MENULIS KARANGAN SATU KEMAHIRAN

1

Mengapakah murid memerlukan kemahiran?


Apakah kemahiran yang perlu dikuasai oleh murid?
Apakah peranan kita dalam membantu murid mencapai kecemerlangan dalam penulisan?

2

.Mengapakah murid memerlukan kemahiran? Kemahiran membolehkan murid menghasilkan karangan yang berkualiti.Mengolah idea dengan baik. 3 .Menjana idea yang tepat. .

4 . Apa kemahiran yang perlu dikuasai oleh murid? Cuba anda bincang dan senaraikan kemahiran itu.Apakah kemahiran yang perlu dikuasai oleh murid? Contoh murid diberi tajuk: Gotong Royong.

Proses Menghasilkan Karangan Peringkat Persediaan Langkah/Kemahiran • Memahami tajuk dan kehendak soalan • mengumpul idea/isi (sumber maklumat) • menyusun idea Penulisan • menulis perenggan pendahuluan • mengembangkan isi • membuat kesimpulan/rumusan dalam perenggan penutup 5 .

Peringkat Langkah/Kemahiran Penyemakan • menyemak ejaan dan tanda baca • menyemak tatabahasa dan struktur ayat • menyemak jumlah perkataan 6 .

Kemahiran Asas dalam Penulisan Mentafsir/memahami kehendak tajuk Mendapatkan maklumat melalui pecambahan idea Mengumpul maklumat dari pelbagai sumber Mengaitkan idea/maklumat dengan tajuk Menyusun atur/mencerakin isi dengan kemas (pertalian/pertautan idea antara baris dan perenggan) .Menyemak/mengedit hasil penulisan .Membina idea melalui ayat yang baik dengan perkataan yang tepat dan sistem bahasa yang baik dalam bentuk perenggan. Pembinaan ayat dan penggunaan kosa kata/peribahasa 7 . Tatabahasa. Ejaan. .

penggunaan kosa kata yang kurang tepat dan kurang menarik 8 .Kelemahan murid menghasilkan karangan yang baik • kurang kemahiran mentafsir/memahami kehendak tajuk .tidak berjaya mengembangkan idea utama .kurang berjaya mengolah isi yang baik/kurang idea • Pengenalan kurang menarik dan kurang meyakinkan .pengenalan tidak menggambarkan tentang tajuk .kurang berjaya membentuk ayat yang menarik/kreatif .kurang berjaya membentuk ayat dan mengeluarkan idea yang dapat meyakinkan pembaca tentang perkara yang dipersembahkan/disampaikan .isi kurang menepati kehendak tajuk dan kurang mencukupi. .

Buat satu pengenalan yang baik dan rancangkan aktiviti untuk melatih murid menghasilkan pengenalan yang baik. a. Bolehkah murid tahun 6 menulis karangan begini? b. Jika tidak sesuai mengapa? c. Semangat bergotong-royong memang baik diamalkan supaya kerja yang berat boleh dihasilkan dengan mudah secara beramairamai bak kata pepatah . 9 .berat sama dipikul ringan sama dijinjing. Gotong-royong ialah amalan bantu membantu dalam menghasilkan sesuatu kerja.Contoh pengenalan untuk tajuk: Gotong-Royong tahun 6.

Tiada pertautan idea antara idea pertama dengan idea yang seterusnya. 10 .Kelemahan murid menghasilkan karangan yang baik • Tidak mengikut format bagi karangan berformat rasmi. • Isi tidak disusun dengan baik. • Pengulangan isi kerana kurang idea atau kurang faham kehendak karangan. • Gaya persembahan yang kurang menarik kerana tidak kreatif atau kurang mahir dalam sistem bahasa.

Ciri-ciri karangan yang baik • isi yang tepat dengan kehendak tajuk • pengenalan diolah dengan baik • idea disampaikan dengan teratur dan ada kesinambungan • penggunaan kosa kata dan pembentukan ayat yang baik dan menarik dengan penggunaan sistem bahasa yang tepat serta gramatis dan puitis. Semua ini memerlukan murid menguasai kemahiran dan apakah peranan kita? 11 .

Apakah peranan kita dalam membantu murid mencapai kecemerlangan dalam penulisan? • sebagai pembimbing • sebagai penggalak (motivator) • sebagai pembekal maklumat 12 .

mengembang dan memeringkatkan idea. mengadakan perbincangan – cara mendapatkan isi penting meneroka internet/media lain – mengumpul maklumat tentang isi membuat lawatan . menstruktur ayat yang baik.mengumpul maklumat tentang isi sumbangsaran – mendapatkan isi dan mengembangkan isi 13 .Bagaimanakah cara untuk membimbing murid menguasai kemahiran dalam penulisan? • menjalankan latih tubi – memahami kehendak • • • • tajuk.

Ayat Subjek (Pelaku) Watak Predikat (Perlakuan) Kata Kerja Transitif Tak Transitif KNA KNK siti KGND Memperluas Ayat dia Budak itu Ayat Keterangan Sebab Alasan Cara Masa Tempat 14 .

penggantian(substituting) 15 . Salah satu daripadanya ialah dengan mengaplikasikan tiga prisip pengembangan idea iaitu: .penjalinan (coordination) . Terdapat beberapa cara untuk mengembangkan isi.Peluasan idea dalam penulisan (pengembangan idea/isi dan pemeringkatan idea) Contoh: Aminah ialah anak Encik Ahmad.pengubahsuaian (modification and subordination) . Idea dalam penulisan boleh dikembangkan/diperluaskan.

16 .menambah perkataan seperti kata adjektif. Kita boleh menambah perkataan seperti kata adjektif dan sebagainya yang menerangkan cara. Contoh: Aminah ialah anak manja Encik Ahmad. Perkataan yang boleh ditambah dapat menyokong cerita supaya lebih lengkap dan menarik.melakukan pengubahsuaian pada ayat dengan menukar atau menambah perkataan yang dapat menyokong idea asal untuk menambah baik susunan ayat. cara atau tempat dan masa. peluasan idea melalui kosa kata untuk menerangkan sebab. alasan dan sebab. .

17 . Biasanya jalinan boleh dibuat pada subjek atau predikat untuk membentuk ayat majmuk. Contoh: Aminah ialah anak manja dan anak kesayangan Encik Ahmad dan Puan Saodah.• Satu lagi cara ialah dengan menjalinkan ayat/ mengkoordinasi ayat dengan perkataan lain yang dapat memantapkan idea yang hendah disampaikan.

Kita juga boleh menggunakan peribahasa atau ayat puitis yang lebih menarik. contoh: Aminah ialah anak emas dan anak manja Encik Ahmad dan Puan Saodah.menggantikan sesuatu perkataan atau rangkai kata dengan perkataan atu rangkai kata lain.• Satu cara lain ialah dengan menggantikan (substitution) . 18 .

Pasar malam itu sibuk Saya pergi berkelah Waktu rehat aku ke kantin 19 .Latihan yang boleh diberi kepada murid Gunakan tiga prisip pengembangan idea untuk menambah baik ayat melalui prinsip berikut : .penjalinan (coordination) .pengubahsuaian (modification and subordination) .penggantian(substituting) • • • • • • Amin bermain bola Noramalina ialah pelajar pintar Ibu tenang menerima berita itu.

Sumbangsaran Percambahan idea/perluasan idea menggunakan soalan Apa ada di situ Berapa jauh Di mana pasar itu Apa kejadian menarik Siapa pergi Pasar Malam Apa yang kita buat Bagaimana susana di situ Bagaimana perasaan semasa dan selepas 20 .

bila .mengapa beli Penutup • Perasaan .harapan selepas itu 21 .penjual • Apa yang dibuat di situ .pembeli .di mana pasar itu • Suasana .dengan siapa .Latih tubi membuat Rangka penulisan/Menyusun atur idea Pengenalan Apa ada di pasar malam/apa dijual Isi • Pengalaman pergi ke pasar malam .siapa beli apa .tempat .selepas pulang .

walaupun . Pertautan idea antara ayat dengan ayat atau perengaan dengan perenggan biasanya dihubungkan dengan menggunakan penanda wacana Antaranya: Idea yang menampakkan ada perbandingan antara dua ayat: contoh: Dia seorang yang kaya dan ternama.biarpun begitu . . Meskipun begitu. kehidupannya adalah secara sederhana sahaja.malahan 22 .Latih tubi membuat Kesinambungan/Pertautan Idea dalam Penulisan Penghasilan karangan yang baik seharusnya ada pertautan idea atau kesinambungan idea antara perenggan.

apalagi sebagai menyambung juga sekali lagi dengan perkataan lain 23 . Tambahan pula. sikapnya yang merendah diri dan berjiwa rakyat membuatkan rakyat menyayanginya.Mengaitkan dua ayat atau perenggan yang ada kesinambungan: Contoh: Puteri itu sungguh cantik dan disenangi oleh hamba rakyat.

untuk itu 24 .oleh itu .Mengaitkan dua ayat atau perenggan yang menampakkan kesan dan akibat. dia telah terlibat dalam satu kemalangan ngeri itu dan kehilangan kedua-dua belah kakinya. Akibatnya. Contoh: Dia sering mengingkari nasihat ibunya. .

saya suka menegaskan di sini bahawasanya tinggal di kampung lebih baik daripada tinggal di bandar. Contoh: Untuk mengakhirinya.Mengaitkan dua ayat atau perenggan dengan Penggulungan isi-isi. akhirnya untuk menggulung bicara sebagai penutup pada keseluruhannya 25 .

26 . • Latihan perlu untuk murid mengembangkan idea dalam karangan. • Tugas guru ialah membimbing. • Terdapat beberapa cara untuk mengembangkan idea dalam penulisan karangan. menggalakkan dan membekalkan maklumat kepada murid supaya mereka dapat menguasai kemahiran menulis karangan dengan baik. • Galakkan murid membaca buku cerita berbentuk ilmiah untuk membolehkan mereka mendapat banyak ilmu yang boleh dijadikan input dalam penulisan mereka.Rumusan • Kemahiran perlu ada pada murid untuk menghasilkan karangan yang baik.

Sekian. Pembimbing Guru Pembekal maklumat motivator 27 . semoga berjaya membentuk murid yang boleh menulis karangan yang baik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful