P. 1
T5-Asas Grafik Final

T5-Asas Grafik Final

|Views: 16|Likes:
Published by salaross

More info:

Published by: salaross on Apr 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/11/2013

pdf

text

original

EDU3105

T5-ASAS GRAFIK

TAJUK 5

ASAS GRAFIK

SINOPSIS

Tajuk ini memperkenalkan prinsip asas grafik sebagai sumber untuk membantu pembinaan bahan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Kejayaan sesuatu bahan grafik adalah berdasarkan kepada kualiti yang diperolehi melalui perancangan rapi yang merangkumi idea-idea yang teliti serta penggabungan pelbagai teknik penghasilan yang digunakan.

HASIL PEMBELAJARAN

Dengan melaksanakan aktiviti-aktiviti pembelajaran tajuk ini, diharapkan guru akan dapat:

i. ii. iii. iv.

Menerangkan konsep grafik. Menghuraikan peranan grafik dalam pengajaran. Menyatakan prinsip grafik yang berkesan. Menyenarai, menjelaskan dan mengintegrasikan komposisi grafik yang menggabungkan elemen, pola/corak dan susunatur dengan baik dalam penghasilan bahan pengajaran dan pembelajaran.

v.

Menyatakan peralatan penghasilan grafik.

1

EDU3105 T5-ASAS GRAFIK KERANGKA TAJUK Asas Grafik Konsep dan peranan Reka bentuk visual Prinsip grafik Elemen Visual Kontras Pola/Corak Lisan Seimbang Susunatur Daya Tarikan Mudah Kehampiran Penegasan Perulangan Penghasilan bahan pengajaran dan pembelajaran Peralatan penghasilan grafik 2 .

EDU3105 T5-ASAS GRAFIK Fikirkan Bagaimanakah grafik dapat meningkatkan keberkesanan sesuatu sesi pengajaran-pembelajaran anda? “Sebuah gambar membawa seribu perkataan”. contengan. Pernyataan ini menggambarkan bahawa bahan visual boleh dijadikan sumber pengajaran yang menarik dan berkesan. Kebenaran dan kejayaan pernyataan ini bergantung kepada cara reka bentuk dan daya kreativiti pada bahan tersebut. dan bersistematik. angka.1 Prinsip Grafik Prinsip grafik berkaitan dengan kaedah atau cara menggunakan elemen-elemen grafik supaya visual yang dihasilkan menarik dan berkesan. Ia merupakan kombinasi gambar. perkataan. dan lakaran yang dijadikan satu media untuk memberi konsep dan idea dari pengirim kepada sasarannya. Bahan yang berkesan akan mendorong interaksi yang aktif di dalam bilik darjah dan mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan mencabar. Perkataan grafik berasal dari perkataan Greek “graphikos” bermaksud lukisan. Prinsip ini tidak harus dilihat sebagai suatu peraturan yang rigid. namun pengetahuan tentangnya dapat membantu seseorang pereka dalam menghasilkan sesuatu rekaan yang baik. Grafik membawa kepada kejelasan persepsi. perkataan. lakaran. Grafik ialah bahan yang dilukis sebagai karangan visual. lambang. Pada aspek praktikal. grafik mampu menghubungkan fakta dan idea dengan jelas melalui satu kombinasi lukisan. simbol dan gambar. Oleh yang demikian wajar bagi seorang guru mempraktikkan prinsip-prinsip pengetahuan asas grafik sebagai panduan agar dapat menghasilkan satu-satu bahan pengajaran yang mudah menepati objektif pengajaran. lambang. 3 . simbol. lukisan. Fikirkan Bagaimanakah cara untuk menghasilkan grafik yang menarik? 5. kekuatan bahan gambaran dan persembahan yang berkesan. huruf.

dan pengulangan. penegasan. garis halus dengan garis kasar dan. Ia adalah salah satu daripada cara yang paling berkesan untuk menambahkan tarikan terhadap sesuatu reka bentuk. sama ada kiri dengan kanan atau atas dengan bawah. warna sejuk dengan warna hangat. Seimbang formal menunjukkan pembahagian yang sama antara dua bahagian visual. kontras antara fon jenis besar dan kecil.EDU3105 T5-ASAS GRAFIK Antara prinsip grafik yang akan dibincangkan ialah kontras. 5. Rajah 5. Kontras ada kaitan dengan imej. Ia bagaikan satu 4 .1. seimbang. kehampiran. Contoh. Idea utama kontras adalah menjadikan perbezaan-perbezaan itu nampak ketara. Ia mengikut kecenderungan seseorang dan tidak ada prinsip yang mengatakan reka bentuk seimbang formal lebih baik daripada imbangan tidak formal atau sebaliknya. mudah.1 Kontras (Contrast) Kontras terjadi apabila wujudnya dua elemen yang berbeza.1.1 : Kontras 5. Lebih besar perbezaannya lebih besarlah kontrasnya.2 Seimbang (Alignment) Kesimbangan merupakan susunatur elemen-elemen grafik dalam bentuk gubahan yang baik dan elok dipandang. warna dan tipografi.

formal b. bilangan perkataan dalam satu visual tayangan perlu dihadkan kepada 15 atau 20 patah perkataan sahaja supaya konsep yang hendak dipaparkan ringkas.3: Prinsip Mudah 5 . Idea yang banyak dalam satu visual akan mengelirukan. tidak formal Rajah 5.1. Biasanya ia lebih dinamik dan mendapat lebih perhatian.EDU3105 T5-ASAS GRAFIK timbangan yang mempunyai bebanan yang sama jenis di kedua-dua belah. Cara yang terbaik ialah dengan mempersembahkan satu perkara pada satu masa. Contoh.2 : Seimbang 5. Seimbang tidak formal pula mempunyai bebanan yang sama di kiri dengan kanan atau atas dengan bawah tetapi tidak semestinya serupa pembahagian dari segi bentuk atau kedudukannya. mudah dan dapat merangsangkan pemikiran.3 Mudah (Simplicity) Prinsip mudahmengehadkan idea pada satu reka bentuk untuk memungkinkan kefahaman yang cepat dan jelas. Rajah 5. a.

warna.5 Penegasan (Emphasis) Penegasan diberikan untuk menjadikan sesuatu idea tumpuan minat dan fokus utama. bentuk.Elemen-elemen yang digunakan haruslah bersesuaian dengan tema dan mesej yang hendak disampaikan.5 : Penegasan 6 . warna c. bentuk Rajah 5. a. bentuk b. garisan. Penggunaan bentuk. bentuk.4 Kehampiran (Proximity) Kehampiran merupakan elemen yang berkaitan bersama dikumpulkansupaya berdekatan dan dilihat sebagai satu kumpulan dan tidak terpisah. anak panah b. tekstur dan ruang. hubungan dan perspektif dapat menegaskan idea agar dapat dilihat dan difokus. Surat berkuatkuasa mulai September a.1.1. warna.4 : Penyatuan c. perspektif Rajah 5. Ia boleh dihasilkan dengan menggunakan anak panah.EDU3105 T5-ASAS GRAFIK 5. Mereka perlu saling melengkapi antara satu dengan yang lain untuk mengukuhkan idea dasar yang disampaikan. garisan. tekstur 5.

warna.EDU3105 T5-ASAS GRAFIK 5. hubungan ruang dan sebagainya. Unsur yang ditekalkan mungkin berupa fon yang dihitamkan.1.6 : Pengulangan Latihan Cuba lihat beberapa poster pilihan anda. unsur reka bentuk. bulletyang serupa. Jelaskan prinsip grafik yang digunakan dan mengapa ia digunakan. format tertentu.6 Pengulangan (Repetition) Prinsip ini menyatakan bahawa harus tekalkan sesuatu aspek reka bentuk pada tempat tertentu. gariskasar. 7 . Rajah 5.

Dalam menilai paparan ini untuk pengajaran. pola/corak dan susunatur. Analogi – memaparkan konsep atau topik berkaitan sesuatu objek dengan memaparkan kaedah hubungan di antara objek dengan konsep atau topik tersebut. Organisasi – memaparkan hubungan di antara kandungan dan konsep dalam elemen teks seperti carta alir. Helvetica sesuai untuk paparan visual dan Palatino untuk teks bercetak. lisan atau daya tarikan. iii. ii.1 Elemen Elemen merujuk kepada pemilihan dan pengawalan elemen visual ke dalam bentuk rajah visual. skema dan carta klasifikasi. Bilangan stail huruf – digalakkan jangan melebihi tiga stail untuk kelihatan menarik. ii. peta. iii. Warna huruf – kemudahan dibaca bergantung kepada kontras antara warna huruf dan warna latar belakang supaya menyumbang kepada mesej yang hendak disampaikan.2. soalan dan lain-lain perkataan akan dapat meningkatkan keberkesanan sesuatu paparan visual. graf. 5. v. penggunaan huruf perlu diberi pertimbangan dari aspek-aspek berikut: i. Huruf besar dan huruf kecil – wajar menggunakan huruf besar pada tajuk dan huruf kecil dalam sub-tajuk dan caption. Realistik – merujuk kepada penyelidikan ke atas objek sebenar.  Elemen Visual boleh dihuraikan dalam 3 jenis bentuk iaitu: i. Contoh. Elemen wujud dalam bentuk visual.2 Reka Bentuk Visual Reka bentuk visual dibahagikan kepada tiga komponen iaitu elemen.  Elemen lisan paparan visual dimantapkan maksudnya dengan menyatukan Kebanyakan perkataan atau ayat sebagai tambahan kepada visual. huruf Roman memudahkan pembacaan walaupun dilihat secara sepintas lalu.EDU3105 T5-ASAS GRAFIK 5. Stail huruf – stail yang mudah dapat membantu dalam mewujudkan konsistensi dan kesan harmoni dalam elemen visual. Saiz huruf – berapa besar saiz huruf yang hendak digunakan adalah berdasarkan kepada kebolehan ianya dibaca dalam satu jarak tertentu 8 . iv. Penggunaan tajuk.

tidak terlalu jauh dan tidak terlalu rapat berdasarkan kepada penglihatan.EDU3105 T5-ASAS GRAFIK vi. Garisan – digunakan untuk menghubungkan elemen visual dan untuk mengarahkan pemerhatian supaya melihat visual dengan urutan/sikuen tertentu. Jarak antara baris – sama prinsip dengan jarak antara huruf di mana jika baris yang terlalu rapat akan melahirkan rasa bagai dihimpit. kombinasi warna yang menarik. susunan teks yang kemas dan. Contoh. 9 . Ruang – digunakan ialah untuk menimbulkan rasa lapang atau selesa di antara elemen-elemen yang dipaparkan. permukaan 2D atau 3D. bilangan objek yang tidak keterlaluan atau terlalu kurang. manakala yang terlalu jarak menghilangkan rasa kepunyaan. Jarak antara huruf – dijarakkan dalam keadaan yang seimbang. vii.  Elemen Daya Tarikan Visual yang menarik akan mengekalkan perhatian dan minat.7 : Ruang ii. Rajah 5. Komposisi visual ini dipengaruhi oleh elemen-elemen asas yang digunakan seperti berikut: i. serta membuat grafik kelihatan kemas dan terancang.

Bentuk – digunakan untuk menunjukkan dimensi.8 : Pelbagai Garisan iii.10 : Bentuk 2 Dimensi 10 . Rajah 5.9 : Jenis Tekstur iv. Permukaan – digunakan untuk memberi kesan ke atas rupa garisan yang dibuat di atasnya.EDU3105 T5-ASAS GRAFIK Rajah 5. Rajah 5.

laut. kedekatan. Warna-warna sejuk atau dingin terdiri daripada warna-warna biru. kedamaian. dan kuning dikatakan sebagai warna aroma panas kerana dikaitkan dengan cahaya matahari dan api. 11 . dan kesayuan. merah. Warna jingga. Warna-warna panas ini dikatakan mempunyai kesan aktif. dan kesucian. menceriakan suasana. kegarangan. kekuatan dan semangat. Maka warna-warna ini biasanya digunakan bagi karya yang bertemakan perayaan dan kemeriahan. Warna – digunakan untuk untuk memudahkan atau meningkatkan kejelasan visual. Warna putih pula menjadi lambing kebersihan.11 : Bentuk 3 Dimensi v. ungu dan hijau. membangkitkan perasaan.EDU3105 T5-ASAS GRAFIK Rajah 5. kelembutan. air dan tumbuh-tumbuhan. keaslian. Warna-warna ini memberikan kesan pasif dan melahirkan ketenangan. Warna-warna ini dikaitkan dengan alam seperti langit.

12 : Skema Warna Latihan: Dapatkan maklumat dari internet untuk menambahkan fahaman anda tentang warna.EDU3105 T5-ASAS GRAFIK Rajah 5.2. Gunakan frasa seperti skema warna atau colour schemes untuk tujuan tersebut 5.13 : Pola/Corak 12 . Aspek susunan ini amat dititikberatkan kerana ia dapat menarik dan mengekalkan perhatian seseorang untuk melihat maksud yang terkandung dalam visual.2 Pola/Corak Pola/corak berkaitan dengan soal susunan item-item dalam sesuatu rekaan visual. Rajah 5.

Melalui organisasi dan perhubungan antara elemen dan prinsip grafik yang dimanipulasikan. Susunatur ini dapat diperhatikan dalam paparan visual yang mengamalkan Peraturan Satu Pertiga ( Rule of Thirds). sesuatu kandungan dan konteks itu dapat mengarahkan pandangan kepada maklumat yang penting. Contoh-contoh tersebut ditunjukkan pada Rajah 5. Penggunaan aplikasi berkomputer memungkinkan kesan dilihat daripada reka letak (layout) atau perubahan tipografi tanpa menggunakan pen dan dakwat berwarna-warni atau untuk 13 . Oleh itu.14 : Peraturan Satu Pertiga 5. tablet grafik. Kebolehan mengendalikan peralatan dengan cekap membolehkan maklumat yang ingin disampaikan dipaparkan dengan tepat dan jelas. pencetak dan pemplot. peralatan lain seperti kamera digital juga merupakan peralatan yang biasa digunakan untuk menghasilkan grafik. Di samping itu.EDU3105 T5-ASAS GRAFIK 5. Ia menunjukkan bagaimana manusia menyaring (scan) sesuatu visual dengan menumpu perhatian lebih di sudut atas kiri sesuatu paparan.3 Peralatan Penghasilan Grafik Imej grafik merupakan suatu hasil konkrit. Rajah 5. peralatan yang digunakan ialah perkakasan asas sistem komputer. Bagi grafik berkomputer. Penjelmaan imej grafik daripada suatu idea yang abstrak memerlukan peralatan tertentu. perkara yang utama perlu dipaparkan di bahagian ini.3 Susunatur Susunatur elemen rekaan visual mengambil kira aspek-aspek prinsip grafik untuk menghasilkan karya yang menarik. pengimbas imej.14.2.

Kamera digital Rajah 5. Dengan ini adalah diharapkan anda dapat menghasilkan pelbagai jenis bahan pembelajaran dan pengajaran dengan memuatkan pelbagai jenis penampilan grafik yang berkualiti dan berkesan kepada murid.15 : Peralatan Penghasilan Grafik RUMUSAN Tajuk ini telah membincangkan aspek-aspek asas dalam grafik dan reka bentuk visual. Pengimbas imej b.EDU3105 T5-ASAS GRAFIK mensimulasikan kesan daripada media tradisional tanpa perlu menuntut banyak ruang. a. 14 .

poster atau fotoyang boleh anda gunakan untuk mengajar satu tajuk dalam matapelajaran yang anda ajar. Teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran.J. Rashid. & Wan Kamaruddin Wan Hasan (2012). hasilkan satu media grafik seperti carta. Teaching with technology: designing opportunities to learn. Teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Pastikan anda menggunakan pelbagai prinsip grafik untuk menghasilkan reka bentuk visual yang menarik.The systematic design of instruction. Serdang: Universiti Putra Malaysia. 15 . Canada:Thomson Wadsworth. Boon. Edisi ke 2. M. Media pengajaran: penghasilan bahan pengajaran berkesan. W. (2005).EDU3105 T5-ASAS GRAFIK Amali Dengan penggunaan kamera digital dan/atau membuat imbasan dengan bantuan alat pengimbas. Norasiah Abdullah. New Jersey: Prentice Hall. Serdang: Universiti Putra Malaysia. Muhamad Hasan Abdul Rahman (2000). Instructional technology for teaching and learning. Muhamad Hasan Abdul Rahman (2001). T. Y. Carey. N. Nor Risah Jamilah Mat Lazim & Rosnah Ahmad Zain (2009). Newby. L. Selangor: Multimedia Noriati A. Shah Alam: Oxford Fajar. (1996). P. Grafik asas: panduan penghasilan bahan pengajaran. & Carey.. N. (2003). O. BIBLIOGRAFI Dick. Priscilla. Allyn and Bacon. J. Sharifah Fakhriah Syed Ahmad. Edisi ke 6.. New York: Pearson. & Karin.

New Jersey: Prentice-Hall. J. (2005). D. D. (2012).). D. & Russell. R. S. Instructional technology and media for learning. M. & Molenda. Smaldino... Instructional technology and media for learning. 16 . L. E. Edisi ke 8. Boston: Pearson. Lowther. E.EDU3105 T5-ASAS GRAFIK Smaldino. Heinich. (10th ed. Russell.. S. J..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->