RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai. 1.1 Aras 1 (i) Menggunakan kata panggilan yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 5.1 Aras 1 (i) Membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. 5.1 Aras 1 (ii) Menerangkan makna perkataan dan maksud frasa dan ayat. 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk. 8.1 Aras 1 (i) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat. PENGISIAN KURIKULUM

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

SISTEM BAHASA

CATATAN

Unit 1 Tema: Kekeluargaan Bahagian 1 Tajuk: Rumahku Syurgaku

Tatabahasa: Kata nama am Kata nama khas Jenis-jenis ayat Tanda baca Kosa Kata: Salasilah, berhijrah, program, afiat, tempat peranginan...

Ilmu: Kajian Tempatan Moral Nilai Murni: Hormatmenghormati Bekerjasama Kemahiran Bernilai Tambah: KB- menjana idea -mengelas KP- kontekstual - interpersonal - visual - muzik

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5
HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai. 1.1 Aras 2 (i) Bertukar-tukar pandangan berdasarkan sesuatu isi. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 5.1 Aras 2 (i) Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. 5.1 Aras 2 (ii) Menjelaskan isi-isi penting yang terdapat dalam teks. 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk 8.1 Aras 2 (i) Membina ayat tunggal dengan peluasan subjek dan predikat. PENGISIAN KURIKULUM

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

SISTEM BAHASA

CATATAN

Unit 1 Tema: Kekeluargaan Bahagian 2 Tajuk: Keluarga Harmoni Hidup Diberkati

Tatabahasa: Jenis –jenis ayat Tanda baca Ayat tunggal dan ayat majmuk Kosa Kata: Aktiviti, kem motivasi, kegiatan, seluar trek...

Ilmu: Kajian Tempatan Nilai Murni: Hormatmenghormati Bekerjasama Kemahiran Bernilai Tambah: KB -menjana idea KP -kontekstual -interpersonal - visual

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan B: Jenis keperihalan (Berkelah Bersamasama Keluarga

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5
HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai. 1.1 Aras 3 (i) Menerima teguran dengan hati yang terbuka dalam perbualan. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 5.1 Aras 3 (i) Membaca ayat dalam teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. 5.1 Aras 3 (ii) Menghuraikan maksud ayat dalam teks. 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk 8.1 Aras 3 (i) Membina ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung yang tepat. KB - menjana idea KP - kontekstual - intrapersonal PENGISIAN KURIKULUM

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

SISTEM BAHASA

CATATAN

Unit 1 Tema: Kekeluargaan Bahagian 3 Tajuk: Kasih Disemai Budi Dihargai

Tatabahasa: Kata hubung Ayat tunggan dan ayat majmuk Kosa Kata: Melayari Internet Asyik...

Ilmu: Kajian Tempatan Moral Nilai Murni: HormatMenghormati Menjaga kebersihan Kemahiran Bernilai Tambah:

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan B: Jenis dialog (Menceritakan pengalaman berkelah)

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5
HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. 1.2 Aras 1 (i) Mendengar dan mengecam intonasi dalam soalan tanpa kata tanya. 1.2 Aras 1 (ii) Mengemukakan soalan dengan menggunakan kata tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan penjelasan lanjut. 1.2 Aras 1 (iii) Menjawab untuk menjelaskan sesuatu perkara yang dikemukakan dengan menggunakan bahasa yang santun. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. 5.2 Aras 1 (i) Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. 5.2 Aras 1 (ii) Menerangkan teks yang dibaca cara ringkas. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. 8.2 Aras 1 (i) Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.. 11.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan, idea, ayat, wacana, dan nilai dan pengajaran. 11.2 Aras 1 (ii) Menyatakan pandangan tentang masej dan nilai yang terdapat dalam bahan. PENGISIAN KURIKULUM

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

SISTEM BAHASA

CATATAN

Unit 2 Tema: Institusi Pelajaran Bahagian 1

Tatabahasa: Kata tanya Ayat tunggal dan ayat majmuk Imbuhan ke...an Sebutan intonasi: Dialog Syair Ayat tanya tanpa kata tanya Kosa Kata: Anggun, berkarah, rintangan, terserlah, gundah-gulana...

Ilmu: Kajian Tempatan Moral Nilai Murni: Kemahiran Bernilai Tambah: KB - menyatakan masej - menghurai KP - kontekstual kajian masa depan

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan A Penulisan C

Tajuk: Sekolah Selamat

juara.2 Aras 2 (ii) Menjawab soalan yang mempunyai makna yang tersirat.menyenarai.kontekstual . SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Unit 2 Tema: Institusi Pelajaran Bahagian 2 Tajuk: Sekolah Harapan negara Impian Bersama Tatabahasa: Kata kerja Tanda baca dan huruf besar Ayat majmuk Sebutan intonasi: Syair Ucapan Kosa Kata: Kokurikulum. akademik.2 Aras 2 (i) Mengemukakan soalan yang relevan tentang topik yang berkaitan.menghurai. .. Untuk membina objektif harian. 8.1 Aras 1 (i) Membaca perkataan . 1. dinobatkan. membuahkan.menjana idea KP . rujuk buku teks. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.frasa.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 5. 1. 5. .2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.interpersonal Objektif keseluruhan unit. Ilmu: Kajian Tempatan Sivik dan Kenegaraan Nilai Murni: Perihatin Berusaha Kemahiran Bernilai Tambah: KB . dan ayat yang mengandungi Ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. 5.2 Aras 2 (i) Membina perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk..RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. 8.1 Aras 1 (ii) Menerangkan makna perkataan dan maksud frasa serta ayat. Penulisan A: .2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

menyidai.2 Aras 3 (i) Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan soalan pelbagai aras.2 Aras 3 (i) Membaca teks pelbagai laras dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai.menjana idea KP .2 Bertanya dan menjawan tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.kontekstual .RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1.2 Aras 2 (i) Menyusun atur maklumat mengikut keutamaan.2 Aras 3 (ii) Memahami isi kandungan teks yang dibaca. Penulisan B: ucapan/syarahan -Punca Kemrosotan Pencapaian Murid dalam Pelajaran Dialog Syair Ayat tanya tanpa kata tanya Ucapan Berusaha gigih Berdisplin Kemahiran Bernilai Tambah: KB . rujuk buku teks. 5. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. 9. terpukau.menghurai .2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.. berkecai.menyenarai . 5.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca.. 5. menuntun. 9. Untuk membina objektif harian.kajian masa depan . PENGISIAN KURIKULUM UNIT/TEMA/BAHAGIAN SISTEM BAHASA CATATAN Unit 2 Tema: Institusi Pelajaran Bahagian 3 Tajuk: Usaha Tidak Henti Kejayaan menanti Tatabahasa: Kata ganda Jenis-jenis ayat Sebutan intonasi: Ilmu: Agama Moral Nilai Murni: Objektif keseluruhan unit. 1. Kosa Kata: Sambalewa.

3 Aras 1 (i) Menulis perkataan dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik.3 Memberikan dan memahami arahan dan pesanan tentang sesuatu perkara. Kesenian.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. sentral. 6.3 Aras 1 (i) Menyatakan panduan tunjuk arah kepada orang lain. sebutan yang betul. 1.1 Aras 1 (i) Merujuk kamu untuk mencari makna. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT CATATAN Unit 3 Tema: kemasyarakatan Bahagian 1 Tajuk: Amalan Berbudi Hidup Harmoni Tatabahasa: Kata arah Kata sendi nama Makna perkataan/frasa Sebutan intonasi: Pantun Kosa Kata: Monorel. Untuk membina objektif harian. 8. rujuk buku teks.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Penulisan A Penulisan C Nilai Murni: Bersyukur Berterima kasih Kemahiran Bernilai Tambah: KB .interpersonal .intrapersonal . 8. 1.3 Aras 1 (ii) Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan. ejaan. stesen. tugasa Objektif keseluruhan unit. 6. dan penggunaan perkataan yang tepat.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.memberikan pendapat KP .rujukan.

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. tragedi. prihatin..intrapersonal . Untuk membina objektif harian. asas. Penulisan B: Jenis perbincangan (Kebaikan Menyertai Persatuan Bulan Sabit Merah) Nilai Murni: Bekerjasama Toleransi Kemahiran Bernilai Tambah: KB . 1. rujuk buku teks. 1.interpersonal .3 Aras 2 (i) Mendengar dan menerima arahan dengan betul untuk bertindak balas. majmuk Peribahasa Objektif keseluruhan unit.3 Memberikan dan memahami arahan dan pesanan tentang sesuatu perkara. 8. 8. 6. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. berkat.1 Aras 2 (i) Merujuk kepada ensiklopedia dan tesaurus untuk mendapatkan maklumat.3 Aras 2 (ii) Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan tersusun.. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sivik dan Kenegaraan CATATAN Unit 3 Tema: Kemasyarakatan Bahagian 2 Tajuk: Kerjasama Asas Kesejahteraan Hidup Tatabahasa: Imbuhan men.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet 6.3 Aras 2 (i) Menulis ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan betul.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. bencana.kan (kata kerja transitif) Kata perintah dan ayat perintah Sebutan intonasi: Ayat perintah Kosa Kata: Pembentung.memberikan pendapat KP .

3 Memberikan dan memahami arahan dan pesanan tentang sesuatu perkara. 8. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. terserlah.11 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet 6. Untuk membina objektif harian. jawatankuasa. 6. rujuk buku teks.1 Aras 3 (i) Mengakses maklumat daripada laman web atau pelbagai sumber. sukaneka. menu Objektif keseluruhan unit. Penulisan A Penulisan C Toleransi Bekerjasama Kemahiran Bernilai Tambah: KB .kontekstual . 1.menyenarai KP .3 Aras 3 (i) Meneliti arahan dan pesanan untuk membuat tindakan yang wajar. 8.3 Aras 3 (i) Nebulis perenggan dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. UNIT/TEMA/BAHAGIAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT PJPK Nilai Murni: CATATAN Unit 3 Tema: Kemasyarakatan Bahagian 3 Tajuk: Toleransi Teras Kemakmuran Tatabahasa: Kata majmuk Akronim Sebutan intonasi: Ayat perintah Kosa Kata: Toleransi. 1.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas.3 Aras 3 (ii) Melaksanakan arahan serta pesanan mengikut keutamaan.

2 Aras 1 (i) Mengenal pasti penggunaan kata.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. 6. 8. urus setia Peribahasa Objektif keseluruhan unit.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan. 8.... 1.-i Pe-. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. frasa.kajian masa depan CATATAN Unit 4 Tema: Alam Sekitar Bahagian 1 Tajuk: Alam Bersih Hidup Sihat Tatabahasa: Ayat tunggan dan ayat majmuk Imbuhan meN-.2 Aras 1 (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk..4 Aras 1 (ii) Menyatakan dan menghuraikan isi utama dengan menggunakan ayat yang gramatis.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. ayat.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. 8. dan peribahasa dalam sesuatu genre.. 6. 8. meN-.4 Aras 1 (i) Membina ayat topik yang jelas tentang sesuatu isi..-an Sebutan intonasi” Pantun Intonasi ayat Kosa Kata: Kempen.4 Aras 1 (i) Nenilih dan menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Untuk membina objektif harian. UNIT/TEMA/BAHAGIAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT Nilai Murni: Bekerjasama Menjaga kebersihan Kemahiran Bernilai Tambah: KB . Penulisan B: Jenis Keperihalan (Kempen Alam Bersih di Tempat Saya) . 8.menjana idea .interpersonal KP . rujuk buku teks.4 Aras 1 (ii) Menyatakan sebab untuk menyokong sesuatu permintaan. harmoni.—kan. 1.

rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian. 6. akuatik Objektif keseluruhan unit.2 Aras 2 (i) Menyatakan perbezaan penggunaan laras bahasa yang terdapat dalam pelbagai genre.4 Aras 2 (i) Menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk meyakinkan pihak lain dalam menyatakan permintaan.KMD CATATAN Unit 4 Tema: Alam Sekitar Bahagian 2 Tajuk: Manusia Prihatin Bumi Terpelihara Tatabahasa: Kata bilangan Penanda wacana Sebutan intonasi Pantun Intonasi ayat Kosa Kata: Lokasi. 6. Penulisan B: Jenis cerita tindakan . 1.4 Aras 2 (i) Membina beberapa ayat huraian berdasarkan isi utama.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.menjana idea KP . 8.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT Sains Nilai Murni: Bertanggungjawab Prihatin Menyayangi alam sekitar Kemahiran Bernilai Tambah: KB . sisa toksik.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan. 8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. strategik.

1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 8. 1..RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1.menjana idea KP ..2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan. keprihatinan. 5.. 6. situasi Objektif keseluruhan unit.KMD CATATAN Unit 4 Tema: Alam Sekitar Bahagian 3 Tajuk: Kebersihan Negara Tanggungjawab Kita Tatabahasa: Kata sendi nama Imbuhan akhiran . foto. 6..4 Aras 3 (i) 5.1 Aras 2 (ii) Menjelaskan isi-isi penting yang terdapat dalam teks.-an Sebutan intonasi Pantun Intonasi ayat Kosa Kata: Banjir kilat.-an Pe-. UNIT/TEMA/BAHAGIAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT SVK Nilai Murni: Bertanggungjawab Menyayangi alam Kemahiran Bernilai Tambah: KB . rujuk buku teks. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan A Penulisan B: Surat kiriman rasmi (aduan) . Untuk membina objektif harian.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara.2 Aras 3 (i) Menyatakan ciri-ciri penulisan genre.4 Aras 3 (i) Menulis karangan dengan menggunakan ayat topik dan ayat huraian yang lengkap. 8.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan.

8. istilah.visual . . 8.3 Aras 1 (i) Membaca dan mengecam isi-isi penting daripada pelbagai bahan bacaan. cogan kata Objektif keseluruhan unit.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. 6. 8. struktur ayat yang betul.1 Aras 1 (i) Mengelaskan maklumat berdasarkan sesuatu topik yang dibincangkan. 3. dan laras bahasa yang sesuai. karbohidrat.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. frasa.5 Mengenal pasti dqn menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan. rujuk buku teks.mengelas KP . protein. riadah. Penulisan B: Jenis surat tak rasmi) Penulisan C CATATAN Unit 5 Tema: Sukan dan Kesihatan Bahagian 1 Tajuk: Kesihatan Asas Kesejahteraan Tatabahasa: Kata hubung Penanda wacana Kata kerja transitif Sebutan intonasi Dikir barat Ayat tanya dialog Kosa Kata: Asas.5 Aras 1 (i) Memilih dan mengenal pasxti penanda wacana.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 3. 3.kontekstual Untuk membina objektif harian. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: PJPK Nilai Murni: Menjaga kesihatan fizikal dan mental Kemahiran Bernilai Tambah: KB . 6.5 Aras 1 (ii) Menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam ayat.1 Aras 1 (ii) Menyampaikan maklumat yang bernas dengan jelas dan tersusun.

dan laras bahasa yang sesuai.1 Aras 2 (i) Mengkategorikan isi berdasarkan topik yang dibincangkan.5 Mengenal pasti dqn menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan.menjana idea KP -interpersonal .3 Aras 2 (i) Membaca dan mengenal pasti idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam teks.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata.menghurai . rujuk buku teks. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: PJPK Nilai Murni: Menyayangi diri Kebersihan fizikal dan mental Kemahiran Bernilai Tambah: KB . Penulisan B Jenis Ceramah / syarahan CATATAN Unit 5 Tema: Sukan dan Kesihatan Bahagian 2 Tajuk: Cegah Sebelum Parah Tatabahasa: Simpulan bahasa Sebutan intonasi: Dikir barat Kosa Kata: Generasi. 3.kontekstual .3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. struktur ayat yang betul. istilah. mandatori Objektif keseluruhan unit. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. frasa. 6. 6. 3. . 8.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 3. 8. merealisasikan.1 Aras 2 (ii) Mengemukakan sesuatu maklumat dengan menggunakan laras bahasa yang sesaui.5 Aras 2 (i) Menghuraikan isi dengan jelas untuk menghasilkan perenggan yang koheren. serius.KMD Untuk membina objektif harian. agensi.

Untuk membina objektif harian. 8.3 Aras 3 (i) Mengemukakan idea utama dan idea sokonganyang tedapat dalam bahan bacaan. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.-kan Penanda wacana Sebutan intonasi: dikir barat Kosa Kata: Wabak.logik matematik Objektif keseluruhan unit.5 Aras 3 (i) Menghubungkaitkan isi utama dan isi sampingan dengan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan pemerengganan yang kohesi. 8.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. dan laras bahasa yang sesuai.1 Aras 3 (i) Menganalisis data berdasarkan sesuatu perkara. lokasi. 3.menghurai KP . 6. Penulisan B: Jenis perbincangan (Langkahlangkan Mencegah Penyakit Demam Denggi .menjana Idea . Ilmu: PJK Nilai Murni: Menjaga kesihatan Rajin Kemahiran Bernilai Tambah: KB .4 Aras 3 (i) Menulis karangan dengan menggunakan ayat topik dan ayat huraian yang lengkap. frasa. struktur ayat yang betul.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Unit 5 Tema: Sukan dan Kesihatan Bahagian 3 Tajuk: Awasi Nyamuk 3. Tatabahasa: Imbuhan di-. istilah.. 6. 8. virus.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara.1 Aras 3 (ii) Mengbentangkan hasil analisis secara tepat. rujuk buku teks. 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata.. vaksin.

6. UNIT/TEMA/BAHAGIAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Matematik CATATAN Unit 6 Tema: Kepenggunaan Bahagian 1 Tajuk: Hari Usahawan Muda Tatabahasa: Ayat perintah Sebutan intonasi: Objektif keseluruhan unit.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan.4 Aras 1 (ii) Membaca ayat pertama dalam perenggan bagi sesuatu teks untuk mendapatkan idea. simulasi Jujur Amanah Kemahiran Bernilai Tambah: KB . diskaun. 6. 1.6 Aras 1 (ii) Menyoal untuk mendapatkan penjelasan tentang sesuatu perkhidmatan yang diperlukan.6 Aras 1 (i) Menggunakan pengurusan grafik bagi mengenal pasti isi yang sesuai sebagai erangka penulisan.6 Aras 1 (ii) Menulis swebuah karangan yang lengkap bersesuaian dengan format.4 Aras 1 (1) Membaca tajuk-tajuk kecil daripada teks untuk mendapatkan gambaran umum. Untuk membina objektif harian.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. 6. 8.menjana idea KP -logik matematik . 1. rujuk buku teks. definisi. 8.6 Aras 1 (i) Menggunakan kata dan istilah yang betul semasa berurusan. 8.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Penulisan A Penulisan B: Jenis keperihalan (Pengalaman Menyertai Karnival Jualan) Nilai Murni: Gurindam Kosa Kata: Pasaran.

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. 1. menjejakkan Rajin berusaha Tidak berputus asa Berdikari Kemahiran Bernilai Tambah: KB . UNIT/TEMA/BAHAGIAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Kajian Tempatan CATATAN Unit 6 Tema: Kepenggunaan Bahagian 2 Tajuk: Berdikari Teras Kemajuan Tatabahasa: Perkataan berimbuhan Sebutan intonasi: Objektif keseluruhan unit. 6. 8.menjana idea . rujuk buku teks.6 Aras 2 (i) Membina perenggan isi yang lengkap menggunakan ayat topik dan ayat huraian. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.interpersonal . pembelian.6 Aras 2 (i) Berunding dengan sopan untuk mendapatkan persetujuan dalam berurusan. Untuk membina objektif harian.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. 6.4 Aras 2 (i) Membaca bahagian pengenalan sesebuah teks. 8. berdikari.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. Penulisan C Nilai Murni: Gurindam Dialog Kosa Kata: Pembekal.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan.

SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Matematik CATATAN Unit 6 Tema: Kepenggunaan Bahagian 3 Tajuk: Pengguna Bermaklumat Perbelanjaan Berhemat Tatabahasa: Imbuhan . 8.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.-an Sebutan intonasi: Objektif keseluruhan unit.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. 6. Untuk membina objektif harian. 6. rujuk buku teks. 8. 1.6 Aras 3 (i) Menulis karangan yang lengkap menepati ciri-ciri wacana yang bail..menjana idea KP .4 Aras 3 (i) Membaca indeks.6 Aras 3 (i) Memujuk dengan menggunakan ayat dan intonasi yang sesuai untuk mendapatkan keyakinan semasa berurusan. glosari atau bibliografi sesuatu teks atau buku untuk mendapatkan maklumat lanjut. komersial Kemahiran Bernilai Tambah: KB . hamper. iklan. jenama.logik matematik Amanah Jujur . Jenis dialog Nilai Murni: Gurindam Dialog Kosa Kata: Diskaun.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Penulisan B..

1 Aras 1 (ii) Menyampaikan cerita dengan menggunakan diksi yang telah dipilih. rujuk buku teks.3 Aras 1 (i) Mengenal ciri-ciri puisi tradisional dan moden. mengagihkan Peribahasa Kata-kata hikmat Objektif keseluruhan unit.2 Aras 1 (i) Mengecam diksi.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT Nilai Murni: Tidak membangga diri Gigih Kemahiran Bernilai Tambah: KB . 2. frasa. istilah.KMD CATATAN Unit 7 Tema: Kesusteraan Bahagian 1 Tajuk: Ke Puncak Jaya Tatabahasa: Kata banyak makna Sebutan intonasi: Sajak Kosa Kata: Segar.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan.1 Aras 1 (i) menilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita. pelbagai jenis ayat. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. watak dan perwatakan.3 Aras 1 (iii) Memberikan pandangan tentang watak dan perwatakan yang terdapat dalam teks. 11. Penulisan A Penulisan C .menyenarai . Untuk membina objektif harian. respons.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 2. 2. 11.menciri KP . dan gaya bahasa. 7. nilai dan pengajaran.3 Aras 1 (ii) Mengenal pasti watak dan perwatakan yang terdapat dalam teks. dan ayat yang memberikan kesan dengan menyatakan sebab.1 Bercerita dengan menggunakan kata. 7. dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. 11. 11.

2. joran. gelagatlatar Objektif keseluruhan unit.3 Aras 2 (ii) Menjelaskan plot yang terdapat dalam karya. kutukan. 7. Peribahasa .2 Membaca dan mengenal pasti perkataan.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 2. 11. watak dan perwatakan. 7. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.3 Aras 2 (i) Mentafsir latar yang terdapat dalam karya. pelbagai jenis ayat. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sastera Nilai Murni: Baik hati Jujur Mengenang budi Kemahiran Bernilai Tambah: KB -mentafsir -menjana idea KP -interpersonal Untuk membina objektif harian. dan gaya bahasa. Penulisan B: Jenis cerita/cereka CATATAN Unit 7 Tema: Kesusteraan Bahagian 2 Tajuk: Buat Baik Dibalas Baik Tatabahasa: Kata ganda Sebutan intonasi: Sajak Pantun Kosa Kata: Terkapai-kapai.1 Aras 2 (i) Bercerita berdasarkan bahan yang telah dibaca dengan menggunakan pelbagai pola ayat. frasa.1 Bercerita dengan menggunakan kata. dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan. nilai dan pengajaran. 11.2 Aras 2 (i) memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan. 11. rujuk buku teks.

11.1 Aras 3 (ii) Menerangkan watak yang terdapat dalam cerita. dan penghayatan yang sesuai.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 2.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan.1 Aras 3 (i) Mempersembahkan cerita dengan sebutan.1 Bercerita dengan menggunakan kata. 7. 2. nilai dan pengajaran.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan.2 Aras 3 (i) Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alasan. intonasi.menyenarai Untuk membina objektif harian. Penulisan C CATATAN Unit 7 Tema: Kesusteraan Bahagian 3 Tatabahasa: Kata ganda Sebutan intonasi: Gurindam Kosa Kata: Mengilai-ngilai. bertenggek. 11. pelbagai jenis ayat.menjana idea . membelakangi. Tajuk: Berundur Sebelum Terlajak . ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera.3 Aras 3 (i) Mengulas tema dan persoalan yang terdapat dalam karya. watak dan perwatakan. terbongkar Peribahasa Objektif keseluruhan unit. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: sastera Nilai Murni: Sedia memaafkan Mendengar nasihat Berbudi bahasa Kemahiran Bernilai Tambah: KB . rujuk buku teks. termangu-manggu. dan gaya bahasa.mengulas . 7. frasa. 2. meremang.

Penulisan A Nilai Murni: Lagu Rajin berusaha Kosa Kata: Dikomersialkan. 2. 6.2 Aras 1 (i) Mengemukakan data yang diperoleh tentang sesuatu perkara. Untuk membina objektif harian. rujuk buku teks. Kemahiran Bernilai Tambah: KB .RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 2. kolestrol. organik.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.6 Aras 1 (ii) Menentukan kesesuaian maklumat yang terdapat dalam teks untuk membuat ramalan.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu. 6.6 Aras 1 (i) Mengumpul maklumat daripada bahan yang dibaca untuk membuat ramalan. unik.1 Aras 1 (i) Mengeja dan menulis perkataan dan rangkai kata yang dibacakan. 6. 9.kontekstual . 9. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sains Pertanian CATATAN Unit 8 Tema: Pertanian Bahagian 1 Tajuk: Buah Seribu Khasiat Tatabahasa: Kata adjektif Sebutan intonasi: Objektif keseluruhan unit.meramal KP .1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan.

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 2. 6. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sains CATATAN Unit 8 Tema: Pertanian Bahagian 2 Tajuk: Tanaman Organik Tatabahasa: Ayat aktif dan ayat pasif Sebutan intonasi: Objektif keseluruhan unit.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.kontekstual .6 Aras 2 (i) Menyatakan perbezaan penggunaan laras bahasa yang terdapat dalam pelbagai genre.meramal . 6. Untuk membina objektif harian.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. 9. 2. 9.1 Aras 2 (i) Menulis ayat yang diperdengarkan dengan menggunakan tanda baca yang betul. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan B: Jenis dialog/temu ramah Nilai Murni: Dialog Kosa Kata: Herba. cekur Menghargai Berusaha Kemahiran Bernilai Tambah: KB . khasiat.merumus KP . rujuk buku teks.2 Aras 2 (i) Membentangkan hasil rumusan berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang betul.

6.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. Penulisan A Nilai Murni: Rajin berusaha Kemahiran Bernilai Tambah: KB . spesies Objektif keseluruhan unit. fenomena. 9. kos.mengumpul maklumat KP . 6. 2.6 Aras 3 (i) Menganalisis maklumat yang terdapat dalam teks untuk mendapat kewajaran ramalan. antibiotik. rujuk buku teks.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu.1 Aras 3 (i) Mengambil imlak teks dengan ejaan dan tanda baca yang betul berdasarkan teks yang diperdengarkan. Untuk membina objektif harian.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 2.logik matematik .2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sain Pertanian Matematik CATATAN Unit 8 Tema: Pertanian Bahagian 3 Tajuk: Hasil Ternakan Kita Tatabahasa: Ayat aktif dan ayat pasif Sebutan intonasi: Lagu Kosa Kata: Popular.2 Aras 3 (i) Membentangkan penemuan dan dapatan secara jelas dan terperinci. 9. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.

1 Aras 1 (ii) Membina draf karangan yang lengkap.menjana idea KP – TMK . SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT CATATAN Unit 9 Tema: Kebudayaan Malaysia Bahagian 1 Tatabahasa: Kata panggilan Sebutan intonasi: Objektif keseluruhan unit.1 Aras 1 (i) Membuat andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat. 10.1 Aras 1 (ii) Menyatakan andaian yang dibuat secara ringkas.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. 7. 10. ungkapan. tanjak.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. kreativiti Menghargai Bermasyarakat Kemahiran Bernilai Tambah: KB .5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata. 1. generasi. gelanggang. menarik.BCB Tajuk: Kebudayaan Negara Kebanggaan Kita . Untuk membina objektif harian.5 Aras 1 (i) Menjelaskan isi yang tersurat dan tersirat berdasarkan sesuatu topik yang dibualkan. 7. dan ayat yang sesuai. 10. rujuk buku teks. lungsuran. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. 7.menyenarai .1 Aras 1 (i) Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk. dan bermakna.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk emel yang mudah. Penulisan A Nilai Murni: Pantun Kosa Kata: Warisan.

turun-temurun Bersopan santun Berbudi bahasa Hormatmenghormati Kemahiran Bernilai Tambah: KB . frasa.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. . 10. prosa.1 Aras 2 (i) Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan gradik dan bukan grafik.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. 1. 2.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 2. rujuk buku teks.menjana idea KP .1 Aras 2 (i) Bercerita berdasarkan bahan yang telah dibaca dengan menggunakan pelbagai pola ayat. draf. 10.5 Aras 2 (i) Menghubungkaitkan dan menjelaskan isi tersurat dan tersirat dalam sesuatu bahan. dan bermakna.1 Bercerita dengan menggunakan kata. skrap. 7.interpersonal Untuk membina objektif harian.1 Aras 2 (ii) Menulis karangan menggunakan bahasa deskriptif.1 Aras 2 (i) Melakukan transformasi maklumat dalam teks kepada pelbagai genre. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: SVK Nilai Murni: Bahagian 2 Tajuk: Budi Bahasa Budaya Kita Sebutan intonasi: Dialog Kosa Kata: Unik.menghubung kait . Penulisan B: Jenis peribahasa/kata hikmat (Budi Bahasa Amalan Kita/ CATATAN Unit 9 Tema: Kebudayaan Malaysia Tatabahasa: Kata seru dan ayat seruan Objektif keseluruhan unit. 1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata. 10. menarik. ungkapan. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. 7. dan ayat yang sesuai. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.

Penulisan B: Jenis laporan . menarik.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. ungkapan. 7.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata. budaya. tertib. 7. dan menarik. dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat.1 Aras 3 (i) Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT SVK Nilai Murni: Sajak Kosa Kata: Seluar jean.1 Aras 3 (i) Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. kebanggaan.5 Aras 3 (i) Membuat perbandingan maklumat tersurat un tuk menjelaskan maksud tersirat. indah. rujuk buku teks. satu jiwa Hidup bermasyarakat Hormatmenghormati Kemahiran Bernilai Tambah: KB .menghurai KP . 10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk emel yang mudah. 1. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. 10. dan ayat yang sesuai. Untuk membina objektif harian. dan bermakna.interpersonal CATATAN Unit 9 Tema: Kebudayaan Malaysia Bahagian 3 Tajuk: Warisan Disemai Budaya Dikekal Tatabahasa: Kata adjektif Sebutan intonasi: Objektif keseluruhan unit.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.

6. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. merarau. ejaan.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.2 Menghurai maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan. taman reakreasi. pelbagai jenis ayat. 7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan.menyenarai .mentafsir KP .TMK Bermuafakat Tolong-menolong Untuk membina objektif harian. kudapan Kemahiran Bernilai Tambah: KB . SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT Nilai Murni: Bahagian 1 Tajuk: Bersatu Teras Keharmonian Sebutan intonasi: Dialog Kosa Kata: Muafakat.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. rujuk buku teks. 9. sebutan yang betul. CATATAN Unit 10 Tema: Nilai Murni Tatabahasa: Kata singkatan Kata ganda . Penulisan A Penulisan C Objektif keseluruhan unit. 3.2 Aras 1 (i) Mengecam diksi.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 3. 9. dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. istilah.1 Aras 1 (i) Merujuk kepada kamus untuk mencari makna. memangkas. dan penggunaan perkataan yang tepat. 7. pembentung. dan ayat yang memberikan kesan dengan menyatakan sebab. 6.2 Aras 1 (i) Membentangkan dapatan tentang sesuatu isu dengan memberikan penjelasan yang setimpal.3 Aras 1 (i) Menyusun maklumat menggunakan lakaran berbentuk grafik.

menyusun maklumat -menjana idea KP .2 Aras 2 (i) Mengembangkan idea berdasarkan pemerhatian dengan menyatakan bukti yang sahih. 7. Untuk membina objektif harian.muzik . rujuk buku teks.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 3. wawasan. tersentuh. 9. 7.. 9. 3.2 Aras 2 (i) Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan manyatakan alasan. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT Agama Islam Nilai Murni: Ayat Kosa Kata: Syahdu. program pemulihan Bersyukur Sayang-menyayangi CATATAN Unit 10 Tema: Nilai Murni Bahagian 2 Tajuk: Aku Tetap Bersamamu Tatabahasa: Imbuhan ke-.3 Aras 2 (i) Menyusun aturr maklumat mengikut keutamaan..2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. Kemahiran Bernilai Tambah: KB .2 Menghurai maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan.-an Sebutan intonasi: Objektif keseluruhan unit. dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. sektor. pelbagai jenis ayat.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca.TMK .

automobil. rujuk buku teks.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. ditauliahkan.-wan Objektif keseluruhan unit..menyatakan kesan dan akibat Untuk membina objektif harian. 7. 9. 3.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 3.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan.menyenarai .. pelbagai jenis ayat. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sejarah Nilai Murni: Bahagian 3 Tajuk: Budi Dikenang Bakti Disanjung Sebutan intonasi: Ayat Berani Tabah Kemahiran Bernilai Tambah: KB . 9. Imbuhan. bayonet.. Kosa Kata: Renjer. membedil. Penulisan B: Jenis biografi (Cita-citaku)) Penulisan C CATATAN Unit 10 Tema: Nilai Murni Tatabahasa: Imbuhan pe-. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.3 Aras 3 (i) Menterjemahkan maklumat yang terdapat dalam teks prosa ke dalam bentuk grafik.2 Menghurai maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan.. dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. patriotik .2 Aras 3 (i) Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alasan. aksesori.2 Aras 3 (i) Menerangkan sebab dan akibat tentang sesuatu isu dengan mengemukakan bukti yang konkrit. 7. kreatif.

. 9.2 Aras 1 (i) Membuat catat ringkas daripada maklumat yang diperoleh.3 Aras 1 (i) Memilih bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai untuk dibaca. patriotisme Bersyukur Semangat patriotik Kemahiran Bernilai Tambah: KB -menghurai KP –muzik .2 Aras 1 (i) Mengenal pasti penggunaan kata. menyoroti.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 3. 7. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: SVK Nilai Murni: Bahagian 1 Tajuk: Setia Kepada Negara Sebutan intonasi: Sajak Ucapan/pidato Kosa Kata: Menjangkau. dan peribahasa dalam sesuatu genre.3 Aras 3 (i) Melahirkan perasaan dengan menggunakan bahasa puitis berdasarkan sesuatu tema.-an Kata adjektif Objektif keseluruhan unit. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. 7. anasirbertoleransi. Penulisan B: Jenis syarahan CATATAN Unit 11 Tema: Patriotisme Tatabahasa: Imbuhan ke-. ayat. frasa. mengecap..3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang. 6.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca.. 9. 3.BCB Untuk membina objektif harian.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan. 6. rujuk buku teks.

3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang.menghurai KP . 9.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 3. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: SVK Sejarah Nilai Murni: Sajak Berita Kosa Kata: Derapan. dan gaya yang sesuai. terlerai.kontekstual . Penulisan B: Jenis berita .3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca.3 Aras 2 (i) Menyampaikan pengucapan umum tentang sesuatu tajuk dengan menggunakan diksi. terpempan.interpersonal Cinta akan negara bersyukur CATATAN Unit 11 Tema: Patriotisme Bahagian 2 Tajuk: Ulang Tahun Kemerdekaan Tatabahasa: Makna perkataan/frasa Sebutan intonasi: Objektif keseluruhan unit. sebutan. kelibat. 9. 7. rujuk buku teks. luluh. intonasi.3 Aras 2 (i) Mengumpul maklumat tentang isi kandungan bahan yang dibaca. ayat.2 Aras 2 (i) Mengklasifikasi dan merekodkan maklumat daripada pelbagai sumber. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. 7.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. Untuk membina objektif harian. 3. mengimbau Kemahiran Bernilai Tambah: KB .

vetran Objektif keseluruhan unit.interpersonal CATATAN Unit 11 Tema: Patriotisme Bahagian 3 Tajuk: Negaraku Tercinta Tatabahasa: Kata tanya dan ayat tanya Sebutan intonasi: Puisi Kosa Kata: Harmoni. 9.2 Aras 3 (i) Membuat ringkasan berkaitan teks yang dibaca. 7. Penulisan C .3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 3.menjana idea KP. Untuk membina objektif harian. menjurus.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca. kedaulatan. rujuk buku teks. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. penjajahan. 3. 7.verbal linguistik .3 Aras 3 (i) Melahirkan perasaan dengan menggunakan bahasa puitis berdasarkan sesuatu tema. 9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. maruah. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT Nilai Murni: Cinta akan negara Bersyukur Tolong-menolong Kemahiran Bernilai Tambah: KB .3 Aras 3 (i) Menceritakan isi kandungan bahan yang dibaca dengan jelas dan terperinci.

6. dan tersusun. rujuk buku teks. kriteria. tepat. pandangan.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus.1 Aras 1 (i) Mengamati idea dalam perbincangan untuk memberikan pendapat.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 4.1 Mengemukakan idea.KMD . rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.2 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. menerokai Objektif keseluruhan unit.membanding KP . 10. 6. Untuk membina objektif harian.2 Aras 1 (i) Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan perkataan dan tanda baca dalam teks. astronomi.1 Aras 1 (ii) Menerangkan idea yang dikemukakan dengan jelas.menyenarai . 4. dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. planetarium.5 Aras 1 (i) Membaca dan mencari fakta yang relevan. cakerawala. 4. 10. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sains dan Teknologi CATATAN Unit 12 Tema: Sains Teknologi dan Reka Cipta Bahagian 1 Tajuk: Aku dan Astronomi Tatabahasa: Kata kerja Kata terbitan Sebutan intonasi: Syair Dialog Kosa Kata: Astronaut. Penulisan B: Jenis temu ramah Nilai Murni: Gigih berusaha Berjasa kepada negara Kemahiran Bernilai Tambah: KB .

global. dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. pandangan. 6.1 Aras 2 (i) Menyumbang idea yang bernas dalam sesuatu perbincangan. tepat. rutin.interpersonal .TMK .1 Mengemukakan idea. teleperubatanagen.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 4.5 Aras 2 (i) Mengimbas fkata yang relevan dadripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat. 10. revolusi. rujuk buku teks. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sains dan Teknologi CATATAN Unit 12 Tema: Sains Teknologi dan Reka Cipta Bahagian 2 Tajuk: Maju Sains Maju Negara Tatabahasa: Perkataan seerti Sebutan intonasi: Objektif keseluruhan unit. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. 4.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. 10.menjana idea KP . 6. canggih Berusaha Bersaing Kemahiran Bernilai Tambah: KB .1 Aras 2 (ii) Membandingkan dan membezakan idea pihak lain dengan idea sendiri. kesilapan struktur ayat. siber.2 Aras 2 (i) Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan kosa kata.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. dan kesilapan penggunaan imbuhan. Penulisan B: Jenis perbincangan (Kebaikan dan Keburukan Kemajuan Sains) Nilai Murni: Intonasi ayat Kosa Kata: Sidang video. Untuk membina objektif harian. 4. dan tersusun.

2 Aras 3 (i) Membuaty pembetulan kesesuaian isi dengan tajuk. tepat. karnival. 6. dan tersusun. .1 Aras 3 (ii) Mendengar dan menerima pendapat orang lain dengan rasional. 2. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sains dan Teknologi Nilai Murni: Berusaha Prihatin Kemahiran Bernilai Tambah: KB .2 Aras 3 (i) Membentangkan penemuan dan dapatan secara jelas dan terperinci. dikategorikan. Penulisan B: Jenis Fakta (Faedah Mempelajari Sains ) CATATAN Unit 12 Tema: Sains Teknologi dan Reka Cipta Bahagian 3 Tajuk: Kreatif dan Inovatif Tatabahasa: Perkataan seerti Sebutan intonasi: Intonasi ayat Kosa Kata: Fabrik.TMK Untuk membina objektif harian. 10.5 Aras 3 (i) Mengumpul maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan. 4.1 Aras 3 (i) Menganalisis idea yang dikemukakan untuk memberikan respons.1 Mengemukakan idea. rujuk buku teks. dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. 4. 10.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. realiti Objektif keseluruhan unit. 4. unik.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 2. 6.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.KMD . mesra alam. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. pandangan.menganalisis KP .

1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. . tutor.menyenarai Untuk membina objektif harian. reda.1 Aras 1 (i) Merujuk kepada kamus untuk mencara makna.3 Aras 1 (i) Mengecam dan menyusun idea untama daripada petikan yang dibaca. 11. 6. 10. 6.2 Aras 1 (i) Mengelaskan kekuatan dan kelemahan sesuatu maklumat yang diterima. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.menjana idea . 11.2 Aras 1 (ii) Menyusun idea tentang sesuatu isu untuk membuat komen.1 Aras 1 (ii) Mengemukakan idea dengan jelas tentang sesebuah karya. dan penggunaan perkataan yang tepat. sebutan yang betul. berputik KB . SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT Nilai Murni: Sebutan intonasi: Mengenang jasa Sajak Kemahiran Bernilai Tambah: Kosa Kata: Penggiat.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca. 4. 10. pengalaman.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. Penulisan B: Jenis biografi (Guruku) CATATAN Unit 13 Tema: Kegigihan Bahagian 1 Tajuk: Jasamu Dihargai Tatabahasa: Perkataan seerti Kata terbitan Objektif keseluruhan unit.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 4.1 Aras 1 (i) Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya. makalah. profesional. 11. rujuk buku teks. ejaan. berbaloi. linguistik. emeritus.

Penulisan B: Jenis peribahasa (Sehari Selembar Benang. tuisyen Berjimat-cermat Berhemah Kemahiran Bernilai Tambah: KB .intrapersonal .2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 4.1 Aras 2 (i) Merujuk kepada ensiklpedia dan tesaurus untuk mendapatkan maklumat. pengalaman.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. 11. 6.2 Aras 2 (i) Menghuraikan maklumat untuk memberikan tgeguran yang positif dan meyakinkan..) CATATAN Unit 13 Tema: Kegigihan Bahagian 2 Tajuk: Kegigihan Tangga Kejayaan Tatabahasa: Makna perkataan Kata terbitan Objektif keseluruhan unit. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT Nilai Murni: Sebutan intonasi: Sajak Kosa Kata: Mencengkam. 10.menjana idea KP .3 Aras 2 (i) Mencatat isi daripada pelbagai bahan yang dibaca. dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. merobah. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. . 11. 6..1 Aras 2 (i) Menyatakan pendapat tentang sesebuah karya secara kritis dan kreatif. 4.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca.BCB Untuk membina objektif harian. rujuk buku teks. 10.

bertekad.TMK Untuk membina objektif harian.1 Aras 3 (i) Mengakses maklumat daripada laman web atau pelbagai sumber. 11.2 Aras 3 (i) Membandingkan maklumat yang diterima untuk memberikan teguran.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian.kontekstual .3 Aras 3 (i) Meringkaskan karangan.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. pengalaman. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT Nilai Murni: Rajin berusaha berazam Kemahiran Bernilai Tambah: KB . 11. Tajuk: Dirimu Cemerlang Negara Terbilang . inspirasi. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. 10.menjana idea . rujuk buku teks. dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. 4.membanding KP .merumus .1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.1 Aras 3 (i) Merumus pandangan pelbagai pihak tentang sesebuah karya.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 4. 6. Penulisan B: Jenis biografi (Sahabat Karibku) CATATAN Unit 13 Tema: Kegigihan Bahagian 3 Tatabahasa: Perkataan seerti Kata nama am/ nama khas Sebutan intonasi: Sajak Kosa Kata: Infrastruktur.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca. 6. 10. faktor Objektif keseluruhan unit.

6.3 Aras 1 (i) Memberikan hujah secara spontan untuk membidas hujah lawan. beralkohol. 11. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. 4. Bersabar Mematihu undangundang Kemahiran Bernilai Tambah: KB -menjana idea . jaket pemantul cahaya .5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus.menghurai/ mengulas KP . rujuk buku teks.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan memberikan alsan yang sesuai secara sopan.5 Aras 1 (i) Membaca dan mencari fakta yang relevan. 6.TMK Untuk membina objektif harian.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 4. Kosa Kata: Jejantas. idea.2 Aras 1 (ii) Menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan.2 Aras 1 (i) Mengecam maklumat yang terdapat dalam teks. 11. dan nilai dan pengajaran. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: PKJR Nilai Murni: Berhati-hati.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan. wacana. ayat.muzik . hutan lipur. 11. Penulisan A Penulisan C CATATAN Unit 14 Tema: Keselamatan Jalan Raya Bahagian 1 Tajuk: Berhati-hati di Jalan Raya Tatabahasa: Ayat aktif dan ayat pasif Sebutan intonasi: Lagu Gurindam Objektif keseluruhan unit.

Untuk membina objektif harian.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. mengundang.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan memberikan alsan yang sesuai secara sopan. idea. rujuk buku teks.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 4.2 Aras 2 (ii) Menjelaskan mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: PKJR Nilai Murni: Berhati-hati Bersabar Mematuhi undangundang Kemahiran Bernilai Tambah: KB . ayat. 11.3 Aras 2 (i) Menyatakan pendirian sendiri untuk menolak hujah lawan dengan sopan.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan. wacana.2 Aras 2 (i) Menyaring maklumat untuk mendapatkan mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan.menganalisis . kemanusiaan Objektif keseluruhan unit.muzik CATATAN Unit 14 Tema: Keselamatan Jalan Raya Bahagian 2 Tajuk: Lebuh Raya di Malaysia Tatabahasa: Ayat tunggal dan ayat majmuk Kata adjektif Sebutan intonasi: Sajak Kosa Kata: Penyelenggaraan. dan nilai dan pengajaran. akta parlimen. 6.5 Aras 2 (i) Mengimbas fakta yang relevan daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat.menjana idea KP .KMD . 11. 11. Penulisan A Penulisan C . 6. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. 4.

menyenarai KP . SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: PKJR Nilai Murni: Bahagian 3 Tajuk: Bertimbang Rasa di Jalan Raya Sebutan intonasi: Sajak Lagu Berhati-hati Mematuhi undangundang Kemahiran Bernilai Tambah: Kosa Kata: Terbabit.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan memberikan alsan yang sesuai secara sopan. idea. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.3 Aras 3 (i) Membidas hujah lawan dengan memberi alasan yang wajar secara sopan. 6. trafik. .5 Aras 3 (i) Mengumpul maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan.KMD Untuk membina objektif harian.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan. prihatin KB . 4. ayat.muzik .RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 4.2 Aras 3 (i) Mengemukakan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. rujuk buku teks.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. 11. Penulisan B: Jenis syarahan/fakta (Langkahlangkah Mengatasi kemalangan jalan Raya) CATATAN Unit 14 Tema: Keselamatan Jalan Raya Tatabahasa: Kata majmuk yang menerima imbuhan apitan Objektif keseluruhan unit. tragedi. wacana. 11. dan nilai dan pengajaran. 6.menjana idea .

6. membanteras. 6. rujuk buku teks.memberikan Pendapat .RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 4. 4.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh.TMK Untuk membina objektif harian.muzik . gudang. 11.4 Aras 1 (ii) Mengemukakan alasan untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat.4 Aras 1 (i) Menyenaraikan hujah yang disampaikan oleh pihak lain dengan teratur. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sejarah Nilai Murni: Bersyukur Kemahiran Bernilai Tambah: KB . 4. 6.memadan KP .4 Memberikan komen dan pandangan tentang pendapat yang disampaikan oleh pihak lain. 11.4 Aras 1 (ii) Menyatakan pandangan berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh pihak lain. . rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.4 Aras 1 (ii) Membaca ayat pertama dalam perenggan bagi sesuatu teks untuk mendapatkan idea.4 Aras 1 (i) Meneliti maklumat untuk membuat pilihan. tersohor Objektif keseluruhan unit. Penulisan A CATATAN Unit 15 Tema: Kemajuan Malaysia Bahagian 1 Tajuk: Melaka Bandar Raya Bersejarah Tatabahasa: Penanda wacana Sebutan intonasi: Lagu Intonasi ayat Kosa Kata: Nusantara. 11.4 Aras 1 (i) Membaca tajuk-tajuk kecil daripada teks untuk mendapatkan gambaran umum. kuasa besar.

6.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 4. rujuk buku teks.2 Aras 2 (ii) Menghuraikan maklumat yang diperoleh daripada bahan yang dibaca. 4. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT Nilai Murni: Bahagian 2 Tajuk: Cyberjaya Sebutan intonasi: Intonasi ayat Kosa Kata: Cyberjaya.Kontekstual Untuk membina objektif harian. 11.4 Memberikan komen dan pandangan tentangt pendapat yang disampaikan oleh pihak lain.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat. .memberikan Pendapat . 5. kawalan trafik Bersyukur Berterima kasih Kemahiran Bernilai Tambah: KB . 5.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. 11. Penulisan B CATATAN Unit 15 Tema: Kemajuan Malaysia Tatabahasa: Antonim Sinonim Objektif keseluruhan unit.3 Aras 2 (i) Membaca dan mengenal pasti idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam teks.menjana idea KP . 6.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. bil elektronik.4 Aras 2 (i) Mempertimbangakan alasan untuk menerima atau menolak pandangan dalam sesuatu perundingan.4 Aras 2 (i) Membandingkan dan membezakan pandangan pelbagai pihak untuk menyatakan pendapat. multimedia.

3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. 11. 11. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.menjana idea) KP . . Penulisan B (perbahasan) CATATAN Unit 15 Tema: Kemajuan Malaysia Tatabahasa: Antonim Sinonim Objektif keseluruhan unit. 6.4 Aras 3 (i) Membahaskan pendapat yang dikemukakan oleh pihak lain.3 Aras 3 (i) Mengemukakan idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam bahan bacaan. eperdagangan. rujuk buku teks.KMD Untuk membina objektif harian.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 4. 4.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat. 6. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT Nilai Murni: Bahagian 3 Tajuk: Negaraku Maju Sebutan intonasi: Bersyukur Intonasi ayat Kosa Kata: Infrastruktur. landskap.4 Aras 3 (i) Menolak atau menerima pandangan dengan memberikan alasan yang rasional dalam sesuatu perundingan. berautomasi Kemahiran Bernilai Tambah: KB .4 Memberikan komen dan pandangan tentangt pendapat yang disampaikan oleh pihak lain.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful