P. 1
Nota Murid dan Alam Belajar

Nota Murid dan Alam Belajar

|Views: 525|Likes:
Published by Jessica Michael
murid dan alam belajar untuk ppismp
murid dan alam belajar untuk ppismp

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Jessica Michael on Apr 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/21/2014

pdf

text

original

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR

TAJUK 1 Sinopsis

ALAM BELAJAR

Bab ini menjelaskan konsep alam belajar dari segi psikososial, fizikal dan komuniti pembelajaran. Bab ini juga menghuraikan pengalaman langsung pembelajaran kanak-kanak dan membincangkan konsep main dan kepentingan bermain dalam proses pembelajaran. Peranan main dalam proses pembelajaran adalah sangat penting. Tidak dapat dinafikan bahawa kanak-kanak belajar melalui proses bermain. Main boleh dikategorikan kepada permainan sosial dan permanian kognitif. Main ialah asas yang kukuh kepada pembelajaran bahasa, berfikir secara logik dan kreatif serta mematuhi peraturan dan cara hidup. Guru wajar

memanfaatkan proses main untuk menghasilkan pembelajaran yang berkesan. Perancangan yang rapi amat diperlukan untuk mendapatkan kesan yang baik. Ciri-ciri main selaras dengan ciri-ciri pembelajaran berkesan yang merangkumi aspek-aspek penglibatan aktif, motivasi intrinsik, bebas untuk memilih, menyeronokkan, proses penyesuaian, penerokaan dan simulasi. Kesimpulannya, alam belajar merupakan suasana belajar yang dapat merangsang minat belajar kanak-kanak dalam mencapai matlamat perubahan tingkah laku.

Hasil Pembelajaran
1. Menerangkan konsep alam belajar. 2. Menghuraikan elemen-elemen fizikal, psikososial dalam mewujudkan persekitaran yang kondusif. 3. Menjelaskan konsep main dalam proses pembelajaran kanak-kanak. 4. Menerangkan pembelajaran. 5. Menghubungkaitkan pengalaman belajar kanak-kanak dengan konsep pengalaman langsung 1 peranan dan kepentingan bermain dalam proses

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR

KERANGKA TAJUK

Rajah 1.1: Kerangka Tajuk Alam Belajar

2

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR

1.0 KONSEP ALAM BELAJAR

FIKIRKAN... Pada pandangan anda, apakah aspek-aspek dalam alam belajar yang mempengaruhi perkembangan seorang pelajar dari segi fizikal, emosi, intelek dan rohani? Antara aspek-aspek yang telah anda kenalpasti, manakah yang paling penting dan kritikal sekali? Mengapa?

Alam belajar dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan atau suasana belajar yang dapat merangsang minat belajar kanak-kanak dalam mencapai matlamat perubahan tingkah laku ke arah yang positif dan daripada tidak tahu kepada tahu.

1.1 ALAM FIZIKAL
Fizikal boleh diibaratkan sebagai ‘guru yang kedua’ bagi seseorang

pelajar dalam bilik darjah. Alam fizikal banyak mencerminkan gaya pengajaran seorang guru di bilik darjah. Sususan kerusi dan meja , pokok-pokok dalam pasu, gambar-gambar pemandangan, papan kenyataan, hasil kerja pelajar akan mewujudkan satu keadaan yang kondisif untuk seseorang pelajar.Penyusunan meja kerusi pelajar sebagai gaya auditorium, gaya bersemuka, gaya off-set, gaya seminar dan gaya kluster akan membantu pelajar untuk meningkatkan pelajaran mereka. Lima susunan bilik darjah yang biasa digunakan oleh guru:

3

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR

a. Gaya Auditorium

b. Gaya Bersemuka

4

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR

c. Gaya ‘off-set’

d. Gaya Seminar

5

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR

e. Gaya Kluster/ Berkelompok

FIKIRKAN... Cuba anda renungkan soalan berikut: Adakah sesebuah bilik darjah hanya terdiri daripada meja dan kerusi sahaja? Sebuah bilik darjah bukan hanya terdiri daripada meja dan kerusi sahaja tetapi perlu mengambilkira aksesori-aksesori untuk “sentuhan peribadi” (personal touch) seperti; pokok-pokok pasu gambar-gambar papan-papan kenyataan o poster / carta pendidikan o hal-ehwal umum o kata-kata hikmah o sudut bacaan o jadual-jadual : waktu / bertugas / dan lain-lain. 6

Seorang guru yang prihatin terhadap kebajikan pelajar dan mudah didampingi. tingkah laku yang diterima dan saling berbudi bahasa akan membantu seorang pelajar dalam aspek keselamatan dan keselesaan mereka dalam persekitaran sekolah. suasana yang kondusif . beramah tamah. cekap.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 1. berkeyakinan diri dan mengambil berat tentang keselamatan dan keselesaan pelajar akan memenuhi keperluankeperluan psikososial murid-murid yang diajar. Rajah1.2 Psikososial Faktor psikososial seperti nada suara yang sesuai. 2: Faktor Psikososial 7 .

 Fokus kepada pembinaan pengetahuan dan hasil pembelajaran. refleksi dan penurunan kuasa.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 1.  Pembelajaran menitikberatkan pemahaman. Perlaksanaan komuniti pembelajaran melibatkan kedua-dua pihak. Bilik darjah sebagai komuniti pembelajaran berpegang pada prinsip-prinsip . Biasakah anda dengar istilah ‘sekolah sebagai komuniti pembelajaran’? Apakah yang anda faham dengan konsep tersebut? Komuniti pembelajaran merujuk kepada sekumpulan manusia yang belajar bersama-sama dalam satu persekitaran yang selamat lagi menggalakkan dengan adanya dialog.3 KOMUNITI PEMBELAJARAN Konsep kedua alam belajar yang penting dalam pembentukan murid berkaitan dengan komuniti pembelajaran.   pihak sekolah semua warga sekolah 8 . Ciri-ciri satu komuniti pembelajaran..  Tanggungjawab ke atas pengetahuan dan kawalan terhadap ilmu yang akan diperoleh diperkongsikan bersama.  Kolaborasi antara murid-murid dengan guru bagi memikirkan alternatif penyelesaian masalah.  Kolaborasi sesama murid melalui pembelajaran koperatif. maklumbalas.  Sumber jaringan sokongan akademik dan sosial.  Penglibatan murid-murid dalam pembelajaran koperatif bersama rakan sebaya mereka.. FIKIRKAN.

kemudahan dan peraturanperaturan yang dikuatkuasakan oleh tempat membeli belah secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan sosial kanak-kanak tersebut. Contoh ibubapa. kaedah pengurusan. d. Mesosistem.Apa yang berlaku dalam satu mesosistem boleh mempengaruhi interaksi dengan mikrosistem yang lain. Ekosistem.3.1 Teori Ekologi Bronfenbrenner Teori Ekologi Bronfenbrenner menjelaskan pengaruh sosiobudaya persekitaran terhadap perkembangan dan pembelajaran individu. b. Perhubungan antara mikrosistem. Pengalaman dengan persekitaran yang tidak melibatkan murid secara langsung tetapi keputusan yang diambil dalam persekitaran tersebut memberi kesan kepada kanak-kanak dan dewasa yang terlibat dengan kanak-kanak tersebut. rumah jiran. sekolah-jiran. Makrosistem. Contoh sekolah-pasar raya. adik beradik. Contoh rumahsekolah. Misalnya dalam sesetengah masyarakat peranan jantina dititik 9 . c. jiran dan guru.nilai-nilai dan amalan masyarakat . Perkembangan individu dipengaruhi oleh norma-norma . Mikrosistem. Persekitaran yang terdekat dimana kanak-kanak mempunyai interaksi secara langsung dan menghabiskan paling banyak masa.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 1. Misalnya keadaan rumah boleh mempengaruhi tingkah laku individu di sekolah. Elemen-elemen dalam setiap sistem dalam model Bronfenbrenner ialah seperti berikut: a. rakan-rakan.

Sistem Makro Sistem Krono Sistem Ekso Sistem Meso Sistem Mikro Rajah 1. 10 . Kronosistem. kaum lelaki diberi peranan yang lebih dominan dimana mereka diberi peluang pelajaran dan pekerjaanpekerjaan yang penting e.Misalnya kanak-kanak hari ini lebih berfokus kepada permainan komputer jika dibandingkan dengan kanakkanak dua atau tiga puluh tahun dahulu yang lebih gemar bermain di persekitaran rumah.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR beratkan (santrock 200H). Perubahan keadaan dalam sesuatu tempat masa .Di sesetengah Negara.3: Teori Sistem Ekologikal Bronfenbrenner Interaksi elemen-elemen dalam 5 sistem ekologikal Teori Ekologi Bronfenbrenner boleh mempengaruhi perkembangan dan pembelajaran murid.

1 Konsep dan Peranan Main Konsep main boleh dijelaskan sebagai “tingkah laku dinamik. Persekitaran yang membina dan positif akan membantu pelajar mencapai kecemerlangan dalam akedemik manakala persekitaran yang tidak sesuai atau negatif akan membantutkan segala usaha yang diambil oleh pelajar tersebut. REHAT 1. dari peringkat bayi sehingga peringkat remaja” (Brewer. 2001.4. Ia merupakan satu keperluan dalam alam kanak-kanak. aktif dan konstruktif uang telah disebatikan dalam diri kanak-kanak. Persekitaran banyak mempengaruhi tingkah laku dan perkembangan intelek dan rohani seorang pelajar.2 Implikasi Sistem Teori Ekologi Bronfenbrenner kepada guru.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR PERBINCANGAN Apakah implikasi teori ini kepada anda sebagai seorang guru? 1.s 144) 11 .4 PERANAN DAN KEPENTINGAN MAIN DALAM PEMBELAJARAN MURID-MURID 1. Persekitan yang diwarisi oleh seorang pelajar akan membentuk tingkah laku yang akan mencorakkan perkembangan akedemik dan sahsiah. m.3. Oleh yang demikian persekitaran boleh mempengaruhi perkembangan dan pembelajaran murid secara mutlak.

Oleh yang demikian. “ Jangan tengok labah-labah ini. Ibu bapa tidak akan berkata.” Seseorang akan memahami apa yang diperkatakan oleh orang lain berdasarkan pengalaman mereka. kita harus bawa keseronokan ini dalam bilik darjah. penglibatan dan eksperintial. Oleh itu proses pembelajaran adalah lebih berkesan bagi kanakkanak yang masih dalam peringkat perkembangan Operasi Konkrit (7-12 tahun) untuk mengalami persekitaran pembelajaran yang berunsurkan hands-on. Main adalah proses di mana pembelajaran berlaku. kanak-kanak belajar berkenaan diri sendiri dan hubungan dengan alam persekitarannya. main dianggap tidak mendatangkan faedah dan hanya membuang masa dan tenaga sahaja. Bermain merupakan aktiviti di dalam kehidupan seharian kanak-kanak. baca buku tentang labah-labah. kesemua perasaan ini member kesediaan kognitif kepada individu tersebut untuk belajar pada tahap optimum. semula jadi ialah bermain. 1. Kanak-kanak mungkin mempunyai pengalaman langsung yang terhad. Melalui bermain. guru dan ibu bapa harus mengatur peluang untuk kanak-kanak mengalaminya. Tanpa pengetahuan dan kefahaman tentang konsep ini.2 Pengalaman Langsung Melalui Bermain Cara pembelajaran terbaik untuk kanak-kanak belajar tentang dunia mereka adalah melalui pengalaman langsung. Pengalaman tersebut masih meninggalkan perasaan kegembiraan. orang dewasa dan guru perlu meahami perana dan kepentingan main dalam proses pembelajaran kanak-kanak di sekolah rendah.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Sudah tentu anda masih ingat pengalaman bermain semasa anda di bangku sekolah. Maka sebagai pendidik.4. ibu-bapa. main ialah tugas belajar kanak-kanak. Sebenarnya dari perseptif kebebasan dan emosi yang menenangkan jiwa. psikologi. Pengalaman langsung yang paling asas dan 12 .

.projek pembelajaran berkumpulan. . .EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Contoh-contoh pengalaman langsung yang boleh diimplementasikan merentasi topik dan bahantara yang berbeza-beza ialah.drama. .pendidikan luar.com/articles/view/20101103/local/children-getfirst-hand-experience-of-traffic-control] PERBINCANGAN Senaraikan tiga peranan main yang signifikan dalam proses pembelajaran. . _________________________________ _________________________________ _________________________________ III. dll.amali.timesofmalta. . Layari Internet [Rujukan:http://www. II.lawatan sambil belajar. 13 .kerja lapangan. I.

rumusan.perkaitan. kanak-kanak memerlukan aktiviti bermain kerana: a. memanjat. Main membudayakan proses pembelajaran termasuk mengulang. penemuan. perkembangan kognitif dan perkembangan bahasa. motor. Perkembangan Fizikal Kanak-kanak menguasai kawalan motor halus dan motor kasar melalui bermain.5. menendang. pemupukan nilai murni seperti motivasi intrinsic. Main memberikan peluang kepada kanak-kanak meluahkan idea. Main memberikan peluang kepada kanak-kanak belajar menyelesaiakan pelbagai bentuk masalah (kognitif. Main membantu dalam pembentukan jati diri. penglibatan. mengangkat. Peniruan. bermain boleh membantu kanak-kanak dalam perkembangan fizikal. Main membolehkan kanak-kanak menyediakan diri kea rah kedewasaan atau kematangan e. keyakinan diri dan berani bertindak. latih tubi. a. latihan. perasaan dan emosi b.5.5 KEPENTINGAN MAIN DALAM PROSES PEMBELAJARAN KANAK-KANAK 1.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 1. Main menyediakan saluran untuk kanak-kanak menggunakan tenaga yang berlebihan d. perkembangan sosioemosi. membuat huraian. mensintesisi dan menguji g. melompat. 14 . penerokaan. ketahanan. social) yang menyumbang kepada perkembangan intelek f. 1.2 Kepentingan dan Faedah Bermain Secara umum. kemahiran interpersonal. ketrampilan diri. Main dapat mewujudkan perasaan teneng dan menghiburkan hati c. Kemahiran motor kasar yang dapat dikembangkan melalui aktiviti seperti berlari bebas.1 Mengapa bermain? Mengikut Piaget (1962).

Mereka dapat belajar menangguh kehendak semerta diri (delayed gratification) untuk mencapai matlamat jangka panjang. jigsaw puzzles. keyakinan diri serta melahirkan sentiment dan menstabilkan emosi. Aktiviti main peranan seperti berpura-pura menjadi doctor dan pesakit atau menaiki bas olok-olok member latihan kepada kanak-kanak untuk menguasai pengethuan dari pesekitaran seta membantu perkembangan kemahiran bersosialisasi. Permainan imaginative seperti ini memberikan latihan kepada kepada kanak-kanak mengenali alam dewasa. mengambil kira pandangan rakan. bersabar dan bertolak ansur. menajak kanak-kanak keluar daripada pola egosentrik. menampal dan mencantum dapat mengembangkan kemahiran motor halis dan koodinasi mata-tangan. b. melukis. kegunaan ruang dan arah tujuan. Ini member kesedaran kepada kanakkanak tentang fungsi badan sendiri. 15 . Perkembangan sosioemosi Semasa bermain. kanak-kanak berpeluang belajar berinteraksi dengan orang lain secara positif. mengikat reben. Kemahiran manipulative dapat dibina melalui aktiviti seperti mencucuk benang ke dalam manik. Aktiviti membutang.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR membaling dan menyambut (bola). Dengan itu main member peluang kepada kanak-kanak membina konsep kendiri yang positif. kraftangan dan membentuk menggunakan doh. mewarna. menghormati hak orang lain. Mereka belajar bekerjasama untuk mencapai matlamat kumpulan.

permaiana dam.4: Jenis-jenis main 16 . Aktiviti seperti membina blok. memerhati.6 JENIS-JENIS MAIN JENIS-JENIS MAIN MAIN SOSIAL(MILDRED PARTEN 1932) MAIN KOGNITIF (PIAGET 1962) Rajah 1.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR c. 1. dan membuat perbandingan. Perkembangan Kognitif dan Bahasa Bermain juga dapat membantu memperkembangkan kebolehan kognitif seperti mengenal pasti. semulajadi dan seronok. nyanyian dan congkak membantu mengembangkan kemahiran bahasa. matematik dan sains serta berfikir secara logic dan kreatif. Kanakkanak juga dapat meningkatkan kemahiran penggunaan bahasa dalam persekitaran yang relaks. teka -teki. permainan bahasa. membuat urutan. membezakan. puzzle. membuat rumusan. meramal. mengkategori.

psikomotor dan afektif. Terdapat 2 kategori main iaitu permainan sosial yang diutarakan oleh Parten(1932) pula dipelopori oleh Piaget (1962). dan permainan kognitif a.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR FIKIRKAN Pernahkah kita berfikir bahawa kanak-kanak memerlukan main dalam perkembangan kognitif. Jenis-jenis main sosial: Unoccupied Play Main Pemerhati (Onlooker Play) Main Solitari (Solitary Play) Main Selari (Parallel Play) Main Gabungan (Associative Play) 17 . Main Sosial (Social Play) Kanak-kanak bermain bersama dalam kumpulan atau dalam lingkungan kawasan permainan secara sendirian atau berinteraksi dengan bahan.

18 .Murid bermain secara perseorangan / bersendirian tanpa menghiraukan rakan sekelilingnya.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Main Koperatif (Cooperative Play) Unoccupied Play(Perlakuan tidak menentu) .Murid berada dalam lingkungan kawasan permainan tetapi tidak bermain Main Solitari (Solitary Play) .

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Main Pemerhati (Onlooker Play) .Murid bermain dalam satu kumpulan dan bekerjasama untuk mencapai satu matlamat. Kanak-kanak diberi peranan dan objek khusus dan mereka mematuhi peraturan yang ditetapkan. 19 . Main Gabungan (Associative Play) . Main Koperatif (Cooperative Play) .Murid bermain secara kumpulan menggunakan peralatan yang sama tetapi tiada matlamat dan peranan juga tidak ditentukan.Penglibatan murid dalam permainan ini adalah minima atau tidak langsung tetapi lebih suka memerhati rakan-rakan mereka bermain.

psikomotor. 20 . Main Kognitif(Cognitive Play) Murid menggunakan bahan konkrit/maujud untuk memperolehi pengetahuan dan meningkatkan perkembangan kognitif.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR b. sosioemosi dan kreativiti. Jenis-jenis main kognitif : Main Fungsian (Functional Play) Main Fantasi (Fantasy Play) Main Berperaturan (Games & Rules) Main Konstruktif (Constructive Play) Main Dramatik (Dramatic Play) Main Fungsian (Functional Play) Kanak-kanak menggunakan sensori motor dan tubuh badan melakukan sesuatu aktiviti seperti melompat atau memanipulasi objek yang melibatkan pengulangan pergerakan.

21 .EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Main Fantasi (Fantasy Play) Kanak-kanak menggunakan imaginasi dan main peranan untuk mencipta aktivitiaktiviti baru di luar dunia ini berasaskan imaginasi dan daya kreativiti mereka seperti mengambil kotak untuk mewakili sebagai kereta ) Main Berperaturan (Games and Rules) Kanak-kanak bermain mengikut peraturan yang telah ditentukan dam. ketingting) (polis sentri.

memasak) Main Sosiodrama (Sociodramatic Play) Melibatkan interaksi verbal di antara kanak-kanak untuk melakonkan watakwatak dalam aktiviti ini. binaan.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Main Konstruktif (Constructive Play) Kanak-kanak bermain menggunakan bahan untuk membina pengetahuan dan mengenali dunia mereka (cipta istana pasir. Dua kategori main sosiodrama : Main yang melibatkan peristiwa harian yang benar dan realistik Main sosiodrama fantasi dan imaginasi kanak-kanak. 22 .

kahwin dan lain-lain menyediakan peluang kepada kanak-kanak membuat penyesuaian yang menyeronokkan berdasarkan budaya hidup di dalam atau luar masyarakatnya. e. Seringkali kanak-kanak bermain untuk keseronokan dan kepuasan diri. Peranan guru ialah untuk menyediakan persekitaran yang memberangsangkan dengan sekatan yang minima. cara berkomunikasi. cara dan bila hendak bermain. Mereka menggunakan motor kasar dan motor halus. budaya. doktor.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 1. Dengan itu kanak-kanak dapat meneroka cara bermain serta menjelajah alam sekeliling serta menyesuaikan dirinya dengan persekitarannya. Motivasi intrinsik (intrinsic motivation) Keinginan untuk bermain berlaku secara semulajadi dan datang dari dalam diri individu itu sendiri. peraturan. dan 23 . Penerokaan (exploration) Kedua-kedua jenis main. Mereka juga membuat manipulasi terhadap bahanbahan. Kanak-kanak sendiri pilih apa. sosial dan kognitif. Pemilihan jenis permainan harus datang dari keputusan kanak-kanak sendiri. b. Main sosiodrama atau simbolik seperi main perang. Penglibatan Aktif (active involvement) Apabila kanak-kanak bermain. tempat permainan. c. pergerakan badan diperlukan. Proses penyesuaian yang menyeronokkan (pleasure adaptation) Semasa bermain kanak-kanak melalui proses penyesuaian diri dengan persekitaran. keperluan hidup dan lain-lain peranan yang dijangkakan. d. Mereka melibatkan diri secara aktif berinteraksi dengan rakan dan persekitaran. bukannya disebabkan oleh ganjaran luar.7 CIRI-CIRI MAIN a. terdapat ciri penerokaan seperti meneroka alat permainan. Bebas untuk memilih (freedom of choice) Main tidak boleh dipaksa.

mereka robot dan model. Lakonan dan main peranan yang disediakan dengan kostum dan props yang mirip kepada senario sebenar dapat memberi kefahaman dan penghayatan pelakon (kanak-kanak) merasakan watak yang dimainkan. memujuk dan memberi penerangan. Kanakkanak meneroka cara menggunakan fungsi alat permainan dengan efisien. Semasa bermain. Aktiviti berlari. Kanak-kanak sekolah rendah belajar daripada aktiviti main seperti membuat binaan daripada pelbagai bahan. yang lebih berbentuk penerokaan. jarak. mempertahankan idea. Pengalaman mainan pupet atau lakonan muzikal menyediakan kanak-kanak untuk memperkembangkan bahasa lisan serta 24 . kelajuan dan arah. 1. memberi pendapat. Apa yang penting ialah kebijaksanaan guru untuk mengenal pasti pengalaman main yang bersesuaian dengan peringkat umur kumpulan kanak-kanak tertentu. Setiap peristiwa/ bahan/ rakan merupakan pengalaman baru dan mempunyai kelainan Membuka dan memasang alat permainan merupakan penerokaan. pengujian hipotesis secara saintifik. f. mencipta alat/mainan daripada bahagianbahagian terbuang.7. memanjat. Sebenarnya main membantu dalam perkembangan kebolehan akademik mereka. 2001) Konsep main dalam persekitaran sekolah rendah adalah berbeza dengan persekitaran prasekolah. kanak-kanak berpeluang untuk berbual.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR persekitaran. Kadang-kadang guru berpendapat peluang pembelajaran akademik mungkin terjejas jika kanak-kanak sekolah rendah menghabiskan masa untuk bermain. melompat dan membuai di taman permainan merupakan penerokaan persekitaran fizikal dari segi ruang.1 Bermain Dalam Persekitaran Sekolah Rendah (Brewer. Simulasi (Simulation) Main merupakan bentuk simulasi jika ia dilakukan menyerupai situasi sebenar.

c. guru menggunakan permainan Monopoli untuk memperkukuhkan pembelajaran konsep nombor.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR menyalurkan idea secara simbolik – yang merupakan asas kepada kemahiran membaca. aktif dan menyeronokkan. Kanak-kanak memilih daripada kepelbagaian bahan yang ada untuk main bebas. Main Terancang (Guided Play) Main terancang mempunyai unsur-unsur main bebas tetapi unsur-unsur berkenaan telah dirancang oleh guru dengan rapi untuk mencapai matlamat tertentu. tolak dan kemahiran membuat keputusan. dalam subjek matematik. Contohnya. Main Bebas (Free Play) Main bebas merupakan tingkah laku yang dimotivasikan secara intrinsik. Main Terarah (Directed Play) Permainan ini ditetapkan oleh guru seperti yang diarah atau ditetapkan mengikut peraturan atau undang-undang. contohnya. bahan-bahan dan juga peraturan yang bersesuaian untuk mengendalikan aktiviti main sambil belajar. Peranan guru ialah untuk menyediakan persekitaran yang memberangsangkan dengan sekatan yang minima. Guru perlu memastikan terdapatnya peluang. 25 . tambah. Aktiviti ini dijalankan bawah bimbingan guru. tanpa matlamat nyata. Aktiviti bermain dalam persekitaran sekolah rendah boleh dilihat sebagai satu kontinum yang bermula daripada main bebas kepada main terancang kepada main terkawal. Guru mengenal pasti bahan tertentu dan kanak-kanak membuat pilihan. Guru memberi arahan dan kanak-kanak menyempurnakan tugasan tersebut. a.” mainan dalam bulatan seperti “Follow the leader” dan sebagainya. nyanyian sambil melakukan aksi seperti “Kalau rasa gembira tepuk tangan. b. masa.

intelek.2 Peranan Guru Dalam Proses Main Guru memilih pengalaman main untuk disepadankan dengan matlamat program • Jika matlamat menekankan penemuan – mainan bebas • Jika guru ingin pelajar mempamerkan kemahiran khusus – mainan terarah Adalah perlu bagi guru perlu   membuat pemerhatian tentang kelakuan kanak-kanak. Hormati pemikiran kanak-kanak dan sistem peraturannya.7. memberi bantuan di mana dan jika perlu. berikan maklumat bila dikehendaki oleh kanak-kanak. Pencelahan tidak berbentuk halangan untuk mematikan semangat dan minat kanak-kanak  menilai untuk mengesan perkembangan dan keperluan kanak-kanak. emosi.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 1. Data-data yang diperolehi dijadikan asas perancangan bagi setiap individu 26 .  mencelah pada masa yang sesuai. merekodkan tingkahlaku. sosial dan bahasa.  kemukakan soalan-soalan fokus. pencapaian dan perkembangan kanak-kanak dari aspek fizikal. menyediakan persekitaran yang kaya dan aktiviti perlu ditukar dan diubah susunannya dari semasa ke semasa  merangsang main dengan menunjukkan minat dan sokongan terhadap tindakan kanak-kanak  bertindak balas terhadap minat kanak-kanak atau berkongsi pengalaman.

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR PERBINCANGAN Aktiviti Anda telah pun belajar tentang kepentingan main dalam dunia kanak-kanak. psikomotor dan afektif. Dengan merujuk kepada nota kuliah dan carian internet. Dan fungsinya kepada perkembangan kognitif. sosioemosi dan fizikal kanak-kanak. Terdapat 2 kategori main iaitu permainan sosial dan permainan kognitif. cuba senaraikan 3 jenis permainan tradisional untuk setiap kategori. Jenis Permainan Traditional: Perkembangan intelek Perkembangan sosioemosi Perkembangan fizikal 27 . Permainan Sosial Permainan Kognitif Pilih satu permainan tradisional dan nyatakan kepentingannya kepada perkembangan intelek.

Bentangkan hasil pemerhatian anda dengan menggunakan persembahan Powerpoint yang merangkumi gambar foto. Di manakah aktiviti ini berlangsung? iv. buat pemerhatian ke atas kanak-kanak yang sedang bermain sama ada di pusat prasekolah atau di rumah. Sediakan satu laporan bertulis yang merangkumi aspek-aspek di bawah: i. umur. Siapakah kanak-kanak yang terlibat?( jantina. Apakah perasaan kanak-kanak yang sedang bermain dan bagaimana ianya dikenalpasti? v.intelek dan sosio-emosi. hubungan antara mereka) iii. Apakah faedah aktiviti main ini kepada kanak-kanak dari segi fizikal. klip video dan sebagainya. grafik. 28 .EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR LATIHAN TUGASAN Dalam kumpulan empat orang. Apakah jenis main yang anda perhatikan? ii.

. Apakah empat elemen aspek-aspek psikososial yang dimaksudkan merangkumi? 3. Apakah sentuhan peribadi yang dimaksudkan? 6... Sedarkah anda bahawa sesebuah bilik darjah bukan hanya terdiri daripada meja dan kerusi sahaja? Anda juga perlu memberi perhatian kepada aksesori-aksesori yang akan memberi “sentuhan peribadi”.. Pengalaman langsung berpegang kepada prinsip pembelajaran eksperiential. 8..EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR LATIHAN UJI MINDA 1.. cuba anda jelaskan apakah antara pendekatan yang sesuai digunakan oleh guru. Apakah bentuk penyusunan bilik darjah yang anda syorkan sekiranya anda ingini murid-murid anda berkolaborasi dalam kumpulan kecil bagi pembincangan secara kelas? 4... Apakah itu komuniti pembelajaran? Bilik darjah yang beroperasi sebagai komuniti pembelajaran.... 10. Jikalau anda merancang untuk mengendalikan pembelajaran bercorak kadar kendiri dan beisifat individu... apakah cara-cara penyusunan bilik darjah yang sesuai bagi anda membentuk stesen-stesen pembelajaran? 5... Apakah tiga aspek alam belajar yang difikirkan penting dalam pembentukan murid yang menyeluruh? 2.. apakah prisip-prinsip yang perlu dipegang? 9. antaranya termasuk ... Berdasarkan prinsip-prinsip di atas. 29 . Pengalaman langsung boleh diimplementasi secara meluas merentasi topik dan bahantara berbeza-beza.. Ahli-ahli teoris berpendapat bahawa persekitaran fizikal yang kondusif boleh diibaratkan sebagai guru kedua dalam bilik darjah! Apakah kepentingan persekitaram fizikal yang kondusif? 7.

A. (2004). A. Woolfolk. London: Paul Chapman. W & Jane. (2nd ed). New Jersey: Prentice Hall. (9th ed). Educational psychology.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR TAMAT BAB 1 RUJUKAN Elizabeth. (2005). 30 . Play.E. learning and the early childhood curriculum.

suasana yang menyeronokkan dan refleksi.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR TAJUK 2 KONSEP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SINOPSIS Bab ini menghuraikan tentang konsep asas pengajaran dan pembelajaran. terdapat lapan prinsip pembelajaran. strategi kognitif. terdapat lima jenis pembelajaran yang berbeza. iaitu. Membandingbeza antara prinsip pembelajaran Ewell dan jenis pembelajaran Gagne.kemahiran psikomotor dan sikap. 2. situasi mendesak (compelling situation). maklum pelajar tentang objektif. Bab ini juga akan mengenali jenis-jenis pembelajaran. Mengikut Gagne. Menghuraikan prinsip-prinsip pengajaran 3. Terdapat lapan peringkat dalam proses pembelajaran Gagne. memberikan maklum balas tentang prestasi. menilai prestasi. mengemukakan bahan rangsangan. Mengenalpasti jenis-jenis pembelajaran. maklumat verbal. 4. jenis-jenis pembelajaran dan prinsip-prinsip pembelajaran Gagne. Mengikut Model Ewell (1997). pembelajaran informal. merangsang ingatan kambali pengetahuan sedia ada/pembelajaran lepas. HASIL PEMBELAJARAN 1. 31 . Menjelaskan pengertian pengajaran dan pembelajaran. pengalaman langsung. merangsang penyimpanan dan pemindahan pembelajaran. penglibatan aktif. kemahiran intelek. maklum balas berterusan. Sembilan langkah pengajaran yang dikemukakan oleh Gagne ialah menarik perhatian. perkaitan dan corak/konstruktivisme. iaitu.

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR KERANGKA TAJUK-TAJUK Konsep Pengajaran dan Pembelajaran Proses Pembelajaran Gagne Prinsip Pembelajaran Ewell Jenis-jenis Pembelajaran Kemahiran Intelek Strategi Kognitif Maklumat Verbal Kemahiran Psikomotor Sikap Rajah 2.1: Kerangka Tajuk Konsep Pengajaran dan Pembelajaran 32 .

pembelajaran merupakan perubahan dari segi kecenderungan atau kemampuan 33 . membantu seseorang pelajar untuk belajar dan mencabar pelajar kearah pencapaian potensi optimum. strategi. 2. Menurut Schunk. Bagi Gagne. pengelolaan.0 KONSEP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pengajaran merupakan aktiviti yang berkaitan dengan penyebaran ilmu pengetahuan yang meliputi aktiviti perancangan. Secara ringkas. menentukan standard dan menggalakkan kreativiti. pengajaran merupakan proses untuk menyampai dan menyumbang idea-idea serta memudahcara pembinaan ilmu. Perubahan ini mungkin secara sengaja atau tidak sengaja. Manusia mula belajar sejak ia dilahirkan dan semua pembelajaran ini berkait rapat dengan pengalaman. penyampaian. 1990. Mengikut Hill (2002) pembelajaran berlaku apabila pengalaman menyebabkan suatu perubahan yang agak kekal dalam pengetahuan atau tingkah laku seseorang. pembelajaran melibatkan pemerolehan dan pengubahsuaian pengetahuan. Bimbingan dan penilaian. 1985). betul atau salah dan sedar atau tidak sedar. 1991).Pembelajaran juga merupakan perubahan tingkah laku atau kebolehan untuk menunjukkan perlakuan yang dikehendaki hasil daripada latihan ataupun pelbagai bentuk pengalaman (Evans & Brueckner. 1986) yang berlaku dalam pelbagai bentuk (Schunk. kemahiran. Pembelajaran adalah proses atau kegiatan belajar (Teuku Iskandar. Apa pula yang dimaksudkan dengan konsep pembelajaran? Mari kita lihat definisi pembelajaran. untuk lebih baik atau lebih buruk. Gagne. kepercayaan dan tingkah laku.Slavin (2005) mendefinisikan pembelajaran sebagai perubahan dalam seseorang individu akibat daripada pengalaman.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR PERBINCANGAN Apakah yang anda faham tentang pengajaran dan pembelajaran? Senaraikan beberapa aspek penting dalam sesuatu pengajaran dan pembelajaran.

melalui latihan atau pengalaman organisma.1 KONSEP PEMBELAJARAN Konsep pembelajaran adalah perubahan tingkah laku.. Ahli psikologi mempunyai pandangan yang berbeza mengenai pembelajaran. Memberikan arahan-arahan kepada atau berkongsi pengetahuan dengan orang lain.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR seseorang yang diperoleh dalam masa yang panjang dan bukannya dikuasai secara mudah mengikut proses pertumbuhan seseorang. Merupakan suatu diagnostik dan preskriptif. Pendukung teori kognitif pula menekankan tentang proses mental yang terlibat semasa pembelajaran berlaku tetapi tidak dapat diperhatikan. Sebagai satu cara untuk menyediakan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk berfungsi dengan baik. Apakah respon anda terhadap gambar di bawah yang dikaitkan dengan konsep pengajaran dan pembelajaran? 2. FIKIRKAN. dan menghasilkan perubahan tingkah laku yang agak kekal. Ahli teoris behaviorisme menegaskan bahawa pembelajaran merujuk perubahan tingkah laku yang dapat diperhatikan.. Ramai ahli psikologi menyatakan pembelajaran adalah proses. 34 .

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR LAYARI INTERNET Pelajar diminta mencari maklumat tentang prinsip pembelajaran melalui laman berikut: http://www. Peresuh dan Mpofu (1995:111) dalam Commonwealth of Learning (2002) mendefinisikan motivasi sebagai satu proses atau kuasa dalaman organisma yang mendesak sesuatu untuk bertindak. Proses Pembelajaran Gagne Teori Gagne (1985) menerangkan bahawa minda manusia memproses maklumat seperti komputer. 2.edu/model/learning/lear.html. Yelon dan Weinstein (1997:294) menyatakan bahawa motivasi merupakan “satu motif yang menyebabkan seseorang bertindak dalam cara tertentu”. Peringkat 1: Motivasi Merupakan prasyarat yang diperlukan untuk pembelajaran berlaku. Seterusnya paparkan prinsip-prinsip pembelajaran dalam satu bentuk pengurusan grafik.2 TEORI PEMBELAJARAN GAGNE Gagne(1968) mengatakan pembelajaran bergerak daripada tahap yang paling mudah kepada yang kompleks.uni. Zindi. Beliau telah mengenalpasti lapan jenis pembelajaran dan setiap pembelajaran hanya akan dicapai sekiranya pelajar telah menguasai pembelajaran di peringkat yang lebih awal.intime. Terdapat lapan peringkat dalam proses mengubah maklumat kepada pengetahuan yang dipelajari (learned knowledge). 35 .

Pengajaran dianggap sebagai berjaya jika pelajar dapat mengaplikasi apa-apa yang telah dipelajari dalam situasi baru di dalam atau di luar sekolah 36 . Peringkat 5 – Ingat Kembali dan Retrieval Maklumat yang disimpan akan diingat kembali dan digunakan. Bahan pembelajaran yang disediakan oleh guru perlu mudah difahami dan ini memudahkan maklumat diingat kembali oleh pelajar. Retriveal merujuk kepada proses mengesan maklumat yang disimpan dan disalurkan kepada kesedaran pelajar (Yelon dan Weinstein. Sesuatu yang dipelajari harus diingati dan oleh itu. Peringkat 3 & 4 – Perolehan dan Ingatan Dalam proses pembelajaran.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Peringkat 2 – Memberikan Perhatian:Memastikan Perhatian Pelajar Pelajar akan belajar jika mereka mendengar dan menumpukan perhatian kepada pengajaran yang disampaikan. 1977). Peringkat 6 Generalisasi Maklumat yang diingat kembali akan digunakan dalam situasi-situasi baru. guru harus menggunakan kaedah pengajaran yang dapat membantu pelajar mengingati perkara yang diajar. aspek yang amat penting ialah memori. Pemindahan pembelajaran berlaku dan ini merupakan proses pembelajaran yang amat penting. Guru harus memberikan perhatian sepenuhnya kepada cara atau strategi untuk memastikan pelajar memberikan perhatian sepenuhnya kepada pengajaran.

dan gambar untuk menarik perhatian pelajar. b. teka-teki. Guru boleh mempengaruhi cara pelajar memberikan respons dan maklumat ini dapat diperoleh dengan mengemukakan soalan-soalan secara lisan atau bertulis kepada pelajar. Implikasi Proses Pembelajaran Gagne terhadap Pengajaran a. pelajar telah mencapai maklumatnya. memberikan cabaran kepada pelajar. Berdasarkan respons pelajar terhadap soalan. memotivasi pelajar. guru perlu memberikan maklum balas tentang prestasi mereka untuk memaklumkan tentang prestasi pelajar serta penambahbaikan yang perlu dilaksanakan. Tahap ini merupakan tahap di mana motivasi perlu diberikan setelah pelajar mencapai objektif pembelajaran. Peringkat 8 – Maklum Balas dan Peneguhan Dalam peringkat ini. Memaklumkan Pelajar tentang Objektif Pelajaran 37 . menggunakan anekdot. Cara untuk merangsang pelajar seperti merangsang naluri ingin tahu pelajar.Prestasi Indiktator seperti aktiviti dan respons pelajar boleh menentukan sama ada pembelajaran telah berlaku.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Peringkat 7 .  Contohnya guru menunjukkan pelbagi jenis segitiga menggunakan slide Powerpoint. humor. Menarik Perhatian   Guru menarik perhatian pelajar dengan mengarah pelajar kepada topik pengajaran.

d.  Contohnya guru mengajak pelajar mengimbas kembali pelbagai definisi segitiga. Pelajar lebih mudah mengingati gambar atau grafik berbanding perkataan. Kemukakan Kandungan      Kandungan ini perlu dikelompokkan dan diorganisasikan secara sistematik dan bermakna sebelum diterang dan didemonstrasikan.   Hubung kait antara maklumat baru dengan pengetahuan sedia ada akan memudahkan proses pembelajaran. 38 . Contohnya guru memberi takrifan segitiga sama.   Contohnya guru menanyakan soalan apakah ciri segitiga sama? c. Pelajar lebih bersedia dan mempunyai pemikiran yang perlu untuk pelajaran yang akan dilalui. Guru perlu menggunakan pelbagai cara dan media kerana terdapat pelbagai gaya pembelajaran. guru boleh menerangkan tujuan kandungan.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR    Pelajar dimaklumkan tentang objektif pelajaran supaya mereka sedar tentang matlamat pengajaran. e. Membimbing Pembelajaran Untuk membantu pelajar mengekod maklumat dalam ingatan jangka panjang. Pelajar lebih mudah untuk mengekod dan menyimpan maklumat dalam ingatan jangka panjang jika terdapat perkaitan dengan pengetahuan peribadi dan pengetahuan. Bagi memperjelas matlamat pengajaran kepada pelajar. mengemukakan matlamat untuk pelajar memilih dan meminta pelajar memilih matlamat sendiri. Merangsang Ingatan Kembali terhadap Pengetahuan Sedia Ada Antara caranya ialah ujian pra atau beberapa soalan yang mencungkil pengetahuan mereka untuk memperoleh maklumat tentang pengetahuan sedia ada pelajar.

 Guru juga boleh menggalakkan pelajar membuat perbandingan antara konsep atau prinsip atau menggunakan cara aliran untuk menggambarkan kandungan. kes-kes kajian. Menilai Perlakuan dan Prestasi  Pembelajaran akan diakhiri dengan memberikan ujian pos atau pentaksiran akhir untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemahiran yang diajar.     Pelajar dibimbing untuk melibatkan diri secara aktif Contohnya guru menunjukkan cara bagaimana melukis segitiga sama. Contohnya guru meminta murid menghasilkan lima contoh segitiga yang berlainan g. dan ujian.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR  Antara strategi yang boleh digunakan termasuklah penggunaan contoh. h. Memberikan Maklum Balas     Maklum balas perlu spesifik dan serta-merta tentang pembelajaran. Memberikan peluang untuk mengesahkan bahawa pelajar menguasai pengetahuan yang betul dan ulangan latihan ini memanjangkan jangka masa penyimpanan pengetahuan    Guru boleh menggunakan latihan bertulis. Latihan dalam pelajaran dapat mengesan kefahaman pelajar tentang pembelajaran. Melaksanakan Perlakuan Pelajar dikehendaki untuk melatih kemahiran atau tingkah laku baru. Pelajar diberikan peluang untuk melatih dan mengaplikasi kemahiran baru dalam situasi yang berbeza. Bimbingan dalam bentuk soalan dan jawapan merupakan maklum balas formatif. 39 . f. analogi dan sebagainya. perwakilan dan pengurusan grafik serta penggunaan mnemonik. Contohnya guru menyemak semua contoh murid untuk mengenalpasti jawapan yang salah atau betul. soalan-soalan.

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR    Dijalankan tanpa bimbingan tambahan dan secara umumnya tahap penguasaan antara 80% hingga 90% boleh diterima. mengemukakan cadangan.3 PRINSIP –PRINSIP PEMBELAJARAN PRINSIP – PRINSIP PEMBELAJARAN EWELL (1997) Ewell (1997) telah membentuk satu model yang menggambarkan prinsip-prinsip pembelajaran dan ini mempengaruhi penguasaan pengetahuan. perkembangan kemahiran dan kompetensi apabila diaplikasikan di dalam bilik darjah. Contohnya guru menunjukkan kad gambar objek-objek dan meminta murid mengenalpasti objek segitiga.Mayer (2004) mencadangkan pelajar harus aktif secara kognitif. Merangsang Ingatan dan Pemindahan Pembelajaran    Guru memberi contoh tambahan dan latihan-latihan untuk menambah baik pemahaman pelajar terhadap pembelajaran yang telah dikuasai. 2. but rather creates his or her learning actively and uniquely’’ Dalam hal ini pelajar perlu membina pengetahuan dengan melibatkan diri secara aktif dalam pengajaran guru kerana pengetahuan tidak disampaikan secara langsung kepada mereka. Peringkat ini boleh dianggap sebagai peringkat penilaian sumatif atau ujian pos. a. Pelajar yang terlibat dengan aktif dalam proses pembelajaran mampu menyelesaikan masalah. Penglibatan Aktif Mengikut Ewell (1997) ’’the learner is not 'receptable’ of knowledge. memberikan pengertian 40 . Bruner (1961) telah mencadangkan pelajar melibatkan diri secara aktif dengan bahan pembelajaran supaya dapat kembali mengingat maklumat yang diperlukan. i. Contohnya guru mesti memaklumkan skor yang diperolehi dan mengadakan aktiviti pemulihan jika perlu. Proses ini akan memastikan pelajar dapat memindahkan pengetahuan yang dipelajari ke dalam situasi-situasi baharu.

c. Pengalaman langsung dalam konteks yang sebenarnya amat diperlukan supaya dapat mengubah tanggapan atau andaian yang salah tentang sesuatu. pelajar membuat perkaitan dengan pengetahuan sedia ada dan pelajar juga membuat perkaitan tentang bagaimana maklumat boleh digunakan pada masa hadapan. Melalui pembelajaran ini. Pelajar dapat menemukan dan 41 .EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR baru kepada sesuatu topik.7) Prinsip ini menerangkan bagaimana pelajar mempunyai peluang membina. menguji dan membina corak serta perkaitannya daripada situasi pembelajaran. pelajar diberikan peluang untuk menguasai pengetahuan dan kemahiran dengan memerhati secara lansung objek atau fenomena yang ingin dikaji. Aktiviti seperti ini membantu pelajar membentuk pemahaman terhadap apa-apa yang dipelajari. pelajar dapat mewujudkan suasana yang bermakna terhadap aktiviti pembelajaran yang mempunyai kaitan dan bentuk yang tertentu. orang yang lebih dewasa atau persekitaran. menentu.dan berkebolehan untuk menghubung kait apa yang telah dipelajari kepada konteks yang baru ( Ewell 1997) b. Pengalaman Langsung Melalui pengalaman langsung. skill elements. d.people and experiances” (p. Mengikut Woolfolk (2004). Pembelajaran informal merupakan pembelajaran implisit iaitu pengetahuan diperoleh akibat interaksi secara langsung atau melalui pelbagai cara daripada rakan sebaya. Sebagai contoh program lawatan sambil belajar dapat memberi peluang kepada pelajar belajar sesuatu yang baru. Pembelajaran Informal Pembelajaran tidak hanya berlaku di dalam bilik darjah sahaja ataupun pada waktu pengajaran tetapi boleh berlaku di mana–mana sahaja serta pada bila-bila masa. Perkaitan dan Corak Mengikut Ewell (1997) “involves actively creating linkages among concepts. Pembelajaran informal membolehkan pelajar memperoleh pengetahuan di luar bilik darjah melalui interaksi dengan persekitaran.

Hal ini berlaku disebabkan terdapat satu keseimbangan antara cabaran dengan peluang dalam mana-mana situasi pembelajaran. Sekiranya pengajaran adalah dalam situasi yang mendesak dengan pengalaman secara langsung dengan sesuatu yang benar-benar berlaku. Maklum Balas Berterusan Maklum balas merupakan maklumat yang diberikan kepada individu tentang kesesuaian tindakan serta respon mereka. Menurut Ewell (1997) maklum balas serta pembelajaran berkesan berlaku jika pelajar berada dalam persekitaran yang menyeronokkan.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR meneroka serta mengalaminya sendiri dan bukannya melalui pembacaan. Maklum balas yang berkesan harus bersandarkan kepada analisis yang tepat tentang prestasi pelajar dan perlu dilakukan serta merta supaya pelajar tidak melakukan kesilapan. pendengaran atau maklumat dari orang lain. Jika pelajar menghadapi satu situasi yang kompleks. iaitu interaksi peribadi dan sokongan padu daripada guru secara peribadi. maka pembelajaran tersebut akan lebih mencabar dan menarik bagi pelajar tersebut. e. 42 . Persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan merangkumi konteks budaya dan interpersonal menyediakan banyak peluang interaksi sosial dan pembelajaran. Pelajar boleh mendapatkan maklum balas daripada guru dan rakan-rakannya tentang prestasinya dan dengan cara ini mereka dapat meningkatkan kemampuan prestasinya. Sesuatu yang menyeronokkan. ini akan memotivasikannya untuk mencari jalan penyelesaian. g. Situasi Mendesak. Pembelajaran perlu merupakan sesuatu yang menyeronokkan. Prinsip pembelajaran jenis ini mengandaikan bahawa pembelajaran optimum berkemungkinan boleh berlaku sekiranya seseorang berhadapan dengan masalah yang memerlukan penyelesaian tertentu. f.

Sila jawab soalan berikut : 1.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR h. Boon & Sharifah. 2009) Pelajar dapat mengawal pembelajaran mereka serta dapat meningkatkan kemahiran penilaian kendiri dan untuk melihat semula apa yang telah dibuat dan yang perlu dibaiki.Terangkan dengan ringkas dua contoh aktiviti pengalaman langsung dan faedahnya. Ia merupakan satu usaha bermakna untuk menjiwai proses pengajaran dan pembelajaran. a) Aktiviti : ______________________________________________________ Faedah : _____________________________________________________ b) Aktiviti : ______________________________________________________ Faedah : ______________________________________________________ 2. a) ___________________________________________________________ b) ___________________________________________________________ c) ___________________________________________________________ d) ___________________________________________________________ e) ___________________________________________________________ 43 . Senaraikan 5 contoh aktiviti pembelajaran aktif yang boleh dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Refleksi Refleksi ialah proses memikir atau merenung kembali pengalaman dan implikasinya terhadap diri kita. LATIHAN AKTIVITI Anda telah mempelajari beberapa prinsip pembelajaran yang dikemukakan oleh Ewell (1997).membantu mengimbangkan kepercayaan kita dengan keperluan pelajar (Noraiti.

Aktiviti Contoh 1 1 2 2 2. Dengan contoh yang sesuai berikan 2 aktiviti yang dapat menimbulkan keseronokan kepada pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 3. Gagne (1985) telah mencadangkan lima jenis pembelajaran utama yang mana setiap satunya memerlukan cara pengajaran yang berbeza. Kelima-lima jenis pembelajaran tersebut ialah : a. suatu situasi rangsangan yang merupakan episod-episod yang 44 . Menurut Ewell(1997) salah satu prinsip pembelajaran ialah pembelajaran harus sesuatu yang menyeronokkan. Dalam bukunya. Kemahiran intelek Kemahiran intelek merujuk kepada pengetahuan ’procedural ’ seseorang individu. which persist over period of time and which is not simply ascribe to processes of growth”. Gagne mendefinisikan pembelajaran sebagai ”a change in human disposition or capability. Gagne (1985) telah menganalisis satu episod pembelajaran yang terdiri daripada pelajar.4 JENIS-JENIS PEMBELAJARAN Sekarang mari kita melihat pula jenis-jenis pembelajaran yang dikemukakan oleh Gagne (1985).

rumus.Untuk membolehkan seseorang individu dapat melakukan sedemikian.belajar membezakan benda mengikut ciri tertentu. Maklumat Verbal Pembelajaran jenis ini merujuk kepada kebolehan seseorang mengungkap sesuatu peristiwa atau fakta sama ada secara lisan atau tulisan. dia perlu 45 . b.pembelajaran ini melibatkan penggunaan prinsip.dimana individu bertindak balas terhadap terhadap sesuatu signal. f) Rantaian – satu rantaian dua atau lebih perkaitan rangsangan – respons dikuasai g) Asosiasi Verbal – satu pembelajaran rantaian berbentuk verbal Kebanyakan idea Gagne tentang analisis tugasan menunjukkan pembelajaran berlaku secara berperingkat (hierarchy) iaitu bergerak daripada peringkat paling mudah kepada peringkat paling kompleks. d) Pembelajaran Diskriminasi .prinsip dan membuat generalisasi.Melalui pembelajaran ini.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR merangsang deria pelajar dan satu tindakan atau respons yang terhasil akibat rangsangan. generalisasi. pelajar dapat menerangkan konsep. b) Pembelajaran Hukum . untuk memudahkan proses mengkategori dan menyimpannya dalam ingatan. e) Penyelesaian Masalah .melibatkan gabungan dua atau lebih konsep yang berkaitan dalam sesuatu urutan atau rangkaian.iaitu kebolehan untuk mengklafikasikan objek dan peristiwa mengikut ciri-ciri tertentu. c) Pembelajaran Konsep . konsep dan hukum untuk menyelesaikan masalah dalam sesuatu situasi baru.Antara kategori kemahiran intelek yang dikemukakan oleh Gagne ialah : a) Pembelajaran Isyarat . menggunakan rumus.Perkara penting dalam hierarki ini ialah mengenal pasti prasyarat yang harus disempurnakan untuk memudahkan cara pembelajaran pada setiap peringkat.

Untuk memupuk sikap yang diingini. Sikap Gagne (1985) menyatakan sikap merujuk kepada keadaan dalaman yang mempengaruhi pilihan tindakan seseorang. kemudian mengamalkan pergerakan psikomotor tersebut dan akhirnya pemurnian pergerakan tersebut berasaskan maklum balas daripada persekitaran mereka. e. pelajar perlu menguasai pelbagai strategi seperti strategi mengingat. strategi berfikir dan strategi mengingat kembali perkara yang telah dipelajari. Kemahiran Psikomotor Merupakan kebolehan untuk melakukan pergerakan fizikal mengikut urutan dengan tepat dan betul. belajar.Sikap boleh dipelajari dan dikuasai melalui pengalaman dan pemerhatian. 46 .prinsip-prinsip atau prosedur. konsep.mengingat dan memikir sesuatu. c. perlu pengukuhan supaya tingkah laku yang diingin dapat dimanifestasi.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR mempunyai kemahiran intelek dalam mengungkap atau menyebut sesuatu pernyataan. guru perlu mengaitkan kejayaan dengan sikap yang tertentu atau penggunaan model yang boleh memupuk sertai mengukuhkan tingkah laku positif. Sikap seseorang dapat diperlihatkan melalui tingkah laku yang ditunjukkannya. Strategi kognitif Strategi kognitif pula merupakan kemahiran-kemahiran di mana pelajar dapat mengawal sendiri proses -proses dalaman seperti memberi perhatian. Pembelajaran jenis ini melibatkan beberapa tahap iaitu pelajar akan belajar urutan yang berkenaan.Untuk membolehkan kemahiran intelek ini diperoleh.Selain itu. d.

Dengan menggunakan pengurusan grafik di bawah. banding bezakan prinsip pembelajaran Ewell (1997) dengan jenis pembelajaran mengikut Gagne (1985). Masukkan latihan ini ke dalam folio anda.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR LATIHAN Anda telah mempelajari Prinsip Pembelajaran Ewwel (1997) dan jenis pembelajaran mengikut Gagne(1985). PRINSIP PENGAJARAN MENGIKUT EWELL (1997) JENIS PEMBELAJARAN MENGIKUT GAGNE (1985) 47 .

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 48 .

Apakan yang dimaksudkan dengan ayat diatas? 8. Wager. TAMAT BAB 2 49 . but rather creates his or her learning activity actively & uniquely”. Mengikut Gagne (1985). Golas dan keller (2005:195) telah menggariskan sembilan langkah pengajaran yang berkait dengan proses pembelajaran. Gagne. Nyatakan. Nyatakan LAPAN PERINGKAT oleh Gagne dalam proses mengubah maklumat kepada pengetahuan yang dipelajari. bagaimana sesuatu pembelajaran akan berlaku dalam diri seseorang? 2. Menurut HILL (2002).EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR LATIHAN UJI MINDA 1. Berikan satu contoh pembelajaran maklumat verbal. Apakah itu pembelajaran informal? Berikan SATU contoh. 3. apakah cara atau media yang boleh digunakan oleh guru untuk mempelbagaikan gaya pembelajaran? 5. 7. Pada pendapat anda. 10. Maklumat verbal merujuk kepada kebolehan individu menyatakan sesuatu fakta atau set peristiwa secara lisan atau bertulis. Mengikut Ewell (1997:6). Nyatakan SEMBILAN LANGKAH pengajaran tersebut. Terangkan secara ringkas SATU contoh aktiviti pengalaman langsung dan faedahnya. 4. 9. Senaraikan LAPAN PRINSIP pembelajaran mengikut Model Ewell 6. terdapat lima jenis pembelajaran yang berbeza. “the learner is not a ‘receptacle’ of knowledge.

edu/model/learning/lear.ac.A.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Rujukan Chong L. http://hagar.intime.up. (2011) Murid dan Alam Belajar (2nd ed). Boston.MA:Allyn and Bacon. Woolfolk.html 50 . E (2008) Educational psychology(10th ed).za/catts/learner/tyna/gagne.K. Bhd.html www.uni. Kumpulan Budiman Sdn.

Dalam bab ini. Menghuraikan konsep penting dalam teori-teori pembelajaran yang memperkukuhkan pengetahuan pedagogi. Kita akan meninjau secara dasarnya teori sosial dan humanisme agar kita dapat memanfaatkannya dalam pengajaran dan pembelajaran. Menjelaskan prinsip-prinsip teori pembelajaran sosial dan humanis serta implikasinya kepada proses pembelajaran dan pengajaran 51 . Menjelaskan prinsip-prinsip asas pelaziman klasik dan pelaziman operan dan implikasinya kepada proses pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak berkeperluan khas. kita akan menjelaskan konsep teori behavioris. 3. sosial. humanis dan teori pembelajaran sosial. humanis dan kognitif. 5. 2. Menganalisis teori behavioris secara PMI dan merumuskan implikasi teori behavioris terhadap pengajaran dan pembelajaran. 4. Menghuraikan tentang teori-teori pembelajaran behavioris.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR TAJUK 3 TEORI-TEORI PEMBELAJARAN SINOPSIS Sering kali kita menolak teori sebagai sesuatu yang ideal dan tidak dapat dipraktikkan. HASIL PEMBELAJARAN 1. kognitif dan konstruktivis. sebenarnya teori ialah hasil daripada kajian saintifik yang telah disah terima sebagai sesuatu prinsip atau asas yang boleh dijadikan panduan pelaksanaan.

1: Kerangka Tajuk Teori-teori Pembelajaran 52 . Skinner E.L.F.B Watson Pelaziman Operan B.Thorndike Teori Sosial Teori –teori Pembelajaran Albert Bandura Teori Abraham Maslow Carl Rogers Humanistik Jean Piaget Teori Kognitif/ Konstruktivis Wolfgang Kohler Implikasi teoriteori pembelajaran terhadap pengajaranpembelajaran dan terhadap kanak-kanak berkeperluan khas Rajah 3.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR KERANGKA KONSEP Pelaziman Klasik Ivan Pavlov Teori Behavioris J.

53 . Lev Vygotsky dan John Dewey. Apa tanggapan dan persepsi anda terhadap gambar-gambar di atas? Apakah yang anda fikirkan? Adakah anda pernah melihat sebelum ini? Mungkin anda pernah mempelajarinya sewaktu mengikuti kursus perguruan diperingkat sijil perguruan sebelum ini. Jerome Seymour Bruner. Berikan respon anda.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR PENGENALAN Pernahkah anda mengenali dan membaca hasil penemuan bagi tokoh-tokoh yang berkaitan dengan teori pembelajaran seperti Jean Piaget... FIKIRKAN.

1986. Sehubungan dengan itu. 2009). ahli-ahli psikologi pendidikan telah mengkaji bagaimana pembelajaran berlaku dan menghasilkan beberapa teori. Seperti yang telah anda ketahui. emosi. kemahiran. Oleh itu. Di samping itu. as cited in Noriati. bagaimana kita boleh mengaitkan teori dengan pembelajaran? Bagaimana pula teori pembelajaran boleh membantu kita sebagai individu atau sebagai guru. Teori boleh diertikan sebagai satu set prinsip dan definisi (Kerlinger. 2009).khasnya? Sebenarnya. pembelajaran adalah merupakan satu proses yang melibatkan pemikiran (kognitif). maka individu mampu menghasilkan satu cara penyelesaian yang baru yang kreatif dan berinovasi semasa menghadapi masalah sesuatu fenomena. teori pembelajaran ialah penjelasan tentang cara manusia dan haiwan belajar (Noriati.0 TEORI PEMBELAJARAN Satu lagi alat yang boleh digunakan untuk memahami proses pengajaran dan pembelajaran dengan lebih mendalam adalah melalui teori.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 3. Boon & Sharifah Fakhriah. Teori pembelajaran berusaha untuk menjelaskan cara manusia belajar dan memberi cadangan cara menyelesaikan masalah pembelajaran. nilai dan pandangan seseorang individu (Ormrod. pembelajaran sebenarnya ialah satu proses yang memberi tumpuan kepada ‘belajar’ yang mampu membawa perubahan menyeluruh kepada seseorang individu. pengaruh persekitaran dan pengalaman yang akan mengakibatkan perubahan tingkah laku. dengan berbekalkan fahaman yang mendalam tentang satu-satu teori. 1995). Dengan erti kata lain. pengetahuan. 54 . Boon & Sharifah Fakhriah.

Kemudian anda harus memberikan komen terhadap hasil penemuan tokoh berkenaan. anda dikehendaki membuat catatan tentang ujikaji yang dilakukan oleh setiap tokoh teori pembelajaran serta hasil penemuannya. 55 . Kajian patung Bobo yang berfokuskan kepada pola tingkahlaku berhubung kait dengan tingkahlaku agresif . Skinner (1904 – 1990) Albert Bandura (1925 – sekarang) Kotak Skinner. Tokoh Ujikaji Hasil Dapatan Komen Burrhus F.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR PERBINCANGAN Dengan menggunakan format yang disediakan.Tanpa membuang masa tikus itu akan mengulangi menekan butang tersebut untuk mendapatkan makanan. Seekor tikus yang sedang melompat-lompat disekeliling kotak tiba-tiba menekan butang yang akan mengeluarkan seketul makanan.

1936) Melatih anjing untuk mengeluarkan air liur apabila kedengaran bunyi loceng.1980) Lev Vygotsky ( 1896. kasih sayang. Kebanyakan daripada apa yang kita berfikir dan cara berfikir dipengaruhi oleh budaya.1934) Kanak-kanak aktif membentuk kefahaman terhadap persekitaran melalui empat tahap perkembangan kognitif.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Ivan Petrovich Pavlov (1849 .(konsep rangsangan dan gerakbalas) Hirarki keperluan Maslow.1970) Jean Piaget (1896. keselamatan. harga diri dan penyempurnaan kendiri. Abraham Maslow ( 1908.Keperluan Fisiologi. 56 . Kebolehan intelek adalah spesifik kepada budaya di mana kita dipelihara dan dibesarkan.

Organisma dan Gerakbalas boleh diringkaskan dalam Rajah 3. Beberapa tanggapan ahli-ahli behavioris termasuklah :i. loceng yang berbunyi di sekolah untuk menandakan pertukaran waktu.2. individu yang fobia selepas mengalami sesuatu kejadian yang menakutkan iv. Pembelajaran ialah hasil dari kejadian yang boleh diperhatikan iii. Perkaitan antara Rangsangan. Rangsangan (R) Organisma Gerakbalas (G) Rajah 3. sitcom televisyen yang menyebabkan penonton ketawa walaupun tidak lucu. Sebahagian besar daripada tingkah laku manusia dipengaruhi oleh rangsangan (R) dari persekitaran. 57 . Antara contoh teori pembelajaran behavioris yang boleh diperhatikan ialah i. cara murid mengumpul buku latihan selepas dilatih oleh guru iii. Pembelajaran melibatkan perubahan tingkah laku iv.Gerak balas (R-G).2 Kesan rangsangan kepada organisma dan gerakbalas yang diperhatikan. Pembelajaran akan berlaku apabila rangsangan dan tindak balas berlaku dalam masa yang dekat v. rehat atau balik.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 3. ii.1 TEORI PEMBELAJARAN BEHAVIORIS Pendekatan Behavioris memberi tumpuan kepada tingkahlaku yang boleh diperhatikan (secara nyata atau tidak nyata) dan pengaruhnya terhadap perubahan tersebut. Prinsip pembelajaran adalah sama merentas semua spesis. ii. Proses mental diabaikan dalam bilik darjah behavioris vi. Teori ini diwakili dengan perkataan Rangsangan.

dan Sharifah Fakriah. 2009.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Tokoh-tokoh Teori Behavioris Pelaziman Klasik Pelaziman Operan Ivan Pavlov J. Watson B. R) Apa G anda? 58 . Thorndike Rajah 3.L.3 Tokoh-tokoh teori behavioris (Sumber: Noriati.B. R) Apa G anda? ? (Rangsangan.F Skinner E. p 49) PERBINCANGAN Berdasarkan Input 2 di atas cuba anda perhatikan rangsangsan yang diberikan dan apa pula gerakbalas anda terhadap rangsangsan ini? Mengapa anda bertindak sedemikian? (Rangsangan. Boon.

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 3. 59 .4 Eksperimen pelaziman klasik Pavlov Nama Pavlov memang sinonim dengan gambar di atas Apa sebenarnya konsep dan eksperimen yang diperkenalkan oleh Pavlov? . Jerman Pemenang Hadiah Nobel: Fisiologi Pencernaan Rajah 3.1936) Berbangsa Rusia Belajar fisiologi di Universiti Leibzig.2 TEORI PELAZIMAN KLASIK Teori Pelaziman Klasik Pavlov (1849-1936). Cuba perhatikan Rajah 3. Ivan Pavlov (1849.5 sebelum kita pergi lebih lanjut tentang Pelaziman Klasik Pavlov.

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Konsep penting Pelaziman Klasik Rangsangan Gerak balas Nuetral Semula jadi Terlazim Semula jadi Terlazim Rajah 3. air liur yang meleleh apabila melihat makanan yang enak. Gerakbalas terlazim: Gerakbalas yang berlaku hasil dari rangsangan terlazim 60 .5 Konsep-konsep penting dalam pelaziman klasik Konsep-konsep penting dalam Pelaziman Klasik Rangsangan Rangsangan nuetral: Semua objek. Contoh. oleh itu tiada respon dari kita. perkara atau peristiwa yang tidak ada hubungan langsung dengan diri kita. kelipan mata apabila terdapat gangguan. Rangsangan semulajadi: Semua objek.perkara atau peristiwa yang ada hubungan semula jadi. maka respon semula jadi akan diberikan Rangsangan terlazim: Rangsangan yang terhasil apabila rangsangan nuetral digabungkan dengan rangsangan semulajadi untuk menghasilkan gerakbalas yang serupa dengan rangasangan semulajadi Gerak balas Gerakbalas semulajadi (juga dikenali sebagai gerakbalas pantulan): dimiliki oleh semua organisma yang mempunyai siatem saraf.

Tiada sebarang gerak balas atau reaksi dari organism 61 .EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Teori Pavlov Bagi Pavlov. Organisma akan memberi gerak balas semulajadi (unconditioned response) kepada rangsangan semulajadi Gambar 2. Loceng (bell) ialah Rangsangan neutral (Nuetral stimulus). Pelaziman klasik (classical conditioning) ialah sejenis pembelajaran yang berlaku apabila organism dapat membuat perkaitan atau hubungan antara rangsangan neutral dengan rangsangan semulajadi. yang hanya boleh kita perhatikan ialah rangsangan yang masuk dan gerak balas atau respons yang keluar sebagai reaksi kepada rangsangan. minda manusia adalah seperti ‘kotak hitam’ yang tidak boleh dibuka. Pavlov melakukan eksperimen dengan anjingnya. Perhatikan rajah untuk mengetahui lebih lanjut tentang ekperimen Pavlov Penerangan rajah dan eksperimen Pavlov Gambar 1: Makanan (food) ialah rangangan semula jadi (unconditioned stimulus).

loceng berfungsi sebagai rangsangan terlazim (conditioned stimulus) dan reaksi anjing ialah gerak balas terlazim (conditioned response) Oleh itu. pandai menggunakan strategi dan kaedah P& P yang sesuai. 62 . Penghapusan melibatkan proses melemahkan gerak balas terlazim dengan meniadakan rangsangan semulajadi. Gerakbalas atau reaksi ini adalah sama seperti apabila hanya makanan (rangsangan semulajadi diberikan). rehat atau balik. manusia juga mempamerkan tingkah laku ini.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Gambar 3 Apabila loceng (rangsangan neutral) digabungkan dengan makanan (rangsangan semulajadi). Contohnya perasaan takut terhadap guru mata pelajaran dan guru matematik boleh dikurangkan sekiranya pelajar tersebut mendapat guru matematik yang memahami kelemahannya. pembentukan tingkah laku pembelajaran di bilik darjah boleh dilakukan melalui kombinasi rangsangan yang diberikan oleh guru. Contohnya bunyi loceng yang diberikan berulang kali telah menyebabkan semua murid di sekolah tahu bunyi loceng menandakan pertukaran waktu. Oleh itu. pembelajaran dalam pelaziman klasik berlaku apabila organisma dapat mengaitkan dua rangsangan. Dalam erti kata ujikaji di atas. Kini. Terdapat 3 tingkahlaku yang boleh dikaitkan dengan Teori Pelaziman Klasik. Kombinasi loceng dan makanan diberi berulang kali kepada anjing untuk mendapatkan gerakbalas yang sama. loceng dibunyikan tanpa makanan. iaitu rangsangan neutral dengan rangsangan semula jadi. juga akan menghasilkan gerak balas semulajadi. Gambar 4 Hanya loceng dibunyikan (tanpa makanan) tetapi tetap mendapat respon atau reaksi yang sama. Penghapusan (extinction) Penghapusan berlaku apabila rangsangan terlazim (conditioned stimulus) diberikan berulang kali tanpa rangsangan semula jadi (unconditioned stimulus). Menurut pelopor teori ini.

anjing akan tetap melelehkan air liur sekiranya anjing tersebut mendengar bunyi wisel yang hampir sama dengan bunyi loceng. Hal ini kerana telah berlaku pemindahan pembelajaran (Noriati.B Watson (1878-1956). Teori Pelaziman Klasik J. Contohnya. anjing tidak akan member gerakbalas kepada bunyi lain selain dari bunyi loceng. Boon & Sharifah Fakhriah. Diskriminasi Diskriminasi berlaku apabila organisma hanya member respons atau gerak balas tertentu sahaja. 2009). Watson percaya semua perbezaan tingkah laku individu adalah disebabkan oleh perbezaan pengalaman pembelajaran. Beliau pernah berkata. 63 . Bunyi-bunyi lain selain dari bunyi loceng ialah rangsangan neutral. pelajar yang takut kepada guru matematik yang tegas. Contohnya.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Generalisasi Generalisasi berlaku apabila organism mengaitkan rangsangan terlazim dengan bunyi-bunyi lain yang seakan-akan serupa. Watson juga melihat psikologi sebagai kajian tentang tingkah laku manusia yang dapat dikawal dan diramal). Ini juga bermakna.

Seperti gambarajah di atas. walaupun tidak dirirngi oleh bunyi ketukan penukul. lawyer. Bunyi hentaman tersebut menyebabkan bayi terkenaan menangis dengan kuat. and my own specified world to bring them up in and I'll guarantee to take any one at random and train him to become any type of specialist I might select .EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR “Give me a dozen healthy infants. well-formed. (Watson. yes. penchants. even beggarman and thief.doctor. n. as cited in Classical Conditioning. 1924. Akhirnya. Namun. Watson telah membuktikan bahawa Little Albert telah mengaitkan tikus putih dengan bunyi hentaman yang menakutkan. Watson mengetuk penukul pada palang besi yang tergantung di belakang Albert. beberapa saat selepas memperkenalkan tikus putih tersebut. Malah bayi berkenaan juga menunjukkanrasa takut terhadap apa-apa sahaja yang berbulu dan berwarna 64 . artist.d) Watson terkenal dengan eksperimennya bersama seorang bayi berumur 11 bulan yang diberi nama “Little Albert”. vocations and the race of his ancestors”. tendencies. Albert tidak menunjukkan sebarang rasa takut pada tikus ini. Albert akanterus mengangis apabila melihat tikus putih. regardless of his talents. Pada mulanya. abilities. malah boleh bermain dengannya. merchantchief and. Kejadian tikus bersama ketukan penukul ini diulangi sebanyak 7 kali selama 7 minggu berturutturut dan setiap kali Albert akan menangis ketakutan. Albert diberi bermain dengan seekor tikus putih.

guru boleh memastikan pembentukan emosi positif di kalangan pelajarnya. Skinner. 65 . Watson juga menunjukkan perkaitan antara pelaziman klasik dengan fobia. Suasana bilik darjah yang mesra. namun rasa takut ini berkekalan selepas sebulan. Di samping itu.3 TEORI PELAZIMAN OPERAN Teori Pelaziman Operan (Operant Conditioning) merupakan satu bentuk pembelajaran yang melibatkan satu siri perkaitan antara rangsangan dan gerakbalas. Oleh itu. Teori ini perkenalkan oleh B. Perkaitan ini boleh diperkuatkan atau diperlemahkan melalui peneguhan atau dendaan.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR putih (generalisasi). yang seterusnya mempengaruhi emosi pelajar. Pemerhatian ke atas Little Albert 10 hari selepas pelaziman menunjukkan rasa takut yang berkurangan (penghapusan). Cuba anda baca kembali eksperimen yang dilakukan oleh Watson terhadap Little Albert. 2. marah dan sayang. Bolehkah anda kenal pasti yang mana ialah rangsangan semulajadi (unconditioned stimulus). PERBINCANGAN 1.F. rangsangan nuetral yang kemudian menjadi rangsangan terlazim (conditioned stimulus) dan gerakbalas terlazim (conditioned response)? 3. gerakbalas semulajadi (unconditioned response). adil. Watson juga mengatakan bahawa kanak-kanak mempunyai tiga reaksi emosi yang asas iaitu rasa takut.Tahukah anda mengapa seekor gajah yang besar boleh kekal terikat pada sebatang pokok yang kecil sedangkan gajah berkenaan mempunyai tenaga yang mencukupi mengheret beberapa batang balak sekaligus?. dalam bilik darjah. dan berdisiplin dapat membentuk persekitaran psikososial yang positif.

Dalam hal ini. BUAT NOTA Sila buat rujukan tentang eksperimen Thorndike dengan seekor kucing yang cuba melepaskan diri sangkar. Universit Columbia Banyak membuat kajian tentang proses pembelajaran “connectionism” Ujikaji yang dilakukan oleh Thorndike adalah yang berhubung dengan hubungan atau connection antara rangsangan dengan gerakbalas yang akan menjadi kukuh jika kesan tingkah laku tersebut menyeronokkan atau memuaskan. Menurut Thorndike. Thorndike (1987-1949) Tenaga pengajar di Teachers College.L. masa yang diambil oleh kucing untuk melepaskan diri dari kurungan menjadi semakin singkat apabila terdapat makanan (ganjaran) selepas berjaya melepaskan diri. Berdasarkan ini.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Teori Pelaziman Operan E. Thorndike telah memperkenalkan Tiga Hukum Pembelajaran. 66 . hubungan antara rangsangan dan gerakbalas akan menjadi lebih kukuh apabila wujud kesan yang positif.

Hukum Latihan Hukum Latihan menegaskan bahawa manusia belajar melalui proses membuat dan mengulang dan lupaan berlaku apabila perkara yang dipelajari tidak dipelajari atau diulangi. Hukum Kesan mengatakan guru hendaklah menyediakan suasana pembelajaran yang dapat membawa kepada rasa berjaya. Oleh itu. Dalam situasi bilik darjah pula. hubungan R-G yang positif boleh diperkukuhkan sekiranya dibuat berulang kali. Hukum Kesan: Sesuatu gerak balas yang dikuti dengan kesan yang menyeronokkan dan memuaskan akan menyebabkan gerak balas tersebut diulang. sekiranya berlaku kesan yang tidak memuaskan. Namun.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR a. b.8: Hukum Kesan Dengan kata lain. Rangsangan positif Gerak balas = Gerak balas diulangi Rangsangan negatif Gerak balas = Gerak balas tidak diulangi Rajah 3. hukum ini menggalakkan guruguru memberi latihan dalam perlbagai bentuk. Sebaliknya. pelajar akan berasa puas hati dan gembira. Sekiranya guru tidak kedekut dengan pujian. Secara ringkasnya. latihtubi dan mengaplikasikan kemahiran dengan lebih kerap 67 . hubungan R-G akan menjadi lemah jika tidak diulangi. maka gerak balas tidak akan diulangkan.

Ijazah Sarjana dan kedoktoran dalam psikologi dari Universiti Harvard. Pelajar boleh mengikuti pembelajaran dengan baik dan akan mencapai kejayaan sekiranya perkara yang dipelajari selaras dengan keupayaan mereka. Salah sebuah dari bukunya yang popular ialah Walden II.F. Skinner (1904. guru perlu memastikan pelajar ada kesediaan yang diperlukan untuk memulakan sesuatu topik atau aktiviti pembelajaran. kecenderungan dan minat) dan psikomotor (fizikal). Contohnya. sebuah fiksyen tentang prinsip behaviorisnya. dipaksa untuk belajar tidak berjaya. Pelajar bersedia. Teori Pelaziman Operan B. guru bimbing dengan baik berlaku → kesan positif pada pelajar. sekiranya tiada persediaan yang mencukupi akan membawa kepada kekecewaan. tiada bimbingan dari sesiapa pembelajaran tidak berjaya Pelajar belum bersedia.1990). New York. Kelulusan ijazah pertama dalam Bahasa Inggeris daari Kolej Hamilton. afektif (perasaan. Bagi Thorndike. → kesan mengecewakan. mengikut hukum ini.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR c. → kesan negatif pada pelajar. 68 . pembelajaran Pelajar bersedia. pembelajaran Oleh itu. Hukum Kesediaan Hukum ini memberi perhatian kepada kesediaan organisma dari segi kognitif (pengetahuan lepas).

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR

Pelaziman operan menekankan hasil kesan-akibat yang membawa kepada sama ada tingkah laku baharu, tingkah laku lama diteruskan atau diulanginya atau sebaliknya. Bagi pelopor pelaziman operan, kesan-akibat mempunyai perkaitan rapat dengan ganjaran dan hukuman. Oleh itu, tingkah laku baharu yang diingini boleh dibentuk melalui ganjaran dan peneguhan atau hukuman dan dendaan. Skinner merumuskan pelaziman operannya seperti Rajah 3.9

Peristiwa awal

Kesanakibat

Tingkah laku

Rajah 3.9 Pembelajaran Behavioris mengikut Skinner Diterjemahkan dari Behavioural, (n.d). p.2.

Jadual 3.1: Pembelajaran dan perubahan tingkah laku

69

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR

Peristiwa Awal (Antecedents) Tingkah laku (Behavior)

Rangsangan luaran yang menyebabkan kita untuk bertindak. Untuk ahli behavioris, tingkah laku dibahagikan kepada dua kategori, yang diingini atau yang tidak diingini. Ahli Behavioris juga berpendapat, persepsi ialah segala-galanya. Contoh, keinginan seorang guru supaya pelajarnya menyiapkan kerja rumah bukan keinginan seorang peljar berkenaan untuk berbuat demikian. Kesan dan akibat ialah motivasi yang akan menetukan sama ada meningkatkan atau menurunkan kemungkinan sesuatu gerak balas berulang semula.

Kesan akibat (Consequences)

Skinner membuktikan teori peneguhannya dengan ”Peti Skinner”. Rajah di bawah menunjukkan Peti Skinner.

Rajah 3.10 Peti Skinner

70

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR

Dalam ujikajinya, Skinner memastikan tikus hanya akan mendapat makanan apabila tuil (lever) suis ditekan. Tikus akan melakukan cuba-jaya (trial and error), menghidu dan mencari-cari sehingga tertekan suis, lampu terpasang dan

akhirnya mendapat makanan (ganjaran). Selepas itu, Skinner juga mengenakan kejutan elektrik (fungsi ‘shock grid’ dalam gambarajah) apabila suis ditekan. Ringkasan uji kaji Peti Skinner boleh diperhatikan dalam Jadual 3.1

Jadual 3.2 Contoh ringkasan uji kaji dalam Peti Skinner Tingkah laku Awal Tingkah laku/ Tindakan Kesan Tindakan Teknik Kesan Tingkah Laku Diteruskan

Rawak

Tertekan tuil suis Menekan tuil suis Menekan tuil suis-lampu menyala Menekan tuil suis-kejutan elektrik Menekan tuil suis-kejutan elektrik

Makanan keluar Makanan keluar Makanan tidak keluar Makanan tidak keluar Makanan tidak keluar

Peneguhan

Terlazim Terlazim

Peneguhan Penguhan positif

Diteruskan Diteruskan

Terlazim

Peneguhan negatif Hukuman

Tidak diteruskan Tidak diteruskan

Terlazim

Sumber: Noriati, Boon & Sharifah Fakhriah, 2009, p.58

71

Pelajar didapati tidak menyiapkan kerja rumah. Pelajar ditangkap merokok di sekolah oleh itu dia dirotan. Skinner telah memperincikan Peneguhan Positif dan membahagikan lagi kepada kategori mengikut Jadual 3. Akhirnya. pelajar menjaga kebersihan dirinya dan guru tidak lagi berleter dan mengkritik pelajar berkenaan.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Konsep Peneguhan dan Hukuman mengikut Skinner Jadual 3. Kemungkinan tingkah laku diulangi berkurang hasil dari rangsangan yang selesa ditarik balik Tarik Di samping Jadual 3.3 di atas. oleh itu dia tidak dibenarkan untuk keluar berehat. Pujian guru akan menyebabkan murid meneruskan usaha cemerlangnya Guru sering menegur seorang pelajar yang tidak berpakaian kemas. Negatif Hukuman Beri Kemungkinan tingkah laku diulangi berkurang apabila rangsang diberikan.4 72 . guru memuji.3 : Konsep peneguhan dan hukuman mengikut Skinner Konsep Peneguhan Jenis Positif Penerangan Kemungkinan tingkah laku diteruskan apabila tingkah laku diikuti dengan rangsangan yang menyenangkan (ganjaran) Kemungkinan tingkah laku akan diulangi apabila rangsangan yang tidak menyenangkan ditiadakan Contoh Pelajar menyiapkan tugasan mengikut masa yang ditetapkan. Pelajar mengekalkan kekemasan dirinya.

Peluang untuk menjawab soalan tidak dapat dijangka.4 IMPLIKASI TEORI PEMBELAJARAN BEHAVIORIS TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN a. Guru hendaklah menetapkan matlamat yang spesifik. Pelajar menghadapi ujian pada setiap akhir bulan Pelajar tidak tahu bila guru akan memberi ujian pop. Token boleh ditukar dengan aktiviti atau benda yang disukai Untuk menjawab soalan guru. pelajar perlu mengangkat tangan.4 Jadual peneguhan positif Peneguhan Berterusan Jenis Contoh Guru beri ganjaran bagi setiap langkah pelajar semasa membuat aktiviti sehingga pelajar selesai Berdasarkan isi kandungan Bagi setiap 5 soalan. satu token akan diberikan.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Jadual 3. pelajar dapat menjawab dengan betul. Berkala nisbah tetap Berkala Nisbah Berubah Berkala Selang Masa Tetap Berkala Selang Berubah Berdasarkan masa 3.  Matlamat akhir proses pembelajaran hendaklah dinyatakan dengan jelas 73 . Ini bermakna.

Sediakan langkah pengajaran secara berperingkat  Susunan langkah haruslah secara progresif. e.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR     Pastikan matlamat yang dinyatakan adalah realistik dan boleh dicapai b. Sediakan amalan bilik darjah yang sesuai Amalan rutin belajar Amalan rutin keceriaan Peraturan bilik darjah yang mesra dan positif Pembelajaran koperatif dan kolaboratif  74 . Aplikasi Hukum Kesan dan Akibat Adakan aktiviti pengukuhan Pilih dan aplikasi peneguhan yang sesuai i. contohnya dari mudah kepada sukar. Buat analisis tugasan Pastikan tugasan yang diber sesuai dengan kemampuan pelajar Pecahkan tugasan kepada bahagian-bahagian kecil supaya mudah difahami d. Aplikasi Hukum Kesediaan Kaitkan pembelajaran baharu dengan pengetahuan sedia ada Sediakan situasi yang merangsangkan Cungkilkan rasa ingin tahu/ motivasi pelajar g. Aplikasi hukum latihan Banyakkan pengulangan dan latih tubi Sediakan bahan yang banyak dan pelbagai h. Aplikasi teknik peneguhan yang sesuai             Peneguhan berterusan diberikan pada peringkat pembentukan tingkahlaku Peneguhan berkala selepas tingkah laku dikuasai f. Guru perlu menetapkan objektif bagi setiap langkah pengajaran Objektif hendaklah khusus c.

iaitu perlakuan.11 Pengaruh tiga unsur dalam pembelajaran sosial 75 . Individu Persekitaran Tingkah Laku Rajah 3. individu (kognitif) dan tingkah laku. Pembelajaran sosial menurut Albert Bandura melibatkan hubungan pengaruh tiga unsur iaitu persekitaran. Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dan mempengaruhi pembelajaran.5 TEORI PEMBELAJARAN SOSIAL Albert Bandura Pelopor Teori Pelopor teori pembelajaran sosial ialah Albert Bandura. 2008) Bandura mengemukakan model determinisme timbal balik yang mengandungi tiga faktor utama.11). individu (kognisi) dan persekitaran (lihat Rajah 3. Beliau merupakan ahli psikologi kelahiran Kanada dan berkhidmat di Universiti Stanford mulai tahun 1953 hingga sekarang. Teori Pembelajaran Sosial dikenali juga sebagai teori pembelajaran peniruan dan juga sebagai pembelajaran pemerhatian atau modeling menekankan faktor sosial di mana manusia berfikir dan bertingkahlaku melalui pemerhatian dan meniru tingkahlaku yang menghasilkan ganjaran.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 3.(Ormrod. Bandura berpendapat bahawa perlakuan seseorang adalah hasil interaksi antara faktor dalam diri dan persekitaran.

Contohnya murid boleh meniru kawan mereka bersorak di padang tetapi tidak boleh meniru kawan mereka bersorak di dalam bilik darjah. pelajar akan menirunya secara langsung. Peniruan secara langsung Peniruan secara langsung terjadi apabila seseorang melihat orang lain (model) melakukan sesuatu dan meniru kelakuan itu.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Melalui satu kajian ke atas kesan perlakuan kanak-kanak apabila mereka menonton video tentang orang dewasa. apabila tingkah laku seseorang itu ditiru. terdapat beberapa cara peniruan yang boleh dilakukan iaitu : a. Menurut teori ini. Contohnya apabila guru menunjukkan cara menendang bola. Kajian yang dinamakan kajian Patung Bobo memperlihatkan bagaimana kanak-kanak yang melihat perlakuan ganas orang dewasa memukul patung Bobo bertindak serupa apabila diberi peneguhan. orang yang ditiru itu secara spontan menjadi model kepada si peniru. Mengikut Bandura. Peniruan tak sekat lakuan pula 76 . Kesimpulan daripada kajian yang dilakukan oleh Bandura mendapati kanakkanak suka meniru tingkah laku yang diperhatikan terutama tingkah laku yang mendapat peneguhan. Bandura mendapati bahawa kanakkanak akan meniru perlakuan orang dewasa tersebut. b. Peniruan sekat lakuan dan tak sekat lakuan Peniruan sekat lakuan ialah peniruan yang sesuai dilakukan dalam keadaan tertentu tetapi tidak digunakan dalam keadaan atau situasi yang lain.

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR melibatkan tindakan yang boleh dilakukan dalam semua situasi. 77 . Model Sebenar / Model hidup Model ini merujuk kepada model sebenar atau model langsung seperti tingkah laku manusia. Kecekapan ini bergantung kepada keupayaan fizikal dan kemahiran tiruan motor pemerhati serta kemahiran mengingat dengan tepat. d. Pemerhatian perlu disimpan dan dikekalkan dalam ingatan dan akan berlakunya proses mengenkod. Model dalam teori Pembelajaran Sosial Bandura dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu : i. Peniruan Elisitasi Peniruan ini melibatkan emosi dan keinginan.Dalam proses elitasi seseorang akan terus lakukan apa yang dilakukan oleh orang lain jika dia sudah mengetahui cara melakukan tingkahlaku tersebut. b. haiwan atau objek yang ditiru. menyimpan dan mendekod. Langkah-Langkah Pembelajaran Peniruan a. tingkahlaku dan kemahiran yang disimpan dikeluarkan dalam bentuk perlakuan. maka tingkahlaku itu akan diulangi dan dikukuhkan.Motivasi dan Peneguhan Sekiranya Individu berasa seronok dan mendapat peneguhan daripada orang lain. c.Penyimpanan dalam Ingatan Langkah-langkah perlakuan model akan disimpan dalam ingatan oleh pelajar. Contohnya pelajar meniru gaya berbudi bahasa gurunya. Contohnya timbul keinginan di hati Kamal untuk membantu bapanya membasuh kereta setelah melihat Badrul membantu bapanya membasuh kereta. c.Tumpuan Perhatian Individu menumpukan perhatian dan memerhatikan perlakuan model berulang kali.Pengeluaran Maklumat.

Termasuk dalam kategori ini ialah watak dalam cerita. LATIHAN AKTIVITI Muat turun maklumat daripada internet mengenai pembelajaran sosial atau modeling dan rumuskan semua isi yang bekaitan dalam bentuk peta konsep. b. Guru perlu memberi peneguhan kepada pelajar yang menunjukkan tingkah laku yang diingini.6 Implikasi Teori Pembelajaran Sosial Terhadap Pengajaran dan Pembelajaran a. Guru boleh menggunakan rakan sebaya yang cemerlang sebagai model. 78 . Model simbolik Model simbolik merujuk kepada langkah kerja atau prosedur. f. gambar rajah). Guru boleh mengajar nilai murni dan watak bersejarah dengan teknik main peranan dan simulasi h.Model ini boleh dalam bentuk bahasa atau bentuk visual (gambar. Paparkan hasil kerja terbaik untuk membolehkan pelajar berkenaan terus berusaha dan dapat merangsang pelajar lain berusaha seperti yang mereka lakukan. Masukkan ke dalam portfolio anda. c. tokoh sejarah serta tingkah laku watak – watak yang ditonton dan didengar melalui media dan televisyen.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR ii. carta aliran. Penyampaian guru hendaklah cekap dan menarik agar dapat menjadi role model kepada pelajar. d. Demontrasi guru hendaklah jelas serta menarik agar pelajar dapat meniru dengan cepat. 3. Oleh yang demikian guru perlu menunjukkan tingkah laku yang boleh diteladani. Pembelajaran berlaku melalui pemerhatian dan peniruan. Guna model sebenar yang mungkin terdiri daripada rakan sebaya yang mempunyai ketokohan yang tinggi dan sesuai untuk ditiru. e. g.

Ini bererti pendekatan ini memberi tumpuan kepada perkembangan konsep kendiri. Apakah prinsip-prinsip pendekatan pembelajaran humanistik? Gagne dan Berliner (1991) merangkumkan prinsip-prinsip pendekatan humanistik seperti berikut: i. minat dan nilai. Mengembangkan kreativiti dan pemikiran bercapah. manusia dilihat sebagai makhluk yang istimewa dan mempunyai keupayaan yang berbeza dengan haiwan. iv. iii. Bagi humanistik. v. dengan itu individu itu harus dilihat sebagai satu entiti. Pendekatan humanistik terhadap pendidikan menekankan keunikan setiap individu dengan mengiktiraf persepsi. i. ii. pengalaman dan pendekatan terhadap pembelajaran yang berbeza. motivasi. iii. ii. Pelajar akan mudah belajar perkara yang ingin dipelajari dan perkara yang ingin diketahui oleh mereka. bermotivasi dan berkeupayaan untuk belajar dan berkembang. 1991). Mencungkil dan mengembangkan daya ingin tahu serta penerokaan. Mengembangkan kecenderungan aspek seni dan emosi. Memupuk pembelajaran arah kendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Apakah objektif asas pendidikan daripada pandangan humanistik? Lima objektif asas pendidikan daripada pandangan humanistik (Gagne dan Berliner. namun pelajar perli mencapai tahap pencapaian yang ditetapkan. Mengembangkan keupayaan bertanggungjawab ke atas pembelajaran dan perkara yang dipelajari. 79 .EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 3. Penilaian kendiri hasil kerja pelajar merupakan penilaian yang lebih bermakna. Humanistik percaya bahawa manusia bertindak atas dasar keperluan. motivasi intrinsik dan kesedaran kendiri pelajar. Mengetahui cara belajar adalah lebih penting daripada memiliki banyak pengetahuan.7 TEORI PEMBELAJARAN HUMANISTIK Pendekatan humanistik melihat pelajar sebagai insan berpotensi.

Menghargai kebebasan diri dan bertanggungjawab ke arah tindakan sendiri. Amerika Syarikat. Bagi Rogers. baik rohani dan jasmani. Beliau terkenal sebagai pengasas teori kaunseling terapi berpusatkan klien serta psikoterapi yang bukan bersifat mengarah. ii. Sebagai insan yang baik. emosional. Carl Rogers (1902-1989) Carl Rogers Carl Rogers (1902-1989) dilahirkan di Oak Park. iii. Mempercayai pemikiran dan perasaan sendiri sebagai sesuatu yang tepat iv. Menerima hidup seadanya. psikologikal serta nyaman. jika dijurus ke arah yang betul akan berkembang secara positif. Abraham Maslow. Kita meninjau secara ringkas pandangan kedua-dua tokoh ini. Antara tokoh-tokon humanistik termasuklah Carl Rogers. insan yang sempurna memiliki kualiti berikut: i. Mengutamakan perkara yang ada pada hari ini bukan semalam atau esok. Berfikiran terbuka terhadap pengelaman dunia. Perasaan adalah sama penting dengan fakta. 80 . John Holt. Malcolm Knowles dan lain-lain. Illinois. Pelajar belajar lebih baik dalam persekitaran yang tidak mengancam seperti selamat secara fizikal. Pada mulanya beliau belajar teologi dan kemudiannya beralih kepada psikologi klinikal serta psikologi pendidikan. Carl Rogers berpendapat bahawa manusia pada dasarnya adalah baik dan mempunyai potensi yang tinggi untuk mencapai potensi diri. Dapat membuat tanggapan yang betul tentang pengalamannya. Dua tokoh utama bagi pendekatan pembelajaran humanistik ialah Carl Rogers dan Abraham Maslow.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR iv. v.

Rogers menyarankan agar menerima semua pelajar sebagai individu yang memiliki potensi dan yang sedang berkembang. Pembelajaran Kognitif 2. Struktur dan organisasi diri seseorang menjadi lebih rigid jika dia merasakan dirinya terancam dan sebaliknya akan menjadi tenang jika tiada ancaman. membekalkan sumber pembelajaran yang sesuai. Dalam pendidikan Rogers terkenal dengan teori pembelajaran pengalaman (experiental learning).Prinsip umum pembelajaran bagi Rogers adalah:   Kita tidak boleh mengajar seseorang secara langsung. Pembelajaran pengalaman Pembelajaran Kognitif dianggap kurang bermakna kerana melibatkan pembelajaran mata pelajaran akademik semata-mata. Bagi Rogers. Kreatif dan melibatkan diri dalam aktiviti sosial serta menyumbang khidmat kepada masyarakat mengikut kemahiran masing-masing. guru perlu menjelaskan objektif pembelajaran. dan berkongsi perasaan dan idea dengan mereka. Oleh itu teori humanistik mengutamakan pembelajaran berpusatkan pelajar.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR v. Dalam pembelajaran. Melibatkan proses belajar 81 . Rogers memberi penekanan kepada hubungan personel antara guru sebagai fasilitator dengan pelajar. Rogers mengkategorikan pembelajaran kepada dua bentuk. 1. Kegagalan untuk belajar bukan kerana ketidakupayaan pelajar tetapi puncanya suasana pembelajaran yang kurang sesuai. tetapi kita hanya dapat membimbing pembelajarannya. Menurut Rogers semua insan mempunyai daya dan keinginan yang tinggi untuk belajar. mengimbangkan komponen intelektual dan emosi berkaitan dengan pembelajaran. Dalam menyediakan suasana yang kondusif untuk murid-murid belajar. pembelajaran berkesan akan terhasil jika pelajar berasa tenang dan bebas daripada ancaman serta perbezaan individu dan pengalaman pelajar diambil kira dalam menentukan tahap layanan yang sewajarnya.

pelajar akan belajar bekerjasama. Oleh itu pembelajaran pengalaman melibatkan perkembangan diri. Secara langsung pelajar belajar mengambil tanggungjawab ke atas pembelajaran sendiri. membuat kajian. menghayati nilai. membaca dan membincang tentang pengalaman dan hasil kerja orang lain. penilaian kendiri dan mempunyai kesan jangka panjang. dalam kumpulan terutamanya. Maslow telah menghasilkan dengan 82 . dan memupuk sikap yang baik. Pembelajaran pengalaman melibatkan aplikasi pengetahuan. Beliau merupakan seorang ahli psikologi yang terkenal dengan Hirarki Keperluan yang diperkenalkan pada tahun 1947 hingga 1954. kajian dan sebagainya.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR di dalam bilik darjah. berfikir. menghasilkan sesuatu yang pasti akan ada hasil dan kesan yang memberangsangkan. daya usaha. motivasi. Abraham Harold Maslow (1908-1970) Abraham Maslow dilahirkan di Rusia dan kemudiannya menetap di Amerika Syarikat. merancang. Pembelajaran jenis ini mengambil kira keperluan dan kehendak pelajar. Pelajar terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Pembelajaran pengalaman merupakan belajar melalui proses membuat. Beliau juga digelar sebagai Bapa Psikologi Humanistik. mencari jalan penyelesaian. dan telah diterbitkan dalam Motivation and Personality pada tahun 1954. Melalui proses membuat sendiri. membuat uji kaji. yang merangkumi merancang. Melalui proses ini pelajar meneroka.

8 Hiraki Keperluan Maslow Menurut Hiraki Keperluan oleh Maslow. kognitif. Keperluan Perkembangan Rajah 3. diikuti dengan keselamatan. estetik dan berakhir dengan penyempurnaan kendiri.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR teori perkembangan manusia terutamanya teori keperluan.Keperluan yang paling asas sekali bagi manusia ialah memenuhi keperluan fisiologi terlebih dahulu. kasih sayang. n.12: Hirarki keperluan Maslow (Sumber Teori Pembelajaran.d) 3. Jika tidak seseorang itu akan berasa kurang selesa dan bimbang. penghargaan diri. keperluan manusia boleh disusun mengikut satu hierarki yang bermula dengan keperluan fisiologi. Maslow mengutarakan pemeringkatan keperluan manusia yang perlu dipenuhi sebelum manusia mencapai potensi diri. 83 .

tetapi akan bergerak ke hirarki yang lebih tinggi. status. kompetensi. Peringkat seterusnya bagi memenuhi aras keempat iaitu keperluan penghargaan diri di mana seseorang itu berusaha bagi mendapatkan pengiktirafan orang lain yang dimanifestasi dalam bentuk penerimaan. Keperluan kekurangan perlu dipenuhi peringkat demi peringkat sebelum berusaha untuk memenuhi keperluan perkembangan.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Apabila keperluan fisiologi dipenuhi. seseorang itu tidak akan jemu memenuhinya dan terus berusaha untuk mengembangkan lagi minat dan kecenderungannya dalam akademik atau seni estetik yang dicapainya. Seterusnya bagi memenuhi keperluan untuk kasih sayang dan dipunyai. Maslow membahagikan keperluan manusia kepada dua bahagian iaitu keperluan kekurangan (deficiency needs) dan keperluan perkembangan (being / growth needs). prestij. Termasuk dalam keperluan ini adalah keperluan untuk berkawan. seseorang itu akan memberi tumpuan kepada memenuhi keperluan keselamatan dan perlindungan. Ini seterusnya membawa kepada penyempurnaan 84 . Peringkat akhir adalah keperluan penyempurnaan kendiri yang melibatkan keinginan berterusan untuk memaksimumkan potensi diri. seseorang itu tidak bermotivasi untuk memenuhinya. Berbeza dengan keperluan perkembangan. Sekiranya keperluan kekurangan belum dapat dipenuhi. keyakinan diri dan sebagainya. umpamanya cuba merealisasikan bakat dan kebolehan agar menjadi individu yang menyeluruh dan sempurna. keahlian kumpulan tertentu dan perhubungan yang intim. memanipulasi keupayaan diri sepenuhnya serta berjaya mencabar diri untuk melakukan yang terbaik. Individu akan terus berusaha untuk mengembangkan lagi kecenderungannya dalam akademik atau seni estetik yang diminatinya. Apabila keperluan kekurangan telah dipenuhi. Keseluruhannya menurut Maslow keperluan fisiologi dan keperluan psikologi perlu dipenuhi agar seseorang itu bermotivasi untuk mengembangkan potensi diri. sokongan keluarga. menurut Maslow keperluan perkembangan tidak akan bermakna. belajar perkara baru.

dapatkah anda fikirkan implikasinya terhadap pengajaran dan pembelajaran ? 3. tiada ancaman buli. iv. i. Memastikan keselamatan terjamin.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR kendiri. iii. seperti makan minum. Layani pelajar secara individu.9 Implikasi Pendekatan Humanistik terhadap pengajaran dan pembelajaran Secara umum dapatlah disenaraikan secara ringkas implikasi Pendekatan Humanistik terhadap pengajaran dan pembelajaran: i. peraturan dan rutin harian yang sesuai. perlu memberi perhatian agar pelajar dapat belajar dengan baik berdasarkan hirarki keperluan. Fokus pengajaran adalah kepada pelajar dan bukannya subjek. Apakah Implikasi Teori Keperluan Maslow dalam proses pengajaran dan pembelajaran? Seorang guru. Beri peneguhan dan pengiktirafan bagi hasil kerja pelajar. ii. Setelah kita mengenali dan memahami Pendekatan Humanistik. iaitu mencapai potensi yang menyeluruh. iii. 85 . Menerima setiap pelajar tanpa syarat. Kejayaan pelajar akan menimbulkan rasa berjaya dan meningkatkan harga diri pelajar. utamakan pelajar dan kemudiannya pada mata pelajaran. Memastikan keperluan fisiologi pelajar telah dipenuhi. waktu rehat. wujudnya semangat setia kawan dan dinamika kumpulan. cahaya dan pengudaraan bilik darjah yang baik. Layani perbezaan individu mengikut potensi dan keupayaan masing-masing. seperti keadaan fizikal bilik darjah. ii. Sentiasa yakin bahawa setiap pelajar adalah insan yang ada potensi. Melayan pelajar sebagai insan kemudian barulah melayani mereka sebagai pelajar. Tugasan yang diberi biarlah sesuai dengan keupayaan pelajar supaya pelajar berjaya membuatnya. iv. Dalam memberi pengajaran subjek tertentu. Membantu pelajar menentukan matlamat yang realistik.

Perancangan pengajaran perlu mengambil kira minat. vi. Aktiviti pembelajaran dan bahan yang ingin dipelajari hendaklah ditentukan oleh pelajar. kecenderungan. guru hendaklah menjadi dirinya teladan. vii. Isi pelajaran yang disampaikan hendaklah disesuaikan dengan aras pemikiran. xi. 3. 86 . Guru sebagai fasilitator bagi aktiviti kumpulan. xiii. seperti pembelajaran koperatif. Sentiasa melibatkan pelajar dalam aktiviti kumpulan. kesediaan belajar dan perbezaan individu. gaya pembelajaran dan keperluan pelajar. Untuk memupuk sikap. Sentiasa memberi ganjaran kepada gerak balas pelajar. xiv.9 TEORI PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVISME Apakah konstruktivisme? Konstruktivisme ialah teori pembelajaran yang melihat pelajar sebagai pembina pengetahuan. xii. x.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR v. Ini bagi meningkatkan motivasi pelajar.Jean Piaget . Aktiviti/ program pemulihan dapat membentuk konsep kendiri yang positif bagi pelajar yang lemah. viii. Dua orang tokoh asas konstruktivisme: 1. Ini dapat membina hubungan sosial dan kemahiran emosi. kepercayaan dan tabiat yang baik kepada pelajar. ix. bukannya sebagai penerima pengetahuan.Teori Konstruktivisme ( pskologi/individu/kognitif). Perasaan dan amalan saling hormat-menghormati dapat membantu pembelajaran berkesan. Percaya bahawa semu pelajar boleh belajar jika tempoh masa mempelajarinya mencukupi.

1 Teori Konstruktivisme Psikologi/Individu/Kognitif  Menurut Piaget. Lev Vygotsky . keupayaan mengurus maklumat dan pengetahuan berlaku secara berperingkat.9.Teori Konstruktivisme sosiaI.  Proses membina pengetahuan juga berlaku mengikut peringkat yang bermula dengan pengetahuan sedia ada dalam struktur kognitif. 3. pengetahuan sedia ada yang menjadi asas tingkah laku ialah skema 87 . Struktur asas dalam organisasi mental ini dinamakan skema. Justeru.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 2.

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 88 .

Ini dinamakan equilibrasi. iaitu asimilasi dan akomodasi. Asimilasi . 1. 89 . Proses adaptasi merujuk kepada proses menyesuaikan dan menerima maklumat baru dalam struktur kognitif untuk mendapatkan keseimbangan antara skema dengan persekitaran.Ubah suai skema sebelum maklumat baharu dapat diserap. maklumat dalam struktur kognitif sentiasa diorganisasi untuk disimpan dan digunakan apabila perlu. Akomodasi . • Piaget membahagikan adaptasi kepada dua proses.Serap masuk maklumat serupa skema. 2.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR  Maklumat baru diserap masuk atau disesuaikan dalam struktur kognitif melalui proses adaptasi. • Melalui proses adaptasi.

90 . tugasan tersebut berada dalam ZPD. perkembangan konsep kanak-kanak berkembang secara sistematis.  Cara membantu: . logikal serta rasional bantuan dan bimbingan verbal orang lain. tetapi dapat menguasainya dengan bimbingan orang lain yang lebih mahir. • Isi pelajaran yang berada di luar zon aras atas.Teknik scaffolding . • Sekiranya pelajar dapat melakukannya sendiri. • Isi pelajaran yang berada di luar zon aras bawah bermakna tidak berlaku pembelajaran kerana pelajar sudah menguasai isi pelajaran. iaitu proses membimbing & membantu pembelajaran. • Sebaliknya jika pelajar dapat menguasai tugasan dengan bimbingan orang lain.9. • Merujuk kepada tugasan pembelajaran yang sukar dilakukan sendiri oleh pelajar.  Menurut Vygotsky. Zon Perkembangan Terdekat(ZPD) • Menurut Vygotsky. isi pelajaran tersebut dikatakan berada pada zon bawah.  Dalam konteks sosial inilah individu berkongsi dan saling membina pengetahuan baru.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 3. tidak akan dapat dikuasai pelajar walaupun dengan bimbingan orang lain. isi pelajaran mudah dikuasai pelajar jika berasaskan skema ataupun pengetahuan sedia ada.2 Teori Konstruktivisme Sosial  Dipelopori oleh Lev Vygotsky (1896-1934).

3. 2. Pembelajaran baharu bergantung pada pemahaman atau pengetahuan sedia ada . Beri penjelasan sesuai dengan aras kognitif pelajar. prompting. 6. 2. Pembelajaran berlaku melalui interaksi dengan orang lain. Pembelajaran bermula dengan premis atau pengetahuan sedia ada sehingga tercapai pemahaman baharu.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR . 4.Teknik yang boleh digunakan untuk scaffolding ialah penjelasan verbal. Prinsip-prinsip Konstruktivisme 1. Minta pelajar membuat jangkaan terhadap perkara yang akan berlaku apabila membuat uji kaji di dalam kelas. 9. Interaksi sosial membantu & menyokong pembelajaran. 91 . Pembelajaran berlaku melalui proses aplikasi pengetahuan. Menekankan pembelajaran berpusatkan pelajar. Sertakan model simbolik atau model sebenar untuk membantu pelajar membuat rumusan tentang sesuatu entiti atau fenomenon. cueing dan tanda isyarat yang lain. 6. Pelajar membina pengetahuan yang bermakna kepada mereka. 8. Guna analogi untuk membantu pelajar mengaitkan konsep dan idea baharu kepada pengetahuan sedia ada mereka. 4. 5. 3. Ormrod (2008) mencadangkan guru mengaplikasi scaffolding sebagaimana berikut: 1. Minta pelajar membuat refleksi dan mengaitkan isi pelajaran yang telah dipelajari. 5. 7. Pembinaan pengetahuan dapat diajar dan dibimbing melalui proses scaffolding. soal jawab.Pembelajaran bermakna berlaku dalam konteks tugasan berasaskan alam nyata. Galakkan pelajar bertanya dan beri jawapan yang munasabah bagi soalan mengapa dan bagaimana yang ditimbulkan pelajar.

Guru hendaklah mengenal pasti ZPD pelajar melalui penyediaan beberapa aktiviti yang berkaitan. 14. 7.Persembahan isi pelajaran yang pelbagai dengan contoh – contoh khusus membantu pemahaman. Tugasan autentik yang berasaskan masalah alam nyata. 2. 92 konteks sebenar. 4. pengalaman berasaskan dimanfaatkan. 11. maka guru hendaklah merancang pengajaran dan pembelajaran dengan teliti serta mengambil kita keupayaan pelajar. Memandangkan pembelajaran lebih berpusatkan kepada pelajar belajar melalui proses membuat atau beraktiviti. 3. Pilih pelajar yang lebih berkemahiran untuk mengajar pelajar yang belum menguasai. Guru hendaklah mengaitkan isi pelajaran dengan situasi sebenar. Interaksi dan pengaruh sosial membawa kepada pemikiran aras tinggi. 13. 5. Pelajar bertanggungjawab terhadap pembelajaran sendiri. Galakkan pelajar menggunakan private speech semasa berfikir dan menyelesaikan masalah. simulasi dan sebagainya boleh .EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 10. Implikasi Teori Konstruktivisme kepada Pengajaran 1. 6. Guru dan rakan pelajar berperanan sebagai fasilitator pembelajaran. 12. Guru hendaklah menyediakan banyak contoh dan bahan sumber yang boleh membantu pelajar membuat perkaitan dan membina pemahaman baharu. Gunakan ZPD pelajar untuk memastikan pembelajaran berkesan dapat berlaku. Persekitaran pembelajaran yang kompleks dan tugasan autentik membantu aplikasi dan pembinaan pengetahuan baharu.

Austistik.10 IMPLIKASI TEORI-TEORI PEMBELAJARAN TERHADAP PEMBELAJARAN PELAJAR BERKEPERLUAN KHAS Kita telahpun melihat implikasi teori-teori pembelajaran kepada pelajar aliran perdana. kontrak. a.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 8. 93 . setiap kategori pelajar berkeprrluan khas mempunyai ciri-ciri yang berbeza. tumpuan singkat (AD). Beri peneguhan dalam bentuk hadiah. 9. latihan dan latih tubi ii. hiperaktif dan slow learner. Latihan dan Hukum Kesan boleh digunakan. Melalui aktiviti dan perbincangan dalam kumpulan. Implikasi Teori-teori Pembelajaran. Perbanyakkan pengulangan. pelajar berkeperrluan khas ialah kanak-kanak yang mengalami down syndrom. Oleh itu. selaras dengan pemikiran dan laras bahasa pelajar. Aplikasikan teknik modifikasi tingkah laku yang melibatkan token. Bagaimana pula teori-teori ini boleh membantu pelajar berkepeluan khas? Dalam konteks di Malaysia. Modifikasi tingkah laku boleh dilakukan melalui aplikasi Teori Behavioris terutamanya Pelaziman Operan. disleksia. proses pembelajaran mereka perlu disediakan dalam bentuk yang mudah dan disesuaikan mengikut kkeperluan mereka. Penerangan guru hendaklah jelas.mendapat pemahaman yang lebih jelas dan meluahkan buah fikiran 3. Hukum Kesediaan. perkembangan lewat. Antarnya termasuklah. Perlu ditegaskan juga. Adakah gerak kerja kumpulan dan perbincangan kumpulan untuk mewujudkan interaksi yang berkualiti. Sertakan contoh yang pelbagaikan dalam sesi perbincangan. dan pengasingan untuk mengurangkan tingkah laku yang tidak diingini. pelajar dapat berkongsi idea. dendaan. Teknik peneguhan.i. Tetapkan matlamat yang realistik yang sesuai dengan pelajar keperluan iv. secara verbal sama ada pujian atau ganjaran lain yang lain yang akan mengukuhkan tingkah laku iii.

2.B. membuat.) Huraikan maksud Peneguhan dan hukuman dalam teori pelaziman operan B.) Dalam teori pembelajaran behavioris terdapat 2 jenis teori perlaziman. 3. Gunakan model tingkah laku seperti model sebenar dan model simbolik ii.F. berbincang dan merasa Perlu juga diberi perhatian kepada pelajar berkeperluan khas yang bermasalah penglihatan dan pendengaran yang memerlukan pendekatan khusus bagi kekurangan yang dialami LATIHAN UJI MINDA 1.F.) Terdapat 3 jenis rangsangan dan 2 jenis gerak balas dalam teori pembelajaran behavioris.Skinner. Namakan.) J.Sediakan persekitaran pembelajaran yang menyerupai persekitaran pelajar normal Kenal pasti keupayaan pelajar dan sediakan rancangan pendidikan individu Gunakan pendekatan pelbagai deria (multi sensory) seperti mendengar. melihat.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR b. apakah tiga tindak balas emosi asas itu? 4.Watson membentuk teori bahawa kanak-kanak memiliki tiga tindak balas emosi yang asas. Contoh aplikasi yan boleh dilakukan termasuklah:i.) Nyatakan dua orang tokoh asas konstruktivisme. Kukuhkan tingkah laku model agar pelajar mengikut tingkahlaku yang dikukuhkan . 5. Melayani pelajar keperluan khas berdasarkan keperluan mereka seperti yang dikehendaki oleh Teori Humanistik. 6.) Namakan 2 jenis hukuman dalam teori pelaziman operan B.Namakan. pelajar boleh mengikuti dan meniru tingkah laku yang diperhatikan melalui modeling. Melalui Teori Sosial pula.c. 94 .Skinner.

Uppersaddle River.org 95 . TAMAT BAB 3 RUJUKAN Noriati. Fakriah Syed Ahmad. A. funderstanding.Rashid. A.). (2009). & Sharifah.. Shah Alam: Oxford Fajar. (2004) Educational Psychology (9th ed) New Jersey: Prentice Hall www.E. R. Slavin.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 7.Englewood Cliff:Prentice Hall Ltd Woolfolk. Boon. Educational Psychology: Theory into Practice. 9.com http://tip. Educational Psychology: Developing Learners (6th ed. Ormrod. Murid dan alam belajar.) Apakah 2 proses yang dikatakan oleh Jean Piaget tentang untuk mmbuat adaptasi dengan persekitaran kita? 10) Nyatakan peringkat-peringkat Perkembangan Kognitif.) Nyatakan antara 3 prinsip dalam konstruktivisme sosial. 8. E. (2008). J.psychology.) Apakah 2 tahap perkembangan murid yang dikemukakan oleh Lev Vygotsky. (Siri Pendidikan Guru). P. New Jersey: Pearson Prentice Hall.Y. (2005) .

strategi. Menganalisis model-model pengajaran 2. pengajaran melalui pemerhatian. STRATEGI DAN KAEDAH PENGAJARAN Sinopsis Tajuk ini membincang tentang model pengajaran seperti model pengajaran behaviorisme dan model pemprosesan maklumat. Dari segi kaedah dan teknik pengajaran pula. terdapat tujuh jenis strategi pengajaran direktif. Di samping itu. terkandung lima jenis. Dalam pedagogi bestari pula. Terdapat empat jenis strategi pengajaran. Menyatakan implikasi model-model pengajaran terhadap pengajaran dan pembelajaran 3. perbincangan. pendekatan elektif. pemusatan murid. Membezakan pendekatan. Tajuk ini juga akan membincangkan beberapa pendekatan pengajaran seperti pendekatan induktif. pendekatan dan pendekatan tematik.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR TAJUK 4 MODEL. berasaskan bahan dan berasaskan tugasan. demonstrasi dan penyelesaian masalah. iaitu pengajaran penagajaran generatif. bercerita. pengajaran kontekstual. PENDEKATAN.deduktif. pengajaraan mediatif. iaitu strategi pemusatan guru. pengajaran metakognitif dan kajian masa depan. dan pembelajaran. dalam tajuk ini juga menerangkan dan membincangkan tentang model sosial dan model personal serta membanding dan membezakan perbezaan antara keduadua model ini. HASIL PEMBELAJARAN 1. kaedah dan teknik pengajaran 4. iaitu sumbang saran. Kandungan dalam tajuk ini telah menghuraikan konsep dan ciri-ciri model behaviorisme dan model pemprosesan maklumat serta implikasinya dalam pengajaran dan pembelajaran. Menyatakan strategi pengajaran dan pembelajaran dalam pedagogi Bestari 96 .

1: Kerangka Konsep Model-model Pengajaran 97 .EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR KERANGKA TAJUK Model pemprosesan maklumat Pengajaran konsep -inkuiri -ekspositori Pengalaman langsung Model sistem behavioral Pembelajaran masteri Model-model pengajaran Pembelajaran koperatif Model sosial Main peranan dan simulasi Model personal Synectics Rajah 4.

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR

4.0 MODEL-MODEL PENGAJARAN
 Model pemprosesan maklumat  Model behavioral  Model sosial  Model personal

4.1 Model Pemprosesan Maklumat
Model pemprosesan maklumat berfokus pada naluri semulajadi kita untuk memahami dunia dengan lebih mendalam melalui langkah-langkah berikut. i. ii. iii. iv. Kepekaan terhadap masalah yang timbul Pemerolehan dan penyusunan maklumat Penjanaan cara-cara penyelesaian yang sesuai Pengembangan konsep yang berkenaan

Pengajaran konsep Inkuiri  Dikenali sebagai teknik tinjau siasat  Merangkumi aspek-aspek soal selidik untuk mendapatkan jawapan atau kesimpulan yang berorientasikan masalah  Menimbulkan minat dan daya kreativiti serta daya refleksi dalam kalangan pelajar  Melatih pelajar mengemukakan pelbagai soalan.

Pengendalian teknik inkuiri ialah: i. ii. iii. iv. v. Proses mengenali masalah Mengkaji ramalan Mengumpul maklumat Menganalisis Membuat rumusan

98

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR

Ekspositori  Ekspositori bermaksud penerangan yang jelas dan terperinci  Dalam konteks pengajaran, ekspositori merupakan penyampaian

maklumat atau isi kandungan pelajaran secara langsung kepada muridmurid dalam kelas  Kaedah ekspositori ialah cara penyampaian pelajaran melalui

penerangan, bercerita, demontrasi dengan tujuan mengajar sesuatu.  Dalam konteks ekspositori ini, guru memberi penerangan terlebih dahulu dan murid mendengar dengan teliti hingga mereka memahami dan mengingatinya atau merekodkan isi pentingnya dalam buku rekod mereka.

Cara-cara penyampaian dengan menggunakan model ekspositori adalah dihuraikan seperti berikut: i. ii. Menerang, menginterprestasi dan menghuraikan idea daripada buku teks Menerang sambil membuat tunjukcara cara melukis atau membina bentuk-bentuk geometri iii. Menerangkan langkah-langkah penyelesaian masalah berdasarkan

kemahiran-kemahiran yang telah dipelajari iv. Menerangkan sesuatu konsep dengan alat bantu mengajar

4.2. Model Behavioral
 Berasaskan eksperimen pelaziman klasik Pavlov, pembelajaran berasaskan ganjaran Thorndike dan kajian Watson  Dikenali sebagai teori pembelajaran sosial atau modifikasi tingkahlaku dan terapi tingkahlaku  Antara strategi yang tergolong di dalam model ini ialah pengajaran langsung dan pembelajaran masteri

99

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR

Pengajaran Langsung (Direct Instruction)  Satu strategi yang berarahkan guru di mana guru akan menyampaikan isi pengajaran agar dapat mencapai hasil pembelajaran yang ditetapkan serta mengembangkan kemahiran yang hendak diajar secara langkah demi langkah.

Langkah-langkah mengendalikan pengajaran yang menggunakan strategi pengajaran langsung : i. ii. iii. Kenalpasti hasil-hasil pembelajaran yang ingin dicapai Rangsangkan minat murid-murid terhadap apa yang akan disampaikan Tinjau semula pengetahuan dan kemahiran lalu yang perlu dikuasai bagi memudahkan kefahaman mereka iv. v. Tinjau semula praktis tersebut melalui kuiz yang akan dijawab mereka. Beri kerja rumah bertujuan mengukuhkan kefahaman mereka

Pembelajaran Masteri  Kaedah pengajaran secara individu yang menggunakan kurikulum berstruktur dan dibahagikan kepada unit-unit kecil pengetahuan serta kemahiran yang akan dipelajari  Pembelajaran masteri berasaskan kepada falsafah bahawa semua murid boleh menguasai sesuatu pengetahuan atau kemahiran dengan baik dan penuh berkeyakinan sekiranya keadaan yang sesuai serta masa yang mencukupi disediakan untuk murid itu menguasai pembelajarannya. (Bloom,1968)

Prinsip-prinsip pembelajaran masteri.    Semua murid normal boleh menguasai apa-apa yang diajar guru. Pembelajaran dipecah kepada unit-unit kecil di mana pengetahuan di susun daripada mudah kepada sukar supaya mudah difahami oleh murid. Masa yang diperuntukkan harus mencukupi dan fleksibel untuk semua murid mencapai objektif /hasil pembelajaran 100

3. main peranan dan simulasi. 5. akauntabiliti individu atas pembelajaran diri sendiri. Individu dalam kumpulan dikehendaki menunjukkan kefahaman masing-masing 101 . Pembelajaran Koperatif Pembelajaran koperatif merujuk kepada kaedah pengajaran yang memerlukan murid dari pelbagai kebolehan bekerjasama dalam kumpulan kecil untuk mencapai satu matlamat yang sama (Slavin. saling bergantung antara satu sama lain secara positif.3 Model Sosial  Model ini melatih pelajar agar berkebolehan menyusun maklumat sertamerta dan mensintesis maklumat untuk menyelesaikan masalah  Antara model-model yang terkandung dalam kumpulan model sosial ialah pembelajaran koperatif. 2. Sasaran adalah tahap pembelajaran yang maksimum bukan sahaja untuk diri sendiri. dan pemprosesan kumpulan Ganjaran diberi kepada individu dan kumpulan dalam pelaksanaan kaedah ini. Guru harus merancang dan mempelbagaikan kaedah mengajar dengan mengambil kira gaya pembelajaran pelajar yang berbeza Guru digalakkan untuk mempelbagaikan kaedah atau aktiviti pengajaran dan pembelajaran supaya mereka dapat menguasai apa-apa yang diajar dalam masa yang singkat. kemahiran koperatif.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR    Guru berkeyakinan bahawa semua pelajar yang berbeza boleh menguasai apa-apa yang diajar . 4. saling berinteraksi secara bersemuka. tetapi juga untuk rakan-rakan yang lain. 1982). Lima unsur asas dalam pembelajaran koperatif adalah: 1. 4.

102 . televisyen. mendengar rakaman dan sebagainya.  Proses ini biasanya dimulakan dengan pemikiran masalah yang sesuai.  Pelajar diberi peranan dan bertindak sebagai watak-watak yang ditentukan dalam satu situasi yang disediakan. Masalah ini dikemukakan kepada pelajar dengan cara membacakannya atau memperlihatkannya melalui filem.  Dalam proses ini pelajar digalakkan untuk memberi pendapat. membuat keputusan dan menyelesaikan masalah berdasarkan peranan yang dipertanggungjawabkan. dimana pelakon-pelakon cuba menyelesaikan situasi kepada pelajar lain supaya mempraktikan kepada diri mereka berdasarkan peranan yang dimainkan secara spontan. Memberi peluang kepada pelajar mengalami sendiri situasi dan masalah.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR dan memainkan peranan berbeza bergilir-gilir. cadangan. menjalankan temuramah dengan individu tertentu dan mencatat isi-isi penting. Kemahiran sosial dan pemprosesan kumpulan digalakkan.  Melalui teknik ini para pelajar dapat menggunakan kemahiran belajar seperti mengumpulkan maklumat. Main Peranan  Main peranan bermaksud melakonkan sesuatu situasi atau masalah atau peristiwa yang dianggap penting. Simulasi  Simulasi ditakrifkan sebagai satu situasi yang diwujudkan hampir menyerupai keadaan sebenar yang memerlukan pelajar berinteraksi sesama sendiri berdasarkan peranan masing-masing bagi membuat keputusan menyelesaikan masalah.  Main peranan ialah dramatisasi yang tiada kaitan atau penghafalan skrip. isu atau tugasan semula.

Bandingkan konflik bertentangan dengan subjek 5. Kemukakan analogi 3. • Synectics (aplikasi kreativiti seperti membuat analogi dan metafora) Langkah-langkah model synthetics 1. 4 Model Personal  Menekankan kepada pembentukan kendiri seseorang individu dan mendorong pelajar untuk berdikari secara produktif serta mempunyai kesedaran diri dan bertanggungjawab terhadap matlamat sendiri.  Dapat mewujudkan pelabagi aktiviti menarik yang menjadi sumber motivasi kepada pelajar untuk meneruskan proses pengajaran dan pembelajaran. Buat penilaian • Ringkasnya. Kenal pasti perbezaan 6. Reka analisis langsung yang baharu 8. Gunakan analogi peribadi untuk mencipta konflik bertentangan (compressed) 4.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR  Melalui teknik ini pelbagai kemahiran dapat digabungjalinkan dan dipertingkatkan terutamanya dalam kemahiran lisan membaca dan menulis. model synectics digunakan untuk jump start proses kreatif dan mencari pandangan baharu dalam penyelesaian masalah LATIHAN 103 . Sediakan maklumat 2. Semak semula subjek asal 7. 4.

Model Personal Synectics 104 . Behavioral Ekspositori Model Pengajaran Langsung Inkuiri Pembelajaran Masteri 3.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Aktiviti Jenis Model Pengajaran Contoh Huraian Implikasi terhadap Pengajaran dan Pembelajaran dalam bilik darjah 1.Model pemprosesan Maklumat 2. Model Sosial Pembelajaran Koperatif Main Peranan dan Simulasi 4.

Strategi Pengajaran  Kemahiran merancang dan uruskan kaedah dan teknik pengajaran untuk mencapai hasil pembelajaran. menghurai. Pendekatan  Cara mendekati sesuatu (bagaimana sesuatu mata pelajaran diajar berdasarkan objektif jangka panjang. isi pengajaran dan alat bantu mengajar untuk mencapai sesuatu objektif pelajaran. melukis. Ia merujuk kepada cara bagaimana sesuatu mata pelajaran diajarkan berdasarkan objektifnya.  Pendekatan Dan Strategi Integratif/Kesepaduan o Proses penyampaian beberapa kemahiran o Kecekapan melaksanakan aktiviti – membaca. deduktif. TEKNIK DAN STRATEGI PENGAJARAN A. KAEDAH.) B. integratif. Terdapat beberapa pendekatan yang boleh diguna di dalam bilik darjah iaitu pendekatan induktif. mengira.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 4.5 PENDEKATAN. melabel. i. lisan. Kaedah Pengajaran  Cara mengelolakan dan menggunakan teknik. eklektik dan tematik. mengarang. 4. Teknik Pengajaran  Kemahiran/cara melaksanakan penyampaian bahan pengajaran kepada pelajar dari segi langkah dalam aktiviti pembelajaran.6 DEFINISI. menyanyi. D. berlakon dan sebagainya. mewarna. JENIS dan PRINSIP-PRINSIP PENDEKATAN Pendekatan bermakna cara mendekati sesuatu. C. bercerita.  Penyampaian bahan pengajaran untuk mempercepatkan penanggapan pelajar. o Mendengar. menulis. membaca dan menulis secara bersepadu o Kemahiran matematik digabungjalinkan dengan kemahiran bahasa 105 Penggabungjalinan .

o Pendidikan moral. Pendidikan seni.  Kemahiran-kemahiran diintegrasikan dalam urutan yang sesuai. 106 .  Penyerapan o Proses mengintegrasikan unsur-unsur isi kandungan daripada dua atau lebih mata pelajaran dalam sesuatu pelajaran o Isi matapelajaran sains dan kajian tempatan diserap menjadi isi mata pelajaran bahasa. o Cara mengguna gabungjalin     Mengenalpasti kemahiran utama dan kemahiran sampingan Kemahiran utama diberi fokus Kemahiran-kemahiran sampingan dikuasai dahulu untuk kukuhkan kemahiran utama Kemahiran utama digunakan di peringkat perkembangan pelajaran.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR o Ciri-ciri gabugjalin:       Integrasi beberapa kemahiran Prosesnya bersepadu dan menyeluruh Aktiviti dipelbagaikan dengan menarik Kemahiran utama menjadi fokus Organisasi kemahiran fleksibel Kemahiran diintegrasikan saling kukuh mengukuh antara satu sama lain.  kemahiran sampingan digunakan di semua peringkat pelajaran Strategi penggabungjalinan kemahiran hendaklah dirancangkan berdasarkan objektif pelajaran. kebolehan dan pencapaian murid. Setiap kemahiran hendaklah dikaitkan dengan kemahiran yang berikutnya secara logikal. Pendidikan jasmani dan Muzik juga diserapkan dalam program bahasa sebagai aktiviti sokongan.

bahasa dan sains banyak menggunakan pengajaran induktif Kaedah inkuiri-penemuan diamalkan apabila mengajar sains o Contoh khusus ikan emas. berudu o Memerhati dan mengkaji – bernafas melalui insang o Mentafsir dan membuat generalisasi – Haiwan hidup dalam air mempunyai insang untuk bernafas. mengenalpasti dan mentafsir maklumat untuk membuat generalisasi/kesimpulan Matematik.Unsur utama dan unsur sampingan Proses penyerapan boleh berlaku serentak dengan proses penggabungjalinan. Sejarah. Ciri-ciri penyerapan :      Mengandungi beberapa unsur ilmu pengetahuan Berbagai unsur diserapkan dalam satu matapelajaran Bilangan mata pelajaran dalam penyerapan fleksibel Organisasi isi kandungan .EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR o Geografi. kurikulum formal disepadukan dengan kurikulum tak formal. o Penerapan nilai murni. kurikulum akademik disepadukan dengan kokurikulum. udang.       Pendekatan Dan Strategi Pengajaran Induktif Mengumpul dan mentafsir maklumat-maklumat kemudian membuat generalisasi/kesimpulan Bermula dengan memberi beberapa contoh yang khusus Contoh-contoh mempunyai prinsip yang sama Murid dibimbing memikir. mengkaji. sotong. Kesihatan dan pendidikan moral diserapkan secara bersepadu dalam Sains /Kajian Tempatan.  Prinsip Penggunaan Strategi Pengajaran Induktif o Sediakan contoh-contoh yang sesuai o Soalan-soalan disediakan untuk membimbing membuat kesimpulan 107 . ii.

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR o Guru tidak menghuraikan isi pelajaran. prinsip baru dan sebagainya. prinsip. iii. teorem. teori.    Bermula daripada berberapa rumus. peraturan yang telah dipelajari dengan tepat untuk diaplikasi pada contoh-contoh khusus. hidu dan sentuh. prinsip. dengar. peraturan Proses pengajaran: o Prinsip/rumus o Kaedah deduktif o Aplikasi rumus/prinsip o Mendapat rumus baru. 108 . hukum.  Pendekatan Dan Strategi Pengajaran Deduktif Pengajaran Deduktif merupakan kaedah mengajar yang Strategi kompleks kerana murid perlu memperolehi kefahaman yang mendalam /mencukupi serta berupaya memilih rumus. murid dibimbing untuk mencari kesimpulan o Jenis contoh khusus dipelbagaikan tetapi mengandungi ciri yang sama o Contoh-contoh khusus yang dipilih haruslah sesuai dan mencukupi. o Murid dibimbing mengingat kembali hukum. o Pengajaran mengikut urutan yang tepat – contoh-contoh spesifik membawa kepada kesimpulan umum. hukum. hukum. teorem/peraturan Digunakan kesimpulan baru. peraturan bagi mendapat kesimpulan yang baru/ menyelesaikan masalah. o Murid-murid digalakkan memberi contoh yang sama o Guru tidak harus memberi contoh sekaligus o Sediakan alat bantu mengajar o Penggunaan deria-deria murid dalam aktiviti – lihat.. o Guru memberi tahu murid objektif pelajaran pada peringkat awal. generalisasi baru daripada rumus.

tema perpaduan kaum dan sebagainya. Pendekatan Dan Strategi Pengajaran Eklektik o Eklektik bermakna bercampur o Gabungan pendekatan digunakan o Menggabungkan pendekatan indukti dan deduktif o Banyak digunakan dalam pengajaran sains dan matematik o Boleh menggunakan strategi berpusatkan guru. Lengkap Maklumbalas pembelajaran. dapatan-dapatan dibentangkan oleh wakil Membuat rumusan vi. Tema dipecahkan kepada sub-topik untuk perbincangan o kumpulan pelbagai kebolehan o sama kebolehan  Tema yang sama dibincangkan oleh o kumpulan pelbagai kebolehan o sama kebolehan  Tema yang berbeza tetapi saling melengkapi o kumpulan pelbagai kebolehan o sama kebolehan   Selepas kumpulan perbincangan. pengubahsuaian. Cekap.    Pendekatan Learning) Dan Strategi Pengajaran Masteri (Mastery Penguasaan.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR iv. berpusatkan murid. berpusatkan bahan atau berpusatkan tugasan o Digunakan dalam aktiviti pemulihan dan pengayaan v. meningkat keberkesanan Faktor pencapaian murid: o Kebolehan asas 109 . Kemahiran .   Pendekatan Dan Strategi Pengajaran Tematik Pokok perbicaraan/topik utama contoh tema alam semula jadi.

  Aktiviti pemulihan kepada yang belum menguasai sesuatu pelajaran Yang lemah diberi pemulihan dan yang mencapai objektif diberi aktiviti pengayaan.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR o Kuantiti dan kualiti pengajaran/pembelajaran o Kebolehan memahami pengajaran o Daya usaha pembelajaran berterusan o Masa pembelajaran    Strategi pengajaran – adakan objektif yang jelas dan boleh diukur. Pilih kaedah dan teknik yang berkesan Nilai hasil pembelajaran dengan ujian formatif (diagnostic) dan ujian sumatif berdasarkan objektif pelajaran bagi melihat tahap penguasaan pelajaran. 110 .

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR LATIHAN AKTIVITI Berdasarkan pengalaman anda. induktif atau integratif Tematik Mengajar pelajaran mengikut satu tema sahaja 111 . terangkan satu contoh pelajaran/aktiviti untuk setiap jenis pendekatan Jenis Pendekatan Prinsip Pembelajaran Contoh aktiviti Induktif Mengajar dari spesifik ke umum Deduktif Mengajar dari umum ke spesifik Integratif Mengintegrasi isi kandungan dan kemahiran ke dalam satu Pelajaran Eklektif Kombinasi deduktif.

menyusun dan mengurus sesuatu rancangan supaya boleh menghasilkan pencapaian yang optimum. Interaksi di antara murid adalah pasif. Klasifikasi Strategi Pengajaran dan Pembelajaran • Strategi Pemusatan guru • Strategi Pemusatan murid • Strategi Berasaskan bahan • Strategi Berasaskan tugasan/aktiviti Ciri-Ciri Strategi Pemusatan Guru           Guru memainkan peranan penting Komunikasi sehala.7 DEFINISI. Penyampaian fakta secara menghafal. bercerita. keseluruhan kelas. Pembelajaran berbentuk mengingat/menghafal. demonstrasi. Guru menyoal/membimbing. kumpulan/pasukan. JENIS DAN PRINSIP-PRINSIP STRATEGI Strategi pengajaran dan pembelajaran boleh didefinisikan sebagai kebijaksanaan memilih.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 4. Ciri-Ciri Strategi Pemusatan Murid   Murid memainkan peranan penting Komunikasi dua hala. Kaedah dan Teknik – penerangan. Kepimpinan guru secara autokratik Pencapaian objektif guru diutamakan Penyebaran ilmu pengetahuan lebih diutamakan daripada penyuburan nilai murni/perkembangan emosi. syarahan. Guru banyak bercakap. Kaedah keseluruhan kelas. Murid-murid kurang kreatif/ tidak berinitiatif. 112 .

bertolak ansur.  Pengetahuan abstrak dapat dijadikan konkrit dengan adanya bahan-bahan pelajaran penggunaan bahan pengajaran-pembelajaran berlaku antara guru/bahan atau murid/bahan 113 . tolong-menolong) Kaedah kumpulan/perbezaan dan minat murid dipupuk. dan kognitif. perbincangan dan sebagainya. Pengajaran bermakna. inkuiri-penemuan. Objektif pencapaian murid diutamakan Perkembangan murid secara menyeluruh/seimbang Ujian formatif digunakan bagi membaiki kelemahan murid. penyoalan. Perbincangan/galakan murid memberi pendapat. simulasi. kumpulan kecil dan sebagainya. Penyampaian guru untuk pembelajaran bermakna. projek. rohani. Murid dilatih dalam kemahiran. Peluang interaksi di antara murid adalah positif (bekerjasama. Sifat sosial yang positif dapat dipupuk melalui kaedah kumpulan kecil – ujikaji. kefahaman dan berdikari.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR          Kepimpinan guru secara demokratik. Peluang interaksi antara murid banyak. main peranan. perbincangan.. Komunikasi/interaksi pembelajaran Kecekapan/kemahiran diutamakan Penekanan kepada jasmani. menarik dan berkesan. sumbangsaran. Pergantungan kepada bahan untuk mencapai objektif pengajaran.. Kaedah dan Teknik – projek. Ciri-Ciri Strategi Pemusatan Bahan Pelajaran       Bahan pelajaran memainkan peranan penting. penyelesaian masalah. memahami dan membuat kesimpulan. Murid-murid bersifat kreatif/ berinitiatif.

perakam pita. geraf. bahan cetak. modul. Kesemua tugasan perlu disusuli dengan refleksi atau perbincangan.  Pelaksanaan persekitaran pembelajaran aktif adalah dengan membahagikan pelajar ke dalam kumpulan kecil dan pelajar boleh berinteraksi serta belajar secara harmoni di samping mewujudkan iklim pembelajaran. kamus. televisyen. Aktiviti akan menyediakan peluang untuk berinteraksi dan membuat refleksi. 4. Sumbang saran  Persekitaran pembelajaran yang aktif adalah penting. Semasa memperkenalkan aktiviti. Pelajar hendaklah jelas tentang matlamat yang ingin dicapai.8 Kaedah dan Teknik Pengajaran A. Antara kriteria yang diambil kira dalam pemilihan atau membentuk aktiviti ialah:      Aktiviti yang dipilih harus berfokus kepada maklumat utama topik yang ingin diajar. di mana perkongsian idea/ maklumat boleh berlaku. buku teks. Ciri-Ciri Strategi Pemusatan Tugasan/Aktiviti Guru melibatkan pelajar dalam aktiviti atau tugasan yang memberikan peluang kepada pelajar untuk berlatih atau mengaplikasi apa-apa yang dipelajari.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR  Kaedah dan Teknik – komputer. pelbagai aktiviti boleh disediakan. Guru menyemak dan memberi maklum balas umum tentang prestasi dan mengukuhkan idea-idea utama. slaid. bukannya aktiviti yang dilaksanakan secara individu. projektor. Aktiviti perlu dipersembahkan dan dipantau serta disusuli jika menginginkan impak yang sepenuhnya. guru memantau kemajuan dan menyediakan bantuan jika perlu. guru perlu menegaskan tujuan-tujuan agar pelajar akan melibatkan diri dalam aktiviti. Apabila pelajar mula melaksanakan aktiviti.. peta. carta. buku rujukan. Berdasarkan matlamat pengajaran. spesimen. video. dan sebagainya. Aktiviti juga harus berkait dengan peristiwa atau isu semasa. 114 .

• • Idea yang paling sesuai akan diterima sebagai rumusan perbincangan.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Apakah itu sumbang saran? • Satu teknik pembinaan kemahiran yang mudah dan berkesan jika satu tahap kreativiti tinggi diperoleh dalam pembelajaran yang diingini. Pelajar dilarang untuk membuat kritikan atau menilai idea semasa sumbang saran. Semua pendapat/idea dicatat dan huraian orang lain adalah dibenarkan. 2. Penilaian idea dibuat pada peringkat akhir. 4. Suasana perbincangan harus kondusif dan tidak formal untuk menggalakkan perbincangan. Keputusan yang dicapai merupakan keputusan kumpulan. Guru meningkatkan keyakinan pelajar untuk mengemukakan pendapat di hadapan orang ramai dan memupuk semangat berkongsi idea serta menerima pendapat orang lain. Pelajar diberikan peluang untuk mengemukakan seberapa banyak idea atau pendapat. 6. Topik perbincangan haruslah sesuai dengan kebolehan dan minat pelajar. 5. Aktiviti perbincangan. Prinsip-prinsip sumbang saran 1. 3. Ini juga dapat dapat memupuk sifat-sifat sosial dan menggalakkan perkembangan mental pelajar. Setiap ahli digalakkan untuk memberi idea dan idea itu akan dikaji dengan teliti. Sumbang saran bertujuan melatih pelajar mengemukakan idea atau pandangan yang bernas. (2007)) • • Satu teknik perbincangan yang kreatif untuk mendapatkan beberapa idea daripada sesuatu kumpulan dalam masa yang terkawal. 115 . Pelajar digalakkan untuk mengembangkan satu-satu idea agar melahirkan pandangan yang baharu. ( Orlich et al. di mana ahli dalam kumpulan besar mengemukakan seberapa banyak idea dengan tujuan menyelesaikan sesuatu masalah .

Pelajar digalakkan untuk melibatkan diri secara aktif. 5. Nilai-nilai murni dipupuk dan wujudnya unsur hormat-menghormati idea atau pendapat orang lain. 116 . Tiada kritikan terhadap mana-mana idea / cadangan. Ahli kumpulan harus menambah idea rakan-rakan. Kualiti idea tidak begitu dipentingkan. Kelebihan sumbang saran: • • • • Semua pelajar melibatkan diri dalam mengemukakan idea. 3. 2. bilangan pelajar di dalam kelas seharusnya kecil. Peraturan dalam sesi sumbang saran: 1. tetapi jika tempoh masa untuk perbincangan adalah pendek. Mengalakkan pemikiran kreatif dan kritis dalam kalangan pelajar. Menentukan satu cara untuk merekod semua idea( grafik/carta) 3. 2. ahli digalakkan untuk berfikir secara kreatif dan berintelek. Pelaksanaan Sumbang saran  Melibatkan seluruh kelas. Setiap idea / pendapat dibincangkan. Semua idea kecuali jenaka harus diterima dan dicatatkan. Tajuk perbincangan dikemukakan kepada pelajar dengan jelas oleh ketua kumpulan. Masa untuk mengemukakan idea adalah terkawal supaya ahli-ahli boleh digalakkan berfikir secara pantas.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 7. 1. 4. 5. Setiap pelajar diberikan peluang untuk mengemukakan idea secara giliran. Rumusan idea dibuat hasil daripada persetujuan semua pelajar dalam kumpulan.  Kelas boleh dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Ketua kumpulan harus cuba menggalakkan semua ahli untuk mengemukakan idea serta memberikan peneguhan positif. 4. Namun.

Prinsip-prinsip teknik bercerita  Sesuai dengan kebolehan dan minat pelajar. o Teknik ini bertujuan untuk mencernakan daya kreatif dan imaginasi pelajar selain melatih pelajar tentang pelbagai kemahiran dan kecekapan bahasa terutamanya kemahiran lisan seperti mendengar dan bertutur. o Pemikiran pelajar juga dapat menjadi lebih matang dengan mendengar cerita secara kritis.  Bahasa mudah digunakan agar semua pelajaran dapat memahami. idea yang dijana dalam sumbang saran digunakan sebagai satu asas untuk perbincangan yang lain. 117 . B.  Suasana bilik mesti kondusif. o Pelajar dapat memperluas pengalaman dan pengetahuan melalui teknik ini. Mereka akan berasa kecewa dan rendah diri jika idea mereka ditolak pada akhir sesi sumbang saran. Bercerita o Satu susunan kejadian yang berlaku sama ada benar-benar berlaku atau diciptakan.  Gerak.  Bahan bantu mengajar boleh digunakan untuk menghidupkan suasana penceritaan. Contoh. o Dianggap sebagai satu cabang seni dan memainkna peranan yang penting sebagai sumber hiburan rakyat. • Orlich et al. Topik perlu berkait dengan objektif pembelajaran. (2007) menyarankan agar sumbang saran merupakan satu proses pencetusan idea dan harus dilanjutkan.geri darI segi isyarat lisan dan tanpa lisan hendaklah sesuai dengan isi cerita. Soalan turut dikemukakan untuk memwujudkan interaksi.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR • Sumbang saran adalah kurang sesuai untuk pelajar yang lemah kerana mereka tidak dapat memberikan idea.

Gerak badan digunakan untuk menghidupkan sesuatu watak.  Guru menceritakan bahagian akhir cerita dan pelajar membina permulaan cerita. Cara bercerita  Guru bercerita keseluruhan dan pelajar mencatat urutan perisitiwa.  Guru boleh meminta pelajar membina cerita sendiri berdasarkan bahan rangsangan dan menceritakannya.  Tidak begitu panjang dan mempunyai saspens dan kecindaan.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR  Aktiviti susulan dijalankan untuk berbincang tentang nilai-nilai murni yang terkandung dalam cerita.  Penyediaan bahan bantu mengajar. Langkah pelaksanaan teknik bercerita  Persediaan awal  Cerita yang dipilih mesti menarik dan sesuai dengan objekitif. Mimik muka mengambarkan emosi.  Guru memberi peluang kepada pelajar untuk bebas memilih cerita dan bercerita secara lisan. 118 .  Guru bercerita keseluruhan cerita dan pelajar menceritakan semula.  Guru menceritakan awal cerita dan pelajar meramalkan kesudahan cerita.kebolehan dan minat pelajar.  Semasa bercerita  Kemahiran verbal  Nada suara harus sesuai dengan situasi tertentu. Intonasi suara harus dipadankan dengan cerita.  Kemahiran bukan verbal. Pencerita dikehendaki menggunakan ayat yang mudah.  Gerak mata mengambarkan situasi.  Pelajar diminta mendengar rakaman cerita dan pelajar menceritakan semula.

kandungan. o Melukis gambar watak berdasarkan cerita.  Orlich et al(2007) berpendapat bahawa perbincangan merupakan teknik yang boleh meningkatkan kemahiran dan pemikiran pelajar.  Contoh aktiviti susulan: o Membina soalan berdasarkan cerita yang didengar. o Melakonkan cerita dalam main peranan atau pantomin. pelajar menguasai kemahiran komunikasi dan proses 119 .  Menguji kefahaman pelajar tentang cerita melalui soalan konvergen dan divergen. Perbincangan  Satu proses aktif yang melibatkan guru dan pelajar.  Merangsang penglibatan.kemahiran.  Membantu pemikiran. C. o Latihan memperkayakan perbendaharaan kata.  Perbincangan bukan sahaja merangsang interaksi antara pelajar secara bermakna tetapi juga menggalakkan pelbagai pembelajaran yang merangkumi pembelajaran. o Meringkaskan cerita secara lisan atau bertulis. o Menulis semula cerita dalam bentuk puisi.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR  Selepas bercerita dan aktiviti susulan  Sesi perbincangan diadakan.sikap dan proses-proses Tiga objektif:  Meningkatkan pemikiran dan membantu pelajar membina kefahaman kandungan. Pelaksanaan sesi perbincangan  Proses dan interaksi  Proses komunikasi amat penting untuk menjayakan perbincangan.

 Guru juga perlu bergerak dan ke tiap-tiap kumpulan pelajar untuk untuk mendengar. 120 .EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR  Penglibatan pelajar dalam perbincangan merupakan sebahagian daripada proses perbincangan.  Atribut seorang ketua kumpulan:  Populariti  tahap pencapaian akademik  kemahiran sosial  kebolehan berfikir dan bertutur.memerhati.  Peranan dan tanggungjawab  Guru berperanan sebagai fasilitator dimana beliau akan membimbing pelajar dengan kemahiran. melibatkan.  Dalam proses ini terdapat komunikasi lisan secara langsung daripada guru kepada pelajar.  Teknik ini bertujuan memberikan peluang kepada pelajar agar benarbenar memahami perkara yang hendak dipelajari melalui prosedur yang ditunjukkan.  Kepemimpinan  Ketua kumpulan mempunyai autoriti dan sebagai jurucakap.memberi bahan dan peluang kepada palajar.  Kejeleketan  “the” “we” attitude dimana ahli kumpulan mesti saling menyokong dan mempunyai rasa bangga terhadap kumpulan. D. Demonstrasi  Satu cara untuk melatih pelajar memerhati dan melakukan sesuatu aktiviti mengikut prosedur. menggalakkan setiap  Setiap kumpulan terdapat seorang ketua dan pencatat. Peranan ini boleh digilirkan.

121 . 2. Kelebihan demontrasi:  Memperkenalkan bahan pembelajaran baharu kepada pelajar melalui penglihatan dan pendengaran. 4. 6.tumpuan dari pelajar.rumusan . 5. Gerak balas diberikan untuk setiap persoalan. Urutan perlu dicatatkan supaya tiada perkara penting yang ditinggalkan.penerangan yang jelas. Guru meminta pelajar mengulangi langkah dan pelajar akan mempraktikan apa yang dipelajari. Pelaksanaan: 1. Guru menyoal demi pemahaman pelajar.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR  Membolehakan pelajar menguasai sesuatu perkara dengan lebih mudah dan ia juga dapat meningkatkan ingatan pelajar terhadap terhadap sesuatu perkara. Demonstrasi boleh digunakan untuk:  Menunjukkan sesuatu isi atau prosedur secara berkesan  Menimbulkan minat dalam sesuatu topik  Menyediakan model untuk kemahiran mengajar  Mengubah kadar pembelajaran pelajar. Guru menentukan topik serta menyediakan alatan atau bahan.  Demonstrasi yang baik memerlukan objektif dan kandungan yang teliti.  Pelajar boleh menguasai kemahiran baru  Memotivasikan pelajar kerana konsep dan prinsip ditunjukkan secara ilustrasi. 3. Langkah-langkah yang perlu diikuti dituujukkan.dan aktiviti susulan dalam memperkukuhkan kefahaman pelajar.

Langkah-langkah menyelesaikan masalh—Orlich et al(2007)  Menyedari masalah  Mengenalpasti masalah  Mendefinisi semua masalah  Menentukan had masalah  Membuat analisis  Mengumpulkan data yang relevan  Menguji dan menilai data  Membuat sintesis  Membuat generalisasi  Melaporkan keputusan cara untuk memperoleh maklumat-maklumat yang Contoh pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan penyelasaian masalah:  Sesi soal jawab berdasakan kesusasteraan 122 .  Peranan guru dalam teknik ini adalah mewejudkan persekitaran yang membolehkan pelajar mengambil bahagian dalam aktiviti kelas atau penerokaan internet. Penyelesaian masalah  Suatu proses inkuiri dimana pelajar mencari jawapan untuk soalan yang relevan kepada mereka.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR E. Proses penyelesaian masalah  Pelajar mengenal pasti masalah  Menjelaskan isu-isu  Mencadangkan diperlukan  Menilai idea dan rumusan.  Teknik ini berasaskan falsafah konstruktivisme dimana pelajar melibatan diri secara aktif dalam proses pembelajaran.

 TOC perlu menyokong salah satu daripada tiga objektif iaitu: A.  Membolehkan pelajar menerangkan masalah dan mencipta penyelesaian kreatif. 123 . • • • Pelajar dikehendaki untuk meniru kemahiran yang disampaikan oleh guru Melibatkan penggunaan latih tubi.menganalisis. praktis. Apa yang hendak diubah? C. berfikir melalui akibat terhadap tindakan dan ideaidea serta mengaplikasi apa-apa yang dipelajari sehingga mencapai keputusan. Bagaimana membuat perubahan? 4. Apa yang akan diubah? B.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR    Aktiviti pengayaan Aktiviti geografi Aktiviti kajian tempatan TOC( theory of constraint)  Satu lagi perspektif daripada pengajaran. pembelajaran masteri dan pengajaran langsung.9 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran dalam Pedagogi Bestari Pengajaran Direktif • Pengajaran Direktif bertujuan untuk membantu pelajar memahami dan menguasai maklumat sebagai asas untuk membaca dan menaakul secara kritis. di mana guru sebagai punca maklumat. Pendekatan yang bercorak autoritarian.  Merupakan satu alat berfikir dan komunikasi yang amat efekti – Vishalache Balakrishnan(2002)  Teknik ini bukan sahaja menghafal tetapi merangsang pemikiran.

124 . bahan bantu visual dan tunjuk cara untuk menerangkan konsep yang konkrit dan abstrak digalakkan dalam pengajaran langsung (penyampaian maklumat secara sehala). memberikan motivasi. Pengajaran Mediatif • Membolehkan pelajar belajar menilai pandangan berbeza terhadap isu-isu kontroversi. • Pengajaran direktif adalah berdasarkan strategi berpusatkan guru dan pembelajaran secara tradisional. Mereka diberi peluang untuk mengorganisasi dan mengawal prosesproses pemikiran tinggi dalam pengajaran mediatif. Pelajar dilatih untuk menggunakan kemahiran yang telah dikuasai bagi menyelesaikan masalah dengan sendiri.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR • • • Pelajar adalah pasif dan bergantung pada guru untuk membekalkan maklumat dan penyelesaian masalah. Pelajar digalakkan untuk menaakul secara induktif dan deduktif untuk mengemukakan penerangan yang lengkap dengan bukti yang logikal. menggunakan pengurusan grafik dan cara ekspositori untuk menyampaikan kandungan utama serta pengetahuan relevan kepada pelajar • Penggunaan contoh-contoh. Pengajaran mengikut langkah demi langkah dari segi topik demi topik berdasarkan analisis tugasan. menghormati pandangan orang lain dan menggunakan proses-proses alternatif • Guru merupakan pengantar yang mengemukakan soalan-soalan dan isu yang dapat merangsang naluri ingin tahu pelajar selain menggalakkan inkuiri serta mengakibatkan pelajar menemukan keputusan • • • • • Guru harus mengelakkan daripada membuat penghakiman terhadap idea yang dikemukakan oleh pelajar. Guru harus menyokong dan melatih pelajar untuk membentuk dan menguji-uji idea-idea sendiri. Proses utama ialah menarik perhatian pelajar.

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR

Pelajar diberikan kesedaran tentang apa-apa yang dipelajari oleh mereka dan ini akan memudahkan mereka mencapai kawalan kendiri sebagai cara aktif mereka cipta kemahiran penyelesaian masalah.

Lama-kelamaan, pelajar akan kurang bergantung kepada guru dan berdikari.

Model pembentukan konsep Taba • • Model pembentukan konsep Taba membina idea dan konsep

berlandaskan pengetahuan sedia ada pelajar serta pengetahuan kini. Pelajar diajar untuk membuat pemerhatian, membentuk inferens yang berbeza berdasarkan pemerhatian dan mengumpulkan data berasaskan persamaan yang sedia ada • • Kemudian, pelajar akan membentuk kategori-kategori dan label-label untuk data bagi menghasilkan satu sistem konseptual. Dalam proses ini, pelajar memperkembangkan kemahiran pemikiran.

Strategi mediatif melalui inkuiri • • Inkuiri direka bentuk untuk mengajar pelajar bagaimana menyiasat masalah dan soalan berdasarkan fakta serta pemerhatian. Model inkuiri berdasarkan kepada lima langkah berikut:

1. Mengenal pasti soalan/ masalah 2. Membuat hipotesis 3. Mengumpul data 4. Menganalisis data 5. Membuat generalisasi 

Dengan menggunakan naluri ingin tahu pelajar, ini akan membantu pelajar mendekati masalah dengan penuh keyakinan apabila meneroka dan mencari penyelesaian, berkebolehan untuk menemukan kerelevenan

125

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR

fakta serta dapat meningkatkan proses ingatan pelajar apabila mereka menyepadu bahan ke dalam struktur kognitif dan mudah diingat kembali  Peranan guru dalam strategi mediatif melalui inkuiri adalah untuk mewujudkan situasi yang bermasalah, mengadili prosedur inkuiri, memberikan respons kepada pertanyaan pelajar, membantu pelajar menentukan fokus dalam inkuiri dan memudah cara perbincangan dalam situasi bermasalah

Pengajaran Generatif • • • • • • • Dapat membantu pelajar cipta pengetahuan dan membentuk cara baru serta kreatif untuk menyelesaikan masalah Bertujuan: meransang imaginasi pelajar dengan penggunaan metafora /situasi aneh Guru akan mengelak daripada membuat perhakiman agar tidak mengongkong kreativiti pelajar Strategi ini membantu pelajar bertindak dalam situasi-situasi tertentu dan menggunakan kecerdasan pelbagai. Perkara ini merangkumi alat-alat seperti sumbang saran, synthetics, pemikiran lateral dan kreativiti melalui reka bentuk Pengajaran generatif boleh digunakan untuk ekspresif serta membentuk penyelesaian masalah bukan rutin dan inkuiri Pelajar diberi kebebasan dan menggunakan kreativiti mereka

Pengajaran Melalui Pemerhatian • • Berlaku apabila pembelajaran berlaku dengan memerhati orang lain melakukan tingkah laku Tingkah laku seseorang pemerhati dipengaruhi oleh akibat secara positif/negatif dan ini dinyatakan peneguhan vicarious /dendaan vicarious terhadap tingkah laku model (Ormrod, 2008) • Menurut Bandura, terdapat 4 proses dalam pembelajaran, iaitu

1. Proses memberikan perhatian 126

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR

-pelajar menumpukan perhatian kepada ciri-ciri signifikan tingkah laku yang ingin dipelajari

2. •

Proses ingatan mengorganisasikan pemerhatian agar dapat mengingat perkara yang diperhati

3. •

Proses reproduksi motor melakukan pergerakan fizikal sebenar melalui proses cuba jaya secara berulang

4. • • •

Proses motivasi menerima ganjaran supaya mereka akan melakukan tingkah laku yang dipelajari Pelajar diberi peluang untuk memerhati dan memodelkan tingkah laku akan membawa peneguhan positif Guru harus menggalakkan pembelajaran kolaboratif kerana pembelajaran berlaku dalam konteks persekitaran dan sosial

Pengajaran Kontekstual • Membantu pelajar menghubungkaitkan pembelajaran kandungan dengan situasi sebenar dan memotivasi pelajar untuk membuat kaitan antara ilmu yang dipelajari dengan kehidupan sebenar • Guru digalakkan untuk memilih dan mereka cipta persekitaran

pembelajran yang menyepadukan pelbagai bentuk pengalaman, iaitu sosial, fizikal dan psikologi dalam proses pencapaian hasil pembelajaran yang diingini • • Pelajar akan menemukan perkaitan bermakna antara idea-idea abstrak dengan aplikasi dalam dunia sebenar Dalam pembelajaran secara konteksual, pelajar digalakkan mengalami 5 teknik pembelajaran : Strategi REACT

127

seminar. sesi hand-on dan minds-on.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Strategi REACT • • • • • • (R-relate) menghubung kait: di mana pelajar belajar dalam konteks menghubung kait pengetahuan baru dengan pengalaman hidup (E-experiencing) mengalami: pembelajaran melalui penerokaan. memantau dan menilai proses berfikir 128 . penemuan dan mereka cipta idea. Pengajaran metakognitif meransang kesedaran pelajar tentang perkara yang diketahui oleh mereka & yang tidak diketahui mereka untuk menyelesaikan masalah • Menurut Dirkes (1985). (A-apply mengaplikasi): pengetahuan dalam situasi lain C-cooperate) bekerjasama: dalam memberikan maklum balas dan berkomunikasi dengan ahli kumpulan serta guru (T-transfering) memindahkan: pengetahuan sedia ada dengan menggunakan daripada apa-apa yang tahu contoh aktiviti: pembelajaran eksperiental. strategi Asas Metakognitif: o Menghubungkaitkan maklumat baharu dengan maklumat lama o Memilih strategi-strategi berfikir o Merancang. bengkel Pengajaran Metakognitif • • • • Pengajaran tentang proses pemikiran terhadap ‘apa yang kita tahu ‘ & ‘ apa yang kita tidak tahu Flavell (1976): pengajaran metakognitif sebagai pengetahuan terhadap proses-proses kognitif seperti ciri-ciri relevan maklumat Metakognisi menerangkan sebab kanak-kanak yang berbeza umur menangani tugasan pembelajaran dalam pelbagai cara Metakognisi melibatkan pemantauan aktif dan pengawalan proses-proses kognitif.

mengumpulkan data tentang proses berfikir dan perasaan Kemudian. menilai kejayaan. mengenal pasti strategi berfikir yang digunakan Akhirnya. mengenal pasti strategi yang sesuai untuk kegunaan masa depan serta mencari pendekatan yang lebih baik Kajian Masa Depan • Strategi secara saintifik yang dibina untuk menambahkan keupayaan pelajar dalam menghadapi pelbagai cabaran hidup dan membuat keputusan (PPK. o prinsip perancangan strategik.2001). masalah-masalah dan peluang-peluang yang akan dihadapi serta mengajar kemahiran-kemahiran yang perlu untuk sentiasa pandang ke hadapan. Mereka perlu dibekal dengan kemahiran tersebut agar tidak dilanda kebimbangan apabila menghadapi sesuatu yang tidak dijangka. • Kauffman: memberi pelajar pemahaman tentang isu-isu penting . • Terdapat 4 prinsip dalam kajian masa hadapan: o Prinsip perubahan. di mana pelajar membuat refleksi terhadap pemikiran mereka. kumpulan mengklasifikasikan idea-idea berkait. o prinsip pengupayaan • • • Pelajar kini perlu berpandangan jauh supaya dapat membuat keputusan dengan bijak dalam menangani perubahan dan kesan krisis. Faedah menggunakan kajian masa depan sebagai strategi ialah 129 . sedar tentang keraguan. ketidaksejajaran dan komen tentang bagaimana mengatasi kesukaran • • • • Pelajar diajar untuk membuat rancangan untuk pelbagai aktiviti pembelajaran Selepas aktiviti. o prinsip pandangan jauh. guru boleh membimbing pelajar membuat semakan aktiviti .EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Cara membina tingkah laku metakognitif pelajar: • Penggunaan jurnal.

Suasana bilik darjah menarik dan menyeronokkan kerana murid libat diri dalam proses pembelajaran. 7. Merangsang pemikiran pelajar secara krisis dan kreatif. Pelajar dapat menangani cabaran serta berupaya untuk menyelesaikannya. 9. 8. Guru berperanan sebagai fasilitator dalam membimbing pelajar ke arah pencapaian hasil pembelajaran. depan sebagai induksi/susulan Integrasi Kemahiran Generik dalam Pengajaran dan & Pembelajaran • • Kita harus melahirkan pelajar sebagai pemikir berkesan. 3. 130 .EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 1. Tiga kemahiran dipelajari = membuat ramalan menjangka akibat mengendalikan perubahan Tiga cara pengajaran melalui kajian masa depan • • • Guna matriks pengajaran. Pelbagai gaya pembelajaran dapat digunakan berdasarkan kepada kumpulan murid. 4. dilengkapi dengan kemahiran berfikir dan belajar seumur hidup agar dapat menguasai dan memproses maklumat dalam masyarakat dan dunia yang berteknologi tinggi ini. 5. 2. Menyisipkan kajian masa depan Menggunakan unsur kajian masa pengajaran. Menyemai keyakinan diri pada pelajar utk menghadapi apa-apa jua cabaran. Pelajar dapat melibatkan diri dan peluang untuk mengemukakan idea mereka semasa menyelesaikan masalah. 6. Memberikan peluang kepada pelajar merancang dan membuat keputusan semasa menyelesaikan masalah. Pelajar perlu bertindak efektif.

menjawab soalan. Kemahiran generik berunsurkan kemahiran. kemahiran generik seperti kemahiran komunikasi. menganalisasi masalah. • • • Dalam konteks pendidikan. Elemen-elemen dalam kemahiran generik merupakan kemahiran hidup tertentu dan diperlukan untuk kejayaan karier dan peribadi. berucap dan menulis. dan aktiviti berpengalaman eksperiential. dan keterampilan. kemahiran utama berfokuskan kepada keupayaan. Kemahiran guna teknologi – melibat penggunaan alat-alat. Antara strateginya: • Memberikan tugasan bercorak tinjauan perpustakaan. kemahiran yang boleh dipindahkan ke tempat kerja. kecekapan.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR • Dalam P&P sekolah bestari.menghurai. 131 . berfikir secara lateral dan kreatif serta membuat pilihan. memudah cara. • Kemahiran merancang dan mengelola aktiviti– merangkumi penggunaan masa dan sumber serta berupaya untuk menentukan keutamaan dan mengawasi pencapaian diri. • • Kemahiran generik murid terpancar dalam kemahiran berfikir dan menyelesaikan masalah melalui pengajaran dan amalan. berfikir dan strategi lain membantu pencapaian membaca dan pemikiran secara krisis dalam kalangan pelajar. • Kemahiran generik yang disepadukan dalam kurikulum pedagogi bestari akan meningkatkan penglibatan pelajar dalam proses P&P. Kemahiran berkomunikasi– kebolehan menyata. memperoleh maklumat. • Kemahiran menyelesaikan masalah– mengenalpasti masalah. kemahiran belajar. kemahiran generik perlu ada pada pelajar untuk melaksanakan tugas dengan sempurna. memahami dan menggunakan kaedah saintifik serta prinsip-prinsip teknologi dalam pengendalian alat-alat. menyepadukan kemahiran dan pengetahuan di alam pekerjaan.

B.R. Boon. (2003) Models of teaching (7th ed.. Teaching through play:Teachers’ thinking & classroom practice.E. 132 . P.Weil. Noriati. Bennett. Wood. (Siri Pendidikan Guru). S.. Fakriah Syed Ahmad..K.. A.) Englewood Cliffs. Learn to teach. Kumpulan Budiman Sdn. Shah Alam: Oxford Fajar.NJ: Prentice-Hall. E.M.Rashid. (1997). Chong L. Buckingham: Open University Press.Y. & Sharifah. Bhd Joyce.(2001). Boston:Mc-Graw Hill. & Roger. (2009). Murid dan Alam Belajar.L. N.& Calhoun. (2011) Murid dan Alam Belajar (2nd ed). TAMAT BAB 4 Rujukan Arends.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR • Pelajar dilibatkan secara langsung dalam perancangan dan pelaksanaan aktiviti agar mereka dapat libat diri dalam pemikiran kreatif dan kritis untuk membina keyakinan dan harga diri pelajar.

Menyatakan aspek-aspek perbezaan individu. 5. Membezakan nilai pencapaian. 8. Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi gaya pembelajaran murid. PEMBENTUKAN PERSEKITARAN PEMBELAJARAN YANG KONDUSIF SINOPSIS Dalam tajuk ini. nilai instrinsik dan nilai minat yang mendorong seseorang murid. Dalam tajuk ini kita akan berusaha untuk memahami persamaan individu dari segi psikologi dan secara khusus. Mendefinisikan dua jenis motivasi. perbezaan individu dapat dikaitkan dengan kesan terhadap pembelajaran. 4. 3.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR TAJUK 5 PERBEZAAN INDIVIDU DAN GAYA PEMBELAJARAN. dan apakah ciri-ciri psikologikal yang berbeza antara mereka. HASIL PEMBELAJARAN 1. 2. Tambahan pula. Tambahan pula. Oleh itu. Tajuk ini juga mendorong kita untuk meningkatkan kemajuan diri dengan menggunakan pendekatan pengajaran yang sesuai berdasarkan tahap kecerdasan murid. Di samping itu. Membuat refleksi tentang aspek-aspek yang mempengaruhi persekitaran bilik darjah. MOTIVASI DAN GAYA PEMBELAJARAN. pembelajaran ini mampu mendorong pelajar ke arah kemahiran berfikir sewaktu melaksanakan pengajaran. Menyenaraikan sifat-sifat utama setiap jenis kecerdasan pelbagai. Menghuraikan teori-teori yang berkaitan motivasi dalam pembelajaran 7. kita dapat mengenal pasti dan menguasai konsep perbezaan individu dan aspek-aspek perbezaan individu. Melakarkan pelan bilik darjah yang mempunyai persekitaran pembelajaran kondusif. 6. perlakuan insan yang mempunyai kecerdasan emosi dapat dipamerkan sewaktu mengendalikan bilik darjah sehingga dapat dicontohi oleh murid. 133 . suasana bilik darjah yang mesra yang mempamerkan kesedaran sosial yang tinggi dapat dibina selepas pembelajaran ini.

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR KERANGKA KONSEP PERBEZAAN INDIVIDU DAN GAYA PEMBELAJARAN Aspek Perbezaan Individu Teori Sternberg Kecerdasan Teori Kecerdasan Pelbagai Gardner Perbezaan Individu dan Gaya Pembelajaran Teori Emosi Goleman Field Dependence dan Field Independence Gaya Pembelajaran Kolb Implikasi Terhadap Pengajaran dan Pembelajaran Berdasarkan Kecerdasan Pelbagai Rajah 5.1a Kerangka Konsep Perbezaan Individu dan Gaya Pembelajaran KANDUNGAN ISI 134 .

5. kelas sosial. Akan tetapi terdapat juga beberapa ciri yang serupa antara manusia.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR PENGENALAN FIKIRKAN.. bakat serta minat. tahap tenaga.. gaya kognitif atau gaya pembelajaran. Woodcock (2000) membahagikan perbezaan individu kepada 2 jenis : I. kadar belajar. kita harus memahami perbezaan individu dalam kalangan pelajar dan memberi perhatian tentang hal ini di dalam proses pengajaran dan pembelajaran.etnik. tempat dan keadaan. Beliau menjelaskan kepelbagaian murid dari segi tahap prestasi. II.0 PERBEZAAN INDIVIDU DAN GAYA PEMBELAJARAN Menurut (Borich & Tombari. budaya.1997). Lihat di sekeliling anda. 135 . Oleh itu sebagai seorang guru. bahasa di rumah.perbezaan individu adalah variasi yang boleh diperhatikan di kalangan ahli-ahli dalam satu kumpulan individu dalam aspek temperamen. jantina. Interindividu Intraindividu Perbezaan intraindividu – perbezaan dalam individu yang dipengaruhi oleh masa. Apakah perbezaan atau persamaan yang anda lihat antara diri anda dan keluarga anda serta rakan-rakan anda ? Pada hakikatnya memang mustahil untuk mendapat dua orang individu yang sama. pola persahabatan dan hubungan ibu bapa dengan anak-anak Slavin (2005) pula menumpukan perhatian kepada perbezaan individu dalam konteks pengajaran dan pembelajaran.

Perkara ini semua mempunyai pengaruh yg kuat terhadap diri seseorang. orang yang berada di sekelilingnya. menumpukan sepenuh perhatian terhadap pengajaran guru. Faktor baka pula berkaitan dengan keturunan seseorang individu. iaitu faktor persekitaran dan faktor baka. perbezaan individu mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pencapaian murid dalam akademiknya. persekitaran tempat tinggal.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Perbezaan interindividu – perbezaan yang terdpt antara seseorang individu dengan individu yang lain. Adakah kecerdasan 136 .1 Kecerdasan Dalam proses pembelajaran. bentuk mata. hidung. leka. didikan dan media massa. Faktor persekitaran setiap individu adalah berbeza dan mempengaruhi personaliti seseorang. Namun. rakan sebaya. 5. Pengalaman awal kanak-kanak banyak mempengaruhi perkembangan dan pembesarannya. dan lambat menyiapkan tugasan. tekun serta melaksanakan setiap tugasan dalam jangka masa yang ditetapkan oleh guru. ketinggian dan lain-lain. ada juga kalangan pelajar yang lambat memahami pengajaran guru. Perbezaan antara individu adalah dalam pelbagai bentuk dan perkara yang memberikan kesan terhadap cara mereka bertindak balas terhadap sesuatu perkara dalam kehidupan seharian mereka. pasif. Terdapat murid yang sangat responsif. Antara elemen persekitaran yang mempengaruhi seseorang manusia ialah : latar belakang keluarga. Malah cara setiap murid memberikan tindak balas terhadap pengajaran guru adalah berbeza. Raut wajah anak-anak mirip wajah ibu atau bapa mereka dari segi warna kulit. Ahli psikologi kebanyakannya bersetuju bahawa terdapat 2 faktor utama yang mendorong kepada perbezaan individu. Faktor baka jelas mempengaruhi perbezaan interindividu dari segi fizikal dan rupa paras.

. Kebanyakan ahli psikologi percaya bahawa keturunan dan persekitaran sama-sama memainkan peranan dalam menentukan tahap kecerdasan individu. item ujian Binet diterbitkan. Menurut Binet. Alfred Binet (dalam Brody) dari Perancis turut membincangkan konsep kecerdasan. Dengan bantuan rakannya . iaitu Simon. perbezaan individu semakin ketara pada peringkat proses kognitif. 2000) ialah: 1) Daya ingatan 2) Imaginasi 3) Perhatian 4) Pemahaman 5) Keupayaan mencadang 6) Nilai estetika 7) Nilai moral 8) Kekuatan tubuh badan dan semangat diri 9) Kemahiran psikomotor 10) Kemahiran menghubungkaitkan ruang Binet telah menyusun item tersebut dengan memberi skala mengikut aras kesukaran dengan memberi lima item bagi setiap satu kumpulan mengikut umur.kanak menurut umur.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR seseorang itu diwarisi atau kecedasan itu dapat dipupuk melalui persekitaran? Menurut Wooffolk(1998). Item ujian Binet telah diguna pakai di Amerika Syarikat dan telah digunakan untuk mengenalpasti kumpulan murid cerdas dan kumpulan murid lembam. manakala kanak-kanak yang kurang cerdas merupakan golongan yang keupayaan berfikirnya sama dengan kanakkanak yang lebih muda. Binet akan mengira keupayaan berfikir kanak. Hasil Ujian mendapati kanak-kanak yang cerdas mempunyai keupayaan berfikir setanding dengan kanak-kanak yang lebih dewasa. pada tahun 1905. 137 . sukar untuk memisahkan kecerdasan dalam baka atau kecerdasan dalam persekitaran dan pengalaman. Antara aspek yang terkandung dalam ujian Binet (Vialle et al.

Lapan kecerdasan pelbagai Gardner dapat dijadikan panduan kepada guru dalam mendorong pembelajaran murid serta merangsang murid untuk membina masa depan mereka berdasarkan kelebihan yang dimiliki oleh mereka. Guru boleh mengaplikasikan kecerdasan pelbagai dalam kalangan muridnya dengan merancang aktiviti dan tugasan yang sepadan dengan murid. 138 Pengukir PelukisArkitek Juruterbang Melukis Mengecat Garis rentuk dan ruang . termasuk . Hal ini ditunjukan seperti dalam jadual - Domain Kecedasan Contoh Perlakuan Kemampuan menggunakan perkataan secara berkesan sama ada secara lisan atau tulisan. menulis dan mengira berkembang terus sehingga melibatkan keupayaan dalam hubungan sosial (Social Quotient=SQ) dan kecerdasan emosi (Emotional Quotient=EQ) 5. Bacaan Bercerita Kecerdasan Linguistik Kecerdasan Visual – Spatial Kebolehan mencipta gambaran mental dan mengamati dunia visual. Kecerdasan pelbagai Gardner dapat dimanafaatkan oleh guru dengan menterjemahkannya dalam pelakuan pembelajaran yang mendorong kerjaya murid. Pilihan Kerjaya Penyair Pemidato Ahli politik Wartawan Aktiviti Dalam P&P Perbahasan Perbendaharaan kata Ucapan formal Penulisan kreatif.1 Kecerdasan Pelbagai Howard Gardner (1983) bangkit dengan konsep Kecerdasan Pelbagai (Multiple Intelligence) . jurnal. pemahaman terhadap konsep kecerdasan berubah selari dengan perkembangan dalam penyelidikan berhubung kecerdasan. gaya bahasa dan pengucapan dengan baik dan sempurna.1.kebolehan memanipulasikan ayat. puisi. Permahaman traditional terhadap konsep kecerdasan (Intelligence Quotient=IQ) yang berfokus kepada keupayaan dalam membaca.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Dari semasa ke semasa. diari.

bentuk dan ruang. termasuk pemikiran secara heuristik. Kecerdasan Muzik Kemampuan untuk menggemari.generalisasi. garis. Kecenderungan ini termasuk kepekaan terhadap ritma. menaakul. melodi atau kelangsingan suatu hasil muzik Penggubah lagu Penyanyi Mencipta gambaran mental Imaginasi aktif Peta minda Persembahan muzik Bunyi vokal Bunyi instrumental Nyanyian Drama lagu. Saintis Ahli matematik Penggunaan simbol Urutan nombor Perkaitan sebab dan akibat (logik) Penyelesaian masalah Pengurusan grafik Pengiraan Kecerdasan Fizikal /Kinestatik Berkaitan dengan pergerakan dan kemahiran fizikal seperti koordinasi. Kecerdasan Logik Matematik Kebolehan menggunakan nombor. Menggunakan anggota badan untuk meluahkan idea dan perasaan. 139 .EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Berkepekaan terhadap warna. perkaitan. mengkategori. membuat inferens. mendiskriminasi dan meluahkan perasaan melalui muzik. Penari Ahli gimrama Peninju Pemain badminton Tarian kreatif Drama Main peranan Aktiviti jasmani Latihan fizikal Pemain sukan Seni pertahanan diri.keseimbangan dan kelenturan badan.induktif dan deduktif. sebab dan akibat (logik) Melibatkan pemikiran saintifik. perhitungan dan pengujian hipotesis.mengenal pasti pola abstrak.

kesedaran terhadap mood dalaman. Mempunyai gambarann yang tepat tentang diri sendiri. Penulis Kaunselor Ahli falsafah Strategi pemikiran Proses emosi Disiplin diri Amalan pemusatan Kecerdasan Interpersonal Kemampuan untuk mendiskriminasi antara pelbagai petanda interpersonal dan kebolehan untuk berkomunikasi dengan berkesan Ahli politik Peniaga Pengacara Usahawan Komunikasi antara individu Latihan empati Latihan kolaboratif Memberi maklum balas Strategi pembelajaran kooperatif dan sedia bekerja sama Kecerdasan Naturalis Mengenali.1b. menyusun dan mengkategorikan pelbagai jenis flora dan fauna Petani Ahli botani Ahli biologi Perancang Bandar Geologist Lawatan sambil belajar Rajah 5. dorongan dan kemampuan untuk mendisipIinkan diri dan jati diri. kemarahan.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Kecerdasan Intrapersonal Berpengetahuan kendiri dan berkebolehan untuk menilai diri sendiri. : Domain Pelbagai Kecerdasan Gardner dan pengaplikasianya dalam P&P 140 .kehendak. motivasi.

1. sedih. marah.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 5. memotivasi diri. 141 . Juga mengalami kepuasan diri semasa berdepan dengan cabaran seharian. takut. Menurut Daniel Goleman(1995). seorang tokoh terkenal dalam bidang pengurusan emosi menyatakan bahawa kecerdasan emosi merujuk kepada Kemampuan kita untuk mengenalpasti perasaan kita. dan sebagainya.Emosi ditakrifkan sebagai perasaan sama ada gembira. dan membina ketahanan dalaman sehingga berupaya menyusun jiwa masing-masing. Coleman membahagikan keupayaan manusia dalam mengurus emosi kepada dua bentuk iaitu kompetensi personal dan kompetensi sosial.2 Kecerdasan Emosi Cukup sempurnakah manusia sekiranya hanya memiliki kecerdasan akal? Dalam kecerdasan pelbagai seperti yang dikemukakan oleh Gardner sebenarnya tersirat banyak elemen emosi.

menjadi pemangkin perubahan dan pengurusan konflik Kemahiran sosial Rajah 5. kepimpinan berinspirasi. berorientasikan perkhidmatan. berorientasikan pencapaian.2. 142 . penghormatan kendiri dan kesejahteraan kendiri demi menikmati kehidupam yang bahgia dengan penuh kesyukuran Mencakupi aspek-aspek seperti: kawalan emosi kendiri. : Komponen-komponen dan sub komponen Kecerdasan emosi Terdapat banyak cara yang boleh dilakukan oleh guru untuk mengintegrasikan elemen kecerdasan emosi dalam pengajaran dan pembelajaran. keyakinan diri.Semua objek dapat diselitkan dengan elemen kecerdasan emosi.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Komponen Huraian ringkas Kompetensi Peribadi Kesedaran kendiri Merangkumi aspek –aspek seperti : Kesedaran emosi kendiri. kesedaran mengenai kekuatan dan kelemahan diri. mempunyai pengaruh untuk memujuk dengan menggunakan pelbagai cara dan strategi positif. berkolaborasi dan berpasukan. atau secara tersirat apabila aktiviti pengajaran dan pembelajaran menggalakkan murid mempraktikkan kecerdasan emosi.dan kemampuan melayani kepelbagaian mengikut keperluan pelanggan Mencakupi aspek-aspek seperti: Kemahiran berkomunikasi. kebolehpercayaan. Pengintegrasikan elemen kecerdasan emosi dapat dilaksanakan sama ada secara tersurat apabila bahan yang dipelajari oleh murid mengandungi elemen tersebut. kesedaran organisasi. keluwesan dan ketekunan Meliputi aspek-aspek seperti: inovatif. inisiatif. dan optimis Pengurusan Kendiri Motivasi kebdiri Kompetensi Sosial Kesedaran sosial Merangkumi aspek –aspek seperti : empati.

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 5. APA ITU ESQ??? Manusia Manusia Manusia    Kecerdasan akal = IQ Manusia = EQ Tuhan = SQ Manusia IQ + EQ + SQ = ESQ AKTIVITI 143 .3 Kecerdasan Emosi dan Spiritual Sejak kebelakangan ini.1. Elemen spiritual ialah kekuatan dalaman yang lebih berperanan besar dalam menguruskan emosi seseorang. banyak yang berpendapat bahawa kecerdasan emosi tidak akan berkesan tanpa kecerdasan spiritual. Pendekatan kecerdasan emosi dan spiritual (Emosional Spiritual Quotient = ESQ) semakin hebat diperkatakan yang akan mengukuhkan kompetensi dalam mengurus emosi.

dan darjat. ramai manusia kaya dengan IQ dan hasilan IQ telah membolehkan manusia untuk memperoleh kedudukan.. Pemikiran ini telah menyebabkan kepentingan IQ + EQ ditambah pula dengan kepentingan SQ (Spiritual Quotient). Kecerdasan spiritual (SQ) mula diperbincangkan dan diperkatakan apabila ahli saraf. iaitu Ramachandran dari California University menemukan God Spot dalam otak manusia sebagai pusat spiritual yang terletak di antara jaringan saraf dan otak. Cuba anda fikirkan bagaimana sesorang guru dapat meningkatakan tahap kecerdasan emosi dalam kalangan murid-murid mereka? Victor E. SQ merupakan elemen pertama untuk membawa manusia ke arah pencarian makna dan nilai. Dengan ada pemisahan itu. 144 Namun tanpa SQ pencarian makna . SQ merupakan landasan bagi memanfaatkan IQ dan EQ. Pada zaman ini. hubungan dengan manusia lain terjalin dengan baik.. God spot itu terdapat nilai manusia yang tertinggi. dan nilai dalam kehidupan adalah kabur. pangkat. Melalui EQ.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR FIKIRKAN. perlakuan manusia akan tidak seimbang. Danah Zohar dan Ian Marshall (2000) mengemukakan takrifan kecerdasan spiritual sebagai kecerdasan untuk menghadapi persoalan makna atau nilai bagi meletakkan perlakuan dan kehidupan kita dalam konteks makna yang luas dan kaya serta kecerdasan untuk menilai tindakan kita lebih bermakna daripada yang lain. Pemisahan antara EQ dengan SQ akan wujud dan menyebabkan manusia membahagikan kehidupan mereka kepada dua iaitu EQ untuk hubungan sesama manusia manakala SQ ialah hubungan dengan Tuhan. Frankl di dalam bukunya Man’s Search for Meaning menekankan keperluan manusia untuk mencari makna dan nilai dalam kehidupan. Darjat dan kedudukan yang diperoleh turut dipengaruhi oleh EQ yang mantap.

pembelajaran menekankan kepada sebanyak mana murid belajar dan memperoleh pengalaman pembelajaran bergantung pada gaya pembelajaran dan bukan persoalan tentang pelajar itu hebat atau pintar.  Guru perlu merancang dengan teliti setiap rancangan pengajarannya untuk menerapkan elemen ESQ kepada murid.1.  Contoh : 1.4 Gaya Pembelajaran Perbezaan individu juga mempengaruhi gaya murid-murid belajar. Aktiviti di luar bilik darjah 5. cara didikan dan persekitaran. Pendekatan dan teknik dalam pengajaran dan pembelajaran.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Peranan Guru Mengintegrasikan ESQ dalam Pengajaran dan Pembelajaran turut penting. Gaya pembelajaran bermaksud cara seseorang menerima dan memproses Teori berhubung gaya maklumat dalam pelbagai cara yang berbeza.  Setiap kandungan pelajaran perlu ditekankan dengan pengetahuan dan amalan berhubung dengan kecerdasan emosi dan spiritual. Penggunaan multimedia 4. Setiap individu mempunyai peluang untuk menerima dan 145 . Penggunaan bahan dan sumber pengajaran dan pembelajaran 2. 3. Ahli psikologi pendidikan menjalankan kajian berhubung gaya pembelajaran manusia dan hasil kajian mereka adalah berasaskan faktor warisan.

merasa. : Jenis-Jenis Gaya Pembelajaran Gaya Pembelajaran Kognitif Medan Bersandar (FD) dan Medan Bebas(FI) 146 . pemerhatian dan berfikir.1c. Penerima konkrit dan abstrak Penerima konkrit akan menerima maklumat melalui pengalaman. Pemproses yang aktif dan reflektif Pemproses yang aktif menggunakan maklumat yang diperoleh melalui pengalaman sebagai asas berfikir. Pemproses yang reflektif menjadikan pengalaman sebagai asas untuk membuat renungan(refleksi) dan terus memikirkan perkara tersebut. perasaan dan melakukan.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR memproses maklumat dalam cara yang berbeza. Field Independence Rajah 5. Manakala penerima abstrak mengambil maklumat melalui analisis. 2. Perbezaan dalam melakukan sesuatu itu diklasifikasikan seperti: 1. tindakan.

 Gemar kerja kumpulan dan lebih peka terhadap orang lain. : Banding beza Antara Field Dependence dan Field Independence LAYARI INTERNET http://www.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Murid yang bersifat Field Dependence  Memproses maklumat secara global dan kurang memberi perhatian kepada butiran yang terperinci. Kurang dipengaruhi oleh kritikan. Lebih di pengaruhi oleh kritikan. Field Independence Mempersepsikan secara analitikal Mengkategorikan konsep secara khusus. lebih responsif kepada ganjaran dan dendaan. berminat terhadap perincian dan butiran.  Hanya menerima maklumat tanpa berusaha untuk membuat sebarang penstrukturan semula.  bersifat individualistik dan cenderung kepada ke arah kendiri. Berorientasikan sosial.eltnewsletter.1d.  menyusun semula maklumat agar selaras dengan kehendaknya. Murid yang bersifat Field Independence  Lebih analatikal. Mempunyai matlamat dan pengukuhan yang ditentukan sendiri. Gaya Pembelajaran Field Dependence Mempersepsikan secara global Mengkategorikan konsep secara umum. Rajah 5.  Berorientasikan sosial.com/back/June2002/art1022002.5 Model Gaya Pembelajaran Kolb 147 .1.htm 5. Orientasi yang tidak bersifat peribadi. Perlu penentuan matlamat dan pengukuhan luaran.

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Pada tahun 1984. kita berupaya mengintergrasikan keempat-empat gaya pembelajaran tersebut. 148 . Teori pembelajaran Kolb mengutarakan empat jenis gaya pembelajaran yang berasaskan kitaran pembelajaran empat tahap.1. sapanjang melalui tahap perkebangan hidup. Mengikut beliau. iaitu yang berdasarkan kecerdasan pelbagai. : Gaya Pembelajaran Kolb 5. Merupakan pasukan yang terulung yang membina satu inventori soalan untuk membentuk gaya pembelajaran seseorang. Rajah 5. setiap individu mempunyai kecenderungan kepada satu jenis gaya pembelajaran. David Kolb telah menerbitkan model gaya pembelajaran Kolb.1e.6 Gaya Pembelajaran Pelbagai kecedasan Terdapat satu pendekatan baru berhubung dengan gaya pembelajaran. Akan tetapi. Gaya pembelajaran Kolb digambarkan seperti rajah di bawah. secara semulajadi.

Pelajar auditori. 5. Reflektor. 4. 6.  Mereka perlu menatap wajah guru yang menyampaikan isi pelajaran yang menarik dengan bantuan: 1. Aktivis. Pragmatis. Pelajar taktik/kinestetik. Paparan visual . Pelajar global lebih suka persekitaran belajar yang fleksibel sementara pelajar analitis pula lebih suka persekitaran belajar yang berstruktur dan formal.”  Mereka menjalankan pembelajaran melalui penglihatan. Imej gambar-gambar 3. Jadual berikut menjelaskan ciri-ciri bagi setiap gaya pembelajaran berdasarkan kecerdasan pelbagai. 7. 2. nak tengok.ilustrasi .EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Berpendapatan bahawa semua orang mempunyai kekuatan yang tersendiri.tranparensi . terdapat 7 jenis utama pelajar seperti berikut: 1. Teoris.carta 149 . Umumnya. Membahagikan gaya pembelajaran kepada 2 kelompok iaitu pelajar global dan pelajar analitis. 3.video . Bahasa isyarat 2. Pelajar visual. Gaya Pembelajaran Visual (spatial) Ciri-ciri  Murid ini berkata “ Nak tengok.

Aktiviti bercerita 2. Melibatkan diri dalm proses pembelajaran dengan rela. intonasi suara. merasa.  Bagi mereka. Pelajar Taktik (BodilyKinesthetic)   Aktivis     Mereka lebih suka mengambil bahagian dengan aktif dalam proses pembelajaran. mereka mencipta dan membuat. menyentuh. Melibatkan diri dalam pelajaran secara peribadi Menganggap ilmu sebagai kepunyaan peribadinya Mereka gemar berfikir dan mengkaji semula maklumat yang diperolehi supaya dapat disesuaikan ke dalam kerangka pengetahuan yang sedia ada. kelajuan adalah sangat penting. Mereka belajar dengan lebih berkesan melalui pendekatan hands-on.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Auditori (auditory musical)  Murid ini berkata “ Beritahu saya!”  Mereka menjalankan pembelajaran melalui pendengaran. menyusun. Mereka jarang duduk diam dengan lebih lama. yakni meneroka dan menyiasat secara aktif persekitaran fizikal. Kadangkala terlalu banyak renungan akan 150 Reflektor • • .  Mereka belajar dengan lebih berkesan melalui kuliah.   Murid ini berkata “Saya nak buat!” Mereka menjalankan pembelajaran melalui pergerakan. perbincangan dan mendengar pendapat orang lain. pitch.  Mereka juga mendapat banyak manfaat melalui 1. tiada sebarang paksaan. Menggunakan pita perakam. Membaca teks 3.

Pragmatis  Rajah 5. Sains 3.  Contohnya dalam bidang: 1. Teoris  Mereka sentiasa mencari bukti supaya dapat membuat generalisasi bagi hukumhukum dan teori-teori. iaitu mengikut kemampuan murid. : Gaya Pembelajaran Berdasarkan Model Dunn dan Dunn 5. mengorganisasikan konsep dan prinsip serta mencadangkan idea-idea dan hubungan-hubungan. Mereka mampu menyelesaikan masalah secara bijak.7 Implikasi perbezaan individu dan gaya pembelajaran terhadap P&P 1. Penentuan hasil pembelajaran    hasil pembelajaran hendaklah berasaskan keupayaan dan kemampuan murid guru perlu menentukan hasil pembelajaran yang sesuai dengan muridnya.1.1f. Mereka menganggap pembelajaran adalah suatu proses membina semula pengalaman. Seni halus 4.   Mereka sentiasa ingin mengetahui bagaimana sesuatu perkara berfungsi. Agama 5. hasil pembelajaran bagi murid yang cerdas perlu lebih tinggi arasnya berbanding kumpulan yang lemah 151 . Falsafah  Mereka sentiasa cuba menganalisis dan mensintesiskan data. Matematik 2.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR merugikan masa dan kurang mencapai hasil pembelajaran.

bunga. Kepelbagaian bahan dan peralatan mengajar   bagi murid yang kurang berminat untuk belajar. burung atau arnab) dan elemenelemen persekitaran (awan. guru boleh mendorong pembelajaran aktif dengan menggunakan audio visual yang menarik. Penyampaian guru  guru wajar menjadikan diri mereka sebagai seorang penghibur yang berbakat 152 . langit. mewujudkan pusat pembelajaran di satu sudut di luar bilik darjah seperti bahan-bahan hidup (daun. bukit-bukau dan sebagainya). 4. 3. matahari. Kepelbagaian strategi dan kaedah P & P  guru sentiasa menyediakan pelbagai strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran bagi memastikan semua murid mencapai hasil pembelajaran masing-masing. 2.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR  guru boleh menyediakan tugasan murid yng pelbagai aras bagi memastikan semua murid mendapat manfaat. ikan.

ahli sukan. guru Ahli ulama. Di bawah adalah jadual yang menunjukkan jenis-jenis kecerdasan yang ada pada setiap orang.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR LATIHAN TEORI KECERDASAN PELBAGAI GARDNER Howard Gardner telah memperkenalkan 8 jenis kecerdasan.penyair. pakar statistik ahli nuklear. wartawan. Cuba layari internet dan lengkapkan sifat-sifat utama untuk setiap jenis kecerdasan Kecerdasan Logik Matematik Pekerjaan Saintis. ahli politik Penggubal lagu. 153 . juruterbang. ahli psikologi dan ahli teologi. ahli falsafah. penyanyi. Sifat-sifat Utama Linguistik/Bahasa Muzikal Ruang (Spatial) Kinestetik badan Interpersonal Intrapersonal . ahli Gimnastik Juru jual. pelukis Penari. kaunselor. ahli kaji bintang Pengarang. pemain alat-alat muzik Pelaut. pemidato.

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR LATIHAN UJI MINDA 1. kes-kes salah laku murid semakin berleluasa. Pada pandangan anda. Bagaimana kumpulan pelajar visual menjalankan pembelajaran? 6. Pada zaman sekarang. 2. Sila nyatakan lapan kecerdasan pelbagai Gardner. Bincangkan dgn rakan. mengapakah murid melakukan perbuatan tersebut. Apakah maksud gaya pembelajaran? 4. 154 . 9. 5. 8. Apakah yang sangat penting bagi pelajar auditori memahami makna tersirat apabila mereka mendengar sesuatu? 7. Bincangkan dgn rakan anda sama ada anda ialah intraindividu atau interindividu. Nyatakan tujuh jenis utama pelajar. anda dlm mana satu kategori pemikiran. 3. Sila cadangkan aktiviti dalam P&P untuk murid yang mempunyai kecerdasan Naturalist.

K. Fakriah Syed Ahmad. Shah Alam: Oxford Fajar. 155 . Kuala Lumpur: PPK.ipislam.Rashid. (n. Kumpulan Budiman Sdn. A.Y. Murid dan Alam Belajar. (2009)..E.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Rujukan Chong L. (Siri Pendidikan Guru). (2004).edu. & Sharifah. Bhd Kementerian Pendidikan Malaysia ( 2001) Belajar cara belajar. Retrieved on October 21. P. A. Educational psychology.my. Woolfolk. (2011) Murid dan Alam Belajar (2nd ed). (9th ed). 2009 from http//:limuna. Boon.d). New Jersey: Prentice Hall. Noriati. Teori Pembelajaran.

sustained”. mengarah dan mengekal tingkah laku. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran. di samping menjadikan proses pembelajaran itu berlangsung dalam keadaan bermakna.2a Kerangka Motivasi Pembelajaran 156 . Santrock (2008) mengatakan adalah kuasa yang “motivation is the reason why people behave theway they do. directed. motivasi dianggap sebagai satu unsur yang penting yang membolehkan murid-murid melibatkan diri secara aktif.2 MOTIVASI UNTUK PEMBELAJARAN Motivasi bermakna sesuatu kuasa yang mendorongkan seseorang melakukan sesuatu untuk mencapai matlamat atau kejayaan.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 5. Behaviorisme Motivasi Ekstrinsik Skinner Hierarki Keperluan Maslow Jenis-jenis Motivasi Motivasi Pembelajaran Pendekatan Humanisme Teori Carl Rogers Teori Atribusi Weinar Kognitif Teori Expectancy X value Sosio budaya Rajah 5. and Motivasi menggerakkan manusia mencapai sesuatu matlamat. Motivated behavior is energized. berfaedah dan menggembirakan (Kamarudin Hj Husin. Keadaan dalaman yang meransang. 1993).

Dengan itu.2b: Jenis-jenis motivasi Motivasi intrinsik ialah dorongan dan minat yang terdapat pada diri seseorang pelajar untuk melakukan sesuatu tanpa mengambil kira ganjarannya. teknik motivasi intrinsik berkait rapat dengan sifat semula jadi seseorang dengan unsur yang sedia ada dalam pembelajaran. terdapat dua jenis teknik motivasi yang boleh digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) di dalam bilik darjah.1 Jenis-Jenis Motivasi Secara amnya. iaitu teknik motivasi intrinsik dan teknik motivasi ekstrinsik Rajah 5.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 5. Antara cara yang sesuai untuk mendorong pelajar secara intriksik ialah: i. Rangsangkan pelajar untuk mencari pengetahuan. 157 . Motivasi intrinsik juga berkait rapat dengan aktiviti yang merupakan ganjaran dan berasal daripada gerakan dalaman.2.

Punca motivasi wujud daripada persekitaran (Woolfolk. penghargaan diberkan kepada mereka yang berjaya mencapai prestasi baik atau melakukan sesuatu tugasan atau aktiviti yang diamanakkan. gred. raguan. Maka motivasi ekstrinsik berkait dengan unsur luaran yang tidak semula jadi dengan pembelajaran. Motivasi Ekstrinsik direkacipta oleh faktor luaran seperti ganjaran dan dendaan. Dalam keadaan tertentu. motivasi ekstrinsik mungkin merupakan bentuk motivasi yang paling sesuai untuk pencapaian akademik atau tingkahlaku produktif contohnya dalam mengalih pelajar kea rah kejayaan pembelajaran dan tingkah laku produktif di dalam bilik darjah. 158 . Motivasi ekstrinsik merupakan galakan atau tarikan yang berpunca daripada persekitaran. wang. markah. demontrasi dan main peranan. iv. Minta pelajar menentukan matlamat sendiri Gunakan teknik permainan dan simulasi Pada amnya. Ini membawa kesan pembelajaran yang lebih berkekalan oleh pelajar tanpa paksaan walaupun belum diajar oleh guru.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR ii. motivasi intrinsik menekankan kepada galakan untuk kebebasan belajar berasaskan minat dan keseronokan belajar. 2006). kekeliruan dan konflik untuk mengekalkan naluri ingin tahu. Ganjaran yang nyata seperti pujian. v. iii. Gunakan strategi-strategi seperti kejutan. Gunakan pelbagai medium persembahan seperti persembahan ICT. hadiah.

pelakuan akan merosot jika penenguhan itu dihentikan. bukan sebagai merangsang penambahbaikan dan kemajuan (Ormrod.2 Pendekatan Behaviorisme Motivasi dari perspektif behaviorisme amat berkait rapat dengan prinsip. malahan dendaan.2. Untuk memotivasikan pelajar. 2008) 159 .EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Pendekatan Motivasi Rajah 5. Peneguhan ekstrinsik sebegini akan memberikan kesan jika pelajar mempunyai tanggapan bahawa peneguhan sebagai mengawal atau memanipulasi. Namun. Kajian menunjukkan aktiviti yang menyeronokkan boleh ditingkatkan melalui peneguhan ekstrinsik.2c: Pendekatan Motivasi Pembelajaran 5. kita mesti mengiktiraf dan memberikan peneguhan kepada kejayaan mereka serta membantu mereka menimbangkan nilai dan manfaat peribadi terhadap pembelajaran mereka. di mana tingkah laku yang telah diberikan peneguhan akan berlaku berbanding dengan tingkah laku yang tidak diberikan peneguhan.

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Apabila ingin menggunakan peneguhan ekstrinsik. emosi atau intelek. Manusia dilahirkan dengan kecenderungan semula jadi serta keperluan untuk berusaha mencapai potensi yang optimum. psikologi. pendidik harus pastikan bahawa peneguhan iaitu itu sememangnya perlu. sama ada keperluan fisiologi. Oleh yang demikian guru harus secara konsisten memberikan ganjaran kepada sesuatu tingkah laku yang diharapkan dan ini secara tidak langsung akan membentuk kebiasaan dalam diri pelajar (pelaziman) untuk bertindak dengan cara yang tertentu. Peneguhan ekstrinsik yang akan meningkatkan berterusan kemahiran dan kompetensi pelajar bertambah baik sehingga pelajar akan mula berpandangan bahawa aktiviti tersebut memang sesuai untuk mereka melibatkan diri demi kebaikan mereka sendiri. keperluan merupakan keadaan deprivasi yang memotivasikan seseorang untuk bertindak terhadap sesuatu matlamat. 5. Menurut Maslow. pelajar berkenaan tidak mempunyai keinginan intrinsik untuk menguasai kemahiran akademik dan tingkah laku bilik darjah yang amat diperlukan untuk kejayaan pelajar. 160 .3 Pendekatan Humanis Pendekatan Humanis menekankan kebebasan peribadi. Antara pengkaji teori humanis adalah Maslow (1997) yang membuat kajian mengenai peranan keperluan dalam menentukan motivasi.2. kegigihan kendiri dan menuju ke arah pertumbuhan kendiri. Manusia didorong untuk melakukan tingkah laku tertentu kerana penyempurnaan kendiri. iaitu semua manusia mempunyai keinginan dalaman untuk mencapai segala yang diinginkan oleh mereka. pilihan.

Menggalakkan pelajar menentukanmatlamat sendiri. Menggalakkan pelajar mencari makna dalam pembelajaran secara aktif. ibu bapa dengan pelajar kerana keadaan ini akan mewujudkan motivasi intrinsik yang tinggi. pelajar dapat mengawal diri sendiri dan tidak dipengaruhi oleh lokus kawalan luaran.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Pendekatan humanistik juga meninjau tentang ciri-ciri peribadi seseorang seperti kompetensi kendiri. e. harga diri. 161 . Antara strategi yang boleh digunakan oleh pendidik untuk memingkatkan motivasi secara pendekatan humanis adalah: a. kegigihan kendiri. Mengurangkan persaingan dan elakkan wujudnya situasi-situasi dimana pelajar dinilai secara kurang adil dalam kalangan rakan sebaya. Ahli humanis juga menyatakan perlunya hubungan rapat/ keakraban antara guru. tanggungjawab dan pencapaian pelajar. Secara tidak langsung pelajar akan bermotivasi untuk melaksanakan tugasan atau aktiviti yang diberikan. Matlamat pendekatan humanistik untuk merangsang pengalaman pelajar supaya mereka akan mengurangkan tabiat mempertahankan diri dan bertindak lebih terbuka terhadap pembelajaran daripada persekitaran. Membantu pelajar menimba kejayaan. d. Dengan demikian. pencapaian kendiri dan autonomi dan memberi penekanan terhadap individu yang mempunyai kawalan dalaman tentang proses-proses hidup sendiri. c. Memberi pelajar mekanisme konkrit supaya mereka dapat melihat kemajuan masing-masing dari semasa ke semasa. terutama sekali tugasan yang mencabar. Penglibatan dan sokongan autonomi yang tinggi akan meningkatkan kompetensi. b.

kita harus merangsang naluri ingin tahu dan menyokong kepercayaan tentang kebolehan mereka untuk berjaya. Untuk memotivasikan pelajar. Kepercayaan seseorang terhadap kebolehan kognitif.2.4 Teori Atribusi Weiner Bernard Weiner 162 . Faktor-faktor di mana seseorang percaya akan menghasilkan kejayaan/kegagalan. Arah dimana tingkah laku diambil boleh diterangkan berdasarkan 4 pengaruh iaitu: • • • • Keperluan untuk membina suatu asas pengetahuan yang teratur dan konsisten.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Pendekatan Kognitif Pendekatan Kognitif menekankan bahawa tingkah laku dipengaruhi oleh cara menusia berfikir tentang mereka dan persekitaran. bermotivasi. Dalam teori kognitif. Terdapat 2 jenis teori kognitif yang akan dibincangkan iaitu: • • Teori Atribusi Weiner Teori Ekspektansi x Nilai 5. manusia dilahirkan dengan naluri ingin tahu intrinsik. Harapan seseorang untuk menyempurnakan tugasan dengan berjaya. dan meneroka untuk menyelesaikan masalah sebagai suatu bentuk tingkah laku penyesuaian.

merupakan teori kontemporari yang berpengaruh terhadap implikasi untuk motivasi akademik. Kawalan (sejauh mana murid-murid kita bertanggungjawab ke atas kejayaan atau kegagalan mereka untuk mengawal situasi pembelajaran yang sedang dilalui.2d: Ciri-ciri berhubung dengan dimensi Luar atribut. Kegagalan hanya berlaku sekali-sekala 163 . Teori ini menegaskan pelajar akan bermotivasi jika memperoleh sesuatu hasil yang diingini. Menurut Weiner. Lokus (lokasi di mana penyebab itu berada) b. tugasan Peranan guru dalam meningkatkan motivasi pelajar antara lain adalah seperti berikut: 1. 1980. Penekanan ditumpukan kepada persepsi pekajar yang mempengaruhi cara mereka mentafsir kejayaan / kegagalan usaha mereka yang turut mempengaruhi kecenderungan pelajar untuk mengulangi tingkah laku yang sama. atribut boleh wujud dalam 3 dimensi: a. Terdapat empat faktor yang akan mempengaruhi motivasi dalam pendidikan seperti yang diringkaskan dalam jadual di bawah: Atribut Kebolehan Usaha Nasib Lokus (lokasi penyebab) Di dalam murid murid Di dalam murid murid Di luar murid-murid Stabiliti (penyebab) Stabil Tidak stabil Tidak stabil Kawalan (situasi pembelajaran) Luar kawalan Dalam kawalan Luar kawalan Aras kesukaran Di luar Atribut murid-murid Stabil kawalan Jadual 5. Stabiliti ( penyebab boleh berubah atau tidak) c. 1992). Guru perlu membantu pelajar memastikan mereka percaya bahawa mereka adalah kompeten.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Teori Atribusi Weiner (Weiner.

2. seterusnya akan bertindak mengikut cara yang akan membawa kepada kejayaan serta pemberian ganjaran yang paling besar sekali. usaha dilipatgandakan. 3. Elakkan daripada situasi pelajar berulang kali gagal kerana ini akan menyebabkan mereka berasa tidak kompeten.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR adalah disebabkan oleh nasib dan usaha yang tidak mencukupi dan perkara ini tidak akan wujud pada masa hadapan. 4. 5. kita biasanya dimotivasikan untuk melakukan sesuatu berasaskan kepada apa yang kita anggapkan sebagai impak ke atas tindakan kita. Kita akan mengkaji ganjaran yang timbul hasil daripada tindakan yang kita ambil. 164 . Merangsang konsep kendiri pelajar dan sentiasa berfokus kepada usaha sebagai faktor kejayaan. 5. Bantu pelajar memahami bahawa tingkah laku mereka akan membawa mereka ke tahap kejayaan /kegagalan. Galakkan mereka untuk berusaha dan jika berjaya.2.5 Teori Ekspektansi x Nilai Victor Vroom Menurut Victor Vroom. Pastikan pelajar berusaha dan beranggapan mereka boleh berjaya.

Dengan perkataan lain motivasi merupakan fungsi ekspentasi seseorang untuk mencapai matlamat dan nilai yang diletakkan pada matlamat tersebut. Ekspektansi Merupakan kepercayaan tentang kompetensi peribadi serta kebolehan individu terhadap tugasan Menurut teori ini. adalah perlu bagi seseorang guru     merangsang pelajar untuk menghargai nilai pendidikan sebagai satu cara meningkatkan taraf hidup mereka memberikan semangat tentang nilai pendidikan dengan membawa model yang berjaya untuk berkongsi kejayaan menekankan bahawa model yang berjaya kini ialah pelajar yang tidak begitu cemerlang pada masa dahulu pastikan tugasan penguasaan dan perkembangan yang membolehkan pelajar memperoleh kejayaan LAYARI INTERNET www.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Teori Ekspektansi x nilai berpandangan bahawa motivasi ialah gabungan antara dua elemen penting.ac.html 165 . Nilai tugasan yang dipersepsikan/persoalan Nilai ini berdasarkan kepercayaan kognitif peribadi setiap individu dan ini termasuklah matlamat.wmc. maka tidak akan wujud motivasi untuk berusaha ke arah pencapaian matlamat. Dengan itu guru perlu memastikan tugasan penguasaan dan perkembangan yang membolehkan pelajar memperolehi kejayaan.uk/flm/motivation/vroom. nilai dan minat mereka b. Dua konsep yang penting: a. jikalau mana-mana antara faktor ini adalah sifar. iaitu “nilai” dan ekspektansi. Motivasi adalah hasil harapan dan nilai.

2. input lisan daripada pihak luar terhadap kepercayaan kebolehan individu menyempurnakan tugas d. Pelajar yang mempunyai kompetensi peribadi yang tinggi akan menghadapi tugas yang mencabar. pengalaman lampau b.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 5. pengalaman vicarious c. peneguhan langsung amat penting dalam meningkatkan efikasi kendiri individu terhadap sesuatu tugas untuk membawa motivasi ke tahap yang lebih tinggi.6 Pendekatan Sosio-budaya Pendekatan sosio-budaya adalah gabungan antara pendekatan behaviorisme dengan kognitivisme. merangka matlamat yang lebih mencabar dan mengekalkan komitmen dan meningkatkan usaha semasa menghadapi kegagalan. Pelajar begini biasanya dapat pulih dengan cepat selepas sesuatu kegagalan dan mengatribusikan kegagalan kepada usaha yang kurang mencukupi/kurang dari segi pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai. Ini boleh merangsang pencapaian manusia dan mempengaruhi pilihan seseorang terhadap tindakan selanjutnya. Ianya dipengaruhi oleh: a.melibatkan diri dalam aktiviti secara aktif. 166 . gerak hati fisiologikal dan emosi Persepsi efikasi kendiri membantu dalam menentukan bagaimana individu menggunakan pengetahuan dan kemahiran yang diperoleh. telah menyarankan betapa pentingnya Peneguhan vikarious dan pemerhatian. Semakin tinggi efikasi kendiri.. Bandura(1977). Kepercayaan efikasi kendiri juga mempengaruhi pola pemikiran dan reaksi emosi seseorang. Efikasi kendiri merujuk kepada kepercayaan tentang kompetensi peribadi kita dalam sesuatu bidang. semakin berusaha dan tekun seseorang pelajar. peniruan dan peneguhan vikarious. Individu berkecendurungan untuk memilih tugas yang mereka fikir mereka rasa kompeten dan yakin dan mengelakkan tugas yang mereka tidak berkebolehan.

E. (n. J. (2009).(1970). New York: Harper and Row Noriati. Retrieved on October 21.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Efikasi tinggi membantu dalam mewujudkan ketenangan apabila menghadapi tugas dan aktiviti yang sukar. kemurungan. A.my.edu. www. (2008). A.ipislam. Shah Alam: Oxford Fajar. Boon. New Jersey: Prentice Hall. New Jersey: Merill Prentice Hall. A. (2011) Murid dan Alam Belajar (2nd ed). Murid dan alam belajar.ac. Kuala Lumpur: PPK.uk/flm/motivation/vroom.d). (9th ed).H.Y. Fakriah Syed Ahmad. (2004). & Sharifah. Educational psychology. Individu yang mempunyai efikasi rendah akan percaya bahawa sesuatu perkara lebih sukar daripada yang sebenarnya dan ini akan mewujudkan kebimbangan.E. Kumpulan Budiman Sdn. P.Rashid.html 167 . stres. Dalam pendekatan ini. 2009 from http//:limuna. Motivation and Personality (2nd ed). adalah penting sebagai seorang guru   Meningkatkan efikasi kendiri pelajar dengan membantu mereka merangka matlamat realistik Merancang aktiviti yang sesuai dengan kebolehan mereka ujukan Chong L. Woolfolk. Maslow. Bhd Kementerian Pendidikan Malaysia ( 2001) Belajar cara belajar. Ormrod.K. (Siri Pendidikan Guru).wmc.. Educational Psychology: Developing Learners. Teori Pembelajaran.

Teori Humanisme dan Teori Pembelajaran Sosial-kognitif. Teori Pembelajaran Kognitif. Jadual Menjelaskan Tentang Beberapa Perspektif Tentang Motivasi Konsep Perspektif tentang Motivasi Idea Utama Behaviorisme Huraian Humanistik Kognitif SosialKognitif 168 . Dengan merujuk nota kuliah dan carian internet isikan jadual di bawah.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR LATIHAN TEORI-TEORI BERKAITAN MOTIVASI Teori motivasi boleh dilihat dari perspektif Teori Pembelajaran Tingkahlaku Behaviorisme.

169 . 3. Nyatakan 4 peranan guru dalam meningkatkan motivasi pelajar. 10. IV dan V D III. II. Apakah motivasi intrinsik? 4. III. Apakah yang ditegaskan dalam Teori Atribusi Weiner? 11. Nyatakan lima strategi meningkatkan motivasi secara pendekatan humanis. Nyatakan perbezaan utama antara motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Kegunaan gred Memberikan pujian spesifik Menggunakan permainan dan simulasi Merangsang keinginan untuk memperoleh pengetahuan Menggalakkan pelajar menentukan matlamat sendiri. III dan IV C II. Apakah 3 aspek yang telah disarankan oleh Bandura melalui Pendekatan sosiobudaya. Apakah yang ditekankan dalam pendekatan humanistik? 8. Apakah motivasi ekstrinsik? 5. Apakah motivasi ? 2. 12. IV dan V 6. IV. Ali memperoleh tujuh “A” dalam peperiksaan akhir tahun dan dia mengatribusikan kejayaan kepada galakan dan dorongan yang diberikan oleh ibu bapa dan gurunya. A I. V. II dan III B I. Apakah cara-cara untuk merangsang motivasi intrinsik? I. Atribusi terhadap kejayaannya didasarkan kepada A satu lokus kawalan yang stabil B satu lokus kawalan luaran C satu lokus kawalan dalaman 7.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR LATIHAN UJI MINDA 1. Apakah matlamat pendekatan humanistik? 9.

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 5. Selain daripada susunan fizikal bilik darjah yang selesa . bagaimana anda dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif dalam bilik darjah? Cuba anda lakarkan pelan bilik darjah yang mempunyai persekitaran pembelajaran yang kondusif dengan maklumat dan pengetahuan yang diperolehi sepanjang kursus ini. FIKIRKAN. Aspek manakah paling mempengaruhi persekitaran bilik darjah? Berdasarkan pengalaman anda sebagai pengurus bilik darjah. apakah aspek-aspek lain yang harus di beri perhatian dalam menghasilkan persekitaran pembelajaran yang kondusif? 170 .. Rajah di bawah menunjukkan contoh susunan bilik darjah yang selesa..3 PEMBENTUKAN PERSEKITARAN PEMBELAJARAN YANG KONDUSIF PENGENALAN Cuba renung kembali tajuk-tajuk yang anda telah pelajari.

3a Contoh susunan bilik darjah sekolah rendah yang selesa Pembentukan persekitaran pembelajaran yang kondusif boleh dikekalkan sekiranya tiga perkara ini dipatuhi iaitu strategu umum. membentuk dan mengekalkan prosedur dan peraturan serta meningkatkan kerjasama murid.3b: Persekitaran Pembelajaran yang kondutif 171 . Strategi Umum Pembentukan Persekitaran Pembelajaran yang Kondusif Prosedur dan Peraturan Kerjasama Murid Rajah 5.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Rajah 5.

jika difikirkan perlu. Mengurus Aktiviti Kumpulan Secara Berkesan. memastikan murid-murid menjadi lebih aktif serta mempunyai kawalan kendiri. 172 .3. memupuk sikap tolak ansur dalam kalangan mereka. Strategi Autoritatif Guru boleh menggunakan strategi autoritatif seperti ibu bapa dengan memantau tingkah laku murid-murid di samping menggalakkan mereka untuk berdikari dari segi pemikiran dan perlakuan. Di samping itu.1. Walaupun prihatin. b. Dalam memastikan pengurusan yang berkesan dalam bilik darjah.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 5.  Libatkan murid dalam aktiviti pembelajaran yang mencabar tetapi berada dalam tahap kebolehan mereka dan skop sukatan pelajaran. Tindakan ini penting untuk merangsang murid menyiapkan tugas yang diberi secara berdikari tanpa pengawasan yang terlalu rapi.  Mengekalkan kesinambungan isi pelajaran yang disampaikan untuk memastikan agar tumpuan murid-murid tidak terjejas semasa pertukaran guru antara sesi pengajaran.  Mampu menangani situasi dalam bilik darjah yang bertindan tindih. guru perlu Ini bagi menetapkan batasan-batasan tertentu. semasa bergerak dari satu meja ke meja yang lain sambil membimbing murid-murid menyiapkan latihan. Strategi umum a. cara pengurusan seelok-eloknya merangkumi tugas-tugas seperti berikut:  Menyedari apa yang berlaku dalam bilik darjah agar lebih mudah mengesan tingkah laku yang kurang sesuai dan tidak melampaui batas. guru juga perlu menyedari apa yang sedang dilakukan oleh murid-murid lain. Sebagai contoh.

mengumpul tugasan interaksi antara murid dan guru misalnya cara guru menarik perhatian murid dalam pengajaran VI. Membentuk dan mengekalkan prosedur perlu ada untuk menjamin proses P&P yang lancar. IV. “minta maaf”.membersihkan bilih darjah rutin pengajaran dan pembelajaran (P&P). Gunakan perkataan “terima kasih”. Minta kebenaran orang lain sebelum menggunakan harta benda rakan.2. Peraturan biasanya ditampal di tempat yang strategik dalam bilik darjah. pengurusan bilik darjah. interaksi antara murid seperti saling memberi bimbingan Secara ringkas. peraturan menyenarai tindakan murid yang dibenar atau dilarang dalam bilik darjah. 173 .3. V. Hormati harta benda orang lain. rutin pentadbiran misalnya mengambil rekod kedatangan murid pergerakan murid keluar masuk kelas seperti keluar ke tandas atau ke bilik guru III.pukul atau mencederakan orang lain. II. Contoh panduan peraturan adalah seperti: • • • Bersopan sepanjang masa. Membentuk dan Mengekalkan Prosedur dan Peraturan Apa itu prosedur? Prosedur memerihalkan bagaimana aktiviti-aktiviti dilaksanakan di bilik darjah. Jangan tolak.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 5. Enam bidang yang dipertimbangkan apabila menjalankan rutin ialah:I. Peraturan bilik darjah yang dibentuk seelok-eloknya konsisten dan koheren (ada kesinambungan) dengan peraturan sekolah serta mematuhi prinsip-prinsip pembelajaran.

Meningkatkan Kerjasama murid Terdapat tiga strategi yang boleh digunakan. Berkongsi dan memikul tanggungjawab bersama 174 . Tingkatkan kekerapan memanggil nama murid-murid semasa sesi pengajaran. Maklumkan kepada mereka bahawa anda bersedia memberi sokongan moral.3.3. Jadikan seorang pendengar aktif dan tumpukan perhatian kepada apa yang diperkatakan oleh mereka. Antara strategi yang boleh dijadikan panduan oleh guru dalam membina hubungan adalah seperti: • • • • • Tanyakan murid secara peribadi mengenai perasaan pada hari berkenaan. Guru hendaklah benar-benar mengambil berat tentang kebajikan murid yang diajar di samping pencapaian akademik mereka. jika perlu. b.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Patuhi Peraturan dalam Bengkel 5. hendak menyempurnakan sukatan pelajaran Seringkali guru asyik sehingga mengabaikan keperluan sosio-emosi murid. Tuliskan nota ringkas yang mengandungi kata-kata motivasi. Membina hubungan yang positif dengan murid. a .

Memberi ganjaran bagi tingkahlaku yang sesuai. Antara yang boleh dipertimbangan yang boleh dilakukan adalah : • • • • Melibatkan murid dalam perancangan dan pelaksanaan program dan aktiviti dalam bilik darjah. Jangan menerima alasan yang diberi. Kesimpulannya. • Gunakan ganjaran untuk maklumkan penguasaan pembelajaran. persekitaran kelas haruslah kondusif untuk proses pembelajaran dan pengajaran yang berkesan dan lancar. Beri peluang untuk murid melibatkan diri. komitmen mereka terhadap peranan mereka sebagai murid akan bertambah.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Murid seharusnya diberi peluang untuk bersama-sama membentuk prosedur dan peraturan bilik darjah.Secara tidak langsung. hanya terdapat 175 . bukan mengawal tingkah laku. Ganjaran harus diberi bagi penambahbaikan yang diperhatikan walaupun agak kecil. Memberi galakan mereka untuk menilai tingkah laku mereka. • Berikut adalah garis panduan: • • Pilih pengukuhan yang berkesan. Gunakan galakan dan pembentukan tingkahlaku secara berkesan. Selain itu. c. Guru perlu kenal pasti pengukuhan mana yang sesuai bagi setiap murid. Peranan guru adalah mewujudkan suasana bilik darjah dimana murid dapat mengambil bahagian dengan konsisten dalam aktiviti yang dirancang dan dilaksanakan.

Menyesuaikan rancangan mengajar berdasarkan perkembangan dan minat murid. Merancang aktiviti yang menekankan tugasan tingkah laku. Wujudkan perasaan kemasyarakat dalam kalangan murid. v. Oleh itu. iii. Bersiap sedia menghadapi kerenah dan tingkah laku murid serta mengatasi tingkah laku yang menggangu perjalanan P&P sebelum murid mempengaruhi rakan-rakannya yang lain. viii. xiv. x. Memaklumkan aktiviti dan tugasan yang akan diberikan kepada murid lebih awal supaya murid bersiap sedia. xv. Menambah baik bimbingan terhadap murid. Perancangan yang teliti agar murid terus berminat untuk melaksanakan aktiviti P&P. xi. ix. 176 . Memantau perlakuan dan aktiviti murid secara berterusan. Susunan meja guru dan murid memudahkan guru berinteraksi dengan murid. Guru mudah dan mesra dalam berinteraksi dengan murid. Memberikan penghargaan dan ganjaran atas usaha-usaha serta sikap positif murid.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR sebilangan kecil sahaja yang akan bersifat disruptif dan mengganggu perjalanan licin sesi pembelajaran. Strategi mewujudkan ciri-ciri bilik darjah yang kondusif termasuklah: i. Menyediakan aktiviti yang mendorong penglibatan murid. (Menepati kecerdasan pelbagai murid) ii. nilai penyayang dan prihatin guru dapat menarik minat murid untuk berada di dalam bilik darjah xiii. vii. Bina suasana bilik darjah yang mewujudkan perasaan dihargai dan kepunyaan serta mampu memotivasikanmurid. Menetapkan peraturan bagi mengurangkan salah laku murid. vi. xii. amat penting untuk kita teruskan dengan usaha agar dapat merealisasikan hasrat tersebut. Susunan kelas yang memudahkan interaksi guru dengan murid. iv.

Shah Alam: Oxford Fajar.project-approch. [2008. (Siri Pendidikan Guru). Diperolehi: http://www. TAMAT BAB 5 Rujukan Chong L. (9th ed). Fakriah Syed Ahmad. Educational psychology.Y.htm.E. New Jersey: Prentice Hall. & Sharifah. Kumpulan Budiman Sdn. The classroom – A Community of learners.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR xvi. Bhd Noriati. 177 .. (2004). [Online]. Murid dan Alam Belajar. P. Memberikan pilihan kepada murid untuk menentukan masa yang diperlukan bagi menyudahkan tugasan dan bagaimana untuk melaksanakan tugasan mereka. A.com/foundation/class. (2011) Murid dan Alam Belajar (2nd ed).Mei10] Woolfolk.K. A.Rashid. (2009). Boon.

jika sesuatu tingkah laku hendak digalakkan. Susunkan langkah-langkah pembelajaran peniruan mengikut urutan yang betul. Bandura menyatakan bahawa pembelajaran boleh berlaku melalui peniruan. kita dapat merumuskan bahawa Cikgu Asmah telah melaksanakan sesi pengajarannya dengan kaedah tunjuk cara jenis (A) Model statik (B) Model hidup (C) Model persepsi (D) Model simbolik 3. ianya perlu dijalankan melalui (A) Pelaziman (B) Kerja amal (C) Kesediaan belajar (D) Pemulihan semerta 4. Menurut teori pembelajaran behaviouris. Berdasarkan penyataan di atas. 178 . kanak-kanak dapat (A) membentuk kemahiran fizikal (B) membentuk kemahiran intelek (C) membentuk kemahiran berfikir kritis (D) menguasai persediaan untuk kehidupan harian 2. intelek dan sosio emosi secara seimbang dan menyeluruh. Melalui main simbolik dan main sosio dramatik.Tujuan utama main ialah memperkembangkan potensi kanak-kanak dari aspek jasmani.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR LATIHAN SOALAN ANEKA PILIHAN 1. Dalam satu sesi pengajaran Pendidikan Jasmani Cikgu Asmah telah menayangkan video yang menunjukkan cara melakukan servis dalam permainan badminton.

Teori Humanis yang diperolehi oleh Abraham Maslow memberi penekanan kepada beberapa prinsip penting berkaitan dengan aspek kemanusiaan. Penumpuan pembelajaran yang mengutamakan bimbingan guru (A) I. Apakah aspek-aspek yang wajar dipraktikkan oleh seseorang guru berdasarkan teori tersebut? II. Melakukan tingkah laku itu seperti yang dilihat IV. Memberi perhatian kepada tingkah laku yang mudah ditiru II. Bermain boleh membantu kanak-kanak dalam perkara-perkara berikut kecuali (A) perkembangan fizikal (B) perkembangan intelek (C) perkembangan sosioemosi (D) perkembangan sikap bersaingan 179 . ganjaran atau peneguhan selepas tingkah laku itu selesai dilakukan III.III dan IV sahaja (D) III. Peningkatan daya cipta murid IV.II dan V sahaja (C) II. Mendapat kepuasan. Bertanggungjawab di atas segala tindakan yang dilakukan VI. Peningkatan minat dan motivasi murid V. Pemberian gred III.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR I. Menyimpan tingkah laku yang diperhatikan dalam fikiran (A) I IV III II (B) II IV III I (C) III I IV II (D) IV III II I 5.IV dan V sahaja 6.II dan III sahaja (B) I.

Mana satu aktiviti yang berikut tidak merupakan pembelajaran aktif? (A) Main peranan (B) Bahas (C) Latih Tubi (D) Kajian Kes 8. Jamilah mengikuti langkah-langkah yang ditunjukkan dalam tutorial Power Point cara menyelitkan tayangan video klip dalam persembahan slaidnya. Model pengajaran yang tepat menjelaskan keadaan di atas ialah (A) model sosial (B) model personal (C) model behavioris (D) model pemprosesan maklumat 180 . seorang pelajar pendidikan jarak jauh membuat Ujian Pra dan Ujian Pasca dalam Unit Pembelajaran sebagai cara memantau kemajuan dirinya dalam kursus tersebut. Baca empat situasi pembelajaran dalam jadual di bawah dengan teliti. Azilah. pengetahuan tidak disampaikan kepada pelajar secara langsung tetapi pelajar harus membina pengetahuan sendiri.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 7. Dalam pembelajaran aktif. Cik Laila memastikan kerja-kerja muridnya diperiksa dan diberi maklumbalas yang sepatutnya agar mereka dapat membaiki bidang kelemahan masingmasing. Cikgu Ali menentukan dengan jelas objektif pembelajaran pada awal pengajaran supaya pelajarnya tahu kriteria pembelajaran yang perlu dicapai.

Apakah tujuan utama perubahan itu? (A) Ramai murid dalam kelas (B) Adanya sumber teknologi (C) Dapat memenuhi kehendak pelajar dan ibu bapa (D) Pembelajaran akan menjadi berkesan dan bermakna 11. III. Di antara kemahiran berikut yang manakah diterapkan dalam kurikulum sekolah bestari? I. II dan III sahaja (B) I. kemahiran berfikir III. kemahiran peribadi IV. IV dan V sahaja 10. Strategi pengajaran dan pembelajaran Sekolah Bestari lebih berpusatkan pelajar. IV dan V sahaja (D) I.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 9. II dan IV sahaja (C) I. kemahiran kreatif II. kemahiran bekerjasama (A) I. II. Berikut adalah jadual peranan dan sifat guru dan pelajar dalam pembelajaran bestari. Peranan Guru Pembimbing Peranan Pelajar Belajar secara aktif Sokongan psikologi Menggunakan budaya berfikir Menentukan hala tuju Menggunakan kemahiran penyelesaian masalah Membina kemahiran sosial X 181 . kemahiran ICT V.

Oleh itu. pembelajaran berlaku disebabkan aktiviti pelaziman. kecuali (A) menggalakkan pemerolehan pengetahuan (B) menggunakan strategi berpusatkan pelajar dan individu (C) membimbing muridnya untuk berusaha ke arah kecemerlangan dan kesempurnaan (D) mengetahui bahawa kandungan pemeblajaran seharusnya dirancang untuk memenuhi keperluan individu 14. Dalam pendekatan behavioris. aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang paling sesuai berbentuk (A) latih tubi (B) bercerita (C) demonstrasi (D) uji kaji 13. Berdasarkan pernyataan di atas. (A) menguasai kemahiran ucapan awam (B) menggunakan ICT dalam tugasan (C) bekerjasama dengan rakan-rakan sebaya (D) menghormati guru dan kawan 12. guru yang bersifat humanis mempunyai ciri-ciri berikut.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Pilih jawapan yang sesuai sekali untuk tanda (X). Cikgu Hasnah ingin meningkatkan kemahiran motor halus murid-muridnya. Pendekatan humanistik dalam pengajaran berfokuskan kepada unsur-unsur minat dan keperluan asas manusia. Aktiviti bermain yang paling sesuai untuk mencapai objektif tersebut ialah (A) main doh (B) main masak-masak (C) main ‘Laga Ayam Jantan’ (D) main ‘Polis dengan Pencuri’ 182 .

” Teknik modifikasi tingkah laku yang digunakan oleh guru tersebut ialah (A) Pengasingan (B) Peneguhan positif (C) Peneguhan kendiri (D) Peneguhan negatif 17. Beliau berkata.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 15. Seorang guru mendapati sekumpulan murid Tahun 5 masih tidak menyiapkan tugasan Pendidikan Kesihatan yang diberikan pada minggu lepas. “Kamu semua tidak dibenarkan bermain bola sepak semasa Pendidikan Jasmani sehingga kamu menyiapkan tugasan yang diberi. Berikut ialah ciri-ciri yang terdapat dalam main kecuali (A) berpasukan (B) memberi keseronokan (C) bermotivasi secara intrinsik (D) bebas dipilih oleh peserta yang bermain 16. Konsep-konsep penting dalam Teori Humanistik ialah seperti berikut kecuali (A) kebebasan belajar apa yang diminati (B) kebajikan & keperluan murid diutamakan (C) perkembangan potensi individu dengan sepenuhnya (D) permainan dipentingkan dalam pengajaran pembelajaran 18. Apakah persamaan antara pengajaran dan pembelajaran? (A) Pembelajaran mengutamakan interaksi guru manakala pengajaran mengutamakan interaksi murid (B) Pengajaran merupakan proses untuk memberi kemudahan kepada pembelajaran (C) Pengajaran berlaku secara formal manakala pembelajaran secara formal dan tidak formal (D) Pengajaran dan pembelajaran ialah aktiviti untuk mengubah tingkah laku guru dan murid 183 .

Gagne menyenaraikan sembilan perisitiwa pengajaran yang berlaku dalam proses pembelajaran. (B) sebuah sekolah yang lengkap dengan kemudahan komputer. berpindah ke kemahiran atau isi kandungan yang lain apabila sudah menguasai kemahiran atau kandungan sebelumnya. Pelajar belajar dalam masa yang cukup dan fleksibel. guru sedang melaksanakan (A) pembelajaran masteri (B) pengajaran kontekstual (C) pengajaran berasaskan projek (D) struktur pembelajaran koperatif 184 . Merujuk kepada pernyataan di atas.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 19. Konsep Sekolah Bestari merujuk kepada (A) sekolah yang mempunyai ramai bilangan cerdik pandai. 22. Pembelajaran Bestari memerlukan seseorang murid mempunyai kemahiran generik seperti berikut kecuali (A) kemahiran berfikir (B) personaliti yang unggul (C) mempunyai kemahiran belajar (D) kebolehan menilai dan mentafsir 20. belajar mengikut unit demi unit. Pelajar belajar mengikut aras kebolehan sendiri. Yang manakah perisitwa yang terakhir dalam senarai ini? (A) menilai prestasi murid (B) mendapatkan perhatian murid (C) merangsangkan pembelajaran sedia ada (D) memperkukuhkan ingatan dan pemindahan ke konteks lain 21. (C) pengajaran dan pembelajaran yang berfokus kepada teknologi maklumat. (D) pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan yang berlandaskan teknologi untuk memenuhi keperluan murid.

ada kinestetik dan pada ketika waktu tertentu seperti pagi. Cikgu Seroja mendapati beberapa orang muridya begitu petah bercakap dalam memberi pendapat tentang tajuk yang dibincangkan. 24. Manakah antara di bawah ini bukan tunjang pembelajaran bestari? (A) pembelajaran akses kendiri (B) pembelajaran kadar kendiri (C) pembelajaran terarah kendiri (D) pembelajaran kesedaran kendiri .EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 23. Mengikut teori Pelbagai Kecerdasan. auditori. gaya pembelajaran pelajar ini dipengaruhi oleh faktor (A) emosi (B) fisiologi (C) sosiologi (D) persekitaran Menurut Dunn & Dunn. Berdasarkan pernyataan ini. petang atau malam dan sebagainya 25. pelajar ini suka belajar dalam keadaan yang diselangi visual. ini menunjukkan murid-murid tersebut mempunyai kecerdasan (A) Ruang (B) Linguistik (C) Kinestetik (D) Interpersonal TAMAT 185 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->