P. 1
Peranan Seni Dalam Pendidikan

Peranan Seni Dalam Pendidikan

5.0

|Views: 642|Likes:
Published by Mitsuzaka Mitsuka
SENI
SENI

More info:

Published by: Mitsuzaka Mitsuka on Apr 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/15/2015

pdf

text

original

PENULISAN AKEDEMIK Berdasarkan data yang dikumpul di atas, bincangkan sejauh mana mata pelajaran Seni Dalam Pendidikan

dapat mewujudkan pembelajaran yang optimum, bersepadu, menyeronokkan , dalam aplikasi pengajaran dan pembelajaran.

Seni Dalam Pendidikan (SDP) memainkan peranan penting ke arah pembentukkan perkembangan kanak-kanak melalui peningkatan daya persepsi, estetika dan kreativiti. Ia sebenarnya bermatlamat untuk melahirkan individu yang berbudaya dengan mengamalkan pertimbangan kesenian, berjiwa kreatif, inovatif, inventif dan mempunyai jati diri yang tinggi. Pengabungan tiga jenis seni yang terdiri seni visual, seni muzik dan seni pergerakan akan membantu pembentukan insan yang holistik sejajar dengan gagasan yang ingin membentuk mentaliti kelas pertama. Beberapa tokoh ilmuan hebat telah memberikan pandangan yang menyokong bahawa seni dalam pendidikan memberikan manfaat dari segi jangka masa panjang. Teori konstruktivisme oleh Jean Piaget mengetengahkan pendapat bahawa kanak-kanak membina pengetahuan secara aktif. Seni Dalam Pendidikan boleh dijadikan sebagai wadah untuk membolehkan murid

mengekspresikan idea secara bebas dan kreatif. Mereka boleh meneroka dunia mereka dengan membina pengetahuan berdasarkan unsur seni yang diterapkan. Teori Kecerdasan Manusia (1983) oleh Howard Gardner pula

mengutarakan terdapat tujuh jenis kecerdasan yang seharusnya disuburkan. Pengabungan kesuburan dapat menangani masalah penyuburan kecerdasan minda kanak-kanak seterusnya dapat menjana kecerdasan minda murid dengan lebih menyeluruh. Howard Gardener juga berpendapat bahawa pendekatan yang berintegrasi terhadap pelbagai jenis kecerdasan memudahkan penerimaan pemikiran murid kepada yang lebih kreatif.

1

berketrampilan dan professional. inovatif. Kemudian ia juga membantu perkembangan insan secara seimbang dan menyeluruh. Selain itu. Seni sememangnya memainkan banyak peranan dalam pendidikan. Kemudian ia juga membantu perkembangan intelek terutamanya dari aspek menyelesaikan masalah. Seni Muzik dan Seni Pergerakan. Sharifah Norul Akmar Syed Zamri (2006). peka. Bahagian otak pada tubuh badan manusia amat penting. Terdapat 3 bidang utama dalam mata pelajaran ini iaitu Seni Visual. Menurut Hermann juga . Menurut Dr. menulis dan mengira. Ia mengawal segala pergerakan otot kecil mahupun otot besar di dalam tubuh badan manusia supaya manusia boleh melakukan sebarang pergerakkan.Hermann (1991) didalam “Quadrant Concept” yang men gkaji perkembangan otak kanan dan kiri menyatakan bahawa seni membantu pemikiran rasional dan intuitif seseorang individu. keupayaan otak kiri dan kanan dapat dijana dengan baik sekiranya seni diterapkan dalam sebarang tindakan pemikiran. berpersonaliti yang seimbang. murid akan berasa lebih selesa dan lebih mudah untuk memahami sesuatu tajuk yang diajar. Selain itu ia juga memotivasikan guru untuk menjadi lebih kreatif. “R” adalah satu perkataan yang sesuai digunakan dalam Bahasa Inggeris tetapi mungkin tidak dalam Bahasa Melayu. Seni perlu dijadikan “R” keempat atau literasi asas kerana Seni dalam Pendidikan memainkan peranan yang penting dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Murid pada 2 . asas pendidikan di rujuk sebagai “3R” iaitu membaca. Antara peranan Seni Dalam Pendidikan ialah menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran sesuatu matapelajaran menjadi lebih seronok. Selain itu ia membantu guru itu sendiri untuk memahami diri sendiri. Penggunaan huruf. Pengajaran yang dilaksanakan dengan menggabungjalin pelbagai unsur seni dan berbeza dari kaedah pengajaran tradisional yang hanya menggunakan kapur dan papan tulis sebagai media dalam penyampaian maklumat dapat menjadikan murid berasa lebih seronok. Seni Dalam Pendidikan akan menjadikan mata pelajaran yang dipelajari oleh murid di sekolah menjadi lebih seronok.

3 . Murid-murid mahukan dirinya diterima sebagai anggota sebuah kelompok dan pada masa yang sama memerlukan kasih sayang. Natijahnya. keperluan untuk belaian sekurang-kurangnya dipenuhi melalui pujian dan galakan yang diberi sebaik sahaja mereka mempersembahkan aktiviti yang menarik. Di samping itu. Aksi-aksi yang terdapat dalam Seni Dalam Penidikan merangkumi aktiviti seni visual. apabila semua murid berpeluang menyertai aktiviti–aktiviti yang sesuai dengan minat dan kebolehan mereka. muzik dan pergerakan mempunyai titik tolak interaksi sosial yang terjalin melalui deria sentuh. kebanyakan aktiviti Seni Dalam Pendidikan tidak dapat mengelak murid-murid daripada melibatkan diri dalam kegiatan yang berunsur kerjasama. satu perhubungan mesra antara murid dengan murid serta murid dengan guru dapat diwujudkan. secara amnya. Aktiviti berkelompok menuntut setiap individu bergerak dan berinteraksi secara bekerjasama untuk mencapai kejayaan bersama.zaman moden kini lebih celik dan bijak dalam menilai. Bukan itu sahaja. Denagn itu. Murid akan memliki sifat daya saing yang positif yang dapat membina intelek serta membawa murid kepada satu tahap kematangan yang sepatutunya. Bukan itu sahaja. Dalam kegiatan Seni Dalam Pendidikan. maka akan terbentuk satu situasi ideal yang dapat memenuhi kedua-dua matlamat sosial iaitu kemilikan dan keinginan diterima sebagai anggota kelompok. Mereka sudah bersedia untuk diajar dengan gaya guru yang lebih moden yang menerapkan kaedah dan strategi pengajaran yang lebih efisyen. satu kelompok murid yang produktif akan berjaya dihasilkan hasil daripada penerapan nilai-nilai seni semsa melakukan pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. dengan terbinanya perhubungan mesra ia dapat mewujudkan suasana yang harmoni dan menyebabkan murid merasakan bahawa guru dan rakan-rakan prihatin terhdap dirinya dan menghargai bakat yang dimiliki oleh mereka.

Pengalaman meneroka juga merupakan sesuatu situasi pembelajaran. cara pengelohan dan manipulasi serta idea dan isi kandungan. proses ini memerlukan pelbagai bahan dan kaedah. akan sentiasa mempunyai sumber tenaga kerja yang berpotensi tinggi serta mampu berdaya saing dengan negara maju di luar sana. Seni Dalam Pendidikan berperanan sebagai satu medium untuk murid menjalani proses penerokaan semasa dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Penerokaan dapat dilaksanakan dengan cara menjelajah. Meneroka dijalankan dengan membuat eksperimen. perasaan juga mungkin dapat memberikan sumber manfaat dan kerugian kepada seseorang. muzik dan pergerakan perlu diintegrasikan kerana ketiga-tiga subjek ini mempunyai motif dan peranan yang sama. 4 . Seni Dalam Pendidikan menjadi medium untuk murid meluahan perasaan serta membina keyakinan pada aras yang tinggi. penerokaan dapat ditakrifkan sebagai penyelidikan yang bertujuan untuk mengetahui sesuatu yang belum diketahui. negara kita Malaysia. Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (1996). Perasaan merupakan reaksi badan terhadap rangsangan yang diterima sama ada ia bersedia atau tidak. Penerokaan terbahagi kepada tiga kategori iaitu alat dan bahan. Di samping itu. Individu yang mempunyai keyakinan diri yang tinggi dapat melakukan aktiviti tanpa rasa segan atau bimbang mengenai pandangan orang lain terhadap dirinya. setiap aktiviti yang dilakukan perlulah ada keyakinan supaya dapat menjamin keberkesanannya. Kesemua bidang Seni Dalam Pendidikan iaitu seni visual. menyelidik dan mencipta menggunakan pelbagai idea dan bahan. peranan Seni Dalam Pendidikan tidak boleh dipertikaikan lagi. Oleh yang demikian. bebas daripada tekanan emosi dan membina kecekalan dalam menghadapi persaingan dan cabaran. Lantaran itu. Pengintegrasian ini akan memperkukuhkan dan memantapkan lagi kefahaman pelajar tentang tajuk-tajuk yang diajar oleh guru. Disamping itu. Namun begitu. Murid yang menyertai aktiviti-aktiviti seperti permainan boleh mewujudkan suasana keriangan. Oleh itu. Guru boleh mendapat tahu perasaan sebenar murid melalui tingkah laku yang dipamerkan.Selain itu juga.

dan eksistensialis. emosi. sajak. ruang visual. seni pergerakan dan juga seni muzik. Hal ini demikian kerana. 5 . manakala seni pergerakan melibatkan penggunaan ruang dalam sesuatu aktiviti dan seni muzik pula lebih kepada interpretasi seseorang terhadap muzik yang didengari. syair. muzik. nyanyian.Seni Dalam Pendidikan boleh diaplikasikan di dalam pembelajaran mata pelajaran lain agar ia dapat mewujudkan pembelajaran yang optimum. seseorang guru boleh mengajar muridnya menggunakan pelbagai elemen seni mengikut kretiviti seseorang itu. Teori Kecerdasan Pelbagai oleh Howard Gardner juga telah menyokong agar seni diberi peranan yang lebih penting dalam kurikulum kerana menurutnya. Di samping itu. naturalis. Elemen-elemen tersebut ialah seni visual. seni pergerakan dan juga seni muzik dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam mata pelajaran yang lain. ianya juga bermatlamat untuk menyediakan guru pelatih dengan pengetahuan dan juga kemahiran untuk mengintegrasikan aktiviti seni visual. Seni Dalam Pendidikan (SDP) diwujudkan bagi membantu perkembangan individu seimbang sama ada dari aspek jasmani. intra personal. dan lain-lain lagi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Selain itu. intelek dan juga sosial sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). Aplikasi seni dalam pengajaran ialah melakukan aktiviti yang berkaitan dengan seni seperti lakonan. manusia memperolehi pengetahuan melalui kecerdasan yang pelbagai antaranya kecerdasan logik–matematik. pantun. Seni dalam pendidikan merupakan sesuatu yang baru dan ianya menggabungkan tiga elemen penting. rohani. aplikasi seni dalam pengajaran dapat digunakan bagi menarik minat murid mengikuti proses pembelajaran di samping dapat meransang minat murid untuk memberikan fokus yang sepenuhnya kepada isi pelajaran. kinestetik badan. Aplikasi seni di dalam pengajaran juga dapat memperkembangkan kemahiran meneroka dan pengalaman yang tersediri kepada setiap murid. Oleh itu. kecerdasan verbal-linguistik. Ruang lingkup seni visual hanya lebih melibatkan lukisan. interpersonal. bersepadu dan menyeronokkan.

bunyi tapak kaki. Irama yang menarik dalam sesuatu muzik akan mempengaruhi seseorang untuk mendengar muzik tersebut berulang kali. semangat keberanian dan juga keceriaan dalam diri seseorang. Warna merupakan elemen yang tidak kurang penting dalam kehidupan. budaya dan juga psikologi seseorang. Warna juga turut digunakan dalam seni pendidikan iaitu dalam komponen Pendidikan Seni Visual. kanak-kanak dapat mempelajari sesuatu yang baru disekeliling mereka dengan lebih seronok dan lebih berkesan. Semua ini merupakan irama 6 . Mereka juga digalakkan mencuba untuk meneroka sesuatu yang baru dengan dibantu oleh guru sebagai pembimbing. Kesemua warna ini sebenarnya wujud disekeliling kita. Sebagai contohnya. bunyi degupan jantung. Sesuatu irama itu boleh dinikmati sewaktu kita mendengar muzik. Penggunaan warna juga turut memberi kesan kepada manusia. Tanpa irama maka tidak lengkaplah muzik. Dengan wujudnya unsur-unsur ini. Dalam kehidupan seharian. Warna dapat dibahagikan kepada tiga yang utama iaitu warna primer. warna merah yang menggambarkan perasaan marah. Tanpa warna kehidupan akan menjadi tidak bermakna kerana tiada kepelbagaian warna. warna sekunder dan juga tertier. Irama merupakan elemen pelengkap dalam seni muzik. Warna yang digunakan memberi kesan terhadap personaliti. warna dan juga pergerakan merupakan elemen yang sentiasa wujud di sekeliling kanak-kanak. Ini dapat dikaitkan jika seseorang individu itu mengenakan pakaian yang berwarna terang seperti oren dan merah.Irama. Irama dapat dinyatakan sebagai sesuatu atau rentak yang berlaku secara berulang. Contoh yang terdekat yang dapat kita lihat ialah seperti warna hijau yang terdapat pada daun. warna warni yang terdapat pada pelangi dan juga sebagainya. Terdapat juga warna panas dalam seni visual. yang ada hanya warna hitam dan putih yang semestinya akan menghasilkan kehidupan yang bosan dan tidak menarik. bunyi titisan air di sinki dan sebagainya. kita semestinya akan menemui pelbagai irama. semestinya tanggapan yang wujud ialah dia seorang berani kerana memilih warna tersebut sebagai pilihan. Muzik tidak dapat berdiri dengan sempurna. Sebagai contohnya.

kehadiran Irama dalam aktiviti yang dilakukan secara tidak langsung menarik minat kanak-kanak untuk menyertai sesuatu aktiviti dengan lebih seronok dan bersemangat. Kanak-kanak juga mampu menghasilkan irama mereka sendiri. Ini secara tidak langsung 7 . Selain itu. Dalam pendidikan seni. melukis corak dan sebagainya. Ruang dapat didefinisikan sebagai kawasan yang terletak di sekeliling sesuatu objek atau dengan kata lain jarak antara dua objek. Dalam pergerakan kita seharian. sudah semestinya sesuatu aktiviti itu menjadi hambar dan murid akan merasa cepat bosan. menepuk tangan. kecerdasan ruang melibatkan kebolehan melihat dunia “visual spatial” dengan lebih tepat. kita memerlukan ruang untuk bergerak dengan baik dan sempurna. bijak dan sempurna akan mewujudkan keselesaan dan menjadikan ruang tersebut lebih selamat. irama digambarkan sebagai sesuatu susunan sesuatu corak yang berulang. Kanak-kanak akan merasa lebih seronok melakukan aktiviti seperti melompat sambil mengikut irama muzik. Bilik darjah perlu disusun dengan baik bagi memastikan terdapat ruang yang cukup untuk guru dan juga pelajar melakukan aktiviti dengan selamat. Ruang juga merupakan elemen dalam mata pelajaran Seni Dalam Pendidikan. mengetuk meja dan sebagainya. Menurut Howard Gardner (1983). Kepelbagaian irama yang dihasilkan tersebut akan menghasilkan muzik yang menarik. Kanak-kanak akan mula memahami dan belajar sesuatu kemahiran dalam irama sewaktu mereka melakukan aktiviti seperti melompat. Sebenarnya irama dapat meransang minda kanak-kanak untuk memberikan tumpuan apa yang sedang dilakukan. menari.yang wujud disekeliling kita tanpa kita sedari dan kebanyakan ianya berlaku setiap masa. Ini dapat dilihat ketika mereka berkawad. Tanpa kehadiran muzik yakni irama. selesa dan berkesan. Mereka juga akan meneroka pergerakan-pergerakan yang lebih kreatif dan menarik apabila wujudnya tindakbalas kanak-kanak tersebut dengan muzik atau irama yang mereka dengar. susunan sekata yang mewujudkan pergerakan. bergerak ke kiri dan ke kanan. Penggunaan ruang yang baik.

Kanak-kanak di sekolah rendah belajar dalam suasana yang aktif.Lansing (1973) dalam bukunya Art. pemikiran. Kemahiran guru dalam mengolah sukatan pelajaran dengan menumpukan kepada perkembangan pengetahuan dan peningkatan kemahiran tertentu dengan menggunakan pelbagai pendekatan dan teknik yang sesuai. Melalui aktiviti yang dilakukan seperti meneroka. membuat eksperimen dan mengolah bahan. Mereka membina pengetahuan secara aktif. sentuh. Menurut ahli piskologi kognitif dan ahli teori konsturktivisme. Pembelajaran secara aktif dan juga melibatkan interaksi sosial amatlah digalakkan. Oleh itu. serta emosi dengan lebih efektif dan proaktif. kanak-kanak tidak memperoleh sesuatu ilmu pengetahuan melalui cara yang pasif. Artist dan Art Education menyatakan bahawa aktviti pendidikan seni yang wujud boleh berfungsi sebagai satu cabang komunikasi.membantu menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih efektif dan seterusnya mencapai matlamat P&P tersebut. Melalui cara ini. ia mengajar murid untuk menangani dan menguruskan sumber imaginasi. kanak-kanak boleh meluahkan idea atau perasaan mereka yakni emosi secara bebas dan kreatif. murid akan memperoleh pengalaman yang baru. Perancangan aktiviti juga perlu diberi tumpuan demi menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran yang 8 . Guru mata pelajaran hendaklah melengkapkan diri dengan kemahiran-kemahiran yang diperlukan. bergerak dan berfikir dalam setiap aktiviti pembelajaran yang mereka lakukan. Selain itu. secara tidak langsung. kreativiti. Kebolehan guru menyampaikan pengajaran dengan baik dan menggunakan kaedah yang betul dan sesuai dapat memenuhi keperluan. Seni Dalam Pendidikan sebenarnya memberi peluang kepada kanak-kanak untuk meneroka alam sekeliling mereka. Pengalaman tersebut akan kekal kerana mereka meneroka sendiri dan menggunakan pencaindera mereka untuk menilai apa yang dilakukan. yakni apa yang mereka lihat. guru perlulah memahami dan menghayati kurikulum dan menguasai Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual. melalui aktiviti seni. Kenneth M. Pelaksaan Seni Dalam Pendidikan di sekolah rendah perlulah merentasi semua matapelajaran.

memasukkan elemen-elemen irama dan dalam masa yang sama menggunakan ruang yang sesuai bagi meransang minda kanak-kanak sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran. Tiga unsur Seni Dalam Pendidikan iaitu seni visual. murid Guru hendaklah memainkan peranan diri dengan mereka menggalakkan menggunakan sepenuhnya kelebihan disamping guru menyediakan pelbagai aktiviti yang meransang minat kanakkanak dan memenuhi keperluan murid-murid yang mempunyai kepelbagaian gaya belajar. Kita dapat lihat dalam pengajaran matapelajaran sains dimana guru akan mengajar tajuk haiwan iaitu haiwan liar dan haiwan peliharaan kepada kanak-kanak. Guru boleh membawa kanak-kanak ke taman sains sekolah untuk melihat haiwan peliharaan yang terdapat di situ. irama dan seni pergerakan. 9 . Selain itu. murid akan berasa seronok dan gembira serta melakukan aktiviti dengan lebih aktif. Guru perlulah mempunyai pengetahuan tentang bagaimana untuk menggunakan warna dengan baik. tubuh badan.dilakukan berkesan. kanak-kanak juga boleh melukis rupa bentuk binatang yang mereka lihat. Kebebasan perlulah diberikan kepada murid untuk mereka menggunakan warna dan mencampurkan untuk mendapatkan hasil yang menarik dan kreatif. Bimbingan daripada guru kepada kanak-kanak yang mempunyai masalah perlulah diberikan. Seterusnya kanak-kanak akan membuat pemerhatian. muzik dan juga pergerakan perlulah digabungkan dengan semaksimum mungkin bagi menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran berlaku dengan berkesan dan kreatif. Pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah boleh dilaksanakan dengan menggabungjalin mata pelajaran tertentu dengan unsur warna. Melalui kaedah tersebut iaitu gabungan elemen seni dalam pendidikan. Mereka tidak terikat dengan cara atau teknik pengajaran yang lama dimana ianya lebih berpusatkan kepada guru. membuat catatan tentang ciri-ciri binatang yang dilihat dari aspek warna. saiz dan sebagainya.

Setiap kumpulan boleh menggunakan setiap ruang yang ada dalam kelas dengan semaksimum mungkin dan menjalinkan bersama kreativiti mereka bagi menjadikan pembentangan tersebut menarik dan kreatif. Oleh itu. Seni Dalam Pendidikan merupakan satu mata pelajaran yang unik kerana ia mampu digunakan dalam mata pelajaran lain sekiranya digunakan pada waktu dan masa yang sesuai. satu sesi pengajaran dan pembelajaran yang kondusif dan berkesan dapat dijalankan. bersepadu. Dengan itu.Pelajar juga dapat menggunakan daya imaginasi dan ingatan mereka dalam menghasilkan lukisan dan seterusnya dapat meningkatkan daya kreativiti mereka. Setelah kajian yang dilakukan telah selesai dijalankan. Kesimpulannya. Pembentangan boleh dilakukan secara berkumpulan. mata pelajaran Seni Dalam Pendidikan dapat mewujudkan pembelajaran yang optimum. satu sesi pengajaran dan pembelajaran yang berkesan akan dapat dihasilkan oleh guru. 10 . guru boleh mengarahkan murid untuk membentangkan dapatan kajian yang mereka telah perolehi. dan menyeronokkan sekiranya guru pandai mengaplikasikan mata pelajaran ini dalam mata pelajaran tersebut mahupun mata pelajaran lain.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->