P. 1
Unit 6 (Bacaan Intensif Dan Berfokus)

Unit 6 (Bacaan Intensif Dan Berfokus)

|Views: 261|Likes:
Published by Hazril Emy

More info:

Published by: Hazril Emy on Apr 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/03/2015

pdf

text

original

KRB 3013 : Prinsip Pengajaran Bacaan

1

UNIT 6 MEMBACA SECARA INTENSIF DAN BERFOKUS UNTUK MENCARI MAKLUMAT
HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir unit ini anda akan dapat : 1. Konsep Bacaan Intensif 2. Tujuan Bacaan Intensif 3. Objektif Program Bacaan Intensif 4. Membaca Secara Intensif dan Berfokus 5. Membaca Merentas Kurikulum

PENGENALAN
Bacaan Intensif adalah ialah bacaan yang pada asasnya bertujuan memperkembangkan kebolehan dalam meneliti, memahami, dan mentafsir apa sahaja yang dibaca dengan tepat. Di samping itu, ia memberi penekanan kepada kajian-kajian terhadap ciri-ciri tatabahasa, meneliti pembentukan dan penggunaan perkataan, serta pemakaian bahasa itu dalam konteks dan situasi yang berlainan. Latihan-latihan bacaan intensif biasanya memerlukan bimbingan dan bantuan penuh daripada guru-guru terutama dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh murid-murid. Setelah murid-murid memperoleh asas yang kukuh dalam kemahiran membaca, mereka hendaklah dilatih untuk membaca dengan lebih mendalam dan meluas. Mereka bukan hanya setakat boleh membaca kuat, menyebut perkataan-perkataan dengan jelas dan tepat, menggunakan intonasi, gaya dan tekanan yang betul, tetapi mereka juga harus boleh memahami dengan baik apa sahaja yang dibaca. Untuk mencapai maksud ini latihan bacaan intensif dan ekstensif boleh dilaksanakan.

ISI KANDUNGAN
Konsep-Konsep Bacaan Intensif
Secara khusus, bacaan intensif diertikan sebagai kegiatan membaca mentelaah isi yang dikaitkan dengan usaha melanjutkan lagi perkembangan pembelajaran bahasa di bawah bimbingan guru. la memberi asas untuk pengajar memberi

memahami dan menikmati unsur-unsur estetik dalam bahasa. perenggan dan bab yang membentuk keseluruhan bahan bacaan tersebut. untuk memahami keseluruhan teks atau buku. Selain itu bacaan intensif juga berperanan mengembangkan lagi usaha mengawal penggunaan bahasa dalam pertuturan dan tulisan. e) Mengesan. dan pengertian menurut kamus yang ditemui oleh pelajar dalam bacaannya. tujuan pembacaan intensif adalah untuk mencapai pemahaman sesuatu teks secara mendalam dan terperinci. Ia juga dikaitkan dengan aktiviti-aktiviti mengkaji ciri-ciri tatabahasa iaitu susunan kata dalam ayat. c) Membaca secara senyap dengan kepantasan yang sesuai. Tujuan Bacaan Intensif Pembacaan intensif melibatkan pendekatan yang teliti terhadap teks di bawah pengawasan yang bersesuaian daripada guru.KRB 3013 : Prinsip Pengajaran Bacaan 2 penjelasan tenteng struktur yang sukar dan juga memberi asas memperkembangkan perbendaharaan kata. g) Membuat rumusan atau kesimpulan daripada apa yang dibaca dan sebagainya. b) Untuk mengembangkan kebolehan mentafsir apa yang tertulis dalam bacaan itu dengan mengkaji susunan kata dalam ayat dan pengertian dalam kamus. .Berbanding dengan teks-teks yang panjang. bacaan intensif mempunyai beberapa tujuan: a) Untuk membolehkan kanak-kanak membaca dengan baik. Cara menjalankannya Cara kita menghasilkan makna adalah sama penting dengan apa yang dimaksudkan oleh makna tersebut. Dalam pembelajaran bacaan intensif. Betul dari segi sebutan. atau atas sebab-sebab penyelesaian sesuatu tugas yang meminta pelajar memberikan sepenuh perhatian pada teks tersebut. Secara lebih khusus. intonasi. Secara amnya. Aspek ini dianggap penting kerana pengajaran pembacaan intensif berfungsi untuk melatih para pelajar menggunakan strategi pembacaan secara berkesan. para pelajar perlu memahami bahagian-bahagian teks seperti ayat. d) Menilai atau mengulas isi-isi yang diperoleh daripada bahan-bahan yang dibaca. gerak laju (speed) dan kelainan latihan adalah penting. Pada amnya. f) Mengenal pasti laras bahasa yang berbagai-bagai. penggunaan teks-teks pendek yang boleh dipelajari dalam satu atau dua sesi pengajaran sahaja adalah lebih mudah. lancar dan tahu menggunakan tanda-tanda bacaan dengan baik. bukan hanya memberi tumpuan terhadap aspek makna tetapi juga tentang bagaimana makna tersebut dihasilkan.

meneliti pembentukan dan penggunaan perkataan serta pemakaian bahasa itu dalam konteks dan situasi yang berlainan. Antaranya adalah seperti yang berikut: a) Dapat menggunakan teknik skimning apabila diperlukan untuk memastikan pelajar membaca perkara yang berkaitan di samping membantu pemahaman yang seterusnya. Ini bermakna guru perlu memberikan perhatian terhadap pembacaan intensif. Pada peringkat ini. pelajar bukan lagi belajar membaca tetapi membaca untuk mendapatkan maklumat bagi tujuan pembelajaran. Robert Lado (1979:138) pula mendakwa bacaan intensif sebagai peringkat membaca untuk mendapatkan maklumat. Objektif Program Bacaan Intensif Terdapat beberapa objektif dalam bacaan intensif yang boleh membantu guru menjalankan program bacaan intensif dengan berkesan di dalam bilik darjah. gambar rajah. ia memberi penekanan pada kajian terhadap ciri-ciri tatabahasa. Pelajar yang cekap akan dapat menerangkan sebab-sebab perbezaan tersebut. Guru harus menggunakan kebolehan ini dengan sepenuhnya dan menggalakkan para pelajar untuk menggunakan kemahiran tersebut. Husin (1988:173) pula menyatakan bahawa bacaan intensif ialah bacaan yang pada asasnya bertujuan untuk memperkembangkan kebolehan dalam meneliti. Jadual dan graf untuk mentakrifkan bahan-bahan teks yang dibaca dan juga meningkatkan kefahaman. Kamarudin Hj. Azman Wan Chik (1989:24) menyebut bahawa bacaan intensif bermaksud bacaan yang dilakukan secara bersungguh-sungguh. bukan sebagai kerja sampingan sahaja. Disamping itu. c) Boleh membaca dengan cara yang berbeza mengikut tujuan dan jenis teks yang dibaca. d) Tidak perlu bimbang jika pelajar tidak faham maksud setiap perkataan yang dibaca kecuali apabila melengkapkan teks pemahaman dengan perkataan yang penting. e) Dapat mengenal pasti bahawa penulis yang baik memilih perkataan dengan teliti dan mempunyai alasan tertentu atau maksud yang berbeza jika dia memilih perkataan A. tidak dinafikan bahawa kita juga mampu untuk memahami sesebuah buku tanpa memahami setiap bahagian daripada buku itu. dan bukan perkataan B. b) Dapat menggunakan pengetahuan bukan teks seperti carta. memahami dan mentafsir apa sahaja yang dibaca secara tepat.KRB 3013 : Prinsip Pengajaran Bacaan 3 Walau bagaimanapun. Setiap yang dibaca itu dapat difahami secara mendalam. .

KRB 3013 : Prinsip Pengajaran Bacaan 4 f) Menggunakan sistem rujukan dan penanda wacana untuk membantu pelajar menerangkan maksud petikan yang susah. l) Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap teks yang telah dipilih melalui kaedah penyampaian yang sesuai. Membaca Secara Intensif Dan Berfokus Oleh sebab kita akan membicarakan khusus tentang apa yang akan berlaku di dalam bilik dadah semasa pelajaran membaca. la harus berupaya mengesan punca ketidakfahaman itu serta berusaha mengatasinya. i) Berhati-hati dengan gaya penulisan kerana seseorang penulis tidak melahirkan segala apa yang dimaksudkan di dalam teks. Soalan-Soalan Objektif-objektif tersebut bukanlah satu perkara. yang rigid yang mesti guru ikuti sepenuhnya. h) Berupaya menggunakan bahasa yang retorik dalam teks untuk membantu pelajar mentafsirkan mesej yang kompleks. Pelajar perlu diberi penjelasan tentang nilai tersebut. Oleh itu. kita sebagai guru harus dapat mengingatkan diri kita tentang peruntukan dan jenis bantuan yang dapat kita berikan. j) Berhati-hati dengan jangkaan pembaca yang dapat mempengaruhi interpretasinya. Guru perlu mengenal pasti keadaan tersebut apabila kesimpulan penulis berbeza daripada apa yang dibuat oleh pelajar. k) Guru perlu memberi perhatian apabila terdapat pelajar yang tidak memahami teks. g) Sentiasa berwaspada terhadap ayat-ayat yang sama maksudnya tetapi mempunyai nilai budaya yang berbeza mengikut konteks. pelajar diajarkan cara membuat kesimpulan atau rumusan yang diperlukan. la mengingatkan guru tentang banyak perkara yang berbeza yang kita hendak capai dalam program bacaan kita. .

terutama sekali apabila pelajar menunjukkan kejayaan hasil daripada usahanya sendiri. guru memberi laluan kepada pelajar sendiri untuk memahami teks yang dibaca. Bahagian yang paling susah sekali adalah bagaimana seseorang guru dapat memahirkan dirinya dalam pengendalian teks. Guru yang terlalu banyak menjelaskan dan menghuraikan tentang teks yang sepatutnya dilakukan oleh pelajar tidak sedar bahawa dia secara tidak langsung telah menurunkan tahap mutu teks dan melemahkan peranan pelajar sebagai pembaca. Dengan ini ia tidak memberi banyak manfaat untuk melatih pelajar dalam kemahiran bacaan senyap. guru perlu mendedahkan . ini merupakan suatu perbuatan yang salah kerana pelajar hanya akan cuba memahami guru bukannya teks yang dibaca. bukannya hasil kerja pelajar. Semua aktiviti hanya sesuai untuk sesuatu tujuan dan dalam keadaan tertentu sahaja. bermakna ia merupakan tugasan yang dilakukan oleh guru. Oleh itu. guru telah melakukan salah satu tugasan pelajar. Perkara ini bukanlah mudah untuk dijalankan. Dari awal awal lagi pelajar mesti melakukannya sendiri. Jika dalam pelajaran seterusnya pelajar menghadapi masalah dan guru terus menerangkan atau menterjemahkan sesuatu. Kemudian baru memberi tugas yang dapat membantu pelajar memahami teks tersebut. fungsinya bersesuaian dan pelajar pula mesti dilatih untuk mempelajarinya sendiri.KRB 3013 : Prinsip Pengajaran Bacaan 5 Mencari alternatif daripada teks Guru yang mengajar membaca seharusnya meletakkan teks bacaan di hadapan pelajar. Perkara paling asas yang perlu dilakukan oleh pelajar sebagai pembaca adalah mengaitkan bentuk-bentuk tulisan di atas kertas dengan bahasa bahasa pertuturan yang diketahuinya. Dengan ini guru dapat menilai sejauh mana teks itu difahami oleh para pelajar. Pelajar juga perlu mentafsir sendiri teks. Peranan pelajar sebagai pembaca Peranan pelajar sebagai pembaca memerlukan mereka menyedari tentang apa yang ada dalam teks tersebut. Kejayaan ini hanya wujud hasil daripada pengalaman teks yang sesuai dan teks yang telah dirancang dengan sempurna. Teks tersebut mestilah dipilih dengan teliti. Jika guru memulakan pengajaran dengan membaca teks secara kuat sebelum satu-satu aktiviti. Guru yang terlalu kerap melakukan tugas ini untuk pelajar tidak akan membantunya. la memerlukan dorongan yang kuat. Di dalam kelas bacaan. Walau bagaimanapun. dia perlu tahu bagaimana cara untuk mempelajari teks. bermakna guru telah melanggar objektif pelajaran kerana dia memberitahu pelajar perkara yang sepatutnya pelajar lakukan sendiri. Dengan kata lain. jika guru memulakan pelajaran dengan menerangkan atau merumuskan sesuatu. Selepas itu.

Harus diingat bahawa pengajaran membaca tidak bererti sekiranya pelajar tidak berupaya memahami dan mengesan maklumat yang dipelajarinya serta tidak menambahkan daya kreatif dan kebolehan berfikir mereka. Dalam pelajaran yang sebegini rupa. kesemua teks yang digunakan tidak perlu dipelajari secara terperinci. Beberapa kemahiran mungkin dapat dilatih melalui pembelajaran tentang pola-pola . guru mungkin perlu menggubah latihan-latihan yang menggunakan format yang khusus atau penggunaan berbagai-bagai teks. kemahiran meramal. Namun. Walaupun pelajar tidak memahami semua yang dibaca seperti yang diharapkan oleh guru tetapi guru sepatutnya memberi peluang kepada pelajar untuk mencuba.KRB 3013 : Prinsip Pengajaran Bacaan 6 pelajar pada kaedah tersebut supaya pelajar tidak menjadi pembaca yang pasif. Kaedah jenis ini sepatutnya hanyalah berupa bantuan atau sokongan dalam proses untuk mendapatkan makna daripada teks. Seandainya guru berminat mengajarkan kemahiran tertentu umpamanya. bukan sahaja sebagai bantuan tetapi sebagai salah satu cara untuk memahami teks itu sendiri. Kesan teks pada mutu persembahan Kaedah yang memerlukan guru membaca kuat teks dan memberi rumusan pada peringkat permulaan dianggap tidak baik kerana ia hanya akan menurunkan nilai teks itu sendiri. Guru hanya akan mengetahui keupayaan pelajar setelah memberi peluang kepada mereka. guru akan beranggapan bahawa tanpa bantuannya pelajar mungkin tidak memahami teks yang dibaca. Tambahan pula. Ini kerana setiap teks memerlukan cara pengendalian yang berbeza-beza. Persoalan tersebut mempunyai banyak pendapat pro dan kontra. Dengan kata lain. Jika guru sendiri biasa menggunakan cara tersebut. guru telah mengambil alih peranan pelajar yang sebenar. iaitu tidak menggunakan rangka kerja atau prosedur penggunaan yang sama. guru sering menterjemahkan teks. Teks bacaan boleh dilakukan merentasi kurikulum iaitu boleh digunakan dari pelbagai bidang kurikulum. guru mestilah faham akan tugasnya dan juga tugas murid-muridnya. Program Bacaan Merentasi Kurikulum Seperkara yang perlu ditekankan ialah pengajaran membaca sebenarnya tidak mempunyai satu-satu pola yang tertentu. Pandangan guru ini mungkin salah kerana banyak kajian menunjukkan bahawa sering berlaku guru salah anggap kemampuan pelajar mereka. penggunaan teks bercetak menjadi satu kebiasaan kerana pentafsiran makna dalam teks tersebut kebanyakannya dilakukan oleh guru. Tambahan pula.. Guru tidak boleh melakukan tugas membaca untuk pelajar kerana itu hanya akan melemahkan tujuan guru mengajar membaca. tidak semua pengajaran melibatkan hanya satu teks sahaja. demikian. Walau apa pun yang diperkatakan.

ia perlu fleksibel untuk membolehkan pelajar memberi tindak balas yang pelbagai atau di luar jangkaan. Turut telah dibincangkan tujuan bacaan intensif serta kepentingan dan keperluan membaca secara intensif. RUMUSAN Dalam bab ini. Dalam program bacaan merentas kurikulum ini. Oleh itu. guru perlu prihatin terhadap penggunaan kemahiran yang spesifik serta menggunakannya bersama-sama dengan kemahiran yang lain secara bergabung jalin. Guru perlu meneliti kebaikan dan kelemahan pengajaran yang berasaskan teks. guru perlu meluangkan lebih masa untuk kemahiran yang hendak dikuasai serta memilih teks yang menekankan penggunaan kesemua kemahiran kursus. tetapi juga bahan-bahan lain yang boleh dieksploitasi untuk pengajaran dan pembelajaran. perbincangan telah diberikan kepada konsep intensif dalam bacaan bagi membolehkan pembaca memberikan fokus terhadap bacaan mereka. apabila guru membaca sesuatu teks tertentu. Pada masa yang sama guru perlu diingatkan bahawa pengajaran bacaan tidak terhad pada satu-satu teks sahaja. di samping menggalakkan penggunaan pelbagai jenis teks dan kemahiran. Terdapat beberapa. Guru mungkin akan semakin kerap dibebani dengan tugas yang mencabar apabila menggunakan teks yang menghendaki pelajar melatih koordinasi kemahiran. Oleh itu. la dapat membantu guru mengendalikan bahan bacaan tersebut dengan lebih berkesan di dalam bilik darjah. kemahiran membaca yang dikenal pasti dapat diajarkan kepada para pelajar melalui latihan khusus yang dirancang untuk tujuan tersebut.KRB 3013 : Prinsip Pengajaran Bacaan 7 ayat yang ada kaitannya dengan laras tertentu. dan yang lainnya merujuk buku atau teks itu secara keseluruhan. guru sendiri perlu mendalami kemahiran-kemahiran spesifik dalam pembacaan. . Pelajar diberi tunjuk ajar untuk terus maju secara progresif dalam bidang-bidang yang menimbulkan kesukaran kepadanya. keperluan utama dalam program pembacaan merentasi kurikulum ini. Kesimpulannya.

New York. Lawrence Erlbaum Associates.D. Metacognitive Development and Reading dalam Theoritical Issues In Reading Comprehension Perspectives From Cognitive Psychology Linguistics. Joffe. Ohio. Kuala Lumpur. dan Pemahaman. (1980). Prentice Hall. Allyn and Bacon. David Pearson (1978). A. McWhorter (1984). Sharon J. Teaching Reading and Reading Vocabulary. Harper Collins College Publishers.Reading With Meaning. Reading as Communication.A Practical Approach to Teaching Reading. Rinehart dan Winston. Frank B.) Hillsdale. New Directions For Classroom Practice. Reading Comprehension. May (1990). Kathleen T. (1980). Boston. Artifical. California. Opportunity For Skinful Reading. Peningkatan Kemahiran Membaca dalam Safiah Karim (ed.L. New York. Brown. Boston. J. Spiro R. Johnson dan P. Academic Reading. Teaching Reading And Study Strategies. Berita Publishing Sdn. Allyn & Bacon. Frank Smith (1971).) Membaca : Satu Pengenalan. Din (1993). Dorothy Rubin (1993). Crawley & Lee H. New Jersey. Harper Collins Publishers.KRB 3013 : Prinsip Pengajaran Bacaan 8 RUJUKAN Abd. Holt. Dewan Bahasa dan Pustaka. Bhd. H. New York. McNeil. . (1992). Marohaini Yusof (1989). Irwin L. Sixty Edition. Allyn and Bacon. Karya Bistari. Kuala Lumpur. Rinehart dan Winston. New York. Boston. Dorothy Grant Henning (1993). Dale D. Alan Robinson (1978). Intelligence And Education.Meningkatkan Keberkesanan Dalam Penulisan Pembacaan. Mountain (1988). Safiah Osman (1990). Inc. Understanding Reading. Strategies For Guiding Content Reading. Merrill Publication Company. Strategi Pengajaran Bacaan dan Kefahaman. Kuala Lumpur. Holt. Wadsworth Publishing Company. Ghafar Md. The Content Area.J (ed. Jurnal Dewan Bahasa dan Pustaka.

KRB 3013 : Prinsip Pengajaran Bacaan 9 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->