P. 1
Matlamat Seni Dalam Pendidikan

Matlamat Seni Dalam Pendidikan

|Views: 108|Likes:
Published by Mitsuzaka Mitsuka
seni
seni

More info:

Published by: Mitsuzaka Mitsuka on Apr 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/22/2013

pdf

text

original

Matlamat Seni Dalam Pendidikan Matlamat mata pelajaran ini adalah bertujuan untuk membentuk keperibadian generasi Malaysia

yang celik budaya, mempunyai nilai-nilai estetika yang tinggi, imaginatif, kritis, kreatif, inovatif dan inventif.Selain itu, ia juga bertujuan untuk meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan, menghargai keindahan alam persekitaran, keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbangkan ke arah pembangunan diri, keluarga, masyarakat dan negara.Seni dalam penidikan ini juga mengintegrasikan tiga kompenan yang mampu melengkapkan pembinaan otak kanan dan otak kiri. Ia bertitik tolak daripada pengintergrasian inilah perkembangan menyeuruh dari segi jasmani , emosi, rohani dan intelek akan berlaku

Pengenalan Konsep Seni Dalam Pendidkan Seni dalam pendidikan memainkan peranan penting ke arah perkembangan kanak melalui peningkatan daya persepsi,estetika dan kreativitinya. Matlamatnya ialah untuk melahirkan individu yang berbudaya dengan mengamalkan pertimbangan kesenian, berjiwa kreatif,inovatif,inventif dan mempunyai jati diri yang tinggi. Pengabungan tiga jenis seni yang terdiri seni visual,seni muzik dan seni pergerakan akan membantu pembentukan insan yang holistik. Terdapat beberapa tokoh yang member pandangan yang menyokong bahawa Seni Dalam Pendidikan memberi manfaat dari segi jangka panjang. Berikut merupakan pandangan daripada tokoh-tokoh : Teori konstruktivisme - kanak-kanak membina pengetahuan secara aktif. Seni Dalam Pendidikan boleh dijadikan sebagai wadah untuk membolehkan murid mengekspresikan idea secara bebas dan kreatif. Teori Kecerdasan Manusia (1983) oleh Howard Gardner terdapat tujuh jenis kecerdasan yang seharusnya disuburkan. Pengabungan kesuburan dapat menangani masalah penyuburan kecerdasan minda kanak-kanak dapat menjana kecerdasan minda murid dengan lebih menyeluruh.Howard Gardener (1983) pendekatan yang berintegrasi terhadap pelbagai jenis kecerdasan memudahkan penerimaan pemikiran murid kepada yang lebih kreatif. Hermann (1991) didalam “Quadrant Concept” yang menkaji perkembangan otak kanan dan kiri menyatakan bahawa seni membantu pemikiran rasional dan intuitif seseorang individu. Einstein pula mencadangkan agar bidang sains yang bermatlamatkan untuk memahami deria manusia dimantapkan untuk pendidkan kanak-kanak. Gabungan dari pelbagai penidikan kanakkanak. Gabungan dari pelbagai kecerdasan perlu diamalkan seperti kemahiran muzik,kecerdasan yang berkaitan dengan kecerdasan intutif,personal dan intrapersonal,praktik dan estetika, holistic dan analitik,emosional dan fizikal dan intelektual. Leonardo da Vinci merupakan model manusia dalam kajian Seni Dalam Pendidikan. Beliau adalah seorang seniman, jurutera, anatomis dan saintis. Beliau menggabungkan bidang-bidang ilmu tersebut untuk membentuk keunggulan diri dalam kehidupan. Seni Dalam Pendidikan akan menjadikan mata pelajaran yang dipelajari oleh murid di sekolah menjadi lebih seronok. Selain itu ia membantu guru itu sendiri untuk memahami diri sendiri. Kemudian ia juga membantu perkembangan intelek terutamanya dari aspek menyelesaikan masalah. Selain itu ia juga memotivasikan guru untuk menjadi lebih kreatif, inovatif, peka, berpersonaliti yang seimbang, berketrampilan dan professional. Kemudian ia juga membantu perkembangan insane secara seimbang dan menyeluruh

Melalui kefahaman aspek guru dapat menerapkan penghayatan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.blogspot. muzik dan pendidkan jasmani yang berkaitan dengan bidang tertentu dan juga dapat menerapkan budaya menghargai serta dapat mengaplikasikan ilmu yang diperolehi sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran dalam kelas. http://zul9990.Selain itu guru juga didedahkan dengan ilmu seni visual. imaginasi dan konsepsi guru. Guru dilatih untuk melihat sesuatu dengan perspektif yang lebih luas sama ada daripada aspek estetik mahupun gunaan. seni tari dan seni mempertahankan diri.com/ . seni sastera. persepsi.Seni Dalam Pendidkan lebih menegaskan kegiatan dalam proses penghasilan dengan melibatkan aspek pemahaman. muzik dan pergerakan. guru diharapkan dapat mengamalkannya.Seni Dalam Pendidikan merangkumi perkara yang berkaitan dengan seni . penghayatan dan kritikan. Proses ini menyentuh perasaan estetika dan daya kreativiti individu melalui penajaman daya intuisi.Seni Dalam Pendidikan Pendidikan Seni Visual menjurus kepada seni tampak dan tidak merujuk kepada seni lain seperti seni muzik. Dengan ini.

Dengan ini. Selain itu guru juga didedahkan dengan ilmu seni visual. Melalui kefahaman aspek guru dapat menerapkan penghayatan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. muzik dan pergerakan. Proses ini menyentuh perasaan estetika dan daya kreativiti individu melalui penajaman daya intuisi. penghayatan dan kritikan.blogspot. Guru dilatih untuk melihat sesuatu dengan perspektif yang lebih luas sama ada daripada aspek estetik mahupun gunaan.Seni dalam pendidikan Pendidikan Seni Visual menjurus kepada seni tampak dan tidak merujuk kepada seni lain seperti seni muzik. http://notapismp. muzik dan pendidkan jasmani yang berkaitan dengan bidang tertentu dan juga dapat menerapkan budaya menghargai serta dapat mengaplikasikan ilmu yang diperolehi sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran dalam kelas.com/2010/09/seni-dalam-pendidikan. seni sastera. Seni Dalam Pendidikan merangkumi perkara yang berkaitan dengan seni . seni tari dan seni mempertahankan diri. guru diharapkan dapat mengamalkannya. imaginasi dan konsepsi guru. persepsi.html . Seni Dalam Pendidkan lebih menegaskan kegiatan dalam proses penghasilan dengan melibatkan aspek pemahaman.

suara. Secara tidak langsung mengakui bahawa untuk menghasilkan sesuatu produk seni. Ini adalah kerana seni itu sendiri mempunyai pertalian erat di antara penggiat dan khalayak seni itu sendiri. menjelaskan tentang kesenangan estetik dan konsep keindahan sebagai pertemuan antara seseorang yang mempunyai pengetahuan terhadap mesej atau objek yang ditemui. Dipandang daripada sudut agama. kesukaan dan kegembiraan juga termasuk di dalam kesenangan ini. Kedua-dua ini saling berkait rapat di dalam menghasilkan sesuatu produk seni yang mempunyai nilai estetika yang tinggi. Kebolehan adalah sesuatu yang mampu dipelajari dan dibentuk manakala bakat pula adalah sesuatu yang berdiri dengan sendiri hasil daripada kurniaan Ilahi. Kesenangan estetik di sini adalah merujuk kepada konsep kesenangan yang terhasil kesan oleh penghayatan terhadap keindahan seni visual.0 Aplikasi seni dalam pendidikan Seni merupakan sesuatu yang subjektif untuk digambarkan. Seni bukan sahaja diaplikasikan dalam satu bidang tetapi dalam beberapa bidang seperti seni suara. lukisan. Seni yang disematkan dalam setiap pengajaran haruslah memberi satu nilai dalam jangka masa yang panjang dan memberi impak yang positif untuk seseorang individu.Iman.0 Pengenalan Mengikut Kamus Dewan Edisi baru. Kesemua seni yang dinyatakan tadi merupakan seni yang memerlukan pergerakan. Seni itu indah dan halus. keseronokan dan kesenangan estetik ( Art is Expression ). muzik dan lainlain ) yang diciptakan dengan bakat. Seni juga diaplikasikan dalam pengajaran. Muslim menjelaskan seni itu sebagai suatu bentuk ilmu ( pengetahuan ) di mana seseorang yang mempunyai ilmu ataupun pengetahuan seni tersebut akan mencipta serta melahirkan manifestasi pemikiran dan perasaannya terhadap sesuatu objek yang dihayatinya melalui karya-karya seni. The Meaning of Arts ) pula seni adalah penghasilan rupa bentuk yang menimbulkan keceriaan. . kenikmatan. Dalam erti kata lain. sekiranya tidak mampu menghasilkan karya seni. 2. kebolehan dan penghayatan serta pemahaman yang jitu amat penting.SENI DALAM PENDIDIKAN 1. Kepuasan. ataupun setidaktidaknya akan menghargai keindahan objek serta karya tersebut. Menurut Herbert Read ( buku. bakat. Pengajaran memerlukan pemahaman dan pemahaman memerlukan tarikan yang menarik dan kreatif. dan ekspresi dalam melahirkan sesuatu yang indah dari dalam diri kita. seni tari dan seni lakon. kebolehan mencipta sesuatu yang indah. Kitab Al. Imam Muslim melalui penulisan kitabnya. seni didefinisikan sebagai karya ( sajak.

Kanakkanak akan menjadi lebih terdorong untuk memahami sesuatu perkara secara seronok. Sesuatu irama itu boleh dinikmati sewaktu kita mendengar muzik. Dalam kehidupan kita seharian. sudah semestinya sesuatu aktiviti itu menjadi hambar dan murid akan merasa cepat bosan. kita semestinya akan menemui pelbagai irama. emosi. seni pergerakan dan juga seni muzik. Dalam seni visual ianya lebih melibatkan lukisan. . Selain itu.“Seni adalah hasil daripada kreatif dan kritis dari pemikiran seseorang manusia yang diolah secara halus dan sederhana”. Seni dalam pendidikan merupakan sesuatu yang baru dan ianya menggabungkan tiga elemen penting. Tanpa kehadiran muzik. bunyi titisan air di sinki dan sebagainya. pembelajaran menjadi lebih lengkap dari pelbagai aspek. Dalam pendidikan seni. dan ketakwaan manusia terhadap sang pencipta. menari. bergerak ke kiri dan ke kanan. dan maksud dalam karya seni visual. Kanak-kanak akan mula memahami sesuatu kemahiran yang berbentuk irama sewaktu mereka melakukan aktiviti seperti melompat. bunyi degupan jantung.. Warna memainkan peranan yang penting dalam menggambarkan sesebuah kebudayaan. elemen yang ketiga dipenuhi. Kanak-kanak akan merasa lebih seronok melakukan aktviti seperti melompat sambil mengikut irama muzik. Irama yang menarik dalam sesuatu muzik akan mempengaruhi seseorang untuk mendengar muzik tersebut berulang kali. moral. rajin . melukis corak dan sebagainya. Semua ini merupakan irama yang wujud disekeliling kita tanpa kita sedari dan kebanyakan ianya berlaku setiap masa. Mei 2007). kehadiran Irama dalam aktiviti yang dilakukan secara tidak langsung menarik minat kanak-kanak untuk menyertai sesuatu aktviti dengan lebih seronok dan bersemangat. Tanpa warna kehidupan akan menjadi tidak bermakna. Sebagai contoh bunyi tapak kaki. Irama dapat dinyatakan sebagai rentak yang berlaku secara berulang. Irama merupakan elemen yang terdapat dalam seni muzik. Semestinya. Kenyataan tadi mendefinisikan seni sebagai satu pergerakan yang dinamik dan pemikiran logik manusia yang diwujudkan melalui ketekunan dan kehalusan budi yang ditentukan oleh ilmu. Elemen-elemen seni dalam pengajaran ini menjadi satu hubung kait yang kukuh dalam menjadikan pengajaran lebih efektif dan kreatif. Elemen-elemen tersebut ialah seni visual. irama digambarkan sebagai sesuatu susunan corak yang berulang dan susunan sekata yang mewujudkan pergerakan. Seni juga merupakan satu disiplin ilmu yang bersama-sama terbentuk dalam mencapai kedewasaan akhlak dan tabiat seseorang muslimseperti jujur. manakala seni pergerakan melibatkan penggunaan ruang dalam sesuatu aktiviti dan seni muzik pula lebih kepada interpretasi seseorang terhadap muzik yang didengari. Sebenarnya irama dapat meransang minda kanak-kanak untuk memberikan tumpuan apa yang sedang dilakukan. Warna juga turut digunakan dalam seni dalam pendidikan iaitu dalam komponen Pendidikan Seni Visual. Irama yang diaplikasikan dalam pengajaran akan menjadikan pelajar banyak melakukan pergerakan dan secara tidak langsung. kehidupan akan menjadi bosan dan tidak menarik. (Pahlawi Web Al. Warna merupakan elemen yang penting dalam kehidupan. taqwa serta sabar. Apabila dasar pembelajaran seni ini diterapkan.

Contohnya melalui aktiviti seni visual. inovatif. muzik dan pergerakan. yakni apa yang mereka lihat. ianya akan memotivasikan kita untuk menjadi seorang guru yang kreatif. Kebolehan guru dalam menyampaikan pengajaran dan menggunakan kaedah yang betul akan dapat memenuhi keperluan. ekspresi. peka. Menurut Leonardo da Vinci iaitu seorang seniman. peka. inovatif. 3. sentuh. Muzik dan Pergerakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran pelbagai bidang matapelajaran lain. rohani. Di antara faedah dan kepentingan seni kepada seorang pendidik seperti: 1) Melahirkan guru yang kreatif. inkuiri dan kecerdasan pelbagai. Melalui aktiviti ini. Selain itu. Melalui cara ini. Integrasi seni dalam pendidikan akan mambantu dan memudahkan lagi guru dalam melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran dengan mengaplikasikan teori-teori pembelajaran dalam proses tersebut terutama di sekolah rendah. Guru yang kreatif dan inovatif mampu menarik perhatian atau tumpuan pelajar untuk belajar dengan lebih yakin dan berkesan.berpesonaliti yang seimbang. eksperesi. . jurutera. anatomis dan saintis menyatakan bahawa dengan penghayatan seni yang betul. Seni dalam pendidikan bermatlamat untuk menyediakan guru permulaan sekolah rendah dengan pengetahuan dan kemahiran untuk mengintergrasikan aktiviti Seni Visual. emosi dan jasmani selari denganFalsafah Pendidikan Negara. guru perlu mengambil langkah dalam memanipulasikan elemen seni dalam pengajaran supaya pengajaran mereka akan menjadi lebih berkesan.bergerak dan berfikir dalam setiap aktviti pembelajaran yang mereka lakukan. guru perlulah memahami dan menghayati kurikulum dan menguasai Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual. berpesonalti yang berketrampilan dan professional. secara tidak langsung. pemikiran. inkuiri dan kecerdasan kepada murid-murid dan ini akan lebih menyeronokkan murid-murid tersebut. kreativiti. serta emosi dengan lebih efektif dan proaktif. Kemahiran guru dalam mengolah sukatan pelajaran dengan menumpukan kepada perkembangan pengetahuan dan peningkatan kemahiran tertentu dengan menggunakan pelbagai pendekatan dan teknik yang sesuai. Menurut Kenneth M. ia mengajar murid untuk menguruskan sumber imaginasi. berketrampilan dan professional.Kesimpulannya.Lansing ( 1973 ) dalam bukunya Art. Seni Dalam Pendidikan sebenarnya memberi peluang kepada kanak-kanak untuk meneroka alam sekeliling mereka. guru dapat membantu murid-muridnya melibatkan diri secara aktif dalam pembelajaran dan mendorong kanakkanak menggunakan imaginasi. ianya akan dapat mendorong kanak-kanak menggunakan imaginasi.0 Kepentingan seni dalam pendidikan kepada pendidik Seni dalam pendidikan adalah untuk membantu perkembangan menyeluruh danseimbang setiap insan dari segi intelek. Artist dan Art Education menyatakan bahawa aktviti pendidikan seni yang wujud boleh berfungsi sebagai satu cabang komunikasi.

cermat dan selamat dalam proses membuat sentiasa ditegaskan 3. guru hendaklah menggunakan pelbagai teknik dan strategi serta kelebihan diri untuk menggalakkan murid mencapai objektif kendiri dalam melancarkan lagi proses pengajaran dan pembelajaran. Pengalaman yang diperolehi melalui seni sememangnya dapat mempengaruhi kehidupan kita. terang ataupun gelap dapat mempengaruhi emosi dan tindakan kita terhadap sesuatu perkara atau tindakan. . Seni Dalam Pendidikan dapat membantu membina keupayaan bagi menangani perubahan pesat yang sedang berlaku pada hari ini. 4) Guru dapat mempelbagaikan teknik dan strategi dalam pangajaran dan pembelajaran.2) Membantu guru melaksanakan dengan mudah proses pengajaran dan pembelajaran. dengan pengetahuan tentang keistimewaan seni. Dengan demikian. Apabila kita menggunakan pilihan warna yang lembut. Oleh itu. muzik dan pergerakan memudahkan proses menghubungkait semua benda dalam alam ini. muzik dan pergerakan dengan pelajaran yang lain membantu dalam mengimbangkan perkembangan otak kiri dan kanan. Selaras dengan sains dan teknologi. Dalam setiap kegiatan seni perkara seperti pemupukan nilai dan pemahaman unsur seni dihubungkaitkan dengan kemahiran asas seni. Dalam Teori Kecergasan Manusia. seni dapat membantu untuk mengaktifkan proses pembelajaran dan perpindahan pembelajaran. dari segi warna yang kita suka dan warna baju yang kita pakai. 3) Guru senang mencapai objektif atau matlamat.0 Faedah yang diperolehi melalui pembelajaran Seni Dalam Pendidikan ialah:- 1) Pengalaman optima melalui seni membawa kepada keyakinan diri dan kemahiran belajar. Keyakinan akan membuka minda untuk mendapatkan kemahiran yang kita pelajari. Aktiviti seni visual. ianya dapat member ikeyakinan dalam diri kita.Kecergasan lain mungkin akan hilang.Teori ini menyokong seni perlu diberi peranan yang penting dalam kurikulum. Cara bekerja yang teratur. Seni membantu para guru dalam memahami diri dan persekitaran. Integrasi seni visual. Justeru itu. QuadrantConcept (1991) oleh Hermann menunjukkan perkembangan otak kiri dan kanan. guru senang mencapai objektif dan matlamat dalam pengajaran dan pembelajaran. Gardner (1983) mengesyorkan bahawa terdapat tujuh jenis kecergasan tetapi kebanyakkan sekolah memberi penekanan kecergasan linguistik dan matematik sahaja. Pendidikan Seni menyarankan strategi pembelajaran yang bersepadu. Contohnya.menyatakan bahawa seni membantu pemikiran yang rasional dan intuitif seseorang terutama untuk guru agar mereka dapat menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan. Warna yang lembut. ini kerana manusia memperolehi pengetahuan melalui pelbagai kecergasan dan juga melalui perbagai teknik pengajaran.

Seni dapat memupuk displin diri. keperibadian dan kemahiran intelektual mengikut kesesuaian masyarakat masa kini. Ianya memberi keupayaan dalam kemahiran berfikir seperti menyelesaikan masalah. Contohnya. hubungkait idea dengan objek dan di antara pemikiran dengan perlakuan kita. ekonomi dan kebudayaan.mengukuhkan ‘esteem’ kendiri dan menggalakkan kemahiran berfikir dalam proses pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan dan berterusan dan menyeluruh.Justeru itu. Hal ini kerana. Kreativiti semulajadi akan meransang proses pembelajaran. Melalui seni. 3) Menggalakkan pembelajaran seumur hidup secara menyeluruh. Seni juga adalah penghubungkait anatara kecergasan otak dan kesan tindakan seseorang. Justeru itu. . membuat taakulan. Pengaplikasian teori dalam pembelajaran dapat membantu kita memudahkan lagi proses pengajaran dan pembelajaran. pengalaman dan ekspresi. membuat analisis. guru harus mengaplikasikan seni dalam pengajaran untuk memastikan penyampaian pengajaran guru tersebut dapat merangsang kearah pembelajaran yang berkesan. kemahiran meramal tingkah laku akan dapat dikenalpasti. Integrasi seni dengan pelajaran lain melengkapkan lagi perkembangan otak kiri dan otak kanan. 5) Penghubungkait. warna boleh menggambarkan peribadi dan tingkah laku seseorang individu. seni mampu mempengaruhi kita dalam membina sikap. Inilah yang dikatakan seni yang dapat menggalakan pembelajaran seumur hidup secara menyeluruh. Oleh itu. celik akal dan kecergasan “Lateral Leaps” Bidang seni pendidikan menjurus kepada pengetahuan yang berupaya meningkatkan kebolehan dalam memahami dengan gerak hati. sintaksis dan penilaian melalui perasaan. 4) Belajar cara belajar-aplikasi informasi secara berkesan. gerak hati. seni dapat mempengaruhi kita untuk membuat keputusan dalam pelbagai situasi. Oleh itu. sosial.0 Kesimpulan Secara kesimpulannya. Pengetahuan tentang teori-teori kesenian dapat membantu kita mengembangkan lagi tahap kemahiran yang sedia ada. seni dalam pendidikan adalah sangat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran.berimaginasi dan kepantasan dalam membentuk ekspresi dan komunikasi.2) Memperkembangkan kemahiran meneroka. pada masa yang sama kanak-kanak belajar secara aktif dan menyeronokkan. Ini menjurus kepada keperluan masyarakat yang kompleks dan kompetitif. kita dapat mempelajari cara orang lain berfikir. bekerja dan mengekspresi kendiri. Pemerolehan ilmu seni dapat mambantu kita belajar dengan lebih menyeronokkan dan mampu mengembangkan potensi individu dalam meneroka. pengajaran seni dalam pendidikan dapat memupuk minat pelajar serta menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran menyeronokkan dan tidak lagi membosankan. Di samping dapat mengalakkan pelajar bergerak aktif ketika proses P&P ini berlangsung kerana tertarik dengan kaedah yang digunakan ini.Seni banyak dihubungkaitkan dengan personaliti. ekspresi dan imaginasi 5.

Aktiviti berkelompok menuntut setiap individu bergerak dan berinteraksi secara bekerjasama untuk mencapai kejayaan bersama . asas pendidikan dirujuk sebagai ‘3 R’ iaitu membaca. Selain itu. kebanyakan aktiviti Seni Dalam Pendidikan tidak dapat mengelakkan murid-murid daripada terlibat dalam kegiatan yang berunsur kerjasama. Namun begitu. Seni Muzik dan Seni Pergerakan.muzik dan pergerakan mempunyai titik tolak interaksi sosial yang terjalin melalui deria sentuh. Ini turut membantu dalam penyemaian nilai-nilai murni didalam diri dan meningkatkan motivasi untuk mengikuti proses pembelajaran. menulis dan mengira. . Selain itu. menulis dan mengira. sama ada kata-kata itu sesuai atau tidak. Sharifah Norul Akmar Syed Zamri (2006). Contohnya.Penggunaan huruf ‘R’adalah satu kata yang sesuai digunakan dalam Bahasa Inggeris tetapi mungkin tidak dalam Bahasa Melayu. Pengajaran yang dilaksanakan dengan menggabungjalin pelbagai unsur seni dan berbeza dari kaedah pengajaran tradisional yang hanya menggunakan kapur dan papan tulis sebagai media dalam penyampaian maklumat murid berasa lebih seronok.Terdapat 3 bidang utama dalam mata pelajaran ini iaitu Seni Visual. tujuannya tetap sama: seni perlu dijadikan ‘R’ keempat atau literasi asas selain membaca. Komunikasi deria sentuh ini mempunyai asas yang boleh menjalin perhubungan sesama manusia yang membawa kepada konsep perpaduan. Seni Dalam Pendidikan memainkan peranan yang penting dalam proses pembelajaran dan pengajaran. perhubungan sesama murid juga dapat bertambah mesra dan dapat bekerjasama melalui aktiviti-aktiviti permainan secara kumpulan. Ini kerana. (ii) Memupuk Nilai Kerjasama Secara semulajadi. murid akan berasa lebih selesa dan lebih mudah untuk memahami sesuatu tajuk yang diajar.kaedah belajar secara bermain dapat membina dan menjalinkan perhubungansosial sesama murid.Artikel-artikel Seni Artikel 1 Kesan-Kesan Positif Semasa Mengikuti Mata Pelajaran Seni Dalam Pendidikan Mengikut Dr. Antara kesan-kesan positif semasa mengikuti Mata Pelajaran Seni Dalam Pendidikan ialah: (i) Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Menjadi Lebih Seronok. Aksi-aksi yang terdapat dalam Seni Dalam Pendidikan merangkumi aktiviti seni visual.

maka akan terbentuk satu situasi ideal yang dapat memenuhi kedua-dua matlamat sosial iaitu rasa ketermilikan dan keinginan diterima sebagai anggota kelompok. Perasaan merupakan reaksi badan terhadap rangsangan yang diterima sama ada ia bersedia atau tidak. penerokaan dapat ditakrifkan sebagai penyelidikan yang bertujuan untuk mengetahui sesuatu yang belum diketahui. Di samping itu. Murid yang menyertai aktiviti-aktiviti seperti permainan boleh mewujudkan suasana keriangan. Penerokaan dapat dilaksanakan dengan cara menjelajah. proses ini memerlukan pelbagai bahan dan kaedah. Meneroka dijalankan dengan membuat eksperimen. perasaan juga mungkin dapat memberikan sumber manfaat dan kerugian kepada seseorang. cara pengolahan dan manipulasi serta idea dan isi kandungan. (v) Luahan Perasaan Dan Aras Keyakinan Yang Tinggi. Guru boleh mengagak perasaan sebenar murid melalui tingkah laku yang dipamerkan. Kesimpulan . Penerokaan terbahagi kepada tiga kategori iaitu alat dan bahan. (iv) Murid berpeluang untuk menjalani proses penerokaan semasa dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pengalaman meneroka juga merupakan sesuatu situasi pembelajaran. Perhubungan mesra antara murid dengan murid dapat mewujudkan suasana yang harmonis dan menyebabkan murid merasakan bahawa guru dan rakan-rakan prihatin terhadap dirinya dan menghargai bakat yang dimiliki. bebas daripada tekanan emosi dan membina kecekalan dalam menghadapi persaingan dan cabaran. menyelidik dan mencipta menggunakan pelbagai idea dan bahan. Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (1996). Oleh itu. Dalam kegiatan Seni Dalam Pendidikan. Murid-murid mahukan dirinya diterima sebagai anggota sebuah kelompok dan pada masa yang sama memerlukan kasih sayang. keperluan untuk belaian sekurang-kurangnya dipenuhi melalui pujian dan galakan yang diberi sebaik sahaja mereka memersembahkan aktiviti yang menarik. Individu yang mempunyai keyakinan diri yang tinggi dapat melakukan aktiviti tanpa rasa segan atau bimbang mengenai pandangan orang lain terhadap dirinya.(iii) Memenuhi Keperluan Sosial Yang Asas Apabila semua murid berpeluang menyertai aktiviti-aktiviti yang sesuai dengan minat dan kebolehan mereka. setiap aktiviti yang dilakukan perlulah ada keyakinan supaya dapat menjamin keberkesanannya. Namun begitu.

Proses penghubungkaitan pengetahuan dalam berbagai mata pelajaran adalah brfokuskan kepada matlamat terakhirnya. kreativiti.dan reka bentuk maujud yang cantik. Penggunaan seni dalam pendidikan ini menyentuh perasaan estetika dan daya kreativiti individu melalui penajaman intuisi. Pengintegrasian ini akan memperkukuhkan dan memantapkan lagi kefahaman pelajar tentang tajuk-tajuk yang diajar.muzik dan pergerakan perlu diintegrasikan kerana ketiga-tiga subjek ini mempunyai motif dan tujuan yang sama. kesemua bidang Seni Dalam Pendidikan iaitu seni visual. Penghubungkaitan dan pautan di dalam mata pelajaran ini boleh disamakan dengan programprogram antara disiplin-disiplin yang terdapat di dalam mata pelajaran yang lain. Artikel 2 Aplikasi Seni Dalam Pendidikan Seni Dalam Pendidikan (SDP) menjurus kepada seni visual. Selain itu ialah menghubungkait . mengalami dan mengekspresi citarasa pancaindera. murid juga diharapkan dapat mengamalkan pertimbangan seni visual.Kesimpulannya. seni muzik dan seni pergerakan. Pendidikan Seni Visual menjadi asas alat bantu mengajar yang baik melalui penampilan grafik yang efisyen. pemilihan warna harmoni. Guru akan memberi peluang kepada murid untuk menjalankan aktiviti seperti meneroka. Cara dan peranan guru dan murid dalam melaksanakan penghububungkaitan tersebut dalam pengajaran dan pembelajaran. seni muzik dan seni pergerakan dalam meningkatkan lagi kepekaan. daya imaginasi untuk mencapai pembelajaran optimum. imaginasi dan konsepsi murid. Pendidikan Seni Visual menjadi subjek penting untuk berkreativiti bagi melahirkan insanyang celik seni dan berbudaya. Ia boleh dilakukan dengan beberapa cara seperti menghubungkait pengetahuan dalam berbagai mata pelajaran. Untuk itu proses ini akan berbentuk satu lingkaran atau bulatan dan antara setiap mata pelajaran itu saling berkait untuk mencapai satu matlamat. Dalam pengajaran guru. Selain itu. menyeluruh dan menyeronokkan. Di kalangan pelajar. Pada masa ini Pendidikan Seni Visual telah dimartabatkan sepenuhnya sebagai subjek yang berperanan besar dalam pengajaran dan pembelajaran kerana subjek ini merentasi kurikulum dalam subjek-subjek lain. persepsi.

kajian sosial. meletakkan keseluruhan kurikulum kedalam konteks kehidupan yang sebenar. Ia secara tidak langsung akan mengaitkan mata pelajaran seperti sejarah. Untuk itu seni visual memainkan peranan yang penting dalam pendidikan keseluruhan dan pembangunan minda pelajar. Dengan melibatkan diri secara aktif ianya secara tidak langsung dpat mempertingkatkan konsep kendiri iaitu dapat membuat penilaian. Pelajar adalah digalakkan untuk melibatkan diri dengan sepenuhnya dalam segala aktiviti yang diadakan di sekolah tanpa ada sebarang pengecualian.kemahiran dalam berbagai mata pelajaran. Pengukuhan merupakan satu cara guru untuk merangsang minda pelajar supaya akan menyebabkan pembelajaran pelajar meningkat maju atau terdapat peningkatan dalam tingkahlaku yang positif. Penghubungkaitan ini berperanan sebagai satu strategi dan kaedah pendidikan untuk membantu melahirkan pembelajaran dan persekitaran yang menyelitkan unsur-unsur sosial agar dapat membentuk nilai murni sepeti menghormati. berinisiatif dalam menjalankan tugasan yang diberi oleh guru dan bersikap inovasi dalam melaksanakan satu-satu aktiviti dan kemahiran serta dapat merangsang setiap pelajar untuk mencapai kecemerlangan dari segala sudut baik akademik mahu pun kokurikulum. sains dan teknologi. Selain itu guru berperanan memberi motivasi kepada pelajar. . guru perlulah merancang topik. Setiap pelajar berhak memperolehi pengalaman berasaskan pendidikan yang pelbagai bentuk walau pun mereka datang dari pelbagai latar belakang dan taraf sosio ekonomi yang berbeza dan mempunyai sebarang kekurangan. objektif. tanggapan dan kepercayaan termasuk kekuatan dan kelemahan diri sendiri. pandangan. Sebagai seorang guru peranan yang perlu dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran adalah untuk merancang sesuatu pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih sistematik. cara penyampaian dan penilaian yang bersesuaian dengan kebolehan sedia ada serta minat pelajar. Penyampaian pengukuhan ini juga dapat membentuk pelajar memperolehi pelbagai pengalaman serta pengetahuan berdasarkan aktiviti-aktiviti yang dirancangkan itu menarik dan mencabar mereka. isi. bahasa dan fizikal dan pembangunan sosial.Dengan adanya penghubungkaitan kemahiran dalam berbagai mata pelajaran akan dapat mengubung kait sesuatu yang dipelajari dengan keadaan kehidupan yang sebenar. Motivasi bermakna seni praktik menggunakan insentif dan membangkitkan minat untuk tujuan membuatkan pelajar menunjukkan prestasi dalam cara yang diingini. menggalakkan sikap kepimpinan yang terpuji. Untuk mencapai matlamat ini.

Jadi murid akan diperkenalkan tentang pokok-pokok yang terdapat dalam kawasan sekolah dengan cara membawa murid-murid melawat kawasan sekolah dan sebagainya.angin bertiup Seni Visual : (a) Mewarna dan menggambarkan perasaan seperti gembira. (b) Memungut daun-daun yang gugur pada aras yang berbeza tinggi.pokok tumbang (b) Bunyi yang lembut --. Kesimpulan dari aktiviti-aktiviti itu secara tidak langsung akan dapat membantu untuk mengesan bahagian-bahagian pokok (Sains).daun gugur. Muzik : (a) Bunyi yang kuat --. menunjukkan perasaan melalui sapuan berus dengan warna yang berbeza-beza (seni visual) dan melakukan pergerakan lokomotor (pendidikan jasmani) Perkara penting yang terdapat pada tema yang dipilih. sumbangsaran tentang aktiviti yang telah dibuat. Dalam mata pelajaran matematik.1 Basic needs of Plants Tema : Persekitaran pokok.marah dengan menggunakan sapuan berus dengan pelbagai warna. berterbangan. Tema Persekitaran : Pokok yang dipilih selain daripada mata pelajaran Sains. murid diminta melakukan pergerakan berkaitan dengan pokok diiringi muzik yang dihasilkan dengan pelbagai alat muzik. Pergerakan : (a) Cara dahan-dahan bergerak semasa angin bertiup. mengeluarkan sati urutan bunyi berkaitan dengan persekitaran (muzik).Salah satu contoh bidang mata pelajaran di sekolah rendah untuk digunakan dalam pengajaran yang menggunakan pendekatan bertema ialah : Mata Pelajaran : Sains Tahun Empat Tajuk : 3. rendah. Selepas itu. Pelajaran diteruskan dengan aktiviti-aktiviti lain seperti penerangan dalam kumpulan. ia juga boleh digunakan kepada semua matapelajaran. pelajar boleh menggunakan aktiviti .

mengira beberapa batang pokok dalam satu-satu tempat. Ini akan memudahkan guru untuk membuat interaksi dan aktiviti seni dalam pendidikan dapat dijalankan dengan berkesan. sama ada dalam satu mata pelajaran atau beberapa mata pelajaran. Tema Pokok ini juga berkaitan dengan pengalaman dengan kehidupan diri pelajar. 3)Penerapan . Melalui strategi penggabungjalinan ini berbagai-bagai kemahiran dalam sesuatu pelajaran disampaikan secara harmonidan bersepadu. Penyerapan merupakan proses mengintegrasikan unsur-unsur isi kandungan daripada dua atau lebih mata pelajaran dalam sesuatu pelajaran. Penggunaan strategi ini membolehkan pelajar berpeluang menguasai beberapa kemahiran yang berkaitan dengan cara bersepadu. pelajar akan menyanyikan lagu pokok dan membuat pergerakan seperti pokok bergoyang. Strategi penggabungjalinan kemahiran ini akan melahirkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang menarik dan bermakna serta menimbulkan suasana proses pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan. Manakala dalam matapelajaran muzik. Secara tidak langsung dapat memudahkan pelajar membuat perkaitan antara perkara yang diajar dengan kedaan situasi yang sebenar. daripada mata pelajaran sains guru akan mengambil petikan atau artikel sains bagi aktiviti bacaan dan kefahaman dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Dengan ini pelajar akan memperolehi ilmu pengetahuan sains semasa mempelajari kemahiran mata pelajaran Bahasa Melayu. Proses penyerapan lebih kepada unsure pengetahuan. Contohnya. masa dan peristiwa yang berlaku pada masa kini. Tema yang dipilih dapat disampaikan dalam pengajaran dan pembelajaran mempunyai aktiviti dan langkah-langkah pengajaran dari yang mudah kepada yang lebih mencabar. Tema Pokok juga bersesuaian dengan keadaan situasi. 2)Penyerapan Penyerapan ialah proses menyebati dan menyatupadukan pengetahuan atau unsure isi pengetahuan daripada suatu mata pelajaran ain ke dalam isi pelajaran bagi sesuatu mata pelajaran yang diajar. Penyediaan kemudahan untuk memperolehi bahan dan sumber yang akan digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran mudah didapati di persekitaran sekolah. pokok tumbang dan sebagainya. Aktiviti pengintegrasian mata pelajaran yang boleh dijalankan dalam P&P a)Penggabungjalinan Bermaksud sebagai proses mengintegrasikan pelbagai bidang kemahiran bagi mewujudkan suatu pelajaran yang integratif dan menyeluruh.

oleh itu pengayaan adalah untuk pelajar yang pencapaiannya melebihi Kebaikan dan kelebihan. c) Mempunyai ruang untuk menampung skop perpaduan yang luas. Nilai-nilai yang dimaksudkan ialah nilai-nilai murni. Apabila setiap aspek kurikulum dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk tujuan meleraikan proses penyelesaian masalah. nilai kemasyarakatan. nilai kewarganegaraan. 4)Pemulihan Pemulihan merupakan satu aktiviti yang secara khusus bertujuan untuk membantu pelajar yang mengalami masalah pembelajaran yang tertentu khususnya dalam kemahiran asas 3M. Apabila seni dalam pendidikan diintegrasikan di dalam unit-unit kerja. Apabila Seni dalam pendidikan diintegrasikan dengan bidang kurikulum yang lain. secara tidak langsung akan dapat mewujudkan peluang yang baik bagi menerap dan melaksanakan aktiviti seni visual. nilai kemanusiaan. nilai alam sekitar. bahawa integrasi itu merupakan sebahagian daripada program aktiviti sekolah dan bukannya sesuatu yang bersifat terasing dan terpisah . akan terbit suatu tanggapan. ketuhanan dan sebagainya.Konsep penerapan membawa maksud sebagai satu proses menerapkan nilai-nilai dalam pelaksanaan kurikulum dan gerak kerja kokurikulum. Aktiviti pemulihan pula merupakan aktiviti yang dirancangkan untuk membantu murid mengatasi masalah pembelajaran dari segi pengetahuan dan kemahiran. Antaranya : (a)Mempunyai kepelbagaian dan keseragaman aktiviti dalam bentuk unti-unit kerja. (b) Mempunyai ruang untuk menampung kepelbagaian akitiviti seni dalam pendidikan. Dengan ini tahap kebolehan mereka untuk menyelesaikan sesuatu masalah dalam sesuatu unit kerja akan meningkat kerana mereka telah mempunyai kelebihan media yang boleh dijadikan sebagai alat bantu dalam menyelesaikan maslah Secara tidak langsung aktiviti seperti ini akan memperkayakan dan menambahkan lagi kefahaman pelajar terhadap pelajaran yang disampaikan. baik di kalangan guru mahupun pelajar. muzik dan pergerakan. 5)Pengayaan Aktiviti pemulihan adalah difokuskan kepada pelajar yang berpencapaian rendah atau lambat kadar penerimaannya. maka bertambahlah peluang pelajar untuk menceburi aktiviti-aktiviti pembelajaran.

mencipta secara kreatif. imaginative dan kritis. merasai dan menjiwai keindahan pokok-pokok di kawasan sekolah. pergerakan dan visual mereka. kepintaran mengunakan tubuh badan dan pengalaman ini akan memberi peluang kepada kanakkanak dan remaja untuk menyelesaikan masalah. bahkan Seni dalam Pendidikan dapat memberikan kanak-kanak keseronokkan dan kegirangan di dalam bilik darjah. menyentuh. Ini dapat menyediakan cara tambahan untuk belajar membaca. . Bahasa-bahasa simbol yang digunakan untuk membuat ekspresi dalamaktiviti-aktiviti seni. Dalam pengajaran dan pembelajaran bertema persekitaran pokok ini pelajar menggunakan persekitaran sebenar iaitu melihat. dengar. Pengalaman yang diperolehi dalam seni dalam pendidikan boleh melibatkan kesedaran kinestetik yang mendalam. menyelidik dan mencipta menggunakan pelbagai idea dan bahan. meneroka. Penerokaan. mendengar dan melihat secara langsung dunia mereka dengan cara tersendiri. Ini adalah disebabkan pada topik ini pelajar diberi peluang pendedahan mengenai cara-cara untuk penerokaan dan cara-cara untuk pengolahan dan memanipulasi sesuatu aktiviti. membuat eksperimentasi. bunyi.Apakah alat/bahan yang sesuai dengan aktiviti tersebut untuk murid meneroka. Di samping itu juga pelajar telah diberi pendedahan mengenai dengan unsur-unsur perasaan dan emosi pelajar dan tahu bagaimana untuk menguruskan emosi supaya boleh meluhan perasaan terhadap ekspresi diri. Seni dalam pendidikan menyediakan matlamat yang menarik dengan memberi peluang kepada pelajar untuk menemui potensi ekspresif diri melalui pekataan.Pelajar digalakkan untuk meneroka dengan membuat ekperimen. mengambil risiko. memperolehi pengalaman dan luahah ekspresi merupakan satu aktiviti yang penting pada seni dalam pendidikan. menulis dan mengira bahkan menggalakkan mereka dengan memberi pelbagai pandangan dan bahasa untuk mereka berfikir secara kreatif. Tujuannya adalah untuk menjadikan pelajar menjadi seorang yang benar-benar lebih berimaginatif. bergerak dan berfikir dengan setiap aktiviti pembelajaran. Bukan itu sahaja. Ini akan membatu para pelajar untuk merasa. memperolehi pengalaman dan mengalami ekspresi? Apakah kesan penggunaan alat/bahan ini kepada proses pengajaran dan pembelajaran? Seni dalam Pendidikan memberi peluang kepada kanak-kanak dan remaja untuk meneroka pelbagai sudut yang mereka lihat. sentuh. Pelajar akan meluahkan pandangan mereka dengan cara yang seakan-akan sama dengan apa yang dialami dan difahami oleh orang lain. membuat penilaian dan bijak membuat pilihan.

kepercayaan dan amalan guru-guru yang mengajar mata pelajaran ini perlu selari dengan falsafah dan matlamat mata pelajaran ini. Pendidikan Seni Visual-Seni Halus-Seni Kraf : Kecelaruan Konsep “Art Education” kini kita panggil Pendidikan Seni (Visual) sebagai satu mata pelajaran. Pertukaran nama daripada Seni Lukis dan Pertukangan Tangan kepada Pendidikan Seni pada awal tahun 1980an apabila KBSR diperkenalkan dan seterusnya akan bertukar semula namanya kepada Pendidikan Seni Visual pada 2002 tentulah berlatar belakangkan rasional yang amat signifikan. Iberahim Dekan Fakulti Sains Sosial dan Kesenian Universiti Pendidikan Sultan Idris. Yang tidak kurang pentingnya ialah falsafah. Pendekatan pengajaran dan pembelajaran juga akan berubah mengikut keperluan seterusnya akan mempengaruhi strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah juga. Kerana apabila . Kandungan mata pelajaran pun akan berubah atau bertambah. Kerana sehingga kini dari pengamatan dan kajian saya masih terdapat berbagai-bagai tanggapan dan tafsiran tentang pendidikan seni (visual) ini. kerajaan dan badan bukan kerajaan berusaha dengan berbagai-bagai pendekatan dan kaedah untuk meletakkan mata pelajaran pendidikan seni (visual) ini ke atas landasan yang benar agar martabatnya selari dengan mata pelajaran sekolah yang lain. Madya Hj.ARTIKEL 3 PENDIDIKAN SENI DI MALAYSIA ANTARA HARAPAN DAN REALITI artikel dari: Prof. Ianya memberi kesan yang jelas kepada matlamat dan objektif keseluruhan mata pelajaran ini. Dalam usaha ke arah itu beberapa isu yang bersangkutan dengan keberkesanan pedagogi mata pelajaran ini perlu dijelaskan. Pada hari ini dan beberapa tahun kebelakangan berbagai-bagai pihak yang bergiat dalam pendidikan seni visual sama ada secara individu maupun oleh institusi. Kita perlu menjelaskan apakah yang dimaksudkan dengan mata pelajaran ini.

Kesannya ialah akan berlaku penyempangan dan mengawal proses pendidikan yang mengikut selera yang tidak tentu arah dan matlamatnya. Pendidik mata pelajaran ini harus jelas akan 3 persoalan di bawah ini: • Siapa yang kita ajar • Mengapa kita mengajar • Apa yang kita ajar (Laura Chapman 1978) Siapa yang kita ajar: Merujuk kepada kanak-kanak di sekolah bermula di peringkat tadika hinggalah remaja di sekolah menengah malah hingga orang dewasa yang mengikuti pendidikan sepanjang hayat (life long education). Tetapi kecelaruan itu masih berlaku dalam kepercayaan dan amalan di bilik darjah atau ketika proses pengoprasian dilakukan . menurut Eisner (1972) terdapat tiga komponen dalam P&P yang saling berkait iaitu. Jikalau diteliti kesemua peringkat sukatan pelajaran pendidikan seni yang disediakan sudah jelas pengertian dan matlamatnya. Ada yang beranggapan pendidikan seni visual kini lebih berbentuk akademik dengan mengajukan bidang sejarah dan apresiasi seni . Untuk menjelaskan lagi konsep Pendidikan Seni itu. menerapkan nilai-nilai dalam pembentukan sahsiah pelajar agar domain efektifnya terbentuk dan meningkatkan kemahiran psikomotor mereka. Kesamaran ini perlulah dijelaskan. Nilai-nilai pendidikan tidak berjaya diamalkan dalam proses P&P Pendidikan Seni di bilik darjah tumpuan lebih kepada matlamat menghasilkan produk semata-mata. Mengapa kita mengajar: Jawapan persoalan ini merujuk kepada apalah matlamat dan objektif khusus yang jelas ialah untuk membantu memperbaiki masyarakat supaya kehidupannya lebih selesa. Sekiranya pemikiran dan kepercayaan yang masih bercelaru ini tidak dijelaskan bagaimana seorang guru itu dapat mendukung falsafah dan matlamat matapelajaran yang diajar. Akhirnya mata pelajaran ini seperti ayam kehilangan ibu dan seperti layang-layang putus tali. Usaha telah dilakukan oleh pihak Kementerian Pendidikan melalui Pusat Perkembangan Kurikulum untuk menjelaskan konsep pendidikan seni ini.disebut pelajaran pendidikan seni ada yang beranggapan sebagai suatu aktiviti seni yang merangkumi kegiatan melukis dan membuat gambar atau lebih kepada bidang seni halus. Membantu pelajar kita agar kehidupan masa hadapannya lebih sempurna. Bidang-bidang ilmu itu mempunyai falsafah dan struktur ilmu yang khusus masing-masing menjurus kepada matlamat yang berlainan. Adakah seni halus itu serupa dengan pendidikan seni visual? Ada setengah pihak pula beranggapan Pendidikan Seni menjurus kepada kerja-kerja menghasilkan produk kraf. berpusatkan pelajar. subjek dan masyarakat. . Apa yang kita ajar: Yang kita ajar adalah proses mengurus dan mempermudahkan struktur ilmu Pendidikan Seni agar domain kognitif pelajar berkembang. Ini selari dengan pendapat para akademik seperti Ralph Tyler yang membahaskan bahawa semua teori-teori dan program pendidikan mesti berfokus kepada tiga komponen tersebut.

Suatu cara lain ialah melalui jurnal yang diterbitkan oleh pihak-pihak tertentu. seterusnya membuat rumusan. Sukatan pelajaran pendidikan seni (visual) terpengaruh dengan perubahan ini. “buat sahaja perancangan pelajaran tahun lalu” atau sikap ambil mudah dalam merancang rancangan pelajaran pendidikan seni. pertamanya sejauh mana penguasaan ilmu dikalangan kita yang berkaitan dengan kandungan mata pelajaran ini. Keperluan dari segi psikologi. Kandungan sukatan pelajaran boleh ditafsir dengan tepat seperti yang dikehandaki. Sesi berikut pelajar boleh menggunakan kriteria. Keduanya setakat mana keupayaan kita berupaya mengurus unsur-unsur dalam kurikulum pendidikan seni. Proses pembelajaran tidak mungkin boleh diselesaikan dalam masa satu sesi pelajaran sahaja. Sebagai contoh suatu proses pelajaran yeng berkaitan dengan komposisi dalam membuat gambar. matlamat dan objektif barulah seseorang guru pendidikan seni itu dapat merancang pelajaran dengan berkesan. Keenam kretiviti guru mengatasi masalah “kekurangan”. Suatu cara lagi adalah melalui kursus-kursus pendek dalam pendidikan seni perlu selalu diadakan oleh pihak tertentu sama ada dianjur oleh pihak kementerian atau institusi pengajian tinggi yang lain. adakah kita mengamalkan kepercayaan “selesaikan semua isi kandungan yang dirancang. Yang jelas ialah perlunya memiliki pengetahuan yang mencukupi dan sikap yang positif terhadap tugas sebagai guru pendidikan seni. fizikal. pelajar boleh membuat perbandingan. emosi dan sebagainya. Oleh itu perlulah diusahakan suatu makanisma bagaimana maklumat seperti ini sampai kepada para guru. Ketiga setakat mana kita jelas tentang keperluan murid-murid atau pelajarnya ketika belajar pendidikan seni. Persoalannya adakah guru-guru di sekolah rendah atau menengah sedar tentang keadaan ini. Konsep DBAE umpamanya tidak pernah dipelajari ketika berkursus dalam tahun 70an atau 80an. Keempatnya setakat mana kita mampu menguruskan masa berbanding dengan jumlah kandungan yang hendak diajar dan dengan kemudahan yang ada. secara tidak langsung sesi kritikan berlaku. sosial. Hanya dengan ilmu dan kemahiran yang ada berserta dengan jelas falsafah.Masalah Mentafsir Kandungan Pendidikan Seni Visual ke dalam bentuk Operasi di bilik darjah: Beberapa unsur terlibat dalam proses ini. Tetapi konsep atau struktur kurikulum berdasarkan empat disiplin ilmu pendidikan seni ini merupakan amalan terkini di peringkat antarabangsa. Sesi ini pelajar bersama-sama meneroka dan mencari maklumat yang dirangsang oleh guru. . Kepada yang menguasai ICT mereka mampu mendapatkan maklumat terkini dengan melayari internet. Seharusnya pelajar didedahkan dahulu dengan konsep gubahan dalam sebuah catan dengan merujuk beberapa contoh seniman tempatan atau antarabangsa. Yang pentingnya ada pihak yang bertanggungjawab untuk menulis menerbit dan mengedarkannya. Latihan yang didapati di maktab atau universiti belum menjamin keberkesanan guru dalam menyediakan pelajaran pendidikan seni ini kerana guru perlu mengemasakinikan dirinya dengan pengetahuan-pengetahuan dan kemahiran baru yang boleh mempengaruhi tingkah laku guru untuk bertindak secara lebih positif dalam mentafsir kandungan pelajaran ini sesuai dengan keperluan dan perubahan semasa. Sesuatu perubahan baru tentangnya perlu disampaikan kepada guru-guru di sekolah. Setiap tajuk pelajaran dapat dikembangkan kepada pelajar secara bersepadu dengan menitikberatkan kepada memperkayakan pengalaman pelajar menerusi proses pembelajaran bersepadu. Kelimanya apakah kepercayaan kita kepada konsep perancangan.

proses pengamatan semakin matang maka pelajar semakin yakin kepada keupayaan dirinya untuk terus berkreatif. Pelajaran pendidikan seni di peringkat ini lebih merupakan suatu proses untuk membantu perkembangan dan pertumbuhan menyeluruh kanak-kanak. Latar belakang pengalaman graduan itu bergantung kepada bidang kepakaran (pengkhususannya) ditambah dengan kursus diploma pendidikan selama setahun atau seumpamanya. Sekira ini yang berlaku maka konsep pendidikan seni akan menjadi lebih terkeliru di peringkat ini. Setiap institusi membekalkan pengalaman pelajarnya berdasarkan matlamat dan objektif latihan masing-masing.peraturan dalam membuat sebuah gubahan yang telah mereka temui. Pendidikan seni di peringkat sekolah rendah merupakan tahap pembentukan konsep yang amat penting. Sesi berikutnya disusuli dengan sesi kritikan tentang kerja-kerja mereka pula. Ratarata bakal guru ini akan mengajar di sekolah rendah.gubahan dari mana-mana seniman yang dipilih kemudian membuat gambar. Hubungan antara pelajaran pendidikan seni dan kanak-kanak sekolah rendah khususnya di tahap satu amatlah signifikan. Dalam proses ini yang penting adalah : • peningkatan ilmu dalam membuat gubahan • peningkatan ilmu dalam sejarah seni. konsep dalam gubahan bertambah. kamahiran juga bertambah melalui latihan. Setelah mereka faham dan mengenalpasti konsep gubahan dalam catan mereka perlu membuat sebuah cipataan berdasarkan kefahaman mereka sendiri dengan mengambil kira peraturan. di . Untuk menjadi sebagai seorang guru pendidikan seni yang berkesan latihan yang didapati di institusi pengajian tinggi itu masih tidak mencukupi. Sedangkan ruanglingkup isi kandungan dalam sukatan pelajaran pendidikan seni sekolah menengah dan sukatan pelajaran baru pendidikan seni STPM begitu luas sekali. Jikalau sebaliknya apabila guru golongan ini diminta mengajar keseluruhan tajuk-tajuk pelajaran ini bagi satu-satu tingkatan sedangkan beliau mahir dalam suatu bidang pengkhususan sahaja maka beberapa tajuk lain akan tertinggal. kecuali pengajaran pendidikan seni disekolah menengah dilakukan berdasarkan pengkhususan bidang masing-masing. pendidikan seni atau yang berkaitan dengan seni visual melangkah kakinya ke sekolah mereka akan membawa bersama pengalaman semasa latihannya ke sekolah. mengenali tokoh seni • peningkatan ilmu dalam kritikan dan laras bahasa seni Latihan dan Kursus Pendidikan Seni di peringkat Maktab Perguruan dan Institusi Pengajian Tinggi: Apabila seseorang graduan atau guru awalan yang berkelulusan seni. Landasan pelajaran ini adalah berlandaskan teori perkembangan. kerana kurang mahir dan tidak berkeyakinan untuk mengajar. Seperkara lagi corak latihan yang diterima oleh bakal-bakal guru di maktab perguruan. Dan pendidikan seni kepada kanak-kanak adalah lebih kepada keperluan eksprasif. mungkin menggunakan kaedah peniruan itu tidak salah kerana ia merupakan suatu proses belajar. Melalui proses di atas pelajar diberi ilmu bagaimana untuk membuat sebuah gubahan yang baik (merujuk kepada data-data dari guru dan seniman terpilih) dengan ilmu itu pelajar menggunakan sebagai latihan.

dan pelajaran lain yang lebih “glamour”. mereka lebih rela mengajar pendidikan jasmani. ada nilai keilmuannya. Tahap awal guru perlulah menanamkan keyakinan kepada pelajarnya bahawa pelajaran ini “berbaloi untuk belajar” Pelajaran perlulah memiliki unsur istimewa yang mendorong pelajar untuk terlibat sama walaupun terpaksa mengeluarkan wang. pendidikan seni merupakan waktu untuk guru-guru “berehat” setelah penat mengajar mata pelajaran lain yang “lebih berat”. kosong. berpotensi. Kesannya akan menimbulkan masalah kepada guru-guru pendidikan seni yang bersemangat untuk mengajar kerana pelajar-pelajarnya menolak untuk belajar pendidikan seni. afaktif dan psikomotor mereka. Persoalannya sejauh manakah latihan yang mereka lalui. Kerana tanggapan inilah menjadikan pelajaran ini semakin sehari semakin dipinggirkan oleh masyarakat.samping perlu untuk meningkat domain kognitif. hambar. berbaloi untuk belajar. Guru perlu gigih dan sabar. 1999 di kawasan Batang Padang) Untuk merubah persepsi pelajar ini memerlukan pengorbanan yang besar. Adakah hal tersebut merupakan fokus latihan bagi kursus pendidikan seni untuk bakal guru sekolah rendah ? “Siapa saja boleh mengajar Pendidikan Seni”. Ini berlaku kerana berdasarkan pengalaman mereka pelajaran pendidikan seni adalah pelajaran untuk berseronok kosong. (Respon pelajar terhadap soal selidik persepsi pelajar terhadap pandidikan seni. Selagi pelajaran ini diajar oleh mereka yang tidak terlatih dan tidak inovatif serta kreatif dalam menyediakan pelajaran maka selagi itulah konsep dan roh pelajaran pendidikan seni itu tidak akan hidup di dalam semangat pelajar. Malahan ada kalangan guru yang pernah terlatih dalam pendidikan seni merasa malu mengajar pelajaran ini. dan tiada nilai masa depan serta tiada yang baru. Selama itulah pelajar juga akan memandang sepi mata pelajaran ini. perlu memiliki motivasi yang tinggi. . Untuk ini guru terpaksalah menggunakan berbagai kaedah untuk memotivasikan pelajarnya melalui berbagai strategi pengajaran dan pembelajaran. Ianya banyak menyentuh tentang aspek psikologi perkembangan. Mereka sanggup melaluinya sekiranya pendidikan seni itu menarik. Oleh itu guru-guru pendidikan seni perlulah benar-benar terlatih dalam bidang ini. “masa rehat” . belajar dari sekolah rendah hingga ketingkatan lima benda yang sama saja . Pelajar juga perlu didedahkan kepada berbagai bidang dan jenis kerajaya yang boleh membuka mata mereka bahawa mempelajari pelajaran pendidikan seni ada potensi dalam kerjaya jikalau diberi tumpuan bersungguh-sungguh. Pendidikan Seni “pelajaran yang tidak ada potensi” Seperkara lagi yang menjadi isu dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan seni adalah tanggapan masyarakat sekolah yang sering beranggapan bahawa : sesiapa sahaja boleh mengajar pendidikan seni. Selagi tanggapan ini tidak dibetulkan selagi itulah mata pelajaran ini beransur-ansur lenyap dari pandangan positif masyarakat sekolah. Guru perlu menguasai keperluan sebenar pelajar mempelajari pelajaran ini. tenaga dan masa.

apakah istimewanya mereka. Keduanya kita perlu menilai semula bagaimana usaha kita menyusun atur isi kandungan mata pelajaran ini secara berperingkat-peringkat mulai daripada tahun satu sekolah rendah hinggalah ke tahap SPM. Pelajar dari bidang vokesional dan teknikal pula mampu memperlihatkan kemahiran-kemahiran mereka. Saya percaya guru-guru yang mencintai bidang ini sentiasa memperjuangkannya. Sains Rumahtangga atau matapelajaran Sains. Pada dasaranya matapelajaran pendidikan seni adalah tergolong dalam kumpulan matapelajaran asas dari sekolah randah hingga tingkatan tiga. Ketiga . geografi. setara dengan SPM. Adakah kemahiran mereka dalam penciptaan dan penghasilan karya seni setara dengan kemahiran-kemahiran mata pelajaran lain di peringkat SPM. mungkinkah Seni memiliki sekolah menengah khasnya seperti juga sekolah sukan ? seperti ura-ura jabatan Pendidikan Johor ? . Kelima: Hanya guru yang layak sahaja mengajar waktu pelajaran ini. Adakah kita sudah merasa puas tentang tahap pendidikan seni sekarang ? Untuk menjawab persoalan-persoalan di atas kita boleh jadikan objektif-objektif pelajaran pendidikan seni sebagai landasan ukuran. Keenamnya. Soalannya berbalik semula kepada isu yang di atas iaitu bergantung kepada keupayaan guru menterjemah isi kandungan ke dalam bentuk operasi dalam P&P di bilik darjah. walaupun masih di peringkat permulaan tetapi jauh lebih bermutu berbanding dengan kandungan sukatan pelajaran lama. kemahiran hidup. keperluan asasnya dari segi infrastruktur perlulah diberi perhatian. Agihan jam interaksinya dalam seminggu pun sama iaitu tiga waktu seminggu. Apabila seseorang pelajar sekolah menengah tamat peperikasaan SPM mereka yang mendapat kepujian dalam Bahasa Malaysia boleh menunjukkan keupayaannya dalam berbahasa samaada dalam bentuk tulisan ataupun lisan. Begitu juga mereka yang lulus dalam matematik mampu menyelsaikan masalah matematik berdasarkan ilmu pengetahuan yang mereka kuasai. Sama tarafnya dengan mata pelajaran sejarah. sudah sampai masanya mata pelajaran ini memiliki buku rujukan atau sekurang-kurangnya ada buku panduan. pendidikan jasmani dan kesihatan dan sebagainya.Memertabatkan pelajaran Pendidikan Seni Selari dengan matapelajaran yang lain: Isu untuk memertabatkan matapelajaran pendidikan seni seiring dengan mata pelajaran yang lain bukanlah suatu isu yang baru. Adakah mereka memiliki tahap ilmu seni setara dengan peringkat SPM seperti mata pelajaran yang lain ? Adakah mereka memiliki daya kreativiti yang tinggi. Keempatnya sebagai mata pelajaran sekolah . Sudah sampai masanya setiap sekolah memiliki sekurangkurangnya satu bilik seni yang lengkap sama seperti pelajaran Kemahiran Hidup. sesetengahnya menguasai kemahiran asas sebagai persediaan untuk peringkat pengajian lebih tinggi atau menceburi di bidang pekerjaan. Persoalan dan kerisauan saya adalah mereka yang mendapat kepujian dalam pendidikan seni di peringkat SPM. Ini adalah kemahiran membuat perancangan tahunan bagi setiap tahap Peringkat STPM. PPK telah berjaya memperlihatkan suatu tahap mutu kandungan yang setara dengan kedudukannya.

memiliki konsepsi diri yang jelas dan boleh menyatakan pernyataan diri mereka secara kreatif melalui media. Semua pembelajaran Pendidikan Seni menitikberatkan kepada persepsi (pengamatan) proses mendapat pengetahuan. Proses pengamatan melibatkan seseorang itu membuat penelitian. Merujuk kepada objektif pelajaran Pendidikan Seni sama ada untuk sekolah menengah atau rendah. Perancangan Pendidikan Seni yang berkaitan dengan situasi kehidupan sebenar adalah penting untuk memastikan kejayaan yang lebih berkesan bagi mencapai objektif pembelajaran. Masalah utama yang mungkin dihadapi oleh guru adalah untuk menentukan tingkahlaku berasaskan objektif kurikulum pendidikan seni. Keadaan ini akan membantu proses perkembangan mereka dari peringkat paling asas iaitu mengenali diri sendiri. peka tentang perasaan mereka . Guru-guru perlu menguasai dan . mengenali seni dan kelompok-kelompok masyarakat kecil di persekitaran mereka. Ianya adalah tingkah laku asas dalam proses seseorang melengkapkan ilmu pengetahuan melalui penerokaan alam persekitrannya. mengaplikasi kaedahkaedah penyelidikan terhadap tugas-tugas pengajaran dari semasa ke semasa dan bersedia untuk mereka bentuk alat-alat untuk pengujian dan penilaian dalam pembelajaran dan pengajaran seni. salah satu tujuan pembelajaran Pendidikan Seni adalah untuk menajamkan persepsi pelajar. Bolehkah dikenalpasti apa yang boleh dipelajari. Seterusnya mengenali nilai-nilai kemanusiaaan yang boleh digarap maklumatnya daripada karya atau pernyataan seni yang boleh dikesan pada mana-mana bentuk seni atau mana-mana karya seni. Sebagai contohnya guru bolah menggunakan: Pendekatan Kemanusiaan dalam Pengajaran Pendidikan Seni: Menurut Michael (1983) dan Feldman (1970) mencadangkan agar guru menggunakan pendekatan kemanusiaan dalam pengajaran dan pembelajaran. Pendekatan Behaviorisme Ahli behaviorisme mempercayai tingkah laku pelajar boleh dibentuk melalui pengalaman-pengalaman pendidikan yang disediakan. Sesetengah berpendapat pengamatan melalui deria itu adalah kunci kepada segala ilmu dan pengetahuan. Menerusi proses pembelajaran yang berlandaskan pendekatan kemanusiaan itu pelajar akan mengenali dirinya dan hubungan dengan masyarakat dan kehidupannya. melayani perasaan dan pernyataan semuanya berlaku menersui deria kita. mengsintesis dan menilai. Apakah tingkah laku yang relevan untuk Pendidikan Seni? Bagaimana seseorang itu boleh mencapai perubahan tingkah laku ketika belajar Pendidikan Seni? Sampai ke tahap manakah sesuatu perubahan itu dinilai ? Matlamat dan objektif manakah yang digunakan sebagai ukuran untuk sesuatu penilaian. Ia merupakan suatu proses mengurus maklumat yang memerlukan tindakan integrasi secara kreatif. Proses ini juga memerlukan seseorang itu berfikir secara terbuka dan lebih bersifat luwes. apa yang akan diajar dan tingkah laku pelajar yang macam mana yang perlu dibentuk? Pengamatan sebagai pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni. Aspek asas kepada pendekatan ini adalah guru-guru perlu mematuhi disiplin untuk pencapaian sesuatu matlamat yang telah ditentukan dengan mengenalpasti keutamaan. Amalannya adalah mengikut tahap keupayaan pelajar.Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni: Apakah pendekatan yang digunakan oleh guru untuk mengajar Pendidikan Seni? Adakah kita henya menggunakan pendekatan p&p yang steriotaip sahaja? Sebenarnya terdapat berbagai pendekatan yang bolah kita amaklan agar proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran ini lebih menarik. menganalisis. Dalam kurikulum Pendidikan Seni aktiivti pengamatan ini telah ditetapkan supaya dilaksanakan mulai dari awal persekolahan hinggalah ke tingkatan menengah atas.

Domain Kognitif : iaitu ilmu yang berkaitan dengan gubahan. Kesimpulannya banyak isu-isu lain yang tidak diutarakan di sini umpamanya isu yang berkait dengan pendidikan merangkupi era ICT dan seumpamanya. Realitinya diminta kita sama-sama membuat renungan. supaya pelajaran pendidikan seni itu benar-benar berkualiti. Lancing (1971). tangan. Program-program perlu disediakan sehingga berjaya membawa perubahan secara mampan terhadap aras kepekaan pengamatan pelajar. sejarah dan apresiasi. minat. mungkin kita perlu mengambil langkah untuk memperbaiki bersama-sama dengan memberi pandangan dan idea dalam seminar atau perbincangan yang amat perlu diadakan dengan lebih kerap lagi. Ini adalah harapannya. Dengan harapan agar mata pelajaran pendidikan seni dapat memenuhi harsat wawasan dan falsafah pendidkan kebangsaan. mempunyai pertimbangan. yang memenuhi tuntutan domain kognitif. matlamat dan objektifnya telah jelas. meningkatkan kualiti koordinasi antara mata . pada dasarnya manyatakan bahawa pendidikan seni perlu memfokuskan perhatian kepada tiga domain utama tersebut. Aktiviti-aktiviti yang sesuai untuk mengembangkan keupayaan pengamatan ini perlu dikenalpasti. Seterusnya pelajar yang berbakat akan menjadi penggiat seni dan yang kurang berbakat atau berkemahiran akan menjadi penggemar atau pengkritik seni yang mahir serta berilmu pengetahuan hasil dari proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan seni. Sejauhmanakan kita telah meletakkan kualiti pengajaran kita dengan menguasai dan mengamalkan beberapa pendekatan sesuai untuk sesuatu matlamat pengajaran. Sejauh manakah kita telah melaksanakan peranan kita untuk merealisasikan harapan itu. menghargai warisan dan mempunyai sahsiah yang baik. dan meningkatkan proses kematangan deria perlu disediakan. Kneeth M. mungkin melalui kelompok perbincangan yang lebih kecil . Semuga dengan itu dapat memartabatkan pelajaran pendidikan seni ini ke tempat yang sewajarnya. Isi kandung pelajaran dan ruang lingkupnya telah dinyatakan selaras dengan tahap sukatan pelajaran. afektif dan psikomotor. Antara kandungan yang ada di dalam ketiga-tiga domain tersebut adalah. Domain Afektif : iaitu suatu aspek yang berkaitan dengan nilai. http://shydatulhushna. prosedur. Aktiviti yang boleh membantu pelajar untuk memajukan pengamatan. Domain Psikomotor: iaitu menumpukan kepada pertumbuhan kemahiran dalam pergerakan atau gerak balas yang boleh terbentuk melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Ini sejajar dengan Falsafah PendidikanNegara.mengenalpasti tahap keupayaan pengamatan pelajarnya dan menggunakannya untuk tujuan perancnagan pengajaran dan pembelajaran. Walau bagaimanapun tahniah diucapkan kepada Kementerian Pendidikan di bawah urusetia Pusat Perkembangan Kurikulum dan unit-unit lain yang telah berusaha untuk meletakkan matapelajaran pendidikan seni ini ke tahap yang sewajarnya.blogspot. sikap. otot dan mental. Pernyataan falsafah. Pendekatan Perkembangan Menyeluruh Pendidikan seni adalah merupakan bidang ilmu yang menjelaskan konsep pendidikan menyeluruh. dalam usaha untuk memberi persediaan kepada generasi muda dengan ilmu.com/ . keperihatinan. estetika serta seni dalam kehidupan. menarik dan bermakna dari perspektif pelajar Daripada isu-isu yang telah diketengahkan di atas. Usaha untuk mengemaskini kualiti sukatan pelajaran dari peringkat sekolah rendah hingga ke peringkat SPM dan STPM telah dan sedang dilakukan. Usaha ini dilakukan dengan melibatkan wakilwakil dari semua peringkat sistem pendidikan Negara kita. nilai dan kemahiran kepada generasi muda dengan personality sebagai rakyat Malaysia yang cemerlang untuk generasi akan dating.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->