Ekosistem & Kepelbagaian Pemuliharaan ex-situ

1

PRAKTIKAL 3 PEMULIHARAAN EX-SITU : ZOO & TAMAN BOTANI

Bahan bacaan : Primack, R.B. (1998). Essentials of Conservation Biology 2nd edition. Sinauer Associates, Sunderland, Massachusetts. Chapter 14 “ Ex situ Conservation Strategies”

Pengenalan : Bagi jangka masa panjang, strategi terbaik untuk mempertahankan biodiversiti adalah dengan memulihara populasi semulajadi dan komuniti di dalam habitat semulajadi ( in situ). Walau bagaimanapun, beberapa spesies tidak mempunyai pilihan lain, alternatif tiruan habitat yang dicadangkan oleh individu-individu telah ditentang. Inilah yang dipanggil ex-situ atau pemeliharaan luar tapak. Kemudahan bagi pemeliharaan ex situ binatang dan tumbuhan termasuklah zoo, akuaria, program pembiakan berkurung, ladang, taman botani, arboreta dan bank benih. Praktikal ini memerlukan anda agar memberi penekanan terhadap dua aspek. Pertama, untuk menjadi kebiasaan dalam kepelbagaian biologikal dunia dengan melawat zoo dan taman botani. Kedua, untuk membincangkan merit, kesalahan dan tatasusila pemuliharaan ex situ.

Arahan : Buat lawatan ke Taman Zoologikal dan Taman Botanikal (atau kawasan zoo/tapak fauna/taman). Jika tidak dapat pergi ke salah satunya, lawat “zoo maya” atau “taman maya” di dalam laman web. Beberapa laman web telah disenaraikan untuk dilawati pada akhir praktikal ini, tetapi anda akan menemui dengan lebih banyak jika melawat tempat sekeliling anda.

mengenai isu-isu di bawah. (a) negara (b) tahap global untuk koleksi zoo dan taman? Adakah mereka memberi fokus pada beberapa kumpulan? Terangkan. bincangkan dalam bentuk laporan esei (300 p. Jika perlu. terangkan bagaimana satu jenis tumbuhan dan satu jenis binatang untuk terus hidup menggunakan strategi ex situ. Bahagian 1(Diabaikan) Di dalam kumpulan tidak lebih daripada tiga orang. Berikan penyataan ringkas bagi tujuan praktikal. Melalui pemerhatian anda .Ekosistem & Kepelbagaian Pemuliharaan ex-situ 1 Laporan : Laporan anda bagi praktikal ini perlu mengandungi dua bahagian (1) pembentangan kumpulan dan (2) laporan individu. sediakan beberapa gambar untuk pembentangan ini.perkataan). sediakan pembentangan kelas selama 10 minit. (Lakukan ini untuk PCK 2) Bahagian 2 Secara individu. • Apakah julat kepelbagaian yang wujud? Bagaimana contoh bagi keseluruhan kepelbagaian di. • Apakah maksud in situ dan ex situ? Apakah kelebihan dan kekurangan bagi pemuliharaan ex situ? . nyatakan rujukan anda dengan format yang betul.

Bukan itu sahaja. Namun. Pasti ada kekurangan. Kadang kala.Ekosistem & Kepelbagaian Pemuliharaan ex-situ 1 • Mengapa sesetengah ahli ekologi percaya terhadap pemuliharaan in situ. Maksudnya. Spesies yang telah diklonkan itu kebanyakannya tidak akan hidup lama. orang ramai . kebangkitan spesies tersebut akan membolehkan ahli-ahli sains untuk mengkaji tingkah laku dan keupayaan spesies yang kini pupus.au/thylacine/index2.net. lebih-lebih lagi jika spesies itu mempunyai ciri-ciri yang luar biasa. dengan pengurusan habitat yang baik adalah satu-satunya cara pemuliharaan terbaik? Adakah tidak boleh diterima untuk mengekalkan spesies yang sudah kehilangan habitat semula jadinya dengan melakukan pembiakan di zoo/taman? • Mengapakah ramai orang berfikir bahawa tidak boleh untuk mencuba “bring back” spesies yang telah pupus seperti harimau Tasmanian? Apakah kesan pemuliharaan bagi tindakan ini? http://www.amonline. spesies yang dihidupkan semula akan menarik pelancong. ia tidak akan sama seperti haiwan yang asal. orang ramai berfikir bahawa ia tidak boleh dilakukan kerana tidak ada peluang sama sekali bahawa spesies akan bangkit semula secara keseluruhannya daripada pengklonan. Tindakan ini ada baik dan buruknya. Sebagai contoh. Ini kerana spesies memerlukan kolam gen yang tidak dapat disediakan oleh individu tunggal yang diklon. Sesebuah kerajaan akan melihat kelebihan dari kebangkitan semula spesies yang pupus ini.htm Saintis sekarang menggunakan kaedah pengklonan untuk cuba mengadakan kembali spesies yang telah pupus.

Strategi ini penting bagi membantu mengekalkan spesies daripada pupus. dari aspek yang lain. . cara ini bagus kerana boleh dijadikan sebagai bahan spesimen ke atas spesies yang hampir pupus untuk mencari jalan penyelesaian bagi mengelakkannya daripada pupus. Tarikh serah : Semak butiran penilaian bagi tarikh. haiwan yang pupus pasti ada tujuannya. Pembentangan adalah merangkumi 10% daripada jumlah markah. untuk tujuan penyelidikan. berkemungkinan manusia yang akan pupus disebabkan berlakunya persaingan dari segi keperluan seperti kawasan habitat dan tempat tinggal. Jika kita membawa spesies ini kembali. Sebagai contoh ‘ dinasour’. Laporan bertulis adalah merangkumi 5% daripada jumlah markah. suatu hari nanti. ianya tetap akan pupus. Pada pendapat saya. dan haiwan lain yang telah pupus berjuta tahun dahulu. Namun. Namun. Penutup Pemuliharaan ex-situ merupakan pemuliharaan terhadap spesies tumbuhan atau haiwan yang diambil dari lapangan atau daripada habitat asalnya.Ekosistem & Kepelbagaian Pemuliharaan ex-situ 1 fikir ia tidak perlu kerana ia melanggar hukum alam dengan mencipta benda hidup.

Ekosistem & Kepelbagaian Pemuliharaan ex-situ 1 PERUNTUKAN MARKAH PRAKTIKAL 3 : PEMULIHARAAN EX-SITU Bahagian 1 – Pembentangan Kumpulan • • • • • Adakah pembentangan selama 10 minit? Adakah seluruh ahli kumpulan terlibat ? Adakah zoo. taman. laman web dan lokasi lain telah dilawati? Penyataan yang cukup bagi masalah tumbuhan dan bintang? [1m] [1m] [1m] [1m] Penyataan yang cukup mengenai bagaimana tumbuhan/binatang meneruskan hidup dengan menggunakan strategi pemuliharaan ex situ? [1m] • Adakah perancangan pemuliharaan dirancang secara kasar? Ie : apakah tujuan ex situ? [1m] [1m] • Adakah pembentangan mempunyai gambaran? Bahagian 2 – Individu (Esei) .

Ekosistem & Kepelbagaian Pemuliharaan ex-situ 1 • Laporan mempunyai : Tajuk & Pengenalan ringkas ( ) : Rujukan ( ) [1m] • Apakah julat kepelbagaian yang wujud? Bagaimana contoh bagi keseluruhan kepelbagaian di. (a) negara (b) tahap global untuk koleksi zoo dan taman? Adakah mereka memberi fokus pada beberapa kumpulan? Terangkan. [1m] • Apakah maksud in situ dan ex situ? Apakah kelebihan dan kekurangan bagi pemuliharaan ex situ? [1m] • Mengapa sesetengah ahli ekologi percaya terhadap pemuliharaan in situ. dengan pengurusan habitat yang baik adalah satu-satunya cara pemuliharaan terbaik? Adakah tidak boleh diterima untuk mengekalkan spesies yang sudah kehilangan habitat semula jadinya dengan melakukan pembiakan di zoo/taman? • Mengapakah ramai orang berfikir bahawa tidak boleh untuk mencuba “bring back” spesies yang telah pupus seperti harimau Tasmanian? Apakah kesan pemuliharaan bagi tindakan ini? [1m] .