UNIT 12 UJIAN DIAGNOSTIK AWAL MENULIS BAHASA MELAYU

Hasil Pembelajaran
Pada akhir bab ini pelajar akan mengenal ciri-ciri utama ujian diagnostik awal menulis bahasa Melayu, berdasarkan KGBK dapat mengguna ujian diagnostik menulis ini.
Dalam Bab 11 kita mengukur tahap atau aras kebolehan membaca kanak-kanak dengan mengguna Ujian Diagnostik Membaca. Dalam Unit ini pula Ujian Diagnostik Menulis dihuraikan. Bahan dan nota bab ini adalah berasaskan risalah Panduan Mengguna Ujian Diagnostik Awal Membaca dan Menulis Bahasa Melayu dan Ujian Diagnostik Membaca, dan Ujian Diagnostik Menulis oleh Prof. Isahak Haron, terbitan Penerbit UPSI, 2006, dengan sedikit penyesuaian.

Ciri dan tujuan ujian diagnostik menulis
Tujuan ujian ini ialah untuk mengesan dengan mudah aras kebolehan murid menulis pada peringkat awal bahasa Melayu. Oleh sebab kebolehan menulis berkait rapat dengan kebolehan membaca, ujian menulis ini juga sebenarnya mengukur kebolehan membaca murid. Dengan itu guru akan dapat mengesan secara spesifik pada aras manakah murid telah boleh menulis, dan pada aras manakah murid ‘belum boleh menulis’ dan harus diberi bimbingan dan latihan untuk meningkatkan kecekapan mereka menulis. Untuk memudahkan pengesanan taraf kebolehan murid menulis, Ujian Diagnostik Menulis ini dibahagikan kepada 12 Aras seperti dalam Ujian Diagnostik Membaca. Setiap Aras ujian menulis ini seiring dengan aras kebolehan membaca yang dihuraikan dalam Bab 11, berdasarkan prinsip Kaedah Gabungan Bunyi-Kata (KGBK). Misalnya Aras 3 lebih ‘tinggi’ dari Aras 2. Aras 4 lebih ‘tinggi dari Aras 2 dan 3’. Murid sukar membaca dan menulis pada ‘Aras 7’ jika ia tidak menguasai aras 5 dan 6 sebelumnya. Kebolehan menulis bergantung kepada kemahiran membaca. Jadi hasil ujian menulis ini boleh juga diguna untuk mentaksir aras kebolehan membaca murid. Jika murid boleh membaca dan mengisi tempat kosong dalam cerita ringkas, atau melengkapkan ayat dalam sesuatu cerita pada Aras 12, maka murid itu bolehlah dianggap telah mencapai kebolehan membaca dan menulis secukupnya untuk dia menulis latihan-latihan di Tahap 1 (Tahun 1 – Tahun 3) pendidikan rendah.

dan boleh menulis perkataan. .Murid menulis sendiri jawapan dalam kertas ujian diagnostik ini.Beri masa yang cukup untuk murid menulis jawapan.Arahan-arahan dalam setiap Aras hendaklah dibaca oleh guru kepada murid yang diuji. . . Setiap aras adalah lebih ‘tinggi’ dari aras sebelumnya. Panduan untuk mentadbir ujian diagnostik menulis Ujian ini boleh diberi secara kumpulan.KAB3033 . Kebolehan menulis berhubung rapat dengan kebolehan membaca. . Aras 2: Menyalin suku kata terbuka (kv) Aras 3: Mencantum suku kata terbuka dan menulis perkataan. .Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 103 Aras-aras kemahiran bertulis Aras-aras kemahiran menulis berikut ini dibina berdasarkan pendekatan KGBK dalam pengajaran dan pembelajaran awal Bahasa Melayu. Ini diguna sebagai panduan untuk membantunya nanti.Guru periksa jawapan murid. Aras 5: Menulis suku kata tertutup (kvk) Aras 6: Menulis suku kata perkataan suku kata tertutup Aras 7: Menulis huruf vokal dalam perkataan Aras 8: Menulis perkataan pada gambar Aras 9: Mencantum suku kata dan menulis perkataan Aras 10: Menulis perkataan dalam ayat Aras 11: Menulis perkataan dalam ayat menggunakan perkataan sendiri Aras 12: Menulis perkataan sendiri dalam ayat dan cerita. Berdasarkan hasil ujian ini guru dapat perhatikan aras kebolehan setiap murid menulis. . Aras 4: Menulis satu huruf di tempat kosong. Aras 1. frasa atau ayat yang sesuai. Menyalin bentuk huruf. Ini bermakna murid sudah boleh membaca dan memahami ayat berkenaan.Ujian ini boleh ditadbir secara individu atau secara kumpulan. Aras yang t ertinggi ialah aras murid boleh memilih sendiri dan menulis perkataan yang sesuai dalam konteks ayat dan petikan. 30 – 40 orang murid.

untuk melihat kemajuan murid. Catat Aras kemajuan murid dan tarikhnya. Mungkin murid akan menulis huruf ‘s’ atau ‘c’ . dan menulisnya. Arahan guru kepada murid “Salin yang tidak sama” si ti si __ti__ ka ta ta ______ bu du bu ______ ci si si ______ ba ba pa ______ Huraian Aras 2 Ini menguji kebolehan murid mengcam bentuk suku kata terbuka (kv) yang sama. dan yang tidak sama. Aras 1.Beri pengajaran dan latihan kepada murid setiap hari. Perhatikan juga cara murid menulis sesuatu huruf. “Salin huruf ini. Huraian tentang Aras 1 – 12 kemahiran menulis.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 104 . Arahan guru kepada murid.Beri Ujian pula setiap minggu atau setiap dua minggu. Arahan guru kepada murid “Cantum suku kata ini dan tulis perkataan”. ‘d’ terbalik. Aras 3: Mencantum suku kata terbuka dan menulis perkataan. Kemahiran menulis ini boleh dijadikan petunjuk kepada kemahiran membaca.” a ____ c ____ k ____ g ____ s ____ b ____ m ____ u ____ t ____ Huraian Aras 1 Ini untuk menguji kemahiran menyalin: mengecam bentuk huruf dan menggerakkan tangan menyalin bentuk huruf. Guru harus terima bentuk huruf yang boleh dibaca. seperti yang dilampirkan) . atau sekurang-kurangnya tiga kali seminggu. bu + ka = buka du + ku = ________ sa + ma = _______ cu + ti = ________ i + bu = _______ ta + ri = ________ . sekurang-kurangnya 30 minit satu sesi. Menyalin bentuk huruf. Aras 2: Salin suku kata terbuka yang sama. . (Guru boleh guna contoh Rekod Kemajuan Murid Membaca. .KAB3033 .Catatkan tarikh ujian dan Aras kebolehan murid ‘menulis’ dalam buku rekod murid.Guru mengguna dapatan aras kebolehan setiap murid untuk menjalankan pengajaran pemulihan membaca dan menulis Bahasa Melayu mengguna Kaedah Gabungan Bunyi Kata (KGBK).

Aras 6: Menulis suku kata perkataan suku kata tertutup. Mengecam dan mencantum suku kata adalah salah satu kemahiran awal membaca dan menulis. Aras 5: Menulis suku kata tertutup (kvk) Arahan guru kepada murid “Salin yang tidak sama di tempat kosong”. Guru harus terima apa saja suku kata yang boleh membentuk perkataan yang bermakna. Membina . Kemahiran ini lebih tinggi dari kemahiran pada Aras 4. Aras 4: Menulis satu huruf di tempat kosong. Arahan guru kepada murid “Tulis huruf di tempat kosong”. makan ka __ __ t __ __ lam j __ __ bu lam __ __ sa __ __ __ __ __ lan te __ __ r Huraian Aras 6 Ini untuk menguji kebolehan murid suku kata tertutup untuk menjadikan perkataan yang bermakna. Ini juga menunjukkan murid sudah boleh membaca perkataan dua suku kata terbuka. Arahan guru kepada murid “Tulis di tempat kosong”. cam cam sam sam tok tak tak _______ jam jum jam _______ lim lam lim _______ sak sak sok _______ Huraian Aras 5 Menguji murid memilih sendiri dan menulis suku kata tertutup (kvk) untuk membentuk perkataan yang bermakna. Guru harus terima apa jua perkataan yang bermakna.KAB3033 . b uka sus__ kud___ __bu ___oti gig__ ma___a la__i Huraian Aras 4 Menguji kebolehan murid memilih sendiri huruf dan menulis huruf untuk membentuk perkataan yang bermakna.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 105 Huraian Aras 3 Aras ini menguji kebolehan murid mengecam suku kata terbuka (kv) dan menulis perkataan dengan mencantum suku kata itu.

terutama perbezaan huruf antara vokal ‘i’. Aras 8: Menulis perkataan pada gambar Arahan guru kepada murid “Apakah ini? Tulis di tempat kosong”. Aras 9: Mencantum suku kata terbuka dan tertutup dan menulis perkataan Arahan: Cantum suku kata berikut supaya menjadi perkataan dan tulis perkataan sa ri ko pas kan lam le ga tu rang dung but . Guru harus juga mengambil perhatian ejaan murid yang tidak tepat.KAB3033 . ‘e’ pepet. ‘u’ dan ‘o’. supaya guru dapat membantu murid membetulkannya.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 106 dan menulis perkataan suku kata tertutup lebih tinggi kesukarannya dari membina perkataan suku kata terbuka. Kemahiran menulis perkataan berdasarkan gambar lebih tinggi sedikit arasnya dari kemahiran pada Aras 8. Dua __kor kera 2. Bil__k di rum__h 3. P__k__k k__l__p__ Huraian Aras 7 Ini untuk menguji kebolehan murid membaca ayat dan mengguna huruf vokal yang patut dalam sesuatu perkataan. Bas bel__k ke k__ri 5. __rang m__da 4. Aras 7: Menulis huruf vokal dalam perkataan Arahan guru kepada murid “Tulis huruf di tempat kosong”. ________________ _________________ _________________ _______________ __________________ Huraian Aras 8 Aras ini menguji murid menulis perkataan dengan ejaan yang betul berdasarkan gambar. ‘e’ teling. 1.

Nama guru ______________ Puan Ana. 5.KAB3033 . 1. Kasim ______________ ke dalam biliknya. Kemahiran ini lebih tinggi dan lebih kreatif dari kemahiran Aras 7. Cikgu Ali _________________ murid-murid melukis. 4. Dia naik _____________ ke sekolah. . 3. 5. Abang pergi ke ______________ membeli roti. Dia belajar ____________ dan menulis. Aras 11: Menulis perkataan dalam ayat menggunakan perkataan sendiri Arahan guru kepada murid “Tulis perkataan di tempat kosong”. Aras ini lebih mudah sedkit dari Aras 11 sebab perkataan untuk murid menulis dalam konteks ayat sudah diberi. Ali ___________ ke sekolah. Aras 10: Menulis perkataan dalam ayat Arahan: Pilih perkataan dari dalam kotak ini dan tulis di tempat kosong kedai ikan masuk saya rajin memakai 1. 4.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 107 ____kolam____ _____________ _____________ _________________ _________________ _________________ Huraian Aras 9 Ini menguji kebolehan murid memilih dan mencantum dua suku kata supaya menjadi perkataan yang bermakna dan menulisnya. Ali suka ______________ dengan Ani dan Suzi. Saya ______________ kasut ke sekolah. Ani ______________ membaca buku. 2. Huraian Aras 10 Aras ini lebih sukar dari aras 8 dan 9 di atas kerana ia memerlukan murid membaca perkataan diftong untuk menulis dalam konteks ayat. 2. Guru harus terima apa jua perkataan yang munasabah. 3.

Guru harus terima perkataan yang munasabah. suku kata tertutup (kvk). Kebolehan ini lebih tinggi arasnya dari Aras 9 dan 10. Apakah aras kebolehan setiap murid membaca? RUJUKAN Isahak Haron Panduan Mengguna Ujian Diagnostik Awal Membaca dan Menulis Bahasa Melayu dan Ujian Diagnostik Membaca. Aktiviti Beri Ujian Diagnostik Membaca ini kepada tiga orang murid prasekolah atau murid Tahun 1. harimau dan singa. 2006 .KAB3033 . Afik dan keluarganya ____________ ke zoo. Badan _____________ berbelang-belang. Huraian Aras 12 Ini menguji kebolehan murid memilih dan menulis perkataan atau frasa di tempat kosong dalam konteks sesuatu cerita yang mengandungi pelbagai jenis perkataan suku kata terbuka (kv). Afik juga melihat buaya dan monyet. Afik lihat gajah. dan Ujian Diagnostik Menulis. Mereka ______________ banyak ____________ di sana. Telinga ____________ besar.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 108 Huraian Aras 11 Menguji kebolehan memilih dan menulis perkataan yang sesuai dalam konteks sesuatu ayat. Mulut buaya ___________. Kalau murid boleh memilih dan menulis perkataan yang sesuai dalam konteks cerita. Ini menguji kebolehan murid membaca dan menulis. Arahan guru kepada murid “Tulis perkataan di tempat kosong”. Penerbit UPSI. Guru harus terima perkataan yang munasabah. Afik beri ___________ kepada monyet. ini menunjukkan ia mencapai tahap kebolehan membaca dan menulis yang mencukupi untuk membaca teks dan buku lain dan menulis latihan di Tahap 1 sekolah rendah. Aras 12: Menulis perkataan sendiri dalam ayat dan cerita. diftong dan imbuhan. Afik suka _____________________________.

3.06 .06 Aras 5 19.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 109 Contoh borang Rekod Kemajuan Murid Menulis Kelas ___________________ Nama Sekolah:___________________________________ * Tulis haribulan dalam ruang Aras berkenaan menunjukkan murid membuat latihan menulis sesuatu Aras itu.06 Aras 3 14.06 9.3.3. Bil Nama Murid Aras 1 * 5.3.06 Aras 2 9.06 Aras 6 Aras 7 Aras 8 Aras 9 Aras 10 Aras 11 Aras 12 1 Aminah Binti Awang 2 Basir Bin Kasim 14.06 5.3.3.KAB3033 .06 19.3.3. .3.06 Aras 4 19.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.