P. 1
08 Isi Pelajaran BMM3110

08 Isi Pelajaran BMM3110

|Views: 10|Likes:
Published by Shazlin Sulaiman

More info:

Published by: Shazlin Sulaiman on Apr 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/16/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1.0 KANDUNGAN ISI
 • 1.1 Definisi Ayat (Sintaksis)
 • 1.3 Ayat Dasar dan Ayat Terbitan
 • 2.0 KANDUNGAN ISI
 • 2.1 Konsep kata dan Perpindahan Ayat
 • 2.2.1 Ayat aktif
 • 2.2.2 Ayat Pasif
 • 3.0 KANDUNGAN ISI
 • 3.1 Konsep Frasa Nama Bahasa Melayu
 • 3.2 Binaan Frasa Nama Dalam Bahasa Melayu
 • 4.0 Konstituen Frasa Nama
 • 4.1 Peraturan D – M (Hukum D - M)
 • 4.2 Kekecualian Hukum D - M
 • 4.3 Bilangan dan Panggilan
 • 4.4 Panggilan / Kata Panggilan
 • 5.0 KANDUNGAN ISI
 • 5.1 Konsep Frasa Kerja Bahasa Melayu
 • 5.2.1 Frasa Kerja Tanpa Objek
 • 5.3 Frasa Kerja Dengan Objek
 • 6.0 Kandungan Isi
 • 6.1 Frasa Kerja Dengan Kata Bantu Aspek
 • 6.2 Frasa Kerja Dengan Kata Bantu Ragam
 • 6.3 Frasa Kerja Dengan Ayat Komplemen
 • 6.4 Unsur Keterangan dalam Frasa Kerja
 • 6.5 Kesimpulan
 • 7.0 Kandungan Isi
 • 7.1.1 Binaan Kata Adjektif Satu Perkataan
 • 7.1.2 Binaan Kata Adjektif Dua Perkataan
 • 7.2 Penguat
 • 7.3 Kata Bantu Dalam Frasa Adjektif
 • 8.0 Kandungan Isi
 • 8.1.1 Frasa Adjektif Sebagai Predikat
 • 8.1.2 Frasa Adjektif Sebagai Keterangan
 • 8.1.3 Frasa Adjektif Sebagai Penerang Kata Nama
 • 8.2 Frasa Adjektif dan Ayat Komplemen
 • 9.0 Kandungan Isi
 • 9.1.1 Kata Sendi Nama + Frasa Nama
 • 9.1.2 Kata Sendi Nama + (Kata Nama Arah) + Frasa Nama
 • 9.1.3 Kata Sendi Nama + (Kata Nama Arah) + Frasa Nama + (Keterangan)
 • 9.2.1 Predikat Frasa sendi Nama
 • 9.2.2 Frasa Sendi Nama sebagai Keterangan
 • 9.3 Penggunaan Kata Sendi Nama
 • 10.0 Kandungan Isi
 • 10.1 Ayat
 • 10.2 Klausa
 • 10.3 Frasa
 • 10.4 Perkataan
 • 10.5 Ayat Dasar
 • 10.6 Ayat Tunggal

BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU

TAJUK 1

Sintaksis

SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara yang berikut:     Struktur binaan ayat Pembahagian subjek dan predikat; Ayat dasar dan ayat terbitan ; Susunan dalam ayat Ayat ialah unit pengucapan yang paling tinggi letaknya dalam susunan tatabahasa dan mengandungi makna yang lengkap. Binaan sintaksis pula merujuk kepada binaan yang dibentuk oleh perkataan yang berfungsi sebagai binaan ataupun konstituen dalam ayat, iaitu klausa dan frasa. Selain itu, perkataan daripada sudut binaan sintaksis ialah bentuk bebas yang minimum yang menjadi unsur setiap binaan sintaksis, iaitu ayat, klausa dan frasa. Ayat dan klausa mengandungi dua konstituen utama, iaitu frasa subjek dan frasa predikat. Sehubungan itu, frasa subjek dibentuk oleh frasa nama, manakala frasa predikat dibentuk oleh empat jenis frasa, iaitu frasa nama (FN), frasa kerja (FK), frasa adjektif (FA) dan frasa sendi nama (FS). Hasil dari binaan perkataan, frasa. klausa, ialah satu ayat.

1

BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini, anda seharusnya dapat:

1.

Menjelaskan definisi ayat, ayat dasar, ayat terbitan, struktur binaan ayat, binaan subjek dan predikat

2.

Menganalisis binaan ayat, binaan ayat dasar, binaan ayat terbitan dan struktur subjek dan predikat dalam ayat.

KERANGKA TAJUK-TAJUK => => Ayat merupakan unit binaan yang terdiri daripada subjek dan predikat Ayat dasar : ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat. Ayat dasar juga disebut sebagai ayat inti , iaitu ayat yang menjadi sumber bagi pembentukan ayat-ayat yang lain. => Ayat terbitan : ayat yang terhasil daripada proses penerbitan sesuatu ayat dengan mematuhi hukum tatabahasa atau rumus transformasi. => Proses penerbitan ayat berlaku sama ada secara pengguguran, penyusunan semula dan peluasan. Struktur binaan ayat : subjek dan predikat boleh berubah-ubah kedudukan mengikut kesesuaian dalam proses penerbitan ayat.

1.0

KANDUNGAN ISI

Kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep ayat dan binaannya. Seterusnya, perbincangan difokuskan kepada struktur binaan ayat serta struktur binaan subjek dan predikat dalam ayat.

1.1 Definisi Ayat (Sintaksis) Ayat ialah unit pengucapan yang paling tinggi letaknya dalam susunan tatabahasa dan mengandungi makna yang lengkap. Ayat boleh terbentuk daripada satu perkataan atau susunan beberapa perkataan yang

2

BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU pengucapannya dimulakan dan diakhiri dengan kesenyapan, serta mengandungi intonasi yang sempurna (Nik Safiah Karim et.al, 2006). Sintaksis dapat ditakrifkan sebagai bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk,struktur dan binaan atau konstruksi ayat (Siti Hajar Abdul Aziz . 2008). Contoh binaan ayat: Subjek (1). Ali (FN) (2). Pemburu itu (FN) (3). Bajunya (FN) (4). Rumah itu (FN) Predikat peniaga (FN) melontar lembing (FK) cantik sekali (FA) di tepi sawah (FS)

1.2 Struktur Binaan Subjek dan Predikat Subjek Konstituen yang terdiri daripada sama ada satu perkataan atau beberapa perkataan, yang menjadi judul atau unsur yang diterangkan. Predikat Kumpulan perkataan yang tergolong dalam satu frasa dan menjadi unsur yang menerangkan subjek.

Contoh: Subjek (5). Amin (6). Abang kandungku (7). Pegawai kastam itu Predikat guru besar di sekolah baru itu. sedang berehat di bilik sebelah. amat cekap.

Ayat di atas boleh juga disongsangkan dengan melakukan pendepanan predikat dan meletakkan subjek di belakang. Subjek (8). Guru besar di sekolah baru itu (9). Sedang berehat di bilik sebelah (10). Amat cekap Predikat Amin. abang kandungku. pegawai kastam itu.

3

1987). Contoh : Ayat Dasar -------- Ayat terbitan (perluasan) (11) Faridah guru (FN+FN) (12) Ah Meng berlari (FN+FK) => Faridah guru yang sabar. Rahim Syam .BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 1. Bincangkan pola-pola ayat dasar dalam bahasa Melayu 4 . Proses penerbitan ayat berlaku sama ada secara pengguguran. (14) Kucing comel (FN+FA) => Kucing comel itu kesayangan Mama. Ayat dasar juga disebut sebagai ayat inti . Bina 5 ayat tunggal dan 5 ayat terbitan. Nyatakan kepentingan membuat analisis sintaksis dalam kalangan guru bahasa. (15) Mak Limah ke sawah (FN+FS) => Mak Limah ke sawah untuk menuai padi. (13) Pak Cik membaca(FN+FK) => Pak Cik membaca surat khabar.Sabran. iaitu ayat yang menjadi sumber bagi pembentukan ayat-ayat lain (Raminah Hj.3 Ayat Dasar dan Ayat Terbitan Ayat dasar : ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat. penyusunan semula atau peluasan. Ayat terbitan : ayat yang terhasil daripada proses penerbitan sesuatu ayat dengan mematuhi hukum atau rumus transformasi. LATIHAN (i). (ii). AKTIVITI (i). => Ah Meng berlari dengan pantas.

Bahasa Melayu II. Kaedah Pengajaran Bahasa Malaysia.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU BAHAN BACAAN Siti Hajar Abdul Aziz Sdn.Sabran. (2008).al (2006). Raminah Hj. Kuala Lumpur: Fajar Bakti.Bhd. 5 . Petaling Jaya: Oxford Fajar Nik Safiah Karim et. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Rahim Syam (1987). Tatabahasa Dewan.

anda seharusnya dapat: 1. Menjelaskan jenis-jenis ayat. Menyatakan konsep ayat berdasarkan jenis dan ragam ayat. 6 .1997). Perkataan dimulai dan diakhiri oleh sempadan perkataan. 2. yang terdiri daripada satu atau gabungan beberapa bentuk bunyi bahasa. jenis ayat Sintaksis dan aspek tatabahasa bahasa Melayu Kata ialah satu unit ujaran yang bebas dan mengandungi makna. Jenis Ayat SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:    Konsep kata dan perpindahan ayat dalam Bahasa Melayu. Perpindahan Ayat Ragam Ayat. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU TAJUK 2 Sintaksis:   Urutan Kata. Ragam ayat . (Marzukhi Nyak Abdullah. ragam ayat serta aspek tatabahasa dalam binaan ayat. Selain itu. konsep ragam ayat. Perpindahan ayat merupakan satu proses pembentukan ayat berdasarkan binaan subjek dan predikat sama ada secara susunan biasa atau susunan songsang. jenis ayat serta aspek tatabahasa bahasa Melayu akan disentuh dalam bab ini.

0 KANDUNGAN ISI Untuk pengetahuan anda. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep sintaksis yang merangkumi konsep kata dan perpindahan ayat. 2. (Lutfi Abas .BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU KERANGKA TAJUK Sintaksis Konsep kata dan perpindahan ayat Ragam Ayat. (2). kata kerja.adjektif atau kata sendi nama.1 Konsep kata dan Perpindahan Ayat Perkataan atau kata merupakan unsur yang terdapat dalam salah satu binaan ayat. ragam ayat. 7 . Terdapat unsur lain seperti kata bantu atau kata penguat dalam sesuatu ayat.1975). Aspek-aspek tatabahasa yang menjurus kepada bidang sintaksis merupakan aspek penting dalam melengkapi kajian bahasa. Kek lapis itu enak sekali. Maniam itu baik sungguh. (3). jenis ayat serta aspek tatabahasa yang lain. Jenis Ayat Aspek Tatabahasa 2. Ramli sangat pandai bermain skuasy. terdapat ayat yang mempunyai kata adjektif seperti berikut: (1). Sebagai contoh. Frasa pula boleh terbina daripada satu atau beberapa perkataan yang mengandungi kata sama ada kata nama.

BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Konsep perpindahan ayat pula adalah berasaskan pola ayat dasar yang jelas terdapat perbezaan urutan dalam pelbagai bahasa.perbezaan urutan dalam pelbagai bahasa serta sistem bahasa yang berbeza-beza menjadikan bahasa itu sesuatu yang unik untuk dikaji dan digunakan. 8 . perbandingan antara bahasa-bahasa di bawah: a) Paulus Mariam Vidit (bahasa Latin) Paulus = Paul Mariam =Mary vidit = melihat Dalam hubungan tersebut. akhiran –us dan –am menentukan kata nama subjek dan kata nama objek. dalam bahasa Melayu. Sebagai contoh. Ayat bahasa Melayu yang lebih sesuai bagi bahasa Arab tersebut ialah kamu datang dari mana? Oleh itu . Sebaliknya.al 2008). Kedudukan sesuatu perkataan atau kelompok perkataan dan kebolehan berubah tempat dalam sesuatu binaan ayat juga memperlihatkan ciri perbezaan (Nik Safiah Karim et. kedudukan kata kerja tidak menjadi persoalan dan tidak menjejaskan makna ayat bahasa Latin tersebut. b) Min aina anta ? (bahasa Arab) Min = daripada / dari aina = mana anta = kamu (lelaki) Maksud terjemahan langsung [daripada mana kamu] kurang memberikan makna yang tepat dan gramatis dalam bahasa Melayu. Oleh itu. Mary akan mengubah makna asal daripada bahasa Latin tersebut. ayat Melihat Paul.

Seterusnya. (ayat aktif) (7) Bola itu saya tendang. subjek terbitan sebagai judul.2 Ragam Ayat Konsep ayat telah pun diperkenalkan dalam penerangan sebelum ini. (ayat aktif) (5) Bola itu ditendang oleh Amar. Ayat aktif mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asas sebagai judul. (ayat pasif) (6) Saya menendang bola itu. Ragam ayat terdiri daripada ayat aktif dan ayat pasif. Terdapat dua jenis ragam dalam ayat. (ayat pasif) (8) Saya tendang bola itu. Ayat aktif transitif ialah ayat yang mengandungi kata kerja transitif yang diikuti oleh frasa nama atau klausa komplemen sebagai objek atau unsur penyambut. Ayat pasif pula mengutamakan Contoh: (4) Amar menendang bola itu. Dengan perkataan lain. (ayat pasif yang mengalami pendepanan predikat) 2. Ayat aktif tak transitif ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang tak transitif iaitu yang tidak diikuti oleh objek sebagai penyambut. Hubungan antara ayat aktif dengan ayat pasif ialah perpindahan tempat frasa nama yang menjadi subjek dan objek ayat berkaitan. Ayat aktif terdiri daripada ayat aktif transitif dan ayat aktif tak transitif.1 Ayat aktif Ayat aktif ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai unsur yang diterangkan. ayat boleh terdiri daripada pelbagai bentuk variasi mengikut polapola yang tertentu.2. 9 .BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2. kita akan bincangkan tentang ragam ayat yang menjadi salah satu unsur dalam ayat.

2. Ayat pasif dalam bahasa Melayu digolongkan kepada tiga jenis iaitu: a) Ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif b) Ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kedua c) Ayat pasif dengan perkataan kena yang hadir sebelum kata kerja. Budin (11). Diana sedang mandi memutih menangis Objek di kolam itu.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Contoh : a) Ayat Aktif Transitif Subjek Kata Kerja Transitif (9).2. di pantai Damai.Semak samun sudah dibeli dibersihkan Oleh + Frasa Nama oleh Amin oleh pekerja minggu lepas setiap bulan. Keterangan 10 . pipinya.2 Ayat Pasif Ayat pasif ialah ayat yang asalnya daripada ayat aktif transitif iaitu yang mengandungi kata kerja tetapi mengutamakan objek asal sebagai unsur yang diterangkan. Air mata b) Ayat Aktif Tak Transitif Subjek Predikat Kata Kerja Tak Transitif (12). Kereta itu (16). i) Ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif Subjek Kata Kerja Pasif (15). Pekerja (10). Kanak-kanak (13). sepanjang malam. buah durian. membaiki membeli membasahi Predikat Objek jalan itu. Ombak (14).

11 . Budak itu kena kena tembak kejar oleh pemburu. (23). Kuih itu pagi tadi. Dunia ini penuh dengan dugaan. Saya sudah memiliki kereta baru. Contoh: (21). 3. oleh anjing. (22). Ayat penyata mempunyai tujuan menyatakan atau memberi keterangan tentang sesuatu hal. iii) Ayat pasif dengan perkataan kena yang hadir sebelum kata kerja Subjek Kena Kata Kerja Dasar Oleh+Frasa Nama (19). i) Ayat penyata ii) Ayat tanya iii) Ayat perintah iv) Ayat seruan a) Ayat Penyata Ayat yang diucapkan dengan maksud membuat satu pernyataan. Dia pandai mengawal emosinya. Jenis Ayat Ayat dapat dibahagikan kepada empat jenis. Rusa itu (20). lagi. Kereta itu (18). Ayat penyata juga dikenali sebagai ayat keterangan.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU ii) Ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kedua Subjek Frasa Kerja Pasif dengan Ganti Nama Diri Pertama atau kedua sudah saya bersihkan belum awak makan Keterangan (17).

amboi. hairan dan lain-lain. AKTIVITI 1. Menurut Abdullah Hassan (2005). Ayat tanya boleh wujud dengan kata tanya atau tanpa kata tanya. Perintah ditujukan kepada orang kedua dengan menggunakan kata ganti nama orang kedua seperti awak.gembira. wah. 2.takut. LATIHAN 1. Contoh kata seru ialah oh. gembira. Bincangkan pola-pola ayat pasif dalam bahasa Melayu 12 .sedih dan sebagainya. aduh dan sebagainya. terkejut. marah. cis. d) Ayat Seruan Ayat seruan ialah ayat yang diucapkan dengan membawa nada atau intonasi seruan dengan tujuan melahirkan sesuatu keadaan perasaan seperti marah. suka. ayat seruan lazimnya tidak sempurna dan menyatakan perasaan sedih. engkau dan sebagainya.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU b) Ayat Tanya Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu hal dengan berdasarkan nada suara dan penggunaan perkataan tertentu. kamu. c) Ayat Perintah Ayat perintah ialah ayat yang diucapkan bertujuan untuk menimbulkan sesuatu tindakan. anda. Nyatakan 4 jenis ayat dalam bahasa Melayu dengan memberikan contoh- contoh yang sesuai. duka .

13 .Sabran.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. Shah Alam:Penerbit Fajar Bakti Sdn. Marzukhi Nyak Abdullah. Raminah Hj. Kaedah Pengajaran Bahasa Malaysia.Rahim Syam (1987). Kuala Lumpur: Fajar Bakti. Bhd. Nik Safiah Karim et. Tatabahasa Dewan.al (2006). Pahang:PTS Professional Publishing Sdn.Bhd. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (1997)Kamus Tatabahasa Bahasa Melayu.

frasa subjek dibentuk oleh frasa nama. iaitu frasa nama (FN). Binaan sintaksis pula didasari oleh pola-pola ayat yang mengandungi pola-pola frasa yang menjadi tunjang dalam ayat sama ada sebagai subjek atau predikat. 14 . Tahukah anda bahawa dalam bahasa Melayu. iaitu frasa subjek dan frasa predikat. Tanpa unsur frasa. Malah. Frasa nama juga menjadi tonggak dalam binaan sintaksis. Binaan Frasa Nama bahasa Melayu. frasa adjektif (FA) dan frasa sendi nama (FS). frasa kerja (FK). Sehubungan itu.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU TAJUK 3 Frasa Nama Bahasa Melayu SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:   Konsep Frasa Nama. maka sesuatu ayat itu tidak akan dapat wujud dengan sempurna. ayat dan klausa mengandungi dua konstituen utama. terdapat unsur frasa nama yang menjadi salah satu binaan dalam satu-satu ayat. manakala frasa predikat dibentuk oleh empat jenis frasa.

BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa nama berdasarkan pendapat ahli-ahli bahasa. 2. anda seharusnya dapat: 1. menjelaskan definisi frasa nama dan. KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Nama inti 3. perbincangan ditumpukan kepada ciri-ciri dan jenis-jenis frasa nama bahasa Melayu. menjelaskan binaan frasa nama. Seterusnya. 15 .0 KANDUNGAN ISI + inti inti + penerang Anda perlu mengetahui bahawa.

. Frasa nama ialah frasa yang boleh berdiri pada subjek dan objek ayat dan predikat nama. Anak (11). Putrajaya (4). Bandar Putrajaya Predikat Frasa Nama peniaga. Ibu (6). Keluar Inti bapa masuk Predikat saling bantu-membantu. menduduki ujian. memberi ceramah.1 Konsep Frasa Nama Bahasa Melayu Frasa Nama menurut Nik Safiah Karim et. Struktur Frasa Nama (inti + inti) Frasa Nama Inti (5). Pegawai (10). (2008) ialah konstituen atau unsur yang menjadi pengisi frasa nama yang terdiri daripada kata nama sebagai unsur intinya. Unsur inti boleh wujud secara sendiri atau dengan sederetan penerang yang hadir sebelum frasa nama atau sesudahnya. menggigit makanan. untuk pekerja sahaja.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 3. 1986) Contoh : Subjek Frasa Nama (1). Struktur Frasa Nama (inti + penerang) Frasa Nama Inti (7). Emak Wan Seng (3).Omar. Kucing Penerang paralimpik semester akhir Jabatan Haiwan yang soleh itu jinak itu 16 Predikat meraih pingat emas. Pelajar (9). Emak (2).al. disamping boleh menggantikan kata nama (Asmah Hj. Atlet (8). bandar selamat. baik akhlaknya. bandar selamat. atau sebelum dan sesudah frasa nama. peniaga sayur.

2 Binaan Frasa Nama Dalam Bahasa Melayu Binaan frasa nama boleh terbentuk daripada satu perkataan atau lebih (Abdullah Hassan et. Jawa. Frasa digunakan bagi membina ayat. wanita.1983). 2006). mawar. Penerang kegunaan nama serbuk minyak kari pelincir skru pintu lelaki. pantai Penerang penyambut nama pemutar penjaga Penerang kelamin Penerang tempat nama pelakon guru nama pinggiran 17 . namun perbincangan dalam topik 3 ini frasa nama. Dalam struktur binaan ayat. Walaupun terdapat beberapa pendapat tentang binaan frasa nama bahasa Melayu.al. Frasa ialah unsur terkecil dalam bidang sintaksis. frasa didapati merupakan unsur yang terletak di bawah klausa. Binaan frasa nama dapat digambarkan seperti berikut: Binaan Nama Penerang keturunan Suku bangsa Penerang Inti + Penerang Nama jenis bunga nama kucing nama askar Frasa Penerang Inti Penerang British.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 3. parsi. (Abdullah menjurus kepada dua struktur frasa dan binaan Hassan. Binaan frasa dapat dibentuk daripada satu kata atau lebih.

kedua ketiga badan bukau puan bawah mati 18 . Penerang Penerang (Penentu belakang) Inti orang rumah Penerang kata kerja Penerang kata adjektif Penerang frasa sendi nama Penerang bilangan ordinal Inti + inti dengan maksud Inti + inti sama erti Inti + inti dengan maksud berlawanan tuan atas hidup mesin bilik pengemis kereta baju banglo tempat tingkat tubuh bukit itu ini kira menunggu muda antik di jemuran di desa.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Penerang (Penentu Binaan Frasa Nama Hadapan) Inti Penerang (Bilangan+penjodoh (Inti) bilangan) tiga orang lima buah tujuh dulang guru kereta nasi minyak.

Senaraikan 20 binaan frasa nama berdasarkan sebuah cerpen atau rencana yang terdapat dalam majalah terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. PTS Professional Publishing Sdn. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Tulis 10 contoh frasa nama bagi binaan inti + penerang nama. Asmah Hj. atau akhbar tempatan. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn. 19 . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. LATIHAN 1. Abdullah Hassan et.Bhd. Kuala Lumpur. Apakah ciri-ciri yang dapat membezakan frasa daripada ayat? BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am.Omar (1986) Nahu Melayu Mutakhir. Nik Safiah Karim et. Tatabahasa Dewan.al (2006) Sintaksis.al (2008). 2.Bhd.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU AKTIVITI 1.

M) 4. unsur yang diterangkan merupakan unsur inti yang hadir pada kedudukan pertama dan unsur menerangkan merupakan unsur penerang yang hadir pada kedudukan yang kedua.1 Dalam tatabahasa bahasa Melayu. Contoh : Frasa Nama Diterangkan (Inti) Askar Budak Pemain Penarik Penghantar Pensyarah Pakar Doktor Menerangkan (Penerang) Melayu lelaki boling beca surat wanita psikologi veterinar 20 . D-M membawa maksud diterangkan (D) dan menerangkan (M). Dalam peraturan ini.0 Konstituen Frasa Nama Konstituen Frasa Nama dalam tatabahasa Bahasa Melayu mengandungi aspekaspek yang telah disusun secara sistematik berdasarkan rumus-rumus tatabahasa bahasa Melayu :    Peraturan D-M (Hukum D-M) Kekecualian Hukum D-M Bilangan dan panggilan Peraturan D – M (Hukum D .BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU TAJUK 4 Susunan Konstituen Frasa Nama Bahasa Melayu  Peraturan D-M  Kekecualian Hukum D-M  Bilangan dan Panggilan 4.

M Konsep kekecualian wujud dalam kebanyakan bahasa di dunia bagai merasionalkan penggunaan sistem bahasa yang sudah lazim dipakai secara mantap dalam masyarakat pengguna bahasa. 21 .Restoran Ali ( bukan Ali Restoran) . seperti sesetengan penguna bahasa Melayu yang gemar menggunakan sistem bahasa Inggeris sebagai kayu ukur berbahasa.sos cili (bukan cili sos) .M juga wujud akibat kebiasaan dalam penggunaan. kekecualian hukum D . Selain itu. Lama-kelamaan.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Contoh-contoh lain: . terutama sekali yang melibatkan pada nama-nama jawatan.Kedai Makanan Rahim ( bukan Rahim Kedai Makan / Kedai Makan Rahim) .cakera padat (bukan padat cakera/compact disc) .sup kambing ( bukan kambing sup) . Hal yang demikian berlaku disebabkan oleh kecenderungan pengguna bahasa menggunakan sistem bahasa lain bagi bahasa sendiri . keadan itu menjadi perkara lazim dan terhasillah satu fenomena bahasa yang menyimpang dari rumus tatabahasa dalam konteks hukum D .nasi goreng (bukan goreng nasi) 4.kentang goreng ( bukan goreng kentang) . Kebiasaan ini mewujudkan kelaziman yang semakin diterima penggunaannya dalam masyarakat pengguna bahasa.M.pisang goreng (bukan goreng pisang) .2 Kekecualian Hukum D .

Jawatan Naib Presiden disandang oleh Dato Hj. (15).Ali. Pembantu penyeldik sedang membuat penganalisisan data kajian. Mohd. (14). Perdana Menteri Malaysia yang pertama ialah YTM Tunku Abdul Rahman. imam besar. menteri kanan. Ketua Hakim Negara telah bercuti selama dua hari. Ibu pejabat Kastam daerah Johor Bahru dipindahkan ke Jalan Aman. menteri pengangkutan. 22 . hal ini tidak berlaku pada frasa menteri besar. Timbalan Perdana Menteri membuat lawatan kerja ke Syria. dan seumpamanya. Contoh penggunaan dalam ayat: (12). (13). (17). (18). (16).BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Contoh: Penerang (M) Perdana Ibu Naib Ketua Timbalan Naib Pembantu Menteri Pejabat Presiden Hakim Perdana Menteri Presiden Penyelaras Diterangkan (D) Namun. Naib presiden yang baharu telah berucap dalam majlis perasmian.

BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 4.3 Bilangan dan Panggilan Kata bilangan yang berfungsi sebagai penerang dalam frasa nama boleh wujud di hadapan katan nama inti. (Abdullah Hassan, 2006) Dalam konteks ini, bilangan yang digunakan merujuk kepada unsur numerik yang menjadi penanda kepada jumlah yang difokuskan dalam frasa.

Contoh

:

lima ekor kuda segolongan kecil peneroka kelima-lima pendekar silat sekumpulan penyelidik segelintir pengundi sejumlah wang sebilangan besar pekerja Contoh ayat: (19) Lima ekor kuda telah dibeli oleh Haji Tahir. (20). Segolongan kecil peneroka sudah menanam pokok gaharu. (21). Kelima-lima pendekar silat itu menunjukkan gaya kepahlawanan. (22). Sekumpulan penyelidik sudah mendapat elaun khas. (23). Segelinitr pengundi pilihanraya dilihat berlegar-legar di situ. (24). Sejumlah wang yang besar diperlukan untuk kos perubatan. (25). Sebilangan besar pekerja sudah pulang ke kampung.

Secara lebih khusus, kata bilangan boleh dibahagikan kepada enam kumpulan berdasarkan makna (Hashim Hj.Musa, 1993); i. Kata bilangan tentu ii.Kata bilangan tak tentu iii.Kata bilangan himpunan iv.Kata bilangan pisahan v.Kata bilangan pecahan; dan vi.Kata bilangan tingkatan 23

BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Kata Bilangan Tentu Kata bilangan yang mendukung makna tentu yang menjurus kepada bilangan khusus terdiri daripada angka yang boleh dilambangkan dengan simbol atau huruf abjad. Contoh: satu = 1 dua = 2 Contoh ayat: (26). Konvokesyen ke-2 telah dilaksanakan pada hari semalam. (27). Sukan Asia ke-XIV telah mencatat satu sejarah kegemilangan atlet Malaysia. (28). Dollah mendapat tempat ketiga dalam pertandingan nyanyian. (29). Shakira mempunyai empat ekor anak kucing. (30) Hang Tuah memiliki dua ekor kuda putih . empat = IV sepuluh = X

Kata Bilangan Tak Tentu

Kata bilangan yang merujuk kepada jumlah bilangan yang tidak khusus . Contoh: Segala, semua , banyak ,sedikit, beberapa, sekalian, sekelompok. Contoh ayat: (31). Beberapa orang guru telah ditukarkan ke sekolah pedalaman. (32). Kegiatan gotong-royong itu disertai oleh semua penduduk kampung. (33). Segala bantuan yang diberikan oleh pihak sekolah amat dihargai.

Kata Bilangan Himpunan Kata bilangan yang merujuk kepada jumlah bilangan yang terhimpun atau terkumpul. Contoh: berpuluh-puluh, berbelas-belas, beratus-ratus, beribu-ribu, kedua-dua, kelimalima, kesemua. 24

BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Contoh ayat: (34). Berpuluh-puluh kenderaan tentera telah bergerak ke sempadan negara. (35). Kedua- dua peninju itu telah diberi penghargaan oleh pihak persatuan. (36). Kesemua mangsa banjir telah dipindahkan ke tempat yang selamat. Kata Bilangan Pisahan Kata bilangan jenis pisahan merujuk kepada unsur pemisahan dalam proses memerihalkan bilangan yang menjadi dasar pokok pernyataan. Kata jenis ini juga adalah sejumlah perkataan yang menyokong makna bilangan yang terasing. Contoh: masing-masing, setiap, tiap-tiap Contoh ayat: (37). Masing-masing ada pendapat yang tersendiri dalam isu pembangunan sukan. (38). Setiap hari dilalui oleh Pak Malau dengan hati yang tabah. (39). Tiap-tiap pasukan mempunyai ketua yang dilantik oleh pihak pengurusan. Kata Bilangan Pecahan Kata bilangan jenis pisahan merujuk kepada unsur pecahan atau pembahagian daripada jumlah keseluruhannya. Contoh: setengah, separuh, sepertiga, segelintir, sebahagian Contoh ayat: (40). Setengah daripada kawasan ini adalah milik Tuan Haji Ali. (41). Sabar itu adalah separuh daripada iman. (42). Sebahagian daripada ahli-ahli persatuan tidak hadir. Kata Bilangan Tingkatan Kata bilangan tingkatan merujuk kepada sejumlah perkataan yang mendukung makna taraf tingkatan bilangan. contoh: pertama, kedua, ketiga , keseribu. 25

Tunku. 4. Dia mampu meraih tempat kedua sahaja dalam pertandingan tersebut. Puan . Gerai pertama menjadi perhatian pembeli. Datuk Sagor harus diingati sebagai seorang pahlawan. Jenis-jenis kata panggilan seperti Tuan. (45). Haji.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU contoh ayat: (43). Tun. 2008). Profesor Ungku Aziz Tunku Kamalia Syed Zain Barakbah Sharifah Mona Alsagoff Tan Sri Malik Kamal 26 . Datuk dan seumpamanya lazim digunakan sebelum kata nama inti.4 Panggilan / Kata Panggilan Sementara itu. Datuk Maharaja Lela ialah seorang pejuang yang menentang Inggeris di Perak. Pengunjung keseribu akan diberi hadiah cepu emas. (47). konsep panggilan ( kata panggilan) merupakan unsur frasa nama yang hadir sebelum kata nama inti ( Abdullah Hassan. Contoh: Datuk Maharaja Lela Datuk Sagor Haji Abdul Rahman Limbong Tuan Adam Puan Mastura Chong Contoh ayat : (46). pengiktirafan ataupun penentuan identiti secara lebih khusus.Profesor Ungku Aziz merupakan seorang pencetus idea penubuhan tabung pengurusan haji di Malaysia. (48). (44). Kata panggilan merupakan satu sistem yang digunakan dalam bahasa Melayu bagi tujuan penghormatan.

g) Sport rim kereta itu milik Romli. BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. b) Cili sos jenama lada dijual di Aminah Mini Market.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU AKTIVITI 1. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn. anda boleh bayar bil awal.Musa ( 1993) Binaan dan Fungsi Perkataan dalam Bahasa Melayu. 27 .Bhd. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. f) Lain masa. Nik Safiah Karim et. Bahasa Melayu II. Hashim Hj.Bhd. Tatabahasa Dewan. Kuala Lumpur. a) Ahmad punya kedai terletak di sebelah bas terminal. Abdullah Hassan et. d) Lain-lain hal boleh dibincangkan pada lain hari. Apakah maksud hukum D-M? 2. Bina carta atau pengurusan grafik untuk menunjukkan peraturan D – M. LATIHAN 1.al (2006) Sintaksis. Tulis semula ayat.M.ayat di bawah dengan ayat-ayat yang sesuai berdasarkan Hukum D. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.Bhd.al (2008). Siti Hajar Abdul Aziz (2008). Pahang:PTS Professional Publishing Sdn. e) Itu hari kita sudah bercadang melawat mini zoo. c) Kenderaan mini bas sudah semakin dilupakan. PTS Professional Publishing Sdn.

1) Menganalisis binaan frasa kerja. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. frasa subjek dibentuk oleh frasa nama. frasa adjektif (FA) dan frasa sendi nama (FS). frasa kerja (FK). Sehubungan itu. Frasa kerja juga menjadi salah satu tonggak dalam binaan sintaksis. anda seharusnya dapat:   Menjelaskan definisi frasa kerja dan binaan frasa kerja (1. binaan frasa kerja tanpa objek dan dengan objek Tahukah anda bahawa dalam bahasa Melayu.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU TAJUK 5 Frasa Kerja Bahasa Melayu    Binaan Frasa Kerja Binaan Frasa Kerja Tanpa Objek Binaan Frasa Kerja Dengan Objek SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:   Menjelaskan definisi frasa kerja dan binaan frasa kerja Menganalisis binaan frasa kerja. Malah. manakala frasa predikat dibentuk oleh empat jenis frasa. ayat dan klausa mengandungi dua konstituen utama. binaan frasa kerja tanpa objek dan dengan objek (1. iaitu frasa nama (FN). terdapat unsur frasa kerja yang menjadi salah satu binaan dalam satu-satu ayat. iaitu frasa subjek dan frasa predikat. Frasa kerja binaan sintaksis pula didasari oleh pola-pola ayat yang mengandungi pola-pola frasa yang menjadi tunjang dalam ayat sama ada sebagai subjek atau predikat.6) 28 .

BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Kerja(Predikat) Frasa kerja (tanpa objek) Frasa Kerja (dengan objek) 5. frasa kerja berfungsi sebagai predikat. 5. frasa kerja terdiri daripada satu atau beberapa perkataan dengan kata kerja berfungsi sebagai fungsinya. Frasa kerja wujud dalam sesuatu ayat dalam binaan predikat. (2008) ialah frasa yang terdiri Frasa Kerja daripada kata kerja sebagai unsur intinya. Menurut Abdullah Hassan et. Frasa kerja dalam bahasa Melayu terdiri daripada kata kerja sebagai dasarnya.0 KANDUNGAN ISI Anda perlu mengetahui bahawa. 29 . Frasa kerja bertugas sebagai predikat dalam susunan ayat biasa.al (2006).1 Konsep Frasa Kerja Bahasa Melayu menurut Siti Hajar Abdul Aziz. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa kerja berdasarkan pendapat ahli-ahli bahasa. Dalam susunan ayat biasa.

(92) dan (93) menunjukkan kata kerja tidur. Namun kata kerja ini boleh diikuti oleh unsur pelengkap dan penerang. (6).2. Faisal tidur lena. Dia selalu bergaduh. Pemuzik itu (4). Faisal tidur lena di bilik tidur. mencipta lagu itu. (10). 5. ayat (91) . Budak nakal itu terjatuh lagi. Kata kerja tersebut tidak memerlukan atau tidak tidak diikuti oleh frasa nama sebagai objek atau penyambut. terjatuh dan bergaduh.1 Frasa Kerja Tanpa Objek Frasa kerja tanpa objek merupakan jenis frasa yang tidak memerlukan penyambut (objek) dan boleh berdiri sendiri dalam sesuatu binaan predikat. (7). Budak nakal itu terjatuh lagi setelah terpijak kulit pisang. Contoh : (5). Emak Ahmad (3). Kata kerja tak transitif juga dikatakan sebagai kata kerja yang tidak memerlukan frasa nama sebagai objek (penyambut) untuk melengkapkannya.2 Binaan Frasa Kerja Binaan kata kerja terdiri daripada kata kerja tak transitif atau kata kerja transitif. 5. meniup saksofon. Dia selalu bergaduh sesama rakan sekolah. Berdasarkan contoh ayat di atas. Contoh: (8).BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Contoh : Ayat Subjek (1). P. menjual sayur di pasar. Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang tidak memerlukan objek sebagai penyambut. 30 .Ramlee Predikat Frasa Kerja menjemur kain. (9). Emak (2).

(13). Dalam ayat (11).3 Frasa Kerja Dengan Objek Frasa kerja dengan objek dikenali juga sebagai frasa kerja transitif. Pelajar itu menaikkan bendera semasa perhimpunan. 31 . (12) dan (13). kadang-kala terdapat kekeliruan dalam kalangan pengguna bahasa menggunakan frasa kerja sebagai predikat. Biarpun begitu. Frasa kerja juga boleh menerima unsur keterangan. ayat ini masih mengekalkan konsep kata kerja tak transitif (tanpa objek) Pelengkap ialah perkataan yang hadir selepas kata kerja transitif dan berfungsi untuk melengkapkan kata kerja tersebut. Contoh: Frasa Kerja Kata Kerja Transitif Menaikkan menganyam membaiki Penyambut bendera tikar radio Contoh ayat lengkap: (11). 5. Kata kerja transitif pula ialah kata kerja yang memerlukan objek. Ibu menganyam tikar setiap hari.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Dalam ayat (94). Mahmud membaiki radio yang telah rosak. (12). Hal yang demikian berlaku dalam proses membina sesuatu ayat. frasa kerja. frasa adjektif dan frasa sendi nama. (95). Kata kerja jenis ini mesti diikuti oleh frasa nama sebagai objek atau penyambut untuk melengkapkan kata kerja tersebut. Dalam konteks ini . Frasa kerja transitif mempunyai dasar kata kerja transitif. Unsur keterangan juga boleh terdiri daripada frasa nama. dan (96). kata kerja telah diberi unsur pelengkap dan penerang. frasa yang bergaris ialah unsur keterangan yang mengikuti objek.

‘bulu tangkis’ dan ‘isu pendidikan’ ialah objek yang mesti hadir selepas kata kerja transitif. Lee Chong Wei menghantar bulu tangkis ke jaring dengan tenang. Halijah menggenggam tangan suaminya dengan erat. (17). (19). (24).Halijah menggenggam erat tangan suaminya. Lee Chong Wei menghantar dengan tenang bulu tangkis ke jaring. (18). (23).BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Contoh kesilapan dapat dilihat dalam ayat (15) hingga ayat (19). (15). (16). Zamani akan melaporkan kejadian itu kepada warden asrama (21). Semua ayat di atas tidak menepati sistem penggunaan kata/frasa kerja transitif. Zamani akan melaporkan kepada warden asrama tentang kejadian itu. Tuan Pengarah sedang membincangkan tentang isu pendidikan. (22). 32 . Ayat-ayat yang tersebut di atas harus ditulis begini: (rujuk ayat 20 – 24) (20).Datuk Amran menghasilkan banyak produk berasaskan herba. Tuan Pengarah sedang membincangkan isu pendidikan. Datuk Aman menghasilkan produk berasaskan herba. ‘tangan’. ‘produk ’. Catatan: kejadian’.

BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. atau akhbar tempatan.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU AKTIVITI 1.Bhd. PTS Professional Publishing Sdn.Bhd. Bahasa Melayu II. (2008). Kuala Lumpur. Siti Hajar Abdul Aziz Sdn. Tulis 10 contoh frasa kerja tanpa objek LATIHAN 1. Abdullah Hassan et. Buat analisis binaan frasa kerja berdasarkan sebuah cerpen atau rencana yang terdapat dalam majalah terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka.al (2006) Sintaksis.Bhd. Petaling Jaya: Oxford Fajar 33 . Pahang:PTS Professional Publishing Sdn.

Kata bantu boleh hadir di hadapan predikat kata kerja. Hal yang demikian membuktikan bahawa kepelbagaian elemen kata dalam sesuatu frasa bahasa Melayu menghasilkan satu sistem yang komprehensif. Dalam perbincangan ini. Selain itu. Terdapat dua jenis kata bantu iaitu kata bantu aspek dan kata bantu ragam.1) 34 . HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU TAJUK 6 Frasa Kerja Bahasa Melayu  Frasa Kerja dengan Kata Bantu  Frasa Kerja dengan Ayat Komplemen  Unsur Keterangan dalam Frasa Kerja SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:  frasa kerja dengan kata bantu. anda seharusnya dapat:  Menghurai frasa kerja dengan kata bantu. kita akan melihat pola-pola frasa kerja yang menggunakan kata bantu dalam predikat. frasa kerja dengan ayat komplemen dan unsur keterangan dalam frasa kerja. aspek penggunaan ayat komplemen dan unsur keterangan akan dibincangkan juga dalam tajuk frasa kerja bahasa Melayu. Frasa kerja dalam bahasa Melayu mempunyai elemen kata bantu dalam predikat. frasa kerja dengan ayat komplemen dan unsur keterangan dalam frasa kerja(1.

(2). dan kata bantu ragam) Frasa kerja (dengan ayat komplemen) 6. ini atau masa hadapan. Bagi menjelaskan fungsi kata bantu dalam frasa. frasa kerja yang melibatkan kata bantu aspek merupakan keperihalan tentang aspek masa lampau.pernah) (1).0 Kandungan Isi Anda perlu mengetahui bahawa. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa kerja berdasarkan pendapat-pendapat ahli bahasa. Dia telah menulis puisi sejak di bangku sekolah. 6. (2008) Frasa kerja terdiri daripada kata kerja sebagai unsur intinya. Dalam hal ini. Frasa kerja bertugas sebagai predikat dalam susunan ayat biasa. Dalam susunan ayat biasa. frasa kerja berfungsi sebagai predikat.1 Frasa Kerja Dengan Kata Bantu Aspek Menurut Siti Hajar Abdul Aziz. telah . Contoh (fungsi menunjukkan masa yang telah berlaku: sudah .BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Kerja (Predikat) Frasa kerja (didahului kata bantu aspek. Amirul sudah mencapai kejayaan dalam peperiksaan yang lepas. 35 . Hal yang demikian bersesuaian dengan fungsi kata bantu aspek. Frasa kerja dalam bahasa Melayu terdiri daripada kata kerja sebagai dasarnya. diberikan contoh ayat berkaitan.

Contoh: hendak.3 Frasa Kerja Dengan Ayat Komplemen Frasa kerja dengan ayat komplemen merupakan jenis frasa yang boleh menerima pelengkap atau sebaliknya yang dipancangkan ke dalam klausa utama bagi binaan sesuatu ayat.al (2008). kini. boleh menerima ayat komplemen. sedang. Adi Kencana belum lagi berminat untuk merantau ke kota.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU (3). Dia harus pulang ke kampung segera. harus. (8). Contoh : telah. Yatim boleh berjaya jika dia berusaha bersungguh-sungguh. Anda mesti belajar untuk menguasai kemahiran mengajar. dan dapat Frasa Kerja Dengan Kata Bantu Ragam Frasa kerja yang melibatkan kata bantu ragam merupakan keperihalan tentang aspek perasaan. Daud dapat menyertai program sukan berkuda di Johor Bahru. (9). 36 . (7). Michael pernah mendapat pengiktirafan sebagai guru cemerlang. Kata Bantu Kata Bantu Aspek Memerihalkan masa lampau. frasa kerja sama ada jenis transitif atau tak transitif. Dia hendak bekerja di Kuala Lumpur. masih. 6. boleh. belum 6. mahu. Contoh (fungsi menunjukkan perbuatan yang belum dilakukan: akan dan belum) (4). atau masa hadapan. mesti. (5). Contoh ayat: (6). (10). Maslina mahu membuktikan bahawa dia juga mampu menjadi juara. Hal yang demikian bersesuaian dengan fungsi kata bantu aspek yang memerihalkan perasaan ketika melakukan perbuatan. sudah. Wan Malini akan memetik bunga di taman. (11). akan.2 Kata Bantu Ragam Memerihalkan perasaan ketika melakukan perbuatan. Menurut Nik Safiah Karim et.

(16). Cikgu Normah menegaskan bahawa tidur yang berkualiti adalah perlu untuk kesihatan minda. ayat (12) . Kata kerja tersebut menerima ayat komplemen yang akhirnya membentuk ayat majmuk. Jasmin berpendapat bahawa kerjaya guru sangat mencabar. (13) dan (14) menunjukkan kata kerja tidur. Haji Amin percaya bahawa mangsa kebakaran itu boleh diselamatkan. (17). Bagi kata kerja transitif. (13). (14). Unsur-unsur keterangan boleh terdiri daripada binaan frasa sendi nama. unsur keterangan hadir selepas objek (penyambut). Yang pasti. frasa kerja jenis ini ditandai dengan penggunaan kata kata hubung bahawa. Pak Mat mengakui bahawa dia pernah berkhidmat dalam pasukan komando. 6. Unsur –unsur biasanya hadir selepas kata kerja. unsur keterangan ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas 37 . dan frasa nama. ayat ini masih mengekalkan konsep kata kerja tak transitif dan akhirnya membentuk ayat majmuk. Pemandu bas itu memaklumkan bahawa semua penumpang selamat sampai ke destinasi. Kim Seng faham bahawa jirannya terpaksa berpindah ke kampung. (16).4 Unsur Keterangan dalam Frasa Kerja Unsur keterangan dalam frasa kerja diwakili oleh unsur-unsur penerang yang memerihalkan atau menerangkan kata kerja tersebut dengan lebih lanjut. supaya. semoga dan untuk. frasa adjektif. maka ayat yang terbentuk ialah ayat majmuk Contoh : (i) Frasa kerja transitif dengan ayat komplemen (12). (ii) Frasa kerja tak transitif dengan ayat komplemen (15). Berdasarkan contoh ayat di atas. Biarpun begitu. frasa kerja tak transitif telah menerima ayat komplemen. dan (17). terjatuh dan bergaduh. demi. Apabila keadaan sedemikian berlaku.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Dalam binaan predikat. Dalam ayat (15).

(19) Abang Malik memanjat ke atas bumbung rumah. Contoh: (18) Dia belajar di universiti. unsur keterangan dapat dibahagikan kepada lapan jenis: (i) Keterangan tempat atau arah (ii) Keterangan waktu (iii) Keterangan cara (iv) Keterangan tujuan atau harapan (v) Keterangan alat (vi) Keterangan penyertaan (vii) Keterangan hal (viii) Keterangan bagai Huraian: (i) Keterangan tempat atau arah Unsur keterangan tempat atau arah membincangkan tempat berlakunya peristiwa. dalam . (24) Aiman menunggu kepulangan ayahnya hingga pukul 12 malam. (ii) Keterangan waktu Dua bentuk keterangan waktu wujud dalam frasa kerja iaitu   Contoh : (22) Pensyarah itu menamatkan kuliah pada jam 9 malam. sejak dan hingga bentuk frasa nama seperti semalam.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU tentang maksud dan sasaran makna dalam sesuatu frasa yang menjadi struktur binaan dalam satu-satu frasa. (20) Swee Ling berasal dari Negeri Sembilan. (23) Pameran kesenian itu bermula sejak semalam. .pada jelas terdapat dalam unsur keterangan ini.dari. tahun lepas. (21) Emak Shafik menerima hadiah cenderamata daripada guru besar. 38 bentuk frasa sendi nama yang mengandungi kata sendi nama iaitu pada. Penggunaan kata sendi nama di. Berdasarkan aspek makna yang hadir dalam frasa kerja.daripada.ke.kepada .

Contoh: (31) Guru pelatih itu datang dengan menaiki kereta api (32) Encik Ahmad memotong kek dengan pisau. untuk dan bagi. Penghulu berucap di perhimpunan itu bagi menjelaskan isu sebenar. Mereka berkahwin untuk mencapai kebahagiaan hidup. (26) (a) Azman berlari dengan pantasnya. 39 . Contoh : (28) (29) (30) Muhamad belajar bersungguh-sungguh demi masa depan.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU (iii) Keterangan cara   Keterangan cara boleh bersumberkan daripada kata adjektif. (25) (a) Air sungai mengalir dengan derasnya. (33) Harjit Singh memukul bola dengan kayu hoki. Kata sendi nama yang digunakan ialah dengan. perkakas atau benda yang digunakan dalam sesuatu proses atau peristiwa. (27) Menteri berjalan megah. Keterangan cara boleh terbina daripada frasa sendi nama yang mengandungi kata sendi nama dengan diikuti kata adjektif yang menerima kata pembenda –nya. Contoh : (25) Air sungai mengalir deras. (27) (a) Menteri berjalan dengan megahnya. (v) Keterangan alat  Unsur yang menerangkan peralatan. Keterangan tujuan menggunakan kata sendi nama : demi. (26) Azman berlari pantas. (iv) Keterangan tujuan atau harapan   Keterangan tujuan atau harapan ialah unsur yang menerangkan sesuatu perbuatan atau kejadian.

Kata sendi nama yang digunakan ialah dengan.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU (vi) Keterangan penyertaan   Unsur yang menerangkan maksud ikut serta. Contoh: (37) Tuan pengurus sedang memikirkan tentang masalah itu. (36) Muniandy masuk ke pejabat dengan pembantunya.kesamaan atau hampir sama. (39) Jurutera perunding membuat penilaian semula tentang projek tersebut. (vii) Keterangan hal   keterangan hal berfungsi menerangkan keadaan kata sendi nama yang digunakan ialah tentang.5 Kesimpulan Frasa kerja merupakan satu bentuk frasa yang kompleks dan mampu menerima unsur-unsur perkataan yang menjadi struktur asas dalam binaan predikatnya. bagai. (38) Panel disiplin membuat teguran terhadap kes itu. (viii) Keterangan bagai   Unsur yang menerangkan keserupaan. (35) Pegawai kebajikan melawat kampung contoh dengan ahli jawatankuasa surau. (42) Diana berlakon sebagai Puteri Gunung Ledang. 40 . bak. mengenai. 6. terhadap. ikut bersama-sama atau melibatkan diri. Hal yang demikian bergantung kepada situasi dan rumus yang menjadi dasar dalam pembentukan frasa yang akhirnya menghasilkan satu ayat yang lengkap. sebagai. (43) Hidungnya mancung bak seludang. Kata sendi nama yang digunakan ialah seperti. Contoh: (34) Aminah datang ke masjid dengan suaminya. Contoh : (40) Amran berlagak seperti pegawai tinggi . (41) Kepantasan lelaki itu bertindak bagai lipas kudung .

bersedia vii. Bincangkan fungsi kata bantu ragam dan kata bantu aspek dalam frasa kerja. Kuala Lumpur. mendirikan BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. bertolak iii. memikirkan ii.Bhd. Nik Safiah Karim et. bina ayat yang menggunakan predikat frasa kerja dengan kata bantu ragam atau kata bantu aspek.Bhd. Siti Hajar Abdul Aziz (2008). memutuskan viii. berupaya vi. memancing iv.al (2006) Sintaksis.Bhd. 41 .Musa (1993). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. berjumpa x.al (2008) Tatabahasa Dewan. Abdullah Hassan et. PTS Professional Publishing Sdn. mengalami ix. LATIHAN 1. Bahasa Melayu II.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU AKTIVITI 1. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Hashim Hj. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn. Binaan Dan Fungsi Perkataan Dalam Bahasa Melayu. i. Berdasarkan perkataan di bawah. melagukan v.

Binaan Frasa Adjektif: Unsur Pengisi Frasa Adjektif . kata adjektif yang hadir selepas kata nama disebut sebagai penerang.Penguat .BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU TAJUK 7 Frasa Adjektif Bahasa Melayu . kata penguat dan kata bantu dalam frasa. Hal yang demikian membuktikan bahawa kepelbagaian elemen kata sifat atau kata adjektif memberikan impak dalam pembentukan frasa adjektif yang berfungsi sebagai predikat dan juga unsur keterangan dan unsur penerang dalam predikat. kita akan melihat pola-pola frasa adjektif yang berkaitan dengan binaan frasa. unsur pengisi yang wujud dalam frasa adjektif akan dibincangkan juga dalam tajuk frasa adjektif bahasa Melayu ini. 42 . Sementara. Selain itu. Dalam perbincangan ini. Harus dijelaskan bahawa kata adjektif yang hadir selepas kata kerja disebut sebagai keterangan.Kata Bantu dalam Frasa Adjektif SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:    Binaan frasa adjektif : unsur pengisi frasa adjektif Penguat Kata bantu dalam frasa adjektif Frasa adjektif dalam bahasa Melayu mempunyai elemen kata yang terdiri daripada satu atau beberapa perkataan yang mewakili kata sifat atau kata adjektif sebagai kata intinya.

0 Kandungan Isi Anda perlu mengetahui bahawa.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. (1. Dalam susunan ayat biasa. frasa adjektif berfungsi sebagai predikat. penguat dan kata bantu. Frasa adjektif dalam bahasa Melayu terdiri daripada satu atau beberapa perkataan yang mewakili kata sifat atau kata adjektif sebagai kata intinya. 43 .2) KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Adjektif Binaan Frasa Adjektif : Unsur Pengisi Frasa Adjektif Penguat Kata Bantu dalam Frasa Adjektif 7.1) Menghuraikan binaan frasa adjektif dengan unsur pengisi. anda seharusnya dapat:   Menjelaskan definisi frasa adjektif. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa adjektif berdasarkan pendapat ahli-ahli bahasa. (1.

Namun. Bentuk sedemikian boleh berubahubah berdasarkan rumus tatabahasa dan pola dalam ayat berkaitan.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 7. penguat juga boleh hadir sama ada di belakang atau di belakang kata adjektif. Hal yang demikian bersesuaian dengan fungsi kata bantu dan penguat sebagai binaan dan unsur pengisian dalam frasa adjektif. kata bantu boleh hadir bersama-sama penguat hadapan mendahului kata adjektif. Frasa adjektif bertugas sebagai predikat dalam susunan ayat biasa. Contoh : (1) .1 Binaan Frasa Adjektif : Unsur Pengisi Frasa Adjektif ialah frasa yang terdiri daripada kata adjektif sebagai unsur Frasa adjektif intinya. Dalam binaan predikat. [sudah + terlalu + tua] merupakan predikat yang terbina daripada unsur-unsur berikut : [kata bantu + penguat + kata adjektif] Unsur pengisi dalam frasa adjektif juga dapat dilihat dalam contoh-contoh di bawah: Kata Bantu sudah belum masih Penguat terlalu sangat terlalu amat Kata Adjektif tua prihatin masak awal baik Penguat benar - Dalam contoh-contoh di atas. Dalam hal ini. Wak Samad sudah terlalu tua Dalam ayat (1) [Wak Samad] merupakan subjek frasa nama yang diikuti oleh predikat frasa adjektif. 44 . frasa adjektif boleh terdiri daripada satu kata adjektif atau beberapa kata yang mengandungi kata adjektif dengan kata bantu dan penguat sama ada dihadapan atau di belakangnya.

1 Binaan Kata Adjektif Satu Perkataan Binaan jenis ini merupakan asas kepada pembentukan frasa adjektif yang menggunakan satu kata adjektif dalam ayat. Tanamannya subur. (3) . (5) . Guru pelatih itu cergas (4) .1. 7.1. (6) . Dia kelihatan ceria.2 Binaan Kata Adjektif Dua Perkataan Binaan dua perkataan adjektif merupakan asas kepada pembentukan frasa adjektif yang menggunakan dua kata adjektif dalam ayat Pola binaannya boleh terdiri daripada yang berikut: (i) kata adjektif + kata adjektif (unsur keserasian makna) contoh : letih lesu cantik molek lemak manis penat lelah (i) kata adjektif + kata adjektif (makna berlawanan) contoh: jatuh bangun hidup mati baik buruk susah senang pahit maung 45 . Salim sangat rajin. Penglihatannya kabur.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 7. Contoh: (2) .

 Penguat belakang pula merupakan kata yang terletak di belakang kata adjektif seperti sekali. (12) . Kereta lembu itu lambat benar. Lukisan itu paling cantik. iaitu boleh hadir di hadapan atau di belakang kata adjektif. (15). Pakaian puteri itu cantik sekali. nian (9) . Taman Bunga di istana itu indah nian. Kubah masjid itu amat besar. Penguat hadapan terdiri daripada kata terlalu dan paling. (8) . benar. Rumahnya terlalu besar. Contoh : sungguh amat. terlalu amat. Unsur penguat yang hadir berderetan sebelum kata adjektif juga wujud dalam binaan frasa adjektif. (11) . Contoh: amat dan sungguh.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 7.2 Penguat  Kata penguat boleh hadir dalam frasa adjektif berdasarkan jenis-jenisnya. Gerakan dan gaya pesilat Malaysia tangkas sungguh. Perangai anaknya terlalu amat sopan. 46 . seperti dalam ayatayat berikut: (14). (13) .  Penguat bebas ialah perkataan yang kedudukannya bebas. (10) . Terdapat tiga jenis penguat: (i) Penguat hadapan (ii) Penguat belakang (iii) Penguat bebas  Penguat hadapan merupakan kata yang terletak di hadapan kata adjektif. Contoh: (7) . Percakapan orang tua itu sungguh amat kasar .

3 Kata Bantu Dalam Frasa Adjektif Kata bantu merupakan unsur yang boleh hadir dalam frasa adjektif. Kedudukan khemah itu masih amat jauh. Pekerja baru itu belum sangat cekap. AKTIVITI 1. (17). Frasa adjektif jelasnya boleh disertai oleh kata bantu sudah. belum. (22). (20). Bincangkan fungsi kata bantu dalam frasa adjektif. belum terlalu lewat. 47 . Kehadiran pelajar itu belum terlalu lewat. (23). Contoh: (16). Pekerja yang berkualiti harus cekap. belum sangat cekap. (18). Anak sulungnya itu sungguh masih muda. masih. Terdapat juga kata bantu yang boleh hadir sebelum atau selepas penguat. misalnya: masih amat jauh. Anaknya sudah besar. sungguh masih muda. harus berdasarkan kesesuaian konteks ayat. Sayur-sayuran dikebun itu masih belum subur.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 7. (21). sungguh telah pandai Contoh: (19). Pelajar kelas peralihan itu sungguh telah pandai. Ada kata bantu tertentu yang boleh hadir sebelum atau sesudah penguat.

dan pijak lantaran amarah yang membakar hati lantas kau tegar menyusun langkah pantas. untuk memijak sesiapa jua dengan mata yang merah menyinga. letih lesunya. bahawa kau juga pernah jadi anak kecil hidupmu sangat sederhana kautidur berselimutkan langit gelap impianmu sangat suram. jatuh bangunnya. hatinya cemas langkahnya kian tidak cergas. Senaraikan frasa adjektif dalam petikan sajak di bawah. 48 . injak. penat lelahnya dihiasi air matanya berderai tangisnya mohon belas kasihan sedu-sedannya tanda kesedihan wajahnya pucat. SAJAK : SEBUAH PERSOALAN Mengapa harus kau pijak kaki anak kecil itu? yang hanya semalam belajar bertatih dan jatuh kembali. Mungkin rasa ihsan sudah terhakis dari dalam dirimu hingga kau mudah keliru antara langkah.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU LATIHAN 1. di bumi Gaza ini. Oleh: ESA ALHAJ Johor Bahru. Barangkali kau sudah lupa wahai rejim zionis. hingga akhirnya kau terpijak kakimu sendiri dan jatuh tersungkur menyembah bumi. sepak. menampar muka mendabik dada langkahmu pantas sungguh.

Siti Hajar Abdul Aziz (2008).Bhd. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. 49 .Bhd. Binaan Dan Fungsi Perkataan Dalam Bahasa Melayu. Nik Safiah Karim et. Kuala Lumpur.Musa (1993).al (2008) Tatabahasa Dewan. Abdullah Hassan et.al (2006) Sintaksis. Bahasa Melayu II. Hashim Hj. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn. PTS Professional Publishing Sdn.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am.Bhd.

unsur predikat yang terdapat dalam frasa objektif dapat diikuti oleh ayat komplemen yang mewujudkan ayat majmuk. 50 . Dalam perbincangan ini. boleh hadir selepas frasa nama sebagai penerang. boleh hadir selepas kata kerja sebagai keterangan dan.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU TAJUK 8 Frasa Adjektif Bahasa Melayu   Susunan Frasa Adjektif dalam Ayat Frasa Adjektif dan Ayat Komplemen SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut: Frasa Adjektif Bahasa Melayu   Susunan Frasa Adjektif dalam Ayat Frasa Adjektif dan Ayat Komplemen Frasa adjektif dalam bahasa Melayu seterusnya mempunyai peranan yang besar dalam mengungkapkan kata sifat secara luaran dan dalaman berdasarkan konteks kata-kata adjektif tertentu demikian membuktikan bahawa dalam binaan frasa dan ayat. Selain itu. kita akan melihat pola-pola frasa adjektif yang berkaitan dengan susunan frasa dalam ayat serta frasa adjektif dan ayat komplemen. Hal yang kepelbagaian elemen kata sifat atau kata adjektif memberikan impak dalam pembentukan frasa adjektif yang berfungsi sebagai predikat dan juga unsur keterangan dan unsur penerang dalam predikat. Harus dijelaskan bahawa frasa adjektif mempunyai ketentuan sama ada boleh hadir selepas subjek sebagai predikat.

frasa adjektif berfungsi sebagai predikat.2) Menghuraikan ayat komplemen. anda seharusnya dapat:   Menghuraikan binaan frasa adjektif dengan unsur pengisi.0 Kandungan Isi Anda perlu mengetahui bahawa.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini.(1. Dalam susunan ayat biasa.2) KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Adjektif Susunan Frasa Adjektif dalam Ayat Frasa Adjektif dan Ayat Komplemen 8. Frasa adjektif dalam bahasa Melayu terdiri daripada satu atau beberapa perkataan yang mewakili kata sifat atau kata adjektif sebagai kata intinya.(1. 51 . kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa adjektif dan elemen berkaitan dengan susunan frasa serta ayat komplemen. penguat dan kata bantu.

frasa adjektif juga boleh hadir selepas subjek sebagai predikat. Contoh : 8. (susunan biasa ) (3) (a) Merah tua warna bola itu. Dalam hal ini. Dalam binaan predikat.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 8. (susunan songsang) [predikat + subjek] 52 . Dalam hal ini. Hal yang demikian bersesuaian dengan fungsi kata bantu dan penguat sebagai binaan dan unsur pengisian dalam frasa adjektif. [sudah + usang] merupakan predikat yang terbina daripada unsur-unsur berikut : [kata bantu + kata adjektif] Ayat (1) boleh disongsangkan menjadi seperti berikut: (1) (a) Sudah usang stadium itu. Contoh-contoh lain: (2). Frasa melengkapkan sesuatu ayat. Stadium itu sudah usang.1. (susunan biasa) (2) (a) Putih bersih kulitnya (susunan songsang) [predikat + subjek] (3).1 Susunan Frasa Adjektif dalam Ayat ialah frasa yang terdiri daripada kata adjektif sebagai unsur adjektif merupakan komponen penting dalam proses Frasa adjektif intinya. frasa adjektif boleh terdiri daripada satu kata adjektif atau beberapa kata yang mengandungi kata adjektif dengan kata bantu dan penguat sama ada di hadapan atau di belakangnya. Contoh: (1) . Dalam ayat (1) [stadium itu ] merupakan subjek frasa nama yang diikuti oleh predikat frasa adjektif. Kulitnya putih bersih. Warna bola itu merah tua.1 Frasa Adjektif Sebagai Predikat Predikat dalam sesuatu ayat boleh terbina daripada frasa adjektif. [predikat + subjek] Frasa predikat yang mendepani subjek sudah berpindah tempat melalui proses penyongsangan.

BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 8.1. Hal yang demikian merupakan fungsi asas kata adjektif yang memerihalkan sifat dan adjektif bagi keterangan kata kerja. laju. Air sungai itu (7). 8. Amira (5).2 Frasa Adjektif Sebagai Keterangan Frasa adjektif yang hadir selepas frasa kerja akan berfungsi sebagai keterangan. Frasa Nama Kata Nama kereta warna baju madu pangkat kain benang kelapa pinang besar merah kelabu asli tinggi licin kasar muda masak 53 Kata Adjektif . Contoh: Subjek Predikat Frasa Kerja Keterangan (Frasa Adjektif) (4). Pemuzik (8). lancar sekali.3 Frasa Adjektif Sebagai Penerang Kata Nama Frasa adjektif boleh hadir selepas kata nama dan frasa nama. hebat sekali. Fungsinya ialah sebagai penerang kepada kata nama.1. Kucing itu berenang berpidato mengalir beraksi berlari sangat pantas. Pelajar itu (6). deras sekali.

2 Frasa Adjektif dan Ayat Komplemen Frasa adjektif yang berperanan sebagai predikat dalam ayat boleh diikuti oleh ayat komplemen. ayat komplemen. Bina 10 ayat berdasarkan pola binaan ayat di bawah ini. Zulmazran Zulkifli yakin bahawa pasukan Malaysia akan meraih pingat emas dalam acara boling. (12). Dia insaf bahawa dia perlu meningkatkan kualiti ibadahnya. Ketua kampung itu percaya bahawa anak buahnya memberikan sokongan padu. LATIHAN 1. Predikat Subjek Frasa Kerja Keterangan (Frasa Adjektif) 54 . AKTIVITI 1. Kesannya. Bincangkan fungsi susunan frasa adjektif dalam sesuatu ayat. (10). Peserta kursus sedar bahawa mereka harus tidur di khemah sementara. Contoh: tersebut akan menjadi ayat (9). (11).BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU kitab tebal 8.

Kuala Lumpur.al (2008) Tatabahasa Dewan.Bhd. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am.Bhd. 55 .al (2006) Sintaksis. Bahasa Melayu II. Siti Hajar Abdul Aziz (2008). Nik Safiah Karim et. Abdullah Hassan et. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn. PTS Professional Publishing Sdn.Bhd. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

Selain itu. unsur predikat frasa sendi nama juga akan dibincangkan dalam bab ini. kita akan melihat pola-pola frasa sendi nama yang berkaitan dengan susunan frasa dalam ayat . Dalam perbincangan ini.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU TAJUK 9 Frasa Sendi Nama Bahasa Melayu  Binaan Frasa Sendi Nama  Kedudukan Frasa Sendi Nama dalam Ayat  Penggunaan Kata Sendi Nama Secara Umum SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut: Frasa Sendi Nama    Binaan Frasa Sendi Nama Kedudukan Frasa Sendi Nama dalam Ayat Penggunaan Kata Sendi Nama Secara Umum Frasa sendi nama dalam bahasa Melayu seterusnya mempunyai peranan yang utama dalam melengkapkan satu binaan dalam ayat yang terdiri daripada satu kata sendi nama dan satu frasa nama dalam ayat. Frasa sendi nama mempunyai mempunyai potensi untuk hadir sebelum frasa nama atau sebelum kata nama arah diikuti oleh frasa nama. 56 . Ini membuktikan bahawa kepentingan elemen kata sendi nama menjadikan fungsi frasa sendi nama sebagai asas pembentukan predikat yang mempunyai pola FN+ FSN ( Frasa Nama + Frasa Sendi Nama).

BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini.(1.6) KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Sendi Nama Binaan Frasa Sendi Nama Kedudukan Frasa Sendi Nama dalam Ayat Penggunaan Kata Sendi Nama 9. Frasa sendi nama dalam bahasa Melayu daripada terdiri beberapa perkataan yang mewakili kata sendi atau kata adjektif sebagai unsur binaan frasanya. anda seharusnya dapat: Menjelaskan definisi dan binaan frasa sendi nama(1. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa sendi nama dan elemen berkaitan dengan binaan frasa sendi nama dalam ayat.1) Menganalisis binaan dan kedudukan frasa sendi nama dalam ayat. 57 .0 Kandungan Isi Anda perlu mengetahui bahawa.

Contoh : 9.al 2006). untuk.1 Kata Sendi Nama + Frasa Nama Frasa dalam sesuatu ayat boleh terbina daripada frasa sendi nama dengan pola kata sendi nama + frasa nama ( KN+ FN). Contoh: Frasa Sendi Nama Kata Sendi Nama di ke dari daripada kepada untuk dengan sejak tentang Frasa Nama gimnasium sekolah pusat tuisyen aluminium Tuan Jana Khatib ibu kemewahan semalam klorofil 58 . Antara kata sendi nama yang sering digunakan ayat ialah di.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 9. kata sendi nama hadir sebagai satu perkataan di hadapan suatu frasa nama. dari. dan sebagainya. tentang. (Nik Safiah Karim et.1. (Abdullah Hassan et. akan bagi.oleh. daripada .kepada .2008) Frasa sendi nama pada asasnya terbina apabila sesuatu kata sendi diikuti oleh kata nama.1 Binaan Frasa Sendi Nama ialah frasa yang terdiri daripada kata sendi nama yang Frasa sendi nama boleh bergabung dengan kata nama dalam membentuk kesatuan frasa. Dalam hal ini. Frasa sendi nama juga boleh didahului oleh kata bantu sama ada kata bantu ragam atau kata bantu aspek. Frasa sendi nama terbina daripada ayat yang mempunyai satu kata sendi nama dan satu frasa nama yag menjadi pelengkap dalam binaan frasa sendi nama itu.al. pada. sampai. hingga. ke. dengan.

dengan bergaya dengan kayu - .BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU sampai bagi siang ayah 9.2 Kata Sendi Nama + (Kata Nama Arah) + Frasa Nama Frasa sendi nama boleh wujud di hadapan frasa nama (didahului satu unsur kata nama arah). Kata nama arah dan keterangan boleh hadir dan boleh digugurkan mengikut kesesuaian ayat.1. frasa sendi nama juga berpotensi untuk hadir tanpa kata nama arah.1. Frasa Sendi Nama Frasa Nama Kata Sendi Nama Kata Nama Arah Frasa Nama (i) di (i) di (ii) ke (ii) ke (iii) dari (iii) dari dalam dalam belakang - takungan takungan kolam kolam pentas pentas 9.3 Kata Sendi Nama + (Kata Nama Arah) + Frasa Nama + (Keterangan) Binaan frasa nama boleh juga terdiri daripada kata sendi nama diikuti oleh frasa nama dan keterangan. Selain itu. Frasa Sendi Nama Kata Sendi Nama Frasa Nama Kata Nama Arah (i) di di (ii) ke ke (iii) dari dari atas luar bawah 59 Frasa Nama pentas pentas garisan garisan rumah rumah Keterangan pada saat itu.

(keterangan hal) (11). Bahaman daripada keluarga seni. frasa sendi nama hadir selepas subjek.(keterangan cara) 60 . (4). Dalam sesetengah ayat lain. Kolam ikan di tepi taman.2. frasa adjektif dan frasa nama. (keterangan bandingan) (8) Dahlan memasak pada waktu petang. (6).Ayah berbincang tentang hal pertunangan.(keterangan tujuan) (13). (keterangan masa) (9) Marini berehat di tepi pantai.1 Predikat Frasa sendi Nama Dalam susunan ayat biasa. Yushiro dari bandar raya Tokyo. (5).Hang Tuah menikam lanun dengan keris. Contoh: (1). Contoh: (i) Keterangan bagi frasa kerja Contoh: (7) Budin meniup saksofon seperti pemuzik profesional. 9. Ahmad ke sekolah setiap hari.Sultan Mansur Syah hadir dengan permaisurinya. Namun.(keterangan tempat) (10). Kerusi itu daripada kayu jati.2.2 Kedudukan Frasa Sendi Nama dalam Ayat Frasa sendi nama mempunyai fungsi dalam predikat sesuatu ayat.2 Frasa Sendi Nama sebagai Keterangan Unsur keterangan dalam sesuatu ayat boleh diwakili oleh frasa sendi nama. Hadiah ini untuk ibu Zarina. Unsur keterangan ini pada asasnya bertindak menerangkan keperihalan maksud predikat frasa kerja. (3).(keterangan penyertaan) (12) Anda wajar mengawal emosi demi kesejahteraan diri. (2). unsur keterangan ini boleh hadir secara pilihan mengikut kesesuaian konteks ayat berdasarkan rumus tatabahasa. 9.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 9. frasa sendi nama berfungsi sebagai unsur keterangan.

Ayat baharu setelah pengguguran kata sendi nama pada unsur kedua ialah: (27) Dia mundar. tetapi.mandir di dalam dan luar bangunan. (keterangan hal) (16) Dia rabun pada waktu malam. Dalam ayat (23). frasa sendi nama dengan kata hubung dari boleh digugurkan secara pilihan unsur kedua.(keterangan tujuan) (21) Keris itu diperbuat daripada besi. Contoh: (23) Dia mundar-mandir di dalam dan di luar bangunan itu.3 Penggunaan Kata Sendi Nama Dalam penggunaan kata sendi nama dalam ayat. (keterangan masa) (17) Kita harus pantas supaya tidak ketinggalan. (keterangan pembuat) 9. (keterangan bandingan) (15) Profesor itu cekap dalam bidang bioteknologi. (keterangan tujuan) (iii) Keterangan bagi frasa nama Contoh: (18) Bangunan di Kuala Lumpur sungguh tinggi. (24) Zulfadli makan dengan adiknya atau dengan abangnya? (25) Pak Cik Ali bekerja bukan di kebun tetapi bekerja di pejabat peguam. (keterangan sumber) (22) Lagu oleh Dato’ Mokhzani telah menarik perhatiannya.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU (ii) Keterangan bagi frasa adjektif Contoh : (14) John segak seperti model. (26) Nadia Chin Abdullah bukan ke Australia tetapi ke Austria. (28) Zulfadli makan dengan adiknya atau abangnya? 61 . terdapat dua unsur kata sendi nama yang serupa boleh digabungkan dalam bentuk setara dengan menggunakan kata hubung dan. atau. (keterangan tempat) (19) Batu permata itu adalah dari zaman Dinasti Ming (keterangan asal) (20) Ridwan sudah membeli songkok untuk majlis tersebut.

(akan sebagai kata sendi) Namun. perkara tersebut ditunjukkan sebagai contoh penggunaan kata sendi yang boleh hadir dalam keadan lebih daripada satu situasi. Contoh : (31) Diana akan ke Kuala Lumpur. AKTIVITI (Aktiviti kumpulan) 1. Ini berlaku pada perkataan ’akan’. (30) Nadia Chin Abdullah bukan ke Australia tetapi Austria. Pada asasnya. dalam perbincangan ini. 62 .BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU (29) Tuan Haji Ali bekerja bukan di kebun tetapi di pejabat peguam. Namun dalam beberapa keadaan. Keadaan ini dapat dipermudahkan dengan melihat kedudukan dan fungsinya dalam ayat. Bincangkan unsur-unsur yang terdapat dalam frasa sendi nama. frasa sendi boleh berfungsi sebagai predikat dan keterangan dalam ayat. (akan sebagai kata bantu aspek) (32) Diana sayang akan kucingnya. terdapat kata sendi yang boleh berfungsi sebagai kata bantu aspek.

Bina 10 frasa dengan pola binaan frasa sendi nama berdasarkan jadual di bawah. Frasa Sendi Nama Frasa Nama Kata Sendi Nama Kata Nama Arah Frasa Nama Keterangan 63 .BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU LATIHAN (Aktiviti individu) 1.

Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn.Bhd.al (2006) Sintaksis. 64 . Nik Safiah Karim et. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.al (2008) Tatabahasa Dewan. Siti Hajar Abdul Aziz (2008).BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am.Bhd. Abdullah Hassan et. Kuala Lumpur. PTS Professional Publishing Sdn. Bahasa Melayu II.Bhd.

perintah dan seruan dan sebagainya. frasa . ayat tunggal dan tidak ketinggalan unsur yang berkaitan dengan susunan klausa. Kajian tentang ayat membuktikan bahawa kepentingan klausa. frasa. dan perkataan dalam ayat . frasa dan perkataan mempunyai fungsi yang utama dalam pembentukan ayat. Ayat terdiri daripada binaan klausa.al. Frasa. ayat dasar atau ayat inti merupakan ayat yang terdiri daripada ayat penyata. (Nik Safiah Karim et. Klausa. Selain itu.dan perkataan. serta mengandungi intonasi yang sempurna. Frasa. Dalam perbincangan ini. Klausa. Perkataan  Ayat Dasar  Ayat Tunggal TAJUK 10 SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:    Ayat. 65 . 2008). Perkataan Ayat Dasar Ayat Tunggal Ayat Bahasa Melayu Ayat dalam bahasa Melayu boleh terbentuk daripada satu perkataan atau beberapa perkataan yang pengucapannya dimulakan dan diakhiri dengan kesenyapan.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Ayat Bahasa Melayu  Ayat. Ini berbeza dengan ayat tunggal yang terdiri daripada ayat tanya. kita akan melihat pola-pola ayat dasar.

frasa. 10.6) KERANGKA TAJUK-TAJUK Ayat Bahasa Melayu Ayat. Perbincangan juga akan berkisar pada aspek ayat dasar (ayat inti) dan juga ayat tunggal.0 Kandungan Isi Anda perlu mengetahui bahawa.al. frasa dan perkataan. Klausa. 66 . Perkataan Ayat Dasar Ayat Tunggal 10. klausa.(1.1) Menganalisis binaan ayat dasar dan ayat tunggal.1 Ayat Ayat boleh terbentuk daripada satu perkataan atau susunan beberapa perkataan yang pengucapannya dimulakan dan diakhiri dengan kesenyapan. serta mengandungi intonasi yang sempurna.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. (Nik Safiah Karim et. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep ayat. ayat dasar dan ayat tunggal (1. Frasa. anda seharusnya dapat:   Menjelaskan definisi klausa. 2008).

di tepi laut. ayat terdiri daripada perkataaanperkataan yang disusun dalam susunan dan kelompok-kelompok tertentu. sekolah ialah komponen subjek ayat. (Nik Safiah Karim et. Setiap kelompok perkataan disusun dengan lengkap. langsir biru yang tergolong dalam kelompok kedua ialah predikat bagi ayat tersebut yang menerangkan tentang keadaan rumah besar tersebut. Sekolah di tepi laut. Sementara. Dalam ayat (2) rumah ialah kelompok perkataan yang menjadi subjek dalam ayat tersebut. Susunan yang lengkap mempunyai makna yang lengkap.menceritakan tentang subjek ayat. Setiap satu kelompok tersebut mengandungi sekurang-kurangnya dua bahagian iaitu subjek dan predikat. baju. Dalam ayat (1) sekolah terdiri daripada kelompok perkataan yang menjadi pokok perbincangan. Contoh : (1). baju.Maksud ayat tersebut ialah hal sebuah sekolah yang terletak di tepi laut. Dalam kumpulan perkataan kedua. yang menjadi konstituen dalam ayat.al (2006). kereta dan seumpamanya. 10.2 Klausa Klausa ialah satu rangkaian perkataaan yang mengandungi subjek dan predikat .al. Klausa boleh diumpamakan ayat dalam ayat (Abdullah Hassan et. (2) Rumah langsir biru. Malah sebenarnya. 2008) Klausa tergolong kepada dua jenis iaitu: (i) Klausa bebas (ii) Klausa tak bebas Klausa bebas ialah klausa yang terdiri daripada sekumpulan perkataan yang maknanya boleh berdiri sendiri dan boleh bersifat sebagai ayat lengkap apabila diujarkan dengan intonasi yang sempurna. Predikat pula menerangkan tentang perkara yang telah disebutkan dalam predikat iaitu menerangkan tentang rumah. seperti rumah.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Menurut Abdullah Hassan et. 67 . kereta dan seumpamanya.al 2006). Subjek menyebut sesuatu perkara.

Klausa bebas juga disebut sebagai klausa utama. Frasa digunakan bagi membina ayat. frasa didapati merupakan unsur yang terletak di bawah klausa.al 2008) Frasa nama boleh terbentuk daripada satu perkataan atau lebih (Abdullah Hassan et. Frasa baju sehelai baju baju kurung sehelai baju kurung 68 . [ klausa tak bebas] 10. ataupun satu perkataan yang berpotensi untuk diperluas menjadi dua perkataan atau lebih.al.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Contoh : klausa 1 : Majid kaya (klausa bebas) klausa 2 : kerana cekap menguruskan perniagaan (klausa tak bebas) Ayat sempurna: klausa 1 + klausa 2 = Majid kaya kerana cekap menguruskan perniagaan. Frasa ialah unsur terkecil dalam bidang sintaksis. Dalam struktur binaan ayat. Ayat ini akan dipenggal sebahagiannya untuk melihat rumus struktur frasa.3 Frasa Frasa ialah unit yang boleh terdiri daripada satu susunan yang mengandungi sekurang-kurangnya dua perkataan. (Nik Safiah karim. Berdasarkan contoh : Majid kaya [klausa bebas] [klausa utama] Oleh itu. Contoh ayat : sehelai baju kurung di dalam almari. kerana cekap menguruskan perniagaan. et. pembentukan klausa bebas adalah berdasarkan ciri klausa yang mampu mendokong makna lengkap serta mendokong ciri –ciri ayat yang sempurna. (2006).

Contoh: kata nama: pelajar. kata 10. baju. Semua ayat yang terbina secara lengkap sebenarnya dapat dikesan dasar atau inti ayat yang menjadi landasan dalam sesuatu binaan ayat. baju kurung.al . 10. kata sendi nama.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Frasa di atas berasaskan satu binaan ayat (FN+FS) : Sehelai baju kurung di dalam almari. tampan kata sendi nama : di rumah. gempal. pucat. tidur. dari Johor. 2008) Bentuk-bentuk perkataan seperti sekolah.4 Perkataan Perkataan ialah konstituen kepada frasa. Perkataan adalah bentuk bahasa yang mengandungi makna atau fungsi nahu (Abdullah Hassan et. orang. Jadi. taman kata kerja : makan. ayah. kata kerja. Bentuk frasa satu perkataan ialah baju. kereta adalah perkataan yang mendokong makna tertentu. ke kedai. frasa yang asas iaitu baju kurung telah diperluaskan melalui pancangan ke dalam sebuah frasa yang lain hingga terbentuknya frasa sehelai baju kurung. Seremban. Perkataan mempunyai beberapa golongan tertentu seperti kata nama. Ayat dasar mempunyai empat pola asas iaitu: Pola 1 : FN + FN Pola 2 : FN + FK Pola 3 : FN + FA Pola 4 : FN + FS 69 . daripada besi kata adjektif. sehelai baju kurung. melukis. dan sebagainya. menendang Kata adjektif : kurus. hubung. Bentuk tersebut diperluas menjadi sehelai baju.5 Ayat Dasar Ayat dasar ialah ayat yang menjadi sumber atau dasar bagi pembentukan ayatayat lain berdasarkan rumus-rumus tatabahasa. kata tugas dan sebagainya.

Namun. Malah binaan ayat tunggal mempunyai persamaan dengan ayat dasar. Ayat tunggal terbina daripada ayat dasar. sedang berehat. sedang berehat di bilik sungguh pandai di Pusat Islam Kuala Lumpur.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Pola Pola 1 (FN + FN) Pola 2 (FN + FK) Pola 3 (FN + FA) Pola 4 ( FN + FS) Subjek Harun Jurulatih Marlina Muzium Predikat pesilat amatur. membaca kitab jawi. Ayat tunggal juga sebenarnya mempunyai satu klausa yang hadir mewakili satu subjek dan satu predikat tersebut. Sementara. 70 Predikat . ke kedai runcit.6 Ayat Tunggal Ayat tunggal ialah ayat yang mempunyai satu subjek dan satu predikat. sangat tangkas. yang membezakan ayat tunggal dengan ayat dasar ialah ayat tunggal terdiri daripada ayat tanya. 10. (2) (3) (4) Bapa saudara Ali Peninju itu Darwis Wahab pensyarah. sungguh pandai di Pusat Islam. Namun. binaanbinaan tersebut harus masih tergolong dalam bentuk frasa. Jelas bahawa ayat tunggal terbina secara mudah dengan hanya mempunyai konstituen satu subjek dan satu predikat. Komponen frasa boleh mengandungi satu perkataan atau lebih. Contoh: Pola Pola 1 (FN + FN) Pola 2 (FN + FK) Pola 3 (FN + FA) Pola 4 ( FN + FS) Subjek Harun Jurulatih Adik Marlina Muzium warisan Predikat pesilat amatur negara. ayat dasar terdiri daripada ayat penyata. Contoh: Subjek (1). ayat perintah ayat seruan dan sebagainya.

Jelas. Bina lima ayat aktif dan tukarkan ayat tersebut menjadi ayat pasif LATIHAN 1. (b) Ke pasar raya Mariam hari ini. proses sedemikian menggambarkan sifat bahasa Melayu yang dinamik dalam pelbagai aspek bahasa dan rumus tatabahasa. Nyatakan unsur-unsur klausa dalam ayat bahasa Melayu dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai. jelas didapati bahawa subjek dan predikat dalam ayat dasar boleh bertukar ganti mengikut keperluan dan keutamaan penutur bahasa. (b) Ditebangnya pokok kayu itu. 2. (b) Di dalam almari baju itu. AKTIVITI 1. 71 .BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Dalam proses binaan ayat tunggal ini . terdapat juga proses penyongsangan seperti predikat mendahului subjek seperti dalam ayat songsang. Berdasarkan contoh-contoh ayat tersebut. (7) (a) Kuih itu dimakannya. Contoh: (5) (a) Mariam ke pasar raya hari ini. (8) (a) Pokok kayu itu ditebangnya. (6) (a) Baju itu di dalam almari. Nyatakan perbezaan antara ayat dasar dan ayat tunggal. (b) Dimakannya kuih itu.

Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn.Bhd. Kuala Lumpur.Bhd.al (2006) Sintaksis.Bhd. 72 .al (2008) Tatabahasa Dewan. Abdullah Hassan et. Bahasa Melayu II. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Siti Hajar Abdul Aziz (2008). PTS Professional Publishing Sdn.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. Nik Safiah Karim et. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->