MODEL PEMBELAJARAN BERASASKAN INKUIRI PENEMUAN Tahun 2

Bidang: SAINS FIZIKAL Tajuk: 4. Terang Dan Gelap Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 4.1 Menganalisis keadaan terang dan gelap. Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: 4.1.3 Menerangkan bagaimana bayang-bayang dihasilkan melalui aktiviti. Masa: 60 minit (2 waktu)
FASA 1. Persediaan - Memerhati - Menyoal CADANGAN AKTIVITI Murid memerhatikan dua gambar yang ditunjukkan oleh guru. CADANGAN KOMUNIKASI 1. Gambar manakah yang menunjukkan keadaan pada waktu siang? 2. Bagaimanakah suasana pada waktu malam?

Pemerhatian dan Analisis Indikator 1.1.1 Pemerhatian menyeluruh 1.2.1 Membuat banding beza Gambar A

Gambar B

Adakah bayangbayang terhasil sekiranya kita menggantikan bongkah kayu kepada kadbod? Bayang-bayang akan terbentuk apabila terhalang oleh objek. kertas surih dan kadbod hitam.3 Menghasilkan idea yang bermakna.2.5 Membincang penilaian. Imaginasi . 3.Merancang . Apa yang berubah? 3. Adakah bayangbayang akan terhasil apabila lampu suluh dinyalakan? 2.1 Memberi pelbagai penerangan rasional tentang idea.Meneroka . Murid-murid menjalankan penyiasatan dalam masa 20 minit. bongkah kayu.Membuat hipotesis Guru menyediakan lampu suluh.1.Menguji hipotesis Murid-murid dibahagikan kepada 5 kumpulan. Murid-murid merancang dengan menggunakan Lampiran 1 yang telah disediakan. Guru membimbing muridmurid semasa aktiviti untuk menghasilkan rancangan penyiasatan yang baik. Apa yang diukur (diperhatikan)? 4. Adakah bayangbayang terhasil sekiranya kita menggantikan bongkah kayu kepada gelas kosong? 3.1. kadbod putih. 3. 1. Apa yang perlu dikekalkan? 2. menguji hipotesis dan merekod hasil dapatan. Murid –murid menjalankan penyiasatan.2. Perkembangan . . Murid-murid memerhatikan penyiasatan yang dijalankan. 4. Murid-murid merancang dalam kumpulan satu aktiviti penyiasatan bagaimana bayang-bayang dapat dihasilkan. Adakah bayangbayang terhasil sekiranya kita menggantikan bongkah kayu kepada kertas surih? Murid-murid seterusnya menjalankan aktiviti yang sama untuk menguji 3 jenis objek yang disediakan iaitu gelas kosong. Adakah bayangbayang terhasil? (Ya / Tidak) Penjanaan Idea Sintesis Idea Indikator 2. 2.2. Penambahbaikan Menilai Indikator 3.3 Membuat wajaran dengan betul. 1.

mengeksperiman.Guru membantu kumpulan yang bermasalah. jujur dalam merekod hasil dapatan. Nilai dan Sikap Bekerjasama. 4. Guru membantu murid-murid membina idea tentang perkaitan penghasilan bayang-bayang. Murid-murid membuat rumusan. mengeksperimen dan membuat kesimpulan.2 Menyusun idea secara tersusun dan mudah difahami.1. Murid-murid akan merekod keputusan yang diperoleh dalam Lampiran 2 dan Lampiran 3. Adakah semua objek boleh menghasilkan bayang-bayang? (boleh / tidak) Pelaksanaan Amalan Berterusan Indikator 4.Melapor Murid-murid membuat kesimpulan berdasarkan keputusan yang diperolehi Murid-murid membentangkan hasil dapatan mereka. . merekod data dan membuat kesimpulan.Membuat kesimpulan .3 Mempraktik proses kreatif untuk menghasilkan idea baharu secara berterusan.2. 1. memerhati. KPS : Membuat hipotesis. 4. 2. Tindakan . Bagaimanakah bayang-bayang terhasil? Pentaksiran Murid berupaya merancang.

Apakah yang diukur (diperhatikan)? Kehadiran _____________________ 4. Apakah yang berubah? Kehadiran ___________________ 3.LAMPIRAN 1 Lampu suluh Bongkah kayu Kadbod putih 1. Adakah bayang-bayang akan terhasil? ________________________________________________________________ . Apakah yang perlu dikekalkan? Jenis __________________ 2.

Pemerhatian terhadap Keadaan lampu suluh bayang-bayang Lampu suluh menyala Lampu suluh tidak menyala .LAMPIRAN 2. Apakah yang dapat diperhatikan? Lukiskan apa yang kamu dapat lihat.

LAMPIRAN 3 Tandakan ( √ ) pada objek yang boleh menghasilkan bayang-bayang. OBJEK BAYANG-BAYANG Gelas kosong Kertas surih Kadbod hitam . Lampu suluh Objek (gelas kosong/kertas surih/kadbod hitam) Kadbod putih Pemerhatian.