PERUBAHAN BENTUK TENAGA

1. 2. Tenaga boleh diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain Contoh: a. Lilin menyala T. kimia T. cahaya + T. Haba b. Kipas

c. Seterika
d. Jam dinding

e. Televisyen

c. c. . b. 2. d. Cara menjimatkan tenaga a. Sebab menggunakan tenaga secara bijaksana a. d.Kepentingan menggunakan tenaga secara bijaksana 1. b.