UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 35900 TANJONG MALIM, PERAK DARUL RIDZUAN

SHP4133 – PENYELIDIKAN ILMIAH

TRANSLATION CHAPTER 9 – DOING RESEARCH IN THE REAL WORLD FROM ENGLISH TO MALAY
DISEDIAKAN OLEH:

MOHD AMIRRUDIN BIN ZAKARIA STANLEY EMPARANG AK JAMES PETER LUTA NUR SHELAWATI BINTI JAMALUDDIN

D20061027072 D20061027073 D20061027074

SEMESTER 7 PROGRAM PENDIDIKAN KEMAHIRAN HIDUP DISEDIAKAN UNTUK: PROF.SUPLI EFFENDI BIN RAHIM

PENGUMPULAN DATA : TEMUBUAL
Objektif: 1. Menghurai dan memilih antara temubual berstruktur, separa struktur, bebas tertumpu dan tidak rasmi berdasarkan objektif-objektif penyelidikan. 2. Membuat pemilihan antara penggunaan temubual dan soal selidik. 3. Menghasilkan jadual temubual yang sahih dan boleh dipercayai. 4. Menjalankan temubual dengan mahir, bijaksana, selamat dan beretika.
Doing Research In The Real World 2

FAKTA-FAKTA TEMUBUAL
Merupakan perbualan diantara penemubual (penyelidik) dan responden.  Penemubual – mempunyai satu set soalan bertulis, berstruktur dan teratur.  Soalan-soalan yang dikemukakan – format berstruktur, separa berstruktur dan tidak berstruktur.  Respon berbentuk verbal dan juga gerak badan.  Temubual yang dikawal dengan baik – cara berkesan untuk mendapatkan data.

Doing Research In The Real World 3

APAKAH TUJUAN TEMUBUAL ?
1. Membolehkan penyelidik mengkaji respon-respon dengan lebih terperinci (pendekatan fenomenologis). – melibatkan percakapan, perasaan dan sikapmenghasilkan satu kadar gerak balas yang lebih besar. 2. Kaedah pengumpulan maklumat tentang pengetahuan seseorang, nilai dan kesukaan. 3. Digunakan untuk menguji hipotesis atau untuk mengenalpasti pembolehubah serta kaitan antaranya.

Doing Research In The Real World

4

APAKAH TUJUAN TEMUBUAL ? 4.dalam mendapatkan julat dan ketepatan respon – bergantung kepada kemahiran yang ada pd penemubual. di mana soalan berbentuk terbuka-tertutup atau kompleks atau mengikut urutan logik sukar ditentukan pada peringkat awal. cth: pemerhatian untuk memantau isu-isu. 5. Keberkesanan temubual .Digunakan untuk menghubungkaitkan teknikteknik penyelidikan lain. Doing Research In The Real World 5 . Lebih mudah berbanding soal-selidik.

Temubual Berstruktur 2. 5. Temubual Separa Berstruktur 3. Temubual Bebas 4. Temubual Tertumpu.PENDEKATAN TEMUBUAL Temubual dibahagikan kepada 5 kategori: 1. Temubual Perbualan Tak Rasmi Doing Research In The Real World 6 .

Doing Research In The Real World 7 . TEMUBUAL SEPARA STRUKTUR Tidak diseragamkan untuk analisis kualitatif. Mempunyai penambahan soalan. TEMUBUAL BERSTRUKTUR Digunakan untuk mengumpulkan data bagi analisis kuantitatif. Respon direkodkan – catatan / rakaman. 2. Interaksi temubual pada tahap minimum. Responden boleh mengembangkan pendapatpendapat mereka.1.

3. Responden dibenarkan bercakap dengan bebas. TEMUBUAL TERTUMPU Berdasarkan respon subjektif responden kepada situasi yang mereka pernah terlibat. 4. Doing Research In The Real World 8 . TEMUBUAL BEBAS Digunakan untuk meninjau isu atau topik secara mendalam dan rekabentuk soalan tidak perlu dirancang. Penemubual sudah menganalisis autobiografi orang yang ditemubual.

Proses temubual yang longgar. Teknik temubual – berbentuk terbuka-tertutup. Data-data yang dikutip melalui temubual perbualan mungkin sukar dianalisis – soalan yang berbeza ditanya kepada orang yang berbeza.soalan secara spontan. Doing Research In The Real World 9 . TEMUBUAL PERBUALAN TIDAK RASMI Temubual yang melibatkan penjanaan soalan.5.

 Soalan yang sama perlu dikemukakan untuk menentukan tahap penemuan dan juga melibatkan populasi yan lebih luas.REKAAN TEMUBUAL YANG BOLEH DIPERCAYAI  Salah satu penggerak kepada rekabentuk temubual adalah pencarian kebolehpercayaan bagi memastikan penemuan-penemuan yang diperolehi termasuklah isuisu yang sahih dan nyata. Doing Research In The Real World 10 .

KESAHIHAN  Bagi jenis temubual berstruktur dan separa berstruktur. kesahihan itu lebih diragui – bergantung terhadap respon-respon yang diberikan oleh orang yang ditemuramah. kesahihan isu boleh dikemukakan secara langsung dengan memastikan kandungan soalan tertumpu secara langsung kepada objektif penyelidikan. tertumpu dan bebas.  Bagi temubual jenis perbualan tak rasmi. Doing Research In The Real World 11 .

data temubual perlu dikaji dan dianalisis sebagaimana ianya dikumpulkan sehingga perspektifnya jelas. Cuba untuk memilih satu sampel yang membenarkan satu subjek dilihat daripada semua perspektif berkaitan. Tingkatkan saiz sampel sehingga tiada pendapatpendapat baru timbul daripada data. ii.  Dalam satu praktikal. Doing Research In The Real World 12  Sejauh .KESAHAN LUARAN manakah penemuan-penemuan daripada satu kajian boleh dikaji secara umum?  Arksey & Knight (1999) menegaskan bahawa 2 prinsip praktikal yang boleh diterima: i.

KEBOLEHPERCAYAAN DAN KECENDERUNGAN  Bagi memastikan alat penyelidikan boleh dipercayai. pengukuran haruslah konsisten. Doing Research In The Real World 13 .  Satu set garis panduan mungkin meminta penemubual membawa soalan-soalan dengan tepat sebagaimana yang ditulis.  Jadual temubual dan sikap penemubual (mengikut protokol yang sama) diseragamkan untuk mengelakkan ralat sistematik.  Kemahiran yang ada pada penemubual adalah penting bagi memberikan penjelasan tanpa mempengaruhi jawapan responden.

PETUNJUK-PETUNJUK KUALITI Beberapa alternatif atau tambahan sumber kualiti adalah perlu untuk meningkatkan kredibiliti atau kajian temubual.  Doing Research In The Real World 14 .ketekalan yang menunjukkan bagaimana penyelidikan telah dijalankan dan kemunasabahan tindakan-tindakan dan analisis penyelidikan.  Salah satu petunjuk.  Kajian haruslah didemonstrasikan keneutralannya bagi menunjukkan penyelidik sedar akan kesan-kesan dari tindakan mereka dan persepsi-persepsi yang diterangkan.

Status anda – sejauh manakah kedudukan anda dalam organisasi? ii. Projek – adakah projek memberikan kepentingan kepada responden? iii. Diri anda – adakah anda boleh dipercayai. baik dan profesional?  Doing Research In The Real World 15 .KEMAHIRAN-KEMAHIRAN Arksey & Knight (1999) mengatakan bahawa temubual mungkin bergantung kepada: i.

Dapatkan responden.untuk menyiapkan satu soal selidik awalan – isu demografi (3 minggu lebih sebelumnya.PERMULAAN TEMUBUAL Temubual tidak boleh dijalankan secara terburu-buru. 2. Wengraf (2001) mencadangkan anda seharusnya sampai 30 minit lebih awal sebelum jadual temubual – persiapan. 1. 3.) Doing Research In The Real World 16 . Yakinkan diri – bahawa temubual tersebut akan dikendalikan di dalam keadaan yang tidak tertekan.

Doing Research In The Real World 17 . pita kosong.pastikan mereka masih ingin ditemubual – lokasi. Periksa bahan-bahan (kelengkapan) – pita rakam. Anda perlu menghubungi responden – 7 -10 hari lebih awal. dan air mineral. wayar sambungan. dan sebarang pertanyaan oleh responden. 5.PERMULAAN TEMUBUAL 4. bateri.

Permulaan temubual tidak memerlukan ucapan yang panjang. kenapa maklumat dikumpulkan dan bagaimana ia digunakan. Tempat duduk penemubual dan responden haruslah ditentukan jaraknya yang sesuai. cara maklumat dikendalikan. Doing Research In The Real World 18 . hala tuju maklumat.PERSIAPAN AWAL    Tugas pertama penemubual – terangkan tujuan temubual.

c. Hubungan yang baik bermaksud satu pemahaman. bertanya sekiranya responden mempunyai sebarang pertanyaan.MEMBINA HUBUNGAN YANG BAIK  a. mendapatkan kebenaran untuk merakamkan audio sesi temubual. satu penubuhan dalam asas hormat-menghormati dan juga saling percaya di antara penemubual dengan responden. menerangkan bagaimana temubual akan dikendalikan. Doing Research In The Real World 19 . b.

Penemubual harus berhati-hati dengan proses pengurusan tekanan dan elakkan daripada menunjukkan ekspresi yang dimiliknya sendiri. Doing Research In The Real World 20 . PENGURUSAN TEKANAN: Responden yang berbeza-beza akan diberikan cara yang pelbagai – dan tidak terdapat peraturan yang tegas dalam perkara ini.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 1.

Doing Research In The Real World 21 . Gunakan bahasa yang mudah difahami untuk pendengar-pendengar. PENGGUNAAN BAHASA: Perkataan-perkataan boleh memberi makna yang berbeza-beza terhadap orang yang berlainan.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 2.

MENGEKALKAN KAWALAN: Penemubual perlu mengawal sesi temubual – memendekkan maklumbalas yang panjang dan menyimpang sedikit. Doing Research In The Real World 22 . Memberikan maklumbalas secara lisan atau bukan lisan dengan sesuai. Bertanya soalan-soalan yang betul.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 3. Mengetahui perkara yang harus dikemukakan.

2.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 4. Doing Research In The Real World 23 . improvisi boleh dijadikan kunci kepada kejayaan temubual. soalan lain – perbetulkan aliran temubual. 3. IMPROVISI: Dalam temubual yang tidak berstruktur. meletakkan diri dan responden dengan pengalaman yang ada. Tips: 1. kepelbagaian frasa – natural.

Memori lepas dan pengalaman yang tidak dijangka oleh responden. Kemukakan dua persoalan serentak.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 5. Menimbulkan isu peribadi atau isu yang sensitif. Doing Research In The Real World 24 . Mengandungi pernyataan yang diramal. TEKNIK-TEKNIK MENYOAL : Mengandungi bahasa kejuruteraan.

Melibatkan pengenalpastian maklumbalas yang tidak lengkap dan terus mendengar. Doing Research In The Real World 25 . Mengintepretasikan maksud apa yang telah disebut.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 6. malah kepada nada dan ketegasannya. KEMAHIRAN MENDENGAR YANG AKTIF Pendengaran yang penuh perhatian – bukan sahaja mendengar perkataan yang disebutkan.

maka tukarlah soalan-soalan yang berturut-turut.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 7. Doing Research In The Real World 26 . PEMERHATIAN Membantu mengesan maklumat terhadap bagaimana perkembangan proses temubual. dan berikan yang lebih mudah atau kurangkan kontroversi terhadap orang lain. Sekiranya tanda-tanda negatif dikesan.

MENGENDALIKAN TEMUBUAL 8. Doing Research In The Real World 27 . MENGUJI DAN MENYIMPULKAN PEMAHAMAN Tekankan kepada orang yang ditemubual bahawa anda percaya kepada apa yang telah mereka beritahu kepada anda. Ini amat penting sekiranya terdapat pernyataan atau isu-isu yang tidak sepenuhnya difahami.

Ucapkan terima kasih kepada responden atas kerjasama dan perhatian yang diberikan.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 9. Doing Research In The Real World 28 . MENUTUP TEMUBUAL Pastikan anda telah bertanya semua soalan yang ingin dikemukakan. Terangkan apa yang berlaku seterusnya terhadap maklumat yang diperolehi dan minta responden periksa semula ketepatan transkripsi.

menganalisis petikan dan membantu membuat bayangan bahawa dia telah menyebut sesuatu yang amat bermakna. Doing Research In The Real World 29 .MEREKOD DAN MENSTRANKRIPSI DATA Proses pemotongan data harus dielakkan dan data harus dikumpul secara berhati-hati. Pita rakaman digunakan untuk berfokus kepada proses pendengaran dan penafsiran. Nota boleh dibuat untuk membuat formulasi soalansoalan.

Lihat juga kepada ‘bahasa badan’ responden sama ada dia berasa kurang senang dan beralihlah kepada soalan lain. Penemubual tidak boleh memberikan sebarang kata kunci yang membolehkan responden menemui jawapannya. Doing Research In The Real World 30 .BERURUSAN DENGAN RESPONDEN YANG BERMASALAH Di tempat kerja. penjawat awam akan berasa enggan menjawab soalan – kerana merasakan mereka sangat terdedah.

penemubual harus mengetahui menyedari akan bahasa asas yang digunakan oleh responden.MENGGUNAKAN PANDANGAN PELBAGAI BUDAYA Pertimbangkan kesan-kesan terhadap pengendalian proses temubual bersama orang yang berlainan etnik. Bina pengetahuan mengenai masyarakat. Doing Research In The Real World 31 . kumpulan sosial atau budaya. memadankan perbualan responden dan gaya interaksi. Untuk menambahkan ketepatan.

JENIS-JENIS TEMUBUAL      TEMUBUAL BERKUMPULAN PENEMUBUAL BERAMAI-RAMAI TEMUBUAL BERSAMA KUMPULAN FOKUS TEMUBUAL MELALUI TELEFON Doing Research In The Real World 32 .

 Kelebihan – pengurangan kos.  Doing Research In The Real World 33 . menambahkan peluang responden memberi reaksi. TEMUBUAL BERKUMPULAN Terdiri daripada pelbagai format yang berbeza – bilangan penemubual lebih dari satu. temubual bersama dan juga kumpulan fokus.1.  Menggunakan pelbagai soalan akan mewujudkan tingkah laku seperti mengambil ujian.

PENEMUBUAL BERAMAI-RAMAI Sangat berguna jika mempunyai lebih daripada satu penemubual kerana watak dan perilaku yang berbeza dapat ditonjolkan.2.  Di akhir temubual. penemubual dapat membuat perbandingan pemikiran dan penilaian.  Seorang penemubual – bertindak sebagai ketua – mengawal kecepatan dan arah sesuatu temubual.  Doing Research In The Real World 34 . dan yang lain bertindak sebagai pencatat.

TEMUBUAL BERSAMA Melibatkan seorang penemubual – berinteraksi dendan dua orang sekaligus tentang satu fenomena.3.  Kedua-dua responden yang dapat melibatkan diri dalam perbincangan membolehkan mereka memperoleh segala perincian yang diberikan kepada responden lain. atau seseorang responden mungkin menguasai temubual tersebut.  Doing Research In The Real World 35 .  Mewujudkan keadaan yang bahaya – jika penemubual mengalihkan tumpuan responden.

tetapi perlukan kerjasama dan kejujuran yang tinggi dari responden. KUMPULAN FOKUS Kumpulan fokus digunakan ketika sesuatu kumpulan manusia dijadikan kumpulan fokus bagi mengenalpasti tahap pengetahuan mereka terhadap sesuatu perkara.  Doing Research In The Real World 36 .  Cara pengumpulan data yang rendah kosnya.  Pita rakaman yang berkualiti sangat diperlukan dan diletakkan di tempat yang strategik – untuk kumpulan fokus itu lebih dari 20 orang.4.

5.  Kesemua soalan yang dikemukakan sama ada terlalu kompleks juga boleh ditanya melalui telefon.  Kekurangan – risiko kadar penolakan akan menjadi tinggi.  Doing Research In The Real World 37 .responden tidak melihat penemuduga.  Kadar respon dapat ditingkatkan jika penemubual mempunyai kebijaksanaan untuk meyakinkan dan memberi dorongan. TEMUBUAL MELALUI TELEFON Kos yang rendah. media komunikasi paling pantas.

 Doing Research In The Real World 38 .  Adakalanya penyelidikan dilakukan di rumah seseorang atau pun sesuatu keadaa kawasan kerja yang terpencil di mana responden tidak mengenali penemubual tersebut. atau temubual tersebut akan dilakukan melalui perbualan telefon ataupun di tempat awam.ISU KESELAMATAN Responden biasanya mengenali seseorang penemubual tersebut.  Kebanyakan penemubual tidak menghadapi masalah yang signifikan dalam melakukan penyelidikan mereka.

untuk menyemak input dan output. nasihat.elakkan memasuki kawasan berbahaya. pemakaian pakaian yang bersesuaian. lif dan bangunan kosong. tangga gelap. jangan terlalu mesra.  Pengetahuan dan Tanggungjawab – mempunyai pengetahuan tentang tempat temubual.  Doing Research In The Real World 39 .  Strategi pencegahan – waktu siang untuk melakukan temubual. jujur.  Sikap Peribadi – bahasa badan.PANDUAN: KAEDAH TERBAIK UNTUK KESELAMATAN PENGKAJI Peralatan – bawa telefon bimbit. kad identiti-pengesahan keanggotaan.

 Temubual yang bagus adalah tidak berbelit-belit.  Penghormatan – selesai menjalani temubual.  Responden mempunyai hak untuk tidak menjawab soalan berbentuk peribadi. juga berhak membataskan penemubual sebelum selesai menanyakan soalan.  Doing Research In The Real World 40 .ISU ETIKA Isu utama – responden sepatutnya tidak diprovokasi dalam apa jua cara sekalipun oleh penemubual.  Tahap keyakinan diberikan kepada responden apabila selesai menjawab sesuatu soalan.

ISU ETIKA Patton (1990:353) menyatakan “Temubual yang baik adalah bersifat terbuka.”  Kajian dibuat untuk mengumpulkan data. ilmu dan maklumat serta pengalaman bukan sahaja dirasai oleh penemuduga tetapi juga oleh responden. pantas.  Doing Research In The Real World 41 .  Responden boleh meminta nasihat dan panduan yang praktikal dalam membuat perundingan yang melibatkan topik yang sukar dan sensitif. bukan untuk mengubah seseorang atau pendapat. perasaan.

dan bukan dari jenis soalan. merangkumi daripada pertuturan tidak formal sehinggalah yang berstruktur lengkap.  Doing Research In The Real World 42 .  Pilihan pendekatan yang digunakan – bergantung kepada objektif sesuatu kajian. temubual tak berstruktur atau temubual data tertumpu – memberikan data kualitatif. temubual berstruktur – memberikan data kuantitatif.  Prasangka bahaya – berpunca dari kebijaksanaan penemubual berbicara.KESIMPULAN Temubual terbahagi kepada 5 kategori.

pemantauan dan pendengaran – adalah penting untuk mengawal sesuatu sesi temubual. tetapi sukar dipertahankan berbanding dengan cara penggabungan data yang lain seperti kaedah temubual.  Doing Research In The Real World 43 .  Isu etika penting untuk keyakinan diri.soalan pos.  Berhati-hati dengan isu keselamatan ketika sesi temubual – di rumah mereka sendiri ataupun di suatu situasi kawasan kerja yang terpencil. manakala pendirian yang teguh.KESIMPULAN Temubual – adalah kemahiran membina hubungan dengan responden.

!! Doing Research In The Real World 44 ..Sekian. Terima Kasih.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful