Ekonomi Tradisional ► Senaraikan kegiatan ekonomi masyarakat Melayu tradisional?

i) Bercucuk tanam ii) Menangkap ikan iii) Menternak binatang iv) Perlombongan v) Memungut hasil hutan ► Apakah yang dimaksudkan dengan ekonomi tradisional? 1. Merujuk kepada ekonomi sara diri dalam masyarakat Melayu. 2. Aktiviti ekonomi seperti melombong,bercucuk tanam,memungut hasil hutan,menternak dan menangkap ikan. 3. Lebihan pengeluaran digunakan semula oleh keluarga untuk tujuan penukaran barangan, kenduri kendara,pembayaran zakat dan sedekah disimpan untuk satu tempoh. 4. Mengusahakan tanaman makanan seperti penanaman padi,ubi,pisang dan kelapa. 5. Menternak binatang seperti ayam, itik, lembu dan kerbau untuk menambah sumber bekalan makanan. 6. Menggunakan teknologi mudah, peralatan penanaman padi seperti tajak,cangkul,tugal dan tenggala. 7. Sistem perairan berasaskan sumber air dari sungai dan hujan. 8. Penangkapan ikan menggunakan tali kail,bubu dan jala.Kawasan penangkapan dilaut,sungai atau sawah padi. 9. Menggunakan tenaga binatang dan manusia dalam pertanian. 10. Penggunaan sumber tenaga yang sedikit dan modal yang kecil. 11. Aktiviti ekonomi,biasannya dilakukan secara bersama oleh sesebuah ahli keluarga sahaja. 12. Tidak wujud pengkhususan pekerjaan yang jelas.Pembahagian kerja hanya melibatkan perbezaan jantina dan umur. Ekonomi Dagangan

2. 4) Penumpuan aktiviti ekonomi di negeri-negeri pantai Barat mewujudkan ketidakseimbangan pembangunan dengan negeri-negeri di pantai Timur. Kegiatan pertanian atau perlombongan bijih timah. Pengeluaran adalah dalam skala yang besar. Menggunakan tenaga buruh yang banyak dibawa dari China untuk perlombongan bijih timah dan buruh India di ladang. Menggunakan teknologi yang tinggi seperti kapal korek untuk melombong bijih timah. i) Ubi Kayu ii) Tebu iii) Lada hitam iv) Gambir v) Tembakau vi) Kopi vii) Getah ► Jelaskan kesan kedatangan British terhadap ekonomi di Tanah Melayu. 5. 7. Pemasaran adalah lebih luas dieksport ke Eropah.► Apakah yang dimaksudkan dengan ekonomi dagangan? 1. Pasaran bertujuan membekalkan bahan mentah untuk industri di Eropah. Melibatkan lebihan pengeluaran. 8. i) Pertanian dagangan ii) Perlombongan ► Senaraikan jenis tanaman dagangan yang dijalankan oleh British di Tanah Melayu. ► Senaraikan kegiatan ekonomi dagangan di Tanah Melayu. 6. 5) Keuntungan daripada hasil perlombongan bijih timah telah dilaburkan semula untuk meningkatkan industri perlombongan. 2) Aktiviti ekonomi tradisional khususnya di kawasan luar bandar terpinggir dan ketinggalan. 6) Membawa buruh dari China untuk memenuhi keperluan sektor pertanian dan perlombongan. Modal adalah besar kerana dimiliki oleh syarikat-syarikat besar. 3) Mewujudkan bentuk ekonomi duaan iaitu ekonomi sara diri dan ekonomi dagangan. 4. . 1) Penguasaan terhadap pelabuhan utama di kawasan ini mewujudkan satu rangkaian ekonomi dagangan yang berkembang pesat di kawasan bijih timah dan penanaman getah. 3.

1) Sebagai penyumbang utama kepada sumber pendapatan kerajaan British di Tanah Melayu. ► Apakah yang dimaksudkan sistem kangcu. ► Huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan getah di Tanah Melayu . 1) Diperkenalkan di Johor semasa pemerintahan Maharaja Abu Bakar. 6) Para pemodal dari Eropah dan China banyak melibatkan diri dalam tanaman komersial pada era kolonialisme British.Sabah dan Sarawak pada abad ke 19.Sabah dan Sarawak ialah ubi kayu. 3) Semasa pemerintahan Maharaja Abu Bakar di Johor.gambir. 7) Keupayaan mereka menguasai sektor pertanian komersial adalah kerana mereka mempunyai modal. 2) Tanaman komersial yang diberi tumpuan oleh British di Tanah Melayu. 5) Pada tahun 1860-an Johor dianggarkan mempunyai 1200 ladang lada hitam dan gambir. 3) Sistem pajakan tanah kepada pengusaha dari China.teknologi. 6) Setiap kawasan kecil akan diusahakan oleh 3-10 orang buruh dari China.lada hitam. 9) British memberikan tumpuan kepada tanaman kopi dan tembakau manakala pemodal dari China mengusahakan getah untuk tujuan eksport. 5) Saiz setiap satu kangkar sekitar 2500 ekar hingga 20 000 ekar.tebu. 8) Masyarakat Melayu masih lagi dengan ekonomi sara diri menyebabkan wujudnya dwiekonomi. 4) Setiap ladang dikenali sebagai kangkar. penanaman gambir dan lada hitam telah diusahakan secara besar-besaran melalui Sistem Kangcu.► Huraikan perkembangan pertanian komersial di Tanah Melayu.tembakau dan kopi.serta mendapat konsesi tanah yang luas dan pajakan yang lama. 2) Tanaman terdiri daripada gambir dan lada hitam. 4) Tanah dipajak kepada pengusaha Cina di Johor dengan menanam lada hitam secara kangkar atau ladang.

7) Kemasukkan modal asing milik pelabur Eropah merupakan salah satu faktor utama kepada perkembangan perusahaan getah di Tanah Melayu. 3) Peranan Henry N.basikal dan peralatan letrik.tayar. 12) Berlaku kejatuhan harga kopi.yang tidak merosakkan pokok. 6) Harga getah melambung tinggi berikutan perkembangan industri pembuatan barangan pengguna seperti kasut.pada abad ke -20. ► Apakah langkah-langkah yang diambil oleh British untuk menstabilkan harga getah.Boustead Buttery Estate Agency. .Ridley dilantik sebagai Pengarah Botanical Garden di Singapura yang berusaha membawa masuk getah. 11) Mebawa masuk pekerja asing dari selatan India untuk bekerja dengan bayaran gaji yang murah.iaitu sistem menoreh secara ibedem atau berbentuk tulang ikan kering. 2) Revolusi Perindustrian di Eropah telah membawa kepada permintaan yang tinggi terhadap getah yang digunakan dalam pelbagai industri terutamanya industri kereta. 9) Dasar British yang memberikan galakan dan sokongan kepada pemodal asing menyediakan kadar sewa tanah dan tarif cukai yang rendah kepada peladang getah. 4) Ridley berusaha menyakinkan para peladang untuk menanam getah dengan mengadakan pameran dan mengagihkan benih getah secara percuma.Guthrie dan Sime Darby. 1) Terdapat tanah yang subur dan iklim yang sesuai. 5) Beliau berjaya menemui cara penorehan getah yang sesuai. 10) Pembinaan infrastruktur seperti jalanraya serta jalan kereta api untuk menghubungkan kawasan pertanian komersial dengan pelabuhan dalam pusat pentadbiran. 8) Penubuhan syarikat perwakilan membuka ladang dan menguruskan eksport getah seperti Harrisons and Crosfield.

. 2) Mengehadkan pengeluaran getah oleh negara pengeluar. 8) Pengusaha dari China mesti terlebih dahulu mendapatkan kebenaran para pembesar Melayu untuk mengusahakan perlombongan. 3) Memperkenalkan sistem kupon mengehadkan hari menoreh getah. 5) Mengenakan kuota yang rendah kepada pekebun kecil getah.di Sungai Ujong ( Negeri Sembilan). 3) Antara pembesar yang mempunyai lombong bijih timah termasuklah Long Jaafar.Datuk Bandar dan datuk Muda Linggi. 5) Masyarakat Melayu memasarkan hasil bijih ke China. 6) Menaikkan premium tanah untuk penanaman getah. 7) Mengelakkan penglibatan orang Melayu dalam penanaman getah.alatan senjata dan alatan muzik seperti gong. 7) Penglibatan pengusaha dari China dalam sektor perlombongan bijih timah berlaku mulai Pertengahan abad ke -19 yang dipantau sepenuhnya oleh para pembesar Melayu tempatan. 8) Pekebun kecil tidak dibenarkan menanam getah di tanah sawah. 4) Melaksanakan Rancangan Peraturan Getah Antarabangsa 1934. 2) Lombong bijih timah dimiliki oleh golongan pembesar Melayu dan dikerjakan oleh buruh tempatan. 4) Bijih timah dilombong melalui kaedah mendulang di kawasan sungai yang berhampiran. ► Huraikan sejarah perkembangan perlombongan bijih timah di Tanah Melayu hingga kedatangan British. 1) Bijih timah mula diperdagangkan di Tanah Melayu sejak abad ke -9 lagi. 6) Bijih digunakan oleh masyarakat Melayu untuk membuat gendang gangsa.1) Memperkenalkan Rancangan Sekatan Stevenson 1922.Raja Jumaat di Selangor dan Datuk Kelana Putera.Jepun dan India.Ngah Ibrahim.

9) Para pembesar melayu akan memastikan hasil bijih yang dilombong. iii) Sistem Pengambilan rumah kongsi iv) Kemasukan Berkumpulan. 18) Penguasaan pemodal dari China dalam perlombongan bijih timah terus merosot dengan pengenalan kapal korek sebagai teknologi baru dalam perlombongan bijih timah. 15) Pemodal Cina tidak berupaya bersaiang dengan Pemodal Eropah kerana kemampuan mereka menyediakan modal bagi penggunaan teknologi kapal korek. 16) Perusahaan bijih timah berubah daripada intensif buruh kepada intensif modal. ► Terangkan sebab-sebab kedatangan imigran China dan India ke Tanah Melayu sejak . 11) Penguasaan para pembesar Melayu terhadap sektor perlombongan bijih timah mula berubah dengan penglibatan para pemodal Eropah dalam sektor ini. 13) Perusahaan Bijih Timah mendapat perhatian pihak British kerana mendatangkan keuntungan yang lumayan berdasarkan permintaan yang tinggi pada peringkat antarabangsa.industri perlombongan bijih timah mula dikuasai oleh pelombong dari Eropah. ► Senaraikan wilayah di China penghijrahan orang Cina ke Tanah Melayu. i) Sistem Tiket Kredit ii) Sistem Pengambilan Kakitangan.dijual semula kepada mereka. 12) Terdapat pembesar Melayu memajak lombong kepada saudagar-saudagar Cina untuk mendapatkan keuntungan yang mudah kerana tidak berupaya menyediakan modal. 14) Pada awal abad ke-20. 10) Harga bijih akan ditentukan oleh para pembesar Melayu itu sendiri. 17) Beberapa enakmen dan undang-undang digubal dan diluluskan bagi mewujudkan penguasaan kerajaan British pada semua peringkat perusahaan melombong bijih timah. i)Kwangtung ii)Kwangsi iii)Fukien ► Senaraikan cara kemasukan buruh Cina ke Tanah Melayu.

2) Ketua dibayar sejumlah wang bagi setiap imigran Cina yang dibawa dikenali sin kheh. 6) Terdapat banyak peluang pekerjaan dalam perusahaan getah dan bijih timah. Sistem Tiket Kredit 1) Melalui sistem tiket kredit. 1) Kekurangan buruh di dalam sektor pertanian dan perlombongan mendorong British membawa masuk imigran. 5) Sin Kheh dibekalkan dengan tiket yang menunjukkan pelabuhan yang mereka akan tuju serta keterangan sama ada mereka bebas atau berhutang.bakal imigran ke Tanah Melayu ini dikumpulkan dari kampungkampung di negara China oleh kheh-thau atau ketua. 7) Kestabilan politik di Tanah Melayu mempengaruhi buruh asing ini untuk ke sini.abad ke-19. . 4) Orang Melayu tidak menentang imigran Cina dan India berhijrah ke Tanah Melayu. 3) Sin Kheh diletakkan dibawah pengawasan nakhoda atau agensi buruh setelah menerima bayaran daripada bakal majikan. 6) Sin Kheh yang sampai di pelabuhan akan diambil oleh pemborong buruh bertindak sebagai orang tengah untuk diserahkan kepada majikan dengan bayaran tertentu. ► Bagaimanakah kemasukan buruh Cina ke Tanah Melayu abad ke – 19. 5) Hubungan tradisi yang terjalin antara Tanah Melayu dengan India yang telah mendorong mereka berhijrah ke Tanah Melayu. 2) British telah membawa masuk tenaga buruh dari China dan India untuk bekerja dalam sektor pertanian dan perlombongan. 4) Sin Kheh perlu membuat perjanjian secara lisan atau bertulis untuk menjelaskan hutang bekerja dengan majikan berkenaan dalam suatu tempoh yang tertentu. 3) Kemiskinan di tempat asal mendorong kedatangan buruh dari China dan India ke Tanah Melayu.

3) Pegawai yang dihantar bertanggungjawab untuk mengiringi buruh-buruh tersebut sehingga mereka sampai di tempat majikannya. 3) Imigran Foochow diperlukan untuk mengusahakan tanah dan membangunkan sektor pertanian gambir dan lada hitam. Sistem Pengambilan Rumah Kongsi 1) Pengambilan buruh dilakukan oleh pegawai di negara China yang dilantik oleh sesebuah rumah kongsi. ► Bagaimanakah kemasukan buruh India ke Tanah Melayu abad ke -19.pembawa buruh akan dibayar dengan kadar tertentu seperti yang telah dipersetujui bagi setiap buruh yang dibawanya. 2) Kemasukan imigran Cina berketurunan Foochow di Sarawak secara berkumpulan dengan persetujuan antara Ketua Foochow di Sibu dengan Charles Brooke. Kemasukan secara berkumpulan 1) Kedatangan imigran ini telah berubah ekoran wujudnya tajaan oleh Charles Brooke melalui syarikatnya yang beribu pejabat di Singapura. .Sistem Pengambilan Kakitangan 1) Majikan yang memerlukan buruh akan menghantar pegawainya ke China untuk mendapatkan tenaga buruh. 2) Segala tambang dan perbelanjaan buruh tersebut akan dibiayai oleh majikan. 2) Pegawai tersebut akan membiayai segala perbelanjaan buruh-buruh tersebut sehinggalah mereka sampai di rumah kongsi di Tanah Melayu. 3) Buruh diserahkan kepada tuan punya rumah kongsi. ► Apakah yang dimaksudkan dengan kangani Seorang yang diberi kepercayaan dan lesen oleh majikan untuk mendapatkan tenaga buruh dari India.

Pertamanya saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Idris Shah II kerana telah memberikan kerjasama yang tidak terhingga kepada saya dan rakan-rakan dalam menyiapkan kerja kursus yang berkaitan dengan "Sekolah Saya". Kerja Kursus Sejarah dapat disiapkan tepat pada masanya. ontoh PENGHARGAAN: Saya ingin mengucapkan syukur kepada Tuhan kerana dengan izin-Nya. Dalam menyiapkan folio ini saya mendapat sokongan dan bantuan daripada pelbagai pihak.akan diberi lesen dan dihantar pulang ke India untuk mencari tenaga buruh. Jutaan terima kasih juga diucapkan kepada pihak sekolah yang turut sama membantu saya menyempurnakan folio saya ini.akan datang sendiri dengan biayaan masing-masing. 2) Kedatangan mereka diaturkan oleh orang atau kumpulan tertentu kerana kepentingan ekonomi.Zain kerana telah memberi bimbingan dan .Sistem Buruh Bebas 1) Buruh dari India yang memasuki Tanah Melayu melalui sistem buruh bebas. Seterusnya saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Guru Mata Pelajaran Sejarah saya iaitu Pn. Mariam Bt Md. Sistem Kontrak Majikan akan membiayai tambang mereka ke Tanah Melayu dan sebagai balasannya buruh tersebut akan bekerja dengannya untuk jangka masa tertentu (antara 1-3 tahun) dengan bayaran yang paling minimum iaitu antara 9 hingga 13 sen sehari.mereka bebas memilih tempat dan pekerjaan yang mereka kehendaki. Sistem Kangani 1) Seorang kangani yang diberi kepercayaan oleh majikan. 2) Kangani diberikan wang pendahuluan untuk membiayai perbelanjaan buruh tersebut sehingga mereka tiba di Tanah Melayu. 3) Seorang kangani adalah seperti pengurus agensi yang membawa masuk pekerja asing. 3) Setelah tiba di Tanah Melayu.

Internet Melawat Tempat Kajian (masukkan gambar2 yang diambil di tempat kajian) VCD (simpan gambar & video berkaitan tajuk kajian) . Saya juga amat terhutang budi kepada kedua ibu bapa saya yang telah memberikan bantuan daripada segi kewangan dan buah fikiran kepada saya apabila saya memerlukan mereka. terima kasih. (Nyatakan siapa yang ditemubual) (b) Kaedah Analisis Dokumen : memilih maklumat atau dokumen yang berkaitan seperti fail kurikulum dan kokurikulum sekolah (Nyatakan maklumat dokumen yang digunakan) (c) Kaedah Pemerhatian: membuat pemerhatian ke atas kemudahan infrastruktur seperti asrama. 3. Sekian. guru dan tokoh pelajar. OBJEKTIF KAJIAN: (contoh ini hanya sesuai digunakan untuk kerja kursus T2) (a) Mengenali dan memahami sejarah perkembangan sekolah (b) Mengenali nama dan lambang-lambang sekolah (c) Memupuk rasa bangga dan cinta terhadap sekolah (d) Mengamalkan nilai murni yang diwarisi bersama dalam warga sekolah (e) Menguasai kemahiran mencari. dan menganalisis maklumat tentang sekolah KAEDAH KAJIAN: (a) Kaedah Lisan/ Temubual : menemuramah orang sumber untuk mendapatkan maklumat. 2. dan makmal ICT (d) Kaedah Melawat Tempat Kajian: nyatakan tempat yang dilawati (e) Kaedah Melayari Internet:mendapatkan maklumat daripada internet (Nyatakan laman web yang digunakan) KERJA KURSUS TINGKATAN 3 Elemen 1 (Mengumpul Fakta Sejarah) 1. Tidak ketinggalan juga penghargaan untuk rakan-rakan di Kelas 2 Rancangan Khas 1 yang turut sama membantu dari segi memberi tunjuk ajar dan idea dalam usaha untuk menyiapkan folio ini seperti yang telah ditetapkan.teguran yang sangat berharga semasa saya membuat kerja kursus ini. menemubual tokoh seperti pengetua. pusat sumber. merekod. mengumpul.

6.4 Penerusan Tradisi Keluarga MUKA SURAT (i) (ii) (iii) 1 2 .3 Sumber Pendapatan 3.1 Status Keluarga/ Mobiliti Sosial 3. Orang Sumber (mesti ada nama. 5.1 Nama/ Jenis Kegiatan Ekonomi 1. 4.4.5 Tempat/ Kawasan (bengkel/ keluasan tanah DLL) 2.2 Proses/ Cara Pelaksanaan 2.alamat dan umur serta mesti ada transkripsi perbualan) 6. Majalah/ risalah Elemen 2 BIL PERKARA 1.4 Produk yang dihasilkan 2.1 Tujuan dijalankan 2.3 Lokasi/ Tempat Kajian 1. 2.0 Latar Belakang 2.3 Peralatan/ Kaedah yang digunakan 2.2 Sejarah/ Asal-usul Kegiatan Ekonomi 1. TAJUK KAJIAN SENARAI KANDUNGAN PENGHARGAAN OBJEKTIF KAJIAN KAEDAH KAJIAN HASIL KAJIAN 1.2 Identiti Keluarga/ Kawasan 3.4 Pihak yang mengusahakan/ individu/ kelompok masyarakat yang mengusahakan 2. Akhbar 5.0 Maklumat Asas 1. 3.0 Sumbangan/ Pengaruh kepada keluarga atau masyarakat 3.6 Kos Pengendalian (pilih mana-mana 4 aspek sahaja) 3.

) Berbangga Sebagai Rakyat Malaysia       menghormati raja dan pemimpin negara menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh negara menghormati lambang-lambang negara (seperti bendera. dan jata negara) menjaga dan mempertahankan maruah bangsa dan negara menghargai dan mengamalkan tradisi dan budaya bangsa berbangga dengan sejarah negara Bersemangat Setia Negara .2 Penglibatan pihak luar/ galakan kerajaan atau swasta 4.3.4 Saranan dan harapan (pilih mana-mana 4 aspek sahaja) 7.1 Cabaran/ Kekangan yang dihadapi 4.7 Hubungan Kemasyarakatan 3. 9.8 Industri Hiliran 3.0 Prospek 4.3 Reaksi/ penerimaan masyarakat 4.5 Memenuhi Permintaan 3. 8. lagu kebangsaan. RUMUSAN LAMPIRAN RUJUKAN Elemen 3 Nilai-nilai Patriotisme yang perlu pelajar masukkan dalam tugasan 2 (sekurang-kurangnya 5 nilai patriotisme dimasukkan dalam tugasan 2.10 Pelancongan 3.11 Peluang Pekerjaan (pilih mana-mana 4 aspek sahaja) 4.9 Prasarana/ Rangkaian Perniagaan 3.6 Pembangunan kawasan setempat 3.

bertatasusila dan berhemah tinggi bertindak wajar bersifat amanah dan jujur berlaku adil dan bertimbang rasa Berusaha dan Produktif    rajin dan gigih berdikari tabah menghadapi cabaran .       cinta akan bangsa dan negara taat dan setia kepada raja dan pemimpin negara sedia berkorban untuk bangsa dan negara bertanggungjawab kepada bangsa dan Negara berani dan sanggup mempertahankan kedaulatan bangsa dan Negara peka kepada masalah dan isu tentang bangsa dan negara bersyukur sebagai warganegara Malaysia Bersemangat Kekitaan      bersatu padu dan berharmoni-bertolak ansur dan bertoleransi bekerjasama dan tolong-menolong hormat-menghormati bersefahaman dan bermuafakat muhibah atau semangat bermasyarakat Berdisiplin        berakhlak dan berbudi pekerti mulia mempertahankan dan menjunjung Perlembagaan Negara mematuhi peraturan dan undang-undang berkelakuan sopan.

Perak dan Negeri Sembilan. Antara kaedah yang digunakan ialah sistem pengairan . Pengenalan (3/2 markah) Kegiatan ekonomi Tanah Melayu sebelum campur tangan British lebih bersifat sara diri dan komersial. Berikan pendapat anda. Padi sawah ditanam di kawasan tanah rendah dan di kawasan yang mempunyai banyak air. Melalui sistem ini air sungai disekat dengan membina empangan yang diperbuat daripada kayu. kincir air dan terusan. A. padi sawah. Padi ditanam untuk kegunaan sendiri. Melanau dan Melayu. Kaedah yang digunakan dalam penanaman padi ialah menggunakan binatang untuk membajak. Penanaman padi huma dijalankan secara pertanian pindah yang kebiasaan dijalankan oleh orang Asli seperti Semai Jakun dan Temiar. Soalan: Kegiatan ekonomi tradisional penting dalam memperkukuh semangat nasionalisme bangsa Malaysia. mencari hasil hutan dan memburu binatang. Tanaman-tanaman Lain. Isi 1. Kegiatan ekonomi tradisional di Malaysia Bincangkan kegiatan ekonomi di Malaysia sebelum campur tangan British.   menyokong dan melibatkan diri dalam usaha pembangunan berganding bahu membangunkan Negara berilmu dan berketrampilan Tugasan 2: Tulis satu esei tidak kurang daripada 100 patah perkataan yang mengandungi pengamalan unsur patriotisme berdasarkan soalan di bawah. Bidayuh. bukan untuk jualan. Di Sabah masyarakat pribumi yang menjalankan kegiatan ekonomi saradiri ialah orang Bajau. . Mereka menjalankan kegiatan pertanian seperti menanam padi huma. b. Penanaman Padi. ¬ Kawasan penanaman padi yang utama ialah Kuala Selangor. Dataran Perlis. B. Dua jenis padi yang ditanam iaitu padi huma dan padi sawah. kuku kambing untuk menanam padi. najis binatang. Seberang Prai. Melayu Brunei dan Kedayan. Padi huma di tanam di kawasan tanah tinggi seperti di lereng-lereng bukit kerana tidak memerlukan air yang banyak. Kebanyakan kawasan penanaman padi sawah adalah kawasan yang subur seperti tebingtebing sungai dan tanah pamah persisiran pantai. ¬ Padi merupakan tanaman utama yang diusahakan oleh masyarakat Melayu tradisional. Walau bagaimanapun beras masih diimport oleh Selangor. Kegiatan Ekonomi di Tanah Melayu (10 markah) Kegiatan Ekonomi Saradiri a. ¬ Padi sawah pula dipercayai diperkenalkan oleh orang Siam dan Minangkabau. Pahang dan Negeri Sembilan. Kadazan/Dusun. Padi sawah memerlukan banyak air. Di Sabah dan Sarawak kegiatan ekonomi sara diri dan komersial dijalankan oleh kaum Iban. Sebilangan penduduk menjalankan kegiatan perniagaan dan perdagangan. Kegiatan perdagangan juga dijalankan oleh saudagar-saudagar tempatan (Rajaraja Melayu dan pembesar-pembesar Melayu).

b. pancing. d. Memburu binatang ¬ Masyarakat Melayu tradisi menjalankan kegiatan memburu binatang sebagai kegiatan sampingan. Antara hasil hutan yang dieksport ialah rotan. Antara binatang yang diburu termasuklah pelanduk. Temenggong Daeng Ibrahim memberi hak berekonomi . dan sungai. buah-buahan. jala. getah jelutung. Kegiatan menjerat gajah dijalankan secara meluas di Pahang kerana terdapat banyak binatang liar di negeri tersebut. jala. serkap dan lukah. Kegiatan menjerat gajah juga dijalankan kerana gajah boleh digunakan untuk pelbagai kegunaan . Hasil hutan . ¬ Memungut hasil hutan merupakan kegiatan tradisi masyarakat Melayu.¬ Selain tanaman padi. bubu. kayu-kayan. a. Di Johor penanaman lada hitam dan gambir dijalankan oleh orang-orang Cina. kelong. kayu cendana serta pelbagai hasil hutan yang lain. e. pisang tebu. seladang dan ayam hutan. tali kail. gading gajah dan sebagainya. kopi. Hasil Hutan ¬ Hasil hutan merupakan kegiatan ekonomi komersial yang sangat diperlukan oleh para pendagangan. Negeri-negeri yang dapat menghasilkan lebihan hasil beras ialah Selangor. Mereka mampu membekalkan beras kepada negeri-negeri Melayu lain. Hasil tangkapan digunakan untuk keperluan diri dan lebihannya dijual atau dikeringkan. rusa. jaring kelong dan rawai. ¬ Di Kedah . Cara menangkap ikan berbeza-beza dan bergantung kepada keadaan setempat. Gajah digunakan sebagai alat pengangkutan atau pengangkutan utama golongan pemerintah . tangguk. buluh. Antara hasil hutan ialah rempah-ratus. Alat-alat yang digunakan menangkap ikan di laut ialah pukat.di samping menjadi lambang ketinggian taraf seseorang pemerintah. lembu dan kerbau. kelapa dan keledek. nipah. Lada hitam dan gambir ¬ Lada hitam dan gambir banyak ditanam di Johor dan Pulau Pinang. Pengumpulan hasil-hasil hutan ini dilakukan orang-orang Melayu dan Asli. Kegiatan menangkap ikan dihentikan antara bulan November hingga Februari kerana keadaan laut yang bergelora dan berbahaya kepada nelayan. madu lebah. jaring. ubi kayu. sungai atau laut. kapur barus. Kedah mengeksport beras ke Pulau Pinang. Padi dan beras. damar. rotan. f. Kegiatan berburu dijalankan secara meluas di Pahang dan Terengganu. a. damar. binatang ternakan seperti lembu dan kerbau juga digunakan untuk membajak sawah dan menarik kayu. gawai. Terangganu dan Pahang menjalankan kegiatan menangkap ikan di laut antara bulan Mac hingga Oktober. Manakala Kelantan pula mengeksport beras ke Singapura. lada hitam gambir. Kegiatan ekonomi komersial. Perikanan ¬ Kegiatan menangkap ikan merupakan kegiatan utama masyarakat Melayu yang tinggal di kawasan persisiran pantai. tasik. Perak dan Terengganu. Gajah juga dijadikan hadiah oleh pemerintah atau persembahan serta kenderaan semasa peperangan. Selain menjadi sumber makanan. tombak. Kegiatan pertanian dagang. Antara alat-alat yang digunakan untuk menangkap ikan di sungai dan tasik ialah serampang. tembakau. jermal. Penternakan ¬ Antara kegiatan menternak binatang utama masyarakat Melayu ialah ayam. itik. ¬ Penduduk di Kelantan. c. pukat. Perlis dan Kelantan kegiatan penanaman padi adalah bersifat separa sara diri dan berorientasikan komersial. kancil. tanaman-tanaman lain juga ditanam iaitu jagung.

Larut. Perikanan. Sistem tali air dibina untuk mengairi kawasan sawah. Ubi kayu banyak diusahakan di Melaka. Kawasan kegiatan bijih timah yang utama ialah Kinta. dan Dinding di Perak.Baram. Ditanam secara meluas pada pertengahan abad ke-19. ¬ Padi huma diusahakan oleh orang Iban. ii. Tanaman-tanaman lain. Pada peringkat awal emas diusahakan oleh orang-orang Minangkabau dari Sumatera. Ngah Ibrahim dan Raja Jumaat. Terengganu. Mereka menggunakan buruh-buruh Cina. d. Bidayuh dan Kenyah. Lada hitam ¬ Tanaman eksport terpenting pada zaman pemerintahan Brooke. Diusahakan secara bergotongroyong. Perlombongan ¬ Antimoni diusahakan oleh orang Bidayuh. e. ¬ Dijalankan oleh orang Melayu yang tinggal di kawasan persisiran pantai Kaum Iban menjalankan penangkapan ikan di kawasan sungai terutamanya di Sungai Rejang. Antara pembesar Melayu yang menjalankan kegiatan pelombongan bijih timah ialah Long Jaafar. Kegiatan ekonomi komersial a. Negeri Sembilan dan Johor. Negeri Sembilan dan Johor. Selangor dan Negeri Sembilan. c. Penanaman Padi. Perdagangan. b. b. Kopi ¬ Ditanam oleh peladang-peladang Eropah. Barang-barang yang didagangkan ialah sagu. Banyak kilang memproses tebu didirikan di kawasan ini. Sungai Ujong dan Sungai Linggi di Negeri Sembilan. B. Sungai Selangor dan Sungai Kelang di Selangor. pokok buah-buahan dan pokok mengkuang. Padi huma diusahakan oleh masyarakat Kelabit yang tinggal di kawasan bukit Hulu Sg. ¬ Antara tanaman lain yang ditanam ialah lada hitam. b. Tanaman jualan lain ¬ Tanaman tebu banyak ditanam di Seberang Perai dan Krian. Orang Eropah memainkan peranan penting dalam penanaman. Emas.kepada tauke-tauke dan ketua kongsi gelap Cina bagi mengusahakan ladang-ladang lada hitam melalui Sistem Kangcu atau Surat Sungai. Saribas dan Batang Lupar. Bijih Timah ¬ Diusahakan oleh raja dan pembesar Melayu. Kegiatan Perlombongan a. Diusahakan oleh peladang Cina terutamanya pengusaha daripada Singapura. Orang Melanau menjalankan kegiatan memproses sagu di Oya dan Mukah. ¬ Diusahakan di Pahang. Kopi ditanam secara besar-besaran di Selangor. Kegiatan Ekonomi di Sarawak ( 5 markah ) Kegiatan Ekonomi Sara diri. ¬ Dijalankan oleh orang Melanau dan Brunei di kawasan sempadan. a. .

e. Dijalankan oleh suku kaum dusun dan Kadazan. buah-buahan dan sayur-sayuran merupakan ‘ makanan selang” c.¬ Brooke memberi tanah kepada saudagar-saudagar Cina untuk membuka kebun lada hitam. Tembakau ¬ SBUB telah menggalakkan penanaman tembakau. ¬ Emas dilombong di Bau oleh orang Cina. Perlombongan. Mereka terkenal dengan kemahiran bertukang besi. Gambir ditanam secara meluas di Bau. Antimoni dilombong di Bahagian Pertama Sarawak. d. Keningau dan Tambunan. b. Padi sawah diusahakan oleh orang Kadazan dan Dusun. Selepas tahun 1884. Tanaman-tanaman lain ¬ Jagung. keledek. Kawasan tumpuan ialah Pantai Timur Sabah. ubi kayu. ¬ Peladang menggunakan tenaga buruh dari Singapura dan Hong Kong. Penanaman Padi ¬ Tanaman makanan utama. Brooke memberi tanah kepada peladang Cina. Pembesar Melayu menggunakan tenaga buruh Dayak. ¬ Emas diusahakan oleh orang Cina di Sungai Segama. Dijalankan di sepanjang pantai perairan Sabah dan bersempadan dengan Brunei. Pada tahun 1890 terdapat 60 estet tembakau yang kebanyakan tertumpu di Bahagian Timur Laut dan Pantai Timur Sabah. Tembakau mula diusahakan oleh orangorang Cina. tanaman gambir mulai merosot kerana harganya tidak stabil. Perikanan ¬ Dijalankan oleh masyarakat Melayu Brunei dan Kedayan. Kegiatan Ekonomi Komersial a. Sagu. Pada penghujung abad ke19 penanaman tembakau merosot apabila permintaan dari Amerika merosot. Diusahakan oleh orang Melayu dan Inggeris. itik dan khinzir. ( 5 markah ) Kegiatan ekonomi sara diri a. Kawasan penanaman padi yang utama ialah Tuaran. Inggeris membuka kilang di Mukah dan memberi wang pendahuluan kepada pekebunpekebun kecil. Papar. C. menenun kain dan memacu kuda. Gambir. Perlombongan. Antara tahun 1935-1939 Sarawak merupakan pengeksport kedua terpenting selepas Indonesia. Pertukangan ¬ Dijalankan oleh kaum Bajau. Pada awal abad ke-20. Penampang dan lembah bukit di Ranau. b. ayam. Kegiatan ekonomi di Sabah. c. . ¬ Harga gambir meningkat pada tahun 1890-an. ¬ Sagu ditanam secara meluas di antara tahun 1850-1860. Padi huma diusahakan oleh orang Murut dan Bajau. Penternakan ¬ Binatang yang diternak ialah kerbau. Padi huma ditanam di lereng-lereng bukit landai di kawasan pedalaman yang bergunung-ganang. Petroleum diusahakan secara komersial oleh SBUB. peladang-peladang Belanda dan Jerman memainkan peranan penting dalam penanaman tembakau. d. Mulai abad ke-20 orang Cina mulai mengambil alih kegiatan ini dan kemudian menguasai perusahaan sagu. b.

Kegiatan ini menjadi komersial apabila lebihan yang ada dijual atau ditukar dengan barangan lain. Setelah kedatangan Barat. .C. kegiatan ekonomi sara diri masih wujud dan kegiatan komersial serta perdagangan semakin berkembang. Penutup ( 2/3 markah ) Kegiatan ekonomi di Malaysia sebelum kedatangan Barat bersifat sara diri dan komersial. Kegiatan ekonomi sara diri adalah untuk keperluan diri dan keluarga sendiri.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful