Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu, Lembah Pantai, 59990 Kuala Lumpur.

MUKA DEPAN KERJA KURSUS

TAJUK KOD Pensyarah

Student DetailsStudent Details : TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI : TM 3113 D : TN.HJ SHAARI BIN ABDUL KARIM
Pengisytiharan

Maklumat Kerja Kursus

Saya dengan ini mengaku bahawa tugasan ini adalah kerja saya sendiri, dan tidak melibatkan pagiat.

Tandatangan Pelajar :

Tarikh :

………………………...

……………………….

1

HALAMAN PENGAKUAN
Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya. Tandatangan : al azhar Nama Penulis :MOHD AL AZHAR BIN JULIO@ M.ZULKIFLIE Tarikh : 22/4/2012 Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

Tandatangan :

siti norain

Nama Penulis : SITI NORAIN BINTI SHAFFIE Tarikh : 22/4/2012 Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

Tandatangan :

izzah

Nama Penulis :NORUL IZZAH BINTI AWAB Tarikh : 22/4/2012 Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

Tandatangan :

ambiga

Nama Penulis :AMBIGAVVATHY A/P PUSHPURLINGAM Tarikh : 23/4/2012

2

PENGHARGAAN
Alhamdulillah, syukur ke hadrat Ilahi kami panjatkan kesyukuran kerana dengan limpah kurnia dan hidayatNya dapatlah kami menyiapkan tugasan yang diamanahkan ini dengan jayanya. Tidak lupa juga kami ucapkan kepada pensyarah pensyarah kami iaitu Tuan Haji Shaari Bin Abdul Karim kerana telah banyak memberikan tunjuk ajar, nasihat dan juga bimbingan yang terbaik kepada kami dan juga kawan-kawan sekelas dalam menyempurnakan tugasan ini. Selain itu, terima kasih ini juga kami tujukan kepada suami yang selama ini telah banyak memberikan semangat dan dorongan kepada saya supaya menyiapkan sebarang tugasan yang diberikan oleh para pensyarah. Tidak lupa juga kepada rakan-rakan sekelas yang telah banyak berkongsi ilmu pengetahuan, sudi menghulurkan sebarang kerjasama, bantuan dan komitmen dengan seikhlas hati mereka dalam menyempurnakan tugasan yang diberi ini dengan jayanya.

3

BIODATA KUMPULAN 4 .

Mengaplikasikan literasi maklumat ke atas sumber digital untuk membantu mereka dalam proses pembelajaran dan.OBJEKTIF KAJIAN TMK • • Mengikuti perkembangan teknologi computer Menguasai perkakasan • • kemahiran dan mengenal pasti. Menggunakan teknologi internet untuk berkomunikasi dan melaksanakan pembelajaran dalam talian 5 . memilih maklumat dan menggunakan untuk perisian teknologi komunikasi menyelesaikan masalah.

ISI KANDUNGAN Contents 6 .

tetapi sistem itu mencukupi dan memenuhi matlamat mereka. Selain itu. terlalu kerap menghasilkan kesilapan dan jawapan kurang tepat. Sejarah perkembangan komputer boleh dibahagikan kepada 3 bahagian untuk menggambarkan pendekatan manusia ke arah penciptaan komputer yang ada sekarang iaitu : a) Sejarah teknik merekod b) Sejarah mesin kad tebuk c) Sejarah komputer elektronik Sesetengah buku pula menyatakan bahawa sejarah pengkomputeran boleh dibahagikan mengikut zaman iaitu : 7 .Pengenalan Komputer adalah sebuah mesin pemprosesan data berelektronik yang menerima dan menerima dan menyimpan data. Ini memandangkan kepantasan akal manusia bagi melaksanakan tugas mengira adalah terbatas. Komputer memproses data secara automatik ( tanpa pertolongan manusia ) di bawah arahan program yang tersimpan dalam unit storan utama. manusia sentiasa mencari cara supaya mereka boleh mengira dengan cepat dan tepat. Oleh itu. alat atau mesin mengira yang cepat dan tepat sentiasa diusahakan. Sejarah bermula dari zaman purba di mana manusia telah pun mencipta dan menggunakan pelbagai sistem pengiraan untuk kerja-kerja harian mereka. melakukan operasi aritmetik ( pengiraan ) dan logik ( membuat keputusan ) ke atas data dan kemudian mengeluarkan keputusan ( maklumat ). Program ( atau aturcara ) mengandungi jujukan arahan-arahan yang mengarahkan komputer mengatasi sesuatu masalah dengan menggunakan unit-unit yang ada padanya. Walaupun sistem yang digunakan pada zaman itu primitif. Namun sepanjang perkembangan itu. Sejarah dan perkembangannya pula. perlu dilihat secara kasar dan ringkas supaya kita boleh menghargai teknologi komputer masa kini.

Blaise Pascal telah Berjaya mencipta mesin kira mekanikal pertama. dan yunani menggunakan abakus ( sempua) untuk melakukan pengiraan asas campur.Pada tahun 1816. tolak.dan tebuk pertama kali digunakan sebagai alat input dalam industry tekstil pada mesin penenunan automatic ciptaan Joseph Jecquard pada tahun 1801. Pada tahun 1642. darab.Mesin ini boleh menyelesaikan masalah pengiraan sifir Matematik separti logaritma secara mekanikal dengan tepat sehinggsa dua puluh digit. boleh menyimpan kerja-kerja sebagai ingatan. di sam[ing pengiraan asa campur. dan bahagi bermula beribu tahun lepas. Herman Hollerith mempopularkan peggunaan kod tebuk sebagai alat input data. John Napier mengemukakan sifir logaritma dan telah Berjaya merekacipta alat yang dikenali sebagai tulang Napier ( Napier’s Bones) . Sejarah Awal Komputer Perkembangan awal tercetusnya kemajuan komputer bermula apabila ahliahli perniagaan dari negeri china.Mesin ini beroperasi dengan mengerakkan gear pada roda.a) Zaman kaedah primitif b) Zaman kaedah mekanik c) Zaman kaedah elektronik Walaupun terdapat perbezaan dalam menyatakan sejarah perkembangan komputer namun kandungannya sama iaitu manusia menggunakan pelbagai jenis peranti di dalam pemprosesan data. tulang Napier juga boleh mencari punca kuasa nombor .dan darab. Penggunaan kad tebuk 8 . Mesinnya yang mengunakan kad tebuk telah Berjaya memproses data untuk membanci penduduk Amerika Syarikat pada tahun 1887. melakukan pengiraan secara automatic. Mesin ini berkemampuan membaca data dengan manganalisis kod-kod lubang pada kertas.mesin ini menggunakan kad tebuk sebagai input .Pascal juga turut menyumbangkan idea dalam bidang matematik dan ilmu keberangkalian. Pada tahun 1617. tolak. Konsep lubang dan tiada lubang ini menandakan permulaan pengunaan nombor binary dalam pemprosesan data. turki. bahagi.Charles Babbage telah menghasilkan mesin the difference engine.

pelopor computer John Vincent atanosoff dan Clifford dari lowa university telah Berjaya menghasilkan sebuah computer digit kecil bernama ABC (The Atanosoff Berry Computer )yang merupakan contoh pertama computer generasi pertama. Pengembangan komputer seterusnya dipacu oleh keperluan perang terutama dalam pengiraan tembakan meriam. nyahsifar. Pada tahun 1937.Mesin Turing terdiri daripada suatu kepala pengimbas yang mengimbas seutas pita yang mengandungi simbol atau kosong yang menentukan tindakan mesin ini dan pertukaran keadaannya dengan mengunakan suatu jadual tindakan untuk gabungan simbol dan keadaannya. Howard Aitken dari Harvard Universiti telah membina sebuah computer elektromenikal dengan bantuan IBM untuk mengira tembakan meriam tentera yang dikenali Mark I . 9 . dan pengiraan reka bentuk roket. Pada 1983 . analisa jualan dan sistem akuan kereta. mesej sulit.kemudiannya diperluaskan kepada bidang-bidang seperti insuran. Konrad Zuse membina computer sejagat yang boleh diaturcarakan dengan mengunakan sistem nombor binary Z3 pada 1941 yang digunakan untuk reka bentuk roket V2 dan kapal terbang. polapor komputer moden Alang Turing telah mencadang mesin turing sejagat sebagai model komputer untuk menghitung sebarang fungsi Matematik yang tidak boleh diselesaikan secara analisis. Pelopor computer moden seterusnya . Mark I boleh menyelesaikan masalah fungsi-fungsi trigonometri di samping pengiraan asas Pada tahun 1983. KT dan bom atom.pada tahun 1936. sebuah computer dibina oleh Goerge Stibizs di makmal Bell untuk pengiraan tembakan.

Abakus mengandungi batu-batu yang dipasang pada beberapa bar. boleh menyimpan kerja-kerja sebagai ingatan. Mengikut draf yang dicadangkannya. John Napier mengemukakan sifir logaritma dan alat dipanggil tulang Napier (Napier's bones). Mesin ini boleh menyelesaikan masalah pengiraan sifir matematik seperti logaritma secara mekanikal dengan tepat sehingga dua puluh digit. mesin ini menggunakan kad tebuk sebagai input. 10 . Selepas itu mereka mula mengenali nombor-nombor yang lebih besar tetapi masih menggunakan digit-digit asas dari 0 hingga 9. Ini mewujudkansistem nombor perpuluhan. Semua pengiraan dilakukan dengan mengubah kedudukan batu-batu itu. Charles Babbage membina 'the difference engine'. darab dan bahagi. alat ini juga boleh mencari punca kuasa nombor.Sebelum tahun 1940 Manusia menggunakan jari untuk mengenali dan membilang nombor satu hingga sepuluh. Pada tahun 1617. tolak. Blaise Pascal mencipta mesin kira mekanikal pertama pada tahun 1642. Jari-jari digunakan untuk campur dan tolak nombor. melakukan pengiraan secara otomatik dan seterusnya mengeluarkan output dalam bentuk cetakan pada kertas. Pengiraan dilakukan dengan menyilang nombor-nombor pada segiempat dengan tangan. Apabila perniagaan semakin berkembang. tolak dan darab bermula beribu tahun lepas. Turki dan Yunani menggunakan abakus (sempua) untuk melakukan pengiraan asas campur. Mesin kira Pascal telah dimajukan oleh William Leibnitz. Pascal juga telah banyak menyumbang idea dalam bidang matematik dan ilmu kebarangkalian. Campur tolak nombor-nombor membantu mereka mengira dalam perniagaan barter. Mesin ini beroperasi dengan menggerakkan gear pada roda. Ahli-ahli perniagaan dari negeri China. jari-jari tidak dapat menampung keperluan pengiraan yang bertambah rumit. logam dan kad. Di samping pengiraan asas campur. Tulang Napier diperbuat daripada tulang. Pada tahun 1816. kayu.

iaitu input. pemprosesan dan output. Mesin ini membaca data dengan mengenalisa kod-kod lubang pada kertas. Sungguhpun demikian ia masih dianggap lembab dan terhad oleh kerana jumlah storan ingatan yang sedikit. Mark I boleh menyelesaikan masalah fungsi-fungsi trigonometri di samping pengiraan asas. Herman Hollerith mempopularkan penggunaan kad tebuk sebagai alat input data. Babbage kemudian menumpukan perhatiannya kepada 'the analytical engine'. Howard Aiken memperkenalkan penggunaan mesin elektromakenikal dipanggil Mark I pada tahun 1937. Penggunaan kad tebuk kemudiannya diperluaskan kepada bidang-bidang seperti insuran. idea Babbage didapati amat berguna kepada pembentukan komputer moden pada hari ini. Kekurangan teknologi pada masa tersebut juga menyebabkan projek ini ditangguhkan. Projek pembinaan ini walau bagaimanapun terbengkalai kerana ketiadaan sokongan teknikal yang dianggap terlalu maju pada masa tersebut.Konsep mesin ini memeranjatkan ahli-ahli sains pada masa itu kerana dianggap terlalu maju. analisa jualan dan sistem akuan kereta. Konsep lubang dan tiada lubang ini menandakan permulaan penggunaan nombor binari dalam pemprosesan data. Mesinnya yang menggunakan kad tebuk berjaya memproses data untuk membanci penduduk Amerika Syarikat pada tahun 1887. ingatan. Kad tebuk pertama kali digunakan sebagai alat input dalam industri tekstil pada mesin penenunan otomatik ciptaan Joseph Jecquard pada tahun 1801. Satu bahagian mesin ini adalah elektronik dan sebahagian lagi mekanikal. Semua operasi di dalam komputer dijalankan oleh geganti elektromagnetik. Bentuknya besar dan berat serta mengandungi talian wayer yang panjang. 11 . Walaupun gagal menyiapkan kedua-dua mesin. Semua komputer pada hari ini menggunakan model mesin seperti yang dicadangkan oleh Babbage.

Evolusi komputer selepas tahun 1940 boleh dikelaskan kepada lima generasi. Angka dalam kurungan menandakan tarikh anggaran. Contoh komputer generasi pertama seperti ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Calculator) dicipta oleh Dr John Mauchly dan Presper Eckert pada tahun 1946. Komputer ini adalah 100% elektronik. Tiub vakum berukuran seperti mentol lampu kecil. Komputer juga menggunakan tenaga elektrik yang banyak sehingga kadang-kadang menyebabkan gangguan pada kawasan sekelilingnya. Saiznya amat besar dan boleh dikelaskan sebagai kerangka utama (main frame) . 12 .1959) Generasi Kedua (1959 -1964) Generasi Ketiga (1964 . Ia menjadi cepat panas dan mudah terbakar. Di samping pengiraan yang kurang tepat mesin-mesin mekanikal sebelum ini adalah terlalu besar. berfungsi untuk membantu ahli sains menyelesaikan masalah pengiraan trajektori dengan pantas dan tepat. Generasi Pertama (1940 . Beribu-ribu tiub vakum diperlukan pada satu masa supaya setiap yang terbakar tidak menjejaskan operasi keseluruhan komputer.?) Generasi Kelima (masa depan) Generasi Pertama Komputer-komputer generasi pertama menggunakan tiub-tiub vakum untuk memproses dan menyimpan maklumat.awal 80-an) Generasi Keempat (awal 80-an .Selepas tahun 1940 Komputer-komputer selepas tahun 1940 adalah elektronik sepenuhnya. menggunakan kos yang tinggi untuk mengendalikannya dan memerlukan terlalu banyak tenaga manusia untuk pengawasan.

England. Cara ini didapati lebih ekonomi daripada tiub vakum tetapi pada amnya ia masih dianggap terlalu mahal. Mauchly dan Eckert mencipta UNIVAC I (Universal Automatic Calculator) komputer pertama yang digunakan untuk memproses data perniagaan. Daya ketahanan transistor didapati lebih baik kerana ia tidak mudah terbakar jika dibandingkan dengan tiub vakum. Keupayaan pemprosesan dan saiz ingatan utama komputer juga bertambah. menjadikan saiz komputer lebih kecil dan murah. Konsep yang dicadangkan oleh John von Neumann ini juga menitikberatkan penggunaan nombor binari untuk semua tugas pemprosesan dan storan. Ini menjadi komputer lebih pantas menjalankan 13 . Komputer EDSAC (Electronic Delay Storage Automatic Calculator) memperkenalkan penggunaan raksa (merkuri) dalam tiub untuk menyimpan ingatan. Cara baru menyimpan ingatan juga diperkenalkan iaitu teras magnetik. Pada tahun 1951 Dr. EDSAC dimajukan oleh Unviersiti Cambridge. dikenali sebagai konsep aturcara tersimpan (stored program concept). Dr. Pengiraan juga menjadi lebih cekap daripada ENIAC. UNIVAC I digunakan oleh Biro Banci Penduduk Amerika Syarikat. Selepas kejayaan ENIVAC I banyak komputer-komputer berkaitan pengurusan dan perniagaan muncul selepasnya. Teras magnetik menggunakan besi-besi halus yang dililit oleh litaran elektrik. Mauchly dan Eckert juga membantu pembinaan komputer EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer) yang mengurangkan penggunaan tiub-tiub vakum. Genarasi kedua Komputer-komputer genarasi kedua menggunakan transistor dan diod untuk menggantikan tiub-tiub vakum.Perkembangan yang paling dihargai ialah permulaan komputer menyimpan ingatan di dalamnya. Turut menggunakan tiub raksa (merkuri) untuk storan. EDVAC menggunakan sistem nombor binari dan konsep aturcara tersimpan.

Sebuah mikrokomputer berupaya mengatasi komputer ENIAC dalam menjalankan sesuatu tugas. Cip mula menggantikan transistor sebagai bahan logik komputer. untuk menghasilkan litar terkamir atau lebih dikenali dengan panggilan cip. Lain-lain komputer dalam generasi ini ialah IBM 7090 dan IBM 7094. Saiz cip yang kecil menjadikannya popular digunkan dalam kebanyakan alat elektronik dan harganya jauh lebih murah berbanding dengan komponen elektronik yang lain. Dengan yang demikian pengendalian komputer menjadi lebih mudah. IBM PC. Kemunculan FORTRAN dan COBOL menandakan permulaan bahasa peringkat tinggi untuk menggantikan pengaturcaraan dalam bahasa mesin yang lebih sukar. Generasi ketiga Penyelidikan mikroelektronik yang pesat berjaya menghaluskan transistor kepada saiz mikroskopik. Jenis terkecil dalam famili komputer. NEC PC dan Sinclair. Mikrokomputer didapati amat praktikal kepada semua peringkat masyarakat kerana saiznya lebih kecil. Mikrokomputer menjadi lebih cepat popular seperti jenama Apple II.8 ialah minikomputer pertama dicipta pada tahun 1964 bagi memproses data-data perniagaan. LSI). 14 . Era ini juga menandakan permulaan minikomputer iaitu yang kedua terbesar dalam famili komputer. Komputer DEC PDP. Beberapa ratus ribu transistor ini dapat dipadatkan ke dalam kepingan segiempat silikon melalui proses yang dipanggil pengamiran skala besar (large scale integration. Harganya lebih murah berbanding daripada kerangka utama. harga yang murah dan kebolehannya berfungsi bersendirian. mikrokomputer muncul dalam generasi ini.tugasnya.

Ini juga mewujudkan satu lagi kelas komputer dipanggil superkomputer. mengandungi sehingga beratus ribu komponen transistor didalamnya. Ia dijangka mempunyai lebih banyak unit pemproses yang berfungsi serentak untuk menyelesaikan lebih daripada satu tugas dalam satu masa. Proses pembuatan cip teknologi tinggi ini dipanggil pengamiran skala amat besar (very large scale integration. Kebanyakan mikrokomputer dibekalkan dengan pentafsir bahasa secara bina-dalam di dalam cip ROM untuk membolehkan bahasa BASIC digunakan. Generasi keempat Cip masih digunakan untuk pemprosesan dan menyimpan ingatan. Generasi kelima Generasi kelima dalam siri evolusi komputer mungkin belum wujud lagi dan ia merupakan komputer impian masa depan. Pemprosesan dapat dilakukan dengan lebih pantas. Unit pemprosesan pusat juga mungkin boleh berfungsi kepada paras seperti otak manusia. Teknologi cip yang maju ini mendekatkan jurang di antara mikrokomputer dengan minikomputer dan juga mikrokomputer dengan kerangka utama. Ingatan utama komputer menjadi lebih besar sehingga menyebabkan storan skunder kurang penting. Komputer generasi ini juga mempunyai ingatan yang amat besar supaya membolehkannya menyelesaikan lebih banyak masalah yang kompleks. VLSI). 15 . yang lebih pantas dan cekap berbanding kerangka utama. sehingga berjuta bit sesaat. Rekabentuk komputer generasi kelima adalah lebih kompleks. Ini menjadikan BASIC bahasa pengaturcaraan yang paling popular pada mikrokomputer. Komputer impian ini dijangka mempunyai kepandaian tersendiri. Ia lebih maju. Pascal dan PL/1.Banyak bahasa pengaturcaraan muncul seperti BASIC.

Dalam pembinaan piramid misalnya. Abakus mula digunakan di Babylon dan seterusnya merebak ke seluruh rantau Asia. Mulai awal tahun 1994. jurutera di Mesir menggunakan Abakus untuk membantu mereka menghitung berat dan tinggi batu yang diperlukan dan juga bagaimana batu tersebut perlu disususn. Sifat luar biasa ini disebut sebagai "artificial intelligence". Abakus masih lagi digunakan oleh sebilangan peniaga berbangsa Cina di Malaysia yang masih percaya dan yakin dengan ketepatan alat tersebut.mengesan keadaan sekeliling melalui pengelihatan dan bijak mengambil sesuatu keputusan bebas daripada kawalan manusia. Ianya telah sedia ada lebih kurang 5000 tahun yang silam. Sehingga kini. Kini. 3000 SM . Alat – Alat Yang Digunakan 1. Abakus atau kini lebih dikenali dengan nama Sempoa turut diperkenalkan kembali dalam kurikulum sistem pendidikan negara.ALAT PENGHITUNG ABAKUS Alat Penghitung Abakus mungkin merupakan alat penghitung mekanikal yang pertama di dunia. 16 . Ianya membolehkan pengguna melaksanakan pengiraan berdasarkan sistem susunan manikyang disusun di atas rak kayu atau dawai. piramid masih tersergam indah dan ini secara tidak langsung membuktikan bahawa Abakus merupakan sebuah mesin kira yang cukup jitu dan tepat.

Pengiraannya juga sering 17 . seorang ahli Matematik dan Falsafah Perancis telah mencipta mesin penambah mekanikal yang kemudiannya dikenali sebagai Pascaline. 3. Mesin Pascaline dikatakan sebagai mesin kira mekanikal atau kalkulator yang pertama di dunia. 1642 . 1614 .PASCAL PASCALINE Blaise Pascal.2.TULANG JOHN NAPIER John Napier. seorang ahli matematik Scotland telah mencipta satu alat pengiraan yang dikenali sebagai Tulang John Napier. Alat ini dikatakan cuma mampu melaksanakan operasi penambahan sahaja. Walau bagaimanapun. Ianya terdiri daripada set bungkah pengiraan yang diperbuat daripada kepingan tulang dan gading. keupayaan Pascaline agak terhad. Alat ini membolehkan proses mendarab dan membahagi dilaksanakan dengan lebih pantas dan mudah.

MESIN LOGIK Mesin Logik dicipta oleh seorang bangsawan Inggeris dari Stanhope yang bernama Charles Mahon. Gottfried Wilhem von Leibniz telah memperkemaskan idea Pascaline dengan mencipta alat yang mampu melaksanakan operasi penambahan tetapi juga mampu melaksanakan operasi pendaraban. 5. Mesin Logik merupakan satu alat yang mudah digunakan dan bersaiz sekecil poket kemeja.ALAT PENDARAB LEIBNIZ Ahli Matematik dan Falsafah German. Alat tersebut dinamakan Alat Pendarab Leibniz. Ironinya. 1777 . perangkaan dalam bentuk logik dan juga masalah kebarangkalian. 1694 . ciptaan Pascal merupakan satu sumbangan penting kepada penciptaan 4. 18 .dianggap kurang tepat. Mesin Logik boleh menyelesaikan masalah logik.

7.6. 1820 . Mesin ini berasaskan konsep yang digunakan oleh Alat Pendarab Leibniz yang telah diperkemas dan dipermudahkan. 1801 .MESIN KIRA DE COLMAR Pada tahun 1820. Charles Thomas de Colmar telah mencipta sejenis mesin yang dinamakan Arimometer.MESIN KAD TEBUK JACQUARD'S LOOM Joseph Marie Jacquard dari Perancis telah berjaya mencipta mesin yang kemudiannya dikenali sebagai Jacquard's Loom yang beroperasi berasaskan sistem kad tebuk. 19 .

20 .

21 . Babbage telah mencipta Enjin Perbezaan Babbage pada tahun 1821 yang dijana menggunakan kuasa stim.8. Mesin tersebut mampu melaksanakan pengiraan dan juga mencetak hasilnya secara automatik.ENJIN PERBEZAAN BABBAGE Sejarah asal komputer yang kita kenali masa kini sebenarnya bermula dengan hasil daya usaha seorang profesor matematik berbangsa Inggeris iaitu Charles Babbage. 1821 .

penolakan. Babbage cuma sempat membina hanya sebahagian sahaja daripada model Enjin Analytical tersebut. Enjin Analytical mempunyai 5 bahagian iaitu : • • • • • Unit Input Unit Storan Unit Pemproses Unit Kawalan Unit Output Bahagian-bahagian inilah yang terdapat dalam sistem komputer moden pada hari ini. Enjin ini juga dikatakan mampu melaksanakan operasi penambahan. pembahagian dan juga pendaraban dengan kadar 60 operasi penambahan seminit. 1842 .ENJIN ANALYTICAL BABBAGE Seterusnya Enjin Perbezaan Babbage dikemas kini dan akhirnya pada tahun 1842. Ini disebabkan teknologi pada masa itu tidak canggih seperti yang diperlukan oleh Babbage.9. Walau bagaimanapun. Enjin Analytical mempunyai ciri-ciri komputer moden yag terdapat pada hari ini. Enjin Analytical Babbage dilancarkan yang juga merupakan komputer pelbagai guna yang pertama. tidak hairanlah sekiranya beliau digelar Bapa Komputer atau Arkitek 22 . Oleh itu.

kadar masa pengiraan undi bagi tahun 1890 dapat dikurangkan kepada hanya 6 minggu sahaja. Dengan menggunakan mesin ini. proses tersebut mengambil masa selama lebih daripada 7 tahun pada tahun 1880 dengan menggunakan pengiraan secara manual dengan tangan. 23 . Sebelum ini.Komputer Moden. 1890 .MESIN TABULASI HOLLERITH Mesin Tabulasi Hollerith mula dibangunkan pada tahun 1890 bagi membantu melaksanakan pengiraan kertas undi di Amerika Syarikat. 10. Fungsi setiap bahagian ciptaan beliau adalah sama seperti fungsi bahagian komputer yang ada dewasa ini.

• • Berupaya membahagikan satu tugas kepada beberapa pemproses mikro (multiprocessing). • Kelajuan Komputer Super diukur dalam unit nanoseconds dan ia berupaya beroperasi sepantas 128 gigaflops. sistem operasi dan keupayaan kerja. pengiraan fluid dynamic. 1. grafik dan animasi. • • Sistem komputer yang terpantas. KOMPUTER SUPER (SUPER COMPUTER) • Dibina berasaskan keperluan bagi menyelesaikan pengiraan saintifik yang mengandungi sejumlah data yang besar.JENIS-JENIS SISTEM KOMPUTER Komputer terbahagi kepada beberapa jenis bergantung kepada saiz. Berharga dalam lingkungan RM 2 juta hingga beberapa ratus juta Ringgit Malaysia. Mampu melaksanakan beberapa tugas secara serentak (multitasking) pada satu pemproses mikro yang sama. • Antara tugas yang sering memerlukan penggunaan Komputer Super meliputi ramalan keadaan cuaca. kajian 24 .

KERANGKA UTAMA (MAINFRAME) • • Mampu menyokong sehingga ribuan pengguna dalam satu masa yang sama.tenaga nuklear dan pencarian petroleum serta ketenteraan dan pertahanan negara. OPTION RED CRAY 2. 25 . • Contoh Komputer Super yang utama antaranya ialah Option Red dan CRAY. Saiznya lebih kecil dan kurang keupayaan berbanding Komputer Super.

• Sesuai terutamanya bagi keperluan operasi intensif input dan output yang juga sering mempunyai "front-end processor". • Berharga dalam lingkungan ratusan ribu ringgit sehingga beberapa juta ringgit. 26 .• Digunakan terutamanya di bank-bank. Kini. syarikat-syarikat besar dan di pusatpusat pengajian tinggi. yang merupakan komputer berasingan yang khusus bagi tujuan input dan output dari terminal. • Unisys dan IBM merupakan antara pengeluar komputer Kerangka Utama yang utama di dunia. Namun. Komputer Super pula mampu melaksanakan arahan sesebuah program lebih pantas. • Dalam keadaan tertentu. penggunaan Kerangka Utama (Mainframe) menjadi kurang popular kerana kemunculan Komputer Mini serta Komputer Mikro yang juga boleh dirangkaikan. Kerangka Utama (Mainframe) lebih berkemampuan berbanding Komputer Super kerana ia menyokong lebih pemprosesan atau perlaksanaan program secara serentak. • • Mempunyai kepantasan pemprosesan yang diukur dalam unit megaflops.

• Komputer Mini berkeupayaan untuk beroperasi lebih pantas daripada Komputer Mikro serta ia juga mempunyai ruang storan yang lebih besar. KOMPUTER MINI (MINI COMPUTER) • Saiz yang lebih kecil berbanding Kerangka Utama tetapi mempunyai keupayaan yang hampir sama dengan Kerangka Utama cuma dalam skala yang lebih kecil. • Mampu menyokong antara 4-200 pengguna yang berkongsi terminal dalam satu masa. VAX 27 . IBM.3. • Komputer Mini yang paling popular antaranya ialah VAX dari Digital Equipment Corporation. Data General dan Prime Computer juga merupakan pengeluar Komputer Mini yang utama.

arkitek dan ahli profesional yang memerlukan paparan grafik yang jelas dan mendalam. • Kebanyakan Stesen Kerja menggunakan teknologi REDUCED INSTRUCTION SET COMPUTER(RISC).4. animasi komputer dan sebagainya. geographic information system(GIS). STESEN KERJA (WORKSTATION) • Komputer berteknologi tinggi. 28 . • SILICON GRAPHICS Stesen Kerja yang paling popular antaranya ialah Silicon Graphics daripada Sun Microsystem. • Merupakan sistem komputer yang utama dalam kalangan para jurutera. pantas dan sering digunakan dalam bidang reka bentuk komputer (computer aided design).

KOMPUTER MIKRO ATAU KOMPUTER PERIBADI (PC) DESKTOP • Kategori sistem komputer yang paling pesat berkembang dalam industri komputer.5. NOTEBOOK dan SUBNOTEBOOK 29 . tidak mahal dan dibina khususnya bagi tujuan peribadi. • • Merupakan sistem komputer yang beroperasi berasaskan pemproses mikro.Selain itu. skrin paparan (monitor) bagi memaparkan maklumat dan peranti storan untuk menyimpan data. Kecil. Walau bagaimanapun. PC juga boleh digunakan secara rangkaian komputer. PC juga mempunyai papan kekunci untuk kemasukan data.

Ia juga agak menjimatkan bagi kegunaan tertentu terutamanya bagi syarikat-syarikat yang mempunyai bilangan pekerja yang ramai. KOMPUTER MASA HADAPAN • WEB-TV SET TOP BROWSER : Lebih dikenali sebagai WEB-TV (gabungan teknologi TV dan komputer). Notebook . • KOMPUTER RANGKAIAN : Atau Network Computer (NC) juga berteraskan konsep rangkaian seperti Set Top Browser. Sun Java Station merupakan contoh NC yang popular. Muncul di pasaran pada pertengahan tahun 1997. NC merupakan mesin yang mencapai program daripada server (komputer pelayan). Ianya beroperasi seperti mana terminal tetapi ia juga mampu melaksanakan pelbagai operasi seperti komputer biasa. Subnotebook dan Komputer Palmtop atau PDA (personal digital assistants). 30 .• PALMTOP Contoh PC ialah Komputer Desktop . ia juga boleh digunakan bagi tujuan capaian internet. Selain daripada digunakan sebagai televisyen atau TV biasa. 6.

• SUN JAVA STATION Kini terdapat juga ciri-ciri komputer yang telah diserapkan ke dalam sistem telefon selular (handphone). menghantar atau menerima emel serta kemudahan internet lain dengan hanya menggunakan telefon selular. emel dan sebagainya. hamparan elektronik. Ini membolehkan pengguna melakukan operasi pemprosesan perkataan. 31 . internet. Ianya boleh digunakan bagi tujuan pemprosesan perkatan.• PDA : Memperlihatkan arah tuju komputer masa hadapan yang semakin kecil namun mampu melaksanakan pelbagai arahan seperti mana komputer biasa. hamparan elektronik.

Selain itu. duduk sama rendah". Sistem pendidikan yang berkembang pesat selaras dengan kehendak dan aspirasi negara ini perlulah mengaplikasikan TMK khususnya di peringkat sekolah.namun begitu masalah tersebut mungkin dapat diatasi sekiranya mahasiswa mempunyai kesedaran yang tinggi terhadap penggunaan TMK dalam sistem pendidikan. Walaupun terdapat beberapa masalah yang timbul melalui penggunaan TMK. kerajaan juga telah membuat pelbagai rancangan dan pelaksanaan seperti dalam Rancangan Malaysia Kesembilan 2006 hingga 2010 dalam memartabatkan TMK di Malaysia. prauniversiti dan institut pendidikan tinggi awam mahupun swasta supaya sistem pendidikan tidak ketinggalan jauh berbanding dengan negara maju yang lain bak kata pepatah "berdiri sama tinggi. 32 .KESIMPULAN Kepesatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh mahasiswa demi memartabatkan pendidikan ke arah kecemerlangan.

kami membahagi-bahagikan tugasan untuk disiapkan bagi memudahkan kerja kursus ini di selesaikan dengan secepat mungkin dan meringankan beban antara ahli kumpulan kami. kami hanya fikir bahawa teknologi maklumat tidak begitu penting dalam penggunaan sebagai seorang pendidik kelak.Tetapi setelah di beri tunjuk ajar dan bimbingan daripada pensyarah pembimbing. Selain itu.kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah pembimbing kami iaitu Tuan HJ Shaari Bin Abdul Karim kerana telah membimbing kami dalam menyelesaikan kerja kursus ini.Namun.W. Dalam menyelesaikan tugasan ini memang amat susah bagi kumpulan kami. hasil daripada perbincangan kami sekumpulan kami dapat menyiapkan tugasan kami yang di kembalikan. Bukan itu saja. Daripada kerja kursus ini.T kerana dengan izinnya dapat juga kami menyiapkan kerja kursus Kemahiran Generik Teknologi Maklumat dan komunikasi iaitu kerja kursus secara berkumpulan.kami berharap 33 . kami juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan yang banyak membantu kami secara lansung ataupun tidak semasa kami menyiapkan tugasan kami ini.tugasan kami ini telah diserah balik kepada kami kerana terdapat kesilapan yang kami buat dalam tugasan.REFLEKSI Pertama sekali kami amat bersyukur kepada Allah S.kami menyedari bahawa seorang pendidik haruslah mempunyai kemahiran dalam teknologi maklumat kerana ianya boleh membantu seseorang untuk menyelesaikan tugasan dengan segera. Walaubagaimanapun.kami boleh memahami bagaimana cara untuk menyiapkan kerja tugasan ini. Tetapi setelah mempelajari dan melaksanakan kerja kursus.kami telah dapat pelbagai pengalaman dan pengetahuan. Rasanya tanpa tunjuk ajar beliau kerja kursus ini pasti tidak dapat di selesaikan dengan baik.kami juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada keluarga kami kerana memberi sokongan moral dan dorongan dalam menyelesaikan tugasan ini. Sebelum ini. Bukan itu saja.

Sekian terima kasih. Kesimpulannya. 34 .tugasan kami kali ini memenuhi apa yang telah di inginkan oleh pihak pensyarah pembimbing. kami juga berharap agar pensyarah pembimbing dapat memperbetulkan dan menegur kumpulan kami jika terdapat kesalahan pada tugasan yang telah diberikan.kami telah dapat sedikit sebanyak pengetahuan dalam penggunaan teknologi maklumat sekali gus dapat menambah kemahiran dalam mencari maklumat untuk di masukan kedalam tugasan kami.

zulkiflie Ambigavathy pushpurlingam 35 .LAMPIRAN INSTITUT PENDIDIK A N GURU K AMPUS BAHA SA MELAYU LEMBA H PANTAI 59990 K UA LA LUMPUR PPISMP PENDIDIKAN RENDAH PENDIDIKAN KHAS AMBILAN J ANUARI 2 0 1 2 Di sediakan oleh : Siti norain binti shaffie Norul izah binti awab Mohd al azhar bin m.

com/2011/06/bab1-pengenalankepada-tmk-bahagian-2.blogspot.my/methods/RPK534/Information http://www. http://faesshuhada. May 5).html hamidon. s.hbp. (2011. Retrieved March 20.ukm.tripod. h. HYPERLINK %20Technology. hussin.wordpress.pdf 36 . from http://tienee.ftsm.files.my/mas/nota %20tm3923/mm%20tanggungjawab%20internet. (n.pdf HYPERLINK "http://jtpkrajang.com/2011/05/sejarah-generasi-danjenis-jenis-sistem. 2012.my/jkom/journal/pdf_files/1993/9%283%29.com.my/mas/nota%20tm3923/mm %20tanggungjawab%20internet.pdf" http://www.my/methods/RPK534/Information %20Technology.com/2011/06/bab1-pengenalan-kepadatmk-bahagian-2.usm.blogspot.). b.pdf HYPERLINK "http://books.com/sejarah_dan_perkembangan_komputer.com.my HYPERLINK "http://www.html HYPERLINK "http://www.ftsm.htm .ukm.blogspot. 2012. Retrieved March 22.wordpress.html: http://faesshuhada.hbp.usm.google.html" "http://www.com.ukm.my/jkom/journal/pdf_files/1993/9%283%29. from http://faesshuhada.RUJUKAN hadi.google.com/2011/05/sejarahgenerasi-dan-jenis-jenis-sistem.files.ukm.d.pdf" http://www.pdf" http://jtpkrajang.my/" http://books.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful