P. 1
Peranan Seni Dalam Pendidikan

Peranan Seni Dalam Pendidikan

5.0

|Views: 664|Likes:
Published by Mitsuzaka Mitsuka
SENI
SENI

More info:

Published by: Mitsuzaka Mitsuka on Apr 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/15/2015

pdf

text

original

PENULISAN AKEDEMIK Berdasarkan data yang dikumpul di atas, bincangkan sejauh mana mata pelajaran Seni Dalam Pendidikan

dapat mewujudkan pembelajaran yang optimum, bersepadu, menyeronokkan , dalam aplikasi pengajaran dan pembelajaran.

Seni Dalam Pendidikan (SDP) memainkan peranan penting ke arah pembentukkan perkembangan kanak-kanak melalui peningkatan daya persepsi, estetika dan kreativiti. Ia sebenarnya bermatlamat untuk melahirkan individu yang berbudaya dengan mengamalkan pertimbangan kesenian, berjiwa kreatif, inovatif, inventif dan mempunyai jati diri yang tinggi. Pengabungan tiga jenis seni yang terdiri seni visual, seni muzik dan seni pergerakan akan membantu pembentukan insan yang holistik sejajar dengan gagasan yang ingin membentuk mentaliti kelas pertama. Beberapa tokoh ilmuan hebat telah memberikan pandangan yang menyokong bahawa seni dalam pendidikan memberikan manfaat dari segi jangka masa panjang. Teori konstruktivisme oleh Jean Piaget mengetengahkan pendapat bahawa kanak-kanak membina pengetahuan secara aktif. Seni Dalam Pendidikan boleh dijadikan sebagai wadah untuk membolehkan murid

mengekspresikan idea secara bebas dan kreatif. Mereka boleh meneroka dunia mereka dengan membina pengetahuan berdasarkan unsur seni yang diterapkan. Teori Kecerdasan Manusia (1983) oleh Howard Gardner pula

mengutarakan terdapat tujuh jenis kecerdasan yang seharusnya disuburkan. Pengabungan kesuburan dapat menangani masalah penyuburan kecerdasan minda kanak-kanak seterusnya dapat menjana kecerdasan minda murid dengan lebih menyeluruh. Howard Gardener juga berpendapat bahawa pendekatan yang berintegrasi terhadap pelbagai jenis kecerdasan memudahkan penerimaan pemikiran murid kepada yang lebih kreatif.

1

Penggunaan huruf. Kemudian ia juga membantu perkembangan insan secara seimbang dan menyeluruh. Menurut Dr. Terdapat 3 bidang utama dalam mata pelajaran ini iaitu Seni Visual. Selain itu ia membantu guru itu sendiri untuk memahami diri sendiri. Selain itu ia juga memotivasikan guru untuk menjadi lebih kreatif. Seni perlu dijadikan “R” keempat atau literasi asas kerana Seni dalam Pendidikan memainkan peranan yang penting dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Sharifah Norul Akmar Syed Zamri (2006). menulis dan mengira. Seni sememangnya memainkan banyak peranan dalam pendidikan. murid akan berasa lebih selesa dan lebih mudah untuk memahami sesuatu tajuk yang diajar.Hermann (1991) didalam “Quadrant Concept” yang men gkaji perkembangan otak kanan dan kiri menyatakan bahawa seni membantu pemikiran rasional dan intuitif seseorang individu. Murid pada 2 . Kemudian ia juga membantu perkembangan intelek terutamanya dari aspek menyelesaikan masalah. Pengajaran yang dilaksanakan dengan menggabungjalin pelbagai unsur seni dan berbeza dari kaedah pengajaran tradisional yang hanya menggunakan kapur dan papan tulis sebagai media dalam penyampaian maklumat dapat menjadikan murid berasa lebih seronok. berketrampilan dan professional. asas pendidikan di rujuk sebagai “3R” iaitu membaca. inovatif. Ia mengawal segala pergerakan otot kecil mahupun otot besar di dalam tubuh badan manusia supaya manusia boleh melakukan sebarang pergerakkan. Bahagian otak pada tubuh badan manusia amat penting. Antara peranan Seni Dalam Pendidikan ialah menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran sesuatu matapelajaran menjadi lebih seronok. Seni Dalam Pendidikan akan menjadikan mata pelajaran yang dipelajari oleh murid di sekolah menjadi lebih seronok. Menurut Hermann juga . keupayaan otak kiri dan kanan dapat dijana dengan baik sekiranya seni diterapkan dalam sebarang tindakan pemikiran. berpersonaliti yang seimbang. peka. “R” adalah satu perkataan yang sesuai digunakan dalam Bahasa Inggeris tetapi mungkin tidak dalam Bahasa Melayu. Selain itu. Seni Muzik dan Seni Pergerakan.

Murid-murid mahukan dirinya diterima sebagai anggota sebuah kelompok dan pada masa yang sama memerlukan kasih sayang. secara amnya. Aksi-aksi yang terdapat dalam Seni Dalam Penidikan merangkumi aktiviti seni visual. Natijahnya. Bukan itu sahaja. Di samping itu. dengan terbinanya perhubungan mesra ia dapat mewujudkan suasana yang harmoni dan menyebabkan murid merasakan bahawa guru dan rakan-rakan prihatin terhdap dirinya dan menghargai bakat yang dimiliki oleh mereka. keperluan untuk belaian sekurang-kurangnya dipenuhi melalui pujian dan galakan yang diberi sebaik sahaja mereka mempersembahkan aktiviti yang menarik. apabila semua murid berpeluang menyertai aktiviti–aktiviti yang sesuai dengan minat dan kebolehan mereka.zaman moden kini lebih celik dan bijak dalam menilai. Dalam kegiatan Seni Dalam Pendidikan. Aktiviti berkelompok menuntut setiap individu bergerak dan berinteraksi secara bekerjasama untuk mencapai kejayaan bersama. 3 . Bukan itu sahaja. maka akan terbentuk satu situasi ideal yang dapat memenuhi kedua-dua matlamat sosial iaitu kemilikan dan keinginan diterima sebagai anggota kelompok. muzik dan pergerakan mempunyai titik tolak interaksi sosial yang terjalin melalui deria sentuh. Mereka sudah bersedia untuk diajar dengan gaya guru yang lebih moden yang menerapkan kaedah dan strategi pengajaran yang lebih efisyen. satu kelompok murid yang produktif akan berjaya dihasilkan hasil daripada penerapan nilai-nilai seni semsa melakukan pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. kebanyakan aktiviti Seni Dalam Pendidikan tidak dapat mengelak murid-murid daripada melibatkan diri dalam kegiatan yang berunsur kerjasama. Denagn itu. satu perhubungan mesra antara murid dengan murid serta murid dengan guru dapat diwujudkan. Murid akan memliki sifat daya saing yang positif yang dapat membina intelek serta membawa murid kepada satu tahap kematangan yang sepatutunya.

perasaan juga mungkin dapat memberikan sumber manfaat dan kerugian kepada seseorang. Penerokaan terbahagi kepada tiga kategori iaitu alat dan bahan. penerokaan dapat ditakrifkan sebagai penyelidikan yang bertujuan untuk mengetahui sesuatu yang belum diketahui. Seni Dalam Pendidikan berperanan sebagai satu medium untuk murid menjalani proses penerokaan semasa dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu. Disamping itu. cara pengelohan dan manipulasi serta idea dan isi kandungan. Pengalaman meneroka juga merupakan sesuatu situasi pembelajaran. peranan Seni Dalam Pendidikan tidak boleh dipertikaikan lagi. Kesemua bidang Seni Dalam Pendidikan iaitu seni visual. Oleh yang demikian. Pengintegrasian ini akan memperkukuhkan dan memantapkan lagi kefahaman pelajar tentang tajuk-tajuk yang diajar oleh guru. akan sentiasa mempunyai sumber tenaga kerja yang berpotensi tinggi serta mampu berdaya saing dengan negara maju di luar sana. proses ini memerlukan pelbagai bahan dan kaedah. Namun begitu. muzik dan pergerakan perlu diintegrasikan kerana ketiga-tiga subjek ini mempunyai motif dan peranan yang sama. 4 . Perasaan merupakan reaksi badan terhadap rangsangan yang diterima sama ada ia bersedia atau tidak. Di samping itu. setiap aktiviti yang dilakukan perlulah ada keyakinan supaya dapat menjamin keberkesanannya. Seni Dalam Pendidikan menjadi medium untuk murid meluahan perasaan serta membina keyakinan pada aras yang tinggi. Penerokaan dapat dilaksanakan dengan cara menjelajah. negara kita Malaysia. Guru boleh mendapat tahu perasaan sebenar murid melalui tingkah laku yang dipamerkan. Murid yang menyertai aktiviti-aktiviti seperti permainan boleh mewujudkan suasana keriangan. bebas daripada tekanan emosi dan membina kecekalan dalam menghadapi persaingan dan cabaran. Meneroka dijalankan dengan membuat eksperimen. Individu yang mempunyai keyakinan diri yang tinggi dapat melakukan aktiviti tanpa rasa segan atau bimbang mengenai pandangan orang lain terhadap dirinya. menyelidik dan mencipta menggunakan pelbagai idea dan bahan. Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (1996).Selain itu juga. Lantaran itu.

dan eksistensialis. bersepadu dan menyeronokkan. muzik. nyanyian. Ruang lingkup seni visual hanya lebih melibatkan lukisan. intra personal. Aplikasi seni dalam pengajaran ialah melakukan aktiviti yang berkaitan dengan seni seperti lakonan. pantun. manakala seni pergerakan melibatkan penggunaan ruang dalam sesuatu aktiviti dan seni muzik pula lebih kepada interpretasi seseorang terhadap muzik yang didengari. 5 . kecerdasan verbal-linguistik. dan lain-lain lagi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Aplikasi seni di dalam pengajaran juga dapat memperkembangkan kemahiran meneroka dan pengalaman yang tersediri kepada setiap murid. ruang visual. ianya juga bermatlamat untuk menyediakan guru pelatih dengan pengetahuan dan juga kemahiran untuk mengintegrasikan aktiviti seni visual. Elemen-elemen tersebut ialah seni visual. Oleh itu. Seni dalam pendidikan merupakan sesuatu yang baru dan ianya menggabungkan tiga elemen penting. seni pergerakan dan juga seni muzik dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam mata pelajaran yang lain. syair. aplikasi seni dalam pengajaran dapat digunakan bagi menarik minat murid mengikuti proses pembelajaran di samping dapat meransang minat murid untuk memberikan fokus yang sepenuhnya kepada isi pelajaran. seni pergerakan dan juga seni muzik. emosi. rohani. Seni Dalam Pendidikan (SDP) diwujudkan bagi membantu perkembangan individu seimbang sama ada dari aspek jasmani. Di samping itu. sajak. Hal ini demikian kerana. interpersonal. naturalis. seseorang guru boleh mengajar muridnya menggunakan pelbagai elemen seni mengikut kretiviti seseorang itu.Seni Dalam Pendidikan boleh diaplikasikan di dalam pembelajaran mata pelajaran lain agar ia dapat mewujudkan pembelajaran yang optimum. Selain itu. Teori Kecerdasan Pelbagai oleh Howard Gardner juga telah menyokong agar seni diberi peranan yang lebih penting dalam kurikulum kerana menurutnya. manusia memperolehi pengetahuan melalui kecerdasan yang pelbagai antaranya kecerdasan logik–matematik. kinestetik badan. intelek dan juga sosial sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK).

Dengan wujudnya unsur-unsur ini. Muzik tidak dapat berdiri dengan sempurna. Irama dapat dinyatakan sebagai sesuatu atau rentak yang berlaku secara berulang. warna sekunder dan juga tertier. Sebagai contohnya. Contoh yang terdekat yang dapat kita lihat ialah seperti warna hijau yang terdapat pada daun. bunyi tapak kaki. Kesemua warna ini sebenarnya wujud disekeliling kita. Tanpa warna kehidupan akan menjadi tidak bermakna kerana tiada kepelbagaian warna.Irama. Warna merupakan elemen yang tidak kurang penting dalam kehidupan. warna merah yang menggambarkan perasaan marah. Warna yang digunakan memberi kesan terhadap personaliti. bunyi degupan jantung. Irama yang menarik dalam sesuatu muzik akan mempengaruhi seseorang untuk mendengar muzik tersebut berulang kali. Irama merupakan elemen pelengkap dalam seni muzik. Ini dapat dikaitkan jika seseorang individu itu mengenakan pakaian yang berwarna terang seperti oren dan merah. semestinya tanggapan yang wujud ialah dia seorang berani kerana memilih warna tersebut sebagai pilihan. kita semestinya akan menemui pelbagai irama. Sebagai contohnya. budaya dan juga psikologi seseorang. Tanpa irama maka tidak lengkaplah muzik. Terdapat juga warna panas dalam seni visual. bunyi titisan air di sinki dan sebagainya. warna dan juga pergerakan merupakan elemen yang sentiasa wujud di sekeliling kanak-kanak. Sesuatu irama itu boleh dinikmati sewaktu kita mendengar muzik. Mereka juga digalakkan mencuba untuk meneroka sesuatu yang baru dengan dibantu oleh guru sebagai pembimbing. kanak-kanak dapat mempelajari sesuatu yang baru disekeliling mereka dengan lebih seronok dan lebih berkesan. warna warni yang terdapat pada pelangi dan juga sebagainya. Semua ini merupakan irama 6 . Penggunaan warna juga turut memberi kesan kepada manusia. Warna juga turut digunakan dalam seni pendidikan iaitu dalam komponen Pendidikan Seni Visual. yang ada hanya warna hitam dan putih yang semestinya akan menghasilkan kehidupan yang bosan dan tidak menarik. Dalam kehidupan seharian. Warna dapat dibahagikan kepada tiga yang utama iaitu warna primer. semangat keberanian dan juga keceriaan dalam diri seseorang.

Menurut Howard Gardner (1983). Ruang dapat didefinisikan sebagai kawasan yang terletak di sekeliling sesuatu objek atau dengan kata lain jarak antara dua objek. Ruang juga merupakan elemen dalam mata pelajaran Seni Dalam Pendidikan. Mereka juga akan meneroka pergerakan-pergerakan yang lebih kreatif dan menarik apabila wujudnya tindakbalas kanak-kanak tersebut dengan muzik atau irama yang mereka dengar. susunan sekata yang mewujudkan pergerakan. kecerdasan ruang melibatkan kebolehan melihat dunia “visual spatial” dengan lebih tepat. irama digambarkan sebagai sesuatu susunan sesuatu corak yang berulang.yang wujud disekeliling kita tanpa kita sedari dan kebanyakan ianya berlaku setiap masa. kita memerlukan ruang untuk bergerak dengan baik dan sempurna. selesa dan berkesan. Ini dapat dilihat ketika mereka berkawad. menepuk tangan. Sebenarnya irama dapat meransang minda kanak-kanak untuk memberikan tumpuan apa yang sedang dilakukan. Dalam pergerakan kita seharian. Bilik darjah perlu disusun dengan baik bagi memastikan terdapat ruang yang cukup untuk guru dan juga pelajar melakukan aktiviti dengan selamat. mengetuk meja dan sebagainya. Dalam pendidikan seni. Kanak-kanak akan merasa lebih seronok melakukan aktiviti seperti melompat sambil mengikut irama muzik. Penggunaan ruang yang baik. Ini secara tidak langsung 7 . sudah semestinya sesuatu aktiviti itu menjadi hambar dan murid akan merasa cepat bosan. Kanak-kanak akan mula memahami dan belajar sesuatu kemahiran dalam irama sewaktu mereka melakukan aktiviti seperti melompat. menari. Kepelbagaian irama yang dihasilkan tersebut akan menghasilkan muzik yang menarik. bergerak ke kiri dan ke kanan. bijak dan sempurna akan mewujudkan keselesaan dan menjadikan ruang tersebut lebih selamat. Tanpa kehadiran muzik yakni irama. Kanak-kanak juga mampu menghasilkan irama mereka sendiri. melukis corak dan sebagainya. Selain itu. kehadiran Irama dalam aktiviti yang dilakukan secara tidak langsung menarik minat kanak-kanak untuk menyertai sesuatu aktiviti dengan lebih seronok dan bersemangat.

kanak-kanak boleh meluahkan idea atau perasaan mereka yakni emosi secara bebas dan kreatif. Melalui aktiviti yang dilakukan seperti meneroka. kreativiti. Kemahiran guru dalam mengolah sukatan pelajaran dengan menumpukan kepada perkembangan pengetahuan dan peningkatan kemahiran tertentu dengan menggunakan pelbagai pendekatan dan teknik yang sesuai. Pelaksaan Seni Dalam Pendidikan di sekolah rendah perlulah merentasi semua matapelajaran. Kanak-kanak di sekolah rendah belajar dalam suasana yang aktif. Kebolehan guru menyampaikan pengajaran dengan baik dan menggunakan kaedah yang betul dan sesuai dapat memenuhi keperluan. Selain itu. Artist dan Art Education menyatakan bahawa aktviti pendidikan seni yang wujud boleh berfungsi sebagai satu cabang komunikasi. serta emosi dengan lebih efektif dan proaktif. Mereka membina pengetahuan secara aktif. bergerak dan berfikir dalam setiap aktiviti pembelajaran yang mereka lakukan. Menurut ahli piskologi kognitif dan ahli teori konsturktivisme. Seni Dalam Pendidikan sebenarnya memberi peluang kepada kanak-kanak untuk meneroka alam sekeliling mereka. Melalui cara ini. murid akan memperoleh pengalaman yang baru. Kenneth M.membantu menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih efektif dan seterusnya mencapai matlamat P&P tersebut. Guru mata pelajaran hendaklah melengkapkan diri dengan kemahiran-kemahiran yang diperlukan.Lansing (1973) dalam bukunya Art. sentuh. Perancangan aktiviti juga perlu diberi tumpuan demi menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran yang 8 . kanak-kanak tidak memperoleh sesuatu ilmu pengetahuan melalui cara yang pasif. secara tidak langsung. Oleh itu. melalui aktiviti seni. Pengalaman tersebut akan kekal kerana mereka meneroka sendiri dan menggunakan pencaindera mereka untuk menilai apa yang dilakukan. Pembelajaran secara aktif dan juga melibatkan interaksi sosial amatlah digalakkan. yakni apa yang mereka lihat. pemikiran. membuat eksperimen dan mengolah bahan. ia mengajar murid untuk menangani dan menguruskan sumber imaginasi. guru perlulah memahami dan menghayati kurikulum dan menguasai Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual.

Selain itu. kanak-kanak juga boleh melukis rupa bentuk binatang yang mereka lihat. muzik dan juga pergerakan perlulah digabungkan dengan semaksimum mungkin bagi menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran berlaku dengan berkesan dan kreatif. Mereka tidak terikat dengan cara atau teknik pengajaran yang lama dimana ianya lebih berpusatkan kepada guru. murid Guru hendaklah memainkan peranan diri dengan mereka menggalakkan menggunakan sepenuhnya kelebihan disamping guru menyediakan pelbagai aktiviti yang meransang minat kanakkanak dan memenuhi keperluan murid-murid yang mempunyai kepelbagaian gaya belajar. Bimbingan daripada guru kepada kanak-kanak yang mempunyai masalah perlulah diberikan. memasukkan elemen-elemen irama dan dalam masa yang sama menggunakan ruang yang sesuai bagi meransang minda kanak-kanak sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran. Guru perlulah mempunyai pengetahuan tentang bagaimana untuk menggunakan warna dengan baik. Guru boleh membawa kanak-kanak ke taman sains sekolah untuk melihat haiwan peliharaan yang terdapat di situ. Pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah boleh dilaksanakan dengan menggabungjalin mata pelajaran tertentu dengan unsur warna. Seterusnya kanak-kanak akan membuat pemerhatian. Melalui kaedah tersebut iaitu gabungan elemen seni dalam pendidikan. Kita dapat lihat dalam pengajaran matapelajaran sains dimana guru akan mengajar tajuk haiwan iaitu haiwan liar dan haiwan peliharaan kepada kanak-kanak. membuat catatan tentang ciri-ciri binatang yang dilihat dari aspek warna. Kebebasan perlulah diberikan kepada murid untuk mereka menggunakan warna dan mencampurkan untuk mendapatkan hasil yang menarik dan kreatif.dilakukan berkesan. saiz dan sebagainya. 9 . tubuh badan. Tiga unsur Seni Dalam Pendidikan iaitu seni visual. irama dan seni pergerakan. murid akan berasa seronok dan gembira serta melakukan aktiviti dengan lebih aktif.

Pembentangan boleh dilakukan secara berkumpulan. Seni Dalam Pendidikan merupakan satu mata pelajaran yang unik kerana ia mampu digunakan dalam mata pelajaran lain sekiranya digunakan pada waktu dan masa yang sesuai.Pelajar juga dapat menggunakan daya imaginasi dan ingatan mereka dalam menghasilkan lukisan dan seterusnya dapat meningkatkan daya kreativiti mereka. Setiap kumpulan boleh menggunakan setiap ruang yang ada dalam kelas dengan semaksimum mungkin dan menjalinkan bersama kreativiti mereka bagi menjadikan pembentangan tersebut menarik dan kreatif. Kesimpulannya. guru boleh mengarahkan murid untuk membentangkan dapatan kajian yang mereka telah perolehi. bersepadu. dan menyeronokkan sekiranya guru pandai mengaplikasikan mata pelajaran ini dalam mata pelajaran tersebut mahupun mata pelajaran lain. Setelah kajian yang dilakukan telah selesai dijalankan. satu sesi pengajaran dan pembelajaran yang berkesan akan dapat dihasilkan oleh guru. satu sesi pengajaran dan pembelajaran yang kondusif dan berkesan dapat dijalankan. Dengan itu. mata pelajaran Seni Dalam Pendidikan dapat mewujudkan pembelajaran yang optimum. 10 . Oleh itu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->