P. 1
Nota Murid dan Alam Belajar

Nota Murid dan Alam Belajar

|Views: 462|Likes:
Published by Jessica Michael
murid dan alam belajar untuk ppismp
murid dan alam belajar untuk ppismp

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Jessica Michael on Apr 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/21/2014

pdf

text

original

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR

TAJUK 1 Sinopsis

ALAM BELAJAR

Bab ini menjelaskan konsep alam belajar dari segi psikososial, fizikal dan komuniti pembelajaran. Bab ini juga menghuraikan pengalaman langsung pembelajaran kanak-kanak dan membincangkan konsep main dan kepentingan bermain dalam proses pembelajaran. Peranan main dalam proses pembelajaran adalah sangat penting. Tidak dapat dinafikan bahawa kanak-kanak belajar melalui proses bermain. Main boleh dikategorikan kepada permainan sosial dan permanian kognitif. Main ialah asas yang kukuh kepada pembelajaran bahasa, berfikir secara logik dan kreatif serta mematuhi peraturan dan cara hidup. Guru wajar

memanfaatkan proses main untuk menghasilkan pembelajaran yang berkesan. Perancangan yang rapi amat diperlukan untuk mendapatkan kesan yang baik. Ciri-ciri main selaras dengan ciri-ciri pembelajaran berkesan yang merangkumi aspek-aspek penglibatan aktif, motivasi intrinsik, bebas untuk memilih, menyeronokkan, proses penyesuaian, penerokaan dan simulasi. Kesimpulannya, alam belajar merupakan suasana belajar yang dapat merangsang minat belajar kanak-kanak dalam mencapai matlamat perubahan tingkah laku.

Hasil Pembelajaran
1. Menerangkan konsep alam belajar. 2. Menghuraikan elemen-elemen fizikal, psikososial dalam mewujudkan persekitaran yang kondusif. 3. Menjelaskan konsep main dalam proses pembelajaran kanak-kanak. 4. Menerangkan pembelajaran. 5. Menghubungkaitkan pengalaman belajar kanak-kanak dengan konsep pengalaman langsung 1 peranan dan kepentingan bermain dalam proses

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR

KERANGKA TAJUK

Rajah 1.1: Kerangka Tajuk Alam Belajar

2

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR

1.0 KONSEP ALAM BELAJAR

FIKIRKAN... Pada pandangan anda, apakah aspek-aspek dalam alam belajar yang mempengaruhi perkembangan seorang pelajar dari segi fizikal, emosi, intelek dan rohani? Antara aspek-aspek yang telah anda kenalpasti, manakah yang paling penting dan kritikal sekali? Mengapa?

Alam belajar dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan atau suasana belajar yang dapat merangsang minat belajar kanak-kanak dalam mencapai matlamat perubahan tingkah laku ke arah yang positif dan daripada tidak tahu kepada tahu.

1.1 ALAM FIZIKAL
Fizikal boleh diibaratkan sebagai ‘guru yang kedua’ bagi seseorang

pelajar dalam bilik darjah. Alam fizikal banyak mencerminkan gaya pengajaran seorang guru di bilik darjah. Sususan kerusi dan meja , pokok-pokok dalam pasu, gambar-gambar pemandangan, papan kenyataan, hasil kerja pelajar akan mewujudkan satu keadaan yang kondisif untuk seseorang pelajar.Penyusunan meja kerusi pelajar sebagai gaya auditorium, gaya bersemuka, gaya off-set, gaya seminar dan gaya kluster akan membantu pelajar untuk meningkatkan pelajaran mereka. Lima susunan bilik darjah yang biasa digunakan oleh guru:

3

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR

a. Gaya Auditorium

b. Gaya Bersemuka

4

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR

c. Gaya ‘off-set’

d. Gaya Seminar

5

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR

e. Gaya Kluster/ Berkelompok

FIKIRKAN... Cuba anda renungkan soalan berikut: Adakah sesebuah bilik darjah hanya terdiri daripada meja dan kerusi sahaja? Sebuah bilik darjah bukan hanya terdiri daripada meja dan kerusi sahaja tetapi perlu mengambilkira aksesori-aksesori untuk “sentuhan peribadi” (personal touch) seperti; pokok-pokok pasu gambar-gambar papan-papan kenyataan o poster / carta pendidikan o hal-ehwal umum o kata-kata hikmah o sudut bacaan o jadual-jadual : waktu / bertugas / dan lain-lain. 6

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 1. cekap. Rajah1.2 Psikososial Faktor psikososial seperti nada suara yang sesuai. 2: Faktor Psikososial 7 . suasana yang kondusif . berkeyakinan diri dan mengambil berat tentang keselamatan dan keselesaan pelajar akan memenuhi keperluankeperluan psikososial murid-murid yang diajar. tingkah laku yang diterima dan saling berbudi bahasa akan membantu seorang pelajar dalam aspek keselamatan dan keselesaan mereka dalam persekitaran sekolah. beramah tamah.Seorang guru yang prihatin terhadap kebajikan pelajar dan mudah didampingi.

 Tanggungjawab ke atas pengetahuan dan kawalan terhadap ilmu yang akan diperoleh diperkongsikan bersama.  Pembelajaran menitikberatkan pemahaman. Biasakah anda dengar istilah ‘sekolah sebagai komuniti pembelajaran’? Apakah yang anda faham dengan konsep tersebut? Komuniti pembelajaran merujuk kepada sekumpulan manusia yang belajar bersama-sama dalam satu persekitaran yang selamat lagi menggalakkan dengan adanya dialog.  Kolaborasi antara murid-murid dengan guru bagi memikirkan alternatif penyelesaian masalah. Bilik darjah sebagai komuniti pembelajaran berpegang pada prinsip-prinsip .   pihak sekolah semua warga sekolah 8 .  Penglibatan murid-murid dalam pembelajaran koperatif bersama rakan sebaya mereka.3 KOMUNITI PEMBELAJARAN Konsep kedua alam belajar yang penting dalam pembentukan murid berkaitan dengan komuniti pembelajaran. Ciri-ciri satu komuniti pembelajaran.  Kolaborasi sesama murid melalui pembelajaran koperatif.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 1. maklumbalas...  Sumber jaringan sokongan akademik dan sosial.  Fokus kepada pembinaan pengetahuan dan hasil pembelajaran. FIKIRKAN. Perlaksanaan komuniti pembelajaran melibatkan kedua-dua pihak. refleksi dan penurunan kuasa.

adik beradik. rumah jiran. rakan-rakan.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 1. sekolah-jiran. Mikrosistem. Misalnya dalam sesetengah masyarakat peranan jantina dititik 9 . Persekitaran yang terdekat dimana kanak-kanak mempunyai interaksi secara langsung dan menghabiskan paling banyak masa. b.1 Teori Ekologi Bronfenbrenner Teori Ekologi Bronfenbrenner menjelaskan pengaruh sosiobudaya persekitaran terhadap perkembangan dan pembelajaran individu. d. Perkembangan individu dipengaruhi oleh norma-norma . kaedah pengurusan. jiran dan guru. Mesosistem. Perhubungan antara mikrosistem. c. Contoh rumahsekolah. kemudahan dan peraturanperaturan yang dikuatkuasakan oleh tempat membeli belah secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan sosial kanak-kanak tersebut. Pengalaman dengan persekitaran yang tidak melibatkan murid secara langsung tetapi keputusan yang diambil dalam persekitaran tersebut memberi kesan kepada kanak-kanak dan dewasa yang terlibat dengan kanak-kanak tersebut. Contoh sekolah-pasar raya.3. Elemen-elemen dalam setiap sistem dalam model Bronfenbrenner ialah seperti berikut: a. Misalnya keadaan rumah boleh mempengaruhi tingkah laku individu di sekolah. Contoh ibubapa.nilai-nilai dan amalan masyarakat .Apa yang berlaku dalam satu mesosistem boleh mempengaruhi interaksi dengan mikrosistem yang lain. Ekosistem. Makrosistem.

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR beratkan (santrock 200H). Perubahan keadaan dalam sesuatu tempat masa . Sistem Makro Sistem Krono Sistem Ekso Sistem Meso Sistem Mikro Rajah 1.3: Teori Sistem Ekologikal Bronfenbrenner Interaksi elemen-elemen dalam 5 sistem ekologikal Teori Ekologi Bronfenbrenner boleh mempengaruhi perkembangan dan pembelajaran murid. 10 .Misalnya kanak-kanak hari ini lebih berfokus kepada permainan komputer jika dibandingkan dengan kanakkanak dua atau tiga puluh tahun dahulu yang lebih gemar bermain di persekitaran rumah. Kronosistem. kaum lelaki diberi peranan yang lebih dominan dimana mereka diberi peluang pelajaran dan pekerjaanpekerjaan yang penting e.Di sesetengah Negara.

aktif dan konstruktif uang telah disebatikan dalam diri kanak-kanak.s 144) 11 . Oleh yang demikian persekitaran boleh mempengaruhi perkembangan dan pembelajaran murid secara mutlak. REHAT 1. m. 2001.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR PERBINCANGAN Apakah implikasi teori ini kepada anda sebagai seorang guru? 1.3. dari peringkat bayi sehingga peringkat remaja” (Brewer.4 PERANAN DAN KEPENTINGAN MAIN DALAM PEMBELAJARAN MURID-MURID 1. Persekitaran banyak mempengaruhi tingkah laku dan perkembangan intelek dan rohani seorang pelajar. Ia merupakan satu keperluan dalam alam kanak-kanak.4. Persekitaran yang membina dan positif akan membantu pelajar mencapai kecemerlangan dalam akedemik manakala persekitaran yang tidak sesuai atau negatif akan membantutkan segala usaha yang diambil oleh pelajar tersebut.2 Implikasi Sistem Teori Ekologi Bronfenbrenner kepada guru. Persekitan yang diwarisi oleh seorang pelajar akan membentuk tingkah laku yang akan mencorakkan perkembangan akedemik dan sahsiah.1 Konsep dan Peranan Main Konsep main boleh dijelaskan sebagai “tingkah laku dinamik.

kesemua perasaan ini member kesediaan kognitif kepada individu tersebut untuk belajar pada tahap optimum. semula jadi ialah bermain. Ibu bapa tidak akan berkata. kita harus bawa keseronokan ini dalam bilik darjah. Sebenarnya dari perseptif kebebasan dan emosi yang menenangkan jiwa. Oleh yang demikian.2 Pengalaman Langsung Melalui Bermain Cara pembelajaran terbaik untuk kanak-kanak belajar tentang dunia mereka adalah melalui pengalaman langsung. Main adalah proses di mana pembelajaran berlaku. Tanpa pengetahuan dan kefahaman tentang konsep ini.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Sudah tentu anda masih ingat pengalaman bermain semasa anda di bangku sekolah. Maka sebagai pendidik.” Seseorang akan memahami apa yang diperkatakan oleh orang lain berdasarkan pengalaman mereka. Oleh itu proses pembelajaran adalah lebih berkesan bagi kanakkanak yang masih dalam peringkat perkembangan Operasi Konkrit (7-12 tahun) untuk mengalami persekitaran pembelajaran yang berunsurkan hands-on. psikologi. penglibatan dan eksperintial. 1. Bermain merupakan aktiviti di dalam kehidupan seharian kanak-kanak. baca buku tentang labah-labah. Pengalaman langsung yang paling asas dan 12 . “ Jangan tengok labah-labah ini.4. kanak-kanak belajar berkenaan diri sendiri dan hubungan dengan alam persekitarannya. ibu-bapa. Melalui bermain. main dianggap tidak mendatangkan faedah dan hanya membuang masa dan tenaga sahaja. Pengalaman tersebut masih meninggalkan perasaan kegembiraan. main ialah tugas belajar kanak-kanak. guru dan ibu bapa harus mengatur peluang untuk kanak-kanak mengalaminya. Kanak-kanak mungkin mempunyai pengalaman langsung yang terhad. orang dewasa dan guru perlu meahami perana dan kepentingan main dalam proses pembelajaran kanak-kanak di sekolah rendah.

_________________________________ _________________________________ _________________________________ III.amali. . Layari Internet [Rujukan:http://www.lawatan sambil belajar. . .kerja lapangan. . .timesofmalta.projek pembelajaran berkumpulan. 13 . . II. dll. I.drama.pendidikan luar.com/articles/view/20101103/local/children-getfirst-hand-experience-of-traffic-control] PERBINCANGAN Senaraikan tiga peranan main yang signifikan dalam proses pembelajaran.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Contoh-contoh pengalaman langsung yang boleh diimplementasikan merentasi topik dan bahantara yang berbeza-beza ialah.

penerokaan. Main memberikan peluang kepada kanak-kanak meluahkan idea. kanak-kanak memerlukan aktiviti bermain kerana: a. social) yang menyumbang kepada perkembangan intelek f. Perkembangan Fizikal Kanak-kanak menguasai kawalan motor halus dan motor kasar melalui bermain. Peniruan. mengangkat. menendang. perkembangan kognitif dan perkembangan bahasa. Main membudayakan proses pembelajaran termasuk mengulang. membuat huraian. memanjat. keyakinan diri dan berani bertindak. kemahiran interpersonal. Kemahiran motor kasar yang dapat dikembangkan melalui aktiviti seperti berlari bebas. latihan. mensintesisi dan menguji g. Main membantu dalam pembentukan jati diri. ketahanan. 14 .5 KEPENTINGAN MAIN DALAM PROSES PEMBELAJARAN KANAK-KANAK 1.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 1. Main memberikan peluang kepada kanak-kanak belajar menyelesaiakan pelbagai bentuk masalah (kognitif.perkaitan.5. Main menyediakan saluran untuk kanak-kanak menggunakan tenaga yang berlebihan d. Main dapat mewujudkan perasaan teneng dan menghiburkan hati c. perkembangan sosioemosi.2 Kepentingan dan Faedah Bermain Secara umum.5. a. rumusan. latih tubi. Main membolehkan kanak-kanak menyediakan diri kea rah kedewasaan atau kematangan e.1 Mengapa bermain? Mengikut Piaget (1962). penemuan. pemupukan nilai murni seperti motivasi intrinsic. ketrampilan diri. penglibatan. perasaan dan emosi b. melompat. bermain boleh membantu kanak-kanak dalam perkembangan fizikal. 1. motor.

Dengan itu main member peluang kepada kanak-kanak membina konsep kendiri yang positif. Kemahiran manipulative dapat dibina melalui aktiviti seperti mencucuk benang ke dalam manik. Mereka belajar bekerjasama untuk mencapai matlamat kumpulan. kraftangan dan membentuk menggunakan doh. Permainan imaginative seperti ini memberikan latihan kepada kepada kanak-kanak mengenali alam dewasa. jigsaw puzzles. Perkembangan sosioemosi Semasa bermain. kegunaan ruang dan arah tujuan. Aktiviti membutang. bersabar dan bertolak ansur.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR membaling dan menyambut (bola). mengambil kira pandangan rakan. 15 . mewarna. melukis. menghormati hak orang lain. Ini member kesedaran kepada kanakkanak tentang fungsi badan sendiri. kanak-kanak berpeluang belajar berinteraksi dengan orang lain secara positif. mengikat reben. Aktiviti main peranan seperti berpura-pura menjadi doctor dan pesakit atau menaiki bas olok-olok member latihan kepada kanak-kanak untuk menguasai pengethuan dari pesekitaran seta membantu perkembangan kemahiran bersosialisasi. menajak kanak-kanak keluar daripada pola egosentrik. b. keyakinan diri serta melahirkan sentiment dan menstabilkan emosi. Mereka dapat belajar menangguh kehendak semerta diri (delayed gratification) untuk mencapai matlamat jangka panjang. menampal dan mencantum dapat mengembangkan kemahiran motor halis dan koodinasi mata-tangan.

membuat urutan. matematik dan sains serta berfikir secara logic dan kreatif. permaiana dam. permainan bahasa. membuat rumusan.6 JENIS-JENIS MAIN JENIS-JENIS MAIN MAIN SOSIAL(MILDRED PARTEN 1932) MAIN KOGNITIF (PIAGET 1962) Rajah 1. dan membuat perbandingan.4: Jenis-jenis main 16 .EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR c. puzzle. Kanakkanak juga dapat meningkatkan kemahiran penggunaan bahasa dalam persekitaran yang relaks. semulajadi dan seronok. Perkembangan Kognitif dan Bahasa Bermain juga dapat membantu memperkembangkan kebolehan kognitif seperti mengenal pasti. nyanyian dan congkak membantu mengembangkan kemahiran bahasa. teka -teki. Aktiviti seperti membina blok. meramal. membezakan. 1. memerhati. mengkategori.

Jenis-jenis main sosial: Unoccupied Play Main Pemerhati (Onlooker Play) Main Solitari (Solitary Play) Main Selari (Parallel Play) Main Gabungan (Associative Play) 17 . Main Sosial (Social Play) Kanak-kanak bermain bersama dalam kumpulan atau dalam lingkungan kawasan permainan secara sendirian atau berinteraksi dengan bahan. Terdapat 2 kategori main iaitu permainan sosial yang diutarakan oleh Parten(1932) pula dipelopori oleh Piaget (1962). psikomotor dan afektif.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR FIKIRKAN Pernahkah kita berfikir bahawa kanak-kanak memerlukan main dalam perkembangan kognitif. dan permainan kognitif a.

Murid berada dalam lingkungan kawasan permainan tetapi tidak bermain Main Solitari (Solitary Play) .EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Main Koperatif (Cooperative Play) Unoccupied Play(Perlakuan tidak menentu) .Murid bermain secara perseorangan / bersendirian tanpa menghiraukan rakan sekelilingnya. 18 .

Murid bermain dalam satu kumpulan dan bekerjasama untuk mencapai satu matlamat.Penglibatan murid dalam permainan ini adalah minima atau tidak langsung tetapi lebih suka memerhati rakan-rakan mereka bermain.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Main Pemerhati (Onlooker Play) .Murid bermain secara kumpulan menggunakan peralatan yang sama tetapi tiada matlamat dan peranan juga tidak ditentukan. Kanak-kanak diberi peranan dan objek khusus dan mereka mematuhi peraturan yang ditetapkan. 19 . Main Gabungan (Associative Play) . Main Koperatif (Cooperative Play) .

Main Kognitif(Cognitive Play) Murid menggunakan bahan konkrit/maujud untuk memperolehi pengetahuan dan meningkatkan perkembangan kognitif.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR b. sosioemosi dan kreativiti. 20 . psikomotor. Jenis-jenis main kognitif : Main Fungsian (Functional Play) Main Fantasi (Fantasy Play) Main Berperaturan (Games & Rules) Main Konstruktif (Constructive Play) Main Dramatik (Dramatic Play) Main Fungsian (Functional Play) Kanak-kanak menggunakan sensori motor dan tubuh badan melakukan sesuatu aktiviti seperti melompat atau memanipulasi objek yang melibatkan pengulangan pergerakan.

21 .EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Main Fantasi (Fantasy Play) Kanak-kanak menggunakan imaginasi dan main peranan untuk mencipta aktivitiaktiviti baru di luar dunia ini berasaskan imaginasi dan daya kreativiti mereka seperti mengambil kotak untuk mewakili sebagai kereta ) Main Berperaturan (Games and Rules) Kanak-kanak bermain mengikut peraturan yang telah ditentukan dam. ketingting) (polis sentri.

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Main Konstruktif (Constructive Play) Kanak-kanak bermain menggunakan bahan untuk membina pengetahuan dan mengenali dunia mereka (cipta istana pasir. 22 . binaan.memasak) Main Sosiodrama (Sociodramatic Play) Melibatkan interaksi verbal di antara kanak-kanak untuk melakonkan watakwatak dalam aktiviti ini. Dua kategori main sosiodrama : Main yang melibatkan peristiwa harian yang benar dan realistik Main sosiodrama fantasi dan imaginasi kanak-kanak.

peraturan. Seringkali kanak-kanak bermain untuk keseronokan dan kepuasan diri. d. bukannya disebabkan oleh ganjaran luar.7 CIRI-CIRI MAIN a. Dengan itu kanak-kanak dapat meneroka cara bermain serta menjelajah alam sekeliling serta menyesuaikan dirinya dengan persekitarannya. terdapat ciri penerokaan seperti meneroka alat permainan. Pemilihan jenis permainan harus datang dari keputusan kanak-kanak sendiri. Main sosiodrama atau simbolik seperi main perang. kahwin dan lain-lain menyediakan peluang kepada kanak-kanak membuat penyesuaian yang menyeronokkan berdasarkan budaya hidup di dalam atau luar masyarakatnya. b. cara berkomunikasi. pergerakan badan diperlukan. budaya. Mereka juga membuat manipulasi terhadap bahanbahan. keperluan hidup dan lain-lain peranan yang dijangkakan. Bebas untuk memilih (freedom of choice) Main tidak boleh dipaksa. Proses penyesuaian yang menyeronokkan (pleasure adaptation) Semasa bermain kanak-kanak melalui proses penyesuaian diri dengan persekitaran. doktor. e. Motivasi intrinsik (intrinsic motivation) Keinginan untuk bermain berlaku secara semulajadi dan datang dari dalam diri individu itu sendiri. Mereka melibatkan diri secara aktif berinteraksi dengan rakan dan persekitaran. tempat permainan. sosial dan kognitif. Peranan guru ialah untuk menyediakan persekitaran yang memberangsangkan dengan sekatan yang minima. Penglibatan Aktif (active involvement) Apabila kanak-kanak bermain. c. Penerokaan (exploration) Kedua-kedua jenis main.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 1. Kanak-kanak sendiri pilih apa. Mereka menggunakan motor kasar dan motor halus. dan 23 . cara dan bila hendak bermain.

Lakonan dan main peranan yang disediakan dengan kostum dan props yang mirip kepada senario sebenar dapat memberi kefahaman dan penghayatan pelakon (kanak-kanak) merasakan watak yang dimainkan.7. Semasa bermain. memberi pendapat. yang lebih berbentuk penerokaan. Kanakkanak meneroka cara menggunakan fungsi alat permainan dengan efisien. Sebenarnya main membantu dalam perkembangan kebolehan akademik mereka. melompat dan membuai di taman permainan merupakan penerokaan persekitaran fizikal dari segi ruang. f. 1. kanak-kanak berpeluang untuk berbual. memujuk dan memberi penerangan. Simulasi (Simulation) Main merupakan bentuk simulasi jika ia dilakukan menyerupai situasi sebenar. memanjat. Pengalaman mainan pupet atau lakonan muzikal menyediakan kanak-kanak untuk memperkembangkan bahasa lisan serta 24 . pengujian hipotesis secara saintifik. Aktiviti berlari. 2001) Konsep main dalam persekitaran sekolah rendah adalah berbeza dengan persekitaran prasekolah.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR persekitaran. mencipta alat/mainan daripada bahagianbahagian terbuang. mereka robot dan model. kelajuan dan arah. mempertahankan idea. Kanak-kanak sekolah rendah belajar daripada aktiviti main seperti membuat binaan daripada pelbagai bahan. Setiap peristiwa/ bahan/ rakan merupakan pengalaman baru dan mempunyai kelainan Membuka dan memasang alat permainan merupakan penerokaan. Apa yang penting ialah kebijaksanaan guru untuk mengenal pasti pengalaman main yang bersesuaian dengan peringkat umur kumpulan kanak-kanak tertentu. Kadang-kadang guru berpendapat peluang pembelajaran akademik mungkin terjejas jika kanak-kanak sekolah rendah menghabiskan masa untuk bermain. jarak.1 Bermain Dalam Persekitaran Sekolah Rendah (Brewer.

Aktiviti bermain dalam persekitaran sekolah rendah boleh dilihat sebagai satu kontinum yang bermula daripada main bebas kepada main terancang kepada main terkawal. Kanak-kanak memilih daripada kepelbagaian bahan yang ada untuk main bebas. Main Bebas (Free Play) Main bebas merupakan tingkah laku yang dimotivasikan secara intrinsik. Aktiviti ini dijalankan bawah bimbingan guru. bahan-bahan dan juga peraturan yang bersesuaian untuk mengendalikan aktiviti main sambil belajar.” mainan dalam bulatan seperti “Follow the leader” dan sebagainya. Guru memberi arahan dan kanak-kanak menyempurnakan tugasan tersebut. tolak dan kemahiran membuat keputusan. Main Terancang (Guided Play) Main terancang mempunyai unsur-unsur main bebas tetapi unsur-unsur berkenaan telah dirancang oleh guru dengan rapi untuk mencapai matlamat tertentu. dalam subjek matematik. b. Guru perlu memastikan terdapatnya peluang. nyanyian sambil melakukan aksi seperti “Kalau rasa gembira tepuk tangan. tambah.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR menyalurkan idea secara simbolik – yang merupakan asas kepada kemahiran membaca. Main Terarah (Directed Play) Permainan ini ditetapkan oleh guru seperti yang diarah atau ditetapkan mengikut peraturan atau undang-undang. a. aktif dan menyeronokkan. Guru mengenal pasti bahan tertentu dan kanak-kanak membuat pilihan. Peranan guru ialah untuk menyediakan persekitaran yang memberangsangkan dengan sekatan yang minima. c. Contohnya. guru menggunakan permainan Monopoli untuk memperkukuhkan pembelajaran konsep nombor. tanpa matlamat nyata. masa. 25 . contohnya.

sosial dan bahasa.  kemukakan soalan-soalan fokus. memberi bantuan di mana dan jika perlu. Data-data yang diperolehi dijadikan asas perancangan bagi setiap individu 26 . pencapaian dan perkembangan kanak-kanak dari aspek fizikal. menyediakan persekitaran yang kaya dan aktiviti perlu ditukar dan diubah susunannya dari semasa ke semasa  merangsang main dengan menunjukkan minat dan sokongan terhadap tindakan kanak-kanak  bertindak balas terhadap minat kanak-kanak atau berkongsi pengalaman.2 Peranan Guru Dalam Proses Main Guru memilih pengalaman main untuk disepadankan dengan matlamat program • Jika matlamat menekankan penemuan – mainan bebas • Jika guru ingin pelajar mempamerkan kemahiran khusus – mainan terarah Adalah perlu bagi guru perlu   membuat pemerhatian tentang kelakuan kanak-kanak. berikan maklumat bila dikehendaki oleh kanak-kanak. merekodkan tingkahlaku. intelek.  mencelah pada masa yang sesuai. emosi. Hormati pemikiran kanak-kanak dan sistem peraturannya. Pencelahan tidak berbentuk halangan untuk mematikan semangat dan minat kanak-kanak  menilai untuk mengesan perkembangan dan keperluan kanak-kanak.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 1.7.

sosioemosi dan fizikal kanak-kanak. Dengan merujuk kepada nota kuliah dan carian internet. psikomotor dan afektif. Jenis Permainan Traditional: Perkembangan intelek Perkembangan sosioemosi Perkembangan fizikal 27 . Dan fungsinya kepada perkembangan kognitif. Terdapat 2 kategori main iaitu permainan sosial dan permainan kognitif. cuba senaraikan 3 jenis permainan tradisional untuk setiap kategori.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR PERBINCANGAN Aktiviti Anda telah pun belajar tentang kepentingan main dalam dunia kanak-kanak. Permainan Sosial Permainan Kognitif Pilih satu permainan tradisional dan nyatakan kepentingannya kepada perkembangan intelek.

klip video dan sebagainya. grafik. Sediakan satu laporan bertulis yang merangkumi aspek-aspek di bawah: i. Apakah faedah aktiviti main ini kepada kanak-kanak dari segi fizikal. umur. 28 . buat pemerhatian ke atas kanak-kanak yang sedang bermain sama ada di pusat prasekolah atau di rumah. Apakah perasaan kanak-kanak yang sedang bermain dan bagaimana ianya dikenalpasti? v. Di manakah aktiviti ini berlangsung? iv.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR LATIHAN TUGASAN Dalam kumpulan empat orang. Siapakah kanak-kanak yang terlibat?( jantina. Apakah jenis main yang anda perhatikan? ii. Bentangkan hasil pemerhatian anda dengan menggunakan persembahan Powerpoint yang merangkumi gambar foto. hubungan antara mereka) iii.intelek dan sosio-emosi.

.. Jikalau anda merancang untuk mengendalikan pembelajaran bercorak kadar kendiri dan beisifat individu... Apakah bentuk penyusunan bilik darjah yang anda syorkan sekiranya anda ingini murid-murid anda berkolaborasi dalam kumpulan kecil bagi pembincangan secara kelas? 4. 10. Pengalaman langsung boleh diimplementasi secara meluas merentasi topik dan bahantara berbeza-beza. Apakah empat elemen aspek-aspek psikososial yang dimaksudkan merangkumi? 3. Berdasarkan prinsip-prinsip di atas. Pengalaman langsung berpegang kepada prinsip pembelajaran eksperiential. Apakah itu komuniti pembelajaran? Bilik darjah yang beroperasi sebagai komuniti pembelajaran... Sedarkah anda bahawa sesebuah bilik darjah bukan hanya terdiri daripada meja dan kerusi sahaja? Anda juga perlu memberi perhatian kepada aksesori-aksesori yang akan memberi “sentuhan peribadi”. 29 .. Apakah tiga aspek alam belajar yang difikirkan penting dalam pembentukan murid yang menyeluruh? 2. cuba anda jelaskan apakah antara pendekatan yang sesuai digunakan oleh guru.. antaranya termasuk .. 8.. Apakah sentuhan peribadi yang dimaksudkan? 6.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR LATIHAN UJI MINDA 1. Ahli-ahli teoris berpendapat bahawa persekitaran fizikal yang kondusif boleh diibaratkan sebagai guru kedua dalam bilik darjah! Apakah kepentingan persekitaram fizikal yang kondusif? 7.. apakah cara-cara penyusunan bilik darjah yang sesuai bagi anda membentuk stesen-stesen pembelajaran? 5.... apakah prisip-prinsip yang perlu dipegang? 9......

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR TAMAT BAB 1 RUJUKAN Elizabeth. (2nd ed).E. New Jersey: Prentice Hall. Woolfolk. W & Jane. Educational psychology. A. London: Paul Chapman. (2004). Play. 30 . (9th ed). learning and the early childhood curriculum. A. (2005).

pembelajaran informal. Menghuraikan prinsip-prinsip pengajaran 3. Menjelaskan pengertian pengajaran dan pembelajaran. 31 . maklum pelajar tentang objektif. maklumat verbal. menilai prestasi. terdapat lapan prinsip pembelajaran. 2. iaitu. Terdapat lapan peringkat dalam proses pembelajaran Gagne.kemahiran psikomotor dan sikap. jenis-jenis pembelajaran dan prinsip-prinsip pembelajaran Gagne. pengalaman langsung. strategi kognitif. Mengikut Model Ewell (1997). perkaitan dan corak/konstruktivisme. memberikan maklum balas tentang prestasi.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR TAJUK 2 KONSEP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SINOPSIS Bab ini menghuraikan tentang konsep asas pengajaran dan pembelajaran. situasi mendesak (compelling situation). Mengikut Gagne. maklum balas berterusan. Bab ini juga akan mengenali jenis-jenis pembelajaran. Sembilan langkah pengajaran yang dikemukakan oleh Gagne ialah menarik perhatian. penglibatan aktif. HASIL PEMBELAJARAN 1. 4. merangsang ingatan kambali pengetahuan sedia ada/pembelajaran lepas. iaitu. kemahiran intelek. Mengenalpasti jenis-jenis pembelajaran. terdapat lima jenis pembelajaran yang berbeza. suasana yang menyeronokkan dan refleksi. merangsang penyimpanan dan pemindahan pembelajaran. Membandingbeza antara prinsip pembelajaran Ewell dan jenis pembelajaran Gagne. mengemukakan bahan rangsangan.

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR KERANGKA TAJUK-TAJUK Konsep Pengajaran dan Pembelajaran Proses Pembelajaran Gagne Prinsip Pembelajaran Ewell Jenis-jenis Pembelajaran Kemahiran Intelek Strategi Kognitif Maklumat Verbal Kemahiran Psikomotor Sikap Rajah 2.1: Kerangka Tajuk Konsep Pengajaran dan Pembelajaran 32 .

pengelolaan. 1991). pengajaran merupakan proses untuk menyampai dan menyumbang idea-idea serta memudahcara pembinaan ilmu. 2. penyampaian. Gagne. Menurut Schunk. Bagi Gagne.0 KONSEP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pengajaran merupakan aktiviti yang berkaitan dengan penyebaran ilmu pengetahuan yang meliputi aktiviti perancangan. pembelajaran merupakan perubahan dari segi kecenderungan atau kemampuan 33 . Secara ringkas. untuk lebih baik atau lebih buruk. menentukan standard dan menggalakkan kreativiti. pembelajaran melibatkan pemerolehan dan pengubahsuaian pengetahuan. 1986) yang berlaku dalam pelbagai bentuk (Schunk.Pembelajaran juga merupakan perubahan tingkah laku atau kebolehan untuk menunjukkan perlakuan yang dikehendaki hasil daripada latihan ataupun pelbagai bentuk pengalaman (Evans & Brueckner.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR PERBINCANGAN Apakah yang anda faham tentang pengajaran dan pembelajaran? Senaraikan beberapa aspek penting dalam sesuatu pengajaran dan pembelajaran. 1985). strategi. kepercayaan dan tingkah laku. Pembelajaran adalah proses atau kegiatan belajar (Teuku Iskandar. membantu seseorang pelajar untuk belajar dan mencabar pelajar kearah pencapaian potensi optimum.Slavin (2005) mendefinisikan pembelajaran sebagai perubahan dalam seseorang individu akibat daripada pengalaman. 1990. Mengikut Hill (2002) pembelajaran berlaku apabila pengalaman menyebabkan suatu perubahan yang agak kekal dalam pengetahuan atau tingkah laku seseorang. Bimbingan dan penilaian. kemahiran. Apa pula yang dimaksudkan dengan konsep pembelajaran? Mari kita lihat definisi pembelajaran. Perubahan ini mungkin secara sengaja atau tidak sengaja. Manusia mula belajar sejak ia dilahirkan dan semua pembelajaran ini berkait rapat dengan pengalaman. betul atau salah dan sedar atau tidak sedar.

34 . Ahli psikologi mempunyai pandangan yang berbeza mengenai pembelajaran. Merupakan suatu diagnostik dan preskriptif. Sebagai satu cara untuk menyediakan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk berfungsi dengan baik. Ahli teoris behaviorisme menegaskan bahawa pembelajaran merujuk perubahan tingkah laku yang dapat diperhatikan.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR seseorang yang diperoleh dalam masa yang panjang dan bukannya dikuasai secara mudah mengikut proses pertumbuhan seseorang.. dan menghasilkan perubahan tingkah laku yang agak kekal.1 KONSEP PEMBELAJARAN Konsep pembelajaran adalah perubahan tingkah laku. Apakah respon anda terhadap gambar di bawah yang dikaitkan dengan konsep pengajaran dan pembelajaran? 2. FIKIRKAN. melalui latihan atau pengalaman organisma.. Memberikan arahan-arahan kepada atau berkongsi pengetahuan dengan orang lain. Pendukung teori kognitif pula menekankan tentang proses mental yang terlibat semasa pembelajaran berlaku tetapi tidak dapat diperhatikan. Ramai ahli psikologi menyatakan pembelajaran adalah proses.

Proses Pembelajaran Gagne Teori Gagne (1985) menerangkan bahawa minda manusia memproses maklumat seperti komputer. Peresuh dan Mpofu (1995:111) dalam Commonwealth of Learning (2002) mendefinisikan motivasi sebagai satu proses atau kuasa dalaman organisma yang mendesak sesuatu untuk bertindak. Beliau telah mengenalpasti lapan jenis pembelajaran dan setiap pembelajaran hanya akan dicapai sekiranya pelajar telah menguasai pembelajaran di peringkat yang lebih awal.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR LAYARI INTERNET Pelajar diminta mencari maklumat tentang prinsip pembelajaran melalui laman berikut: http://www. Yelon dan Weinstein (1997:294) menyatakan bahawa motivasi merupakan “satu motif yang menyebabkan seseorang bertindak dalam cara tertentu”.uni.intime. 2.html.edu/model/learning/lear. Zindi. Terdapat lapan peringkat dalam proses mengubah maklumat kepada pengetahuan yang dipelajari (learned knowledge).2 TEORI PEMBELAJARAN GAGNE Gagne(1968) mengatakan pembelajaran bergerak daripada tahap yang paling mudah kepada yang kompleks. Peringkat 1: Motivasi Merupakan prasyarat yang diperlukan untuk pembelajaran berlaku. 35 . Seterusnya paparkan prinsip-prinsip pembelajaran dalam satu bentuk pengurusan grafik.

Guru harus memberikan perhatian sepenuhnya kepada cara atau strategi untuk memastikan pelajar memberikan perhatian sepenuhnya kepada pengajaran. Sesuatu yang dipelajari harus diingati dan oleh itu. 1977). guru harus menggunakan kaedah pengajaran yang dapat membantu pelajar mengingati perkara yang diajar. Peringkat 3 & 4 – Perolehan dan Ingatan Dalam proses pembelajaran. Pemindahan pembelajaran berlaku dan ini merupakan proses pembelajaran yang amat penting. Pengajaran dianggap sebagai berjaya jika pelajar dapat mengaplikasi apa-apa yang telah dipelajari dalam situasi baru di dalam atau di luar sekolah 36 . aspek yang amat penting ialah memori. Peringkat 5 – Ingat Kembali dan Retrieval Maklumat yang disimpan akan diingat kembali dan digunakan. Bahan pembelajaran yang disediakan oleh guru perlu mudah difahami dan ini memudahkan maklumat diingat kembali oleh pelajar.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Peringkat 2 – Memberikan Perhatian:Memastikan Perhatian Pelajar Pelajar akan belajar jika mereka mendengar dan menumpukan perhatian kepada pengajaran yang disampaikan. Retriveal merujuk kepada proses mengesan maklumat yang disimpan dan disalurkan kepada kesedaran pelajar (Yelon dan Weinstein. Peringkat 6 Generalisasi Maklumat yang diingat kembali akan digunakan dalam situasi-situasi baru.

Tahap ini merupakan tahap di mana motivasi perlu diberikan setelah pelajar mencapai objektif pembelajaran. memotivasi pelajar.  Contohnya guru menunjukkan pelbagi jenis segitiga menggunakan slide Powerpoint. Berdasarkan respons pelajar terhadap soalan. dan gambar untuk menarik perhatian pelajar. memberikan cabaran kepada pelajar.Prestasi Indiktator seperti aktiviti dan respons pelajar boleh menentukan sama ada pembelajaran telah berlaku. Implikasi Proses Pembelajaran Gagne terhadap Pengajaran a. pelajar telah mencapai maklumatnya. teka-teki. guru perlu memberikan maklum balas tentang prestasi mereka untuk memaklumkan tentang prestasi pelajar serta penambahbaikan yang perlu dilaksanakan. Guru boleh mempengaruhi cara pelajar memberikan respons dan maklumat ini dapat diperoleh dengan mengemukakan soalan-soalan secara lisan atau bertulis kepada pelajar. b. Peringkat 8 – Maklum Balas dan Peneguhan Dalam peringkat ini. menggunakan anekdot. Cara untuk merangsang pelajar seperti merangsang naluri ingin tahu pelajar. Memaklumkan Pelajar tentang Objektif Pelajaran 37 . Menarik Perhatian   Guru menarik perhatian pelajar dengan mengarah pelajar kepada topik pengajaran.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Peringkat 7 . humor.

Contohnya guru memberi takrifan segitiga sama. 38 . Kemukakan Kandungan      Kandungan ini perlu dikelompokkan dan diorganisasikan secara sistematik dan bermakna sebelum diterang dan didemonstrasikan. Guru perlu menggunakan pelbagai cara dan media kerana terdapat pelbagai gaya pembelajaran.   Hubung kait antara maklumat baru dengan pengetahuan sedia ada akan memudahkan proses pembelajaran. Merangsang Ingatan Kembali terhadap Pengetahuan Sedia Ada Antara caranya ialah ujian pra atau beberapa soalan yang mencungkil pengetahuan mereka untuk memperoleh maklumat tentang pengetahuan sedia ada pelajar.  Contohnya guru mengajak pelajar mengimbas kembali pelbagai definisi segitiga. Pelajar lebih bersedia dan mempunyai pemikiran yang perlu untuk pelajaran yang akan dilalui. Membimbing Pembelajaran Untuk membantu pelajar mengekod maklumat dalam ingatan jangka panjang. Pelajar lebih mudah untuk mengekod dan menyimpan maklumat dalam ingatan jangka panjang jika terdapat perkaitan dengan pengetahuan peribadi dan pengetahuan. Bagi memperjelas matlamat pengajaran kepada pelajar. e. Pelajar lebih mudah mengingati gambar atau grafik berbanding perkataan. mengemukakan matlamat untuk pelajar memilih dan meminta pelajar memilih matlamat sendiri.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR    Pelajar dimaklumkan tentang objektif pelajaran supaya mereka sedar tentang matlamat pengajaran. d. guru boleh menerangkan tujuan kandungan.   Contohnya guru menanyakan soalan apakah ciri segitiga sama? c.

Menilai Perlakuan dan Prestasi  Pembelajaran akan diakhiri dengan memberikan ujian pos atau pentaksiran akhir untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemahiran yang diajar. Latihan dalam pelajaran dapat mengesan kefahaman pelajar tentang pembelajaran. kes-kes kajian.  Guru juga boleh menggalakkan pelajar membuat perbandingan antara konsep atau prinsip atau menggunakan cara aliran untuk menggambarkan kandungan.     Pelajar dibimbing untuk melibatkan diri secara aktif Contohnya guru menunjukkan cara bagaimana melukis segitiga sama. dan ujian. Melaksanakan Perlakuan Pelajar dikehendaki untuk melatih kemahiran atau tingkah laku baru. f. 39 . perwakilan dan pengurusan grafik serta penggunaan mnemonik. h.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR  Antara strategi yang boleh digunakan termasuklah penggunaan contoh. Contohnya guru menyemak semua contoh murid untuk mengenalpasti jawapan yang salah atau betul. analogi dan sebagainya. Bimbingan dalam bentuk soalan dan jawapan merupakan maklum balas formatif. Memberikan Maklum Balas     Maklum balas perlu spesifik dan serta-merta tentang pembelajaran. Contohnya guru meminta murid menghasilkan lima contoh segitiga yang berlainan g. Memberikan peluang untuk mengesahkan bahawa pelajar menguasai pengetahuan yang betul dan ulangan latihan ini memanjangkan jangka masa penyimpanan pengetahuan    Guru boleh menggunakan latihan bertulis. soalan-soalan. Pelajar diberikan peluang untuk melatih dan mengaplikasi kemahiran baru dalam situasi yang berbeza.

Merangsang Ingatan dan Pemindahan Pembelajaran    Guru memberi contoh tambahan dan latihan-latihan untuk menambah baik pemahaman pelajar terhadap pembelajaran yang telah dikuasai. but rather creates his or her learning actively and uniquely’’ Dalam hal ini pelajar perlu membina pengetahuan dengan melibatkan diri secara aktif dalam pengajaran guru kerana pengetahuan tidak disampaikan secara langsung kepada mereka. memberikan pengertian 40 . 2. mengemukakan cadangan. Peringkat ini boleh dianggap sebagai peringkat penilaian sumatif atau ujian pos. Contohnya guru mesti memaklumkan skor yang diperolehi dan mengadakan aktiviti pemulihan jika perlu.3 PRINSIP –PRINSIP PEMBELAJARAN PRINSIP – PRINSIP PEMBELAJARAN EWELL (1997) Ewell (1997) telah membentuk satu model yang menggambarkan prinsip-prinsip pembelajaran dan ini mempengaruhi penguasaan pengetahuan. a. i. Bruner (1961) telah mencadangkan pelajar melibatkan diri secara aktif dengan bahan pembelajaran supaya dapat kembali mengingat maklumat yang diperlukan.Mayer (2004) mencadangkan pelajar harus aktif secara kognitif. Contohnya guru menunjukkan kad gambar objek-objek dan meminta murid mengenalpasti objek segitiga. Proses ini akan memastikan pelajar dapat memindahkan pengetahuan yang dipelajari ke dalam situasi-situasi baharu. Pelajar yang terlibat dengan aktif dalam proses pembelajaran mampu menyelesaikan masalah.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR    Dijalankan tanpa bimbingan tambahan dan secara umumnya tahap penguasaan antara 80% hingga 90% boleh diterima. perkembangan kemahiran dan kompetensi apabila diaplikasikan di dalam bilik darjah. Penglibatan Aktif Mengikut Ewell (1997) ’’the learner is not 'receptable’ of knowledge.

skill elements. Pembelajaran informal merupakan pembelajaran implisit iaitu pengetahuan diperoleh akibat interaksi secara langsung atau melalui pelbagai cara daripada rakan sebaya. pelajar membuat perkaitan dengan pengetahuan sedia ada dan pelajar juga membuat perkaitan tentang bagaimana maklumat boleh digunakan pada masa hadapan. d. pelajar dapat mewujudkan suasana yang bermakna terhadap aktiviti pembelajaran yang mempunyai kaitan dan bentuk yang tertentu. menguji dan membina corak serta perkaitannya daripada situasi pembelajaran. Melalui pembelajaran ini. Mengikut Woolfolk (2004). Sebagai contoh program lawatan sambil belajar dapat memberi peluang kepada pelajar belajar sesuatu yang baru. Pembelajaran Informal Pembelajaran tidak hanya berlaku di dalam bilik darjah sahaja ataupun pada waktu pengajaran tetapi boleh berlaku di mana–mana sahaja serta pada bila-bila masa. Aktiviti seperti ini membantu pelajar membentuk pemahaman terhadap apa-apa yang dipelajari. Pembelajaran informal membolehkan pelajar memperoleh pengetahuan di luar bilik darjah melalui interaksi dengan persekitaran. pelajar diberikan peluang untuk menguasai pengetahuan dan kemahiran dengan memerhati secara lansung objek atau fenomena yang ingin dikaji.7) Prinsip ini menerangkan bagaimana pelajar mempunyai peluang membina. Pengalaman langsung dalam konteks yang sebenarnya amat diperlukan supaya dapat mengubah tanggapan atau andaian yang salah tentang sesuatu. Pelajar dapat menemukan dan 41 . menentu.people and experiances” (p.dan berkebolehan untuk menghubung kait apa yang telah dipelajari kepada konteks yang baru ( Ewell 1997) b. Perkaitan dan Corak Mengikut Ewell (1997) “involves actively creating linkages among concepts. Pengalaman Langsung Melalui pengalaman langsung.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR baru kepada sesuatu topik. orang yang lebih dewasa atau persekitaran. c.

Menurut Ewell (1997) maklum balas serta pembelajaran berkesan berlaku jika pelajar berada dalam persekitaran yang menyeronokkan. Prinsip pembelajaran jenis ini mengandaikan bahawa pembelajaran optimum berkemungkinan boleh berlaku sekiranya seseorang berhadapan dengan masalah yang memerlukan penyelesaian tertentu. Maklum Balas Berterusan Maklum balas merupakan maklumat yang diberikan kepada individu tentang kesesuaian tindakan serta respon mereka. Hal ini berlaku disebabkan terdapat satu keseimbangan antara cabaran dengan peluang dalam mana-mana situasi pembelajaran.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR meneroka serta mengalaminya sendiri dan bukannya melalui pembacaan. pendengaran atau maklumat dari orang lain. iaitu interaksi peribadi dan sokongan padu daripada guru secara peribadi. maka pembelajaran tersebut akan lebih mencabar dan menarik bagi pelajar tersebut. f. Sesuatu yang menyeronokkan. 42 . Pembelajaran perlu merupakan sesuatu yang menyeronokkan. ini akan memotivasikannya untuk mencari jalan penyelesaian. Pelajar boleh mendapatkan maklum balas daripada guru dan rakan-rakannya tentang prestasinya dan dengan cara ini mereka dapat meningkatkan kemampuan prestasinya. Maklum balas yang berkesan harus bersandarkan kepada analisis yang tepat tentang prestasi pelajar dan perlu dilakukan serta merta supaya pelajar tidak melakukan kesilapan. e. Persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan merangkumi konteks budaya dan interpersonal menyediakan banyak peluang interaksi sosial dan pembelajaran. Sekiranya pengajaran adalah dalam situasi yang mendesak dengan pengalaman secara langsung dengan sesuatu yang benar-benar berlaku. g. Situasi Mendesak. Jika pelajar menghadapi satu situasi yang kompleks.

2009) Pelajar dapat mengawal pembelajaran mereka serta dapat meningkatkan kemahiran penilaian kendiri dan untuk melihat semula apa yang telah dibuat dan yang perlu dibaiki. a) ___________________________________________________________ b) ___________________________________________________________ c) ___________________________________________________________ d) ___________________________________________________________ e) ___________________________________________________________ 43 .EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR h. Sila jawab soalan berikut : 1. LATIHAN AKTIVITI Anda telah mempelajari beberapa prinsip pembelajaran yang dikemukakan oleh Ewell (1997).Terangkan dengan ringkas dua contoh aktiviti pengalaman langsung dan faedahnya. Boon & Sharifah. a) Aktiviti : ______________________________________________________ Faedah : _____________________________________________________ b) Aktiviti : ______________________________________________________ Faedah : ______________________________________________________ 2. Ia merupakan satu usaha bermakna untuk menjiwai proses pengajaran dan pembelajaran.membantu mengimbangkan kepercayaan kita dengan keperluan pelajar (Noraiti. Senaraikan 5 contoh aktiviti pembelajaran aktif yang boleh dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Refleksi Refleksi ialah proses memikir atau merenung kembali pengalaman dan implikasinya terhadap diri kita.

Aktiviti Contoh 1 1 2 2 2. Gagne (1985) telah menganalisis satu episod pembelajaran yang terdiri daripada pelajar. Menurut Ewell(1997) salah satu prinsip pembelajaran ialah pembelajaran harus sesuatu yang menyeronokkan.4 JENIS-JENIS PEMBELAJARAN Sekarang mari kita melihat pula jenis-jenis pembelajaran yang dikemukakan oleh Gagne (1985). Kelima-lima jenis pembelajaran tersebut ialah : a. Dengan contoh yang sesuai berikan 2 aktiviti yang dapat menimbulkan keseronokan kepada pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran. suatu situasi rangsangan yang merupakan episod-episod yang 44 . Dalam bukunya. Gagne (1985) telah mencadangkan lima jenis pembelajaran utama yang mana setiap satunya memerlukan cara pengajaran yang berbeza. which persist over period of time and which is not simply ascribe to processes of growth”. Gagne mendefinisikan pembelajaran sebagai ”a change in human disposition or capability.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 3. Kemahiran intelek Kemahiran intelek merujuk kepada pengetahuan ’procedural ’ seseorang individu.

untuk memudahkan proses mengkategori dan menyimpannya dalam ingatan.prinsip dan membuat generalisasi.belajar membezakan benda mengikut ciri tertentu. d) Pembelajaran Diskriminasi . dia perlu 45 .pembelajaran ini melibatkan penggunaan prinsip.dimana individu bertindak balas terhadap terhadap sesuatu signal.Untuk membolehkan seseorang individu dapat melakukan sedemikian.Antara kategori kemahiran intelek yang dikemukakan oleh Gagne ialah : a) Pembelajaran Isyarat . b) Pembelajaran Hukum . Maklumat Verbal Pembelajaran jenis ini merujuk kepada kebolehan seseorang mengungkap sesuatu peristiwa atau fakta sama ada secara lisan atau tulisan. c) Pembelajaran Konsep .Perkara penting dalam hierarki ini ialah mengenal pasti prasyarat yang harus disempurnakan untuk memudahkan cara pembelajaran pada setiap peringkat. generalisasi. f) Rantaian – satu rantaian dua atau lebih perkaitan rangsangan – respons dikuasai g) Asosiasi Verbal – satu pembelajaran rantaian berbentuk verbal Kebanyakan idea Gagne tentang analisis tugasan menunjukkan pembelajaran berlaku secara berperingkat (hierarchy) iaitu bergerak daripada peringkat paling mudah kepada peringkat paling kompleks. konsep dan hukum untuk menyelesaikan masalah dalam sesuatu situasi baru.iaitu kebolehan untuk mengklafikasikan objek dan peristiwa mengikut ciri-ciri tertentu. e) Penyelesaian Masalah . b. menggunakan rumus.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR merangsang deria pelajar dan satu tindakan atau respons yang terhasil akibat rangsangan.melibatkan gabungan dua atau lebih konsep yang berkaitan dalam sesuatu urutan atau rangkaian.Melalui pembelajaran ini. pelajar dapat menerangkan konsep. rumus.

Strategi kognitif Strategi kognitif pula merupakan kemahiran-kemahiran di mana pelajar dapat mengawal sendiri proses -proses dalaman seperti memberi perhatian. Sikap Gagne (1985) menyatakan sikap merujuk kepada keadaan dalaman yang mempengaruhi pilihan tindakan seseorang. Sikap seseorang dapat diperlihatkan melalui tingkah laku yang ditunjukkannya. perlu pengukuhan supaya tingkah laku yang diingin dapat dimanifestasi.mengingat dan memikir sesuatu.Sikap boleh dipelajari dan dikuasai melalui pengalaman dan pemerhatian. Kemahiran Psikomotor Merupakan kebolehan untuk melakukan pergerakan fizikal mengikut urutan dengan tepat dan betul. kemudian mengamalkan pergerakan psikomotor tersebut dan akhirnya pemurnian pergerakan tersebut berasaskan maklum balas daripada persekitaran mereka.prinsip-prinsip atau prosedur.Untuk memupuk sikap yang diingini.Untuk membolehkan kemahiran intelek ini diperoleh. 46 . e. d.Selain itu. guru perlu mengaitkan kejayaan dengan sikap yang tertentu atau penggunaan model yang boleh memupuk sertai mengukuhkan tingkah laku positif. belajar. strategi berfikir dan strategi mengingat kembali perkara yang telah dipelajari. pelajar perlu menguasai pelbagai strategi seperti strategi mengingat. Pembelajaran jenis ini melibatkan beberapa tahap iaitu pelajar akan belajar urutan yang berkenaan. konsep. c.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR mempunyai kemahiran intelek dalam mengungkap atau menyebut sesuatu pernyataan.

banding bezakan prinsip pembelajaran Ewell (1997) dengan jenis pembelajaran mengikut Gagne (1985).EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR LATIHAN Anda telah mempelajari Prinsip Pembelajaran Ewwel (1997) dan jenis pembelajaran mengikut Gagne(1985). PRINSIP PENGAJARAN MENGIKUT EWELL (1997) JENIS PEMBELAJARAN MENGIKUT GAGNE (1985) 47 . Masukkan latihan ini ke dalam folio anda.Dengan menggunakan pengurusan grafik di bawah.

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 48 .

Apakan yang dimaksudkan dengan ayat diatas? 8. Berikan satu contoh pembelajaran maklumat verbal.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR LATIHAN UJI MINDA 1. Terangkan secara ringkas SATU contoh aktiviti pengalaman langsung dan faedahnya. Wager. Nyatakan LAPAN PERINGKAT oleh Gagne dalam proses mengubah maklumat kepada pengetahuan yang dipelajari. “the learner is not a ‘receptacle’ of knowledge. Pada pendapat anda. Apakah itu pembelajaran informal? Berikan SATU contoh. but rather creates his or her learning activity actively & uniquely”. Menurut HILL (2002). Maklumat verbal merujuk kepada kebolehan individu menyatakan sesuatu fakta atau set peristiwa secara lisan atau bertulis. TAMAT BAB 2 49 . Gagne. 3. Senaraikan LAPAN PRINSIP pembelajaran mengikut Model Ewell 6. Nyatakan SEMBILAN LANGKAH pengajaran tersebut. Nyatakan. terdapat lima jenis pembelajaran yang berbeza. 10. Golas dan keller (2005:195) telah menggariskan sembilan langkah pengajaran yang berkait dengan proses pembelajaran. Mengikut Ewell (1997:6). 9. 4. Mengikut Gagne (1985). 7. bagaimana sesuatu pembelajaran akan berlaku dalam diri seseorang? 2. apakah cara atau media yang boleh digunakan oleh guru untuk mempelbagaikan gaya pembelajaran? 5.

(2011) Murid dan Alam Belajar (2nd ed).uni. E (2008) Educational psychology(10th ed).html www. Woolfolk.MA:Allyn and Bacon.edu/model/learning/lear.za/catts/learner/tyna/gagne.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Rujukan Chong L.html 50 . http://hagar. Boston.up. Kumpulan Budiman Sdn.ac. Bhd.intime.K.A.

Menghuraikan tentang teori-teori pembelajaran behavioris. sosial. 4. Menjelaskan prinsip-prinsip asas pelaziman klasik dan pelaziman operan dan implikasinya kepada proses pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak berkeperluan khas. Dalam bab ini. kita akan menjelaskan konsep teori behavioris. 2. Menghuraikan konsep penting dalam teori-teori pembelajaran yang memperkukuhkan pengetahuan pedagogi. Kita akan meninjau secara dasarnya teori sosial dan humanisme agar kita dapat memanfaatkannya dalam pengajaran dan pembelajaran. Menjelaskan prinsip-prinsip teori pembelajaran sosial dan humanis serta implikasinya kepada proses pembelajaran dan pengajaran 51 . sebenarnya teori ialah hasil daripada kajian saintifik yang telah disah terima sebagai sesuatu prinsip atau asas yang boleh dijadikan panduan pelaksanaan. Menganalisis teori behavioris secara PMI dan merumuskan implikasi teori behavioris terhadap pengajaran dan pembelajaran. 5. HASIL PEMBELAJARAN 1. 3. kognitif dan konstruktivis. humanis dan kognitif.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR TAJUK 3 TEORI-TEORI PEMBELAJARAN SINOPSIS Sering kali kita menolak teori sebagai sesuatu yang ideal dan tidak dapat dipraktikkan. humanis dan teori pembelajaran sosial.

L. Skinner E.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR KERANGKA KONSEP Pelaziman Klasik Ivan Pavlov Teori Behavioris J.Thorndike Teori Sosial Teori –teori Pembelajaran Albert Bandura Teori Abraham Maslow Carl Rogers Humanistik Jean Piaget Teori Kognitif/ Konstruktivis Wolfgang Kohler Implikasi teoriteori pembelajaran terhadap pengajaranpembelajaran dan terhadap kanak-kanak berkeperluan khas Rajah 3.B Watson Pelaziman Operan B.F.1: Kerangka Tajuk Teori-teori Pembelajaran 52 .

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR PENGENALAN Pernahkah anda mengenali dan membaca hasil penemuan bagi tokoh-tokoh yang berkaitan dengan teori pembelajaran seperti Jean Piaget.. FIKIRKAN. 53 . Lev Vygotsky dan John Dewey. Jerome Seymour Bruner. Apa tanggapan dan persepsi anda terhadap gambar-gambar di atas? Apakah yang anda fikirkan? Adakah anda pernah melihat sebelum ini? Mungkin anda pernah mempelajarinya sewaktu mengikuti kursus perguruan diperingkat sijil perguruan sebelum ini.. Berikan respon anda.

pembelajaran sebenarnya ialah satu proses yang memberi tumpuan kepada ‘belajar’ yang mampu membawa perubahan menyeluruh kepada seseorang individu. pengetahuan. Seperti yang telah anda ketahui. Teori pembelajaran berusaha untuk menjelaskan cara manusia belajar dan memberi cadangan cara menyelesaikan masalah pembelajaran. bagaimana kita boleh mengaitkan teori dengan pembelajaran? Bagaimana pula teori pembelajaran boleh membantu kita sebagai individu atau sebagai guru. Oleh itu. maka individu mampu menghasilkan satu cara penyelesaian yang baru yang kreatif dan berinovasi semasa menghadapi masalah sesuatu fenomena. Di samping itu.khasnya? Sebenarnya. kemahiran. ahli-ahli psikologi pendidikan telah mengkaji bagaimana pembelajaran berlaku dan menghasilkan beberapa teori. pengaruh persekitaran dan pengalaman yang akan mengakibatkan perubahan tingkah laku. nilai dan pandangan seseorang individu (Ormrod. as cited in Noriati. dengan berbekalkan fahaman yang mendalam tentang satu-satu teori. Teori boleh diertikan sebagai satu set prinsip dan definisi (Kerlinger. 2009). Dengan erti kata lain. 1995). 2009). teori pembelajaran ialah penjelasan tentang cara manusia dan haiwan belajar (Noriati. pembelajaran adalah merupakan satu proses yang melibatkan pemikiran (kognitif). 54 . Sehubungan dengan itu. Boon & Sharifah Fakhriah. Boon & Sharifah Fakhriah. emosi. 1986.0 TEORI PEMBELAJARAN Satu lagi alat yang boleh digunakan untuk memahami proses pengajaran dan pembelajaran dengan lebih mendalam adalah melalui teori.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 3.

Seekor tikus yang sedang melompat-lompat disekeliling kotak tiba-tiba menekan butang yang akan mengeluarkan seketul makanan. Skinner (1904 – 1990) Albert Bandura (1925 – sekarang) Kotak Skinner. Kajian patung Bobo yang berfokuskan kepada pola tingkahlaku berhubung kait dengan tingkahlaku agresif . anda dikehendaki membuat catatan tentang ujikaji yang dilakukan oleh setiap tokoh teori pembelajaran serta hasil penemuannya. Tokoh Ujikaji Hasil Dapatan Komen Burrhus F.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR PERBINCANGAN Dengan menggunakan format yang disediakan. 55 .Tanpa membuang masa tikus itu akan mengulangi menekan butang tersebut untuk mendapatkan makanan. Kemudian anda harus memberikan komen terhadap hasil penemuan tokoh berkenaan.

kasih sayang. harga diri dan penyempurnaan kendiri.Keperluan Fisiologi.(konsep rangsangan dan gerakbalas) Hirarki keperluan Maslow.1936) Melatih anjing untuk mengeluarkan air liur apabila kedengaran bunyi loceng. Kebanyakan daripada apa yang kita berfikir dan cara berfikir dipengaruhi oleh budaya.1970) Jean Piaget (1896. keselamatan. 56 .1980) Lev Vygotsky ( 1896.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Ivan Petrovich Pavlov (1849 . Abraham Maslow ( 1908.1934) Kanak-kanak aktif membentuk kefahaman terhadap persekitaran melalui empat tahap perkembangan kognitif. Kebolehan intelek adalah spesifik kepada budaya di mana kita dipelihara dan dibesarkan.

Organisma dan Gerakbalas boleh diringkaskan dalam Rajah 3.2 Kesan rangsangan kepada organisma dan gerakbalas yang diperhatikan.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 3. Sebahagian besar daripada tingkah laku manusia dipengaruhi oleh rangsangan (R) dari persekitaran. Rangsangan (R) Organisma Gerakbalas (G) Rajah 3. Prinsip pembelajaran adalah sama merentas semua spesis.Gerak balas (R-G). rehat atau balik. Pembelajaran ialah hasil dari kejadian yang boleh diperhatikan iii. cara murid mengumpul buku latihan selepas dilatih oleh guru iii. Antara contoh teori pembelajaran behavioris yang boleh diperhatikan ialah i. ii. individu yang fobia selepas mengalami sesuatu kejadian yang menakutkan iv. sitcom televisyen yang menyebabkan penonton ketawa walaupun tidak lucu. Perkaitan antara Rangsangan. 57 . ii. Teori ini diwakili dengan perkataan Rangsangan. loceng yang berbunyi di sekolah untuk menandakan pertukaran waktu. Beberapa tanggapan ahli-ahli behavioris termasuklah :i. Proses mental diabaikan dalam bilik darjah behavioris vi. Pembelajaran melibatkan perubahan tingkah laku iv.1 TEORI PEMBELAJARAN BEHAVIORIS Pendekatan Behavioris memberi tumpuan kepada tingkahlaku yang boleh diperhatikan (secara nyata atau tidak nyata) dan pengaruhnya terhadap perubahan tersebut.2. Pembelajaran akan berlaku apabila rangsangan dan tindak balas berlaku dalam masa yang dekat v.

Watson B. R) Apa G anda? 58 .B.L. Boon. Thorndike Rajah 3. 2009. R) Apa G anda? ? (Rangsangan.3 Tokoh-tokoh teori behavioris (Sumber: Noriati.F Skinner E. dan Sharifah Fakriah. p 49) PERBINCANGAN Berdasarkan Input 2 di atas cuba anda perhatikan rangsangsan yang diberikan dan apa pula gerakbalas anda terhadap rangsangsan ini? Mengapa anda bertindak sedemikian? (Rangsangan.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Tokoh-tokoh Teori Behavioris Pelaziman Klasik Pelaziman Operan Ivan Pavlov J.

59 .5 sebelum kita pergi lebih lanjut tentang Pelaziman Klasik Pavlov. Ivan Pavlov (1849.2 TEORI PELAZIMAN KLASIK Teori Pelaziman Klasik Pavlov (1849-1936). Cuba perhatikan Rajah 3. Jerman Pemenang Hadiah Nobel: Fisiologi Pencernaan Rajah 3.1936) Berbangsa Rusia Belajar fisiologi di Universiti Leibzig.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 3.4 Eksperimen pelaziman klasik Pavlov Nama Pavlov memang sinonim dengan gambar di atas Apa sebenarnya konsep dan eksperimen yang diperkenalkan oleh Pavlov? .

Contoh. kelipan mata apabila terdapat gangguan. oleh itu tiada respon dari kita.perkara atau peristiwa yang ada hubungan semula jadi. maka respon semula jadi akan diberikan Rangsangan terlazim: Rangsangan yang terhasil apabila rangsangan nuetral digabungkan dengan rangsangan semulajadi untuk menghasilkan gerakbalas yang serupa dengan rangasangan semulajadi Gerak balas Gerakbalas semulajadi (juga dikenali sebagai gerakbalas pantulan): dimiliki oleh semua organisma yang mempunyai siatem saraf. air liur yang meleleh apabila melihat makanan yang enak. perkara atau peristiwa yang tidak ada hubungan langsung dengan diri kita.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Konsep penting Pelaziman Klasik Rangsangan Gerak balas Nuetral Semula jadi Terlazim Semula jadi Terlazim Rajah 3.5 Konsep-konsep penting dalam pelaziman klasik Konsep-konsep penting dalam Pelaziman Klasik Rangsangan Rangsangan nuetral: Semua objek. Gerakbalas terlazim: Gerakbalas yang berlaku hasil dari rangsangan terlazim 60 . Rangsangan semulajadi: Semua objek.

Pavlov melakukan eksperimen dengan anjingnya. Pelaziman klasik (classical conditioning) ialah sejenis pembelajaran yang berlaku apabila organism dapat membuat perkaitan atau hubungan antara rangsangan neutral dengan rangsangan semulajadi. Organisma akan memberi gerak balas semulajadi (unconditioned response) kepada rangsangan semulajadi Gambar 2. Loceng (bell) ialah Rangsangan neutral (Nuetral stimulus). Perhatikan rajah untuk mengetahui lebih lanjut tentang ekperimen Pavlov Penerangan rajah dan eksperimen Pavlov Gambar 1: Makanan (food) ialah rangangan semula jadi (unconditioned stimulus). minda manusia adalah seperti ‘kotak hitam’ yang tidak boleh dibuka.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Teori Pavlov Bagi Pavlov. yang hanya boleh kita perhatikan ialah rangsangan yang masuk dan gerak balas atau respons yang keluar sebagai reaksi kepada rangsangan. Tiada sebarang gerak balas atau reaksi dari organism 61 .

Contohnya bunyi loceng yang diberikan berulang kali telah menyebabkan semua murid di sekolah tahu bunyi loceng menandakan pertukaran waktu. Gambar 4 Hanya loceng dibunyikan (tanpa makanan) tetapi tetap mendapat respon atau reaksi yang sama. Oleh itu. Menurut pelopor teori ini. Kombinasi loceng dan makanan diberi berulang kali kepada anjing untuk mendapatkan gerakbalas yang sama. pembelajaran dalam pelaziman klasik berlaku apabila organisma dapat mengaitkan dua rangsangan. 62 . manusia juga mempamerkan tingkah laku ini. Terdapat 3 tingkahlaku yang boleh dikaitkan dengan Teori Pelaziman Klasik.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Gambar 3 Apabila loceng (rangsangan neutral) digabungkan dengan makanan (rangsangan semulajadi). Kini. rehat atau balik. juga akan menghasilkan gerak balas semulajadi. Penghapusan (extinction) Penghapusan berlaku apabila rangsangan terlazim (conditioned stimulus) diberikan berulang kali tanpa rangsangan semula jadi (unconditioned stimulus). iaitu rangsangan neutral dengan rangsangan semula jadi. Gerakbalas atau reaksi ini adalah sama seperti apabila hanya makanan (rangsangan semulajadi diberikan). Dalam erti kata ujikaji di atas. loceng dibunyikan tanpa makanan. pembentukan tingkah laku pembelajaran di bilik darjah boleh dilakukan melalui kombinasi rangsangan yang diberikan oleh guru. pandai menggunakan strategi dan kaedah P& P yang sesuai. loceng berfungsi sebagai rangsangan terlazim (conditioned stimulus) dan reaksi anjing ialah gerak balas terlazim (conditioned response) Oleh itu. Contohnya perasaan takut terhadap guru mata pelajaran dan guru matematik boleh dikurangkan sekiranya pelajar tersebut mendapat guru matematik yang memahami kelemahannya. Penghapusan melibatkan proses melemahkan gerak balas terlazim dengan meniadakan rangsangan semulajadi.

anjing akan tetap melelehkan air liur sekiranya anjing tersebut mendengar bunyi wisel yang hampir sama dengan bunyi loceng. Bunyi-bunyi lain selain dari bunyi loceng ialah rangsangan neutral. 63 . Boon & Sharifah Fakhriah. Ini juga bermakna. Beliau pernah berkata. Contohnya. pelajar yang takut kepada guru matematik yang tegas. anjing tidak akan member gerakbalas kepada bunyi lain selain dari bunyi loceng. Teori Pelaziman Klasik J. Hal ini kerana telah berlaku pemindahan pembelajaran (Noriati. Watson percaya semua perbezaan tingkah laku individu adalah disebabkan oleh perbezaan pengalaman pembelajaran. 2009). Diskriminasi Diskriminasi berlaku apabila organisma hanya member respons atau gerak balas tertentu sahaja. Watson juga melihat psikologi sebagai kajian tentang tingkah laku manusia yang dapat dikawal dan diramal).EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Generalisasi Generalisasi berlaku apabila organism mengaitkan rangsangan terlazim dengan bunyi-bunyi lain yang seakan-akan serupa. Contohnya.B Watson (1878-1956).

Pada mulanya. merchantchief and. abilities. Kejadian tikus bersama ketukan penukul ini diulangi sebanyak 7 kali selama 7 minggu berturutturut dan setiap kali Albert akan menangis ketakutan. Watson mengetuk penukul pada palang besi yang tergantung di belakang Albert. vocations and the race of his ancestors”. Seperti gambarajah di atas. yes. artist. Albert akanterus mengangis apabila melihat tikus putih.d) Watson terkenal dengan eksperimennya bersama seorang bayi berumur 11 bulan yang diberi nama “Little Albert”. Namun. Bunyi hentaman tersebut menyebabkan bayi terkenaan menangis dengan kuat. 1924. n. penchants. Watson telah membuktikan bahawa Little Albert telah mengaitkan tikus putih dengan bunyi hentaman yang menakutkan. Malah bayi berkenaan juga menunjukkanrasa takut terhadap apa-apa sahaja yang berbulu dan berwarna 64 . and my own specified world to bring them up in and I'll guarantee to take any one at random and train him to become any type of specialist I might select . (Watson. Albert diberi bermain dengan seekor tikus putih. beberapa saat selepas memperkenalkan tikus putih tersebut. regardless of his talents. malah boleh bermain dengannya. as cited in Classical Conditioning. Akhirnya. walaupun tidak dirirngi oleh bunyi ketukan penukul. tendencies. well-formed.doctor. Albert tidak menunjukkan sebarang rasa takut pada tikus ini. even beggarman and thief. lawyer.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR “Give me a dozen healthy infants.

adil.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR putih (generalisasi). PERBINCANGAN 1. Watson juga mengatakan bahawa kanak-kanak mempunyai tiga reaksi emosi yang asas iaitu rasa takut. Pemerhatian ke atas Little Albert 10 hari selepas pelaziman menunjukkan rasa takut yang berkurangan (penghapusan). Suasana bilik darjah yang mesra.Tahukah anda mengapa seekor gajah yang besar boleh kekal terikat pada sebatang pokok yang kecil sedangkan gajah berkenaan mempunyai tenaga yang mencukupi mengheret beberapa batang balak sekaligus?.3 TEORI PELAZIMAN OPERAN Teori Pelaziman Operan (Operant Conditioning) merupakan satu bentuk pembelajaran yang melibatkan satu siri perkaitan antara rangsangan dan gerakbalas.F. namun rasa takut ini berkekalan selepas sebulan. Cuba anda baca kembali eksperimen yang dilakukan oleh Watson terhadap Little Albert. Perkaitan ini boleh diperkuatkan atau diperlemahkan melalui peneguhan atau dendaan. Bolehkah anda kenal pasti yang mana ialah rangsangan semulajadi (unconditioned stimulus). dan berdisiplin dapat membentuk persekitaran psikososial yang positif. yang seterusnya mempengaruhi emosi pelajar. rangsangan nuetral yang kemudian menjadi rangsangan terlazim (conditioned stimulus) dan gerakbalas terlazim (conditioned response)? 3. Teori ini perkenalkan oleh B. Watson juga menunjukkan perkaitan antara pelaziman klasik dengan fobia. Di samping itu. marah dan sayang. Oleh itu. gerakbalas semulajadi (unconditioned response). 65 . 2. guru boleh memastikan pembentukan emosi positif di kalangan pelajarnya. Skinner. dalam bilik darjah.

Thorndike (1987-1949) Tenaga pengajar di Teachers College. Dalam hal ini. Thorndike telah memperkenalkan Tiga Hukum Pembelajaran.L. Universit Columbia Banyak membuat kajian tentang proses pembelajaran “connectionism” Ujikaji yang dilakukan oleh Thorndike adalah yang berhubung dengan hubungan atau connection antara rangsangan dengan gerakbalas yang akan menjadi kukuh jika kesan tingkah laku tersebut menyeronokkan atau memuaskan. masa yang diambil oleh kucing untuk melepaskan diri dari kurungan menjadi semakin singkat apabila terdapat makanan (ganjaran) selepas berjaya melepaskan diri. Berdasarkan ini. 66 .EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Teori Pelaziman Operan E. BUAT NOTA Sila buat rujukan tentang eksperimen Thorndike dengan seekor kucing yang cuba melepaskan diri sangkar. hubungan antara rangsangan dan gerakbalas akan menjadi lebih kukuh apabila wujud kesan yang positif. Menurut Thorndike.

Rangsangan positif Gerak balas = Gerak balas diulangi Rangsangan negatif Gerak balas = Gerak balas tidak diulangi Rajah 3. maka gerak balas tidak akan diulangkan. b. hukum ini menggalakkan guruguru memberi latihan dalam perlbagai bentuk. Namun. Secara ringkasnya. pelajar akan berasa puas hati dan gembira. hubungan R-G yang positif boleh diperkukuhkan sekiranya dibuat berulang kali. Hukum Kesan mengatakan guru hendaklah menyediakan suasana pembelajaran yang dapat membawa kepada rasa berjaya.8: Hukum Kesan Dengan kata lain. Sekiranya guru tidak kedekut dengan pujian. Dalam situasi bilik darjah pula. sekiranya berlaku kesan yang tidak memuaskan. Oleh itu. Hukum Kesan: Sesuatu gerak balas yang dikuti dengan kesan yang menyeronokkan dan memuaskan akan menyebabkan gerak balas tersebut diulang. Hukum Latihan Hukum Latihan menegaskan bahawa manusia belajar melalui proses membuat dan mengulang dan lupaan berlaku apabila perkara yang dipelajari tidak dipelajari atau diulangi.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR a. latihtubi dan mengaplikasikan kemahiran dengan lebih kerap 67 . hubungan R-G akan menjadi lemah jika tidak diulangi. Sebaliknya.

Pelajar bersedia. Contohnya. Kelulusan ijazah pertama dalam Bahasa Inggeris daari Kolej Hamilton. Ijazah Sarjana dan kedoktoran dalam psikologi dari Universiti Harvard. pembelajaran Oleh itu. guru perlu memastikan pelajar ada kesediaan yang diperlukan untuk memulakan sesuatu topik atau aktiviti pembelajaran.1990).F. New York. guru bimbing dengan baik berlaku → kesan positif pada pelajar. kecenderungan dan minat) dan psikomotor (fizikal). → kesan mengecewakan.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR c. pembelajaran Pelajar bersedia. Skinner (1904. Hukum Kesediaan Hukum ini memberi perhatian kepada kesediaan organisma dari segi kognitif (pengetahuan lepas). sekiranya tiada persediaan yang mencukupi akan membawa kepada kekecewaan. sebuah fiksyen tentang prinsip behaviorisnya. Teori Pelaziman Operan B. tiada bimbingan dari sesiapa pembelajaran tidak berjaya Pelajar belum bersedia. dipaksa untuk belajar tidak berjaya. afektif (perasaan. → kesan negatif pada pelajar. Bagi Thorndike. Pelajar boleh mengikuti pembelajaran dengan baik dan akan mencapai kejayaan sekiranya perkara yang dipelajari selaras dengan keupayaan mereka. 68 . Salah sebuah dari bukunya yang popular ialah Walden II. mengikut hukum ini.

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR

Pelaziman operan menekankan hasil kesan-akibat yang membawa kepada sama ada tingkah laku baharu, tingkah laku lama diteruskan atau diulanginya atau sebaliknya. Bagi pelopor pelaziman operan, kesan-akibat mempunyai perkaitan rapat dengan ganjaran dan hukuman. Oleh itu, tingkah laku baharu yang diingini boleh dibentuk melalui ganjaran dan peneguhan atau hukuman dan dendaan. Skinner merumuskan pelaziman operannya seperti Rajah 3.9

Peristiwa awal

Kesanakibat

Tingkah laku

Rajah 3.9 Pembelajaran Behavioris mengikut Skinner Diterjemahkan dari Behavioural, (n.d). p.2.

Jadual 3.1: Pembelajaran dan perubahan tingkah laku

69

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR

Peristiwa Awal (Antecedents) Tingkah laku (Behavior)

Rangsangan luaran yang menyebabkan kita untuk bertindak. Untuk ahli behavioris, tingkah laku dibahagikan kepada dua kategori, yang diingini atau yang tidak diingini. Ahli Behavioris juga berpendapat, persepsi ialah segala-galanya. Contoh, keinginan seorang guru supaya pelajarnya menyiapkan kerja rumah bukan keinginan seorang peljar berkenaan untuk berbuat demikian. Kesan dan akibat ialah motivasi yang akan menetukan sama ada meningkatkan atau menurunkan kemungkinan sesuatu gerak balas berulang semula.

Kesan akibat (Consequences)

Skinner membuktikan teori peneguhannya dengan ”Peti Skinner”. Rajah di bawah menunjukkan Peti Skinner.

Rajah 3.10 Peti Skinner

70

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR

Dalam ujikajinya, Skinner memastikan tikus hanya akan mendapat makanan apabila tuil (lever) suis ditekan. Tikus akan melakukan cuba-jaya (trial and error), menghidu dan mencari-cari sehingga tertekan suis, lampu terpasang dan

akhirnya mendapat makanan (ganjaran). Selepas itu, Skinner juga mengenakan kejutan elektrik (fungsi ‘shock grid’ dalam gambarajah) apabila suis ditekan. Ringkasan uji kaji Peti Skinner boleh diperhatikan dalam Jadual 3.1

Jadual 3.2 Contoh ringkasan uji kaji dalam Peti Skinner Tingkah laku Awal Tingkah laku/ Tindakan Kesan Tindakan Teknik Kesan Tingkah Laku Diteruskan

Rawak

Tertekan tuil suis Menekan tuil suis Menekan tuil suis-lampu menyala Menekan tuil suis-kejutan elektrik Menekan tuil suis-kejutan elektrik

Makanan keluar Makanan keluar Makanan tidak keluar Makanan tidak keluar Makanan tidak keluar

Peneguhan

Terlazim Terlazim

Peneguhan Penguhan positif

Diteruskan Diteruskan

Terlazim

Peneguhan negatif Hukuman

Tidak diteruskan Tidak diteruskan

Terlazim

Sumber: Noriati, Boon & Sharifah Fakhriah, 2009, p.58

71

Negatif Hukuman Beri Kemungkinan tingkah laku diulangi berkurang apabila rangsang diberikan. Kemungkinan tingkah laku diulangi berkurang hasil dari rangsangan yang selesa ditarik balik Tarik Di samping Jadual 3. Skinner telah memperincikan Peneguhan Positif dan membahagikan lagi kepada kategori mengikut Jadual 3.3 : Konsep peneguhan dan hukuman mengikut Skinner Konsep Peneguhan Jenis Positif Penerangan Kemungkinan tingkah laku diteruskan apabila tingkah laku diikuti dengan rangsangan yang menyenangkan (ganjaran) Kemungkinan tingkah laku akan diulangi apabila rangsangan yang tidak menyenangkan ditiadakan Contoh Pelajar menyiapkan tugasan mengikut masa yang ditetapkan. Pelajar ditangkap merokok di sekolah oleh itu dia dirotan. Pujian guru akan menyebabkan murid meneruskan usaha cemerlangnya Guru sering menegur seorang pelajar yang tidak berpakaian kemas. guru memuji.4 72 . Pelajar mengekalkan kekemasan dirinya. oleh itu dia tidak dibenarkan untuk keluar berehat. pelajar menjaga kebersihan dirinya dan guru tidak lagi berleter dan mengkritik pelajar berkenaan. Pelajar didapati tidak menyiapkan kerja rumah. Akhirnya.3 di atas.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Konsep Peneguhan dan Hukuman mengikut Skinner Jadual 3.

Ini bermakna. satu token akan diberikan. pelajar perlu mengangkat tangan.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Jadual 3.4 IMPLIKASI TEORI PEMBELAJARAN BEHAVIORIS TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN a. Guru hendaklah menetapkan matlamat yang spesifik. pelajar dapat menjawab dengan betul.4 Jadual peneguhan positif Peneguhan Berterusan Jenis Contoh Guru beri ganjaran bagi setiap langkah pelajar semasa membuat aktiviti sehingga pelajar selesai Berdasarkan isi kandungan Bagi setiap 5 soalan. Peluang untuk menjawab soalan tidak dapat dijangka. Pelajar menghadapi ujian pada setiap akhir bulan Pelajar tidak tahu bila guru akan memberi ujian pop. Berkala nisbah tetap Berkala Nisbah Berubah Berkala Selang Masa Tetap Berkala Selang Berubah Berdasarkan masa 3. Token boleh ditukar dengan aktiviti atau benda yang disukai Untuk menjawab soalan guru.  Matlamat akhir proses pembelajaran hendaklah dinyatakan dengan jelas 73 .

Buat analisis tugasan Pastikan tugasan yang diber sesuai dengan kemampuan pelajar Pecahkan tugasan kepada bahagian-bahagian kecil supaya mudah difahami d. Aplikasi Hukum Kesan dan Akibat Adakan aktiviti pengukuhan Pilih dan aplikasi peneguhan yang sesuai i. e. Aplikasi Hukum Kesediaan Kaitkan pembelajaran baharu dengan pengetahuan sedia ada Sediakan situasi yang merangsangkan Cungkilkan rasa ingin tahu/ motivasi pelajar g. Sediakan amalan bilik darjah yang sesuai Amalan rutin belajar Amalan rutin keceriaan Peraturan bilik darjah yang mesra dan positif Pembelajaran koperatif dan kolaboratif  74 . Aplikasi teknik peneguhan yang sesuai             Peneguhan berterusan diberikan pada peringkat pembentukan tingkahlaku Peneguhan berkala selepas tingkah laku dikuasai f. Sediakan langkah pengajaran secara berperingkat  Susunan langkah haruslah secara progresif. Aplikasi hukum latihan Banyakkan pengulangan dan latih tubi Sediakan bahan yang banyak dan pelbagai h. Guru perlu menetapkan objektif bagi setiap langkah pengajaran Objektif hendaklah khusus c.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR     Pastikan matlamat yang dinyatakan adalah realistik dan boleh dicapai b. contohnya dari mudah kepada sukar.

Individu Persekitaran Tingkah Laku Rajah 3.(Ormrod.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 3. Bandura berpendapat bahawa perlakuan seseorang adalah hasil interaksi antara faktor dalam diri dan persekitaran.5 TEORI PEMBELAJARAN SOSIAL Albert Bandura Pelopor Teori Pelopor teori pembelajaran sosial ialah Albert Bandura. Beliau merupakan ahli psikologi kelahiran Kanada dan berkhidmat di Universiti Stanford mulai tahun 1953 hingga sekarang.11). iaitu perlakuan. individu (kognisi) dan persekitaran (lihat Rajah 3. Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dan mempengaruhi pembelajaran. individu (kognitif) dan tingkah laku. Pembelajaran sosial menurut Albert Bandura melibatkan hubungan pengaruh tiga unsur iaitu persekitaran.11 Pengaruh tiga unsur dalam pembelajaran sosial 75 . Teori Pembelajaran Sosial dikenali juga sebagai teori pembelajaran peniruan dan juga sebagai pembelajaran pemerhatian atau modeling menekankan faktor sosial di mana manusia berfikir dan bertingkahlaku melalui pemerhatian dan meniru tingkahlaku yang menghasilkan ganjaran. 2008) Bandura mengemukakan model determinisme timbal balik yang mengandungi tiga faktor utama.

Kajian yang dinamakan kajian Patung Bobo memperlihatkan bagaimana kanak-kanak yang melihat perlakuan ganas orang dewasa memukul patung Bobo bertindak serupa apabila diberi peneguhan. apabila tingkah laku seseorang itu ditiru. Peniruan tak sekat lakuan pula 76 .EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Melalui satu kajian ke atas kesan perlakuan kanak-kanak apabila mereka menonton video tentang orang dewasa. Peniruan secara langsung Peniruan secara langsung terjadi apabila seseorang melihat orang lain (model) melakukan sesuatu dan meniru kelakuan itu. Contohnya apabila guru menunjukkan cara menendang bola. Contohnya murid boleh meniru kawan mereka bersorak di padang tetapi tidak boleh meniru kawan mereka bersorak di dalam bilik darjah. orang yang ditiru itu secara spontan menjadi model kepada si peniru. pelajar akan menirunya secara langsung. Peniruan sekat lakuan dan tak sekat lakuan Peniruan sekat lakuan ialah peniruan yang sesuai dilakukan dalam keadaan tertentu tetapi tidak digunakan dalam keadaan atau situasi yang lain. terdapat beberapa cara peniruan yang boleh dilakukan iaitu : a. Bandura mendapati bahawa kanakkanak akan meniru perlakuan orang dewasa tersebut. Mengikut Bandura. Kesimpulan daripada kajian yang dilakukan oleh Bandura mendapati kanakkanak suka meniru tingkah laku yang diperhatikan terutama tingkah laku yang mendapat peneguhan. b. Menurut teori ini.

maka tingkahlaku itu akan diulangi dan dikukuhkan.Tumpuan Perhatian Individu menumpukan perhatian dan memerhatikan perlakuan model berulang kali. d.Dalam proses elitasi seseorang akan terus lakukan apa yang dilakukan oleh orang lain jika dia sudah mengetahui cara melakukan tingkahlaku tersebut. Peniruan Elisitasi Peniruan ini melibatkan emosi dan keinginan.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR melibatkan tindakan yang boleh dilakukan dalam semua situasi. c. tingkahlaku dan kemahiran yang disimpan dikeluarkan dalam bentuk perlakuan. haiwan atau objek yang ditiru. Langkah-Langkah Pembelajaran Peniruan a. Contohnya pelajar meniru gaya berbudi bahasa gurunya. Pemerhatian perlu disimpan dan dikekalkan dalam ingatan dan akan berlakunya proses mengenkod. b. 77 . Contohnya timbul keinginan di hati Kamal untuk membantu bapanya membasuh kereta setelah melihat Badrul membantu bapanya membasuh kereta. Model Sebenar / Model hidup Model ini merujuk kepada model sebenar atau model langsung seperti tingkah laku manusia. c.Pengeluaran Maklumat. Model dalam teori Pembelajaran Sosial Bandura dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu : i.Penyimpanan dalam Ingatan Langkah-langkah perlakuan model akan disimpan dalam ingatan oleh pelajar. Kecekapan ini bergantung kepada keupayaan fizikal dan kemahiran tiruan motor pemerhati serta kemahiran mengingat dengan tepat. menyimpan dan mendekod.Motivasi dan Peneguhan Sekiranya Individu berasa seronok dan mendapat peneguhan daripada orang lain.

78 . Guru perlu memberi peneguhan kepada pelajar yang menunjukkan tingkah laku yang diingini.6 Implikasi Teori Pembelajaran Sosial Terhadap Pengajaran dan Pembelajaran a. c.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR ii. Model simbolik Model simbolik merujuk kepada langkah kerja atau prosedur. LATIHAN AKTIVITI Muat turun maklumat daripada internet mengenai pembelajaran sosial atau modeling dan rumuskan semua isi yang bekaitan dalam bentuk peta konsep. carta aliran. d. Guru boleh menggunakan rakan sebaya yang cemerlang sebagai model. Paparkan hasil kerja terbaik untuk membolehkan pelajar berkenaan terus berusaha dan dapat merangsang pelajar lain berusaha seperti yang mereka lakukan. Masukkan ke dalam portfolio anda. g. gambar rajah). b. f. Guru boleh mengajar nilai murni dan watak bersejarah dengan teknik main peranan dan simulasi h. Pembelajaran berlaku melalui pemerhatian dan peniruan.Termasuk dalam kategori ini ialah watak dalam cerita. Penyampaian guru hendaklah cekap dan menarik agar dapat menjadi role model kepada pelajar. Guna model sebenar yang mungkin terdiri daripada rakan sebaya yang mempunyai ketokohan yang tinggi dan sesuai untuk ditiru. 3. Demontrasi guru hendaklah jelas serta menarik agar pelajar dapat meniru dengan cepat.Model ini boleh dalam bentuk bahasa atau bentuk visual (gambar. Oleh yang demikian guru perlu menunjukkan tingkah laku yang boleh diteladani. e. tokoh sejarah serta tingkah laku watak – watak yang ditonton dan didengar melalui media dan televisyen.

namun pelajar perli mencapai tahap pencapaian yang ditetapkan. Mencungkil dan mengembangkan daya ingin tahu serta penerokaan. minat dan nilai. Humanistik percaya bahawa manusia bertindak atas dasar keperluan. v. iii. Apakah prinsip-prinsip pendekatan pembelajaran humanistik? Gagne dan Berliner (1991) merangkumkan prinsip-prinsip pendekatan humanistik seperti berikut: i. Mengembangkan kecenderungan aspek seni dan emosi. Bagi humanistik. iii. i. Mengembangkan kreativiti dan pemikiran bercapah. motivasi intrinsik dan kesedaran kendiri pelajar. Apakah objektif asas pendidikan daripada pandangan humanistik? Lima objektif asas pendidikan daripada pandangan humanistik (Gagne dan Berliner. dengan itu individu itu harus dilihat sebagai satu entiti. Pelajar akan mudah belajar perkara yang ingin dipelajari dan perkara yang ingin diketahui oleh mereka. ii.7 TEORI PEMBELAJARAN HUMANISTIK Pendekatan humanistik melihat pelajar sebagai insan berpotensi. Mengembangkan keupayaan bertanggungjawab ke atas pembelajaran dan perkara yang dipelajari. 79 . iv.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 3. pengalaman dan pendekatan terhadap pembelajaran yang berbeza. 1991). manusia dilihat sebagai makhluk yang istimewa dan mempunyai keupayaan yang berbeza dengan haiwan. Memupuk pembelajaran arah kendiri dan tidak bergantung pada orang lain. bermotivasi dan berkeupayaan untuk belajar dan berkembang. Penilaian kendiri hasil kerja pelajar merupakan penilaian yang lebih bermakna. Ini bererti pendekatan ini memberi tumpuan kepada perkembangan konsep kendiri. Pendekatan humanistik terhadap pendidikan menekankan keunikan setiap individu dengan mengiktiraf persepsi. ii. motivasi. Mengetahui cara belajar adalah lebih penting daripada memiliki banyak pengetahuan.

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR iv. Sebagai insan yang baik. Dua tokoh utama bagi pendekatan pembelajaran humanistik ialah Carl Rogers dan Abraham Maslow. Kita meninjau secara ringkas pandangan kedua-dua tokoh ini. baik rohani dan jasmani. Dapat membuat tanggapan yang betul tentang pengalamannya. v. Carl Rogers (1902-1989) Carl Rogers Carl Rogers (1902-1989) dilahirkan di Oak Park. insan yang sempurna memiliki kualiti berikut: i. Antara tokoh-tokon humanistik termasuklah Carl Rogers. psikologikal serta nyaman. Mempercayai pemikiran dan perasaan sendiri sebagai sesuatu yang tepat iv. Illinois. jika dijurus ke arah yang betul akan berkembang secara positif. Pelajar belajar lebih baik dalam persekitaran yang tidak mengancam seperti selamat secara fizikal. Berfikiran terbuka terhadap pengelaman dunia. Mengutamakan perkara yang ada pada hari ini bukan semalam atau esok. Menghargai kebebasan diri dan bertanggungjawab ke arah tindakan sendiri. emosional. Amerika Syarikat. Malcolm Knowles dan lain-lain. Menerima hidup seadanya. Beliau terkenal sebagai pengasas teori kaunseling terapi berpusatkan klien serta psikoterapi yang bukan bersifat mengarah. Bagi Rogers. 80 . Carl Rogers berpendapat bahawa manusia pada dasarnya adalah baik dan mempunyai potensi yang tinggi untuk mencapai potensi diri. Perasaan adalah sama penting dengan fakta. iii. Abraham Maslow. Pada mulanya beliau belajar teologi dan kemudiannya beralih kepada psikologi klinikal serta psikologi pendidikan. John Holt. ii.

Kreatif dan melibatkan diri dalam aktiviti sosial serta menyumbang khidmat kepada masyarakat mengikut kemahiran masing-masing. Dalam menyediakan suasana yang kondusif untuk murid-murid belajar. Oleh itu teori humanistik mengutamakan pembelajaran berpusatkan pelajar. mengimbangkan komponen intelektual dan emosi berkaitan dengan pembelajaran. Kegagalan untuk belajar bukan kerana ketidakupayaan pelajar tetapi puncanya suasana pembelajaran yang kurang sesuai. Dalam pembelajaran. 1. Rogers mengkategorikan pembelajaran kepada dua bentuk. Menurut Rogers semua insan mempunyai daya dan keinginan yang tinggi untuk belajar. Melibatkan proses belajar 81 . Pembelajaran Kognitif 2. Pembelajaran pengalaman Pembelajaran Kognitif dianggap kurang bermakna kerana melibatkan pembelajaran mata pelajaran akademik semata-mata. dan berkongsi perasaan dan idea dengan mereka. Struktur dan organisasi diri seseorang menjadi lebih rigid jika dia merasakan dirinya terancam dan sebaliknya akan menjadi tenang jika tiada ancaman. Rogers menyarankan agar menerima semua pelajar sebagai individu yang memiliki potensi dan yang sedang berkembang. tetapi kita hanya dapat membimbing pembelajarannya. Dalam pendidikan Rogers terkenal dengan teori pembelajaran pengalaman (experiental learning).Prinsip umum pembelajaran bagi Rogers adalah:   Kita tidak boleh mengajar seseorang secara langsung. Rogers memberi penekanan kepada hubungan personel antara guru sebagai fasilitator dengan pelajar. membekalkan sumber pembelajaran yang sesuai. pembelajaran berkesan akan terhasil jika pelajar berasa tenang dan bebas daripada ancaman serta perbezaan individu dan pengalaman pelajar diambil kira dalam menentukan tahap layanan yang sewajarnya. Bagi Rogers.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR v. guru perlu menjelaskan objektif pembelajaran.

mencari jalan penyelesaian. dan telah diterbitkan dalam Motivation and Personality pada tahun 1954. berfikir. Beliau juga digelar sebagai Bapa Psikologi Humanistik. motivasi. dan memupuk sikap yang baik. Melalui proses ini pelajar meneroka. Pembelajaran pengalaman melibatkan aplikasi pengetahuan. Pembelajaran pengalaman merupakan belajar melalui proses membuat. Beliau merupakan seorang ahli psikologi yang terkenal dengan Hirarki Keperluan yang diperkenalkan pada tahun 1947 hingga 1954. daya usaha. membuat uji kaji. Abraham Harold Maslow (1908-1970) Abraham Maslow dilahirkan di Rusia dan kemudiannya menetap di Amerika Syarikat. membaca dan membincang tentang pengalaman dan hasil kerja orang lain. Pelajar terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Secara langsung pelajar belajar mengambil tanggungjawab ke atas pembelajaran sendiri. merancang. membuat kajian. Maslow telah menghasilkan dengan 82 . Pembelajaran jenis ini mengambil kira keperluan dan kehendak pelajar. pelajar akan belajar bekerjasama. menghasilkan sesuatu yang pasti akan ada hasil dan kesan yang memberangsangkan.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR di dalam bilik darjah. Oleh itu pembelajaran pengalaman melibatkan perkembangan diri. dalam kumpulan terutamanya. Melalui proses membuat sendiri. menghayati nilai. yang merangkumi merancang. kajian dan sebagainya. penilaian kendiri dan mempunyai kesan jangka panjang.

12: Hirarki keperluan Maslow (Sumber Teori Pembelajaran. estetik dan berakhir dengan penyempurnaan kendiri. diikuti dengan keselamatan. Keperluan Perkembangan Rajah 3. keperluan manusia boleh disusun mengikut satu hierarki yang bermula dengan keperluan fisiologi. kasih sayang.Keperluan yang paling asas sekali bagi manusia ialah memenuhi keperluan fisiologi terlebih dahulu.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR teori perkembangan manusia terutamanya teori keperluan.8 Hiraki Keperluan Maslow Menurut Hiraki Keperluan oleh Maslow. 83 . Maslow mengutarakan pemeringkatan keperluan manusia yang perlu dipenuhi sebelum manusia mencapai potensi diri.d) 3. n. Jika tidak seseorang itu akan berasa kurang selesa dan bimbang. kognitif. penghargaan diri.

Maslow membahagikan keperluan manusia kepada dua bahagian iaitu keperluan kekurangan (deficiency needs) dan keperluan perkembangan (being / growth needs). Peringkat seterusnya bagi memenuhi aras keempat iaitu keperluan penghargaan diri di mana seseorang itu berusaha bagi mendapatkan pengiktirafan orang lain yang dimanifestasi dalam bentuk penerimaan. Keperluan kekurangan perlu dipenuhi peringkat demi peringkat sebelum berusaha untuk memenuhi keperluan perkembangan. seseorang itu tidak bermotivasi untuk memenuhinya. Seterusnya bagi memenuhi keperluan untuk kasih sayang dan dipunyai. tetapi akan bergerak ke hirarki yang lebih tinggi. Peringkat akhir adalah keperluan penyempurnaan kendiri yang melibatkan keinginan berterusan untuk memaksimumkan potensi diri. memanipulasi keupayaan diri sepenuhnya serta berjaya mencabar diri untuk melakukan yang terbaik. Berbeza dengan keperluan perkembangan. Individu akan terus berusaha untuk mengembangkan lagi kecenderungannya dalam akademik atau seni estetik yang diminatinya. keahlian kumpulan tertentu dan perhubungan yang intim. Keseluruhannya menurut Maslow keperluan fisiologi dan keperluan psikologi perlu dipenuhi agar seseorang itu bermotivasi untuk mengembangkan potensi diri. seseorang itu tidak akan jemu memenuhinya dan terus berusaha untuk mengembangkan lagi minat dan kecenderungannya dalam akademik atau seni estetik yang dicapainya. sokongan keluarga. seseorang itu akan memberi tumpuan kepada memenuhi keperluan keselamatan dan perlindungan.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Apabila keperluan fisiologi dipenuhi. belajar perkara baru. Sekiranya keperluan kekurangan belum dapat dipenuhi. status. keyakinan diri dan sebagainya. prestij. umpamanya cuba merealisasikan bakat dan kebolehan agar menjadi individu yang menyeluruh dan sempurna. Termasuk dalam keperluan ini adalah keperluan untuk berkawan. kompetensi. menurut Maslow keperluan perkembangan tidak akan bermakna. Apabila keperluan kekurangan telah dipenuhi. Ini seterusnya membawa kepada penyempurnaan 84 .

waktu rehat. Melayan pelajar sebagai insan kemudian barulah melayani mereka sebagai pelajar. dapatkah anda fikirkan implikasinya terhadap pengajaran dan pembelajaran ? 3. ii. Fokus pengajaran adalah kepada pelajar dan bukannya subjek. tiada ancaman buli. Membantu pelajar menentukan matlamat yang realistik. i. Menerima setiap pelajar tanpa syarat. iii. utamakan pelajar dan kemudiannya pada mata pelajaran.9 Implikasi Pendekatan Humanistik terhadap pengajaran dan pembelajaran Secara umum dapatlah disenaraikan secara ringkas implikasi Pendekatan Humanistik terhadap pengajaran dan pembelajaran: i. perlu memberi perhatian agar pelajar dapat belajar dengan baik berdasarkan hirarki keperluan.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR kendiri. Apakah Implikasi Teori Keperluan Maslow dalam proses pengajaran dan pembelajaran? Seorang guru. Sentiasa yakin bahawa setiap pelajar adalah insan yang ada potensi. Memastikan keperluan fisiologi pelajar telah dipenuhi. iv. Tugasan yang diberi biarlah sesuai dengan keupayaan pelajar supaya pelajar berjaya membuatnya. ii. Layani pelajar secara individu. iii. 85 . iaitu mencapai potensi yang menyeluruh. Dalam memberi pengajaran subjek tertentu. Kejayaan pelajar akan menimbulkan rasa berjaya dan meningkatkan harga diri pelajar. Setelah kita mengenali dan memahami Pendekatan Humanistik. iv. seperti makan minum. Memastikan keselamatan terjamin. Layani perbezaan individu mengikut potensi dan keupayaan masing-masing. Beri peneguhan dan pengiktirafan bagi hasil kerja pelajar. cahaya dan pengudaraan bilik darjah yang baik. peraturan dan rutin harian yang sesuai. wujudnya semangat setia kawan dan dinamika kumpulan. seperti keadaan fizikal bilik darjah.

kepercayaan dan tabiat yang baik kepada pelajar. Perancangan pengajaran perlu mengambil kira minat.9 TEORI PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVISME Apakah konstruktivisme? Konstruktivisme ialah teori pembelajaran yang melihat pelajar sebagai pembina pengetahuan. 86 . Percaya bahawa semu pelajar boleh belajar jika tempoh masa mempelajarinya mencukupi. seperti pembelajaran koperatif. Sentiasa melibatkan pelajar dalam aktiviti kumpulan. vi. vii. guru hendaklah menjadi dirinya teladan. x. xiv. viii. 3. xiii. Aktiviti pembelajaran dan bahan yang ingin dipelajari hendaklah ditentukan oleh pelajar. Guru sebagai fasilitator bagi aktiviti kumpulan. gaya pembelajaran dan keperluan pelajar. xii. Isi pelajaran yang disampaikan hendaklah disesuaikan dengan aras pemikiran. ix.Teori Konstruktivisme ( pskologi/individu/kognitif). Sentiasa memberi ganjaran kepada gerak balas pelajar. kecenderungan. kesediaan belajar dan perbezaan individu. Dua orang tokoh asas konstruktivisme: 1. bukannya sebagai penerima pengetahuan.Jean Piaget . xi. Ini dapat membina hubungan sosial dan kemahiran emosi.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR v. Ini bagi meningkatkan motivasi pelajar. Untuk memupuk sikap. Aktiviti/ program pemulihan dapat membentuk konsep kendiri yang positif bagi pelajar yang lemah. Perasaan dan amalan saling hormat-menghormati dapat membantu pembelajaran berkesan.

1 Teori Konstruktivisme Psikologi/Individu/Kognitif  Menurut Piaget.Teori Konstruktivisme sosiaI.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 2. pengetahuan sedia ada yang menjadi asas tingkah laku ialah skema 87 . keupayaan mengurus maklumat dan pengetahuan berlaku secara berperingkat. Justeru.  Proses membina pengetahuan juga berlaku mengikut peringkat yang bermula dengan pengetahuan sedia ada dalam struktur kognitif.9. Lev Vygotsky . 3. Struktur asas dalam organisasi mental ini dinamakan skema.

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 88 .

Akomodasi . • Melalui proses adaptasi. Asimilasi . 2. iaitu asimilasi dan akomodasi. maklumat dalam struktur kognitif sentiasa diorganisasi untuk disimpan dan digunakan apabila perlu. Ini dinamakan equilibrasi.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR  Maklumat baru diserap masuk atau disesuaikan dalam struktur kognitif melalui proses adaptasi. Proses adaptasi merujuk kepada proses menyesuaikan dan menerima maklumat baru dalam struktur kognitif untuk mendapatkan keseimbangan antara skema dengan persekitaran. • Piaget membahagikan adaptasi kepada dua proses.Ubah suai skema sebelum maklumat baharu dapat diserap.Serap masuk maklumat serupa skema. 1. 89 .

iaitu proses membimbing & membantu pembelajaran.  Menurut Vygotsky. tugasan tersebut berada dalam ZPD. • Sebaliknya jika pelajar dapat menguasai tugasan dengan bimbingan orang lain. logikal serta rasional bantuan dan bimbingan verbal orang lain. tidak akan dapat dikuasai pelajar walaupun dengan bimbingan orang lain. Zon Perkembangan Terdekat(ZPD) • Menurut Vygotsky. • Sekiranya pelajar dapat melakukannya sendiri. isi pelajaran mudah dikuasai pelajar jika berasaskan skema ataupun pengetahuan sedia ada.  Cara membantu: . • Merujuk kepada tugasan pembelajaran yang sukar dilakukan sendiri oleh pelajar. • Isi pelajaran yang berada di luar zon aras bawah bermakna tidak berlaku pembelajaran kerana pelajar sudah menguasai isi pelajaran.2 Teori Konstruktivisme Sosial  Dipelopori oleh Lev Vygotsky (1896-1934). isi pelajaran tersebut dikatakan berada pada zon bawah.  Dalam konteks sosial inilah individu berkongsi dan saling membina pengetahuan baru.9. perkembangan konsep kanak-kanak berkembang secara sistematis. tetapi dapat menguasainya dengan bimbingan orang lain yang lebih mahir.Teknik scaffolding .EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 3. • Isi pelajaran yang berada di luar zon aras atas. 90 .

Guna analogi untuk membantu pelajar mengaitkan konsep dan idea baharu kepada pengetahuan sedia ada mereka. Beri penjelasan sesuai dengan aras kognitif pelajar. Ormrod (2008) mencadangkan guru mengaplikasi scaffolding sebagaimana berikut: 1. Prinsip-prinsip Konstruktivisme 1. Menekankan pembelajaran berpusatkan pelajar. Pembelajaran baharu bergantung pada pemahaman atau pengetahuan sedia ada . 7. 2. 2. 8. Sertakan model simbolik atau model sebenar untuk membantu pelajar membuat rumusan tentang sesuatu entiti atau fenomenon. 6. 91 . 9. soal jawab. Interaksi sosial membantu & menyokong pembelajaran. cueing dan tanda isyarat yang lain. 3.Pembelajaran bermakna berlaku dalam konteks tugasan berasaskan alam nyata.Teknik yang boleh digunakan untuk scaffolding ialah penjelasan verbal. Galakkan pelajar bertanya dan beri jawapan yang munasabah bagi soalan mengapa dan bagaimana yang ditimbulkan pelajar. Pembinaan pengetahuan dapat diajar dan dibimbing melalui proses scaffolding. Minta pelajar membuat jangkaan terhadap perkara yang akan berlaku apabila membuat uji kaji di dalam kelas. 4. Pembelajaran berlaku melalui interaksi dengan orang lain. prompting. Pembelajaran bermula dengan premis atau pengetahuan sedia ada sehingga tercapai pemahaman baharu. 6. Minta pelajar membuat refleksi dan mengaitkan isi pelajaran yang telah dipelajari.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR . 5. 4. 3. Pelajar membina pengetahuan yang bermakna kepada mereka. Pembelajaran berlaku melalui proses aplikasi pengetahuan. 5.

5. 7. Interaksi dan pengaruh sosial membawa kepada pemikiran aras tinggi. Guru hendaklah mengenal pasti ZPD pelajar melalui penyediaan beberapa aktiviti yang berkaitan. 2. 6. 3. Pelajar bertanggungjawab terhadap pembelajaran sendiri. Galakkan pelajar menggunakan private speech semasa berfikir dan menyelesaikan masalah. 12. Guru hendaklah menyediakan banyak contoh dan bahan sumber yang boleh membantu pelajar membuat perkaitan dan membina pemahaman baharu. simulasi dan sebagainya boleh . Pilih pelajar yang lebih berkemahiran untuk mengajar pelajar yang belum menguasai.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 10. Implikasi Teori Konstruktivisme kepada Pengajaran 1. 13. Gunakan ZPD pelajar untuk memastikan pembelajaran berkesan dapat berlaku. maka guru hendaklah merancang pengajaran dan pembelajaran dengan teliti serta mengambil kita keupayaan pelajar. 4. Memandangkan pembelajaran lebih berpusatkan kepada pelajar belajar melalui proses membuat atau beraktiviti. 11. Guru hendaklah mengaitkan isi pelajaran dengan situasi sebenar. Guru dan rakan pelajar berperanan sebagai fasilitator pembelajaran. Tugasan autentik yang berasaskan masalah alam nyata. pengalaman berasaskan dimanfaatkan. 92 konteks sebenar. 14. Persekitaran pembelajaran yang kompleks dan tugasan autentik membantu aplikasi dan pembinaan pengetahuan baharu.Persembahan isi pelajaran yang pelbagai dengan contoh – contoh khusus membantu pemahaman.

Hukum Kesediaan.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 8. perkembangan lewat. Penerangan guru hendaklah jelas. a.mendapat pemahaman yang lebih jelas dan meluahkan buah fikiran 3. Latihan dan Hukum Kesan boleh digunakan. setiap kategori pelajar berkeprrluan khas mempunyai ciri-ciri yang berbeza. disleksia. 93 . latihan dan latih tubi ii. tumpuan singkat (AD). Teknik peneguhan. pelajar berkeperrluan khas ialah kanak-kanak yang mengalami down syndrom. Modifikasi tingkah laku boleh dilakukan melalui aplikasi Teori Behavioris terutamanya Pelaziman Operan. selaras dengan pemikiran dan laras bahasa pelajar. 9. hiperaktif dan slow learner. Perlu ditegaskan juga. Adakah gerak kerja kumpulan dan perbincangan kumpulan untuk mewujudkan interaksi yang berkualiti. Beri peneguhan dalam bentuk hadiah. dendaan. proses pembelajaran mereka perlu disediakan dalam bentuk yang mudah dan disesuaikan mengikut kkeperluan mereka. dan pengasingan untuk mengurangkan tingkah laku yang tidak diingini. Bagaimana pula teori-teori ini boleh membantu pelajar berkepeluan khas? Dalam konteks di Malaysia. Perbanyakkan pengulangan. pelajar dapat berkongsi idea. Melalui aktiviti dan perbincangan dalam kumpulan. Oleh itu. Aplikasikan teknik modifikasi tingkah laku yang melibatkan token. secara verbal sama ada pujian atau ganjaran lain yang lain yang akan mengukuhkan tingkah laku iii.10 IMPLIKASI TEORI-TEORI PEMBELAJARAN TERHADAP PEMBELAJARAN PELAJAR BERKEPERLUAN KHAS Kita telahpun melihat implikasi teori-teori pembelajaran kepada pelajar aliran perdana. Sertakan contoh yang pelbagaikan dalam sesi perbincangan. Implikasi Teori-teori Pembelajaran. Antarnya termasuklah. kontrak. Austistik. Tetapkan matlamat yang realistik yang sesuai dengan pelajar keperluan iv.i.

Kukuhkan tingkah laku model agar pelajar mengikut tingkahlaku yang dikukuhkan .Sediakan persekitaran pembelajaran yang menyerupai persekitaran pelajar normal Kenal pasti keupayaan pelajar dan sediakan rancangan pendidikan individu Gunakan pendekatan pelbagai deria (multi sensory) seperti mendengar. apakah tiga tindak balas emosi asas itu? 4.Namakan.) Namakan 2 jenis hukuman dalam teori pelaziman operan B. Gunakan model tingkah laku seperti model sebenar dan model simbolik ii.) Nyatakan dua orang tokoh asas konstruktivisme.Watson membentuk teori bahawa kanak-kanak memiliki tiga tindak balas emosi yang asas. Namakan. 94 . Melalui Teori Sosial pula. pelajar boleh mengikuti dan meniru tingkah laku yang diperhatikan melalui modeling.B. 5.) Huraikan maksud Peneguhan dan hukuman dalam teori pelaziman operan B.F. Contoh aplikasi yan boleh dilakukan termasuklah:i. Melayani pelajar keperluan khas berdasarkan keperluan mereka seperti yang dikehendaki oleh Teori Humanistik. 3.F. membuat.) J. melihat.Skinner. 6.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR b.) Dalam teori pembelajaran behavioris terdapat 2 jenis teori perlaziman.Skinner.) Terdapat 3 jenis rangsangan dan 2 jenis gerak balas dalam teori pembelajaran behavioris. berbincang dan merasa Perlu juga diberi perhatian kepada pelajar berkeperluan khas yang bermasalah penglihatan dan pendengaran yang memerlukan pendekatan khusus bagi kekurangan yang dialami LATIHAN UJI MINDA 1. 2.c.

).psychology.org 95 . (2008).EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 7. A. & Sharifah. Educational Psychology: Developing Learners (6th ed. (2009). Murid dan alam belajar. New Jersey: Pearson Prentice Hall. Fakriah Syed Ahmad. P. Ormrod. Uppersaddle River. J.) Nyatakan antara 3 prinsip dalam konstruktivisme sosial. (2004) Educational Psychology (9th ed) New Jersey: Prentice Hall www.E. Slavin. E.com http://tip. Boon. (Siri Pendidikan Guru).Rashid. Educational Psychology: Theory into Practice.) Apakah 2 tahap perkembangan murid yang dikemukakan oleh Lev Vygotsky.. Shah Alam: Oxford Fajar. (2005) .Y. 8. TAMAT BAB 3 RUJUKAN Noriati. 9. A. R.) Apakah 2 proses yang dikatakan oleh Jean Piaget tentang untuk mmbuat adaptasi dengan persekitaran kita? 10) Nyatakan peringkat-peringkat Perkembangan Kognitif.Englewood Cliff:Prentice Hall Ltd Woolfolk. funderstanding.

iaitu pengajaran penagajaran generatif. pengajaran metakognitif dan kajian masa depan. HASIL PEMBELAJARAN 1. Di samping itu. pemusatan murid.deduktif. Tajuk ini juga akan membincangkan beberapa pendekatan pengajaran seperti pendekatan induktif. terdapat tujuh jenis strategi pengajaran direktif. dalam tajuk ini juga menerangkan dan membincangkan tentang model sosial dan model personal serta membanding dan membezakan perbezaan antara keduadua model ini. Menganalisis model-model pengajaran 2. Membezakan pendekatan. Dalam pedagogi bestari pula. demonstrasi dan penyelesaian masalah. pengajaraan mediatif. Menyatakan strategi pengajaran dan pembelajaran dalam pedagogi Bestari 96 . dan pembelajaran. strategi. Kandungan dalam tajuk ini telah menghuraikan konsep dan ciri-ciri model behaviorisme dan model pemprosesan maklumat serta implikasinya dalam pengajaran dan pembelajaran. perbincangan. bercerita. pengajaran kontekstual. kaedah dan teknik pengajaran 4. PENDEKATAN. berasaskan bahan dan berasaskan tugasan. pendekatan elektif. terkandung lima jenis. Dari segi kaedah dan teknik pengajaran pula. Terdapat empat jenis strategi pengajaran. STRATEGI DAN KAEDAH PENGAJARAN Sinopsis Tajuk ini membincang tentang model pengajaran seperti model pengajaran behaviorisme dan model pemprosesan maklumat. iaitu sumbang saran. pendekatan dan pendekatan tematik. pengajaran melalui pemerhatian. iaitu strategi pemusatan guru. Menyatakan implikasi model-model pengajaran terhadap pengajaran dan pembelajaran 3.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR TAJUK 4 MODEL.

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR KERANGKA TAJUK Model pemprosesan maklumat Pengajaran konsep -inkuiri -ekspositori Pengalaman langsung Model sistem behavioral Pembelajaran masteri Model-model pengajaran Pembelajaran koperatif Model sosial Main peranan dan simulasi Model personal Synectics Rajah 4.1: Kerangka Konsep Model-model Pengajaran 97 .

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR

4.0 MODEL-MODEL PENGAJARAN
 Model pemprosesan maklumat  Model behavioral  Model sosial  Model personal

4.1 Model Pemprosesan Maklumat
Model pemprosesan maklumat berfokus pada naluri semulajadi kita untuk memahami dunia dengan lebih mendalam melalui langkah-langkah berikut. i. ii. iii. iv. Kepekaan terhadap masalah yang timbul Pemerolehan dan penyusunan maklumat Penjanaan cara-cara penyelesaian yang sesuai Pengembangan konsep yang berkenaan

Pengajaran konsep Inkuiri  Dikenali sebagai teknik tinjau siasat  Merangkumi aspek-aspek soal selidik untuk mendapatkan jawapan atau kesimpulan yang berorientasikan masalah  Menimbulkan minat dan daya kreativiti serta daya refleksi dalam kalangan pelajar  Melatih pelajar mengemukakan pelbagai soalan.

Pengendalian teknik inkuiri ialah: i. ii. iii. iv. v. Proses mengenali masalah Mengkaji ramalan Mengumpul maklumat Menganalisis Membuat rumusan

98

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR

Ekspositori  Ekspositori bermaksud penerangan yang jelas dan terperinci  Dalam konteks pengajaran, ekspositori merupakan penyampaian

maklumat atau isi kandungan pelajaran secara langsung kepada muridmurid dalam kelas  Kaedah ekspositori ialah cara penyampaian pelajaran melalui

penerangan, bercerita, demontrasi dengan tujuan mengajar sesuatu.  Dalam konteks ekspositori ini, guru memberi penerangan terlebih dahulu dan murid mendengar dengan teliti hingga mereka memahami dan mengingatinya atau merekodkan isi pentingnya dalam buku rekod mereka.

Cara-cara penyampaian dengan menggunakan model ekspositori adalah dihuraikan seperti berikut: i. ii. Menerang, menginterprestasi dan menghuraikan idea daripada buku teks Menerang sambil membuat tunjukcara cara melukis atau membina bentuk-bentuk geometri iii. Menerangkan langkah-langkah penyelesaian masalah berdasarkan

kemahiran-kemahiran yang telah dipelajari iv. Menerangkan sesuatu konsep dengan alat bantu mengajar

4.2. Model Behavioral
 Berasaskan eksperimen pelaziman klasik Pavlov, pembelajaran berasaskan ganjaran Thorndike dan kajian Watson  Dikenali sebagai teori pembelajaran sosial atau modifikasi tingkahlaku dan terapi tingkahlaku  Antara strategi yang tergolong di dalam model ini ialah pengajaran langsung dan pembelajaran masteri

99

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR

Pengajaran Langsung (Direct Instruction)  Satu strategi yang berarahkan guru di mana guru akan menyampaikan isi pengajaran agar dapat mencapai hasil pembelajaran yang ditetapkan serta mengembangkan kemahiran yang hendak diajar secara langkah demi langkah.

Langkah-langkah mengendalikan pengajaran yang menggunakan strategi pengajaran langsung : i. ii. iii. Kenalpasti hasil-hasil pembelajaran yang ingin dicapai Rangsangkan minat murid-murid terhadap apa yang akan disampaikan Tinjau semula pengetahuan dan kemahiran lalu yang perlu dikuasai bagi memudahkan kefahaman mereka iv. v. Tinjau semula praktis tersebut melalui kuiz yang akan dijawab mereka. Beri kerja rumah bertujuan mengukuhkan kefahaman mereka

Pembelajaran Masteri  Kaedah pengajaran secara individu yang menggunakan kurikulum berstruktur dan dibahagikan kepada unit-unit kecil pengetahuan serta kemahiran yang akan dipelajari  Pembelajaran masteri berasaskan kepada falsafah bahawa semua murid boleh menguasai sesuatu pengetahuan atau kemahiran dengan baik dan penuh berkeyakinan sekiranya keadaan yang sesuai serta masa yang mencukupi disediakan untuk murid itu menguasai pembelajarannya. (Bloom,1968)

Prinsip-prinsip pembelajaran masteri.    Semua murid normal boleh menguasai apa-apa yang diajar guru. Pembelajaran dipecah kepada unit-unit kecil di mana pengetahuan di susun daripada mudah kepada sukar supaya mudah difahami oleh murid. Masa yang diperuntukkan harus mencukupi dan fleksibel untuk semua murid mencapai objektif /hasil pembelajaran 100

4. dan pemprosesan kumpulan Ganjaran diberi kepada individu dan kumpulan dalam pelaksanaan kaedah ini.3 Model Sosial  Model ini melatih pelajar agar berkebolehan menyusun maklumat sertamerta dan mensintesis maklumat untuk menyelesaikan masalah  Antara model-model yang terkandung dalam kumpulan model sosial ialah pembelajaran koperatif. 4. akauntabiliti individu atas pembelajaran diri sendiri. tetapi juga untuk rakan-rakan yang lain. Guru harus merancang dan mempelbagaikan kaedah mengajar dengan mengambil kira gaya pembelajaran pelajar yang berbeza Guru digalakkan untuk mempelbagaikan kaedah atau aktiviti pengajaran dan pembelajaran supaya mereka dapat menguasai apa-apa yang diajar dalam masa yang singkat. saling bergantung antara satu sama lain secara positif. saling berinteraksi secara bersemuka.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR    Guru berkeyakinan bahawa semua pelajar yang berbeza boleh menguasai apa-apa yang diajar . Lima unsur asas dalam pembelajaran koperatif adalah: 1. 3. 1982). 5. Sasaran adalah tahap pembelajaran yang maksimum bukan sahaja untuk diri sendiri. Pembelajaran Koperatif Pembelajaran koperatif merujuk kepada kaedah pengajaran yang memerlukan murid dari pelbagai kebolehan bekerjasama dalam kumpulan kecil untuk mencapai satu matlamat yang sama (Slavin. main peranan dan simulasi. Individu dalam kumpulan dikehendaki menunjukkan kefahaman masing-masing 101 . 2. kemahiran koperatif.

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR dan memainkan peranan berbeza bergilir-gilir. Kemahiran sosial dan pemprosesan kumpulan digalakkan. 102 . Simulasi  Simulasi ditakrifkan sebagai satu situasi yang diwujudkan hampir menyerupai keadaan sebenar yang memerlukan pelajar berinteraksi sesama sendiri berdasarkan peranan masing-masing bagi membuat keputusan menyelesaikan masalah.  Dalam proses ini pelajar digalakkan untuk memberi pendapat. mendengar rakaman dan sebagainya. dimana pelakon-pelakon cuba menyelesaikan situasi kepada pelajar lain supaya mempraktikan kepada diri mereka berdasarkan peranan yang dimainkan secara spontan. Masalah ini dikemukakan kepada pelajar dengan cara membacakannya atau memperlihatkannya melalui filem.  Pelajar diberi peranan dan bertindak sebagai watak-watak yang ditentukan dalam satu situasi yang disediakan.  Melalui teknik ini para pelajar dapat menggunakan kemahiran belajar seperti mengumpulkan maklumat. Main Peranan  Main peranan bermaksud melakonkan sesuatu situasi atau masalah atau peristiwa yang dianggap penting. isu atau tugasan semula. televisyen. Memberi peluang kepada pelajar mengalami sendiri situasi dan masalah.  Proses ini biasanya dimulakan dengan pemikiran masalah yang sesuai. membuat keputusan dan menyelesaikan masalah berdasarkan peranan yang dipertanggungjawabkan.  Main peranan ialah dramatisasi yang tiada kaitan atau penghafalan skrip. menjalankan temuramah dengan individu tertentu dan mencatat isi-isi penting. cadangan.

model synectics digunakan untuk jump start proses kreatif dan mencari pandangan baharu dalam penyelesaian masalah LATIHAN 103 . 4. Buat penilaian • Ringkasnya. Reka analisis langsung yang baharu 8.  Dapat mewujudkan pelabagi aktiviti menarik yang menjadi sumber motivasi kepada pelajar untuk meneruskan proses pengajaran dan pembelajaran. • Synectics (aplikasi kreativiti seperti membuat analogi dan metafora) Langkah-langkah model synthetics 1. Semak semula subjek asal 7. Bandingkan konflik bertentangan dengan subjek 5. Gunakan analogi peribadi untuk mencipta konflik bertentangan (compressed) 4. Kenal pasti perbezaan 6. Sediakan maklumat 2. 4 Model Personal  Menekankan kepada pembentukan kendiri seseorang individu dan mendorong pelajar untuk berdikari secara produktif serta mempunyai kesedaran diri dan bertanggungjawab terhadap matlamat sendiri.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR  Melalui teknik ini pelbagai kemahiran dapat digabungjalinkan dan dipertingkatkan terutamanya dalam kemahiran lisan membaca dan menulis. Kemukakan analogi 3.

Model pemprosesan Maklumat 2. Model Personal Synectics 104 .EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Aktiviti Jenis Model Pengajaran Contoh Huraian Implikasi terhadap Pengajaran dan Pembelajaran dalam bilik darjah 1. Behavioral Ekspositori Model Pengajaran Langsung Inkuiri Pembelajaran Masteri 3. Model Sosial Pembelajaran Koperatif Main Peranan dan Simulasi 4.

C.6 DEFINISI. TEKNIK DAN STRATEGI PENGAJARAN A.) B. JENIS dan PRINSIP-PRINSIP PENDEKATAN Pendekatan bermakna cara mendekati sesuatu. isi pengajaran dan alat bantu mengajar untuk mencapai sesuatu objektif pelajaran.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 4.  Pendekatan Dan Strategi Integratif/Kesepaduan o Proses penyampaian beberapa kemahiran o Kecekapan melaksanakan aktiviti – membaca. i. deduktif. mengira. 4. mewarna. menghurai. eklektik dan tematik. KAEDAH. o Mendengar. membaca dan menulis secara bersepadu o Kemahiran matematik digabungjalinkan dengan kemahiran bahasa 105 Penggabungjalinan . Terdapat beberapa pendekatan yang boleh diguna di dalam bilik darjah iaitu pendekatan induktif. mengarang. Teknik Pengajaran  Kemahiran/cara melaksanakan penyampaian bahan pengajaran kepada pelajar dari segi langkah dalam aktiviti pembelajaran. menyanyi. Strategi Pengajaran  Kemahiran merancang dan uruskan kaedah dan teknik pengajaran untuk mencapai hasil pembelajaran. berlakon dan sebagainya.5 PENDEKATAN. Kaedah Pengajaran  Cara mengelolakan dan menggunakan teknik. D.  Penyampaian bahan pengajaran untuk mempercepatkan penanggapan pelajar. integratif. melabel. bercerita. menulis. Pendekatan  Cara mendekati sesuatu (bagaimana sesuatu mata pelajaran diajar berdasarkan objektif jangka panjang. melukis. lisan. Ia merujuk kepada cara bagaimana sesuatu mata pelajaran diajarkan berdasarkan objektifnya.

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR o Ciri-ciri gabugjalin:       Integrasi beberapa kemahiran Prosesnya bersepadu dan menyeluruh Aktiviti dipelbagaikan dengan menarik Kemahiran utama menjadi fokus Organisasi kemahiran fleksibel Kemahiran diintegrasikan saling kukuh mengukuh antara satu sama lain. 106 . Setiap kemahiran hendaklah dikaitkan dengan kemahiran yang berikutnya secara logikal.  kemahiran sampingan digunakan di semua peringkat pelajaran Strategi penggabungjalinan kemahiran hendaklah dirancangkan berdasarkan objektif pelajaran. Pendidikan seni.  Penyerapan o Proses mengintegrasikan unsur-unsur isi kandungan daripada dua atau lebih mata pelajaran dalam sesuatu pelajaran o Isi matapelajaran sains dan kajian tempatan diserap menjadi isi mata pelajaran bahasa.  Kemahiran-kemahiran diintegrasikan dalam urutan yang sesuai. Pendidikan jasmani dan Muzik juga diserapkan dalam program bahasa sebagai aktiviti sokongan. kebolehan dan pencapaian murid. o Pendidikan moral. o Cara mengguna gabungjalin     Mengenalpasti kemahiran utama dan kemahiran sampingan Kemahiran utama diberi fokus Kemahiran-kemahiran sampingan dikuasai dahulu untuk kukuhkan kemahiran utama Kemahiran utama digunakan di peringkat perkembangan pelajaran.

o Penerapan nilai murni. ii. Kesihatan dan pendidikan moral diserapkan secara bersepadu dalam Sains /Kajian Tempatan. mengenalpasti dan mentafsir maklumat untuk membuat generalisasi/kesimpulan Matematik. berudu o Memerhati dan mengkaji – bernafas melalui insang o Mentafsir dan membuat generalisasi – Haiwan hidup dalam air mempunyai insang untuk bernafas.  Prinsip Penggunaan Strategi Pengajaran Induktif o Sediakan contoh-contoh yang sesuai o Soalan-soalan disediakan untuk membimbing membuat kesimpulan 107 . bahasa dan sains banyak menggunakan pengajaran induktif Kaedah inkuiri-penemuan diamalkan apabila mengajar sains o Contoh khusus ikan emas. kurikulum formal disepadukan dengan kurikulum tak formal.Unsur utama dan unsur sampingan Proses penyerapan boleh berlaku serentak dengan proses penggabungjalinan.       Pendekatan Dan Strategi Pengajaran Induktif Mengumpul dan mentafsir maklumat-maklumat kemudian membuat generalisasi/kesimpulan Bermula dengan memberi beberapa contoh yang khusus Contoh-contoh mempunyai prinsip yang sama Murid dibimbing memikir. mengkaji. Ciri-ciri penyerapan :      Mengandungi beberapa unsur ilmu pengetahuan Berbagai unsur diserapkan dalam satu matapelajaran Bilangan mata pelajaran dalam penyerapan fleksibel Organisasi isi kandungan .EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR o Geografi. Sejarah. sotong. kurikulum akademik disepadukan dengan kokurikulum. udang.

hukum. teori. dengar.. hidu dan sentuh. peraturan Proses pengajaran: o Prinsip/rumus o Kaedah deduktif o Aplikasi rumus/prinsip o Mendapat rumus baru. peraturan yang telah dipelajari dengan tepat untuk diaplikasi pada contoh-contoh khusus.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR o Guru tidak menghuraikan isi pelajaran. 108 . iii. o Murid dibimbing mengingat kembali hukum. prinsip. peraturan bagi mendapat kesimpulan yang baru/ menyelesaikan masalah. o Murid-murid digalakkan memberi contoh yang sama o Guru tidak harus memberi contoh sekaligus o Sediakan alat bantu mengajar o Penggunaan deria-deria murid dalam aktiviti – lihat. teorem. generalisasi baru daripada rumus. prinsip baru dan sebagainya. hukum. hukum. o Guru memberi tahu murid objektif pelajaran pada peringkat awal. o Pengajaran mengikut urutan yang tepat – contoh-contoh spesifik membawa kepada kesimpulan umum. prinsip. teorem/peraturan Digunakan kesimpulan baru.    Bermula daripada berberapa rumus.  Pendekatan Dan Strategi Pengajaran Deduktif Pengajaran Deduktif merupakan kaedah mengajar yang Strategi kompleks kerana murid perlu memperolehi kefahaman yang mendalam /mencukupi serta berupaya memilih rumus. murid dibimbing untuk mencari kesimpulan o Jenis contoh khusus dipelbagaikan tetapi mengandungi ciri yang sama o Contoh-contoh khusus yang dipilih haruslah sesuai dan mencukupi.

dapatan-dapatan dibentangkan oleh wakil Membuat rumusan vi. pengubahsuaian. Cekap. tema perpaduan kaum dan sebagainya.   Pendekatan Dan Strategi Pengajaran Tematik Pokok perbicaraan/topik utama contoh tema alam semula jadi.    Pendekatan Learning) Dan Strategi Pengajaran Masteri (Mastery Penguasaan. Kemahiran . Pendekatan Dan Strategi Pengajaran Eklektik o Eklektik bermakna bercampur o Gabungan pendekatan digunakan o Menggabungkan pendekatan indukti dan deduktif o Banyak digunakan dalam pengajaran sains dan matematik o Boleh menggunakan strategi berpusatkan guru. meningkat keberkesanan Faktor pencapaian murid: o Kebolehan asas 109 . Tema dipecahkan kepada sub-topik untuk perbincangan o kumpulan pelbagai kebolehan o sama kebolehan  Tema yang sama dibincangkan oleh o kumpulan pelbagai kebolehan o sama kebolehan  Tema yang berbeza tetapi saling melengkapi o kumpulan pelbagai kebolehan o sama kebolehan   Selepas kumpulan perbincangan. Lengkap Maklumbalas pembelajaran.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR iv. berpusatkan bahan atau berpusatkan tugasan o Digunakan dalam aktiviti pemulihan dan pengayaan v. berpusatkan murid.

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR o Kuantiti dan kualiti pengajaran/pembelajaran o Kebolehan memahami pengajaran o Daya usaha pembelajaran berterusan o Masa pembelajaran    Strategi pengajaran – adakan objektif yang jelas dan boleh diukur. 110 .   Aktiviti pemulihan kepada yang belum menguasai sesuatu pelajaran Yang lemah diberi pemulihan dan yang mencapai objektif diberi aktiviti pengayaan. Pilih kaedah dan teknik yang berkesan Nilai hasil pembelajaran dengan ujian formatif (diagnostic) dan ujian sumatif berdasarkan objektif pelajaran bagi melihat tahap penguasaan pelajaran.

terangkan satu contoh pelajaran/aktiviti untuk setiap jenis pendekatan Jenis Pendekatan Prinsip Pembelajaran Contoh aktiviti Induktif Mengajar dari spesifik ke umum Deduktif Mengajar dari umum ke spesifik Integratif Mengintegrasi isi kandungan dan kemahiran ke dalam satu Pelajaran Eklektif Kombinasi deduktif. induktif atau integratif Tematik Mengajar pelajaran mengikut satu tema sahaja 111 .EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR LATIHAN AKTIVITI Berdasarkan pengalaman anda.

kumpulan/pasukan. Kaedah dan Teknik – penerangan. keseluruhan kelas.7 DEFINISI. Kepimpinan guru secara autokratik Pencapaian objektif guru diutamakan Penyebaran ilmu pengetahuan lebih diutamakan daripada penyuburan nilai murni/perkembangan emosi. Interaksi di antara murid adalah pasif. Ciri-Ciri Strategi Pemusatan Murid   Murid memainkan peranan penting Komunikasi dua hala. Klasifikasi Strategi Pengajaran dan Pembelajaran • Strategi Pemusatan guru • Strategi Pemusatan murid • Strategi Berasaskan bahan • Strategi Berasaskan tugasan/aktiviti Ciri-Ciri Strategi Pemusatan Guru           Guru memainkan peranan penting Komunikasi sehala. JENIS DAN PRINSIP-PRINSIP STRATEGI Strategi pengajaran dan pembelajaran boleh didefinisikan sebagai kebijaksanaan memilih. Murid-murid kurang kreatif/ tidak berinitiatif.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 4. Guru banyak bercakap. bercerita. Kaedah keseluruhan kelas. 112 . syarahan. demonstrasi. Penyampaian fakta secara menghafal. Guru menyoal/membimbing. menyusun dan mengurus sesuatu rancangan supaya boleh menghasilkan pencapaian yang optimum. Pembelajaran berbentuk mengingat/menghafal.

kumpulan kecil dan sebagainya. penyoalan. Kaedah dan Teknik – projek. main peranan. Murid dilatih dalam kemahiran. Peluang interaksi antara murid banyak. simulasi. menarik dan berkesan. tolong-menolong) Kaedah kumpulan/perbezaan dan minat murid dipupuk. Komunikasi/interaksi pembelajaran Kecekapan/kemahiran diutamakan Penekanan kepada jasmani. Perbincangan/galakan murid memberi pendapat. Ciri-Ciri Strategi Pemusatan Bahan Pelajaran       Bahan pelajaran memainkan peranan penting. sumbangsaran. memahami dan membuat kesimpulan.. Peluang interaksi di antara murid adalah positif (bekerjasama. perbincangan dan sebagainya. Murid-murid bersifat kreatif/ berinitiatif.  Pengetahuan abstrak dapat dijadikan konkrit dengan adanya bahan-bahan pelajaran penggunaan bahan pengajaran-pembelajaran berlaku antara guru/bahan atau murid/bahan 113 . rohani. penyelesaian masalah. perbincangan. kefahaman dan berdikari. Pengajaran bermakna. projek.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR          Kepimpinan guru secara demokratik.. Sifat sosial yang positif dapat dipupuk melalui kaedah kumpulan kecil – ujikaji. dan kognitif. Penyampaian guru untuk pembelajaran bermakna. bertolak ansur. inkuiri-penemuan. Objektif pencapaian murid diutamakan Perkembangan murid secara menyeluruh/seimbang Ujian formatif digunakan bagi membaiki kelemahan murid. Pergantungan kepada bahan untuk mencapai objektif pengajaran.

projektor. peta. buku teks. carta. Aktiviti perlu dipersembahkan dan dipantau serta disusuli jika menginginkan impak yang sepenuhnya. buku rujukan. kamus. spesimen. Guru menyemak dan memberi maklum balas umum tentang prestasi dan mengukuhkan idea-idea utama.8 Kaedah dan Teknik Pengajaran A. Pelajar hendaklah jelas tentang matlamat yang ingin dicapai.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR  Kaedah dan Teknik – komputer. bahan cetak. guru memantau kemajuan dan menyediakan bantuan jika perlu. slaid. Semasa memperkenalkan aktiviti. Aktiviti akan menyediakan peluang untuk berinteraksi dan membuat refleksi. video. televisyen. 4. Antara kriteria yang diambil kira dalam pemilihan atau membentuk aktiviti ialah:      Aktiviti yang dipilih harus berfokus kepada maklumat utama topik yang ingin diajar. perakam pita. modul. 114 . pelbagai aktiviti boleh disediakan.  Pelaksanaan persekitaran pembelajaran aktif adalah dengan membahagikan pelajar ke dalam kumpulan kecil dan pelajar boleh berinteraksi serta belajar secara harmoni di samping mewujudkan iklim pembelajaran. Kesemua tugasan perlu disusuli dengan refleksi atau perbincangan. bukannya aktiviti yang dilaksanakan secara individu. di mana perkongsian idea/ maklumat boleh berlaku. dan sebagainya. Sumbang saran  Persekitaran pembelajaran yang aktif adalah penting. Apabila pelajar mula melaksanakan aktiviti. Aktiviti juga harus berkait dengan peristiwa atau isu semasa. Ciri-Ciri Strategi Pemusatan Tugasan/Aktiviti Guru melibatkan pelajar dalam aktiviti atau tugasan yang memberikan peluang kepada pelajar untuk berlatih atau mengaplikasi apa-apa yang dipelajari. geraf.. Berdasarkan matlamat pengajaran. guru perlu menegaskan tujuan-tujuan agar pelajar akan melibatkan diri dalam aktiviti.

(2007)) • • Satu teknik perbincangan yang kreatif untuk mendapatkan beberapa idea daripada sesuatu kumpulan dalam masa yang terkawal. Suasana perbincangan harus kondusif dan tidak formal untuk menggalakkan perbincangan. Topik perbincangan haruslah sesuai dengan kebolehan dan minat pelajar. • • Idea yang paling sesuai akan diterima sebagai rumusan perbincangan. Pelajar digalakkan untuk mengembangkan satu-satu idea agar melahirkan pandangan yang baharu. Prinsip-prinsip sumbang saran 1. Penilaian idea dibuat pada peringkat akhir. ( Orlich et al. Ini juga dapat dapat memupuk sifat-sifat sosial dan menggalakkan perkembangan mental pelajar. Aktiviti perbincangan. 115 . Pelajar dilarang untuk membuat kritikan atau menilai idea semasa sumbang saran. 2.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Apakah itu sumbang saran? • Satu teknik pembinaan kemahiran yang mudah dan berkesan jika satu tahap kreativiti tinggi diperoleh dalam pembelajaran yang diingini. Sumbang saran bertujuan melatih pelajar mengemukakan idea atau pandangan yang bernas. 3. Pelajar diberikan peluang untuk mengemukakan seberapa banyak idea atau pendapat. Guru meningkatkan keyakinan pelajar untuk mengemukakan pendapat di hadapan orang ramai dan memupuk semangat berkongsi idea serta menerima pendapat orang lain. di mana ahli dalam kumpulan besar mengemukakan seberapa banyak idea dengan tujuan menyelesaikan sesuatu masalah . 5. Semua pendapat/idea dicatat dan huraian orang lain adalah dibenarkan. Keputusan yang dicapai merupakan keputusan kumpulan. 4. 6. Setiap ahli digalakkan untuk memberi idea dan idea itu akan dikaji dengan teliti.

4. Ketua kumpulan harus cuba menggalakkan semua ahli untuk mengemukakan idea serta memberikan peneguhan positif.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 7. Ahli kumpulan harus menambah idea rakan-rakan. Setiap idea / pendapat dibincangkan. Semua idea kecuali jenaka harus diterima dan dicatatkan. 3. bilangan pelajar di dalam kelas seharusnya kecil. Nilai-nilai murni dipupuk dan wujudnya unsur hormat-menghormati idea atau pendapat orang lain. Setiap pelajar diberikan peluang untuk mengemukakan idea secara giliran. ahli digalakkan untuk berfikir secara kreatif dan berintelek. 5. 116 . Mengalakkan pemikiran kreatif dan kritis dalam kalangan pelajar. Kualiti idea tidak begitu dipentingkan. Masa untuk mengemukakan idea adalah terkawal supaya ahli-ahli boleh digalakkan berfikir secara pantas. Kelebihan sumbang saran: • • • • Semua pelajar melibatkan diri dalam mengemukakan idea. Peraturan dalam sesi sumbang saran: 1. Tiada kritikan terhadap mana-mana idea / cadangan. tetapi jika tempoh masa untuk perbincangan adalah pendek. 2. Menentukan satu cara untuk merekod semua idea( grafik/carta) 3.  Kelas boleh dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Pelajar digalakkan untuk melibatkan diri secara aktif. Namun. Tajuk perbincangan dikemukakan kepada pelajar dengan jelas oleh ketua kumpulan. 5. 1. Rumusan idea dibuat hasil daripada persetujuan semua pelajar dalam kumpulan. 2. Pelaksanaan Sumbang saran  Melibatkan seluruh kelas. 4.

Mereka akan berasa kecewa dan rendah diri jika idea mereka ditolak pada akhir sesi sumbang saran. Bercerita o Satu susunan kejadian yang berlaku sama ada benar-benar berlaku atau diciptakan.  Gerak. Prinsip-prinsip teknik bercerita  Sesuai dengan kebolehan dan minat pelajar. 117 . Topik perlu berkait dengan objektif pembelajaran. idea yang dijana dalam sumbang saran digunakan sebagai satu asas untuk perbincangan yang lain.  Bahan bantu mengajar boleh digunakan untuk menghidupkan suasana penceritaan.geri darI segi isyarat lisan dan tanpa lisan hendaklah sesuai dengan isi cerita. • Orlich et al.  Bahasa mudah digunakan agar semua pelajaran dapat memahami. Contoh. Soalan turut dikemukakan untuk memwujudkan interaksi. B. o Dianggap sebagai satu cabang seni dan memainkna peranan yang penting sebagai sumber hiburan rakyat. (2007) menyarankan agar sumbang saran merupakan satu proses pencetusan idea dan harus dilanjutkan.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR • Sumbang saran adalah kurang sesuai untuk pelajar yang lemah kerana mereka tidak dapat memberikan idea. o Teknik ini bertujuan untuk mencernakan daya kreatif dan imaginasi pelajar selain melatih pelajar tentang pelbagai kemahiran dan kecekapan bahasa terutamanya kemahiran lisan seperti mendengar dan bertutur. o Pelajar dapat memperluas pengalaman dan pengetahuan melalui teknik ini.  Suasana bilik mesti kondusif. o Pemikiran pelajar juga dapat menjadi lebih matang dengan mendengar cerita secara kritis.

Mimik muka mengambarkan emosi. Gerak badan digunakan untuk menghidupkan sesuatu watak.  Penyediaan bahan bantu mengajar.  Tidak begitu panjang dan mempunyai saspens dan kecindaan. Intonasi suara harus dipadankan dengan cerita.  Semasa bercerita  Kemahiran verbal  Nada suara harus sesuai dengan situasi tertentu.  Pelajar diminta mendengar rakaman cerita dan pelajar menceritakan semula.  Kemahiran bukan verbal.  Guru bercerita keseluruhan cerita dan pelajar menceritakan semula.  Guru menceritakan bahagian akhir cerita dan pelajar membina permulaan cerita.kebolehan dan minat pelajar. 118 . Pencerita dikehendaki menggunakan ayat yang mudah.  Guru memberi peluang kepada pelajar untuk bebas memilih cerita dan bercerita secara lisan.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR  Aktiviti susulan dijalankan untuk berbincang tentang nilai-nilai murni yang terkandung dalam cerita. Cara bercerita  Guru bercerita keseluruhan dan pelajar mencatat urutan perisitiwa.  Gerak mata mengambarkan situasi.  Guru menceritakan awal cerita dan pelajar meramalkan kesudahan cerita. Langkah pelaksanaan teknik bercerita  Persediaan awal  Cerita yang dipilih mesti menarik dan sesuai dengan objekitif.  Guru boleh meminta pelajar membina cerita sendiri berdasarkan bahan rangsangan dan menceritakannya.

Perbincangan  Satu proses aktif yang melibatkan guru dan pelajar.  Membantu pemikiran. o Melakonkan cerita dalam main peranan atau pantomin.  Merangsang penglibatan.  Perbincangan bukan sahaja merangsang interaksi antara pelajar secara bermakna tetapi juga menggalakkan pelbagai pembelajaran yang merangkumi pembelajaran. o Meringkaskan cerita secara lisan atau bertulis. o Melukis gambar watak berdasarkan cerita.sikap dan proses-proses Tiga objektif:  Meningkatkan pemikiran dan membantu pelajar membina kefahaman kandungan.  Orlich et al(2007) berpendapat bahawa perbincangan merupakan teknik yang boleh meningkatkan kemahiran dan pemikiran pelajar.  Menguji kefahaman pelajar tentang cerita melalui soalan konvergen dan divergen.  Contoh aktiviti susulan: o Membina soalan berdasarkan cerita yang didengar. kandungan.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR  Selepas bercerita dan aktiviti susulan  Sesi perbincangan diadakan. Pelaksanaan sesi perbincangan  Proses dan interaksi  Proses komunikasi amat penting untuk menjayakan perbincangan. o Menulis semula cerita dalam bentuk puisi.kemahiran. o Latihan memperkayakan perbendaharaan kata. pelajar menguasai kemahiran komunikasi dan proses 119 . C.

Peranan ini boleh digilirkan.  Atribut seorang ketua kumpulan:  Populariti  tahap pencapaian akademik  kemahiran sosial  kebolehan berfikir dan bertutur.memberi bahan dan peluang kepada palajar.memerhati.  Kepemimpinan  Ketua kumpulan mempunyai autoriti dan sebagai jurucakap. 120 .  Dalam proses ini terdapat komunikasi lisan secara langsung daripada guru kepada pelajar. melibatkan.  Teknik ini bertujuan memberikan peluang kepada pelajar agar benarbenar memahami perkara yang hendak dipelajari melalui prosedur yang ditunjukkan. menggalakkan setiap  Setiap kumpulan terdapat seorang ketua dan pencatat.  Peranan dan tanggungjawab  Guru berperanan sebagai fasilitator dimana beliau akan membimbing pelajar dengan kemahiran. Demonstrasi  Satu cara untuk melatih pelajar memerhati dan melakukan sesuatu aktiviti mengikut prosedur. D.  Kejeleketan  “the” “we” attitude dimana ahli kumpulan mesti saling menyokong dan mempunyai rasa bangga terhadap kumpulan.  Guru juga perlu bergerak dan ke tiap-tiap kumpulan pelajar untuk untuk mendengar.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR  Penglibatan pelajar dalam perbincangan merupakan sebahagian daripada proses perbincangan.

Urutan perlu dicatatkan supaya tiada perkara penting yang ditinggalkan. Guru meminta pelajar mengulangi langkah dan pelajar akan mempraktikan apa yang dipelajari. 2.  Demonstrasi yang baik memerlukan objektif dan kandungan yang teliti. 5. 3. Langkah-langkah yang perlu diikuti dituujukkan.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR  Membolehakan pelajar menguasai sesuatu perkara dengan lebih mudah dan ia juga dapat meningkatkan ingatan pelajar terhadap terhadap sesuatu perkara. Kelebihan demontrasi:  Memperkenalkan bahan pembelajaran baharu kepada pelajar melalui penglihatan dan pendengaran. 6. Guru menentukan topik serta menyediakan alatan atau bahan.rumusan .  Pelajar boleh menguasai kemahiran baru  Memotivasikan pelajar kerana konsep dan prinsip ditunjukkan secara ilustrasi.dan aktiviti susulan dalam memperkukuhkan kefahaman pelajar. 4. Demonstrasi boleh digunakan untuk:  Menunjukkan sesuatu isi atau prosedur secara berkesan  Menimbulkan minat dalam sesuatu topik  Menyediakan model untuk kemahiran mengajar  Mengubah kadar pembelajaran pelajar. 121 . Gerak balas diberikan untuk setiap persoalan.penerangan yang jelas. Pelaksanaan: 1. Guru menyoal demi pemahaman pelajar.tumpuan dari pelajar.

Penyelesaian masalah  Suatu proses inkuiri dimana pelajar mencari jawapan untuk soalan yang relevan kepada mereka.  Teknik ini berasaskan falsafah konstruktivisme dimana pelajar melibatan diri secara aktif dalam proses pembelajaran.  Peranan guru dalam teknik ini adalah mewejudkan persekitaran yang membolehkan pelajar mengambil bahagian dalam aktiviti kelas atau penerokaan internet. Langkah-langkah menyelesaikan masalh—Orlich et al(2007)  Menyedari masalah  Mengenalpasti masalah  Mendefinisi semua masalah  Menentukan had masalah  Membuat analisis  Mengumpulkan data yang relevan  Menguji dan menilai data  Membuat sintesis  Membuat generalisasi  Melaporkan keputusan cara untuk memperoleh maklumat-maklumat yang Contoh pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan penyelasaian masalah:  Sesi soal jawab berdasakan kesusasteraan 122 . Proses penyelesaian masalah  Pelajar mengenal pasti masalah  Menjelaskan isu-isu  Mencadangkan diperlukan  Menilai idea dan rumusan.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR E.

berfikir melalui akibat terhadap tindakan dan ideaidea serta mengaplikasi apa-apa yang dipelajari sehingga mencapai keputusan.9 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran dalam Pedagogi Bestari Pengajaran Direktif • Pengajaran Direktif bertujuan untuk membantu pelajar memahami dan menguasai maklumat sebagai asas untuk membaca dan menaakul secara kritis.  Membolehkan pelajar menerangkan masalah dan mencipta penyelesaian kreatif. Pendekatan yang bercorak autoritarian. Apa yang akan diubah? B. di mana guru sebagai punca maklumat.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR    Aktiviti pengayaan Aktiviti geografi Aktiviti kajian tempatan TOC( theory of constraint)  Satu lagi perspektif daripada pengajaran. 123 .  Merupakan satu alat berfikir dan komunikasi yang amat efekti – Vishalache Balakrishnan(2002)  Teknik ini bukan sahaja menghafal tetapi merangsang pemikiran. • • • Pelajar dikehendaki untuk meniru kemahiran yang disampaikan oleh guru Melibatkan penggunaan latih tubi.  TOC perlu menyokong salah satu daripada tiga objektif iaitu: A. Bagaimana membuat perubahan? 4.menganalisis. pembelajaran masteri dan pengajaran langsung. Apa yang hendak diubah? C. praktis.

124 .EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR • • • Pelajar adalah pasif dan bergantung pada guru untuk membekalkan maklumat dan penyelesaian masalah. bahan bantu visual dan tunjuk cara untuk menerangkan konsep yang konkrit dan abstrak digalakkan dalam pengajaran langsung (penyampaian maklumat secara sehala). Proses utama ialah menarik perhatian pelajar. Pengajaran Mediatif • Membolehkan pelajar belajar menilai pandangan berbeza terhadap isu-isu kontroversi. menggunakan pengurusan grafik dan cara ekspositori untuk menyampaikan kandungan utama serta pengetahuan relevan kepada pelajar • Penggunaan contoh-contoh. • Pengajaran direktif adalah berdasarkan strategi berpusatkan guru dan pembelajaran secara tradisional. menghormati pandangan orang lain dan menggunakan proses-proses alternatif • Guru merupakan pengantar yang mengemukakan soalan-soalan dan isu yang dapat merangsang naluri ingin tahu pelajar selain menggalakkan inkuiri serta mengakibatkan pelajar menemukan keputusan • • • • • Guru harus mengelakkan daripada membuat penghakiman terhadap idea yang dikemukakan oleh pelajar. Pengajaran mengikut langkah demi langkah dari segi topik demi topik berdasarkan analisis tugasan. Pelajar digalakkan untuk menaakul secara induktif dan deduktif untuk mengemukakan penerangan yang lengkap dengan bukti yang logikal. Mereka diberi peluang untuk mengorganisasi dan mengawal prosesproses pemikiran tinggi dalam pengajaran mediatif. memberikan motivasi. Pelajar dilatih untuk menggunakan kemahiran yang telah dikuasai bagi menyelesaikan masalah dengan sendiri. Guru harus menyokong dan melatih pelajar untuk membentuk dan menguji-uji idea-idea sendiri.

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR

Pelajar diberikan kesedaran tentang apa-apa yang dipelajari oleh mereka dan ini akan memudahkan mereka mencapai kawalan kendiri sebagai cara aktif mereka cipta kemahiran penyelesaian masalah.

Lama-kelamaan, pelajar akan kurang bergantung kepada guru dan berdikari.

Model pembentukan konsep Taba • • Model pembentukan konsep Taba membina idea dan konsep

berlandaskan pengetahuan sedia ada pelajar serta pengetahuan kini. Pelajar diajar untuk membuat pemerhatian, membentuk inferens yang berbeza berdasarkan pemerhatian dan mengumpulkan data berasaskan persamaan yang sedia ada • • Kemudian, pelajar akan membentuk kategori-kategori dan label-label untuk data bagi menghasilkan satu sistem konseptual. Dalam proses ini, pelajar memperkembangkan kemahiran pemikiran.

Strategi mediatif melalui inkuiri • • Inkuiri direka bentuk untuk mengajar pelajar bagaimana menyiasat masalah dan soalan berdasarkan fakta serta pemerhatian. Model inkuiri berdasarkan kepada lima langkah berikut:

1. Mengenal pasti soalan/ masalah 2. Membuat hipotesis 3. Mengumpul data 4. Menganalisis data 5. Membuat generalisasi 

Dengan menggunakan naluri ingin tahu pelajar, ini akan membantu pelajar mendekati masalah dengan penuh keyakinan apabila meneroka dan mencari penyelesaian, berkebolehan untuk menemukan kerelevenan

125

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR

fakta serta dapat meningkatkan proses ingatan pelajar apabila mereka menyepadu bahan ke dalam struktur kognitif dan mudah diingat kembali  Peranan guru dalam strategi mediatif melalui inkuiri adalah untuk mewujudkan situasi yang bermasalah, mengadili prosedur inkuiri, memberikan respons kepada pertanyaan pelajar, membantu pelajar menentukan fokus dalam inkuiri dan memudah cara perbincangan dalam situasi bermasalah

Pengajaran Generatif • • • • • • • Dapat membantu pelajar cipta pengetahuan dan membentuk cara baru serta kreatif untuk menyelesaikan masalah Bertujuan: meransang imaginasi pelajar dengan penggunaan metafora /situasi aneh Guru akan mengelak daripada membuat perhakiman agar tidak mengongkong kreativiti pelajar Strategi ini membantu pelajar bertindak dalam situasi-situasi tertentu dan menggunakan kecerdasan pelbagai. Perkara ini merangkumi alat-alat seperti sumbang saran, synthetics, pemikiran lateral dan kreativiti melalui reka bentuk Pengajaran generatif boleh digunakan untuk ekspresif serta membentuk penyelesaian masalah bukan rutin dan inkuiri Pelajar diberi kebebasan dan menggunakan kreativiti mereka

Pengajaran Melalui Pemerhatian • • Berlaku apabila pembelajaran berlaku dengan memerhati orang lain melakukan tingkah laku Tingkah laku seseorang pemerhati dipengaruhi oleh akibat secara positif/negatif dan ini dinyatakan peneguhan vicarious /dendaan vicarious terhadap tingkah laku model (Ormrod, 2008) • Menurut Bandura, terdapat 4 proses dalam pembelajaran, iaitu

1. Proses memberikan perhatian 126

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR

-pelajar menumpukan perhatian kepada ciri-ciri signifikan tingkah laku yang ingin dipelajari

2. •

Proses ingatan mengorganisasikan pemerhatian agar dapat mengingat perkara yang diperhati

3. •

Proses reproduksi motor melakukan pergerakan fizikal sebenar melalui proses cuba jaya secara berulang

4. • • •

Proses motivasi menerima ganjaran supaya mereka akan melakukan tingkah laku yang dipelajari Pelajar diberi peluang untuk memerhati dan memodelkan tingkah laku akan membawa peneguhan positif Guru harus menggalakkan pembelajaran kolaboratif kerana pembelajaran berlaku dalam konteks persekitaran dan sosial

Pengajaran Kontekstual • Membantu pelajar menghubungkaitkan pembelajaran kandungan dengan situasi sebenar dan memotivasi pelajar untuk membuat kaitan antara ilmu yang dipelajari dengan kehidupan sebenar • Guru digalakkan untuk memilih dan mereka cipta persekitaran

pembelajran yang menyepadukan pelbagai bentuk pengalaman, iaitu sosial, fizikal dan psikologi dalam proses pencapaian hasil pembelajaran yang diingini • • Pelajar akan menemukan perkaitan bermakna antara idea-idea abstrak dengan aplikasi dalam dunia sebenar Dalam pembelajaran secara konteksual, pelajar digalakkan mengalami 5 teknik pembelajaran : Strategi REACT

127

Pengajaran metakognitif meransang kesedaran pelajar tentang perkara yang diketahui oleh mereka & yang tidak diketahui mereka untuk menyelesaikan masalah • Menurut Dirkes (1985).EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Strategi REACT • • • • • • (R-relate) menghubung kait: di mana pelajar belajar dalam konteks menghubung kait pengetahuan baru dengan pengalaman hidup (E-experiencing) mengalami: pembelajaran melalui penerokaan. strategi Asas Metakognitif: o Menghubungkaitkan maklumat baharu dengan maklumat lama o Memilih strategi-strategi berfikir o Merancang. memantau dan menilai proses berfikir 128 . (A-apply mengaplikasi): pengetahuan dalam situasi lain C-cooperate) bekerjasama: dalam memberikan maklum balas dan berkomunikasi dengan ahli kumpulan serta guru (T-transfering) memindahkan: pengetahuan sedia ada dengan menggunakan daripada apa-apa yang tahu contoh aktiviti: pembelajaran eksperiental. bengkel Pengajaran Metakognitif • • • • Pengajaran tentang proses pemikiran terhadap ‘apa yang kita tahu ‘ & ‘ apa yang kita tidak tahu Flavell (1976): pengajaran metakognitif sebagai pengetahuan terhadap proses-proses kognitif seperti ciri-ciri relevan maklumat Metakognisi menerangkan sebab kanak-kanak yang berbeza umur menangani tugasan pembelajaran dalam pelbagai cara Metakognisi melibatkan pemantauan aktif dan pengawalan proses-proses kognitif. penemuan dan mereka cipta idea. sesi hand-on dan minds-on. seminar.

sedar tentang keraguan. kumpulan mengklasifikasikan idea-idea berkait. ketidaksejajaran dan komen tentang bagaimana mengatasi kesukaran • • • • Pelajar diajar untuk membuat rancangan untuk pelbagai aktiviti pembelajaran Selepas aktiviti. guru boleh membimbing pelajar membuat semakan aktiviti . Mereka perlu dibekal dengan kemahiran tersebut agar tidak dilanda kebimbangan apabila menghadapi sesuatu yang tidak dijangka.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Cara membina tingkah laku metakognitif pelajar: • Penggunaan jurnal.2001). • Kauffman: memberi pelajar pemahaman tentang isu-isu penting . menilai kejayaan. mengenal pasti strategi yang sesuai untuk kegunaan masa depan serta mencari pendekatan yang lebih baik Kajian Masa Depan • Strategi secara saintifik yang dibina untuk menambahkan keupayaan pelajar dalam menghadapi pelbagai cabaran hidup dan membuat keputusan (PPK. mengenal pasti strategi berfikir yang digunakan Akhirnya. Faedah menggunakan kajian masa depan sebagai strategi ialah 129 . • Terdapat 4 prinsip dalam kajian masa hadapan: o Prinsip perubahan. o prinsip perancangan strategik. mengumpulkan data tentang proses berfikir dan perasaan Kemudian. di mana pelajar membuat refleksi terhadap pemikiran mereka. masalah-masalah dan peluang-peluang yang akan dihadapi serta mengajar kemahiran-kemahiran yang perlu untuk sentiasa pandang ke hadapan. o prinsip pandangan jauh. o prinsip pengupayaan • • • Pelajar kini perlu berpandangan jauh supaya dapat membuat keputusan dengan bijak dalam menangani perubahan dan kesan krisis.

Guru berperanan sebagai fasilitator dalam membimbing pelajar ke arah pencapaian hasil pembelajaran. Menyemai keyakinan diri pada pelajar utk menghadapi apa-apa jua cabaran. 7. 2. 3. Merangsang pemikiran pelajar secara krisis dan kreatif. 6. depan sebagai induksi/susulan Integrasi Kemahiran Generik dalam Pengajaran dan & Pembelajaran • • Kita harus melahirkan pelajar sebagai pemikir berkesan. 8. Suasana bilik darjah menarik dan menyeronokkan kerana murid libat diri dalam proses pembelajaran. Tiga kemahiran dipelajari = membuat ramalan menjangka akibat mengendalikan perubahan Tiga cara pengajaran melalui kajian masa depan • • • Guna matriks pengajaran. Memberikan peluang kepada pelajar merancang dan membuat keputusan semasa menyelesaikan masalah.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 1. 9. dilengkapi dengan kemahiran berfikir dan belajar seumur hidup agar dapat menguasai dan memproses maklumat dalam masyarakat dan dunia yang berteknologi tinggi ini. Pelajar perlu bertindak efektif. 130 . Pelajar dapat menangani cabaran serta berupaya untuk menyelesaikannya. Pelajar dapat melibatkan diri dan peluang untuk mengemukakan idea mereka semasa menyelesaikan masalah. 4. Pelbagai gaya pembelajaran dapat digunakan berdasarkan kepada kumpulan murid. 5. Menyisipkan kajian masa depan Menggunakan unsur kajian masa pengajaran.

Elemen-elemen dalam kemahiran generik merupakan kemahiran hidup tertentu dan diperlukan untuk kejayaan karier dan peribadi. berfikir dan strategi lain membantu pencapaian membaca dan pemikiran secara krisis dalam kalangan pelajar. • Kemahiran generik yang disepadukan dalam kurikulum pedagogi bestari akan meningkatkan penglibatan pelajar dalam proses P&P. menganalisasi masalah. memperoleh maklumat. menyepadukan kemahiran dan pengetahuan di alam pekerjaan. kemahiran utama berfokuskan kepada keupayaan. kemahiran generik seperti kemahiran komunikasi. kemahiran belajar. memahami dan menggunakan kaedah saintifik serta prinsip-prinsip teknologi dalam pengendalian alat-alat. • • • Dalam konteks pendidikan. • • Kemahiran generik murid terpancar dalam kemahiran berfikir dan menyelesaikan masalah melalui pengajaran dan amalan. Antara strateginya: • Memberikan tugasan bercorak tinjauan perpustakaan. berucap dan menulis. Kemahiran guna teknologi – melibat penggunaan alat-alat.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR • Dalam P&P sekolah bestari. kemahiran generik perlu ada pada pelajar untuk melaksanakan tugas dengan sempurna. dan aktiviti berpengalaman eksperiential. berfikir secara lateral dan kreatif serta membuat pilihan. dan keterampilan. kecekapan. • Kemahiran menyelesaikan masalah– mengenalpasti masalah. 131 . Kemahiran berkomunikasi– kebolehan menyata. memudah cara. • Kemahiran merancang dan mengelola aktiviti– merangkumi penggunaan masa dan sumber serta berupaya untuk menentukan keutamaan dan mengawasi pencapaian diri.menghurai. Kemahiran generik berunsurkan kemahiran. kemahiran yang boleh dipindahkan ke tempat kerja. menjawab soalan.

(2009). (2011) Murid dan Alam Belajar (2nd ed).Rashid. Noriati.NJ: Prentice-Hall. Boon. Buckingham: Open University Press.) Englewood Cliffs.E... & Sharifah. (Siri Pendidikan Guru). Murid dan Alam Belajar..L. Boston:Mc-Graw Hill. Bhd Joyce.M. Teaching through play:Teachers’ thinking & classroom practice. Shah Alam: Oxford Fajar.Y.. S. A. P. Kumpulan Budiman Sdn. (1997). TAMAT BAB 4 Rujukan Arends. Fakriah Syed Ahmad. 132 .(2001). Learn to teach. E.& Calhoun. Chong L.Weil. (2003) Models of teaching (7th ed.K.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR • Pelajar dilibatkan secara langsung dalam perancangan dan pelaksanaan aktiviti agar mereka dapat libat diri dalam pemikiran kreatif dan kritis untuk membina keyakinan dan harga diri pelajar. & Roger. Wood. B. Bennett. N.R.

Menyatakan aspek-aspek perbezaan individu. Oleh itu. 6. kita dapat mengenal pasti dan menguasai konsep perbezaan individu dan aspek-aspek perbezaan individu. 3.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR TAJUK 5 PERBEZAAN INDIVIDU DAN GAYA PEMBELAJARAN. Menghuraikan teori-teori yang berkaitan motivasi dalam pembelajaran 7. Melakarkan pelan bilik darjah yang mempunyai persekitaran pembelajaran kondusif. 5. Membezakan nilai pencapaian. nilai instrinsik dan nilai minat yang mendorong seseorang murid. dan apakah ciri-ciri psikologikal yang berbeza antara mereka. pembelajaran ini mampu mendorong pelajar ke arah kemahiran berfikir sewaktu melaksanakan pengajaran. 8. Tajuk ini juga mendorong kita untuk meningkatkan kemajuan diri dengan menggunakan pendekatan pengajaran yang sesuai berdasarkan tahap kecerdasan murid. Tambahan pula. Membuat refleksi tentang aspek-aspek yang mempengaruhi persekitaran bilik darjah. perbezaan individu dapat dikaitkan dengan kesan terhadap pembelajaran. PEMBENTUKAN PERSEKITARAN PEMBELAJARAN YANG KONDUSIF SINOPSIS Dalam tajuk ini. HASIL PEMBELAJARAN 1. Di samping itu. MOTIVASI DAN GAYA PEMBELAJARAN. suasana bilik darjah yang mesra yang mempamerkan kesedaran sosial yang tinggi dapat dibina selepas pembelajaran ini. 133 . 2. perlakuan insan yang mempunyai kecerdasan emosi dapat dipamerkan sewaktu mengendalikan bilik darjah sehingga dapat dicontohi oleh murid. Dalam tajuk ini kita akan berusaha untuk memahami persamaan individu dari segi psikologi dan secara khusus. Mendefinisikan dua jenis motivasi. Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi gaya pembelajaran murid. Menyenaraikan sifat-sifat utama setiap jenis kecerdasan pelbagai. Tambahan pula. 4.

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR KERANGKA KONSEP PERBEZAAN INDIVIDU DAN GAYA PEMBELAJARAN Aspek Perbezaan Individu Teori Sternberg Kecerdasan Teori Kecerdasan Pelbagai Gardner Perbezaan Individu dan Gaya Pembelajaran Teori Emosi Goleman Field Dependence dan Field Independence Gaya Pembelajaran Kolb Implikasi Terhadap Pengajaran dan Pembelajaran Berdasarkan Kecerdasan Pelbagai Rajah 5.1a Kerangka Konsep Perbezaan Individu dan Gaya Pembelajaran KANDUNGAN ISI 134 .

kelas sosial.perbezaan individu adalah variasi yang boleh diperhatikan di kalangan ahli-ahli dalam satu kumpulan individu dalam aspek temperamen..etnik. jantina. kadar belajar. Oleh itu sebagai seorang guru. pola persahabatan dan hubungan ibu bapa dengan anak-anak Slavin (2005) pula menumpukan perhatian kepada perbezaan individu dalam konteks pengajaran dan pembelajaran.. Lihat di sekeliling anda. kita harus memahami perbezaan individu dalam kalangan pelajar dan memberi perhatian tentang hal ini di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. II. bakat serta minat.1997). Woodcock (2000) membahagikan perbezaan individu kepada 2 jenis : I. Apakah perbezaan atau persamaan yang anda lihat antara diri anda dan keluarga anda serta rakan-rakan anda ? Pada hakikatnya memang mustahil untuk mendapat dua orang individu yang sama.0 PERBEZAAN INDIVIDU DAN GAYA PEMBELAJARAN Menurut (Borich & Tombari. 5. Interindividu Intraindividu Perbezaan intraindividu – perbezaan dalam individu yang dipengaruhi oleh masa. Beliau menjelaskan kepelbagaian murid dari segi tahap prestasi. 135 . budaya. tempat dan keadaan. tahap tenaga.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR PENGENALAN FIKIRKAN. bahasa di rumah. Akan tetapi terdapat juga beberapa ciri yang serupa antara manusia. gaya kognitif atau gaya pembelajaran.

didikan dan media massa. ketinggian dan lain-lain. orang yang berada di sekelilingnya.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Perbezaan interindividu – perbezaan yang terdpt antara seseorang individu dengan individu yang lain. Pengalaman awal kanak-kanak banyak mempengaruhi perkembangan dan pembesarannya. Faktor baka jelas mempengaruhi perbezaan interindividu dari segi fizikal dan rupa paras. Raut wajah anak-anak mirip wajah ibu atau bapa mereka dari segi warna kulit. Adakah kecerdasan 136 . 5. tekun serta melaksanakan setiap tugasan dalam jangka masa yang ditetapkan oleh guru. rakan sebaya. Ahli psikologi kebanyakannya bersetuju bahawa terdapat 2 faktor utama yang mendorong kepada perbezaan individu. iaitu faktor persekitaran dan faktor baka. perbezaan individu mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pencapaian murid dalam akademiknya. Malah cara setiap murid memberikan tindak balas terhadap pengajaran guru adalah berbeza. Perbezaan antara individu adalah dalam pelbagai bentuk dan perkara yang memberikan kesan terhadap cara mereka bertindak balas terhadap sesuatu perkara dalam kehidupan seharian mereka. pasif. persekitaran tempat tinggal. hidung. Perkara ini semua mempunyai pengaruh yg kuat terhadap diri seseorang. Antara elemen persekitaran yang mempengaruhi seseorang manusia ialah : latar belakang keluarga. Faktor persekitaran setiap individu adalah berbeza dan mempengaruhi personaliti seseorang. dan lambat menyiapkan tugasan. menumpukan sepenuh perhatian terhadap pengajaran guru. Faktor baka pula berkaitan dengan keturunan seseorang individu. bentuk mata. Namun. Terdapat murid yang sangat responsif.1 Kecerdasan Dalam proses pembelajaran. leka. ada juga kalangan pelajar yang lambat memahami pengajaran guru.

Binet akan mengira keupayaan berfikir kanak. sukar untuk memisahkan kecerdasan dalam baka atau kecerdasan dalam persekitaran dan pengalaman. Hasil Ujian mendapati kanak-kanak yang cerdas mempunyai keupayaan berfikir setanding dengan kanak-kanak yang lebih dewasa. Kebanyakan ahli psikologi percaya bahawa keturunan dan persekitaran sama-sama memainkan peranan dalam menentukan tahap kecerdasan individu. pada tahun 1905. Dengan bantuan rakannya . Alfred Binet (dalam Brody) dari Perancis turut membincangkan konsep kecerdasan. 2000) ialah: 1) Daya ingatan 2) Imaginasi 3) Perhatian 4) Pemahaman 5) Keupayaan mencadang 6) Nilai estetika 7) Nilai moral 8) Kekuatan tubuh badan dan semangat diri 9) Kemahiran psikomotor 10) Kemahiran menghubungkaitkan ruang Binet telah menyusun item tersebut dengan memberi skala mengikut aras kesukaran dengan memberi lima item bagi setiap satu kumpulan mengikut umur.kanak menurut umur.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR seseorang itu diwarisi atau kecedasan itu dapat dipupuk melalui persekitaran? Menurut Wooffolk(1998). Item ujian Binet telah diguna pakai di Amerika Syarikat dan telah digunakan untuk mengenalpasti kumpulan murid cerdas dan kumpulan murid lembam. Antara aspek yang terkandung dalam ujian Binet (Vialle et al. iaitu Simon. 137 . Menurut Binet. perbezaan individu semakin ketara pada peringkat proses kognitif. manakala kanak-kanak yang kurang cerdas merupakan golongan yang keupayaan berfikirnya sama dengan kanakkanak yang lebih muda.. item ujian Binet diterbitkan.

puisi.Lapan kecerdasan pelbagai Gardner dapat dijadikan panduan kepada guru dalam mendorong pembelajaran murid serta merangsang murid untuk membina masa depan mereka berdasarkan kelebihan yang dimiliki oleh mereka. termasuk . jurnal. 138 Pengukir PelukisArkitek Juruterbang Melukis Mengecat Garis rentuk dan ruang . diari. gaya bahasa dan pengucapan dengan baik dan sempurna.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Dari semasa ke semasa. pemahaman terhadap konsep kecerdasan berubah selari dengan perkembangan dalam penyelidikan berhubung kecerdasan. Hal ini ditunjukan seperti dalam jadual - Domain Kecedasan Contoh Perlakuan Kemampuan menggunakan perkataan secara berkesan sama ada secara lisan atau tulisan.kebolehan memanipulasikan ayat. menulis dan mengira berkembang terus sehingga melibatkan keupayaan dalam hubungan sosial (Social Quotient=SQ) dan kecerdasan emosi (Emotional Quotient=EQ) 5. Bacaan Bercerita Kecerdasan Linguistik Kecerdasan Visual – Spatial Kebolehan mencipta gambaran mental dan mengamati dunia visual. Guru boleh mengaplikasikan kecerdasan pelbagai dalam kalangan muridnya dengan merancang aktiviti dan tugasan yang sepadan dengan murid. Permahaman traditional terhadap konsep kecerdasan (Intelligence Quotient=IQ) yang berfokus kepada keupayaan dalam membaca. Pilihan Kerjaya Penyair Pemidato Ahli politik Wartawan Aktiviti Dalam P&P Perbahasan Perbendaharaan kata Ucapan formal Penulisan kreatif.1.1 Kecerdasan Pelbagai Howard Gardner (1983) bangkit dengan konsep Kecerdasan Pelbagai (Multiple Intelligence) . Kecerdasan pelbagai Gardner dapat dimanafaatkan oleh guru dengan menterjemahkannya dalam pelakuan pembelajaran yang mendorong kerjaya murid.

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Berkepekaan terhadap warna. melodi atau kelangsingan suatu hasil muzik Penggubah lagu Penyanyi Mencipta gambaran mental Imaginasi aktif Peta minda Persembahan muzik Bunyi vokal Bunyi instrumental Nyanyian Drama lagu. Kecenderungan ini termasuk kepekaan terhadap ritma. garis. sebab dan akibat (logik) Melibatkan pemikiran saintifik. bentuk dan ruang.mengenal pasti pola abstrak. perkaitan.generalisasi. menaakul.induktif dan deduktif. membuat inferens. 139 . Menggunakan anggota badan untuk meluahkan idea dan perasaan. Kecerdasan Logik Matematik Kebolehan menggunakan nombor.keseimbangan dan kelenturan badan. Penari Ahli gimrama Peninju Pemain badminton Tarian kreatif Drama Main peranan Aktiviti jasmani Latihan fizikal Pemain sukan Seni pertahanan diri. mengkategori. perhitungan dan pengujian hipotesis. termasuk pemikiran secara heuristik. Saintis Ahli matematik Penggunaan simbol Urutan nombor Perkaitan sebab dan akibat (logik) Penyelesaian masalah Pengurusan grafik Pengiraan Kecerdasan Fizikal /Kinestatik Berkaitan dengan pergerakan dan kemahiran fizikal seperti koordinasi. mendiskriminasi dan meluahkan perasaan melalui muzik. Kecerdasan Muzik Kemampuan untuk menggemari.

1b.kehendak. dorongan dan kemampuan untuk mendisipIinkan diri dan jati diri. Mempunyai gambarann yang tepat tentang diri sendiri. : Domain Pelbagai Kecerdasan Gardner dan pengaplikasianya dalam P&P 140 . Penulis Kaunselor Ahli falsafah Strategi pemikiran Proses emosi Disiplin diri Amalan pemusatan Kecerdasan Interpersonal Kemampuan untuk mendiskriminasi antara pelbagai petanda interpersonal dan kebolehan untuk berkomunikasi dengan berkesan Ahli politik Peniaga Pengacara Usahawan Komunikasi antara individu Latihan empati Latihan kolaboratif Memberi maklum balas Strategi pembelajaran kooperatif dan sedia bekerja sama Kecerdasan Naturalis Mengenali.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Kecerdasan Intrapersonal Berpengetahuan kendiri dan berkebolehan untuk menilai diri sendiri. motivasi. menyusun dan mengkategorikan pelbagai jenis flora dan fauna Petani Ahli botani Ahli biologi Perancang Bandar Geologist Lawatan sambil belajar Rajah 5. kemarahan. kesedaran terhadap mood dalaman.

marah. Menurut Daniel Goleman(1995). 141 . dan sebagainya. memotivasi diri.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 5. Juga mengalami kepuasan diri semasa berdepan dengan cabaran seharian.2 Kecerdasan Emosi Cukup sempurnakah manusia sekiranya hanya memiliki kecerdasan akal? Dalam kecerdasan pelbagai seperti yang dikemukakan oleh Gardner sebenarnya tersirat banyak elemen emosi.1.Emosi ditakrifkan sebagai perasaan sama ada gembira. seorang tokoh terkenal dalam bidang pengurusan emosi menyatakan bahawa kecerdasan emosi merujuk kepada Kemampuan kita untuk mengenalpasti perasaan kita. dan membina ketahanan dalaman sehingga berupaya menyusun jiwa masing-masing. sedih. takut. Coleman membahagikan keupayaan manusia dalam mengurus emosi kepada dua bentuk iaitu kompetensi personal dan kompetensi sosial.

dan kemampuan melayani kepelbagaian mengikut keperluan pelanggan Mencakupi aspek-aspek seperti: Kemahiran berkomunikasi. Pengintegrasikan elemen kecerdasan emosi dapat dilaksanakan sama ada secara tersurat apabila bahan yang dipelajari oleh murid mengandungi elemen tersebut. keyakinan diri.Semua objek dapat diselitkan dengan elemen kecerdasan emosi. penghormatan kendiri dan kesejahteraan kendiri demi menikmati kehidupam yang bahgia dengan penuh kesyukuran Mencakupi aspek-aspek seperti: kawalan emosi kendiri. : Komponen-komponen dan sub komponen Kecerdasan emosi Terdapat banyak cara yang boleh dilakukan oleh guru untuk mengintegrasikan elemen kecerdasan emosi dalam pengajaran dan pembelajaran.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Komponen Huraian ringkas Kompetensi Peribadi Kesedaran kendiri Merangkumi aspek –aspek seperti : Kesedaran emosi kendiri.2. kepimpinan berinspirasi. mempunyai pengaruh untuk memujuk dengan menggunakan pelbagai cara dan strategi positif. berkolaborasi dan berpasukan. keluwesan dan ketekunan Meliputi aspek-aspek seperti: inovatif. atau secara tersirat apabila aktiviti pengajaran dan pembelajaran menggalakkan murid mempraktikkan kecerdasan emosi. dan optimis Pengurusan Kendiri Motivasi kebdiri Kompetensi Sosial Kesedaran sosial Merangkumi aspek –aspek seperti : empati. menjadi pemangkin perubahan dan pengurusan konflik Kemahiran sosial Rajah 5. kebolehpercayaan. kesedaran organisasi. inisiatif. berorientasikan perkhidmatan. 142 . kesedaran mengenai kekuatan dan kelemahan diri. berorientasikan pencapaian.

1. APA ITU ESQ??? Manusia Manusia Manusia    Kecerdasan akal = IQ Manusia = EQ Tuhan = SQ Manusia IQ + EQ + SQ = ESQ AKTIVITI 143 . Elemen spiritual ialah kekuatan dalaman yang lebih berperanan besar dalam menguruskan emosi seseorang. Pendekatan kecerdasan emosi dan spiritual (Emosional Spiritual Quotient = ESQ) semakin hebat diperkatakan yang akan mengukuhkan kompetensi dalam mengurus emosi.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 5.3 Kecerdasan Emosi dan Spiritual Sejak kebelakangan ini. banyak yang berpendapat bahawa kecerdasan emosi tidak akan berkesan tanpa kecerdasan spiritual.

Frankl di dalam bukunya Man’s Search for Meaning menekankan keperluan manusia untuk mencari makna dan nilai dalam kehidupan. Pemisahan antara EQ dengan SQ akan wujud dan menyebabkan manusia membahagikan kehidupan mereka kepada dua iaitu EQ untuk hubungan sesama manusia manakala SQ ialah hubungan dengan Tuhan. Pemikiran ini telah menyebabkan kepentingan IQ + EQ ditambah pula dengan kepentingan SQ (Spiritual Quotient). Cuba anda fikirkan bagaimana sesorang guru dapat meningkatakan tahap kecerdasan emosi dalam kalangan murid-murid mereka? Victor E.. dan darjat. 144 Namun tanpa SQ pencarian makna . ramai manusia kaya dengan IQ dan hasilan IQ telah membolehkan manusia untuk memperoleh kedudukan. Kecerdasan spiritual (SQ) mula diperbincangkan dan diperkatakan apabila ahli saraf. pangkat. iaitu Ramachandran dari California University menemukan God Spot dalam otak manusia sebagai pusat spiritual yang terletak di antara jaringan saraf dan otak. SQ merupakan elemen pertama untuk membawa manusia ke arah pencarian makna dan nilai. Melalui EQ. Dengan ada pemisahan itu. SQ merupakan landasan bagi memanfaatkan IQ dan EQ. perlakuan manusia akan tidak seimbang. Darjat dan kedudukan yang diperoleh turut dipengaruhi oleh EQ yang mantap. Danah Zohar dan Ian Marshall (2000) mengemukakan takrifan kecerdasan spiritual sebagai kecerdasan untuk menghadapi persoalan makna atau nilai bagi meletakkan perlakuan dan kehidupan kita dalam konteks makna yang luas dan kaya serta kecerdasan untuk menilai tindakan kita lebih bermakna daripada yang lain.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR FIKIRKAN. hubungan dengan manusia lain terjalin dengan baik. dan nilai dalam kehidupan adalah kabur.. God spot itu terdapat nilai manusia yang tertinggi. Pada zaman ini.

Gaya pembelajaran bermaksud cara seseorang menerima dan memproses Teori berhubung gaya maklumat dalam pelbagai cara yang berbeza. Ahli psikologi pendidikan menjalankan kajian berhubung gaya pembelajaran manusia dan hasil kajian mereka adalah berasaskan faktor warisan. Pendekatan dan teknik dalam pengajaran dan pembelajaran. 3.4 Gaya Pembelajaran Perbezaan individu juga mempengaruhi gaya murid-murid belajar.1. Setiap individu mempunyai peluang untuk menerima dan 145 . cara didikan dan persekitaran. Aktiviti di luar bilik darjah 5. Penggunaan multimedia 4.  Contoh : 1.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Peranan Guru Mengintegrasikan ESQ dalam Pengajaran dan Pembelajaran turut penting. pembelajaran menekankan kepada sebanyak mana murid belajar dan memperoleh pengalaman pembelajaran bergantung pada gaya pembelajaran dan bukan persoalan tentang pelajar itu hebat atau pintar. Penggunaan bahan dan sumber pengajaran dan pembelajaran 2.  Guru perlu merancang dengan teliti setiap rancangan pengajarannya untuk menerapkan elemen ESQ kepada murid.  Setiap kandungan pelajaran perlu ditekankan dengan pengetahuan dan amalan berhubung dengan kecerdasan emosi dan spiritual.

Pemproses yang reflektif menjadikan pengalaman sebagai asas untuk membuat renungan(refleksi) dan terus memikirkan perkara tersebut. Perbezaan dalam melakukan sesuatu itu diklasifikasikan seperti: 1. Field Independence Rajah 5. Pemproses yang aktif dan reflektif Pemproses yang aktif menggunakan maklumat yang diperoleh melalui pengalaman sebagai asas berfikir. merasa. pemerhatian dan berfikir. Manakala penerima abstrak mengambil maklumat melalui analisis. : Jenis-Jenis Gaya Pembelajaran Gaya Pembelajaran Kognitif Medan Bersandar (FD) dan Medan Bebas(FI) 146 . 2. Penerima konkrit dan abstrak Penerima konkrit akan menerima maklumat melalui pengalaman. perasaan dan melakukan.1c.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR memproses maklumat dalam cara yang berbeza. tindakan.

Berorientasikan sosial. Kurang dipengaruhi oleh kritikan. Murid yang bersifat Field Independence  Lebih analatikal.  Berorientasikan sosial. Rajah 5. berminat terhadap perincian dan butiran. Perlu penentuan matlamat dan pengukuhan luaran.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Murid yang bersifat Field Dependence  Memproses maklumat secara global dan kurang memberi perhatian kepada butiran yang terperinci. Field Independence Mempersepsikan secara analitikal Mengkategorikan konsep secara khusus. Lebih di pengaruhi oleh kritikan.5 Model Gaya Pembelajaran Kolb 147 .com/back/June2002/art1022002.htm 5.  Hanya menerima maklumat tanpa berusaha untuk membuat sebarang penstrukturan semula.  menyusun semula maklumat agar selaras dengan kehendaknya.1d. lebih responsif kepada ganjaran dan dendaan. Gaya Pembelajaran Field Dependence Mempersepsikan secara global Mengkategorikan konsep secara umum.  bersifat individualistik dan cenderung kepada ke arah kendiri.eltnewsletter.1. Orientasi yang tidak bersifat peribadi.  Gemar kerja kumpulan dan lebih peka terhadap orang lain. Mempunyai matlamat dan pengukuhan yang ditentukan sendiri. : Banding beza Antara Field Dependence dan Field Independence LAYARI INTERNET http://www.

kita berupaya mengintergrasikan keempat-empat gaya pembelajaran tersebut.1e. Rajah 5. secara semulajadi. : Gaya Pembelajaran Kolb 5. sapanjang melalui tahap perkebangan hidup.6 Gaya Pembelajaran Pelbagai kecedasan Terdapat satu pendekatan baru berhubung dengan gaya pembelajaran. setiap individu mempunyai kecenderungan kepada satu jenis gaya pembelajaran. David Kolb telah menerbitkan model gaya pembelajaran Kolb. Akan tetapi. 148 .1.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Pada tahun 1984. Teori pembelajaran Kolb mengutarakan empat jenis gaya pembelajaran yang berasaskan kitaran pembelajaran empat tahap. iaitu yang berdasarkan kecerdasan pelbagai. Gaya pembelajaran Kolb digambarkan seperti rajah di bawah. Merupakan pasukan yang terulung yang membina satu inventori soalan untuk membentuk gaya pembelajaran seseorang. Mengikut beliau.

Bahasa isyarat 2. Pelajar visual. Pelajar taktik/kinestetik.  Mereka perlu menatap wajah guru yang menyampaikan isi pelajaran yang menarik dengan bantuan: 1. 2. 3.ilustrasi .carta 149 . Aktivis. 6. Gaya Pembelajaran Visual (spatial) Ciri-ciri  Murid ini berkata “ Nak tengok. Reflektor. 7. 5.tranparensi . Jadual berikut menjelaskan ciri-ciri bagi setiap gaya pembelajaran berdasarkan kecerdasan pelbagai. Imej gambar-gambar 3.”  Mereka menjalankan pembelajaran melalui penglihatan. Umumnya.video . Paparan visual .EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Berpendapatan bahawa semua orang mempunyai kekuatan yang tersendiri. Membahagikan gaya pembelajaran kepada 2 kelompok iaitu pelajar global dan pelajar analitis. Pelajar global lebih suka persekitaran belajar yang fleksibel sementara pelajar analitis pula lebih suka persekitaran belajar yang berstruktur dan formal. terdapat 7 jenis utama pelajar seperti berikut: 1. Teoris. Pelajar auditori. Pragmatis. 4. nak tengok.

perbincangan dan mendengar pendapat orang lain.   Murid ini berkata “Saya nak buat!” Mereka menjalankan pembelajaran melalui pergerakan. Mereka jarang duduk diam dengan lebih lama. pitch. Aktiviti bercerita 2. Melibatkan diri dalam pelajaran secara peribadi Menganggap ilmu sebagai kepunyaan peribadinya Mereka gemar berfikir dan mengkaji semula maklumat yang diperolehi supaya dapat disesuaikan ke dalam kerangka pengetahuan yang sedia ada.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Auditori (auditory musical)  Murid ini berkata “ Beritahu saya!”  Mereka menjalankan pembelajaran melalui pendengaran. Membaca teks 3. mereka mencipta dan membuat. menyusun. yakni meneroka dan menyiasat secara aktif persekitaran fizikal. Menggunakan pita perakam. Melibatkan diri dalm proses pembelajaran dengan rela.  Bagi mereka. kelajuan adalah sangat penting. Kadangkala terlalu banyak renungan akan 150 Reflektor • • . merasa. tiada sebarang paksaan. intonasi suara.  Mereka belajar dengan lebih berkesan melalui kuliah.  Mereka juga mendapat banyak manfaat melalui 1. menyentuh. Mereka belajar dengan lebih berkesan melalui pendekatan hands-on. Pelajar Taktik (BodilyKinesthetic)   Aktivis     Mereka lebih suka mengambil bahagian dengan aktif dalam proses pembelajaran.

7 Implikasi perbezaan individu dan gaya pembelajaran terhadap P&P 1.  Contohnya dalam bidang: 1. Seni halus 4. Mereka menganggap pembelajaran adalah suatu proses membina semula pengalaman. Matematik 2. Pragmatis  Rajah 5.1. Sains 3. hasil pembelajaran bagi murid yang cerdas perlu lebih tinggi arasnya berbanding kumpulan yang lemah 151 . Falsafah  Mereka sentiasa cuba menganalisis dan mensintesiskan data. Teoris  Mereka sentiasa mencari bukti supaya dapat membuat generalisasi bagi hukumhukum dan teori-teori. Mereka mampu menyelesaikan masalah secara bijak. : Gaya Pembelajaran Berdasarkan Model Dunn dan Dunn 5.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR merugikan masa dan kurang mencapai hasil pembelajaran.   Mereka sentiasa ingin mengetahui bagaimana sesuatu perkara berfungsi. Penentuan hasil pembelajaran    hasil pembelajaran hendaklah berasaskan keupayaan dan kemampuan murid guru perlu menentukan hasil pembelajaran yang sesuai dengan muridnya. mengorganisasikan konsep dan prinsip serta mencadangkan idea-idea dan hubungan-hubungan.1f. Agama 5. iaitu mengikut kemampuan murid.

guru boleh mendorong pembelajaran aktif dengan menggunakan audio visual yang menarik. Penyampaian guru  guru wajar menjadikan diri mereka sebagai seorang penghibur yang berbakat 152 . burung atau arnab) dan elemenelemen persekitaran (awan. ikan. matahari. 3. 4. mewujudkan pusat pembelajaran di satu sudut di luar bilik darjah seperti bahan-bahan hidup (daun. langit. 2. Kepelbagaian strategi dan kaedah P & P  guru sentiasa menyediakan pelbagai strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran bagi memastikan semua murid mencapai hasil pembelajaran masing-masing. Kepelbagaian bahan dan peralatan mengajar   bagi murid yang kurang berminat untuk belajar. bukit-bukau dan sebagainya). bunga.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR  guru boleh menyediakan tugasan murid yng pelbagai aras bagi memastikan semua murid mendapat manfaat.

kaunselor. ahli psikologi dan ahli teologi. penyanyi. pelukis Penari. 153 . ahli Gimnastik Juru jual. guru Ahli ulama. ahli falsafah. ahli politik Penggubal lagu. juruterbang.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR LATIHAN TEORI KECERDASAN PELBAGAI GARDNER Howard Gardner telah memperkenalkan 8 jenis kecerdasan. Cuba layari internet dan lengkapkan sifat-sifat utama untuk setiap jenis kecerdasan Kecerdasan Logik Matematik Pekerjaan Saintis. pakar statistik ahli nuklear.penyair. Sifat-sifat Utama Linguistik/Bahasa Muzikal Ruang (Spatial) Kinestetik badan Interpersonal Intrapersonal . ahli sukan. pemidato. ahli kaji bintang Pengarang. wartawan. pemain alat-alat muzik Pelaut. Di bawah adalah jadual yang menunjukkan jenis-jenis kecerdasan yang ada pada setiap orang.

Apakah yang sangat penting bagi pelajar auditori memahami makna tersirat apabila mereka mendengar sesuatu? 7. 3. 154 .EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR LATIHAN UJI MINDA 1. 8. anda dlm mana satu kategori pemikiran. Bagaimana kumpulan pelajar visual menjalankan pembelajaran? 6. Bincangkan dgn rakan. 9. Pada pandangan anda. Apakah maksud gaya pembelajaran? 4. Sila cadangkan aktiviti dalam P&P untuk murid yang mempunyai kecerdasan Naturalist. Bincangkan dgn rakan anda sama ada anda ialah intraindividu atau interindividu. 5. mengapakah murid melakukan perbuatan tersebut. kes-kes salah laku murid semakin berleluasa. Nyatakan tujuh jenis utama pelajar. Sila nyatakan lapan kecerdasan pelbagai Gardner. Pada zaman sekarang. 2.

d). 2009 from http//:limuna. P..Y. (Siri Pendidikan Guru). (9th ed). Boon. Kuala Lumpur: PPK. & Sharifah. Bhd Kementerian Pendidikan Malaysia ( 2001) Belajar cara belajar. Shah Alam: Oxford Fajar.my. Retrieved on October 21.E. (n. A. Teori Pembelajaran. Woolfolk. Murid dan Alam Belajar. New Jersey: Prentice Hall. (2011) Murid dan Alam Belajar (2nd ed).K. (2009).ipislam. Kumpulan Budiman Sdn. 155 .edu. Noriati. Educational psychology. (2004).EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Rujukan Chong L.Rashid. A. Fakriah Syed Ahmad.

mengarah dan mengekal tingkah laku. Motivated behavior is energized.2 MOTIVASI UNTUK PEMBELAJARAN Motivasi bermakna sesuatu kuasa yang mendorongkan seseorang melakukan sesuatu untuk mencapai matlamat atau kejayaan.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 5. Santrock (2008) mengatakan adalah kuasa yang “motivation is the reason why people behave theway they do. and Motivasi menggerakkan manusia mencapai sesuatu matlamat. Keadaan dalaman yang meransang. berfaedah dan menggembirakan (Kamarudin Hj Husin. 1993). sustained”. directed. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran. di samping menjadikan proses pembelajaran itu berlangsung dalam keadaan bermakna. motivasi dianggap sebagai satu unsur yang penting yang membolehkan murid-murid melibatkan diri secara aktif.2a Kerangka Motivasi Pembelajaran 156 . Behaviorisme Motivasi Ekstrinsik Skinner Hierarki Keperluan Maslow Jenis-jenis Motivasi Motivasi Pembelajaran Pendekatan Humanisme Teori Carl Rogers Teori Atribusi Weinar Kognitif Teori Expectancy X value Sosio budaya Rajah 5.

Rangsangkan pelajar untuk mencari pengetahuan. terdapat dua jenis teknik motivasi yang boleh digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) di dalam bilik darjah. iaitu teknik motivasi intrinsik dan teknik motivasi ekstrinsik Rajah 5.2b: Jenis-jenis motivasi Motivasi intrinsik ialah dorongan dan minat yang terdapat pada diri seseorang pelajar untuk melakukan sesuatu tanpa mengambil kira ganjarannya. Dengan itu. Antara cara yang sesuai untuk mendorong pelajar secara intriksik ialah: i. teknik motivasi intrinsik berkait rapat dengan sifat semula jadi seseorang dengan unsur yang sedia ada dalam pembelajaran. 157 .2.1 Jenis-Jenis Motivasi Secara amnya.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 5. Motivasi intrinsik juga berkait rapat dengan aktiviti yang merupakan ganjaran dan berasal daripada gerakan dalaman.

demontrasi dan main peranan. Punca motivasi wujud daripada persekitaran (Woolfolk. v. Minta pelajar menentukan matlamat sendiri Gunakan teknik permainan dan simulasi Pada amnya. hadiah. Motivasi ekstrinsik merupakan galakan atau tarikan yang berpunca daripada persekitaran. kekeliruan dan konflik untuk mengekalkan naluri ingin tahu. 158 . Ini membawa kesan pembelajaran yang lebih berkekalan oleh pelajar tanpa paksaan walaupun belum diajar oleh guru. Motivasi Ekstrinsik direkacipta oleh faktor luaran seperti ganjaran dan dendaan. markah. wang. Maka motivasi ekstrinsik berkait dengan unsur luaran yang tidak semula jadi dengan pembelajaran. Ganjaran yang nyata seperti pujian. 2006). Gunakan pelbagai medium persembahan seperti persembahan ICT. penghargaan diberkan kepada mereka yang berjaya mencapai prestasi baik atau melakukan sesuatu tugasan atau aktiviti yang diamanakkan. motivasi intrinsik menekankan kepada galakan untuk kebebasan belajar berasaskan minat dan keseronokan belajar. raguan. Dalam keadaan tertentu.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR ii. iv. Gunakan strategi-strategi seperti kejutan. iii. motivasi ekstrinsik mungkin merupakan bentuk motivasi yang paling sesuai untuk pencapaian akademik atau tingkahlaku produktif contohnya dalam mengalih pelajar kea rah kejayaan pembelajaran dan tingkah laku produktif di dalam bilik darjah. gred.

di mana tingkah laku yang telah diberikan peneguhan akan berlaku berbanding dengan tingkah laku yang tidak diberikan peneguhan. pelakuan akan merosot jika penenguhan itu dihentikan.2c: Pendekatan Motivasi Pembelajaran 5. bukan sebagai merangsang penambahbaikan dan kemajuan (Ormrod. 2008) 159 . Kajian menunjukkan aktiviti yang menyeronokkan boleh ditingkatkan melalui peneguhan ekstrinsik. malahan dendaan. Peneguhan ekstrinsik sebegini akan memberikan kesan jika pelajar mempunyai tanggapan bahawa peneguhan sebagai mengawal atau memanipulasi. Untuk memotivasikan pelajar.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Pendekatan Motivasi Rajah 5.2. Namun.2 Pendekatan Behaviorisme Motivasi dari perspektif behaviorisme amat berkait rapat dengan prinsip. kita mesti mengiktiraf dan memberikan peneguhan kepada kejayaan mereka serta membantu mereka menimbangkan nilai dan manfaat peribadi terhadap pembelajaran mereka.

Peneguhan ekstrinsik yang akan meningkatkan berterusan kemahiran dan kompetensi pelajar bertambah baik sehingga pelajar akan mula berpandangan bahawa aktiviti tersebut memang sesuai untuk mereka melibatkan diri demi kebaikan mereka sendiri. sama ada keperluan fisiologi. iaitu semua manusia mempunyai keinginan dalaman untuk mencapai segala yang diinginkan oleh mereka.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Apabila ingin menggunakan peneguhan ekstrinsik.3 Pendekatan Humanis Pendekatan Humanis menekankan kebebasan peribadi.2. 5. keperluan merupakan keadaan deprivasi yang memotivasikan seseorang untuk bertindak terhadap sesuatu matlamat. kegigihan kendiri dan menuju ke arah pertumbuhan kendiri. pelajar berkenaan tidak mempunyai keinginan intrinsik untuk menguasai kemahiran akademik dan tingkah laku bilik darjah yang amat diperlukan untuk kejayaan pelajar. Menurut Maslow. Manusia dilahirkan dengan kecenderungan semula jadi serta keperluan untuk berusaha mencapai potensi yang optimum. pendidik harus pastikan bahawa peneguhan iaitu itu sememangnya perlu. Antara pengkaji teori humanis adalah Maslow (1997) yang membuat kajian mengenai peranan keperluan dalam menentukan motivasi. pilihan. emosi atau intelek. psikologi. 160 . Manusia didorong untuk melakukan tingkah laku tertentu kerana penyempurnaan kendiri. Oleh yang demikian guru harus secara konsisten memberikan ganjaran kepada sesuatu tingkah laku yang diharapkan dan ini secara tidak langsung akan membentuk kebiasaan dalam diri pelajar (pelaziman) untuk bertindak dengan cara yang tertentu.

e. Antara strategi yang boleh digunakan oleh pendidik untuk memingkatkan motivasi secara pendekatan humanis adalah: a. harga diri. Ahli humanis juga menyatakan perlunya hubungan rapat/ keakraban antara guru. d. Menggalakkan pelajar menentukanmatlamat sendiri. c. pencapaian kendiri dan autonomi dan memberi penekanan terhadap individu yang mempunyai kawalan dalaman tentang proses-proses hidup sendiri. Matlamat pendekatan humanistik untuk merangsang pengalaman pelajar supaya mereka akan mengurangkan tabiat mempertahankan diri dan bertindak lebih terbuka terhadap pembelajaran daripada persekitaran. Penglibatan dan sokongan autonomi yang tinggi akan meningkatkan kompetensi. pelajar dapat mengawal diri sendiri dan tidak dipengaruhi oleh lokus kawalan luaran. Mengurangkan persaingan dan elakkan wujudnya situasi-situasi dimana pelajar dinilai secara kurang adil dalam kalangan rakan sebaya. Menggalakkan pelajar mencari makna dalam pembelajaran secara aktif. Membantu pelajar menimba kejayaan. ibu bapa dengan pelajar kerana keadaan ini akan mewujudkan motivasi intrinsik yang tinggi. Secara tidak langsung pelajar akan bermotivasi untuk melaksanakan tugasan atau aktiviti yang diberikan. Dengan demikian. kegigihan kendiri.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Pendekatan humanistik juga meninjau tentang ciri-ciri peribadi seseorang seperti kompetensi kendiri. tanggungjawab dan pencapaian pelajar. 161 . terutama sekali tugasan yang mencabar. Memberi pelajar mekanisme konkrit supaya mereka dapat melihat kemajuan masing-masing dari semasa ke semasa. b.

Harapan seseorang untuk menyempurnakan tugasan dengan berjaya. dan meneroka untuk menyelesaikan masalah sebagai suatu bentuk tingkah laku penyesuaian. Terdapat 2 jenis teori kognitif yang akan dibincangkan iaitu: • • Teori Atribusi Weiner Teori Ekspektansi x Nilai 5. Dalam teori kognitif. Faktor-faktor di mana seseorang percaya akan menghasilkan kejayaan/kegagalan. bermotivasi.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Pendekatan Kognitif Pendekatan Kognitif menekankan bahawa tingkah laku dipengaruhi oleh cara menusia berfikir tentang mereka dan persekitaran.4 Teori Atribusi Weiner Bernard Weiner 162 . manusia dilahirkan dengan naluri ingin tahu intrinsik. Untuk memotivasikan pelajar. kita harus merangsang naluri ingin tahu dan menyokong kepercayaan tentang kebolehan mereka untuk berjaya.2. Arah dimana tingkah laku diambil boleh diterangkan berdasarkan 4 pengaruh iaitu: • • • • Keperluan untuk membina suatu asas pengetahuan yang teratur dan konsisten. Kepercayaan seseorang terhadap kebolehan kognitif.

Menurut Weiner. Terdapat empat faktor yang akan mempengaruhi motivasi dalam pendidikan seperti yang diringkaskan dalam jadual di bawah: Atribut Kebolehan Usaha Nasib Lokus (lokasi penyebab) Di dalam murid murid Di dalam murid murid Di luar murid-murid Stabiliti (penyebab) Stabil Tidak stabil Tidak stabil Kawalan (situasi pembelajaran) Luar kawalan Dalam kawalan Luar kawalan Aras kesukaran Di luar Atribut murid-murid Stabil kawalan Jadual 5.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Teori Atribusi Weiner (Weiner. Penekanan ditumpukan kepada persepsi pekajar yang mempengaruhi cara mereka mentafsir kejayaan / kegagalan usaha mereka yang turut mempengaruhi kecenderungan pelajar untuk mengulangi tingkah laku yang sama. tugasan Peranan guru dalam meningkatkan motivasi pelajar antara lain adalah seperti berikut: 1. atribut boleh wujud dalam 3 dimensi: a.2d: Ciri-ciri berhubung dengan dimensi Luar atribut. Teori ini menegaskan pelajar akan bermotivasi jika memperoleh sesuatu hasil yang diingini. Kawalan (sejauh mana murid-murid kita bertanggungjawab ke atas kejayaan atau kegagalan mereka untuk mengawal situasi pembelajaran yang sedang dilalui. merupakan teori kontemporari yang berpengaruh terhadap implikasi untuk motivasi akademik. Stabiliti ( penyebab boleh berubah atau tidak) c. Kegagalan hanya berlaku sekali-sekala 163 . 1992). Guru perlu membantu pelajar memastikan mereka percaya bahawa mereka adalah kompeten. Lokus (lokasi di mana penyebab itu berada) b. 1980.

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR adalah disebabkan oleh nasib dan usaha yang tidak mencukupi dan perkara ini tidak akan wujud pada masa hadapan. 5. seterusnya akan bertindak mengikut cara yang akan membawa kepada kejayaan serta pemberian ganjaran yang paling besar sekali. 3. 164 . 4. 2. 5.5 Teori Ekspektansi x Nilai Victor Vroom Menurut Victor Vroom. Pastikan pelajar berusaha dan beranggapan mereka boleh berjaya. Galakkan mereka untuk berusaha dan jika berjaya.2. Elakkan daripada situasi pelajar berulang kali gagal kerana ini akan menyebabkan mereka berasa tidak kompeten. usaha dilipatgandakan. Kita akan mengkaji ganjaran yang timbul hasil daripada tindakan yang kita ambil. Bantu pelajar memahami bahawa tingkah laku mereka akan membawa mereka ke tahap kejayaan /kegagalan. Merangsang konsep kendiri pelajar dan sentiasa berfokus kepada usaha sebagai faktor kejayaan. kita biasanya dimotivasikan untuk melakukan sesuatu berasaskan kepada apa yang kita anggapkan sebagai impak ke atas tindakan kita.

Dengan perkataan lain motivasi merupakan fungsi ekspentasi seseorang untuk mencapai matlamat dan nilai yang diletakkan pada matlamat tersebut.uk/flm/motivation/vroom. maka tidak akan wujud motivasi untuk berusaha ke arah pencapaian matlamat. Ekspektansi Merupakan kepercayaan tentang kompetensi peribadi serta kebolehan individu terhadap tugasan Menurut teori ini. Motivasi adalah hasil harapan dan nilai. Dua konsep yang penting: a. iaitu “nilai” dan ekspektansi.html 165 .EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Teori Ekspektansi x nilai berpandangan bahawa motivasi ialah gabungan antara dua elemen penting. Nilai tugasan yang dipersepsikan/persoalan Nilai ini berdasarkan kepercayaan kognitif peribadi setiap individu dan ini termasuklah matlamat.wmc. nilai dan minat mereka b.ac. adalah perlu bagi seseorang guru     merangsang pelajar untuk menghargai nilai pendidikan sebagai satu cara meningkatkan taraf hidup mereka memberikan semangat tentang nilai pendidikan dengan membawa model yang berjaya untuk berkongsi kejayaan menekankan bahawa model yang berjaya kini ialah pelajar yang tidak begitu cemerlang pada masa dahulu pastikan tugasan penguasaan dan perkembangan yang membolehkan pelajar memperoleh kejayaan LAYARI INTERNET www. Dengan itu guru perlu memastikan tugasan penguasaan dan perkembangan yang membolehkan pelajar memperolehi kejayaan. jikalau mana-mana antara faktor ini adalah sifar.

input lisan daripada pihak luar terhadap kepercayaan kebolehan individu menyempurnakan tugas d. Ianya dipengaruhi oleh: a. pengalaman lampau b. Individu berkecendurungan untuk memilih tugas yang mereka fikir mereka rasa kompeten dan yakin dan mengelakkan tugas yang mereka tidak berkebolehan.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 5. Ini boleh merangsang pencapaian manusia dan mempengaruhi pilihan seseorang terhadap tindakan selanjutnya. Efikasi kendiri merujuk kepada kepercayaan tentang kompetensi peribadi kita dalam sesuatu bidang. Pelajar yang mempunyai kompetensi peribadi yang tinggi akan menghadapi tugas yang mencabar. pengalaman vicarious c.. peniruan dan peneguhan vikarious. gerak hati fisiologikal dan emosi Persepsi efikasi kendiri membantu dalam menentukan bagaimana individu menggunakan pengetahuan dan kemahiran yang diperoleh. 166 . Pelajar begini biasanya dapat pulih dengan cepat selepas sesuatu kegagalan dan mengatribusikan kegagalan kepada usaha yang kurang mencukupi/kurang dari segi pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai.2. Kepercayaan efikasi kendiri juga mempengaruhi pola pemikiran dan reaksi emosi seseorang. semakin berusaha dan tekun seseorang pelajar. Semakin tinggi efikasi kendiri. Bandura(1977).6 Pendekatan Sosio-budaya Pendekatan sosio-budaya adalah gabungan antara pendekatan behaviorisme dengan kognitivisme. peneguhan langsung amat penting dalam meningkatkan efikasi kendiri individu terhadap sesuatu tugas untuk membawa motivasi ke tahap yang lebih tinggi. telah menyarankan betapa pentingnya Peneguhan vikarious dan pemerhatian.melibatkan diri dalam aktiviti secara aktif. merangka matlamat yang lebih mencabar dan mengekalkan komitmen dan meningkatkan usaha semasa menghadapi kegagalan.

uk/flm/motivation/vroom. stres. Kuala Lumpur: PPK.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Efikasi tinggi membantu dalam mewujudkan ketenangan apabila menghadapi tugas dan aktiviti yang sukar.E. Woolfolk.edu. Ormrod. (2011) Murid dan Alam Belajar (2nd ed). A. Educational Psychology: Developing Learners. Individu yang mempunyai efikasi rendah akan percaya bahawa sesuatu perkara lebih sukar daripada yang sebenarnya dan ini akan mewujudkan kebimbangan. www. New Jersey: Merill Prentice Hall. (Siri Pendidikan Guru). Motivation and Personality (2nd ed).d). Boon. Retrieved on October 21. Shah Alam: Oxford Fajar.ac. Bhd Kementerian Pendidikan Malaysia ( 2001) Belajar cara belajar. Kumpulan Budiman Sdn. Teori Pembelajaran. (2004).(1970). 2009 from http//:limuna.E. New Jersey: Prentice Hall. J.Rashid. Educational psychology.H. New York: Harper and Row Noriati. Dalam pendekatan ini.html 167 . (2008). (9th ed). (2009).ipislam. P.K. Murid dan alam belajar. Fakriah Syed Ahmad. adalah penting sebagai seorang guru   Meningkatkan efikasi kendiri pelajar dengan membantu mereka merangka matlamat realistik Merancang aktiviti yang sesuai dengan kebolehan mereka ujukan Chong L. Maslow.. kemurungan. A. & Sharifah. (n.wmc.my. A.Y.

Jadual Menjelaskan Tentang Beberapa Perspektif Tentang Motivasi Konsep Perspektif tentang Motivasi Idea Utama Behaviorisme Huraian Humanistik Kognitif SosialKognitif 168 . Teori Pembelajaran Kognitif. Teori Humanisme dan Teori Pembelajaran Sosial-kognitif.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR LATIHAN TEORI-TEORI BERKAITAN MOTIVASI Teori motivasi boleh dilihat dari perspektif Teori Pembelajaran Tingkahlaku Behaviorisme. Dengan merujuk nota kuliah dan carian internet isikan jadual di bawah.

169 . Kegunaan gred Memberikan pujian spesifik Menggunakan permainan dan simulasi Merangsang keinginan untuk memperoleh pengetahuan Menggalakkan pelajar menentukan matlamat sendiri. Apakah motivasi ? 2. IV dan V D III. III. Nyatakan lima strategi meningkatkan motivasi secara pendekatan humanis. Apakah 3 aspek yang telah disarankan oleh Bandura melalui Pendekatan sosiobudaya. 10. A I. Apakah yang ditegaskan dalam Teori Atribusi Weiner? 11. IV dan V 6. 3. V. 12. II. Ali memperoleh tujuh “A” dalam peperiksaan akhir tahun dan dia mengatribusikan kejayaan kepada galakan dan dorongan yang diberikan oleh ibu bapa dan gurunya. Apakah motivasi intrinsik? 4. II dan III B I. III dan IV C II. IV. Nyatakan 4 peranan guru dalam meningkatkan motivasi pelajar. Atribusi terhadap kejayaannya didasarkan kepada A satu lokus kawalan yang stabil B satu lokus kawalan luaran C satu lokus kawalan dalaman 7. Nyatakan perbezaan utama antara motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Apakah cara-cara untuk merangsang motivasi intrinsik? I. Apakah yang ditekankan dalam pendekatan humanistik? 8. Apakah motivasi ekstrinsik? 5. Apakah matlamat pendekatan humanistik? 9.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR LATIHAN UJI MINDA 1.

Rajah di bawah menunjukkan contoh susunan bilik darjah yang selesa. bagaimana anda dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif dalam bilik darjah? Cuba anda lakarkan pelan bilik darjah yang mempunyai persekitaran pembelajaran yang kondusif dengan maklumat dan pengetahuan yang diperolehi sepanjang kursus ini. Aspek manakah paling mempengaruhi persekitaran bilik darjah? Berdasarkan pengalaman anda sebagai pengurus bilik darjah.3 PEMBENTUKAN PERSEKITARAN PEMBELAJARAN YANG KONDUSIF PENGENALAN Cuba renung kembali tajuk-tajuk yang anda telah pelajari..EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 5. FIKIRKAN. Selain daripada susunan fizikal bilik darjah yang selesa .. apakah aspek-aspek lain yang harus di beri perhatian dalam menghasilkan persekitaran pembelajaran yang kondusif? 170 .

membentuk dan mengekalkan prosedur dan peraturan serta meningkatkan kerjasama murid.3a Contoh susunan bilik darjah sekolah rendah yang selesa Pembentukan persekitaran pembelajaran yang kondusif boleh dikekalkan sekiranya tiga perkara ini dipatuhi iaitu strategu umum.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Rajah 5. Strategi Umum Pembentukan Persekitaran Pembelajaran yang Kondusif Prosedur dan Peraturan Kerjasama Murid Rajah 5.3b: Persekitaran Pembelajaran yang kondutif 171 .

Strategi Autoritatif Guru boleh menggunakan strategi autoritatif seperti ibu bapa dengan memantau tingkah laku murid-murid di samping menggalakkan mereka untuk berdikari dari segi pemikiran dan perlakuan. b. guru juga perlu menyedari apa yang sedang dilakukan oleh murid-murid lain.  Mengekalkan kesinambungan isi pelajaran yang disampaikan untuk memastikan agar tumpuan murid-murid tidak terjejas semasa pertukaran guru antara sesi pengajaran. 172 .1.  Mampu menangani situasi dalam bilik darjah yang bertindan tindih. Tindakan ini penting untuk merangsang murid menyiapkan tugas yang diberi secara berdikari tanpa pengawasan yang terlalu rapi.  Libatkan murid dalam aktiviti pembelajaran yang mencabar tetapi berada dalam tahap kebolehan mereka dan skop sukatan pelajaran. cara pengurusan seelok-eloknya merangkumi tugas-tugas seperti berikut:  Menyedari apa yang berlaku dalam bilik darjah agar lebih mudah mengesan tingkah laku yang kurang sesuai dan tidak melampaui batas. guru perlu Ini bagi menetapkan batasan-batasan tertentu. memupuk sikap tolak ansur dalam kalangan mereka. Dalam memastikan pengurusan yang berkesan dalam bilik darjah. jika difikirkan perlu. Strategi umum a.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 5. memastikan murid-murid menjadi lebih aktif serta mempunyai kawalan kendiri. Sebagai contoh.3. semasa bergerak dari satu meja ke meja yang lain sambil membimbing murid-murid menyiapkan latihan. Walaupun prihatin. Di samping itu. Mengurus Aktiviti Kumpulan Secara Berkesan.

mengumpul tugasan interaksi antara murid dan guru misalnya cara guru menarik perhatian murid dalam pengajaran VI. Hormati harta benda orang lain. Peraturan biasanya ditampal di tempat yang strategik dalam bilik darjah.3.2. II. Gunakan perkataan “terima kasih”. Membentuk dan Mengekalkan Prosedur dan Peraturan Apa itu prosedur? Prosedur memerihalkan bagaimana aktiviti-aktiviti dilaksanakan di bilik darjah. interaksi antara murid seperti saling memberi bimbingan Secara ringkas. Enam bidang yang dipertimbangkan apabila menjalankan rutin ialah:I. Contoh panduan peraturan adalah seperti: • • • Bersopan sepanjang masa. Membentuk dan mengekalkan prosedur perlu ada untuk menjamin proses P&P yang lancar. Minta kebenaran orang lain sebelum menggunakan harta benda rakan. “minta maaf”. peraturan menyenarai tindakan murid yang dibenar atau dilarang dalam bilik darjah.membersihkan bilih darjah rutin pengajaran dan pembelajaran (P&P). IV. rutin pentadbiran misalnya mengambil rekod kedatangan murid pergerakan murid keluar masuk kelas seperti keluar ke tandas atau ke bilik guru III. Peraturan bilik darjah yang dibentuk seelok-eloknya konsisten dan koheren (ada kesinambungan) dengan peraturan sekolah serta mematuhi prinsip-prinsip pembelajaran. Jangan tolak.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 5.pukul atau mencederakan orang lain. pengurusan bilik darjah. V. 173 .

Guru hendaklah benar-benar mengambil berat tentang kebajikan murid yang diajar di samping pencapaian akademik mereka. Membina hubungan yang positif dengan murid.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Patuhi Peraturan dalam Bengkel 5. Tuliskan nota ringkas yang mengandungi kata-kata motivasi. Jadikan seorang pendengar aktif dan tumpukan perhatian kepada apa yang diperkatakan oleh mereka. hendak menyempurnakan sukatan pelajaran Seringkali guru asyik sehingga mengabaikan keperluan sosio-emosi murid. jika perlu. Meningkatkan Kerjasama murid Terdapat tiga strategi yang boleh digunakan. a . b. Maklumkan kepada mereka bahawa anda bersedia memberi sokongan moral.3.3. Antara strategi yang boleh dijadikan panduan oleh guru dalam membina hubungan adalah seperti: • • • • • Tanyakan murid secara peribadi mengenai perasaan pada hari berkenaan. Tingkatkan kekerapan memanggil nama murid-murid semasa sesi pengajaran. Berkongsi dan memikul tanggungjawab bersama 174 .

Kesimpulannya. Memberi galakan mereka untuk menilai tingkah laku mereka. c. komitmen mereka terhadap peranan mereka sebagai murid akan bertambah. Gunakan galakan dan pembentukan tingkahlaku secara berkesan. • Gunakan ganjaran untuk maklumkan penguasaan pembelajaran. Jangan menerima alasan yang diberi. Guru perlu kenal pasti pengukuhan mana yang sesuai bagi setiap murid. Memberi ganjaran bagi tingkahlaku yang sesuai. Ganjaran harus diberi bagi penambahbaikan yang diperhatikan walaupun agak kecil. • Berikut adalah garis panduan: • • Pilih pengukuhan yang berkesan. bukan mengawal tingkah laku.Secara tidak langsung.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Murid seharusnya diberi peluang untuk bersama-sama membentuk prosedur dan peraturan bilik darjah. Antara yang boleh dipertimbangan yang boleh dilakukan adalah : • • • • Melibatkan murid dalam perancangan dan pelaksanaan program dan aktiviti dalam bilik darjah. hanya terdapat 175 . persekitaran kelas haruslah kondusif untuk proses pembelajaran dan pengajaran yang berkesan dan lancar. Selain itu. Beri peluang untuk murid melibatkan diri. Peranan guru adalah mewujudkan suasana bilik darjah dimana murid dapat mengambil bahagian dengan konsisten dalam aktiviti yang dirancang dan dilaksanakan.

x. Memberikan penghargaan dan ganjaran atas usaha-usaha serta sikap positif murid. xi. 176 . Memaklumkan aktiviti dan tugasan yang akan diberikan kepada murid lebih awal supaya murid bersiap sedia. Memantau perlakuan dan aktiviti murid secara berterusan. Menyediakan aktiviti yang mendorong penglibatan murid. (Menepati kecerdasan pelbagai murid) ii. iii. Guru mudah dan mesra dalam berinteraksi dengan murid. Strategi mewujudkan ciri-ciri bilik darjah yang kondusif termasuklah: i. ix. Bersiap sedia menghadapi kerenah dan tingkah laku murid serta mengatasi tingkah laku yang menggangu perjalanan P&P sebelum murid mempengaruhi rakan-rakannya yang lain. xiv. Bina suasana bilik darjah yang mewujudkan perasaan dihargai dan kepunyaan serta mampu memotivasikanmurid. vii. viii. iv. xv. Oleh itu. Susunan kelas yang memudahkan interaksi guru dengan murid. xii. Menyesuaikan rancangan mengajar berdasarkan perkembangan dan minat murid. Merancang aktiviti yang menekankan tugasan tingkah laku. Perancangan yang teliti agar murid terus berminat untuk melaksanakan aktiviti P&P. v. nilai penyayang dan prihatin guru dapat menarik minat murid untuk berada di dalam bilik darjah xiii. vi.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR sebilangan kecil sahaja yang akan bersifat disruptif dan mengganggu perjalanan licin sesi pembelajaran. Menetapkan peraturan bagi mengurangkan salah laku murid. Wujudkan perasaan kemasyarakat dalam kalangan murid. amat penting untuk kita teruskan dengan usaha agar dapat merealisasikan hasrat tersebut. Susunan meja guru dan murid memudahkan guru berinteraksi dengan murid. Menambah baik bimbingan terhadap murid.

. (2004).EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR xvi. Educational psychology. A. [2008. New Jersey: Prentice Hall.Y.E. Diperolehi: http://www. 177 . [Online]. & Sharifah. P.htm. Bhd Noriati. (Siri Pendidikan Guru). (2011) Murid dan Alam Belajar (2nd ed).K. Memberikan pilihan kepada murid untuk menentukan masa yang diperlukan bagi menyudahkan tugasan dan bagaimana untuk melaksanakan tugasan mereka. Kumpulan Budiman Sdn. TAMAT BAB 5 Rujukan Chong L. The classroom – A Community of learners.Mei10] Woolfolk.com/foundation/class. (2009).Rashid. A. Fakriah Syed Ahmad. (9th ed). Shah Alam: Oxford Fajar. Boon.project-approch. Murid dan Alam Belajar.

Susunkan langkah-langkah pembelajaran peniruan mengikut urutan yang betul. intelek dan sosio emosi secara seimbang dan menyeluruh.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR LATIHAN SOALAN ANEKA PILIHAN 1. 178 . ianya perlu dijalankan melalui (A) Pelaziman (B) Kerja amal (C) Kesediaan belajar (D) Pemulihan semerta 4.Tujuan utama main ialah memperkembangkan potensi kanak-kanak dari aspek jasmani. kanak-kanak dapat (A) membentuk kemahiran fizikal (B) membentuk kemahiran intelek (C) membentuk kemahiran berfikir kritis (D) menguasai persediaan untuk kehidupan harian 2. Menurut teori pembelajaran behaviouris. Bandura menyatakan bahawa pembelajaran boleh berlaku melalui peniruan. Berdasarkan penyataan di atas. kita dapat merumuskan bahawa Cikgu Asmah telah melaksanakan sesi pengajarannya dengan kaedah tunjuk cara jenis (A) Model statik (B) Model hidup (C) Model persepsi (D) Model simbolik 3. Melalui main simbolik dan main sosio dramatik. Dalam satu sesi pengajaran Pendidikan Jasmani Cikgu Asmah telah menayangkan video yang menunjukkan cara melakukan servis dalam permainan badminton. jika sesuatu tingkah laku hendak digalakkan.

Mendapat kepuasan. Memberi perhatian kepada tingkah laku yang mudah ditiru II. Pemberian gred III. Penumpuan pembelajaran yang mengutamakan bimbingan guru (A) I. Teori Humanis yang diperolehi oleh Abraham Maslow memberi penekanan kepada beberapa prinsip penting berkaitan dengan aspek kemanusiaan.II dan V sahaja (C) II.II dan III sahaja (B) I.IV dan V sahaja 6. Melakukan tingkah laku itu seperti yang dilihat IV. Peningkatan minat dan motivasi murid V. Menyimpan tingkah laku yang diperhatikan dalam fikiran (A) I IV III II (B) II IV III I (C) III I IV II (D) IV III II I 5. Peningkatan daya cipta murid IV. ganjaran atau peneguhan selepas tingkah laku itu selesai dilakukan III. Bertanggungjawab di atas segala tindakan yang dilakukan VI. Apakah aspek-aspek yang wajar dipraktikkan oleh seseorang guru berdasarkan teori tersebut? II.III dan IV sahaja (D) III. Bermain boleh membantu kanak-kanak dalam perkara-perkara berikut kecuali (A) perkembangan fizikal (B) perkembangan intelek (C) perkembangan sosioemosi (D) perkembangan sikap bersaingan 179 .EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR I.

pengetahuan tidak disampaikan kepada pelajar secara langsung tetapi pelajar harus membina pengetahuan sendiri. Baca empat situasi pembelajaran dalam jadual di bawah dengan teliti. Cikgu Ali menentukan dengan jelas objektif pembelajaran pada awal pengajaran supaya pelajarnya tahu kriteria pembelajaran yang perlu dicapai.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 7. Cik Laila memastikan kerja-kerja muridnya diperiksa dan diberi maklumbalas yang sepatutnya agar mereka dapat membaiki bidang kelemahan masingmasing. Dalam pembelajaran aktif. Mana satu aktiviti yang berikut tidak merupakan pembelajaran aktif? (A) Main peranan (B) Bahas (C) Latih Tubi (D) Kajian Kes 8. seorang pelajar pendidikan jarak jauh membuat Ujian Pra dan Ujian Pasca dalam Unit Pembelajaran sebagai cara memantau kemajuan dirinya dalam kursus tersebut. Jamilah mengikuti langkah-langkah yang ditunjukkan dalam tutorial Power Point cara menyelitkan tayangan video klip dalam persembahan slaidnya. Model pengajaran yang tepat menjelaskan keadaan di atas ialah (A) model sosial (B) model personal (C) model behavioris (D) model pemprosesan maklumat 180 . Azilah.

kemahiran ICT V. IV dan V sahaja 10. II dan IV sahaja (C) I. Di antara kemahiran berikut yang manakah diterapkan dalam kurikulum sekolah bestari? I. kemahiran bekerjasama (A) I. Peranan Guru Pembimbing Peranan Pelajar Belajar secara aktif Sokongan psikologi Menggunakan budaya berfikir Menentukan hala tuju Menggunakan kemahiran penyelesaian masalah Membina kemahiran sosial X 181 . kemahiran kreatif II. IV dan V sahaja (D) I.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 9. II dan III sahaja (B) I. kemahiran peribadi IV. II. Berikut adalah jadual peranan dan sifat guru dan pelajar dalam pembelajaran bestari. kemahiran berfikir III. Apakah tujuan utama perubahan itu? (A) Ramai murid dalam kelas (B) Adanya sumber teknologi (C) Dapat memenuhi kehendak pelajar dan ibu bapa (D) Pembelajaran akan menjadi berkesan dan bermakna 11. Strategi pengajaran dan pembelajaran Sekolah Bestari lebih berpusatkan pelajar. III.

Dalam pendekatan behavioris. Berdasarkan pernyataan di atas. Oleh itu.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Pilih jawapan yang sesuai sekali untuk tanda (X). pembelajaran berlaku disebabkan aktiviti pelaziman. Cikgu Hasnah ingin meningkatkan kemahiran motor halus murid-muridnya. Pendekatan humanistik dalam pengajaran berfokuskan kepada unsur-unsur minat dan keperluan asas manusia. (A) menguasai kemahiran ucapan awam (B) menggunakan ICT dalam tugasan (C) bekerjasama dengan rakan-rakan sebaya (D) menghormati guru dan kawan 12. aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang paling sesuai berbentuk (A) latih tubi (B) bercerita (C) demonstrasi (D) uji kaji 13. guru yang bersifat humanis mempunyai ciri-ciri berikut. kecuali (A) menggalakkan pemerolehan pengetahuan (B) menggunakan strategi berpusatkan pelajar dan individu (C) membimbing muridnya untuk berusaha ke arah kecemerlangan dan kesempurnaan (D) mengetahui bahawa kandungan pemeblajaran seharusnya dirancang untuk memenuhi keperluan individu 14. Aktiviti bermain yang paling sesuai untuk mencapai objektif tersebut ialah (A) main doh (B) main masak-masak (C) main ‘Laga Ayam Jantan’ (D) main ‘Polis dengan Pencuri’ 182 .

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 15. Apakah persamaan antara pengajaran dan pembelajaran? (A) Pembelajaran mengutamakan interaksi guru manakala pengajaran mengutamakan interaksi murid (B) Pengajaran merupakan proses untuk memberi kemudahan kepada pembelajaran (C) Pengajaran berlaku secara formal manakala pembelajaran secara formal dan tidak formal (D) Pengajaran dan pembelajaran ialah aktiviti untuk mengubah tingkah laku guru dan murid 183 . Konsep-konsep penting dalam Teori Humanistik ialah seperti berikut kecuali (A) kebebasan belajar apa yang diminati (B) kebajikan & keperluan murid diutamakan (C) perkembangan potensi individu dengan sepenuhnya (D) permainan dipentingkan dalam pengajaran pembelajaran 18. Seorang guru mendapati sekumpulan murid Tahun 5 masih tidak menyiapkan tugasan Pendidikan Kesihatan yang diberikan pada minggu lepas. Berikut ialah ciri-ciri yang terdapat dalam main kecuali (A) berpasukan (B) memberi keseronokan (C) bermotivasi secara intrinsik (D) bebas dipilih oleh peserta yang bermain 16.” Teknik modifikasi tingkah laku yang digunakan oleh guru tersebut ialah (A) Pengasingan (B) Peneguhan positif (C) Peneguhan kendiri (D) Peneguhan negatif 17. Beliau berkata. “Kamu semua tidak dibenarkan bermain bola sepak semasa Pendidikan Jasmani sehingga kamu menyiapkan tugasan yang diberi.

22. (B) sebuah sekolah yang lengkap dengan kemudahan komputer. guru sedang melaksanakan (A) pembelajaran masteri (B) pengajaran kontekstual (C) pengajaran berasaskan projek (D) struktur pembelajaran koperatif 184 . Gagne menyenaraikan sembilan perisitiwa pengajaran yang berlaku dalam proses pembelajaran. (C) pengajaran dan pembelajaran yang berfokus kepada teknologi maklumat. Konsep Sekolah Bestari merujuk kepada (A) sekolah yang mempunyai ramai bilangan cerdik pandai. Pembelajaran Bestari memerlukan seseorang murid mempunyai kemahiran generik seperti berikut kecuali (A) kemahiran berfikir (B) personaliti yang unggul (C) mempunyai kemahiran belajar (D) kebolehan menilai dan mentafsir 20. (D) pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan yang berlandaskan teknologi untuk memenuhi keperluan murid. belajar mengikut unit demi unit. Yang manakah perisitwa yang terakhir dalam senarai ini? (A) menilai prestasi murid (B) mendapatkan perhatian murid (C) merangsangkan pembelajaran sedia ada (D) memperkukuhkan ingatan dan pemindahan ke konteks lain 21. Pelajar belajar mengikut aras kebolehan sendiri.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 19. Pelajar belajar dalam masa yang cukup dan fleksibel. berpindah ke kemahiran atau isi kandungan yang lain apabila sudah menguasai kemahiran atau kandungan sebelumnya. Merujuk kepada pernyataan di atas.

gaya pembelajaran pelajar ini dipengaruhi oleh faktor (A) emosi (B) fisiologi (C) sosiologi (D) persekitaran Menurut Dunn & Dunn.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 23. auditori. Berdasarkan pernyataan ini. ada kinestetik dan pada ketika waktu tertentu seperti pagi. 24. Mengikut teori Pelbagai Kecerdasan. Manakah antara di bawah ini bukan tunjang pembelajaran bestari? (A) pembelajaran akses kendiri (B) pembelajaran kadar kendiri (C) pembelajaran terarah kendiri (D) pembelajaran kesedaran kendiri . ini menunjukkan murid-murid tersebut mempunyai kecerdasan (A) Ruang (B) Linguistik (C) Kinestetik (D) Interpersonal TAMAT 185 . petang atau malam dan sebagainya 25. pelajar ini suka belajar dalam keadaan yang diselangi visual. Cikgu Seroja mendapati beberapa orang muridya begitu petah bercakap dalam memberi pendapat tentang tajuk yang dibincangkan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->