Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu, Lembah Pantai, 59990 Kuala Lumpur.

MUKA DEPAN KERJA KURSUS

TAJUK KOD Pensyarah

Student DetailsStudent Details : TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI : TM 3113 D : TN.HJ SHAARI BIN ABDUL KARIM
Pengisytiharan

Maklumat Kerja Kursus

Saya dengan ini mengaku bahawa tugasan ini adalah kerja saya sendiri, dan tidak melibatkan pagiat.

Tandatangan Pelajar :

Tarikh :

………………………...

……………………….

1

HALAMAN PENGAKUAN
Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya. Tandatangan : al azhar Nama Penulis :MOHD AL AZHAR BIN JULIO@ M.ZULKIFLIE Tarikh : 22/4/2012 Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

Tandatangan :

siti norain

Nama Penulis : SITI NORAIN BINTI SHAFFIE Tarikh : 22/4/2012 Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

Tandatangan :

izzah

Nama Penulis :NORUL IZZAH BINTI AWAB Tarikh : 22/4/2012 Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

Tandatangan :

ambiga

Nama Penulis :AMBIGAVVATHY A/P PUSHPURLINGAM Tarikh : 23/4/2012

2

PENGHARGAAN
Alhamdulillah, syukur ke hadrat Ilahi kami panjatkan kesyukuran kerana dengan limpah kurnia dan hidayatNya dapatlah kami menyiapkan tugasan yang diamanahkan ini dengan jayanya. Tidak lupa juga kami ucapkan kepada pensyarah pensyarah kami iaitu Tuan Haji Shaari Bin Abdul Karim kerana telah banyak memberikan tunjuk ajar, nasihat dan juga bimbingan yang terbaik kepada kami dan juga kawan-kawan sekelas dalam menyempurnakan tugasan ini. Selain itu, terima kasih ini juga kami tujukan kepada suami yang selama ini telah banyak memberikan semangat dan dorongan kepada saya supaya menyiapkan sebarang tugasan yang diberikan oleh para pensyarah. Tidak lupa juga kepada rakan-rakan sekelas yang telah banyak berkongsi ilmu pengetahuan, sudi menghulurkan sebarang kerjasama, bantuan dan komitmen dengan seikhlas hati mereka dalam menyempurnakan tugasan yang diberi ini dengan jayanya.

3

BIODATA KUMPULAN 4 .

OBJEKTIF KAJIAN TMK • • Mengikuti perkembangan teknologi computer Menguasai perkakasan • • kemahiran dan mengenal pasti. memilih maklumat dan menggunakan untuk perisian teknologi komunikasi menyelesaikan masalah. Mengaplikasikan literasi maklumat ke atas sumber digital untuk membantu mereka dalam proses pembelajaran dan. Menggunakan teknologi internet untuk berkomunikasi dan melaksanakan pembelajaran dalam talian 5 .

ISI KANDUNGAN Contents 6 .

Sejarah bermula dari zaman purba di mana manusia telah pun mencipta dan menggunakan pelbagai sistem pengiraan untuk kerja-kerja harian mereka. Walaupun sistem yang digunakan pada zaman itu primitif. Sejarah perkembangan komputer boleh dibahagikan kepada 3 bahagian untuk menggambarkan pendekatan manusia ke arah penciptaan komputer yang ada sekarang iaitu : a) Sejarah teknik merekod b) Sejarah mesin kad tebuk c) Sejarah komputer elektronik Sesetengah buku pula menyatakan bahawa sejarah pengkomputeran boleh dibahagikan mengikut zaman iaitu : 7 . Oleh itu. Program ( atau aturcara ) mengandungi jujukan arahan-arahan yang mengarahkan komputer mengatasi sesuatu masalah dengan menggunakan unit-unit yang ada padanya. manusia sentiasa mencari cara supaya mereka boleh mengira dengan cepat dan tepat.Pengenalan Komputer adalah sebuah mesin pemprosesan data berelektronik yang menerima dan menerima dan menyimpan data. tetapi sistem itu mencukupi dan memenuhi matlamat mereka. melakukan operasi aritmetik ( pengiraan ) dan logik ( membuat keputusan ) ke atas data dan kemudian mengeluarkan keputusan ( maklumat ). Selain itu. terlalu kerap menghasilkan kesilapan dan jawapan kurang tepat. perlu dilihat secara kasar dan ringkas supaya kita boleh menghargai teknologi komputer masa kini. Komputer memproses data secara automatik ( tanpa pertolongan manusia ) di bawah arahan program yang tersimpan dalam unit storan utama. Namun sepanjang perkembangan itu. Sejarah dan perkembangannya pula. Ini memandangkan kepantasan akal manusia bagi melaksanakan tugas mengira adalah terbatas. alat atau mesin mengira yang cepat dan tepat sentiasa diusahakan.

Charles Babbage telah menghasilkan mesin the difference engine. tolak.Pascal juga turut menyumbangkan idea dalam bidang matematik dan ilmu keberangkalian. Blaise Pascal telah Berjaya mencipta mesin kira mekanikal pertama. Sejarah Awal Komputer Perkembangan awal tercetusnya kemajuan komputer bermula apabila ahliahli perniagaan dari negeri china. Pada tahun 1617. boleh menyimpan kerja-kerja sebagai ingatan. dan yunani menggunakan abakus ( sempua) untuk melakukan pengiraan asas campur. tolak.Mesin ini beroperasi dengan mengerakkan gear pada roda.dan tebuk pertama kali digunakan sebagai alat input dalam industry tekstil pada mesin penenunan automatic ciptaan Joseph Jecquard pada tahun 1801. John Napier mengemukakan sifir logaritma dan telah Berjaya merekacipta alat yang dikenali sebagai tulang Napier ( Napier’s Bones) . bahagi. tulang Napier juga boleh mencari punca kuasa nombor . darab. Mesin ini berkemampuan membaca data dengan manganalisis kod-kod lubang pada kertas.dan darab.Mesin ini boleh menyelesaikan masalah pengiraan sifir Matematik separti logaritma secara mekanikal dengan tepat sehinggsa dua puluh digit. Pada tahun 1642. Penggunaan kad tebuk 8 .a) Zaman kaedah primitif b) Zaman kaedah mekanik c) Zaman kaedah elektronik Walaupun terdapat perbezaan dalam menyatakan sejarah perkembangan komputer namun kandungannya sama iaitu manusia menggunakan pelbagai jenis peranti di dalam pemprosesan data. Mesinnya yang mengunakan kad tebuk telah Berjaya memproses data untuk membanci penduduk Amerika Syarikat pada tahun 1887. turki.Pada tahun 1816. melakukan pengiraan secara automatic. Herman Hollerith mempopularkan peggunaan kod tebuk sebagai alat input data. Konsep lubang dan tiada lubang ini menandakan permulaan pengunaan nombor binary dalam pemprosesan data.mesin ini menggunakan kad tebuk sebagai input . di sam[ing pengiraan asa campur. dan bahagi bermula beribu tahun lepas.

Pada 1983 . KT dan bom atom. mesej sulit. dan pengiraan reka bentuk roket. 9 .pelopor computer John Vincent atanosoff dan Clifford dari lowa university telah Berjaya menghasilkan sebuah computer digit kecil bernama ABC (The Atanosoff Berry Computer )yang merupakan contoh pertama computer generasi pertama.pada tahun 1936.kemudiannya diperluaskan kepada bidang-bidang seperti insuran. Pelopor computer moden seterusnya . Pada tahun 1937. nyahsifar. Mark I boleh menyelesaikan masalah fungsi-fungsi trigonometri di samping pengiraan asas Pada tahun 1983. analisa jualan dan sistem akuan kereta. sebuah computer dibina oleh Goerge Stibizs di makmal Bell untuk pengiraan tembakan. Konrad Zuse membina computer sejagat yang boleh diaturcarakan dengan mengunakan sistem nombor binary Z3 pada 1941 yang digunakan untuk reka bentuk roket V2 dan kapal terbang. polapor komputer moden Alang Turing telah mencadang mesin turing sejagat sebagai model komputer untuk menghitung sebarang fungsi Matematik yang tidak boleh diselesaikan secara analisis. Howard Aitken dari Harvard Universiti telah membina sebuah computer elektromenikal dengan bantuan IBM untuk mengira tembakan meriam tentera yang dikenali Mark I . Pengembangan komputer seterusnya dipacu oleh keperluan perang terutama dalam pengiraan tembakan meriam.Mesin Turing terdiri daripada suatu kepala pengimbas yang mengimbas seutas pita yang mengandungi simbol atau kosong yang menentukan tindakan mesin ini dan pertukaran keadaannya dengan mengunakan suatu jadual tindakan untuk gabungan simbol dan keadaannya.

Di samping pengiraan asas campur. Mesin ini boleh menyelesaikan masalah pengiraan sifir matematik seperti logaritma secara mekanikal dengan tepat sehingga dua puluh digit. Mesin kira Pascal telah dimajukan oleh William Leibnitz. Mengikut draf yang dicadangkannya. Abakus mengandungi batu-batu yang dipasang pada beberapa bar. kayu. Ini mewujudkansistem nombor perpuluhan. Pada tahun 1617. boleh menyimpan kerja-kerja sebagai ingatan. 10 . Apabila perniagaan semakin berkembang. tolak dan darab bermula beribu tahun lepas. Pada tahun 1816. Selepas itu mereka mula mengenali nombor-nombor yang lebih besar tetapi masih menggunakan digit-digit asas dari 0 hingga 9. Turki dan Yunani menggunakan abakus (sempua) untuk melakukan pengiraan asas campur. logam dan kad. Jari-jari digunakan untuk campur dan tolak nombor. Charles Babbage membina 'the difference engine'. Ahli-ahli perniagaan dari negeri China. alat ini juga boleh mencari punca kuasa nombor. Semua pengiraan dilakukan dengan mengubah kedudukan batu-batu itu. John Napier mengemukakan sifir logaritma dan alat dipanggil tulang Napier (Napier's bones). melakukan pengiraan secara otomatik dan seterusnya mengeluarkan output dalam bentuk cetakan pada kertas. Mesin ini beroperasi dengan menggerakkan gear pada roda. Campur tolak nombor-nombor membantu mereka mengira dalam perniagaan barter. Pengiraan dilakukan dengan menyilang nombor-nombor pada segiempat dengan tangan. Tulang Napier diperbuat daripada tulang. tolak. mesin ini menggunakan kad tebuk sebagai input. Pascal juga telah banyak menyumbang idea dalam bidang matematik dan ilmu kebarangkalian. Blaise Pascal mencipta mesin kira mekanikal pertama pada tahun 1642. darab dan bahagi. jari-jari tidak dapat menampung keperluan pengiraan yang bertambah rumit.Sebelum tahun 1940 Manusia menggunakan jari untuk mengenali dan membilang nombor satu hingga sepuluh.

Bentuknya besar dan berat serta mengandungi talian wayer yang panjang. Howard Aiken memperkenalkan penggunaan mesin elektromakenikal dipanggil Mark I pada tahun 1937. Projek pembinaan ini walau bagaimanapun terbengkalai kerana ketiadaan sokongan teknikal yang dianggap terlalu maju pada masa tersebut. Semua komputer pada hari ini menggunakan model mesin seperti yang dicadangkan oleh Babbage. 11 . Kad tebuk pertama kali digunakan sebagai alat input dalam industri tekstil pada mesin penenunan otomatik ciptaan Joseph Jecquard pada tahun 1801. idea Babbage didapati amat berguna kepada pembentukan komputer moden pada hari ini. Semua operasi di dalam komputer dijalankan oleh geganti elektromagnetik. Konsep lubang dan tiada lubang ini menandakan permulaan penggunaan nombor binari dalam pemprosesan data. Walaupun gagal menyiapkan kedua-dua mesin. pemprosesan dan output. Mesin ini membaca data dengan mengenalisa kod-kod lubang pada kertas. Satu bahagian mesin ini adalah elektronik dan sebahagian lagi mekanikal. iaitu input. Herman Hollerith mempopularkan penggunaan kad tebuk sebagai alat input data. Kekurangan teknologi pada masa tersebut juga menyebabkan projek ini ditangguhkan. ingatan. Mark I boleh menyelesaikan masalah fungsi-fungsi trigonometri di samping pengiraan asas.Konsep mesin ini memeranjatkan ahli-ahli sains pada masa itu kerana dianggap terlalu maju. Penggunaan kad tebuk kemudiannya diperluaskan kepada bidang-bidang seperti insuran. analisa jualan dan sistem akuan kereta. Mesinnya yang menggunakan kad tebuk berjaya memproses data untuk membanci penduduk Amerika Syarikat pada tahun 1887. Sungguhpun demikian ia masih dianggap lembab dan terhad oleh kerana jumlah storan ingatan yang sedikit. Babbage kemudian menumpukan perhatiannya kepada 'the analytical engine'.

Ia menjadi cepat panas dan mudah terbakar.1959) Generasi Kedua (1959 -1964) Generasi Ketiga (1964 . Angka dalam kurungan menandakan tarikh anggaran. Beribu-ribu tiub vakum diperlukan pada satu masa supaya setiap yang terbakar tidak menjejaskan operasi keseluruhan komputer. berfungsi untuk membantu ahli sains menyelesaikan masalah pengiraan trajektori dengan pantas dan tepat.awal 80-an) Generasi Keempat (awal 80-an .?) Generasi Kelima (masa depan) Generasi Pertama Komputer-komputer generasi pertama menggunakan tiub-tiub vakum untuk memproses dan menyimpan maklumat. menggunakan kos yang tinggi untuk mengendalikannya dan memerlukan terlalu banyak tenaga manusia untuk pengawasan. Komputer juga menggunakan tenaga elektrik yang banyak sehingga kadang-kadang menyebabkan gangguan pada kawasan sekelilingnya. Contoh komputer generasi pertama seperti ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Calculator) dicipta oleh Dr John Mauchly dan Presper Eckert pada tahun 1946. Tiub vakum berukuran seperti mentol lampu kecil. Komputer ini adalah 100% elektronik. Di samping pengiraan yang kurang tepat mesin-mesin mekanikal sebelum ini adalah terlalu besar. 12 .Selepas tahun 1940 Komputer-komputer selepas tahun 1940 adalah elektronik sepenuhnya. Generasi Pertama (1940 . Evolusi komputer selepas tahun 1940 boleh dikelaskan kepada lima generasi. Saiznya amat besar dan boleh dikelaskan sebagai kerangka utama (main frame) .

Pengiraan juga menjadi lebih cekap daripada ENIAC. EDVAC menggunakan sistem nombor binari dan konsep aturcara tersimpan. Konsep yang dicadangkan oleh John von Neumann ini juga menitikberatkan penggunaan nombor binari untuk semua tugas pemprosesan dan storan. Cara baru menyimpan ingatan juga diperkenalkan iaitu teras magnetik. Turut menggunakan tiub raksa (merkuri) untuk storan. Keupayaan pemprosesan dan saiz ingatan utama komputer juga bertambah. EDSAC dimajukan oleh Unviersiti Cambridge. Ini menjadi komputer lebih pantas menjalankan 13 .Perkembangan yang paling dihargai ialah permulaan komputer menyimpan ingatan di dalamnya. Komputer EDSAC (Electronic Delay Storage Automatic Calculator) memperkenalkan penggunaan raksa (merkuri) dalam tiub untuk menyimpan ingatan. UNIVAC I digunakan oleh Biro Banci Penduduk Amerika Syarikat. England. Teras magnetik menggunakan besi-besi halus yang dililit oleh litaran elektrik. Genarasi kedua Komputer-komputer genarasi kedua menggunakan transistor dan diod untuk menggantikan tiub-tiub vakum. Pada tahun 1951 Dr. Mauchly dan Eckert juga membantu pembinaan komputer EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer) yang mengurangkan penggunaan tiub-tiub vakum. Dr. menjadikan saiz komputer lebih kecil dan murah. Daya ketahanan transistor didapati lebih baik kerana ia tidak mudah terbakar jika dibandingkan dengan tiub vakum. Cara ini didapati lebih ekonomi daripada tiub vakum tetapi pada amnya ia masih dianggap terlalu mahal. Selepas kejayaan ENIVAC I banyak komputer-komputer berkaitan pengurusan dan perniagaan muncul selepasnya. dikenali sebagai konsep aturcara tersimpan (stored program concept). Mauchly dan Eckert mencipta UNIVAC I (Universal Automatic Calculator) komputer pertama yang digunakan untuk memproses data perniagaan.

Kemunculan FORTRAN dan COBOL menandakan permulaan bahasa peringkat tinggi untuk menggantikan pengaturcaraan dalam bahasa mesin yang lebih sukar. untuk menghasilkan litar terkamir atau lebih dikenali dengan panggilan cip. Lain-lain komputer dalam generasi ini ialah IBM 7090 dan IBM 7094. Harganya lebih murah berbanding daripada kerangka utama. harga yang murah dan kebolehannya berfungsi bersendirian. IBM PC. Sebuah mikrokomputer berupaya mengatasi komputer ENIAC dalam menjalankan sesuatu tugas. LSI). Cip mula menggantikan transistor sebagai bahan logik komputer. Komputer DEC PDP. Beberapa ratus ribu transistor ini dapat dipadatkan ke dalam kepingan segiempat silikon melalui proses yang dipanggil pengamiran skala besar (large scale integration. Saiz cip yang kecil menjadikannya popular digunkan dalam kebanyakan alat elektronik dan harganya jauh lebih murah berbanding dengan komponen elektronik yang lain. 14 . Jenis terkecil dalam famili komputer.8 ialah minikomputer pertama dicipta pada tahun 1964 bagi memproses data-data perniagaan. Mikrokomputer menjadi lebih cepat popular seperti jenama Apple II.tugasnya. NEC PC dan Sinclair. Generasi ketiga Penyelidikan mikroelektronik yang pesat berjaya menghaluskan transistor kepada saiz mikroskopik. mikrokomputer muncul dalam generasi ini. Mikrokomputer didapati amat praktikal kepada semua peringkat masyarakat kerana saiznya lebih kecil. Era ini juga menandakan permulaan minikomputer iaitu yang kedua terbesar dalam famili komputer. Dengan yang demikian pengendalian komputer menjadi lebih mudah.

Ini menjadikan BASIC bahasa pengaturcaraan yang paling popular pada mikrokomputer. Ini juga mewujudkan satu lagi kelas komputer dipanggil superkomputer. Pemprosesan dapat dilakukan dengan lebih pantas. Ia dijangka mempunyai lebih banyak unit pemproses yang berfungsi serentak untuk menyelesaikan lebih daripada satu tugas dalam satu masa. VLSI). Ia lebih maju. Komputer generasi ini juga mempunyai ingatan yang amat besar supaya membolehkannya menyelesaikan lebih banyak masalah yang kompleks. Pascal dan PL/1. Teknologi cip yang maju ini mendekatkan jurang di antara mikrokomputer dengan minikomputer dan juga mikrokomputer dengan kerangka utama. Kebanyakan mikrokomputer dibekalkan dengan pentafsir bahasa secara bina-dalam di dalam cip ROM untuk membolehkan bahasa BASIC digunakan. Generasi keempat Cip masih digunakan untuk pemprosesan dan menyimpan ingatan. 15 . Komputer impian ini dijangka mempunyai kepandaian tersendiri. Proses pembuatan cip teknologi tinggi ini dipanggil pengamiran skala amat besar (very large scale integration. yang lebih pantas dan cekap berbanding kerangka utama.Banyak bahasa pengaturcaraan muncul seperti BASIC. Ingatan utama komputer menjadi lebih besar sehingga menyebabkan storan skunder kurang penting. sehingga berjuta bit sesaat. Rekabentuk komputer generasi kelima adalah lebih kompleks. mengandungi sehingga beratus ribu komponen transistor didalamnya. Generasi kelima Generasi kelima dalam siri evolusi komputer mungkin belum wujud lagi dan ia merupakan komputer impian masa depan. Unit pemprosesan pusat juga mungkin boleh berfungsi kepada paras seperti otak manusia.

jurutera di Mesir menggunakan Abakus untuk membantu mereka menghitung berat dan tinggi batu yang diperlukan dan juga bagaimana batu tersebut perlu disususn. Alat – Alat Yang Digunakan 1.ALAT PENGHITUNG ABAKUS Alat Penghitung Abakus mungkin merupakan alat penghitung mekanikal yang pertama di dunia. Sifat luar biasa ini disebut sebagai "artificial intelligence". Abakus atau kini lebih dikenali dengan nama Sempoa turut diperkenalkan kembali dalam kurikulum sistem pendidikan negara. 16 .mengesan keadaan sekeliling melalui pengelihatan dan bijak mengambil sesuatu keputusan bebas daripada kawalan manusia. piramid masih tersergam indah dan ini secara tidak langsung membuktikan bahawa Abakus merupakan sebuah mesin kira yang cukup jitu dan tepat. Abakus mula digunakan di Babylon dan seterusnya merebak ke seluruh rantau Asia. Ianya membolehkan pengguna melaksanakan pengiraan berdasarkan sistem susunan manikyang disusun di atas rak kayu atau dawai. Dalam pembinaan piramid misalnya. Kini. Sehingga kini. Ianya telah sedia ada lebih kurang 5000 tahun yang silam. Abakus masih lagi digunakan oleh sebilangan peniaga berbangsa Cina di Malaysia yang masih percaya dan yakin dengan ketepatan alat tersebut. Mulai awal tahun 1994. 3000 SM .

2. Pengiraannya juga sering 17 . 3. seorang ahli matematik Scotland telah mencipta satu alat pengiraan yang dikenali sebagai Tulang John Napier.PASCAL PASCALINE Blaise Pascal. Mesin Pascaline dikatakan sebagai mesin kira mekanikal atau kalkulator yang pertama di dunia. Alat ini membolehkan proses mendarab dan membahagi dilaksanakan dengan lebih pantas dan mudah.TULANG JOHN NAPIER John Napier. Alat ini dikatakan cuma mampu melaksanakan operasi penambahan sahaja. keupayaan Pascaline agak terhad. 1642 . Ianya terdiri daripada set bungkah pengiraan yang diperbuat daripada kepingan tulang dan gading. 1614 . seorang ahli Matematik dan Falsafah Perancis telah mencipta mesin penambah mekanikal yang kemudiannya dikenali sebagai Pascaline. Walau bagaimanapun.

1777 .MESIN LOGIK Mesin Logik dicipta oleh seorang bangsawan Inggeris dari Stanhope yang bernama Charles Mahon. Ironinya. perangkaan dalam bentuk logik dan juga masalah kebarangkalian. ciptaan Pascal merupakan satu sumbangan penting kepada penciptaan 4. Gottfried Wilhem von Leibniz telah memperkemaskan idea Pascaline dengan mencipta alat yang mampu melaksanakan operasi penambahan tetapi juga mampu melaksanakan operasi pendaraban. Mesin Logik merupakan satu alat yang mudah digunakan dan bersaiz sekecil poket kemeja. 5.ALAT PENDARAB LEIBNIZ Ahli Matematik dan Falsafah German.dianggap kurang tepat. Mesin Logik boleh menyelesaikan masalah logik. 1694 . 18 . Alat tersebut dinamakan Alat Pendarab Leibniz.

7. Charles Thomas de Colmar telah mencipta sejenis mesin yang dinamakan Arimometer. 1820 .6. 1801 .MESIN KIRA DE COLMAR Pada tahun 1820.MESIN KAD TEBUK JACQUARD'S LOOM Joseph Marie Jacquard dari Perancis telah berjaya mencipta mesin yang kemudiannya dikenali sebagai Jacquard's Loom yang beroperasi berasaskan sistem kad tebuk. Mesin ini berasaskan konsep yang digunakan oleh Alat Pendarab Leibniz yang telah diperkemas dan dipermudahkan. 19 .

20 .

ENJIN PERBEZAAN BABBAGE Sejarah asal komputer yang kita kenali masa kini sebenarnya bermula dengan hasil daya usaha seorang profesor matematik berbangsa Inggeris iaitu Charles Babbage.8. Babbage telah mencipta Enjin Perbezaan Babbage pada tahun 1821 yang dijana menggunakan kuasa stim. 1821 . Mesin tersebut mampu melaksanakan pengiraan dan juga mencetak hasilnya secara automatik. 21 .

Enjin ini juga dikatakan mampu melaksanakan operasi penambahan. penolakan.ENJIN ANALYTICAL BABBAGE Seterusnya Enjin Perbezaan Babbage dikemas kini dan akhirnya pada tahun 1842. 1842 .9. Oleh itu. pembahagian dan juga pendaraban dengan kadar 60 operasi penambahan seminit. Enjin Analytical mempunyai ciri-ciri komputer moden yag terdapat pada hari ini. Enjin Analytical mempunyai 5 bahagian iaitu : • • • • • Unit Input Unit Storan Unit Pemproses Unit Kawalan Unit Output Bahagian-bahagian inilah yang terdapat dalam sistem komputer moden pada hari ini. Ini disebabkan teknologi pada masa itu tidak canggih seperti yang diperlukan oleh Babbage. tidak hairanlah sekiranya beliau digelar Bapa Komputer atau Arkitek 22 . Walau bagaimanapun. Babbage cuma sempat membina hanya sebahagian sahaja daripada model Enjin Analytical tersebut. Enjin Analytical Babbage dilancarkan yang juga merupakan komputer pelbagai guna yang pertama.

10.Komputer Moden. Dengan menggunakan mesin ini.MESIN TABULASI HOLLERITH Mesin Tabulasi Hollerith mula dibangunkan pada tahun 1890 bagi membantu melaksanakan pengiraan kertas undi di Amerika Syarikat. Sebelum ini. proses tersebut mengambil masa selama lebih daripada 7 tahun pada tahun 1880 dengan menggunakan pengiraan secara manual dengan tangan. 1890 . kadar masa pengiraan undi bagi tahun 1890 dapat dikurangkan kepada hanya 6 minggu sahaja. 23 . Fungsi setiap bahagian ciptaan beliau adalah sama seperti fungsi bahagian komputer yang ada dewasa ini.

JENIS-JENIS SISTEM KOMPUTER Komputer terbahagi kepada beberapa jenis bergantung kepada saiz. Berharga dalam lingkungan RM 2 juta hingga beberapa ratus juta Ringgit Malaysia. • Antara tugas yang sering memerlukan penggunaan Komputer Super meliputi ramalan keadaan cuaca. grafik dan animasi. sistem operasi dan keupayaan kerja. kajian 24 . • Kelajuan Komputer Super diukur dalam unit nanoseconds dan ia berupaya beroperasi sepantas 128 gigaflops. • • Berupaya membahagikan satu tugas kepada beberapa pemproses mikro (multiprocessing). 1. Mampu melaksanakan beberapa tugas secara serentak (multitasking) pada satu pemproses mikro yang sama. • • Sistem komputer yang terpantas. pengiraan fluid dynamic. KOMPUTER SUPER (SUPER COMPUTER) • Dibina berasaskan keperluan bagi menyelesaikan pengiraan saintifik yang mengandungi sejumlah data yang besar.

• Contoh Komputer Super yang utama antaranya ialah Option Red dan CRAY. KERANGKA UTAMA (MAINFRAME) • • Mampu menyokong sehingga ribuan pengguna dalam satu masa yang sama. OPTION RED CRAY 2. Saiznya lebih kecil dan kurang keupayaan berbanding Komputer Super.tenaga nuklear dan pencarian petroleum serta ketenteraan dan pertahanan negara. 25 .

• • Mempunyai kepantasan pemprosesan yang diukur dalam unit megaflops. • Unisys dan IBM merupakan antara pengeluar komputer Kerangka Utama yang utama di dunia. Namun. • Berharga dalam lingkungan ratusan ribu ringgit sehingga beberapa juta ringgit. • Sesuai terutamanya bagi keperluan operasi intensif input dan output yang juga sering mempunyai "front-end processor". syarikat-syarikat besar dan di pusatpusat pengajian tinggi. Komputer Super pula mampu melaksanakan arahan sesebuah program lebih pantas. 26 . yang merupakan komputer berasingan yang khusus bagi tujuan input dan output dari terminal. penggunaan Kerangka Utama (Mainframe) menjadi kurang popular kerana kemunculan Komputer Mini serta Komputer Mikro yang juga boleh dirangkaikan.• Digunakan terutamanya di bank-bank. • Dalam keadaan tertentu. Kini. Kerangka Utama (Mainframe) lebih berkemampuan berbanding Komputer Super kerana ia menyokong lebih pemprosesan atau perlaksanaan program secara serentak.

VAX 27 .3. KOMPUTER MINI (MINI COMPUTER) • Saiz yang lebih kecil berbanding Kerangka Utama tetapi mempunyai keupayaan yang hampir sama dengan Kerangka Utama cuma dalam skala yang lebih kecil. Data General dan Prime Computer juga merupakan pengeluar Komputer Mini yang utama. • Komputer Mini yang paling popular antaranya ialah VAX dari Digital Equipment Corporation. • Mampu menyokong antara 4-200 pengguna yang berkongsi terminal dalam satu masa. IBM. • Komputer Mini berkeupayaan untuk beroperasi lebih pantas daripada Komputer Mikro serta ia juga mempunyai ruang storan yang lebih besar.

animasi komputer dan sebagainya. • Merupakan sistem komputer yang utama dalam kalangan para jurutera. pantas dan sering digunakan dalam bidang reka bentuk komputer (computer aided design). • Kebanyakan Stesen Kerja menggunakan teknologi REDUCED INSTRUCTION SET COMPUTER(RISC). STESEN KERJA (WORKSTATION) • Komputer berteknologi tinggi. geographic information system(GIS). arkitek dan ahli profesional yang memerlukan paparan grafik yang jelas dan mendalam.4. 28 . • SILICON GRAPHICS Stesen Kerja yang paling popular antaranya ialah Silicon Graphics daripada Sun Microsystem.

Kecil. PC juga mempunyai papan kekunci untuk kemasukan data.Selain itu. Walau bagaimanapun. • • Merupakan sistem komputer yang beroperasi berasaskan pemproses mikro.5. PC juga boleh digunakan secara rangkaian komputer. tidak mahal dan dibina khususnya bagi tujuan peribadi. KOMPUTER MIKRO ATAU KOMPUTER PERIBADI (PC) DESKTOP • Kategori sistem komputer yang paling pesat berkembang dalam industri komputer. NOTEBOOK dan SUBNOTEBOOK 29 . skrin paparan (monitor) bagi memaparkan maklumat dan peranti storan untuk menyimpan data.

Sun Java Station merupakan contoh NC yang popular. Notebook . Subnotebook dan Komputer Palmtop atau PDA (personal digital assistants). KOMPUTER MASA HADAPAN • WEB-TV SET TOP BROWSER : Lebih dikenali sebagai WEB-TV (gabungan teknologi TV dan komputer). 6.• PALMTOP Contoh PC ialah Komputer Desktop . 30 . • KOMPUTER RANGKAIAN : Atau Network Computer (NC) juga berteraskan konsep rangkaian seperti Set Top Browser. ia juga boleh digunakan bagi tujuan capaian internet. Ia juga agak menjimatkan bagi kegunaan tertentu terutamanya bagi syarikat-syarikat yang mempunyai bilangan pekerja yang ramai. Selain daripada digunakan sebagai televisyen atau TV biasa. Muncul di pasaran pada pertengahan tahun 1997. Ianya beroperasi seperti mana terminal tetapi ia juga mampu melaksanakan pelbagai operasi seperti komputer biasa. NC merupakan mesin yang mencapai program daripada server (komputer pelayan).

hamparan elektronik. 31 . Ini membolehkan pengguna melakukan operasi pemprosesan perkataan.• PDA : Memperlihatkan arah tuju komputer masa hadapan yang semakin kecil namun mampu melaksanakan pelbagai arahan seperti mana komputer biasa. hamparan elektronik. menghantar atau menerima emel serta kemudahan internet lain dengan hanya menggunakan telefon selular. emel dan sebagainya. internet. Ianya boleh digunakan bagi tujuan pemprosesan perkatan. • SUN JAVA STATION Kini terdapat juga ciri-ciri komputer yang telah diserapkan ke dalam sistem telefon selular (handphone).

Sistem pendidikan yang berkembang pesat selaras dengan kehendak dan aspirasi negara ini perlulah mengaplikasikan TMK khususnya di peringkat sekolah.namun begitu masalah tersebut mungkin dapat diatasi sekiranya mahasiswa mempunyai kesedaran yang tinggi terhadap penggunaan TMK dalam sistem pendidikan. 32 . prauniversiti dan institut pendidikan tinggi awam mahupun swasta supaya sistem pendidikan tidak ketinggalan jauh berbanding dengan negara maju yang lain bak kata pepatah "berdiri sama tinggi. Selain itu. kerajaan juga telah membuat pelbagai rancangan dan pelaksanaan seperti dalam Rancangan Malaysia Kesembilan 2006 hingga 2010 dalam memartabatkan TMK di Malaysia. Walaupun terdapat beberapa masalah yang timbul melalui penggunaan TMK.KESIMPULAN Kepesatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh mahasiswa demi memartabatkan pendidikan ke arah kecemerlangan. duduk sama rendah".

Bukan itu saja.kami boleh memahami bagaimana cara untuk menyiapkan kerja tugasan ini. kami membahagi-bahagikan tugasan untuk disiapkan bagi memudahkan kerja kursus ini di selesaikan dengan secepat mungkin dan meringankan beban antara ahli kumpulan kami.Tetapi setelah di beri tunjuk ajar dan bimbingan daripada pensyarah pembimbing.W.tugasan kami ini telah diserah balik kepada kami kerana terdapat kesilapan yang kami buat dalam tugasan.kami juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada keluarga kami kerana memberi sokongan moral dan dorongan dalam menyelesaikan tugasan ini.kami menyedari bahawa seorang pendidik haruslah mempunyai kemahiran dalam teknologi maklumat kerana ianya boleh membantu seseorang untuk menyelesaikan tugasan dengan segera.REFLEKSI Pertama sekali kami amat bersyukur kepada Allah S.T kerana dengan izinnya dapat juga kami menyiapkan kerja kursus Kemahiran Generik Teknologi Maklumat dan komunikasi iaitu kerja kursus secara berkumpulan.kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah pembimbing kami iaitu Tuan HJ Shaari Bin Abdul Karim kerana telah membimbing kami dalam menyelesaikan kerja kursus ini. Sebelum ini. Daripada kerja kursus ini. Tetapi setelah mempelajari dan melaksanakan kerja kursus. Rasanya tanpa tunjuk ajar beliau kerja kursus ini pasti tidak dapat di selesaikan dengan baik. Dalam menyelesaikan tugasan ini memang amat susah bagi kumpulan kami.kami berharap 33 . hasil daripada perbincangan kami sekumpulan kami dapat menyiapkan tugasan kami yang di kembalikan. kami hanya fikir bahawa teknologi maklumat tidak begitu penting dalam penggunaan sebagai seorang pendidik kelak.Namun. Walaubagaimanapun. kami juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan yang banyak membantu kami secara lansung ataupun tidak semasa kami menyiapkan tugasan kami ini. Bukan itu saja. Selain itu.kami telah dapat pelbagai pengalaman dan pengetahuan.

34 . kami juga berharap agar pensyarah pembimbing dapat memperbetulkan dan menegur kumpulan kami jika terdapat kesalahan pada tugasan yang telah diberikan. Sekian terima kasih.tugasan kami kali ini memenuhi apa yang telah di inginkan oleh pihak pensyarah pembimbing.kami telah dapat sedikit sebanyak pengetahuan dalam penggunaan teknologi maklumat sekali gus dapat menambah kemahiran dalam mencari maklumat untuk di masukan kedalam tugasan kami. Kesimpulannya.

zulkiflie Ambigavathy pushpurlingam 35 .LAMPIRAN INSTITUT PENDIDIK A N GURU K AMPUS BAHA SA MELAYU LEMBA H PANTAI 59990 K UA LA LUMPUR PPISMP PENDIDIKAN RENDAH PENDIDIKAN KHAS AMBILAN J ANUARI 2 0 1 2 Di sediakan oleh : Siti norain binti shaffie Norul izah binti awab Mohd al azhar bin m.

h.ukm.).com. Retrieved March 20.com/sejarah_dan_perkembangan_komputer.com/2011/05/sejarahgenerasi-dan-jenis-jenis-sistem.my/methods/RPK534/Information http://www.pdf" http://www.ftsm.my/jkom/journal/pdf_files/1993/9%283%29.google. 2012.blogspot.my/methods/RPK534/Information %20Technology.RUJUKAN hadi.html hamidon. (n.html" "http://www. (2011.ftsm.com/2011/06/bab1-pengenalankepada-tmk-bahagian-2.com. b.files.wordpress. Retrieved March 22.htm . s.hbp.com/2011/06/bab1-pengenalan-kepadatmk-bahagian-2.pdf" http://jtpkrajang.pdf" http://www. hussin.my/mas/nota %20tm3923/mm%20tanggungjawab%20internet.html: http://faesshuhada.google.d.my/mas/nota%20tm3923/mm %20tanggungjawab%20internet.pdf HYPERLINK "http://jtpkrajang.html HYPERLINK "http://www. http://faesshuhada.my HYPERLINK "http://www.pdf 36 .hbp.my/" http://books.my/jkom/journal/pdf_files/1993/9%283%29. from http://tienee.ukm.usm.blogspot.com/2011/05/sejarah-generasi-danjenis-jenis-sistem.files.ukm.blogspot.wordpress.tripod. HYPERLINK %20Technology.usm. 2012.pdf HYPERLINK "http://books. from http://faesshuhada. May 5).ukm.com.