Naskah Pildacil: Adab Kepada Orang Tua

Asalamualaikum wr.wb Audzubillahiminasyaitonirrojiim Bismillahirrohmanirrohim Hamdan Wa Syukron lillah,Solaatan wa salaaman ‘ala rosulillah.ammaa ba’du.

Yang terhormat Dewan juri Yang terhormat bapak dan ibu guru yang hadir pada acara ini Hadirin dan hadirat yang berbahagia Serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan.

Ayo, bersyukur kepada Allah. Ayo, bersalawat kepada rasulullah. Dan ayo, berbakti kepada kedua orang tua kita.

Teman-temanku, maukah kalian masuk surga? Ayo, mau tidak? Jika mau, begini caranya: pelukah kedua tangan orang tua kita kita seraya ucapkan: Asalamualaikum ya abi ya umi, Asalamualaikum ya abi ya umi, Salam indah kupersembahkan, Dari Allah Yang Penyayang, Salam indah ku persembahkan, Dari Allah Yang Penyayang.

Teman-temaanku yang tersayang, memberi salam dan doa kepada kedua orang tua itu merupakan salah satu contoh adab yang baik terhadap orang tua. Ada contoh lagi teman-temanku, yaitu kita harus rajin mengaji supaya menjadi anak yang saleh. Allahumma…………………(aamiin)

prok. prok) Rajin ngaji (prok. membahagiakan orang tua adalah salah satu cara untuk mendapatkan ridhoNya. Nah. prok. Apabila orang tua memerintahkan untuk membelikan sesuatu. prok. prok. prok) Sampai mati (prok. Ya !!! Nah. tentu akan membuat hati orang tua kita bahagia. prok. prok) Cinta islam (prok. prok) Lailahaillah muhammadurosulullah. maka hendaklah kita tidak menolaknya dan pergunakanlah bahasa yang baik. prok. Coba dengarkan.Ke sekolah tidak malas lagi. Teman-temanku. Tepuk Anak Sholeh : Aku (prok. prok) Orang tua (prok. prok) Rajin solat (prok.prok) Dihormati (prok. Diantaranya dengan mentaati apa yang mereka perintahkan yang sejalan dengan ajaran agama kita. prok. prok. prok) Anak saleh (prok. menghormati orang tua begitu banyak caranya. ikutilah dan bertepuk tanganlah. Adab terhadap orang tua ini dijelaskan oleh Alloh SWT dalam surat Al Isra ayat 23 yang berbunyi : Audzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirohmanirrohim ۡ َ ۡ ِ ‫وب‬ ‫دو ْا إِ ا‬ ‫ُّك أَ ا‬ ۡ ِ‫ن إ‬ ۡ َ‫َّل ت‬ ‫َا‬ ۡ َ‫َ أ‬ ُ‫ح‬ ُ ُ‫عب‬ َ ُُ‫َّا يَ ۡب‬ ‫و‬ ٰ‫ض‬ َ ‫د‬ َ ‫ِن‬ َ ِ‫ىٲل‬ َ ‫رب‬ َ َ‫َ أ‬ َ َ‫للِِب‬ َ ‫ح‬ َ ‫ى‬ َ َ‫وق‬ ِ ‫ن‬ ‫س ٰـنًاۚ إِ ا‬ َ ‫ٱل‬ َ ُ‫َّل إِيااه‬ َ َ ُ ُ‫د‬ ِ ‫د ۡي‬ ٍّ۬ ٍّ۬ ‫ى‬ ۡ َ‫َّل تَ ۡنہ‬ َ‫و‬ َ َ‫َا ف‬ َ‫ك‬ ۡ َ‫َا ق‬ )٣٢( ‫َا‬ َ ً‫َّل‬ ِ ً ٍّ۬ ‫َي‬ َ ‫َا‬ َ ‫َ أُف‬ َ ُ‫وقُل لاه‬ َ ُ َُ َ ُ‫َل تَقُل لاه‬ َ ُُ‫َل‬ ِ ‫ڪ‬ Shodhaqollah hul adzim .

Demikianlah. jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu. Jangan hanya meminta uang jajan lantas kita pergi begitu saja. Ikan Lohan ikan gurami. Wb . Allohumma………………………. apabila kita hendak pergi sekolah. Terus. yang dapat saya sampaikan.Yang artinya adalah : “Dan Tuhanmu Telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. dan kebenaran dari yang Esa Wabillahitofiq walhidayah Wasalamualaikum. apabila kita bisa menghormati orang tua. Itu contoh kecilnya.. Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia” Mengucapkan kata ah kepada orang tua tidak dibolehkan oleh agama apalagi mengucapkan katakata atau memperlakukan mereka dengan lebih kasar daripada itu. maka kita harus ingat untuk bersalaman terlebih dahulu. Mudah-mudahan pidato saya bermanfaat bagi kita semua. maka kita sudah termasuk anak yang soleh. banyak terdapat di danau Nongsa Segala kesalahan dari kami. Nah. (aamiin) Kesimpulan pidato saya ialah ada menghormati orang tua adalah salah satu adab yang baik kepada orang tua. Wr.