Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi

Bahasa Iban Tahun 2
NAMA:........................................................ HARIBULAN:............................................
PENGELANDIK
BAND
PENERANG
STANDARD
DESKRIPTOR
STRATEGI

EVIDENS
TINGKAT
PENGULIH

Macha
4
B4: Nemu, mereti sereta ulih meri respons ngagai pekara ti didinga,
dikejaku, dibacha enggau ditulis dalam mayuh bengkah situasyen enggau
betul.
B4 DB1: macha lalu ngelala penerang ti betul ari kereban bacha.
Pengawa Sikap Pengajar:
- Mandangka teks bacha enggau gambar
Lalau Pengajar:
- Ngasuh nembiak macha lalu nusun penerang nitihka rurun ti betul
Lalau Nembiak:
- macha teks
- nusun penerang nithka rurun ti betul.
B4 DB1 E1: macha, mereti lalu nusun penerang nitihka rurun ti betul
5/5
............................../ 5

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 4. ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 5.  Tabakka mi dalam ai ti benung gesak. 1.  Mi udah mansau lalu disimpan dalam chapak. ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ .  Anti dalam pengelama dua minit. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3.  Champurka gulai dalam periuk. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2. Tulis ayat ngena penerang di atas nitihka rurun ti betul ba endur ti disediaka ba baruh tu.Bacha lalu tusun penerang chara manduk mi sup nitihka rurun ti betul.  Ai dituangka dalam periuk lalu ditanggarka ba tungku.