l

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN DUA

MINGGU 1

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN Menggambar Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk :Rumahku Aktiviti :Lukisan

STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti garisan, rupa, bentuk, warna, imbangan, dan kepelbagaian yang terdapat pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya lukisan. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat lukisan. 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan lukisan. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.1 Persepsi Estetik : Murid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni. 1.1.1 Unsur seni 1.1.1.1 Garisan – selari dan bersilang. 1.1.1.2 Rupa – organik dan geometrik. 1.1.1.3 Bentuk – ilusi 1.1.1.4 Warna – primer dan sekunder 1.1.2 Prinsip rekaan 1.1.2.2 imbangan – simetri 1.1.2.3 Kepelbagaian – rupa dan garisan 1.2 Aplikasi Seni : Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam membuat lukisan. 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media dalam penghasilan karya 1.1.2.1 Alat – tiada 1.1.2.2 Bahan – kertas lukisan, pensel, pensel warna, atau oil pastel 1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya 1.2.2.1 Teknik – garisan selari atau garisan bersilang 1.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, kefahaman media, serta kenahiran proses dan teknik dalam penghasilan lukisan. 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan lukisan 1.3.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : rupa, bentuk, warna, imbangan, dan kepelbagaian dalam penghasilan lukisan.

CATATAN

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN 1.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK: TMK, Keusahawanan, Kreativiti dan inovasi dan nilai murni

CATATAN

2&3

Membuat Corak dan Rekaan Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk :Hiasan Dinding Aktiviti: Lipatan dan Guntingan

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti rupa, warna, imbangan, kontra, dan harmoni yang terdapat pada alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik lipatan dan guntingan. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat corak. 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual dalam penghasilan corak lipatan dan guntingan. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya.

2.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menyatakan unsur jalinan dan warna, prinsip keseimbangan dan penegasan pada corak teknik lipatan dan guntingan. 2.1.1 Unsur seni 2.1.1.1 Rupa – organik dan geometri 2.1.1.2 Warna – primer 2.1.2 Prinsip rekaan 2.1.2.1 Imbangan – simetri 2.1.2.2 Kontra – warna 2.1.2.3 Harmoni – perulangan motif 2.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan teknik lipatan dan guntingan. . 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.2.1.1 Alat – gunting dan pensel 2.2.1.2 Bahan – kertas lukisan, kertas warna dan gam. 2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. 2.2.2.1 Teknik – lipatan dan guntingan.

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN 2.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam penghasilan corak lipatan dan guntingan. 2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 2.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik lipatan dan guntingan dalam penghasilan corak terancang. 2.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : rupa, warna, imbangan, kontra dan harmoni dalam penghasilan karya. 2.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK :Kreativiti dan Inovasi, TMK, Keusahawanan dan Nilai murni

CATATAN

4

CUTI TAHUN BARU CINA 2012
Membentuk dan Membuat Binaan Tema: Alam Semula jadi 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk, ruang, imbangan dan harmoni yang terdapat pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan stabail. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan stabail. 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan stabail. 3.1 Persepsi Estetik: Murid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual dari segi bentuk, ruang, imbangan dan harmoni. 3.1.1 Unsur Seni 3.1.1.1 Bentuk - konkrit 3.1.1.2 Ruang – susunan objek 3.1.2 Prinsip rekaan 3.1.2.1 Imbangan – semetri 3.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan stabail.

5&6 Tajuk: Bunga Aktiviti: Stabail

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.

STANDARD PEMBELAJARAN 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam penghasilan karya 3.2.1.1 Alat – gunting 3.2.1.2 Bahan – pensel warna, kad manila, gam, straw, doh, botol plastik, dan gambar daripada majalah atau salinan fotostat. 3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya. 3.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalam menghasilkan stabail dalam bentuk 3D. 3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif 3.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan stabail. 3.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, ruang, imbangan, dan harmoni dalam penghasilan karya. 3.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 3.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : TMK, Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan, Nilai murni

CATATAN

Mengenal Kraf Tradisional Tema: Objek Buatan Manusia 7&8 Tajuk : Gasing Mudah

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk, warna dan imbangan yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan gasing.

4.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan gasing.

4. media. dan imbangan dalam penghasilan gasing. 4. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan gasing. 4.2.2. serta proses dan teknik dalam penghasilan gasing.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk. dan budaya.2 Warna – primer dan sekunder CATATAN 4. serta kemahiran teknik dan proses dalam menghasilkan karya seni dalam bentuk 3D.1.2. 4.2 Prinsip rekaan 4. box board.2 Mengetahui penggunaan media.3.3.1 Bentuk – konkrit 4.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media. sejarah seni.1 Memutarkan gasing yang dihasilkan sendiri.1.2. 4.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan gasing.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.2. 4. 4.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.4.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN Aktiviti: Gasing STANDARD KANDUNGAN 2.3.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.1.1 Alat – gunting 4. STANDARD PEMBELAJARAN 4. gam.2 Bahan – gambar salinan fotostat rupa bulatan pada kertas A4. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan gasing. warna. teknik dan proses dalam penghasilan karya. 4.2 Menyatakan karya seni sendiri dan rakan secara lisan.1. 4.2.4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2. lidi sate. .1 Imbangan – simetri 4.1.1 Unsur seni 4.1. 3. 4. dan krayon atau pensel warna. kefahaman media.

dan kepelbagaian yang terdapat pada alam semula jadi. Keusahawanan dan Nilai murni CATATAN Menggambar 9 Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk :ROBOT Aktiviti : Gosokan 2. EMK : TMK.1.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.2. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti garisan.1. Kreatif dan Inovasi.1 Kontra – jalinan 1. 1. pensel dan pensel warna.1. 1.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menggambar teknik gosokan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan gambar.jenis media dalam penghasilan karya 1. warna.1.1 Teknik – gosokan.2. . rupa. kefahaman media. imbangan.2 Kepelbagaian – jalinan dan ton warna 1.1.2 Aplikasi Seni : Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.1. dan proses dalam penghasilan karya 1. media serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan gosokan.1 Unsur seni 1. bentuk. teknik.2. 1. serta kenahiran proses dan teknik dalam penghasilan lukisan. 3. 1.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menghasilkan gambar menggunakan media kering dengan teknik gosokan yang menekankan aspek jalinan. 1.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 4. sejarah seni.2 Mengetahui penggunaan media. 1. objek buatan manusia dan karya menggambar teknik gosokan.2.1.1. dan budaya.2 Prinsip rekaan 1.2. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2.1 Alat – pelbagai jenis permukaan berjalinan 1.1 Mengenal dan menyatakan jenis. 4.2. 1.1 Garisan – selari dan bersilang.4.2.2 Bahan – kertas lukisan.

1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.3. sejarah seni dan budaya.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya.3.1.2 Prinsip rekaan 2. 4. prinsip keseimbangan pada corak rekaan.1. kertas lukisan. 3. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti rupa.1 Rupa – organik atau geometri 2. 2. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik cetakan.1 Unsur seni 2.1.1 Alat – bongkah kayu.2 Bahan – gam UHU. 2.4.2. 2. 1. dan kepelbagaian dalam penghasilan karya.2. imbangan. tali parcel.2. 2. .1. Kreativiti dan inovasi dan nilai murni CATATAN Membuat Corak dan Rekaan 10 Tema : Alam Semula jadi Tajuk : Corak Pembalut Hadiah Aktiviti : Cetakan 1.1. berus lukisan. Penzahiran idea melalui pelbagsi sumber.4.2.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1. palet dan surat khabar. dan harmoni yang terdapat pada alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik cetakan. 1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2. warna. 2.2 Warna – primer 2.3.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : jalinan. dan teknologi dalam membuat corak.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1. kontra.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. dan warna air.1. Keusahawanan. kajian.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat corak.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 1.1.4.1. .1 Harmoni – perulangan motif 2.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK: TMK. 1. kontra. warna.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menyatakan unsur rupa dan warna. media.

3.1 Persepsi Estetik: Murid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual dari segi bentuk. ruang.2.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.1.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 2. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan topeng muka. Keusahawanan dan Nilai murni CATATAN 11 Membentuk dan Membuat Binaan 12 Tema : Alam Semula jadi Tajuk : Muka Haiwan.1.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 2. warna. warna.1 Teknik – cetakan. dan karya seni dalam penghasilan topeng muka. imbangan dan harmoni yang terdapat pada alam semula jadi.4.3. jalinan imbangan dan kesatuan. Aktiviti : Topeng Muka.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.2 Mengaplikasikan proses dan teknik cetakan dalam penghasilan corak. CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1. PERTAMA 2012 ( BULAN MAC ) 3. kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam penghasilan corak cetakan. 2. kontra dan harmoni dalam penghasilan karya.3 Menggunakan bahasa seni visual : rupa.2. 2.sekunder 3.1 Bentuk – konkrit 3.2 Jalinan – tampak dan sentuh . imbangan.2 Warna .1.1.2.3.4.1.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK :Kreativiti dan Inovasi. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk. 2.3.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2. 2. 4.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1. 2. 2. TMK.

3.2 Bahan – pensel warna.2.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3.1.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 3.1. dan proses dalam penghasilan karya. 3.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam penghasilan karya 3.4. 3. dan budaya.3.2.2 Penegasan – bahagian muka.1 Alat – tiada 3.2.1. media.4. kefahaman media. 4. tali atau gelang getah.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. gam.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan topeng muka. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan topeng muka. serta kemahiran teknik dan proses dalam menghasilkan stabail dalam bentuk 3D. 3.3. 3.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. serta proses dan teknik dalam penghasilan topeng muka.2 Mengetahui penggunaan media. 3.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN 3.4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2 Prinsip rekaan 3. jalinan. imbangan dan penegasan dalam penghasilan karya. teknik.2.3 Menghargai karya sendiri dan rakan CATATAN . benang.2.2.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. STANDARD PEMBELAJARAN 3. 3. 3.1.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk. warna.3.1 Imbangan – semetri 3. kad manila. sejarah seni.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif 3.

2.1. 2.1 Imbangan – semetri 3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif 3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan topeng muka.1. 3.3.1. dan proses dalam penghasilan karya. 3. 3. dan budaya.2. .2 Mengetahui penggunaan media. tali atau gelang getah. jalinan imbangan dan kesatuan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan topeng muka. 3.3. warna.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk.1. gam.2.2 Penegasan – bahagian muka. 4.1.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. serta proses dan teknik dalam penghasilan topeng muka. benang.1. 3.1. kad manila. teknik. imbangan dan penegasan dalam penghasilan karya.1.2. serta kemahiran teknik dan proses dalam menghasilkan stabail dalam bentuk 3D. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk.sekunder 3.2 Prinsip rekaan 3. ruang. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Kreativiti dan Inovasi.1 Bentuk – konkrit 3.2. 3.2 Bahan – pensel warna. media. dan karya seni dalam penghasilan topeng muka. jalinan. Keusahawanan. sejarah seni. Nilai murni CATATAN 13 Membentuk dan Membuat Binaan Tema : Alam Semula jadi Tajuk : Muka Haiwan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan topeng muka. 3. 3.2 Jalinan – tampak dan sentuh 3. warna.2 Warna .2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam penghasilan karya 3. kefahaman media. Aktiviti : Topeng Muka.2.1.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN EMK : TMK. 1. imbangan dan harmoni yang terdapat pada alam semula jadi.1 Alat – gunting 3.1 Persepsi Estetik: Murid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual dari segi bentuk. 3.3.1.

2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media. 3.2.1.1. Aplikasi idea melalui pelbagai sumber. 2. media. .4. dan teknologi dalam penghasilan kraf tembikar .1 Alat – tiada. 4.2.1. kefahaman media. serta proses dan teknik dalam penghasilan gasing.2 Teknik – lingkaran. kajian.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. serta kemahiran teknik dan proses dalam menghasilkan kraf tembikar dalam bentuk 3D.2 Bahan – doh atau tanah liat. teknik dan proses dalam penghasilan karya.2 Prinsip rekaan 4.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 4. 4. 4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : TMK.4. Aktiviti : Tembikar – Teknik Lingkaran.2. 1.1 Imbangan – simetri 4.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. 4.2.1..4.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan kraf tembikar buyung.2. dan budaya.1. 3.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 3. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3. Nilai murni CATATAN Mengenal Kraf Tradisional 14 & 15 Tema: Objek Buatan Manusia Tajuk : Buyung.1. 4.2 Mengetahui penggunaan media.sentuh 4.1 Unsur seni 4.2.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 3.2 Jalinan .buyung. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 4. 4. Kreativiti dan Inovasi. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan kraf tembikar – buyung.2. 4. sejarah seni.1.1 Bentuk – konkrit 4. Keusahawanan. warna dan imbangan yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan kraf tembikar buyung.

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti garisan.1 Persepsi Estetik : Murid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni.1 Alat – berus lukisan dan palet. bentuk.1.1 Kontra – garisan dan warna 1. 1.1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat resis.1. Kreatif dan Inovasi. warna.4. sejarah seni.2. dan budaya. 4. 3. imbangan.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan kraf tembikar .1. 1. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. dan kepelbagaian yang terdapat pada alam semula jadi. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan resis. rupa.3.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 4. dan karya seni dalam penghasilan gambar menggunakan teknik resis.1 Unsur seni 1.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.1. 1. 1.2.1.1 Memutarkan gasing yang dihasilkan sendiri. 4.2 Aplikasi Seni : Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.1. 2.2.sekunder.buyung. .1 Garisan – kesan lilin atau oil pastel 1.1. EMK : TMK. 4.2 Prinsip rekaan 1.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk.3.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis.3. media serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan teknik resis.2 Menyatakan karya seni sendiri dan rakan secara lisan. jalinan.1. 1. 16 Tajuk : Bunga Kebangsaan.2 Harmoni – rupa dan bentuk.4. dan imbangan dalam penghasilan kraf tembikar .jenis media dalam penghasilan karya 1.3 Warna .1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.buyung. 1. 4. 4.2.2 Rupa – hal benda. Keusahawanan dan Nilai murni CATATAN Menggambar Tema : Alam Semula jadi.1. Aktiviti : Resis.

2. 1. Keusahawanan. lilin.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya.1. 1.1 Garisan – pelbagai jenis garisan. 2.tampak . Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti garisan.4.1. 1.1.1 Unsur seni 2.1.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. bentuk.1. jalinan. Aktiviti : Tiupan. 1.1.2 Bahan – kertas lukisan. 2. 1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1. teknik.1 Teknik – resis.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. 2.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan corak teknik tiupan.3 Jalinan . Kreativiti dan inovasi dan nilai murni CATATAN Membuat Corak dan Rekaan 17 Tema : Alam Semula jadi Tajuk : Hiasan Bingkai Gambar.3.2.2.3.1.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1. 1.2. warna.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK: TMK. dan proses dalam penghasilan karya 1. kefahaman media. ritma dan pergerakan serta kepelbagaian yang terdapat pada alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan corak teknik tiupan. 1. serta kenahiran proses dan teknik dalam penghasilan lukisan. warna.3. kontra dan harmoni dalam penghasilan karya.1. atau oil pastel dan warna berasaskan air.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 1.4.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : garisan.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1. rupa.2 Mengetahui penggunaan media.2 Warna – sekunder 2.

straw dan surat khabar. 2.1. 2. garisan dan jalinan. TMK. palet.1 Alat – berus lukisan. 4.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik tiupan. CATATAN .4. irama dan pergerakan dalam penghasilan karya.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK :Kreativiti dan Inovasi.2 Kepelbagaian – warna. 2.1 Ritma dan pergerakan – garisan pelbagai arah.2. .MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN 2. 2.1.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3.2. 4.3.2.1 Teknik – tiupan.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 2. 2.2.3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat corak.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.1.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.4.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2. 2. dan warna berasaskan air. kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam penghasilan corak tiupan. 2. 2. 2.3.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.2.1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan corak. 2.2. 2.2 Mengaplikasikan proses dan teknik cetakan dalam penghasilan corak.3 Menggunakan bahasa seni visual : garisan. media. jalinan.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2.2 Bahan – gam. kertas lukisan. warna.1. sejarah seni dan budaya.2 Prinsip rekaan 2. Keusahawanan dan Nilai murni.2. STANDARD PEMBELAJARAN 2.

objek buatan manusia dan karya catan. .1. sejarah seni.2 Aplikasi Seni : Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.2 Prinsip rekaan 1.2. media serta proses dan teknik dalam membuat catan. 4.1.1 Teknik – basah atas kering. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti jalinan. STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.1. 1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan catan.2. imbangan dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1. cat poster.sekunder 1. ruang. Aktiviti : Catan. dan budaya.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan lukisan CATATAN 18 Tajuk : Pokok Bunga. 1.2. bentuk.1. serta kenahiran proses dan teknik dalam penghasilan catan. kefahaman media. 1.1.2 Mengetahui penggunaan media.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN Menggambar Tema : Alam Semula jadi.3.1 Alat – berus lukisan.1.1 Persepsi Estetik : Murid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2.1 Unsur seni 1. 1. tempera.1 Mengenal dan menyatakan jenis.1. warna.1. 1.2 Bahan – kertas lukisan. 3.2 Jalinan – tampak 1.3 Warna .3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1.2 Imbangan – ruang lukis.1 Bentuk – ilusi 1. palet.2. 1.2.1. warna berasaaskan air. 1. 2.3. dan proses dalam penghasilan karya 1.jenis media dalam penghasilan karya 1. STANDARD KANDUNGAN 1. teknik. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat catan.1.

Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat corak. imbangan.2.2.1.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.4.4. bentuk.1.2.2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual dalam penghasilan corak lipatan dan guntingan.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.1. warna.1.1.1 Rupa – organik dan geometri 2. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti rupa.3.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menyatakan unsur jalinan dan warna. . Kreativiti dan inovasi dan nilai murni CATATAN 19 Membuat Corak dan Rekaan Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk :Hiasan Dinding Aktiviti: Lipatan dan Guntingan 1. 2.1 Unsur seni 2. 2. dan harmoni yang terdapat pada alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik lipatan dan guntingan. imbangan dan kesatuan dalam penghasilan catan. 1.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 1. 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.1.1 Imbangan – simetri 2.1. ruang. 1.1. 2. sejarah seni dan budaya.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : jalinan. Keusahawanan.1 Alat – gunting dan pensel . serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan teknik lipatan dan guntingan.2 Kontra – warna 2.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1. 3.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK: TMK. 4. media.1.1. kontra. warna.2 Warna – primer 2. prinsip keseimbangan dan penegasan pada corak teknik lipatan dan guntingan.3 Harmoni – perulangan motif 2.4.2 Prinsip rekaan 2.

3. kertas warna dan gam. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan stabail.3. objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan stabail.1 Unsur Seni 3.4. TMK.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.konkrit 3.2. 2.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2.1.4. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk.1 Persepsi Estetik: Murid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual dari segi bentuk.3.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.3.1.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 2. 2. ruang. kontra dan harmoni dalam penghasilan karya. ruang. 2.2.1 Imbangan – semetri .1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2. warna.2 Mengaplikasikan proses dan teknik lipatan dan guntingan dalam penghasilan corak terancang.1 Teknik – lipatan dan guntingan. 2.1.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK :Kreativiti dan Inovasi.1.2 Prinsip rekaan 3. 4. Keusahawanan dan Nilai murni CATATAN Membentuk dan Membuat Binaan 20 Tema: Alam Semula jadi Tajuk: Haiwan Bersayap Aktiviti: Stabail 1. 3.3 Menggunakan bahasa seni visual : rupa. imbangan dan harmoni yang terdapat pada alam semula jadi.1. 2. 2.2. imbangan dan harmoni. 2.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2 Ruang – susunan objek 3.2.1. kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam penghasilan corak lipatan dan guntingan.2 Bahan – kertas lukisan. imbangan. 2.1.1.1 Bentuk .

Kreativiti dan Inovasi. 3. sejarah seni. straw.3.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam penghasilan karya 3. Nilai murni CATATAN . Keusahawanan. serta kemahiran teknik dan proses dalam menghasilkan stabail dalam bentuk 3D.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif 3.4. kad manila. 4. dan gambar daripada majalah atau salinan fotostat.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : TMK.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan stabail. doh.2 Mengetahui penggunaan media. dan harmoni dalam penghasilan karya. dan proses dalam penghasilan karya. imbangan.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN 3.2.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk. kefahaman media. dan budaya. serta proses dan teknik dalam penghasilan stabail. 3.2.2.2 Bahan – pensel warna. 3. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. STANDARD PEMBELAJARAN 3.1.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 3. 3.3.3.1 Alat – gunting 3. media. 3. 3. 3.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. teknik.4.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3. ruang. gam.2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan stabail. botol plastik.4.

dan budaya. serta proses dan teknik dalam penghasilan gasing.2.1. kefahaman media. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan gasing.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN Mengenal Kraf Tradisional STANDARD KANDUNGAN 1. teknik dan proses dalam penghasilan karya. warna. lidi sate. 4.2. dan imbangan dalam penghasilan gasing. gam.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.3. sejarah seni. 4. 4. 4. serta kemahiran teknik dan proses dalam menghasilkan karya seni dalam bentuk 3D.1.1.1 Alat – gunting 4.1 Unsur seni 4.1. CATATAN 21 Tema: Objek Buatan Manusia Tajuk : Gasing Mudah Aktiviti: Gasing . 4.1 Bentuk – konkrit 4.2 Mengetahui penggunaan media. 4.2. 4. 4.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan gasing.2.3. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk. media. dan krayon atau pensel warna. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan gasing.2.2. STANDARD PEMBELAJARAN 4.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.1. 3. 4.1 Imbangan – simetri 4.2 Bahan – gambar salinan fotostat rupa bulatan pada kertas A4. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan gasing.2 Prinsip rekaan 4.1.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk. warna dan imbangan yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan gasing. box board.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1.2 Warna – primer dan sekunder 4.3. 2.2.

Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti garisan. 4. sejarah seni.1. . dan proses dalam penghasilan karya 1.4. 1.1.1 Memutarkan gasing yang dihasilkan sendiri.2.4. 4. imbangan.4.2 Prinsip rekaan 1.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 4. Keusahawanan dan Nilai murni CATATAN Menggambar 22 Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Pasu Bunga Aktiviti : Gosokan 2. warna.jenis media dalam penghasilan karya 1.2 Menyatakan karya seni sendiri dan rakan secara lisan.1.2. 4.2.1 Garisan – selari dan bersilang.1 Alat – pelbagai jenis permukaan berjalinan 1.2. serta kenahiran proses dan teknik dalam penghasilan lukisan.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menghasilkan gambar menggunakan media kering dengan teknik gosokan yang menekankan aspek jalinan.1 Teknik – gosokan.1. dan kepelbagaian yang terdapat pada alam semula jadi.2. 1. 1. rupa.3 Menghargai karya sendiri dan rakan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menggambar teknik gosokan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan gambar. 1. objek buatan manusia dan karya menggambar teknik gosokan. pensel dan pensel warna.1.2.1 Unsur seni 1. media serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan gosokan. 1. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. EMK : TMK. 1. 1. kefahaman media.2 Aplikasi Seni : Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis.2 Kepelbagaian – jalinan dan ton warna 1.1. 3.1 Kontra – jalinan 1. dan budaya.1. bentuk.2 Mengetahui penggunaan media.1.2.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.2 Bahan – kertas lukisan. Kreatif dan Inovasi. teknik.

2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 1.2. warna. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat corak.1. 2.1 Rupa – organik atau geometri 2. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti rupa. 2. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik cetakan.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1. tali parcel.1. kontra.1.1.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : jalinan.4. imbangan.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.1 Unsur seni 2.3. prinsip keseimbangan pada corak rekaan.2. . 2. Keusahawanan. kertas lukisan.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.1.1.2 Warna – primer 2.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK: TMK. dan teknologi dalam membuat corak. berus lukisan.1 Harmoni – perulangan motif 2.2 Prinsip rekaan 2. sejarah seni dan budaya.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. 1. dan kepelbagaian dalam penghasilan karya.2. 3. media. warna.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menyatakan unsur rupa dan warna.3.3. Penzahiran idea melalui pelbagsi sumber. palet dan surat khabar. dan harmoni yang terdapat pada alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik cetakan. 2012 ( BULAN MEI & JUN ) 2. kontra. 25 Membuat Corak dan Rekaan Tema : Alam Semula jadi Tajuk : Corak Pembalut Hadiah Aktiviti : Cetakan .2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.1.4.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1. 1.4. 2.1 Alat – bongkah kayu.1. Kreativiti dan inovasi dan nilai murni CATATAN 23 & 24 CUTI SEMESTER PERTAMA 1. 1. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. dan warna air. kajian.2 Bahan – gam UHU.

sekunder 3. 3. Tajuk : Muka Haiwan.2 Warna .1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 2.3. dan karya seni dalam penghasilan topeng muka. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk.3.2 Prinsip rekaan 3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 2.1. Aktiviti : Topeng Muka. . warna. 2.2 Penegasan – bahagian muka.2 Jalinan – tampak dan sentuh 3. TMK.2.4. jalinan imbangan dan kesatuan.2.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK :Kreativiti dan Inovasi. 2. 2. Keusahawanan dan Nilai murni CATATAN 26 Membentuk dan Membuat Binaan Tema : Alam Semula jadi 1. 4.1. warna.1 Persepsi Estetik: Murid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual dari segi bentuk.1.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2.1 Imbangan – semetri 3. ruang.1.1 Teknik – cetakan.2 Mengaplikasikan proses dan teknik cetakan dalam penghasilan corak. 3.1.2.3. kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam penghasilan corak cetakan.1.3 Menggunakan bahasa seni visual : rupa.4.1.2.1. 2.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2. 2. imbangan dan harmoni yang terdapat pada alam semula jadi. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan topeng muka. 2. kontra dan harmoni dalam penghasilan karya. 2.1 Bentuk – konkrit 3. imbangan.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.

1 Alat – gunting 3.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif 3. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam penghasilan karya 3.2. 3. Kreativiti dan Inovasi.4.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.4. jalinan.3. dan proses dalam penghasilan karya.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan topeng muka. Keusahawanan. 3. 3.3 Menghargai karya sendiri dan rakan CATATAN EMK : TMK.2.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. 3. STANDARD PEMBELAJARAN 3. media. 3. imbangan dan penegasan dalam penghasilan karya.2. 4. benang. kefahaman media. serta proses dan teknik dalam penghasilan topeng muka. teknik. 3.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN 3. dan budaya.2 Bahan – pensel warna.3.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 3.1. 3. serta kemahiran teknik dan proses dalam menghasilkan stabail dalam bentuk 3D. kad manila.2 Mengetahui penggunaan media.4.1.2. Nilai murni . tali atau gelang getah. gam.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3. sejarah seni.3. warna. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan topeng muka.

4. kefahaman media.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4. sejarah seni.buyung.1 Unsur seni 4.sentuh 4. 4. Aktiviti : Tembikar – Teknik Lingkaran.2 Teknik – lingkaran.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.3.1 Bentuk – konkrit 4.1.3.. 4.2.2 Mengetahui penggunaan media. dan teknologi dalam penghasilan kraf tembikar .2 Prinsip rekaan 4. jalinan.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. dan imbangan dalam penghasilan kraf tembikar . . serta kemahiran teknik dan proses dalam menghasilkan kraf tembikar dalam bentuk 3D.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan kraf tembikar buyung.2.buyung.1. dan budaya.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN 1. 4.2. 4. media.2. kajian. 4.1. 4.2 Jalinan . 4. 2.2. 3.1. Aplikasi idea melalui pelbagai sumber. 4. CATATAN Mengenal Kraf Tradisional 27 Tema: Objek Buatan Manusia Tajuk : Buyung. 4.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. warna dan imbangan yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan kraf tembikar buyung. serta proses dan teknik dalam penghasilan gasing.2.1.1 Imbangan – simetri 4.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan kraf tembikar .2 Bahan – doh atau tanah liat.2.1. STANDARD PEMBELAJARAN 4.1 Alat – tiada.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.buyung. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk. teknik dan proses dalam penghasilan karya. 4.1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan kraf tembikar – buyung.3.2.

3 Warna .1 Unsur seni 1. 1.2 Prinsip rekaan 1. 1.2 Aplikasi Seni : Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. Keusahawanan dan Nilai murni CATATAN Menggambar Tema : Alam Semula jadi. 1.1.1 Kontra – garisan dan warna 1.1 Persepsi Estetik : Murid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni. 4.1. 1.1 Garisan – kesan lilin atau oil pastel 1.1 Teknik – resis.2.1. teknik.jenis media dalam penghasilan karya 1. media serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan teknik resis. sejarah seni.4. rupa.1. bentuk. dan proses dalam penghasilan karya 1. 1. 2 Bahan – kertas lukisan. 3. dan budaya. Aktiviti : Resis. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat resis.2 Menyatakan karya seni sendiri dan rakan secara lisan. 1.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 4.2. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti garisan. EMK : TMK.4.1.1.1. dan kepelbagaian yang terdapat pada alam semula jadi. dan karya seni dalam penghasilan gambar menggunakan teknik resis.sekunder.1. Kreatif dan Inovasi. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan resis. 28 Tajuk : Bunga Kebangsaan.1 Memutarkan gasing yang dihasilkan sendiri. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. warna.2.2.2.2. .2 Rupa – hal benda.1 Mengenal dan menyatakan jenis. imbangan. 4.2 Harmoni – rupa dan bentuk.2 Mengetahui penggunaan media.1.1. atau oil pastel dan warna berasaskan air. Alat – berus lukisan dan palet.2.2. 1.1. 2.1. 1.1. 1. lilin.

1. 1.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.4. serta kenahiran proses dan teknik dalam penghasilan lukisan.1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat catan. warna. rupa.2 Imbangan – ruang lukis. bentuk.4. 1.1.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : garisan. 29 Tajuk : Pokok Bunga. 1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1. objek buatan manusia dan karya catan.1.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 1.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK: TMK.1 Unsur seni 1. 2.1. 1. ruang. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti jalinan. Kreativiti dan inovasi dan nilai murni CATATAN Menggambar Tema : Alam Semula jadi. 1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan catan.3 Warna . kefahaman media.1 Persepsi Estetik : Murid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni.1.4.sekunder 1.1. 3. kontra dan harmoni dalam penghasilan karya.1. imbangan dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi.1 Bentuk – ilusi 1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1. 1.2 Prinsip rekaan 1.2 Aplikasi Seni : Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. media serta proses dan teknik dalam membuat catan.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.3.1.1.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya.3. 1. Keusahawanan.3. Aktiviti : Catan. bentuk. .2 Jalinan – tampak 1. warna.

1 Alat – berus lukisan.2.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1. 1. 1. bentuk.4. dan budaya. 1.2.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan lukisan 1. 1.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. 1. palet. warna. dan proses dalam penghasilan karya 1. teknik.1.3. cat poster.1 Mengenal dan menyatakan jenis. Keusahawanan.1. 1. sejarah seni.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. serta kenahiran proses dan teknik dalam penghasilan catan.2. kefahaman media.3.3. warna berasaaskan air. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 1.2 Bahan – kertas lukisan.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN 4.2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan CATATAN EMK: TMK.2. ruang.2 Mengetahui penggunaan media. imbangan dan kesatuan dalam penghasilan catan. Kreativiti dan inovasi dan nilai murni .1 Teknik – basah atas kering. STANDARD PEMBELAJARAN 1.jenis media dalam penghasilan karya 1. tempera.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : jalinan.

2. 2.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN 1.2.2 Prinsip rekaan 2. 2.2 Kontra – warna 2. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.2.1.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.3. sejarah seni dan budaya.1 Alat – gunting dan pensel 2. warna. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan teknik lipatan dan guntingan.1. kontra dan harmoni dalam penghasilan karya.1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat corak.1 Imbangan – simetri 2.3 Harmoni – perulangan motif 2.1 Rupa – organik dan geometri 2. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti rupa.1. kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam penghasilan corak lipatan dan guntingan. 3. kontra.1. 2. CATATAN 30 Membuat Corak dan Rekaan Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk :Hiasan Dinding Aktiviti: Lipatan dan Guntingan . kertas warna dan gam.2.1. 2.2 Bahan – kertas lukisan.2 Mengaplikasikan proses dan teknik lipatan dan guntingan dalam penghasilan corak terancang. 2.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menyatakan unsur jalinan dan warna.1.2 Warna – primer 2.1. 2. 2.2. .3.2.3.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.2.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. 4.2.3 Menggunakan bahasa seni visual : rupa. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual dalam penghasilan corak lipatan dan guntingan. 2. media.1. imbangan.1 Teknik – lipatan dan guntingan.1 Unsur seni 2. imbangan. dan harmoni yang terdapat pada alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik lipatan dan guntingan. prinsip keseimbangan dan penegasan pada corak teknik lipatan dan guntingan. STANDARD PEMBELAJARAN 2. warna.1.1.

1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan stabail.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan stabail. ruang.2. . gam. dan proses dalam penghasilan karya.2.2. sejarah seni. imbangan dan harmoni. teknik. TMK.2 Mengetahui penggunaan media.2.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2. Keusahawanan dan Nilai murni CATATAN 31 Membentuk dan Membuat Binaan Tema: Alam Semula jadi Tajuk: Haiwan Aktiviti: Stabail 1. dan budaya. media. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1 Bentuk .1.2 Prinsip rekaan 3. botol plastik.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan stabail.1.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk. imbangan dan harmoni yang terdapat pada alam semula jadi.2 Bahan – pensel warna.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK :Kreativiti dan Inovasi.1.4. 3.1. dan gambar daripada majalah atau salinan fotostat.1 Imbangan – semetri 3. 2.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2. 3. 4. 4. doh.2.1.konkrit 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan stabail. 2. 3. kad manila.1.4.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 2.1 Persepsi Estetik: Murid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual dari segi bentuk.1 Unsur Seni 3. ruang. straw.1.2 Ruang – susunan objek 3. 3. 3.1 Alat – gunting 3.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam penghasilan karya 3.

3.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3. 3.4. media.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.2 Warna – primer dan sekunder 4. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan stabail.4.1 Bentuk – konkrit 4. serta proses dan teknik dalam penghasilan gasing.4.1. 3. 3. serta kemahiran teknik dan proses dalam menghasilkan stabail dalam bentuk 3D.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif 3. Keusahawanan. .3. 3.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.2 Prinsip rekaan 4.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 3.1. 2.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. warna dan imbangan yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan gasing. Kreativiti dan Inovasi.1.1 Imbangan – simetri 4.2.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 3. 4. Nilai murni CATATAN 32 Mengenal Kraf Tradisional Tema: Objek Buatan Manusia Tajuk : Gasing Mudah Aktiviti: Gasing 1. ruang.1 Unsur seni 4.1. dan harmoni dalam penghasilan karya.1. imbangan.1. kefahaman media. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan gasing. 4. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan gasing.3. 3.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : TMK.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan gasing.

Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti garisan.2 Menyatakan karya seni sendiri dan rakan secara lisan.2. objek buatan manusia dan karya lukisan.2. warna.1 Persepsi Estetik : Murid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni. Keusahawanan dan Nilai murni CATATAN Menggambar 33 Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Rumahku 1.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk. 4.3.1 Memutarkan gasing yang dihasilkan sendiri. dan kepelbagaian yang terdapat pada alam semula jadi. dan krayon atau pensel warna.2 Bahan – gambar salinan fotostat rupa bulatan pada kertas A4. 4. 4.4. dan budaya. lidi sate.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN 4. 4. STANDARD PEMBELAJARAN 4. 4.2 Mengetahui penggunaan media. 1.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. bentuk. 4. serta kemahiran teknik dan proses dalam menghasilkan karya seni dalam bentuk 3D. EMK : TMK. box board.3. gam. 4.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Kreatif dan Inovasi. dan imbangan dalam penghasilan gasing. rupa.4. 4. kefahaman media.2.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.2. imbangan. 4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media. . teknik dan proses dalam penghasilan karya. sejarah seni.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.1 Alat – gunting 4.2. warna.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan gasing.4.

1. bentuk.1 Garisan – selari dan bersilang.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1. sejarah seni. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat lukisan.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan lukisan 1.jenis media dalam penghasilan karya 1.1 Alat – tiada 1.1.2. dan kepelbagaian dalam penghasilan lukisan. media serta proses dan teknik dalam membuat lukisan. pensel warna. 1.2.1.1.2 Aplikasi Seni : Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.1.1. 1.1 Unsur seni 1.1. pensel. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan lukisan.3. 1.1.4 Warna – primer dan sekunder 1.1.3 Bentuk – ilusi 1.1. dan budaya.2.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : rupa.2. kefahaman media.1 Mengenal dan menyatakan jenis.2. STANDARD PEMBELAJARAN 1.3 Kepelbagaian – rupa dan garisan 1. dan proses dalam penghasilan karya 1.2 Rupa – organik dan geometrik. CATATAN .2 Prinsip rekaan 1. 3. imbangan.1.2. teknik.1.1. serta kenahiran proses dan teknik dalam penghasilan lukisan. atau oil pastel 1.1. warna.2. 4.1 Teknik – garisan selari atau garisan bersilang 1. 1. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2 Bahan – kertas lukisan.3.3.2 imbangan – simetri 1.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN Aktiviti : Lukisan STANDARD KANDUNGAN 2.2.2 Mengetahui penggunaan media.

media serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan gosokan.1 Kontra – jalinan 1. Kreativiti dan inovasi dan nilai murni CATATAN Menggambar Tema : Objek Buatan Manusia 34 Tajuk : Pasu Bunga Aktiviti : Gosokan 1.1 Teknik – gosokan.1.1.2 Prinsip rekaan 1. warna.2.2.1 Unsur seni 1. objek buatan manusia dan karya menggambar teknik gosokan. . imbangan. 1. teknik. 2. bentuk.2 Bahan – kertas lukisan.2.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menghasilkan gambar menggunakan media kering dengan teknik gosokan yang menekankan aspek jalinan.2.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 1. 4. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menggambar teknik gosokan. dan proses dalam penghasilan karya 1.jenis media dalam penghasilan karya 1.2 Kepelbagaian – jalinan dan ton warna 1.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK: TMK.2 Aplikasi Seni : Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.4.2. pensel dan pensel warna. dan budaya.2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan gambar. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1. 1. Keusahawanan.4. sejarah seni. 1.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1. rupa.1 Garisan – selari dan bersilang. 1. 1. dan kepelbagaian yang terdapat pada alam semula jadi.1.2 Mengetahui penggunaan media. 1.1. 3.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis.2. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti garisan.1.1 Alat – pelbagai jenis permukaan berjalinan 1.1.2.4.

2.1.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1. dan harmoni yang terdapat pada alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik lipatan dan guntingan. 2.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.3 Harmoni – perulangan motif 36 Membuat Corak dan Rekaan Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk :Hiasan Dinding Aktiviti: Lipatan dan Guntingan .3 Menggunakan bahasa seni visuasl : jalinan. 1. 1. prinsip keseimbangan dan penegasan pada corak teknik lipatan dan guntingan.2.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 1.1. 2.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menyatakan unsur jalinan dan warna.3.4. serta kenahiran proses dan teknik dalam penghasilan lukisan.3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat corak.1.1. Kreativiti dan inovasi dan nilai murni CATATAN 35 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA 2012 ( BULAN OGOS ) 1. 1. 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti rupa.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.2 Prinsip rekaan 2. kontra.1.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK: TMK. imbangan.1 Unsur seni 2.1 Imbangan – simetri 2.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. kontra.2 Kontra – warna 2. warna.4. warna.1.3.4. Keusahawanan.2 Warna – primer 2.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.1.2. kefahaman media. 2. dan kepelbagaian dalam penghasilan karya.1.1 Rupa – organik dan geometri 2.

1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 2. 2.4. 2. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2. 2.3.1.2 Bahan – kertas lukisan.2. warna.1. 2.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. STANDARD PEMBELAJARAN 2.2.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. 2. 4.3.2.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual dalam penghasilan corak lipatan dan guntingan.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.2.1 Alat – gunting dan pensel 2.4.1 Teknik – lipatan dan guntingan. kertas warna dan gam. Keusahawanan dan Nilai murni CATATAN . serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan teknik lipatan dan guntingan.3. kontra dan harmoni dalam penghasilan karya. . 2.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN 3. kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam penghasilan corak lipatan dan guntingan.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.2.2.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK :Kreativiti dan Inovasi. TMK.2 Mengaplikasikan proses dan teknik lipatan dan guntingan dalam penghasilan corak terancang.3 Menggunakan bahasa seni visual : rupa. imbangan. media. sejarah seni dan budaya.

1 Imbangan – semetri 3.3.2. ruang. serta proses dan teknik dalam penghasilan stabail.2.1 Unsur Seni 3. 4. dan harmoni dalam penghasilan karya.3. imbangan dan harmoni. kad manila. imbangan dan harmoni yang terdapat pada alam semula jadi.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam penghasilan karya 3. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk. 3. CATATAN Membentuk dan Membuat Binaan Tema: Alam Semula jadi Tajuk: Haiwan Aktiviti: Stabail .2. imbangan.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan stabail. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan stabail. teknik. botol plastik. media. sejarah seni.1. STANDARD PEMBELAJARAN 3.MINGGU 37 BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN 1.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.1.1. kefahaman media. serta kemahiran teknik dan proses dalam menghasilkan stabail dalam bentuk 3D. 3.2.3. 3.1. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1 Persepsi Estetik: Murid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual dari segi bentuk.2 Bahan – pensel warna.1. 2.konkrit 3. ruang. dan proses dalam penghasilan karya.2 Ruang – susunan objek 3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif 3.1. straw.1 Alat – gunting 3. 3.2. objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan stabail. ruang. gam. dan gambar daripada majalah atau salinan fotostat. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan stabail.2 Mengetahui penggunaan media. 3.2 Prinsip rekaan 3.1.1 Bentuk .3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk. 3. dan budaya. 3. doh.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1.1.

4.1 Unsur seni 4.2 Bahan – gambar salinan fotostat rupa bulatan pada kertas A4. serta proses dan teknik dalam penghasilan gasing.1 Alat – gunting 4. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan gasing.4.1.2.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 3.1. 4.4.2. lidi sate.2.2.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 4. box board. media.2. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk.2.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 3.2. warna dan imbangan yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan gasing.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3.1. Keusahawanan.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan gasing. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan gasing.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. 4. Nilai murni CATATAN 38 Mengenal Kraf Tradisional Tema: Objek Buatan Manusia 1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media. Kreativiti dan Inovasi.2 Warna – primer dan sekunder 4.1.1 Bentuk – konkrit 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. teknik dan proses dalam penghasilan karya.1. 3.1 Imbangan – simetri 4. dan budaya. sejarah seni.1.2 Mengetahui penggunaan media. 3.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : TMK. gam.1.2 Prinsip rekaan 4. 4. dan krayon atau pensel warna. 4. Tajuk : Gasing Mudah Aktiviti: Gasing . 4.

4. objek buatan manusia dan karya catan.1. warna.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 4.2 Jalinan – tampak 1.sekunder 1.1. Kreatif dan Inovasi.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan gasing.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. ruang.1. bentuk. EMK : TMK. 4. dan imbangan dalam penghasilan gasing.3. 1.4. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti jalinan. 4. warna.1 Unsur seni 1. .2 Prinsip rekaan 1. 4. kefahaman media.1. 39 Aktiviti : Catan.1. 1. 1.1 Persepsi Estetik : Murid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni. 1.3 Warna . Tajuk : Pokok Bunga.2 Imbangan – ruang lukis.1. media serta proses dan teknik dalam membuat catan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan catan.2 Menyatakan karya seni sendiri dan rakan secara lisan. 2.1. 4.3.1.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat catan. imbangan dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi. serta kemahiran teknik dan proses dalam menghasilkan karya seni dalam bentuk 3D.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.2.4.1. 4. 3.4.1 Bentuk – ilusi 1.2 Aplikasi Seni : Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. Keusahawanan dan Nilai murni CATATAN Menggambar Tema : Alam Semula jadi.1 Memutarkan gasing yang dihasilkan sendiri.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk.

1.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK: TMK.3. warna berasaaskan air.2. sejarah seni. teknik. bentuk. tempera. cat poster. Kreativiti dan inovasi dan nilai murni . serta kenahiran proses dan teknik dalam penghasilan catan.2 Bahan – kertas lukisan.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. 1.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1. kefahaman media.1 Mengenal dan menyatakan jenis. 1.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan lukisan 1.2. palet.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : jalinan.1 Alat – berus lukisan.3.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1. Keusahawanan.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1. dan proses dalam penghasilan karya 1. 1.4. 1.4.2.2. dan budaya. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 1.jenis media dalam penghasilan karya 1. ruang. 1.2. warna.4. imbangan dan kesatuan dalam penghasilan catan.3.2.1.1 Teknik – basah atas kering.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN 4.2 Mengetahui penggunaan media.

warna.1. dan warna berasaskan air.1 Alat – berus lukisan. 2. 2. . CATATAN 40 Membuat Corak dan Rekaan Tema : Alam Semula jadi Tajuk : Hiasan Bingkai Gambar.1 Teknik – tiupan. 4. jalinan.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.2 Warna – sekunder 2. kertas lukisan. 3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 2. ritma dan pergerakan serta kepelbagaian yang terdapat pada alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan corak teknik tiupan.1. 2.1. 2.2.3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan corak. Aktiviti : Tiupan.1. . warna. 2.2.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.1. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. jalinan. garisan dan jalinan.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.3 Jalinan . sejarah seni dan budaya.1. 2. palet.1.1 Unsur seni 2.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN 1. irama dan pergerakan dalam penghasilan karya. 2.1.2. kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam penghasilan corak tiupan.1. 2.1.1 Ritma dan pergerakan – garisan pelbagai arah.2 Bahan – gam. STANDARD PEMBELAJARAN . 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat corak. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik tiupan.1. 2.1.2.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan corak teknik tiupan. 2.tampak 2. media.3 Menggunakan bahasa seni visual : garisan.2.1 Garisan – pelbagai jenis garisan. 2. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti garisan. straw dan surat khabar.2 Kepelbagaian – warna.3.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.2.2 Mengaplikasikan proses dan teknik cetakan dalam penghasilan corak.2 Prinsip rekaan 2. 2.3.2.

4.1. 2.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 2. palet. bentuk. .sekunder 1.jenis media dalam penghasilan karya 1.1.2.2 Bahan – kertas lukisan.1. Aktiviti : Catan.1 Alat – berus lukisan.2 Prinsip rekaan 1.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK :Kreativiti dan Inovasi. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti jalinan.1. 1. 1. dan proses dalam penghasilan karya 1. warna.1 Unsur seni 1.3 Warna . 1. warna berasaaskan air.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan catan.2. 4.1. 1. 1.1. 3. TMK.2. Tajuk : Pokok Bunga.2.1. cat poster.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2.2. media serta proses dan teknik dalam membuat catan. Keusahawanan dan Nilai murni CATATAN Menggambar 41 Tema : Alam Semula jadi.2 Aplikasi Seni : Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.2 Imbangan – ruang lukis.2 Jalinan – tampak 1.4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2 Mengetahui penggunaan media.1 Teknik – basah atas kering.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2. 1. dan budaya.1.1 Persepsi Estetik : Murid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni.1 Mengenal dan menyatakan jenis.1.2.2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat catan. ruang. 2. sejarah seni.1 Bentuk – ilusi 1. 1. teknik.4. imbangan dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi. tempera. objek buatan manusia dan karya catan.1.1.

1 Rupa – organik dan geometri 2. 1.3.1.1. serta kenahiran proses dan teknik dalam penghasilan catan.1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti rupa.2.4.2 Prinsip rekaan 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat corak.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK: TMK.1.3. dan harmoni yang terdapat pada alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik lipatan dan guntingan. kontra.1.2. bentuk. prinsip keseimbangan dan penegasan pada corak teknik lipatan dan guntingan.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan lukisan 1.2 Kontra – warna 2.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menyatakan unsur jalinan dan warna.3.3 Harmoni – perulangan motif .3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. kefahaman media.1 Imbangan – simetri 2. warna.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1. 2.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 1. 1.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. imbangan dan kesatuan dalam penghasilan catan. imbangan.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1. Kreativiti dan inovasi dan nilai murni CATATAN Membuat Corak dan Rekaan 42 Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk :Hiasan Dinding Aktiviti: Lipatan dan Guntingan 1. 1.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1. warna.1.4.1 Unsur seni 2. 2.2.1.1.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : jalinan. Keusahawanan.2 Warna – primer 2.1. ruang. 2.

2.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK :Kreativiti dan Inovasi. 2.2.2. 2.2 Mengaplikasikan proses dan teknik lipatan dan guntingan dalam penghasilan corak terancang.1 Teknik – lipatan dan guntingan.4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan teknik lipatan dan guntingan.2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual dalam penghasilan corak lipatan dan guntingan.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. .3 Menggunakan bahasa seni visual : rupa.3.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. sejarah seni dan budaya.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. 2. 4. 2. kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam penghasilan corak lipatan dan guntingan. kertas warna dan gam. imbangan. Keusahawanan dan Nilai murni .2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.2. kontra dan harmoni dalam penghasilan karya.3. media.1. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN 3.4.3.1. TMK. warna. 2.2 Bahan – kertas lukisan.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 2.1 Alat – gunting dan pensel.2. 2. 4. 2. 2.

1.2.1.2.1 Persepsi Estetik: Murid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual dari segi bentuk.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam penghasilan karya 3. STANDARD PEMBELAJARAN 3.2. ruang.1.1. 2. dan harmoni dalam penghasilan karya.3. botol plastik. imbangan dan harmoni.1.2.konkrit 3. serta kemahiran teknik dan proses dalam menghasilkan stabail dalam bentuk 3D. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3.2.1 Unsur Seni 3.1 Imbangan – semetri 3. teknik. ruang.3. 3. kefahaman media. imbangan. 4. dan proses dalam penghasilan karya. sejarah seni. 3.1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk. 3.1.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. CATATAN 43 . serta proses dan teknik dalam penghasilan stabail.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN Membentuk dan Membuat Binaan Tema: Alam Semula jadi Tajuk: Haiwan Bersayap Aktiviti: Stabail STANDARD KANDUNGAN 1. 3. imbangan dan harmoni yang terdapat pada alam semula jadi.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan stabail. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan stabail. doh. objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan stabail. 3. straw.1 Bentuk .2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan stabail.1 Alat – gunting 3.2 Prinsip rekaan 3. 3. gam.2 Bahan – pensel warna.1. ruang.3. media. dan gambar daripada majalah atau salinan fotostat. kad manila.2 Ruang – susunan objek 3. dan budaya.2 Mengetahui penggunaan media.1.

2 Bahan – gambar salinan fotostat rupa bulatan pada kertas A4.1.2.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 3. box board.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : TMK.4.1 Bentuk – konkrit 4. gam. serta proses dan teknik dalam penghasilan gasing.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan gasing.1 Imbangan – simetri 4. 4.1. Keusahawanan.2 Warna – primer dan sekunder 4. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 4. Kreativiti dan Inovasi.2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan gasing. dan budaya.2. 4. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan gasing.2. warna dan imbangan yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan gasing. lidi sate. Nilai murni CATATAN Mengenal Kraf Tradisional Tema: Objek Buatan Manusia 44 Tajuk : Gasing Mudah Aktiviti: Gasing 1. 2.1 Alat – gunting 4. 4.1.2 Prinsip rekaan 4.1. teknik dan proses dalam penghasilan karya.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 3. serta kemahiran teknik dan proses dalam menghasilkan karya seni dalam bentuk 3D. kefahaman media.2.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.1. .1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3. sejarah seni.4. 3. dan krayon atau pensel warna.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.2 Mengetahui penggunaan media. 3.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. 4.2.2.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 4. 4. media.4.1 Unsur seni 4.

Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti garisan.4. sejarah seni. bentuk.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan gasing. dan kepelbagaian yang terdapat pada alam semula jadi. Keusahawanan dan Nilai murni CATATAN Menggambar Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Pasu Bunga 45 Aktiviti : Gosokan 2.3.2 Kepelbagaian – jalinan dan ton warna 1. 4. warna.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4. 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan gambar. dan budaya.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis.3. 1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menggambar teknik gosokan.1 Memutarkan gasing yang dihasilkan sendiri. 4. 1. 4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan. media serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan gosokan.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 4.1 Garisan – selari dan bersilang. warna. 1.jenis media dalam penghasilan karya 1.1 Kontra – jalinan 1.2.1. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk.3.4. . imbangan.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menghasilkan gambar menggunakan media kering dengan teknik gosokan yang menekankan aspek jalinan.2 Menyatakan karya seni sendiri dan rakan secara lisan. rupa.1.1.2 Prinsip rekaan 1.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. 4. dan imbangan dalam penghasilan gasing.1.4. 4. 4.2.1. EMK : TMK. objek buatan manusia dan karya menggambar teknik gosokan.2 Aplikasi Seni : Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. Kreatif dan Inovasi.1 Unsur seni 1.1. 1.

2 Bahan – kertas lukisan.3. 1.2. dan proses dalam penghasilan karya 1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1. Keusahawanan. pensel dan pensel warna. dan kepelbagaian dalam penghasilan karya.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.3. 1. kefahaman media.2.2. 1. warna. Kreativiti dan inovasi dan nilai murni .3.4.1 Alat – pelbagai jenis permukaan berjalinan 1. 1.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK: TMK.4.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 1. teknik.4.1 Teknik – gosokan.2 Mengetahui penggunaan media.1.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN 1. 1.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya.1.2. 1.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : jalinan. serta kenahiran proses dan teknik dalam penghasilan lukisan.2. kontra.

kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam penghasilan corak cetakan. media.2 Warna – primer 2.1 Alat – bongkah kayu.1 Unsur seni 2.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. 2. prinsip keseimbangan pada corak rekaan. dan harmoni yang terdapat pada alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik cetakan.2.2 Prinsip rekaan 2.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menyatakan unsur rupa dan warna. palet dan surat khabar.1. berus lukisan.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik cetakan. 2.2. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. sejarah seni dan budaya.1.1 Rupa – organik atau geometri CATATAN 46 Membuat Corak dan Rekaan Tema : Alam Semula jadi Tajuk : Corak Pembalut Hadiah Aktiviti : Cetakan 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.1.2.2 Bahan – gam UHU.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif . 2. dan teknologi dalam membuat corak. 4.1 Harmoni – perulangan motif 2. 2. 2. 2.1.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN 1. 2. .1.1 Teknik – cetakan.2. tali parcel. kontra. imbangan.1. dan warna air.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. kajian. STANDARD PEMBELAJARAN 2.3. kertas lukisan.2. 2.1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti rupa.2. warna.1. Penzahiran idea melalui pelbagsi sumber. 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat corak.

2.3 Menggunakan bahasa seni visual : rupa. 4. 2. . Rabu Ketua Jurulatih Utama Kebangsaan. 2. Hj. Negeri Selangor.2 Mengaplikasikan proses dan teknik cetakan dalam penghasilan corak.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK :Kreativiti dan Inovasi. Roszaini B. imbangan.3. TMK.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 2. kontra dan harmoni dalam penghasilan karya.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2. Dunia Seni Visual KSSR.4. warna. Keusahawanan dan Nilai murni CATATAN 47 & 48 CUTI SEMESTER AKHIR TAHUN 2012 Disediakan oleh : En.3.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful