Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu, Lembah Pantai, 59990 Kuala Lumpur.

MUKA DEPAN KERJA KURSUS

TAJUK KOD Pensyarah

Student DetailsStudent Details : TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI : TM 3113 D : TN.HJ SHAARI BIN ABDUL KARIM
Pengisytiharan

Maklumat Kerja Kursus

Saya dengan ini mengaku bahawa tugasan ini adalah kerja saya sendiri, dan tidak melibatkan pagiat.

Tandatangan Pelajar :

Tarikh :

………………………...

……………………….

1

HALAMAN PENGAKUAN
Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya. Tandatangan : al azhar Nama Penulis :MOHD AL AZHAR BIN JULIO@ M.ZULKIFLIE Tarikh : 22/4/2012 Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

Tandatangan :

siti norain

Nama Penulis : SITI NORAIN BINTI SHAFFIE Tarikh : 22/4/2012 Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

Tandatangan :

izzah

Nama Penulis :NORUL IZZAH BINTI AWAB Tarikh : 22/4/2012 Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

Tandatangan :

ambiga

Nama Penulis :AMBIGAVVATHY A/P PUSHPURLINGAM Tarikh : 23/4/2012

2

PENGHARGAAN
Alhamdulillah, syukur ke hadrat Ilahi kami panjatkan kesyukuran kerana dengan limpah kurnia dan hidayatNya dapatlah kami menyiapkan tugasan yang diamanahkan ini dengan jayanya. Tidak lupa juga kami ucapkan kepada pensyarah pensyarah kami iaitu Tuan Haji Shaari Bin Abdul Karim kerana telah banyak memberikan tunjuk ajar, nasihat dan juga bimbingan yang terbaik kepada kami dan juga kawan-kawan sekelas dalam menyempurnakan tugasan ini. Selain itu, terima kasih ini juga kami tujukan kepada suami yang selama ini telah banyak memberikan semangat dan dorongan kepada saya supaya menyiapkan sebarang tugasan yang diberikan oleh para pensyarah. Tidak lupa juga kepada rakan-rakan sekelas yang telah banyak berkongsi ilmu pengetahuan, sudi menghulurkan sebarang kerjasama, bantuan dan komitmen dengan seikhlas hati mereka dalam menyempurnakan tugasan yang diberi ini dengan jayanya.

3

BIODATA KUMPULAN 4 .

OBJEKTIF KAJIAN TMK • • Mengikuti perkembangan teknologi computer Menguasai perkakasan • • kemahiran dan mengenal pasti. Mengaplikasikan literasi maklumat ke atas sumber digital untuk membantu mereka dalam proses pembelajaran dan. Menggunakan teknologi internet untuk berkomunikasi dan melaksanakan pembelajaran dalam talian 5 . memilih maklumat dan menggunakan untuk perisian teknologi komunikasi menyelesaikan masalah.

ISI KANDUNGAN Contents 6 .

alat atau mesin mengira yang cepat dan tepat sentiasa diusahakan. Namun sepanjang perkembangan itu. Sejarah bermula dari zaman purba di mana manusia telah pun mencipta dan menggunakan pelbagai sistem pengiraan untuk kerja-kerja harian mereka. melakukan operasi aritmetik ( pengiraan ) dan logik ( membuat keputusan ) ke atas data dan kemudian mengeluarkan keputusan ( maklumat ).Pengenalan Komputer adalah sebuah mesin pemprosesan data berelektronik yang menerima dan menerima dan menyimpan data. Ini memandangkan kepantasan akal manusia bagi melaksanakan tugas mengira adalah terbatas. terlalu kerap menghasilkan kesilapan dan jawapan kurang tepat. manusia sentiasa mencari cara supaya mereka boleh mengira dengan cepat dan tepat. Komputer memproses data secara automatik ( tanpa pertolongan manusia ) di bawah arahan program yang tersimpan dalam unit storan utama. perlu dilihat secara kasar dan ringkas supaya kita boleh menghargai teknologi komputer masa kini. Sejarah dan perkembangannya pula. Sejarah perkembangan komputer boleh dibahagikan kepada 3 bahagian untuk menggambarkan pendekatan manusia ke arah penciptaan komputer yang ada sekarang iaitu : a) Sejarah teknik merekod b) Sejarah mesin kad tebuk c) Sejarah komputer elektronik Sesetengah buku pula menyatakan bahawa sejarah pengkomputeran boleh dibahagikan mengikut zaman iaitu : 7 . Walaupun sistem yang digunakan pada zaman itu primitif. Oleh itu. tetapi sistem itu mencukupi dan memenuhi matlamat mereka. Program ( atau aturcara ) mengandungi jujukan arahan-arahan yang mengarahkan komputer mengatasi sesuatu masalah dengan menggunakan unit-unit yang ada padanya. Selain itu.

darab. Pada tahun 1617.Pascal juga turut menyumbangkan idea dalam bidang matematik dan ilmu keberangkalian.Charles Babbage telah menghasilkan mesin the difference engine. melakukan pengiraan secara automatic. tolak. boleh menyimpan kerja-kerja sebagai ingatan. Mesinnya yang mengunakan kad tebuk telah Berjaya memproses data untuk membanci penduduk Amerika Syarikat pada tahun 1887. turki. Konsep lubang dan tiada lubang ini menandakan permulaan pengunaan nombor binary dalam pemprosesan data. tulang Napier juga boleh mencari punca kuasa nombor . bahagi.Mesin ini beroperasi dengan mengerakkan gear pada roda. Blaise Pascal telah Berjaya mencipta mesin kira mekanikal pertama. tolak.dan darab. Pada tahun 1642. Sejarah Awal Komputer Perkembangan awal tercetusnya kemajuan komputer bermula apabila ahliahli perniagaan dari negeri china. dan yunani menggunakan abakus ( sempua) untuk melakukan pengiraan asas campur. Herman Hollerith mempopularkan peggunaan kod tebuk sebagai alat input data. di sam[ing pengiraan asa campur. John Napier mengemukakan sifir logaritma dan telah Berjaya merekacipta alat yang dikenali sebagai tulang Napier ( Napier’s Bones) .Pada tahun 1816. Penggunaan kad tebuk 8 .a) Zaman kaedah primitif b) Zaman kaedah mekanik c) Zaman kaedah elektronik Walaupun terdapat perbezaan dalam menyatakan sejarah perkembangan komputer namun kandungannya sama iaitu manusia menggunakan pelbagai jenis peranti di dalam pemprosesan data.Mesin ini boleh menyelesaikan masalah pengiraan sifir Matematik separti logaritma secara mekanikal dengan tepat sehinggsa dua puluh digit. Mesin ini berkemampuan membaca data dengan manganalisis kod-kod lubang pada kertas. dan bahagi bermula beribu tahun lepas.mesin ini menggunakan kad tebuk sebagai input .dan tebuk pertama kali digunakan sebagai alat input dalam industry tekstil pada mesin penenunan automatic ciptaan Joseph Jecquard pada tahun 1801.

polapor komputer moden Alang Turing telah mencadang mesin turing sejagat sebagai model komputer untuk menghitung sebarang fungsi Matematik yang tidak boleh diselesaikan secara analisis.kemudiannya diperluaskan kepada bidang-bidang seperti insuran.pada tahun 1936. dan pengiraan reka bentuk roket. KT dan bom atom. Pada 1983 . analisa jualan dan sistem akuan kereta. Pada tahun 1937. sebuah computer dibina oleh Goerge Stibizs di makmal Bell untuk pengiraan tembakan. Konrad Zuse membina computer sejagat yang boleh diaturcarakan dengan mengunakan sistem nombor binary Z3 pada 1941 yang digunakan untuk reka bentuk roket V2 dan kapal terbang. mesej sulit.Mesin Turing terdiri daripada suatu kepala pengimbas yang mengimbas seutas pita yang mengandungi simbol atau kosong yang menentukan tindakan mesin ini dan pertukaran keadaannya dengan mengunakan suatu jadual tindakan untuk gabungan simbol dan keadaannya. Pelopor computer moden seterusnya .pelopor computer John Vincent atanosoff dan Clifford dari lowa university telah Berjaya menghasilkan sebuah computer digit kecil bernama ABC (The Atanosoff Berry Computer )yang merupakan contoh pertama computer generasi pertama. Mark I boleh menyelesaikan masalah fungsi-fungsi trigonometri di samping pengiraan asas Pada tahun 1983. Pengembangan komputer seterusnya dipacu oleh keperluan perang terutama dalam pengiraan tembakan meriam. 9 . nyahsifar. Howard Aitken dari Harvard Universiti telah membina sebuah computer elektromenikal dengan bantuan IBM untuk mengira tembakan meriam tentera yang dikenali Mark I .

Apabila perniagaan semakin berkembang. Blaise Pascal mencipta mesin kira mekanikal pertama pada tahun 1642. Charles Babbage membina 'the difference engine'. jari-jari tidak dapat menampung keperluan pengiraan yang bertambah rumit. Turki dan Yunani menggunakan abakus (sempua) untuk melakukan pengiraan asas campur. Semua pengiraan dilakukan dengan mengubah kedudukan batu-batu itu. Mengikut draf yang dicadangkannya. logam dan kad. boleh menyimpan kerja-kerja sebagai ingatan. John Napier mengemukakan sifir logaritma dan alat dipanggil tulang Napier (Napier's bones). Pascal juga telah banyak menyumbang idea dalam bidang matematik dan ilmu kebarangkalian. Di samping pengiraan asas campur. Ahli-ahli perniagaan dari negeri China. Pengiraan dilakukan dengan menyilang nombor-nombor pada segiempat dengan tangan. tolak. Abakus mengandungi batu-batu yang dipasang pada beberapa bar. melakukan pengiraan secara otomatik dan seterusnya mengeluarkan output dalam bentuk cetakan pada kertas. Campur tolak nombor-nombor membantu mereka mengira dalam perniagaan barter. alat ini juga boleh mencari punca kuasa nombor. Mesin ini beroperasi dengan menggerakkan gear pada roda. tolak dan darab bermula beribu tahun lepas. Mesin ini boleh menyelesaikan masalah pengiraan sifir matematik seperti logaritma secara mekanikal dengan tepat sehingga dua puluh digit. Jari-jari digunakan untuk campur dan tolak nombor. Pada tahun 1816. Tulang Napier diperbuat daripada tulang. kayu. darab dan bahagi. mesin ini menggunakan kad tebuk sebagai input. Mesin kira Pascal telah dimajukan oleh William Leibnitz. Pada tahun 1617. Ini mewujudkansistem nombor perpuluhan. 10 . Selepas itu mereka mula mengenali nombor-nombor yang lebih besar tetapi masih menggunakan digit-digit asas dari 0 hingga 9.Sebelum tahun 1940 Manusia menggunakan jari untuk mengenali dan membilang nombor satu hingga sepuluh.

Mesinnya yang menggunakan kad tebuk berjaya memproses data untuk membanci penduduk Amerika Syarikat pada tahun 1887. Howard Aiken memperkenalkan penggunaan mesin elektromakenikal dipanggil Mark I pada tahun 1937. Kekurangan teknologi pada masa tersebut juga menyebabkan projek ini ditangguhkan. Penggunaan kad tebuk kemudiannya diperluaskan kepada bidang-bidang seperti insuran. iaitu input.Konsep mesin ini memeranjatkan ahli-ahli sains pada masa itu kerana dianggap terlalu maju. Sungguhpun demikian ia masih dianggap lembab dan terhad oleh kerana jumlah storan ingatan yang sedikit. 11 . Kad tebuk pertama kali digunakan sebagai alat input dalam industri tekstil pada mesin penenunan otomatik ciptaan Joseph Jecquard pada tahun 1801. Herman Hollerith mempopularkan penggunaan kad tebuk sebagai alat input data. Mark I boleh menyelesaikan masalah fungsi-fungsi trigonometri di samping pengiraan asas. pemprosesan dan output. Bentuknya besar dan berat serta mengandungi talian wayer yang panjang. ingatan. analisa jualan dan sistem akuan kereta. Babbage kemudian menumpukan perhatiannya kepada 'the analytical engine'. Projek pembinaan ini walau bagaimanapun terbengkalai kerana ketiadaan sokongan teknikal yang dianggap terlalu maju pada masa tersebut. Konsep lubang dan tiada lubang ini menandakan permulaan penggunaan nombor binari dalam pemprosesan data. Walaupun gagal menyiapkan kedua-dua mesin. Semua operasi di dalam komputer dijalankan oleh geganti elektromagnetik. Satu bahagian mesin ini adalah elektronik dan sebahagian lagi mekanikal. idea Babbage didapati amat berguna kepada pembentukan komputer moden pada hari ini. Semua komputer pada hari ini menggunakan model mesin seperti yang dicadangkan oleh Babbage. Mesin ini membaca data dengan mengenalisa kod-kod lubang pada kertas.

1959) Generasi Kedua (1959 -1964) Generasi Ketiga (1964 . Tiub vakum berukuran seperti mentol lampu kecil. Komputer juga menggunakan tenaga elektrik yang banyak sehingga kadang-kadang menyebabkan gangguan pada kawasan sekelilingnya. Saiznya amat besar dan boleh dikelaskan sebagai kerangka utama (main frame) .?) Generasi Kelima (masa depan) Generasi Pertama Komputer-komputer generasi pertama menggunakan tiub-tiub vakum untuk memproses dan menyimpan maklumat.Selepas tahun 1940 Komputer-komputer selepas tahun 1940 adalah elektronik sepenuhnya. 12 . Ia menjadi cepat panas dan mudah terbakar. Evolusi komputer selepas tahun 1940 boleh dikelaskan kepada lima generasi.awal 80-an) Generasi Keempat (awal 80-an . berfungsi untuk membantu ahli sains menyelesaikan masalah pengiraan trajektori dengan pantas dan tepat. menggunakan kos yang tinggi untuk mengendalikannya dan memerlukan terlalu banyak tenaga manusia untuk pengawasan. Generasi Pertama (1940 . Contoh komputer generasi pertama seperti ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Calculator) dicipta oleh Dr John Mauchly dan Presper Eckert pada tahun 1946. Komputer ini adalah 100% elektronik. Angka dalam kurungan menandakan tarikh anggaran. Beribu-ribu tiub vakum diperlukan pada satu masa supaya setiap yang terbakar tidak menjejaskan operasi keseluruhan komputer. Di samping pengiraan yang kurang tepat mesin-mesin mekanikal sebelum ini adalah terlalu besar.

Turut menggunakan tiub raksa (merkuri) untuk storan. Ini menjadi komputer lebih pantas menjalankan 13 . Pada tahun 1951 Dr. UNIVAC I digunakan oleh Biro Banci Penduduk Amerika Syarikat. Keupayaan pemprosesan dan saiz ingatan utama komputer juga bertambah. Cara ini didapati lebih ekonomi daripada tiub vakum tetapi pada amnya ia masih dianggap terlalu mahal. England. Mauchly dan Eckert mencipta UNIVAC I (Universal Automatic Calculator) komputer pertama yang digunakan untuk memproses data perniagaan. Genarasi kedua Komputer-komputer genarasi kedua menggunakan transistor dan diod untuk menggantikan tiub-tiub vakum. EDVAC menggunakan sistem nombor binari dan konsep aturcara tersimpan. Pengiraan juga menjadi lebih cekap daripada ENIAC. Mauchly dan Eckert juga membantu pembinaan komputer EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer) yang mengurangkan penggunaan tiub-tiub vakum.Perkembangan yang paling dihargai ialah permulaan komputer menyimpan ingatan di dalamnya. Selepas kejayaan ENIVAC I banyak komputer-komputer berkaitan pengurusan dan perniagaan muncul selepasnya. menjadikan saiz komputer lebih kecil dan murah. EDSAC dimajukan oleh Unviersiti Cambridge. Daya ketahanan transistor didapati lebih baik kerana ia tidak mudah terbakar jika dibandingkan dengan tiub vakum. dikenali sebagai konsep aturcara tersimpan (stored program concept). Teras magnetik menggunakan besi-besi halus yang dililit oleh litaran elektrik. Konsep yang dicadangkan oleh John von Neumann ini juga menitikberatkan penggunaan nombor binari untuk semua tugas pemprosesan dan storan. Komputer EDSAC (Electronic Delay Storage Automatic Calculator) memperkenalkan penggunaan raksa (merkuri) dalam tiub untuk menyimpan ingatan. Cara baru menyimpan ingatan juga diperkenalkan iaitu teras magnetik. Dr.

Harganya lebih murah berbanding daripada kerangka utama. Kemunculan FORTRAN dan COBOL menandakan permulaan bahasa peringkat tinggi untuk menggantikan pengaturcaraan dalam bahasa mesin yang lebih sukar. Saiz cip yang kecil menjadikannya popular digunkan dalam kebanyakan alat elektronik dan harganya jauh lebih murah berbanding dengan komponen elektronik yang lain.tugasnya. LSI). Lain-lain komputer dalam generasi ini ialah IBM 7090 dan IBM 7094. Cip mula menggantikan transistor sebagai bahan logik komputer. Komputer DEC PDP. Mikrokomputer menjadi lebih cepat popular seperti jenama Apple II.8 ialah minikomputer pertama dicipta pada tahun 1964 bagi memproses data-data perniagaan. untuk menghasilkan litar terkamir atau lebih dikenali dengan panggilan cip. Jenis terkecil dalam famili komputer. mikrokomputer muncul dalam generasi ini. Mikrokomputer didapati amat praktikal kepada semua peringkat masyarakat kerana saiznya lebih kecil. Sebuah mikrokomputer berupaya mengatasi komputer ENIAC dalam menjalankan sesuatu tugas. Beberapa ratus ribu transistor ini dapat dipadatkan ke dalam kepingan segiempat silikon melalui proses yang dipanggil pengamiran skala besar (large scale integration. harga yang murah dan kebolehannya berfungsi bersendirian. IBM PC. 14 . Era ini juga menandakan permulaan minikomputer iaitu yang kedua terbesar dalam famili komputer. NEC PC dan Sinclair. Dengan yang demikian pengendalian komputer menjadi lebih mudah. Generasi ketiga Penyelidikan mikroelektronik yang pesat berjaya menghaluskan transistor kepada saiz mikroskopik.

Generasi kelima Generasi kelima dalam siri evolusi komputer mungkin belum wujud lagi dan ia merupakan komputer impian masa depan. mengandungi sehingga beratus ribu komponen transistor didalamnya. Komputer impian ini dijangka mempunyai kepandaian tersendiri. Unit pemprosesan pusat juga mungkin boleh berfungsi kepada paras seperti otak manusia. Proses pembuatan cip teknologi tinggi ini dipanggil pengamiran skala amat besar (very large scale integration. Komputer generasi ini juga mempunyai ingatan yang amat besar supaya membolehkannya menyelesaikan lebih banyak masalah yang kompleks. Rekabentuk komputer generasi kelima adalah lebih kompleks. Pascal dan PL/1. yang lebih pantas dan cekap berbanding kerangka utama. sehingga berjuta bit sesaat. Ini menjadikan BASIC bahasa pengaturcaraan yang paling popular pada mikrokomputer. Ingatan utama komputer menjadi lebih besar sehingga menyebabkan storan skunder kurang penting. Ia lebih maju. Pemprosesan dapat dilakukan dengan lebih pantas. 15 . Kebanyakan mikrokomputer dibekalkan dengan pentafsir bahasa secara bina-dalam di dalam cip ROM untuk membolehkan bahasa BASIC digunakan. Generasi keempat Cip masih digunakan untuk pemprosesan dan menyimpan ingatan. Ia dijangka mempunyai lebih banyak unit pemproses yang berfungsi serentak untuk menyelesaikan lebih daripada satu tugas dalam satu masa.Banyak bahasa pengaturcaraan muncul seperti BASIC. VLSI). Ini juga mewujudkan satu lagi kelas komputer dipanggil superkomputer. Teknologi cip yang maju ini mendekatkan jurang di antara mikrokomputer dengan minikomputer dan juga mikrokomputer dengan kerangka utama.

Sifat luar biasa ini disebut sebagai "artificial intelligence". 3000 SM . Ianya membolehkan pengguna melaksanakan pengiraan berdasarkan sistem susunan manikyang disusun di atas rak kayu atau dawai. Dalam pembinaan piramid misalnya. Abakus atau kini lebih dikenali dengan nama Sempoa turut diperkenalkan kembali dalam kurikulum sistem pendidikan negara. jurutera di Mesir menggunakan Abakus untuk membantu mereka menghitung berat dan tinggi batu yang diperlukan dan juga bagaimana batu tersebut perlu disususn. Abakus masih lagi digunakan oleh sebilangan peniaga berbangsa Cina di Malaysia yang masih percaya dan yakin dengan ketepatan alat tersebut. Mulai awal tahun 1994.ALAT PENGHITUNG ABAKUS Alat Penghitung Abakus mungkin merupakan alat penghitung mekanikal yang pertama di dunia. Alat – Alat Yang Digunakan 1. piramid masih tersergam indah dan ini secara tidak langsung membuktikan bahawa Abakus merupakan sebuah mesin kira yang cukup jitu dan tepat.mengesan keadaan sekeliling melalui pengelihatan dan bijak mengambil sesuatu keputusan bebas daripada kawalan manusia. 16 . Ianya telah sedia ada lebih kurang 5000 tahun yang silam. Sehingga kini. Abakus mula digunakan di Babylon dan seterusnya merebak ke seluruh rantau Asia. Kini.

seorang ahli Matematik dan Falsafah Perancis telah mencipta mesin penambah mekanikal yang kemudiannya dikenali sebagai Pascaline. 1614 . keupayaan Pascaline agak terhad. seorang ahli matematik Scotland telah mencipta satu alat pengiraan yang dikenali sebagai Tulang John Napier.PASCAL PASCALINE Blaise Pascal. 3. Ianya terdiri daripada set bungkah pengiraan yang diperbuat daripada kepingan tulang dan gading. Alat ini membolehkan proses mendarab dan membahagi dilaksanakan dengan lebih pantas dan mudah.TULANG JOHN NAPIER John Napier. Alat ini dikatakan cuma mampu melaksanakan operasi penambahan sahaja. Mesin Pascaline dikatakan sebagai mesin kira mekanikal atau kalkulator yang pertama di dunia. Walau bagaimanapun. Pengiraannya juga sering 17 .2. 1642 .

5. 1777 . 18 . 1694 . Ironinya. Gottfried Wilhem von Leibniz telah memperkemaskan idea Pascaline dengan mencipta alat yang mampu melaksanakan operasi penambahan tetapi juga mampu melaksanakan operasi pendaraban. Mesin Logik merupakan satu alat yang mudah digunakan dan bersaiz sekecil poket kemeja. Mesin Logik boleh menyelesaikan masalah logik. Alat tersebut dinamakan Alat Pendarab Leibniz.MESIN LOGIK Mesin Logik dicipta oleh seorang bangsawan Inggeris dari Stanhope yang bernama Charles Mahon.ALAT PENDARAB LEIBNIZ Ahli Matematik dan Falsafah German. perangkaan dalam bentuk logik dan juga masalah kebarangkalian.dianggap kurang tepat. ciptaan Pascal merupakan satu sumbangan penting kepada penciptaan 4.

Charles Thomas de Colmar telah mencipta sejenis mesin yang dinamakan Arimometer. 19 . 7. 1801 .MESIN KAD TEBUK JACQUARD'S LOOM Joseph Marie Jacquard dari Perancis telah berjaya mencipta mesin yang kemudiannya dikenali sebagai Jacquard's Loom yang beroperasi berasaskan sistem kad tebuk. Mesin ini berasaskan konsep yang digunakan oleh Alat Pendarab Leibniz yang telah diperkemas dan dipermudahkan.6.MESIN KIRA DE COLMAR Pada tahun 1820. 1820 .

20 .

ENJIN PERBEZAAN BABBAGE Sejarah asal komputer yang kita kenali masa kini sebenarnya bermula dengan hasil daya usaha seorang profesor matematik berbangsa Inggeris iaitu Charles Babbage.8. Babbage telah mencipta Enjin Perbezaan Babbage pada tahun 1821 yang dijana menggunakan kuasa stim. Mesin tersebut mampu melaksanakan pengiraan dan juga mencetak hasilnya secara automatik. 21 . 1821 .

pembahagian dan juga pendaraban dengan kadar 60 operasi penambahan seminit. Enjin Analytical Babbage dilancarkan yang juga merupakan komputer pelbagai guna yang pertama. Ini disebabkan teknologi pada masa itu tidak canggih seperti yang diperlukan oleh Babbage. Enjin Analytical mempunyai ciri-ciri komputer moden yag terdapat pada hari ini. Walau bagaimanapun. tidak hairanlah sekiranya beliau digelar Bapa Komputer atau Arkitek 22 .9. Enjin Analytical mempunyai 5 bahagian iaitu : • • • • • Unit Input Unit Storan Unit Pemproses Unit Kawalan Unit Output Bahagian-bahagian inilah yang terdapat dalam sistem komputer moden pada hari ini. Babbage cuma sempat membina hanya sebahagian sahaja daripada model Enjin Analytical tersebut. Enjin ini juga dikatakan mampu melaksanakan operasi penambahan. Oleh itu. penolakan.ENJIN ANALYTICAL BABBAGE Seterusnya Enjin Perbezaan Babbage dikemas kini dan akhirnya pada tahun 1842. 1842 .

proses tersebut mengambil masa selama lebih daripada 7 tahun pada tahun 1880 dengan menggunakan pengiraan secara manual dengan tangan.Komputer Moden.MESIN TABULASI HOLLERITH Mesin Tabulasi Hollerith mula dibangunkan pada tahun 1890 bagi membantu melaksanakan pengiraan kertas undi di Amerika Syarikat. kadar masa pengiraan undi bagi tahun 1890 dapat dikurangkan kepada hanya 6 minggu sahaja. 1890 . 23 . 10. Sebelum ini. Dengan menggunakan mesin ini. Fungsi setiap bahagian ciptaan beliau adalah sama seperti fungsi bahagian komputer yang ada dewasa ini.

grafik dan animasi. 1. • Antara tugas yang sering memerlukan penggunaan Komputer Super meliputi ramalan keadaan cuaca. • Kelajuan Komputer Super diukur dalam unit nanoseconds dan ia berupaya beroperasi sepantas 128 gigaflops. • • Sistem komputer yang terpantas. Berharga dalam lingkungan RM 2 juta hingga beberapa ratus juta Ringgit Malaysia. Mampu melaksanakan beberapa tugas secara serentak (multitasking) pada satu pemproses mikro yang sama. pengiraan fluid dynamic. KOMPUTER SUPER (SUPER COMPUTER) • Dibina berasaskan keperluan bagi menyelesaikan pengiraan saintifik yang mengandungi sejumlah data yang besar. • • Berupaya membahagikan satu tugas kepada beberapa pemproses mikro (multiprocessing). kajian 24 .JENIS-JENIS SISTEM KOMPUTER Komputer terbahagi kepada beberapa jenis bergantung kepada saiz. sistem operasi dan keupayaan kerja.

Saiznya lebih kecil dan kurang keupayaan berbanding Komputer Super. 25 . OPTION RED CRAY 2. • Contoh Komputer Super yang utama antaranya ialah Option Red dan CRAY.tenaga nuklear dan pencarian petroleum serta ketenteraan dan pertahanan negara. KERANGKA UTAMA (MAINFRAME) • • Mampu menyokong sehingga ribuan pengguna dalam satu masa yang sama.

Namun. • Sesuai terutamanya bagi keperluan operasi intensif input dan output yang juga sering mempunyai "front-end processor".• Digunakan terutamanya di bank-bank. 26 . Kerangka Utama (Mainframe) lebih berkemampuan berbanding Komputer Super kerana ia menyokong lebih pemprosesan atau perlaksanaan program secara serentak. • • Mempunyai kepantasan pemprosesan yang diukur dalam unit megaflops. Komputer Super pula mampu melaksanakan arahan sesebuah program lebih pantas. • Unisys dan IBM merupakan antara pengeluar komputer Kerangka Utama yang utama di dunia. syarikat-syarikat besar dan di pusatpusat pengajian tinggi. • Berharga dalam lingkungan ratusan ribu ringgit sehingga beberapa juta ringgit. • Dalam keadaan tertentu. Kini. penggunaan Kerangka Utama (Mainframe) menjadi kurang popular kerana kemunculan Komputer Mini serta Komputer Mikro yang juga boleh dirangkaikan. yang merupakan komputer berasingan yang khusus bagi tujuan input dan output dari terminal.

• Komputer Mini berkeupayaan untuk beroperasi lebih pantas daripada Komputer Mikro serta ia juga mempunyai ruang storan yang lebih besar. VAX 27 . KOMPUTER MINI (MINI COMPUTER) • Saiz yang lebih kecil berbanding Kerangka Utama tetapi mempunyai keupayaan yang hampir sama dengan Kerangka Utama cuma dalam skala yang lebih kecil. Data General dan Prime Computer juga merupakan pengeluar Komputer Mini yang utama.3. IBM. • Komputer Mini yang paling popular antaranya ialah VAX dari Digital Equipment Corporation. • Mampu menyokong antara 4-200 pengguna yang berkongsi terminal dalam satu masa.

• Merupakan sistem komputer yang utama dalam kalangan para jurutera. arkitek dan ahli profesional yang memerlukan paparan grafik yang jelas dan mendalam. geographic information system(GIS). STESEN KERJA (WORKSTATION) • Komputer berteknologi tinggi. 28 . • Kebanyakan Stesen Kerja menggunakan teknologi REDUCED INSTRUCTION SET COMPUTER(RISC). animasi komputer dan sebagainya.4. • SILICON GRAPHICS Stesen Kerja yang paling popular antaranya ialah Silicon Graphics daripada Sun Microsystem. pantas dan sering digunakan dalam bidang reka bentuk komputer (computer aided design).

NOTEBOOK dan SUBNOTEBOOK 29 . tidak mahal dan dibina khususnya bagi tujuan peribadi. Walau bagaimanapun. KOMPUTER MIKRO ATAU KOMPUTER PERIBADI (PC) DESKTOP • Kategori sistem komputer yang paling pesat berkembang dalam industri komputer. • • Merupakan sistem komputer yang beroperasi berasaskan pemproses mikro. Kecil.5. skrin paparan (monitor) bagi memaparkan maklumat dan peranti storan untuk menyimpan data.Selain itu. PC juga boleh digunakan secara rangkaian komputer. PC juga mempunyai papan kekunci untuk kemasukan data.

Ia juga agak menjimatkan bagi kegunaan tertentu terutamanya bagi syarikat-syarikat yang mempunyai bilangan pekerja yang ramai. ia juga boleh digunakan bagi tujuan capaian internet. • KOMPUTER RANGKAIAN : Atau Network Computer (NC) juga berteraskan konsep rangkaian seperti Set Top Browser. Muncul di pasaran pada pertengahan tahun 1997. Sun Java Station merupakan contoh NC yang popular. 6. Subnotebook dan Komputer Palmtop atau PDA (personal digital assistants).• PALMTOP Contoh PC ialah Komputer Desktop . Notebook . NC merupakan mesin yang mencapai program daripada server (komputer pelayan). 30 . Ianya beroperasi seperti mana terminal tetapi ia juga mampu melaksanakan pelbagai operasi seperti komputer biasa. KOMPUTER MASA HADAPAN • WEB-TV SET TOP BROWSER : Lebih dikenali sebagai WEB-TV (gabungan teknologi TV dan komputer). Selain daripada digunakan sebagai televisyen atau TV biasa.

• PDA : Memperlihatkan arah tuju komputer masa hadapan yang semakin kecil namun mampu melaksanakan pelbagai arahan seperti mana komputer biasa. hamparan elektronik. • SUN JAVA STATION Kini terdapat juga ciri-ciri komputer yang telah diserapkan ke dalam sistem telefon selular (handphone). hamparan elektronik. Ianya boleh digunakan bagi tujuan pemprosesan perkatan. menghantar atau menerima emel serta kemudahan internet lain dengan hanya menggunakan telefon selular. internet. emel dan sebagainya. Ini membolehkan pengguna melakukan operasi pemprosesan perkataan. 31 .

namun begitu masalah tersebut mungkin dapat diatasi sekiranya mahasiswa mempunyai kesedaran yang tinggi terhadap penggunaan TMK dalam sistem pendidikan. prauniversiti dan institut pendidikan tinggi awam mahupun swasta supaya sistem pendidikan tidak ketinggalan jauh berbanding dengan negara maju yang lain bak kata pepatah "berdiri sama tinggi. kerajaan juga telah membuat pelbagai rancangan dan pelaksanaan seperti dalam Rancangan Malaysia Kesembilan 2006 hingga 2010 dalam memartabatkan TMK di Malaysia. 32 . duduk sama rendah". Sistem pendidikan yang berkembang pesat selaras dengan kehendak dan aspirasi negara ini perlulah mengaplikasikan TMK khususnya di peringkat sekolah. Selain itu. Walaupun terdapat beberapa masalah yang timbul melalui penggunaan TMK.KESIMPULAN Kepesatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh mahasiswa demi memartabatkan pendidikan ke arah kecemerlangan.

Tetapi setelah mempelajari dan melaksanakan kerja kursus.tugasan kami ini telah diserah balik kepada kami kerana terdapat kesilapan yang kami buat dalam tugasan.kami boleh memahami bagaimana cara untuk menyiapkan kerja tugasan ini. Daripada kerja kursus ini.kami juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada keluarga kami kerana memberi sokongan moral dan dorongan dalam menyelesaikan tugasan ini.Tetapi setelah di beri tunjuk ajar dan bimbingan daripada pensyarah pembimbing.kami menyedari bahawa seorang pendidik haruslah mempunyai kemahiran dalam teknologi maklumat kerana ianya boleh membantu seseorang untuk menyelesaikan tugasan dengan segera. kami membahagi-bahagikan tugasan untuk disiapkan bagi memudahkan kerja kursus ini di selesaikan dengan secepat mungkin dan meringankan beban antara ahli kumpulan kami.T kerana dengan izinnya dapat juga kami menyiapkan kerja kursus Kemahiran Generik Teknologi Maklumat dan komunikasi iaitu kerja kursus secara berkumpulan. Bukan itu saja. Rasanya tanpa tunjuk ajar beliau kerja kursus ini pasti tidak dapat di selesaikan dengan baik. kami juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan yang banyak membantu kami secara lansung ataupun tidak semasa kami menyiapkan tugasan kami ini.kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah pembimbing kami iaitu Tuan HJ Shaari Bin Abdul Karim kerana telah membimbing kami dalam menyelesaikan kerja kursus ini.W. hasil daripada perbincangan kami sekumpulan kami dapat menyiapkan tugasan kami yang di kembalikan.Namun. Dalam menyelesaikan tugasan ini memang amat susah bagi kumpulan kami.kami telah dapat pelbagai pengalaman dan pengetahuan. Selain itu.kami berharap 33 . Bukan itu saja. Walaubagaimanapun. kami hanya fikir bahawa teknologi maklumat tidak begitu penting dalam penggunaan sebagai seorang pendidik kelak.REFLEKSI Pertama sekali kami amat bersyukur kepada Allah S. Sebelum ini.

tugasan kami kali ini memenuhi apa yang telah di inginkan oleh pihak pensyarah pembimbing. Kesimpulannya.kami telah dapat sedikit sebanyak pengetahuan dalam penggunaan teknologi maklumat sekali gus dapat menambah kemahiran dalam mencari maklumat untuk di masukan kedalam tugasan kami. 34 . kami juga berharap agar pensyarah pembimbing dapat memperbetulkan dan menegur kumpulan kami jika terdapat kesalahan pada tugasan yang telah diberikan. Sekian terima kasih.

zulkiflie Ambigavathy pushpurlingam 35 .LAMPIRAN INSTITUT PENDIDIK A N GURU K AMPUS BAHA SA MELAYU LEMBA H PANTAI 59990 K UA LA LUMPUR PPISMP PENDIDIKAN RENDAH PENDIDIKAN KHAS AMBILAN J ANUARI 2 0 1 2 Di sediakan oleh : Siti norain binti shaffie Norul izah binti awab Mohd al azhar bin m.

usm.my/methods/RPK534/Information %20Technology.pdf 36 .RUJUKAN hadi.com/2011/05/sejarahgenerasi-dan-jenis-jenis-sistem.com. b.ftsm.htm .com/2011/06/bab1-pengenalankepada-tmk-bahagian-2.com.html HYPERLINK "http://www.html hamidon.pdf" http://www. May 5).pdf" http://www. 2012.google. 2012.google.blogspot.hbp.d.com.pdf HYPERLINK "http://jtpkrajang.wordpress.ukm.wordpress.html" "http://www. h. from http://faesshuhada.my/" http://books.blogspot.tripod.ukm.com/sejarah_dan_perkembangan_komputer.ukm.). (2011. Retrieved March 22.my/methods/RPK534/Information http://www.html: http://faesshuhada.my HYPERLINK "http://www. Retrieved March 20.ukm.files.my/jkom/journal/pdf_files/1993/9%283%29. HYPERLINK %20Technology.pdf" http://jtpkrajang.files. (n.hbp. from http://tienee.usm.com/2011/06/bab1-pengenalan-kepadatmk-bahagian-2. s. hussin. http://faesshuhada.com/2011/05/sejarah-generasi-danjenis-jenis-sistem.my/mas/nota %20tm3923/mm%20tanggungjawab%20internet.my/mas/nota%20tm3923/mm %20tanggungjawab%20internet.blogspot.pdf HYPERLINK "http://books.my/jkom/journal/pdf_files/1993/9%283%29.ftsm.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful