UNIT 3 PENDEKATAN SELURUH PERKATAAN

Hasil Pembelajaran
Pada akhir bab ini pelajar akan dapat menerangkan pendekatan seluruh perkataan atau seluruh bahasa (whole language) membezakan beberapa kaedah dalam pendekatan seluruh perkataan menyenaraikan contoh langkah-langkah pengajaran pendekatan seluruh perkataan mencadangkan aktiviti untuk kanak-kanak belajar 2M mengguna pendekatan ini.
Dalam Bab 2 yang lalu anda telah mendapat penerangan tentang pendekatan abjad-fonik untuk mengajar 2M kepada kanak-kanak. Dalam kaedah abjad-fonik, pengajaran 2M bermula dengan kanak-kanak diajar nama dan bunyi setiap huruf abjad. Dalam Unit 3 ini mari kita lihat pula pendekatan seluruh perkataan dan contoh langkah-langkah pengajarannya.

Pendekatan mengajar awal membaca ‘seluruh perkataan’ (whole word) atau ‘seluruh bahasa’ (whole language)
Pendekatan abjad-fonik bermula pengajaran 2M dengan mengajar kanak-kanak mengenal huruf dan bunyikan huruf-huruf itu. Pendekatan seluruh perkataan pula pada amnya bermula dengan memperkenalkan murid sesuatu perkataan secara keseluruhannya dan menyuruh murid ‘mengecam’ perkataan itu dan membacanya. Ertinya pendekatan s eluruh perkataan mengajar murid sesuatu per ‘perkataan’ dahulu sebelum murid kenal abjad dan membunyikan huruf. Pendekatan ini dipanggil dengan beberapa nama, antaranya: pendekatan seluruh bahasa (whole language approach) pendekatan seluruh perkataan (whole word method), kaedah ‘pandang dan sebut’ (look and say), pendekatan perkataan-ke-bunyi (word to sound/simbol approach) pendekatan cerakin perkataan (word analysis), Setiap nama di atas membayangkan variasi prosedur atau teknik mengajar awal membaca pendekatan jenis ini. Ini akan dijelaskan lagi kemudian. Pendekatan seluruh perkataan atau seluruh bahasa ini dibuat berdasarkan andaian atau kepercayaan berikut:

Mengikut Lapp dan Flood (1992). iaitu perkataan. 3. 458. apa yang penting ialah supaya kanak ‘mengecam’ perkataan dan faham makna perkataan secara keseluruhannya. kakak. a whole-language approach represents a philosophy about reading. Kanak -kanak tidak perlu diajar ‘huruf’ dan ‘bunyi huruf’ dahulu untuk mereka belajar membaca. language learning cannot be broken down into myriad isolated sub-skills.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 19 1. merasa. Kanak-kanak belajar bahasa lisan dan tulisan melalui ‘perkataan -perkataan’ dan ‘ayat-ayat’ yang mereka dengar atau mereka berinteraksi dengan orang-orang di sekeliling mereka. Mereka belajar dari pelbagai pengalaman mereka – mendengar. 5.KAB3033 . Kanak-kanak juga belajar bahasa isyarat iaitu seperti mereka cuba ‘membaca’ isyarat emaknya. bukan bahagian-bahagian ‘bunyi’ kecil perkataan itu. Perkataan baru akan diberi makna mengikut konteks. Sejak lahir lagi kanak-kanak belajar kemahiran berbahasa: bahasa lisan iaitu mendengar dan bercakap perkataan dengan: ibu-bapa. kerana mereka sudah mempunyai asas untuk memberi makna apa yang mereka baca. melihat. real-world experience. . Pendekatan seluruh bahasa atau seluruh perkataan ini berasaskan falsafah konstruktivisme atau perspektif teori psikologi perkembangan kognitif kanak-kanak. ‘cawan’ dan cerita) yang bermakna. abang. ‘Membaca’ ialah satu kebolehan semula jadi (natural and almost instinctive process). It has as its foundation about language development as a constructive.. Kanak-kanak bercakap mengguna ‘perkataan yang bermakna’. (p.. Ejaan tidak perlu diajar kerana ia tidak penting. 459). dan memberi erti kepada simbol-simbol ‘gambar’ dan grafik di sekeliling mereka. purposeful language function. Mereka ‘diajar’ oleh ibu-bapa dan orang di sekeliling mereka secara tidak formal. 4. Kanak-kanak berumur lima atau enam tahun ke atas yang belum boleh membaca dan menulis harus diajar bermula dengan perkataan secara ‘keseluruhan’ (seperti ‘bapa’ ‘meja’. Kanak-kanak dari mula dilahirkan hingga kira-kira lima tahun sangat cepat belajar. Jadi kanak-kanak dari awal setahun lagi harus diajar membaca seperti mereka diajar bercakap. Yang penting ialah kanak-kanak perlu didedahkan dengan pelbagai interaksi positif dan yang memperkayakan bahasa dan perbendaharaan mereka. jiran dan sebagainya. warna lampu isyarat dan cam jenama alat permainan mereka. Perkembangan kognitif atau intelek kanak-kanak ialah proses kanak-kanak memberi makna kepada pengalaman mereka. simbol jenis makanan dan minuman. and language learning is perceived as taking place through functional reading and writing situations… From this point of view. ayat atau cerita. 2. Jadi kanak-kanak tidak perlu diajar huruf abjad dan sebutan bunyi huruf dan suku kata untuk mengajar mereka membaca dan menulis. Kanak-kanak boleh diajar terus ‘mengecam perkataan’ dan faham erti perkataan itu. termasuk bahasa. 6. Misalnya kanak kanak berumur tiga tahun sudah mula cam dan kenal jenama jenis motokar. According to this philosophy. menyentuh. Mereka tidak pun sedar yang set iap perkataan itu terdiri dari ‘bunyi-bunyi’ atau fonem khusus. natural. language is a natural phenomenon and literacy is promoted through natural. meaning-oriented process in which language is viewed as an authentic. menghidu. tanda-tanda jalan.

mummy Ibu menunjukkan perkataan ‘mummy’ kepada anaknya dengan membaca perkataan itu kepada anaknya.KAB3033 . tunjukkan kepadanya kad sesuatu perkataan. Berikut ialah beberapa kaedah dan variasinya. . pakej dan program membaca untuk kanak-kanak mengguna pendekatan seluruh perkataan ini. misalnya kad perkataan ‘mummy’ (bahasa Inggeris yang bererti ibu). terdapat beberapa variasi kaedah dan teknik dalam pengajaran 2M pendekatan ini. Glenn Doman menyatakan kanak-kanak boleh diajar membaca oleh ibu bapa mereka pada umur dua tahun lagi melalui teknik ‘pandang perkataan’ ( recognize word by sight). Kanak-kanak melihat perkataan itu dan menyebut perkataan itu bersama ibunya. Kaedah ‘pandang-dan-sebut’ Glen Doman ini ialah dengan mendedahka n kanak-kanak kepada ‘perkataan’ yang ditulis pada kad dalam huruf kecil yang jelas seperti perkataan bahasa Inggeris di bawah. Kanak-kanak ditunjukkan perkataan. mummy nose daddy hair hand foot Langkah-langkah asas 1. dan ibu atau guru mengajar satu perkataan satu sesi supaya kanak-kanak mengecam dan membaca perkataan itu. 1. Kaedah pandang-dan-sebut Glen Doman Salah seorang pengkaji dan penganjur kuat kaedah ini sejak 1964 ialah Glenn Doman.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 20 Ringkasnya: Mengikut pendekatan seluruh bahasa ini kanak-kanak atau murid perlu diajar membaca dengan mendedahkan mereka kepada ‘perkataan’ supaya mereka ‘mengecam perkataan’ (recognize word by sight) secara keseluruhannya. Ibu beri pujian kepada anaknya itu. Ini bererti cara untuk mengajar kanak-kanak tidak bermula dengan mengenal huruf atau bunyi huruf. tetapi bermula dengan mengajar mereka melihat dan mengecam ‘seluruh perkataan’ dan ‘ayat’ yang bermakna. memandang perkataan itu dan ‘mengecam’ perkataan. Beliau banyak menulis dan menerbitkan buku. Apabila kanak-kanak dalam keadaan yang ceria. Beberapa variasi pendekatan mengajar 2M seluruh perkataan Walaupun terdapat prinsip am dalam pendekatan seluruh perkataan.

jika kanakkanak diajar seluruh perkataan. ‘foot’ dsb. Perkataan Bahasa Melayu digunakan terjemahan dari bahasa Inggeris. ‘hidung’ untuk ‘nose’.KAB3033 . Seterusnya kanak-kanak diajar pula perkataan ‘nose’. Jadi kanak-kanak lebih mudah belajar membaca (mengecam) perkataan. ‘bapa’ untuk ‘daddy’. (p. Ulang pula waktu lain. kenal dan boleh membaca perkataan ‘mummy’ ibunya mengajarnya pula perkataan ‘daddy’. 114-115) Pada suatu ketika dahulu (1980an dan awal 90an) pendekatan dan program Glenn Doman ini telah diguna oleh KEMAS di bawah program NURI untuk mengajar 2M Bahasa Melayu kepada kanakkanak prasekolah di Malaysia. Ini termasuk perkataan dan frasa seperti. Selepas itu. Setelah ibu yakin anaknya sudah kenal dan boleh membaca perkataan ‘daddy’ ibunya mengajarnya pula perkataan ‘hand’. Mereka akan dapat membaca sendiri ‘cerita’ setelah ia mengenal 120 patah perkataan dan ayat yang bermakna. atau beberapa patah perkataan dalam seminggu. Oleh sebab ramai guru prasekolah KEMAS mendapati kaedah Glen Doman kurang berkesan. and progress from this to the new and the unknown. and last of all to the abstract. kanakkanak akan dapat membaca banyak perkataan dan ayat dalam beberapa bulan. Why have we not begun by teaching this child the alphabet? . Dalam program mengajar membaca Glen Doman ini terdapat tujuh aras dan set perkataan yang diajar.. Setiap sesi pelajaran ini mengambil masa kira-kira lima minit saja.The basic tenet of all teaching that it should begin with the known and the concrete. iaitu pada peringkat ketujuh iaitu terakhir barulah kanak-kanak diajar huruf-huruf abjad. ‘tangan’ untuk ‘hand’. dan sebagainya.. Mengikut Glenn Doman bagi kanak-kanak perkataan ‘mummy’ ‘daddy’ ‘hand’ dan ‘nose’ itu lebih konkrit dan bermakna berbanding dengan huruf abjad a b c. Glenn Doman menyatakan A word about the alphabet.. dengan kanak-kanak diajar membaca sepatah perkataan setiap hari. kaedah ini telah diberhentikan penggunaannya.. Tidak ada masa tertentu yang terbaik untuk kanak-kanak diajar membaca.. Proses yang sama diulang. Kanak-kanak tidak perlu diajar huruf dan bunyi huruf seperti pendekatan abjad/fonik. dan faham apa yang dibaca. Setelah ibunya yakin anaknya sudah cam. Nothing could be more abstract to the five year ald than the letter A.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 21 2. 3. 4. daddy Proses yang sama diulang. Ulang beberapa kali. . seperti ‘ibu’ untuk ‘mummy’. Kata Doman. 5. Ibu menunjuk anaknya perkataan ‘daddy’ dalam kad dan menyebut ‘daddy’ kepada anaknya..

(Gambar meja juga mungkin diletak di sebelah perkataan meja). supaya murid mengenal huruf dan bunyi setiap huruf ‘meja’ . . Dalam Langkah 1 murid disuruh melihat perkataan ‘meja’ secara keseluruhan supaya mengecam bentuk perkataan itu. Kaedah Cerakin ini telah diguna sebagai kaedah asas dalam Panduan Guru Bahasa Malaysia Tahap 1 KBSR (1981) untuk Sekolah Kebangsaan dalam tahun 1980-an. untuk mengatasi masalah 2M murid sekolah rendah. Buat demonstrasi pengajaran membaca mengguna kaedah ini. m e j a 4) Guru mengajar murid mengeja ‘meja’. Proses ini diulang beberapa kali untuk menentukan murid boleh ‘mengecam’ dan membaca perkataan ‘meja’.KAB3033 . Murid mengenal huruf dan bunyi huruf dalam konteks perkataan itu. meja Murid disuruh melihat perkataan ‘meja’ dan guru menyebut ‘meja’ dan diikuti oleh murid. Kaedah cerakin perkataan (word-analysis) Satu lagi variasi pendekatan seluruh perkataan ialah ‘kaedah cerakin’. 2) Guru mencerakinkan perkataan ‘meja’ menjadi suku kata me ja Guru tunjuk dan sebut suku kata ‘me’ dan ‘ja’. 2. Murid mengulang menyebut suku kata ini beberapa kali sebagai latihan. mereka hendaklah diajar ‘mencerakinkan’ atau menganalisis perkataan itu supaya mereka tahu ‘bunyi’ setiap huruf dalam perkataan itu. Kaedah ‘cerakin’ ini dipopularkan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK). Perhatikan. misalnya perkataan ‘meja’ dan menunjukkan perkataan itu dalam kad imbasan atau di papan tulis. Langkah 2. 3) Guru mencerakin lagi suku kata supaya menjadi huruf. Ini dibuat dengan bantuan kad imbasan perkataan ‘meja’ dan gambar meja.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 22 Aktiviti Terangkan langkah-langkah asas pengajaran membaca yang dicadangkan oleh Glenn Doman. Kementerian Pelajaran dalam Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) dalam 1980-an. Kaedah ini mencadangkan setelah murid diajar mengecam dan membaca sesuatu ‘perkataan’. 3 dan 4 ialah proses ‘mencerakin’ atau membuat ‘analisis’ perkataan itu. Langkah-langkah asas kaedah ‘cerakin perkataan’ (word -analysis) 1) Guru memperkenalkan kepada murid suatu perkataan. diikuti oleh murid.

Kaedah Cerakin ini dipopularkan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK) dalam tahun dalam KBSR (1980-an) untuk mengatasi ramai murid tidak boleh 2M.KAB3033 . Guru mengharap murid boleh membaca sendiri buku cerita mudah selepas itu. dan ramai murid tidak boleh membaca dan menulis Bahasa Malaysia. PPK telah memberi latihan dalam perkhidmatan kepada guru-guru sekolah kebangsaan untuk mereka menggunanya bagi mengajar 2M murid Tahun 1.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 23 Setiap hari murid diperkenalkan satu atau dua perkataan baru lagi. Guru mengguna langkah-langkah yang sama 1 – 4 di atas untuk mengajarnya. kemudian mencerakinnya menjadi suku kata dan huruf untuk murid mengejanya. Misalnya setelah murid tahu membaca dan menulis perkataan ‘meja’ mereka diajar pula perkataan ‘kerusi’. ramai guru mendapati kaedah ini kurang berkesan. Murid akan diajar mencerakin perkataan ‘kerusi’: kerusi ke ru si k e r u s i Pada hari berikutnya guru memperkenalkan pula perkataan ‘buku’. Ringkasnya langkah-langkah pengajaran kaedah cerakin boleh digambarkan sebagai berikut: perkataan suku kata huruf dan bunyi Kanak-kanak diajar ‘mencerakin’ setiap perkataan yang diperkenalkan. Kaedah cerakin tidak digunakan lagi. terutama perkataan berasaskan benda-benda di sekeliling mereka – yang terdapat dalam bilik darjah murid. Guru kembali mengguna kaedah abjad untuk mengajar 2M kepada murid Tahun 1. . Ertinya setiap perkataan yang murid ‘membaca’ tidak membantunya membaca perkataan baru seterusnya. murid tidak boleh membaca perkataan baru ‘kerusi’. Selepas itu guru mengajar pula perkataan ‘almari’ ‘pembaris’ ‘pemadam’ dan sebagainya. Perhatikan setelah murid mengecam dan boleh membaca sesuatu perkataan seperti ‘meja’. Kaedah ini juga digunakan oleh maktab-maktab perguruan pada masa itu sebagai salah satu kaedah untuk melatih guru mengajar 2M Bahasa Melayu KBSR di sekolah kebangsaan dalam tahun 1980-an. Proses ini dibuat sehingga murid dapat ‘mengecam’ dan ‘mencerakin’ berpuluh patah perkataan. Dalam perlaksanaannya. Guru menyuruh murid membaca perkataan ‘buku’. Setelah murid boleh membaca perkataan ‘meja’ dan ‘kerusi’ dia tidak boleh dengan sendiri membaca perkataan ‘buku’ jika guru tidak mengajarnya.

Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 24 Aktiviti Terangkan langkah-langkah asas pengajaran membaca kaedah cerakin. ‘lembu’. ‘pokok’ ‘sungai’ dan sebagainya. Guru bersoal-jawab dengan murid tentang haiwan atau benda yang disebut oleh murid. ‘lembu’. Langkah-langkah asas Langkah 1: Guru tunjuk kepada murid sebuah gambar atau foto besar yang di dalamnya terdapat berbagai-bagai objek. Langkah 3: Guru menulis beberapa perkataan yang disebut oleh murid di papan tulis. Ia berpunca dari soalan: apakah ‘perkataan’ yang harus guru pilih dan mengajar murid membaca pada pengajaran awal membaca? Bagaimanakah guru harus mendapat dan memilih ‘perkataan’ atau ‘ayat’ untuk murid diajar membaca? Variasi kaedah seluruh perkataan ialah variasi dari segi sumber untuk memilih perkataan atau frasa yang hendak diperkenalkan kepada murid dalam pengajaran awal membaca. ‘kambing’. Langkah 2: Guru menyuruh murid melihat gambar itu dan menyoal murid ‘Apakah yang kamu lihat ada dalam gambar ini?’ Murid akan menyatakan misalnya. misalnya perkataan ‘kambing’. . ‘pokok’. atau pemandangan di tepi laut. c) Perkataan dari cerita yang ‘diceritakan’ oleh murid d) Perkataan dari cerita yang dibaca kepada murid (literature-based) Mari kita bincang dua punca di atas (a) dan (b). Beri contohnya. Variasi lain kaedah dan teknik mengajar pendekatan ‘seluruh bahasa’ atau ‘seluruh perkataan’ Ada beberapa variasi lain pendekatan seluruh perkataan ini. Ada beberapa pendapat tentang sumber dan cara mendapat perkataan untuk diajar murid membaca.KAB3033 . Misalnya gambar di sebuah ladang ternakan. Kaedah gambar: perkataan berasaskan gambar Salah satu teknik guru mendapatkan perkataan untuk guru mengajar murid membaca ialah perkataan berasaskan benda yang murid lihat dalam sesuatu gambar atau foto yang ditunjukkan oleh guru kepada mereka. Antara sumbernya ialah: a) Perkataan berasaskan gambar b) Perkataan berasaskan ‘tema’ yang dibincangkan bersama murid. Sumber (c) dan (d) akan dihuraikan dalam Bab 4. ‘sungai’. 3. Atau guru melekatkan kad perkataan itu di tepi objek itu.

Langkah 9: Guru memilih dan mengajar perkataan-perkataan lain pula. say the word. spell it. if desired. (1999). Emily F.KAB3033 . 2) Ask students to identify what they see in the picture. 7) Add words. Kaedah menggunakan gambar atau foto untuk menarik perhatian murid dan mendapatkan perkataan untuk diajar dipanggil Kaedah Picture-Word Inductive Model (PWIM). seperti yang disarankan oleh Calhoun. 1999. write the word. Aktiviti .Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 25 Langkah 4: Kemudian guru memilih beberapa perkataan misalnya ‘kambing’ untuk diajar kanak-kanak membaca secara lihat-dan-sebut. Langkah-langkah yang beliau cadangkan adalah seperti di bawah. Ask students to think about the information on the chart and what they want to say about it. beginning consonants. Langkah 5: Guru mengajar murid mengeja perkataan ‘kambing’. 10) Read and review the sentences and paragraphs. p. or a paragraph about the picture word chart. Kaedah ini dipopularkan oleh Emily Calhoun.g. 3) Label the picture parts identified. Langkah 8: Murid diajar untuk mengguna perkataan yang dipelajari itu dalam ayat. Guru menulis perkataan itu pada kad dan mengajar murid melihat dan menyebut perkataan itu beberapa kali. Ask students to classify sentences. 8) Lead students into creating a title for the picture word chart. murid ikut guru menyebut nama huruf ‘k’ dan bunyinya ‘khh’. 6) Read and review the picture word chart (say the word. (Draw a line from the identified object or area.Teaching Beginning Reading and Writing with the Picture Word Inductive Model. Langkah 7: Kemudian guru mengajar pula bunyi huruf ‘a’. 5) Ask students to read the words (using the lines on the chart if necessary) and to classify the words into a variety of groups. ‘m’.. (Sumber: Calhoun. Langkah 6: Guru menunjuk huruf ‘k’ dan sebutan bunyi ‘k’.) 4) Read and review the picture word chart aloud. rhyming words) to emphasize with the whole class. 9) Ask students to generate a sentence. ASCD. model putting the sentences into a good paragraph. ‘b’ seperti yang terdapat dalam perkataan ‘kambing’. Huruf dan bunyi huruf diajar dalam konteks perkataan setelah perkataan itu dieja dan dicerakinkan. ask students to spell the word aloud and then to pronounce it. Tunjukkan langkah-langkah mengajar membaca dan menulis beberapa patah perkataan kepada kanak-kanak berasaskan gambar ini. Identify common concepts (e. Washington. say it again). sentences. to the picture word chart and to the word banks. Steps of the PWIM 1) Select a picture. XX) Sediakan satu rancangan mengajar berdasarkan suatu gambar besar.

bentuk buah itu. anjing. dan menyuruh murid menamakan binatang-binatang yang mereka lihat itu. Guru bersoal-jawab dengan murid tentang jenisjenis haiwan yang mereka lihat dalam gambar itu. Guru memulakan pelajaran dengan bertanya dan berbincang dengan murid mengenai ‘buah’ yang mereka suka makan. Murid sangat suka mewarnakan gambar. Perbendaharaan kata mereka juga mudah diperluaskan. Murid menulis menyalin perkataan itu beberapa baris dalam buku mereka. pisang dan rambutan. 2. Guru menunjukkan gambar sekumpulan haiwan. 4. Untuk tema haiwan guru boleh mengguna gambar sekumpulan haiwan. 6. misalnya betik. burung dan sebagainya. dsb. . misalnya. Ini memberi pengetahuan kepada murid tentang ciri tingkah laku dan bunyi sesuatu haiwan itu. Murid diajar mengeja setiap perkataan itu beberapa kali. dan menyuruh murid menyebutnya: pisang. manggis. Antara tema ini yang dicadangkan ialah diri saya. Murid menyalin perkataan ini dalam buku atau lembaran kerja. warna. Kaedah gambar 3 di atas boleh juga diguna kepada sesuatu tema. 1. dan menyeronokkan murid 3. oren 3. Ia berasaskan anggapan bahawa kanak-kanak akan senang dan bermakna belajar perkataanperkataan berhubung dengan sesuatu perkara atau tema. Guru berbincang tentang ciri-ciri setiap haiwan yang murid sebut.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 26 4. dan mengejanya. ayam. 2. Guru menunjukkan murid gambar haiwan yang terdapat di zoo. pekerjaan. bunga. durian. misalnya ‘tema haiwan’. epal. buah-buahan. ‘buaya’ ‘harimau’. betik. 4. Guru menyuruh murid ‘bermain’ melakonkan perangai beberapa haiwan seperti kucing. Kemudian guru boleh menunjuk gambar buah-buahan. 5. Kaedah tema: Perkataan berasaskan tema Sekarang Kementerian Pelajaran dan agensi kerajaan cuba menggalakkan guru prasekolah mengguna ‘kaedah tema’ sebagai fokus pelajaran 2M di pra sekolah. Murid mewarnakannya. Guru menulis perkataan ‘betik’ dan ‘pisang’ dan mengajar murid membacanya. Guru bersama murid berbincang rasa. Langkah-langkah pengajaran sama seperti yang lalu. Contoh untuk tema buah-buahan 1. 5. Murid juga mewarnakan gambar-gambar haiwan yang mereka baca. rambutan. kera. pengangkutan. ‘kera’. Guru menulis perkataan binatang yang disebut oleh murid. ‘gajah’ dan sebagai.KAB3033 . haiwan.

Terangkan perbezaan variasi pendekatan seluruh perkataan berikut. seperti ‘buku’.KAB3033 . Soalan Perbincangan Adakah kaedah seluruh perkataan ini sesuai untuk mengajar awal membaca bahasa Melayu kepada kanak-kanak prasekolah? Kenapa? . Terangkan perbezaan Pendekatan Seluruh Perkataan dan Pendekatan Abjad/Fonik. Soalnya berapa banyakkah perkataan yang perlu murid cam atau lihat dan sebut.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 27 Aktiviti i. sebelum mereka boleh membaca sendiri perkataan baru? Kelemahan pendekatan ini Kelemahan utama pendekatan ini ialah murid tidak dapat mengguna kemahiran apa yang mereka belajar yang lalu untuk membaca perkataan baru. terutama di Sekolah Kebangsaan? Adakah ia memudahkan murid belajar 2M? Kajian di California Amerika Syarikat (1995) dan di United Kingdom (2004) mendapati pendekatan seluruh perkataan atau seluruh bahasa dan pendekatan cerakin (word analysis) ini kurang berkesan sebagai kaedah untuk mengajar murid awal membaca dan menulis bahasa Inggeris. Kaedah pengalaman murid: perkataan dari cerita murid. ‘meja’ atau haiwan seperti ‘harimau’. Negara-negara ini mencadangkan pendekatan synthetic phonics (kaedah fonik) digunakan sebagai asas untuk mengajar kanak-kanak mula membaca. Pendekatan seluruh perkataan ini lebih sesuai untuk mengajar kanak-kanak membaca dan menulis bahasa yang sistem ejaannya logografik (sistem tulisan berasaskan bentuk gambar) seperti sistem bahasa Cina. Perbincangan Kekuatan pendekatan seluruh perkataan Kekuatan pendekatan ini ialah kanak-kanak dengan mudah tertarik dengan perkataan-perkataan yang bermakna yang diperkenal oleh guru kepada mereka. Kelemahan kaedah pandang-dan-sebut Glen Doman dan kaedah cerakin dalam KBSR yang diamalkan di Malaysia dalam 1980-an telah didapati kurang berkesan. Bagaimanakah kedudukan ‘kaedah tema’ yang diguna di beberapa pusat prasekolah. bahkan mengakibatkan ramai murid lemah 2M. Mereka terpaksa cam dan hafal banyak perkataan sebelum mereka boleh membaca sendiri perkataan-perkataan dan ayat baru. Dapatan kajian menunjukkan tinggi peratus murid lemah atau tidak boleh membaca bahasa Inggeris mengguna pendekatan ini. Kedua-duanya telah ditinggalkan. ii. Kaedah gambar: perkataan berasaskan gambar Kaedah tema: perkataan berasaskan ‘tema’. ‘gajah’ dan pengalaman murid seperti ‘bermain bola’ ‘di padang’ yang murid sudah alami. Murid boleh diajar mengecam dan membaca perkataan-perkataan ini satu persatu.

. Kementerian Pelajaran Panduan Guru Bahasa Malaysia Tahap 1 KBSR (1981) untuk Sekolah Kebangsaan.KAB3033 . J. Glenn (1981). Washington. (1992). D. Teach your baby to read.). (1999). Pan Books Lapp.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 28 RUJUKAN DAN BAHAN BACAAN TAMBAHAN Calhoun. Emily F. Pusat Perkembangan Kurikulum. (3rd ed. New York: Macmilliam Publishing Company. & Flood. ASCD Doman. Teaching reading to every child. London.Teaching Beginning Reading and Writing with the Picture Word Inductive Model.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful