UNIT 3 PENDEKATAN SELURUH PERKATAAN

Hasil Pembelajaran
Pada akhir bab ini pelajar akan dapat menerangkan pendekatan seluruh perkataan atau seluruh bahasa (whole language) membezakan beberapa kaedah dalam pendekatan seluruh perkataan menyenaraikan contoh langkah-langkah pengajaran pendekatan seluruh perkataan mencadangkan aktiviti untuk kanak-kanak belajar 2M mengguna pendekatan ini.
Dalam Bab 2 yang lalu anda telah mendapat penerangan tentang pendekatan abjad-fonik untuk mengajar 2M kepada kanak-kanak. Dalam kaedah abjad-fonik, pengajaran 2M bermula dengan kanak-kanak diajar nama dan bunyi setiap huruf abjad. Dalam Unit 3 ini mari kita lihat pula pendekatan seluruh perkataan dan contoh langkah-langkah pengajarannya.

Pendekatan mengajar awal membaca ‘seluruh perkataan’ (whole word) atau ‘seluruh bahasa’ (whole language)
Pendekatan abjad-fonik bermula pengajaran 2M dengan mengajar kanak-kanak mengenal huruf dan bunyikan huruf-huruf itu. Pendekatan seluruh perkataan pula pada amnya bermula dengan memperkenalkan murid sesuatu perkataan secara keseluruhannya dan menyuruh murid ‘mengecam’ perkataan itu dan membacanya. Ertinya pendekatan s eluruh perkataan mengajar murid sesuatu per ‘perkataan’ dahulu sebelum murid kenal abjad dan membunyikan huruf. Pendekatan ini dipanggil dengan beberapa nama, antaranya: pendekatan seluruh bahasa (whole language approach) pendekatan seluruh perkataan (whole word method), kaedah ‘pandang dan sebut’ (look and say), pendekatan perkataan-ke-bunyi (word to sound/simbol approach) pendekatan cerakin perkataan (word analysis), Setiap nama di atas membayangkan variasi prosedur atau teknik mengajar awal membaca pendekatan jenis ini. Ini akan dijelaskan lagi kemudian. Pendekatan seluruh perkataan atau seluruh bahasa ini dibuat berdasarkan andaian atau kepercayaan berikut:

Kanak-kanak boleh diajar terus ‘mengecam perkataan’ dan faham erti perkataan itu. According to this philosophy. natural. kakak. jiran dan sebagainya.. 459). Kanak-kanak dari mula dilahirkan hingga kira-kira lima tahun sangat cepat belajar. dan memberi erti kepada simbol-simbol ‘gambar’ dan grafik di sekeliling mereka. merasa. ayat atau cerita. Jadi kanak-kanak tidak perlu diajar huruf abjad dan sebutan bunyi huruf dan suku kata untuk mengajar mereka membaca dan menulis. menghidu. Mereka belajar dari pelbagai pengalaman mereka – mendengar. Perkataan baru akan diberi makna mengikut konteks. . ‘Membaca’ ialah satu kebolehan semula jadi (natural and almost instinctive process). ‘cawan’ dan cerita) yang bermakna. menyentuh. Kanak -kanak tidak perlu diajar ‘huruf’ dan ‘bunyi huruf’ dahulu untuk mereka belajar membaca. abang. Perkembangan kognitif atau intelek kanak-kanak ialah proses kanak-kanak memberi makna kepada pengalaman mereka. termasuk bahasa. 2. Misalnya kanak kanak berumur tiga tahun sudah mula cam dan kenal jenama jenis motokar. apa yang penting ialah supaya kanak ‘mengecam’ perkataan dan faham makna perkataan secara keseluruhannya. Jadi kanak-kanak dari awal setahun lagi harus diajar membaca seperti mereka diajar bercakap. iaitu perkataan. 5. purposeful language function. Yang penting ialah kanak-kanak perlu didedahkan dengan pelbagai interaksi positif dan yang memperkayakan bahasa dan perbendaharaan mereka. warna lampu isyarat dan cam jenama alat permainan mereka. a whole-language approach represents a philosophy about reading. language learning cannot be broken down into myriad isolated sub-skills.. 6. melihat. Kanak-kanak berumur lima atau enam tahun ke atas yang belum boleh membaca dan menulis harus diajar bermula dengan perkataan secara ‘keseluruhan’ (seperti ‘bapa’ ‘meja’. (p. language is a natural phenomenon and literacy is promoted through natural. bukan bahagian-bahagian ‘bunyi’ kecil perkataan itu. Mereka tidak pun sedar yang set iap perkataan itu terdiri dari ‘bunyi-bunyi’ atau fonem khusus. kerana mereka sudah mempunyai asas untuk memberi makna apa yang mereka baca. Kanak-kanak bercakap mengguna ‘perkataan yang bermakna’. Ejaan tidak perlu diajar kerana ia tidak penting. tanda-tanda jalan. Sejak lahir lagi kanak-kanak belajar kemahiran berbahasa: bahasa lisan iaitu mendengar dan bercakap perkataan dengan: ibu-bapa. Kanak-kanak belajar bahasa lisan dan tulisan melalui ‘perkataan -perkataan’ dan ‘ayat-ayat’ yang mereka dengar atau mereka berinteraksi dengan orang-orang di sekeliling mereka. simbol jenis makanan dan minuman. Mereka ‘diajar’ oleh ibu-bapa dan orang di sekeliling mereka secara tidak formal. Kanak-kanak juga belajar bahasa isyarat iaitu seperti mereka cuba ‘membaca’ isyarat emaknya. and language learning is perceived as taking place through functional reading and writing situations… From this point of view. Mengikut Lapp dan Flood (1992). It has as its foundation about language development as a constructive. meaning-oriented process in which language is viewed as an authentic. 458. Pendekatan seluruh bahasa atau seluruh perkataan ini berasaskan falsafah konstruktivisme atau perspektif teori psikologi perkembangan kognitif kanak-kanak. 3. 4.KAB3033 . real-world experience.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 19 1.

Glenn Doman menyatakan kanak-kanak boleh diajar membaca oleh ibu bapa mereka pada umur dua tahun lagi melalui teknik ‘pandang perkataan’ ( recognize word by sight). Beliau banyak menulis dan menerbitkan buku. Beberapa variasi pendekatan mengajar 2M seluruh perkataan Walaupun terdapat prinsip am dalam pendekatan seluruh perkataan. tunjukkan kepadanya kad sesuatu perkataan. Berikut ialah beberapa kaedah dan variasinya.KAB3033 . dan ibu atau guru mengajar satu perkataan satu sesi supaya kanak-kanak mengecam dan membaca perkataan itu. Kaedah pandang-dan-sebut Glen Doman Salah seorang pengkaji dan penganjur kuat kaedah ini sejak 1964 ialah Glenn Doman. 1. terdapat beberapa variasi kaedah dan teknik dalam pengajaran 2M pendekatan ini. Kaedah ‘pandang-dan-sebut’ Glen Doman ini ialah dengan mendedahka n kanak-kanak kepada ‘perkataan’ yang ditulis pada kad dalam huruf kecil yang jelas seperti perkataan bahasa Inggeris di bawah. tetapi bermula dengan mengajar mereka melihat dan mengecam ‘seluruh perkataan’ dan ‘ayat’ yang bermakna. mummy Ibu menunjukkan perkataan ‘mummy’ kepada anaknya dengan membaca perkataan itu kepada anaknya. mummy nose daddy hair hand foot Langkah-langkah asas 1. Ibu beri pujian kepada anaknya itu. misalnya kad perkataan ‘mummy’ (bahasa Inggeris yang bererti ibu). Kanak-kanak ditunjukkan perkataan. pakej dan program membaca untuk kanak-kanak mengguna pendekatan seluruh perkataan ini. memandang perkataan itu dan ‘mengecam’ perkataan. Kanak-kanak melihat perkataan itu dan menyebut perkataan itu bersama ibunya. Apabila kanak-kanak dalam keadaan yang ceria. . Ini bererti cara untuk mengajar kanak-kanak tidak bermula dengan mengenal huruf atau bunyi huruf.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 20 Ringkasnya: Mengikut pendekatan seluruh bahasa ini kanak-kanak atau murid perlu diajar membaca dengan mendedahkan mereka kepada ‘perkataan’ supaya mereka ‘mengecam perkataan’ (recognize word by sight) secara keseluruhannya.

Jadi kanak-kanak lebih mudah belajar membaca (mengecam) perkataan. Ulang beberapa kali. seperti ‘ibu’ untuk ‘mummy’. Dalam program mengajar membaca Glen Doman ini terdapat tujuh aras dan set perkataan yang diajar. dan sebagainya.. Perkataan Bahasa Melayu digunakan terjemahan dari bahasa Inggeris. Nothing could be more abstract to the five year ald than the letter A. Mengikut Glenn Doman bagi kanak-kanak perkataan ‘mummy’ ‘daddy’ ‘hand’ dan ‘nose’ itu lebih konkrit dan bermakna berbanding dengan huruf abjad a b c.. dan faham apa yang dibaca. ‘foot’ dsb. Why have we not begun by teaching this child the alphabet? . Ulang pula waktu lain. Setiap sesi pelajaran ini mengambil masa kira-kira lima minit saja. ‘hidung’ untuk ‘nose’. . atau beberapa patah perkataan dalam seminggu. ‘tangan’ untuk ‘hand’. Mereka akan dapat membaca sendiri ‘cerita’ setelah ia mengenal 120 patah perkataan dan ayat yang bermakna. and progress from this to the new and the unknown.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 21 2. 5. 114-115) Pada suatu ketika dahulu (1980an dan awal 90an) pendekatan dan program Glenn Doman ini telah diguna oleh KEMAS di bawah program NURI untuk mengajar 2M Bahasa Melayu kepada kanakkanak prasekolah di Malaysia. kenal dan boleh membaca perkataan ‘mummy’ ibunya mengajarnya pula perkataan ‘daddy’. Kata Doman.. Selepas itu. 3. iaitu pada peringkat ketujuh iaitu terakhir barulah kanak-kanak diajar huruf-huruf abjad. daddy Proses yang sama diulang. jika kanakkanak diajar seluruh perkataan. Oleh sebab ramai guru prasekolah KEMAS mendapati kaedah Glen Doman kurang berkesan.. kanakkanak akan dapat membaca banyak perkataan dan ayat dalam beberapa bulan. ‘bapa’ untuk ‘daddy’. Proses yang sama diulang. (p. Tidak ada masa tertentu yang terbaik untuk kanak-kanak diajar membaca. and last of all to the abstract. Setelah ibu yakin anaknya sudah kenal dan boleh membaca perkataan ‘daddy’ ibunya mengajarnya pula perkataan ‘hand’. Ibu menunjuk anaknya perkataan ‘daddy’ dalam kad dan menyebut ‘daddy’ kepada anaknya. kaedah ini telah diberhentikan penggunaannya. Glenn Doman menyatakan A word about the alphabet. Ini termasuk perkataan dan frasa seperti. dengan kanak-kanak diajar membaca sepatah perkataan setiap hari. Kanak-kanak tidak perlu diajar huruf dan bunyi huruf seperti pendekatan abjad/fonik. Setelah ibunya yakin anaknya sudah cam. Seterusnya kanak-kanak diajar pula perkataan ‘nose’.The basic tenet of all teaching that it should begin with the known and the concrete..KAB3033 .. 4.

Kaedah cerakin perkataan (word-analysis) Satu lagi variasi pendekatan seluruh perkataan ialah ‘kaedah cerakin’. Buat demonstrasi pengajaran membaca mengguna kaedah ini. Langkah-langkah asas kaedah ‘cerakin perkataan’ (word -analysis) 1) Guru memperkenalkan kepada murid suatu perkataan. Kaedah Cerakin ini telah diguna sebagai kaedah asas dalam Panduan Guru Bahasa Malaysia Tahap 1 KBSR (1981) untuk Sekolah Kebangsaan dalam tahun 1980-an. Murid mengenal huruf dan bunyi huruf dalam konteks perkataan itu. 2) Guru mencerakinkan perkataan ‘meja’ menjadi suku kata me ja Guru tunjuk dan sebut suku kata ‘me’ dan ‘ja’. Ini dibuat dengan bantuan kad imbasan perkataan ‘meja’ dan gambar meja. diikuti oleh murid. Murid mengulang menyebut suku kata ini beberapa kali sebagai latihan. Kaedah ini mencadangkan setelah murid diajar mengecam dan membaca sesuatu ‘perkataan’. untuk mengatasi masalah 2M murid sekolah rendah. Perhatikan. mereka hendaklah diajar ‘mencerakinkan’ atau menganalisis perkataan itu supaya mereka tahu ‘bunyi’ setiap huruf dalam perkataan itu. Kementerian Pelajaran dalam Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) dalam 1980-an. (Gambar meja juga mungkin diletak di sebelah perkataan meja). supaya murid mengenal huruf dan bunyi setiap huruf ‘meja’ . m e j a 4) Guru mengajar murid mengeja ‘meja’. Dalam Langkah 1 murid disuruh melihat perkataan ‘meja’ secara keseluruhan supaya mengecam bentuk perkataan itu. 2. 3) Guru mencerakin lagi suku kata supaya menjadi huruf. 3 dan 4 ialah proses ‘mencerakin’ atau membuat ‘analisis’ perkataan itu. misalnya perkataan ‘meja’ dan menunjukkan perkataan itu dalam kad imbasan atau di papan tulis. meja Murid disuruh melihat perkataan ‘meja’ dan guru menyebut ‘meja’ dan diikuti oleh murid.KAB3033 . . Langkah 2. Proses ini diulang beberapa kali untuk menentukan murid boleh ‘mengecam’ dan membaca perkataan ‘meja’.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 22 Aktiviti Terangkan langkah-langkah asas pengajaran membaca yang dicadangkan oleh Glenn Doman. Kaedah ‘cerakin’ ini dipopularkan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK).

Setelah murid boleh membaca perkataan ‘meja’ dan ‘kerusi’ dia tidak boleh dengan sendiri membaca perkataan ‘buku’ jika guru tidak mengajarnya. Guru menyuruh murid membaca perkataan ‘buku’.KAB3033 .Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 23 Setiap hari murid diperkenalkan satu atau dua perkataan baru lagi. Selepas itu guru mengajar pula perkataan ‘almari’ ‘pembaris’ ‘pemadam’ dan sebagainya. Perhatikan setelah murid mengecam dan boleh membaca sesuatu perkataan seperti ‘meja’. terutama perkataan berasaskan benda-benda di sekeliling mereka – yang terdapat dalam bilik darjah murid. Murid akan diajar mencerakin perkataan ‘kerusi’: kerusi ke ru si k e r u s i Pada hari berikutnya guru memperkenalkan pula perkataan ‘buku’. Guru mengguna langkah-langkah yang sama 1 – 4 di atas untuk mengajarnya. Ertinya setiap perkataan yang murid ‘membaca’ tidak membantunya membaca perkataan baru seterusnya. Guru kembali mengguna kaedah abjad untuk mengajar 2M kepada murid Tahun 1. Misalnya setelah murid tahu membaca dan menulis perkataan ‘meja’ mereka diajar pula perkataan ‘kerusi’. Kaedah ini juga digunakan oleh maktab-maktab perguruan pada masa itu sebagai salah satu kaedah untuk melatih guru mengajar 2M Bahasa Melayu KBSR di sekolah kebangsaan dalam tahun 1980-an. Guru mengharap murid boleh membaca sendiri buku cerita mudah selepas itu. murid tidak boleh membaca perkataan baru ‘kerusi’. Ringkasnya langkah-langkah pengajaran kaedah cerakin boleh digambarkan sebagai berikut: perkataan suku kata huruf dan bunyi Kanak-kanak diajar ‘mencerakin’ setiap perkataan yang diperkenalkan. kemudian mencerakinnya menjadi suku kata dan huruf untuk murid mengejanya. dan ramai murid tidak boleh membaca dan menulis Bahasa Malaysia. Kaedah cerakin tidak digunakan lagi. Kaedah Cerakin ini dipopularkan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK) dalam tahun dalam KBSR (1980-an) untuk mengatasi ramai murid tidak boleh 2M. PPK telah memberi latihan dalam perkhidmatan kepada guru-guru sekolah kebangsaan untuk mereka menggunanya bagi mengajar 2M murid Tahun 1. Dalam perlaksanaannya. Proses ini dibuat sehingga murid dapat ‘mengecam’ dan ‘mencerakin’ berpuluh patah perkataan. . ramai guru mendapati kaedah ini kurang berkesan.

‘lembu’. Kaedah gambar: perkataan berasaskan gambar Salah satu teknik guru mendapatkan perkataan untuk guru mengajar murid membaca ialah perkataan berasaskan benda yang murid lihat dalam sesuatu gambar atau foto yang ditunjukkan oleh guru kepada mereka. Variasi lain kaedah dan teknik mengajar pendekatan ‘seluruh bahasa’ atau ‘seluruh perkataan’ Ada beberapa variasi lain pendekatan seluruh perkataan ini. Beri contohnya. misalnya perkataan ‘kambing’. Sumber (c) dan (d) akan dihuraikan dalam Bab 4. ‘pokok’. ‘pokok’ ‘sungai’ dan sebagainya. Langkah 2: Guru menyuruh murid melihat gambar itu dan menyoal murid ‘Apakah yang kamu lihat ada dalam gambar ini?’ Murid akan menyatakan misalnya. ‘lembu’.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 24 Aktiviti Terangkan langkah-langkah asas pengajaran membaca kaedah cerakin. ‘sungai’. c) Perkataan dari cerita yang ‘diceritakan’ oleh murid d) Perkataan dari cerita yang dibaca kepada murid (literature-based) Mari kita bincang dua punca di atas (a) dan (b).KAB3033 . Misalnya gambar di sebuah ladang ternakan. Antara sumbernya ialah: a) Perkataan berasaskan gambar b) Perkataan berasaskan ‘tema’ yang dibincangkan bersama murid. Langkah 3: Guru menulis beberapa perkataan yang disebut oleh murid di papan tulis. Ia berpunca dari soalan: apakah ‘perkataan’ yang harus guru pilih dan mengajar murid membaca pada pengajaran awal membaca? Bagaimanakah guru harus mendapat dan memilih ‘perkataan’ atau ‘ayat’ untuk murid diajar membaca? Variasi kaedah seluruh perkataan ialah variasi dari segi sumber untuk memilih perkataan atau frasa yang hendak diperkenalkan kepada murid dalam pengajaran awal membaca. Guru bersoal-jawab dengan murid tentang haiwan atau benda yang disebut oleh murid. Ada beberapa pendapat tentang sumber dan cara mendapat perkataan untuk diajar murid membaca. Langkah-langkah asas Langkah 1: Guru tunjuk kepada murid sebuah gambar atau foto besar yang di dalamnya terdapat berbagai-bagai objek. ‘kambing’. 3. atau pemandangan di tepi laut. . Atau guru melekatkan kad perkataan itu di tepi objek itu.

Huruf dan bunyi huruf diajar dalam konteks perkataan setelah perkataan itu dieja dan dicerakinkan. 1999. (Sumber: Calhoun.. beginning consonants. say it again). to the picture word chart and to the word banks. murid ikut guru menyebut nama huruf ‘k’ dan bunyinya ‘khh’. 8) Lead students into creating a title for the picture word chart. Ask students to think about the information on the chart and what they want to say about it.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 25 Langkah 4: Kemudian guru memilih beberapa perkataan misalnya ‘kambing’ untuk diajar kanak-kanak membaca secara lihat-dan-sebut. Steps of the PWIM 1) Select a picture.KAB3033 . ‘m’. Kaedah ini dipopularkan oleh Emily Calhoun. ‘b’ seperti yang terdapat dalam perkataan ‘kambing’.Teaching Beginning Reading and Writing with the Picture Word Inductive Model. 9) Ask students to generate a sentence. Langkah 6: Guru menunjuk huruf ‘k’ dan sebutan bunyi ‘k’. 10) Read and review the sentences and paragraphs. Guru menulis perkataan itu pada kad dan mengajar murid melihat dan menyebut perkataan itu beberapa kali. Langkah 8: Murid diajar untuk mengguna perkataan yang dipelajari itu dalam ayat. sentences. (1999). 5) Ask students to read the words (using the lines on the chart if necessary) and to classify the words into a variety of groups. 7) Add words. Langkah 9: Guru memilih dan mengajar perkataan-perkataan lain pula. Aktiviti . say the word. Emily F. or a paragraph about the picture word chart. Kaedah menggunakan gambar atau foto untuk menarik perhatian murid dan mendapatkan perkataan untuk diajar dipanggil Kaedah Picture-Word Inductive Model (PWIM). (Draw a line from the identified object or area.g. write the word. Langkah-langkah yang beliau cadangkan adalah seperti di bawah. seperti yang disarankan oleh Calhoun. Identify common concepts (e. ask students to spell the word aloud and then to pronounce it.) 4) Read and review the picture word chart aloud. p. Ask students to classify sentences. 2) Ask students to identify what they see in the picture. spell it. Tunjukkan langkah-langkah mengajar membaca dan menulis beberapa patah perkataan kepada kanak-kanak berasaskan gambar ini. rhyming words) to emphasize with the whole class. Langkah 5: Guru mengajar murid mengeja perkataan ‘kambing’. Langkah 7: Kemudian guru mengajar pula bunyi huruf ‘a’. model putting the sentences into a good paragraph. 6) Read and review the picture word chart (say the word. if desired. ASCD. Washington. 3) Label the picture parts identified. XX) Sediakan satu rancangan mengajar berdasarkan suatu gambar besar.

Guru bersoal-jawab dengan murid tentang jenisjenis haiwan yang mereka lihat dalam gambar itu. betik. 1. Kemudian guru boleh menunjuk gambar buah-buahan. pengangkutan. Murid menulis menyalin perkataan itu beberapa baris dalam buku mereka. ayam. rambutan.KAB3033 . ‘kera’. Kaedah tema: Perkataan berasaskan tema Sekarang Kementerian Pelajaran dan agensi kerajaan cuba menggalakkan guru prasekolah mengguna ‘kaedah tema’ sebagai fokus pelajaran 2M di pra sekolah. Guru menulis perkataan binatang yang disebut oleh murid. burung dan sebagainya. Guru memulakan pelajaran dengan bertanya dan berbincang dengan murid mengenai ‘buah’ yang mereka suka makan. Contoh untuk tema buah-buahan 1. dan menyeronokkan murid 3. misalnya betik. Murid juga mewarnakan gambar-gambar haiwan yang mereka baca. ‘buaya’ ‘harimau’. Perbendaharaan kata mereka juga mudah diperluaskan. Antara tema ini yang dicadangkan ialah diri saya. durian. dan menyuruh murid menyebutnya: pisang. misalnya. Guru menyuruh murid ‘bermain’ melakonkan perangai beberapa haiwan seperti kucing. Murid mewarnakannya. epal. pisang dan rambutan. 5. Untuk tema haiwan guru boleh mengguna gambar sekumpulan haiwan. pekerjaan. manggis. Langkah-langkah pengajaran sama seperti yang lalu. bentuk buah itu. 6. Guru menunjukkan murid gambar haiwan yang terdapat di zoo. bunga. haiwan. Guru bersama murid berbincang rasa. Ini memberi pengetahuan kepada murid tentang ciri tingkah laku dan bunyi sesuatu haiwan itu. Murid diajar mengeja setiap perkataan itu beberapa kali. 5. dan mengejanya. anjing. kera. misalnya ‘tema haiwan’. . ‘gajah’ dan sebagai. Murid sangat suka mewarnakan gambar. dan menyuruh murid menamakan binatang-binatang yang mereka lihat itu. oren 3. Guru menulis perkataan ‘betik’ dan ‘pisang’ dan mengajar murid membacanya. Kaedah gambar 3 di atas boleh juga diguna kepada sesuatu tema. Ia berasaskan anggapan bahawa kanak-kanak akan senang dan bermakna belajar perkataanperkataan berhubung dengan sesuatu perkara atau tema. Murid menyalin perkataan ini dalam buku atau lembaran kerja.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 26 4. 4. Guru menunjukkan gambar sekumpulan haiwan. Guru berbincang tentang ciri-ciri setiap haiwan yang murid sebut. 2. warna. buah-buahan. 2. dsb. 4.

‘meja’ atau haiwan seperti ‘harimau’. Negara-negara ini mencadangkan pendekatan synthetic phonics (kaedah fonik) digunakan sebagai asas untuk mengajar kanak-kanak mula membaca. Kaedah pengalaman murid: perkataan dari cerita murid. terutama di Sekolah Kebangsaan? Adakah ia memudahkan murid belajar 2M? Kajian di California Amerika Syarikat (1995) dan di United Kingdom (2004) mendapati pendekatan seluruh perkataan atau seluruh bahasa dan pendekatan cerakin (word analysis) ini kurang berkesan sebagai kaedah untuk mengajar murid awal membaca dan menulis bahasa Inggeris.KAB3033 . seperti ‘buku’. Soalan Perbincangan Adakah kaedah seluruh perkataan ini sesuai untuk mengajar awal membaca bahasa Melayu kepada kanak-kanak prasekolah? Kenapa? . Kedua-duanya telah ditinggalkan. Pendekatan seluruh perkataan ini lebih sesuai untuk mengajar kanak-kanak membaca dan menulis bahasa yang sistem ejaannya logografik (sistem tulisan berasaskan bentuk gambar) seperti sistem bahasa Cina. Dapatan kajian menunjukkan tinggi peratus murid lemah atau tidak boleh membaca bahasa Inggeris mengguna pendekatan ini. Terangkan perbezaan variasi pendekatan seluruh perkataan berikut. Kelemahan kaedah pandang-dan-sebut Glen Doman dan kaedah cerakin dalam KBSR yang diamalkan di Malaysia dalam 1980-an telah didapati kurang berkesan. Perbincangan Kekuatan pendekatan seluruh perkataan Kekuatan pendekatan ini ialah kanak-kanak dengan mudah tertarik dengan perkataan-perkataan yang bermakna yang diperkenal oleh guru kepada mereka. Murid boleh diajar mengecam dan membaca perkataan-perkataan ini satu persatu. Kaedah gambar: perkataan berasaskan gambar Kaedah tema: perkataan berasaskan ‘tema’. sebelum mereka boleh membaca sendiri perkataan baru? Kelemahan pendekatan ini Kelemahan utama pendekatan ini ialah murid tidak dapat mengguna kemahiran apa yang mereka belajar yang lalu untuk membaca perkataan baru. ii. bahkan mengakibatkan ramai murid lemah 2M. ‘gajah’ dan pengalaman murid seperti ‘bermain bola’ ‘di padang’ yang murid sudah alami. Soalnya berapa banyakkah perkataan yang perlu murid cam atau lihat dan sebut. Mereka terpaksa cam dan hafal banyak perkataan sebelum mereka boleh membaca sendiri perkataan-perkataan dan ayat baru. Bagaimanakah kedudukan ‘kaedah tema’ yang diguna di beberapa pusat prasekolah. Terangkan perbezaan Pendekatan Seluruh Perkataan dan Pendekatan Abjad/Fonik.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 27 Aktiviti i.

. J. (3rd ed. (1992). (1999). Emily F. Kementerian Pelajaran Panduan Guru Bahasa Malaysia Tahap 1 KBSR (1981) untuk Sekolah Kebangsaan.).Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 28 RUJUKAN DAN BAHAN BACAAN TAMBAHAN Calhoun. D. New York: Macmilliam Publishing Company. Teaching reading to every child. Washington.Teaching Beginning Reading and Writing with the Picture Word Inductive Model.KAB3033 . & Flood. ASCD Doman. London. Teach your baby to read. Glenn (1981). Pan Books Lapp. Pusat Perkembangan Kurikulum.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful