P. 1
Kajian Tindakan

Kajian Tindakan

|Views: 28|Likes:
Published by Zoe Py
For Kajian Tempatan
For Kajian Tempatan

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Zoe Py on Apr 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/12/2014

pdf

text

original

Sekolah Rendah

Meningkatkan keupayaan dan penguasaan ilmu pengetahuan

Oleh : Cho Booi Yee SJK ( C ) Chin Hua, 35800 Slim River, Perak. ABSTRAK Kajian ini dijalankan untuk Meningkatkan keupayaan dan penguasaan ilmu pengetahuan murid-murid tahun 4 Tabah. Kemahiran meningkatkan keupayaan dan penguasaan ilmu pengetahuan merupakan komponen kemahiran yang tidak boleh diabaikan. Proses yang kompleks kerana apabila seseorang itu mendengar, otaknya juga berfungsi untuk mentafsir makna petikan atau gambar yang ditunjukkan. Seramai 27 orang murid dan 1 orang guru terlibat dalam kajian ini. Tinjauan awal telah dilaksanakan melalui ujian bulanan dan ujian pra. Hasil tinjauan menunjukkan murid kurang faham dengan perkataan dasar yang jika digunakan imbuhan yang berlainan akan membawa maksud yang berlainan. Perancangan tindakan difokuskan kepada mengenal pasti murid kepada perkataan-perkataan berimbuhan yang terdapat dalam petikan atau ayat. Murid telah didedahkan dengan kaedah imlak selama satu jam tiga puluh minit dan kajian ini telah selesai dalam tempoh dua bulan. Maksud imlak ialah mendengar dan menulis semula petikan yang diperdengarkan. Keputusan ujian pos telah menunjukkan peningkatan prestasi murid. Dapatan pemerhatian pula menunjukkan murid lebih seronok belajar mata pelajaran Kajian Tempatan jika dirangsang dengan bahan dan aktiviti yang pelbagai.

1.0 REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN YANG LALU Sebagai pengerusi panitia, saya ingin meningkatkan keupayaan dan penguasaan ilmu

pengetahuan murid-murid tahap 2 . Berdasarkan pengalaman saya jika murid-murid tahap 2
dapat menpunyai pengetahuan asal tentang sejarah atau geografi,mereka akan dapat senang menguasai ilmu pengetahuan maka ini akan membantu kecemerlangan pencapaian Kajian Tempatan . Seterusnya menyumbang kepada kecemerlangan PKSR Tahun 6. Kalangan murid disebabkan kurangnya penjelasan serta tumpuan murid terhadap pentingnya aspek proses pengajaran dan pembelajaran atau aktiviti sampingan di luar bilik darjah. Kelemahan ini juga berpunca daripada kurangnya penumpuan saya terhadap kepentingan penguasaan sejarah Malaysia dan juga Geografi. Sekiranya tidak membetulkan keadaan ini, saya pasti murid tidak dapat menjawab dengan

3. Akhirnya akan menyebabkan kemerosotan markah murid. 2.Saya akan cuba membantu murid memahami dan menguasai bahan yang diajar oleh saya. saya hanya akan fokuskan kajian ini terhadap masalah penguasaan. Aspek ini amat penting dikuasai pada peringkat awal.0 KUMPULAN SASARAN Murid-murid yang terlibat dalam kajian ini terdiri daripada 15 orang murid lelaki (13 orang Cina) dan 14 orang murid perempuan (13 Cina dan 1 India) dalam Tahun 5 Tabah. Mengadakan pemantauan & penyeliaan. 3.baik soalan yang dibuat oleh guru. Hal ini seterusnya diharapkan akan dapat membantu mereka lulus dengan cemerlang dalam kertas Kajian tempatan. 1b.OHP dan LCD 4. terutama murid baru memasuki tahap 2 (Tahun 4-6).1 Objektif am Kajian ini bertujuan untuk Meningkatkan keupayaan dan penguasaan ilmu pengetahuan mata pelajaran Kajian Tempatan. 3.murid-murid tidak dapat mengingat nota yang diberi oleh guru. . Kemaskinikan penyelenggaraan peralatan ICT . Mengadakan kursus dalaman 3a.0 FOKUS KAJIAN Walaupun saya mengesan banyak masalah yang dihadapi oleh murid saya dalam berbincangan soalan Kajian Tempatan. . 4a Mengadakan kursus ICT. 4b. Hasil refleksi didapati murid-murid banyak melakukan kesilapan apabila Kesilapan-kesilapan yang yang sering dilakukan oleh murid ialah: . Mendedahkan murid kepada Kajian Tempatan 2a.murid-murid tidak dapat membezakan perkataan yang terdapat dalam petikan atau ayat.0 OBJEKTIF KAJIAN.2 Objektif khusus Kajian ini adalah bertujuan untuk: 1a Menguruskan panitia yang cekap.

Sebelum kajian dijalankan murid kurang memberi respons kepada pengajaran dan pembelajaran. 5.1.1 Ujian Pra Ujian Pra diberikan kepada kumpulan sasaran untuk mengesan sejauh mana kefahaman mereka tentang Kajian Tempatan. 5.1. 5.1 Tinjauan masalah Saya telah menggunakan beberapa kaedah untuk mengumpul maklumat awal bagi kajian ini.2 Pemerhatian Saya telah membuat pemerhatian ke atas tingkahlaku murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung sebelum dan selepas kajian. Sebagaimana biasanya. saya dapati murid-murid lemah dengan soalan yang diberi. Faktor minat dan memberi tumpuan sepenuhnya membantu muridmurid mengikuti keseluruhan pengajaran dan pembelajaran. murid perempuan yang lebih bersedia untuk belajar dan menunjukkan kesungguhan sebaliknya pelajar lelaki kurang bersungguh-sungguh dan kurang mengambil bahagian dalam pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan.5.0 PELAKSANAAN KAJIAN 5. Selepas saya menyemak kertas ujian pra.2 Analisis tinjauan masalah .

saya menjalankan 5 aktiviti seperti di bawah: .Menjawab soalan . Hasil kajian ini menunjukkan bahawa tindakan yang diambil berkesan meningkatkan pencapaian murid dalam penguasaan pengetahuan Kajian Tempatan . Bukanlah mudah untuk menggalakkan murid mengikuti P&P dengan minat serta memberi tumpuan terhadap isi pelajaran yang ingin diajarkan oleh guru untuk . Rumusan pemerhatian aktiviti-aktiviti yang dijalankan dalam pengajaran dan pembelajaran Semasa sesi P & P dijalankan dapat dilihat murid-murid lebih berminat dan seronok dengan aktiviti yang dijalankan.6 % ) 30 ( 100 % ) Gagal 7 ( 33.2 Analisis pemerhatian Pemerhatian dalam kajian adalah untuk mengenal pasti sikap belajar murid-murid semasa pengajaran dan pembelajaran. Manakala dalam Ujian Pos.4 % ) Jumlah 30 ( 100 % ) 30 ( 100 %) Berdasarkan Jadual 7 di atas.5 Refleksi keseluruhan Pencapaian murid dalam Ujian Pra dan Ujian Pos menunjukkan peningkatan yang agak ketara. – Mengelaskan jenis gambar yang ditunjuk . Kebolehan murid menguasai Kajian Tempatan yang betul merupakan salah satu peningkatan yang menyumbang kepada markah .6% murid lulus dan 33.4 Perlaksanaan tindakan dan pemerhatian / penilaian 5. Pada keseluruhannya boleh disimpulkan bahawa pencapaian murid telah meningkat selepas tindakan diambil. hasil dapatan menunjukkan 100% murid lulus ujian tersebut.4% murid dalam ujian Pra.Mengenalpasti gambar yang ditunjukkan.3 Tindakan yang dijalankan Dalam melaksanakan tindakan. Hasil kajian ini menunjukkan bahawa murid boleh dibantu untuk menikmati pengalaman berjaya dalam menguasai salah satu kemahiran. 5. Prestasi murid mengikut peratus lulus Pencapaian Ujian Pra Ujian Pos Lulus 23 ( 76.5. Saya berasa puas hati dengan perkembangan yang ditunjukkan oleh murid-murid. 76.Ujian Pos 5. Saya dapati murid mempamerkan satu peningkatan prestasi yang amat baik.Bercerita .2.

. Kecekapan berkomunikasi dalam Bahasa Melayu . Saya telah menggunakan kaedah imlak dalam membantu murid-murid untuk menguasai Pengetahuan Kajian tempatan. Zuriah Yusuf (1992 ). Menguji kemahiran bahasa. Penerbitan Fajar Bakti Kuala Lumpur. Sabran ( 1992 ) . Koh Bon Boon ( 1989 ) . teknik dan Contoh. prinsip . 6. Saya bercadang meneruskan kaedah imlak dalam pengajaran dan pembelajaran akan dating kerana murid sudah menguasai namun masih lemah dalam menjawab soalan. Raminah Hj. Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur. Seterusnya saya akan menjalankan satu lagi kajian yang berkaitan dengan .0 Cadangan kajian seterusnya. Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur. Perspektif-perspektif dalam pengajaran Bahasa Malaysia. Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur.difahami oleh murid. Asas kemahiran berbahasa dalam KBSR Jilid 3. BIBLIOGRAFI Abdul Aziz Abdul Talib (1993 ). Saya juga mencadangkan kaedah ini dapat digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran oleh guru-guru yang mengajar Kajian tempatan dibantu dengan aktiviti –aktiviti yang menarik dan menggunakan pelbagai media seperti audio–visual yang menarik dan berkesan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->