Ekonomi Tradisional ► Senaraikan kegiatan ekonomi masyarakat Melayu tradisional?

i) Bercucuk tanam ii) Menangkap ikan iii) Menternak binatang iv) Perlombongan v) Memungut hasil hutan ► Apakah yang dimaksudkan dengan ekonomi tradisional? 1. Merujuk kepada ekonomi sara diri dalam masyarakat Melayu. 2. Aktiviti ekonomi seperti melombong,bercucuk tanam,memungut hasil hutan,menternak dan menangkap ikan. 3. Lebihan pengeluaran digunakan semula oleh keluarga untuk tujuan penukaran barangan, kenduri kendara,pembayaran zakat dan sedekah disimpan untuk satu tempoh. 4. Mengusahakan tanaman makanan seperti penanaman padi,ubi,pisang dan kelapa. 5. Menternak binatang seperti ayam, itik, lembu dan kerbau untuk menambah sumber bekalan makanan. 6. Menggunakan teknologi mudah, peralatan penanaman padi seperti tajak,cangkul,tugal dan tenggala. 7. Sistem perairan berasaskan sumber air dari sungai dan hujan. 8. Penangkapan ikan menggunakan tali kail,bubu dan jala.Kawasan penangkapan dilaut,sungai atau sawah padi. 9. Menggunakan tenaga binatang dan manusia dalam pertanian. 10. Penggunaan sumber tenaga yang sedikit dan modal yang kecil. 11. Aktiviti ekonomi,biasannya dilakukan secara bersama oleh sesebuah ahli keluarga sahaja. 12. Tidak wujud pengkhususan pekerjaan yang jelas.Pembahagian kerja hanya melibatkan perbezaan jantina dan umur. Ekonomi Dagangan

Pengeluaran adalah dalam skala yang besar. 4. Menggunakan tenaga buruh yang banyak dibawa dari China untuk perlombongan bijih timah dan buruh India di ladang. 1) Penguasaan terhadap pelabuhan utama di kawasan ini mewujudkan satu rangkaian ekonomi dagangan yang berkembang pesat di kawasan bijih timah dan penanaman getah. Modal adalah besar kerana dimiliki oleh syarikat-syarikat besar. Pemasaran adalah lebih luas dieksport ke Eropah. i) Pertanian dagangan ii) Perlombongan ► Senaraikan jenis tanaman dagangan yang dijalankan oleh British di Tanah Melayu. 4) Penumpuan aktiviti ekonomi di negeri-negeri pantai Barat mewujudkan ketidakseimbangan pembangunan dengan negeri-negeri di pantai Timur. 5. Kegiatan pertanian atau perlombongan bijih timah. Pasaran bertujuan membekalkan bahan mentah untuk industri di Eropah. Melibatkan lebihan pengeluaran. 3) Mewujudkan bentuk ekonomi duaan iaitu ekonomi sara diri dan ekonomi dagangan.► Apakah yang dimaksudkan dengan ekonomi dagangan? 1. i) Ubi Kayu ii) Tebu iii) Lada hitam iv) Gambir v) Tembakau vi) Kopi vii) Getah ► Jelaskan kesan kedatangan British terhadap ekonomi di Tanah Melayu. 7. ► Senaraikan kegiatan ekonomi dagangan di Tanah Melayu. Menggunakan teknologi yang tinggi seperti kapal korek untuk melombong bijih timah. 8. . 6. 6) Membawa buruh dari China untuk memenuhi keperluan sektor pertanian dan perlombongan. 2. 5) Keuntungan daripada hasil perlombongan bijih timah telah dilaburkan semula untuk meningkatkan industri perlombongan. 3. 2) Aktiviti ekonomi tradisional khususnya di kawasan luar bandar terpinggir dan ketinggalan.

9) British memberikan tumpuan kepada tanaman kopi dan tembakau manakala pemodal dari China mengusahakan getah untuk tujuan eksport. 2) Tanaman terdiri daripada gambir dan lada hitam. 5) Saiz setiap satu kangkar sekitar 2500 ekar hingga 20 000 ekar. 5) Pada tahun 1860-an Johor dianggarkan mempunyai 1200 ladang lada hitam dan gambir. 7) Keupayaan mereka menguasai sektor pertanian komersial adalah kerana mereka mempunyai modal. 3) Semasa pemerintahan Maharaja Abu Bakar di Johor.tembakau dan kopi. 1) Diperkenalkan di Johor semasa pemerintahan Maharaja Abu Bakar.Sabah dan Sarawak pada abad ke 19. 8) Masyarakat Melayu masih lagi dengan ekonomi sara diri menyebabkan wujudnya dwiekonomi.tebu.► Huraikan perkembangan pertanian komersial di Tanah Melayu. 3) Sistem pajakan tanah kepada pengusaha dari China. 2) Tanaman komersial yang diberi tumpuan oleh British di Tanah Melayu. 6) Setiap kawasan kecil akan diusahakan oleh 3-10 orang buruh dari China. 1) Sebagai penyumbang utama kepada sumber pendapatan kerajaan British di Tanah Melayu. 4) Setiap ladang dikenali sebagai kangkar. 6) Para pemodal dari Eropah dan China banyak melibatkan diri dalam tanaman komersial pada era kolonialisme British.teknologi.Sabah dan Sarawak ialah ubi kayu.lada hitam. 4) Tanah dipajak kepada pengusaha Cina di Johor dengan menanam lada hitam secara kangkar atau ladang.gambir. ► Apakah yang dimaksudkan sistem kangcu. penanaman gambir dan lada hitam telah diusahakan secara besar-besaran melalui Sistem Kangcu.serta mendapat konsesi tanah yang luas dan pajakan yang lama. ► Huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan getah di Tanah Melayu .

pada abad ke -20. 4) Ridley berusaha menyakinkan para peladang untuk menanam getah dengan mengadakan pameran dan mengagihkan benih getah secara percuma.Ridley dilantik sebagai Pengarah Botanical Garden di Singapura yang berusaha membawa masuk getah.Guthrie dan Sime Darby. 1) Terdapat tanah yang subur dan iklim yang sesuai. 6) Harga getah melambung tinggi berikutan perkembangan industri pembuatan barangan pengguna seperti kasut.basikal dan peralatan letrik. 9) Dasar British yang memberikan galakan dan sokongan kepada pemodal asing menyediakan kadar sewa tanah dan tarif cukai yang rendah kepada peladang getah. 8) Penubuhan syarikat perwakilan membuka ladang dan menguruskan eksport getah seperti Harrisons and Crosfield.yang tidak merosakkan pokok. 11) Mebawa masuk pekerja asing dari selatan India untuk bekerja dengan bayaran gaji yang murah. 12) Berlaku kejatuhan harga kopi. 5) Beliau berjaya menemui cara penorehan getah yang sesuai. 3) Peranan Henry N.iaitu sistem menoreh secara ibedem atau berbentuk tulang ikan kering. 2) Revolusi Perindustrian di Eropah telah membawa kepada permintaan yang tinggi terhadap getah yang digunakan dalam pelbagai industri terutamanya industri kereta. ► Apakah langkah-langkah yang diambil oleh British untuk menstabilkan harga getah.tayar.Boustead Buttery Estate Agency. 10) Pembinaan infrastruktur seperti jalanraya serta jalan kereta api untuk menghubungkan kawasan pertanian komersial dengan pelabuhan dalam pusat pentadbiran. . 7) Kemasukkan modal asing milik pelabur Eropah merupakan salah satu faktor utama kepada perkembangan perusahaan getah di Tanah Melayu.

6) Bijih digunakan oleh masyarakat Melayu untuk membuat gendang gangsa.Datuk Bandar dan datuk Muda Linggi.Ngah Ibrahim. 3) Antara pembesar yang mempunyai lombong bijih timah termasuklah Long Jaafar. ► Huraikan sejarah perkembangan perlombongan bijih timah di Tanah Melayu hingga kedatangan British.1) Memperkenalkan Rancangan Sekatan Stevenson 1922.Jepun dan India. 2) Lombong bijih timah dimiliki oleh golongan pembesar Melayu dan dikerjakan oleh buruh tempatan. 4) Bijih timah dilombong melalui kaedah mendulang di kawasan sungai yang berhampiran. 7) Penglibatan pengusaha dari China dalam sektor perlombongan bijih timah berlaku mulai Pertengahan abad ke -19 yang dipantau sepenuhnya oleh para pembesar Melayu tempatan. 6) Menaikkan premium tanah untuk penanaman getah. 4) Melaksanakan Rancangan Peraturan Getah Antarabangsa 1934. 1) Bijih timah mula diperdagangkan di Tanah Melayu sejak abad ke -9 lagi.di Sungai Ujong ( Negeri Sembilan). 3) Memperkenalkan sistem kupon mengehadkan hari menoreh getah. 7) Mengelakkan penglibatan orang Melayu dalam penanaman getah.alatan senjata dan alatan muzik seperti gong. 8) Pekebun kecil tidak dibenarkan menanam getah di tanah sawah.Raja Jumaat di Selangor dan Datuk Kelana Putera. . 5) Mengenakan kuota yang rendah kepada pekebun kecil getah. 5) Masyarakat Melayu memasarkan hasil bijih ke China. 8) Pengusaha dari China mesti terlebih dahulu mendapatkan kebenaran para pembesar Melayu untuk mengusahakan perlombongan. 2) Mengehadkan pengeluaran getah oleh negara pengeluar.

9) Para pembesar melayu akan memastikan hasil bijih yang dilombong. i) Sistem Tiket Kredit ii) Sistem Pengambilan Kakitangan. 11) Penguasaan para pembesar Melayu terhadap sektor perlombongan bijih timah mula berubah dengan penglibatan para pemodal Eropah dalam sektor ini. 16) Perusahaan bijih timah berubah daripada intensif buruh kepada intensif modal. i)Kwangtung ii)Kwangsi iii)Fukien ► Senaraikan cara kemasukan buruh Cina ke Tanah Melayu. 13) Perusahaan Bijih Timah mendapat perhatian pihak British kerana mendatangkan keuntungan yang lumayan berdasarkan permintaan yang tinggi pada peringkat antarabangsa.industri perlombongan bijih timah mula dikuasai oleh pelombong dari Eropah. 17) Beberapa enakmen dan undang-undang digubal dan diluluskan bagi mewujudkan penguasaan kerajaan British pada semua peringkat perusahaan melombong bijih timah. 18) Penguasaan pemodal dari China dalam perlombongan bijih timah terus merosot dengan pengenalan kapal korek sebagai teknologi baru dalam perlombongan bijih timah. 15) Pemodal Cina tidak berupaya bersaiang dengan Pemodal Eropah kerana kemampuan mereka menyediakan modal bagi penggunaan teknologi kapal korek.dijual semula kepada mereka. 14) Pada awal abad ke-20. iii) Sistem Pengambilan rumah kongsi iv) Kemasukan Berkumpulan. ► Senaraikan wilayah di China penghijrahan orang Cina ke Tanah Melayu. 12) Terdapat pembesar Melayu memajak lombong kepada saudagar-saudagar Cina untuk mendapatkan keuntungan yang mudah kerana tidak berupaya menyediakan modal. ► Terangkan sebab-sebab kedatangan imigran China dan India ke Tanah Melayu sejak . 10) Harga bijih akan ditentukan oleh para pembesar Melayu itu sendiri.

2) British telah membawa masuk tenaga buruh dari China dan India untuk bekerja dalam sektor pertanian dan perlombongan. 6) Sin Kheh yang sampai di pelabuhan akan diambil oleh pemborong buruh bertindak sebagai orang tengah untuk diserahkan kepada majikan dengan bayaran tertentu. Sistem Tiket Kredit 1) Melalui sistem tiket kredit. ► Bagaimanakah kemasukan buruh Cina ke Tanah Melayu abad ke – 19. 5) Sin Kheh dibekalkan dengan tiket yang menunjukkan pelabuhan yang mereka akan tuju serta keterangan sama ada mereka bebas atau berhutang. 3) Kemiskinan di tempat asal mendorong kedatangan buruh dari China dan India ke Tanah Melayu. 2) Ketua dibayar sejumlah wang bagi setiap imigran Cina yang dibawa dikenali sin kheh. 4) Orang Melayu tidak menentang imigran Cina dan India berhijrah ke Tanah Melayu. 3) Sin Kheh diletakkan dibawah pengawasan nakhoda atau agensi buruh setelah menerima bayaran daripada bakal majikan. 5) Hubungan tradisi yang terjalin antara Tanah Melayu dengan India yang telah mendorong mereka berhijrah ke Tanah Melayu.bakal imigran ke Tanah Melayu ini dikumpulkan dari kampungkampung di negara China oleh kheh-thau atau ketua.abad ke-19. . 7) Kestabilan politik di Tanah Melayu mempengaruhi buruh asing ini untuk ke sini. 4) Sin Kheh perlu membuat perjanjian secara lisan atau bertulis untuk menjelaskan hutang bekerja dengan majikan berkenaan dalam suatu tempoh yang tertentu. 1) Kekurangan buruh di dalam sektor pertanian dan perlombongan mendorong British membawa masuk imigran. 6) Terdapat banyak peluang pekerjaan dalam perusahaan getah dan bijih timah.

Sistem Pengambilan Kakitangan 1) Majikan yang memerlukan buruh akan menghantar pegawainya ke China untuk mendapatkan tenaga buruh. 2) Kemasukan imigran Cina berketurunan Foochow di Sarawak secara berkumpulan dengan persetujuan antara Ketua Foochow di Sibu dengan Charles Brooke. ► Apakah yang dimaksudkan dengan kangani Seorang yang diberi kepercayaan dan lesen oleh majikan untuk mendapatkan tenaga buruh dari India. 2) Pegawai tersebut akan membiayai segala perbelanjaan buruh-buruh tersebut sehinggalah mereka sampai di rumah kongsi di Tanah Melayu. Kemasukan secara berkumpulan 1) Kedatangan imigran ini telah berubah ekoran wujudnya tajaan oleh Charles Brooke melalui syarikatnya yang beribu pejabat di Singapura. ► Bagaimanakah kemasukan buruh India ke Tanah Melayu abad ke -19. Sistem Pengambilan Rumah Kongsi 1) Pengambilan buruh dilakukan oleh pegawai di negara China yang dilantik oleh sesebuah rumah kongsi. 3) Imigran Foochow diperlukan untuk mengusahakan tanah dan membangunkan sektor pertanian gambir dan lada hitam. 2) Segala tambang dan perbelanjaan buruh tersebut akan dibiayai oleh majikan. 3) Pegawai yang dihantar bertanggungjawab untuk mengiringi buruh-buruh tersebut sehingga mereka sampai di tempat majikannya. 3) Buruh diserahkan kepada tuan punya rumah kongsi.pembawa buruh akan dibayar dengan kadar tertentu seperti yang telah dipersetujui bagi setiap buruh yang dibawanya. .

Zain kerana telah memberi bimbingan dan . 3) Setelah tiba di Tanah Melayu. 2) Kedatangan mereka diaturkan oleh orang atau kumpulan tertentu kerana kepentingan ekonomi. Sistem Kontrak Majikan akan membiayai tambang mereka ke Tanah Melayu dan sebagai balasannya buruh tersebut akan bekerja dengannya untuk jangka masa tertentu (antara 1-3 tahun) dengan bayaran yang paling minimum iaitu antara 9 hingga 13 sen sehari.Sistem Buruh Bebas 1) Buruh dari India yang memasuki Tanah Melayu melalui sistem buruh bebas.akan datang sendiri dengan biayaan masing-masing. Sistem Kangani 1) Seorang kangani yang diberi kepercayaan oleh majikan. Mariam Bt Md. 2) Kangani diberikan wang pendahuluan untuk membiayai perbelanjaan buruh tersebut sehingga mereka tiba di Tanah Melayu. Seterusnya saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Guru Mata Pelajaran Sejarah saya iaitu Pn. ontoh PENGHARGAAN: Saya ingin mengucapkan syukur kepada Tuhan kerana dengan izin-Nya.mereka bebas memilih tempat dan pekerjaan yang mereka kehendaki. Kerja Kursus Sejarah dapat disiapkan tepat pada masanya. Pertamanya saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Idris Shah II kerana telah memberikan kerjasama yang tidak terhingga kepada saya dan rakan-rakan dalam menyiapkan kerja kursus yang berkaitan dengan "Sekolah Saya".akan diberi lesen dan dihantar pulang ke India untuk mencari tenaga buruh. 3) Seorang kangani adalah seperti pengurus agensi yang membawa masuk pekerja asing. Dalam menyiapkan folio ini saya mendapat sokongan dan bantuan daripada pelbagai pihak. Jutaan terima kasih juga diucapkan kepada pihak sekolah yang turut sama membantu saya menyempurnakan folio saya ini.

merekod. dan makmal ICT (d) Kaedah Melawat Tempat Kajian: nyatakan tempat yang dilawati (e) Kaedah Melayari Internet:mendapatkan maklumat daripada internet (Nyatakan laman web yang digunakan) KERJA KURSUS TINGKATAN 3 Elemen 1 (Mengumpul Fakta Sejarah) 1. mengumpul. 3. Sekian. Saya juga amat terhutang budi kepada kedua ibu bapa saya yang telah memberikan bantuan daripada segi kewangan dan buah fikiran kepada saya apabila saya memerlukan mereka. dan menganalisis maklumat tentang sekolah KAEDAH KAJIAN: (a) Kaedah Lisan/ Temubual : menemuramah orang sumber untuk mendapatkan maklumat. Tidak ketinggalan juga penghargaan untuk rakan-rakan di Kelas 2 Rancangan Khas 1 yang turut sama membantu dari segi memberi tunjuk ajar dan idea dalam usaha untuk menyiapkan folio ini seperti yang telah ditetapkan. OBJEKTIF KAJIAN: (contoh ini hanya sesuai digunakan untuk kerja kursus T2) (a) Mengenali dan memahami sejarah perkembangan sekolah (b) Mengenali nama dan lambang-lambang sekolah (c) Memupuk rasa bangga dan cinta terhadap sekolah (d) Mengamalkan nilai murni yang diwarisi bersama dalam warga sekolah (e) Menguasai kemahiran mencari. menemubual tokoh seperti pengetua.teguran yang sangat berharga semasa saya membuat kerja kursus ini. 2. (Nyatakan siapa yang ditemubual) (b) Kaedah Analisis Dokumen : memilih maklumat atau dokumen yang berkaitan seperti fail kurikulum dan kokurikulum sekolah (Nyatakan maklumat dokumen yang digunakan) (c) Kaedah Pemerhatian: membuat pemerhatian ke atas kemudahan infrastruktur seperti asrama. Internet Melawat Tempat Kajian (masukkan gambar2 yang diambil di tempat kajian) VCD (simpan gambar & video berkaitan tajuk kajian) . guru dan tokoh pelajar. terima kasih. pusat sumber.

alamat dan umur serta mesti ada transkripsi perbualan) 6.0 Latar Belakang 2. 2.1 Tujuan dijalankan 2.3 Sumber Pendapatan 3.2 Proses/ Cara Pelaksanaan 2.6 Kos Pengendalian (pilih mana-mana 4 aspek sahaja) 3.0 Sumbangan/ Pengaruh kepada keluarga atau masyarakat 3.4 Produk yang dihasilkan 2.1 Nama/ Jenis Kegiatan Ekonomi 1.0 Maklumat Asas 1.2 Sejarah/ Asal-usul Kegiatan Ekonomi 1. TAJUK KAJIAN SENARAI KANDUNGAN PENGHARGAAN OBJEKTIF KAJIAN KAEDAH KAJIAN HASIL KAJIAN 1.1 Status Keluarga/ Mobiliti Sosial 3. Akhbar 5.3 Peralatan/ Kaedah yang digunakan 2. Orang Sumber (mesti ada nama.2 Identiti Keluarga/ Kawasan 3.4. 3. 5. 4. Majalah/ risalah Elemen 2 BIL PERKARA 1.4 Pihak yang mengusahakan/ individu/ kelompok masyarakat yang mengusahakan 2.5 Tempat/ Kawasan (bengkel/ keluasan tanah DLL) 2.4 Penerusan Tradisi Keluarga MUKA SURAT (i) (ii) (iii) 1 2 . 6.3 Lokasi/ Tempat Kajian 1.

2 Penglibatan pihak luar/ galakan kerajaan atau swasta 4.3. 9.4 Saranan dan harapan (pilih mana-mana 4 aspek sahaja) 7. RUMUSAN LAMPIRAN RUJUKAN Elemen 3 Nilai-nilai Patriotisme yang perlu pelajar masukkan dalam tugasan 2 (sekurang-kurangnya 5 nilai patriotisme dimasukkan dalam tugasan 2. dan jata negara) menjaga dan mempertahankan maruah bangsa dan negara menghargai dan mengamalkan tradisi dan budaya bangsa berbangga dengan sejarah negara Bersemangat Setia Negara . 8.7 Hubungan Kemasyarakatan 3.11 Peluang Pekerjaan (pilih mana-mana 4 aspek sahaja) 4.0 Prospek 4. lagu kebangsaan.1 Cabaran/ Kekangan yang dihadapi 4.9 Prasarana/ Rangkaian Perniagaan 3.3 Reaksi/ penerimaan masyarakat 4.10 Pelancongan 3.) Berbangga Sebagai Rakyat Malaysia       menghormati raja dan pemimpin negara menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh negara menghormati lambang-lambang negara (seperti bendera.6 Pembangunan kawasan setempat 3.8 Industri Hiliran 3.5 Memenuhi Permintaan 3.

bertatasusila dan berhemah tinggi bertindak wajar bersifat amanah dan jujur berlaku adil dan bertimbang rasa Berusaha dan Produktif    rajin dan gigih berdikari tabah menghadapi cabaran .       cinta akan bangsa dan negara taat dan setia kepada raja dan pemimpin negara sedia berkorban untuk bangsa dan negara bertanggungjawab kepada bangsa dan Negara berani dan sanggup mempertahankan kedaulatan bangsa dan Negara peka kepada masalah dan isu tentang bangsa dan negara bersyukur sebagai warganegara Malaysia Bersemangat Kekitaan      bersatu padu dan berharmoni-bertolak ansur dan bertoleransi bekerjasama dan tolong-menolong hormat-menghormati bersefahaman dan bermuafakat muhibah atau semangat bermasyarakat Berdisiplin        berakhlak dan berbudi pekerti mulia mempertahankan dan menjunjung Perlembagaan Negara mematuhi peraturan dan undang-undang berkelakuan sopan.

Pahang dan Negeri Sembilan. . Kegiatan perdagangan juga dijalankan oleh saudagar-saudagar tempatan (Rajaraja Melayu dan pembesar-pembesar Melayu). ¬ Padi sawah pula dipercayai diperkenalkan oleh orang Siam dan Minangkabau. kincir air dan terusan. Pengenalan (3/2 markah) Kegiatan ekonomi Tanah Melayu sebelum campur tangan British lebih bersifat sara diri dan komersial.   menyokong dan melibatkan diri dalam usaha pembangunan berganding bahu membangunkan Negara berilmu dan berketrampilan Tugasan 2: Tulis satu esei tidak kurang daripada 100 patah perkataan yang mengandungi pengamalan unsur patriotisme berdasarkan soalan di bawah. Penanaman padi huma dijalankan secara pertanian pindah yang kebiasaan dijalankan oleh orang Asli seperti Semai Jakun dan Temiar. ¬ Padi merupakan tanaman utama yang diusahakan oleh masyarakat Melayu tradisional. Tanaman-tanaman Lain. Dua jenis padi yang ditanam iaitu padi huma dan padi sawah. Padi sawah ditanam di kawasan tanah rendah dan di kawasan yang mempunyai banyak air. bukan untuk jualan. Melanau dan Melayu. Kebanyakan kawasan penanaman padi sawah adalah kawasan yang subur seperti tebingtebing sungai dan tanah pamah persisiran pantai. Kegiatan ekonomi tradisional di Malaysia Bincangkan kegiatan ekonomi di Malaysia sebelum campur tangan British. Antara kaedah yang digunakan ialah sistem pengairan . ¬ Kawasan penanaman padi yang utama ialah Kuala Selangor. kuku kambing untuk menanam padi. Soalan: Kegiatan ekonomi tradisional penting dalam memperkukuh semangat nasionalisme bangsa Malaysia. padi sawah. Kegiatan Ekonomi di Tanah Melayu (10 markah) Kegiatan Ekonomi Saradiri a. Berikan pendapat anda. Walau bagaimanapun beras masih diimport oleh Selangor. Melalui sistem ini air sungai disekat dengan membina empangan yang diperbuat daripada kayu. Padi huma di tanam di kawasan tanah tinggi seperti di lereng-lereng bukit kerana tidak memerlukan air yang banyak. Padi ditanam untuk kegunaan sendiri. Sebilangan penduduk menjalankan kegiatan perniagaan dan perdagangan. najis binatang. B. Isi 1. Bidayuh. Padi sawah memerlukan banyak air. Melayu Brunei dan Kedayan. Mereka menjalankan kegiatan pertanian seperti menanam padi huma. Perak dan Negeri Sembilan. Dataran Perlis. Di Sabah masyarakat pribumi yang menjalankan kegiatan ekonomi saradiri ialah orang Bajau. Kaedah yang digunakan dalam penanaman padi ialah menggunakan binatang untuk membajak. A. Kadazan/Dusun. mencari hasil hutan dan memburu binatang. b. Di Sabah dan Sarawak kegiatan ekonomi sara diri dan komersial dijalankan oleh kaum Iban. Seberang Prai. Penanaman Padi.

tombak. tasik. jala. Manakala Kelantan pula mengeksport beras ke Singapura. a. Hasil Hutan ¬ Hasil hutan merupakan kegiatan ekonomi komersial yang sangat diperlukan oleh para pendagangan. e. rotan. Pengumpulan hasil-hasil hutan ini dilakukan orang-orang Melayu dan Asli. serkap dan lukah. a. Gajah juga dijadikan hadiah oleh pemerintah atau persembahan serta kenderaan semasa peperangan. sungai atau laut. Padi dan beras. kayu-kayan. pisang tebu. tali kail. gawai. c. ubi kayu. kayu cendana serta pelbagai hasil hutan yang lain. lada hitam gambir. kelong. Kegiatan ekonomi komersial. madu lebah. Antara hasil hutan yang dieksport ialah rotan. Memburu binatang ¬ Masyarakat Melayu tradisi menjalankan kegiatan memburu binatang sebagai kegiatan sampingan. itik. Negeri-negeri yang dapat menghasilkan lebihan hasil beras ialah Selangor. Perikanan ¬ Kegiatan menangkap ikan merupakan kegiatan utama masyarakat Melayu yang tinggal di kawasan persisiran pantai. dan sungai. b. jala. Kegiatan pertanian dagang.di samping menjadi lambang ketinggian taraf seseorang pemerintah. Penternakan ¬ Antara kegiatan menternak binatang utama masyarakat Melayu ialah ayam. Kegiatan menjerat gajah dijalankan secara meluas di Pahang kerana terdapat banyak binatang liar di negeri tersebut. Antara alat-alat yang digunakan untuk menangkap ikan di sungai dan tasik ialah serampang. kancil. damar. kelapa dan keledek. jaring. pukat. binatang ternakan seperti lembu dan kerbau juga digunakan untuk membajak sawah dan menarik kayu. tembakau. Perlis dan Kelantan kegiatan penanaman padi adalah bersifat separa sara diri dan berorientasikan komersial. Gajah digunakan sebagai alat pengangkutan atau pengangkutan utama golongan pemerintah . ¬ Penduduk di Kelantan. Antara binatang yang diburu termasuklah pelanduk. bubu. nipah. Cara menangkap ikan berbeza-beza dan bergantung kepada keadaan setempat. buah-buahan. Kedah mengeksport beras ke Pulau Pinang. f. kapur barus. Di Johor penanaman lada hitam dan gambir dijalankan oleh orang-orang Cina. pancing. getah jelutung. Hasil hutan . lembu dan kerbau. Terangganu dan Pahang menjalankan kegiatan menangkap ikan di laut antara bulan Mac hingga Oktober. tangguk. Perak dan Terengganu. jaring kelong dan rawai. Selain menjadi sumber makanan. Antara hasil hutan ialah rempah-ratus. rusa. Hasil tangkapan digunakan untuk keperluan diri dan lebihannya dijual atau dikeringkan. buluh. damar. Kegiatan menjerat gajah juga dijalankan kerana gajah boleh digunakan untuk pelbagai kegunaan .¬ Selain tanaman padi. tanaman-tanaman lain juga ditanam iaitu jagung. Kegiatan berburu dijalankan secara meluas di Pahang dan Terengganu. Lada hitam dan gambir ¬ Lada hitam dan gambir banyak ditanam di Johor dan Pulau Pinang. kopi. ¬ Di Kedah . gading gajah dan sebagainya. ¬ Memungut hasil hutan merupakan kegiatan tradisi masyarakat Melayu. Kegiatan menangkap ikan dihentikan antara bulan November hingga Februari kerana keadaan laut yang bergelora dan berbahaya kepada nelayan. Alat-alat yang digunakan menangkap ikan di laut ialah pukat. d. Mereka mampu membekalkan beras kepada negeri-negeri Melayu lain. Temenggong Daeng Ibrahim memberi hak berekonomi . seladang dan ayam hutan. jermal.

Emas. Bijih Timah ¬ Diusahakan oleh raja dan pembesar Melayu. Diusahakan oleh peladang Cina terutamanya pengusaha daripada Singapura. Kegiatan Ekonomi di Sarawak ( 5 markah ) Kegiatan Ekonomi Sara diri. Larut. Kopi ditanam secara besar-besaran di Selangor. c. Perdagangan. Tanaman-tanaman lain. ii. Kegiatan Perlombongan a. ¬ Dijalankan oleh orang Melanau dan Brunei di kawasan sempadan. b. Sistem tali air dibina untuk mengairi kawasan sawah. Orang Eropah memainkan peranan penting dalam penanaman. ¬ Diusahakan di Pahang. dan Dinding di Perak. a. Negeri Sembilan dan Johor. e. b. ¬ Padi huma diusahakan oleh orang Iban. Kopi ¬ Ditanam oleh peladang-peladang Eropah. Selangor dan Negeri Sembilan. Bidayuh dan Kenyah. Diusahakan secara bergotongroyong. d. Barang-barang yang didagangkan ialah sagu. Tanaman jualan lain ¬ Tanaman tebu banyak ditanam di Seberang Perai dan Krian. Lada hitam ¬ Tanaman eksport terpenting pada zaman pemerintahan Brooke. . ¬ Dijalankan oleh orang Melayu yang tinggal di kawasan persisiran pantai Kaum Iban menjalankan penangkapan ikan di kawasan sungai terutamanya di Sungai Rejang. Orang Melanau menjalankan kegiatan memproses sagu di Oya dan Mukah. Saribas dan Batang Lupar. Perlombongan ¬ Antimoni diusahakan oleh orang Bidayuh. Mereka menggunakan buruh-buruh Cina. Perikanan. Kawasan kegiatan bijih timah yang utama ialah Kinta.Baram. b. Terengganu. Ubi kayu banyak diusahakan di Melaka. Pada peringkat awal emas diusahakan oleh orang-orang Minangkabau dari Sumatera.kepada tauke-tauke dan ketua kongsi gelap Cina bagi mengusahakan ladang-ladang lada hitam melalui Sistem Kangcu atau Surat Sungai. Ditanam secara meluas pada pertengahan abad ke-19. Antara pembesar Melayu yang menjalankan kegiatan pelombongan bijih timah ialah Long Jaafar. Penanaman Padi. pokok buah-buahan dan pokok mengkuang. Sungai Selangor dan Sungai Kelang di Selangor. Sungai Ujong dan Sungai Linggi di Negeri Sembilan. ¬ Antara tanaman lain yang ditanam ialah lada hitam. Negeri Sembilan dan Johor. Ngah Ibrahim dan Raja Jumaat. Padi huma diusahakan oleh masyarakat Kelabit yang tinggal di kawasan bukit Hulu Sg. Kegiatan ekonomi komersial a. B. Banyak kilang memproses tebu didirikan di kawasan ini.

b. tanaman gambir mulai merosot kerana harganya tidak stabil. itik dan khinzir. menenun kain dan memacu kuda. Brooke memberi tanah kepada peladang Cina. . Padi sawah diusahakan oleh orang Kadazan dan Dusun. Dijalankan oleh suku kaum dusun dan Kadazan. Antara tahun 1935-1939 Sarawak merupakan pengeksport kedua terpenting selepas Indonesia. Kegiatan ekonomi di Sabah.¬ Brooke memberi tanah kepada saudagar-saudagar Cina untuk membuka kebun lada hitam. ¬ Harga gambir meningkat pada tahun 1890-an. ¬ Emas dilombong di Bau oleh orang Cina. Mereka terkenal dengan kemahiran bertukang besi. d. Kegiatan Ekonomi Komersial a. C. Antimoni dilombong di Bahagian Pertama Sarawak. Penternakan ¬ Binatang yang diternak ialah kerbau. c. Perlombongan. Perlombongan. b. Petroleum diusahakan secara komersial oleh SBUB. Papar. Keningau dan Tambunan. Padi huma diusahakan oleh orang Murut dan Bajau. Penanaman Padi ¬ Tanaman makanan utama. Pertukangan ¬ Dijalankan oleh kaum Bajau. Gambir ditanam secara meluas di Bau. e. Pembesar Melayu menggunakan tenaga buruh Dayak. ayam. Kawasan tumpuan ialah Pantai Timur Sabah. peladang-peladang Belanda dan Jerman memainkan peranan penting dalam penanaman tembakau. Tembakau mula diusahakan oleh orangorang Cina. b. Pada penghujung abad ke19 penanaman tembakau merosot apabila permintaan dari Amerika merosot. d. ubi kayu. ( 5 markah ) Kegiatan ekonomi sara diri a. Inggeris membuka kilang di Mukah dan memberi wang pendahuluan kepada pekebunpekebun kecil. Dijalankan di sepanjang pantai perairan Sabah dan bersempadan dengan Brunei. Perikanan ¬ Dijalankan oleh masyarakat Melayu Brunei dan Kedayan. ¬ Sagu ditanam secara meluas di antara tahun 1850-1860. Kawasan penanaman padi yang utama ialah Tuaran. Gambir. Pada awal abad ke-20. Tembakau ¬ SBUB telah menggalakkan penanaman tembakau. ¬ Peladang menggunakan tenaga buruh dari Singapura dan Hong Kong. Penampang dan lembah bukit di Ranau. Sagu. Mulai abad ke-20 orang Cina mulai mengambil alih kegiatan ini dan kemudian menguasai perusahaan sagu. Padi huma ditanam di lereng-lereng bukit landai di kawasan pedalaman yang bergunung-ganang. Pada tahun 1890 terdapat 60 estet tembakau yang kebanyakan tertumpu di Bahagian Timur Laut dan Pantai Timur Sabah. keledek. ¬ Emas diusahakan oleh orang Cina di Sungai Segama. Tanaman-tanaman lain ¬ Jagung. buah-buahan dan sayur-sayuran merupakan ‘ makanan selang” c. Selepas tahun 1884. Diusahakan oleh orang Melayu dan Inggeris.

. Setelah kedatangan Barat. kegiatan ekonomi sara diri masih wujud dan kegiatan komersial serta perdagangan semakin berkembang. Kegiatan ekonomi sara diri adalah untuk keperluan diri dan keluarga sendiri.C. Kegiatan ini menjadi komersial apabila lebihan yang ada dijual atau ditukar dengan barangan lain. Penutup ( 2/3 markah ) Kegiatan ekonomi di Malaysia sebelum kedatangan Barat bersifat sara diri dan komersial.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful