P. 1
fonetik fonologi

fonetik fonologi

|Views: 79|Likes:
Published by aliem1973
pjj upsi
pjj upsi

More info:

Published by: aliem1973 on Apr 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/03/2013

pdf

text

original

FONETIK DAN FONOLOGI / 2

Unit

2
FONETIK DAN FONOLOGI
HASIL PEMBELAJARAN Setelah selesai mempelajari unit ini, anda seharusnya dapat: i. membezakan kajian fonetik dan fonologi bahasa Melayu, ii. menjelaskan aspek kajian fonetik artikulasi, akustik dan fonetik auditori, iii. menganalisis bunyi bahasa, bukan bunyi bahasa, bunyi bersuara dan bukan bunyi bersuara, iv. mengetahui alat-alat artikulasi dan fungsinya dalam penghasilan bunyi bahasa Melayu.

Pengenalan
Unit ini membincangkan hal tentang konsep Fonetik dan Fonologi bahasa Melayu serta aspek kajiannya. Unit ini juga menjelaskan hal tentang bunyi bahasa, bukan bunyi bahasa, bunyi bersuara dan bukan bunyi bersuara serta menerangkan alatalat artikulasi dan fungsinya dalam penghasilan bunyi bahasa bahasa Melayu.

Apakah yang Dimaksudkan dengan Bunyi?
Bunyi ialah kesan yang didengar oleh telinga yang berlaku apabila udara daripada paru-paru keluar melalui pita suara ke rongga tekak, kemudian terus keluar ke rongga mulut atau rongga hidung. Semasa udara keluar melalui rongga tekak dan

22

FONETIK DAN FONOLOGI / 2

rongga mulut atau rongga hidung, udara mungkin mengalami gangguan atau sekatan atau mungkin tidak. Udara yang keluar dalam bentuk gelombang itu mengenai bahagian gegendang telinga dan terhasillah bunyi.

Tahukah Anda Pengertian Fonetik?
Bunyi bahasa dikaji dalam bidang fonetik. Berikut diberikan beberapa definisi atau pengertian serta pendapat tentang fonetik: (i) Dalam The World Book of Dictionary (C.L. Barnhart & R.K. Barnhart, 1981:1566), fonetik dikatakan “the body of speech sounds of any one language, and their relation to one another”. Kamus Linguistik (Harimurti Kridalaksana, 1984:51) memberikan definisi fonetik sebagai “ilmu yang menyelidiki penghasilan, penyampaian dan penerimaan bunyi bahasa”. Marsono dalam bukunya, Fonetik (1986:1) mendefinisikan fonetik sebagai “ilmu yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa tanpa melihat fungsi bunyi itu sebagai pembeda makna dalam sesuatu bahasa”. W. Bright (1992:194) dalam International Encyclopedia of Linguistics menghuraikan fonetik sebagai “the study of the physical characteristics of human speech sounds”. Abdullah Hassan (1993:40) memberikan definisi fonetik sebagai “fonetik mengkaji bunyi bahasa dari segi penyebutan, pendengaran atau sifatnya ... Fonetik amnya ialah pengkajian terhadap unsur-unsur dalam bentuk bunyi”. The Penguin Dictionary (2004:1046) menjelaskan fonetik sebagai “the study and classification of speech sounds”. Menurut Kamus Dewan (2005:354), “fonetik ialah ilmu bahasa (linguistik) yang berkaitan dengan penyebutan kata dan lambang yang menunjukkan sebutannya”.

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi) (vii)

23

1984:61) memberikan definisi fonologi sebagai bidang dalam linguistik yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa mengikut fungsinya.. Tahukah Anda Pengertian Fonologi? Bunyi-bunyi bahasa yang mempunyai sistem atau peraturan pula dikaji dalam bidang fonologi. 2. 1981:1567). Abdullah Hassan dalam bukunya.L. Yallop (1995:5) “phonology is concerned with the organization of speech within specific languages”. Clark dan C.1 Berikan definisi fonetik menurut tokoh yang anda tahu.2 Rumuskan konsep fonetik berdasarkan definisi yang telah diberikan oleh tokohtokoh di atas. P. Dalam World Book of Dictionary (C.K. Roach dalam bukunya Phonetics. fonologi didefinisikan sebagai “the systems of sounds used in a language”.. Barnhart & R. iaitu rumus-rumus yang menentukan sebutan”. and the rules which regulate their use” (2001:111). the patterns they form. Barnhart. menjelaskan fonologi sebagai “the study of the distinctive sound units of a language. Fonologi dalam The Penguin Dictionary (2004:1045) ditakrifkan sebagai “the study of the sound systems of a language”. Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia (1993:40) menyatakan bahawa “fonologi mengkaji bunyibunyi yang berfungsi dalam sesuatu bahasa itu”. Parker (1974:112) memberikan pengertian fonologi sebagai “. Menurut J. Kamus Linguistik (Harimurti Kridalaksana. suatu bidang yang mengkaji sesuatu bahasa. Antara definisi atau pengertian serta pandangan tentang fonologi adalah seperti yang berikut: (i) F.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 2. (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) 24 .

Dalam bidang fonetik. Tahukah Anda Konsep Fonetik dan Fonologi dalam Bahasa Melayu? Berdasarkan pelbagai definisi dan pengertian daripada beberapa buah kamus dan ensiklopedia serta berdasarkan pandangan dan pendapat yang diberikan oleh beberapa orang sarjana bahasa tentang fonetik dan fonologi.1 – bentuk gelombang akustik). iaitu: (i) fonetik artikulasi (ii) fonetik akustik (iii) fonetik auditori Fonetik artikulasi mengkaji bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu dikeluarkan oleh alat-alat artikulasi. lidah. 2. 25 . daerah pengeluarannya dan alat-alat pengucapan yang terlibat dalam menghasilkan bunyi-bunyi bahasa. bibir dan sebagainya (lihat rajah 2. Fonetik auditori pula merupakan kajian yang berkaitan dengan pendengaran terhadap bunyi-bunyi yang dihasilkan supaya bunyi-bunyi itu dapat diperturunkan ke dalam lambang-lambang yang tepat.3 Jelaskan konsep fonologi berdasarkan pandangan tokoh yang anda tahu. iaitu mengkaji bunyi-bunyi bahasa dari segi cara pengeluarannya. terdapat tiga aspek kajian yang dilakukan. iaitu bagaimana gelombang udara dari paru-paru mengalami perubahan yang disebabkan oleh gangguan yang dibuat oleh alat artikulasi seperti pita suara. Fonetik akustik pula mengkaji sifat bunyi itu sendiri.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 2. dapat kita rumuskan bahawa fonetik mengkaji bunyi-bunyi bahasa yang dituturkan oleh manusia.4 Bezakan konsep antara fonetik dengan fonologi.

separuh vokal dan seumpamanya. dan vokal tengah dalam bahasa Melayu. apakah yang dimaksudkan dengan Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu? Fonetik dan fonologi bahasa Melayu ialah bidang pengajian yang melibatkan pengkajian terhadap bunyi-bunyi bahasa dan fungsi-fungsi bunyi bahasa dalam bahasa Melayu. sengau. Kajian fonetik dan fonologi bahasa Melayu meliputi bidang bagaimana bunyi-bunyi bahasa Melayu itu dihasilkan atau dituturkan. juga turut dikaji pelbagai jenis bunyi konsonan dalam bahasa Melayu seperti konsonan letupan. Misalnya.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 s i Rajah 2. Bidang ini turut mengkaji jenis-jenis diftong seperti diftong au. Roach. 2002:198). Maksudnya bidang fonologi menentukan sistem bunyi satu-satu bahasa dengan berdasarkan jenis-jenis bunyi sama ada bunyi itu distingtif (membezakan makna) atau tidak distingtif (tidak membezakan makna).1: Bentuk gelombang akustik bagi perkataan bahasa Inggeris “see” /si:/ (Sumber: P. vokal belakang. misalnya bagaimanakah bunyi-bunyi vokal dan konsonan serta diftong dalam bahasa Melayu itu dihasilkan. 26 . geseran. Matlamat akhir bidang fonologi ialah menentukan sistem bunyi atau menentukan huruf-huruf atau fonemfonem tertentu yang seterusnya mewujudkan sistem ejaan bagi sesuatu bahasa. ai dan oi dalam bahasa Melayu (Abdul Hamid Mahmood. letusan. Oleh itu. bagaimanakah cara menghasilkan bunyi vokal hadapan. 2001:40) Fonologi pula dapat disimpulkan sebagai kajian terhadap fungsi-fungsi bunyi bahasa. Apakah alat-alat artikulasi yang terlibat dan daerah mana pada alat artikulasi yang berperanan dalam menghasilkan bunyi-bunyi bahasa dalam bahasa Melayu. Dalam bidang ini.

Jika udara mengalami gangguan atau himpitan. misalnya bunyi batuk. Tempat atau alat artikulasi yang dilalui. Bunyi bahasa ialah bunyi yang dihasilkan oleh alat artikulasi manusia yang digunakan dalam pertuturan. tetapi tidak digunakan dalam pertuturan. tepuk tangan dan seumpamanya juga bukan bunyi bahasa. Bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat yang bukan alat artikulasi seperti bunyi lipatan jari. 27 . udara yang keluar dengan kuat akan menggegarkan pita suara.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 2. Jika pita suara itu tertutup. bunyi berdengkur dan seumpamanya. manusia menyedut udara setiap hari. antaranya ialah batang tenggorok. Bunyi yang bukan bunyi bahasa pula merupakan bunyi yang mungkin dihasilkan oleh alat artikulasi. pangkal tenggorok. Tahukah Anda Bunyi Bahasa dan Bukan Bunyi Bahasa? Dalam kehidupan. udara dapat keluar bagi menghasilkan bunyi-bunyi tidak bersuara. rongga hidung atau rongga hidung bersama-sama dengan alat yang lain. Jika pita suara itu terbuka. Bunyi bahasa tidak akan terjadi sekiranya tiada halangan atau gangguan pada alat artikulasi seperti dalam bernafas. maka lahirlah bunyi-bunyi bersuara seperti bunyi vokal. kerongkong. fonetik artikulasi. fonetik akustik dan fonetik auditori. Pada waktu udara mengalir keluar. maka bunyi-bunyi yang dihasilkan merupakan bunyi-bunyi konsonan. Udara merupakan sumber tenaga utama dalam penghasilan bunyi bahasa. Rajah 2.5 Bincangkan aspek-aspek kajian bidang fonetik. kemudian mendapat halangan atau gangguan di berbagai-bagai tempat alat artikulasi dengan berbagai-bagai cara sehingga terjadilah bunyi-bunyi bahasa. Udara yang dihembuskan (atau dihirup untuk sebahagian kecil bunyi bahasa) itu. bunyi siulan. bunyi sendawa. Udara disedut ke dalam paru-paru dan dihembuskan keluar bersama-sama waktu kita sedang bernafas. rongga mulut.2 yang berikut menunjukkan proses penghasilan bunyi. bunyi dehem. pita suara boleh berada dalam keadaan terbuka atau tertutup.

William. 1992:195) 2.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 Proses oral Proses sebutan (artikulasi) Proses penghasilan bunyi (fonasi) Proses pengaliran udara (menghembus dan menghirup) paru-paru Rajah 2.8 Berikan lima contoh bunyi bahasa dan bukan bunyi bahasa. terangkan proses-proses yang terlibat dalam penghasilan bunyi. 2.6 Dengan menyertakan gambar rajah.7 Apakah yang dimaksudkan dengan bunyi bahasa dan bukan bunyi bahasa? 2. 28 .2: Proses Penghasilan Bunyi (Sumber: B.

Alat artikulasi atau disebut juga artikulator yang berfungsi dalam penghasilan bunyi-bunyi bahasa terdiri daripada yang berikut: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) Paru-paru (lungs) Batang tenggorok (trachea) Pangkal tenggorok (larynx) Pita suara (vocal cords) Krikoid (cricoid) Tiroid (thyroid) atau halkum Aritenoid (arythenoids) Dinding rongga kerongkongan (wall of pharynx) Epiglotis (epiglottis) Akar lidah (root of tongue) Akar lidah. ceruk gigi. Secara terperinci. lengkung kaki gigi (alveola. pangkal lidah (hump. back of tongue. baik secara langsung ataupun tidak langsung ialah alat artikulasi. dorsum) Tengah lidah (middle of the tongue. mouth cavity) Rongga hidung (nose cavity. medium) Daun lidah (blade of the tongue.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 Apakah Alat Artikulasi? Seperti yang diterangkan bahawa bunyi bahasa terjadi jika udara mengalami halangan atau gangguan pada alat-alat artikulasi. denia) Gigi bawah (lower teeth. bahagianbahagian anggota tubuh yang ikut membentuk bunyi. gusi belakang. nasal cavity) 29 . palatum) Gusi dalam. lidah belakang. velum) Langit-langit keras (hard palate. denta) Bibir atas (upper lip. alveolum) Gigi atas (upper teeth. apex) Anak tekak (uvula) Langit-langit lembut (soft palate. labia) Mulut (mouth) Rongga mulut (oral cavity. laminal) Hujung lidah (tip of the tongue. labia) Bibir bawah (lower lip.

3: Alat-alat Artikulasi 30 .FONETIK DAN FONOLOGI / 2 18 17 19 16 25 15 21 23 22 20 13 14 6 4 12 11 24 10 8 9 7 5 5 3 2 1 Rajah 2.

L. sehingga memungkinkan CO2 (gas karbon dioksida) mengalir ke luar. Rongga ini terdiri daripada empat komponen. epiglotis menutup batang tenggorok sehingga makanan atau minuman tidak masuk ke saluran itu. 1963:21-22). Epiglotis (katup pangkal tenggorok) terletak pada pintu masuk pangkal tenggorok berfungsi untuk melindungi masuknya makanan atau minuman ke batang tenggorok. Dalam pembentukan bunyi bahasa. Proses ini disebut menarik nafas dan mengeluarkan udara yang telah kotor. epiglotis ini tidak mempunyai peranan apa-apa. otot perut dan rongga dada berjalan terus secara teratur. Berkurangnya tekanan udara dalam paru-paru kerana adanya pembesaran ruangan. Malmberg. begitu pula sebaliknya. Dua tulang rawan aritenoid 31 . proses mengembang (pembesaran ruangan paru-paru) dan mengempis (pengecilan ruangan paru-paru)nya paru-paru yang dikerjakan oleh otot-otot paru-paru. Tulang rawan krikoid berbentuk seperti lingkaran sebagai tumpuannya terletak di belakang. Bernafas pada dasarnya ialah mengalirkan udara ke dalam paru-paru. Udara akan mengalir keluar dari paru-paru hanya apabila tekanan udara yang ada di dalam paru-paru lebih besar daripada tekanan udara yang ada di luar. sekarang kita meneliti dengan terperinci fungsifungsi alat artikulasi tersebut: Paru-paru Fungsi utama paru-paru adalah untuk pernafasan. Malmberg. Pada waktu kita menelan makanan dan minuman. Pike. Udara yang mengandungi O2 (oksigen) akan mengalir ke paru-paru jika tekanan udara luar lebih besar daripada tekanan udara dalam paru-paru.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 Tahukah Anda Fungsi Alat Artikulasi? Setelah kita mengenali pelbagai jenis alat artikulasi yang berperanan dalam penghasilan bunyi-bunyi bahasa. B. Selama manusia masih hidup. iaitu (i) tulang rawan krikoid. (ii) dua tulang rawan aritenoid. Pangkal Tenggorok (Larynx) Pangkal tenggorok atau laring (larynx) adalah rongga pada hujung pipa pernafasan. Arus udara yang dari paru-paru inilah yang menjadi sumber syarat mutlak terjadinya bunyi (K. 1947:4. 1963:22). Proses ini disebut menghembuskan nafas. (iii) sepasang pita suara dan (iv) tulang rawan tiroid (B.

Glotis dalam keadaan terbuka lebar terjadi apabila kita bernafas secara normal. iaitu dalam keadaan: terbuka lebar. sedangkan bahagian belakang pada tulang rawan aritenoid. tertutup dan tertutup rapat. terbuka. Tiroid (lekum) Aritenoid Krikoid Keterangan: Garis putus dengan titik – menarik nafas Garis agak tebal – bernafas biasa (normal) Garis tipis di tengah – fonasi Garis putus melengkung di bawah – pergerakan arah aritenoid Rajah 2. maka terbentuklah suatu celah atau ruang di antara sepasang pita suara. menutup dan menutup rapat. Celah itu disebut glotis. Glotis dalam keadaan terbuka dalam menghasilkan bunyi tak bersuara. Pita suara bahagian muka terkait pada tulang rawan tiroid. sehingga memungkinkan arus udara yang mengalir menggetarkan pita suara pada waktu menghasilkan bunyi 32 . Sepasang pita suara dapat membuka lebar. sedang dalam keadaan tertutup. Sistem otot aritenoid dapat bergerak mengatur gerakan pada sepasang pita suara.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 bentuknya kecil seperti piramid terletak di atas rawan krikoid. membuka. maka glotis biasa dibezakan atas empat posisi. Fungsi utama pita suara ini adalah sebagai pintu klep yang mengatur pengawasan arus udara antara paru-paru dengan mulut atau hidung. 1963:25) Dengan peristiwa membuka dan menutupnya pita suara.4: Proses Menutup dan Membukanya Glotis (Sumber: B. Sehubungan dengan terjadinya bunyi dan pernafasan. Malmberg. Tulang rawan tiroid atau halkum yang dapat dilihat berbentuk menonjol pada kaum laki-laki sebenarnya tidak begitu mempunyai peranan yang bererti dalam pembentukan bunyi bahasa.

Proses menggetarnya pita suara itu sendiri disebut fonasi (phonation) (B. Yang terakhir.pita suara (celah. lubang pita suara) 2 .5 yang berikut dapat memperjelas huraian ini. 1973:6) 33 . 1963:23-25. keadaannya tertutup rapat. ruang. iaitu dengan menghasilkan bunyi hamzah. 1 1 2 tulang rawan aritenoid 2 tulang rawan aritenoid Pita suara terbuka lebar dalam bernafas normal Pita suara terbuka dalam menghasilkan bunyi tak bersuara 1 1 2 tulang rawan aritenoid 2 tulang rawan aritenoid Pita suara tertutup dalam menghasilkan bunyi bersuara Keterangan: Pita suara tertutup rapat dalam menghasilkan bunyi hamzah 1 .glotis (garis tempat pertemuan pita suara) Rajah 2. Ladefoged.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 bersuara. Malmberg. Rajah 2. P. 1973:7-22).5 : Keadaan Pita Suara Ketika Menghasilkan Bunyi (Sumber: P. Ladefoged.

Bunyi yang dibentuk oleh pangkal lidah (dorsum) disebut dorsal (Bloch & George L. Fungsi utamanya adalah sebagai saluran makanan dan minuman. iaitu bahagian lembut selepas langit-langit keras. 34 . ia sebagai artikulator pasif. sedangkan artikulator aktifnya adalah hujung lidah atau tengah lidah. 1998:13). Dalam pembentukan bunyi bahasa. langit-langit lunak beserta hujung anak tekak menurun. Velum) Langit-langit lembut (velum). Untuk bunyi yang dihasilkan dengan halangan anak tekak (uvula) disebut bunyi anak tekak atau uvular. Trager. 1942:16). 1942:16). Dalam kebanyakan pembentukan bunyi bahasa. Bunyi yang dihasilkan oleh langit-langit keras (palatum) disebut palatal (Bloch & George L. Davenport & S. Dalam pembentukan bunyi. Bunyi bahasa yang dihasilkan oleh faring disebut bunyi faringal (Bloch & George. Gabungan yang pertama menjadi apikopalatal sedangkan gabungan yang kedua menjadi medio-palatal. sehingga udara dapat keluar masuk melalui rongga hidung. iaitu bunyi non-nasal atau pada waktu kita menguap. Langit-langit Lembut (Soft Palate.J. beserta bahagian hujungnya yang disebut anak tekak (uvula) dapat turun naik sedemikian rupa.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 Rongga Kerongkongan (Pharynx) Rongga kerongkongan atau faring (pharynx) ialah rongga yang terletak di antara pangkal tenggorok dengan rongga mulut dan rongga hidung. sedangkan artikulator (aktif)nya ialah pangkal lidah. Bunyi sebegini terdapat dalam bahasa Arab dan Hebrew (M. langit-langit keras ini sebagai artikulator pasif. Hannahs. Dalam pembentukan bunyi bahasa. Palatum) Langit-langit keras merupakan bahagian bertulang selepas gusi yang pada bahagian depan langit-langit itu melengkung cekung ke atas dan bahagian belakang berakhir dengan bahagian yang terasa lembut apabila diraba. Langit-langit Keras (Hard Palate. Trager. Gabungan keduaduanya menjadi dorso-velar. Demikian pula pada waktu terbentuknya bunyi nasal. Bunyi bahasa yang dihasilkan oleh langit-langit lembut ini disebut bunyi velar. peranannya terutama hanyalah sebagai tabung udara yang akan ikut bergetar apabila pita suara bergetar. Trager. langit-langit lembut beserta anak tekaknya terangkat ke atas menutup rongga hidung. L. Bunyi yang dihasilkan oleh hujung lidah (apex) disebut apikal dan bunyi yang dihasilkan dengan halangan tengah lidah (medium) disebut medial. Dalam keadaan bernafas normal. 1942:15).

Bunyi yang dihasilkan oleh halangan hujung lidah pada gusi disebut bunyi apiko-alveolar. [m] dan bunyi labio dental. Dalam pembentukan bunyi bahasa. [f] dan [v]. Bunyi yang dihasilkan oleh gigi (denta) disebut bunyi dental. Fungsi utama gigi untuk mengunyah. Bunyi yang dihasilkan oleh halangan gigi atas dengan bibir bawah disebut bunyi labio-dental dan yang dihasilkan oleh halangan gigi atas dengan hujung lidah disebut bunyi apiko-dental. Yang berfungsi penuh sebagai artikulator atau dasar artikulasi adalah gigi atas bekerjasama dengan bibir bawah atau hujung lidah. Dapat juga bibir bawah sebagai artikulator aktif itu bekerjasama dengan gigi atas. iaitu gigi bawah dan atas. iaitu bibir bawah dan atas. Contoh-contoh bunyi yang dihasilkan oleh bibir ialah bunyi fonem [p]. hanya bersifat membantu sahaja. Bunyi yang dihasilkan oleh bibir (labia) disebut bunyi labial.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 Gusi Dalam (Alveola. 35 . [w]. Bunyi yang dihasilkan oleh daun lidah (lamina) disebut bunyi laminal. alveolum) disebut bunyi alveolar atau bunyi gusi. Selain itu. Fungsi utama kedua-dua bibir adalah sebagai pintu penjaga rongga mulut. terletak tepat di atas serta di belakang gigi yang melengkung ke dalam menghadap lidah. Labia) Bibir terbahagi menjadi dua. Walaupun gigi bawah dapat digerakkan ke bawah dan ke atas namun dalam pembentukan bunyi bahasa tidak banyak berperanan. Gigi (Teeth Denta) Gigi terbahagi menjadi dua. dapat juga gusi bekerjasama dengan daun lidah sebagai artikulator aktifnya. Contoh-contoh bunyi yang dihasilkan oleh gigi ialah [] seperti dalam perkataan hadith [hadi]. Bunyi yang dihasilkan oleh gusi (alveola. lengkung kaki gigi. Dalam pembentukan bunyi bahasa. ceruk gigi. gusi ini sebagai artikulator pasif sedang artikulator aktifnya adalah hujung lidah. hasilnya ialah bunyi labio-dental. Gabungan keduaduanya menjadi bunyi lamino-alveolar. bibir adalah sebagai artikulator pasif bekerjasama dengan bibir bawah sebagai artikulator aktifnya. lekuk gigi) adalah bahagian gusi tempat letak akar gigi depan atas bahagian belakang. Bibir (Lip. Alveolum) Gusi dalam (gusi belakang. [b].

pangkal lidah (dorsum). Tengah lidah bekerjasama dengan langit-langit keras menghasilkan bunyi seperti [. juga dengan gusi untuk menghasilkan bunyi [t. Lidah dapat dibahagi kepada lima bahagian. y]. seperti dalam perkataan [tadi] dan [sapu]. Dalam pembentukan bunyi bahasa. Selain itu. ʒ . 2.9 Namakan alat-alat artikulasi dalam rajah di bawah.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 Lidah (Tongue) Fungsi utama lidah adalah sebagai alat perasa dan untuk memindahkan makanan yang akan atau sudah dikunyah. Hujung lidah bekerjasama dengan langit-langit keras menghasilkan bunyi seperti [l]. tengah lidah (medium). s]. iaitu akar lidah (root). lidah sebagai artikulator aktif mempunyai peranan yang amat penting. hujung lidah boleh bekerjasama dengan gigi atas untuk menghasilkan bunyi [] seperti dalam perkataan mithal [mial]. 36 . daun lidah (lamina) dan hujung lidah (apex). Akar lidah bekerjasama dengan rongga kerongkongan menghasilkan bunyi dorso-velar.

FONETIK DAN FONOLOGI / 2 xi i vii viii ii iii iv vi v x xii ix Apakah Bunyi Bersuara dan Bunyi Tidak Bersuara? Bunyi bersuara dan bunyi tidak bersuara ini mempunyai kaitan dengan keadaan pita suara seperti yang digambarkan dalam rajah 2.6 yang berikut: 37 .

maka berlakulah getaran pada pita suara dan bunyi yang dihasilkan ialah bunyi bersuara. 38 .FONETIK DAN FONOLOGI / 2 (a) (b) (d) (c) Rajah 2. bunyi [b]. Contohnya.6: Keadaan pita suara (glotis) ketika: (a) tertutup. Laver. [d]. (b) terbuka untuk bunyi bersuara. [g] dan bunyi-bunyi vokal. 1993:188) Sekiranya pita suara (glotis) itu tertutup rapat sewaktu udara keluar melaluinya. (c) terbuka untuk bunyi bisikan. (d) proses getaran (Sumber: J.

7 : Tiga bentuk gelombang bunyi yang mungkin berupa getaran pada pita suara (Sumber: P. bunyi [p]. [s] dan seumpamanya. [k].10 Dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai. jika pita suara (glotis) itu direnggangkan (terbuka) sewaktu udara keluar melaluinya.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 Rajah 2. [f]. huraikan perbezaan bunyi bersuara dan bunyi tidak bersuara. Ladefoged. [t]. 39 . 2. maka getaran pada pita suara tidak berlaku dan bunyi yang dihasilkan ialah bunyi tidak bersuara. Contohnya. 2006: 183) Sebaliknya.

Berdasarkan definisi oleh pelbagai tokoh tersebut. konsonan. anda perlu: i. Memberikan penjelasan tentang jenis-jenis aspek fonetik bahasa Melayu ii. sila buat rumusan anda sendiri terhadap ilmu fonologi. Memberikan beberapa definisi yang diberikan oleh tokoh-tokoh yang berlainan tentang ilmu fonetik ii. Sila beri keterangan tentang fonetik artikulasi iii. Definisi yang diberikan oleh Harimurti Kridalaksana iv. jawapan anda harus mencakupi aspek-aspek berikut: i.K. anda perlu: i. Berikan pendapat C. Fonetik mengkaji bunyi-bunyi bahasa seperti bunyi vokal. 40 . Definisi yang diberikan oleh Marsono dalam bukunya.2 Bagi menjawab soalan ini.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 PANDUAN MENJAWAB SOALAN LATIHAN UNIT 2 2. Memberikan beberapa definisi yang diberikan oleh tokoh-tokoh yang berlainan tentang ilmu fonologi ii. 2.5 Untuk menjawab soalan ini. Fonologi mengkaji sistem bunyi bahasa. 2. jawapan anda harus boleh: i. anda harus boleh: i. dll.4 Bagi menjawab soalan ini. Fonetik (1986) v. dll iii. Sila beri keterangan tentang fonetik auditori. Barnhart & R.L. Definisi fonetik ii. Definisi yang diberikan oleh Abdullah Hassan (1993) vii.3 Bagi menjawab soalan ini. sila buat rumusan anda sendiri terhadap ilmu fonetik. Menjelaskan perbezaan antara fonetik dan fonologi ii. Sila beri keterangan tentang fonetik akustik iv. iaitu menentukan fonem-fonem yang distingtif iv. Anda juga harus membincangkan bagaimana fonem tersebut berperanan membentuk suku kata dalam bahasa Melayu. 2. Berdasarkan definisi oleh pelbagai tokoh tersebut. Barnhart dalam The World Book of Dictionary iii. 2.1 Bagi soalan ini. Bright (1992) vi. Definisi yang diberikan oleh Menurut Kamus Dewan. Definisi yang diberikan oleh W.

FONETIK DAN FONOLOGI / 2 2. 2.10 Untuk jawapan soalan ini. Contoh bukan bunyi bahasa termasuklah bunyi kentut. dll. 2. Sila berikan nama setiap alat artikulasi tersebut. proses penghasilan bunyi (fonasi). 2. Melukis gambar rajah alat artikulasi yang terlibat dalam proses penghasilan bunyi ii.6 Soalan ini memerlukan anda: i. 2. anda perlu: i.9 Untuk jawapan soalan ini. konsonan. 41 .8 Untuk menjawab soalan ini. anda perlu: i. Memerhatikan semua alat artikulasi yang terlibat dalam penyebutan bunyi bahasa ii. diftong. proses sebutan (artikulasi). Sila berikan lima (5) contoh bagi bunyi bersuara dan bukan bunyi bersuara yang meliputi bunyi vokal dan konsonan. Menerangkan bunyi-bunyi yang dikatakan bunyi bahasa dan bunyi yang bukan bunyi bahasa ii. bunyi batuk. berdehem. Memberikan contoh-contoh bunyi bahasa seperti bunyi vokal. Perlu membezakan antara bunyi bersuara dan bukan bunyi bersuara ii. proses pengaliran udara (menghembus dan menghisap) dan paru-paru. Berikan juga ciri-ciri bunyi bahasa dan bukan bunyi bahasa. Menerangkan proses oral. vokal rangkap dan bunyi suku kata ii. anda perlu: i. lipat jari. anda perlu: i.7 Untuk menjawab soalan ini.

A. Linguistik am untuk guru Bahasa Malaysia. International encyclopedia of linguistics. (Ed) (1992). Barnhart. New York: Holt. Toronto: World Book Inc. Bhd. Auckland: Arnold. Abdul Hamid Mahmood (2002). Kulim: Penerbit Sarlis. (1998). A Dictionary of Linguistics and Phonetics. J. Rinehart & Winston. & Yallop. Masa Enterprise. Crystal. D. USA: Blackewell. Gramedia Jakarta. Bright. (1955). 42 . London: Routledge. Ejaan bahasa Melayu terkini. H.) (1981). Oxford: Basil Blackwell Ltd. M.J. Speech sounds. & Barnhart.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 Rujukan Abdul Hamid Mahmood (1995). Ashby. Bhd.K. Kuala Lumpur: Sarjana Enterprise. Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn. (1995). Introducing phonetics & phonology. Guru dan bahasa Melayu. (Ed. Gleason. (1986).T. Jakarta: Penerbit P. An introduction to descriptive linguistics. Fonetik dan fonologi suatu tinjauan. Arbak Othman (1983). Kuala Lumpur: Aslita Sdn. Alias Mohammad Yatim (1992). Linguistik fonetik dan fonologi bahasa Melayu. The world book of encyclopedia volume two. Kamus linguistik. Davenport. R. C.L. An introduction to phonetics and phonology (second edition). Abdullah Hassan (1993). S. Abdul Hamid Mahmood dan Nurfarah Lo Abdullah (2007). New York: Oxford University Press. Kuala Lumpur: City Reprographic Services. P. & Hannahs. C. (1995). W. Harimurti Kridalaksana (1983). Permulaan ilmu linguistik. Clark.

(2005). Ed). Malmberg. nahu bahasa Melayu. P. Kamus Dewan Edisi Keempat (2005). B. A course in phonetics (3rd. Noam Chomsky. Linguistics and Language Planning. New York: Harcourt. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Ladefoged. Preliminaries to linguistic phonetics. (1966).FONETIK DAN FONOLOGI / 2 Hymes. Mangantar Simanjuntak (1991). Fonetik dan fonologi siri pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. D. Dewan Bahasa. New York: Cambridge University Press. Linguistik deskriptif. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Istilah linguistik Bahasa Inggeris – Bahasa Malaysia. J. (1963). 1991. (1973).). New York: Denver. Ladefoged. P. (1993). Lutfi Abas (1985). (2006). Vowels and consonants (second edition). P. Indirawati Zahid & Mardian Shah Omar (2006). Ladefoged. Principles of phonetics. (1993). P. New York: Penguin Modern Master University Press. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Neurolinguistik dan Afasiologi: Satu kewujudan kerjasama yang saling menguntungkan. Kuala Lumpur: PTS Professional. A course in phonetics (fifth edition). 35(2). MA: Thomson Wadsworth. Bahasa Malaysia – Bahasa Inggeris. Lyons. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Marsono (1986). J. Laver. London: Heffer. Boston. Fonetik. Dalam Brigth (Ed. Australia: Blackwell Publishing. Jones. (1958). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. An outline of English phonetics. Brace and Jovanovich. (1981). 43 . Ladefoged. Sociolinguistics. Chicago: University of Chicago Press. D. Phonetics.

J. Phonetics: A critical analysis of phonetic theory and a technique for the practical description of sounds University of Michigan Press. Verhaar. Asas fonetik. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. Kuala Lumpur: Fakulti Bahasa dan Linguistik.B. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 Martin. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Sudaryanto (1983). Linguistik untuk bukan ahli linguistik. Universiti Malaya. Phonetics. Rahmat Sato. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. London: Penguin Books. J. P. Linguistik. Roach. H. & Rahilly. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. K. (1983). 44 . (1999).M. Taib Osman (2004). (1974). Pike. Pengantar linguistik. London: Arnold. Parker. Nor Hashimah Jalaluddin (1998). Budaya dan bahasa Melayu masalah dan harapan. Phonetics the science of speech. The Penguin Dictionary (2004).L. (2001).W. (1998). J. F. (1947). United Kingdom: Oxford University Press. Mohd. Pengenalan fonetik dan fonologi.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->