UNIT 12 UJIAN DIAGNOSTIK AWAL MENULIS BAHASA MELAYU

Hasil Pembelajaran
Pada akhir bab ini pelajar akan mengenal ciri-ciri utama ujian diagnostik awal menulis bahasa Melayu, berdasarkan KGBK dapat mengguna ujian diagnostik menulis ini.
Dalam Bab 11 kita mengukur tahap atau aras kebolehan membaca kanak-kanak dengan mengguna Ujian Diagnostik Membaca. Dalam Unit ini pula Ujian Diagnostik Menulis dihuraikan. Bahan dan nota bab ini adalah berasaskan risalah Panduan Mengguna Ujian Diagnostik Awal Membaca dan Menulis Bahasa Melayu dan Ujian Diagnostik Membaca, dan Ujian Diagnostik Menulis oleh Prof. Isahak Haron, terbitan Penerbit UPSI, 2006, dengan sedikit penyesuaian.

Ciri dan tujuan ujian diagnostik menulis
Tujuan ujian ini ialah untuk mengesan dengan mudah aras kebolehan murid menulis pada peringkat awal bahasa Melayu. Oleh sebab kebolehan menulis berkait rapat dengan kebolehan membaca, ujian menulis ini juga sebenarnya mengukur kebolehan membaca murid. Dengan itu guru akan dapat mengesan secara spesifik pada aras manakah murid telah boleh menulis, dan pada aras manakah murid ‘belum boleh menulis’ dan harus diberi bimbingan dan latihan untuk meningkatkan kecekapan mereka menulis. Untuk memudahkan pengesanan taraf kebolehan murid menulis, Ujian Diagnostik Menulis ini dibahagikan kepada 12 Aras seperti dalam Ujian Diagnostik Membaca. Setiap Aras ujian menulis ini seiring dengan aras kebolehan membaca yang dihuraikan dalam Bab 11, berdasarkan prinsip Kaedah Gabungan Bunyi-Kata (KGBK). Misalnya Aras 3 lebih ‘tinggi’ dari Aras 2. Aras 4 lebih ‘tinggi dari Aras 2 dan 3’. Murid sukar membaca dan menulis pada ‘Aras 7’ jika ia tidak menguasai aras 5 dan 6 sebelumnya. Kebolehan menulis bergantung kepada kemahiran membaca. Jadi hasil ujian menulis ini boleh juga diguna untuk mentaksir aras kebolehan membaca murid. Jika murid boleh membaca dan mengisi tempat kosong dalam cerita ringkas, atau melengkapkan ayat dalam sesuatu cerita pada Aras 12, maka murid itu bolehlah dianggap telah mencapai kebolehan membaca dan menulis secukupnya untuk dia menulis latihan-latihan di Tahap 1 (Tahun 1 – Tahun 3) pendidikan rendah.

Guru periksa jawapan murid. .KAB3033 . .Beri masa yang cukup untuk murid menulis jawapan. Menyalin bentuk huruf. Aras 4: Menulis satu huruf di tempat kosong. Panduan untuk mentadbir ujian diagnostik menulis Ujian ini boleh diberi secara kumpulan. . Berdasarkan hasil ujian ini guru dapat perhatikan aras kebolehan setiap murid menulis. frasa atau ayat yang sesuai.Arahan-arahan dalam setiap Aras hendaklah dibaca oleh guru kepada murid yang diuji. Setiap aras adalah lebih ‘tinggi’ dari aras sebelumnya. Ini diguna sebagai panduan untuk membantunya nanti. Aras 1. Ini bermakna murid sudah boleh membaca dan memahami ayat berkenaan. Aras yang t ertinggi ialah aras murid boleh memilih sendiri dan menulis perkataan yang sesuai dalam konteks ayat dan petikan. . Kebolehan menulis berhubung rapat dengan kebolehan membaca. dan boleh menulis perkataan. .Murid menulis sendiri jawapan dalam kertas ujian diagnostik ini. Aras 2: Menyalin suku kata terbuka (kv) Aras 3: Mencantum suku kata terbuka dan menulis perkataan. 30 – 40 orang murid.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 103 Aras-aras kemahiran bertulis Aras-aras kemahiran menulis berikut ini dibina berdasarkan pendekatan KGBK dalam pengajaran dan pembelajaran awal Bahasa Melayu.Ujian ini boleh ditadbir secara individu atau secara kumpulan. . Aras 5: Menulis suku kata tertutup (kvk) Aras 6: Menulis suku kata perkataan suku kata tertutup Aras 7: Menulis huruf vokal dalam perkataan Aras 8: Menulis perkataan pada gambar Aras 9: Mencantum suku kata dan menulis perkataan Aras 10: Menulis perkataan dalam ayat Aras 11: Menulis perkataan dalam ayat menggunakan perkataan sendiri Aras 12: Menulis perkataan sendiri dalam ayat dan cerita.

atau sekurang-kurangnya tiga kali seminggu. Kemahiran menulis ini boleh dijadikan petunjuk kepada kemahiran membaca. sekurang-kurangnya 30 minit satu sesi. Guru harus terima bentuk huruf yang boleh dibaca. Perhatikan juga cara murid menulis sesuatu huruf. Arahan guru kepada murid.Catatkan tarikh ujian dan Aras kebolehan murid ‘menulis’ dalam buku rekod murid. Aras 3: Mencantum suku kata terbuka dan menulis perkataan. Catat Aras kemajuan murid dan tarikhnya. Arahan guru kepada murid “Salin yang tidak sama” si ti si __ti__ ka ta ta ______ bu du bu ______ ci si si ______ ba ba pa ______ Huraian Aras 2 Ini menguji kebolehan murid mengcam bentuk suku kata terbuka (kv) yang sama.Beri pengajaran dan latihan kepada murid setiap hari.Beri Ujian pula setiap minggu atau setiap dua minggu. “Salin huruf ini. ‘d’ terbalik.Guru mengguna dapatan aras kebolehan setiap murid untuk menjalankan pengajaran pemulihan membaca dan menulis Bahasa Melayu mengguna Kaedah Gabungan Bunyi Kata (KGBK). bu + ka = buka du + ku = ________ sa + ma = _______ cu + ti = ________ i + bu = _______ ta + ri = ________ . Aras 1. untuk melihat kemajuan murid. Menyalin bentuk huruf.KAB3033 . Aras 2: Salin suku kata terbuka yang sama. dan yang tidak sama. Mungkin murid akan menulis huruf ‘s’ atau ‘c’ . seperti yang dilampirkan) . (Guru boleh guna contoh Rekod Kemajuan Murid Membaca. Huraian tentang Aras 1 – 12 kemahiran menulis. Arahan guru kepada murid “Cantum suku kata ini dan tulis perkataan”.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 104 . . dan menulisnya.” a ____ c ____ k ____ g ____ s ____ b ____ m ____ u ____ t ____ Huraian Aras 1 Ini untuk menguji kemahiran menyalin: mengecam bentuk huruf dan menggerakkan tangan menyalin bentuk huruf. .

KAB3033 . b uka sus__ kud___ __bu ___oti gig__ ma___a la__i Huraian Aras 4 Menguji kebolehan murid memilih sendiri huruf dan menulis huruf untuk membentuk perkataan yang bermakna. Aras 4: Menulis satu huruf di tempat kosong. Mengecam dan mencantum suku kata adalah salah satu kemahiran awal membaca dan menulis. Guru harus terima apa saja suku kata yang boleh membentuk perkataan yang bermakna. Aras 6: Menulis suku kata perkataan suku kata tertutup. Membina . Guru harus terima apa jua perkataan yang bermakna. Arahan guru kepada murid “Tulis di tempat kosong”. Aras 5: Menulis suku kata tertutup (kvk) Arahan guru kepada murid “Salin yang tidak sama di tempat kosong”. Arahan guru kepada murid “Tulis huruf di tempat kosong”. cam cam sam sam tok tak tak _______ jam jum jam _______ lim lam lim _______ sak sak sok _______ Huraian Aras 5 Menguji murid memilih sendiri dan menulis suku kata tertutup (kvk) untuk membentuk perkataan yang bermakna.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 105 Huraian Aras 3 Aras ini menguji kebolehan murid mengecam suku kata terbuka (kv) dan menulis perkataan dengan mencantum suku kata itu. Ini juga menunjukkan murid sudah boleh membaca perkataan dua suku kata terbuka. makan ka __ __ t __ __ lam j __ __ bu lam __ __ sa __ __ __ __ __ lan te __ __ r Huraian Aras 6 Ini untuk menguji kebolehan murid suku kata tertutup untuk menjadikan perkataan yang bermakna. Kemahiran ini lebih tinggi dari kemahiran pada Aras 4.

P__k__k k__l__p__ Huraian Aras 7 Ini untuk menguji kebolehan murid membaca ayat dan mengguna huruf vokal yang patut dalam sesuatu perkataan. Dua __kor kera 2. __rang m__da 4. supaya guru dapat membantu murid membetulkannya. ‘e’ pepet. ‘e’ teling. Kemahiran menulis perkataan berdasarkan gambar lebih tinggi sedikit arasnya dari kemahiran pada Aras 8. terutama perbezaan huruf antara vokal ‘i’. ‘u’ dan ‘o’. Aras 8: Menulis perkataan pada gambar Arahan guru kepada murid “Apakah ini? Tulis di tempat kosong”. Aras 7: Menulis huruf vokal dalam perkataan Arahan guru kepada murid “Tulis huruf di tempat kosong”. Aras 9: Mencantum suku kata terbuka dan tertutup dan menulis perkataan Arahan: Cantum suku kata berikut supaya menjadi perkataan dan tulis perkataan sa ri ko pas kan lam le ga tu rang dung but .KAB3033 . Guru harus juga mengambil perhatian ejaan murid yang tidak tepat. Bas bel__k ke k__ri 5. ________________ _________________ _________________ _______________ __________________ Huraian Aras 8 Aras ini menguji murid menulis perkataan dengan ejaan yang betul berdasarkan gambar. 1. Bil__k di rum__h 3.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 106 dan menulis perkataan suku kata tertutup lebih tinggi kesukarannya dari membina perkataan suku kata terbuka.

4. Guru harus terima apa jua perkataan yang munasabah. Nama guru ______________ Puan Ana. 2. Abang pergi ke ______________ membeli roti. 5. 3. Saya ______________ kasut ke sekolah. Ali ___________ ke sekolah. . 5. Aras 11: Menulis perkataan dalam ayat menggunakan perkataan sendiri Arahan guru kepada murid “Tulis perkataan di tempat kosong”. 3. Aras 10: Menulis perkataan dalam ayat Arahan: Pilih perkataan dari dalam kotak ini dan tulis di tempat kosong kedai ikan masuk saya rajin memakai 1. 1.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 107 ____kolam____ _____________ _____________ _________________ _________________ _________________ Huraian Aras 9 Ini menguji kebolehan murid memilih dan mencantum dua suku kata supaya menjadi perkataan yang bermakna dan menulisnya. Ali suka ______________ dengan Ani dan Suzi. Kasim ______________ ke dalam biliknya. Aras ini lebih mudah sedkit dari Aras 11 sebab perkataan untuk murid menulis dalam konteks ayat sudah diberi. Ani ______________ membaca buku. Huraian Aras 10 Aras ini lebih sukar dari aras 8 dan 9 di atas kerana ia memerlukan murid membaca perkataan diftong untuk menulis dalam konteks ayat. Cikgu Ali _________________ murid-murid melukis.KAB3033 . 4. Dia belajar ____________ dan menulis. 2. Kemahiran ini lebih tinggi dan lebih kreatif dari kemahiran Aras 7. Dia naik _____________ ke sekolah.

Huraian Aras 12 Ini menguji kebolehan murid memilih dan menulis perkataan atau frasa di tempat kosong dalam konteks sesuatu cerita yang mengandungi pelbagai jenis perkataan suku kata terbuka (kv). Mereka ______________ banyak ____________ di sana. diftong dan imbuhan. Afik dan keluarganya ____________ ke zoo. Mulut buaya ___________. Aktiviti Beri Ujian Diagnostik Membaca ini kepada tiga orang murid prasekolah atau murid Tahun 1. Badan _____________ berbelang-belang. Afik lihat gajah. Kalau murid boleh memilih dan menulis perkataan yang sesuai dalam konteks cerita. ini menunjukkan ia mencapai tahap kebolehan membaca dan menulis yang mencukupi untuk membaca teks dan buku lain dan menulis latihan di Tahap 1 sekolah rendah. Afik juga melihat buaya dan monyet. Afik suka _____________________________. Ini menguji kebolehan murid membaca dan menulis. Guru harus terima perkataan yang munasabah. harimau dan singa. suku kata tertutup (kvk). Apakah aras kebolehan setiap murid membaca? RUJUKAN Isahak Haron Panduan Mengguna Ujian Diagnostik Awal Membaca dan Menulis Bahasa Melayu dan Ujian Diagnostik Membaca. Telinga ____________ besar. Aras 12: Menulis perkataan sendiri dalam ayat dan cerita. Penerbit UPSI. 2006 . Afik beri ___________ kepada monyet.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 108 Huraian Aras 11 Menguji kebolehan memilih dan menulis perkataan yang sesuai dalam konteks sesuatu ayat.KAB3033 . Arahan guru kepada murid “Tulis perkataan di tempat kosong”. Guru harus terima perkataan yang munasabah. dan Ujian Diagnostik Menulis. Kebolehan ini lebih tinggi arasnya dari Aras 9 dan 10.

KAB3033 . .06 .06 Aras 2 9.3.3.3.06 Aras 6 Aras 7 Aras 8 Aras 9 Aras 10 Aras 11 Aras 12 1 Aminah Binti Awang 2 Basir Bin Kasim 14.06 9. Bil Nama Murid Aras 1 * 5.06 Aras 4 19.06 5.06 Aras 3 14.3.3.06 Aras 5 19.06 19.3.3.3.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 109 Contoh borang Rekod Kemajuan Murid Menulis Kelas ___________________ Nama Sekolah:___________________________________ * Tulis haribulan dalam ruang Aras berkenaan menunjukkan murid membuat latihan menulis sesuatu Aras itu.3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful