l

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN DUA

MINGGU 1

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN Menggambar Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk :Rumahku Aktiviti :Lukisan

STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti garisan, rupa, bentuk, warna, imbangan, dan kepelbagaian yang terdapat pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya lukisan. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat lukisan. 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan lukisan. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.1 Persepsi Estetik : Murid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni. 1.1.1 Unsur seni 1.1.1.1 Garisan – selari dan bersilang. 1.1.1.2 Rupa – organik dan geometrik. 1.1.1.3 Bentuk – ilusi 1.1.1.4 Warna – primer dan sekunder 1.1.2 Prinsip rekaan 1.1.2.2 imbangan – simetri 1.1.2.3 Kepelbagaian – rupa dan garisan 1.2 Aplikasi Seni : Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam membuat lukisan. 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media dalam penghasilan karya 1.1.2.1 Alat – tiada 1.1.2.2 Bahan – kertas lukisan, pensel, pensel warna, atau oil pastel 1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya 1.2.2.1 Teknik – garisan selari atau garisan bersilang 1.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, kefahaman media, serta kenahiran proses dan teknik dalam penghasilan lukisan. 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan lukisan 1.3.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : rupa, bentuk, warna, imbangan, dan kepelbagaian dalam penghasilan lukisan.

CATATAN

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN 1.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK: TMK, Keusahawanan, Kreativiti dan inovasi dan nilai murni

CATATAN

2&3

Membuat Corak dan Rekaan Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk :Hiasan Dinding Aktiviti: Lipatan dan Guntingan

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti rupa, warna, imbangan, kontra, dan harmoni yang terdapat pada alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik lipatan dan guntingan. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat corak. 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual dalam penghasilan corak lipatan dan guntingan. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya.

2.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menyatakan unsur jalinan dan warna, prinsip keseimbangan dan penegasan pada corak teknik lipatan dan guntingan. 2.1.1 Unsur seni 2.1.1.1 Rupa – organik dan geometri 2.1.1.2 Warna – primer 2.1.2 Prinsip rekaan 2.1.2.1 Imbangan – simetri 2.1.2.2 Kontra – warna 2.1.2.3 Harmoni – perulangan motif 2.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan teknik lipatan dan guntingan. . 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.2.1.1 Alat – gunting dan pensel 2.2.1.2 Bahan – kertas lukisan, kertas warna dan gam. 2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. 2.2.2.1 Teknik – lipatan dan guntingan.

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN 2.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam penghasilan corak lipatan dan guntingan. 2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 2.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik lipatan dan guntingan dalam penghasilan corak terancang. 2.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : rupa, warna, imbangan, kontra dan harmoni dalam penghasilan karya. 2.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK :Kreativiti dan Inovasi, TMK, Keusahawanan dan Nilai murni

CATATAN

4

CUTI TAHUN BARU CINA 2012
Membentuk dan Membuat Binaan Tema: Alam Semula jadi 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk, ruang, imbangan dan harmoni yang terdapat pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan stabail. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan stabail. 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan stabail. 3.1 Persepsi Estetik: Murid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual dari segi bentuk, ruang, imbangan dan harmoni. 3.1.1 Unsur Seni 3.1.1.1 Bentuk - konkrit 3.1.1.2 Ruang – susunan objek 3.1.2 Prinsip rekaan 3.1.2.1 Imbangan – semetri 3.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan stabail.

5&6 Tajuk: Bunga Aktiviti: Stabail

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.

STANDARD PEMBELAJARAN 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam penghasilan karya 3.2.1.1 Alat – gunting 3.2.1.2 Bahan – pensel warna, kad manila, gam, straw, doh, botol plastik, dan gambar daripada majalah atau salinan fotostat. 3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya. 3.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalam menghasilkan stabail dalam bentuk 3D. 3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif 3.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan stabail. 3.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, ruang, imbangan, dan harmoni dalam penghasilan karya. 3.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 3.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : TMK, Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan, Nilai murni

CATATAN

Mengenal Kraf Tradisional Tema: Objek Buatan Manusia 7&8 Tajuk : Gasing Mudah

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk, warna dan imbangan yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan gasing.

4.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan gasing.

1. kefahaman media.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN Aktiviti: Gasing STANDARD KANDUNGAN 2. gam. sejarah seni. 4.2 Warna – primer dan sekunder CATATAN 4.3.2 Bahan – gambar salinan fotostat rupa bulatan pada kertas A4. 4. 3. .2. dan budaya.2.1 Memutarkan gasing yang dihasilkan sendiri.1.1. 4.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan gasing.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.1 Alat – gunting 4.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1. 4. 4.3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan gasing.1 Unsur seni 4.2 Mengetahui penggunaan media. serta kemahiran teknik dan proses dalam menghasilkan karya seni dalam bentuk 3D. serta proses dan teknik dalam penghasilan gasing. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. teknik dan proses dalam penghasilan karya.3.1. warna. media.2. box board.4.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.2.1. 4. lidi sate.1 Bentuk – konkrit 4.1 Imbangan – simetri 4.2. 4.1. STANDARD PEMBELAJARAN 4.4. dan imbangan dalam penghasilan gasing. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan gasing. 4.2.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4. dan krayon atau pensel warna.2.2 Prinsip rekaan 4.2 Menyatakan karya seni sendiri dan rakan secara lisan. 4.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk. 4.

1.3 Menghargai karya sendiri dan rakan. serta kenahiran proses dan teknik dalam penghasilan lukisan.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menghasilkan gambar menggunakan media kering dengan teknik gosokan yang menekankan aspek jalinan.1 Alat – pelbagai jenis permukaan berjalinan 1. 1.2. 1.2 Aplikasi Seni : Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. 4.2. 1.4.1.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 4.2.1. 1.2 Prinsip rekaan 1.1.1. dan proses dalam penghasilan karya 1. teknik. EMK : TMK. Keusahawanan dan Nilai murni CATATAN Menggambar 9 Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk :ROBOT Aktiviti : Gosokan 2.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1.2. dan kepelbagaian yang terdapat pada alam semula jadi.1 Teknik – gosokan.2. bentuk.1 Unsur seni 1.1 Kontra – jalinan 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti garisan. dan budaya. 1. warna. rupa. objek buatan manusia dan karya menggambar teknik gosokan.2 Kepelbagaian – jalinan dan ton warna 1.2 Mengetahui penggunaan media. kefahaman media.2.jenis media dalam penghasilan karya 1. 1.1.1 Garisan – selari dan bersilang. . Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1. sejarah seni. 1. media serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan gosokan.2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menggambar teknik gosokan. imbangan.1 Mengenal dan menyatakan jenis. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan gambar. Kreatif dan Inovasi.2.2 Bahan – kertas lukisan. pensel dan pensel warna. 3.

prinsip keseimbangan pada corak rekaan.2. Penzahiran idea melalui pelbagsi sumber. warna.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 1.3.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. 2.3. media. warna.1 Harmoni – perulangan motif 2. dan warna air.1. kajian. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat corak. sejarah seni dan budaya.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK: TMK. . 2. kontra.1. imbangan.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menyatakan unsur rupa dan warna. 1.4. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik cetakan.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : jalinan. Keusahawanan.2 Prinsip rekaan 2. 4.1. 2. 2.4. kontra.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.1. . Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti rupa. 1.2 Bahan – gam UHU. berus lukisan.2. palet dan surat khabar.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.1 Rupa – organik atau geometri 2.2.1.2 Warna – primer 2.3.1.2.1 Unsur seni 2. dan teknologi dalam membuat corak. 2.1. 3. dan kepelbagaian dalam penghasilan karya.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1. dan harmoni yang terdapat pada alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik cetakan. tali parcel.4. Kreativiti dan inovasi dan nilai murni CATATAN Membuat Corak dan Rekaan 10 Tema : Alam Semula jadi Tajuk : Corak Pembalut Hadiah Aktiviti : Cetakan 1.1.1 Alat – bongkah kayu. kertas lukisan. 1.1.

1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 2. kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam penghasilan corak cetakan. 2.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK :Kreativiti dan Inovasi.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2 Jalinan – tampak dan sentuh . TMK.1.2.1. Aktiviti : Topeng Muka.2.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.2 Mengaplikasikan proses dan teknik cetakan dalam penghasilan corak. 2. 3.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2. jalinan imbangan dan kesatuan.sekunder 3.1. 2.1 Bentuk – konkrit 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan topeng muka. 2. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk. CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1. PERTAMA 2012 ( BULAN MAC ) 3. warna. ruang.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. imbangan. imbangan dan harmoni yang terdapat pada alam semula jadi. kontra dan harmoni dalam penghasilan karya.3. Keusahawanan dan Nilai murni CATATAN 11 Membentuk dan Membuat Binaan 12 Tema : Alam Semula jadi Tajuk : Muka Haiwan. 2.2 Warna . 2. warna.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.4. dan karya seni dalam penghasilan topeng muka.1 Persepsi Estetik: Murid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual dari segi bentuk.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 2.3. 4.3.1.4. 2.1 Teknik – cetakan.2.3 Menggunakan bahasa seni visual : rupa.1.

3.2.1.2. serta kemahiran teknik dan proses dalam menghasilkan stabail dalam bentuk 3D. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan topeng muka. warna.1.3. serta proses dan teknik dalam penghasilan topeng muka. 4.3.1 Alat – tiada 3. 3.3 Menghargai karya sendiri dan rakan CATATAN .1.2. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3.2 Penegasan – bahagian muka. teknik. dan budaya.1.2 Prinsip rekaan 3.2.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3. 3.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam penghasilan karya 3. sejarah seni. STANDARD PEMBELAJARAN 3. imbangan dan penegasan dalam penghasilan karya. 3.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 3.1 Imbangan – semetri 3. tali atau gelang getah.4. 3. dan proses dalam penghasilan karya.3.4. 3.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1. kefahaman media.2 Mengetahui penggunaan media.2.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif 3. media. jalinan.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan topeng muka.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN 3. benang.2 Bahan – pensel warna.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk. 3.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. gam.4.2. kad manila.

2.1.1 Persepsi Estetik: Murid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual dari segi bentuk.2 Mengetahui penggunaan media.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk. Aktiviti : Topeng Muka.2 Penegasan – bahagian muka.1. kefahaman media. warna.3.2.3.2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam penghasilan karya 3.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. ruang. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan topeng muka. imbangan dan harmoni yang terdapat pada alam semula jadi. 3. 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan topeng muka. serta proses dan teknik dalam penghasilan topeng muka. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk.2 Prinsip rekaan 3.1 Alat – gunting 3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan topeng muka. media. warna.1 Bentuk – konkrit 3.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1.2 Jalinan – tampak dan sentuh 3.sekunder 3. sejarah seni.1. Kreativiti dan Inovasi. 3.1. 3. 3.2 Bahan – pensel warna.1. dan budaya. 2. 3. 3. jalinan.1.2. Nilai murni CATATAN 13 Membentuk dan Membuat Binaan Tema : Alam Semula jadi Tajuk : Muka Haiwan. jalinan imbangan dan kesatuan.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN EMK : TMK. 4.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif 3. dan karya seni dalam penghasilan topeng muka. teknik. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 1.1.2 Warna . gam.3.1. 3.2. 3. Keusahawanan.1. serta kemahiran teknik dan proses dalam menghasilkan stabail dalam bentuk 3D. tali atau gelang getah. .1 Imbangan – semetri 3. benang. kad manila.1. dan proses dalam penghasilan karya. imbangan dan penegasan dalam penghasilan karya.

4.2. teknik dan proses dalam penghasilan karya.2. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk.2. dan budaya. Aplikasi idea melalui pelbagai sumber.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3. 4. kefahaman media. 4. 2. 4. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan kraf tembikar – buyung.2.2. Kreativiti dan Inovasi.2 Bahan – doh atau tanah liat. 4.2. 4. dan teknologi dalam penghasilan kraf tembikar .2 Jalinan . warna dan imbangan yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan kraf tembikar buyung. 4.buyung.1. Keusahawanan. 4..1. serta kemahiran teknik dan proses dalam menghasilkan kraf tembikar dalam bentuk 3D. media.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. .4.2. Aktiviti : Tembikar – Teknik Lingkaran.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 3. sejarah seni. serta proses dan teknik dalam penghasilan gasing.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.2 Prinsip rekaan 4.1. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1. 1. kajian.2 Teknik – lingkaran.1 Bentuk – konkrit 4.1. 3.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 3.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : TMK.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1.1 Alat – tiada.1 Imbangan – simetri 4. 4.2.2 Mengetahui penggunaan media.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan kraf tembikar buyung. 4. Nilai murni CATATAN Mengenal Kraf Tradisional 14 & 15 Tema: Objek Buatan Manusia Tajuk : Buyung. 3.sentuh 4.4.1.1 Unsur seni 4.

2.1. dan kepelbagaian yang terdapat pada alam semula jadi. 3. dan budaya.1.1 Unsur seni 1.1. .1. 1. 4.2.2 Menyatakan karya seni sendiri dan rakan secara lisan.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan kraf tembikar . warna.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.1 Memutarkan gasing yang dihasilkan sendiri.3.buyung.2 Rupa – hal benda.1 Mengenal dan menyatakan jenis.jenis media dalam penghasilan karya 1. 1.2 Harmoni – rupa dan bentuk.1. 16 Tajuk : Bunga Kebangsaan. EMK : TMK.2 Aplikasi Seni : Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.1.3.1 Garisan – kesan lilin atau oil pastel 1.2.1. Keusahawanan dan Nilai murni CATATAN Menggambar Tema : Alam Semula jadi.2 Prinsip rekaan 1. sejarah seni. 1. 1. 1.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 4.1 Kontra – garisan dan warna 1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat resis.2.sekunder. 4. 4.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. media serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan teknik resis. Kreatif dan Inovasi. 2.1. bentuk. rupa.1. 1.buyung. 4. dan imbangan dalam penghasilan kraf tembikar .1.4.1.1 Persepsi Estetik : Murid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni. imbangan. Aktiviti : Resis. 1.3. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti garisan.1 Alat – berus lukisan dan palet.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk. jalinan. dan karya seni dalam penghasilan gambar menggunakan teknik resis.4. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan resis.3 Warna . Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 4.

lilin.1 Garisan – pelbagai jenis garisan. 1. 1.3.1. Keusahawanan.3.1 Unsur seni 2. warna. rupa.2.2. 1. serta kenahiran proses dan teknik dalam penghasilan lukisan.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 1.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1. Aktiviti : Tiupan.2.1. kontra dan harmoni dalam penghasilan karya. 1. jalinan.3 Jalinan .3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.tampak . bentuk.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK: TMK. Kreativiti dan inovasi dan nilai murni CATATAN Membuat Corak dan Rekaan 17 Tema : Alam Semula jadi Tajuk : Hiasan Bingkai Gambar.2 Mengetahui penggunaan media.2.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya. 2.1.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan corak teknik tiupan.2 Bahan – kertas lukisan.3.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : garisan.1 Teknik – resis.1. teknik.1. dan proses dalam penghasilan karya 1. kefahaman media.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti garisan.2 Warna – sekunder 2. ritma dan pergerakan serta kepelbagaian yang terdapat pada alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan corak teknik tiupan. 1.1. 1.4. 2.4. atau oil pastel dan warna berasaskan air.4. warna.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1. 2. 1.1.1.

garisan dan jalinan.2. palet. 2.2. irama dan pergerakan dalam penghasilan karya.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN 2. 3.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1. 4.2.4. 2. 2. straw dan surat khabar.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK :Kreativiti dan Inovasi.2 Mengaplikasikan proses dan teknik cetakan dalam penghasilan corak.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 2. .1. 2. 2. 2. warna.3.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2. STANDARD PEMBELAJARAN 2. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2. 2.3.1 Teknik – tiupan.1.2. media. 2.2.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.3. CATATAN .1.2 Prinsip rekaan 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan corak.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2 Kepelbagaian – warna. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik tiupan.3 Menggunakan bahasa seni visual : garisan. 4. TMK. sejarah seni dan budaya. 2. kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam penghasilan corak tiupan.2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. dan warna berasaskan air.2 Bahan – gam. kertas lukisan.1 Ritma dan pergerakan – garisan pelbagai arah.1. 2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat corak.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. 2.4. Keusahawanan dan Nilai murni. jalinan.1 Alat – berus lukisan.

1 Unsur seni 1. warna.1 Teknik – basah atas kering. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti jalinan. tempera.2.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. STANDARD KANDUNGAN 1.2 Aplikasi Seni : Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.1.1 Alat – berus lukisan. 3.2 Bahan – kertas lukisan. Aktiviti : Catan. warna berasaaskan air. 1. dan budaya.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan lukisan CATATAN 18 Tajuk : Pokok Bunga. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan catan.3.1 Mengenal dan menyatakan jenis. bentuk.1.2. 1.1.2 Mengetahui penggunaan media.2 Prinsip rekaan 1.2. 1.1 Bentuk – ilusi 1.3 Warna .jenis media dalam penghasilan karya 1. STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.1. cat poster.sekunder 1. 4. 1. 2.1.2.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.2. sejarah seni.2 Jalinan – tampak 1. teknik.1.1. palet.3.2.1. kefahaman media. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. .2. 1. imbangan dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi. dan proses dalam penghasilan karya 1. 1.1. serta kenahiran proses dan teknik dalam penghasilan catan.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN Menggambar Tema : Alam Semula jadi. 1.2 Imbangan – ruang lukis. media serta proses dan teknik dalam membuat catan. objek buatan manusia dan karya catan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat catan.1.1 Persepsi Estetik : Murid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni. ruang.

2 Prinsip rekaan 2.1.3. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti rupa. 2.1 Alat – gunting dan pensel .1. ruang.1.1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat corak.1.2.2 Kontra – warna 2.1. .2.4.1 Rupa – organik dan geometri 2.4. imbangan dan kesatuan dalam penghasilan catan.1. prinsip keseimbangan dan penegasan pada corak teknik lipatan dan guntingan. 2. Keusahawanan.1.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. warna.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. imbangan.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK: TMK.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menyatakan unsur jalinan dan warna. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan teknik lipatan dan guntingan. Kreativiti dan inovasi dan nilai murni CATATAN 19 Membuat Corak dan Rekaan Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk :Hiasan Dinding Aktiviti: Lipatan dan Guntingan 1. 2. 3. kontra. media.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual dalam penghasilan corak lipatan dan guntingan.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.3 Harmoni – perulangan motif 2. 4. 1. warna.2. sejarah seni dan budaya.1 Unsur seni 2.2. 2.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. 1.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.1 Imbangan – simetri 2.2.2 Warna – primer 2.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : jalinan.4. dan harmoni yang terdapat pada alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik lipatan dan guntingan. bentuk.1.

1. kertas warna dan gam.1.3 Menggunakan bahasa seni visual : rupa.1. kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam penghasilan corak lipatan dan guntingan.2. 2. 2.1.3. 2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. imbangan.4. ruang.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2.3. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk. imbangan dan harmoni yang terdapat pada alam semula jadi. 2. 4.1 Bentuk . 2.3.1 Persepsi Estetik: Murid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual dari segi bentuk.2.2 Mengaplikasikan proses dan teknik lipatan dan guntingan dalam penghasilan corak terancang. 2.1 Imbangan – semetri .2. ruang. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan stabail.1.2 Prinsip rekaan 3.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1 Teknik – lipatan dan guntingan. warna. TMK. 3.konkrit 3.1.1.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 2.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK :Kreativiti dan Inovasi.1 Unsur Seni 3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 2. objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan stabail. 3.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2. 2. kontra dan harmoni dalam penghasilan karya. 2.2 Ruang – susunan objek 3.1. Keusahawanan dan Nilai murni CATATAN Membentuk dan Membuat Binaan 20 Tema: Alam Semula jadi Tajuk: Haiwan Bersayap Aktiviti: Stabail 1.4.2.2.2 Bahan – kertas lukisan. imbangan dan harmoni.

Kreativiti dan Inovasi. Nilai murni CATATAN .2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 3.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam penghasilan karya 3.4.2.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk.1 Alat – gunting 3. 3. straw. 3. dan budaya.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3. 3.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. dan proses dalam penghasilan karya. 3.2 Bahan – pensel warna. kad manila. kefahaman media. media.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. 3.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN 3.1.3. gam.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif 3. serta kemahiran teknik dan proses dalam menghasilkan stabail dalam bentuk 3D. doh. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. ruang.2 Mengetahui penggunaan media.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : TMK. sejarah seni. Keusahawanan.3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan stabail.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan stabail. imbangan. 3. STANDARD PEMBELAJARAN 3. botol plastik. 4. teknik. 3.4.3.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan stabail. dan harmoni dalam penghasilan karya.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.2. dan gambar daripada majalah atau salinan fotostat.2.2.

2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk. STANDARD PEMBELAJARAN 4. sejarah seni. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk.2.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.3. 4.2.1.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN Mengenal Kraf Tradisional STANDARD KANDUNGAN 1.2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan gasing.2 Prinsip rekaan 4.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan gasing.1.1.2. warna. 3. 4.2.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan gasing. dan budaya. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan gasing.1.1. 4.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.3. dan imbangan dalam penghasilan gasing.1 Unsur seni 4. serta proses dan teknik dalam penghasilan gasing. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2 Mengetahui penggunaan media.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4. 4.1. 4. lidi sate.2 Warna – primer dan sekunder 4.1 Bentuk – konkrit 4. dan krayon atau pensel warna. 4.1 Imbangan – simetri 4.2. CATATAN 21 Tema: Objek Buatan Manusia Tajuk : Gasing Mudah Aktiviti: Gasing .1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media. box board. serta kemahiran teknik dan proses dalam menghasilkan karya seni dalam bentuk 3D.2.1. kefahaman media. 4. 4. media. 2. 4. teknik dan proses dalam penghasilan karya.3. gam. warna dan imbangan yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan gasing.2 Bahan – gambar salinan fotostat rupa bulatan pada kertas A4.1 Alat – gunting 4.

1 Teknik – gosokan. 4.1. Keusahawanan dan Nilai murni CATATAN Menggambar 22 Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Pasu Bunga Aktiviti : Gosokan 2.2 Menyatakan karya seni sendiri dan rakan secara lisan. . sejarah seni. imbangan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti garisan.1. kefahaman media.4. 1.1 Alat – pelbagai jenis permukaan berjalinan 1.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menghasilkan gambar menggunakan media kering dengan teknik gosokan yang menekankan aspek jalinan.1 Memutarkan gasing yang dihasilkan sendiri.1 Unsur seni 1. 1. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. teknik. 1.2 Kepelbagaian – jalinan dan ton warna 1. 4. 1. EMK : TMK.4.1 Kontra – jalinan 1. 1.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 4.2.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1 Mengenal dan menyatakan jenis. Kreatif dan Inovasi. pensel dan pensel warna.1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan gambar. warna. 3. bentuk.2. 4. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menggambar teknik gosokan.1 Garisan – selari dan bersilang.2. rupa.2 Aplikasi Seni : Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.1.jenis media dalam penghasilan karya 1.2.1.3 Menghargai karya sendiri dan rakan. 1.2.1. dan budaya.2.1. 1. objek buatan manusia dan karya menggambar teknik gosokan.4.2 Mengetahui penggunaan media.2.2 Bahan – kertas lukisan. dan proses dalam penghasilan karya 1.2. serta kenahiran proses dan teknik dalam penghasilan lukisan.2 Prinsip rekaan 1. dan kepelbagaian yang terdapat pada alam semula jadi.1. media serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan gosokan.

warna.1 Unsur seni 2. 2. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat corak. warna. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti rupa.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 1. Keusahawanan.1.3.1. dan kepelbagaian dalam penghasilan karya. 4.4.1.1.3. imbangan.2. 2012 ( BULAN MEI & JUN ) 2. 25 Membuat Corak dan Rekaan Tema : Alam Semula jadi Tajuk : Corak Pembalut Hadiah Aktiviti : Cetakan . 2.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menyatakan unsur rupa dan warna.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.3. prinsip keseimbangan pada corak rekaan.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.4. 1. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik cetakan.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya. 2.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK: TMK. sejarah seni dan budaya. kontra. dan warna air. Kreativiti dan inovasi dan nilai murni CATATAN 23 & 24 CUTI SEMESTER PERTAMA 1. .2.4. Penzahiran idea melalui pelbagsi sumber. dan teknologi dalam membuat corak. 1.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : jalinan. media. kertas lukisan. 2.1.2 Prinsip rekaan 2.2.1.2 Warna – primer 2. palet dan surat khabar.2 Bahan – gam UHU.1 Alat – bongkah kayu.1 Harmoni – perulangan motif 2.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2. kajian. 1.1. berus lukisan. tali parcel.1 Rupa – organik atau geometri 2. dan harmoni yang terdapat pada alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik cetakan.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.1. kontra.

1. 3.1.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2. 2. dan karya seni dalam penghasilan topeng muka.2 Mengaplikasikan proses dan teknik cetakan dalam penghasilan corak.1.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. 4.2.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK :Kreativiti dan Inovasi.2 Warna .1 Bentuk – konkrit 3.1.2.1. kontra dan harmoni dalam penghasilan karya.2.1 Persepsi Estetik: Murid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual dari segi bentuk.3 Menggunakan bahasa seni visual : rupa. warna. 3.3. imbangan. warna. Keusahawanan dan Nilai murni CATATAN 26 Membentuk dan Membuat Binaan Tema : Alam Semula jadi 1.2. ruang.4. Tajuk : Muka Haiwan. 2. jalinan imbangan dan kesatuan. Aktiviti : Topeng Muka.2 Prinsip rekaan 3. 2. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 2.1. 2.1 Imbangan – semetri 3.1.sekunder 3. 2.3. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan topeng muka.3.2 Penegasan – bahagian muka. 2.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. TMK.1. kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam penghasilan corak cetakan.2. imbangan dan harmoni yang terdapat pada alam semula jadi.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 2.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.2 Jalinan – tampak dan sentuh 3.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2.1 Teknik – cetakan. .4.

Nilai murni . 3. warna. serta kemahiran teknik dan proses dalam menghasilkan stabail dalam bentuk 3D. 3.4. 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam penghasilan karya 3. serta proses dan teknik dalam penghasilan topeng muka. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3.1.3. gam.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif 3.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN 3.3 Menghargai karya sendiri dan rakan CATATAN EMK : TMK.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3.1.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk. dan proses dalam penghasilan karya. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan topeng muka. 3. tali atau gelang getah. imbangan dan penegasan dalam penghasilan karya.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. dan budaya. kad manila. Kreativiti dan Inovasi.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. STANDARD PEMBELAJARAN 3. 3. Keusahawanan. jalinan.2 Bahan – pensel warna. 3.3. teknik.4.3.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 3.2 Mengetahui penggunaan media. media. benang.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. sejarah seni. 4.4.2.2.2. kefahaman media.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan topeng muka.1 Alat – gunting 3.

3. kefahaman media. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2. 4. teknik dan proses dalam penghasilan karya. STANDARD PEMBELAJARAN 4. .2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan kraf tembikar – buyung. 2.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.1 Bentuk – konkrit 4.1. 4.1. sejarah seni. dan imbangan dalam penghasilan kraf tembikar .1 Imbangan – simetri 4.2.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.buyung. 4.1. Aplikasi idea melalui pelbagai sumber. CATATAN Mengenal Kraf Tradisional 27 Tema: Objek Buatan Manusia Tajuk : Buyung.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk.2 Jalinan .2 Prinsip rekaan 4.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan kraf tembikar buyung.1. serta kemahiran teknik dan proses dalam menghasilkan kraf tembikar dalam bentuk 3D. 4.2 Teknik – lingkaran.2.1.3.2.. kajian. Aktiviti : Tembikar – Teknik Lingkaran.3. 4.2 Bahan – doh atau tanah liat. dan teknologi dalam penghasilan kraf tembikar .buyung.1 Alat – tiada. 4.1.1. 4.buyung.2.sentuh 4. 4. dan budaya. serta proses dan teknik dalam penghasilan gasing.1 Unsur seni 4.3. 4. jalinan. 4.2 Mengetahui penggunaan media. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk. 4.2. warna dan imbangan yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan kraf tembikar buyung.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN 1.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan kraf tembikar . media.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.2.

2.2. atau oil pastel dan warna berasaskan air. rupa.2.1 Teknik – resis.1.1. 1. Alat – berus lukisan dan palet.1 Garisan – kesan lilin atau oil pastel 1. dan karya seni dalam penghasilan gambar menggunakan teknik resis. Aktiviti : Resis.2 Mengetahui penggunaan media. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan resis.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 4.1.1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti garisan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2 Aplikasi Seni : Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis.1.4.2.1.1.1.2 Harmoni – rupa dan bentuk.1.1 Kontra – garisan dan warna 1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat resis. Keusahawanan dan Nilai murni CATATAN Menggambar Tema : Alam Semula jadi.jenis media dalam penghasilan karya 1. 1. 1. bentuk. 1.1. dan kepelbagaian yang terdapat pada alam semula jadi. media serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan teknik resis. lilin. 1. 1. sejarah seni. imbangan. EMK : TMK. dan budaya.sekunder.1 Persepsi Estetik : Murid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni. Kreatif dan Inovasi.2. teknik.3 Warna . 4.2.1. 1. 28 Tajuk : Bunga Kebangsaan.1 Memutarkan gasing yang dihasilkan sendiri.2 Rupa – hal benda.1. 3. 1.2 Prinsip rekaan 1. 2 Bahan – kertas lukisan.1 Unsur seni 1. warna. . 2. dan proses dalam penghasilan karya 1.2 Menyatakan karya seni sendiri dan rakan secara lisan.1.2. 1. 4.4.

rupa. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti jalinan. warna.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.2 Jalinan – tampak 1.1 Persepsi Estetik : Murid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni.2. 1.2 Aplikasi Seni : Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. media serta proses dan teknik dalam membuat catan. 1.1 Unsur seni 1. warna.1.3 Warna . 1. .4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.1. bentuk. imbangan dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi.2 Imbangan – ruang lukis.3. kefahaman media.1. serta kenahiran proses dan teknik dalam penghasilan lukisan.1. bentuk. 1.4.2 Prinsip rekaan 1. Aktiviti : Catan.1 Bentuk – ilusi 1.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.sekunder 1.1.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : garisan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat catan.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1. Kreativiti dan inovasi dan nilai murni CATATAN Menggambar Tema : Alam Semula jadi. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan catan. 1. 29 Tajuk : Pokok Bunga. 1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK: TMK. Keusahawanan. 3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1. 1. 1.1.4.3.1.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 1.1. objek buatan manusia dan karya catan.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya. ruang. kontra dan harmoni dalam penghasilan karya. 2.1.3.

3. palet. 1. dan proses dalam penghasilan karya 1.2 Bahan – kertas lukisan. Keusahawanan.3 Menghargai karya sendiri dan rakan CATATAN EMK: TMK. sejarah seni.2. STANDARD PEMBELAJARAN 1. kefahaman media. ruang. tempera.2.1 Teknik – basah atas kering. dan budaya.1.3. teknik. serta kenahiran proses dan teknik dalam penghasilan catan. 1.1. 1.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan lukisan 1. imbangan dan kesatuan dalam penghasilan catan.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN 4.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. cat poster. 1.1 Alat – berus lukisan.2.4.4. Kreativiti dan inovasi dan nilai murni .1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 1.2. warna. bentuk. 1. 1.2.2.3.jenis media dalam penghasilan karya 1. warna berasaaskan air.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : jalinan.2 Mengetahui penggunaan media.1 Mengenal dan menyatakan jenis.

1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. 2.1 Alat – gunting dan pensel 2.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menyatakan unsur jalinan dan warna. kontra.1. warna.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.2.1. kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam penghasilan corak lipatan dan guntingan. 2. CATATAN 30 Membuat Corak dan Rekaan Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk :Hiasan Dinding Aktiviti: Lipatan dan Guntingan .2 Mengaplikasikan proses dan teknik lipatan dan guntingan dalam penghasilan corak terancang.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 2.1.1.2. dan harmoni yang terdapat pada alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik lipatan dan guntingan.2. 3. 2.1.1.1. . imbangan.3. 4. sejarah seni dan budaya.1 Teknik – lipatan dan guntingan.3.1.1 Rupa – organik dan geometri 2.1. prinsip keseimbangan dan penegasan pada corak teknik lipatan dan guntingan.2.2 Prinsip rekaan 2. 2. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2 Warna – primer 2.2. kontra dan harmoni dalam penghasilan karya.1.1 Unsur seni 2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual dalam penghasilan corak lipatan dan guntingan.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti rupa.2. 2.3 Menggunakan bahasa seni visual : rupa.2 Bahan – kertas lukisan.3 Harmoni – perulangan motif 2. warna.2. STANDARD PEMBELAJARAN 2. imbangan.3.2. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan teknik lipatan dan guntingan.1 Imbangan – simetri 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat corak. 2. 2. kertas warna dan gam.1. media.2 Kontra – warna 2. 2.

teknik. 2.1 Alat – gunting 3. dan proses dalam penghasilan karya. dan budaya.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2.1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan stabail.1 Unsur Seni 3.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 2. imbangan dan harmoni.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2. botol plastik. 4.1.2 Ruang – susunan objek 3.1.1. . dan gambar daripada majalah atau salinan fotostat. serta proses dan teknik dalam penghasilan stabail. imbangan dan harmoni yang terdapat pada alam semula jadi. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan stabail.1. 3. 4.1. Keusahawanan dan Nilai murni CATATAN 31 Membentuk dan Membuat Binaan Tema: Alam Semula jadi Tajuk: Haiwan Aktiviti: Stabail 1.2 Bahan – pensel warna. 2. 3. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2.1.2 Prinsip rekaan 3.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK :Kreativiti dan Inovasi. doh.2.2. media. kad manila.2. straw.1 Imbangan – semetri 3. ruang.1. 3.2 Mengetahui penggunaan media. TMK.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. gam.4.4. 3.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam penghasilan karya 3. objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan stabail.1 Persepsi Estetik: Murid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual dari segi bentuk.konkrit 3.1. 3. ruang.2.1 Bentuk . sejarah seni.

4.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.1. . Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk. serta kemahiran teknik dan proses dalam menghasilkan stabail dalam bentuk 3D.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan stabail. imbangan. warna dan imbangan yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan gasing.1. 3.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan gasing.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk.4. 3.1.3. media.1 Bentuk – konkrit 4.3.2 Warna – primer dan sekunder 4.4.1. Keusahawanan. Kreativiti dan Inovasi.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif 3. 3.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 3. 3. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan gasing.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1 Imbangan – simetri 4.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : TMK. 3.1. Nilai murni CATATAN 32 Mengenal Kraf Tradisional Tema: Objek Buatan Manusia Tajuk : Gasing Mudah Aktiviti: Gasing 1. 4. ruang.2.1 Unsur seni 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3.2 Prinsip rekaan 4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 3. kefahaman media. serta proses dan teknik dalam penghasilan gasing. dan harmoni dalam penghasilan karya.1.1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan gasing.

warna.2. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti garisan. rupa. box board.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN 4.3.3.1 Persepsi Estetik : Murid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni.4. 4.3.2 Menyatakan karya seni sendiri dan rakan secara lisan. 4. dan imbangan dalam penghasilan gasing. dan budaya. dan krayon atau pensel warna. imbangan. 4.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Kreatif dan Inovasi. teknik dan proses dalam penghasilan karya. Keusahawanan dan Nilai murni CATATAN Menggambar 33 Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Rumahku 1.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. sejarah seni.2. 4.1 Memutarkan gasing yang dihasilkan sendiri.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.2 Bahan – gambar salinan fotostat rupa bulatan pada kertas A4.2.3 Menghargai karya sendiri dan rakan. objek buatan manusia dan karya lukisan. serta kemahiran teknik dan proses dalam menghasilkan karya seni dalam bentuk 3D. EMK : TMK.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media. 1.4. gam. dan kepelbagaian yang terdapat pada alam semula jadi.2. kefahaman media. 4. bentuk. 4. 4. warna.2 Mengetahui penggunaan media.2.1 Alat – gunting 4. lidi sate. STANDARD PEMBELAJARAN 4. .1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4. 4.4.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan gasing.2. 4.

2.1 Unsur seni 1.1 Garisan – selari dan bersilang.2.2 Aplikasi Seni : Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.1.2 Rupa – organik dan geometrik.2.1.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1.1.1. sejarah seni. dan kepelbagaian dalam penghasilan lukisan.2. CATATAN . dan budaya. teknik.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.2.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : rupa.4 Warna – primer dan sekunder 1.1.3 Kepelbagaian – rupa dan garisan 1. 4. STANDARD PEMBELAJARAN 1.3 Bentuk – ilusi 1.2 Mengetahui penggunaan media.1. kefahaman media.1.1.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan lukisan 1.1 Alat – tiada 1.3. 1.1.jenis media dalam penghasilan karya 1.2 Bahan – kertas lukisan.2.1.2 imbangan – simetri 1. 1.3. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. pensel.1.1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan lukisan.2. bentuk. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat lukisan. 1. 1. serta kenahiran proses dan teknik dalam penghasilan lukisan. warna.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN Aktiviti : Lukisan STANDARD KANDUNGAN 2.1 Mengenal dan menyatakan jenis. 3. atau oil pastel 1. pensel warna.2.1 Teknik – garisan selari atau garisan bersilang 1.1. media serta proses dan teknik dalam membuat lukisan.2 Prinsip rekaan 1. dan proses dalam penghasilan karya 1. imbangan.

4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.2 Bahan – kertas lukisan.2. objek buatan manusia dan karya menggambar teknik gosokan.2.1. pensel dan pensel warna. teknik.2. Kreativiti dan inovasi dan nilai murni CATATAN Menggambar Tema : Objek Buatan Manusia 34 Tajuk : Pasu Bunga Aktiviti : Gosokan 1.2 Kepelbagaian – jalinan dan ton warna 1.2 Prinsip rekaan 1. bentuk.1.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menghasilkan gambar menggunakan media kering dengan teknik gosokan yang menekankan aspek jalinan.1 Kontra – jalinan 1.1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis.1.1. 1.2. 2. warna. 1. Keusahawanan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan gambar.1 Teknik – gosokan.1 Unsur seni 1.2.1.4.jenis media dalam penghasilan karya 1.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.2 Mengetahui penggunaan media. 4. media serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan gosokan.1 Garisan – selari dan bersilang.4. dan budaya. 1. sejarah seni. 1. .1 Alat – pelbagai jenis permukaan berjalinan 1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menggambar teknik gosokan.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti garisan. dan kepelbagaian yang terdapat pada alam semula jadi. 3. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1. dan proses dalam penghasilan karya 1. 1.2 Aplikasi Seni : Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. imbangan.2.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK: TMK.2. rupa.1.4. 1.

3 Menggunakan bahasa seni visuasl : jalinan.2.2 Prinsip rekaan 2.3. imbangan.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menyatakan unsur jalinan dan warna.1.1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti rupa.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK: TMK.1. prinsip keseimbangan dan penegasan pada corak teknik lipatan dan guntingan. 2.4.1 Unsur seni 2.1.1.3. 2.1. 1.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 1. kontra.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya. 1.3 Harmoni – perulangan motif 36 Membuat Corak dan Rekaan Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk :Hiasan Dinding Aktiviti: Lipatan dan Guntingan . dan harmoni yang terdapat pada alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik lipatan dan guntingan.1.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1. kefahaman media. warna. Keusahawanan.3.2 Kontra – warna 2. dan kepelbagaian dalam penghasilan karya.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.1.4.4.1 Rupa – organik dan geometri 2. 1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.2 Warna – primer 2.1.2. warna. serta kenahiran proses dan teknik dalam penghasilan lukisan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat corak. kontra.2. 1. Kreativiti dan inovasi dan nilai murni CATATAN 35 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA 2012 ( BULAN OGOS ) 1. 2.1 Imbangan – simetri 2.

2.1. media.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.3. kontra dan harmoni dalam penghasilan karya. kertas warna dan gam. 2. 2. kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam penghasilan corak lipatan dan guntingan. STANDARD PEMBELAJARAN 2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2. 4. 2.2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual dalam penghasilan corak lipatan dan guntingan.1 Teknik – lipatan dan guntingan.2 Bahan – kertas lukisan.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.2. sejarah seni dan budaya. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan teknik lipatan dan guntingan. imbangan.4.2 Mengaplikasikan proses dan teknik lipatan dan guntingan dalam penghasilan corak terancang. TMK.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 2.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK :Kreativiti dan Inovasi. 2.3.2. 2. .MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN 3.2. warna.2.1.1 Alat – gunting dan pensel 2.3. 4. 2.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2.3 Menggunakan bahasa seni visual : rupa.2. 2. Keusahawanan dan Nilai murni CATATAN .3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.

1 Bentuk . ruang.1.MINGGU 37 BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN 1. dan gambar daripada majalah atau salinan fotostat. dan budaya. straw. 3. 3. dan harmoni dalam penghasilan karya. STANDARD PEMBELAJARAN 3.1 Persepsi Estetik: Murid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual dari segi bentuk. 2.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif 3.2.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan stabail. kad manila.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam penghasilan karya 3. CATATAN Membentuk dan Membuat Binaan Tema: Alam Semula jadi Tajuk: Haiwan Aktiviti: Stabail . sejarah seni.1.1.konkrit 3.1 Unsur Seni 3.1 Alat – gunting 3. doh. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk. gam. ruang.2.2 Mengetahui penggunaan media. 3. media. 3. teknik. dan proses dalam penghasilan karya. kefahaman media.1. 3. serta proses dan teknik dalam penghasilan stabail.2 Prinsip rekaan 3.3.1. imbangan.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan stabail.1 Imbangan – semetri 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan stabail.2.2 Ruang – susunan objek 3.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1. serta kemahiran teknik dan proses dalam menghasilkan stabail dalam bentuk 3D.1. imbangan dan harmoni yang terdapat pada alam semula jadi. botol plastik.2. 3. ruang. objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan stabail.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. 3. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1. imbangan dan harmoni.3.3.2 Bahan – pensel warna.2. 4.

3.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3. 4. Nilai murni CATATAN 38 Mengenal Kraf Tradisional Tema: Objek Buatan Manusia 1. 4. box board.2. media.1.2 Warna – primer dan sekunder 4.4. serta proses dan teknik dalam penghasilan gasing.2.2 Bahan – gambar salinan fotostat rupa bulatan pada kertas A4. teknik dan proses dalam penghasilan karya.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : TMK. warna dan imbangan yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan gasing.1.4. 4. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan gasing. 4. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan gasing. 4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 3.1.1 Unsur seni 4.1 Alat – gunting 4. gam.1. sejarah seni.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.2. Kreativiti dan Inovasi.1. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 4.4.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.2.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan gasing.2 Mengetahui penggunaan media.2 Prinsip rekaan 4. Tajuk : Gasing Mudah Aktiviti: Gasing .1 Bentuk – konkrit 4.2.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3.2.2. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk. 2. lidi sate. dan krayon atau pensel warna.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 3. dan budaya.1. Keusahawanan.1 Imbangan – simetri 4.

1.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.3 Warna . bentuk. serta kemahiran teknik dan proses dalam menghasilkan karya seni dalam bentuk 3D.1.1.2 Imbangan – ruang lukis.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1 Unsur seni 1.1 Memutarkan gasing yang dihasilkan sendiri. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat catan. 1.1 Bentuk – ilusi 1. objek buatan manusia dan karya catan.1. imbangan dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi.1 Persepsi Estetik : Murid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni. . 4.2 Jalinan – tampak 1.4. 1.1.2 Aplikasi Seni : Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. 4.2.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk. kefahaman media.4.1. 1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan. 4.2 Menyatakan karya seni sendiri dan rakan secara lisan. 1. Tajuk : Pokok Bunga. media serta proses dan teknik dalam membuat catan.sekunder 1. Kreatif dan Inovasi.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan gasing. 4.1.2 Prinsip rekaan 1.1. warna.3.4. 4. EMK : TMK. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti jalinan.3. warna. 39 Aktiviti : Catan. 2.1. Keusahawanan dan Nilai murni CATATAN Menggambar Tema : Alam Semula jadi. ruang. 3. 4. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan catan.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 4. dan imbangan dalam penghasilan gasing.

Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 1.4. serta kenahiran proses dan teknik dalam penghasilan catan. cat poster. kefahaman media. dan budaya.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1. Kreativiti dan inovasi dan nilai murni . 1. 1. Keusahawanan. dan proses dalam penghasilan karya 1. teknik.2. 1.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.jenis media dalam penghasilan karya 1. imbangan dan kesatuan dalam penghasilan catan.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan lukisan 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.3.2.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK: TMK.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. sejarah seni.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 1.3.2.1. tempera. 1. 1.1 Teknik – basah atas kering.1 Alat – berus lukisan.2 Mengetahui penggunaan media.1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis. warna berasaaskan air.3. ruang. warna. palet.2 Bahan – kertas lukisan. 1.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : jalinan.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN 4.2.2. bentuk.

1 Teknik – tiupan.3. 2. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti garisan. jalinan. 2.2.2 Prinsip rekaan 2.1 Ritma dan pergerakan – garisan pelbagai arah.1. 4.2. palet. ritma dan pergerakan serta kepelbagaian yang terdapat pada alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan corak teknik tiupan. 2.1. sejarah seni dan budaya. media. 2. irama dan pergerakan dalam penghasilan karya. STANDARD PEMBELAJARAN .1 Unsur seni 2.2.2.1. 2.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN 1. kertas lukisan. garisan dan jalinan.2 Warna – sekunder 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat corak. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan corak. 2. . jalinan.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 2.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2. 2.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik tiupan.1.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan corak teknik tiupan. 2. CATATAN 40 Membuat Corak dan Rekaan Tema : Alam Semula jadi Tajuk : Hiasan Bingkai Gambar. 2.1. Aktiviti : Tiupan. 2.1.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.2.2.3 Jalinan .1.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.1 Alat – berus lukisan. straw dan surat khabar.1 Garisan – pelbagai jenis garisan.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. warna.1.2 Mengaplikasikan proses dan teknik cetakan dalam penghasilan corak. 2.2 Bahan – gam.2.2.3 Menggunakan bahasa seni visual : garisan. .3.1. dan warna berasaskan air. warna. kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam penghasilan corak tiupan. 2. 3.tampak 2. 2.1.3.2 Kepelbagaian – warna.

Tajuk : Pokok Bunga.1. imbangan dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK :Kreativiti dan Inovasi. 1.1.1.1. Keusahawanan dan Nilai murni CATATAN Menggambar 41 Tema : Alam Semula jadi. 2.2 Bahan – kertas lukisan.2. palet.1 Alat – berus lukisan.1.2.1. 1.1.2. teknik.2 Mengetahui penggunaan media. sejarah seni. warna berasaaskan air. . 2.sekunder 1.1 Unsur seni 1.1 Bentuk – ilusi 1.4.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 2. cat poster.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti jalinan.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2.2. 1. 1. dan budaya.2.2 Prinsip rekaan 1. 4. Aktiviti : Catan. tempera.2.3 Warna .1.1. media serta proses dan teknik dalam membuat catan.4.1 Persepsi Estetik : Murid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni. 3.2 Aplikasi Seni : Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.jenis media dalam penghasilan karya 1. 1.1 Teknik – basah atas kering. 1. ruang. bentuk. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat catan. objek buatan manusia dan karya catan.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2 Imbangan – ruang lukis. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan catan.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis. TMK. dan proses dalam penghasilan karya 1. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2 Jalinan – tampak 1. warna.1. 1.

4. prinsip keseimbangan dan penegasan pada corak teknik lipatan dan guntingan. 2. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti rupa. 2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1. 1.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menyatakan unsur jalinan dan warna. warna.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.3 Harmoni – perulangan motif .1.1.1.3. imbangan dan kesatuan dalam penghasilan catan. serta kenahiran proses dan teknik dalam penghasilan catan. ruang. kontra.1.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. 1.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK: TMK.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 1. Kreativiti dan inovasi dan nilai murni CATATAN Membuat Corak dan Rekaan 42 Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk :Hiasan Dinding Aktiviti: Lipatan dan Guntingan 1.2.1 Imbangan – simetri 2.2 Prinsip rekaan 2. 2. warna. Keusahawanan.2.2 Kontra – warna 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat corak.1 Unsur seni 2.4.1.1. kefahaman media.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan lukisan 1. bentuk. dan harmoni yang terdapat pada alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik lipatan dan guntingan.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : jalinan.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.3.1 Rupa – organik dan geometri 2.1. 1.2 Warna – primer 2.3. imbangan.1.2.

2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.2. 2.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual dalam penghasilan corak lipatan dan guntingan.3 Menggunakan bahasa seni visual : rupa.3. warna.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. imbangan.2 Mengaplikasikan proses dan teknik lipatan dan guntingan dalam penghasilan corak terancang. sejarah seni dan budaya.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 2. 2. 2.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK :Kreativiti dan Inovasi.1 Teknik – lipatan dan guntingan.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN 3.2 Bahan – kertas lukisan. 2.2.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.4.2. TMK.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2.2. 2. kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam penghasilan corak lipatan dan guntingan. 2. 2.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.2.1 Alat – gunting dan pensel.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2. 4. media.1.3.2. 2. 4. Keusahawanan dan Nilai murni . 2. kontra dan harmoni dalam penghasilan karya. 2.3. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan teknik lipatan dan guntingan.1.4. . kertas warna dan gam.

2. kad manila. objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan stabail.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan stabail. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan stabail.2. media. CATATAN 43 .3. ruang.3. 3.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. imbangan dan harmoni. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan stabail.1. sejarah seni.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam penghasilan karya 3. STANDARD PEMBELAJARAN 3. 3. botol plastik.1 Unsur Seni 3.2 Mengetahui penggunaan media.1 Bentuk .1. gam. straw.3.2.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. 3.2. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk. imbangan. ruang.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN Membentuk dan Membuat Binaan Tema: Alam Semula jadi Tajuk: Haiwan Bersayap Aktiviti: Stabail STANDARD KANDUNGAN 1.1. 3. dan proses dalam penghasilan karya. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3. teknik. ruang. kefahaman media.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk.1.1 Imbangan – semetri 3.1.2. doh.1 Alat – gunting 3. dan gambar daripada majalah atau salinan fotostat. dan budaya. 4.1.2 Prinsip rekaan 3. 3. serta proses dan teknik dalam penghasilan stabail.1.1. dan harmoni dalam penghasilan karya.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif 3.1. 3.1 Persepsi Estetik: Murid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual dari segi bentuk. serta kemahiran teknik dan proses dalam menghasilkan stabail dalam bentuk 3D.2 Ruang – susunan objek 3.2 Bahan – pensel warna.konkrit 3. imbangan dan harmoni yang terdapat pada alam semula jadi.

4. serta proses dan teknik dalam penghasilan gasing.2 Prinsip rekaan 4.1. 4. 3.2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media. . teknik dan proses dalam penghasilan karya. dan krayon atau pensel warna. sejarah seni.2.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 3.1 Imbangan – simetri 4. 3.1 Unsur seni 4.2 Warna – primer dan sekunder 4. Keusahawanan.2 Bahan – gambar salinan fotostat rupa bulatan pada kertas A4. 2. 4.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan gasing.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1. dan budaya.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. 4. 4.1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 3.1. lidi sate. box board.1. Nilai murni CATATAN Mengenal Kraf Tradisional Tema: Objek Buatan Manusia 44 Tajuk : Gasing Mudah Aktiviti: Gasing 1. gam.4.2 Mengetahui penggunaan media. 4.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan gasing. media.2.1. Kreativiti dan Inovasi. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan gasing.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : TMK.4. kefahaman media. warna dan imbangan yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan gasing. serta kemahiran teknik dan proses dalam menghasilkan karya seni dalam bentuk 3D. 4.1.1 Alat – gunting 4.1 Bentuk – konkrit 4.2. 4.

Kreatif dan Inovasi. Keusahawanan dan Nilai murni CATATAN Menggambar Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Pasu Bunga 45 Aktiviti : Gosokan 2. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti garisan. 4.1.2 Menyatakan karya seni sendiri dan rakan secara lisan. 4.1 Memutarkan gasing yang dihasilkan sendiri.1 Kontra – jalinan 1. dan kepelbagaian yang terdapat pada alam semula jadi. dan imbangan dalam penghasilan gasing.2. 1.2 Kepelbagaian – jalinan dan ton warna 1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan gambar.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk.2.jenis media dalam penghasilan karya 1.1.1 Unsur seni 1.3.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 4.3. 4. 3.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis.1 Garisan – selari dan bersilang.1.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4. EMK : TMK.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan gasing.1. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. . dan budaya.2 Aplikasi Seni : Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. media serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan gosokan. sejarah seni.4. bentuk. 1.2.4.2 Prinsip rekaan 1.3 Menghargai karya sendiri dan rakan. 1. 1. 4. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menggambar teknik gosokan. warna. warna. 4.4. objek buatan manusia dan karya menggambar teknik gosokan. rupa.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menghasilkan gambar menggunakan media kering dengan teknik gosokan yang menekankan aspek jalinan. 4. imbangan.

serta kenahiran proses dan teknik dalam penghasilan lukisan.2. dan kepelbagaian dalam penghasilan karya.1.4. teknik. pensel dan pensel warna.2.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. warna. dan proses dalam penghasilan karya 1.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : jalinan.2. 1.2.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN 1.1 Teknik – gosokan.4.4. Kreativiti dan inovasi dan nilai murni .2 Mengetahui penggunaan media.3. 1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.3.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK: TMK. kefahaman media.3. Keusahawanan.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 1. kontra.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.2 Bahan – kertas lukisan.1.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya.2.1 Alat – pelbagai jenis permukaan berjalinan 1. 1. 1. 1.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. 1.

Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti rupa. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik cetakan.3.1.1. tali parcel. dan teknologi dalam membuat corak. palet dan surat khabar.1 Unsur seni 2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2. 2. 2. kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam penghasilan corak cetakan.2. 2. warna. dan warna air. Penzahiran idea melalui pelbagsi sumber.1. 2. imbangan.2. kajian.2.1 Harmoni – perulangan motif 2. STANDARD PEMBELAJARAN 2. 2. 2. media.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.1.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN 1. 4. 2.2.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1. kertas lukisan.1 Alat – bongkah kayu.2.1 Rupa – organik atau geometri CATATAN 46 Membuat Corak dan Rekaan Tema : Alam Semula jadi Tajuk : Corak Pembalut Hadiah Aktiviti : Cetakan 2.1.1. berus lukisan. 3.2 Bahan – gam UHU.2. sejarah seni dan budaya. .1.1 Teknik – cetakan.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.1.2. prinsip keseimbangan pada corak rekaan.2 Warna – primer 2.2 Prinsip rekaan 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat corak.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menyatakan unsur rupa dan warna.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif . Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2. dan harmoni yang terdapat pada alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik cetakan. kontra.

Dunia Seni Visual KSSR.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2. 4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2. imbangan. Roszaini B. 2. 2.3.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 2.4. Negeri Selangor. Keusahawanan dan Nilai murni CATATAN 47 & 48 CUTI SEMESTER AKHIR TAHUN 2012 Disediakan oleh : En. Hj. 2.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. kontra dan harmoni dalam penghasilan karya. TMK.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK :Kreativiti dan Inovasi.3.4. warna.2 Mengaplikasikan proses dan teknik cetakan dalam penghasilan corak. Rabu Ketua Jurulatih Utama Kebangsaan. .3 Menggunakan bahasa seni visual : rupa.