Instrumen Band 4_P2 (1)

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi

Bahasa Iban Tahun 2
NAMA:........................................................ HARIBULAN:............................................
PENGELANDIK
BAND
PENERANG
STANDARD
DESKRIPTOR
STRATEGI

EVIDENS
TINGKAT
PENGULIH

Macha
4
B4: Nemu, mereti sereta ulih meri respons ngagai pekara ti didinga,
dikejaku, dibacha enggau ditulis dalam mayuh bengkah situasyen enggau
betul.
B4 DB1: macha lalu ngelala penerang ti betul ari kereban bacha.
Pengawa Sikap Pengajar:
- Mandangka teks bacha enggau gambar
Lalau Pengajar:
- Ngasuh nembiak macha lalu nusun penerang nitihka rurun ti betul
Lalau Nembiak:
- macha teks
- nusun penerang nithka rurun ti betul.
B4 DB1 E1: macha, mereti lalu nusun penerang nitihka rurun ti betul
5/5
............................../ 5

 Anti dalam pengelama dua minit. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2.  Mi udah mansau lalu disimpan dalam chapak.Bacha lalu tusun penerang chara manduk mi sup nitihka rurun ti betul. 1. ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 5.  Champurka gulai dalam periuk. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 4. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3. ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ .  Tabakka mi dalam ai ti benung gesak.  Ai dituangka dalam periuk lalu ditanggarka ba tungku. Tulis ayat ngena penerang di atas nitihka rurun ti betul ba endur ti disediaka ba baruh tu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful