UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 35900 TANJONG MALIM, PERAK DARUL RIDZUAN

SHP4133 – PENYELIDIKAN ILMIAH

TRANSLATION CHAPTER 9 – DOING RESEARCH IN THE REAL WORLD FROM ENGLISH TO MALAY
DISEDIAKAN OLEH:

MOHD AMIRRUDIN BIN ZAKARIA STANLEY EMPARANG AK JAMES PETER LUTA NUR SHELAWATI BINTI JAMALUDDIN

D20061027072 D20061027073 D20061027074

SEMESTER 7 PROGRAM PENDIDIKAN KEMAHIRAN HIDUP DISEDIAKAN UNTUK: PROF.SUPLI EFFENDI BIN RAHIM

PENGUMPULAN DATA : TEMUBUAL
Objektif: 1. Menghurai dan memilih antara temubual berstruktur, separa struktur, bebas tertumpu dan tidak rasmi berdasarkan objektif-objektif penyelidikan. 2. Membuat pemilihan antara penggunaan temubual dan soal selidik. 3. Menghasilkan jadual temubual yang sahih dan boleh dipercayai. 4. Menjalankan temubual dengan mahir, bijaksana, selamat dan beretika.
Doing Research In The Real World 2

FAKTA-FAKTA TEMUBUAL
Merupakan perbualan diantara penemubual (penyelidik) dan responden.  Penemubual – mempunyai satu set soalan bertulis, berstruktur dan teratur.  Soalan-soalan yang dikemukakan – format berstruktur, separa berstruktur dan tidak berstruktur.  Respon berbentuk verbal dan juga gerak badan.  Temubual yang dikawal dengan baik – cara berkesan untuk mendapatkan data.

Doing Research In The Real World 3

APAKAH TUJUAN TEMUBUAL ?
1. Membolehkan penyelidik mengkaji respon-respon dengan lebih terperinci (pendekatan fenomenologis). – melibatkan percakapan, perasaan dan sikapmenghasilkan satu kadar gerak balas yang lebih besar. 2. Kaedah pengumpulan maklumat tentang pengetahuan seseorang, nilai dan kesukaan. 3. Digunakan untuk menguji hipotesis atau untuk mengenalpasti pembolehubah serta kaitan antaranya.

Doing Research In The Real World

4

APAKAH TUJUAN TEMUBUAL ? 4. cth: pemerhatian untuk memantau isu-isu. Lebih mudah berbanding soal-selidik.dalam mendapatkan julat dan ketepatan respon – bergantung kepada kemahiran yang ada pd penemubual. Keberkesanan temubual . Doing Research In The Real World 5 . 5. di mana soalan berbentuk terbuka-tertutup atau kompleks atau mengikut urutan logik sukar ditentukan pada peringkat awal.Digunakan untuk menghubungkaitkan teknikteknik penyelidikan lain.

Temubual Perbualan Tak Rasmi Doing Research In The Real World 6 . Temubual Berstruktur 2. Temubual Separa Berstruktur 3. 5.PENDEKATAN TEMUBUAL Temubual dibahagikan kepada 5 kategori: 1. Temubual Bebas 4. Temubual Tertumpu.

TEMUBUAL SEPARA STRUKTUR Tidak diseragamkan untuk analisis kualitatif. Responden boleh mengembangkan pendapatpendapat mereka. Respon direkodkan – catatan / rakaman. TEMUBUAL BERSTRUKTUR Digunakan untuk mengumpulkan data bagi analisis kuantitatif. Mempunyai penambahan soalan. Interaksi temubual pada tahap minimum. Doing Research In The Real World 7 . 2.1.

Doing Research In The Real World 8 . TEMUBUAL BEBAS Digunakan untuk meninjau isu atau topik secara mendalam dan rekabentuk soalan tidak perlu dirancang. Penemubual sudah menganalisis autobiografi orang yang ditemubual. Responden dibenarkan bercakap dengan bebas. TEMUBUAL TERTUMPU Berdasarkan respon subjektif responden kepada situasi yang mereka pernah terlibat.3. 4.

Data-data yang dikutip melalui temubual perbualan mungkin sukar dianalisis – soalan yang berbeza ditanya kepada orang yang berbeza. Teknik temubual – berbentuk terbuka-tertutup.soalan secara spontan. TEMUBUAL PERBUALAN TIDAK RASMI Temubual yang melibatkan penjanaan soalan. Proses temubual yang longgar.5. Doing Research In The Real World 9 .

REKAAN TEMUBUAL YANG BOLEH DIPERCAYAI  Salah satu penggerak kepada rekabentuk temubual adalah pencarian kebolehpercayaan bagi memastikan penemuan-penemuan yang diperolehi termasuklah isuisu yang sahih dan nyata.  Soalan yang sama perlu dikemukakan untuk menentukan tahap penemuan dan juga melibatkan populasi yan lebih luas. Doing Research In The Real World 10 .

Doing Research In The Real World 11 .KESAHIHAN  Bagi jenis temubual berstruktur dan separa berstruktur.  Bagi temubual jenis perbualan tak rasmi. kesahihan isu boleh dikemukakan secara langsung dengan memastikan kandungan soalan tertumpu secara langsung kepada objektif penyelidikan. tertumpu dan bebas. kesahihan itu lebih diragui – bergantung terhadap respon-respon yang diberikan oleh orang yang ditemuramah.

KESAHAN LUARAN manakah penemuan-penemuan daripada satu kajian boleh dikaji secara umum?  Arksey & Knight (1999) menegaskan bahawa 2 prinsip praktikal yang boleh diterima: i. data temubual perlu dikaji dan dianalisis sebagaimana ianya dikumpulkan sehingga perspektifnya jelas. ii.  Dalam satu praktikal. Cuba untuk memilih satu sampel yang membenarkan satu subjek dilihat daripada semua perspektif berkaitan. Tingkatkan saiz sampel sehingga tiada pendapatpendapat baru timbul daripada data. Doing Research In The Real World 12  Sejauh .

Doing Research In The Real World 13 .  Satu set garis panduan mungkin meminta penemubual membawa soalan-soalan dengan tepat sebagaimana yang ditulis.KEBOLEHPERCAYAAN DAN KECENDERUNGAN  Bagi memastikan alat penyelidikan boleh dipercayai.  Kemahiran yang ada pada penemubual adalah penting bagi memberikan penjelasan tanpa mempengaruhi jawapan responden. pengukuran haruslah konsisten.  Jadual temubual dan sikap penemubual (mengikut protokol yang sama) diseragamkan untuk mengelakkan ralat sistematik.

 Salah satu petunjuk.  Doing Research In The Real World 14 .PETUNJUK-PETUNJUK KUALITI Beberapa alternatif atau tambahan sumber kualiti adalah perlu untuk meningkatkan kredibiliti atau kajian temubual.  Kajian haruslah didemonstrasikan keneutralannya bagi menunjukkan penyelidik sedar akan kesan-kesan dari tindakan mereka dan persepsi-persepsi yang diterangkan.ketekalan yang menunjukkan bagaimana penyelidikan telah dijalankan dan kemunasabahan tindakan-tindakan dan analisis penyelidikan.

Projek – adakah projek memberikan kepentingan kepada responden? iii. Status anda – sejauh manakah kedudukan anda dalam organisasi? ii. baik dan profesional?  Doing Research In The Real World 15 .KEMAHIRAN-KEMAHIRAN Arksey & Knight (1999) mengatakan bahawa temubual mungkin bergantung kepada: i. Diri anda – adakah anda boleh dipercayai.

PERMULAAN TEMUBUAL Temubual tidak boleh dijalankan secara terburu-buru. 1. 2.) Doing Research In The Real World 16 . Dapatkan responden. Yakinkan diri – bahawa temubual tersebut akan dikendalikan di dalam keadaan yang tidak tertekan. Wengraf (2001) mencadangkan anda seharusnya sampai 30 minit lebih awal sebelum jadual temubual – persiapan. 3.untuk menyiapkan satu soal selidik awalan – isu demografi (3 minggu lebih sebelumnya.

dan air mineral. Anda perlu menghubungi responden – 7 -10 hari lebih awal. bateri.PERMULAAN TEMUBUAL 4. 5.pastikan mereka masih ingin ditemubual – lokasi. pita kosong. Periksa bahan-bahan (kelengkapan) – pita rakam. Doing Research In The Real World 17 . dan sebarang pertanyaan oleh responden. wayar sambungan.

kenapa maklumat dikumpulkan dan bagaimana ia digunakan. Tempat duduk penemubual dan responden haruslah ditentukan jaraknya yang sesuai.PERSIAPAN AWAL    Tugas pertama penemubual – terangkan tujuan temubual. cara maklumat dikendalikan. Permulaan temubual tidak memerlukan ucapan yang panjang. Doing Research In The Real World 18 . hala tuju maklumat.

Doing Research In The Real World 19 . Hubungan yang baik bermaksud satu pemahaman. mendapatkan kebenaran untuk merakamkan audio sesi temubual. satu penubuhan dalam asas hormat-menghormati dan juga saling percaya di antara penemubual dengan responden.MEMBINA HUBUNGAN YANG BAIK  a. bertanya sekiranya responden mempunyai sebarang pertanyaan. c. menerangkan bagaimana temubual akan dikendalikan. b.

Doing Research In The Real World 20 . PENGURUSAN TEKANAN: Responden yang berbeza-beza akan diberikan cara yang pelbagai – dan tidak terdapat peraturan yang tegas dalam perkara ini. Penemubual harus berhati-hati dengan proses pengurusan tekanan dan elakkan daripada menunjukkan ekspresi yang dimiliknya sendiri.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 1.

Gunakan bahasa yang mudah difahami untuk pendengar-pendengar. PENGGUNAAN BAHASA: Perkataan-perkataan boleh memberi makna yang berbeza-beza terhadap orang yang berlainan. Doing Research In The Real World 21 .MENGENDALIKAN TEMUBUAL 2.

Mengetahui perkara yang harus dikemukakan. Bertanya soalan-soalan yang betul. MENGEKALKAN KAWALAN: Penemubual perlu mengawal sesi temubual – memendekkan maklumbalas yang panjang dan menyimpang sedikit. Doing Research In The Real World 22 .MENGENDALIKAN TEMUBUAL 3. Memberikan maklumbalas secara lisan atau bukan lisan dengan sesuai.

improvisi boleh dijadikan kunci kepada kejayaan temubual. meletakkan diri dan responden dengan pengalaman yang ada. Tips: 1. Doing Research In The Real World 23 . soalan lain – perbetulkan aliran temubual.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 4. 3. kepelbagaian frasa – natural. IMPROVISI: Dalam temubual yang tidak berstruktur. 2.

TEKNIK-TEKNIK MENYOAL : Mengandungi bahasa kejuruteraan. Menimbulkan isu peribadi atau isu yang sensitif. Doing Research In The Real World 24 .MENGENDALIKAN TEMUBUAL 5. Memori lepas dan pengalaman yang tidak dijangka oleh responden. Kemukakan dua persoalan serentak. Mengandungi pernyataan yang diramal.

Mengintepretasikan maksud apa yang telah disebut. Melibatkan pengenalpastian maklumbalas yang tidak lengkap dan terus mendengar. malah kepada nada dan ketegasannya. Doing Research In The Real World 25 . KEMAHIRAN MENDENGAR YANG AKTIF Pendengaran yang penuh perhatian – bukan sahaja mendengar perkataan yang disebutkan.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 6.

maka tukarlah soalan-soalan yang berturut-turut. Sekiranya tanda-tanda negatif dikesan. Doing Research In The Real World 26 . dan berikan yang lebih mudah atau kurangkan kontroversi terhadap orang lain.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 7. PEMERHATIAN Membantu mengesan maklumat terhadap bagaimana perkembangan proses temubual.

MENGENDALIKAN TEMUBUAL 8. Doing Research In The Real World 27 . Ini amat penting sekiranya terdapat pernyataan atau isu-isu yang tidak sepenuhnya difahami. MENGUJI DAN MENYIMPULKAN PEMAHAMAN Tekankan kepada orang yang ditemubual bahawa anda percaya kepada apa yang telah mereka beritahu kepada anda.

Ucapkan terima kasih kepada responden atas kerjasama dan perhatian yang diberikan.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 9. MENUTUP TEMUBUAL Pastikan anda telah bertanya semua soalan yang ingin dikemukakan. Doing Research In The Real World 28 . Terangkan apa yang berlaku seterusnya terhadap maklumat yang diperolehi dan minta responden periksa semula ketepatan transkripsi.

Pita rakaman digunakan untuk berfokus kepada proses pendengaran dan penafsiran. Doing Research In The Real World 29 . Nota boleh dibuat untuk membuat formulasi soalansoalan. menganalisis petikan dan membantu membuat bayangan bahawa dia telah menyebut sesuatu yang amat bermakna.MEREKOD DAN MENSTRANKRIPSI DATA Proses pemotongan data harus dielakkan dan data harus dikumpul secara berhati-hati.

Lihat juga kepada ‘bahasa badan’ responden sama ada dia berasa kurang senang dan beralihlah kepada soalan lain. Penemubual tidak boleh memberikan sebarang kata kunci yang membolehkan responden menemui jawapannya. penjawat awam akan berasa enggan menjawab soalan – kerana merasakan mereka sangat terdedah.BERURUSAN DENGAN RESPONDEN YANG BERMASALAH Di tempat kerja. Doing Research In The Real World 30 .

memadankan perbualan responden dan gaya interaksi. Untuk menambahkan ketepatan. penemubual harus mengetahui menyedari akan bahasa asas yang digunakan oleh responden. kumpulan sosial atau budaya. Doing Research In The Real World 31 . Bina pengetahuan mengenai masyarakat.MENGGUNAKAN PANDANGAN PELBAGAI BUDAYA Pertimbangkan kesan-kesan terhadap pengendalian proses temubual bersama orang yang berlainan etnik.

JENIS-JENIS TEMUBUAL      TEMUBUAL BERKUMPULAN PENEMUBUAL BERAMAI-RAMAI TEMUBUAL BERSAMA KUMPULAN FOKUS TEMUBUAL MELALUI TELEFON Doing Research In The Real World 32 .

temubual bersama dan juga kumpulan fokus.1.  Menggunakan pelbagai soalan akan mewujudkan tingkah laku seperti mengambil ujian.  Kelebihan – pengurangan kos. TEMUBUAL BERKUMPULAN Terdiri daripada pelbagai format yang berbeza – bilangan penemubual lebih dari satu.  Doing Research In The Real World 33 . menambahkan peluang responden memberi reaksi.

PENEMUBUAL BERAMAI-RAMAI Sangat berguna jika mempunyai lebih daripada satu penemubual kerana watak dan perilaku yang berbeza dapat ditonjolkan.  Di akhir temubual.  Doing Research In The Real World 34 . dan yang lain bertindak sebagai pencatat.2. penemubual dapat membuat perbandingan pemikiran dan penilaian.  Seorang penemubual – bertindak sebagai ketua – mengawal kecepatan dan arah sesuatu temubual.

 Kedua-dua responden yang dapat melibatkan diri dalam perbincangan membolehkan mereka memperoleh segala perincian yang diberikan kepada responden lain.3. TEMUBUAL BERSAMA Melibatkan seorang penemubual – berinteraksi dendan dua orang sekaligus tentang satu fenomena. atau seseorang responden mungkin menguasai temubual tersebut.  Mewujudkan keadaan yang bahaya – jika penemubual mengalihkan tumpuan responden.  Doing Research In The Real World 35 .

4.  Cara pengumpulan data yang rendah kosnya.  Pita rakaman yang berkualiti sangat diperlukan dan diletakkan di tempat yang strategik – untuk kumpulan fokus itu lebih dari 20 orang. tetapi perlukan kerjasama dan kejujuran yang tinggi dari responden.  Doing Research In The Real World 36 . KUMPULAN FOKUS Kumpulan fokus digunakan ketika sesuatu kumpulan manusia dijadikan kumpulan fokus bagi mengenalpasti tahap pengetahuan mereka terhadap sesuatu perkara.

5.  Kesemua soalan yang dikemukakan sama ada terlalu kompleks juga boleh ditanya melalui telefon. TEMUBUAL MELALUI TELEFON Kos yang rendah. media komunikasi paling pantas.  Kekurangan – risiko kadar penolakan akan menjadi tinggi.responden tidak melihat penemuduga.  Doing Research In The Real World 37 .  Kadar respon dapat ditingkatkan jika penemubual mempunyai kebijaksanaan untuk meyakinkan dan memberi dorongan.

 Adakalanya penyelidikan dilakukan di rumah seseorang atau pun sesuatu keadaa kawasan kerja yang terpencil di mana responden tidak mengenali penemubual tersebut.ISU KESELAMATAN Responden biasanya mengenali seseorang penemubual tersebut. atau temubual tersebut akan dilakukan melalui perbualan telefon ataupun di tempat awam.  Doing Research In The Real World 38 .  Kebanyakan penemubual tidak menghadapi masalah yang signifikan dalam melakukan penyelidikan mereka.

nasihat. tangga gelap.untuk menyemak input dan output. jujur.  Sikap Peribadi – bahasa badan.  Doing Research In The Real World 39 . jangan terlalu mesra. lif dan bangunan kosong.PANDUAN: KAEDAH TERBAIK UNTUK KESELAMATAN PENGKAJI Peralatan – bawa telefon bimbit.  Strategi pencegahan – waktu siang untuk melakukan temubual.  Pengetahuan dan Tanggungjawab – mempunyai pengetahuan tentang tempat temubual. kad identiti-pengesahan keanggotaan. pemakaian pakaian yang bersesuaian.elakkan memasuki kawasan berbahaya.

 Responden mempunyai hak untuk tidak menjawab soalan berbentuk peribadi.ISU ETIKA Isu utama – responden sepatutnya tidak diprovokasi dalam apa jua cara sekalipun oleh penemubual. juga berhak membataskan penemubual sebelum selesai menanyakan soalan.  Temubual yang bagus adalah tidak berbelit-belit.  Penghormatan – selesai menjalani temubual.  Doing Research In The Real World 40 .  Tahap keyakinan diberikan kepada responden apabila selesai menjawab sesuatu soalan.

”  Kajian dibuat untuk mengumpulkan data.ISU ETIKA Patton (1990:353) menyatakan “Temubual yang baik adalah bersifat terbuka. pantas. bukan untuk mengubah seseorang atau pendapat. ilmu dan maklumat serta pengalaman bukan sahaja dirasai oleh penemuduga tetapi juga oleh responden. perasaan.  Doing Research In The Real World 41 .  Responden boleh meminta nasihat dan panduan yang praktikal dalam membuat perundingan yang melibatkan topik yang sukar dan sensitif.

merangkumi daripada pertuturan tidak formal sehinggalah yang berstruktur lengkap. temubual tak berstruktur atau temubual data tertumpu – memberikan data kualitatif. dan bukan dari jenis soalan. temubual berstruktur – memberikan data kuantitatif.  Doing Research In The Real World 42 .  Pilihan pendekatan yang digunakan – bergantung kepada objektif sesuatu kajian.  Prasangka bahaya – berpunca dari kebijaksanaan penemubual berbicara.KESIMPULAN Temubual terbahagi kepada 5 kategori.

 Isu etika penting untuk keyakinan diri.KESIMPULAN Temubual – adalah kemahiran membina hubungan dengan responden.  Doing Research In The Real World 43 . pemantauan dan pendengaran – adalah penting untuk mengawal sesuatu sesi temubual. manakala pendirian yang teguh.  Berhati-hati dengan isu keselamatan ketika sesi temubual – di rumah mereka sendiri ataupun di suatu situasi kawasan kerja yang terpencil.soalan pos. tetapi sukar dipertahankan berbanding dengan cara penggabungan data yang lain seperti kaedah temubual.

Terima Kasih.Sekian..!! Doing Research In The Real World 44 .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.