P. 1
Unit 6 (Bacaan Intensif Dan Berfokus)

Unit 6 (Bacaan Intensif Dan Berfokus)

|Views: 261|Likes:
Published by Hazril Emy

More info:

Published by: Hazril Emy on Apr 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/03/2015

pdf

text

original

KRB 3013 : Prinsip Pengajaran Bacaan

1

UNIT 6 MEMBACA SECARA INTENSIF DAN BERFOKUS UNTUK MENCARI MAKLUMAT
HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir unit ini anda akan dapat : 1. Konsep Bacaan Intensif 2. Tujuan Bacaan Intensif 3. Objektif Program Bacaan Intensif 4. Membaca Secara Intensif dan Berfokus 5. Membaca Merentas Kurikulum

PENGENALAN
Bacaan Intensif adalah ialah bacaan yang pada asasnya bertujuan memperkembangkan kebolehan dalam meneliti, memahami, dan mentafsir apa sahaja yang dibaca dengan tepat. Di samping itu, ia memberi penekanan kepada kajian-kajian terhadap ciri-ciri tatabahasa, meneliti pembentukan dan penggunaan perkataan, serta pemakaian bahasa itu dalam konteks dan situasi yang berlainan. Latihan-latihan bacaan intensif biasanya memerlukan bimbingan dan bantuan penuh daripada guru-guru terutama dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh murid-murid. Setelah murid-murid memperoleh asas yang kukuh dalam kemahiran membaca, mereka hendaklah dilatih untuk membaca dengan lebih mendalam dan meluas. Mereka bukan hanya setakat boleh membaca kuat, menyebut perkataan-perkataan dengan jelas dan tepat, menggunakan intonasi, gaya dan tekanan yang betul, tetapi mereka juga harus boleh memahami dengan baik apa sahaja yang dibaca. Untuk mencapai maksud ini latihan bacaan intensif dan ekstensif boleh dilaksanakan.

ISI KANDUNGAN
Konsep-Konsep Bacaan Intensif
Secara khusus, bacaan intensif diertikan sebagai kegiatan membaca mentelaah isi yang dikaitkan dengan usaha melanjutkan lagi perkembangan pembelajaran bahasa di bawah bimbingan guru. la memberi asas untuk pengajar memberi

gerak laju (speed) dan kelainan latihan adalah penting. e) Mengesan. memahami dan menikmati unsur-unsur estetik dalam bahasa. Dalam pembelajaran bacaan intensif. Selain itu bacaan intensif juga berperanan mengembangkan lagi usaha mengawal penggunaan bahasa dalam pertuturan dan tulisan. perenggan dan bab yang membentuk keseluruhan bahan bacaan tersebut. dan pengertian menurut kamus yang ditemui oleh pelajar dalam bacaannya. Aspek ini dianggap penting kerana pengajaran pembacaan intensif berfungsi untuk melatih para pelajar menggunakan strategi pembacaan secara berkesan. b) Untuk mengembangkan kebolehan mentafsir apa yang tertulis dalam bacaan itu dengan mengkaji susunan kata dalam ayat dan pengertian dalam kamus. lancar dan tahu menggunakan tanda-tanda bacaan dengan baik. Secara lebih khusus. bukan hanya memberi tumpuan terhadap aspek makna tetapi juga tentang bagaimana makna tersebut dihasilkan. Tujuan Bacaan Intensif Pembacaan intensif melibatkan pendekatan yang teliti terhadap teks di bawah pengawasan yang bersesuaian daripada guru. penggunaan teks-teks pendek yang boleh dipelajari dalam satu atau dua sesi pengajaran sahaja adalah lebih mudah. bacaan intensif mempunyai beberapa tujuan: a) Untuk membolehkan kanak-kanak membaca dengan baik. . d) Menilai atau mengulas isi-isi yang diperoleh daripada bahan-bahan yang dibaca. Cara menjalankannya Cara kita menghasilkan makna adalah sama penting dengan apa yang dimaksudkan oleh makna tersebut. Secara amnya. f) Mengenal pasti laras bahasa yang berbagai-bagai. Pada amnya. Ia juga dikaitkan dengan aktiviti-aktiviti mengkaji ciri-ciri tatabahasa iaitu susunan kata dalam ayat. untuk memahami keseluruhan teks atau buku.Berbanding dengan teks-teks yang panjang. para pelajar perlu memahami bahagian-bahagian teks seperti ayat. g) Membuat rumusan atau kesimpulan daripada apa yang dibaca dan sebagainya.KRB 3013 : Prinsip Pengajaran Bacaan 2 penjelasan tenteng struktur yang sukar dan juga memberi asas memperkembangkan perbendaharaan kata. intonasi. tujuan pembacaan intensif adalah untuk mencapai pemahaman sesuatu teks secara mendalam dan terperinci. c) Membaca secara senyap dengan kepantasan yang sesuai. Betul dari segi sebutan. atau atas sebab-sebab penyelesaian sesuatu tugas yang meminta pelajar memberikan sepenuh perhatian pada teks tersebut.

memahami dan mentafsir apa sahaja yang dibaca secara tepat. meneliti pembentukan dan penggunaan perkataan serta pemakaian bahasa itu dalam konteks dan situasi yang berlainan. . d) Tidak perlu bimbang jika pelajar tidak faham maksud setiap perkataan yang dibaca kecuali apabila melengkapkan teks pemahaman dengan perkataan yang penting. Pelajar yang cekap akan dapat menerangkan sebab-sebab perbezaan tersebut. Kamarudin Hj. b) Dapat menggunakan pengetahuan bukan teks seperti carta. dan bukan perkataan B. Setiap yang dibaca itu dapat difahami secara mendalam. Azman Wan Chik (1989:24) menyebut bahawa bacaan intensif bermaksud bacaan yang dilakukan secara bersungguh-sungguh. Disamping itu. pelajar bukan lagi belajar membaca tetapi membaca untuk mendapatkan maklumat bagi tujuan pembelajaran. Objektif Program Bacaan Intensif Terdapat beberapa objektif dalam bacaan intensif yang boleh membantu guru menjalankan program bacaan intensif dengan berkesan di dalam bilik darjah. Jadual dan graf untuk mentakrifkan bahan-bahan teks yang dibaca dan juga meningkatkan kefahaman. Antaranya adalah seperti yang berikut: a) Dapat menggunakan teknik skimning apabila diperlukan untuk memastikan pelajar membaca perkara yang berkaitan di samping membantu pemahaman yang seterusnya. bukan sebagai kerja sampingan sahaja. Husin (1988:173) pula menyatakan bahawa bacaan intensif ialah bacaan yang pada asasnya bertujuan untuk memperkembangkan kebolehan dalam meneliti.KRB 3013 : Prinsip Pengajaran Bacaan 3 Walau bagaimanapun. ia memberi penekanan pada kajian terhadap ciri-ciri tatabahasa. Pada peringkat ini. Robert Lado (1979:138) pula mendakwa bacaan intensif sebagai peringkat membaca untuk mendapatkan maklumat. Ini bermakna guru perlu memberikan perhatian terhadap pembacaan intensif. c) Boleh membaca dengan cara yang berbeza mengikut tujuan dan jenis teks yang dibaca. e) Dapat mengenal pasti bahawa penulis yang baik memilih perkataan dengan teliti dan mempunyai alasan tertentu atau maksud yang berbeza jika dia memilih perkataan A. Guru harus menggunakan kebolehan ini dengan sepenuhnya dan menggalakkan para pelajar untuk menggunakan kemahiran tersebut. gambar rajah. tidak dinafikan bahawa kita juga mampu untuk memahami sesebuah buku tanpa memahami setiap bahagian daripada buku itu.

kita sebagai guru harus dapat mengingatkan diri kita tentang peruntukan dan jenis bantuan yang dapat kita berikan.KRB 3013 : Prinsip Pengajaran Bacaan 4 f) Menggunakan sistem rujukan dan penanda wacana untuk membantu pelajar menerangkan maksud petikan yang susah. k) Guru perlu memberi perhatian apabila terdapat pelajar yang tidak memahami teks. pelajar diajarkan cara membuat kesimpulan atau rumusan yang diperlukan. h) Berupaya menggunakan bahasa yang retorik dalam teks untuk membantu pelajar mentafsirkan mesej yang kompleks. yang rigid yang mesti guru ikuti sepenuhnya. Oleh itu. Pelajar perlu diberi penjelasan tentang nilai tersebut. j) Berhati-hati dengan jangkaan pembaca yang dapat mempengaruhi interpretasinya. . la mengingatkan guru tentang banyak perkara yang berbeza yang kita hendak capai dalam program bacaan kita. i) Berhati-hati dengan gaya penulisan kerana seseorang penulis tidak melahirkan segala apa yang dimaksudkan di dalam teks. Membaca Secara Intensif Dan Berfokus Oleh sebab kita akan membicarakan khusus tentang apa yang akan berlaku di dalam bilik dadah semasa pelajaran membaca. l) Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap teks yang telah dipilih melalui kaedah penyampaian yang sesuai. la harus berupaya mengesan punca ketidakfahaman itu serta berusaha mengatasinya. g) Sentiasa berwaspada terhadap ayat-ayat yang sama maksudnya tetapi mempunyai nilai budaya yang berbeza mengikut konteks. Soalan-Soalan Objektif-objektif tersebut bukanlah satu perkara. Guru perlu mengenal pasti keadaan tersebut apabila kesimpulan penulis berbeza daripada apa yang dibuat oleh pelajar.

Guru yang terlalu kerap melakukan tugas ini untuk pelajar tidak akan membantunya. bermakna guru telah melanggar objektif pelajaran kerana dia memberitahu pelajar perkara yang sepatutnya pelajar lakukan sendiri. Oleh itu. guru memberi laluan kepada pelajar sendiri untuk memahami teks yang dibaca. Semua aktiviti hanya sesuai untuk sesuatu tujuan dan dalam keadaan tertentu sahaja. Dari awal awal lagi pelajar mesti melakukannya sendiri. Teks tersebut mestilah dipilih dengan teliti. Perkara ini bukanlah mudah untuk dijalankan. fungsinya bersesuaian dan pelajar pula mesti dilatih untuk mempelajarinya sendiri.KRB 3013 : Prinsip Pengajaran Bacaan 5 Mencari alternatif daripada teks Guru yang mengajar membaca seharusnya meletakkan teks bacaan di hadapan pelajar. Perkara paling asas yang perlu dilakukan oleh pelajar sebagai pembaca adalah mengaitkan bentuk-bentuk tulisan di atas kertas dengan bahasa bahasa pertuturan yang diketahuinya. Dengan kata lain. Bahagian yang paling susah sekali adalah bagaimana seseorang guru dapat memahirkan dirinya dalam pengendalian teks. guru telah melakukan salah satu tugasan pelajar. Di dalam kelas bacaan. guru perlu mendedahkan . Jika guru memulakan pengajaran dengan membaca teks secara kuat sebelum satu-satu aktiviti. Guru yang terlalu banyak menjelaskan dan menghuraikan tentang teks yang sepatutnya dilakukan oleh pelajar tidak sedar bahawa dia secara tidak langsung telah menurunkan tahap mutu teks dan melemahkan peranan pelajar sebagai pembaca. Dengan ini guru dapat menilai sejauh mana teks itu difahami oleh para pelajar. bukannya hasil kerja pelajar. Pelajar juga perlu mentafsir sendiri teks. jika guru memulakan pelajaran dengan menerangkan atau merumuskan sesuatu. la memerlukan dorongan yang kuat. Kemudian baru memberi tugas yang dapat membantu pelajar memahami teks tersebut. Walau bagaimanapun. Kejayaan ini hanya wujud hasil daripada pengalaman teks yang sesuai dan teks yang telah dirancang dengan sempurna. Selepas itu. bermakna ia merupakan tugasan yang dilakukan oleh guru. terutama sekali apabila pelajar menunjukkan kejayaan hasil daripada usahanya sendiri. dia perlu tahu bagaimana cara untuk mempelajari teks. Peranan pelajar sebagai pembaca Peranan pelajar sebagai pembaca memerlukan mereka menyedari tentang apa yang ada dalam teks tersebut. Jika dalam pelajaran seterusnya pelajar menghadapi masalah dan guru terus menerangkan atau menterjemahkan sesuatu. ini merupakan suatu perbuatan yang salah kerana pelajar hanya akan cuba memahami guru bukannya teks yang dibaca. Dengan ini ia tidak memberi banyak manfaat untuk melatih pelajar dalam kemahiran bacaan senyap.

Namun. guru telah mengambil alih peranan pelajar yang sebenar. Walau apa pun yang diperkatakan. Tambahan pula. iaitu tidak menggunakan rangka kerja atau prosedur penggunaan yang sama. Beberapa kemahiran mungkin dapat dilatih melalui pembelajaran tentang pola-pola . Dalam pelajaran yang sebegini rupa. Harus diingat bahawa pengajaran membaca tidak bererti sekiranya pelajar tidak berupaya memahami dan mengesan maklumat yang dipelajarinya serta tidak menambahkan daya kreatif dan kebolehan berfikir mereka. Kaedah jenis ini sepatutnya hanyalah berupa bantuan atau sokongan dalam proses untuk mendapatkan makna daripada teks. Teks bacaan boleh dilakukan merentasi kurikulum iaitu boleh digunakan dari pelbagai bidang kurikulum. Program Bacaan Merentasi Kurikulum Seperkara yang perlu ditekankan ialah pengajaran membaca sebenarnya tidak mempunyai satu-satu pola yang tertentu. bukan sahaja sebagai bantuan tetapi sebagai salah satu cara untuk memahami teks itu sendiri. tidak semua pengajaran melibatkan hanya satu teks sahaja. Guru tidak boleh melakukan tugas membaca untuk pelajar kerana itu hanya akan melemahkan tujuan guru mengajar membaca. Persoalan tersebut mempunyai banyak pendapat pro dan kontra. Tambahan pula. Walaupun pelajar tidak memahami semua yang dibaca seperti yang diharapkan oleh guru tetapi guru sepatutnya memberi peluang kepada pelajar untuk mencuba. Pandangan guru ini mungkin salah kerana banyak kajian menunjukkan bahawa sering berlaku guru salah anggap kemampuan pelajar mereka. Kesan teks pada mutu persembahan Kaedah yang memerlukan guru membaca kuat teks dan memberi rumusan pada peringkat permulaan dianggap tidak baik kerana ia hanya akan menurunkan nilai teks itu sendiri. kesemua teks yang digunakan tidak perlu dipelajari secara terperinci.. guru mungkin perlu menggubah latihan-latihan yang menggunakan format yang khusus atau penggunaan berbagai-bagai teks. Seandainya guru berminat mengajarkan kemahiran tertentu umpamanya. guru akan beranggapan bahawa tanpa bantuannya pelajar mungkin tidak memahami teks yang dibaca. demikian. kemahiran meramal.KRB 3013 : Prinsip Pengajaran Bacaan 6 pelajar pada kaedah tersebut supaya pelajar tidak menjadi pembaca yang pasif. Jika guru sendiri biasa menggunakan cara tersebut. Guru hanya akan mengetahui keupayaan pelajar setelah memberi peluang kepada mereka. Ini kerana setiap teks memerlukan cara pengendalian yang berbeza-beza. guru sering menterjemahkan teks. Dengan kata lain. guru mestilah faham akan tugasnya dan juga tugas murid-muridnya. penggunaan teks bercetak menjadi satu kebiasaan kerana pentafsiran makna dalam teks tersebut kebanyakannya dilakukan oleh guru.

Pada masa yang sama guru perlu diingatkan bahawa pengajaran bacaan tidak terhad pada satu-satu teks sahaja. Pelajar diberi tunjuk ajar untuk terus maju secara progresif dalam bidang-bidang yang menimbulkan kesukaran kepadanya.KRB 3013 : Prinsip Pengajaran Bacaan 7 ayat yang ada kaitannya dengan laras tertentu. di samping menggalakkan penggunaan pelbagai jenis teks dan kemahiran. dan yang lainnya merujuk buku atau teks itu secara keseluruhan. ia perlu fleksibel untuk membolehkan pelajar memberi tindak balas yang pelbagai atau di luar jangkaan. RUMUSAN Dalam bab ini. guru perlu meluangkan lebih masa untuk kemahiran yang hendak dikuasai serta memilih teks yang menekankan penggunaan kesemua kemahiran kursus. guru sendiri perlu mendalami kemahiran-kemahiran spesifik dalam pembacaan. kemahiran membaca yang dikenal pasti dapat diajarkan kepada para pelajar melalui latihan khusus yang dirancang untuk tujuan tersebut. tetapi juga bahan-bahan lain yang boleh dieksploitasi untuk pengajaran dan pembelajaran. Dalam program bacaan merentas kurikulum ini. Terdapat beberapa. Oleh itu. apabila guru membaca sesuatu teks tertentu. Turut telah dibincangkan tujuan bacaan intensif serta kepentingan dan keperluan membaca secara intensif. . Guru perlu meneliti kebaikan dan kelemahan pengajaran yang berasaskan teks. la dapat membantu guru mengendalikan bahan bacaan tersebut dengan lebih berkesan di dalam bilik darjah. Kesimpulannya. Oleh itu. Guru mungkin akan semakin kerap dibebani dengan tugas yang mencabar apabila menggunakan teks yang menghendaki pelajar melatih koordinasi kemahiran. guru perlu prihatin terhadap penggunaan kemahiran yang spesifik serta menggunakannya bersama-sama dengan kemahiran yang lain secara bergabung jalin. perbincangan telah diberikan kepada konsep intensif dalam bacaan bagi membolehkan pembaca memberikan fokus terhadap bacaan mereka. keperluan utama dalam program pembacaan merentasi kurikulum ini.

H. J. (1992). Kuala Lumpur.L. Boston. Kuala Lumpur.A Practical Approach to Teaching Reading. California. Strategies For Guiding Content Reading. Boston. Ghafar Md.Reading With Meaning. Allyn and Bacon. Peningkatan Kemahiran Membaca dalam Safiah Karim (ed. (1980).D. Inc. David Pearson (1978). Brown. New York. Holt. New York. Understanding Reading.Meningkatkan Keberkesanan Dalam Penulisan Pembacaan. Mountain (1988). Bhd. Sharon J. Dewan Bahasa dan Pustaka. Strategi Pengajaran Bacaan dan Kefahaman. Opportunity For Skinful Reading. Allyn and Bacon. Spiro R. Jurnal Dewan Bahasa dan Pustaka. Karya Bistari. Dale D. Teaching Reading and Reading Vocabulary. Safiah Osman (1990). (1980). Harper Collins Publishers. Holt. dan Pemahaman. Prentice Hall. Artifical. Alan Robinson (1978). New York. Harper Collins College Publishers. Marohaini Yusof (1989).) Hillsdale. Frank Smith (1971). Lawrence Erlbaum Associates. Ohio. Teaching Reading And Study Strategies. Joffe. Dorothy Grant Henning (1993). Allyn & Bacon. May (1990). Berita Publishing Sdn.J (ed. New Directions For Classroom Practice. New Jersey. Metacognitive Development and Reading dalam Theoritical Issues In Reading Comprehension Perspectives From Cognitive Psychology Linguistics. The Content Area. Academic Reading. Wadsworth Publishing Company. Reading Comprehension. Boston. Dorothy Rubin (1993). . Rinehart dan Winston. Johnson dan P.KRB 3013 : Prinsip Pengajaran Bacaan 8 RUJUKAN Abd. McNeil. A. Intelligence And Education. Din (1993). Frank B. Kuala Lumpur. Merrill Publication Company. Reading as Communication. Irwin L. McWhorter (1984).) Membaca : Satu Pengenalan. Rinehart dan Winston. Sixty Edition. New York. Kathleen T. Crawley & Lee H.

KRB 3013 : Prinsip Pengajaran Bacaan 9 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->