l

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN DUA

MINGGU 1

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN Menggambar Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk :Rumahku Aktiviti :Lukisan

STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti garisan, rupa, bentuk, warna, imbangan, dan kepelbagaian yang terdapat pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya lukisan. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat lukisan. 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan lukisan. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.1 Persepsi Estetik : Murid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni. 1.1.1 Unsur seni 1.1.1.1 Garisan – selari dan bersilang. 1.1.1.2 Rupa – organik dan geometrik. 1.1.1.3 Bentuk – ilusi 1.1.1.4 Warna – primer dan sekunder 1.1.2 Prinsip rekaan 1.1.2.2 imbangan – simetri 1.1.2.3 Kepelbagaian – rupa dan garisan 1.2 Aplikasi Seni : Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam membuat lukisan. 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media dalam penghasilan karya 1.1.2.1 Alat – tiada 1.1.2.2 Bahan – kertas lukisan, pensel, pensel warna, atau oil pastel 1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya 1.2.2.1 Teknik – garisan selari atau garisan bersilang 1.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, kefahaman media, serta kenahiran proses dan teknik dalam penghasilan lukisan. 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan lukisan 1.3.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : rupa, bentuk, warna, imbangan, dan kepelbagaian dalam penghasilan lukisan.

CATATAN

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN 1.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK: TMK, Keusahawanan, Kreativiti dan inovasi dan nilai murni

CATATAN

2&3

Membuat Corak dan Rekaan Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk :Hiasan Dinding Aktiviti: Lipatan dan Guntingan

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti rupa, warna, imbangan, kontra, dan harmoni yang terdapat pada alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik lipatan dan guntingan. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat corak. 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual dalam penghasilan corak lipatan dan guntingan. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya.

2.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menyatakan unsur jalinan dan warna, prinsip keseimbangan dan penegasan pada corak teknik lipatan dan guntingan. 2.1.1 Unsur seni 2.1.1.1 Rupa – organik dan geometri 2.1.1.2 Warna – primer 2.1.2 Prinsip rekaan 2.1.2.1 Imbangan – simetri 2.1.2.2 Kontra – warna 2.1.2.3 Harmoni – perulangan motif 2.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan teknik lipatan dan guntingan. . 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.2.1.1 Alat – gunting dan pensel 2.2.1.2 Bahan – kertas lukisan, kertas warna dan gam. 2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. 2.2.2.1 Teknik – lipatan dan guntingan.

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN 2.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam penghasilan corak lipatan dan guntingan. 2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 2.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik lipatan dan guntingan dalam penghasilan corak terancang. 2.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : rupa, warna, imbangan, kontra dan harmoni dalam penghasilan karya. 2.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK :Kreativiti dan Inovasi, TMK, Keusahawanan dan Nilai murni

CATATAN

4

CUTI TAHUN BARU CINA 2012
Membentuk dan Membuat Binaan Tema: Alam Semula jadi 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk, ruang, imbangan dan harmoni yang terdapat pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan stabail. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan stabail. 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan stabail. 3.1 Persepsi Estetik: Murid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual dari segi bentuk, ruang, imbangan dan harmoni. 3.1.1 Unsur Seni 3.1.1.1 Bentuk - konkrit 3.1.1.2 Ruang – susunan objek 3.1.2 Prinsip rekaan 3.1.2.1 Imbangan – semetri 3.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan stabail.

5&6 Tajuk: Bunga Aktiviti: Stabail

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.

STANDARD PEMBELAJARAN 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam penghasilan karya 3.2.1.1 Alat – gunting 3.2.1.2 Bahan – pensel warna, kad manila, gam, straw, doh, botol plastik, dan gambar daripada majalah atau salinan fotostat. 3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya. 3.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalam menghasilkan stabail dalam bentuk 3D. 3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif 3.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan stabail. 3.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, ruang, imbangan, dan harmoni dalam penghasilan karya. 3.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 3.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : TMK, Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan, Nilai murni

CATATAN

Mengenal Kraf Tradisional Tema: Objek Buatan Manusia 7&8 Tajuk : Gasing Mudah

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk, warna dan imbangan yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan gasing.

4.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan gasing.

gam. dan imbangan dalam penghasilan gasing.2. lidi sate.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. .1. 4. 4.1. dan krayon atau pensel warna.2. warna. 4.1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan gasing.1 Alat – gunting 4. STANDARD PEMBELAJARAN 4. 3. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2.1 Imbangan – simetri 4. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan gasing.2 Mengetahui penggunaan media.2 Warna – primer dan sekunder CATATAN 4. dan budaya. 4.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.1 Memutarkan gasing yang dihasilkan sendiri. 4. teknik dan proses dalam penghasilan karya.2.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN Aktiviti: Gasing STANDARD KANDUNGAN 2.2 Bahan – gambar salinan fotostat rupa bulatan pada kertas A4.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. 4.3.1. sejarah seni. box board.1 Unsur seni 4.1.3.4.1. 4.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan gasing. 4.3.2 Prinsip rekaan 4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media. kefahaman media.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk.4. serta proses dan teknik dalam penghasilan gasing.2.1. 4.2 Menyatakan karya seni sendiri dan rakan secara lisan.1 Bentuk – konkrit 4. serta kemahiran teknik dan proses dalam menghasilkan karya seni dalam bentuk 3D. 4. media.2.

sejarah seni.1.1 Garisan – selari dan bersilang. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan gambar. bentuk.1.2.1 Teknik – gosokan. Kreatif dan Inovasi. objek buatan manusia dan karya menggambar teknik gosokan. serta kenahiran proses dan teknik dalam penghasilan lukisan.4.2. 4. dan proses dalam penghasilan karya 1.2. 1.2 Kepelbagaian – jalinan dan ton warna 1. EMK : TMK. warna. teknik. pensel dan pensel warna. media serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan gosokan. 1.jenis media dalam penghasilan karya 1.2 Mengetahui penggunaan media.2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menggambar teknik gosokan.1.2.1. imbangan. dan kepelbagaian yang terdapat pada alam semula jadi.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1.1 Alat – pelbagai jenis permukaan berjalinan 1.2.1 Unsur seni 1.1. 1.3 Menghargai karya sendiri dan rakan. rupa.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. kefahaman media.2 Aplikasi Seni : Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. 1. 1. 1.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menghasilkan gambar menggunakan media kering dengan teknik gosokan yang menekankan aspek jalinan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti garisan.2 Bahan – kertas lukisan. dan budaya.1 Mengenal dan menyatakan jenis. 3. Keusahawanan dan Nilai murni CATATAN Menggambar 9 Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk :ROBOT Aktiviti : Gosokan 2.2 Prinsip rekaan 1.2. . 1.1.2.1.1 Kontra – jalinan 1.

4. 2.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.1. kontra.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : jalinan.2. .1. prinsip keseimbangan pada corak rekaan.2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat corak.4.3.3. 2.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.1 Unsur seni 2.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya. 3.4.3. 1. 2.1.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. tali parcel.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK: TMK. 2. dan kepelbagaian dalam penghasilan karya.1. kertas lukisan.1.2. kajian. warna.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 1.2 Warna – primer 2.1.1 Alat – bongkah kayu.1. kontra.2 Bahan – gam UHU. Kreativiti dan inovasi dan nilai murni CATATAN Membuat Corak dan Rekaan 10 Tema : Alam Semula jadi Tajuk : Corak Pembalut Hadiah Aktiviti : Cetakan 1. berus lukisan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti rupa.1 Harmoni – perulangan motif 2. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2. imbangan. dan harmoni yang terdapat pada alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik cetakan. 1.1. dan warna air.1.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menyatakan unsur rupa dan warna.1 Rupa – organik atau geometri 2. Penzahiran idea melalui pelbagsi sumber. 4. dan teknologi dalam membuat corak.2 Prinsip rekaan 2. palet dan surat khabar. 1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1. media.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. .1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2. Keusahawanan. warna. sejarah seni dan budaya.2. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik cetakan.

3. 3.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.3.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2. 2.2.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK :Kreativiti dan Inovasi.2. 2. warna.1 Bentuk – konkrit 3.3.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2.3 Menggunakan bahasa seni visual : rupa.1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk. CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1.2 Warna .2. Keusahawanan dan Nilai murni CATATAN 11 Membentuk dan Membuat Binaan 12 Tema : Alam Semula jadi Tajuk : Muka Haiwan.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 2. kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam penghasilan corak cetakan. jalinan imbangan dan kesatuan.4. PERTAMA 2012 ( BULAN MAC ) 3.4.1. ruang.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.1.1 Persepsi Estetik: Murid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual dari segi bentuk.1.1.sekunder 3. 2. imbangan. TMK. Aktiviti : Topeng Muka.1. imbangan dan harmoni yang terdapat pada alam semula jadi.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. 2. kontra dan harmoni dalam penghasilan karya. 4.2 Mengaplikasikan proses dan teknik cetakan dalam penghasilan corak. 2.2 Jalinan – tampak dan sentuh . dan karya seni dalam penghasilan topeng muka.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 2.1 Teknik – cetakan. warna. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan topeng muka. 2.

3.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam penghasilan karya 3.2. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN 3.3 Menghargai karya sendiri dan rakan CATATAN . kad manila.2 Penegasan – bahagian muka.1.2.2. warna.3.2 Bahan – pensel warna. dan proses dalam penghasilan karya.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3. tali atau gelang getah. 3. 3.3. 3.2. media.2.3.1 Imbangan – semetri 3.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk. imbangan dan penegasan dalam penghasilan karya.1.2 Prinsip rekaan 3. kefahaman media. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan topeng muka. sejarah seni. gam. serta proses dan teknik dalam penghasilan topeng muka.1.1. 3. 3.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 3.4.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.4. STANDARD PEMBELAJARAN 3. 3.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.2 Mengetahui penggunaan media. dan budaya. 4.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan topeng muka.1 Alat – tiada 3.1.2. teknik. benang.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif 3. jalinan. 3. serta kemahiran teknik dan proses dalam menghasilkan stabail dalam bentuk 3D.

3.1 Alat – gunting 3. tali atau gelang getah.1. jalinan. warna.3.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam penghasilan karya 3. dan budaya. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk.2. 3. imbangan dan penegasan dalam penghasilan karya.1.2 Jalinan – tampak dan sentuh 3.2.1. 4. ruang.1.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN EMK : TMK. dan proses dalam penghasilan karya.3. 3. Kreativiti dan Inovasi.3. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1.1.2 Warna .1.2.2 Mengetahui penggunaan media.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan topeng muka.2.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif 3. Keusahawanan. jalinan imbangan dan kesatuan.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.1.2 Prinsip rekaan 3. 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan topeng muka. gam.2 Penegasan – bahagian muka. serta proses dan teknik dalam penghasilan topeng muka. Aktiviti : Topeng Muka. 1.1 Bentuk – konkrit 3. dan karya seni dalam penghasilan topeng muka. 3. 3.2. 2.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk. .1.1 Imbangan – semetri 3. media. 3. benang. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan topeng muka. kad manila. 3. serta kemahiran teknik dan proses dalam menghasilkan stabail dalam bentuk 3D. sejarah seni. warna. 3. kefahaman media.sekunder 3.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1.1. Nilai murni CATATAN 13 Membentuk dan Membuat Binaan Tema : Alam Semula jadi Tajuk : Muka Haiwan. teknik. imbangan dan harmoni yang terdapat pada alam semula jadi.2 Bahan – pensel warna.2.1 Persepsi Estetik: Murid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual dari segi bentuk.

Nilai murni CATATAN Mengenal Kraf Tradisional 14 & 15 Tema: Objek Buatan Manusia Tajuk : Buyung.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 3.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.1 Alat – tiada. 4.buyung.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. kefahaman media. Kreativiti dan Inovasi.2. 4.2. warna dan imbangan yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan kraf tembikar buyung.2 Prinsip rekaan 4. Aplikasi idea melalui pelbagai sumber. teknik dan proses dalam penghasilan karya.1. 4. serta kemahiran teknik dan proses dalam menghasilkan kraf tembikar dalam bentuk 3D.2.2.. 2.2 Mengetahui penggunaan media. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.sentuh 4. sejarah seni.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3. Keusahawanan.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. 4.1 Bentuk – konkrit 4.1.1.2. Aktiviti : Tembikar – Teknik Lingkaran. 4.2.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. 1. dan budaya. . dan teknologi dalam penghasilan kraf tembikar . kajian. 4.4.1.2 Bahan – doh atau tanah liat.2 Jalinan . serta proses dan teknik dalam penghasilan gasing. 3.1 Imbangan – simetri 4.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan kraf tembikar buyung. 4. 4.1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan kraf tembikar – buyung.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : TMK. 4.2. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 3.1.1. media.2 Teknik – lingkaran.4. 3.4.1 Unsur seni 4.2.

1.2 Aplikasi Seni : Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. 1.2 Harmoni – rupa dan bentuk. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti garisan.1. dan budaya.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4. 1.2 Menyatakan karya seni sendiri dan rakan secara lisan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1. dan imbangan dalam penghasilan kraf tembikar .4. 4.1 Kontra – garisan dan warna 1.4.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan kraf tembikar . 4. 1. dan kepelbagaian yang terdapat pada alam semula jadi. imbangan. 1. bentuk.1.2.3.1.2. warna. EMK : TMK. media serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan teknik resis. 4.3. dan karya seni dalam penghasilan gambar menggunakan teknik resis.1 Garisan – kesan lilin atau oil pastel 1.buyung. Kreatif dan Inovasi. rupa.3. 16 Tajuk : Bunga Kebangsaan.1 Mengenal dan menyatakan jenis. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan resis.1 Persepsi Estetik : Murid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni.1.1. sejarah seni.3 Warna . jalinan. Keusahawanan dan Nilai murni CATATAN Menggambar Tema : Alam Semula jadi.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 4. 4. 2. 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat resis.1. 4.1 Alat – berus lukisan dan palet.buyung.2.2 Rupa – hal benda. 1. Aktiviti : Resis.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. .1.1.jenis media dalam penghasilan karya 1.sekunder.2 Prinsip rekaan 1.1 Memutarkan gasing yang dihasilkan sendiri.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk. 1. 1.2.1.1 Unsur seni 1.

1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1. 1. 1. Keusahawanan. kefahaman media.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya. rupa.1. Aktiviti : Tiupan.3 Jalinan .4. 1.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. atau oil pastel dan warna berasaskan air.3. 2.1. teknik.1.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK: TMK.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan corak teknik tiupan.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : garisan.2 Bahan – kertas lukisan. warna.3.2.1.2 Mengetahui penggunaan media.4. 2. kontra dan harmoni dalam penghasilan karya.1. ritma dan pergerakan serta kepelbagaian yang terdapat pada alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan corak teknik tiupan.1 Teknik – resis.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1. lilin. 1.1 Unsur seni 2. 2.2 Warna – sekunder 2. bentuk.1.1 Garisan – pelbagai jenis garisan.2. serta kenahiran proses dan teknik dalam penghasilan lukisan.tampak . jalinan. dan proses dalam penghasilan karya 1.1. 1. warna.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti garisan. Kreativiti dan inovasi dan nilai murni CATATAN Membuat Corak dan Rekaan 17 Tema : Alam Semula jadi Tajuk : Hiasan Bingkai Gambar.2.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 1. 1.1.4. 1.2.3.

2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. jalinan.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN 2. TMK. 2. straw dan surat khabar. dan warna berasaskan air. warna.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 2. Keusahawanan dan Nilai murni. CATATAN .3 Menggunakan bahasa seni visual : garisan. 2. 2. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik tiupan. 2. 2. 2.1.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK :Kreativiti dan Inovasi.1 Alat – berus lukisan.2.4.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat corak. 4. palet.2 Prinsip rekaan 2.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2. 2.2 Bahan – gam.2. 2. 4.2. .2. media.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan corak.2 Kepelbagaian – warna.3.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.3. irama dan pergerakan dalam penghasilan karya.2 Mengaplikasikan proses dan teknik cetakan dalam penghasilan corak.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1. 3.1.3. 2.2.2. kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam penghasilan corak tiupan.1 Teknik – tiupan.2.2. 2. 2. STANDARD PEMBELAJARAN 2.1 Ritma dan pergerakan – garisan pelbagai arah.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. kertas lukisan. garisan dan jalinan. sejarah seni dan budaya.1.4.

Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti jalinan.2 Mengetahui penggunaan media.3 Warna .3.1 Persepsi Estetik : Murid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni.1.1 Bentuk – ilusi 1. 1.2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat catan. 1.3.2.1.1.1.2.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan lukisan CATATAN 18 Tajuk : Pokok Bunga. dan proses dalam penghasilan karya 1. kefahaman media. 1.1. palet. 1.2. 1.1.jenis media dalam penghasilan karya 1. 3. cat poster.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.sekunder 1.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN Menggambar Tema : Alam Semula jadi. 1.2 Jalinan – tampak 1. bentuk.2 Aplikasi Seni : Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. teknik. .2 Prinsip rekaan 1. 2. warna berasaaskan air. sejarah seni.2. media serta proses dan teknik dalam membuat catan. dan budaya. STANDARD KANDUNGAN 1. objek buatan manusia dan karya catan.1.2 Imbangan – ruang lukis. 4.1 Unsur seni 1.1 Teknik – basah atas kering.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis. serta kenahiran proses dan teknik dalam penghasilan catan. warna. 1.2.1 Alat – berus lukisan. Aktiviti : Catan.1.2 Bahan – kertas lukisan. STANDARD PEMBELAJARAN 1.2. tempera. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan catan. imbangan dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi. ruang.1.1. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

1.1.1 Rupa – organik dan geometri 2. 2. Kreativiti dan inovasi dan nilai murni CATATAN 19 Membuat Corak dan Rekaan Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk :Hiasan Dinding Aktiviti: Lipatan dan Guntingan 1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.1.1 Imbangan – simetri 2. 2.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan teknik lipatan dan guntingan. imbangan dan kesatuan dalam penghasilan catan.2 Warna – primer 2.2.2.4.4.2.1 Alat – gunting dan pensel . 2.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK: TMK.1.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menyatakan unsur jalinan dan warna.2 Kontra – warna 2. 4. kontra.3 Harmoni – perulangan motif 2.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. prinsip keseimbangan dan penegasan pada corak teknik lipatan dan guntingan. warna.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : jalinan.1. 2. dan harmoni yang terdapat pada alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik lipatan dan guntingan.1. imbangan.1. warna.1. . Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat corak.2 Prinsip rekaan 2. ruang.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1. 1. bentuk.1 Unsur seni 2.1.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.4.2. 3.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 1. 1. Keusahawanan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti rupa. sejarah seni dan budaya.3. media.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.2. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual dalam penghasilan corak lipatan dan guntingan.

2.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2. 3.1.2.1 Imbangan – semetri .1.4.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. warna.1 Unsur Seni 3. Keusahawanan dan Nilai murni CATATAN Membentuk dan Membuat Binaan 20 Tema: Alam Semula jadi Tajuk: Haiwan Bersayap Aktiviti: Stabail 1.1. 2. 3. imbangan dan harmoni yang terdapat pada alam semula jadi. ruang. 2. objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan stabail.2.1. kontra dan harmoni dalam penghasilan karya.1.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 2.2 Bahan – kertas lukisan.1.2.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.3. 4.1 Teknik – lipatan dan guntingan.3.3.1. imbangan. imbangan dan harmoni.1 Persepsi Estetik: Murid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual dari segi bentuk.2 Mengaplikasikan proses dan teknik lipatan dan guntingan dalam penghasilan corak terancang.2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan stabail. kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam penghasilan corak lipatan dan guntingan. 2. 2. kertas warna dan gam.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2.1.2 Ruang – susunan objek 3. 2.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 2.2 Prinsip rekaan 3. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk. ruang. 2.3 Menggunakan bahasa seni visual : rupa.4. TMK.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. 2.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK :Kreativiti dan Inovasi.konkrit 3.1 Bentuk .2.

1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif 3.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : TMK.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN 3. 3. dan harmoni dalam penghasilan karya.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam penghasilan karya 3.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 3. Nilai murni CATATAN . 3.3. kad manila.1.1. 3. straw.4. serta proses dan teknik dalam penghasilan stabail.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan stabail. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan stabail. ruang.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk.4. 3. media. doh. gam.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 4. kefahaman media.2 Bahan – pensel warna. serta kemahiran teknik dan proses dalam menghasilkan stabail dalam bentuk 3D.2. Kreativiti dan Inovasi.2.3. sejarah seni. botol plastik.2 Mengetahui penggunaan media. imbangan. dan gambar daripada majalah atau salinan fotostat.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3. teknik. dan budaya. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.3. Keusahawanan. dan proses dalam penghasilan karya. STANDARD PEMBELAJARAN 3. 3.2.4. 3.1 Alat – gunting 3. 3.2.

3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk.2.3.1. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2 Warna – primer dan sekunder 4.2 Prinsip rekaan 4.2.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan gasing. warna dan imbangan yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan gasing.1. sejarah seni. 4.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. 2. media.3. 4.2 Bahan – gambar salinan fotostat rupa bulatan pada kertas A4. 4.1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk.1. 4.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan gasing. serta proses dan teknik dalam penghasilan gasing. 3. CATATAN 21 Tema: Objek Buatan Manusia Tajuk : Gasing Mudah Aktiviti: Gasing . serta kemahiran teknik dan proses dalam menghasilkan karya seni dalam bentuk 3D.2.3. 4. 4. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan gasing. 4. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan gasing. dan krayon atau pensel warna.1.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. kefahaman media.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN Mengenal Kraf Tradisional STANDARD KANDUNGAN 1. gam.1 Bentuk – konkrit 4.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.1 Imbangan – simetri 4. warna.1 Unsur seni 4.2. dan budaya. 4. box board.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.2. lidi sate. dan imbangan dalam penghasilan gasing.1.1 Alat – gunting 4.2 Mengetahui penggunaan media. STANDARD PEMBELAJARAN 4.2. teknik dan proses dalam penghasilan karya.1.2.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.

jenis media dalam penghasilan karya 1. 3. imbangan. rupa.1 Memutarkan gasing yang dihasilkan sendiri. 1. Kreatif dan Inovasi.2 Aplikasi Seni : Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menghasilkan gambar menggunakan media kering dengan teknik gosokan yang menekankan aspek jalinan. 1.1. media serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan gosokan.1.1.2.2.2 Bahan – kertas lukisan.3 Menghargai karya sendiri dan rakan. teknik.1. dan budaya. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. dan proses dalam penghasilan karya 1.1.4. 1. kefahaman media.1 Kontra – jalinan 1.1 Teknik – gosokan. pensel dan pensel warna. 1.2.1 Unsur seni 1.2.4.2. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti garisan. bentuk. EMK : TMK.1. serta kenahiran proses dan teknik dalam penghasilan lukisan.2 Mengetahui penggunaan media.2.1 Garisan – selari dan bersilang.1 Mengenal dan menyatakan jenis. 1.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 4. 1.1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menggambar teknik gosokan.4. sejarah seni. Keusahawanan dan Nilai murni CATATAN Menggambar 22 Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Pasu Bunga Aktiviti : Gosokan 2. 4. .2.2 Kepelbagaian – jalinan dan ton warna 1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan gambar. objek buatan manusia dan karya menggambar teknik gosokan.2.2 Prinsip rekaan 1. warna. 1. 4.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. 4.1 Alat – pelbagai jenis permukaan berjalinan 1.1. dan kepelbagaian yang terdapat pada alam semula jadi.2 Menyatakan karya seni sendiri dan rakan secara lisan.

2. dan harmoni yang terdapat pada alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik cetakan.1.1. dan teknologi dalam membuat corak.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : jalinan.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. 1. kajian. imbangan. Kreativiti dan inovasi dan nilai murni CATATAN 23 & 24 CUTI SEMESTER PERTAMA 1.4. Penzahiran idea melalui pelbagsi sumber. warna. 25 Membuat Corak dan Rekaan Tema : Alam Semula jadi Tajuk : Corak Pembalut Hadiah Aktiviti : Cetakan . serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik cetakan.2. 1. berus lukisan.1. warna.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.4.1 Harmoni – perulangan motif 2. dan warna air. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 1.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.1. sejarah seni dan budaya. kertas lukisan.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.1 Rupa – organik atau geometri 2.1 Alat – bongkah kayu. . dan kepelbagaian dalam penghasilan karya.3. Keusahawanan.1. 2.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 1.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menyatakan unsur rupa dan warna.1. 2012 ( BULAN MEI & JUN ) 2.1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat corak. prinsip keseimbangan pada corak rekaan.2 Prinsip rekaan 2.4.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. media.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1. kontra.1. tali parcel. kontra.2 Bahan – gam UHU.1. 4. 2.2.3. 2.2 Warna – primer 2.1 Unsur seni 2. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti rupa.2.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK: TMK. 3. palet dan surat khabar. 2.3.

3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.2 Penegasan – bahagian muka.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK :Kreativiti dan Inovasi. jalinan imbangan dan kesatuan.2.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2. warna.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.3 Menggunakan bahasa seni visual : rupa.2 Warna .3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 2. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk.1 Imbangan – semetri 3. 3.1. Tajuk : Muka Haiwan. dan karya seni dalam penghasilan topeng muka. 4. Keusahawanan dan Nilai murni CATATAN 26 Membentuk dan Membuat Binaan Tema : Alam Semula jadi 1. 2.2. Aktiviti : Topeng Muka.2. 2.1.1.1. 2.3. imbangan dan harmoni yang terdapat pada alam semula jadi.4.4.3.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2. 2. .2.2 Prinsip rekaan 3.1.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 2.1.1 Persepsi Estetik: Murid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual dari segi bentuk. 2. 2. imbangan.sekunder 3. kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam penghasilan corak cetakan.1.2 Jalinan – tampak dan sentuh 3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik cetakan dalam penghasilan corak.1 Bentuk – konkrit 3. 2. ruang.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan topeng muka. kontra dan harmoni dalam penghasilan karya.1 Teknik – cetakan. 3.1. warna.1. TMK.

gam. Keusahawanan. 3.3. jalinan. benang. Kreativiti dan Inovasi. 3.2 Mengetahui penggunaan media.3. dan budaya.2. imbangan dan penegasan dalam penghasilan karya. teknik.1.2.2. sejarah seni. dan proses dalam penghasilan karya.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif 3. 3.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.3 Menghargai karya sendiri dan rakan CATATAN EMK : TMK.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. serta proses dan teknik dalam penghasilan topeng muka.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN 3.4. 4. 3. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.4.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. kad manila.4. kefahaman media. serta kemahiran teknik dan proses dalam menghasilkan stabail dalam bentuk 3D. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan topeng muka. Nilai murni .1. media. STANDARD PEMBELAJARAN 3.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 3.3.2 Bahan – pensel warna.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan topeng muka.1 Alat – gunting 3.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam penghasilan karya 3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk.2. warna.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3. 3. 3. 3. tali atau gelang getah.

kajian. 4.2. STANDARD PEMBELAJARAN 4.sentuh 4. 4. 4.1.buyung. serta proses dan teknik dalam penghasilan gasing.2. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2 Mengetahui penggunaan media.1 Imbangan – simetri 4.1. Aktiviti : Tembikar – Teknik Lingkaran. CATATAN Mengenal Kraf Tradisional 27 Tema: Objek Buatan Manusia Tajuk : Buyung. kefahaman media.3.buyung. media. serta kemahiran teknik dan proses dalam menghasilkan kraf tembikar dalam bentuk 3D.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4. dan budaya. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk. teknik dan proses dalam penghasilan karya. 4. 4.1 Unsur seni 4.2. jalinan. . 4.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan kraf tembikar .2. dan teknologi dalam penghasilan kraf tembikar .2 Jalinan .1 Bentuk – konkrit 4.1. 4.buyung.1. warna dan imbangan yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan kraf tembikar buyung.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN 1. 4.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. 4.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.2. 4. dan imbangan dalam penghasilan kraf tembikar .1. 2.2 Prinsip rekaan 4.1.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.3.1. Aplikasi idea melalui pelbagai sumber.2.2.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan kraf tembikar buyung.1 Alat – tiada.. 3. sejarah seni.2 Teknik – lingkaran. 4.2.2 Bahan – doh atau tanah liat.3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan kraf tembikar – buyung.

2 Harmoni – rupa dan bentuk. dan proses dalam penghasilan karya 1.1 Teknik – resis. Keusahawanan dan Nilai murni CATATAN Menggambar Tema : Alam Semula jadi.2.1. 1.1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan resis.4.1. 1. rupa. Alat – berus lukisan dan palet. 4. EMK : TMK. teknik. 2 Bahan – kertas lukisan. 1.4. 1.2 Mengetahui penggunaan media. Aktiviti : Resis.2 Prinsip rekaan 1. lilin.1 Garisan – kesan lilin atau oil pastel 1. 2. dan budaya.1.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 4. warna. 1.1.2. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti garisan. 1.2. media serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan teknik resis.2 Menyatakan karya seni sendiri dan rakan secara lisan.2 Aplikasi Seni : Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1.3 Warna .jenis media dalam penghasilan karya 1.1 Unsur seni 1.1 Memutarkan gasing yang dihasilkan sendiri. 28 Tajuk : Bunga Kebangsaan. sejarah seni. 3.2.1. Kreatif dan Inovasi.1.1. 1. 1.1. 4.2. dan karya seni dalam penghasilan gambar menggunakan teknik resis.1.2. imbangan.2.2. bentuk. .1.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis.2 Rupa – hal benda.sekunder. 1.1 Kontra – garisan dan warna 1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat resis. dan kepelbagaian yang terdapat pada alam semula jadi. atau oil pastel dan warna berasaskan air.1 Persepsi Estetik : Murid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni.

2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 1. imbangan dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK: TMK. ruang. bentuk. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti jalinan.1. 1.1. kontra dan harmoni dalam penghasilan karya. serta kenahiran proses dan teknik dalam penghasilan lukisan.2 Prinsip rekaan 1. 29 Tajuk : Pokok Bunga.3. Keusahawanan.1. 3.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.4. 1.1 Bentuk – ilusi 1. warna. kefahaman media. 1.3 Warna .4. rupa.3.1. objek buatan manusia dan karya catan.1. .2 Aplikasi Seni : Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. 2.2 Imbangan – ruang lukis.1 Persepsi Estetik : Murid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. Aktiviti : Catan.sekunder 1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan catan. 1. 1. warna. media serta proses dan teknik dalam membuat catan.1.2.1 Unsur seni 1.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat catan. 1.1. 1.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya.1.2 Jalinan – tampak 1. bentuk. Kreativiti dan inovasi dan nilai murni CATATAN Menggambar Tema : Alam Semula jadi.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. 1.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : garisan.3.4.

Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1 Teknik – basah atas kering. Kreativiti dan inovasi dan nilai murni . STANDARD PEMBELAJARAN 1.jenis media dalam penghasilan karya 1.3 Menghargai karya sendiri dan rakan CATATAN EMK: TMK. teknik.1 Alat – berus lukisan. tempera.3. 1. 1.2.4.2. 1. palet.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : jalinan.2. cat poster. bentuk.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN 4.4. kefahaman media.1.3. 1. warna.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.2. 1.3. imbangan dan kesatuan dalam penghasilan catan.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.1.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan lukisan 1. dan proses dalam penghasilan karya 1.2 Mengetahui penggunaan media.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.2.4.1 Mengenal dan menyatakan jenis. dan budaya. ruang. sejarah seni.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 1.2 Bahan – kertas lukisan.2. 1. serta kenahiran proses dan teknik dalam penghasilan catan.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1. warna berasaaskan air. Keusahawanan.

1.2. 2.1. prinsip keseimbangan dan penegasan pada corak teknik lipatan dan guntingan. kertas warna dan gam.2. 3. 4.2.1 Imbangan – simetri 2. 2. 2.2.2.3. 2.1 Alat – gunting dan pensel 2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.1 Rupa – organik dan geometri 2.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.2.1.1.1.1 Teknik – lipatan dan guntingan.3.3 Harmoni – perulangan motif 2.1. .1. 2. imbangan.2. warna.1. sejarah seni dan budaya. media. dan harmoni yang terdapat pada alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik lipatan dan guntingan.1 Unsur seni 2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.2 Kontra – warna 2.1.2 Mengaplikasikan proses dan teknik lipatan dan guntingan dalam penghasilan corak terancang. imbangan. kontra dan harmoni dalam penghasilan karya. 2.3.2.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN 1. kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam penghasilan corak lipatan dan guntingan. kontra. 2. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan teknik lipatan dan guntingan.2 Bahan – kertas lukisan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti rupa. 2.2. CATATAN 30 Membuat Corak dan Rekaan Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk :Hiasan Dinding Aktiviti: Lipatan dan Guntingan .1 Persepsi Estetik : Murid dapat menyatakan unsur jalinan dan warna.2 Warna – primer 2.3 Menggunakan bahasa seni visual : rupa.1.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. warna. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat corak. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual dalam penghasilan corak lipatan dan guntingan.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 2. STANDARD PEMBELAJARAN 2.1.2 Prinsip rekaan 2.

2. sejarah seni. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan stabail. doh. Keusahawanan dan Nilai murni CATATAN 31 Membentuk dan Membuat Binaan Tema: Alam Semula jadi Tajuk: Haiwan Aktiviti: Stabail 1. ruang.1 Persepsi Estetik: Murid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual dari segi bentuk. . 2. serta proses dan teknik dalam penghasilan stabail. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam penghasilan karya 3.1.1 Imbangan – semetri 3.konkrit 3.2 Bahan – pensel warna.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 2.2.1. 4.1.1 Bentuk .1. imbangan dan harmoni. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3.1 Alat – gunting 3.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.2.4.1 Unsur Seni 3. imbangan dan harmoni yang terdapat pada alam semula jadi. media.2 Ruang – susunan objek 3.2 Prinsip rekaan 3. TMK. 3.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK :Kreativiti dan Inovasi.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2.2. kad manila.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. dan budaya. 4. straw. objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan stabail. 3.1. ruang. gam.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3.1.1. 2. botol plastik.1.2. dan proses dalam penghasilan karya. teknik. 3.2 Mengetahui penggunaan media. dan gambar daripada majalah atau salinan fotostat.4.1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan stabail.

1 Persepsi Estetik : Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan gasing. serta kemahiran teknik dan proses dalam menghasilkan stabail dalam bentuk 3D. 3.4.1.1.3. 4. 3. kefahaman media.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. 3.1 Imbangan – simetri 4.4.3.1. Nilai murni CATATAN 32 Mengenal Kraf Tradisional Tema: Objek Buatan Manusia Tajuk : Gasing Mudah Aktiviti: Gasing 1.1.1.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 3. ruang. 4.2 Prinsip rekaan 4.1 Unsur seni 4. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk.2 Warna – primer dan sekunder 4. imbangan. . media. warna dan imbangan yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan gasing.1. 2.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3.1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan gasing. 3.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 3. Kreativiti dan Inovasi.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif 3.4. dan harmoni dalam penghasilan karya.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : TMK.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan stabail.1 Bentuk – konkrit 4. serta proses dan teknik dalam penghasilan gasing. 3. Keusahawanan.3.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan gasing.2.

4. 4.2.3. 4. lidi sate.4. teknik dan proses dalam penghasilan karya. sejarah seni. dan kepelbagaian yang terdapat pada alam semula jadi. gam. 4.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media. 4. 4.2 Bahan – gambar salinan fotostat rupa bulatan pada kertas A4.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4. box board. Kreatif dan Inovasi.2. Keusahawanan dan Nilai murni CATATAN Menggambar 33 Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Rumahku 1. STANDARD PEMBELAJARAN 4. bentuk.4. warna. kefahaman media. dan imbangan dalam penghasilan gasing.2.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.1 Alat – gunting 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1 Memutarkan gasing yang dihasilkan sendiri.2.2. imbangan. 4.2 Menyatakan karya seni sendiri dan rakan secara lisan.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk. dan budaya. rupa.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. .2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan gasing. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti garisan. EMK : TMK.3. serta kemahiran teknik dan proses dalam menghasilkan karya seni dalam bentuk 3D.2. 4.2 Mengetahui penggunaan media. objek buatan manusia dan karya lukisan.1 Persepsi Estetik : Murid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN 4. 4.3. warna. dan krayon atau pensel warna. 4. 1.

Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan lukisan.2 Aplikasi Seni : Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.2. imbangan. pensel. STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.1 Teknik – garisan selari atau garisan bersilang 1.3.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. 1. 1. warna.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan lukisan 1. 4.4 Warna – primer dan sekunder 1.1 Garisan – selari dan bersilang.1 Mengenal dan menyatakan jenis. bentuk.2 Bahan – kertas lukisan.1.1.1. sejarah seni. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.3 Kepelbagaian – rupa dan garisan 1.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN Aktiviti : Lukisan STANDARD KANDUNGAN 2.1.1.2 Rupa – organik dan geometrik.2.3.1.1.1.2.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.2. dan proses dalam penghasilan karya 1.1 Unsur seni 1. teknik. 3. pensel warna. dan kepelbagaian dalam penghasilan lukisan.2. serta kenahiran proses dan teknik dalam penghasilan lukisan. 1. CATATAN .3.1 Alat – tiada 1.2. 1.3 Bentuk – ilusi 1. atau oil pastel 1.2.1.2 Prinsip rekaan 1. kefahaman media.1.1. dan budaya. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat lukisan.jenis media dalam penghasilan karya 1.1.2.1. media serta proses dan teknik dalam membuat lukisan.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : rupa.2 Mengetahui penggunaan media.2 imbangan – simetri 1.

jenis media dalam penghasilan karya 1. pensel dan pensel warna.2. 1.1. 4.1. objek buatan manusia dan karya menggambar teknik gosokan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menggambar teknik gosokan.1 Mengenal dan menyatakan jenis. . warna.1 Alat – pelbagai jenis permukaan berjalinan 1.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK: TMK. dan proses dalam penghasilan karya 1.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.1 Teknik – gosokan.4.1. sejarah seni.4.2 Aplikasi Seni : Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. 1.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 1.2 Prinsip rekaan 1.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menghasilkan gambar menggunakan media kering dengan teknik gosokan yang menekankan aspek jalinan.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.2. 3. teknik.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1 Garisan – selari dan bersilang.2 Bahan – kertas lukisan. dan budaya. 2.2. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti garisan.2 Kepelbagaian – jalinan dan ton warna 1. media serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan gosokan.4.1.2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan gambar. 1.1 Unsur seni 1.2.1 Kontra – jalinan 1.2 Mengetahui penggunaan media. rupa. dan kepelbagaian yang terdapat pada alam semula jadi. imbangan.1.2.1.1. Kreativiti dan inovasi dan nilai murni CATATAN Menggambar Tema : Objek Buatan Manusia 34 Tajuk : Pasu Bunga Aktiviti : Gosokan 1.1. Keusahawanan.2. 1. 1. bentuk. 1.

1.2 Warna – primer 2. 2. 1. imbangan.1.1.4. 1. Kreativiti dan inovasi dan nilai murni CATATAN 35 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA 2012 ( BULAN OGOS ) 1.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 1.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : jalinan.3.1 Rupa – organik dan geometri 2.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya. kontra.2 Prinsip rekaan 2.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menyatakan unsur jalinan dan warna.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1. kontra.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1. 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti rupa.1.1. serta kenahiran proses dan teknik dalam penghasilan lukisan.3.2. dan kepelbagaian dalam penghasilan karya.4.1 Imbangan – simetri 2.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1. warna. warna. dan harmoni yang terdapat pada alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik lipatan dan guntingan. Keusahawanan.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. prinsip keseimbangan dan penegasan pada corak teknik lipatan dan guntingan. kefahaman media.3 Harmoni – perulangan motif 36 Membuat Corak dan Rekaan Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk :Hiasan Dinding Aktiviti: Lipatan dan Guntingan . Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat corak. 2.2.2.2 Kontra – warna 2.1. 2.4. 1.1.1 Unsur seni 2.3.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK: TMK.1.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1.

MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN 3. TMK.1.2.2. 2. 2.3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual dalam penghasilan corak lipatan dan guntingan. 2.2 Mengaplikasikan proses dan teknik lipatan dan guntingan dalam penghasilan corak terancang. 4. media. 2.3.2.1.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.3.1 Teknik – lipatan dan guntingan.4. imbangan. kontra dan harmoni dalam penghasilan karya.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2. 2.2. STANDARD PEMBELAJARAN 2.2.3 Menggunakan bahasa seni visual : rupa.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. 2.2 Bahan – kertas lukisan. sejarah seni dan budaya. warna.4.1 Alat – gunting dan pensel 2. 2.2. .4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2. 4. Keusahawanan dan Nilai murni CATATAN .1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 2.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK :Kreativiti dan Inovasi.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan teknik lipatan dan guntingan. kertas warna dan gam. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam penghasilan corak lipatan dan guntingan.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.

kad manila. imbangan dan harmoni.2 Prinsip rekaan 3.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. 3. teknik. doh. imbangan dan harmoni yang terdapat pada alam semula jadi. dan harmoni dalam penghasilan karya.2 Ruang – susunan objek 3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif 3.2 Bahan – pensel warna. serta kemahiran teknik dan proses dalam menghasilkan stabail dalam bentuk 3D.1.1 Persepsi Estetik: Murid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual dari segi bentuk. 3. 4.1.1. ruang. gam. kefahaman media. dan proses dalam penghasilan karya.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. CATATAN Membentuk dan Membuat Binaan Tema: Alam Semula jadi Tajuk: Haiwan Aktiviti: Stabail . Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. STANDARD PEMBELAJARAN 3.1. objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan stabail.2. botol plastik.2.1 Bentuk . ruang. media.1.1 Unsur Seni 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan stabail.MINGGU 37 BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN 1. 3.3. 3.1.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan stabail.2.2 Mengetahui penggunaan media. 2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam penghasilan karya 3. ruang.3.1.1 Alat – gunting 3. dan budaya. 3.2. 3. 3.1 Imbangan – semetri 3. sejarah seni. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk. straw.2.konkrit 3.1. dan gambar daripada majalah atau salinan fotostat.1. imbangan. serta proses dan teknik dalam penghasilan stabail. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan stabail.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk.

1.1 Alat – gunting 4. 4.1 Unsur seni 4. 4.1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan gasing. Keusahawanan. 4.2.1.1.2.2.2 Mengetahui penggunaan media.1.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 4.1. 3. Kreativiti dan Inovasi.2 Bahan – gambar salinan fotostat rupa bulatan pada kertas A4.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 3.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : TMK. Tajuk : Gasing Mudah Aktiviti: Gasing .2. 3.2. gam. 2. serta proses dan teknik dalam penghasilan gasing. dan budaya. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2. box board. lidi sate. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk.4.1 Bentuk – konkrit 4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 3.2. warna dan imbangan yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan gasing.4.1.2 Prinsip rekaan 4.2 Warna – primer dan sekunder 4. teknik dan proses dalam penghasilan karya. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan gasing.1 Imbangan – simetri 4. sejarah seni. 4.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan gasing.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3.4. 4. Nilai murni CATATAN 38 Mengenal Kraf Tradisional Tema: Objek Buatan Manusia 1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media. media. dan krayon atau pensel warna.

EMK : TMK. 4. ruang.1.3. 1. objek buatan manusia dan karya catan. serta kemahiran teknik dan proses dalam menghasilkan karya seni dalam bentuk 3D.4.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4. 4.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan gasing.1 Persepsi Estetik : Murid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni. 4.sekunder 1.2 Imbangan – ruang lukis.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1.1 Unsur seni 1. 2.4.1.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.3 Warna .2 Aplikasi Seni : Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. kefahaman media. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti jalinan. bentuk.1. 4. 4. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan catan. 1. 1.1 Bentuk – ilusi 1. . warna.3. 1.1.1 Memutarkan gasing yang dihasilkan sendiri. dan imbangan dalam penghasilan gasing.4.1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat catan.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk.2 Menyatakan karya seni sendiri dan rakan secara lisan.2 Jalinan – tampak 1.1. warna. 3. media serta proses dan teknik dalam membuat catan.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.1.2.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 4. Kreatif dan Inovasi. imbangan dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi. Tajuk : Pokok Bunga. 4. 39 Aktiviti : Catan.3.2 Prinsip rekaan 1. Keusahawanan dan Nilai murni CATATAN Menggambar Tema : Alam Semula jadi.

palet.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK: TMK. 1.3. sejarah seni. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan lukisan 1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.2. tempera. Kreativiti dan inovasi dan nilai murni . 1. dan proses dalam penghasilan karya 1.4. warna. bentuk.2.3.3.jenis media dalam penghasilan karya 1. imbangan dan kesatuan dalam penghasilan catan. Keusahawanan.2. warna berasaaskan air. cat poster. ruang. serta kenahiran proses dan teknik dalam penghasilan catan. 1. 1.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : jalinan.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN 4.2.2. 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. dan budaya. kefahaman media.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.4.1 Teknik – basah atas kering.1. 1. teknik.1 Alat – berus lukisan.2 Bahan – kertas lukisan.2 Mengetahui penggunaan media.4.1. 1.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 1.

3. dan warna berasaskan air. 2. ritma dan pergerakan serta kepelbagaian yang terdapat pada alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan corak teknik tiupan. irama dan pergerakan dalam penghasilan karya. garisan dan jalinan.2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan corak.1. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. warna.3 Jalinan .1 Alat – berus lukisan. 4.1. jalinan.2. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti garisan. .2. 2. kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam penghasilan corak tiupan. kertas lukisan.1 Ritma dan pergerakan – garisan pelbagai arah. 2.3. STANDARD PEMBELAJARAN .1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. straw dan surat khabar. 2.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1 Unsur seni 2.1.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN 1.1. CATATAN 40 Membuat Corak dan Rekaan Tema : Alam Semula jadi Tajuk : Hiasan Bingkai Gambar. 2. Aktiviti : Tiupan. sejarah seni dan budaya. media. palet.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan corak teknik tiupan.tampak 2.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 2.2 Mengaplikasikan proses dan teknik cetakan dalam penghasilan corak.3.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.1 Teknik – tiupan. 2. 2.1 Garisan – pelbagai jenis garisan. warna.2.2 Prinsip rekaan 2. 2.1.1. 2. .2 Kepelbagaian – warna.2 Bahan – gam. 2.1.3. jalinan.2.2. 2. 2.2.2.1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat corak.1.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik tiupan.3 Menggunakan bahasa seni visual : garisan. 2.1.1.2 Warna – sekunder 2.

1. ruang.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2. 1. imbangan dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi. dan proses dalam penghasilan karya 1.2 Imbangan – ruang lukis. dan budaya.4.2.2 Mengetahui penggunaan media.sekunder 1. Keusahawanan dan Nilai murni CATATAN Menggambar 41 Tema : Alam Semula jadi. 1.1. 3. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. palet. bentuk. 4. 1. warna. 2.1 Bentuk – ilusi 1. media serta proses dan teknik dalam membuat catan. objek buatan manusia dan karya catan.1 Unsur seni 1.1 Alat – berus lukisan.1. 1. teknik.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1. 1.2. Tajuk : Pokok Bunga.1. 4.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK :Kreativiti dan Inovasi. .2 Bahan – kertas lukisan.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2. 1. TMK.1.2 Prinsip rekaan 1.1 Teknik – basah atas kering. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat catan. 2.3 Warna . tempera.1.2 Aplikasi Seni : Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.2.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 2.2.1. Aktiviti : Catan.jenis media dalam penghasilan karya 1.1 Mengenal dan menyatakan jenis.1. 1.2 Jalinan – tampak 1.1 Persepsi Estetik : Murid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan catan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti jalinan. sejarah seni. warna berasaaskan air.2. cat poster.1.2.1.2.

warna. kefahaman media. 2.1. imbangan dan kesatuan dalam penghasilan catan.2. 2. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti rupa.1.4.3. kontra.4.2.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan lukisan 1. 1.1. Kreativiti dan inovasi dan nilai murni CATATAN Membuat Corak dan Rekaan 42 Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk :Hiasan Dinding Aktiviti: Lipatan dan Guntingan 1.1.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.1 Rupa – organik dan geometri 2.2. prinsip keseimbangan dan penegasan pada corak teknik lipatan dan guntingan.1 Imbangan – simetri 2.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : jalinan.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. 2. imbangan. dan harmoni yang terdapat pada alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik lipatan dan guntingan.2 Prinsip rekaan 2.1.3.2 Kontra – warna 2. 1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.1.3 Harmoni – perulangan motif .2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 1.1 Unsur seni 2.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1. Keusahawanan.1.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK: TMK. ruang. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat corak.2 Warna – primer 2. 1.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menyatakan unsur jalinan dan warna.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1. serta kenahiran proses dan teknik dalam penghasilan catan. bentuk. warna.4.1.1.

2. kertas warna dan gam.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. 2.3.2.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN 3. 2.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1 Teknik – lipatan dan guntingan. 4.3 Menggunakan bahasa seni visual : rupa.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2. .4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. sejarah seni dan budaya.3.2. 4. 2.4. 2. imbangan.2.1.2 Mengaplikasikan proses dan teknik lipatan dan guntingan dalam penghasilan corak terancang.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 2.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2. 2. kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam penghasilan corak lipatan dan guntingan. Keusahawanan dan Nilai murni .2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2.2. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2.3. 2. 2.1 Alat – gunting dan pensel. TMK.1. 2.2. warna.2 Bahan – kertas lukisan. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual dalam penghasilan corak lipatan dan guntingan. kontra dan harmoni dalam penghasilan karya.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK :Kreativiti dan Inovasi. media. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan teknik lipatan dan guntingan.4.

1 Imbangan – semetri 3.1.1 Unsur Seni 3. dan gambar daripada majalah atau salinan fotostat. 3.2 Prinsip rekaan 3.2. imbangan. gam.1. 3. botol plastik. 3. straw. 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan stabail. 4.1.3. dan budaya. 3. ruang. teknik. objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan stabail. media.2.2 Mengetahui penggunaan media. dan harmoni dalam penghasilan karya.2 Bahan – pensel warna. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. doh.1 Persepsi Estetik: Murid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual dari segi bentuk.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.2.3. ruang. 3. kad manila.2 Ruang – susunan objek 3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan stabail.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam penghasilan karya 3. imbangan dan harmoni yang terdapat pada alam semula jadi. ruang. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk. serta proses dan teknik dalam penghasilan stabail.1.1 Alat – gunting 3.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN Membentuk dan Membuat Binaan Tema: Alam Semula jadi Tajuk: Haiwan Bersayap Aktiviti: Stabail STANDARD KANDUNGAN 1.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1 Bentuk . CATATAN 43 .1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan stabail. imbangan dan harmoni.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif 3.3.2. 3.1.1. dan proses dalam penghasilan karya.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk. 2.1. kefahaman media. STANDARD PEMBELAJARAN 3. serta kemahiran teknik dan proses dalam menghasilkan stabail dalam bentuk 3D.2.konkrit 3. sejarah seni.

1. dan krayon atau pensel warna. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan gasing.4. 4. gam. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan gasing.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan gasing.1.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 3.1 Alat – gunting 4. Nilai murni CATATAN Mengenal Kraf Tradisional Tema: Objek Buatan Manusia 44 Tajuk : Gasing Mudah Aktiviti: Gasing 1. warna dan imbangan yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan gasing.2. .1. sejarah seni.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 3. kefahaman media.2 Warna – primer dan sekunder 4. 4.2 Prinsip rekaan 4.4.1.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : TMK. 3.2 Mengetahui penggunaan media. 3.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.2. dan budaya.1 Bentuk – konkrit 4.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2 Bahan – gambar salinan fotostat rupa bulatan pada kertas A4. 4. serta proses dan teknik dalam penghasilan gasing. media. 4.1.4. serta kemahiran teknik dan proses dalam menghasilkan karya seni dalam bentuk 3D.2. lidi sate. box board.2.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3. Keusahawanan.1.2. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1 Unsur seni 4.2.2. 4. 4. teknik dan proses dalam penghasilan karya. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1 Imbangan – simetri 4.1. Kreativiti dan Inovasi.

1.1 Unsur seni 1. sejarah seni. Keusahawanan dan Nilai murni CATATAN Menggambar Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Pasu Bunga 45 Aktiviti : Gosokan 2. 1. warna.2 Prinsip rekaan 1.4. objek buatan manusia dan karya menggambar teknik gosokan. 4.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan gasing. 1. EMK : TMK. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti garisan.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan gambar. bentuk. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menggambar teknik gosokan.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 4. dan kepelbagaian yang terdapat pada alam semula jadi.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4. 4. 1.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis. 4. 4.jenis media dalam penghasilan karya 1.2. dan imbangan dalam penghasilan gasing. rupa.1.2 Aplikasi Seni : Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.2 Menyatakan karya seni sendiri dan rakan secara lisan. media serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan gosokan. imbangan.1. 3.2. .1 Kontra – jalinan 1. warna.3. Kreatif dan Inovasi.1. 4. 4. dan budaya.1 Garisan – selari dan bersilang. 1. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.4.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.1 Memutarkan gasing yang dihasilkan sendiri.2 Kepelbagaian – jalinan dan ton warna 1.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menghasilkan gambar menggunakan media kering dengan teknik gosokan yang menekankan aspek jalinan.2.3.1.3.

3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK: TMK.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya.4.2.2.4. 1.3.3. teknik.2.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. pensel dan pensel warna.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN 1.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 1.2 Mengetahui penggunaan media.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : jalinan. 1. 1.1 Alat – pelbagai jenis permukaan berjalinan 1.4.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1. kefahaman media.1. 1. kontra.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1. dan proses dalam penghasilan karya 1.1 Teknik – gosokan. serta kenahiran proses dan teknik dalam penghasilan lukisan.3.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. 1. Kreativiti dan inovasi dan nilai murni . warna. 1.2 Bahan – kertas lukisan. dan kepelbagaian dalam penghasilan karya.2.2.1. Keusahawanan.

dan warna air. imbangan. prinsip keseimbangan pada corak rekaan.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif . palet dan surat khabar. dan teknologi dalam membuat corak.1.1 Harmoni – perulangan motif 2. 2. dan harmoni yang terdapat pada alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik cetakan.2. kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam penghasilan corak cetakan.1.2. berus lukisan.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menyatakan unsur rupa dan warna. media. kajian. 3. 2.2.1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat corak.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN 1.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. 4.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.1 Unsur seni 2. sejarah seni dan budaya.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. Penzahiran idea melalui pelbagsi sumber.2 Prinsip rekaan 2. kontra.2.1. 2.2 Bahan – gam UHU. kertas lukisan. 2.1 Rupa – organik atau geometri CATATAN 46 Membuat Corak dan Rekaan Tema : Alam Semula jadi Tajuk : Corak Pembalut Hadiah Aktiviti : Cetakan 2.2.1. .1.2.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2. warna.2 Warna – primer 2.1 Teknik – cetakan. STANDARD PEMBELAJARAN 2. 2. 2.1 Alat – bongkah kayu. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik cetakan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti rupa. 2.2.1. tali parcel. 2.3. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1.

2. 2.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK :Kreativiti dan Inovasi.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2.4.3. .4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2. imbangan. Roszaini B.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 4. 2. Rabu Ketua Jurulatih Utama Kebangsaan. TMK.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 2.3 Menggunakan bahasa seni visual : rupa. warna. Negeri Selangor. kontra dan harmoni dalam penghasilan karya. Hj.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik cetakan dalam penghasilan corak. Dunia Seni Visual KSSR. Keusahawanan dan Nilai murni CATATAN 47 & 48 CUTI SEMESTER AKHIR TAHUN 2012 Disediakan oleh : En.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful