EVIDENS KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 2 NAMA KELAS TARIKH EVIDENS AKTIVITI

BAHAN

B1 D1 E1 Mengenal pasti tempo cepat dan lambat. 1. Guru menunjukkan dua gambar kenderaan dan dua gambar haiwan. 2. Murid membaca kad perkataan “cepat” dan “lambat”. 3. Murid menyebut cara kenderaan dan haiwan tersebut bergerak. 3. Guru menilai murid. i) kad perkataan

cepat
ii) kad bergambar

lambat

Tandakan ( / ) jika murid menyebut cara kenderaan dan haiwan bergerak dengan betul. BIL 1. 2. 3. 4. KENDERAAN/HAIWAN KERETA API BASIKAL ITIK KUDA CARA BERGERAK TANDAKAN ( / ) JIKA MENGUASAI

EVIDENS KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 2 NAMA KELAS TARIKH EVIDENS B1 D1 E2 Mengenal pasti pic tinggi dan rendah AKTIVITI 1. Guru menilai murid. 2. Guru menunjukkan gambar haiwan. BAHAN i) gambar haiwan Tandakan ( / ) jika murid mewarna sekurang-kurang empat gambar dengan betul. 4. Pic tinggi Pic rendah . BIL PIC Gambar Haiwan TANDAKAN ( / ) JIKA MENGUASAI 1. 2. 3. 3.Murid mewarna gambar haiwan yang berbunyi pic tinggi dengan warna merah dan haiwan berbunyi pic rendah dengan warna biru.

EVIDENS KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 2 NAMA KELAS TARIKH EVIDENS B1 D1 E3 Mengenal pasti detik AKTIVITI 1. 3. Guru menilai murid. 2. 3. Menguasai Tidak menguasai . BAHAN i) ikon Tepuk tangan Petik jari Tandakan ( / ) jika murid menepuk tangan dan memetik jari mengikut ikon dengan betul. Murid menepuk dan memetik dalam detik yang konsisten. Guru menunjukkan cara menepuk tangan dan memetik jari mengikut ikon. Murid menepuk tangan dan memetik jari mengikut ikon yang diberi.

Menguasai Tidak menguasai . BAHAN kuat lembut Tandakan ( / ) jika murid memadankan gambar dengan perkataan yang betul. 2. Murid memadankan gambar dengan bunyi kuat dan lembut yang dihasilkan dengan betul.EVIDENS KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 2 NAMA KELAS TARIKH EVIDENS B1 D1 E4 Mengenal pasti dinamik kuat dan lembut AKTIVITI 1. Guru menilai murid.

2. Guru menilai murid. Menguasai Tidak menguasai . Murid menulis “tekstur nipis” dan “tekstur tebal” pada gambar dengan betul.EVIDENS KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 2 NAMA KELAS TARIKH EVIDENS B1 D1 E5 Mengenal pasti tekstur nipis dan tebal AKTIVITI 1. BAHAN Tandakan ( / ) jika murid menulis perkataan dengan betul.

EVIDENS KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 2 NAMA KELAS TARIKH EVIDENS B1 D1 E6 Mengenal pasti mud sedih. 2. Menguasai Tidak menguasai . Guru menilai murid. riang dan takut AKTIVITI 1. 2. Murid membaca kad perkataan berkaitan mud yang dipamerkan. BAHAN i) kad perkataan sedih ii) gambar riang takut sedih riang takut Tandakan ( / ) jika murid memadankan gambar dengan perkataan yang betul. Murid memadankan gambar/situasi dengan mud yang betul.

5. BAHAN i) contoh warna ton suara dan bunyi perkusi Warna Ton Suara Suara ketawa Suara menangis Suara sendawa Bunyi Perkusi Bunyi dram Bunyi kastenet Bunyi loceng Tandakan ( / ) jika murid menjawab dengan betul.EVIDENS KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 2 NAMA KELAS TARIKH EVIDENS B1 D1 E7 Mengenal pasti warna ton suara dan perkusi AKTIVITI 1. BIL 1. BUNYI Bunyi 1 Bunyi 2 Bunyi 3 Bunyi 4 Bunyi 5 Bunyi 6 JAWAPAN MURID TANDAKAN ( / ) JIKA BETUL Menguasai Tidak menguasai .Murid menulis warna ton suara dan bunyi perkusi yang didengar. Guru menilai murid. 3. 6. 3. Guru memperdengarkan audio warna ton suara dan bunyi perkusi. 4. 2. 2.

Murid menulis perkataan “detik panjang” dan “detik pendek” pada gambar yang betul.EVIDENS KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 2 NAMA KELAS TARIKH EVIDENS B1 D1 E8 Menyatakan bunyi detik panjang dan pendek AKTIVITI 1. 2. BAHAN Angin bertiup Detik jam Telefon berbunyi Titisan air paip Tandakan ( / ) jika murid menjawab dengan betul. Guru memperdengarkan audio bunyi detik panjang dan pendek. 3. Menguasai Tidak menguasai . Guru menilai murid.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.