MODEL PEMBELAJARAN BERASASKAN INKUIRI PENEMUAN Tahun 2

Bidang: SAINS FIZIKAL Tajuk: 4. Terang Dan Gelap Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 4.1 Menganalisis keadaan terang dan gelap. Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: 4.1.3 Menerangkan bagaimana bayang-bayang dihasilkan melalui aktiviti. Masa: 60 minit (2 waktu)
FASA 1. Persediaan - Memerhati - Menyoal CADANGAN AKTIVITI Murid memerhatikan dua gambar yang ditunjukkan oleh guru. CADANGAN KOMUNIKASI 1. Gambar manakah yang menunjukkan keadaan pada waktu siang? 2. Bagaimanakah suasana pada waktu malam?

Pemerhatian dan Analisis Indikator 1.1.1 Pemerhatian menyeluruh 1.2.1 Membuat banding beza Gambar A

Gambar B

Adakah bayangbayang terhasil sekiranya kita menggantikan bongkah kayu kepada gelas kosong? 3.2.Menguji hipotesis Murid-murid dibahagikan kepada 5 kumpulan. Apa yang perlu dikekalkan? 2. Adakah bayangbayang akan terhasil apabila lampu suluh dinyalakan? 2.5 Membincang penilaian. Murid-murid merancang dengan menggunakan Lampiran 1 yang telah disediakan. 3. Adakah bayangbayang terhasil sekiranya kita menggantikan bongkah kayu kepada kertas surih? Murid-murid seterusnya menjalankan aktiviti yang sama untuk menguji 3 jenis objek yang disediakan iaitu gelas kosong. 4. kadbod putih. 3.Meneroka . Adakah bayangbayang terhasil sekiranya kita menggantikan bongkah kayu kepada kadbod? Bayang-bayang akan terbentuk apabila terhalang oleh objek. Perkembangan . Guru membimbing muridmurid semasa aktiviti untuk menghasilkan rancangan penyiasatan yang baik. Adakah bayangbayang terhasil? (Ya / Tidak) Penjanaan Idea Sintesis Idea Indikator 2.Membuat hipotesis Guru menyediakan lampu suluh.1. 1.3 Menghasilkan idea yang bermakna.1 Memberi pelbagai penerangan rasional tentang idea.1. Murid-murid memerhatikan penyiasatan yang dijalankan.2. 1.3 Membuat wajaran dengan betul. kertas surih dan kadbod hitam.2. Apa yang berubah? 3. Murid-murid menjalankan penyiasatan dalam masa 20 minit. bongkah kayu. 2. Murid –murid menjalankan penyiasatan. menguji hipotesis dan merekod hasil dapatan. Apa yang diukur (diperhatikan)? 4. .Merancang . Imaginasi . Murid-murid merancang dalam kumpulan satu aktiviti penyiasatan bagaimana bayang-bayang dapat dihasilkan. Penambahbaikan Menilai Indikator 3.

2 Menyusun idea secara tersusun dan mudah difahami. 4. 4. mengeksperimen dan membuat kesimpulan.1. memerhati. Nilai dan Sikap Bekerjasama.Guru membantu kumpulan yang bermasalah. merekod data dan membuat kesimpulan. mengeksperiman. Murid-murid akan merekod keputusan yang diperoleh dalam Lampiran 2 dan Lampiran 3. jujur dalam merekod hasil dapatan. KPS : Membuat hipotesis. Adakah semua objek boleh menghasilkan bayang-bayang? (boleh / tidak) Pelaksanaan Amalan Berterusan Indikator 4.Membuat kesimpulan . . Bagaimanakah bayang-bayang terhasil? Pentaksiran Murid berupaya merancang. Murid-murid membuat rumusan. Tindakan .2. 2.Melapor Murid-murid membuat kesimpulan berdasarkan keputusan yang diperolehi Murid-murid membentangkan hasil dapatan mereka. 1.3 Mempraktik proses kreatif untuk menghasilkan idea baharu secara berterusan. Guru membantu murid-murid membina idea tentang perkaitan penghasilan bayang-bayang.

Apakah yang perlu dikekalkan? Jenis __________________ 2. Adakah bayang-bayang akan terhasil? ________________________________________________________________ . Apakah yang berubah? Kehadiran ___________________ 3. Apakah yang diukur (diperhatikan)? Kehadiran _____________________ 4.LAMPIRAN 1 Lampu suluh Bongkah kayu Kadbod putih 1.

Pemerhatian terhadap Keadaan lampu suluh bayang-bayang Lampu suluh menyala Lampu suluh tidak menyala .LAMPIRAN 2. Apakah yang dapat diperhatikan? Lukiskan apa yang kamu dapat lihat.

Lampu suluh Objek (gelas kosong/kertas surih/kadbod hitam) Kadbod putih Pemerhatian.LAMPIRAN 3 Tandakan ( √ ) pada objek yang boleh menghasilkan bayang-bayang. OBJEK BAYANG-BAYANG Gelas kosong Kertas surih Kadbod hitam .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful