Portfolio
• Koleksi hasil kerja pelajar yang memberi gambaran tentang sejarah usaha pelajar dan pencapaiannya dalam bidang tertentu

Jenis Portfolio
• Portfolio kerja • Porfolio Dokumentari

Penilaian Berasaskan Calon • Mengesan pencapaian calon: -topikal -kemahiran .

.pemerhatian .Penilaian Berasaskan Pencapaian • Bentuk dan Instrumen penilaian.skala kadar .hasil pembelajaran .ujian bertulis -ujian lisan .

Penilaian Lisan • • • • • • • • Kefahaman konsep Pengetahuan fakta Kecekapan mendengar Penggunaan bahasa yang tepat Kefasihan menghafaz Kecekapan mencongak Gaya persembahan Pertuturan dan sikap .

Instrumen Penilaian lisan • • • • • • • • • • Bacaan kuat Perbahasan perbincangan Temu bual nyanyian Mendengar dan memberu respon secara lisan Syarahan Bercerita Hafazan Soal jawab Deklamasi sajak .

Penilaian Pemerhatian • • • • • • • Sikap / afektif Tingkahlaku / psikomotor Kemahiran manipulatif Kemahiran belajar Kemahiran kinestatik Kemahiran mengajar Kemahiran literasi komputer .

Bentuk dan kaedah penilaian pemerhatian • • • • • • Skala kadar Senarai semak Amali Persembahan Pembentangan hasil kerja inventori .

Penilaian Amali / Praktikal • • • • • Tetapkan aktiviti Menggunakan tempoh masa yang ditetapkan Bahan peralatan ditetapkan Menilai melalui pemerhatian Nilai hasil kerja .

5. Persediaan ujian Pentadbiran ujian Pemeriksaan jawapan ujian Analisis ukuran Interpretasi dan tindakan susulan . 4. 2.5 peringkat penilaian 1. 3.

Proses Pelaksanaan .

2. gunakan suasana dll) . Dengarkan satu ayat al’qur’an. Membahagikan kumpulan (leadership) 2. Lakon semula situasi Kecekapan Mendengar 1. Tulis semula cerita 1. persembahan 1. Permainan radio rosak (sampaikan nasab keturunan Nabi Muhammad s. Mempelbagaikan penggunaan satu bahan pnp. Sebutan dalam berbahasa Pengetahuan fakta Pemerhatian Sikap/Afektif Kemahiran Manipulatif 1. Soal jawab 2. teka ayat mana.w) 3. Kuiz.Bentuk Lisan Aspek Pertuturan dan sikap Aktiviti 1.a. Dialog 3. Kolaborasi dengan rakan untuk pembentangan. soal jawab 1. Soal jawab. (manipulasikan nada. bhs badan. 3. Pelajar bercerita. 2.

Ciri-Ciri Penilaian .

o Keesahan Takat sesuatu ujian dapat memenuhi tujuan .keesahan gagasan .keesahan serentak .keesahan ramalan .keesahan isi .

o Kebolehpercayaan • Ketekalan sesuatu ujian .

• Ujian esei mempunyai keobjektifan lebih rendah berbanding ujian objektif.Keobjektifan • Markah yang sama kpada jawapan yang sama • Soalan objektif mempunyai keobjektifan yang tinggi. .

bakat dan kebolehan calon. .Kemudahtafsiran • Sesuatu ujian perlu ditafsirkan dengan tepat dan berkesan untuk menguji sesuatu perkara seperti kecerdasan.

Penilaian: Item Objektif .

pemeriksa yang berlainan memperolehi skor yang sama ketika memeriksa jawapan yang serupa” Grondlund. 1977 .Definisi Item Objektif • Membolehkan calon bertindakbalas secara terkawal dan terbatas • Calon perlukan pengetahuan dan kesefahaman yang khusus untuk mendapatkan jawapan yang betul. “ujian objektif adalah dibentuk daripada beberapa item objektif yang bileh diperiksa secar objektif.

item melengkapkan .item berkaitan .jawapn pendek . Terbahagi kepada 3: .• ITEM YANG MEMERLUKAN CALON JAWAPAN BEBAS.

• ITEM OBJEKTIF JENIS PILIHAN TETAP .item betul/salah .item aneka pilihan .item pengkelasan .item padanan .

objektif Padanan subjektif Cth: Pengkelasan Cth: Aneka pilihan Cth: Betul/salah Cth: .

ITEM INTERPRETIF .

Kloz(CLOZE) • Soalan dibuat dengan memotong dan memadankan (isi tempat kosong) .

.

mensentesis dan menilai maklumat.Tujuan Soalan Esei • Untuk menguji kebolehan calon mengaplikasi pengetahuan. . menganalisis.

(20m) . • Olahan jawapan kurang penting • Jawapan pendek • Markah yang diberi kecil Tindakbalas lanjutan • Memrlukan pengolahan. peta. carta dll.Soalan Esei ada 2 jenis Tindakbalas terbatas • Jawapan tertakluk kepada ransangan dlm bntk gambar. kematangan dan kreativiti • Jawapan panjang • Markah banyak • Cth: bincangkan masalah keruntuhan akhlak di kalangan remaja di Malaysia.

Soalan Struktur • Satu set soalan yg disusun secara sistematik dan berkembang untuk menjadi rangka kepada satu persoalan yang lebih besar atau berkaitan sesuatu tema .

JSU .

.Jadual Penentu Ujian • Adalah jadual atau carta dua hala yang mengandungi senarai2 topik dan objektif2 pengajaran dalam bentuk aras kemahiran yang akan diuji. Ia menghuraikan aspek2 pencapaian yang hendak diukur serta memberi panduan untuk mendapatkan satu sampel item-item soalan.

• Membolehkan ujian dibuat oleh penggubal2 lain.Fungsi JSU Ujian dibina secara terancang: • Sebagai panduan kepada penggubal soalan • Menentukan bidang2 atau topik2 dan objektif2 pengajaran yang ingin diuji • Menentukan aras soalan dan bilangannya • Menyelaras aras kesukaran dan menstabilkan taraf mutu ujian • Menjamin kesahan dan kebolehpercayaan ujian • Membolehkan perbandingan dibuat antara satu ujian dengan ujian yang lain. .

bentuk soalan dan catatan (paksi melintang) Contoh .60% item aras tinggi . kandungangan yang akan diuji(paksi melajur) • Senaraikan aras kemahiran.Langkah membina JPU • Senaraikan kemahiran.40% item aras rendah .

Hafazan Kefahaman Str Es Sederhana Obj Str Es Susah Obj Str Es / / / . Tilawah Bhg.Mudah Obj Bhg.

Kebaikan menggunakan JPU • • • • • • Dapat merancang ujian Membina item berkualiti Menguji kebolehan sebenar calon Membantu mencapai objektif ujian Menenyukan aras kognitif yang ingin diuji Menguji keseluruhan sukatan pelajaran .

• Tentukan bilangan soalan Soalan bagi sesuatu topik boleh ditentukan dengan mengikut formula berikut: Bilangan soalan = Bilangan jam bagi topik x jumlah soalan Jumlah jam subjek .

Aras Domain Kognitif – Taksonami Bloom • • • • • • Pengetahuan Kefahaman Penggunaan/Aplikasi Analisis Analisis Penggunaan Sintesis Kefahaman penilaian Pengetahuan Penilaian Sintesis .

rumus yang dipelajari Frasa Kata Kerja Huraikan Jelaskan Terangkan Tukarkan Mengapakah nyatakan kirakaN Selesaikan Demonstrasikan Susunkan Gunakan Aturkan Gunakan 3. Kefahaman Menguji kebolehan calon memahami. hukum. konsep. teori. prinsip. menukar dan menjelaskan fakta. Aplikasi Menguji kebolehan calon menggunakan fakta. konsep.ARAS KEMAHIRAN BIDANG KOGNITIF PILIHAN KATEGORI TAKSONOMI BLOOM Aras kemahiran bidang kognitif 2. rumus pengetahuan dan kemahiran untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan . teori.

.

KAFA dan PAFA .

KAFA dan PAFA KAFA : Kelas Agama Fardhu Ain PAFA : Penilaian Asas Fardhu Ain KAFA Pelaksanaan Isi Kandungan Tenaga pengajar Bawah Yayasan Negeri Silibus dari yayasan negeri Sape je PAFA Bawah KPM Berdasarkan buku PAFA GPI .

.

Penilaian .

Surah al bayyinah Jawi .Beriman kepada qada’ dan qadar Ibadah .JSU ikut Taksonami Bloom BIL TAJUK PENG O 1 Tilawah .Bersuci daripada najis S E / KEF O S E O ARAS KEMAHIRAN APL S / E O Ana S Sis pen 2 E O S E O S E JUM 2 3 / 1 4 .Tanda Baca Aqidah .

Adab berjalan 2 6 / 1 Contoh soalan .Peristiwa di gua hira’ Adab .BIL TAJUK PENG O S E KEF O S E / ARAS KEMAHIRAN APL O S E O / Ana S Sis pen E O S E O S E JUM 5. Sirah .

Sifat Allah Wahdaniah Akhlak -Adab ke sekolah 1 2 2 3 1 1 1 1 1 3 .BIL TAJUK MUDAH ARAS KEMAHIRAN SEDERHANA SUSAH 1 JUM 1 Tilawah: .Bacaan Surah al Bayyinah Aqidah .

Jenis Ujian dalam Bilik Darjah • Ujian pencapaian: nilai kemajuan dan pencapaian secara menyeluruh • Ujian penempatan: tempatkan murid dalam kelas atau kursus2 tertentu • Ujiaan bakat: menelaah prestasi dalam pelajaran atau kemahiran bahasa asing ynag dipelajari • Ujian diagnostik: kesan masalah semsasa pembelajaran • Ujian binaan guru: uji dan kesan kefahaman. penguasaan dan kemajuan murid dalam pembelajaran • Ujian kertas pensil: melibatkan kemahiran bahasa dan perkataan • Ujian tara: ujian yang dibentuk. ditadbir dan dp t dianalisa secara piawai • Ujian Pra: untuk dapatkan maklumats edia ada murid .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful