UNIT 3 PENDEKATAN SELURUH PERKATAAN

Hasil Pembelajaran
Pada akhir bab ini pelajar akan dapat menerangkan pendekatan seluruh perkataan atau seluruh bahasa (whole language) membezakan beberapa kaedah dalam pendekatan seluruh perkataan menyenaraikan contoh langkah-langkah pengajaran pendekatan seluruh perkataan mencadangkan aktiviti untuk kanak-kanak belajar 2M mengguna pendekatan ini.
Dalam Bab 2 yang lalu anda telah mendapat penerangan tentang pendekatan abjad-fonik untuk mengajar 2M kepada kanak-kanak. Dalam kaedah abjad-fonik, pengajaran 2M bermula dengan kanak-kanak diajar nama dan bunyi setiap huruf abjad. Dalam Unit 3 ini mari kita lihat pula pendekatan seluruh perkataan dan contoh langkah-langkah pengajarannya.

Pendekatan mengajar awal membaca ‘seluruh perkataan’ (whole word) atau ‘seluruh bahasa’ (whole language)
Pendekatan abjad-fonik bermula pengajaran 2M dengan mengajar kanak-kanak mengenal huruf dan bunyikan huruf-huruf itu. Pendekatan seluruh perkataan pula pada amnya bermula dengan memperkenalkan murid sesuatu perkataan secara keseluruhannya dan menyuruh murid ‘mengecam’ perkataan itu dan membacanya. Ertinya pendekatan s eluruh perkataan mengajar murid sesuatu per ‘perkataan’ dahulu sebelum murid kenal abjad dan membunyikan huruf. Pendekatan ini dipanggil dengan beberapa nama, antaranya: pendekatan seluruh bahasa (whole language approach) pendekatan seluruh perkataan (whole word method), kaedah ‘pandang dan sebut’ (look and say), pendekatan perkataan-ke-bunyi (word to sound/simbol approach) pendekatan cerakin perkataan (word analysis), Setiap nama di atas membayangkan variasi prosedur atau teknik mengajar awal membaca pendekatan jenis ini. Ini akan dijelaskan lagi kemudian. Pendekatan seluruh perkataan atau seluruh bahasa ini dibuat berdasarkan andaian atau kepercayaan berikut:

Kanak-kanak juga belajar bahasa isyarat iaitu seperti mereka cuba ‘membaca’ isyarat emaknya. meaning-oriented process in which language is viewed as an authentic. merasa. menghidu. Mengikut Lapp dan Flood (1992). Jadi kanak-kanak dari awal setahun lagi harus diajar membaca seperti mereka diajar bercakap. Misalnya kanak kanak berumur tiga tahun sudah mula cam dan kenal jenama jenis motokar. 459). Yang penting ialah kanak-kanak perlu didedahkan dengan pelbagai interaksi positif dan yang memperkayakan bahasa dan perbendaharaan mereka. 4. abang. ‘cawan’ dan cerita) yang bermakna. Ejaan tidak perlu diajar kerana ia tidak penting. real-world experience. Kanak-kanak berumur lima atau enam tahun ke atas yang belum boleh membaca dan menulis harus diajar bermula dengan perkataan secara ‘keseluruhan’ (seperti ‘bapa’ ‘meja’. iaitu perkataan.KAB3033 . kerana mereka sudah mempunyai asas untuk memberi makna apa yang mereka baca. purposeful language function. Kanak-kanak boleh diajar terus ‘mengecam perkataan’ dan faham erti perkataan itu. jiran dan sebagainya. kakak. tanda-tanda jalan. simbol jenis makanan dan minuman. . natural. (p. and language learning is perceived as taking place through functional reading and writing situations… From this point of view. 5. menyentuh. Perkembangan kognitif atau intelek kanak-kanak ialah proses kanak-kanak memberi makna kepada pengalaman mereka. Pendekatan seluruh bahasa atau seluruh perkataan ini berasaskan falsafah konstruktivisme atau perspektif teori psikologi perkembangan kognitif kanak-kanak. 2. Perkataan baru akan diberi makna mengikut konteks. Kanak-kanak belajar bahasa lisan dan tulisan melalui ‘perkataan -perkataan’ dan ‘ayat-ayat’ yang mereka dengar atau mereka berinteraksi dengan orang-orang di sekeliling mereka. warna lampu isyarat dan cam jenama alat permainan mereka.. language is a natural phenomenon and literacy is promoted through natural. 6. Mereka belajar dari pelbagai pengalaman mereka – mendengar.. Sejak lahir lagi kanak-kanak belajar kemahiran berbahasa: bahasa lisan iaitu mendengar dan bercakap perkataan dengan: ibu-bapa. termasuk bahasa. melihat. Kanak-kanak bercakap mengguna ‘perkataan yang bermakna’. 3. language learning cannot be broken down into myriad isolated sub-skills. It has as its foundation about language development as a constructive. ayat atau cerita. According to this philosophy. bukan bahagian-bahagian ‘bunyi’ kecil perkataan itu. 458. apa yang penting ialah supaya kanak ‘mengecam’ perkataan dan faham makna perkataan secara keseluruhannya. Kanak-kanak dari mula dilahirkan hingga kira-kira lima tahun sangat cepat belajar. a whole-language approach represents a philosophy about reading. Jadi kanak-kanak tidak perlu diajar huruf abjad dan sebutan bunyi huruf dan suku kata untuk mengajar mereka membaca dan menulis. Mereka tidak pun sedar yang set iap perkataan itu terdiri dari ‘bunyi-bunyi’ atau fonem khusus. Kanak -kanak tidak perlu diajar ‘huruf’ dan ‘bunyi huruf’ dahulu untuk mereka belajar membaca. ‘Membaca’ ialah satu kebolehan semula jadi (natural and almost instinctive process).Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 19 1. dan memberi erti kepada simbol-simbol ‘gambar’ dan grafik di sekeliling mereka. Mereka ‘diajar’ oleh ibu-bapa dan orang di sekeliling mereka secara tidak formal.

. mummy Ibu menunjukkan perkataan ‘mummy’ kepada anaknya dengan membaca perkataan itu kepada anaknya. mummy nose daddy hair hand foot Langkah-langkah asas 1. Beberapa variasi pendekatan mengajar 2M seluruh perkataan Walaupun terdapat prinsip am dalam pendekatan seluruh perkataan.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 20 Ringkasnya: Mengikut pendekatan seluruh bahasa ini kanak-kanak atau murid perlu diajar membaca dengan mendedahkan mereka kepada ‘perkataan’ supaya mereka ‘mengecam perkataan’ (recognize word by sight) secara keseluruhannya. dan ibu atau guru mengajar satu perkataan satu sesi supaya kanak-kanak mengecam dan membaca perkataan itu. Kaedah ‘pandang-dan-sebut’ Glen Doman ini ialah dengan mendedahka n kanak-kanak kepada ‘perkataan’ yang ditulis pada kad dalam huruf kecil yang jelas seperti perkataan bahasa Inggeris di bawah. memandang perkataan itu dan ‘mengecam’ perkataan. Berikut ialah beberapa kaedah dan variasinya. Beliau banyak menulis dan menerbitkan buku. Ibu beri pujian kepada anaknya itu. misalnya kad perkataan ‘mummy’ (bahasa Inggeris yang bererti ibu). terdapat beberapa variasi kaedah dan teknik dalam pengajaran 2M pendekatan ini. Kaedah pandang-dan-sebut Glen Doman Salah seorang pengkaji dan penganjur kuat kaedah ini sejak 1964 ialah Glenn Doman. Kanak-kanak ditunjukkan perkataan. Kanak-kanak melihat perkataan itu dan menyebut perkataan itu bersama ibunya. 1. tunjukkan kepadanya kad sesuatu perkataan. pakej dan program membaca untuk kanak-kanak mengguna pendekatan seluruh perkataan ini. Glenn Doman menyatakan kanak-kanak boleh diajar membaca oleh ibu bapa mereka pada umur dua tahun lagi melalui teknik ‘pandang perkataan’ ( recognize word by sight). Ini bererti cara untuk mengajar kanak-kanak tidak bermula dengan mengenal huruf atau bunyi huruf. Apabila kanak-kanak dalam keadaan yang ceria.KAB3033 . tetapi bermula dengan mengajar mereka melihat dan mengecam ‘seluruh perkataan’ dan ‘ayat’ yang bermakna.

Setelah ibunya yakin anaknya sudah cam. 3.The basic tenet of all teaching that it should begin with the known and the concrete. and last of all to the abstract. kaedah ini telah diberhentikan penggunaannya. ‘bapa’ untuk ‘daddy’. daddy Proses yang sama diulang.. Ulang beberapa kali. Why have we not begun by teaching this child the alphabet? . dan sebagainya. Proses yang sama diulang. Nothing could be more abstract to the five year ald than the letter A. Kata Doman. kenal dan boleh membaca perkataan ‘mummy’ ibunya mengajarnya pula perkataan ‘daddy’... seperti ‘ibu’ untuk ‘mummy’. kanakkanak akan dapat membaca banyak perkataan dan ayat dalam beberapa bulan. Oleh sebab ramai guru prasekolah KEMAS mendapati kaedah Glen Doman kurang berkesan. dengan kanak-kanak diajar membaca sepatah perkataan setiap hari.. Setelah ibu yakin anaknya sudah kenal dan boleh membaca perkataan ‘daddy’ ibunya mengajarnya pula perkataan ‘hand’. and progress from this to the new and the unknown. iaitu pada peringkat ketujuh iaitu terakhir barulah kanak-kanak diajar huruf-huruf abjad. Setiap sesi pelajaran ini mengambil masa kira-kira lima minit saja. dan faham apa yang dibaca. atau beberapa patah perkataan dalam seminggu. Perkataan Bahasa Melayu digunakan terjemahan dari bahasa Inggeris. Ibu menunjuk anaknya perkataan ‘daddy’ dalam kad dan menyebut ‘daddy’ kepada anaknya. jika kanakkanak diajar seluruh perkataan. Ulang pula waktu lain. Jadi kanak-kanak lebih mudah belajar membaca (mengecam) perkataan. (p.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 21 2. ‘tangan’ untuk ‘hand’. . 5. ‘foot’ dsb.KAB3033 . Glenn Doman menyatakan A word about the alphabet. 114-115) Pada suatu ketika dahulu (1980an dan awal 90an) pendekatan dan program Glenn Doman ini telah diguna oleh KEMAS di bawah program NURI untuk mengajar 2M Bahasa Melayu kepada kanakkanak prasekolah di Malaysia. Seterusnya kanak-kanak diajar pula perkataan ‘nose’.. Ini termasuk perkataan dan frasa seperti. Mengikut Glenn Doman bagi kanak-kanak perkataan ‘mummy’ ‘daddy’ ‘hand’ dan ‘nose’ itu lebih konkrit dan bermakna berbanding dengan huruf abjad a b c.. Kanak-kanak tidak perlu diajar huruf dan bunyi huruf seperti pendekatan abjad/fonik. Selepas itu. 4. ‘hidung’ untuk ‘nose’. Dalam program mengajar membaca Glen Doman ini terdapat tujuh aras dan set perkataan yang diajar. Mereka akan dapat membaca sendiri ‘cerita’ setelah ia mengenal 120 patah perkataan dan ayat yang bermakna. Tidak ada masa tertentu yang terbaik untuk kanak-kanak diajar membaca.

KAB3033 . Buat demonstrasi pengajaran membaca mengguna kaedah ini. meja Murid disuruh melihat perkataan ‘meja’ dan guru menyebut ‘meja’ dan diikuti oleh murid. untuk mengatasi masalah 2M murid sekolah rendah. Perhatikan. Langkah 2. Kaedah cerakin perkataan (word-analysis) Satu lagi variasi pendekatan seluruh perkataan ialah ‘kaedah cerakin’. Murid mengulang menyebut suku kata ini beberapa kali sebagai latihan. Ini dibuat dengan bantuan kad imbasan perkataan ‘meja’ dan gambar meja. diikuti oleh murid. Langkah-langkah asas kaedah ‘cerakin perkataan’ (word -analysis) 1) Guru memperkenalkan kepada murid suatu perkataan. 2. Dalam Langkah 1 murid disuruh melihat perkataan ‘meja’ secara keseluruhan supaya mengecam bentuk perkataan itu. Proses ini diulang beberapa kali untuk menentukan murid boleh ‘mengecam’ dan membaca perkataan ‘meja’. 3) Guru mencerakin lagi suku kata supaya menjadi huruf. Kementerian Pelajaran dalam Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) dalam 1980-an. Murid mengenal huruf dan bunyi huruf dalam konteks perkataan itu. . m e j a 4) Guru mengajar murid mengeja ‘meja’.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 22 Aktiviti Terangkan langkah-langkah asas pengajaran membaca yang dicadangkan oleh Glenn Doman. Kaedah ‘cerakin’ ini dipopularkan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK). misalnya perkataan ‘meja’ dan menunjukkan perkataan itu dalam kad imbasan atau di papan tulis. mereka hendaklah diajar ‘mencerakinkan’ atau menganalisis perkataan itu supaya mereka tahu ‘bunyi’ setiap huruf dalam perkataan itu. Kaedah ini mencadangkan setelah murid diajar mengecam dan membaca sesuatu ‘perkataan’. Kaedah Cerakin ini telah diguna sebagai kaedah asas dalam Panduan Guru Bahasa Malaysia Tahap 1 KBSR (1981) untuk Sekolah Kebangsaan dalam tahun 1980-an. (Gambar meja juga mungkin diletak di sebelah perkataan meja). supaya murid mengenal huruf dan bunyi setiap huruf ‘meja’ . 2) Guru mencerakinkan perkataan ‘meja’ menjadi suku kata me ja Guru tunjuk dan sebut suku kata ‘me’ dan ‘ja’. 3 dan 4 ialah proses ‘mencerakin’ atau membuat ‘analisis’ perkataan itu.

KAB3033 . Guru menyuruh murid membaca perkataan ‘buku’. Ertinya setiap perkataan yang murid ‘membaca’ tidak membantunya membaca perkataan baru seterusnya. PPK telah memberi latihan dalam perkhidmatan kepada guru-guru sekolah kebangsaan untuk mereka menggunanya bagi mengajar 2M murid Tahun 1. Kaedah cerakin tidak digunakan lagi. Perhatikan setelah murid mengecam dan boleh membaca sesuatu perkataan seperti ‘meja’. Dalam perlaksanaannya. Guru mengguna langkah-langkah yang sama 1 – 4 di atas untuk mengajarnya. Kaedah Cerakin ini dipopularkan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK) dalam tahun dalam KBSR (1980-an) untuk mengatasi ramai murid tidak boleh 2M. kemudian mencerakinnya menjadi suku kata dan huruf untuk murid mengejanya. Misalnya setelah murid tahu membaca dan menulis perkataan ‘meja’ mereka diajar pula perkataan ‘kerusi’. dan ramai murid tidak boleh membaca dan menulis Bahasa Malaysia. Selepas itu guru mengajar pula perkataan ‘almari’ ‘pembaris’ ‘pemadam’ dan sebagainya. Guru kembali mengguna kaedah abjad untuk mengajar 2M kepada murid Tahun 1. Guru mengharap murid boleh membaca sendiri buku cerita mudah selepas itu. Kaedah ini juga digunakan oleh maktab-maktab perguruan pada masa itu sebagai salah satu kaedah untuk melatih guru mengajar 2M Bahasa Melayu KBSR di sekolah kebangsaan dalam tahun 1980-an. terutama perkataan berasaskan benda-benda di sekeliling mereka – yang terdapat dalam bilik darjah murid.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 23 Setiap hari murid diperkenalkan satu atau dua perkataan baru lagi. Setelah murid boleh membaca perkataan ‘meja’ dan ‘kerusi’ dia tidak boleh dengan sendiri membaca perkataan ‘buku’ jika guru tidak mengajarnya. murid tidak boleh membaca perkataan baru ‘kerusi’. Proses ini dibuat sehingga murid dapat ‘mengecam’ dan ‘mencerakin’ berpuluh patah perkataan. Ringkasnya langkah-langkah pengajaran kaedah cerakin boleh digambarkan sebagai berikut: perkataan suku kata huruf dan bunyi Kanak-kanak diajar ‘mencerakin’ setiap perkataan yang diperkenalkan. . ramai guru mendapati kaedah ini kurang berkesan. Murid akan diajar mencerakin perkataan ‘kerusi’: kerusi ke ru si k e r u s i Pada hari berikutnya guru memperkenalkan pula perkataan ‘buku’.

‘lembu’. Langkah 3: Guru menulis beberapa perkataan yang disebut oleh murid di papan tulis. ‘pokok’. ‘kambing’.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 24 Aktiviti Terangkan langkah-langkah asas pengajaran membaca kaedah cerakin. Kaedah gambar: perkataan berasaskan gambar Salah satu teknik guru mendapatkan perkataan untuk guru mengajar murid membaca ialah perkataan berasaskan benda yang murid lihat dalam sesuatu gambar atau foto yang ditunjukkan oleh guru kepada mereka. c) Perkataan dari cerita yang ‘diceritakan’ oleh murid d) Perkataan dari cerita yang dibaca kepada murid (literature-based) Mari kita bincang dua punca di atas (a) dan (b). Misalnya gambar di sebuah ladang ternakan. Langkah 2: Guru menyuruh murid melihat gambar itu dan menyoal murid ‘Apakah yang kamu lihat ada dalam gambar ini?’ Murid akan menyatakan misalnya. Langkah-langkah asas Langkah 1: Guru tunjuk kepada murid sebuah gambar atau foto besar yang di dalamnya terdapat berbagai-bagai objek. Antara sumbernya ialah: a) Perkataan berasaskan gambar b) Perkataan berasaskan ‘tema’ yang dibincangkan bersama murid. misalnya perkataan ‘kambing’. . Ada beberapa pendapat tentang sumber dan cara mendapat perkataan untuk diajar murid membaca. Variasi lain kaedah dan teknik mengajar pendekatan ‘seluruh bahasa’ atau ‘seluruh perkataan’ Ada beberapa variasi lain pendekatan seluruh perkataan ini.KAB3033 . ‘sungai’. Guru bersoal-jawab dengan murid tentang haiwan atau benda yang disebut oleh murid. ‘lembu’. Beri contohnya. ‘pokok’ ‘sungai’ dan sebagainya. atau pemandangan di tepi laut. Ia berpunca dari soalan: apakah ‘perkataan’ yang harus guru pilih dan mengajar murid membaca pada pengajaran awal membaca? Bagaimanakah guru harus mendapat dan memilih ‘perkataan’ atau ‘ayat’ untuk murid diajar membaca? Variasi kaedah seluruh perkataan ialah variasi dari segi sumber untuk memilih perkataan atau frasa yang hendak diperkenalkan kepada murid dalam pengajaran awal membaca. Sumber (c) dan (d) akan dihuraikan dalam Bab 4. Atau guru melekatkan kad perkataan itu di tepi objek itu. 3.

murid ikut guru menyebut nama huruf ‘k’ dan bunyinya ‘khh’. ASCD. Washington. seperti yang disarankan oleh Calhoun. ‘b’ seperti yang terdapat dalam perkataan ‘kambing’. Identify common concepts (e. to the picture word chart and to the word banks. Guru menulis perkataan itu pada kad dan mengajar murid melihat dan menyebut perkataan itu beberapa kali. 8) Lead students into creating a title for the picture word chart.Teaching Beginning Reading and Writing with the Picture Word Inductive Model.. spell it. ‘m’.KAB3033 . Steps of the PWIM 1) Select a picture.) 4) Read and review the picture word chart aloud. sentences. say it again). if desired. Langkah 8: Murid diajar untuk mengguna perkataan yang dipelajari itu dalam ayat. Emily F. or a paragraph about the picture word chart. 7) Add words. 6) Read and review the picture word chart (say the word. Ask students to think about the information on the chart and what they want to say about it. Huruf dan bunyi huruf diajar dalam konteks perkataan setelah perkataan itu dieja dan dicerakinkan. 9) Ask students to generate a sentence. Langkah 7: Kemudian guru mengajar pula bunyi huruf ‘a’. rhyming words) to emphasize with the whole class. Ask students to classify sentences. Langkah 5: Guru mengajar murid mengeja perkataan ‘kambing’. (1999). 10) Read and review the sentences and paragraphs. Langkah 9: Guru memilih dan mengajar perkataan-perkataan lain pula. Langkah 6: Guru menunjuk huruf ‘k’ dan sebutan bunyi ‘k’. model putting the sentences into a good paragraph. p. (Sumber: Calhoun. 2) Ask students to identify what they see in the picture. 1999. beginning consonants. Langkah-langkah yang beliau cadangkan adalah seperti di bawah. write the word.g. Tunjukkan langkah-langkah mengajar membaca dan menulis beberapa patah perkataan kepada kanak-kanak berasaskan gambar ini. XX) Sediakan satu rancangan mengajar berdasarkan suatu gambar besar. ask students to spell the word aloud and then to pronounce it. Kaedah ini dipopularkan oleh Emily Calhoun. Aktiviti . Kaedah menggunakan gambar atau foto untuk menarik perhatian murid dan mendapatkan perkataan untuk diajar dipanggil Kaedah Picture-Word Inductive Model (PWIM). 5) Ask students to read the words (using the lines on the chart if necessary) and to classify the words into a variety of groups. say the word. 3) Label the picture parts identified.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 25 Langkah 4: Kemudian guru memilih beberapa perkataan misalnya ‘kambing’ untuk diajar kanak-kanak membaca secara lihat-dan-sebut. (Draw a line from the identified object or area.

5. Murid sangat suka mewarnakan gambar. Murid menyalin perkataan ini dalam buku atau lembaran kerja. warna. Guru menunjukkan gambar sekumpulan haiwan. Antara tema ini yang dicadangkan ialah diri saya. dan mengejanya. Guru bersoal-jawab dengan murid tentang jenisjenis haiwan yang mereka lihat dalam gambar itu. haiwan. bentuk buah itu. ‘kera’. betik. bunga. 5. 6. 4. epal. Untuk tema haiwan guru boleh mengguna gambar sekumpulan haiwan. kera. Perbendaharaan kata mereka juga mudah diperluaskan. manggis. Contoh untuk tema buah-buahan 1. Langkah-langkah pengajaran sama seperti yang lalu. Kemudian guru boleh menunjuk gambar buah-buahan. dan menyeronokkan murid 3. ayam. Ini memberi pengetahuan kepada murid tentang ciri tingkah laku dan bunyi sesuatu haiwan itu. Murid juga mewarnakan gambar-gambar haiwan yang mereka baca. 2. Murid menulis menyalin perkataan itu beberapa baris dalam buku mereka. dan menyuruh murid menamakan binatang-binatang yang mereka lihat itu. rambutan. 2. pekerjaan. 1. Guru memulakan pelajaran dengan bertanya dan berbincang dengan murid mengenai ‘buah’ yang mereka suka makan. ‘buaya’ ‘harimau’. Guru menulis perkataan ‘betik’ dan ‘pisang’ dan mengajar murid membacanya. Kaedah tema: Perkataan berasaskan tema Sekarang Kementerian Pelajaran dan agensi kerajaan cuba menggalakkan guru prasekolah mengguna ‘kaedah tema’ sebagai fokus pelajaran 2M di pra sekolah. Murid mewarnakannya. Guru menyuruh murid ‘bermain’ melakonkan perangai beberapa haiwan seperti kucing. pisang dan rambutan. buah-buahan. dan menyuruh murid menyebutnya: pisang. misalnya. Guru berbincang tentang ciri-ciri setiap haiwan yang murid sebut. Guru bersama murid berbincang rasa. Kaedah gambar 3 di atas boleh juga diguna kepada sesuatu tema.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 26 4.KAB3033 . ‘gajah’ dan sebagai. Murid diajar mengeja setiap perkataan itu beberapa kali. . 4. Ia berasaskan anggapan bahawa kanak-kanak akan senang dan bermakna belajar perkataanperkataan berhubung dengan sesuatu perkara atau tema. anjing. burung dan sebagainya. durian. oren 3. misalnya ‘tema haiwan’. misalnya betik. Guru menulis perkataan binatang yang disebut oleh murid. pengangkutan. Guru menunjukkan murid gambar haiwan yang terdapat di zoo. dsb.

‘gajah’ dan pengalaman murid seperti ‘bermain bola’ ‘di padang’ yang murid sudah alami.KAB3033 . Kaedah gambar: perkataan berasaskan gambar Kaedah tema: perkataan berasaskan ‘tema’. Soalan Perbincangan Adakah kaedah seluruh perkataan ini sesuai untuk mengajar awal membaca bahasa Melayu kepada kanak-kanak prasekolah? Kenapa? . ii. Terangkan perbezaan Pendekatan Seluruh Perkataan dan Pendekatan Abjad/Fonik. Soalnya berapa banyakkah perkataan yang perlu murid cam atau lihat dan sebut. Terangkan perbezaan variasi pendekatan seluruh perkataan berikut. Kaedah pengalaman murid: perkataan dari cerita murid.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 27 Aktiviti i. Mereka terpaksa cam dan hafal banyak perkataan sebelum mereka boleh membaca sendiri perkataan-perkataan dan ayat baru. Kelemahan kaedah pandang-dan-sebut Glen Doman dan kaedah cerakin dalam KBSR yang diamalkan di Malaysia dalam 1980-an telah didapati kurang berkesan. terutama di Sekolah Kebangsaan? Adakah ia memudahkan murid belajar 2M? Kajian di California Amerika Syarikat (1995) dan di United Kingdom (2004) mendapati pendekatan seluruh perkataan atau seluruh bahasa dan pendekatan cerakin (word analysis) ini kurang berkesan sebagai kaedah untuk mengajar murid awal membaca dan menulis bahasa Inggeris. Murid boleh diajar mengecam dan membaca perkataan-perkataan ini satu persatu. Dapatan kajian menunjukkan tinggi peratus murid lemah atau tidak boleh membaca bahasa Inggeris mengguna pendekatan ini. Negara-negara ini mencadangkan pendekatan synthetic phonics (kaedah fonik) digunakan sebagai asas untuk mengajar kanak-kanak mula membaca. Kedua-duanya telah ditinggalkan. sebelum mereka boleh membaca sendiri perkataan baru? Kelemahan pendekatan ini Kelemahan utama pendekatan ini ialah murid tidak dapat mengguna kemahiran apa yang mereka belajar yang lalu untuk membaca perkataan baru. Perbincangan Kekuatan pendekatan seluruh perkataan Kekuatan pendekatan ini ialah kanak-kanak dengan mudah tertarik dengan perkataan-perkataan yang bermakna yang diperkenal oleh guru kepada mereka. seperti ‘buku’. Pendekatan seluruh perkataan ini lebih sesuai untuk mengajar kanak-kanak membaca dan menulis bahasa yang sistem ejaannya logografik (sistem tulisan berasaskan bentuk gambar) seperti sistem bahasa Cina. bahkan mengakibatkan ramai murid lemah 2M. Bagaimanakah kedudukan ‘kaedah tema’ yang diguna di beberapa pusat prasekolah. ‘meja’ atau haiwan seperti ‘harimau’.

Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 28 RUJUKAN DAN BAHAN BACAAN TAMBAHAN Calhoun. ASCD Doman. Teaching reading to every child. D. New York: Macmilliam Publishing Company. (1992). J. (3rd ed. Kementerian Pelajaran Panduan Guru Bahasa Malaysia Tahap 1 KBSR (1981) untuk Sekolah Kebangsaan. Teach your baby to read. Glenn (1981). London. Washington. Pan Books Lapp. Pusat Perkembangan Kurikulum.Teaching Beginning Reading and Writing with the Picture Word Inductive Model. Emily F.KAB3033 .). & Flood. (1999). .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.