P. 1
08 Isi Pelajaran BMM3110

08 Isi Pelajaran BMM3110

|Views: 10|Likes:
Published by Shazlin Sulaiman

More info:

Published by: Shazlin Sulaiman on Apr 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/16/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1.0 KANDUNGAN ISI
 • 1.1 Definisi Ayat (Sintaksis)
 • 1.3 Ayat Dasar dan Ayat Terbitan
 • 2.0 KANDUNGAN ISI
 • 2.1 Konsep kata dan Perpindahan Ayat
 • 2.2.1 Ayat aktif
 • 2.2.2 Ayat Pasif
 • 3.0 KANDUNGAN ISI
 • 3.1 Konsep Frasa Nama Bahasa Melayu
 • 3.2 Binaan Frasa Nama Dalam Bahasa Melayu
 • 4.0 Konstituen Frasa Nama
 • 4.1 Peraturan D – M (Hukum D - M)
 • 4.2 Kekecualian Hukum D - M
 • 4.3 Bilangan dan Panggilan
 • 4.4 Panggilan / Kata Panggilan
 • 5.0 KANDUNGAN ISI
 • 5.1 Konsep Frasa Kerja Bahasa Melayu
 • 5.2.1 Frasa Kerja Tanpa Objek
 • 5.3 Frasa Kerja Dengan Objek
 • 6.0 Kandungan Isi
 • 6.1 Frasa Kerja Dengan Kata Bantu Aspek
 • 6.2 Frasa Kerja Dengan Kata Bantu Ragam
 • 6.3 Frasa Kerja Dengan Ayat Komplemen
 • 6.4 Unsur Keterangan dalam Frasa Kerja
 • 6.5 Kesimpulan
 • 7.0 Kandungan Isi
 • 7.1.1 Binaan Kata Adjektif Satu Perkataan
 • 7.1.2 Binaan Kata Adjektif Dua Perkataan
 • 7.2 Penguat
 • 7.3 Kata Bantu Dalam Frasa Adjektif
 • 8.0 Kandungan Isi
 • 8.1.1 Frasa Adjektif Sebagai Predikat
 • 8.1.2 Frasa Adjektif Sebagai Keterangan
 • 8.1.3 Frasa Adjektif Sebagai Penerang Kata Nama
 • 8.2 Frasa Adjektif dan Ayat Komplemen
 • 9.0 Kandungan Isi
 • 9.1.1 Kata Sendi Nama + Frasa Nama
 • 9.1.2 Kata Sendi Nama + (Kata Nama Arah) + Frasa Nama
 • 9.1.3 Kata Sendi Nama + (Kata Nama Arah) + Frasa Nama + (Keterangan)
 • 9.2.1 Predikat Frasa sendi Nama
 • 9.2.2 Frasa Sendi Nama sebagai Keterangan
 • 9.3 Penggunaan Kata Sendi Nama
 • 10.0 Kandungan Isi
 • 10.1 Ayat
 • 10.2 Klausa
 • 10.3 Frasa
 • 10.4 Perkataan
 • 10.5 Ayat Dasar
 • 10.6 Ayat Tunggal

BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU

TAJUK 1

Sintaksis

SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara yang berikut:     Struktur binaan ayat Pembahagian subjek dan predikat; Ayat dasar dan ayat terbitan ; Susunan dalam ayat Ayat ialah unit pengucapan yang paling tinggi letaknya dalam susunan tatabahasa dan mengandungi makna yang lengkap. Binaan sintaksis pula merujuk kepada binaan yang dibentuk oleh perkataan yang berfungsi sebagai binaan ataupun konstituen dalam ayat, iaitu klausa dan frasa. Selain itu, perkataan daripada sudut binaan sintaksis ialah bentuk bebas yang minimum yang menjadi unsur setiap binaan sintaksis, iaitu ayat, klausa dan frasa. Ayat dan klausa mengandungi dua konstituen utama, iaitu frasa subjek dan frasa predikat. Sehubungan itu, frasa subjek dibentuk oleh frasa nama, manakala frasa predikat dibentuk oleh empat jenis frasa, iaitu frasa nama (FN), frasa kerja (FK), frasa adjektif (FA) dan frasa sendi nama (FS). Hasil dari binaan perkataan, frasa. klausa, ialah satu ayat.

1

BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini, anda seharusnya dapat:

1.

Menjelaskan definisi ayat, ayat dasar, ayat terbitan, struktur binaan ayat, binaan subjek dan predikat

2.

Menganalisis binaan ayat, binaan ayat dasar, binaan ayat terbitan dan struktur subjek dan predikat dalam ayat.

KERANGKA TAJUK-TAJUK => => Ayat merupakan unit binaan yang terdiri daripada subjek dan predikat Ayat dasar : ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat. Ayat dasar juga disebut sebagai ayat inti , iaitu ayat yang menjadi sumber bagi pembentukan ayat-ayat yang lain. => Ayat terbitan : ayat yang terhasil daripada proses penerbitan sesuatu ayat dengan mematuhi hukum tatabahasa atau rumus transformasi. => Proses penerbitan ayat berlaku sama ada secara pengguguran, penyusunan semula dan peluasan. Struktur binaan ayat : subjek dan predikat boleh berubah-ubah kedudukan mengikut kesesuaian dalam proses penerbitan ayat.

1.0

KANDUNGAN ISI

Kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep ayat dan binaannya. Seterusnya, perbincangan difokuskan kepada struktur binaan ayat serta struktur binaan subjek dan predikat dalam ayat.

1.1 Definisi Ayat (Sintaksis) Ayat ialah unit pengucapan yang paling tinggi letaknya dalam susunan tatabahasa dan mengandungi makna yang lengkap. Ayat boleh terbentuk daripada satu perkataan atau susunan beberapa perkataan yang

2

BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU pengucapannya dimulakan dan diakhiri dengan kesenyapan, serta mengandungi intonasi yang sempurna (Nik Safiah Karim et.al, 2006). Sintaksis dapat ditakrifkan sebagai bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk,struktur dan binaan atau konstruksi ayat (Siti Hajar Abdul Aziz . 2008). Contoh binaan ayat: Subjek (1). Ali (FN) (2). Pemburu itu (FN) (3). Bajunya (FN) (4). Rumah itu (FN) Predikat peniaga (FN) melontar lembing (FK) cantik sekali (FA) di tepi sawah (FS)

1.2 Struktur Binaan Subjek dan Predikat Subjek Konstituen yang terdiri daripada sama ada satu perkataan atau beberapa perkataan, yang menjadi judul atau unsur yang diterangkan. Predikat Kumpulan perkataan yang tergolong dalam satu frasa dan menjadi unsur yang menerangkan subjek.

Contoh: Subjek (5). Amin (6). Abang kandungku (7). Pegawai kastam itu Predikat guru besar di sekolah baru itu. sedang berehat di bilik sebelah. amat cekap.

Ayat di atas boleh juga disongsangkan dengan melakukan pendepanan predikat dan meletakkan subjek di belakang. Subjek (8). Guru besar di sekolah baru itu (9). Sedang berehat di bilik sebelah (10). Amat cekap Predikat Amin. abang kandungku. pegawai kastam itu.

3

=> Ah Meng berlari dengan pantas. Contoh : Ayat Dasar -------- Ayat terbitan (perluasan) (11) Faridah guru (FN+FN) (12) Ah Meng berlari (FN+FK) => Faridah guru yang sabar. LATIHAN (i). iaitu ayat yang menjadi sumber bagi pembentukan ayat-ayat lain (Raminah Hj.Sabran. Ayat terbitan : ayat yang terhasil daripada proses penerbitan sesuatu ayat dengan mematuhi hukum atau rumus transformasi.1987). AKTIVITI (i). (ii). Bina 5 ayat tunggal dan 5 ayat terbitan. (14) Kucing comel (FN+FA) => Kucing comel itu kesayangan Mama. (15) Mak Limah ke sawah (FN+FS) => Mak Limah ke sawah untuk menuai padi. Rahim Syam . Bincangkan pola-pola ayat dasar dalam bahasa Melayu 4 . (13) Pak Cik membaca(FN+FK) => Pak Cik membaca surat khabar. Proses penerbitan ayat berlaku sama ada secara pengguguran.3 Ayat Dasar dan Ayat Terbitan Ayat dasar : ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat. Nyatakan kepentingan membuat analisis sintaksis dalam kalangan guru bahasa. Ayat dasar juga disebut sebagai ayat inti .BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 1. penyusunan semula atau peluasan.

Raminah Hj. Petaling Jaya: Oxford Fajar Nik Safiah Karim et.al (2006).Sabran. Tatabahasa Dewan. Kaedah Pengajaran Bahasa Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Bhd. 5 . Kuala Lumpur: Fajar Bakti. Bahasa Melayu II.Rahim Syam (1987). (2008).BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU BAHAN BACAAN Siti Hajar Abdul Aziz Sdn.

jenis ayat Sintaksis dan aspek tatabahasa bahasa Melayu Kata ialah satu unit ujaran yang bebas dan mengandungi makna.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU TAJUK 2 Sintaksis:   Urutan Kata. Menjelaskan jenis-jenis ayat. Jenis Ayat SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:    Konsep kata dan perpindahan ayat dalam Bahasa Melayu. Perpindahan ayat merupakan satu proses pembentukan ayat berdasarkan binaan subjek dan predikat sama ada secara susunan biasa atau susunan songsang. yang terdiri daripada satu atau gabungan beberapa bentuk bunyi bahasa.1997). Selain itu. jenis ayat serta aspek tatabahasa bahasa Melayu akan disentuh dalam bab ini. Menyatakan konsep ayat berdasarkan jenis dan ragam ayat. Perkataan dimulai dan diakhiri oleh sempadan perkataan. Perpindahan Ayat Ragam Ayat. 2. ragam ayat serta aspek tatabahasa dalam binaan ayat. (Marzukhi Nyak Abdullah. anda seharusnya dapat: 1. konsep ragam ayat. 6 . Ragam ayat . HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini.

0 KANDUNGAN ISI Untuk pengetahuan anda. jenis ayat serta aspek tatabahasa yang lain. terdapat ayat yang mempunyai kata adjektif seperti berikut: (1). kata kerja. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep sintaksis yang merangkumi konsep kata dan perpindahan ayat.1 Konsep kata dan Perpindahan Ayat Perkataan atau kata merupakan unsur yang terdapat dalam salah satu binaan ayat. Ramli sangat pandai bermain skuasy. Maniam itu baik sungguh. (2).BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU KERANGKA TAJUK Sintaksis Konsep kata dan perpindahan ayat Ragam Ayat. Frasa pula boleh terbina daripada satu atau beberapa perkataan yang mengandungi kata sama ada kata nama. Terdapat unsur lain seperti kata bantu atau kata penguat dalam sesuatu ayat. 2. (Lutfi Abas . ragam ayat. (3). Jenis Ayat Aspek Tatabahasa 2.1975). Aspek-aspek tatabahasa yang menjurus kepada bidang sintaksis merupakan aspek penting dalam melengkapi kajian bahasa. Sebagai contoh. 7 . Kek lapis itu enak sekali.adjektif atau kata sendi nama.

8 . Sebaliknya. Ayat bahasa Melayu yang lebih sesuai bagi bahasa Arab tersebut ialah kamu datang dari mana? Oleh itu .al 2008). Mary akan mengubah makna asal daripada bahasa Latin tersebut. perbandingan antara bahasa-bahasa di bawah: a) Paulus Mariam Vidit (bahasa Latin) Paulus = Paul Mariam =Mary vidit = melihat Dalam hubungan tersebut.perbezaan urutan dalam pelbagai bahasa serta sistem bahasa yang berbeza-beza menjadikan bahasa itu sesuatu yang unik untuk dikaji dan digunakan. Sebagai contoh. b) Min aina anta ? (bahasa Arab) Min = daripada / dari aina = mana anta = kamu (lelaki) Maksud terjemahan langsung [daripada mana kamu] kurang memberikan makna yang tepat dan gramatis dalam bahasa Melayu. akhiran –us dan –am menentukan kata nama subjek dan kata nama objek. ayat Melihat Paul. Oleh itu. Kedudukan sesuatu perkataan atau kelompok perkataan dan kebolehan berubah tempat dalam sesuatu binaan ayat juga memperlihatkan ciri perbezaan (Nik Safiah Karim et.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Konsep perpindahan ayat pula adalah berasaskan pola ayat dasar yang jelas terdapat perbezaan urutan dalam pelbagai bahasa. kedudukan kata kerja tidak menjadi persoalan dan tidak menjejaskan makna ayat bahasa Latin tersebut. dalam bahasa Melayu.

(ayat pasif) (6) Saya menendang bola itu. Ayat aktif terdiri daripada ayat aktif transitif dan ayat aktif tak transitif.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2.2. 9 . Terdapat dua jenis ragam dalam ayat.1 Ayat aktif Ayat aktif ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai unsur yang diterangkan. (ayat aktif) (7) Bola itu saya tendang. ayat boleh terdiri daripada pelbagai bentuk variasi mengikut polapola yang tertentu. Hubungan antara ayat aktif dengan ayat pasif ialah perpindahan tempat frasa nama yang menjadi subjek dan objek ayat berkaitan. subjek terbitan sebagai judul. Ayat aktif mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asas sebagai judul. (ayat pasif yang mengalami pendepanan predikat) 2. (ayat pasif) (8) Saya tendang bola itu. Ayat aktif transitif ialah ayat yang mengandungi kata kerja transitif yang diikuti oleh frasa nama atau klausa komplemen sebagai objek atau unsur penyambut. (ayat aktif) (5) Bola itu ditendang oleh Amar. Ragam ayat terdiri daripada ayat aktif dan ayat pasif. kita akan bincangkan tentang ragam ayat yang menjadi salah satu unsur dalam ayat.2 Ragam Ayat Konsep ayat telah pun diperkenalkan dalam penerangan sebelum ini. Ayat pasif pula mengutamakan Contoh: (4) Amar menendang bola itu. Dengan perkataan lain. Ayat aktif tak transitif ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang tak transitif iaitu yang tidak diikuti oleh objek sebagai penyambut. Seterusnya.

Air mata b) Ayat Aktif Tak Transitif Subjek Predikat Kata Kerja Tak Transitif (12). i) Ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif Subjek Kata Kerja Pasif (15). Kereta itu (16). Pekerja (10). Ombak (14). Diana sedang mandi memutih menangis Objek di kolam itu. Keterangan 10 .2. membaiki membeli membasahi Predikat Objek jalan itu. pipinya. 2.Semak samun sudah dibeli dibersihkan Oleh + Frasa Nama oleh Amin oleh pekerja minggu lepas setiap bulan. Kanak-kanak (13).2 Ayat Pasif Ayat pasif ialah ayat yang asalnya daripada ayat aktif transitif iaitu yang mengandungi kata kerja tetapi mengutamakan objek asal sebagai unsur yang diterangkan. di pantai Damai. Budin (11). Ayat pasif dalam bahasa Melayu digolongkan kepada tiga jenis iaitu: a) Ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif b) Ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kedua c) Ayat pasif dengan perkataan kena yang hadir sebelum kata kerja. buah durian.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Contoh : a) Ayat Aktif Transitif Subjek Kata Kerja Transitif (9). sepanjang malam.

BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU ii) Ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kedua Subjek Frasa Kerja Pasif dengan Ganti Nama Diri Pertama atau kedua sudah saya bersihkan belum awak makan Keterangan (17). i) Ayat penyata ii) Ayat tanya iii) Ayat perintah iv) Ayat seruan a) Ayat Penyata Ayat yang diucapkan dengan maksud membuat satu pernyataan. (23). iii) Ayat pasif dengan perkataan kena yang hadir sebelum kata kerja Subjek Kena Kata Kerja Dasar Oleh+Frasa Nama (19). lagi. 11 . Kuih itu pagi tadi. Contoh: (21). Ayat penyata juga dikenali sebagai ayat keterangan. Ayat penyata mempunyai tujuan menyatakan atau memberi keterangan tentang sesuatu hal. (22). Budak itu kena kena tembak kejar oleh pemburu. Jenis Ayat Ayat dapat dibahagikan kepada empat jenis. Dunia ini penuh dengan dugaan. Dia pandai mengawal emosinya. Rusa itu (20). oleh anjing. 3. Kereta itu (18). Saya sudah memiliki kereta baru.

gembira. marah. gembira. amboi. kamu. anda.takut. Perintah ditujukan kepada orang kedua dengan menggunakan kata ganti nama orang kedua seperti awak. Bincangkan pola-pola ayat pasif dalam bahasa Melayu 12 . ayat seruan lazimnya tidak sempurna dan menyatakan perasaan sedih. Menurut Abdullah Hassan (2005). suka. Contoh kata seru ialah oh. AKTIVITI 1. d) Ayat Seruan Ayat seruan ialah ayat yang diucapkan dengan membawa nada atau intonasi seruan dengan tujuan melahirkan sesuatu keadaan perasaan seperti marah. duka . engkau dan sebagainya. c) Ayat Perintah Ayat perintah ialah ayat yang diucapkan bertujuan untuk menimbulkan sesuatu tindakan. aduh dan sebagainya.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU b) Ayat Tanya Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu hal dengan berdasarkan nada suara dan penggunaan perkataan tertentu. Nyatakan 4 jenis ayat dalam bahasa Melayu dengan memberikan contoh- contoh yang sesuai. hairan dan lain-lain.sedih dan sebagainya. LATIHAN 1. wah. Ayat tanya boleh wujud dengan kata tanya atau tanpa kata tanya. cis. 2. terkejut.

Marzukhi Nyak Abdullah. Bhd.Bhd. (1997)Kamus Tatabahasa Bahasa Melayu.Sabran.Rahim Syam (1987). Shah Alam:Penerbit Fajar Bakti Sdn.al (2006). Kuala Lumpur: Fajar Bakti. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. Raminah Hj. Nik Safiah Karim et. Kaedah Pengajaran Bahasa Malaysia. 13 . Tatabahasa Dewan.

frasa subjek dibentuk oleh frasa nama.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU TAJUK 3 Frasa Nama Bahasa Melayu SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:   Konsep Frasa Nama. Tahukah anda bahawa dalam bahasa Melayu. Binaan sintaksis pula didasari oleh pola-pola ayat yang mengandungi pola-pola frasa yang menjadi tunjang dalam ayat sama ada sebagai subjek atau predikat. Tanpa unsur frasa. terdapat unsur frasa nama yang menjadi salah satu binaan dalam satu-satu ayat. iaitu frasa subjek dan frasa predikat. Malah. Sehubungan itu. iaitu frasa nama (FN). maka sesuatu ayat itu tidak akan dapat wujud dengan sempurna. Binaan Frasa Nama bahasa Melayu. manakala frasa predikat dibentuk oleh empat jenis frasa. frasa adjektif (FA) dan frasa sendi nama (FS). ayat dan klausa mengandungi dua konstituen utama. Frasa nama juga menjadi tonggak dalam binaan sintaksis. 14 . frasa kerja (FK).

anda seharusnya dapat: 1. 15 . KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Nama inti 3. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa nama berdasarkan pendapat ahli-ahli bahasa. menjelaskan definisi frasa nama dan. Seterusnya.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. menjelaskan binaan frasa nama.0 KANDUNGAN ISI + inti inti + penerang Anda perlu mengetahui bahawa. 2. perbincangan ditumpukan kepada ciri-ciri dan jenis-jenis frasa nama bahasa Melayu.

Emak Wan Seng (3). Kucing Penerang paralimpik semester akhir Jabatan Haiwan yang soleh itu jinak itu 16 Predikat meraih pingat emas. bandar selamat. Keluar Inti bapa masuk Predikat saling bantu-membantu. . Anak (11). untuk pekerja sahaja. Pelajar (9). Unsur inti boleh wujud secara sendiri atau dengan sederetan penerang yang hadir sebelum frasa nama atau sesudahnya. baik akhlaknya. menggigit makanan. Pegawai (10). Atlet (8). Struktur Frasa Nama (inti + penerang) Frasa Nama Inti (7). Putrajaya (4). 1986) Contoh : Subjek Frasa Nama (1).1 Konsep Frasa Nama Bahasa Melayu Frasa Nama menurut Nik Safiah Karim et.Omar. disamping boleh menggantikan kata nama (Asmah Hj. Emak (2). bandar selamat.al. memberi ceramah. peniaga sayur. (2008) ialah konstituen atau unsur yang menjadi pengisi frasa nama yang terdiri daripada kata nama sebagai unsur intinya. Struktur Frasa Nama (inti + inti) Frasa Nama Inti (5). menduduki ujian.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 3. Ibu (6). Bandar Putrajaya Predikat Frasa Nama peniaga. atau sebelum dan sesudah frasa nama. Frasa nama ialah frasa yang boleh berdiri pada subjek dan objek ayat dan predikat nama.

2 Binaan Frasa Nama Dalam Bahasa Melayu Binaan frasa nama boleh terbentuk daripada satu perkataan atau lebih (Abdullah Hassan et. Jawa.al. pantai Penerang penyambut nama pemutar penjaga Penerang kelamin Penerang tempat nama pelakon guru nama pinggiran 17 . Frasa digunakan bagi membina ayat. Binaan frasa nama dapat digambarkan seperti berikut: Binaan Nama Penerang keturunan Suku bangsa Penerang Inti + Penerang Nama jenis bunga nama kucing nama askar Frasa Penerang Inti Penerang British. Walaupun terdapat beberapa pendapat tentang binaan frasa nama bahasa Melayu. mawar. 2006).BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 3. Binaan frasa dapat dibentuk daripada satu kata atau lebih. Dalam struktur binaan ayat. wanita. Penerang kegunaan nama serbuk minyak kari pelincir skru pintu lelaki. Frasa ialah unsur terkecil dalam bidang sintaksis.1983). namun perbincangan dalam topik 3 ini frasa nama. frasa didapati merupakan unsur yang terletak di bawah klausa. parsi. (Abdullah menjurus kepada dua struktur frasa dan binaan Hassan.

kedua ketiga badan bukau puan bawah mati 18 .BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Penerang (Penentu Binaan Frasa Nama Hadapan) Inti Penerang (Bilangan+penjodoh (Inti) bilangan) tiga orang lima buah tujuh dulang guru kereta nasi minyak. Penerang Penerang (Penentu belakang) Inti orang rumah Penerang kata kerja Penerang kata adjektif Penerang frasa sendi nama Penerang bilangan ordinal Inti + inti dengan maksud Inti + inti sama erti Inti + inti dengan maksud berlawanan tuan atas hidup mesin bilik pengemis kereta baju banglo tempat tingkat tubuh bukit itu ini kira menunggu muda antik di jemuran di desa.

Tatabahasa Dewan. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn. Senaraikan 20 binaan frasa nama berdasarkan sebuah cerpen atau rencana yang terdapat dalam majalah terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Tulis 10 contoh frasa nama bagi binaan inti + penerang nama. 19 .Bhd.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU AKTIVITI 1. LATIHAN 1. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur. 2. Abdullah Hassan et.Omar (1986) Nahu Melayu Mutakhir. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. atau akhbar tempatan. PTS Professional Publishing Sdn.al (2006) Sintaksis.al (2008). Nik Safiah Karim et.Bhd. Asmah Hj. Apakah ciri-ciri yang dapat membezakan frasa daripada ayat? BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am.

Dalam peraturan ini.M) 4.1 Dalam tatabahasa bahasa Melayu. D-M membawa maksud diterangkan (D) dan menerangkan (M).0 Konstituen Frasa Nama Konstituen Frasa Nama dalam tatabahasa Bahasa Melayu mengandungi aspekaspek yang telah disusun secara sistematik berdasarkan rumus-rumus tatabahasa bahasa Melayu :    Peraturan D-M (Hukum D-M) Kekecualian Hukum D-M Bilangan dan panggilan Peraturan D – M (Hukum D . unsur yang diterangkan merupakan unsur inti yang hadir pada kedudukan pertama dan unsur menerangkan merupakan unsur penerang yang hadir pada kedudukan yang kedua. Contoh : Frasa Nama Diterangkan (Inti) Askar Budak Pemain Penarik Penghantar Pensyarah Pakar Doktor Menerangkan (Penerang) Melayu lelaki boling beca surat wanita psikologi veterinar 20 .BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU TAJUK 4 Susunan Konstituen Frasa Nama Bahasa Melayu  Peraturan D-M  Kekecualian Hukum D-M  Bilangan dan Panggilan 4.

Hal yang demikian berlaku disebabkan oleh kecenderungan pengguna bahasa menggunakan sistem bahasa lain bagi bahasa sendiri .kentang goreng ( bukan goreng kentang) . seperti sesetengan penguna bahasa Melayu yang gemar menggunakan sistem bahasa Inggeris sebagai kayu ukur berbahasa. terutama sekali yang melibatkan pada nama-nama jawatan.2 Kekecualian Hukum D .sos cili (bukan cili sos) . Selain itu.pisang goreng (bukan goreng pisang) . Lama-kelamaan.M juga wujud akibat kebiasaan dalam penggunaan. 21 .nasi goreng (bukan goreng nasi) 4.Kedai Makanan Rahim ( bukan Rahim Kedai Makan / Kedai Makan Rahim) .BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Contoh-contoh lain: .sup kambing ( bukan kambing sup) . Kebiasaan ini mewujudkan kelaziman yang semakin diterima penggunaannya dalam masyarakat pengguna bahasa. keadan itu menjadi perkara lazim dan terhasillah satu fenomena bahasa yang menyimpang dari rumus tatabahasa dalam konteks hukum D . kekecualian hukum D .M Konsep kekecualian wujud dalam kebanyakan bahasa di dunia bagai merasionalkan penggunaan sistem bahasa yang sudah lazim dipakai secara mantap dalam masyarakat pengguna bahasa.cakera padat (bukan padat cakera/compact disc) .M.Restoran Ali ( bukan Ali Restoran) .

Jawatan Naib Presiden disandang oleh Dato Hj. (14). 22 . menteri kanan. (15). Ibu pejabat Kastam daerah Johor Bahru dipindahkan ke Jalan Aman. Contoh penggunaan dalam ayat: (12). Ketua Hakim Negara telah bercuti selama dua hari. Mohd. (17). (13). dan seumpamanya.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Contoh: Penerang (M) Perdana Ibu Naib Ketua Timbalan Naib Pembantu Menteri Pejabat Presiden Hakim Perdana Menteri Presiden Penyelaras Diterangkan (D) Namun. hal ini tidak berlaku pada frasa menteri besar.Ali. imam besar. Naib presiden yang baharu telah berucap dalam majlis perasmian. Pembantu penyeldik sedang membuat penganalisisan data kajian. menteri pengangkutan. (18). Timbalan Perdana Menteri membuat lawatan kerja ke Syria. Perdana Menteri Malaysia yang pertama ialah YTM Tunku Abdul Rahman. (16).

BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 4.3 Bilangan dan Panggilan Kata bilangan yang berfungsi sebagai penerang dalam frasa nama boleh wujud di hadapan katan nama inti. (Abdullah Hassan, 2006) Dalam konteks ini, bilangan yang digunakan merujuk kepada unsur numerik yang menjadi penanda kepada jumlah yang difokuskan dalam frasa.

Contoh

:

lima ekor kuda segolongan kecil peneroka kelima-lima pendekar silat sekumpulan penyelidik segelintir pengundi sejumlah wang sebilangan besar pekerja Contoh ayat: (19) Lima ekor kuda telah dibeli oleh Haji Tahir. (20). Segolongan kecil peneroka sudah menanam pokok gaharu. (21). Kelima-lima pendekar silat itu menunjukkan gaya kepahlawanan. (22). Sekumpulan penyelidik sudah mendapat elaun khas. (23). Segelinitr pengundi pilihanraya dilihat berlegar-legar di situ. (24). Sejumlah wang yang besar diperlukan untuk kos perubatan. (25). Sebilangan besar pekerja sudah pulang ke kampung.

Secara lebih khusus, kata bilangan boleh dibahagikan kepada enam kumpulan berdasarkan makna (Hashim Hj.Musa, 1993); i. Kata bilangan tentu ii.Kata bilangan tak tentu iii.Kata bilangan himpunan iv.Kata bilangan pisahan v.Kata bilangan pecahan; dan vi.Kata bilangan tingkatan 23

BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Kata Bilangan Tentu Kata bilangan yang mendukung makna tentu yang menjurus kepada bilangan khusus terdiri daripada angka yang boleh dilambangkan dengan simbol atau huruf abjad. Contoh: satu = 1 dua = 2 Contoh ayat: (26). Konvokesyen ke-2 telah dilaksanakan pada hari semalam. (27). Sukan Asia ke-XIV telah mencatat satu sejarah kegemilangan atlet Malaysia. (28). Dollah mendapat tempat ketiga dalam pertandingan nyanyian. (29). Shakira mempunyai empat ekor anak kucing. (30) Hang Tuah memiliki dua ekor kuda putih . empat = IV sepuluh = X

Kata Bilangan Tak Tentu

Kata bilangan yang merujuk kepada jumlah bilangan yang tidak khusus . Contoh: Segala, semua , banyak ,sedikit, beberapa, sekalian, sekelompok. Contoh ayat: (31). Beberapa orang guru telah ditukarkan ke sekolah pedalaman. (32). Kegiatan gotong-royong itu disertai oleh semua penduduk kampung. (33). Segala bantuan yang diberikan oleh pihak sekolah amat dihargai.

Kata Bilangan Himpunan Kata bilangan yang merujuk kepada jumlah bilangan yang terhimpun atau terkumpul. Contoh: berpuluh-puluh, berbelas-belas, beratus-ratus, beribu-ribu, kedua-dua, kelimalima, kesemua. 24

BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Contoh ayat: (34). Berpuluh-puluh kenderaan tentera telah bergerak ke sempadan negara. (35). Kedua- dua peninju itu telah diberi penghargaan oleh pihak persatuan. (36). Kesemua mangsa banjir telah dipindahkan ke tempat yang selamat. Kata Bilangan Pisahan Kata bilangan jenis pisahan merujuk kepada unsur pemisahan dalam proses memerihalkan bilangan yang menjadi dasar pokok pernyataan. Kata jenis ini juga adalah sejumlah perkataan yang menyokong makna bilangan yang terasing. Contoh: masing-masing, setiap, tiap-tiap Contoh ayat: (37). Masing-masing ada pendapat yang tersendiri dalam isu pembangunan sukan. (38). Setiap hari dilalui oleh Pak Malau dengan hati yang tabah. (39). Tiap-tiap pasukan mempunyai ketua yang dilantik oleh pihak pengurusan. Kata Bilangan Pecahan Kata bilangan jenis pisahan merujuk kepada unsur pecahan atau pembahagian daripada jumlah keseluruhannya. Contoh: setengah, separuh, sepertiga, segelintir, sebahagian Contoh ayat: (40). Setengah daripada kawasan ini adalah milik Tuan Haji Ali. (41). Sabar itu adalah separuh daripada iman. (42). Sebahagian daripada ahli-ahli persatuan tidak hadir. Kata Bilangan Tingkatan Kata bilangan tingkatan merujuk kepada sejumlah perkataan yang mendukung makna taraf tingkatan bilangan. contoh: pertama, kedua, ketiga , keseribu. 25

(48). Contoh: Datuk Maharaja Lela Datuk Sagor Haji Abdul Rahman Limbong Tuan Adam Puan Mastura Chong Contoh ayat : (46). Gerai pertama menjadi perhatian pembeli. konsep panggilan ( kata panggilan) merupakan unsur frasa nama yang hadir sebelum kata nama inti ( Abdullah Hassan. (45). Jenis-jenis kata panggilan seperti Tuan. Tunku. Puan . Dia mampu meraih tempat kedua sahaja dalam pertandingan tersebut.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU contoh ayat: (43). Haji. Pengunjung keseribu akan diberi hadiah cepu emas. Kata panggilan merupakan satu sistem yang digunakan dalam bahasa Melayu bagi tujuan penghormatan. Datuk dan seumpamanya lazim digunakan sebelum kata nama inti. pengiktirafan ataupun penentuan identiti secara lebih khusus. 2008). (44). Profesor Ungku Aziz Tunku Kamalia Syed Zain Barakbah Sharifah Mona Alsagoff Tan Sri Malik Kamal 26 .Profesor Ungku Aziz merupakan seorang pencetus idea penubuhan tabung pengurusan haji di Malaysia. 4. Datuk Maharaja Lela ialah seorang pejuang yang menentang Inggeris di Perak. (47).4 Panggilan / Kata Panggilan Sementara itu. Tun. Datuk Sagor harus diingati sebagai seorang pahlawan.

b) Cili sos jenama lada dijual di Aminah Mini Market. anda boleh bayar bil awal.al (2008). a) Ahmad punya kedai terletak di sebelah bas terminal. Bina carta atau pengurusan grafik untuk menunjukkan peraturan D – M.Bhd. Hashim Hj. d) Lain-lain hal boleh dibincangkan pada lain hari. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn. BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. Bahasa Melayu II.Bhd. Kuala Lumpur. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn.ayat di bawah dengan ayat-ayat yang sesuai berdasarkan Hukum D. e) Itu hari kita sudah bercadang melawat mini zoo. Siti Hajar Abdul Aziz (2008). Tatabahasa Dewan.al (2006) Sintaksis. 27 . Nik Safiah Karim et. Abdullah Hassan et. c) Kenderaan mini bas sudah semakin dilupakan. f) Lain masa.Bhd. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU AKTIVITI 1. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. g) Sport rim kereta itu milik Romli. Tulis semula ayat.M. Apakah maksud hukum D-M? 2.Musa ( 1993) Binaan dan Fungsi Perkataan dalam Bahasa Melayu. LATIHAN 1. PTS Professional Publishing Sdn.

binaan frasa kerja tanpa objek dan dengan objek Tahukah anda bahawa dalam bahasa Melayu. iaitu frasa subjek dan frasa predikat. ayat dan klausa mengandungi dua konstituen utama. Frasa kerja juga menjadi salah satu tonggak dalam binaan sintaksis. anda seharusnya dapat:   Menjelaskan definisi frasa kerja dan binaan frasa kerja (1. frasa subjek dibentuk oleh frasa nama.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU TAJUK 5 Frasa Kerja Bahasa Melayu    Binaan Frasa Kerja Binaan Frasa Kerja Tanpa Objek Binaan Frasa Kerja Dengan Objek SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:   Menjelaskan definisi frasa kerja dan binaan frasa kerja Menganalisis binaan frasa kerja. frasa kerja (FK). terdapat unsur frasa kerja yang menjadi salah satu binaan dalam satu-satu ayat. Sehubungan itu.6) 28 . frasa adjektif (FA) dan frasa sendi nama (FS). binaan frasa kerja tanpa objek dan dengan objek (1.1) Menganalisis binaan frasa kerja. manakala frasa predikat dibentuk oleh empat jenis frasa. iaitu frasa nama (FN). Frasa kerja binaan sintaksis pula didasari oleh pola-pola ayat yang mengandungi pola-pola frasa yang menjadi tunjang dalam ayat sama ada sebagai subjek atau predikat. Malah. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini.

5. Dalam susunan ayat biasa. Menurut Abdullah Hassan et. frasa kerja berfungsi sebagai predikat. Frasa kerja wujud dalam sesuatu ayat dalam binaan predikat. 29 .BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Kerja(Predikat) Frasa kerja (tanpa objek) Frasa Kerja (dengan objek) 5.al (2006).0 KANDUNGAN ISI Anda perlu mengetahui bahawa. frasa kerja terdiri daripada satu atau beberapa perkataan dengan kata kerja berfungsi sebagai fungsinya.1 Konsep Frasa Kerja Bahasa Melayu menurut Siti Hajar Abdul Aziz. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa kerja berdasarkan pendapat ahli-ahli bahasa. (2008) ialah frasa yang terdiri Frasa Kerja daripada kata kerja sebagai unsur intinya. Frasa kerja dalam bahasa Melayu terdiri daripada kata kerja sebagai dasarnya. Frasa kerja bertugas sebagai predikat dalam susunan ayat biasa.

Contoh: (8). Faisal tidur lena. 30 . Pemuzik itu (4). Contoh : (5). P. (7). (6). Kata kerja tersebut tidak memerlukan atau tidak tidak diikuti oleh frasa nama sebagai objek atau penyambut. Dia selalu bergaduh sesama rakan sekolah. (92) dan (93) menunjukkan kata kerja tidur. Berdasarkan contoh ayat di atas. Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang tidak memerlukan objek sebagai penyambut. 5.1 Frasa Kerja Tanpa Objek Frasa kerja tanpa objek merupakan jenis frasa yang tidak memerlukan penyambut (objek) dan boleh berdiri sendiri dalam sesuatu binaan predikat. menjual sayur di pasar. Kata kerja tak transitif juga dikatakan sebagai kata kerja yang tidak memerlukan frasa nama sebagai objek (penyambut) untuk melengkapkannya.2.Ramlee Predikat Frasa Kerja menjemur kain. Budak nakal itu terjatuh lagi. Budak nakal itu terjatuh lagi setelah terpijak kulit pisang. Emak (2).2 Binaan Frasa Kerja Binaan kata kerja terdiri daripada kata kerja tak transitif atau kata kerja transitif. ayat (91) . (10). meniup saksofon.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Contoh : Ayat Subjek (1). 5. Dia selalu bergaduh. (9). mencipta lagu itu. Faisal tidur lena di bilik tidur. Namun kata kerja ini boleh diikuti oleh unsur pelengkap dan penerang. terjatuh dan bergaduh. Emak Ahmad (3).

dan (96).BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Dalam ayat (94). Pelajar itu menaikkan bendera semasa perhimpunan. Dalam ayat (11). (13). frasa yang bergaris ialah unsur keterangan yang mengikuti objek. kadang-kala terdapat kekeliruan dalam kalangan pengguna bahasa menggunakan frasa kerja sebagai predikat. (12) dan (13). frasa kerja. Contoh: Frasa Kerja Kata Kerja Transitif Menaikkan menganyam membaiki Penyambut bendera tikar radio Contoh ayat lengkap: (11). Mahmud membaiki radio yang telah rosak. frasa adjektif dan frasa sendi nama. (12). Biarpun begitu. Kata kerja jenis ini mesti diikuti oleh frasa nama sebagai objek atau penyambut untuk melengkapkan kata kerja tersebut. Frasa kerja juga boleh menerima unsur keterangan. 5. 31 . Unsur keterangan juga boleh terdiri daripada frasa nama. (95). Ibu menganyam tikar setiap hari. Frasa kerja transitif mempunyai dasar kata kerja transitif. kata kerja telah diberi unsur pelengkap dan penerang. Dalam konteks ini . Hal yang demikian berlaku dalam proses membina sesuatu ayat.3 Frasa Kerja Dengan Objek Frasa kerja dengan objek dikenali juga sebagai frasa kerja transitif. ayat ini masih mengekalkan konsep kata kerja tak transitif (tanpa objek) Pelengkap ialah perkataan yang hadir selepas kata kerja transitif dan berfungsi untuk melengkapkan kata kerja tersebut. Kata kerja transitif pula ialah kata kerja yang memerlukan objek.

(23). (22). (18).Datuk Amran menghasilkan banyak produk berasaskan herba. ‘bulu tangkis’ dan ‘isu pendidikan’ ialah objek yang mesti hadir selepas kata kerja transitif. Catatan: kejadian’. Lee Chong Wei menghantar bulu tangkis ke jaring dengan tenang. ‘produk ’. 32 . (16). (15). Tuan Pengarah sedang membincangkan isu pendidikan. Datuk Aman menghasilkan produk berasaskan herba. (19). Tuan Pengarah sedang membincangkan tentang isu pendidikan. Ayat-ayat yang tersebut di atas harus ditulis begini: (rujuk ayat 20 – 24) (20).BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Contoh kesilapan dapat dilihat dalam ayat (15) hingga ayat (19). Zamani akan melaporkan kepada warden asrama tentang kejadian itu.Halijah menggenggam erat tangan suaminya. ‘tangan’. Semua ayat di atas tidak menepati sistem penggunaan kata/frasa kerja transitif. Zamani akan melaporkan kejadian itu kepada warden asrama (21). Lee Chong Wei menghantar dengan tenang bulu tangkis ke jaring. (24). Halijah menggenggam tangan suaminya dengan erat. (17).

atau akhbar tempatan. (2008).al (2006) Sintaksis. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn. Petaling Jaya: Oxford Fajar 33 . Bahasa Melayu II.Bhd. BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am.Bhd.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU AKTIVITI 1.Bhd. Abdullah Hassan et. PTS Professional Publishing Sdn. Kuala Lumpur. Tulis 10 contoh frasa kerja tanpa objek LATIHAN 1. Buat analisis binaan frasa kerja berdasarkan sebuah cerpen atau rencana yang terdapat dalam majalah terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Siti Hajar Abdul Aziz Sdn.

kita akan melihat pola-pola frasa kerja yang menggunakan kata bantu dalam predikat. Terdapat dua jenis kata bantu iaitu kata bantu aspek dan kata bantu ragam. Kata bantu boleh hadir di hadapan predikat kata kerja. Dalam perbincangan ini.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU TAJUK 6 Frasa Kerja Bahasa Melayu  Frasa Kerja dengan Kata Bantu  Frasa Kerja dengan Ayat Komplemen  Unsur Keterangan dalam Frasa Kerja SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:  frasa kerja dengan kata bantu. aspek penggunaan ayat komplemen dan unsur keterangan akan dibincangkan juga dalam tajuk frasa kerja bahasa Melayu. Hal yang demikian membuktikan bahawa kepelbagaian elemen kata dalam sesuatu frasa bahasa Melayu menghasilkan satu sistem yang komprehensif. anda seharusnya dapat:  Menghurai frasa kerja dengan kata bantu. Frasa kerja dalam bahasa Melayu mempunyai elemen kata bantu dalam predikat. Selain itu. frasa kerja dengan ayat komplemen dan unsur keterangan dalam frasa kerja. frasa kerja dengan ayat komplemen dan unsur keterangan dalam frasa kerja(1. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini.1) 34 .

BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Kerja (Predikat) Frasa kerja (didahului kata bantu aspek. (2). 35 . ini atau masa hadapan. Dalam susunan ayat biasa. diberikan contoh ayat berkaitan. Dalam hal ini. Hal yang demikian bersesuaian dengan fungsi kata bantu aspek. Bagi menjelaskan fungsi kata bantu dalam frasa. Frasa kerja bertugas sebagai predikat dalam susunan ayat biasa.1 Frasa Kerja Dengan Kata Bantu Aspek Menurut Siti Hajar Abdul Aziz. frasa kerja berfungsi sebagai predikat. dan kata bantu ragam) Frasa kerja (dengan ayat komplemen) 6. Contoh (fungsi menunjukkan masa yang telah berlaku: sudah . 6. Frasa kerja dalam bahasa Melayu terdiri daripada kata kerja sebagai dasarnya.0 Kandungan Isi Anda perlu mengetahui bahawa. (2008) Frasa kerja terdiri daripada kata kerja sebagai unsur intinya. frasa kerja yang melibatkan kata bantu aspek merupakan keperihalan tentang aspek masa lampau. Dia telah menulis puisi sejak di bangku sekolah. Amirul sudah mencapai kejayaan dalam peperiksaan yang lepas. telah . kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa kerja berdasarkan pendapat-pendapat ahli bahasa.pernah) (1).

2 Kata Bantu Ragam Memerihalkan perasaan ketika melakukan perbuatan. masih. Contoh (fungsi menunjukkan perbuatan yang belum dilakukan: akan dan belum) (4). (9). boleh. Contoh : telah. Yatim boleh berjaya jika dia berusaha bersungguh-sungguh. Kata Bantu Kata Bantu Aspek Memerihalkan masa lampau. dan dapat Frasa Kerja Dengan Kata Bantu Ragam Frasa kerja yang melibatkan kata bantu ragam merupakan keperihalan tentang aspek perasaan. Anda mesti belajar untuk menguasai kemahiran mengajar. Maslina mahu membuktikan bahawa dia juga mampu menjadi juara. Hal yang demikian bersesuaian dengan fungsi kata bantu aspek yang memerihalkan perasaan ketika melakukan perbuatan. (8). (10).3 Frasa Kerja Dengan Ayat Komplemen Frasa kerja dengan ayat komplemen merupakan jenis frasa yang boleh menerima pelengkap atau sebaliknya yang dipancangkan ke dalam klausa utama bagi binaan sesuatu ayat. 6. sudah. Contoh: hendak. Dia harus pulang ke kampung segera. Michael pernah mendapat pengiktirafan sebagai guru cemerlang. akan.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU (3). kini. (7). Menurut Nik Safiah Karim et.al (2008). 36 . Wan Malini akan memetik bunga di taman. Contoh ayat: (6). sedang. mahu. belum 6. Dia hendak bekerja di Kuala Lumpur. harus. (5). Daud dapat menyertai program sukan berkuda di Johor Bahru. mesti. atau masa hadapan. Adi Kencana belum lagi berminat untuk merantau ke kota. (11). boleh menerima ayat komplemen. frasa kerja sama ada jenis transitif atau tak transitif.

Unsur-unsur keterangan boleh terdiri daripada binaan frasa sendi nama. Apabila keadaan sedemikian berlaku. semoga dan untuk. frasa kerja tak transitif telah menerima ayat komplemen. frasa adjektif. Cikgu Normah menegaskan bahawa tidur yang berkualiti adalah perlu untuk kesihatan minda. dan (17). Unsur –unsur biasanya hadir selepas kata kerja. unsur keterangan hadir selepas objek (penyambut). dan frasa nama. maka ayat yang terbentuk ialah ayat majmuk Contoh : (i) Frasa kerja transitif dengan ayat komplemen (12). ayat ini masih mengekalkan konsep kata kerja tak transitif dan akhirnya membentuk ayat majmuk. Pemandu bas itu memaklumkan bahawa semua penumpang selamat sampai ke destinasi. Berdasarkan contoh ayat di atas. (17). Kim Seng faham bahawa jirannya terpaksa berpindah ke kampung. (13). supaya. terjatuh dan bergaduh. Jasmin berpendapat bahawa kerjaya guru sangat mencabar. (13) dan (14) menunjukkan kata kerja tidur. Yang pasti. Bagi kata kerja transitif. ayat (12) . (14). Biarpun begitu. demi. (16). Dalam ayat (15). Pak Mat mengakui bahawa dia pernah berkhidmat dalam pasukan komando. (ii) Frasa kerja tak transitif dengan ayat komplemen (15). frasa kerja jenis ini ditandai dengan penggunaan kata kata hubung bahawa.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Dalam binaan predikat.4 Unsur Keterangan dalam Frasa Kerja Unsur keterangan dalam frasa kerja diwakili oleh unsur-unsur penerang yang memerihalkan atau menerangkan kata kerja tersebut dengan lebih lanjut. Kata kerja tersebut menerima ayat komplemen yang akhirnya membentuk ayat majmuk. (16). unsur keterangan ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas 37 . 6. Haji Amin percaya bahawa mangsa kebakaran itu boleh diselamatkan.

. tahun lepas.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU tentang maksud dan sasaran makna dalam sesuatu frasa yang menjadi struktur binaan dalam satu-satu frasa. (ii) Keterangan waktu Dua bentuk keterangan waktu wujud dalam frasa kerja iaitu   Contoh : (22) Pensyarah itu menamatkan kuliah pada jam 9 malam.daripada.pada jelas terdapat dalam unsur keterangan ini. unsur keterangan dapat dibahagikan kepada lapan jenis: (i) Keterangan tempat atau arah (ii) Keterangan waktu (iii) Keterangan cara (iv) Keterangan tujuan atau harapan (v) Keterangan alat (vi) Keterangan penyertaan (vii) Keterangan hal (viii) Keterangan bagai Huraian: (i) Keterangan tempat atau arah Unsur keterangan tempat atau arah membincangkan tempat berlakunya peristiwa. sejak dan hingga bentuk frasa nama seperti semalam.dari. (24) Aiman menunggu kepulangan ayahnya hingga pukul 12 malam. 38 bentuk frasa sendi nama yang mengandungi kata sendi nama iaitu pada.ke. (19) Abang Malik memanjat ke atas bumbung rumah. Berdasarkan aspek makna yang hadir dalam frasa kerja. (23) Pameran kesenian itu bermula sejak semalam.kepada . Penggunaan kata sendi nama di. (20) Swee Ling berasal dari Negeri Sembilan. Contoh: (18) Dia belajar di universiti. (21) Emak Shafik menerima hadiah cenderamata daripada guru besar. dalam .

Penghulu berucap di perhimpunan itu bagi menjelaskan isu sebenar. Keterangan cara boleh terbina daripada frasa sendi nama yang mengandungi kata sendi nama dengan diikuti kata adjektif yang menerima kata pembenda –nya. Kata sendi nama yang digunakan ialah dengan. Contoh: (31) Guru pelatih itu datang dengan menaiki kereta api (32) Encik Ahmad memotong kek dengan pisau. (v) Keterangan alat  Unsur yang menerangkan peralatan. (27) Menteri berjalan megah. (26) (a) Azman berlari dengan pantasnya. (iv) Keterangan tujuan atau harapan   Keterangan tujuan atau harapan ialah unsur yang menerangkan sesuatu perbuatan atau kejadian. (26) Azman berlari pantas. 39 .BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU (iii) Keterangan cara   Keterangan cara boleh bersumberkan daripada kata adjektif. Contoh : (28) (29) (30) Muhamad belajar bersungguh-sungguh demi masa depan. Mereka berkahwin untuk mencapai kebahagiaan hidup. (33) Harjit Singh memukul bola dengan kayu hoki. Contoh : (25) Air sungai mengalir deras. untuk dan bagi. Keterangan tujuan menggunakan kata sendi nama : demi. (27) (a) Menteri berjalan dengan megahnya. perkakas atau benda yang digunakan dalam sesuatu proses atau peristiwa. (25) (a) Air sungai mengalir dengan derasnya.

Contoh: (34) Aminah datang ke masjid dengan suaminya.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU (vi) Keterangan penyertaan   Unsur yang menerangkan maksud ikut serta. (38) Panel disiplin membuat teguran terhadap kes itu. 40 . (viii) Keterangan bagai   Unsur yang menerangkan keserupaan. bak. mengenai. (36) Muniandy masuk ke pejabat dengan pembantunya. (43) Hidungnya mancung bak seludang. 6.5 Kesimpulan Frasa kerja merupakan satu bentuk frasa yang kompleks dan mampu menerima unsur-unsur perkataan yang menjadi struktur asas dalam binaan predikatnya. Contoh: (37) Tuan pengurus sedang memikirkan tentang masalah itu.kesamaan atau hampir sama. Kata sendi nama yang digunakan ialah seperti. (41) Kepantasan lelaki itu bertindak bagai lipas kudung . ikut bersama-sama atau melibatkan diri. bagai. (39) Jurutera perunding membuat penilaian semula tentang projek tersebut. (42) Diana berlakon sebagai Puteri Gunung Ledang. sebagai. terhadap. (35) Pegawai kebajikan melawat kampung contoh dengan ahli jawatankuasa surau. Kata sendi nama yang digunakan ialah dengan. Contoh : (40) Amran berlagak seperti pegawai tinggi . (vii) Keterangan hal   keterangan hal berfungsi menerangkan keadaan kata sendi nama yang digunakan ialah tentang. Hal yang demikian bergantung kepada situasi dan rumus yang menjadi dasar dalam pembentukan frasa yang akhirnya menghasilkan satu ayat yang lengkap.

Musa (1993). mendirikan BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. Nik Safiah Karim et. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn. Hashim Hj. bersedia vii. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.al (2006) Sintaksis.Bhd. bertolak iii. mengalami ix. 41 . Abdullah Hassan et. Binaan Dan Fungsi Perkataan Dalam Bahasa Melayu. PTS Professional Publishing Sdn. Bincangkan fungsi kata bantu ragam dan kata bantu aspek dalam frasa kerja. Siti Hajar Abdul Aziz (2008). Kuala Lumpur. memutuskan viii. Berdasarkan perkataan di bawah. Bahasa Melayu II. memikirkan ii. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. bina ayat yang menggunakan predikat frasa kerja dengan kata bantu ragam atau kata bantu aspek.al (2008) Tatabahasa Dewan. berupaya vi. melagukan v. LATIHAN 1. i. memancing iv.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU AKTIVITI 1.Bhd. berjumpa x.Bhd.

Selain itu.Binaan Frasa Adjektif: Unsur Pengisi Frasa Adjektif . kita akan melihat pola-pola frasa adjektif yang berkaitan dengan binaan frasa. Harus dijelaskan bahawa kata adjektif yang hadir selepas kata kerja disebut sebagai keterangan. Sementara. kata adjektif yang hadir selepas kata nama disebut sebagai penerang. unsur pengisi yang wujud dalam frasa adjektif akan dibincangkan juga dalam tajuk frasa adjektif bahasa Melayu ini. 42 .BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU TAJUK 7 Frasa Adjektif Bahasa Melayu .Kata Bantu dalam Frasa Adjektif SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:    Binaan frasa adjektif : unsur pengisi frasa adjektif Penguat Kata bantu dalam frasa adjektif Frasa adjektif dalam bahasa Melayu mempunyai elemen kata yang terdiri daripada satu atau beberapa perkataan yang mewakili kata sifat atau kata adjektif sebagai kata intinya. Dalam perbincangan ini. kata penguat dan kata bantu dalam frasa. Hal yang demikian membuktikan bahawa kepelbagaian elemen kata sifat atau kata adjektif memberikan impak dalam pembentukan frasa adjektif yang berfungsi sebagai predikat dan juga unsur keterangan dan unsur penerang dalam predikat.Penguat .

BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. (1. 43 .1) Menghuraikan binaan frasa adjektif dengan unsur pengisi. Dalam susunan ayat biasa. (1.2) KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Adjektif Binaan Frasa Adjektif : Unsur Pengisi Frasa Adjektif Penguat Kata Bantu dalam Frasa Adjektif 7. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa adjektif berdasarkan pendapat ahli-ahli bahasa. penguat dan kata bantu. anda seharusnya dapat:   Menjelaskan definisi frasa adjektif.0 Kandungan Isi Anda perlu mengetahui bahawa. frasa adjektif berfungsi sebagai predikat. Frasa adjektif dalam bahasa Melayu terdiri daripada satu atau beberapa perkataan yang mewakili kata sifat atau kata adjektif sebagai kata intinya.

BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 7. Wak Samad sudah terlalu tua Dalam ayat (1) [Wak Samad] merupakan subjek frasa nama yang diikuti oleh predikat frasa adjektif.1 Binaan Frasa Adjektif : Unsur Pengisi Frasa Adjektif ialah frasa yang terdiri daripada kata adjektif sebagai unsur Frasa adjektif intinya. Hal yang demikian bersesuaian dengan fungsi kata bantu dan penguat sebagai binaan dan unsur pengisian dalam frasa adjektif. Namun. penguat juga boleh hadir sama ada di belakang atau di belakang kata adjektif. [sudah + terlalu + tua] merupakan predikat yang terbina daripada unsur-unsur berikut : [kata bantu + penguat + kata adjektif] Unsur pengisi dalam frasa adjektif juga dapat dilihat dalam contoh-contoh di bawah: Kata Bantu sudah belum masih Penguat terlalu sangat terlalu amat Kata Adjektif tua prihatin masak awal baik Penguat benar - Dalam contoh-contoh di atas. Contoh : (1) . frasa adjektif boleh terdiri daripada satu kata adjektif atau beberapa kata yang mengandungi kata adjektif dengan kata bantu dan penguat sama ada dihadapan atau di belakangnya. Dalam binaan predikat. Dalam hal ini. kata bantu boleh hadir bersama-sama penguat hadapan mendahului kata adjektif. Bentuk sedemikian boleh berubahubah berdasarkan rumus tatabahasa dan pola dalam ayat berkaitan. Frasa adjektif bertugas sebagai predikat dalam susunan ayat biasa. 44 .

2 Binaan Kata Adjektif Dua Perkataan Binaan dua perkataan adjektif merupakan asas kepada pembentukan frasa adjektif yang menggunakan dua kata adjektif dalam ayat Pola binaannya boleh terdiri daripada yang berikut: (i) kata adjektif + kata adjektif (unsur keserasian makna) contoh : letih lesu cantik molek lemak manis penat lelah (i) kata adjektif + kata adjektif (makna berlawanan) contoh: jatuh bangun hidup mati baik buruk susah senang pahit maung 45 . Penglihatannya kabur. (3) .BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 7. (5) .1.1. Dia kelihatan ceria. 7. Contoh: (2) . Tanamannya subur. Salim sangat rajin.1 Binaan Kata Adjektif Satu Perkataan Binaan jenis ini merupakan asas kepada pembentukan frasa adjektif yang menggunakan satu kata adjektif dalam ayat. Guru pelatih itu cergas (4) . (6) .

(10) .2 Penguat  Kata penguat boleh hadir dalam frasa adjektif berdasarkan jenis-jenisnya. nian (9) . (13) . Contoh: amat dan sungguh. 46 . (12) . Pakaian puteri itu cantik sekali. (8) . Rumahnya terlalu besar. Kubah masjid itu amat besar. seperti dalam ayatayat berikut: (14). (11) . Contoh: (7) . Taman Bunga di istana itu indah nian. iaitu boleh hadir di hadapan atau di belakang kata adjektif. terlalu amat. Kereta lembu itu lambat benar. benar. Percakapan orang tua itu sungguh amat kasar . (15). Gerakan dan gaya pesilat Malaysia tangkas sungguh.  Penguat bebas ialah perkataan yang kedudukannya bebas.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 7. Unsur penguat yang hadir berderetan sebelum kata adjektif juga wujud dalam binaan frasa adjektif. Penguat hadapan terdiri daripada kata terlalu dan paling.  Penguat belakang pula merupakan kata yang terletak di belakang kata adjektif seperti sekali. Lukisan itu paling cantik. Contoh : sungguh amat. Perangai anaknya terlalu amat sopan. Terdapat tiga jenis penguat: (i) Penguat hadapan (ii) Penguat belakang (iii) Penguat bebas  Penguat hadapan merupakan kata yang terletak di hadapan kata adjektif.

Frasa adjektif jelasnya boleh disertai oleh kata bantu sudah. Anaknya sudah besar. (20). belum sangat cekap. Pekerja yang berkualiti harus cekap. Ada kata bantu tertentu yang boleh hadir sebelum atau sesudah penguat. (22). Bincangkan fungsi kata bantu dalam frasa adjektif.3 Kata Bantu Dalam Frasa Adjektif Kata bantu merupakan unsur yang boleh hadir dalam frasa adjektif. AKTIVITI 1. (21). belum. (18). Sayur-sayuran dikebun itu masih belum subur. Kedudukan khemah itu masih amat jauh. misalnya: masih amat jauh. 47 .BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 7. (17). Contoh: (16). Terdapat juga kata bantu yang boleh hadir sebelum atau selepas penguat. Kehadiran pelajar itu belum terlalu lewat. Pekerja baru itu belum sangat cekap. sungguh telah pandai Contoh: (19). sungguh masih muda. Pelajar kelas peralihan itu sungguh telah pandai. belum terlalu lewat. (23). Anak sulungnya itu sungguh masih muda. masih. harus berdasarkan kesesuaian konteks ayat.

48 . SAJAK : SEBUAH PERSOALAN Mengapa harus kau pijak kaki anak kecil itu? yang hanya semalam belajar bertatih dan jatuh kembali. hatinya cemas langkahnya kian tidak cergas. menampar muka mendabik dada langkahmu pantas sungguh. bahawa kau juga pernah jadi anak kecil hidupmu sangat sederhana kautidur berselimutkan langit gelap impianmu sangat suram. dan pijak lantaran amarah yang membakar hati lantas kau tegar menyusun langkah pantas. Senaraikan frasa adjektif dalam petikan sajak di bawah.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU LATIHAN 1. di bumi Gaza ini. Oleh: ESA ALHAJ Johor Bahru. sepak. letih lesunya. untuk memijak sesiapa jua dengan mata yang merah menyinga. hingga akhirnya kau terpijak kakimu sendiri dan jatuh tersungkur menyembah bumi. penat lelahnya dihiasi air matanya berderai tangisnya mohon belas kasihan sedu-sedannya tanda kesedihan wajahnya pucat. injak. Mungkin rasa ihsan sudah terhakis dari dalam dirimu hingga kau mudah keliru antara langkah. jatuh bangunnya. Barangkali kau sudah lupa wahai rejim zionis.

Siti Hajar Abdul Aziz (2008). 49 . Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn.Bhd. Abdullah Hassan et.Musa (1993).Bhd. Nik Safiah Karim et. Kuala Lumpur.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn.al (2006) Sintaksis. PTS Professional Publishing Sdn.Bhd. Bahasa Melayu II. Binaan Dan Fungsi Perkataan Dalam Bahasa Melayu.al (2008) Tatabahasa Dewan. Hashim Hj. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

Dalam perbincangan ini. 50 . Harus dijelaskan bahawa frasa adjektif mempunyai ketentuan sama ada boleh hadir selepas subjek sebagai predikat. kita akan melihat pola-pola frasa adjektif yang berkaitan dengan susunan frasa dalam ayat serta frasa adjektif dan ayat komplemen. boleh hadir selepas kata kerja sebagai keterangan dan.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU TAJUK 8 Frasa Adjektif Bahasa Melayu   Susunan Frasa Adjektif dalam Ayat Frasa Adjektif dan Ayat Komplemen SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut: Frasa Adjektif Bahasa Melayu   Susunan Frasa Adjektif dalam Ayat Frasa Adjektif dan Ayat Komplemen Frasa adjektif dalam bahasa Melayu seterusnya mempunyai peranan yang besar dalam mengungkapkan kata sifat secara luaran dan dalaman berdasarkan konteks kata-kata adjektif tertentu demikian membuktikan bahawa dalam binaan frasa dan ayat. Hal yang kepelbagaian elemen kata sifat atau kata adjektif memberikan impak dalam pembentukan frasa adjektif yang berfungsi sebagai predikat dan juga unsur keterangan dan unsur penerang dalam predikat. unsur predikat yang terdapat dalam frasa objektif dapat diikuti oleh ayat komplemen yang mewujudkan ayat majmuk. boleh hadir selepas frasa nama sebagai penerang. Selain itu.

0 Kandungan Isi Anda perlu mengetahui bahawa.(1.(1.2) KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Adjektif Susunan Frasa Adjektif dalam Ayat Frasa Adjektif dan Ayat Komplemen 8. anda seharusnya dapat:   Menghuraikan binaan frasa adjektif dengan unsur pengisi.2) Menghuraikan ayat komplemen. Dalam susunan ayat biasa. frasa adjektif berfungsi sebagai predikat. Frasa adjektif dalam bahasa Melayu terdiri daripada satu atau beberapa perkataan yang mewakili kata sifat atau kata adjektif sebagai kata intinya. penguat dan kata bantu.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa adjektif dan elemen berkaitan dengan susunan frasa serta ayat komplemen. 51 .

1 Susunan Frasa Adjektif dalam Ayat ialah frasa yang terdiri daripada kata adjektif sebagai unsur adjektif merupakan komponen penting dalam proses Frasa adjektif intinya. (susunan biasa) (2) (a) Putih bersih kulitnya (susunan songsang) [predikat + subjek] (3). [sudah + usang] merupakan predikat yang terbina daripada unsur-unsur berikut : [kata bantu + kata adjektif] Ayat (1) boleh disongsangkan menjadi seperti berikut: (1) (a) Sudah usang stadium itu. frasa adjektif juga boleh hadir selepas subjek sebagai predikat. Dalam ayat (1) [stadium itu ] merupakan subjek frasa nama yang diikuti oleh predikat frasa adjektif. frasa adjektif boleh terdiri daripada satu kata adjektif atau beberapa kata yang mengandungi kata adjektif dengan kata bantu dan penguat sama ada di hadapan atau di belakangnya. Dalam binaan predikat. Contoh: (1) . Contoh-contoh lain: (2). Contoh : 8.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 8. Hal yang demikian bersesuaian dengan fungsi kata bantu dan penguat sebagai binaan dan unsur pengisian dalam frasa adjektif. Warna bola itu merah tua. (susunan biasa ) (3) (a) Merah tua warna bola itu. Dalam hal ini. Stadium itu sudah usang.1. Dalam hal ini. Kulitnya putih bersih. [predikat + subjek] Frasa predikat yang mendepani subjek sudah berpindah tempat melalui proses penyongsangan. (susunan songsang) [predikat + subjek] 52 . Frasa melengkapkan sesuatu ayat.1 Frasa Adjektif Sebagai Predikat Predikat dalam sesuatu ayat boleh terbina daripada frasa adjektif.

Pelajar itu (6). Pemuzik (8).1. lancar sekali. Hal yang demikian merupakan fungsi asas kata adjektif yang memerihalkan sifat dan adjektif bagi keterangan kata kerja.3 Frasa Adjektif Sebagai Penerang Kata Nama Frasa adjektif boleh hadir selepas kata nama dan frasa nama.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 8. Kucing itu berenang berpidato mengalir beraksi berlari sangat pantas.2 Frasa Adjektif Sebagai Keterangan Frasa adjektif yang hadir selepas frasa kerja akan berfungsi sebagai keterangan. Frasa Nama Kata Nama kereta warna baju madu pangkat kain benang kelapa pinang besar merah kelabu asli tinggi licin kasar muda masak 53 Kata Adjektif .1. 8. Air sungai itu (7). Fungsinya ialah sebagai penerang kepada kata nama. Contoh: Subjek Predikat Frasa Kerja Keterangan (Frasa Adjektif) (4). Amira (5). hebat sekali. laju. deras sekali.

Contoh: tersebut akan menjadi ayat (9). Predikat Subjek Frasa Kerja Keterangan (Frasa Adjektif) 54 . Zulmazran Zulkifli yakin bahawa pasukan Malaysia akan meraih pingat emas dalam acara boling. Peserta kursus sedar bahawa mereka harus tidur di khemah sementara. (10). LATIHAN 1. Kesannya. Dia insaf bahawa dia perlu meningkatkan kualiti ibadahnya.2 Frasa Adjektif dan Ayat Komplemen Frasa adjektif yang berperanan sebagai predikat dalam ayat boleh diikuti oleh ayat komplemen.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU kitab tebal 8. (11). Bina 10 ayat berdasarkan pola binaan ayat di bawah ini. (12). AKTIVITI 1. Ketua kampung itu percaya bahawa anak buahnya memberikan sokongan padu. ayat komplemen. Bincangkan fungsi susunan frasa adjektif dalam sesuatu ayat.

PTS Professional Publishing Sdn. Nik Safiah Karim et. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn.Bhd.Bhd. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.al (2006) Sintaksis.al (2008) Tatabahasa Dewan. 55 . Siti Hajar Abdul Aziz (2008).Bhd. Bahasa Melayu II. Abdullah Hassan et. Kuala Lumpur.

kita akan melihat pola-pola frasa sendi nama yang berkaitan dengan susunan frasa dalam ayat . 56 . Selain itu. Frasa sendi nama mempunyai mempunyai potensi untuk hadir sebelum frasa nama atau sebelum kata nama arah diikuti oleh frasa nama. Ini membuktikan bahawa kepentingan elemen kata sendi nama menjadikan fungsi frasa sendi nama sebagai asas pembentukan predikat yang mempunyai pola FN+ FSN ( Frasa Nama + Frasa Sendi Nama).BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU TAJUK 9 Frasa Sendi Nama Bahasa Melayu  Binaan Frasa Sendi Nama  Kedudukan Frasa Sendi Nama dalam Ayat  Penggunaan Kata Sendi Nama Secara Umum SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut: Frasa Sendi Nama    Binaan Frasa Sendi Nama Kedudukan Frasa Sendi Nama dalam Ayat Penggunaan Kata Sendi Nama Secara Umum Frasa sendi nama dalam bahasa Melayu seterusnya mempunyai peranan yang utama dalam melengkapkan satu binaan dalam ayat yang terdiri daripada satu kata sendi nama dan satu frasa nama dalam ayat. unsur predikat frasa sendi nama juga akan dibincangkan dalam bab ini. Dalam perbincangan ini.

kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa sendi nama dan elemen berkaitan dengan binaan frasa sendi nama dalam ayat. Frasa sendi nama dalam bahasa Melayu daripada terdiri beberapa perkataan yang mewakili kata sendi atau kata adjektif sebagai unsur binaan frasanya.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini.1) Menganalisis binaan dan kedudukan frasa sendi nama dalam ayat.(1.6) KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Sendi Nama Binaan Frasa Sendi Nama Kedudukan Frasa Sendi Nama dalam Ayat Penggunaan Kata Sendi Nama 9. anda seharusnya dapat: Menjelaskan definisi dan binaan frasa sendi nama(1. 57 .0 Kandungan Isi Anda perlu mengetahui bahawa.

akan bagi. (Nik Safiah Karim et. dari.1 Binaan Frasa Sendi Nama ialah frasa yang terdiri daripada kata sendi nama yang Frasa sendi nama boleh bergabung dengan kata nama dalam membentuk kesatuan frasa. daripada .BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 9. Antara kata sendi nama yang sering digunakan ayat ialah di. hingga.oleh. Contoh: Frasa Sendi Nama Kata Sendi Nama di ke dari daripada kepada untuk dengan sejak tentang Frasa Nama gimnasium sekolah pusat tuisyen aluminium Tuan Jana Khatib ibu kemewahan semalam klorofil 58 . (Abdullah Hassan et. Dalam hal ini.1 Kata Sendi Nama + Frasa Nama Frasa dalam sesuatu ayat boleh terbina daripada frasa sendi nama dengan pola kata sendi nama + frasa nama ( KN+ FN).1.2008) Frasa sendi nama pada asasnya terbina apabila sesuatu kata sendi diikuti oleh kata nama. sampai. Contoh : 9. Frasa sendi nama terbina daripada ayat yang mempunyai satu kata sendi nama dan satu frasa nama yag menjadi pelengkap dalam binaan frasa sendi nama itu.kepada . dengan. kata sendi nama hadir sebagai satu perkataan di hadapan suatu frasa nama. Frasa sendi nama juga boleh didahului oleh kata bantu sama ada kata bantu ragam atau kata bantu aspek. untuk. pada. tentang.al.al 2006). dan sebagainya. ke.

1.1.3 Kata Sendi Nama + (Kata Nama Arah) + Frasa Nama + (Keterangan) Binaan frasa nama boleh juga terdiri daripada kata sendi nama diikuti oleh frasa nama dan keterangan. frasa sendi nama juga berpotensi untuk hadir tanpa kata nama arah.2 Kata Sendi Nama + (Kata Nama Arah) + Frasa Nama Frasa sendi nama boleh wujud di hadapan frasa nama (didahului satu unsur kata nama arah). Frasa Sendi Nama Frasa Nama Kata Sendi Nama Kata Nama Arah Frasa Nama (i) di (i) di (ii) ke (ii) ke (iii) dari (iii) dari dalam dalam belakang - takungan takungan kolam kolam pentas pentas 9. Frasa Sendi Nama Kata Sendi Nama Frasa Nama Kata Nama Arah (i) di di (ii) ke ke (iii) dari dari atas luar bawah 59 Frasa Nama pentas pentas garisan garisan rumah rumah Keterangan pada saat itu. dengan bergaya dengan kayu - . Selain itu. Kata nama arah dan keterangan boleh hadir dan boleh digugurkan mengikut kesesuaian ayat.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU sampai bagi siang ayah 9.

(2). (5). Contoh: (i) Keterangan bagi frasa kerja Contoh: (7) Budin meniup saksofon seperti pemuzik profesional.2 Frasa Sendi Nama sebagai Keterangan Unsur keterangan dalam sesuatu ayat boleh diwakili oleh frasa sendi nama.2.(keterangan tempat) (10).(keterangan cara) 60 .(keterangan penyertaan) (12) Anda wajar mengawal emosi demi kesejahteraan diri. (6). Dalam sesetengah ayat lain. (3).(keterangan tujuan) (13). Yushiro dari bandar raya Tokyo. Ahmad ke sekolah setiap hari. unsur keterangan ini boleh hadir secara pilihan mengikut kesesuaian konteks ayat berdasarkan rumus tatabahasa. Contoh: (1).BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 9. (4). frasa adjektif dan frasa nama.(keterangan hal) (11). Kolam ikan di tepi taman. 9.Sultan Mansur Syah hadir dengan permaisurinya. frasa sendi nama hadir selepas subjek.Ayah berbincang tentang hal pertunangan. Kerusi itu daripada kayu jati.Hang Tuah menikam lanun dengan keris. (keterangan bandingan) (8) Dahlan memasak pada waktu petang. Unsur keterangan ini pada asasnya bertindak menerangkan keperihalan maksud predikat frasa kerja. Namun. (keterangan masa) (9) Marini berehat di tepi pantai.2. Hadiah ini untuk ibu Zarina. Bahaman daripada keluarga seni.1 Predikat Frasa sendi Nama Dalam susunan ayat biasa. 9. frasa sendi nama berfungsi sebagai unsur keterangan.2 Kedudukan Frasa Sendi Nama dalam Ayat Frasa sendi nama mempunyai fungsi dalam predikat sesuatu ayat.

frasa sendi nama dengan kata hubung dari boleh digugurkan secara pilihan unsur kedua. terdapat dua unsur kata sendi nama yang serupa boleh digabungkan dalam bentuk setara dengan menggunakan kata hubung dan. (keterangan pembuat) 9. (26) Nadia Chin Abdullah bukan ke Australia tetapi ke Austria.mandir di dalam dan luar bangunan. Dalam ayat (23). (keterangan bandingan) (15) Profesor itu cekap dalam bidang bioteknologi. Contoh: (23) Dia mundar-mandir di dalam dan di luar bangunan itu. Ayat baharu setelah pengguguran kata sendi nama pada unsur kedua ialah: (27) Dia mundar. (28) Zulfadli makan dengan adiknya atau abangnya? 61 . atau. (keterangan sumber) (22) Lagu oleh Dato’ Mokhzani telah menarik perhatiannya. (keterangan masa) (17) Kita harus pantas supaya tidak ketinggalan.(keterangan tujuan) (21) Keris itu diperbuat daripada besi.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU (ii) Keterangan bagi frasa adjektif Contoh : (14) John segak seperti model. (keterangan tempat) (19) Batu permata itu adalah dari zaman Dinasti Ming (keterangan asal) (20) Ridwan sudah membeli songkok untuk majlis tersebut. (24) Zulfadli makan dengan adiknya atau dengan abangnya? (25) Pak Cik Ali bekerja bukan di kebun tetapi bekerja di pejabat peguam.3 Penggunaan Kata Sendi Nama Dalam penggunaan kata sendi nama dalam ayat. (keterangan hal) (16) Dia rabun pada waktu malam. tetapi. (keterangan tujuan) (iii) Keterangan bagi frasa nama Contoh: (18) Bangunan di Kuala Lumpur sungguh tinggi.

perkara tersebut ditunjukkan sebagai contoh penggunaan kata sendi yang boleh hadir dalam keadan lebih daripada satu situasi. AKTIVITI (Aktiviti kumpulan) 1. Bincangkan unsur-unsur yang terdapat dalam frasa sendi nama. (akan sebagai kata bantu aspek) (32) Diana sayang akan kucingnya. frasa sendi boleh berfungsi sebagai predikat dan keterangan dalam ayat. Ini berlaku pada perkataan ’akan’. dalam perbincangan ini. 62 . (akan sebagai kata sendi) Namun. terdapat kata sendi yang boleh berfungsi sebagai kata bantu aspek. (30) Nadia Chin Abdullah bukan ke Australia tetapi Austria.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU (29) Tuan Haji Ali bekerja bukan di kebun tetapi di pejabat peguam. Namun dalam beberapa keadaan. Contoh : (31) Diana akan ke Kuala Lumpur. Pada asasnya. Keadaan ini dapat dipermudahkan dengan melihat kedudukan dan fungsinya dalam ayat.

BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU LATIHAN (Aktiviti individu) 1. Bina 10 frasa dengan pola binaan frasa sendi nama berdasarkan jadual di bawah. Frasa Sendi Nama Frasa Nama Kata Sendi Nama Kata Nama Arah Frasa Nama Keterangan 63 .

BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. Kuala Lumpur. 64 .Bhd.al (2006) Sintaksis.Bhd. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Abdullah Hassan et. Nik Safiah Karim et. Siti Hajar Abdul Aziz (2008). Pahang:PTS Professional Publishing Sdn. Bahasa Melayu II.Bhd. PTS Professional Publishing Sdn. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn.al (2008) Tatabahasa Dewan.

BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Ayat Bahasa Melayu  Ayat.dan perkataan. Klausa. serta mengandungi intonasi yang sempurna. Klausa. Frasa. Ayat terdiri daripada binaan klausa. frasa. Perkataan Ayat Dasar Ayat Tunggal Ayat Bahasa Melayu Ayat dalam bahasa Melayu boleh terbentuk daripada satu perkataan atau beberapa perkataan yang pengucapannya dimulakan dan diakhiri dengan kesenyapan. Kajian tentang ayat membuktikan bahawa kepentingan klausa. 2008). ayat dasar atau ayat inti merupakan ayat yang terdiri daripada ayat penyata. (Nik Safiah Karim et. perintah dan seruan dan sebagainya. dan perkataan dalam ayat . Ini berbeza dengan ayat tunggal yang terdiri daripada ayat tanya. 65 . frasa dan perkataan mempunyai fungsi yang utama dalam pembentukan ayat. Selain itu. Frasa. Perkataan  Ayat Dasar  Ayat Tunggal TAJUK 10 SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:    Ayat.al. kita akan melihat pola-pola ayat dasar. frasa . ayat tunggal dan tidak ketinggalan unsur yang berkaitan dengan susunan klausa. Dalam perbincangan ini.

serta mengandungi intonasi yang sempurna. 2008).BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. Perkataan Ayat Dasar Ayat Tunggal 10. Frasa. anda seharusnya dapat:   Menjelaskan definisi klausa. frasa dan perkataan. (Nik Safiah Karim et. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep ayat.al. ayat dasar dan ayat tunggal (1. 10. klausa. frasa. 66 . Klausa.1) Menganalisis binaan ayat dasar dan ayat tunggal.6) KERANGKA TAJUK-TAJUK Ayat Bahasa Melayu Ayat.1 Ayat Ayat boleh terbentuk daripada satu perkataan atau susunan beberapa perkataan yang pengucapannya dimulakan dan diakhiri dengan kesenyapan.(1. Perbincangan juga akan berkisar pada aspek ayat dasar (ayat inti) dan juga ayat tunggal.0 Kandungan Isi Anda perlu mengetahui bahawa.

Susunan yang lengkap mempunyai makna yang lengkap. Contoh : (1). sekolah ialah komponen subjek ayat. baju. Dalam ayat (2) rumah ialah kelompok perkataan yang menjadi subjek dalam ayat tersebut.menceritakan tentang subjek ayat. (2) Rumah langsir biru. ayat terdiri daripada perkataaanperkataan yang disusun dalam susunan dan kelompok-kelompok tertentu. kereta dan seumpamanya. (Nik Safiah Karim et. Subjek menyebut sesuatu perkara. Predikat pula menerangkan tentang perkara yang telah disebutkan dalam predikat iaitu menerangkan tentang rumah. Dalam kumpulan perkataan kedua. 67 . Dalam ayat (1) sekolah terdiri daripada kelompok perkataan yang menjadi pokok perbincangan.al (2006). Klausa boleh diumpamakan ayat dalam ayat (Abdullah Hassan et. seperti rumah.Maksud ayat tersebut ialah hal sebuah sekolah yang terletak di tepi laut. baju. 10. 2008) Klausa tergolong kepada dua jenis iaitu: (i) Klausa bebas (ii) Klausa tak bebas Klausa bebas ialah klausa yang terdiri daripada sekumpulan perkataan yang maknanya boleh berdiri sendiri dan boleh bersifat sebagai ayat lengkap apabila diujarkan dengan intonasi yang sempurna. di tepi laut. Sementara. Setiap satu kelompok tersebut mengandungi sekurang-kurangnya dua bahagian iaitu subjek dan predikat. kereta dan seumpamanya.al. langsir biru yang tergolong dalam kelompok kedua ialah predikat bagi ayat tersebut yang menerangkan tentang keadaan rumah besar tersebut. yang menjadi konstituen dalam ayat.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Menurut Abdullah Hassan et.al 2006).2 Klausa Klausa ialah satu rangkaian perkataaan yang mengandungi subjek dan predikat . Malah sebenarnya. Sekolah di tepi laut. Setiap kelompok perkataan disusun dengan lengkap.

Frasa ialah unsur terkecil dalam bidang sintaksis.al 2008) Frasa nama boleh terbentuk daripada satu perkataan atau lebih (Abdullah Hassan et. kerana cekap menguruskan perniagaan. (2006). Ayat ini akan dipenggal sebahagiannya untuk melihat rumus struktur frasa. frasa didapati merupakan unsur yang terletak di bawah klausa.al. Berdasarkan contoh : Majid kaya [klausa bebas] [klausa utama] Oleh itu. (Nik Safiah karim. ataupun satu perkataan yang berpotensi untuk diperluas menjadi dua perkataan atau lebih. Contoh ayat : sehelai baju kurung di dalam almari. pembentukan klausa bebas adalah berdasarkan ciri klausa yang mampu mendokong makna lengkap serta mendokong ciri –ciri ayat yang sempurna.3 Frasa Frasa ialah unit yang boleh terdiri daripada satu susunan yang mengandungi sekurang-kurangnya dua perkataan. Dalam struktur binaan ayat. Frasa baju sehelai baju baju kurung sehelai baju kurung 68 .BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Contoh : klausa 1 : Majid kaya (klausa bebas) klausa 2 : kerana cekap menguruskan perniagaan (klausa tak bebas) Ayat sempurna: klausa 1 + klausa 2 = Majid kaya kerana cekap menguruskan perniagaan. [ klausa tak bebas] 10. Klausa bebas juga disebut sebagai klausa utama. Frasa digunakan bagi membina ayat. et.

10.al . kata sendi nama. gempal. tidur. ke kedai. melukis. daripada besi kata adjektif. Bentuk tersebut diperluas menjadi sehelai baju. baju. Semua ayat yang terbina secara lengkap sebenarnya dapat dikesan dasar atau inti ayat yang menjadi landasan dalam sesuatu binaan ayat. ayah. menendang Kata adjektif : kurus. orang. taman kata kerja : makan. hubung. kata 10. kereta adalah perkataan yang mendokong makna tertentu. sehelai baju kurung. Perkataan adalah bentuk bahasa yang mengandungi makna atau fungsi nahu (Abdullah Hassan et. Bentuk frasa satu perkataan ialah baju. Perkataan mempunyai beberapa golongan tertentu seperti kata nama. Ayat dasar mempunyai empat pola asas iaitu: Pola 1 : FN + FN Pola 2 : FN + FK Pola 3 : FN + FA Pola 4 : FN + FS 69 . kata tugas dan sebagainya. kata kerja. baju kurung. frasa yang asas iaitu baju kurung telah diperluaskan melalui pancangan ke dalam sebuah frasa yang lain hingga terbentuknya frasa sehelai baju kurung. Jadi. tampan kata sendi nama : di rumah. dan sebagainya. Seremban. pucat.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Frasa di atas berasaskan satu binaan ayat (FN+FS) : Sehelai baju kurung di dalam almari.4 Perkataan Perkataan ialah konstituen kepada frasa. Contoh: kata nama: pelajar.5 Ayat Dasar Ayat dasar ialah ayat yang menjadi sumber atau dasar bagi pembentukan ayatayat lain berdasarkan rumus-rumus tatabahasa. dari Johor. 2008) Bentuk-bentuk perkataan seperti sekolah.

(2) (3) (4) Bapa saudara Ali Peninju itu Darwis Wahab pensyarah. Ayat tunggal juga sebenarnya mempunyai satu klausa yang hadir mewakili satu subjek dan satu predikat tersebut.6 Ayat Tunggal Ayat tunggal ialah ayat yang mempunyai satu subjek dan satu predikat. sedang berehat. Namun. Ayat tunggal terbina daripada ayat dasar. Contoh: Pola Pola 1 (FN + FN) Pola 2 (FN + FK) Pola 3 (FN + FA) Pola 4 ( FN + FS) Subjek Harun Jurulatih Adik Marlina Muzium warisan Predikat pesilat amatur negara. Namun. Komponen frasa boleh mengandungi satu perkataan atau lebih. 10. ke kedai runcit. ayat perintah ayat seruan dan sebagainya. Jelas bahawa ayat tunggal terbina secara mudah dengan hanya mempunyai konstituen satu subjek dan satu predikat. sangat tangkas. sedang berehat di bilik sungguh pandai di Pusat Islam Kuala Lumpur. Malah binaan ayat tunggal mempunyai persamaan dengan ayat dasar. sungguh pandai di Pusat Islam. binaanbinaan tersebut harus masih tergolong dalam bentuk frasa. membaca kitab jawi. Contoh: Subjek (1).BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Pola Pola 1 (FN + FN) Pola 2 (FN + FK) Pola 3 (FN + FA) Pola 4 ( FN + FS) Subjek Harun Jurulatih Marlina Muzium Predikat pesilat amatur. Sementara. 70 Predikat . yang membezakan ayat tunggal dengan ayat dasar ialah ayat tunggal terdiri daripada ayat tanya. ayat dasar terdiri daripada ayat penyata.

Nyatakan unsur-unsur klausa dalam ayat bahasa Melayu dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai. (b) Ditebangnya pokok kayu itu.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Dalam proses binaan ayat tunggal ini . (7) (a) Kuih itu dimakannya. Bina lima ayat aktif dan tukarkan ayat tersebut menjadi ayat pasif LATIHAN 1. (b) Dimakannya kuih itu. 2. AKTIVITI 1. proses sedemikian menggambarkan sifat bahasa Melayu yang dinamik dalam pelbagai aspek bahasa dan rumus tatabahasa. Nyatakan perbezaan antara ayat dasar dan ayat tunggal. (6) (a) Baju itu di dalam almari. Jelas. terdapat juga proses penyongsangan seperti predikat mendahului subjek seperti dalam ayat songsang. jelas didapati bahawa subjek dan predikat dalam ayat dasar boleh bertukar ganti mengikut keperluan dan keutamaan penutur bahasa. Contoh: (5) (a) Mariam ke pasar raya hari ini. (b) Ke pasar raya Mariam hari ini. (b) Di dalam almari baju itu. (8) (a) Pokok kayu itu ditebangnya. Berdasarkan contoh-contoh ayat tersebut. 71 .

Bahasa Melayu II. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn.al (2006) Sintaksis.Bhd.al (2008) Tatabahasa Dewan. Nik Safiah Karim et. 72 . Pahang:PTS Professional Publishing Sdn. Abdullah Hassan et. Siti Hajar Abdul Aziz (2008). Kuala Lumpur.Bhd. PTS Professional Publishing Sdn.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am.Bhd. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->