P. 1
KSSR mengekalkan konsep Kesepaduan dalam DSK dan DSP.BincangkaKSSR beserta matlam,at dan objektif yang perlu dicapai oleh muridn dokumen-dokumen

KSSR mengekalkan konsep Kesepaduan dalam DSK dan DSP.BincangkaKSSR beserta matlam,at dan objektif yang perlu dicapai oleh muridn dokumen-dokumen

|Views: 53|Likes:
Published by Ires
KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH
KRP3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH

More info:

Published by: Ires on Apr 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/20/2013

pdf

text

original

KUMPULAN VARIASI

SERI HIDAYATI BT. MAWARDI @ MOIN ROHIMAH BT. MOHAMMED KASSIM MAI ZAHARAH BT. KAMARUDIN CHE AZIZAH BT. ISMAIL JAMALIAH BT. KASIM NORSHIMAH BT. MUSA

Soalan 2 KSSR mengekalkan konsep kesepaduan dalam Dokumen Standard Kandungan (DSK) dan Dokumen Standard Pembelajaran (DSP) seperti yang terdapat dalam KBSR. Bincangkan dokumen-dokumen KSSR beserta matlamat dan objektif yang perlu dicapai oleh murid.

Definisi Kurikulum
 Menurut Ornstein dan Hunkin (1988), kurikulum merupakan satu rancangan tindakan atau satu dokumen bertulis yang mengandungi strategi untuk mencapai matlamat yang diingini.  Menurut Mohd Daud (1995), kurikulum ialah satu budaya atau ilmu pengetahuan untuk panduan guru mengajar kumpulan murid tertentu.  Kamus Dewan edisi keempat pula mentakrifkan kurikulum sebagai skop dan isi kandungan sesuatu mata pelajaran di sekolah atau senarai kesemua mata pelajaran di sekolah.  Standard pula ditakrifkan oleh Kamus Dewan edisi keempat sebagai sesuatu yang dapat diterima atau diiktiraf dan dijadikan dasar untuk mengukur sesuatu yang lain.

Gagasan ke-3 Ucapan Dasar Y.B. Perdana Menteri dalam Perhimpunan Agung UMNO 2006 menuntut supaya sistem pendidikan Negara memberi penekanan kepada: Pembangunan modal insan Penghasilan pelajar celik minda Pembentukan warga yang menguasai ilmu.A. kemahiran dan maklumat Program membangunkan akal manusia dalam melahirkan insan Ulul al-bab 4 .

Teras ke-2 PIPP Dasar Membangunkan modal insan yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran serta menghayati nilai-nilai murni Matlamat Memastikan anak bangsa Malaysia dipupuk semangat menguasai ilmu pengetahuan. kemahiran dan kompetensi serta menerapkan nilai murni 5 .

Kurikulum kebangsaan perlu dikaji semula bagi memastikan kurikulum yang holistik dan sentiasa relevan untuk melahirkan modal insan seimbang yang dapat menangani cabaran semasa dan masa depan 6 .

jasmani dan emosi • • • • • • Berilmu Pengetahuan Berketrampilan Percaya kepada Tuhan Berakhlak Mulia Berkeyakinan Murid yang Berdikari Warga Negara Bertanggung jawab TERAS PEMBANGUNAN KURIKULUM • Falsafah Pendidikan Kebangsaan • Dasar Pendidikan Kebangsaan • Wawasan 2020 • Rangka Rancangan Jangka Panjang • Cabaran Abad Ke-21 • Model Baru Ekonomi (MBE) • Teori Pembelajaran • • • • • • Berbudi Bersatu padu Patriotik Adil Penyayang Berbakti Pekerja Berilmu • • • • Inovatif Kreatif Dahagakan Ilmu Menguasai Kemahiran Teknologi Maklumat & Komunikasi • Pencipta Teknologi • Belajar Sepanjang Hayat 7 Global Player • Daya Saing • Daya Tahan • Kemahiran Berkomunikasi • Jati Diri • 4 Pillars of Education (UNESCO) . rohani.Murid yang seimbang dari segi intelek.

kaedah pentaksiran. organisasi. pedagogi.Proses melakukan satu bentuk perubahan yang holistik kepada kurikulum persekolahan sedia ada yang melibatkan perubahan bentuk. peruntukan masa. kandungan. bahan dan pengurusan kurikulum di sekolah. 8 .

BENTUK BAHAN ORGANISASI PENGURUSAN KURIKULUM KSSR KANDUNGAN PENTAKSIRAN PEDAGOGI PERUNTUKAN MASA 9 .

.

.

Menulis & Mengira) Bahasa Matematik MANUSIA DENGAN ALAM SEKELILINGNYA Kerohanian.KOMUNIKASI Kemahiran Asas (Membaca. Nilai dan Sikap Pendidikan Islam Pendidikan Moral Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan Kemanusiaan dan Persekitaran Sains Kajian Tempatan MURID PERKEMBANGAN DIRI INDIVIDU Kesenian dan Rekreasi Muzik Seni Visual Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan Kemahiran Hidup Kemahiran Hidup 12 .

.

BAHASA Keusahawanan NILAI MURNI SAINS & TEKNOLOGI INSAN SEIMBANG Berfikiran Kritis & Kreatif dan Inovatif Kreativiti dan Inovasi Teknologi Maklumat & Komunikasi PATRIOTISME PENDIDIKAN ALAM SEKITAR 14 .

DOKUMEN-DOKUMEN DALAM KSSR BAHAN KURIKULUM DOKUMEN STANDARD KURIKULUM BAHAN SOKONGAN KURIKULUM MODUL BUKU PANDUAN ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK) BUKU TEKS BUKU PANDUAN KREATIVITI & INOVASI BUKU PANDUAN KEUSAHAWANAN BUKU PANDUAN TMK BUKU PANDUAN MENAAKUL .

Ia merupakan pendekatan modular yang merujuk kepada keduadua Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran KSSR digubal dalam bentuk pernyataan standard.  OBJEKTIF (Cth : Mata pelajaran Sains) • Merangsang sifat ingin tahu murid dan mengembangkan minat tentang dunia di sekeliling mereka. . # Setiap mata pelajaran mempunyai matlamat dan objektif tersendiri. • Menyediakan peluang untuk murid menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif.  MATLAMAT ( Cth : Mata pelajaran Sains) • Menanam minat dan mengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains. kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir serta sikap saintifik dan nilai murni.bahan kurikulum utama yang digunakan dalam pembelajaran dan pengajaran. . BAHAN KURIKULUM DOKUMEN STANDARD .

Standard Pembelajaran Satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan. 17 . kemahiran dan nilai.KSSR digubal berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran Standard Kandungan Penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan.

kemahiran dan nilai diukur dengan jelas • Memberi fokus terhadap keberkesanan pelaksanaan p&p • Mengenal pasti strategi penambahbaikan (assessment for learning) 18 .• Memastikan semua murid mencapai tahap yang ditetapkan dalam standard • Membolehkan pengetahuan.

.

dinamik dan seimbang serta membantu dalam menyediakan guna tenaga negara dan peningkatan kualiti pendidikan  OBJEKTIF • Membantu murid-murid membuat persediaan belajar. penguasaan kemahiran baru dan terkini.wadah penulisan yang mengandungi fakta. progresif. membangkitkan minat murid untuk membaca dengan ilustrasi yang menarik dan sebagai bahan rujukan muridmurid di sekolah dan di rumah ketika membuat ulangkaji dan panduan awal . pengetahuan dan maklumat lain yang diperlukan untuk membentuk minda pelajar  MATLAMAT • Agen perubahan membantu memberikan prospek baru dalam penerokaan. BAHAN SOKONGAN KURIKULUM I) BUKU TEKS .

.

Manakala modul pembelajaran pula digunakan oleh murid untuk mengukuhkan lagi pemahaman terhadap sesuatu isi pembelajaran.Modul Pengajaran merupakan dokumen yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan pengajaran.  OBJEKTIF (Cth : Mata pelajaran : BM Tahun 3) i. ii. nilai dan idea serta hubungan sosial dalam kehidupan harian.iii) MODUL . frasa dan ayat dengan betul. mengecam. kemahiran. . mendengar.  MATLAMAT ( Cth : Mata pelajaran : BM Tahun 3) • Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah digubal untuk membolehkan murid berketerampilan dalam berbahasa dan boleh berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri. # Modul Pengajaran setiap mata pelajaran mempunyai matlamat dan objektif tersendiri. maklumat. mengajuk dan menentukan arah bunyi persekitaran dengan teliti dan betul. mendengar. perkataan. ilmu. memperoleh pengetahuan. memahami dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad.

.

 MATLAMAT • Menghasilkan modal insan berdaya cipta dan berkeupayaan menghasilkan idea dan ciptaan yang berkualiti yang menjadi amalan dan budaya dalam kehidupan serta mampu menyumbang ke arah pembangunan masyarakat. menggunakan daya imaginasi dan idea kreatif untuk penghasilan idea tulen yang asli dan baharu serta menjana dan mengaplikasikan idea kreatif dalam konteks tertentur. membuat keputusan dan mengurus kehidupan harian secara kreatif dan inovatif. bangsa.iv) BUKU PANDUAN ELEMEN MERENTAS KURIKULUM – EMK (KREATIVITI & INOVASI) .Panduan kepada guru menerapkan kreativiti & inovasi yang merupakan kebolehan atau kemampuan murid untuk mencipta. negara dan agama. menyelesai masalah.  OBJEKTIF • Menghasilkan idea kreatif dan inovatif • Menyelesaikan masalah. • Menguasai kemahiran berkomunikasi .

.

 OBJEKTIF • Mengamalkan sikap keusahawanan • Mengamalkan pengetahuan& kemahiran pengurusan asas jual beli yang mudah dalam aktiviti kehidupan seharian yang relevan. .v) BUKU PANDUAN ELEMEN MERENTAS KURIKULUM – EMK BUKU PANDUAN KEUSAHAWANAN -Buku panduan untuk guru memberi panduan kepada murid tentang proses-proses menguruskan perniagaan secara langsung disamping menekankan aspek pembangunan murid untuk menjadi insan yang memiliki ciri-ciri keusahawanan  MATLAMAT • Membentuk ciri-ciri & amalan keusahawanan sehingga menjadi satu budaya dikalangan murid. • Mengamalkan cara berfikir ke arah keusahawanan dalam situasi yang diperlukan.

.

memproses & menggunakan maklumat. • Menggunakan TMK untuk mencari. • Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti & pembelajaran.Buku panduan ini dapat membantu guru memberi pendedahan dalam penggunaan komputer.iv) BUKU PANDUAN ELEMEN MERENTAS KURIKULUM – EMK TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI (TMK) . menyimpan.  OBJEKTIF • Menggunakan TMK secara bertanggungjawab & beretika. berinovatif serta meningkatkan kualiti pembelajaran. menukar dan melindungi maklumat di mana sahaja dan bila-bila masa.  MATLAMAT • Memastikan murid dapat mengaplikasikan dan mengukuhkan pengetahuan dan kemahiran asas TMK yang dipelajari. mendapatkan semula. mengumpul. peralatan komunikasi dan perisian aplikasi untuk memperoleh. . menghantar. memproses. menggalakkan kreativiti dan menyediakan pembelajaran yang menarik & menyeronokkan serta menjana pemikiran kritis & kreatif.

.

 OBJEKTIF • Membezakan yang baik dan yang buruk dan memahami sebab dan akibat.V) BUKU PANDUAN ELEMEN MERENTAS KURIKULUM – EMK (BUKU PANDUAN MENAAKUL) . • Kemahiran menaakul membolehkan murid berfikir dengan fleksibel.Buku panduan ini dapat membantu guru untuk menerap dan melaksanakan kemahiran menaakul terhadap murid di dalam dan di luar bilik darjah. . • Menggalakkan penerokaan dan penjanaan idea baru serta bersedia menghadapi risiko.  MATLAMAT • Murid boleh memberi sebab dan akibat serta menyatakan rasional yang logik bagi menyelesaikan sesuatu masalah.

.

KESIMPULAN  KSSR bertujuan meningkatkan kualiti pendidikan rendah agar lebih relevan dengan cabaran masa kini dan abad ke-21. pengurus kurikulum. ibu bapa serta pihak berkepentingan .  Guru memainkan peranan yang penting bagi mengupayakan P&P yang berkesan.  Kejayaan transformasi kurikulum memerlukan komitmen menyeluruh daripada semua pihak termasuk penggubal dasar.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->