NAMA:__________________________________________________ TAHUN: ___________________

Komponen-komponen Elektrik dan Simbolnya
Nama Komponen
Elektrik

Gambar Komponen Elektrik

Simbol Komponen Elektrik

NAMA:__________________________________________________ TAHUN: ___________________ Arahan : Padankan pasangan komponen dengan simbol komponen elektrik yang betul. .