EDU3105

T5-ASAS GRAFIK

TAJUK 5

ASAS GRAFIK

SINOPSIS

Tajuk ini memperkenalkan prinsip asas grafik sebagai sumber untuk membantu pembinaan bahan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Kejayaan sesuatu bahan grafik adalah berdasarkan kepada kualiti yang diperolehi melalui perancangan rapi yang merangkumi idea-idea yang teliti serta penggabungan pelbagai teknik penghasilan yang digunakan.

HASIL PEMBELAJARAN

Dengan melaksanakan aktiviti-aktiviti pembelajaran tajuk ini, diharapkan guru akan dapat:

i. ii. iii. iv.

Menerangkan konsep grafik. Menghuraikan peranan grafik dalam pengajaran. Menyatakan prinsip grafik yang berkesan. Menyenarai, menjelaskan dan mengintegrasikan komposisi grafik yang menggabungkan elemen, pola/corak dan susunatur dengan baik dalam penghasilan bahan pengajaran dan pembelajaran.

v.

Menyatakan peralatan penghasilan grafik.

1

EDU3105 T5-ASAS GRAFIK KERANGKA TAJUK Asas Grafik Konsep dan peranan Reka bentuk visual Prinsip grafik Elemen Visual Kontras Pola/Corak Lisan Seimbang Susunatur Daya Tarikan Mudah Kehampiran Penegasan Perulangan Penghasilan bahan pengajaran dan pembelajaran Peralatan penghasilan grafik 2 .

grafik mampu menghubungkan fakta dan idea dengan jelas melalui satu kombinasi lukisan. huruf. simbol dan gambar. perkataan. Pernyataan ini menggambarkan bahawa bahan visual boleh dijadikan sumber pengajaran yang menarik dan berkesan. lukisan. Pada aspek praktikal. lakaran. Kebenaran dan kejayaan pernyataan ini bergantung kepada cara reka bentuk dan daya kreativiti pada bahan tersebut. Ia merupakan kombinasi gambar. 3 . dan bersistematik. Bahan yang berkesan akan mendorong interaksi yang aktif di dalam bilik darjah dan mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan mencabar. Grafik ialah bahan yang dilukis sebagai karangan visual. contengan. perkataan. namun pengetahuan tentangnya dapat membantu seseorang pereka dalam menghasilkan sesuatu rekaan yang baik. simbol. Prinsip ini tidak harus dilihat sebagai suatu peraturan yang rigid. Fikirkan Bagaimanakah cara untuk menghasilkan grafik yang menarik? 5.EDU3105 T5-ASAS GRAFIK Fikirkan Bagaimanakah grafik dapat meningkatkan keberkesanan sesuatu sesi pengajaran-pembelajaran anda? “Sebuah gambar membawa seribu perkataan”. lambang.1 Prinsip Grafik Prinsip grafik berkaitan dengan kaedah atau cara menggunakan elemen-elemen grafik supaya visual yang dihasilkan menarik dan berkesan. Perkataan grafik berasal dari perkataan Greek “graphikos” bermaksud lukisan. kekuatan bahan gambaran dan persembahan yang berkesan. angka. Oleh yang demikian wajar bagi seorang guru mempraktikkan prinsip-prinsip pengetahuan asas grafik sebagai panduan agar dapat menghasilkan satu-satu bahan pengajaran yang mudah menepati objektif pengajaran. lambang. dan lakaran yang dijadikan satu media untuk memberi konsep dan idea dari pengirim kepada sasarannya. Grafik membawa kepada kejelasan persepsi.

Seimbang formal menunjukkan pembahagian yang sama antara dua bahagian visual.1. warna dan tipografi.1 : Kontras 5. Ia bagaikan satu 4 .EDU3105 T5-ASAS GRAFIK Antara prinsip grafik yang akan dibincangkan ialah kontras. sama ada kiri dengan kanan atau atas dengan bawah. dan pengulangan.2 Seimbang (Alignment) Kesimbangan merupakan susunatur elemen-elemen grafik dalam bentuk gubahan yang baik dan elok dipandang. seimbang. kontras antara fon jenis besar dan kecil. Kontras ada kaitan dengan imej. Rajah 5. garis halus dengan garis kasar dan.1. penegasan. Lebih besar perbezaannya lebih besarlah kontrasnya. warna sejuk dengan warna hangat. mudah. Ia mengikut kecenderungan seseorang dan tidak ada prinsip yang mengatakan reka bentuk seimbang formal lebih baik daripada imbangan tidak formal atau sebaliknya.1 Kontras (Contrast) Kontras terjadi apabila wujudnya dua elemen yang berbeza. Idea utama kontras adalah menjadikan perbezaan-perbezaan itu nampak ketara. Contoh. Ia adalah salah satu daripada cara yang paling berkesan untuk menambahkan tarikan terhadap sesuatu reka bentuk. kehampiran. 5.

a. bilangan perkataan dalam satu visual tayangan perlu dihadkan kepada 15 atau 20 patah perkataan sahaja supaya konsep yang hendak dipaparkan ringkas.1. Seimbang tidak formal pula mempunyai bebanan yang sama di kiri dengan kanan atau atas dengan bawah tetapi tidak semestinya serupa pembahagian dari segi bentuk atau kedudukannya.3 Mudah (Simplicity) Prinsip mudahmengehadkan idea pada satu reka bentuk untuk memungkinkan kefahaman yang cepat dan jelas. Biasanya ia lebih dinamik dan mendapat lebih perhatian. Idea yang banyak dalam satu visual akan mengelirukan.EDU3105 T5-ASAS GRAFIK timbangan yang mempunyai bebanan yang sama jenis di kedua-dua belah. mudah dan dapat merangsangkan pemikiran. formal b. Contoh. Rajah 5.3: Prinsip Mudah 5 . Cara yang terbaik ialah dengan mempersembahkan satu perkara pada satu masa. tidak formal Rajah 5.2 : Seimbang 5.

garisan. bentuk b. Surat berkuatkuasa mulai September a.4 Kehampiran (Proximity) Kehampiran merupakan elemen yang berkaitan bersama dikumpulkansupaya berdekatan dan dilihat sebagai satu kumpulan dan tidak terpisah. warna.Elemen-elemen yang digunakan haruslah bersesuaian dengan tema dan mesej yang hendak disampaikan. a.1. tekstur 5. bentuk. perspektif Rajah 5. Penggunaan bentuk. bentuk Rajah 5.EDU3105 T5-ASAS GRAFIK 5. tekstur dan ruang. warna c.4 : Penyatuan c.1.5 : Penegasan 6 . bentuk. anak panah b. hubungan dan perspektif dapat menegaskan idea agar dapat dilihat dan difokus. warna. garisan. Ia boleh dihasilkan dengan menggunakan anak panah.5 Penegasan (Emphasis) Penegasan diberikan untuk menjadikan sesuatu idea tumpuan minat dan fokus utama. Mereka perlu saling melengkapi antara satu dengan yang lain untuk mengukuhkan idea dasar yang disampaikan.

hubungan ruang dan sebagainya. Rajah 5.EDU3105 T5-ASAS GRAFIK 5. format tertentu. unsur reka bentuk.6 Pengulangan (Repetition) Prinsip ini menyatakan bahawa harus tekalkan sesuatu aspek reka bentuk pada tempat tertentu.6 : Pengulangan Latihan Cuba lihat beberapa poster pilihan anda.1. warna. gariskasar. Unsur yang ditekalkan mungkin berupa fon yang dihitamkan. bulletyang serupa. 7 . Jelaskan prinsip grafik yang digunakan dan mengapa ia digunakan.

Stail huruf – stail yang mudah dapat membantu dalam mewujudkan konsistensi dan kesan harmoni dalam elemen visual. peta. Helvetica sesuai untuk paparan visual dan Palatino untuk teks bercetak. ii. Elemen wujud dalam bentuk visual. pola/corak dan susunatur. 5. iii. soalan dan lain-lain perkataan akan dapat meningkatkan keberkesanan sesuatu paparan visual. ii. Bilangan stail huruf – digalakkan jangan melebihi tiga stail untuk kelihatan menarik.1 Elemen Elemen merujuk kepada pemilihan dan pengawalan elemen visual ke dalam bentuk rajah visual. iv. Saiz huruf – berapa besar saiz huruf yang hendak digunakan adalah berdasarkan kepada kebolehan ianya dibaca dalam satu jarak tertentu 8 . Realistik – merujuk kepada penyelidikan ke atas objek sebenar.  Elemen lisan paparan visual dimantapkan maksudnya dengan menyatukan Kebanyakan perkataan atau ayat sebagai tambahan kepada visual. Huruf besar dan huruf kecil – wajar menggunakan huruf besar pada tajuk dan huruf kecil dalam sub-tajuk dan caption. lisan atau daya tarikan.2 Reka Bentuk Visual Reka bentuk visual dibahagikan kepada tiga komponen iaitu elemen. Analogi – memaparkan konsep atau topik berkaitan sesuatu objek dengan memaparkan kaedah hubungan di antara objek dengan konsep atau topik tersebut. skema dan carta klasifikasi. Dalam menilai paparan ini untuk pengajaran. penggunaan huruf perlu diberi pertimbangan dari aspek-aspek berikut: i. graf.  Elemen Visual boleh dihuraikan dalam 3 jenis bentuk iaitu: i. Contoh. v.2. iii. Organisasi – memaparkan hubungan di antara kandungan dan konsep dalam elemen teks seperti carta alir.EDU3105 T5-ASAS GRAFIK 5. Penggunaan tajuk. huruf Roman memudahkan pembacaan walaupun dilihat secara sepintas lalu. Warna huruf – kemudahan dibaca bergantung kepada kontras antara warna huruf dan warna latar belakang supaya menyumbang kepada mesej yang hendak disampaikan.

Contoh. Jarak antara huruf – dijarakkan dalam keadaan yang seimbang. Garisan – digunakan untuk menghubungkan elemen visual dan untuk mengarahkan pemerhatian supaya melihat visual dengan urutan/sikuen tertentu. vii. susunan teks yang kemas dan. Komposisi visual ini dipengaruhi oleh elemen-elemen asas yang digunakan seperti berikut: i.  Elemen Daya Tarikan Visual yang menarik akan mengekalkan perhatian dan minat. Jarak antara baris – sama prinsip dengan jarak antara huruf di mana jika baris yang terlalu rapat akan melahirkan rasa bagai dihimpit. permukaan 2D atau 3D. 9 . manakala yang terlalu jarak menghilangkan rasa kepunyaan. Rajah 5.7 : Ruang ii. tidak terlalu jauh dan tidak terlalu rapat berdasarkan kepada penglihatan. serta membuat grafik kelihatan kemas dan terancang. bilangan objek yang tidak keterlaluan atau terlalu kurang. kombinasi warna yang menarik.EDU3105 T5-ASAS GRAFIK vi. Ruang – digunakan ialah untuk menimbulkan rasa lapang atau selesa di antara elemen-elemen yang dipaparkan.

Permukaan – digunakan untuk memberi kesan ke atas rupa garisan yang dibuat di atasnya. Bentuk – digunakan untuk menunjukkan dimensi.EDU3105 T5-ASAS GRAFIK Rajah 5.8 : Pelbagai Garisan iii.10 : Bentuk 2 Dimensi 10 . Rajah 5. Rajah 5.9 : Jenis Tekstur iv.

membangkitkan perasaan. Warna-warna panas ini dikatakan mempunyai kesan aktif. Warna-warna ini dikaitkan dengan alam seperti langit. keaslian. dan kuning dikatakan sebagai warna aroma panas kerana dikaitkan dengan cahaya matahari dan api. kelembutan. Warna-warna ini memberikan kesan pasif dan melahirkan ketenangan. Warna jingga. Warna putih pula menjadi lambing kebersihan. Warna – digunakan untuk untuk memudahkan atau meningkatkan kejelasan visual. 11 . dan kesucian.EDU3105 T5-ASAS GRAFIK Rajah 5. ungu dan hijau. merah.11 : Bentuk 3 Dimensi v. laut. Warna-warna sejuk atau dingin terdiri daripada warna-warna biru. kedekatan. kekuatan dan semangat. Maka warna-warna ini biasanya digunakan bagi karya yang bertemakan perayaan dan kemeriahan. menceriakan suasana. air dan tumbuh-tumbuhan. kedamaian. dan kesayuan. kegarangan.

2.EDU3105 T5-ASAS GRAFIK Rajah 5.12 : Skema Warna Latihan: Dapatkan maklumat dari internet untuk menambahkan fahaman anda tentang warna. Gunakan frasa seperti skema warna atau colour schemes untuk tujuan tersebut 5.2 Pola/Corak Pola/corak berkaitan dengan soal susunan item-item dalam sesuatu rekaan visual.13 : Pola/Corak 12 . Rajah 5. Aspek susunan ini amat dititikberatkan kerana ia dapat menarik dan mengekalkan perhatian seseorang untuk melihat maksud yang terkandung dalam visual.

2. Penggunaan aplikasi berkomputer memungkinkan kesan dilihat daripada reka letak (layout) atau perubahan tipografi tanpa menggunakan pen dan dakwat berwarna-warni atau untuk 13 . perkara yang utama perlu dipaparkan di bahagian ini. Rajah 5. pengimbas imej. Oleh itu.3 Peralatan Penghasilan Grafik Imej grafik merupakan suatu hasil konkrit.EDU3105 T5-ASAS GRAFIK 5.14 : Peraturan Satu Pertiga 5. Ia menunjukkan bagaimana manusia menyaring (scan) sesuatu visual dengan menumpu perhatian lebih di sudut atas kiri sesuatu paparan. pencetak dan pemplot. Di samping itu. peralatan lain seperti kamera digital juga merupakan peralatan yang biasa digunakan untuk menghasilkan grafik. Kebolehan mengendalikan peralatan dengan cekap membolehkan maklumat yang ingin disampaikan dipaparkan dengan tepat dan jelas. Contoh-contoh tersebut ditunjukkan pada Rajah 5. Bagi grafik berkomputer. Penjelmaan imej grafik daripada suatu idea yang abstrak memerlukan peralatan tertentu. peralatan yang digunakan ialah perkakasan asas sistem komputer. tablet grafik. Susunatur ini dapat diperhatikan dalam paparan visual yang mengamalkan Peraturan Satu Pertiga ( Rule of Thirds). sesuatu kandungan dan konteks itu dapat mengarahkan pandangan kepada maklumat yang penting.14.3 Susunatur Susunatur elemen rekaan visual mengambil kira aspek-aspek prinsip grafik untuk menghasilkan karya yang menarik. Melalui organisasi dan perhubungan antara elemen dan prinsip grafik yang dimanipulasikan.

15 : Peralatan Penghasilan Grafik RUMUSAN Tajuk ini telah membincangkan aspek-aspek asas dalam grafik dan reka bentuk visual. a. 14 . Dengan ini adalah diharapkan anda dapat menghasilkan pelbagai jenis bahan pembelajaran dan pengajaran dengan memuatkan pelbagai jenis penampilan grafik yang berkualiti dan berkesan kepada murid.EDU3105 T5-ASAS GRAFIK mensimulasikan kesan daripada media tradisional tanpa perlu menuntut banyak ruang. Kamera digital Rajah 5. Pengimbas imej b.

Media pengajaran: penghasilan bahan pengajaran berkesan. Norasiah Abdullah. Serdang: Universiti Putra Malaysia. Priscilla. Y. & Carey. (1996). hasilkan satu media grafik seperti carta. poster atau fotoyang boleh anda gunakan untuk mengajar satu tajuk dalam matapelajaran yang anda ajar. (2003). & Wan Kamaruddin Wan Hasan (2012). J.J. Carey. W. O. Edisi ke 2. Pastikan anda menggunakan pelbagai prinsip grafik untuk menghasilkan reka bentuk visual yang menarik. New York: Pearson. T. Shah Alam: Oxford Fajar. Sharifah Fakhriah Syed Ahmad. Teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Serdang: Universiti Putra Malaysia. Canada:Thomson Wadsworth.. & Karin. Grafik asas: panduan penghasilan bahan pengajaran. Allyn and Bacon. Muhamad Hasan Abdul Rahman (2000). N. Muhamad Hasan Abdul Rahman (2001). Nor Risah Jamilah Mat Lazim & Rosnah Ahmad Zain (2009). Selangor: Multimedia Noriati A. (2005). N. Edisi ke 6. Rashid. New Jersey: Prentice Hall.. 15 . Newby. P. Boon. Instructional technology for teaching and learning. Teaching with technology: designing opportunities to learn. M. BIBLIOGRAFI Dick.EDU3105 T5-ASAS GRAFIK Amali Dengan penggunaan kamera digital dan/atau membuat imbasan dengan bantuan alat pengimbas.The systematic design of instruction. L. Teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran.

J. Instructional technology and media for learning.. Heinich.. S. (2005). D. D. E. 16 . Smaldino. & Russell. M. Boston: Pearson. S.. J. New Jersey: Prentice-Hall. R.. D. (2012). Instructional technology and media for learning. Russell.). (10th ed. Lowther. & Molenda.EDU3105 T5-ASAS GRAFIK Smaldino. E. L. Edisi ke 8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful