BORANG PBEKG

PERMOHONAN BAYARAN ELAUN KEBELAKANGAN GURU KAFA (BERTEMPOH/GANTI)

Nama No. K/P No. Tel Alamat kelas

: : : :

Jenis Kelas Elaun per jam Ruj. YITR Tarikh Lantik

: kafa [KAP] : RM 22.22 : no. rujukan surat pelantikan :

Jumlah tuntutan Bayaran Elaun* Kebelakangan / Guru Ganti Bulan Jumlah RM Disediakan Oleh Disyorkan bayaran

JUMLAH

0.00 Penyelia KAFA Pegawai Yayasan Islam Terengganu Daerah

PENGESAHAN BAHAGIAN/ UNIT No. Baucer Bulan Disemak Oleh : Disahkan untuk Kelulusan Bayaran

Penyelia KAFA Kewangan

Penolong Pengarah KAFA

KELULUSAN

*Diluluskan / Tidak diluluskan

KPP Pentadbiran

*Potong mana yang tidak berkenaan Borang ini hendaklah diisi dalam 2 salinan beserta dengan 2 salinan borang laporan mengajar setiap bulan