EDU3105

T5-ASAS GRAFIK

TAJUK 5

ASAS GRAFIK

SINOPSIS

Tajuk ini memperkenalkan prinsip asas grafik sebagai sumber untuk membantu pembinaan bahan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Kejayaan sesuatu bahan grafik adalah berdasarkan kepada kualiti yang diperolehi melalui perancangan rapi yang merangkumi idea-idea yang teliti serta penggabungan pelbagai teknik penghasilan yang digunakan.

HASIL PEMBELAJARAN

Dengan melaksanakan aktiviti-aktiviti pembelajaran tajuk ini, diharapkan guru akan dapat:

i. ii. iii. iv.

Menerangkan konsep grafik. Menghuraikan peranan grafik dalam pengajaran. Menyatakan prinsip grafik yang berkesan. Menyenarai, menjelaskan dan mengintegrasikan komposisi grafik yang menggabungkan elemen, pola/corak dan susunatur dengan baik dalam penghasilan bahan pengajaran dan pembelajaran.

v.

Menyatakan peralatan penghasilan grafik.

1

EDU3105 T5-ASAS GRAFIK KERANGKA TAJUK Asas Grafik Konsep dan peranan Reka bentuk visual Prinsip grafik Elemen Visual Kontras Pola/Corak Lisan Seimbang Susunatur Daya Tarikan Mudah Kehampiran Penegasan Perulangan Penghasilan bahan pengajaran dan pembelajaran Peralatan penghasilan grafik 2 .

Prinsip ini tidak harus dilihat sebagai suatu peraturan yang rigid.1 Prinsip Grafik Prinsip grafik berkaitan dengan kaedah atau cara menggunakan elemen-elemen grafik supaya visual yang dihasilkan menarik dan berkesan. huruf. lambang. contengan. Pernyataan ini menggambarkan bahawa bahan visual boleh dijadikan sumber pengajaran yang menarik dan berkesan. simbol dan gambar. Bahan yang berkesan akan mendorong interaksi yang aktif di dalam bilik darjah dan mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan mencabar. dan lakaran yang dijadikan satu media untuk memberi konsep dan idea dari pengirim kepada sasarannya. lambang. Perkataan grafik berasal dari perkataan Greek “graphikos” bermaksud lukisan. lukisan. dan bersistematik. Pada aspek praktikal.EDU3105 T5-ASAS GRAFIK Fikirkan Bagaimanakah grafik dapat meningkatkan keberkesanan sesuatu sesi pengajaran-pembelajaran anda? “Sebuah gambar membawa seribu perkataan”. lakaran. Oleh yang demikian wajar bagi seorang guru mempraktikkan prinsip-prinsip pengetahuan asas grafik sebagai panduan agar dapat menghasilkan satu-satu bahan pengajaran yang mudah menepati objektif pengajaran. perkataan. kekuatan bahan gambaran dan persembahan yang berkesan. angka. Kebenaran dan kejayaan pernyataan ini bergantung kepada cara reka bentuk dan daya kreativiti pada bahan tersebut. Grafik membawa kepada kejelasan persepsi. simbol. namun pengetahuan tentangnya dapat membantu seseorang pereka dalam menghasilkan sesuatu rekaan yang baik. 3 . Fikirkan Bagaimanakah cara untuk menghasilkan grafik yang menarik? 5. grafik mampu menghubungkan fakta dan idea dengan jelas melalui satu kombinasi lukisan. perkataan. Grafik ialah bahan yang dilukis sebagai karangan visual. Ia merupakan kombinasi gambar.

Seimbang formal menunjukkan pembahagian yang sama antara dua bahagian visual.2 Seimbang (Alignment) Kesimbangan merupakan susunatur elemen-elemen grafik dalam bentuk gubahan yang baik dan elok dipandang. Ia bagaikan satu 4 . garis halus dengan garis kasar dan. sama ada kiri dengan kanan atau atas dengan bawah. 5. Idea utama kontras adalah menjadikan perbezaan-perbezaan itu nampak ketara. Ia mengikut kecenderungan seseorang dan tidak ada prinsip yang mengatakan reka bentuk seimbang formal lebih baik daripada imbangan tidak formal atau sebaliknya. Contoh. kontras antara fon jenis besar dan kecil.EDU3105 T5-ASAS GRAFIK Antara prinsip grafik yang akan dibincangkan ialah kontras. Lebih besar perbezaannya lebih besarlah kontrasnya.1 Kontras (Contrast) Kontras terjadi apabila wujudnya dua elemen yang berbeza. dan pengulangan.1 : Kontras 5. seimbang.1. Rajah 5. mudah. kehampiran. warna sejuk dengan warna hangat. Ia adalah salah satu daripada cara yang paling berkesan untuk menambahkan tarikan terhadap sesuatu reka bentuk. Kontras ada kaitan dengan imej. warna dan tipografi.1. penegasan.

bilangan perkataan dalam satu visual tayangan perlu dihadkan kepada 15 atau 20 patah perkataan sahaja supaya konsep yang hendak dipaparkan ringkas. Rajah 5. mudah dan dapat merangsangkan pemikiran. Idea yang banyak dalam satu visual akan mengelirukan.EDU3105 T5-ASAS GRAFIK timbangan yang mempunyai bebanan yang sama jenis di kedua-dua belah.3 Mudah (Simplicity) Prinsip mudahmengehadkan idea pada satu reka bentuk untuk memungkinkan kefahaman yang cepat dan jelas.1. Cara yang terbaik ialah dengan mempersembahkan satu perkara pada satu masa. Seimbang tidak formal pula mempunyai bebanan yang sama di kiri dengan kanan atau atas dengan bawah tetapi tidak semestinya serupa pembahagian dari segi bentuk atau kedudukannya. a.2 : Seimbang 5. Contoh.3: Prinsip Mudah 5 . Biasanya ia lebih dinamik dan mendapat lebih perhatian. tidak formal Rajah 5. formal b.

garisan. a. bentuk b.5 Penegasan (Emphasis) Penegasan diberikan untuk menjadikan sesuatu idea tumpuan minat dan fokus utama.EDU3105 T5-ASAS GRAFIK 5. hubungan dan perspektif dapat menegaskan idea agar dapat dilihat dan difokus. Surat berkuatkuasa mulai September a. tekstur dan ruang. warna c. bentuk. Ia boleh dihasilkan dengan menggunakan anak panah. warna. bentuk. warna.4 Kehampiran (Proximity) Kehampiran merupakan elemen yang berkaitan bersama dikumpulkansupaya berdekatan dan dilihat sebagai satu kumpulan dan tidak terpisah. Penggunaan bentuk.5 : Penegasan 6 . garisan. Mereka perlu saling melengkapi antara satu dengan yang lain untuk mengukuhkan idea dasar yang disampaikan. anak panah b. tekstur 5.1.1. perspektif Rajah 5.4 : Penyatuan c. bentuk Rajah 5.Elemen-elemen yang digunakan haruslah bersesuaian dengan tema dan mesej yang hendak disampaikan.

gariskasar.1. 7 . Jelaskan prinsip grafik yang digunakan dan mengapa ia digunakan.6 : Pengulangan Latihan Cuba lihat beberapa poster pilihan anda. Unsur yang ditekalkan mungkin berupa fon yang dihitamkan. bulletyang serupa.EDU3105 T5-ASAS GRAFIK 5. unsur reka bentuk. format tertentu. hubungan ruang dan sebagainya.6 Pengulangan (Repetition) Prinsip ini menyatakan bahawa harus tekalkan sesuatu aspek reka bentuk pada tempat tertentu. Rajah 5. warna.

graf. iii.  Elemen Visual boleh dihuraikan dalam 3 jenis bentuk iaitu: i. Saiz huruf – berapa besar saiz huruf yang hendak digunakan adalah berdasarkan kepada kebolehan ianya dibaca dalam satu jarak tertentu 8 . lisan atau daya tarikan. Analogi – memaparkan konsep atau topik berkaitan sesuatu objek dengan memaparkan kaedah hubungan di antara objek dengan konsep atau topik tersebut. skema dan carta klasifikasi. Bilangan stail huruf – digalakkan jangan melebihi tiga stail untuk kelihatan menarik. Realistik – merujuk kepada penyelidikan ke atas objek sebenar.  Elemen lisan paparan visual dimantapkan maksudnya dengan menyatukan Kebanyakan perkataan atau ayat sebagai tambahan kepada visual.2. Contoh. ii. penggunaan huruf perlu diberi pertimbangan dari aspek-aspek berikut: i. Warna huruf – kemudahan dibaca bergantung kepada kontras antara warna huruf dan warna latar belakang supaya menyumbang kepada mesej yang hendak disampaikan. Elemen wujud dalam bentuk visual. Stail huruf – stail yang mudah dapat membantu dalam mewujudkan konsistensi dan kesan harmoni dalam elemen visual. Helvetica sesuai untuk paparan visual dan Palatino untuk teks bercetak. huruf Roman memudahkan pembacaan walaupun dilihat secara sepintas lalu. Dalam menilai paparan ini untuk pengajaran. pola/corak dan susunatur. 5. soalan dan lain-lain perkataan akan dapat meningkatkan keberkesanan sesuatu paparan visual. iv. ii. Penggunaan tajuk. Huruf besar dan huruf kecil – wajar menggunakan huruf besar pada tajuk dan huruf kecil dalam sub-tajuk dan caption. v.2 Reka Bentuk Visual Reka bentuk visual dibahagikan kepada tiga komponen iaitu elemen. peta. Organisasi – memaparkan hubungan di antara kandungan dan konsep dalam elemen teks seperti carta alir. iii.EDU3105 T5-ASAS GRAFIK 5.1 Elemen Elemen merujuk kepada pemilihan dan pengawalan elemen visual ke dalam bentuk rajah visual.

bilangan objek yang tidak keterlaluan atau terlalu kurang. 9 . Contoh.  Elemen Daya Tarikan Visual yang menarik akan mengekalkan perhatian dan minat. susunan teks yang kemas dan. Jarak antara huruf – dijarakkan dalam keadaan yang seimbang. tidak terlalu jauh dan tidak terlalu rapat berdasarkan kepada penglihatan. vii.7 : Ruang ii. Ruang – digunakan ialah untuk menimbulkan rasa lapang atau selesa di antara elemen-elemen yang dipaparkan. Komposisi visual ini dipengaruhi oleh elemen-elemen asas yang digunakan seperti berikut: i. serta membuat grafik kelihatan kemas dan terancang. Rajah 5.EDU3105 T5-ASAS GRAFIK vi. manakala yang terlalu jarak menghilangkan rasa kepunyaan. kombinasi warna yang menarik. Jarak antara baris – sama prinsip dengan jarak antara huruf di mana jika baris yang terlalu rapat akan melahirkan rasa bagai dihimpit. Garisan – digunakan untuk menghubungkan elemen visual dan untuk mengarahkan pemerhatian supaya melihat visual dengan urutan/sikuen tertentu. permukaan 2D atau 3D.

Rajah 5. Bentuk – digunakan untuk menunjukkan dimensi.EDU3105 T5-ASAS GRAFIK Rajah 5.10 : Bentuk 2 Dimensi 10 .8 : Pelbagai Garisan iii. Rajah 5.9 : Jenis Tekstur iv. Permukaan – digunakan untuk memberi kesan ke atas rupa garisan yang dibuat di atasnya.

kegarangan. 11 .EDU3105 T5-ASAS GRAFIK Rajah 5. kekuatan dan semangat. kelembutan. Warna putih pula menjadi lambing kebersihan. merah. membangkitkan perasaan. dan kesucian. Warna-warna ini dikaitkan dengan alam seperti langit.11 : Bentuk 3 Dimensi v. laut. dan kesayuan. air dan tumbuh-tumbuhan. ungu dan hijau. menceriakan suasana. Warna jingga. dan kuning dikatakan sebagai warna aroma panas kerana dikaitkan dengan cahaya matahari dan api. Warna – digunakan untuk untuk memudahkan atau meningkatkan kejelasan visual. kedekatan. Warna-warna panas ini dikatakan mempunyai kesan aktif. keaslian. kedamaian. Warna-warna sejuk atau dingin terdiri daripada warna-warna biru. Maka warna-warna ini biasanya digunakan bagi karya yang bertemakan perayaan dan kemeriahan. Warna-warna ini memberikan kesan pasif dan melahirkan ketenangan.

EDU3105 T5-ASAS GRAFIK Rajah 5. Gunakan frasa seperti skema warna atau colour schemes untuk tujuan tersebut 5.12 : Skema Warna Latihan: Dapatkan maklumat dari internet untuk menambahkan fahaman anda tentang warna. Aspek susunan ini amat dititikberatkan kerana ia dapat menarik dan mengekalkan perhatian seseorang untuk melihat maksud yang terkandung dalam visual.13 : Pola/Corak 12 . Rajah 5.2 Pola/Corak Pola/corak berkaitan dengan soal susunan item-item dalam sesuatu rekaan visual.2.

Susunatur ini dapat diperhatikan dalam paparan visual yang mengamalkan Peraturan Satu Pertiga ( Rule of Thirds).14. peralatan yang digunakan ialah perkakasan asas sistem komputer. Bagi grafik berkomputer. Penjelmaan imej grafik daripada suatu idea yang abstrak memerlukan peralatan tertentu. Oleh itu. tablet grafik. Di samping itu. Penggunaan aplikasi berkomputer memungkinkan kesan dilihat daripada reka letak (layout) atau perubahan tipografi tanpa menggunakan pen dan dakwat berwarna-warni atau untuk 13 . Kebolehan mengendalikan peralatan dengan cekap membolehkan maklumat yang ingin disampaikan dipaparkan dengan tepat dan jelas. peralatan lain seperti kamera digital juga merupakan peralatan yang biasa digunakan untuk menghasilkan grafik.14 : Peraturan Satu Pertiga 5. Rajah 5. pencetak dan pemplot. sesuatu kandungan dan konteks itu dapat mengarahkan pandangan kepada maklumat yang penting. Ia menunjukkan bagaimana manusia menyaring (scan) sesuatu visual dengan menumpu perhatian lebih di sudut atas kiri sesuatu paparan. Melalui organisasi dan perhubungan antara elemen dan prinsip grafik yang dimanipulasikan. Contoh-contoh tersebut ditunjukkan pada Rajah 5.3 Peralatan Penghasilan Grafik Imej grafik merupakan suatu hasil konkrit. pengimbas imej.2.EDU3105 T5-ASAS GRAFIK 5. perkara yang utama perlu dipaparkan di bahagian ini.3 Susunatur Susunatur elemen rekaan visual mengambil kira aspek-aspek prinsip grafik untuk menghasilkan karya yang menarik.

14 . Pengimbas imej b. Kamera digital Rajah 5. Dengan ini adalah diharapkan anda dapat menghasilkan pelbagai jenis bahan pembelajaran dan pengajaran dengan memuatkan pelbagai jenis penampilan grafik yang berkualiti dan berkesan kepada murid. a.15 : Peralatan Penghasilan Grafik RUMUSAN Tajuk ini telah membincangkan aspek-aspek asas dalam grafik dan reka bentuk visual.EDU3105 T5-ASAS GRAFIK mensimulasikan kesan daripada media tradisional tanpa perlu menuntut banyak ruang.

L. Media pengajaran: penghasilan bahan pengajaran berkesan. Sharifah Fakhriah Syed Ahmad. Selangor: Multimedia Noriati A. Norasiah Abdullah. Muhamad Hasan Abdul Rahman (2000). Teaching with technology: designing opportunities to learn. (1996). Teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Shah Alam: Oxford Fajar. poster atau fotoyang boleh anda gunakan untuk mengajar satu tajuk dalam matapelajaran yang anda ajar. J. N. Serdang: Universiti Putra Malaysia. Edisi ke 2. Allyn and Bacon. Instructional technology for teaching and learning. Teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Edisi ke 6. BIBLIOGRAFI Dick. hasilkan satu media grafik seperti carta. M.The systematic design of instruction. Muhamad Hasan Abdul Rahman (2001). Newby. Serdang: Universiti Putra Malaysia.J. Pastikan anda menggunakan pelbagai prinsip grafik untuk menghasilkan reka bentuk visual yang menarik. Grafik asas: panduan penghasilan bahan pengajaran.. (2005). & Karin. (2003). N. New York: Pearson. W. Y. P. Rashid. Carey. Boon.EDU3105 T5-ASAS GRAFIK Amali Dengan penggunaan kamera digital dan/atau membuat imbasan dengan bantuan alat pengimbas. Canada:Thomson Wadsworth. & Carey. T. Nor Risah Jamilah Mat Lazim & Rosnah Ahmad Zain (2009).. Priscilla. & Wan Kamaruddin Wan Hasan (2012). New Jersey: Prentice Hall. 15 . O.

New Jersey: Prentice-Hall. R. Russell. Instructional technology and media for learning.. Edisi ke 8. Instructional technology and media for learning. E.. S. D.. (10th ed.. (2005). Lowther. Heinich. Smaldino. D.EDU3105 T5-ASAS GRAFIK Smaldino. & Molenda. J. J. L.). E. M. & Russell. 16 . Boston: Pearson. (2012). S. D.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.