PERUBAHAN BENTUK TENAGA

1. 2. Tenaga boleh diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain Contoh: a. Lilin menyala T. kimia T. cahaya + T. Haba b. Kipas

c. Seterika
d. Jam dinding

e. Televisyen

d. d. 2. b. c. Cara menjimatkan tenaga a.Kepentingan menggunakan tenaga secara bijaksana 1. c. Sebab menggunakan tenaga secara bijaksana a. . b.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful