MODEL PEMBELAJARAN BERASASKAN INKUIRI PENEMUAN Tahun 2

Bidang: SAINS FIZIKAL Tajuk: 4. Terang Dan Gelap Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 4.1 Menganalisis keadaan terang dan gelap. Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: 4.1.3 Menerangkan bagaimana bayang-bayang dihasilkan melalui aktiviti. Masa: 60 minit (2 waktu)
FASA 1. Persediaan - Memerhati - Menyoal CADANGAN AKTIVITI Murid memerhatikan dua gambar yang ditunjukkan oleh guru. CADANGAN KOMUNIKASI 1. Gambar manakah yang menunjukkan keadaan pada waktu siang? 2. Bagaimanakah suasana pada waktu malam?

Pemerhatian dan Analisis Indikator 1.1.1 Pemerhatian menyeluruh 1.2.1 Membuat banding beza Gambar A

Gambar B

2. menguji hipotesis dan merekod hasil dapatan.5 Membincang penilaian. Murid-murid menjalankan penyiasatan dalam masa 20 minit.Meneroka .Membuat hipotesis Guru menyediakan lampu suluh. 3.Menguji hipotesis Murid-murid dibahagikan kepada 5 kumpulan. 2. . Adakah bayangbayang akan terhasil apabila lampu suluh dinyalakan? 2. Guru membimbing muridmurid semasa aktiviti untuk menghasilkan rancangan penyiasatan yang baik. Murid-murid memerhatikan penyiasatan yang dijalankan. 4. 3. Perkembangan .2.Merancang .3 Membuat wajaran dengan betul. 1. Imaginasi . Apa yang diukur (diperhatikan)? 4. kadbod putih. Adakah bayangbayang terhasil sekiranya kita menggantikan bongkah kayu kepada gelas kosong? 3.1. 1. Murid-murid merancang dalam kumpulan satu aktiviti penyiasatan bagaimana bayang-bayang dapat dihasilkan. Adakah bayangbayang terhasil sekiranya kita menggantikan bongkah kayu kepada kadbod? Bayang-bayang akan terbentuk apabila terhalang oleh objek.3 Menghasilkan idea yang bermakna.1. Apa yang perlu dikekalkan? 2. Murid-murid merancang dengan menggunakan Lampiran 1 yang telah disediakan. Murid –murid menjalankan penyiasatan.2. Penambahbaikan Menilai Indikator 3.1 Memberi pelbagai penerangan rasional tentang idea. Adakah bayangbayang terhasil? (Ya / Tidak) Penjanaan Idea Sintesis Idea Indikator 2. kertas surih dan kadbod hitam. Apa yang berubah? 3. bongkah kayu. Adakah bayangbayang terhasil sekiranya kita menggantikan bongkah kayu kepada kertas surih? Murid-murid seterusnya menjalankan aktiviti yang sama untuk menguji 3 jenis objek yang disediakan iaitu gelas kosong.

2. KPS : Membuat hipotesis.1. mengeksperimen dan membuat kesimpulan. Adakah semua objek boleh menghasilkan bayang-bayang? (boleh / tidak) Pelaksanaan Amalan Berterusan Indikator 4. 1.2. Tindakan . 4. Murid-murid membuat rumusan. 4. Nilai dan Sikap Bekerjasama. Murid-murid akan merekod keputusan yang diperoleh dalam Lampiran 2 dan Lampiran 3.Membuat kesimpulan .3 Mempraktik proses kreatif untuk menghasilkan idea baharu secara berterusan.Melapor Murid-murid membuat kesimpulan berdasarkan keputusan yang diperolehi Murid-murid membentangkan hasil dapatan mereka.2 Menyusun idea secara tersusun dan mudah difahami. jujur dalam merekod hasil dapatan.Guru membantu kumpulan yang bermasalah. Guru membantu murid-murid membina idea tentang perkaitan penghasilan bayang-bayang. merekod data dan membuat kesimpulan. . memerhati. mengeksperiman. Bagaimanakah bayang-bayang terhasil? Pentaksiran Murid berupaya merancang.

Apakah yang perlu dikekalkan? Jenis __________________ 2. Adakah bayang-bayang akan terhasil? ________________________________________________________________ . Apakah yang berubah? Kehadiran ___________________ 3. Apakah yang diukur (diperhatikan)? Kehadiran _____________________ 4.LAMPIRAN 1 Lampu suluh Bongkah kayu Kadbod putih 1.

LAMPIRAN 2. Apakah yang dapat diperhatikan? Lukiskan apa yang kamu dapat lihat. Pemerhatian terhadap Keadaan lampu suluh bayang-bayang Lampu suluh menyala Lampu suluh tidak menyala .

Lampu suluh Objek (gelas kosong/kertas surih/kadbod hitam) Kadbod putih Pemerhatian. OBJEK BAYANG-BAYANG Gelas kosong Kertas surih Kadbod hitam .LAMPIRAN 3 Tandakan ( √ ) pada objek yang boleh menghasilkan bayang-bayang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful