Portfolio
• Koleksi hasil kerja pelajar yang memberi gambaran tentang sejarah usaha pelajar dan pencapaiannya dalam bidang tertentu

Jenis Portfolio
• Portfolio kerja • Porfolio Dokumentari

Penilaian Berasaskan Calon • Mengesan pencapaian calon: -topikal -kemahiran .

pemerhatian . .Penilaian Berasaskan Pencapaian • Bentuk dan Instrumen penilaian.skala kadar .ujian bertulis -ujian lisan .hasil pembelajaran .

Penilaian Lisan • • • • • • • • Kefahaman konsep Pengetahuan fakta Kecekapan mendengar Penggunaan bahasa yang tepat Kefasihan menghafaz Kecekapan mencongak Gaya persembahan Pertuturan dan sikap .

Instrumen Penilaian lisan • • • • • • • • • • Bacaan kuat Perbahasan perbincangan Temu bual nyanyian Mendengar dan memberu respon secara lisan Syarahan Bercerita Hafazan Soal jawab Deklamasi sajak .

Penilaian Pemerhatian • • • • • • • Sikap / afektif Tingkahlaku / psikomotor Kemahiran manipulatif Kemahiran belajar Kemahiran kinestatik Kemahiran mengajar Kemahiran literasi komputer .

Bentuk dan kaedah penilaian pemerhatian • • • • • • Skala kadar Senarai semak Amali Persembahan Pembentangan hasil kerja inventori .

Penilaian Amali / Praktikal • • • • • Tetapkan aktiviti Menggunakan tempoh masa yang ditetapkan Bahan peralatan ditetapkan Menilai melalui pemerhatian Nilai hasil kerja .

4. Persediaan ujian Pentadbiran ujian Pemeriksaan jawapan ujian Analisis ukuran Interpretasi dan tindakan susulan . 2.5 peringkat penilaian 1. 5. 3.

Proses Pelaksanaan .

Dengarkan satu ayat al’qur’an. Lakon semula situasi Kecekapan Mendengar 1.Bentuk Lisan Aspek Pertuturan dan sikap Aktiviti 1. 3. 2. Sebutan dalam berbahasa Pengetahuan fakta Pemerhatian Sikap/Afektif Kemahiran Manipulatif 1. persembahan 1. soal jawab 1. Soal jawab. Membahagikan kumpulan (leadership) 2. teka ayat mana. Kolaborasi dengan rakan untuk pembentangan. 2. (manipulasikan nada. Tulis semula cerita 1.w) 3. Dialog 3. bhs badan. Pelajar bercerita. gunakan suasana dll) .a. Soal jawab 2. Kuiz. Mempelbagaikan penggunaan satu bahan pnp. Permainan radio rosak (sampaikan nasab keturunan Nabi Muhammad s.

Ciri-Ciri Penilaian .

keesahan gagasan .o Keesahan Takat sesuatu ujian dapat memenuhi tujuan .keesahan isi .keesahan ramalan .keesahan serentak .

o Kebolehpercayaan • Ketekalan sesuatu ujian .

. • Ujian esei mempunyai keobjektifan lebih rendah berbanding ujian objektif.Keobjektifan • Markah yang sama kpada jawapan yang sama • Soalan objektif mempunyai keobjektifan yang tinggi.

Kemudahtafsiran • Sesuatu ujian perlu ditafsirkan dengan tepat dan berkesan untuk menguji sesuatu perkara seperti kecerdasan. bakat dan kebolehan calon. .

Penilaian: Item Objektif .

pemeriksa yang berlainan memperolehi skor yang sama ketika memeriksa jawapan yang serupa” Grondlund. “ujian objektif adalah dibentuk daripada beberapa item objektif yang bileh diperiksa secar objektif.Definisi Item Objektif • Membolehkan calon bertindakbalas secara terkawal dan terbatas • Calon perlukan pengetahuan dan kesefahaman yang khusus untuk mendapatkan jawapan yang betul. 1977 .

jawapn pendek .item melengkapkan .item berkaitan . Terbahagi kepada 3: .• ITEM YANG MEMERLUKAN CALON JAWAPAN BEBAS.

item betul/salah .item aneka pilihan .• ITEM OBJEKTIF JENIS PILIHAN TETAP .item pengkelasan .item padanan .

objektif Padanan subjektif Cth: Pengkelasan Cth: Aneka pilihan Cth: Betul/salah Cth: .

ITEM INTERPRETIF .

Kloz(CLOZE) • Soalan dibuat dengan memotong dan memadankan (isi tempat kosong) .

.

. menganalisis. mensentesis dan menilai maklumat.Tujuan Soalan Esei • Untuk menguji kebolehan calon mengaplikasi pengetahuan.

peta. carta dll. kematangan dan kreativiti • Jawapan panjang • Markah banyak • Cth: bincangkan masalah keruntuhan akhlak di kalangan remaja di Malaysia. • Olahan jawapan kurang penting • Jawapan pendek • Markah yang diberi kecil Tindakbalas lanjutan • Memrlukan pengolahan.Soalan Esei ada 2 jenis Tindakbalas terbatas • Jawapan tertakluk kepada ransangan dlm bntk gambar. (20m) .

Soalan Struktur • Satu set soalan yg disusun secara sistematik dan berkembang untuk menjadi rangka kepada satu persoalan yang lebih besar atau berkaitan sesuatu tema .

JSU .

Jadual Penentu Ujian • Adalah jadual atau carta dua hala yang mengandungi senarai2 topik dan objektif2 pengajaran dalam bentuk aras kemahiran yang akan diuji. Ia menghuraikan aspek2 pencapaian yang hendak diukur serta memberi panduan untuk mendapatkan satu sampel item-item soalan. .

Fungsi JSU Ujian dibina secara terancang: • Sebagai panduan kepada penggubal soalan • Menentukan bidang2 atau topik2 dan objektif2 pengajaran yang ingin diuji • Menentukan aras soalan dan bilangannya • Menyelaras aras kesukaran dan menstabilkan taraf mutu ujian • Menjamin kesahan dan kebolehpercayaan ujian • Membolehkan perbandingan dibuat antara satu ujian dengan ujian yang lain. . • Membolehkan ujian dibuat oleh penggubal2 lain.

60% item aras tinggi . kandungangan yang akan diuji(paksi melajur) • Senaraikan aras kemahiran. bentuk soalan dan catatan (paksi melintang) Contoh .Langkah membina JPU • Senaraikan kemahiran.40% item aras rendah .

Tilawah Bhg. Hafazan Kefahaman Str Es Sederhana Obj Str Es Susah Obj Str Es / / / .Mudah Obj Bhg.

Kebaikan menggunakan JPU • • • • • • Dapat merancang ujian Membina item berkualiti Menguji kebolehan sebenar calon Membantu mencapai objektif ujian Menenyukan aras kognitif yang ingin diuji Menguji keseluruhan sukatan pelajaran .

• Tentukan bilangan soalan Soalan bagi sesuatu topik boleh ditentukan dengan mengikut formula berikut: Bilangan soalan = Bilangan jam bagi topik x jumlah soalan Jumlah jam subjek .

Aras Domain Kognitif – Taksonami Bloom • • • • • • Pengetahuan Kefahaman Penggunaan/Aplikasi Analisis Analisis Penggunaan Sintesis Kefahaman penilaian Pengetahuan Penilaian Sintesis .

konsep. rumus yang dipelajari Frasa Kata Kerja Huraikan Jelaskan Terangkan Tukarkan Mengapakah nyatakan kirakaN Selesaikan Demonstrasikan Susunkan Gunakan Aturkan Gunakan 3. konsep. teori. Kefahaman Menguji kebolehan calon memahami. teori. menukar dan menjelaskan fakta.ARAS KEMAHIRAN BIDANG KOGNITIF PILIHAN KATEGORI TAKSONOMI BLOOM Aras kemahiran bidang kognitif 2. rumus pengetahuan dan kemahiran untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan . hukum. prinsip. Aplikasi Menguji kebolehan calon menggunakan fakta.

.

KAFA dan PAFA .

KAFA dan PAFA KAFA : Kelas Agama Fardhu Ain PAFA : Penilaian Asas Fardhu Ain KAFA Pelaksanaan Isi Kandungan Tenaga pengajar Bawah Yayasan Negeri Silibus dari yayasan negeri Sape je PAFA Bawah KPM Berdasarkan buku PAFA GPI .

.

Penilaian .

Surah al bayyinah Jawi .Beriman kepada qada’ dan qadar Ibadah .Bersuci daripada najis S E / KEF O S E O ARAS KEMAHIRAN APL S / E O Ana S Sis pen 2 E O S E O S E JUM 2 3 / 1 4 .Tanda Baca Aqidah .JSU ikut Taksonami Bloom BIL TAJUK PENG O 1 Tilawah .

Sirah .Peristiwa di gua hira’ Adab .Adab berjalan 2 6 / 1 Contoh soalan .BIL TAJUK PENG O S E KEF O S E / ARAS KEMAHIRAN APL O S E O / Ana S Sis pen E O S E O S E JUM 5.

Bacaan Surah al Bayyinah Aqidah .Sifat Allah Wahdaniah Akhlak -Adab ke sekolah 1 2 2 3 1 1 1 1 1 3 .BIL TAJUK MUDAH ARAS KEMAHIRAN SEDERHANA SUSAH 1 JUM 1 Tilawah: .

penguasaan dan kemajuan murid dalam pembelajaran • Ujian kertas pensil: melibatkan kemahiran bahasa dan perkataan • Ujian tara: ujian yang dibentuk.Jenis Ujian dalam Bilik Darjah • Ujian pencapaian: nilai kemajuan dan pencapaian secara menyeluruh • Ujian penempatan: tempatkan murid dalam kelas atau kursus2 tertentu • Ujiaan bakat: menelaah prestasi dalam pelajaran atau kemahiran bahasa asing ynag dipelajari • Ujian diagnostik: kesan masalah semsasa pembelajaran • Ujian binaan guru: uji dan kesan kefahaman. ditadbir dan dp t dianalisa secara piawai • Ujian Pra: untuk dapatkan maklumats edia ada murid .