UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 35900 TANJONG MALIM, PERAK DARUL RIDZUAN

SHP4133 – PENYELIDIKAN ILMIAH

TRANSLATION CHAPTER 9 – DOING RESEARCH IN THE REAL WORLD FROM ENGLISH TO MALAY
DISEDIAKAN OLEH:

MOHD AMIRRUDIN BIN ZAKARIA STANLEY EMPARANG AK JAMES PETER LUTA NUR SHELAWATI BINTI JAMALUDDIN

D20061027072 D20061027073 D20061027074

SEMESTER 7 PROGRAM PENDIDIKAN KEMAHIRAN HIDUP DISEDIAKAN UNTUK: PROF.SUPLI EFFENDI BIN RAHIM

PENGUMPULAN DATA : TEMUBUAL
Objektif: 1. Menghurai dan memilih antara temubual berstruktur, separa struktur, bebas tertumpu dan tidak rasmi berdasarkan objektif-objektif penyelidikan. 2. Membuat pemilihan antara penggunaan temubual dan soal selidik. 3. Menghasilkan jadual temubual yang sahih dan boleh dipercayai. 4. Menjalankan temubual dengan mahir, bijaksana, selamat dan beretika.
Doing Research In The Real World 2

FAKTA-FAKTA TEMUBUAL
Merupakan perbualan diantara penemubual (penyelidik) dan responden.  Penemubual – mempunyai satu set soalan bertulis, berstruktur dan teratur.  Soalan-soalan yang dikemukakan – format berstruktur, separa berstruktur dan tidak berstruktur.  Respon berbentuk verbal dan juga gerak badan.  Temubual yang dikawal dengan baik – cara berkesan untuk mendapatkan data.

Doing Research In The Real World 3

APAKAH TUJUAN TEMUBUAL ?
1. Membolehkan penyelidik mengkaji respon-respon dengan lebih terperinci (pendekatan fenomenologis). – melibatkan percakapan, perasaan dan sikapmenghasilkan satu kadar gerak balas yang lebih besar. 2. Kaedah pengumpulan maklumat tentang pengetahuan seseorang, nilai dan kesukaan. 3. Digunakan untuk menguji hipotesis atau untuk mengenalpasti pembolehubah serta kaitan antaranya.

Doing Research In The Real World

4

5. Doing Research In The Real World 5 . di mana soalan berbentuk terbuka-tertutup atau kompleks atau mengikut urutan logik sukar ditentukan pada peringkat awal.dalam mendapatkan julat dan ketepatan respon – bergantung kepada kemahiran yang ada pd penemubual. Keberkesanan temubual .Digunakan untuk menghubungkaitkan teknikteknik penyelidikan lain. cth: pemerhatian untuk memantau isu-isu.APAKAH TUJUAN TEMUBUAL ? 4. Lebih mudah berbanding soal-selidik.

Temubual Bebas 4. Temubual Perbualan Tak Rasmi Doing Research In The Real World 6 . Temubual Tertumpu. 5.PENDEKATAN TEMUBUAL Temubual dibahagikan kepada 5 kategori: 1. Temubual Berstruktur 2. Temubual Separa Berstruktur 3.

Responden boleh mengembangkan pendapatpendapat mereka.1. Doing Research In The Real World 7 . Interaksi temubual pada tahap minimum. 2. Mempunyai penambahan soalan. TEMUBUAL BERSTRUKTUR Digunakan untuk mengumpulkan data bagi analisis kuantitatif. Respon direkodkan – catatan / rakaman. TEMUBUAL SEPARA STRUKTUR Tidak diseragamkan untuk analisis kualitatif.

Doing Research In The Real World 8 . TEMUBUAL BEBAS Digunakan untuk meninjau isu atau topik secara mendalam dan rekabentuk soalan tidak perlu dirancang. Responden dibenarkan bercakap dengan bebas. TEMUBUAL TERTUMPU Berdasarkan respon subjektif responden kepada situasi yang mereka pernah terlibat. Penemubual sudah menganalisis autobiografi orang yang ditemubual.3. 4.

Data-data yang dikutip melalui temubual perbualan mungkin sukar dianalisis – soalan yang berbeza ditanya kepada orang yang berbeza.5. TEMUBUAL PERBUALAN TIDAK RASMI Temubual yang melibatkan penjanaan soalan.soalan secara spontan. Proses temubual yang longgar. Teknik temubual – berbentuk terbuka-tertutup. Doing Research In The Real World 9 .

 Soalan yang sama perlu dikemukakan untuk menentukan tahap penemuan dan juga melibatkan populasi yan lebih luas. Doing Research In The Real World 10 .REKAAN TEMUBUAL YANG BOLEH DIPERCAYAI  Salah satu penggerak kepada rekabentuk temubual adalah pencarian kebolehpercayaan bagi memastikan penemuan-penemuan yang diperolehi termasuklah isuisu yang sahih dan nyata.

Doing Research In The Real World 11 . tertumpu dan bebas. kesahihan itu lebih diragui – bergantung terhadap respon-respon yang diberikan oleh orang yang ditemuramah.KESAHIHAN  Bagi jenis temubual berstruktur dan separa berstruktur.  Bagi temubual jenis perbualan tak rasmi. kesahihan isu boleh dikemukakan secara langsung dengan memastikan kandungan soalan tertumpu secara langsung kepada objektif penyelidikan.

KESAHAN LUARAN manakah penemuan-penemuan daripada satu kajian boleh dikaji secara umum?  Arksey & Knight (1999) menegaskan bahawa 2 prinsip praktikal yang boleh diterima: i. data temubual perlu dikaji dan dianalisis sebagaimana ianya dikumpulkan sehingga perspektifnya jelas. Doing Research In The Real World 12  Sejauh . ii.  Dalam satu praktikal. Tingkatkan saiz sampel sehingga tiada pendapatpendapat baru timbul daripada data. Cuba untuk memilih satu sampel yang membenarkan satu subjek dilihat daripada semua perspektif berkaitan.

 Satu set garis panduan mungkin meminta penemubual membawa soalan-soalan dengan tepat sebagaimana yang ditulis.KEBOLEHPERCAYAAN DAN KECENDERUNGAN  Bagi memastikan alat penyelidikan boleh dipercayai. pengukuran haruslah konsisten.  Kemahiran yang ada pada penemubual adalah penting bagi memberikan penjelasan tanpa mempengaruhi jawapan responden. Doing Research In The Real World 13 .  Jadual temubual dan sikap penemubual (mengikut protokol yang sama) diseragamkan untuk mengelakkan ralat sistematik.

 Salah satu petunjuk.  Doing Research In The Real World 14 .ketekalan yang menunjukkan bagaimana penyelidikan telah dijalankan dan kemunasabahan tindakan-tindakan dan analisis penyelidikan.PETUNJUK-PETUNJUK KUALITI Beberapa alternatif atau tambahan sumber kualiti adalah perlu untuk meningkatkan kredibiliti atau kajian temubual.  Kajian haruslah didemonstrasikan keneutralannya bagi menunjukkan penyelidik sedar akan kesan-kesan dari tindakan mereka dan persepsi-persepsi yang diterangkan.

baik dan profesional?  Doing Research In The Real World 15 . Projek – adakah projek memberikan kepentingan kepada responden? iii. Diri anda – adakah anda boleh dipercayai. Status anda – sejauh manakah kedudukan anda dalam organisasi? ii.KEMAHIRAN-KEMAHIRAN Arksey & Knight (1999) mengatakan bahawa temubual mungkin bergantung kepada: i.

Dapatkan responden. 1. Wengraf (2001) mencadangkan anda seharusnya sampai 30 minit lebih awal sebelum jadual temubual – persiapan. Yakinkan diri – bahawa temubual tersebut akan dikendalikan di dalam keadaan yang tidak tertekan.) Doing Research In The Real World 16 .untuk menyiapkan satu soal selidik awalan – isu demografi (3 minggu lebih sebelumnya. 2.PERMULAAN TEMUBUAL Temubual tidak boleh dijalankan secara terburu-buru. 3.

5.PERMULAAN TEMUBUAL 4. dan sebarang pertanyaan oleh responden. Anda perlu menghubungi responden – 7 -10 hari lebih awal. dan air mineral. bateri. Periksa bahan-bahan (kelengkapan) – pita rakam. pita kosong. Doing Research In The Real World 17 .pastikan mereka masih ingin ditemubual – lokasi. wayar sambungan.

kenapa maklumat dikumpulkan dan bagaimana ia digunakan. Tempat duduk penemubual dan responden haruslah ditentukan jaraknya yang sesuai. hala tuju maklumat. Doing Research In The Real World 18 . Permulaan temubual tidak memerlukan ucapan yang panjang. cara maklumat dikendalikan.PERSIAPAN AWAL    Tugas pertama penemubual – terangkan tujuan temubual.

c. Doing Research In The Real World 19 . b. bertanya sekiranya responden mempunyai sebarang pertanyaan. satu penubuhan dalam asas hormat-menghormati dan juga saling percaya di antara penemubual dengan responden.MEMBINA HUBUNGAN YANG BAIK  a. menerangkan bagaimana temubual akan dikendalikan. mendapatkan kebenaran untuk merakamkan audio sesi temubual. Hubungan yang baik bermaksud satu pemahaman.

Doing Research In The Real World 20 .MENGENDALIKAN TEMUBUAL 1. Penemubual harus berhati-hati dengan proses pengurusan tekanan dan elakkan daripada menunjukkan ekspresi yang dimiliknya sendiri. PENGURUSAN TEKANAN: Responden yang berbeza-beza akan diberikan cara yang pelbagai – dan tidak terdapat peraturan yang tegas dalam perkara ini.

Gunakan bahasa yang mudah difahami untuk pendengar-pendengar. Doing Research In The Real World 21 . PENGGUNAAN BAHASA: Perkataan-perkataan boleh memberi makna yang berbeza-beza terhadap orang yang berlainan.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 2.

Mengetahui perkara yang harus dikemukakan. Bertanya soalan-soalan yang betul. Doing Research In The Real World 22 .MENGENDALIKAN TEMUBUAL 3. Memberikan maklumbalas secara lisan atau bukan lisan dengan sesuai. MENGEKALKAN KAWALAN: Penemubual perlu mengawal sesi temubual – memendekkan maklumbalas yang panjang dan menyimpang sedikit.

3. 2. meletakkan diri dan responden dengan pengalaman yang ada. Tips: 1. kepelbagaian frasa – natural. soalan lain – perbetulkan aliran temubual. IMPROVISI: Dalam temubual yang tidak berstruktur. improvisi boleh dijadikan kunci kepada kejayaan temubual. Doing Research In The Real World 23 .MENGENDALIKAN TEMUBUAL 4.

Doing Research In The Real World 24 . Mengandungi pernyataan yang diramal. Kemukakan dua persoalan serentak.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 5. Menimbulkan isu peribadi atau isu yang sensitif. TEKNIK-TEKNIK MENYOAL : Mengandungi bahasa kejuruteraan. Memori lepas dan pengalaman yang tidak dijangka oleh responden.

KEMAHIRAN MENDENGAR YANG AKTIF Pendengaran yang penuh perhatian – bukan sahaja mendengar perkataan yang disebutkan. Melibatkan pengenalpastian maklumbalas yang tidak lengkap dan terus mendengar.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 6. Doing Research In The Real World 25 . Mengintepretasikan maksud apa yang telah disebut. malah kepada nada dan ketegasannya.

Doing Research In The Real World 26 . PEMERHATIAN Membantu mengesan maklumat terhadap bagaimana perkembangan proses temubual. maka tukarlah soalan-soalan yang berturut-turut. dan berikan yang lebih mudah atau kurangkan kontroversi terhadap orang lain. Sekiranya tanda-tanda negatif dikesan.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 7.

Doing Research In The Real World 27 . MENGUJI DAN MENYIMPULKAN PEMAHAMAN Tekankan kepada orang yang ditemubual bahawa anda percaya kepada apa yang telah mereka beritahu kepada anda.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 8. Ini amat penting sekiranya terdapat pernyataan atau isu-isu yang tidak sepenuhnya difahami.

Terangkan apa yang berlaku seterusnya terhadap maklumat yang diperolehi dan minta responden periksa semula ketepatan transkripsi. MENUTUP TEMUBUAL Pastikan anda telah bertanya semua soalan yang ingin dikemukakan. Ucapkan terima kasih kepada responden atas kerjasama dan perhatian yang diberikan.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 9. Doing Research In The Real World 28 .

Nota boleh dibuat untuk membuat formulasi soalansoalan.MEREKOD DAN MENSTRANKRIPSI DATA Proses pemotongan data harus dielakkan dan data harus dikumpul secara berhati-hati. Doing Research In The Real World 29 . Pita rakaman digunakan untuk berfokus kepada proses pendengaran dan penafsiran. menganalisis petikan dan membantu membuat bayangan bahawa dia telah menyebut sesuatu yang amat bermakna.

Penemubual tidak boleh memberikan sebarang kata kunci yang membolehkan responden menemui jawapannya. Doing Research In The Real World 30 . Lihat juga kepada ‘bahasa badan’ responden sama ada dia berasa kurang senang dan beralihlah kepada soalan lain.BERURUSAN DENGAN RESPONDEN YANG BERMASALAH Di tempat kerja. penjawat awam akan berasa enggan menjawab soalan – kerana merasakan mereka sangat terdedah.

Doing Research In The Real World 31 .MENGGUNAKAN PANDANGAN PELBAGAI BUDAYA Pertimbangkan kesan-kesan terhadap pengendalian proses temubual bersama orang yang berlainan etnik. memadankan perbualan responden dan gaya interaksi. penemubual harus mengetahui menyedari akan bahasa asas yang digunakan oleh responden. Bina pengetahuan mengenai masyarakat. kumpulan sosial atau budaya. Untuk menambahkan ketepatan.

JENIS-JENIS TEMUBUAL      TEMUBUAL BERKUMPULAN PENEMUBUAL BERAMAI-RAMAI TEMUBUAL BERSAMA KUMPULAN FOKUS TEMUBUAL MELALUI TELEFON Doing Research In The Real World 32 .

TEMUBUAL BERKUMPULAN Terdiri daripada pelbagai format yang berbeza – bilangan penemubual lebih dari satu.  Menggunakan pelbagai soalan akan mewujudkan tingkah laku seperti mengambil ujian.  Doing Research In The Real World 33 .1. temubual bersama dan juga kumpulan fokus. menambahkan peluang responden memberi reaksi.  Kelebihan – pengurangan kos.

 Seorang penemubual – bertindak sebagai ketua – mengawal kecepatan dan arah sesuatu temubual.  Di akhir temubual.2. penemubual dapat membuat perbandingan pemikiran dan penilaian. PENEMUBUAL BERAMAI-RAMAI Sangat berguna jika mempunyai lebih daripada satu penemubual kerana watak dan perilaku yang berbeza dapat ditonjolkan. dan yang lain bertindak sebagai pencatat.  Doing Research In The Real World 34 .

atau seseorang responden mungkin menguasai temubual tersebut. TEMUBUAL BERSAMA Melibatkan seorang penemubual – berinteraksi dendan dua orang sekaligus tentang satu fenomena.3.  Mewujudkan keadaan yang bahaya – jika penemubual mengalihkan tumpuan responden.  Doing Research In The Real World 35 .  Kedua-dua responden yang dapat melibatkan diri dalam perbincangan membolehkan mereka memperoleh segala perincian yang diberikan kepada responden lain.

 Cara pengumpulan data yang rendah kosnya. tetapi perlukan kerjasama dan kejujuran yang tinggi dari responden. KUMPULAN FOKUS Kumpulan fokus digunakan ketika sesuatu kumpulan manusia dijadikan kumpulan fokus bagi mengenalpasti tahap pengetahuan mereka terhadap sesuatu perkara.  Doing Research In The Real World 36 .  Pita rakaman yang berkualiti sangat diperlukan dan diletakkan di tempat yang strategik – untuk kumpulan fokus itu lebih dari 20 orang.4.

responden tidak melihat penemuduga.  Kesemua soalan yang dikemukakan sama ada terlalu kompleks juga boleh ditanya melalui telefon.  Kekurangan – risiko kadar penolakan akan menjadi tinggi. media komunikasi paling pantas. TEMUBUAL MELALUI TELEFON Kos yang rendah.5.  Kadar respon dapat ditingkatkan jika penemubual mempunyai kebijaksanaan untuk meyakinkan dan memberi dorongan.  Doing Research In The Real World 37 .

ISU KESELAMATAN Responden biasanya mengenali seseorang penemubual tersebut.  Doing Research In The Real World 38 .  Kebanyakan penemubual tidak menghadapi masalah yang signifikan dalam melakukan penyelidikan mereka. atau temubual tersebut akan dilakukan melalui perbualan telefon ataupun di tempat awam.  Adakalanya penyelidikan dilakukan di rumah seseorang atau pun sesuatu keadaa kawasan kerja yang terpencil di mana responden tidak mengenali penemubual tersebut.

nasihat. jangan terlalu mesra. tangga gelap.PANDUAN: KAEDAH TERBAIK UNTUK KESELAMATAN PENGKAJI Peralatan – bawa telefon bimbit.elakkan memasuki kawasan berbahaya.  Pengetahuan dan Tanggungjawab – mempunyai pengetahuan tentang tempat temubual.  Doing Research In The Real World 39 . pemakaian pakaian yang bersesuaian. lif dan bangunan kosong.untuk menyemak input dan output. kad identiti-pengesahan keanggotaan.  Sikap Peribadi – bahasa badan.  Strategi pencegahan – waktu siang untuk melakukan temubual. jujur.

 Penghormatan – selesai menjalani temubual. juga berhak membataskan penemubual sebelum selesai menanyakan soalan.ISU ETIKA Isu utama – responden sepatutnya tidak diprovokasi dalam apa jua cara sekalipun oleh penemubual.  Doing Research In The Real World 40 .  Responden mempunyai hak untuk tidak menjawab soalan berbentuk peribadi.  Temubual yang bagus adalah tidak berbelit-belit.  Tahap keyakinan diberikan kepada responden apabila selesai menjawab sesuatu soalan.

 Doing Research In The Real World 41 . perasaan.”  Kajian dibuat untuk mengumpulkan data.ISU ETIKA Patton (1990:353) menyatakan “Temubual yang baik adalah bersifat terbuka. bukan untuk mengubah seseorang atau pendapat.  Responden boleh meminta nasihat dan panduan yang praktikal dalam membuat perundingan yang melibatkan topik yang sukar dan sensitif. ilmu dan maklumat serta pengalaman bukan sahaja dirasai oleh penemuduga tetapi juga oleh responden. pantas.

KESIMPULAN Temubual terbahagi kepada 5 kategori.  Doing Research In The Real World 42 . merangkumi daripada pertuturan tidak formal sehinggalah yang berstruktur lengkap. temubual berstruktur – memberikan data kuantitatif.  Prasangka bahaya – berpunca dari kebijaksanaan penemubual berbicara. dan bukan dari jenis soalan. temubual tak berstruktur atau temubual data tertumpu – memberikan data kualitatif.  Pilihan pendekatan yang digunakan – bergantung kepada objektif sesuatu kajian.

manakala pendirian yang teguh.soalan pos.KESIMPULAN Temubual – adalah kemahiran membina hubungan dengan responden. pemantauan dan pendengaran – adalah penting untuk mengawal sesuatu sesi temubual.  Isu etika penting untuk keyakinan diri.  Doing Research In The Real World 43 . tetapi sukar dipertahankan berbanding dengan cara penggabungan data yang lain seperti kaedah temubual.  Berhati-hati dengan isu keselamatan ketika sesi temubual – di rumah mereka sendiri ataupun di suatu situasi kawasan kerja yang terpencil.

.Sekian.!! Doing Research In The Real World 44 . Terima Kasih.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful