P. 1
G.new-Stilistik, Skema Dan Majaz

G.new-Stilistik, Skema Dan Majaz

|Views: 7|Likes:
Published by Hazril Emy

More info:

Published by: Hazril Emy on Apr 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/16/2013

pdf

text

original

S t i l i s t i k , S k e m a d a n M a j a z | 75

UNIT 5 STILISTIK, SKEMA DAN MAJAZ

HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini, anda diharap dapat: 1. 2. 3. Mengenal pasti konsep dan pengertian stilistik Menghuraikan kategori stilistik dalam penulisan Menjelaskan strategi dan teknik stilistik dalam penulisan

Pengenalan Stilstik merupakan salah satu ranting dalam ilmu retorika. Strategi stilistik lazimnya diaplikasi dalam penulisan popular seperti dalam media massa atau dalam penulisan kreatif. Stilistik berkait rapat dengan gaya bahasa dan teknik mengindahkan bahasa supaya tampak menarik bahkan maknanya akan lebih mudah difahami dan lebih memberi kesan kepada pembaca. Hashim Awang (1987), menyatakan bahawa gaya bahasa ialah cara menggunakan kata-kata dalam menyampaikan fikiran dan perasaan. Gaya bahasa juga merupakan penyusunan kata sebagai satu cara yang baik dan berkesan untuk menyatakan sifat individu pengarang, fikiran dan tujuannya. Tanpa stilistik sesuatu teks akan kelihatan stereotaip, kaku dan mendatar. Pendek kata, ilmu stilistik bertujuan melenturkan bahasa mengikut kehendak pengarang selari dengan maksud yang hendak disampaikan. Pengarang-pengarang terkenal biasanya menguasai pelbagai teknik stilistik sehingga tulisan-tulisan mereka terasa indah, mantap dan sedap apabila dibaca. Ciri-ciri Stilistik Gaya stilistik yang baik seharusnya mengandungi lima unsur, iaitu kejujuran, kesantunan, kejelasan, kesingkatan dan menarik. Kejujuran: Kejujuran bermaksud: (i) sanggup melakukan pengorbanan demi menyatakan sesuatu secara ikhlas dan jujur (ii) mematuhi peraturan dan kaedah yang betul dalam berbahasa (iii) menggunakan bahasa yang jelas dan mengelakkan kekaburan, dan (iv) menyatakan sesuatu dengan tepat.

Kesantunan: Kesantunan bermaksud (i) memberi penghargaan atau menghormati pihak yang terlibat, misalnya pendengar atau pembaca (ii) mewujudkan rasa nikmat melalui penggunaan kata-kata, (iii) menyampaikan sesuatu dengan jelas.

gaya Keris Mas dan lain-lain. vii. gaya diplomasi.. S k e m a d a n M a j a z | 76 Kejelasan: Kejelasan dapat diperlihatkan dari segi ketatabahasaan. ii. gaya Kelantan. misalnya gaya popular untuk masyarakat umum. (iv) mempunyai kekuatan (vitalitas) dan penuh dengan daya khayal atau imaginasi. gaya formal untuk suasana formal. mengelakkan penggunaan kata yang sinonim. Khalayak: gaya yang berdasarkan golongan sasaran. v. gaya sarkastik (sindiran). Tempat: gaya yang dihubungkan dengan lokasi atau tempat yang mempengaruhi penggunaan ungkapan atau cara mengungkapkan sesuatu. urutan idea secara logis dan penggunaan kiasan serta perbandingan. gaya Utusan. gaya Berita Harian dan lain-lain. gaya Sabah dan lain-lain. misalnya gaya klasik atau gaya moden. gaya kewartawanan dan sebagainya. gaya Usman Awang. gaya sentimental. Pengarang: gaya yang dapat dikaitkan dengan penulis tertentu.S t i l i s t i k . iv. iaitu (i) bervariasi. Tujuan: gaya bahasa yang ditentukan oleh maksud atau tujuan atau apa-apa yang ingin disampaikan oleh pengarang. Menarik: Sesuatu gaya bahasa yang dikatakan menarik itu dapat diukur dari segi kewujudan unsur-unsur yang berikut. iaitu berdasarkan: i. Misalnya. menghindari tautologi atau pengulangan yang tidak perlu. gaya Indonesia. gaya Pulau Pinang. (ii) mengandungi humor yang sihat (iii) mempunyai pengertian yang baik. gaya humor dan lain-lain. Kesingkatan: Kesingkatan dapat diwujudkan melalui usaha menggunakan kata secara efisien. gaya falsafah. Subjek atau perkara: gaya bahasa yang ditentukan berdasarkan subjek yang diperkatakan. . iii. misalnya gaya Shahnon Ahmad. vi.L. Medium atau wahana: gaya yang dikaitkan dengan cara penggunaan sesuatu bahasa. gaya intim atau mesra untuk lingkungan keluarga atau gaya orang yang akrab. Jenis-jenis Stilistik Gaya bahasa atau stilistik boleh diklasfikasikan kepada beberapa kategori. misalnya gaya ilmiah. hubungannnya dengan fakta yang diungkapkan melalui kata dan ayat. misalnya gaya K. misalnya gaya Melayu. gaya popular. Masa: gaya yang dikaitkan dengan masa atau period tertentu.

S k e m a d a n M a j a z | 77 Selain itu. Gaya ini mensejajarkan beberapa ayat yang berpola sama. misalnya teori stilistik. iaitu skema seimbang. bentuk penyusunan kata-kata atau bentuk penulisan yang tidak mengubah makna. ragbi dan jenis-jenis sukan yang memerlukan banyak stamina. . 1999: 379). (1999: 381-395) mengemukakan skema kesamarataan (schemes of construction) yang merangkumi empat kategori. skema hiperbaton. tengah mahupun di akhir perkataan ataupun melalui perubahan bunyi. frasa-frasa atau klausa-klausa yang berhubungan. iaitu aspek skema dan majaz. tinju. yakni sejauh mana penulis itu berjaya mencapai matlamat stilistik. terdapat juga gaya bahasa yang berdasarkan teori dalam bidang bahasa dan kesusasteraan. Laurie dan Kirszmer (1981: 208) memberikan makna skema sebagai merujuk kepada pengukuran tentang kepandaian penulis menggunakan bahasanya. skema pengulangan. Daripada kepelbagian susunan rangkaian kata.S t i l i s t i k . Dalam unit ini akan dibincangkan dua strategi daripada teori stilistik. skema atau orthographical schemes melibatkan perubahan dalam ejaan mahupun bunyi perkataan yang terhasil dengan cara menambah atau mengurangkan huruf atau suku kata yang terletak di hadapan. iaitu paralelisme. Corbett dan Connors (1999: 381) menterjemahkannya sebagai kesamaan struktur dalam pasangan atau siri kata-kata. Strategi Skema Skema atau scheme berasal daripada bahasa Greek schema merupakan unsur stilistik dalam fakulti elocutio atau gaya yang bermaksud bentuk (Corbett dan Connors. Corbett dan Connors. Golden (1983) pula mendefinisi skema sebagai sebarang jenis perkataan. Paralelisme Paralelisme merujuk kepada salah satu asas dalam ilmu stilistik. skema pengguguran dan skema ragaman. 1. Quintilianus (1920) mendefinisikan skema sebagai suatu wacana berseni hasil manipulasi kata-kata yang menyimpang daripada bentuk yang lazim. Terdapat tiga teknik dalam skema ini. Selain itu. Contohnya: Bapa memang meminati sukan air. Skema Seimbang Skema seimbang merujuk perubahan bentuk atau susunan sesuatu perkataan secara seimbang yang menghasilkan kesan makna yang berbeza. Dalam modelnya. Skema merupakan penyimpangan atau perubahan dari segi bentuk ayat atau susunan perkataan. ejaan mahupun bunyi ini akan menentukan jenis strategi dalam kategori skema. Daripada ungkapan ini. antitesis dan isokolon. Corbett membentuknya menjadi suatu strategi dalam figures of Speech.

Umar Junus (1989: 224) berpendapat isokolon adalah suatu pengertian dalam retorik klasik yang digunakan untuk menyebut ‘perulangan dari baris atau fikiran yang sama’. lain gayanya dan lain rasanya. Lanham (1968: 125) pula mentakrifkan sebagai pengulangan kata atau kata-kata yang hampir pada akhir beberapa klausa. Skema Perulangan Skema perulangan merujuk kepada perulangan kata atau frasa yang menghasilkan kesan makna. Pengulangan ini memberikan rima pada ayat dan memberikan penekanan yang khusus pada elemen yang diulang. Isokolon terjadi apabila wujud elemen yang tidak sahaja setara dari segi struktur malah elemen yang mempunyai kepanjangan yang sama. Skema ini dibahagikan kepada sepuluh jenis seperti berikut: Anafora Anafora ialah pengulangan perkataan yang sama atau sekumpulan perkataan pada permulaan klausa yang berturutan. berirama atau pelbagai. Kerapkali juga isokolon membawa nada yang puitis. 2. antitesis adalah tindakan mengabungkan idea-idea yang bertentangan. Umar Junus (1989: 210) mendefinisikannya sebagai pengulangan kata terakhir sesuatu klausa pada awal klausa yang berikutnya. Setiap cabaran mesti dihadapi dengan tabah. semua menyaksikan hiburan itu.S t i l i s t i k . Segala sesuatu buat hari ini. laki-laki perempuan. Perjuangan dalam mencari ilmu pengetahuan. Contohnya: Hidup ini adalah suatu perjuangan. Isokolon Isokolon adalah pengulangan frasa-frasa dalam kepanjangan yang sama dan lazimnya berstruktur sejajar. ayat atau versi. Hidup adalah hari ini. tua muda. Besok adalah hari ini. Epistrop Corbett dan Connors (1999: 391) menjelaskan bahawa epistrop adalah sejenis pengulangan kata-kata yang sama atau kumpulan yang sama pada akhir klausa yang berturutan. nada dan bunyi yang puitis. Anadiplosis Anadiplosis adalah pengulangan kata akhir dalam sesuatu klausa pada permulaan klausa yang berikutnya. S k e m a d a n M a j a z | 78 Antitesis Menurut Lanham (1968: 12). Contohnya: Setiap musuh mesti dihapuskan. manakala Umar Junus (1989: 213) pula menjelaskan istilah antitesis merujuk kepada bentuk peletakkan dua ayat atau kata yang bertentangan dalam kedudukan berdampingan. Contohnya: Besar kecil. Pengulangan ini akan menghasilkan kesan emosi yang kuat (Corbett dan Connors. Contohnya: Lain caranya. 1999: 390). Contohnya: Kelmarin adalah hari ini. .

Contohnya: Dari desa. Contohnya: Seseorang itu harus makan untuk hidup. ke bukit bukau. 1999: 394). Skema ini lazimnya terdapat dalam puisi . Dari gunung yang tinggi. Beliau menjelaskan bahawa jenis pengulangan ini jarang terdapat dalam prosa. Selain mewujudkan rima dalam ayat. Contohnya: Si isteri kalau masih tetap di kampung akan insaf bahawa dia hanya seorang isteri. S k e m a d a n M a j a z | 79 Poliptoton Poliptoton adalah pengulangan perkataan yang berasal daripada kata akar yang sama (Corbett dan Connors. Asonansi Corbett dan Connors (1999: 389) mendefinisikan asonansi sebagai pengulangan bunyi vokal yang sama dalam suku kata yang diberi penekanan pada kata-kata yang bersebelahan yang mungkin didahului dan dikuti oleh konsonan yang berbeza. orang berkumpul menghadiri rapat raksasa itu. bukan hidup untuk makan. Antimetabole Antimetabole adalah pengulangan kata-kata dengan aturan tatabahasa yang terbalik dalam klausa yang berurutan (Corbett dan Connors. 1989: 225). Klimaks Klimaks ialah penyusunan kata-kata. 1999: 395). dataran dan menyelinap ke hutan kecil di desa terpencil. klimaks ialah ayat atau wacana dengan urutan fikiran yang semakin menaik dan penting. Contohnya. frasa-frasa atau klausa-klausa dalam urutan kepentingan yang meningkat. Urutan ini disusun berdasarkan darjah topik (Corbett dan Connors. Demikianlah pengembaraan sang helang. Lanham (1968: 119) menjelaskannya sebagai penginversian susunan perkataan yang diulang-ulang. Contohnya: Makna memulakan dan mengakhir makna atau kebencian bertemu dengan kebencian Epanalepsis Corbett dan Connors (1999: 392) mendefinisikannya sebagai pengulangan kata pada akhir sesuatu klausa yang sudah dinyatakan pada awal klausa. Lanham (1968: 18) mendefinisikan asonansi sebagai kesamaan dalam bunyi antara bunyi vokal yang didahului dan diikuti oleh bunyi konsonan yang berbeza dalam kata-kata yang berhampiran. asonansi juga menghasilkan kesan onomatopuisi (onomatopoetic) dan humor. Antiklimaks Antiklimaks merupakan susunan ayat atau wacana dengan urutan fikiran yang semakin menurun dan berdarjah kepentingan maknanya (Umur Junus. Umar Junus (1989: 233) menjelaskan bahawa poliptoton adalah permainan kata hingga terasa ada dua kemungkinan makna. 1999: 393). dusun.S t i l i s t i k . Menurut Umar Junus (1989: 225). kampung dan kota. Epanalepsis adalah bentuk pengulangan yang menghasilkan kesan emosi.

Kiasmus Corbett dan Connors (1999: 394) menjelaskan bahawa kiasmus adalah kebalikan struktur tatabahasa dalam urutan frasa atau klausa. Contohnya: Semua kesabaran kami sudah hilang. asindeton memberikan kesan rima yang tepat dalam ayat. lenyap sudah ketekunan kami untuk melanjutkan usaha itu. Aliterasi Corbett dan Connors (1999: 388) berpendapat aliterasi ialah pengulangan konsonan pertama atau pertengahan dalam dua atau lebih kata-kata yang bersebelahan. Pertama. juga di belakang bangunan sukan. Menurut Umar Junus (1968: 217) elipsis adalah pengsirnaan unsur-unsur yang terdapat dalam ayat. Contohnya: Kilau kilat membelah gelap. Yang berbeza. di padang. Kedua. Lawan bagi asindeton ialah polisindeton. Asindeton Asindeton ialah pengguguran kata hubung antara siri-siri klausa yang berhubungan (Corbett dan Connors. Berdasarkan definisi Lanham (1968: 119). 1999: 386). Skema Penguguran Terdapat dua bentuk skema jenis ini. . 1999: 387). Tujuan penggunaan skema ini untuk memberi kesan keunikan dan kepelbagaian gaya bahasa. Contohnya: Besarkanlah Tuhanmu. Elipsis Elipsis ialah pengguguran secara sengaja kata atau beberapa kata yang dibayangkan oleh konteks (Corbett dan Connors. pengguguran kata hubung atau tanda mekanis. Contohnya: Bukan Beta Bijak Berperi. Menurut Corbett. Terdapat tiga strategi dalam skema ini. asindeton dan polisindeton. kiasmus tidak melibatkan pengulangan kata-kata sebagaimana antimetabole. penggunaan kata hubung dengan jumlah yang melebihi kebiasaan. Lidah api menjulang tinggi. Contohnya: Pelajar-pelajar itu berlari bertebaran di tepi pagar. Kiasmus sama seperti antimetabole kerana melibatkan penginversian struktur tatabahasa. 3. iaitu penggunaan kata hubung yang banyak. bersihkan pakaianmu. S k e m a d a n M a j a z | 80 dan amat jarang ditemui dalam teks prosa. jauhilah perbuatan maksiat. Umar Junus (1989: 214-215) pula mendefinisikan asindeton sebagai ketiadaan penggunaan kata hubung yang menghubungkan satu ayat dengan ayat yang lain atau satu frasa dengan frasa yang lain. Skema jenis ini lazimnya lebih banyak ditemui dalam bahasa puisi berbanding prosa. di kantin. iaitu elipsis. Pengulangan ini mewujudkan rima dalam ayat. kiasmus ialah susunan frasa atau klausa pertama yang diterbalikkan pada frasa atau klausa yang kedua. janganlah kamu memberi kerana hendak memperoleh yang lebih banyak. Umar Junus (1989: 208) menjelaskan bahawa aliterasi adalah pengulangan konsonan yang sama. biasanya pada awal kata.S t i l i s t i k .

Pengarang terlebih dahulu menyebut lokasi yang umum. Gandingan makna umum dengan makna khusus ini membentuk tangga makna yang tersusun. pengarang lebih dahulu menyebut kata abstrak. Contoh ayat yang menggunakan strategi umum – khusus seperti berikut: Dia bermaksud hendak ke Kedah. Skema Ragaman Skema ragaman merujuk kepada manipulasi perkataan atau frasa yang tidak dapat dihimpunkan dalam salah satu kumpulan skema disebabkan kepelbagaian bentuk. iaitu Eropah. Contohnya: Mulanya belajar di Azhar. iaitu rindu sebelum bergerak kepada kata yang konkrit. Perhatikan contoh berikut: Wang dan harta dan pangkat dan kemewahan. S k e m a d a n M a j a z | 81 Polisindeton Polisindeton menurut Corbett dan Connors (1999: 388) ialah penggunaan kata hubung yang melebihi daripada jumlah yang lazim digunakan menurut rumus tatabahasa. iaitu Universiti Al-Azhar sebelum menyebut kata nama yang bersifat umum. Polisindeton boleh juga digunakan bagi menunjukkan penekanan terhadap sesuatu maksud. iaitu Sungai Petani. polisindeton merupakan kebalikan asindeton. cuma sebuah coretan di kertas. tetapi lebih dahulu singgah di Sungai Petani. . pengarang memulakannya dengan kata nama yang khusus. iaitu kertas. Dalam ayat ini. strategi polisindeton bertujuan melambatkan irama prosa dalam perenggan dan seterusnya menghasilkan kesan penegasan yang jitu. Khusus – Umum Strategi khusus – umum adalah kebalikan strategi umum – khusus. 4. Contoh ayat yang menggunakan strategi ini seperti: Tiada lagi rindu. Dalam ayat ini. Menurut Corbett. iaitu Kedah sebelum menjurus kepada lokasi yang khusus. lancar dan mudah difahami oleh khalayak. Tujuan gandingan ini untuk memberi kesan keunikan pada ayat tersebut. Abstrak – Konkrit Strategi abstrak – konkrit merujuk gandingan kata atau frasa yang ertinya berbentuk abstrak pada awal ayat dengan kata atau frasa yang bermaksud konkrit atau yang dapat ditanggapi sifatnya pada ayat berikutnya.S t i l i s t i k . Strategi ini meletakkan kata atau frasa yang membawa makna khusus pada awal ayat sebelum bergerak kepada kata atau frasa yang membawa makna umum pada pertengahan atau akhir ayat. Terdapat enam jenis strategi dalam skema ini seperti yang berikut: Umum – Khusus Strategi umum – khusus merujuk kepada penggunaan kata atau frasa yang membawa makna umum pada bahagian awal ayat sebelum bergerak kepada makna khusus pada bahagian tengah atau pengakhiran ayat. Dengan kata lain. gaya dan penyusunan ayat yang mencetuskan kesan yang berbeza. lalu melanjutkan ke Eropah. semuanya menggelapkan matanya.

sama ada yang berkaitan dialek. Mungkin bagi pengarang tertentu pula. Menurut Lanham (1968) aposisi sebagai meletakkan dua kata atau frasa nama secara bersama dengan frasa yang kedua mendefinisi frasa yang pertama. Menurut Adnani dan Sofjan (1970: 105). Skema Hiperbaton Skema hiperbaton bermaksud strategi penyusunan perkataan yang menyimpang daripada aturan yang lazim. Ungkapan ini hanya menurut tafsiran pengarang. enumerasi ialah penghuraian sesuatu peristiwa atau hal secara terperinci supaya terasa lebih hidup dan lebih nyata. Skema ini terbahagi kepada tiga jenis. ibu kota . kenangan hampir-hampir 60 tahun yang lampau. Aposisi Aposisi merujuk kepada penyusunan sebelah menyebelah dua elemen yang berkaitan dengan elemen yang kedua berfungsi sebagai penjelasan bagi elemen pertama (Corbett dan Connors. Skema ini juga dinamakan inversi aturan kata yang menurut Corbett dan Connors (1999: 104) sebagai susunan perkataan yang normal dalam ayat yang diterbalikkan atau berlaku transformasi dalam ayat. Contoh ayat yang menggunakan strategi ini seperti: Tapi Sungai Ceper meninggalkan banyak kenangan. Ringkasnya. Contoh ayat yang menggunakan strategi ini seperti: Gigi air ialah pasir-pasir dalam bumi yang tersusun dan bergerak mengikut aliran air itu. 1999). 4. Contohnya: Kuala Lumpur.S t i l i s t i k . frasa Sungai Ceper adalah sesuatu yang konkrit kerana sungai mempunyai bentuk dan dapat dilihat secara zahir. Frasa gigi air yang berbentuk simpulan bahasa diberi penghuraian lanjut oleh pengarang bagi memudahkan pembaca memahami maksudnya dengan jelas. strategi ini merupakan pendefinisian ringkas terhadap sesuatu ungkapan yang dirasakan penting oleh pengarang bagi memudahkan khalayak memahaminya. tetapi kenangan adalah kata nama abstrak kerana hanya dapat digambarkan dalam minda dan perasaan. iaitu aposisi. istilah gigi air mengandung makna yang lain pula. Huraian ini disebabkan istilah gigi air jarang digunakan dalam konteks bahasa Melayu baku. Dalam ayat ini. sosiobudaya. S k e m a d a n M a j a z | 82 Konkrit – Abstrak Strategi konkrit – abstrak berkaitan gandingan antara kata atau frasa yang ertinya berbentuk konkrit pada awal ayat dengan kata atau frasa yang bermaksud abstrak atau ghaib pada ayat berikutnya. enumerasi tidak mempunyai satu definisi yang tetap dan standard. bahasa arkaik atau ungkapan yang jarang diketahui maknanya. anastrop dan parentesis. Enumerasi Strategi enumerasi bermaksud menyatakan frasa penting terlebih dahulu sebelum maksudnya dijelaskan secara ringkas pada frasa atau klausa berikutnya. Dengan kata lain.

majaz boleh diterjemahkan sebagai kiasan. namun konsep kata kiasan dalam bahasa Melayu tidak terperinci berbanding dengan majaz. Takrifan anastrop menurut Umar Junus (1989: 108) merujuk kepada pembalikkan susunan ayat dengan tujuan supaya frasa yang diletakkan pada awal lebih penting daripada frasa yang di belakang. iaitu majaz pertautan. Dalam stilistik Barat. manakala ayat selepas sempang harus bernada kuat dan bersemangat]. Menurut Lanham.S t i l i s t i k .Ibu kota Malaysia. Trope adalah bentuk gaya bahasa yang melibatkan ungkapan. Beliau menambah bahawa parentesis merupakan komentar yang menyelitkan emosi komunikator. Strategi Majaz Majaz merupakan terjemahan daripada tropes atau tropein dalam leksikal Greek yang bermaksud mengubah atau memalingkan maksud. Anastrop Corbett dan Connors (1999: 383) menjelaskan bahawa anastrop adalah susunan kata yang lazim. frasa atau ayat yang mencelah sebagai penyimpangan dalam ayat yang sempurna. pepatah dan yang seumpamanya (Umar Junus. Fungsi utamanya ialah untuk memberikan penekanan. Contoh ayat parentesis: Kami telah diminta – yang sebenarnya kami telah dipaksa supaya meninggalkan perhimpunan itu. S k e m a d a n M a j a z | 83 Malaysia. majaz pertentangan. Dalam bahasa Melayu. 1. Majaz Pertautan Majaz pertautan merujuk hubungan pertautan makna. Parentesis Parentesis ialah penyisipan beberapa unit verbal yang mencelah dalam sesuatu urutan ayat. majaz perbandingan. perumpamaan atau tamsilan. majaz ragaman dan majaz Melayu. sama ada yang bersifat simbolik. (Corbett dan Connors 1999: 384). Contohnya: Berbondong-bondong orang datang menunggu ketibaannya [penekanan pada frasa berbondong-bondong]. Frasa Kami telah diminta [bernada lembut/perlahan/bisikan. iaitu: . Kuala Lumpur terletak di kawasan lembah yang subur dan cantik]. parentesis adalah kata. trope merupakan elemen figures of Speech berdasarkan model Corbett dan Connors (1999). Kehadiran parentesis menyebabkan hubungan antara pola dalam ayat terputus. Majaz terbahagi kepada lima kategori. Terdapat tujuh jenis strategi dalam majaz pertautan. [Sepatutnya ayat ini ditulis . terletak di kawasan lembah yang subur dan cantik. 1989: 237).

kasar. Contoh eufemisme dalam bahasa baku seperti: . Peristiwa 13 Mei merupakan sejarah hitam yang pernah berlaku di Malaysia pada tahun 1969. tetapi juga dalam bahasa daerah. Contohnya seperti berikut: Pars pro toto . Terdapat dua bentuk sinekdot. Eufemisme bukan sahaja wujud dalam bahasa baku. tidak bersopan atau yang dianggap tidak menyenangkan (Anton Moeliono. karya atau tokoh terkenal berdasarkan praanggapan adanya pengetahuan bersama yang dimiliki oleh pengarang dan pembaca. Eufemisme Strategi eufemisme digunakan bagi memperhalus kata-kata atau ungkapan. biadap. Totem pro parte Alusi Alusi ialah sejenis stilistik yang merujuk secara eksplisit atau implisit terhadap peristiwa. peristiwa 13 Mei merupakan sesuatu yang asing bagi mereka kerana peristiwa bersejarah itu bukan suatu alusi bagi bangsa tersebut. Hampir kebanyakan rakyat Malaysia mengetahui tragedi tersebut. keadaan dan peristiwa yang selalunya berdasarkan pengetahuan umum. Tetapi bagi rakyat Jerman atau Jepun. tokoh atau tempat dalam kehidupan nyata. alusi ialah majaz yang menunjukkan kepada suatu peristiwa. Contohnya: Banyak yang mengatakan Pak Belang sudah parah dan lari masuk rimba yang lebih tebal. berpendapat. Ungkapan Pak Belang merupakan kiasan kepada harimau. kolokial atau dialek.S t i l i s t i k . iaitu pars pro toto yakni menggunakan ungkapan sebahagian untuk maksud keseluruhan dan totem pro parte dengan menyebut keseluruhan untuk maksud sebahagian. 1989: 3-4). Ia juga disebut sebagai ucapan pemanis atau ungkapan lembut. Selain itu. periprasis adalah sesuatu yang dapat difahami maknanya secara literal tetapi diterangkan melalui ungkapan. alusi boleh juga menggunakan peribahasa bagi menggambarkan sesuatu perkara. mitos atau karya sastera yang terkenal. S k e m a d a n M a j a z | 84 Periprasis Umar Junus (1989: 232). Menurut Anton Moeliono (1989: 4). menyinggung. .Pertandingan itu berakhir dengan kemenangan Selangor [Selangor dalam ayat ini merujuk kepada hanya sebuah pasukan yang mewakili negeri Selangor]. Contoh ayat alusi seperti: Peristiwa 13 Mei harus dijadikan pengajaran oleh setiap rakyat Malaysia. Eufemisme bersifat seperti acuan bagi bahasa yang tidak menyinggung perasaan orang atau kata-kata pemanis bagi menggantikan kata-kata yang mungkin boleh menghina. hal. Sinekdot Corbett dan Connors (1999: 379) menjelaskan bahawa sinekdot adalah suatu bentuk bunga bahasa yang mana sebahagian mewakili keseluruhan.Sudah begitu lama kami tidak nampak batang hidungnya [ Indera hidung dalam ayat ini merujuk kepada seorang manusia yang sempurna sifatnya].

Terdapat pelbagai bentuk majaz jenis ini dalam bahasa Melayu. bangang (bodoh). Contohnya: Rakyat menumpahkan kesetiaan yang tidak berbelah bagi kepada mahkota. keparat. bagi masyarakat Melayu lama katakata kasar selalunya bertujuan untuk bergurau dan berjenaka. Selalunya. iaitu kiasan sandar. Mahkota dalam ayat tersebut merujuk kepada raja di sesebuah negara yang berdaulat. berbadan dua (hamil). Strategi pleonasme disebut juga sebagai bahasa penegasan yang berlebih-lebihan. Contoh disfemisme. 1999: 398). kepala otak (kutukan) dan kata carutan. bedebah. S k e m a d a n M a j a z | 85 meninggal dunia (mati). haram jadah (jahat). kiasan berbunga. 2. laknat (kutukan). kiasan pemanis. 1989: 67). Ungkapan disfemisme banyak terdapat dalam pantun jenaka. barua (makian). bermalam (tidur). Tetapi. Metonimi Metonimi adalah penggantian sifat-sifat atau perkataan yang tepat untuk menggantikan sesuatu maksud (Corbett dan Connors. Yang berikut ialah contoh pleonasme: Orang yang meninggal itu menutup mata buat selama-lamanya. kiasan melompat dan kiasan melarat. bersiram (mandi). Antara yang terpenting ialah metafora. . tutuh (hentaman).S t i l i s t i k . Za’ba dalam Ilmu Mengarang Melayu (2000: 1997) di bawah bab kiasan berpindah telah membahagikan metafora Melayu kepada tujuh bentuk. sial (makian). Disfemisme turut digunakan dalam bahasa daerah. seperti: tongong (bodoh). Kita dapat menyebut pencipta atau pembuatnya jika kita maksudkan ciptaan atau buatannya ataupun kita menyebut bahannya jika yang kita maksudkan itu barangannya. Disfemisme memilih bentuk kata atau ragam bahasa daripada yang lembut kepada yang kasar. seperti: celaka (kutukan). Nama lain bagi metonimi ialah denominatio dan transnominatio. Disfemisme Strategi disfemisme ialah kebalikan daripada eufemisme. kiasan berangkap. kiasan terus. manakala dalam bahasa daerah seperti: ke sungai (membuang air besar). Pleonasme Strategi pleonasme merujuk bentuk bahasa yang menggunakan kata-kata yang lebih banyak daripada yang diperlukan bagi menyatakan sesuatu maksud. Namun begitu. sebenarnya kata-kata itu tidak perlu kerana kata-kata yang ditegaskan itu sudah mempunyai sifat yang berkenaan. Majaz Perbandingan Majaz perbandingan merupakan penggunaan bahasa yang bersifat membandingkan dua hal yang pada hakikatnya berlainan atau yang dengan sengaja dianggap sama (Anton Moeliono. dengan menggunakan sifat kata-kata itu sendiri. bersantap (makan). Terdapat bentuk disfemisme menggunakan bahasa daerah dan bahasa basahan. anak haram (anak luar nikah).

seolah-olah menjadi perkataan yang mempunyai makna baharu. berbadan dua (mengandung) atau kembali ke alam baqa’ (mati). Kiasan Pemanis Kiasan yang menggunakan perbandingan yang tidak tepat untuk melindungi sesuatu makna yang kurang elok atau kurang manis jika dinyatakan secara terus terang. Kiasan Melompat Kiasan yang melangkah satu tingkat atau lebih daripada perkara atau benda yang asal atau sebenarnya. Contohnya: Dulu papan. Contohnya: menanak nasi (sebenarnya memasak beras). kutu embun (orang yang selalu pulang lewat malam). Pada asalnya perkataan berisi. sekarang benci Kiasan berbunga Kiasan yang menggunakan rangkai kata yang indah atau berbunga-bunga. sekarang besi Dulu sayang. Kiasan Berangkap Kiasan jenis ini menunjukkan perbandingan dengan cara yang berbeza-beza atau bersajak. selalunya berisi jenaka. menjahit baju (sebenarnya menjahit kain untuk dibuat baju) atau mencucuk atap (sebenarnya mencucuk daun nipah untuk dijadikan atap). lidi dan badak mempunyai makna yang lain tidak seperti mana maksud dalam kiasan tersebut. . Kiasan Melarat Kiasan yang makna atau maksudnya sudah menyimpang jauh daripada maksud asal. Contohnya: sudah berisi (hamil). Contohnya: harimau berantai (orang yang sangat garang). Contohnya: Selimut kemalasan menyeliputi tubuhnya atau adat lama telah reput di mamah usia. badannya melidi (terlalu kurus) atau tubuhnya membadak (terlalu gemuk). Contohnya: pergi ke sungai besar (membuang air besar). Contohnya: pekak badak atau mandi kerbau.S t i l i s t i k . Kiasan Terus Bentuk kiasan yang mempunyai makna yang lain daripada makna perkataan itu sendiri. Tetapi katakata tersebut apabila dicantumkan dengan perkataan tertentu telah mengeluarkan makna baharu yang berbentuk kiasan. S k e m a d a n M a j a z | 86 Kiasan Sandar Kiasan yang tidak menyatakan bandingan. pisau cukur (wanita yang suka mengikis harta). sebaliknya terus berpindah kepada benda bandingan itu sendiri.

litotes ialah sejenis majaz yang menyatakan sesuatu yang positif dalam bentuk yang negatif atau bentuk yang bertentangan dengan tujuan merendah diri.S t i l i s t i k . Terdapat empat jenis majaz dalam kategori ini. Hiperbola Hiperbola ialah penggunaan istilah yang membesar-besarkan dengan tujuan memberi penekanan atau kesan memperhebat (Corbett dan Connors. ukurannya atau sifatnya. Contohnya: Perjuangan kami hanya setitik air di samudera. S k e m a d a n M a j a z | 87 3. Litoses Litotes ialah penggunaan kenyataan yang tidak lengkap bukan untuk menipu tetapi untuk menunjukkan kehebatan apa yang hendak diperkatakan (Corbett dan Connors. Dengan demikian jenis-jenis majaz yang terasing ini digolongkan di dalam satu kelompok. Anton Moeliono (1989: 56) berpendapat hiperbola sebagai ungkapan yang melebih-lebihkan sama ada dari segi jumlahnya. Menurut Anton Moeliono (1989: 66). Majaz Ragaman Majaz ragaman merangkumi penggunaan strategi retorik yang tidak digolongkan dalam kategori majaz yang sudah dibincangkan kerana kepelbagaian bentuk dan struktur kemajaziannya. hiperbola atau superlatio bermaksud menyatakan sesuatu dengan cara berlebih-lebihan. Ironi Anton Moeliono (1989: 58). berpendapat ironi sebagai majaz yang menyatakan makna yang bertentangan dengan maksud berolok-olok atau menyindir. . Maksud itu dapat dicapai dengan mengemukakan makna yang berlawanan dengan makna yang sebenarnya. Contohnya: Cantik sungguh muka awak! Oksimoron Oksimoron menurut Corbett dan Connors (1999: 407) ialah penggandingan dua kata atau istilah yang secara lazimnya bersifat bertentangan. 1999: 158). 4. Contohnya: Kematiannya memalapkan dunia ini. Oksimoron didefinisikan sebagai frasa atau ayat yang mengandungi dua hal yang bertentangan. tersurat atau tersirat dalam struktur ayat yang sama atau yang berhubungan. sama ada secara simbolik. Terdapat lapan jenis majaz ragaman. Contohnya: Untuk menjadi manis seseorang harus menjadi kasar / Benci tapi rindu / Malu tapi mahu. Menurut Lanham (1968: 56). Majaz Pertentangan Majaz pertentangan merujuk kepada penggunaan kata atau frasa yang saling bertentangan dari segi makna. 1999: 404).

amboi.tap (bunyi air menimpa daun kering). suka. cis. dapat meruntun hati pembaca supaya menghayati perasaan yang disampaikan pengarang. (1989: 229) onomatopia bermaksud perkataan yang berasal daripada peniruan bunyi. kedebuk (bunyi benda jatuh).. pengarang mungkin menggunakan lebih daripada dua ungkapan dengan makna yang serupa atau hampir serupa. ketawa atau bunyi suara binatang seperti mengembek. yah.. Penggunaannya dapat menimbulkan kesan rasa dan kesan emosi yang tinggi dalam minda pembaca. Strategi onomatopia bertujuan memberi kesan estetik dan realistik terhadap maksud yang hendak disampaikan oleh pengarang. berderai atau bunyi kesan daripada perbuatan manusia seperti mengetuk. duka dan seumpamanya..cit (bunyi tikus).. sama ada sakit..S t i l i s t i k . gembira. Cit.(lambang pintaan diam). Contohnya: Pelbagai macam permainan yang kami main. oh. Biasanya bunyi itu diambil daripada unsur alam.miau (suara kucing) ataupun dalam bentuk kata berimbuhan seperti menderap. Ekslamasi Strategi ekslamasi digunakan dalam ayat bagi melahirkan isi hati. Onomatopia Menurut Umar Junus. menderu. Syhhhh. sedih.. wah. tap.cit. menguak. sama ada dalam bahasa Melayu baku. bahasa daerah atau bahasa kolokial.. mengaum. eh. Dalam konteks ayat ini. perkataan panglima dan pendekar mempunyai maksud yang hampir sama. mengaduh. S k e m a d a n M a j a z | 88 Simetri Strategi simetri bermaksud penggunaan perkataan atau frasa yang sama atau hampir sama maksudnya. seperti berdesir. Contoh kata ekslamasi seperti: hei. Antimeria Lanham (1968: 9) mendefinisikan antimeria sebagai peralihan fungsional dengan menggunakan sebahagian ucapan untuk yang lain. Contohnya: Bapa ibu seorang panglima dan sekali gus pendekar handal.. ah dan wahai. ayuh. Dalam keadaan tertentu. Paronomasia Paronomasia adalah sejenis puns yang merujuk kepada permainan kata-kata seperti mengulangi perkataan dalam dua makna yang berbeza atau menggunakan perkataan yang bunyinya seakan .. berkukku (suara burung terkukur). Melalui ekslamasi. Penggunaan strategi ini dapat memberikan penegasan terhadap makna yang diingini pengarang daripada hanya menggunakan satu ungkapan sahaja. miau. hoi. berkokok dan sebagainya.. Perkataan permainan dan main adalah daripada kata akar yang sama tetapi berbeza dari segi golongan kata. aduhai. Terdapat dua bentuk onomatopia sama ada dengan meniru bunyi asal seperti derap…derap (bunyi tapak kaki sedang memijak sesuatu). mengeruh dan lainnya.

iaitu peribahasa yang membawa makna selapis. pantun. Pantun Pantun tergolong dalam puisi Melayu tradisional yang dipercayai berakar umbi daripada sastera lisan dalam kalangan rakyat bawahan sebelum berkembang kepada bentuk penulisan. peribahasa berlapis dan lidah pendeta. Beliau membahagikan bidalan. pelambangan. Menurut Za’ba . pepatah. sindiran. imejan di samping penggunaan patah kata. miskin rohani dan jasmani. . (iii) boleh dijadikan pedoman hidup kerana isinya yang benar dan luas. Begitu juga dengan manusia yang tidak punyai kekuatan diri. Antara majaz Melayu yang terpenting ialah. pepatah. Begitu mudah dipukul ombak ke tepi dan ke tengah. perbilangan. Tidak mempunyai kekuatan untuk mempertahankan dirinya sendiri serta mudah dipengaruhi dan diperkotak-katikkan oleh orang lain. Dalam hubungan ini. Menurut Za’ba (2002: 222) pantun ialah kaedah karangan berangkap yang jati terpakai pada orang-orang Melayu bagi menggambarkan fikiran hiba sayu dan warna-warna perasaan yang indah-indah seperti hal ehwal berkasih sayang dan pujuk rayu yang lemah lembut antara kekasih dengan kekasihnya. Contohnya: Ramai askar yang berbaju perang berangkat menuju ke medan perang. suku kata seperti awalan. bidalan. manakala perumpamaan sebagai peribahasa berlapis. S k e m a d a n M a j a z | 89 sama tetapi mempunyai makna yang berbeza (Corbett dan Connors: 1999: 399). (ii) menguatkan tujuan karangan atau percakapan. sisipan atau akhiran. sudah pasti akan punah dan sirna seandainya dilanda cabaran hidup. perbilangan dan pepatah sebagai peribahasa yang membawa makna selapis. Za’ba telah meletakkan peribahasa setara dengan simpulan bahasa dan kiasan. jahil. Kiasan pada kata apung yang dipukul ombak amat cocok dengan sifat manusia yang tidak mempunyai prinsip hidup. Majaz Melayu Majaz Melayu merujuk kepada kaedah orang Melayu memanipulasi bahasa secara simbolik dan kiasan melalui bahasa lisan atau tulisan untuk menyampaikan idea. Hakikatnya kedudukan apung tidak kukuh dan mudah dihanyutkan air ke mana sahaja. gunanya peribahasa Melayu. (i) untuk menghiasi karangan dan percakapan. fikiran dan perasaan mereka.S t i l i s t i k . petitih. Manusia sedemikian umpama sampah sarap yang terbuang di tengah lautan. tamsilan dan simpulan bahasa. Contoh pantun Melayu yang indah dan membawa mesej didaktik seperti: Tanjung Katung jauh ke laut tampak dari belakang mati laksana apung di tengah laut dipukul ombak jatuh ke tepi Lambang apung dalam pantun ini membawa maksud sesuatu yang timbul di atas air. Dalam Ilmu Mengarang Melayu (2000). Orang Melayu menggunakan pelbagai elemen bahasa seperti peribahasa. kiasan. Peribahasa dipecahkan kepada tiga kategori utama. paronomasia tergolong dalam penggunaan kata-kata yang seakan sama bunyinya tetapi berbeza maknanya.

Alusi 7. tajam dan berseni. Simpulan Bahasa Simpulan bahasa merupakan rangkaian perkataan atau ungkapan yang telah tersimpul dengan susunan yang khas dan digunakan dengan makna khusus. Hiperbaton 3. Contoh tamsilan: Seperti bulan di pagar bintang. Peribahasa 6. Contoh simpulan bahasa seperti: menongkat langit. tabiat dan keadaan. laksana.S t i l i s t i k . Tamsilan bertujuan mengumpamakan seseorang atau sesuatu mengenai pekerti. Stilistik 2. atau Ikut suka luka. bijaksana perkataannya dan benar pengajarannya (Za’ba. 8. ikut hati mati. 2002: 170). Bidalan Bidalan merupakan satu lagi bentuk dalam peribahasa yang digolongkan dalam sastera Melayu lama. Biasanya. tamsilan dimulai dengan kata-kata: seperti. Majaz Anomatopia Pantun . Bahasa menunjukkan bangsa dan sebagainya. bongkok sabut dan kaki bangku. et al. Tamsilan Tamsilan berasal daripada bahasa Arab at-tamsil. sebagai. 9. bagai. Contoh bidalan seperti: Bawa resmi padi. Pepatah lebih memberatkan tentang sifat ringkasnya. Bidalan lebih memberatkan tentang sifat melekatnya di mulut orang ramai dan tentang bandingan dan teladan yang ada di dalamnya (Za’ba. KATA KUNCI 1. ikut rasa binasa. Contoh pepatah seperti: Biar lambat asal selamat. Skema 5. makin berisi makin tunduk. Alah bisa tegal biasa. S k e m a d a n M a j a z | 90 Pepatah Pepatah adalah salah satu unsur dalam peribahasa Melayu. 2002: 170). Menurut Za’ba (2002: 170) tamsilan ialah peribahasa yang menyebutkan sesuatu maksud dengan diumpamakan atau dikiaskan kepada sesuatu perkara lain dan oleh sebab itu jadi ertinya dua lapis. berganti tikar. Pepatah ialah kiasan yang digunakan untuk mematah atau memutuskan pembicaraan orang lain. berlainan daripada makna asalnya (Safian Hussain. Bentuk majaz ini paling banyak digunakan oleh orang Melayu kerana sifatnya yang ringkas dan dapat menyampaikan maksud dengan tepat. Seperti sirih pulang ke gagang. Parentesis 4. Seperti embun di hujung rumput dan lain-lain. 1988: 308).

Bahan Rujukan Awang Sariyan (1992) Asas Penulisan Deskriptif. 2. Kuala Lumpur: Menara Ilmu Sdn Bhd. Sulaiman Masri et al. Bhd. Za’ba. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Ismail Ahmad (1996) Penulisan Saintifik. 4. 3. Rujukan Menengah. Apakah yang dimaksudkan strategi skema dan majaz. (2000). Bincangkan dengan jelas pengertian stilistik. Dewan Bahasa dan Pustaka. Jelaskan lima jenis metafora menurut pandangan Za’ba. Ilmu Mengarang Melayu. Bandung: Penerbit Angka. (2007) Bahasa Melayu. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.S t i l i s t i k . S k e m a d a n M a j a z | 91 PENILAIAN KENDIRI 1. Bina dua ayat menggunakan teknik anomatopia atau paronamasia. Henry Guntur Tarigan (1986) Menulis sebagai Satu Ketrampilan Berbahasa. Edisi Rumi. Apakah yang dimaksudkan dengan konsep kejujuran dan kesantunan. 5. Tertib Mengarang. . _____________( 2006.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->