P. 1
Kurikulum Lama Sekolah Rendah

Kurikulum Lama Sekolah Rendah

|Views: 105|Likes:
Published by Zaidawati Zainal
KLSR
KLSR

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Zaidawati Zainal on Apr 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/22/2014

pdf

text

original

ISI KANDUNGAN

MUKASURAT

1. PENDAHULUAN 2. KEDUDUKAN SEKOLAH-SEKOLAH DI SEMENANJUNG MALAYSIA SELEPAS MERDEKA SEHINGGA 1970-AN 3. KEDUDUKAN SEKOLAH CINA SELEPAS MERDEKA SEHINGGA 1970-AN 4. YURAN SEKOLAH 5. PENTADBIRAN SEKOLAH 6. PEMIKIRAN DAN TUJUAN SISTEM PENDIDIKAN PADA AWAL KEMERDEKAAN SEHINGGA 1970-AN 7. LAPORAN RAHMAN TAIB 1960 8. CADANGAN-CADANGAN LAPORAN RAHMAN TALIB BERKAITAN MURID-MURID SEKOLAH RENDAH 9. PERUBAHAN SISTEM PENDIDIKAN DI SEMENANJUNG MALAYISA 10. IMPLIKASI DAN KESAN 11. BERKAITAN KURIKULUM LAMA SEKOLAH RENDAH (KLSR) 12. PENGURUSAN BILIK DARJAH BENTUK KLSR 13. CIRI-CIRI BILIK DARJAH TRADISI 14. PENGUJIAN DAN PENILAIAN YANG DIJALANKAN DALAM KLSR 15. PENUTUP 16. RUJUKAN

`

1 1

1

2

2

3 4

5

6 7

8 8 9

10 11

0

1. Pada masa itu hanya 30% sahaja yang berjaya melanjutkan pelajaran ke sekolah menengah. keempat-empat sekolah masih lagi diteruskan. PENDAHULUAN : Apabila Malaya sudah mencapai kemerdekaan kerajaan telah mengambil keputusan untuk menjadikan Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. Sekolah Rendah Jenis Umum (Cina). Sekolah 1 . Mulai tahun 1957 murid-murid di sekolah rendah yang ingin melanjutkan pelajaran ke sekolah menengah perlu lulus Peperiksaan Masuk Sekolah Menengah. Sekolah Renhdah Cina diiktiraf secara rasmi sebagai salah satu jenis sekolah dalam system pendidikan kebangsaan. selebihnya harus berhenti dari belajar dan berkerja ataupun sambung lagi di darjah 6 sehingga mencapai umur tidak lebih dari 12 tahun. Maktab perguruan juga telah melatih guru-guru khas yang akan mengajar matapelajaran utama di sekolah iaitu Bahasa Melayu. KEDUDUKAN SEKOLAH CINA SELEPAS MERDEKA SEHINGGA 1970-AN Di bawah cadangan Laporan Razak. terutama dalam bidang pendidikan. 2. Penggunaannya telah diperluaskan dalam semua bidang. sekumpulan guru mata pelajaran khas dipilih untuk bertugas di Maktab Perguruan Bahasa dan di Dewan Bahasa dan Pustaka bagi menulis buku-buku teks serta mengkaji teknik mengajar Bahasa Melayu untuk orang-orang bukan Melayu. Laporan Razak telah melakukan beberapa perubahan. Laporan Razak 1956 telah menjadikan ia sebagai satu cadangan utama. 3. KEDUDUKAN SEKOLAH-SEKOLAH DI SEMENANJUNG MALAYSIA SELEPAS MERDEKA SEHINGGA 1970-AN Di awal kemerdekaan. kerajaan telah mengambil langkah yang drastik agar menukar Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua dan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan. Oleh yang demikian. Di samping menggunakan Bahasa Cina sebagai pengantar. Sebagai salah satu dari usaha permulaan.

sains dan sebagainya. Mengikut system ini. Pada zaman itu. YURAN SEKOLAH Sekolah Rendah Umum dan Sekolah Rendah Jenis Umum (Tamil) dikecualikan dari membayar yuran. anggota Jemaah Pengurus adalah dipilih daripada orang yang berkaliber dan berkewibawaan serta berekod bersih. 6. Beliau juga bertanggungjawab kepada Jemaah Pengurus tentang pentadbiran sekolah termasuk disiplin sekolah.Rendah Cina ini hendaklah mengajar Bahasa Kebangsaan dan Bahasa Inggeris mengikut waktu yang ditetapkan.00 setahun. pihak sekolah rendah tidak boleh mengutip yuran lebih dari RM5. perpustakaan. Kadar bayaran ditetapkan oleh pihak sekolah itu sendiri. Guru Besar secara automatik dilantik sebagai Setiausaha Jemaah Pengurus. Mereka mempunyai kuasa untuk melantik Guru Besar dan guru-guru serta memecat jawatan mereka mengikut syarat yang ditentukan oleh Kementerian Pelajaran. Murid-murid di Sekolah Rendah Inggeris dan Sekolah Rendah Cina dikhendaki membayar yuran sebanyak RM2. Selain dari itu murid-murid juga perlu membayar yuran permainan. PENTADBIRAN SEKOLAH Seperti yang dicadangkan dalam Laporan Razak pada tahun 1960. 5. seni lukis dan kraftangan. setiap sekolah adalah dikelolakan mengikut sistem Jemaah Pengurus bagi sekolah rendah. 4. PEMIKIRAN DAN TUJUAN SISTEM PENDIDIKAN PADA AWAL KEMERDEKAAN SEHINGGA 1970-AN Pemikiran dari tujuan pendidikan pada awal kemerdekaan adalah berlandaskan daripada asal-usul yang terkandung dalam Laporan Razak 1956 dan boleh ditinjau daripada Laporan Rahman Talib 1960 2 . Jumlah bilangan anggota adalah disyaratkan di antara 12 hingga 21 orang.50 sebulan. Mereka juga bertanggungjawab mencari kewangan untuk perkembangan sekolah. Jemaah Pengurus adalah majikan sekolah. Mengikut Ordinan Pelajaran 1957.

Penyata Razak 1956) dan dengan cara ‘menyamakan sukatan pelajaran semua sekolah’ (perenggan 115). 1957 ialah untuk menubuhkan satu system pelajaran yang akan dapat memenuhi keperluan Negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan. dan bahawasanya peruntukan selanjutnya adalah dikehendaki untuk menentukan agar dasar tersebut dilaksanakan secara berkesan. dengan mengadakan pengajaran yang cekap dan dengan mengelakkan perbelanjaan awam yang tidak berpatutan. Penyata Razak mencadangkan perpaduan dipupukkan melalui ‘penyatuan budak-budak daripada semua bangsa dengan memakai satu peraturan pelajaran yang meliputi semua bangsa dengan menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar yang utama’ (perenggan 12.Dasar Pelajaran Kebangsaan Malaysia sekarang adalah berasaskan akta pelajaran 1961. Kedua-dua laporan ini menitikberatkan pendidikan untuk perpaduan negara dan penghasilan tenaga rakyat.” Akta Pelajaran 1961 pula berasaskan Penyata Razak 1956 dan Laporan Rahman Talib 1960. perhatian hendaklah diberikan kepada prinsip am bahawa murid-murid hendaklah dididik mengikut kemahuan-kemahuan ibu bapa mereka. 7. Bahawasanya adalah difikirkan perlu bahawa setakat yang sejajar dengan dasar itu. ekonomi dan politiknya. sebuah jawatan kuasa Penyemak Pelajaran telah dibentuk dengan melantik Y. iaitu sistem persekolahan yang sama bagi semua dan kurikulum sekolah yang sama kandungannya serta bercorak kebangsaan.B. sebagai pengerusinya. Penyata Razak telah menggariskan dua asas utama untuk mencapai matlamat perpaduan negara. social. Encik Abdul Rahman Talib yang pada masa itu menjadi Menteri Pelajaran Malaya. LAPORAN RAHMAN TAIB 1960 Pada tahun1959. termasuk khususnya peruntukan bagi perkembangan yang progresif bagi suatu sisitem pelajaran dalam mana Bahasa Kebangsaan adalah menjadi bahasa pengantar utama. Dalam pendahuluan akta ini dinyatakan : “ Bahawasanya dasar pelajaran seperti yang diistiharkan dalam Ordinan Pelajaran. tujuan perlantikan jawatankuasa tersebut adalah bagi mengkaji semula polisi pendidikan kebangsaan sebagaimana yang telah dicadangkan 3 .

Walaubagaimana pun. Kedudukan yang wajar bagi Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan di semua Sekolah Rendah Umum dan Sekolah Rendah Jenis Umum. Mengikut laporan itu. Kemudahan diberikan bagi subjek Agama Islam.sekolah ini berkelayakkan terutama sekali guru-guru Bahasa Kebangsaan. Jawatankuasa Penyemak Pelajaran telah memulakan tugasnya selepas pilihanraya 1959 dan menyiapkan laporannya pada 1960. Jawatankuasa itu telah mencadangkan beberapa pengubahsuaian dan pindaan atas polisi pendidikan yang berkuatkuasa dalam Ordinan Pelajaran 1957. Jawatankuasa Penyemak Pelajaran medapati beberapa kelemahan dalam pelaksaan polisi pendidikan kebangsaan seperti yang dicadangkan dalam Laporan Razak. Ini akan mengurangkan kadar pengangguran dikalangan kanak-kanak. sekurang-kurangnya sehingga sekolah menangah rendah. jika terdapat murid beragama Islam di sekolah seramai 15 orang . Jawatankuasa telah mencadangkan semua jenis yuran dimansuhkan.dalam Laporan Razak serta kesan-kesan dalam pelaksanaannya. 4. 3. CADANGAN-CADANGAN LAPORAN RAHMAN TALIB BERKAITAN MURID-MURID SEKOLAH RENDAH 1. Guru-guru yang dihantar kesekolah. 8. Kemudian dicadang menukar namanya kepada Sekolah Rendah Kebangsaan dan Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan. Bagi menjamin semua murid boleh dan dapat bersekolah. perpustakaan dan lain-lain serta tidak lebih dari RM4. 2. Pembiayaan akan diuruskan oleh Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan. Bagi yang bukan Islam.50 setahun. yang dikenali sebagai laporan Rahman Talib. Pendidikan Akhlak telah dimasukkan dalam sukatan matapelajran wajib mulai Darjah 4 hingga ke Tingkatan 6. Bagaimanapun. kesimpulan yang telah dibuat mendapati kebanyakkan cadangan dalam Laporan Razak telah dilaksanakan dengan lancer diantara tahun 1958 dan 1959. Murid sekolah rendah yang tidak berkelayakkan diterima masuk ke sekolah menengah akan dilanjutkan dari lingkungan umur 12 tahun ke 15 tahun. yuran permainan. 4 .

Umur persekolahan dinaikkan kepada 15 tahun. Dalam peringkat ini kita dapat menyaksikan : a. c. untuk melatih guru yang berkelayakan. Kerjasama di antara pendidik dan ahli bahasa yang ditugaskan di Maktab Perguruan Bahasa dan Dewan Bahasa dan Pustaka untuk menghasilkan buku-uku teks supaya dapat digunakan di sekolah-sekolah. Pelajaran Bahasa Kebangsaan diwajibkan untuk semua jenis sekolah rendah. Peringkat kedua. c. merupakan peringkat pengubahsuaian daripada rancangan Laporan Razak. Penggubalan satu sukatan pelajaran yang sama untuk semua sekolah. d. dan kemudian dikuatkuasakan dalam Akta Pelajaran 1961. Peringkat ini juga merupakan pelaksanaan rancangan Laporan Rahman Talib. PERUBAHAN SISTEM PENDIDIKAN DI SEMENANJUNG MALAYISA Perkembangan sistem Pendidikan Kebangsaan di Persekutuan Tanah Melayu dalam tempoh awal merdeka boleh dibahagikan kepada 2 peringkat. Bahasa Cina dan Bahasa Tamil. Pembekalan tempat-tempat belajar di sekolah rendah bagi semua aliran bahasa. Sejak itu. Penubuhan Sekolah Pelajaran Lanjutan bagi menampung murid-murid yang gagal mendapat tempat belajar di sekolah menengah akademik. iaitu Bahasa Kebangsaan. 9. terutama Maktab Perguruan Bahasa. Menganjurkan peperiksaan awam menggunakan bahasa rasmi sahaja.perkembangan pendidikan kebangsaan yang tercatat dalam Akta Pelajaran 1961. Bahasa Inggeris. Di dalam tempoh ini. b. Perubahan-perubahan utama adalah seperti berikut: a. beberapa program pengubahsuaian untuk mempercepatkan proses pelaksanaan Sistem Pendidikan Kebangsaan. e.Laporan Rahman Talib dibentangkan di Parlimen dan telah diluluskan. b. Peringkat pertama merupakan peringkat perlaksanaan Laporan Razak. Menubuhkan pusat latihan. 5 .

seni lukis dan kraf tangan. Tahun 1973.d. Mulai tahun 1969. misalnya : Mulai Januari. 6 . Tahun 1975. mulai tahun 1968. semua mata pelajaran Tahun 1 di SRJK(I). semua SRJK(I) ditkarkan kepada SRK. Mulai tahun 1970. kecuali Bahasa Inggeris dan bahasa ibunda . IMPLIKASI DAN KESAN Ekoran penguatkuasaan Akta Bahasa Kebangsaan 1967. Dalam tahun yang sama. Namun pada tahun 1964. Ujian ini membolehkan murid ke Kelas Ekspress. Memberi tempat yang percuma kepada semua murid yang sedang belajar di sekolah rendah. Kementerian Pelajaran. bahasa penghantar mata pelajaran sejarah dan ilmu alam Tahun 4 ditukar kepada Bahasa Malaysia. 1968. peperiksaan tersebut dimansuhkan dan digantikan dengan Peperiksaan Penilaian Tahun 5. Ujian Dignostik bagi murid tahun 3 diperkenalkan bagi membolehkan guru melakukan kerja pemulihan dalam peringkat pelajaran murid yang lebih awal. Sehingga ke tahun 1963. Murid yang cerdas pintar akan menghabiskan sekolah rendahnya dalam tempoh 5 tahun sahaja. matapelajaran pendidikan jasmani. diajarkan dengan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. murid-murid pada akhir Darjah 6 dikhendaki menduduki Peperiksaan Masuk Sekolah Menengah. mengambil langkah-langkah untuk menjadikan Bahasa Malaysia sebagai bahasa penghantar di sekolah-sekolah kerajaan. tidak kira apa jua jenis aliran. bahasa penghantar matapelajaran sivik Tahun4 di SRJK(I) ditukar kepada Bahasa Malaysia. kajian tempatan dan muzik dalam tahun 1 hingga tahun 3 di SRJK(I) hendaklah diajar dalam Bahasa Malaysia. 10.

Perkembangan sistem pendidikan negara juga adalah bertujuan untuk menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial yang timbul pada masa itu. Selain dari itu. Sistem pendidikan yang lebih sesuai di rancang dengan harapan dapat menyatupadukan rakyat berbilang kaum dan mengelakkan terjadinya konflik perkauman. bangsa dan agama. Misalnya. iaitu Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil dan Sekolah Jenis Kebangsaan Cina. Sekolah Tamil dan Sekolah Cina boleh menggunakan bahasa pengantar masing-masing. Penggunaan Bahasa Melayu ini juga diperluas hingga ke semua jenis aliran sekolah. Sistem pendidikan ini juga bagi menggalakkan perpaduan di kalangan rakyat berbilang bangsa. dapat meningkatkan taraf pendidikan negara serta melaksanakan demokrasi pendidikan tanpa mengira kaum. 7 . Apa yang telah menjadi perkara utama adalah untuk menjadikan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar baik di sekolah rendah mahupun di sekolah menengah. sekolah umum menggunakan Bahasa Melayu manakala sekolah jenis umum. ianya juga boleh memupuk perpaduan sosial. BERKAITAN KURIKULUM LAMA SEKOLAH RENDAH (KLSR) Kurikulum Lama Sekolah Rendah telah mula diperkenalkan dan dilaksanakan sejak Negara mencapai kemerdekaan. Tahun 1960. Perkembangan sistem pendidikan juga merupakan pengubahsuaian sistem pelajaran dan latihan bagi memenuhi keperluan perkembangan ekonomi serta untuk menghasilkan lebih ramai pekerja mahir bagi melaksanakan Dasar Ekonomi Baru (DEB). Laporan Razak telah diperkenalkan. Namun satu sukatan diwujudkan untuk semua sekolah. Pada tahun1966. Jawatankuasa Penyemak Mata Pelajaran telah dibentu yang dikenali sebgai Laporan Rahman Talib. Rusuhan 13 Mei 1969. seperti Sekolah Inggeris. kebudayaan dan politik.Ianya telah ditubuhkan bagi mengkaji semula polisi pendidikan kebangsaan sebagaimana yang telah dicadangkan dalam Laporan Razak yang telah dirangka pada tahun 1956 dan Ordinan Pelajaran 1957.11. menyediakan kemudahan pendidikan yang lebih sistematik dan selesa kepada pelajar.

13. Kerusi dan meja disusun mengikut baris demi baris. Cara pengajaran keseluruhan kelas merupakan kaedah mengajar utama di dalam bilik darjah. PENGURUSAN BILIK DARJAH BENTUK KLSR Bilik darjah tradisi digunakan di Negara kita untuk mendidik murid di bawah Kurikulum lama Sekolah Rendah (KLSR). Pelajar yang rendah.12. Kerusi dan meja guru serta papan hitam diletakkan di hadapan bilik darjah. d. Kebiasaannya. Jarang mempraktikkan aktiviti berkumpulan f. b. Bilik darjah tradisi ini merupakan satu tempat bagi sekumpulan murid mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh guru menggunakan kaedah keseluruhan kelas.bertubuh kecil dan kurang pengelihatan dan pendengaran ditempatkan di hadapan. c. 8 . Kerusi dan meja pelajar disusun sesuai dengan kaedah pengajaran yang lebih berpusat pada guru. Guru lazimnya berdiri di hadapan bilik darjah dan menyampaikan pengajaran menggunakan kaedah dan strategi tertentu. e. CIRI-CIRI BILIK DARJAH TRADISI a. murid akan duduk mengikut susunan kerusi dan meja sebaris demi sebaris. Pelajar berada dalam keadaan pasif dan menerima apa sahaja yang disampaikan oleh guru.

muridmurid dikehendaki menduduki peperiksaan Penilaian Darjah 5. Pengajaran dan pembelajaran selalunya berdasarkan buku teks. Guru dan murid selalu terdesak menghabiskan sukatan pelajaran terutama apabila ada peperiksaan. Selain itu. Aspek penilaian dibuat sepenuhnya berdasarkan peperiksaan bermula pada darjah tiga. sistem pendidikan pada tahap ini berorientasikan kepada pembasmian buta huruf.14. Sukatan pelajaran mengandungi butiran yang terlalu banyak. Mengikut kajian terhadap Kurikulum lama Sekolah Rendah (KLSR) yang telah dilaksanakan sejak merdeka. Ini menghadkan penggunaan teknik dan bahan pengajaran lain yang lebih menarik dan berkesan. 9 . Pengujian dalam aspek bacaan dititikberatkan mengikut kurikulum KLSR ini. di mana kertas peperiksaan tersebut ditulis dengan menggunakan Bahasa Melayu . Tujuannya adalah bagi menjalankan pemulihan ketika murid tersebut berada dalam darjah enam. semua murid perlulah lulus dalam mata pelajaran Bahasa Melayu peperiksaan awam. Ini membebankan dan membosankan murid. Sementara itu. PENGUJIAN DAN PENILAIAN YANG DIJALANKAN DALAM KLSR Dalam aspek pengujian menurut Laporan Rahman Talib. Ianya bagi memupuk semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum. Pada tahun 1973 ujian Diagnostik diperkenalkan pada Darjah 3 supaya kerja pemulihan dapat dilaksanakan awal. mulai tahun 1967. jawatankuasa kabinet telah mengenalpasti beberapa kelemahan seperti:Isi kandungan sukatan pelajaran kadangkala berulang dan tidak ada kaitan antara mata pelajaran atau antara darjah. Murid diuji untuk mengetahui kebolehan mereka untuk mengujarkan sesuatu huruf.

intelek dan sosial (JERIS). persatuan. 10 . Ianya menekankan penguasaan terhadap kemahiran asas 3M iaitu membaca . memahami budaya kaum lain. mendisiplinkan diri. Aspek pengajaran nilainilai murni dan kewarganegaraan juga turut ditekankan berbanding KLSR sebelum ini. menulis dan mengira. KBSR juga memberi tumpuan terhadap perkembangan individu secara menyeluruh yang meliputi aspek jasmani.bukannya terletak pada guru agama sahaja Melalui aktiviti kokurikulum KBSR pula ianya meliputi aktiviti kelab.rohani. Pengajaran mata pelajaran moral dan Pendidikan Islam pula menjadi unsur kesepaduan dalam pengajaran. Murid-murid dapat berinteraksi dengan pelbagai kaum. permainan serta unit beruniform.15. Kerajaan kemudian telah merancang satu rancangan baru iaitu Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) bagi menggantikan Kurikulum Lama Sekolah Rendah (KLSR). PENUTUP Kurikulum Lama Sekolah Rendah (KLSR) telah diakui banyak kelemahan dari aspek pengajaran dan pembelajaran bukan sahaja kepada murid malah kepada penganjaran guru itu sendiri. emosi. serta dapat mengamalkan sikap toleransi dan kerjasama dengan rakan-rakan yang berlain agama dan budaya. Justeru. penerapan nilai.nilai murni ini adalah penting dalam pemupukan individu ke arah mencapai integrasi nasional.

blogspot. IPG Kementerian Pelajaran Malaysia Mok Soon Sang (2010). Pusat Bandar Puchong.com/2009/11/kekuatan-dan-kelemahan-klsr.html http://www.scribd. http://itukamibudakseni.RUJUKAN Katalog Pendidikan (Oktober 2006). Modul Pendidikan Islam Pendidikan Rendah PIM3101(2011). Sumber Perbadanan Perpustakaan Awam Kedah. Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR).com/doc/22313599/Kbsr-Dan-Klsr http://www. Multimedia Sdn. Pedagogi Untuk Pengajaran dan Pembelajaran.scribd. Bhd.com/doc/90224491/Banding-Beza-Kurikulum-KLSR-Dengan-KBSR 11 ..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->