UNIT 3 PENDEKATAN SELURUH PERKATAAN

Hasil Pembelajaran
Pada akhir bab ini pelajar akan dapat menerangkan pendekatan seluruh perkataan atau seluruh bahasa (whole language) membezakan beberapa kaedah dalam pendekatan seluruh perkataan menyenaraikan contoh langkah-langkah pengajaran pendekatan seluruh perkataan mencadangkan aktiviti untuk kanak-kanak belajar 2M mengguna pendekatan ini.
Dalam Bab 2 yang lalu anda telah mendapat penerangan tentang pendekatan abjad-fonik untuk mengajar 2M kepada kanak-kanak. Dalam kaedah abjad-fonik, pengajaran 2M bermula dengan kanak-kanak diajar nama dan bunyi setiap huruf abjad. Dalam Unit 3 ini mari kita lihat pula pendekatan seluruh perkataan dan contoh langkah-langkah pengajarannya.

Pendekatan mengajar awal membaca ‘seluruh perkataan’ (whole word) atau ‘seluruh bahasa’ (whole language)
Pendekatan abjad-fonik bermula pengajaran 2M dengan mengajar kanak-kanak mengenal huruf dan bunyikan huruf-huruf itu. Pendekatan seluruh perkataan pula pada amnya bermula dengan memperkenalkan murid sesuatu perkataan secara keseluruhannya dan menyuruh murid ‘mengecam’ perkataan itu dan membacanya. Ertinya pendekatan s eluruh perkataan mengajar murid sesuatu per ‘perkataan’ dahulu sebelum murid kenal abjad dan membunyikan huruf. Pendekatan ini dipanggil dengan beberapa nama, antaranya: pendekatan seluruh bahasa (whole language approach) pendekatan seluruh perkataan (whole word method), kaedah ‘pandang dan sebut’ (look and say), pendekatan perkataan-ke-bunyi (word to sound/simbol approach) pendekatan cerakin perkataan (word analysis), Setiap nama di atas membayangkan variasi prosedur atau teknik mengajar awal membaca pendekatan jenis ini. Ini akan dijelaskan lagi kemudian. Pendekatan seluruh perkataan atau seluruh bahasa ini dibuat berdasarkan andaian atau kepercayaan berikut:

Mengikut Lapp dan Flood (1992). apa yang penting ialah supaya kanak ‘mengecam’ perkataan dan faham makna perkataan secara keseluruhannya. menyentuh. Mereka ‘diajar’ oleh ibu-bapa dan orang di sekeliling mereka secara tidak formal. melihat. 6. Kanak -kanak tidak perlu diajar ‘huruf’ dan ‘bunyi huruf’ dahulu untuk mereka belajar membaca. . According to this philosophy. a whole-language approach represents a philosophy about reading. jiran dan sebagainya. iaitu perkataan.KAB3033 . Mereka tidak pun sedar yang set iap perkataan itu terdiri dari ‘bunyi-bunyi’ atau fonem khusus. termasuk bahasa. Pendekatan seluruh bahasa atau seluruh perkataan ini berasaskan falsafah konstruktivisme atau perspektif teori psikologi perkembangan kognitif kanak-kanak. purposeful language function. menghidu. kerana mereka sudah mempunyai asas untuk memberi makna apa yang mereka baca. ‘Membaca’ ialah satu kebolehan semula jadi (natural and almost instinctive process). ayat atau cerita. It has as its foundation about language development as a constructive. Kanak-kanak dari mula dilahirkan hingga kira-kira lima tahun sangat cepat belajar. simbol jenis makanan dan minuman. warna lampu isyarat dan cam jenama alat permainan mereka. language is a natural phenomenon and literacy is promoted through natural. 459). abang. bukan bahagian-bahagian ‘bunyi’ kecil perkataan itu. Jadi kanak-kanak tidak perlu diajar huruf abjad dan sebutan bunyi huruf dan suku kata untuk mengajar mereka membaca dan menulis. Ejaan tidak perlu diajar kerana ia tidak penting. Kanak-kanak belajar bahasa lisan dan tulisan melalui ‘perkataan -perkataan’ dan ‘ayat-ayat’ yang mereka dengar atau mereka berinteraksi dengan orang-orang di sekeliling mereka. 5. tanda-tanda jalan. Perkembangan kognitif atau intelek kanak-kanak ialah proses kanak-kanak memberi makna kepada pengalaman mereka. merasa. and language learning is perceived as taking place through functional reading and writing situations… From this point of view. (p. Mereka belajar dari pelbagai pengalaman mereka – mendengar. Jadi kanak-kanak dari awal setahun lagi harus diajar membaca seperti mereka diajar bercakap. kakak. Misalnya kanak kanak berumur tiga tahun sudah mula cam dan kenal jenama jenis motokar. real-world experience. Sejak lahir lagi kanak-kanak belajar kemahiran berbahasa: bahasa lisan iaitu mendengar dan bercakap perkataan dengan: ibu-bapa. Kanak-kanak bercakap mengguna ‘perkataan yang bermakna’. meaning-oriented process in which language is viewed as an authentic. 2. Perkataan baru akan diberi makna mengikut konteks. dan memberi erti kepada simbol-simbol ‘gambar’ dan grafik di sekeliling mereka. Kanak-kanak juga belajar bahasa isyarat iaitu seperti mereka cuba ‘membaca’ isyarat emaknya. language learning cannot be broken down into myriad isolated sub-skills. Yang penting ialah kanak-kanak perlu didedahkan dengan pelbagai interaksi positif dan yang memperkayakan bahasa dan perbendaharaan mereka.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 19 1. Kanak-kanak berumur lima atau enam tahun ke atas yang belum boleh membaca dan menulis harus diajar bermula dengan perkataan secara ‘keseluruhan’ (seperti ‘bapa’ ‘meja’.. 3. natural.. Kanak-kanak boleh diajar terus ‘mengecam perkataan’ dan faham erti perkataan itu. 4. 458. ‘cawan’ dan cerita) yang bermakna.

Ini bererti cara untuk mengajar kanak-kanak tidak bermula dengan mengenal huruf atau bunyi huruf. Kaedah ‘pandang-dan-sebut’ Glen Doman ini ialah dengan mendedahka n kanak-kanak kepada ‘perkataan’ yang ditulis pada kad dalam huruf kecil yang jelas seperti perkataan bahasa Inggeris di bawah. Apabila kanak-kanak dalam keadaan yang ceria. dan ibu atau guru mengajar satu perkataan satu sesi supaya kanak-kanak mengecam dan membaca perkataan itu. Berikut ialah beberapa kaedah dan variasinya. Kanak-kanak ditunjukkan perkataan. . memandang perkataan itu dan ‘mengecam’ perkataan. pakej dan program membaca untuk kanak-kanak mengguna pendekatan seluruh perkataan ini. tunjukkan kepadanya kad sesuatu perkataan. Beliau banyak menulis dan menerbitkan buku. tetapi bermula dengan mengajar mereka melihat dan mengecam ‘seluruh perkataan’ dan ‘ayat’ yang bermakna. Kaedah pandang-dan-sebut Glen Doman Salah seorang pengkaji dan penganjur kuat kaedah ini sejak 1964 ialah Glenn Doman. mummy Ibu menunjukkan perkataan ‘mummy’ kepada anaknya dengan membaca perkataan itu kepada anaknya. misalnya kad perkataan ‘mummy’ (bahasa Inggeris yang bererti ibu).Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 20 Ringkasnya: Mengikut pendekatan seluruh bahasa ini kanak-kanak atau murid perlu diajar membaca dengan mendedahkan mereka kepada ‘perkataan’ supaya mereka ‘mengecam perkataan’ (recognize word by sight) secara keseluruhannya. 1. Ibu beri pujian kepada anaknya itu. mummy nose daddy hair hand foot Langkah-langkah asas 1. Kanak-kanak melihat perkataan itu dan menyebut perkataan itu bersama ibunya. Glenn Doman menyatakan kanak-kanak boleh diajar membaca oleh ibu bapa mereka pada umur dua tahun lagi melalui teknik ‘pandang perkataan’ ( recognize word by sight). Beberapa variasi pendekatan mengajar 2M seluruh perkataan Walaupun terdapat prinsip am dalam pendekatan seluruh perkataan. terdapat beberapa variasi kaedah dan teknik dalam pengajaran 2M pendekatan ini.KAB3033 .

Ulang pula waktu lain. Ulang beberapa kali. Ini termasuk perkataan dan frasa seperti. Glenn Doman menyatakan A word about the alphabet. Setelah ibunya yakin anaknya sudah cam. Perkataan Bahasa Melayu digunakan terjemahan dari bahasa Inggeris.KAB3033 . Oleh sebab ramai guru prasekolah KEMAS mendapati kaedah Glen Doman kurang berkesan. Kata Doman. Proses yang sama diulang. . 5.. Mereka akan dapat membaca sendiri ‘cerita’ setelah ia mengenal 120 patah perkataan dan ayat yang bermakna. kanakkanak akan dapat membaca banyak perkataan dan ayat dalam beberapa bulan. Mengikut Glenn Doman bagi kanak-kanak perkataan ‘mummy’ ‘daddy’ ‘hand’ dan ‘nose’ itu lebih konkrit dan bermakna berbanding dengan huruf abjad a b c. 114-115) Pada suatu ketika dahulu (1980an dan awal 90an) pendekatan dan program Glenn Doman ini telah diguna oleh KEMAS di bawah program NURI untuk mengajar 2M Bahasa Melayu kepada kanakkanak prasekolah di Malaysia.The basic tenet of all teaching that it should begin with the known and the concrete. kaedah ini telah diberhentikan penggunaannya. Seterusnya kanak-kanak diajar pula perkataan ‘nose’. Jadi kanak-kanak lebih mudah belajar membaca (mengecam) perkataan. ‘foot’ dsb.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 21 2. Why have we not begun by teaching this child the alphabet? . Setiap sesi pelajaran ini mengambil masa kira-kira lima minit saja.. ‘bapa’ untuk ‘daddy’.. jika kanakkanak diajar seluruh perkataan. (p. Ibu menunjuk anaknya perkataan ‘daddy’ dalam kad dan menyebut ‘daddy’ kepada anaknya. seperti ‘ibu’ untuk ‘mummy’. Tidak ada masa tertentu yang terbaik untuk kanak-kanak diajar membaca. dengan kanak-kanak diajar membaca sepatah perkataan setiap hari. atau beberapa patah perkataan dalam seminggu. dan sebagainya. ‘tangan’ untuk ‘hand’. Dalam program mengajar membaca Glen Doman ini terdapat tujuh aras dan set perkataan yang diajar. and last of all to the abstract. Setelah ibu yakin anaknya sudah kenal dan boleh membaca perkataan ‘daddy’ ibunya mengajarnya pula perkataan ‘hand’. Nothing could be more abstract to the five year ald than the letter A. daddy Proses yang sama diulang. ‘hidung’ untuk ‘nose’. Selepas itu. Kanak-kanak tidak perlu diajar huruf dan bunyi huruf seperti pendekatan abjad/fonik. 3. 4. and progress from this to the new and the unknown.. dan faham apa yang dibaca.. iaitu pada peringkat ketujuh iaitu terakhir barulah kanak-kanak diajar huruf-huruf abjad.. kenal dan boleh membaca perkataan ‘mummy’ ibunya mengajarnya pula perkataan ‘daddy’.

Dalam Langkah 1 murid disuruh melihat perkataan ‘meja’ secara keseluruhan supaya mengecam bentuk perkataan itu. Kaedah cerakin perkataan (word-analysis) Satu lagi variasi pendekatan seluruh perkataan ialah ‘kaedah cerakin’. Kaedah Cerakin ini telah diguna sebagai kaedah asas dalam Panduan Guru Bahasa Malaysia Tahap 1 KBSR (1981) untuk Sekolah Kebangsaan dalam tahun 1980-an. 2) Guru mencerakinkan perkataan ‘meja’ menjadi suku kata me ja Guru tunjuk dan sebut suku kata ‘me’ dan ‘ja’. Murid mengenal huruf dan bunyi huruf dalam konteks perkataan itu. . supaya murid mengenal huruf dan bunyi setiap huruf ‘meja’ . (Gambar meja juga mungkin diletak di sebelah perkataan meja).Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 22 Aktiviti Terangkan langkah-langkah asas pengajaran membaca yang dicadangkan oleh Glenn Doman. untuk mengatasi masalah 2M murid sekolah rendah. Proses ini diulang beberapa kali untuk menentukan murid boleh ‘mengecam’ dan membaca perkataan ‘meja’. Murid mengulang menyebut suku kata ini beberapa kali sebagai latihan. Langkah-langkah asas kaedah ‘cerakin perkataan’ (word -analysis) 1) Guru memperkenalkan kepada murid suatu perkataan. diikuti oleh murid. Perhatikan. Kaedah ‘cerakin’ ini dipopularkan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK). 2. Ini dibuat dengan bantuan kad imbasan perkataan ‘meja’ dan gambar meja.KAB3033 . misalnya perkataan ‘meja’ dan menunjukkan perkataan itu dalam kad imbasan atau di papan tulis. mereka hendaklah diajar ‘mencerakinkan’ atau menganalisis perkataan itu supaya mereka tahu ‘bunyi’ setiap huruf dalam perkataan itu. meja Murid disuruh melihat perkataan ‘meja’ dan guru menyebut ‘meja’ dan diikuti oleh murid. 3) Guru mencerakin lagi suku kata supaya menjadi huruf. Kementerian Pelajaran dalam Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) dalam 1980-an. Buat demonstrasi pengajaran membaca mengguna kaedah ini. 3 dan 4 ialah proses ‘mencerakin’ atau membuat ‘analisis’ perkataan itu. Langkah 2. m e j a 4) Guru mengajar murid mengeja ‘meja’. Kaedah ini mencadangkan setelah murid diajar mengecam dan membaca sesuatu ‘perkataan’.

Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 23 Setiap hari murid diperkenalkan satu atau dua perkataan baru lagi. murid tidak boleh membaca perkataan baru ‘kerusi’. Kaedah cerakin tidak digunakan lagi. Guru mengguna langkah-langkah yang sama 1 – 4 di atas untuk mengajarnya. Selepas itu guru mengajar pula perkataan ‘almari’ ‘pembaris’ ‘pemadam’ dan sebagainya. Guru kembali mengguna kaedah abjad untuk mengajar 2M kepada murid Tahun 1. Ertinya setiap perkataan yang murid ‘membaca’ tidak membantunya membaca perkataan baru seterusnya. Murid akan diajar mencerakin perkataan ‘kerusi’: kerusi ke ru si k e r u s i Pada hari berikutnya guru memperkenalkan pula perkataan ‘buku’. Kaedah ini juga digunakan oleh maktab-maktab perguruan pada masa itu sebagai salah satu kaedah untuk melatih guru mengajar 2M Bahasa Melayu KBSR di sekolah kebangsaan dalam tahun 1980-an. kemudian mencerakinnya menjadi suku kata dan huruf untuk murid mengejanya. Proses ini dibuat sehingga murid dapat ‘mengecam’ dan ‘mencerakin’ berpuluh patah perkataan. Perhatikan setelah murid mengecam dan boleh membaca sesuatu perkataan seperti ‘meja’. Guru menyuruh murid membaca perkataan ‘buku’. dan ramai murid tidak boleh membaca dan menulis Bahasa Malaysia. Kaedah Cerakin ini dipopularkan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK) dalam tahun dalam KBSR (1980-an) untuk mengatasi ramai murid tidak boleh 2M. Misalnya setelah murid tahu membaca dan menulis perkataan ‘meja’ mereka diajar pula perkataan ‘kerusi’. terutama perkataan berasaskan benda-benda di sekeliling mereka – yang terdapat dalam bilik darjah murid. PPK telah memberi latihan dalam perkhidmatan kepada guru-guru sekolah kebangsaan untuk mereka menggunanya bagi mengajar 2M murid Tahun 1. Dalam perlaksanaannya. Guru mengharap murid boleh membaca sendiri buku cerita mudah selepas itu. Ringkasnya langkah-langkah pengajaran kaedah cerakin boleh digambarkan sebagai berikut: perkataan suku kata huruf dan bunyi Kanak-kanak diajar ‘mencerakin’ setiap perkataan yang diperkenalkan. . ramai guru mendapati kaedah ini kurang berkesan. Setelah murid boleh membaca perkataan ‘meja’ dan ‘kerusi’ dia tidak boleh dengan sendiri membaca perkataan ‘buku’ jika guru tidak mengajarnya.KAB3033 .

‘pokok’. Langkah-langkah asas Langkah 1: Guru tunjuk kepada murid sebuah gambar atau foto besar yang di dalamnya terdapat berbagai-bagai objek. Variasi lain kaedah dan teknik mengajar pendekatan ‘seluruh bahasa’ atau ‘seluruh perkataan’ Ada beberapa variasi lain pendekatan seluruh perkataan ini. Antara sumbernya ialah: a) Perkataan berasaskan gambar b) Perkataan berasaskan ‘tema’ yang dibincangkan bersama murid. Ia berpunca dari soalan: apakah ‘perkataan’ yang harus guru pilih dan mengajar murid membaca pada pengajaran awal membaca? Bagaimanakah guru harus mendapat dan memilih ‘perkataan’ atau ‘ayat’ untuk murid diajar membaca? Variasi kaedah seluruh perkataan ialah variasi dari segi sumber untuk memilih perkataan atau frasa yang hendak diperkenalkan kepada murid dalam pengajaran awal membaca. Guru bersoal-jawab dengan murid tentang haiwan atau benda yang disebut oleh murid. ‘sungai’. Sumber (c) dan (d) akan dihuraikan dalam Bab 4. . ‘lembu’.KAB3033 . Atau guru melekatkan kad perkataan itu di tepi objek itu. misalnya perkataan ‘kambing’. c) Perkataan dari cerita yang ‘diceritakan’ oleh murid d) Perkataan dari cerita yang dibaca kepada murid (literature-based) Mari kita bincang dua punca di atas (a) dan (b). ‘kambing’. ‘pokok’ ‘sungai’ dan sebagainya. atau pemandangan di tepi laut. Langkah 2: Guru menyuruh murid melihat gambar itu dan menyoal murid ‘Apakah yang kamu lihat ada dalam gambar ini?’ Murid akan menyatakan misalnya. Misalnya gambar di sebuah ladang ternakan. Ada beberapa pendapat tentang sumber dan cara mendapat perkataan untuk diajar murid membaca.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 24 Aktiviti Terangkan langkah-langkah asas pengajaran membaca kaedah cerakin. Beri contohnya. Langkah 3: Guru menulis beberapa perkataan yang disebut oleh murid di papan tulis. 3. ‘lembu’. Kaedah gambar: perkataan berasaskan gambar Salah satu teknik guru mendapatkan perkataan untuk guru mengajar murid membaca ialah perkataan berasaskan benda yang murid lihat dalam sesuatu gambar atau foto yang ditunjukkan oleh guru kepada mereka.

model putting the sentences into a good paragraph. Langkah 5: Guru mengajar murid mengeja perkataan ‘kambing’. Huruf dan bunyi huruf diajar dalam konteks perkataan setelah perkataan itu dieja dan dicerakinkan. 10) Read and review the sentences and paragraphs. XX) Sediakan satu rancangan mengajar berdasarkan suatu gambar besar. say the word. Langkah 8: Murid diajar untuk mengguna perkataan yang dipelajari itu dalam ayat. beginning consonants. ‘b’ seperti yang terdapat dalam perkataan ‘kambing’.KAB3033 . 2) Ask students to identify what they see in the picture. 9) Ask students to generate a sentence. 1999. p. 8) Lead students into creating a title for the picture word chart. say it again). murid ikut guru menyebut nama huruf ‘k’ dan bunyinya ‘khh’. 6) Read and review the picture word chart (say the word. 3) Label the picture parts identified. to the picture word chart and to the word banks.. ‘m’. Identify common concepts (e. write the word. Langkah 6: Guru menunjuk huruf ‘k’ dan sebutan bunyi ‘k’. ask students to spell the word aloud and then to pronounce it. (1999). Aktiviti . (Draw a line from the identified object or area. Washington. Langkah-langkah yang beliau cadangkan adalah seperti di bawah. Ask students to classify sentences. Emily F.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 25 Langkah 4: Kemudian guru memilih beberapa perkataan misalnya ‘kambing’ untuk diajar kanak-kanak membaca secara lihat-dan-sebut. Tunjukkan langkah-langkah mengajar membaca dan menulis beberapa patah perkataan kepada kanak-kanak berasaskan gambar ini. Langkah 7: Kemudian guru mengajar pula bunyi huruf ‘a’. or a paragraph about the picture word chart. 5) Ask students to read the words (using the lines on the chart if necessary) and to classify the words into a variety of groups. Langkah 9: Guru memilih dan mengajar perkataan-perkataan lain pula. Kaedah menggunakan gambar atau foto untuk menarik perhatian murid dan mendapatkan perkataan untuk diajar dipanggil Kaedah Picture-Word Inductive Model (PWIM).g. seperti yang disarankan oleh Calhoun. rhyming words) to emphasize with the whole class. Ask students to think about the information on the chart and what they want to say about it. if desired. Guru menulis perkataan itu pada kad dan mengajar murid melihat dan menyebut perkataan itu beberapa kali.) 4) Read and review the picture word chart aloud. Kaedah ini dipopularkan oleh Emily Calhoun. spell it. Steps of the PWIM 1) Select a picture. ASCD. (Sumber: Calhoun. sentences. 7) Add words.Teaching Beginning Reading and Writing with the Picture Word Inductive Model.

Murid juga mewarnakan gambar-gambar haiwan yang mereka baca. Langkah-langkah pengajaran sama seperti yang lalu. misalnya. Untuk tema haiwan guru boleh mengguna gambar sekumpulan haiwan. Guru menunjukkan murid gambar haiwan yang terdapat di zoo. Contoh untuk tema buah-buahan 1. pengangkutan. Guru berbincang tentang ciri-ciri setiap haiwan yang murid sebut. 2. burung dan sebagainya. durian. 5. Murid mewarnakannya. dan mengejanya. Perbendaharaan kata mereka juga mudah diperluaskan. 2. dan menyuruh murid menamakan binatang-binatang yang mereka lihat itu. 4. Ini memberi pengetahuan kepada murid tentang ciri tingkah laku dan bunyi sesuatu haiwan itu. ‘buaya’ ‘harimau’. Antara tema ini yang dicadangkan ialah diri saya. warna. Guru menulis perkataan binatang yang disebut oleh murid. Kaedah tema: Perkataan berasaskan tema Sekarang Kementerian Pelajaran dan agensi kerajaan cuba menggalakkan guru prasekolah mengguna ‘kaedah tema’ sebagai fokus pelajaran 2M di pra sekolah. 4.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 26 4. Murid menyalin perkataan ini dalam buku atau lembaran kerja. Guru menyuruh murid ‘bermain’ melakonkan perangai beberapa haiwan seperti kucing. . dsb. Guru bersama murid berbincang rasa. rambutan. bentuk buah itu. Guru menulis perkataan ‘betik’ dan ‘pisang’ dan mengajar murid membacanya. 5. Ia berasaskan anggapan bahawa kanak-kanak akan senang dan bermakna belajar perkataanperkataan berhubung dengan sesuatu perkara atau tema. kera. oren 3. anjing. Murid sangat suka mewarnakan gambar. betik. ayam. epal. ‘kera’. Guru memulakan pelajaran dengan bertanya dan berbincang dengan murid mengenai ‘buah’ yang mereka suka makan. misalnya betik. Murid menulis menyalin perkataan itu beberapa baris dalam buku mereka. pekerjaan. ‘gajah’ dan sebagai. Kemudian guru boleh menunjuk gambar buah-buahan. dan menyuruh murid menyebutnya: pisang. Murid diajar mengeja setiap perkataan itu beberapa kali. pisang dan rambutan. misalnya ‘tema haiwan’. Kaedah gambar 3 di atas boleh juga diguna kepada sesuatu tema. manggis. buah-buahan. bunga. 1.KAB3033 . dan menyeronokkan murid 3. haiwan. Guru bersoal-jawab dengan murid tentang jenisjenis haiwan yang mereka lihat dalam gambar itu. Guru menunjukkan gambar sekumpulan haiwan. 6.

Bagaimanakah kedudukan ‘kaedah tema’ yang diguna di beberapa pusat prasekolah. Negara-negara ini mencadangkan pendekatan synthetic phonics (kaedah fonik) digunakan sebagai asas untuk mengajar kanak-kanak mula membaca. Kaedah pengalaman murid: perkataan dari cerita murid. Perbincangan Kekuatan pendekatan seluruh perkataan Kekuatan pendekatan ini ialah kanak-kanak dengan mudah tertarik dengan perkataan-perkataan yang bermakna yang diperkenal oleh guru kepada mereka. Terangkan perbezaan Pendekatan Seluruh Perkataan dan Pendekatan Abjad/Fonik. Murid boleh diajar mengecam dan membaca perkataan-perkataan ini satu persatu. Kedua-duanya telah ditinggalkan. terutama di Sekolah Kebangsaan? Adakah ia memudahkan murid belajar 2M? Kajian di California Amerika Syarikat (1995) dan di United Kingdom (2004) mendapati pendekatan seluruh perkataan atau seluruh bahasa dan pendekatan cerakin (word analysis) ini kurang berkesan sebagai kaedah untuk mengajar murid awal membaca dan menulis bahasa Inggeris. ‘meja’ atau haiwan seperti ‘harimau’. ‘gajah’ dan pengalaman murid seperti ‘bermain bola’ ‘di padang’ yang murid sudah alami. Pendekatan seluruh perkataan ini lebih sesuai untuk mengajar kanak-kanak membaca dan menulis bahasa yang sistem ejaannya logografik (sistem tulisan berasaskan bentuk gambar) seperti sistem bahasa Cina. Dapatan kajian menunjukkan tinggi peratus murid lemah atau tidak boleh membaca bahasa Inggeris mengguna pendekatan ini. Soalan Perbincangan Adakah kaedah seluruh perkataan ini sesuai untuk mengajar awal membaca bahasa Melayu kepada kanak-kanak prasekolah? Kenapa? . Soalnya berapa banyakkah perkataan yang perlu murid cam atau lihat dan sebut. ii. sebelum mereka boleh membaca sendiri perkataan baru? Kelemahan pendekatan ini Kelemahan utama pendekatan ini ialah murid tidak dapat mengguna kemahiran apa yang mereka belajar yang lalu untuk membaca perkataan baru. bahkan mengakibatkan ramai murid lemah 2M.KAB3033 . seperti ‘buku’. Terangkan perbezaan variasi pendekatan seluruh perkataan berikut. Kelemahan kaedah pandang-dan-sebut Glen Doman dan kaedah cerakin dalam KBSR yang diamalkan di Malaysia dalam 1980-an telah didapati kurang berkesan. Kaedah gambar: perkataan berasaskan gambar Kaedah tema: perkataan berasaskan ‘tema’.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 27 Aktiviti i. Mereka terpaksa cam dan hafal banyak perkataan sebelum mereka boleh membaca sendiri perkataan-perkataan dan ayat baru.

). Kementerian Pelajaran Panduan Guru Bahasa Malaysia Tahap 1 KBSR (1981) untuk Sekolah Kebangsaan. & Flood. New York: Macmilliam Publishing Company. ASCD Doman. Washington. (1992). . Teach your baby to read. D. (3rd ed. Emily F. J. (1999). Pusat Perkembangan Kurikulum. London.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 28 RUJUKAN DAN BAHAN BACAAN TAMBAHAN Calhoun. Teaching reading to every child. Pan Books Lapp. Glenn (1981).KAB3033 .Teaching Beginning Reading and Writing with the Picture Word Inductive Model.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful