RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai. 1.1 Aras 1 (i) Menggunakan kata panggilan yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 5.1 Aras 1 (i) Membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. 5.1 Aras 1 (ii) Menerangkan makna perkataan dan maksud frasa dan ayat. 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk. 8.1 Aras 1 (i) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat. PENGISIAN KURIKULUM

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

SISTEM BAHASA

CATATAN

Unit 1 Tema: Kekeluargaan Bahagian 1 Tajuk: Rumahku Syurgaku

Tatabahasa: Kata nama am Kata nama khas Jenis-jenis ayat Tanda baca Kosa Kata: Salasilah, berhijrah, program, afiat, tempat peranginan...

Ilmu: Kajian Tempatan Moral Nilai Murni: Hormatmenghormati Bekerjasama Kemahiran Bernilai Tambah: KB- menjana idea -mengelas KP- kontekstual - interpersonal - visual - muzik

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5
HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai. 1.1 Aras 2 (i) Bertukar-tukar pandangan berdasarkan sesuatu isi. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 5.1 Aras 2 (i) Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. 5.1 Aras 2 (ii) Menjelaskan isi-isi penting yang terdapat dalam teks. 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk 8.1 Aras 2 (i) Membina ayat tunggal dengan peluasan subjek dan predikat. PENGISIAN KURIKULUM

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

SISTEM BAHASA

CATATAN

Unit 1 Tema: Kekeluargaan Bahagian 2 Tajuk: Keluarga Harmoni Hidup Diberkati

Tatabahasa: Jenis –jenis ayat Tanda baca Ayat tunggal dan ayat majmuk Kosa Kata: Aktiviti, kem motivasi, kegiatan, seluar trek...

Ilmu: Kajian Tempatan Nilai Murni: Hormatmenghormati Bekerjasama Kemahiran Bernilai Tambah: KB -menjana idea KP -kontekstual -interpersonal - visual

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan B: Jenis keperihalan (Berkelah Bersamasama Keluarga

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5
HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai. 1.1 Aras 3 (i) Menerima teguran dengan hati yang terbuka dalam perbualan. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 5.1 Aras 3 (i) Membaca ayat dalam teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. 5.1 Aras 3 (ii) Menghuraikan maksud ayat dalam teks. 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk 8.1 Aras 3 (i) Membina ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung yang tepat. KB - menjana idea KP - kontekstual - intrapersonal PENGISIAN KURIKULUM

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

SISTEM BAHASA

CATATAN

Unit 1 Tema: Kekeluargaan Bahagian 3 Tajuk: Kasih Disemai Budi Dihargai

Tatabahasa: Kata hubung Ayat tunggan dan ayat majmuk Kosa Kata: Melayari Internet Asyik...

Ilmu: Kajian Tempatan Moral Nilai Murni: HormatMenghormati Menjaga kebersihan Kemahiran Bernilai Tambah:

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan B: Jenis dialog (Menceritakan pengalaman berkelah)

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5
HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. 1.2 Aras 1 (i) Mendengar dan mengecam intonasi dalam soalan tanpa kata tanya. 1.2 Aras 1 (ii) Mengemukakan soalan dengan menggunakan kata tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan penjelasan lanjut. 1.2 Aras 1 (iii) Menjawab untuk menjelaskan sesuatu perkara yang dikemukakan dengan menggunakan bahasa yang santun. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. 5.2 Aras 1 (i) Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. 5.2 Aras 1 (ii) Menerangkan teks yang dibaca cara ringkas. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. 8.2 Aras 1 (i) Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.. 11.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan, idea, ayat, wacana, dan nilai dan pengajaran. 11.2 Aras 1 (ii) Menyatakan pandangan tentang masej dan nilai yang terdapat dalam bahan. PENGISIAN KURIKULUM

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

SISTEM BAHASA

CATATAN

Unit 2 Tema: Institusi Pelajaran Bahagian 1

Tatabahasa: Kata tanya Ayat tunggal dan ayat majmuk Imbuhan ke...an Sebutan intonasi: Dialog Syair Ayat tanya tanpa kata tanya Kosa Kata: Anggun, berkarah, rintangan, terserlah, gundah-gulana...

Ilmu: Kajian Tempatan Moral Nilai Murni: Kemahiran Bernilai Tambah: KB - menyatakan masej - menghurai KP - kontekstual kajian masa depan

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan A Penulisan C

Tajuk: Sekolah Selamat

8. Untuk membina objektif harian. .2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.menyenarai. rujuk buku teks.1 Aras 1 (ii) Menerangkan makna perkataan dan maksud frasa serta ayat.2 Aras 2 (i) Membina perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk. dinobatkan..menghurai.2 Aras 2 (ii) Menjawab soalan yang mempunyai makna yang tersirat. Ilmu: Kajian Tempatan Sivik dan Kenegaraan Nilai Murni: Perihatin Berusaha Kemahiran Bernilai Tambah: KB . 8. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. 5. 1. dan ayat yang mengandungi Ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. Penulisan A: .1 Aras 1 (i) Membaca perkataan . membuahkan.2 Aras 2 (i) Mengemukakan soalan yang relevan tentang topik yang berkaitan. 1.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 5.menjana idea KP . 5. akademik.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. juara..frasa. .kontekstual .RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1.interpersonal Objektif keseluruhan unit. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Unit 2 Tema: Institusi Pelajaran Bahagian 2 Tajuk: Sekolah Harapan negara Impian Bersama Tatabahasa: Kata kerja Tanda baca dan huruf besar Ayat majmuk Sebutan intonasi: Syair Ucapan Kosa Kata: Kokurikulum.

rujuk buku teks.2 Aras 2 (i) Menyusun atur maklumat mengikut keutamaan. terpukau.kajian masa depan .kontekstual . Kosa Kata: Sambalewa. Penulisan B: ucapan/syarahan -Punca Kemrosotan Pencapaian Murid dalam Pelajaran Dialog Syair Ayat tanya tanpa kata tanya Ucapan Berusaha gigih Berdisplin Kemahiran Bernilai Tambah: KB . 9.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. 5.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. 9. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.2 Bertanya dan menjawan tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. 5. Untuk membina objektif harian. menuntun.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca..menghurai .2 Aras 3 (i) Membaca teks pelbagai laras dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai.2 Aras 3 (i) Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan soalan pelbagai aras.menjana idea KP . 5. berkecai.2 Aras 3 (ii) Memahami isi kandungan teks yang dibaca. 1.. menyidai.menyenarai . PENGISIAN KURIKULUM UNIT/TEMA/BAHAGIAN SISTEM BAHASA CATATAN Unit 2 Tema: Institusi Pelajaran Bahagian 3 Tajuk: Usaha Tidak Henti Kejayaan menanti Tatabahasa: Kata ganda Jenis-jenis ayat Sebutan intonasi: Ilmu: Agama Moral Nilai Murni: Objektif keseluruhan unit.

sebutan yang betul. 6. ejaan. tugasa Objektif keseluruhan unit. 8. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT CATATAN Unit 3 Tema: kemasyarakatan Bahagian 1 Tajuk: Amalan Berbudi Hidup Harmoni Tatabahasa: Kata arah Kata sendi nama Makna perkataan/frasa Sebutan intonasi: Pantun Kosa Kata: Monorel. 6.3 Aras 1 (i) Menulis perkataan dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik.intrapersonal . stesen. 8. Untuk membina objektif harian. Penulisan A Penulisan C Nilai Murni: Bersyukur Berterima kasih Kemahiran Bernilai Tambah: KB .1 Aras 1 (i) Merujuk kamu untuk mencari makna.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. 1.rujukan. dan penggunaan perkataan yang tepat.memberikan pendapat KP .3 Memberikan dan memahami arahan dan pesanan tentang sesuatu perkara.interpersonal . Kesenian. 1.3 Aras 1 (i) Menyatakan panduan tunjuk arah kepada orang lain. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. sentral.3 Aras 1 (ii) Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan. rujuk buku teks.

3 Aras 2 (i) Menulis ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan betul. berkat.intrapersonal . rujuk buku teks.3 Aras 2 (i) Mendengar dan menerima arahan dengan betul untuk bertindak balas. majmuk Peribahasa Objektif keseluruhan unit.interpersonal . rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. 1. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sivik dan Kenegaraan CATATAN Unit 3 Tema: Kemasyarakatan Bahagian 2 Tajuk: Kerjasama Asas Kesejahteraan Hidup Tatabahasa: Imbuhan men.memberikan pendapat KP . tragedi.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. Penulisan B: Jenis perbincangan (Kebaikan Menyertai Persatuan Bulan Sabit Merah) Nilai Murni: Bekerjasama Toleransi Kemahiran Bernilai Tambah: KB . 6. 8. 8.kan (kata kerja transitif) Kata perintah dan ayat perintah Sebutan intonasi: Ayat perintah Kosa Kata: Pembentung. prihatin.3 Memberikan dan memahami arahan dan pesanan tentang sesuatu perkara.1 Aras 2 (i) Merujuk kepada ensiklopedia dan tesaurus untuk mendapatkan maklumat. asas.3 Aras 2 (ii) Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan tersusun...RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. Untuk membina objektif harian. 1.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet 6. bencana.

rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. 1. 8. menu Objektif keseluruhan unit.3 Aras 3 (i) Meneliti arahan dan pesanan untuk membuat tindakan yang wajar. jawatankuasa.11 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet 6. Untuk membina objektif harian. terserlah.3 Memberikan dan memahami arahan dan pesanan tentang sesuatu perkara.kontekstual .menyenarai KP . 1.3 Aras 3 (i) Nebulis perenggan dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. 6.1 Aras 3 (i) Mengakses maklumat daripada laman web atau pelbagai sumber. 8. rujuk buku teks.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. Penulisan A Penulisan C Toleransi Bekerjasama Kemahiran Bernilai Tambah: KB . sukaneka.3 Aras 3 (ii) Melaksanakan arahan serta pesanan mengikut keutamaan. UNIT/TEMA/BAHAGIAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT PJPK Nilai Murni: CATATAN Unit 3 Tema: Kemasyarakatan Bahagian 3 Tajuk: Toleransi Teras Kemakmuran Tatabahasa: Kata majmuk Akronim Sebutan intonasi: Ayat perintah Kosa Kata: Toleransi.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1.

frasa. Penulisan B: Jenis Keperihalan (Kempen Alam Bersih di Tempat Saya) .menjana idea .. Untuk membina objektif harian..kajian masa depan CATATAN Unit 4 Tema: Alam Sekitar Bahagian 1 Tajuk: Alam Bersih Hidup Sihat Tatabahasa: Ayat tunggan dan ayat majmuk Imbuhan meN-..4 Aras 1 (i) Membina ayat topik yang jelas tentang sesuatu isi. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. dan peribahasa dalam sesuatu genre. harmoni. 8. 1.-an Sebutan intonasi” Pantun Intonasi ayat Kosa Kata: Kempen. UNIT/TEMA/BAHAGIAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT Nilai Murni: Bekerjasama Menjaga kebersihan Kemahiran Bernilai Tambah: KB .4 Aras 1 (ii) Menyatakan dan menghuraikan isi utama dengan menggunakan ayat yang gramatis. 8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara.2 Aras 1 (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. 6.-i Pe-. 8.interpersonal KP ... meN-.4 Aras 1 (ii) Menyatakan sebab untuk menyokong sesuatu permintaan.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan. urus setia Peribahasa Objektif keseluruhan unit.2 Aras 1 (i) Mengenal pasti penggunaan kata. 8. 6. ayat. 8. rujuk buku teks..4 Aras 1 (i) Nenilih dan menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan. 1.—kan.

6. 8.4 Aras 2 (i) Membina beberapa ayat huraian berdasarkan isi utama. Penulisan B: Jenis cerita tindakan .menjana idea KP .2 Aras 2 (i) Menyatakan perbezaan penggunaan laras bahasa yang terdapat dalam pelbagai genre. sisa toksik.KMD CATATAN Unit 4 Tema: Alam Sekitar Bahagian 2 Tajuk: Manusia Prihatin Bumi Terpelihara Tatabahasa: Kata bilangan Penanda wacana Sebutan intonasi Pantun Intonasi ayat Kosa Kata: Lokasi. rujuk buku teks. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan.4 Aras 2 (i) Menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk meyakinkan pihak lain dalam menyatakan permintaan.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. strategik. 1.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan. 8. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT Sains Nilai Murni: Bertanggungjawab Prihatin Menyayangi alam sekitar Kemahiran Bernilai Tambah: KB . akuatik Objektif keseluruhan unit. Untuk membina objektif harian. 6.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1.

KMD CATATAN Unit 4 Tema: Alam Sekitar Bahagian 3 Tajuk: Kebersihan Negara Tanggungjawab Kita Tatabahasa: Kata sendi nama Imbuhan akhiran . rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan. keprihatinan.2 Aras 3 (i) Menyatakan ciri-ciri penulisan genre.menjana idea KP . 1..4 Aras 3 (i) 5. 8. 8.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1.. 6. 6.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.1 Aras 2 (ii) Menjelaskan isi-isi penting yang terdapat dalam teks.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan.-an Pe-.-an Sebutan intonasi Pantun Intonasi ayat Kosa Kata: Banjir kilat... rujuk buku teks. 5. Untuk membina objektif harian.4 Aras 3 (i) Menulis karangan dengan menggunakan ayat topik dan ayat huraian yang lengkap. situasi Objektif keseluruhan unit. UNIT/TEMA/BAHAGIAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT SVK Nilai Murni: Bertanggungjawab Menyayangi alam Kemahiran Bernilai Tambah: KB .4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Penulisan A Penulisan B: Surat kiriman rasmi (aduan) . foto.

5 Mengenal pasti dqn menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan.mengelas KP . rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan B: Jenis surat tak rasmi) Penulisan C CATATAN Unit 5 Tema: Sukan dan Kesihatan Bahagian 1 Tajuk: Kesihatan Asas Kesejahteraan Tatabahasa: Kata hubung Penanda wacana Kata kerja transitif Sebutan intonasi Dikir barat Ayat tanya dialog Kosa Kata: Asas.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 3.5 Aras 1 (ii) Menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam ayat.kontekstual Untuk membina objektif harian. dan laras bahasa yang sesuai. 8. cogan kata Objektif keseluruhan unit. rujuk buku teks.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. riadah. frasa. 8.1 Aras 1 (i) Mengelaskan maklumat berdasarkan sesuatu topik yang dibincangkan. 6. istilah. 8. 3. 6. . karbohidrat. protein.5 Aras 1 (i) Memilih dan mengenal pasxti penanda wacana. struktur ayat yang betul.3 Aras 1 (i) Membaca dan mengecam isi-isi penting daripada pelbagai bahan bacaan. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: PJPK Nilai Murni: Menjaga kesihatan fizikal dan mental Kemahiran Bernilai Tambah: KB .visual .1 Aras 1 (ii) Menyampaikan maklumat yang bernas dengan jelas dan tersusun. 3.

Penulisan B Jenis Ceramah / syarahan CATATAN Unit 5 Tema: Sukan dan Kesihatan Bahagian 2 Tajuk: Cegah Sebelum Parah Tatabahasa: Simpulan bahasa Sebutan intonasi: Dikir barat Kosa Kata: Generasi. struktur ayat yang betul. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: PJPK Nilai Murni: Menyayangi diri Kebersihan fizikal dan mental Kemahiran Bernilai Tambah: KB .3 Aras 2 (i) Membaca dan mengenal pasti idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam teks.1 Aras 2 (ii) Mengemukakan sesuatu maklumat dengan menggunakan laras bahasa yang sesaui. 6.kontekstual . 8. istilah.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. 6.menghurai . agensi.1 Aras 2 (i) Mengkategorikan isi berdasarkan topik yang dibincangkan.KMD Untuk membina objektif harian. serius. 8.menjana idea KP -interpersonal . 3.5 Mengenal pasti dqn menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan. rujuk buku teks. frasa.5 Aras 2 (i) Menghuraikan isi dengan jelas untuk menghasilkan perenggan yang koheren. mandatori Objektif keseluruhan unit.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 3. 3. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. .3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. merealisasikan. dan laras bahasa yang sesuai.

6. Penulisan B: Jenis perbincangan (Langkahlangkan Mencegah Penyakit Demam Denggi . virus. Tatabahasa: Imbuhan di-.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata.. lokasi.1 Aras 3 (i) Menganalisis data berdasarkan sesuatu perkara.logik matematik Objektif keseluruhan unit. istilah.4 Aras 3 (i) Menulis karangan dengan menggunakan ayat topik dan ayat huraian yang lengkap.. 3.3 Aras 3 (i) Mengemukakan idea utama dan idea sokonganyang tedapat dalam bahan bacaan.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. 6.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Unit 5 Tema: Sukan dan Kesihatan Bahagian 3 Tajuk: Awasi Nyamuk 3. 8.1 Aras 3 (ii) Mengbentangkan hasil analisis secara tepat. Ilmu: PJK Nilai Murni: Menjaga kesihatan Rajin Kemahiran Bernilai Tambah: KB . Untuk membina objektif harian. rujuk buku teks.-kan Penanda wacana Sebutan intonasi: dikir barat Kosa Kata: Wabak. frasa.5 Aras 3 (i) Menghubungkaitkan isi utama dan isi sampingan dengan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan pemerengganan yang kohesi.menghurai KP . struktur ayat yang betul. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. dan laras bahasa yang sesuai. vaksin. 8. 3.menjana Idea . 8.

4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. 8. 6. 1. diskaun.4 Aras 1 (ii) Membaca ayat pertama dalam perenggan bagi sesuatu teks untuk mendapatkan idea. UNIT/TEMA/BAHAGIAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Matematik CATATAN Unit 6 Tema: Kepenggunaan Bahagian 1 Tajuk: Hari Usahawan Muda Tatabahasa: Ayat perintah Sebutan intonasi: Objektif keseluruhan unit. definisi.4 Aras 1 (1) Membaca tajuk-tajuk kecil daripada teks untuk mendapatkan gambaran umum.6 Aras 1 (ii) Menulis swebuah karangan yang lengkap bersesuaian dengan format. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.6 Aras 1 (ii) Menyoal untuk mendapatkan penjelasan tentang sesuatu perkhidmatan yang diperlukan. 6. 8.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. Penulisan A Penulisan B: Jenis keperihalan (Pengalaman Menyertai Karnival Jualan) Nilai Murni: Gurindam Kosa Kata: Pasaran.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. 6. 8. simulasi Jujur Amanah Kemahiran Bernilai Tambah: KB . Untuk membina objektif harian.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan.menjana idea KP -logik matematik .6 Aras 1 (i) Menggunakan pengurusan grafik bagi mengenal pasti isi yang sesuai sebagai erangka penulisan. 1.6 Aras 1 (i) Menggunakan kata dan istilah yang betul semasa berurusan. rujuk buku teks.

4 Aras 2 (i) Membaca bahagian pengenalan sesebuah teks. 8. pembelian.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. menjejakkan Rajin berusaha Tidak berputus asa Berdikari Kemahiran Bernilai Tambah: KB . Penulisan C Nilai Murni: Gurindam Dialog Kosa Kata: Pembekal. 1. 6.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan.menjana idea . 6. rujuk buku teks.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. 8. Untuk membina objektif harian. berdikari.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh.6 Aras 2 (i) Membina perenggan isi yang lengkap menggunakan ayat topik dan ayat huraian. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.interpersonal .6 Aras 2 (i) Berunding dengan sopan untuk mendapatkan persetujuan dalam berurusan. UNIT/TEMA/BAHAGIAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Kajian Tempatan CATATAN Unit 6 Tema: Kepenggunaan Bahagian 2 Tajuk: Berdikari Teras Kemajuan Tatabahasa: Perkataan berimbuhan Sebutan intonasi: Objektif keseluruhan unit.

6. hamper.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Matematik CATATAN Unit 6 Tema: Kepenggunaan Bahagian 3 Tajuk: Pengguna Bermaklumat Perbelanjaan Berhemat Tatabahasa: Imbuhan .6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan.logik matematik Amanah Jujur . rujuk buku teks..4 Aras 3 (i) Membaca indeks. jenama.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. 8.. komersial Kemahiran Bernilai Tambah: KB . Penulisan B.menjana idea KP . 8.-an Sebutan intonasi: Objektif keseluruhan unit.6 Aras 3 (i) Memujuk dengan menggunakan ayat dan intonasi yang sesuai untuk mendapatkan keyakinan semasa berurusan. 1.6 Aras 3 (i) Menulis karangan yang lengkap menepati ciri-ciri wacana yang bail. Jenis dialog Nilai Murni: Gurindam Dialog Kosa Kata: Diskaun. glosari atau bibliografi sesuatu teks atau buku untuk mendapatkan maklumat lanjut.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Untuk membina objektif harian. iklan. 6.

KMD CATATAN Unit 7 Tema: Kesusteraan Bahagian 1 Tajuk: Ke Puncak Jaya Tatabahasa: Kata banyak makna Sebutan intonasi: Sajak Kosa Kata: Segar. Untuk membina objektif harian.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. 11. mengagihkan Peribahasa Kata-kata hikmat Objektif keseluruhan unit. nilai dan pengajaran. watak dan perwatakan. 11. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. 11.1 Aras 1 (ii) Menyampaikan cerita dengan menggunakan diksi yang telah dipilih. 2.menciri KP . frasa.3 Aras 1 (ii) Mengenal pasti watak dan perwatakan yang terdapat dalam teks.3 Aras 1 (i) Mengenal ciri-ciri puisi tradisional dan moden. 7. pelbagai jenis ayat.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 2. 2. istilah. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT Nilai Murni: Tidak membangga diri Gigih Kemahiran Bernilai Tambah: KB . dan ayat yang memberikan kesan dengan menyatakan sebab.2 Aras 1 (i) Mengecam diksi. dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. 7. respons.menyenarai . rujuk buku teks. 11.1 Bercerita dengan menggunakan kata.3 Aras 1 (iii) Memberikan pandangan tentang watak dan perwatakan yang terdapat dalam teks. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. dan gaya bahasa. Penulisan A Penulisan C .1 Aras 1 (i) menilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita.

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 2. rujuk buku teks. pelbagai jenis ayat.3 Aras 2 (i) Mentafsir latar yang terdapat dalam karya. kutukan. joran. frasa. 11. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sastera Nilai Murni: Baik hati Jujur Mengenang budi Kemahiran Bernilai Tambah: KB -mentafsir -menjana idea KP -interpersonal Untuk membina objektif harian. Peribahasa . 11. watak dan perwatakan. Penulisan B: Jenis cerita/cereka CATATAN Unit 7 Tema: Kesusteraan Bahagian 2 Tajuk: Buat Baik Dibalas Baik Tatabahasa: Kata ganda Sebutan intonasi: Sajak Pantun Kosa Kata: Terkapai-kapai.3 Aras 2 (ii) Menjelaskan plot yang terdapat dalam karya. gelagatlatar Objektif keseluruhan unit.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. 7.2 Aras 2 (i) memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. dan gaya bahasa.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan. dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.1 Bercerita dengan menggunakan kata. 11. 7.1 Aras 2 (i) Bercerita berdasarkan bahan yang telah dibaca dengan menggunakan pelbagai pola ayat. 2. nilai dan pengajaran.

rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. 7. intonasi. Penulisan C CATATAN Unit 7 Tema: Kesusteraan Bahagian 3 Tatabahasa: Kata ganda Sebutan intonasi: Gurindam Kosa Kata: Mengilai-ngilai. 7. pelbagai jenis ayat. terbongkar Peribahasa Objektif keseluruhan unit. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: sastera Nilai Murni: Sedia memaafkan Mendengar nasihat Berbudi bahasa Kemahiran Bernilai Tambah: KB .menyenarai Untuk membina objektif harian. dan penghayatan yang sesuai. bertenggek. 11.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 2.mengulas .2 Aras 3 (i) Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alasan. 11. Tajuk: Berundur Sebelum Terlajak .1 Bercerita dengan menggunakan kata. nilai dan pengajaran. rujuk buku teks. dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera.menjana idea .1 Aras 3 (ii) Menerangkan watak yang terdapat dalam cerita. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. 2. watak dan perwatakan.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. membelakangi. termangu-manggu. dan gaya bahasa.1 Aras 3 (i) Mempersembahkan cerita dengan sebutan. 2.3 Aras 3 (i) Mengulas tema dan persoalan yang terdapat dalam karya.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan. frasa. meremang.

9.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 2. 6.meramal KP .6 Aras 1 (ii) Menentukan kesesuaian maklumat yang terdapat dalam teks untuk membuat ramalan. organik. Untuk membina objektif harian. 9. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sains Pertanian CATATAN Unit 8 Tema: Pertanian Bahagian 1 Tajuk: Buah Seribu Khasiat Tatabahasa: Kata adjektif Sebutan intonasi: Objektif keseluruhan unit. Penulisan A Nilai Murni: Lagu Rajin berusaha Kosa Kata: Dikomersialkan. rujuk buku teks.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. 6.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. kolestrol. 2.1 Aras 1 (i) Mengeja dan menulis perkataan dan rangkai kata yang dibacakan.kontekstual . 6.2 Aras 1 (i) Mengemukakan data yang diperoleh tentang sesuatu perkara. Kemahiran Bernilai Tambah: KB .6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu. unik. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.6 Aras 1 (i) Mengumpul maklumat daripada bahan yang dibaca untuk membuat ramalan.

rujuk buku teks. khasiat.6 Aras 2 (i) Menyatakan perbezaan penggunaan laras bahasa yang terdapat dalam pelbagai genre.merumus KP . 9.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu. 6. Untuk membina objektif harian. Penulisan B: Jenis dialog/temu ramah Nilai Murni: Dialog Kosa Kata: Herba.kontekstual .RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 2. 2.2 Aras 2 (i) Membentangkan hasil rumusan berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang betul.1 Aras 2 (i) Menulis ayat yang diperdengarkan dengan menggunakan tanda baca yang betul.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. cekur Menghargai Berusaha Kemahiran Bernilai Tambah: KB . 6. 9. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sains CATATAN Unit 8 Tema: Pertanian Bahagian 2 Tajuk: Tanaman Organik Tatabahasa: Ayat aktif dan ayat pasif Sebutan intonasi: Objektif keseluruhan unit.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan.meramal .

Untuk membina objektif harian. antibiotik. 6.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 2. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan A Nilai Murni: Rajin berusaha Kemahiran Bernilai Tambah: KB . fenomena. 6. 9.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. rujuk buku teks.6 Aras 3 (i) Menganalisis maklumat yang terdapat dalam teks untuk mendapat kewajaran ramalan.1 Aras 3 (i) Mengambil imlak teks dengan ejaan dan tanda baca yang betul berdasarkan teks yang diperdengarkan. spesies Objektif keseluruhan unit.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sain Pertanian Matematik CATATAN Unit 8 Tema: Pertanian Bahagian 3 Tajuk: Hasil Ternakan Kita Tatabahasa: Ayat aktif dan ayat pasif Sebutan intonasi: Lagu Kosa Kata: Popular. 9.logik matematik .2 Aras 3 (i) Membentangkan penemuan dan dapatan secara jelas dan terperinci. kos. 2.mengumpul maklumat KP .

10. 7. gelanggang. dan bermakna. 7. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. 10. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT CATATAN Unit 9 Tema: Kebudayaan Malaysia Bahagian 1 Tatabahasa: Kata panggilan Sebutan intonasi: Objektif keseluruhan unit.1 Aras 1 (i) Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk. 1.1 Aras 1 (ii) Membina draf karangan yang lengkap.5 Aras 1 (i) Menjelaskan isi yang tersurat dan tersirat berdasarkan sesuatu topik yang dibualkan. Penulisan A Nilai Murni: Pantun Kosa Kata: Warisan. 7.BCB Tajuk: Kebudayaan Negara Kebanggaan Kita .1 Aras 1 (i) Membuat andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat. rujuk buku teks.menyenarai .1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk emel yang mudah.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata. menarik. tanjak. Untuk membina objektif harian. lungsuran.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. 10. dan ayat yang sesuai.1 Aras 1 (ii) Menyatakan andaian yang dibuat secara ringkas.menjana idea KP – TMK . kreativiti Menghargai Bermasyarakat Kemahiran Bernilai Tambah: KB . ungkapan. generasi.

1.menjana idea KP . 1. menarik. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 2. rujuk buku teks. 10. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.5 Aras 2 (i) Menghubungkaitkan dan menjelaskan isi tersurat dan tersirat dalam sesuatu bahan. turun-temurun Bersopan santun Berbudi bahasa Hormatmenghormati Kemahiran Bernilai Tambah: KB . 2. prosa. dan bermakna. . 10.1 Aras 2 (i) Melakukan transformasi maklumat dalam teks kepada pelbagai genre.1 Aras 2 (i) Bercerita berdasarkan bahan yang telah dibaca dengan menggunakan pelbagai pola ayat.menghubung kait . frasa. draf.interpersonal Untuk membina objektif harian.1 Bercerita dengan menggunakan kata. 7. 10. 7.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata.1 Aras 2 (ii) Menulis karangan menggunakan bahasa deskriptif. dan ayat yang sesuai.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.1 Aras 2 (i) Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan gradik dan bukan grafik. ungkapan.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. Penulisan B: Jenis peribahasa/kata hikmat (Budi Bahasa Amalan Kita/ CATATAN Unit 9 Tema: Kebudayaan Malaysia Tatabahasa: Kata seru dan ayat seruan Objektif keseluruhan unit. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: SVK Nilai Murni: Bahagian 2 Tajuk: Budi Bahasa Budaya Kita Sebutan intonasi: Dialog Kosa Kata: Unik. skrap.

7. budaya. tertib. 10.5 Aras 3 (i) Membuat perbandingan maklumat tersurat un tuk menjelaskan maksud tersirat. dan ayat yang sesuai. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT SVK Nilai Murni: Sajak Kosa Kata: Seluar jean.1 Aras 3 (i) Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. menarik. dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat. rujuk buku teks. 10.interpersonal CATATAN Unit 9 Tema: Kebudayaan Malaysia Bahagian 3 Tajuk: Warisan Disemai Budaya Dikekal Tatabahasa: Kata adjektif Sebutan intonasi: Objektif keseluruhan unit.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. Penulisan B: Jenis laporan .1 Aras 3 (i) Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang. Untuk membina objektif harian.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk emel yang mudah. kebanggaan. indah.menghurai KP . 1. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. satu jiwa Hidup bermasyarakat Hormatmenghormati Kemahiran Bernilai Tambah: KB .5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata. ungkapan. dan bermakna. 7. dan menarik.

1 Aras 1 (i) Merujuk kepada kamus untuk mencari makna. CATATAN Unit 10 Tema: Nilai Murni Tatabahasa: Kata singkatan Kata ganda . 9.mentafsir KP .2 Menghurai maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan. dan penggunaan perkataan yang tepat. 9. 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.2 Aras 1 (i) Membentangkan dapatan tentang sesuatu isu dengan memberikan penjelasan yang setimpal. 3. istilah.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. 7.TMK Bermuafakat Tolong-menolong Untuk membina objektif harian. dan ayat yang memberikan kesan dengan menyatakan sebab. merarau. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT Nilai Murni: Bahagian 1 Tajuk: Bersatu Teras Keharmonian Sebutan intonasi: Dialog Kosa Kata: Muafakat. memangkas.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. pelbagai jenis ayat.menyenarai . kudapan Kemahiran Bernilai Tambah: KB . rujuk buku teks. taman reakreasi.3 Aras 1 (i) Menyusun maklumat menggunakan lakaran berbentuk grafik. Penulisan A Penulisan C Objektif keseluruhan unit.2 Aras 1 (i) Mengecam diksi.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 3. 6. ejaan. pembentung. sebutan yang betul. 7. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.

pelbagai jenis ayat.TMK . Kemahiran Bernilai Tambah: KB .3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. 7.2 Aras 2 (i) Mengembangkan idea berdasarkan pemerhatian dengan menyatakan bukti yang sahih.-an Sebutan intonasi: Objektif keseluruhan unit. 7.3 Aras 2 (i) Menyusun aturr maklumat mengikut keutamaan. 9.. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT Agama Islam Nilai Murni: Ayat Kosa Kata: Syahdu. program pemulihan Bersyukur Sayang-menyayangi CATATAN Unit 10 Tema: Nilai Murni Bahagian 2 Tajuk: Aku Tetap Bersamamu Tatabahasa: Imbuhan ke-.2 Menghurai maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan.. 9.menyusun maklumat -menjana idea KP . sektor. 3.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 3. wawasan. dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. tersentuh. rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian.2 Aras 2 (i) Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan manyatakan alasan.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.muzik .

9. Penulisan B: Jenis biografi (Cita-citaku)) Penulisan C CATATAN Unit 10 Tema: Nilai Murni Tatabahasa: Imbuhan pe-. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sejarah Nilai Murni: Bahagian 3 Tajuk: Budi Dikenang Bakti Disanjung Sebutan intonasi: Ayat Berani Tabah Kemahiran Bernilai Tambah: KB . 7. rujuk buku teks. Kosa Kata: Renjer. dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. kreatif. ditauliahkan. automobil.2 Aras 3 (i) Menerangkan sebab dan akibat tentang sesuatu isu dengan mengemukakan bukti yang konkrit.3 Aras 3 (i) Menterjemahkan maklumat yang terdapat dalam teks prosa ke dalam bentuk grafik. patriotik .-wan Objektif keseluruhan unit.menyenarai . membedil. aksesori...2 Menghurai maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan. Imbuhan..menyatakan kesan dan akibat Untuk membina objektif harian. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. 9.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 3. bayonet.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca.2 Aras 3 (i) Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alasan. pelbagai jenis ayat. 7. 3.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan..

.2 Aras 1 (i) Mengenal pasti penggunaan kata. frasa.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 3. mengecap. 6. rujuk buku teks.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. anasirbertoleransi. 7. 3.BCB Untuk membina objektif harian..2 Aras 1 (i) Membuat catat ringkas daripada maklumat yang diperoleh. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. 9.. menyoroti.3 Aras 1 (i) Memilih bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai untuk dibaca.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca. ayat. Penulisan B: Jenis syarahan CATATAN Unit 11 Tema: Patriotisme Tatabahasa: Imbuhan ke-. dan peribahasa dalam sesuatu genre. 6.-an Kata adjektif Objektif keseluruhan unit.3 Aras 3 (i) Melahirkan perasaan dengan menggunakan bahasa puitis berdasarkan sesuatu tema. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: SVK Nilai Murni: Bahagian 1 Tajuk: Setia Kepada Negara Sebutan intonasi: Sajak Ucapan/pidato Kosa Kata: Menjangkau. patriotisme Bersyukur Semangat patriotik Kemahiran Bernilai Tambah: KB -menghurai KP –muzik . 9.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan. 7.

Penulisan B: Jenis berita .interpersonal Cinta akan negara bersyukur CATATAN Unit 11 Tema: Patriotisme Bahagian 2 Tajuk: Ulang Tahun Kemerdekaan Tatabahasa: Makna perkataan/frasa Sebutan intonasi: Objektif keseluruhan unit. mengimbau Kemahiran Bernilai Tambah: KB . 9.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 3.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca.kontekstual .3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang. 7. intonasi.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. rujuk buku teks.3 Aras 2 (i) Menyampaikan pengucapan umum tentang sesuatu tajuk dengan menggunakan diksi. sebutan. 9.2 Aras 2 (i) Mengklasifikasi dan merekodkan maklumat daripada pelbagai sumber.3 Aras 2 (i) Mengumpul maklumat tentang isi kandungan bahan yang dibaca. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: SVK Sejarah Nilai Murni: Sajak Berita Kosa Kata: Derapan. terlerai. 3. Untuk membina objektif harian.menghurai KP . dan gaya yang sesuai. ayat. luluh. kelibat. 7. terpempan.

rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. 7. penjajahan.3 Aras 3 (i) Melahirkan perasaan dengan menggunakan bahasa puitis berdasarkan sesuatu tema. 9. Untuk membina objektif harian. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT Nilai Murni: Cinta akan negara Bersyukur Tolong-menolong Kemahiran Bernilai Tambah: KB .2 Aras 3 (i) Membuat ringkasan berkaitan teks yang dibaca. maruah.interpersonal CATATAN Unit 11 Tema: Patriotisme Bahagian 3 Tajuk: Negaraku Tercinta Tatabahasa: Kata tanya dan ayat tanya Sebutan intonasi: Puisi Kosa Kata: Harmoni. 3. Penulisan C .menjana idea KP.verbal linguistik .3 Aras 3 (i) Menceritakan isi kandungan bahan yang dibaca dengan jelas dan terperinci.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. kedaulatan. vetran Objektif keseluruhan unit. rujuk buku teks.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 3.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca. menjurus. 7. 9.

tepat. planetarium.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. pandangan.2 Aras 1 (i) Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan perkataan dan tanda baca dalam teks.1 Mengemukakan idea.KMD .5 Aras 1 (i) Membaca dan mencari fakta yang relevan. menerokai Objektif keseluruhan unit.menyenarai .2 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. 10. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sains dan Teknologi CATATAN Unit 12 Tema: Sains Teknologi dan Reka Cipta Bahagian 1 Tajuk: Aku dan Astronomi Tatabahasa: Kata kerja Kata terbitan Sebutan intonasi: Syair Dialog Kosa Kata: Astronaut. astronomi. 6. Penulisan B: Jenis temu ramah Nilai Murni: Gigih berusaha Berjasa kepada negara Kemahiran Bernilai Tambah: KB .membanding KP . rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 4. cakerawala. 4. rujuk buku teks.1 Aras 1 (i) Mengamati idea dalam perbincangan untuk memberikan pendapat. dan tersusun. dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. Untuk membina objektif harian. 6.1 Aras 1 (ii) Menerangkan idea yang dikemukakan dengan jelas. 10. 4. kriteria.

4. dan kesilapan penggunaan imbuhan. pandangan. revolusi. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. 6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. Penulisan B: Jenis perbincangan (Kebaikan dan Keburukan Kemajuan Sains) Nilai Murni: Intonasi ayat Kosa Kata: Sidang video. rujuk buku teks. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sains dan Teknologi CATATAN Unit 12 Tema: Sains Teknologi dan Reka Cipta Bahagian 2 Tajuk: Maju Sains Maju Negara Tatabahasa: Perkataan seerti Sebutan intonasi: Objektif keseluruhan unit. global. Untuk membina objektif harian. canggih Berusaha Bersaing Kemahiran Bernilai Tambah: KB . 4. 10. siber.1 Aras 2 (i) Menyumbang idea yang bernas dalam sesuatu perbincangan. tepat.interpersonal .5 Aras 2 (i) Mengimbas fkata yang relevan dadripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 4. 10.TMK . kesilapan struktur ayat.1 Aras 2 (ii) Membandingkan dan membezakan idea pihak lain dengan idea sendiri. dan tersusun. rutin. teleperubatanagen.2 Aras 2 (i) Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan kosa kata. 6.menjana idea KP .2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci.1 Mengemukakan idea.

karnival. 10.2 Aras 3 (i) Membuaty pembetulan kesesuaian isi dengan tajuk. tepat.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. 6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus.1 Mengemukakan idea. dikategorikan. 4. dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci.menganalisis KP .1 Aras 3 (ii) Mendengar dan menerima pendapat orang lain dengan rasional.5 Aras 3 (i) Mengumpul maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan.KMD . unik. 4. . 10.TMK Untuk membina objektif harian.2 Aras 3 (i) Membentangkan penemuan dan dapatan secara jelas dan terperinci. Penulisan B: Jenis Fakta (Faedah Mempelajari Sains ) CATATAN Unit 12 Tema: Sains Teknologi dan Reka Cipta Bahagian 3 Tajuk: Kreatif dan Inovatif Tatabahasa: Perkataan seerti Sebutan intonasi: Intonasi ayat Kosa Kata: Fabrik.1 Aras 3 (i) Menganalisis idea yang dikemukakan untuk memberikan respons. mesra alam.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 2. 4. pandangan. 6. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sains dan Teknologi Nilai Murni: Berusaha Prihatin Kemahiran Bernilai Tambah: KB . 2. rujuk buku teks. dan tersusun. realiti Objektif keseluruhan unit.

3 Aras 1 (i) Mengecam dan menyusun idea untama daripada petikan yang dibaca. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.menyenarai Untuk membina objektif harian. profesional.2 Aras 1 (i) Mengelaskan kekuatan dan kelemahan sesuatu maklumat yang diterima.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca. 6.1 Aras 1 (i) Merujuk kepada kamus untuk mencara makna. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT Nilai Murni: Sebutan intonasi: Mengenang jasa Sajak Kemahiran Bernilai Tambah: Kosa Kata: Penggiat. 11. rujuk buku teks. makalah. emeritus.1 Aras 1 (i) Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya. berputik KB . 11. pengalaman.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. tutor. 10. ejaan.1 Aras 1 (ii) Mengemukakan idea dengan jelas tentang sesebuah karya. .1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.2 Aras 1 (ii) Menyusun idea tentang sesuatu isu untuk membuat komen. 11. 4. berbaloi. dan penggunaan perkataan yang tepat.menjana idea . dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. 4. sebutan yang betul. Penulisan B: Jenis biografi (Guruku) CATATAN Unit 13 Tema: Kegigihan Bahagian 1 Tajuk: Jasamu Dihargai Tatabahasa: Perkataan seerti Kata terbitan Objektif keseluruhan unit. linguistik.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 4. reda. 6. 10.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya.

1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. rujuk buku teks. 10.3 Aras 2 (i) Mencatat isi daripada pelbagai bahan yang dibaca..2 Aras 2 (i) Menghuraikan maklumat untuk memberikan tgeguran yang positif dan meyakinkan.BCB Untuk membina objektif harian. 11. 6. merobah. tuisyen Berjimat-cermat Berhemah Kemahiran Bernilai Tambah: KB . 6.menjana idea KP .1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.. 10. .1 Aras 2 (i) Menyatakan pendapat tentang sesebuah karya secara kritis dan kreatif. pengalaman.intrapersonal . rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan B: Jenis peribahasa (Sehari Selembar Benang.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 4.) CATATAN Unit 13 Tema: Kegigihan Bahagian 2 Tajuk: Kegigihan Tangga Kejayaan Tatabahasa: Makna perkataan Kata terbitan Objektif keseluruhan unit. 11.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.1 Aras 2 (i) Merujuk kepada ensiklpedia dan tesaurus untuk mendapatkan maklumat.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT Nilai Murni: Sebutan intonasi: Sajak Kosa Kata: Mencengkam. 4.

membanding KP .1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. 11.2 Aras 3 (i) Membandingkan maklumat yang diterima untuk memberikan teguran. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Tajuk: Dirimu Cemerlang Negara Terbilang .3 Aras 3 (i) Meringkaskan karangan. faktor Objektif keseluruhan unit.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 4.1 Aras 3 (i) Mengakses maklumat daripada laman web atau pelbagai sumber.menjana idea . SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT Nilai Murni: Rajin berusaha berazam Kemahiran Bernilai Tambah: KB . dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. 6. bertekad. pengalaman. rujuk buku teks. Penulisan B: Jenis biografi (Sahabat Karibku) CATATAN Unit 13 Tema: Kegigihan Bahagian 3 Tatabahasa: Perkataan seerti Kata nama am/ nama khas Sebutan intonasi: Sajak Kosa Kata: Infrastruktur. 11. 4. 10.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca. 6. 10. inspirasi.TMK Untuk membina objektif harian.merumus .1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya.kontekstual .1 Aras 3 (i) Merumus pandangan pelbagai pihak tentang sesebuah karya.

menghurai/ mengulas KP . 11. dan nilai dan pengajaran. Penulisan A Penulisan C CATATAN Unit 14 Tema: Keselamatan Jalan Raya Bahagian 1 Tajuk: Berhati-hati di Jalan Raya Tatabahasa: Ayat aktif dan ayat pasif Sebutan intonasi: Lagu Gurindam Objektif keseluruhan unit. 11. hutan lipur. 6.5 Aras 1 (i) Membaca dan mencari fakta yang relevan.2 Aras 1 (ii) Menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. rujuk buku teks.2 Aras 1 (i) Mengecam maklumat yang terdapat dalam teks. Kosa Kata: Jejantas. idea.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan memberikan alsan yang sesuai secara sopan. 11. beralkohol.3 Aras 1 (i) Memberikan hujah secara spontan untuk membidas hujah lawan. wacana. Bersabar Mematihu undangundang Kemahiran Bernilai Tambah: KB -menjana idea . rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. 4. ayat. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: PKJR Nilai Murni: Berhati-hati.TMK Untuk membina objektif harian. 6.muzik . jaket pemantul cahaya .RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 4.

idea. 11. ayat. 11. kemanusiaan Objektif keseluruhan unit.5 Aras 2 (i) Mengimbas fakta yang relevan daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat. dan nilai dan pengajaran.menjana idea KP .RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 4. 4. Untuk membina objektif harian.2 Aras 2 (i) Menyaring maklumat untuk mendapatkan mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan.muzik CATATAN Unit 14 Tema: Keselamatan Jalan Raya Bahagian 2 Tajuk: Lebuh Raya di Malaysia Tatabahasa: Ayat tunggal dan ayat majmuk Kata adjektif Sebutan intonasi: Sajak Kosa Kata: Penyelenggaraan.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan memberikan alsan yang sesuai secara sopan. akta parlimen.KMD . 11. 6.3 Aras 2 (i) Menyatakan pendirian sendiri untuk menolak hujah lawan dengan sopan. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.menganalisis . wacana.2 Aras 2 (ii) Menjelaskan mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan. 6. Penulisan A Penulisan C . mengundang. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: PKJR Nilai Murni: Berhati-hati Bersabar Mematuhi undangundang Kemahiran Bernilai Tambah: KB . rujuk buku teks.

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 4. 4.3 Aras 3 (i) Membidas hujah lawan dengan memberi alasan yang wajar secara sopan.muzik . 6. rujuk buku teks. 6.menyenarai KP . 11. 11. ayat. . Penulisan B: Jenis syarahan/fakta (Langkahlangkah Mengatasi kemalangan jalan Raya) CATATAN Unit 14 Tema: Keselamatan Jalan Raya Tatabahasa: Kata majmuk yang menerima imbuhan apitan Objektif keseluruhan unit. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. trafik. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: PKJR Nilai Murni: Bahagian 3 Tajuk: Bertimbang Rasa di Jalan Raya Sebutan intonasi: Sajak Lagu Berhati-hati Mematuhi undangundang Kemahiran Bernilai Tambah: Kosa Kata: Terbabit. dan nilai dan pengajaran.KMD Untuk membina objektif harian.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan. idea.5 Aras 3 (i) Mengumpul maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan. wacana. tragedi.menjana idea . prihatin KB .2 Aras 3 (i) Mengemukakan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan memberikan alsan yang sesuai secara sopan.

6.4 Aras 1 (ii) Membaca ayat pertama dalam perenggan bagi sesuatu teks untuk mendapatkan idea.TMK Untuk membina objektif harian. membanteras.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh.4 Aras 1 (i) Membaca tajuk-tajuk kecil daripada teks untuk mendapatkan gambaran umum. . 4. 11.4 Aras 1 (ii) Mengemukakan alasan untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat. 4. 6.muzik .4 Aras 1 (i) Menyenaraikan hujah yang disampaikan oleh pihak lain dengan teratur. 6.4 Aras 1 (ii) Menyatakan pandangan berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh pihak lain.4 Aras 1 (i) Meneliti maklumat untuk membuat pilihan. Penulisan A CATATAN Unit 15 Tema: Kemajuan Malaysia Bahagian 1 Tajuk: Melaka Bandar Raya Bersejarah Tatabahasa: Penanda wacana Sebutan intonasi: Lagu Intonasi ayat Kosa Kata: Nusantara. 11. rujuk buku teks.memadan KP . rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. 11.4 Memberikan komen dan pandangan tentang pendapat yang disampaikan oleh pihak lain.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 4. kuasa besar. gudang.memberikan Pendapat .4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sejarah Nilai Murni: Bersyukur Kemahiran Bernilai Tambah: KB . tersohor Objektif keseluruhan unit.

memberikan Pendapat .3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.Kontekstual Untuk membina objektif harian. bil elektronik. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. 6. .menjana idea KP .4 Memberikan komen dan pandangan tentangt pendapat yang disampaikan oleh pihak lain.3 Aras 2 (i) Membaca dan mengenal pasti idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam teks.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 4.4 Aras 2 (i) Mempertimbangakan alasan untuk menerima atau menolak pandangan dalam sesuatu perundingan. 5. 5.2 Aras 2 (ii) Menghuraikan maklumat yang diperoleh daripada bahan yang dibaca. 4. multimedia. 6. kawalan trafik Bersyukur Berterima kasih Kemahiran Bernilai Tambah: KB . Penulisan B CATATAN Unit 15 Tema: Kemajuan Malaysia Tatabahasa: Antonim Sinonim Objektif keseluruhan unit.4 Aras 2 (i) Membandingkan dan membezakan pandangan pelbagai pihak untuk menyatakan pendapat. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT Nilai Murni: Bahagian 2 Tajuk: Cyberjaya Sebutan intonasi: Intonasi ayat Kosa Kata: Cyberjaya. 11.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. rujuk buku teks. 11.

KMD Untuk membina objektif harian.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. . berautomasi Kemahiran Bernilai Tambah: KB .4 Memberikan komen dan pandangan tentangt pendapat yang disampaikan oleh pihak lain. eperdagangan. 6. 11. 4. Penulisan B (perbahasan) CATATAN Unit 15 Tema: Kemajuan Malaysia Tatabahasa: Antonim Sinonim Objektif keseluruhan unit.4 Aras 3 (i) Menolak atau menerima pandangan dengan memberikan alasan yang rasional dalam sesuatu perundingan. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. 11. rujuk buku teks. landskap. 6.menjana idea) KP . SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT Nilai Murni: Bahagian 3 Tajuk: Negaraku Maju Sebutan intonasi: Bersyukur Intonasi ayat Kosa Kata: Infrastruktur.4 Aras 3 (i) Membahaskan pendapat yang dikemukakan oleh pihak lain.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 4.3 Aras 3 (i) Mengemukakan idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam bahan bacaan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful