P. 1
Semantik

Semantik

|Views: 39|Likes:
Published by Ardent Hatred
bahasa, semantik, pismp
bahasa, semantik, pismp

More info:

Published by: Ardent Hatred on Apr 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/08/2014

pdf

text

original

Semantik. Perubahan Makna. 1) Pendahuluan Bahasa merupakan sistem komunikasi yang amat penting bagi manusia.

Sebagai suatu unsur yang dinamik, bahasa sentiasa dianalisis dan didekati dengan menggunakan perbagai pendekatan untuk

mengkajinya. Antara pendekatan yang dapat digunakan untuk mengkaji bahasa ialah pendekatan makna. Bidang makna atau semantic, yang

sebenarnya menjadi sebahagian daripada ilmu linguistik ini, menjadi suatu hal yang amat penting memandangkan hal kajian bahasa tidak akan sempurna jika tidak ada unsure makna.

Bahasa, menurut R. H. Robbins (1952) menegaskan bahawa kajian makna merupakan salah satu bahagian yang penting dalam linguistik am. Sementara itu, Firth (1944) menegaskan bahawa makna menjadi inti dalam kajian bahasa. atau ‘erti’. Lazimnya, kata ‘makna’ memberi erti ‘maksud’

Walau bagaimanapun, kata makna boleh diberi bermacam-

macam pergertian lagi. Misalnya, Ogden dan Richard dalam buku The Meaning of Meaning (1956) pernah memberi 16 pengertian dan erti bagi makna; antaranya makna adalah suatu yang intrinsik, pokok, kemahuan, dan suata peristiwa yang diharapkan. Dengan yang demikian, kita dapat membayangkan betapa rumit sekali makna bagi ‘makna’.

Asas kaedah kajian untuk tajuk di atas telah di buat berdasarkan dari majalah Dewan Bahasa dan internet. Matlamat utama kajian ini,

dapat diteliti dari pelbagai sudut. ada bentuknya yang terdiri. Lyons dalam bukunya Introduction of Theoretical Linguistics (1968). Misalnya kata ‘dua’. ada bentuk be – ras dan maknanya ‘padi yang sudah dikupas kulit dan sedia untuk dimasak’. perubahan makna. dan unsur semantik dalam nahu. berpendapat bahawa perkataan merupakan suatu ‘tanda’ yang mencakupi dua bahagian. secara ringkas. dapat dijelaskan sebagai suatu bidang ilmu yang mengkaji makna perkataan dan ayat dalam bahasa. . Manakala. Dalam pada itu. Semantik dalam bahasa.adalah untuk menunjukkan bagaimana. iaitu d u a dan maknanya. perkataan. Semantik pula. 3) Perkataan dan Makna Perkataan. 2) Semantik Kata “semantik” ini. misalnya. perkataan dan perubahan makna. ‘jumlah satu campur satu atau 1 + 1’. kata ‘beras’. pada umumnya. semantik dalam Bahasa Melayu dapat diteliti dari aspek – aspek seperti erti dan rujukan. ayat. yakni bentuk dan maknanya. menurut pandangan ahli-ahli bahasa. peribahasa (termasuk simpulan bahasa). Demikian juga semantik dalam Bahasa Melayu dapat diteliti dari aspek-aspek seerti dan rujukan. sebenarnya berasal daripada kata adjektif bahasa Yunani semantickos yang membawa makna ‘penting’ atau ‘bererti’. adalah unit bahasa yang terkecil yang mengandung makna. jenis-jenis makna.

dan rendang. Hal ini akan terbukti jika dicari makna bagi perkataan – perkataan tersebut dalam kamus. konteks merupakan suatu faktor yang amat penting (Leech. maka kata-kata dalam bahasa Melayu seperti dalam bahasabahasa lain dapat dikategorikan kepada beberapa golongan seperti sinonim (makna yang sama). semak. Contohnya. makna yang pelbagai dapat dielakkan.Ada juga perkataan dalam bahasa Melayu yang ada satu bentuk tetapi maknanya yang banyak. Demikian juga mawar. teratai. walaupun ada pengguguran beberapa komponen dalam ujaran atau . perkataan bercakap berkongsi dan bertindan makna dengan kata bisik. Oleh sebab ada pelbagai jenis kata. Selain itu. 1974). Semantics. seperti kata dalam. teriak kerana dalam semua perkataan ini ada komponen makna yang berkaitan dengan hal penyuaraan. orkid. 4) Konteks dan Makna Dalam hal komunikasi. makna yang pelbagai. hiponim (bentuk yang sama tetapi makna yang berbeza) dan sebagainya. bentuk kata. ada perkataan yang berkongsi dan bertindan makna dengan kata yang lain. Dengan mengambil kira konteks. antonim (makna yang berlawan). Mengikut pengalaman bahasa ada banyak ketika kita rasa bingung akan makna dalam sesuatu ujaran atau tulisan kerana kurangnya maklumat kontekstual. jerit. semua bertindak makna dengan satu sama lain kerana memiliki dalamnya makna umum bunga. unsur ketaksaan.

yang juga seorang ahli falsafah yang terkenal. Umpamanya. Dalam hal ini. Mungkin. Konteks juga berfungsi untuk menetapkan makna bagi perkataan dalam satu – satu ujaran atau tulisan. pernah dengan tegas menyatakan bahawa makna kata tidak dapat diketahui kecuali dilihat dalam penggunaannya. selepas berjalan kaki ke rumah’ maknanya ialah rasa dahaga. Misalnya. Konteks juga menjadi amat mustahak dalam hal homonim. Wittgenstein dalam bukunya Philosophical Investigations (1953). untuk membezakan antara haus sebagai rasa dahaga atau berkurangannya besar kerana tergosok. Konteks memainkan peranan untuk menghilangkan kekaburan dan ketidakjelasan makna. Kamal! Kambing!. tolong halau kambing – kambing itu’ yang mungkin mahu masuk ke dalam kebun.tulisan kita. rumah. Demikian juga Ullmann berhujah bahawa makna . dalam ayat ini ‘Kami semua rasa haus. atau tempat. konteks amat perlu. untuk membezakan golongan kata untuk menentukan makna. atau dalam konteks penggunaannya. makna yang hendak disampaikan ialah ‘Kamal. Misalnya. dalam ujaran. seperti dalam kata ‘bilas (basuh / cuci)’ sebagai kata kerja dan ‘bilas (kabur)’ sebagai kata adjektif. bergantung pada tempat ujaran itu dilafazkan. kita perlu lihat pada konteks penggunaan ayat atau ujaran tersebut.

Oleh itu. kecuali dinyatakan dalam satu konteks seperti diucapkan untuk memberitahu orang lain akan kecantikan seseorang atau pandangan. terdapat banyak factor yang merangsangkan perubahan. misalnya memberikan enam sebab utama bagi .perkataan hanya dapat ditentukan berdasarkan penelitian terhadap penggunaannya. makna kata tidak akan menjelma selain dalam konteks pengunaan perkataan atau ayat dalam ujaran atau tulisan. pengkaji bahasa. atau untuk memberi penghargaan atau pujian terhadap sesuatu perbuatan seperti menjaringkan gol dalam permainan bola sepak. Hal ini sudah sejak dahulu lagi diamati oleh Menurut mereka. Misalnya. kata ‘cantik’ memang tidaklah sama. benda dan sebagainya. 5) Perubahan Makna Salah satu aspek yang amat diminati dalam kajian makna ialah perubahan makna dalam bahasa. maka perkataan yang menjadi unit asas kepada bahas. Dalam kedua – dua situasi tadi. Dengan yang demikian menjadi nyata bahawa perkataan memperlihatkan makna yang berbeza – beza ketika digunakan dalam pelbagai situasi sosial oleh manusia. ujaran kata ‘cantik’. Ullmann dalam bukunya Semantics: An Introduction to the Science of Meaning (1962). Oleh sebab bahasa bersifat dinamik. amat kabur maknanya. sentiasa mengalami perubahan.

kini kita sering menemukan ayat atau ujaran. sinekdoksi. sebab-sebab sosial. pada asalnya dirujuk kepada salah satu anggota badan. Selain itu. Antaranya adalah seperti sebab-sebab sejarah. ada metafora. kata belayar. litotes. dan ameliorasi yang juga menandakan perubahaan-perubahan dalam sesuatu bahasa. Makna kata berubah kerana perkembangan dalam bahasa itu sendiri. makna kata boleh disempitkan dan diperluaskan. . Bloomfield dalam bukunya Bahasa (1933) pula ada menyenaraikan sembilan jenis perubahan yang berlaku dalam bahasa. hiperbola. pengaruh luar.perubahan makna dalam bahasa. pokok (nurseri). tetapi makna barunya sekarang kumbahan. mengendalikan’. pejorasi. tetapi kini telah berubah makna kerana kapal sekarang tidak menggunakan layar tetapi menggunakan kuasa tenaga. contoh perkataan rawat: Makna umum adalah menjaga dan mengubati orang sakit. Ini bermaksud. keperluan untuk kata baharu. teknologi dan hubungan sosial masyarakat. Demikian juga kata tangan. menjadi makna positif Ada kalanya makna negatif berubah penggunaan dalam bahasa. metonimi. “Gejala disebabkan Umpamanya. dalam ayat seperti ‘Kita perlu berhatihati ketika menangani kes ini’. makna diubah untuk mencakup makna meliputi merawat sisa ‘menguruskan’. Atau. pada satu ketika dahulu digunakan untuk perahu yang ada layar. sebab-sebab psikologi. Misalnya. Tetapi. makna sesuatu perkataan itu akan berubah mengikut perubahan masa. Menurutnya.

Demikian juga kata datuk. Kata – kata yang merujuk kepada objek. Misalnya. pada masa dahulu hanya digunakan untuk merujuk kepada ‘kebun bunga’. kini bukan sahaja digunakan untuk merujuk bapa ayah atau ibu seseorang. tabu menjadi . Peredaran masa menyebabkan munculnya bidang – bidang baharu dalam satu – satu budaya masyarakat bahasa. kata kebal berubah daripada makna asal kuat dan kukuh dalam bidang ketenteraan menjadi kereta kebal.orang tertentu kerana jasa – jasa mereka. Selain itu. Perubahan – perubahan seperti ini banyak berlaku dalam bahasa kerana sebab – sebab perubahan dalam bahasa itu sendiri. idea. banyak kata mengalami perubahan makna. institusi. Misalnya. kata taman. kata gejala bukan dinyatakan sebagai suatu unsur negatif. banyak kata yang telah mengalami perubahan makna. tetapi maknanya sekarang diperluaskan untuk mencakup makna tambahan seperti ‘ kawasan perumahan’. tetapi sebagai suatu kejadian.” Dalam contoh ini. malah sebagai gelaran kehormat oleh raja bagi orang .penukaran kod amat berleluasa di kalangan pengguna bahasa Melayu. Bahasa juga berubah kerana sebab – sebab sosial. dan konsep – konsep saintifik merupakan antara kata yang mengalami perubahan makna. Dalam arus perubahan zaman. kawasan perindustrian’ dan ‘kawasan alam semula jadi seperti Taman Kinabalu’. disebabkan kemajuan sains dan teknologi juga. Faktor – factor seperti emosi.

atau daging arnab. sebenarnya merujuk kepada gejala yang disebut segai eufemisme.punca perubahan makna dalam bahasa. maka sudah ada ungkapan bilik air yang digunakan untuk tujuan yang sama. ungkapan orang gaji kini berubah menjadi pembantu rumah. daging ayam. dan dengan demikian perlu diubah menjadi lebih halus atau yang tidak membawa unsur negatif. Pilihan perkataan atau ungkapan seumpama ini. Umpamanya. Kini kata tandas pula membawa makna yang tidak begitu sopan. disebut daging kambing. tetapi ungkapan buang air atau ‘ saya hendak ke tandas’. tidak sopan kalau dikatakan ‘saya hendak kencing’ di khalayak ramai. perubahan ini berlaku kerana ungkapan yang Perubahan – dahulu digunakan membawa konotasi negatif. Selain itu. 1994). Misalnya. budak pejabat bertukar menjadi pelayan pejabat. yakni penggunaan bahasa secara halus dan sopan. Sedangkan makna dalam kamus adalah ‘isi pada manusia atau binatang antara kulit dan tulang’ (Kamus Dewan. Ada juga ungkapan bilik selesa yang digunakan untuk merujuk kepada konsep tandas. Dalam Bahasa Melayu. unsur larangan atau tabu juga menyebabkan perubahan perkataan. iaitu kencing atau buang air kecil. . kata daging disempitkan makna untuk merujuk kepada ‘daging lembu’ sahaja tetapi bagi daging lain pula. dan Hari Buruh menjadi Hari Pekerja.

maka ayat – ayat yang diujar atau dibina akan merupakan ayat yang taksa. atau tidak benar. Ibu merasa kesal dengan perbuatan adik. Untuk menerangkan konsep – konsep baharu yang timbul akibat perkembangan sains dan teknologi. walaupun memenuhi aturan nahu. 6) Kesalahan Semantik dalam Bahasa Oleh sebab maklumat semantik amat penting dalam bahasa. maka hal makna dalam ayat harus diberi perhatian oleh pengguna bahasa. seperti dalam kata tangan yang menjadi menangani. 2) 3) 4) Ibu bapa Ali sudah meninggal dunia petang tadi. Justeru itu binaan atau ujaran ayat – ayat seperti yang berikut seharusnya dielakkan oleh pengguna bahasa Melayu. Pekerja – pekerja akan memulakan kerja mereka bila hujan berhenti. taman yang merujuk kepada kawasan perumahan atau kawasan perindustrian seperti yang dijelaskan di atas. Perhatikan contoh – contoh yang berikut: 1) Mereka – mereka yang terlibat dikehendaki menghadiri mesyuarat hari ini. maka perluasan makna bagi beberapa banyak perkaaan diperlukan. Jika aspek makna tidak diambil kira dalam binaan atau ujaran ayat.Ada juga makna yang diperluaskan. memandangkan ayat – ayat ini tidak betul dari segi semantik. .

Dalam ayat. bahasa yang digunakan mungkin hanya betul dari segi nahu tetapi tidak boleh difahami manusia kerana bahasa itu tidak jelas maknanya. Ayah menghadiahkan saya jam tangan. Seperti yang dinyatakan dalam perbincangan di atas. atau kabur. yang sebenarnya tidak diperlukan. perlu diperbetul menjadi ‘Ayah menghadiahkan sebuah jam tangan kepada saya’ atau ‘Ayah menghadiahi saya sebuah jam tangan’. apakah hapa menghantar dawai atau berita kepada abang? Mungkin ayat 7. yakni makna yang berlehihan. mereka – mereka dalam ayat 1 adalah kelewahan semantik. dan jika tidak. nyata ada kekeliruan dalam memahami makna yang terkandung dalam ayat – ayat tersebut. 6 pula. sama ada ibu kepada bapa Ali atau kedua – dua ibu dan bapanya yang meninggal. aspek makna menjadi penting dalam bahasa. Dalam ayat – ayat di atas. Umpamanya. tidak jelas siapa yang meninggal dunia. taksa. . Demikian juga dalam ayat 2. Demikinalah suatu huraian tentang semantik dalam bahasa Melayu dari aspek makna dan perubahan makna dalam semantik. Ayah menghantar kawat kepada abang saya di Johor. dan kerana ada pertentangan makna serta ada unsure kelewahan dan seumpamanya.5) 6) 7) Pak Ismail berdukun sejak lima belas tahun lalu.

Sesungguhnya. semantik merupakan suatu bidang kajian yang cukup menarik dan memberangsangkan jika didekati dan dikaji. .

Bibliografi Majalah S. 1(9).Nathesan.my/tutor/stpm/semantik/semantik. “Semantik dalam Bahasa Melayu: Komprehensif. (2001). 21-28 Satu Pandangan Internet “Semantik”.tutor.htm .” dalam Dewan Bahasa. http://www.com.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->