PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR

)
MOD KURSUS DALAM CUTI

IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN IPGM

MODUL REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

RBT 3106 REKA BENTUK PAKAIAN

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU SEKTOR PEMBANGUNAN PROFESIONALISME KEGURUAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Berkuat kuasa pada Jun 2009

MODUL INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN. MODUL INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT.

Cetakan Jun 2009 Bahagian Pendidikan Guru Sektor Pembangunan Profesionalisme Keguruan Kementerian Pelajaran Malaysia

modul 3106.doc

Sulit

modul 3106.doc

Sulit

emosi. mekanik. menjamin perkembangan individu. dan berdisiplin. rohani. berpandangan progresif dan saintifik. dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu. fotokopi. dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel. sama ada secara elektronik. dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Kementerian Pelajaran Malaysia. berketrampilan. Cetakan Pertama 2009 Kementerian Pelajaran Malaysia Hak cipta terpelihara. rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah Bahagian Pendidikan Guru. bertanggungjawab. berakhlak mulia. modul 3106. progresif. dan negara Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia.Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial. masyarakat. ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun.doc Sulit . demokratik. bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara.

5 Tujuan menjahit kancing Jenis-jenis kancing Cara-cara memimih Kancing Perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan apabila menjahit kancing Butang Aktiviti Bibliografi 42 modul 3106.41 41 Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsep 3.4 Peraturan am menjahit kelim 1.1 Definisi Belah 2.6 Belah Berzip 2.3 Pemilihan Kelim 1.2 3.2 Jenis-jenis Belah 2.1 3.2 Kegunaan Kelim 1.Kandungan Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Kata Alu-aluan Panduan Pembelajaran Pengenalan Agihan Tajuk Muka surat i i ii iii v vii 1 1 1 1 2 2 2 2 3 .3 Fungsi Belah 2.7 Belah Berkun Aktiviti Bibliogrfi Tajuk 3 Kancing 34 34 34 34 35 35 35 36 36 .5 Jenis-jenis kelim Aktiviti Bibliografi Tajuk 2 Belah 18 19 19 19 20 20 20 20 21 26 30 .3 3.doc Sulit .15 16 17 Tajuk 1 Kelim Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsep 1 Definisi kelim 1.4 Pemilihan belah 2.5 Belah Kelepet Sama lebar 2.32 32 33 Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsep 2.4 3.

3 Langkah-langkah menjahit lengan padanan rata 5.2 Perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan semasa menjahit penyudah tepi 6.Tajuk 4 Penghilangan Gelambung 43 43 44 44 44 45 45 45-56 56 57 Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsep 4.3 Jenis-jenis penyudah tepi Aktiviti Bibliografi Tajuk 7 Garis Leher Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsep 7.1 Definisi Penyudah tepi 6.doc Sulit .3 Jenis-jenis Penghilangan gelembung 4.2 Kegunaan Kolar 7.4 Cara-cara mengemaskan lubang lengan Aktiviti Bibliografi 58 59 59 60 60 60 63-64 64 65 Tajuk 6 Penyudah Tepi 66 66 66 66 68 68 68-77 78-79 80 Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsep 6.4 Jenis-jenis penghilangan gelembung Aktiviti Bibliografi Tajuk 5 Lengan Padanan Rata 58 Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsep 5.89 90 91 modul 3106.2 Fungsi Lengan 5.4 Perkara-perkara yang dipertimbangkan semasa menjahit kolar lurus 7.1 Definisi Penghilangan Gelembung 4.5 Langkah-langkah menjahit kolar lurus Aktiviti Bibliografi 81 81 81 81 82 82 82 82 83.1 Definisi Kolar Lurus 7.2 Tujuan menghilangkan gelembung 4.1 Definisi Lengan 5.3 Ciri-ciri Kolar lurus 7.

dan masa anda. Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan. modul 3106. Tiada kuliah atau tutorial diadakan untuk tajuk-tajuk dalam modul ini. sumber-sumber pembelajaran.doc Sulit . Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau menyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus.PANDUAN PELAJAR Modul ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. Lampiran A menerangkan kepada anda makna-makna ikon tersebut. Modul ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran. Walau bagaimanapun. anda boleh berbincang dengan pensyarah. Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. Modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan lima belas jam interaksi bersemuka dalam bilik kuliah. tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini. Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti. Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya.

3. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan. Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. modul 3106. 1. 5. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar.doc Sulit . Cari kawan yang boleh membantu pembelajaran anda. Teliti maklumat yang diterima. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran pembelajaran anda. Ambil masa untuk memahami pembacaan anda. 6. 4. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahanbahan yang bermakna. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda. 2.Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. 7. Semak dan ulangkaji pembacaan anda.

Rangka Isi Pelajaran: Modul ini terbahagi kepada Tujuh.RBT 3106 REKA BENTUK PAKAIAN Pengenalan : Modul ini memberi penekanan kepada tajuk-tajuk dalam Kursus RBT 3106 Reka bentuk pakaian. Lengan padanan rata. Penghilangan Gelembung. Kancing. Belah.doc Sulit . modul 3106. Tajuk 1: Tajuk 2: Tajuk 3: Tajuk 4: Tajuk 5: Tajuk 6 : Tajuk 7 : Kelim Belah Kancing Penghilangan Gelembung Lengan Padanan Rata Penyudah Tepi Garis leher. Penyudah tepi dan Garis leher. Ia meliputi tajuk-tajuk. Kelim.

lisu beriring. dan cara-cara menjahit butang lubang dua atau empat dan cangkuk dan mata/palang Tajuk 4: Menjelaskan definisi penghilangan gelembung. pemilihan kelim. kegunaan kelim. Membincangkan tujuan membuat belah pada pakaian mengenai fungsi belah. mengenalpasti pemilihan penyudah tepi.jenis belah dan cara menjahit belah.jenis-jenis kancing. . cara menyesuaikan jenis penyudah tepi dan cara menjahit. Tajuk 6 : Menjelaskan tentang definisi penyudah tepi. Tajuk 7 : Menjelaskan salah satu dari pengemasan yang dibuat pada garis leher iaitu kolar lurus. modul 3106. Tajuk 3: Menjelaskan tujuan kancing dijahit pada pakaian.doc Sulit . lisu terbalik.perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan semasa menjahit kancing. tujuan dan jenis-jenis penghilangan gelembung seperti kedut lepas. cara meyudahkan hujung lengan.Tajuk 1: Menjelaskan definisi kelim. mencantum lengan pada hujung baju dan cara –cara mengemaskan kelim di lubang lengan. peraturan am menjahit kelim. jenis-jenis penyudah tepi. bagaimana menyediakan lengan. faktor pemilihan belah. Tajuk 5: Membincangkan tentang lengan padanan rata. cara-cara memilih kancing. lisu bertentang dan lisu pemadan. Tajuk 2:. jenis-jenis kelim dan peraturan menjahit setiap jenis kelim. jenis.

Pengajaran mikro 1. Penyediaan sample proses jahitan (Amali) 1. Membuat pakaian (Teori) 2. Membuat pakaian (Amali) 1. Proses jahitan (Teori) 1. Seni reka pakaian dan mereka cipta stail pakaian (Teori) 1.doc Sulit . Penyediaan sample proses jahitan (Amali) 1. (Agihan Tajuk Interaksi Bersemuka dan Modul Mengikut Kursus Proforma) Minggu/ Tarikh M1 M2 Topik/Tajuk 1. Membuat pakaian (Amali) 1. Seni reka pakaian dan mereka cipta stail pakaian (Teori) 1.AGIHAN TAJUK Panduan kepada pengguna Kadungan modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan lima belas jam interaksi bersemuka. Membuat pakaian (Amali) 1. Proses jahitan 2. Mereka cipta stail pakaian 2. Proses jahitan 2. Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaram melalui modul. Pengajaran mikro JUMLAH Jam Interaksi (Seminggu) 4 4 Catatan M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M 10 M 11 M 12 M 13 M 14 M 15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 jam modul 3106. Pengenalan 2. Proses jahitan 2. Kajian Fabrik (Teori) 1. Membuat pakaian (Amali) 1. Kajian fabrik (Amali) 2. Membuat pakaian (Amali) 1. Proses jahitan 2. Penerapan unsur pedagogi 2. Penerapan unsur pedagogi 2. Membuat pakaian (Teori) 2. Seni reka pakaian 2. Penyediaan sample proses jahitan (Amali) 1. Rekod Kerja 2. Pengajaran mikro 1.

Seni reka pakaian dan mereka cipta stail pakaian (Teori) 2. Menjahit Kelim. Membuat pakaian (Teori) 2. Kajian fabrik (Amali) 2. Pengajaran mikro 1.Proses jahitan Penghilangan Gelembung(Teori) 2. Proses jahitan (Teori). Proses jahitan Lengan dan Garis Leher(kolar lurus) 2. Pengajaran mikro JUMLAH Modul Teori dan Amali 4 4 Jumlah 4 4 M3 M4 M5 4 2 2 2 2 4 4 4 M6 2 2 4 M7 2 2 4 M8 M9 M 10 M 11 M 12 M 13 M 14 M 15 1 1 1 2 1 1 3 3 3 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 15 jam 45 jam 60 jam modul 3106. Merekacipta stail pakaian 2. Rekod Kerja 1. Kajian Fabrik (Teori) 1.Penyudah Tepi dan Kancing 1. Membuat pakaian (Teori) 2. 1. Pengajaran mikro Rujuk Modul 1. Belah. Seni reka pakaian dan mereka cipta stail pakaian (Teori) 1. Pengenalan 2. Membuat pakaian (Amali) 1. Belah. Proses jahitan 2. Penyudah Tepi dan kancing. Penerapan unsur pedagogi 2.Penyediaan sample jahitan Lengan dan Garis (kolar lurus) Amali) 1. Membuat pakaian (Amali) 1. Membuat pakaian (Amali) Rujuk Modul 1.Penyediaan sample Penghilangan Gelembung (Amali) 1. (Agihan Tajuk Interaksi Bersemuka dan Modul Mengikut Kursus Proforma) Minggu/ Tarikh M1 M2 Topik/Tajuk 1.Penyediaan sample proses jahitan (Amali).doc Sulit . Penerapan unsur pedagogi 2. Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaram melalui modul. Kelim. Mereka cipta stail pakaian 2. Membuat pakaian (Amali) Rujuk Modul 1.AGIHAN TAJUK Panduan kepada pengguna Kadungan modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan lima belas jam interaksi bersemuka. Seni reka pakaian (Teori) 2. Rekod Kerja 2.

B L.H G.H Sentimeter Millimeter Sebelah Luar Sebelah Dalam Garisan Pemadan Garisan Tengah Hadapan.L S.B Simbol-simbol pada dasar pola Tanda Pola Ira lurus Nama Garisan Pemadan Tanda Imbangan atau notch Tanda lipatan Lisu Pemadan modul 3106.T.D G.Huruf-huruf Ringkas Pada Pola cm mm S.P G.H) Garisan Lipatan Lipatan Tengah Belakang G. Garisan ini hendaklah diletakkan pada lipatan kain supaya mendapat sekeping pakaian yang besar tanpa sambungannya pada G.doc Sulit .T. pada belakang skirt atau baju) Lipatan Tengah Hadapan (satu garisan yang menentukan kedudukan pertengahan pada sehelai pakaian iaitu pada bahagian hadapan baju atau skirt.T.T.T. (satu garisan di pertengahan pada sehelai pakaian iaitu pada hadapan skirt atau baju) Garisan Tengah Belakang (satu garisan ini menentukan kedudukan pertengahan pada sehelai pakaian.L L.

Kelim papan mesin .Kelim papan tangan .TAJUK 1 KELIM SINOPSIS Menjelaskan definisi kelim. kegunaan kelim.Kelim betawi . 2. 4. Mengenalpasti cara-cara menjahit setiap jenis kelim Kerangka Konsep Tajuk 1 Definisi Kelim Kegunaan Kelim Pemilihan Kelim Peraturan Am untuk menjahit Kelim Jenis-jenis Kelim .Kelim lipat tindih Cara-cara menjahit kelim modul 3106. pemilihan kelim. Menyenaraikan kebaikan dan keburukan setiap kelim. Mengenalpasti jenis-jenis kelim. 5. Menyenaraikan peraturan am menjahit kelim. Hasil Pembelajaran Diakhir tajuk ini. pelajar dapat: 1. peraturan am menjahit kelim.doc Sulit . Menyatakan maksud ’Kelim’ Mengenalpasti pemilihan kelim. 3. 6.Kelim belah kangkung . jenis-jenis kelim dan peraturan menjahit setiap jenis kelim.

1.1

Definisi Kelim Kelim ialah cara menyambungkan/mencantumkan dua atau lebih kepingan fabrik. Ia juga digunakan untuk memberi bentuk dan stail pada pakaian.

1.2

Kegunaan Kelim 1.2 1 1.2.2 1.2.3 1.2 4 Untuk menyambungkan dua atau lebih kepingan fabrik. Untuk mengukuh dan mengemaskan tepi fabrik Untuk memberi bentuk pada pakaian supaya lebih padan Untuk perhiasan.

1.3

Pemilihan Kelim Pemilihan Kelim yang dibuat bergantung kepada: 1.3.1 Jenis fabrik - Kelim yang hendak dijahit mestilah sesuai dengan jenis fabrik. Contohnya fabrik yang mudah berbulu, nipis dan halus sesuai dijahit dengan Kelim Betawi. 1.3.2 Jenis pakaian - Pakaian yang kerap dipakai dan selalu didobi memerlukan kelim yang lebih kukuh.Contohnya pakaian kanan-kanak. Selain daripada itu kelim papan mesin sesuai untuk jean tetapi tidak seduai untuk gaun fabrik kapas. 1.3.3 Gaya dan kedudukan kelim – Sesuaikan jenis kelim dengan kedudukan kelim pada pakaian. Contohnya Kelim Betawi sesuai dijahit pada rusuk skirt atau blaus yang lurus tetapi tidak sesuai dan sukar untuk dijahit pada kelim yang melengkung.

Kelim yang rata hendaklah dijahit pada pakaian dalam dan kelim yang lebih teguh, hendaklah dijahit pada pakaian yang selalu di dobi.

1.4

Peraturan Am untuk menjahit Kelim.
Pilih kelim yang sesuai untuk pakaian yang hendak dijahit supaya ia

1.4.1
tahan

lasak. 1.4.2 Sebaik-baiknya gunakan hanya satu jenis kelim pada seluruh pakaian yang dijahit. 1.4.3 Basi kelim mestilah sama lebar dan cukup di seluruh pakaian semasa memotong fabrik mengikut jenis pakaian dan jenis fabrik yang digunakannya. 1.4.4 Kelim hendaklah dijahit dengan baik dan tepat pada garis pemadan untuk menjaga bentuk dan rupa yang elok.
modul 3106.doc Sulit

1.4.4 Tegangan jahitan mesin mestilah betul untuk mengelakkan kelim daripada berkedut. 1.4.5 Kelim hendaklah ditekan dengan baik supaya kelihatan kemas di sebelah luar dan dalam pakaian. 1.4.6 Ia mestilah rata supaya mudah didobi dan kukuh supaya tahan lasak 1.4.8 Lebar kelim mestilah sekata disepanjang pakaian 1.4.9 Gunting (snip) semua kelim yang berbentuk melengkung sebelum ia ditekan buka. 1.4.10 Kemaskan kelim selepas dijahit dan susupkan semua benang.

Latihan 1.1 1.1.1. Berikan Definisi Kelim 1.1.2. Senaraikan kegunaan Kelim

1.5 Jenis-jenis Kelim
1.5.1 Kelim belah kangkung 1.5.2 Kelim betawi. Kelim yang dijahit pada sebelah dalam (S.D) dan tidak kelihatan pada sebelah luar (S.L)

1.5.3 Kelim papan mesin. 1.5.4 Kelim papan tangan 1.5.5 Kelim lipat tindih. Kelim yang dijahit pada sebelah Luar (S.L) dan jahitannya boleh dilihat pada sebelah luar (S.L)

Kelim betawi

Kelim belah Kangkung

Jenis-Jenis Kelim

Kelim papan mesin Kelim papan tangan

Kelim lipat tindih

modul 3106.doc

Sulit

1.5.1 Kelim belah kangkung: Kelim ini rata dan tidak tebal. Ia dijahit dengan satu baris jahitan di sebelah dalam (S.D) pakaian/fabrik. Kelim belah kangkung ini mudah dibuat dan ia sesuai untuk semua jenis pakaian dan fabrik. Apabila kelim ini dibuka dan ditekan dengan seterika ia tidak boleh nampak di sebelah luar. Lebar siap kelim ini ialah di antara 2 cm hingga 2.5 cm. Kelim belah kangkung ini boleh dikemaskan dengan beberapa cara seperti Jahit lilit ubi, jahit lilit kemas, jahit insang pari, jahit mesin, jahit zig-zag, menggunakan kedua-dua tepi kain, menggunakan kun dan menggunakan gunting pucuk rebung/zig-zag

1.5.1.1 Proses menjahit Kelim belah kangkung Langkah 1 Temukan fabrik dengan sebelah luar berhadapan Semat dengan peniti dan jelujur Cabut peniti dan jahit mesin di atas garisan pemadan.

Peniti

Rajah 1. 1Proses menjahit Kelim belah kangkung

Langkah 2
Cabut benang jelujur Susup benang jahit mesin yang lebih Kemaskan tepi kelim (contoh jahit mesin/insang pari). Buka kelim dan tekan dengan seterika di sepanjang kelim di sebelah dalam dan luar kelim.

modul 3106.doc

Sulit

Kemaskan tepi kelim Kelim di tekan buka Susup benang jahit mesin Jahit mesin Rajah 1.5 cm Rajah 1.doc Sulit .5 cm–2.2 Proses menjahit Kelim belah kangkung Lebar siap kbk Buka Kelim dan tekan dengan seterika 1.3 Proses menjahit Kelim belah kangkung modul 3106.

1. Sulit 3 modul 3106.Kelim Belah Kangkung yang melengkung hendaklah di gunting supaya kelim rata dan bahagian yang digunting dikemaskan dengan jahit insang pari untuk mengelakkan tepinya berbulu.2 Proses mengemas Kelim belah kangkung (a) Jahit Insang pari (b) Jahit mesin (c) Menggunting tepinya dengan bentuk pucuk rebung (d) Menggunakan pita serung/kun Rajah 1.doc .Tujuan mengemaskan tepi kelim belah kangkung ialah untuk mengelakkan tepi fabrik daripada berbulu.5. . Ia terdiri daripada sebaris jahitan pada sebelah dalam pakaian Lebar siap Kelim belah kangkung 2 cm hingga 2. Kelim belah kangkung tidak tebal oleh itu ia sesuai untuk kain yang tebal Kelim belah kangkung tidak sesuai untuk kain yang jarang kerana kelim boleh dilihat pada sebelah luar pakaian.1.3 Kebaikan dan kelemahan Kelim belah kangkung Bil 1 Sifatnya Kelim yang paling Ia rata mudah dijahit dan mudah di dobi.5 cm Kebaikan Kelemahan Kelim mestilah ditekan setiap kali selepas didobi 2 Jahitannya tidak Tidak begitu kukuh kelihatan di sebelah kerana mempunyai luar pakain sebaris jahitan sahaja.1.4 Mengemas kelim belah kangkung .1.5.

2 Kelim betawi.5.5. Lebarnya kelim betawi yang telah siap ialah 6 mm atau kurang daripada 6 mm bagi fabrik yang nipis dan halus.2. Kelim betawi ini teguh dan dikemaskan sendiri kerana tepi-tepi kelepet yang tidak berjahit itu adalah terkandung di dalamnya.1 Proses menjahit kelim betawi Langkah 1 Temukan S.doc Sulit . Kelim betawi ialah kelim yang tidak nampak nyata dan ia juga dikenali sebagai kelim dalam kelim. Namakan lima jenis pengemasan yang dibuat pada kelim belah kelim belah kangkung 2. modul 3106. Semat dan jelujur 6 mm atas garis pemadan. Kelim betawi ini bergelembung. 1.D fabrik itu bersama-sama dengan garis pemadannya supaya sepadan. Cabut peniti Jelujur Garisan pemadan peniti 6 mm Rajah 1. Ia sesuai bagi kebanyakan kain terutama kain yang berbulu.Latihan 1. Kelim ini terdiri daripada dua baris mata jahitan. Berikan dua kebaikan dan dua kelemahan kelim belah kangkung 1.2 1.5 Proses menjahit kelim betawi Langkah 2 Jahit mesin sejauh 6 mm daripada garisan pemadan Gunting basi kelim sehingga lebarnya 3 mm Jahitan mesin kira-kira 4 mm dari garisan pemadan pada basi jahitan. Gunting basi jahitan hingga tinggal 3 mm dari jahitan mesin.

8 Proses menjahit kelim betawi modul 3106.L Bahagian hadapan benang Jahit mesin Rajah 1. Susup benang jahitan mesin SD Tekan kelim ke bahagian belakang Bahagian belakang S. fabrik Proses menjahit Rajah 1.doc Sulit . 6mm/kurang Garisan Pemadan Jahit mesin S. semat dan jelujur.6 Proses menjahit kelim betawi Langkah 3 Terbalikkan kelim ke SD. Temukan S.D.7 Kelim betawi Langkah 4 Susup benang jahitan mesin Tekan kelim ke bahagian belakang pakaian.L fabrik. Cabut peniti dan jahit mesin di garisan pemadan.Jahit mesin Gunting basi kelim 3 mm 6 mm Rajah 1.

seluar.1.3 Kelim papan Mesin Kelim papan mesin ialah kelim yang dijahit dua kali. Kelim papan mesin boleh disudahkan atau dikemaskan di kedua-dua belah iaitu sebelah dalam atau sebelah luar Jika ia dibuat di sebelah luar fabrik.Tepi kelim berbulu atau benang fabrik kelihatan pada sebelah luar Tepi kelim beralur pada sebelah dalam Fabrik tertarik atau berkedut pada bahagian belakang kelim 1.Cabut benang jelujur dan susup benang jahit mesin yang lebih.5.doc Sulit . kemeja. modul 3106. seluar pendek dan pijama. .5. blaus.2 Kebaikan dan kelemahan kelim betawi Bil 1 Sifatnya Terdiri daripada dua baris mata jahitan dan dikenali kelim dalam kelim Lebar siap kelim betawi 6 mm atau kurang bagi fabrik yang halus Kebaikan Kelemahan Teguh. 1. Ia kukuh kerana dijahit dengan dua garisan jahit mesin. Kelim papan mesin mudah didobi dan sesuai dijahit pada skirt.Temukan S. akan terdapat dua barisan jahitan mesin di sebelah luar.5.2.Cabut peniti dan jahit mesin mesin di garis pemadan. basi kelim sangat kecil fabrik yang berbulu Kesilapan yang mungkin berlaku semasa menjahit kelim betawi . akan terdapat satu barisan jahitan mesin sahaja di sebelah luar.3. tetapi kalau dibuat di sebelah dalam fabrik.D kedua-dua bahagian sebelah dalam fabrik semat dan jelujur . jeans. Mudah didobi Kelim ini agak tebal dan dan tahan lasak tidak sesuai bagi fabrik yang tebal Ia terkemas dengan Kelim terdiri daripada sendiri beberapa lipatan dan oleh itu mangambil masa yang lama untuk mengeringkannya 2 3 Sesuai bagi Jahitannya tidak Sukar untuk diubah kebanyakan fabrik kelihatan pada atau dipinda kerana terutamanya bagi sebelah luar pakaian.1 Proses menjahit Kelim papan mesin Langkah 1 .

doc Sulit . 9 Proses menjahit Kelim papan mesin Langkah 2 Buka dan tekan kelim supaya rata. modul 3106.2 cm gunting 10 – 12 mm 5. Gunting basi kelim bahagian belakang hingga tinggal kira-kira 5mm – 6 mm. 10 Proses menjahit Kelim papan mesin Langkah 3 .Lipatkan basi kelim bahagian hadapan membalut basi kelim bahagian belakang. Gunting basi kelim bahagian hadapan hingga tinggal kira-kira 10 mm– 2 mm/1.peniti Jelujur SL SD Rajah 1.6 mm Bahagian belakang Bahagian hadapan SL Rajah 1.

11 Proses menjahit Kelim papan mesin 1. .doc Sulit . 2 Boleh dijahit pada sebelah luar dan sebelah dalam pakaian.5.L. Biasanya kelim papan tangan ini digunakan pada pakaian bayi dan baju kurung johor.4 Kelim papan tangan Kelim papan tangan lebih halus buatannya daripada kelim papan mesin. Ia digunakan untuk kain yang nipis dan lembut seperti kain sutera.Jika dijahit di S.- Semat dan jelujur jika perlu. Benang jahit mesin lebar lipatan 6mm/ kurang bergantung kepada jenis fabrik Bahagian belakang Lipat basi kelim SL hadapan membalut basi kelim belakang kurang bergantung kepada jenis fabrik Rajah 1. tepi fabrik terkemas di basi kelim sangat dalam sempit 1. Jahit mesin ditepi lipatan kelim supaya selari dengan baris jahitan mesin yang pertama.L.3.5.mudah didobi dan kemas kerana semua tepi fabrik terkemas di dalam Tidak sesuai bagi fabrik yang jarang kerana basi kelim boleh dilihat di sebelah luar fabrik. 3 Lebar kelim yang telah siap ialah Kemas kerana semua Susah diubah sebab 6 mm. modul 3106.L fabrik akan terdapat dua baris jahitan di S.2 Bil 1 Kebaikan dan kelemahan kelim papan mesin Sifatnya Mempunyai dua baris jahitan Kebaikan Kelemahan Kukuh dan tahan lasak Ia agak tebal dan kerana dibuat dengan lambat kering dua baris jahitan Rata. Jika dibuat di SD fabrik akan terdapat satu baris jahitan di S.

Jahit Sembat Rajah 1. semat. Lebar kelim biasanya berukuran kurang dari 3mm 1.Temukan kedua-dua sebelah luar fabrik berhadapan.doc Sulit .4. semat dan jelujur basi kelim hadapan ke atas bahagian belakang. jelujur kasar dan jahit mesin di atas garisan pemadan.Jahit sembat tepi yang berlipat ke bahagian belakang pakaian. 11 Proses menjahit Kelim papan tangan Kelim papan tangan biasanya dijahit pada baju kurung johor Kelim yang dibuat pada baju tersebut lebih kecil dari kelim papan tangan biasa.2cm. .Lipat. . modul 3106.1 Proses menjahit kelim papan tangan Langkah-langkah menjahit Kelim papan tangan .2 Kebaikan dan kelemahan kelim papan tangan Bil 1 Sifatnya Kebaikan Sama seperti kelim papan Rata kemas mesin tetapi ia dijahit pada mudah didobi sebelah dalam fabrik dengan jahitan tangan Kelemahan dan Kelim ini tidak sesuai untuk kain yang tebal 2 Kelim papan tangan sempit.Gunting basi kelim pada bahagian belakang sehingga 6 mm ( ¼”) dan bahagian hadapan sehingga 1.5. cabut jahitan jelujur kasar. Ia terkemas sendiri rata dan kemas tetapi tidak sekukuh kelim papan mesin Mengambil masa yang lama untuk menjahit dan jahitan sembat kelihatan disebalah luar pakaian.5.1.Tekan kelim ke arah belakang baju . .Cabut jelujur kasar dan tekan kelim yang telah siap dengan kemas.4. .

blaus dan baju ibu mengandung. Kelim ini kukuh kerana ia dijahit melalui tiga lapisan fabrik. skirt mendatang.5. pijama. Selalunya kelim lipat tindih digunakan untuk melekat atau mencantumkan bahagian atau kepingan-kepingan baju dan skirt.1 Proses menjahit Kelim lipat tindih Langkah 1 Sediakan bahagian atas pakaian. Jahit jelujur di garisan pemadan.5.12 Proses menjahit Kelim lipat tindih modul 3106. bahu mendatang. - Bahu mendatang Garisan Tengah Hadapan (GTH) S. ben-ben dan ropol-ropol.5 Kelim lipat tindih Kelim lipat tindih atau kelim tampal ialah kelim yang biasa digunakan untuk menjahit bahagian dalam dan luar pakaian.doc Sulit . Tandakan Garisan tengah hadapan(GTH) dengan jahitan jelujur pada bahagian atas pakaian atau bahu mendatang. Ia digunakan untuk stail dan perhiasan pada pakaian. 3. Kelim lipat tindih ini sesuai untuk baju kanak-kanak.5.D Rajah 1.1. Kelim ini dijahit di sebelah luar pakaian dengan sebahagian kelim itu menindih yang lain.

pemadan. Bahu mendatang S. GP ---------------------------------------- kedut ------------------------------------- Sebelah Luar Garisan tengah Rajah 1.Langkah 2 Sediakan bahagian bawah pakaian atau skirt - - Tandakan garisan pemadan Kedutkan 3 mm ke atas garisan pemadan dan 3 mm ke bawah g.L Jelujur dan Jahit mesin Garisan tengah Bahagian Bawah Garisan tengah Sebelah Rajah 1 14 Proses menjahit kelim lipat tindih modul 3106.doc Sulit .13 Proses menjahit kelim lipat tindih Langkah 3 Melekatkan bahagian atas pada bahagian bawah pakaian Letak bahu mendatang di atas bahagian bawah Temukan garisan tengan atas dengan garisan tengah bawah Temukan garisan pemadan bahu mendatang dengan garisan pemadan bahagian bawah pakaian Jelujur dan jahit mesin dan cabut benang jelujur.

9 mm Bahagian rata membalut bahagian yang berkedut atau buat balutan sendiri. 15 Proses menjahit Kelim lipat tindih _____________________________________ Cara 2 Gunting basi kelim dari bahagian bawah pakaian hingga tinggal kurang dari 6 mm Gunting basi kelim bahu mendatang hingga tinggal 1. Jelujur dan jahit sembat pada tiap-tiap mata jahitan mesin. Tanggalkan benang jelujur. sebelah dalam Bahu mendatang 6. Sebelah dalam Jahit insang pari 6 mm Bahu mendatang Sebelah dalam Rajah 1.doc Sulit .5 mm – 1.Langkah 4 Mengemas Kelim lipat tindih Cara 1 Gunting basi kelim hingga tinggal 6 mm dan kemaskan dengan jahitan insang pari. 16 Proses mengemas Kelim lipat tindih modul 3106.mm Jelujur sembat dan pada tiap.tiap mata Sebelah dalam Bahagian Bawah jahitan mesin Rajah 1.

doc Sulit .5. cekung atau pada bentuk yang susah dijahit dengan kelimkelim yang lain modul 3106.2 Bil 1 KEBAIKAN DAN KELEMAHAN KELIM LIPAT TINDIH Sifatnya Kebaikan Kelemahan Kelim ini tidak sesuai pada fabrik yang tebal kerana terdiri daripada satu bahagian yang bergelembung dan kelim ini dijahit melalui tiga lapisan fabrik Selalunya Kelim lipat Kukuh kerana dijahit tindih ini digunakan untuk menerusi tiga lapisan mencantum satu fabrik bahagian pakaian yang rata pada bahagian pakaian yang bergelembung. 2 Ia juga dikenali sebagai Kelim ini rata kelim tampal mudah didobi dan Tidak sesuai pada fabrik yang jarang kerana basi kelimnya kelihatan di sebelah luar pakaian 3 Jahitannya dibuat pada Sangat sesuai untuk sebelah luar pakaian mencantum bahagian yang melengkung.1.5.

...lapisan fabrik A. 2.. ia mempunyai dua baris jahitan mesin C. Baju tidur daripada kain nailon Pakaian yang kerap didobi hendaklah mempunyai kelim yang . Kelim belah kangkung paling sesuai untuk .UJIAN 1 1............... Senarai kebaikan dan kelemahan kelim-kelim dibawah.. Apakah kegunaan kelim? Apakah peraturan am yang perlu anda ikuti untuk menjahit kelim? Berikan bagaimana kamu menyedia dan menjahit kelim betawi? Bincangkan bagaimana kelim papan mesin dan kelim papan tangan dibuat.. sekata dan tebal C.. A.. Blaus daripada kain rayon D....... dua B. Ikatan pinggang B...:Kelim Kelim belah Kangkung 1 2 Kelim papan Mesin ... basi kelim menghadap ke arah belakang pakaian Kelim betawi mempunyai ...... A.... A. 4.. 3.... 4. 2 Kebaikan 1 2 1 2 Kelemahan modul 3106....... Kemeja sutera B... kukuh dan tahan lasak Kelim papan mesin kukuh kerana........ Skirt daripada kain kapas C... garis bahu mandatang D. garis pinggang mendatang 2... Ia mengemaskan basi kelim sendiri B......... 3.. lubang lengan C. A..... kukuh dan tebal D..doc Sulit ... tiga C empat D lima Kelim lipat tindih boleh digunakan pada bahagian-bahagian pakaian kecuali .. Ujian 2 1.. kemas dan nipis B...... 5. Ia mudah didobi dan mudah dikeringkan D.. 5......

TAJUK 2 BELAH Belah lapik kain Belah selari Slit Berlapik Belah Slit Berlapik Belah lapik kain selari modul 3106.doc Sulit .

7.SINOPSIS Belah di buat pada pakaian bertujuan untuk memudahkan seseorang memakai dan menanggalkan pakaian. pelajar dapat: 6. Hasil Pembelajaran Diakhir tajuk ini. 9. 10. 8. 11. Mengenalpasti jenis-jenis belah.doc Sulit . jenis. ini. belah berzip dan belah berkun Memahami dan berkebolehan membuat belah-belah yang terdapat dalam tajuk Kerangka Konsep Tajuk 2 Belah Definisi Belah Jenis-jenis belah menjahit belah Fungsi Belah Pilihan Belah Cara modul 3106. Menyatakan definisi dan fungsi belah Mengenalpasti pemilihan belah.jenis belah dan cara menjahit belah. faktor pemilihan belah. Dalam tajuk belah akan dijelaskan mengenai fungsi belah. Mengenalpasti cara-cara menjahit setiap jenis belah Membezakan belah kelepet sama lebar.

3 Kedudukan belah     Garis tengah hadapan atau garis tengah belakang blaus dan skirt Garis tengah hadapan atau di rusuk kiri skirt atau slek Bahagian belakang pergelangan lengan atau kelim lengan Hujung seluar.1 pengguna 2.1 Belah kelepet sama lebar 2.4 Belah berkun 2. pemilihan belahnya adalah terhad.1 Jenis pakaian yang hendak dibuat misalnya kemeja atau seluar 2. 2.4.4.Panjangnya mestilah sesuai dengan tujuan belah dibuat.4 menyediakan kemudahan dan keselesaan kepada pemakai dan memudahkan pergerakan dan mengekalkan ciri traditional menjadi perhiasan Pilihan belah bergantung kepada: 2.3.Belah berplaket.3 Belah lapik kain selari 2.Baju Melayu Cekak Musang.2.Belah slit berlapik.2.4. Belah boleh dibuat di garis leher.3. Semua jenis belah sesuai pada fabrik sederhana dan tebal. .2.2 Jenia-jenis Belah 2.2.2 2.3 Fungsi Belah 2.4 sebagai fesyen Fesyen pakaian di mampelbagai jenis belah yang digunakan pakaian .2.6 Belah berzip 2.3. 2.3 2.1 Definisi Belah Belah ialah satu proses jahitan yang terdapat di pakaian dan artikel untuk memudahkan dipakai atau ditanggalkan. di pinggang.Baju Melayu Teluk Belanga. chongsam dan samfoo 2. di rusuk dan di lengan mengikut fesyen sesuatu pakaian itu.2. Pada fabrik nipis. Baju Kurung modul 3106.doc Sulit .2 Belah slit berlapik 2.5 Belah berplaket 2.4.2 Jenis fabrik mempengruhi pemilihan belah pada pakaian.2.

4. 2.1.5. sarung kusyen dan sarung bantal.5cm hingga 2. 2.doc Sulit .5. 2.. Pengancing yang digunakan adalah butang dan rumah butang atau butang katup. 2.1 Proses menjahit belah kelepet sama lebar Lipat 3 mm dan jahit mesin di sepanjangnya atau jahit tepi modul 3106. Ia digunakan pada blaus. 2.1 Langkah-langkah cara menjahit belah kelepet sama lebar CARA 1 Langkah 1 Tandakan GTH dan GL di fabrik Lebar antara GTH dan GL ialah 1.5.5.5 cm Lebar lapik belah ialah 3 cm hingga 4 cm Lebar lipatan pertama 3 mm S . pakaian kanak-kanak. kot. Belah kelepet sama lebar adalah mudah dibuat dan sangat kukuh.5 cm – 2.Belah hadapan sembunyi kancing.5.L G H T G L 3 cm – 4 cm 1.5 cm ruang butang 3 mm Rajah 2.2 Kain untuk belah diambil daripada pakaian itu sendiri dan dilipatkan ke SD pada garis lipatan. kemeja.Baju Takwa 2. pijama.5.5. butang dan gelungan atau pita.3 Ia boleh dibuat sepanjang seluruh belakang atau hadapan pakaian.5 Belah Kelepet sama lebar 2.

cabut peniti dan tekan dengan seterika.L pakaian dan semat dengan jarum peniti. Snip basi jahitan seperti dalam gambarajah Rajah 2. Langkah 2 Lipat pada bahagian GL ke S.(edging) Atau gunakan tepi fabrik . Rajah 2.4 Proses menjahit belah kelepet sama lebar modul 3106.3 Proses menjahit belah kelepet sama lebar Langkah 3. Jahit dengan jahitan mesin dari lipatan hingga ke GTH.doc Sulit . Jelujur.

5 Proses menjahit belah kelepet sama lebar CARA 2 Langkah 1 .2.Langkah 4 -.5 cm Ruang butang 3 mm G L 3cm – 4 cm Rajah 2.6 Proses menjahit belah kelepet sama lebar modul 3106. Tandakan GTH dan GL pakaian.doc Sulit .5 cm .D.(sama seperti Rajah 1 Cara 1) SL G T H 1. pakaian. Ruang butang di g Leher setelah di balikan ke SL Balikkan lapik ke SD pakaian Rajah 2. Balikkan lapik ke S.

Jahit dengan jahitan mesin pada kiri dan kanan kelepet supaya jarak antara keduanya adalah 3 cm.Langkah 2 .7 Proses menjahit belah kelepet sama lebar CARA 3 Langkah 1 Tandakan garisan tengah hadapan dan garisan lipatan baju Lapik G G Bahagian Hadapan L T Baju H Rajah 2.doc Sulit .8 Proses menjahit belah kelepet sama lebar Langkah 2 Kemaskan tepi lapik dengan jahitan mesin/jahit tepi/menggunakan tepi kain saja modul 3106.Lipat GL ke SD dan semat dengan jarum peniti . Rajah 2.

lipatan GTH Kelepet belah Rajah 2.10 Proses menjahit belah kelepet sama lebar Langkah 3 modul 3106.doc Balikkan lapik ke SD pakaian Tetapkan lapik pada pakaian dengan silang pangkah berkumpul Sulit .Gunting basi lipatan dan snipkan sepanjang lengkung leher GTB Snip G.9 Proses menjahit belah kelepet sama lebar Langkah 3 .Lipat lapik ke SL mengikut garisan lipatan . mesin di garis leher .Jelujur dan j.Kelim Bahu SD GTH jelujur d j mesin GTH Garisan lipatan Badan Hadapan Rajah 2.

Kelim Bahu j. gaun. skirt. seluar dan sarung.6 Belah Berzip Sejenis pengacing belah Belah berzip senang dipasang.2 Beli zip yang bermutu dan warnanya padan dengan kain. terdapat pelbagai warna.6. 2. jaket dan dirusuk baju chongsam.11 Proses menjahit belah kelepet sama lebar 2.6. 2.4 Gunakan zip yang cukup panjang untuk belah yang hendak dibuat. seluar dan artikel rumahtangga seperti sarung bantal. 23 cm – 30 cm ( 9 – 12 inci ) untuk belah rusuk. sarung kusyen .6. .6. 2.6. sampul kusyen.Zip yang dibuat daripada nilon adalah lebih sesuai untuk fabrik-fabrik nipis kerana ia ringan dan tidak tebal. panjang dan berat fabriknya. 2. .5 cm – 20 cm ( 7 – 8 inci ) untuk skirt.Selalunya zip digunakan pada blaus. dan perhentiannya adalah kukuh dan kuat.Zip yang dibuat daripada logam bergigi kasar dan tidak sesuai untuk kainkain tebal atau kain kelengkapan rumahtangga yang berat. sepatu.2 Perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan semasa memasang zip modul 3106. 17.beg dan lain-lain lagi.doc Sulit .3 Periksa zip untuk menentukan bahawa ia boleh dibuka dan ditutup dengan senang.belakang gaun. . sembat Silang pangkah berkumpul Rajah 2.1 Cara-cara memilih zip 2.6. 2. tidak kelihatan di sebelah luar dan tahan lama Zip senang dikancingkan. 45 cm – 55 cm ( 16 – 20 inci ) untuk belah di tengah hadapan atau .1 Pilih zip yang sesuai untuk pakaian yang hendak dijahit.

2.6.Pada garisan pemadan untuk ikatan pinggang skirt atau seluar. Sediakan pita zip yang sesuai dengan pakaian atau artikel yang hendak dijahit Panjang belah ialah panjang zip + 0.doc Sulit . Hujung atas belah selalunya akan dijahitkan dengan butang cangkuk dan matanya. Langkah-langkah memasang zip Langkah 1 Tandakan GTB di S. Pita Zip Perhentian Zip Penarik zip zip Gigi zip Penolak Perhentian pangkal zip Rajah 2.4 Pita zip hendaklah dikekalkan pada basi kelim dengan jahit silang pangkah tompok/berkumpul supaya ia tidak tersangkut pada gigi zip.2. iaitu lebih daripada 1. 2.2 5 Kukuhkan pangkal belah berzip dengan jahit ulat-ulat.6. pakaian.2.6.2 Mesinkan zip dengan penekan zip dan susupkan hujung benang untuk mengukuhkannya. Sematkan dengan peniti untuk menanda pangkal belah.1 Pastikan lebar belah adalah cukup besar.Rapatkan dengan jahit lilit ubi modul 3106. -1.2.3 Bahagian atas zip hendaklah terletak: .2.12 Proses menjahit zip .6. 2.2 cm hingga 2 cm 2. 2.D.6.6 cm.Kemaskan bahagian bawah pita zip dengan Insang pari . Tekan buka kelim.2 cm daripada garis pemadan untuk belah di leher belakang pakaian. Jahit mesin hingga ke pangkal belah.

Bahagian kiri tepi lipatan belah hendaklah .Tentukan penahan hujung zip terletak 7mm di bawah garis pemadan sementara penahan pangkal zip terletak di pangkal belah.doc Sulit .G. Rajah 2. .13 Proses menjahit zip Langkah 3 - Jelujur di atas lipatan di bahagian kanan zip tanpa menutupi zip itu.Pastikan bahagian ini menutup semua gigi zip. Jahit jelujur .Jahit insang Jahit lilit ubi Langkah 2 Menjahit zip pada belah dengan cara tersembunyi. .14 Proses modul 3106.Jelujur bahagian kiri zip SL Kiri Rajah menjahit zip 2.P bertindih 2mm.3mm tepi lipatan di sebelah kanan. 7mm di bawah . Sematkan pita zip ke bahagian kanan belah di sebelah dalam belah.Sematkan pita zip ke bahagian kiri belah.

doc Sulit . sil.Langkah 4 - Rajah 2.p benang jelujur pengkah tegak berku pul hujung j. Kukuhkan pangkal belah dengan jahitan ulat-ulat. Cabut atau tanggalkan jelujur. 6 mm hujung g.15 Proses menjahit zip - Tutup zip dan jahit zip menggunakan tapak zip dari bahagian hujung belah kiri hingga ke pangkal belah kemudian melintang ke kanan dan terus ke bahagian atas di sebelah kanan. mesin s jahit ulat-ulat disusup j.ang Basi kelim jahit insang pari SL pakaian SD pakaian modul 3106. Tetapkan kedudukan pita zip di kiri kelim di sebelah dalam pakaian.

pergelangan tangan. gaun. Langkah-langkah menjahit belah berkun Langkah 1 Tandakan kedudukan belah pada pakaian/GTH Ukur panjang belah yang dikehendaki Tandakan pangkal belah Gunting mengikut panjang belah GP Panjang belah Ira fabrik SL Rajah 2.5 cm ) - .Rajah 2.doc Sulit . Belah berkun sesuai untuk fabrik nipis dan halus dan fabrik sederhana Biasanya belah ini digunakan pada belahan seperti dileher blaus.lebar pita serung = 2 x lebar siap lapik + 2 basi jahitan . pakaian kanak-kanak dan pakaian dalam.16 Prosesmenjahit belah berkun Langkah 2 Sediakan pita serong pita Rujuk Langkah-langkah menyediakan jalur serong tepat dalam topik 6 atau gunakan serong dagangan yang boleh didapati di kedai-kedai Panjang pita serung = 2 x panjang belah + basi jahitan ( 1 cm – 1.Lipat ke dua tepi ke tengah dan tekan dengan seterika modul 3106.15 Proses memasang zip yang telah siap 2.7 Belah Berkun tebal.

Jelujur di sepanjang lipatan Tetapkan jelur serong dengan jahit sembat seperti rajah (b).18 Proses menjahit belah berkun Langkah 5 modul 3106.Cabut benang jelujur. Jalur serung SD Jalur serung SD Jahit sembat Pakaian SD Rajah (a) Rajah (b) Rajah 2.Lalukan jahitan sembat di bawah jahitan mesin.doc Sulit . (jika perlu jahit mesin sekali lagi pada pangkal belah). Pangkal belah Jahit mesin SL jalur serung Pakaian SD Rajah 2.Langkah 3 Temukan SL pakaian dengan SL jalur serong Temukan tepi belah dengan tepi jalur serong Jelujur dan jahit mesin 6mm dari tepi belah.17 Prosesmenjahit belah berkun Langkah 4 Halakan jalur serung ke atas dari SL pakaian dan tekan Lipat tepi lapik 2 mm dari GP ke SD dengan lipatannya bertemu dengan jahit mesin di sebelah dalam seperti rajah (a).

doc Sulit . Terangkan dengan ringkas dan lukiskan gambarajah langkah-langkah membuat belah berzip 3.Belah berkun biasanya di buat di :jahit ulat-ulat bahagian belakang baju kanak-kanak di leher baju wanita 1. 2. Apakah tujuan menjahit ulat-ulat di pangkal belah berkun? modul 3106.19 Prosesmenjahit belah berkun . Berikan empat perkara yang perlu dipertimbangkan semasa menjahit/memasang zip pada pakaian. SL SD SL pakaian Jahit mesin atau kia Rajah ( c ) Rajah ( d ) Rajah 2.lebar belah berkun yang siap dijahit biasanya selebar 5 – 6 mm .- Pada sebelah dalam kukuhkan pangkal belah dengan mesin atau kia tirus ke bawah seperti rajah ( c) Tekan dengan cermat Jika perlu Jahit ulat-ulat di SL pakaian seperti rajah (d) untuk mengukukuhkan pangkal belah. Nyatakan tiga fungsi belah pada pakaian. 4.

jenis-jenis kancing.Tajuk 3 kancing sinopsis Menjelaskan tujuan kancing dijahit pada pakaian.1 Tujuan menjahit kancing Kancing dijahit pada pakaian ialah untuk:mengancingkan belah. dan cara-cara menjahit butang lubang dua atau empat dan cangkuk dan mata/palang Hasil Pembelajaran Diakhir tajuk ini. 13. - modul 3106. 14.Cangkuk dan palang/mata 3. 15. 16. Menyatakan tujuan kancing dibuat pada pakaian atau artikel Menbezakan jenis-jenis kancing Mengetahui cara-cara memilih kancing Mengetahui perkara-perka yang perlu dipertimbangkan semasa menjahit kancing. butang katup dan cangkuk dan palang mata.perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan semasa menjahit kancing.Butang lubang butang dua/empat . sebagai perhiasan. cara-cara memilih kancing. mengenalpasti cara-cara menjahit Butang lubang butang dua atau empat. Kerangka Konsep Tajuk 3 Tujuan menjahit kancing Jenis-jenis kancing Cara-cara memilih kancing Perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan semasa menjahit kancing Kelim Cara-cara menjahit.doc Sulit . pelajar dapat: 12.

3.3 Cara-cara memilih kancing. 3.2 Jenis-jenis kancing Terdapat dua jenis kancing yang utama: 3.Kancing zip adalah lebih sesuai bagi belah yang bertempat di kelim rusuk skrit daripada yang dijahit pada belah kelepet sama lebar di hadapan pakaian. 3.) Gancu 3..2.doc Sulit .2.Kain yang halus mestilah dijahit dengan kancing yang lebih halus untuk mencegah berat kancing daripada mengoyakkan kain.Kancing biasanya dilekatkan pada lipat tindih atas dan lipat tndih bawah belah.3..4 Perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan apabila menjehit kancing 3.Pakaian kanak-kanak biasanya tidak menggunakan kancing logam untuk mengelakkan calar pada kulit kanakkanak yang lembut.3. Butang dan rumah butang bersirat atau gelungan.2 Jenis belah dan kedudukan kancing . modul 3106.1 Jenis kain yang digunakan .2 Jenis pakaian dan stail pakaian yang dijahit . Pilihan kancing bergantung kepada: 3.1 Jenis kancing yang tersembunyi Butang katup Butang cangkuk dan matanya Butang cangkuk dan rumah Butang cangkuk dan rumah cangkuk bersirat. 3. Pita dan simpul hias. Cara-cara melekatkan kancing pada pakaian bergantung kepada jenis kancing yang dipilih.4.3.1 Kancing hendaklah dijahit dengan kukuh supaya tidak cepat tercabut. 3.2 Jenis kancing yang nampak Butang dan rumah butang. Reben dan bow zip (sila rujuk bab36:belah pakaian.

berlubang Butang lubang dua Butang lubang empat Butang bertangkai Butang bertangkai Lubang butang pada pakaian wanita biasanya dijahit di sebelah kanan belahan pakaian.4 pakaian 3. Jenis dan saiz butang mestilah sesuai dengan rumahnya dan gaya supaya pakaian kelihatan lebih elok.belah pakaian daripada berkedut.3. Jenis kancing yang hendak dijahitkan pada pakaian mestilah ditentukan jenis belah untuk pakaian itu dipilih.4. 3.4.2 kancing 3.3 Kancing hendaklah mencukupi dan terletak sama jaraknya di antara satu dengan yang lain supaya belah ditutup dengan baik dan tidak ternganga.belah pakaian itu tidak tertutup rapat. pakaian kelihatan tidak kemas. logam . Terdapat beberapa jenis butang iaitu butang berlubang dua.6 semasa 3. warna dan bentuk.doc Sulit . Kancing logam tidak sesuai untuk pakaian kanak-kanak.4.5. modul 3106.1 Butang lubang butang dua/empat Butang boleh didapati dalam pelbagai saiz. . butang empat dan butang bertangkai i.4.4.baju tidur dan dalam. kayu dan lain-lain lagi. ii. Kancing hendaklah dijahit betul-betul bertentangan di antara satu sama lain dan elakkan daripada menjahit kancing terlalu ketat pada pakaian untuk mengelakkan: .5 pakaian 3.tulang. Butang diperbuat daripada plastik.

5. Selalu menjahit dari bahagian bawah pakaian menghala ke atas.pita atau reben.3. Berlatihlah menjahit jahitan lubang butang sebelum menjahit pada pakaian sebenar.kemas dan tahan lasak jika dijahit dengan baik.3 Perkara-perkara yang harus diingatkan apabila menjahit lubang butang. Dijahit di atas dua lapisan fabrik Kancing ini teguh . Terdapat dua jenis lubang butang iaitu lubang butang berjahit dan lubang butang berkun Lubang butang boleh dijahitkan melintang atau menegak 3. Gunting lubang butang satu per satu dan sudahkan satu lubang dahulu sebelum menebuk lubang yang lain untuk mengelakkan tepinya daripada berbulu.doc Sulit . Semua mata jahitan hendaklah sama panjang dan sesuai dengan jenis kain yang digunakan iaitu mata jahitan yang kecil dan halus pada kain yang nipis.kukuhkan sebelah dalamnya dengan sehelai kain pengukuh . Lubang butang selalu dijahit pada 2 lapisan fabrik. 3. Jika lubang butang mesti dijahit pada selapis kain .2 Butang dan lubang butang Butang dan lubang hanya dijahit selepas belah pakaian itu siap atau apabila pakaian itu siap.5. Butang dijahit selepas lubang butang telah siap kerana kedudukannya boleh diubah-ubahkan supaya sesuai dengan rumah butangnya.4 Langkah-langkah menjahit lubang butang Langkah 1 Menanda kedudukan lubang butang dengan peniti Tepi belah GTH Langkah 2 - butang Ukuran lubang butang ukuran garispusat butang+ 3mm(1/8 inci ) Semat dan jelunjurkan lebar lubang butang dengan jelunjur halus pada kedua-dua belah lubang butang modul 3106. Ia digunakan pada semua jenis pakaian dan kain kelengkapan rumahtangga.5.

- Langkah 7 Apabila lubang butang yang terakhir sudah dijahit di hujung segiempat .doc . Langkah 5 Jahit lubang butang di sepanjang tepi lubang hingga ke hujung bulat. Jahit 2 atau 3 jahit lilit kemas di tempat yang sama di hujung segiempat.masukkan jarum ke kaki jahitan pertama dan keluar pada kaki jahitan yang akhir.Jarum hendaklah tegak dan menghala ke arah penjahit. Jahit lubang butang pada sebelah ini hingga ke hujung segiempat. Masukkan jarum di hujung lubang dan keluarkan dari sebelah dalam kain garisan jelunjur halus.Lubang butang boleh digunting dengan : Sepasang gunting kecil yang tajam Langkah 4 Mulakan menjahit dari hujung segiempat dengan menyusupkan jarum di antara 2 lapisan kain. Pada hujung yang bulat . Tarikkan kedua-dua benag dari mata jarum ke kiri dan lilitkan ke bawah jarum. Tarik benang ke atas sehingga simpul terjadi.Langkah 3 Gunting lubang butang mengikut urat benang . jahitkan 7 atau 9 mata jahitan lilit kemas. Sulit - modul 3106. Langkah 6 Pusingkan kain supaya sebelah lubang Yang belum dijahit terletak berdekatan dengan penjahit.

Langkah 8 Jahit sebaris jahitan lubang butang pada hujung segiempat.8 Rajah 3. 3.1 – Rajah 3. Lubang butang melintang yang telah siap Rajah 3.9 Contoh-contoh jahitan butang empat lubang .doc Sulit . Susupkan jarum di antara lapisan kain dan gunting benang di sebelah dalam baju.5.5 Langkah-langkah menjahit butang berlubang dua Langkah 1 modul 3106.

- Mulakan jahitan dengan jahitan kia pada butang. Ukuran lubang butang untuk butang bertangkai = lebar butang bertangkai + 6mm. Sudahkan di sebelah dalam dengan jahit ulat-ulat. - Rajah 3. Keluarkan jarum di antara fabrik dan butang Lilitkan benang di keliling tangkai yang berbentuk Keluarkan jarum ke belakang fabrik Matikan jahitan dengan jahitan kia. Masukkan jarum pada lubang butang kedua menembusi belakang fabrik. Masukkan jarum melalui satu daripada lubang butang Langkah 2 Letakan jarum melalui satu daripada lubang pada butang. Butang berlubang dua Butang yang mempunyai dua lubang untuk dijahit pada pakaian Di perbuat dari plastik atau besi.6 Langkah-langkah menjahit cangkuk dan palang Langkah 1 Mulakan dengan jahitan kis Sulit modul 3106.10 – Rajah 3. Ulang jahitan/teruskan sehingga kukuh. - Langkah 3 Tanggalkan jarum peniti. - - Butang bertangkai Mulakan dengan jahit kia pada tempat butang Terus menjahitkan butang pada fabrik melalui lubang butang sebanyak 3 atau 4 kali.5.15 3.doc .

4. 3. Masukkan jarum pada satu daripada lubang pada palang. modul 3106. Jahit jahitan lilit kemas 4 – 5 kali Susup jarum ke lubang kedua pada palang. Teruskan proses menjahit sehingga siap Matikan jahitan dengan jahitan kia Rajah 3. Berikan dua contoh kancing setiap satu. Nyatakan lima perkara yang harus diingat semasa menjahit lubang butang. Berikan perbezaan antara kancing tersembunyi dan kancing nampak.- Jahit jahitan lilit kemas/jahitan lurus 4-5 kali Matikan dengan jahitan kia Langkah 2 Mulakan jahitan dengan jahitan kia.doc Sulit .17 Aktiviti 1. Apakah tujuan menjahit kancing pada pakaian 2. Dengan berpandukan gambarajah nyatakan langkah-langkah menjahit butang berlubang dua.16 – Rajah 3.

lisu bertentang dan lisu pemadan.TAJUK 4 PENGHILANGAN GELEMBUNG SINOPSIS Penghilangan Gelembung ialah proses mengecilkan atau memendekkan fabrik berlebihan supaya pakaian padan dengan si pemakai. Hasil Pembelajaran Diakhir tajuk ini.doc Sulit . Penghilangan Gelembung atau lisu digunakan untuk perhiasan. tujuan dan jenis-jenis penghilangan gelembung seperti kedut lepas. Dalam tajuk akan menjelaskan tentang definisi penghilangan gelembung. memadankan pakaian dan memudahkan seseorang bergerak. lisu terbalik. pelajar dapat: modul 3106. lisu beriring. memberi bentuk pada pakaian.

Menyatakan definisi penghilangan gelembung dan fungsinya.2 Tujuan menghilangkan gelembung Untuk memberi bentuk pada pakaian Memberi lebih ruang supaya si pemakai dapat bergerak dengan dengan mudah Supaya pakaian yang dipakai oleh si pemakai lebih elok pedannya.1 Definisi Penghilangan Gelembung Penghilangan Gelembung ialah satu proses pengecilan sebahagian pakaian atau artikel untuk memberi bentuk.doc Sulit . Lisu beriring. modul 3106. 21. lisu bertentang dan lisu pemadan) 4. padanan yang elok serta keselesaan kepada pemakai.17. Lisu beriring. Lisu terbalik. 22. Mengenalpasti dan membezakan jenis-jenis penghilangan gelembung Memahami ciri-ciri setiap penghilangan gelembung Mengenalpasti cara-cara menjahit setiap jenis penghilangan gelembung Menyediakan dengan sempurna contoh-contoh penghilangan gelembung Mengamalkan aspek keselamatan semasa melakukan kerja Kerangka Konsep Tajuk 4 Penghilangan Gelembung Definisi Penghilangan Gelembung Tujuan menghilangkan gelembung Jenis-jenis Penghilangan Gelembung Kedut lepas. Membolehkan pakaian dipanjangkan dan diperbesarkan Sebagai perhiasan untuk memberikan rupa pakaian. (Kedut lepas. lisu bertentang dan lisu pemadan Langkah-langkah menjahit Penghilangan Gelembung. 18. Lisu terbalik. 19. 20. Penghilangan gelembung boleh juga digunakan sebagai hiasan 4.

di bahu mendatang. lisu terbalik lisu bertentang Lisu pemadan Kedut berjalur Lisu perhiasan Smoking 4.4. Kedut lepas memerlukan fabrik dua atau tiga kali ganda daripada ukuran yang siap. di garisan pinggang dan di punggung skirt 4. pinggang blaus.1 Kedut lepas digunakan untuk mengawal atau mengimbangkan lebihan fabrik. . .1.3 Jenis-jenis Penghilangan Gelembung Kedut Lepas Lisu beriring.Kedut lepas mengikut ira lurus bagi membolehkan fabrik tergantung dengan elok.Lipatan kedut sama halus pada keseluruhannya.doc Sulit .2 Langkah-langkah menjahit Kedut Lepas Langkah 1 modul 3106.4 Jenis Penghilangan Gelembung 4. . memudahkan pergerakan dan sebagai perhiasan.1.1 Kedut Lepas - - Rajah 4. Kedut lepas sesuai untuk fabrik lembut dan halus. Kedut lepas dihasilkan dengan cara menarik satu atau dua baris jahitan mesin longgar atau jelujur halus. 4.4.4.4. Kedut lepas boleh dibuat di lengan yang disambung dengan kuf atau manset.1 Ciri-ciri Kedut Lepas .Kedut dibahagikan sama rata keseluruhannya. di hujung lengan.

Jahit dua baris jahitan mesin dengan mata kia yang paling kasar dan jahit jelujur halus di atas dan di bawah garisan pemadan pada jarak yang sama iaitu 0. bahagikan kain kepada dua bahagian yang sama untuk mengelakkan benang kedut putus kerana ketegangan semasa mengedut Kata kedut atas hendaklah berpadanan dengan yang di bawah supaya menghasilkan kedut yang sekata.2 Langkah 2 - - Laraskan pelaras jahitan mesin untuk mendapatkan mata jahitan kasar atau jahit jelujur halus. Ratakan kedut lepas Rajah 4.- Tandakan jarak di antara kedudukan kedut dengan notch. Rajah 4.3cm. - - - 4.Tandakan garis pemadan (GP) dan garis tengah (GT) pada fabrik.4. Lilit benang pada jarum peniti mengikut bentuk 8.2 Lisu Beriring Lisu menggunakan tiga kali ganda lebar siap Sulit modul 3106. Rajah 4. .doc .4 Kedut lepas akan menampakan orang kurus menjadi gempal Apabila kain untuk kedut lepas sangat lebar.3 Langkah 3 - - Tarik benang bawah dari keduadua hujung sehingga mendapat ukuran kedut yang dikehendaki.

lipatan bawah lisu dan tapak lisu.doc Sulit . sama ada ke kiri atau kanan.Jelujur tegak di tengah-tengah lisu modul 3106. . yang ketiga-tiganya sama lebar.6 Langkah 2 .lipatkan pada jahit tanda (a) dan letakkannya keatas tapak lisu. Lisu mestilah rata Rajah 4.Tandakan kedudukan lisu pada fabrik Lisu mempunyai tiga bahagian iaitu lebar lisu. .Tekan dan pin. LISU BERIRING Rajah 4.- Lisu Beriring dilipat mengarah ke satu hala yang sama.. Lebar lisu yang siap bergantung atas stail pakaian.5 Langkah-langkah menjahit Lisu Beriring Langkah 1 .

.Lisu beriring boleh dibiarkan lepas atau dijahit tepinya.  Jahit mesin di tepi lipatan  Jahit mesin 6mm dari tepi lipatan  Jahit mesin mengikut tepi lipatan dan tegak dengan lipatan  Jahit mesin mengikut tepi lipatan dan tirus ke lipatan Rajah 4.Ada 4 cara menjahit tepi lisu.Rajah 4.8 modul 3106.doc Sulit .7 Langkah 3 .

9 Langkah 1 - Tandakan lisu pada fabrik dengan jahit tanda Rajah 4.Lipatan-lipatan lisu ini hendaklah bertemu di sebelah luar (SL) pakaian Rajah 4.doc Sulit . Semat dan jelujur di sepanjang lipatan dari atas ke arah kelepet Rajah 4.Lisu terbalik dibuat dengan melipatkan dua lisu berhadapan antara satu sama lain .4.11 Langkah 3 modul 3106.10 Langkah 2 Lipat kain sepanjang garisan 1.3 LISU TERBALIK .4.

4. .12 Langkah 4 .Lipat sepanjang garisan 1 di sebelah kanan pula serta bawa lipatan selaras dengan garisan 3 supaya kedua-dua lisu itu berhadapan antara satu sama lain.Semat lisu itu pada tempatnya.doc Sulit . Jelujur lisu terbalik dengan menggunakan jelujur tegak.4 LISU BERTENTANG modul 3106.13 Cara-cara menyudahkan lisu Lengkuk membulat Lengkuk besiku Lengkuk meruncing 4. Semat lisu-lisu pada tempatnya. Rajah 4.- Bawa lipatan sepanjang garisan 1 selaras dengan garisan 3. Rajah 4.

Bawa lipatan sepanjang garisan 1 selaras dengan garisan 3. modul 3106.15 Langkah 2 . Semat lisu pada tempatnya.doc Sulit . Semat dan jelujur sepanjang lipatan dari atas ke arah kelepet Rajah 4. Lipatan-lipatan lisu ini hendaklah bertemu di sebelah dalam (SD) pakaian Rajah 4.- Lisu ini dibuat dengan melipatkan dua lisu beriring yang terletak membelakang di antara satu sama lain.14 Langkah 1 - Tanda kedudukan lisu bertentang pada kain dengan jelujur tanda Rajah 4.Lipat kain sepanjang garisan 1.16 Langkah 3 .

18 4. . modul 3106. atau dari hujung yang tirus ke hujung yang tirus (jika dibuat di bahagian pinggang blaus) Lisu dibuat dibahagian pakaian .17 Langkah 4 . Rajah 4. Jelujur lisu bertentang dan kemas dengan menggunakan jelujur tegak.Lisu pemadan pinggang (ini boleh ditiruskan pada kedua-dua hujung untuk menyesuaikan buah dada dan punggung jika tiada cantuman dibuat pada pinggang).Semat lisu di tempatnya.Lipat sepanjang garisan 1 di sebelah kanan pula sepanjang garisan 3 supaya keduadua lisu itu membelakang satu sama lain pada arah yang bertentangan.5 LISU PEMADAN Lisu pemadam ialah sejenis penghilangan gelembung yang penting untuk memberi bentuk kepada pakaian dan memberi keselesaan.Lisu pemadan rusuk (untuk menyesuaikan buah dada) .doc Sulit .Lisu dibentuk dengan menjahit dari bahagian yang lebar ke bahagian yang kecil.Lisu pemadan bahu hadapan dan belakang (untuk menyesuaikan buah dada dan tulang bahu).Lisu pemadan siku pada lengan panjang atau lengan tiga suku panjang .Rajah 4. Jika dijahit dengan betul ianya tidak berapa kelihatan.Lisu pemadan skirt (untuk menyesuaikan punggung) . . .Lisu pemadan leher belakang (untuk menyesuaikan bentuk tengkuk) .4.

Lisu pemadan Rajah 4.doc Sulit .20 modul 3106.19 Ciri Lisu Pemadan - Bentuknya runcing Lisu tidak bergulung Lisu ditekan rata Hujung Jahitan dikemaskan di bahagian yang tirus Tidak terdapat lubang di sebelah luar pakaian pada hujung yang tirus. Langkah-langkah menyediakan lisu pemadan (CEMBUNG) Langkah 1 Tandakan kedudukan lisu pemadan. Tidak ada alur disebelah luar. Rajah 4.

Langkah 2 Temukan sebelah luar (SD) fabrik dan sematkan di garis pemadan.doc Sulit . Semat dengan peniti dan jelujur dan kemudian jahit mesin dari hujung lebar ke hujung runcing.21 modul 3106. Pastikan kedua-dua garis pemadan bertemu. Kemaskan hujung benang dengan menyusupkannya di antara mata jahitan benang pada empat mata jahitan mesin yang akhir Rajah 4.

Lisu pemadan pada fabrik tebal ditekan supaya terbahagi dua atau digunting tengah dan dikemaskan dengan jahitan insang pari.Tekan lisu di bahu dan di pinggang arah ke garis tengah hadapan (GTH) atau garis tengah belakang (GTB) pakaian. I Jahitan Insang pari Rajah 4. .Tekan lisu pemadan supaya rata.23 modul 3106.Langkah 3 . Rajah 4. Di lubang lengan dan rusuk.doc Sulit . tekan hala ke bawah pakaian.22 LANGKAH-LANGKAH MENYEDIAKAN LISU PEMADAN (CEKUNG) Langkah 1 - Tandakan kedudukan lisu pemadan .

Susup semua hujung benang.Langkah 2 Temukan sebelah luar (SL) fabrik dan sematkan di garis pemadan. Pastikan kedua-dua garisan pemadan bertemu.doc Sulit .24 Langkah 4 Langkah 4 Snip di garisan pinggang sehingga 5mm dari garis jahitan untuk mengurangkan tegangan pada lisu bagi membolehkan lisu melengkung dengan rata. Tekan lisu menghala ke tengah pakaian modul 3106. Kemas tepi yang disnip dengan jahitan insang pari. Tindih mata jahitan awal sepanjang dua cm di garisan pinggang dan mesin ke hujung yang satu lagi. Semat dan jelujur Rajah 4.24 Langkah 3 Mula jahit mesin di garisan pinggang ke satu hujung tirus. Rajah 4.

Lukiskan perbezaan di antara lisu terbalik dengan lisu bertentang modul 3106. Lukiskan tiga rajah pakaian atau artikel yang menunjukkan lisu beriring digunakan di berlainan kedudukan 4. Huraikan ciri kedut lepas di pakaian 3. Lukiskan rajah tiap-tiap lisu pemadan tersebut 5. Senaraikan kedudukan lisu pemadan di pakaian.doc Sulit .Rajah 4. Apakah tujuan penghilangan gelembung dibuat pada pakaian atau artikel rata 2.25 Aktiviti 1.

Lengan tambahan pula ialah seperti lengan magyar(lengan pendek) dan lengan kimono (tiga suku panjagn atau panjang kepegelangan tangan. - Lengan padanan sama dengan cantuman Lengan tambahan dengan tanpa cantuman Hasil Pembelajaran modul 3106. Lengan padanan ialah seperti lengan padanan rata. mencantum lengan pada hujung baju dan cara –cara mengemaskan kelim di lubang lengan. Dalam tajuk ini akan hanya membincangkan mengenai lengan padanan rata. lengan gelembung.TAJUK 5 LENGAN PADANAN RATA Kembang payung Bishop Padanan rata Gelembung Padanan rata Magyar Raglan Loceng Kimono Persegi Teterun Sinopsis Lengan terbahagi kepada dua jenis iaitu lengan padanan atau yang dipasang ke pakaian dan lengan tambahan dari badan. lengan bishop dan lengan raglan. cara meyudahkan hujung lengan. Bagaimana menyediakan lengan.doc Sulit .

2. 4. 6. 5. pelajar dapat: 1. 7. 3. Definisi lengan Membezakan antara lengan padanan rata dengan jenis lengan yang lain Mengetahui bentuk pola lengan padanan rata Mengetahui cara melukis rajah lengan padanan rata Menggunting dan menanda fabrik dengan tepat Menjahit proses lengan padanan rata mengikut urutan yang betul Mengamalkan aspek keselamatan semasa melakukan kerja Kerangka Konsep Tajuk 5 Lengan Padanan Rata - - Definisi lengan Fungsi lengan Langkah-langkah menjahit lengan - Cara-cara mengemaskan lubang lengan Cara-cara mengemaskan hujung lengan modul 3106.doc Sulit .Diakhir tajuk ini.

1 modul 3106.2 Fungsi Lengan Melindungi daripada cuaca panas dan sejuk Melindungi kecacatan di lengan Menambah keanggunan si pemakai jika sesuai dengan fesyen dan fabrik Mengekalkan ciri tradisi sesuatu pakaian seperti baju kurung teluk belanga dan sari. lapik atau kun. 5. Lengan biasa yang dicantumkan dengan baik mempunyai ira lurus yang terletak di garis atas lengan.1 SD Tanda imbang belakang hadapan Tand imbang SD Rajah 5.5.1 Definisi Lengan Lengan ialah tambahan pakaian dari lubang lengan.3 Langkah-langkah Menjahit Lengan Padanan Rata Langkah 1 Sediakan lengan dan bahagian badan pakaian seperti mana dalam rajah 5.doc Sulit . Ia boleh jadi sepotong fabrik yang dicantumkan ke lubang lengan atau pun tambahan daripada badan.Hujung lengan boleh disiapkan dengan kelepet. - Ciri lengan padanan rata Garis tengah lengan bertemu dengan garis bahu Kelim lengan bertemu dengan kelim rusuk baju Basi kelim lubang lengan dikemaskan Cantuman lengan tidak berkedut Lengan yang baik akan bergantung dengan elok Kelim lubang lengan rata 5.

3 -Tepi-tepi lengan baju mencantumkan lengan ke lubang lengan.Langkah 2 Jahit dua garisan longgar di kepala lengan dengan jarak 2 mm ke atas garisan pemadan atau baris pertama 3 mm di atas gp dan jahitan mesin longgar yang ke dua 3 mm di bawah gp. lihat rajah 5. Rajah 5.2 Temukan garisan pemadan lengan SL fabrik berhadapan dan semat Jahit dengan jahitan mesin di garisan pamadan lengan Cabutkan jelujur dan tekan buka kelim Kemaskan hujung lengan dengan kelepat Jahit sembat susup atau mesin pada kelepet lengan.doc Sulit . hendaklah disiapkan dahulu sebelum modul 3106.2 Jahitan longgar Rajah 5.

5 modul 3106. Dengan peniti menegak ke lubang lengan.doc Sulit . Jejulur pada garis pemadan Jahit mesin lengan ke lubang lengan pada garis pemadan dari SD lengan.Langkah 3 Proses mencatumkan lengan ke lubang lengan Tarik benang jahitan kasar di kedua-dua barisan jahitan untuk menyeratakan ukuran lengan dengan lubang lengan. Hadapan lengan Hadapan Pakaian Rajah 5. notch lengan hadapan ke notch lubang lengan badan hadapan. kelim lengan ke kelim rusuk badan. Permulaan dan penghabisan jahit mesin kelim di lengan hendaklah bertindih atas. garis atas lengan ke kelim bahu badan dan notch lengan belakang ke notch lubang lengan badan belakang. semat lengan ke lubang lengan dengan memadankan kedua-dua garis pemadannya. - Rajah 5.4 Langkah 4 Temukan garis pemadan. Lekat lengan kanan ke lubang lengan kanan dengan SL bertemu.

4 Cara-cara mengemaskan lubang lengan. Insang pari. Mata jahitan mesin yang akhir menindih mata jahitan mesin yang awal 3 cm hingga 4 cm untuk mengukuhkan kelimTekan dan seterika kelim dari SD supaya rata.Jahit dengan jahitan mesin di GP lubang lengan. 5.doc Sulit . Balutansendiri Jahit mesin Bentuk pucuk rebung modul 3106. Kelim lubang lengan boleh dikemaskan dengan beberapa cara di antaranya adalah seperti berikut:- J.

modul 3106.doc Sulit . Bentangkan hasil kerja lengan padanan rata dalam bentuk carta 3. Apakah tujuan lengan dipasang pada pakaian.5 Cara-cara mengemaskan hujung lengan.5. Hujung lengan boleh dikemaskan dengan beberapa cara di antaranya adalah seperti berikut:- Kun Lapik Kaf Ben Aktiviti 2. Huraikan ciri-ciri lengan padanan rata yang baik 4.

4.TAJUK 6 PENYUDAH TEPI SINOPSIS Penyudah tepi adalah salah satu proses jahitan. jenis-jenis penyudah tepi. 2. Menyesuaikan jenis penyudah tepi dengan pakaian atau artikal yang hendak dijahit. . 29. 26. Menyenaraikan jenis-jenis Penyudah Tepi.doc Sulit . Kelepet penjuru Lapik Kun Renda Ikatan Pinggang Kasing jahitan Sulaman Langkah-langkah menjahit Penyudah tepi kelepet dan kuni modul 3106. mengenalpasti pemilihan penyudah tepi. cara menyesuaikan jenis penyudah tepi dan cara menjahit. 27. 28. Mengenalpasti cara-cara menjahit Penyudah Tepi Membanding bezakan cara-cara menjahit Penyudah Tepi. 24. Menjahit beberapa ciontoh penyudah tepi Kerangka Konsep Tajuk 6 PENYUDAH TEPI (Kelepet dan Kun) Definisi Penyudah Tepi Jenis-jenis Penyudah Tepi Perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan Semasa menjahit Penyudah Tepi 1. 7. Hasil Pembelajaran 23. 3. Menyatakan maksud ’Penyudah Tepi’ Mengenalpasti pemilihan Penyudah Tepi. Ia dibuat untuk melindungi tepi fabrik daripada berjerumbai atau berjurai-jurai. 25. 5. 6. Dalam tajuk penyudah tepi anda akan di jelaskan mengenai definisi penyudah tepi. 8.

doc Sulit .lapik berbentuk kun renda kun kelepet Kelepet SD Jahit lilit ubi SL jahit lilit ubi Sembat susup susup kelepet tindih SD sembat Alas pinggan yang di Kemaskan dengan jahitan sulaman tebuk (cut work Embroidery) sebagai Penyudah tepi(perhiasan) Chairback (alas belakang kerusi) Yang dikemaskan dengan jahitan sulaman sebagai penyudah tepi (perhiasan) modul 3106.

Jenis-jenis penyudah tepi 6.1 Definisi Penyudah tepi. 2. dijahit dengan baik kemas dan rata.3. 6. Ia terdiri daripada dua lipatan. tahan lasak .doc Sulit . 4. Kelepet digunakan untuk menyudahkan tepi yang lurus dan yang melengkung. jahit sembat susup atau jahit silang pangkah. Kelepet yang halus biasanya dibuat pada bahagian yang melengkung dan kelepet-kelepet yang lebar digunakan pada bahagian yang lurus. Penyudah tepi mestilah sesuai untuk tepi yang hendak dikemaskan.1 Kelepet Kelepet ialah penyudah tepi yang dibuat pada bahagian bawah pakaian dan juga di tepi kelengkapan rumahtangga. Warna benang untuk penyudah tepi sulaman mestilah sesuai dan cantik dijadikan perhiasan. Pemilihan penyudah tepi bergantung kepada jenis fabrik yang digunakan. Warna benang mesti sama dengan warna fabrik. jenis pakaian dan stailnya dan jenis tepi yang dikemaskan. 6. Kukuh.1 Proses menjahit kelepet lurus Langkah 1 Tandakan kedudukan kelepet dalam Langkah 2 Lipat lipatan pertama ke sebelah Selebar 6 mm 6mm 6mm 66mm 6mm 6 langkah 2 6 modul 3106. Lebar dan kemasan kelepet berbeza mengikut jenis fabrik dan tujuan diadakan kelepet itu.3. Lebarnya dan basinya mestilah sama dan tepi yang melengkung mestilah rata/licin. 3. 1. mengemas. Penyudah tepi adalah proses jahitan yang dibuat untuk melindungi.3 Jenis-jenis Penyudah Tepi.1. Kelepet boleh dikekalkan pada pakaian atau kain kelengkapan rumahtangga dengan jahitan mesin. 6. 6. mengukuh dan menghias tepi pakaian dan kelengkapan rumahtangga daripada berjerumbai atau berjurai-jurai.2 Perkara-perkara yang perlu di pertimbangkan semasa menjahit penyudah tepi. 5.

4 Proses menjahit Kelepet Lurus Menetapkan kelepet pada pakaian Dengan jahit silang pangkah Memetapkan kelepet pada pakaian dengan jahit sembat Rajah 6.doc Sulit .Cabut peniti .5 dan 6.semat dan jelujur Langkah 4 .Rajah 6.Lipat lipatan kedua di garisan kelepet selebar 2 ½ cm – 6 1/2 cm .6 Proes menjahit Kelepet Lurus modul 3106. 2 ½ cm 6 ½ cm Rajah 6.3 dan 6.1 dan 6.Jahit sembat susup di sepanjang kelepet.2 Proses menjahit Kelepet Lurus Langkah 3 .

6.Lipat lipatan pertama dan tetapkan . .Jahit sembat pada lisu .1.9 dan 6.7 dan 6.10 Proses menjahit Kelepet Melengkung modul 3106.8 Proses menjahit Kelepet Melengkung Langkah 3 .Jelujur pada garisan pemadan Langkah 2 . Langkah 4 .Semat dan jelujur pada lisu.kelepet pakaian dengan jahit sembat susup Kelepet melengkung SD Halakan Lisu ke kelim rusuk S.doc Sulit .Lisukan fabrik yang lebih dan halakan ke kelim rusuk.2 Proses menjahit kelepet melengkung (a) Kelepet Lisu (b) Kelepet Kedut Lepas (a) Kelepet Lisu Langkah 1 .3.Tekan dan semat dengan peniti Kelepet Skirt garisan pemadan S.D Jelujur pada lipatan kelepet Rajah 6.Lipat fabrik pada g.D sembat susup Jahit jelujur pada lisu Lisu disembat Rajah 6.pemadan .Sediakan dan kemaskan kelim .

.L Garis lipatan pertama Jahit mesin kasar Rajah 6. kedudukan . Langkah 3 .Tetapkan kelepat dengan jahitan yang sesuai.D sembat susup Garis kelepet kelepet S.Lipat pada garisan kelepet dan S..Tarik jahitan mesin longgar serta kedutkan dan padankan kelim supaya kelepet terletak rata pada pakaian.D S.Cantum garisan kelim.12 Proses menjahit Kelpet Melengkung Jelujur modul 3106.Lipat 6 mm untuk lipatan pertama .11 dan 6.Jahit mesin mata kia kasar di tekan.doc Sulit . .(b) Kelepet Kedut Lepas Langkah 1 Sediakan saperti Langkah 1 (Kelepet Lisu ) Langkah 2 . garisan lipatan pertama untuk membuat kedut halus.

lipat semula kelepet dan jahit jelujur ubi . Penjuru boleh disudahkan dengan dua cara iaitu penjuru jahit tindih dan penjuru temu sudut atau kelongsong.L kelepet S. kemeja dan jaket.L gunting bahagian X S. Penjuru jahit tindih selalunya terdapat pada belah kelepet sama lebar blaus.Jahit lilit ubi kelepet tindih S.D Buka penjuru yang telah ditekan dan Gunting bahagian ‘X’ 6mm dari lipatan atas dan 6 mm dari peniti Langkah 3 .2 Penjuru Penjuru adalah salah satu daripada penyudah tepi. 6.D modul 3106.1 Proses menjahit penjuru Jahit tindih (a) Penjuru jahit tindih Langkah 2 . kelengkapan rumahtangga yang mempunyai dua kelepet sama lebar atau tidak.L jahit lilit S.doc Sulit .3.2. Ia dibuat untuk mengurangkan tebal fabrik pada basi lipatan kelepet. langsir. Penjuru ini selalunya digunakan pada kelengkapan rumahtangga.3.Buka penjuru yang telah ditekan dan gunting bahagian X 6 mm dari lipatan atas dan 6 mm dari peniti peniti Langkah 1 .Lipat dan tekan supaya mendapat kesan garisan kelepet .Tandakan dengan peniti 6mm kelepet tindih atas S.Kemas kelepet dengan jahit sembat susup .L 6 mm S. Penjuru temu sudut atau kelongsong hanya dibuat pada penjuru yeng mempunyai kelepet yang sama lebar.Jahit sembat halus .

14 Proses menjahit Penjuru Temu Sudut/Kelongsong modul 3106.Jahit lilit ubi Sembat susup Sebelah dalam Sebelah luar lilit ubi Rajah 6.doc Sulit . sembat susup atau sulam menyulam .tandakan dengan peniti 6 mm dari lipatan Langkah 2 . kemudian jahit jelujur S.Jahit sembat.L garisan lipatan S..Lipat semula kelepet. Langkah 3 .Tekan supaya mendapat kesan kelepet atau lipatan .Sembat susup Rajah 6.13 Proses menjahit Penjuru Jahit Tindih (b) Penjuru Temusudut atau Kelongsong Langkah 1 .D Lebat lipatan/kelepet .

15 6.3.3.13)       Lipat kain supaya benang longsin selari dengan benang pakan.3 Jalur serong tepat Jalur serong tepat ialah sekeping fabrik yang digunting dengan menggunakan ira serong tepat.L. jalur serong dengan hujungnya terkeluar 9 mm. Jelujur dan jahit mesin jalur serong.15 Jalur serong tepat modul 3106.1 Langkah-langkah menyediakan jalur serung tepat (rujuk rajah6.3. Untuk menyambungkan jalur serong tepat. peniti Lipatan serung tepat (a) (b) Tepi jalur mengikut ira lurus hujung digunting jahit mesin (c) hujung terkeluar 9mm kelim menyambung Rajah 6.Rujuk rajah 6. Tekan buka kelim jalur dan gunting hujung yang terkeluar.doc Sulit . Ukur dan tandakan lebar jalur serong dengan peniti kemudian guntingkan jalur serong. gunting hujung jalur supaya Ked ua-dua tepinya mengikut ira lurus.6. Lebarnya bergantung lebar penyudah tepi yang hendak dijahit. Temukan S.

.3.3.2 Langkah-langkah Kun di tepi lurus (sebagai lapik) 1. 2. 3. Jelujur dan jahit mesin di garisan pemadan Tanggalkan benang benang jelujur dan gunting tepi hingga 6 mm Terbalikkan ke sebelah belakang.

Sebelah dalam

Mengemaskan lapik dengan sembat susup Sebelah luar

Rajah 6.16 Jalur serong tepat 6.3.3.3 Langkah-langkah menjahit lapik jalur serong tepat pada tepi

melengkung Langkah 1  Gunting jalur serong tepat mengikut panjang yang dikehendaki.  Lebar jalur serong tepat ialah lebar lapik yang siap campur dengan dua basi  lipatan yang selebar 6 mm ( ¼ inci ).  Lebar lapik yang siap tidak boleh lebih daripada 2.5 cm (1 inci). Langkah 2  Sambungkan kedua-dua hujung lapik.  Temukan S.L. pakaian dengan S.L. lapik, semat,jelujur dan jahit mesin di garis pemadan.
modul 3106.doc Sulit

Gunting kain yang lebih daripada basi kelim lubang lengan dan snip di sepanjang tepi melengkung.

Langkah 3  Tekan buka kelim dan lipatkan lapik serong tepat ke sebelah dalam baju  Jahit mesin lapik yang berdekatan dengan kelim lubang lengan.  Tetapkan lapik ke baju dengan jahit sembat susup.

Langkah 1

Lubang lengan

;

jalur serung tepat

Lipat SL baju

SL baju Langkah 2

Basi kelim lubang lengan disnip S.D Lapik kelim baju

Garis pemadan Kelim jalur serung tepat ditemukan dengan kelim baju

Langkah 3

Kelim bahu baju

Jahit sembat susup Jahit mesin Kelim lapik

Kelim baju

modul 3106.doc

Sulit

Rajah 6.16 : Lapik jalur serong tepat pada tepi melengkung

6.3.4 Kun Kun ialah salah satu cara penyudah tepi yang menggunakan jalur serong tepat untuk membalut tepi kain.Penyudah tepi cara ini selalunya digunakan pada tepi-tepi pakaian yang lurus dan melengkung. Ia digunakan untuk menyudahkan tepi pakaian seperti di garis leher, hujung lengan, lubang lengan dan kelepet, Kun juga digunakan sebagai perhiasan,lubang butang berkun dan dijadikan gelungan fabrik.(rouleau) 6.3.4.1 Langkah-langkah Kun Sebagai balutan di tepi lurus

1. Jelujur dan jahit mesin di garisan pemadan 2. Gunting hingga 6 mm dari garisan jahit mesin 3. Snip di tepi hingga dekat garisan mesin. 4. Terbalikan ke sebelah dalam

modul 3106.doc

Sulit

3. B.. 1 kali Sulit modul 3106. C.. Jelujur dan jahit mesin di garisan pemadan 2. Gunting tepi hingga tinggal 6 mm 3.18 Kun di tepi cembung dan cekung (sebagai balutan ) UJIAN 1 1..18 Kun di tepi lurus (sebagai balutan ) 6. Terbalikkan ke sebelah dalam Tepi Cembung Tepi Cekung Rajah 6.Rajah 6. 2...4. Satu Dua tiga empat Jalur serung tepat dipotong .doc ... D. ganda daripada lebar kun yang siap A...2 Langkah-langkah Kun Sebagai balutan di tepi Cembung dan di tepi Cekung 1. Berapa banyak lipatan dibuat pada kelepet? A.

. 3. Dengan menjahit sembat susup Dengan membuat lisu-lisu kecil Dengan menjahit lilit ubi atau insang pari.... A.. i dan ii ii dan iii i dan iii ii dan iv 5..... A. Sulit modul 3106. Kelim Kelepet Penjuru lipat tindih Penjuru temu sudut 4. Ujian 2 1. D.... Rajah 2 A... iv.. Penyudah tepi yang dijahit dengan baik mestilah. C..B.. B. Terangkan langkah-langkah untuk menjahit kelepet lurus pada pakaian........ ii..... D. Dengan bantuan gambarajah huraikan bagaimanan hendak menggunting dan menyambung jalur serung tepat. D 2 kali 3 kali 4 kali 3.. B C.doc . C. rata dan kemas sekata lebarnya kukuh dan kemas sekata lebarnya. Apakah perbezaan Kelepet dengan Kun? Lukis gambarajah dan terangkan cara membuat di tepi cembung... Gambarajah di bawah menunjukkan . 4. C.. B. kukuh dan kemas... iii. Bagaimana kamu menghilangkan gelembung pada tepi yang melengkung? i. 2..... Dengan mengedutkan kelepet menggunakan jahit mesin.... D.

Garis leher TAJUK 7 sinopsis Garis leher ialah sebahagian daripada pakaian yang dikemaskan dengan menggunakan lapik. 36.doc Sulit . 33. lapik berbentuk dan sulaman. Tajuk ini akan menjelaskan salah satu dari pengemasan yang dibuat pada garis leher iaitu kolar lurus. Kerangka Konsep Tajuk 7 GARIS LEHER – KOLAR LURUS Definisi kolar Kegunaan kolar lurus Ciri-ciri kolar lurus Perkara yang dipertimbangkan semasa menjahit kolar lurus Langkahlangkah menjahit kolar lurus modul 3106. kolar. kun. 32. Hasil Pembelajaran Diakhir tajuk ini. Definisi kolar lurus Kegunaan kolar lurus Ciri-ciri kolar lurus Perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan semasa menyedia dan melekatkan kolar Memilih lapik dalam kolar yang betul Menjahit proses kolar lurus mengikut langkah-langkah urutan yang betul Mengamalkan aspek keselamatan semasa melakukan kerja 35. 31. pelajar dapat: 30. 34. renda. ropol.

3 7. Kolar ialah dua kepingan kain yang dibentuk. . .Bahagian kanan dan kiri kolar hendaklah seimbang . .Kedua-dua hujung kolar sama lebar . .7.Tanda garis tengah belakang kolar adalah sebagai asas perimbangan.Jahit jelujur halus pada tepi kolar dan jelujur tegak pada tengah kolar disebelah luar supaya kedua – dua lapis kolar itu sama rata.Potong kolar diatas dua lapis fabrik mengikut ira fabrik kain yang betul. Kolar ini berbentuk lurus dan tegak pada bahagian belakang garis leher.doc Sulit .1 Definisi kolar lurus.Sebagai perhiasan supaya pakaian kelihatan lebih menarik .Jahit tepi garis leher dengan jahit mesin atau sebaris jelujur halus supaya garis leher itu tidak memberi. Lebar kolar pada bahagian belakang adalah kira-kira setengah atau kurang daripada setengah lebar kolar. .1 modul 3106.Permukaan kolar rata .Gunting kain yang berlebihan dan snip semua bahagian yang melengkung dan penjuru sebelum menterbalikkan kolar ke sebelah luar.Jahit kolar dengan betul di atas garis pemadan untuk menjaga bentuk yang baik.Kolar terletak rata dan kemas di garis leher .Memberikan kepanasan kepada pakaian Ciri-ciri Kolar Lurus .Ini mengurangkan ketebalan kolar dan membuatnya rata.Kolar biasanya mempunyai dua lapisan fabrik . . . .4 Rajah 7. .Cantuman kelim kolar tidak beralur Perkara yang dipertimbangkan semasa menjahit kolar lurus . dicantumkan dan kemudian dilekatkan pada garis leher.Memberi gaya atau stail pada pakaian . 7. 7.Gunakan lapik dalam jika perlu.2 Kegunaan Kolar .Tandakan semua garisan pola dan tanda imbangan dengan tepat dan jelas.Untuk menyudahkan garis leher pada pakaian.

Rajah 7.7.Jelujur tegak di tengah-tengah kolar. Buka jelujur Gunting basi kelim hingga tinggal 6mm dan gunting serong basi kelim di penjuru.Balikkan kolar ke SL fabrik dan seterika.5 Langkah-langkah menjahit kolar lurus CARA A A. . Menyediakan Kolar Lurus Langkah 1 Temukan SL kolar dengan memadankan garis pemadan dan garis leher kolar.2 modul 3106. jelujur dan jahit mesin hujung kolar dari tepi berlipat hingga ke garis leher.1 Langkah 2 .doc Sulit . Semat. Rajah 7.Jelujur di sekeliling tepi kolar .

Rajah 7. menyediakan Badan Pakaian Langkah 1 Lipat tepi lapik badan ke sebelah dalam fabrik.3 Langkah 2 Lipat lapik badan pada garis lipatan ke sebelah luar pakaian.B.4 modul 3106.doc Sulit . Rajah 7. Snip dari sudut basi leher hingga ke garis leher dan gunting basi leher di sudut hingga tinggal 6mm. Buka jelujur. Jelujur dan mesin atau jahit tepi. Jelujur dan jahit mesin pada garis leher dari garis lipatan ke garis tengah hadapan.

doc Sulit .6 modul 3106. Rajah 7. Sembat hujung lapik ke kelim bahu pakaian.5 Padankan garis leher lapik badan ke garis leher badan hadapan. Rajah 7.Langkah 3 Balikkan lapik badan ke sebelah dalam pakaian.

3cm jarak. Snip basi penjahit 6mm – 1. Gunting basi penjahit hingga tinggal 6mm. Rajah 7. Buka jelujur.7 Langkah 2 ik kolar keluar dari pakaian dan seterika. garis tengah belakang kolar ke garis tengah belakang pakaian dan garis leher kolar ke garis leher pakaian. Rajah 7.Temukan sebelah luar kolar atas pada sebelah dalam pakaian dengan memadankan hujung kolar ke garis tengah hadapan pakaian.C MENJAHIT KOLAR KE PAKAIAN Langkah 1 . CARA 2 modul 3106. Semat. Gunting basi penjahit hingga tinggal 6mm. jelujur dan jahit mesin pada garis leher.8 Lipat tepi kolar bawah mengikut garis leher ke sebelah luar fabrik. Letakkan tepi yang berlipat ini di atas jahit mesin dan jelujur Sembat dengan mengambil tiap-tiap mata jahit mesin.doc Sulit .

jahit hingga tepi basi leher. Menyediakan Badan Pakaian Seperti Langkah 1 menyediakan badan pakaian cara 1. modul 3106. Rajah 7.9 B.doc Sulit .8 Langkah 2 Seperti langkah 2 menyediakan kolar cara 1. Menyediakan Kolar Langkah 1 Seperti langkah 1 menyediakan kolar cara 1 tetapi apabila menjahit hujung kolar. garis tengah belakang kolar ke garis tengah belakang pakaian dan garis leher kolar ke garis leher pakaian.Letakkan kolar bawah ke sebelah luar pakaian dengan memadankan hujung kolar ke garis tengah hadapan pakaian. C. Rajah 7. Menjahit Kolar ke Pakaian Langkah 1 .A.

Gunting basi penjahit hingga tinggal 6mm. Jahit mesin di atas garis leher.doc Sulit . Jelujur garis leher lapik badan ke garis leher pakaian.Rajah 7. Balikkan lapik badan ke sebelah luar pakaian mengikut garis lipatan.Balikkan lapik badan ke sebelah dalam pakaian dan tarik kolar keluar dari pakaian dan seterika.3mm jarak. Langkah 2 Jelujur kedua-dua lapis kolar dari garis tengah hadapan hingga ke kelim Snip kolar atas yang terletak di kelim bahu hingga ke garis leher Jelujur hanya kolar bawah ke bahagian belakang pakaian.Tepi kolar atas yang bebas dilipat mengikut garis leher ke sebelah dalam fabrik.10 bahu.10 Langkah 3 . Gunting basi penjahit hingga tinggal 6mm. Snip basi penjahit 6mm – 1. Rajah 7. modul 3106. . Buka jelujur.

doc Sulit . . Menyediakan Kolar.11 MENJAHIT KOLAR DENGAN MENGGUNAKAN BAHAGIAN LEHER BELAKANG. Gunting basi kelim hingga tinggal 6mm.Cantumkan sebelah luar hujung lapik badan ke sebelah luar hujung lapik leher belakang dengan kelim belah kangkung.. Seperti menyediakan kolar CARA 2. B. Mengapakah perlu dijelujur tegak sebelum mencantumkan kolar di garis leher. Jelujur. .Sembat dengan mengambil tiap-tiap mata jahit mesin.Buat yang sama dengan sebelah yang kedua. Reka dan lakarkan dua stail pakaian yang berkolar lurus 2. Latihan 1.Lipat tepi lapik badan dan lapik leher belakang ke sebelah dalam fabrik.Jelujur dan jahit tepi.Sembat hujung lapik badan ke kelim bahu.Letakkan tepi yang berlipat ini ke atas garis leher badan belakang dan di atas jahitan mesin. . Rajah 7. Berpandukan gambarajah lukiskan cara-cara melekatkan kolar lurus di garis leher mengikut urutan yang betul 4. LAPIK BERBENTUK PADA A. Menyediakan badan pakaian . modul 3106. . Huraikan ciri-ciri kolar lurus 3. .

13.ZAINAL DAN G. COMPLETE GUIDE TO NEEDLEWORK.ARULANANTHAN DAN NORAZIAH BTE MOHD RUMAHTANGGA PRAKTIK PRESTON TIMES SDN. S. CHEAH W. NORZAINI BINTI ABDUL GHANI DAN NAWAWI BIN MOHD JAN. MARIAM ABU BAKAR (2004) PANDUAN MEMBUAT PAKAIAn.(1988) SAINS RUMANTANGGA.GAYLAVISALLI (1979). DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA.LOW. NG SAU YAN DAN YONG FONG CHOON.BIBLIOGRAFI 1. MELITA M NEAL(1961) NEEDLEWORK FOR SCHOOL. NOOR DAN LAMAH BINTI ABDUL GHANI (2002). G. PELANGI KUALA LUMPUR. PENGURUSAN PAKAIAN TINGKATAN 4: BAHAN SUMBER PENGAJARAN KUALA LUMPUR: EDU SYSTEM BHD 3. PANDUAN DINAMIK PILIHAN EKONOMI RUMAHTANGGA(1990) DELTA PETALING JAYA MALAYSIA. KUALA 11. FAUDZIAH BINTI MD DIN DAN ZAHRAH BINTI ESA. EKONOMI RUMAHTANGGA TINGKATAN 4. ASRA SHAMSUDIN. BLACKIE & SON LIMITED.N. HOE. (2002). WONG SIEW FOONF.BHD. EKONOMI RUMAHTANGGA FOKUS JINGGA SPM .doc Sulit . FOZIAH BUANG(1999). WAHAB.SAMSIAH. KUALA LUMPUR: 9. (1978). A. ZAHARAH BINTI ESA(2003). AZMAWATI BINTI ABDUL AZIZ. 2. 14.VICKNESWARY A/P SITHAMPARAPPILA(2002). RAZAK. THERESE L.HG. ZAITUN ZAKIAH BINTI MOHD NOOR. KUALA LUMPUR. COMPLETE GUIDE TO NEEDLEWORK – READER’S Digest 1979 4. SUSAN MANIKAM. BHD. SARIMAH BINTI ABD. BHD 8. DELTA PETALING JAYA KUALA LUMPUR.UNITED STSTES AMERICA 6.NG. NOH (1975). SUSAN C. BETTY LIM . GLASGOW 10.(2006) KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH MEMBUAT PAKAIAN TINGKATAN 4 DAN 5. 5. PUAN R. NOOR HABABIAH HASSAN BT OTHMAN. modul 3106. TAN. PENGAJIAN PAKAIAN TINGKATAN.SAINS SAINS PANDUAN 12. EDUSYSTEM SDN. FATIMAH JAILANI. READER’ S DIGEST. LINDA HETZER. ZAITUN ZAKIAN BINTI MOHD.S. BLUE-T COMMUNICATION SDN. ZETI ENTERPRISE BATU PAHAT JOHOR. 7. PANDUAN LENGKAP LANGKAH DEMI LANGKAH TEKNIK MENJAHIT . ROBA’AYAH HJ RUMAHTANGGA ABD.HOEHLEN. SELANGOR.

(Sains Pertanian). (Sains Pertanian). MPTI Sijil Perguruan (Sains Pertanian). UPM Sijil Perguran Khas (Sains Pertanian). Kampus Tun Hussein Onn KM 7.Sc (Pendidikan Teknik & Vokasional). Institut Perguruan Malaysia. KELAYAKAN Kelulusan: Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan KH UTM Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional UTM Sijil Perguran Khas (Sains Rumah Tangga).doc Sulit . 83009 Batu Pahat Johor. Ketua Panitia Sains Pertanian Guru Sains Pertanian ISMAIL BIN BAHARUDDIN Pensyarah.75 Jalan Kluang. Jalan Behor Pulai. MPTI Pengalaman: Pensyarah IPGM Kampus Perlis. MPPM Pengalaman: Pensyarah IPG Kampus Tun Hussein Onn Ketua Panitia Sains Rumah Tangga Guru Sains Rumah Tangga PANEL PEMURNIAN MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL) NAMA ABD AZIZ BIN OSMAN Pensyarah.PANEL PENULISAN PANDUAN PEMBELAJARAN PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (REKA BENTUK PAKAIAN) NAMA FUZIAH BINTI ISHAK Pensyarah. Institut Pendidikan Guru. MPTI Sijil Perguruan (Sains Rumah Tangga). Pend. UPM Sijil Perguruan (Sains Pertanian). Ketua Pasukan Pemeriksa Kertas Sains Pertanian SPM Ketua Pentaksir Negeri Kerja Kursus Sains Pertanian SPM Jurulatih Utama Sains Pertanian modul 3106. MPTI Pengalaman: Pensyarah IPGM Kampus Teknik Penolong Pengarah. Pend. UPM Bac. Unit Dasar BPG KPM Pesyarah IPGM Kampus Perlis. 56000 Kuala Lumpur KELAYAKAN Kelulusan: M. Institut Perguruan Malaysia Kampus Perli. Kampus Pendidikan Teknik Jalan Yaakop Latip. Guru Sains Pertanian. 01000 Kangar Kelulusan: Bac.

modul 3106.doc Sulit .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful