MODEL PEMBELAJARAN BERASASKAN INKUIRI PENEMUAN Tahun 2

Bidang: SAINS FIZIKAL Tajuk: 4. Terang Dan Gelap Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 4.1 Menganalisis keadaan terang dan gelap. Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: 4.1.3 Menerangkan bagaimana bayang-bayang dihasilkan melalui aktiviti. Masa: 60 minit (2 waktu)
FASA 1. Persediaan - Memerhati - Menyoal CADANGAN AKTIVITI Murid memerhatikan dua gambar yang ditunjukkan oleh guru. CADANGAN KOMUNIKASI 1. Gambar manakah yang menunjukkan keadaan pada waktu siang? 2. Bagaimanakah suasana pada waktu malam?

Pemerhatian dan Analisis Indikator 1.1.1 Pemerhatian menyeluruh 1.2.1 Membuat banding beza Gambar A

Gambar B

1. Apa yang diukur (diperhatikan)? 4.3 Membuat wajaran dengan betul. Adakah bayangbayang akan terhasil apabila lampu suluh dinyalakan? 2. 1. kadbod putih. Murid-murid menjalankan penyiasatan dalam masa 20 minit. menguji hipotesis dan merekod hasil dapatan. 4. Adakah bayangbayang terhasil sekiranya kita menggantikan bongkah kayu kepada kadbod? Bayang-bayang akan terbentuk apabila terhalang oleh objek. Murid-murid memerhatikan penyiasatan yang dijalankan.Meneroka . kertas surih dan kadbod hitam. Murid-murid merancang dengan menggunakan Lampiran 1 yang telah disediakan. 1.Merancang . Murid-murid merancang dalam kumpulan satu aktiviti penyiasatan bagaimana bayang-bayang dapat dihasilkan. Perkembangan . Adakah bayangbayang terhasil sekiranya kita menggantikan bongkah kayu kepada kertas surih? Murid-murid seterusnya menjalankan aktiviti yang sama untuk menguji 3 jenis objek yang disediakan iaitu gelas kosong. Adakah bayangbayang terhasil? (Ya / Tidak) Penjanaan Idea Sintesis Idea Indikator 2. Adakah bayangbayang terhasil sekiranya kita menggantikan bongkah kayu kepada gelas kosong? 3.2. 2.3 Menghasilkan idea yang bermakna. Apa yang berubah? 3. Penambahbaikan Menilai Indikator 3. 3.5 Membincang penilaian.Menguji hipotesis Murid-murid dibahagikan kepada 5 kumpulan. Guru membimbing muridmurid semasa aktiviti untuk menghasilkan rancangan penyiasatan yang baik. bongkah kayu.2.Membuat hipotesis Guru menyediakan lampu suluh. .1. 3.2. Murid –murid menjalankan penyiasatan. Imaginasi . Apa yang perlu dikekalkan? 2.1 Memberi pelbagai penerangan rasional tentang idea.

2 Menyusun idea secara tersusun dan mudah difahami.1. mengeksperimen dan membuat kesimpulan.Guru membantu kumpulan yang bermasalah. 4.2. . 4. mengeksperiman. Adakah semua objek boleh menghasilkan bayang-bayang? (boleh / tidak) Pelaksanaan Amalan Berterusan Indikator 4. Murid-murid akan merekod keputusan yang diperoleh dalam Lampiran 2 dan Lampiran 3. Tindakan . Bagaimanakah bayang-bayang terhasil? Pentaksiran Murid berupaya merancang. Murid-murid membuat rumusan. Guru membantu murid-murid membina idea tentang perkaitan penghasilan bayang-bayang. KPS : Membuat hipotesis. merekod data dan membuat kesimpulan.Membuat kesimpulan . Nilai dan Sikap Bekerjasama. 2.Melapor Murid-murid membuat kesimpulan berdasarkan keputusan yang diperolehi Murid-murid membentangkan hasil dapatan mereka. jujur dalam merekod hasil dapatan. 1.3 Mempraktik proses kreatif untuk menghasilkan idea baharu secara berterusan. memerhati.

Apakah yang diukur (diperhatikan)? Kehadiran _____________________ 4. Adakah bayang-bayang akan terhasil? ________________________________________________________________ . Apakah yang perlu dikekalkan? Jenis __________________ 2.LAMPIRAN 1 Lampu suluh Bongkah kayu Kadbod putih 1. Apakah yang berubah? Kehadiran ___________________ 3.

LAMPIRAN 2. Pemerhatian terhadap Keadaan lampu suluh bayang-bayang Lampu suluh menyala Lampu suluh tidak menyala . Apakah yang dapat diperhatikan? Lukiskan apa yang kamu dapat lihat.

Lampu suluh Objek (gelas kosong/kertas surih/kadbod hitam) Kadbod putih Pemerhatian.LAMPIRAN 3 Tandakan ( √ ) pada objek yang boleh menghasilkan bayang-bayang. OBJEK BAYANG-BAYANG Gelas kosong Kertas surih Kadbod hitam .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful