MENULIS KARANGAN SATU KEMAHIRAN

1

Mengapakah murid memerlukan kemahiran?


Apakah kemahiran yang perlu dikuasai oleh murid?
Apakah peranan kita dalam membantu murid mencapai kecemerlangan dalam penulisan?

2

Mengapakah murid memerlukan kemahiran? Kemahiran membolehkan murid menghasilkan karangan yang berkualiti.Menjana idea yang tepat. 3 .Mengolah idea dengan baik. . .

Apa kemahiran yang perlu dikuasai oleh murid? Cuba anda bincang dan senaraikan kemahiran itu.Apakah kemahiran yang perlu dikuasai oleh murid? Contoh murid diberi tajuk: Gotong Royong. 4 .

Proses Menghasilkan Karangan Peringkat Persediaan Langkah/Kemahiran • Memahami tajuk dan kehendak soalan • mengumpul idea/isi (sumber maklumat) • menyusun idea Penulisan • menulis perenggan pendahuluan • mengembangkan isi • membuat kesimpulan/rumusan dalam perenggan penutup 5 .

Peringkat Langkah/Kemahiran Penyemakan • menyemak ejaan dan tanda baca • menyemak tatabahasa dan struktur ayat • menyemak jumlah perkataan 6 .

.Membina idea melalui ayat yang baik dengan perkataan yang tepat dan sistem bahasa yang baik dalam bentuk perenggan.Kemahiran Asas dalam Penulisan Mentafsir/memahami kehendak tajuk Mendapatkan maklumat melalui pecambahan idea Mengumpul maklumat dari pelbagai sumber Mengaitkan idea/maklumat dengan tajuk Menyusun atur/mencerakin isi dengan kemas (pertalian/pertautan idea antara baris dan perenggan) . Pembinaan ayat dan penggunaan kosa kata/peribahasa 7 . Ejaan.Menyemak/mengedit hasil penulisan . Tatabahasa.

kurang berjaya membentuk ayat yang menarik/kreatif .kurang berjaya membentuk ayat dan mengeluarkan idea yang dapat meyakinkan pembaca tentang perkara yang dipersembahkan/disampaikan .tidak berjaya mengembangkan idea utama . .kurang berjaya mengolah isi yang baik/kurang idea • Pengenalan kurang menarik dan kurang meyakinkan .Kelemahan murid menghasilkan karangan yang baik • kurang kemahiran mentafsir/memahami kehendak tajuk .pengenalan tidak menggambarkan tentang tajuk .isi kurang menepati kehendak tajuk dan kurang mencukupi.penggunaan kosa kata yang kurang tepat dan kurang menarik 8 .

Gotong-royong ialah amalan bantu membantu dalam menghasilkan sesuatu kerja.Contoh pengenalan untuk tajuk: Gotong-Royong tahun 6. Buat satu pengenalan yang baik dan rancangkan aktiviti untuk melatih murid menghasilkan pengenalan yang baik. Bolehkah murid tahun 6 menulis karangan begini? b. 9 .berat sama dipikul ringan sama dijinjing. Semangat bergotong-royong memang baik diamalkan supaya kerja yang berat boleh dihasilkan dengan mudah secara beramairamai bak kata pepatah . Jika tidak sesuai mengapa? c. a.

10 . • Pengulangan isi kerana kurang idea atau kurang faham kehendak karangan. • Isi tidak disusun dengan baik. • Gaya persembahan yang kurang menarik kerana tidak kreatif atau kurang mahir dalam sistem bahasa.Kelemahan murid menghasilkan karangan yang baik • Tidak mengikut format bagi karangan berformat rasmi. Tiada pertautan idea antara idea pertama dengan idea yang seterusnya.

Ciri-ciri karangan yang baik • isi yang tepat dengan kehendak tajuk • pengenalan diolah dengan baik • idea disampaikan dengan teratur dan ada kesinambungan • penggunaan kosa kata dan pembentukan ayat yang baik dan menarik dengan penggunaan sistem bahasa yang tepat serta gramatis dan puitis. Semua ini memerlukan murid menguasai kemahiran dan apakah peranan kita? 11 .

Apakah peranan kita dalam membantu murid mencapai kecemerlangan dalam penulisan? • sebagai pembimbing • sebagai penggalak (motivator) • sebagai pembekal maklumat 12 .

mengembang dan memeringkatkan idea.mengumpul maklumat tentang isi sumbangsaran – mendapatkan isi dan mengembangkan isi 13 .Bagaimanakah cara untuk membimbing murid menguasai kemahiran dalam penulisan? • menjalankan latih tubi – memahami kehendak • • • • tajuk. menstruktur ayat yang baik. mengadakan perbincangan – cara mendapatkan isi penting meneroka internet/media lain – mengumpul maklumat tentang isi membuat lawatan .

Ayat Subjek (Pelaku) Watak Predikat (Perlakuan) Kata Kerja Transitif Tak Transitif KNA KNK siti KGND Memperluas Ayat dia Budak itu Ayat Keterangan Sebab Alasan Cara Masa Tempat 14 .

penjalinan (coordination) . Terdapat beberapa cara untuk mengembangkan isi.penggantian(substituting) 15 . Idea dalam penulisan boleh dikembangkan/diperluaskan. Salah satu daripadanya ialah dengan mengaplikasikan tiga prisip pengembangan idea iaitu: .pengubahsuaian (modification and subordination) .Peluasan idea dalam penulisan (pengembangan idea/isi dan pemeringkatan idea) Contoh: Aminah ialah anak Encik Ahmad.

peluasan idea melalui kosa kata untuk menerangkan sebab. .menambah perkataan seperti kata adjektif. alasan dan sebab. Perkataan yang boleh ditambah dapat menyokong cerita supaya lebih lengkap dan menarik. cara atau tempat dan masa.melakukan pengubahsuaian pada ayat dengan menukar atau menambah perkataan yang dapat menyokong idea asal untuk menambah baik susunan ayat. Contoh: Aminah ialah anak manja Encik Ahmad. Kita boleh menambah perkataan seperti kata adjektif dan sebagainya yang menerangkan cara. 16 .

Biasanya jalinan boleh dibuat pada subjek atau predikat untuk membentuk ayat majmuk. Contoh: Aminah ialah anak manja dan anak kesayangan Encik Ahmad dan Puan Saodah. 17 .• Satu lagi cara ialah dengan menjalinkan ayat/ mengkoordinasi ayat dengan perkataan lain yang dapat memantapkan idea yang hendah disampaikan.

18 .menggantikan sesuatu perkataan atau rangkai kata dengan perkataan atu rangkai kata lain.• Satu cara lain ialah dengan menggantikan (substitution) . Kita juga boleh menggunakan peribahasa atau ayat puitis yang lebih menarik. contoh: Aminah ialah anak emas dan anak manja Encik Ahmad dan Puan Saodah.

penggantian(substituting) • • • • • • Amin bermain bola Noramalina ialah pelajar pintar Ibu tenang menerima berita itu.pengubahsuaian (modification and subordination) .Latihan yang boleh diberi kepada murid Gunakan tiga prisip pengembangan idea untuk menambah baik ayat melalui prinsip berikut : . Pasar malam itu sibuk Saya pergi berkelah Waktu rehat aku ke kantin 19 .penjalinan (coordination) .

Sumbangsaran Percambahan idea/perluasan idea menggunakan soalan Apa ada di situ Berapa jauh Di mana pasar itu Apa kejadian menarik Siapa pergi Pasar Malam Apa yang kita buat Bagaimana susana di situ Bagaimana perasaan semasa dan selepas 20 .

di mana pasar itu • Suasana .bila .tempat .mengapa beli Penutup • Perasaan .dengan siapa .Latih tubi membuat Rangka penulisan/Menyusun atur idea Pengenalan Apa ada di pasar malam/apa dijual Isi • Pengalaman pergi ke pasar malam .selepas pulang .harapan selepas itu 21 .penjual • Apa yang dibuat di situ .siapa beli apa .pembeli .

biarpun begitu . . Meskipun begitu.Latih tubi membuat Kesinambungan/Pertautan Idea dalam Penulisan Penghasilan karangan yang baik seharusnya ada pertautan idea atau kesinambungan idea antara perenggan. kehidupannya adalah secara sederhana sahaja.malahan 22 .walaupun . Pertautan idea antara ayat dengan ayat atau perengaan dengan perenggan biasanya dihubungkan dengan menggunakan penanda wacana Antaranya: Idea yang menampakkan ada perbandingan antara dua ayat: contoh: Dia seorang yang kaya dan ternama.

apalagi sebagai menyambung juga sekali lagi dengan perkataan lain 23 . Tambahan pula. sikapnya yang merendah diri dan berjiwa rakyat membuatkan rakyat menyayanginya.Mengaitkan dua ayat atau perenggan yang ada kesinambungan: Contoh: Puteri itu sungguh cantik dan disenangi oleh hamba rakyat.

Contoh: Dia sering mengingkari nasihat ibunya. dia telah terlibat dalam satu kemalangan ngeri itu dan kehilangan kedua-dua belah kakinya. .untuk itu 24 .oleh itu .Mengaitkan dua ayat atau perenggan yang menampakkan kesan dan akibat. Akibatnya.

akhirnya untuk menggulung bicara sebagai penutup pada keseluruhannya 25 . saya suka menegaskan di sini bahawasanya tinggal di kampung lebih baik daripada tinggal di bandar.Mengaitkan dua ayat atau perenggan dengan Penggulungan isi-isi. Contoh: Untuk mengakhirinya.

menggalakkan dan membekalkan maklumat kepada murid supaya mereka dapat menguasai kemahiran menulis karangan dengan baik. • Terdapat beberapa cara untuk mengembangkan idea dalam penulisan karangan. • Galakkan murid membaca buku cerita berbentuk ilmiah untuk membolehkan mereka mendapat banyak ilmu yang boleh dijadikan input dalam penulisan mereka. 26 . • Latihan perlu untuk murid mengembangkan idea dalam karangan. • Tugas guru ialah membimbing.Rumusan • Kemahiran perlu ada pada murid untuk menghasilkan karangan yang baik.

Sekian. semoga berjaya membentuk murid yang boleh menulis karangan yang baik. Pembimbing Guru Pembekal maklumat motivator 27 .