Nama: __________________________ Kira dan bulatkan nombor yang betul.

l

2

3

4

5

6

l

2

3

4

5

6

l

2

3

4

5

6

l

2

3

4

5

6

l

2

3

4

5

6

l

2

3

4

5

6

l

2

3

4

5

6

l

2

3

4

5

6

l

2

3

4

5

6

l

2

3

4

5

6

© Prasekolah SK Ulu Kakus

l 2 3 4 5 6 l 2 3 4 5 6 l 2 3 4 5 6 l 2 3 4 5 6 l 2 3 4 5 6 l 2 3 4 5 6 l 2 3 4 5 6 l 2 3 4 5 6 l 2 3 4 5 6 l 2 3 4 5 6 © Prasekolah SK Ulu Kakus .Nama: __________________________ Kira dan bulatkan nombor yang betul.