UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 35900 TANJONG MALIM, PERAK DARUL RIDZUAN

SHP4133 – PENYELIDIKAN ILMIAH

TRANSLATION CHAPTER 9 – DOING RESEARCH IN THE REAL WORLD FROM ENGLISH TO MALAY
DISEDIAKAN OLEH:

MOHD AMIRRUDIN BIN ZAKARIA STANLEY EMPARANG AK JAMES PETER LUTA NUR SHELAWATI BINTI JAMALUDDIN

D20061027072 D20061027073 D20061027074

SEMESTER 7 PROGRAM PENDIDIKAN KEMAHIRAN HIDUP DISEDIAKAN UNTUK: PROF.SUPLI EFFENDI BIN RAHIM

PENGUMPULAN DATA : TEMUBUAL
Objektif: 1. Menghurai dan memilih antara temubual berstruktur, separa struktur, bebas tertumpu dan tidak rasmi berdasarkan objektif-objektif penyelidikan. 2. Membuat pemilihan antara penggunaan temubual dan soal selidik. 3. Menghasilkan jadual temubual yang sahih dan boleh dipercayai. 4. Menjalankan temubual dengan mahir, bijaksana, selamat dan beretika.
Doing Research In The Real World 2

FAKTA-FAKTA TEMUBUAL
Merupakan perbualan diantara penemubual (penyelidik) dan responden.  Penemubual – mempunyai satu set soalan bertulis, berstruktur dan teratur.  Soalan-soalan yang dikemukakan – format berstruktur, separa berstruktur dan tidak berstruktur.  Respon berbentuk verbal dan juga gerak badan.  Temubual yang dikawal dengan baik – cara berkesan untuk mendapatkan data.

Doing Research In The Real World 3

APAKAH TUJUAN TEMUBUAL ?
1. Membolehkan penyelidik mengkaji respon-respon dengan lebih terperinci (pendekatan fenomenologis). – melibatkan percakapan, perasaan dan sikapmenghasilkan satu kadar gerak balas yang lebih besar. 2. Kaedah pengumpulan maklumat tentang pengetahuan seseorang, nilai dan kesukaan. 3. Digunakan untuk menguji hipotesis atau untuk mengenalpasti pembolehubah serta kaitan antaranya.

Doing Research In The Real World

4

Keberkesanan temubual . Doing Research In The Real World 5 .dalam mendapatkan julat dan ketepatan respon – bergantung kepada kemahiran yang ada pd penemubual. di mana soalan berbentuk terbuka-tertutup atau kompleks atau mengikut urutan logik sukar ditentukan pada peringkat awal. cth: pemerhatian untuk memantau isu-isu.Digunakan untuk menghubungkaitkan teknikteknik penyelidikan lain. Lebih mudah berbanding soal-selidik.APAKAH TUJUAN TEMUBUAL ? 4. 5.

Temubual Tertumpu. Temubual Bebas 4. Temubual Perbualan Tak Rasmi Doing Research In The Real World 6 . Temubual Separa Berstruktur 3. Temubual Berstruktur 2.PENDEKATAN TEMUBUAL Temubual dibahagikan kepada 5 kategori: 1. 5.

TEMUBUAL SEPARA STRUKTUR Tidak diseragamkan untuk analisis kualitatif. 2. Mempunyai penambahan soalan. TEMUBUAL BERSTRUKTUR Digunakan untuk mengumpulkan data bagi analisis kuantitatif. Doing Research In The Real World 7 . Interaksi temubual pada tahap minimum.1. Respon direkodkan – catatan / rakaman. Responden boleh mengembangkan pendapatpendapat mereka.

Penemubual sudah menganalisis autobiografi orang yang ditemubual.3. Responden dibenarkan bercakap dengan bebas. TEMUBUAL BEBAS Digunakan untuk meninjau isu atau topik secara mendalam dan rekabentuk soalan tidak perlu dirancang. TEMUBUAL TERTUMPU Berdasarkan respon subjektif responden kepada situasi yang mereka pernah terlibat. 4. Doing Research In The Real World 8 .

5. TEMUBUAL PERBUALAN TIDAK RASMI Temubual yang melibatkan penjanaan soalan.soalan secara spontan. Teknik temubual – berbentuk terbuka-tertutup. Proses temubual yang longgar. Data-data yang dikutip melalui temubual perbualan mungkin sukar dianalisis – soalan yang berbeza ditanya kepada orang yang berbeza. Doing Research In The Real World 9 .

REKAAN TEMUBUAL YANG BOLEH DIPERCAYAI  Salah satu penggerak kepada rekabentuk temubual adalah pencarian kebolehpercayaan bagi memastikan penemuan-penemuan yang diperolehi termasuklah isuisu yang sahih dan nyata.  Soalan yang sama perlu dikemukakan untuk menentukan tahap penemuan dan juga melibatkan populasi yan lebih luas. Doing Research In The Real World 10 .

tertumpu dan bebas. kesahihan itu lebih diragui – bergantung terhadap respon-respon yang diberikan oleh orang yang ditemuramah.  Bagi temubual jenis perbualan tak rasmi.KESAHIHAN  Bagi jenis temubual berstruktur dan separa berstruktur. kesahihan isu boleh dikemukakan secara langsung dengan memastikan kandungan soalan tertumpu secara langsung kepada objektif penyelidikan. Doing Research In The Real World 11 .

Cuba untuk memilih satu sampel yang membenarkan satu subjek dilihat daripada semua perspektif berkaitan. Tingkatkan saiz sampel sehingga tiada pendapatpendapat baru timbul daripada data. data temubual perlu dikaji dan dianalisis sebagaimana ianya dikumpulkan sehingga perspektifnya jelas. ii.KESAHAN LUARAN manakah penemuan-penemuan daripada satu kajian boleh dikaji secara umum?  Arksey & Knight (1999) menegaskan bahawa 2 prinsip praktikal yang boleh diterima: i. Doing Research In The Real World 12  Sejauh .  Dalam satu praktikal.

Doing Research In The Real World 13 . pengukuran haruslah konsisten.KEBOLEHPERCAYAAN DAN KECENDERUNGAN  Bagi memastikan alat penyelidikan boleh dipercayai.  Jadual temubual dan sikap penemubual (mengikut protokol yang sama) diseragamkan untuk mengelakkan ralat sistematik.  Kemahiran yang ada pada penemubual adalah penting bagi memberikan penjelasan tanpa mempengaruhi jawapan responden.  Satu set garis panduan mungkin meminta penemubual membawa soalan-soalan dengan tepat sebagaimana yang ditulis.

 Salah satu petunjuk.  Doing Research In The Real World 14 .ketekalan yang menunjukkan bagaimana penyelidikan telah dijalankan dan kemunasabahan tindakan-tindakan dan analisis penyelidikan.PETUNJUK-PETUNJUK KUALITI Beberapa alternatif atau tambahan sumber kualiti adalah perlu untuk meningkatkan kredibiliti atau kajian temubual.  Kajian haruslah didemonstrasikan keneutralannya bagi menunjukkan penyelidik sedar akan kesan-kesan dari tindakan mereka dan persepsi-persepsi yang diterangkan.

Status anda – sejauh manakah kedudukan anda dalam organisasi? ii. Diri anda – adakah anda boleh dipercayai. Projek – adakah projek memberikan kepentingan kepada responden? iii. baik dan profesional?  Doing Research In The Real World 15 .KEMAHIRAN-KEMAHIRAN Arksey & Knight (1999) mengatakan bahawa temubual mungkin bergantung kepada: i.

2. Wengraf (2001) mencadangkan anda seharusnya sampai 30 minit lebih awal sebelum jadual temubual – persiapan.) Doing Research In The Real World 16 .untuk menyiapkan satu soal selidik awalan – isu demografi (3 minggu lebih sebelumnya. 3. 1.PERMULAAN TEMUBUAL Temubual tidak boleh dijalankan secara terburu-buru. Yakinkan diri – bahawa temubual tersebut akan dikendalikan di dalam keadaan yang tidak tertekan. Dapatkan responden.

wayar sambungan. Periksa bahan-bahan (kelengkapan) – pita rakam. dan air mineral.PERMULAAN TEMUBUAL 4. 5. Anda perlu menghubungi responden – 7 -10 hari lebih awal. Doing Research In The Real World 17 . pita kosong. dan sebarang pertanyaan oleh responden. bateri.pastikan mereka masih ingin ditemubual – lokasi.

hala tuju maklumat. Doing Research In The Real World 18 . cara maklumat dikendalikan. Permulaan temubual tidak memerlukan ucapan yang panjang. Tempat duduk penemubual dan responden haruslah ditentukan jaraknya yang sesuai.PERSIAPAN AWAL    Tugas pertama penemubual – terangkan tujuan temubual. kenapa maklumat dikumpulkan dan bagaimana ia digunakan.

bertanya sekiranya responden mempunyai sebarang pertanyaan. b. satu penubuhan dalam asas hormat-menghormati dan juga saling percaya di antara penemubual dengan responden. Hubungan yang baik bermaksud satu pemahaman.MEMBINA HUBUNGAN YANG BAIK  a. mendapatkan kebenaran untuk merakamkan audio sesi temubual. c. Doing Research In The Real World 19 . menerangkan bagaimana temubual akan dikendalikan.

MENGENDALIKAN TEMUBUAL 1. Doing Research In The Real World 20 . Penemubual harus berhati-hati dengan proses pengurusan tekanan dan elakkan daripada menunjukkan ekspresi yang dimiliknya sendiri. PENGURUSAN TEKANAN: Responden yang berbeza-beza akan diberikan cara yang pelbagai – dan tidak terdapat peraturan yang tegas dalam perkara ini.

MENGENDALIKAN TEMUBUAL 2. Doing Research In The Real World 21 . PENGGUNAAN BAHASA: Perkataan-perkataan boleh memberi makna yang berbeza-beza terhadap orang yang berlainan. Gunakan bahasa yang mudah difahami untuk pendengar-pendengar.

MENGEKALKAN KAWALAN: Penemubual perlu mengawal sesi temubual – memendekkan maklumbalas yang panjang dan menyimpang sedikit. Doing Research In The Real World 22 . Mengetahui perkara yang harus dikemukakan. Bertanya soalan-soalan yang betul.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 3. Memberikan maklumbalas secara lisan atau bukan lisan dengan sesuai.

IMPROVISI: Dalam temubual yang tidak berstruktur. soalan lain – perbetulkan aliran temubual. Doing Research In The Real World 23 . improvisi boleh dijadikan kunci kepada kejayaan temubual. meletakkan diri dan responden dengan pengalaman yang ada. 2.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 4. Tips: 1. kepelbagaian frasa – natural. 3.

Kemukakan dua persoalan serentak.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 5. TEKNIK-TEKNIK MENYOAL : Mengandungi bahasa kejuruteraan. Doing Research In The Real World 24 . Mengandungi pernyataan yang diramal. Memori lepas dan pengalaman yang tidak dijangka oleh responden. Menimbulkan isu peribadi atau isu yang sensitif.

malah kepada nada dan ketegasannya. Mengintepretasikan maksud apa yang telah disebut.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 6. KEMAHIRAN MENDENGAR YANG AKTIF Pendengaran yang penuh perhatian – bukan sahaja mendengar perkataan yang disebutkan. Melibatkan pengenalpastian maklumbalas yang tidak lengkap dan terus mendengar. Doing Research In The Real World 25 .

PEMERHATIAN Membantu mengesan maklumat terhadap bagaimana perkembangan proses temubual. Doing Research In The Real World 26 . maka tukarlah soalan-soalan yang berturut-turut. Sekiranya tanda-tanda negatif dikesan. dan berikan yang lebih mudah atau kurangkan kontroversi terhadap orang lain.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 7.

MENGUJI DAN MENYIMPULKAN PEMAHAMAN Tekankan kepada orang yang ditemubual bahawa anda percaya kepada apa yang telah mereka beritahu kepada anda. Ini amat penting sekiranya terdapat pernyataan atau isu-isu yang tidak sepenuhnya difahami.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 8. Doing Research In The Real World 27 .

Ucapkan terima kasih kepada responden atas kerjasama dan perhatian yang diberikan. MENUTUP TEMUBUAL Pastikan anda telah bertanya semua soalan yang ingin dikemukakan. Terangkan apa yang berlaku seterusnya terhadap maklumat yang diperolehi dan minta responden periksa semula ketepatan transkripsi. Doing Research In The Real World 28 .MENGENDALIKAN TEMUBUAL 9.

Nota boleh dibuat untuk membuat formulasi soalansoalan. Doing Research In The Real World 29 . Pita rakaman digunakan untuk berfokus kepada proses pendengaran dan penafsiran.MEREKOD DAN MENSTRANKRIPSI DATA Proses pemotongan data harus dielakkan dan data harus dikumpul secara berhati-hati. menganalisis petikan dan membantu membuat bayangan bahawa dia telah menyebut sesuatu yang amat bermakna.

Lihat juga kepada ‘bahasa badan’ responden sama ada dia berasa kurang senang dan beralihlah kepada soalan lain.BERURUSAN DENGAN RESPONDEN YANG BERMASALAH Di tempat kerja. penjawat awam akan berasa enggan menjawab soalan – kerana merasakan mereka sangat terdedah. Penemubual tidak boleh memberikan sebarang kata kunci yang membolehkan responden menemui jawapannya. Doing Research In The Real World 30 .

MENGGUNAKAN PANDANGAN PELBAGAI BUDAYA Pertimbangkan kesan-kesan terhadap pengendalian proses temubual bersama orang yang berlainan etnik. penemubual harus mengetahui menyedari akan bahasa asas yang digunakan oleh responden. Untuk menambahkan ketepatan. kumpulan sosial atau budaya. Doing Research In The Real World 31 . Bina pengetahuan mengenai masyarakat. memadankan perbualan responden dan gaya interaksi.

JENIS-JENIS TEMUBUAL      TEMUBUAL BERKUMPULAN PENEMUBUAL BERAMAI-RAMAI TEMUBUAL BERSAMA KUMPULAN FOKUS TEMUBUAL MELALUI TELEFON Doing Research In The Real World 32 .

 Kelebihan – pengurangan kos. temubual bersama dan juga kumpulan fokus.  Doing Research In The Real World 33 .  Menggunakan pelbagai soalan akan mewujudkan tingkah laku seperti mengambil ujian. menambahkan peluang responden memberi reaksi.1. TEMUBUAL BERKUMPULAN Terdiri daripada pelbagai format yang berbeza – bilangan penemubual lebih dari satu.

2. PENEMUBUAL BERAMAI-RAMAI Sangat berguna jika mempunyai lebih daripada satu penemubual kerana watak dan perilaku yang berbeza dapat ditonjolkan. dan yang lain bertindak sebagai pencatat.  Di akhir temubual.  Doing Research In The Real World 34 .  Seorang penemubual – bertindak sebagai ketua – mengawal kecepatan dan arah sesuatu temubual. penemubual dapat membuat perbandingan pemikiran dan penilaian.

TEMUBUAL BERSAMA Melibatkan seorang penemubual – berinteraksi dendan dua orang sekaligus tentang satu fenomena. atau seseorang responden mungkin menguasai temubual tersebut.  Doing Research In The Real World 35 .3.  Kedua-dua responden yang dapat melibatkan diri dalam perbincangan membolehkan mereka memperoleh segala perincian yang diberikan kepada responden lain.  Mewujudkan keadaan yang bahaya – jika penemubual mengalihkan tumpuan responden.

KUMPULAN FOKUS Kumpulan fokus digunakan ketika sesuatu kumpulan manusia dijadikan kumpulan fokus bagi mengenalpasti tahap pengetahuan mereka terhadap sesuatu perkara.4.  Doing Research In The Real World 36 .  Cara pengumpulan data yang rendah kosnya.  Pita rakaman yang berkualiti sangat diperlukan dan diletakkan di tempat yang strategik – untuk kumpulan fokus itu lebih dari 20 orang. tetapi perlukan kerjasama dan kejujuran yang tinggi dari responden.

 Kadar respon dapat ditingkatkan jika penemubual mempunyai kebijaksanaan untuk meyakinkan dan memberi dorongan.  Kesemua soalan yang dikemukakan sama ada terlalu kompleks juga boleh ditanya melalui telefon. media komunikasi paling pantas.5.  Doing Research In The Real World 37 .  Kekurangan – risiko kadar penolakan akan menjadi tinggi.responden tidak melihat penemuduga. TEMUBUAL MELALUI TELEFON Kos yang rendah.

ISU KESELAMATAN Responden biasanya mengenali seseorang penemubual tersebut.  Adakalanya penyelidikan dilakukan di rumah seseorang atau pun sesuatu keadaa kawasan kerja yang terpencil di mana responden tidak mengenali penemubual tersebut.  Kebanyakan penemubual tidak menghadapi masalah yang signifikan dalam melakukan penyelidikan mereka.  Doing Research In The Real World 38 . atau temubual tersebut akan dilakukan melalui perbualan telefon ataupun di tempat awam.

kad identiti-pengesahan keanggotaan. tangga gelap.PANDUAN: KAEDAH TERBAIK UNTUK KESELAMATAN PENGKAJI Peralatan – bawa telefon bimbit. jujur. lif dan bangunan kosong.  Doing Research In The Real World 39 . jangan terlalu mesra.elakkan memasuki kawasan berbahaya. nasihat.  Sikap Peribadi – bahasa badan.  Pengetahuan dan Tanggungjawab – mempunyai pengetahuan tentang tempat temubual.untuk menyemak input dan output. pemakaian pakaian yang bersesuaian.  Strategi pencegahan – waktu siang untuk melakukan temubual.

 Temubual yang bagus adalah tidak berbelit-belit. juga berhak membataskan penemubual sebelum selesai menanyakan soalan.  Doing Research In The Real World 40 .ISU ETIKA Isu utama – responden sepatutnya tidak diprovokasi dalam apa jua cara sekalipun oleh penemubual.  Penghormatan – selesai menjalani temubual.  Responden mempunyai hak untuk tidak menjawab soalan berbentuk peribadi.  Tahap keyakinan diberikan kepada responden apabila selesai menjawab sesuatu soalan.

ISU ETIKA Patton (1990:353) menyatakan “Temubual yang baik adalah bersifat terbuka. perasaan.”  Kajian dibuat untuk mengumpulkan data. pantas. bukan untuk mengubah seseorang atau pendapat. ilmu dan maklumat serta pengalaman bukan sahaja dirasai oleh penemuduga tetapi juga oleh responden.  Doing Research In The Real World 41 .  Responden boleh meminta nasihat dan panduan yang praktikal dalam membuat perundingan yang melibatkan topik yang sukar dan sensitif.

dan bukan dari jenis soalan.  Prasangka bahaya – berpunca dari kebijaksanaan penemubual berbicara. temubual tak berstruktur atau temubual data tertumpu – memberikan data kualitatif.KESIMPULAN Temubual terbahagi kepada 5 kategori.  Doing Research In The Real World 42 .  Pilihan pendekatan yang digunakan – bergantung kepada objektif sesuatu kajian. merangkumi daripada pertuturan tidak formal sehinggalah yang berstruktur lengkap. temubual berstruktur – memberikan data kuantitatif.

 Doing Research In The Real World 43 . manakala pendirian yang teguh.soalan pos. tetapi sukar dipertahankan berbanding dengan cara penggabungan data yang lain seperti kaedah temubual. pemantauan dan pendengaran – adalah penting untuk mengawal sesuatu sesi temubual.  Isu etika penting untuk keyakinan diri.  Berhati-hati dengan isu keselamatan ketika sesi temubual – di rumah mereka sendiri ataupun di suatu situasi kawasan kerja yang terpencil.KESIMPULAN Temubual – adalah kemahiran membina hubungan dengan responden.

Terima Kasih..Sekian.!! Doing Research In The Real World 44 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful