Keutamaan Membaca dan Mengkhatamkan Al-Qur'an

Definisi Al-Qur‟an Al-Qur‟an adalah firman Allah yang merupakan mu‟jizat yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw melalui malaikat Jibril dengan menggunakan bahasa Arab, yang terhimpun dalam mushaf dan disampaikan secara mutawatir serta membacanya adalah ibadah. First of all, kita bahas dulu keutamaan Membaca Al Quran : Dari Ibnu Abbas ra, beliau mengatakan ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, “Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai Allah?” Beliau menjawab, “Al-hal wal murtahal.” Orang ini bertanya lagi, “Apa itu al-hal wal murtahal, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Yaitu yang membaca Al Quran dari awal hingga akhir. Setiap kali selesai ia mengulanginya lagi dari awal.” (HR. Tirmidzi) Al-Quran merupakan petunjuk bagi kita untuk menjalankan ajaran islam. Tetapi bagaimana mungkin kita dapat mengetahui petunjuk itu, kalu tidak mau membacanya. Membaca Al-Quran sampai tamat merupakan perintah Rasulullah SAW. Para sahabat dan para ulama sangat gemar membaca dan menggali ilmu-ilmu Al-Quran. Mereka terus membaca dan mengkhatamkannya secara rutin. Dari Abdullah ra, dia menuturkan :“Pelajarilah al-Qur‟an ini, karena dengan membacanya kalian akan mendapatkan pahala, setiap hurufnya berpahala sepuluh kebaikan. Aku tidak mengatakan ‚Aliif Laam Miim‟ (sebaga satu kata) tetapi Aliif, Laam, dan Miim dengan setiap hurufnya sepuluh kebaikan.“ (HR. Ad-Darimi) KEUTAMAAN MEMBACA AL-QUR‟AN Dalam kitab riyadhus shalihin, Imam Nawawi memaparkan hadits-hadits yang berkenaan dengan keutamaan membaca al-Qur‟an, diantaranya : 1.Akan menjadi syafaat bagi pembacanya di hari kiamat. Dari Abu Amamah ra, aku mendengar Rasulullah saw bersabda: „Bacalah al -Qur‟an, karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat.“ (HR. Muslim) 2. Mendapatkan predikat insan terbaik. Dari Utsman bin Affan ra, Rasulullah saw bersabda: „Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari al-Qur‟an dan mengajarkannya.“ (HR. Tirmidzi) 3. Mendapatkan pahala akan bersama malaikat di akhirat, bagi yang mahir membacanya. Dari Aisyah ra, berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: „Orang yang membaca al-Qur‟an dan ia mahir membacanya, maka kelak ia akan bersama para malaikat yang mulia lagi taat kepada Allah. (HR. Bukhari Muslim) 4. Mendapat pahala dua kali lipat, bagi yang belum lancar. Dan orang yang membaca al-Qur‟an sedang ia masih terbata-bata lagi berat membacanya, maka ia akan mendapatkan dua pahala.“ (HR. Bukhari Muslim) 5. Akan diangkat derajatnya oleh Allah.

Dalam hadits disebutkan: “ Dari Ibnu Abbas ra. Rasulullah saw bersabda: „ Sesungguhnya Allah SWT akan mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini (al-Qur‟an). dengannya pula Allah akan merendahkan kaum yang lain. Dari Mus‟ab bin Sa‟d.“ (HR. „Wahai Rasulullah.“ (HR. Setiap kali selesai ia mengulanginya lagi dari awal. beliau mengatakan : „Apabila al -Qur‟an dikhatamkan bertepatan pada permulaan malam. Dan apabila khatam bertepatan pada akhir malam. Mendapatkan sakinah. maka malaikat akan bershalawat (berdo‟a) untuknya hingga subuh. Rasulullah saw bersabda: „Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah untuk melantunkan ayat-ayat suci al-Qur‟an dan mempelajarinya. Dan barang siapa yang mengikuti pengkhataman al-Qur‟an maka seakan-akan ia mengikuti pembagian ghanimah.“ (HR. Beliau menjawab: „Khatamkanlah dalam lima hari.Dari Umar bin Khattab ra. Muslim) 6. Dari Abu Qilabah. Mengikuti sunnah Rasulullah. Mendapatkan doa/shalawat dari malaikat.Ad-Darimi) d. akan dilingkupi pada diri mereka dengan rahmat.“ Beliau menjawab: „Khatamkanlah dalam lima belas hari. aku masih mampu lagi wahai Rasulullah.“ Orang ini bertanya lagi. akan dilingkari oleh para malaikat dan Allah pun akan menyebut (memuji) mereka pada makhluk yang ada di dekat-Nya. Dari Abdullah bin Amru bin Ash. berapa lama aku sebaiknya membaca al-Qur‟an?“ Beliau menjawab: „Khatamkanlah dalam satu bulan!“ Aku berkata lagi.“ (HR. dikelilingi malaikat dan dipuji Allah di hadapan makhluk-Nya. Ad-Darimi) c. beliau mengatakan ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah saw. beliau berkata : „Wahai Rasulullah saw. melainkan akan turun kepada mereka ketenangan. rahmat. dari Sa‟d bin Abi Waqas. Tirmidzi) b. Muslim) KEUTAMAAN MENGKHATAMKAN AL-QUR‟AN a. maka seakan-akan ia mengikuti kemenangan (futuh) fii sabilillah. Orang yang mengikuti khataman al-Qur‟an seperti mengikuti pembagian ghanimah. aku masih lebih mampu lagi wahai Rasulullah.“ Beliau menjawab : „Khatamkanlah dalam dua puluh hari.“ Aku masih mampu lebih dari itu wahai Rasulullah. „Apa itu al-hal wal murtahal wahai Rasulullah?“ Beliau menjawab: „Yaitu yang membaca al-Qur‟an dari awal hingga akhir. Namun beliau tidak memberikan izin bagiku. Beliau menjawab : „Khatamkanlah dalam sepuluh hari. maka malaikat akan bershalawat (berdo‟a) untuknya hingga sore hari.“ (HR.“Aku masih mampu lebih dari itu wahai Rasulullah. Tirmidzi) Tapi sebelumnya perhatikan pula keterangan berikut: .“Sungguh aku mampu lebih dari itu wahai Rasulullah.“ Aku berkata lagi. Dari Abu Hurairah ra.Merupakan amalan yang paling dicintai Allah.“ Aku menjawab.“ Aku menjawab. Rasulullah saw mengatakan :“ Barang siapa yang menyaksikan (mengikuti) bacaan al-Qu‟an ketika dibuka (dimulai). amalan apakah yang paling dicinta Allah?‟ Beliau menjawab „Al-Hal wal Murtahal.“ (HR.

dan n adalah banyaknya waktu nyaman. dan n = 5. berarti mereka ridha kepadamu. ada semangat kan buat mengkhatamkan Al Quran. . dan jumlah 30 juznya adalah 604 halaman. Sekedar tambahan. lebih banyak titik waktu lebih baik. Di sini perlu sedikit ilmu matematika yang biasa disebut dengan pembagian. Membuat umat Islam rela kepadamu 4. kesimpulan tips pertama adalah percayalah bahwa 1 juz Al-Qur‟an hanya 10 lembar saja. anggaplah 1 halaman ibarat bonus yang bisa diabaikan karena pasti selalu dibaca. saya bagi tipsnya .” Dari Tips pertama dan kedua didapat persamaan B = 10. sehabis mandi. hingga Beliau SAW selesai shalat. maka 1 juz = 10 lembar 1 halaman. janganlah terburu-buru tidur sebelum engkau melakukan empat perkara. Jadi. Kalikan jumlah lembar yang dibaca (4 lembar untuk 2X Khatam. Tips kedua adalah. Dan ketika engkau mengucapkan: Subhanallah. maka seandainya n adalah variabel banyaknya waktu nyaman maka didapat n = 5. tapi jangan khawatir karena ternyata 1 juz Al-Qur‟an hanya sebanyak 21 halaman saja. Cara untuk mengenali mudah yaitu dengan membuka Al-Qur‟an Anda dan hitung jumlah halaman totalnya. yaitu: 1.Rasulullah SAW bersabda kepada Sati Aisyah: “Wahai Aisyah. Dalam hal ini. seperti misalnya pagi hari. Dan jika engkau bershalawat kepadaku dan para nabi terdahulu. Melaksanakan ibadah haji dan urah Lalu belia masuk. dan lain sebagainya. tambah titik waktu nyaman untuk membaca Al-Qur‟an sebanyak-banyaknya. berarti kami menjadi penolongmu kelak di hari Kiamat. Tips ketiga adalah alokasikan tips pertama ke dalam tips kedua. Kedua. Pertanyaan yang harus dijawab di tips yang ketiga adalah “Berapa jumlah lembar yang harus dibaca dalam satu titik nyaman membaca Al Qur‟an yang dimodelkan dengan L = B/n ?? . kesimpulan tips kedua adalah jadikan waktu sesudah/sebelum sholat sebagai waktu-waktu yang paling menyenangkan untuk membaca Al-Qur‟an. walhamdulillah. Sesudah itu aku pun bertanya” Ya Rasulullah. Konsisten untuk membaca Al-Qur‟an minimal 2 lembar (4 halaman) setiap sehabis sholat. hehe. tentukan titik-titik waktu yang paling menyenangkan untuk membaca Al-Qur‟an. Menjadikan para Nabi sebagai penolongmu pada hari Kiamat nanti 3. jadi L = 10/5 = 2. dan aku tetap di tempat tidurku. syarat wajib untuk menjalankan tips ini adalah KONSISTEN. Masih terlihat banyak?? yasudah konversi saja ke satuan lembar. Dan ketika kamu beristighfar bagi umat islam seluruhnya. berhubung mengkhatamkan Al Quran sangat di anjurkan . Ada 2 cara yang sama mudahnya : Pertama. Contoh: Saya memakai Al-Qur‟an terbitan Syamil. Lalu bagaimana dengan dengan yang ingin mengkhatamkan lebih dari satu kali selama Ramadhan ini. shalat. kenali medan perang Anda. dimana B adalah jumlah lembaran dalam 1 juz. berarti engkau telah berbuat haji da umrah Nah . kenapa aku disuruh melakukan empat perkara yang tidak mungkin aku mampu melakukannya di saat in? Maka Beliau SAW tersenyum dan bersabda: ”Jika engkau membaca surat al-Ikhlash sebanyak 3x. Bingung menentukan titik?? Yasudah. walaa ilaaha illalaah wallahu akbar. Menghatamkan/menamatkan bacaan Al-Quran 2. ikuti saja titik-titik waktu yang biasa saya gunakan yaitu sesudah/sebelum melakukan sholat 5 waktu.. Banyak ya?? Ya memang. 30 juz Al-Qur‟an lah yang menjadi menjadi medan perang Anda. apalagi pada bulan Ramadhan yang penuh berkah ini. atau sekalian 10 lembar untuk 5 kali khatam). . Jadi. berarti sama dengan mengkhatamkan bacaan ALQuran. Usahakan tentukan lebih dari satu titik.