MTE3106 Resos Dalam Matematik

Topik 1

Bahan Cetakan

1.1 Sinopsis Meneroka dan menterjemahkan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran yang berbentuk bahan bercetak. Memilih dan menggunakan bahan bercetak dengan teliti agar dapat memberikan impak yang besar dalam merealisasikan satu bentuk pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berdaya fikir. Adalah diperakui bahawa pembelajaran yang berdaya fikir pastinya dapat menjana minda yang kritikal dan kreatif, dan seterusnya dapat melahirkan modal insan dengan minda kelas pertama. 1.2 Hasil Pembelajaran

1. Mendefinisikan pengertian Bahan Cetakan 2. Mendefinisikan pengertian Buku dan Jurnal 3. Meneroka cirri-ciri bahan bercetak yang terdapat pada buku dan jurnal 4. Memilih bahan bercetak yang sesuai untuk digunakan sebagai bahan sumber pengajaran dan pembelajaran. 5. Membuat justifikasi bagaimana bahan bercetak dapat digunakan dalam setiap peringkat proses pengajaran dan pembelajaran. 1.3. Kerangka Kursus

Bahan Bercetak

Buku
1

Jurnal dan Artikel

Alat Bantu Mengajar.4. Kad dan sebagainya. Adalah diakui bahawa terdapat pelbagai jenis resos dalam proses pengajaran dan pembelajaran matematik seperti Internet. Bahan Cetakan 1. Suatu perkara yang pasti adalah. Program TV. sama ada untuk tujuan mempromosi perniagaan atau untuk perkongsian ilmu. broucer dan kad jemputan kahwin boleh diterjemahkan sebagai bahan cetakan. Muzik. dari bahan yang dicetak secara esklusif seperti siri ensaiklopedia sehinggalah pemplet. cuba memanipulasikan sebaik mungkin. CD ROM. Robert M.4 Pendhuluan Kursus ini adalah bertujuan memberi peluang kepada para pelajar untuk meneroka aplikasi pelbagai resos dalam proses pengajaran dan pembelajaran matematik. bahan pengajaran dan juga bahan pembelajaran.4.1. kita sewajarnya mengambil kesempatan dari limpahan bahan tersebut disekeliling kita. Unit ini akan menumpukan kepada kajian dan atribut Bahan Cetakan. kajian. 1. Rencana. Majalah. penulisan. maka bahan tersebut adalah dikategorikan sebagai bahan cetakan. pemberitahuan. Ini membawa maksud bahawa. Jurnal. Gagne dalam bukunya Essentials of Learning for Instruction (1975) memperkenalkan teori bagaimana manusia memperoleh maklumat dalam sesuatu proses pembelajaran. laporan. Model 3-D.4.2.5 Apakah Bahan Cetakan Seandainya sesuatu hasil pemikiran.3. perkataan resos dalam matematik adalah dirujuk sebagai sesuatu yang dapat diguna untuk menyokong atau membantu dalam proses pengajaran dan pembelajaran matematik. 2 . iaitu: 1. Teknologi Jelas kepada kita bahawa ketiga-tiga kumpulan resos di atas mampu digunakan sebagai bahan rujukan. Buku Teks. Bahan Bantu Pengajaran dan Pembelajaran. Sebenarnya resos boleh dibahagikan kepada 3 kumpulan. dan 1.MTE3106 Resos Dalam Matematik 1. kesemua bahan-bahan tersebut diakui sarat dengan maklumat. Untuk tujuan kursus ini. dibawa ke dalam bilik darjah untuk dijadikan bahan sumber dalam proses pengajaran dan pembelajaran. promosi dan sebagainya dicetak dan diedarkan kepada massa. Sebagai seorang pendidik.

semua rangsangan dari persekitaran luar akan diterima oleh sistem saraf melalui deria-deria manusia. Gagne memilih bahan cetakan sebagai sumber pengajaran dan pembelajaran yang paling sesuai berdasarkan kepada teori beliau. Teori Gagne juga dikenali sebagai teori pemprosesan maklumat. Contoh bahan tidak bergambar ialah seperti graf. Bahanbahan bergambar membantu murid meluaskan pengetahuan dan pemahaman. majalah dan gambar. 3 dalam pembinaan ayat-ayat . Berdasarkan kepada penggunaan bahan-bahan tidak bergambar. Maklumat ini akan ditafsirkan dalam stor ingatan. poster. Penguasan dalam penggunaan bahasa ini pastinya akan dapat menyumbang kepada penguasaan matematik. murid-murid akan didedahkan dengan cabaran kerana mereka dikehendaki mentafsir maklumat yang diterima seperti membuat graf atau melukis dan member peluang kepada murid untuk meluaskan penggunaan bahasa seperti membuat ramalan dan membuat huraian lanjut tentang sesuatu laporan. peta dan tanda isyarat jalan raya. Buku Panduan dan Buku Kerja  Buku Rujukan atau Buku Ulangkaji Untuk tujuan perbincangan dalam kursus ini kita hanya menumpukan kepada dua (2) kategori bahan cetakan iaitu buku dan jurnal. Bahan-bahan cetakan yang terdapat di sekolah boleh diklafikasikan kepada dua jenis iaitu bahan bergambar dan bahan tidak bergambar. Penggunaan bahan cetakan sebagai bahan pengajaran tidak terhad asalkan ia menepati keperluan hasil pembelajaran. antaranya adalah:  Sukatan Pelajaran  Buku Teks. kemudian dihantar kepada stor ingatan jangka panjang dan akhirnya kepada penggerak tindak balas melalui sistem saraf. Hal ini sesuai dengan teori beliau di mana rangsangan luaran seperti gambar mampu membina set-set di dalam stor ingatan seseorang individu sama ada berbentuk ingatan jangka masa panjang mahupun ingatan jangka masa pendek. Terdapat pelbagai jenis bahan cetakan yang perlu dirujuk dan diguna pakai bagi tujuan proses pengajaran dan pembelajaran.MTE3106 Resos Dalam Matematik M Mengikut teori. Contoh bahan bergambar ialah surat khabar.

ibu bapa akan mengurut dada kerana terpaksa memperuntukan sejumlah wang untuk membeli buku teks dan lain-lain keperluan sekolah anak-anak mereka.6. Apakah sebenarnya wujud keperluan yang mendesak dalam menentukan pentingnya menggunakan buku teks di sekolah. dan b. Ini menggambarkan jutaan ringgit berkisar dalam pasaran atau industeri buku teks. Kita cuba memfokuskan perbincangan kita kepada dua kategori buku berikut: a. Atau adakah sesetengah pihak berkepentingan sahaja yang membuat laba dalam percaturan ini. Saban tahun apabila penggal persekolahan akan bermula. 4 . Jawatankuasa Skim Pinjaman Buku Teks. Buku Secara lumrahnya buku adalah merupakan satu koleksi bahan bercetak atau helaian menuskrip yang dijilid dan dilindungi dengan kulit yang keras atau lembut. Syarikat penerbitan buku beroperasi 24 jam untuk mempastikan bekalan buku teks bagi tahun berkenaan mencukupi dan memenuhi keperluannya. Buku Ilmiah Lazimnya buku teks akan dijadikan rujukan rasmi bagi setiap mata pelajaran di sekolah. Adakah tatacara guru-guru menggunakan buku teks selama ini bertepatan dan amat berkesan. di sekolah mula beroperasi mengagihkan buku pinjaman kepada murid yang berkelayakan. Buku Teks atau Teks Rujukan. Persoalannya adalah sejauh manakah setiap sen wang yang mengalir dalam industeri buku teks ini benar-benar bermanafaat dan sampai kepada murid sebagai sasaran terakhirnya. SPBT. Inilah persoalan yang perlu dirungkai oleh pelajar dalam unit ini. Terdapat pelbagai jenis dan kategori buku yang ada dalam pasaran pada masa ini.MTE3106 Resos Dalam Matematik M 1. Apakah ciri-ciri terbaik yang perlu ada bagi setiap buku teks yang dipilih. Bagaimanakah cara terbaik menggunakan buku teks sebagai bahan sumber dalam menyokong proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah.

Ciri-ciri Buku Teks atau Teks Rujukan Ciri-ciri Yang Ingin Diperhatikan Ciri-ciri Buku Ilmiah Kulit Buku Isi Kandungan Tajuk dan SubTajuk Tatacara Menjelaskan Idea cici-ciri lain yang ingin anda bandingkan (nyatakan) 5 . Perbezaan antara Buku Teks dan Buku Ilmiah Aktiviti 1 Dengan menggunakan alat pengurusan grafik dibawah cuba anda luangkan sedikit masa untuk mencirikan persamaan atau perbezaan diantara Buku Teks atau Teks Rujukan dan Buku Ilmiah.6.1.MTE3106 Resos Dalam Matematik 1.

Aktiviti 2 Cuba anda renungkan setika dan senaraikan apakah kebaikan menggunakan kepelbagaian bahan cetakan dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Ya. Amalan yang sebegini rupa perlu dihakis. adalah wajar sekali mereka dihidangkan dengan pelbagai pendekatan agar pendekatan yang dipilih sesuai dengan gaya pembelajaran murid berkenaan. Pendekatan pelbagai yang sebegini rupa secara langsung akan dapat menjadikan proses pembelajaran matematik menarik dan aktif. Seseorang guru matematik perlu mampu menyediakan sekurang-kurangnya tiga (3) jenis aktiviti pembelajaran yang berbeza dalam mengendalikan satu hasil pembelajaran.MTE3106 Resos Dalam Matematik Kita telah berjaya meninjau dan membandingkan ciri-ciri bagi sebuah buku teks dan buku ilmiah. setiap murid kita adalah berbeza dalam banyak hal. Mereka berbeza dari aspek kecedasan. " 6 . pencapaian dan juga gaya pembelajaran. aktiviti kedua berasaskan bahan bercetak dan aktiviti ketiga menggunakan bahan berasaskan teknologi. Cuba kita membayangkan seandainya kita sebagai seorang guru yang ingin merancang dan mengendalikan peroses pengajaran dan pembelajaran tetapi tidak merujuk kepada sebarang bahan rujukan. Sebagai contoh aktiviti pertama berasaskan bahan maujud. Saya percaya kini anda telah membina satu keyakinan bahawa buku dan bahan cetakan yang lain dapat membantu anda mereka bentuk satu proses pengajaran dan pembelajaran yang lebih bermakna bagi memenuhi keperluan murid anda yang pelbagai. Justru. Adakah memadai dengan hanya berdasarkan pengalaman lepas sudah mencukupi untuk kita mereka bentuk satu proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.

Bagaimana Menggunakan Bahan Cetakan Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Kini timbul pula persoalan bagaimana dan bilakah masa yang sesuai untuk menggunakan bahan cetakan dalam proses pengajaran anda.2. 7 . atau  Aktiviti 6: nota atau bahan rujukan Adalah tidak menjadi kesalahan sekiranya anda mempunyai cadangan yang lain. aktif dan berdaya fikir. Murid-murid dan generasi kini juga tidak meminati pembelajaran yang pasif dan jumud. Apa yang penting adalah segala apa yang cuba kita lakukan adalah bertujuan untuk menjadikan proses pembelajaran lebih menarik. Layanilah mereka dengan sebaik mungkin.MTE3106 Resos Dalam Matematik M Berkemungkinan besar perkara yang mungkin termasuk dalam senarai anda tadi adalah seperti berikut:  mudah didapati  murah  bersifat kekal (hardcopy)  dapat menggambarkan dari sesuatu yang konkrit kepada bentuk yang lebih abstrak  mudah dirujuk semula  mudah diperbanyak dengan mengunakan mesin “photocopy”  darjah kesesuaian yang tinggi  kepelbagaian Syabas. pastinya anda mampu menghuraikan perkara-perkara di atas dengan lebih jelas dan terperinci serta bersifat ilmiah. Sesungguhnya anda boleh menggunakan bahan cetakan tersebut pada bila-bila masa mengikut kreativiti anda sebagai seorang guru yang kreatif dan inovatif.6. 1. Pembelajaran tidak akan berlaku sehingga murid melaksanakan aktiviti berfikir dan membuat refleksi. Anda boleh menggunakan bahan cetakan tersebut dalam setiap peringkat aktiviti proses pengajaran:  Aktiviti 1: set induksi  Aktiviti 2: perkembangan  Aktiviti 3: penutup sesi pembelajaran  Aktiviti 4: kerja rumah  Aktiviti 5: aktiviti dalam bilik darjah.

Agihkan keenam-enam fasa aktiviti pembelajaran tersebut kepada setiap ahli kumpulan. Jadual agihan tugasan untuk ahli kumpulan: Ahli Kumpulan Ahli Pertama Ahli Kedua Ahli Ketiga Ahli Keempat Ahli Kelima Ahli Keenam Fasa Aktiviti Tugasan Yang Perlu Dibuat Aktiviti 1: Aktiviti 2: Aktiviti 3: Aktiviti 4: Aktiviti 5: Aktiviti 6: set induksi perkembangan penutup sesi pembelajaran kerja rumah aktiviti dalam bilik darjah nota atau bahan rujukan Nota: Gunakan kreativiti anda untuk menghasilkan manual aktiviti tersebut.MTE3106 Resos Dalam Matematik Aktiviti 3 Dalam kumpulan berenam. 4. Setiap orang dikehendaki menghasilkan satu manual aktiviti pembelajaran yang lengkap agar setiap murid yang menerimanya mampu melaksanakan aktiviti tersebut dengan tepat. buku rujukan atau buku ilmiah untuk dijadikan bahan sumber bagi setiap tahap atau fasa aktiviti pembelajaran dalam bilik darjah. 5. laksanakan aktiviti berikut: 1. Semak samaada manual aktiviti tersebut boleh dilaksanakan atau tidak. Setelah berpuas hati buatkan enam salinan setiap satunya dan kongsikan set yang lengkap dengan keenam-enam rakan anda. Pilih satu (1) hasil pembelajaran matematik dari mana-mana topik matematik untuk tahap 2 sekolah rendah 2. Setiap orang dikehendaki memilih satu bahan cetakan dari buku teks. 6. serta buat pembetulannya jika perlu. Setelah selesai menghasilkan manual aktiviti tersebut anda diminta bertukar-tukar manual aktiviti tersebut sesama rakan anda. 8 . (setiap orang akan bertanggung jawab terhadap salah satu daripada enam fasa aktiviti proses pengajaran dan pembelajaran tersebut) 3.

vi.6.3. Ciri-ciri Bahan Resos Yang Berkesan Berikut adalah diperturunkan beberapa cirri-ciri bahan resos yang berkesan: i. iii. v. ii. Latihan Pilih dua daripada ciri-ciri bahan resos yang berkesan dan huraikan dengan jelas mengikut kefahaman anda: memenuhi keperluan kurikulum dan pengajaran murah menarik dan memenuhi keperluan mencabar minda mampu memotivasikan murid ntuk belajar menggalakkan penglibatan yang aktif 9 .MTE3106 Resos Dalam Matematik 1. iv.

ii. 10 .4. Kebaikan Penggunaan Bahan Resos memenuhi keperluan murid yang berbeza dapat merealisasikan usaha mengoptimumkan kebolehan dan keupayaan murid menyediakan murid agar mereka lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan pembelajaran terarah kendiri. i. Aktiviti 4 Sila layari internet untuk mendapatkan garis panduan dalam memilih dan menilai bahan resos yang berkesan untuk proses pengajaran dan pembelajaran metematik.MTE3106 Resos Dalam Matematik 1. iii.6.

Ciri-ciri Jurnal Jurnal ditulis dan disediakan dalam format yang formal. yang diutarakan akan ditulis sebagai nota kaki dan bibliografi pada bahagian akhir artikel tersebut. Sumber rujukan yang dijadikan sokongan dan dokongan terhadap hujah iii. iv. Penerbit lazimnya merupakan organisasi professional atau institusi penyelidikan yang tidak bertujuan untuk membuat keuntungan. Penulis merupakan ilmuan atau penyelidik yang pakar dalam bidang kepakaran masing-masing. Paparan grafik biasanya berbentuk paparan statistik dan dengan warna hitam-putih sahaja. Definisi Jurnal Jurnal adalah dirujuk sebagai majalah atau terbitan berkala yang diterbitkan oleh badan mereka. 11 . atau pertubuhan professional sebagai edaran kepada ahlinya dan mengandungi maklumat dan sumbangan yang releven terhadap bidang dan aktiviti Untuk tujuan perbincangan dalam unit ini biarlah kita tumpukan kepada jurnal yang bersifat bahan cetakan kerana mutakhir ini jurnal yang berorentasikan digital lebih mudah diperoleh.7.2. ii. Jurnal dan Artikel 1.MTE3106 Resos Dalam Matematik 1. Ini bermakna bahawa artikel tersebut adalah merupakan satu penemuan baru atau kejayaan dalam penyelidikan mereka dan boleh dijadikan rujukan dimasa hadapan. 1. vi.1.7. Sesuatu artikel ditulis adalah dengan bertujuan untuk menerbitkan dapatan dari kajian yang telah dibuat.7. Artikel atau rencana yang dimuatkan dalam jurnal lazimnya telah dinilai oleh kumpulan professional tersebut sebelum diterima untuk tujuan penerbitan dalam jurnal mereka. v. i.

2. 6. masih belum tersebar luas atau mungkin juga belum lagi diterima kesahihannya oleh ilmuan yang lain. di atas. Nyatakan topik atau tajuk matematik yang bersesuaian dengan idea pada jurnal tersebut. jurnal juga boleh diguna atau diintegrasi dalam digunakan disemua peringkat atau fasa dalam proses pengajaran dan pembelajaran.3. 3. 12 . 5. 2. Berikan komen anda sendiri tentang perkara baru yang disarankan dalam jurnal tersebut. maka adalah dirasakan jurnal lebih sesuai diguna pakai dalam konteks mencapah dan mengembangkan minda pelajar. Mengintegrasikan Jurnal Dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Sungguhpun demikian. oleh kerana idea yang diutarakan dalam jurnal bersifat penemuan baru. Jurnal boleh Sepertimana bahan-bahan resos yang lain. Layari laman web untuk mencari jurnal yang sesuai dijadikan resos dalam mereka bentuk satu proses pengajaran dan pembelajaran matematik. Catatkan isu-isu dan fahaman baru yang disarankan oleh jurnal tersebut.6. Aktiviti 5 1. sepertimana yang telah dibincangkan dalam 1. Tuliskan satu manual aktiviti pembelajaran yang berasaskan jurnal tersebut.7. 4.MTE3106 Resos Dalam Matematik 1. Cadangkan apakah nama aktiviti pembelajaran yang sesuai menggunakan jurnal tersebut.

Bahan Bercetak Buku Jurnal dan Artikel 13 . Imbas kembali apa yang telah anda pelajari dalam unit ini. di atas.MTE3106 Resos Dalam Matematik Latihan 1. tambahkan maklumat dan cabang-cabang yang baru pada carta alir tersebut. 2. Berdasarkan kepada kerangka kursus bagi unit ini seperti mana yang tertera pada 1.3.

html 14 .org/mathweb/mi-journals. New Jercy.edu.eric. Guiding Children’s Learning of Mathematics (12 Edition).MTE3106 Resos Dalam Matematik Rujukan Tipps Johnson Kennedy (2011). WADSWORTH CENGAGE Learning Gagne and Driscoll (1988). Printice Hall th Lamanweb Yang Boleh Dilayari: 1.mathontheweb. Education Resources Infromation Center: http://www.gov/ 2. Mathematical Journals: http://www. USA.Essentials of Learning for Instruction.

MTE3106 Resos Dalam Matematik Dr.Salwa Bte Abu Bakar Ketua Jabatan Matematik Institut Pendidikan Guru Kampus temenggung Ibrahim Johor Tn.Md Nordin Bin Monel Pensyarah Matematik Institut Pendidikan Guru Kampus temenggung Ibrahim Johor 15 .Hj.Hjh.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful