RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai. 1.1 Aras 1 (i) Menggunakan kata panggilan yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 5.1 Aras 1 (i) Membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. 5.1 Aras 1 (ii) Menerangkan makna perkataan dan maksud frasa dan ayat. 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk. 8.1 Aras 1 (i) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat. PENGISIAN KURIKULUM

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

SISTEM BAHASA

CATATAN

Unit 1 Tema: Kekeluargaan Bahagian 1 Tajuk: Rumahku Syurgaku

Tatabahasa: Kata nama am Kata nama khas Jenis-jenis ayat Tanda baca Kosa Kata: Salasilah, berhijrah, program, afiat, tempat peranginan...

Ilmu: Kajian Tempatan Moral Nilai Murni: Hormatmenghormati Bekerjasama Kemahiran Bernilai Tambah: KB- menjana idea -mengelas KP- kontekstual - interpersonal - visual - muzik

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5
HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai. 1.1 Aras 2 (i) Bertukar-tukar pandangan berdasarkan sesuatu isi. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 5.1 Aras 2 (i) Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. 5.1 Aras 2 (ii) Menjelaskan isi-isi penting yang terdapat dalam teks. 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk 8.1 Aras 2 (i) Membina ayat tunggal dengan peluasan subjek dan predikat. PENGISIAN KURIKULUM

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

SISTEM BAHASA

CATATAN

Unit 1 Tema: Kekeluargaan Bahagian 2 Tajuk: Keluarga Harmoni Hidup Diberkati

Tatabahasa: Jenis –jenis ayat Tanda baca Ayat tunggal dan ayat majmuk Kosa Kata: Aktiviti, kem motivasi, kegiatan, seluar trek...

Ilmu: Kajian Tempatan Nilai Murni: Hormatmenghormati Bekerjasama Kemahiran Bernilai Tambah: KB -menjana idea KP -kontekstual -interpersonal - visual

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan B: Jenis keperihalan (Berkelah Bersamasama Keluarga

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5
HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai. 1.1 Aras 3 (i) Menerima teguran dengan hati yang terbuka dalam perbualan. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 5.1 Aras 3 (i) Membaca ayat dalam teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. 5.1 Aras 3 (ii) Menghuraikan maksud ayat dalam teks. 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk 8.1 Aras 3 (i) Membina ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung yang tepat. KB - menjana idea KP - kontekstual - intrapersonal PENGISIAN KURIKULUM

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

SISTEM BAHASA

CATATAN

Unit 1 Tema: Kekeluargaan Bahagian 3 Tajuk: Kasih Disemai Budi Dihargai

Tatabahasa: Kata hubung Ayat tunggan dan ayat majmuk Kosa Kata: Melayari Internet Asyik...

Ilmu: Kajian Tempatan Moral Nilai Murni: HormatMenghormati Menjaga kebersihan Kemahiran Bernilai Tambah:

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan B: Jenis dialog (Menceritakan pengalaman berkelah)

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5
HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. 1.2 Aras 1 (i) Mendengar dan mengecam intonasi dalam soalan tanpa kata tanya. 1.2 Aras 1 (ii) Mengemukakan soalan dengan menggunakan kata tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan penjelasan lanjut. 1.2 Aras 1 (iii) Menjawab untuk menjelaskan sesuatu perkara yang dikemukakan dengan menggunakan bahasa yang santun. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. 5.2 Aras 1 (i) Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. 5.2 Aras 1 (ii) Menerangkan teks yang dibaca cara ringkas. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. 8.2 Aras 1 (i) Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.. 11.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan, idea, ayat, wacana, dan nilai dan pengajaran. 11.2 Aras 1 (ii) Menyatakan pandangan tentang masej dan nilai yang terdapat dalam bahan. PENGISIAN KURIKULUM

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

SISTEM BAHASA

CATATAN

Unit 2 Tema: Institusi Pelajaran Bahagian 1

Tatabahasa: Kata tanya Ayat tunggal dan ayat majmuk Imbuhan ke...an Sebutan intonasi: Dialog Syair Ayat tanya tanpa kata tanya Kosa Kata: Anggun, berkarah, rintangan, terserlah, gundah-gulana...

Ilmu: Kajian Tempatan Moral Nilai Murni: Kemahiran Bernilai Tambah: KB - menyatakan masej - menghurai KP - kontekstual kajian masa depan

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan A Penulisan C

Tajuk: Sekolah Selamat

.2 Aras 2 (i) Membina perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. 5. Untuk membina objektif harian.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.frasa.. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Unit 2 Tema: Institusi Pelajaran Bahagian 2 Tajuk: Sekolah Harapan negara Impian Bersama Tatabahasa: Kata kerja Tanda baca dan huruf besar Ayat majmuk Sebutan intonasi: Syair Ucapan Kosa Kata: Kokurikulum. rujuk buku teks. Penulisan A: . membuahkan.2 Aras 2 (ii) Menjawab soalan yang mempunyai makna yang tersirat.1 Aras 1 (i) Membaca perkataan . juara. 1.menyenarai.interpersonal Objektif keseluruhan unit. 8. akademik.2 Aras 2 (i) Mengemukakan soalan yang relevan tentang topik yang berkaitan. dinobatkan.menghurai. Ilmu: Kajian Tempatan Sivik dan Kenegaraan Nilai Murni: Perihatin Berusaha Kemahiran Bernilai Tambah: KB . 5. 1.menjana idea KP . 8. 5.kontekstual .1 Aras 1 (ii) Menerangkan makna perkataan dan maksud frasa serta ayat.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. . . dan ayat yang mengandungi Ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.

berkecai.menyenarai .2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca.. PENGISIAN KURIKULUM UNIT/TEMA/BAHAGIAN SISTEM BAHASA CATATAN Unit 2 Tema: Institusi Pelajaran Bahagian 3 Tajuk: Usaha Tidak Henti Kejayaan menanti Tatabahasa: Kata ganda Jenis-jenis ayat Sebutan intonasi: Ilmu: Agama Moral Nilai Murni: Objektif keseluruhan unit.kajian masa depan .2 Aras 3 (i) Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan soalan pelbagai aras.menghurai . 9. rujuk buku teks.2 Aras 3 (i) Membaca teks pelbagai laras dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. terpukau.2 Aras 2 (i) Menyusun atur maklumat mengikut keutamaan. Untuk membina objektif harian.kontekstual . Kosa Kata: Sambalewa. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. 5. menyidai.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1.. 5.menjana idea KP .2 Aras 3 (ii) Memahami isi kandungan teks yang dibaca. 1. Penulisan B: ucapan/syarahan -Punca Kemrosotan Pencapaian Murid dalam Pelajaran Dialog Syair Ayat tanya tanpa kata tanya Ucapan Berusaha gigih Berdisplin Kemahiran Bernilai Tambah: KB . menuntun.2 Bertanya dan menjawan tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. 9. 5.

1. sentral.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. Untuk membina objektif harian. dan penggunaan perkataan yang tepat.3 Aras 1 (i) Menulis perkataan dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik.3 Memberikan dan memahami arahan dan pesanan tentang sesuatu perkara. Kesenian.intrapersonal . rujuk buku teks. 8. 8.3 Aras 1 (i) Menyatakan panduan tunjuk arah kepada orang lain. stesen.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.rujukan.interpersonal . Penulisan A Penulisan C Nilai Murni: Bersyukur Berterima kasih Kemahiran Bernilai Tambah: KB .3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas.memberikan pendapat KP . ejaan. 6. tugasa Objektif keseluruhan unit. 1. sebutan yang betul.1 Aras 1 (i) Merujuk kamu untuk mencari makna. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT CATATAN Unit 3 Tema: kemasyarakatan Bahagian 1 Tajuk: Amalan Berbudi Hidup Harmoni Tatabahasa: Kata arah Kata sendi nama Makna perkataan/frasa Sebutan intonasi: Pantun Kosa Kata: Monorel.3 Aras 1 (ii) Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan. 6.

memberikan pendapat KP .1 Aras 2 (i) Merujuk kepada ensiklopedia dan tesaurus untuk mendapatkan maklumat.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet 6. 1.3 Memberikan dan memahami arahan dan pesanan tentang sesuatu perkara. 8.. asas.. Penulisan B: Jenis perbincangan (Kebaikan Menyertai Persatuan Bulan Sabit Merah) Nilai Murni: Bekerjasama Toleransi Kemahiran Bernilai Tambah: KB . 6. majmuk Peribahasa Objektif keseluruhan unit.intrapersonal .interpersonal . tragedi.3 Aras 2 (ii) Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan tersusun.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. Untuk membina objektif harian. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.3 Aras 2 (i) Menulis ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan betul.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. prihatin. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sivik dan Kenegaraan CATATAN Unit 3 Tema: Kemasyarakatan Bahagian 2 Tajuk: Kerjasama Asas Kesejahteraan Hidup Tatabahasa: Imbuhan men. 8. 1.kan (kata kerja transitif) Kata perintah dan ayat perintah Sebutan intonasi: Ayat perintah Kosa Kata: Pembentung. berkat. bencana. rujuk buku teks.3 Aras 2 (i) Mendengar dan menerima arahan dengan betul untuk bertindak balas.

jawatankuasa. rujuk buku teks.3 Aras 3 (ii) Melaksanakan arahan serta pesanan mengikut keutamaan.menyenarai KP .3 Memberikan dan memahami arahan dan pesanan tentang sesuatu perkara. 1. 6. 8. UNIT/TEMA/BAHAGIAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT PJPK Nilai Murni: CATATAN Unit 3 Tema: Kemasyarakatan Bahagian 3 Tajuk: Toleransi Teras Kemakmuran Tatabahasa: Kata majmuk Akronim Sebutan intonasi: Ayat perintah Kosa Kata: Toleransi. 8.1 Aras 3 (i) Mengakses maklumat daripada laman web atau pelbagai sumber.3 Aras 3 (i) Nebulis perenggan dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. menu Objektif keseluruhan unit.kontekstual . sukaneka. 1.11 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet 6.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. Untuk membina objektif harian.3 Aras 3 (i) Meneliti arahan dan pesanan untuk membuat tindakan yang wajar.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. Penulisan A Penulisan C Toleransi Bekerjasama Kemahiran Bernilai Tambah: KB . terserlah.

-i Pe-. urus setia Peribahasa Objektif keseluruhan unit..4 Aras 1 (ii) Menyatakan dan menghuraikan isi utama dengan menggunakan ayat yang gramatis.kajian masa depan CATATAN Unit 4 Tema: Alam Sekitar Bahagian 1 Tajuk: Alam Bersih Hidup Sihat Tatabahasa: Ayat tunggan dan ayat majmuk Imbuhan meN-. frasa. 8... 8. 8. Penulisan B: Jenis Keperihalan (Kempen Alam Bersih di Tempat Saya) . ayat.4 Aras 1 (i) Membina ayat topik yang jelas tentang sesuatu isi.2 Aras 1 (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.. meN-. 8.menjana idea .2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan.4 Aras 1 (i) Nenilih dan menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara.. 1. harmoni..interpersonal KP .4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Untuk membina objektif harian. UNIT/TEMA/BAHAGIAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT Nilai Murni: Bekerjasama Menjaga kebersihan Kemahiran Bernilai Tambah: KB . 6. 6. dan peribahasa dalam sesuatu genre.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1.4 Aras 1 (ii) Menyatakan sebab untuk menyokong sesuatu permintaan.-an Sebutan intonasi” Pantun Intonasi ayat Kosa Kata: Kempen.2 Aras 1 (i) Mengenal pasti penggunaan kata.—kan. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. 1. 8. rujuk buku teks.

8. 1. akuatik Objektif keseluruhan unit. 6.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara.KMD CATATAN Unit 4 Tema: Alam Sekitar Bahagian 2 Tajuk: Manusia Prihatin Bumi Terpelihara Tatabahasa: Kata bilangan Penanda wacana Sebutan intonasi Pantun Intonasi ayat Kosa Kata: Lokasi. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT Sains Nilai Murni: Bertanggungjawab Prihatin Menyayangi alam sekitar Kemahiran Bernilai Tambah: KB .4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. strategik.2 Aras 2 (i) Menyatakan perbezaan penggunaan laras bahasa yang terdapat dalam pelbagai genre.4 Aras 2 (i) Menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk meyakinkan pihak lain dalam menyatakan permintaan. Penulisan B: Jenis cerita tindakan .menjana idea KP . Untuk membina objektif harian. 6. 8.4 Aras 2 (i) Membina beberapa ayat huraian berdasarkan isi utama. sisa toksik. rujuk buku teks.

foto. 8. 6.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan.-an Pe-.1 Aras 2 (ii) Menjelaskan isi-isi penting yang terdapat dalam teks. keprihatinan. 6.4 Aras 3 (i) Menulis karangan dengan menggunakan ayat topik dan ayat huraian yang lengkap. rujuk buku teks. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. situasi Objektif keseluruhan unit.menjana idea KP .RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. 8. Untuk membina objektif harian.. 5.4 Aras 3 (i) 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.2 Aras 3 (i) Menyatakan ciri-ciri penulisan genre.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan.KMD CATATAN Unit 4 Tema: Alam Sekitar Bahagian 3 Tajuk: Kebersihan Negara Tanggungjawab Kita Tatabahasa: Kata sendi nama Imbuhan akhiran . 1.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara.. UNIT/TEMA/BAHAGIAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT SVK Nilai Murni: Bertanggungjawab Menyayangi alam Kemahiran Bernilai Tambah: KB . Penulisan A Penulisan B: Surat kiriman rasmi (aduan) ..-an Sebutan intonasi Pantun Intonasi ayat Kosa Kata: Banjir kilat..

rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. 8.5 Aras 1 (i) Memilih dan mengenal pasxti penanda wacana.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. 3. 6. struktur ayat yang betul.kontekstual Untuk membina objektif harian. 8.visual . SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: PJPK Nilai Murni: Menjaga kesihatan fizikal dan mental Kemahiran Bernilai Tambah: KB . frasa. karbohidrat. 6. protein.mengelas KP . . istilah. cogan kata Objektif keseluruhan unit. riadah. dan laras bahasa yang sesuai.1 Aras 1 (i) Mengelaskan maklumat berdasarkan sesuatu topik yang dibincangkan. rujuk buku teks.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. 3.5 Mengenal pasti dqn menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan. 8.5 Aras 1 (ii) Menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam ayat.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 3. Penulisan B: Jenis surat tak rasmi) Penulisan C CATATAN Unit 5 Tema: Sukan dan Kesihatan Bahagian 1 Tajuk: Kesihatan Asas Kesejahteraan Tatabahasa: Kata hubung Penanda wacana Kata kerja transitif Sebutan intonasi Dikir barat Ayat tanya dialog Kosa Kata: Asas.1 Aras 1 (ii) Menyampaikan maklumat yang bernas dengan jelas dan tersusun.3 Aras 1 (i) Membaca dan mengecam isi-isi penting daripada pelbagai bahan bacaan.

frasa. .menjana idea KP -interpersonal . rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: PJPK Nilai Murni: Menyayangi diri Kebersihan fizikal dan mental Kemahiran Bernilai Tambah: KB . 6.KMD Untuk membina objektif harian.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. mandatori Objektif keseluruhan unit.5 Aras 2 (i) Menghuraikan isi dengan jelas untuk menghasilkan perenggan yang koheren. merealisasikan. 3. 8. 8. istilah. dan laras bahasa yang sesuai. 6. Penulisan B Jenis Ceramah / syarahan CATATAN Unit 5 Tema: Sukan dan Kesihatan Bahagian 2 Tajuk: Cegah Sebelum Parah Tatabahasa: Simpulan bahasa Sebutan intonasi: Dikir barat Kosa Kata: Generasi. struktur ayat yang betul.1 Aras 2 (i) Mengkategorikan isi berdasarkan topik yang dibincangkan. agensi.3 Aras 2 (i) Membaca dan mengenal pasti idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam teks. 3.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 3.menghurai . serius.5 Mengenal pasti dqn menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan.1 Aras 2 (ii) Mengemukakan sesuatu maklumat dengan menggunakan laras bahasa yang sesaui.kontekstual . rujuk buku teks.

frasa.-kan Penanda wacana Sebutan intonasi: dikir barat Kosa Kata: Wabak. Ilmu: PJK Nilai Murni: Menjaga kesihatan Rajin Kemahiran Bernilai Tambah: KB . struktur ayat yang betul. rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian.3 Aras 3 (i) Mengemukakan idea utama dan idea sokonganyang tedapat dalam bahan bacaan.logik matematik Objektif keseluruhan unit. 3.menjana Idea . rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan..4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara.menghurai KP . 6. 6.1 Aras 3 (i) Menganalisis data berdasarkan sesuatu perkara. istilah.5 Aras 3 (i) Menghubungkaitkan isi utama dan isi sampingan dengan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan pemerengganan yang kohesi. Tatabahasa: Imbuhan di-.1 Aras 3 (ii) Mengbentangkan hasil analisis secara tepat. vaksin. 8.4 Aras 3 (i) Menulis karangan dengan menggunakan ayat topik dan ayat huraian yang lengkap. lokasi. 8. 8.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Penulisan B: Jenis perbincangan (Langkahlangkan Mencegah Penyakit Demam Denggi . virus. 3.. dan laras bahasa yang sesuai.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Unit 5 Tema: Sukan dan Kesihatan Bahagian 3 Tajuk: Awasi Nyamuk 3.

4 Aras 1 (ii) Membaca ayat pertama dalam perenggan bagi sesuatu teks untuk mendapatkan idea. UNIT/TEMA/BAHAGIAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Matematik CATATAN Unit 6 Tema: Kepenggunaan Bahagian 1 Tajuk: Hari Usahawan Muda Tatabahasa: Ayat perintah Sebutan intonasi: Objektif keseluruhan unit.4 Aras 1 (1) Membaca tajuk-tajuk kecil daripada teks untuk mendapatkan gambaran umum. Untuk membina objektif harian. simulasi Jujur Amanah Kemahiran Bernilai Tambah: KB . rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan.6 Aras 1 (ii) Menulis swebuah karangan yang lengkap bersesuaian dengan format. 6. definisi.6 Aras 1 (i) Menggunakan pengurusan grafik bagi mengenal pasti isi yang sesuai sebagai erangka penulisan. 6. 1.6 Aras 1 (ii) Menyoal untuk mendapatkan penjelasan tentang sesuatu perkhidmatan yang diperlukan. diskaun. 1. Penulisan A Penulisan B: Jenis keperihalan (Pengalaman Menyertai Karnival Jualan) Nilai Murni: Gurindam Kosa Kata: Pasaran. 6. 8. 8.6 Aras 1 (i) Menggunakan kata dan istilah yang betul semasa berurusan.menjana idea KP -logik matematik .RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. rujuk buku teks. 8.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan.

UNIT/TEMA/BAHAGIAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Kajian Tempatan CATATAN Unit 6 Tema: Kepenggunaan Bahagian 2 Tajuk: Berdikari Teras Kemajuan Tatabahasa: Perkataan berimbuhan Sebutan intonasi: Objektif keseluruhan unit. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. 8. 6.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. menjejakkan Rajin berusaha Tidak berputus asa Berdikari Kemahiran Bernilai Tambah: KB . pembelian. Penulisan C Nilai Murni: Gurindam Dialog Kosa Kata: Pembekal. 8.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. 6.interpersonal . Untuk membina objektif harian.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh.6 Aras 2 (i) Membina perenggan isi yang lengkap menggunakan ayat topik dan ayat huraian. rujuk buku teks. berdikari.6 Aras 2 (i) Berunding dengan sopan untuk mendapatkan persetujuan dalam berurusan. 1.4 Aras 2 (i) Membaca bahagian pengenalan sesebuah teks.menjana idea .

4 Aras 3 (i) Membaca indeks.6 Aras 3 (i) Menulis karangan yang lengkap menepati ciri-ciri wacana yang bail.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Matematik CATATAN Unit 6 Tema: Kepenggunaan Bahagian 3 Tajuk: Pengguna Bermaklumat Perbelanjaan Berhemat Tatabahasa: Imbuhan . rujuk buku teks. glosari atau bibliografi sesuatu teks atau buku untuk mendapatkan maklumat lanjut.. 6. jenama. 6. 8.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. Jenis dialog Nilai Murni: Gurindam Dialog Kosa Kata: Diskaun. hamper. iklan.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh.-an Sebutan intonasi: Objektif keseluruhan unit. 1. 8. Penulisan B. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.logik matematik Amanah Jujur . Untuk membina objektif harian.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan.6 Aras 3 (i) Memujuk dengan menggunakan ayat dan intonasi yang sesuai untuk mendapatkan keyakinan semasa berurusan. komersial Kemahiran Bernilai Tambah: KB ..menjana idea KP .

3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan.1 Bercerita dengan menggunakan kata. 11. istilah. 11.3 Aras 1 (i) Mengenal ciri-ciri puisi tradisional dan moden.KMD CATATAN Unit 7 Tema: Kesusteraan Bahagian 1 Tajuk: Ke Puncak Jaya Tatabahasa: Kata banyak makna Sebutan intonasi: Sajak Kosa Kata: Segar. 2.1 Aras 1 (ii) Menyampaikan cerita dengan menggunakan diksi yang telah dipilih. 2.2 Aras 1 (i) Mengecam diksi. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT Nilai Murni: Tidak membangga diri Gigih Kemahiran Bernilai Tambah: KB .menyenarai . Untuk membina objektif harian. dan gaya bahasa. pelbagai jenis ayat. 11. mengagihkan Peribahasa Kata-kata hikmat Objektif keseluruhan unit. 11. frasa.3 Aras 1 (iii) Memberikan pandangan tentang watak dan perwatakan yang terdapat dalam teks.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. rujuk buku teks. nilai dan pengajaran. 7.menciri KP . watak dan perwatakan.3 Aras 1 (ii) Mengenal pasti watak dan perwatakan yang terdapat dalam teks. 7. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.1 Aras 1 (i) menilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita. respons.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 2. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. dan ayat yang memberikan kesan dengan menyatakan sebab. dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. Penulisan A Penulisan C .

11. 2. dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. 11.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan.2 Aras 2 (i) memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan. nilai dan pengajaran. kutukan. frasa. Peribahasa . gelagatlatar Objektif keseluruhan unit. pelbagai jenis ayat. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sastera Nilai Murni: Baik hati Jujur Mengenang budi Kemahiran Bernilai Tambah: KB -mentafsir -menjana idea KP -interpersonal Untuk membina objektif harian. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. joran. 7. Penulisan B: Jenis cerita/cereka CATATAN Unit 7 Tema: Kesusteraan Bahagian 2 Tajuk: Buat Baik Dibalas Baik Tatabahasa: Kata ganda Sebutan intonasi: Sajak Pantun Kosa Kata: Terkapai-kapai. 7.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 2.3 Aras 2 (i) Mentafsir latar yang terdapat dalam karya. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. rujuk buku teks. 11. dan gaya bahasa.1 Bercerita dengan menggunakan kata.3 Aras 2 (ii) Menjelaskan plot yang terdapat dalam karya. watak dan perwatakan.1 Aras 2 (i) Bercerita berdasarkan bahan yang telah dibaca dengan menggunakan pelbagai pola ayat.

2 Aras 3 (i) Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alasan. rujuk buku teks. 7. intonasi.mengulas .3 Aras 3 (i) Mengulas tema dan persoalan yang terdapat dalam karya. dan penghayatan yang sesuai.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 2. Penulisan C CATATAN Unit 7 Tema: Kesusteraan Bahagian 3 Tatabahasa: Kata ganda Sebutan intonasi: Gurindam Kosa Kata: Mengilai-ngilai. watak dan perwatakan.1 Aras 3 (i) Mempersembahkan cerita dengan sebutan. frasa. bertenggek.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: sastera Nilai Murni: Sedia memaafkan Mendengar nasihat Berbudi bahasa Kemahiran Bernilai Tambah: KB . 2. 7. Tajuk: Berundur Sebelum Terlajak . 11. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. pelbagai jenis ayat. termangu-manggu.1 Aras 3 (ii) Menerangkan watak yang terdapat dalam cerita.menyenarai Untuk membina objektif harian.menjana idea . dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. 11. nilai dan pengajaran.1 Bercerita dengan menggunakan kata. 2. meremang. membelakangi. terbongkar Peribahasa Objektif keseluruhan unit. dan gaya bahasa.

1 Aras 1 (i) Mengeja dan menulis perkataan dan rangkai kata yang dibacakan. unik. organik. 2.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sains Pertanian CATATAN Unit 8 Tema: Pertanian Bahagian 1 Tajuk: Buah Seribu Khasiat Tatabahasa: Kata adjektif Sebutan intonasi: Objektif keseluruhan unit. 9. 6.6 Aras 1 (ii) Menentukan kesesuaian maklumat yang terdapat dalam teks untuk membuat ramalan. rujuk buku teks. kolestrol. Kemahiran Bernilai Tambah: KB .kontekstual . 6.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu. Penulisan A Nilai Murni: Lagu Rajin berusaha Kosa Kata: Dikomersialkan. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Untuk membina objektif harian.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 2.meramal KP . 6. 9.6 Aras 1 (i) Mengumpul maklumat daripada bahan yang dibaca untuk membuat ramalan.2 Aras 1 (i) Mengemukakan data yang diperoleh tentang sesuatu perkara.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.

6. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.6 Aras 2 (i) Menyatakan perbezaan penggunaan laras bahasa yang terdapat dalam pelbagai genre. 6. rujuk buku teks. 9. cekur Menghargai Berusaha Kemahiran Bernilai Tambah: KB .1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. Untuk membina objektif harian.2 Aras 2 (i) Membentangkan hasil rumusan berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang betul.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu.kontekstual . SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sains CATATAN Unit 8 Tema: Pertanian Bahagian 2 Tajuk: Tanaman Organik Tatabahasa: Ayat aktif dan ayat pasif Sebutan intonasi: Objektif keseluruhan unit.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 2.1 Aras 2 (i) Menulis ayat yang diperdengarkan dengan menggunakan tanda baca yang betul. khasiat.merumus KP .meramal . 2. 9. Penulisan B: Jenis dialog/temu ramah Nilai Murni: Dialog Kosa Kata: Herba.

6 Aras 3 (i) Menganalisis maklumat yang terdapat dalam teks untuk mendapat kewajaran ramalan.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 2. 2. 6. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. kos.2 Aras 3 (i) Membentangkan penemuan dan dapatan secara jelas dan terperinci.mengumpul maklumat KP . 9. antibiotik.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. fenomena. Untuk membina objektif harian. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sain Pertanian Matematik CATATAN Unit 8 Tema: Pertanian Bahagian 3 Tajuk: Hasil Ternakan Kita Tatabahasa: Ayat aktif dan ayat pasif Sebutan intonasi: Lagu Kosa Kata: Popular.logik matematik . 9.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. Penulisan A Nilai Murni: Rajin berusaha Kemahiran Bernilai Tambah: KB .6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu. rujuk buku teks. spesies Objektif keseluruhan unit.1 Aras 3 (i) Mengambil imlak teks dengan ejaan dan tanda baca yang betul berdasarkan teks yang diperdengarkan. 6.

1 Aras 1 (i) Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk emel yang mudah. 7. 7.5 Aras 1 (i) Menjelaskan isi yang tersurat dan tersirat berdasarkan sesuatu topik yang dibualkan. rujuk buku teks. 10. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. 7. menarik. lungsuran.BCB Tajuk: Kebudayaan Negara Kebanggaan Kita . gelanggang. 10.1 Aras 1 (ii) Membina draf karangan yang lengkap.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. kreativiti Menghargai Bermasyarakat Kemahiran Bernilai Tambah: KB . 1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata. Untuk membina objektif harian. dan ayat yang sesuai. ungkapan. Penulisan A Nilai Murni: Pantun Kosa Kata: Warisan. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT CATATAN Unit 9 Tema: Kebudayaan Malaysia Bahagian 1 Tatabahasa: Kata panggilan Sebutan intonasi: Objektif keseluruhan unit. 10. generasi. tanjak. dan bermakna.menyenarai .1 Aras 1 (i) Membuat andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat.menjana idea KP – TMK .RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1.1 Aras 1 (ii) Menyatakan andaian yang dibuat secara ringkas.

10.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 2. turun-temurun Bersopan santun Berbudi bahasa Hormatmenghormati Kemahiran Bernilai Tambah: KB . 2. menarik.interpersonal Untuk membina objektif harian.1 Aras 2 (i) Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan gradik dan bukan grafik. 10. prosa. 7. 1. 7. 1. dan ayat yang sesuai.menghubung kait . .menjana idea KP .1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. skrap. Penulisan B: Jenis peribahasa/kata hikmat (Budi Bahasa Amalan Kita/ CATATAN Unit 9 Tema: Kebudayaan Malaysia Tatabahasa: Kata seru dan ayat seruan Objektif keseluruhan unit. rujuk buku teks.1 Bercerita dengan menggunakan kata.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata.5 Aras 2 (i) Menghubungkaitkan dan menjelaskan isi tersurat dan tersirat dalam sesuatu bahan.1 Aras 2 (ii) Menulis karangan menggunakan bahasa deskriptif.1 Aras 2 (i) Melakukan transformasi maklumat dalam teks kepada pelbagai genre. frasa. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.1 Aras 2 (i) Bercerita berdasarkan bahan yang telah dibaca dengan menggunakan pelbagai pola ayat. dan bermakna. 10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. draf. ungkapan. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: SVK Nilai Murni: Bahagian 2 Tajuk: Budi Bahasa Budaya Kita Sebutan intonasi: Dialog Kosa Kata: Unik.

dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat. 7. dan ayat yang sesuai. satu jiwa Hidup bermasyarakat Hormatmenghormati Kemahiran Bernilai Tambah: KB . dan menarik. 1. tertib.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk emel yang mudah. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT SVK Nilai Murni: Sajak Kosa Kata: Seluar jean. indah.menghurai KP .1 Aras 3 (i) Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. Penulisan B: Jenis laporan . Untuk membina objektif harian.5 Aras 3 (i) Membuat perbandingan maklumat tersurat un tuk menjelaskan maksud tersirat. ungkapan. 10. 7. rujuk buku teks. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. menarik. 10.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. budaya. kebanggaan. dan bermakna.1 Aras 3 (i) Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang.interpersonal CATATAN Unit 9 Tema: Kebudayaan Malaysia Bahagian 3 Tajuk: Warisan Disemai Budaya Dikekal Tatabahasa: Kata adjektif Sebutan intonasi: Objektif keseluruhan unit.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata.

9. Penulisan A Penulisan C Objektif keseluruhan unit.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. sebutan yang betul. dan ayat yang memberikan kesan dengan menyatakan sebab. 9.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. kudapan Kemahiran Bernilai Tambah: KB . pelbagai jenis ayat.1 Aras 1 (i) Merujuk kepada kamus untuk mencari makna.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan.2 Aras 1 (i) Membentangkan dapatan tentang sesuatu isu dengan memberikan penjelasan yang setimpal.menyenarai . merarau.2 Aras 1 (i) Mengecam diksi. 6. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. 3.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 3. pembentung. 7. CATATAN Unit 10 Tema: Nilai Murni Tatabahasa: Kata singkatan Kata ganda . rujuk buku teks. memangkas.3 Aras 1 (i) Menyusun maklumat menggunakan lakaran berbentuk grafik.mentafsir KP . 6.2 Menghurai maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT Nilai Murni: Bahagian 1 Tajuk: Bersatu Teras Keharmonian Sebutan intonasi: Dialog Kosa Kata: Muafakat.TMK Bermuafakat Tolong-menolong Untuk membina objektif harian. 7. taman reakreasi. dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. istilah. dan penggunaan perkataan yang tepat. ejaan.

2 Aras 2 (i) Mengembangkan idea berdasarkan pemerhatian dengan menyatakan bukti yang sahih.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 3..3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. program pemulihan Bersyukur Sayang-menyayangi CATATAN Unit 10 Tema: Nilai Murni Bahagian 2 Tajuk: Aku Tetap Bersamamu Tatabahasa: Imbuhan ke-. Kemahiran Bernilai Tambah: KB .TMK .-an Sebutan intonasi: Objektif keseluruhan unit.muzik .menyusun maklumat -menjana idea KP . SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT Agama Islam Nilai Murni: Ayat Kosa Kata: Syahdu.2 Menghurai maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. sektor.. Untuk membina objektif harian. 3.2 Aras 2 (i) Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan manyatakan alasan. 7. pelbagai jenis ayat.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan.3 Aras 2 (i) Menyusun aturr maklumat mengikut keutamaan. 7. dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. 9. 9. rujuk buku teks. wawasan. tersentuh.

2 Aras 3 (i) Menerangkan sebab dan akibat tentang sesuatu isu dengan mengemukakan bukti yang konkrit.2 Menghurai maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan.. kreatif.menyatakan kesan dan akibat Untuk membina objektif harian.menyenarai .-wan Objektif keseluruhan unit..RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 3.2 Aras 3 (i) Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alasan. 9. automobil.. Penulisan B: Jenis biografi (Cita-citaku)) Penulisan C CATATAN Unit 10 Tema: Nilai Murni Tatabahasa: Imbuhan pe-.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. Kosa Kata: Renjer. 7.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. rujuk buku teks. dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. Imbuhan. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. 9. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sejarah Nilai Murni: Bahagian 3 Tajuk: Budi Dikenang Bakti Disanjung Sebutan intonasi: Ayat Berani Tabah Kemahiran Bernilai Tambah: KB . patriotik .3 Aras 3 (i) Menterjemahkan maklumat yang terdapat dalam teks prosa ke dalam bentuk grafik.. pelbagai jenis ayat. bayonet. aksesori. membedil. 7. ditauliahkan. 3.

2 Aras 1 (i) Mengenal pasti penggunaan kata. dan peribahasa dalam sesuatu genre.BCB Untuk membina objektif harian.3 Aras 3 (i) Melahirkan perasaan dengan menggunakan bahasa puitis berdasarkan sesuatu tema. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. anasirbertoleransi. menyoroti. 7.3 Aras 1 (i) Memilih bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai untuk dibaca.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca.2 Aras 1 (i) Membuat catat ringkas daripada maklumat yang diperoleh.. 6. frasa. patriotisme Bersyukur Semangat patriotik Kemahiran Bernilai Tambah: KB -menghurai KP –muzik . 3..-an Kata adjektif Objektif keseluruhan unit. mengecap. rujuk buku teks.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 3. 7.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: SVK Nilai Murni: Bahagian 1 Tajuk: Setia Kepada Negara Sebutan intonasi: Sajak Ucapan/pidato Kosa Kata: Menjangkau. 9. 6. ayat. 9.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang. Penulisan B: Jenis syarahan CATATAN Unit 11 Tema: Patriotisme Tatabahasa: Imbuhan ke-. .

7. intonasi. 9.menghurai KP . Untuk membina objektif harian. 7.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca. 9. terpempan. dan gaya yang sesuai. Penulisan B: Jenis berita . rujuk buku teks. luluh.kontekstual . ayat. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.3 Aras 2 (i) Menyampaikan pengucapan umum tentang sesuatu tajuk dengan menggunakan diksi.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 3. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: SVK Sejarah Nilai Murni: Sajak Berita Kosa Kata: Derapan.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang.3 Aras 2 (i) Mengumpul maklumat tentang isi kandungan bahan yang dibaca. 3.2 Aras 2 (i) Mengklasifikasi dan merekodkan maklumat daripada pelbagai sumber.interpersonal Cinta akan negara bersyukur CATATAN Unit 11 Tema: Patriotisme Bahagian 2 Tajuk: Ulang Tahun Kemerdekaan Tatabahasa: Makna perkataan/frasa Sebutan intonasi: Objektif keseluruhan unit. kelibat. sebutan. terlerai. mengimbau Kemahiran Bernilai Tambah: KB .

interpersonal CATATAN Unit 11 Tema: Patriotisme Bahagian 3 Tajuk: Negaraku Tercinta Tatabahasa: Kata tanya dan ayat tanya Sebutan intonasi: Puisi Kosa Kata: Harmoni.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 3.2 Aras 3 (i) Membuat ringkasan berkaitan teks yang dibaca.3 Aras 3 (i) Melahirkan perasaan dengan menggunakan bahasa puitis berdasarkan sesuatu tema. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. kedaulatan. menjurus.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang. penjajahan. rujuk buku teks. 3.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. 7.menjana idea KP.3 Aras 3 (i) Menceritakan isi kandungan bahan yang dibaca dengan jelas dan terperinci. maruah. Untuk membina objektif harian. vetran Objektif keseluruhan unit. 7. Penulisan C . 9. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT Nilai Murni: Cinta akan negara Bersyukur Tolong-menolong Kemahiran Bernilai Tambah: KB .verbal linguistik .3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca. 9.

Penulisan B: Jenis temu ramah Nilai Murni: Gigih berusaha Berjasa kepada negara Kemahiran Bernilai Tambah: KB .2 Aras 1 (i) Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan perkataan dan tanda baca dalam teks. 6.menyenarai . SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sains dan Teknologi CATATAN Unit 12 Tema: Sains Teknologi dan Reka Cipta Bahagian 1 Tajuk: Aku dan Astronomi Tatabahasa: Kata kerja Kata terbitan Sebutan intonasi: Syair Dialog Kosa Kata: Astronaut. pandangan.KMD .1 Aras 1 (i) Mengamati idea dalam perbincangan untuk memberikan pendapat.1 Mengemukakan idea. cakerawala. astronomi. 4.membanding KP . rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. 4. dan tersusun.2 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. 10. 6.1 Aras 1 (ii) Menerangkan idea yang dikemukakan dengan jelas. 10. dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. tepat. menerokai Objektif keseluruhan unit. planetarium. rujuk buku teks. kriteria.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 4. Untuk membina objektif harian.5 Aras 1 (i) Membaca dan mencari fakta yang relevan.

interpersonal . kesilapan struktur ayat. Penulisan B: Jenis perbincangan (Kebaikan dan Keburukan Kemajuan Sains) Nilai Murni: Intonasi ayat Kosa Kata: Sidang video.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. tepat.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. siber. rujuk buku teks. revolusi. global.menjana idea KP .TMK . dan kesilapan penggunaan imbuhan. 4. 10.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 4.1 Aras 2 (ii) Membandingkan dan membezakan idea pihak lain dengan idea sendiri. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sains dan Teknologi CATATAN Unit 12 Tema: Sains Teknologi dan Reka Cipta Bahagian 2 Tajuk: Maju Sains Maju Negara Tatabahasa: Perkataan seerti Sebutan intonasi: Objektif keseluruhan unit. rutin. 4. dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci.1 Mengemukakan idea.1 Aras 2 (i) Menyumbang idea yang bernas dalam sesuatu perbincangan. dan tersusun. 6. pandangan. 10. canggih Berusaha Bersaing Kemahiran Bernilai Tambah: KB .2 Aras 2 (i) Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan kosa kata. Untuk membina objektif harian. 6. teleperubatanagen. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.5 Aras 2 (i) Mengimbas fkata yang relevan dadripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat.

2 Aras 3 (i) Membuaty pembetulan kesesuaian isi dengan tajuk. 10. 4. 4. tepat. 4. dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. . unik. dikategorikan. Penulisan B: Jenis Fakta (Faedah Mempelajari Sains ) CATATAN Unit 12 Tema: Sains Teknologi dan Reka Cipta Bahagian 3 Tajuk: Kreatif dan Inovatif Tatabahasa: Perkataan seerti Sebutan intonasi: Intonasi ayat Kosa Kata: Fabrik.2 Aras 3 (i) Membentangkan penemuan dan dapatan secara jelas dan terperinci.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. realiti Objektif keseluruhan unit. 6. mesra alam. karnival.menganalisis KP .1 Aras 3 (ii) Mendengar dan menerima pendapat orang lain dengan rasional. 2.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 2. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sains dan Teknologi Nilai Murni: Berusaha Prihatin Kemahiran Bernilai Tambah: KB .KMD .1 Aras 3 (i) Menganalisis idea yang dikemukakan untuk memberikan respons. pandangan. rujuk buku teks.5 Aras 3 (i) Mengumpul maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan. 6.1 Mengemukakan idea.TMK Untuk membina objektif harian. dan tersusun. 10.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus.

reda. profesional.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca. dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.menyenarai Untuk membina objektif harian. .2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian.1 Aras 1 (i) Merujuk kepada kamus untuk mencara makna. 11.menjana idea . 10. 10. sebutan yang betul. tutor. emeritus. 6.1 Aras 1 (i) Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya. berputik KB .3 Aras 1 (i) Mengecam dan menyusun idea untama daripada petikan yang dibaca. 4. berbaloi. 11.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. makalah. linguistik.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 4. pengalaman.2 Aras 1 (i) Mengelaskan kekuatan dan kelemahan sesuatu maklumat yang diterima. dan penggunaan perkataan yang tepat.2 Aras 1 (ii) Menyusun idea tentang sesuatu isu untuk membuat komen. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT Nilai Murni: Sebutan intonasi: Mengenang jasa Sajak Kemahiran Bernilai Tambah: Kosa Kata: Penggiat. Penulisan B: Jenis biografi (Guruku) CATATAN Unit 13 Tema: Kegigihan Bahagian 1 Tajuk: Jasamu Dihargai Tatabahasa: Perkataan seerti Kata terbitan Objektif keseluruhan unit. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. rujuk buku teks. 4. 11. 6.1 Aras 1 (ii) Mengemukakan idea dengan jelas tentang sesebuah karya.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. ejaan.

10. tuisyen Berjimat-cermat Berhemah Kemahiran Bernilai Tambah: KB . 4.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. merobah.) CATATAN Unit 13 Tema: Kegigihan Bahagian 2 Tajuk: Kegigihan Tangga Kejayaan Tatabahasa: Makna perkataan Kata terbitan Objektif keseluruhan unit.1 Aras 2 (i) Menyatakan pendapat tentang sesebuah karya secara kritis dan kreatif..intrapersonal .RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 4. 6.1 Aras 2 (i) Merujuk kepada ensiklpedia dan tesaurus untuk mendapatkan maklumat.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. . 11. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT Nilai Murni: Sebutan intonasi: Sajak Kosa Kata: Mencengkam.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca. dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian.2 Aras 2 (i) Menghuraikan maklumat untuk memberikan tgeguran yang positif dan meyakinkan. 6. 11.BCB Untuk membina objektif harian. pengalaman. rujuk buku teks.menjana idea KP . Penulisan B: Jenis peribahasa (Sehari Selembar Benang.3 Aras 2 (i) Mencatat isi daripada pelbagai bahan yang dibaca. 10..

4.membanding KP .3 Aras 3 (i) Meringkaskan karangan. pengalaman.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya.1 Aras 3 (i) Merumus pandangan pelbagai pihak tentang sesebuah karya. 10. bertekad.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca. 11. inspirasi. 10. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT Nilai Murni: Rajin berusaha berazam Kemahiran Bernilai Tambah: KB .menjana idea .2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian.1 Aras 3 (i) Mengakses maklumat daripada laman web atau pelbagai sumber. faktor Objektif keseluruhan unit.TMK Untuk membina objektif harian. 6.kontekstual . Tajuk: Dirimu Cemerlang Negara Terbilang .merumus . rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. rujuk buku teks.2 Aras 3 (i) Membandingkan maklumat yang diterima untuk memberikan teguran.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 4. Penulisan B: Jenis biografi (Sahabat Karibku) CATATAN Unit 13 Tema: Kegigihan Bahagian 3 Tatabahasa: Perkataan seerti Kata nama am/ nama khas Sebutan intonasi: Sajak Kosa Kata: Infrastruktur.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. 6. 11.

menghurai/ mengulas KP .2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan. wacana. Kosa Kata: Jejantas. jaket pemantul cahaya . 6. beralkohol.muzik . ayat. hutan lipur.2 Aras 1 (i) Mengecam maklumat yang terdapat dalam teks. Bersabar Mematihu undangundang Kemahiran Bernilai Tambah: KB -menjana idea .TMK Untuk membina objektif harian.3 Aras 1 (i) Memberikan hujah secara spontan untuk membidas hujah lawan. 11. rujuk buku teks. 11.5 Aras 1 (i) Membaca dan mencari fakta yang relevan. 4. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan memberikan alsan yang sesuai secara sopan. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: PKJR Nilai Murni: Berhati-hati.2 Aras 1 (ii) Menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. 11. dan nilai dan pengajaran.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 4. 6. Penulisan A Penulisan C CATATAN Unit 14 Tema: Keselamatan Jalan Raya Bahagian 1 Tajuk: Berhati-hati di Jalan Raya Tatabahasa: Ayat aktif dan ayat pasif Sebutan intonasi: Lagu Gurindam Objektif keseluruhan unit. idea.

idea.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan memberikan alsan yang sesuai secara sopan.2 Aras 2 (i) Menyaring maklumat untuk mendapatkan mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan.3 Aras 2 (i) Menyatakan pendirian sendiri untuk menolak hujah lawan dengan sopan.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 4.menganalisis . Penulisan A Penulisan C . rujuk buku teks. 6. 11. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. 11. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: PKJR Nilai Murni: Berhati-hati Bersabar Mematuhi undangundang Kemahiran Bernilai Tambah: KB . akta parlimen.muzik CATATAN Unit 14 Tema: Keselamatan Jalan Raya Bahagian 2 Tajuk: Lebuh Raya di Malaysia Tatabahasa: Ayat tunggal dan ayat majmuk Kata adjektif Sebutan intonasi: Sajak Kosa Kata: Penyelenggaraan. kemanusiaan Objektif keseluruhan unit. 11.2 Aras 2 (ii) Menjelaskan mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan.5 Aras 2 (i) Mengimbas fakta yang relevan daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat. dan nilai dan pengajaran. Untuk membina objektif harian.menjana idea KP . ayat. 6. wacana. mengundang.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan. 4.KMD .

2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan.KMD Untuk membina objektif harian. ayat.muzik .5 Aras 3 (i) Mengumpul maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan. . 6. trafik. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. 6. prihatin KB . 4. Penulisan B: Jenis syarahan/fakta (Langkahlangkah Mengatasi kemalangan jalan Raya) CATATAN Unit 14 Tema: Keselamatan Jalan Raya Tatabahasa: Kata majmuk yang menerima imbuhan apitan Objektif keseluruhan unit. 11. tragedi. wacana. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: PKJR Nilai Murni: Bahagian 3 Tajuk: Bertimbang Rasa di Jalan Raya Sebutan intonasi: Sajak Lagu Berhati-hati Mematuhi undangundang Kemahiran Bernilai Tambah: Kosa Kata: Terbabit.menyenarai KP .RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 4.2 Aras 3 (i) Mengemukakan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan memberikan alsan yang sesuai secara sopan.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. idea. 11.menjana idea . rujuk buku teks. dan nilai dan pengajaran.3 Aras 3 (i) Membidas hujah lawan dengan memberi alasan yang wajar secara sopan.

6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat.4 Aras 1 (ii) Menyatakan pandangan berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh pihak lain.TMK Untuk membina objektif harian. rujuk buku teks. kuasa besar. 4.4 Aras 1 (i) Menyenaraikan hujah yang disampaikan oleh pihak lain dengan teratur. 11. 4. 6.memadan KP . SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sejarah Nilai Murni: Bersyukur Kemahiran Bernilai Tambah: KB .4 Aras 1 (i) Membaca tajuk-tajuk kecil daripada teks untuk mendapatkan gambaran umum.4 Aras 1 (i) Meneliti maklumat untuk membuat pilihan.4 Memberikan komen dan pandangan tentang pendapat yang disampaikan oleh pihak lain.muzik . rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. tersohor Objektif keseluruhan unit.4 Aras 1 (ii) Mengemukakan alasan untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat. . membanteras.memberikan Pendapat . 11. gudang. Penulisan A CATATAN Unit 15 Tema: Kemajuan Malaysia Bahagian 1 Tajuk: Melaka Bandar Raya Bersejarah Tatabahasa: Penanda wacana Sebutan intonasi: Lagu Intonasi ayat Kosa Kata: Nusantara.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 4. 6. 11.4 Aras 1 (ii) Membaca ayat pertama dalam perenggan bagi sesuatu teks untuk mendapatkan idea.

rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. 11.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.memberikan Pendapat .RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 4. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT Nilai Murni: Bahagian 2 Tajuk: Cyberjaya Sebutan intonasi: Intonasi ayat Kosa Kata: Cyberjaya.2 Aras 2 (ii) Menghuraikan maklumat yang diperoleh daripada bahan yang dibaca. 5. 11.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.menjana idea KP .Kontekstual Untuk membina objektif harian. 4. multimedia. bil elektronik. .3 Aras 2 (i) Membaca dan mengenal pasti idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam teks.4 Memberikan komen dan pandangan tentangt pendapat yang disampaikan oleh pihak lain. 6.4 Aras 2 (i) Mempertimbangakan alasan untuk menerima atau menolak pandangan dalam sesuatu perundingan. rujuk buku teks. Penulisan B CATATAN Unit 15 Tema: Kemajuan Malaysia Tatabahasa: Antonim Sinonim Objektif keseluruhan unit.4 Aras 2 (i) Membandingkan dan membezakan pandangan pelbagai pihak untuk menyatakan pendapat. kawalan trafik Bersyukur Berterima kasih Kemahiran Bernilai Tambah: KB .4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat. 6. 5.

4 Aras 3 (i) Membahaskan pendapat yang dikemukakan oleh pihak lain. . rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. 11. berautomasi Kemahiran Bernilai Tambah: KB .4 Memberikan komen dan pandangan tentangt pendapat yang disampaikan oleh pihak lain. rujuk buku teks.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 4. 6.3 Aras 3 (i) Mengemukakan idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam bahan bacaan.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT Nilai Murni: Bahagian 3 Tajuk: Negaraku Maju Sebutan intonasi: Bersyukur Intonasi ayat Kosa Kata: Infrastruktur. 4. 11.KMD Untuk membina objektif harian.menjana idea) KP . landskap. 6.4 Aras 3 (i) Menolak atau menerima pandangan dengan memberikan alasan yang rasional dalam sesuatu perundingan. Penulisan B (perbahasan) CATATAN Unit 15 Tema: Kemajuan Malaysia Tatabahasa: Antonim Sinonim Objektif keseluruhan unit. eperdagangan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful