P. 1
T5-Asas Grafik Final

T5-Asas Grafik Final

|Views: 16|Likes:
Published by salaross

More info:

Published by: salaross on Apr 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/11/2013

pdf

text

original

EDU3105

T5-ASAS GRAFIK

TAJUK 5

ASAS GRAFIK

SINOPSIS

Tajuk ini memperkenalkan prinsip asas grafik sebagai sumber untuk membantu pembinaan bahan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Kejayaan sesuatu bahan grafik adalah berdasarkan kepada kualiti yang diperolehi melalui perancangan rapi yang merangkumi idea-idea yang teliti serta penggabungan pelbagai teknik penghasilan yang digunakan.

HASIL PEMBELAJARAN

Dengan melaksanakan aktiviti-aktiviti pembelajaran tajuk ini, diharapkan guru akan dapat:

i. ii. iii. iv.

Menerangkan konsep grafik. Menghuraikan peranan grafik dalam pengajaran. Menyatakan prinsip grafik yang berkesan. Menyenarai, menjelaskan dan mengintegrasikan komposisi grafik yang menggabungkan elemen, pola/corak dan susunatur dengan baik dalam penghasilan bahan pengajaran dan pembelajaran.

v.

Menyatakan peralatan penghasilan grafik.

1

EDU3105 T5-ASAS GRAFIK KERANGKA TAJUK Asas Grafik Konsep dan peranan Reka bentuk visual Prinsip grafik Elemen Visual Kontras Pola/Corak Lisan Seimbang Susunatur Daya Tarikan Mudah Kehampiran Penegasan Perulangan Penghasilan bahan pengajaran dan pembelajaran Peralatan penghasilan grafik 2 .

1 Prinsip Grafik Prinsip grafik berkaitan dengan kaedah atau cara menggunakan elemen-elemen grafik supaya visual yang dihasilkan menarik dan berkesan. Prinsip ini tidak harus dilihat sebagai suatu peraturan yang rigid. 3 . Bahan yang berkesan akan mendorong interaksi yang aktif di dalam bilik darjah dan mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan mencabar. lakaran. Ia merupakan kombinasi gambar. Pernyataan ini menggambarkan bahawa bahan visual boleh dijadikan sumber pengajaran yang menarik dan berkesan.EDU3105 T5-ASAS GRAFIK Fikirkan Bagaimanakah grafik dapat meningkatkan keberkesanan sesuatu sesi pengajaran-pembelajaran anda? “Sebuah gambar membawa seribu perkataan”. simbol. Perkataan grafik berasal dari perkataan Greek “graphikos” bermaksud lukisan. perkataan. lambang. dan bersistematik. grafik mampu menghubungkan fakta dan idea dengan jelas melalui satu kombinasi lukisan. namun pengetahuan tentangnya dapat membantu seseorang pereka dalam menghasilkan sesuatu rekaan yang baik. Kebenaran dan kejayaan pernyataan ini bergantung kepada cara reka bentuk dan daya kreativiti pada bahan tersebut. Grafik membawa kepada kejelasan persepsi. kekuatan bahan gambaran dan persembahan yang berkesan. perkataan. Oleh yang demikian wajar bagi seorang guru mempraktikkan prinsip-prinsip pengetahuan asas grafik sebagai panduan agar dapat menghasilkan satu-satu bahan pengajaran yang mudah menepati objektif pengajaran. huruf. dan lakaran yang dijadikan satu media untuk memberi konsep dan idea dari pengirim kepada sasarannya. Pada aspek praktikal. lambang. simbol dan gambar. Grafik ialah bahan yang dilukis sebagai karangan visual. lukisan. contengan. angka. Fikirkan Bagaimanakah cara untuk menghasilkan grafik yang menarik? 5.

1 Kontras (Contrast) Kontras terjadi apabila wujudnya dua elemen yang berbeza. Lebih besar perbezaannya lebih besarlah kontrasnya. Ia adalah salah satu daripada cara yang paling berkesan untuk menambahkan tarikan terhadap sesuatu reka bentuk. garis halus dengan garis kasar dan. seimbang. mudah.1 : Kontras 5. kehampiran.1. kontras antara fon jenis besar dan kecil. Rajah 5. Idea utama kontras adalah menjadikan perbezaan-perbezaan itu nampak ketara. Contoh. Ia bagaikan satu 4 . dan pengulangan. Ia mengikut kecenderungan seseorang dan tidak ada prinsip yang mengatakan reka bentuk seimbang formal lebih baik daripada imbangan tidak formal atau sebaliknya. Kontras ada kaitan dengan imej.EDU3105 T5-ASAS GRAFIK Antara prinsip grafik yang akan dibincangkan ialah kontras. warna dan tipografi. penegasan. sama ada kiri dengan kanan atau atas dengan bawah. warna sejuk dengan warna hangat. Seimbang formal menunjukkan pembahagian yang sama antara dua bahagian visual.1.2 Seimbang (Alignment) Kesimbangan merupakan susunatur elemen-elemen grafik dalam bentuk gubahan yang baik dan elok dipandang. 5.

mudah dan dapat merangsangkan pemikiran. a. Seimbang tidak formal pula mempunyai bebanan yang sama di kiri dengan kanan atau atas dengan bawah tetapi tidak semestinya serupa pembahagian dari segi bentuk atau kedudukannya. formal b. Contoh. Rajah 5. tidak formal Rajah 5. Idea yang banyak dalam satu visual akan mengelirukan.2 : Seimbang 5. Cara yang terbaik ialah dengan mempersembahkan satu perkara pada satu masa.1.EDU3105 T5-ASAS GRAFIK timbangan yang mempunyai bebanan yang sama jenis di kedua-dua belah. bilangan perkataan dalam satu visual tayangan perlu dihadkan kepada 15 atau 20 patah perkataan sahaja supaya konsep yang hendak dipaparkan ringkas.3 Mudah (Simplicity) Prinsip mudahmengehadkan idea pada satu reka bentuk untuk memungkinkan kefahaman yang cepat dan jelas. Biasanya ia lebih dinamik dan mendapat lebih perhatian.3: Prinsip Mudah 5 .

Penggunaan bentuk.4 Kehampiran (Proximity) Kehampiran merupakan elemen yang berkaitan bersama dikumpulkansupaya berdekatan dan dilihat sebagai satu kumpulan dan tidak terpisah. bentuk. a. garisan. tekstur 5.Elemen-elemen yang digunakan haruslah bersesuaian dengan tema dan mesej yang hendak disampaikan.EDU3105 T5-ASAS GRAFIK 5. hubungan dan perspektif dapat menegaskan idea agar dapat dilihat dan difokus.1. perspektif Rajah 5.5 : Penegasan 6 . Ia boleh dihasilkan dengan menggunakan anak panah.5 Penegasan (Emphasis) Penegasan diberikan untuk menjadikan sesuatu idea tumpuan minat dan fokus utama. Surat berkuatkuasa mulai September a. bentuk b. warna. bentuk Rajah 5. bentuk. anak panah b.1. tekstur dan ruang. warna c.4 : Penyatuan c. warna. Mereka perlu saling melengkapi antara satu dengan yang lain untuk mengukuhkan idea dasar yang disampaikan. garisan.

EDU3105 T5-ASAS GRAFIK 5. hubungan ruang dan sebagainya. Unsur yang ditekalkan mungkin berupa fon yang dihitamkan. gariskasar. bulletyang serupa. unsur reka bentuk. format tertentu. warna.6 : Pengulangan Latihan Cuba lihat beberapa poster pilihan anda. 7 .1. Rajah 5. Jelaskan prinsip grafik yang digunakan dan mengapa ia digunakan.6 Pengulangan (Repetition) Prinsip ini menyatakan bahawa harus tekalkan sesuatu aspek reka bentuk pada tempat tertentu.

EDU3105 T5-ASAS GRAFIK 5. Penggunaan tajuk. Warna huruf – kemudahan dibaca bergantung kepada kontras antara warna huruf dan warna latar belakang supaya menyumbang kepada mesej yang hendak disampaikan. pola/corak dan susunatur.1 Elemen Elemen merujuk kepada pemilihan dan pengawalan elemen visual ke dalam bentuk rajah visual. Elemen wujud dalam bentuk visual. Huruf besar dan huruf kecil – wajar menggunakan huruf besar pada tajuk dan huruf kecil dalam sub-tajuk dan caption.  Elemen Visual boleh dihuraikan dalam 3 jenis bentuk iaitu: i. v. ii. Helvetica sesuai untuk paparan visual dan Palatino untuk teks bercetak. Saiz huruf – berapa besar saiz huruf yang hendak digunakan adalah berdasarkan kepada kebolehan ianya dibaca dalam satu jarak tertentu 8 .  Elemen lisan paparan visual dimantapkan maksudnya dengan menyatukan Kebanyakan perkataan atau ayat sebagai tambahan kepada visual. Realistik – merujuk kepada penyelidikan ke atas objek sebenar. penggunaan huruf perlu diberi pertimbangan dari aspek-aspek berikut: i. peta. 5. iv. Contoh.2. Stail huruf – stail yang mudah dapat membantu dalam mewujudkan konsistensi dan kesan harmoni dalam elemen visual. Analogi – memaparkan konsep atau topik berkaitan sesuatu objek dengan memaparkan kaedah hubungan di antara objek dengan konsep atau topik tersebut. iii. Bilangan stail huruf – digalakkan jangan melebihi tiga stail untuk kelihatan menarik. iii. huruf Roman memudahkan pembacaan walaupun dilihat secara sepintas lalu.2 Reka Bentuk Visual Reka bentuk visual dibahagikan kepada tiga komponen iaitu elemen. skema dan carta klasifikasi. graf. lisan atau daya tarikan. Dalam menilai paparan ini untuk pengajaran. ii. Organisasi – memaparkan hubungan di antara kandungan dan konsep dalam elemen teks seperti carta alir. soalan dan lain-lain perkataan akan dapat meningkatkan keberkesanan sesuatu paparan visual.

Komposisi visual ini dipengaruhi oleh elemen-elemen asas yang digunakan seperti berikut: i. manakala yang terlalu jarak menghilangkan rasa kepunyaan. kombinasi warna yang menarik.7 : Ruang ii. Garisan – digunakan untuk menghubungkan elemen visual dan untuk mengarahkan pemerhatian supaya melihat visual dengan urutan/sikuen tertentu. 9 .  Elemen Daya Tarikan Visual yang menarik akan mengekalkan perhatian dan minat. Ruang – digunakan ialah untuk menimbulkan rasa lapang atau selesa di antara elemen-elemen yang dipaparkan. susunan teks yang kemas dan. vii.EDU3105 T5-ASAS GRAFIK vi. tidak terlalu jauh dan tidak terlalu rapat berdasarkan kepada penglihatan. Contoh. serta membuat grafik kelihatan kemas dan terancang. Jarak antara baris – sama prinsip dengan jarak antara huruf di mana jika baris yang terlalu rapat akan melahirkan rasa bagai dihimpit. permukaan 2D atau 3D. bilangan objek yang tidak keterlaluan atau terlalu kurang. Jarak antara huruf – dijarakkan dalam keadaan yang seimbang. Rajah 5.

9 : Jenis Tekstur iv. Rajah 5.EDU3105 T5-ASAS GRAFIK Rajah 5. Permukaan – digunakan untuk memberi kesan ke atas rupa garisan yang dibuat di atasnya. Rajah 5.8 : Pelbagai Garisan iii.10 : Bentuk 2 Dimensi 10 . Bentuk – digunakan untuk menunjukkan dimensi.

Warna jingga. Maka warna-warna ini biasanya digunakan bagi karya yang bertemakan perayaan dan kemeriahan. kedekatan. menceriakan suasana. Warna – digunakan untuk untuk memudahkan atau meningkatkan kejelasan visual. 11 . kegarangan.EDU3105 T5-ASAS GRAFIK Rajah 5. Warna-warna sejuk atau dingin terdiri daripada warna-warna biru. merah. Warna putih pula menjadi lambing kebersihan. kedamaian. Warna-warna ini memberikan kesan pasif dan melahirkan ketenangan. kekuatan dan semangat. membangkitkan perasaan. Warna-warna panas ini dikatakan mempunyai kesan aktif. dan kuning dikatakan sebagai warna aroma panas kerana dikaitkan dengan cahaya matahari dan api.11 : Bentuk 3 Dimensi v. laut. kelembutan. Warna-warna ini dikaitkan dengan alam seperti langit. air dan tumbuh-tumbuhan. dan kesayuan. ungu dan hijau. dan kesucian. keaslian.

13 : Pola/Corak 12 . Gunakan frasa seperti skema warna atau colour schemes untuk tujuan tersebut 5. Rajah 5.2.2 Pola/Corak Pola/corak berkaitan dengan soal susunan item-item dalam sesuatu rekaan visual.EDU3105 T5-ASAS GRAFIK Rajah 5.12 : Skema Warna Latihan: Dapatkan maklumat dari internet untuk menambahkan fahaman anda tentang warna. Aspek susunan ini amat dititikberatkan kerana ia dapat menarik dan mengekalkan perhatian seseorang untuk melihat maksud yang terkandung dalam visual.

Susunatur ini dapat diperhatikan dalam paparan visual yang mengamalkan Peraturan Satu Pertiga ( Rule of Thirds). Penggunaan aplikasi berkomputer memungkinkan kesan dilihat daripada reka letak (layout) atau perubahan tipografi tanpa menggunakan pen dan dakwat berwarna-warni atau untuk 13 .3 Susunatur Susunatur elemen rekaan visual mengambil kira aspek-aspek prinsip grafik untuk menghasilkan karya yang menarik. perkara yang utama perlu dipaparkan di bahagian ini. Bagi grafik berkomputer. Kebolehan mengendalikan peralatan dengan cekap membolehkan maklumat yang ingin disampaikan dipaparkan dengan tepat dan jelas.14 : Peraturan Satu Pertiga 5. Oleh itu. Di samping itu. Contoh-contoh tersebut ditunjukkan pada Rajah 5. Ia menunjukkan bagaimana manusia menyaring (scan) sesuatu visual dengan menumpu perhatian lebih di sudut atas kiri sesuatu paparan. tablet grafik.14. peralatan yang digunakan ialah perkakasan asas sistem komputer. Penjelmaan imej grafik daripada suatu idea yang abstrak memerlukan peralatan tertentu. Rajah 5. Melalui organisasi dan perhubungan antara elemen dan prinsip grafik yang dimanipulasikan. pengimbas imej.2.EDU3105 T5-ASAS GRAFIK 5. sesuatu kandungan dan konteks itu dapat mengarahkan pandangan kepada maklumat yang penting. peralatan lain seperti kamera digital juga merupakan peralatan yang biasa digunakan untuk menghasilkan grafik.3 Peralatan Penghasilan Grafik Imej grafik merupakan suatu hasil konkrit. pencetak dan pemplot.

a.15 : Peralatan Penghasilan Grafik RUMUSAN Tajuk ini telah membincangkan aspek-aspek asas dalam grafik dan reka bentuk visual. Kamera digital Rajah 5.EDU3105 T5-ASAS GRAFIK mensimulasikan kesan daripada media tradisional tanpa perlu menuntut banyak ruang. Dengan ini adalah diharapkan anda dapat menghasilkan pelbagai jenis bahan pembelajaran dan pengajaran dengan memuatkan pelbagai jenis penampilan grafik yang berkualiti dan berkesan kepada murid. Pengimbas imej b. 14 .

(1996). Rashid.J. Edisi ke 2.The systematic design of instruction. T. (2003). N. O. Muhamad Hasan Abdul Rahman (2000). & Carey. Teaching with technology: designing opportunities to learn. Serdang: Universiti Putra Malaysia. Media pengajaran: penghasilan bahan pengajaran berkesan. Sharifah Fakhriah Syed Ahmad. Teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Priscilla. New York: Pearson. & Karin. Allyn and Bacon. J.EDU3105 T5-ASAS GRAFIK Amali Dengan penggunaan kamera digital dan/atau membuat imbasan dengan bantuan alat pengimbas. Norasiah Abdullah. Grafik asas: panduan penghasilan bahan pengajaran. hasilkan satu media grafik seperti carta. N. M.. 15 .. Teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Pastikan anda menggunakan pelbagai prinsip grafik untuk menghasilkan reka bentuk visual yang menarik. & Wan Kamaruddin Wan Hasan (2012). Edisi ke 6. BIBLIOGRAFI Dick. W. P. Muhamad Hasan Abdul Rahman (2001). Newby. Canada:Thomson Wadsworth. L. poster atau fotoyang boleh anda gunakan untuk mengajar satu tajuk dalam matapelajaran yang anda ajar. Serdang: Universiti Putra Malaysia. Selangor: Multimedia Noriati A. Nor Risah Jamilah Mat Lazim & Rosnah Ahmad Zain (2009). New Jersey: Prentice Hall. Carey. Shah Alam: Oxford Fajar. (2005). Y. Boon. Instructional technology for teaching and learning.

S. (2012). M. 16 ... J. & Russell.).. Instructional technology and media for learning.. Edisi ke 8. R.EDU3105 T5-ASAS GRAFIK Smaldino. J. D. L. S. Heinich. Instructional technology and media for learning. E. E. D. Lowther. (2005). D. Smaldino. (10th ed. New Jersey: Prentice-Hall. & Molenda. Boston: Pearson. Russell.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->