Ekonomi Tradisional ► Senaraikan kegiatan ekonomi masyarakat Melayu tradisional?

i) Bercucuk tanam ii) Menangkap ikan iii) Menternak binatang iv) Perlombongan v) Memungut hasil hutan ► Apakah yang dimaksudkan dengan ekonomi tradisional? 1. Merujuk kepada ekonomi sara diri dalam masyarakat Melayu. 2. Aktiviti ekonomi seperti melombong,bercucuk tanam,memungut hasil hutan,menternak dan menangkap ikan. 3. Lebihan pengeluaran digunakan semula oleh keluarga untuk tujuan penukaran barangan, kenduri kendara,pembayaran zakat dan sedekah disimpan untuk satu tempoh. 4. Mengusahakan tanaman makanan seperti penanaman padi,ubi,pisang dan kelapa. 5. Menternak binatang seperti ayam, itik, lembu dan kerbau untuk menambah sumber bekalan makanan. 6. Menggunakan teknologi mudah, peralatan penanaman padi seperti tajak,cangkul,tugal dan tenggala. 7. Sistem perairan berasaskan sumber air dari sungai dan hujan. 8. Penangkapan ikan menggunakan tali kail,bubu dan jala.Kawasan penangkapan dilaut,sungai atau sawah padi. 9. Menggunakan tenaga binatang dan manusia dalam pertanian. 10. Penggunaan sumber tenaga yang sedikit dan modal yang kecil. 11. Aktiviti ekonomi,biasannya dilakukan secara bersama oleh sesebuah ahli keluarga sahaja. 12. Tidak wujud pengkhususan pekerjaan yang jelas.Pembahagian kerja hanya melibatkan perbezaan jantina dan umur. Ekonomi Dagangan

6. 4. 7. Menggunakan teknologi yang tinggi seperti kapal korek untuk melombong bijih timah. 8. 3) Mewujudkan bentuk ekonomi duaan iaitu ekonomi sara diri dan ekonomi dagangan. 6) Membawa buruh dari China untuk memenuhi keperluan sektor pertanian dan perlombongan. 4) Penumpuan aktiviti ekonomi di negeri-negeri pantai Barat mewujudkan ketidakseimbangan pembangunan dengan negeri-negeri di pantai Timur. . i) Ubi Kayu ii) Tebu iii) Lada hitam iv) Gambir v) Tembakau vi) Kopi vii) Getah ► Jelaskan kesan kedatangan British terhadap ekonomi di Tanah Melayu. Pengeluaran adalah dalam skala yang besar. Pemasaran adalah lebih luas dieksport ke Eropah. Melibatkan lebihan pengeluaran. 2. Modal adalah besar kerana dimiliki oleh syarikat-syarikat besar. 3. i) Pertanian dagangan ii) Perlombongan ► Senaraikan jenis tanaman dagangan yang dijalankan oleh British di Tanah Melayu. 1) Penguasaan terhadap pelabuhan utama di kawasan ini mewujudkan satu rangkaian ekonomi dagangan yang berkembang pesat di kawasan bijih timah dan penanaman getah. Kegiatan pertanian atau perlombongan bijih timah. 2) Aktiviti ekonomi tradisional khususnya di kawasan luar bandar terpinggir dan ketinggalan. 5. 5) Keuntungan daripada hasil perlombongan bijih timah telah dilaburkan semula untuk meningkatkan industri perlombongan. ► Senaraikan kegiatan ekonomi dagangan di Tanah Melayu. Pasaran bertujuan membekalkan bahan mentah untuk industri di Eropah. Menggunakan tenaga buruh yang banyak dibawa dari China untuk perlombongan bijih timah dan buruh India di ladang.► Apakah yang dimaksudkan dengan ekonomi dagangan? 1.

tembakau dan kopi. 1) Diperkenalkan di Johor semasa pemerintahan Maharaja Abu Bakar. 2) Tanaman terdiri daripada gambir dan lada hitam. 5) Saiz setiap satu kangkar sekitar 2500 ekar hingga 20 000 ekar.serta mendapat konsesi tanah yang luas dan pajakan yang lama. 8) Masyarakat Melayu masih lagi dengan ekonomi sara diri menyebabkan wujudnya dwiekonomi. 5) Pada tahun 1860-an Johor dianggarkan mempunyai 1200 ladang lada hitam dan gambir.tebu. ► Huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan getah di Tanah Melayu . 6) Setiap kawasan kecil akan diusahakan oleh 3-10 orang buruh dari China.Sabah dan Sarawak pada abad ke 19. 3) Semasa pemerintahan Maharaja Abu Bakar di Johor.lada hitam. 1) Sebagai penyumbang utama kepada sumber pendapatan kerajaan British di Tanah Melayu.teknologi.Sabah dan Sarawak ialah ubi kayu. 4) Setiap ladang dikenali sebagai kangkar.gambir. 7) Keupayaan mereka menguasai sektor pertanian komersial adalah kerana mereka mempunyai modal. 2) Tanaman komersial yang diberi tumpuan oleh British di Tanah Melayu. 9) British memberikan tumpuan kepada tanaman kopi dan tembakau manakala pemodal dari China mengusahakan getah untuk tujuan eksport. 6) Para pemodal dari Eropah dan China banyak melibatkan diri dalam tanaman komersial pada era kolonialisme British. ► Apakah yang dimaksudkan sistem kangcu.► Huraikan perkembangan pertanian komersial di Tanah Melayu. 4) Tanah dipajak kepada pengusaha Cina di Johor dengan menanam lada hitam secara kangkar atau ladang. penanaman gambir dan lada hitam telah diusahakan secara besar-besaran melalui Sistem Kangcu. 3) Sistem pajakan tanah kepada pengusaha dari China.

5) Beliau berjaya menemui cara penorehan getah yang sesuai. 7) Kemasukkan modal asing milik pelabur Eropah merupakan salah satu faktor utama kepada perkembangan perusahaan getah di Tanah Melayu. 8) Penubuhan syarikat perwakilan membuka ladang dan menguruskan eksport getah seperti Harrisons and Crosfield.basikal dan peralatan letrik. 4) Ridley berusaha menyakinkan para peladang untuk menanam getah dengan mengadakan pameran dan mengagihkan benih getah secara percuma.Ridley dilantik sebagai Pengarah Botanical Garden di Singapura yang berusaha membawa masuk getah. 3) Peranan Henry N.Guthrie dan Sime Darby.pada abad ke -20. 10) Pembinaan infrastruktur seperti jalanraya serta jalan kereta api untuk menghubungkan kawasan pertanian komersial dengan pelabuhan dalam pusat pentadbiran. 11) Mebawa masuk pekerja asing dari selatan India untuk bekerja dengan bayaran gaji yang murah. . 12) Berlaku kejatuhan harga kopi.tayar. 9) Dasar British yang memberikan galakan dan sokongan kepada pemodal asing menyediakan kadar sewa tanah dan tarif cukai yang rendah kepada peladang getah.Boustead Buttery Estate Agency. 1) Terdapat tanah yang subur dan iklim yang sesuai. ► Apakah langkah-langkah yang diambil oleh British untuk menstabilkan harga getah.yang tidak merosakkan pokok. 6) Harga getah melambung tinggi berikutan perkembangan industri pembuatan barangan pengguna seperti kasut.iaitu sistem menoreh secara ibedem atau berbentuk tulang ikan kering. 2) Revolusi Perindustrian di Eropah telah membawa kepada permintaan yang tinggi terhadap getah yang digunakan dalam pelbagai industri terutamanya industri kereta.

Jepun dan India. 6) Menaikkan premium tanah untuk penanaman getah. . 5) Mengenakan kuota yang rendah kepada pekebun kecil getah. 6) Bijih digunakan oleh masyarakat Melayu untuk membuat gendang gangsa.Raja Jumaat di Selangor dan Datuk Kelana Putera.1) Memperkenalkan Rancangan Sekatan Stevenson 1922.Datuk Bandar dan datuk Muda Linggi. 5) Masyarakat Melayu memasarkan hasil bijih ke China. 1) Bijih timah mula diperdagangkan di Tanah Melayu sejak abad ke -9 lagi. 8) Pekebun kecil tidak dibenarkan menanam getah di tanah sawah. 3) Antara pembesar yang mempunyai lombong bijih timah termasuklah Long Jaafar. 7) Mengelakkan penglibatan orang Melayu dalam penanaman getah.alatan senjata dan alatan muzik seperti gong. ► Huraikan sejarah perkembangan perlombongan bijih timah di Tanah Melayu hingga kedatangan British. 7) Penglibatan pengusaha dari China dalam sektor perlombongan bijih timah berlaku mulai Pertengahan abad ke -19 yang dipantau sepenuhnya oleh para pembesar Melayu tempatan. 3) Memperkenalkan sistem kupon mengehadkan hari menoreh getah. 4) Bijih timah dilombong melalui kaedah mendulang di kawasan sungai yang berhampiran. 2) Lombong bijih timah dimiliki oleh golongan pembesar Melayu dan dikerjakan oleh buruh tempatan.di Sungai Ujong ( Negeri Sembilan). 2) Mengehadkan pengeluaran getah oleh negara pengeluar. 8) Pengusaha dari China mesti terlebih dahulu mendapatkan kebenaran para pembesar Melayu untuk mengusahakan perlombongan.Ngah Ibrahim. 4) Melaksanakan Rancangan Peraturan Getah Antarabangsa 1934.

14) Pada awal abad ke-20. i) Sistem Tiket Kredit ii) Sistem Pengambilan Kakitangan. 18) Penguasaan pemodal dari China dalam perlombongan bijih timah terus merosot dengan pengenalan kapal korek sebagai teknologi baru dalam perlombongan bijih timah.dijual semula kepada mereka.industri perlombongan bijih timah mula dikuasai oleh pelombong dari Eropah.9) Para pembesar melayu akan memastikan hasil bijih yang dilombong. 11) Penguasaan para pembesar Melayu terhadap sektor perlombongan bijih timah mula berubah dengan penglibatan para pemodal Eropah dalam sektor ini. ► Terangkan sebab-sebab kedatangan imigran China dan India ke Tanah Melayu sejak . ► Senaraikan wilayah di China penghijrahan orang Cina ke Tanah Melayu. 15) Pemodal Cina tidak berupaya bersaiang dengan Pemodal Eropah kerana kemampuan mereka menyediakan modal bagi penggunaan teknologi kapal korek. 16) Perusahaan bijih timah berubah daripada intensif buruh kepada intensif modal. 12) Terdapat pembesar Melayu memajak lombong kepada saudagar-saudagar Cina untuk mendapatkan keuntungan yang mudah kerana tidak berupaya menyediakan modal. i)Kwangtung ii)Kwangsi iii)Fukien ► Senaraikan cara kemasukan buruh Cina ke Tanah Melayu. 10) Harga bijih akan ditentukan oleh para pembesar Melayu itu sendiri. 17) Beberapa enakmen dan undang-undang digubal dan diluluskan bagi mewujudkan penguasaan kerajaan British pada semua peringkat perusahaan melombong bijih timah. 13) Perusahaan Bijih Timah mendapat perhatian pihak British kerana mendatangkan keuntungan yang lumayan berdasarkan permintaan yang tinggi pada peringkat antarabangsa. iii) Sistem Pengambilan rumah kongsi iv) Kemasukan Berkumpulan.

3) Sin Kheh diletakkan dibawah pengawasan nakhoda atau agensi buruh setelah menerima bayaran daripada bakal majikan. 4) Orang Melayu tidak menentang imigran Cina dan India berhijrah ke Tanah Melayu. 7) Kestabilan politik di Tanah Melayu mempengaruhi buruh asing ini untuk ke sini. 6) Sin Kheh yang sampai di pelabuhan akan diambil oleh pemborong buruh bertindak sebagai orang tengah untuk diserahkan kepada majikan dengan bayaran tertentu. 4) Sin Kheh perlu membuat perjanjian secara lisan atau bertulis untuk menjelaskan hutang bekerja dengan majikan berkenaan dalam suatu tempoh yang tertentu. 5) Sin Kheh dibekalkan dengan tiket yang menunjukkan pelabuhan yang mereka akan tuju serta keterangan sama ada mereka bebas atau berhutang.abad ke-19. ► Bagaimanakah kemasukan buruh Cina ke Tanah Melayu abad ke – 19. 3) Kemiskinan di tempat asal mendorong kedatangan buruh dari China dan India ke Tanah Melayu. . 1) Kekurangan buruh di dalam sektor pertanian dan perlombongan mendorong British membawa masuk imigran. 2) Ketua dibayar sejumlah wang bagi setiap imigran Cina yang dibawa dikenali sin kheh. 6) Terdapat banyak peluang pekerjaan dalam perusahaan getah dan bijih timah. Sistem Tiket Kredit 1) Melalui sistem tiket kredit. 2) British telah membawa masuk tenaga buruh dari China dan India untuk bekerja dalam sektor pertanian dan perlombongan. 5) Hubungan tradisi yang terjalin antara Tanah Melayu dengan India yang telah mendorong mereka berhijrah ke Tanah Melayu.bakal imigran ke Tanah Melayu ini dikumpulkan dari kampungkampung di negara China oleh kheh-thau atau ketua.

2) Pegawai tersebut akan membiayai segala perbelanjaan buruh-buruh tersebut sehinggalah mereka sampai di rumah kongsi di Tanah Melayu. Sistem Pengambilan Rumah Kongsi 1) Pengambilan buruh dilakukan oleh pegawai di negara China yang dilantik oleh sesebuah rumah kongsi. Kemasukan secara berkumpulan 1) Kedatangan imigran ini telah berubah ekoran wujudnya tajaan oleh Charles Brooke melalui syarikatnya yang beribu pejabat di Singapura. 3) Buruh diserahkan kepada tuan punya rumah kongsi.Sistem Pengambilan Kakitangan 1) Majikan yang memerlukan buruh akan menghantar pegawainya ke China untuk mendapatkan tenaga buruh. 2) Kemasukan imigran Cina berketurunan Foochow di Sarawak secara berkumpulan dengan persetujuan antara Ketua Foochow di Sibu dengan Charles Brooke. ► Bagaimanakah kemasukan buruh India ke Tanah Melayu abad ke -19.pembawa buruh akan dibayar dengan kadar tertentu seperti yang telah dipersetujui bagi setiap buruh yang dibawanya. 3) Imigran Foochow diperlukan untuk mengusahakan tanah dan membangunkan sektor pertanian gambir dan lada hitam. ► Apakah yang dimaksudkan dengan kangani Seorang yang diberi kepercayaan dan lesen oleh majikan untuk mendapatkan tenaga buruh dari India. . 2) Segala tambang dan perbelanjaan buruh tersebut akan dibiayai oleh majikan. 3) Pegawai yang dihantar bertanggungjawab untuk mengiringi buruh-buruh tersebut sehingga mereka sampai di tempat majikannya.

Sistem Buruh Bebas 1) Buruh dari India yang memasuki Tanah Melayu melalui sistem buruh bebas.Zain kerana telah memberi bimbingan dan .akan datang sendiri dengan biayaan masing-masing. Seterusnya saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Guru Mata Pelajaran Sejarah saya iaitu Pn. 2) Kangani diberikan wang pendahuluan untuk membiayai perbelanjaan buruh tersebut sehingga mereka tiba di Tanah Melayu.akan diberi lesen dan dihantar pulang ke India untuk mencari tenaga buruh. Sistem Kangani 1) Seorang kangani yang diberi kepercayaan oleh majikan. 2) Kedatangan mereka diaturkan oleh orang atau kumpulan tertentu kerana kepentingan ekonomi.mereka bebas memilih tempat dan pekerjaan yang mereka kehendaki. Dalam menyiapkan folio ini saya mendapat sokongan dan bantuan daripada pelbagai pihak. Jutaan terima kasih juga diucapkan kepada pihak sekolah yang turut sama membantu saya menyempurnakan folio saya ini. Mariam Bt Md. Sistem Kontrak Majikan akan membiayai tambang mereka ke Tanah Melayu dan sebagai balasannya buruh tersebut akan bekerja dengannya untuk jangka masa tertentu (antara 1-3 tahun) dengan bayaran yang paling minimum iaitu antara 9 hingga 13 sen sehari. 3) Seorang kangani adalah seperti pengurus agensi yang membawa masuk pekerja asing. Pertamanya saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Idris Shah II kerana telah memberikan kerjasama yang tidak terhingga kepada saya dan rakan-rakan dalam menyiapkan kerja kursus yang berkaitan dengan "Sekolah Saya". Kerja Kursus Sejarah dapat disiapkan tepat pada masanya. 3) Setelah tiba di Tanah Melayu. ontoh PENGHARGAAN: Saya ingin mengucapkan syukur kepada Tuhan kerana dengan izin-Nya.

dan makmal ICT (d) Kaedah Melawat Tempat Kajian: nyatakan tempat yang dilawati (e) Kaedah Melayari Internet:mendapatkan maklumat daripada internet (Nyatakan laman web yang digunakan) KERJA KURSUS TINGKATAN 3 Elemen 1 (Mengumpul Fakta Sejarah) 1. Sekian. 2. dan menganalisis maklumat tentang sekolah KAEDAH KAJIAN: (a) Kaedah Lisan/ Temubual : menemuramah orang sumber untuk mendapatkan maklumat. 3. pusat sumber. terima kasih. guru dan tokoh pelajar. Internet Melawat Tempat Kajian (masukkan gambar2 yang diambil di tempat kajian) VCD (simpan gambar & video berkaitan tajuk kajian) . (Nyatakan siapa yang ditemubual) (b) Kaedah Analisis Dokumen : memilih maklumat atau dokumen yang berkaitan seperti fail kurikulum dan kokurikulum sekolah (Nyatakan maklumat dokumen yang digunakan) (c) Kaedah Pemerhatian: membuat pemerhatian ke atas kemudahan infrastruktur seperti asrama.teguran yang sangat berharga semasa saya membuat kerja kursus ini. menemubual tokoh seperti pengetua. Saya juga amat terhutang budi kepada kedua ibu bapa saya yang telah memberikan bantuan daripada segi kewangan dan buah fikiran kepada saya apabila saya memerlukan mereka. mengumpul. merekod. Tidak ketinggalan juga penghargaan untuk rakan-rakan di Kelas 2 Rancangan Khas 1 yang turut sama membantu dari segi memberi tunjuk ajar dan idea dalam usaha untuk menyiapkan folio ini seperti yang telah ditetapkan. OBJEKTIF KAJIAN: (contoh ini hanya sesuai digunakan untuk kerja kursus T2) (a) Mengenali dan memahami sejarah perkembangan sekolah (b) Mengenali nama dan lambang-lambang sekolah (c) Memupuk rasa bangga dan cinta terhadap sekolah (d) Mengamalkan nilai murni yang diwarisi bersama dalam warga sekolah (e) Menguasai kemahiran mencari.

4 Penerusan Tradisi Keluarga MUKA SURAT (i) (ii) (iii) 1 2 .0 Sumbangan/ Pengaruh kepada keluarga atau masyarakat 3.0 Maklumat Asas 1. Orang Sumber (mesti ada nama.4.3 Sumber Pendapatan 3.1 Nama/ Jenis Kegiatan Ekonomi 1.1 Tujuan dijalankan 2. 5.1 Status Keluarga/ Mobiliti Sosial 3.5 Tempat/ Kawasan (bengkel/ keluasan tanah DLL) 2.4 Pihak yang mengusahakan/ individu/ kelompok masyarakat yang mengusahakan 2. Majalah/ risalah Elemen 2 BIL PERKARA 1. 6. 3.6 Kos Pengendalian (pilih mana-mana 4 aspek sahaja) 3.2 Proses/ Cara Pelaksanaan 2.2 Identiti Keluarga/ Kawasan 3. TAJUK KAJIAN SENARAI KANDUNGAN PENGHARGAAN OBJEKTIF KAJIAN KAEDAH KAJIAN HASIL KAJIAN 1.3 Peralatan/ Kaedah yang digunakan 2. 2.0 Latar Belakang 2.4 Produk yang dihasilkan 2.alamat dan umur serta mesti ada transkripsi perbualan) 6. 4.3 Lokasi/ Tempat Kajian 1. Akhbar 5.2 Sejarah/ Asal-usul Kegiatan Ekonomi 1.

0 Prospek 4.4 Saranan dan harapan (pilih mana-mana 4 aspek sahaja) 7. 8. 9.11 Peluang Pekerjaan (pilih mana-mana 4 aspek sahaja) 4.5 Memenuhi Permintaan 3.6 Pembangunan kawasan setempat 3.1 Cabaran/ Kekangan yang dihadapi 4.2 Penglibatan pihak luar/ galakan kerajaan atau swasta 4.8 Industri Hiliran 3.9 Prasarana/ Rangkaian Perniagaan 3.10 Pelancongan 3. dan jata negara) menjaga dan mempertahankan maruah bangsa dan negara menghargai dan mengamalkan tradisi dan budaya bangsa berbangga dengan sejarah negara Bersemangat Setia Negara . lagu kebangsaan.3.7 Hubungan Kemasyarakatan 3.) Berbangga Sebagai Rakyat Malaysia       menghormati raja dan pemimpin negara menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh negara menghormati lambang-lambang negara (seperti bendera. RUMUSAN LAMPIRAN RUJUKAN Elemen 3 Nilai-nilai Patriotisme yang perlu pelajar masukkan dalam tugasan 2 (sekurang-kurangnya 5 nilai patriotisme dimasukkan dalam tugasan 2.3 Reaksi/ penerimaan masyarakat 4.

bertatasusila dan berhemah tinggi bertindak wajar bersifat amanah dan jujur berlaku adil dan bertimbang rasa Berusaha dan Produktif    rajin dan gigih berdikari tabah menghadapi cabaran .       cinta akan bangsa dan negara taat dan setia kepada raja dan pemimpin negara sedia berkorban untuk bangsa dan negara bertanggungjawab kepada bangsa dan Negara berani dan sanggup mempertahankan kedaulatan bangsa dan Negara peka kepada masalah dan isu tentang bangsa dan negara bersyukur sebagai warganegara Malaysia Bersemangat Kekitaan      bersatu padu dan berharmoni-bertolak ansur dan bertoleransi bekerjasama dan tolong-menolong hormat-menghormati bersefahaman dan bermuafakat muhibah atau semangat bermasyarakat Berdisiplin        berakhlak dan berbudi pekerti mulia mempertahankan dan menjunjung Perlembagaan Negara mematuhi peraturan dan undang-undang berkelakuan sopan.

Padi ditanam untuk kegunaan sendiri. Seberang Prai. bukan untuk jualan. ¬ Kawasan penanaman padi yang utama ialah Kuala Selangor. Dataran Perlis. A. padi sawah. kincir air dan terusan. Bidayuh. Kegiatan perdagangan juga dijalankan oleh saudagar-saudagar tempatan (Rajaraja Melayu dan pembesar-pembesar Melayu). b. Padi sawah ditanam di kawasan tanah rendah dan di kawasan yang mempunyai banyak air. Berikan pendapat anda. Kegiatan Ekonomi di Tanah Melayu (10 markah) Kegiatan Ekonomi Saradiri a. Isi 1. Kadazan/Dusun. . Di Sabah dan Sarawak kegiatan ekonomi sara diri dan komersial dijalankan oleh kaum Iban. Penanaman Padi.   menyokong dan melibatkan diri dalam usaha pembangunan berganding bahu membangunkan Negara berilmu dan berketrampilan Tugasan 2: Tulis satu esei tidak kurang daripada 100 patah perkataan yang mengandungi pengamalan unsur patriotisme berdasarkan soalan di bawah. Pahang dan Negeri Sembilan. Kegiatan ekonomi tradisional di Malaysia Bincangkan kegiatan ekonomi di Malaysia sebelum campur tangan British. Mereka menjalankan kegiatan pertanian seperti menanam padi huma. Soalan: Kegiatan ekonomi tradisional penting dalam memperkukuh semangat nasionalisme bangsa Malaysia. Tanaman-tanaman Lain. Antara kaedah yang digunakan ialah sistem pengairan . Kaedah yang digunakan dalam penanaman padi ialah menggunakan binatang untuk membajak. Kebanyakan kawasan penanaman padi sawah adalah kawasan yang subur seperti tebingtebing sungai dan tanah pamah persisiran pantai. Melalui sistem ini air sungai disekat dengan membina empangan yang diperbuat daripada kayu. mencari hasil hutan dan memburu binatang. kuku kambing untuk menanam padi. Padi huma di tanam di kawasan tanah tinggi seperti di lereng-lereng bukit kerana tidak memerlukan air yang banyak. Dua jenis padi yang ditanam iaitu padi huma dan padi sawah. Melanau dan Melayu. najis binatang. Melayu Brunei dan Kedayan. Perak dan Negeri Sembilan. Padi sawah memerlukan banyak air. B. Walau bagaimanapun beras masih diimport oleh Selangor. Sebilangan penduduk menjalankan kegiatan perniagaan dan perdagangan. ¬ Padi merupakan tanaman utama yang diusahakan oleh masyarakat Melayu tradisional. Pengenalan (3/2 markah) Kegiatan ekonomi Tanah Melayu sebelum campur tangan British lebih bersifat sara diri dan komersial. Penanaman padi huma dijalankan secara pertanian pindah yang kebiasaan dijalankan oleh orang Asli seperti Semai Jakun dan Temiar. ¬ Padi sawah pula dipercayai diperkenalkan oleh orang Siam dan Minangkabau. Di Sabah masyarakat pribumi yang menjalankan kegiatan ekonomi saradiri ialah orang Bajau.

¬ Selain tanaman padi. Kegiatan menjerat gajah dijalankan secara meluas di Pahang kerana terdapat banyak binatang liar di negeri tersebut. tombak. Antara alat-alat yang digunakan untuk menangkap ikan di sungai dan tasik ialah serampang. binatang ternakan seperti lembu dan kerbau juga digunakan untuk membajak sawah dan menarik kayu. jaring. e. kancil. Di Johor penanaman lada hitam dan gambir dijalankan oleh orang-orang Cina. Selain menjadi sumber makanan. lembu dan kerbau. rotan. Perikanan ¬ Kegiatan menangkap ikan merupakan kegiatan utama masyarakat Melayu yang tinggal di kawasan persisiran pantai. Alat-alat yang digunakan menangkap ikan di laut ialah pukat. ubi kayu. nipah. kelong. jala. getah jelutung. Negeri-negeri yang dapat menghasilkan lebihan hasil beras ialah Selangor. a. Kegiatan menjerat gajah juga dijalankan kerana gajah boleh digunakan untuk pelbagai kegunaan . Hasil hutan . jermal. pancing. f. b. lada hitam gambir. buluh. Kegiatan menangkap ikan dihentikan antara bulan November hingga Februari kerana keadaan laut yang bergelora dan berbahaya kepada nelayan. Mereka mampu membekalkan beras kepada negeri-negeri Melayu lain. Perlis dan Kelantan kegiatan penanaman padi adalah bersifat separa sara diri dan berorientasikan komersial. ¬ Di Kedah . Terangganu dan Pahang menjalankan kegiatan menangkap ikan di laut antara bulan Mac hingga Oktober. itik. Lada hitam dan gambir ¬ Lada hitam dan gambir banyak ditanam di Johor dan Pulau Pinang. kayu cendana serta pelbagai hasil hutan yang lain. kapur barus. tasik. gawai. a. Kedah mengeksport beras ke Pulau Pinang. ¬ Memungut hasil hutan merupakan kegiatan tradisi masyarakat Melayu. Memburu binatang ¬ Masyarakat Melayu tradisi menjalankan kegiatan memburu binatang sebagai kegiatan sampingan. damar.di samping menjadi lambang ketinggian taraf seseorang pemerintah. tembakau. Kegiatan ekonomi komersial. Hasil tangkapan digunakan untuk keperluan diri dan lebihannya dijual atau dikeringkan. jaring kelong dan rawai. d. Hasil Hutan ¬ Hasil hutan merupakan kegiatan ekonomi komersial yang sangat diperlukan oleh para pendagangan. tanaman-tanaman lain juga ditanam iaitu jagung. dan sungai. kopi. tali kail. tangguk. c. Penternakan ¬ Antara kegiatan menternak binatang utama masyarakat Melayu ialah ayam. jala. rusa. damar. Padi dan beras. gading gajah dan sebagainya. kayu-kayan. serkap dan lukah. Kegiatan berburu dijalankan secara meluas di Pahang dan Terengganu. pukat. pisang tebu. Gajah juga dijadikan hadiah oleh pemerintah atau persembahan serta kenderaan semasa peperangan. Pengumpulan hasil-hasil hutan ini dilakukan orang-orang Melayu dan Asli. Manakala Kelantan pula mengeksport beras ke Singapura. Perak dan Terengganu. buah-buahan. sungai atau laut. ¬ Penduduk di Kelantan. seladang dan ayam hutan. Cara menangkap ikan berbeza-beza dan bergantung kepada keadaan setempat. Antara binatang yang diburu termasuklah pelanduk. madu lebah. Antara hasil hutan ialah rempah-ratus. Kegiatan pertanian dagang. Gajah digunakan sebagai alat pengangkutan atau pengangkutan utama golongan pemerintah . bubu. Antara hasil hutan yang dieksport ialah rotan. kelapa dan keledek. Temenggong Daeng Ibrahim memberi hak berekonomi .

b. Ubi kayu banyak diusahakan di Melaka. Barang-barang yang didagangkan ialah sagu. Tanaman jualan lain ¬ Tanaman tebu banyak ditanam di Seberang Perai dan Krian. ¬ Diusahakan di Pahang. Kawasan kegiatan bijih timah yang utama ialah Kinta. Bidayuh dan Kenyah. e. Lada hitam ¬ Tanaman eksport terpenting pada zaman pemerintahan Brooke. Sistem tali air dibina untuk mengairi kawasan sawah. Banyak kilang memproses tebu didirikan di kawasan ini. Kegiatan Perlombongan a. Perlombongan ¬ Antimoni diusahakan oleh orang Bidayuh. Emas. Perikanan. Kopi ditanam secara besar-besaran di Selangor. Sungai Ujong dan Sungai Linggi di Negeri Sembilan. ¬ Padi huma diusahakan oleh orang Iban. Kegiatan ekonomi komersial a. B. . Sungai Selangor dan Sungai Kelang di Selangor. Terengganu. Ditanam secara meluas pada pertengahan abad ke-19. Ngah Ibrahim dan Raja Jumaat. Penanaman Padi. Kopi ¬ Ditanam oleh peladang-peladang Eropah. Saribas dan Batang Lupar. a. Diusahakan oleh peladang Cina terutamanya pengusaha daripada Singapura. b. Selangor dan Negeri Sembilan. d. Orang Melanau menjalankan kegiatan memproses sagu di Oya dan Mukah. c. ii. Pada peringkat awal emas diusahakan oleh orang-orang Minangkabau dari Sumatera. Bijih Timah ¬ Diusahakan oleh raja dan pembesar Melayu. ¬ Antara tanaman lain yang ditanam ialah lada hitam.kepada tauke-tauke dan ketua kongsi gelap Cina bagi mengusahakan ladang-ladang lada hitam melalui Sistem Kangcu atau Surat Sungai. Negeri Sembilan dan Johor. Antara pembesar Melayu yang menjalankan kegiatan pelombongan bijih timah ialah Long Jaafar. Padi huma diusahakan oleh masyarakat Kelabit yang tinggal di kawasan bukit Hulu Sg. pokok buah-buahan dan pokok mengkuang. Mereka menggunakan buruh-buruh Cina. Kegiatan Ekonomi di Sarawak ( 5 markah ) Kegiatan Ekonomi Sara diri. Perdagangan. ¬ Dijalankan oleh orang Melayu yang tinggal di kawasan persisiran pantai Kaum Iban menjalankan penangkapan ikan di kawasan sungai terutamanya di Sungai Rejang. b. Diusahakan secara bergotongroyong.Baram. Tanaman-tanaman lain. ¬ Dijalankan oleh orang Melanau dan Brunei di kawasan sempadan. Larut. dan Dinding di Perak. Orang Eropah memainkan peranan penting dalam penanaman. Negeri Sembilan dan Johor.

¬ Emas diusahakan oleh orang Cina di Sungai Segama. Diusahakan oleh orang Melayu dan Inggeris. Pada tahun 1890 terdapat 60 estet tembakau yang kebanyakan tertumpu di Bahagian Timur Laut dan Pantai Timur Sabah. Dijalankan di sepanjang pantai perairan Sabah dan bersempadan dengan Brunei. Keningau dan Tambunan. c. Gambir. Perlombongan. b. Padi huma diusahakan oleh orang Murut dan Bajau. Padi huma ditanam di lereng-lereng bukit landai di kawasan pedalaman yang bergunung-ganang. Penanaman Padi ¬ Tanaman makanan utama. Kawasan penanaman padi yang utama ialah Tuaran. Perikanan ¬ Dijalankan oleh masyarakat Melayu Brunei dan Kedayan. Brooke memberi tanah kepada peladang Cina. ayam. Tembakau ¬ SBUB telah menggalakkan penanaman tembakau. itik dan khinzir. Inggeris membuka kilang di Mukah dan memberi wang pendahuluan kepada pekebunpekebun kecil. Petroleum diusahakan secara komersial oleh SBUB. Selepas tahun 1884. Pertukangan ¬ Dijalankan oleh kaum Bajau. Mulai abad ke-20 orang Cina mulai mengambil alih kegiatan ini dan kemudian menguasai perusahaan sagu. . Pembesar Melayu menggunakan tenaga buruh Dayak. ubi kayu. Pada awal abad ke-20. Antimoni dilombong di Bahagian Pertama Sarawak. Papar. e. Gambir ditanam secara meluas di Bau. buah-buahan dan sayur-sayuran merupakan ‘ makanan selang” c. Dijalankan oleh suku kaum dusun dan Kadazan. ( 5 markah ) Kegiatan ekonomi sara diri a. Tanaman-tanaman lain ¬ Jagung. ¬ Emas dilombong di Bau oleh orang Cina. ¬ Peladang menggunakan tenaga buruh dari Singapura dan Hong Kong. Kegiatan Ekonomi Komersial a. menenun kain dan memacu kuda. keledek. peladang-peladang Belanda dan Jerman memainkan peranan penting dalam penanaman tembakau. C. b.¬ Brooke memberi tanah kepada saudagar-saudagar Cina untuk membuka kebun lada hitam. Padi sawah diusahakan oleh orang Kadazan dan Dusun. Mereka terkenal dengan kemahiran bertukang besi. d. Pada penghujung abad ke19 penanaman tembakau merosot apabila permintaan dari Amerika merosot. b. Kawasan tumpuan ialah Pantai Timur Sabah. Tembakau mula diusahakan oleh orangorang Cina. ¬ Sagu ditanam secara meluas di antara tahun 1850-1860. tanaman gambir mulai merosot kerana harganya tidak stabil. Antara tahun 1935-1939 Sarawak merupakan pengeksport kedua terpenting selepas Indonesia. ¬ Harga gambir meningkat pada tahun 1890-an. Penternakan ¬ Binatang yang diternak ialah kerbau. Sagu. Penampang dan lembah bukit di Ranau. Kegiatan ekonomi di Sabah. Perlombongan. d.

. kegiatan ekonomi sara diri masih wujud dan kegiatan komersial serta perdagangan semakin berkembang. Kegiatan ekonomi sara diri adalah untuk keperluan diri dan keluarga sendiri.C. Setelah kedatangan Barat. Kegiatan ini menjadi komersial apabila lebihan yang ada dijual atau ditukar dengan barangan lain. Penutup ( 2/3 markah ) Kegiatan ekonomi di Malaysia sebelum kedatangan Barat bersifat sara diri dan komersial.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful