Ekonomi Tradisional ► Senaraikan kegiatan ekonomi masyarakat Melayu tradisional?

i) Bercucuk tanam ii) Menangkap ikan iii) Menternak binatang iv) Perlombongan v) Memungut hasil hutan ► Apakah yang dimaksudkan dengan ekonomi tradisional? 1. Merujuk kepada ekonomi sara diri dalam masyarakat Melayu. 2. Aktiviti ekonomi seperti melombong,bercucuk tanam,memungut hasil hutan,menternak dan menangkap ikan. 3. Lebihan pengeluaran digunakan semula oleh keluarga untuk tujuan penukaran barangan, kenduri kendara,pembayaran zakat dan sedekah disimpan untuk satu tempoh. 4. Mengusahakan tanaman makanan seperti penanaman padi,ubi,pisang dan kelapa. 5. Menternak binatang seperti ayam, itik, lembu dan kerbau untuk menambah sumber bekalan makanan. 6. Menggunakan teknologi mudah, peralatan penanaman padi seperti tajak,cangkul,tugal dan tenggala. 7. Sistem perairan berasaskan sumber air dari sungai dan hujan. 8. Penangkapan ikan menggunakan tali kail,bubu dan jala.Kawasan penangkapan dilaut,sungai atau sawah padi. 9. Menggunakan tenaga binatang dan manusia dalam pertanian. 10. Penggunaan sumber tenaga yang sedikit dan modal yang kecil. 11. Aktiviti ekonomi,biasannya dilakukan secara bersama oleh sesebuah ahli keluarga sahaja. 12. Tidak wujud pengkhususan pekerjaan yang jelas.Pembahagian kerja hanya melibatkan perbezaan jantina dan umur. Ekonomi Dagangan

6. Menggunakan tenaga buruh yang banyak dibawa dari China untuk perlombongan bijih timah dan buruh India di ladang. Modal adalah besar kerana dimiliki oleh syarikat-syarikat besar. 3) Mewujudkan bentuk ekonomi duaan iaitu ekonomi sara diri dan ekonomi dagangan. . 7. ► Senaraikan kegiatan ekonomi dagangan di Tanah Melayu. 2. 5) Keuntungan daripada hasil perlombongan bijih timah telah dilaburkan semula untuk meningkatkan industri perlombongan. i) Ubi Kayu ii) Tebu iii) Lada hitam iv) Gambir v) Tembakau vi) Kopi vii) Getah ► Jelaskan kesan kedatangan British terhadap ekonomi di Tanah Melayu. i) Pertanian dagangan ii) Perlombongan ► Senaraikan jenis tanaman dagangan yang dijalankan oleh British di Tanah Melayu. Menggunakan teknologi yang tinggi seperti kapal korek untuk melombong bijih timah. 4. 4) Penumpuan aktiviti ekonomi di negeri-negeri pantai Barat mewujudkan ketidakseimbangan pembangunan dengan negeri-negeri di pantai Timur. 2) Aktiviti ekonomi tradisional khususnya di kawasan luar bandar terpinggir dan ketinggalan. Melibatkan lebihan pengeluaran. 6) Membawa buruh dari China untuk memenuhi keperluan sektor pertanian dan perlombongan. 1) Penguasaan terhadap pelabuhan utama di kawasan ini mewujudkan satu rangkaian ekonomi dagangan yang berkembang pesat di kawasan bijih timah dan penanaman getah. Pemasaran adalah lebih luas dieksport ke Eropah. 5.► Apakah yang dimaksudkan dengan ekonomi dagangan? 1. Kegiatan pertanian atau perlombongan bijih timah. Pasaran bertujuan membekalkan bahan mentah untuk industri di Eropah. Pengeluaran adalah dalam skala yang besar. 3. 8.

5) Pada tahun 1860-an Johor dianggarkan mempunyai 1200 ladang lada hitam dan gambir. 2) Tanaman komersial yang diberi tumpuan oleh British di Tanah Melayu. penanaman gambir dan lada hitam telah diusahakan secara besar-besaran melalui Sistem Kangcu. 1) Diperkenalkan di Johor semasa pemerintahan Maharaja Abu Bakar. ► Apakah yang dimaksudkan sistem kangcu. 2) Tanaman terdiri daripada gambir dan lada hitam. 6) Para pemodal dari Eropah dan China banyak melibatkan diri dalam tanaman komersial pada era kolonialisme British.gambir. 8) Masyarakat Melayu masih lagi dengan ekonomi sara diri menyebabkan wujudnya dwiekonomi. 3) Semasa pemerintahan Maharaja Abu Bakar di Johor.tebu.lada hitam. 7) Keupayaan mereka menguasai sektor pertanian komersial adalah kerana mereka mempunyai modal. 3) Sistem pajakan tanah kepada pengusaha dari China.tembakau dan kopi. 5) Saiz setiap satu kangkar sekitar 2500 ekar hingga 20 000 ekar.Sabah dan Sarawak pada abad ke 19.serta mendapat konsesi tanah yang luas dan pajakan yang lama. 4) Setiap ladang dikenali sebagai kangkar. ► Huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan getah di Tanah Melayu . 1) Sebagai penyumbang utama kepada sumber pendapatan kerajaan British di Tanah Melayu. 6) Setiap kawasan kecil akan diusahakan oleh 3-10 orang buruh dari China.► Huraikan perkembangan pertanian komersial di Tanah Melayu.Sabah dan Sarawak ialah ubi kayu. 9) British memberikan tumpuan kepada tanaman kopi dan tembakau manakala pemodal dari China mengusahakan getah untuk tujuan eksport.teknologi. 4) Tanah dipajak kepada pengusaha Cina di Johor dengan menanam lada hitam secara kangkar atau ladang.

Ridley dilantik sebagai Pengarah Botanical Garden di Singapura yang berusaha membawa masuk getah.iaitu sistem menoreh secara ibedem atau berbentuk tulang ikan kering. 10) Pembinaan infrastruktur seperti jalanraya serta jalan kereta api untuk menghubungkan kawasan pertanian komersial dengan pelabuhan dalam pusat pentadbiran. .yang tidak merosakkan pokok. 9) Dasar British yang memberikan galakan dan sokongan kepada pemodal asing menyediakan kadar sewa tanah dan tarif cukai yang rendah kepada peladang getah. 7) Kemasukkan modal asing milik pelabur Eropah merupakan salah satu faktor utama kepada perkembangan perusahaan getah di Tanah Melayu. 8) Penubuhan syarikat perwakilan membuka ladang dan menguruskan eksport getah seperti Harrisons and Crosfield. 4) Ridley berusaha menyakinkan para peladang untuk menanam getah dengan mengadakan pameran dan mengagihkan benih getah secara percuma.Guthrie dan Sime Darby. 3) Peranan Henry N.tayar. 5) Beliau berjaya menemui cara penorehan getah yang sesuai. 11) Mebawa masuk pekerja asing dari selatan India untuk bekerja dengan bayaran gaji yang murah. 2) Revolusi Perindustrian di Eropah telah membawa kepada permintaan yang tinggi terhadap getah yang digunakan dalam pelbagai industri terutamanya industri kereta. 12) Berlaku kejatuhan harga kopi. 6) Harga getah melambung tinggi berikutan perkembangan industri pembuatan barangan pengguna seperti kasut. ► Apakah langkah-langkah yang diambil oleh British untuk menstabilkan harga getah. 1) Terdapat tanah yang subur dan iklim yang sesuai.pada abad ke -20.Boustead Buttery Estate Agency.basikal dan peralatan letrik.

3) Antara pembesar yang mempunyai lombong bijih timah termasuklah Long Jaafar. ► Huraikan sejarah perkembangan perlombongan bijih timah di Tanah Melayu hingga kedatangan British. 2) Mengehadkan pengeluaran getah oleh negara pengeluar. 8) Pengusaha dari China mesti terlebih dahulu mendapatkan kebenaran para pembesar Melayu untuk mengusahakan perlombongan. 4) Melaksanakan Rancangan Peraturan Getah Antarabangsa 1934. 5) Masyarakat Melayu memasarkan hasil bijih ke China. 6) Bijih digunakan oleh masyarakat Melayu untuk membuat gendang gangsa. 2) Lombong bijih timah dimiliki oleh golongan pembesar Melayu dan dikerjakan oleh buruh tempatan.Jepun dan India.Ngah Ibrahim. 4) Bijih timah dilombong melalui kaedah mendulang di kawasan sungai yang berhampiran. 7) Mengelakkan penglibatan orang Melayu dalam penanaman getah. 8) Pekebun kecil tidak dibenarkan menanam getah di tanah sawah. 5) Mengenakan kuota yang rendah kepada pekebun kecil getah. 1) Bijih timah mula diperdagangkan di Tanah Melayu sejak abad ke -9 lagi.alatan senjata dan alatan muzik seperti gong.Datuk Bandar dan datuk Muda Linggi.1) Memperkenalkan Rancangan Sekatan Stevenson 1922.di Sungai Ujong ( Negeri Sembilan). 7) Penglibatan pengusaha dari China dalam sektor perlombongan bijih timah berlaku mulai Pertengahan abad ke -19 yang dipantau sepenuhnya oleh para pembesar Melayu tempatan.Raja Jumaat di Selangor dan Datuk Kelana Putera. 6) Menaikkan premium tanah untuk penanaman getah. 3) Memperkenalkan sistem kupon mengehadkan hari menoreh getah. .

i) Sistem Tiket Kredit ii) Sistem Pengambilan Kakitangan. iii) Sistem Pengambilan rumah kongsi iv) Kemasukan Berkumpulan. 14) Pada awal abad ke-20. 11) Penguasaan para pembesar Melayu terhadap sektor perlombongan bijih timah mula berubah dengan penglibatan para pemodal Eropah dalam sektor ini. 16) Perusahaan bijih timah berubah daripada intensif buruh kepada intensif modal. 12) Terdapat pembesar Melayu memajak lombong kepada saudagar-saudagar Cina untuk mendapatkan keuntungan yang mudah kerana tidak berupaya menyediakan modal. ► Terangkan sebab-sebab kedatangan imigran China dan India ke Tanah Melayu sejak . ► Senaraikan wilayah di China penghijrahan orang Cina ke Tanah Melayu. 17) Beberapa enakmen dan undang-undang digubal dan diluluskan bagi mewujudkan penguasaan kerajaan British pada semua peringkat perusahaan melombong bijih timah. 10) Harga bijih akan ditentukan oleh para pembesar Melayu itu sendiri. i)Kwangtung ii)Kwangsi iii)Fukien ► Senaraikan cara kemasukan buruh Cina ke Tanah Melayu. 18) Penguasaan pemodal dari China dalam perlombongan bijih timah terus merosot dengan pengenalan kapal korek sebagai teknologi baru dalam perlombongan bijih timah.9) Para pembesar melayu akan memastikan hasil bijih yang dilombong.dijual semula kepada mereka. 13) Perusahaan Bijih Timah mendapat perhatian pihak British kerana mendatangkan keuntungan yang lumayan berdasarkan permintaan yang tinggi pada peringkat antarabangsa.industri perlombongan bijih timah mula dikuasai oleh pelombong dari Eropah. 15) Pemodal Cina tidak berupaya bersaiang dengan Pemodal Eropah kerana kemampuan mereka menyediakan modal bagi penggunaan teknologi kapal korek.

6) Sin Kheh yang sampai di pelabuhan akan diambil oleh pemborong buruh bertindak sebagai orang tengah untuk diserahkan kepada majikan dengan bayaran tertentu. 6) Terdapat banyak peluang pekerjaan dalam perusahaan getah dan bijih timah.abad ke-19. 3) Kemiskinan di tempat asal mendorong kedatangan buruh dari China dan India ke Tanah Melayu. 2) British telah membawa masuk tenaga buruh dari China dan India untuk bekerja dalam sektor pertanian dan perlombongan. 7) Kestabilan politik di Tanah Melayu mempengaruhi buruh asing ini untuk ke sini. 4) Orang Melayu tidak menentang imigran Cina dan India berhijrah ke Tanah Melayu. 2) Ketua dibayar sejumlah wang bagi setiap imigran Cina yang dibawa dikenali sin kheh. 5) Sin Kheh dibekalkan dengan tiket yang menunjukkan pelabuhan yang mereka akan tuju serta keterangan sama ada mereka bebas atau berhutang. 4) Sin Kheh perlu membuat perjanjian secara lisan atau bertulis untuk menjelaskan hutang bekerja dengan majikan berkenaan dalam suatu tempoh yang tertentu.bakal imigran ke Tanah Melayu ini dikumpulkan dari kampungkampung di negara China oleh kheh-thau atau ketua. . Sistem Tiket Kredit 1) Melalui sistem tiket kredit. 5) Hubungan tradisi yang terjalin antara Tanah Melayu dengan India yang telah mendorong mereka berhijrah ke Tanah Melayu. ► Bagaimanakah kemasukan buruh Cina ke Tanah Melayu abad ke – 19. 1) Kekurangan buruh di dalam sektor pertanian dan perlombongan mendorong British membawa masuk imigran. 3) Sin Kheh diletakkan dibawah pengawasan nakhoda atau agensi buruh setelah menerima bayaran daripada bakal majikan.

► Apakah yang dimaksudkan dengan kangani Seorang yang diberi kepercayaan dan lesen oleh majikan untuk mendapatkan tenaga buruh dari India. 3) Buruh diserahkan kepada tuan punya rumah kongsi. 2) Kemasukan imigran Cina berketurunan Foochow di Sarawak secara berkumpulan dengan persetujuan antara Ketua Foochow di Sibu dengan Charles Brooke. 2) Segala tambang dan perbelanjaan buruh tersebut akan dibiayai oleh majikan.pembawa buruh akan dibayar dengan kadar tertentu seperti yang telah dipersetujui bagi setiap buruh yang dibawanya.Sistem Pengambilan Kakitangan 1) Majikan yang memerlukan buruh akan menghantar pegawainya ke China untuk mendapatkan tenaga buruh. Sistem Pengambilan Rumah Kongsi 1) Pengambilan buruh dilakukan oleh pegawai di negara China yang dilantik oleh sesebuah rumah kongsi. 3) Pegawai yang dihantar bertanggungjawab untuk mengiringi buruh-buruh tersebut sehingga mereka sampai di tempat majikannya. Kemasukan secara berkumpulan 1) Kedatangan imigran ini telah berubah ekoran wujudnya tajaan oleh Charles Brooke melalui syarikatnya yang beribu pejabat di Singapura. . 2) Pegawai tersebut akan membiayai segala perbelanjaan buruh-buruh tersebut sehinggalah mereka sampai di rumah kongsi di Tanah Melayu. ► Bagaimanakah kemasukan buruh India ke Tanah Melayu abad ke -19. 3) Imigran Foochow diperlukan untuk mengusahakan tanah dan membangunkan sektor pertanian gambir dan lada hitam.

Sistem Buruh Bebas 1) Buruh dari India yang memasuki Tanah Melayu melalui sistem buruh bebas. Dalam menyiapkan folio ini saya mendapat sokongan dan bantuan daripada pelbagai pihak.Zain kerana telah memberi bimbingan dan . Mariam Bt Md. ontoh PENGHARGAAN: Saya ingin mengucapkan syukur kepada Tuhan kerana dengan izin-Nya.akan diberi lesen dan dihantar pulang ke India untuk mencari tenaga buruh. Jutaan terima kasih juga diucapkan kepada pihak sekolah yang turut sama membantu saya menyempurnakan folio saya ini. 2) Kedatangan mereka diaturkan oleh orang atau kumpulan tertentu kerana kepentingan ekonomi. 2) Kangani diberikan wang pendahuluan untuk membiayai perbelanjaan buruh tersebut sehingga mereka tiba di Tanah Melayu. 3) Seorang kangani adalah seperti pengurus agensi yang membawa masuk pekerja asing. Sistem Kontrak Majikan akan membiayai tambang mereka ke Tanah Melayu dan sebagai balasannya buruh tersebut akan bekerja dengannya untuk jangka masa tertentu (antara 1-3 tahun) dengan bayaran yang paling minimum iaitu antara 9 hingga 13 sen sehari. Kerja Kursus Sejarah dapat disiapkan tepat pada masanya.mereka bebas memilih tempat dan pekerjaan yang mereka kehendaki.akan datang sendiri dengan biayaan masing-masing. Sistem Kangani 1) Seorang kangani yang diberi kepercayaan oleh majikan. 3) Setelah tiba di Tanah Melayu. Seterusnya saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Guru Mata Pelajaran Sejarah saya iaitu Pn. Pertamanya saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Idris Shah II kerana telah memberikan kerjasama yang tidak terhingga kepada saya dan rakan-rakan dalam menyiapkan kerja kursus yang berkaitan dengan "Sekolah Saya".

dan menganalisis maklumat tentang sekolah KAEDAH KAJIAN: (a) Kaedah Lisan/ Temubual : menemuramah orang sumber untuk mendapatkan maklumat. merekod. (Nyatakan siapa yang ditemubual) (b) Kaedah Analisis Dokumen : memilih maklumat atau dokumen yang berkaitan seperti fail kurikulum dan kokurikulum sekolah (Nyatakan maklumat dokumen yang digunakan) (c) Kaedah Pemerhatian: membuat pemerhatian ke atas kemudahan infrastruktur seperti asrama.teguran yang sangat berharga semasa saya membuat kerja kursus ini. terima kasih. menemubual tokoh seperti pengetua. guru dan tokoh pelajar. Internet Melawat Tempat Kajian (masukkan gambar2 yang diambil di tempat kajian) VCD (simpan gambar & video berkaitan tajuk kajian) . OBJEKTIF KAJIAN: (contoh ini hanya sesuai digunakan untuk kerja kursus T2) (a) Mengenali dan memahami sejarah perkembangan sekolah (b) Mengenali nama dan lambang-lambang sekolah (c) Memupuk rasa bangga dan cinta terhadap sekolah (d) Mengamalkan nilai murni yang diwarisi bersama dalam warga sekolah (e) Menguasai kemahiran mencari. Saya juga amat terhutang budi kepada kedua ibu bapa saya yang telah memberikan bantuan daripada segi kewangan dan buah fikiran kepada saya apabila saya memerlukan mereka. Sekian. pusat sumber. Tidak ketinggalan juga penghargaan untuk rakan-rakan di Kelas 2 Rancangan Khas 1 yang turut sama membantu dari segi memberi tunjuk ajar dan idea dalam usaha untuk menyiapkan folio ini seperti yang telah ditetapkan. mengumpul. 2. dan makmal ICT (d) Kaedah Melawat Tempat Kajian: nyatakan tempat yang dilawati (e) Kaedah Melayari Internet:mendapatkan maklumat daripada internet (Nyatakan laman web yang digunakan) KERJA KURSUS TINGKATAN 3 Elemen 1 (Mengumpul Fakta Sejarah) 1. 3.

alamat dan umur serta mesti ada transkripsi perbualan) 6.2 Sejarah/ Asal-usul Kegiatan Ekonomi 1. Majalah/ risalah Elemen 2 BIL PERKARA 1.4. 4.4 Produk yang dihasilkan 2.3 Lokasi/ Tempat Kajian 1. TAJUK KAJIAN SENARAI KANDUNGAN PENGHARGAAN OBJEKTIF KAJIAN KAEDAH KAJIAN HASIL KAJIAN 1.2 Proses/ Cara Pelaksanaan 2.2 Identiti Keluarga/ Kawasan 3. 5.0 Sumbangan/ Pengaruh kepada keluarga atau masyarakat 3.1 Nama/ Jenis Kegiatan Ekonomi 1. Orang Sumber (mesti ada nama. 3.3 Sumber Pendapatan 3.0 Maklumat Asas 1.1 Tujuan dijalankan 2.6 Kos Pengendalian (pilih mana-mana 4 aspek sahaja) 3.4 Pihak yang mengusahakan/ individu/ kelompok masyarakat yang mengusahakan 2.3 Peralatan/ Kaedah yang digunakan 2. Akhbar 5. 6.4 Penerusan Tradisi Keluarga MUKA SURAT (i) (ii) (iii) 1 2 .5 Tempat/ Kawasan (bengkel/ keluasan tanah DLL) 2.0 Latar Belakang 2. 2.1 Status Keluarga/ Mobiliti Sosial 3.

1 Cabaran/ Kekangan yang dihadapi 4.3 Reaksi/ penerimaan masyarakat 4. 9. RUMUSAN LAMPIRAN RUJUKAN Elemen 3 Nilai-nilai Patriotisme yang perlu pelajar masukkan dalam tugasan 2 (sekurang-kurangnya 5 nilai patriotisme dimasukkan dalam tugasan 2. lagu kebangsaan.) Berbangga Sebagai Rakyat Malaysia       menghormati raja dan pemimpin negara menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh negara menghormati lambang-lambang negara (seperti bendera.11 Peluang Pekerjaan (pilih mana-mana 4 aspek sahaja) 4. dan jata negara) menjaga dan mempertahankan maruah bangsa dan negara menghargai dan mengamalkan tradisi dan budaya bangsa berbangga dengan sejarah negara Bersemangat Setia Negara .8 Industri Hiliran 3.6 Pembangunan kawasan setempat 3.0 Prospek 4.5 Memenuhi Permintaan 3.3.7 Hubungan Kemasyarakatan 3.2 Penglibatan pihak luar/ galakan kerajaan atau swasta 4.9 Prasarana/ Rangkaian Perniagaan 3.10 Pelancongan 3.4 Saranan dan harapan (pilih mana-mana 4 aspek sahaja) 7. 8.

bertatasusila dan berhemah tinggi bertindak wajar bersifat amanah dan jujur berlaku adil dan bertimbang rasa Berusaha dan Produktif    rajin dan gigih berdikari tabah menghadapi cabaran .       cinta akan bangsa dan negara taat dan setia kepada raja dan pemimpin negara sedia berkorban untuk bangsa dan negara bertanggungjawab kepada bangsa dan Negara berani dan sanggup mempertahankan kedaulatan bangsa dan Negara peka kepada masalah dan isu tentang bangsa dan negara bersyukur sebagai warganegara Malaysia Bersemangat Kekitaan      bersatu padu dan berharmoni-bertolak ansur dan bertoleransi bekerjasama dan tolong-menolong hormat-menghormati bersefahaman dan bermuafakat muhibah atau semangat bermasyarakat Berdisiplin        berakhlak dan berbudi pekerti mulia mempertahankan dan menjunjung Perlembagaan Negara mematuhi peraturan dan undang-undang berkelakuan sopan.

Di Sabah masyarakat pribumi yang menjalankan kegiatan ekonomi saradiri ialah orang Bajau. kincir air dan terusan. ¬ Padi sawah pula dipercayai diperkenalkan oleh orang Siam dan Minangkabau. najis binatang. padi sawah. Melayu Brunei dan Kedayan. Penanaman padi huma dijalankan secara pertanian pindah yang kebiasaan dijalankan oleh orang Asli seperti Semai Jakun dan Temiar. Pengenalan (3/2 markah) Kegiatan ekonomi Tanah Melayu sebelum campur tangan British lebih bersifat sara diri dan komersial. Sebilangan penduduk menjalankan kegiatan perniagaan dan perdagangan. Kegiatan ekonomi tradisional di Malaysia Bincangkan kegiatan ekonomi di Malaysia sebelum campur tangan British. . Padi huma di tanam di kawasan tanah tinggi seperti di lereng-lereng bukit kerana tidak memerlukan air yang banyak. Melalui sistem ini air sungai disekat dengan membina empangan yang diperbuat daripada kayu. b. Penanaman Padi. Seberang Prai. Tanaman-tanaman Lain. bukan untuk jualan. Mereka menjalankan kegiatan pertanian seperti menanam padi huma. Dua jenis padi yang ditanam iaitu padi huma dan padi sawah. Kebanyakan kawasan penanaman padi sawah adalah kawasan yang subur seperti tebingtebing sungai dan tanah pamah persisiran pantai.   menyokong dan melibatkan diri dalam usaha pembangunan berganding bahu membangunkan Negara berilmu dan berketrampilan Tugasan 2: Tulis satu esei tidak kurang daripada 100 patah perkataan yang mengandungi pengamalan unsur patriotisme berdasarkan soalan di bawah. ¬ Kawasan penanaman padi yang utama ialah Kuala Selangor. Soalan: Kegiatan ekonomi tradisional penting dalam memperkukuh semangat nasionalisme bangsa Malaysia. Kadazan/Dusun. Padi ditanam untuk kegunaan sendiri. Padi sawah memerlukan banyak air. Kegiatan Ekonomi di Tanah Melayu (10 markah) Kegiatan Ekonomi Saradiri a. B. Walau bagaimanapun beras masih diimport oleh Selangor. ¬ Padi merupakan tanaman utama yang diusahakan oleh masyarakat Melayu tradisional. Perak dan Negeri Sembilan. Antara kaedah yang digunakan ialah sistem pengairan . Bidayuh. Isi 1. Melanau dan Melayu. kuku kambing untuk menanam padi. Pahang dan Negeri Sembilan. mencari hasil hutan dan memburu binatang. Berikan pendapat anda. Di Sabah dan Sarawak kegiatan ekonomi sara diri dan komersial dijalankan oleh kaum Iban. Kaedah yang digunakan dalam penanaman padi ialah menggunakan binatang untuk membajak. Padi sawah ditanam di kawasan tanah rendah dan di kawasan yang mempunyai banyak air. Dataran Perlis. A. Kegiatan perdagangan juga dijalankan oleh saudagar-saudagar tempatan (Rajaraja Melayu dan pembesar-pembesar Melayu).

Kegiatan menangkap ikan dihentikan antara bulan November hingga Februari kerana keadaan laut yang bergelora dan berbahaya kepada nelayan. Kegiatan menjerat gajah dijalankan secara meluas di Pahang kerana terdapat banyak binatang liar di negeri tersebut. Terangganu dan Pahang menjalankan kegiatan menangkap ikan di laut antara bulan Mac hingga Oktober. jaring. kelapa dan keledek. Perak dan Terengganu. jaring kelong dan rawai. damar. pukat. Penternakan ¬ Antara kegiatan menternak binatang utama masyarakat Melayu ialah ayam. madu lebah. Manakala Kelantan pula mengeksport beras ke Singapura. dan sungai. Alat-alat yang digunakan menangkap ikan di laut ialah pukat. Kegiatan menjerat gajah juga dijalankan kerana gajah boleh digunakan untuk pelbagai kegunaan . damar. kopi. Hasil tangkapan digunakan untuk keperluan diri dan lebihannya dijual atau dikeringkan. kayu-kayan. b. ubi kayu. Kegiatan pertanian dagang. tembakau. Hasil Hutan ¬ Hasil hutan merupakan kegiatan ekonomi komersial yang sangat diperlukan oleh para pendagangan. Memburu binatang ¬ Masyarakat Melayu tradisi menjalankan kegiatan memburu binatang sebagai kegiatan sampingan. Antara hasil hutan yang dieksport ialah rotan. getah jelutung. Gajah juga dijadikan hadiah oleh pemerintah atau persembahan serta kenderaan semasa peperangan. gawai. ¬ Di Kedah . d. rusa. Gajah digunakan sebagai alat pengangkutan atau pengangkutan utama golongan pemerintah . tombak. pancing. c. Perlis dan Kelantan kegiatan penanaman padi adalah bersifat separa sara diri dan berorientasikan komersial. Antara hasil hutan ialah rempah-ratus. Kedah mengeksport beras ke Pulau Pinang. buluh.¬ Selain tanaman padi. Selain menjadi sumber makanan. tali kail. itik. nipah. bubu. Antara alat-alat yang digunakan untuk menangkap ikan di sungai dan tasik ialah serampang. buah-buahan. Negeri-negeri yang dapat menghasilkan lebihan hasil beras ialah Selangor. a. Lada hitam dan gambir ¬ Lada hitam dan gambir banyak ditanam di Johor dan Pulau Pinang. pisang tebu. ¬ Penduduk di Kelantan. Hasil hutan . Di Johor penanaman lada hitam dan gambir dijalankan oleh orang-orang Cina. Perikanan ¬ Kegiatan menangkap ikan merupakan kegiatan utama masyarakat Melayu yang tinggal di kawasan persisiran pantai. tangguk. jermal. binatang ternakan seperti lembu dan kerbau juga digunakan untuk membajak sawah dan menarik kayu. ¬ Memungut hasil hutan merupakan kegiatan tradisi masyarakat Melayu. rotan. Temenggong Daeng Ibrahim memberi hak berekonomi . Antara binatang yang diburu termasuklah pelanduk. f. seladang dan ayam hutan. a. jala. tanaman-tanaman lain juga ditanam iaitu jagung. Padi dan beras. kapur barus. e. jala. sungai atau laut. kayu cendana serta pelbagai hasil hutan yang lain. kancil. gading gajah dan sebagainya. Mereka mampu membekalkan beras kepada negeri-negeri Melayu lain. kelong. serkap dan lukah. Cara menangkap ikan berbeza-beza dan bergantung kepada keadaan setempat. Kegiatan berburu dijalankan secara meluas di Pahang dan Terengganu. lada hitam gambir. lembu dan kerbau.di samping menjadi lambang ketinggian taraf seseorang pemerintah. Pengumpulan hasil-hasil hutan ini dilakukan orang-orang Melayu dan Asli. Kegiatan ekonomi komersial. tasik.

Barang-barang yang didagangkan ialah sagu. c. Antara pembesar Melayu yang menjalankan kegiatan pelombongan bijih timah ialah Long Jaafar. Bidayuh dan Kenyah. Perdagangan. Banyak kilang memproses tebu didirikan di kawasan ini. Larut. Terengganu. a. . Ubi kayu banyak diusahakan di Melaka. Padi huma diusahakan oleh masyarakat Kelabit yang tinggal di kawasan bukit Hulu Sg. Diusahakan secara bergotongroyong. Orang Melanau menjalankan kegiatan memproses sagu di Oya dan Mukah. Ditanam secara meluas pada pertengahan abad ke-19. Bijih Timah ¬ Diusahakan oleh raja dan pembesar Melayu. Tanaman-tanaman lain. Tanaman jualan lain ¬ Tanaman tebu banyak ditanam di Seberang Perai dan Krian. Emas. Kopi ditanam secara besar-besaran di Selangor. ¬ Padi huma diusahakan oleh orang Iban. pokok buah-buahan dan pokok mengkuang. Ngah Ibrahim dan Raja Jumaat. e. Sistem tali air dibina untuk mengairi kawasan sawah. Kegiatan Perlombongan a. Penanaman Padi. ¬ Dijalankan oleh orang Melanau dan Brunei di kawasan sempadan. B. b. Pada peringkat awal emas diusahakan oleh orang-orang Minangkabau dari Sumatera. Sungai Selangor dan Sungai Kelang di Selangor. Perikanan. Kegiatan ekonomi komersial a. Kawasan kegiatan bijih timah yang utama ialah Kinta. ¬ Diusahakan di Pahang. b. Kopi ¬ Ditanam oleh peladang-peladang Eropah. Mereka menggunakan buruh-buruh Cina. dan Dinding di Perak. Perlombongan ¬ Antimoni diusahakan oleh orang Bidayuh. Kegiatan Ekonomi di Sarawak ( 5 markah ) Kegiatan Ekonomi Sara diri. Sungai Ujong dan Sungai Linggi di Negeri Sembilan. ii. Selangor dan Negeri Sembilan. Negeri Sembilan dan Johor. Orang Eropah memainkan peranan penting dalam penanaman. b. Lada hitam ¬ Tanaman eksport terpenting pada zaman pemerintahan Brooke. Diusahakan oleh peladang Cina terutamanya pengusaha daripada Singapura.Baram. Negeri Sembilan dan Johor. d. Saribas dan Batang Lupar. ¬ Antara tanaman lain yang ditanam ialah lada hitam. ¬ Dijalankan oleh orang Melayu yang tinggal di kawasan persisiran pantai Kaum Iban menjalankan penangkapan ikan di kawasan sungai terutamanya di Sungai Rejang.kepada tauke-tauke dan ketua kongsi gelap Cina bagi mengusahakan ladang-ladang lada hitam melalui Sistem Kangcu atau Surat Sungai.

Mereka terkenal dengan kemahiran bertukang besi. menenun kain dan memacu kuda. ¬ Sagu ditanam secara meluas di antara tahun 1850-1860. Padi huma diusahakan oleh orang Murut dan Bajau. Padi sawah diusahakan oleh orang Kadazan dan Dusun. peladang-peladang Belanda dan Jerman memainkan peranan penting dalam penanaman tembakau. b. Padi huma ditanam di lereng-lereng bukit landai di kawasan pedalaman yang bergunung-ganang.¬ Brooke memberi tanah kepada saudagar-saudagar Cina untuk membuka kebun lada hitam. Gambir ditanam secara meluas di Bau. Penanaman Padi ¬ Tanaman makanan utama. Mulai abad ke-20 orang Cina mulai mengambil alih kegiatan ini dan kemudian menguasai perusahaan sagu. ¬ Emas dilombong di Bau oleh orang Cina. Diusahakan oleh orang Melayu dan Inggeris. Penampang dan lembah bukit di Ranau. Perlombongan. ¬ Peladang menggunakan tenaga buruh dari Singapura dan Hong Kong. Dijalankan di sepanjang pantai perairan Sabah dan bersempadan dengan Brunei. Tembakau ¬ SBUB telah menggalakkan penanaman tembakau. Selepas tahun 1884. ¬ Harga gambir meningkat pada tahun 1890-an. buah-buahan dan sayur-sayuran merupakan ‘ makanan selang” c. Perikanan ¬ Dijalankan oleh masyarakat Melayu Brunei dan Kedayan. ubi kayu. ayam. Antara tahun 1935-1939 Sarawak merupakan pengeksport kedua terpenting selepas Indonesia. Penternakan ¬ Binatang yang diternak ialah kerbau. Kegiatan Ekonomi Komersial a. Inggeris membuka kilang di Mukah dan memberi wang pendahuluan kepada pekebunpekebun kecil. Dijalankan oleh suku kaum dusun dan Kadazan. b. tanaman gambir mulai merosot kerana harganya tidak stabil. Pada tahun 1890 terdapat 60 estet tembakau yang kebanyakan tertumpu di Bahagian Timur Laut dan Pantai Timur Sabah. . Brooke memberi tanah kepada peladang Cina. Pembesar Melayu menggunakan tenaga buruh Dayak. Keningau dan Tambunan. Petroleum diusahakan secara komersial oleh SBUB. Pada awal abad ke-20. Gambir. e. Kegiatan ekonomi di Sabah. Sagu. b. c. Pada penghujung abad ke19 penanaman tembakau merosot apabila permintaan dari Amerika merosot. d. C. Papar. ( 5 markah ) Kegiatan ekonomi sara diri a. Pertukangan ¬ Dijalankan oleh kaum Bajau. d. Antimoni dilombong di Bahagian Pertama Sarawak. Kawasan tumpuan ialah Pantai Timur Sabah. Tembakau mula diusahakan oleh orangorang Cina. Perlombongan. ¬ Emas diusahakan oleh orang Cina di Sungai Segama. keledek. Tanaman-tanaman lain ¬ Jagung. Kawasan penanaman padi yang utama ialah Tuaran. itik dan khinzir.

Penutup ( 2/3 markah ) Kegiatan ekonomi di Malaysia sebelum kedatangan Barat bersifat sara diri dan komersial.C. . Setelah kedatangan Barat. Kegiatan ini menjadi komersial apabila lebihan yang ada dijual atau ditukar dengan barangan lain. Kegiatan ekonomi sara diri adalah untuk keperluan diri dan keluarga sendiri. kegiatan ekonomi sara diri masih wujud dan kegiatan komersial serta perdagangan semakin berkembang.