P. 1
Bab 9(Temubual)

Bab 9(Temubual)

|Views: 2|Likes:
Published by Muhammad Amri Azmi
education
education

More info:

Published by: Muhammad Amri Azmi on Apr 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/02/2014

pdf

text

original

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 35900 TANJONG MALIM, PERAK DARUL RIDZUAN

SHP4133 – PENYELIDIKAN ILMIAH

TRANSLATION CHAPTER 9 – DOING RESEARCH IN THE REAL WORLD FROM ENGLISH TO MALAY
DISEDIAKAN OLEH:

MOHD AMIRRUDIN BIN ZAKARIA STANLEY EMPARANG AK JAMES PETER LUTA NUR SHELAWATI BINTI JAMALUDDIN

D20061027072 D20061027073 D20061027074

SEMESTER 7 PROGRAM PENDIDIKAN KEMAHIRAN HIDUP DISEDIAKAN UNTUK: PROF.SUPLI EFFENDI BIN RAHIM

PENGUMPULAN DATA : TEMUBUAL
Objektif: 1. Menghurai dan memilih antara temubual berstruktur, separa struktur, bebas tertumpu dan tidak rasmi berdasarkan objektif-objektif penyelidikan. 2. Membuat pemilihan antara penggunaan temubual dan soal selidik. 3. Menghasilkan jadual temubual yang sahih dan boleh dipercayai. 4. Menjalankan temubual dengan mahir, bijaksana, selamat dan beretika.
Doing Research In The Real World 2

FAKTA-FAKTA TEMUBUAL
Merupakan perbualan diantara penemubual (penyelidik) dan responden.  Penemubual – mempunyai satu set soalan bertulis, berstruktur dan teratur.  Soalan-soalan yang dikemukakan – format berstruktur, separa berstruktur dan tidak berstruktur.  Respon berbentuk verbal dan juga gerak badan.  Temubual yang dikawal dengan baik – cara berkesan untuk mendapatkan data.

Doing Research In The Real World 3

APAKAH TUJUAN TEMUBUAL ?
1. Membolehkan penyelidik mengkaji respon-respon dengan lebih terperinci (pendekatan fenomenologis). – melibatkan percakapan, perasaan dan sikapmenghasilkan satu kadar gerak balas yang lebih besar. 2. Kaedah pengumpulan maklumat tentang pengetahuan seseorang, nilai dan kesukaan. 3. Digunakan untuk menguji hipotesis atau untuk mengenalpasti pembolehubah serta kaitan antaranya.

Doing Research In The Real World

4

Doing Research In The Real World 5 .dalam mendapatkan julat dan ketepatan respon – bergantung kepada kemahiran yang ada pd penemubual. di mana soalan berbentuk terbuka-tertutup atau kompleks atau mengikut urutan logik sukar ditentukan pada peringkat awal. 5. Keberkesanan temubual .Digunakan untuk menghubungkaitkan teknikteknik penyelidikan lain. Lebih mudah berbanding soal-selidik. cth: pemerhatian untuk memantau isu-isu.APAKAH TUJUAN TEMUBUAL ? 4.

Temubual Perbualan Tak Rasmi Doing Research In The Real World 6 . Temubual Bebas 4. 5. Temubual Tertumpu. Temubual Berstruktur 2.PENDEKATAN TEMUBUAL Temubual dibahagikan kepada 5 kategori: 1. Temubual Separa Berstruktur 3.

Mempunyai penambahan soalan. Interaksi temubual pada tahap minimum. TEMUBUAL BERSTRUKTUR Digunakan untuk mengumpulkan data bagi analisis kuantitatif. 2. Responden boleh mengembangkan pendapatpendapat mereka. Doing Research In The Real World 7 . TEMUBUAL SEPARA STRUKTUR Tidak diseragamkan untuk analisis kualitatif. Respon direkodkan – catatan / rakaman.1.

Penemubual sudah menganalisis autobiografi orang yang ditemubual. 4. Responden dibenarkan bercakap dengan bebas. TEMUBUAL TERTUMPU Berdasarkan respon subjektif responden kepada situasi yang mereka pernah terlibat. TEMUBUAL BEBAS Digunakan untuk meninjau isu atau topik secara mendalam dan rekabentuk soalan tidak perlu dirancang.3. Doing Research In The Real World 8 .

TEMUBUAL PERBUALAN TIDAK RASMI Temubual yang melibatkan penjanaan soalan.soalan secara spontan. Data-data yang dikutip melalui temubual perbualan mungkin sukar dianalisis – soalan yang berbeza ditanya kepada orang yang berbeza.5. Proses temubual yang longgar. Doing Research In The Real World 9 . Teknik temubual – berbentuk terbuka-tertutup.

REKAAN TEMUBUAL YANG BOLEH DIPERCAYAI  Salah satu penggerak kepada rekabentuk temubual adalah pencarian kebolehpercayaan bagi memastikan penemuan-penemuan yang diperolehi termasuklah isuisu yang sahih dan nyata.  Soalan yang sama perlu dikemukakan untuk menentukan tahap penemuan dan juga melibatkan populasi yan lebih luas. Doing Research In The Real World 10 .

tertumpu dan bebas. kesahihan itu lebih diragui – bergantung terhadap respon-respon yang diberikan oleh orang yang ditemuramah. Doing Research In The Real World 11 .  Bagi temubual jenis perbualan tak rasmi.KESAHIHAN  Bagi jenis temubual berstruktur dan separa berstruktur. kesahihan isu boleh dikemukakan secara langsung dengan memastikan kandungan soalan tertumpu secara langsung kepada objektif penyelidikan.

data temubual perlu dikaji dan dianalisis sebagaimana ianya dikumpulkan sehingga perspektifnya jelas. ii. Doing Research In The Real World 12  Sejauh .  Dalam satu praktikal.KESAHAN LUARAN manakah penemuan-penemuan daripada satu kajian boleh dikaji secara umum?  Arksey & Knight (1999) menegaskan bahawa 2 prinsip praktikal yang boleh diterima: i. Cuba untuk memilih satu sampel yang membenarkan satu subjek dilihat daripada semua perspektif berkaitan. Tingkatkan saiz sampel sehingga tiada pendapatpendapat baru timbul daripada data.

 Satu set garis panduan mungkin meminta penemubual membawa soalan-soalan dengan tepat sebagaimana yang ditulis.  Jadual temubual dan sikap penemubual (mengikut protokol yang sama) diseragamkan untuk mengelakkan ralat sistematik.KEBOLEHPERCAYAAN DAN KECENDERUNGAN  Bagi memastikan alat penyelidikan boleh dipercayai.  Kemahiran yang ada pada penemubual adalah penting bagi memberikan penjelasan tanpa mempengaruhi jawapan responden. Doing Research In The Real World 13 . pengukuran haruslah konsisten.

 Doing Research In The Real World 14 .  Kajian haruslah didemonstrasikan keneutralannya bagi menunjukkan penyelidik sedar akan kesan-kesan dari tindakan mereka dan persepsi-persepsi yang diterangkan.  Salah satu petunjuk.ketekalan yang menunjukkan bagaimana penyelidikan telah dijalankan dan kemunasabahan tindakan-tindakan dan analisis penyelidikan.PETUNJUK-PETUNJUK KUALITI Beberapa alternatif atau tambahan sumber kualiti adalah perlu untuk meningkatkan kredibiliti atau kajian temubual.

Diri anda – adakah anda boleh dipercayai. Projek – adakah projek memberikan kepentingan kepada responden? iii. baik dan profesional?  Doing Research In The Real World 15 . Status anda – sejauh manakah kedudukan anda dalam organisasi? ii.KEMAHIRAN-KEMAHIRAN Arksey & Knight (1999) mengatakan bahawa temubual mungkin bergantung kepada: i.

PERMULAAN TEMUBUAL Temubual tidak boleh dijalankan secara terburu-buru. 3. 2.untuk menyiapkan satu soal selidik awalan – isu demografi (3 minggu lebih sebelumnya. Dapatkan responden. Wengraf (2001) mencadangkan anda seharusnya sampai 30 minit lebih awal sebelum jadual temubual – persiapan.) Doing Research In The Real World 16 . 1. Yakinkan diri – bahawa temubual tersebut akan dikendalikan di dalam keadaan yang tidak tertekan.

bateri. wayar sambungan.PERMULAAN TEMUBUAL 4. Anda perlu menghubungi responden – 7 -10 hari lebih awal. pita kosong.pastikan mereka masih ingin ditemubual – lokasi. Doing Research In The Real World 17 . 5. dan air mineral. dan sebarang pertanyaan oleh responden. Periksa bahan-bahan (kelengkapan) – pita rakam.

cara maklumat dikendalikan. kenapa maklumat dikumpulkan dan bagaimana ia digunakan. Permulaan temubual tidak memerlukan ucapan yang panjang. Tempat duduk penemubual dan responden haruslah ditentukan jaraknya yang sesuai.PERSIAPAN AWAL    Tugas pertama penemubual – terangkan tujuan temubual. Doing Research In The Real World 18 . hala tuju maklumat.

mendapatkan kebenaran untuk merakamkan audio sesi temubual. Hubungan yang baik bermaksud satu pemahaman. c. b.MEMBINA HUBUNGAN YANG BAIK  a. satu penubuhan dalam asas hormat-menghormati dan juga saling percaya di antara penemubual dengan responden. bertanya sekiranya responden mempunyai sebarang pertanyaan. Doing Research In The Real World 19 . menerangkan bagaimana temubual akan dikendalikan.

MENGENDALIKAN TEMUBUAL 1. PENGURUSAN TEKANAN: Responden yang berbeza-beza akan diberikan cara yang pelbagai – dan tidak terdapat peraturan yang tegas dalam perkara ini. Penemubual harus berhati-hati dengan proses pengurusan tekanan dan elakkan daripada menunjukkan ekspresi yang dimiliknya sendiri. Doing Research In The Real World 20 .

PENGGUNAAN BAHASA: Perkataan-perkataan boleh memberi makna yang berbeza-beza terhadap orang yang berlainan. Gunakan bahasa yang mudah difahami untuk pendengar-pendengar. Doing Research In The Real World 21 .MENGENDALIKAN TEMUBUAL 2.

Memberikan maklumbalas secara lisan atau bukan lisan dengan sesuai.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 3. Bertanya soalan-soalan yang betul. Mengetahui perkara yang harus dikemukakan. Doing Research In The Real World 22 . MENGEKALKAN KAWALAN: Penemubual perlu mengawal sesi temubual – memendekkan maklumbalas yang panjang dan menyimpang sedikit.

soalan lain – perbetulkan aliran temubual. kepelbagaian frasa – natural. Doing Research In The Real World 23 . meletakkan diri dan responden dengan pengalaman yang ada. improvisi boleh dijadikan kunci kepada kejayaan temubual.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 4. IMPROVISI: Dalam temubual yang tidak berstruktur. Tips: 1. 3. 2.

MENGENDALIKAN TEMUBUAL 5. TEKNIK-TEKNIK MENYOAL : Mengandungi bahasa kejuruteraan. Mengandungi pernyataan yang diramal. Doing Research In The Real World 24 . Kemukakan dua persoalan serentak. Menimbulkan isu peribadi atau isu yang sensitif. Memori lepas dan pengalaman yang tidak dijangka oleh responden.

Doing Research In The Real World 25 .MENGENDALIKAN TEMUBUAL 6. malah kepada nada dan ketegasannya. Mengintepretasikan maksud apa yang telah disebut. KEMAHIRAN MENDENGAR YANG AKTIF Pendengaran yang penuh perhatian – bukan sahaja mendengar perkataan yang disebutkan. Melibatkan pengenalpastian maklumbalas yang tidak lengkap dan terus mendengar.

MENGENDALIKAN TEMUBUAL 7. PEMERHATIAN Membantu mengesan maklumat terhadap bagaimana perkembangan proses temubual. maka tukarlah soalan-soalan yang berturut-turut. dan berikan yang lebih mudah atau kurangkan kontroversi terhadap orang lain. Doing Research In The Real World 26 . Sekiranya tanda-tanda negatif dikesan.

MENGUJI DAN MENYIMPULKAN PEMAHAMAN Tekankan kepada orang yang ditemubual bahawa anda percaya kepada apa yang telah mereka beritahu kepada anda. Doing Research In The Real World 27 . Ini amat penting sekiranya terdapat pernyataan atau isu-isu yang tidak sepenuhnya difahami.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 8.

Ucapkan terima kasih kepada responden atas kerjasama dan perhatian yang diberikan. Doing Research In The Real World 28 . MENUTUP TEMUBUAL Pastikan anda telah bertanya semua soalan yang ingin dikemukakan. Terangkan apa yang berlaku seterusnya terhadap maklumat yang diperolehi dan minta responden periksa semula ketepatan transkripsi.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 9.

Doing Research In The Real World 29 . Nota boleh dibuat untuk membuat formulasi soalansoalan. Pita rakaman digunakan untuk berfokus kepada proses pendengaran dan penafsiran. menganalisis petikan dan membantu membuat bayangan bahawa dia telah menyebut sesuatu yang amat bermakna.MEREKOD DAN MENSTRANKRIPSI DATA Proses pemotongan data harus dielakkan dan data harus dikumpul secara berhati-hati.

penjawat awam akan berasa enggan menjawab soalan – kerana merasakan mereka sangat terdedah. Doing Research In The Real World 30 . Lihat juga kepada ‘bahasa badan’ responden sama ada dia berasa kurang senang dan beralihlah kepada soalan lain. Penemubual tidak boleh memberikan sebarang kata kunci yang membolehkan responden menemui jawapannya.BERURUSAN DENGAN RESPONDEN YANG BERMASALAH Di tempat kerja.

penemubual harus mengetahui menyedari akan bahasa asas yang digunakan oleh responden. Untuk menambahkan ketepatan. Bina pengetahuan mengenai masyarakat. kumpulan sosial atau budaya.MENGGUNAKAN PANDANGAN PELBAGAI BUDAYA Pertimbangkan kesan-kesan terhadap pengendalian proses temubual bersama orang yang berlainan etnik. Doing Research In The Real World 31 . memadankan perbualan responden dan gaya interaksi.

JENIS-JENIS TEMUBUAL      TEMUBUAL BERKUMPULAN PENEMUBUAL BERAMAI-RAMAI TEMUBUAL BERSAMA KUMPULAN FOKUS TEMUBUAL MELALUI TELEFON Doing Research In The Real World 32 .

 Doing Research In The Real World 33 . TEMUBUAL BERKUMPULAN Terdiri daripada pelbagai format yang berbeza – bilangan penemubual lebih dari satu.  Kelebihan – pengurangan kos. menambahkan peluang responden memberi reaksi.1.  Menggunakan pelbagai soalan akan mewujudkan tingkah laku seperti mengambil ujian. temubual bersama dan juga kumpulan fokus.

 Di akhir temubual.2. PENEMUBUAL BERAMAI-RAMAI Sangat berguna jika mempunyai lebih daripada satu penemubual kerana watak dan perilaku yang berbeza dapat ditonjolkan. dan yang lain bertindak sebagai pencatat. penemubual dapat membuat perbandingan pemikiran dan penilaian.  Seorang penemubual – bertindak sebagai ketua – mengawal kecepatan dan arah sesuatu temubual.  Doing Research In The Real World 34 .

 Kedua-dua responden yang dapat melibatkan diri dalam perbincangan membolehkan mereka memperoleh segala perincian yang diberikan kepada responden lain.  Doing Research In The Real World 35 . atau seseorang responden mungkin menguasai temubual tersebut.  Mewujudkan keadaan yang bahaya – jika penemubual mengalihkan tumpuan responden.3. TEMUBUAL BERSAMA Melibatkan seorang penemubual – berinteraksi dendan dua orang sekaligus tentang satu fenomena.

KUMPULAN FOKUS Kumpulan fokus digunakan ketika sesuatu kumpulan manusia dijadikan kumpulan fokus bagi mengenalpasti tahap pengetahuan mereka terhadap sesuatu perkara.  Pita rakaman yang berkualiti sangat diperlukan dan diletakkan di tempat yang strategik – untuk kumpulan fokus itu lebih dari 20 orang. tetapi perlukan kerjasama dan kejujuran yang tinggi dari responden.  Doing Research In The Real World 36 .  Cara pengumpulan data yang rendah kosnya.4.

media komunikasi paling pantas.  Doing Research In The Real World 37 . TEMUBUAL MELALUI TELEFON Kos yang rendah.responden tidak melihat penemuduga.  Kekurangan – risiko kadar penolakan akan menjadi tinggi.  Kadar respon dapat ditingkatkan jika penemubual mempunyai kebijaksanaan untuk meyakinkan dan memberi dorongan.5.  Kesemua soalan yang dikemukakan sama ada terlalu kompleks juga boleh ditanya melalui telefon.

 Adakalanya penyelidikan dilakukan di rumah seseorang atau pun sesuatu keadaa kawasan kerja yang terpencil di mana responden tidak mengenali penemubual tersebut.  Kebanyakan penemubual tidak menghadapi masalah yang signifikan dalam melakukan penyelidikan mereka. atau temubual tersebut akan dilakukan melalui perbualan telefon ataupun di tempat awam.  Doing Research In The Real World 38 .ISU KESELAMATAN Responden biasanya mengenali seseorang penemubual tersebut.

tangga gelap.untuk menyemak input dan output. nasihat.elakkan memasuki kawasan berbahaya.PANDUAN: KAEDAH TERBAIK UNTUK KESELAMATAN PENGKAJI Peralatan – bawa telefon bimbit.  Strategi pencegahan – waktu siang untuk melakukan temubual. jangan terlalu mesra.  Sikap Peribadi – bahasa badan.  Doing Research In The Real World 39 . kad identiti-pengesahan keanggotaan.  Pengetahuan dan Tanggungjawab – mempunyai pengetahuan tentang tempat temubual. jujur. lif dan bangunan kosong. pemakaian pakaian yang bersesuaian.

 Temubual yang bagus adalah tidak berbelit-belit.ISU ETIKA Isu utama – responden sepatutnya tidak diprovokasi dalam apa jua cara sekalipun oleh penemubual. juga berhak membataskan penemubual sebelum selesai menanyakan soalan.  Responden mempunyai hak untuk tidak menjawab soalan berbentuk peribadi.  Tahap keyakinan diberikan kepada responden apabila selesai menjawab sesuatu soalan.  Doing Research In The Real World 40 .  Penghormatan – selesai menjalani temubual.

ISU ETIKA Patton (1990:353) menyatakan “Temubual yang baik adalah bersifat terbuka. ilmu dan maklumat serta pengalaman bukan sahaja dirasai oleh penemuduga tetapi juga oleh responden. bukan untuk mengubah seseorang atau pendapat.  Responden boleh meminta nasihat dan panduan yang praktikal dalam membuat perundingan yang melibatkan topik yang sukar dan sensitif. perasaan.”  Kajian dibuat untuk mengumpulkan data.  Doing Research In The Real World 41 . pantas.

merangkumi daripada pertuturan tidak formal sehinggalah yang berstruktur lengkap.KESIMPULAN Temubual terbahagi kepada 5 kategori.  Doing Research In The Real World 42 . temubual berstruktur – memberikan data kuantitatif. temubual tak berstruktur atau temubual data tertumpu – memberikan data kualitatif.  Prasangka bahaya – berpunca dari kebijaksanaan penemubual berbicara.  Pilihan pendekatan yang digunakan – bergantung kepada objektif sesuatu kajian. dan bukan dari jenis soalan.

pemantauan dan pendengaran – adalah penting untuk mengawal sesuatu sesi temubual.KESIMPULAN Temubual – adalah kemahiran membina hubungan dengan responden.  Berhati-hati dengan isu keselamatan ketika sesi temubual – di rumah mereka sendiri ataupun di suatu situasi kawasan kerja yang terpencil.  Doing Research In The Real World 43 . tetapi sukar dipertahankan berbanding dengan cara penggabungan data yang lain seperti kaedah temubual.soalan pos.  Isu etika penting untuk keyakinan diri. manakala pendirian yang teguh.

Sekian.!! Doing Research In The Real World 44 . Terima Kasih..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->