ISI KANDUNGAN

BIL 7.1 7.2 7.3

TAJUK DEFINISI KOMUNIKASI JENIS-JENIS KOMUNIKASI KOMUNIKASI BERKESAN 7.3.1 7.3.2 7.3.3 Kemahiran yang terlibat dalam komunikasi berkesan Cara mewujudkan komunikasi berkesan dalam bilik darjah Amalan-amalan komunikasi berkesan dalam bilik darjah

MUKA SURAT 1 2

3 3 3 4 5 6 8

7.4 7.5 7.6 7.7

HALANGAN DALAM KOMUNIKASI DEFINISI INTERAKSI JENIS-JENIS INTERAKSI DAN KEPENTINGANNYA CARA-CARA MEWUJUDKAN INTERAKSI YANG BERKESAN DALAM BILIK DARJAH

7.8

PERANAN KOMUNIKASI DAN INTERAKSI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

9