P. 1
RTBMSKT5

RTBMSKT5

|Views: 1|Likes:
Published by Laila Amyrah

More info:

Published by: Laila Amyrah on Apr 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/23/2014

pdf

text

original

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai. 1.1 Aras 1 (i) Menggunakan kata panggilan yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 5.1 Aras 1 (i) Membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. 5.1 Aras 1 (ii) Menerangkan makna perkataan dan maksud frasa dan ayat. 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk. 8.1 Aras 1 (i) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat. PENGISIAN KURIKULUM

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

SISTEM BAHASA

CATATAN

Unit 1 Tema: Kekeluargaan Bahagian 1 Tajuk: Rumahku Syurgaku

Tatabahasa: Kata nama am Kata nama khas Jenis-jenis ayat Tanda baca Kosa Kata: Salasilah, berhijrah, program, afiat, tempat peranginan...

Ilmu: Kajian Tempatan Moral Nilai Murni: Hormatmenghormati Bekerjasama Kemahiran Bernilai Tambah: KB- menjana idea -mengelas KP- kontekstual - interpersonal - visual - muzik

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5
HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai. 1.1 Aras 2 (i) Bertukar-tukar pandangan berdasarkan sesuatu isi. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 5.1 Aras 2 (i) Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. 5.1 Aras 2 (ii) Menjelaskan isi-isi penting yang terdapat dalam teks. 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk 8.1 Aras 2 (i) Membina ayat tunggal dengan peluasan subjek dan predikat. PENGISIAN KURIKULUM

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

SISTEM BAHASA

CATATAN

Unit 1 Tema: Kekeluargaan Bahagian 2 Tajuk: Keluarga Harmoni Hidup Diberkati

Tatabahasa: Jenis –jenis ayat Tanda baca Ayat tunggal dan ayat majmuk Kosa Kata: Aktiviti, kem motivasi, kegiatan, seluar trek...

Ilmu: Kajian Tempatan Nilai Murni: Hormatmenghormati Bekerjasama Kemahiran Bernilai Tambah: KB -menjana idea KP -kontekstual -interpersonal - visual

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan B: Jenis keperihalan (Berkelah Bersamasama Keluarga

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5
HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai. 1.1 Aras 3 (i) Menerima teguran dengan hati yang terbuka dalam perbualan. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 5.1 Aras 3 (i) Membaca ayat dalam teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. 5.1 Aras 3 (ii) Menghuraikan maksud ayat dalam teks. 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk 8.1 Aras 3 (i) Membina ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung yang tepat. KB - menjana idea KP - kontekstual - intrapersonal PENGISIAN KURIKULUM

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

SISTEM BAHASA

CATATAN

Unit 1 Tema: Kekeluargaan Bahagian 3 Tajuk: Kasih Disemai Budi Dihargai

Tatabahasa: Kata hubung Ayat tunggan dan ayat majmuk Kosa Kata: Melayari Internet Asyik...

Ilmu: Kajian Tempatan Moral Nilai Murni: HormatMenghormati Menjaga kebersihan Kemahiran Bernilai Tambah:

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan B: Jenis dialog (Menceritakan pengalaman berkelah)

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5
HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. 1.2 Aras 1 (i) Mendengar dan mengecam intonasi dalam soalan tanpa kata tanya. 1.2 Aras 1 (ii) Mengemukakan soalan dengan menggunakan kata tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan penjelasan lanjut. 1.2 Aras 1 (iii) Menjawab untuk menjelaskan sesuatu perkara yang dikemukakan dengan menggunakan bahasa yang santun. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. 5.2 Aras 1 (i) Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. 5.2 Aras 1 (ii) Menerangkan teks yang dibaca cara ringkas. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. 8.2 Aras 1 (i) Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.. 11.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan, idea, ayat, wacana, dan nilai dan pengajaran. 11.2 Aras 1 (ii) Menyatakan pandangan tentang masej dan nilai yang terdapat dalam bahan. PENGISIAN KURIKULUM

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

SISTEM BAHASA

CATATAN

Unit 2 Tema: Institusi Pelajaran Bahagian 1

Tatabahasa: Kata tanya Ayat tunggal dan ayat majmuk Imbuhan ke...an Sebutan intonasi: Dialog Syair Ayat tanya tanpa kata tanya Kosa Kata: Anggun, berkarah, rintangan, terserlah, gundah-gulana...

Ilmu: Kajian Tempatan Moral Nilai Murni: Kemahiran Bernilai Tambah: KB - menyatakan masej - menghurai KP - kontekstual kajian masa depan

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan A Penulisan C

Tajuk: Sekolah Selamat

8. .kontekstual .2 Aras 2 (i) Mengemukakan soalan yang relevan tentang topik yang berkaitan.menghurai.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. 5.. Untuk membina objektif harian. 1.menjana idea KP .2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.menyenarai.. Ilmu: Kajian Tempatan Sivik dan Kenegaraan Nilai Murni: Perihatin Berusaha Kemahiran Bernilai Tambah: KB . akademik. 5. Penulisan A: .2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. dan ayat yang mengandungi Ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.2 Aras 2 (i) Membina perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk. 5.interpersonal Objektif keseluruhan unit. . membuahkan. dinobatkan.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.1 Aras 1 (i) Membaca perkataan . SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Unit 2 Tema: Institusi Pelajaran Bahagian 2 Tajuk: Sekolah Harapan negara Impian Bersama Tatabahasa: Kata kerja Tanda baca dan huruf besar Ayat majmuk Sebutan intonasi: Syair Ucapan Kosa Kata: Kokurikulum.1 Aras 1 (ii) Menerangkan makna perkataan dan maksud frasa serta ayat. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.frasa. 8. juara. rujuk buku teks. 1.2 Aras 2 (ii) Menjawab soalan yang mempunyai makna yang tersirat.

kajian masa depan .menghurai . rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.2 Aras 3 (i) Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan soalan pelbagai aras. menuntun.. 5. Penulisan B: ucapan/syarahan -Punca Kemrosotan Pencapaian Murid dalam Pelajaran Dialog Syair Ayat tanya tanpa kata tanya Ucapan Berusaha gigih Berdisplin Kemahiran Bernilai Tambah: KB .. berkecai.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Untuk membina objektif harian.2 Bertanya dan menjawan tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.2 Aras 3 (i) Membaca teks pelbagai laras dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. 9. Kosa Kata: Sambalewa. 9. 5.menyenarai .kontekstual . menyidai.2 Aras 3 (ii) Memahami isi kandungan teks yang dibaca. PENGISIAN KURIKULUM UNIT/TEMA/BAHAGIAN SISTEM BAHASA CATATAN Unit 2 Tema: Institusi Pelajaran Bahagian 3 Tajuk: Usaha Tidak Henti Kejayaan menanti Tatabahasa: Kata ganda Jenis-jenis ayat Sebutan intonasi: Ilmu: Agama Moral Nilai Murni: Objektif keseluruhan unit.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1.2 Aras 2 (i) Menyusun atur maklumat mengikut keutamaan.menjana idea KP . 5. rujuk buku teks. terpukau. 1.

6.3 Memberikan dan memahami arahan dan pesanan tentang sesuatu perkara.intrapersonal . Penulisan A Penulisan C Nilai Murni: Bersyukur Berterima kasih Kemahiran Bernilai Tambah: KB . 1.3 Aras 1 (ii) Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan. sentral.3 Aras 1 (i) Menyatakan panduan tunjuk arah kepada orang lain. rujuk buku teks.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Kesenian. sebutan yang betul. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT CATATAN Unit 3 Tema: kemasyarakatan Bahagian 1 Tajuk: Amalan Berbudi Hidup Harmoni Tatabahasa: Kata arah Kata sendi nama Makna perkataan/frasa Sebutan intonasi: Pantun Kosa Kata: Monorel. dan penggunaan perkataan yang tepat.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. tugasa Objektif keseluruhan unit. ejaan.rujukan. 8.interpersonal . Untuk membina objektif harian.memberikan pendapat KP .3 Aras 1 (i) Menulis perkataan dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik. 6. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. 8. stesen.1 Aras 1 (i) Merujuk kamu untuk mencari makna.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. 1.

memberikan pendapat KP .3 Aras 2 (i) Menulis ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan betul. rujuk buku teks. tragedi..kan (kata kerja transitif) Kata perintah dan ayat perintah Sebutan intonasi: Ayat perintah Kosa Kata: Pembentung. Penulisan B: Jenis perbincangan (Kebaikan Menyertai Persatuan Bulan Sabit Merah) Nilai Murni: Bekerjasama Toleransi Kemahiran Bernilai Tambah: KB . prihatin..3 Aras 2 (i) Mendengar dan menerima arahan dengan betul untuk bertindak balas.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet 6. majmuk Peribahasa Objektif keseluruhan unit.3 Memberikan dan memahami arahan dan pesanan tentang sesuatu perkara. asas.interpersonal . Untuk membina objektif harian. bencana. 8. 8. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sivik dan Kenegaraan CATATAN Unit 3 Tema: Kemasyarakatan Bahagian 2 Tajuk: Kerjasama Asas Kesejahteraan Hidup Tatabahasa: Imbuhan men. 1.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. 1.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. 6.3 Aras 2 (ii) Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan tersusun.intrapersonal . berkat.1 Aras 2 (i) Merujuk kepada ensiklopedia dan tesaurus untuk mendapatkan maklumat.

3 Aras 3 (i) Nebulis perenggan dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. jawatankuasa. menu Objektif keseluruhan unit. 6. rujuk buku teks. terserlah.3 Memberikan dan memahami arahan dan pesanan tentang sesuatu perkara.1 Aras 3 (i) Mengakses maklumat daripada laman web atau pelbagai sumber.kontekstual . UNIT/TEMA/BAHAGIAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT PJPK Nilai Murni: CATATAN Unit 3 Tema: Kemasyarakatan Bahagian 3 Tajuk: Toleransi Teras Kemakmuran Tatabahasa: Kata majmuk Akronim Sebutan intonasi: Ayat perintah Kosa Kata: Toleransi.11 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet 6. Penulisan A Penulisan C Toleransi Bekerjasama Kemahiran Bernilai Tambah: KB .3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. sukaneka. 1. 8. 8.menyenarai KP . Untuk membina objektif harian.3 Aras 3 (i) Meneliti arahan dan pesanan untuk membuat tindakan yang wajar.3 Aras 3 (ii) Melaksanakan arahan serta pesanan mengikut keutamaan. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. 1.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1.

4 Aras 1 (ii) Menyatakan sebab untuk menyokong sesuatu permintaan.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. 6. 8. meN-.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan. rujuk buku teks.kajian masa depan CATATAN Unit 4 Tema: Alam Sekitar Bahagian 1 Tajuk: Alam Bersih Hidup Sihat Tatabahasa: Ayat tunggan dan ayat majmuk Imbuhan meN-. frasa. 8. 1.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. harmoni.. urus setia Peribahasa Objektif keseluruhan unit.4 Aras 1 (i) Nenilih dan menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan. ayat.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1.-an Sebutan intonasi” Pantun Intonasi ayat Kosa Kata: Kempen.—kan.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. dan peribahasa dalam sesuatu genre.. UNIT/TEMA/BAHAGIAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT Nilai Murni: Bekerjasama Menjaga kebersihan Kemahiran Bernilai Tambah: KB .2 Aras 1 (i) Mengenal pasti penggunaan kata.-i Pe-.2 Aras 1 (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.. 1... 8. Penulisan B: Jenis Keperihalan (Kempen Alam Bersih di Tempat Saya) . rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. 8. 8. 6.4 Aras 1 (ii) Menyatakan dan menghuraikan isi utama dengan menggunakan ayat yang gramatis.interpersonal KP ..menjana idea . Untuk membina objektif harian.4 Aras 1 (i) Membina ayat topik yang jelas tentang sesuatu isi.

4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan.4 Aras 2 (i) Menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk meyakinkan pihak lain dalam menyatakan permintaan. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.4 Aras 2 (i) Membina beberapa ayat huraian berdasarkan isi utama. rujuk buku teks.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan.menjana idea KP . 6. strategik. Penulisan B: Jenis cerita tindakan .RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. 1.2 Aras 2 (i) Menyatakan perbezaan penggunaan laras bahasa yang terdapat dalam pelbagai genre. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT Sains Nilai Murni: Bertanggungjawab Prihatin Menyayangi alam sekitar Kemahiran Bernilai Tambah: KB . Untuk membina objektif harian. akuatik Objektif keseluruhan unit.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. 6. 8. 8.KMD CATATAN Unit 4 Tema: Alam Sekitar Bahagian 2 Tajuk: Manusia Prihatin Bumi Terpelihara Tatabahasa: Kata bilangan Penanda wacana Sebutan intonasi Pantun Intonasi ayat Kosa Kata: Lokasi. sisa toksik.

-an Sebutan intonasi Pantun Intonasi ayat Kosa Kata: Banjir kilat.. UNIT/TEMA/BAHAGIAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT SVK Nilai Murni: Bertanggungjawab Menyayangi alam Kemahiran Bernilai Tambah: KB . 1. 8. 6. 5..4 Aras 3 (i) Menulis karangan dengan menggunakan ayat topik dan ayat huraian yang lengkap.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. 6.-an Pe-. Untuk membina objektif harian. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.2 Aras 3 (i) Menyatakan ciri-ciri penulisan genre. situasi Objektif keseluruhan unit.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan.4 Aras 3 (i) 5. foto.1 Aras 2 (ii) Menjelaskan isi-isi penting yang terdapat dalam teks.. 8. keprihatinan.menjana idea KP .2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan. rujuk buku teks. Penulisan A Penulisan B: Surat kiriman rasmi (aduan) .KMD CATATAN Unit 4 Tema: Alam Sekitar Bahagian 3 Tajuk: Kebersihan Negara Tanggungjawab Kita Tatabahasa: Kata sendi nama Imbuhan akhiran ..4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

1 Aras 1 (i) Mengelaskan maklumat berdasarkan sesuatu topik yang dibincangkan. frasa. 8. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: PJPK Nilai Murni: Menjaga kesihatan fizikal dan mental Kemahiran Bernilai Tambah: KB .5 Mengenal pasti dqn menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan. Penulisan B: Jenis surat tak rasmi) Penulisan C CATATAN Unit 5 Tema: Sukan dan Kesihatan Bahagian 1 Tajuk: Kesihatan Asas Kesejahteraan Tatabahasa: Kata hubung Penanda wacana Kata kerja transitif Sebutan intonasi Dikir barat Ayat tanya dialog Kosa Kata: Asas.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 3.1 Aras 1 (ii) Menyampaikan maklumat yang bernas dengan jelas dan tersusun. cogan kata Objektif keseluruhan unit.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata.kontekstual Untuk membina objektif harian. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.5 Aras 1 (i) Memilih dan mengenal pasxti penanda wacana. karbohidrat. rujuk buku teks. struktur ayat yang betul. dan laras bahasa yang sesuai. riadah.5 Aras 1 (ii) Menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam ayat. . 8.3 Aras 1 (i) Membaca dan mengecam isi-isi penting daripada pelbagai bahan bacaan. 3. protein. 6.visual . 8. 3. 6.mengelas KP . istilah.

1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. merealisasikan.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 3. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: PJPK Nilai Murni: Menyayangi diri Kebersihan fizikal dan mental Kemahiran Bernilai Tambah: KB . agensi. 3. serius.1 Aras 2 (i) Mengkategorikan isi berdasarkan topik yang dibincangkan. 8.3 Aras 2 (i) Membaca dan mengenal pasti idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam teks.kontekstual . . 3.menjana idea KP -interpersonal .5 Aras 2 (i) Menghuraikan isi dengan jelas untuk menghasilkan perenggan yang koheren. frasa. Penulisan B Jenis Ceramah / syarahan CATATAN Unit 5 Tema: Sukan dan Kesihatan Bahagian 2 Tajuk: Cegah Sebelum Parah Tatabahasa: Simpulan bahasa Sebutan intonasi: Dikir barat Kosa Kata: Generasi. 6. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. rujuk buku teks.menghurai . 6. dan laras bahasa yang sesuai.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.KMD Untuk membina objektif harian. mandatori Objektif keseluruhan unit. struktur ayat yang betul. istilah.5 Mengenal pasti dqn menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan. 8.1 Aras 2 (ii) Mengemukakan sesuatu maklumat dengan menggunakan laras bahasa yang sesaui.

menghurai KP .4 Aras 3 (i) Menulis karangan dengan menggunakan ayat topik dan ayat huraian yang lengkap.5 Aras 3 (i) Menghubungkaitkan isi utama dan isi sampingan dengan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan pemerengganan yang kohesi. vaksin.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara.3 Aras 3 (i) Mengemukakan idea utama dan idea sokonganyang tedapat dalam bahan bacaan. rujuk buku teks. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. 8. frasa.menjana Idea . 8.1 Aras 3 (i) Menganalisis data berdasarkan sesuatu perkara.. struktur ayat yang betul. 3. 6. virus.1 Aras 3 (ii) Mengbentangkan hasil analisis secara tepat.-kan Penanda wacana Sebutan intonasi: dikir barat Kosa Kata: Wabak.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. istilah.logik matematik Objektif keseluruhan unit. Untuk membina objektif harian.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Unit 5 Tema: Sukan dan Kesihatan Bahagian 3 Tajuk: Awasi Nyamuk 3. Ilmu: PJK Nilai Murni: Menjaga kesihatan Rajin Kemahiran Bernilai Tambah: KB .1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. dan laras bahasa yang sesuai. Penulisan B: Jenis perbincangan (Langkahlangkan Mencegah Penyakit Demam Denggi . Tatabahasa: Imbuhan di-. 8. 6. lokasi. 3..

4 Aras 1 (1) Membaca tajuk-tajuk kecil daripada teks untuk mendapatkan gambaran umum.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. 1.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan.4 Aras 1 (ii) Membaca ayat pertama dalam perenggan bagi sesuatu teks untuk mendapatkan idea. rujuk buku teks. simulasi Jujur Amanah Kemahiran Bernilai Tambah: KB . diskaun. 8. 6. 6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh.6 Aras 1 (ii) Menyoal untuk mendapatkan penjelasan tentang sesuatu perkhidmatan yang diperlukan. 6. definisi.6 Aras 1 (i) Menggunakan kata dan istilah yang betul semasa berurusan. 8.menjana idea KP -logik matematik .6 Aras 1 (i) Menggunakan pengurusan grafik bagi mengenal pasti isi yang sesuai sebagai erangka penulisan.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. Penulisan A Penulisan B: Jenis keperihalan (Pengalaman Menyertai Karnival Jualan) Nilai Murni: Gurindam Kosa Kata: Pasaran. 1. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. 8. UNIT/TEMA/BAHAGIAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Matematik CATATAN Unit 6 Tema: Kepenggunaan Bahagian 1 Tajuk: Hari Usahawan Muda Tatabahasa: Ayat perintah Sebutan intonasi: Objektif keseluruhan unit. Untuk membina objektif harian.6 Aras 1 (ii) Menulis swebuah karangan yang lengkap bersesuaian dengan format.

8.4 Aras 2 (i) Membaca bahagian pengenalan sesebuah teks. 8. 6. menjejakkan Rajin berusaha Tidak berputus asa Berdikari Kemahiran Bernilai Tambah: KB . berdikari. Penulisan C Nilai Murni: Gurindam Dialog Kosa Kata: Pembekal. UNIT/TEMA/BAHAGIAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Kajian Tempatan CATATAN Unit 6 Tema: Kepenggunaan Bahagian 2 Tajuk: Berdikari Teras Kemajuan Tatabahasa: Perkataan berimbuhan Sebutan intonasi: Objektif keseluruhan unit.interpersonal .6 Aras 2 (i) Berunding dengan sopan untuk mendapatkan persetujuan dalam berurusan.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Untuk membina objektif harian.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. rujuk buku teks. pembelian. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.menjana idea .6 Aras 2 (i) Membina perenggan isi yang lengkap menggunakan ayat topik dan ayat huraian. 6. 1.

logik matematik Amanah Jujur . 6. komersial Kemahiran Bernilai Tambah: KB . rujuk buku teks. Penulisan B.4 Aras 3 (i) Membaca indeks.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan.-an Sebutan intonasi: Objektif keseluruhan unit. glosari atau bibliografi sesuatu teks atau buku untuk mendapatkan maklumat lanjut. iklan. jenama. hamper.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh.6 Aras 3 (i) Menulis karangan yang lengkap menepati ciri-ciri wacana yang bail. 8.. Jenis dialog Nilai Murni: Gurindam Dialog Kosa Kata: Diskaun. Untuk membina objektif harian.menjana idea KP .RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Matematik CATATAN Unit 6 Tema: Kepenggunaan Bahagian 3 Tajuk: Pengguna Bermaklumat Perbelanjaan Berhemat Tatabahasa: Imbuhan . rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.6 Aras 3 (i) Memujuk dengan menggunakan ayat dan intonasi yang sesuai untuk mendapatkan keyakinan semasa berurusan. 6.. 1. 8.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan.

3 Aras 1 (ii) Mengenal pasti watak dan perwatakan yang terdapat dalam teks. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT Nilai Murni: Tidak membangga diri Gigih Kemahiran Bernilai Tambah: KB . Penulisan A Penulisan C .KMD CATATAN Unit 7 Tema: Kesusteraan Bahagian 1 Tajuk: Ke Puncak Jaya Tatabahasa: Kata banyak makna Sebutan intonasi: Sajak Kosa Kata: Segar. frasa. istilah.3 Aras 1 (i) Mengenal ciri-ciri puisi tradisional dan moden. 2. 11. dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. Untuk membina objektif harian.1 Aras 1 (i) menilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.menciri KP .RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 2.2 Aras 1 (i) Mengecam diksi.menyenarai .3 Aras 1 (iii) Memberikan pandangan tentang watak dan perwatakan yang terdapat dalam teks.1 Bercerita dengan menggunakan kata. 2. 11. pelbagai jenis ayat.1 Aras 1 (ii) Menyampaikan cerita dengan menggunakan diksi yang telah dipilih. watak dan perwatakan. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. rujuk buku teks. respons. 7. nilai dan pengajaran. dan gaya bahasa. mengagihkan Peribahasa Kata-kata hikmat Objektif keseluruhan unit.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. 11. 11. dan ayat yang memberikan kesan dengan menyatakan sebab.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan. 7.

Penulisan B: Jenis cerita/cereka CATATAN Unit 7 Tema: Kesusteraan Bahagian 2 Tajuk: Buat Baik Dibalas Baik Tatabahasa: Kata ganda Sebutan intonasi: Sajak Pantun Kosa Kata: Terkapai-kapai. 11.1 Aras 2 (i) Bercerita berdasarkan bahan yang telah dibaca dengan menggunakan pelbagai pola ayat. watak dan perwatakan. kutukan.3 Aras 2 (i) Mentafsir latar yang terdapat dalam karya. pelbagai jenis ayat. rujuk buku teks. Peribahasa . dan gaya bahasa. nilai dan pengajaran. 7. 11. gelagatlatar Objektif keseluruhan unit.1 Bercerita dengan menggunakan kata. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. frasa.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 2.3 Aras 2 (ii) Menjelaskan plot yang terdapat dalam karya. 11. dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. 2. joran.2 Aras 2 (i) memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sastera Nilai Murni: Baik hati Jujur Mengenang budi Kemahiran Bernilai Tambah: KB -mentafsir -menjana idea KP -interpersonal Untuk membina objektif harian. 7.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan.

termangu-manggu. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. dan penghayatan yang sesuai.menjana idea . bertenggek. watak dan perwatakan. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: sastera Nilai Murni: Sedia memaafkan Mendengar nasihat Berbudi bahasa Kemahiran Bernilai Tambah: KB . membelakangi.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 2. Penulisan C CATATAN Unit 7 Tema: Kesusteraan Bahagian 3 Tatabahasa: Kata ganda Sebutan intonasi: Gurindam Kosa Kata: Mengilai-ngilai. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. meremang. 7.2 Aras 3 (i) Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alasan.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. 7. frasa.3 Aras 3 (i) Mengulas tema dan persoalan yang terdapat dalam karya. 2. rujuk buku teks. dan gaya bahasa.mengulas . 11. 11.1 Aras 3 (i) Mempersembahkan cerita dengan sebutan. nilai dan pengajaran. terbongkar Peribahasa Objektif keseluruhan unit. Tajuk: Berundur Sebelum Terlajak .1 Bercerita dengan menggunakan kata.menyenarai Untuk membina objektif harian. 2.1 Aras 3 (ii) Menerangkan watak yang terdapat dalam cerita. dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan. intonasi. pelbagai jenis ayat.

6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.kontekstual . 2. 6.meramal KP . 6. rujuk buku teks.6 Aras 1 (i) Mengumpul maklumat daripada bahan yang dibaca untuk membuat ramalan. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sains Pertanian CATATAN Unit 8 Tema: Pertanian Bahagian 1 Tajuk: Buah Seribu Khasiat Tatabahasa: Kata adjektif Sebutan intonasi: Objektif keseluruhan unit. 9.2 Aras 1 (i) Mengemukakan data yang diperoleh tentang sesuatu perkara. Penulisan A Nilai Murni: Lagu Rajin berusaha Kosa Kata: Dikomersialkan.1 Aras 1 (i) Mengeja dan menulis perkataan dan rangkai kata yang dibacakan. 9. 6.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 2. Kemahiran Bernilai Tambah: KB .1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. organik.6 Aras 1 (ii) Menentukan kesesuaian maklumat yang terdapat dalam teks untuk membuat ramalan.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Untuk membina objektif harian. unik. kolestrol.

1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. rujuk buku teks. Penulisan B: Jenis dialog/temu ramah Nilai Murni: Dialog Kosa Kata: Herba. khasiat.kontekstual . rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.1 Aras 2 (i) Menulis ayat yang diperdengarkan dengan menggunakan tanda baca yang betul. 6.meramal . 9. Untuk membina objektif harian.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. 6.6 Aras 2 (i) Menyatakan perbezaan penggunaan laras bahasa yang terdapat dalam pelbagai genre. 9.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 2.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu. 2.2 Aras 2 (i) Membentangkan hasil rumusan berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang betul. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sains CATATAN Unit 8 Tema: Pertanian Bahagian 2 Tajuk: Tanaman Organik Tatabahasa: Ayat aktif dan ayat pasif Sebutan intonasi: Objektif keseluruhan unit.merumus KP . cekur Menghargai Berusaha Kemahiran Bernilai Tambah: KB .

9. antibiotik. 2. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sain Pertanian Matematik CATATAN Unit 8 Tema: Pertanian Bahagian 3 Tajuk: Hasil Ternakan Kita Tatabahasa: Ayat aktif dan ayat pasif Sebutan intonasi: Lagu Kosa Kata: Popular. 9. kos.2 Aras 3 (i) Membentangkan penemuan dan dapatan secara jelas dan terperinci. spesies Objektif keseluruhan unit.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.logik matematik . Penulisan A Nilai Murni: Rajin berusaha Kemahiran Bernilai Tambah: KB .6 Aras 3 (i) Menganalisis maklumat yang terdapat dalam teks untuk mendapat kewajaran ramalan.1 Aras 3 (i) Mengambil imlak teks dengan ejaan dan tanda baca yang betul berdasarkan teks yang diperdengarkan.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 2. rujuk buku teks.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.mengumpul maklumat KP . 6. Untuk membina objektif harian.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu. 6. fenomena.

7. rujuk buku teks. 10.5 Aras 1 (i) Menjelaskan isi yang tersurat dan tersirat berdasarkan sesuatu topik yang dibualkan.1 Aras 1 (ii) Membina draf karangan yang lengkap.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk emel yang mudah.1 Aras 1 (i) Membuat andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat.menyenarai . SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT CATATAN Unit 9 Tema: Kebudayaan Malaysia Bahagian 1 Tatabahasa: Kata panggilan Sebutan intonasi: Objektif keseluruhan unit. menarik. generasi.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. dan ayat yang sesuai.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. dan bermakna. lungsuran. kreativiti Menghargai Bermasyarakat Kemahiran Bernilai Tambah: KB .1 Aras 1 (i) Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk. 10. 7. 1. gelanggang. tanjak.menjana idea KP – TMK .BCB Tajuk: Kebudayaan Negara Kebanggaan Kita . 7. Untuk membina objektif harian. Penulisan A Nilai Murni: Pantun Kosa Kata: Warisan.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. 10.1 Aras 1 (ii) Menyatakan andaian yang dibuat secara ringkas. ungkapan.

turun-temurun Bersopan santun Berbudi bahasa Hormatmenghormati Kemahiran Bernilai Tambah: KB . 10. skrap. . 7. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. rujuk buku teks.5 Aras 2 (i) Menghubungkaitkan dan menjelaskan isi tersurat dan tersirat dalam sesuatu bahan. dan bermakna.1 Aras 2 (i) Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan gradik dan bukan grafik. 7. Penulisan B: Jenis peribahasa/kata hikmat (Budi Bahasa Amalan Kita/ CATATAN Unit 9 Tema: Kebudayaan Malaysia Tatabahasa: Kata seru dan ayat seruan Objektif keseluruhan unit. menarik. 10.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 2. draf.1 Aras 2 (i) Bercerita berdasarkan bahan yang telah dibaca dengan menggunakan pelbagai pola ayat. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: SVK Nilai Murni: Bahagian 2 Tajuk: Budi Bahasa Budaya Kita Sebutan intonasi: Dialog Kosa Kata: Unik.1 Aras 2 (i) Melakukan transformasi maklumat dalam teks kepada pelbagai genre.1 Aras 2 (ii) Menulis karangan menggunakan bahasa deskriptif. ungkapan. frasa. dan ayat yang sesuai.menghubung kait .menjana idea KP .5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata.interpersonal Untuk membina objektif harian. prosa. 1. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. 1.1 Bercerita dengan menggunakan kata. 2. 10.

1. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.5 Aras 3 (i) Membuat perbandingan maklumat tersurat un tuk menjelaskan maksud tersirat. satu jiwa Hidup bermasyarakat Hormatmenghormati Kemahiran Bernilai Tambah: KB .1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk emel yang mudah. indah. tertib. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT SVK Nilai Murni: Sajak Kosa Kata: Seluar jean. dan bermakna.interpersonal CATATAN Unit 9 Tema: Kebudayaan Malaysia Bahagian 3 Tajuk: Warisan Disemai Budaya Dikekal Tatabahasa: Kata adjektif Sebutan intonasi: Objektif keseluruhan unit. 10.1 Aras 3 (i) Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. Penulisan B: Jenis laporan . kebanggaan. dan ayat yang sesuai. dan menarik.menghurai KP . Untuk membina objektif harian.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata. ungkapan. 7. rujuk buku teks.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat.1 Aras 3 (i) Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang. menarik. 7. 10.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. budaya.

Penulisan A Penulisan C Objektif keseluruhan unit.menyenarai .2 Aras 1 (i) Mengecam diksi.mentafsir KP . istilah. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT Nilai Murni: Bahagian 1 Tajuk: Bersatu Teras Keharmonian Sebutan intonasi: Dialog Kosa Kata: Muafakat. dan ayat yang memberikan kesan dengan menyatakan sebab. 9. CATATAN Unit 10 Tema: Nilai Murni Tatabahasa: Kata singkatan Kata ganda .3 Aras 1 (i) Menyusun maklumat menggunakan lakaran berbentuk grafik.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca.2 Menghurai maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. memangkas. 6. 9. ejaan.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 3.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.2 Aras 1 (i) Membentangkan dapatan tentang sesuatu isu dengan memberikan penjelasan yang setimpal. 7. 6. dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. kudapan Kemahiran Bernilai Tambah: KB . taman reakreasi. dan penggunaan perkataan yang tepat. pelbagai jenis ayat. rujuk buku teks. 7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. merarau. sebutan yang betul. 3. pembentung.1 Aras 1 (i) Merujuk kepada kamus untuk mencari makna.TMK Bermuafakat Tolong-menolong Untuk membina objektif harian.

9. 9. pelbagai jenis ayat.2 Aras 2 (i) Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan manyatakan alasan.muzik . wawasan. Untuk membina objektif harian.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca.menyusun maklumat -menjana idea KP .TMK .. dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera.. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT Agama Islam Nilai Murni: Ayat Kosa Kata: Syahdu.2 Menghurai maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan.2 Aras 2 (i) Mengembangkan idea berdasarkan pemerhatian dengan menyatakan bukti yang sahih. Kemahiran Bernilai Tambah: KB . rujuk buku teks. 7. tersentuh.3 Aras 2 (i) Menyusun aturr maklumat mengikut keutamaan.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 3. 7. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. sektor. 3.-an Sebutan intonasi: Objektif keseluruhan unit.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. program pemulihan Bersyukur Sayang-menyayangi CATATAN Unit 10 Tema: Nilai Murni Bahagian 2 Tajuk: Aku Tetap Bersamamu Tatabahasa: Imbuhan ke-.

3. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.menyatakan kesan dan akibat Untuk membina objektif harian. Kosa Kata: Renjer. membedil. kreatif..-wan Objektif keseluruhan unit. pelbagai jenis ayat.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 3. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sejarah Nilai Murni: Bahagian 3 Tajuk: Budi Dikenang Bakti Disanjung Sebutan intonasi: Ayat Berani Tabah Kemahiran Bernilai Tambah: KB . automobil.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. 9... ditauliahkan. bayonet.2 Menghurai maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan. dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. Penulisan B: Jenis biografi (Cita-citaku)) Penulisan C CATATAN Unit 10 Tema: Nilai Murni Tatabahasa: Imbuhan pe-. Imbuhan.menyenarai .2 Aras 3 (i) Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alasan.. aksesori. rujuk buku teks.3 Aras 3 (i) Menterjemahkan maklumat yang terdapat dalam teks prosa ke dalam bentuk grafik.2 Aras 3 (i) Menerangkan sebab dan akibat tentang sesuatu isu dengan mengemukakan bukti yang konkrit. 7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. 7. patriotik . 9.

.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan.-an Kata adjektif Objektif keseluruhan unit. 7. mengecap. 9. 9. Penulisan B: Jenis syarahan CATATAN Unit 11 Tema: Patriotisme Tatabahasa: Imbuhan ke-.2 Aras 1 (i) Membuat catat ringkas daripada maklumat yang diperoleh.BCB Untuk membina objektif harian. rujuk buku teks. menyoroti. dan peribahasa dalam sesuatu genre.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 3. 6. patriotisme Bersyukur Semangat patriotik Kemahiran Bernilai Tambah: KB -menghurai KP –muzik .3 Aras 3 (i) Melahirkan perasaan dengan menggunakan bahasa puitis berdasarkan sesuatu tema. 7. .2 Aras 1 (i) Mengenal pasti penggunaan kata.. 3.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. frasa. anasirbertoleransi. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: SVK Nilai Murni: Bahagian 1 Tajuk: Setia Kepada Negara Sebutan intonasi: Sajak Ucapan/pidato Kosa Kata: Menjangkau. 6. ayat.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang.3 Aras 1 (i) Memilih bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai untuk dibaca.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca.

luluh. 3. rujuk buku teks. terpempan.kontekstual .interpersonal Cinta akan negara bersyukur CATATAN Unit 11 Tema: Patriotisme Bahagian 2 Tajuk: Ulang Tahun Kemerdekaan Tatabahasa: Makna perkataan/frasa Sebutan intonasi: Objektif keseluruhan unit. 9.3 Aras 2 (i) Menyampaikan pengucapan umum tentang sesuatu tajuk dengan menggunakan diksi. ayat. sebutan. intonasi. 7.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca.3 Aras 2 (i) Mengumpul maklumat tentang isi kandungan bahan yang dibaca. dan gaya yang sesuai. 7. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: SVK Sejarah Nilai Murni: Sajak Berita Kosa Kata: Derapan. Untuk membina objektif harian.2 Aras 2 (i) Mengklasifikasi dan merekodkan maklumat daripada pelbagai sumber.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 3.menghurai KP . rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca. Penulisan B: Jenis berita .3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang. 9. terlerai. kelibat. mengimbau Kemahiran Bernilai Tambah: KB .

menjana idea KP. Untuk membina objektif harian. 7.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 3.interpersonal CATATAN Unit 11 Tema: Patriotisme Bahagian 3 Tajuk: Negaraku Tercinta Tatabahasa: Kata tanya dan ayat tanya Sebutan intonasi: Puisi Kosa Kata: Harmoni. 9.verbal linguistik . 7. rujuk buku teks. 9. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT Nilai Murni: Cinta akan negara Bersyukur Tolong-menolong Kemahiran Bernilai Tambah: KB . kedaulatan. 3.2 Aras 3 (i) Membuat ringkasan berkaitan teks yang dibaca. penjajahan. vetran Objektif keseluruhan unit. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. maruah. Penulisan C . menjurus.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca.3 Aras 3 (i) Melahirkan perasaan dengan menggunakan bahasa puitis berdasarkan sesuatu tema.3 Aras 3 (i) Menceritakan isi kandungan bahan yang dibaca dengan jelas dan terperinci.

5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus.KMD . 6. pandangan. cakerawala. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.2 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus.5 Aras 1 (i) Membaca dan mencari fakta yang relevan.menyenarai . 10. kriteria. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sains dan Teknologi CATATAN Unit 12 Tema: Sains Teknologi dan Reka Cipta Bahagian 1 Tajuk: Aku dan Astronomi Tatabahasa: Kata kerja Kata terbitan Sebutan intonasi: Syair Dialog Kosa Kata: Astronaut.1 Mengemukakan idea. dan tersusun. astronomi. planetarium. 4. menerokai Objektif keseluruhan unit. tepat.2 Aras 1 (i) Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan perkataan dan tanda baca dalam teks.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 4.1 Aras 1 (ii) Menerangkan idea yang dikemukakan dengan jelas. 6. Penulisan B: Jenis temu ramah Nilai Murni: Gigih berusaha Berjasa kepada negara Kemahiran Bernilai Tambah: KB .1 Aras 1 (i) Mengamati idea dalam perbincangan untuk memberikan pendapat. 4. rujuk buku teks. dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci.membanding KP . Untuk membina objektif harian. 10.

2 Aras 2 (i) Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan kosa kata. rutin. 4.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.1 Mengemukakan idea.1 Aras 2 (ii) Membandingkan dan membezakan idea pihak lain dengan idea sendiri.menjana idea KP .interpersonal . revolusi. teleperubatanagen. dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sains dan Teknologi CATATAN Unit 12 Tema: Sains Teknologi dan Reka Cipta Bahagian 2 Tajuk: Maju Sains Maju Negara Tatabahasa: Perkataan seerti Sebutan intonasi: Objektif keseluruhan unit.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 4.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus.1 Aras 2 (i) Menyumbang idea yang bernas dalam sesuatu perbincangan. Untuk membina objektif harian. 6. tepat. siber.5 Aras 2 (i) Mengimbas fkata yang relevan dadripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat. canggih Berusaha Bersaing Kemahiran Bernilai Tambah: KB . pandangan. Penulisan B: Jenis perbincangan (Kebaikan dan Keburukan Kemajuan Sains) Nilai Murni: Intonasi ayat Kosa Kata: Sidang video. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. kesilapan struktur ayat. global. 10. dan tersusun. 10. dan kesilapan penggunaan imbuhan.TMK . 4. rujuk buku teks. 6.

10.TMK Untuk membina objektif harian. karnival. pandangan. mesra alam.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 2. 2.2 Aras 3 (i) Membentangkan penemuan dan dapatan secara jelas dan terperinci. 4. tepat.5 Aras 3 (i) Mengumpul maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan. 4.1 Aras 3 (ii) Mendengar dan menerima pendapat orang lain dengan rasional. rujuk buku teks. . realiti Objektif keseluruhan unit.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. 6. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sains dan Teknologi Nilai Murni: Berusaha Prihatin Kemahiran Bernilai Tambah: KB . dan tersusun. 4.KMD .menganalisis KP .1 Mengemukakan idea. 10.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. dikategorikan. dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.1 Aras 3 (i) Menganalisis idea yang dikemukakan untuk memberikan respons.2 Aras 3 (i) Membuaty pembetulan kesesuaian isi dengan tajuk. unik. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan B: Jenis Fakta (Faedah Mempelajari Sains ) CATATAN Unit 12 Tema: Sains Teknologi dan Reka Cipta Bahagian 3 Tajuk: Kreatif dan Inovatif Tatabahasa: Perkataan seerti Sebutan intonasi: Intonasi ayat Kosa Kata: Fabrik. 6.

rujuk buku teks.2 Aras 1 (ii) Menyusun idea tentang sesuatu isu untuk membuat komen. 6. pengalaman. 10.2 Aras 1 (i) Mengelaskan kekuatan dan kelemahan sesuatu maklumat yang diterima. 4. ejaan. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. .1 Aras 1 (ii) Mengemukakan idea dengan jelas tentang sesebuah karya. profesional. 4. 10. 6.1 Aras 1 (i) Merujuk kepada kamus untuk mencara makna.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya.1 Aras 1 (i) Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Penulisan B: Jenis biografi (Guruku) CATATAN Unit 13 Tema: Kegigihan Bahagian 1 Tajuk: Jasamu Dihargai Tatabahasa: Perkataan seerti Kata terbitan Objektif keseluruhan unit. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT Nilai Murni: Sebutan intonasi: Mengenang jasa Sajak Kemahiran Bernilai Tambah: Kosa Kata: Penggiat. emeritus. makalah. 11. berputik KB .2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. 11.menyenarai Untuk membina objektif harian.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 4. dan penggunaan perkataan yang tepat. sebutan yang betul. tutor.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.3 Aras 1 (i) Mengecam dan menyusun idea untama daripada petikan yang dibaca. dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. reda. berbaloi.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca. 11.menjana idea . linguistik.

) CATATAN Unit 13 Tema: Kegigihan Bahagian 2 Tajuk: Kegigihan Tangga Kejayaan Tatabahasa: Makna perkataan Kata terbitan Objektif keseluruhan unit. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. 11. merobah.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. rujuk buku teks.BCB Untuk membina objektif harian. 6. 6. .intrapersonal .3 Aras 2 (i) Mencatat isi daripada pelbagai bahan yang dibaca. 11.menjana idea KP .3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. 10. tuisyen Berjimat-cermat Berhemah Kemahiran Bernilai Tambah: KB .2 Aras 2 (i) Menghuraikan maklumat untuk memberikan tgeguran yang positif dan meyakinkan. pengalaman. 4. 10. Penulisan B: Jenis peribahasa (Sehari Selembar Benang. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT Nilai Murni: Sebutan intonasi: Sajak Kosa Kata: Mencengkam..RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 4..1 Aras 2 (i) Merujuk kepada ensiklpedia dan tesaurus untuk mendapatkan maklumat.1 Aras 2 (i) Menyatakan pendapat tentang sesebuah karya secara kritis dan kreatif. dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya.

6.membanding KP .3 Aras 3 (i) Meringkaskan karangan.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. 10.kontekstual . inspirasi.menjana idea . rujuk buku teks.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian.merumus . 4. bertekad.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.1 Aras 3 (i) Merumus pandangan pelbagai pihak tentang sesebuah karya.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca. 6. Penulisan B: Jenis biografi (Sahabat Karibku) CATATAN Unit 13 Tema: Kegigihan Bahagian 3 Tatabahasa: Perkataan seerti Kata nama am/ nama khas Sebutan intonasi: Sajak Kosa Kata: Infrastruktur. 11.TMK Untuk membina objektif harian. pengalaman. faktor Objektif keseluruhan unit. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT Nilai Murni: Rajin berusaha berazam Kemahiran Bernilai Tambah: KB .1 Aras 3 (i) Mengakses maklumat daripada laman web atau pelbagai sumber. Tajuk: Dirimu Cemerlang Negara Terbilang .RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 4. dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.2 Aras 3 (i) Membandingkan maklumat yang diterima untuk memberikan teguran. 11. 10. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.

5 Aras 1 (i) Membaca dan mencari fakta yang relevan. idea.menghurai/ mengulas KP . beralkohol. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: PKJR Nilai Murni: Berhati-hati. Bersabar Mematihu undangundang Kemahiran Bernilai Tambah: KB -menjana idea .TMK Untuk membina objektif harian. hutan lipur. wacana. Kosa Kata: Jejantas.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. 6. 11.2 Aras 1 (ii) Menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan. 4. rujuk buku teks. 11. jaket pemantul cahaya .3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan memberikan alsan yang sesuai secara sopan. 11.2 Aras 1 (i) Mengecam maklumat yang terdapat dalam teks. ayat.3 Aras 1 (i) Memberikan hujah secara spontan untuk membidas hujah lawan.muzik . 6. dan nilai dan pengajaran. Penulisan A Penulisan C CATATAN Unit 14 Tema: Keselamatan Jalan Raya Bahagian 1 Tajuk: Berhati-hati di Jalan Raya Tatabahasa: Ayat aktif dan ayat pasif Sebutan intonasi: Lagu Gurindam Objektif keseluruhan unit. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 4.

mengundang.2 Aras 2 (ii) Menjelaskan mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. wacana. 4. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. idea. dan nilai dan pengajaran. 6.3 Aras 2 (i) Menyatakan pendirian sendiri untuk menolak hujah lawan dengan sopan. 11. akta parlimen. Penulisan A Penulisan C . 6.5 Aras 2 (i) Mengimbas fakta yang relevan daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan.menganalisis .muzik CATATAN Unit 14 Tema: Keselamatan Jalan Raya Bahagian 2 Tajuk: Lebuh Raya di Malaysia Tatabahasa: Ayat tunggal dan ayat majmuk Kata adjektif Sebutan intonasi: Sajak Kosa Kata: Penyelenggaraan. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: PKJR Nilai Murni: Berhati-hati Bersabar Mematuhi undangundang Kemahiran Bernilai Tambah: KB .KMD . kemanusiaan Objektif keseluruhan unit.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan memberikan alsan yang sesuai secara sopan. Untuk membina objektif harian.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 4.menjana idea KP . 11. rujuk buku teks. 11.2 Aras 2 (i) Menyaring maklumat untuk mendapatkan mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. ayat.

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 4.muzik . 6.menjana idea .3 Aras 3 (i) Membidas hujah lawan dengan memberi alasan yang wajar secara sopan. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. dan nilai dan pengajaran.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan.menyenarai KP . prihatin KB . tragedi. . 11. ayat. trafik. Penulisan B: Jenis syarahan/fakta (Langkahlangkah Mengatasi kemalangan jalan Raya) CATATAN Unit 14 Tema: Keselamatan Jalan Raya Tatabahasa: Kata majmuk yang menerima imbuhan apitan Objektif keseluruhan unit.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan memberikan alsan yang sesuai secara sopan. wacana. 4.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: PKJR Nilai Murni: Bahagian 3 Tajuk: Bertimbang Rasa di Jalan Raya Sebutan intonasi: Sajak Lagu Berhati-hati Mematuhi undangundang Kemahiran Bernilai Tambah: Kosa Kata: Terbabit. 11. idea.2 Aras 3 (i) Mengemukakan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. rujuk buku teks.5 Aras 3 (i) Mengumpul maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan. 6.KMD Untuk membina objektif harian.

rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.memadan KP . 11. tersohor Objektif keseluruhan unit. kuasa besar. 4. 6. 11. 4. membanteras.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat.memberikan Pendapat .4 Memberikan komen dan pandangan tentang pendapat yang disampaikan oleh pihak lain. gudang. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sejarah Nilai Murni: Bersyukur Kemahiran Bernilai Tambah: KB . . 11.4 Aras 1 (ii) Mengemukakan alasan untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat.4 Aras 1 (i) Membaca tajuk-tajuk kecil daripada teks untuk mendapatkan gambaran umum.muzik . rujuk buku teks. Penulisan A CATATAN Unit 15 Tema: Kemajuan Malaysia Bahagian 1 Tajuk: Melaka Bandar Raya Bersejarah Tatabahasa: Penanda wacana Sebutan intonasi: Lagu Intonasi ayat Kosa Kata: Nusantara.4 Aras 1 (ii) Menyatakan pandangan berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh pihak lain.4 Aras 1 (ii) Membaca ayat pertama dalam perenggan bagi sesuatu teks untuk mendapatkan idea. 6.4 Aras 1 (i) Meneliti maklumat untuk membuat pilihan.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 4. 6.4 Aras 1 (i) Menyenaraikan hujah yang disampaikan oleh pihak lain dengan teratur.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh.TMK Untuk membina objektif harian.

11. 11.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. multimedia.menjana idea KP .RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 4. rujuk buku teks.2 Aras 2 (ii) Menghuraikan maklumat yang diperoleh daripada bahan yang dibaca.3 Aras 2 (i) Membaca dan mengenal pasti idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam teks.4 Aras 2 (i) Mempertimbangakan alasan untuk menerima atau menolak pandangan dalam sesuatu perundingan.4 Aras 2 (i) Membandingkan dan membezakan pandangan pelbagai pihak untuk menyatakan pendapat. bil elektronik.memberikan Pendapat . kawalan trafik Bersyukur Berterima kasih Kemahiran Bernilai Tambah: KB . 5.4 Memberikan komen dan pandangan tentangt pendapat yang disampaikan oleh pihak lain. 5. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan B CATATAN Unit 15 Tema: Kemajuan Malaysia Tatabahasa: Antonim Sinonim Objektif keseluruhan unit. 4. 6.Kontekstual Untuk membina objektif harian. .4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT Nilai Murni: Bahagian 2 Tajuk: Cyberjaya Sebutan intonasi: Intonasi ayat Kosa Kata: Cyberjaya. 6.

3 Aras 3 (i) Mengemukakan idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam bahan bacaan. 11. berautomasi Kemahiran Bernilai Tambah: KB . rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.4 Memberikan komen dan pandangan tentangt pendapat yang disampaikan oleh pihak lain. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT Nilai Murni: Bahagian 3 Tajuk: Negaraku Maju Sebutan intonasi: Bersyukur Intonasi ayat Kosa Kata: Infrastruktur. landskap. Penulisan B (perbahasan) CATATAN Unit 15 Tema: Kemajuan Malaysia Tatabahasa: Antonim Sinonim Objektif keseluruhan unit.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 4.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat. eperdagangan.KMD Untuk membina objektif harian. rujuk buku teks.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. 6.4 Aras 3 (i) Membahaskan pendapat yang dikemukakan oleh pihak lain.4 Aras 3 (i) Menolak atau menerima pandangan dengan memberikan alasan yang rasional dalam sesuatu perundingan. 4.menjana idea) KP . 6. 11. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->