KOMPONEN BIOTIK DAN ABIOTIK

Komponen Biotik & Abiotik serta rantaian makanan yang berlaku dalam ekosistem hutan hujan tropika.

Komponen biotik yang terlibat dalam ekosistem hutan hujan tropika ialah seperti tumbuhan hijau yang bertindak sebagai pengeluar, pelbagai peringkat pengguna.

Manakala komponen abiotik ialah

Tenaga matahari: berperanan membekalkan tenaga kapada pengeluar & menjamin suhu yang tinggi.

Hujan: pembekal utama sumber air kepada komponen biotik. Hujan turun dengan lebat kira-kira 2000mm setahun.

Tanih: berasal daripada batuan yang telah diluluhawakan secara luluhawa kimia yang menghasilkan pelbagai jenis regolit @ tanih seperti tanah laterit, tanah liat, tanah pasir & sebagainya.

Proses-proses perpindahan tenaga dalam rantai makanan bagi ekosistem hutan tropika adalah:

Tenaga dipindahkan terus dari matahari

kepada pengeluar/tumbuhan untuk proses fotosintesis. Daun pokok akan melakukan proses fotosintesis untuk membuat makanan & hasilnya ialah tenaga kimia yang disimpan oleh tumbuhan dalam bentuk karbohidrat, protein, lemak & asid tumbuhan.

Tenaga kimia & haba dipindahkan dari pengeluar/tumbuhan ke pengguna primer.

Tenaga kimia & haba dari pengguna sekunder akan berpindah kepada pengguna tertier (omnivor) iaitu apabila haiwan karnivor memakan karnivor yang lain @ memakan herbivor serta pengeluar.

Organisma pengurai seperti bakteria & kulat pula memperolehi tenaga kimia daripada molekul yang kaya dengan tenaga daripada

m 4. 3. pembinaan. Sistem ekonomi tradisional yang masih bergantung kepada sumber hutan seperti masyarakat orang asli yang menjalankan aktviti pertanian pindah. Penting untuk sektor pembalakan. Membantu memajukan industri yang berkaitan dengan sumber hutan seperti industri membuat perabot. kepelbagaian spesis flora & fauna mampu menarik pelancong & seterusnya akan menambahkan pendapatan penduduk & negara. ulat. mengutip & berburu. bakteria.& cacing tanah. serta industri pengangkutan. . air terjun.tisu organisma yang mereput & menguraikan jisim organik yang mati ialah seperti kulat. Sektor pelancongan seperti hutan lipur. 2. Kepentingan kpd alam sekitar manusia 1.menghesilkn sumber kayu dalam pelbagai bentuk untuk kegunaan tempatan & juga dieksport.

Hutan tebal dengan saiz daun yang lebat & padat serta mendapat cahaya matahari yang cukup sudah tentu akan mengalami proses perpeluhan (transpirasi) dengan baik. Kepentingan kepada alam sekitar fizikal 1.5. Ia juga perlindungan daripada hakisan tanah. Kawasan hutan tebal yang berlakunya proses transpirasi yang berkesan utk membebaskan wap-wap air ke udara. gangguan ekosistem akan menjejaskan rantai makanan. Liputan tumbuhan melindungi tanih daripada hakisan percikan @ hempasan air hujan serta mengurangkan kadar hakisan larian air permukaan melalui cengkaman akar & juga proses cegatan silarannya. 2. Mengawal keseimbangan kitar hidrologi. Dgn perkataan lain angin bertiup “sepoi2 bahasa”. 1. Hutan menjadi habitat utama untuk haiwan membentuk lingkungan populasi & meneruskan generasinya. Menjadi kawasan tadahan air bagi membekalkan air kepada empangan & diproses seterusnya dijual kepada pnduduk @ dieksport ke negara lain yang menhasilkan pendapatan negara. Mengurangkan kelajuan angin. 1. Wap air akan disejat ke atmosfera sebaliknya diperangkap oleh daun & silara pokok yang tebal. Mengekalkan klmbapan udara. Hutan berfungsi sebagai habitat kepelbagaian biologi khususnya fauna seperti hidupan liar. peranan hutan untuk mengekalkan @ mengawal perubahan iklim mikro boleh ditinjau dari beberapa sudut seperti berikut.  Dalam konteks iklim mikro. Di kawasan hutan hujan tropika tiupan angin sentiasa tenang & nyaman.sistem akar banir yang timbul di permukaan tanah akan menyekat @ memperlahankan had laju larian air permukaan. .Selain itu. 2.

Menyederhanakan suhu sekitar. tidak terlalu panas & tidak terlalu sejuk. Kelembapan udara yang tinggi di kawasan hutan tebal maka suhu persekitaran juga adalah sederhana .3. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful