DOKUMEN STANDARD PRESTASI (UBAHSUAI) SEJARAH TINGKATAN 2

.

kemahiran pemikiran sejarah dan unsur patriotisme B2D1 Memahami kemakmuran dan kekayaan negara kita menarik British untuk menjajah B2D1E2 Menjelaskan secara kronologi pertapakan Syarikat Hindia Timur Inggeris (SHTI) di NegeriNegeri Selat (KPS) B2D1E3 Menjelaskan usaha pemimpin tempatan untuk mempertahankan kedaulatan Kedah dan Johor (UP) B3D1E1 Menerangkan cara Syarikat Hindia Timur Inggeris (SHTI) bertapak di Pulau Pinang.BAB 1 : KEDUDUKAN STRATEGIK MENDORONG PENGUASAAN BRITISH BAND PERNYATAAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS B1D1E1 Menyatakan wilayah yang dikuasai oleh Syarikat Hindia Timur Inggeris (SHTI) 1 TAHU B1 Mengetahui fakta sejarah. kemahiran pemikiran sejarah dan unsur patriotisme B1D1 Mengetahui kemakmuran dan kekayaan negara kita menarik British untuk menjajah B1D1E2 Melorek peta lokasi Negeri-Negeri Selat (KPS) B1D1E3 Menyenaraikan pemimpin Kedah dan Johor yang menentang pertapakan kuasa luar di wilayah mereka (UP) B2D1E1 Menjelaskan faktor pertapakan Syarikat Hindia Timur Inggeris (SHTI) di Pulau Pinang dan Singapura 2 TAHU DAN FAHAM B2 Memahami fakta sejarah. FAHAM DAN BOLEH BUAT B3 Menerangkan fakta sejarah serta mengaplikasi kemahiran pemikiran sejarah dan mengamalkan unsur patriotisme B3D1 Menerangkan kemakmuran dan kekayaan negara kita menarik British untuk menjajah ** Melakar dan melorek . Singapura dan Melaka B3D1E2 Melakar dan melorek peta pembahagian kawasan pengaruh British dan Belanda di Kepulauan Melayu pada tahun 1824 (KPS) SEMAKAN GURU ** Menyatakan 3 wilayah ** Melorek 3 NNS ** Peta disediakan ** Minimum 2 pemimpin dari mana-mana negeri ** Minima 2 faktor dan 2 huraian F1 + H1 F2 + H1 ** Menjelaskan ikut urutan negeri ** Minima 1 pemimpin (P) P1 + H1 ** Minima 3 negeri dan 3 huraian N1 + H1 N2 + H1 N3 + H1 3 TAHU.

mengamalkan unsur patriotisme secara berterusan serta mengambil iktibar daripada peristiwa sejarah B5D1 Boleh menghubungkait perkembangan sejarah Negara dengan dunia serta mengambil iktibar B5D1E1 Menilai keistimewaan Negeri-Negeri Selat yang menarik campur tangan Syarikat Hindia Timur Inggeris (SHTI) ** Minima 3 keistimewaan. Singapura dan Melaka (KPS) ** Minima 3 cara. FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB MITHALI B6 Menjana idea secara rasional dan menjadi warganegara yang cinta akan negara serta berbangga sebagai warganegara Malaysia dan warga dunia B6D1E1 Menjana idea secara rasional untuk kemajuan dan kemakmuran negara serta dunia (KPS. esei dan syarahan ** pembentangan @ pemerhatian . 3 huraian dan 6 kesan C1 + H1 + K1 + K2 C2 + H1 + K1 + K2 C3 + H1 + K1 + K2 B5 Menghubungkait sejarah negara dengan sejarah dunia. pantun. UP) B6D1 Menjana idea untuk kesejahteraan negara dan menjadi warganegara yang patriotik serta warga dunia yang bertanggungjawab B6D1E2 Menjadi contoh dalam pengamalan unsur patriotisme (UP): • Berbangga sebagai rakyat Malaysia • Bersemangat setia negara • Bersemangat kekitaan • Berdisiplin • Berusaha dan produktif ** Persembahan @ produk spt folio. FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB TERPUJI (boleh bawa balik) B4 Menghuraikan fakta sejarah dan mahir mengaplikasi kemahiran pemikiran sejarah serta sentiasa mengamalkan unsur patriotisme B4D1 Menganalisis kemakmuran dan kekayaan negara kita menarik British untuk menjajah B4D1E1 Membandingkan cara Syarikat Hindia Timur Inggeris (SHTI) mengambil Pulau Pinang. FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB ( open book test ) 5 TAHU. 3 huraian dan 6 kesan K1 + H1 + K1 + K2 K2 + H1 + K1 + K2 K3 + H1 + K1 + K2 6 TAHU. sajak.4 TAHU.

kemahiran pemikiran sejarah dan unsur patriotisme B2D1 Memahami kemakmuran dan kekayaan negara kita menarik British untuk menjajah B2D1E4 Menjelaskan faktor campur tangan British di Negeri-Negeri Melayu ** Minima 2 faktor dan 2 huraian F1 + H1 F2 + H1 ** Minima 2 Negeri dan 2 Huraian N1 + H1 N2 + H1 ** Minima 1 sebab dan 1 huraian S1 + H1 ** Minima 3 kesan dan 3 huraian K1 + H1 K2 + H1 K3 + H1 B2D1E5 Menjelaskan keadaan di Negeri-Negeri Melayu yang membawa campur tangan British (KPS) 3 TAHU.BAB 2 : KEKAYAAN HASIL BUMI MENDORONG CAMPUR TANGAN BRITISH BAND PERNYATAAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS B1D1E4 Menamakan Negeri-Negeri Melayu yang mengalami ketidakstabilan politik SEMAKAN GURU ** Menamakan 4 buah NNMB 1 TAHU B1 Mengetahui fakta sejarah. FAHAM DAN BOLEH BUAT B3 Menerangkan fakta sejarah serta mengaplikasi kemahiran pemikiran sejarah dan mengamalkan unsur patriotisme B3D1 Menerangkan kemakmuran dan kekayaan negara kita menarik British untuk menjajah B3D1E3 Menerangkan sebab dan kesan pelaksanaan Sistem Residen di Negeri-Negeri Melayu B3D1E4 Melakar dan melorek peta Negeri-Negeri Melayu Bersekutu (KPS) ** Melakar dan melorek 4 buah negeri NNMB . kemahiran pemikiran sejarah dan unsur patriotisme B1D1 Mengetahui kemakmuran dan kekayaan negara kita menarik British untuk menjajah B1D1E5 Melorek peta lokasi Negeri-Negeri Melayu yang dikuasai British (KPS) ** Melorek 4 NNMB ** Peta disediakan 2 TAHU DAN FAHAM B2 Memahami fakta sejarah.

FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB ( open book test ) 5 TAHU.4 TAHU. mengamalkan unsur patriotisme secara berterusan serta mengambil iktibar daripada peristiwa sejarah B5D1 Boleh menghubungkait perkembangan sejarah Negara dengan dunia serta mengambil iktibar B5D1E2 Menilai keberkesanan tindakan pemimpin Negeri-Negeri Melayu menghadapi peluasan kuasa British ** Minima 1 tindakan. 1 huraian dan 2 kesan T1 + H1 + K1 + K2 6 TAHU. esei dan syarahan ** pembentangan @ pemerhatian . tokoh dan kesan B4D1E3 Menganalisis penubuhan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu atau Persekutuan 1896 ** Minima 3 negeri. FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB TERPUJI (boleh bawa balik) B4 Menghuraikan fakta sejarah dan mahir mengaplikasi kemahiran pemikiran sejarah serta sentiasa mengamalkan unsur patriotisme B4D1 Menganalisis kemakmuran dan kekayaan negara kita menarik British untuk menjajah B4D1E2 Menganalisis campur tangan British di NegeriNegeri Melayu daripada aspek sebab. pantun. UP) B6D1E2 Menjadi contoh dalam pengamalan unsur patriotisme (UP): • Berbangga sebagai rakyat Malaysia • Bersemangat setia negara • Bersemangat kekitaan • Berdisiplin • Berusaha dan produktif ** Persembahan @ produk spt folio. 3 tokoh dan 3 kesan N1 + S1 + T1 + K1 N2 + S1 + T1 + K1 ** Minima 3 faktor. FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB MITHALI B6 Menjana idea secara rasional dan menjadi warganegara yang cinta akan negara serta berbangga sebagai warganegara Malaysia dan warga dunia B6D1 Menjana idea untuk kesejahteraan negara dan menjadi warganegara yang patriotik serta warga dunia yang bertanggungjawab B6D1E1 Menjana idea secara rasional untuk kemajuan dan kemakmuran negara serta dunia (KPS. 3 huraian dan 6 kesan F1 + H1 + K1 + K2 F2 + H1 + K1 + K2 F3 + H1 + K1 + K2 B5 Menghubungkait sejarah negara dengan sejarah dunia. sajak. 3 sebab.

kemahiran pemikiran sejarah dan unsur patriotisme B2D1E6 Menjelaskan tindakan British untuk menguasai Negeri-Negeri Melayu Utara dan Johor secara kronologi (KPS) B3 Menerangkan fakta sejarah serta mengaplikasi kemahiran pemikiran sejarah dan mengamalkan unsur patriotisme B3D1 Menerangkan kemakmuran dan kekayaan negara kita menarik British untuk menjajah B3D1E5 Melakar dan melorek peta Negeri-Negeri Melayu Utara dan Johor (KPS) ** Melakar dan melorek 5 buah NNMTB B4 Menghuraikan fakta sejarah dan mahir mengaplikasi kemahiran pemikiran sejarah serta sentiasa mengamalkan unsur patriotisme B4D1 Menganalisis kemakmuran dan kekayaan negara kita menarik British untuk menjajah B4D1E4 Menganalisis kewibawaan pemimpin di NegeriNegeri Melayu Utara dan Johor dalam mempertahankan kedaulatan negeri daripada aspek tindakan dan kesan (UP) ** Minima 1 pemimpin setiap negeri ** Minima 3 negeri ** 2 tindakan setiap pemimpin ** 2 kesan setiap tindakan N1 + P1 + T1 + K1 + T2 + K1 N2 + P1 + T1 + K1 + T2 + K1 N3 + P1 + T1 + K1 + T2 + K1 .BAB 3 : NEGERI – NEGERI MELAYU UTARA DAN JOHOR BENTENG KESELAMATAN BRITISH BAND PERNYATAAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS B1D1E6 Menyenaraikan kuasa besar yang berusaha untuk bertapak di Asia Tenggara pada awal kurun ke-20 B1D1E7 Melorek peta Negeri-Negeri Melayu Utara dan Johor (KPS) B1D1E8 Menyenaraikan pemimpin Negeri-Negeri Melayu Utara dan Johor yang menentang campur tangan British (UP) 2 TAHU DAN FAHAM 3 TAHU. FAHAM DAN BOLEH BUAT 4 TAHU. FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB ( open book test ) B2D1 Memahami kemakmuran dan kekayaan negara kita menarik British untuk menjajah SEMAKAN GURU ** Menyenaraikan semua kuasa besar yang terlibat 1 TAHU B1 Mengetahui fakta sejarah. kemahiran pemikiran sejarah dan unsur patriotisme B1D1 Mengetahui kemakmuran dan kekayaan negara kita menarik British untuk menjajah ** Melorek 5 NNMTB ** Peta disediakan ** Minima 3 pemimpin dari mana-mana negeri ** Minima 3 negeri dan 3 huraian ** Tahun dinyatakan dalam soalan N1 + H1 N2 + H1 N3 + H1 B2 Memahami fakta sejarah.

sajak. UP) B6D1E2 Menjadi contoh dalam pengamalan unsur patriotisme (UP): • Berbangga sebagai rakyat Malaysia • Bersemangat setia negara • Bersemangat kekitaan • Berdisiplin • Berusaha dan produktif ** Persembahan @ produk spt folio. esei dan syarahan 6 TAHU.5 TAHU. pantun. FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB MITHALI B6 Menjana idea secara rasional dan menjadi warganegara yang cinta akan negara serta berbangga sebagai warganegara Malaysia dan warga dunia B6D1 Menjana idea untuk kesejahteraan negara dan menjadi warganegara yang patriotik serta warga dunia yang bertanggungjawab ** pembentangan @ pemerhatian . FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB TERPUJI (boleh bawa balik) B6D1E1 Menjana idea secara rasional untuk kemajuan dan kemakmuran negara serta dunia (KPS.

BAB 4 : KEKAYAAN EKONOMI SARAWAK MENDORONG PENJAJAHAN KELUARGA BROOKE BAND PERNYATAAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS B1D1E9 Melorek peta kawasan Sarawak pada tahun 1841 B1D1E10 Menamakan pemimpin tempatan yang berjuang mempertahankan kedaulatan Sarawak (UP) SEMAKAN GURU ** Pelajar melorek peta pada tahun 1841 ** Peta disediakan 1 TAHU B1 Mengetahui fakta sejarah. kemahiran pemikiran sejarah dan unsur patriotisme B2D1 Memahami kemakmuran dan kekayaan negara kita menarik British untuk menjajah B2D1E7 Menjelaskan tindakan James Brooke untuk menjadi pemerintah Sarawak ** Minima 2 tindakan dan 4 huraian T1 + H1 + H2 T2 + H1 + H2 ** Minima 3 perubahan sosial / ekonomi serta 3 huraian P1 + H1 P2 + H1 P3 + H1 ** Peta 1905 ** Melakar dan melorek 3 TAHU. FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB ( open book test ) B4 Menghuraikan fakta sejarah dan mahir mengaplikasi kemahiran pemikiran sejarah serta sentiasa mengamalkan unsur patriotisme B4D1 Menganalisis kemakmuran dan kekayaan negara kita menarik British untuk menjajah B4D1E5 Menganalisis tindakan keluarga Brooke memantapkan pentadbiran untuk menguasai Sarawak ** Minima 4 tindakan ** 2 huraian setiap tindakan ** 1 kesan setiap tindakan T1 + H1 + H2 + K1 T2 + H1 + H2 + K1 T3 + H1 + H2 + K1 T4 + H1 + H2 + K1 . FAHAM DAN BOLEH BUAT B3 Menerangkan fakta sejarah serta mengaplikasi kemahiran pemikiran sejarah dan mengamalkan unsur patriotisme B3D1 Menerangkan kemakmuran dan kekayaan negara kita menarik British untuk menjajah B3D1E6 Menerangkan perubahan ekonomi dan sosial semasa pentadbiran keluarga Brooke di Sarawak B3D1E7 Melakar dan melorek peta wilayah Sarawak yang dikuasai oleh keluarga Brooke secara kronologi (KPS) 4 TAHU. kemahiran pemikiran sejarah dan unsur patriotisme B1D1 Mengetahui kemakmuran dan kekayaan negara kita menarik British untuk menjajah ** Minima 2 pemimpin 2 TAHU DAN FAHAM B2 Memahami fakta sejarah.

ekonomi dan sosial semasa pentadbiran Brooke terhadap penduduk tempatan di Sarawak (UP) 6 TAHU. esei dan syarahan ** pembentangan @ pemerhatian . sajak. FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB MITHALI B6 Menjana idea secara rasional dan menjadi warganegara yang cinta akan negara serta berbangga sebagai warganegara Malaysia dan warga dunia B6D1E1 Menjana idea secara rasional untuk kemajuan dan kemakmuran negara serta dunia (KPS. mengamalkan unsur patriotisme secara berterusan serta mengambil iktibar daripada peristiwa sejarah B5D1 Boleh menghubungkait perkembangan sejarah negara dengan dunia serta mengambil iktibar PE1 + H1 + H2 + H3 PE2 + H1 + H2 + H3 PE3 + H1 + H2 + H3 PP1 + H1 + H2 + H3 PP2 + H1 + H2 + H3 PP3 + H1 + H2 + H3 PS1 + H1 + H2 + H3 PS2 + H1 + H2 + H3 PS3 + H1 + H2 + H3 B5D1E3 Menilai perubahan pentadbiran.5 TAHU. UP) B6D1 Menjana idea untuk kesejahteraan negara dan menjadi warganegara yang patriotik serta warga dunia yang bertanggungjawab B6D1E2 Menjadi contoh dalam pengamalan unsur patriotisme (UP): • Berbangga sebagai rakyat Malaysia • Bersemangat setia negara • Bersemangat kekitaan • Berdisiplin • Berusaha dan produktif ** Persembahan @ produk spt folio. 3 perubahan pentadbiran dan 3 perubahan sosial ** Minima 3 huraian setiap perubahan B5 Menghubungkait sejarah negara dengan sejarah dunia. pantun. FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB TERPUJI (boleh bawa balik) ** Minima 3 perubahan ekonomi.

FAHAM DAN BOLEH BUAT 4 TAHU. FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB ( open book test ) B3 Menerangkan fakta sejarah serta mengaplikasi kemahiran pemikiran sejarah dan mengamalkan unsur patriotisme B3D1 Menerangkan kemakmuran dan kekayaan negara kita menarik British untuk menjajah B3D1E8 Menerangkan perubahan ekonomi dan sosial di Sabah semasa pentadbiran Syarikat Borneo Utara British ** Minima 3 perubahan sosial / ekonomi serta 3 huraian P1 + H1 P2 + H1 P3 + H1 B4 Menghuraikan fakta sejarah dan mahir mengaplikasi kemahiran pemikiran sejarah serta sentiasa mengamalkan unsur patriotisme B4D1 Menganalisis kemakmuran dan kekayaan negara kita menarik British untuk menjajah B4D1E6 Menganalisis tindakan Syarikat Borneo Utara British (SBUB) memantapkan pentadbiran untuk menguasai Sabah ** Minima 4 tindakan.BAB 5 : KEKAYAAN EKONOMI SABAH MENARIK MINAT SYARIKAT BORNEO UTARA BRITISH BAND PERNYATAAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS B1D1E11 Melorek peta kawasan Sabah pada tahun 1877 (KPS) SEMAKAN GURU ** Pelajar melorek peta Sabah antara Kimanis – Sibuku (Teks 102) ** Peta disediakan 1 TAHU B1 Mengetahui fakta sejarah. 4 huraian dan 4 kesan T1 + H1 + K1 T2 + H1 + K1 T3 + H1 + K1 T4 + H1 + K1 . kemahiran pemikiran sejarah dan unsur patriotisme B1D1 Mengetahui kemakmuran dan kekayaan negara kita menarik British untuk menjajah B1D1E12 Menyenaraikan hasil kekayaan Sabah (UP) ** Minima 2 hasil 2 TAHU DAN FAHAM B2 Memahami fakta sejarah. kemahiran pemikiran sejarah dan unsur patriotisme B2D1 Memahami kemakmuran dan kekayaan negara kita menarik British untuk menjajah B2D1E8 Menjelaskan usaha pelabur Barat bertapak di Sabah ** Minima 2 syarikat dan 2 huraian S1 + H1 S2 + H1 3 TAHU.

FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB MITHALI B6 Menjana idea secara rasional dan menjadi warganegara yang cinta akan negara serta berbangga sebagai warganegara Malaysia dan warga dunia B6D1 Menjana idea untuk kesejahteraan negara dan menjadi warganegara yang patriotik serta warga dunia yang bertanggungjawab B6D1E1 Menjana idea secara rasional untuk kemajuan dan kemakmuran negara serta dunia (KPS. UP) B6D1E2 Menjadi contoh dalam pengamalan unsur patriotisme (UP): • Berbangga sebagai rakyat Malaysia • Bersemangat setia negara • Bersemangat kekitaan • Berdisiplin • Berusaha dan produktif ** Persembahan @ produk spt folio. sajak. pantun. ekonomi dan sosial Syarikat Borneo Utara British (SBUB) terhadap penduduk tempatan di Sabah (UP) P1 + H1 + K1 P2 + H1 + K1 P3 + H1 + K1 6 TAHU. esei dan syarahan ** pembentangan @ pemerhatian . 3 huraian dan 3 kesan B5D1E4 Menilai perubahan pentadbiran.5 TAHU. mengamalkan unsur patriotisme secara berterusan serta mengambil iktibar daripada peristiwa sejarah B5D1 Boleh menghubungkait perkembangan sejarah negara dengan dunia serta mengambil iktibar ** Minima 3 perubahan. FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB TERPUJI (boleh bawa balik) B5 Menghubungkait sejarah negara dengan sejarah dunia.

FAHAM DAN BOLEH BUAT B3 Menerangkan fakta sejarah serta mengaplikasi kemahiran pemikiran sejarah dan mengamalkan unsur patriotisme B3D1 Menerangkan kemakmuran dan kekayaan negara kita menarik British untuk menjajah B3D1E9 Menerangkan perubahan sosial di Tanah Melayu kesan daripada perkembangan ekonomi semasa pentadbiran British . kemahiran pemikiran sejarah dan unsur patriotisme ** Melorek peta ** Minima 1 ** Getah / Bijih Timah B2D1E9 Menjelaskan ciri ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan (KPS) ** Minima 4 ciri ** 2 Ciri ET ** 2 Ciri ED ** Minima 3 perkembangan dan 3 huraian P 1 + H1 P2 + H1 P3 + H1 ** Minima 2 UP dan huraian UP1 + H1 UP2 + H1 ** Minima 3 perubahan sosial serta 3 huraian P1 + H1 P2 + H1 P3 + H1 2 TAHU DAN FAHAM B2 Memahami fakta sejarah.BAB 6 : BRITISH MENGEKSPLOITASI EKONOMI BAND PERNYATAAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS B1D1E13 Memerihalkan pertanian dagangan B1D1 Mengetahui kemakmuran dan kekayaan negara kita menarik British untuk menjajah B1D1E14 Menyenaraikan kekayaan hasil bumi di Tanah Melayu (UP) B1D1E15 Melorek peta kawasan tanaman getah dan perlombongan bijih timah di Tanah Melayu pada kurun ke-20 SEMAKAN GURU ** Minima 2 pertanian dagangan ** Minima 2 hasil bumi 1 TAHU B1 Mengetahui fakta sejarah. kemahiran pemikiran sejarah dan unsur patriotisme B2D1 Memahami kemakmuran dan kekayaan negara kita menarik British untuk menjajah B2D1E10 Menjelaskan perkembangan perlombongan bijih timah di Tanah Melayu (KPS) B2D1E11 Menjelaskan unsur patriotisme terhadap kekayaan hasil bumi negara kita (UP) 3 TAHU.

12 aspek dan 12 huraian S1 + AA (H1) + AB(H1) + AC(H1) + AD(H1) bandingkan dengan S2 + AA (H1) + AB(H1) + AC(H1) + AD(H1) bandingkan dengan S3 + AA (H1) + AB(H1) + AC(H1) + AD(H1) B5 Menghubungkait sejarah negara dengan sejarah dunia. esei dan syarahan ** pembentangan @ pemerhatian . pantun. FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB MITHALI B6 Menjana idea secara rasional dan menjadi warganegara yang cinta akan negara serta berbangga sebagai warganegara Malaysia dan warga dunia B6D1 Menjana idea untuk kesejahteraan negara dan menjadi warganegara yang patriotik serta warga dunia yang bertanggungjawab B6D1E1 Menjana idea secara rasional untuk kemajuan dan kemakmuran negara serta dunia (KPS. UP) B6D1E2 Menjadi contoh dalam pengamalan unsur patriotisme (UP): • Berbangga sebagai rakyat Malaysia • Bersemangat setia negara • Bersemangat kekitaan • Berdisiplin • Berusaha dan produktif ** Persembahan @ produk spt folio. FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB ( open book test ) 5 TAHU. FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB TERPUJI (boleh bawa balik) B4 Menghuraikan fakta sejarah dan mahir mengaplikasi kemahiran pemikiran sejarah serta sentiasa mengamalkan unsur patriotisme B4D1 Menganalisis kemakmuran dan kekayaan negara kita menarik British untuk menjajah B4D1E7 Membandingkan sistem pendidikan vernakular di Tanah Melayu (KPS) ** Minima 3 jenis sekolah. sajak.4 TAHU. mengamalkan unsur patriotisme secara berterusan serta mengambil iktibar daripada peristiwa sejarah B5D1 Boleh menghubungkait perkembangan sejarah negara dengan dunia serta mengambil iktibar B5D1E5 Menilai perubahan ekonomi dan sosial terhadap penduduk tempatan semasa pentadbiran British di Tanah Melayu (UP) ** Minima 3 perubahan ekonomi / sosial dan 3 huraian serta 6 kesan P1 + H1 + K1 + K2 P1 + H1 + K1 + K2 P1 + H1 + K1 + K2 6 TAHU.

kemahiran pemikiran sejarah dan unsur patriotisme B2D2 Memahami tindak balas masyarakat tempatan terhadap penjajahan British B2D2E2 Menjelaskan peristiwa perjuangan pemimpin setempat menentang British B2D2E3 Menjelaskan iktibar daripada perjuangan pemimpin setempat menentang British (UP) .BAB 7 : PERJUANGAN RAKYAT TEMPATAN MENGEMBALIKAN KEDAULATAN BANGSA BAND PERNYATAAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS B1D2E1 Menyenaraikan pemimpin setempat yang berjuang untuk kedaulatan bangsa B1 Mengetahui fakta sejarah. kemahiran pemikiran sejarah dan unsur patriotisme B1D2 Mengetahui tindak balas masyarakat tempatan terhadap penjajahan British SEMAKAN GURU ** Minima 2 pemimpin 1 TAHU B1D2E2 Melabel peta lokasi kebangkitan pemimpin setempat menentang British (KPS) ** Minima 2 lokasi serta pemimpin B1D2E3 Menyenaraikan ciri patriotik pemimpin setempat yang menentang British (UP) ** Minima 2 ciri patriotik B2D2E1 Menjelaskan sebab kebangkitan pemimpin setempat menentang British ** Minima 4 tokoh dan dan 4 faktor serta 4 huraian T1 + F1 + H1 T2 + F1 + H1 T3 + F1 + H1 T4 + F1 + H1 ** Minima 4 tokoh dan dan 4 peristiwa serta 4 huraian T1 + P1 + H1 T2 + P1 + H1 T3 + P1 + H1 T4 + P1 + H1 ** Minima 2 iktibar dan 2 huraian I1 + H1 I2 + H2 2 TAHU DAN FAHAM B2 Memahami fakta sejarah.

FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB TERPUJI (boleh bawa balik) B4 Menghuraikan fakta sejarah dan mahir mengaplikasi kemahiran pemikiran sejarah serta sentiasa mengamalkan unsur patriotisme B4D2 Menganalisis tindak balas masyarakat tempatan terhadap penjajahan British B4D2E1 Mengelaskan perjuangan pemimpin setempat menentang British mengikut tokoh. 8 tindakan dan 16 kesan T1 + T1K1K2 + T2K1K2 T2 + T1K1K2 + T2K1K2 T3 + T1K1K2 + T2K1K2 T4 + T1K1K2 + T2K1K2 . FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB ( open book test ) 5 TAHU. mengamalkan unsur patriotisme secara berterusan serta mengambil iktibar daripada peristiwa sejarah B5D2 Boleh menghubungkait perkembangan sejarah negara dengan dunia serta mengambil iktibar B5D2E1 Menilai keberkesanan perjuangan pemimpin tempatan dalam mempertahankan kedaulatan negeri daripada ancaman kuasa luar ** Minima 4 tokoh. 4 lokasi dan 4 sebab serta 4 cara berjuang T1 + L1 + S1 + CB1 T2 + L1 + S1 + CB1 T3 + L1 + S1 + CB1 T4 + L1 + S1 + CB1 B5 Menghubungkait sejarah negara dengan sejarah dunia. FAHAM DAN BOLEH BUAT B3 Menerangkan fakta sejarah serta mengaplikasi kemahiran pemikiran sejarah dan mengamalkan unsur patriotisme B3D2 Menerangkan tindak balas masyarakat tempatan terhadap penjajahan British B3D2E1 Menerangkan kesan perjuangan pemimpin setempat menentang British ** Minima 5 tokoh dan 10 kesan T1 + K1 + K2 T2 + K1 + K2 T3 + K1 + K2 T4 + K1 + K2 T5 + K1 + K2 ** Pilih 1 pemimpin ** Minima 4 susunan kronologi ** Mesti ada tajuk B3D2E2 Membuat garis masa perjuangan pemimpin setempat menentang British (KPS) 4 TAHU. sebab dan cara berjuang (KPS) ** Minima 4 tokoh. lokasi.3 TAHU.

UP) B6D1E2 Menjadi contoh dalam pengamalan unsur patriotisme (UP): • Berbangga sebagai rakyat Malaysia • Bersemangat setia negara • Bersemangat kekitaan • Berdisiplin • Berusaha dan produktif ** Persembahan @ produk spt folio. FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB MITHALI B6 Menjana idea secara rasional dan menjadi warganegara yang cinta akan negara serta berbangga sebagai warganegara Malaysia dan warga dunia B6D1 Menjana idea untuk kesejahteraan negara dan menjadi warganegara yang patriotik serta warga dunia yang bertanggungjawab B6D1E1 Menjana idea secara rasional untuk kemajuan dan kemakmuran negara serta dunia (KPS. pantun.6 TAHU. sajak. esei dan syarahan ** pembentangan @ pemerhatian .

BAB 8 : KEBANGKITAN SEMANGAT KEBANGSAAN UNTUK MENGANGKAT MARTABAT BANGSA BAND PERNYATAAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS B1D2E4 Menyatakan maksud semangat kebangsaan SEMAKAN GURU ** Minima 1 isi 1 TAHU B1 Mengetahui fakta sejarah. FAHAM DAN BOLEH BUAT B3 Menerangkan fakta sejarah serta mengaplikasi kemahiran pemikiran sejarah dan mengamalkan unsur patriotisme B3D1 Menerangkan kemakmuran dan kekayaan negara kita menarik British untuk menjajah B3D2E3 Menerangkan peranan golongan intelektual dalam gerakan kesedaran kebangsaan di negara kita B3D2E4 Mengamalkan ciri warganegara yang patriotik (UP) ** Umum . kemahiran pemikiran sejarah dan unsur patriotisme B2D2 Memahami tindak balas masyarakat tempatan terhadap penjajahan British B2D2E4 Menjelaskan faktor yang menyemarakkan kesedaran kebangsaan di negara kita ** Minima 4 faktor dan 4 huraian F1 + H1 F2 + H1 F3 + H1 F4 + H1 ** Minima 3 golongan dan 9 peranan G1 + P1 + P2 + P3 G2 + P1 + P2 + P3 G3 + P1 + P2 + P3 3 TAHU. kemahiran pemikiran sejarah dan unsur patriotisme B1D2 Mengetahui tindak balas masyarakat tempatan terhadap penjajahan British B1D2E5 Melabel peta gerakan kebangsaan di negara luar yang mempengaruhi kebangkitan semangat kebangsaan di negara kita (KPS) ** Minima 2 label B1D2E6 Menyenarai tokoh nasionalis di negara kita sebelum Perang Dunia Ke-2 (UP) ** Minima 2 tokoh 2 TAHU DAN FAHAM B2 Memahami fakta sejarah.

FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB ( open book test ) 5 TAHU. ** Umum ** Persembahan @ produk spt folio. sajak. bentuk dan kesan perjuangan (KPS) B4D2E3 Selalu mengamalkan ciri-ciri warganegara yang patriotik (UP) B5D2E2 Menilai keberkesanan gerakan kesedaran kebangsaan di negara kita pada awal kurun ke-20 B5D2E3 Mengambil iktibar daripada kegigihan perjuangan nasionalis mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara B5D2E4 Sentiasa mengamalkan ciri-ciri warganegara yang patriotik (UP) B6D1E1 Menjana idea secara rasional untuk kemajuan dan kemakmuran negara serta dunia (KPS.Unsur Patriotisme . Syarahan. pemimpin. UP) B6D1E2 Menjadi contoh dalam pengamalan unsur patriotisme (UP): • Berbangga sebagai rakyat Malaysia • Bersemangat setia negara • Bersemangat kekitaan • Berdisiplin • Berusaha dan produktif ** Minima 3 pertubuhan. mengamalkan unsur patriotisme secara berterusan serta mengambil iktibar daripada peristiwa sejarah B5D1 Boleh menghubungkait perkembangan sejarah negara dengan dunia serta mengambil iktibar 6 TAHU. Lakonan. 3 matlamat dan 3 kesan P1 + P1 + M1 + K1 P2 + P1 + M1 + K1 P3 + P1 + M1 + K1 P4 + P1 + M1 + K1 ** Umum ** Pemerhatian ** Minima 3 cara perjuangan. 3 pemimpin. FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB MITHALI B6 Menjana idea secara rasional dan menjadi warganegara yang cinta akan negara serta berbangga sebagai warganegara Malaysia dan warga dunia B6D1 Menjana idea untuk kesejahteraan negara dan menjadi warganegara yang patriotik serta warga dunia yang bertanggungjawab ** pembentangan @ pemerhatian Nota : KPS . 6 huraian dan 6 kesan C1 + H1 + H2 + K1 + K2 C2 + H1 + H2 + K1 + K2 C3 + H1 + H2 + K1 + K2 ** Menilai produk pelajar spt Sajak. pantun. FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB TERPUJI (boleh bawa balik) B4 Menghuraikan fakta sejarah dan mahir mengaplikasi kemahiran pemikiran sejarah serta sentiasa mengamalkan unsur patriotisme B4D1 Menganalisis kemakmuran dan kekayaan negara kita menarik British untuk menjajah B4D2E2 Mengelaskan perjuangan badan dan persatuan dalam gerakan kesedaran kebangsaan berdasarkan nama badan atau pertubuhan.4 TAHU. matlamat. esei dan syarahan B5 Menghubungkait sejarah negara dengan sejarah dunia.Kemahiran Pemikiran Sejarah UP .