Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Islam ( Sirah

)

Butiran Am Tarikh : 13 Februari 2012 Hari : Isnin

Masa : 11.45 – 12.45 Kelas : 5 Arif Bilangan murid Mata pelajaran Tajuk Gabungjalin Penyerapan Ilmu Kemahiran Berfikir Penyerapan Nilai : 38 orang : Ulum Syariah Sirah : Perjanjian Aqabah : Akhlak, Aqidah dan Ibadah : Kajian Tempatan dan Matematik : Banding beza, membuat analisis : Bekerjasama, hormat-menghormati,taat, peka dan tekun.

Bahan Bantu Mengajar : Kertas mahjong, kad perkataan Pengetahuan Sedia Ada : Murid sudah mengetahui kedudukan kota Mekah yang berkaitan Dengan ibadat haji. Hasil Pembelajaran : Aras 1 – Murid dapat menyatakan fakta-fakta asas perjanjian Aqabah. Aras 2 – Murid dapat menyebut isi-isi perjanjian Aqabah 1 dan 2. Aras 3 – Murid dapat membezakan ciri-ciri perjanjian Aqabah 1 dan 2

Apakah yang sedang dilakukan oleh kawankawan kamu?   Guru bersoal jawab dengan murid-murid berdasarkan lakonan tadi. Kaedah Lakonan Soal jawab Orang sedang bermesyuarat Soalan : 1.Langkah/Masa  Isi pelajaran  Aktiviti P & P Catatan Muqaddimah ( 2 minit) Bacaan doa Murid membaca doa sebelum memulakan pelajaran. Langkah 1 (15 minit)   Perjanjian Aqabah Berlaku pada bulan Zulhijjah tahun ke 12 kerasulan – Julai 621M. Guru mengaitkan jawapan murid dengan taiuk pelajaran. Istiqamah  Guru meminta murid bersedia untuk memulakan pembelajaran. Guru bersoal jawab dengan murid-murid. Guru meminta beberapa orang murid tampil kehadapan kelas untuk berlakon babak perjumpaan antara rasulullah dan orang    Waktu malam Rasulullah dan orang Madinah Sebab dinamakan perjanjian . Kaedah Lakonan Soal jawab Penerangan    Murid memberi perhatian kepada penerangan guru.  Guru menerangkan tentang fakta-fakta asas perjanjian Aqabah. Set Induksi ( 3 minit)  Lakonan  Guru meminta beberapa orang murid melakonkan babak sedang bermesyuarat.

Langkah 2 (15 minit)          Permainan “ Aku Dimana?” Isi-isi perjanjian Aqabah 1 Tidak syirik kepada Allah Tidak mencuri Tidak berzina Tidak membunuh anak Tidak membuat fitnah Tidak menderhaka kepada rasulullah  Guru melekatkan carta mengenai isi-isi perjanjian Aqabah 1 & 2 dipapan hitam. Kaedah Permainan Latih tubi  Guru meminta muridmurid membaca isi-isi perjanjian secara kumpulan dan beramairamai. Guru membimbing murid yang lemah Guru akan menyemak semula jawapan murid dan membetulkan  Saling membantu ketika susah dan .  Guru meminta beberapa orang murid mencari isi-isi  Isi-isi perjanjian Aqabah 2 perjanjian Aqabah 1 dan 2 kemudian melekatkan di papan hitam . BBM Carta Kad ayat   Latih tubi menyebut isi-isi perjanjian Aqabah 1 & 2.Aqabah  Sebab berlaku perjanjian Aqabah   Madinah Muri-murid diberikan watak dan diberi skrip lakonan masing-masing.    Taat perintah Allah dan rasul. Guru melekatkan kad-kad perkataan didalam kelas secara berselerak. Guru bersoal jawab dengan murid-murid tentang isi lakonan tadi.

Setiap kumpulan akan membentangkan hasil kerja dalam bentuk peta minda mengikut kreativiti kumpulan masing-masing  Guru membuat rumusan . bilangan orang yang terlibat dan isi perjanjian Guru membahagikan murid kepada 4 kumpulan. Kumpulan 1 dan 2 mencari bahan perjanjian Aqabah 1. Murid-murid diminta menyebut semula isi-isi perjanjian Aqabah 1 & 2 beramai-ramai.  Setiap kumpulan diminta menyediakan maklumat dalam bentuk peta minda. BBM Kertas mahjong   Guru memberi bimbingan kepada setiap kumpulan. Langkah 3 (20minit) Menyatakan perbezaan perjanjian Aqabah 1 dan 2 dari segi tarikh.senang   Mengajak kepada kebaikan dan menjauhi kemungkaran   Berjihad Membela kesucian Islam dan menjaga keselamatan rasulullah   kesilapan murid. Kaedah Perbincangan Peta minda  Kumpulan 3 dan 4 mencari bahan perjanjian Aqabah 2.

Bilakah berlakunya perjanjian Aqabah 1 dan 2? 2. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. BBM Lembaran kerja Lembaran kerja: 1. Guru membuat rumusan pelajaran hari ini. Kaedah Soal jawab 1. Guru mengedarkan lembaran kerja kepada setiap murid sebagai kerja rumah.   Sosial Guru menasihati murid supaya menepati janji dan patuh kepada pemimpin. Padankan isi-isi perjanjian Aqabah 1 dan 2. . Apakah isi perjanjian Aqabah 1 dan 2?    Murid memberi jawapan kepada soalan guru.    Penutup ( 5 minit) Kognitif Soal jawab Guru bersoal jawab berkaitan perjanjian Aqabah 1 dan 2. 2.hasil dari pembentangan setiap kumpulan.

.

SIRAH TAHUN LIMA HIJRAH KE MADINAH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful