Elektrik Dan Elektronik

Pengenalan Elektrik dan Elektronik akan membantu anda melaksanakan proses pengajaran pembelajaran dengan lebih berkesan mengikut matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Bahagian ini merangkumi enam tajuk iaitu Asas dan Prinsip Elektrik, Konsep Asas Elektrik, Sumber Tenaga Elektrik, Komponen Elektronik, Litar Elektronik Asas serta Penyambungan Pemasangan Dan Pengujian Projek.

Hasil Pembelajaran Di akhir bab ini anda seharusnya dapat 1. 2. mengenal pasti jenis, fungsi dan simbol komponen elektronik; mentafsir dan menterjemahkan litar skematik kepada litar bergambar dan sebaliknya; memasang dan menyambung projek elektronik yang mudah; menghasilkan projek elektronik mudah berpandukan litar skematik; dan lukisan bergambar. mengamalkan langkah-langkah keselamatan semasa melakukan kerja-kerja penyambungan dan pemasangan projek elektronik. melakukan ujian keterusan dan kefungsian menggunakan meter pelbagai

3. 4.

5.

6.

1-1

1.1

Asas dan Prinsip Elektrik a. Struktur atom pengalir dan penebat

Semua jirim terdiri daripada atom. Rajah 1.1 menunjukkan struktur asas suatu atom. Ianya terdiri daripada nukleus di bahagian tengah dan dikelilingi oleh elektron. Nukleus terdiri daripada proton dan neutron. Proton bercas positif manakala neutron tidak bercas. Kedua-dua zarah ini sentiasa kekal pada kedudukannya.

elektron proton (+) neutron P N orbit nukleus

Rajah 1.1: Struktur asas atom

Atom mempunyai elektron yang sentiasa bergerak mengelilingi nukleus dalam orbit (juga dikenali sebagai shell). Elektron membawa cas negatif dan beratnya ialah 1/1840 berat proton. Bilangan elektron bergantung kepada jenis atom, misalnya karbon mempunyai 6 elektron, kuprum mengandungi 29 elektron dan sebagainya. Dalam keadaan biasa bilangan elektron sesuatu atom adalah sama dengan bilangan proton. Atom mempunyai orbit berlapis-lapis. Setiap orbit mempunyai bilangan elektron dan paras tenaga yang tertentu. Orbit-orbit ini ditandakan dengan huruf K, L, M, N dan seterusnya. Orbit yang paling hampir dengan nukleus ialah orbit K dan orbit yang paling luar sekali dikenali sebagai orbit valensi. Elektron yang terdapat dalam orbit valensi dikenali sebagai elektron valensi. Bilangan maksimum yang boleh ditampung oleh setiap orbit ditentukan dengan menggunakan formula 2n2, di mana n mewakili nombor orbit mengikut kedudukan dari nukleus. Mari lihat satu contoh untuk memahami struktur suatu atom dengan lebih mendalam. Jadual 1.1 menunjukkan bilangan elektron bagi setiap orbit bagi atom kuprum yang mempunyai 29 elektron. Rajah 1.2 menunjukkan taburan elektron dalam atom tersebut

Orbit K L M N

Bilangan Elektron Setiap Orbit 2x(lxl)=2 2x(2x2)=8 2x(3x3)=18 1

Jadual 1.1: Taburan elektron atom kuprum Rajah 1.2: Atom

1-2

Elektron bergerak mengelilingi nukleus dalam orbitnya. Elektron-elektron ini kekal beredar dalam orbitnya kerana kesan daya tarikan di antara proton dengan elektron. Elektron yang berada hampir dengan nukleus lebih kuat terikat. Ianya sukar dikeluarkan dari orbit berbanding dengan elektron yang berada jauh dari nukleus. Jika elektron di orbit valensi dikenakan tenaga luar, ia akan keluar dari orbitnya dan menjadi elektron bebas. Terdapat berbagaibagai cara mengeluarkan elektron dari orbitnya. Antaranya adalah secara aruhan magnet, tindakan haba, kimia, cahaya, tekanan dan elektrik. Bilangan elektron valensi sesuatu atom menentukan ciri elektrik atom itu. Pertalian ciri elektrik dengan bilangan elektron valensi ditunjukkan dalam Jadual 1.2. Bilangan elektron valensi
1, 2 atau 3 4,5 5, 6 atau 7

Ciri elektrik
Pengalir Bahan separuh pengalir (Semikonduktor) Penebat

Contoh unsur
kuprum, emas aluminium karbon, silikon, germanium posforus, sulfur

Jadual 1.2: Kategori bahan berdasarkan bilangan elektron valensi Jika dua objek yang berlainan cas dihampirkan, objek tersebut akan menarik antara satu sama lain. Sebaliknya, jika dua objek mempunyai cas yang sama, ianya akan menolak antara satu sama lain Hukum ini digambarkan dalam Rajah 1.3. Hukum ini dikenali sebagai hukum cas elektrik dan menjadi asas penting untuk memahami bagaimana aliran arus elektrik terjadi.

Rajah 1.3: Hukum Cas Elektrik

1-3

b.

Sifat Pengalir dan Penebat

Pengalir

Ialah bahan yang membenarkan arus elektrik mengalir melaluinya. Aliran arus dalam suatu pengalir tidak dapat bergerak bebas kerana halangan daripada elektron dan atom-atom dalam pengalir ini. Dalam bidang elektrik dan elektronik halangan ini dikenali sebagai rintangan.

Suatu bahan pengalir dengan rintangan yang rendah adalah pengalir yang baik. Kebanyakan logam seperti kuprum, aluminium, emas besi dan plumbum adalah bahan pengalir elektrik yang baik.

Rintangan yang diberikan oleh pengalir bergantung kepada empat faktor penting: (1) (2) (3) (4) Panjang bahan; semakin panjang suatu bahan, semakin tinggi rintangannya, Luas muka keratan bahan; semakin besar luas permukaan suatu bahan, semakin rendah rintangannya Jenis bahan; bahan yang berlainan mempunyai kerintangan yang berbeza Suhu; kebiasaannya semakin tinggi suhu bahan, semakin tinggi rintangannya

Adalah bahan yang tidak membenarkan arus elektrik mengalir melaluinya. Satu bahan penebat yang baik mempunyai rintangan yang sangat tinggi. Contoh bahan penebat ialah plastik, kertas, getah, PVC dan kain. Kebanyakan penebat digunakan sebagai bahan untuk menghindarkan kebocoran arus elektrik. Namun begitu, arus masih boleh melalui suatu bahan penebat jika dikenakan voltan yang cukup tinggi.

Penebat

1-4

Terdapat satu lagi kelas bahan yang dinamakan bahan separuh pengalir (semikonduktor). Sifat rintangan bahan ini adalah di antara pengalir dan penebat. Silikon dan Germanium adalah contoh bahan separuh pengalir dan sering digunakan dalam pembuatan komponen seperti diod dan transistor.

Jawab soalan dibawah

Latihan 1.Pernyataan manakah yang benar mengenai atom? (A) Nukleus bergerak mengelilingi atom (B) Proton bergerak mengelilingi nukleus (C) Elektron bergerak mengelilingi nukleus

(D) Elektron dan proton berada dalam nukleus
2. Kumpulkan maklumat berkaitan struktur asas suatu atom. Bina satu alat bantu mengajar struktur atom berdasarkan maklumat yang diperolehi.

3.

Takrifkan istilah: (i) pengalir (ii) penebat

1-5

Penguji Keterusan Litar .2: Kategori bahan pengalir dan penebat . 1-6 .4 Gunakan alatan tangan yang bersesuaian Lakukan ujian keterusan bahan dalam Jadual 1.4: Projek Penguji Keterusan Litar Bahan kaca getah udara emas karbon perak Pengalir Penebat Bahan kuprum tembikar plastik air kertas kain Pengalir Penebat Jadual 1.2 menggunakan hasil projek “Penguji keterusan litar” yang telah anda bina. Tandakan ( √ ) dalam ruangan berkaitan untuk menunjukkan sama ada bahan tersebut pengalir atau penebat bahan ujian prob A prob B 1kΩ Komponen dan bahan yang diperlukan adalah seperti berikut: Bongkah penyambung (5 A) Pemegang bateri 9V Diod pemancar cahaya (LED) Perintang tetap 1kilo ohm Wayar teras tunggal Bateri 9V Pena ujian + LED Rajah 1.Bina projek “Penguji keterusan litar” berpandukan litar bergambar dalam Rajah 1.

1. Kuantiti elektrik Cas Tenaga elektrik terdiri daripada cas positif yang dibawa oleh proton dan negatif oleh elektron. Kuantiti cas elektrik yang dibawa oleh satu proton dan satu elektron adalah sama besar.24 X 10 18 elektron Oleh itu: 24. Jika objek itu mempunyai bilangan proton dan elektron yang sama banyak. Jika 1 coulomb cas mengalir melalui satu titik pada pengalir setiap saat.96 X 1018 elektron Cas (Q) = 6. ianya dikatakan neutral. Kuantiti cas elektrik (Q) ini disukat dalam unit coulomb (C). Satu coulomb cas ialah jumlah cas yang dipunyai oleh 6.2 Konsep Asas Elekktrik a. I disukat dalam ampere. Suatu objek dikatakan bercas positif jika mempunyai lebih bilangan proton. pengalir tersebut membawa arus sebanyak 1 ampere. dan bercas negatif jika mempunyai lebih bilangan elektron.24 x 1018 proton (atau elektron). Contoh: Seutas dawai tembaga mempunyai 24.96 X 1018 elektron bebas.96 x 1018 elektron 1 coulomb ialah 6. Q dalam coulomb dan t dalam saat . Berapakah jumlah cas yang terdapat dalam wayar tersebut? Penyelesaian: Diberi: bilangan elektron ialah 24. Hubungan tersebut boleh ditulis dalam bentuk persamaan berikut: Cas (Q) Arus = Masa (t) = 4 coulomb I = Q t di mana.24 X 1018 elektron = Arus Arus elektrik (I) disukat dalam unit ampere (A).

Kuantiti rintangan (R) disukat dalam unit ohm (Ω). Semakin banyak elektron yang boleh dibekal dan diterima oleh terminal bateri tersebut. Arus akan mengalir melalui wayar Rajah 1. Pertalian ketiga-tiga kuantiti ini dinyatakan dalam Hukum Ohm. semakin tinggi voltannya. atau beza upaya. Arus Terus dan Arus Ulang Alik Arus Terus (AT) Arus elektrik ialah suatu pergerakan cas-cas.Contoh: Hitung nilai arus yang mengalir dalam satu litar elektrik apabila 75 coulomb cas elektrik melalui titik tertentu selama 30 saat. merentasi kedua-dua terminal bateri itu.5.5 C/s 2. Kejadian ini boleh ditunjukkan dengan menyambung satu mentol kepada kutub positif dan negatif satu bateri melalui wayar kuprum seperti di dalam Rajah 1. Satu terminal akan membekalkan elektron melalui pengalir tersebut manakala terminal yang satu lagi menerimanya.5 Litar asas arus terus . Pengaliran arus ini disebabkan oleh voltan (V). Penyelesaian Diberi: Q = 75 C dan t = 30 s Cas (Q) Formula: Arus (I) = Masa (t) 75C Oleh itu: Arus = 30s = = 2. Rintangan Rintangan ialah suatu ciri bahan pengalir yang menghalang pengaliran arus elektrik di dalamnya. Voltan diukur dalam unit volt (V). Satu bahan dikatakan mempunyai nilai rintangan 1 ohm apabila ianya dapat membenarkan arus 1 ampere mengalir dalam litar apabila voltan 1 volt dikenakan kepadanya. kuantiti rintangan (R) dalam litar tersebut akan menentukan jumlah arus (I) yang mengalir.5 A = Q t Voltan Apabila dua terminal suatu bateri disambungkan oleh pengalir. Bagi satu nilai voltan (V) yang dikenakan pada suatu litar elektrik. arus elektrik akan mengalir. b.

pergerakan elektron sehala wayar kuprum arah pergerakan elektron Rajah 1. Rajah 1. Mari kaji kejadian arus terus dengan lebih mendalam.4 adalah tetap sepanjang masa. Aliran arus seperti ini dikenali sebagai arus elektron.8 menunjukkan gelombang arus terus melawan masa.dan filamen mentol menyebabkan mentol menyala. Aliran elektron ini menghasilkan arus elektrik yang dikenali sebagai arus terus (AT). Arus yang terhasil daripada bateri ini mengalir dalam satu arah sahaja dan dinamakan arus terus (AT). elektron bebas bergerak dari satu atom ke atom lain dalam satu arah seperti yang digambarkan oleh Rajah 1.6: Pergerakan elektron secara rawak arah aliran arus + bateri Rajah 1.6 Dalam kedua-dua rajah ini arus mengalir daripada kutub negatif ke kutub positif bateri.4 dan Rajah 1. Mengikut satu ketentuan lain. Keadaan ini menghasilkan gelombang arus terus berbentuk garis lurus. Apabila kutub negatif dan positif suatu bateri disambungkan kepada hujung wayar tersebut. Rajah 1. arus lazim (arus konvensional) mengalir daripada kuitub ke kutub negative.7.8: Bentuk Gelombang Arus Terus (AT) . Dalam keadaan biasa. Rajah 6menunjukkan keadaan pergerakan ini.7: Aliran Kuantiti arus dalam litar seperti dalam Rajah 1. elektron bebas dalam wayar pengalir (seperti kuprum) bergerak secara rawak. Arus (I) 0 Masa (t) Perhatikan arah aliran arus yang digambarkan dalam Rajah 1.

Seterusnya.5 menunjukkan gelombang arus ulang alik.9 Gelombang Arus Ulang Alik Aktiviti: Buat bacaan lanjutan untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai jenis-jenis gelombang arus ulang alik selain daripada gelombang sinus. V dalam volt dan R dalam ohm. Perubahan arah aliran arus ulang alik disebabkan oleh perubahan kekutuban punca voltan secara berselang-seli. Rajah 1. Arah aliran arus ini sentiasa bertukar fasa dari positif ke negatif dan sebaliknya berulang-ulang. Hukum ohm Hukum ini menyatakan bahawa arus (I) yang mengalir melalui satu beban dalam tertutup adalah berkadar terus dengan voltan (V) yang merentasi beban dan berkadar songsang dengan rintangan (R) beban tersebut dengan syarat suhunya tetap.Arus Ulang Alik (AU) Bekalan elektrik daripada stesen janakuasa ke rumah. Arus seperti ini dinamakan arus ulang alik (AU). I dan R ini dinyatakan oleh formula berikut: V I = R di mana: I dalam ampere. sekolah. Rajah 1.10: Segi Tiga VIR . nilai arus ini akan menuju tahap maksimum pada fasa negatif dan kemudian kembali ke sifar. Hubungan V.9 menunjukkan bahawa nilai arus meningkat dari sifar ke maksimum pada fasa positif dan kemudian menurun ke sifar. Arus (I) maksimum positif 0 Masa (t) maksimum negatif Rajah 1. kilang dan sebagainya mempunyai ciri aliran arus yang berlainan. Rajah 1. Bentuk gelombang seperti ini dikenali sebagai gelombang sinus.10 boleh membantu anda mengingati formula tersebut. Contoh Pengiraan: Rajah 1. c.

4 A. Langkah seterusnya ialah memahami cara bagaimana sekumpulan beban dalam suatu litar disambung – adakah ianya disambung secara siri atau selari. Anda juga akan mempelajari cara menganalisis suatu litar khususnya yang berkaitan dengan tiga kuantiti elektrik yang telah dipelajari dalam Tajuk 3.1.5 A Beza upaya yang merentasi suatu beban ialah 12 V dan arus yang mengalir melaluinya ialah 0. Berapakah nilai rintangan beban tersebut? Penyelesaian: Diberi: V = 12 V. Rintangan (R) = 0. Kemudian membuat analisis atau pengiraan kuantiti-kuantiti mengikut jenis litar yang terlibat. anda perlu memahami ciri-ciri litar siri dan selari termasuk yang berkaitan dengan kuantitikuantiti elektrik.4 A V Formula: R = I 12V Oleh itu. Formula Hukum Ohm juga akan digunakan dalam tajuk ini. Sebagai langkah pertama. = 30 ohm . Arus (I) = 24 Ω = Contoh 2: 0. Pada hakikatnya. Litar Siri dan Selari Dalam tajuk ini anda akan pelajari jenis-jenis litar elektrik dan ciri-ciri penting setiap jenis litar. Sebagai permulaan. Penyelesaian: Diberi : V = 12V.4 A d. R= 24 Ω V Formula: I = R 12V Oleh itu. I = 0. Sesetengah pelajar mendapati tajuk ini membingungkan kerana banyak perkara yang perlu diberi perhatian dan melibatkan kerja-kerja pengiraan.Contoh 1: Hitung arus yang mengalir melalui beban 24 Ω jika sebuah bateri 12 V disambung merentasinya. mari pelajari apakah yang dimaksudkan dengan litar elektrik. tajuk ini tidaklah sukar untuk dipelajari.

Sekarang mari pelajari istilah-istilah penting berkaitan dengan litar elektrik asas. Oleh itu.12 dikatakan litar tertutup. haba. mentol.12: Litar Tertutup Litar pintas Litar pintas berlaku apabila terdapat sentuhan di antara dua wayar terdedah (Rajah 1.Litar elektrik ialah laluan untuk arus mengalir daripada sumber elektrik. Sambungan antara sumber elektrik dengan beban* adalah lengkap. Arus tidak melalui jalan asalnya. Satu contoh litar yang asas adalah terdiri daripada sel. Sebab-sebab litar terbuka: (a) suis terbuka (b) wayar terputus (c) beban terbakar (d) sambungan yang longgar Nilai rintangan dalam litar ini adalah infiniti. bunyi dan sebagainya oleh beban dalam suatu litar. pembesar suara dan sebagainya. Setiap beban mempunyai rintangan. Arus dapat mengalir dalam litar dan beban dapat berfungsi. elemen pemanas. Contoh beban ialah perintang. Penggunaan tenaga elektrik dalam kehidupan harian adalah bergantung kepada litar elektrik. suis sumber elektrik pengalir beban Rajah 1. Litar terbuka Litar terbuka Rajah 1. (arus mengalir tanpa melalui beban). kepada satu atau lebih beban dan kembali semula ke sumber bekalan melalui dawai pengalir.13). suis.13: Litar Pintas . wayar. dan mentol. beban tidak boleh berfungsi. Contoh beban ialah: * peintang lampu alatan-alatan elektrik sumber elektrik pengalir beban Rajah 1. Anda boleh rujuk Rajah 4 . Arus tidak dapat mengalir melalui litar terbuka.11: Litar Terbuka Litar tertutup suis Litar Rajah 1. Keadaan ini menyebabkan arus pengalir bersentuhan suis sumber elektrik pengalir beban Rajah 1. Tenaga elektrik dapat dimanfaatkan jika ianya ditukar kepada bentuk tenaga lain seperti tenaga cahaya.11 ialah litar yang terputus dan tidak lengkap. Sumber elektrik mempunyai daya gerak elektrik yang mewujudkan beza upaya merentasi beban supaya arus dapat mengalir dalam litar apabila suis di tutup.

S1 IR1 Vj Ij IR2 R1 VR1 Vj R2 VR2 Rajah 1.yang mengalir menjadi terlalu besar kerana wayar pengalir mempunyai rintangan yang sangat rendah. Arus elektrik tidak ada jalan lain kerana semua komponen elektrik disambungkan secara berurutan atau bersiri. dan beban atau perintang. Rintangan dalam litar siri Jumlah nilai rintangan bagi perintang yang disambung secara siri dalam satu litar adalah jumlah semua rintangan. Litar siri Litar siri adalah susunan litar elektrik dengan hanya satu laluan arus. Litar pintas sangat merbahaya kerana boleh menyebabkan kerosakan wayar pengalir dan kebakaran. Bagi mendapatkan jumlah rintangan dalam litar siri. Arus yang terlalu besar boleh meningkatkan suhu wayar. suis. Litar elektrik ialah laluan untuk pengaliran arus. Ianya terdiri daripada sumber elektrik. Sambungan litar siri membolehkan arus mengalir melalui setiap komponen. formula berikut digunakan: Rj = R1 + R2 + R3 + … + Rn Rj ialah jumlah rintangan R2 ialah perintang 2 R1 ialah perintang 1 R3 ialah perintang 3 Contoh: Suis. dan mentol.14: Litar selari . Arus elektrik tidak dapat mengalir dan litar tidak berfungsi jika mana-mana bahagian pada litar terputus atau terbuka. wayar penyambung. Litar elektrik penting kerana tanpanya tenaga elektrik tidak dapat digunakan dalam kehidupan harian. wayar. Litar elektrik yang mudah terdiri daripada sel.

semakin kurang jumlah rintangan.. Jika satu laluan terputus. In Voltan dalam litar siri Dalam litar siri. litar selari digunakan untuk litar elektrik rumah. Bagi mendapatkan jumlah arus melalui perintang dalam litar siri. formula berikut digunakan: IJ = I1 = I2 = I3 …. aliran arus masih boleh mengalir melalui laluan yang lain. Jumlah susutan voltan pada setiap beban itu adalah sama dengan voltan punca bekalan. nilai voltan pada setiap perintang akan susut. Arus dalam litar selari Dalam litar selari. arus yang mengalir meningkat. Kuantiti arus yang mengalir melalui setiap laluan bergantung kepada nilai rintangan pada laluan yang berkenaan. formula benikut digunakan: Vj = V1 = V2 = V3 .+ IRn Ij ialah jumlah arus Voltan dalam litar selari Dalam sambungan litar selari. litar siri-selari digunakan di dalam radio. formula berikut digunakan: Vj = V1 + V2 + V3 + … + Vn Rintangan dalam litar selari Apabila perintang disambung secara selari. Semakin banyak laluan arus. arus yang mengalir berkurangan tetapi jika rintangan itu rendah. Bagi mendapatkan jumlah voltan dalam litar. nilai voltan pada beban adalah sama dengan nilai voltan pada setiap laluan arus. Jumlah arus dalam litar selari boleh dikira dengan menggunakan formula berikut:: Ij = IR1 + IR2 + …. Nilai voltan adalah sama pada setiap laluan arus dalam litar selari. terdapat beberapa laluan arus.Arus dalam litar siri Dalam litar siri. jumlah rintangan dalam litar itu akan berkurangan kerana tendapat lebih laluan arus. Kadar susutan bergantung kepada nilai rintangan dalam beban tersebut. Oleh itu. Litar selari Litar selari adalah sambungan litar elektrik dengan dua atau lebih laluan arus. Jika rintangan laluan itu tinggi. dan dalam perusahaan elektrik dan elektronik Bagi mendapatkan jumlah voltan dalam litar selari. arus yang melalui mana-mana bahagian dalam litar adalah sama. televisyen.

V1 = V2 = 5V . Suis. R2 = 30 Ω dan Vj = 5V.Contoh pengiraan kuantiti-kuantiti elektrik dalam litar selari Berpandukan Rajah 1. dan IR2 jika R1 = 20 Ω.15 Litar selari Penyelesaian: Diberi: (i) R1= 20 Ω.15. S1 Vj Ij IR1 R1 VR1 IR2 R2 VR2 Vj Rajah 1. 1 = Rj = 1 + 20 5 1 = 30 1 = 60 12 3 + 60 2 Rj = 12 Ω (ii) Beza upaya dalam litar selari adalah sama: V1 = V2 = Vj Oleh itu. tentukan: (i) jumlah rintangan Rj (ii) beza upaya VR1 dan VR2 (iii) jumlah arus Ij arus IR1. R2 = 30 Ω dan Vj = 5 V Jumlah rintangan: Formula: 1 = Rj R1 1 + R2 1 + … + Rn 1 Oleh itu.

Rajah 1. Voltan yang melintasi setiap perkakas elektrik adalah sama. arus I2 = 5 V/30 Ω = 0.16 Litar siri selari Litar siri-selari merupakan gabungan litar siri dengan litar selari dalam satu litar yang sama. arus I1 = 5 V/20 Ω = 0. Setiap lampu dan alat elektrik dapat dihidupkan dan dimatikan secara berasingan. perintang R2 dan R3 bersambung secara selari.42 A Arus I1: Formula: I1 = V1/R1 Oleh itu. Litar siri-selari R2 R1 R3 Rajah 1. Ij = 5 V/12 Ω = 0. Rintangan dalam litar siri-selari .17 A Kebaikan litar selari (a) (b) (c) (d) Semua lampu menyala dengan kecerahan yang sama terang. Kerosakan atau kebakaran sesuatu lampu atau alat elektrik tidak memberi sebarang kesan kepada perkakas yang lain.(iii) Jumlah arus Ij: Formula: Ij = Vj/Rj Oleh itu. Formula berikut digunakan untuk mendapatkan jumlah rintangan dalam litar selari: i.25 A Arus I2: Formula: I2 = V2/R2 Oleh itu. Kedua-duanya bersambung secara siri pula dengan perintang R1.16 menunjukkan bentuk asas suatu litar siri-selari. jumlah arus. Dalam contoh ini.

Rj = R1 + R2 + R3 + ………… + Rn 4. 3. Cari rintangan dalam litar selari dahulu. . Untuk pengiraan. + 1/ Rn Litar siri-selari Litar siri-selari terdiri daripada litar siri dan litar selari yang digabungkan bersama. Vj = V1 + V2 + V3 + ………… + Vn 3. oleh itu 10 ohm + 5 ohm = 15 ohm. Arus yang sama mengalir melalui semua perintang. +In 1/Rj = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + ….…. 1.. Rajah 17 menunjukkan contoh cara tiga perintang dapat digabungkan dalam litar siri-selari. 2. Litar selari Arus yang mengalir melalui setiap perintang adalah bergantung kepada rintangan masing masing. R ialah I x R.Rintangan dalam litar siri-selari dikira berdasarkan sambungan yang dibuat. Ij = 11 + 12 + 13 + ……………. Perbandingan antara litar siri dan litar selari Litar siri 1. Beza upaya merentasi setiap perintang 2.. 4. iaitu jumlah rintangan R2 dan R3 di atas Gunakan formula: 1 = Rj 1 = Rj 1 = Rj Rj 20 20 2 R2 1 + 20 1 + R3 1 1 = 20 / 2 Rj = 10 ohm (b) Kemudian campurkan 10 ohm itu dengan rintangan R1 = 5 ohm. Beza upaya yang sama merentasi semua cabang. Kira rintangan dalam litar selari dahulu dan kemudian campurkan nilainya dengan rintangan dalam litar siri. bahagikan litar siri-selari itu kepada litar siri dan litar selari.

(c) gabungkan RjA dan RjB untuk mendapatkan nilai jumlah rintangan Rj.18(a) Rajah 1. Rajah 1. R4 = 4Ω dan R5 = 3Ω hitungkan nilai jumlah rintangan bagi litar Rajah 18(a) dan 18(b). R3 = 4Ω dan R4 = 4Ω Formula: Rj = RjA + RjB 1/RjA = 1/R1 + 1/R2 R1 R2 Rintangan setara: RjA = ----------R1 + R2 2X2 = ----------. (b) gunakan formula untuk menentukan nilai setara rintangan siri dan rintangan selari (RjA dan RjB).17 Gabungan tiga perintang dalam litar siri selari Untuk mendapatkan nilai jumlah rintangan setara litar siri-selari. Suis juga digunakan untuk menukar aliran .4. R2= 2Ω. Dalam penyambungan litar.= 1Ω 2+2 3. Contoh 6: Jika R1= 2Ω.18(b) Penyelesaian (a) Diberi: R1 = 2Ω. R3 = 4Ω.3 Komponen – komponen Asas Sambungan Litar Elektrik Suis 1. langkah berikut boleh diikuti: (a) kenal pasti kumpulan perintang yang bersiri dan selari.(a) (b) Rajah 1. R2 = 2Ω. suis digunakan untuk menyambung atau memutuskan aliran arus elektrik.

Anda dikehendaki memahami konsep aasas elektrik dan menghitung kuantiti arus. Contoh suis pisau mengikut kegunaan tertentu adalah seperti berikut: Untuk mengawal hanya satu litar sahaja. Untuk mengawal dua litar yang disambung kepada satu punca. voltan dan rintangan dalam liatar siri dan selari. antaranya ialah suis pisau dan suis togol. Perbezaan Arus terus Arus ulang alik Sumber Pengaliran arus Bentuk Gelombang Kebaikan . Terdapat berbagai-bagai suis. Aktiviti 1. Kuantiti Cas Arus Voltan Rintangan Simbol Unit Aktiviti 2 Senaraikan perbezaan antara arus terus dan arus ulang alik.arus melalui berbagai-bagai litar. Untuk mengawal dua litar yang disambung kepada dua punca berasingan pada masa yang sama. Suis pisau Suis pisau biasanya digunakan untuk penyambungan litar voltan rendah sahaja seperti membuat eksperimen di makmal. Suis disambung secara bersiri kepada beban dalam litar dan dipasang pada wayar hidup. Untuk mengawal dua litar berlainan pada masa yang sama. 2.

2. 3. aliran arus masih boleh mengalir melalui lauan yang lain. Litar selari adalah sambungan litar elektrik yang mempunyai dua atau lebih laluan arus elektrik. Mengikut pengalaman anda. Litar siri selari digunakan dalam kebanyakan perkakas seperti radio dan televisyen. Perkembangan ini menyebabkan permintaan terhadap tenaga elektrik meningkat dan menjadi semakin penting. 7. Suis disambung secara bersiri kepaada beban dan dipasang pada wayar hidup. Rumusan 1.Latihan 1. Litar siri aadalah susunan litar elektrik dengan hanya satu laluan arus. rintangan dan arus . Litar pintas berlaku apabila arus mengalir secara terus dalam litar tanpa melaui beban atau jalan asalnya. manusia ingin meningkatkan keselesaan hidup. 4. tenaga elektrik juga perlu . Di samping barangan pengguna. Voltmeter mesti disambungkan secara selari dengan beban.3 Sumber Tenaga Elektrik Selain daripada keperluan asas untuk hidup.) atau beza upaya di antara dua titik dalam unit volt. 8. Arus yang mengalir dalam litar siri adalah sama pada mana-mana bahagian dalam litar.g. terangkan cara penyambungan meter pelbagai di dalam litar untuk mengukur voltan. Litar pintas sangat berbahaya kerana boleh merosakkan komponen dan menyebabkan kebakaran.Arus elektrik tidak dapat mengalir melaluinya. pelbagai barangan termasuk perkakas dan peralatan elektrik dan elektronik telah direkacipta. Litar tutup ialah litar yang lengkap dan arus elektrik dapat mengaliur melaluinya. 2. kepada murid. 5. Voltmeter digunakan untuk mengukur daya gerak elektrik (d. Jika satu laluan terputus. 1. Suis digunakan dalam litar untuk menyambung atau meutuskan aliran arus elektrik. Litar buka ialah litar yang tidak lengkap dan terputus. (b) Bagaimanakah konsep ini memberi implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran elektrik? Selaku guru KH. 3. beri satu contoh aktiviti di mana anda mengingkatkan kesedaran unsur keselamatan dalam sebuah bengkel. (a) Huraikan kosep struktur atom and hubungannya dengan penebat dan pengalir. Bagi mencapai keinginan ini.e. Bincangkan. Litar siri selari adalah gabungan litar siri dan litar selari. 6.

tindakan kimia berlaku di dalam sel. Tenaga elektrik boleh dihasilkan daripada beberapa sumber tenaga lain seperti cahaya.5 volt. Jenis arus elektrik sel kering ialah arus terus. b. a. Digunakan untuk alat-alat yang tidak memerlukan tenaga elektrik yang banyak . c. dan kimia. f. haba. e. b. Sel kering Rajah 1. Voltan sel kering yang biasa ialah 1. Terdapat sel kering dan sel basah ii. Sel basah . c. Apabila sel kering digunakan. Tindakan kimia Tindakan Kemagnetan Tindakan Cahaya Tindakan Haba Tindakan Tekanan Tindakan Geseran Tenaga elektrik daripada tindakan kimia I.dalam bidang industri dan perniagaan. Tenaga elektrik untuk kegunaan harian banyak dihasilkan dengan tindakan kimia dan kemagnetan. Dalam tajuk ini anda akan belajar mengenai pelbagai cara menghasilkan tenaga elektrik. Sel kering boleh didapati dalam berjenis bentuk dan saiz. f. Berikut adalah beberapa cara menjana tenaga elektrik Tenaga elektrik dapat dihasilkan melalui proses a. d. e.19 Sel Kering a. d.

Sel basah dapat menghasilkan tenaga elektrik yang banyak. f. b. Voltan sel asid plumbum biasa ialah 2 volt. medan magnet bergerak memotong pengalir yang tidak bergerak Arus yang dihasilkan boleh ditambahkan sekiranya a.Rajah 20 Sel basah a. d. e. Apabila paras elektrolit berkurangan. magnet yang lebih kuat digunakan b. Tenaga elektrik daripada kemagnetan: i. c. kelajuan pemotongan di antara pengalir dengan medan magnet ditambah ii. Putaran ini mengaruhkan tenaga elektrik di dalam gelung dawai yang . Sel asid plumbum ialah sejenis sel basah. satu pengalir memotong medan magnet yang tidak bergerak b. boleh dipenuhkan dengan air suling. Bekas sel basah dibuat daripada plastik atau getah. g. Arus elektrik boleh dijanakan apabila a. Plat positif berbilangan ganjil dan plat negatif berbilangan genap. b. bilangan lilitan pengalir ditambah c. Bacaan meter tumpat kurang daripada 1. h. Penghasilan arus melalui aruhan ialah prinsip yang digunakan di Dalam sebuah dinamo: Rajah 21 Dinamo basikal a. Sel basah boleh dicas apabila tenaga elektrik menjadi lemah.2 menunjukkan sel itu perlu dicas semula. Roda berpusing di dalam dinamo memutarkan magnet b. iii.

Arus elektrik boleh dihasilkan oleh dua logam berlainan yang dibelit dan dipanaskan.dililit di sekeliling teras besi c. Rajah 21 Sel Solar a. Prinsip ini digunakan dalam alat penyala gas. ii. ii. Tenaga elektrik yang dihasilkan seperti ini digunakan di dalam satelit. iii. b. Sedikit arus elektrik boleh dihasilkan apabila tekanan dikenakan pada sejenis hablur seperti kuartz dan garam Rochelle . Tenaga elektrik daripada cahaya i. Tenaga elektrik daripada tekanan i. . Teras besi meningkatkan lagi arus yang dijanakan d. Sel solar digunakan untuk menukar cahaya daripada matahari kepada tenaga elektrik. Sel-sel solar digunakan dalam kalkulator dan kamera. selenium dan kalsium. natrium. iv. Kuasa elektrik yang dihasilkan bergantung kepada banyaknya tekanan dikenakan ke atas hablur yang terkapit di antara dua plat logam. alat pemain piring hitam dan mikrofon. Tenaga elektrik daripada haba: i. Arus yang dijanakan oleh dinamo adalah arus ulang alik c. Alat ini disebut termokupel dan digunakan sebagai termometer untuk menyukat suhu haba dalam relau gas automatik dan oven. Sedikit arus elektrik terhasil apabila cahaya memancar ke atas permukaan bahan tertentu seperti kalium. iii. ii.

Nyatakan perbezaan antara sel primer dan sel sekunder Sel Primer Sel Sekunder . Pergerakan cas elektrik ini dipanggil elektrik statik. Rajah 22 Tenaga elektrik daripada tekanan Tenaga elektrik daripada geseran: i. cas elektrik bergerak. lilin. Apabila dua bahan yang berlainan cas disambungkan. elektron berpindah dari satu bahan ke bahan yang lain. Bahan yang menerima elektron itu menjadi cas negatif dan yang menghilangkan elektron menjadi cas positif. kaca.23Tenaga elektrik daripada geseran Latihan 1.Jangka galvani c. Rajah1. iv. iii. bulu binatang dan nilon digeserkan. ii. Apabila benda-benda tertentu seperti getah keras.

Komponen pasif ialah komponen-komponen yang tidak menyumbang kepada gandaan voltan. kegunaan. Apakah tenaga yang terhasil apabila arus mengalir melalui elemen pemanas? Apakah sebuah motor elektrik berputar. pemuat dan pearuh. binaannya dan pelbagai soalan lain mengenai komponenkomponen berbagai-bagai itu. Dalam tajuk ini anda akan diperkenalkan dengan jenis. dan arus kepada suatu litar. simbol dan fungsi beberapa komponen elektronik. Contoh komponen pasif ialah perintang. apakah tenaga yang dihasilkannya? Apakah tenaga yang terhasil daripada diod pemancar cahaya? . Komponen ini juga boleh menghasilkan tindakan pensuisan dalam suatu litar.4 Komponen Elektronik Sebagai seorang pelajar baru dalam bidang elektrik dan elektronik. 4. diod dan litar bersepadu. Komponen-komponen elektronik boleh dikelaskan sebagai komponen pasif dan komponen aktif. 1. Terdapat dua jenis perintang: Perintang tetap – perintang yang mempunyai nilai rintangan yang tetap Perintang boleh ubah – perintang yang nilai rintangannya boleh diubah-ubah Rajah 24: Contoh-contoh Perintang .2. Unit untuk menyukat rintangan ialah ohm (Ω). dan arus. Perintang juga digunakan sebagai pembahagi voltan. Ianya tidak memerlukan sebarang input untuk berfungsi. Contoh komponen aktif ialah transistor. Anda mungkin tertanya-tanya tentang apakah nama. 3. anda mungkin kebingungan apabila melihat komponen-komponen yang terdapat pada satu papan litar.1 a. 1. Komponen ini melesapkan tenaga elektrik dalam bentuk haba. Kegunaan utamanya ialah menghadkan aliran arus dalam litar kerana adanya rintangan. Kebanyakan komponen jenis ini dibina menggunakan bahan separuh pengalir.4. Komponen aktif pula merupakan komponen yang mempunyai kebolehan an gandaan voltan. Komponen Pasif Perintang Perintang merupakan komponen yang paling biasa terdapat dalam suatu litar elektronik.

01 Jalur 4 Had Terima ± 1% ± 2% ±5 ± 10 ± 20 Rajah 1.25 menerangkan maksud jalur-jalur warna dan nombor yang diwakili oleh setiap warna. 25. Rajah 1.Contoh perintang tetap dan boleh ubah serta simbol skematiknya ditunjukkan dalam Rajah 1.mewakili nilai pendarab Jalur 4 .25: Kod Warna Perintang Contoh: Terjemahkan kod warna perintang berikut: hijau 5 hitam kuning 0 104 emas ± 5% . Jalur 1 . Nilai perintang tetap dinyatakan dalam bentuk kod warna. Suatu perintang tetap jenis karbon biasanya ditandakan dengan 4 atau 5 jalur warna pada badannya.mewakili had terima Warna Hitam Perang Merah Oren Kuning Hijau Biru Ungu Kelabu Putih Emas Perak Tiada warna Jalur 1 Digit Pertama 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jalur 2 Digit Kedua 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 10 8 10 9 10 -1 10 -2 10 0 Jalur 3 Pendarab 1 10 100 1000 10000 100000 1000000 10000000 100000000 1000000000 0. Mari kita pelajari cara menterjemah kod warna perintang yang terdiri daripada 4 jalur warna.mewakili digit pertama Jalur 2 .mewakili digit kedua Jalur 3 .1 0.

Anda perlu pastikan pemuat berkutub disambung pada kekutupan yang betul. Jenis dan simbol pemuat ditunjukkan dalam rajah 1. dan seramik. Pemuat tetap Pemuat tetap ialah pemuat yang nilai kemuatannya tetap.Penyelesaian: Berdasarkan Rajah 1.27: Binaan Komponen kapasitor atau pemuat boleh didapati dalam banyak rupa bentuk dan saiz. Binaan Pemuat Rajah 1. Pemuat mampu menghalang aliran arus terus apabila ianya dicas sepenuhnya. Walau bagaimanapun kesemua kapasitor boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu pemuat tetap dan pemuat boleh ubah. Had terima maksimum Had terima minimum = = 500000 + 25000 = = 500000 – 25000 = = 525000 Ω 525 kΩ 475000 Ω 475 kΩ = = (50 X 10000) Ω ± 5% = 500000 ± 5% 500000 X 5% = ± 25000 Ω b.26: Jenis dan simbol pemuat Pemuat dibina daripada dua plat pengalir yang dipisahkan oleh bahan dielektrik seperti ditunjukkan dalam rajah 1.26. Sebaliknya pemuat membenarkan arus ulang–alik mengalir dalam litar. Pemuat jenis ini ada yang berkutub seperti pemuat elektrolitik. mika. nilai rintangan nilai had terima Maka. Bahan dielektrik adalah jenis penebat elektrik seperti udara. Ia boleh dicas dan dinyahcas. Jenis Pemuat Rajah 1.25: Warna hijau mewakili nombor 5 Warna hitam mewakili nombor 0 Warna kuning mewakili pendarab 104 atau 10000 Warna emas mewakili had terima ± 5% Oleh itu.27. Pemuat tetap jenis tidak berkutub seperti . Pemuat Jenis pemuat Simbol Pemuat merupakan satu komponen pasif yang dapat menyimpan cas elektrik. kertas.

nilai kemuatan akan berkurangan.pemuat seramik. Dua digit pertama kod ini adalah nombor asas dan digit ketiga ialah pendarab. Kemuatan Kemampuan sesuatu pemuat untuk menyimpan cas dinyatakan dalam kemuatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai kemuatan sesuatu pemuat ialah: • • • luas permukaan plat – jika luas permukaan plat bertambah. Jadi. F. Pemuat boleh ubah Pemuat boleh ubah ialah jenis pemuat yang nilai kemuatannya boleh dilaras. Nilai kemuatan dapat diubah sama ada dengan melaraskan luas permukaan plat yang berkesan atau jarak antara plat.001 mikro Farad. jenis bahan dielektrik – bahan dielektrik yang berbeza mempengaruhi nilai kemuatan sesuatu pemuat Penggunaan pemuat : Jenis Litar Litar Penapis Litar motor Litar penalaan Penggunaan pemuat Mengurangkan voltan riak atau meratakan gelombang untuk mendapatkan voltan malar Pembaik faktor kuasa litar Mengurangkan kesan gangguan hingar kepada alatan lain Menentukan kadaran frekuensi penjana dan frekuensi radio Spesifikasi pemilihan pemuat . jarak di antara dua plat – jika jarak di antara plat bertambah. mika dan kertas pula boleh disambung tanpa mengambilkira kekutupan sambungannya. nilai kemuatan juga bertambah. nilai yang dinyatakan oleh 102 dalam rajah 28 ialah: Rajah 1. Nilai kemuatan sesuatu pemuat dinyatakan pada badan pemuat itu dengan menggunakan salah satu daripada cara berikut: • • • Nilai sebenar dicetak terus pada badan pemuat Nilai dinyatakan menggunakan kod warna Nilai dinyatakan menggunakan kod nombor tiga digit Cara menterjemah nilai pemuat yang dinyatakan dengan kod nombor ditunjukkan dalam contoh berikut: Kod nombor bagi pemuat dalam rajah 28 ialah 102. Unit bagi kemuatan ialah farad. C.28: Kod nombor 10 X 102 = 1000 piko Farad = 10 nano Farad = 0.

Ianya biasa digunakan untuk menghasilkan voltan aruhan. Rajah 13 menunjukkan diod simpang dan simbol skematiknya.29 menunjukkan simbol skematik pelbagai jenis pearuh.2 Komponen Aktif Diod • • • • Diod ialah komponen yang membenarkan arus elektrik mengalir dalam satu arah. Kebanyakan pearuh mempunyai rintangan yang rendah. Diod dibina dengan mencantumkan bahan semikonduktor jenis-P dan jenis-N. Teras udara Teras ferit Teras besi Pearuh boleh ubah Pearuh praset Rajah 1. Satu fungsi penting diod simpang ialah menukarkan arus ulang alik kepada arus terus.Semasa memilih sesuatu pemuat untuk menyediakan sesuatu projek elektronik.29: Simbol skematik jenis-jenis pearuh 1. XL. spesifikasi berikut perlu diberi perhatian: Spesifikasi Nilai kemuatan Had terima pemuat Voltan kerja Keterangan Nilai kemuatan dinyatakan samada dengan menggunakan kod tercetak atau kod warna pada badan pemuat Had terima menunjukkan kejituan julat nilai sebenar pemuat iaitu nilai kemuatan minimum dan maksimum Voltan kendalian maksimum yang mampu diterima oleh pemuat sebelum pecah tebat dielektrik dilampaui. . H.4. Nilai kearuhan sesuatu pearuh disukat dalam unit Henry. Bahagian diod yang dibina daripada bahan jenis-P dinamakan anod (+) sementara bahagian bahan jenis-N dinamakan katod (-). Pearuh menentang arus ulang-alik. Bahagian katod ditandakan dengan satu gelang yang tercetak berhampiran Rajah 1. Pearuh / Gelung / Induktor Pearuh dibina daripada dawai pengalir yang dililit dalam bentuk gegelung. Cantuman ini menghasilkan diod simpang. Penentangan ini dinamakan regangan induktif.30: Diod simpang dan simbol skematik • dengannya. Rajah 1.

5V). kaki anod lebih panjang dari kaki katod Hujung kaki berbentuk bendera (di dalam badan LED) adalah katod Transistor (Simpang DwikKutub) . b. LED beroperasi pada voltan rendah (sekitar 1.32 menunjukkan bentuk fizikal dan simbol skematik LED. Rajah 1. LED membenarkan arus elektrik mengalir sehala. Lihat rajah 31 pincang hadapan pincang balikan Rajah 31 Cara memincang diod Diod pemancar cahaya (LED) • • • • • • Diod pemancar cahaya (LED) adalah satu jenis diod yang dapat memancarkan cahaya apabila mendapat punca voltan positif pada anod dan negatif pada katod. dan yang jauh adalah anod. LED biasa digunakan sebagai penunjuk.BJT • • • dicipta pada 1948 membuka era baru dalam bidang elektronik sumbangan transistor kepada bidang elektronik: litar menjadi lebih kecil litar beroperasi tanpa kuasa pemanas – menjimatkan tenaga menggandakan isyarat dengan sumber voltan rendah peralatan elektronik lebih tahan lasak Binaan dan Simbol transistor BJT Terdapat dua jenis transistor BJT • .• Diod mengalirkan arus apabila dipincang hadapan dan menghalang aliran arus apabila mendapat pincang balikan. Perintang perlu disambung secara siri kepadanya untuk mengelakkan arus berlebihan mengalir melaluinya. Bagi LED yang baru. Rajah 32: Bentuk fizikal dan simbol skematik LED • Ada tiga cara untuk menentukan kaki LED: a. Kaki yang hampir dengan permukaan rata adalah katod. c.

satu lapisan nipis bahan separa pengalir jenis-N diapit oleh bahan separa pengalir jenis-P NPN --. Beri perhatian khusus kepada kekutupan punca bekalan yang disambung kepada setiap kaki transistor.33. .satu lapisan nipis bahan separa pengalir jenis-P diapit oleh bahan separa pengalir jenis-N Kaji binaan serta simbol skematik kedua-dua jenis transistor dalam rajah 33 dasar dasar pengeluar pengeluar Simbol Struktur transistor PNP Simbol Struktur transistor NPN Rajah 1.pincang hadapan ► pemungut dan pengeluar --.pincang balikan Memincang Transistor NPN • Cara memincang transistor NPN dengan betul ditunjukkan dalam rajah 1.PNP --.33: Struktur asas dan simbol skematik transistor • • setiap bahan separa pengalir ini disambungkan dengan kaki (pin) nama dan fungsi kaki transistor adalah seperti dalam jadual 1: Nama Kaki tapak (base – B) pengeluar (emitter – E) pemungut (collector – C) Fungsi mengawal arus pemungut membekalkan cas-cas kepada pemungut mengumpulkan cas daripada pengeluar Jadual 1: Nama dan fungsi kaki transistor BJT • Memincang Transistor ► pengeluar dan dasar --. (Kesilapan semasa membuat sambungan ini akan menyebabkan transistor rosak atau tidak berfungsi).

0025 cm) dan mempunyai sedikit sahaja lohong Lapisan pengeluar dan pemungut lebih tebal dan mempunyai lebih banyak elektron.34: Cara memincang transistor NPN Kendalian transistor NPN apabila dipincang dengan betul dapat diterangkan seperti berikut: Lapisan tapak sangat nipis (0. Sejumlah 1 . Sebahagian kecil daripada elektron ini diresap oleh lohong di dalam tapak manakala majoriti elektron di tarik masuk ke dalam pemungut kerana kesan tarikan cas positif punca bekalan VCE. arus pemungut (IC) dan arus pengeluar (IE). IC. Pergerakan elektron ini menghasilkan aliran arus tapak (IB).99% arus IE mengalir ke pemungut menjadi arus pemungut. proses berikut akan berlaku: Elektron dari sumber bekalan VBE akan menolak elektron pada pengeluar ke arah simpang. Apabila transistor dapat punca bekalan voltan yang betul (seperti dalam rajah 34). IB dan 95 .5% arus IE mengalir ke tapak menjadi arus tapak. IB dan IC ialah IE = IB + IC .E C B VCE pincang hadapan pincang balikan Rajah 1. Pertalian matematik bagi IE.

35 Beri perhatian khusus kepada kekutupan punca bekalan yang disambung kepada setiap kaki transistor. • Merujuk kepada rajah 35. Pergerakan lohong ini menghasilkan aliran arus tapak (IB). E C arus lohong B pincang hadapan pincang balikan Rajah1. (Kesilapan semasa membuat sambungan ini akan menyebabkan transistor rosak atau tidak berfungsi). arus pemungut (IC) dan arus pengeluar (IE).Memincang Transistor PNP cara memincang transistor PNP dengan betul ditunjukkan dalam rajah 1.35: Cara memincang transistor PNP Apabila transistor dapat punca bekalan voltan yang betul (seperti dalam rajah 1. Manakala majoriti lohong di simpang di tarik masuk ke dalam pemungut kerana kesan tarikan cas negatif punca bekalan VCE. perhatikan bahawa: arus dalaman transistor melibatkan pengaliran lohong arus luaran transistor melibatkan pengaliran elektron Fungsi Transistor Transistor berfungsi sebagai suis elektronik Komponen ini juga berfungsi sebagai penguat untuk menggandakan arus.35). proses berikut akan berlaku: Lohong pada pengeluar ditolak ke arah simpang oleh sumber bekalan VBE. Sebahagian kecil daripada lohong bergerak ke punca bateri VBE melalui tapak. pemungut (C) disambung kepada punca bekalan negatif VCE. Kaki pengeluar (E) disambung kepada punca bekalan positif VBE. voltan atau kuasa .

36: Transistor sebagai suis Apabila suis S1 terbuka. Rajah 1. simpang pengeluar-pemungut mempunyai rintangan yang sangat tinggi dan menyebabkan transistor berada dalam keadaan tidak beroperasi. Keadaan ini menyebabkan arus yang mengalir dari pengeluar ke pemungut menjadi terlalu kecil. tiada output dari transistor dihasilkan dan lampu dalam litar output tidak menyala.37 menunjukkan contoh litar transistor yang berfungsi sebagai penguat. Kesannya. arus dapat mengalir dalam litar input dan menyebabkan rintangan simpang pengeluar-pemungut berkurangan. Kesimpulannya: Transistor akan off jika tapak-pengeluar tidak dipincang hadapan Voltan yang mengawal arus tapak menentukan nilai arus output Transistor sebagai penguat (amplifier) Rajah 1. Apabila suis S1 ditutup.37: Taransistor sebagai penguat .36 menunjukkan contoh litar transistor yang berfungsi sebagai suis. Aliran arus output menyebabkan lampu menyala dan transistor bertindak sebagai suis tutup. Ketika ini transistor beroperasi dan menyebabkan arus besar mengalir dalam litar output.Transistor sebagai suis • Rajah 1. Rajah 1.

Rajah 1. bilangan komponen . dsb.38. IC juga boleh dikategorikan sebagai: ▪ ▪ • • IC analog .39 Fungsi pin dan simbol skematik IC 555 . IC boleh dikelaskan dengan berbagai cara (seperti bentuk pakej. kapasitor.02V p-p 150 Ini bermakna transistor Q1 mempunyai faktor penguatan sebanyak 150 kali ganda.LSI.u.litar pensuisan 'on' atau 'off' Contoh pakej IC ditunjukkan dalam rajah 1.38: Contoh pakej IC Rajah 1. Rajah 39 pula menunjukkan fungsi pin IC 555 dan simbol skematiknya. Gandaan voltan. diod yang disepadukan menjadi sekeping cip. Litar Bersepadu (IC) • • • • Litar bersepadu ialah komponen yang mengandungi transistor perintang. (Contoh: IC Pentium III mengandungi 6 juta transistor di dalamnya). VLSI.Isyarat input a.u.seperti amplifier radio IC digital . Isyarat output yang dihasilkan adalah sebanyak 3V p-p (disukat menggunakan osiloskop).02V p-p dikenakan kepada tapak transistor Q1. yang diperolehi dari litar tersebut ialah : AV = = = (V keluar) /(V masuk) 3V p-p/0. AV a.). Pemproses mikro adalah satu jenis IC yang sangat besar dari segi bilangan komponen yand ada di dalamnya. sebesar 0.

Rajah 1.40: Bongkah penyambung. Kelebihan menggunakan bongkah penyambung dalam pemasangan projek ialah pemasangan komponen boleh diubah-ubah dengan mudah.Bahan Bongkah Penyambung • • • Bongkah penyambung (rajah 1. .40) digunakan untuk menyambung dawai dan komponen elektronik dalam pemasangan projek. Alat tangan yang diperlukan untuk memasang komponen kepada bongkah penyambung ialah pemutar skru mata rata bersaiz kecil atau pena ujian sahaja.

2. 4. Jumlah rintangan dalam litar siri adalah hasil tambah setiap rintangan dalam litar tersebut.Rumusan 1. Had terima menunjukkan nilai minimum dan maksimum bagi perintang. 3. 5. Saiz perintang menunjukkan kadar kuasa maksimum yang boleh diterima oleh perintang. Perintang yan mempunyai kestabilan tinggi dapat mengekalkan rintangan dengan perubahan suhu dan jangka hayat. Nilai rintangan bagi sesuatu perintang bergantung kepada kod warna perintang dan juga kod tercetak. Jumlah rintangan dalam litar selari adalah lebih kecil daripada nilai rintangan yang terkecil dalam litar tersebut. 6. .

Dengan demikian. jika tiada isyarat keluaran daripada pembesar suara sedangkan isyarat keluaran daripada pengadun dapat dikesan. Penguat ini mengeluarkan isyarat beraras tinggi yang dapat membunyikan pembesar suara. Lukisan litar yang akan dipelajari ialah rajah blok. Contonya. Rajah blok juga memudahkan kerja-kerja mengesan kerosakan. simbol skematik dan kegunaan komponen-komponen elektronik.41. Sesuatu blok disambung antara satu sama lain menggunakan garisangarisan anak panah untuk menunjukkan arah aliran isyarat atau pertalian di antara blok-blok. rajah litar skematik dan rajah papan litar bercetak (PCB). Rajah blok amat berguna untuk menerangkan sesuatu sistem yang kompleks dengan mudah. Ianya juga menunjukkan pertalian di antara peringkat-peringkat dalam suatu sistem elektronik. Lukisan Litar Rajah Blok Rajah ini terbina daripada blok-blok berlabel yang mewakili suatu litar atau peringkat. Rajah 41 menunjukkan contoh rajah blok satu sistem audio.4 anda telah mempelajari jenis. . a.41: Rajah Blok Sistem Penguat Kuasa Audio Penguat kuasa audio pembesar suara Dalam rajah 1. Isyarat yang dikeluarkan oleh pengadun (masih beraras rendah) ini kemudian dimasukkan pula kepada PENGUAT KUASA AUDIO. maka bahagian yang mungkin rosak ialah sama ada penguat kuasa atau pembesar suara.1. Pemasangan dan Pengujian Projek Dalam Tajuk 1. isyarat-isyarat masukan beraras rendah daripada mikrofon diadun oleh PENGADUN AUDIO. UNIT BEKALAN KUASA menukarkan bekalan voltan arus ulang alik kepada voltan arus terus yang diperlukan oleh sistem tersebut. sumber bekalan AU Unit bekalan kuasa mikrofon 1 Pengadun audio mikrofon 2 Rajah 1. Setiap blok litar atau peringkat dilabelkan berdasarkan fungsinya. Dalam tajuk ini anda akan mempelajari caracara bagaimana simbol-simbol tersebut dapat disatukan untuk menghasilkan lukisan litar. hanya bahagian penguat kuasa atau pembesar suara sahaja yang perlu dibaiki. rajah litar bergambar.5 Penyambungan.

. Rajah ini sesuai digunakan oleh orang yang baru menceburi bidang elektronik. rajah litar bergambar tidak sesuai digunakan untuk Rajah 1. Jangan bimbang dengan keadaan ini kerana anda sudah mengenali simbol beberapa komponen elektronik dalam tajuk-tajuk yang lalu. Tambahan pula. ruang yang diperlukan untuk melukisnya lebih besar. Dalam rajah ini komponen-komponen dilukiskan menyerupai bentuk fizikalnya yang sebenar. Label ini penting untuk pengenalan komponen.42 Rajah Litar Bergambar susun atur fizikal sebenar sesuatu litar. Ianya juga sesuai digunakan untuk membina projek elektronik yang kecil dan mudah.43: Rajah Litar Skematik mempersembahkannya. kesabaran dan ketelitian. Anda hanya perlu perbanyakkan latihan.42 Bagi orang yang tiada latar belakang elektronik. Rajah 1. pertalian di antara komponen-komponen semakin sukar dilihat. Selain daripada simbol. Rajah 1. Jika litar kompleks dilukis menggunakan rajah litar bergambar. Sebenarnya. Rajah ini membolehkan kebanyakan orang memahami suatu litar dengan mudah kerana kurang berbentuk teknikal. Ciri penting rajah ini ialah ianya menunjukkan Rajah 1. Lukisan rajah litar skematik menggunakan simbol skematik piawai untuk mewakili sesuatu komponen tertentu.Rajah Litar Bergambar Binaan sesuatu sistem elektronik boleh dipersembahkan dengan menggunakan rajah litar bergambar.42 menunjukkan rajah litar bergambar suatu projek yang di pasang menggunakan bongkah penyambung. Rajah litar skematik lebih sesuai digunakan untuk mempersembahkan suatu litar yang besar atau kompleks. Bilangan dan jenis komponen yang terlibat juga bertambah banyak dan berbagai-bagai. Rajah ini membolehkan suatu litar besar dilukis dengan kemas dan dimuatkan dalam ruangan yang lebih kecil. komponenkomponen juga dilabelkan dengan huruf-huruf (seringkali berserta nombor) tertentu. Rajah Litar Skematik Apabila sesuatu projek menjadi semakin besar. rajah litar skematik kelihatan membingungkan. litarnya akan menjadi semakin kompleks. Oleh itu. rajah ini tidak jauh bezanya dengan peta jalan kerana kedua-duanya dilukis menggunakan simbol-simbol. Biasanya satu rajah litar skematik disertakan dengan senarai komponen yang mengandungi maklumat penting mengenai sesuatu komponen.43 menunjukkan rajah litar skematik bagi projek dalam rajah 1. Garisan-garisan digunakan untuk menunjukkan sambungan di antara komponen-komponen.

Rajah Papan Litar Bercetak Peralatan elektronik komersial biasanya dipasang menggunakan papan litar bercetak. Kedudukannya juga dilabelkan dengan label huruf (bernombor) untuk mengelakkan kesilapan semasa memasang komponen. Pastikan anda melakar satu lubang untuk setiap pin (kaki) komponen. kefahaman anda terhadap sesuatu litar juga akan menjadi lebih mudah. 4. Ciri ini menyebabkan penjimatan ruang. Kaedah yang ekonomik jika litar yang sama hendak dihasilkan dengan banyak. Dengan cara ini. Kerja penting semasa melukis rajah litar jenis ini ialah menentukan susun atur komponen-komponen yang akan dipasang serta melakar balapan kuprum yang menyambungkannya. Pembinaan litar boleh dijalankan dengan cepat – cuma perlu letakkan komponen di tempat yang disediakan dan pateri. 5. . saiz dan ruang yang diperlukan oleh sesuatu litar yang hendak dipasang kerana saiz.44: Papan Litar Bercetak 1. susun atur fizikal komponen-komponen yang bakal dipasang 2. Pemasangan litar lebih kemas dan komponennya tersusun rapi 3. Saiz sebenar sesuatu komponen perlu diberi perhatian semasa melukis rajah papan litar bercetak. Ciri utama PCB ialah penggunaan balapan kuprum ‘tercetak’ menggantikan kebanyakan wayar-wayar penyambung komponen-komponen. Rajah 1. Kedudukan suatu komponen di atas papan litar bercetak boleh ditunjukkan dengan lukisan bentuk fizikal komponen berkenaan atau simbol skematiknya. Binaan litar biasanya kecil kerana kurangnya penggunaan wayar-wayar penyambung.44menunjukkan satu contoh projek elektronik yang dipasang menggunakan papan litar bercetak.Rajah skematik tidak memberi gambaran sebenar tentang perkara berikut: 1. bentuk dan warna suatu komponen adalah berbeza-beza walaupun saiz simbolnya sama Bagi tujuan pembelajaran dan sebab-sebab yang lebih praktikal. anda perlu menguasai kemahiran menterjemah rajah litar skematik kepada rajah litar bergambar dan sebaliknya. Kesilapan semasa memasang litar dikurangkan kerana pendawaian dan susunan komponen telah ditentukan lebih awal.45 menunjukkan bagaimana suatu rajah papan litar bercetak disediakan berdasarkan rajah litar skematik. Beberapa kebaikan PCB: Rajah 1. (Papan litar bercetak seringkali dipanggil PCB singkatan bagi Printed Circuit Board). 2. Rajah 1.

Bersihkan dakwat kalis bahan kakis dengan bahan pelarut yang sesuai (seperti thinner) 9. 3. Dapatkan sekeping bod berlapik kuprum untuk cetakan PCB. Tebuk lubang pada lubang pandu menggunakan gerudi mini berdiameter 1mm. Langkah-langkah mencetak papan litar bercetak adalah seperti berikut: 1. 2. Berhenti menunar apabila semua bahagian kuprum yang tidak dikehendaki telah dikakis. (Larutan ferik klorida disediakan dengan melarutkan 250g hablur ferik klorida dalam 1 liter air). Buat lubang pandu pada setiap tempat untuk memasukkan kaki komponen. Bersihkan permukaan kuprum dengan bahan penggilap logam atau atau berus keluli yang halus. Pindahkan rajah papan litar bercetak yang telah disediakan ke permukaan kuprum. Saiz lukisan rajah ini biasanya sama dengan saiz sebenar papan litar bercetak yang akan dihasilkan. Langkah selanjutnya selepas rajah litar berkaitan disediakan ialah pemasangan dan penyambungan.45 Rajah Papan Litar Bercetak Hasil lukisan rajah litar bercetak ini dipindahkan ke atas bod berlapik kuprum nipis untuk dicetak. Surih semula rajah yang telah dipindahkan ke atas permukaan kuprum dengan pen berdakwat kalis bahan kakis. Uji keterusan balapan dengan menggunakan meter pelbagai.Rajah 1. . 8. Punarkan permukaan kuprum dengan merendamkannya dalam larutan ferik klorida. 6. 4. 7. Cuci bod kuprum dengan air dan keringkan bod. 5.

47 hingga Rajah 1. Sesetengah cara melibatkan penggunaan bahan dan alatan yang murah dan mudah diperolehi.46 dan Rajah 1.b.46 . Pemasangan jenis kekal pula digunakan untuk membina projek yang telah mantap reka bentuknya dan biasanya melibatkan pematerian. Dalam tajuk ini anda akan pelajari cara pemasangan projek elektronik. Komponen-komponen boleh digunakan berulang-kali untuk beberapa projek yang berlainan.48: Pemasangan Projek Menggunakan Verobod . Ada pula cara yang memerlukan peralatan dan kemahiran yang khusus. Pemasangan ini selalunya digunakan dalam kerja-kerja seperti mereka bentuk litar.47: Pemasangan Projek Menggunakan Bongkah Penyambung Rajah 1. Penyambungan dan pemasangan Menghasilkan Projek Elektronik Penghasilan projek elektronik boleh dilakukan dengan berbagai cara menyambung dan memasang komponen-komponen elektronik. Pemasangan sementara melibatkan kerja pemasangan yang berubah-ubah serta pengujian dan pembaikan yang kerap. latihan. Komponen-komponen sesuatu projek boleh dipasang secara sementara atau kekal. ujian dan kajian makmal. Cuba anda kaji beberapa cara pemasangan projek yang biasa digunakan dalam penghasilan sesuatu projek elektronik seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1. Rajah 1.48. Pemasangan Projek Menggunakan Bongkah Kayu Berskru Atau Paku Rajah 1.

6. Anda perlu mengetahui cara-cara menalpasti kedudukan kaki komponen tersebut. Setelah semua komponen dipasang. b. . 2. Setiap kali suatu komponen dipasang. Uji semua komponen untuk memastikan ianya berkeadaan baik sebelum di pasang. Sambungan yang salah boleh merosakkan komponen. Anda perlu merancang susun atur komponenkomponen dengan teliti sejak dari peringkat awal pembinaan sesuatu projek. pastikan kaki komponen itu disambung dengan mantap. Anda perlu melakukan kerja pengujian litar. 5. Setelah sesuatu projek siap dipasang dan disemak jangan tergesa-gesa untuk mengenakan sumber voltan. Komponen lain yang berkaitan dengannya hendaklah disambungkan ke bahagian yang betul. Kaki positif mestilah disambungkan ke punca voltan positif dan kaki negatif kepada punca voltan negatif.Susun Atur Komponen Pemasangan projek elektronik melibatkan langkah-langkah kerja berikut: 1. penerus terkawal silikon (silicone controlled rectifier – SCR dan litar bersepadu . Sambungan yang longgar menyebabkan litar terbuka dan projek akan gagal berfungsi. Komponen-komponen berkaki tiga atau lebih (seperti transistor. Komponen-komponen yang berkutub (seperti pemuat elektrolit. semak semula susun atur komponen berdasarkan rajah litar. Ambil satu komponen pada satu-satu masa dan susunkan mengikut kedudukan yang ditunjukkan dalam rajah litar yang dirujuk. diod pemancar cahaya dan buzer piezo) di sambungkan mengikut kutubnya. goyangkan badan komponen untuk memastikan sambungan itu mantap. Sambungan yang salah bukan sahaja mengakibatkan litar itu tidak berfungsi bahkan boleh merosakkan komponen itu. Jika perlu. Beri perhatian kepada nilai dan jenis komponen yang diperlukan. Kaji susun atur komponen yang terbabit berdasarkan rajah litar yang disediakan. Dapatkan bahan yang diperlukan berdasarkan kepada cara penyambungan yang dipilih serta komponen-komponen seperti yang dinyatakan dalam rajah litar dan senarai komponen yang disertakan. Jika perlu. 4. 3. Langkah ini dapat mengelakkan kesukaran semasa menyiapkan projek. Rajah ini perlu disesuaikan dengan cara pemasangan yang dipilih. ubahsuaikan susun atur komponen dengan melukis semula rajah litar. Perkaraperkara berikut perlu diberi perhatian semasa meyusun komponen di peringkat memasang (dan juga semasa melukis rajah litar): a.IC) hendaklah disusun terlebih dahulu.

Rajah 49 menunjukkan contoh timah pateri berserta bahan lakur. Oleh itu.50 menunjukkan satu contoh alat pemateri elektrik yang sering digunakan dalam kerja elektrik dan elektronik. Timah pateri yang baik mengandungi bahan lakur atau fluks di bahagian tengahnya. Hujung bit pemanas – bermuncung tajam atau rencung di satu sisi 3.Pematerian Kerja memateri melibatkan penggunaan alat dan penguasaan kemahiran tertentu. Rajah 1. Timah pateri boleh didapati dalam beberapa saiz mengikut diameter. Tetapi jika pematerian tidak dilakukan dengan sempurna. kegagalan untuk sesuatu projek berfungsi sentiasa sedia menanti. Timah pateri ialah satu aloi yang terdiri daripada campuran timah dan plumbum pada kadar 60:40 (iaitu 60% timah dan 40% plumbum). Kerja ini tidaklah begitu sukar untuk dilakukan. Kebolehan untuk menukar ganti bit apabila perlu Rajah 1. timah pateri bertukar menjadi cecair yang kemudiannya melekatkan bahagian-bahagian logam yang hendak dicantum. Alat ini diletakkan pada pemegang khas yang disertakan dengan sejenis span apabila digunakan. Beri perhatian khusus kepada perkara-perkara berikut semasa memilih alat pateri: 1. Fungsi bahan ini ialah: membantu mengalirkan timah pateri lebur mengelakkan pengoksidaan berlaku ketika kerja memateri mengasingkan lapisan oksida pada tempat yang dipateri Rajah 1. berusahalah untuk menguasai kemahiran memateri dengan baik. Alat pemateri digunakan untuk meleburkan timah pateri.49 Timah Pateri Apabila melebur (pada suhu sekitar 370oC).50 Alat Pemateri dan Pemegang . Kadar kuasa – 20 hingga 40 watt 2. Elakkan timah pateri lebur daripada terkena sambungan lain kerana ianya boleh menyebabkan litar pintas.

Dapatkan hasil pematerian yang baik seperti dalam Rajah 1.53 : Alat Tangan Pemotong sisi memotong dawai elektrik dan kaki komponen . membentuk dan menyerap haba semasa memateri memotong dawai elektrik Rajah 1.timah pateri disediakan secukupnya . Beberapa alat tangan yang sering digunakan adalah seperti dalam Rajah 1. Alihkan timah pateri dan kemudian alat pemateri.52 untuk mendapat sambungan yang baik. Amalan tabiat kerja yang baik bukan sahaja dapat mengelakkan kecederaan semasa bekerja tetapi juga dapat memastikan alatan tersebut sentiasa berada dalam keadaan baik untuk satu tempoh yang lama.51: Teknik Memateri Rajah 1. Buat persediaan berikut: .kaki komponen yang hendak dipateri digosok sedikit dengan kertas las 2. Di samping alat kelengkapan pematerian.span telah lembabkan dengan air . anda juga perlu mengenali dan menggunakan beberapa alat tangan lain dengan cara yang selamat dan betul.alat pemateri dipanaskan secukupnya . Panaskan kaki komponen dan balapan kuprum dengan hujung bit secara serentak kira-kira 2 hingga 3 saat.53 dan kegunaannya adalah seperti berikut: Playar Muncung Tirus memegang benda kerja kecil. 3.52 Hasil Pematerian Langkah-langkah memateri: 1.Rajah 1. Kenakan timah pateri pada kaki komponen yang telah dipanaskan dan biarkan timah melebur (Lihat Rajah 51) 4. 5.

Sila dapatkan maklumat lanjut mengenai alatan ini daripada bahan rujukan lain. Terdapat dua ujian yang perlu dilakukan iaitu ujian keterusan dan ujian kefungsian. Ujian keterusan boleh dilakukan dengan dua cara: a.Penjalur Wayar Spring menanggalkan penebat dawai elektrik Pemutar Skru melonggar dan mengetatkan skru dua jenis pemutar skru yang lazim digunakan ialah pemutar skru mata rata dan pemutar skru philip Penyedut Timah Pateri menyedut timah pateri yang hendak ditanggalkan daripada bod litar setelah lebur (digunakan serentak dengan alat pemateri) Beberapa lagi alat tangan lain mungkin diperlukan dalam kerja elektrik dan elektronik. Pengujian Litar Pengujian litar perlu dilakukan setelah pemasangan disemak. Ujian Keterusan Ujian ini dilakukan untuk memastikan sambungan-sambungan yang dibuat mempunyai keterusan. Pemeriksaan Visual Semasa membuat pemeriksaan visual. tanda-tanda tertentu yang mungkin menyebabkan litar pintas dan litar terbuka dikesan melalui pemeriksaan dengan mata kasar. ujian ini juga dilakukan untuk mengesan keadaan litar terbuka dan litar pintas. Pada masa yang sama. Antara tanda-tanda yang perlu diperhatikan dan kesannya adalah seperti berikut: . Langkah ini perlu dilakukan sebelum bekalan sumber voltan dikenakan kepada projek yang siap dipasang.

pemeriksaan selanjutnya perlu dilakukan dengan menggunakan alat pengujian tertentu. Litar pintas . Pastikan nilai rintangan yang ditunjukkan oleh meter itu tidak sifar atau infiniti. Sentuhkan prob negatif dan positif kepada setiap punca penyambung bateri dan perhatikan bacaan nilai rintangan keseluruhan litar yang ditunjukkan oleh meter ohm. Setkan meter pelbagai kepada fungsi meter ohm. Oleh yang demikian. Keadaan ini menyebabkan projek gagal berfungsi. Langkah-langkah berikut perlu dilakukan dalam ujian jenis ini: 1. Satu daripada tujuan pemeriksaan ini ialah untuk memastikan bahawa jumlah rintangan keseluruhan litar yang dipasang tidak sifar atau infiniti. Perhatikan nilai rintangan yang ditunjuk oleh jarum penunjuk. Meter pelbagai adalah satu alat pengujian yang paling biasa digunakan dalam pemeriksaan ini. 2. Kejadian litar pintas pula bukan sahaja menyebabkan projek gagal berfungsi tetapi juga b.Tanda-tanda visual Sambungan kaki komponen longgar Kesan Kerosakan fizikal pada komponen yang dipasang Litar terbuka (seperti tanda hangus pada perintang tetap) Kaki komponen yang terdedah bersentuhan satu sama lain Timah pateri yang melimpah melepasi balapan lain Timah pateri menyambungkan dua komponen yang tidak sepatutnya bersambung Litar terbuka atau Komponen berkutub disambung dengan kekutuban litar pintas atau yang salah kerosakan komponen Apabila litar terbuka. Jika bacaannya sifar. ubah kedudukan tuil suis beberapa kali sambil memerhatikan kedudukan jarum penunjuk meter. arus elektrik tidak dapat mengalir ke dalam bahagianbahagian tertentu litar seperti yang sepatutnya. pilih julat yang paling rendah dan buat pelarasan sifar (0 ohm). Anda perlu menukar julat satu tahap lebih tinggi jika disyaki bahawa nilai rintangan keseluruhan litar melebihi bacaan maksimum yang boleh diukur oleh meter pada julat yang dipilih. projek mempunyai litar terbuka. Pemeriksaan Menggunakan Alat Ujian Pemeriksaan visual tidak dapat mengesan beberapa keadaan tertentu pada sesuatu litar. projek mempunyai litar pintas dan jika bacaannya infiniti. Jika projek dipasang dengan suis.

3. 6. 5. Voltan yang lebih tinggi boleh merosakkan komponen manakala voltan yang rendah tidak akan memberi kesan yang memuaskan. Pastikan voltan sumber bekalan kuasa elektrik adalah seperti yang dikehendaki untuk sesuatu projek berfungsi dengan sempurna. Keadaan ini boleh dikesan menggunakan meter ohm mengikut langkah berikut: Setkan meter pelbagai kepada fungsi meter ohm. Jika projek dipasang menggunakan verobod. litar terbuka atau kerosakan fizikal komponen dibaiki. Wayar merah adalah wayar positif (+) manakala wayar hitam adalah wayar negatif (-). Walau bagaimanapun. Bacaan meter ohm sepatutnya menunjukkan bacaan infiniti (kecuali jika balapan bersebelahan memang sengaja disambung menggunakan wayar pelompat). anda perlu pastikan perkara-perkara berikut sebelum menyambung bekalan voltan kepada projek: 4. Jika bacaan sifar ohm diperolehi. Sentuhkan satu prob pada satu balapan dan prob yang satu lagi pada balapan bersebelahan. Setelah kedua-dua ujian keterusan telah dilakukan dan semua masalah litar pintas. 8. . Wayar-wayar penyambung bateri telah disambungkan mengikut punca yang betul. barulah projek tersebut boleh dikenakan punca voltan. Projek yang memerlukan bekalan kuasa arus terus TIDAK boleh disambungkan ke soket bekalan kuasa elektrik 240 V arus ulangalik. . Terbalikkan kutub prob dan ulangi langkah 2. lalukan bit alat pemateri panas di sepanjang balapan untuk mencair dan membuang limpahan timah pateri. Ulangi langkah 2 untuk memastikan masalah litar pitas telah diatasi. 7. pilih julat yang paling rendah dan buat pelarasan sifar (0 ohm). ada kalanya pemeriksaan secara visual tidak dapat mengesan dua balapan kuprum bersebelahan yang pintas (kerana limpahan timah pateri yang terlalu kecil).

rajah litar skematik dan rajah papan litar bercetak. • • • • • . Komponen yang mempunyai tiga atau lebih kaki perlu dipasang dengan kedudukan yang betul dalam litar. Pematerian perlu dilakukan dengan menggunakan alat. Komponen berkutub hendaklah dipasang mengikut kekutuban yang betul supaya projek dapat berfungsi dan komponen tersebut tidak rosak. Susun atur komponen bagi sesuatu projek elektronik boleh dirancang dengan melukis rajah litar bergambar dan rajah papan litar bercetak berdasarkan rajah litar skematik. Alat tangan perlu digunakan dengan cara yang betul dan selamat supaya kecederaan diri dan kerosakan alat serta projek yang dikerjakan tidak rosak. bahan dan teknik yang betul supaya sambungan komponen mempunyai keterusan yang dikehendaki dan tidak pintas. Pemasangan kekal dibuat dengan memateri komponen pada verobod atau papan litar bercetak. rajah litar bergambar.Rumusan: Dalam tajuk ini anda telah didedahkan dengan isi-isi pelajaran yang berikut: • Suatu projek elektronik dipasang secara sementara jika bahan seperti blok kayu berskru/paku dan bongkah penyambung digunakan. Terdapat empat jenis lukisan litar dalam kerja-kerja elektronik iaitu: rajah rajah blok.

01 µF Transistor CS 9013 (NPN) Litar bersepadu 555 Diod pemancar cahaya (sebarang warna) Suis SPST Pembesar suara (8Ω ½ W) Penyambung Bateri 9V Bateri 9V Plat sentuh Verobod Soket IC 8 pin . Rajah litar skematik juga menunjukkan binaan litar elektronik tetapi menggunakan simbol-simbol skematik. Rajah litar bergambar menunjukkan binaan suatu litar elektronik menggunakan bentuk fizikal komponen. Rajah ini sesuatu untuk melukis litar yang besar dan lebih bersifat teknikal. PCB dihasilkan dengan cara penunaran bod berlapik kuprum yang telah dilukis dengan rajah papan litar bercetak menggunakan larutan ferik klorida. Rajah ini mudah difahami dan digunakan dalam kerja memasang litar mudah.• Rajah blok mewakili peringkat-peringkat dalam sesuatu litar dengan blok-blok berlabel yang dihubungkan dengan garisan anak panah dan membantu dalam memahami litar dan kerja mengesan kerosakan. • • • • Litar Skematik Pengesan Lembapan Senarai Komponen: R1 & R2 R3 R4 R5 C1 TR1 IC1 LED1 S1 SP1 Perintang tetap 1 kΩ ½ W Perintang tetap 100 kΩ ½ W Perintang tetap 10 Ω ½ W Perintang tetap 220 Ω ½ W Pemuat seramik 0. Rajah papan litar bercetak perlu dilukis berdasarkan rajah skematik untuk mencetak bod litar PCB.

.

Contoh Rajah Litar Bergambar (Pemasangan verobod 17 lubang X 24 baris) S1 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X + J2 LED 1 a − k J1 1 TR e J3 b c 1 8 IC 1 5 J5 R1 C1 R2 J4 R3 4 R5 R4 SP 1 Plat Sentuh 1 5 10 15 Arah balapan kuprum Nota: Bahagian bertanta ‘x‘ menunjukkan balapan kuprum perlu dipotong .

5 cm) 1 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X .NAMA: ________________________________________________ PROGRAM: _____________________________________________ NAMA PROJEK: _________________________________________ TARIKH: _________________________________________ Rajah Litar Bergambar (menggunakan verobod 14.5 cm X 6.

.

Gunakan bahan-bahan multimedia. Dokumen atau tugasan perlu juga disimpan atau diserahkan kepada pensyarah dalam bentuk ‘soft copy’. Rujuk kepada individu tertentu yang pakar atau mahir. Rancangkan jadual aktiviti mengikut masa yang ditentukan. Masa rehat (panduan sebelum dan selepas sesi pembelajaran). .SILA GUNAKAN ICON-ICON BERIKUT BAGI TUJUAN / MAKSUD SEPERTI YANG DINYATAKAN Gunakan pita rakaman audio atau radio.

Akses bahan pembelajaran dalam bentuk video atau VCD. Akses CD-Rom untuk bahan-bahan seperti yang dinyatakan dalam modul. Rujukan surat khabar.Buatkan ujikaji. Layari laman web untuk mendapatkan maklumat tambahan. Hasilkan bahan dengan disokong dengan grafik atau ilustrasi. Buatkan catatan atau nota-nota penting. Senarai buku-buku rujukan yang digunakan oleh penulis dalam penyediaan modul. . Senarai penerangan makna ba gi sesuatu istilah. Senarai semak. isu-isu penting dengan membuat ulasan. Latihan untuk menguji kefahaman konsep-konsep.

. Hasilkan interpretasi anda mengenai sesuatu bahagian yang telah dibaca dengan cara lukisan atau lakaran (peta konsep. Satu soalan yang dibentuk untuk membawa pelajar secara beransur-ansur ke isi pelajaran. Dapatkan seberapa banyak maklumat di perpustakaan atau pusat sumber yang berdekatan.SELAMAT BERJAYA. lukisan)..Panduan kepada pengguna.... Fikir mengenai soalan yang diberikan.. jadual. Sediakan geraf yang sesuai supaya dapat memberi gambaran yang lebih jelas.. rajah. Aktiviti Tutorial Itu saja yang perlu anda lakukan.