Elektrik Dan Elektronik

Pengenalan Elektrik dan Elektronik akan membantu anda melaksanakan proses pengajaran pembelajaran dengan lebih berkesan mengikut matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Bahagian ini merangkumi enam tajuk iaitu Asas dan Prinsip Elektrik, Konsep Asas Elektrik, Sumber Tenaga Elektrik, Komponen Elektronik, Litar Elektronik Asas serta Penyambungan Pemasangan Dan Pengujian Projek.

Hasil Pembelajaran Di akhir bab ini anda seharusnya dapat 1. 2. mengenal pasti jenis, fungsi dan simbol komponen elektronik; mentafsir dan menterjemahkan litar skematik kepada litar bergambar dan sebaliknya; memasang dan menyambung projek elektronik yang mudah; menghasilkan projek elektronik mudah berpandukan litar skematik; dan lukisan bergambar. mengamalkan langkah-langkah keselamatan semasa melakukan kerja-kerja penyambungan dan pemasangan projek elektronik. melakukan ujian keterusan dan kefungsian menggunakan meter pelbagai

3. 4.

5.

6.

1-1

1.1

Asas dan Prinsip Elektrik a. Struktur atom pengalir dan penebat

Semua jirim terdiri daripada atom. Rajah 1.1 menunjukkan struktur asas suatu atom. Ianya terdiri daripada nukleus di bahagian tengah dan dikelilingi oleh elektron. Nukleus terdiri daripada proton dan neutron. Proton bercas positif manakala neutron tidak bercas. Kedua-dua zarah ini sentiasa kekal pada kedudukannya.

elektron proton (+) neutron P N orbit nukleus

Rajah 1.1: Struktur asas atom

Atom mempunyai elektron yang sentiasa bergerak mengelilingi nukleus dalam orbit (juga dikenali sebagai shell). Elektron membawa cas negatif dan beratnya ialah 1/1840 berat proton. Bilangan elektron bergantung kepada jenis atom, misalnya karbon mempunyai 6 elektron, kuprum mengandungi 29 elektron dan sebagainya. Dalam keadaan biasa bilangan elektron sesuatu atom adalah sama dengan bilangan proton. Atom mempunyai orbit berlapis-lapis. Setiap orbit mempunyai bilangan elektron dan paras tenaga yang tertentu. Orbit-orbit ini ditandakan dengan huruf K, L, M, N dan seterusnya. Orbit yang paling hampir dengan nukleus ialah orbit K dan orbit yang paling luar sekali dikenali sebagai orbit valensi. Elektron yang terdapat dalam orbit valensi dikenali sebagai elektron valensi. Bilangan maksimum yang boleh ditampung oleh setiap orbit ditentukan dengan menggunakan formula 2n2, di mana n mewakili nombor orbit mengikut kedudukan dari nukleus. Mari lihat satu contoh untuk memahami struktur suatu atom dengan lebih mendalam. Jadual 1.1 menunjukkan bilangan elektron bagi setiap orbit bagi atom kuprum yang mempunyai 29 elektron. Rajah 1.2 menunjukkan taburan elektron dalam atom tersebut

Orbit K L M N

Bilangan Elektron Setiap Orbit 2x(lxl)=2 2x(2x2)=8 2x(3x3)=18 1

Jadual 1.1: Taburan elektron atom kuprum Rajah 1.2: Atom

1-2

Elektron bergerak mengelilingi nukleus dalam orbitnya. Elektron-elektron ini kekal beredar dalam orbitnya kerana kesan daya tarikan di antara proton dengan elektron. Elektron yang berada hampir dengan nukleus lebih kuat terikat. Ianya sukar dikeluarkan dari orbit berbanding dengan elektron yang berada jauh dari nukleus. Jika elektron di orbit valensi dikenakan tenaga luar, ia akan keluar dari orbitnya dan menjadi elektron bebas. Terdapat berbagaibagai cara mengeluarkan elektron dari orbitnya. Antaranya adalah secara aruhan magnet, tindakan haba, kimia, cahaya, tekanan dan elektrik. Bilangan elektron valensi sesuatu atom menentukan ciri elektrik atom itu. Pertalian ciri elektrik dengan bilangan elektron valensi ditunjukkan dalam Jadual 1.2. Bilangan elektron valensi
1, 2 atau 3 4,5 5, 6 atau 7

Ciri elektrik
Pengalir Bahan separuh pengalir (Semikonduktor) Penebat

Contoh unsur
kuprum, emas aluminium karbon, silikon, germanium posforus, sulfur

Jadual 1.2: Kategori bahan berdasarkan bilangan elektron valensi Jika dua objek yang berlainan cas dihampirkan, objek tersebut akan menarik antara satu sama lain. Sebaliknya, jika dua objek mempunyai cas yang sama, ianya akan menolak antara satu sama lain Hukum ini digambarkan dalam Rajah 1.3. Hukum ini dikenali sebagai hukum cas elektrik dan menjadi asas penting untuk memahami bagaimana aliran arus elektrik terjadi.

Rajah 1.3: Hukum Cas Elektrik

1-3

b.

Sifat Pengalir dan Penebat

Pengalir

Ialah bahan yang membenarkan arus elektrik mengalir melaluinya. Aliran arus dalam suatu pengalir tidak dapat bergerak bebas kerana halangan daripada elektron dan atom-atom dalam pengalir ini. Dalam bidang elektrik dan elektronik halangan ini dikenali sebagai rintangan.

Suatu bahan pengalir dengan rintangan yang rendah adalah pengalir yang baik. Kebanyakan logam seperti kuprum, aluminium, emas besi dan plumbum adalah bahan pengalir elektrik yang baik.

Rintangan yang diberikan oleh pengalir bergantung kepada empat faktor penting: (1) (2) (3) (4) Panjang bahan; semakin panjang suatu bahan, semakin tinggi rintangannya, Luas muka keratan bahan; semakin besar luas permukaan suatu bahan, semakin rendah rintangannya Jenis bahan; bahan yang berlainan mempunyai kerintangan yang berbeza Suhu; kebiasaannya semakin tinggi suhu bahan, semakin tinggi rintangannya

Adalah bahan yang tidak membenarkan arus elektrik mengalir melaluinya. Satu bahan penebat yang baik mempunyai rintangan yang sangat tinggi. Contoh bahan penebat ialah plastik, kertas, getah, PVC dan kain. Kebanyakan penebat digunakan sebagai bahan untuk menghindarkan kebocoran arus elektrik. Namun begitu, arus masih boleh melalui suatu bahan penebat jika dikenakan voltan yang cukup tinggi.

Penebat

1-4

Terdapat satu lagi kelas bahan yang dinamakan bahan separuh pengalir (semikonduktor). Sifat rintangan bahan ini adalah di antara pengalir dan penebat. Silikon dan Germanium adalah contoh bahan separuh pengalir dan sering digunakan dalam pembuatan komponen seperti diod dan transistor.

Jawab soalan dibawah

Latihan 1.Pernyataan manakah yang benar mengenai atom? (A) Nukleus bergerak mengelilingi atom (B) Proton bergerak mengelilingi nukleus (C) Elektron bergerak mengelilingi nukleus

(D) Elektron dan proton berada dalam nukleus
2. Kumpulkan maklumat berkaitan struktur asas suatu atom. Bina satu alat bantu mengajar struktur atom berdasarkan maklumat yang diperolehi.

3.

Takrifkan istilah: (i) pengalir (ii) penebat

1-5

4 Gunakan alatan tangan yang bersesuaian Lakukan ujian keterusan bahan dalam Jadual 1. Tandakan ( √ ) dalam ruangan berkaitan untuk menunjukkan sama ada bahan tersebut pengalir atau penebat bahan ujian prob A prob B 1kΩ Komponen dan bahan yang diperlukan adalah seperti berikut: Bongkah penyambung (5 A) Pemegang bateri 9V Diod pemancar cahaya (LED) Perintang tetap 1kilo ohm Wayar teras tunggal Bateri 9V Pena ujian + LED Rajah 1.2: Kategori bahan pengalir dan penebat .4: Projek Penguji Keterusan Litar Bahan kaca getah udara emas karbon perak Pengalir Penebat Bahan kuprum tembikar plastik air kertas kain Pengalir Penebat Jadual 1. 1-6 .Penguji Keterusan Litar .Bina projek “Penguji keterusan litar” berpandukan litar bergambar dalam Rajah 1.2 menggunakan hasil projek “Penguji keterusan litar” yang telah anda bina.

24 X 1018 elektron = Arus Arus elektrik (I) disukat dalam unit ampere (A). Jika objek itu mempunyai bilangan proton dan elektron yang sama banyak.96 X 1018 elektron bebas. Kuantiti cas elektrik (Q) ini disukat dalam unit coulomb (C). pengalir tersebut membawa arus sebanyak 1 ampere. Kuantiti elektrik Cas Tenaga elektrik terdiri daripada cas positif yang dibawa oleh proton dan negatif oleh elektron. Kuantiti cas elektrik yang dibawa oleh satu proton dan satu elektron adalah sama besar. dan bercas negatif jika mempunyai lebih bilangan elektron. Hubungan tersebut boleh ditulis dalam bentuk persamaan berikut: Cas (Q) Arus = Masa (t) = 4 coulomb I = Q t di mana.1. Q dalam coulomb dan t dalam saat . Berapakah jumlah cas yang terdapat dalam wayar tersebut? Penyelesaian: Diberi: bilangan elektron ialah 24.24 x 1018 proton (atau elektron). Contoh: Seutas dawai tembaga mempunyai 24. I disukat dalam ampere.96 X 1018 elektron Cas (Q) = 6.96 x 1018 elektron 1 coulomb ialah 6. Suatu objek dikatakan bercas positif jika mempunyai lebih bilangan proton. Jika 1 coulomb cas mengalir melalui satu titik pada pengalir setiap saat. ianya dikatakan neutral.2 Konsep Asas Elekktrik a.24 X 10 18 elektron Oleh itu: 24. Satu coulomb cas ialah jumlah cas yang dipunyai oleh 6.

b. Rintangan Rintangan ialah suatu ciri bahan pengalir yang menghalang pengaliran arus elektrik di dalamnya. Satu terminal akan membekalkan elektron melalui pengalir tersebut manakala terminal yang satu lagi menerimanya. kuantiti rintangan (R) dalam litar tersebut akan menentukan jumlah arus (I) yang mengalir.5. Bagi satu nilai voltan (V) yang dikenakan pada suatu litar elektrik. Kuantiti rintangan (R) disukat dalam unit ohm (Ω). Pengaliran arus ini disebabkan oleh voltan (V).5 Litar asas arus terus . semakin tinggi voltannya. Penyelesaian Diberi: Q = 75 C dan t = 30 s Cas (Q) Formula: Arus (I) = Masa (t) 75C Oleh itu: Arus = 30s = = 2. Arus akan mengalir melalui wayar Rajah 1.Contoh: Hitung nilai arus yang mengalir dalam satu litar elektrik apabila 75 coulomb cas elektrik melalui titik tertentu selama 30 saat.5 A = Q t Voltan Apabila dua terminal suatu bateri disambungkan oleh pengalir. atau beza upaya. Pertalian ketiga-tiga kuantiti ini dinyatakan dalam Hukum Ohm.5 C/s 2. merentasi kedua-dua terminal bateri itu. Voltan diukur dalam unit volt (V). Satu bahan dikatakan mempunyai nilai rintangan 1 ohm apabila ianya dapat membenarkan arus 1 ampere mengalir dalam litar apabila voltan 1 volt dikenakan kepadanya. Arus Terus dan Arus Ulang Alik Arus Terus (AT) Arus elektrik ialah suatu pergerakan cas-cas. arus elektrik akan mengalir. Kejadian ini boleh ditunjukkan dengan menyambung satu mentol kepada kutub positif dan negatif satu bateri melalui wayar kuprum seperti di dalam Rajah 1. Semakin banyak elektron yang boleh dibekal dan diterima oleh terminal bateri tersebut.

8 menunjukkan gelombang arus terus melawan masa.7.dan filamen mentol menyebabkan mentol menyala. Arus yang terhasil daripada bateri ini mengalir dalam satu arah sahaja dan dinamakan arus terus (AT). Aliran elektron ini menghasilkan arus elektrik yang dikenali sebagai arus terus (AT). Keadaan ini menghasilkan gelombang arus terus berbentuk garis lurus. elektron bebas dalam wayar pengalir (seperti kuprum) bergerak secara rawak. Arus (I) 0 Masa (t) Perhatikan arah aliran arus yang digambarkan dalam Rajah 1. elektron bebas bergerak dari satu atom ke atom lain dalam satu arah seperti yang digambarkan oleh Rajah 1. Apabila kutub negatif dan positif suatu bateri disambungkan kepada hujung wayar tersebut. Mari kaji kejadian arus terus dengan lebih mendalam. Mengikut satu ketentuan lain.6 Dalam kedua-dua rajah ini arus mengalir daripada kutub negatif ke kutub positif bateri. arus lazim (arus konvensional) mengalir daripada kuitub ke kutub negative.6: Pergerakan elektron secara rawak arah aliran arus + bateri Rajah 1. Dalam keadaan biasa. Rajah 1.4 adalah tetap sepanjang masa. pergerakan elektron sehala wayar kuprum arah pergerakan elektron Rajah 1. Aliran arus seperti ini dikenali sebagai arus elektron.4 dan Rajah 1.8: Bentuk Gelombang Arus Terus (AT) . Rajah 1.7: Aliran Kuantiti arus dalam litar seperti dalam Rajah 1. Rajah 6menunjukkan keadaan pergerakan ini.

Hukum ohm Hukum ini menyatakan bahawa arus (I) yang mengalir melalui satu beban dalam tertutup adalah berkadar terus dengan voltan (V) yang merentasi beban dan berkadar songsang dengan rintangan (R) beban tersebut dengan syarat suhunya tetap. Arus seperti ini dinamakan arus ulang alik (AU).Arus Ulang Alik (AU) Bekalan elektrik daripada stesen janakuasa ke rumah. Rajah 1. Bentuk gelombang seperti ini dikenali sebagai gelombang sinus. nilai arus ini akan menuju tahap maksimum pada fasa negatif dan kemudian kembali ke sifar. Seterusnya. Arus (I) maksimum positif 0 Masa (t) maksimum negatif Rajah 1. kilang dan sebagainya mempunyai ciri aliran arus yang berlainan. sekolah. c. V dalam volt dan R dalam ohm.5 menunjukkan gelombang arus ulang alik. Rajah 1. I dan R ini dinyatakan oleh formula berikut: V I = R di mana: I dalam ampere. Contoh Pengiraan: Rajah 1. Arah aliran arus ini sentiasa bertukar fasa dari positif ke negatif dan sebaliknya berulang-ulang. Perubahan arah aliran arus ulang alik disebabkan oleh perubahan kekutuban punca voltan secara berselang-seli.9 menunjukkan bahawa nilai arus meningkat dari sifar ke maksimum pada fasa positif dan kemudian menurun ke sifar. Rajah 1. Hubungan V.10 boleh membantu anda mengingati formula tersebut.9 Gelombang Arus Ulang Alik Aktiviti: Buat bacaan lanjutan untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai jenis-jenis gelombang arus ulang alik selain daripada gelombang sinus.10: Segi Tiga VIR .

Formula Hukum Ohm juga akan digunakan dalam tajuk ini. Litar Siri dan Selari Dalam tajuk ini anda akan pelajari jenis-jenis litar elektrik dan ciri-ciri penting setiap jenis litar. Sesetengah pelajar mendapati tajuk ini membingungkan kerana banyak perkara yang perlu diberi perhatian dan melibatkan kerja-kerja pengiraan.4 A V Formula: R = I 12V Oleh itu. Pada hakikatnya.1. Langkah seterusnya ialah memahami cara bagaimana sekumpulan beban dalam suatu litar disambung – adakah ianya disambung secara siri atau selari.4 A.4 A d. Penyelesaian: Diberi : V = 12V. I = 0. Anda juga akan mempelajari cara menganalisis suatu litar khususnya yang berkaitan dengan tiga kuantiti elektrik yang telah dipelajari dalam Tajuk 3. tajuk ini tidaklah sukar untuk dipelajari. R= 24 Ω V Formula: I = R 12V Oleh itu. Rintangan (R) = 0. Sebagai permulaan. Berapakah nilai rintangan beban tersebut? Penyelesaian: Diberi: V = 12 V. anda perlu memahami ciri-ciri litar siri dan selari termasuk yang berkaitan dengan kuantitikuantiti elektrik. mari pelajari apakah yang dimaksudkan dengan litar elektrik.Contoh 1: Hitung arus yang mengalir melalui beban 24 Ω jika sebuah bateri 12 V disambung merentasinya.5 A Beza upaya yang merentasi suatu beban ialah 12 V dan arus yang mengalir melaluinya ialah 0. Arus (I) = 24 Ω = Contoh 2: 0. Kemudian membuat analisis atau pengiraan kuantiti-kuantiti mengikut jenis litar yang terlibat. = 30 ohm . Sebagai langkah pertama.

Arus tidak melalui jalan asalnya. beban tidak boleh berfungsi. Contoh beban ialah perintang. mentol. elemen pemanas. Sambungan antara sumber elektrik dengan beban* adalah lengkap. Sebab-sebab litar terbuka: (a) suis terbuka (b) wayar terputus (c) beban terbakar (d) sambungan yang longgar Nilai rintangan dalam litar ini adalah infiniti. Arus dapat mengalir dalam litar dan beban dapat berfungsi.13: Litar Pintas . Anda boleh rujuk Rajah 4 . Setiap beban mempunyai rintangan.11: Litar Terbuka Litar tertutup suis Litar Rajah 1.13). suis sumber elektrik pengalir beban Rajah 1. Arus tidak dapat mengalir melalui litar terbuka. bunyi dan sebagainya oleh beban dalam suatu litar. haba. wayar. Tenaga elektrik dapat dimanfaatkan jika ianya ditukar kepada bentuk tenaga lain seperti tenaga cahaya.Litar elektrik ialah laluan untuk arus mengalir daripada sumber elektrik. Sekarang mari pelajari istilah-istilah penting berkaitan dengan litar elektrik asas. Keadaan ini menyebabkan arus pengalir bersentuhan suis sumber elektrik pengalir beban Rajah 1. Sumber elektrik mempunyai daya gerak elektrik yang mewujudkan beza upaya merentasi beban supaya arus dapat mengalir dalam litar apabila suis di tutup.12 dikatakan litar tertutup. Contoh beban ialah: * peintang lampu alatan-alatan elektrik sumber elektrik pengalir beban Rajah 1. Penggunaan tenaga elektrik dalam kehidupan harian adalah bergantung kepada litar elektrik. pembesar suara dan sebagainya. kepada satu atau lebih beban dan kembali semula ke sumber bekalan melalui dawai pengalir. dan mentol.12: Litar Tertutup Litar pintas Litar pintas berlaku apabila terdapat sentuhan di antara dua wayar terdedah (Rajah 1.11 ialah litar yang terputus dan tidak lengkap. (arus mengalir tanpa melalui beban). Oleh itu. Satu contoh litar yang asas adalah terdiri daripada sel. suis. Litar terbuka Litar terbuka Rajah 1.

Litar elektrik penting kerana tanpanya tenaga elektrik tidak dapat digunakan dalam kehidupan harian.yang mengalir menjadi terlalu besar kerana wayar pengalir mempunyai rintangan yang sangat rendah. Litar siri Litar siri adalah susunan litar elektrik dengan hanya satu laluan arus. S1 IR1 Vj Ij IR2 R1 VR1 Vj R2 VR2 Rajah 1. Rintangan dalam litar siri Jumlah nilai rintangan bagi perintang yang disambung secara siri dalam satu litar adalah jumlah semua rintangan. Litar elektrik ialah laluan untuk pengaliran arus. suis. Ianya terdiri daripada sumber elektrik. Litar pintas sangat merbahaya kerana boleh menyebabkan kerosakan wayar pengalir dan kebakaran. dan mentol. wayar penyambung. Arus elektrik tidak dapat mengalir dan litar tidak berfungsi jika mana-mana bahagian pada litar terputus atau terbuka. Litar elektrik yang mudah terdiri daripada sel. Sambungan litar siri membolehkan arus mengalir melalui setiap komponen. formula berikut digunakan: Rj = R1 + R2 + R3 + … + Rn Rj ialah jumlah rintangan R2 ialah perintang 2 R1 ialah perintang 1 R3 ialah perintang 3 Contoh: Suis. dan beban atau perintang. Arus yang terlalu besar boleh meningkatkan suhu wayar.14: Litar selari . Arus elektrik tidak ada jalan lain kerana semua komponen elektrik disambungkan secara berurutan atau bersiri. wayar. Bagi mendapatkan jumlah rintangan dalam litar siri.

Oleh itu. In Voltan dalam litar siri Dalam litar siri.Arus dalam litar siri Dalam litar siri. formula berikut digunakan: IJ = I1 = I2 = I3 …. Jumlah susutan voltan pada setiap beban itu adalah sama dengan voltan punca bekalan. nilai voltan pada beban adalah sama dengan nilai voltan pada setiap laluan arus. Bagi mendapatkan jumlah voltan dalam litar. nilai voltan pada setiap perintang akan susut. Jumlah arus dalam litar selari boleh dikira dengan menggunakan formula berikut:: Ij = IR1 + IR2 + …. Jika rintangan laluan itu tinggi. Jika satu laluan terputus. formula berikut digunakan: Vj = V1 + V2 + V3 + … + Vn Rintangan dalam litar selari Apabila perintang disambung secara selari.. dan dalam perusahaan elektrik dan elektronik Bagi mendapatkan jumlah voltan dalam litar selari. arus yang melalui mana-mana bahagian dalam litar adalah sama.+ IRn Ij ialah jumlah arus Voltan dalam litar selari Dalam sambungan litar selari. Litar selari Litar selari adalah sambungan litar elektrik dengan dua atau lebih laluan arus. semakin kurang jumlah rintangan. Semakin banyak laluan arus. televisyen. Arus dalam litar selari Dalam litar selari. jumlah rintangan dalam litar itu akan berkurangan kerana tendapat lebih laluan arus. Kuantiti arus yang mengalir melalui setiap laluan bergantung kepada nilai rintangan pada laluan yang berkenaan. formula benikut digunakan: Vj = V1 = V2 = V3 . terdapat beberapa laluan arus. arus yang mengalir berkurangan tetapi jika rintangan itu rendah. aliran arus masih boleh mengalir melalui laluan yang lain. litar siri-selari digunakan di dalam radio. litar selari digunakan untuk litar elektrik rumah. arus yang mengalir meningkat. Nilai voltan adalah sama pada setiap laluan arus dalam litar selari. Kadar susutan bergantung kepada nilai rintangan dalam beban tersebut. Bagi mendapatkan jumlah arus melalui perintang dalam litar siri.

Contoh pengiraan kuantiti-kuantiti elektrik dalam litar selari Berpandukan Rajah 1. V1 = V2 = 5V . tentukan: (i) jumlah rintangan Rj (ii) beza upaya VR1 dan VR2 (iii) jumlah arus Ij arus IR1. R2 = 30 Ω dan Vj = 5 V Jumlah rintangan: Formula: 1 = Rj R1 1 + R2 1 + … + Rn 1 Oleh itu. dan IR2 jika R1 = 20 Ω. 1 = Rj = 1 + 20 5 1 = 30 1 = 60 12 3 + 60 2 Rj = 12 Ω (ii) Beza upaya dalam litar selari adalah sama: V1 = V2 = Vj Oleh itu. S1 Vj Ij IR1 R1 VR1 IR2 R2 VR2 Vj Rajah 1.15. Suis.15 Litar selari Penyelesaian: Diberi: (i) R1= 20 Ω. R2 = 30 Ω dan Vj = 5V.

Litar siri-selari R2 R1 R3 Rajah 1.42 A Arus I1: Formula: I1 = V1/R1 Oleh itu. Kerosakan atau kebakaran sesuatu lampu atau alat elektrik tidak memberi sebarang kesan kepada perkakas yang lain. Rajah 1. Formula berikut digunakan untuk mendapatkan jumlah rintangan dalam litar selari: i. Dalam contoh ini. arus I1 = 5 V/20 Ω = 0. Ij = 5 V/12 Ω = 0. jumlah arus.(iii) Jumlah arus Ij: Formula: Ij = Vj/Rj Oleh itu.25 A Arus I2: Formula: I2 = V2/R2 Oleh itu. Setiap lampu dan alat elektrik dapat dihidupkan dan dimatikan secara berasingan. arus I2 = 5 V/30 Ω = 0. Rintangan dalam litar siri-selari . perintang R2 dan R3 bersambung secara selari. Voltan yang melintasi setiap perkakas elektrik adalah sama. Kedua-duanya bersambung secara siri pula dengan perintang R1.17 A Kebaikan litar selari (a) (b) (c) (d) Semua lampu menyala dengan kecerahan yang sama terang.16 menunjukkan bentuk asas suatu litar siri-selari.16 Litar siri selari Litar siri-selari merupakan gabungan litar siri dengan litar selari dalam satu litar yang sama.

1. . Beza upaya yang sama merentasi semua cabang. Beza upaya merentasi setiap perintang 2.. 4. Kira rintangan dalam litar selari dahulu dan kemudian campurkan nilainya dengan rintangan dalam litar siri. 2. Rj = R1 + R2 + R3 + ………… + Rn 4.. oleh itu 10 ohm + 5 ohm = 15 ohm. +In 1/Rj = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + …. Rajah 17 menunjukkan contoh cara tiga perintang dapat digabungkan dalam litar siri-selari. Cari rintangan dalam litar selari dahulu. Arus yang sama mengalir melalui semua perintang. iaitu jumlah rintangan R2 dan R3 di atas Gunakan formula: 1 = Rj 1 = Rj 1 = Rj Rj 20 20 2 R2 1 + 20 1 + R3 1 1 = 20 / 2 Rj = 10 ohm (b) Kemudian campurkan 10 ohm itu dengan rintangan R1 = 5 ohm. Untuk pengiraan. bahagikan litar siri-selari itu kepada litar siri dan litar selari. Vj = V1 + V2 + V3 + ………… + Vn 3.Rintangan dalam litar siri-selari dikira berdasarkan sambungan yang dibuat.…. + 1/ Rn Litar siri-selari Litar siri-selari terdiri daripada litar siri dan litar selari yang digabungkan bersama. 3. R ialah I x R. Litar selari Arus yang mengalir melalui setiap perintang adalah bergantung kepada rintangan masing masing. Ij = 11 + 12 + 13 + ……………. Perbandingan antara litar siri dan litar selari Litar siri 1.

langkah berikut boleh diikuti: (a) kenal pasti kumpulan perintang yang bersiri dan selari. Rajah 1. Suis juga digunakan untuk menukar aliran .= 1Ω 2+2 3.4.18(a) Rajah 1. suis digunakan untuk menyambung atau memutuskan aliran arus elektrik.17 Gabungan tiga perintang dalam litar siri selari Untuk mendapatkan nilai jumlah rintangan setara litar siri-selari. R3 = 4Ω.3 Komponen – komponen Asas Sambungan Litar Elektrik Suis 1.18(b) Penyelesaian (a) Diberi: R1 = 2Ω. Contoh 6: Jika R1= 2Ω. R2= 2Ω. (b) gunakan formula untuk menentukan nilai setara rintangan siri dan rintangan selari (RjA dan RjB). Dalam penyambungan litar. R4 = 4Ω dan R5 = 3Ω hitungkan nilai jumlah rintangan bagi litar Rajah 18(a) dan 18(b). (c) gabungkan RjA dan RjB untuk mendapatkan nilai jumlah rintangan Rj. R2 = 2Ω.(a) (b) Rajah 1. R3 = 4Ω dan R4 = 4Ω Formula: Rj = RjA + RjB 1/RjA = 1/R1 + 1/R2 R1 R2 Rintangan setara: RjA = ----------R1 + R2 2X2 = ----------.

Kuantiti Cas Arus Voltan Rintangan Simbol Unit Aktiviti 2 Senaraikan perbezaan antara arus terus dan arus ulang alik. Suis pisau Suis pisau biasanya digunakan untuk penyambungan litar voltan rendah sahaja seperti membuat eksperimen di makmal. 2. Untuk mengawal dua litar berlainan pada masa yang sama. voltan dan rintangan dalam liatar siri dan selari.arus melalui berbagai-bagai litar. Aktiviti 1. antaranya ialah suis pisau dan suis togol. Perbezaan Arus terus Arus ulang alik Sumber Pengaliran arus Bentuk Gelombang Kebaikan . Contoh suis pisau mengikut kegunaan tertentu adalah seperti berikut: Untuk mengawal hanya satu litar sahaja. Untuk mengawal dua litar yang disambung kepada satu punca. Terdapat berbagai-bagai suis. Untuk mengawal dua litar yang disambung kepada dua punca berasingan pada masa yang sama. Anda dikehendaki memahami konsep aasas elektrik dan menghitung kuantiti arus. Suis disambung secara bersiri kepada beban dalam litar dan dipasang pada wayar hidup.

Di samping barangan pengguna. 3.Arus elektrik tidak dapat mengalir melaluinya. rintangan dan arus . kepada murid. manusia ingin meningkatkan keselesaan hidup. 1. Voltmeter mesti disambungkan secara selari dengan beban.Latihan 1. 4. aliran arus masih boleh mengalir melalui lauan yang lain. 2. 7. 2.g. Litar buka ialah litar yang tidak lengkap dan terputus. (a) Huraikan kosep struktur atom and hubungannya dengan penebat dan pengalir. Litar pintas berlaku apabila arus mengalir secara terus dalam litar tanpa melaui beban atau jalan asalnya. (b) Bagaimanakah konsep ini memberi implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran elektrik? Selaku guru KH. Litar siri selari digunakan dalam kebanyakan perkakas seperti radio dan televisyen. Litar selari adalah sambungan litar elektrik yang mempunyai dua atau lebih laluan arus elektrik. 5.e. pelbagai barangan termasuk perkakas dan peralatan elektrik dan elektronik telah direkacipta. Bincangkan. Voltmeter digunakan untuk mengukur daya gerak elektrik (d. 8. Jika satu laluan terputus. Arus yang mengalir dalam litar siri adalah sama pada mana-mana bahagian dalam litar. Litar siri selari adalah gabungan litar siri dan litar selari. Litar pintas sangat berbahaya kerana boleh merosakkan komponen dan menyebabkan kebakaran. Perkembangan ini menyebabkan permintaan terhadap tenaga elektrik meningkat dan menjadi semakin penting.3 Sumber Tenaga Elektrik Selain daripada keperluan asas untuk hidup. Bagi mencapai keinginan ini. beri satu contoh aktiviti di mana anda mengingkatkan kesedaran unsur keselamatan dalam sebuah bengkel. Suis digunakan dalam litar untuk menyambung atau meutuskan aliran arus elektrik. Suis disambung secara bersiri kepaada beban dan dipasang pada wayar hidup.) atau beza upaya di antara dua titik dalam unit volt. Litar tutup ialah litar yang lengkap dan arus elektrik dapat mengaliur melaluinya. terangkan cara penyambungan meter pelbagai di dalam litar untuk mengukur voltan. 3. Rumusan 1. Litar siri aadalah susunan litar elektrik dengan hanya satu laluan arus. 6. tenaga elektrik juga perlu . Mengikut pengalaman anda.

c. tindakan kimia berlaku di dalam sel.dalam bidang industri dan perniagaan. Tenaga elektrik untuk kegunaan harian banyak dihasilkan dengan tindakan kimia dan kemagnetan. dan kimia. haba.19 Sel Kering a. Sel kering boleh didapati dalam berjenis bentuk dan saiz. Terdapat sel kering dan sel basah ii. d. e. d. Digunakan untuk alat-alat yang tidak memerlukan tenaga elektrik yang banyak . f. Dalam tajuk ini anda akan belajar mengenai pelbagai cara menghasilkan tenaga elektrik. Apabila sel kering digunakan. Sel kering Rajah 1. Voltan sel kering yang biasa ialah 1. c. Berikut adalah beberapa cara menjana tenaga elektrik Tenaga elektrik dapat dihasilkan melalui proses a. f. Tindakan kimia Tindakan Kemagnetan Tindakan Cahaya Tindakan Haba Tindakan Tekanan Tindakan Geseran Tenaga elektrik daripada tindakan kimia I. Tenaga elektrik boleh dihasilkan daripada beberapa sumber tenaga lain seperti cahaya. Sel basah . e. b. b. a. Jenis arus elektrik sel kering ialah arus terus.5 volt.

Plat positif berbilangan ganjil dan plat negatif berbilangan genap. Bekas sel basah dibuat daripada plastik atau getah. Tenaga elektrik daripada kemagnetan: i. b. Bacaan meter tumpat kurang daripada 1. Sel asid plumbum ialah sejenis sel basah. medan magnet bergerak memotong pengalir yang tidak bergerak Arus yang dihasilkan boleh ditambahkan sekiranya a. Apabila paras elektrolit berkurangan. Putaran ini mengaruhkan tenaga elektrik di dalam gelung dawai yang . b. Voltan sel asid plumbum biasa ialah 2 volt. h. kelajuan pemotongan di antara pengalir dengan medan magnet ditambah ii. f. Sel basah dapat menghasilkan tenaga elektrik yang banyak. boleh dipenuhkan dengan air suling. e. g. d.Rajah 20 Sel basah a. bilangan lilitan pengalir ditambah c. Roda berpusing di dalam dinamo memutarkan magnet b. Sel basah boleh dicas apabila tenaga elektrik menjadi lemah.2 menunjukkan sel itu perlu dicas semula. satu pengalir memotong medan magnet yang tidak bergerak b. iii. magnet yang lebih kuat digunakan b. c. Arus elektrik boleh dijanakan apabila a. Penghasilan arus melalui aruhan ialah prinsip yang digunakan di Dalam sebuah dinamo: Rajah 21 Dinamo basikal a.

iii. natrium. Tenaga elektrik daripada tekanan i. Sel-sel solar digunakan dalam kalkulator dan kamera. ii. Teras besi meningkatkan lagi arus yang dijanakan d. Tenaga elektrik daripada haba: i. Arus elektrik boleh dihasilkan oleh dua logam berlainan yang dibelit dan dipanaskan. iv. Kuasa elektrik yang dihasilkan bergantung kepada banyaknya tekanan dikenakan ke atas hablur yang terkapit di antara dua plat logam. Sedikit arus elektrik terhasil apabila cahaya memancar ke atas permukaan bahan tertentu seperti kalium. Tenaga elektrik yang dihasilkan seperti ini digunakan di dalam satelit. selenium dan kalsium. iii. ii. alat pemain piring hitam dan mikrofon. . Tenaga elektrik daripada cahaya i.dililit di sekeliling teras besi c. Sel solar digunakan untuk menukar cahaya daripada matahari kepada tenaga elektrik. Prinsip ini digunakan dalam alat penyala gas. Rajah 21 Sel Solar a. Alat ini disebut termokupel dan digunakan sebagai termometer untuk menyukat suhu haba dalam relau gas automatik dan oven. b. Arus yang dijanakan oleh dinamo adalah arus ulang alik c. Sedikit arus elektrik boleh dihasilkan apabila tekanan dikenakan pada sejenis hablur seperti kuartz dan garam Rochelle . ii.

Jangka galvani c. ii. lilin. kaca. Bahan yang menerima elektron itu menjadi cas negatif dan yang menghilangkan elektron menjadi cas positif. Nyatakan perbezaan antara sel primer dan sel sekunder Sel Primer Sel Sekunder . iv. elektron berpindah dari satu bahan ke bahan yang lain. Apabila benda-benda tertentu seperti getah keras. bulu binatang dan nilon digeserkan. Rajah 22 Tenaga elektrik daripada tekanan Tenaga elektrik daripada geseran: i. iii. cas elektrik bergerak. Rajah1. Apabila dua bahan yang berlainan cas disambungkan. Pergerakan cas elektrik ini dipanggil elektrik statik.23Tenaga elektrik daripada geseran Latihan 1.

Terdapat dua jenis perintang: Perintang tetap – perintang yang mempunyai nilai rintangan yang tetap Perintang boleh ubah – perintang yang nilai rintangannya boleh diubah-ubah Rajah 24: Contoh-contoh Perintang . Perintang juga digunakan sebagai pembahagi voltan. Komponen aktif pula merupakan komponen yang mempunyai kebolehan an gandaan voltan. Kebanyakan komponen jenis ini dibina menggunakan bahan separuh pengalir. Contoh komponen pasif ialah perintang. pemuat dan pearuh. 1. 4.4 Komponen Elektronik Sebagai seorang pelajar baru dalam bidang elektrik dan elektronik. Apakah tenaga yang terhasil apabila arus mengalir melalui elemen pemanas? Apakah sebuah motor elektrik berputar. binaannya dan pelbagai soalan lain mengenai komponenkomponen berbagai-bagai itu. Komponen ini melesapkan tenaga elektrik dalam bentuk haba. Ianya tidak memerlukan sebarang input untuk berfungsi. 1.4. kegunaan. anda mungkin kebingungan apabila melihat komponen-komponen yang terdapat pada satu papan litar. Komponen-komponen elektronik boleh dikelaskan sebagai komponen pasif dan komponen aktif. dan arus kepada suatu litar. Komponen ini juga boleh menghasilkan tindakan pensuisan dalam suatu litar. apakah tenaga yang dihasilkannya? Apakah tenaga yang terhasil daripada diod pemancar cahaya? .1 a.2. Komponen pasif ialah komponen-komponen yang tidak menyumbang kepada gandaan voltan. dan arus. Anda mungkin tertanya-tanya tentang apakah nama. 3. Contoh komponen aktif ialah transistor. Komponen Pasif Perintang Perintang merupakan komponen yang paling biasa terdapat dalam suatu litar elektronik. diod dan litar bersepadu. Kegunaan utamanya ialah menghadkan aliran arus dalam litar kerana adanya rintangan. Unit untuk menyukat rintangan ialah ohm (Ω). simbol dan fungsi beberapa komponen elektronik. Dalam tajuk ini anda akan diperkenalkan dengan jenis.

Nilai perintang tetap dinyatakan dalam bentuk kod warna.25 menerangkan maksud jalur-jalur warna dan nombor yang diwakili oleh setiap warna. Jalur 1 .mewakili had terima Warna Hitam Perang Merah Oren Kuning Hijau Biru Ungu Kelabu Putih Emas Perak Tiada warna Jalur 1 Digit Pertama 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jalur 2 Digit Kedua 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 10 8 10 9 10 -1 10 -2 10 0 Jalur 3 Pendarab 1 10 100 1000 10000 100000 1000000 10000000 100000000 1000000000 0. Suatu perintang tetap jenis karbon biasanya ditandakan dengan 4 atau 5 jalur warna pada badannya.Contoh perintang tetap dan boleh ubah serta simbol skematiknya ditunjukkan dalam Rajah 1.25: Kod Warna Perintang Contoh: Terjemahkan kod warna perintang berikut: hijau 5 hitam kuning 0 104 emas ± 5% .1 0. 25.01 Jalur 4 Had Terima ± 1% ± 2% ±5 ± 10 ± 20 Rajah 1. Rajah 1.mewakili digit kedua Jalur 3 .mewakili nilai pendarab Jalur 4 . Mari kita pelajari cara menterjemah kod warna perintang yang terdiri daripada 4 jalur warna.mewakili digit pertama Jalur 2 .

dan seramik. Pemuat tetap jenis tidak berkutub seperti . Had terima maksimum Had terima minimum = = 500000 + 25000 = = 500000 – 25000 = = 525000 Ω 525 kΩ 475000 Ω 475 kΩ = = (50 X 10000) Ω ± 5% = 500000 ± 5% 500000 X 5% = ± 25000 Ω b. mika. Binaan Pemuat Rajah 1.26. Jenis dan simbol pemuat ditunjukkan dalam rajah 1. Walau bagaimanapun kesemua kapasitor boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu pemuat tetap dan pemuat boleh ubah. Pemuat jenis ini ada yang berkutub seperti pemuat elektrolitik.25: Warna hijau mewakili nombor 5 Warna hitam mewakili nombor 0 Warna kuning mewakili pendarab 104 atau 10000 Warna emas mewakili had terima ± 5% Oleh itu. Anda perlu pastikan pemuat berkutub disambung pada kekutupan yang betul. Pemuat tetap Pemuat tetap ialah pemuat yang nilai kemuatannya tetap. Pemuat mampu menghalang aliran arus terus apabila ianya dicas sepenuhnya.Penyelesaian: Berdasarkan Rajah 1. kertas.26: Jenis dan simbol pemuat Pemuat dibina daripada dua plat pengalir yang dipisahkan oleh bahan dielektrik seperti ditunjukkan dalam rajah 1.27: Binaan Komponen kapasitor atau pemuat boleh didapati dalam banyak rupa bentuk dan saiz. Pemuat Jenis pemuat Simbol Pemuat merupakan satu komponen pasif yang dapat menyimpan cas elektrik.27. Ia boleh dicas dan dinyahcas. Bahan dielektrik adalah jenis penebat elektrik seperti udara. Sebaliknya pemuat membenarkan arus ulang–alik mengalir dalam litar. nilai rintangan nilai had terima Maka. Jenis Pemuat Rajah 1.

Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai kemuatan sesuatu pemuat ialah: • • • luas permukaan plat – jika luas permukaan plat bertambah. nilai kemuatan akan berkurangan. Dua digit pertama kod ini adalah nombor asas dan digit ketiga ialah pendarab. Jadi. Kemuatan Kemampuan sesuatu pemuat untuk menyimpan cas dinyatakan dalam kemuatan. jarak di antara dua plat – jika jarak di antara plat bertambah. jenis bahan dielektrik – bahan dielektrik yang berbeza mempengaruhi nilai kemuatan sesuatu pemuat Penggunaan pemuat : Jenis Litar Litar Penapis Litar motor Litar penalaan Penggunaan pemuat Mengurangkan voltan riak atau meratakan gelombang untuk mendapatkan voltan malar Pembaik faktor kuasa litar Mengurangkan kesan gangguan hingar kepada alatan lain Menentukan kadaran frekuensi penjana dan frekuensi radio Spesifikasi pemilihan pemuat . Nilai kemuatan sesuatu pemuat dinyatakan pada badan pemuat itu dengan menggunakan salah satu daripada cara berikut: • • • Nilai sebenar dicetak terus pada badan pemuat Nilai dinyatakan menggunakan kod warna Nilai dinyatakan menggunakan kod nombor tiga digit Cara menterjemah nilai pemuat yang dinyatakan dengan kod nombor ditunjukkan dalam contoh berikut: Kod nombor bagi pemuat dalam rajah 28 ialah 102. C. mika dan kertas pula boleh disambung tanpa mengambilkira kekutupan sambungannya. F.28: Kod nombor 10 X 102 = 1000 piko Farad = 10 nano Farad = 0. nilai yang dinyatakan oleh 102 dalam rajah 28 ialah: Rajah 1. Unit bagi kemuatan ialah farad. nilai kemuatan juga bertambah. Nilai kemuatan dapat diubah sama ada dengan melaraskan luas permukaan plat yang berkesan atau jarak antara plat.pemuat seramik.001 mikro Farad. Pemuat boleh ubah Pemuat boleh ubah ialah jenis pemuat yang nilai kemuatannya boleh dilaras.

Bahagian katod ditandakan dengan satu gelang yang tercetak berhampiran Rajah 1. Diod dibina dengan mencantumkan bahan semikonduktor jenis-P dan jenis-N. spesifikasi berikut perlu diberi perhatian: Spesifikasi Nilai kemuatan Had terima pemuat Voltan kerja Keterangan Nilai kemuatan dinyatakan samada dengan menggunakan kod tercetak atau kod warna pada badan pemuat Had terima menunjukkan kejituan julat nilai sebenar pemuat iaitu nilai kemuatan minimum dan maksimum Voltan kendalian maksimum yang mampu diterima oleh pemuat sebelum pecah tebat dielektrik dilampaui.29 menunjukkan simbol skematik pelbagai jenis pearuh. Ianya biasa digunakan untuk menghasilkan voltan aruhan. Kebanyakan pearuh mempunyai rintangan yang rendah.29: Simbol skematik jenis-jenis pearuh 1. Satu fungsi penting diod simpang ialah menukarkan arus ulang alik kepada arus terus. Pearuh menentang arus ulang-alik. .Semasa memilih sesuatu pemuat untuk menyediakan sesuatu projek elektronik. H. Teras udara Teras ferit Teras besi Pearuh boleh ubah Pearuh praset Rajah 1. Bahagian diod yang dibina daripada bahan jenis-P dinamakan anod (+) sementara bahagian bahan jenis-N dinamakan katod (-). XL.4.30: Diod simpang dan simbol skematik • dengannya. Rajah 1. Nilai kearuhan sesuatu pearuh disukat dalam unit Henry. Penentangan ini dinamakan regangan induktif. Rajah 13 menunjukkan diod simpang dan simbol skematiknya.2 Komponen Aktif Diod • • • • Diod ialah komponen yang membenarkan arus elektrik mengalir dalam satu arah. Cantuman ini menghasilkan diod simpang. Pearuh / Gelung / Induktor Pearuh dibina daripada dawai pengalir yang dililit dalam bentuk gegelung.

b. c. Bagi LED yang baru.5V).32 menunjukkan bentuk fizikal dan simbol skematik LED. dan yang jauh adalah anod. kaki anod lebih panjang dari kaki katod Hujung kaki berbentuk bendera (di dalam badan LED) adalah katod Transistor (Simpang DwikKutub) . Lihat rajah 31 pincang hadapan pincang balikan Rajah 31 Cara memincang diod Diod pemancar cahaya (LED) • • • • • • Diod pemancar cahaya (LED) adalah satu jenis diod yang dapat memancarkan cahaya apabila mendapat punca voltan positif pada anod dan negatif pada katod. LED membenarkan arus elektrik mengalir sehala.• Diod mengalirkan arus apabila dipincang hadapan dan menghalang aliran arus apabila mendapat pincang balikan. LED beroperasi pada voltan rendah (sekitar 1. LED biasa digunakan sebagai penunjuk. Rajah 32: Bentuk fizikal dan simbol skematik LED • Ada tiga cara untuk menentukan kaki LED: a. Kaki yang hampir dengan permukaan rata adalah katod. Perintang perlu disambung secara siri kepadanya untuk mengelakkan arus berlebihan mengalir melaluinya. Rajah 1.BJT • • • dicipta pada 1948 membuka era baru dalam bidang elektronik sumbangan transistor kepada bidang elektronik: litar menjadi lebih kecil litar beroperasi tanpa kuasa pemanas – menjimatkan tenaga menggandakan isyarat dengan sumber voltan rendah peralatan elektronik lebih tahan lasak Binaan dan Simbol transistor BJT Terdapat dua jenis transistor BJT • .

(Kesilapan semasa membuat sambungan ini akan menyebabkan transistor rosak atau tidak berfungsi).satu lapisan nipis bahan separa pengalir jenis-N diapit oleh bahan separa pengalir jenis-P NPN --.pincang balikan Memincang Transistor NPN • Cara memincang transistor NPN dengan betul ditunjukkan dalam rajah 1.33.33: Struktur asas dan simbol skematik transistor • • setiap bahan separa pengalir ini disambungkan dengan kaki (pin) nama dan fungsi kaki transistor adalah seperti dalam jadual 1: Nama Kaki tapak (base – B) pengeluar (emitter – E) pemungut (collector – C) Fungsi mengawal arus pemungut membekalkan cas-cas kepada pemungut mengumpulkan cas daripada pengeluar Jadual 1: Nama dan fungsi kaki transistor BJT • Memincang Transistor ► pengeluar dan dasar --.satu lapisan nipis bahan separa pengalir jenis-P diapit oleh bahan separa pengalir jenis-N Kaji binaan serta simbol skematik kedua-dua jenis transistor dalam rajah 33 dasar dasar pengeluar pengeluar Simbol Struktur transistor PNP Simbol Struktur transistor NPN Rajah 1. Beri perhatian khusus kepada kekutupan punca bekalan yang disambung kepada setiap kaki transistor. .pincang hadapan ► pemungut dan pengeluar --.PNP --.

34: Cara memincang transistor NPN Kendalian transistor NPN apabila dipincang dengan betul dapat diterangkan seperti berikut: Lapisan tapak sangat nipis (0. Sejumlah 1 . Pertalian matematik bagi IE. IB dan IC ialah IE = IB + IC . IC.5% arus IE mengalir ke tapak menjadi arus tapak. IB dan 95 .99% arus IE mengalir ke pemungut menjadi arus pemungut. Pergerakan elektron ini menghasilkan aliran arus tapak (IB). Apabila transistor dapat punca bekalan voltan yang betul (seperti dalam rajah 34).0025 cm) dan mempunyai sedikit sahaja lohong Lapisan pengeluar dan pemungut lebih tebal dan mempunyai lebih banyak elektron. arus pemungut (IC) dan arus pengeluar (IE). Sebahagian kecil daripada elektron ini diresap oleh lohong di dalam tapak manakala majoriti elektron di tarik masuk ke dalam pemungut kerana kesan tarikan cas positif punca bekalan VCE.E C B VCE pincang hadapan pincang balikan Rajah 1. proses berikut akan berlaku: Elektron dari sumber bekalan VBE akan menolak elektron pada pengeluar ke arah simpang.

pemungut (C) disambung kepada punca bekalan negatif VCE. E C arus lohong B pincang hadapan pincang balikan Rajah1. arus pemungut (IC) dan arus pengeluar (IE). Manakala majoriti lohong di simpang di tarik masuk ke dalam pemungut kerana kesan tarikan cas negatif punca bekalan VCE. Kaki pengeluar (E) disambung kepada punca bekalan positif VBE. • Merujuk kepada rajah 35. Pergerakan lohong ini menghasilkan aliran arus tapak (IB). Sebahagian kecil daripada lohong bergerak ke punca bateri VBE melalui tapak.Memincang Transistor PNP cara memincang transistor PNP dengan betul ditunjukkan dalam rajah 1. proses berikut akan berlaku: Lohong pada pengeluar ditolak ke arah simpang oleh sumber bekalan VBE. perhatikan bahawa: arus dalaman transistor melibatkan pengaliran lohong arus luaran transistor melibatkan pengaliran elektron Fungsi Transistor Transistor berfungsi sebagai suis elektronik Komponen ini juga berfungsi sebagai penguat untuk menggandakan arus. (Kesilapan semasa membuat sambungan ini akan menyebabkan transistor rosak atau tidak berfungsi).35: Cara memincang transistor PNP Apabila transistor dapat punca bekalan voltan yang betul (seperti dalam rajah 1.35 Beri perhatian khusus kepada kekutupan punca bekalan yang disambung kepada setiap kaki transistor. voltan atau kuasa .35).

36 menunjukkan contoh litar transistor yang berfungsi sebagai suis.Transistor sebagai suis • Rajah 1. Ketika ini transistor beroperasi dan menyebabkan arus besar mengalir dalam litar output. tiada output dari transistor dihasilkan dan lampu dalam litar output tidak menyala. Aliran arus output menyebabkan lampu menyala dan transistor bertindak sebagai suis tutup. arus dapat mengalir dalam litar input dan menyebabkan rintangan simpang pengeluar-pemungut berkurangan.37: Taransistor sebagai penguat . Rajah 1. simpang pengeluar-pemungut mempunyai rintangan yang sangat tinggi dan menyebabkan transistor berada dalam keadaan tidak beroperasi.36: Transistor sebagai suis Apabila suis S1 terbuka. Kesannya. Kesimpulannya: Transistor akan off jika tapak-pengeluar tidak dipincang hadapan Voltan yang mengawal arus tapak menentukan nilai arus output Transistor sebagai penguat (amplifier) Rajah 1. Rajah 1. Keadaan ini menyebabkan arus yang mengalir dari pengeluar ke pemungut menjadi terlalu kecil.37 menunjukkan contoh litar transistor yang berfungsi sebagai penguat. Apabila suis S1 ditutup.

Pemproses mikro adalah satu jenis IC yang sangat besar dari segi bilangan komponen yand ada di dalamnya. yang diperolehi dari litar tersebut ialah : AV = = = (V keluar) /(V masuk) 3V p-p/0.Isyarat input a.u. sebesar 0.02V p-p 150 Ini bermakna transistor Q1 mempunyai faktor penguatan sebanyak 150 kali ganda. bilangan komponen . (Contoh: IC Pentium III mengandungi 6 juta transistor di dalamnya).38: Contoh pakej IC Rajah 1. IC boleh dikelaskan dengan berbagai cara (seperti bentuk pakej. Rajah 39 pula menunjukkan fungsi pin IC 555 dan simbol skematiknya. diod yang disepadukan menjadi sekeping cip.). IC juga boleh dikategorikan sebagai: ▪ ▪ • • IC analog . AV a. Rajah 1.litar pensuisan 'on' atau 'off' Contoh pakej IC ditunjukkan dalam rajah 1.seperti amplifier radio IC digital . dsb.02V p-p dikenakan kepada tapak transistor Q1.39 Fungsi pin dan simbol skematik IC 555 . kapasitor.u. Isyarat output yang dihasilkan adalah sebanyak 3V p-p (disukat menggunakan osiloskop). Gandaan voltan. VLSI.38. Litar Bersepadu (IC) • • • • Litar bersepadu ialah komponen yang mengandungi transistor perintang.LSI.

40) digunakan untuk menyambung dawai dan komponen elektronik dalam pemasangan projek. Alat tangan yang diperlukan untuk memasang komponen kepada bongkah penyambung ialah pemutar skru mata rata bersaiz kecil atau pena ujian sahaja.Bahan Bongkah Penyambung • • • Bongkah penyambung (rajah 1. Rajah 1.40: Bongkah penyambung. Kelebihan menggunakan bongkah penyambung dalam pemasangan projek ialah pemasangan komponen boleh diubah-ubah dengan mudah. .

5. 3. Had terima menunjukkan nilai minimum dan maksimum bagi perintang. . Nilai rintangan bagi sesuatu perintang bergantung kepada kod warna perintang dan juga kod tercetak. 4. Saiz perintang menunjukkan kadar kuasa maksimum yang boleh diterima oleh perintang.Rumusan 1. Perintang yan mempunyai kestabilan tinggi dapat mengekalkan rintangan dengan perubahan suhu dan jangka hayat. Jumlah rintangan dalam litar selari adalah lebih kecil daripada nilai rintangan yang terkecil dalam litar tersebut. 2. 6. Jumlah rintangan dalam litar siri adalah hasil tambah setiap rintangan dalam litar tersebut.

UNIT BEKALAN KUASA menukarkan bekalan voltan arus ulang alik kepada voltan arus terus yang diperlukan oleh sistem tersebut. Contonya. a.5 Penyambungan. Lukisan Litar Rajah Blok Rajah ini terbina daripada blok-blok berlabel yang mewakili suatu litar atau peringkat. Dengan demikian. Isyarat yang dikeluarkan oleh pengadun (masih beraras rendah) ini kemudian dimasukkan pula kepada PENGUAT KUASA AUDIO. Lukisan litar yang akan dipelajari ialah rajah blok. rajah litar skematik dan rajah papan litar bercetak (PCB). rajah litar bergambar. simbol skematik dan kegunaan komponen-komponen elektronik.41: Rajah Blok Sistem Penguat Kuasa Audio Penguat kuasa audio pembesar suara Dalam rajah 1. . Rajah blok juga memudahkan kerja-kerja mengesan kerosakan. Sesuatu blok disambung antara satu sama lain menggunakan garisangarisan anak panah untuk menunjukkan arah aliran isyarat atau pertalian di antara blok-blok. Rajah blok amat berguna untuk menerangkan sesuatu sistem yang kompleks dengan mudah. jika tiada isyarat keluaran daripada pembesar suara sedangkan isyarat keluaran daripada pengadun dapat dikesan. Penguat ini mengeluarkan isyarat beraras tinggi yang dapat membunyikan pembesar suara.1.41. Pemasangan dan Pengujian Projek Dalam Tajuk 1. hanya bahagian penguat kuasa atau pembesar suara sahaja yang perlu dibaiki. maka bahagian yang mungkin rosak ialah sama ada penguat kuasa atau pembesar suara.4 anda telah mempelajari jenis. Ianya juga menunjukkan pertalian di antara peringkat-peringkat dalam suatu sistem elektronik. Dalam tajuk ini anda akan mempelajari caracara bagaimana simbol-simbol tersebut dapat disatukan untuk menghasilkan lukisan litar. sumber bekalan AU Unit bekalan kuasa mikrofon 1 Pengadun audio mikrofon 2 Rajah 1. isyarat-isyarat masukan beraras rendah daripada mikrofon diadun oleh PENGADUN AUDIO. Setiap blok litar atau peringkat dilabelkan berdasarkan fungsinya. Rajah 41 menunjukkan contoh rajah blok satu sistem audio.

Rajah litar skematik lebih sesuai digunakan untuk mempersembahkan suatu litar yang besar atau kompleks. Ianya juga sesuai digunakan untuk membina projek elektronik yang kecil dan mudah.43 menunjukkan rajah litar skematik bagi projek dalam rajah 1. Rajah Litar Skematik Apabila sesuatu projek menjadi semakin besar. pertalian di antara komponen-komponen semakin sukar dilihat. Garisan-garisan digunakan untuk menunjukkan sambungan di antara komponen-komponen. Selain daripada simbol. Anda hanya perlu perbanyakkan latihan. Rajah ini membolehkan kebanyakan orang memahami suatu litar dengan mudah kerana kurang berbentuk teknikal. kesabaran dan ketelitian.42 Rajah Litar Bergambar susun atur fizikal sebenar sesuatu litar. Rajah 1. Oleh itu. Rajah ini sesuai digunakan oleh orang yang baru menceburi bidang elektronik. komponenkomponen juga dilabelkan dengan huruf-huruf (seringkali berserta nombor) tertentu. Lukisan rajah litar skematik menggunakan simbol skematik piawai untuk mewakili sesuatu komponen tertentu. rajah ini tidak jauh bezanya dengan peta jalan kerana kedua-duanya dilukis menggunakan simbol-simbol. Jika litar kompleks dilukis menggunakan rajah litar bergambar. Tambahan pula. Label ini penting untuk pengenalan komponen. Ciri penting rajah ini ialah ianya menunjukkan Rajah 1. Biasanya satu rajah litar skematik disertakan dengan senarai komponen yang mengandungi maklumat penting mengenai sesuatu komponen. ruang yang diperlukan untuk melukisnya lebih besar. Rajah ini membolehkan suatu litar besar dilukis dengan kemas dan dimuatkan dalam ruangan yang lebih kecil. Dalam rajah ini komponen-komponen dilukiskan menyerupai bentuk fizikalnya yang sebenar. litarnya akan menjadi semakin kompleks.43: Rajah Litar Skematik mempersembahkannya. rajah litar skematik kelihatan membingungkan. rajah litar bergambar tidak sesuai digunakan untuk Rajah 1. Bilangan dan jenis komponen yang terlibat juga bertambah banyak dan berbagai-bagai. Rajah 1. . Sebenarnya. Jangan bimbang dengan keadaan ini kerana anda sudah mengenali simbol beberapa komponen elektronik dalam tajuk-tajuk yang lalu.Rajah Litar Bergambar Binaan sesuatu sistem elektronik boleh dipersembahkan dengan menggunakan rajah litar bergambar.42 Bagi orang yang tiada latar belakang elektronik.42 menunjukkan rajah litar bergambar suatu projek yang di pasang menggunakan bongkah penyambung.

Beberapa kebaikan PCB: Rajah 1.44menunjukkan satu contoh projek elektronik yang dipasang menggunakan papan litar bercetak. . Pastikan anda melakar satu lubang untuk setiap pin (kaki) komponen. Rajah 1. Rajah 1. susun atur fizikal komponen-komponen yang bakal dipasang 2. Ciri utama PCB ialah penggunaan balapan kuprum ‘tercetak’ menggantikan kebanyakan wayar-wayar penyambung komponen-komponen. saiz dan ruang yang diperlukan oleh sesuatu litar yang hendak dipasang kerana saiz. bentuk dan warna suatu komponen adalah berbeza-beza walaupun saiz simbolnya sama Bagi tujuan pembelajaran dan sebab-sebab yang lebih praktikal.Rajah skematik tidak memberi gambaran sebenar tentang perkara berikut: 1. Pemasangan litar lebih kemas dan komponennya tersusun rapi 3. kefahaman anda terhadap sesuatu litar juga akan menjadi lebih mudah. Kaedah yang ekonomik jika litar yang sama hendak dihasilkan dengan banyak. Saiz sebenar sesuatu komponen perlu diberi perhatian semasa melukis rajah papan litar bercetak. 2. 5. Ciri ini menyebabkan penjimatan ruang. 4. Kesilapan semasa memasang litar dikurangkan kerana pendawaian dan susunan komponen telah ditentukan lebih awal. Dengan cara ini. Binaan litar biasanya kecil kerana kurangnya penggunaan wayar-wayar penyambung. Kedudukan suatu komponen di atas papan litar bercetak boleh ditunjukkan dengan lukisan bentuk fizikal komponen berkenaan atau simbol skematiknya. anda perlu menguasai kemahiran menterjemah rajah litar skematik kepada rajah litar bergambar dan sebaliknya. Kerja penting semasa melukis rajah litar jenis ini ialah menentukan susun atur komponen-komponen yang akan dipasang serta melakar balapan kuprum yang menyambungkannya. Pembinaan litar boleh dijalankan dengan cepat – cuma perlu letakkan komponen di tempat yang disediakan dan pateri. Rajah Papan Litar Bercetak Peralatan elektronik komersial biasanya dipasang menggunakan papan litar bercetak. (Papan litar bercetak seringkali dipanggil PCB singkatan bagi Printed Circuit Board).44: Papan Litar Bercetak 1. Kedudukannya juga dilabelkan dengan label huruf (bernombor) untuk mengelakkan kesilapan semasa memasang komponen.45 menunjukkan bagaimana suatu rajah papan litar bercetak disediakan berdasarkan rajah litar skematik.

4. Bersihkan permukaan kuprum dengan bahan penggilap logam atau atau berus keluli yang halus. Dapatkan sekeping bod berlapik kuprum untuk cetakan PCB. Langkah selanjutnya selepas rajah litar berkaitan disediakan ialah pemasangan dan penyambungan.Rajah 1. Uji keterusan balapan dengan menggunakan meter pelbagai. Bersihkan dakwat kalis bahan kakis dengan bahan pelarut yang sesuai (seperti thinner) 9. (Larutan ferik klorida disediakan dengan melarutkan 250g hablur ferik klorida dalam 1 liter air). 2. Pindahkan rajah papan litar bercetak yang telah disediakan ke permukaan kuprum. 6. Punarkan permukaan kuprum dengan merendamkannya dalam larutan ferik klorida. 7. Surih semula rajah yang telah dipindahkan ke atas permukaan kuprum dengan pen berdakwat kalis bahan kakis. Saiz lukisan rajah ini biasanya sama dengan saiz sebenar papan litar bercetak yang akan dihasilkan. 8.45 Rajah Papan Litar Bercetak Hasil lukisan rajah litar bercetak ini dipindahkan ke atas bod berlapik kuprum nipis untuk dicetak. Buat lubang pandu pada setiap tempat untuk memasukkan kaki komponen. . 3. 5. Langkah-langkah mencetak papan litar bercetak adalah seperti berikut: 1. Berhenti menunar apabila semua bahagian kuprum yang tidak dikehendaki telah dikakis. Cuci bod kuprum dengan air dan keringkan bod. Tebuk lubang pada lubang pandu menggunakan gerudi mini berdiameter 1mm.

Sesetengah cara melibatkan penggunaan bahan dan alatan yang murah dan mudah diperolehi.46 dan Rajah 1. latihan. Dalam tajuk ini anda akan pelajari cara pemasangan projek elektronik. Komponen-komponen sesuatu projek boleh dipasang secara sementara atau kekal.b.47 hingga Rajah 1. Ada pula cara yang memerlukan peralatan dan kemahiran yang khusus. Penyambungan dan pemasangan Menghasilkan Projek Elektronik Penghasilan projek elektronik boleh dilakukan dengan berbagai cara menyambung dan memasang komponen-komponen elektronik. Pemasangan ini selalunya digunakan dalam kerja-kerja seperti mereka bentuk litar. ujian dan kajian makmal. Pemasangan jenis kekal pula digunakan untuk membina projek yang telah mantap reka bentuknya dan biasanya melibatkan pematerian.46 . Cuba anda kaji beberapa cara pemasangan projek yang biasa digunakan dalam penghasilan sesuatu projek elektronik seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1. Pemasangan sementara melibatkan kerja pemasangan yang berubah-ubah serta pengujian dan pembaikan yang kerap. Komponen-komponen boleh digunakan berulang-kali untuk beberapa projek yang berlainan.47: Pemasangan Projek Menggunakan Bongkah Penyambung Rajah 1. Rajah 1.48.48: Pemasangan Projek Menggunakan Verobod . Pemasangan Projek Menggunakan Bongkah Kayu Berskru Atau Paku Rajah 1.

Susun Atur Komponen Pemasangan projek elektronik melibatkan langkah-langkah kerja berikut: 1. Setelah semua komponen dipasang. Dapatkan bahan yang diperlukan berdasarkan kepada cara penyambungan yang dipilih serta komponen-komponen seperti yang dinyatakan dalam rajah litar dan senarai komponen yang disertakan. Jika perlu. Setelah sesuatu projek siap dipasang dan disemak jangan tergesa-gesa untuk mengenakan sumber voltan. diod pemancar cahaya dan buzer piezo) di sambungkan mengikut kutubnya. 2. Sambungan yang longgar menyebabkan litar terbuka dan projek akan gagal berfungsi. . pastikan kaki komponen itu disambung dengan mantap. 4. 3. Langkah ini dapat mengelakkan kesukaran semasa menyiapkan projek. penerus terkawal silikon (silicone controlled rectifier – SCR dan litar bersepadu . Jika perlu. semak semula susun atur komponen berdasarkan rajah litar. Perkaraperkara berikut perlu diberi perhatian semasa meyusun komponen di peringkat memasang (dan juga semasa melukis rajah litar): a. b. Beri perhatian kepada nilai dan jenis komponen yang diperlukan. Sambungan yang salah bukan sahaja mengakibatkan litar itu tidak berfungsi bahkan boleh merosakkan komponen itu.IC) hendaklah disusun terlebih dahulu. Setiap kali suatu komponen dipasang. Sambungan yang salah boleh merosakkan komponen. Rajah ini perlu disesuaikan dengan cara pemasangan yang dipilih. Ambil satu komponen pada satu-satu masa dan susunkan mengikut kedudukan yang ditunjukkan dalam rajah litar yang dirujuk. Komponen-komponen berkaki tiga atau lebih (seperti transistor. Anda perlu melakukan kerja pengujian litar. 6. Kaki positif mestilah disambungkan ke punca voltan positif dan kaki negatif kepada punca voltan negatif. Anda perlu mengetahui cara-cara menalpasti kedudukan kaki komponen tersebut. Uji semua komponen untuk memastikan ianya berkeadaan baik sebelum di pasang. Komponen-komponen yang berkutub (seperti pemuat elektrolit. ubahsuaikan susun atur komponen dengan melukis semula rajah litar. Komponen lain yang berkaitan dengannya hendaklah disambungkan ke bahagian yang betul. 5. Kaji susun atur komponen yang terbabit berdasarkan rajah litar yang disediakan. Anda perlu merancang susun atur komponenkomponen dengan teliti sejak dari peringkat awal pembinaan sesuatu projek. goyangkan badan komponen untuk memastikan sambungan itu mantap.

berusahalah untuk menguasai kemahiran memateri dengan baik. Rajah 1.Pematerian Kerja memateri melibatkan penggunaan alat dan penguasaan kemahiran tertentu.50 Alat Pemateri dan Pemegang . Kebolehan untuk menukar ganti bit apabila perlu Rajah 1. Beri perhatian khusus kepada perkara-perkara berikut semasa memilih alat pateri: 1. Fungsi bahan ini ialah: membantu mengalirkan timah pateri lebur mengelakkan pengoksidaan berlaku ketika kerja memateri mengasingkan lapisan oksida pada tempat yang dipateri Rajah 1.50 menunjukkan satu contoh alat pemateri elektrik yang sering digunakan dalam kerja elektrik dan elektronik. Hujung bit pemanas – bermuncung tajam atau rencung di satu sisi 3. Rajah 49 menunjukkan contoh timah pateri berserta bahan lakur. Timah pateri boleh didapati dalam beberapa saiz mengikut diameter.49 Timah Pateri Apabila melebur (pada suhu sekitar 370oC). Kerja ini tidaklah begitu sukar untuk dilakukan. Kadar kuasa – 20 hingga 40 watt 2. Oleh itu. timah pateri bertukar menjadi cecair yang kemudiannya melekatkan bahagian-bahagian logam yang hendak dicantum. Timah pateri ialah satu aloi yang terdiri daripada campuran timah dan plumbum pada kadar 60:40 (iaitu 60% timah dan 40% plumbum). kegagalan untuk sesuatu projek berfungsi sentiasa sedia menanti. Timah pateri yang baik mengandungi bahan lakur atau fluks di bahagian tengahnya. Tetapi jika pematerian tidak dilakukan dengan sempurna. Alat pemateri digunakan untuk meleburkan timah pateri. Alat ini diletakkan pada pemegang khas yang disertakan dengan sejenis span apabila digunakan. Elakkan timah pateri lebur daripada terkena sambungan lain kerana ianya boleh menyebabkan litar pintas.

Panaskan kaki komponen dan balapan kuprum dengan hujung bit secara serentak kira-kira 2 hingga 3 saat. Buat persediaan berikut: .52 Hasil Pematerian Langkah-langkah memateri: 1. Di samping alat kelengkapan pematerian. anda juga perlu mengenali dan menggunakan beberapa alat tangan lain dengan cara yang selamat dan betul. 5. membentuk dan menyerap haba semasa memateri memotong dawai elektrik Rajah 1.51: Teknik Memateri Rajah 1.53 : Alat Tangan Pemotong sisi memotong dawai elektrik dan kaki komponen . 3. Amalan tabiat kerja yang baik bukan sahaja dapat mengelakkan kecederaan semasa bekerja tetapi juga dapat memastikan alatan tersebut sentiasa berada dalam keadaan baik untuk satu tempoh yang lama.52 untuk mendapat sambungan yang baik. Alihkan timah pateri dan kemudian alat pemateri.timah pateri disediakan secukupnya . Kenakan timah pateri pada kaki komponen yang telah dipanaskan dan biarkan timah melebur (Lihat Rajah 51) 4. Dapatkan hasil pematerian yang baik seperti dalam Rajah 1.span telah lembabkan dengan air . Beberapa alat tangan yang sering digunakan adalah seperti dalam Rajah 1.Rajah 1.alat pemateri dipanaskan secukupnya .53 dan kegunaannya adalah seperti berikut: Playar Muncung Tirus memegang benda kerja kecil.kaki komponen yang hendak dipateri digosok sedikit dengan kertas las 2.

tanda-tanda tertentu yang mungkin menyebabkan litar pintas dan litar terbuka dikesan melalui pemeriksaan dengan mata kasar. Sila dapatkan maklumat lanjut mengenai alatan ini daripada bahan rujukan lain. Pengujian Litar Pengujian litar perlu dilakukan setelah pemasangan disemak.Penjalur Wayar Spring menanggalkan penebat dawai elektrik Pemutar Skru melonggar dan mengetatkan skru dua jenis pemutar skru yang lazim digunakan ialah pemutar skru mata rata dan pemutar skru philip Penyedut Timah Pateri menyedut timah pateri yang hendak ditanggalkan daripada bod litar setelah lebur (digunakan serentak dengan alat pemateri) Beberapa lagi alat tangan lain mungkin diperlukan dalam kerja elektrik dan elektronik. ujian ini juga dilakukan untuk mengesan keadaan litar terbuka dan litar pintas. Terdapat dua ujian yang perlu dilakukan iaitu ujian keterusan dan ujian kefungsian. Pada masa yang sama. Langkah ini perlu dilakukan sebelum bekalan sumber voltan dikenakan kepada projek yang siap dipasang. Pemeriksaan Visual Semasa membuat pemeriksaan visual. Ujian keterusan boleh dilakukan dengan dua cara: a. Ujian Keterusan Ujian ini dilakukan untuk memastikan sambungan-sambungan yang dibuat mempunyai keterusan. Antara tanda-tanda yang perlu diperhatikan dan kesannya adalah seperti berikut: .

projek mempunyai litar pintas dan jika bacaannya infiniti. Satu daripada tujuan pemeriksaan ini ialah untuk memastikan bahawa jumlah rintangan keseluruhan litar yang dipasang tidak sifar atau infiniti. Jika projek dipasang dengan suis. 2. Litar pintas . Sentuhkan prob negatif dan positif kepada setiap punca penyambung bateri dan perhatikan bacaan nilai rintangan keseluruhan litar yang ditunjukkan oleh meter ohm. Perhatikan nilai rintangan yang ditunjuk oleh jarum penunjuk.Tanda-tanda visual Sambungan kaki komponen longgar Kesan Kerosakan fizikal pada komponen yang dipasang Litar terbuka (seperti tanda hangus pada perintang tetap) Kaki komponen yang terdedah bersentuhan satu sama lain Timah pateri yang melimpah melepasi balapan lain Timah pateri menyambungkan dua komponen yang tidak sepatutnya bersambung Litar terbuka atau Komponen berkutub disambung dengan kekutuban litar pintas atau yang salah kerosakan komponen Apabila litar terbuka. Kejadian litar pintas pula bukan sahaja menyebabkan projek gagal berfungsi tetapi juga b. arus elektrik tidak dapat mengalir ke dalam bahagianbahagian tertentu litar seperti yang sepatutnya. projek mempunyai litar terbuka. Setkan meter pelbagai kepada fungsi meter ohm. pilih julat yang paling rendah dan buat pelarasan sifar (0 ohm). Keadaan ini menyebabkan projek gagal berfungsi. pemeriksaan selanjutnya perlu dilakukan dengan menggunakan alat pengujian tertentu. Jika bacaannya sifar. Pastikan nilai rintangan yang ditunjukkan oleh meter itu tidak sifar atau infiniti. Oleh yang demikian. Pemeriksaan Menggunakan Alat Ujian Pemeriksaan visual tidak dapat mengesan beberapa keadaan tertentu pada sesuatu litar. ubah kedudukan tuil suis beberapa kali sambil memerhatikan kedudukan jarum penunjuk meter. Langkah-langkah berikut perlu dilakukan dalam ujian jenis ini: 1. Anda perlu menukar julat satu tahap lebih tinggi jika disyaki bahawa nilai rintangan keseluruhan litar melebihi bacaan maksimum yang boleh diukur oleh meter pada julat yang dipilih. Meter pelbagai adalah satu alat pengujian yang paling biasa digunakan dalam pemeriksaan ini.

Bacaan meter ohm sepatutnya menunjukkan bacaan infiniti (kecuali jika balapan bersebelahan memang sengaja disambung menggunakan wayar pelompat). Jika projek dipasang menggunakan verobod. Ulangi langkah 2 untuk memastikan masalah litar pitas telah diatasi. litar terbuka atau kerosakan fizikal komponen dibaiki. Keadaan ini boleh dikesan menggunakan meter ohm mengikut langkah berikut: Setkan meter pelbagai kepada fungsi meter ohm. Wayar merah adalah wayar positif (+) manakala wayar hitam adalah wayar negatif (-). Jika bacaan sifar ohm diperolehi. 8. Setelah kedua-dua ujian keterusan telah dilakukan dan semua masalah litar pintas. Sentuhkan satu prob pada satu balapan dan prob yang satu lagi pada balapan bersebelahan. Terbalikkan kutub prob dan ulangi langkah 2. Projek yang memerlukan bekalan kuasa arus terus TIDAK boleh disambungkan ke soket bekalan kuasa elektrik 240 V arus ulangalik.3. . 5. anda perlu pastikan perkara-perkara berikut sebelum menyambung bekalan voltan kepada projek: 4. lalukan bit alat pemateri panas di sepanjang balapan untuk mencair dan membuang limpahan timah pateri. 6. Pastikan voltan sumber bekalan kuasa elektrik adalah seperti yang dikehendaki untuk sesuatu projek berfungsi dengan sempurna. Walau bagaimanapun. . 7. Wayar-wayar penyambung bateri telah disambungkan mengikut punca yang betul. Voltan yang lebih tinggi boleh merosakkan komponen manakala voltan yang rendah tidak akan memberi kesan yang memuaskan. ada kalanya pemeriksaan secara visual tidak dapat mengesan dua balapan kuprum bersebelahan yang pintas (kerana limpahan timah pateri yang terlalu kecil). barulah projek tersebut boleh dikenakan punca voltan. pilih julat yang paling rendah dan buat pelarasan sifar (0 ohm).

• • • • • . bahan dan teknik yang betul supaya sambungan komponen mempunyai keterusan yang dikehendaki dan tidak pintas. Pemasangan kekal dibuat dengan memateri komponen pada verobod atau papan litar bercetak. rajah litar skematik dan rajah papan litar bercetak.Rumusan: Dalam tajuk ini anda telah didedahkan dengan isi-isi pelajaran yang berikut: • Suatu projek elektronik dipasang secara sementara jika bahan seperti blok kayu berskru/paku dan bongkah penyambung digunakan. Komponen berkutub hendaklah dipasang mengikut kekutuban yang betul supaya projek dapat berfungsi dan komponen tersebut tidak rosak. Komponen yang mempunyai tiga atau lebih kaki perlu dipasang dengan kedudukan yang betul dalam litar. rajah litar bergambar. Alat tangan perlu digunakan dengan cara yang betul dan selamat supaya kecederaan diri dan kerosakan alat serta projek yang dikerjakan tidak rosak. Pematerian perlu dilakukan dengan menggunakan alat. Susun atur komponen bagi sesuatu projek elektronik boleh dirancang dengan melukis rajah litar bergambar dan rajah papan litar bercetak berdasarkan rajah litar skematik. Terdapat empat jenis lukisan litar dalam kerja-kerja elektronik iaitu: rajah rajah blok.

01 µF Transistor CS 9013 (NPN) Litar bersepadu 555 Diod pemancar cahaya (sebarang warna) Suis SPST Pembesar suara (8Ω ½ W) Penyambung Bateri 9V Bateri 9V Plat sentuh Verobod Soket IC 8 pin . Rajah litar skematik juga menunjukkan binaan litar elektronik tetapi menggunakan simbol-simbol skematik. Rajah ini sesuatu untuk melukis litar yang besar dan lebih bersifat teknikal. Rajah litar bergambar menunjukkan binaan suatu litar elektronik menggunakan bentuk fizikal komponen. Rajah papan litar bercetak perlu dilukis berdasarkan rajah skematik untuk mencetak bod litar PCB. Rajah ini mudah difahami dan digunakan dalam kerja memasang litar mudah.• Rajah blok mewakili peringkat-peringkat dalam sesuatu litar dengan blok-blok berlabel yang dihubungkan dengan garisan anak panah dan membantu dalam memahami litar dan kerja mengesan kerosakan. PCB dihasilkan dengan cara penunaran bod berlapik kuprum yang telah dilukis dengan rajah papan litar bercetak menggunakan larutan ferik klorida. • • • • Litar Skematik Pengesan Lembapan Senarai Komponen: R1 & R2 R3 R4 R5 C1 TR1 IC1 LED1 S1 SP1 Perintang tetap 1 kΩ ½ W Perintang tetap 100 kΩ ½ W Perintang tetap 10 Ω ½ W Perintang tetap 220 Ω ½ W Pemuat seramik 0.

.

Contoh Rajah Litar Bergambar (Pemasangan verobod 17 lubang X 24 baris) S1 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X + J2 LED 1 a − k J1 1 TR e J3 b c 1 8 IC 1 5 J5 R1 C1 R2 J4 R3 4 R5 R4 SP 1 Plat Sentuh 1 5 10 15 Arah balapan kuprum Nota: Bahagian bertanta ‘x‘ menunjukkan balapan kuprum perlu dipotong .

NAMA: ________________________________________________ PROGRAM: _____________________________________________ NAMA PROJEK: _________________________________________ TARIKH: _________________________________________ Rajah Litar Bergambar (menggunakan verobod 14.5 cm X 6.5 cm) 1 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X .

.

Gunakan bahan-bahan multimedia. . Dokumen atau tugasan perlu juga disimpan atau diserahkan kepada pensyarah dalam bentuk ‘soft copy’. Masa rehat (panduan sebelum dan selepas sesi pembelajaran). Rujuk kepada individu tertentu yang pakar atau mahir. Rancangkan jadual aktiviti mengikut masa yang ditentukan.SILA GUNAKAN ICON-ICON BERIKUT BAGI TUJUAN / MAKSUD SEPERTI YANG DINYATAKAN Gunakan pita rakaman audio atau radio.

Rujukan surat khabar. Senarai penerangan makna ba gi sesuatu istilah. Senarai buku-buku rujukan yang digunakan oleh penulis dalam penyediaan modul.Buatkan ujikaji. isu-isu penting dengan membuat ulasan. Layari laman web untuk mendapatkan maklumat tambahan. Senarai semak. . Akses bahan pembelajaran dalam bentuk video atau VCD. Latihan untuk menguji kefahaman konsep-konsep. Akses CD-Rom untuk bahan-bahan seperti yang dinyatakan dalam modul. Hasilkan bahan dengan disokong dengan grafik atau ilustrasi. Buatkan catatan atau nota-nota penting.

rajah. Satu soalan yang dibentuk untuk membawa pelajar secara beransur-ansur ke isi pelajaran. Hasilkan interpretasi anda mengenai sesuatu bahagian yang telah dibaca dengan cara lukisan atau lakaran (peta konsep. Sediakan geraf yang sesuai supaya dapat memberi gambaran yang lebih jelas. Aktiviti Tutorial Itu saja yang perlu anda lakukan.SELAMAT BERJAYA..Panduan kepada pengguna.. Dapatkan seberapa banyak maklumat di perpustakaan atau pusat sumber yang berdekatan.. . lukisan)... Fikir mengenai soalan yang diberikan. jadual..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful