IMPLIKASI KEPELBAGAIAN SOSIO-BUDAYA

E-melkan IniBlogThis!Kongsi ke TwitterKongsi ke Facebook

Kepelbagaian sosio-budaya dalam sistem masyarakat majmuk di negara kita akan memberi kesan secara langsung kepada perkembangan sistem pendidikan secara umumnya dan kepada suasana pembelajaran secara khasnya. Implikasi kepelbagaian sosio-budaya ini melibatkan murid, guru,sekolah dan kurikulum tersirat . Murid Murid harus bersosial dalam melakukan aktiviti pembelajaran dan seharusnya berinteraksi tanpa mengira kelas sosial dan perlu membuang sikap prejudis terhadap rakan bangsa lain. Hati dan jiwa mereka perlu dibersihkan melalui pendidikan terbaik supaya tidak terdapat perbezaan antara individu atau kumpulan murid dengan yang lain. Kepercayaan dan amalan agama yang dianuti oleh murid tidak harus dipertikaikan dan aktiviti yang dijalankan haruslah berupaya menyemai semangat saling percaya dan mempercayai ke dalam jiwa murid. Proses sosiaisasi antara kaum tanpa mengira anutan agama hendaklah dikembangkan supaya proses pembentukan kendiri murid dapat dilaksanakan. Secara langsung semangat perpaduan dapat dijalinkan dalam masyarakat majmuk di negara kita. Penggunaan bahasa yang standard harus diamalkan oleh murid-murid semasa berada di sekolah terutamanya semasa berlangsungnya pembelajaran. Unsur-unsur dialek mengikut kaum hendaklah dielakkan, dan murid harus sentiasa berinteraksi dengan menggunakan bahasa yang betul. Laras bahasa yang tepat akan membantu murid berkomunikasi dengan lancar. Murid juga digalakkan berinteraksi dan berhubung dengan mereka yang berlainan jantina mengikut batasbatas yang sepatutnya. Mereka juga perlu diberikan kesedaran batasan perhubungan dalam interaksi yang berlainan jantina dan saling menghormati antara satu sama lain. Kemahiran juga berkomunikasi memainkan peranan penting ke arah pembentukan budaya penyayang. Komunikasi berkesan dapat dicapai melalui cara bertutur, pengunaan bahasa badan, penulisan, juga melalui pengunaan alat-alat tertentu seperti komputer, telefon dan sebagainya. Murid biasanya akan terpengaruh kepada tindakan guru yang menunjukkan teladan sebagai seorang profesional. Oleh itu guru mesti membentuk program-program yang bertujuan membangunkan murid, dengan peraturan dan arahan yang jelas bagi mengurangkan segala tingkahlaku negatif. Murid biasanya suka akan budaya belajar yang ceria, menyeronokkan, menyentuh emosi, disamping meningkat kecergasan mental, kreatif dan ininovatif dan bermatlamat. Guru diperlukan membentuk budaya bilik darjah yang dinamis, mementingkan aspek nilai-nilai murni, hubungan yang mesra sesama murid dan murid dengan guru. Murid yang sentiasa mendapat dorongan dan bimbingan guru serta rakan sebaya, tahap disiplin yang terkawal melalui tindakan yang berhemah, yang dibaluti perasaan kasih saying dapat memberi peluang yang terbaik untuk mengembangkan potensi diri mereka kea rah pembentukan modal insane yang berkualiti. Tindakan murid boleh dibuat jangkaan oleh guru. Guru boleh dapat mengurangkan kadar ponteng dan masalah disiplin melalui pendekatan pengurusan bilik darjah yang berkesan. Kadar bilangan murid yang terlalu ramai dan tidak seimbang bukanlah ukuran subjektif bahawa kelas itu tidak dapat dibangunkan. Kecekapan yang ditunjukkan oleh bakal guru menghasilkan sebuah bilik darjah yang dapat ditransformasikan menjadi sebuah rumah yang menepati slogan ‘bilik darjahku, rumahku’.

Rakyat dinegara kita ini terdiri daripada lebih dari 200 etnik. bangsa merupakan sekumpulan orang yang mempunyai ciri-ciri kebudayaan. Cina dan India di Malaysia yang hidup bersama sejak dahulu dan telah membentuk identiti Malaysia yang ada kini. Bangsa Menurut Kamus Dewan (1999). kesabaran dan kegigihan yang boleh dipupuk dalam kalangan murid untuk mencorakkan suasana bilik darjah yang sihat dan dinamik. struktur masyarakat atau kelas sosial. namun harus diingat bahawa bukan murid menjadi puncah permasalahan. kecekalan dan kesungguhan untuk membentuk perangai murid memang mengambil masa yang lama. Cina . Perkataan Melayu mungkin berasal daripada nama sebuah anak . Kadazan-Dusun. Guru mesti mencuba membantu menyelesaikan punca permasalahan dan meneruskan aktiviti pengajaran dengan banyak berinteraksi dengan murid sehingga ia merasakan dirinya mendapat perhatian dan dihargai sehingga ia merasakan mendapat perhatian dan dihargai bukan kerana dirinya tetapi kerana tingkahlakunya yang disenangi guru. persahabatan. toleransi. dedikasi. Melayu merujuk kepada mereka yang bertutur bahasa Melayu dan mengamalkan adat resam orang Melayu. Kepelbagaian sosio-budaya Malaysia boleh ditinjau dari segi bangsa. Iban dan lain-lain lagi. Kemahiran mengawal kelas sebaik sahaja guru memasuki kelas merupa titik noktah penting dalam pengajaran dan pembelajaran. perkongsian. Kesedaran Kepelbagaian Sosio-Budaya E-melkan IniBlogThis!Kongsi ke TwitterKongsi ke Facebook Malaysia mempunyai lebih dari 27 juta penduduk pada tahun 2008. Bangsa merupakan suatu kelompok manusia yang dianggap memiliki identiti bersama. nilai dan aspirasi yang sama. Kamus Pelajar (1993) pula memberi takrifan bangsa sebagai kumpulan manusia yang sama usulnya serta serupa sifatnya. supaya murid lain tidak menjadi ‘pak turut’. Kesabaran.Mungkin terdapat beberapa orang murid yang nakal didalam setiap kelas. setiakawan. hormatmenghormati. Melayu. yang bersatu pada satu wilayah dan mempunyai keterikatan dengan wilayah tersebut. India. Ketegasan terhadap disiplin murid perlu dilakukan dengan cara dan pendekatan berhemah yang menampakkan bahawa ketegasan itu bukan bertujuan mendera tetapi lebih kepada pengajaran. Murid –murid yang menimbulkan punca permasalahan harus dikenalpasti. Banjar. Murid harus diterapkan supaya membiasakan diri datang ke bilik darjah tepat pada masanya. Bangsa juga merujuk kepada nilai sosial seperti bekerjasama. Diantara kumpulan terbesar terdiri dari Melayu. kepercayaan. bahasa. adat resam dan jantina. Contohnya.

Sumatera. Sekiranya menurut penakrifan orang Melayu sebagai orang yang bertutur dalam Bahasa Melayu. Istilah "Melayu" untuk merujuk kepada nama bangsa atau bahasa adalah suatu perkembangan yang agak baru dari segi sejarah. Iaitu: Penakrifan undang-undang Penakrifan antropologi Penakrifan undang-undang Di negara Malaysia. Thailand. Indonesia. Istilah "Melayu" ditakrifkan oleh UNESCO pada tahun 1972 sebagai suku bangsa Melayu di Semenanjung Malaysia. Seorang yang beragama Islam 2. iaitu setelah adanya Kesultanan Melayu Melaka. secara amnya terdapat dua jenis penakrifan untuk menentukan sama ada seseorang itu orang Melayu.sungai yang bernama Sungai Melayu di hulu Sungai Batang Hari. apa yang menjadi masalahnya. istilah "Melayu" hanya merujuk kepada keturunan raja Melayu dari Sumatera sahaja. Lebih-lebih lagi. Menurut perkara ini. Bagaimanapun menurut Perlembagaan Malaysia. Sebelum itu. bukan semua orang yang berketurunan daripada nenek moyang Melayu adalah orang Melayu. Mengamalkan adat istiadat Melayu 4. dan sebahagian dari negeri Thai dan Filipina. Ada juga sumber sejarah yang mengatakan bahawa perkataan "Melayu" berasal dari "Sungai Melayu" di Jambi. tidaklah sehingga abad ke-17 bahawa istilah "Melayu" yang merujuk kepada bangsa semakin digunakan secara meluas. Di sana letaknya "Kerajaan Melayu" sekitar 1500 tahun dahulu sebelum atau semasa adanya Kerajaan Srivijaya. Dengan kata yang lain. Filipina. Penakrifan orang Melayu merupakan satu pekerjaan yang sukar. Sehubungan itu. Bertutur bahasa Melayu 3. penakrifan ini merangkumi kebanyakan orang di Malaysia. warga Indonesia lebih suka mengenali diri mereka sebagai orang Indonesia dan mengenali bahasa mereka sebagai bahasa Indonesia. Lahir sebelum hari merdeka sama ada di Persekutuan Tanah Melayu (Malaya) atau di Singapura atau pada hari merdeka. Tetapi. dia bermastautin di Persekutuan atau di Singapura. Indonesia. Walaupun demikian. . di Indonesia. dari segi etimologi. dan Madagaskar. orang Melayu hanya merupakan salah satu daripada beratus-ratus kaum/suku di negara itu. orang Melayu didefinisikan menurut perlembagaan dalam pekara 160(2). perkataan "Melayu" itu dikatakan berasal daripada perkataan Sanskrit "Malaya" yang bermaksud "bukit" ataupun tanah tinggi.Walaupun demikian. orang Melayu ditakrifkan sebagai 1. istilah "Melayu" hanya merujuk kepada seseorang yang berketurunan Melayu yang menganut agama Islam.

Murid juga perlu kegiatan panitia dan kaum . Sekolah ini sebagainya adalah antara sekolahyang dahulunya terasing antara satu sama lain. Ianya berkomunikasi menggunakan bahasa kaum.Mewujudkan sekolah -Kurikulum tersirat yang terdiri daripada pelbagai bangsa seperti sekolah kebangsaan untuk semua kaum. di antara satu sama lain memberi penekanan kepada persekitaran yang wujud di kalangan warga sekolah.Guru perlu belakang.RUMUSAN IMPLIKASI KEPELBAGAIAN SOSIO . peraturan. aktiviti berpersatuan.Pihak berkuasa juga sebagai kurikulum tersirat. guru penyayang di kalangan Sekolah Wawasan murid mempamerkan akhlak murid ditubuhkan untuk mewujudkan budi pekerti. Untuk Perpaduan sebagainya. 2012 . Kemahiran mengira latar pertalian dan struktur . jantina dan dijalankan secara tidak memainkan peranan standard kebangsaan sebagainya langsung seperti murid penting ke arah yang boleh diterima mempelajari tingkah pembentukan budaya oleh semua lapisan laku baik guru. sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil. agama. perlu memainkan -Kurikulum tersirat juga dalam melakukan aktiviti peranan dalam -Guru perlu membina perhubungan boleh dilaksanakan menerangkan kepada bagi memastikan objektif tersebut selain melalui aktiviti kopembelajaran dapat murid mengenai daripada sekolah. Budaya akademik di sekolah boleh dikatakan . kepercayaan setiap -Program Intergrasi . kini disatukan dalam satu sistem pendidikan yang seragam DIkirimkan oleh Cikgu Min Pada Saturday. pembelajaran kalangan murid tanpa prosedur. di sekolah.Memberi ruang yang penggunaan bahasa satu aktiviti yang -Kurikulum tersirat yang standard dan sama rata kepada diusahakan oleh merangkumi nilai-nilai mengelakkan unsursemua murid untuk Kementerian Pelajaran yang dibentuk oleh mengambil bahagian unsur dialek mengikut bagi memastikan warga sekolah sendiri kaum.-. dalam aktiviti perpaduan dipupuk di seperti amalan. hubungan perpaduan dalam rapo di antara warga kalangan murid di sekolah dan sekolah. mengamalkan (RIMUP) adalah salah .Murid harus bersosial masyarakat. MURID SEKOLAH KURIKULUM TERSIRAT -Murid secara bersama. sama dalam satu kumpulan besar akan sentiasa mengikut aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang -Mewujudkan berlangsung dalam bilik pergaulan yang tidak berkelompok dan tanpa darjah. sekatan budaya dan . September 15.BUDAYA GURU -Memastikan kaedah p&p yang digunakannya dapat diterima oleh semua murid. kurikulum seperti perlunya menghormati dicapai.

kepelbagaian sosio-budaya boleh didefinisikan sebagai hubungan masyarakat yang mempunyai perbezaan budaya dalam wilayah yang sama dan hidup bersama. hukum.15 juta orang adalah kaum bumiputera bukan melayu seperti kadazan.50 juta orang adalah kaum melayu manakala 3. adat istiadat. perpaduan turut menjadi isu yang hangat setelah pemimpinpemimpin kaum mula membangkitkan isu-isu sensitif dan mencabar hak keistimewaan Kaum Bumiputera yang sedia termaktub di dalam Perlembagaan Malaysia. Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga. bersangkutan dengan akhlak dan pergaulan masyarakat itu dalam berbagai bidang penghidupan mereka. Perpaduan merupakan elemen terpenting dalam usaha mengekalkan keharmonian negara.45 juta orang diikuti dengan kaum india seramai 1. Bagi mengekalkan keharmonian dan kesejahteraan negara yang mempunyai pelbagai kaum ini. moral. satu pendekatan perlu di ambil bagi mengelakkan perpecahan kaum dan peristiwa berdarah berulang kembali. dayak. kepelbagaian membawa erti berbagai-bagai jenis manakala sosio-budaya pula ditakrifkan sebagai hubungan masyarakat dengan budaya yang merangkumi cara hidup. Kaum Cina pula seramai 6. dan kemampuan-kemampuan lain yang diperoleh oleh seseorang sebagai anggota masyarakat. dusun dan lainlain lagi. kepercayaan.EDU 3106 IMPLIKASI KEPELBAGAIAN SOSIO Pengenalan.95 juta orang dan lain-lain kaum seramai 342 ribu orang. Menurut Edward Burnett Tylor. Oleh yang demikian.64 juta orang kaum bumiputera dimana 14. Malaysia merupakan sebuah negara berbilang kaum dan etnik dengan pelbagai budaya. adat istiadat dan sebagainya. Malaysia terdiri daripada 17. pemerintah negara perlu bijak untuk menangani karenah serta permintaan semua kaum bagi kepentingan kaum mereka. Oleh hal demikian. bagi meransang pembangunan masyarakat berkenaan menurut yang diredhai Allah SWT. Merujuk kepada perangkaan yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia bagi Suku Ketiga 2009.iban. budaya atau kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks. Kewujudan pelbagai kaum di Malaysia secara langsung telah mewujudkan kepelbagaian sosio budaya dalam masyarakat kita. Rukun Negara adalah salah satu usaha kerajaan untuk mengekalkan perpaduan pelbagai kaum di Malaysia setelah berlakunya peristiwa berdarah 13 Mei 1963 yang mampu mengugat kemerdekaan negara pada masa itu. yang di dalamnya terkandung pengetahuan. kesenian. Kepelbagaian budaya ini telah mempamerkan keunikan negara kita berbanding negara lain. Sosio budaya menurut islam ialah amalan yang berupa gaya hidup dan peradaban sesuatu masyarakat yang lahir dari akidah dan petunjuk Islam. Islam turut mempunyai takrif tersendiri mengenai sosio budaya ini. Pada era yang makin mencabar ini. maka wujudlah Rukun Negara. .

ke arah mencapai kemajuan dan pembangunan yang lebih tinggi bagi rakyat dan negara Malaysia. 1Malaysia adalah satu gagasan bagi memupuk perpaduan di kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Definisi sosiobudaya Sebelum membincangkan lebih lanjut berkaitan kepelbagaian sosio-budaya. Apabila ke dua – dua perkataan ini dicantumkan (budaya) membawa maksud tenaga. Ia juga bermaksud kemajuan fikiran atau akal budi (cara berfikir dan berkelakuan). Sementara itu menurut Andreas Eppink pula. yang bermaksud budi pekerti atau akal) secara amnya membincangkan hal – hal berkaitan budi dan akal manusia. yang merupakan kata jamak bagi perkataan buddhi. Dr. 1Malaysia menekankan sikap penerimaan di kalangan rakyat berbilang kaum. Taib ( bekas professor Madya UiTM) telah menyatakan dalam laman web http://dppwp. usaha rohani atau kuasa yang menggerakkan jiwa. Dalam erti kata lain 1Malaysia digagaskan sebagai satu formula yang akan membantu memastikan aspirasi negara. di mana sesuatu kaum menerima keunikan kaum yang lain seadanya agar dapat kita hidup bersama dalam keadaan saling hormat menghormati sebagai rakyat dalam satu negara.m/s:180 menyatakan budaya dapat ditakrifkan sebagai tamadun atau peradaban. tenaga dan pengaruh. Dato' Sri Mohd Najib Bin Tun Hj Abd Razak melancarkan 1Malaysia sebagai usaha untuk mengeratkan hubungan kaum di Malaysia. lahir dari pegangan dan kecenderongan diri masyakarat berkenaan dalam berbagai bidang hidup.wordpress. Menurut Kamus Dewan Edisi ke 3.wikipedia.org/ budaya atau kebudayaan (daripada perkataan Sanskrit buddayah. iaitu Wawasan 2020 tercapai jika ia diterapkan ke dalam sanubari rakyat dan diamalkan oleh setiap lapisan masyarakat. berteraskan beberapa nilai-nilai penting yang seharusnya menjadi amalan setiap rakyatMalaysia. Manakala daya ialah perkataan Melayu Polynesia bermakna kekuatan kuasa. Menurut beliau. berteraskan beberapa nilai-nilai penting yang seharusnya menjadi amalan setiap rakyat Malaysia. sebaliknya ia merupakan pelengkap kepada pendekatan-pendekatan yang sedia ada untuk mengukuhkan lagi perpaduan bagi menjamin kestabilan. terlebih dahulu dihuraikan maksud budaya itu sendiri. kebudayaan ialah keseluruhan .” 1Malaysia adalah satu gagasan bagi memupuk perpaduan di kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum.com/usrah/pembangunan -sistem-sosio-budayaislam-dalam-kontek-masyarakat-malaysia/ maksud sosio-budaya ialah amalan yang berupa gaya hidup dan peradaban bagi sesuatu masyarakat. Mohd.Perubahan pucuk pimpinan negara pada tahun 2009 telah menjadikan perpaduan sebagai perkara utama kepimpinan negara. Apakah yang dimaksudkan dengan sosiobudaya? Menurut ensiklopedia bebas http://ms. untuk memberi kepuasan dan meransang pembangunan hidup masyarakat tersebut. Ia bukan satu dasar baru yang terpisah dari dasar-dasar kerajaan Barisan Nasional sebelum ini.1996. fikiran. Arshad Hj.

murid dan sekolah. Malah ia juga merangkumi skop yang lebih besar. Guru juga perlu peka terhadap pembentukan kumpulan agar tidak berlaku kumpulan yang berasaskan kelas sosial dan kaum. guru perlu bijak bagi menangani murid yang berasal daripada kelas sosial dan kaum yang berlainan. Guru. nilai. suku bangsa ataupun jenis bangsa seseorang. undang – undang. Beliau memandang budaya sebagai satu konsep menyeluruh yang rumit yang mengandungi ilmu pengetahuan. Taylor.tetapi juga menanam sikap. Pengertian sebegini dipersetujui oleh Edward B. Bertepatan dengan itu. Dalam konteks pendidikan. Manakala menurut Kamus Dewan. kesenian. ilmu pengetahuan serta struktur – struktur kemasyarakatan. Ini kerana kumpulan yang mempunyai murid yang berlainan kelas sosial dan kaum akan menggalakan interaksi serta pergaulan yang sihat. nilai dan sahsiah yang sempurna dan mematuhi peraturan masyarakat. hasil daripada perbincangan dalam . Kepelbagaian sosiobudaya akan memberi impak ataupun implikasi tersendiri kepada sesebuah organisasi. guru bukan hanya menyampaikan ilmu pengetahuan semata-mata. etnik dan adat budaya mereka sahaja. Menurut Mok Soon Sang (2002). Dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Implikasi kepelbagaian sosiobudaya terhadap pengurusan bilik darjah dan proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. perbezaan kelas sosial dan kaum ini perlu diketepikan dan semua murid perlu di layan dengan sama rata tanpa mengambil kira kelas sosial dan kaum mereka. Roland Meighan (1986) berpendapat kelas sosial menggambarkan perbezaan cara hidup atau pendapatan di dalam sesuatu bangsa yang sama. Kegagalan guru. Hal ini kerana. Oleh hal demikian. Maka. Latar belakang serta budaya hidup mereka yang berbeza akan mempengaruhi pemikiran serta pandangan mereka. kaum didefinisikan sebagai puak. adat resam dan lain – lain kebolehan serta kebiasaan yang diperoleh oleh manusia sebagai anggota masyarakat.pengertian. norma. tatasusila. guru perlu bersedia dengan kepelbagaian sosiobudaya murid yang datangnya daripada pelbagai kelas sosial dan kaum. kepelbagaian sosio budaya individu itu bukan sahaja dilihat dari ras. murid serta sekolah dalam menghadapi kepelbagaian sosial ini akan menggagalkan konsep 1Malaysia yang dicanangkan oleh pucuk pimpinan negara. sekolah merupakan tunjang atau umbi kepada 1Malaysia di mana penerapan nilai-nilai murni dan aspirasi seperti yang termaktub dalam konsep 1Malaysia akan bermula di peringkat sekolah. keagamaan selain penghasilan seni dan intelektual yang membentuk ciri – ciri khas sesebuah masyarakat. Kepelbagaian sosiobudaya ini turut dirasai di peringkat pengurusan kelas meliputi implikasi terhadap guru. kepercayaan. 1.

Kepelbagaian sosio budaya ini turut memberi kesan kepada murid. 2. Bahasa pengantar juga perlu diberi penekanan serius oleh guru. Lahir daripada latarbelakang dan pengaruh persekitaran yang berbeza. Di dalam kelas. Maka. Murid yang terdiri daripada pelbagai kaum dan latarbelakang ini menyebabkan berlaku pertembungan dialek yang memberi impak kepada proses pengajaran dan pembelajaran. murid yang beragama islam dan murid beragama budha pastinya mempunyai pandangan tersendiri terhadap agama dan budaya mereka. Oleh hal demikian. Oleh itu. agama dan persekitaran. guru juga perlu menekankan budi bahasa dan tutur kata yang sopan ketika menyampaikan pandangan bersesuaian dengan nilai-nilai murni yang dinyatakan dalam konsep 1Malaysia. Murid-murid mempunyai pendirian tersendiri hasil daripada pengaruh budaya. murid perlu dibersihkan minda dan fahaman mereka terhadap rakanrakan mereka yang berlainan agama. Penggunaan laras bahasa yang betul juga perlu ditekankan dalam kalangan murid bagi mengelakkan pergaduhan dan salah faham antara satu sama lain. Penggunaan bahasa standard perlu diamalkan oleh murid ketika di dalam kelas ataupun ketika berada di kawasan sekolah. guru perlu mengelakkan diskriminasi kaum agar murid daripada kaum lain tidak merasakan diri mereka dipinggirkan oleh guru dan muri-murid lain.kumpulan akan menghasilkan sesuatu pandangan yang lebih unik dan kreatif kerana percampuran pengaruh budaya dan fahaman murid-murid.nilai dan kepercayaan mereka. Sebagai contoh. Di samping itu. Guru juga perlu mengelakkan daripada menyentuh atau mempertikai agama dan kepercayaan yang dianuti oleh murid-murid.pastinya mempengaruhi pemikiran serta fahaman murid pada sesuatu perkara. kewujudan murid pelbagai kaum dan sosio budaya di dalam kelas menjadikan mereka prejudis terhadap murid yang berbeza daripada gaya hidup mereka. Respon yang baik daripada guru akan meningkatkan pemahaman mereka dan meningkatkan perasaan ingin tahu dalam diri murid. Guru haruslah menggunakan dan menekankan penggunaan bahasa standard yang mampu difahami oleh semua agar penglibatan murid di dalam aktiviti pembelajaran dapat dioptimumkan dan lebih berkesan. Murid. Guru pelu memberi respon dan ulasan yang positif yang boleh menyebabkan mereka saling menghormati dan sedia mendengar pandangan sahabat mereka. Perancangan proses pengajaran dan pembelajaran perlulah seiring dan sesuai dengan semua agama. Tembok perkauman perlu diruntuhkan bagi mewujudkan bangsa Malaysiayang bersatupadu. . guru perlu peka dengan perbezaan pemikiran itu dan mendengar segala pandangan atau idea yang murid sampaikan. Penggunaan bahasa ibunda ataupun dialek di dalam kelas seharusnya di kawal bagi memastikan proses pembelajaran berjalan lancar. budaya dan jantina agar tidak ada jurang antara mereka bagi memudahkan proses pembelajaran.

Murid perlu mengambil peluang daripada kepelbagaian sosio budaya di dalam kelas untuk berinteraksi antara kaum dan jantina berlainan.Perbendaharan kata yang tepat dan betul turut membantu murid mencapai kematangan sosial. Kepelbagaian sosio – budaya telah mewujudkan sekolah yang terdiri daripada pelbagai bangsa seperti sekolah kebangsaan untuk semua kaum. Program Intergrasi Untuk Perpaduan (RIMUP) adalah salah satu aktiviti yang diusahakan oleh Kementerian Pelajaran bagi memastikan perpaduan . Oleh hal demikian. seorang murid yang baik akan terpengaruh dengan tingkah laku sahabatnya yang bermasalah apabila sering berinteraksi dan bergaul. Sebagai contoh. Dalam masa yang sama. Corak pemikiran antara lelaki dan perempuan adalah berbeza dan interaksi yang sihat seperti belajar secara berkumpulan dapat memberi gambaran kepada murid tentang sesuatu perkara dengan lebih jelas. Rakan sebaya amat mudah mempengaruhi tingkah laku seseorang. Oleh itu. aktiviti-aktiviti di sekolah dirancang dengan teliti bagi mengatasi kepelbagaian sosio-budaya ini. Murid juga harus sentiasa diingatkan agar sentiasa mengikut aktiviti yang dianjurkan oleh sekolah. Pihak berkuasa juga perlu memainkan peranan dalam membina perhubungan tersebut selain daripada sekolah. agama dan kepercayaan murid tidak harus dipertikaikan. batas pergaulan antara jantina perlu diberikan penekanan agar tidak bertentangan dengan tuntutan agama. Sekolah Sistem pendidikan negara mempunyai pelbagai jenis pilihan sekolah yang boleh diikuti oleh murid. hubungan di antara setiap murid dapat dijalinkan melalui aktiviti yang dirancang oleh pihak sekolah. murid perlu diterapkan dengan nilai-nilai yang baik tanpa mengira latar sosio-budaya mereka. Aktiviti yang di rangka mestilah berupaya untuk menanam semangat saling mempercayai dalam jiwa murid. Guru perlu peka terhadap perubahan murid agar tingkah laku yang tidak dingini dapat di bendung dan murid bermasalah dapat di kawal dan di ubah sikapnya. Semangat kepercayaan yang tinggi akan meruntuhkan tembok perkauman dan secara tidak langsung perpaduan antara kaum akan terjalin. 3. Kepelbagaian sosio budaya di dalam kelas turut merangsang kewujudan masalah didiplin. sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil. Selain daripada meningkatkan pengetahuan murid. Sekolah merupakan ruang untuk guru menerapkan kepercayaan dan nilai dalam masyarakat.Oleh itu. Kelas yang mempunyai pelbagai kaum dan sosio budaya memerlukan sikap percaya antara satu sama lain. Proses sosiolisasi antara kaum tanpa mengira anutan agama hendaklah dikembangkan supaya proses pembentukan kendiri murid dapat dilaksanakan. Agama dan kepercayaan merupakan sesuatu isu yang amat sensitif.

nilai dan kepercayaan yang disebarkan melalui pendidikan formal dan interaksi di sekolah. kini disatukan dalam satu sistem pendidikan yang seragam. sudah tentu masa depan akan lahir satu generasi yang hormat dan bertoleransi di antara satu sama lain. Kurikulum tersirat juga boleh dilaksanakan melalui aktiviti ko-kurikulum seperti aktiviti berpersatuan. guru perlu memainkan peranan dan memberikan perhatian kepada kurikulum tersirat sewajarnya supaya bersifat positif ke arah membina keadilan sosial berlandaskan kepada kepelbagaian sosio-budaya masyarakat setempat.com/2012/09/edu-3106-implikasi-kepelbagaian-sosio. prosedur. Kurikulum tersirat memberi penekanan kepada persekitaran yang wujud di kalangan warga sekolah. Apabila murid-murid yang berlainan latar belakang dapat berinteraksi sejak peringkat awal persekolahan. jantina dan sebagainya. guru mempamerkan akhlak budi pekerti. September 15. kandungan. hubungan rapo di antara warga sekolah dan sebagainya. Pihak-pihak berwajib boleh menyumbangkan sokongan samada dalam bentuk moral ataupun material bagi mengembangkan lagi pengetahuan dan perpaduan di kalangan murid. peraturan. Sekolah Wawasan ditubuhkan untuk mewujudkan perpaduan dalam kalangan murid di sekolah. Ianya dijalankan secara tidak langsung seperti murid mempelajari tingkah laku baik guru. 4. Oleh itu.blogspot. Kurikulum Tersirat Kurikulum merujuk kepada perancangan bertulis yang sistematik merangkumi objektif. Sekolah ini adalah antara sekolah yang dahulunya terasing antara satu sama lain. Dalam hal ini. pertalian dan struktur di sekolah. agama. Kurikulum tersirat pula merujuk kepada norma. kaum dan jantina dan ini akan menjurus kepada pengagihan modal pendidikan secara tidak sekata. DIkirimkan oleh Cikgu Min Pada Saturday. Nilai. 2012 http://mhdamin2011. Kurikulum tersirat merangkumi nilai-nilai yang dibentuk oleh warga sekolah sendiri seperti amalan.dipupuk di kalangan murid tanpa mengira latar belakang. sesetengah kurikulum tersirat kadang-kadang mempunyai konotasi negatif kerana nilai-nilai yang disebarkan mungkin menjurus kepada hal-hal seperti menyokong perbezaan kelas di mana murid dibahagikan kelas mengikut tahap kepandaian. norma. kegiatan panitia dan sebagainya.html . Budaya akademik di sekolah boleh dikatakan sebagai kurikulum tersirat. daya intelek dan apa juga yang dibawa di dalam persekitaran sekolah akan memberi kesan secara tidak langsung tetapi amat bermakna terhadap amalan hidup murid Namun demikian. peraturan. kaum. strategi penyampaian dan penilaian untuk dilaksanakan. penekanan semangat perpaduan dan integrasi antara kaum perlu dipupuk sejak kecil iaitu dibangku sekolah rendah kerana ia akan lebih memudahkan mereka untuk menghadapi masyarakat di masa akan datang.