Ekonomi Tradisional ► Senaraikan kegiatan ekonomi masyarakat Melayu tradisional?

i) Bercucuk tanam ii) Menangkap ikan iii) Menternak binatang iv) Perlombongan v) Memungut hasil hutan ► Apakah yang dimaksudkan dengan ekonomi tradisional? 1. Merujuk kepada ekonomi sara diri dalam masyarakat Melayu. 2. Aktiviti ekonomi seperti melombong,bercucuk tanam,memungut hasil hutan,menternak dan menangkap ikan. 3. Lebihan pengeluaran digunakan semula oleh keluarga untuk tujuan penukaran barangan, kenduri kendara,pembayaran zakat dan sedekah disimpan untuk satu tempoh. 4. Mengusahakan tanaman makanan seperti penanaman padi,ubi,pisang dan kelapa. 5. Menternak binatang seperti ayam, itik, lembu dan kerbau untuk menambah sumber bekalan makanan. 6. Menggunakan teknologi mudah, peralatan penanaman padi seperti tajak,cangkul,tugal dan tenggala. 7. Sistem perairan berasaskan sumber air dari sungai dan hujan. 8. Penangkapan ikan menggunakan tali kail,bubu dan jala.Kawasan penangkapan dilaut,sungai atau sawah padi. 9. Menggunakan tenaga binatang dan manusia dalam pertanian. 10. Penggunaan sumber tenaga yang sedikit dan modal yang kecil. 11. Aktiviti ekonomi,biasannya dilakukan secara bersama oleh sesebuah ahli keluarga sahaja. 12. Tidak wujud pengkhususan pekerjaan yang jelas.Pembahagian kerja hanya melibatkan perbezaan jantina dan umur. Ekonomi Dagangan

3. 6. 5. 4. Pengeluaran adalah dalam skala yang besar. 7. i) Ubi Kayu ii) Tebu iii) Lada hitam iv) Gambir v) Tembakau vi) Kopi vii) Getah ► Jelaskan kesan kedatangan British terhadap ekonomi di Tanah Melayu. Pasaran bertujuan membekalkan bahan mentah untuk industri di Eropah. 2) Aktiviti ekonomi tradisional khususnya di kawasan luar bandar terpinggir dan ketinggalan. Pemasaran adalah lebih luas dieksport ke Eropah. 5) Keuntungan daripada hasil perlombongan bijih timah telah dilaburkan semula untuk meningkatkan industri perlombongan. 1) Penguasaan terhadap pelabuhan utama di kawasan ini mewujudkan satu rangkaian ekonomi dagangan yang berkembang pesat di kawasan bijih timah dan penanaman getah. Melibatkan lebihan pengeluaran. Kegiatan pertanian atau perlombongan bijih timah. i) Pertanian dagangan ii) Perlombongan ► Senaraikan jenis tanaman dagangan yang dijalankan oleh British di Tanah Melayu. 8. 6) Membawa buruh dari China untuk memenuhi keperluan sektor pertanian dan perlombongan. ► Senaraikan kegiatan ekonomi dagangan di Tanah Melayu.► Apakah yang dimaksudkan dengan ekonomi dagangan? 1. 3) Mewujudkan bentuk ekonomi duaan iaitu ekonomi sara diri dan ekonomi dagangan. Menggunakan tenaga buruh yang banyak dibawa dari China untuk perlombongan bijih timah dan buruh India di ladang. Modal adalah besar kerana dimiliki oleh syarikat-syarikat besar. 2. . Menggunakan teknologi yang tinggi seperti kapal korek untuk melombong bijih timah. 4) Penumpuan aktiviti ekonomi di negeri-negeri pantai Barat mewujudkan ketidakseimbangan pembangunan dengan negeri-negeri di pantai Timur.

gambir. 5) Pada tahun 1860-an Johor dianggarkan mempunyai 1200 ladang lada hitam dan gambir. ► Apakah yang dimaksudkan sistem kangcu. 3) Semasa pemerintahan Maharaja Abu Bakar di Johor. 8) Masyarakat Melayu masih lagi dengan ekonomi sara diri menyebabkan wujudnya dwiekonomi. 1) Diperkenalkan di Johor semasa pemerintahan Maharaja Abu Bakar.tembakau dan kopi. 2) Tanaman terdiri daripada gambir dan lada hitam. 9) British memberikan tumpuan kepada tanaman kopi dan tembakau manakala pemodal dari China mengusahakan getah untuk tujuan eksport.► Huraikan perkembangan pertanian komersial di Tanah Melayu. 7) Keupayaan mereka menguasai sektor pertanian komersial adalah kerana mereka mempunyai modal. 6) Setiap kawasan kecil akan diusahakan oleh 3-10 orang buruh dari China.Sabah dan Sarawak pada abad ke 19. 2) Tanaman komersial yang diberi tumpuan oleh British di Tanah Melayu.tebu. 6) Para pemodal dari Eropah dan China banyak melibatkan diri dalam tanaman komersial pada era kolonialisme British. 4) Setiap ladang dikenali sebagai kangkar. 5) Saiz setiap satu kangkar sekitar 2500 ekar hingga 20 000 ekar. 4) Tanah dipajak kepada pengusaha Cina di Johor dengan menanam lada hitam secara kangkar atau ladang.Sabah dan Sarawak ialah ubi kayu.serta mendapat konsesi tanah yang luas dan pajakan yang lama. ► Huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan getah di Tanah Melayu . 1) Sebagai penyumbang utama kepada sumber pendapatan kerajaan British di Tanah Melayu. penanaman gambir dan lada hitam telah diusahakan secara besar-besaran melalui Sistem Kangcu.teknologi.lada hitam. 3) Sistem pajakan tanah kepada pengusaha dari China.

4) Ridley berusaha menyakinkan para peladang untuk menanam getah dengan mengadakan pameran dan mengagihkan benih getah secara percuma. 3) Peranan Henry N.Guthrie dan Sime Darby. 7) Kemasukkan modal asing milik pelabur Eropah merupakan salah satu faktor utama kepada perkembangan perusahaan getah di Tanah Melayu.pada abad ke -20.iaitu sistem menoreh secara ibedem atau berbentuk tulang ikan kering. 10) Pembinaan infrastruktur seperti jalanraya serta jalan kereta api untuk menghubungkan kawasan pertanian komersial dengan pelabuhan dalam pusat pentadbiran.yang tidak merosakkan pokok. 12) Berlaku kejatuhan harga kopi.Ridley dilantik sebagai Pengarah Botanical Garden di Singapura yang berusaha membawa masuk getah. 5) Beliau berjaya menemui cara penorehan getah yang sesuai. 6) Harga getah melambung tinggi berikutan perkembangan industri pembuatan barangan pengguna seperti kasut. ► Apakah langkah-langkah yang diambil oleh British untuk menstabilkan harga getah. 1) Terdapat tanah yang subur dan iklim yang sesuai. 2) Revolusi Perindustrian di Eropah telah membawa kepada permintaan yang tinggi terhadap getah yang digunakan dalam pelbagai industri terutamanya industri kereta.Boustead Buttery Estate Agency.tayar. 11) Mebawa masuk pekerja asing dari selatan India untuk bekerja dengan bayaran gaji yang murah. . 8) Penubuhan syarikat perwakilan membuka ladang dan menguruskan eksport getah seperti Harrisons and Crosfield. 9) Dasar British yang memberikan galakan dan sokongan kepada pemodal asing menyediakan kadar sewa tanah dan tarif cukai yang rendah kepada peladang getah.basikal dan peralatan letrik.

► Huraikan sejarah perkembangan perlombongan bijih timah di Tanah Melayu hingga kedatangan British. 4) Bijih timah dilombong melalui kaedah mendulang di kawasan sungai yang berhampiran.di Sungai Ujong ( Negeri Sembilan). 1) Bijih timah mula diperdagangkan di Tanah Melayu sejak abad ke -9 lagi. 8) Pengusaha dari China mesti terlebih dahulu mendapatkan kebenaran para pembesar Melayu untuk mengusahakan perlombongan.Jepun dan India. 2) Lombong bijih timah dimiliki oleh golongan pembesar Melayu dan dikerjakan oleh buruh tempatan. 7) Mengelakkan penglibatan orang Melayu dalam penanaman getah. 2) Mengehadkan pengeluaran getah oleh negara pengeluar. 3) Memperkenalkan sistem kupon mengehadkan hari menoreh getah. 8) Pekebun kecil tidak dibenarkan menanam getah di tanah sawah. 6) Bijih digunakan oleh masyarakat Melayu untuk membuat gendang gangsa.Ngah Ibrahim. 7) Penglibatan pengusaha dari China dalam sektor perlombongan bijih timah berlaku mulai Pertengahan abad ke -19 yang dipantau sepenuhnya oleh para pembesar Melayu tempatan. . 6) Menaikkan premium tanah untuk penanaman getah.Datuk Bandar dan datuk Muda Linggi. 5) Masyarakat Melayu memasarkan hasil bijih ke China. 4) Melaksanakan Rancangan Peraturan Getah Antarabangsa 1934. 3) Antara pembesar yang mempunyai lombong bijih timah termasuklah Long Jaafar.Raja Jumaat di Selangor dan Datuk Kelana Putera. 5) Mengenakan kuota yang rendah kepada pekebun kecil getah.alatan senjata dan alatan muzik seperti gong.1) Memperkenalkan Rancangan Sekatan Stevenson 1922.

18) Penguasaan pemodal dari China dalam perlombongan bijih timah terus merosot dengan pengenalan kapal korek sebagai teknologi baru dalam perlombongan bijih timah. 16) Perusahaan bijih timah berubah daripada intensif buruh kepada intensif modal.9) Para pembesar melayu akan memastikan hasil bijih yang dilombong. 15) Pemodal Cina tidak berupaya bersaiang dengan Pemodal Eropah kerana kemampuan mereka menyediakan modal bagi penggunaan teknologi kapal korek. 14) Pada awal abad ke-20. ► Terangkan sebab-sebab kedatangan imigran China dan India ke Tanah Melayu sejak . 17) Beberapa enakmen dan undang-undang digubal dan diluluskan bagi mewujudkan penguasaan kerajaan British pada semua peringkat perusahaan melombong bijih timah. iii) Sistem Pengambilan rumah kongsi iv) Kemasukan Berkumpulan. 11) Penguasaan para pembesar Melayu terhadap sektor perlombongan bijih timah mula berubah dengan penglibatan para pemodal Eropah dalam sektor ini. i)Kwangtung ii)Kwangsi iii)Fukien ► Senaraikan cara kemasukan buruh Cina ke Tanah Melayu. i) Sistem Tiket Kredit ii) Sistem Pengambilan Kakitangan.dijual semula kepada mereka. 12) Terdapat pembesar Melayu memajak lombong kepada saudagar-saudagar Cina untuk mendapatkan keuntungan yang mudah kerana tidak berupaya menyediakan modal. 10) Harga bijih akan ditentukan oleh para pembesar Melayu itu sendiri. 13) Perusahaan Bijih Timah mendapat perhatian pihak British kerana mendatangkan keuntungan yang lumayan berdasarkan permintaan yang tinggi pada peringkat antarabangsa. ► Senaraikan wilayah di China penghijrahan orang Cina ke Tanah Melayu.industri perlombongan bijih timah mula dikuasai oleh pelombong dari Eropah.

abad ke-19. 1) Kekurangan buruh di dalam sektor pertanian dan perlombongan mendorong British membawa masuk imigran. . 6) Terdapat banyak peluang pekerjaan dalam perusahaan getah dan bijih timah. Sistem Tiket Kredit 1) Melalui sistem tiket kredit. 2) Ketua dibayar sejumlah wang bagi setiap imigran Cina yang dibawa dikenali sin kheh. 5) Sin Kheh dibekalkan dengan tiket yang menunjukkan pelabuhan yang mereka akan tuju serta keterangan sama ada mereka bebas atau berhutang. ► Bagaimanakah kemasukan buruh Cina ke Tanah Melayu abad ke – 19.bakal imigran ke Tanah Melayu ini dikumpulkan dari kampungkampung di negara China oleh kheh-thau atau ketua. 7) Kestabilan politik di Tanah Melayu mempengaruhi buruh asing ini untuk ke sini. 3) Sin Kheh diletakkan dibawah pengawasan nakhoda atau agensi buruh setelah menerima bayaran daripada bakal majikan. 6) Sin Kheh yang sampai di pelabuhan akan diambil oleh pemborong buruh bertindak sebagai orang tengah untuk diserahkan kepada majikan dengan bayaran tertentu. 4) Sin Kheh perlu membuat perjanjian secara lisan atau bertulis untuk menjelaskan hutang bekerja dengan majikan berkenaan dalam suatu tempoh yang tertentu. 2) British telah membawa masuk tenaga buruh dari China dan India untuk bekerja dalam sektor pertanian dan perlombongan. 4) Orang Melayu tidak menentang imigran Cina dan India berhijrah ke Tanah Melayu. 5) Hubungan tradisi yang terjalin antara Tanah Melayu dengan India yang telah mendorong mereka berhijrah ke Tanah Melayu. 3) Kemiskinan di tempat asal mendorong kedatangan buruh dari China dan India ke Tanah Melayu.

3) Imigran Foochow diperlukan untuk mengusahakan tanah dan membangunkan sektor pertanian gambir dan lada hitam. ► Apakah yang dimaksudkan dengan kangani Seorang yang diberi kepercayaan dan lesen oleh majikan untuk mendapatkan tenaga buruh dari India. 2) Pegawai tersebut akan membiayai segala perbelanjaan buruh-buruh tersebut sehinggalah mereka sampai di rumah kongsi di Tanah Melayu. 3) Pegawai yang dihantar bertanggungjawab untuk mengiringi buruh-buruh tersebut sehingga mereka sampai di tempat majikannya. 2) Kemasukan imigran Cina berketurunan Foochow di Sarawak secara berkumpulan dengan persetujuan antara Ketua Foochow di Sibu dengan Charles Brooke.pembawa buruh akan dibayar dengan kadar tertentu seperti yang telah dipersetujui bagi setiap buruh yang dibawanya. Kemasukan secara berkumpulan 1) Kedatangan imigran ini telah berubah ekoran wujudnya tajaan oleh Charles Brooke melalui syarikatnya yang beribu pejabat di Singapura. . 3) Buruh diserahkan kepada tuan punya rumah kongsi. ► Bagaimanakah kemasukan buruh India ke Tanah Melayu abad ke -19.Sistem Pengambilan Kakitangan 1) Majikan yang memerlukan buruh akan menghantar pegawainya ke China untuk mendapatkan tenaga buruh. 2) Segala tambang dan perbelanjaan buruh tersebut akan dibiayai oleh majikan. Sistem Pengambilan Rumah Kongsi 1) Pengambilan buruh dilakukan oleh pegawai di negara China yang dilantik oleh sesebuah rumah kongsi.

Mariam Bt Md.akan datang sendiri dengan biayaan masing-masing.akan diberi lesen dan dihantar pulang ke India untuk mencari tenaga buruh. Pertamanya saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Idris Shah II kerana telah memberikan kerjasama yang tidak terhingga kepada saya dan rakan-rakan dalam menyiapkan kerja kursus yang berkaitan dengan "Sekolah Saya". Kerja Kursus Sejarah dapat disiapkan tepat pada masanya. Jutaan terima kasih juga diucapkan kepada pihak sekolah yang turut sama membantu saya menyempurnakan folio saya ini.Zain kerana telah memberi bimbingan dan . Sistem Kontrak Majikan akan membiayai tambang mereka ke Tanah Melayu dan sebagai balasannya buruh tersebut akan bekerja dengannya untuk jangka masa tertentu (antara 1-3 tahun) dengan bayaran yang paling minimum iaitu antara 9 hingga 13 sen sehari. 3) Setelah tiba di Tanah Melayu. 2) Kedatangan mereka diaturkan oleh orang atau kumpulan tertentu kerana kepentingan ekonomi.mereka bebas memilih tempat dan pekerjaan yang mereka kehendaki. Dalam menyiapkan folio ini saya mendapat sokongan dan bantuan daripada pelbagai pihak.Sistem Buruh Bebas 1) Buruh dari India yang memasuki Tanah Melayu melalui sistem buruh bebas. 3) Seorang kangani adalah seperti pengurus agensi yang membawa masuk pekerja asing. ontoh PENGHARGAAN: Saya ingin mengucapkan syukur kepada Tuhan kerana dengan izin-Nya. Sistem Kangani 1) Seorang kangani yang diberi kepercayaan oleh majikan. Seterusnya saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Guru Mata Pelajaran Sejarah saya iaitu Pn. 2) Kangani diberikan wang pendahuluan untuk membiayai perbelanjaan buruh tersebut sehingga mereka tiba di Tanah Melayu.

OBJEKTIF KAJIAN: (contoh ini hanya sesuai digunakan untuk kerja kursus T2) (a) Mengenali dan memahami sejarah perkembangan sekolah (b) Mengenali nama dan lambang-lambang sekolah (c) Memupuk rasa bangga dan cinta terhadap sekolah (d) Mengamalkan nilai murni yang diwarisi bersama dalam warga sekolah (e) Menguasai kemahiran mencari. terima kasih. 3. Tidak ketinggalan juga penghargaan untuk rakan-rakan di Kelas 2 Rancangan Khas 1 yang turut sama membantu dari segi memberi tunjuk ajar dan idea dalam usaha untuk menyiapkan folio ini seperti yang telah ditetapkan. Sekian. menemubual tokoh seperti pengetua. dan menganalisis maklumat tentang sekolah KAEDAH KAJIAN: (a) Kaedah Lisan/ Temubual : menemuramah orang sumber untuk mendapatkan maklumat. dan makmal ICT (d) Kaedah Melawat Tempat Kajian: nyatakan tempat yang dilawati (e) Kaedah Melayari Internet:mendapatkan maklumat daripada internet (Nyatakan laman web yang digunakan) KERJA KURSUS TINGKATAN 3 Elemen 1 (Mengumpul Fakta Sejarah) 1. mengumpul. Saya juga amat terhutang budi kepada kedua ibu bapa saya yang telah memberikan bantuan daripada segi kewangan dan buah fikiran kepada saya apabila saya memerlukan mereka.teguran yang sangat berharga semasa saya membuat kerja kursus ini. (Nyatakan siapa yang ditemubual) (b) Kaedah Analisis Dokumen : memilih maklumat atau dokumen yang berkaitan seperti fail kurikulum dan kokurikulum sekolah (Nyatakan maklumat dokumen yang digunakan) (c) Kaedah Pemerhatian: membuat pemerhatian ke atas kemudahan infrastruktur seperti asrama. pusat sumber. 2. Internet Melawat Tempat Kajian (masukkan gambar2 yang diambil di tempat kajian) VCD (simpan gambar & video berkaitan tajuk kajian) . guru dan tokoh pelajar. merekod.

Orang Sumber (mesti ada nama.0 Latar Belakang 2. 2.1 Status Keluarga/ Mobiliti Sosial 3. Majalah/ risalah Elemen 2 BIL PERKARA 1.4 Penerusan Tradisi Keluarga MUKA SURAT (i) (ii) (iii) 1 2 . 4.4 Produk yang dihasilkan 2. 5.0 Maklumat Asas 1.0 Sumbangan/ Pengaruh kepada keluarga atau masyarakat 3.5 Tempat/ Kawasan (bengkel/ keluasan tanah DLL) 2.6 Kos Pengendalian (pilih mana-mana 4 aspek sahaja) 3. 3.4 Pihak yang mengusahakan/ individu/ kelompok masyarakat yang mengusahakan 2.2 Proses/ Cara Pelaksanaan 2.3 Peralatan/ Kaedah yang digunakan 2.2 Identiti Keluarga/ Kawasan 3.1 Nama/ Jenis Kegiatan Ekonomi 1.4.alamat dan umur serta mesti ada transkripsi perbualan) 6. TAJUK KAJIAN SENARAI KANDUNGAN PENGHARGAAN OBJEKTIF KAJIAN KAEDAH KAJIAN HASIL KAJIAN 1. 6.3 Sumber Pendapatan 3. Akhbar 5.1 Tujuan dijalankan 2.3 Lokasi/ Tempat Kajian 1.2 Sejarah/ Asal-usul Kegiatan Ekonomi 1.

) Berbangga Sebagai Rakyat Malaysia       menghormati raja dan pemimpin negara menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh negara menghormati lambang-lambang negara (seperti bendera.11 Peluang Pekerjaan (pilih mana-mana 4 aspek sahaja) 4.3 Reaksi/ penerimaan masyarakat 4.1 Cabaran/ Kekangan yang dihadapi 4.4 Saranan dan harapan (pilih mana-mana 4 aspek sahaja) 7.7 Hubungan Kemasyarakatan 3.2 Penglibatan pihak luar/ galakan kerajaan atau swasta 4.9 Prasarana/ Rangkaian Perniagaan 3. dan jata negara) menjaga dan mempertahankan maruah bangsa dan negara menghargai dan mengamalkan tradisi dan budaya bangsa berbangga dengan sejarah negara Bersemangat Setia Negara . RUMUSAN LAMPIRAN RUJUKAN Elemen 3 Nilai-nilai Patriotisme yang perlu pelajar masukkan dalam tugasan 2 (sekurang-kurangnya 5 nilai patriotisme dimasukkan dalam tugasan 2.0 Prospek 4. lagu kebangsaan. 9.5 Memenuhi Permintaan 3.6 Pembangunan kawasan setempat 3. 8.3.8 Industri Hiliran 3.10 Pelancongan 3.

bertatasusila dan berhemah tinggi bertindak wajar bersifat amanah dan jujur berlaku adil dan bertimbang rasa Berusaha dan Produktif    rajin dan gigih berdikari tabah menghadapi cabaran .       cinta akan bangsa dan negara taat dan setia kepada raja dan pemimpin negara sedia berkorban untuk bangsa dan negara bertanggungjawab kepada bangsa dan Negara berani dan sanggup mempertahankan kedaulatan bangsa dan Negara peka kepada masalah dan isu tentang bangsa dan negara bersyukur sebagai warganegara Malaysia Bersemangat Kekitaan      bersatu padu dan berharmoni-bertolak ansur dan bertoleransi bekerjasama dan tolong-menolong hormat-menghormati bersefahaman dan bermuafakat muhibah atau semangat bermasyarakat Berdisiplin        berakhlak dan berbudi pekerti mulia mempertahankan dan menjunjung Perlembagaan Negara mematuhi peraturan dan undang-undang berkelakuan sopan.

kincir air dan terusan. Padi sawah ditanam di kawasan tanah rendah dan di kawasan yang mempunyai banyak air. Di Sabah masyarakat pribumi yang menjalankan kegiatan ekonomi saradiri ialah orang Bajau. Walau bagaimanapun beras masih diimport oleh Selangor. ¬ Kawasan penanaman padi yang utama ialah Kuala Selangor. Padi sawah memerlukan banyak air. Padi ditanam untuk kegunaan sendiri. Soalan: Kegiatan ekonomi tradisional penting dalam memperkukuh semangat nasionalisme bangsa Malaysia. Bidayuh. Melayu Brunei dan Kedayan. Melalui sistem ini air sungai disekat dengan membina empangan yang diperbuat daripada kayu. Perak dan Negeri Sembilan. kuku kambing untuk menanam padi. Seberang Prai. Kegiatan ekonomi tradisional di Malaysia Bincangkan kegiatan ekonomi di Malaysia sebelum campur tangan British. Antara kaedah yang digunakan ialah sistem pengairan . ¬ Padi sawah pula dipercayai diperkenalkan oleh orang Siam dan Minangkabau. Padi huma di tanam di kawasan tanah tinggi seperti di lereng-lereng bukit kerana tidak memerlukan air yang banyak. Kegiatan Ekonomi di Tanah Melayu (10 markah) Kegiatan Ekonomi Saradiri a. Kegiatan perdagangan juga dijalankan oleh saudagar-saudagar tempatan (Rajaraja Melayu dan pembesar-pembesar Melayu). . Tanaman-tanaman Lain. bukan untuk jualan. ¬ Padi merupakan tanaman utama yang diusahakan oleh masyarakat Melayu tradisional. Dataran Perlis. Sebilangan penduduk menjalankan kegiatan perniagaan dan perdagangan. najis binatang. B. Kadazan/Dusun. mencari hasil hutan dan memburu binatang. Melanau dan Melayu. Isi 1. padi sawah. Pengenalan (3/2 markah) Kegiatan ekonomi Tanah Melayu sebelum campur tangan British lebih bersifat sara diri dan komersial. b. Mereka menjalankan kegiatan pertanian seperti menanam padi huma. Penanaman padi huma dijalankan secara pertanian pindah yang kebiasaan dijalankan oleh orang Asli seperti Semai Jakun dan Temiar. Dua jenis padi yang ditanam iaitu padi huma dan padi sawah. Pahang dan Negeri Sembilan.   menyokong dan melibatkan diri dalam usaha pembangunan berganding bahu membangunkan Negara berilmu dan berketrampilan Tugasan 2: Tulis satu esei tidak kurang daripada 100 patah perkataan yang mengandungi pengamalan unsur patriotisme berdasarkan soalan di bawah. Berikan pendapat anda. Kebanyakan kawasan penanaman padi sawah adalah kawasan yang subur seperti tebingtebing sungai dan tanah pamah persisiran pantai. Kaedah yang digunakan dalam penanaman padi ialah menggunakan binatang untuk membajak. A. Di Sabah dan Sarawak kegiatan ekonomi sara diri dan komersial dijalankan oleh kaum Iban. Penanaman Padi.

Mereka mampu membekalkan beras kepada negeri-negeri Melayu lain. binatang ternakan seperti lembu dan kerbau juga digunakan untuk membajak sawah dan menarik kayu. ubi kayu. dan sungai. tanaman-tanaman lain juga ditanam iaitu jagung. lada hitam gambir. c. gading gajah dan sebagainya. Perikanan ¬ Kegiatan menangkap ikan merupakan kegiatan utama masyarakat Melayu yang tinggal di kawasan persisiran pantai. ¬ Penduduk di Kelantan. seladang dan ayam hutan. jaring. nipah.¬ Selain tanaman padi. bubu. Kegiatan menangkap ikan dihentikan antara bulan November hingga Februari kerana keadaan laut yang bergelora dan berbahaya kepada nelayan. Cara menangkap ikan berbeza-beza dan bergantung kepada keadaan setempat. Kegiatan ekonomi komersial. Selain menjadi sumber makanan. kapur barus. Antara hasil hutan yang dieksport ialah rotan. Antara hasil hutan ialah rempah-ratus. lembu dan kerbau. Negeri-negeri yang dapat menghasilkan lebihan hasil beras ialah Selangor. tasik. a. Memburu binatang ¬ Masyarakat Melayu tradisi menjalankan kegiatan memburu binatang sebagai kegiatan sampingan. kayu cendana serta pelbagai hasil hutan yang lain. rotan. Di Johor penanaman lada hitam dan gambir dijalankan oleh orang-orang Cina. Gajah juga dijadikan hadiah oleh pemerintah atau persembahan serta kenderaan semasa peperangan. buah-buahan. Kegiatan berburu dijalankan secara meluas di Pahang dan Terengganu. f. Kegiatan pertanian dagang. tombak. tangguk. Gajah digunakan sebagai alat pengangkutan atau pengangkutan utama golongan pemerintah . Hasil hutan . d. b. Lada hitam dan gambir ¬ Lada hitam dan gambir banyak ditanam di Johor dan Pulau Pinang. kelong. pancing. Hasil Hutan ¬ Hasil hutan merupakan kegiatan ekonomi komersial yang sangat diperlukan oleh para pendagangan. kopi. jala. Perlis dan Kelantan kegiatan penanaman padi adalah bersifat separa sara diri dan berorientasikan komersial. jermal. tembakau. serkap dan lukah. pukat. jala. Terangganu dan Pahang menjalankan kegiatan menangkap ikan di laut antara bulan Mac hingga Oktober. itik. jaring kelong dan rawai. buluh. Pengumpulan hasil-hasil hutan ini dilakukan orang-orang Melayu dan Asli. kayu-kayan. ¬ Memungut hasil hutan merupakan kegiatan tradisi masyarakat Melayu. pisang tebu. rusa. Kedah mengeksport beras ke Pulau Pinang. Kegiatan menjerat gajah juga dijalankan kerana gajah boleh digunakan untuk pelbagai kegunaan . Perak dan Terengganu. gawai. sungai atau laut. kancil. Temenggong Daeng Ibrahim memberi hak berekonomi . kelapa dan keledek. a. Padi dan beras. Penternakan ¬ Antara kegiatan menternak binatang utama masyarakat Melayu ialah ayam. Antara alat-alat yang digunakan untuk menangkap ikan di sungai dan tasik ialah serampang. Hasil tangkapan digunakan untuk keperluan diri dan lebihannya dijual atau dikeringkan. Manakala Kelantan pula mengeksport beras ke Singapura. madu lebah. tali kail. e. Alat-alat yang digunakan menangkap ikan di laut ialah pukat. damar. getah jelutung. ¬ Di Kedah .di samping menjadi lambang ketinggian taraf seseorang pemerintah. Kegiatan menjerat gajah dijalankan secara meluas di Pahang kerana terdapat banyak binatang liar di negeri tersebut. Antara binatang yang diburu termasuklah pelanduk. damar.

b. Bidayuh dan Kenyah. dan Dinding di Perak. Sungai Selangor dan Sungai Kelang di Selangor. Larut. Perikanan. ii. Kopi ¬ Ditanam oleh peladang-peladang Eropah.Baram. Perlombongan ¬ Antimoni diusahakan oleh orang Bidayuh. Ngah Ibrahim dan Raja Jumaat. ¬ Dijalankan oleh orang Melayu yang tinggal di kawasan persisiran pantai Kaum Iban menjalankan penangkapan ikan di kawasan sungai terutamanya di Sungai Rejang. Kegiatan Perlombongan a. e. Terengganu. Banyak kilang memproses tebu didirikan di kawasan ini. Selangor dan Negeri Sembilan. d. Negeri Sembilan dan Johor. Mereka menggunakan buruh-buruh Cina. Sistem tali air dibina untuk mengairi kawasan sawah. Diusahakan secara bergotongroyong. . Diusahakan oleh peladang Cina terutamanya pengusaha daripada Singapura. ¬ Diusahakan di Pahang.kepada tauke-tauke dan ketua kongsi gelap Cina bagi mengusahakan ladang-ladang lada hitam melalui Sistem Kangcu atau Surat Sungai. Ditanam secara meluas pada pertengahan abad ke-19. Kawasan kegiatan bijih timah yang utama ialah Kinta. Orang Melanau menjalankan kegiatan memproses sagu di Oya dan Mukah. c. Pada peringkat awal emas diusahakan oleh orang-orang Minangkabau dari Sumatera. Orang Eropah memainkan peranan penting dalam penanaman. Emas. Antara pembesar Melayu yang menjalankan kegiatan pelombongan bijih timah ialah Long Jaafar. ¬ Antara tanaman lain yang ditanam ialah lada hitam. Kegiatan Ekonomi di Sarawak ( 5 markah ) Kegiatan Ekonomi Sara diri. Kopi ditanam secara besar-besaran di Selangor. Penanaman Padi. Bijih Timah ¬ Diusahakan oleh raja dan pembesar Melayu. Padi huma diusahakan oleh masyarakat Kelabit yang tinggal di kawasan bukit Hulu Sg. Kegiatan ekonomi komersial a. Perdagangan. Sungai Ujong dan Sungai Linggi di Negeri Sembilan. Lada hitam ¬ Tanaman eksport terpenting pada zaman pemerintahan Brooke. a. Saribas dan Batang Lupar. ¬ Dijalankan oleh orang Melanau dan Brunei di kawasan sempadan. Barang-barang yang didagangkan ialah sagu. b. b. Tanaman jualan lain ¬ Tanaman tebu banyak ditanam di Seberang Perai dan Krian. B. ¬ Padi huma diusahakan oleh orang Iban. pokok buah-buahan dan pokok mengkuang. Ubi kayu banyak diusahakan di Melaka. Tanaman-tanaman lain. Negeri Sembilan dan Johor.

Antara tahun 1935-1939 Sarawak merupakan pengeksport kedua terpenting selepas Indonesia. ubi kayu. C. keledek. Papar. Mulai abad ke-20 orang Cina mulai mengambil alih kegiatan ini dan kemudian menguasai perusahaan sagu. Padi huma diusahakan oleh orang Murut dan Bajau. Dijalankan oleh suku kaum dusun dan Kadazan. ¬ Peladang menggunakan tenaga buruh dari Singapura dan Hong Kong. Pada awal abad ke-20. ayam. Pada tahun 1890 terdapat 60 estet tembakau yang kebanyakan tertumpu di Bahagian Timur Laut dan Pantai Timur Sabah. Diusahakan oleh orang Melayu dan Inggeris. menenun kain dan memacu kuda. e. Tembakau mula diusahakan oleh orangorang Cina.¬ Brooke memberi tanah kepada saudagar-saudagar Cina untuk membuka kebun lada hitam. Gambir. itik dan khinzir. b. Penanaman Padi ¬ Tanaman makanan utama. Gambir ditanam secara meluas di Bau. Pertukangan ¬ Dijalankan oleh kaum Bajau. Kawasan penanaman padi yang utama ialah Tuaran. Mereka terkenal dengan kemahiran bertukang besi. c. Padi huma ditanam di lereng-lereng bukit landai di kawasan pedalaman yang bergunung-ganang. Penampang dan lembah bukit di Ranau. ¬ Emas dilombong di Bau oleh orang Cina. peladang-peladang Belanda dan Jerman memainkan peranan penting dalam penanaman tembakau. Perlombongan. Pembesar Melayu menggunakan tenaga buruh Dayak. tanaman gambir mulai merosot kerana harganya tidak stabil. ¬ Sagu ditanam secara meluas di antara tahun 1850-1860. Inggeris membuka kilang di Mukah dan memberi wang pendahuluan kepada pekebunpekebun kecil. Tembakau ¬ SBUB telah menggalakkan penanaman tembakau. Keningau dan Tambunan. b. Padi sawah diusahakan oleh orang Kadazan dan Dusun. buah-buahan dan sayur-sayuran merupakan ‘ makanan selang” c. b. ¬ Emas diusahakan oleh orang Cina di Sungai Segama. Tanaman-tanaman lain ¬ Jagung. d. Kegiatan Ekonomi Komersial a. Kawasan tumpuan ialah Pantai Timur Sabah. Perlombongan. . Kegiatan ekonomi di Sabah. Antimoni dilombong di Bahagian Pertama Sarawak. Selepas tahun 1884. Pada penghujung abad ke19 penanaman tembakau merosot apabila permintaan dari Amerika merosot. Brooke memberi tanah kepada peladang Cina. Sagu. ( 5 markah ) Kegiatan ekonomi sara diri a. d. Penternakan ¬ Binatang yang diternak ialah kerbau. Dijalankan di sepanjang pantai perairan Sabah dan bersempadan dengan Brunei. ¬ Harga gambir meningkat pada tahun 1890-an. Petroleum diusahakan secara komersial oleh SBUB. Perikanan ¬ Dijalankan oleh masyarakat Melayu Brunei dan Kedayan.

Kegiatan ini menjadi komersial apabila lebihan yang ada dijual atau ditukar dengan barangan lain. Kegiatan ekonomi sara diri adalah untuk keperluan diri dan keluarga sendiri. Setelah kedatangan Barat.C. kegiatan ekonomi sara diri masih wujud dan kegiatan komersial serta perdagangan semakin berkembang. . Penutup ( 2/3 markah ) Kegiatan ekonomi di Malaysia sebelum kedatangan Barat bersifat sara diri dan komersial.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful