PERUBAHAN BENTUK TENAGA

1. 2. Tenaga boleh diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain Contoh: a. Lilin menyala T. kimia T. cahaya + T. Haba b. Kipas

c. Seterika
d. Jam dinding

e. Televisyen

d. d. 2. b. Sebab menggunakan tenaga secara bijaksana a. b. .Kepentingan menggunakan tenaga secara bijaksana 1. c. c. Cara menjimatkan tenaga a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful