Keutamaan Membaca dan Mengkhatamkan Al-Qur'an

Definisi Al-Qur‟an Al-Qur‟an adalah firman Allah yang merupakan mu‟jizat yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw melalui malaikat Jibril dengan menggunakan bahasa Arab, yang terhimpun dalam mushaf dan disampaikan secara mutawatir serta membacanya adalah ibadah. First of all, kita bahas dulu keutamaan Membaca Al Quran : Dari Ibnu Abbas ra, beliau mengatakan ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, “Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai Allah?” Beliau menjawab, “Al-hal wal murtahal.” Orang ini bertanya lagi, “Apa itu al-hal wal murtahal, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Yaitu yang membaca Al Quran dari awal hingga akhir. Setiap kali selesai ia mengulanginya lagi dari awal.” (HR. Tirmidzi) Al-Quran merupakan petunjuk bagi kita untuk menjalankan ajaran islam. Tetapi bagaimana mungkin kita dapat mengetahui petunjuk itu, kalu tidak mau membacanya. Membaca Al-Quran sampai tamat merupakan perintah Rasulullah SAW. Para sahabat dan para ulama sangat gemar membaca dan menggali ilmu-ilmu Al-Quran. Mereka terus membaca dan mengkhatamkannya secara rutin. Dari Abdullah ra, dia menuturkan :“Pelajarilah al-Qur‟an ini, karena dengan membacanya kalian akan mendapatkan pahala, setiap hurufnya berpahala sepuluh kebaikan. Aku tidak mengatakan ‚Aliif Laam Miim‟ (sebaga satu kata) tetapi Aliif, Laam, dan Miim dengan setiap hurufnya sepuluh kebaikan.“ (HR. Ad-Darimi) KEUTAMAAN MEMBACA AL-QUR‟AN Dalam kitab riyadhus shalihin, Imam Nawawi memaparkan hadits-hadits yang berkenaan dengan keutamaan membaca al-Qur‟an, diantaranya : 1.Akan menjadi syafaat bagi pembacanya di hari kiamat. Dari Abu Amamah ra, aku mendengar Rasulullah saw bersabda: „Bacalah al -Qur‟an, karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat.“ (HR. Muslim) 2. Mendapatkan predikat insan terbaik. Dari Utsman bin Affan ra, Rasulullah saw bersabda: „Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari al-Qur‟an dan mengajarkannya.“ (HR. Tirmidzi) 3. Mendapatkan pahala akan bersama malaikat di akhirat, bagi yang mahir membacanya. Dari Aisyah ra, berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: „Orang yang membaca al-Qur‟an dan ia mahir membacanya, maka kelak ia akan bersama para malaikat yang mulia lagi taat kepada Allah. (HR. Bukhari Muslim) 4. Mendapat pahala dua kali lipat, bagi yang belum lancar. Dan orang yang membaca al-Qur‟an sedang ia masih terbata-bata lagi berat membacanya, maka ia akan mendapatkan dua pahala.“ (HR. Bukhari Muslim) 5. Akan diangkat derajatnya oleh Allah.

“ (HR. Dari Abu Hurairah ra. rahmat. Dari Abu Qilabah.“ Aku masih mampu lebih dari itu wahai Rasulullah.“ (HR. melainkan akan turun kepada mereka ketenangan. Dari Abdullah bin Amru bin Ash. akan dilingkari oleh para malaikat dan Allah pun akan menyebut (memuji) mereka pada makhluk yang ada di dekat-Nya.“ (HR. Dalam hadits disebutkan: “ Dari Ibnu Abbas ra. Dari Mus‟ab bin Sa‟d. Namun beliau tidak memberikan izin bagiku. Mendapatkan doa/shalawat dari malaikat.“ Beliau menjawab: „Khatamkanlah dalam lima belas hari.“ (HR. Orang yang mengikuti khataman al-Qur‟an seperti mengikuti pembagian ghanimah.“ Beliau menjawab : „Khatamkanlah dalam dua puluh hari.“ (HR. Mendapatkan sakinah. „Wahai Rasulullah. maka malaikat akan bershalawat (berdo‟a) untuknya hingga sore hari. amalan apakah yang paling dicinta Allah?‟ Beliau menjawab „Al-Hal wal Murtahal. Rasulullah saw bersabda: „Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah untuk melantunkan ayat-ayat suci al-Qur‟an dan mempelajarinya.“ Aku menjawab. berapa lama aku sebaiknya membaca al-Qur‟an?“ Beliau menjawab: „Khatamkanlah dalam satu bulan!“ Aku berkata lagi. „Apa itu al-hal wal murtahal wahai Rasulullah?“ Beliau menjawab: „Yaitu yang membaca al-Qur‟an dari awal hingga akhir.“ (HR.“ Orang ini bertanya lagi. maka malaikat akan bershalawat (berdo‟a) untuknya hingga subuh. Beliau menjawab : „Khatamkanlah dalam sepuluh hari. beliau berkata : „Wahai Rasulullah saw.Ad-Darimi) d. Tirmidzi) Tapi sebelumnya perhatikan pula keterangan berikut: . dikelilingi malaikat dan dipuji Allah di hadapan makhluk-Nya. Setiap kali selesai ia mengulanginya lagi dari awal. aku masih mampu lagi wahai Rasulullah. Dan barang siapa yang mengikuti pengkhataman al-Qur‟an maka seakan-akan ia mengikuti pembagian ghanimah.“ Aku menjawab. dari Sa‟d bin Abi Waqas. akan dilingkupi pada diri mereka dengan rahmat.Merupakan amalan yang paling dicintai Allah. beliau mengatakan ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah saw. Muslim) KEUTAMAAN MENGKHATAMKAN AL-QUR‟AN a. Mengikuti sunnah Rasulullah. dengannya pula Allah akan merendahkan kaum yang lain. Dan apabila khatam bertepatan pada akhir malam.“ Aku berkata lagi. Rasulullah saw mengatakan :“ Barang siapa yang menyaksikan (mengikuti) bacaan al-Qu‟an ketika dibuka (dimulai). Muslim) 6. aku masih lebih mampu lagi wahai Rasulullah.“Sungguh aku mampu lebih dari itu wahai Rasulullah. Rasulullah saw bersabda: „ Sesungguhnya Allah SWT akan mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini (al-Qur‟an). Ad-Darimi) c.Dari Umar bin Khattab ra. Tirmidzi) b.“Aku masih mampu lebih dari itu wahai Rasulullah. beliau mengatakan : „Apabila al -Qur‟an dikhatamkan bertepatan pada permulaan malam. Beliau menjawab: „Khatamkanlah dalam lima hari. maka seakan-akan ia mengikuti kemenangan (futuh) fii sabilillah.

anggaplah 1 halaman ibarat bonus yang bisa diabaikan karena pasti selalu dibaca. Dan jika engkau bershalawat kepadaku dan para nabi terdahulu. dimana B adalah jumlah lembaran dalam 1 juz. Masih terlihat banyak?? yasudah konversi saja ke satuan lembar. berarti kami menjadi penolongmu kelak di hari Kiamat. kesimpulan tips pertama adalah percayalah bahwa 1 juz Al-Qur‟an hanya 10 lembar saja. Dalam hal ini. Contoh: Saya memakai Al-Qur‟an terbitan Syamil. Jadi.” Dari Tips pertama dan kedua didapat persamaan B = 10. dan n = 5. ikuti saja titik-titik waktu yang biasa saya gunakan yaitu sesudah/sebelum melakukan sholat 5 waktu.. Usahakan tentukan lebih dari satu titik. Pertanyaan yang harus dijawab di tips yang ketiga adalah “Berapa jumlah lembar yang harus dibaca dalam satu titik nyaman membaca Al Qur‟an yang dimodelkan dengan L = B/n ?? . kenali medan perang Anda. berhubung mengkhatamkan Al Quran sangat di anjurkan . Dan ketika kamu beristighfar bagi umat islam seluruhnya. kenapa aku disuruh melakukan empat perkara yang tidak mungkin aku mampu melakukannya di saat in? Maka Beliau SAW tersenyum dan bersabda: ”Jika engkau membaca surat al-Ikhlash sebanyak 3x. 30 juz Al-Qur‟an lah yang menjadi menjadi medan perang Anda. seperti misalnya pagi hari. yaitu: 1. berarti sama dengan mengkhatamkan bacaan ALQuran. Melaksanakan ibadah haji dan urah Lalu belia masuk. jadi L = 10/5 = 2. Membuat umat Islam rela kepadamu 4. dan n adalah banyaknya waktu nyaman. Tips kedua adalah. Konsisten untuk membaca Al-Qur‟an minimal 2 lembar (4 halaman) setiap sehabis sholat. Menghatamkan/menamatkan bacaan Al-Quran 2. Di sini perlu sedikit ilmu matematika yang biasa disebut dengan pembagian. maka 1 juz = 10 lembar 1 halaman. Kedua. berarti mereka ridha kepadamu. saya bagi tipsnya . Banyak ya?? Ya memang. hingga Beliau SAW selesai shalat. Dan ketika engkau mengucapkan: Subhanallah. dan jumlah 30 juznya adalah 604 halaman. Sesudah itu aku pun bertanya” Ya Rasulullah. ada semangat kan buat mengkhatamkan Al Quran.Rasulullah SAW bersabda kepada Sati Aisyah: “Wahai Aisyah. apalagi pada bulan Ramadhan yang penuh berkah ini. Menjadikan para Nabi sebagai penolongmu pada hari Kiamat nanti 3. sehabis mandi. Kalikan jumlah lembar yang dibaca (4 lembar untuk 2X Khatam. tapi jangan khawatir karena ternyata 1 juz Al-Qur‟an hanya sebanyak 21 halaman saja. . atau sekalian 10 lembar untuk 5 kali khatam). maka seandainya n adalah variabel banyaknya waktu nyaman maka didapat n = 5. hehe. walaa ilaaha illalaah wallahu akbar. Jadi. janganlah terburu-buru tidur sebelum engkau melakukan empat perkara. dan lain sebagainya. lebih banyak titik waktu lebih baik. shalat. syarat wajib untuk menjalankan tips ini adalah KONSISTEN. Lalu bagaimana dengan dengan yang ingin mengkhatamkan lebih dari satu kali selama Ramadhan ini. kesimpulan tips kedua adalah jadikan waktu sesudah/sebelum sholat sebagai waktu-waktu yang paling menyenangkan untuk membaca Al-Qur‟an. tentukan titik-titik waktu yang paling menyenangkan untuk membaca Al-Qur‟an. Cara untuk mengenali mudah yaitu dengan membuka Al-Qur‟an Anda dan hitung jumlah halaman totalnya. Sekedar tambahan. tambah titik waktu nyaman untuk membaca Al-Qur‟an sebanyak-banyaknya. dan aku tetap di tempat tidurku. walhamdulillah. Tips ketiga adalah alokasikan tips pertama ke dalam tips kedua. Ada 2 cara yang sama mudahnya : Pertama. . Bingung menentukan titik?? Yasudah. berarti engkau telah berbuat haji da umrah Nah .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful