UNIT 3 PENDEKATAN SELURUH PERKATAAN

Hasil Pembelajaran
Pada akhir bab ini pelajar akan dapat menerangkan pendekatan seluruh perkataan atau seluruh bahasa (whole language) membezakan beberapa kaedah dalam pendekatan seluruh perkataan menyenaraikan contoh langkah-langkah pengajaran pendekatan seluruh perkataan mencadangkan aktiviti untuk kanak-kanak belajar 2M mengguna pendekatan ini.
Dalam Bab 2 yang lalu anda telah mendapat penerangan tentang pendekatan abjad-fonik untuk mengajar 2M kepada kanak-kanak. Dalam kaedah abjad-fonik, pengajaran 2M bermula dengan kanak-kanak diajar nama dan bunyi setiap huruf abjad. Dalam Unit 3 ini mari kita lihat pula pendekatan seluruh perkataan dan contoh langkah-langkah pengajarannya.

Pendekatan mengajar awal membaca ‘seluruh perkataan’ (whole word) atau ‘seluruh bahasa’ (whole language)
Pendekatan abjad-fonik bermula pengajaran 2M dengan mengajar kanak-kanak mengenal huruf dan bunyikan huruf-huruf itu. Pendekatan seluruh perkataan pula pada amnya bermula dengan memperkenalkan murid sesuatu perkataan secara keseluruhannya dan menyuruh murid ‘mengecam’ perkataan itu dan membacanya. Ertinya pendekatan s eluruh perkataan mengajar murid sesuatu per ‘perkataan’ dahulu sebelum murid kenal abjad dan membunyikan huruf. Pendekatan ini dipanggil dengan beberapa nama, antaranya: pendekatan seluruh bahasa (whole language approach) pendekatan seluruh perkataan (whole word method), kaedah ‘pandang dan sebut’ (look and say), pendekatan perkataan-ke-bunyi (word to sound/simbol approach) pendekatan cerakin perkataan (word analysis), Setiap nama di atas membayangkan variasi prosedur atau teknik mengajar awal membaca pendekatan jenis ini. Ini akan dijelaskan lagi kemudian. Pendekatan seluruh perkataan atau seluruh bahasa ini dibuat berdasarkan andaian atau kepercayaan berikut:

Kanak-kanak dari mula dilahirkan hingga kira-kira lima tahun sangat cepat belajar. Mereka tidak pun sedar yang set iap perkataan itu terdiri dari ‘bunyi-bunyi’ atau fonem khusus. real-world experience. Kanak-kanak berumur lima atau enam tahun ke atas yang belum boleh membaca dan menulis harus diajar bermula dengan perkataan secara ‘keseluruhan’ (seperti ‘bapa’ ‘meja’. Mereka belajar dari pelbagai pengalaman mereka – mendengar.. Kanak -kanak tidak perlu diajar ‘huruf’ dan ‘bunyi huruf’ dahulu untuk mereka belajar membaca. ‘Membaca’ ialah satu kebolehan semula jadi (natural and almost instinctive process). and language learning is perceived as taking place through functional reading and writing situations… From this point of view. warna lampu isyarat dan cam jenama alat permainan mereka. merasa. natural. termasuk bahasa. dan memberi erti kepada simbol-simbol ‘gambar’ dan grafik di sekeliling mereka. Perkembangan kognitif atau intelek kanak-kanak ialah proses kanak-kanak memberi makna kepada pengalaman mereka. purposeful language function. Misalnya kanak kanak berumur tiga tahun sudah mula cam dan kenal jenama jenis motokar. apa yang penting ialah supaya kanak ‘mengecam’ perkataan dan faham makna perkataan secara keseluruhannya. menghidu. Kanak-kanak belajar bahasa lisan dan tulisan melalui ‘perkataan -perkataan’ dan ‘ayat-ayat’ yang mereka dengar atau mereka berinteraksi dengan orang-orang di sekeliling mereka. simbol jenis makanan dan minuman. abang. ayat atau cerita. Sejak lahir lagi kanak-kanak belajar kemahiran berbahasa: bahasa lisan iaitu mendengar dan bercakap perkataan dengan: ibu-bapa.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 19 1. kerana mereka sudah mempunyai asas untuk memberi makna apa yang mereka baca. According to this philosophy.KAB3033 . 4. jiran dan sebagainya. 2. Yang penting ialah kanak-kanak perlu didedahkan dengan pelbagai interaksi positif dan yang memperkayakan bahasa dan perbendaharaan mereka. (p. meaning-oriented process in which language is viewed as an authentic. a whole-language approach represents a philosophy about reading. Jadi kanak-kanak dari awal setahun lagi harus diajar membaca seperti mereka diajar bercakap. ‘cawan’ dan cerita) yang bermakna. tanda-tanda jalan. Mengikut Lapp dan Flood (1992).. . language learning cannot be broken down into myriad isolated sub-skills. 6. Mereka ‘diajar’ oleh ibu-bapa dan orang di sekeliling mereka secara tidak formal. Pendekatan seluruh bahasa atau seluruh perkataan ini berasaskan falsafah konstruktivisme atau perspektif teori psikologi perkembangan kognitif kanak-kanak. Ejaan tidak perlu diajar kerana ia tidak penting. Kanak-kanak boleh diajar terus ‘mengecam perkataan’ dan faham erti perkataan itu. Perkataan baru akan diberi makna mengikut konteks. It has as its foundation about language development as a constructive. language is a natural phenomenon and literacy is promoted through natural. 458. kakak. Jadi kanak-kanak tidak perlu diajar huruf abjad dan sebutan bunyi huruf dan suku kata untuk mengajar mereka membaca dan menulis. iaitu perkataan. 459). 3. Kanak-kanak bercakap mengguna ‘perkataan yang bermakna’. menyentuh. melihat. Kanak-kanak juga belajar bahasa isyarat iaitu seperti mereka cuba ‘membaca’ isyarat emaknya. 5. bukan bahagian-bahagian ‘bunyi’ kecil perkataan itu.

Beberapa variasi pendekatan mengajar 2M seluruh perkataan Walaupun terdapat prinsip am dalam pendekatan seluruh perkataan. . Beliau banyak menulis dan menerbitkan buku. tunjukkan kepadanya kad sesuatu perkataan. dan ibu atau guru mengajar satu perkataan satu sesi supaya kanak-kanak mengecam dan membaca perkataan itu. Apabila kanak-kanak dalam keadaan yang ceria. mummy Ibu menunjukkan perkataan ‘mummy’ kepada anaknya dengan membaca perkataan itu kepada anaknya. Kaedah pandang-dan-sebut Glen Doman Salah seorang pengkaji dan penganjur kuat kaedah ini sejak 1964 ialah Glenn Doman. Berikut ialah beberapa kaedah dan variasinya. Ibu beri pujian kepada anaknya itu. Kanak-kanak melihat perkataan itu dan menyebut perkataan itu bersama ibunya. Ini bererti cara untuk mengajar kanak-kanak tidak bermula dengan mengenal huruf atau bunyi huruf. memandang perkataan itu dan ‘mengecam’ perkataan.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 20 Ringkasnya: Mengikut pendekatan seluruh bahasa ini kanak-kanak atau murid perlu diajar membaca dengan mendedahkan mereka kepada ‘perkataan’ supaya mereka ‘mengecam perkataan’ (recognize word by sight) secara keseluruhannya. Kanak-kanak ditunjukkan perkataan. tetapi bermula dengan mengajar mereka melihat dan mengecam ‘seluruh perkataan’ dan ‘ayat’ yang bermakna. Kaedah ‘pandang-dan-sebut’ Glen Doman ini ialah dengan mendedahka n kanak-kanak kepada ‘perkataan’ yang ditulis pada kad dalam huruf kecil yang jelas seperti perkataan bahasa Inggeris di bawah. misalnya kad perkataan ‘mummy’ (bahasa Inggeris yang bererti ibu). 1. mummy nose daddy hair hand foot Langkah-langkah asas 1. pakej dan program membaca untuk kanak-kanak mengguna pendekatan seluruh perkataan ini. Glenn Doman menyatakan kanak-kanak boleh diajar membaca oleh ibu bapa mereka pada umur dua tahun lagi melalui teknik ‘pandang perkataan’ ( recognize word by sight).KAB3033 . terdapat beberapa variasi kaedah dan teknik dalam pengajaran 2M pendekatan ini.

The basic tenet of all teaching that it should begin with the known and the concrete. 3... ‘hidung’ untuk ‘nose’. and progress from this to the new and the unknown. Nothing could be more abstract to the five year ald than the letter A. Why have we not begun by teaching this child the alphabet? . Glenn Doman menyatakan A word about the alphabet. 5. Setiap sesi pelajaran ini mengambil masa kira-kira lima minit saja. Selepas itu. atau beberapa patah perkataan dalam seminggu. Tidak ada masa tertentu yang terbaik untuk kanak-kanak diajar membaca.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 21 2. Mengikut Glenn Doman bagi kanak-kanak perkataan ‘mummy’ ‘daddy’ ‘hand’ dan ‘nose’ itu lebih konkrit dan bermakna berbanding dengan huruf abjad a b c. daddy Proses yang sama diulang. dengan kanak-kanak diajar membaca sepatah perkataan setiap hari. ‘tangan’ untuk ‘hand’. Dalam program mengajar membaca Glen Doman ini terdapat tujuh aras dan set perkataan yang diajar. seperti ‘ibu’ untuk ‘mummy’. ‘bapa’ untuk ‘daddy’. 114-115) Pada suatu ketika dahulu (1980an dan awal 90an) pendekatan dan program Glenn Doman ini telah diguna oleh KEMAS di bawah program NURI untuk mengajar 2M Bahasa Melayu kepada kanakkanak prasekolah di Malaysia. Perkataan Bahasa Melayu digunakan terjemahan dari bahasa Inggeris. . Mereka akan dapat membaca sendiri ‘cerita’ setelah ia mengenal 120 patah perkataan dan ayat yang bermakna. Setelah ibunya yakin anaknya sudah cam. Jadi kanak-kanak lebih mudah belajar membaca (mengecam) perkataan. Setelah ibu yakin anaknya sudah kenal dan boleh membaca perkataan ‘daddy’ ibunya mengajarnya pula perkataan ‘hand’. Kata Doman. dan faham apa yang dibaca. and last of all to the abstract. Ulang beberapa kali. Kanak-kanak tidak perlu diajar huruf dan bunyi huruf seperti pendekatan abjad/fonik. ‘foot’ dsb. Seterusnya kanak-kanak diajar pula perkataan ‘nose’. iaitu pada peringkat ketujuh iaitu terakhir barulah kanak-kanak diajar huruf-huruf abjad.. Oleh sebab ramai guru prasekolah KEMAS mendapati kaedah Glen Doman kurang berkesan. kenal dan boleh membaca perkataan ‘mummy’ ibunya mengajarnya pula perkataan ‘daddy’. Ibu menunjuk anaknya perkataan ‘daddy’ dalam kad dan menyebut ‘daddy’ kepada anaknya. (p.KAB3033 .. jika kanakkanak diajar seluruh perkataan. Ini termasuk perkataan dan frasa seperti. kanakkanak akan dapat membaca banyak perkataan dan ayat dalam beberapa bulan. Proses yang sama diulang. 4... kaedah ini telah diberhentikan penggunaannya. Ulang pula waktu lain. dan sebagainya.

Proses ini diulang beberapa kali untuk menentukan murid boleh ‘mengecam’ dan membaca perkataan ‘meja’. untuk mengatasi masalah 2M murid sekolah rendah.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 22 Aktiviti Terangkan langkah-langkah asas pengajaran membaca yang dicadangkan oleh Glenn Doman. 2. mereka hendaklah diajar ‘mencerakinkan’ atau menganalisis perkataan itu supaya mereka tahu ‘bunyi’ setiap huruf dalam perkataan itu. Kaedah ‘cerakin’ ini dipopularkan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK). Kaedah cerakin perkataan (word-analysis) Satu lagi variasi pendekatan seluruh perkataan ialah ‘kaedah cerakin’. m e j a 4) Guru mengajar murid mengeja ‘meja’. Langkah 2. Dalam Langkah 1 murid disuruh melihat perkataan ‘meja’ secara keseluruhan supaya mengecam bentuk perkataan itu. Kementerian Pelajaran dalam Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) dalam 1980-an. Murid mengulang menyebut suku kata ini beberapa kali sebagai latihan. diikuti oleh murid. 3) Guru mencerakin lagi suku kata supaya menjadi huruf. Murid mengenal huruf dan bunyi huruf dalam konteks perkataan itu. 3 dan 4 ialah proses ‘mencerakin’ atau membuat ‘analisis’ perkataan itu.KAB3033 . Kaedah Cerakin ini telah diguna sebagai kaedah asas dalam Panduan Guru Bahasa Malaysia Tahap 1 KBSR (1981) untuk Sekolah Kebangsaan dalam tahun 1980-an. Buat demonstrasi pengajaran membaca mengguna kaedah ini. (Gambar meja juga mungkin diletak di sebelah perkataan meja). 2) Guru mencerakinkan perkataan ‘meja’ menjadi suku kata me ja Guru tunjuk dan sebut suku kata ‘me’ dan ‘ja’. Ini dibuat dengan bantuan kad imbasan perkataan ‘meja’ dan gambar meja. Kaedah ini mencadangkan setelah murid diajar mengecam dan membaca sesuatu ‘perkataan’. Perhatikan. Langkah-langkah asas kaedah ‘cerakin perkataan’ (word -analysis) 1) Guru memperkenalkan kepada murid suatu perkataan. meja Murid disuruh melihat perkataan ‘meja’ dan guru menyebut ‘meja’ dan diikuti oleh murid. misalnya perkataan ‘meja’ dan menunjukkan perkataan itu dalam kad imbasan atau di papan tulis. supaya murid mengenal huruf dan bunyi setiap huruf ‘meja’ . .

Kaedah cerakin tidak digunakan lagi. . Dalam perlaksanaannya. Kaedah Cerakin ini dipopularkan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK) dalam tahun dalam KBSR (1980-an) untuk mengatasi ramai murid tidak boleh 2M. Misalnya setelah murid tahu membaca dan menulis perkataan ‘meja’ mereka diajar pula perkataan ‘kerusi’. PPK telah memberi latihan dalam perkhidmatan kepada guru-guru sekolah kebangsaan untuk mereka menggunanya bagi mengajar 2M murid Tahun 1. Murid akan diajar mencerakin perkataan ‘kerusi’: kerusi ke ru si k e r u s i Pada hari berikutnya guru memperkenalkan pula perkataan ‘buku’. kemudian mencerakinnya menjadi suku kata dan huruf untuk murid mengejanya. Guru mengguna langkah-langkah yang sama 1 – 4 di atas untuk mengajarnya. Guru kembali mengguna kaedah abjad untuk mengajar 2M kepada murid Tahun 1. Proses ini dibuat sehingga murid dapat ‘mengecam’ dan ‘mencerakin’ berpuluh patah perkataan. murid tidak boleh membaca perkataan baru ‘kerusi’. Guru menyuruh murid membaca perkataan ‘buku’. terutama perkataan berasaskan benda-benda di sekeliling mereka – yang terdapat dalam bilik darjah murid. Kaedah ini juga digunakan oleh maktab-maktab perguruan pada masa itu sebagai salah satu kaedah untuk melatih guru mengajar 2M Bahasa Melayu KBSR di sekolah kebangsaan dalam tahun 1980-an. dan ramai murid tidak boleh membaca dan menulis Bahasa Malaysia. Setelah murid boleh membaca perkataan ‘meja’ dan ‘kerusi’ dia tidak boleh dengan sendiri membaca perkataan ‘buku’ jika guru tidak mengajarnya. ramai guru mendapati kaedah ini kurang berkesan. Ertinya setiap perkataan yang murid ‘membaca’ tidak membantunya membaca perkataan baru seterusnya. Guru mengharap murid boleh membaca sendiri buku cerita mudah selepas itu.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 23 Setiap hari murid diperkenalkan satu atau dua perkataan baru lagi.KAB3033 . Ringkasnya langkah-langkah pengajaran kaedah cerakin boleh digambarkan sebagai berikut: perkataan suku kata huruf dan bunyi Kanak-kanak diajar ‘mencerakin’ setiap perkataan yang diperkenalkan. Selepas itu guru mengajar pula perkataan ‘almari’ ‘pembaris’ ‘pemadam’ dan sebagainya. Perhatikan setelah murid mengecam dan boleh membaca sesuatu perkataan seperti ‘meja’.

c) Perkataan dari cerita yang ‘diceritakan’ oleh murid d) Perkataan dari cerita yang dibaca kepada murid (literature-based) Mari kita bincang dua punca di atas (a) dan (b). ‘pokok’. Misalnya gambar di sebuah ladang ternakan.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 24 Aktiviti Terangkan langkah-langkah asas pengajaran membaca kaedah cerakin. ‘pokok’ ‘sungai’ dan sebagainya. Guru bersoal-jawab dengan murid tentang haiwan atau benda yang disebut oleh murid. 3. ‘lembu’. . Variasi lain kaedah dan teknik mengajar pendekatan ‘seluruh bahasa’ atau ‘seluruh perkataan’ Ada beberapa variasi lain pendekatan seluruh perkataan ini.KAB3033 . Sumber (c) dan (d) akan dihuraikan dalam Bab 4. Langkah 2: Guru menyuruh murid melihat gambar itu dan menyoal murid ‘Apakah yang kamu lihat ada dalam gambar ini?’ Murid akan menyatakan misalnya. Atau guru melekatkan kad perkataan itu di tepi objek itu. atau pemandangan di tepi laut. ‘kambing’. Langkah-langkah asas Langkah 1: Guru tunjuk kepada murid sebuah gambar atau foto besar yang di dalamnya terdapat berbagai-bagai objek. Ada beberapa pendapat tentang sumber dan cara mendapat perkataan untuk diajar murid membaca. Kaedah gambar: perkataan berasaskan gambar Salah satu teknik guru mendapatkan perkataan untuk guru mengajar murid membaca ialah perkataan berasaskan benda yang murid lihat dalam sesuatu gambar atau foto yang ditunjukkan oleh guru kepada mereka. Antara sumbernya ialah: a) Perkataan berasaskan gambar b) Perkataan berasaskan ‘tema’ yang dibincangkan bersama murid. Beri contohnya. ‘lembu’. misalnya perkataan ‘kambing’. Langkah 3: Guru menulis beberapa perkataan yang disebut oleh murid di papan tulis. ‘sungai’. Ia berpunca dari soalan: apakah ‘perkataan’ yang harus guru pilih dan mengajar murid membaca pada pengajaran awal membaca? Bagaimanakah guru harus mendapat dan memilih ‘perkataan’ atau ‘ayat’ untuk murid diajar membaca? Variasi kaedah seluruh perkataan ialah variasi dari segi sumber untuk memilih perkataan atau frasa yang hendak diperkenalkan kepada murid dalam pengajaran awal membaca.

XX) Sediakan satu rancangan mengajar berdasarkan suatu gambar besar. Ask students to classify sentences.Teaching Beginning Reading and Writing with the Picture Word Inductive Model. 8) Lead students into creating a title for the picture word chart.) 4) Read and review the picture word chart aloud. Aktiviti . Langkah 7: Kemudian guru mengajar pula bunyi huruf ‘a’. model putting the sentences into a good paragraph. 1999. 5) Ask students to read the words (using the lines on the chart if necessary) and to classify the words into a variety of groups. ASCD. (1999). sentences. ask students to spell the word aloud and then to pronounce it. 7) Add words. say it again).. if desired. seperti yang disarankan oleh Calhoun.KAB3033 . write the word. Langkah 6: Guru menunjuk huruf ‘k’ dan sebutan bunyi ‘k’. (Sumber: Calhoun. to the picture word chart and to the word banks. (Draw a line from the identified object or area. beginning consonants. 10) Read and review the sentences and paragraphs. Washington. Steps of the PWIM 1) Select a picture. rhyming words) to emphasize with the whole class. Kaedah menggunakan gambar atau foto untuk menarik perhatian murid dan mendapatkan perkataan untuk diajar dipanggil Kaedah Picture-Word Inductive Model (PWIM). Identify common concepts (e. Ask students to think about the information on the chart and what they want to say about it. spell it. Langkah 5: Guru mengajar murid mengeja perkataan ‘kambing’. 2) Ask students to identify what they see in the picture. Emily F. 9) Ask students to generate a sentence. Huruf dan bunyi huruf diajar dalam konteks perkataan setelah perkataan itu dieja dan dicerakinkan. murid ikut guru menyebut nama huruf ‘k’ dan bunyinya ‘khh’. or a paragraph about the picture word chart.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 25 Langkah 4: Kemudian guru memilih beberapa perkataan misalnya ‘kambing’ untuk diajar kanak-kanak membaca secara lihat-dan-sebut. Langkah 9: Guru memilih dan mengajar perkataan-perkataan lain pula. 3) Label the picture parts identified. ‘b’ seperti yang terdapat dalam perkataan ‘kambing’. Tunjukkan langkah-langkah mengajar membaca dan menulis beberapa patah perkataan kepada kanak-kanak berasaskan gambar ini.g. Kaedah ini dipopularkan oleh Emily Calhoun. say the word. ‘m’. p. Langkah-langkah yang beliau cadangkan adalah seperti di bawah. 6) Read and review the picture word chart (say the word. Guru menulis perkataan itu pada kad dan mengajar murid melihat dan menyebut perkataan itu beberapa kali. Langkah 8: Murid diajar untuk mengguna perkataan yang dipelajari itu dalam ayat.

‘buaya’ ‘harimau’. Guru memulakan pelajaran dengan bertanya dan berbincang dengan murid mengenai ‘buah’ yang mereka suka makan. dan menyuruh murid menyebutnya: pisang. anjing. Murid diajar mengeja setiap perkataan itu beberapa kali. . epal. misalnya ‘tema haiwan’. Murid sangat suka mewarnakan gambar. 4. ayam. Murid menulis menyalin perkataan itu beberapa baris dalam buku mereka. dan menyeronokkan murid 3. Perbendaharaan kata mereka juga mudah diperluaskan. dsb. ‘gajah’ dan sebagai. rambutan. pekerjaan. 2. Murid mewarnakannya. misalnya betik. Murid juga mewarnakan gambar-gambar haiwan yang mereka baca. Guru menulis perkataan ‘betik’ dan ‘pisang’ dan mengajar murid membacanya. Kaedah tema: Perkataan berasaskan tema Sekarang Kementerian Pelajaran dan agensi kerajaan cuba menggalakkan guru prasekolah mengguna ‘kaedah tema’ sebagai fokus pelajaran 2M di pra sekolah.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 26 4. 2. kera. 4. Antara tema ini yang dicadangkan ialah diri saya. 6. Guru menunjukkan murid gambar haiwan yang terdapat di zoo. Guru menunjukkan gambar sekumpulan haiwan. buah-buahan. 5. Guru menulis perkataan binatang yang disebut oleh murid. dan mengejanya. pisang dan rambutan. Murid menyalin perkataan ini dalam buku atau lembaran kerja. Guru berbincang tentang ciri-ciri setiap haiwan yang murid sebut. oren 3. Kaedah gambar 3 di atas boleh juga diguna kepada sesuatu tema. burung dan sebagainya. Untuk tema haiwan guru boleh mengguna gambar sekumpulan haiwan. betik. manggis. Guru bersoal-jawab dengan murid tentang jenisjenis haiwan yang mereka lihat dalam gambar itu. durian. pengangkutan. ‘kera’. dan menyuruh murid menamakan binatang-binatang yang mereka lihat itu. misalnya. bentuk buah itu. Ia berasaskan anggapan bahawa kanak-kanak akan senang dan bermakna belajar perkataanperkataan berhubung dengan sesuatu perkara atau tema. Langkah-langkah pengajaran sama seperti yang lalu. haiwan. Guru bersama murid berbincang rasa. Kemudian guru boleh menunjuk gambar buah-buahan. Contoh untuk tema buah-buahan 1. bunga. 5. warna. Guru menyuruh murid ‘bermain’ melakonkan perangai beberapa haiwan seperti kucing. 1. Ini memberi pengetahuan kepada murid tentang ciri tingkah laku dan bunyi sesuatu haiwan itu.KAB3033 .

bahkan mengakibatkan ramai murid lemah 2M. seperti ‘buku’. Pendekatan seluruh perkataan ini lebih sesuai untuk mengajar kanak-kanak membaca dan menulis bahasa yang sistem ejaannya logografik (sistem tulisan berasaskan bentuk gambar) seperti sistem bahasa Cina. ii. Negara-negara ini mencadangkan pendekatan synthetic phonics (kaedah fonik) digunakan sebagai asas untuk mengajar kanak-kanak mula membaca.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 27 Aktiviti i. sebelum mereka boleh membaca sendiri perkataan baru? Kelemahan pendekatan ini Kelemahan utama pendekatan ini ialah murid tidak dapat mengguna kemahiran apa yang mereka belajar yang lalu untuk membaca perkataan baru. Kedua-duanya telah ditinggalkan. Soalan Perbincangan Adakah kaedah seluruh perkataan ini sesuai untuk mengajar awal membaca bahasa Melayu kepada kanak-kanak prasekolah? Kenapa? . Dapatan kajian menunjukkan tinggi peratus murid lemah atau tidak boleh membaca bahasa Inggeris mengguna pendekatan ini. Kaedah gambar: perkataan berasaskan gambar Kaedah tema: perkataan berasaskan ‘tema’. Kelemahan kaedah pandang-dan-sebut Glen Doman dan kaedah cerakin dalam KBSR yang diamalkan di Malaysia dalam 1980-an telah didapati kurang berkesan. ‘gajah’ dan pengalaman murid seperti ‘bermain bola’ ‘di padang’ yang murid sudah alami. Perbincangan Kekuatan pendekatan seluruh perkataan Kekuatan pendekatan ini ialah kanak-kanak dengan mudah tertarik dengan perkataan-perkataan yang bermakna yang diperkenal oleh guru kepada mereka. Terangkan perbezaan variasi pendekatan seluruh perkataan berikut. Mereka terpaksa cam dan hafal banyak perkataan sebelum mereka boleh membaca sendiri perkataan-perkataan dan ayat baru. Kaedah pengalaman murid: perkataan dari cerita murid. ‘meja’ atau haiwan seperti ‘harimau’. Murid boleh diajar mengecam dan membaca perkataan-perkataan ini satu persatu. terutama di Sekolah Kebangsaan? Adakah ia memudahkan murid belajar 2M? Kajian di California Amerika Syarikat (1995) dan di United Kingdom (2004) mendapati pendekatan seluruh perkataan atau seluruh bahasa dan pendekatan cerakin (word analysis) ini kurang berkesan sebagai kaedah untuk mengajar murid awal membaca dan menulis bahasa Inggeris. Bagaimanakah kedudukan ‘kaedah tema’ yang diguna di beberapa pusat prasekolah.KAB3033 . Soalnya berapa banyakkah perkataan yang perlu murid cam atau lihat dan sebut. Terangkan perbezaan Pendekatan Seluruh Perkataan dan Pendekatan Abjad/Fonik.

Pusat Perkembangan Kurikulum. Glenn (1981). D.). . J. Kementerian Pelajaran Panduan Guru Bahasa Malaysia Tahap 1 KBSR (1981) untuk Sekolah Kebangsaan. New York: Macmilliam Publishing Company. (3rd ed. Washington. Teach your baby to read.KAB3033 . (1992). Teaching reading to every child.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 28 RUJUKAN DAN BAHAN BACAAN TAMBAHAN Calhoun. London. & Flood. ASCD Doman. Emily F.Teaching Beginning Reading and Writing with the Picture Word Inductive Model. Pan Books Lapp. (1999).

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.