RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai. 1.1 Aras 1 (i) Menggunakan kata panggilan yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 5.1 Aras 1 (i) Membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. 5.1 Aras 1 (ii) Menerangkan makna perkataan dan maksud frasa dan ayat. 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk. 8.1 Aras 1 (i) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat. PENGISIAN KURIKULUM

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

SISTEM BAHASA

CATATAN

Unit 1 Tema: Kekeluargaan Bahagian 1 Tajuk: Rumahku Syurgaku

Tatabahasa: Kata nama am Kata nama khas Jenis-jenis ayat Tanda baca Kosa Kata: Salasilah, berhijrah, program, afiat, tempat peranginan...

Ilmu: Kajian Tempatan Moral Nilai Murni: Hormatmenghormati Bekerjasama Kemahiran Bernilai Tambah: KB- menjana idea -mengelas KP- kontekstual - interpersonal - visual - muzik

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5
HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai. 1.1 Aras 2 (i) Bertukar-tukar pandangan berdasarkan sesuatu isi. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 5.1 Aras 2 (i) Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. 5.1 Aras 2 (ii) Menjelaskan isi-isi penting yang terdapat dalam teks. 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk 8.1 Aras 2 (i) Membina ayat tunggal dengan peluasan subjek dan predikat. PENGISIAN KURIKULUM

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

SISTEM BAHASA

CATATAN

Unit 1 Tema: Kekeluargaan Bahagian 2 Tajuk: Keluarga Harmoni Hidup Diberkati

Tatabahasa: Jenis –jenis ayat Tanda baca Ayat tunggal dan ayat majmuk Kosa Kata: Aktiviti, kem motivasi, kegiatan, seluar trek...

Ilmu: Kajian Tempatan Nilai Murni: Hormatmenghormati Bekerjasama Kemahiran Bernilai Tambah: KB -menjana idea KP -kontekstual -interpersonal - visual

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan B: Jenis keperihalan (Berkelah Bersamasama Keluarga

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5
HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai. 1.1 Aras 3 (i) Menerima teguran dengan hati yang terbuka dalam perbualan. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 5.1 Aras 3 (i) Membaca ayat dalam teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. 5.1 Aras 3 (ii) Menghuraikan maksud ayat dalam teks. 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk 8.1 Aras 3 (i) Membina ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung yang tepat. KB - menjana idea KP - kontekstual - intrapersonal PENGISIAN KURIKULUM

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

SISTEM BAHASA

CATATAN

Unit 1 Tema: Kekeluargaan Bahagian 3 Tajuk: Kasih Disemai Budi Dihargai

Tatabahasa: Kata hubung Ayat tunggan dan ayat majmuk Kosa Kata: Melayari Internet Asyik...

Ilmu: Kajian Tempatan Moral Nilai Murni: HormatMenghormati Menjaga kebersihan Kemahiran Bernilai Tambah:

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan B: Jenis dialog (Menceritakan pengalaman berkelah)

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5
HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. 1.2 Aras 1 (i) Mendengar dan mengecam intonasi dalam soalan tanpa kata tanya. 1.2 Aras 1 (ii) Mengemukakan soalan dengan menggunakan kata tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan penjelasan lanjut. 1.2 Aras 1 (iii) Menjawab untuk menjelaskan sesuatu perkara yang dikemukakan dengan menggunakan bahasa yang santun. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. 5.2 Aras 1 (i) Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. 5.2 Aras 1 (ii) Menerangkan teks yang dibaca cara ringkas. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. 8.2 Aras 1 (i) Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.. 11.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan, idea, ayat, wacana, dan nilai dan pengajaran. 11.2 Aras 1 (ii) Menyatakan pandangan tentang masej dan nilai yang terdapat dalam bahan. PENGISIAN KURIKULUM

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

SISTEM BAHASA

CATATAN

Unit 2 Tema: Institusi Pelajaran Bahagian 1

Tatabahasa: Kata tanya Ayat tunggal dan ayat majmuk Imbuhan ke...an Sebutan intonasi: Dialog Syair Ayat tanya tanpa kata tanya Kosa Kata: Anggun, berkarah, rintangan, terserlah, gundah-gulana...

Ilmu: Kajian Tempatan Moral Nilai Murni: Kemahiran Bernilai Tambah: KB - menyatakan masej - menghurai KP - kontekstual kajian masa depan

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan A Penulisan C

Tajuk: Sekolah Selamat

rujuk buku teks.1 Aras 1 (ii) Menerangkan makna perkataan dan maksud frasa serta ayat.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. dinobatkan. 1.interpersonal Objektif keseluruhan unit. Ilmu: Kajian Tempatan Sivik dan Kenegaraan Nilai Murni: Perihatin Berusaha Kemahiran Bernilai Tambah: KB .menyenarai. akademik. dan ayat yang mengandungi Ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.menghurai.2 Aras 2 (ii) Menjawab soalan yang mempunyai makna yang tersirat. juara.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. .menjana idea KP . 8. 5.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.2 Aras 2 (i) Membina perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk. 8. 5.. Untuk membina objektif harian. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Unit 2 Tema: Institusi Pelajaran Bahagian 2 Tajuk: Sekolah Harapan negara Impian Bersama Tatabahasa: Kata kerja Tanda baca dan huruf besar Ayat majmuk Sebutan intonasi: Syair Ucapan Kosa Kata: Kokurikulum.kontekstual .2 Aras 2 (i) Mengemukakan soalan yang relevan tentang topik yang berkaitan. 1.1 Aras 1 (i) Membaca perkataan . membuahkan. Penulisan A: .frasa.. 5. .

2 Aras 3 (i) Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan soalan pelbagai aras. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. menyidai. 5. berkecai. 9. 1.2 Aras 2 (i) Menyusun atur maklumat mengikut keutamaan.menghurai . Untuk membina objektif harian. terpukau. 5.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. PENGISIAN KURIKULUM UNIT/TEMA/BAHAGIAN SISTEM BAHASA CATATAN Unit 2 Tema: Institusi Pelajaran Bahagian 3 Tajuk: Usaha Tidak Henti Kejayaan menanti Tatabahasa: Kata ganda Jenis-jenis ayat Sebutan intonasi: Ilmu: Agama Moral Nilai Murni: Objektif keseluruhan unit.2 Aras 3 (i) Membaca teks pelbagai laras dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. rujuk buku teks. 5.menjana idea KP .3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca.2 Aras 3 (ii) Memahami isi kandungan teks yang dibaca.. Penulisan B: ucapan/syarahan -Punca Kemrosotan Pencapaian Murid dalam Pelajaran Dialog Syair Ayat tanya tanpa kata tanya Ucapan Berusaha gigih Berdisplin Kemahiran Bernilai Tambah: KB ..2 Bertanya dan menjawan tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.kontekstual . Kosa Kata: Sambalewa.menyenarai . 9. menuntun.kajian masa depan .

1. sebutan yang betul. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT CATATAN Unit 3 Tema: kemasyarakatan Bahagian 1 Tajuk: Amalan Berbudi Hidup Harmoni Tatabahasa: Kata arah Kata sendi nama Makna perkataan/frasa Sebutan intonasi: Pantun Kosa Kata: Monorel.3 Memberikan dan memahami arahan dan pesanan tentang sesuatu perkara. sentral. Penulisan A Penulisan C Nilai Murni: Bersyukur Berterima kasih Kemahiran Bernilai Tambah: KB .rujukan.1 Aras 1 (i) Merujuk kamu untuk mencari makna. ejaan. Kesenian. 6. 8.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. 6.3 Aras 1 (i) Menyatakan panduan tunjuk arah kepada orang lain.3 Aras 1 (ii) Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan. Untuk membina objektif harian. 1.memberikan pendapat KP . stesen.interpersonal .intrapersonal . dan penggunaan perkataan yang tepat.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.3 Aras 1 (i) Menulis perkataan dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. tugasa Objektif keseluruhan unit. 8. rujuk buku teks.

3 Aras 2 (ii) Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan tersusun. 1.3 Aras 2 (i) Mendengar dan menerima arahan dengan betul untuk bertindak balas. tragedi. majmuk Peribahasa Objektif keseluruhan unit. Untuk membina objektif harian.kan (kata kerja transitif) Kata perintah dan ayat perintah Sebutan intonasi: Ayat perintah Kosa Kata: Pembentung. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.3 Aras 2 (i) Menulis ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan betul.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. prihatin. 6. Penulisan B: Jenis perbincangan (Kebaikan Menyertai Persatuan Bulan Sabit Merah) Nilai Murni: Bekerjasama Toleransi Kemahiran Bernilai Tambah: KB . bencana..interpersonal . berkat.memberikan pendapat KP .intrapersonal .3 Memberikan dan memahami arahan dan pesanan tentang sesuatu perkara. rujuk buku teks..1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet 6. 8. 8. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sivik dan Kenegaraan CATATAN Unit 3 Tema: Kemasyarakatan Bahagian 2 Tajuk: Kerjasama Asas Kesejahteraan Hidup Tatabahasa: Imbuhan men. 1.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas.1 Aras 2 (i) Merujuk kepada ensiklopedia dan tesaurus untuk mendapatkan maklumat. asas.

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. Penulisan A Penulisan C Toleransi Bekerjasama Kemahiran Bernilai Tambah: KB .kontekstual .3 Memberikan dan memahami arahan dan pesanan tentang sesuatu perkara. jawatankuasa. 6.3 Aras 3 (ii) Melaksanakan arahan serta pesanan mengikut keutamaan.11 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet 6. rujuk buku teks. 1. 8.menyenarai KP . UNIT/TEMA/BAHAGIAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT PJPK Nilai Murni: CATATAN Unit 3 Tema: Kemasyarakatan Bahagian 3 Tajuk: Toleransi Teras Kemakmuran Tatabahasa: Kata majmuk Akronim Sebutan intonasi: Ayat perintah Kosa Kata: Toleransi.1 Aras 3 (i) Mengakses maklumat daripada laman web atau pelbagai sumber. terserlah. sukaneka. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. menu Objektif keseluruhan unit. Untuk membina objektif harian.3 Aras 3 (i) Meneliti arahan dan pesanan untuk membuat tindakan yang wajar.3 Aras 3 (i) Nebulis perenggan dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. 1. 8.

1.4 Aras 1 (ii) Menyatakan sebab untuk menyokong sesuatu permintaan.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. meN-.. 8. dan peribahasa dalam sesuatu genre.kajian masa depan CATATAN Unit 4 Tema: Alam Sekitar Bahagian 1 Tajuk: Alam Bersih Hidup Sihat Tatabahasa: Ayat tunggan dan ayat majmuk Imbuhan meN-.interpersonal KP . rujuk buku teks. frasa.-i Pe-.2 Aras 1 (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Untuk membina objektif harian.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan.. 8. 1.4 Aras 1 (i) Nenilih dan menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan.4 Aras 1 (ii) Menyatakan dan menghuraikan isi utama dengan menggunakan ayat yang gramatis. Penulisan B: Jenis Keperihalan (Kempen Alam Bersih di Tempat Saya) .-an Sebutan intonasi” Pantun Intonasi ayat Kosa Kata: Kempen. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.2 Aras 1 (i) Mengenal pasti penggunaan kata.—kan. 8. 6. harmoni.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan. 8.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. urus setia Peribahasa Objektif keseluruhan unit. 8...4 Aras 1 (i) Membina ayat topik yang jelas tentang sesuatu isi.menjana idea . UNIT/TEMA/BAHAGIAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT Nilai Murni: Bekerjasama Menjaga kebersihan Kemahiran Bernilai Tambah: KB ... 6. ayat.

4 Aras 2 (i) Membina beberapa ayat huraian berdasarkan isi utama. 8.2 Aras 2 (i) Menyatakan perbezaan penggunaan laras bahasa yang terdapat dalam pelbagai genre. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Untuk membina objektif harian.KMD CATATAN Unit 4 Tema: Alam Sekitar Bahagian 2 Tajuk: Manusia Prihatin Bumi Terpelihara Tatabahasa: Kata bilangan Penanda wacana Sebutan intonasi Pantun Intonasi ayat Kosa Kata: Lokasi.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT Sains Nilai Murni: Bertanggungjawab Prihatin Menyayangi alam sekitar Kemahiran Bernilai Tambah: KB . Penulisan B: Jenis cerita tindakan .menjana idea KP . sisa toksik.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan.4 Aras 2 (i) Menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk meyakinkan pihak lain dalam menyatakan permintaan. strategik. 6. akuatik Objektif keseluruhan unit. 1. 8. rujuk buku teks.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. 6.

2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan.4 Aras 3 (i) Menulis karangan dengan menggunakan ayat topik dan ayat huraian yang lengkap.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1.4 Aras 3 (i) 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan..-an Pe-.menjana idea KP . situasi Objektif keseluruhan unit.-an Sebutan intonasi Pantun Intonasi ayat Kosa Kata: Banjir kilat.. 6. keprihatinan. Penulisan A Penulisan B: Surat kiriman rasmi (aduan) .KMD CATATAN Unit 4 Tema: Alam Sekitar Bahagian 3 Tajuk: Kebersihan Negara Tanggungjawab Kita Tatabahasa: Kata sendi nama Imbuhan akhiran . rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. 5..4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. UNIT/TEMA/BAHAGIAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT SVK Nilai Murni: Bertanggungjawab Menyayangi alam Kemahiran Bernilai Tambah: KB . 6. 8. foto.. Untuk membina objektif harian. 1.2 Aras 3 (i) Menyatakan ciri-ciri penulisan genre. rujuk buku teks.1 Aras 2 (ii) Menjelaskan isi-isi penting yang terdapat dalam teks. 8.

rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.kontekstual Untuk membina objektif harian. frasa. . 8. 8. 6. karbohidrat. 3.5 Mengenal pasti dqn menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan. cogan kata Objektif keseluruhan unit. 3. dan laras bahasa yang sesuai.1 Aras 1 (i) Mengelaskan maklumat berdasarkan sesuatu topik yang dibincangkan. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: PJPK Nilai Murni: Menjaga kesihatan fizikal dan mental Kemahiran Bernilai Tambah: KB . 8.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. rujuk buku teks.mengelas KP .3 Aras 1 (i) Membaca dan mengecam isi-isi penting daripada pelbagai bahan bacaan. istilah. 6. struktur ayat yang betul. protein. riadah.visual .5 Aras 1 (i) Memilih dan mengenal pasxti penanda wacana.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 3.5 Aras 1 (ii) Menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam ayat. Penulisan B: Jenis surat tak rasmi) Penulisan C CATATAN Unit 5 Tema: Sukan dan Kesihatan Bahagian 1 Tajuk: Kesihatan Asas Kesejahteraan Tatabahasa: Kata hubung Penanda wacana Kata kerja transitif Sebutan intonasi Dikir barat Ayat tanya dialog Kosa Kata: Asas.1 Aras 1 (ii) Menyampaikan maklumat yang bernas dengan jelas dan tersusun.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 3.KMD Untuk membina objektif harian. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. 3. agensi.menjana idea KP -interpersonal . rujuk buku teks. serius.1 Aras 2 (ii) Mengemukakan sesuatu maklumat dengan menggunakan laras bahasa yang sesaui. 8. struktur ayat yang betul. mandatori Objektif keseluruhan unit.5 Mengenal pasti dqn menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan.kontekstual . frasa.5 Aras 2 (i) Menghuraikan isi dengan jelas untuk menghasilkan perenggan yang koheren.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. 3. dan laras bahasa yang sesuai. Penulisan B Jenis Ceramah / syarahan CATATAN Unit 5 Tema: Sukan dan Kesihatan Bahagian 2 Tajuk: Cegah Sebelum Parah Tatabahasa: Simpulan bahasa Sebutan intonasi: Dikir barat Kosa Kata: Generasi. .menghurai . 8.1 Aras 2 (i) Mengkategorikan isi berdasarkan topik yang dibincangkan. istilah.3 Aras 2 (i) Membaca dan mengenal pasti idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam teks. 6. 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. merealisasikan. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: PJPK Nilai Murni: Menyayangi diri Kebersihan fizikal dan mental Kemahiran Bernilai Tambah: KB .

8.1 Aras 3 (ii) Mengbentangkan hasil analisis secara tepat.menghurai KP . Untuk membina objektif harian. vaksin. 6.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Unit 5 Tema: Sukan dan Kesihatan Bahagian 3 Tajuk: Awasi Nyamuk 3.. struktur ayat yang betul. rujuk buku teks.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. istilah. Tatabahasa: Imbuhan di-. 8. 3.1 Aras 3 (i) Menganalisis data berdasarkan sesuatu perkara. frasa. Penulisan B: Jenis perbincangan (Langkahlangkan Mencegah Penyakit Demam Denggi .5 Aras 3 (i) Menghubungkaitkan isi utama dan isi sampingan dengan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan pemerengganan yang kohesi. dan laras bahasa yang sesuai. 8. lokasi. Ilmu: PJK Nilai Murni: Menjaga kesihatan Rajin Kemahiran Bernilai Tambah: KB . rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.logik matematik Objektif keseluruhan unit. 3.3 Aras 3 (i) Mengemukakan idea utama dan idea sokonganyang tedapat dalam bahan bacaan.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.. 6. virus.-kan Penanda wacana Sebutan intonasi: dikir barat Kosa Kata: Wabak.4 Aras 3 (i) Menulis karangan dengan menggunakan ayat topik dan ayat huraian yang lengkap.menjana Idea .

8. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. 6. rujuk buku teks. UNIT/TEMA/BAHAGIAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Matematik CATATAN Unit 6 Tema: Kepenggunaan Bahagian 1 Tajuk: Hari Usahawan Muda Tatabahasa: Ayat perintah Sebutan intonasi: Objektif keseluruhan unit.6 Aras 1 (i) Menggunakan pengurusan grafik bagi mengenal pasti isi yang sesuai sebagai erangka penulisan.4 Aras 1 (ii) Membaca ayat pertama dalam perenggan bagi sesuatu teks untuk mendapatkan idea. 6. Untuk membina objektif harian.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1.6 Aras 1 (ii) Menyoal untuk mendapatkan penjelasan tentang sesuatu perkhidmatan yang diperlukan.6 Aras 1 (i) Menggunakan kata dan istilah yang betul semasa berurusan. 1. 8.4 Aras 1 (1) Membaca tajuk-tajuk kecil daripada teks untuk mendapatkan gambaran umum. 8.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. diskaun.6 Aras 1 (ii) Menulis swebuah karangan yang lengkap bersesuaian dengan format.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan.menjana idea KP -logik matematik . 6. definisi. 1. simulasi Jujur Amanah Kemahiran Bernilai Tambah: KB . Penulisan A Penulisan B: Jenis keperihalan (Pengalaman Menyertai Karnival Jualan) Nilai Murni: Gurindam Kosa Kata: Pasaran.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan.

6. berdikari. menjejakkan Rajin berusaha Tidak berputus asa Berdikari Kemahiran Bernilai Tambah: KB . 8. Untuk membina objektif harian. Penulisan C Nilai Murni: Gurindam Dialog Kosa Kata: Pembekal. rujuk buku teks. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.menjana idea .RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan.6 Aras 2 (i) Membina perenggan isi yang lengkap menggunakan ayat topik dan ayat huraian.6 Aras 2 (i) Berunding dengan sopan untuk mendapatkan persetujuan dalam berurusan.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. 1. 8. 6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh.4 Aras 2 (i) Membaca bahagian pengenalan sesebuah teks. pembelian.interpersonal . UNIT/TEMA/BAHAGIAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Kajian Tempatan CATATAN Unit 6 Tema: Kepenggunaan Bahagian 2 Tajuk: Berdikari Teras Kemajuan Tatabahasa: Perkataan berimbuhan Sebutan intonasi: Objektif keseluruhan unit.

4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Jenis dialog Nilai Murni: Gurindam Dialog Kosa Kata: Diskaun. 6. hamper.4 Aras 3 (i) Membaca indeks.. 8. jenama. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.logik matematik Amanah Jujur .-an Sebutan intonasi: Objektif keseluruhan unit. glosari atau bibliografi sesuatu teks atau buku untuk mendapatkan maklumat lanjut. Untuk membina objektif harian.6 Aras 3 (i) Menulis karangan yang lengkap menepati ciri-ciri wacana yang bail.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan..RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. rujuk buku teks.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Matematik CATATAN Unit 6 Tema: Kepenggunaan Bahagian 3 Tajuk: Pengguna Bermaklumat Perbelanjaan Berhemat Tatabahasa: Imbuhan . komersial Kemahiran Bernilai Tambah: KB .menjana idea KP . iklan. Penulisan B. 8.6 Aras 3 (i) Memujuk dengan menggunakan ayat dan intonasi yang sesuai untuk mendapatkan keyakinan semasa berurusan. 6. 1.

mengagihkan Peribahasa Kata-kata hikmat Objektif keseluruhan unit. 11. istilah. 7. dan gaya bahasa. 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata. pelbagai jenis ayat. Penulisan A Penulisan C . nilai dan pengajaran. Untuk membina objektif harian. 2.menyenarai .3 Aras 1 (ii) Mengenal pasti watak dan perwatakan yang terdapat dalam teks. dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera.KMD CATATAN Unit 7 Tema: Kesusteraan Bahagian 1 Tajuk: Ke Puncak Jaya Tatabahasa: Kata banyak makna Sebutan intonasi: Sajak Kosa Kata: Segar.menciri KP .3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan. rujuk buku teks. respons.1 Aras 1 (i) menilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.1 Aras 1 (ii) Menyampaikan cerita dengan menggunakan diksi yang telah dipilih.3 Aras 1 (i) Mengenal ciri-ciri puisi tradisional dan moden. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. 11. 11.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 2. 11. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT Nilai Murni: Tidak membangga diri Gigih Kemahiran Bernilai Tambah: KB . frasa. dan ayat yang memberikan kesan dengan menyatakan sebab.2 Aras 1 (i) Mengecam diksi. watak dan perwatakan. 7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan.3 Aras 1 (iii) Memberikan pandangan tentang watak dan perwatakan yang terdapat dalam teks.

3 Aras 2 (ii) Menjelaskan plot yang terdapat dalam karya. dan gaya bahasa. 2. 11. rujuk buku teks. gelagatlatar Objektif keseluruhan unit.1 Bercerita dengan menggunakan kata. dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. 11.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. nilai dan pengajaran. Penulisan B: Jenis cerita/cereka CATATAN Unit 7 Tema: Kesusteraan Bahagian 2 Tajuk: Buat Baik Dibalas Baik Tatabahasa: Kata ganda Sebutan intonasi: Sajak Pantun Kosa Kata: Terkapai-kapai. kutukan.2 Aras 2 (i) memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan. joran. frasa. pelbagai jenis ayat. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan.3 Aras 2 (i) Mentafsir latar yang terdapat dalam karya. 11. 7. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sastera Nilai Murni: Baik hati Jujur Mengenang budi Kemahiran Bernilai Tambah: KB -mentafsir -menjana idea KP -interpersonal Untuk membina objektif harian. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 2.1 Aras 2 (i) Bercerita berdasarkan bahan yang telah dibaca dengan menggunakan pelbagai pola ayat. Peribahasa . 7. watak dan perwatakan.

1 Bercerita dengan menggunakan kata.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan.menyenarai Untuk membina objektif harian.1 Aras 3 (ii) Menerangkan watak yang terdapat dalam cerita. 7. dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. watak dan perwatakan.3 Aras 3 (i) Mengulas tema dan persoalan yang terdapat dalam karya. 2. 11. bertenggek. rujuk buku teks. pelbagai jenis ayat. 2. dan penghayatan yang sesuai. Penulisan C CATATAN Unit 7 Tema: Kesusteraan Bahagian 3 Tatabahasa: Kata ganda Sebutan intonasi: Gurindam Kosa Kata: Mengilai-ngilai. frasa. membelakangi.mengulas .2 Aras 3 (i) Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alasan.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.1 Aras 3 (i) Mempersembahkan cerita dengan sebutan. 7. 11. dan gaya bahasa. termangu-manggu.menjana idea .RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 2. intonasi. terbongkar Peribahasa Objektif keseluruhan unit. meremang. nilai dan pengajaran. Tajuk: Berundur Sebelum Terlajak . ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: sastera Nilai Murni: Sedia memaafkan Mendengar nasihat Berbudi bahasa Kemahiran Bernilai Tambah: KB .

meramal KP . 2.6 Aras 1 (ii) Menentukan kesesuaian maklumat yang terdapat dalam teks untuk membuat ramalan. Kemahiran Bernilai Tambah: KB .6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Penulisan A Nilai Murni: Lagu Rajin berusaha Kosa Kata: Dikomersialkan. Untuk membina objektif harian. 6. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 2.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. 6. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sains Pertanian CATATAN Unit 8 Tema: Pertanian Bahagian 1 Tajuk: Buah Seribu Khasiat Tatabahasa: Kata adjektif Sebutan intonasi: Objektif keseluruhan unit. 6. 9.2 Aras 1 (i) Mengemukakan data yang diperoleh tentang sesuatu perkara. kolestrol. 9.6 Aras 1 (i) Mengumpul maklumat daripada bahan yang dibaca untuk membuat ramalan.1 Aras 1 (i) Mengeja dan menulis perkataan dan rangkai kata yang dibacakan. unik. organik.kontekstual . rujuk buku teks.

1 Aras 2 (i) Menulis ayat yang diperdengarkan dengan menggunakan tanda baca yang betul.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 2. cekur Menghargai Berusaha Kemahiran Bernilai Tambah: KB . 9.meramal .2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. 6.6 Aras 2 (i) Menyatakan perbezaan penggunaan laras bahasa yang terdapat dalam pelbagai genre.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan.2 Aras 2 (i) Membentangkan hasil rumusan berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang betul.merumus KP . 2. 9. Penulisan B: Jenis dialog/temu ramah Nilai Murni: Dialog Kosa Kata: Herba. khasiat.kontekstual . SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sains CATATAN Unit 8 Tema: Pertanian Bahagian 2 Tajuk: Tanaman Organik Tatabahasa: Ayat aktif dan ayat pasif Sebutan intonasi: Objektif keseluruhan unit. Untuk membina objektif harian. rujuk buku teks. 6.

2 Aras 3 (i) Membentangkan penemuan dan dapatan secara jelas dan terperinci. spesies Objektif keseluruhan unit. rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sain Pertanian Matematik CATATAN Unit 8 Tema: Pertanian Bahagian 3 Tajuk: Hasil Ternakan Kita Tatabahasa: Ayat aktif dan ayat pasif Sebutan intonasi: Lagu Kosa Kata: Popular. antibiotik. 6.logik matematik .6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu.1 Aras 3 (i) Mengambil imlak teks dengan ejaan dan tanda baca yang betul berdasarkan teks yang diperdengarkan.mengumpul maklumat KP . 9. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. 2. 6. 9. fenomena. Penulisan A Nilai Murni: Rajin berusaha Kemahiran Bernilai Tambah: KB .6 Aras 3 (i) Menganalisis maklumat yang terdapat dalam teks untuk mendapat kewajaran ramalan.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. kos.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 2.

7.1 Aras 1 (i) Membuat andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat. Penulisan A Nilai Murni: Pantun Kosa Kata: Warisan. menarik. dan ayat yang sesuai. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT CATATAN Unit 9 Tema: Kebudayaan Malaysia Bahagian 1 Tatabahasa: Kata panggilan Sebutan intonasi: Objektif keseluruhan unit.1 Aras 1 (i) Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk. dan bermakna. kreativiti Menghargai Bermasyarakat Kemahiran Bernilai Tambah: KB .1 Aras 1 (ii) Menyatakan andaian yang dibuat secara ringkas.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. rujuk buku teks. ungkapan. 10. generasi.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk emel yang mudah. 7. gelanggang. 10.5 Aras 1 (i) Menjelaskan isi yang tersurat dan tersirat berdasarkan sesuatu topik yang dibualkan.1 Aras 1 (ii) Membina draf karangan yang lengkap. tanjak. lungsuran.BCB Tajuk: Kebudayaan Negara Kebanggaan Kita .menyenarai .menjana idea KP – TMK .5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata. 10. Untuk membina objektif harian. 1. 7.

1.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah.interpersonal Untuk membina objektif harian.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 2. prosa. 7. 10.menghubung kait .5 Aras 2 (i) Menghubungkaitkan dan menjelaskan isi tersurat dan tersirat dalam sesuatu bahan. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan B: Jenis peribahasa/kata hikmat (Budi Bahasa Amalan Kita/ CATATAN Unit 9 Tema: Kebudayaan Malaysia Tatabahasa: Kata seru dan ayat seruan Objektif keseluruhan unit. dan bermakna. 7. skrap. 2. ungkapan. 10.1 Aras 2 (i) Melakukan transformasi maklumat dalam teks kepada pelbagai genre.menjana idea KP . draf.1 Aras 2 (i) Bercerita berdasarkan bahan yang telah dibaca dengan menggunakan pelbagai pola ayat.1 Bercerita dengan menggunakan kata.1 Aras 2 (i) Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan gradik dan bukan grafik. 1. turun-temurun Bersopan santun Berbudi bahasa Hormatmenghormati Kemahiran Bernilai Tambah: KB . 10. menarik.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.1 Aras 2 (ii) Menulis karangan menggunakan bahasa deskriptif. dan ayat yang sesuai.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata. frasa. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: SVK Nilai Murni: Bahagian 2 Tajuk: Budi Bahasa Budaya Kita Sebutan intonasi: Dialog Kosa Kata: Unik. . rujuk buku teks. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.

Penulisan B: Jenis laporan . satu jiwa Hidup bermasyarakat Hormatmenghormati Kemahiran Bernilai Tambah: KB . 10. budaya.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. 7. 7.5 Aras 3 (i) Membuat perbandingan maklumat tersurat un tuk menjelaskan maksud tersirat. menarik. indah. ungkapan. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. dan bermakna. Untuk membina objektif harian.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.1 Aras 3 (i) Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata. rujuk buku teks. 1. dan ayat yang sesuai.menghurai KP .1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk emel yang mudah. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT SVK Nilai Murni: Sajak Kosa Kata: Seluar jean. 10. dan menarik. tertib.1 Aras 3 (i) Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang. kebanggaan.interpersonal CATATAN Unit 9 Tema: Kebudayaan Malaysia Bahagian 3 Tajuk: Warisan Disemai Budaya Dikekal Tatabahasa: Kata adjektif Sebutan intonasi: Objektif keseluruhan unit.

1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT Nilai Murni: Bahagian 1 Tajuk: Bersatu Teras Keharmonian Sebutan intonasi: Dialog Kosa Kata: Muafakat. 6. istilah. ejaan. Penulisan A Penulisan C Objektif keseluruhan unit.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. sebutan yang betul.2 Aras 1 (i) Membentangkan dapatan tentang sesuatu isu dengan memberikan penjelasan yang setimpal.3 Aras 1 (i) Menyusun maklumat menggunakan lakaran berbentuk grafik. kudapan Kemahiran Bernilai Tambah: KB . rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan.2 Menghurai maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 3.mentafsir KP . taman reakreasi. dan ayat yang memberikan kesan dengan menyatakan sebab. 7. 3. 9. memangkas. CATATAN Unit 10 Tema: Nilai Murni Tatabahasa: Kata singkatan Kata ganda . pembentung. dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. 6.TMK Bermuafakat Tolong-menolong Untuk membina objektif harian. dan penggunaan perkataan yang tepat. 9. rujuk buku teks. pelbagai jenis ayat.menyenarai . merarau.2 Aras 1 (i) Mengecam diksi.1 Aras 1 (i) Merujuk kepada kamus untuk mencari makna. 7.

9.. 7.TMK . 9.2 Menghurai maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. program pemulihan Bersyukur Sayang-menyayangi CATATAN Unit 10 Tema: Nilai Murni Bahagian 2 Tajuk: Aku Tetap Bersamamu Tatabahasa: Imbuhan ke-.. tersentuh. pelbagai jenis ayat. Kemahiran Bernilai Tambah: KB .2 Aras 2 (i) Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan manyatakan alasan. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT Agama Islam Nilai Murni: Ayat Kosa Kata: Syahdu.menyusun maklumat -menjana idea KP .RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 3. 7.-an Sebutan intonasi: Objektif keseluruhan unit. dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. Untuk membina objektif harian. 3. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.muzik . rujuk buku teks. sektor.3 Aras 2 (i) Menyusun aturr maklumat mengikut keutamaan. wawasan.2 Aras 2 (i) Mengembangkan idea berdasarkan pemerhatian dengan menyatakan bukti yang sahih.

3. aksesori.menyenarai . dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. 9.. patriotik .3 Aras 3 (i) Menterjemahkan maklumat yang terdapat dalam teks prosa ke dalam bentuk grafik. 9. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 3.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. rujuk buku teks.2 Aras 3 (i) Menerangkan sebab dan akibat tentang sesuatu isu dengan mengemukakan bukti yang konkrit. Penulisan B: Jenis biografi (Cita-citaku)) Penulisan C CATATAN Unit 10 Tema: Nilai Murni Tatabahasa: Imbuhan pe-.. membedil. pelbagai jenis ayat. automobil.-wan Objektif keseluruhan unit.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. bayonet. 7. 7. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sejarah Nilai Murni: Bahagian 3 Tajuk: Budi Dikenang Bakti Disanjung Sebutan intonasi: Ayat Berani Tabah Kemahiran Bernilai Tambah: KB . Kosa Kata: Renjer. Imbuhan.2 Aras 3 (i) Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alasan..2 Menghurai maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan. ditauliahkan.menyatakan kesan dan akibat Untuk membina objektif harian.. kreatif.

2 Aras 1 (i) Mengenal pasti penggunaan kata. 7.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. frasa. rujuk buku teks. Penulisan B: Jenis syarahan CATATAN Unit 11 Tema: Patriotisme Tatabahasa: Imbuhan ke-. menyoroti. 9.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan.3 Aras 1 (i) Memilih bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai untuk dibaca. dan peribahasa dalam sesuatu genre. patriotisme Bersyukur Semangat patriotik Kemahiran Bernilai Tambah: KB -menghurai KP –muzik . ayat.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang. 9.2 Aras 1 (i) Membuat catat ringkas daripada maklumat yang diperoleh. . 6.3 Aras 3 (i) Melahirkan perasaan dengan menggunakan bahasa puitis berdasarkan sesuatu tema.BCB Untuk membina objektif harian. 3. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. 7.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca.-an Kata adjektif Objektif keseluruhan unit. mengecap. 6.. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: SVK Nilai Murni: Bahagian 1 Tajuk: Setia Kepada Negara Sebutan intonasi: Sajak Ucapan/pidato Kosa Kata: Menjangkau.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 3.. anasirbertoleransi.

7. rujuk buku teks.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 3. terpempan.2 Aras 2 (i) Mengklasifikasi dan merekodkan maklumat daripada pelbagai sumber. Penulisan B: Jenis berita .3 Aras 2 (i) Mengumpul maklumat tentang isi kandungan bahan yang dibaca. sebutan.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang. kelibat.3 Aras 2 (i) Menyampaikan pengucapan umum tentang sesuatu tajuk dengan menggunakan diksi. 9. 3. 7. ayat. Untuk membina objektif harian. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: SVK Sejarah Nilai Murni: Sajak Berita Kosa Kata: Derapan. terlerai. dan gaya yang sesuai. intonasi.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca. mengimbau Kemahiran Bernilai Tambah: KB .menghurai KP . 9. luluh.interpersonal Cinta akan negara bersyukur CATATAN Unit 11 Tema: Patriotisme Bahagian 2 Tajuk: Ulang Tahun Kemerdekaan Tatabahasa: Makna perkataan/frasa Sebutan intonasi: Objektif keseluruhan unit.kontekstual . rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.

menjana idea KP.interpersonal CATATAN Unit 11 Tema: Patriotisme Bahagian 3 Tajuk: Negaraku Tercinta Tatabahasa: Kata tanya dan ayat tanya Sebutan intonasi: Puisi Kosa Kata: Harmoni.3 Aras 3 (i) Melahirkan perasaan dengan menggunakan bahasa puitis berdasarkan sesuatu tema. 7.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 3. 7.2 Aras 3 (i) Membuat ringkasan berkaitan teks yang dibaca.verbal linguistik . 9. Penulisan C . maruah.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT Nilai Murni: Cinta akan negara Bersyukur Tolong-menolong Kemahiran Bernilai Tambah: KB . 9. penjajahan.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. rujuk buku teks.3 Aras 3 (i) Menceritakan isi kandungan bahan yang dibaca dengan jelas dan terperinci. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. 3. kedaulatan. vetran Objektif keseluruhan unit. menjurus. Untuk membina objektif harian.

kriteria. 10.1 Aras 1 (ii) Menerangkan idea yang dikemukakan dengan jelas. 4. 4. Penulisan B: Jenis temu ramah Nilai Murni: Gigih berusaha Berjasa kepada negara Kemahiran Bernilai Tambah: KB .1 Mengemukakan idea.membanding KP .KMD .1 Aras 1 (i) Mengamati idea dalam perbincangan untuk memberikan pendapat.5 Aras 1 (i) Membaca dan mencari fakta yang relevan. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sains dan Teknologi CATATAN Unit 12 Tema: Sains Teknologi dan Reka Cipta Bahagian 1 Tajuk: Aku dan Astronomi Tatabahasa: Kata kerja Kata terbitan Sebutan intonasi: Syair Dialog Kosa Kata: Astronaut. Untuk membina objektif harian. rujuk buku teks.2 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus.2 Aras 1 (i) Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan perkataan dan tanda baca dalam teks. astronomi. tepat. 6. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. menerokai Objektif keseluruhan unit. cakerawala.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 4. dan tersusun. pandangan. planetarium. 10.menyenarai . dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. 6.

1 Aras 2 (i) Menyumbang idea yang bernas dalam sesuatu perbincangan. revolusi.1 Aras 2 (ii) Membandingkan dan membezakan idea pihak lain dengan idea sendiri.2 Aras 2 (i) Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan kosa kata.1 Mengemukakan idea.TMK . 6. rutin. 10. tepat.interpersonal . Untuk membina objektif harian.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 4. 4. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. 10. kesilapan struktur ayat.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. canggih Berusaha Bersaing Kemahiran Bernilai Tambah: KB . siber. global. pandangan.menjana idea KP . SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sains dan Teknologi CATATAN Unit 12 Tema: Sains Teknologi dan Reka Cipta Bahagian 2 Tajuk: Maju Sains Maju Negara Tatabahasa: Perkataan seerti Sebutan intonasi: Objektif keseluruhan unit. dan kesilapan penggunaan imbuhan.5 Aras 2 (i) Mengimbas fkata yang relevan dadripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. rujuk buku teks. dan tersusun. teleperubatanagen. dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. 4. Penulisan B: Jenis perbincangan (Kebaikan dan Keburukan Kemajuan Sains) Nilai Murni: Intonasi ayat Kosa Kata: Sidang video. 6.

TMK Untuk membina objektif harian. 6.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. mesra alam. Penulisan B: Jenis Fakta (Faedah Mempelajari Sains ) CATATAN Unit 12 Tema: Sains Teknologi dan Reka Cipta Bahagian 3 Tajuk: Kreatif dan Inovatif Tatabahasa: Perkataan seerti Sebutan intonasi: Intonasi ayat Kosa Kata: Fabrik.2 Aras 3 (i) Membentangkan penemuan dan dapatan secara jelas dan terperinci. pandangan. 10. 6.2 Aras 3 (i) Membuaty pembetulan kesesuaian isi dengan tajuk. rujuk buku teks. realiti Objektif keseluruhan unit.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. unik.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sains dan Teknologi Nilai Murni: Berusaha Prihatin Kemahiran Bernilai Tambah: KB . 4. karnival. 10. dan tersusun.1 Aras 3 (ii) Mendengar dan menerima pendapat orang lain dengan rasional.1 Aras 3 (i) Menganalisis idea yang dikemukakan untuk memberikan respons.KMD .RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 2. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.menganalisis KP . 2. 4.1 Mengemukakan idea. 4. tepat.5 Aras 3 (i) Mengumpul maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan. . dikategorikan.

10. 4. 11. 10. . dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. pengalaman. berputik KB . 11.3 Aras 1 (i) Mengecam dan menyusun idea untama daripada petikan yang dibaca. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. reda.1 Aras 1 (i) Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya. 4. 11. 6. dan penggunaan perkataan yang tepat. makalah.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT Nilai Murni: Sebutan intonasi: Mengenang jasa Sajak Kemahiran Bernilai Tambah: Kosa Kata: Penggiat. rujuk buku teks.2 Aras 1 (ii) Menyusun idea tentang sesuatu isu untuk membuat komen.2 Aras 1 (i) Mengelaskan kekuatan dan kelemahan sesuatu maklumat yang diterima. 6. berbaloi. profesional. ejaan.1 Aras 1 (ii) Mengemukakan idea dengan jelas tentang sesebuah karya.menjana idea .1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Penulisan B: Jenis biografi (Guruku) CATATAN Unit 13 Tema: Kegigihan Bahagian 1 Tajuk: Jasamu Dihargai Tatabahasa: Perkataan seerti Kata terbitan Objektif keseluruhan unit. tutor. linguistik.menyenarai Untuk membina objektif harian.1 Aras 1 (i) Merujuk kepada kamus untuk mencara makna.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 4. emeritus. sebutan yang betul.

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 4. merobah.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian.intrapersonal .menjana idea KP .1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT Nilai Murni: Sebutan intonasi: Sajak Kosa Kata: Mencengkam.) CATATAN Unit 13 Tema: Kegigihan Bahagian 2 Tajuk: Kegigihan Tangga Kejayaan Tatabahasa: Makna perkataan Kata terbitan Objektif keseluruhan unit.. Penulisan B: Jenis peribahasa (Sehari Selembar Benang. . tuisyen Berjimat-cermat Berhemah Kemahiran Bernilai Tambah: KB .1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. 10..1 Aras 2 (i) Menyatakan pendapat tentang sesebuah karya secara kritis dan kreatif. 4.BCB Untuk membina objektif harian. pengalaman. 11. 6.1 Aras 2 (i) Merujuk kepada ensiklpedia dan tesaurus untuk mendapatkan maklumat. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.3 Aras 2 (i) Mencatat isi daripada pelbagai bahan yang dibaca. dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca. 10. rujuk buku teks. 6.2 Aras 2 (i) Menghuraikan maklumat untuk memberikan tgeguran yang positif dan meyakinkan. 11.

pengalaman.1 Aras 3 (i) Merumus pandangan pelbagai pihak tentang sesebuah karya. Penulisan B: Jenis biografi (Sahabat Karibku) CATATAN Unit 13 Tema: Kegigihan Bahagian 3 Tatabahasa: Perkataan seerti Kata nama am/ nama khas Sebutan intonasi: Sajak Kosa Kata: Infrastruktur.1 Aras 3 (i) Mengakses maklumat daripada laman web atau pelbagai sumber. 10. 6.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 4.membanding KP . Tajuk: Dirimu Cemerlang Negara Terbilang . bertekad. faktor Objektif keseluruhan unit.menjana idea . 6. rujuk buku teks. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT Nilai Murni: Rajin berusaha berazam Kemahiran Bernilai Tambah: KB .1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. inspirasi. 11. 11.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca.3 Aras 3 (i) Meringkaskan karangan. 10.kontekstual .2 Aras 3 (i) Membandingkan maklumat yang diterima untuk memberikan teguran.merumus . dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.TMK Untuk membina objektif harian. 4.

Bersabar Mematihu undangundang Kemahiran Bernilai Tambah: KB -menjana idea .2 Aras 1 (ii) Menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan memberikan alsan yang sesuai secara sopan.menghurai/ mengulas KP .2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan. 11. 4. Kosa Kata: Jejantas. dan nilai dan pengajaran.TMK Untuk membina objektif harian.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 4. wacana.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. hutan lipur. 11. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: PKJR Nilai Murni: Berhati-hati. 6.muzik . Penulisan A Penulisan C CATATAN Unit 14 Tema: Keselamatan Jalan Raya Bahagian 1 Tajuk: Berhati-hati di Jalan Raya Tatabahasa: Ayat aktif dan ayat pasif Sebutan intonasi: Lagu Gurindam Objektif keseluruhan unit.5 Aras 1 (i) Membaca dan mencari fakta yang relevan. 11. jaket pemantul cahaya . rujuk buku teks.2 Aras 1 (i) Mengecam maklumat yang terdapat dalam teks. beralkohol.3 Aras 1 (i) Memberikan hujah secara spontan untuk membidas hujah lawan. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. 6. idea. ayat.

2 Aras 2 (i) Menyaring maklumat untuk mendapatkan mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan.KMD . kemanusiaan Objektif keseluruhan unit.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus.menjana idea KP . SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: PKJR Nilai Murni: Berhati-hati Bersabar Mematuhi undangundang Kemahiran Bernilai Tambah: KB .2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan.3 Aras 2 (i) Menyatakan pendirian sendiri untuk menolak hujah lawan dengan sopan. mengundang. akta parlimen. rujuk buku teks.muzik CATATAN Unit 14 Tema: Keselamatan Jalan Raya Bahagian 2 Tajuk: Lebuh Raya di Malaysia Tatabahasa: Ayat tunggal dan ayat majmuk Kata adjektif Sebutan intonasi: Sajak Kosa Kata: Penyelenggaraan. 4.2 Aras 2 (ii) Menjelaskan mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. dan nilai dan pengajaran. wacana. Untuk membina objektif harian. ayat. 11. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan A Penulisan C . 6. 11. idea.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan memberikan alsan yang sesuai secara sopan. 11.5 Aras 2 (i) Mengimbas fakta yang relevan daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat. 6.menganalisis .RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 4.

wacana.5 Aras 3 (i) Mengumpul maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan.3 Aras 3 (i) Membidas hujah lawan dengan memberi alasan yang wajar secara sopan.muzik . idea. 6. trafik. ayat.2 Aras 3 (i) Mengemukakan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. 11. . prihatin KB . rujuk buku teks. dan nilai dan pengajaran.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan memberikan alsan yang sesuai secara sopan. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.menyenarai KP . 4. 6.menjana idea .KMD Untuk membina objektif harian. 11. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: PKJR Nilai Murni: Bahagian 3 Tajuk: Bertimbang Rasa di Jalan Raya Sebutan intonasi: Sajak Lagu Berhati-hati Mematuhi undangundang Kemahiran Bernilai Tambah: Kosa Kata: Terbabit.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan. tragedi.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 4. Penulisan B: Jenis syarahan/fakta (Langkahlangkah Mengatasi kemalangan jalan Raya) CATATAN Unit 14 Tema: Keselamatan Jalan Raya Tatabahasa: Kata majmuk yang menerima imbuhan apitan Objektif keseluruhan unit.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus.

6.memberikan Pendapat . SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sejarah Nilai Murni: Bersyukur Kemahiran Bernilai Tambah: KB .memadan KP .4 Aras 1 (ii) Membaca ayat pertama dalam perenggan bagi sesuatu teks untuk mendapatkan idea.4 Aras 1 (i) Menyenaraikan hujah yang disampaikan oleh pihak lain dengan teratur. membanteras.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 4. .4 Aras 1 (i) Meneliti maklumat untuk membuat pilihan. 4. 11.4 Memberikan komen dan pandangan tentang pendapat yang disampaikan oleh pihak lain.4 Aras 1 (ii) Menyatakan pandangan berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh pihak lain. gudang. Penulisan A CATATAN Unit 15 Tema: Kemajuan Malaysia Bahagian 1 Tajuk: Melaka Bandar Raya Bersejarah Tatabahasa: Penanda wacana Sebutan intonasi: Lagu Intonasi ayat Kosa Kata: Nusantara. tersohor Objektif keseluruhan unit.4 Aras 1 (ii) Mengemukakan alasan untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat. 11.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. 6. rujuk buku teks. 11. 4. kuasa besar. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.TMK Untuk membina objektif harian.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat.muzik .4 Aras 1 (i) Membaca tajuk-tajuk kecil daripada teks untuk mendapatkan gambaran umum. 6.

SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT Nilai Murni: Bahagian 2 Tajuk: Cyberjaya Sebutan intonasi: Intonasi ayat Kosa Kata: Cyberjaya. 5.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 4.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. bil elektronik. multimedia.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.Kontekstual Untuk membina objektif harian. 11.menjana idea KP .4 Memberikan komen dan pandangan tentangt pendapat yang disampaikan oleh pihak lain.4 Aras 2 (i) Mempertimbangakan alasan untuk menerima atau menolak pandangan dalam sesuatu perundingan. 5.2 Aras 2 (ii) Menghuraikan maklumat yang diperoleh daripada bahan yang dibaca. rujuk buku teks. 4. kawalan trafik Bersyukur Berterima kasih Kemahiran Bernilai Tambah: KB .memberikan Pendapat . .3 Aras 2 (i) Membaca dan mengenal pasti idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam teks. 6. 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.4 Aras 2 (i) Membandingkan dan membezakan pandangan pelbagai pihak untuk menyatakan pendapat. 11. Penulisan B CATATAN Unit 15 Tema: Kemajuan Malaysia Tatabahasa: Antonim Sinonim Objektif keseluruhan unit.

4 Aras 3 (i) Membahaskan pendapat yang dikemukakan oleh pihak lain. 4.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat. 6. landskap. Penulisan B (perbahasan) CATATAN Unit 15 Tema: Kemajuan Malaysia Tatabahasa: Antonim Sinonim Objektif keseluruhan unit.menjana idea) KP . rujuk buku teks.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 4. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.KMD Untuk membina objektif harian.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.4 Memberikan komen dan pandangan tentangt pendapat yang disampaikan oleh pihak lain. 11. 6. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT Nilai Murni: Bahagian 3 Tajuk: Negaraku Maju Sebutan intonasi: Bersyukur Intonasi ayat Kosa Kata: Infrastruktur. berautomasi Kemahiran Bernilai Tambah: KB . 11. eperdagangan. .4 Aras 3 (i) Menolak atau menerima pandangan dengan memberikan alasan yang rasional dalam sesuatu perundingan.3 Aras 3 (i) Mengemukakan idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam bahan bacaan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful