RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai. 1.1 Aras 1 (i) Menggunakan kata panggilan yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 5.1 Aras 1 (i) Membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. 5.1 Aras 1 (ii) Menerangkan makna perkataan dan maksud frasa dan ayat. 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk. 8.1 Aras 1 (i) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat. PENGISIAN KURIKULUM

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

SISTEM BAHASA

CATATAN

Unit 1 Tema: Kekeluargaan Bahagian 1 Tajuk: Rumahku Syurgaku

Tatabahasa: Kata nama am Kata nama khas Jenis-jenis ayat Tanda baca Kosa Kata: Salasilah, berhijrah, program, afiat, tempat peranginan...

Ilmu: Kajian Tempatan Moral Nilai Murni: Hormatmenghormati Bekerjasama Kemahiran Bernilai Tambah: KB- menjana idea -mengelas KP- kontekstual - interpersonal - visual - muzik

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5
HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai. 1.1 Aras 2 (i) Bertukar-tukar pandangan berdasarkan sesuatu isi. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 5.1 Aras 2 (i) Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. 5.1 Aras 2 (ii) Menjelaskan isi-isi penting yang terdapat dalam teks. 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk 8.1 Aras 2 (i) Membina ayat tunggal dengan peluasan subjek dan predikat. PENGISIAN KURIKULUM

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

SISTEM BAHASA

CATATAN

Unit 1 Tema: Kekeluargaan Bahagian 2 Tajuk: Keluarga Harmoni Hidup Diberkati

Tatabahasa: Jenis –jenis ayat Tanda baca Ayat tunggal dan ayat majmuk Kosa Kata: Aktiviti, kem motivasi, kegiatan, seluar trek...

Ilmu: Kajian Tempatan Nilai Murni: Hormatmenghormati Bekerjasama Kemahiran Bernilai Tambah: KB -menjana idea KP -kontekstual -interpersonal - visual

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan B: Jenis keperihalan (Berkelah Bersamasama Keluarga

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5
HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai. 1.1 Aras 3 (i) Menerima teguran dengan hati yang terbuka dalam perbualan. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 5.1 Aras 3 (i) Membaca ayat dalam teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. 5.1 Aras 3 (ii) Menghuraikan maksud ayat dalam teks. 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk 8.1 Aras 3 (i) Membina ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung yang tepat. KB - menjana idea KP - kontekstual - intrapersonal PENGISIAN KURIKULUM

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

SISTEM BAHASA

CATATAN

Unit 1 Tema: Kekeluargaan Bahagian 3 Tajuk: Kasih Disemai Budi Dihargai

Tatabahasa: Kata hubung Ayat tunggan dan ayat majmuk Kosa Kata: Melayari Internet Asyik...

Ilmu: Kajian Tempatan Moral Nilai Murni: HormatMenghormati Menjaga kebersihan Kemahiran Bernilai Tambah:

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan B: Jenis dialog (Menceritakan pengalaman berkelah)

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5
HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. 1.2 Aras 1 (i) Mendengar dan mengecam intonasi dalam soalan tanpa kata tanya. 1.2 Aras 1 (ii) Mengemukakan soalan dengan menggunakan kata tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan penjelasan lanjut. 1.2 Aras 1 (iii) Menjawab untuk menjelaskan sesuatu perkara yang dikemukakan dengan menggunakan bahasa yang santun. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. 5.2 Aras 1 (i) Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. 5.2 Aras 1 (ii) Menerangkan teks yang dibaca cara ringkas. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. 8.2 Aras 1 (i) Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.. 11.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan, idea, ayat, wacana, dan nilai dan pengajaran. 11.2 Aras 1 (ii) Menyatakan pandangan tentang masej dan nilai yang terdapat dalam bahan. PENGISIAN KURIKULUM

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

SISTEM BAHASA

CATATAN

Unit 2 Tema: Institusi Pelajaran Bahagian 1

Tatabahasa: Kata tanya Ayat tunggal dan ayat majmuk Imbuhan ke...an Sebutan intonasi: Dialog Syair Ayat tanya tanpa kata tanya Kosa Kata: Anggun, berkarah, rintangan, terserlah, gundah-gulana...

Ilmu: Kajian Tempatan Moral Nilai Murni: Kemahiran Bernilai Tambah: KB - menyatakan masej - menghurai KP - kontekstual kajian masa depan

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan A Penulisan C

Tajuk: Sekolah Selamat

.. rujuk buku teks.1 Aras 1 (i) Membaca perkataan . dan ayat yang mengandungi Ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Unit 2 Tema: Institusi Pelajaran Bahagian 2 Tajuk: Sekolah Harapan negara Impian Bersama Tatabahasa: Kata kerja Tanda baca dan huruf besar Ayat majmuk Sebutan intonasi: Syair Ucapan Kosa Kata: Kokurikulum.2 Aras 2 (i) Mengemukakan soalan yang relevan tentang topik yang berkaitan.menghurai.interpersonal Objektif keseluruhan unit.menjana idea KP . 5. 5.2 Aras 2 (i) Membina perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk. 8..1 Aras 1 (ii) Menerangkan makna perkataan dan maksud frasa serta ayat.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1.frasa. Untuk membina objektif harian.kontekstual . Penulisan A: . rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. 5.menyenarai. membuahkan. 1.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Ilmu: Kajian Tempatan Sivik dan Kenegaraan Nilai Murni: Perihatin Berusaha Kemahiran Bernilai Tambah: KB . 8. akademik. dinobatkan.2 Aras 2 (ii) Menjawab soalan yang mempunyai makna yang tersirat. .2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. juara.

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1.2 Aras 3 (i) Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan soalan pelbagai aras.2 Aras 2 (i) Menyusun atur maklumat mengikut keutamaan. 5. 9. berkecai..menyenarai .2 Bertanya dan menjawan tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. PENGISIAN KURIKULUM UNIT/TEMA/BAHAGIAN SISTEM BAHASA CATATAN Unit 2 Tema: Institusi Pelajaran Bahagian 3 Tajuk: Usaha Tidak Henti Kejayaan menanti Tatabahasa: Kata ganda Jenis-jenis ayat Sebutan intonasi: Ilmu: Agama Moral Nilai Murni: Objektif keseluruhan unit.kontekstual .3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.menghurai .kajian masa depan .2 Aras 3 (i) Membaca teks pelbagai laras dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai.2 Aras 3 (ii) Memahami isi kandungan teks yang dibaca. Untuk membina objektif harian. Penulisan B: ucapan/syarahan -Punca Kemrosotan Pencapaian Murid dalam Pelajaran Dialog Syair Ayat tanya tanpa kata tanya Ucapan Berusaha gigih Berdisplin Kemahiran Bernilai Tambah: KB .2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. 1. 5. Kosa Kata: Sambalewa. terpukau..menjana idea KP . 9. menuntun. menyidai. 5. rujuk buku teks.

interpersonal . tugasa Objektif keseluruhan unit. Kesenian. stesen.memberikan pendapat KP . SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT CATATAN Unit 3 Tema: kemasyarakatan Bahagian 1 Tajuk: Amalan Berbudi Hidup Harmoni Tatabahasa: Kata arah Kata sendi nama Makna perkataan/frasa Sebutan intonasi: Pantun Kosa Kata: Monorel. 1.intrapersonal .rujukan.1 Aras 1 (i) Merujuk kamu untuk mencari makna. sebutan yang betul. dan penggunaan perkataan yang tepat. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. 8.3 Aras 1 (i) Menyatakan panduan tunjuk arah kepada orang lain. Penulisan A Penulisan C Nilai Murni: Bersyukur Berterima kasih Kemahiran Bernilai Tambah: KB . 1. Untuk membina objektif harian.3 Aras 1 (ii) Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan. 6. sentral. rujuk buku teks. 8.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. ejaan.3 Memberikan dan memahami arahan dan pesanan tentang sesuatu perkara.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas.3 Aras 1 (i) Menulis perkataan dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik.

6.kan (kata kerja transitif) Kata perintah dan ayat perintah Sebutan intonasi: Ayat perintah Kosa Kata: Pembentung.3 Aras 2 (ii) Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan tersusun.3 Aras 2 (i) Mendengar dan menerima arahan dengan betul untuk bertindak balas.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet 6.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. 1.1 Aras 2 (i) Merujuk kepada ensiklopedia dan tesaurus untuk mendapatkan maklumat.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sivik dan Kenegaraan CATATAN Unit 3 Tema: Kemasyarakatan Bahagian 2 Tajuk: Kerjasama Asas Kesejahteraan Hidup Tatabahasa: Imbuhan men.intrapersonal .3 Memberikan dan memahami arahan dan pesanan tentang sesuatu perkara.. bencana. 8. Untuk membina objektif harian.memberikan pendapat KP .3 Aras 2 (i) Menulis ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan betul. asas. Penulisan B: Jenis perbincangan (Kebaikan Menyertai Persatuan Bulan Sabit Merah) Nilai Murni: Bekerjasama Toleransi Kemahiran Bernilai Tambah: KB . berkat.interpersonal . tragedi. prihatin. 8. rujuk buku teks. majmuk Peribahasa Objektif keseluruhan unit. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. 1..

3 Aras 3 (i) Nebulis perenggan dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. sukaneka. 8. jawatankuasa.1 Aras 3 (i) Mengakses maklumat daripada laman web atau pelbagai sumber. 1.3 Aras 3 (i) Meneliti arahan dan pesanan untuk membuat tindakan yang wajar.3 Aras 3 (ii) Melaksanakan arahan serta pesanan mengikut keutamaan.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. UNIT/TEMA/BAHAGIAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT PJPK Nilai Murni: CATATAN Unit 3 Tema: Kemasyarakatan Bahagian 3 Tajuk: Toleransi Teras Kemakmuran Tatabahasa: Kata majmuk Akronim Sebutan intonasi: Ayat perintah Kosa Kata: Toleransi. terserlah. Penulisan A Penulisan C Toleransi Bekerjasama Kemahiran Bernilai Tambah: KB . 8.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. 1.11 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet 6.menyenarai KP . Untuk membina objektif harian. rujuk buku teks.3 Memberikan dan memahami arahan dan pesanan tentang sesuatu perkara. menu Objektif keseluruhan unit. 6.kontekstual .

4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan.2 Aras 1 (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk...4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan.4 Aras 1 (ii) Menyatakan dan menghuraikan isi utama dengan menggunakan ayat yang gramatis. 1.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. Penulisan B: Jenis Keperihalan (Kempen Alam Bersih di Tempat Saya) . harmoni. dan peribahasa dalam sesuatu genre.kajian masa depan CATATAN Unit 4 Tema: Alam Sekitar Bahagian 1 Tajuk: Alam Bersih Hidup Sihat Tatabahasa: Ayat tunggan dan ayat majmuk Imbuhan meN-. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. frasa. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. 8.2 Aras 1 (i) Mengenal pasti penggunaan kata.-i Pe-. 6.interpersonal KP ..4 Aras 1 (ii) Menyatakan sebab untuk menyokong sesuatu permintaan.-an Sebutan intonasi” Pantun Intonasi ayat Kosa Kata: Kempen. 8. UNIT/TEMA/BAHAGIAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT Nilai Murni: Bekerjasama Menjaga kebersihan Kemahiran Bernilai Tambah: KB . Untuk membina objektif harian.menjana idea .. 8. rujuk buku teks. urus setia Peribahasa Objektif keseluruhan unit.—kan. ayat... meN-. 8.4 Aras 1 (i) Nenilih dan menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan.4 Aras 1 (i) Membina ayat topik yang jelas tentang sesuatu isi. 1. 6.

8. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT Sains Nilai Murni: Bertanggungjawab Prihatin Menyayangi alam sekitar Kemahiran Bernilai Tambah: KB . 8.4 Aras 2 (i) Membina beberapa ayat huraian berdasarkan isi utama.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Penulisan B: Jenis cerita tindakan . rujuk buku teks. 6. sisa toksik. Untuk membina objektif harian. 1. strategik.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan.4 Aras 2 (i) Menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk meyakinkan pihak lain dalam menyatakan permintaan.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan.menjana idea KP .2 Aras 2 (i) Menyatakan perbezaan penggunaan laras bahasa yang terdapat dalam pelbagai genre. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.KMD CATATAN Unit 4 Tema: Alam Sekitar Bahagian 2 Tajuk: Manusia Prihatin Bumi Terpelihara Tatabahasa: Kata bilangan Penanda wacana Sebutan intonasi Pantun Intonasi ayat Kosa Kata: Lokasi. 6. akuatik Objektif keseluruhan unit.

-an Sebutan intonasi Pantun Intonasi ayat Kosa Kata: Banjir kilat.. 6. Penulisan A Penulisan B: Surat kiriman rasmi (aduan) .menjana idea KP . Untuk membina objektif harian.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan. 6. 8. rujuk buku teks.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1.1 Aras 2 (ii) Menjelaskan isi-isi penting yang terdapat dalam teks..4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. 8. foto.. UNIT/TEMA/BAHAGIAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT SVK Nilai Murni: Bertanggungjawab Menyayangi alam Kemahiran Bernilai Tambah: KB . 1.-an Pe-. 5.. situasi Objektif keseluruhan unit. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.KMD CATATAN Unit 4 Tema: Alam Sekitar Bahagian 3 Tajuk: Kebersihan Negara Tanggungjawab Kita Tatabahasa: Kata sendi nama Imbuhan akhiran .4 Aras 3 (i) 5. keprihatinan.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan.2 Aras 3 (i) Menyatakan ciri-ciri penulisan genre.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.4 Aras 3 (i) Menulis karangan dengan menggunakan ayat topik dan ayat huraian yang lengkap.

3.5 Aras 1 (i) Memilih dan mengenal pasxti penanda wacana.visual . protein.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 3. frasa.kontekstual Untuk membina objektif harian. riadah. 8. 3. 6. struktur ayat yang betul. dan laras bahasa yang sesuai.3 Aras 1 (i) Membaca dan mengecam isi-isi penting daripada pelbagai bahan bacaan.1 Aras 1 (ii) Menyampaikan maklumat yang bernas dengan jelas dan tersusun. 8.1 Aras 1 (i) Mengelaskan maklumat berdasarkan sesuatu topik yang dibincangkan. cogan kata Objektif keseluruhan unit. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. istilah. Penulisan B: Jenis surat tak rasmi) Penulisan C CATATAN Unit 5 Tema: Sukan dan Kesihatan Bahagian 1 Tajuk: Kesihatan Asas Kesejahteraan Tatabahasa: Kata hubung Penanda wacana Kata kerja transitif Sebutan intonasi Dikir barat Ayat tanya dialog Kosa Kata: Asas. karbohidrat.mengelas KP . SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: PJPK Nilai Murni: Menjaga kesihatan fizikal dan mental Kemahiran Bernilai Tambah: KB . .5 Aras 1 (ii) Menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam ayat.5 Mengenal pasti dqn menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. 8. 6. rujuk buku teks.

istilah. rujuk buku teks.kontekstual . merealisasikan.menjana idea KP -interpersonal . agensi.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.5 Aras 2 (i) Menghuraikan isi dengan jelas untuk menghasilkan perenggan yang koheren. 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. struktur ayat yang betul. mandatori Objektif keseluruhan unit.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 3. 8.KMD Untuk membina objektif harian. .menghurai . 8. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. frasa.3 Aras 2 (i) Membaca dan mengenal pasti idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam teks. dan laras bahasa yang sesuai. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: PJPK Nilai Murni: Menyayangi diri Kebersihan fizikal dan mental Kemahiran Bernilai Tambah: KB .5 Mengenal pasti dqn menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan. 6.1 Aras 2 (i) Mengkategorikan isi berdasarkan topik yang dibincangkan.1 Aras 2 (ii) Mengemukakan sesuatu maklumat dengan menggunakan laras bahasa yang sesaui. 6. Penulisan B Jenis Ceramah / syarahan CATATAN Unit 5 Tema: Sukan dan Kesihatan Bahagian 2 Tajuk: Cegah Sebelum Parah Tatabahasa: Simpulan bahasa Sebutan intonasi: Dikir barat Kosa Kata: Generasi. 3. serius.

rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. dan laras bahasa yang sesuai.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Tatabahasa: Imbuhan di-. lokasi. Untuk membina objektif harian. 8. rujuk buku teks.1 Aras 3 (ii) Mengbentangkan hasil analisis secara tepat.4 Aras 3 (i) Menulis karangan dengan menggunakan ayat topik dan ayat huraian yang lengkap. Ilmu: PJK Nilai Murni: Menjaga kesihatan Rajin Kemahiran Bernilai Tambah: KB .menghurai KP .4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara.logik matematik Objektif keseluruhan unit. Penulisan B: Jenis perbincangan (Langkahlangkan Mencegah Penyakit Demam Denggi . 8.1 Aras 3 (i) Menganalisis data berdasarkan sesuatu perkara.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. vaksin.-kan Penanda wacana Sebutan intonasi: dikir barat Kosa Kata: Wabak. 3.. 3. 8. struktur ayat yang betul.. istilah.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Unit 5 Tema: Sukan dan Kesihatan Bahagian 3 Tajuk: Awasi Nyamuk 3. frasa.5 Aras 3 (i) Menghubungkaitkan isi utama dan isi sampingan dengan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan pemerengganan yang kohesi.menjana Idea . 6. 6. virus.3 Aras 3 (i) Mengemukakan idea utama dan idea sokonganyang tedapat dalam bahan bacaan.

8.6 Aras 1 (i) Menggunakan kata dan istilah yang betul semasa berurusan. diskaun.6 Aras 1 (i) Menggunakan pengurusan grafik bagi mengenal pasti isi yang sesuai sebagai erangka penulisan. definisi. simulasi Jujur Amanah Kemahiran Bernilai Tambah: KB .6 Aras 1 (ii) Menulis swebuah karangan yang lengkap bersesuaian dengan format. 6.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. 6. UNIT/TEMA/BAHAGIAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Matematik CATATAN Unit 6 Tema: Kepenggunaan Bahagian 1 Tajuk: Hari Usahawan Muda Tatabahasa: Ayat perintah Sebutan intonasi: Objektif keseluruhan unit. Untuk membina objektif harian. 8.4 Aras 1 (1) Membaca tajuk-tajuk kecil daripada teks untuk mendapatkan gambaran umum.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1.6 Aras 1 (ii) Menyoal untuk mendapatkan penjelasan tentang sesuatu perkhidmatan yang diperlukan.4 Aras 1 (ii) Membaca ayat pertama dalam perenggan bagi sesuatu teks untuk mendapatkan idea.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. 8.menjana idea KP -logik matematik . rujuk buku teks. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. 6. Penulisan A Penulisan B: Jenis keperihalan (Pengalaman Menyertai Karnival Jualan) Nilai Murni: Gurindam Kosa Kata: Pasaran.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. 1. 1.

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. 8.interpersonal . berdikari.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. 6. rujuk buku teks. menjejakkan Rajin berusaha Tidak berputus asa Berdikari Kemahiran Bernilai Tambah: KB . UNIT/TEMA/BAHAGIAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Kajian Tempatan CATATAN Unit 6 Tema: Kepenggunaan Bahagian 2 Tajuk: Berdikari Teras Kemajuan Tatabahasa: Perkataan berimbuhan Sebutan intonasi: Objektif keseluruhan unit. 8.menjana idea .6 Aras 2 (i) Membina perenggan isi yang lengkap menggunakan ayat topik dan ayat huraian. Untuk membina objektif harian.6 Aras 2 (i) Berunding dengan sopan untuk mendapatkan persetujuan dalam berurusan.4 Aras 2 (i) Membaca bahagian pengenalan sesebuah teks. 1. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. pembelian. 6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. Penulisan C Nilai Murni: Gurindam Dialog Kosa Kata: Pembekal.

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. 8. Penulisan B.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh.menjana idea KP . 8.logik matematik Amanah Jujur .. komersial Kemahiran Bernilai Tambah: KB ..6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian. 1.6 Aras 3 (i) Memujuk dengan menggunakan ayat dan intonasi yang sesuai untuk mendapatkan keyakinan semasa berurusan. 6.6 Aras 3 (i) Menulis karangan yang lengkap menepati ciri-ciri wacana yang bail.4 Aras 3 (i) Membaca indeks. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. glosari atau bibliografi sesuatu teks atau buku untuk mendapatkan maklumat lanjut. 6. iklan.-an Sebutan intonasi: Objektif keseluruhan unit. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Matematik CATATAN Unit 6 Tema: Kepenggunaan Bahagian 3 Tajuk: Pengguna Bermaklumat Perbelanjaan Berhemat Tatabahasa: Imbuhan . Jenis dialog Nilai Murni: Gurindam Dialog Kosa Kata: Diskaun. jenama. hamper.

frasa.2 Aras 1 (i) Mengecam diksi. dan ayat yang memberikan kesan dengan menyatakan sebab. pelbagai jenis ayat. 11. 11. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. dan gaya bahasa.1 Aras 1 (ii) Menyampaikan cerita dengan menggunakan diksi yang telah dipilih. 7. nilai dan pengajaran. Penulisan A Penulisan C .2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. Untuk membina objektif harian.1 Aras 1 (i) menilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita.1 Bercerita dengan menggunakan kata. rujuk buku teks. respons. 2. mengagihkan Peribahasa Kata-kata hikmat Objektif keseluruhan unit.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan.menciri KP .menyenarai .3 Aras 1 (iii) Memberikan pandangan tentang watak dan perwatakan yang terdapat dalam teks. 11. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT Nilai Murni: Tidak membangga diri Gigih Kemahiran Bernilai Tambah: KB .KMD CATATAN Unit 7 Tema: Kesusteraan Bahagian 1 Tajuk: Ke Puncak Jaya Tatabahasa: Kata banyak makna Sebutan intonasi: Sajak Kosa Kata: Segar. watak dan perwatakan. 2. istilah.3 Aras 1 (i) Mengenal ciri-ciri puisi tradisional dan moden. dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera.3 Aras 1 (ii) Mengenal pasti watak dan perwatakan yang terdapat dalam teks. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. 11.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 2. 7.

11. 11. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. nilai dan pengajaran. 11. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sastera Nilai Murni: Baik hati Jujur Mengenang budi Kemahiran Bernilai Tambah: KB -mentafsir -menjana idea KP -interpersonal Untuk membina objektif harian. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 2. joran. watak dan perwatakan.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. Peribahasa . Penulisan B: Jenis cerita/cereka CATATAN Unit 7 Tema: Kesusteraan Bahagian 2 Tajuk: Buat Baik Dibalas Baik Tatabahasa: Kata ganda Sebutan intonasi: Sajak Pantun Kosa Kata: Terkapai-kapai. 7.3 Aras 2 (ii) Menjelaskan plot yang terdapat dalam karya. kutukan.2 Aras 2 (i) memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan. pelbagai jenis ayat. frasa. rujuk buku teks. gelagatlatar Objektif keseluruhan unit.1 Bercerita dengan menggunakan kata. dan gaya bahasa.1 Aras 2 (i) Bercerita berdasarkan bahan yang telah dibaca dengan menggunakan pelbagai pola ayat.3 Aras 2 (i) Mentafsir latar yang terdapat dalam karya. 7. 2. dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera.

bertenggek. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. 2. 7.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 2. dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera.mengulas .2 Aras 3 (i) Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alasan. 11.1 Aras 3 (ii) Menerangkan watak yang terdapat dalam cerita. dan penghayatan yang sesuai. intonasi. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: sastera Nilai Murni: Sedia memaafkan Mendengar nasihat Berbudi bahasa Kemahiran Bernilai Tambah: KB . pelbagai jenis ayat. 7. dan gaya bahasa. rujuk buku teks.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. Tajuk: Berundur Sebelum Terlajak .1 Aras 3 (i) Mempersembahkan cerita dengan sebutan.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan. 2.3 Aras 3 (i) Mengulas tema dan persoalan yang terdapat dalam karya. frasa. termangu-manggu. membelakangi. meremang. 11. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. watak dan perwatakan.menyenarai Untuk membina objektif harian. Penulisan C CATATAN Unit 7 Tema: Kesusteraan Bahagian 3 Tatabahasa: Kata ganda Sebutan intonasi: Gurindam Kosa Kata: Mengilai-ngilai. nilai dan pengajaran.menjana idea . terbongkar Peribahasa Objektif keseluruhan unit.1 Bercerita dengan menggunakan kata.

1 Aras 1 (i) Mengeja dan menulis perkataan dan rangkai kata yang dibacakan. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sains Pertanian CATATAN Unit 8 Tema: Pertanian Bahagian 1 Tajuk: Buah Seribu Khasiat Tatabahasa: Kata adjektif Sebutan intonasi: Objektif keseluruhan unit.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.2 Aras 1 (i) Mengemukakan data yang diperoleh tentang sesuatu perkara.6 Aras 1 (i) Mengumpul maklumat daripada bahan yang dibaca untuk membuat ramalan.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. Penulisan A Nilai Murni: Lagu Rajin berusaha Kosa Kata: Dikomersialkan.kontekstual .meramal KP .6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu. unik. 6. 9. organik. 9.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 2. Kemahiran Bernilai Tambah: KB . 6. rujuk buku teks.6 Aras 1 (ii) Menentukan kesesuaian maklumat yang terdapat dalam teks untuk membuat ramalan. 6. kolestrol. 2. Untuk membina objektif harian.

2 Aras 2 (i) Membentangkan hasil rumusan berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang betul. Penulisan B: Jenis dialog/temu ramah Nilai Murni: Dialog Kosa Kata: Herba. rujuk buku teks.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. Untuk membina objektif harian. 2. 6. 9. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. cekur Menghargai Berusaha Kemahiran Bernilai Tambah: KB .6 Aras 2 (i) Menyatakan perbezaan penggunaan laras bahasa yang terdapat dalam pelbagai genre.meramal . 6. khasiat.merumus KP .2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.kontekstual .1 Aras 2 (i) Menulis ayat yang diperdengarkan dengan menggunakan tanda baca yang betul.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 2. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sains CATATAN Unit 8 Tema: Pertanian Bahagian 2 Tajuk: Tanaman Organik Tatabahasa: Ayat aktif dan ayat pasif Sebutan intonasi: Objektif keseluruhan unit. 9.

1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. kos.logik matematik .6 Aras 3 (i) Menganalisis maklumat yang terdapat dalam teks untuk mendapat kewajaran ramalan. 9. Penulisan A Nilai Murni: Rajin berusaha Kemahiran Bernilai Tambah: KB . SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sain Pertanian Matematik CATATAN Unit 8 Tema: Pertanian Bahagian 3 Tajuk: Hasil Ternakan Kita Tatabahasa: Ayat aktif dan ayat pasif Sebutan intonasi: Lagu Kosa Kata: Popular. Untuk membina objektif harian.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 2.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu. 6. 9. fenomena. 6.1 Aras 3 (i) Mengambil imlak teks dengan ejaan dan tanda baca yang betul berdasarkan teks yang diperdengarkan. rujuk buku teks. spesies Objektif keseluruhan unit. 2.2 Aras 3 (i) Membentangkan penemuan dan dapatan secara jelas dan terperinci. antibiotik.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.mengumpul maklumat KP .

7.menjana idea KP – TMK . Untuk membina objektif harian.5 Aras 1 (i) Menjelaskan isi yang tersurat dan tersirat berdasarkan sesuatu topik yang dibualkan. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.1 Aras 1 (i) Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk emel yang mudah. 10.1 Aras 1 (ii) Membina draf karangan yang lengkap.BCB Tajuk: Kebudayaan Negara Kebanggaan Kita .1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. dan bermakna. ungkapan. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT CATATAN Unit 9 Tema: Kebudayaan Malaysia Bahagian 1 Tatabahasa: Kata panggilan Sebutan intonasi: Objektif keseluruhan unit. 7. gelanggang. kreativiti Menghargai Bermasyarakat Kemahiran Bernilai Tambah: KB . 1.menyenarai . tanjak. generasi.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata.1 Aras 1 (ii) Menyatakan andaian yang dibuat secara ringkas.1 Aras 1 (i) Membuat andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat. lungsuran. rujuk buku teks. 10. 10. Penulisan A Nilai Murni: Pantun Kosa Kata: Warisan. 7. dan ayat yang sesuai.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. menarik.

frasa. rujuk buku teks.1 Bercerita dengan menggunakan kata. 10. 7.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 2.menjana idea KP . 1. 1.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah.menghubung kait .5 Aras 2 (i) Menghubungkaitkan dan menjelaskan isi tersurat dan tersirat dalam sesuatu bahan. dan ayat yang sesuai. 2.1 Aras 2 (i) Bercerita berdasarkan bahan yang telah dibaca dengan menggunakan pelbagai pola ayat.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata. ungkapan. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: SVK Nilai Murni: Bahagian 2 Tajuk: Budi Bahasa Budaya Kita Sebutan intonasi: Dialog Kosa Kata: Unik. turun-temurun Bersopan santun Berbudi bahasa Hormatmenghormati Kemahiran Bernilai Tambah: KB . 10. menarik. skrap. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.1 Aras 2 (ii) Menulis karangan menggunakan bahasa deskriptif. 7. Penulisan B: Jenis peribahasa/kata hikmat (Budi Bahasa Amalan Kita/ CATATAN Unit 9 Tema: Kebudayaan Malaysia Tatabahasa: Kata seru dan ayat seruan Objektif keseluruhan unit. . dan bermakna. 10.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. draf.1 Aras 2 (i) Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan gradik dan bukan grafik.1 Aras 2 (i) Melakukan transformasi maklumat dalam teks kepada pelbagai genre.interpersonal Untuk membina objektif harian. prosa.

dan ayat yang sesuai.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk emel yang mudah. kebanggaan. dan menarik.1 Aras 3 (i) Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang.5 Aras 3 (i) Membuat perbandingan maklumat tersurat un tuk menjelaskan maksud tersirat. Untuk membina objektif harian. satu jiwa Hidup bermasyarakat Hormatmenghormati Kemahiran Bernilai Tambah: KB .1 Aras 3 (i) Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. 1. budaya. dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat. rujuk buku teks. 7. Penulisan B: Jenis laporan . 10. tertib.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. 7. indah. menarik.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. 10.menghurai KP . rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.interpersonal CATATAN Unit 9 Tema: Kebudayaan Malaysia Bahagian 3 Tajuk: Warisan Disemai Budaya Dikekal Tatabahasa: Kata adjektif Sebutan intonasi: Objektif keseluruhan unit. ungkapan. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT SVK Nilai Murni: Sajak Kosa Kata: Seluar jean. dan bermakna.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata.

CATATAN Unit 10 Tema: Nilai Murni Tatabahasa: Kata singkatan Kata ganda . 7. 9. rujuk buku teks. kudapan Kemahiran Bernilai Tambah: KB . istilah. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT Nilai Murni: Bahagian 1 Tajuk: Bersatu Teras Keharmonian Sebutan intonasi: Dialog Kosa Kata: Muafakat.menyenarai . merarau.2 Aras 1 (i) Membentangkan dapatan tentang sesuatu isu dengan memberikan penjelasan yang setimpal. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.3 Aras 1 (i) Menyusun maklumat menggunakan lakaran berbentuk grafik. dan ayat yang memberikan kesan dengan menyatakan sebab. 7.2 Menghurai maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan. ejaan. taman reakreasi.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. pembentung.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera.1 Aras 1 (i) Merujuk kepada kamus untuk mencari makna. 6. memangkas. 9. pelbagai jenis ayat.mentafsir KP . Penulisan A Penulisan C Objektif keseluruhan unit. sebutan yang betul.2 Aras 1 (i) Mengecam diksi.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. 6. 3. dan penggunaan perkataan yang tepat.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 3.TMK Bermuafakat Tolong-menolong Untuk membina objektif harian.

3 Aras 2 (i) Menyusun aturr maklumat mengikut keutamaan. Kemahiran Bernilai Tambah: KB .2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. Untuk membina objektif harian.muzik . sektor. program pemulihan Bersyukur Sayang-menyayangi CATATAN Unit 10 Tema: Nilai Murni Bahagian 2 Tajuk: Aku Tetap Bersamamu Tatabahasa: Imbuhan ke-.-an Sebutan intonasi: Objektif keseluruhan unit. 7..2 Aras 2 (i) Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan manyatakan alasan.2 Aras 2 (i) Mengembangkan idea berdasarkan pemerhatian dengan menyatakan bukti yang sahih.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 3. dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. tersentuh.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. rujuk buku teks.TMK .2 Menghurai maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan. pelbagai jenis ayat. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. 9. 7. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT Agama Islam Nilai Murni: Ayat Kosa Kata: Syahdu. 3.menyusun maklumat -menjana idea KP . wawasan.. 9.

pelbagai jenis ayat.. kreatif. 7..2 Aras 3 (i) Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alasan.3 Aras 3 (i) Menterjemahkan maklumat yang terdapat dalam teks prosa ke dalam bentuk grafik. membedil.-wan Objektif keseluruhan unit..2 Menghurai maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan. bayonet. rujuk buku teks..menyatakan kesan dan akibat Untuk membina objektif harian.2 Aras 3 (i) Menerangkan sebab dan akibat tentang sesuatu isu dengan mengemukakan bukti yang konkrit. Imbuhan. dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 3. Penulisan B: Jenis biografi (Cita-citaku)) Penulisan C CATATAN Unit 10 Tema: Nilai Murni Tatabahasa: Imbuhan pe-. 3.menyenarai . 9. ditauliahkan. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Kosa Kata: Renjer. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sejarah Nilai Murni: Bahagian 3 Tajuk: Budi Dikenang Bakti Disanjung Sebutan intonasi: Ayat Berani Tabah Kemahiran Bernilai Tambah: KB .2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. 9. automobil. patriotik .3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. aksesori. 7.

BCB Untuk membina objektif harian. 9. mengecap. Penulisan B: Jenis syarahan CATATAN Unit 11 Tema: Patriotisme Tatabahasa: Imbuhan ke-.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca.2 Aras 1 (i) Mengenal pasti penggunaan kata. ayat.. anasirbertoleransi.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca.2 Aras 1 (i) Membuat catat ringkas daripada maklumat yang diperoleh.-an Kata adjektif Objektif keseluruhan unit. 6. rujuk buku teks. menyoroti. .2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: SVK Nilai Murni: Bahagian 1 Tajuk: Setia Kepada Negara Sebutan intonasi: Sajak Ucapan/pidato Kosa Kata: Menjangkau. 6.. dan peribahasa dalam sesuatu genre.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 3. 9.3 Aras 1 (i) Memilih bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai untuk dibaca. 3. frasa. patriotisme Bersyukur Semangat patriotik Kemahiran Bernilai Tambah: KB -menghurai KP –muzik .3 Aras 3 (i) Melahirkan perasaan dengan menggunakan bahasa puitis berdasarkan sesuatu tema. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. 7. 7.

rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.menghurai KP . SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: SVK Sejarah Nilai Murni: Sajak Berita Kosa Kata: Derapan. kelibat. rujuk buku teks.3 Aras 2 (i) Menyampaikan pengucapan umum tentang sesuatu tajuk dengan menggunakan diksi. terlerai.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca. 3. 7.3 Aras 2 (i) Mengumpul maklumat tentang isi kandungan bahan yang dibaca.interpersonal Cinta akan negara bersyukur CATATAN Unit 11 Tema: Patriotisme Bahagian 2 Tajuk: Ulang Tahun Kemerdekaan Tatabahasa: Makna perkataan/frasa Sebutan intonasi: Objektif keseluruhan unit. ayat.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. dan gaya yang sesuai. 7. mengimbau Kemahiran Bernilai Tambah: KB . Penulisan B: Jenis berita . 9. Untuk membina objektif harian. intonasi.kontekstual . sebutan. terpempan. 9. luluh.2 Aras 2 (i) Mengklasifikasi dan merekodkan maklumat daripada pelbagai sumber.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 3.

penjajahan. 9.verbal linguistik . rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT Nilai Murni: Cinta akan negara Bersyukur Tolong-menolong Kemahiran Bernilai Tambah: KB .2 Aras 3 (i) Membuat ringkasan berkaitan teks yang dibaca. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca. kedaulatan.3 Aras 3 (i) Melahirkan perasaan dengan menggunakan bahasa puitis berdasarkan sesuatu tema. 7.3 Aras 3 (i) Menceritakan isi kandungan bahan yang dibaca dengan jelas dan terperinci. 9. 7.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 3. menjurus. vetran Objektif keseluruhan unit. Penulisan C . maruah.menjana idea KP.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. 3.interpersonal CATATAN Unit 11 Tema: Patriotisme Bahagian 3 Tajuk: Negaraku Tercinta Tatabahasa: Kata tanya dan ayat tanya Sebutan intonasi: Puisi Kosa Kata: Harmoni.

membanding KP . Untuk membina objektif harian. planetarium.2 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci.5 Aras 1 (i) Membaca dan mencari fakta yang relevan.1 Aras 1 (ii) Menerangkan idea yang dikemukakan dengan jelas. tepat.1 Mengemukakan idea.2 Aras 1 (i) Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan perkataan dan tanda baca dalam teks. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sains dan Teknologi CATATAN Unit 12 Tema: Sains Teknologi dan Reka Cipta Bahagian 1 Tajuk: Aku dan Astronomi Tatabahasa: Kata kerja Kata terbitan Sebutan intonasi: Syair Dialog Kosa Kata: Astronaut.1 Aras 1 (i) Mengamati idea dalam perbincangan untuk memberikan pendapat. 6. Penulisan B: Jenis temu ramah Nilai Murni: Gigih berusaha Berjasa kepada negara Kemahiran Bernilai Tambah: KB . 10. astronomi. menerokai Objektif keseluruhan unit. rujuk buku teks. pandangan.KMD . dan tersusun.menyenarai .5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. 6. 4. 10. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. cakerawala. 4.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 4. kriteria.

rutin.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 4.interpersonal .1 Aras 2 (ii) Membandingkan dan membezakan idea pihak lain dengan idea sendiri. teleperubatanagen. Untuk membina objektif harian.TMK .1 Mengemukakan idea. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sains dan Teknologi CATATAN Unit 12 Tema: Sains Teknologi dan Reka Cipta Bahagian 2 Tajuk: Maju Sains Maju Negara Tatabahasa: Perkataan seerti Sebutan intonasi: Objektif keseluruhan unit. siber. 6. revolusi. 6. 10. Penulisan B: Jenis perbincangan (Kebaikan dan Keburukan Kemajuan Sains) Nilai Murni: Intonasi ayat Kosa Kata: Sidang video. canggih Berusaha Bersaing Kemahiran Bernilai Tambah: KB . kesilapan struktur ayat. rujuk buku teks.2 Aras 2 (i) Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan kosa kata. pandangan.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. global. tepat.menjana idea KP . dan tersusun. dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. 4. dan kesilapan penggunaan imbuhan.5 Aras 2 (i) Mengimbas fkata yang relevan dadripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat. 10.1 Aras 2 (i) Menyumbang idea yang bernas dalam sesuatu perbincangan. 4. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.

rujuk buku teks. 4. 2. dikategorikan. dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. 4.1 Aras 3 (ii) Mendengar dan menerima pendapat orang lain dengan rasional.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. 10.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. unik.5 Aras 3 (i) Mengumpul maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan. realiti Objektif keseluruhan unit.menganalisis KP . 6. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sains dan Teknologi Nilai Murni: Berusaha Prihatin Kemahiran Bernilai Tambah: KB .1 Mengemukakan idea. pandangan. karnival. tepat. Penulisan B: Jenis Fakta (Faedah Mempelajari Sains ) CATATAN Unit 12 Tema: Sains Teknologi dan Reka Cipta Bahagian 3 Tajuk: Kreatif dan Inovatif Tatabahasa: Perkataan seerti Sebutan intonasi: Intonasi ayat Kosa Kata: Fabrik.TMK Untuk membina objektif harian.1 Aras 3 (i) Menganalisis idea yang dikemukakan untuk memberikan respons.2 Aras 3 (i) Membentangkan penemuan dan dapatan secara jelas dan terperinci.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 2.KMD . 6.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. mesra alam.2 Aras 3 (i) Membuaty pembetulan kesesuaian isi dengan tajuk. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. 10. 4. dan tersusun. .

11. linguistik.1 Aras 1 (i) Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya. profesional. Penulisan B: Jenis biografi (Guruku) CATATAN Unit 13 Tema: Kegigihan Bahagian 1 Tajuk: Jasamu Dihargai Tatabahasa: Perkataan seerti Kata terbitan Objektif keseluruhan unit. 11. tutor. berbaloi. dan penggunaan perkataan yang tepat. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT Nilai Murni: Sebutan intonasi: Mengenang jasa Sajak Kemahiran Bernilai Tambah: Kosa Kata: Penggiat.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. emeritus. reda. makalah. 6.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 4. 10.menyenarai Untuk membina objektif harian. 6. rujuk buku teks.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca. 4.2 Aras 1 (ii) Menyusun idea tentang sesuatu isu untuk membuat komen.2 Aras 1 (i) Mengelaskan kekuatan dan kelemahan sesuatu maklumat yang diterima.1 Aras 1 (ii) Mengemukakan idea dengan jelas tentang sesebuah karya. sebutan yang betul. ejaan. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. berputik KB . . dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.1 Aras 1 (i) Merujuk kepada kamus untuk mencara makna. pengalaman.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. 11. 4.menjana idea . 10.3 Aras 1 (i) Mengecam dan menyusun idea untama daripada petikan yang dibaca.

BCB Untuk membina objektif harian. rujuk buku teks.. tuisyen Berjimat-cermat Berhemah Kemahiran Bernilai Tambah: KB . rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.intrapersonal .1 Aras 2 (i) Menyatakan pendapat tentang sesebuah karya secara kritis dan kreatif.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian.) CATATAN Unit 13 Tema: Kegigihan Bahagian 2 Tajuk: Kegigihan Tangga Kejayaan Tatabahasa: Makna perkataan Kata terbitan Objektif keseluruhan unit.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 4.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. pengalaman.. 6. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT Nilai Murni: Sebutan intonasi: Sajak Kosa Kata: Mencengkam. 10.2 Aras 2 (i) Menghuraikan maklumat untuk memberikan tgeguran yang positif dan meyakinkan. 11.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca.menjana idea KP .1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. . dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Penulisan B: Jenis peribahasa (Sehari Selembar Benang. 10. 6. 11. 4.1 Aras 2 (i) Merujuk kepada ensiklpedia dan tesaurus untuk mendapatkan maklumat.3 Aras 2 (i) Mencatat isi daripada pelbagai bahan yang dibaca. merobah.

6.3 Aras 3 (i) Meringkaskan karangan. 11. Tajuk: Dirimu Cemerlang Negara Terbilang . bertekad. Penulisan B: Jenis biografi (Sahabat Karibku) CATATAN Unit 13 Tema: Kegigihan Bahagian 3 Tatabahasa: Perkataan seerti Kata nama am/ nama khas Sebutan intonasi: Sajak Kosa Kata: Infrastruktur. 10. 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. faktor Objektif keseluruhan unit. inspirasi. pengalaman.1 Aras 3 (i) Mengakses maklumat daripada laman web atau pelbagai sumber.merumus .2 Aras 3 (i) Membandingkan maklumat yang diterima untuk memberikan teguran.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca. rujuk buku teks.menjana idea .kontekstual . dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. 11. 10.TMK Untuk membina objektif harian.membanding KP .2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 4. 4. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT Nilai Murni: Rajin berusaha berazam Kemahiran Bernilai Tambah: KB . rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.1 Aras 3 (i) Merumus pandangan pelbagai pihak tentang sesebuah karya.

6. Bersabar Mematihu undangundang Kemahiran Bernilai Tambah: KB -menjana idea .muzik . wacana.TMK Untuk membina objektif harian. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: PKJR Nilai Murni: Berhati-hati. idea. dan nilai dan pengajaran. 11.3 Aras 1 (i) Memberikan hujah secara spontan untuk membidas hujah lawan. hutan lipur.menghurai/ mengulas KP . jaket pemantul cahaya . Penulisan A Penulisan C CATATAN Unit 14 Tema: Keselamatan Jalan Raya Bahagian 1 Tajuk: Berhati-hati di Jalan Raya Tatabahasa: Ayat aktif dan ayat pasif Sebutan intonasi: Lagu Gurindam Objektif keseluruhan unit.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan memberikan alsan yang sesuai secara sopan.2 Aras 1 (i) Mengecam maklumat yang terdapat dalam teks. 6. rujuk buku teks. ayat. beralkohol.5 Aras 1 (i) Membaca dan mencari fakta yang relevan. 4. Kosa Kata: Jejantas. 11.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan. 11.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 4.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus.2 Aras 1 (ii) Menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan.

kemanusiaan Objektif keseluruhan unit.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus.KMD . 6. wacana. 11. mengundang. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. akta parlimen.2 Aras 2 (i) Menyaring maklumat untuk mendapatkan mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. Penulisan A Penulisan C .2 Aras 2 (ii) Menjelaskan mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan.menjana idea KP . idea. ayat. Untuk membina objektif harian.menganalisis . 11. rujuk buku teks. 6.3 Aras 2 (i) Menyatakan pendirian sendiri untuk menolak hujah lawan dengan sopan.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 4. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: PKJR Nilai Murni: Berhati-hati Bersabar Mematuhi undangundang Kemahiran Bernilai Tambah: KB . dan nilai dan pengajaran.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan memberikan alsan yang sesuai secara sopan.5 Aras 2 (i) Mengimbas fakta yang relevan daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat. 4.muzik CATATAN Unit 14 Tema: Keselamatan Jalan Raya Bahagian 2 Tajuk: Lebuh Raya di Malaysia Tatabahasa: Ayat tunggal dan ayat majmuk Kata adjektif Sebutan intonasi: Sajak Kosa Kata: Penyelenggaraan. 11.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan.

idea.5 Aras 3 (i) Mengumpul maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan. 11. 4.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 4.2 Aras 3 (i) Mengemukakan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan memberikan alsan yang sesuai secara sopan. dan nilai dan pengajaran. trafik. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.3 Aras 3 (i) Membidas hujah lawan dengan memberi alasan yang wajar secara sopan.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan.KMD Untuk membina objektif harian.muzik . ayat.menyenarai KP .5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. wacana. 6. Penulisan B: Jenis syarahan/fakta (Langkahlangkah Mengatasi kemalangan jalan Raya) CATATAN Unit 14 Tema: Keselamatan Jalan Raya Tatabahasa: Kata majmuk yang menerima imbuhan apitan Objektif keseluruhan unit. tragedi. 11. 6.menjana idea . SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: PKJR Nilai Murni: Bahagian 3 Tajuk: Bertimbang Rasa di Jalan Raya Sebutan intonasi: Sajak Lagu Berhati-hati Mematuhi undangundang Kemahiran Bernilai Tambah: Kosa Kata: Terbabit. rujuk buku teks. . prihatin KB .

. rujuk buku teks.4 Aras 1 (ii) Menyatakan pandangan berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh pihak lain.4 Aras 1 (ii) Mengemukakan alasan untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat. 11. 11. 6. kuasa besar.4 Aras 1 (i) Membaca tajuk-tajuk kecil daripada teks untuk mendapatkan gambaran umum.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sejarah Nilai Murni: Bersyukur Kemahiran Bernilai Tambah: KB . 11.4 Aras 1 (i) Menyenaraikan hujah yang disampaikan oleh pihak lain dengan teratur. 4.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 4.4 Memberikan komen dan pandangan tentang pendapat yang disampaikan oleh pihak lain. 4. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. membanteras. gudang.TMK Untuk membina objektif harian.4 Aras 1 (i) Meneliti maklumat untuk membuat pilihan.4 Aras 1 (ii) Membaca ayat pertama dalam perenggan bagi sesuatu teks untuk mendapatkan idea. Penulisan A CATATAN Unit 15 Tema: Kemajuan Malaysia Bahagian 1 Tajuk: Melaka Bandar Raya Bersejarah Tatabahasa: Penanda wacana Sebutan intonasi: Lagu Intonasi ayat Kosa Kata: Nusantara.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. tersohor Objektif keseluruhan unit. 6. 6.muzik .memberikan Pendapat .memadan KP .

bil elektronik. rujuk buku teks. 5.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 4.3 Aras 2 (i) Membaca dan mengenal pasti idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam teks.2 Aras 2 (ii) Menghuraikan maklumat yang diperoleh daripada bahan yang dibaca.menjana idea KP . Penulisan B CATATAN Unit 15 Tema: Kemajuan Malaysia Tatabahasa: Antonim Sinonim Objektif keseluruhan unit.4 Memberikan komen dan pandangan tentangt pendapat yang disampaikan oleh pihak lain. 6. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT Nilai Murni: Bahagian 2 Tajuk: Cyberjaya Sebutan intonasi: Intonasi ayat Kosa Kata: Cyberjaya.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. 6. multimedia. 4.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat. .Kontekstual Untuk membina objektif harian.4 Aras 2 (i) Mempertimbangakan alasan untuk menerima atau menolak pandangan dalam sesuatu perundingan. 11. 11. 5. kawalan trafik Bersyukur Berterima kasih Kemahiran Bernilai Tambah: KB .3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.4 Aras 2 (i) Membandingkan dan membezakan pandangan pelbagai pihak untuk menyatakan pendapat. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.memberikan Pendapat .

4 Memberikan komen dan pandangan tentangt pendapat yang disampaikan oleh pihak lain.3 Aras 3 (i) Mengemukakan idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam bahan bacaan. 6. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. 4. 6. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT Nilai Murni: Bahagian 3 Tajuk: Negaraku Maju Sebutan intonasi: Bersyukur Intonasi ayat Kosa Kata: Infrastruktur. berautomasi Kemahiran Bernilai Tambah: KB . rujuk buku teks. landskap.menjana idea) KP . Penulisan B (perbahasan) CATATAN Unit 15 Tema: Kemajuan Malaysia Tatabahasa: Antonim Sinonim Objektif keseluruhan unit.KMD Untuk membina objektif harian.4 Aras 3 (i) Membahaskan pendapat yang dikemukakan oleh pihak lain. eperdagangan. . 11. 11.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat.4 Aras 3 (i) Menolak atau menerima pandangan dengan memberikan alasan yang rasional dalam sesuatu perundingan.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 4.