MODEL PEMBELAJARAN BERASASKAN INKUIRI PENEMUAN Tahun 2

Bidang: SAINS FIZIKAL Tajuk: 4. Terang Dan Gelap Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 4.1 Menganalisis keadaan terang dan gelap. Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: 4.1.3 Menerangkan bagaimana bayang-bayang dihasilkan melalui aktiviti. Masa: 60 minit (2 waktu)
FASA 1. Persediaan - Memerhati - Menyoal CADANGAN AKTIVITI Murid memerhatikan dua gambar yang ditunjukkan oleh guru. CADANGAN KOMUNIKASI 1. Gambar manakah yang menunjukkan keadaan pada waktu siang? 2. Bagaimanakah suasana pada waktu malam?

Pemerhatian dan Analisis Indikator 1.1.1 Pemerhatian menyeluruh 1.2.1 Membuat banding beza Gambar A

Gambar B

2.1 Memberi pelbagai penerangan rasional tentang idea. Murid-murid memerhatikan penyiasatan yang dijalankan.2. kertas surih dan kadbod hitam. Adakah bayangbayang terhasil? (Ya / Tidak) Penjanaan Idea Sintesis Idea Indikator 2.Membuat hipotesis Guru menyediakan lampu suluh. 4.Meneroka .2. 3. kadbod putih. Penambahbaikan Menilai Indikator 3. Adakah bayangbayang terhasil sekiranya kita menggantikan bongkah kayu kepada kadbod? Bayang-bayang akan terbentuk apabila terhalang oleh objek. Adakah bayangbayang terhasil sekiranya kita menggantikan bongkah kayu kepada gelas kosong? 3. Adakah bayangbayang akan terhasil apabila lampu suluh dinyalakan? 2.2. Murid-murid merancang dengan menggunakan Lampiran 1 yang telah disediakan. .1.1.Menguji hipotesis Murid-murid dibahagikan kepada 5 kumpulan.Merancang .5 Membincang penilaian. Imaginasi . Murid-murid menjalankan penyiasatan dalam masa 20 minit. 1. Guru membimbing muridmurid semasa aktiviti untuk menghasilkan rancangan penyiasatan yang baik. Apa yang perlu dikekalkan? 2. Murid-murid merancang dalam kumpulan satu aktiviti penyiasatan bagaimana bayang-bayang dapat dihasilkan. Adakah bayangbayang terhasil sekiranya kita menggantikan bongkah kayu kepada kertas surih? Murid-murid seterusnya menjalankan aktiviti yang sama untuk menguji 3 jenis objek yang disediakan iaitu gelas kosong. Apa yang diukur (diperhatikan)? 4. 1. bongkah kayu. Apa yang berubah? 3. 3. Murid –murid menjalankan penyiasatan. Perkembangan . menguji hipotesis dan merekod hasil dapatan.3 Membuat wajaran dengan betul.3 Menghasilkan idea yang bermakna.

Melapor Murid-murid membuat kesimpulan berdasarkan keputusan yang diperolehi Murid-murid membentangkan hasil dapatan mereka. jujur dalam merekod hasil dapatan. Tindakan . 2. Bagaimanakah bayang-bayang terhasil? Pentaksiran Murid berupaya merancang. 1. mengeksperimen dan membuat kesimpulan. memerhati. mengeksperiman. Murid-murid akan merekod keputusan yang diperoleh dalam Lampiran 2 dan Lampiran 3.1. Guru membantu murid-murid membina idea tentang perkaitan penghasilan bayang-bayang. merekod data dan membuat kesimpulan. KPS : Membuat hipotesis.2 Menyusun idea secara tersusun dan mudah difahami. Nilai dan Sikap Bekerjasama. Adakah semua objek boleh menghasilkan bayang-bayang? (boleh / tidak) Pelaksanaan Amalan Berterusan Indikator 4. 4. Murid-murid membuat rumusan. . 4.3 Mempraktik proses kreatif untuk menghasilkan idea baharu secara berterusan.Guru membantu kumpulan yang bermasalah.Membuat kesimpulan .2.

Apakah yang perlu dikekalkan? Jenis __________________ 2. Apakah yang diukur (diperhatikan)? Kehadiran _____________________ 4.LAMPIRAN 1 Lampu suluh Bongkah kayu Kadbod putih 1. Adakah bayang-bayang akan terhasil? ________________________________________________________________ . Apakah yang berubah? Kehadiran ___________________ 3.

Apakah yang dapat diperhatikan? Lukiskan apa yang kamu dapat lihat.LAMPIRAN 2. Pemerhatian terhadap Keadaan lampu suluh bayang-bayang Lampu suluh menyala Lampu suluh tidak menyala .

OBJEK BAYANG-BAYANG Gelas kosong Kertas surih Kadbod hitam . Lampu suluh Objek (gelas kosong/kertas surih/kadbod hitam) Kadbod putih Pemerhatian.LAMPIRAN 3 Tandakan ( √ ) pada objek yang boleh menghasilkan bayang-bayang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful