P. 1
Bab 9(Temubual)

Bab 9(Temubual)

|Views: 2|Likes:
Published by Muhammad Amri Azmi
education
education

More info:

Published by: Muhammad Amri Azmi on Apr 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/02/2014

pdf

text

original

Sections

  • 1. TEMUBUAL BERSTRUKTUR
  • 2. TEMUBUAL SEPARA STRUKTUR
  • 3. TEMUBUAL BEBAS
  • 4. TEMUBUAL TERTUMPU
  • 5. TEKNIK-TEKNIK MENYOAL :
  • 6. KEMAHIRAN MENDENGAR YANG AKTIF
  • 7. PEMERHATIAN
  • 8. MENGUJI DAN MENYIMPULKAN PEMAHAMAN
  • 9. MENUTUP TEMUBUAL

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 35900 TANJONG MALIM, PERAK DARUL RIDZUAN

SHP4133 – PENYELIDIKAN ILMIAH

TRANSLATION CHAPTER 9 – DOING RESEARCH IN THE REAL WORLD FROM ENGLISH TO MALAY
DISEDIAKAN OLEH:

MOHD AMIRRUDIN BIN ZAKARIA STANLEY EMPARANG AK JAMES PETER LUTA NUR SHELAWATI BINTI JAMALUDDIN

D20061027072 D20061027073 D20061027074

SEMESTER 7 PROGRAM PENDIDIKAN KEMAHIRAN HIDUP DISEDIAKAN UNTUK: PROF.SUPLI EFFENDI BIN RAHIM

PENGUMPULAN DATA : TEMUBUAL
Objektif: 1. Menghurai dan memilih antara temubual berstruktur, separa struktur, bebas tertumpu dan tidak rasmi berdasarkan objektif-objektif penyelidikan. 2. Membuat pemilihan antara penggunaan temubual dan soal selidik. 3. Menghasilkan jadual temubual yang sahih dan boleh dipercayai. 4. Menjalankan temubual dengan mahir, bijaksana, selamat dan beretika.
Doing Research In The Real World 2

FAKTA-FAKTA TEMUBUAL
Merupakan perbualan diantara penemubual (penyelidik) dan responden.  Penemubual – mempunyai satu set soalan bertulis, berstruktur dan teratur.  Soalan-soalan yang dikemukakan – format berstruktur, separa berstruktur dan tidak berstruktur.  Respon berbentuk verbal dan juga gerak badan.  Temubual yang dikawal dengan baik – cara berkesan untuk mendapatkan data.

Doing Research In The Real World 3

APAKAH TUJUAN TEMUBUAL ?
1. Membolehkan penyelidik mengkaji respon-respon dengan lebih terperinci (pendekatan fenomenologis). – melibatkan percakapan, perasaan dan sikapmenghasilkan satu kadar gerak balas yang lebih besar. 2. Kaedah pengumpulan maklumat tentang pengetahuan seseorang, nilai dan kesukaan. 3. Digunakan untuk menguji hipotesis atau untuk mengenalpasti pembolehubah serta kaitan antaranya.

Doing Research In The Real World

4

cth: pemerhatian untuk memantau isu-isu. di mana soalan berbentuk terbuka-tertutup atau kompleks atau mengikut urutan logik sukar ditentukan pada peringkat awal. Keberkesanan temubual .Digunakan untuk menghubungkaitkan teknikteknik penyelidikan lain.APAKAH TUJUAN TEMUBUAL ? 4. Lebih mudah berbanding soal-selidik. 5.dalam mendapatkan julat dan ketepatan respon – bergantung kepada kemahiran yang ada pd penemubual. Doing Research In The Real World 5 .

Temubual Bebas 4. 5. Temubual Tertumpu. Temubual Berstruktur 2.PENDEKATAN TEMUBUAL Temubual dibahagikan kepada 5 kategori: 1. Temubual Perbualan Tak Rasmi Doing Research In The Real World 6 . Temubual Separa Berstruktur 3.

Respon direkodkan – catatan / rakaman. TEMUBUAL SEPARA STRUKTUR Tidak diseragamkan untuk analisis kualitatif. Interaksi temubual pada tahap minimum. 2. TEMUBUAL BERSTRUKTUR Digunakan untuk mengumpulkan data bagi analisis kuantitatif. Responden boleh mengembangkan pendapatpendapat mereka.1. Doing Research In The Real World 7 . Mempunyai penambahan soalan.

Penemubual sudah menganalisis autobiografi orang yang ditemubual. TEMUBUAL BEBAS Digunakan untuk meninjau isu atau topik secara mendalam dan rekabentuk soalan tidak perlu dirancang. TEMUBUAL TERTUMPU Berdasarkan respon subjektif responden kepada situasi yang mereka pernah terlibat. Responden dibenarkan bercakap dengan bebas. 4. Doing Research In The Real World 8 .3.

Data-data yang dikutip melalui temubual perbualan mungkin sukar dianalisis – soalan yang berbeza ditanya kepada orang yang berbeza.5. TEMUBUAL PERBUALAN TIDAK RASMI Temubual yang melibatkan penjanaan soalan.soalan secara spontan. Teknik temubual – berbentuk terbuka-tertutup. Doing Research In The Real World 9 . Proses temubual yang longgar.

Doing Research In The Real World 10 .REKAAN TEMUBUAL YANG BOLEH DIPERCAYAI  Salah satu penggerak kepada rekabentuk temubual adalah pencarian kebolehpercayaan bagi memastikan penemuan-penemuan yang diperolehi termasuklah isuisu yang sahih dan nyata.  Soalan yang sama perlu dikemukakan untuk menentukan tahap penemuan dan juga melibatkan populasi yan lebih luas.

tertumpu dan bebas.KESAHIHAN  Bagi jenis temubual berstruktur dan separa berstruktur. Doing Research In The Real World 11 . kesahihan itu lebih diragui – bergantung terhadap respon-respon yang diberikan oleh orang yang ditemuramah. kesahihan isu boleh dikemukakan secara langsung dengan memastikan kandungan soalan tertumpu secara langsung kepada objektif penyelidikan.  Bagi temubual jenis perbualan tak rasmi.

 Dalam satu praktikal. Cuba untuk memilih satu sampel yang membenarkan satu subjek dilihat daripada semua perspektif berkaitan. ii. data temubual perlu dikaji dan dianalisis sebagaimana ianya dikumpulkan sehingga perspektifnya jelas.KESAHAN LUARAN manakah penemuan-penemuan daripada satu kajian boleh dikaji secara umum?  Arksey & Knight (1999) menegaskan bahawa 2 prinsip praktikal yang boleh diterima: i. Doing Research In The Real World 12  Sejauh . Tingkatkan saiz sampel sehingga tiada pendapatpendapat baru timbul daripada data.

 Jadual temubual dan sikap penemubual (mengikut protokol yang sama) diseragamkan untuk mengelakkan ralat sistematik.  Satu set garis panduan mungkin meminta penemubual membawa soalan-soalan dengan tepat sebagaimana yang ditulis.  Kemahiran yang ada pada penemubual adalah penting bagi memberikan penjelasan tanpa mempengaruhi jawapan responden.KEBOLEHPERCAYAAN DAN KECENDERUNGAN  Bagi memastikan alat penyelidikan boleh dipercayai. Doing Research In The Real World 13 . pengukuran haruslah konsisten.

ketekalan yang menunjukkan bagaimana penyelidikan telah dijalankan dan kemunasabahan tindakan-tindakan dan analisis penyelidikan.  Kajian haruslah didemonstrasikan keneutralannya bagi menunjukkan penyelidik sedar akan kesan-kesan dari tindakan mereka dan persepsi-persepsi yang diterangkan.  Doing Research In The Real World 14 .PETUNJUK-PETUNJUK KUALITI Beberapa alternatif atau tambahan sumber kualiti adalah perlu untuk meningkatkan kredibiliti atau kajian temubual.  Salah satu petunjuk.

KEMAHIRAN-KEMAHIRAN Arksey & Knight (1999) mengatakan bahawa temubual mungkin bergantung kepada: i. Projek – adakah projek memberikan kepentingan kepada responden? iii. Status anda – sejauh manakah kedudukan anda dalam organisasi? ii. baik dan profesional?  Doing Research In The Real World 15 . Diri anda – adakah anda boleh dipercayai.

3.untuk menyiapkan satu soal selidik awalan – isu demografi (3 minggu lebih sebelumnya.) Doing Research In The Real World 16 .PERMULAAN TEMUBUAL Temubual tidak boleh dijalankan secara terburu-buru. Yakinkan diri – bahawa temubual tersebut akan dikendalikan di dalam keadaan yang tidak tertekan. Dapatkan responden. 2. 1. Wengraf (2001) mencadangkan anda seharusnya sampai 30 minit lebih awal sebelum jadual temubual – persiapan.

pastikan mereka masih ingin ditemubual – lokasi. bateri.PERMULAAN TEMUBUAL 4. Doing Research In The Real World 17 . pita kosong. dan sebarang pertanyaan oleh responden. 5. dan air mineral. Anda perlu menghubungi responden – 7 -10 hari lebih awal. wayar sambungan. Periksa bahan-bahan (kelengkapan) – pita rakam.

cara maklumat dikendalikan.PERSIAPAN AWAL    Tugas pertama penemubual – terangkan tujuan temubual. hala tuju maklumat. Permulaan temubual tidak memerlukan ucapan yang panjang. Doing Research In The Real World 18 . kenapa maklumat dikumpulkan dan bagaimana ia digunakan. Tempat duduk penemubual dan responden haruslah ditentukan jaraknya yang sesuai.

MEMBINA HUBUNGAN YANG BAIK  a. c. menerangkan bagaimana temubual akan dikendalikan. mendapatkan kebenaran untuk merakamkan audio sesi temubual. b. satu penubuhan dalam asas hormat-menghormati dan juga saling percaya di antara penemubual dengan responden. Doing Research In The Real World 19 . bertanya sekiranya responden mempunyai sebarang pertanyaan. Hubungan yang baik bermaksud satu pemahaman.

Doing Research In The Real World 20 . PENGURUSAN TEKANAN: Responden yang berbeza-beza akan diberikan cara yang pelbagai – dan tidak terdapat peraturan yang tegas dalam perkara ini.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 1. Penemubual harus berhati-hati dengan proses pengurusan tekanan dan elakkan daripada menunjukkan ekspresi yang dimiliknya sendiri.

Doing Research In The Real World 21 .MENGENDALIKAN TEMUBUAL 2. Gunakan bahasa yang mudah difahami untuk pendengar-pendengar. PENGGUNAAN BAHASA: Perkataan-perkataan boleh memberi makna yang berbeza-beza terhadap orang yang berlainan.

Memberikan maklumbalas secara lisan atau bukan lisan dengan sesuai. Doing Research In The Real World 22 . Mengetahui perkara yang harus dikemukakan.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 3. Bertanya soalan-soalan yang betul. MENGEKALKAN KAWALAN: Penemubual perlu mengawal sesi temubual – memendekkan maklumbalas yang panjang dan menyimpang sedikit.

Doing Research In The Real World 23 . Tips: 1. improvisi boleh dijadikan kunci kepada kejayaan temubual. 3. soalan lain – perbetulkan aliran temubual. kepelbagaian frasa – natural. IMPROVISI: Dalam temubual yang tidak berstruktur. 2.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 4. meletakkan diri dan responden dengan pengalaman yang ada.

Kemukakan dua persoalan serentak. TEKNIK-TEKNIK MENYOAL : Mengandungi bahasa kejuruteraan. Mengandungi pernyataan yang diramal. Menimbulkan isu peribadi atau isu yang sensitif. Doing Research In The Real World 24 .MENGENDALIKAN TEMUBUAL 5. Memori lepas dan pengalaman yang tidak dijangka oleh responden.

KEMAHIRAN MENDENGAR YANG AKTIF Pendengaran yang penuh perhatian – bukan sahaja mendengar perkataan yang disebutkan.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 6. Mengintepretasikan maksud apa yang telah disebut. Melibatkan pengenalpastian maklumbalas yang tidak lengkap dan terus mendengar. Doing Research In The Real World 25 . malah kepada nada dan ketegasannya.

Doing Research In The Real World 26 . dan berikan yang lebih mudah atau kurangkan kontroversi terhadap orang lain.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 7. maka tukarlah soalan-soalan yang berturut-turut. Sekiranya tanda-tanda negatif dikesan. PEMERHATIAN Membantu mengesan maklumat terhadap bagaimana perkembangan proses temubual.

MENGENDALIKAN TEMUBUAL 8. MENGUJI DAN MENYIMPULKAN PEMAHAMAN Tekankan kepada orang yang ditemubual bahawa anda percaya kepada apa yang telah mereka beritahu kepada anda. Doing Research In The Real World 27 . Ini amat penting sekiranya terdapat pernyataan atau isu-isu yang tidak sepenuhnya difahami.

Doing Research In The Real World 28 . Ucapkan terima kasih kepada responden atas kerjasama dan perhatian yang diberikan.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 9. Terangkan apa yang berlaku seterusnya terhadap maklumat yang diperolehi dan minta responden periksa semula ketepatan transkripsi. MENUTUP TEMUBUAL Pastikan anda telah bertanya semua soalan yang ingin dikemukakan.

Nota boleh dibuat untuk membuat formulasi soalansoalan.MEREKOD DAN MENSTRANKRIPSI DATA Proses pemotongan data harus dielakkan dan data harus dikumpul secara berhati-hati. Doing Research In The Real World 29 . menganalisis petikan dan membantu membuat bayangan bahawa dia telah menyebut sesuatu yang amat bermakna. Pita rakaman digunakan untuk berfokus kepada proses pendengaran dan penafsiran.

Lihat juga kepada ‘bahasa badan’ responden sama ada dia berasa kurang senang dan beralihlah kepada soalan lain.BERURUSAN DENGAN RESPONDEN YANG BERMASALAH Di tempat kerja. penjawat awam akan berasa enggan menjawab soalan – kerana merasakan mereka sangat terdedah. Penemubual tidak boleh memberikan sebarang kata kunci yang membolehkan responden menemui jawapannya. Doing Research In The Real World 30 .

MENGGUNAKAN PANDANGAN PELBAGAI BUDAYA Pertimbangkan kesan-kesan terhadap pengendalian proses temubual bersama orang yang berlainan etnik. penemubual harus mengetahui menyedari akan bahasa asas yang digunakan oleh responden. kumpulan sosial atau budaya. Doing Research In The Real World 31 . memadankan perbualan responden dan gaya interaksi. Untuk menambahkan ketepatan. Bina pengetahuan mengenai masyarakat.

JENIS-JENIS TEMUBUAL      TEMUBUAL BERKUMPULAN PENEMUBUAL BERAMAI-RAMAI TEMUBUAL BERSAMA KUMPULAN FOKUS TEMUBUAL MELALUI TELEFON Doing Research In The Real World 32 .

1.  Doing Research In The Real World 33 . temubual bersama dan juga kumpulan fokus.  Menggunakan pelbagai soalan akan mewujudkan tingkah laku seperti mengambil ujian. TEMUBUAL BERKUMPULAN Terdiri daripada pelbagai format yang berbeza – bilangan penemubual lebih dari satu.  Kelebihan – pengurangan kos. menambahkan peluang responden memberi reaksi.

PENEMUBUAL BERAMAI-RAMAI Sangat berguna jika mempunyai lebih daripada satu penemubual kerana watak dan perilaku yang berbeza dapat ditonjolkan. dan yang lain bertindak sebagai pencatat. penemubual dapat membuat perbandingan pemikiran dan penilaian.  Di akhir temubual.  Doing Research In The Real World 34 .2.  Seorang penemubual – bertindak sebagai ketua – mengawal kecepatan dan arah sesuatu temubual.

atau seseorang responden mungkin menguasai temubual tersebut.  Mewujudkan keadaan yang bahaya – jika penemubual mengalihkan tumpuan responden. TEMUBUAL BERSAMA Melibatkan seorang penemubual – berinteraksi dendan dua orang sekaligus tentang satu fenomena.  Kedua-dua responden yang dapat melibatkan diri dalam perbincangan membolehkan mereka memperoleh segala perincian yang diberikan kepada responden lain.  Doing Research In The Real World 35 .3.

 Pita rakaman yang berkualiti sangat diperlukan dan diletakkan di tempat yang strategik – untuk kumpulan fokus itu lebih dari 20 orang.  Doing Research In The Real World 36 .4. tetapi perlukan kerjasama dan kejujuran yang tinggi dari responden. KUMPULAN FOKUS Kumpulan fokus digunakan ketika sesuatu kumpulan manusia dijadikan kumpulan fokus bagi mengenalpasti tahap pengetahuan mereka terhadap sesuatu perkara.  Cara pengumpulan data yang rendah kosnya.

 Doing Research In The Real World 37 .responden tidak melihat penemuduga.  Kesemua soalan yang dikemukakan sama ada terlalu kompleks juga boleh ditanya melalui telefon. TEMUBUAL MELALUI TELEFON Kos yang rendah.  Kadar respon dapat ditingkatkan jika penemubual mempunyai kebijaksanaan untuk meyakinkan dan memberi dorongan.  Kekurangan – risiko kadar penolakan akan menjadi tinggi. media komunikasi paling pantas.5.

 Kebanyakan penemubual tidak menghadapi masalah yang signifikan dalam melakukan penyelidikan mereka.  Doing Research In The Real World 38 .  Adakalanya penyelidikan dilakukan di rumah seseorang atau pun sesuatu keadaa kawasan kerja yang terpencil di mana responden tidak mengenali penemubual tersebut.ISU KESELAMATAN Responden biasanya mengenali seseorang penemubual tersebut. atau temubual tersebut akan dilakukan melalui perbualan telefon ataupun di tempat awam.

nasihat. lif dan bangunan kosong.PANDUAN: KAEDAH TERBAIK UNTUK KESELAMATAN PENGKAJI Peralatan – bawa telefon bimbit. pemakaian pakaian yang bersesuaian.  Strategi pencegahan – waktu siang untuk melakukan temubual.  Pengetahuan dan Tanggungjawab – mempunyai pengetahuan tentang tempat temubual.elakkan memasuki kawasan berbahaya. jangan terlalu mesra. kad identiti-pengesahan keanggotaan. jujur.untuk menyemak input dan output.  Doing Research In The Real World 39 . tangga gelap.  Sikap Peribadi – bahasa badan.

juga berhak membataskan penemubual sebelum selesai menanyakan soalan.  Responden mempunyai hak untuk tidak menjawab soalan berbentuk peribadi.  Doing Research In The Real World 40 .  Penghormatan – selesai menjalani temubual.  Tahap keyakinan diberikan kepada responden apabila selesai menjawab sesuatu soalan.  Temubual yang bagus adalah tidak berbelit-belit.ISU ETIKA Isu utama – responden sepatutnya tidak diprovokasi dalam apa jua cara sekalipun oleh penemubual.

pantas. perasaan.  Doing Research In The Real World 41 .  Responden boleh meminta nasihat dan panduan yang praktikal dalam membuat perundingan yang melibatkan topik yang sukar dan sensitif. ilmu dan maklumat serta pengalaman bukan sahaja dirasai oleh penemuduga tetapi juga oleh responden.ISU ETIKA Patton (1990:353) menyatakan “Temubual yang baik adalah bersifat terbuka.”  Kajian dibuat untuk mengumpulkan data. bukan untuk mengubah seseorang atau pendapat.

dan bukan dari jenis soalan. temubual berstruktur – memberikan data kuantitatif.KESIMPULAN Temubual terbahagi kepada 5 kategori. temubual tak berstruktur atau temubual data tertumpu – memberikan data kualitatif. merangkumi daripada pertuturan tidak formal sehinggalah yang berstruktur lengkap.  Doing Research In The Real World 42 .  Prasangka bahaya – berpunca dari kebijaksanaan penemubual berbicara.  Pilihan pendekatan yang digunakan – bergantung kepada objektif sesuatu kajian.

manakala pendirian yang teguh.KESIMPULAN Temubual – adalah kemahiran membina hubungan dengan responden. pemantauan dan pendengaran – adalah penting untuk mengawal sesuatu sesi temubual.soalan pos.  Isu etika penting untuk keyakinan diri. tetapi sukar dipertahankan berbanding dengan cara penggabungan data yang lain seperti kaedah temubual.  Doing Research In The Real World 43 .  Berhati-hati dengan isu keselamatan ketika sesi temubual – di rumah mereka sendiri ataupun di suatu situasi kawasan kerja yang terpencil.

!! Doing Research In The Real World 44 .. Terima Kasih.Sekian.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->