l

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN DUA

MINGGU 1

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN Menggambar Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk :Rumahku Aktiviti :Lukisan

STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti garisan, rupa, bentuk, warna, imbangan, dan kepelbagaian yang terdapat pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya lukisan. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat lukisan. 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan lukisan. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.1 Persepsi Estetik : Murid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni. 1.1.1 Unsur seni 1.1.1.1 Garisan – selari dan bersilang. 1.1.1.2 Rupa – organik dan geometrik. 1.1.1.3 Bentuk – ilusi 1.1.1.4 Warna – primer dan sekunder 1.1.2 Prinsip rekaan 1.1.2.2 imbangan – simetri 1.1.2.3 Kepelbagaian – rupa dan garisan 1.2 Aplikasi Seni : Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam membuat lukisan. 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media dalam penghasilan karya 1.1.2.1 Alat – tiada 1.1.2.2 Bahan – kertas lukisan, pensel, pensel warna, atau oil pastel 1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya 1.2.2.1 Teknik – garisan selari atau garisan bersilang 1.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, kefahaman media, serta kenahiran proses dan teknik dalam penghasilan lukisan. 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan lukisan 1.3.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : rupa, bentuk, warna, imbangan, dan kepelbagaian dalam penghasilan lukisan.

CATATAN

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN 1.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK: TMK, Keusahawanan, Kreativiti dan inovasi dan nilai murni

CATATAN

2&3

Membuat Corak dan Rekaan Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk :Hiasan Dinding Aktiviti: Lipatan dan Guntingan

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti rupa, warna, imbangan, kontra, dan harmoni yang terdapat pada alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik lipatan dan guntingan. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat corak. 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual dalam penghasilan corak lipatan dan guntingan. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya.

2.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menyatakan unsur jalinan dan warna, prinsip keseimbangan dan penegasan pada corak teknik lipatan dan guntingan. 2.1.1 Unsur seni 2.1.1.1 Rupa – organik dan geometri 2.1.1.2 Warna – primer 2.1.2 Prinsip rekaan 2.1.2.1 Imbangan – simetri 2.1.2.2 Kontra – warna 2.1.2.3 Harmoni – perulangan motif 2.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan teknik lipatan dan guntingan. . 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.2.1.1 Alat – gunting dan pensel 2.2.1.2 Bahan – kertas lukisan, kertas warna dan gam. 2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. 2.2.2.1 Teknik – lipatan dan guntingan.

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN 2.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam penghasilan corak lipatan dan guntingan. 2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 2.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik lipatan dan guntingan dalam penghasilan corak terancang. 2.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : rupa, warna, imbangan, kontra dan harmoni dalam penghasilan karya. 2.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK :Kreativiti dan Inovasi, TMK, Keusahawanan dan Nilai murni

CATATAN

4

CUTI TAHUN BARU CINA 2012
Membentuk dan Membuat Binaan Tema: Alam Semula jadi 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk, ruang, imbangan dan harmoni yang terdapat pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan stabail. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan stabail. 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan stabail. 3.1 Persepsi Estetik: Murid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual dari segi bentuk, ruang, imbangan dan harmoni. 3.1.1 Unsur Seni 3.1.1.1 Bentuk - konkrit 3.1.1.2 Ruang – susunan objek 3.1.2 Prinsip rekaan 3.1.2.1 Imbangan – semetri 3.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan stabail.

5&6 Tajuk: Bunga Aktiviti: Stabail

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.

STANDARD PEMBELAJARAN 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam penghasilan karya 3.2.1.1 Alat – gunting 3.2.1.2 Bahan – pensel warna, kad manila, gam, straw, doh, botol plastik, dan gambar daripada majalah atau salinan fotostat. 3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya. 3.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalam menghasilkan stabail dalam bentuk 3D. 3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif 3.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan stabail. 3.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, ruang, imbangan, dan harmoni dalam penghasilan karya. 3.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 3.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : TMK, Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan, Nilai murni

CATATAN

Mengenal Kraf Tradisional Tema: Objek Buatan Manusia 7&8 Tajuk : Gasing Mudah

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk, warna dan imbangan yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan gasing.

4.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan gasing.

2.4. STANDARD PEMBELAJARAN 4.2 Mengetahui penggunaan media. teknik dan proses dalam penghasilan karya. serta kemahiran teknik dan proses dalam menghasilkan karya seni dalam bentuk 3D.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1 Imbangan – simetri 4.2 Menyatakan karya seni sendiri dan rakan secara lisan.1 Memutarkan gasing yang dihasilkan sendiri.3. box board. 4.2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan gasing. 4.1.2. lidi sate. kefahaman media.2. 3.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN Aktiviti: Gasing STANDARD KANDUNGAN 2.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4. 4.1.2 Bahan – gambar salinan fotostat rupa bulatan pada kertas A4. gam. dan krayon atau pensel warna. 4.1.2.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan gasing. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. warna. 4.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media. dan imbangan dalam penghasilan gasing. 4.1.2 Prinsip rekaan 4.1 Alat – gunting 4. dan budaya.1.2 Warna – primer dan sekunder CATATAN 4. serta proses dan teknik dalam penghasilan gasing.4.1 Unsur seni 4. 4.2. 4. media.1 Bentuk – konkrit 4.1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan gasing.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk.3.3. .2. sejarah seni. 4. 4.1.

2.1 Teknik – gosokan.1. 1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan gambar. warna.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.2 Mengetahui penggunaan media. 3. bentuk.2.2.1 Unsur seni 1. Kreatif dan Inovasi.1 Mengenal dan menyatakan jenis.2. 1.1. 1.1 Kontra – jalinan 1. 1.jenis media dalam penghasilan karya 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti garisan. rupa.1.2 Kepelbagaian – jalinan dan ton warna 1.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menghasilkan gambar menggunakan media kering dengan teknik gosokan yang menekankan aspek jalinan. imbangan. sejarah seni. . 4.1.1. dan proses dalam penghasilan karya 1.2 Aplikasi Seni : Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. kefahaman media.2.2.2.1 Garisan – selari dan bersilang. media serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan gosokan. dan budaya.1.1. 1. Keusahawanan dan Nilai murni CATATAN Menggambar 9 Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk :ROBOT Aktiviti : Gosokan 2. serta kenahiran proses dan teknik dalam penghasilan lukisan.1. pensel dan pensel warna. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.4.1 Alat – pelbagai jenis permukaan berjalinan 1. dan kepelbagaian yang terdapat pada alam semula jadi. EMK : TMK. 1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menggambar teknik gosokan. 1.2 Bahan – kertas lukisan.2.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 4. objek buatan manusia dan karya menggambar teknik gosokan. teknik.2 Prinsip rekaan 1.

1 Unsur seni 2. 1. kontra. kontra. 2.1 Rupa – organik atau geometri 2. tali parcel. warna.1 Harmoni – perulangan motif 2.1. kertas lukisan. prinsip keseimbangan pada corak rekaan.2. 2. 2. dan teknologi dalam membuat corak.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya. Kreativiti dan inovasi dan nilai murni CATATAN Membuat Corak dan Rekaan 10 Tema : Alam Semula jadi Tajuk : Corak Pembalut Hadiah Aktiviti : Cetakan 1.3. 1.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 1.2. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik cetakan. berus lukisan.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menyatakan unsur rupa dan warna. dan warna air.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.2.1. dan kepelbagaian dalam penghasilan karya. 4. .1. imbangan.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1. 3.1. palet dan surat khabar.3. media.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. kajian.1.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK: TMK. 1.4. Penzahiran idea melalui pelbagsi sumber.2. 2. sejarah seni dan budaya. . warna.2 Bahan – gam UHU.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.1. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.4.2 Prinsip rekaan 2.2 Warna – primer 2.1.1 Alat – bongkah kayu.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : jalinan.1. dan harmoni yang terdapat pada alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik cetakan.3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat corak.1. 2. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti rupa.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.4.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. Keusahawanan.

1. 2. warna.2 Warna . ruang. CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1. 2.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2. TMK.1 Persepsi Estetik: Murid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual dari segi bentuk. jalinan imbangan dan kesatuan.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 2. Keusahawanan dan Nilai murni CATATAN 11 Membentuk dan Membuat Binaan 12 Tema : Alam Semula jadi Tajuk : Muka Haiwan. 2. 2.3 Menggunakan bahasa seni visual : rupa.1 Bentuk – konkrit 3.1 Teknik – cetakan.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan topeng muka.1.4. dan karya seni dalam penghasilan topeng muka.3.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. PERTAMA 2012 ( BULAN MAC ) 3.1.3.1. 4. kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam penghasilan corak cetakan.2 Mengaplikasikan proses dan teknik cetakan dalam penghasilan corak. warna.2.2 Jalinan – tampak dan sentuh .4. 2.1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk. kontra dan harmoni dalam penghasilan karya.1.2.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK :Kreativiti dan Inovasi. 3. imbangan.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.3.sekunder 3.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 2. Aktiviti : Topeng Muka. imbangan dan harmoni yang terdapat pada alam semula jadi. 2.

1 Alat – tiada 3. tali atau gelang getah.1.2. serta proses dan teknik dalam penghasilan topeng muka.2. jalinan.3. kefahaman media.1 Imbangan – semetri 3.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.2 Penegasan – bahagian muka.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN 3. 3.2 Mengetahui penggunaan media.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif 3. 3. 3.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. dan budaya. 3.2.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam penghasilan karya 3. dan proses dalam penghasilan karya.2 Bahan – pensel warna.3. serta kemahiran teknik dan proses dalam menghasilkan stabail dalam bentuk 3D.2 Prinsip rekaan 3.3 Menghargai karya sendiri dan rakan CATATAN . 3.2.1. gam. 3. benang.4.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 3. STANDARD PEMBELAJARAN 3.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3.4.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk. teknik.1.1. 3. media.3. imbangan dan penegasan dalam penghasilan karya. warna. kad manila. 3. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.4.2.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan topeng muka. sejarah seni. 4.2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan topeng muka.

jalinan.1.3.2. dan budaya.1. warna. kad manila. dan karya seni dalam penghasilan topeng muka.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam penghasilan karya 3. kefahaman media.1.1.2.2.2 Warna .1 Bentuk – konkrit 3. imbangan dan penegasan dalam penghasilan karya. tali atau gelang getah. serta kemahiran teknik dan proses dalam menghasilkan stabail dalam bentuk 3D. dan proses dalam penghasilan karya. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. warna.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk. 2.2.1.1 Alat – gunting 3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif 3. teknik.1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan topeng muka. serta proses dan teknik dalam penghasilan topeng muka.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.3.1.2 Jalinan – tampak dan sentuh 3. sejarah seni. Nilai murni CATATAN 13 Membentuk dan Membuat Binaan Tema : Alam Semula jadi Tajuk : Muka Haiwan. 3. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk. ruang.2 Mengetahui penggunaan media. benang.1. 3. 3. 3.sekunder 3. gam. 3. 3. Kreativiti dan Inovasi.2.1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan topeng muka. 3.2 Bahan – pensel warna.3. 1. media. 3.2 Prinsip rekaan 3. 3. Keusahawanan. imbangan dan harmoni yang terdapat pada alam semula jadi.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan topeng muka.1.2 Penegasan – bahagian muka. Aktiviti : Topeng Muka.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.1 Imbangan – semetri 3. 4.1. .1 Persepsi Estetik: Murid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual dari segi bentuk. jalinan imbangan dan kesatuan.2.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN EMK : TMK.

4.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 3.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 3.4.4. kefahaman media.1. Aktiviti : Tembikar – Teknik Lingkaran..1. 3.2 Prinsip rekaan 4. media.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3.2 Bahan – doh atau tanah liat.1 Bentuk – konkrit 4. 3.2 Teknik – lingkaran.sentuh 4.2 Jalinan . dan budaya. 4. 4. serta proses dan teknik dalam penghasilan gasing.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : TMK. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2 Mengetahui penggunaan media.2. serta kemahiran teknik dan proses dalam menghasilkan kraf tembikar dalam bentuk 3D.1.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. 4. 4.2. Nilai murni CATATAN Mengenal Kraf Tradisional 14 & 15 Tema: Objek Buatan Manusia Tajuk : Buyung.2.2. kajian.1.2. 4. 4. 4.4.2. Kreativiti dan Inovasi. Keusahawanan.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. warna dan imbangan yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan kraf tembikar buyung.buyung. .1 Unsur seni 4.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan kraf tembikar – buyung.1.1 Imbangan – simetri 4. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk.1 Alat – tiada. Aplikasi idea melalui pelbagai sumber.2. dan teknologi dalam penghasilan kraf tembikar . 1. sejarah seni. 2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.1.1.2. teknik dan proses dalam penghasilan karya.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan kraf tembikar buyung.

1. dan kepelbagaian yang terdapat pada alam semula jadi.1. bentuk. 1.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan kraf tembikar .1 Garisan – kesan lilin atau oil pastel 1.1.2 Rupa – hal benda. dan imbangan dalam penghasilan kraf tembikar . 1.sekunder.2. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 4. . 1.1 Mengenal dan menyatakan jenis.3 Warna .buyung.2 Prinsip rekaan 1. dan karya seni dalam penghasilan gambar menggunakan teknik resis.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4. 2. 1. 1.1. 1.2.3.2.1.4. imbangan. warna. media serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan teknik resis.1. jalinan. 4.1. rupa. 4.1.1.2. 4. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat resis.2 Harmoni – rupa dan bentuk.2 Aplikasi Seni : Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. EMK : TMK. sejarah seni.1.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 4.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk.2 Menyatakan karya seni sendiri dan rakan secara lisan.1 Memutarkan gasing yang dihasilkan sendiri. 3.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. Aktiviti : Resis.4.1 Kontra – garisan dan warna 1.buyung.1 Alat – berus lukisan dan palet.1.jenis media dalam penghasilan karya 1.3. 16 Tajuk : Bunga Kebangsaan.1 Persepsi Estetik : Murid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni. dan budaya. Keusahawanan dan Nilai murni CATATAN Menggambar Tema : Alam Semula jadi.3. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti garisan.1 Unsur seni 1. Kreatif dan Inovasi. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan resis. 4. 1.

3 Menggunakan bahasa seni visuasl : garisan. rupa.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 1. ritma dan pergerakan serta kepelbagaian yang terdapat pada alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan corak teknik tiupan.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK: TMK.1 Unsur seni 2.2. 1. 1.4.tampak .1. 1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1. Aktiviti : Tiupan.1. jalinan.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. atau oil pastel dan warna berasaskan air.2. serta kenahiran proses dan teknik dalam penghasilan lukisan.2 Bahan – kertas lukisan. lilin. Kreativiti dan inovasi dan nilai murni CATATAN Membuat Corak dan Rekaan 17 Tema : Alam Semula jadi Tajuk : Hiasan Bingkai Gambar.1.1. warna.2.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya.3. 1.4. 1. kefahaman media.2 Warna – sekunder 2.1. warna.3 Jalinan . 2. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti garisan. 1.1 Teknik – resis. 2.2.1. bentuk.1.3.1.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1. 2. kontra dan harmoni dalam penghasilan karya.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan corak teknik tiupan. Keusahawanan. 1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. dan proses dalam penghasilan karya 1.4. teknik.3.2 Mengetahui penggunaan media.1 Garisan – pelbagai jenis garisan.

4. straw dan surat khabar.2.1 Teknik – tiupan. warna.4. 4. 3. 2. 4.3.3. palet.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 2.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2. 2. jalinan.3 Menggunakan bahasa seni visual : garisan.1.2.1.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. TMK.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1 Alat – berus lukisan. CATATAN .2.1. .3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK :Kreativiti dan Inovasi.2.2. 2. irama dan pergerakan dalam penghasilan karya.1 Ritma dan pergerakan – garisan pelbagai arah. 2. STANDARD PEMBELAJARAN 2. garisan dan jalinan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2. 2.2 Bahan – gam.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik tiupan.2 Kepelbagaian – warna. 2. 2. 2. media.2 Mengaplikasikan proses dan teknik cetakan dalam penghasilan corak. sejarah seni dan budaya. dan warna berasaskan air.2 Prinsip rekaan 2.2. 2.1.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN 2. 2.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan corak.3. Keusahawanan dan Nilai murni.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam penghasilan corak tiupan.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.2. kertas lukisan. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat corak.

tempera.3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat catan. 1. cat poster.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN Menggambar Tema : Alam Semula jadi.1 Persepsi Estetik : Murid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni. Aktiviti : Catan. bentuk.2 Bahan – kertas lukisan. 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan lukisan CATATAN 18 Tajuk : Pokok Bunga.2 Imbangan – ruang lukis. 4.2.sekunder 1.1.1. teknik.2.2. dan budaya. palet. .1.1 Alat – berus lukisan.2 Mengetahui penggunaan media. 1. 1. 1.2 Prinsip rekaan 1.2 Aplikasi Seni : Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.3 Warna . STANDARD PEMBELAJARAN 1. imbangan dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1. warna berasaaskan air.1.2.1 Unsur seni 1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan catan.3.1.1. media serta proses dan teknik dalam membuat catan.jenis media dalam penghasilan karya 1. ruang.1 Bentuk – ilusi 1.1 Teknik – basah atas kering. dan proses dalam penghasilan karya 1. 2. sejarah seni. objek buatan manusia dan karya catan. serta kenahiran proses dan teknik dalam penghasilan catan.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.2. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. STANDARD KANDUNGAN 1.1.1.1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti jalinan. 1. kefahaman media. 3.2.1. warna.1.2 Jalinan – tampak 1. 1.

3 Menggunakan bahasa seni visuasl : jalinan.1 Imbangan – simetri 2.4.2. 2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.1.3.1 Rupa – organik dan geometri 2. 2. 1.1.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menyatakan unsur jalinan dan warna. dan harmoni yang terdapat pada alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik lipatan dan guntingan. Kreativiti dan inovasi dan nilai murni CATATAN 19 Membuat Corak dan Rekaan Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk :Hiasan Dinding Aktiviti: Lipatan dan Guntingan 1.2.2 Kontra – warna 2.4.1. 1.3 Harmoni – perulangan motif 2. imbangan. 4. media.1.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 1.1.1.4. . 3. 2. sejarah seni dan budaya.1.2.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. warna. 2. prinsip keseimbangan dan penegasan pada corak teknik lipatan dan guntingan. Keusahawanan.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti rupa. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat corak.1.1 Unsur seni 2. imbangan dan kesatuan dalam penghasilan catan.2.1.2 Prinsip rekaan 2.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK: TMK.2 Warna – primer 2.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1. bentuk. kontra.1.2.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual dalam penghasilan corak lipatan dan guntingan. warna.1 Alat – gunting dan pensel . ruang. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan teknik lipatan dan guntingan.

2.3 Menggunakan bahasa seni visual : rupa. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan stabail. 2.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 2.1 Bentuk .2. imbangan dan harmoni yang terdapat pada alam semula jadi. imbangan dan harmoni.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 2.3.2 Ruang – susunan objek 3.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2. 4.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2.1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk.1.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK :Kreativiti dan Inovasi.2.1.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2.2 Mengaplikasikan proses dan teknik lipatan dan guntingan dalam penghasilan corak terancang.1 Teknik – lipatan dan guntingan.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.konkrit 3. kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam penghasilan corak lipatan dan guntingan. kertas warna dan gam.1. imbangan. ruang.2. 2.1 Unsur Seni 3. TMK.2.3. warna. Keusahawanan dan Nilai murni CATATAN Membentuk dan Membuat Binaan 20 Tema: Alam Semula jadi Tajuk: Haiwan Bersayap Aktiviti: Stabail 1. ruang. 3.2.3.4. 2.2 Bahan – kertas lukisan.4.1.1 Imbangan – semetri .1. 2. 3.1.2 Prinsip rekaan 3.1 Persepsi Estetik: Murid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual dari segi bentuk.1.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan stabail. 2. kontra dan harmoni dalam penghasilan karya. 2.

media. kad manila.4. 3. dan harmoni dalam penghasilan karya.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 3. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3.2 Mengetahui penggunaan media. ruang. kefahaman media. serta proses dan teknik dalam penghasilan stabail.3.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. STANDARD PEMBELAJARAN 3.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1 Alat – gunting 3.2. 3. sejarah seni. straw.2. 3.1. teknik.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3. Nilai murni CATATAN .3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk. imbangan.3.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN 3. doh. Kreativiti dan Inovasi. dan proses dalam penghasilan karya.4. 3. dan gambar daripada majalah atau salinan fotostat. 3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif 3.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : TMK. botol plastik.2 Bahan – pensel warna.2.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. gam. 4.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam penghasilan karya 3.4. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan stabail.2. 3. Keusahawanan. dan budaya. serta kemahiran teknik dan proses dalam menghasilkan stabail dalam bentuk 3D.1.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan stabail.

1 Persepsi Estetik : Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan gasing. 2.1 Alat – gunting 4. 4.1.2.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan gasing. 4. 4.1 Bentuk – konkrit 4. media. 3. dan krayon atau pensel warna.1 Unsur seni 4. 4. warna. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. CATATAN 21 Tema: Objek Buatan Manusia Tajuk : Gasing Mudah Aktiviti: Gasing . STANDARD PEMBELAJARAN 4.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4. box board. serta kemahiran teknik dan proses dalam menghasilkan karya seni dalam bentuk 3D.1.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.1. 4.3. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk. serta proses dan teknik dalam penghasilan gasing. dan budaya.2. teknik dan proses dalam penghasilan karya.2 Mengetahui penggunaan media.2 Bahan – gambar salinan fotostat rupa bulatan pada kertas A4. lidi sate. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan gasing.2.1.1.2.1. dan imbangan dalam penghasilan gasing. sejarah seni.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media. gam. kefahaman media. 4.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.2 Prinsip rekaan 4.2.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. 4.3.1 Imbangan – simetri 4. warna dan imbangan yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan gasing.1.2 Warna – primer dan sekunder 4.2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan gasing.2.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk.3.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN Mengenal Kraf Tradisional STANDARD KANDUNGAN 1. 4. 4.

3 Menghargai karya sendiri dan rakan. media serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan gosokan. 1. pensel dan pensel warna.2. Keusahawanan dan Nilai murni CATATAN Menggambar 22 Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Pasu Bunga Aktiviti : Gosokan 2.2 Bahan – kertas lukisan.1.1 Memutarkan gasing yang dihasilkan sendiri.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menghasilkan gambar menggunakan media kering dengan teknik gosokan yang menekankan aspek jalinan.1. dan proses dalam penghasilan karya 1. 1.1 Mengenal dan menyatakan jenis. 1.2. kefahaman media.1 Teknik – gosokan. bentuk.1.1 Unsur seni 1. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti garisan.4.2. objek buatan manusia dan karya menggambar teknik gosokan.1.1.1 Kontra – jalinan 1. dan budaya.2.2 Mengetahui penggunaan media. 1.1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan gambar.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. Kreatif dan Inovasi.1 Garisan – selari dan bersilang. serta kenahiran proses dan teknik dalam penghasilan lukisan.2.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 4. 4.4. 1.4.1 Alat – pelbagai jenis permukaan berjalinan 1. 1. .2 Aplikasi Seni : Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.2 Prinsip rekaan 1. dan kepelbagaian yang terdapat pada alam semula jadi.1.1.2. warna. 4. 4.2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menggambar teknik gosokan. teknik. 3. rupa. EMK : TMK.2 Kepelbagaian – jalinan dan ton warna 1.2. imbangan. 1. sejarah seni.jenis media dalam penghasilan karya 1.2 Menyatakan karya seni sendiri dan rakan secara lisan.

1. kontra. dan harmoni yang terdapat pada alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik cetakan.4.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : jalinan.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya. dan warna air.2.1. media. dan teknologi dalam membuat corak. 25 Membuat Corak dan Rekaan Tema : Alam Semula jadi Tajuk : Corak Pembalut Hadiah Aktiviti : Cetakan .2.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK: TMK.3. warna.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.4.2 Warna – primer 2. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik cetakan.1 Harmoni – perulangan motif 2.1. prinsip keseimbangan pada corak rekaan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. sejarah seni dan budaya.1 Alat – bongkah kayu.1 Rupa – organik atau geometri 2.1. 2. kertas lukisan.2. dan kepelbagaian dalam penghasilan karya. Penzahiran idea melalui pelbagsi sumber. imbangan.1.2. 2.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1. tali parcel.2 Prinsip rekaan 2. Kreativiti dan inovasi dan nilai murni CATATAN 23 & 24 CUTI SEMESTER PERTAMA 1. 2. 1.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1. . warna. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat corak.4.3.1 Unsur seni 2. 4.3. 1.1.2 Bahan – gam UHU. 3.1. 1.1.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. kajian.1. berus lukisan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti rupa.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menyatakan unsur rupa dan warna. palet dan surat khabar. 2. Keusahawanan. kontra.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 1. 2012 ( BULAN MEI & JUN ) 2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.

1.1. TMK.1. kontra dan harmoni dalam penghasilan karya.3 Menggunakan bahasa seni visual : rupa. 4. warna.sekunder 3.2.1.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.4.3. warna. 3. 2. kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam penghasilan corak cetakan.1 Persepsi Estetik: Murid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual dari segi bentuk.2 Penegasan – bahagian muka. . dan karya seni dalam penghasilan topeng muka. Tajuk : Muka Haiwan.2.2 Warna . 2. jalinan imbangan dan kesatuan.1 Teknik – cetakan. 2.1 Imbangan – semetri 3.1. 2. imbangan dan harmoni yang terdapat pada alam semula jadi.1.2.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 2.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Keusahawanan dan Nilai murni CATATAN 26 Membentuk dan Membuat Binaan Tema : Alam Semula jadi 1.2.2 Prinsip rekaan 3.1.3.2 Jalinan – tampak dan sentuh 3.1.2 Mengaplikasikan proses dan teknik cetakan dalam penghasilan corak.1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK :Kreativiti dan Inovasi. 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan topeng muka. ruang.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2. 2. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 2.3. imbangan. 2. Aktiviti : Topeng Muka.2.1 Bentuk – konkrit 3.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. 2.

2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam penghasilan karya 3. imbangan dan penegasan dalam penghasilan karya.4. 3. kad manila. 3.2 Bahan – pensel warna.3. 3.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. Nilai murni .3. 3.2.3 Menghargai karya sendiri dan rakan CATATAN EMK : TMK. 3. benang. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan topeng muka. 3. jalinan.3. serta kemahiran teknik dan proses dalam menghasilkan stabail dalam bentuk 3D. media.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.4. teknik.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN 3.1. tali atau gelang getah.2. dan budaya.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan topeng muka. STANDARD PEMBELAJARAN 3. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 3.4.1 Alat – gunting 3. warna. gam. Kreativiti dan Inovasi. Keusahawanan.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif 3. sejarah seni.2 Mengetahui penggunaan media.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk.2. kefahaman media. dan proses dalam penghasilan karya.1. 3. 4. serta proses dan teknik dalam penghasilan topeng muka.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3.

4.1 Unsur seni 4. 4.2.buyung. 4. 4.1.2 Teknik – lingkaran.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan kraf tembikar buyung.2. serta proses dan teknik dalam penghasilan gasing. 4. dan teknologi dalam penghasilan kraf tembikar . jalinan. warna dan imbangan yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan kraf tembikar buyung.2 Jalinan . Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1 Alat – tiada. teknik dan proses dalam penghasilan karya.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk. . 4.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.2 Bahan – doh atau tanah liat.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media. 4.1. kefahaman media.1.2. Aplikasi idea melalui pelbagai sumber.2 Mengetahui penggunaan media.3. 4.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.1. 4. media. kajian.2.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan kraf tembikar . Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk. CATATAN Mengenal Kraf Tradisional 27 Tema: Objek Buatan Manusia Tajuk : Buyung.buyung.3. 2.1.2.sentuh 4.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.3.1 Imbangan – simetri 4.2 Prinsip rekaan 4. sejarah seni. serta kemahiran teknik dan proses dalam menghasilkan kraf tembikar dalam bentuk 3D. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan kraf tembikar – buyung. Aktiviti : Tembikar – Teknik Lingkaran. dan budaya.1 Bentuk – konkrit 4.buyung.2.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN 1. STANDARD PEMBELAJARAN 4. dan imbangan dalam penghasilan kraf tembikar . 4.1.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual..2.1. 3. 4.2.

2 Rupa – hal benda. 4.sekunder.2 Harmoni – rupa dan bentuk. . Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti garisan. 1. bentuk.2 Aplikasi Seni : Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.1 Kontra – garisan dan warna 1.1. teknik. rupa. 4.2 Menyatakan karya seni sendiri dan rakan secara lisan.3 Warna . 28 Tajuk : Bunga Kebangsaan. sejarah seni.2.1.1 Unsur seni 1. dan budaya.1. 1. Aktiviti : Resis.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis.jenis media dalam penghasilan karya 1. 1. Kreatif dan Inovasi. 1. Alat – berus lukisan dan palet.1 Memutarkan gasing yang dihasilkan sendiri.1.1 Teknik – resis.2 Prinsip rekaan 1. 1.1. dan karya seni dalam penghasilan gambar menggunakan teknik resis.2.1. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1. 1.2. 2 Bahan – kertas lukisan.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 4.1. Keusahawanan dan Nilai murni CATATAN Menggambar Tema : Alam Semula jadi. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan resis. 3.4.4. imbangan.1.1 Garisan – kesan lilin atau oil pastel 1.2.1 Persepsi Estetik : Murid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni.2 Mengetahui penggunaan media. 1. dan proses dalam penghasilan karya 1.1. lilin. EMK : TMK. 1.1. warna. atau oil pastel dan warna berasaskan air.2.2. media serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan teknik resis. 1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat resis. 2.2.1.1. dan kepelbagaian yang terdapat pada alam semula jadi.

serta kenahiran proses dan teknik dalam penghasilan lukisan. objek buatan manusia dan karya catan.3. warna. 1.4.1.4. 3. 29 Tajuk : Pokok Bunga. 1.3 Warna .3.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 1.3. 1.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.2 Aplikasi Seni : Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.2 Prinsip rekaan 1. . Kreativiti dan inovasi dan nilai murni CATATAN Menggambar Tema : Alam Semula jadi. kontra dan harmoni dalam penghasilan karya.1 Unsur seni 1.2.1 Bentuk – ilusi 1.1. 1.4. 1. media serta proses dan teknik dalam membuat catan.1. warna.1 Persepsi Estetik : Murid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni.1.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti jalinan.1.1. ruang.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1. imbangan dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi.1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat catan.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK: TMK.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan catan.sekunder 1.2 Jalinan – tampak 1.1. bentuk. Aktiviti : Catan. Keusahawanan. rupa. 1. bentuk. kefahaman media.1.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : garisan.2 Imbangan – ruang lukis.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1. 1. 1.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya.

2. tempera. imbangan dan kesatuan dalam penghasilan catan. cat poster.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.2 Mengetahui penggunaan media. warna.2 Bahan – kertas lukisan.1 Teknik – basah atas kering.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN 4. ruang. bentuk.1 Alat – berus lukisan. Keusahawanan.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.1.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 1. Kreativiti dan inovasi dan nilai murni .3 Menghargai karya sendiri dan rakan CATATAN EMK: TMK. dan proses dalam penghasilan karya 1.1.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan lukisan 1.2. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 1.4. sejarah seni. 1. 1.4. STANDARD PEMBELAJARAN 1.3. 1. 1.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : jalinan. dan budaya.2.2.2. palet. kefahaman media. warna berasaaskan air.3.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. 1.4.2. serta kenahiran proses dan teknik dalam penghasilan catan.1 Mengenal dan menyatakan jenis. teknik.jenis media dalam penghasilan karya 1.

2. 4. imbangan.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. CATATAN 30 Membuat Corak dan Rekaan Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk :Hiasan Dinding Aktiviti: Lipatan dan Guntingan . serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan teknik lipatan dan guntingan. sejarah seni dan budaya. 2.1. 2.2.1 Alat – gunting dan pensel 2.2. kontra. 2.3. prinsip keseimbangan dan penegasan pada corak teknik lipatan dan guntingan.1. warna.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.1.2.3.3.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menyatakan unsur jalinan dan warna. kontra dan harmoni dalam penghasilan karya.1.2. media.1. imbangan.2 Kontra – warna 2.2 Warna – primer 2.2.1.1. dan harmoni yang terdapat pada alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik lipatan dan guntingan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat corak.1 Teknik – lipatan dan guntingan.2 Mengaplikasikan proses dan teknik lipatan dan guntingan dalam penghasilan corak terancang.2 Prinsip rekaan 2.1 Imbangan – simetri 2.1.3 Menggunakan bahasa seni visual : rupa.1.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2. 2. warna.3 Harmoni – perulangan motif 2.2.2.1 Rupa – organik dan geometri 2. 3.2 Bahan – kertas lukisan. 2. STANDARD PEMBELAJARAN 2. 2.1 Unsur seni 2.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN 1. kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam penghasilan corak lipatan dan guntingan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual dalam penghasilan corak lipatan dan guntingan. 2.1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti rupa. 2. . Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. kertas warna dan gam.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.1.

Keusahawanan dan Nilai murni CATATAN 31 Membentuk dan Membuat Binaan Tema: Alam Semula jadi Tajuk: Haiwan Aktiviti: Stabail 1. straw.1 Unsur Seni 3.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK :Kreativiti dan Inovasi. kad manila.4.1. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2.4.2.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 2. TMK.1. ruang.1 Bentuk .1 Persepsi Estetik: Murid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual dari segi bentuk.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam penghasilan karya 3. dan gambar daripada majalah atau salinan fotostat. doh. serta proses dan teknik dalam penghasilan stabail. imbangan dan harmoni. .2 Prinsip rekaan 3. 3. 3. imbangan dan harmoni yang terdapat pada alam semula jadi. sejarah seni.1 Imbangan – semetri 3.1.2 Bahan – pensel warna.2. 2. dan proses dalam penghasilan karya. media.2.2.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 4.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.2 Mengetahui penggunaan media. 3.1. 4. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan stabail.1.1. gam.2 Ruang – susunan objek 3. 3.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. 2. botol plastik. dan budaya. ruang.konkrit 3. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk.2.1 Alat – gunting 3. 3. teknik. objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan stabail. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan stabail.1.

1 Bentuk – konkrit 4. 3. Kreativiti dan Inovasi.4.2.1. Keusahawanan.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan gasing.2 Warna – primer dan sekunder 4.1.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk.2 Prinsip rekaan 4. 2. 3. 3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif 3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan stabail.1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan gasing.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3.1.3.3.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 3.1 Imbangan – simetri 4.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. Nilai murni CATATAN 32 Mengenal Kraf Tradisional Tema: Objek Buatan Manusia Tajuk : Gasing Mudah Aktiviti: Gasing 1.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : TMK.1.4. serta kemahiran teknik dan proses dalam menghasilkan stabail dalam bentuk 3D.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.3.1.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. imbangan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan gasing. warna dan imbangan yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan gasing. . 3. ruang. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk. media. kefahaman media.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 3.1 Unsur seni 4. 3. 4.4. 4. dan harmoni dalam penghasilan karya.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan gasing.

Keusahawanan dan Nilai murni CATATAN Menggambar 33 Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Rumahku 1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.3.1 Persepsi Estetik : Murid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni. box board. 4. warna.2.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. gam. dan budaya.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. sejarah seni.2 Bahan – gambar salinan fotostat rupa bulatan pada kertas A4. 4. serta kemahiran teknik dan proses dalam menghasilkan karya seni dalam bentuk 3D.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan gasing. Kreatif dan Inovasi.2 Menyatakan karya seni sendiri dan rakan secara lisan. 4.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media. objek buatan manusia dan karya lukisan.2. kefahaman media.2.4. warna.3.3 Menghargai karya sendiri dan rakan. 4.2.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. 4. dan kepelbagaian yang terdapat pada alam semula jadi. rupa. dan imbangan dalam penghasilan gasing. STANDARD PEMBELAJARAN 4. 1. 4. lidi sate.1 Alat – gunting 4.4.2. imbangan.3. 4.4.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk.2 Mengetahui penggunaan media. 4. dan krayon atau pensel warna. bentuk. EMK : TMK. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti garisan. teknik dan proses dalam penghasilan karya.1 Memutarkan gasing yang dihasilkan sendiri. 4.2. .

1. sejarah seni. pensel warna.4 Warna – primer dan sekunder 1.2.2.1 Teknik – garisan selari atau garisan bersilang 1. 1.1 Unsur seni 1.2. 1.3 Kepelbagaian – rupa dan garisan 1. dan kepelbagaian dalam penghasilan lukisan.2 Prinsip rekaan 1.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : rupa. media serta proses dan teknik dalam membuat lukisan.2.1. CATATAN . imbangan. pensel.2.1.2 Bahan – kertas lukisan.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.3. teknik.1.2 Aplikasi Seni : Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. STANDARD PEMBELAJARAN 1. bentuk. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1.1.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis.2. 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat lukisan.1. dan budaya.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan lukisan 1.jenis media dalam penghasilan karya 1.1. atau oil pastel 1.1.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN Aktiviti : Lukisan STANDARD KANDUNGAN 2.2 imbangan – simetri 1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan lukisan.2. dan proses dalam penghasilan karya 1. serta kenahiran proses dan teknik dalam penghasilan lukisan. 1.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.3.1.3 Bentuk – ilusi 1.2 Mengetahui penggunaan media.1.1.1 Alat – tiada 1.2 Rupa – organik dan geometrik. 4.2.1.1 Garisan – selari dan bersilang. warna. 1. kefahaman media.

dan proses dalam penghasilan karya 1.1 Alat – pelbagai jenis permukaan berjalinan 1.1 Garisan – selari dan bersilang.4.1. imbangan.2 Mengetahui penggunaan media. 3. sejarah seni.1 Kontra – jalinan 1.1. dan kepelbagaian yang terdapat pada alam semula jadi.1. 2.2.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1. rupa.1.1 Teknik – gosokan. 1. dan budaya.2. 4. teknik. warna.2 Bahan – kertas lukisan.1 Mengenal dan menyatakan jenis. 1.2.1.1.2 Aplikasi Seni : Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. Keusahawanan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1.1.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menghasilkan gambar menggunakan media kering dengan teknik gosokan yang menekankan aspek jalinan. objek buatan manusia dan karya menggambar teknik gosokan.2 Prinsip rekaan 1.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti garisan.4. .jenis media dalam penghasilan karya 1. pensel dan pensel warna.2. media serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan gosokan. bentuk.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan gambar.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.4.2. Kreativiti dan inovasi dan nilai murni CATATAN Menggambar Tema : Objek Buatan Manusia 34 Tajuk : Pasu Bunga Aktiviti : Gosokan 1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menggambar teknik gosokan.2.2 Kepelbagaian – jalinan dan ton warna 1. 1.1 Unsur seni 1. 1. 1.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK: TMK. 1.2.2.

1.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : jalinan.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.2 Kontra – warna 2. 2.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.3. kefahaman media.2 Warna – primer 2.1 Unsur seni 2. Kreativiti dan inovasi dan nilai murni CATATAN 35 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA 2012 ( BULAN OGOS ) 1.1.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menyatakan unsur jalinan dan warna.2 Prinsip rekaan 2. 1.1. 1.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 1.3.2.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya. 1. 1. warna.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. warna.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK: TMK.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.1 Imbangan – simetri 2.1.3 Harmoni – perulangan motif 36 Membuat Corak dan Rekaan Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk :Hiasan Dinding Aktiviti: Lipatan dan Guntingan . 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat corak.1. dan kepelbagaian dalam penghasilan karya.2.4. dan harmoni yang terdapat pada alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik lipatan dan guntingan.4. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti rupa. kontra. imbangan. kontra.3. 2.2. Keusahawanan.4. serta kenahiran proses dan teknik dalam penghasilan lukisan. prinsip keseimbangan dan penegasan pada corak teknik lipatan dan guntingan.1.1.1 Rupa – organik dan geometri 2.

2.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1 Teknik – lipatan dan guntingan. 2. sejarah seni dan budaya. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual dalam penghasilan corak lipatan dan guntingan.2. .2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.2 Mengaplikasikan proses dan teknik lipatan dan guntingan dalam penghasilan corak terancang. 2. imbangan. 2.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK :Kreativiti dan Inovasi.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.1. 2.2 Bahan – kertas lukisan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. media. 2.1 Alat – gunting dan pensel 2. 4. kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam penghasilan corak lipatan dan guntingan. Keusahawanan dan Nilai murni CATATAN .4.1. 2.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.3.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. STANDARD PEMBELAJARAN 2.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 2.2. TMK. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan teknik lipatan dan guntingan.2.3 Menggunakan bahasa seni visual : rupa. kertas warna dan gam. warna. 2. kontra dan harmoni dalam penghasilan karya. 4.2.3.4.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. 2.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2.3.

sejarah seni.1.1. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. botol plastik. doh.1.2.2. 3. dan harmoni dalam penghasilan karya. 4. gam. 3.1 Alat – gunting 3. dan gambar daripada majalah atau salinan fotostat. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan stabail. 3. 3. dan proses dalam penghasilan karya.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. kefahaman media. ruang. kad manila. 3. teknik.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam penghasilan karya 3.2 Mengetahui penggunaan media.konkrit 3.1 Unsur Seni 3. CATATAN Membentuk dan Membuat Binaan Tema: Alam Semula jadi Tajuk: Haiwan Aktiviti: Stabail .1.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan stabail. ruang.1 Imbangan – semetri 3.2. 3.2. serta proses dan teknik dalam penghasilan stabail. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan stabail. imbangan. imbangan dan harmoni yang terdapat pada alam semula jadi.2.1. straw.2 Ruang – susunan objek 3. media.2 Bahan – pensel warna.3.MINGGU 37 BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN 1.1.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. 2. ruang. objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan stabail.1. 3. imbangan dan harmoni.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif 3. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk. dan budaya. STANDARD PEMBELAJARAN 3.3.1 Bentuk .1 Persepsi Estetik: Murid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual dari segi bentuk. serta kemahiran teknik dan proses dalam menghasilkan stabail dalam bentuk 3D.1.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk.2 Prinsip rekaan 3.

4.2 Mengetahui penggunaan media.4. 4. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan gasing.2.1.1.1.2 Bahan – gambar salinan fotostat rupa bulatan pada kertas A4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : TMK. dan budaya.1 Bentuk – konkrit 4.2 Warna – primer dan sekunder 4.1 Imbangan – simetri 4.2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. gam.1 Alat – gunting 4. 4. 4. 4.1. media. box board.1 Unsur seni 4.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2 Prinsip rekaan 4. serta proses dan teknik dalam penghasilan gasing.2. 3.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan gasing.4.1. Tajuk : Gasing Mudah Aktiviti: Gasing .2. Nilai murni CATATAN 38 Mengenal Kraf Tradisional Tema: Objek Buatan Manusia 1. Keusahawanan. lidi sate. 4. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan gasing.1.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 3.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk.2.2.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 3.2. 2. teknik dan proses dalam penghasilan karya. sejarah seni. Kreativiti dan Inovasi.1. dan krayon atau pensel warna. warna dan imbangan yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan gasing. 3.

1. Tajuk : Pokok Bunga.1. 4.1 Memutarkan gasing yang dihasilkan sendiri.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.2 Aplikasi Seni : Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. media serta proses dan teknik dalam membuat catan. EMK : TMK.2 Prinsip rekaan 1.3. objek buatan manusia dan karya catan.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4. 4.2. warna.4. 4. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan catan.1 Bentuk – ilusi 1.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. imbangan dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi.2 Jalinan – tampak 1.2 Menyatakan karya seni sendiri dan rakan secara lisan. 1.1 Unsur seni 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti jalinan. 39 Aktiviti : Catan.1. 4. 2.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.4. Keusahawanan dan Nilai murni CATATAN Menggambar Tema : Alam Semula jadi.1.1.3. Kreatif dan Inovasi.1.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 4. bentuk. serta kemahiran teknik dan proses dalam menghasilkan karya seni dalam bentuk 3D.2 Imbangan – ruang lukis. . 1. 4. 1.1. 3. dan imbangan dalam penghasilan gasing.3. ruang.1 Persepsi Estetik : Murid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni. 1. kefahaman media. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat catan.1.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan gasing. 4.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk. warna.3 Warna .sekunder 1.4.1.

serta kenahiran proses dan teknik dalam penghasilan catan. dan proses dalam penghasilan karya 1.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan lukisan 1. palet.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1. imbangan dan kesatuan dalam penghasilan catan. 1. cat poster.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 1.3. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. tempera.2 Bahan – kertas lukisan.1 Teknik – basah atas kering.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN 4. 1.2. ruang.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK: TMK.2 Mengetahui penggunaan media.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. dan budaya. Keusahawanan.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : jalinan. teknik.2. warna berasaaskan air.4. 1.2. 1.jenis media dalam penghasilan karya 1. warna. kefahaman media.3.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.1 Alat – berus lukisan.2.4. sejarah seni.2. 1. Kreativiti dan inovasi dan nilai murni .1. 1. 1.3. bentuk.

2. 2.1. garisan dan jalinan.2.3 Jalinan .1. 2.2. 4.1.tampak 2. 2.1.1 Garisan – pelbagai jenis garisan. Aktiviti : Tiupan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat corak. irama dan pergerakan dalam penghasilan karya. 2. sejarah seni dan budaya. ritma dan pergerakan serta kepelbagaian yang terdapat pada alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan corak teknik tiupan. warna. STANDARD PEMBELAJARAN .1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan corak.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.3. warna.3.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.1. 2.1. 2.2 Bahan – gam.1.2.1 Unsur seni 2.1. CATATAN 40 Membuat Corak dan Rekaan Tema : Alam Semula jadi Tajuk : Hiasan Bingkai Gambar. palet.1 Ritma dan pergerakan – garisan pelbagai arah. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti garisan.2.1.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.2 Kepelbagaian – warna.1 Teknik – tiupan.2 Prinsip rekaan 2.1. jalinan. . 2.1. 3. 2. media. kertas lukisan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1.3 Menggunakan bahasa seni visual : garisan. 2. kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam penghasilan corak tiupan.1 Alat – berus lukisan.3. dan warna berasaskan air. 2. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik tiupan. straw dan surat khabar.2 Warna – sekunder 2. 2.2.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan corak teknik tiupan.2.2.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN 1.2 Mengaplikasikan proses dan teknik cetakan dalam penghasilan corak. 2. 2. jalinan. .2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.

MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 2.2. Tajuk : Pokok Bunga.2 Aplikasi Seni : Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.1 Mengenal dan menyatakan jenis.1 Bentuk – ilusi 1.2. 3. dan budaya. 2. 4. 1. Keusahawanan dan Nilai murni CATATAN Menggambar 41 Tema : Alam Semula jadi.1.2. 1.1.1. bentuk.1 Teknik – basah atas kering. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti jalinan.sekunder 1. objek buatan manusia dan karya catan.2 Mengetahui penggunaan media. warna berasaaskan air.1.1. Aktiviti : Catan.2 Bahan – kertas lukisan.1 Persepsi Estetik : Murid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni.1.2 Imbangan – ruang lukis.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK :Kreativiti dan Inovasi. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat catan. teknik. tempera.2.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. sejarah seni.2. 1.2. 4. warna. media serta proses dan teknik dalam membuat catan.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.1.4. palet. .2 Jalinan – tampak 1. cat poster. 2. 1. TMK.1 Unsur seni 1.1. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1.4. 1.jenis media dalam penghasilan karya 1.2. 1.2 Prinsip rekaan 1. imbangan dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi.1.3 Warna .2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2. ruang. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan catan. dan proses dalam penghasilan karya 1.1 Alat – berus lukisan.1. 1.

4. prinsip keseimbangan dan penegasan pada corak teknik lipatan dan guntingan. kefahaman media. 2. bentuk.4.1 Unsur seni 2.2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat corak.1.3.2 Prinsip rekaan 2.1 Rupa – organik dan geometri 2.1.1.1 Imbangan – simetri 2.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1. kontra.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. warna.3.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : jalinan. 1. ruang.2. serta kenahiran proses dan teknik dalam penghasilan catan.1.3.1.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menyatakan unsur jalinan dan warna.1. Keusahawanan. imbangan dan kesatuan dalam penghasilan catan. dan harmoni yang terdapat pada alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik lipatan dan guntingan.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan lukisan 1.1. imbangan. 1.2.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK: TMK.4. 1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.3 Harmoni – perulangan motif .1. Kreativiti dan inovasi dan nilai murni CATATAN Membuat Corak dan Rekaan 42 Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk :Hiasan Dinding Aktiviti: Lipatan dan Guntingan 1. 2. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti rupa. warna.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 1. 2.1.2 Warna – primer 2.2 Kontra – warna 2.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.

2.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN 3.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2. sejarah seni dan budaya.2.3 Menggunakan bahasa seni visual : rupa. . imbangan.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2.4.3.3.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2. 4.1.2. 2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual dalam penghasilan corak lipatan dan guntingan. 2. kertas warna dan gam.2. Keusahawanan dan Nilai murni . 2.2. 2. 2. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan teknik lipatan dan guntingan. 2. warna.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 2. 4. kontra dan harmoni dalam penghasilan karya.3.1.2 Mengaplikasikan proses dan teknik lipatan dan guntingan dalam penghasilan corak terancang.2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK :Kreativiti dan Inovasi. media.1 Alat – gunting dan pensel.1 Teknik – lipatan dan guntingan.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2. kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam penghasilan corak lipatan dan guntingan.2. 2. TMK.2 Bahan – kertas lukisan. 2. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN Membentuk dan Membuat Binaan Tema: Alam Semula jadi Tajuk: Haiwan Bersayap Aktiviti: Stabail STANDARD KANDUNGAN 1.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.2 Bahan – pensel warna.2. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.konkrit 3.2. serta kemahiran teknik dan proses dalam menghasilkan stabail dalam bentuk 3D. kad manila. 3.1. ruang. straw.3. dan proses dalam penghasilan karya.1. media. 4.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk. CATATAN 43 . STANDARD PEMBELAJARAN 3.1. 3.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam penghasilan karya 3. 3. imbangan. gam.1. dan budaya.3. 2.1 Bentuk .3. imbangan dan harmoni yang terdapat pada alam semula jadi.1. ruang. objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan stabail. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan stabail.1 Unsur Seni 3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan stabail.2.1.2. botol plastik.2 Mengetahui penggunaan media.1.2.2 Ruang – susunan objek 3.1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan stabail.1 Persepsi Estetik: Murid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual dari segi bentuk. ruang. dan gambar daripada majalah atau salinan fotostat.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif 3. 3.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. kefahaman media. sejarah seni.1. doh.1 Alat – gunting 3. serta proses dan teknik dalam penghasilan stabail. imbangan dan harmoni. teknik. dan harmoni dalam penghasilan karya. 3. 3.1 Imbangan – semetri 3. 3. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk.2 Prinsip rekaan 3.

Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan gasing.1 Unsur seni 4.1.2. 4.1 Alat – gunting 4.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 3.1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan gasing.2.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3. 4.1. . serta kemahiran teknik dan proses dalam menghasilkan karya seni dalam bentuk 3D. 4. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk.2 Mengetahui penggunaan media.2.1. dan krayon atau pensel warna.4. warna dan imbangan yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan gasing. Nilai murni CATATAN Mengenal Kraf Tradisional Tema: Objek Buatan Manusia 44 Tajuk : Gasing Mudah Aktiviti: Gasing 1. 4. 4. teknik dan proses dalam penghasilan karya.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. 4.1 Imbangan – simetri 4. media. box board. serta proses dan teknik dalam penghasilan gasing.2. 2. dan budaya.2.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.2.1.2 Bahan – gambar salinan fotostat rupa bulatan pada kertas A4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2 Warna – primer dan sekunder 4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 3.1. 3.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : TMK. lidi sate.1. 4.2.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan gasing. gam.2 Prinsip rekaan 4. Kreativiti dan Inovasi.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media. sejarah seni.1 Bentuk – konkrit 4. kefahaman media.4. Keusahawanan.4.

rupa.1 Memutarkan gasing yang dihasilkan sendiri.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 4.1. 4. 4. 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan gambar. EMK : TMK.2.4. 1. 4. dan kepelbagaian yang terdapat pada alam semula jadi. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti garisan.3. .3 Menghargai karya sendiri dan rakan. Kreatif dan Inovasi.1 Kontra – jalinan 1.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.4. 1. objek buatan manusia dan karya menggambar teknik gosokan.3.1 Mengenal dan menyatakan jenis.2. media serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan gosokan. warna. dan imbangan dalam penghasilan gasing. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 1.1. Keusahawanan dan Nilai murni CATATAN Menggambar Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Pasu Bunga 45 Aktiviti : Gosokan 2. 1.jenis media dalam penghasilan karya 1.1 Garisan – selari dan bersilang. warna. 4.1.1.3.4. 4.2 Menyatakan karya seni sendiri dan rakan secara lisan.1. bentuk.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan gasing.2 Kepelbagaian – jalinan dan ton warna 1. sejarah seni. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menggambar teknik gosokan.2.2 Aplikasi Seni : Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.1 Unsur seni 1. dan budaya. imbangan. 4.2 Prinsip rekaan 1.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menghasilkan gambar menggunakan media kering dengan teknik gosokan yang menekankan aspek jalinan.

4. pensel dan pensel warna.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 1. 1.2.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : jalinan.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.1 Teknik – gosokan. dan kepelbagaian dalam penghasilan karya. serta kenahiran proses dan teknik dalam penghasilan lukisan. Keusahawanan.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. 1.1.2. 1. warna. 1.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN 1. 1.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya.3. Kreativiti dan inovasi dan nilai murni . dan proses dalam penghasilan karya 1.2.4.3. kontra. 1.2.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK: TMK.2 Mengetahui penggunaan media.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.1. teknik.2.1 Alat – pelbagai jenis permukaan berjalinan 1.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. kefahaman media.2 Bahan – kertas lukisan.

Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti rupa. warna.1.1 Alat – bongkah kayu.1.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. media. kertas lukisan. STANDARD PEMBELAJARAN 2.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.2. 3.2. sejarah seni dan budaya. dan teknologi dalam membuat corak.1.1. 2.2 Warna – primer 2.1 Teknik – cetakan. . 2.2. 2.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN 1.1. kajian.1.2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. dan harmoni yang terdapat pada alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik cetakan. kontra. 2. 2.1. 2.1. 4.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. berus lukisan. tali parcel. dan warna air.1 Harmoni – perulangan motif 2. kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam penghasilan corak cetakan.1.1 Rupa – organik atau geometri CATATAN 46 Membuat Corak dan Rekaan Tema : Alam Semula jadi Tajuk : Corak Pembalut Hadiah Aktiviti : Cetakan 2. Penzahiran idea melalui pelbagsi sumber.2 Prinsip rekaan 2.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menyatakan unsur rupa dan warna.3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat corak.1 Unsur seni 2.2 Bahan – gam UHU.2. palet dan surat khabar. 2. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik cetakan.2. prinsip keseimbangan pada corak rekaan. 2. imbangan.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif .

Negeri Selangor. 4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2.3.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2. imbangan. Roszaini B. 2.4. Keusahawanan dan Nilai murni CATATAN 47 & 48 CUTI SEMESTER AKHIR TAHUN 2012 Disediakan oleh : En. 2.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. kontra dan harmoni dalam penghasilan karya. Dunia Seni Visual KSSR.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK :Kreativiti dan Inovasi.MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 2. Hj.4.3. TMK.3 Menggunakan bahasa seni visual : rupa. warna.2 Mengaplikasikan proses dan teknik cetakan dalam penghasilan corak. 2. Rabu Ketua Jurulatih Utama Kebangsaan. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful