PERUBAHAN BENTUK TENAGA

1. 2. Tenaga boleh diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain Contoh: a. Lilin menyala T. kimia T. cahaya + T. Haba b. Kipas

c. Seterika
d. Jam dinding

e. Televisyen

d. d. Cara menjimatkan tenaga a. b. Sebab menggunakan tenaga secara bijaksana a. 2. c. . c.Kepentingan menggunakan tenaga secara bijaksana 1. b.