PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR

)
MOD KURSUS DALAM CUTI

IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN IPGM

MODUL REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

RBT 3106 REKA BENTUK PAKAIAN

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU SEKTOR PEMBANGUNAN PROFESIONALISME KEGURUAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Berkuat kuasa pada Jun 2009

MODUL INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN. MODUL INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT.

Cetakan Jun 2009 Bahagian Pendidikan Guru Sektor Pembangunan Profesionalisme Keguruan Kementerian Pelajaran Malaysia

modul 3106.doc

Sulit

modul 3106.doc

Sulit

dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara. progresif. ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun. berakhlak mulia. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. dan berdisiplin. menjamin perkembangan individu.doc Sulit . fotokopi. berpandangan progresif dan saintifik. Cetakan Pertama 2009 Kementerian Pelajaran Malaysia Hak cipta terpelihara. masyarakat. mekanik. bertanggungjawab. rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah Bahagian Pendidikan Guru. tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel. dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Kementerian Pelajaran Malaysia. rohani. berketrampilan. demokratik. modul 3106. dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu. sama ada secara elektronik.Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. dan negara Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial. emosi.

3 3.5 Tujuan menjahit kancing Jenis-jenis kancing Cara-cara memimih Kancing Perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan apabila menjahit kancing Butang Aktiviti Bibliografi 42 modul 3106.5 Jenis-jenis kelim Aktiviti Bibliografi Tajuk 2 Belah 18 19 19 19 20 20 20 20 21 26 30 .1 Definisi Belah 2.3 Pemilihan Kelim 1.41 41 Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsep 3.2 3.4 Pemilihan belah 2.15 16 17 Tajuk 1 Kelim Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsep 1 Definisi kelim 1.1 3.5 Belah Kelepet Sama lebar 2.6 Belah Berzip 2.Kandungan Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Kata Alu-aluan Panduan Pembelajaran Pengenalan Agihan Tajuk Muka surat i i ii iii v vii 1 1 1 1 2 2 2 2 3 .32 32 33 Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsep 2.7 Belah Berkun Aktiviti Bibliogrfi Tajuk 3 Kancing 34 34 34 34 35 35 35 36 36 .doc Sulit .2 Jenis-jenis Belah 2.3 Fungsi Belah 2.2 Kegunaan Kelim 1.4 3.4 Peraturan am menjahit kelim 1.

1 Definisi Kolar Lurus 7.4 Perkara-perkara yang dipertimbangkan semasa menjahit kolar lurus 7.1 Definisi Lengan 5.3 Jenis-jenis penyudah tepi Aktiviti Bibliografi Tajuk 7 Garis Leher Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsep 7.2 Kegunaan Kolar 7.4 Jenis-jenis penghilangan gelembung Aktiviti Bibliografi Tajuk 5 Lengan Padanan Rata 58 Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsep 5.1 Definisi Penghilangan Gelembung 4.89 90 91 modul 3106.Tajuk 4 Penghilangan Gelambung 43 43 44 44 44 45 45 45-56 56 57 Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsep 4.2 Tujuan menghilangkan gelembung 4.4 Cara-cara mengemaskan lubang lengan Aktiviti Bibliografi 58 59 59 60 60 60 63-64 64 65 Tajuk 6 Penyudah Tepi 66 66 66 66 68 68 68-77 78-79 80 Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsep 6.2 Fungsi Lengan 5.5 Langkah-langkah menjahit kolar lurus Aktiviti Bibliografi 81 81 81 81 82 82 82 82 83.2 Perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan semasa menjahit penyudah tepi 6.3 Ciri-ciri Kolar lurus 7.1 Definisi Penyudah tepi 6.3 Jenis-jenis Penghilangan gelembung 4.doc Sulit .3 Langkah-langkah menjahit lengan padanan rata 5.

Modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan lima belas jam interaksi bersemuka dalam bilik kuliah. anda boleh berbincang dengan pensyarah. Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti. Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. Tiada kuliah atau tutorial diadakan untuk tajuk-tajuk dalam modul ini. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. Modul ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran. Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. Lampiran A menerangkan kepada anda makna-makna ikon tersebut. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini.doc Sulit . sumber-sumber pembelajaran. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya. tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini. Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau menyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri. dan masa anda. modul 3106. Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus.PANDUAN PELAJAR Modul ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. Walau bagaimanapun.

Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. 4. modul 3106. 5. 3. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. Ambil masa untuk memahami pembacaan anda. 2. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda. Cari kawan yang boleh membantu pembelajaran anda.doc Sulit . Teliti maklumat yang diterima. 1. 7. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahanbahan yang bermakna. Semak dan ulangkaji pembacaan anda. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran pembelajaran anda. Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda.Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. 6.

Kelim. Penghilangan Gelembung. Lengan padanan rata. Penyudah tepi dan Garis leher. Tajuk 1: Tajuk 2: Tajuk 3: Tajuk 4: Tajuk 5: Tajuk 6 : Tajuk 7 : Kelim Belah Kancing Penghilangan Gelembung Lengan Padanan Rata Penyudah Tepi Garis leher. Rangka Isi Pelajaran: Modul ini terbahagi kepada Tujuh.doc Sulit . Kancing. Belah. modul 3106. Ia meliputi tajuk-tajuk.RBT 3106 REKA BENTUK PAKAIAN Pengenalan : Modul ini memberi penekanan kepada tajuk-tajuk dalam Kursus RBT 3106 Reka bentuk pakaian.

cara menyesuaikan jenis penyudah tepi dan cara menjahit. dan cara-cara menjahit butang lubang dua atau empat dan cangkuk dan mata/palang Tajuk 4: Menjelaskan definisi penghilangan gelembung.jenis belah dan cara menjahit belah. Tajuk 7 : Menjelaskan salah satu dari pengemasan yang dibuat pada garis leher iaitu kolar lurus. lisu terbalik. Tajuk 5: Membincangkan tentang lengan padanan rata.jenis-jenis kancing. bagaimana menyediakan lengan. jenis-jenis kelim dan peraturan menjahit setiap jenis kelim. Tajuk 6 : Menjelaskan tentang definisi penyudah tepi. cara meyudahkan hujung lengan. Membincangkan tujuan membuat belah pada pakaian mengenai fungsi belah. mencantum lengan pada hujung baju dan cara –cara mengemaskan kelim di lubang lengan. Tajuk 2:.doc Sulit . jenis.Tajuk 1: Menjelaskan definisi kelim. . lisu bertentang dan lisu pemadan. Tajuk 3: Menjelaskan tujuan kancing dijahit pada pakaian. faktor pemilihan belah.perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan semasa menjahit kancing. mengenalpasti pemilihan penyudah tepi. tujuan dan jenis-jenis penghilangan gelembung seperti kedut lepas. kegunaan kelim. peraturan am menjahit kelim. pemilihan kelim. jenis-jenis penyudah tepi. cara-cara memilih kancing. lisu beriring. modul 3106.

Seni reka pakaian dan mereka cipta stail pakaian (Teori) 1. Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaram melalui modul. Penyediaan sample proses jahitan (Amali) 1. Kajian fabrik (Amali) 2. Seni reka pakaian dan mereka cipta stail pakaian (Teori) 1. Rekod Kerja 2. Membuat pakaian (Teori) 2. Membuat pakaian (Amali) 1. Pengajaran mikro 1. Proses jahitan 2. Membuat pakaian (Amali) 1. Proses jahitan 2. Proses jahitan 2. Pengenalan 2. Proses jahitan (Teori) 1. Seni reka pakaian 2. Pengajaran mikro 1. Membuat pakaian (Amali) 1. Proses jahitan 2. (Agihan Tajuk Interaksi Bersemuka dan Modul Mengikut Kursus Proforma) Minggu/ Tarikh M1 M2 Topik/Tajuk 1. Kajian Fabrik (Teori) 1. Membuat pakaian (Amali) 1.doc Sulit . Penyediaan sample proses jahitan (Amali) 1. Penyediaan sample proses jahitan (Amali) 1. Mereka cipta stail pakaian 2.AGIHAN TAJUK Panduan kepada pengguna Kadungan modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan lima belas jam interaksi bersemuka. Penerapan unsur pedagogi 2. Membuat pakaian (Amali) 1. Pengajaran mikro JUMLAH Jam Interaksi (Seminggu) 4 4 Catatan M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M 10 M 11 M 12 M 13 M 14 M 15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 jam modul 3106. Penerapan unsur pedagogi 2. Membuat pakaian (Teori) 2.

Proses jahitan 2. Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaram melalui modul. Membuat pakaian (Amali) 1. Pengajaran mikro Rujuk Modul 1. Seni reka pakaian (Teori) 2.Penyediaan sample proses jahitan (Amali). Merekacipta stail pakaian 2.Penyediaan sample jahitan Lengan dan Garis (kolar lurus) Amali) 1. Menjahit Kelim. Proses jahitan (Teori). Seni reka pakaian dan mereka cipta stail pakaian (Teori) 2. Belah. Kelim. Penerapan unsur pedagogi 2.Penyediaan sample Penghilangan Gelembung (Amali) 1. (Agihan Tajuk Interaksi Bersemuka dan Modul Mengikut Kursus Proforma) Minggu/ Tarikh M1 M2 Topik/Tajuk 1. Pengajaran mikro 1. Membuat pakaian (Amali) Rujuk Modul 1.doc Sulit . Penyudah Tepi dan kancing. Rekod Kerja 1. 1. Mereka cipta stail pakaian 2. Belah. Kajian fabrik (Amali) 2. Proses jahitan Lengan dan Garis Leher(kolar lurus) 2. Membuat pakaian (Amali) 1. Rekod Kerja 2. Pengenalan 2. Kajian Fabrik (Teori) 1.AGIHAN TAJUK Panduan kepada pengguna Kadungan modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan lima belas jam interaksi bersemuka.Proses jahitan Penghilangan Gelembung(Teori) 2. Seni reka pakaian dan mereka cipta stail pakaian (Teori) 1. Membuat pakaian (Teori) 2. Penerapan unsur pedagogi 2.Penyudah Tepi dan Kancing 1. Pengajaran mikro JUMLAH Modul Teori dan Amali 4 4 Jumlah 4 4 M3 M4 M5 4 2 2 2 2 4 4 4 M6 2 2 4 M7 2 2 4 M8 M9 M 10 M 11 M 12 M 13 M 14 M 15 1 1 1 2 1 1 3 3 3 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 15 jam 45 jam 60 jam modul 3106. Membuat pakaian (Teori) 2. Membuat pakaian (Amali) Rujuk Modul 1.

P G.T.doc Sulit . Garisan ini hendaklah diletakkan pada lipatan kain supaya mendapat sekeping pakaian yang besar tanpa sambungannya pada G.B Simbol-simbol pada dasar pola Tanda Pola Ira lurus Nama Garisan Pemadan Tanda Imbangan atau notch Tanda lipatan Lisu Pemadan modul 3106.D G.T. pada belakang skirt atau baju) Lipatan Tengah Hadapan (satu garisan yang menentukan kedudukan pertengahan pada sehelai pakaian iaitu pada bahagian hadapan baju atau skirt.H) Garisan Lipatan Lipatan Tengah Belakang G.L L.H G.B L.H Sentimeter Millimeter Sebelah Luar Sebelah Dalam Garisan Pemadan Garisan Tengah Hadapan.T.T. (satu garisan di pertengahan pada sehelai pakaian iaitu pada hadapan skirt atau baju) Garisan Tengah Belakang (satu garisan ini menentukan kedudukan pertengahan pada sehelai pakaian.L S.Huruf-huruf Ringkas Pada Pola cm mm S.T.

Kelim papan mesin . 3. 2. 6. Menyatakan maksud ’Kelim’ Mengenalpasti pemilihan kelim. 5.Kelim betawi . Hasil Pembelajaran Diakhir tajuk ini.TAJUK 1 KELIM SINOPSIS Menjelaskan definisi kelim. Menyenaraikan kebaikan dan keburukan setiap kelim. pelajar dapat: 1. Mengenalpasti cara-cara menjahit setiap jenis kelim Kerangka Konsep Tajuk 1 Definisi Kelim Kegunaan Kelim Pemilihan Kelim Peraturan Am untuk menjahit Kelim Jenis-jenis Kelim . jenis-jenis kelim dan peraturan menjahit setiap jenis kelim.doc Sulit . 4. pemilihan kelim.Kelim papan tangan . Mengenalpasti jenis-jenis kelim. peraturan am menjahit kelim. kegunaan kelim.Kelim belah kangkung . Menyenaraikan peraturan am menjahit kelim.Kelim lipat tindih Cara-cara menjahit kelim modul 3106.

1.1

Definisi Kelim Kelim ialah cara menyambungkan/mencantumkan dua atau lebih kepingan fabrik. Ia juga digunakan untuk memberi bentuk dan stail pada pakaian.

1.2

Kegunaan Kelim 1.2 1 1.2.2 1.2.3 1.2 4 Untuk menyambungkan dua atau lebih kepingan fabrik. Untuk mengukuh dan mengemaskan tepi fabrik Untuk memberi bentuk pada pakaian supaya lebih padan Untuk perhiasan.

1.3

Pemilihan Kelim Pemilihan Kelim yang dibuat bergantung kepada: 1.3.1 Jenis fabrik - Kelim yang hendak dijahit mestilah sesuai dengan jenis fabrik. Contohnya fabrik yang mudah berbulu, nipis dan halus sesuai dijahit dengan Kelim Betawi. 1.3.2 Jenis pakaian - Pakaian yang kerap dipakai dan selalu didobi memerlukan kelim yang lebih kukuh.Contohnya pakaian kanan-kanak. Selain daripada itu kelim papan mesin sesuai untuk jean tetapi tidak seduai untuk gaun fabrik kapas. 1.3.3 Gaya dan kedudukan kelim – Sesuaikan jenis kelim dengan kedudukan kelim pada pakaian. Contohnya Kelim Betawi sesuai dijahit pada rusuk skirt atau blaus yang lurus tetapi tidak sesuai dan sukar untuk dijahit pada kelim yang melengkung.

Kelim yang rata hendaklah dijahit pada pakaian dalam dan kelim yang lebih teguh, hendaklah dijahit pada pakaian yang selalu di dobi.

1.4

Peraturan Am untuk menjahit Kelim.
Pilih kelim yang sesuai untuk pakaian yang hendak dijahit supaya ia

1.4.1
tahan

lasak. 1.4.2 Sebaik-baiknya gunakan hanya satu jenis kelim pada seluruh pakaian yang dijahit. 1.4.3 Basi kelim mestilah sama lebar dan cukup di seluruh pakaian semasa memotong fabrik mengikut jenis pakaian dan jenis fabrik yang digunakannya. 1.4.4 Kelim hendaklah dijahit dengan baik dan tepat pada garis pemadan untuk menjaga bentuk dan rupa yang elok.
modul 3106.doc Sulit

1.4.4 Tegangan jahitan mesin mestilah betul untuk mengelakkan kelim daripada berkedut. 1.4.5 Kelim hendaklah ditekan dengan baik supaya kelihatan kemas di sebelah luar dan dalam pakaian. 1.4.6 Ia mestilah rata supaya mudah didobi dan kukuh supaya tahan lasak 1.4.8 Lebar kelim mestilah sekata disepanjang pakaian 1.4.9 Gunting (snip) semua kelim yang berbentuk melengkung sebelum ia ditekan buka. 1.4.10 Kemaskan kelim selepas dijahit dan susupkan semua benang.

Latihan 1.1 1.1.1. Berikan Definisi Kelim 1.1.2. Senaraikan kegunaan Kelim

1.5 Jenis-jenis Kelim
1.5.1 Kelim belah kangkung 1.5.2 Kelim betawi. Kelim yang dijahit pada sebelah dalam (S.D) dan tidak kelihatan pada sebelah luar (S.L)

1.5.3 Kelim papan mesin. 1.5.4 Kelim papan tangan 1.5.5 Kelim lipat tindih. Kelim yang dijahit pada sebelah Luar (S.L) dan jahitannya boleh dilihat pada sebelah luar (S.L)

Kelim betawi

Kelim belah Kangkung

Jenis-Jenis Kelim

Kelim papan mesin Kelim papan tangan

Kelim lipat tindih

modul 3106.doc

Sulit

1.5.1 Kelim belah kangkung: Kelim ini rata dan tidak tebal. Ia dijahit dengan satu baris jahitan di sebelah dalam (S.D) pakaian/fabrik. Kelim belah kangkung ini mudah dibuat dan ia sesuai untuk semua jenis pakaian dan fabrik. Apabila kelim ini dibuka dan ditekan dengan seterika ia tidak boleh nampak di sebelah luar. Lebar siap kelim ini ialah di antara 2 cm hingga 2.5 cm. Kelim belah kangkung ini boleh dikemaskan dengan beberapa cara seperti Jahit lilit ubi, jahit lilit kemas, jahit insang pari, jahit mesin, jahit zig-zag, menggunakan kedua-dua tepi kain, menggunakan kun dan menggunakan gunting pucuk rebung/zig-zag

1.5.1.1 Proses menjahit Kelim belah kangkung Langkah 1 Temukan fabrik dengan sebelah luar berhadapan Semat dengan peniti dan jelujur Cabut peniti dan jahit mesin di atas garisan pemadan.

Peniti

Rajah 1. 1Proses menjahit Kelim belah kangkung

Langkah 2
Cabut benang jelujur Susup benang jahit mesin yang lebih Kemaskan tepi kelim (contoh jahit mesin/insang pari). Buka kelim dan tekan dengan seterika di sepanjang kelim di sebelah dalam dan luar kelim.

modul 3106.doc

Sulit

5 cm–2.2 Proses menjahit Kelim belah kangkung Lebar siap kbk Buka Kelim dan tekan dengan seterika 1.doc Sulit .3 Proses menjahit Kelim belah kangkung modul 3106.Kemaskan tepi kelim Kelim di tekan buka Susup benang jahit mesin Jahit mesin Rajah 1.5 cm Rajah 1.

1.Kelim Belah Kangkung yang melengkung hendaklah di gunting supaya kelim rata dan bahagian yang digunting dikemaskan dengan jahit insang pari untuk mengelakkan tepinya berbulu. Ia terdiri daripada sebaris jahitan pada sebelah dalam pakaian Lebar siap Kelim belah kangkung 2 cm hingga 2.Tujuan mengemaskan tepi kelim belah kangkung ialah untuk mengelakkan tepi fabrik daripada berbulu.2 Proses mengemas Kelim belah kangkung (a) Jahit Insang pari (b) Jahit mesin (c) Menggunting tepinya dengan bentuk pucuk rebung (d) Menggunakan pita serung/kun Rajah 1. . 1.1.1.doc .5 cm Kebaikan Kelemahan Kelim mestilah ditekan setiap kali selepas didobi 2 Jahitannya tidak Tidak begitu kukuh kelihatan di sebelah kerana mempunyai luar pakain sebaris jahitan sahaja. Sulit 3 modul 3106.5.3 Kebaikan dan kelemahan Kelim belah kangkung Bil 1 Sifatnya Kelim yang paling Ia rata mudah dijahit dan mudah di dobi. Kelim belah kangkung tidak tebal oleh itu ia sesuai untuk kain yang tebal Kelim belah kangkung tidak sesuai untuk kain yang jarang kerana kelim boleh dilihat pada sebelah luar pakaian.5.4 Mengemas kelim belah kangkung .

Kelim betawi ialah kelim yang tidak nampak nyata dan ia juga dikenali sebagai kelim dalam kelim.5. Kelim ini terdiri daripada dua baris mata jahitan.5 Proses menjahit kelim betawi Langkah 2 Jahit mesin sejauh 6 mm daripada garisan pemadan Gunting basi kelim sehingga lebarnya 3 mm Jahitan mesin kira-kira 4 mm dari garisan pemadan pada basi jahitan. 1.doc Sulit .2 Kelim betawi.2. Ia sesuai bagi kebanyakan kain terutama kain yang berbulu.Latihan 1.D fabrik itu bersama-sama dengan garis pemadannya supaya sepadan. Gunting basi jahitan hingga tinggal 3 mm dari jahitan mesin.5. Kelim betawi ini bergelembung. Lebarnya kelim betawi yang telah siap ialah 6 mm atau kurang daripada 6 mm bagi fabrik yang nipis dan halus.2 1. Berikan dua kebaikan dan dua kelemahan kelim belah kangkung 1. Semat dan jelujur 6 mm atas garis pemadan. modul 3106.1 Proses menjahit kelim betawi Langkah 1 Temukan S. Namakan lima jenis pengemasan yang dibuat pada kelim belah kelim belah kangkung 2. Kelim betawi ini teguh dan dikemaskan sendiri kerana tepi-tepi kelepet yang tidak berjahit itu adalah terkandung di dalamnya. Cabut peniti Jelujur Garisan pemadan peniti 6 mm Rajah 1.

D.6 Proses menjahit kelim betawi Langkah 3 Terbalikkan kelim ke SD. Cabut peniti dan jahit mesin di garisan pemadan. Temukan S. 6mm/kurang Garisan Pemadan Jahit mesin S. semat dan jelujur.Jahit mesin Gunting basi kelim 3 mm 6 mm Rajah 1. fabrik Proses menjahit Rajah 1.8 Proses menjahit kelim betawi modul 3106.7 Kelim betawi Langkah 4 Susup benang jahitan mesin Tekan kelim ke bahagian belakang pakaian.doc Sulit .L fabrik.L Bahagian hadapan benang Jahit mesin Rajah 1. Susup benang jahitan mesin SD Tekan kelim ke bahagian belakang Bahagian belakang S.

jeans.D kedua-dua bahagian sebelah dalam fabrik semat dan jelujur . akan terdapat satu barisan jahitan mesin sahaja di sebelah luar. Kelim papan mesin mudah didobi dan sesuai dijahit pada skirt. .5. Ia kukuh kerana dijahit dengan dua garisan jahit mesin.2 Kebaikan dan kelemahan kelim betawi Bil 1 Sifatnya Terdiri daripada dua baris mata jahitan dan dikenali kelim dalam kelim Lebar siap kelim betawi 6 mm atau kurang bagi fabrik yang halus Kebaikan Kelemahan Teguh.3. tetapi kalau dibuat di sebelah dalam fabrik.5. basi kelim sangat kecil fabrik yang berbulu Kesilapan yang mungkin berlaku semasa menjahit kelim betawi . kemeja.1 Proses menjahit Kelim papan mesin Langkah 1 . Kelim papan mesin boleh disudahkan atau dikemaskan di kedua-dua belah iaitu sebelah dalam atau sebelah luar Jika ia dibuat di sebelah luar fabrik. seluar. modul 3106.doc Sulit . akan terdapat dua barisan jahitan mesin di sebelah luar. blaus.Cabut benang jelujur dan susup benang jahit mesin yang lebih.5. seluar pendek dan pijama.3 Kelim papan Mesin Kelim papan mesin ialah kelim yang dijahit dua kali.Tepi kelim berbulu atau benang fabrik kelihatan pada sebelah luar Tepi kelim beralur pada sebelah dalam Fabrik tertarik atau berkedut pada bahagian belakang kelim 1. Mudah didobi Kelim ini agak tebal dan dan tahan lasak tidak sesuai bagi fabrik yang tebal Ia terkemas dengan Kelim terdiri daripada sendiri beberapa lipatan dan oleh itu mangambil masa yang lama untuk mengeringkannya 2 3 Sesuai bagi Jahitannya tidak Sukar untuk diubah kebanyakan fabrik kelihatan pada atau dipinda kerana terutamanya bagi sebelah luar pakaian. 1.Cabut peniti dan jahit mesin mesin di garis pemadan.2.Temukan S.1.

doc Sulit .2 cm gunting 10 – 12 mm 5.Lipatkan basi kelim bahagian hadapan membalut basi kelim bahagian belakang. modul 3106.6 mm Bahagian belakang Bahagian hadapan SL Rajah 1. 9 Proses menjahit Kelim papan mesin Langkah 2 Buka dan tekan kelim supaya rata. Gunting basi kelim bahagian belakang hingga tinggal kira-kira 5mm – 6 mm. Gunting basi kelim bahagian hadapan hingga tinggal kira-kira 10 mm– 2 mm/1. 10 Proses menjahit Kelim papan mesin Langkah 3 .peniti Jelujur SL SD Rajah 1.

Jika dijahit di S. Jika dibuat di SD fabrik akan terdapat satu baris jahitan di S. 11 Proses menjahit Kelim papan mesin 1.- Semat dan jelujur jika perlu. Biasanya kelim papan tangan ini digunakan pada pakaian bayi dan baju kurung johor. 3 Lebar kelim yang telah siap ialah Kemas kerana semua Susah diubah sebab 6 mm.5. tepi fabrik terkemas di basi kelim sangat dalam sempit 1. modul 3106. Jahit mesin ditepi lipatan kelim supaya selari dengan baris jahitan mesin yang pertama.5.2 Bil 1 Kebaikan dan kelemahan kelim papan mesin Sifatnya Mempunyai dua baris jahitan Kebaikan Kelemahan Kukuh dan tahan lasak Ia agak tebal dan kerana dibuat dengan lambat kering dua baris jahitan Rata. Ia digunakan untuk kain yang nipis dan lembut seperti kain sutera.3. 2 Boleh dijahit pada sebelah luar dan sebelah dalam pakaian.mudah didobi dan kemas kerana semua tepi fabrik terkemas di dalam Tidak sesuai bagi fabrik yang jarang kerana basi kelim boleh dilihat di sebelah luar fabrik.4 Kelim papan tangan Kelim papan tangan lebih halus buatannya daripada kelim papan mesin. .L.L fabrik akan terdapat dua baris jahitan di S. Benang jahit mesin lebar lipatan 6mm/ kurang bergantung kepada jenis fabrik Bahagian belakang Lipat basi kelim SL hadapan membalut basi kelim belakang kurang bergantung kepada jenis fabrik Rajah 1.doc Sulit .L.

1.Temukan kedua-dua sebelah luar fabrik berhadapan.Gunting basi kelim pada bahagian belakang sehingga 6 mm ( ¼”) dan bahagian hadapan sehingga 1.4. . 11 Proses menjahit Kelim papan tangan Kelim papan tangan biasanya dijahit pada baju kurung johor Kelim yang dibuat pada baju tersebut lebih kecil dari kelim papan tangan biasa. modul 3106.Lipat.2cm. semat dan jelujur basi kelim hadapan ke atas bahagian belakang. jelujur kasar dan jahit mesin di atas garisan pemadan.5.1 Proses menjahit kelim papan tangan Langkah-langkah menjahit Kelim papan tangan . . . Jahit Sembat Rajah 1. Ia terkemas sendiri rata dan kemas tetapi tidak sekukuh kelim papan mesin Mengambil masa yang lama untuk menjahit dan jahitan sembat kelihatan disebalah luar pakaian.2 Kebaikan dan kelemahan kelim papan tangan Bil 1 Sifatnya Kebaikan Sama seperti kelim papan Rata kemas mesin tetapi ia dijahit pada mudah didobi sebelah dalam fabrik dengan jahitan tangan Kelemahan dan Kelim ini tidak sesuai untuk kain yang tebal 2 Kelim papan tangan sempit.4. .Jahit sembat tepi yang berlipat ke bahagian belakang pakaian.Cabut jelujur kasar dan tekan kelim yang telah siap dengan kemas. Lebar kelim biasanya berukuran kurang dari 3mm 1.Tekan kelim ke arah belakang baju . cabut jahitan jelujur kasar.5.doc Sulit . semat.

blaus dan baju ibu mengandung.5. bahu mendatang. Ia digunakan untuk stail dan perhiasan pada pakaian.1. Tandakan Garisan tengah hadapan(GTH) dengan jahitan jelujur pada bahagian atas pakaian atau bahu mendatang. Kelim lipat tindih ini sesuai untuk baju kanak-kanak.1 Proses menjahit Kelim lipat tindih Langkah 1 Sediakan bahagian atas pakaian.5.doc Sulit .5. - Bahu mendatang Garisan Tengah Hadapan (GTH) S.12 Proses menjahit Kelim lipat tindih modul 3106. skirt mendatang.D Rajah 1. ben-ben dan ropol-ropol. 3. Kelim ini dijahit di sebelah luar pakaian dengan sebahagian kelim itu menindih yang lain. Selalunya kelim lipat tindih digunakan untuk melekat atau mencantumkan bahagian atau kepingan-kepingan baju dan skirt. Jahit jelujur di garisan pemadan. pijama. Kelim ini kukuh kerana ia dijahit melalui tiga lapisan fabrik.5 Kelim lipat tindih Kelim lipat tindih atau kelim tampal ialah kelim yang biasa digunakan untuk menjahit bahagian dalam dan luar pakaian.

Bahu mendatang S. GP ---------------------------------------- kedut ------------------------------------- Sebelah Luar Garisan tengah Rajah 1.L Jelujur dan Jahit mesin Garisan tengah Bahagian Bawah Garisan tengah Sebelah Rajah 1 14 Proses menjahit kelim lipat tindih modul 3106.Langkah 2 Sediakan bahagian bawah pakaian atau skirt - - Tandakan garisan pemadan Kedutkan 3 mm ke atas garisan pemadan dan 3 mm ke bawah g.13 Proses menjahit kelim lipat tindih Langkah 3 Melekatkan bahagian atas pada bahagian bawah pakaian Letak bahu mendatang di atas bahagian bawah Temukan garisan tengan atas dengan garisan tengah bawah Temukan garisan pemadan bahu mendatang dengan garisan pemadan bahagian bawah pakaian Jelujur dan jahit mesin dan cabut benang jelujur. pemadan.doc Sulit .

doc Sulit .tiap mata Sebelah dalam Bahagian Bawah jahitan mesin Rajah 1. sebelah dalam Bahu mendatang 6. Jelujur dan jahit sembat pada tiap-tiap mata jahitan mesin. Tanggalkan benang jelujur. 15 Proses menjahit Kelim lipat tindih _____________________________________ Cara 2 Gunting basi kelim dari bahagian bawah pakaian hingga tinggal kurang dari 6 mm Gunting basi kelim bahu mendatang hingga tinggal 1.mm Jelujur sembat dan pada tiap.9 mm Bahagian rata membalut bahagian yang berkedut atau buat balutan sendiri.Langkah 4 Mengemas Kelim lipat tindih Cara 1 Gunting basi kelim hingga tinggal 6 mm dan kemaskan dengan jahitan insang pari.5 mm – 1. Sebelah dalam Jahit insang pari 6 mm Bahu mendatang Sebelah dalam Rajah 1. 16 Proses mengemas Kelim lipat tindih modul 3106.

2 Ia juga dikenali sebagai Kelim ini rata kelim tampal mudah didobi dan Tidak sesuai pada fabrik yang jarang kerana basi kelimnya kelihatan di sebelah luar pakaian 3 Jahitannya dibuat pada Sangat sesuai untuk sebelah luar pakaian mencantum bahagian yang melengkung.doc Sulit .5.2 Bil 1 KEBAIKAN DAN KELEMAHAN KELIM LIPAT TINDIH Sifatnya Kebaikan Kelemahan Kelim ini tidak sesuai pada fabrik yang tebal kerana terdiri daripada satu bahagian yang bergelembung dan kelim ini dijahit melalui tiga lapisan fabrik Selalunya Kelim lipat Kukuh kerana dijahit tindih ini digunakan untuk menerusi tiga lapisan mencantum satu fabrik bahagian pakaian yang rata pada bahagian pakaian yang bergelembung.5. cekung atau pada bentuk yang susah dijahit dengan kelimkelim yang lain modul 3106.1.

..... Ia mudah didobi dan mudah dikeringkan D... 4. A. A..... 5....... Kelim belah kangkung paling sesuai untuk .UJIAN 1 1.. tiga C empat D lima Kelim lipat tindih boleh digunakan pada bahagian-bahagian pakaian kecuali ..:Kelim Kelim belah Kangkung 1 2 Kelim papan Mesin ... 3.....doc Sulit ... kukuh dan tebal D..... ia mempunyai dua baris jahitan mesin C. kukuh dan tahan lasak Kelim papan mesin kukuh kerana........ basi kelim menghadap ke arah belakang pakaian Kelim betawi mempunyai .. Ujian 2 1..... garis bahu mandatang D. 2 Kebaikan 1 2 1 2 Kelemahan modul 3106.. lubang lengan C.. A.... Skirt daripada kain kapas C......... dua B........ Blaus daripada kain rayon D. Apakah kegunaan kelim? Apakah peraturan am yang perlu anda ikuti untuk menjahit kelim? Berikan bagaimana kamu menyedia dan menjahit kelim betawi? Bincangkan bagaimana kelim papan mesin dan kelim papan tangan dibuat.. Senarai kebaikan dan kelemahan kelim-kelim dibawah.......lapisan fabrik A. garis pinggang mendatang 2....... Kemeja sutera B. Ikatan pinggang B.... kemas dan nipis B.. Baju tidur daripada kain nailon Pakaian yang kerap didobi hendaklah mempunyai kelim yang .... 3... 2. 4... A.. Ia mengemaskan basi kelim sendiri B.... sekata dan tebal C.. 5.

doc Sulit .TAJUK 2 BELAH Belah lapik kain Belah selari Slit Berlapik Belah Slit Berlapik Belah lapik kain selari modul 3106.

Mengenalpasti jenis-jenis belah. 8. 9. belah berzip dan belah berkun Memahami dan berkebolehan membuat belah-belah yang terdapat dalam tajuk Kerangka Konsep Tajuk 2 Belah Definisi Belah Jenis-jenis belah menjahit belah Fungsi Belah Pilihan Belah Cara modul 3106. ini. pelajar dapat: 6. jenis. Dalam tajuk belah akan dijelaskan mengenai fungsi belah. Hasil Pembelajaran Diakhir tajuk ini.jenis belah dan cara menjahit belah. 10. faktor pemilihan belah.doc Sulit .SINOPSIS Belah di buat pada pakaian bertujuan untuk memudahkan seseorang memakai dan menanggalkan pakaian. 11. Menyatakan definisi dan fungsi belah Mengenalpasti pemilihan belah. 7. Mengenalpasti cara-cara menjahit setiap jenis belah Membezakan belah kelepet sama lebar.

3 Kedudukan belah     Garis tengah hadapan atau garis tengah belakang blaus dan skirt Garis tengah hadapan atau di rusuk kiri skirt atau slek Bahagian belakang pergelangan lengan atau kelim lengan Hujung seluar.Belah berplaket.2.2.4.2.Belah slit berlapik.2 2.doc Sulit .3 Belah lapik kain selari 2.1 Definisi Belah Belah ialah satu proses jahitan yang terdapat di pakaian dan artikel untuk memudahkan dipakai atau ditanggalkan.2.3.3 Fungsi Belah 2. pemilihan belahnya adalah terhad. 2.1 Jenis pakaian yang hendak dibuat misalnya kemeja atau seluar 2.2. 2.4. Belah boleh dibuat di garis leher.2 Belah slit berlapik 2.Baju Melayu Cekak Musang.2 Jenis fabrik mempengruhi pemilihan belah pada pakaian.2.3 2.Panjangnya mestilah sesuai dengan tujuan belah dibuat.1 pengguna 2.6 Belah berzip 2. Pada fabrik nipis.Baju Melayu Teluk Belanga. di pinggang.4.4 menyediakan kemudahan dan keselesaan kepada pemakai dan memudahkan pergerakan dan mengekalkan ciri traditional menjadi perhiasan Pilihan belah bergantung kepada: 2. chongsam dan samfoo 2.4. di rusuk dan di lengan mengikut fesyen sesuatu pakaian itu.3.4 sebagai fesyen Fesyen pakaian di mampelbagai jenis belah yang digunakan pakaian .2.5 Belah berplaket 2.3. Semua jenis belah sesuai pada fabrik sederhana dan tebal.4 Belah berkun 2.2 Jenia-jenis Belah 2.1 Belah kelepet sama lebar 2. . Baju Kurung modul 3106.

5..4. 2.5 Belah Kelepet sama lebar 2.5.1 Proses menjahit belah kelepet sama lebar Lipat 3 mm dan jahit mesin di sepanjangnya atau jahit tepi modul 3106. butang dan gelungan atau pita.5. Belah kelepet sama lebar adalah mudah dibuat dan sangat kukuh. 2. 2.5cm hingga 2.5. kot. sarung kusyen dan sarung bantal.doc Sulit . 2. Ia digunakan pada blaus.5.5. pakaian kanak-kanak.5 cm – 2. pijama.2 Kain untuk belah diambil daripada pakaian itu sendiri dan dilipatkan ke SD pada garis lipatan.5.Baju Takwa 2.Belah hadapan sembunyi kancing.5 cm Lebar lapik belah ialah 3 cm hingga 4 cm Lebar lipatan pertama 3 mm S .1.5 cm ruang butang 3 mm Rajah 2. kemeja.L G H T G L 3 cm – 4 cm 1. Pengancing yang digunakan adalah butang dan rumah butang atau butang katup. 2.3 Ia boleh dibuat sepanjang seluruh belakang atau hadapan pakaian.1 Langkah-langkah cara menjahit belah kelepet sama lebar CARA 1 Langkah 1 Tandakan GTH dan GL di fabrik Lebar antara GTH dan GL ialah 1.

Snip basi jahitan seperti dalam gambarajah Rajah 2. Jahit dengan jahitan mesin dari lipatan hingga ke GTH. Rajah 2. cabut peniti dan tekan dengan seterika.3 Proses menjahit belah kelepet sama lebar Langkah 3.(edging) Atau gunakan tepi fabrik .4 Proses menjahit belah kelepet sama lebar modul 3106.doc Sulit .L pakaian dan semat dengan jarum peniti. Jelujur. Langkah 2 Lipat pada bahagian GL ke S.

(sama seperti Rajah 1 Cara 1) SL G T H 1.doc Sulit . Balikkan lapik ke S. pakaian.5 Proses menjahit belah kelepet sama lebar CARA 2 Langkah 1 .2. Tandakan GTH dan GL pakaian.D.5 cm Ruang butang 3 mm G L 3cm – 4 cm Rajah 2.6 Proses menjahit belah kelepet sama lebar modul 3106. Ruang butang di g Leher setelah di balikan ke SL Balikkan lapik ke SD pakaian Rajah 2.Langkah 4 -.5 cm .

Langkah 2 .doc Sulit .Jahit dengan jahitan mesin pada kiri dan kanan kelepet supaya jarak antara keduanya adalah 3 cm.7 Proses menjahit belah kelepet sama lebar CARA 3 Langkah 1 Tandakan garisan tengah hadapan dan garisan lipatan baju Lapik G G Bahagian Hadapan L T Baju H Rajah 2. Rajah 2.8 Proses menjahit belah kelepet sama lebar Langkah 2 Kemaskan tepi lapik dengan jahitan mesin/jahit tepi/menggunakan tepi kain saja modul 3106.Lipat GL ke SD dan semat dengan jarum peniti .

Jelujur dan j.doc Balikkan lapik ke SD pakaian Tetapkan lapik pada pakaian dengan silang pangkah berkumpul Sulit . mesin di garis leher .9 Proses menjahit belah kelepet sama lebar Langkah 3 .Kelim Bahu SD GTH jelujur d j mesin GTH Garisan lipatan Badan Hadapan Rajah 2.Gunting basi lipatan dan snipkan sepanjang lengkung leher GTB Snip G.10 Proses menjahit belah kelepet sama lebar Langkah 3 modul 3106. lipatan GTH Kelepet belah Rajah 2.Lipat lapik ke SL mengikut garisan lipatan .

sampul kusyen. dan perhentiannya adalah kukuh dan kuat. gaun. tidak kelihatan di sebelah luar dan tahan lama Zip senang dikancingkan.2 Beli zip yang bermutu dan warnanya padan dengan kain.Selalunya zip digunakan pada blaus. seluar dan sarung. sepatu. . sembat Silang pangkah berkumpul Rajah 2. terdapat pelbagai warna.2 Perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan semasa memasang zip modul 3106.1 Cara-cara memilih zip 2.Zip yang dibuat daripada logam bergigi kasar dan tidak sesuai untuk kainkain tebal atau kain kelengkapan rumahtangga yang berat. jaket dan dirusuk baju chongsam. panjang dan berat fabriknya.11 Proses menjahit belah kelepet sama lebar 2. . 17.6.6. 2.Zip yang dibuat daripada nilon adalah lebih sesuai untuk fabrik-fabrik nipis kerana ia ringan dan tidak tebal. skirt. 2.6.beg dan lain-lain lagi. . 2. sarung kusyen .1 Pilih zip yang sesuai untuk pakaian yang hendak dijahit.doc Sulit . 2.belakang gaun. 23 cm – 30 cm ( 9 – 12 inci ) untuk belah rusuk. 45 cm – 55 cm ( 16 – 20 inci ) untuk belah di tengah hadapan atau .6.4 Gunakan zip yang cukup panjang untuk belah yang hendak dibuat.Kelim Bahu j.5 cm – 20 cm ( 7 – 8 inci ) untuk skirt. 2. seluar dan artikel rumahtangga seperti sarung bantal.6 Belah Berzip Sejenis pengacing belah Belah berzip senang dipasang.6.3 Periksa zip untuk menentukan bahawa ia boleh dibuka dan ditutup dengan senang.6.

2.6.2.3 Bahagian atas zip hendaklah terletak: .6 cm.4 Pita zip hendaklah dikekalkan pada basi kelim dengan jahit silang pangkah tompok/berkumpul supaya ia tidak tersangkut pada gigi zip. pakaian. -1. iaitu lebih daripada 1.D.6.2 cm daripada garis pemadan untuk belah di leher belakang pakaian. 2. Langkah-langkah memasang zip Langkah 1 Tandakan GTB di S.doc Sulit .2.Rapatkan dengan jahit lilit ubi modul 3106. Sematkan dengan peniti untuk menanda pangkal belah.2 5 Kukuhkan pangkal belah berzip dengan jahit ulat-ulat. Tekan buka kelim.Pada garisan pemadan untuk ikatan pinggang skirt atau seluar.6. Sediakan pita zip yang sesuai dengan pakaian atau artikel yang hendak dijahit Panjang belah ialah panjang zip + 0. Hujung atas belah selalunya akan dijahitkan dengan butang cangkuk dan matanya. 2.6. Pita Zip Perhentian Zip Penarik zip zip Gigi zip Penolak Perhentian pangkal zip Rajah 2.12 Proses menjahit zip .6.1 Pastikan lebar belah adalah cukup besar.2 Mesinkan zip dengan penekan zip dan susupkan hujung benang untuk mengukuhkannya.2 cm hingga 2 cm 2.2. Jahit mesin hingga ke pangkal belah.2.2.Kemaskan bahagian bawah pita zip dengan Insang pari .

Pastikan bahagian ini menutup semua gigi zip.14 Proses modul 3106.doc Sulit .13 Proses menjahit zip Langkah 3 - Jelujur di atas lipatan di bahagian kanan zip tanpa menutupi zip itu.Tentukan penahan hujung zip terletak 7mm di bawah garis pemadan sementara penahan pangkal zip terletak di pangkal belah. 7mm di bawah . Rajah 2. . Jahit jelujur .Jahit insang Jahit lilit ubi Langkah 2 Menjahit zip pada belah dengan cara tersembunyi.G.Jelujur bahagian kiri zip SL Kiri Rajah menjahit zip 2.Sematkan pita zip ke bahagian kiri belah.Bahagian kiri tepi lipatan belah hendaklah .3mm tepi lipatan di sebelah kanan. Sematkan pita zip ke bahagian kanan belah di sebelah dalam belah. .P bertindih 2mm.

p benang jelujur pengkah tegak berku pul hujung j. Cabut atau tanggalkan jelujur. Tetapkan kedudukan pita zip di kiri kelim di sebelah dalam pakaian.Langkah 4 - Rajah 2. Kukuhkan pangkal belah dengan jahitan ulat-ulat. sil.15 Proses menjahit zip - Tutup zip dan jahit zip menggunakan tapak zip dari bahagian hujung belah kiri hingga ke pangkal belah kemudian melintang ke kanan dan terus ke bahagian atas di sebelah kanan.ang Basi kelim jahit insang pari SL pakaian SD pakaian modul 3106.doc Sulit . 6 mm hujung g. mesin s jahit ulat-ulat disusup j.

doc Sulit .16 Prosesmenjahit belah berkun Langkah 2 Sediakan pita serong pita Rujuk Langkah-langkah menyediakan jalur serong tepat dalam topik 6 atau gunakan serong dagangan yang boleh didapati di kedai-kedai Panjang pita serung = 2 x panjang belah + basi jahitan ( 1 cm – 1. Belah berkun sesuai untuk fabrik nipis dan halus dan fabrik sederhana Biasanya belah ini digunakan pada belahan seperti dileher blaus. pakaian kanak-kanak dan pakaian dalam.7 Belah Berkun tebal. pergelangan tangan.lebar pita serung = 2 x lebar siap lapik + 2 basi jahitan .Rajah 2.15 Proses memasang zip yang telah siap 2. Langkah-langkah menjahit belah berkun Langkah 1 Tandakan kedudukan belah pada pakaian/GTH Ukur panjang belah yang dikehendaki Tandakan pangkal belah Gunting mengikut panjang belah GP Panjang belah Ira fabrik SL Rajah 2.5 cm ) - .Lipat ke dua tepi ke tengah dan tekan dengan seterika modul 3106. gaun.

Lalukan jahitan sembat di bawah jahitan mesin.18 Proses menjahit belah berkun Langkah 5 modul 3106. Jelujur di sepanjang lipatan Tetapkan jelur serong dengan jahit sembat seperti rajah (b). (jika perlu jahit mesin sekali lagi pada pangkal belah). Jalur serung SD Jalur serung SD Jahit sembat Pakaian SD Rajah (a) Rajah (b) Rajah 2.doc Sulit . Pangkal belah Jahit mesin SL jalur serung Pakaian SD Rajah 2.17 Prosesmenjahit belah berkun Langkah 4 Halakan jalur serung ke atas dari SL pakaian dan tekan Lipat tepi lapik 2 mm dari GP ke SD dengan lipatannya bertemu dengan jahit mesin di sebelah dalam seperti rajah (a).Cabut benang jelujur.Langkah 3 Temukan SL pakaian dengan SL jalur serong Temukan tepi belah dengan tepi jalur serong Jelujur dan jahit mesin 6mm dari tepi belah.

4. Nyatakan tiga fungsi belah pada pakaian.Belah berkun biasanya di buat di :jahit ulat-ulat bahagian belakang baju kanak-kanak di leher baju wanita 1.lebar belah berkun yang siap dijahit biasanya selebar 5 – 6 mm . 2. SL SD SL pakaian Jahit mesin atau kia Rajah ( c ) Rajah ( d ) Rajah 2.19 Prosesmenjahit belah berkun .doc Sulit . Berikan empat perkara yang perlu dipertimbangkan semasa menjahit/memasang zip pada pakaian.- Pada sebelah dalam kukuhkan pangkal belah dengan mesin atau kia tirus ke bawah seperti rajah ( c) Tekan dengan cermat Jika perlu Jahit ulat-ulat di SL pakaian seperti rajah (d) untuk mengukukuhkan pangkal belah. Terangkan dengan ringkas dan lukiskan gambarajah langkah-langkah membuat belah berzip 3. Apakah tujuan menjahit ulat-ulat di pangkal belah berkun? modul 3106.

Menyatakan tujuan kancing dibuat pada pakaian atau artikel Menbezakan jenis-jenis kancing Mengetahui cara-cara memilih kancing Mengetahui perkara-perka yang perlu dipertimbangkan semasa menjahit kancing. dan cara-cara menjahit butang lubang dua atau empat dan cangkuk dan mata/palang Hasil Pembelajaran Diakhir tajuk ini. 13.Butang lubang butang dua/empat . 15.1 Tujuan menjahit kancing Kancing dijahit pada pakaian ialah untuk:mengancingkan belah. - modul 3106. 14. pelajar dapat: 12. butang katup dan cangkuk dan palang mata. cara-cara memilih kancing.Cangkuk dan palang/mata 3. 16.jenis-jenis kancing.Tajuk 3 kancing sinopsis Menjelaskan tujuan kancing dijahit pada pakaian. sebagai perhiasan.doc Sulit . Kerangka Konsep Tajuk 3 Tujuan menjahit kancing Jenis-jenis kancing Cara-cara memilih kancing Perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan semasa menjahit kancing Kelim Cara-cara menjahit.perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan semasa menjahit kancing. mengenalpasti cara-cara menjahit Butang lubang butang dua atau empat.

Pilihan kancing bergantung kepada: 3. Pita dan simpul hias.Kancing zip adalah lebih sesuai bagi belah yang bertempat di kelim rusuk skrit daripada yang dijahit pada belah kelepet sama lebar di hadapan pakaian.2 Jenis belah dan kedudukan kancing .Pakaian kanak-kanak biasanya tidak menggunakan kancing logam untuk mengelakkan calar pada kulit kanakkanak yang lembut. Reben dan bow zip (sila rujuk bab36:belah pakaian.1 Jenis kain yang digunakan . 3.2.3.4.1 Kancing hendaklah dijahit dengan kukuh supaya tidak cepat tercabut.3. Cara-cara melekatkan kancing pada pakaian bergantung kepada jenis kancing yang dipilih. 3.2 Jenis kancing yang nampak Butang dan rumah butang. modul 3106. Butang dan rumah butang bersirat atau gelungan.) Gancu 3..doc Sulit .3..2.Kancing biasanya dilekatkan pada lipat tindih atas dan lipat tndih bawah belah.2 Jenis-jenis kancing Terdapat dua jenis kancing yang utama: 3.3 Cara-cara memilih kancing.1 Jenis kancing yang tersembunyi Butang katup Butang cangkuk dan matanya Butang cangkuk dan rumah Butang cangkuk dan rumah cangkuk bersirat.Kain yang halus mestilah dijahit dengan kancing yang lebih halus untuk mencegah berat kancing daripada mengoyakkan kain.4 Perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan apabila menjehit kancing 3. 3.2 Jenis pakaian dan stail pakaian yang dijahit . 3. 3.

modul 3106. logam . Kancing logam tidak sesuai untuk pakaian kanak-kanak. Terdapat beberapa jenis butang iaitu butang berlubang dua.4.4.5 pakaian 3.5. Butang diperbuat daripada plastik.1 Butang lubang butang dua/empat Butang boleh didapati dalam pelbagai saiz. berlubang Butang lubang dua Butang lubang empat Butang bertangkai Butang bertangkai Lubang butang pada pakaian wanita biasanya dijahit di sebelah kanan belahan pakaian.belah pakaian itu tidak tertutup rapat. Jenis dan saiz butang mestilah sesuai dengan rumahnya dan gaya supaya pakaian kelihatan lebih elok. . warna dan bentuk.doc Sulit .4.4 pakaian 3.6 semasa 3.4. 3.2 kancing 3. Kancing hendaklah dijahit betul-betul bertentangan di antara satu sama lain dan elakkan daripada menjahit kancing terlalu ketat pada pakaian untuk mengelakkan: . butang empat dan butang bertangkai i.3. kayu dan lain-lain lagi. ii.3 Kancing hendaklah mencukupi dan terletak sama jaraknya di antara satu dengan yang lain supaya belah ditutup dengan baik dan tidak ternganga.belah pakaian daripada berkedut.4.baju tidur dan dalam. pakaian kelihatan tidak kemas.tulang. Jenis kancing yang hendak dijahitkan pada pakaian mestilah ditentukan jenis belah untuk pakaian itu dipilih.

Dijahit di atas dua lapisan fabrik Kancing ini teguh .5. Jika lubang butang mesti dijahit pada selapis kain .2 Butang dan lubang butang Butang dan lubang hanya dijahit selepas belah pakaian itu siap atau apabila pakaian itu siap.5.3. Berlatihlah menjahit jahitan lubang butang sebelum menjahit pada pakaian sebenar.3 Perkara-perkara yang harus diingatkan apabila menjahit lubang butang.pita atau reben. Gunting lubang butang satu per satu dan sudahkan satu lubang dahulu sebelum menebuk lubang yang lain untuk mengelakkan tepinya daripada berbulu. 3.doc Sulit . Butang dijahit selepas lubang butang telah siap kerana kedudukannya boleh diubah-ubahkan supaya sesuai dengan rumah butangnya.4 Langkah-langkah menjahit lubang butang Langkah 1 Menanda kedudukan lubang butang dengan peniti Tepi belah GTH Langkah 2 - butang Ukuran lubang butang ukuran garispusat butang+ 3mm(1/8 inci ) Semat dan jelunjurkan lebar lubang butang dengan jelunjur halus pada kedua-dua belah lubang butang modul 3106. Semua mata jahitan hendaklah sama panjang dan sesuai dengan jenis kain yang digunakan iaitu mata jahitan yang kecil dan halus pada kain yang nipis. Selalu menjahit dari bahagian bawah pakaian menghala ke atas.kemas dan tahan lasak jika dijahit dengan baik. Ia digunakan pada semua jenis pakaian dan kain kelengkapan rumahtangga.kukuhkan sebelah dalamnya dengan sehelai kain pengukuh . Lubang butang selalu dijahit pada 2 lapisan fabrik. Terdapat dua jenis lubang butang iaitu lubang butang berjahit dan lubang butang berkun Lubang butang boleh dijahitkan melintang atau menegak 3.5.

Pada hujung yang bulat . Langkah 6 Pusingkan kain supaya sebelah lubang Yang belum dijahit terletak berdekatan dengan penjahit. Jahit 2 atau 3 jahit lilit kemas di tempat yang sama di hujung segiempat. Jahit lubang butang pada sebelah ini hingga ke hujung segiempat.Jarum hendaklah tegak dan menghala ke arah penjahit.Langkah 3 Gunting lubang butang mengikut urat benang . Langkah 5 Jahit lubang butang di sepanjang tepi lubang hingga ke hujung bulat. Masukkan jarum di hujung lubang dan keluarkan dari sebelah dalam kain garisan jelunjur halus. Tarik benang ke atas sehingga simpul terjadi. Sulit - modul 3106. jahitkan 7 atau 9 mata jahitan lilit kemas. Tarikkan kedua-dua benag dari mata jarum ke kiri dan lilitkan ke bawah jarum. - Langkah 7 Apabila lubang butang yang terakhir sudah dijahit di hujung segiempat .masukkan jarum ke kaki jahitan pertama dan keluar pada kaki jahitan yang akhir.doc .Lubang butang boleh digunting dengan : Sepasang gunting kecil yang tajam Langkah 4 Mulakan menjahit dari hujung segiempat dengan menyusupkan jarum di antara 2 lapisan kain.

5.5 Langkah-langkah menjahit butang berlubang dua Langkah 1 modul 3106.Langkah 8 Jahit sebaris jahitan lubang butang pada hujung segiempat.9 Contoh-contoh jahitan butang empat lubang . Susupkan jarum di antara lapisan kain dan gunting benang di sebelah dalam baju.doc Sulit .1 – Rajah 3. 3. Lubang butang melintang yang telah siap Rajah 3.8 Rajah 3.

10 – Rajah 3. Ulang jahitan/teruskan sehingga kukuh. Keluarkan jarum di antara fabrik dan butang Lilitkan benang di keliling tangkai yang berbentuk Keluarkan jarum ke belakang fabrik Matikan jahitan dengan jahitan kia.doc . Sudahkan di sebelah dalam dengan jahit ulat-ulat. - - Butang bertangkai Mulakan dengan jahit kia pada tempat butang Terus menjahitkan butang pada fabrik melalui lubang butang sebanyak 3 atau 4 kali. Masukkan jarum pada lubang butang kedua menembusi belakang fabrik. Masukkan jarum melalui satu daripada lubang butang Langkah 2 Letakan jarum melalui satu daripada lubang pada butang.15 3.5. Ukuran lubang butang untuk butang bertangkai = lebar butang bertangkai + 6mm.6 Langkah-langkah menjahit cangkuk dan palang Langkah 1 Mulakan dengan jahitan kis Sulit modul 3106. - Langkah 3 Tanggalkan jarum peniti. - Rajah 3.- Mulakan jahitan dengan jahitan kia pada butang. Butang berlubang dua Butang yang mempunyai dua lubang untuk dijahit pada pakaian Di perbuat dari plastik atau besi.

Dengan berpandukan gambarajah nyatakan langkah-langkah menjahit butang berlubang dua. Apakah tujuan menjahit kancing pada pakaian 2. Jahit jahitan lilit kemas 4 – 5 kali Susup jarum ke lubang kedua pada palang. Masukkan jarum pada satu daripada lubang pada palang. Berikan dua contoh kancing setiap satu. modul 3106.doc Sulit . 3.17 Aktiviti 1.- Jahit jahitan lilit kemas/jahitan lurus 4-5 kali Matikan dengan jahitan kia Langkah 2 Mulakan jahitan dengan jahitan kia. Nyatakan lima perkara yang harus diingat semasa menjahit lubang butang. Berikan perbezaan antara kancing tersembunyi dan kancing nampak.16 – Rajah 3. Teruskan proses menjahit sehingga siap Matikan jahitan dengan jahitan kia Rajah 3. 4.

Hasil Pembelajaran Diakhir tajuk ini. lisu beriring. memadankan pakaian dan memudahkan seseorang bergerak. lisu terbalik.TAJUK 4 PENGHILANGAN GELEMBUNG SINOPSIS Penghilangan Gelembung ialah proses mengecilkan atau memendekkan fabrik berlebihan supaya pakaian padan dengan si pemakai. Penghilangan Gelembung atau lisu digunakan untuk perhiasan. Dalam tajuk akan menjelaskan tentang definisi penghilangan gelembung. pelajar dapat: modul 3106. memberi bentuk pada pakaian.doc Sulit . tujuan dan jenis-jenis penghilangan gelembung seperti kedut lepas. lisu bertentang dan lisu pemadan.

(Kedut lepas. 19.doc Sulit . 20. Menyatakan definisi penghilangan gelembung dan fungsinya. Lisu terbalik. lisu bertentang dan lisu pemadan Langkah-langkah menjahit Penghilangan Gelembung. Membolehkan pakaian dipanjangkan dan diperbesarkan Sebagai perhiasan untuk memberikan rupa pakaian. Mengenalpasti dan membezakan jenis-jenis penghilangan gelembung Memahami ciri-ciri setiap penghilangan gelembung Mengenalpasti cara-cara menjahit setiap jenis penghilangan gelembung Menyediakan dengan sempurna contoh-contoh penghilangan gelembung Mengamalkan aspek keselamatan semasa melakukan kerja Kerangka Konsep Tajuk 4 Penghilangan Gelembung Definisi Penghilangan Gelembung Tujuan menghilangkan gelembung Jenis-jenis Penghilangan Gelembung Kedut lepas. 22.17. lisu bertentang dan lisu pemadan) 4.2 Tujuan menghilangkan gelembung Untuk memberi bentuk pada pakaian Memberi lebih ruang supaya si pemakai dapat bergerak dengan dengan mudah Supaya pakaian yang dipakai oleh si pemakai lebih elok pedannya. Penghilangan gelembung boleh juga digunakan sebagai hiasan 4.1 Definisi Penghilangan Gelembung Penghilangan Gelembung ialah satu proses pengecilan sebahagian pakaian atau artikel untuk memberi bentuk. modul 3106. 18. padanan yang elok serta keselesaan kepada pemakai. Lisu terbalik. Lisu beriring. 21. Lisu beriring.

memudahkan pergerakan dan sebagai perhiasan.1 Ciri-ciri Kedut Lepas .4.1.Lipatan kedut sama halus pada keseluruhannya. lisu terbalik lisu bertentang Lisu pemadan Kedut berjalur Lisu perhiasan Smoking 4.3 Jenis-jenis Penghilangan Gelembung Kedut Lepas Lisu beriring.1.Kedut lepas mengikut ira lurus bagi membolehkan fabrik tergantung dengan elok.4. . Kedut lepas memerlukan fabrik dua atau tiga kali ganda daripada ukuran yang siap. di garisan pinggang dan di punggung skirt 4. .4 Jenis Penghilangan Gelembung 4.1 Kedut Lepas - - Rajah 4. pinggang blaus.2 Langkah-langkah menjahit Kedut Lepas Langkah 1 modul 3106.doc Sulit . Kedut lepas sesuai untuk fabrik lembut dan halus.Kedut dibahagikan sama rata keseluruhannya.4. 4. Kedut lepas dihasilkan dengan cara menarik satu atau dua baris jahitan mesin longgar atau jelujur halus. . di bahu mendatang.1 Kedut lepas digunakan untuk mengawal atau mengimbangkan lebihan fabrik. Kedut lepas boleh dibuat di lengan yang disambung dengan kuf atau manset.4. di hujung lengan.

4. . Jahit dua baris jahitan mesin dengan mata kia yang paling kasar dan jahit jelujur halus di atas dan di bawah garisan pemadan pada jarak yang sama iaitu 0.4 Kedut lepas akan menampakan orang kurus menjadi gempal Apabila kain untuk kedut lepas sangat lebar.- Tandakan jarak di antara kedudukan kedut dengan notch. - - - 4. Rajah 4. Lilit benang pada jarum peniti mengikut bentuk 8. Ratakan kedut lepas Rajah 4. bahagikan kain kepada dua bahagian yang sama untuk mengelakkan benang kedut putus kerana ketegangan semasa mengedut Kata kedut atas hendaklah berpadanan dengan yang di bawah supaya menghasilkan kedut yang sekata.Tandakan garis pemadan (GP) dan garis tengah (GT) pada fabrik.doc . Rajah 4.2 Lisu Beriring Lisu menggunakan tiga kali ganda lebar siap Sulit modul 3106.2 Langkah 2 - - Laraskan pelaras jahitan mesin untuk mendapatkan mata jahitan kasar atau jahit jelujur halus.3 Langkah 3 - - Tarik benang bawah dari keduadua hujung sehingga mendapat ukuran kedut yang dikehendaki.3cm.

5 Langkah-langkah menjahit Lisu Beriring Langkah 1 . Lisu mestilah rata Rajah 4.6 Langkah 2 .- Lisu Beriring dilipat mengarah ke satu hala yang sama. Lebar lisu yang siap bergantung atas stail pakaian..Tandakan kedudukan lisu pada fabrik Lisu mempunyai tiga bahagian iaitu lebar lisu.lipatkan pada jahit tanda (a) dan letakkannya keatas tapak lisu. yang ketiga-tiganya sama lebar. . . sama ada ke kiri atau kanan.Jelujur tegak di tengah-tengah lisu modul 3106. LISU BERIRING Rajah 4. lipatan bawah lisu dan tapak lisu.Tekan dan pin.doc Sulit .

Rajah 4.Ada 4 cara menjahit tepi lisu.  Jahit mesin di tepi lipatan  Jahit mesin 6mm dari tepi lipatan  Jahit mesin mengikut tepi lipatan dan tegak dengan lipatan  Jahit mesin mengikut tepi lipatan dan tirus ke lipatan Rajah 4.doc Sulit .8 modul 3106. .7 Langkah 3 .Lisu beriring boleh dibiarkan lepas atau dijahit tepinya.

Lisu terbalik dibuat dengan melipatkan dua lisu berhadapan antara satu sama lain .11 Langkah 3 modul 3106.4.10 Langkah 2 Lipat kain sepanjang garisan 1.doc Sulit .Lipatan-lipatan lisu ini hendaklah bertemu di sebelah luar (SL) pakaian Rajah 4.9 Langkah 1 - Tandakan lisu pada fabrik dengan jahit tanda Rajah 4.4.3 LISU TERBALIK . Semat dan jelujur di sepanjang lipatan dari atas ke arah kelepet Rajah 4.

Lipat sepanjang garisan 1 di sebelah kanan pula serta bawa lipatan selaras dengan garisan 3 supaya kedua-dua lisu itu berhadapan antara satu sama lain.12 Langkah 4 . .- Bawa lipatan sepanjang garisan 1 selaras dengan garisan 3.Semat lisu itu pada tempatnya. Jelujur lisu terbalik dengan menggunakan jelujur tegak. Rajah 4. Rajah 4.4 LISU BERTENTANG modul 3106.doc Sulit .13 Cara-cara menyudahkan lisu Lengkuk membulat Lengkuk besiku Lengkuk meruncing 4.4. Semat lisu-lisu pada tempatnya.

Semat lisu pada tempatnya. modul 3106.14 Langkah 1 - Tanda kedudukan lisu bertentang pada kain dengan jelujur tanda Rajah 4. Lipatan-lipatan lisu ini hendaklah bertemu di sebelah dalam (SD) pakaian Rajah 4.Lipat kain sepanjang garisan 1. Semat dan jelujur sepanjang lipatan dari atas ke arah kelepet Rajah 4.15 Langkah 2 .- Lisu ini dibuat dengan melipatkan dua lisu beriring yang terletak membelakang di antara satu sama lain.doc Sulit .16 Langkah 3 .Bawa lipatan sepanjang garisan 1 selaras dengan garisan 3.

. .Lipat sepanjang garisan 1 di sebelah kanan pula sepanjang garisan 3 supaya keduadua lisu itu membelakang satu sama lain pada arah yang bertentangan.Lisu pemadan pinggang (ini boleh ditiruskan pada kedua-dua hujung untuk menyesuaikan buah dada dan punggung jika tiada cantuman dibuat pada pinggang). modul 3106.Lisu pemadan siku pada lengan panjang atau lengan tiga suku panjang .Lisu pemadan skirt (untuk menyesuaikan punggung) .Lisu pemadan rusuk (untuk menyesuaikan buah dada) . atau dari hujung yang tirus ke hujung yang tirus (jika dibuat di bahagian pinggang blaus) Lisu dibuat dibahagian pakaian .4. Jelujur lisu bertentang dan kemas dengan menggunakan jelujur tegak. Jika dijahit dengan betul ianya tidak berapa kelihatan.Lisu dibentuk dengan menjahit dari bahagian yang lebar ke bahagian yang kecil.17 Langkah 4 .doc Sulit .Semat lisu di tempatnya. .Lisu pemadan bahu hadapan dan belakang (untuk menyesuaikan buah dada dan tulang bahu).5 LISU PEMADAN Lisu pemadam ialah sejenis penghilangan gelembung yang penting untuk memberi bentuk kepada pakaian dan memberi keselesaan.Rajah 4. Rajah 4.Lisu pemadan leher belakang (untuk menyesuaikan bentuk tengkuk) .18 4.

19 Ciri Lisu Pemadan - Bentuknya runcing Lisu tidak bergulung Lisu ditekan rata Hujung Jahitan dikemaskan di bahagian yang tirus Tidak terdapat lubang di sebelah luar pakaian pada hujung yang tirus.Lisu pemadan Rajah 4. Rajah 4.doc Sulit .20 modul 3106. Tidak ada alur disebelah luar. Langkah-langkah menyediakan lisu pemadan (CEMBUNG) Langkah 1 Tandakan kedudukan lisu pemadan.

Kemaskan hujung benang dengan menyusupkannya di antara mata jahitan benang pada empat mata jahitan mesin yang akhir Rajah 4. Semat dengan peniti dan jelujur dan kemudian jahit mesin dari hujung lebar ke hujung runcing. Pastikan kedua-dua garis pemadan bertemu.doc Sulit .21 modul 3106.Langkah 2 Temukan sebelah luar (SD) fabrik dan sematkan di garis pemadan.

Di lubang lengan dan rusuk.doc Sulit . I Jahitan Insang pari Rajah 4.22 LANGKAH-LANGKAH MENYEDIAKAN LISU PEMADAN (CEKUNG) Langkah 1 - Tandakan kedudukan lisu pemadan .Langkah 3 . Lisu pemadan pada fabrik tebal ditekan supaya terbahagi dua atau digunting tengah dan dikemaskan dengan jahitan insang pari.Tekan lisu pemadan supaya rata. tekan hala ke bawah pakaian. .23 modul 3106. Rajah 4.Tekan lisu di bahu dan di pinggang arah ke garis tengah hadapan (GTH) atau garis tengah belakang (GTB) pakaian.

24 Langkah 4 Langkah 4 Snip di garisan pinggang sehingga 5mm dari garis jahitan untuk mengurangkan tegangan pada lisu bagi membolehkan lisu melengkung dengan rata. Susup semua hujung benang. Pastikan kedua-dua garisan pemadan bertemu.24 Langkah 3 Mula jahit mesin di garisan pinggang ke satu hujung tirus. Semat dan jelujur Rajah 4. Tindih mata jahitan awal sepanjang dua cm di garisan pinggang dan mesin ke hujung yang satu lagi. Kemas tepi yang disnip dengan jahitan insang pari. Tekan lisu menghala ke tengah pakaian modul 3106.doc Sulit .Langkah 2 Temukan sebelah luar (SL) fabrik dan sematkan di garis pemadan. Rajah 4.

25 Aktiviti 1. Lukiskan perbezaan di antara lisu terbalik dengan lisu bertentang modul 3106. Senaraikan kedudukan lisu pemadan di pakaian. Apakah tujuan penghilangan gelembung dibuat pada pakaian atau artikel rata 2.doc Sulit . Lukiskan tiga rajah pakaian atau artikel yang menunjukkan lisu beriring digunakan di berlainan kedudukan 4. Huraikan ciri kedut lepas di pakaian 3.Rajah 4. Lukiskan rajah tiap-tiap lisu pemadan tersebut 5.

TAJUK 5 LENGAN PADANAN RATA Kembang payung Bishop Padanan rata Gelembung Padanan rata Magyar Raglan Loceng Kimono Persegi Teterun Sinopsis Lengan terbahagi kepada dua jenis iaitu lengan padanan atau yang dipasang ke pakaian dan lengan tambahan dari badan. mencantum lengan pada hujung baju dan cara –cara mengemaskan kelim di lubang lengan. cara meyudahkan hujung lengan. lengan bishop dan lengan raglan. lengan gelembung.Lengan tambahan pula ialah seperti lengan magyar(lengan pendek) dan lengan kimono (tiga suku panjagn atau panjang kepegelangan tangan. Lengan padanan ialah seperti lengan padanan rata. - Lengan padanan sama dengan cantuman Lengan tambahan dengan tanpa cantuman Hasil Pembelajaran modul 3106.doc Sulit . Bagaimana menyediakan lengan. Dalam tajuk ini akan hanya membincangkan mengenai lengan padanan rata.

doc Sulit . 3.Diakhir tajuk ini. 6. 5. 4. pelajar dapat: 1. Definisi lengan Membezakan antara lengan padanan rata dengan jenis lengan yang lain Mengetahui bentuk pola lengan padanan rata Mengetahui cara melukis rajah lengan padanan rata Menggunting dan menanda fabrik dengan tepat Menjahit proses lengan padanan rata mengikut urutan yang betul Mengamalkan aspek keselamatan semasa melakukan kerja Kerangka Konsep Tajuk 5 Lengan Padanan Rata - - Definisi lengan Fungsi lengan Langkah-langkah menjahit lengan - Cara-cara mengemaskan lubang lengan Cara-cara mengemaskan hujung lengan modul 3106. 2. 7.

5.1 Definisi Lengan Lengan ialah tambahan pakaian dari lubang lengan.doc Sulit .1 modul 3106.3 Langkah-langkah Menjahit Lengan Padanan Rata Langkah 1 Sediakan lengan dan bahagian badan pakaian seperti mana dalam rajah 5. - Ciri lengan padanan rata Garis tengah lengan bertemu dengan garis bahu Kelim lengan bertemu dengan kelim rusuk baju Basi kelim lubang lengan dikemaskan Cantuman lengan tidak berkedut Lengan yang baik akan bergantung dengan elok Kelim lubang lengan rata 5. 5.2 Fungsi Lengan Melindungi daripada cuaca panas dan sejuk Melindungi kecacatan di lengan Menambah keanggunan si pemakai jika sesuai dengan fesyen dan fabrik Mengekalkan ciri tradisi sesuatu pakaian seperti baju kurung teluk belanga dan sari. lapik atau kun. Lengan biasa yang dicantumkan dengan baik mempunyai ira lurus yang terletak di garis atas lengan.Hujung lengan boleh disiapkan dengan kelepet.1 SD Tanda imbang belakang hadapan Tand imbang SD Rajah 5. Ia boleh jadi sepotong fabrik yang dicantumkan ke lubang lengan atau pun tambahan daripada badan.

Rajah 5. hendaklah disiapkan dahulu sebelum modul 3106. lihat rajah 5.3 -Tepi-tepi lengan baju mencantumkan lengan ke lubang lengan.Langkah 2 Jahit dua garisan longgar di kepala lengan dengan jarak 2 mm ke atas garisan pemadan atau baris pertama 3 mm di atas gp dan jahitan mesin longgar yang ke dua 3 mm di bawah gp.2 Jahitan longgar Rajah 5.doc Sulit .2 Temukan garisan pemadan lengan SL fabrik berhadapan dan semat Jahit dengan jahitan mesin di garisan pamadan lengan Cabutkan jelujur dan tekan buka kelim Kemaskan hujung lengan dengan kelepat Jahit sembat susup atau mesin pada kelepet lengan.

5 modul 3106. Lekat lengan kanan ke lubang lengan kanan dengan SL bertemu.doc Sulit . Permulaan dan penghabisan jahit mesin kelim di lengan hendaklah bertindih atas.Langkah 3 Proses mencatumkan lengan ke lubang lengan Tarik benang jahitan kasar di kedua-dua barisan jahitan untuk menyeratakan ukuran lengan dengan lubang lengan. garis atas lengan ke kelim bahu badan dan notch lengan belakang ke notch lubang lengan badan belakang. kelim lengan ke kelim rusuk badan. Hadapan lengan Hadapan Pakaian Rajah 5. semat lengan ke lubang lengan dengan memadankan kedua-dua garis pemadannya.4 Langkah 4 Temukan garis pemadan. - Rajah 5. Jejulur pada garis pemadan Jahit mesin lengan ke lubang lengan pada garis pemadan dari SD lengan. notch lengan hadapan ke notch lubang lengan badan hadapan. Dengan peniti menegak ke lubang lengan.

doc Sulit . Mata jahitan mesin yang akhir menindih mata jahitan mesin yang awal 3 cm hingga 4 cm untuk mengukuhkan kelimTekan dan seterika kelim dari SD supaya rata. Insang pari.4 Cara-cara mengemaskan lubang lengan. 5.Jahit dengan jahitan mesin di GP lubang lengan. Kelim lubang lengan boleh dikemaskan dengan beberapa cara di antaranya adalah seperti berikut:- J. Balutansendiri Jahit mesin Bentuk pucuk rebung modul 3106.

Bentangkan hasil kerja lengan padanan rata dalam bentuk carta 3. modul 3106.5. Apakah tujuan lengan dipasang pada pakaian. Hujung lengan boleh dikemaskan dengan beberapa cara di antaranya adalah seperti berikut:- Kun Lapik Kaf Ben Aktiviti 2.5 Cara-cara mengemaskan hujung lengan.doc Sulit . Huraikan ciri-ciri lengan padanan rata yang baik 4.

. 28. cara menyesuaikan jenis penyudah tepi dan cara menjahit. Dalam tajuk penyudah tepi anda akan di jelaskan mengenai definisi penyudah tepi.TAJUK 6 PENYUDAH TEPI SINOPSIS Penyudah tepi adalah salah satu proses jahitan. 2. 4. 26. Hasil Pembelajaran 23. 24. 27. mengenalpasti pemilihan penyudah tepi. 6. Mengenalpasti cara-cara menjahit Penyudah Tepi Membanding bezakan cara-cara menjahit Penyudah Tepi. Menyenaraikan jenis-jenis Penyudah Tepi. jenis-jenis penyudah tepi. 25. Ia dibuat untuk melindungi tepi fabrik daripada berjerumbai atau berjurai-jurai. 29. Menyatakan maksud ’Penyudah Tepi’ Mengenalpasti pemilihan Penyudah Tepi. 3. 5. 7. Menyesuaikan jenis penyudah tepi dengan pakaian atau artikal yang hendak dijahit. Kelepet penjuru Lapik Kun Renda Ikatan Pinggang Kasing jahitan Sulaman Langkah-langkah menjahit Penyudah tepi kelepet dan kuni modul 3106. Menjahit beberapa ciontoh penyudah tepi Kerangka Konsep Tajuk 6 PENYUDAH TEPI (Kelepet dan Kun) Definisi Penyudah Tepi Jenis-jenis Penyudah Tepi Perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan Semasa menjahit Penyudah Tepi 1. 8.doc Sulit .

doc Sulit .lapik berbentuk kun renda kun kelepet Kelepet SD Jahit lilit ubi SL jahit lilit ubi Sembat susup susup kelepet tindih SD sembat Alas pinggan yang di Kemaskan dengan jahitan sulaman tebuk (cut work Embroidery) sebagai Penyudah tepi(perhiasan) Chairback (alas belakang kerusi) Yang dikemaskan dengan jahitan sulaman sebagai penyudah tepi (perhiasan) modul 3106.

Warna benang untuk penyudah tepi sulaman mestilah sesuai dan cantik dijadikan perhiasan.Jenis-jenis penyudah tepi 6. Pemilihan penyudah tepi bergantung kepada jenis fabrik yang digunakan. 5.3. jahit sembat susup atau jahit silang pangkah. dijahit dengan baik kemas dan rata.1 Definisi Penyudah tepi. Penyudah tepi adalah proses jahitan yang dibuat untuk melindungi. Warna benang mesti sama dengan warna fabrik. 6. 6. 1. Lebarnya dan basinya mestilah sama dan tepi yang melengkung mestilah rata/licin. tahan lasak . jenis pakaian dan stailnya dan jenis tepi yang dikemaskan. Ia terdiri daripada dua lipatan. 3.1. 2. Kelepet yang halus biasanya dibuat pada bahagian yang melengkung dan kelepet-kelepet yang lebar digunakan pada bahagian yang lurus. Penyudah tepi mestilah sesuai untuk tepi yang hendak dikemaskan.1 Kelepet Kelepet ialah penyudah tepi yang dibuat pada bahagian bawah pakaian dan juga di tepi kelengkapan rumahtangga.3. Kelepet digunakan untuk menyudahkan tepi yang lurus dan yang melengkung. 6. Kelepet boleh dikekalkan pada pakaian atau kain kelengkapan rumahtangga dengan jahitan mesin. 6. 4. Kukuh. mengukuh dan menghias tepi pakaian dan kelengkapan rumahtangga daripada berjerumbai atau berjurai-jurai.1 Proses menjahit kelepet lurus Langkah 1 Tandakan kedudukan kelepet dalam Langkah 2 Lipat lipatan pertama ke sebelah Selebar 6 mm 6mm 6mm 66mm 6mm 6 langkah 2 6 modul 3106. Lebar dan kemasan kelepet berbeza mengikut jenis fabrik dan tujuan diadakan kelepet itu.doc Sulit .3 Jenis-jenis Penyudah Tepi.2 Perkara-perkara yang perlu di pertimbangkan semasa menjahit penyudah tepi. mengemas.

semat dan jelujur Langkah 4 .4 Proses menjahit Kelepet Lurus Menetapkan kelepet pada pakaian Dengan jahit silang pangkah Memetapkan kelepet pada pakaian dengan jahit sembat Rajah 6.doc Sulit .Lipat lipatan kedua di garisan kelepet selebar 2 ½ cm – 6 1/2 cm .Cabut peniti . 2 ½ cm 6 ½ cm Rajah 6.6 Proes menjahit Kelepet Lurus modul 3106.Jahit sembat susup di sepanjang kelepet.3 dan 6.Rajah 6.2 Proses menjahit Kelepet Lurus Langkah 3 .1 dan 6.5 dan 6.

Lipat lipatan pertama dan tetapkan . Langkah 4 .Sediakan dan kemaskan kelim .D sembat susup Jahit jelujur pada lisu Lisu disembat Rajah 6.9 dan 6.8 Proses menjahit Kelepet Melengkung Langkah 3 .2 Proses menjahit kelepet melengkung (a) Kelepet Lisu (b) Kelepet Kedut Lepas (a) Kelepet Lisu Langkah 1 .10 Proses menjahit Kelepet Melengkung modul 3106.7 dan 6.Lisukan fabrik yang lebih dan halakan ke kelim rusuk.D Jelujur pada lipatan kelepet Rajah 6.Jelujur pada garisan pemadan Langkah 2 .Tekan dan semat dengan peniti Kelepet Skirt garisan pemadan S.pemadan .3.6. .1.Semat dan jelujur pada lisu.kelepet pakaian dengan jahit sembat susup Kelepet melengkung SD Halakan Lisu ke kelim rusuk S.doc Sulit .Jahit sembat pada lisu .Lipat fabrik pada g.

. Langkah 3 . garisan lipatan pertama untuk membuat kedut halus.11 dan 6.doc Sulit .Jahit mesin mata kia kasar di tekan. kedudukan . ..12 Proses menjahit Kelpet Melengkung Jelujur modul 3106.Lipat 6 mm untuk lipatan pertama .Cantum garisan kelim.Lipat pada garisan kelepet dan S.D sembat susup Garis kelepet kelepet S.(b) Kelepet Kedut Lepas Langkah 1 Sediakan saperti Langkah 1 (Kelepet Lisu ) Langkah 2 .Tetapkan kelepat dengan jahitan yang sesuai.Tarik jahitan mesin longgar serta kedutkan dan padankan kelim supaya kelepet terletak rata pada pakaian.D S.L Garis lipatan pertama Jahit mesin kasar Rajah 6.

Penjuru jahit tindih selalunya terdapat pada belah kelepet sama lebar blaus.D modul 3106.L gunting bahagian X S.2. Penjuru boleh disudahkan dengan dua cara iaitu penjuru jahit tindih dan penjuru temu sudut atau kelongsong. Penjuru temu sudut atau kelongsong hanya dibuat pada penjuru yeng mempunyai kelepet yang sama lebar.Tandakan dengan peniti 6mm kelepet tindih atas S.1 Proses menjahit penjuru Jahit tindih (a) Penjuru jahit tindih Langkah 2 .lipat semula kelepet dan jahit jelujur ubi . 6. kelengkapan rumahtangga yang mempunyai dua kelepet sama lebar atau tidak.Jahit lilit ubi kelepet tindih S.L kelepet S.L jahit lilit S. langsir.3.3. Ia dibuat untuk mengurangkan tebal fabrik pada basi lipatan kelepet.Buka penjuru yang telah ditekan dan gunting bahagian X 6 mm dari lipatan atas dan 6 mm dari peniti peniti Langkah 1 .L 6 mm S.D Buka penjuru yang telah ditekan dan Gunting bahagian ‘X’ 6mm dari lipatan atas dan 6 mm dari peniti Langkah 3 .2 Penjuru Penjuru adalah salah satu daripada penyudah tepi.Jahit sembat halus .Kemas kelepet dengan jahit sembat susup . Penjuru ini selalunya digunakan pada kelengkapan rumahtangga. kemeja dan jaket.doc Sulit .Lipat dan tekan supaya mendapat kesan garisan kelepet .

Jahit sembat.Jahit lilit ubi Sembat susup Sebelah dalam Sebelah luar lilit ubi Rajah 6.Sembat susup Rajah 6. sembat susup atau sulam menyulam .doc Sulit ..tandakan dengan peniti 6 mm dari lipatan Langkah 2 . kemudian jahit jelujur S.Lipat semula kelepet.14 Proses menjahit Penjuru Temu Sudut/Kelongsong modul 3106.D Lebat lipatan/kelepet .L garisan lipatan S.Tekan supaya mendapat kesan kelepet atau lipatan . Langkah 3 .13 Proses menjahit Penjuru Jahit Tindih (b) Penjuru Temusudut atau Kelongsong Langkah 1 .

13)       Lipat kain supaya benang longsin selari dengan benang pakan. Lebarnya bergantung lebar penyudah tepi yang hendak dijahit.6.3.3 Jalur serong tepat Jalur serong tepat ialah sekeping fabrik yang digunting dengan menggunakan ira serong tepat.3.15 6.1 Langkah-langkah menyediakan jalur serung tepat (rujuk rajah6.L. jalur serong dengan hujungnya terkeluar 9 mm. Jelujur dan jahit mesin jalur serong.Rujuk rajah 6. Temukan S.15 Jalur serong tepat modul 3106. Ukur dan tandakan lebar jalur serong dengan peniti kemudian guntingkan jalur serong. Tekan buka kelim jalur dan gunting hujung yang terkeluar.doc Sulit .3. Untuk menyambungkan jalur serong tepat. peniti Lipatan serung tepat (a) (b) Tepi jalur mengikut ira lurus hujung digunting jahit mesin (c) hujung terkeluar 9mm kelim menyambung Rajah 6. gunting hujung jalur supaya Ked ua-dua tepinya mengikut ira lurus.

.3.3.2 Langkah-langkah Kun di tepi lurus (sebagai lapik) 1. 2. 3. Jelujur dan jahit mesin di garisan pemadan Tanggalkan benang benang jelujur dan gunting tepi hingga 6 mm Terbalikkan ke sebelah belakang.

Sebelah dalam

Mengemaskan lapik dengan sembat susup Sebelah luar

Rajah 6.16 Jalur serong tepat 6.3.3.3 Langkah-langkah menjahit lapik jalur serong tepat pada tepi

melengkung Langkah 1  Gunting jalur serong tepat mengikut panjang yang dikehendaki.  Lebar jalur serong tepat ialah lebar lapik yang siap campur dengan dua basi  lipatan yang selebar 6 mm ( ¼ inci ).  Lebar lapik yang siap tidak boleh lebih daripada 2.5 cm (1 inci). Langkah 2  Sambungkan kedua-dua hujung lapik.  Temukan S.L. pakaian dengan S.L. lapik, semat,jelujur dan jahit mesin di garis pemadan.
modul 3106.doc Sulit

Gunting kain yang lebih daripada basi kelim lubang lengan dan snip di sepanjang tepi melengkung.

Langkah 3  Tekan buka kelim dan lipatkan lapik serong tepat ke sebelah dalam baju  Jahit mesin lapik yang berdekatan dengan kelim lubang lengan.  Tetapkan lapik ke baju dengan jahit sembat susup.

Langkah 1

Lubang lengan

;

jalur serung tepat

Lipat SL baju

SL baju Langkah 2

Basi kelim lubang lengan disnip S.D Lapik kelim baju

Garis pemadan Kelim jalur serung tepat ditemukan dengan kelim baju

Langkah 3

Kelim bahu baju

Jahit sembat susup Jahit mesin Kelim lapik

Kelim baju

modul 3106.doc

Sulit

Rajah 6.16 : Lapik jalur serong tepat pada tepi melengkung

6.3.4 Kun Kun ialah salah satu cara penyudah tepi yang menggunakan jalur serong tepat untuk membalut tepi kain.Penyudah tepi cara ini selalunya digunakan pada tepi-tepi pakaian yang lurus dan melengkung. Ia digunakan untuk menyudahkan tepi pakaian seperti di garis leher, hujung lengan, lubang lengan dan kelepet, Kun juga digunakan sebagai perhiasan,lubang butang berkun dan dijadikan gelungan fabrik.(rouleau) 6.3.4.1 Langkah-langkah Kun Sebagai balutan di tepi lurus

1. Jelujur dan jahit mesin di garisan pemadan 2. Gunting hingga 6 mm dari garisan jahit mesin 3. Snip di tepi hingga dekat garisan mesin. 4. Terbalikan ke sebelah dalam

modul 3106.doc

Sulit

3.18 Kun di tepi lurus (sebagai balutan ) 6. B. Berapa banyak lipatan dibuat pada kelepet? A.. 2.doc .. Jelujur dan jahit mesin di garisan pemadan 2. C..Rajah 6..18 Kun di tepi cembung dan cekung (sebagai balutan ) UJIAN 1 1.....2 Langkah-langkah Kun Sebagai balutan di tepi Cembung dan di tepi Cekung 1. 1 kali Sulit modul 3106. ganda daripada lebar kun yang siap A. Satu Dua tiga empat Jalur serung tepat dipotong .4. D. Terbalikkan ke sebelah dalam Tepi Cembung Tepi Cekung Rajah 6. Gunting tepi hingga tinggal 6 mm 3..

Dengan menjahit sembat susup Dengan membuat lisu-lisu kecil Dengan menjahit lilit ubi atau insang pari. Dengan mengedutkan kelepet menggunakan jahit mesin.. Sulit modul 3106...doc .. C.... rata dan kemas sekata lebarnya kukuh dan kemas sekata lebarnya..... Apakah perbezaan Kelepet dengan Kun? Lukis gambarajah dan terangkan cara membuat di tepi cembung. D. Gambarajah di bawah menunjukkan .. Bagaimana kamu menghilangkan gelembung pada tepi yang melengkung? i.. Terangkan langkah-langkah untuk menjahit kelepet lurus pada pakaian. 4.. C. Ujian 2 1.. D.. iv.. kukuh dan kemas. i dan ii ii dan iii i dan iii ii dan iv 5......B. B.. B. iii.. 2. B C. ii. Penyudah tepi yang dijahit dengan baik mestilah. A. Rajah 2 A.. A.... D... 3. C..... Dengan bantuan gambarajah huraikan bagaimanan hendak menggunting dan menyambung jalur serung tepat...... D 2 kali 3 kali 4 kali 3... Kelim Kelepet Penjuru lipat tindih Penjuru temu sudut 4.

31. kolar. pelajar dapat: 30. Kerangka Konsep Tajuk 7 GARIS LEHER – KOLAR LURUS Definisi kolar Kegunaan kolar lurus Ciri-ciri kolar lurus Perkara yang dipertimbangkan semasa menjahit kolar lurus Langkahlangkah menjahit kolar lurus modul 3106.doc Sulit . 34. 33. lapik berbentuk dan sulaman. ropol. 36. Hasil Pembelajaran Diakhir tajuk ini. 32. kun.Garis leher TAJUK 7 sinopsis Garis leher ialah sebahagian daripada pakaian yang dikemaskan dengan menggunakan lapik. Definisi kolar lurus Kegunaan kolar lurus Ciri-ciri kolar lurus Perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan semasa menyedia dan melekatkan kolar Memilih lapik dalam kolar yang betul Menjahit proses kolar lurus mengikut langkah-langkah urutan yang betul Mengamalkan aspek keselamatan semasa melakukan kerja 35. Tajuk ini akan menjelaskan salah satu dari pengemasan yang dibuat pada garis leher iaitu kolar lurus. renda.

.2 Kegunaan Kolar .Kedua-dua hujung kolar sama lebar .doc Sulit .Jahit kolar dengan betul di atas garis pemadan untuk menjaga bentuk yang baik. 7.Untuk menyudahkan garis leher pada pakaian. .Memberi gaya atau stail pada pakaian . dicantumkan dan kemudian dilekatkan pada garis leher.Bahagian kanan dan kiri kolar hendaklah seimbang . .Permukaan kolar rata . 7.Jahit jelujur halus pada tepi kolar dan jelujur tegak pada tengah kolar disebelah luar supaya kedua – dua lapis kolar itu sama rata.Tandakan semua garisan pola dan tanda imbangan dengan tepat dan jelas.Memberikan kepanasan kepada pakaian Ciri-ciri Kolar Lurus . .Ini mengurangkan ketebalan kolar dan membuatnya rata. .Sebagai perhiasan supaya pakaian kelihatan lebih menarik .1 modul 3106.Kolar terletak rata dan kemas di garis leher . .Gunting kain yang berlebihan dan snip semua bahagian yang melengkung dan penjuru sebelum menterbalikkan kolar ke sebelah luar.3 7.Cantuman kelim kolar tidak beralur Perkara yang dipertimbangkan semasa menjahit kolar lurus .Tanda garis tengah belakang kolar adalah sebagai asas perimbangan. Kolar ini berbentuk lurus dan tegak pada bahagian belakang garis leher.Jahit tepi garis leher dengan jahit mesin atau sebaris jelujur halus supaya garis leher itu tidak memberi.1 Definisi kolar lurus.Potong kolar diatas dua lapis fabrik mengikut ira fabrik kain yang betul.7.Gunakan lapik dalam jika perlu. . .4 Rajah 7. .Kolar biasanya mempunyai dua lapisan fabrik . Kolar ialah dua kepingan kain yang dibentuk. Lebar kolar pada bahagian belakang adalah kira-kira setengah atau kurang daripada setengah lebar kolar.

Balikkan kolar ke SL fabrik dan seterika.Jelujur di sekeliling tepi kolar .Jelujur tegak di tengah-tengah kolar.1 Langkah 2 . jelujur dan jahit mesin hujung kolar dari tepi berlipat hingga ke garis leher. Semat. Rajah 7. Buka jelujur Gunting basi kelim hingga tinggal 6mm dan gunting serong basi kelim di penjuru.2 modul 3106.doc Sulit .5 Langkah-langkah menjahit kolar lurus CARA A A.7. . Rajah 7. Menyediakan Kolar Lurus Langkah 1 Temukan SL kolar dengan memadankan garis pemadan dan garis leher kolar.

doc Sulit .3 Langkah 2 Lipat lapik badan pada garis lipatan ke sebelah luar pakaian.B.4 modul 3106. Rajah 7. Snip dari sudut basi leher hingga ke garis leher dan gunting basi leher di sudut hingga tinggal 6mm. Buka jelujur. Jelujur dan mesin atau jahit tepi. Jelujur dan jahit mesin pada garis leher dari garis lipatan ke garis tengah hadapan. Rajah 7. menyediakan Badan Pakaian Langkah 1 Lipat tepi lapik badan ke sebelah dalam fabrik.

Langkah 3 Balikkan lapik badan ke sebelah dalam pakaian. Rajah 7. Sembat hujung lapik ke kelim bahu pakaian.doc Sulit . Rajah 7.5 Padankan garis leher lapik badan ke garis leher badan hadapan.6 modul 3106.

Gunting basi penjahit hingga tinggal 6mm. Rajah 7.C MENJAHIT KOLAR KE PAKAIAN Langkah 1 . Buka jelujur.7 Langkah 2 ik kolar keluar dari pakaian dan seterika. Gunting basi penjahit hingga tinggal 6mm. Rajah 7. garis tengah belakang kolar ke garis tengah belakang pakaian dan garis leher kolar ke garis leher pakaian. Snip basi penjahit 6mm – 1. Semat. jelujur dan jahit mesin pada garis leher.Temukan sebelah luar kolar atas pada sebelah dalam pakaian dengan memadankan hujung kolar ke garis tengah hadapan pakaian.8 Lipat tepi kolar bawah mengikut garis leher ke sebelah luar fabrik. CARA 2 modul 3106.doc Sulit .3cm jarak. Letakkan tepi yang berlipat ini di atas jahit mesin dan jelujur Sembat dengan mengambil tiap-tiap mata jahit mesin.

Menyediakan Badan Pakaian Seperti Langkah 1 menyediakan badan pakaian cara 1. garis tengah belakang kolar ke garis tengah belakang pakaian dan garis leher kolar ke garis leher pakaian. modul 3106. Menjahit Kolar ke Pakaian Langkah 1 .A.doc Sulit .9 B. Menyediakan Kolar Langkah 1 Seperti langkah 1 menyediakan kolar cara 1 tetapi apabila menjahit hujung kolar.Letakkan kolar bawah ke sebelah luar pakaian dengan memadankan hujung kolar ke garis tengah hadapan pakaian. jahit hingga tepi basi leher. Rajah 7. Rajah 7.8 Langkah 2 Seperti langkah 2 menyediakan kolar cara 1. C.

doc Sulit .Balikkan lapik badan ke sebelah dalam pakaian dan tarik kolar keluar dari pakaian dan seterika. Balikkan lapik badan ke sebelah luar pakaian mengikut garis lipatan.Tepi kolar atas yang bebas dilipat mengikut garis leher ke sebelah dalam fabrik.10 Langkah 3 . .Rajah 7. Gunting basi penjahit hingga tinggal 6mm. Buka jelujur. Langkah 2 Jelujur kedua-dua lapis kolar dari garis tengah hadapan hingga ke kelim Snip kolar atas yang terletak di kelim bahu hingga ke garis leher Jelujur hanya kolar bawah ke bahagian belakang pakaian. Rajah 7.3mm jarak.10 bahu. modul 3106. Jelujur garis leher lapik badan ke garis leher pakaian. Jahit mesin di atas garis leher. Gunting basi penjahit hingga tinggal 6mm. Snip basi penjahit 6mm – 1.

Buat yang sama dengan sebelah yang kedua. Mengapakah perlu dijelujur tegak sebelum mencantumkan kolar di garis leher. Jelujur. Latihan 1.Jelujur dan jahit tepi. . B.Sembat hujung lapik badan ke kelim bahu.Letakkan tepi yang berlipat ini ke atas garis leher badan belakang dan di atas jahitan mesin. Rajah 7.11 MENJAHIT KOLAR DENGAN MENGGUNAKAN BAHAGIAN LEHER BELAKANG. modul 3106. Seperti menyediakan kolar CARA 2.. Huraikan ciri-ciri kolar lurus 3. . .Lipat tepi lapik badan dan lapik leher belakang ke sebelah dalam fabrik. Menyediakan Kolar. Reka dan lakarkan dua stail pakaian yang berkolar lurus 2. Gunting basi kelim hingga tinggal 6mm. Menyediakan badan pakaian . .Sembat dengan mengambil tiap-tiap mata jahit mesin. Berpandukan gambarajah lukiskan cara-cara melekatkan kolar lurus di garis leher mengikut urutan yang betul 4.doc Sulit . LAPIK BERBENTUK PADA A. .Cantumkan sebelah luar hujung lapik badan ke sebelah luar hujung lapik leher belakang dengan kelim belah kangkung.

modul 3106. DELTA PETALING JAYA KUALA LUMPUR. PENGURUSAN PAKAIAN TINGKATAN 4: BAHAN SUMBER PENGAJARAN KUALA LUMPUR: EDU SYSTEM BHD 3. RAZAK.ZAINAL DAN G.NG. PENGAJIAN PAKAIAN TINGKATAN. EDUSYSTEM SDN. MARIAM ABU BAKAR (2004) PANDUAN MEMBUAT PAKAIAn.SAINS SAINS PANDUAN 12.VICKNESWARY A/P SITHAMPARAPPILA(2002).N. LINDA HETZER. WONG SIEW FOONF. BHD. ZAHARAH BINTI ESA(2003). 2. FOZIAH BUANG(1999).S. PANDUAN LENGKAP LANGKAH DEMI LANGKAH TEKNIK MENJAHIT . A. SARIMAH BINTI ABD.(1988) SAINS RUMANTANGGA.SAMSIAH. 5. BLACKIE & SON LIMITED. FATIMAH JAILANI. THERESE L.doc Sulit . AZMAWATI BINTI ABDUL AZIZ. 14. ZETI ENTERPRISE BATU PAHAT JOHOR. PANDUAN DINAMIK PILIHAN EKONOMI RUMAHTANGGA(1990) DELTA PETALING JAYA MALAYSIA. SELANGOR. SUSAN MANIKAM. NORZAINI BINTI ABDUL GHANI DAN NAWAWI BIN MOHD JAN. FAUDZIAH BINTI MD DIN DAN ZAHRAH BINTI ESA. G.HOEHLEN.LOW. S. ASRA SHAMSUDIN. 7.UNITED STSTES AMERICA 6. HOE. TAN. PUAN R. BETTY LIM . NG SAU YAN DAN YONG FONG CHOON. KUALA 11. BHD 8. NOH (1975). ROBA’AYAH HJ RUMAHTANGGA ABD. SUSAN C. MELITA M NEAL(1961) NEEDLEWORK FOR SCHOOL.BHD. READER’ S DIGEST. BLUE-T COMMUNICATION SDN. EKONOMI RUMAHTANGGA FOKUS JINGGA SPM . 13.ARULANANTHAN DAN NORAZIAH BTE MOHD RUMAHTANGGA PRAKTIK PRESTON TIMES SDN.BIBLIOGRAFI 1. (1978). COMPLETE GUIDE TO NEEDLEWORK – READER’S Digest 1979 4. NOOR HABABIAH HASSAN BT OTHMAN. ZAITUN ZAKIAN BINTI MOHD. COMPLETE GUIDE TO NEEDLEWORK. PELANGI KUALA LUMPUR.(2006) KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH MEMBUAT PAKAIAN TINGKATAN 4 DAN 5. KUALA LUMPUR. WAHAB. DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA. NOOR DAN LAMAH BINTI ABDUL GHANI (2002). GLASGOW 10.HG. (2002). ZAITUN ZAKIAH BINTI MOHD NOOR.GAYLAVISALLI (1979). EKONOMI RUMAHTANGGA TINGKATAN 4. CHEAH W. KUALA LUMPUR: 9.

83009 Batu Pahat Johor. MPTI Pengalaman: Pensyarah IPGM Kampus Perlis. Institut Pendidikan Guru. Institut Perguruan Malaysia Kampus Perli. 56000 Kuala Lumpur KELAYAKAN Kelulusan: M. UPM Bac. MPPM Pengalaman: Pensyarah IPG Kampus Tun Hussein Onn Ketua Panitia Sains Rumah Tangga Guru Sains Rumah Tangga PANEL PEMURNIAN MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL) NAMA ABD AZIZ BIN OSMAN Pensyarah. Pend. MPTI Sijil Perguruan (Sains Pertanian).doc Sulit . Jalan Behor Pulai.Sc (Pendidikan Teknik & Vokasional). (Sains Pertanian). Ketua Panitia Sains Pertanian Guru Sains Pertanian ISMAIL BIN BAHARUDDIN Pensyarah. KELAYAKAN Kelulusan: Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan KH UTM Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional UTM Sijil Perguran Khas (Sains Rumah Tangga). Kampus Tun Hussein Onn KM 7. (Sains Pertanian). Guru Sains Pertanian. 01000 Kangar Kelulusan: Bac.PANEL PENULISAN PANDUAN PEMBELAJARAN PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (REKA BENTUK PAKAIAN) NAMA FUZIAH BINTI ISHAK Pensyarah. Kampus Pendidikan Teknik Jalan Yaakop Latip. Ketua Pasukan Pemeriksa Kertas Sains Pertanian SPM Ketua Pentaksir Negeri Kerja Kursus Sains Pertanian SPM Jurulatih Utama Sains Pertanian modul 3106.75 Jalan Kluang. UPM Sijil Perguran Khas (Sains Pertanian). Institut Perguruan Malaysia. MPTI Pengalaman: Pensyarah IPGM Kampus Teknik Penolong Pengarah. UPM Sijil Perguruan (Sains Pertanian). MPTI Sijil Perguruan (Sains Rumah Tangga). Unit Dasar BPG KPM Pesyarah IPGM Kampus Perlis. Pend.

doc Sulit .modul 3106.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful