P. 1
RTBMSKT5

RTBMSKT5

|Views: 1|Likes:
Published by Laila Amyrah

More info:

Published by: Laila Amyrah on Apr 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/23/2014

pdf

text

original

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai. 1.1 Aras 1 (i) Menggunakan kata panggilan yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 5.1 Aras 1 (i) Membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. 5.1 Aras 1 (ii) Menerangkan makna perkataan dan maksud frasa dan ayat. 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk. 8.1 Aras 1 (i) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat. PENGISIAN KURIKULUM

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

SISTEM BAHASA

CATATAN

Unit 1 Tema: Kekeluargaan Bahagian 1 Tajuk: Rumahku Syurgaku

Tatabahasa: Kata nama am Kata nama khas Jenis-jenis ayat Tanda baca Kosa Kata: Salasilah, berhijrah, program, afiat, tempat peranginan...

Ilmu: Kajian Tempatan Moral Nilai Murni: Hormatmenghormati Bekerjasama Kemahiran Bernilai Tambah: KB- menjana idea -mengelas KP- kontekstual - interpersonal - visual - muzik

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5
HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai. 1.1 Aras 2 (i) Bertukar-tukar pandangan berdasarkan sesuatu isi. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 5.1 Aras 2 (i) Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. 5.1 Aras 2 (ii) Menjelaskan isi-isi penting yang terdapat dalam teks. 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk 8.1 Aras 2 (i) Membina ayat tunggal dengan peluasan subjek dan predikat. PENGISIAN KURIKULUM

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

SISTEM BAHASA

CATATAN

Unit 1 Tema: Kekeluargaan Bahagian 2 Tajuk: Keluarga Harmoni Hidup Diberkati

Tatabahasa: Jenis –jenis ayat Tanda baca Ayat tunggal dan ayat majmuk Kosa Kata: Aktiviti, kem motivasi, kegiatan, seluar trek...

Ilmu: Kajian Tempatan Nilai Murni: Hormatmenghormati Bekerjasama Kemahiran Bernilai Tambah: KB -menjana idea KP -kontekstual -interpersonal - visual

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan B: Jenis keperihalan (Berkelah Bersamasama Keluarga

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5
HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai. 1.1 Aras 3 (i) Menerima teguran dengan hati yang terbuka dalam perbualan. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 5.1 Aras 3 (i) Membaca ayat dalam teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. 5.1 Aras 3 (ii) Menghuraikan maksud ayat dalam teks. 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk 8.1 Aras 3 (i) Membina ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung yang tepat. KB - menjana idea KP - kontekstual - intrapersonal PENGISIAN KURIKULUM

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

SISTEM BAHASA

CATATAN

Unit 1 Tema: Kekeluargaan Bahagian 3 Tajuk: Kasih Disemai Budi Dihargai

Tatabahasa: Kata hubung Ayat tunggan dan ayat majmuk Kosa Kata: Melayari Internet Asyik...

Ilmu: Kajian Tempatan Moral Nilai Murni: HormatMenghormati Menjaga kebersihan Kemahiran Bernilai Tambah:

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan B: Jenis dialog (Menceritakan pengalaman berkelah)

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5
HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. 1.2 Aras 1 (i) Mendengar dan mengecam intonasi dalam soalan tanpa kata tanya. 1.2 Aras 1 (ii) Mengemukakan soalan dengan menggunakan kata tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan penjelasan lanjut. 1.2 Aras 1 (iii) Menjawab untuk menjelaskan sesuatu perkara yang dikemukakan dengan menggunakan bahasa yang santun. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. 5.2 Aras 1 (i) Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. 5.2 Aras 1 (ii) Menerangkan teks yang dibaca cara ringkas. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. 8.2 Aras 1 (i) Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.. 11.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan, idea, ayat, wacana, dan nilai dan pengajaran. 11.2 Aras 1 (ii) Menyatakan pandangan tentang masej dan nilai yang terdapat dalam bahan. PENGISIAN KURIKULUM

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

SISTEM BAHASA

CATATAN

Unit 2 Tema: Institusi Pelajaran Bahagian 1

Tatabahasa: Kata tanya Ayat tunggal dan ayat majmuk Imbuhan ke...an Sebutan intonasi: Dialog Syair Ayat tanya tanpa kata tanya Kosa Kata: Anggun, berkarah, rintangan, terserlah, gundah-gulana...

Ilmu: Kajian Tempatan Moral Nilai Murni: Kemahiran Bernilai Tambah: KB - menyatakan masej - menghurai KP - kontekstual kajian masa depan

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan A Penulisan C

Tajuk: Sekolah Selamat

1 Aras 1 (i) Membaca perkataan . dinobatkan. dan ayat yang mengandungi Ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. akademik. Penulisan A: . . . 5. 8.2 Aras 2 (ii) Menjawab soalan yang mempunyai makna yang tersirat. rujuk buku teks.. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.kontekstual . SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Unit 2 Tema: Institusi Pelajaran Bahagian 2 Tajuk: Sekolah Harapan negara Impian Bersama Tatabahasa: Kata kerja Tanda baca dan huruf besar Ayat majmuk Sebutan intonasi: Syair Ucapan Kosa Kata: Kokurikulum.2 Aras 2 (i) Mengemukakan soalan yang relevan tentang topik yang berkaitan. 1. juara.menjana idea KP .frasa. Ilmu: Kajian Tempatan Sivik dan Kenegaraan Nilai Murni: Perihatin Berusaha Kemahiran Bernilai Tambah: KB . 1. membuahkan. 8.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. 5.menghurai. 5.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1.menyenarai.interpersonal Objektif keseluruhan unit..2 Aras 2 (i) Membina perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk.1 Aras 1 (ii) Menerangkan makna perkataan dan maksud frasa serta ayat. Untuk membina objektif harian.

menyenarai . terpukau. 5. PENGISIAN KURIKULUM UNIT/TEMA/BAHAGIAN SISTEM BAHASA CATATAN Unit 2 Tema: Institusi Pelajaran Bahagian 3 Tajuk: Usaha Tidak Henti Kejayaan menanti Tatabahasa: Kata ganda Jenis-jenis ayat Sebutan intonasi: Ilmu: Agama Moral Nilai Murni: Objektif keseluruhan unit.2 Aras 3 (i) Membaca teks pelbagai laras dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. 1.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. Kosa Kata: Sambalewa. menyidai. 5. 5.menghurai .2 Aras 3 (i) Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan soalan pelbagai aras..2 Bertanya dan menjawan tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. rujuk buku teks. berkecai.kontekstual .3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. Untuk membina objektif harian.kajian masa depan . 9. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.2 Aras 3 (ii) Memahami isi kandungan teks yang dibaca. Penulisan B: ucapan/syarahan -Punca Kemrosotan Pencapaian Murid dalam Pelajaran Dialog Syair Ayat tanya tanpa kata tanya Ucapan Berusaha gigih Berdisplin Kemahiran Bernilai Tambah: KB . 9.2 Aras 2 (i) Menyusun atur maklumat mengikut keutamaan. menuntun.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca..menjana idea KP .

intrapersonal .rujukan. 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. 8. tugasa Objektif keseluruhan unit.memberikan pendapat KP .3 Aras 1 (i) Menyatakan panduan tunjuk arah kepada orang lain.3 Memberikan dan memahami arahan dan pesanan tentang sesuatu perkara. Penulisan A Penulisan C Nilai Murni: Bersyukur Berterima kasih Kemahiran Bernilai Tambah: KB . stesen.1 Aras 1 (i) Merujuk kamu untuk mencari makna.3 Aras 1 (i) Menulis perkataan dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik. sentral. Kesenian. 1.interpersonal . SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT CATATAN Unit 3 Tema: kemasyarakatan Bahagian 1 Tajuk: Amalan Berbudi Hidup Harmoni Tatabahasa: Kata arah Kata sendi nama Makna perkataan/frasa Sebutan intonasi: Pantun Kosa Kata: Monorel. Untuk membina objektif harian.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. dan penggunaan perkataan yang tepat. 6.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. 8. rujuk buku teks.3 Aras 1 (ii) Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan. ejaan. 1. sebutan yang betul. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.

8.3 Aras 2 (ii) Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan tersusun. berkat..1 Aras 2 (i) Merujuk kepada ensiklopedia dan tesaurus untuk mendapatkan maklumat. tragedi. 1.3 Aras 2 (i) Menulis ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan betul. prihatin. majmuk Peribahasa Objektif keseluruhan unit. Untuk membina objektif harian. bencana. 6. 8. rujuk buku teks. 1..3 Memberikan dan memahami arahan dan pesanan tentang sesuatu perkara. Penulisan B: Jenis perbincangan (Kebaikan Menyertai Persatuan Bulan Sabit Merah) Nilai Murni: Bekerjasama Toleransi Kemahiran Bernilai Tambah: KB .kan (kata kerja transitif) Kata perintah dan ayat perintah Sebutan intonasi: Ayat perintah Kosa Kata: Pembentung.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet 6.memberikan pendapat KP .RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1.interpersonal . SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sivik dan Kenegaraan CATATAN Unit 3 Tema: Kemasyarakatan Bahagian 2 Tajuk: Kerjasama Asas Kesejahteraan Hidup Tatabahasa: Imbuhan men. asas. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.3 Aras 2 (i) Mendengar dan menerima arahan dengan betul untuk bertindak balas.intrapersonal .

rujuk buku teks. menu Objektif keseluruhan unit.menyenarai KP . 6.kontekstual . sukaneka.3 Aras 3 (i) Meneliti arahan dan pesanan untuk membuat tindakan yang wajar. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.1 Aras 3 (i) Mengakses maklumat daripada laman web atau pelbagai sumber. 8.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. terserlah. UNIT/TEMA/BAHAGIAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT PJPK Nilai Murni: CATATAN Unit 3 Tema: Kemasyarakatan Bahagian 3 Tajuk: Toleransi Teras Kemakmuran Tatabahasa: Kata majmuk Akronim Sebutan intonasi: Ayat perintah Kosa Kata: Toleransi. 8. jawatankuasa. Untuk membina objektif harian. Penulisan A Penulisan C Toleransi Bekerjasama Kemahiran Bernilai Tambah: KB .3 Aras 3 (i) Nebulis perenggan dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas.3 Aras 3 (ii) Melaksanakan arahan serta pesanan mengikut keutamaan.3 Memberikan dan memahami arahan dan pesanan tentang sesuatu perkara.11 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet 6. 1. 1.

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. UNIT/TEMA/BAHAGIAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT Nilai Murni: Bekerjasama Menjaga kebersihan Kemahiran Bernilai Tambah: KB . 6.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan.interpersonal KP .4 Aras 1 (i) Membina ayat topik yang jelas tentang sesuatu isi.kajian masa depan CATATAN Unit 4 Tema: Alam Sekitar Bahagian 1 Tajuk: Alam Bersih Hidup Sihat Tatabahasa: Ayat tunggan dan ayat majmuk Imbuhan meN-. meN-. harmoni.. rujuk buku teks. dan peribahasa dalam sesuatu genre.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. 1.—kan. 8.2 Aras 1 (i) Mengenal pasti penggunaan kata.4 Aras 1 (ii) Menyatakan sebab untuk menyokong sesuatu permintaan. 8. urus setia Peribahasa Objektif keseluruhan unit. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan... ayat.. Penulisan B: Jenis Keperihalan (Kempen Alam Bersih di Tempat Saya) . 8.4 Aras 1 (ii) Menyatakan dan menghuraikan isi utama dengan menggunakan ayat yang gramatis. 6.2 Aras 1 (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.. 1.. 8.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan.-i Pe-. Untuk membina objektif harian.-an Sebutan intonasi” Pantun Intonasi ayat Kosa Kata: Kempen.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. frasa. 8.menjana idea .4 Aras 1 (i) Nenilih dan menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan.

8. akuatik Objektif keseluruhan unit. 1.2 Aras 2 (i) Menyatakan perbezaan penggunaan laras bahasa yang terdapat dalam pelbagai genre. 6.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Untuk membina objektif harian. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT Sains Nilai Murni: Bertanggungjawab Prihatin Menyayangi alam sekitar Kemahiran Bernilai Tambah: KB . 6.4 Aras 2 (i) Menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk meyakinkan pihak lain dalam menyatakan permintaan.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1.menjana idea KP .2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan.KMD CATATAN Unit 4 Tema: Alam Sekitar Bahagian 2 Tajuk: Manusia Prihatin Bumi Terpelihara Tatabahasa: Kata bilangan Penanda wacana Sebutan intonasi Pantun Intonasi ayat Kosa Kata: Lokasi. sisa toksik. Penulisan B: Jenis cerita tindakan .4 Aras 2 (i) Membina beberapa ayat huraian berdasarkan isi utama. rujuk buku teks.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. 8. strategik.

4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Penulisan A Penulisan B: Surat kiriman rasmi (aduan) . foto. Untuk membina objektif harian. UNIT/TEMA/BAHAGIAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT SVK Nilai Murni: Bertanggungjawab Menyayangi alam Kemahiran Bernilai Tambah: KB .2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan.-an Sebutan intonasi Pantun Intonasi ayat Kosa Kata: Banjir kilat. 1.KMD CATATAN Unit 4 Tema: Alam Sekitar Bahagian 3 Tajuk: Kebersihan Negara Tanggungjawab Kita Tatabahasa: Kata sendi nama Imbuhan akhiran . situasi Objektif keseluruhan unit.1 Aras 2 (ii) Menjelaskan isi-isi penting yang terdapat dalam teks.-an Pe-.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 5.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan.menjana idea KP .RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. 6. 8. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan... 8.. 6.4 Aras 3 (i) Menulis karangan dengan menggunakan ayat topik dan ayat huraian yang lengkap.2 Aras 3 (i) Menyatakan ciri-ciri penulisan genre. keprihatinan.. rujuk buku teks.4 Aras 3 (i) 5.

1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 3. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. dan laras bahasa yang sesuai.kontekstual Untuk membina objektif harian. 3. cogan kata Objektif keseluruhan unit.5 Mengenal pasti dqn menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan. riadah. protein.3 Aras 1 (i) Membaca dan mengecam isi-isi penting daripada pelbagai bahan bacaan. rujuk buku teks. 3. 8. struktur ayat yang betul. frasa.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. 6.5 Aras 1 (ii) Menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam ayat. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: PJPK Nilai Murni: Menjaga kesihatan fizikal dan mental Kemahiran Bernilai Tambah: KB .visual . istilah.5 Aras 1 (i) Memilih dan mengenal pasxti penanda wacana. Penulisan B: Jenis surat tak rasmi) Penulisan C CATATAN Unit 5 Tema: Sukan dan Kesihatan Bahagian 1 Tajuk: Kesihatan Asas Kesejahteraan Tatabahasa: Kata hubung Penanda wacana Kata kerja transitif Sebutan intonasi Dikir barat Ayat tanya dialog Kosa Kata: Asas.mengelas KP . 8. karbohidrat. .1 Aras 1 (i) Mengelaskan maklumat berdasarkan sesuatu topik yang dibincangkan.1 Aras 1 (ii) Menyampaikan maklumat yang bernas dengan jelas dan tersusun. 8. 6.

dan laras bahasa yang sesuai.menjana idea KP -interpersonal . struktur ayat yang betul.menghurai .1 Aras 2 (ii) Mengemukakan sesuatu maklumat dengan menggunakan laras bahasa yang sesaui.1 Aras 2 (i) Mengkategorikan isi berdasarkan topik yang dibincangkan. agensi. Penulisan B Jenis Ceramah / syarahan CATATAN Unit 5 Tema: Sukan dan Kesihatan Bahagian 2 Tajuk: Cegah Sebelum Parah Tatabahasa: Simpulan bahasa Sebutan intonasi: Dikir barat Kosa Kata: Generasi. istilah. 8. merealisasikan.3 Aras 2 (i) Membaca dan mengenal pasti idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam teks.5 Mengenal pasti dqn menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 3. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. rujuk buku teks. 6. 6.5 Aras 2 (i) Menghuraikan isi dengan jelas untuk menghasilkan perenggan yang koheren. . frasa. mandatori Objektif keseluruhan unit. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: PJPK Nilai Murni: Menyayangi diri Kebersihan fizikal dan mental Kemahiran Bernilai Tambah: KB . 8. 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata.KMD Untuk membina objektif harian. serius.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. 3.kontekstual .

menghurai KP .. Tatabahasa: Imbuhan di-. 3. vaksin.5 Aras 3 (i) Menghubungkaitkan isi utama dan isi sampingan dengan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan pemerengganan yang kohesi.. virus. struktur ayat yang betul. 8. 6. 8. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.-kan Penanda wacana Sebutan intonasi: dikir barat Kosa Kata: Wabak.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Unit 5 Tema: Sukan dan Kesihatan Bahagian 3 Tajuk: Awasi Nyamuk 3. Penulisan B: Jenis perbincangan (Langkahlangkan Mencegah Penyakit Demam Denggi .1 Aras 3 (i) Menganalisis data berdasarkan sesuatu perkara. dan laras bahasa yang sesuai. rujuk buku teks.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata.menjana Idea .3 Aras 3 (i) Mengemukakan idea utama dan idea sokonganyang tedapat dalam bahan bacaan.logik matematik Objektif keseluruhan unit. 6.1 Aras 3 (ii) Mengbentangkan hasil analisis secara tepat. lokasi.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. 8.4 Aras 3 (i) Menulis karangan dengan menggunakan ayat topik dan ayat huraian yang lengkap.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. frasa. istilah. 3. Untuk membina objektif harian. Ilmu: PJK Nilai Murni: Menjaga kesihatan Rajin Kemahiran Bernilai Tambah: KB .

UNIT/TEMA/BAHAGIAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Matematik CATATAN Unit 6 Tema: Kepenggunaan Bahagian 1 Tajuk: Hari Usahawan Muda Tatabahasa: Ayat perintah Sebutan intonasi: Objektif keseluruhan unit.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. 6.6 Aras 1 (ii) Menyoal untuk mendapatkan penjelasan tentang sesuatu perkhidmatan yang diperlukan. Penulisan A Penulisan B: Jenis keperihalan (Pengalaman Menyertai Karnival Jualan) Nilai Murni: Gurindam Kosa Kata: Pasaran.4 Aras 1 (ii) Membaca ayat pertama dalam perenggan bagi sesuatu teks untuk mendapatkan idea.6 Aras 1 (i) Menggunakan kata dan istilah yang betul semasa berurusan. Untuk membina objektif harian. 6. 8. rujuk buku teks. definisi. 8.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh.6 Aras 1 (i) Menggunakan pengurusan grafik bagi mengenal pasti isi yang sesuai sebagai erangka penulisan. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. 1.6 Aras 1 (ii) Menulis swebuah karangan yang lengkap bersesuaian dengan format. diskaun. 8. 6.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan.menjana idea KP -logik matematik .6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. 1. simulasi Jujur Amanah Kemahiran Bernilai Tambah: KB .4 Aras 1 (1) Membaca tajuk-tajuk kecil daripada teks untuk mendapatkan gambaran umum.

pembelian. Penulisan C Nilai Murni: Gurindam Dialog Kosa Kata: Pembekal.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. 6.6 Aras 2 (i) Berunding dengan sopan untuk mendapatkan persetujuan dalam berurusan. UNIT/TEMA/BAHAGIAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Kajian Tempatan CATATAN Unit 6 Tema: Kepenggunaan Bahagian 2 Tajuk: Berdikari Teras Kemajuan Tatabahasa: Perkataan berimbuhan Sebutan intonasi: Objektif keseluruhan unit. 8.4 Aras 2 (i) Membaca bahagian pengenalan sesebuah teks. 1. menjejakkan Rajin berusaha Tidak berputus asa Berdikari Kemahiran Bernilai Tambah: KB .6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan.interpersonal . Untuk membina objektif harian. 8.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. 6. berdikari.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. rujuk buku teks.menjana idea . rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.6 Aras 2 (i) Membina perenggan isi yang lengkap menggunakan ayat topik dan ayat huraian.

. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.-an Sebutan intonasi: Objektif keseluruhan unit. 8.logik matematik Amanah Jujur .RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. jenama. iklan. Jenis dialog Nilai Murni: Gurindam Dialog Kosa Kata: Diskaun. rujuk buku teks.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. Penulisan B.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. 1. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Matematik CATATAN Unit 6 Tema: Kepenggunaan Bahagian 3 Tajuk: Pengguna Bermaklumat Perbelanjaan Berhemat Tatabahasa: Imbuhan .menjana idea KP .. komersial Kemahiran Bernilai Tambah: KB .4 Aras 3 (i) Membaca indeks. 8. glosari atau bibliografi sesuatu teks atau buku untuk mendapatkan maklumat lanjut. hamper.6 Aras 3 (i) Memujuk dengan menggunakan ayat dan intonasi yang sesuai untuk mendapatkan keyakinan semasa berurusan. 6. Untuk membina objektif harian. 6.6 Aras 3 (i) Menulis karangan yang lengkap menepati ciri-ciri wacana yang bail.

2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. dan gaya bahasa. rujuk buku teks. 11. 2. frasa. 2. Untuk membina objektif harian.2 Aras 1 (i) Mengecam diksi.3 Aras 1 (iii) Memberikan pandangan tentang watak dan perwatakan yang terdapat dalam teks. istilah. 11. nilai dan pengajaran. 11. 7.1 Bercerita dengan menggunakan kata. Penulisan A Penulisan C . 7. respons. dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. mengagihkan Peribahasa Kata-kata hikmat Objektif keseluruhan unit.menciri KP .RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 2. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. watak dan perwatakan.3 Aras 1 (ii) Mengenal pasti watak dan perwatakan yang terdapat dalam teks.KMD CATATAN Unit 7 Tema: Kesusteraan Bahagian 1 Tajuk: Ke Puncak Jaya Tatabahasa: Kata banyak makna Sebutan intonasi: Sajak Kosa Kata: Segar. 11.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan.1 Aras 1 (i) menilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita.3 Aras 1 (i) Mengenal ciri-ciri puisi tradisional dan moden. pelbagai jenis ayat.menyenarai . SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT Nilai Murni: Tidak membangga diri Gigih Kemahiran Bernilai Tambah: KB . dan ayat yang memberikan kesan dengan menyatakan sebab.1 Aras 1 (ii) Menyampaikan cerita dengan menggunakan diksi yang telah dipilih. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.

rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. pelbagai jenis ayat. gelagatlatar Objektif keseluruhan unit. rujuk buku teks. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. 11.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 2. nilai dan pengajaran.2 Aras 2 (i) memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan. 2.3 Aras 2 (i) Mentafsir latar yang terdapat dalam karya. 11. frasa. kutukan. 7.1 Aras 2 (i) Bercerita berdasarkan bahan yang telah dibaca dengan menggunakan pelbagai pola ayat.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. Peribahasa . dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera.3 Aras 2 (ii) Menjelaskan plot yang terdapat dalam karya. dan gaya bahasa.1 Bercerita dengan menggunakan kata. Penulisan B: Jenis cerita/cereka CATATAN Unit 7 Tema: Kesusteraan Bahagian 2 Tajuk: Buat Baik Dibalas Baik Tatabahasa: Kata ganda Sebutan intonasi: Sajak Pantun Kosa Kata: Terkapai-kapai. joran. 11. 7. watak dan perwatakan. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sastera Nilai Murni: Baik hati Jujur Mengenang budi Kemahiran Bernilai Tambah: KB -mentafsir -menjana idea KP -interpersonal Untuk membina objektif harian.

frasa. meremang.3 Aras 3 (i) Mengulas tema dan persoalan yang terdapat dalam karya. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. membelakangi. watak dan perwatakan.1 Aras 3 (ii) Menerangkan watak yang terdapat dalam cerita. 2. terbongkar Peribahasa Objektif keseluruhan unit. nilai dan pengajaran. bertenggek. intonasi. 7. dan gaya bahasa. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: sastera Nilai Murni: Sedia memaafkan Mendengar nasihat Berbudi bahasa Kemahiran Bernilai Tambah: KB .2 Aras 3 (i) Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alasan. 11. dan penghayatan yang sesuai. Tajuk: Berundur Sebelum Terlajak . 7. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. rujuk buku teks. termangu-manggu.1 Bercerita dengan menggunakan kata. dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. 2. 11.1 Aras 3 (i) Mempersembahkan cerita dengan sebutan.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan.mengulas .menyenarai Untuk membina objektif harian.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 2. pelbagai jenis ayat.menjana idea .2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. Penulisan C CATATAN Unit 7 Tema: Kesusteraan Bahagian 3 Tatabahasa: Kata ganda Sebutan intonasi: Gurindam Kosa Kata: Mengilai-ngilai.

2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. rujuk buku teks.6 Aras 1 (i) Mengumpul maklumat daripada bahan yang dibaca untuk membuat ramalan. unik.1 Aras 1 (i) Mengeja dan menulis perkataan dan rangkai kata yang dibacakan.kontekstual . kolestrol. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 2.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. 6.6 Aras 1 (ii) Menentukan kesesuaian maklumat yang terdapat dalam teks untuk membuat ramalan. Untuk membina objektif harian. Penulisan A Nilai Murni: Lagu Rajin berusaha Kosa Kata: Dikomersialkan. 6. Kemahiran Bernilai Tambah: KB . SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sains Pertanian CATATAN Unit 8 Tema: Pertanian Bahagian 1 Tajuk: Buah Seribu Khasiat Tatabahasa: Kata adjektif Sebutan intonasi: Objektif keseluruhan unit. 9.meramal KP . 6.2 Aras 1 (i) Mengemukakan data yang diperoleh tentang sesuatu perkara. 2. organik. 9.

cekur Menghargai Berusaha Kemahiran Bernilai Tambah: KB .2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. 9. 9. rujuk buku teks.kontekstual . SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sains CATATAN Unit 8 Tema: Pertanian Bahagian 2 Tajuk: Tanaman Organik Tatabahasa: Ayat aktif dan ayat pasif Sebutan intonasi: Objektif keseluruhan unit. 6.6 Aras 2 (i) Menyatakan perbezaan penggunaan laras bahasa yang terdapat dalam pelbagai genre.meramal .1 Aras 2 (i) Menulis ayat yang diperdengarkan dengan menggunakan tanda baca yang betul.merumus KP . rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 2.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. 2. Untuk membina objektif harian. 6.2 Aras 2 (i) Membentangkan hasil rumusan berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang betul. khasiat. Penulisan B: Jenis dialog/temu ramah Nilai Murni: Dialog Kosa Kata: Herba.

logik matematik . 6. rujuk buku teks. kos.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.2 Aras 3 (i) Membentangkan penemuan dan dapatan secara jelas dan terperinci. 6. spesies Objektif keseluruhan unit.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 2. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. antibiotik. Untuk membina objektif harian.mengumpul maklumat KP . Penulisan A Nilai Murni: Rajin berusaha Kemahiran Bernilai Tambah: KB . fenomena. 9.6 Aras 3 (i) Menganalisis maklumat yang terdapat dalam teks untuk mendapat kewajaran ramalan. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sain Pertanian Matematik CATATAN Unit 8 Tema: Pertanian Bahagian 3 Tajuk: Hasil Ternakan Kita Tatabahasa: Ayat aktif dan ayat pasif Sebutan intonasi: Lagu Kosa Kata: Popular. 9.1 Aras 3 (i) Mengambil imlak teks dengan ejaan dan tanda baca yang betul berdasarkan teks yang diperdengarkan. 2.

menjana idea KP – TMK .1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk emel yang mudah. 10.5 Aras 1 (i) Menjelaskan isi yang tersurat dan tersirat berdasarkan sesuatu topik yang dibualkan. 7.1 Aras 1 (i) Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. dan ayat yang sesuai. dan bermakna.BCB Tajuk: Kebudayaan Negara Kebanggaan Kita . gelanggang. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT CATATAN Unit 9 Tema: Kebudayaan Malaysia Bahagian 1 Tatabahasa: Kata panggilan Sebutan intonasi: Objektif keseluruhan unit.1 Aras 1 (ii) Membina draf karangan yang lengkap. lungsuran. kreativiti Menghargai Bermasyarakat Kemahiran Bernilai Tambah: KB . Penulisan A Nilai Murni: Pantun Kosa Kata: Warisan. 1. 7.menyenarai .5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata. menarik. rujuk buku teks. 10. generasi.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1.1 Aras 1 (ii) Menyatakan andaian yang dibuat secara ringkas. ungkapan. 10. Untuk membina objektif harian.1 Aras 1 (i) Membuat andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat. tanjak. 7. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.

1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. turun-temurun Bersopan santun Berbudi bahasa Hormatmenghormati Kemahiran Bernilai Tambah: KB . 1.menghubung kait .5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata. 1.interpersonal Untuk membina objektif harian.1 Aras 2 (i) Melakukan transformasi maklumat dalam teks kepada pelbagai genre. 10.1 Aras 2 (ii) Menulis karangan menggunakan bahasa deskriptif. 10. 2.menjana idea KP . menarik. 10. ungkapan. skrap. 7. frasa. . SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: SVK Nilai Murni: Bahagian 2 Tajuk: Budi Bahasa Budaya Kita Sebutan intonasi: Dialog Kosa Kata: Unik. draf. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.1 Aras 2 (i) Bercerita berdasarkan bahan yang telah dibaca dengan menggunakan pelbagai pola ayat.5 Aras 2 (i) Menghubungkaitkan dan menjelaskan isi tersurat dan tersirat dalam sesuatu bahan.1 Aras 2 (i) Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan gradik dan bukan grafik. Penulisan B: Jenis peribahasa/kata hikmat (Budi Bahasa Amalan Kita/ CATATAN Unit 9 Tema: Kebudayaan Malaysia Tatabahasa: Kata seru dan ayat seruan Objektif keseluruhan unit. 7. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. prosa.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 2. rujuk buku teks. dan bermakna.1 Bercerita dengan menggunakan kata.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. dan ayat yang sesuai.

ungkapan. 7. 10.interpersonal CATATAN Unit 9 Tema: Kebudayaan Malaysia Bahagian 3 Tajuk: Warisan Disemai Budaya Dikekal Tatabahasa: Kata adjektif Sebutan intonasi: Objektif keseluruhan unit. 7. Untuk membina objektif harian.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1.menghurai KP . dan menarik. menarik. kebanggaan. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata. rujuk buku teks. dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk emel yang mudah. budaya. indah.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.1 Aras 3 (i) Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT SVK Nilai Murni: Sajak Kosa Kata: Seluar jean. Penulisan B: Jenis laporan . 1. 10.1 Aras 3 (i) Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang. dan bermakna. satu jiwa Hidup bermasyarakat Hormatmenghormati Kemahiran Bernilai Tambah: KB . dan ayat yang sesuai.5 Aras 3 (i) Membuat perbandingan maklumat tersurat un tuk menjelaskan maksud tersirat. tertib.

menyenarai . dan penggunaan perkataan yang tepat. 9.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. sebutan yang betul. istilah. 6. merarau. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT Nilai Murni: Bahagian 1 Tajuk: Bersatu Teras Keharmonian Sebutan intonasi: Dialog Kosa Kata: Muafakat. 6.mentafsir KP . taman reakreasi. ejaan.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. pelbagai jenis ayat. kudapan Kemahiran Bernilai Tambah: KB .3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. Penulisan A Penulisan C Objektif keseluruhan unit.TMK Bermuafakat Tolong-menolong Untuk membina objektif harian. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. 9.1 Aras 1 (i) Merujuk kepada kamus untuk mencari makna.3 Aras 1 (i) Menyusun maklumat menggunakan lakaran berbentuk grafik. 3. pembentung. 7. rujuk buku teks. CATATAN Unit 10 Tema: Nilai Murni Tatabahasa: Kata singkatan Kata ganda .2 Aras 1 (i) Membentangkan dapatan tentang sesuatu isu dengan memberikan penjelasan yang setimpal.2 Menghurai maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan. dan ayat yang memberikan kesan dengan menyatakan sebab. memangkas. 7.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 3.2 Aras 1 (i) Mengecam diksi. dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera.

7..3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. tersentuh.2 Aras 2 (i) Mengembangkan idea berdasarkan pemerhatian dengan menyatakan bukti yang sahih.-an Sebutan intonasi: Objektif keseluruhan unit. Untuk membina objektif harian.2 Menghurai maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan. sektor. rujuk buku teks. 9. program pemulihan Bersyukur Sayang-menyayangi CATATAN Unit 10 Tema: Nilai Murni Bahagian 2 Tajuk: Aku Tetap Bersamamu Tatabahasa: Imbuhan ke-. pelbagai jenis ayat. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.TMK . 7.menyusun maklumat -menjana idea KP . 3.. dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. Kemahiran Bernilai Tambah: KB .RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 3. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT Agama Islam Nilai Murni: Ayat Kosa Kata: Syahdu. wawasan.2 Aras 2 (i) Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan manyatakan alasan.3 Aras 2 (i) Menyusun aturr maklumat mengikut keutamaan. 9.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan.muzik .

pelbagai jenis ayat. Imbuhan. 9. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sejarah Nilai Murni: Bahagian 3 Tajuk: Budi Dikenang Bakti Disanjung Sebutan intonasi: Ayat Berani Tabah Kemahiran Bernilai Tambah: KB . 9. 7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan.3 Aras 3 (i) Menterjemahkan maklumat yang terdapat dalam teks prosa ke dalam bentuk grafik.. bayonet.. dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera.2 Menghurai maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan.2 Aras 3 (i) Menerangkan sebab dan akibat tentang sesuatu isu dengan mengemukakan bukti yang konkrit. Penulisan B: Jenis biografi (Cita-citaku)) Penulisan C CATATAN Unit 10 Tema: Nilai Murni Tatabahasa: Imbuhan pe-. ditauliahkan.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 3. kreatif. 7.2 Aras 3 (i) Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alasan.menyatakan kesan dan akibat Untuk membina objektif harian.. automobil. aksesori.menyenarai . Kosa Kata: Renjer.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca.-wan Objektif keseluruhan unit. membedil.. rujuk buku teks. 3. patriotik .

2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca.BCB Untuk membina objektif harian.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan.-an Kata adjektif Objektif keseluruhan unit. . 3. mengecap. 9. frasa. 9.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 3..2 Aras 1 (i) Mengenal pasti penggunaan kata. 7. menyoroti.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca.3 Aras 3 (i) Melahirkan perasaan dengan menggunakan bahasa puitis berdasarkan sesuatu tema. 7. 6. Penulisan B: Jenis syarahan CATATAN Unit 11 Tema: Patriotisme Tatabahasa: Imbuhan ke-. anasirbertoleransi. ayat. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: SVK Nilai Murni: Bahagian 1 Tajuk: Setia Kepada Negara Sebutan intonasi: Sajak Ucapan/pidato Kosa Kata: Menjangkau. 6. patriotisme Bersyukur Semangat patriotik Kemahiran Bernilai Tambah: KB -menghurai KP –muzik .3 Aras 1 (i) Memilih bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai untuk dibaca. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.2 Aras 1 (i) Membuat catat ringkas daripada maklumat yang diperoleh. dan peribahasa dalam sesuatu genre.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang.. rujuk buku teks.

terpempan. ayat.kontekstual . 9.3 Aras 2 (i) Menyampaikan pengucapan umum tentang sesuatu tajuk dengan menggunakan diksi. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. dan gaya yang sesuai.3 Aras 2 (i) Mengumpul maklumat tentang isi kandungan bahan yang dibaca. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: SVK Sejarah Nilai Murni: Sajak Berita Kosa Kata: Derapan. kelibat. Penulisan B: Jenis berita .2 Aras 2 (i) Mengklasifikasi dan merekodkan maklumat daripada pelbagai sumber. 7. 9. luluh.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang.menghurai KP .2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. terlerai.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca. rujuk buku teks.interpersonal Cinta akan negara bersyukur CATATAN Unit 11 Tema: Patriotisme Bahagian 2 Tajuk: Ulang Tahun Kemerdekaan Tatabahasa: Makna perkataan/frasa Sebutan intonasi: Objektif keseluruhan unit. intonasi. 3.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 3. sebutan. mengimbau Kemahiran Bernilai Tambah: KB . Untuk membina objektif harian. 7.

verbal linguistik . SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT Nilai Murni: Cinta akan negara Bersyukur Tolong-menolong Kemahiran Bernilai Tambah: KB .3 Aras 3 (i) Melahirkan perasaan dengan menggunakan bahasa puitis berdasarkan sesuatu tema.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang. Untuk membina objektif harian. rujuk buku teks. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. 9.3 Aras 3 (i) Menceritakan isi kandungan bahan yang dibaca dengan jelas dan terperinci. penjajahan.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca. kedaulatan. vetran Objektif keseluruhan unit.2 Aras 3 (i) Membuat ringkasan berkaitan teks yang dibaca. 3. 7. menjurus.interpersonal CATATAN Unit 11 Tema: Patriotisme Bahagian 3 Tajuk: Negaraku Tercinta Tatabahasa: Kata tanya dan ayat tanya Sebutan intonasi: Puisi Kosa Kata: Harmoni.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 3. 9. maruah. 7. Penulisan C .menjana idea KP.

2 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. kriteria. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. 6. 4. Untuk membina objektif harian.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 4. menerokai Objektif keseluruhan unit. dan tersusun.5 Aras 1 (i) Membaca dan mencari fakta yang relevan. rujuk buku teks. 4. astronomi.1 Aras 1 (ii) Menerangkan idea yang dikemukakan dengan jelas.KMD . planetarium.menyenarai .1 Aras 1 (i) Mengamati idea dalam perbincangan untuk memberikan pendapat. 10. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sains dan Teknologi CATATAN Unit 12 Tema: Sains Teknologi dan Reka Cipta Bahagian 1 Tajuk: Aku dan Astronomi Tatabahasa: Kata kerja Kata terbitan Sebutan intonasi: Syair Dialog Kosa Kata: Astronaut.membanding KP .1 Mengemukakan idea. 6. dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci.2 Aras 1 (i) Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan perkataan dan tanda baca dalam teks. 10. pandangan. Penulisan B: Jenis temu ramah Nilai Murni: Gigih berusaha Berjasa kepada negara Kemahiran Bernilai Tambah: KB . tepat.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. cakerawala.

dan tersusun. 10. rutin.TMK .2 Aras 2 (i) Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan kosa kata. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. 10. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sains dan Teknologi CATATAN Unit 12 Tema: Sains Teknologi dan Reka Cipta Bahagian 2 Tajuk: Maju Sains Maju Negara Tatabahasa: Perkataan seerti Sebutan intonasi: Objektif keseluruhan unit. dan kesilapan penggunaan imbuhan. tepat. canggih Berusaha Bersaing Kemahiran Bernilai Tambah: KB .1 Aras 2 (ii) Membandingkan dan membezakan idea pihak lain dengan idea sendiri.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 4. 4. 4.1 Aras 2 (i) Menyumbang idea yang bernas dalam sesuatu perbincangan.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci.menjana idea KP . revolusi.5 Aras 2 (i) Mengimbas fkata yang relevan dadripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat. Penulisan B: Jenis perbincangan (Kebaikan dan Keburukan Kemajuan Sains) Nilai Murni: Intonasi ayat Kosa Kata: Sidang video. kesilapan struktur ayat.1 Mengemukakan idea.interpersonal .2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. teleperubatanagen. 6. siber. Untuk membina objektif harian. 6. pandangan. rujuk buku teks. global.

rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sains dan Teknologi Nilai Murni: Berusaha Prihatin Kemahiran Bernilai Tambah: KB . rujuk buku teks.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 2. dikategorikan. realiti Objektif keseluruhan unit. 10. tepat. karnival. 6. Penulisan B: Jenis Fakta (Faedah Mempelajari Sains ) CATATAN Unit 12 Tema: Sains Teknologi dan Reka Cipta Bahagian 3 Tajuk: Kreatif dan Inovatif Tatabahasa: Perkataan seerti Sebutan intonasi: Intonasi ayat Kosa Kata: Fabrik. dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. 4.TMK Untuk membina objektif harian. 6. 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.1 Aras 3 (i) Menganalisis idea yang dikemukakan untuk memberikan respons.1 Mengemukakan idea. mesra alam.5 Aras 3 (i) Mengumpul maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan. 4.2 Aras 3 (i) Membuaty pembetulan kesesuaian isi dengan tajuk. dan tersusun. unik. . pandangan.menganalisis KP .5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus.KMD .2 Aras 3 (i) Membentangkan penemuan dan dapatan secara jelas dan terperinci.1 Aras 3 (ii) Mendengar dan menerima pendapat orang lain dengan rasional. 10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. 4.

tutor. 4. ejaan. berbaloi. emeritus.1 Aras 1 (i) Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya. 10.menjana idea . SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT Nilai Murni: Sebutan intonasi: Mengenang jasa Sajak Kemahiran Bernilai Tambah: Kosa Kata: Penggiat. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.menyenarai Untuk membina objektif harian. 11. Penulisan B: Jenis biografi (Guruku) CATATAN Unit 13 Tema: Kegigihan Bahagian 1 Tajuk: Jasamu Dihargai Tatabahasa: Perkataan seerti Kata terbitan Objektif keseluruhan unit.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. 11. dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. sebutan yang betul. 6. profesional.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca. rujuk buku teks.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 4. pengalaman.3 Aras 1 (i) Mengecam dan menyusun idea untama daripada petikan yang dibaca. 6.2 Aras 1 (ii) Menyusun idea tentang sesuatu isu untuk membuat komen.1 Aras 1 (i) Merujuk kepada kamus untuk mencara makna. makalah. 10.1 Aras 1 (ii) Mengemukakan idea dengan jelas tentang sesebuah karya. . 4.2 Aras 1 (i) Mengelaskan kekuatan dan kelemahan sesuatu maklumat yang diterima. reda. 11. berputik KB . linguistik. dan penggunaan perkataan yang tepat.

1 Aras 2 (i) Menyatakan pendapat tentang sesebuah karya secara kritis dan kreatif.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. . tuisyen Berjimat-cermat Berhemah Kemahiran Bernilai Tambah: KB .intrapersonal .3 Aras 2 (i) Mencatat isi daripada pelbagai bahan yang dibaca. 11.) CATATAN Unit 13 Tema: Kegigihan Bahagian 2 Tajuk: Kegigihan Tangga Kejayaan Tatabahasa: Makna perkataan Kata terbitan Objektif keseluruhan unit. merobah.menjana idea KP . rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. 10. 6... pengalaman.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.BCB Untuk membina objektif harian. 10. Penulisan B: Jenis peribahasa (Sehari Selembar Benang.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.1 Aras 2 (i) Merujuk kepada ensiklpedia dan tesaurus untuk mendapatkan maklumat. rujuk buku teks. 4.2 Aras 2 (i) Menghuraikan maklumat untuk memberikan tgeguran yang positif dan meyakinkan. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT Nilai Murni: Sebutan intonasi: Sajak Kosa Kata: Mencengkam. 6. 11.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 4.

kontekstual .membanding KP . Penulisan B: Jenis biografi (Sahabat Karibku) CATATAN Unit 13 Tema: Kegigihan Bahagian 3 Tatabahasa: Perkataan seerti Kata nama am/ nama khas Sebutan intonasi: Sajak Kosa Kata: Infrastruktur. rujuk buku teks. 6.TMK Untuk membina objektif harian.merumus .1 Aras 3 (i) Mengakses maklumat daripada laman web atau pelbagai sumber. bertekad. 10. pengalaman. 11. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. 6. faktor Objektif keseluruhan unit.3 Aras 3 (i) Meringkaskan karangan.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca. 10. 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian.1 Aras 3 (i) Merumus pandangan pelbagai pihak tentang sesebuah karya. 11. dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.2 Aras 3 (i) Membandingkan maklumat yang diterima untuk memberikan teguran. Tajuk: Dirimu Cemerlang Negara Terbilang . SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT Nilai Murni: Rajin berusaha berazam Kemahiran Bernilai Tambah: KB . inspirasi.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 4.menjana idea .1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 4. 4. Bersabar Mematihu undangundang Kemahiran Bernilai Tambah: KB -menjana idea .2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan. 11. hutan lipur. 11. rujuk buku teks. ayat. beralkohol.menghurai/ mengulas KP . 11.3 Aras 1 (i) Memberikan hujah secara spontan untuk membidas hujah lawan. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.5 Aras 1 (i) Membaca dan mencari fakta yang relevan.2 Aras 1 (i) Mengecam maklumat yang terdapat dalam teks.TMK Untuk membina objektif harian. Kosa Kata: Jejantas.muzik .2 Aras 1 (ii) Menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: PKJR Nilai Murni: Berhati-hati. 6. 6. wacana.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan memberikan alsan yang sesuai secara sopan. jaket pemantul cahaya . idea. Penulisan A Penulisan C CATATAN Unit 14 Tema: Keselamatan Jalan Raya Bahagian 1 Tajuk: Berhati-hati di Jalan Raya Tatabahasa: Ayat aktif dan ayat pasif Sebutan intonasi: Lagu Gurindam Objektif keseluruhan unit. dan nilai dan pengajaran.

2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan memberikan alsan yang sesuai secara sopan. akta parlimen.3 Aras 2 (i) Menyatakan pendirian sendiri untuk menolak hujah lawan dengan sopan. 6. dan nilai dan pengajaran. Untuk membina objektif harian.menganalisis .muzik CATATAN Unit 14 Tema: Keselamatan Jalan Raya Bahagian 2 Tajuk: Lebuh Raya di Malaysia Tatabahasa: Ayat tunggal dan ayat majmuk Kata adjektif Sebutan intonasi: Sajak Kosa Kata: Penyelenggaraan. kemanusiaan Objektif keseluruhan unit.2 Aras 2 (i) Menyaring maklumat untuk mendapatkan mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan.2 Aras 2 (ii) Menjelaskan mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan.5 Aras 2 (i) Mengimbas fakta yang relevan daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus.KMD . wacana.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 4. ayat. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: PKJR Nilai Murni: Berhati-hati Bersabar Mematuhi undangundang Kemahiran Bernilai Tambah: KB . Penulisan A Penulisan C . rujuk buku teks. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. 11. mengundang. 11. idea.menjana idea KP . 11. 6. 4.

muzik .5 Aras 3 (i) Mengumpul maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan.menyenarai KP . trafik.menjana idea . prihatin KB . 6. 4. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: PKJR Nilai Murni: Bahagian 3 Tajuk: Bertimbang Rasa di Jalan Raya Sebutan intonasi: Sajak Lagu Berhati-hati Mematuhi undangundang Kemahiran Bernilai Tambah: Kosa Kata: Terbabit.2 Aras 3 (i) Mengemukakan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. 11. 6.3 Aras 3 (i) Membidas hujah lawan dengan memberi alasan yang wajar secara sopan.KMD Untuk membina objektif harian.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 4.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. . rujuk buku teks. dan nilai dan pengajaran.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan memberikan alsan yang sesuai secara sopan. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. ayat. Penulisan B: Jenis syarahan/fakta (Langkahlangkah Mengatasi kemalangan jalan Raya) CATATAN Unit 14 Tema: Keselamatan Jalan Raya Tatabahasa: Kata majmuk yang menerima imbuhan apitan Objektif keseluruhan unit. 11. wacana. idea. tragedi.

4 Aras 1 (ii) Membaca ayat pertama dalam perenggan bagi sesuatu teks untuk mendapatkan idea. . 6. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. 4.4 Memberikan komen dan pandangan tentang pendapat yang disampaikan oleh pihak lain.muzik .RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 4.4 Aras 1 (ii) Menyatakan pandangan berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh pihak lain. 11. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sejarah Nilai Murni: Bersyukur Kemahiran Bernilai Tambah: KB .memadan KP .4 Aras 1 (i) Meneliti maklumat untuk membuat pilihan. 6. 4. 11.memberikan Pendapat .4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh.TMK Untuk membina objektif harian. rujuk buku teks. Penulisan A CATATAN Unit 15 Tema: Kemajuan Malaysia Bahagian 1 Tajuk: Melaka Bandar Raya Bersejarah Tatabahasa: Penanda wacana Sebutan intonasi: Lagu Intonasi ayat Kosa Kata: Nusantara. kuasa besar. tersohor Objektif keseluruhan unit.4 Aras 1 (i) Menyenaraikan hujah yang disampaikan oleh pihak lain dengan teratur. membanteras.4 Aras 1 (ii) Mengemukakan alasan untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat. 6. 11.4 Aras 1 (i) Membaca tajuk-tajuk kecil daripada teks untuk mendapatkan gambaran umum. gudang.

multimedia. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. 11.Kontekstual Untuk membina objektif harian. 5.2 Aras 2 (ii) Menghuraikan maklumat yang diperoleh daripada bahan yang dibaca.3 Aras 2 (i) Membaca dan mengenal pasti idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam teks. . 5.4 Aras 2 (i) Membandingkan dan membezakan pandangan pelbagai pihak untuk menyatakan pendapat. Penulisan B CATATAN Unit 15 Tema: Kemajuan Malaysia Tatabahasa: Antonim Sinonim Objektif keseluruhan unit.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. 6. bil elektronik.4 Aras 2 (i) Mempertimbangakan alasan untuk menerima atau menolak pandangan dalam sesuatu perundingan.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 4. rujuk buku teks. 6. 4.4 Memberikan komen dan pandangan tentangt pendapat yang disampaikan oleh pihak lain.menjana idea KP .memberikan Pendapat . 11.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT Nilai Murni: Bahagian 2 Tajuk: Cyberjaya Sebutan intonasi: Intonasi ayat Kosa Kata: Cyberjaya. kawalan trafik Bersyukur Berterima kasih Kemahiran Bernilai Tambah: KB .

11. Penulisan B (perbahasan) CATATAN Unit 15 Tema: Kemajuan Malaysia Tatabahasa: Antonim Sinonim Objektif keseluruhan unit. 4.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 4. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. rujuk buku teks. 11.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT Nilai Murni: Bahagian 3 Tajuk: Negaraku Maju Sebutan intonasi: Bersyukur Intonasi ayat Kosa Kata: Infrastruktur. eperdagangan.KMD Untuk membina objektif harian. .4 Memberikan komen dan pandangan tentangt pendapat yang disampaikan oleh pihak lain. 6.menjana idea) KP . landskap. 6.4 Aras 3 (i) Membahaskan pendapat yang dikemukakan oleh pihak lain.3 Aras 3 (i) Mengemukakan idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam bahan bacaan.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. berautomasi Kemahiran Bernilai Tambah: KB .4 Aras 3 (i) Menolak atau menerima pandangan dengan memberikan alasan yang rasional dalam sesuatu perundingan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->