PROGRAM BIMBINGAN DAN KAUNSELING

PISMP SAINS IPG KAMPUS KOTA BHARU ……………………………………………………………………………………………… 1. TAJUK :

KURSUS PENGURUSAN CARA BELAJAR MURID 2. LATARBELAKANG :

Kursus Pengurusan Cara Belajar Murid adalah satu program kerjasama antara guru pelatih PISMP sains semester 7 yang berpraktikum di SK Pasir Pekan bersama Guru Bimbingan Kaunseling SK Pasir Pekan melalui seliaan pensyarah subjek Bimbingan dan kaunseling dalam menangani masalah pengurusan cara belajar murid di dalam sebuah kelas. Program ini melibatkan kerjasama di antara pihak Guru pelatih IPG Kampus Kota Bharu dan Guru Kaunseling untuk mengenalpasti murid bermasalah dalam menguruskan cara belajar secara efektif dengan menggunakan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling secara berfokus kepada kelas tertentu.

3. • • •

RASIONAL

:

Ramai murid bermasalah dalam menguruskan diri untuk belajar dan memerlukan bimbingan asas dalam membentuk disiplin belajar yang lebih sistematik Sekolah boleh membantu murid bermasalah dalam pembelajaran diperingkat awal dengan pendekatan program guru pelatih Permasalahan murid mengurus cara belajar dapat membantu menangani dan mengatasi sebahagian masalah kurikulum di sekolah.

4. • • •

OBJEKTIF

:

Melatih murid kelas tersebut supaya bersikap lebih optimis dan asertif untuk belajar Melatih jiwa guru pelatih agar bersikap lebih cakna terhadap keperluan murid. Memberi pendedahan kepada guru pelatih tentang kemahiran membimbing murid.

Organisasi Penasihat Pengerusi N. • 9. Mohamad Noor Asyraf B Che Basir 8. SASARAN : Murid tahun 5 Delima Sk Pasir Pekan 35 orang (16 Lelaki 19 Perempuan) 6. Ahmad Faiz B Shahidin 2. Pengerusi Setiausaha : : Puan Kasnimi Mat Seman : Puan Azimah bt Mohd Yusoff : Pn Puan Rohaida Binti Abdullah : 1. TARIKH DAN TEMPAT : 7 April 2013 ( 1Jam ) Makmal Komputer Sk Pasir Pekan 7. • • • • PERBELANJAAN : Tiada peruntukan disediakan untuk program ini.5. PENILAIAN DAN PEMANTAUAN : Pensyarah Bimbingan dan Kaunseling IPG KB (Pn Kasnimi bt Mat Seman) Guru Kelas 5 D (Pn Rohaida binti Abdullah) Guru Kaunseling Sk Pasir Pekan (Pn Azimah bt Mohd Yusoff) Guru Pelatih IPG KKB .

Melalui penglibatan daripada semua pihak diharap aktiviti ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat menanam sikap positif dalam diri setiap individu. PENUTUP Semoga melalui aktiviti ini dapat membantu meningkatkan kefahaman guru pelatih tentang usaha-usaha membantu meningkatkan kesedaran dalam kalangan murid mengenai emosi. ----------------------------(AHMAD FAIZ SHAHIDIN) Disemak oleh.10-10. JADUAL PERLAKSANAAN PROGRAM Masa 9.10 pagi (30 Minit) Sesi ceramah Keseimbangan emosi Moderator : Ahmad Faiz B Shahidin Moderator 2: Mohamad Noor Asyraf B Che Basir Slot 11. Disediakan oleh. ----------------------------(PN ROHAIDA BINTI ABDULLAH) .10. -------------------------(PN AZIMAH BINTI MOHD YUSOFF) Disahkan.

4. Murid mengikuti kursus pengurusan emosi. 6.PROSES KERJA PERLAKSANAAN KURSUS Bil 1. Dapatkan maklumat peribadi murid yang terlibat. Hantar maklumat awal pelajar kepada pensyarah penasihat Bimbingan dan kaunseling. Guru pelatih IPG KB Individu Yang Meluluskan / Dirujuk Catatan Senarai murid permasalahan emosi. Proses Kerja murid berdasarkan mengikut 1. Pensyarah Bimbingan dan kaunseling 2. Guru bimbingan dan kaunseling Sk Pasir Pekan 3. Mengesan maklumat. 3. Menyediakan laporan kursus dan langkah mengatasi Mengemaskini kerja kursus menghantar kerja kursus dan 5. 7. 2. Dapatkan borang soal selidik daripada guru kelas atau guru kaunseling Dapatkan program cadangan atau penambahbaikan program dan penyediaan kertas kerja Selama 1 Jam Penyediaan Kerja kursus Bimbingan dan Kaunseling .

Berbincang dengan Pensyarah penasihat subjek Bimbingan dan Kaunseling (mesti dilakukan) Mengesan pelajar berdasarkan maklumat dari pelbagai sumber. Kategorikan pelajar mengikut bidang dan kumpulan sasaran. Hantar maklumat awal ke Pensyarah penasihat subjek bimbingan dan kaunseling berkenaan dengan kursus tersebut. Pelajar menjalani Kursus Pengurusan emosi Sediakan laporan dan kemaskini kerja kursus.CARTA ALIRAN KERJA KURSUS PENGURUSAN EMOSI MUL A Berbincang antara Guru Bimbingan dan Kaunseling yang ada di sekolah. TAMA T Mengemaskini dan menghantar kerja kursus berkumpulan kepada pensyarah subjek Bimbingan dan Kaunseling .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful