Windows movie maker

• Aplikasi penghasilan movie daripada video kamera / digital dengan menggunakan komputer. • Media penyebaran dalam bentuk audio,video dan data. • Menyunting dan menghasilkan video. • Boleh membina filem dengan menggunakan gambar foto.

Konsep movie maker
• Collections-terdiri daripada klip audio,video/imej yang diimport dalam movie maker. • Projects- susunan maklumat jangka masa pelbagai klip audio dan video, kesan transitions,effects dan judul pada storyboard. • Movies- projek akhir simpan menggunakan arahan save movie wizard.Boleh diamati melalui pemain media.

Fail sumber
• Fail digital media • Segala proses edit hanya berlaku dalam aplikasinya sahaja. Tidak menjejaskan fail asal.

Capture devices
• Perkakasan untuk menjerat dan mengalih video • Muatnaik video secara live.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

contoh .