BAB IV SHALAT BERJAMA’AH

A. IMAM
Imam artinya pemimpin, dalam sholat imam berarti orang yang mengimami atau memimpin sholat berjamaah, baik jamaahnya terdiri satu pengikut atau lebih, terdiri dari satu jenis kelamin atau campuran. Seorang imam sholat harus memenuhi beberapa ketentuan :

a. Persyaratan :
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Laki-laki boleh menjadi imam dari laki-laki atau perempuan. Perempuan hanya boleh mengimami perempuan. Imam harus seorang yang berakal sehat. Lebih fasih bacaannya daripada pengikutnya. Mengetahui hukum-hukum sholat. Berakhlak baik. Luas pengetahuan agamanya. Yang lebih patut menjadi imam adalah yang lebih fasih bacaan Qur’annya, jika samasama fasih maka yang lebih alim, jika juga sama maka yang lebih tua usianya. Imam yang diikuti satu pengikut, maka berdiri disebelah kanan imam agak berdekatan. Posisi pengikut berada dibelakang imam sedikit. Bila datang seorang lagi untuk berjamaah, hendaklah ia berada di kiri imam dengan posisi sejajar dengan pengikut sholat yang ada di kanan imam. Jika ada lagi pengikut sholat yang ketiga, maka ia berada di belakang imam dengan ketentuan dua pengikut yang ada di kanan dan kiri imam surut ke belakang sehingga ketiga orang yang menjadi pengikut imam teesebut berdiri sendiri. Pengikutpengikut sholat yang datang berikutnya tinggal meluruskan barisan sejajar dengan jamaah yang sudah ada. Letak imam harus di depan, tidak boleh sejajar apalagi berada dibelakang makmum, selain itu ada yang makruh menjadi imam dalam sholat, yaitu : 1. Orang yang dibenci oleh sebagian besar penduduk. 2. Anak yang belum baligh dan atau belum dikhitan. 3. Yang bacaannya kurang benar tapi tidak sampai merusak makna, bila merusak makna maka tidak sah menjadi imam. 4. Orang yang kurang hati-hati menjaga najis. Sholat sendirian disebut sholat munfarid, sholat berjamaah paling sedikit terdiri dari dua orang, satu orang bertindak sebagai imam dan satu orang lainnya sebagai makmum, tetapi bila dilakukan dengan makmum yang banyak akan semakin baik.

b. Tata cara Shalat :

‫ ﻭ ﺻـﻼﺗــﻪ‬  ‫ﻩ‬ ‫ ﻭﺣــﺪ‬ ‫ِ ﺍﺯﻛـﻰ ﻣﻦ ﺻـﻼﺗــﻪ‬ ‫ﺍﻥ ﺻـﻼﺓ ﺍﻟﺮﺟـﻞ ﻣـﻊ ﺍﻟﺮﺟـﻞ‬ ‫ـــﻮ‬  ‫ ﻓـﻬ‬ ‫ِ ﻭﻣـــﺎ ﻛـــﺜﺮ‬ ‫ ﻣــﻊ ﺍﻟﺮﺟــﻞ‬ ‫ﻣــﻊ ﺍﻟﺮﺟـﻠـــﲔ ﺍﺯﻛـــﻰ ﻣـﻦ ﺻـﻼﺗـــﻪ‬ ‫ ﻋـﺰ ﻭﺟـﻞ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﲪﺪ ﻭ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴﻨﻦ‬‫ ﺍﱃ ﺍ‬ ‫ﺍﺣـﺐ‬
Artinya : “Sesungguhnys sembahyang berjamaah dengan seorang (makmum) itu lebih baik dibanding dengan shalat sen-dirian, dan berjamaah dengan dua makmum lebih baik dari berjamaah hanya dengan satu makmum. Dan jamaah yang lebih banyak lagi maka lebih disukai oleh Allah Azza wajal. HR. Ahmad dan Ashhabus Sunan.

B. MAKMUM
Makmum adalah orang yang diimami, atau orang yang mengikuti pemimpinnya, dalam sholat berjamaah makmum harus mengikuti imamnya. Untuk dapat menjadi makmum yang baik dan sah, maka seorang makmum supaya memperhatikan ketentuan-ketentuan berikut :

a. Persyaratan :
1. 2. 3. 4. 5. 6. Makmum wajib berniat mengikuti imam (menjadi makmum). Makmum harus mengetahui gerakan imam. Makmum harus mengikuti gerakan imam. Makmum tidak boleh mendahului gerakan sholat imam. Makmum tidak boleh berbeda gerakan sholatnya dengan imam. Makmum harus berada dalam satu tempat dengan imam.

maka makmum yang laki-laki mengucapkan lafal tasbih . Makmum masbuq (yang terlambat). At Thabrani.[ 67 ]. Tidak boleh menjadi makmum dari imam yang diketahui sholatnya tidak sah (batal). ‫ ﺍﻻﻭﱃ‬ ‫ﺓ‬ ‫ُ ﺍﻟﺘـﻜـﺒـــﲑ‬ ‫ِﻙ‬ ‫ﺭ‬ ‫ـــﺪ‬ ‫ـــﺎ ﻓــﻰ ﺟـﻤـﺎﻋـــﺔ ﻳـ‬ ‫ﻣــﻦ ﺻـــﻠﻰ ﺍﺭﺑـﻌـــﲔ ﻳـﻮﻣ‬ ‫ ﻣـﻦ ﺍﻟــﻨـﻔــﺎﻕ ﺭﻭﺍﻩ‬ ‫ﺓ‬ ‫ﺍﺀ‬ ‫ ﻣﻦ ﺍﻟــﻨﺎﺭ ﻭ ﺑـــﺮ‬ ‫ﺓ‬ ‫ﺍﺀ‬ ‫ﺗـﺎﻥ ﺑــﺮ‬ ‫ﺍﺀ‬ ‫ ﻟـﻪ ﺑــﺮ‬ ‫ﺐ‬ ‫ﻛـﺘـ‬ ‫ﺍﻟﱰﻣﺬﻯ‬ Artinya : “Siapa yang shalat berjamaah secara rutin selama 40 hari dan tidak ketinggalan takbir imam yang pertama (takbiratul ihram). CARA MENEGUR DAN MENGGANTI IMAM Bila imam keliru gerakan atau lupa bacaan sholat namun terus dilakukan. maka makmum berhak untuk menegur imam. yaitu jika imam keliru gerakan. untuk itu harus menambah sendiri kekurangan rokaat yang tertinggal. (yaitu) bebas dari api neraka dan bebas dari nifaq. H. Bila imam didapati sudah lewat dari ruku’. sebagai makmum maka ia wajib mengikuti gerakan imamdan tidak boleh mendahuluinya sampai sholat itu berakhir. . maupun dari Rasulullah saw. . Oleh karena itu sebaiknya makmum yang di belakang imam terdiri orang-orang yang baik pula bacaannya dna memahami pengetahuan agama serta sudah baligh. yaitu makmum yang mengikuti imam sejak rukun sholat yang pertama. HIKMAH SHALAT BERJAMAAH Sholat berjamaah sangat utama dan mendapat penghargaan khusus baik dari Allah swt. HR. Laki-laki tidak boleh menjadi makmum dari imam seorang wanita. Caranya disesuaikan dengan kekeliruan imam. jadi ketika imam salam makmum masbuq tidak perlu ikut salam akan tetapi langsung berdiri untuk menambah mengerjakan kekurangan rokaat sholat yang tertinggal hingga ia sendiri mengerjakan salam. Imam yang karena sesuatu hal tidak dapat melanjutkan sholat. 8. sedangkan makmum perempuan cukup menepukkan punggung tangannya. Bukhari Muslim. Makmum menambah ketinggalan rokaat sholatnya sesudah imam mengerjakan salam. . misalnya sudah berdiri i’tidal atau sedang sujud. Makmum masbuq yang bisa mendapatkan imam sebelum berdiri dari ruku’ (sedang ruku’) maka berarti ia telah dihitung mengikuti satu rokaat sholat itu meskipun ia tidak dapat mengikuti bacaan Al Fatihah atau surat dalam sholat pada rokaat itu. maka makmum yang di belakang imam segera maju ke depan mengganti imam tersebut sampai selesai sholat ( salam). 1. b. D. maka makmum langsung ikut gerakan itu namun makmum tidak memperoleh rokaat sholat itu. . d. yaitu makmum muwafiq dan makmum masbuq.R. untuk itu ia harus memenuhi beberapa ketentuan berikut : a. b. c. 2.7. . Harus berniat sholat menjadi makmum dan langsung mengikuti gerakan imam saat itu. yaitu makmum yang tidak dapat mengikuti imam sejak awal. sedangkan bila keliru bacaan. Makmum muwafiq (yang tidak terlambat). sebagaimana sabda beliau : ‫ٍ ﻭ ﻋـﺸـﺮﻳــﻦ ﺩﺭﺟـــﺔ‬ ً ‫ ﺑﺴــﺒــﻊ‬ ‫ ﺍﻓـﻀـ ـﻞ ﻣـﻦ ﺻــﻼﺓ ﺍﻟﻔـــﺪ‬ ‫ﺻـﻼﺓ ﺍﳉــﻤﺎﻋـﺔ‬ ‫ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻯ ﻣﺴﻠﻢ‬ Artinya : “Sholat jamaah lebih utama kebaikannya 27 kali lipat dibanding sholat sendirisendiri. maka makmum membetulkan bacaan imamnya itu.maka ditulis untuknya dua kebeba-san. Cara makmum bersholat jamaah : Makmum dapat dibedakan mejadi dua. . . misalnya ketika sedang mengimami sholat tiba-tiba ia batal wudlu. C.

lebih besar dibanding shalat sendirian.kecuali mereka akan dikelilingi oleh Malaikat. Diharapkan setiap muslim dalam menjalankan sholat. b. Ketika berdzikir dan berdo’a bersama akan dikelilingi oleh para Malikat. khusunya sholat wajib lima waktua agar dikerjakan secara berjamaah. akan dikaruniai ketenangan dan akan dibanggakan oleh Allah kepada siapapun yang berada didekatNya. Muslim . HR. c.‫ ﺍﻟﻠـﻴﻞ ﻣـﻦ ﺻــﻠﻰ‬ ‫ ﻓـﻜﺄﻧـﻤﺎ ﻗـﺎﻡ ﻧـﺼﻒ‬ ‫ﻣﻦ ﺻـﻠﻰ ﺍﻟـﻌـﺸﺎﺀ ﻓﻰ ﺟـﻤﺎﻋـﺔ‬ ‫ ﻓـﻜﺄﻧـﻤﺎ ﺻـﻠﻰ ﺍﻟﻠــﻴﻞ ﻛﻠــﻬﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴـﻠﻢ ﻭ‬ ‫ ﻓﻰ ﺟـﻤﺎﻋـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺼـﺒﺢ‬ ‫ﺍﺣـﻤﺪ‬ Artinya : “Siapa yang shalat isya’ berjamaah. Mendidik jiwa untuk senantiasa bergembira dalam hidup bersama. sehingga akan timbul sikap sosial yang tinggi terhadap lingkungan sekitarnya. Muslim dan Ahmad. Memiliki keutamaan atau kebaikan 27 derajat dibanding sholat munfariddan kemungkinannya untuk diterima oleh Allah swt. Sholat berjamaah akan menanamkan rasa persatuan dan kesatuan sehingga ukhuwah islamiah akan terikat erat. d. dan siapa yang shalat shubuh berjamaah maka bagaikan bangun semalam suntuk. akan diliputi oleh rahmat. e. diliputi oleh rahmat dan lain-lain dan untuk lebih jelaasnya perhatikan hadis berikut : ‫ ﺍﳌـــﻼ ﺋـﻜـــﺔ‬ ُ ‫ْـﻬـــﻢ‬ ‫َـﺘ‬ ‫ﺎﱃ ﺍﻻ ﺣـﻔ‬ ‫َ ﺗـــﻌ‬ ‫ﻭﻥ ﺍ‬ ‫ْﻛـــﺮ‬ ‫ـﺬ‬ ‫ ﻳـ‬ ‫ﻡ‬ ‫َـــﻮ‬ ‫ﻗ‬ ‫ﻻ ﻳـﻘـﻌـــﺪ‬ ‫ ﺍ‬ ُ ‫ُ ﻭ ﺫﻛــﺮ‬ ‫ـﻜـﻴـﻨـﺔ‬ ‫ ﺍﻟﺴ‬ ‫ِـﻢ‬ ‫ـﻠـﻴﻬ‬ ‫ﻋ‬ ‫ ﻟﺖ‬ ‫ُ ﻭﻧــﺰ‬ ‫ ﺍﻟـﺮﺣـﻤـﺔ‬ ‫َـﺸـﻴـﺘﻬـﻢ‬ ‫ﻭﻏ‬ ‫ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ‬ ‫ﻩ‬  ‫ ﻋـﻨـﺪ‬ ‫ﻤـﻦ‬ ‫ﻓـﻴ‬ Artinya : “Tidak satu kaumpun yang duduk berdzikir kepada Allah Ta’ala. karena pada saat jamaah berkumpul di tempat sholat dapat disampaikan berbagai hal yang diperlukan untuk kepentingan bersama dan kemajuan umat. Secara singkat shalat berjamaah memiliki hikmah sebagai berikut : a. HR. hal ini mengingat betapa besarmanfaat dari shalat berjamaah tersebut. Pembinaan umat akan semakin mudah. maka bagaikan bangun setengah malam.

dikanan imam agak kebelakang sedidikt 9. shalat berjamaah b... a. mengetahui jatidiri imam b. tiga rokaat 7. orang yang tidak dikenal d. a..... a. a. apabila dalam rokaat itu ia. lurus dengan imam b. a.. makmum d.BAB IV SHOLAT BERJAMAAH I. membaca fatihah dan surat pendek e.. Ulama e.. Wajib 3. Ulama e.. maka disebut. shalat munfarid c. Guru Agama d. Cara makmum wanita menegur imam yang keliru/lupa gerakan shalat adalah. Sunat e... a. mengikuti sujud bersama imam d. yang paling alim dalam masalah fiqh c. Seseorang telah dianggap mengikuti satu rokaat.. dibelakang makmum laki-laki 10. hukum mengucapkan niat menjadi imam adalah .. dua rokaat e.. a. a. membaca fatihah dan ruku’ bersama imam 6. tidak perlu menambah c. makruh b. Seorang yang mengikuti imam dari rokaat kedua.. dibelakang imam d. dibelakang anak laki-laki b. mengetahui tingkat pengetahuan imam 13. Yang lebih patut menjadi imam adalah. Haram c. maka disebut. mengetahui gerakan imam c. makmum masbuq 12. sempat ruku’ bersama Imam b. Mubah d. makmum masbuq 8.. mengenal dengan baik pada imam e. sejajar dengan anak laki-laki d.. makmum d. shalat berjamaah b.. makmum muwafiq e.... a. Guru Agama d... Mubah d.. Yangtertua 5. Setelah imam salam.. satu rokaat d.. dibelakang makmum e.. Diantara persyaratan untuk sah menjadi makmum adalah .. Pilihlah salah satu jawaban yang anda anggap paling benar ! 1... yang lebih fasih bacaan Qur’annya b.. bertepuk tangan . membaca tasbih d. mengetahui bacaan Qur’an imam d. yang paling alim dalam masalah fiqh c. yang datang terlebih dahulu b. dikiri imam agak kebelakang sedidikt e. Sunat e. sempurna membaca fatihah c. Seorang yang mengikuti imam dari rokaat pertama.. a. anak yang belum baligh e. Diantara orang yang makruh untuk menjadi imam adalah .. Posisi makmum wanita dalam shalat berjamaan (campuran) adalah ... maka yang paling berhak untuk menjadi imam dalam shalat berjamaah adalah . Orang yang was-was 11. suaranya tidak nyaring b. persis dibelakang imam d. makruh b. sejajar dengan Imam c. a.. Hukum mengucapkan niat (dalam hati) bagi seorang makmum dalam shalat jamaah adalah .. Bila makmum hanya seorang maka posisi makmum tersebut adalah ... Haram c. langsung ikut salam b... makmum muwafiq e. a.. Khusus untuk imam... setelah takbirotul ihrom ia langsung ikut ruku’ bersama imam tanpa membaca fatihah. Bila ada dua orang yang sama-sama fasih dalam membaca Al Qur’an. Wajib 2.... suaranya nyaring c. Yangtertua 4. shalat munfarid c.. a.... maka orang tersebut harus menambah . Seseorang yang ikut shalat berjamaah ketika imam sedang ruku’ pada rokaat kedua dalam shalat maghrib.

2 wanita dewasa dan 2 anak perempuan. Mengetahui hukum-hukum sholat.. B. 8. sedang imam dalam keadaan sujud. membaca hamdalah Bila diketahui bahwa imam batal shalatnya. Imam harus seorang yang berakal sehat. jika sama-sama fasih maka yang lebih alim. 10. Bila ada dua orang yang sama-sama belum fasih dalam membaca Al Qur’an.. laki-laki d. Pekerjaan apakah yang harus dilakukan oleh makmum itu ? Bila seorang imam tertimpa suatu hadas atau najis. Perempuan hanya boleh mengimami perempuan. menepukkan punggung tangannya c.. membatalkan shalat jamaah Sebaiknya makmum yang berada di belakang imam terdiri. mengajukan pendapat berdasarkan pengamatan gambar setuju dengan konsepyang ada okey ! Asah Terampil Agama Islam 6 7 8 9 10 B B B D B 11 C 12 C 13 E 14 E 15 C 1. laki-laki dewasa dan anak-anak c.. 4. membuat jamaah baru e. 6. meneruskan shalat tanpa imam b. Yang lebih patut menjadi imam adalah yang lebih fasih bacaan Qur’annya. E 5. 2. bagaimanakah cara makmum memperingati imam ?Jelaskan ! Menjawab. 3 anak laki-laki. mengikuti grakan imam dan harus berada dalam satu tempat dengan imam. C. guru-guru agama b. a. Bagaimanakah susunan posisi mereka yang terbaik ? Bolehkan seorang remaja bermakmum kepada anak-anak yang belum dewasa ? jelaskan ! Selain harus mengetahui. salah satu makmum menggantikan imam c. mampu mengganti imam Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan jelas dan tepat. D 4. E. D. a. membaca takbir e. 3. 4.14.. 7. 3. 9. maka imam supaya dipilih yang paling alim. apakah bagi dua orang tersebut tidak perlu shalat berjamaah ? Jelaskan alasan anda ! 2.. 1. 1. mengapa demikian ? Bila makmum terdiri dari 3 laki dewasa. Lebih fasih bacaannya daripada pengikutnya. 7. A/C B. mengapa demikian ? Jelaskan pendapat anda ! Bila sama-sama memiliki persayratan yang cukup. maka cara melanjutkan shalat tersebut adalah dengan cara.. 8. Berakhlak baik. 5. Luas pengetahuan agamanya. Persyaratan apa lagi yang harus dipenuhi oleh seorang makmum ? Pernahkah anda menjadi makmum muwafiq dan makmum masbuk ? Jelaskan perbedaan keduanya ! Seorang makmum yang mendapatkan imam sedang ruku’ pada rokat kedua dalam shalat isya’. 5. 6. b. jika juga sama maka yang lebih tua usianya . Pernahkah anda menjadi imam dalam shalat berjamaah ? coba jelaskan pernyaratan minimal bagi laki-laki/wanita untuk dapat menjadi imam ? Berakhlaq baik merupakan salah satu persyaratan menjadi imam shalat. Bila seorang imam dalam shalat berjamaah mengalami kekeliruan gerakan atau lupa bacaan. bagaimanakah cara ia menyelesaikan shalatnya setelah imam salam ? Bila makmum datang. laki-laki dewasa e. Laki-laki boleh menjadi imam dari laki-laki atau perempuan. 15. shalat munfarid d. B 3. apakah yang harus dikerjakan oleh seorang imam dan makmum agar jamaah shalat tetap berlangsung ? Diskusikan bersama kelompok/teman duduk anda dan buatlah laporannya ! 1. 1. C 2. 2..

dalam arti mereka salah satu boleh menjadi Imam shalat. 7.Muwafiq 22. sementara itu makmum terdepan maju untuk menggantikan posisi imam. Tergantung sepenuhnya pada jawaban siswa ! E. Sebab bila tidak ada yang memenuhi syarat maka siapapun boleh menjadi Imam Shalat.Makmum 4. sedang imam dalam keadaan sujud. Bila seorang yang buruk akhlaknya menjadi Imam. 5. 8.Tmp 15.Sembahyang 8.Adat 7. Akan tetapi makruh. maka setelah imam salam makmum tersebut harus menambah 2 rokaat lagi.Jami 17. karena seorang Imam shalat merupakan panutan. Imam menghentikan shalatnya.Tasbih 11. b.Ulama 19.Dagu 6. 6. D.Masbuq 12. Makmum perembpuan menepukkan punggung tangannya atau membenarkan bacaan Imam. 3. c.Islam 16. 1. dibelakang imam adalah 3 laki-laki dewasa.Akad KUNCI JAWABAN 6 1. e.. 2 wanita dewasa dan dibelakangnya barulah 2 anak perempuan. Makmum tidak boleh berbeda gerakan sholatnya dengan imam. Bila makmum tersebut sempat ruku’ bersama imam pada rokaat kedua. kemudian 3 anak laki-laki.Jumat 18.Kubur 3. sedangkan makmum masbuq adalah mereka yang baru mengikuti imam setelam iamam mengerjakan beberapa rukun shalat.Masjid…. Tidak boleh menjadi makmum dari imam yang diketahui sholatnya tidak sah (batal). Makmum peria mebaca tasbih atau membenarkan bacaan Imam b. khususnya apabila dalam shalat terjadi sesuatu yang diluar dugaan dan memerlukan pemecahan hukum.Uub 9. 10. Bila makmum datang. Persyaratan lainnya yang harus diketahui oleh makmum adalah : a.Nama Lain Dar Al Quran 16.Daud Ralat/Perbaikan Pertanyaan Mendatar : 7. 2. maka akan berdampak buruk pula terhadap makmumnya. Boleh dan sah bila memenuhi syarat dan rukuinnya. maka makmum segera niat dan takbiratul ihram kemudian mengikuti sujud bersama imam. 4. Karena Imam yang alaim akan lebih menjamin keabsahan salat. C.Mayat 5. d.2.Sama 16.Mushaf 2. a. BAB IV 1 7 8 9 12 14 16 18 19 20 21 15 10 11 13 2 3 4 5 1. Makmum tidak boleh mendahului gerakan sholat imam.Air 10. Makmum muwafiq adalah makmum yang mengikuti jamaah sejak imam takbiratul ihrom. Makmum wajib berniat mengikuti imam (menjadi makmum). minimal pribadinya akan ditiru oleh jamaahnya. Susunan jamaahnya sebagai berikut. Sholat (Satu Huruf Dibuang) Menurun : 1.Iqamah 13.Ahad 17 23. 1M A 2K M U 7S E H 9A F I U B U R 12I A U 3M A H Y A A 4A 5D A 6T A N G 8U U A S B I 13S H 10T 11 P M A . Shalat jamaah tetap harus dilakukan. 9. Laki-laki tidak boleh menjadi makmum dari imam seorang wanita.

nama Nabi 22. fa’ dhomma 19. orang mati 8. pewaris Nabi saw.NAMA LAIN DAR Al Quran 4. dibelakang imam 1. dibawah mulut 9. Mendatar b. Fa’ fathah 23. nama hari 20. kebiasaan 2.14F 16J U M A Q A M T 15I S B L A M A M 17 D M A U 18 L U 19 U W AA 20F 21I Q M I 22A H A D 23A K A D A. ulangan umum bersama 5. Menurun 1. makmum yang terlambat 15. sholat (SATU HURUF DIBUANG) 3. makam 7. Agama fitrah 12. taman makam pahlawan 11. shalat yang wajib berjamaah 13. janji /kontrak 21. alat penghitung dzikir 10. 14. dikerjakan sebelumshalat 16. hari raya . ikut imam dari awal shalat 17. yang diminum 6. sifat Allah swt 18.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful