P. 1
G.new-Stilistik, Skema Dan Majaz

G.new-Stilistik, Skema Dan Majaz

|Views: 7|Likes:
Published by Hazril Emy

More info:

Published by: Hazril Emy on Apr 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/16/2013

pdf

text

original

S t i l i s t i k , S k e m a d a n M a j a z | 75

UNIT 5 STILISTIK, SKEMA DAN MAJAZ

HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini, anda diharap dapat: 1. 2. 3. Mengenal pasti konsep dan pengertian stilistik Menghuraikan kategori stilistik dalam penulisan Menjelaskan strategi dan teknik stilistik dalam penulisan

Pengenalan Stilstik merupakan salah satu ranting dalam ilmu retorika. Strategi stilistik lazimnya diaplikasi dalam penulisan popular seperti dalam media massa atau dalam penulisan kreatif. Stilistik berkait rapat dengan gaya bahasa dan teknik mengindahkan bahasa supaya tampak menarik bahkan maknanya akan lebih mudah difahami dan lebih memberi kesan kepada pembaca. Hashim Awang (1987), menyatakan bahawa gaya bahasa ialah cara menggunakan kata-kata dalam menyampaikan fikiran dan perasaan. Gaya bahasa juga merupakan penyusunan kata sebagai satu cara yang baik dan berkesan untuk menyatakan sifat individu pengarang, fikiran dan tujuannya. Tanpa stilistik sesuatu teks akan kelihatan stereotaip, kaku dan mendatar. Pendek kata, ilmu stilistik bertujuan melenturkan bahasa mengikut kehendak pengarang selari dengan maksud yang hendak disampaikan. Pengarang-pengarang terkenal biasanya menguasai pelbagai teknik stilistik sehingga tulisan-tulisan mereka terasa indah, mantap dan sedap apabila dibaca. Ciri-ciri Stilistik Gaya stilistik yang baik seharusnya mengandungi lima unsur, iaitu kejujuran, kesantunan, kejelasan, kesingkatan dan menarik. Kejujuran: Kejujuran bermaksud: (i) sanggup melakukan pengorbanan demi menyatakan sesuatu secara ikhlas dan jujur (ii) mematuhi peraturan dan kaedah yang betul dalam berbahasa (iii) menggunakan bahasa yang jelas dan mengelakkan kekaburan, dan (iv) menyatakan sesuatu dengan tepat.

Kesantunan: Kesantunan bermaksud (i) memberi penghargaan atau menghormati pihak yang terlibat, misalnya pendengar atau pembaca (ii) mewujudkan rasa nikmat melalui penggunaan kata-kata, (iii) menyampaikan sesuatu dengan jelas.

gaya Kelantan. gaya Berita Harian dan lain-lain. gaya Keris Mas dan lain-lain. gaya popular. misalnya gaya ilmiah. mengelakkan penggunaan kata yang sinonim. misalnya gaya klasik atau gaya moden. . gaya falsafah. gaya Sabah dan lain-lain.S t i l i s t i k . gaya Usman Awang. Jenis-jenis Stilistik Gaya bahasa atau stilistik boleh diklasfikasikan kepada beberapa kategori. hubungannnya dengan fakta yang diungkapkan melalui kata dan ayat. Subjek atau perkara: gaya bahasa yang ditentukan berdasarkan subjek yang diperkatakan. iaitu (i) bervariasi. menghindari tautologi atau pengulangan yang tidak perlu. gaya intim atau mesra untuk lingkungan keluarga atau gaya orang yang akrab. misalnya gaya Melayu. vi. gaya Utusan. misalnya gaya popular untuk masyarakat umum. Misalnya. v. Kesingkatan: Kesingkatan dapat diwujudkan melalui usaha menggunakan kata secara efisien. gaya Pulau Pinang. Tujuan: gaya bahasa yang ditentukan oleh maksud atau tujuan atau apa-apa yang ingin disampaikan oleh pengarang. gaya sarkastik (sindiran).. Tempat: gaya yang dihubungkan dengan lokasi atau tempat yang mempengaruhi penggunaan ungkapan atau cara mengungkapkan sesuatu. Khalayak: gaya yang berdasarkan golongan sasaran. misalnya gaya Shahnon Ahmad. misalnya gaya K. iii. Medium atau wahana: gaya yang dikaitkan dengan cara penggunaan sesuatu bahasa. gaya diplomasi.L. gaya Indonesia. Menarik: Sesuatu gaya bahasa yang dikatakan menarik itu dapat diukur dari segi kewujudan unsur-unsur yang berikut. ii. iv. Masa: gaya yang dikaitkan dengan masa atau period tertentu. vii. (iv) mempunyai kekuatan (vitalitas) dan penuh dengan daya khayal atau imaginasi. urutan idea secara logis dan penggunaan kiasan serta perbandingan. gaya sentimental. iaitu berdasarkan: i. gaya kewartawanan dan sebagainya. (ii) mengandungi humor yang sihat (iii) mempunyai pengertian yang baik. gaya formal untuk suasana formal. Pengarang: gaya yang dapat dikaitkan dengan penulis tertentu. S k e m a d a n M a j a z | 76 Kejelasan: Kejelasan dapat diperlihatkan dari segi ketatabahasaan. gaya humor dan lain-lain.

Corbett dan Connors (1999: 381) menterjemahkannya sebagai kesamaan struktur dalam pasangan atau siri kata-kata. bentuk penyusunan kata-kata atau bentuk penulisan yang tidak mengubah makna. skema atau orthographical schemes melibatkan perubahan dalam ejaan mahupun bunyi perkataan yang terhasil dengan cara menambah atau mengurangkan huruf atau suku kata yang terletak di hadapan. Strategi Skema Skema atau scheme berasal daripada bahasa Greek schema merupakan unsur stilistik dalam fakulti elocutio atau gaya yang bermaksud bentuk (Corbett dan Connors. Gaya ini mensejajarkan beberapa ayat yang berpola sama. iaitu paralelisme. iaitu aspek skema dan majaz. skema hiperbaton. 1999: 379). (1999: 381-395) mengemukakan skema kesamarataan (schemes of construction) yang merangkumi empat kategori. Dalam unit ini akan dibincangkan dua strategi daripada teori stilistik. 1. Corbett dan Connors.S t i l i s t i k . frasa-frasa atau klausa-klausa yang berhubungan. skema pengguguran dan skema ragaman. Terdapat tiga teknik dalam skema ini. tengah mahupun di akhir perkataan ataupun melalui perubahan bunyi. iaitu skema seimbang. Laurie dan Kirszmer (1981: 208) memberikan makna skema sebagai merujuk kepada pengukuran tentang kepandaian penulis menggunakan bahasanya. Contohnya: Bapa memang meminati sukan air. yakni sejauh mana penulis itu berjaya mencapai matlamat stilistik. terdapat juga gaya bahasa yang berdasarkan teori dalam bidang bahasa dan kesusasteraan. Skema merupakan penyimpangan atau perubahan dari segi bentuk ayat atau susunan perkataan. tinju. Daripada ungkapan ini. Daripada kepelbagian susunan rangkaian kata. misalnya teori stilistik. Paralelisme Paralelisme merujuk kepada salah satu asas dalam ilmu stilistik. skema pengulangan. ragbi dan jenis-jenis sukan yang memerlukan banyak stamina. Corbett membentuknya menjadi suatu strategi dalam figures of Speech. . Golden (1983) pula mendefinisi skema sebagai sebarang jenis perkataan. Quintilianus (1920) mendefinisikan skema sebagai suatu wacana berseni hasil manipulasi kata-kata yang menyimpang daripada bentuk yang lazim. ejaan mahupun bunyi ini akan menentukan jenis strategi dalam kategori skema. Dalam modelnya. Selain itu. antitesis dan isokolon. Skema Seimbang Skema seimbang merujuk perubahan bentuk atau susunan sesuatu perkataan secara seimbang yang menghasilkan kesan makna yang berbeza. S k e m a d a n M a j a z | 77 Selain itu.

Skema Perulangan Skema perulangan merujuk kepada perulangan kata atau frasa yang menghasilkan kesan makna. Hidup adalah hari ini. berirama atau pelbagai. Skema ini dibahagikan kepada sepuluh jenis seperti berikut: Anafora Anafora ialah pengulangan perkataan yang sama atau sekumpulan perkataan pada permulaan klausa yang berturutan. Pengulangan ini akan menghasilkan kesan emosi yang kuat (Corbett dan Connors. tua muda. Contohnya: Hidup ini adalah suatu perjuangan. Besok adalah hari ini. Contohnya: Lain caranya. manakala Umar Junus (1989: 213) pula menjelaskan istilah antitesis merujuk kepada bentuk peletakkan dua ayat atau kata yang bertentangan dalam kedudukan berdampingan. Epistrop Corbett dan Connors (1999: 391) menjelaskan bahawa epistrop adalah sejenis pengulangan kata-kata yang sama atau kumpulan yang sama pada akhir klausa yang berturutan. Contohnya: Kelmarin adalah hari ini. Umar Junus (1989: 210) mendefinisikannya sebagai pengulangan kata terakhir sesuatu klausa pada awal klausa yang berikutnya. Contohnya: Besar kecil. Segala sesuatu buat hari ini. . Isokolon Isokolon adalah pengulangan frasa-frasa dalam kepanjangan yang sama dan lazimnya berstruktur sejajar. semua menyaksikan hiburan itu. Pengulangan ini memberikan rima pada ayat dan memberikan penekanan yang khusus pada elemen yang diulang. 2. laki-laki perempuan. Contohnya: Setiap musuh mesti dihapuskan. Umar Junus (1989: 224) berpendapat isokolon adalah suatu pengertian dalam retorik klasik yang digunakan untuk menyebut ‘perulangan dari baris atau fikiran yang sama’. antitesis adalah tindakan mengabungkan idea-idea yang bertentangan. S k e m a d a n M a j a z | 78 Antitesis Menurut Lanham (1968: 12). Perjuangan dalam mencari ilmu pengetahuan. Lanham (1968: 125) pula mentakrifkan sebagai pengulangan kata atau kata-kata yang hampir pada akhir beberapa klausa. Setiap cabaran mesti dihadapi dengan tabah. Isokolon terjadi apabila wujud elemen yang tidak sahaja setara dari segi struktur malah elemen yang mempunyai kepanjangan yang sama.S t i l i s t i k . Kerapkali juga isokolon membawa nada yang puitis. ayat atau versi. nada dan bunyi yang puitis. Anadiplosis Anadiplosis adalah pengulangan kata akhir dalam sesuatu klausa pada permulaan klausa yang berikutnya. lain gayanya dan lain rasanya. 1999: 390).

Contohnya. kampung dan kota. dataran dan menyelinap ke hutan kecil di desa terpencil. Epanalepsis adalah bentuk pengulangan yang menghasilkan kesan emosi. Dari gunung yang tinggi. 1999: 393). Asonansi Corbett dan Connors (1999: 389) mendefinisikan asonansi sebagai pengulangan bunyi vokal yang sama dalam suku kata yang diberi penekanan pada kata-kata yang bersebelahan yang mungkin didahului dan dikuti oleh konsonan yang berbeza. S k e m a d a n M a j a z | 79 Poliptoton Poliptoton adalah pengulangan perkataan yang berasal daripada kata akar yang sama (Corbett dan Connors. Beliau menjelaskan bahawa jenis pengulangan ini jarang terdapat dalam prosa. 1999: 395). Lanham (1968: 18) mendefinisikan asonansi sebagai kesamaan dalam bunyi antara bunyi vokal yang didahului dan diikuti oleh bunyi konsonan yang berbeza dalam kata-kata yang berhampiran. Contohnya: Seseorang itu harus makan untuk hidup. frasa-frasa atau klausa-klausa dalam urutan kepentingan yang meningkat. Umar Junus (1989: 233) menjelaskan bahawa poliptoton adalah permainan kata hingga terasa ada dua kemungkinan makna. Contohnya: Dari desa. Skema ini lazimnya terdapat dalam puisi .S t i l i s t i k . orang berkumpul menghadiri rapat raksasa itu. Contohnya: Makna memulakan dan mengakhir makna atau kebencian bertemu dengan kebencian Epanalepsis Corbett dan Connors (1999: 392) mendefinisikannya sebagai pengulangan kata pada akhir sesuatu klausa yang sudah dinyatakan pada awal klausa. Urutan ini disusun berdasarkan darjah topik (Corbett dan Connors. asonansi juga menghasilkan kesan onomatopuisi (onomatopoetic) dan humor. ke bukit bukau. Demikianlah pengembaraan sang helang. bukan hidup untuk makan. Antimetabole Antimetabole adalah pengulangan kata-kata dengan aturan tatabahasa yang terbalik dalam klausa yang berurutan (Corbett dan Connors. klimaks ialah ayat atau wacana dengan urutan fikiran yang semakin menaik dan penting. 1989: 225). Lanham (1968: 119) menjelaskannya sebagai penginversian susunan perkataan yang diulang-ulang. Klimaks Klimaks ialah penyusunan kata-kata. 1999: 394). Selain mewujudkan rima dalam ayat. dusun. Antiklimaks Antiklimaks merupakan susunan ayat atau wacana dengan urutan fikiran yang semakin menurun dan berdarjah kepentingan maknanya (Umur Junus. Contohnya: Si isteri kalau masih tetap di kampung akan insaf bahawa dia hanya seorang isteri. Menurut Umar Junus (1989: 225).

Skema Penguguran Terdapat dua bentuk skema jenis ini. 3. Contohnya: Kilau kilat membelah gelap. biasanya pada awal kata. iaitu penggunaan kata hubung yang banyak. juga di belakang bangunan sukan. lenyap sudah ketekunan kami untuk melanjutkan usaha itu. Lidah api menjulang tinggi. Kiasmus sama seperti antimetabole kerana melibatkan penginversian struktur tatabahasa. Menurut Corbett. bersihkan pakaianmu. Lawan bagi asindeton ialah polisindeton. Aliterasi Corbett dan Connors (1999: 388) berpendapat aliterasi ialah pengulangan konsonan pertama atau pertengahan dalam dua atau lebih kata-kata yang bersebelahan. 1999: 386). kiasmus ialah susunan frasa atau klausa pertama yang diterbalikkan pada frasa atau klausa yang kedua. Yang berbeza. 1999: 387). Contohnya: Besarkanlah Tuhanmu. Umar Junus (1989: 214-215) pula mendefinisikan asindeton sebagai ketiadaan penggunaan kata hubung yang menghubungkan satu ayat dengan ayat yang lain atau satu frasa dengan frasa yang lain. Kedua.S t i l i s t i k . Tujuan penggunaan skema ini untuk memberi kesan keunikan dan kepelbagaian gaya bahasa. Contohnya: Semua kesabaran kami sudah hilang. Contohnya: Pelajar-pelajar itu berlari bertebaran di tepi pagar. di padang. S k e m a d a n M a j a z | 80 dan amat jarang ditemui dalam teks prosa. Umar Junus (1989: 208) menjelaskan bahawa aliterasi adalah pengulangan konsonan yang sama. Kiasmus Corbett dan Connors (1999: 394) menjelaskan bahawa kiasmus adalah kebalikan struktur tatabahasa dalam urutan frasa atau klausa. Berdasarkan definisi Lanham (1968: 119). Menurut Umar Junus (1968: 217) elipsis adalah pengsirnaan unsur-unsur yang terdapat dalam ayat. Skema jenis ini lazimnya lebih banyak ditemui dalam bahasa puisi berbanding prosa. penggunaan kata hubung dengan jumlah yang melebihi kebiasaan. di kantin. . janganlah kamu memberi kerana hendak memperoleh yang lebih banyak. Asindeton Asindeton ialah pengguguran kata hubung antara siri-siri klausa yang berhubungan (Corbett dan Connors. Pertama. asindeton dan polisindeton. Elipsis Elipsis ialah pengguguran secara sengaja kata atau beberapa kata yang dibayangkan oleh konteks (Corbett dan Connors. jauhilah perbuatan maksiat. pengguguran kata hubung atau tanda mekanis. iaitu elipsis. kiasmus tidak melibatkan pengulangan kata-kata sebagaimana antimetabole. Pengulangan ini mewujudkan rima dalam ayat. Contohnya: Bukan Beta Bijak Berperi. Terdapat tiga strategi dalam skema ini. asindeton memberikan kesan rima yang tepat dalam ayat.

iaitu kertas. iaitu Sungai Petani. polisindeton merupakan kebalikan asindeton. lancar dan mudah difahami oleh khalayak. iaitu rindu sebelum bergerak kepada kata yang konkrit. 4. Strategi ini meletakkan kata atau frasa yang membawa makna khusus pada awal ayat sebelum bergerak kepada kata atau frasa yang membawa makna umum pada pertengahan atau akhir ayat. iaitu Kedah sebelum menjurus kepada lokasi yang khusus. pengarang memulakannya dengan kata nama yang khusus. Perhatikan contoh berikut: Wang dan harta dan pangkat dan kemewahan. gaya dan penyusunan ayat yang mencetuskan kesan yang berbeza. iaitu Universiti Al-Azhar sebelum menyebut kata nama yang bersifat umum. cuma sebuah coretan di kertas. Contohnya: Mulanya belajar di Azhar. tetapi lebih dahulu singgah di Sungai Petani. Pengarang terlebih dahulu menyebut lokasi yang umum. Skema Ragaman Skema ragaman merujuk kepada manipulasi perkataan atau frasa yang tidak dapat dihimpunkan dalam salah satu kumpulan skema disebabkan kepelbagaian bentuk. . Menurut Corbett. Polisindeton boleh juga digunakan bagi menunjukkan penekanan terhadap sesuatu maksud. S k e m a d a n M a j a z | 81 Polisindeton Polisindeton menurut Corbett dan Connors (1999: 388) ialah penggunaan kata hubung yang melebihi daripada jumlah yang lazim digunakan menurut rumus tatabahasa. Contoh ayat yang menggunakan strategi ini seperti: Tiada lagi rindu. lalu melanjutkan ke Eropah. strategi polisindeton bertujuan melambatkan irama prosa dalam perenggan dan seterusnya menghasilkan kesan penegasan yang jitu. Tujuan gandingan ini untuk memberi kesan keunikan pada ayat tersebut. Dalam ayat ini. Dengan kata lain.S t i l i s t i k . pengarang lebih dahulu menyebut kata abstrak. Gandingan makna umum dengan makna khusus ini membentuk tangga makna yang tersusun. Terdapat enam jenis strategi dalam skema ini seperti yang berikut: Umum – Khusus Strategi umum – khusus merujuk kepada penggunaan kata atau frasa yang membawa makna umum pada bahagian awal ayat sebelum bergerak kepada makna khusus pada bahagian tengah atau pengakhiran ayat. Khusus – Umum Strategi khusus – umum adalah kebalikan strategi umum – khusus. iaitu Eropah. Abstrak – Konkrit Strategi abstrak – konkrit merujuk gandingan kata atau frasa yang ertinya berbentuk abstrak pada awal ayat dengan kata atau frasa yang bermaksud konkrit atau yang dapat ditanggapi sifatnya pada ayat berikutnya. semuanya menggelapkan matanya. Dalam ayat ini. Contoh ayat yang menggunakan strategi umum – khusus seperti berikut: Dia bermaksud hendak ke Kedah.

ibu kota . sama ada yang berkaitan dialek. Contoh ayat yang menggunakan strategi ini seperti: Gigi air ialah pasir-pasir dalam bumi yang tersusun dan bergerak mengikut aliran air itu. Skema ini juga dinamakan inversi aturan kata yang menurut Corbett dan Connors (1999: 104) sebagai susunan perkataan yang normal dalam ayat yang diterbalikkan atau berlaku transformasi dalam ayat. Menurut Adnani dan Sofjan (1970: 105). anastrop dan parentesis. Ungkapan ini hanya menurut tafsiran pengarang. S k e m a d a n M a j a z | 82 Konkrit – Abstrak Strategi konkrit – abstrak berkaitan gandingan antara kata atau frasa yang ertinya berbentuk konkrit pada awal ayat dengan kata atau frasa yang bermaksud abstrak atau ghaib pada ayat berikutnya. Dengan kata lain. Menurut Lanham (1968) aposisi sebagai meletakkan dua kata atau frasa nama secara bersama dengan frasa yang kedua mendefinisi frasa yang pertama. Skema Hiperbaton Skema hiperbaton bermaksud strategi penyusunan perkataan yang menyimpang daripada aturan yang lazim. Aposisi Aposisi merujuk kepada penyusunan sebelah menyebelah dua elemen yang berkaitan dengan elemen yang kedua berfungsi sebagai penjelasan bagi elemen pertama (Corbett dan Connors. enumerasi ialah penghuraian sesuatu peristiwa atau hal secara terperinci supaya terasa lebih hidup dan lebih nyata. Contohnya: Kuala Lumpur. Contoh ayat yang menggunakan strategi ini seperti: Tapi Sungai Ceper meninggalkan banyak kenangan. tetapi kenangan adalah kata nama abstrak kerana hanya dapat digambarkan dalam minda dan perasaan. Ringkasnya.S t i l i s t i k . 4. Mungkin bagi pengarang tertentu pula. Enumerasi Strategi enumerasi bermaksud menyatakan frasa penting terlebih dahulu sebelum maksudnya dijelaskan secara ringkas pada frasa atau klausa berikutnya. kenangan hampir-hampir 60 tahun yang lampau. Skema ini terbahagi kepada tiga jenis. strategi ini merupakan pendefinisian ringkas terhadap sesuatu ungkapan yang dirasakan penting oleh pengarang bagi memudahkan khalayak memahaminya. enumerasi tidak mempunyai satu definisi yang tetap dan standard. bahasa arkaik atau ungkapan yang jarang diketahui maknanya. istilah gigi air mengandung makna yang lain pula. Huraian ini disebabkan istilah gigi air jarang digunakan dalam konteks bahasa Melayu baku. Frasa gigi air yang berbentuk simpulan bahasa diberi penghuraian lanjut oleh pengarang bagi memudahkan pembaca memahami maksudnya dengan jelas. sosiobudaya. frasa Sungai Ceper adalah sesuatu yang konkrit kerana sungai mempunyai bentuk dan dapat dilihat secara zahir. 1999). iaitu aposisi. Dalam ayat ini.

iaitu: . Dalam stilistik Barat. Contohnya: Berbondong-bondong orang datang menunggu ketibaannya [penekanan pada frasa berbondong-bondong]. Kuala Lumpur terletak di kawasan lembah yang subur dan cantik]. terletak di kawasan lembah yang subur dan cantik. iaitu majaz pertautan. Contoh ayat parentesis: Kami telah diminta – yang sebenarnya kami telah dipaksa supaya meninggalkan perhimpunan itu. trope merupakan elemen figures of Speech berdasarkan model Corbett dan Connors (1999). sama ada yang bersifat simbolik. parentesis adalah kata. Takrifan anastrop menurut Umar Junus (1989: 108) merujuk kepada pembalikkan susunan ayat dengan tujuan supaya frasa yang diletakkan pada awal lebih penting daripada frasa yang di belakang. Majaz Pertautan Majaz pertautan merujuk hubungan pertautan makna. majaz perbandingan. namun konsep kata kiasan dalam bahasa Melayu tidak terperinci berbanding dengan majaz. S k e m a d a n M a j a z | 83 Malaysia. 1989: 237). pepatah dan yang seumpamanya (Umar Junus. Trope adalah bentuk gaya bahasa yang melibatkan ungkapan. Menurut Lanham. (Corbett dan Connors 1999: 384). majaz pertentangan. Kehadiran parentesis menyebabkan hubungan antara pola dalam ayat terputus. perumpamaan atau tamsilan. frasa atau ayat yang mencelah sebagai penyimpangan dalam ayat yang sempurna. manakala ayat selepas sempang harus bernada kuat dan bersemangat]. majaz ragaman dan majaz Melayu. Fungsi utamanya ialah untuk memberikan penekanan. Parentesis Parentesis ialah penyisipan beberapa unit verbal yang mencelah dalam sesuatu urutan ayat. Beliau menambah bahawa parentesis merupakan komentar yang menyelitkan emosi komunikator. Strategi Majaz Majaz merupakan terjemahan daripada tropes atau tropein dalam leksikal Greek yang bermaksud mengubah atau memalingkan maksud. Dalam bahasa Melayu. 1. Anastrop Corbett dan Connors (1999: 383) menjelaskan bahawa anastrop adalah susunan kata yang lazim. majaz boleh diterjemahkan sebagai kiasan. [Sepatutnya ayat ini ditulis .S t i l i s t i k . Majaz terbahagi kepada lima kategori. Frasa Kami telah diminta [bernada lembut/perlahan/bisikan. Terdapat tujuh jenis strategi dalam majaz pertautan.Ibu kota Malaysia.

Eufemisme bersifat seperti acuan bagi bahasa yang tidak menyinggung perasaan orang atau kata-kata pemanis bagi menggantikan kata-kata yang mungkin boleh menghina. Contoh eufemisme dalam bahasa baku seperti: . Contoh ayat alusi seperti: Peristiwa 13 Mei harus dijadikan pengajaran oleh setiap rakyat Malaysia. tokoh atau tempat dalam kehidupan nyata. kolokial atau dialek. Ia juga disebut sebagai ucapan pemanis atau ungkapan lembut. Contohnya seperti berikut: Pars pro toto . alusi ialah majaz yang menunjukkan kepada suatu peristiwa. Sinekdot Corbett dan Connors (1999: 379) menjelaskan bahawa sinekdot adalah suatu bentuk bunga bahasa yang mana sebahagian mewakili keseluruhan. Terdapat dua bentuk sinekdot. mitos atau karya sastera yang terkenal. Peristiwa 13 Mei merupakan sejarah hitam yang pernah berlaku di Malaysia pada tahun 1969. Eufemisme bukan sahaja wujud dalam bahasa baku.Sudah begitu lama kami tidak nampak batang hidungnya [ Indera hidung dalam ayat ini merujuk kepada seorang manusia yang sempurna sifatnya]. peristiwa 13 Mei merupakan sesuatu yang asing bagi mereka kerana peristiwa bersejarah itu bukan suatu alusi bagi bangsa tersebut. Ungkapan Pak Belang merupakan kiasan kepada harimau. karya atau tokoh terkenal berdasarkan praanggapan adanya pengetahuan bersama yang dimiliki oleh pengarang dan pembaca. Contohnya: Banyak yang mengatakan Pak Belang sudah parah dan lari masuk rimba yang lebih tebal.S t i l i s t i k . 1989: 3-4). Selain itu. periprasis adalah sesuatu yang dapat difahami maknanya secara literal tetapi diterangkan melalui ungkapan. menyinggung. biadap.Pertandingan itu berakhir dengan kemenangan Selangor [Selangor dalam ayat ini merujuk kepada hanya sebuah pasukan yang mewakili negeri Selangor]. kasar. berpendapat. . keadaan dan peristiwa yang selalunya berdasarkan pengetahuan umum. Tetapi bagi rakyat Jerman atau Jepun. tetapi juga dalam bahasa daerah. Hampir kebanyakan rakyat Malaysia mengetahui tragedi tersebut. iaitu pars pro toto yakni menggunakan ungkapan sebahagian untuk maksud keseluruhan dan totem pro parte dengan menyebut keseluruhan untuk maksud sebahagian. Menurut Anton Moeliono (1989: 4). Totem pro parte Alusi Alusi ialah sejenis stilistik yang merujuk secara eksplisit atau implisit terhadap peristiwa. Eufemisme Strategi eufemisme digunakan bagi memperhalus kata-kata atau ungkapan. hal. tidak bersopan atau yang dianggap tidak menyenangkan (Anton Moeliono. S k e m a d a n M a j a z | 84 Periprasis Umar Junus (1989: 232). alusi boleh juga menggunakan peribahasa bagi menggambarkan sesuatu perkara.

tutuh (hentaman). Disfemisme turut digunakan dalam bahasa daerah.S t i l i s t i k . Disfemisme Strategi disfemisme ialah kebalikan daripada eufemisme. iaitu kiasan sandar. anak haram (anak luar nikah). bangang (bodoh). 2. bersiram (mandi). sebenarnya kata-kata itu tidak perlu kerana kata-kata yang ditegaskan itu sudah mempunyai sifat yang berkenaan. seperti: tongong (bodoh). 1989: 67). . S k e m a d a n M a j a z | 85 meninggal dunia (mati). Mahkota dalam ayat tersebut merujuk kepada raja di sesebuah negara yang berdaulat. Terdapat pelbagai bentuk majaz jenis ini dalam bahasa Melayu. sial (makian). seperti: celaka (kutukan). bedebah. Disfemisme memilih bentuk kata atau ragam bahasa daripada yang lembut kepada yang kasar. kepala otak (kutukan) dan kata carutan. kiasan terus. Ungkapan disfemisme banyak terdapat dalam pantun jenaka. Yang berikut ialah contoh pleonasme: Orang yang meninggal itu menutup mata buat selama-lamanya. kiasan pemanis. bersantap (makan). barua (makian). kiasan berangkap. Antara yang terpenting ialah metafora. haram jadah (jahat). manakala dalam bahasa daerah seperti: ke sungai (membuang air besar). Terdapat bentuk disfemisme menggunakan bahasa daerah dan bahasa basahan. Za’ba dalam Ilmu Mengarang Melayu (2000: 1997) di bawah bab kiasan berpindah telah membahagikan metafora Melayu kepada tujuh bentuk. dengan menggunakan sifat kata-kata itu sendiri. Contohnya: Rakyat menumpahkan kesetiaan yang tidak berbelah bagi kepada mahkota. bagi masyarakat Melayu lama katakata kasar selalunya bertujuan untuk bergurau dan berjenaka. Kita dapat menyebut pencipta atau pembuatnya jika kita maksudkan ciptaan atau buatannya ataupun kita menyebut bahannya jika yang kita maksudkan itu barangannya. Metonimi Metonimi adalah penggantian sifat-sifat atau perkataan yang tepat untuk menggantikan sesuatu maksud (Corbett dan Connors. Nama lain bagi metonimi ialah denominatio dan transnominatio. Majaz Perbandingan Majaz perbandingan merupakan penggunaan bahasa yang bersifat membandingkan dua hal yang pada hakikatnya berlainan atau yang dengan sengaja dianggap sama (Anton Moeliono. bermalam (tidur). kiasan melompat dan kiasan melarat. Selalunya. berbadan dua (hamil). 1999: 398). Tetapi. Pleonasme Strategi pleonasme merujuk bentuk bahasa yang menggunakan kata-kata yang lebih banyak daripada yang diperlukan bagi menyatakan sesuatu maksud. Namun begitu. kiasan berbunga. keparat. laknat (kutukan). Strategi pleonasme disebut juga sebagai bahasa penegasan yang berlebih-lebihan. Contoh disfemisme.

Tetapi katakata tersebut apabila dicantumkan dengan perkataan tertentu telah mengeluarkan makna baharu yang berbentuk kiasan. badannya melidi (terlalu kurus) atau tubuhnya membadak (terlalu gemuk). pisau cukur (wanita yang suka mengikis harta). kutu embun (orang yang selalu pulang lewat malam). Kiasan Terus Bentuk kiasan yang mempunyai makna yang lain daripada makna perkataan itu sendiri. Pada asalnya perkataan berisi. Contohnya: harimau berantai (orang yang sangat garang). Contohnya: menanak nasi (sebenarnya memasak beras). Contohnya: sudah berisi (hamil). sebaliknya terus berpindah kepada benda bandingan itu sendiri. sekarang benci Kiasan berbunga Kiasan yang menggunakan rangkai kata yang indah atau berbunga-bunga. sekarang besi Dulu sayang. Contohnya: Selimut kemalasan menyeliputi tubuhnya atau adat lama telah reput di mamah usia. berbadan dua (mengandung) atau kembali ke alam baqa’ (mati). Contohnya: Dulu papan. selalunya berisi jenaka. S k e m a d a n M a j a z | 86 Kiasan Sandar Kiasan yang tidak menyatakan bandingan. menjahit baju (sebenarnya menjahit kain untuk dibuat baju) atau mencucuk atap (sebenarnya mencucuk daun nipah untuk dijadikan atap). Kiasan Pemanis Kiasan yang menggunakan perbandingan yang tidak tepat untuk melindungi sesuatu makna yang kurang elok atau kurang manis jika dinyatakan secara terus terang.S t i l i s t i k . Contohnya: pekak badak atau mandi kerbau. . seolah-olah menjadi perkataan yang mempunyai makna baharu. Kiasan Melompat Kiasan yang melangkah satu tingkat atau lebih daripada perkara atau benda yang asal atau sebenarnya. lidi dan badak mempunyai makna yang lain tidak seperti mana maksud dalam kiasan tersebut. Kiasan Berangkap Kiasan jenis ini menunjukkan perbandingan dengan cara yang berbeza-beza atau bersajak. Kiasan Melarat Kiasan yang makna atau maksudnya sudah menyimpang jauh daripada maksud asal. Contohnya: pergi ke sungai besar (membuang air besar).

Contohnya: Cantik sungguh muka awak! Oksimoron Oksimoron menurut Corbett dan Connors (1999: 407) ialah penggandingan dua kata atau istilah yang secara lazimnya bersifat bertentangan. Hiperbola Hiperbola ialah penggunaan istilah yang membesar-besarkan dengan tujuan memberi penekanan atau kesan memperhebat (Corbett dan Connors. Contohnya: Kematiannya memalapkan dunia ini. Majaz Pertentangan Majaz pertentangan merujuk kepada penggunaan kata atau frasa yang saling bertentangan dari segi makna. Contohnya: Perjuangan kami hanya setitik air di samudera. Ironi Anton Moeliono (1989: 58). Contohnya: Untuk menjadi manis seseorang harus menjadi kasar / Benci tapi rindu / Malu tapi mahu. Anton Moeliono (1989: 56) berpendapat hiperbola sebagai ungkapan yang melebih-lebihkan sama ada dari segi jumlahnya. sama ada secara simbolik. berpendapat ironi sebagai majaz yang menyatakan makna yang bertentangan dengan maksud berolok-olok atau menyindir. Dengan demikian jenis-jenis majaz yang terasing ini digolongkan di dalam satu kelompok. . Menurut Lanham (1968: 56). Maksud itu dapat dicapai dengan mengemukakan makna yang berlawanan dengan makna yang sebenarnya. 1999: 404). 1999: 158). tersurat atau tersirat dalam struktur ayat yang sama atau yang berhubungan. Terdapat lapan jenis majaz ragaman. hiperbola atau superlatio bermaksud menyatakan sesuatu dengan cara berlebih-lebihan. ukurannya atau sifatnya. Oksimoron didefinisikan sebagai frasa atau ayat yang mengandungi dua hal yang bertentangan. Menurut Anton Moeliono (1989: 66). Litoses Litotes ialah penggunaan kenyataan yang tidak lengkap bukan untuk menipu tetapi untuk menunjukkan kehebatan apa yang hendak diperkatakan (Corbett dan Connors.S t i l i s t i k . 4. Majaz Ragaman Majaz ragaman merangkumi penggunaan strategi retorik yang tidak digolongkan dalam kategori majaz yang sudah dibincangkan kerana kepelbagaian bentuk dan struktur kemajaziannya. S k e m a d a n M a j a z | 87 3. Terdapat empat jenis majaz dalam kategori ini. litotes ialah sejenis majaz yang menyatakan sesuatu yang positif dalam bentuk yang negatif atau bentuk yang bertentangan dengan tujuan merendah diri.

mengaum.. mengeruh dan lainnya. Dalam keadaan tertentu. yah. amboi. eh..(lambang pintaan diam). ketawa atau bunyi suara binatang seperti mengembek. sedih. sama ada dalam bahasa Melayu baku.. mengaduh. Perkataan permainan dan main adalah daripada kata akar yang sama tetapi berbeza dari segi golongan kata. Biasanya bunyi itu diambil daripada unsur alam. S k e m a d a n M a j a z | 88 Simetri Strategi simetri bermaksud penggunaan perkataan atau frasa yang sama atau hampir sama maksudnya. duka dan seumpamanya. Penggunaan strategi ini dapat memberikan penegasan terhadap makna yang diingini pengarang daripada hanya menggunakan satu ungkapan sahaja. Contohnya: Bapa ibu seorang panglima dan sekali gus pendekar handal.. aduhai. Dalam konteks ayat ini. hoi. berderai atau bunyi kesan daripada perbuatan manusia seperti mengetuk. Terdapat dua bentuk onomatopia sama ada dengan meniru bunyi asal seperti derap…derap (bunyi tapak kaki sedang memijak sesuatu).. berkokok dan sebagainya. cis.. pengarang mungkin menggunakan lebih daripada dua ungkapan dengan makna yang serupa atau hampir serupa. Melalui ekslamasi. Antimeria Lanham (1968: 9) mendefinisikan antimeria sebagai peralihan fungsional dengan menggunakan sebahagian ucapan untuk yang lain. kedebuk (bunyi benda jatuh). Contoh kata ekslamasi seperti: hei.cit (bunyi tikus). oh. gembira.S t i l i s t i k .. ah dan wahai.. menderu. Penggunaannya dapat menimbulkan kesan rasa dan kesan emosi yang tinggi dalam minda pembaca. bahasa daerah atau bahasa kolokial. menguak. berkukku (suara burung terkukur). Ekslamasi Strategi ekslamasi digunakan dalam ayat bagi melahirkan isi hati.. Contohnya: Pelbagai macam permainan yang kami main. Paronomasia Paronomasia adalah sejenis puns yang merujuk kepada permainan kata-kata seperti mengulangi perkataan dalam dua makna yang berbeza atau menggunakan perkataan yang bunyinya seakan . Syhhhh. Strategi onomatopia bertujuan memberi kesan estetik dan realistik terhadap maksud yang hendak disampaikan oleh pengarang. Cit. miau.miau (suara kucing) ataupun dalam bentuk kata berimbuhan seperti menderap. ayuh.tap (bunyi air menimpa daun kering).. perkataan panglima dan pendekar mempunyai maksud yang hampir sama. seperti berdesir. sama ada sakit. Onomatopia Menurut Umar Junus.cit. tap. dapat meruntun hati pembaca supaya menghayati perasaan yang disampaikan pengarang. (1989: 229) onomatopia bermaksud perkataan yang berasal daripada peniruan bunyi. suka. wah.

pepatah. pelambangan. manakala perumpamaan sebagai peribahasa berlapis. iaitu peribahasa yang membawa makna selapis. perbilangan. Tidak mempunyai kekuatan untuk mempertahankan dirinya sendiri serta mudah dipengaruhi dan diperkotak-katikkan oleh orang lain. Majaz Melayu Majaz Melayu merujuk kepada kaedah orang Melayu memanipulasi bahasa secara simbolik dan kiasan melalui bahasa lisan atau tulisan untuk menyampaikan idea. Orang Melayu menggunakan pelbagai elemen bahasa seperti peribahasa. bidalan. fikiran dan perasaan mereka. Pantun Pantun tergolong dalam puisi Melayu tradisional yang dipercayai berakar umbi daripada sastera lisan dalam kalangan rakyat bawahan sebelum berkembang kepada bentuk penulisan. Dalam hubungan ini. peribahasa berlapis dan lidah pendeta. kiasan. Manusia sedemikian umpama sampah sarap yang terbuang di tengah lautan. perbilangan dan pepatah sebagai peribahasa yang membawa makna selapis. Hakikatnya kedudukan apung tidak kukuh dan mudah dihanyutkan air ke mana sahaja. S k e m a d a n M a j a z | 89 sama tetapi mempunyai makna yang berbeza (Corbett dan Connors: 1999: 399). Begitu mudah dipukul ombak ke tepi dan ke tengah. Beliau membahagikan bidalan. suku kata seperti awalan. (ii) menguatkan tujuan karangan atau percakapan. Menurut Za’ba (2002: 222) pantun ialah kaedah karangan berangkap yang jati terpakai pada orang-orang Melayu bagi menggambarkan fikiran hiba sayu dan warna-warna perasaan yang indah-indah seperti hal ehwal berkasih sayang dan pujuk rayu yang lemah lembut antara kekasih dengan kekasihnya. paronomasia tergolong dalam penggunaan kata-kata yang seakan sama bunyinya tetapi berbeza maknanya. Antara majaz Melayu yang terpenting ialah. (iii) boleh dijadikan pedoman hidup kerana isinya yang benar dan luas. pepatah.S t i l i s t i k . tamsilan dan simpulan bahasa. jahil. Dalam Ilmu Mengarang Melayu (2000). (i) untuk menghiasi karangan dan percakapan. Peribahasa dipecahkan kepada tiga kategori utama. Za’ba telah meletakkan peribahasa setara dengan simpulan bahasa dan kiasan. petitih. Begitu juga dengan manusia yang tidak punyai kekuatan diri. miskin rohani dan jasmani. sisipan atau akhiran. sudah pasti akan punah dan sirna seandainya dilanda cabaran hidup. Menurut Za’ba . . Kiasan pada kata apung yang dipukul ombak amat cocok dengan sifat manusia yang tidak mempunyai prinsip hidup. pantun. imejan di samping penggunaan patah kata. gunanya peribahasa Melayu. sindiran. Contohnya: Ramai askar yang berbaju perang berangkat menuju ke medan perang. Contoh pantun Melayu yang indah dan membawa mesej didaktik seperti: Tanjung Katung jauh ke laut tampak dari belakang mati laksana apung di tengah laut dipukul ombak jatuh ke tepi Lambang apung dalam pantun ini membawa maksud sesuatu yang timbul di atas air.

Contoh pepatah seperti: Biar lambat asal selamat. bongkok sabut dan kaki bangku. 1988: 308). Pepatah lebih memberatkan tentang sifat ringkasnya. Bidalan Bidalan merupakan satu lagi bentuk dalam peribahasa yang digolongkan dalam sastera Melayu lama. sebagai. tamsilan dimulai dengan kata-kata: seperti. tajam dan berseni. Contoh simpulan bahasa seperti: menongkat langit. ikut rasa binasa. Seperti sirih pulang ke gagang. 9. bijaksana perkataannya dan benar pengajarannya (Za’ba. Skema 5. berganti tikar. Menurut Za’ba (2002: 170) tamsilan ialah peribahasa yang menyebutkan sesuatu maksud dengan diumpamakan atau dikiaskan kepada sesuatu perkara lain dan oleh sebab itu jadi ertinya dua lapis. Alah bisa tegal biasa. Majaz Anomatopia Pantun . Alusi 7. Hiperbaton 3. 8. S k e m a d a n M a j a z | 90 Pepatah Pepatah adalah salah satu unsur dalam peribahasa Melayu. Bahasa menunjukkan bangsa dan sebagainya. laksana. Bidalan lebih memberatkan tentang sifat melekatnya di mulut orang ramai dan tentang bandingan dan teladan yang ada di dalamnya (Za’ba. Contoh bidalan seperti: Bawa resmi padi. Bentuk majaz ini paling banyak digunakan oleh orang Melayu kerana sifatnya yang ringkas dan dapat menyampaikan maksud dengan tepat. Tamsilan bertujuan mengumpamakan seseorang atau sesuatu mengenai pekerti. berlainan daripada makna asalnya (Safian Hussain. Biasanya. 2002: 170). makin berisi makin tunduk. Pepatah ialah kiasan yang digunakan untuk mematah atau memutuskan pembicaraan orang lain. atau Ikut suka luka. ikut hati mati. KATA KUNCI 1. Peribahasa 6.S t i l i s t i k . Contoh tamsilan: Seperti bulan di pagar bintang. Seperti embun di hujung rumput dan lain-lain. tabiat dan keadaan. Stilistik 2. 2002: 170). Tamsilan Tamsilan berasal daripada bahasa Arab at-tamsil. et al. Simpulan Bahasa Simpulan bahasa merupakan rangkaian perkataan atau ungkapan yang telah tersimpul dengan susunan yang khas dan digunakan dengan makna khusus. bagai. Parentesis 4.

Kuala Lumpur. Kuala Lumpur: Menara Ilmu Sdn Bhd. Za’ba. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Jelaskan lima jenis metafora menurut pandangan Za’ba. Apakah yang dimaksudkan dengan konsep kejujuran dan kesantunan. Ismail Ahmad (1996) Penulisan Saintifik. _____________( 2006. Bandung: Penerbit Angka. Rujukan Menengah. (2000). Sulaiman Masri et al. Apakah yang dimaksudkan strategi skema dan majaz. 3. 5. 2. Bahan Rujukan Awang Sariyan (1992) Asas Penulisan Deskriptif. Bincangkan dengan jelas pengertian stilistik. Tertib Mengarang. Henry Guntur Tarigan (1986) Menulis sebagai Satu Ketrampilan Berbahasa. Bina dua ayat menggunakan teknik anomatopia atau paronamasia. Bhd. . Dewan Bahasa dan Pustaka. (2007) Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. 4. Edisi Rumi. Ilmu Mengarang Melayu.S t i l i s t i k . S k e m a d a n M a j a z | 91 PENILAIAN KENDIRI 1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->