P. 1
A. Penulisan Akademik

A. Penulisan Akademik

|Views: 2|Likes:
Published by Mohd Amdih Saidi
akademilk
akademilk

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Mohd Amdih Saidi on Apr 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/07/2014

pdf

text

original

1.

0 ELEMEN-ELEMEN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Falsafah pendidikan di negara ini sebenarnya telah tercipta tetapi secara implicit, dan telah juga disebarkan melalui beberapa dokumen yang menghuraikan dasar-dasar dan ideologi-ideologi negara dan juga dalam sebuah buku atau dokumen. Ramai masih belum sedar tentang didikan. Falsafah pendidikan negara dengan cara tidak ketara, tersirat dalam bentuk dasar, ideologi negara dan matlamat pendidikan. Secara ringkas, FPK menggariskan segala istilah, pemikiran dan prinsip berkaitan dengan bidang pendidikan di negara kita. Dengan kata lain, ia menggabungkan matlamat, dasar-dasar dan amalan-amalan pendidikan sebagai satu entiti keseluruhan yang tekal, jelas dan logik. Secara am, FPK bertujuan untuk menjelaskan secara rasional amalan-amalan pendidikan terkini serta membimbing tindakan dan tren pendidikan masa depan. Berikut adalah teks lengkap Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Falsafah pendidikan dianggap sebagai satu proses aktiviti pendidikan yang mencerminkan pemikiran dan falsafah negara. Dengan yang demikian falsafah pendidikan Malaysia merupakan proses aktiviti pendidikan untuk mencapai matlamat dan aspirasi negara berpandukan Dasar Pelajaran Kebangsaan, Rukunegara dan Dasar Ekonomi Baru. Kewujudan Falsafah Pendidikan Kebangsaan perlu sebagai pelengkap Dasar Pendidikan Kebangsaan. Berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan diatas dapat dilihat dengan jelas hala tuju sistem pendidikan di Malaysia.

1

2007:122). khasnya perkembangan k-ekonomi dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi. atau dengan pembelajaran secara kendiri berbentuk ICT,secara on-line dan melalui media massa. 1. potensi dan kebolehan akan menjelma melalui interaksi sosial dengan orang lain dan alam 2 . Maka. Pendidikan sepanjang hayat membolehkan kita mengbadapi dan menangani pelbagai pembangunan yang pesat. bertenaga mahir serta berahlak mulia. sekolah di tempat-tempat seperti dan diteruskan di peringkat selepas institut pendidikan tinggi. serta penyerapan nilai murni supaya menjadi insan yang berilmu pengetahuan. Bakat. Proses pemerolehan dan pemindahan berlangsung secara berterusan bermula dari kecil sehingga ke akhir hayat. Proses pendidikan ini merupakan proses secara berterusan sepanjang hayat. setiap individu masih terus meningkatkan ilmu. tempat bekerja dan komuniti. pendidikan secara berterusan ini merupakan hasrat utama FPK. pendidikan secara berterusan ini adalah bermula sebagai pendidikan asas dalam peringkat awal kanak-kanak di rumah dan tadika.1. potensi dan kebolehan yang mungkin terpendam.2 MEMPERKEMBANG POTENSI INDIVIDU Setiap individu telah diberkati Tuhan dengan bakat. 2007:122). Bakat. dikembangkan dan dipertingkatkan (Choong Lean Keow.Elemen ini adalah sangat penting kerana pendidikan ialah proses pemerolehan ilmu pengetahuan dan kemahiran.1 PENDIDIKAN SECARA BERTERUSAN Pendidikan adalah suatu proses pemerolehan dan pemindahan ilmu. kemahiran dan akhlak mereka. Sahsiah yang dibentuk akan terus berkembang sepanjang tempoh persekolahan. disambungkan di sekolah rendah dan sekolah menengah dalam peringkat kanak-kanak dan remaja. Justeru itu. Pendidikan awal kanak-kanak amat penting untuk membentuk asas sahsiah kanak-kanak yang berada dalam lingkungan umur antara satu hingga enam tahun. potensi dan kebolehan seelok-eloknya dicungkil. Setelah tamat persekolahan. dipupuk. kemahiran dan nilai murni (Choong Lean Keow. Proses pendidikan yang berterusan bagi membantu individu menyesuaikan diri dengan pelbagai perubahan.

individu memiliki pelbagai keupayaan. rohani. Fungsi pendidikan ialah memperkembang dan meningkatkan potensi individu supaya mencapai tahap cemerlang. Perkembangan dan peningkatan seelok-eloknya merangkumi empat aspek. potensi dan kebolehan mereka. meningkat dan menyebarkan ilmu dan dapat berfikir secara kritis dan kreatif (KBKK) serta dapat memanfaatkan ilmu dan kemahiran untuk diri dan orang lain. seperti menguasai kemahiran asas 3M (membaca.3 PERKEMBANGAN POTENSI SECARA MENYELURUH DAN BERSEPADU Dalam elemen perkembangan potensi secara menyeruluh dan bersepadu. Selain itu. bertenaga mahir serta berakhlak mulia dengan sempurna. Pendidikan seharusnya memberi peluang individu untuk berkembang bakat. 2007:122) . bakat dan potensi seperti intelek. Maka. untuk membentuk insan yang berilmu pengetahuan. perkembangan potensi individu tidak lengkap dan sempurna jika dilakukan secara berasingan (Choong Lean Keow.sekeliling. jasmani. Mengikut kajian. emosi dan rohani sejak lahirnya. 1. emosi dan jasmani. Kebanyakan potensi ini adalah terpendam dalam kendiri. potensi dan kebolehan ini akan terjelma melalui interaksi sosial untuk orang lain dan alam sekeliling. Ia harus diperkembangan secara menyeruluh dan bersepadu. di samping kurikulum akademik yang dilaksanakan dalam bilik darjah. Bakat serta potensi seelok-eloknya dicungkil. unsur intelek memberi tumpuan kepada ciri-ciri daya berfikir. iaitu intelek. Di dalam hasrat FPK. apabila bermain sukan para pelajar seharusnya diterapkan dengan nilai-nilai murni yang melibatkan unsur-unsur rohani selain daripada melakukan aktiviti-aktiviti yang melibatkan fizikal ataupun 3 . Potensi yang ada pada diri individu hendaklah diperkembangkan ke peringkat optimum dengan cara mengintegrasi bakat dan kebolehannya yang saling berkait di antara satu sama lain. aktiviti kokurikulum harus juga diberi penekanan. dikembangkan dan dipertingkatkan. menulis dan mengira). termasuk kemajuan negara. dipupuk. menguasai kemahiran untuk memperoleh. bakat. Sebagai contohnya.

dan melaksanakan tanggungjawab sebagai anggota masyarakat yang berguna.5 UNSUR INTELEK Unsur intelek ialah mempunyai kemahiran 3M iaitu membaca. 2007:123). bertenaga mahir.4 INSAN YANG SEIMBANG DAN HARMONIS Seperti yang diketahui umum. emosi. bangsa dan negara. 4 . menulis dan mengira(Choong Lean Keow. insan ini juga adalah individu yang memiliki kesedaran dan keinsafan terhadap tanggungjawab diri. Selain itu. keluarga dan negara. sosial dan rohani. iaitu intelek. tubuh badan sihat dan cergas. kritikal dan reflektif. 2007:123). demi kemajuan diri. serta kematangan emosi dan sosial (Choong Lean Keow. Selain itu. bersepadu dan dalam tahap optimum. individu perlu untuk berkongsi ilmu dengan orang lain dan persekitaran. setiap individu mestilah sentiasa berusaha untuk mengembangkan lagi ilmu yang benar. keluarga. berakhlak mahir. mempunyai kepercayaan kepada Tuhan. Keadaan ini dapat membantu dalam memperkembangkan lagi potensi seseorang individu ke arah yang lebih baik.Intelek penting kerana dengan unsur intelek. Untuk terus memastikan kemajuan dalam keluarga masyarakat dan negara. insan yang seimbang dan harmonis merupakan insan yang berilmu pengetahuan. insan yang seimbang dan harmonis merupakan potensinya. 1. telah diperkembangkan secara menyeruluh. Individu ini akan sentiasa berikhtiar dan berusaha menyelesaikan masalah yang dihadapi. Unsur intelek juga ialah berkemahiran dalam berfikir secara kreatif. mempunyai jiwa dan fikiran yang tenteram.jasmani. Di samping itu. jasmani. pelbagai masalah sukar dapat diselesaikan dengan tepat. 1.

1. Unsur rohani ini lebih menjurus kepada amalan keagamaan 1. 1.1. Mestilah mengembangkan bakat dan kemahiran teknikal. Unsur rohani merangkumi unsur berkaitan kalbu iaitu hubungan antara manusia dengan penciptanya.6 UNSUR ROHANI Menyedari dan percaya kepada Tuhan ialah salah satu daripada unsur rohani (Choong Lean Keow. Kita mesti mengakui tentang kewujudan Tuhan dan mengakui bahawa Tuhan sebagai 5 .7 UNSUR EMOSI Unsur emosi pula ialah mempunyai emosi yang matang dan stabil serta dapat memiliki dan memupuk perasaan kasih sayang sesama insan. Mempunyai sifat kekitaan dan perpaduan amatlah penting bagi mengeratkan serta mengukuhkan lagi kekuatan masyarakat kita yang berbilang kaum dan bangsa.8 UNSUR JASMANI Unsur jasmani ialah unsur fizikal individu iaitu berkaitan anggota tubuh badan. Perkembangan dan kecerdasan fizikal amat penting untuk kecerdasan mental kerana ianya merupakan satu perkara yang amat berkait rapat. Kita mestilah bersyukur dengan pemberian tuhan dan mempunyai akhlak yang mulia dan berpegang dengan nilai-nilai murni supaya dipandang tinggi oleh masyarakat. manipulatif dan sosial di samping menggunakan kemahiran kecergasan fizikal untuk memanfaatkan masyarakat. 2007:124) . 2007:123).9 KEPERCAYAAN DAN KEPATUHAN KEPADA TUHAN Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan merupakan satu elemen yang amat penting dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (Choong Lean Keow. Perkembangan emosi yang sempurna mampu untuk mengawal tingkah laku yang baik.

sentiasa berusaha menambah ilmu pengetahuan dan berusaha meningkatkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan di samping memanfaatkan ilmu untuk kebaikan diri dan orang lain serta berfikiran terbuka luas dan mendalam.pencipta manusia dan alam. Setiap individu juga mesti mengamalkan setiap ajaran agama yang dianutinya. Setiap individu mesti bertanggungjawab ke atas segala perbuatan dan tindakannya. kita juga mesti menyedari bahawa setiap fenomena alam merupakan peraturan yang telah ditetapkan oleh tuhan. Hal ini disebabkan kerana rakyat yang mempunyai ilmu pengetahuan dan kemahiran sentiasa rela memberi sumbangannya demi kemajuan negara dengan cekap dan sempuma (Choong Lean Keow. Rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan merupakan rakyat yang memiliki ciri-ciri seperti mencintai ilmu pengetahuan iaitu gemar membaca. Menyedari bahawa manusia dijadikan adalah untuk memakmurkan alam ini merupakan salah satu tugas manusia di atas muka bumi ini. kita juga hendaklah meningkatkan dan mengukuhkan kepercayaan beragama kita terhadap agama masing-masing. Rakyat Malaysia yang berketrampilan merupakan rakyat yang memiliki ciri-ciri seperti berilmu pengetahuan dan berkelayakan 6 . Selain itu. Perkara yang paling penting adalah melakukan kebaikan dan menghindari kejahatan. Selain itu. cintakan ilmu pengetahuan serta akan menggunakannya untuk manfaat diri dan orang lain (Choong Lean Keow. 1. 2007:124).11 RAKYAT MALAYSIA YANG BERKETRAMPILAN Rakyat Malaysia yang berketrampilan juga adalah elemen yang ditekankan dalam FPK. Elemen ini menyarakan rakyat yang memiliki sikap suka membaca. 1.10 RAKYAT MALAYSIA YANG BERILMU PENGETAHUAN Membentuk rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan adalah elemen yang ditekankan dalam FPK juga. 2007:124).

Rakyat Malaysia yang berakhlak mulia merupakan unsur yang seterusnya dimana perkara utama yang dituntut adalah rakyat yang mampu untuk menilai mana satu yang baik dan mana satu yang buruk. 1.14 RAKYAT MALAYSIA YANG BERUPAYA MENCAPAI KESEJAHTERAAN DIRI Rakyat Malaysia yang berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta mampu memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan 7 . Mengetahui tugas dan tanggungjawab merupakan amanah yang wajib dilaksanakan dengan sempurna merupakan ciri-ciri yang perlu ada dalam unsur ini. Undang-undang. perlembagaan negara perlulah dihoramati dan dipatuhi agar keamanan negara. Untuk memastikan kita hidup dalam masyarakat yang harmoni dan bersepadu. kita mesti menjalankan tanggungjawab kita dan mematuhi rukun negara. 2007:124). perpaduan kaum dan kemasyhalatan masyarakat dapat dijaga dan diteruskan. nilai-nilai moral yang baik perlu untuk menjamin masa depan negara. 2007:124).12 RAKYAT MALAYSIA YANG BERAKHLAK MULIA Berakhlak mulia pula ialah mempunyai perwatakan diri yang baik dan berpegang kepada nilai-nilai murni dan moral sebagai prinsip hidup (Choong Lean Keow. Sebagai rakyat Malaysia.13 RAKYAT MALAYSIA YANG BERTANGGUNGJAWAB Bertanggunjawab pula bermaksud boleh dipercayai serta menyedari bahawa setiap tugas dan tanggungjawab merupakan amanah dan harus dilaksanakan dengan baik (Choong Lean Keow.yang sesuai dengan tugas yang dipertanggungjawabkan dan mempunyai kemahiran yang sesuai dalam perlaksanaan tugasnya secara cekap dan sempuma. 1. Kebolehan berfikir jauh dalam menimbang kesan dan akibat sesuatu perkara dan yakin dalam perkara murni yang dilakukan merupakan ciriciri yang perlu ada dalam rakyat Malaysia yang berakhlak mulia 1.

melalui latihan. perpaduan. masyarakat dan negara ialah rakyat yang memperoleh keupayaan seperti memupuk keharmonian keluarga. Untuk memberi sumbangan terhadap keharmonian negara kita perlu berusaha untuk memajukan ekonomi negara. rohani. mengekalkan kestabilan politik serta mematuhi perlembagaan dan peraturan negara. Sebenarnya. Unsur yang terakhir ialah rakyat Malaysia yang dapat memberi sumbangan kepada keluarga. FPK ini digubal adalah untuk melahirkan rakyat Malaysia yang mempunyai keseimbangan dari pelbagai aspek iaitu jasmani.masyarakat. mengekalkan dan mempertahankan Perlembangan sebagai menghayati dan mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara dan bersemangat patriotik dan cintakan Negara Kesimpulannya. emosi.15 RAKYAT MALAYSIA YANG BERUPAYA MEMBERI SUMBANGAN UNTUK KELUARGA. intelek dan sosial. bertimbang rasa. 2007:125) . Selain itu. Selain itu FPK ini untuk melahirkan insan-insan yang berakhlak mulia dan mempunyai 8 . dan negara (Choong Lean Keow. muhibbah. FPK perlu dilaksanakan di sekolah kerana untuk memupuk semangat perpaduan sejak dari awal lagi untuk mengelakkan permusuhan antara kaum pada dewasa kelak. tolerensi dan hormat dan menguasai kemahiran sains dan teknologi untuk perkembangan dan kemajuan negara. kekitaan. individu ini juga dapat mengekalkan kestabilan negara dengan mematuhi. semangat kerjasama. Kita sebagai rakyat Malaysia perlu berfikiran waras dan berjiwa tenang bagi menghadapi cabaran hidup yang semakin mencabar (Choong Lean Keow. hormat-menghormati dan bertolak ansur bagi mengukuhkan lagi perpaduan sesama rakyat Malaysia yang berbilang kaum ini. kekitaan. MASYARAKAT DAN NEGARA. produktif dan inovatif untuk mempertingkatkan daya pengeluaran ke arah pembangunan negara. rakyat boleh menggunakan tenaganya yang mahir. 1. Setiap individu juga perlu berusaha untuk memupuk perpaduan rakyat melalui sifat toleransi. Rakyat Maysia yang dapat memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga.negara merupakan elemen yang penting dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. 2007:125).

rohani. dan seterusnya muncul keadaan kemakmuran masyarakat dan negara seperti apa yang telah digariskan dalam elemen-elemen FPK. intelektual dan sosial yang sering disebut oleh guruguru sebagai JERIS. Suasana keharmonian yang tenteram dan stabil akan menjamin perkembangan ekonomi dan kemajuan di dalam semua bidang kehidupan.nilai moral yang tinggi berpandukan agama yang benar. 9 . emosi. Jadi setiap aktiviti kurikulum yang dijalankan setiap sekolah mestilah berlandaskan kepada elemenelemen yang terdapat dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Peringkat keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara ini boleh dicapai dengan mengamalkan sikap toleransi. sistem pendidikan di Malaysia perlu merangkumi aspek sejagat yang boleh melahirkan warganegara yang bertaraf antarabangsa setaraf dengan negara maju yang lain. Warganegara yang berketerampilan dan berilmu pengetahuan dapat direalisasikan andainya diberi pendedahan awal tentang kepentingan ilmu semasa di sekolah lagi. Justeru setiap bakal guru di Malaysia diwajibkan membaca. memahami dan mengingati falsafah ini agar setiap tindakan mereka melalui proses pengajaran dan pembelajaran sentiasa berada dilandasan yang betul. Oleh itu. berkerjasama. hormat-menghormati serta memupuk perpaduan di antara kaum. Oleh itu. Intipati utama dalam FPK ini ialah melahirkan insan seimbang dari segi jasmani. guru memainkan peranan yang amat penting sebagai agen penyebar dalam menerapkan nilai-nilai murni ini kepada murid agar wawasan dan hasrat Negara tercapai.

guru akan terlibat dalam melaksanakan sistem pendidikan ini. (Choong Lean Keow. 2011:127) Implikasi yang jelas dalam FPK ini ialah kesannya kepada sistem pendidikan. Ia meliputi terhadap perubahan sukatan pelajaran yang berorientasikan kepada program yang lebih bersepadu (Mok Soong Sang. Guru juga mendedahkan sesuatu kepada pelajar bagi meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam ICT bagi membolehkan pelajar mengikuti perubahan sistem pendidikan yang berteraskan teknologi bersesuaian dengan falsafah pendidikan guru iaitu “menjamin perkembangan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu ” dan falsafah pendidikan kebangsaan iaitu “memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu”. “Guru yang berpeketi mulia. pembentukan ke atas pembentukan kurikulum negara. sentiasa cuba berlatih dan mendapatkan apa yang telah dipelajari untuk memenuhi matlamat dan aspirasi falsafah ini. menjamin perkembangan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu. 2009:183). Oleh itu. 10 . berpandangan prograsif dan saintifik.0 IMPLIKASI FPK TERHADAP PERANAN GURU MENURUT FALSAFAH PENDIDIKAN GURU Falsafah Pendidikan Guru (FPG) digubal sebagai panduan untuk merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). Perubahan kurikulum sekolah selaras dengan cita dan tujuan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). demokratik. progresif dan berdisplin”.2. Guru perlu mempunyai sikap bertanggungjawab sepenuhnya untuk menjadi guru yang baik. FPG menerangkan tentang ciri-ciri guru yang diperlukan oleh Negara. Secara amnya. bersedia menjunjung aspirasi Negara serta menyanjung warisan kebudayaan Negara.

guru-guru hendaklah kreatif dan pelbagai dalam menyusun atur strategi pengajaran agar isi pengajaran dan pembelajaran yang disampaikan berjaya. adalah menjadi 11 . Manakala matlamat FPK pula ialah untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Oleh sebab itu. dimana kursus ini disediakan bagi memantapkan ilmu berkaitan profesionalisme pendidikan. Maka. Pihak Kementerian Pendidikan perlulah mengambil inisiatif ini dalam membantu guru-guru yang masih baru. Di dalam FPG dan FPK. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. sedikit sebanyak dapat membantu dalam penambahbaikan dan juga cadangan ke arah pembentukan warga pendidik yang lebih mantap.FPG ditubuhkan untuk dijadikan sebagai satu garis panduan dalam melahirkan pendidik dan seterusnya mendidik insan untuk melakukan proses dan mencapai matlamat yg terkandung di dalam FPK. Selain itu. kita mendapati terdapat satu proses yang berlaku iaitu memperkembangkan potensi diri individu secara menyeluruh dan bersepadu. guru amat memainkan peranan penting dalam melaksanakan proses tersebut dan seterusnya mencapai matlamat yang telah digariskan. Antara kursus-kursus yang dapat dijalankan adalah Kursus Induksi. Seharusnya. pelajar tersebut dapat merasai pengalaman sendiri. Sebagai contoh. Guru adalah pendidik yang bertindak sebagai pembimbing kepada pelajar. guruguru hendaklah mencari inisiatif yang pelbagai dalam pengajarannya bagi menambahbaik lagi sistem pendidikan di negara kita. Antara langkah yang dapat diambil ialah guru-guru boleh mengadakan pembelajaran di luar kelas dengan membawa para pelajar ke sesuatu tempat. adalah aktiviti Sains iaitu mengkaji benda hidup. Dari segi proses dan matlamat yang terdapat didalam FPK. rohani. kita juga boleh mendapati kedua-duanya mempunyai matlamat dalam melahirkan individu berakhlak mulia. Hal ini kerana melalui aktiviti tersebut. Di dalam FPK. Apabila guru sudah dididik berakhlak mulia dan telah mencapai matlamat yang terkandung di dalam FPG. kualiti seorang guru hendaklah menepati suatu ciri tertentu yang dapat melahirkan seorang guru yang berkaliber. Dengan cara ini sedikit sebanyak dapat mengembangkan penemuan baru terhadap pelajar itu sendiri.Dengan mengadakan kursus-kursus yang berkaitan dalam sistem pendidikan serta pengurusan.

FPK ini menggalakkan guru untuk memahami sistem pendidikan selain daripada membimbing guru melaksanakan fungsi pendidikan. dalam membantu mencapai citacita yang termaktub didalam FPK. Dengan adanya sistem yang lebih sistematik dan teratur. Aspek pendidikan adalah teraju yang amat penting dalam mencapai persaingan ini. FPG ditubuhkan untuk membentuk program pendidikan yang lebih terancang dalam merealisasikan FPK akibat cabaran dan tuntutan pendidikan mutakhir dan perkembangan pesat program pendidikan guru yang selari dengan perkembangan pendidikan Negara. Seorang pendidik perlu mendidik diri sendiri sebelum mendidik orang lain. tercetus persaingan yang hebat dalam pelbagai aspek kehidupan. FPG amat penting dalam melahirkan guru yang berkaliber disebabkan guruguru inilah yang akan membantu negara dalam merealisasikan FPK. berkemahiran dan mempunyai daya saing yang tinggi. Dalam arus globalisasi yang melanda dunia.tanggungjawab guru untuk mendidik insan lain terutamanya pelajar yang selari dengan FPK. maka perancangan yang teliti dan berkesan perlu dilakukan agar dapat melahirkan individu yang berpengetahuan. FPG direalisasikan dan seterusnya akan membantu negara melancarkan dan melicinkan proses dan matlamat utama pendidikan negara iaitu FPK. Guru juga bertanggungjawab sebagai ejen perubahan untuk mendidik dan mengeluarkan generasi yang akan membantu Negara untuk merealisasikan matlamat dan aspirasi FPK dan Visi 2020. guru memainkan peranan yang sangat penting untuk melahirkan anak didik yang cemerlang dengan sokongan semua pihak iaitu pihak ibu bapa dan seluruh warga sekolah. Tambahan pula. Ia boleh diperolehi di mana-mana dan bila-bila diperlukan. Sistem pendidikan menjadi lebih sistematik dan teratur dengan adanya kedua-duanya garis panduan ini yang saling berkait rapat antara satu sama lain. Oleh itu. Maka dengan itu. FPG dijadikan sebagai satu garis panduan kepada semua guru untuk menjadi pendidik yang berkaliber. Sewajarnya guru memainkan peranan penting dalam merealisasikan strategi yang telah digariskan Kementerian Pendidikan Malaysia demi mencapai Matlamat FPK dan misi membangun sistem pendidikan bertaraf dunia serta menjadi pusat kecermelangan 12 .

(Mok Soong Sang. guru tersebut dapat menjalankan aktiviti atau projek yang melibatkan penglibatan murid-murid dalam menjalani aktiviti tersebut seperti aktiviti merekacipta atau membuat inovasi baru. berakhlak mulia serta berketrampilan. Peranan yang dimainkan oleh seseorang guru dalam sesebuah sekolah amat penting terutama dari segi pencapaian aspirasi dan matlamat sekolah. Guru ialah pendidik yang berilmu pengetahuan. Antara penekanan yang diberikan tumpuan adalah pelaksanaan kurikulum dan kokurikulum yang dapat berjaya memperkembangkan potensi pelajar dari aspek jasmani. rohani. hormat-menghormati dan sebagainya. Seterusnya. Kadangkala perubahan terhadap sesuatu teknik pengajaran juga berperanan dalam melahirkan insan yang berpengetahuan. 13 . Dengan cara ini. bangsa dan negara. peranan lain adalah pelaksanaan pengurusan serta pentadbiran dengan penyelenggaraan prasarana supaya kemudahan pengajaran dan pembelajaran dapat digunakan secara licin dan optimum serta keadaan yang lebih baik dan selamat. Elemen ini dapat dikaitkan dengan peranan guru yang berusaha untuk memupuk perpaduan rakyat melalui sifat toleransi. potensi para pelajar dapat diperkembangkan dengan lebih baik. 2003:48) Sebagai contoh. Guru juga sebagai pengarah pembelajaran dengan membimbing pelajar supaya mereka berusaha belajar secara individu atau berkumpulan dan Sebagai pendisiplin yang bertanggungjawab menjaga disiplin pelajar serta membantu mereka membentuk sahsiah dan kelakuan yang sejajar dengan nilai dan norma masyarakat. kekitaan. Keadaan ini semua melibatkan peranan guru dalam merealisasikan apa yang telah digarapkan dalam FPK. bertimbang rasa. emosi. Kemudahan yang dimaksudkan adalah keadaan kelas serta alat bantu mengajar yang digunakan bagi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. (Mok Soong Sang. Dalam elemen ini juga guru perlu mempertahankan maruah diri dan profesion. agama. 2003:49). intelek dan sosial secara keseluruhan dan bersepadu. Guru hendaklah bijak dalam mengawal atau mentadbir kelas bagi menyampaikan keberkesanan terhadap isi pengajaran yang disampaikan. Seperti dalam elemen FPK yang menyatakan rakyat Malaysia yang dapat memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Nilai-nilai murni yang ditonjolkan oleh guru di sekolah dapat diterapkan dalam jiwa pelajar.pendidikan di serantau.

adalah sebagai seorang pendidik yang bertanggungjawab. dan untuk semua situasi. Oleh kerana itu. sehingga proses belajar yang dibimbingnya berjaya secara optimal. Perubahan perancangan hari ini adalah perlu diiringi dengan perubahan strategi pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Memang banyak sekali prinsip dan teknik yang berbezabeza yang perlu diketahui oleh guru. kerana di dalam usaha memotivasi pelajar sesungguhnya tidak hanya satu prinsip dan teknik yang paling mujarab dipakai untuk semua pelajar. Oleh itu guru sebagai pengamal ilmu perlu memainkan peranan untuk menyampaikan ilmu yang berguna dalam bidangnya.Di samping itu dia dilatih untuk menguasai kemahiran mengajar. sepanjang masa. Kesimpulannya. guru dituntut memiliki pelbagai pengetahuan dan pemahaman yang bermanfaat untuk menimbulkan dan meningkatkan motivasi pelajarnya semasa belajar. 14 . guru perlu memahami dan menghayati serta menerapkan pelbagai prinsip dan teknik-teknik untuk membangkitkan dan meningkatkan motivasi pelajar dalam pembelajaran. dan diberi tugas menyampaikan ilmu kepada pelajarnya. Untuk menghadapi cabaran dan tuntutan daripada perubahan strategi pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Dalam proses mengajar dan belajar. guru hari ini hendaklah sentiasa berusaha melengkapkan diri dari masa ke semasa. guru hari ini harus menyedari tugas dan amanah yang diserahkan kepadanya untuk mendidik generasi yang akan menjadi dewasa kelak.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->