P. 1
Implikasi Kepelbagaian Sosio Budaya

Implikasi Kepelbagaian Sosio Budaya

|Views: 8|Likes:
Published by Aya Adam

More info:

Published by: Aya Adam on Apr 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/17/2014

pdf

text

original

IMPLIKASI KEPELBAGAIAN SOSIO-BUDAYA

E-melkan IniBlogThis!Kongsi ke TwitterKongsi ke Facebook

Kepelbagaian sosio-budaya dalam sistem masyarakat majmuk di negara kita akan memberi kesan secara langsung kepada perkembangan sistem pendidikan secara umumnya dan kepada suasana pembelajaran secara khasnya. Implikasi kepelbagaian sosio-budaya ini melibatkan murid, guru,sekolah dan kurikulum tersirat . Murid Murid harus bersosial dalam melakukan aktiviti pembelajaran dan seharusnya berinteraksi tanpa mengira kelas sosial dan perlu membuang sikap prejudis terhadap rakan bangsa lain. Hati dan jiwa mereka perlu dibersihkan melalui pendidikan terbaik supaya tidak terdapat perbezaan antara individu atau kumpulan murid dengan yang lain. Kepercayaan dan amalan agama yang dianuti oleh murid tidak harus dipertikaikan dan aktiviti yang dijalankan haruslah berupaya menyemai semangat saling percaya dan mempercayai ke dalam jiwa murid. Proses sosiaisasi antara kaum tanpa mengira anutan agama hendaklah dikembangkan supaya proses pembentukan kendiri murid dapat dilaksanakan. Secara langsung semangat perpaduan dapat dijalinkan dalam masyarakat majmuk di negara kita. Penggunaan bahasa yang standard harus diamalkan oleh murid-murid semasa berada di sekolah terutamanya semasa berlangsungnya pembelajaran. Unsur-unsur dialek mengikut kaum hendaklah dielakkan, dan murid harus sentiasa berinteraksi dengan menggunakan bahasa yang betul. Laras bahasa yang tepat akan membantu murid berkomunikasi dengan lancar. Murid juga digalakkan berinteraksi dan berhubung dengan mereka yang berlainan jantina mengikut batasbatas yang sepatutnya. Mereka juga perlu diberikan kesedaran batasan perhubungan dalam interaksi yang berlainan jantina dan saling menghormati antara satu sama lain. Kemahiran juga berkomunikasi memainkan peranan penting ke arah pembentukan budaya penyayang. Komunikasi berkesan dapat dicapai melalui cara bertutur, pengunaan bahasa badan, penulisan, juga melalui pengunaan alat-alat tertentu seperti komputer, telefon dan sebagainya. Murid biasanya akan terpengaruh kepada tindakan guru yang menunjukkan teladan sebagai seorang profesional. Oleh itu guru mesti membentuk program-program yang bertujuan membangunkan murid, dengan peraturan dan arahan yang jelas bagi mengurangkan segala tingkahlaku negatif. Murid biasanya suka akan budaya belajar yang ceria, menyeronokkan, menyentuh emosi, disamping meningkat kecergasan mental, kreatif dan ininovatif dan bermatlamat. Guru diperlukan membentuk budaya bilik darjah yang dinamis, mementingkan aspek nilai-nilai murni, hubungan yang mesra sesama murid dan murid dengan guru. Murid yang sentiasa mendapat dorongan dan bimbingan guru serta rakan sebaya, tahap disiplin yang terkawal melalui tindakan yang berhemah, yang dibaluti perasaan kasih saying dapat memberi peluang yang terbaik untuk mengembangkan potensi diri mereka kea rah pembentukan modal insane yang berkualiti. Tindakan murid boleh dibuat jangkaan oleh guru. Guru boleh dapat mengurangkan kadar ponteng dan masalah disiplin melalui pendekatan pengurusan bilik darjah yang berkesan. Kadar bilangan murid yang terlalu ramai dan tidak seimbang bukanlah ukuran subjektif bahawa kelas itu tidak dapat dibangunkan. Kecekapan yang ditunjukkan oleh bakal guru menghasilkan sebuah bilik darjah yang dapat ditransformasikan menjadi sebuah rumah yang menepati slogan ‘bilik darjahku, rumahku’.

Murid –murid yang menimbulkan punca permasalahan harus dikenalpasti. Melayu merujuk kepada mereka yang bertutur bahasa Melayu dan mengamalkan adat resam orang Melayu. Guru mesti mencuba membantu menyelesaikan punca permasalahan dan meneruskan aktiviti pengajaran dengan banyak berinteraksi dengan murid sehingga ia merasakan dirinya mendapat perhatian dan dihargai sehingga ia merasakan mendapat perhatian dan dihargai bukan kerana dirinya tetapi kerana tingkahlakunya yang disenangi guru. hormatmenghormati. setiakawan. supaya murid lain tidak menjadi ‘pak turut’. bangsa merupakan sekumpulan orang yang mempunyai ciri-ciri kebudayaan. Cina dan India di Malaysia yang hidup bersama sejak dahulu dan telah membentuk identiti Malaysia yang ada kini. Diantara kumpulan terbesar terdiri dari Melayu. Kamus Pelajar (1993) pula memberi takrifan bangsa sebagai kumpulan manusia yang sama usulnya serta serupa sifatnya. Kepelbagaian sosio-budaya Malaysia boleh ditinjau dari segi bangsa. Perkataan Melayu mungkin berasal daripada nama sebuah anak . persahabatan. Banjar. Bangsa juga merujuk kepada nilai sosial seperti bekerjasama. bahasa. Murid harus diterapkan supaya membiasakan diri datang ke bilik darjah tepat pada masanya. Kesabaran. kesabaran dan kegigihan yang boleh dipupuk dalam kalangan murid untuk mencorakkan suasana bilik darjah yang sihat dan dinamik. yang bersatu pada satu wilayah dan mempunyai keterikatan dengan wilayah tersebut. Kadazan-Dusun. nilai dan aspirasi yang sama. Rakyat dinegara kita ini terdiri daripada lebih dari 200 etnik. dedikasi. namun harus diingat bahawa bukan murid menjadi puncah permasalahan. Contohnya. toleransi. Bangsa Menurut Kamus Dewan (1999). Kesedaran Kepelbagaian Sosio-Budaya E-melkan IniBlogThis!Kongsi ke TwitterKongsi ke Facebook Malaysia mempunyai lebih dari 27 juta penduduk pada tahun 2008. Bangsa merupakan suatu kelompok manusia yang dianggap memiliki identiti bersama. adat resam dan jantina. struktur masyarakat atau kelas sosial. perkongsian.Mungkin terdapat beberapa orang murid yang nakal didalam setiap kelas. India. kecekalan dan kesungguhan untuk membentuk perangai murid memang mengambil masa yang lama. Ketegasan terhadap disiplin murid perlu dilakukan dengan cara dan pendekatan berhemah yang menampakkan bahawa ketegasan itu bukan bertujuan mendera tetapi lebih kepada pengajaran. Melayu. kepercayaan. Kemahiran mengawal kelas sebaik sahaja guru memasuki kelas merupa titik noktah penting dalam pengajaran dan pembelajaran. Iban dan lain-lain lagi. Cina .

dan Madagaskar. Seorang yang beragama Islam 2. Indonesia. Menurut perkara ini. . bukan semua orang yang berketurunan daripada nenek moyang Melayu adalah orang Melayu. orang Melayu didefinisikan menurut perlembagaan dalam pekara 160(2). Dengan kata yang lain. di Indonesia. Mengamalkan adat istiadat Melayu 4. Istilah "Melayu" untuk merujuk kepada nama bangsa atau bahasa adalah suatu perkembangan yang agak baru dari segi sejarah. apa yang menjadi masalahnya. penakrifan ini merangkumi kebanyakan orang di Malaysia. Filipina. Penakrifan orang Melayu merupakan satu pekerjaan yang sukar. istilah "Melayu" hanya merujuk kepada seseorang yang berketurunan Melayu yang menganut agama Islam. dan sebahagian dari negeri Thai dan Filipina. istilah "Melayu" hanya merujuk kepada keturunan raja Melayu dari Sumatera sahaja. Iaitu: Penakrifan undang-undang Penakrifan antropologi Penakrifan undang-undang Di negara Malaysia. Bagaimanapun menurut Perlembagaan Malaysia. Thailand. Sebelum itu. Di sana letaknya "Kerajaan Melayu" sekitar 1500 tahun dahulu sebelum atau semasa adanya Kerajaan Srivijaya. dia bermastautin di Persekutuan atau di Singapura. secara amnya terdapat dua jenis penakrifan untuk menentukan sama ada seseorang itu orang Melayu. orang Melayu ditakrifkan sebagai 1. Istilah "Melayu" ditakrifkan oleh UNESCO pada tahun 1972 sebagai suku bangsa Melayu di Semenanjung Malaysia. iaitu setelah adanya Kesultanan Melayu Melaka. warga Indonesia lebih suka mengenali diri mereka sebagai orang Indonesia dan mengenali bahasa mereka sebagai bahasa Indonesia. Bertutur bahasa Melayu 3. Walaupun demikian.sungai yang bernama Sungai Melayu di hulu Sungai Batang Hari. Lebih-lebih lagi.Walaupun demikian. Sekiranya menurut penakrifan orang Melayu sebagai orang yang bertutur dalam Bahasa Melayu. dari segi etimologi. orang Melayu hanya merupakan salah satu daripada beratus-ratus kaum/suku di negara itu. Ada juga sumber sejarah yang mengatakan bahawa perkataan "Melayu" berasal dari "Sungai Melayu" di Jambi. perkataan "Melayu" itu dikatakan berasal daripada perkataan Sanskrit "Malaya" yang bermaksud "bukit" ataupun tanah tinggi. Sehubungan itu. tidaklah sehingga abad ke-17 bahawa istilah "Melayu" yang merujuk kepada bangsa semakin digunakan secara meluas. Indonesia. Lahir sebelum hari merdeka sama ada di Persekutuan Tanah Melayu (Malaya) atau di Singapura atau pada hari merdeka. Tetapi. Sumatera.

Mewujudkan sekolah -Kurikulum tersirat yang terdiri daripada pelbagai bangsa seperti sekolah kebangsaan untuk semua kaum. sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil.RUMUSAN IMPLIKASI KEPELBAGAIAN SOSIO . kurikulum seperti perlunya menghormati dicapai. Untuk Perpaduan sebagainya. kini disatukan dalam satu sistem pendidikan yang seragam DIkirimkan oleh Cikgu Min Pada Saturday. Ianya berkomunikasi menggunakan bahasa kaum.Memberi ruang yang penggunaan bahasa satu aktiviti yang -Kurikulum tersirat yang standard dan sama rata kepada diusahakan oleh merangkumi nilai-nilai mengelakkan unsursemua murid untuk Kementerian Pelajaran yang dibentuk oleh mengambil bahagian unsur dialek mengikut bagi memastikan warga sekolah sendiri kaum. jantina dan dijalankan secara tidak memainkan peranan standard kebangsaan sebagainya langsung seperti murid penting ke arah yang boleh diterima mempelajari tingkah pembentukan budaya oleh semua lapisan laku baik guru.BUDAYA GURU -Memastikan kaedah p&p yang digunakannya dapat diterima oleh semua murid. perlu memainkan -Kurikulum tersirat juga dalam melakukan aktiviti peranan dalam -Guru perlu membina perhubungan boleh dilaksanakan menerangkan kepada bagi memastikan objektif tersebut selain melalui aktiviti kopembelajaran dapat murid mengenai daripada sekolah. MURID SEKOLAH KURIKULUM TERSIRAT -Murid secara bersama.Pihak berkuasa juga sebagai kurikulum tersirat. hubungan perpaduan dalam rapo di antara warga kalangan murid di sekolah dan sekolah. sekatan budaya dan . di antara satu sama lain memberi penekanan kepada persekitaran yang wujud di kalangan warga sekolah. sama dalam satu kumpulan besar akan sentiasa mengikut aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang -Mewujudkan berlangsung dalam bilik pergaulan yang tidak berkelompok dan tanpa darjah. pembelajaran kalangan murid tanpa prosedur.-. Sekolah ini sebagainya adalah antara sekolahyang dahulunya terasing antara satu sama lain. agama.Murid juga perlu kegiatan panitia dan kaum . Budaya akademik di sekolah boleh dikatakan . kepercayaan setiap -Program Intergrasi . di sekolah. mengamalkan (RIMUP) adalah salah . 2012 . Kemahiran mengira latar pertalian dan struktur .Murid harus bersosial masyarakat. dalam aktiviti perpaduan dipupuk di seperti amalan. guru penyayang di kalangan Sekolah Wawasan murid mempamerkan akhlak murid ditubuhkan untuk mewujudkan budi pekerti. peraturan.Guru perlu belakang. aktiviti berpersatuan. September 15.

EDU 3106 IMPLIKASI KEPELBAGAIAN SOSIO Pengenalan. kepercayaan. Menurut Edward Burnett Tylor. budaya atau kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks.95 juta orang dan lain-lain kaum seramai 342 ribu orang.iban. Perpaduan merupakan elemen terpenting dalam usaha mengekalkan keharmonian negara.50 juta orang adalah kaum melayu manakala 3. perpaduan turut menjadi isu yang hangat setelah pemimpinpemimpin kaum mula membangkitkan isu-isu sensitif dan mencabar hak keistimewaan Kaum Bumiputera yang sedia termaktub di dalam Perlembagaan Malaysia.45 juta orang diikuti dengan kaum india seramai 1. adat istiadat dan sebagainya. Rukun Negara adalah salah satu usaha kerajaan untuk mengekalkan perpaduan pelbagai kaum di Malaysia setelah berlakunya peristiwa berdarah 13 Mei 1963 yang mampu mengugat kemerdekaan negara pada masa itu. Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga. Sosio budaya menurut islam ialah amalan yang berupa gaya hidup dan peradaban sesuatu masyarakat yang lahir dari akidah dan petunjuk Islam. bagi meransang pembangunan masyarakat berkenaan menurut yang diredhai Allah SWT.15 juta orang adalah kaum bumiputera bukan melayu seperti kadazan. yang di dalamnya terkandung pengetahuan. Malaysia terdiri daripada 17. Kepelbagaian budaya ini telah mempamerkan keunikan negara kita berbanding negara lain.64 juta orang kaum bumiputera dimana 14. dan kemampuan-kemampuan lain yang diperoleh oleh seseorang sebagai anggota masyarakat. satu pendekatan perlu di ambil bagi mengelakkan perpecahan kaum dan peristiwa berdarah berulang kembali. dusun dan lainlain lagi. Pada era yang makin mencabar ini. Kaum Cina pula seramai 6. adat istiadat. Merujuk kepada perangkaan yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia bagi Suku Ketiga 2009. Islam turut mempunyai takrif tersendiri mengenai sosio budaya ini. Oleh hal demikian. dayak. Malaysia merupakan sebuah negara berbilang kaum dan etnik dengan pelbagai budaya. pemerintah negara perlu bijak untuk menangani karenah serta permintaan semua kaum bagi kepentingan kaum mereka. bersangkutan dengan akhlak dan pergaulan masyarakat itu dalam berbagai bidang penghidupan mereka. . kepelbagaian membawa erti berbagai-bagai jenis manakala sosio-budaya pula ditakrifkan sebagai hubungan masyarakat dengan budaya yang merangkumi cara hidup. hukum. moral. kesenian. Bagi mengekalkan keharmonian dan kesejahteraan negara yang mempunyai pelbagai kaum ini. Kewujudan pelbagai kaum di Malaysia secara langsung telah mewujudkan kepelbagaian sosio budaya dalam masyarakat kita. maka wujudlah Rukun Negara. Oleh yang demikian. kepelbagaian sosio-budaya boleh didefinisikan sebagai hubungan masyarakat yang mempunyai perbezaan budaya dalam wilayah yang sama dan hidup bersama.

lahir dari pegangan dan kecenderongan diri masyakarat berkenaan dalam berbagai bidang hidup.” 1Malaysia adalah satu gagasan bagi memupuk perpaduan di kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. fikiran. Ia juga bermaksud kemajuan fikiran atau akal budi (cara berfikir dan berkelakuan). 1Malaysia adalah satu gagasan bagi memupuk perpaduan di kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum.1996. kebudayaan ialah keseluruhan . berteraskan beberapa nilai-nilai penting yang seharusnya menjadi amalan setiap rakyatMalaysia. Apabila ke dua – dua perkataan ini dicantumkan (budaya) membawa maksud tenaga. Sementara itu menurut Andreas Eppink pula. Dato' Sri Mohd Najib Bin Tun Hj Abd Razak melancarkan 1Malaysia sebagai usaha untuk mengeratkan hubungan kaum di Malaysia. Definisi sosiobudaya Sebelum membincangkan lebih lanjut berkaitan kepelbagaian sosio-budaya.org/ budaya atau kebudayaan (daripada perkataan Sanskrit buddayah.wordpress. yang merupakan kata jamak bagi perkataan buddhi. terlebih dahulu dihuraikan maksud budaya itu sendiri. Dalam erti kata lain 1Malaysia digagaskan sebagai satu formula yang akan membantu memastikan aspirasi negara.wikipedia. Arshad Hj. iaitu Wawasan 2020 tercapai jika ia diterapkan ke dalam sanubari rakyat dan diamalkan oleh setiap lapisan masyarakat. Mohd. untuk memberi kepuasan dan meransang pembangunan hidup masyarakat tersebut. di mana sesuatu kaum menerima keunikan kaum yang lain seadanya agar dapat kita hidup bersama dalam keadaan saling hormat menghormati sebagai rakyat dalam satu negara. tenaga dan pengaruh. usaha rohani atau kuasa yang menggerakkan jiwa. 1Malaysia menekankan sikap penerimaan di kalangan rakyat berbilang kaum. Manakala daya ialah perkataan Melayu Polynesia bermakna kekuatan kuasa. Menurut Kamus Dewan Edisi ke 3. Dr. berteraskan beberapa nilai-nilai penting yang seharusnya menjadi amalan setiap rakyat Malaysia.Perubahan pucuk pimpinan negara pada tahun 2009 telah menjadikan perpaduan sebagai perkara utama kepimpinan negara.com/usrah/pembangunan -sistem-sosio-budayaislam-dalam-kontek-masyarakat-malaysia/ maksud sosio-budaya ialah amalan yang berupa gaya hidup dan peradaban bagi sesuatu masyarakat. Apakah yang dimaksudkan dengan sosiobudaya? Menurut ensiklopedia bebas http://ms. ke arah mencapai kemajuan dan pembangunan yang lebih tinggi bagi rakyat dan negara Malaysia. Ia bukan satu dasar baru yang terpisah dari dasar-dasar kerajaan Barisan Nasional sebelum ini. yang bermaksud budi pekerti atau akal) secara amnya membincangkan hal – hal berkaitan budi dan akal manusia.m/s:180 menyatakan budaya dapat ditakrifkan sebagai tamadun atau peradaban. sebaliknya ia merupakan pelengkap kepada pendekatan-pendekatan yang sedia ada untuk mengukuhkan lagi perpaduan bagi menjamin kestabilan. Menurut beliau. Taib ( bekas professor Madya UiTM) telah menyatakan dalam laman web http://dppwp.

etnik dan adat budaya mereka sahaja. nilai. perbezaan kelas sosial dan kaum ini perlu diketepikan dan semua murid perlu di layan dengan sama rata tanpa mengambil kira kelas sosial dan kaum mereka. ilmu pengetahuan serta struktur – struktur kemasyarakatan. hasil daripada perbincangan dalam . guru bukan hanya menyampaikan ilmu pengetahuan semata-mata. Bertepatan dengan itu. Beliau memandang budaya sebagai satu konsep menyeluruh yang rumit yang mengandungi ilmu pengetahuan.pengertian. guru perlu bijak bagi menangani murid yang berasal daripada kelas sosial dan kaum yang berlainan.tetapi juga menanam sikap. Malah ia juga merangkumi skop yang lebih besar. kesenian. Kepelbagaian sosiobudaya ini turut dirasai di peringkat pengurusan kelas meliputi implikasi terhadap guru. Roland Meighan (1986) berpendapat kelas sosial menggambarkan perbezaan cara hidup atau pendapatan di dalam sesuatu bangsa yang sama. Implikasi kepelbagaian sosiobudaya terhadap pengurusan bilik darjah dan proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Manakala menurut Kamus Dewan. Kepelbagaian sosiobudaya akan memberi impak ataupun implikasi tersendiri kepada sesebuah organisasi. sekolah merupakan tunjang atau umbi kepada 1Malaysia di mana penerapan nilai-nilai murni dan aspirasi seperti yang termaktub dalam konsep 1Malaysia akan bermula di peringkat sekolah. Dalam konteks pendidikan. adat resam dan lain – lain kebolehan serta kebiasaan yang diperoleh oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Menurut Mok Soon Sang (2002). guru perlu bersedia dengan kepelbagaian sosiobudaya murid yang datangnya daripada pelbagai kelas sosial dan kaum. Guru. nilai dan sahsiah yang sempurna dan mematuhi peraturan masyarakat. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran. kaum didefinisikan sebagai puak. Pengertian sebegini dipersetujui oleh Edward B. murid serta sekolah dalam menghadapi kepelbagaian sosial ini akan menggagalkan konsep 1Malaysia yang dicanangkan oleh pucuk pimpinan negara. keagamaan selain penghasilan seni dan intelektual yang membentuk ciri – ciri khas sesebuah masyarakat. Taylor. Kegagalan guru. Maka. Hal ini kerana. Ini kerana kumpulan yang mempunyai murid yang berlainan kelas sosial dan kaum akan menggalakan interaksi serta pergaulan yang sihat. 1. undang – undang. kepelbagaian sosio budaya individu itu bukan sahaja dilihat dari ras. suku bangsa ataupun jenis bangsa seseorang. Latar belakang serta budaya hidup mereka yang berbeza akan mempengaruhi pemikiran serta pandangan mereka. tatasusila. murid dan sekolah. Guru juga perlu peka terhadap pembentukan kumpulan agar tidak berlaku kumpulan yang berasaskan kelas sosial dan kaum. Oleh hal demikian. norma. kepercayaan.

Penggunaan bahasa ibunda ataupun dialek di dalam kelas seharusnya di kawal bagi memastikan proses pembelajaran berjalan lancar. Penggunaan bahasa standard perlu diamalkan oleh murid ketika di dalam kelas ataupun ketika berada di kawasan sekolah. Perancangan proses pengajaran dan pembelajaran perlulah seiring dan sesuai dengan semua agama. kewujudan murid pelbagai kaum dan sosio budaya di dalam kelas menjadikan mereka prejudis terhadap murid yang berbeza daripada gaya hidup mereka. Maka.nilai dan kepercayaan mereka. Murid. Respon yang baik daripada guru akan meningkatkan pemahaman mereka dan meningkatkan perasaan ingin tahu dalam diri murid. guru perlu peka dengan perbezaan pemikiran itu dan mendengar segala pandangan atau idea yang murid sampaikan. Sebagai contoh. Lahir daripada latarbelakang dan pengaruh persekitaran yang berbeza. Bahasa pengantar juga perlu diberi penekanan serius oleh guru.pastinya mempengaruhi pemikiran serta fahaman murid pada sesuatu perkara. Di dalam kelas. Tembok perkauman perlu diruntuhkan bagi mewujudkan bangsa Malaysiayang bersatupadu. Penggunaan laras bahasa yang betul juga perlu ditekankan dalam kalangan murid bagi mengelakkan pergaduhan dan salah faham antara satu sama lain. guru juga perlu menekankan budi bahasa dan tutur kata yang sopan ketika menyampaikan pandangan bersesuaian dengan nilai-nilai murni yang dinyatakan dalam konsep 1Malaysia. Murid yang terdiri daripada pelbagai kaum dan latarbelakang ini menyebabkan berlaku pertembungan dialek yang memberi impak kepada proses pengajaran dan pembelajaran. agama dan persekitaran. Oleh hal demikian. Kepelbagaian sosio budaya ini turut memberi kesan kepada murid. 2. budaya dan jantina agar tidak ada jurang antara mereka bagi memudahkan proses pembelajaran. Guru haruslah menggunakan dan menekankan penggunaan bahasa standard yang mampu difahami oleh semua agar penglibatan murid di dalam aktiviti pembelajaran dapat dioptimumkan dan lebih berkesan. Oleh itu. murid yang beragama islam dan murid beragama budha pastinya mempunyai pandangan tersendiri terhadap agama dan budaya mereka. Guru pelu memberi respon dan ulasan yang positif yang boleh menyebabkan mereka saling menghormati dan sedia mendengar pandangan sahabat mereka.kumpulan akan menghasilkan sesuatu pandangan yang lebih unik dan kreatif kerana percampuran pengaruh budaya dan fahaman murid-murid. Murid-murid mempunyai pendirian tersendiri hasil daripada pengaruh budaya. guru perlu mengelakkan diskriminasi kaum agar murid daripada kaum lain tidak merasakan diri mereka dipinggirkan oleh guru dan muri-murid lain. murid perlu dibersihkan minda dan fahaman mereka terhadap rakanrakan mereka yang berlainan agama. . Guru juga perlu mengelakkan daripada menyentuh atau mempertikai agama dan kepercayaan yang dianuti oleh murid-murid. Di samping itu.

Oleh itu. Aktiviti yang di rangka mestilah berupaya untuk menanam semangat saling mempercayai dalam jiwa murid. Pihak berkuasa juga perlu memainkan peranan dalam membina perhubungan tersebut selain daripada sekolah. Kepelbagaian sosio budaya di dalam kelas turut merangsang kewujudan masalah didiplin. murid perlu diterapkan dengan nilai-nilai yang baik tanpa mengira latar sosio-budaya mereka. Sekolah Sistem pendidikan negara mempunyai pelbagai jenis pilihan sekolah yang boleh diikuti oleh murid. Program Intergrasi Untuk Perpaduan (RIMUP) adalah salah satu aktiviti yang diusahakan oleh Kementerian Pelajaran bagi memastikan perpaduan . Semangat kepercayaan yang tinggi akan meruntuhkan tembok perkauman dan secara tidak langsung perpaduan antara kaum akan terjalin. Kepelbagaian sosio – budaya telah mewujudkan sekolah yang terdiri daripada pelbagai bangsa seperti sekolah kebangsaan untuk semua kaum. Corak pemikiran antara lelaki dan perempuan adalah berbeza dan interaksi yang sihat seperti belajar secara berkumpulan dapat memberi gambaran kepada murid tentang sesuatu perkara dengan lebih jelas. Agama dan kepercayaan merupakan sesuatu isu yang amat sensitif. Sekolah merupakan ruang untuk guru menerapkan kepercayaan dan nilai dalam masyarakat.Perbendaharan kata yang tepat dan betul turut membantu murid mencapai kematangan sosial. Guru perlu peka terhadap perubahan murid agar tingkah laku yang tidak dingini dapat di bendung dan murid bermasalah dapat di kawal dan di ubah sikapnya. batas pergaulan antara jantina perlu diberikan penekanan agar tidak bertentangan dengan tuntutan agama. seorang murid yang baik akan terpengaruh dengan tingkah laku sahabatnya yang bermasalah apabila sering berinteraksi dan bergaul. aktiviti-aktiviti di sekolah dirancang dengan teliti bagi mengatasi kepelbagaian sosio-budaya ini. agama dan kepercayaan murid tidak harus dipertikaikan. Murid perlu mengambil peluang daripada kepelbagaian sosio budaya di dalam kelas untuk berinteraksi antara kaum dan jantina berlainan. Murid juga harus sentiasa diingatkan agar sentiasa mengikut aktiviti yang dianjurkan oleh sekolah. Rakan sebaya amat mudah mempengaruhi tingkah laku seseorang. Sebagai contoh. Oleh hal demikian. hubungan di antara setiap murid dapat dijalinkan melalui aktiviti yang dirancang oleh pihak sekolah. Selain daripada meningkatkan pengetahuan murid. Kelas yang mempunyai pelbagai kaum dan sosio budaya memerlukan sikap percaya antara satu sama lain. Dalam masa yang sama. Oleh itu. Proses sosiolisasi antara kaum tanpa mengira anutan agama hendaklah dikembangkan supaya proses pembentukan kendiri murid dapat dilaksanakan. sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil. 3.

kaum. hubungan rapo di antara warga sekolah dan sebagainya. Dalam hal ini. kaum dan jantina dan ini akan menjurus kepada pengagihan modal pendidikan secara tidak sekata. sesetengah kurikulum tersirat kadang-kadang mempunyai konotasi negatif kerana nilai-nilai yang disebarkan mungkin menjurus kepada hal-hal seperti menyokong perbezaan kelas di mana murid dibahagikan kelas mengikut tahap kepandaian.blogspot. guru mempamerkan akhlak budi pekerti. Ianya dijalankan secara tidak langsung seperti murid mempelajari tingkah laku baik guru. strategi penyampaian dan penilaian untuk dilaksanakan. 4.com/2012/09/edu-3106-implikasi-kepelbagaian-sosio. guru perlu memainkan peranan dan memberikan perhatian kepada kurikulum tersirat sewajarnya supaya bersifat positif ke arah membina keadilan sosial berlandaskan kepada kepelbagaian sosio-budaya masyarakat setempat. Sekolah ini adalah antara sekolah yang dahulunya terasing antara satu sama lain. kegiatan panitia dan sebagainya. Kurikulum tersirat pula merujuk kepada norma.dipupuk di kalangan murid tanpa mengira latar belakang. Kurikulum tersirat merangkumi nilai-nilai yang dibentuk oleh warga sekolah sendiri seperti amalan. norma. agama. pertalian dan struktur di sekolah. peraturan. Apabila murid-murid yang berlainan latar belakang dapat berinteraksi sejak peringkat awal persekolahan. peraturan. kandungan. jantina dan sebagainya. Budaya akademik di sekolah boleh dikatakan sebagai kurikulum tersirat. kini disatukan dalam satu sistem pendidikan yang seragam. DIkirimkan oleh Cikgu Min Pada Saturday.html . Nilai. 2012 http://mhdamin2011. penekanan semangat perpaduan dan integrasi antara kaum perlu dipupuk sejak kecil iaitu dibangku sekolah rendah kerana ia akan lebih memudahkan mereka untuk menghadapi masyarakat di masa akan datang. nilai dan kepercayaan yang disebarkan melalui pendidikan formal dan interaksi di sekolah. daya intelek dan apa juga yang dibawa di dalam persekitaran sekolah akan memberi kesan secara tidak langsung tetapi amat bermakna terhadap amalan hidup murid Namun demikian. Kurikulum tersirat memberi penekanan kepada persekitaran yang wujud di kalangan warga sekolah. Sekolah Wawasan ditubuhkan untuk mewujudkan perpaduan dalam kalangan murid di sekolah. Kurikulum Tersirat Kurikulum merujuk kepada perancangan bertulis yang sistematik merangkumi objektif. Kurikulum tersirat juga boleh dilaksanakan melalui aktiviti ko-kurikulum seperti aktiviti berpersatuan. Oleh itu. sudah tentu masa depan akan lahir satu generasi yang hormat dan bertoleransi di antara satu sama lain. prosedur. September 15. Pihak-pihak berwajib boleh menyumbangkan sokongan samada dalam bentuk moral ataupun material bagi mengembangkan lagi pengetahuan dan perpaduan di kalangan murid.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->