dan elakkan daripada menjahit kancing terlalu ketat pada pakaian untuk mengelakkan: . modul 3106.belah pakaian daripada berkedut.4.1 Butang lubang butang dua/empat Butang boleh didapati dalam pelbagai saiz.5.baju tidur dan dalam. Jenis dan saiz butang mestilah sesuai dengan rumahnya dan gaya supaya pakaian kelihatan lebih elok.2 kancing 3. Butang diperbuat daripada plastik.4 pakaian 3. kayu dan lain-lain lagi.4.

Butang dijahit selepas lubang butang telah siap kerana kedudukannya boleh diubah-ubahkan supaya sesuai dengan rumah butangnya. Berlatihlah menjahit jahitan lubang butang sebelum menjahit pada pakaian sebenar.kukuhkan sebelah dalamnya dengan sehelai kain pengukuh .3.kemas dan tahan lasak jika dijahit dengan baik. Jika lubang butang mesti dijahit pada selapis kain . Semua mata jahitan hendaklah sama panjang dan sesuai dengan jenis kain yang digunakan iaitu mata jahitan yang kecil dan halus pada kain yang nipis. 3.pita atau reben.4 Langkah-langkah menjahit lubang butang Langkah 1 Menanda kedudukan lubang butang dengan peniti Tepi belah GTH Langkah 2 - butang Ukuran lubang butang ukuran garispusat butang+ 3mm(1/8 inci ) Semat dan jelunjurkan lebar lubang butang dengan jelunjur halus pada kedua-dua belah lubang butang modul 3106. Selalu menjahit dari bahagian bawah pakaian menghala ke atas. Dijahit di atas dua lapisan fabrik Kancing ini teguh .doc Sulit . Terdapat dua jenis lubang butang iaitu lubang butang berjahit dan lubang butang berkun Lubang butang boleh dijahitkan melintang atau menegak 3.2 Butang dan lubang butang Butang dan lubang hanya dijahit selepas belah pakaian itu siap atau apabila pakaian itu siap.5. Ia digunakan pada semua jenis pakaian dan kain kelengkapan rumahtangga.3 Perkara-perkara yang harus diingatkan apabila menjahit lubang butang.5. Lubang butang selalu dijahit pada 2 lapisan fabrik.5. Gunting lubang butang satu per satu dan sudahkan satu lubang dahulu sebelum menebuk lubang yang lain untuk mengelakkan tepinya daripada berbulu.

Langkah 3 Gunting lubang butang mengikut urat benang . Langkah 6 Pusingkan kain supaya sebelah lubang Yang belum dijahit terletak berdekatan dengan penjahit.Jarum hendaklah tegak dan menghala ke arah penjahit. Langkah 5 Jahit lubang butang di sepanjang tepi lubang hingga ke hujung bulat.Lubang butang boleh digunting dengan : Sepasang gunting kecil yang tajam Langkah 4 Mulakan menjahit dari hujung segiempat dengan menyusupkan jarum di antara 2 lapisan kain. Pada hujung yang bulat . jahitkan 7 atau 9 mata jahitan lilit kemas. Jahit 2 atau 3 jahit lilit kemas di tempat yang sama di hujung segiempat.masukkan jarum ke kaki jahitan pertama dan keluar pada kaki jahitan yang akhir. Jahit lubang butang pada sebelah ini hingga ke hujung segiempat. Tarik benang ke atas sehingga simpul terjadi. Tarikkan kedua-dua benag dari mata jarum ke kiri dan lilitkan ke bawah jarum. Masukkan jarum di hujung lubang dan keluarkan dari sebelah dalam kain garisan jelunjur halus.doc . Sulit - modul 3106. - Langkah 7 Apabila lubang butang yang terakhir sudah dijahit di hujung segiempat .

9 Contoh-contoh jahitan butang empat lubang .Langkah 8 Jahit sebaris jahitan lubang butang pada hujung segiempat.5. Susupkan jarum di antara lapisan kain dan gunting benang di sebelah dalam baju.5 Langkah-langkah menjahit butang berlubang dua Langkah 1 modul 3106.8 Rajah 3. 3.doc Sulit .1 – Rajah 3. Lubang butang melintang yang telah siap Rajah 3.

- Rajah 3. - - Butang bertangkai Mulakan dengan jahit kia pada tempat butang Terus menjahitkan butang pada fabrik melalui lubang butang sebanyak 3 atau 4 kali. Masukkan jarum pada lubang butang kedua menembusi belakang fabrik.- Mulakan jahitan dengan jahitan kia pada butang. Sudahkan di sebelah dalam dengan jahit ulat-ulat. Butang berlubang dua Butang yang mempunyai dua lubang untuk dijahit pada pakaian Di perbuat dari plastik atau besi. Ukuran lubang butang untuk butang bertangkai = lebar butang bertangkai + 6mm. Ulang jahitan/teruskan sehingga kukuh.10 – Rajah 3.5. Masukkan jarum melalui satu daripada lubang butang Langkah 2 Letakan jarum melalui satu daripada lubang pada butang.6 Langkah-langkah menjahit cangkuk dan palang Langkah 1 Mulakan dengan jahitan kis Sulit modul 3106. Keluarkan jarum di antara fabrik dan butang Lilitkan benang di keliling tangkai yang berbentuk Keluarkan jarum ke belakang fabrik Matikan jahitan dengan jahitan kia.15 3.doc . - Langkah 3 Tanggalkan jarum peniti.

Berikan perbezaan antara kancing tersembunyi dan kancing nampak. Nyatakan lima perkara yang harus diingat semasa menjahit lubang butang. Masukkan jarum pada satu daripada lubang pada palang. Berikan dua contoh kancing setiap satu. Dengan berpandukan gambarajah nyatakan langkah-langkah menjahit butang berlubang dua.17 Aktiviti 1.16 – Rajah 3.- Jahit jahitan lilit kemas/jahitan lurus 4-5 kali Matikan dengan jahitan kia Langkah 2 Mulakan jahitan dengan jahitan kia. Apakah tujuan menjahit kancing pada pakaian 2.doc Sulit . Jahit jahitan lilit kemas 4 – 5 kali Susup jarum ke lubang kedua pada palang. 4. modul 3106. 3. Teruskan proses menjahit sehingga siap Matikan jahitan dengan jahitan kia Rajah 3.

memadankan pakaian dan memudahkan seseorang bergerak. lisu terbalik. Penghilangan Gelembung atau lisu digunakan untuk perhiasan. lisu bertentang dan lisu pemadan. pelajar dapat: modul 3106. tujuan dan jenis-jenis penghilangan gelembung seperti kedut lepas. Hasil Pembelajaran Diakhir tajuk ini.doc Sulit . memberi bentuk pada pakaian.TAJUK 4 PENGHILANGAN GELEMBUNG SINOPSIS Penghilangan Gelembung ialah proses mengecilkan atau memendekkan fabrik berlebihan supaya pakaian padan dengan si pemakai. Dalam tajuk akan menjelaskan tentang definisi penghilangan gelembung. lisu beriring.

Menyatakan definisi penghilangan gelembung dan fungsinya. lisu bertentang dan lisu pemadan Langkah-langkah menjahit Penghilangan Gelembung. lisu bertentang dan lisu pemadan) 4.2 Tujuan menghilangkan gelembung Untuk memberi bentuk pada pakaian Memberi lebih ruang supaya si pemakai dapat bergerak dengan dengan mudah Supaya pakaian yang dipakai oleh si pemakai lebih elok pedannya.17. Lisu terbalik. Lisu beriring. Lisu terbalik. 21. padanan yang elok serta keselesaan kepada pemakai. Penghilangan gelembung boleh juga digunakan sebagai hiasan 4.doc Sulit . Mengenalpasti dan membezakan jenis-jenis penghilangan gelembung Memahami ciri-ciri setiap penghilangan gelembung Mengenalpasti cara-cara menjahit setiap jenis penghilangan gelembung Menyediakan dengan sempurna contoh-contoh penghilangan gelembung Mengamalkan aspek keselamatan semasa melakukan kerja Kerangka Konsep Tajuk 4 Penghilangan Gelembung Definisi Penghilangan Gelembung Tujuan menghilangkan gelembung Jenis-jenis Penghilangan Gelembung Kedut lepas. Membolehkan pakaian dipanjangkan dan diperbesarkan Sebagai perhiasan untuk memberikan rupa pakaian. 18. Lisu beriring. 22.1 Definisi Penghilangan Gelembung Penghilangan Gelembung ialah satu proses pengecilan sebahagian pakaian atau artikel untuk memberi bentuk. modul 3106. 19. (Kedut lepas. 20.

.4.Kedut lepas mengikut ira lurus bagi membolehkan fabrik tergantung dengan elok.3 Jenis-jenis Penghilangan Gelembung Kedut Lepas Lisu beriring.Kedut dibahagikan sama rata keseluruhannya. .Lipatan kedut sama halus pada keseluruhannya. memudahkan pergerakan dan sebagai perhiasan.1 Kedut lepas digunakan untuk mengawal atau mengimbangkan lebihan fabrik.1 Ciri-ciri Kedut Lepas . . di hujung lengan. pinggang blaus. lisu terbalik lisu bertentang Lisu pemadan Kedut berjalur Lisu perhiasan Smoking 4. di bahu mendatang.4.1. 4. Kedut lepas dihasilkan dengan cara menarik satu atau dua baris jahitan mesin longgar atau jelujur halus.2 Langkah-langkah menjahit Kedut Lepas Langkah 1 modul 3106.1.doc Sulit . Kedut lepas memerlukan fabrik dua atau tiga kali ganda daripada ukuran yang siap. di garisan pinggang dan di punggung skirt 4.4.1 Kedut Lepas - - Rajah 4.4.4 Jenis Penghilangan Gelembung 4. Kedut lepas sesuai untuk fabrik lembut dan halus. Kedut lepas boleh dibuat di lengan yang disambung dengan kuf atau manset.

.3 Langkah 3 - - Tarik benang bawah dari keduadua hujung sehingga mendapat ukuran kedut yang dikehendaki. Lilit benang pada jarum peniti mengikut bentuk 8.- Tandakan jarak di antara kedudukan kedut dengan notch. bahagikan kain kepada dua bahagian yang sama untuk mengelakkan benang kedut putus kerana ketegangan semasa mengedut Kata kedut atas hendaklah berpadanan dengan yang di bawah supaya menghasilkan kedut yang sekata.2 Lisu Beriring Lisu menggunakan tiga kali ganda lebar siap Sulit modul 3106. Rajah 4.Tandakan garis pemadan (GP) dan garis tengah (GT) pada fabrik.4 Kedut lepas akan menampakan orang kurus menjadi gempal Apabila kain untuk kedut lepas sangat lebar.2 Langkah 2 - - Laraskan pelaras jahitan mesin untuk mendapatkan mata jahitan kasar atau jahit jelujur halus.4.3cm.doc . Jahit dua baris jahitan mesin dengan mata kia yang paling kasar dan jahit jelujur halus di atas dan di bawah garisan pemadan pada jarak yang sama iaitu 0. Ratakan kedut lepas Rajah 4. Rajah 4. - - - 4.

.5 Langkah-langkah menjahit Lisu Beriring Langkah 1 . lipatan bawah lisu dan tapak lisu. LISU BERIRING Rajah 4.Jelujur tegak di tengah-tengah lisu modul 3106. sama ada ke kiri atau kanan. Lisu mestilah rata Rajah 4.lipatkan pada jahit tanda (a) dan letakkannya keatas tapak lisu.doc Sulit .6 Langkah 2 . Lebar lisu yang siap bergantung atas stail pakaian..Tekan dan pin.- Lisu Beriring dilipat mengarah ke satu hala yang sama. .Tandakan kedudukan lisu pada fabrik Lisu mempunyai tiga bahagian iaitu lebar lisu. yang ketiga-tiganya sama lebar.

Ada 4 cara menjahit tepi lisu.  Jahit mesin di tepi lipatan  Jahit mesin 6mm dari tepi lipatan  Jahit mesin mengikut tepi lipatan dan tegak dengan lipatan  Jahit mesin mengikut tepi lipatan dan tirus ke lipatan Rajah 4.Rajah 4.8 modul 3106.7 Langkah 3 .doc Sulit .Lisu beriring boleh dibiarkan lepas atau dijahit tepinya. .

Lipatan-lipatan lisu ini hendaklah bertemu di sebelah luar (SL) pakaian Rajah 4. Semat dan jelujur di sepanjang lipatan dari atas ke arah kelepet Rajah 4.4.Lisu terbalik dibuat dengan melipatkan dua lisu berhadapan antara satu sama lain .11 Langkah 3 modul 3106.10 Langkah 2 Lipat kain sepanjang garisan 1.doc Sulit .9 Langkah 1 - Tandakan lisu pada fabrik dengan jahit tanda Rajah 4.4.3 LISU TERBALIK .

Jelujur lisu terbalik dengan menggunakan jelujur tegak.Semat lisu itu pada tempatnya. Semat lisu-lisu pada tempatnya. Rajah 4.12 Langkah 4 .4 LISU BERTENTANG modul 3106.doc Sulit .- Bawa lipatan sepanjang garisan 1 selaras dengan garisan 3.Lipat sepanjang garisan 1 di sebelah kanan pula serta bawa lipatan selaras dengan garisan 3 supaya kedua-dua lisu itu berhadapan antara satu sama lain.4. .13 Cara-cara menyudahkan lisu Lengkuk membulat Lengkuk besiku Lengkuk meruncing 4. Rajah 4.

Lipatan-lipatan lisu ini hendaklah bertemu di sebelah dalam (SD) pakaian Rajah 4. Semat dan jelujur sepanjang lipatan dari atas ke arah kelepet Rajah 4.15 Langkah 2 . Semat lisu pada tempatnya.- Lisu ini dibuat dengan melipatkan dua lisu beriring yang terletak membelakang di antara satu sama lain.16 Langkah 3 . modul 3106.14 Langkah 1 - Tanda kedudukan lisu bertentang pada kain dengan jelujur tanda Rajah 4.Lipat kain sepanjang garisan 1.Bawa lipatan sepanjang garisan 1 selaras dengan garisan 3.doc Sulit .

Semat lisu di tempatnya.Lisu pemadan pinggang (ini boleh ditiruskan pada kedua-dua hujung untuk menyesuaikan buah dada dan punggung jika tiada cantuman dibuat pada pinggang). Jika dijahit dengan betul ianya tidak berapa kelihatan. .doc Sulit .18 4.Lisu dibentuk dengan menjahit dari bahagian yang lebar ke bahagian yang kecil.5 LISU PEMADAN Lisu pemadam ialah sejenis penghilangan gelembung yang penting untuk memberi bentuk kepada pakaian dan memberi keselesaan.Lisu pemadan siku pada lengan panjang atau lengan tiga suku panjang .Lisu pemadan bahu hadapan dan belakang (untuk menyesuaikan buah dada dan tulang bahu). Rajah 4.17 Langkah 4 .Rajah 4. . Jelujur lisu bertentang dan kemas dengan menggunakan jelujur tegak.Lisu pemadan leher belakang (untuk menyesuaikan bentuk tengkuk) . atau dari hujung yang tirus ke hujung yang tirus (jika dibuat di bahagian pinggang blaus) Lisu dibuat dibahagian pakaian .4.Lisu pemadan rusuk (untuk menyesuaikan buah dada) . .Lisu pemadan skirt (untuk menyesuaikan punggung) .Lipat sepanjang garisan 1 di sebelah kanan pula sepanjang garisan 3 supaya keduadua lisu itu membelakang satu sama lain pada arah yang bertentangan. modul 3106.

Langkah-langkah menyediakan lisu pemadan (CEMBUNG) Langkah 1 Tandakan kedudukan lisu pemadan.20 modul 3106. Tidak ada alur disebelah luar. Rajah 4.19 Ciri Lisu Pemadan - Bentuknya runcing Lisu tidak bergulung Lisu ditekan rata Hujung Jahitan dikemaskan di bahagian yang tirus Tidak terdapat lubang di sebelah luar pakaian pada hujung yang tirus.Lisu pemadan Rajah 4.doc Sulit .

Semat dengan peniti dan jelujur dan kemudian jahit mesin dari hujung lebar ke hujung runcing. Kemaskan hujung benang dengan menyusupkannya di antara mata jahitan benang pada empat mata jahitan mesin yang akhir Rajah 4.Langkah 2 Temukan sebelah luar (SD) fabrik dan sematkan di garis pemadan.doc Sulit . Pastikan kedua-dua garis pemadan bertemu.21 modul 3106.

22 LANGKAH-LANGKAH MENYEDIAKAN LISU PEMADAN (CEKUNG) Langkah 1 - Tandakan kedudukan lisu pemadan .Langkah 3 . I Jahitan Insang pari Rajah 4. .23 modul 3106. Lisu pemadan pada fabrik tebal ditekan supaya terbahagi dua atau digunting tengah dan dikemaskan dengan jahitan insang pari. Rajah 4. tekan hala ke bawah pakaian.Tekan lisu di bahu dan di pinggang arah ke garis tengah hadapan (GTH) atau garis tengah belakang (GTB) pakaian.doc Sulit . Di lubang lengan dan rusuk.Tekan lisu pemadan supaya rata.

24 Langkah 4 Langkah 4 Snip di garisan pinggang sehingga 5mm dari garis jahitan untuk mengurangkan tegangan pada lisu bagi membolehkan lisu melengkung dengan rata.doc Sulit . Tindih mata jahitan awal sepanjang dua cm di garisan pinggang dan mesin ke hujung yang satu lagi.24 Langkah 3 Mula jahit mesin di garisan pinggang ke satu hujung tirus. Semat dan jelujur Rajah 4. Tekan lisu menghala ke tengah pakaian modul 3106. Kemas tepi yang disnip dengan jahitan insang pari. Pastikan kedua-dua garisan pemadan bertemu.Langkah 2 Temukan sebelah luar (SL) fabrik dan sematkan di garis pemadan. Rajah 4. Susup semua hujung benang.

Lukiskan rajah tiap-tiap lisu pemadan tersebut 5.doc Sulit . Huraikan ciri kedut lepas di pakaian 3. Apakah tujuan penghilangan gelembung dibuat pada pakaian atau artikel rata 2.Rajah 4.25 Aktiviti 1. Lukiskan tiga rajah pakaian atau artikel yang menunjukkan lisu beriring digunakan di berlainan kedudukan 4. Lukiskan perbezaan di antara lisu terbalik dengan lisu bertentang modul 3106. Senaraikan kedudukan lisu pemadan di pakaian.

lengan gelembung. lengan bishop dan lengan raglan.TAJUK 5 LENGAN PADANAN RATA Kembang payung Bishop Padanan rata Gelembung Padanan rata Magyar Raglan Loceng Kimono Persegi Teterun Sinopsis Lengan terbahagi kepada dua jenis iaitu lengan padanan atau yang dipasang ke pakaian dan lengan tambahan dari badan. mencantum lengan pada hujung baju dan cara –cara mengemaskan kelim di lubang lengan. cara meyudahkan hujung lengan.Lengan tambahan pula ialah seperti lengan magyar(lengan pendek) dan lengan kimono (tiga suku panjagn atau panjang kepegelangan tangan.doc Sulit . Bagaimana menyediakan lengan. Dalam tajuk ini akan hanya membincangkan mengenai lengan padanan rata. Lengan padanan ialah seperti lengan padanan rata. - Lengan padanan sama dengan cantuman Lengan tambahan dengan tanpa cantuman Hasil Pembelajaran modul 3106.

doc Sulit . 5. 3. 4. 2. pelajar dapat: 1. 7.Diakhir tajuk ini. 6. Definisi lengan Membezakan antara lengan padanan rata dengan jenis lengan yang lain Mengetahui bentuk pola lengan padanan rata Mengetahui cara melukis rajah lengan padanan rata Menggunting dan menanda fabrik dengan tepat Menjahit proses lengan padanan rata mengikut urutan yang betul Mengamalkan aspek keselamatan semasa melakukan kerja Kerangka Konsep Tajuk 5 Lengan Padanan Rata - - Definisi lengan Fungsi lengan Langkah-langkah menjahit lengan - Cara-cara mengemaskan lubang lengan Cara-cara mengemaskan hujung lengan modul 3106.

- Ciri lengan padanan rata Garis tengah lengan bertemu dengan garis bahu Kelim lengan bertemu dengan kelim rusuk baju Basi kelim lubang lengan dikemaskan Cantuman lengan tidak berkedut Lengan yang baik akan bergantung dengan elok Kelim lubang lengan rata 5.doc Sulit .1 modul 3106.Hujung lengan boleh disiapkan dengan kelepet. Ia boleh jadi sepotong fabrik yang dicantumkan ke lubang lengan atau pun tambahan daripada badan.2 Fungsi Lengan Melindungi daripada cuaca panas dan sejuk Melindungi kecacatan di lengan Menambah keanggunan si pemakai jika sesuai dengan fesyen dan fabrik Mengekalkan ciri tradisi sesuatu pakaian seperti baju kurung teluk belanga dan sari.3 Langkah-langkah Menjahit Lengan Padanan Rata Langkah 1 Sediakan lengan dan bahagian badan pakaian seperti mana dalam rajah 5. lapik atau kun. 5.1 Definisi Lengan Lengan ialah tambahan pakaian dari lubang lengan. Lengan biasa yang dicantumkan dengan baik mempunyai ira lurus yang terletak di garis atas lengan.1 SD Tanda imbang belakang hadapan Tand imbang SD Rajah 5.5.

lihat rajah 5.2 Jahitan longgar Rajah 5. hendaklah disiapkan dahulu sebelum modul 3106.Langkah 2 Jahit dua garisan longgar di kepala lengan dengan jarak 2 mm ke atas garisan pemadan atau baris pertama 3 mm di atas gp dan jahitan mesin longgar yang ke dua 3 mm di bawah gp. Rajah 5.3 -Tepi-tepi lengan baju mencantumkan lengan ke lubang lengan.2 Temukan garisan pemadan lengan SL fabrik berhadapan dan semat Jahit dengan jahitan mesin di garisan pamadan lengan Cabutkan jelujur dan tekan buka kelim Kemaskan hujung lengan dengan kelepat Jahit sembat susup atau mesin pada kelepet lengan.doc Sulit .

doc Sulit .Langkah 3 Proses mencatumkan lengan ke lubang lengan Tarik benang jahitan kasar di kedua-dua barisan jahitan untuk menyeratakan ukuran lengan dengan lubang lengan. Permulaan dan penghabisan jahit mesin kelim di lengan hendaklah bertindih atas.5 modul 3106. notch lengan hadapan ke notch lubang lengan badan hadapan. Jejulur pada garis pemadan Jahit mesin lengan ke lubang lengan pada garis pemadan dari SD lengan. semat lengan ke lubang lengan dengan memadankan kedua-dua garis pemadannya. kelim lengan ke kelim rusuk badan. Lekat lengan kanan ke lubang lengan kanan dengan SL bertemu. Dengan peniti menegak ke lubang lengan. Hadapan lengan Hadapan Pakaian Rajah 5. - Rajah 5. garis atas lengan ke kelim bahu badan dan notch lengan belakang ke notch lubang lengan badan belakang.4 Langkah 4 Temukan garis pemadan.

5. Balutansendiri Jahit mesin Bentuk pucuk rebung modul 3106. Insang pari.Jahit dengan jahitan mesin di GP lubang lengan.4 Cara-cara mengemaskan lubang lengan.doc Sulit . Mata jahitan mesin yang akhir menindih mata jahitan mesin yang awal 3 cm hingga 4 cm untuk mengukuhkan kelimTekan dan seterika kelim dari SD supaya rata. Kelim lubang lengan boleh dikemaskan dengan beberapa cara di antaranya adalah seperti berikut:- J.

Hujung lengan boleh dikemaskan dengan beberapa cara di antaranya adalah seperti berikut:- Kun Lapik Kaf Ben Aktiviti 2. Apakah tujuan lengan dipasang pada pakaian. Bentangkan hasil kerja lengan padanan rata dalam bentuk carta 3.5.5 Cara-cara mengemaskan hujung lengan. Huraikan ciri-ciri lengan padanan rata yang baik 4. modul 3106.doc Sulit .

4. mengenalpasti pemilihan penyudah tepi. 2. Kelepet penjuru Lapik Kun Renda Ikatan Pinggang Kasing jahitan Sulaman Langkah-langkah menjahit Penyudah tepi kelepet dan kuni modul 3106. Mengenalpasti cara-cara menjahit Penyudah Tepi Membanding bezakan cara-cara menjahit Penyudah Tepi. 8. Menyenaraikan jenis-jenis Penyudah Tepi. 24. 28. Dalam tajuk penyudah tepi anda akan di jelaskan mengenai definisi penyudah tepi. Ia dibuat untuk melindungi tepi fabrik daripada berjerumbai atau berjurai-jurai. 25. . Menjahit beberapa ciontoh penyudah tepi Kerangka Konsep Tajuk 6 PENYUDAH TEPI (Kelepet dan Kun) Definisi Penyudah Tepi Jenis-jenis Penyudah Tepi Perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan Semasa menjahit Penyudah Tepi 1. 29. Menyesuaikan jenis penyudah tepi dengan pakaian atau artikal yang hendak dijahit. 7. 27. 26.doc Sulit . 5. jenis-jenis penyudah tepi. Menyatakan maksud ’Penyudah Tepi’ Mengenalpasti pemilihan Penyudah Tepi.TAJUK 6 PENYUDAH TEPI SINOPSIS Penyudah tepi adalah salah satu proses jahitan. 6. Hasil Pembelajaran 23. cara menyesuaikan jenis penyudah tepi dan cara menjahit. 3.

doc Sulit .lapik berbentuk kun renda kun kelepet Kelepet SD Jahit lilit ubi SL jahit lilit ubi Sembat susup susup kelepet tindih SD sembat Alas pinggan yang di Kemaskan dengan jahitan sulaman tebuk (cut work Embroidery) sebagai Penyudah tepi(perhiasan) Chairback (alas belakang kerusi) Yang dikemaskan dengan jahitan sulaman sebagai penyudah tepi (perhiasan) modul 3106.

4. Lebar dan kemasan kelepet berbeza mengikut jenis fabrik dan tujuan diadakan kelepet itu. 6. 3. Kukuh.1. Kelepet yang halus biasanya dibuat pada bahagian yang melengkung dan kelepet-kelepet yang lebar digunakan pada bahagian yang lurus.1 Kelepet Kelepet ialah penyudah tepi yang dibuat pada bahagian bawah pakaian dan juga di tepi kelengkapan rumahtangga. Warna benang mesti sama dengan warna fabrik. Kelepet digunakan untuk menyudahkan tepi yang lurus dan yang melengkung.1 Definisi Penyudah tepi. 5. 2.1 Proses menjahit kelepet lurus Langkah 1 Tandakan kedudukan kelepet dalam Langkah 2 Lipat lipatan pertama ke sebelah Selebar 6 mm 6mm 6mm 66mm 6mm 6 langkah 2 6 modul 3106. mengukuh dan menghias tepi pakaian dan kelengkapan rumahtangga daripada berjerumbai atau berjurai-jurai. 6. Kelepet boleh dikekalkan pada pakaian atau kain kelengkapan rumahtangga dengan jahitan mesin.Jenis-jenis penyudah tepi 6. tahan lasak . jenis pakaian dan stailnya dan jenis tepi yang dikemaskan. Pemilihan penyudah tepi bergantung kepada jenis fabrik yang digunakan. 6. Ia terdiri daripada dua lipatan. dijahit dengan baik kemas dan rata. Lebarnya dan basinya mestilah sama dan tepi yang melengkung mestilah rata/licin. jahit sembat susup atau jahit silang pangkah. 6.doc Sulit .3 Jenis-jenis Penyudah Tepi. 1.3. mengemas. Penyudah tepi adalah proses jahitan yang dibuat untuk melindungi. Warna benang untuk penyudah tepi sulaman mestilah sesuai dan cantik dijadikan perhiasan. Penyudah tepi mestilah sesuai untuk tepi yang hendak dikemaskan.2 Perkara-perkara yang perlu di pertimbangkan semasa menjahit penyudah tepi.3.

Cabut peniti .5 dan 6.1 dan 6.6 Proes menjahit Kelepet Lurus modul 3106.semat dan jelujur Langkah 4 . 2 ½ cm 6 ½ cm Rajah 6.3 dan 6.4 Proses menjahit Kelepet Lurus Menetapkan kelepet pada pakaian Dengan jahit silang pangkah Memetapkan kelepet pada pakaian dengan jahit sembat Rajah 6.Jahit sembat susup di sepanjang kelepet.Lipat lipatan kedua di garisan kelepet selebar 2 ½ cm – 6 1/2 cm .2 Proses menjahit Kelepet Lurus Langkah 3 .doc Sulit .Rajah 6.

Semat dan jelujur pada lisu. Langkah 4 .kelepet pakaian dengan jahit sembat susup Kelepet melengkung SD Halakan Lisu ke kelim rusuk S.doc Sulit .Sediakan dan kemaskan kelim .Lipat lipatan pertama dan tetapkan .10 Proses menjahit Kelepet Melengkung modul 3106.6.Lipat fabrik pada g.pemadan .8 Proses menjahit Kelepet Melengkung Langkah 3 .3.9 dan 6.Tekan dan semat dengan peniti Kelepet Skirt garisan pemadan S.Jelujur pada garisan pemadan Langkah 2 .2 Proses menjahit kelepet melengkung (a) Kelepet Lisu (b) Kelepet Kedut Lepas (a) Kelepet Lisu Langkah 1 .1.D Jelujur pada lipatan kelepet Rajah 6.Lisukan fabrik yang lebih dan halakan ke kelim rusuk. .Jahit sembat pada lisu .7 dan 6.D sembat susup Jahit jelujur pada lisu Lisu disembat Rajah 6.

Tarik jahitan mesin longgar serta kedutkan dan padankan kelim supaya kelepet terletak rata pada pakaian.Cantum garisan kelim.12 Proses menjahit Kelpet Melengkung Jelujur modul 3106.D S. . kedudukan . garisan lipatan pertama untuk membuat kedut halus.11 dan 6.Lipat 6 mm untuk lipatan pertama . .D sembat susup Garis kelepet kelepet S.doc Sulit .Lipat pada garisan kelepet dan S..(b) Kelepet Kedut Lepas Langkah 1 Sediakan saperti Langkah 1 (Kelepet Lisu ) Langkah 2 .L Garis lipatan pertama Jahit mesin kasar Rajah 6. Langkah 3 .Tetapkan kelepat dengan jahitan yang sesuai.Jahit mesin mata kia kasar di tekan.

Lipat dan tekan supaya mendapat kesan garisan kelepet .L 6 mm S.D Buka penjuru yang telah ditekan dan Gunting bahagian ‘X’ 6mm dari lipatan atas dan 6 mm dari peniti Langkah 3 .D modul 3106.Kemas kelepet dengan jahit sembat susup .L kelepet S.L gunting bahagian X S.lipat semula kelepet dan jahit jelujur ubi .Jahit lilit ubi kelepet tindih S.doc Sulit .L jahit lilit S. kemeja dan jaket.3. kelengkapan rumahtangga yang mempunyai dua kelepet sama lebar atau tidak. langsir. Penjuru temu sudut atau kelongsong hanya dibuat pada penjuru yeng mempunyai kelepet yang sama lebar. Ia dibuat untuk mengurangkan tebal fabrik pada basi lipatan kelepet.2. Penjuru ini selalunya digunakan pada kelengkapan rumahtangga.Buka penjuru yang telah ditekan dan gunting bahagian X 6 mm dari lipatan atas dan 6 mm dari peniti peniti Langkah 1 .Tandakan dengan peniti 6mm kelepet tindih atas S. 6. Penjuru jahit tindih selalunya terdapat pada belah kelepet sama lebar blaus.1 Proses menjahit penjuru Jahit tindih (a) Penjuru jahit tindih Langkah 2 .3. Penjuru boleh disudahkan dengan dua cara iaitu penjuru jahit tindih dan penjuru temu sudut atau kelongsong.Jahit sembat halus .2 Penjuru Penjuru adalah salah satu daripada penyudah tepi.

tandakan dengan peniti 6 mm dari lipatan Langkah 2 .13 Proses menjahit Penjuru Jahit Tindih (b) Penjuru Temusudut atau Kelongsong Langkah 1 . sembat susup atau sulam menyulam . Langkah 3 .Jahit sembat.Tekan supaya mendapat kesan kelepet atau lipatan .14 Proses menjahit Penjuru Temu Sudut/Kelongsong modul 3106.Lipat semula kelepet.Sembat susup Rajah 6.doc Sulit .D Lebat lipatan/kelepet .L garisan lipatan S.. kemudian jahit jelujur S.Jahit lilit ubi Sembat susup Sebelah dalam Sebelah luar lilit ubi Rajah 6.

15 6. jalur serong dengan hujungnya terkeluar 9 mm.6.Rujuk rajah 6.3 Jalur serong tepat Jalur serong tepat ialah sekeping fabrik yang digunting dengan menggunakan ira serong tepat. gunting hujung jalur supaya Ked ua-dua tepinya mengikut ira lurus.3. Lebarnya bergantung lebar penyudah tepi yang hendak dijahit.3. Jelujur dan jahit mesin jalur serong.L. Ukur dan tandakan lebar jalur serong dengan peniti kemudian guntingkan jalur serong.15 Jalur serong tepat modul 3106.13)       Lipat kain supaya benang longsin selari dengan benang pakan. Tekan buka kelim jalur dan gunting hujung yang terkeluar. peniti Lipatan serung tepat (a) (b) Tepi jalur mengikut ira lurus hujung digunting jahit mesin (c) hujung terkeluar 9mm kelim menyambung Rajah 6. Temukan S.3.doc Sulit . Untuk menyambungkan jalur serong tepat.1 Langkah-langkah menyediakan jalur serung tepat (rujuk rajah6.

.3.3.2 Langkah-langkah Kun di tepi lurus (sebagai lapik) 1. 2. 3. Jelujur dan jahit mesin di garisan pemadan Tanggalkan benang benang jelujur dan gunting tepi hingga 6 mm Terbalikkan ke sebelah belakang.

Sebelah dalam

Mengemaskan lapik dengan sembat susup Sebelah luar

Rajah 6.16 Jalur serong tepat 6.3.3.3 Langkah-langkah menjahit lapik jalur serong tepat pada tepi

melengkung Langkah 1  Gunting jalur serong tepat mengikut panjang yang dikehendaki.  Lebar jalur serong tepat ialah lebar lapik yang siap campur dengan dua basi  lipatan yang selebar 6 mm ( ¼ inci ).  Lebar lapik yang siap tidak boleh lebih daripada 2.5 cm (1 inci). Langkah 2  Sambungkan kedua-dua hujung lapik.  Temukan S.L. pakaian dengan S.L. lapik, semat,jelujur dan jahit mesin di garis pemadan.
modul 3106.doc Sulit

Gunting kain yang lebih daripada basi kelim lubang lengan dan snip di sepanjang tepi melengkung.

Langkah 3  Tekan buka kelim dan lipatkan lapik serong tepat ke sebelah dalam baju  Jahit mesin lapik yang berdekatan dengan kelim lubang lengan.  Tetapkan lapik ke baju dengan jahit sembat susup.

Langkah 1

Lubang lengan

;

jalur serung tepat

Lipat SL baju

SL baju Langkah 2

Basi kelim lubang lengan disnip S.D Lapik kelim baju

Garis pemadan Kelim jalur serung tepat ditemukan dengan kelim baju

Langkah 3

Kelim bahu baju

Jahit sembat susup Jahit mesin Kelim lapik

Kelim baju

modul 3106.doc

Sulit

Rajah 6.16 : Lapik jalur serong tepat pada tepi melengkung

6.3.4 Kun Kun ialah salah satu cara penyudah tepi yang menggunakan jalur serong tepat untuk membalut tepi kain.Penyudah tepi cara ini selalunya digunakan pada tepi-tepi pakaian yang lurus dan melengkung. Ia digunakan untuk menyudahkan tepi pakaian seperti di garis leher, hujung lengan, lubang lengan dan kelepet, Kun juga digunakan sebagai perhiasan,lubang butang berkun dan dijadikan gelungan fabrik.(rouleau) 6.3.4.1 Langkah-langkah Kun Sebagai balutan di tepi lurus

1. Jelujur dan jahit mesin di garisan pemadan 2. Gunting hingga 6 mm dari garisan jahit mesin 3. Snip di tepi hingga dekat garisan mesin. 4. Terbalikan ke sebelah dalam

modul 3106.doc

Sulit

.... Berapa banyak lipatan dibuat pada kelepet? A. B.18 Kun di tepi cembung dan cekung (sebagai balutan ) UJIAN 1 1.3...18 Kun di tepi lurus (sebagai balutan ) 6. C. 2. 1 kali Sulit modul 3106. ganda daripada lebar kun yang siap A. D. Gunting tepi hingga tinggal 6 mm 3.doc .Rajah 6.. Jelujur dan jahit mesin di garisan pemadan 2... Terbalikkan ke sebelah dalam Tepi Cembung Tepi Cekung Rajah 6.2 Langkah-langkah Kun Sebagai balutan di tepi Cembung dan di tepi Cekung 1. Satu Dua tiga empat Jalur serung tepat dipotong .4.

rata dan kemas sekata lebarnya kukuh dan kemas sekata lebarnya.... D. A. C........ D. Rajah 2 A. Gambarajah di bawah menunjukkan . C.. kukuh dan kemas.. iv. ii. B... Terangkan langkah-langkah untuk menjahit kelepet lurus pada pakaian. iii.. C. Dengan menjahit sembat susup Dengan membuat lisu-lisu kecil Dengan menjahit lilit ubi atau insang pari....... B C..doc . D 2 kali 3 kali 4 kali 3.. 2...... Dengan mengedutkan kelepet menggunakan jahit mesin.. 3. i dan ii ii dan iii i dan iii ii dan iv 5. B.. Sulit modul 3106...B. Dengan bantuan gambarajah huraikan bagaimanan hendak menggunting dan menyambung jalur serung tepat. A.. Ujian 2 1... Penyudah tepi yang dijahit dengan baik mestilah.. 4.. D. Bagaimana kamu menghilangkan gelembung pada tepi yang melengkung? i.. Apakah perbezaan Kelepet dengan Kun? Lukis gambarajah dan terangkan cara membuat di tepi cembung. Kelim Kelepet Penjuru lipat tindih Penjuru temu sudut 4....

renda. kun. Kerangka Konsep Tajuk 7 GARIS LEHER – KOLAR LURUS Definisi kolar Kegunaan kolar lurus Ciri-ciri kolar lurus Perkara yang dipertimbangkan semasa menjahit kolar lurus Langkahlangkah menjahit kolar lurus modul 3106. Definisi kolar lurus Kegunaan kolar lurus Ciri-ciri kolar lurus Perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan semasa menyedia dan melekatkan kolar Memilih lapik dalam kolar yang betul Menjahit proses kolar lurus mengikut langkah-langkah urutan yang betul Mengamalkan aspek keselamatan semasa melakukan kerja 35. ropol.Garis leher TAJUK 7 sinopsis Garis leher ialah sebahagian daripada pakaian yang dikemaskan dengan menggunakan lapik. 33. Tajuk ini akan menjelaskan salah satu dari pengemasan yang dibuat pada garis leher iaitu kolar lurus. Hasil Pembelajaran Diakhir tajuk ini. 36. 32. 34. lapik berbentuk dan sulaman. kolar. pelajar dapat: 30. 31.doc Sulit .

3 7.doc Sulit .Memberikan kepanasan kepada pakaian Ciri-ciri Kolar Lurus . .1 modul 3106.Ini mengurangkan ketebalan kolar dan membuatnya rata.Untuk menyudahkan garis leher pada pakaian.Tandakan semua garisan pola dan tanda imbangan dengan tepat dan jelas.7.Sebagai perhiasan supaya pakaian kelihatan lebih menarik . .Kolar biasanya mempunyai dua lapisan fabrik . Kolar ialah dua kepingan kain yang dibentuk.Bahagian kanan dan kiri kolar hendaklah seimbang .2 Kegunaan Kolar . . dicantumkan dan kemudian dilekatkan pada garis leher.Kolar terletak rata dan kemas di garis leher .Potong kolar diatas dua lapis fabrik mengikut ira fabrik kain yang betul.Cantuman kelim kolar tidak beralur Perkara yang dipertimbangkan semasa menjahit kolar lurus .Gunting kain yang berlebihan dan snip semua bahagian yang melengkung dan penjuru sebelum menterbalikkan kolar ke sebelah luar.Kedua-dua hujung kolar sama lebar .1 Definisi kolar lurus. .Jahit tepi garis leher dengan jahit mesin atau sebaris jelujur halus supaya garis leher itu tidak memberi.Tanda garis tengah belakang kolar adalah sebagai asas perimbangan. Kolar ini berbentuk lurus dan tegak pada bahagian belakang garis leher. . .Jahit kolar dengan betul di atas garis pemadan untuk menjaga bentuk yang baik. . . Lebar kolar pada bahagian belakang adalah kira-kira setengah atau kurang daripada setengah lebar kolar. 7. .Permukaan kolar rata .Gunakan lapik dalam jika perlu.Memberi gaya atau stail pada pakaian . 7.Jahit jelujur halus pada tepi kolar dan jelujur tegak pada tengah kolar disebelah luar supaya kedua – dua lapis kolar itu sama rata.4 Rajah 7.

Rajah 7.doc Sulit .1 Langkah 2 .Jelujur tegak di tengah-tengah kolar.Balikkan kolar ke SL fabrik dan seterika. . Menyediakan Kolar Lurus Langkah 1 Temukan SL kolar dengan memadankan garis pemadan dan garis leher kolar.5 Langkah-langkah menjahit kolar lurus CARA A A. Buka jelujur Gunting basi kelim hingga tinggal 6mm dan gunting serong basi kelim di penjuru. Rajah 7.2 modul 3106.Jelujur di sekeliling tepi kolar .7. jelujur dan jahit mesin hujung kolar dari tepi berlipat hingga ke garis leher. Semat.

3 Langkah 2 Lipat lapik badan pada garis lipatan ke sebelah luar pakaian.doc Sulit . Buka jelujur. Jelujur dan jahit mesin pada garis leher dari garis lipatan ke garis tengah hadapan. Jelujur dan mesin atau jahit tepi. menyediakan Badan Pakaian Langkah 1 Lipat tepi lapik badan ke sebelah dalam fabrik. Rajah 7.B.4 modul 3106. Rajah 7. Snip dari sudut basi leher hingga ke garis leher dan gunting basi leher di sudut hingga tinggal 6mm.

doc Sulit .6 modul 3106.Langkah 3 Balikkan lapik badan ke sebelah dalam pakaian. Sembat hujung lapik ke kelim bahu pakaian. Rajah 7.5 Padankan garis leher lapik badan ke garis leher badan hadapan. Rajah 7.

Temukan sebelah luar kolar atas pada sebelah dalam pakaian dengan memadankan hujung kolar ke garis tengah hadapan pakaian. Semat. Gunting basi penjahit hingga tinggal 6mm. garis tengah belakang kolar ke garis tengah belakang pakaian dan garis leher kolar ke garis leher pakaian.C MENJAHIT KOLAR KE PAKAIAN Langkah 1 . jelujur dan jahit mesin pada garis leher. Buka jelujur.3cm jarak. CARA 2 modul 3106. Rajah 7. Snip basi penjahit 6mm – 1.8 Lipat tepi kolar bawah mengikut garis leher ke sebelah luar fabrik.7 Langkah 2 ik kolar keluar dari pakaian dan seterika. Letakkan tepi yang berlipat ini di atas jahit mesin dan jelujur Sembat dengan mengambil tiap-tiap mata jahit mesin. Rajah 7.doc Sulit . Gunting basi penjahit hingga tinggal 6mm.

doc Sulit . garis tengah belakang kolar ke garis tengah belakang pakaian dan garis leher kolar ke garis leher pakaian.A. C. jahit hingga tepi basi leher. Menyediakan Badan Pakaian Seperti Langkah 1 menyediakan badan pakaian cara 1. Rajah 7. Menyediakan Kolar Langkah 1 Seperti langkah 1 menyediakan kolar cara 1 tetapi apabila menjahit hujung kolar.8 Langkah 2 Seperti langkah 2 menyediakan kolar cara 1. Rajah 7. Menjahit Kolar ke Pakaian Langkah 1 . modul 3106.9 B.Letakkan kolar bawah ke sebelah luar pakaian dengan memadankan hujung kolar ke garis tengah hadapan pakaian.

modul 3106.Rajah 7.3mm jarak.10 Langkah 3 .10 bahu. Gunting basi penjahit hingga tinggal 6mm.Tepi kolar atas yang bebas dilipat mengikut garis leher ke sebelah dalam fabrik. Gunting basi penjahit hingga tinggal 6mm. . Balikkan lapik badan ke sebelah luar pakaian mengikut garis lipatan.doc Sulit . Jelujur garis leher lapik badan ke garis leher pakaian. Jahit mesin di atas garis leher. Langkah 2 Jelujur kedua-dua lapis kolar dari garis tengah hadapan hingga ke kelim Snip kolar atas yang terletak di kelim bahu hingga ke garis leher Jelujur hanya kolar bawah ke bahagian belakang pakaian. Rajah 7. Buka jelujur. Snip basi penjahit 6mm – 1.Balikkan lapik badan ke sebelah dalam pakaian dan tarik kolar keluar dari pakaian dan seterika.

Menyediakan Kolar. Latihan 1. .Sembat hujung lapik badan ke kelim bahu. Menyediakan badan pakaian . Huraikan ciri-ciri kolar lurus 3. . modul 3106. Seperti menyediakan kolar CARA 2.Lipat tepi lapik badan dan lapik leher belakang ke sebelah dalam fabrik.Cantumkan sebelah luar hujung lapik badan ke sebelah luar hujung lapik leher belakang dengan kelim belah kangkung.Letakkan tepi yang berlipat ini ke atas garis leher badan belakang dan di atas jahitan mesin. Jelujur.Sembat dengan mengambil tiap-tiap mata jahit mesin. Mengapakah perlu dijelujur tegak sebelum mencantumkan kolar di garis leher.Buat yang sama dengan sebelah yang kedua. Reka dan lakarkan dua stail pakaian yang berkolar lurus 2. B.. . Rajah 7. . LAPIK BERBENTUK PADA A. Berpandukan gambarajah lukiskan cara-cara melekatkan kolar lurus di garis leher mengikut urutan yang betul 4.doc Sulit .Jelujur dan jahit tepi. .11 MENJAHIT KOLAR DENGAN MENGGUNAKAN BAHAGIAN LEHER BELAKANG. Gunting basi kelim hingga tinggal 6mm.

DELTA PETALING JAYA KUALA LUMPUR. modul 3106.SAMSIAH. SUSAN C. ZAITUN ZAKIAH BINTI MOHD NOOR.S. 14.UNITED STSTES AMERICA 6. KUALA LUMPUR: 9. PANDUAN LENGKAP LANGKAH DEMI LANGKAH TEKNIK MENJAHIT . TAN.BHD.VICKNESWARY A/P SITHAMPARAPPILA(2002).(2006) KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH MEMBUAT PAKAIAN TINGKATAN 4 DAN 5. SARIMAH BINTI ABD.BIBLIOGRAFI 1. PENGURUSAN PAKAIAN TINGKATAN 4: BAHAN SUMBER PENGAJARAN KUALA LUMPUR: EDU SYSTEM BHD 3. AZMAWATI BINTI ABDUL AZIZ. GLASGOW 10. NOH (1975). KUALA 11. FAUDZIAH BINTI MD DIN DAN ZAHRAH BINTI ESA. PUAN R. ZAITUN ZAKIAN BINTI MOHD.(1988) SAINS RUMANTANGGA. BHD. SELANGOR. EKONOMI RUMAHTANGGA FOKUS JINGGA SPM . ROBA’AYAH HJ RUMAHTANGGA ABD. EDUSYSTEM SDN. NOOR HABABIAH HASSAN BT OTHMAN. LINDA HETZER. (1978). KUALA LUMPUR. COMPLETE GUIDE TO NEEDLEWORK – READER’S Digest 1979 4. BHD 8.HG. HOE. ASRA SHAMSUDIN. MARIAM ABU BAKAR (2004) PANDUAN MEMBUAT PAKAIAn. 2. RAZAK. ZAHARAH BINTI ESA(2003). PANDUAN DINAMIK PILIHAN EKONOMI RUMAHTANGGA(1990) DELTA PETALING JAYA MALAYSIA. ZETI ENTERPRISE BATU PAHAT JOHOR.NG. BLUE-T COMMUNICATION SDN. NOOR DAN LAMAH BINTI ABDUL GHANI (2002). PENGAJIAN PAKAIAN TINGKATAN. DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA.ARULANANTHAN DAN NORAZIAH BTE MOHD RUMAHTANGGA PRAKTIK PRESTON TIMES SDN.HOEHLEN. NG SAU YAN DAN YONG FONG CHOON.N. EKONOMI RUMAHTANGGA TINGKATAN 4.GAYLAVISALLI (1979). 13.doc Sulit . G. A. (2002). 7. COMPLETE GUIDE TO NEEDLEWORK. BLACKIE & SON LIMITED. SUSAN MANIKAM. BETTY LIM . MELITA M NEAL(1961) NEEDLEWORK FOR SCHOOL.ZAINAL DAN G.SAINS SAINS PANDUAN 12. CHEAH W. S. PELANGI KUALA LUMPUR. FOZIAH BUANG(1999).LOW. FATIMAH JAILANI. WAHAB. THERESE L. READER’ S DIGEST. NORZAINI BINTI ABDUL GHANI DAN NAWAWI BIN MOHD JAN. WONG SIEW FOONF. 5.

UPM Bac.PANEL PENULISAN PANDUAN PEMBELAJARAN PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (REKA BENTUK PAKAIAN) NAMA FUZIAH BINTI ISHAK Pensyarah. UPM Sijil Perguruan (Sains Pertanian). Kampus Pendidikan Teknik Jalan Yaakop Latip. Institut Perguruan Malaysia. KELAYAKAN Kelulusan: Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan KH UTM Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional UTM Sijil Perguran Khas (Sains Rumah Tangga). (Sains Pertanian). Institut Pendidikan Guru. MPTI Pengalaman: Pensyarah IPGM Kampus Perlis. Institut Perguruan Malaysia Kampus Perli. MPTI Pengalaman: Pensyarah IPGM Kampus Teknik Penolong Pengarah. Kampus Tun Hussein Onn KM 7.Sc (Pendidikan Teknik & Vokasional). MPPM Pengalaman: Pensyarah IPG Kampus Tun Hussein Onn Ketua Panitia Sains Rumah Tangga Guru Sains Rumah Tangga PANEL PEMURNIAN MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL) NAMA ABD AZIZ BIN OSMAN Pensyarah. UPM Sijil Perguran Khas (Sains Pertanian). Ketua Panitia Sains Pertanian Guru Sains Pertanian ISMAIL BIN BAHARUDDIN Pensyarah. 01000 Kangar Kelulusan: Bac. 56000 Kuala Lumpur KELAYAKAN Kelulusan: M. MPTI Sijil Perguruan (Sains Rumah Tangga). Unit Dasar BPG KPM Pesyarah IPGM Kampus Perlis.doc Sulit . Guru Sains Pertanian. Pend. Pend. Jalan Behor Pulai. MPTI Sijil Perguruan (Sains Pertanian).75 Jalan Kluang. (Sains Pertanian). Ketua Pasukan Pemeriksa Kertas Sains Pertanian SPM Ketua Pentaksir Negeri Kerja Kursus Sains Pertanian SPM Jurulatih Utama Sains Pertanian modul 3106. 83009 Batu Pahat Johor.

modul 3106.doc Sulit .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful