UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 35900 TANJONG MALIM, PERAK DARUL RIDZUAN

SHP4133 – PENYELIDIKAN ILMIAH

TRANSLATION CHAPTER 9 – DOING RESEARCH IN THE REAL WORLD FROM ENGLISH TO MALAY
DISEDIAKAN OLEH:

MOHD AMIRRUDIN BIN ZAKARIA STANLEY EMPARANG AK JAMES PETER LUTA NUR SHELAWATI BINTI JAMALUDDIN

D20061027072 D20061027073 D20061027074

SEMESTER 7 PROGRAM PENDIDIKAN KEMAHIRAN HIDUP DISEDIAKAN UNTUK: PROF.SUPLI EFFENDI BIN RAHIM

PENGUMPULAN DATA : TEMUBUAL
Objektif: 1. Menghurai dan memilih antara temubual berstruktur, separa struktur, bebas tertumpu dan tidak rasmi berdasarkan objektif-objektif penyelidikan. 2. Membuat pemilihan antara penggunaan temubual dan soal selidik. 3. Menghasilkan jadual temubual yang sahih dan boleh dipercayai. 4. Menjalankan temubual dengan mahir, bijaksana, selamat dan beretika.
Doing Research In The Real World 2

FAKTA-FAKTA TEMUBUAL
Merupakan perbualan diantara penemubual (penyelidik) dan responden.  Penemubual – mempunyai satu set soalan bertulis, berstruktur dan teratur.  Soalan-soalan yang dikemukakan – format berstruktur, separa berstruktur dan tidak berstruktur.  Respon berbentuk verbal dan juga gerak badan.  Temubual yang dikawal dengan baik – cara berkesan untuk mendapatkan data.

Doing Research In The Real World 3

APAKAH TUJUAN TEMUBUAL ?
1. Membolehkan penyelidik mengkaji respon-respon dengan lebih terperinci (pendekatan fenomenologis). – melibatkan percakapan, perasaan dan sikapmenghasilkan satu kadar gerak balas yang lebih besar. 2. Kaedah pengumpulan maklumat tentang pengetahuan seseorang, nilai dan kesukaan. 3. Digunakan untuk menguji hipotesis atau untuk mengenalpasti pembolehubah serta kaitan antaranya.

Doing Research In The Real World

4

Digunakan untuk menghubungkaitkan teknikteknik penyelidikan lain. cth: pemerhatian untuk memantau isu-isu. Lebih mudah berbanding soal-selidik. 5.APAKAH TUJUAN TEMUBUAL ? 4. di mana soalan berbentuk terbuka-tertutup atau kompleks atau mengikut urutan logik sukar ditentukan pada peringkat awal.dalam mendapatkan julat dan ketepatan respon – bergantung kepada kemahiran yang ada pd penemubual. Keberkesanan temubual . Doing Research In The Real World 5 .

Temubual Separa Berstruktur 3.PENDEKATAN TEMUBUAL Temubual dibahagikan kepada 5 kategori: 1. Temubual Tertumpu. 5. Temubual Berstruktur 2. Temubual Perbualan Tak Rasmi Doing Research In The Real World 6 . Temubual Bebas 4.

TEMUBUAL BERSTRUKTUR Digunakan untuk mengumpulkan data bagi analisis kuantitatif. TEMUBUAL SEPARA STRUKTUR Tidak diseragamkan untuk analisis kualitatif. Responden boleh mengembangkan pendapatpendapat mereka. Respon direkodkan – catatan / rakaman. Interaksi temubual pada tahap minimum. 2. Doing Research In The Real World 7 .1. Mempunyai penambahan soalan.

3. Doing Research In The Real World 8 . TEMUBUAL BEBAS Digunakan untuk meninjau isu atau topik secara mendalam dan rekabentuk soalan tidak perlu dirancang. Responden dibenarkan bercakap dengan bebas. 4. Penemubual sudah menganalisis autobiografi orang yang ditemubual. TEMUBUAL TERTUMPU Berdasarkan respon subjektif responden kepada situasi yang mereka pernah terlibat.

Data-data yang dikutip melalui temubual perbualan mungkin sukar dianalisis – soalan yang berbeza ditanya kepada orang yang berbeza. Teknik temubual – berbentuk terbuka-tertutup. TEMUBUAL PERBUALAN TIDAK RASMI Temubual yang melibatkan penjanaan soalan.soalan secara spontan. Proses temubual yang longgar.5. Doing Research In The Real World 9 .

REKAAN TEMUBUAL YANG BOLEH DIPERCAYAI  Salah satu penggerak kepada rekabentuk temubual adalah pencarian kebolehpercayaan bagi memastikan penemuan-penemuan yang diperolehi termasuklah isuisu yang sahih dan nyata. Doing Research In The Real World 10 .  Soalan yang sama perlu dikemukakan untuk menentukan tahap penemuan dan juga melibatkan populasi yan lebih luas.

KESAHIHAN  Bagi jenis temubual berstruktur dan separa berstruktur. kesahihan isu boleh dikemukakan secara langsung dengan memastikan kandungan soalan tertumpu secara langsung kepada objektif penyelidikan. Doing Research In The Real World 11 .  Bagi temubual jenis perbualan tak rasmi. tertumpu dan bebas. kesahihan itu lebih diragui – bergantung terhadap respon-respon yang diberikan oleh orang yang ditemuramah.

KESAHAN LUARAN manakah penemuan-penemuan daripada satu kajian boleh dikaji secara umum?  Arksey & Knight (1999) menegaskan bahawa 2 prinsip praktikal yang boleh diterima: i. data temubual perlu dikaji dan dianalisis sebagaimana ianya dikumpulkan sehingga perspektifnya jelas. Cuba untuk memilih satu sampel yang membenarkan satu subjek dilihat daripada semua perspektif berkaitan. ii. Tingkatkan saiz sampel sehingga tiada pendapatpendapat baru timbul daripada data. Doing Research In The Real World 12  Sejauh .  Dalam satu praktikal.

Doing Research In The Real World 13 .  Satu set garis panduan mungkin meminta penemubual membawa soalan-soalan dengan tepat sebagaimana yang ditulis.KEBOLEHPERCAYAAN DAN KECENDERUNGAN  Bagi memastikan alat penyelidikan boleh dipercayai.  Jadual temubual dan sikap penemubual (mengikut protokol yang sama) diseragamkan untuk mengelakkan ralat sistematik.  Kemahiran yang ada pada penemubual adalah penting bagi memberikan penjelasan tanpa mempengaruhi jawapan responden. pengukuran haruslah konsisten.

PETUNJUK-PETUNJUK KUALITI Beberapa alternatif atau tambahan sumber kualiti adalah perlu untuk meningkatkan kredibiliti atau kajian temubual.  Doing Research In The Real World 14 .  Salah satu petunjuk.  Kajian haruslah didemonstrasikan keneutralannya bagi menunjukkan penyelidik sedar akan kesan-kesan dari tindakan mereka dan persepsi-persepsi yang diterangkan.ketekalan yang menunjukkan bagaimana penyelidikan telah dijalankan dan kemunasabahan tindakan-tindakan dan analisis penyelidikan.

Status anda – sejauh manakah kedudukan anda dalam organisasi? ii. baik dan profesional?  Doing Research In The Real World 15 . Projek – adakah projek memberikan kepentingan kepada responden? iii. Diri anda – adakah anda boleh dipercayai.KEMAHIRAN-KEMAHIRAN Arksey & Knight (1999) mengatakan bahawa temubual mungkin bergantung kepada: i.

Yakinkan diri – bahawa temubual tersebut akan dikendalikan di dalam keadaan yang tidak tertekan. Wengraf (2001) mencadangkan anda seharusnya sampai 30 minit lebih awal sebelum jadual temubual – persiapan.untuk menyiapkan satu soal selidik awalan – isu demografi (3 minggu lebih sebelumnya. 3. 2. Dapatkan responden.) Doing Research In The Real World 16 . 1.PERMULAAN TEMUBUAL Temubual tidak boleh dijalankan secara terburu-buru.

dan sebarang pertanyaan oleh responden. Anda perlu menghubungi responden – 7 -10 hari lebih awal. pita kosong. Doing Research In The Real World 17 . wayar sambungan. Periksa bahan-bahan (kelengkapan) – pita rakam. dan air mineral.PERMULAAN TEMUBUAL 4. 5. bateri.pastikan mereka masih ingin ditemubual – lokasi.

kenapa maklumat dikumpulkan dan bagaimana ia digunakan. hala tuju maklumat. Doing Research In The Real World 18 . cara maklumat dikendalikan.PERSIAPAN AWAL    Tugas pertama penemubual – terangkan tujuan temubual. Permulaan temubual tidak memerlukan ucapan yang panjang. Tempat duduk penemubual dan responden haruslah ditentukan jaraknya yang sesuai.

bertanya sekiranya responden mempunyai sebarang pertanyaan. c. Doing Research In The Real World 19 .MEMBINA HUBUNGAN YANG BAIK  a. menerangkan bagaimana temubual akan dikendalikan. satu penubuhan dalam asas hormat-menghormati dan juga saling percaya di antara penemubual dengan responden. Hubungan yang baik bermaksud satu pemahaman. b. mendapatkan kebenaran untuk merakamkan audio sesi temubual.

Penemubual harus berhati-hati dengan proses pengurusan tekanan dan elakkan daripada menunjukkan ekspresi yang dimiliknya sendiri.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 1. PENGURUSAN TEKANAN: Responden yang berbeza-beza akan diberikan cara yang pelbagai – dan tidak terdapat peraturan yang tegas dalam perkara ini. Doing Research In The Real World 20 .

Gunakan bahasa yang mudah difahami untuk pendengar-pendengar. Doing Research In The Real World 21 .MENGENDALIKAN TEMUBUAL 2. PENGGUNAAN BAHASA: Perkataan-perkataan boleh memberi makna yang berbeza-beza terhadap orang yang berlainan.

Bertanya soalan-soalan yang betul. Doing Research In The Real World 22 . MENGEKALKAN KAWALAN: Penemubual perlu mengawal sesi temubual – memendekkan maklumbalas yang panjang dan menyimpang sedikit.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 3. Mengetahui perkara yang harus dikemukakan. Memberikan maklumbalas secara lisan atau bukan lisan dengan sesuai.

MENGENDALIKAN TEMUBUAL 4. Tips: 1. meletakkan diri dan responden dengan pengalaman yang ada. IMPROVISI: Dalam temubual yang tidak berstruktur. Doing Research In The Real World 23 . soalan lain – perbetulkan aliran temubual. 3. improvisi boleh dijadikan kunci kepada kejayaan temubual. kepelbagaian frasa – natural. 2.

Kemukakan dua persoalan serentak. Memori lepas dan pengalaman yang tidak dijangka oleh responden. Mengandungi pernyataan yang diramal.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 5. Menimbulkan isu peribadi atau isu yang sensitif. TEKNIK-TEKNIK MENYOAL : Mengandungi bahasa kejuruteraan. Doing Research In The Real World 24 .

Melibatkan pengenalpastian maklumbalas yang tidak lengkap dan terus mendengar. KEMAHIRAN MENDENGAR YANG AKTIF Pendengaran yang penuh perhatian – bukan sahaja mendengar perkataan yang disebutkan. Mengintepretasikan maksud apa yang telah disebut.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 6. Doing Research In The Real World 25 . malah kepada nada dan ketegasannya.

MENGENDALIKAN TEMUBUAL 7. Sekiranya tanda-tanda negatif dikesan. Doing Research In The Real World 26 . PEMERHATIAN Membantu mengesan maklumat terhadap bagaimana perkembangan proses temubual. dan berikan yang lebih mudah atau kurangkan kontroversi terhadap orang lain. maka tukarlah soalan-soalan yang berturut-turut.

MENGUJI DAN MENYIMPULKAN PEMAHAMAN Tekankan kepada orang yang ditemubual bahawa anda percaya kepada apa yang telah mereka beritahu kepada anda.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 8. Ini amat penting sekiranya terdapat pernyataan atau isu-isu yang tidak sepenuhnya difahami. Doing Research In The Real World 27 .

Doing Research In The Real World 28 . Terangkan apa yang berlaku seterusnya terhadap maklumat yang diperolehi dan minta responden periksa semula ketepatan transkripsi. Ucapkan terima kasih kepada responden atas kerjasama dan perhatian yang diberikan. MENUTUP TEMUBUAL Pastikan anda telah bertanya semua soalan yang ingin dikemukakan.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 9.

Doing Research In The Real World 29 . Pita rakaman digunakan untuk berfokus kepada proses pendengaran dan penafsiran. menganalisis petikan dan membantu membuat bayangan bahawa dia telah menyebut sesuatu yang amat bermakna.MEREKOD DAN MENSTRANKRIPSI DATA Proses pemotongan data harus dielakkan dan data harus dikumpul secara berhati-hati. Nota boleh dibuat untuk membuat formulasi soalansoalan.

BERURUSAN DENGAN RESPONDEN YANG BERMASALAH Di tempat kerja. penjawat awam akan berasa enggan menjawab soalan – kerana merasakan mereka sangat terdedah. Lihat juga kepada ‘bahasa badan’ responden sama ada dia berasa kurang senang dan beralihlah kepada soalan lain. Penemubual tidak boleh memberikan sebarang kata kunci yang membolehkan responden menemui jawapannya. Doing Research In The Real World 30 .

MENGGUNAKAN PANDANGAN PELBAGAI BUDAYA Pertimbangkan kesan-kesan terhadap pengendalian proses temubual bersama orang yang berlainan etnik. kumpulan sosial atau budaya. memadankan perbualan responden dan gaya interaksi. Doing Research In The Real World 31 . Bina pengetahuan mengenai masyarakat. Untuk menambahkan ketepatan. penemubual harus mengetahui menyedari akan bahasa asas yang digunakan oleh responden.

JENIS-JENIS TEMUBUAL      TEMUBUAL BERKUMPULAN PENEMUBUAL BERAMAI-RAMAI TEMUBUAL BERSAMA KUMPULAN FOKUS TEMUBUAL MELALUI TELEFON Doing Research In The Real World 32 .

 Kelebihan – pengurangan kos.  Menggunakan pelbagai soalan akan mewujudkan tingkah laku seperti mengambil ujian. menambahkan peluang responden memberi reaksi. temubual bersama dan juga kumpulan fokus.1. TEMUBUAL BERKUMPULAN Terdiri daripada pelbagai format yang berbeza – bilangan penemubual lebih dari satu.  Doing Research In The Real World 33 .

 Di akhir temubual. PENEMUBUAL BERAMAI-RAMAI Sangat berguna jika mempunyai lebih daripada satu penemubual kerana watak dan perilaku yang berbeza dapat ditonjolkan.  Doing Research In The Real World 34 .  Seorang penemubual – bertindak sebagai ketua – mengawal kecepatan dan arah sesuatu temubual. dan yang lain bertindak sebagai pencatat. penemubual dapat membuat perbandingan pemikiran dan penilaian.2.

 Mewujudkan keadaan yang bahaya – jika penemubual mengalihkan tumpuan responden.  Kedua-dua responden yang dapat melibatkan diri dalam perbincangan membolehkan mereka memperoleh segala perincian yang diberikan kepada responden lain.3.  Doing Research In The Real World 35 . atau seseorang responden mungkin menguasai temubual tersebut. TEMUBUAL BERSAMA Melibatkan seorang penemubual – berinteraksi dendan dua orang sekaligus tentang satu fenomena.

4. tetapi perlukan kerjasama dan kejujuran yang tinggi dari responden.  Pita rakaman yang berkualiti sangat diperlukan dan diletakkan di tempat yang strategik – untuk kumpulan fokus itu lebih dari 20 orang. KUMPULAN FOKUS Kumpulan fokus digunakan ketika sesuatu kumpulan manusia dijadikan kumpulan fokus bagi mengenalpasti tahap pengetahuan mereka terhadap sesuatu perkara.  Cara pengumpulan data yang rendah kosnya.  Doing Research In The Real World 36 .

5.responden tidak melihat penemuduga. TEMUBUAL MELALUI TELEFON Kos yang rendah.  Kesemua soalan yang dikemukakan sama ada terlalu kompleks juga boleh ditanya melalui telefon. media komunikasi paling pantas.  Kekurangan – risiko kadar penolakan akan menjadi tinggi.  Doing Research In The Real World 37 .  Kadar respon dapat ditingkatkan jika penemubual mempunyai kebijaksanaan untuk meyakinkan dan memberi dorongan.

 Kebanyakan penemubual tidak menghadapi masalah yang signifikan dalam melakukan penyelidikan mereka.  Adakalanya penyelidikan dilakukan di rumah seseorang atau pun sesuatu keadaa kawasan kerja yang terpencil di mana responden tidak mengenali penemubual tersebut. atau temubual tersebut akan dilakukan melalui perbualan telefon ataupun di tempat awam.ISU KESELAMATAN Responden biasanya mengenali seseorang penemubual tersebut.  Doing Research In The Real World 38 .

jangan terlalu mesra. jujur. pemakaian pakaian yang bersesuaian. kad identiti-pengesahan keanggotaan.elakkan memasuki kawasan berbahaya. lif dan bangunan kosong.  Sikap Peribadi – bahasa badan. tangga gelap.PANDUAN: KAEDAH TERBAIK UNTUK KESELAMATAN PENGKAJI Peralatan – bawa telefon bimbit.  Doing Research In The Real World 39 .  Pengetahuan dan Tanggungjawab – mempunyai pengetahuan tentang tempat temubual.untuk menyemak input dan output.  Strategi pencegahan – waktu siang untuk melakukan temubual. nasihat.

juga berhak membataskan penemubual sebelum selesai menanyakan soalan.ISU ETIKA Isu utama – responden sepatutnya tidak diprovokasi dalam apa jua cara sekalipun oleh penemubual.  Doing Research In The Real World 40 .  Responden mempunyai hak untuk tidak menjawab soalan berbentuk peribadi.  Penghormatan – selesai menjalani temubual.  Temubual yang bagus adalah tidak berbelit-belit.  Tahap keyakinan diberikan kepada responden apabila selesai menjawab sesuatu soalan.

 Doing Research In The Real World 41 .ISU ETIKA Patton (1990:353) menyatakan “Temubual yang baik adalah bersifat terbuka. perasaan. ilmu dan maklumat serta pengalaman bukan sahaja dirasai oleh penemuduga tetapi juga oleh responden. bukan untuk mengubah seseorang atau pendapat.  Responden boleh meminta nasihat dan panduan yang praktikal dalam membuat perundingan yang melibatkan topik yang sukar dan sensitif. pantas.”  Kajian dibuat untuk mengumpulkan data.

dan bukan dari jenis soalan.  Prasangka bahaya – berpunca dari kebijaksanaan penemubual berbicara.KESIMPULAN Temubual terbahagi kepada 5 kategori.  Doing Research In The Real World 42 . temubual tak berstruktur atau temubual data tertumpu – memberikan data kualitatif.  Pilihan pendekatan yang digunakan – bergantung kepada objektif sesuatu kajian. merangkumi daripada pertuturan tidak formal sehinggalah yang berstruktur lengkap. temubual berstruktur – memberikan data kuantitatif.

manakala pendirian yang teguh.soalan pos.  Berhati-hati dengan isu keselamatan ketika sesi temubual – di rumah mereka sendiri ataupun di suatu situasi kawasan kerja yang terpencil.KESIMPULAN Temubual – adalah kemahiran membina hubungan dengan responden.  Doing Research In The Real World 43 . tetapi sukar dipertahankan berbanding dengan cara penggabungan data yang lain seperti kaedah temubual. pemantauan dan pendengaran – adalah penting untuk mengawal sesuatu sesi temubual.  Isu etika penting untuk keyakinan diri.

.!! Doing Research In The Real World 44 .Sekian. Terima Kasih.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful