EDU3105

T5-ASAS GRAFIK

TAJUK 5

ASAS GRAFIK

SINOPSIS

Tajuk ini memperkenalkan prinsip asas grafik sebagai sumber untuk membantu pembinaan bahan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Kejayaan sesuatu bahan grafik adalah berdasarkan kepada kualiti yang diperolehi melalui perancangan rapi yang merangkumi idea-idea yang teliti serta penggabungan pelbagai teknik penghasilan yang digunakan.

HASIL PEMBELAJARAN

Dengan melaksanakan aktiviti-aktiviti pembelajaran tajuk ini, diharapkan guru akan dapat:

i. ii. iii. iv.

Menerangkan konsep grafik. Menghuraikan peranan grafik dalam pengajaran. Menyatakan prinsip grafik yang berkesan. Menyenarai, menjelaskan dan mengintegrasikan komposisi grafik yang menggabungkan elemen, pola/corak dan susunatur dengan baik dalam penghasilan bahan pengajaran dan pembelajaran.

v.

Menyatakan peralatan penghasilan grafik.

1

EDU3105 T5-ASAS GRAFIK KERANGKA TAJUK Asas Grafik Konsep dan peranan Reka bentuk visual Prinsip grafik Elemen Visual Kontras Pola/Corak Lisan Seimbang Susunatur Daya Tarikan Mudah Kehampiran Penegasan Perulangan Penghasilan bahan pengajaran dan pembelajaran Peralatan penghasilan grafik 2 .

Pernyataan ini menggambarkan bahawa bahan visual boleh dijadikan sumber pengajaran yang menarik dan berkesan. simbol dan gambar. Ia merupakan kombinasi gambar. grafik mampu menghubungkan fakta dan idea dengan jelas melalui satu kombinasi lukisan. Pada aspek praktikal. namun pengetahuan tentangnya dapat membantu seseorang pereka dalam menghasilkan sesuatu rekaan yang baik. Kebenaran dan kejayaan pernyataan ini bergantung kepada cara reka bentuk dan daya kreativiti pada bahan tersebut. 3 . lukisan. huruf. perkataan. lambang. Perkataan grafik berasal dari perkataan Greek “graphikos” bermaksud lukisan. lakaran. dan bersistematik. perkataan. Prinsip ini tidak harus dilihat sebagai suatu peraturan yang rigid. kekuatan bahan gambaran dan persembahan yang berkesan. Grafik ialah bahan yang dilukis sebagai karangan visual.1 Prinsip Grafik Prinsip grafik berkaitan dengan kaedah atau cara menggunakan elemen-elemen grafik supaya visual yang dihasilkan menarik dan berkesan. angka. Bahan yang berkesan akan mendorong interaksi yang aktif di dalam bilik darjah dan mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan mencabar. simbol. contengan. lambang. Fikirkan Bagaimanakah cara untuk menghasilkan grafik yang menarik? 5.EDU3105 T5-ASAS GRAFIK Fikirkan Bagaimanakah grafik dapat meningkatkan keberkesanan sesuatu sesi pengajaran-pembelajaran anda? “Sebuah gambar membawa seribu perkataan”. Grafik membawa kepada kejelasan persepsi. Oleh yang demikian wajar bagi seorang guru mempraktikkan prinsip-prinsip pengetahuan asas grafik sebagai panduan agar dapat menghasilkan satu-satu bahan pengajaran yang mudah menepati objektif pengajaran. dan lakaran yang dijadikan satu media untuk memberi konsep dan idea dari pengirim kepada sasarannya.

1 Kontras (Contrast) Kontras terjadi apabila wujudnya dua elemen yang berbeza. penegasan. Ia bagaikan satu 4 . sama ada kiri dengan kanan atau atas dengan bawah. Ia adalah salah satu daripada cara yang paling berkesan untuk menambahkan tarikan terhadap sesuatu reka bentuk. kontras antara fon jenis besar dan kecil. warna dan tipografi. 5.1 : Kontras 5. Seimbang formal menunjukkan pembahagian yang sama antara dua bahagian visual. kehampiran. garis halus dengan garis kasar dan. Kontras ada kaitan dengan imej. Rajah 5. Ia mengikut kecenderungan seseorang dan tidak ada prinsip yang mengatakan reka bentuk seimbang formal lebih baik daripada imbangan tidak formal atau sebaliknya.1. seimbang. warna sejuk dengan warna hangat.EDU3105 T5-ASAS GRAFIK Antara prinsip grafik yang akan dibincangkan ialah kontras.1. Lebih besar perbezaannya lebih besarlah kontrasnya. Idea utama kontras adalah menjadikan perbezaan-perbezaan itu nampak ketara. mudah. Contoh.2 Seimbang (Alignment) Kesimbangan merupakan susunatur elemen-elemen grafik dalam bentuk gubahan yang baik dan elok dipandang. dan pengulangan.

2 : Seimbang 5. Rajah 5. bilangan perkataan dalam satu visual tayangan perlu dihadkan kepada 15 atau 20 patah perkataan sahaja supaya konsep yang hendak dipaparkan ringkas.3: Prinsip Mudah 5 . a. mudah dan dapat merangsangkan pemikiran. Seimbang tidak formal pula mempunyai bebanan yang sama di kiri dengan kanan atau atas dengan bawah tetapi tidak semestinya serupa pembahagian dari segi bentuk atau kedudukannya. formal b. Biasanya ia lebih dinamik dan mendapat lebih perhatian.EDU3105 T5-ASAS GRAFIK timbangan yang mempunyai bebanan yang sama jenis di kedua-dua belah. Idea yang banyak dalam satu visual akan mengelirukan. Cara yang terbaik ialah dengan mempersembahkan satu perkara pada satu masa.3 Mudah (Simplicity) Prinsip mudahmengehadkan idea pada satu reka bentuk untuk memungkinkan kefahaman yang cepat dan jelas. tidak formal Rajah 5.1. Contoh.

garisan. garisan. anak panah b. warna.4 : Penyatuan c. Mereka perlu saling melengkapi antara satu dengan yang lain untuk mengukuhkan idea dasar yang disampaikan. bentuk b. bentuk. bentuk. tekstur 5. Surat berkuatkuasa mulai September a. tekstur dan ruang. Penggunaan bentuk. Ia boleh dihasilkan dengan menggunakan anak panah. perspektif Rajah 5. warna c. warna.EDU3105 T5-ASAS GRAFIK 5. hubungan dan perspektif dapat menegaskan idea agar dapat dilihat dan difokus.5 : Penegasan 6 .1. a. bentuk Rajah 5.1.5 Penegasan (Emphasis) Penegasan diberikan untuk menjadikan sesuatu idea tumpuan minat dan fokus utama.Elemen-elemen yang digunakan haruslah bersesuaian dengan tema dan mesej yang hendak disampaikan.4 Kehampiran (Proximity) Kehampiran merupakan elemen yang berkaitan bersama dikumpulkansupaya berdekatan dan dilihat sebagai satu kumpulan dan tidak terpisah.

Jelaskan prinsip grafik yang digunakan dan mengapa ia digunakan.1. gariskasar. unsur reka bentuk.EDU3105 T5-ASAS GRAFIK 5. warna.6 Pengulangan (Repetition) Prinsip ini menyatakan bahawa harus tekalkan sesuatu aspek reka bentuk pada tempat tertentu. Unsur yang ditekalkan mungkin berupa fon yang dihitamkan. hubungan ruang dan sebagainya. Rajah 5.6 : Pengulangan Latihan Cuba lihat beberapa poster pilihan anda. bulletyang serupa. format tertentu. 7 .

iii. Warna huruf – kemudahan dibaca bergantung kepada kontras antara warna huruf dan warna latar belakang supaya menyumbang kepada mesej yang hendak disampaikan.EDU3105 T5-ASAS GRAFIK 5. huruf Roman memudahkan pembacaan walaupun dilihat secara sepintas lalu. Huruf besar dan huruf kecil – wajar menggunakan huruf besar pada tajuk dan huruf kecil dalam sub-tajuk dan caption. graf. lisan atau daya tarikan. ii. peta. Helvetica sesuai untuk paparan visual dan Palatino untuk teks bercetak. Elemen wujud dalam bentuk visual. Saiz huruf – berapa besar saiz huruf yang hendak digunakan adalah berdasarkan kepada kebolehan ianya dibaca dalam satu jarak tertentu 8 .2.1 Elemen Elemen merujuk kepada pemilihan dan pengawalan elemen visual ke dalam bentuk rajah visual. skema dan carta klasifikasi.  Elemen Visual boleh dihuraikan dalam 3 jenis bentuk iaitu: i. v. Analogi – memaparkan konsep atau topik berkaitan sesuatu objek dengan memaparkan kaedah hubungan di antara objek dengan konsep atau topik tersebut. soalan dan lain-lain perkataan akan dapat meningkatkan keberkesanan sesuatu paparan visual. Penggunaan tajuk. Organisasi – memaparkan hubungan di antara kandungan dan konsep dalam elemen teks seperti carta alir. Dalam menilai paparan ini untuk pengajaran. penggunaan huruf perlu diberi pertimbangan dari aspek-aspek berikut: i.2 Reka Bentuk Visual Reka bentuk visual dibahagikan kepada tiga komponen iaitu elemen. 5. Bilangan stail huruf – digalakkan jangan melebihi tiga stail untuk kelihatan menarik. Stail huruf – stail yang mudah dapat membantu dalam mewujudkan konsistensi dan kesan harmoni dalam elemen visual. Contoh. iv. Realistik – merujuk kepada penyelidikan ke atas objek sebenar.  Elemen lisan paparan visual dimantapkan maksudnya dengan menyatukan Kebanyakan perkataan atau ayat sebagai tambahan kepada visual. iii. pola/corak dan susunatur. ii.

Rajah 5. serta membuat grafik kelihatan kemas dan terancang. Jarak antara baris – sama prinsip dengan jarak antara huruf di mana jika baris yang terlalu rapat akan melahirkan rasa bagai dihimpit. Garisan – digunakan untuk menghubungkan elemen visual dan untuk mengarahkan pemerhatian supaya melihat visual dengan urutan/sikuen tertentu. manakala yang terlalu jarak menghilangkan rasa kepunyaan. Komposisi visual ini dipengaruhi oleh elemen-elemen asas yang digunakan seperti berikut: i. bilangan objek yang tidak keterlaluan atau terlalu kurang. susunan teks yang kemas dan.EDU3105 T5-ASAS GRAFIK vi. kombinasi warna yang menarik.  Elemen Daya Tarikan Visual yang menarik akan mengekalkan perhatian dan minat. vii. 9 . Jarak antara huruf – dijarakkan dalam keadaan yang seimbang. Ruang – digunakan ialah untuk menimbulkan rasa lapang atau selesa di antara elemen-elemen yang dipaparkan. tidak terlalu jauh dan tidak terlalu rapat berdasarkan kepada penglihatan. Contoh.7 : Ruang ii. permukaan 2D atau 3D.

Permukaan – digunakan untuk memberi kesan ke atas rupa garisan yang dibuat di atasnya. Rajah 5. Bentuk – digunakan untuk menunjukkan dimensi.9 : Jenis Tekstur iv.EDU3105 T5-ASAS GRAFIK Rajah 5.8 : Pelbagai Garisan iii. Rajah 5.10 : Bentuk 2 Dimensi 10 .

dan kesucian. menceriakan suasana. air dan tumbuh-tumbuhan. Warna-warna ini memberikan kesan pasif dan melahirkan ketenangan. membangkitkan perasaan. dan kuning dikatakan sebagai warna aroma panas kerana dikaitkan dengan cahaya matahari dan api.11 : Bentuk 3 Dimensi v. keaslian. Warna-warna sejuk atau dingin terdiri daripada warna-warna biru. kedamaian. laut. kedekatan. ungu dan hijau. merah. kegarangan. 11 . Warna – digunakan untuk untuk memudahkan atau meningkatkan kejelasan visual. kelembutan. Warna putih pula menjadi lambing kebersihan. kekuatan dan semangat. dan kesayuan. Warna jingga. Warna-warna panas ini dikatakan mempunyai kesan aktif. Warna-warna ini dikaitkan dengan alam seperti langit. Maka warna-warna ini biasanya digunakan bagi karya yang bertemakan perayaan dan kemeriahan.EDU3105 T5-ASAS GRAFIK Rajah 5.

2 Pola/Corak Pola/corak berkaitan dengan soal susunan item-item dalam sesuatu rekaan visual. Aspek susunan ini amat dititikberatkan kerana ia dapat menarik dan mengekalkan perhatian seseorang untuk melihat maksud yang terkandung dalam visual.EDU3105 T5-ASAS GRAFIK Rajah 5. Gunakan frasa seperti skema warna atau colour schemes untuk tujuan tersebut 5.12 : Skema Warna Latihan: Dapatkan maklumat dari internet untuk menambahkan fahaman anda tentang warna.13 : Pola/Corak 12 . Rajah 5.2.

Melalui organisasi dan perhubungan antara elemen dan prinsip grafik yang dimanipulasikan. pengimbas imej.3 Susunatur Susunatur elemen rekaan visual mengambil kira aspek-aspek prinsip grafik untuk menghasilkan karya yang menarik. Bagi grafik berkomputer. Penggunaan aplikasi berkomputer memungkinkan kesan dilihat daripada reka letak (layout) atau perubahan tipografi tanpa menggunakan pen dan dakwat berwarna-warni atau untuk 13 .2.14.14 : Peraturan Satu Pertiga 5. Oleh itu.3 Peralatan Penghasilan Grafik Imej grafik merupakan suatu hasil konkrit. Ia menunjukkan bagaimana manusia menyaring (scan) sesuatu visual dengan menumpu perhatian lebih di sudut atas kiri sesuatu paparan. Rajah 5. tablet grafik. sesuatu kandungan dan konteks itu dapat mengarahkan pandangan kepada maklumat yang penting. peralatan yang digunakan ialah perkakasan asas sistem komputer. pencetak dan pemplot. Kebolehan mengendalikan peralatan dengan cekap membolehkan maklumat yang ingin disampaikan dipaparkan dengan tepat dan jelas. Susunatur ini dapat diperhatikan dalam paparan visual yang mengamalkan Peraturan Satu Pertiga ( Rule of Thirds). Penjelmaan imej grafik daripada suatu idea yang abstrak memerlukan peralatan tertentu. Di samping itu. peralatan lain seperti kamera digital juga merupakan peralatan yang biasa digunakan untuk menghasilkan grafik.EDU3105 T5-ASAS GRAFIK 5. Contoh-contoh tersebut ditunjukkan pada Rajah 5. perkara yang utama perlu dipaparkan di bahagian ini.

Dengan ini adalah diharapkan anda dapat menghasilkan pelbagai jenis bahan pembelajaran dan pengajaran dengan memuatkan pelbagai jenis penampilan grafik yang berkualiti dan berkesan kepada murid. Kamera digital Rajah 5.EDU3105 T5-ASAS GRAFIK mensimulasikan kesan daripada media tradisional tanpa perlu menuntut banyak ruang.15 : Peralatan Penghasilan Grafik RUMUSAN Tajuk ini telah membincangkan aspek-aspek asas dalam grafik dan reka bentuk visual. 14 . a. Pengimbas imej b.

Rashid. & Carey. Pastikan anda menggunakan pelbagai prinsip grafik untuk menghasilkan reka bentuk visual yang menarik. Edisi ke 6. Allyn and Bacon. Instructional technology for teaching and learning. O.The systematic design of instruction. N. New York: Pearson. 15 . M. Serdang: Universiti Putra Malaysia. Muhamad Hasan Abdul Rahman (2001). Media pengajaran: penghasilan bahan pengajaran berkesan. New Jersey: Prentice Hall. Shah Alam: Oxford Fajar. Teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Edisi ke 2. Carey. Canada:Thomson Wadsworth. Serdang: Universiti Putra Malaysia. hasilkan satu media grafik seperti carta. T. (2005). N. (1996). Muhamad Hasan Abdul Rahman (2000). & Wan Kamaruddin Wan Hasan (2012). Priscilla. Sharifah Fakhriah Syed Ahmad. W. Nor Risah Jamilah Mat Lazim & Rosnah Ahmad Zain (2009). Boon. Teaching with technology: designing opportunities to learn. P. Teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran.J. Grafik asas: panduan penghasilan bahan pengajaran. Norasiah Abdullah.EDU3105 T5-ASAS GRAFIK Amali Dengan penggunaan kamera digital dan/atau membuat imbasan dengan bantuan alat pengimbas. Y. poster atau fotoyang boleh anda gunakan untuk mengajar satu tajuk dalam matapelajaran yang anda ajar. (2003). J. Selangor: Multimedia Noriati A. & Karin.. Newby.. L. BIBLIOGRAFI Dick.

(10th ed. Smaldino. S.. Lowther. Boston: Pearson. Instructional technology and media for learning.. L. M. D. E. Instructional technology and media for learning. S. New Jersey: Prentice-Hall.. Russell. D. & Russell. J. (2012).. R. J. & Molenda. Edisi ke 8. E. D. Heinich. 16 . (2005).EDU3105 T5-ASAS GRAFIK Smaldino.).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful