1

AMANAT PENAUNG
Assalammualaikum, Salam Sejahtera dan Salam 1 Malaysia. Terlebih dahulu saya ingin menyampaikan ucapan tahniah kepada Cawangan Kejurulatihan di atas usaha-usaha yang telah diambil untuk memperkukuhkan bidang kejurulatihan di dalam negara. Pihak Majlis Sukan Negara (MSN) sentiasa menyokong segala usaha peningkatan untuk memperkukuhkan dan mengembangkan bidang kejurulatihan agar ia selaras dengan visi dan misi MSN yang memegang slogan ’Ke Arah Kecemerlangan Sukan’. Hasrat tersebut telah direalisasikan dengan kewujudan Skim Persijilan Kejurulatihan Kebangsaan (SPKK) dibawah kawalan Lembaga Kejurulatihan Kebangsaan (LKK) bagi tujuan untuk meningkatkan bidang pendidikan kejurulatihan kebangsaan dan mengiktiraf serta mentauliah para jurulatih ke peringkat yang tertinggi di Malaysia. Pihak Majlis dengan sokongan dan kerjasama daripada Lembaga Kejurulatihan Kebangsaan (LKK) dan Persatuan Sukan Kebangsaan (PSK) sentiasa melihat setiap perkembangan dan kemajuan yang dicapai di dalam bidang kejurulatihan harus selari dengan perkembangan terkini di dalam bidang sains sukan dan bidang pendidikan kejurulatihan mengikut sukan spesifik masing-masing. Di atas kesedaran itu, maka Bengkel Pemurnian Silibus Sains Sukan telah diadakan pada tahun ini untuk memantapkan silibus Kursus Sains Sukan sedia ada sebagai salah satu usaha penambahbaikan bidang pendidikan kejurulatihan khususnya di bawah Skim Persijilan Kejurulatihan Kebangsaan. Akhir sekali, pihak Majlis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan syabas kepada semua pihak yang terlibat khususnya barisan panel penggubal yang dipilih daripada pelbagai latar belakang mengikut pengalaman serta kepakaran bidang masing-masing yang telah berusaha gigih meluangkan keringat dan masa untuk menggubal dan memurnikan Silibus Kursus Sains Sukan bagi Tahap I, II dan III. Semoga usaha murni ini untuk menyediakan satu silibus yang komprehensif akan menjadi inspirasi kepada semua penggiat sukan khususnya lapisan jurulatih di Malaysia untuk sentiasa mempertingkatkan pengetahuan demi kepentingan bidang kejurulatihan agar ia bergerak seiring dengan perkembangan bidang sains sukan. Sekian.

DATO’ ZOLKPLES EMBONG Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara Malaysia

2

KANDUNGAN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

MAKLUMAT AM KURSUS SAINS SUKAN TAHAP I UNIT 1 FALSAFAH SUKAN UNIT 2 SUKAN DI MALAYSIA UNIT 3 ANATOMI DAN FISIOLOGI SUKAN UNIT 4 ASAS BIOMEKANIK UNIT 5 LATIHAN DAN PERSEDIAAN FIZIKAL UNIT 6 PEMAKANAN SUKAN UNIT 7 KOMPETENSI KEJURULATIHAN UNIT 8 PSIKOLOGI SUKAN UNIT 9 TINGKA LAKU MOTOR UNIT 10 PERUBATAN SUKAN PENGHARGAAN DAN SENARAI PENYELARAS

4 9 20 30 84 112 133 152 175 190 222 233

3

MAKLUMAT AM KURSUS SAINS SUKAN TAHAP I

1.

PENGENALAN

Kursus Sains Sukan merupakan salah satu komponen di bawah Skim Persijilan kejurulatihan Kebangsaan (SPKK). SPKK adalah satu program pembangunan kejurulatihan yang seragam dan berterusan dan antara lain ialah untuk meningkatkan pengetahuan jurulatih dalam ilmu kejurulatihan khususnya aspek sains sukan ke arah memajukan lagi prestasi atlet demi kecemerlangan sukan untuk negara.

2.

PERLAKSANAAN KURSUS

Kelas akan berjalan selama lima (5) hari. Kehadiran peserta adalah 100%. Sesi peperiksaan melibatkan 1 hari. Tenaga pengajar adalah terdiri daripada instruktur yang dilantik oleh Lembaga Kejurulatihan Kebangsaan. Sebarang pindaan dan perubahan di atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan akan dimaklumkan kepada peserta.

3.

PENILAIAN

3.1

PEPERIKSAAN OBJEKTIF i) Peperiksaan ini mengandungi 60 soalan berbentuk objektif.

ii) Masa peperiksaan adalah 1 ½ jam. iii) Peperiksaan ini akan diadakan pada hari terakhir (hari ke-5 kursus).

3.2

TUGASAN

i)

Setiap peserta diwajibkan menyediakan satu Tugasan berdasarkan salah satu tajuk yang akan diberikan oleh Penyelaras Kursus semasa Taklimat. Penilaian untuk Tugasan ini adalah berdasarkan aspek-aspek berikut :-

4

BIL i.1 Kepada semua Peserta yang mempunyai Lesen Jurulatih di bawah Skim Pelesenan Kejurulatihan Kebangsaan (SLKK) boleh mengikuti kursus Sains Sukan Tahap II dan III yang dianjurkan oleh Majlis Sukan Negara Malaysia dengan mendapat diskaun yuran penyertaan .00 RM 150.00 4. 4. PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN KURSUS Yuran pendaftaran kursus bagi peserta yang tidak mempunyai Lesen Kejurulatihan(Bukan Ahli) adalah seperti berikut Tahap I Tahap II Tahap III Mengulang (semua tahap) RM 100. Yuran bagi ahli SLKK adalah seperti berikut : 5 . iii) Sekiranya peserta tidak menyerahkan tugasan maka peserta tersebut tidak dibenarkan untuk menduduki peperiksaan. iv. ii. iii. Peserta perlu menyerahkan tugasan kepada penyelaras dan akan menandatangani Borang Penyerahan Tugasan.00 RM 50. v ASPEK Keupayaan Memahami Soalan Susunan maklumat Ketepatan Fakta Ketepatan Jawapan Kreativiti dan makluman baru Jumlah Markah PEMBAHAGIAN MARKAH 5% 5% 5% 5% 10% 30% ii) Tugasan akan di pungut sebelum peperiksaan dimulakan.00 RM 250.

Nama peserta yang tiada do dalam senarai sila hubungi Urusetia di talian 03-89929010 Prosedur: Klik Laman Web Utama MSN Klik . Keputusan hanya akan diumumkan dalam Laman Web Utama MSN selepas sebulan dari tamatnya Kursus.2 Pembayaran perlu dibuat melalui wang tunai sahaja semasa menghadiri kursus dan untuk mendapat diskaun peserta dikehendaki menunjukkan Lesen sebagai bukti. KEPUTUSAN a.Keputusan b. Markah LULUS keseluruhan ialah 60% 1.Akademi Klik . Sijil boleh diambil dari pihak penganjur selepas 3 bulan.Tahap I Tahap II BUKAN AHLI (TIADA LESEN) RM100 mempunyai SPKK Thp I/Lesen C RM200 mempunyai SPKK Thp II/Lesen B RM100 RM150 - Tahap III RM250 4.YURAN BIL KURSUS AHLI ( SPKK/LESEN) 1 Kursus Sains Sukan . Markah lulus komponen penilaian ialah PERKARA Ujian Objektif Tugasan Kehadiran KOMPONEN 60 1 5 HARI 3 PERATUS 60% 30% 10% LULUS 60% c. 6 . 5.

4 4.3 6.5 Konsep Sukan.1 6. 3 ANATOMI DAN FISIOLOGI SUKAN 4 jam 3. PEMAKANAN SUKAN 6 2 jam 6.2 1. Kinematik angular. Proses Kejurulatihan. 2.3 3.4 3.3 4. Falsafah Kejurulatihan Gaya Kejurulatihan. Sistem Rangka.KANDUNGAN KURSUS Tahap I 1 FALSAFAH KEJURULATIHAN 1.5 Praktikal ( 3 Jam). 6 jam SUAIAN FIZIKAL 5.3 Struktur Sukan Di Malaysia. Sistem Kardiovaskular.5 4.4 1. Kepentingan Air / Hidrasi Dalam Sukan. Kepentingan Pemakanan Terhadap Prestasi Atlet. Hukum-Hukum Newton. 2 jam 2 SUKAN DI MALAYSIA 2 jam 2.2 3. Sistem Otot Rangka.1 4. Teknologi video dalam analisis pergerakan.1 Merancang Pengajaran.5 4 Pengenalan. Sistem Tenaga. Konsep Sains Sukan.2 6.1 3.2 Dasar Sukan Negara. 4 jam KOMPETENSI KEJURULATIHAN 7.4 Komponen-Komponen Latihan dan Persediaan Fizikal.3 Prinsip-Prinsip Latihan.2 4.1 1.3 1. 2. 3 jam BIOMEKANIK 4.2 Perkembangan Multilateral. 7 .4 7 Definisi Pemakanan Sukan.1 Sejarah Sukan. 5. 5.1 Pengenalan Kepada Latihan dan Persediaan Fizikal. Fungsi Makro dan Mikronutrien Dalam Prestasi Sukan. Apa Itu Kejurulatihan. 7. Kinematik linear.6 5 Definisi / Rujukan anatomi bagi memahami pergerakan. 5. Linear kinetik. 5.2 Mengajar Kemahiran Asas.

4 Keselamatan Sukan.2 10. you may travel great distance 8 .8992 9010 / Fax: 03 . 9. 8.7.8996 6203 Laman web: www. 8 PSIKOLOGI SUKAN 2 jam 8. 9. Pengurusan Kecederaan Sukan.1 10. Peti Surat 10440.3 10. 8.1 Definisi Psikologi Dan Psikologi Sukan. Kesan Latihan Dalam Kepelbagaian Sukan. 9 TINGKA LAKU MOTOR 9.gov. 8. Bukit Jalil.4 Praktis. 50714 Kuala Lumpur. Bantu Mula Dan Pertolongan Cemas Dalam Sukan. KECEDERAAN DAN PERUBATAN SUKAN 3 jam 10 2 jam 10.3 Motivasi.1 Pengenalan.4 Penetapan Matlamat Sebagai Teknik Meningkatkan Motivasi Atlet.3 Merancang Kaedah Pengajaran.nsc.my “Kemajuan adalah kegiatan hari ini. Tel: 03 . dan kepastian masa depan” – Ralph Waldo Emerson “Moving step by step . 30 jam JUMLAH MASA KURSUS MAKLUMAT LANJUT Unit Pendidikan Sains Kejurulatihan Akademi Kejurulatihan Kebangsaan Majlis Sukan Negara Malaysia Kompleks Sukan Negara.2 Pengenalan Kepada Latihan Kemahiran Mental.3 Pembelajaran Motor. 9.2 Peringkat Perkembangan Motor.

9 .

ruang.Aktiviti fizikal yg melibatkan seorang atau kumpulan peserta yang mudah (simple) organisasinya. Faham proses dan komponen kejurulatihan. Mereka mengambil bahagian secara sukarela. Ragbi Cui 10 . main tidak tetap dari aspek peraturan. hasilnya adalah untuk menentukan pihak yang menang atau tewas (Singer 1988) Contoh: Main Catur . permainan (game) dan sukan (sport) Tahu sebab-sebab penglibatan individu dan negara dalam sukan. KONSEP SUKAN MAIN (PLAY) .dan peraturan yang menjelaskan corak tingkahlaku pesertanya. Cuit ekor. Huraikan pentingnya ilmu sains sukan dalam kejurulatihan.FALSAFAH SUKAN Objektif : Boleh membezakan main (play). Polis-sentri. dan tempat. Sedar pentingnya membentuk falsafah kejurulatihan masing-masing. PERMAINAN Aktiviti yang berstruktur dengan organaisasi mengikut masa. masa. Contoh: Galah panjang. Ia bertujuan untuk keseronokan dan boleh ditamatkan bila-bila masa oleh peserta-peserta. Juga. Main berlaku atas desakan emosi secara spontan. 2 X 2 rebut bola.

Sosial : Pola tingkahlaku yang diterima masyarakat. 11 .Perubahan sosio-politik masyarakat dan peredaran masa membawa perubahan konsep dan persepsi sukan. Memancing.SUKAN Segala aktiviti kompetitif yang diinstitusikan dan melibatkan pergerakan dan kemahiran fizikal di mana penyertaan seseorang itu didorongkan oleh kepuasan dalaman atau ganjaran luaran. Budaya 6. Kesihatan : Kesejahteraan diri dan kualiti hidup. 3.Sukan ???? Ciri-Ciri Sukan Kompetitif 1. Menari . 1. Bersifat fizikal (ada pergerakan kencang/teknik). Rekreasi : Pengisian masa lapang. 3. 4. sihat dan seronok. Ada peraturan-peraturan /undang-undang yang piawai (standard rules). 2. PENGLIBATAN INDIVIDU Mengapa individu terlibat dalam sukan . Kecergasan : Penglibatan dalam aktviti fizikal/sukan. Ada badan/persatuan yang mengawalnya (instituionalised). 5. Dam. 5. 2. : Peluang berinteraksi melalui aktiviti umum. “Majulah Sukan Untuk Negara’. 4. Berunsur persaingan/pertandingan (ada keputusan). Keseronokan : Mencari kepuasan dan hiburan yang sihat. Memerlukan latihan untuk menguasai kemahiran/strategi.

Teori Katarsis : Mengeluarkan perasaan emosi. 10. Kebendaan : Pengiktirafan pelbagai bentuk (wang. 9.7. Kecemerlangan : Persembahan prestasi yang terbaik. Astetik : Menikmati kecantikan pergerakan/persembahan KESIHATAN KECERGASAN SOSIAL KESERONOKAN MENGAPA BERSUKAN ??????????? KECEMERLANGAN ASTETIK ‘Mr Body Beautiful’ 12 . gelaran). 8.

Perhubungan Antarabangsa. 2. Penglibatan Wanita. Program Sukan. Kempen Kesedaran. Penajaan Meningkat. 6. REKREASI Penggalakan gaya hidup sihat.PENGLIBATAN NEGARA DALAM SUKAN POLITIK Alat perpaduan dan kestabilan negara. 3. MENGAPA KESEDARAN TENTANG SUKAN MENINGKAT ? 1. 5. PERHUBUNGAN ANTARABANGSA Persahabatan global melalui sukan. KESIHATAN RAKYAT ‘Rakyat Sihat Negara Maju’ PENDIDIKAN Pembangunan taraf sukan. Perubahan Gaya Hidup. 4. SAINS SUKAN 13 . EKONOMI Penjana pendapatan untuk negara.

Tekologi Sukan.Definisi …. Perubatan Sukan. 2. Jurulatih mengujudkan keadaan yang sesuai untuk merangsangkan pembelajaran dan motivasi atlet . Kejuruatihan sukan melibatkan 4 aspek: Fizikal.satu bidang yang mengkaji aplikasi prinsip-prinsip dan teknik-teknik saintifik untuk tujuan membaiki dan meningkatkan pelakuan manusia dalam sukan. membuat keputusan…… 14 . berkomunikasi. Usaha untuk meningkatkan prestasi atlet telah membawa perkembangan pesat dalam bidang Sains Sukan.Jasmani yang berkait dengan pembelajaran kemahiran/motor. Merangkumi bidang-bidang sains seperti : Nutrisi. Menambah ilmu tentang respons manusia terhadap latihan…. Apa Itu Kejurulatihan ? 1. Metodologi Latihan. Psikologi Sukan. Analisis Pergerakan……. Teknik. Biomekanik. Proses yang terancang untuk membantu seorang individu atau kumpulan atlet mempelajari kemahiran dan mencapai matlamatnya . melatih.. mengurus. Konsep Sains Sukan Perkembangannya berasal dari bidang P. Fisiologi Senam. Kejurulatihan memerlukan pelbagai kemahiran: merancang. Fisioterapi. Taktikal dan Psikologikal 4. 3. menilai.

Aplikasi ilmu sains sukan. M em bua t dia gnosis 3.kekangan. M enil a i 4. masalah. 1.pengiktirafan PROSES KEJURULATIHAN Satu proses berterusan dalam perancangan dan pelaksanaan. 7.kemampuannya.kelemahan. mengapajadi jadij/latih? j/latih? mengapa PENGETAHUAN PENGETAHUAN TENTANGTUGAS TUGAS TENTANG KEJURULATIHAN KEJURULATIHAN masalah. 3. Latihan yang terancang utk memuncak pada masa yg sesuai.nilai pengorbanan. kemampuannya.kelemahan. burnt out awal.Merancang pelan tindakan/program 15 . -Kemajuan atlet dan kesesuaian program latihan perlu dinilai.Keputusan semua aspek kejurulatihan dibuat berasaskan maklumat yang dikumpulkan. 4. Mengelak kejadian kesan-kesan negatif seperti : dataran latihan. . Penguasaan teknik yang betul. PENGETAHUAN PENGETAHUAN TENTANGDIRI DIRI -TENTANG kekuatan.nilai sosial. matlamatnya. Latihan yang berlandaskan prinsip-prinsip latihan.latihan latihandan dan matlamatnya.pengiktirafan sosial.kekangan. M engum pul da t a / ma k l um a t KITARAN PROSES KEJULATIHAN 5. Menjauhi kejadian kecederaan. Mengekalkan motivasi untuk latihan yang lebih mencabar.M el a k sa na k a n pel a n 2. gayakejurulatihan kejurulatihanyg ygsesuai sesuai gaya 2. 5. kekuatan. 6. pengorbanan. -personaliti. M EM BIN A F ALS AF AH KEJU R U L ATIH AN PERTIMBANGAN MENGENALIATLET ATLET MENGENALI -personaliti.Pentingnya Kejurulatihan Yang Betul 1.

3. dan membantu atlet Memberi ruang dan masa untuk eratkan perhubungan. Kemahiran merancang program latihan. Peranan Jurulatih Pengajar (Instructor) Guru (Teacher) Penggerak (Motivator) Pendisiplin (Diciplinarian) Pengurus (Manager) Agen Publisiti (Publicity agent) Pekerja Sosial (Social worker) Rakan (Friend) Saintis (Scientist) Pelajar (Student) Mengarah aktiviti Menyampai pengetahuan dan idea baru Menggerak perlakuan Mewujudkan ganjaran dan dendaan Mengetahui dan mengarah atlit Berhubung dengan media dan orang awam Membimbing. Berpengalaman dan berilmu. 7. 8. 6. Mempunyai visi dan sasaran. menilai dan membuat keputusan Mendengar. Kestabilan emosi.1 Falsafah Kejurulatihan Falsafah kejurulatihan ialah satu pegangan dan kepercayaan tentang manusia dan sukan. menasihat. Menganalisis. Kompetensi melatih. mempelajari dan berfikir untuk kebaikan diri 16 . falsafah membolehkan seseorang individu itu berfikir secara kritis dan kreatif bagi mengatasi sebarang cabaran dan masalah yang dihadapi. 4. Bermotivasi dan komited. Fleksibel (adaptability to change). 2.SIFAT-SIFAT JURULATIH YANG BERJAYA 1. 6. Selain itu. Prioriti yang tepat. 5.

vi. beliau perlu: Mengenali Diri Sendiri.Jurulatih Yang Berkesan Untuk menjadi seseorang jurulatih yang berjaya. xi. objektif. x. iv. xv. pemikiran. Demokratik 17 . dan keluarga dari segi amalan pemakanan. kecerdasan dan lain-lain dari segi emosi. struktur. vii. iii. Terbuka / Jujur Fleksibel Futuristik / berwawasan Rasional Kreatif Pandai menyesuaikan diri Berfalsafah Berkemahiran viii. xiv. dan masalah diri mengenalpasti bakat dan tahap penguasaan kemahiran tahap pengetahuan dari segi teknik. xvi. kesihatan. xiii. v. kekuatan dan kelemahan diri kejayaan dan kekecewaan tahap ilmu pengetahuan Mengenali Atlet Sendiri dari segi pencapaian. dan undang-undang permainan Ciri-Ciri Jurulatih Yang Baik i. xii. rakan. Berpengetahuan Berpesonaliti Berperawakan Kestabilan emosi Tegas dan berani Yakin diri Objektif ix. ii. komitmen.

Gaya Kejurulatihan Sebagai seorang jurulatih. Pencegahan dan rawatan kecederaan. Pencegahan dan rawatan kecederaan. 18 . Sistem tenaga manusia yang utama. pemilihan gaya kejurulatihan perlu diberi perhatian untuk mengajar kemahiran dan strategi permainan. Proses dan reaksi pembelajaran motor. Corak pengurusan program latihan dan pertandingan serta peranan atlet dalam proses membuat keputusan juga dapat ditentukan. Kesan tubuh terhadap latihan dan pertandingan. Kaedah pengajaran. Teknik dan taktik permainan. Struktur dan organ badan (Anatomi). Kesan pemakanan terhadap atlit.Jurulatih yang baik juga perlu berpengetahuan dan berkebolehan tentang :- Binaan program latihan. Psikologi kemanusiaan dan social. menganalisis dan menilai. Proses dan reaksi pembelajaran motor.

melainkan kerana kita bangkit kembali setiap kali jatuh – Goldsmith “ Only a Coach who has got enough brain can be simple” “ The coach or a player who doesn’t learn from defaet. Kemuliaan kita yang terbesar bukanlah kerana kita tidak pernah jatuh. will always be a begginer” 19 .Tiga gaya yang boleh digunakan untuk mengendalikan sesi latihan adalah : Gaya Kejurulatihan Gaya Arahan Semua arahan diberi oleh jurulatih Atlet mengikut arahan jurulatih Jurulatih tetapkan pilihan dan buat keputusan Pengurusan dan pengelolaan latihan yang lebih mudah Komunikasi satu hala Gaya ’Submissive’ Jurulatih memberi arahan dan bimbingan yang minimum Hanya melibatkan diri sepenuhnya semasa wujud masalah Tidak banyak terlibat dalam proses membuat keputusan Atlet diberi kebebasan untuk mengendalikan latihan secara sendiri Gaya Koperatif Proses membuat keputusan dan pemilihan dibuat bersama oleh jurulatih dan atlet Atlet diberi peluang untuk menetapkan matlamat dan membuat keputusan sendiri Komunikasi dua hala Mewujudkan suasana keterbukaan Kepercayaan yang lebih tinggi diberi ke atas atlet Jurulatih boleh memilih kaedah dan teknik yang bersesuaian mengikut kumpulan atlet masing-masing.

20 .

ragbi. hoki.Pentadbiran British. bola sepak. lawn bowls dan tenis. “Establishment of the colonial education had the most pervasive influence on the development of sports in Malaya ” (Gullick.1991) Sukan yang dibawa oleh penjajah adalah seperti: badminton. Sukan-sukan ini merupakan aktiviti riadah yang popular di kawasan tinggal mereka dan juga menjadi ciri utama budaya sekolah Cina. kedatangan tentera dan pembukaan sekolah mubaligh pada abad ke-19 meninggalkan kesan yang mendalam dalam perkembangan aktiviti sukan di Malaysia. • • • Sukan Bola Keranjang. Ping Pong dan Bola Tampar dibawa oleh kaum imigran dari Cina dan diperluaskan dalam sistem pelajaran vernakular Cina.SEJARAH RINGKAS SUKAN DI MALAYSIA  Sukan kaum tempatan  Sukan zaman kolonial  Selepas merdeka  Era semasa SUKAN PADA ZAMAN KOLONIAL Pengaruh Barat . kriket. Lawatan oleh pasukan dari Hong Kong dan Negeri Cina pada awal abad ke20an juga adalah faktor perkembangan sukan-sukan ini. 21 .

Persatuan Judo Malaya. 1912 .Persatuan Lawan Pedang Malaysia 1965 .Ipoh Athletic Association. 22 .Persatuan Bola Tampar PTM (MAVA). 1934 .SEJARAH RINGKAS SUKAN DI MALAYSIA 1825 . 1963 . 1964 .Sukan SEAP Pertama. 1949 . 1959 . 1921 .Persekutuan Hoki Malaya.Bolasepak diperkenalkan di Melaka.Jabatan Sukan dan Belia /Kem Kebajikan Malaysia.Persatuan Lawn Tenis Malaya.Persatuan Bola Keranjang PTM (MABA).Malaya Cricket Club (MCC).Persatuan Ragbi Malaya.FMSSM (MSSM) ditubuhkan.Penubuhan Majlis Olimpik Malaya (OCM-1997). 1892 . 1930 . 1960 .Persatuan Sepak Raga Malaya.Persekutuan Angkat Berat Malaya.Persatuan Lumba Basikal Malaya. 1925 . 1959 . 1920 .Pasukan Hoki Malaya menyertai Melbourne Olympic. UK. 1954 .Wakil Angkat Berat Malaya menyertai All-China Olympic. 1949 . 1961 . 1937 .Pasukan Malaya menang Piala Thomas (8-1 X Denmark) .Tae Kwondo diperkenalkan di Malaysia oleh Duta Korea. 1958 . 1928 . 1948 .Kejohanan Olahraga BMAAA Pertama.PTM pertama kali menyertai Sukan Komanwel di Cardiff.Hoki diperkenalkan oleh askar Inggeris.Persatuan Ping Pong Malaya.Persatuan Tenpin Boling Malaysia.BAM ditubuhkan. 1964 . 1959 .Persatuan Badminton Penang. 1947 . 1958 . 1905 . 1956 .

Penambahan infrastruktur sukan KBS. ZAMAN SELEPAS MERDEKA Perkembangan Aktiviti Sukan : Penubuhan persatuan-persatuan sukan.Anugerah Sukan Negara . 1988 . 1971 . Germany.Persatuan Tae Kwondo Sedunia Malaysia (MWTF). Akta Pembangunan Sukan 1997.Persatuan Skuasy Raket Malaysia (SRAM). Nicol David . KPM. 2006 .1966 . Pelaksanaan Dasar Sukan Negara 1988. Penubuhan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah PTM (MSSM) 1959. Penglibatan tokoh-tokoh politik.Sukan Asia Sepak Takraw Malaysia Johan – Pingat Mas.Pasukan Bolasepak Malaysia layak ke Olimpik Munich. 1974 .Malaysia sebagai Tuan Rumah. Jegathesan penerima pertama.Pasukan Hoki Malaysia – tempat ke 4 Piala Dunia di Kuala Lumpur. 1975 .Majlis Sukan Negara ditubuhkan.Juara Wanita Sedunia. 1998 .Sukan Komanwel .Pemain Skuasy Malaysia.Anugerah Jurulatih Kebangsaan diperkenalkan. J/K Kabinet Pembangunan Sukan 2005. Peranan Majlis Sukan Negara 1971. 1972 .Dasar Sukan Negara diperkenalkan. Program sukan dalam sistem pelajaran.M. 1997 . 1972 . 23 . PBT. 1991 .

Strategi & Implementasi Rasional Penggubalan DSN adalah atas rasional bahawa: • • Sukan adalah sebahagian daripada rancangan pembangunan negara. Matlamat 3. penghormatan dan penggalakan seperti program pembangunan pendidikan. Sukan berhak mendapat pengiktirafan. • Mencapai kecemerlangan ke tahap tertinggi sekali. Rasional DSN 2. 24 . Menyediakan peluang-peluang dan kemudahan bagi memenuhi keperluan asasi. dengan semangat kesukanan yang tulen. berdisiplin dan bersatu padu. perumahan.: DASAR SUKAN NEGARA 1. sosial. • Membangun dan meningkatkan pengetahuan dan amalan sukan bagi kepentingan sosial seseorang individu dan keseronokan orang ramai. dengan harapan meningkatkan lagi imej negara. psikologi dan fisiologi. ekonomi. kesihatan…… MATLAMAT • • Membentuk satu masyarakat yang sihat.

Strategi : Program KBS/JBS dengan kerjasama KPM/JPN/SEKOLAH.cergas melalui kegiatan sukan dan rekreasi. strategi. NGOs . Sukan Komuniti. dan matlamat berbeza. Mengujudkan budaya bersukan dalam masyarakat. Tunas Gemilang SUKAN PRESTASI TINGGI • Kumpulan Sasar: Atlet yg berpotensi untuk mencapai kejayaan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. penglibatan beramai-ramai.STRATEGI & IMPLEMENTASI - Sukan untuk Semua Sukan Prestasi Tinggi Peranan sebagai pelengkap Kumpulan sasar.“Malaysia Cergas” . SUKAN UNTUK SEMUA Kumpulan Sasar: Orang ramai dan semua lapisan rakyat Matlamat: Gaya hidup yang sihat. 25 . .

Cari Bakat. .Peranan MOM dan PSK. . • Strategi: . Kejurulatihan dan Sains Sukan. . Komanwel. Pelapis dan Pembangunan.Fokus MSN & ISN. TID. Asia. Program Sukan Teras.• Matlamat: Pencapaian prestasi yang cemerlang dalam kejohanan seperti Sukan SEA. Pelajaran – MSSM/JPJS.Insentif kpd atlet/ jurulatih /persatuan sukan. Progam Elit. STRUKTUR SUKAN DI MALAYSIA J/KUASA KABINET UNTUK PEMBANGUNAN SUKAN KEM BELIA & SUKAN KEM PELAJARAN MALAYSIA PIHAK-PIHAK PIHAKPIHAK-PIHAK UTAMA UTAMAYANG YANGTERLIBAT TERLIBATDALAM DALAM SUKAN SUKANDI DIMALAYSIA MALAYSIA BADAN PROFESIONAL SUKAN MAJLIS OLIMPIK MALAYSIA PERSATUAN SUKAN KEBANGSAAN 26 . . dan Olimpik.Peranan Kem.

STRUKTUR PENTADBIRAN SUKAN DI MALAYSIA KEMENTERIAN BELIA & SUKAN  Bahagian Sukan KBS. Asia dan SEA. Negeri (bawah potfolio Exco Belia dan Sukan Kerajaan Negeri). MAJLIS PARALYMPIC COUNCIL  Majlis Paralimpik Malaysia atau MPC merupakan sebuah badan pengawalan sukan kebangsaan untuk semua golongan OKU di Malaysia.  Sebuah organisasi bukan berorientasikan keuntungan  Ditubuhkan pada tahun 1989 dan pada masa itu dkenali sebagai Majlis Sukan Malaysia bagi OKU. KEMENTERIAN PELAJARAN  Jabatan Pendidikan Jasmani & Sukan (JPJS) .  Di peringkat daerah : PPD (Sukan) . Majlis Sukan Sekolah2 Malaysia  Di peringkat negeri : Unit Sukan JPN .  Di peringkat negeri Jabatan Belia dan Sukan (JBS) bekerjasama dengan Majlis Sukan. Komanwel. di peringkat kebangsaan/pusat. PBS Daerah.  Ahli gabungan J/Kuasa Olimpik Antarabangsa (IOC)  Persatuan sukan kebangsaan berpayung dibawah MOM dalam penyediaan atlet dan pegawai untuk Temasya Sukan seperti di Sukan Olimpik.  Di peringkat daerah Pejabat Belia dan Sukan (PBS). MSN. 27 . MSS Negeri berkerjasama dgn JBS dan MS Negeri. ISN dll. MAJLIS OLIMPIK MALAYSIA  Sebuah badan bukan kerajaan (NGO) berdaftar di bawah Pesuruhjaya Sukan (Akta Pembangunan Sukan 1997).

kejohanan antarabangsa. . 28 . 3. Peranan MSN. ULANGKAJI 1. 4. ditukarkan kepada MPC dan merupakan ahli gabungan kepada IPC dan juga persatuan FESPIC. MOM dan KPM Komponen yang membina falsafah seseorang Jurulatih. Pada tahun 1996. Nilai-nilai falsafah sukan. KBS.  Badan sah untuk ke kejohanan. 5.Bekerjasama dengan MOM menyelesaikan “disputes” PSK. Kesan penglibatan individu dalam bidang sukan.  Merupakan badan yang mewakili oleh pertubuhan sukan kebangsaan OKU meliputi enam jenis kategori kecacatan iaitu:       Cacat pendengaran Cacat penglihatan Cacat anggota Terencat akal/ lembap pembelajaran Spastik atau CP Orang kerdil PESURUHJAYA SUKAN .Mengawasi perjalanan persatuan sukan negeri/kebangsaan. Definasi terbaik bagi Sukan.Diwujudkan bawah Akta Pembangunan Sukan 1997. . 2.

SEMANGAT KESUKANAN The most important thing in the Olympic is not to win but to take part. just as the most important thing in life is not triumph but the struggle.Benjamin Franklin “ When the coaches of today tend to teach the way they were taught in the past. padahal sudah ada agama . bagaimana jadinya kalau tidak ada agama”. how we can expect progress” 29 . Pierre de Coubertain .1896 “ Kalau manusia begitu jahat. The essential thing is to have fought well.

30 .

ORGANISASI TUBUH MANUSIA Organ – Terdiri daripada tisu yang berlainan jenis Tisu – Terdiri daripada sel-sel sejenis Sistem – Gabungan beberapa organ Sel-sel tisu Organisma – Terbentuk oleh gabungan beberapa sistem 31 .

Kulit  Fungsi • Melindungi tisu-tisu dalaman daripada kecederaan • Sintesis Vit D penting utk penyerapan kalsium dan fosforus (diperlukan untuk tumbesaran tulang) • Membantu mencegah kehilangan air • Peka kepada rangsangan – sakit. Sendi  Fungsi .Membentuk dan mengekalkan bentuk .Tulang – Kartilej.Menyokong berat badan . Ligamen. asid urik & garam mineral berlebihan SISTEM RANGKA  Organ Utama .SISTEM-SISTEM DI DALAM TUBUH BADAN MANUSIA 11 sistem yang mengawalatur proses tubuh badan : • Intergumentari • Rangka • Otot • Saraf • Endokrina • Kardiovaskular SISTEM INTEGUMENTARI  Organ Utama .Melindungi organ-oorgan . sejuk.Penghasilan sel darah • • • • • Limfatik Respiratori Pencernaan Urinari Reproduktif 32 . tekanan dan sentuhan • Perkumuhan – menyingkirkan bahan kimia. kepanasan.Tuas .Pelekatan otot rangka .

Otak.Tendon  • • • • • SISTEM SARAF  Organ . menerima dan bergerakbalas terhadap rangsangan • Menyimpan maklumat • Mengawal dan menyelaras aktiviti tubuh Fungsi Mengekalkan postur tubuh Menghasilkan pergerakan Menghasilkan haba Menstabilkan sendi Artikulasi SISTEM ENDOKRINA  Organ .SISTEM OTOT  Organ . Saraf tunjang. Saraf periferi  Fungsi • Mengesan.Otot .Kelenjar  Fungsi • Mengawal dan menyelaraskan fungsi tubuh melalui hormon 33 .

Salur udara .Hidung .SISTEM KARDIOVASKULAR  Organ .Nodus Limfa .Salur limfatik  Fungsi • Imunisasi • Pengangkutan bahan perkumuhan • Mengangkut hasil pencernaan SISTEM RESPIRATORI  Organ .Paru-paru  Fungsi • Membekalkan oksigen • Menyingkirkan karbon dioksida • Pertukaran gas • Mengekalkan kestabilan persekitaran 34 .Jantung .Salur darah  Fungsi • Menghantar darah ke seluruh badan • Mengangkut gas-gas respiratori SISTEM LIMFATIK  Organ .

Organ pencernaan  Fungsi .Mulut .Pundi Kencing .Uretra  Fungsi • Penyingkiran bahan perkumuhan • Mengawal isipadu dan komposisi bahan kimia 35 .Ginjal .Ureter .Penguraian makanan .SISTEM PENCERNAAN  Organ .Perkumuhan SISTEM URINARI  Organ .

Sokongan Mekanikal .Menghasilkan hormon Intergrasi Sistem Dalam Aktiviti Sukan  Sistem Integumentari .Mencernakan makanan tenaga  Sistem Urinari .Penis .Testes .Pengangkutan bahan kumuh ke hati  Sistem Respiratori .Tiub Fallopian .Vesikel semen .SISTEM REPRODUKTIF  Organ .Perkumuhan .Ovari .Pengestoran Tenaga  Sistem Otot .Pembekalan oksigen kepada otot  Sistem Limfatik .Pengawalaturan proses mengikut keperluan  Sistem Kardiovaskular .Lelaki .Uretra Fungsi .Perkumuhan bahan sisa  Sistem Reproduktif .Menghasilkan zuriat .Kelenjar Prostrat .Hormon untuk 36 .Penghasilan daya  Sistem Saraf .Mengawal suhu badan  Sistem Rangka .Membebaskan CO2  Sistem Pencernaan .Perempuan .Memulakan pergerakan  Sistem Endokrina .Mengangkut O2 .Uterus Vagina →  Organ .

Tulang SISTEM TUBUH BADAN UTAMA DALAM SUKAN Sains Sukan adalah berkaitan dengan aplikasi sains dalam aktiviti fizikal dan sukan. Keupayaan dan prestasi individu dalam sesuatu sukan bergantung kepada sejauh mana tubuhnya dapat mengadaptasi kepada latihan yang lasak.Rawan (kartilej) . biomekanik. sistem otot.Anaerobik Laktik (tak perlu O2 tetapi hasilkan laktik asid) Sistem rangka • Merangkumi . Kefahaman ke atas beberapa disiplin dalam sains sukan seperti anatomi. fisilogi. Beberapa sistem tubuh badan bergabung untuk menerima latihan dan seterusnya mengadaptasi kepada latihan yang diterima sesuai dengan jenis dan keperluan sukan yang diceburi.Sistem tubuh badan • • • • Sistem Rangka Sistem Otot Rangka Sistem Kardiovaskular Sistem Tenaga . psikologi sukan. sistem 37 .Anaerobik Alaktik (tidak perlu O2 dan tidak hasilkan laktik asid) . Sukan hari ini perlu kepada pendekatan yang saintifik dan sistematik bagi memastikan prestasi atlet dapat diperbaiki dan ditingkatkan.Tendon .Ligamen .Aerobik (perlu O2) . pengurusan sukan dan kaedah latihan dipercayai dapat membantu para jurulatih untuk meningkatkan pengetahuan dalam aspek kejurulatihan dan seterusnya membantu para atlet untuk meningkatkan prestasi mereka ke tahap optimum.Sendi . Lima sistem utama berperanan secara langsung dalam sukan iaitu sistem rangka.

sistem saraf dan sistem tenaga.kardiorespiratori.Anaerobik Laktik SISTEM RANGKA Sistem rangka memberi bentuk kepada tubuh manusia. Oleh yang demikian. Selain daripada itu sistem rangka juga disokong oleh struktur-struktur lain seperti ligamen. Rangka yang kuat dapat berfungsi sebagai penyokong dan pelindung kepada organ-organ lain pada tubuh manusia. amat perlu bagi seseorang jurulatih untuk mengetahui dan memahami sistem-sistem ini secara ringkas dalam membantu beliau menjadi seorang jurulatih yang baik. Definisi Anatomi dan Fisiologi   Anatomi berasal daripada perkataan Yunani .Anaerobik Alaktik . 38 . Terdapat sebanyak 206 ketul tulang yang berlainan bentuk dan saiz dalam tubuh manusia.Aerobik . tendon dan kartilej. dan seterusnya mengaplikasikan pengetahuan ini dalam latihannya.‘ Struktur’ Fisiologi ialah kajian mengenai fungsi tubuh badan manusia yang merangkumi:  Sistem Tulang  Sistem Otot Rangka  Sistem Kardiovaskular  Sistem Tenaga .

Sokongan :  Tulang membentuk rangka tubuh bagi menyokong tisu-tisu lembut dan organ-organ dalaman. Pembentukan sel darah :  Sum-sum tulang menghasilkan sel-sel darah darah merah dan sel-sel darah putih. jantung dan paru-paru.   Pergerakan :  Tulang-tulang bertindak sebagai tuas semasa pergerakan otot. 39 .Fungsi Sistem Rangka   Memberi bentuk :  Kerangka manusia memberi bentuk pada tubuh. Contoh : pelekatan otot rangka.  Penstoran mineral :  Tulang juga menjadi tempat penstoran mineral seperti kalsium dan fosforus.  Perlindungan :  Tulang melindungi organ-organ dalaman yang penting seperti otak.

Gambarajah 1: Menunjukkan rangka manusia dari pandangan anterior dan posterior

Sumber : Seeley, R.R., Stephen, T.D., & Tate, P. (1998). Anatomy & Physiology. 4th ed. 40

JENIS TULANG  Tulang panjang /long bone – di tangan dan kaki (pergerakan).  Tulang pendek /short bone – tapak tangan.  Tulang leper / flat bone – rusuk dan di kepala (melindungi).  Tulang tak sama bentuk / irregular bone – tulang belakang (lekatan otot).

41

Gambarajah 2: Jenis tulang Gambarajah 3: Sistem Rangka

Gambarajah 4: Tulang cranial

42

Gambarajah 5: Tulang torasik

Gambarajah 6: Tulang bahagian lengan

Gambarajah 7: Tulang pektoral

43

Gambarajah 8: Tulang bahagian kaki Gambarajah 9: Tulang pelvik 44 .

1: Tulang vertebra 45 .VERTEBRAL C O LUMN Gambarajah 10.

Sacrum 4 -5 tulang sacral yang bercantum menjadi sacrum Coccyx 3-5 tulang coccygeal yang bercantum menjadi coccyx Gambarajah 10.2: Tulang vertebra 46 .Cervical vertebrae    1-7 vertebrae 1 – dipanggil atlas 2 – dipanggil axis Thoracic vertebrae (12 vertebrae)   8 – 20 vertebrae Bergabung dengan tulang rusuk Lumbar Vertebrae • Lima vertebrae yang menjadi tulang belakang (spinal column).

2 Gambarajah 12.1 Jenis sendi Gambarajah 11. Dua fungsi asas : a) membenarkan pergerakan (mobiliti) . Gambarajah 11.1 dan 11.SENDI • • Tempat pertemuan dua atau lebih tulang .1: Immovable – suture cranium 47 .2 Menunjukkan kartilej pada turus vertebra dan kartilej yang menyelaputi hujung tulang pada sendi lutut Gambarajah 11. b) menyatukan tulang-tulang .

2: Semi-movable – Pivotal Joint Gambarajah 12. 48 .Gambarajah 12.4: Planar joint between the navicular and second and third cuneiforms of the tarsus in the foot.3: Movable – Hinge Joint Jenis sendi yang bergerak: • • • • • • Elipsoid/Lesong Hinge Pivot Condyloid Saddle Gliding / gelungsur Gambarajah 12.

Gambarajah 12.5: Hinge joint between throchlea of humerus and throclear notch of ulna at the elbow Gambarajah 12.6: Pivot joints between head of radius and radial notch of ulna Gambarajah 12.7: Saddle joint between trapezium of carpus (wrist) and metacarpal of thumb 49 .

9: Ball and Socket .Gambarajah 12.10: Ball and socket joints between head of femur and the acetabulum of hip bone 50 .Shoulder Gambarajah 12.8: Condyloid joint between radius and scaphoid and lunate bones of the carpus (wrist) Gambarajah 12.

JENIS-JENIS SENDI Gambarajah 13: Jenis sendi terdapat di dalam tubuh badan manusia 51 .

Tisu Penghubung Gambarajah 14: tisu penghubung di bahagian bahu dan kaki 52 .

Tendon melekatkan otot pada tulang dan pada otot lain. Apabila otot menguncup.Ligamen Ligamen ialah sejenis tisu berfiber kenyal yang menghubungkan tulang dengan tulang. Antara tendon paling kuat ialah tendon Gambarajah 16 : Menunjukkan tendon pada otot-otot paha. tendon yang terdapat pada hujung otot akan menarik tulang. Antara ligament yang penting bagi seorang atlet ialah anterior dan posterior cruciate ligament serta collateral ligament di sendi lutut. Gambarajah 15: Menunjukkan ligamen pada sendi lutut Tendon Tendon ialah sejenis tisu berfiber tidak kenyal yang sangat kuat. 53 .

Archilles.  Tisu lembut tetapi kuat. Kartilej juga berfungsi sebagai penyerap hentakan dan terdapat dalam pelbagai bentuk dan saiz. Gambarajah 17: tendon di bahagian belakang kaki Kartilej (kartilej) Kartilej ialah tisu lembut yang kuat. elastik dan tiada saluran darah  Menyaluti hujung tulang  Melindungi tulang daripada haus semasa geseran antara sendi  Menyerap hentakan 54 . Kartilej menyaluti hujung tulang yang membentuk sendi dan berperanan melindungi tulang daripada haus semasa berlaku pergeseran antara sendi. Antara kartilej terpenting bagi seorang atlet ialah inter-vertebral cartilage pada bahagian tulang belakang dan kartilej pada sendi lutut. elastik dan tidak mempunyai saluran darah.

3) Gambarajah 18. Jenis otot yang lain termasuklah otot kardiak (jantung) dan otot licin ( bahagian dinding perut. Otot yang menghasilkan pergerakan adalah otot berjalur dipanggil otot rangka. Otot juga menentukan magnitud pergerakan dan pergerakan ini dirangsang secara voluntary atau involuntary oleh sistem saraf.oesophagus.Gambarajah 18: Kartilej di sendi lutut SISTEM OTOT Kajian menunjukkan bahan dan rekabentuk struktur sendi dan sokongan yang tegar menyebabkan pergerakan dapat dilakukan. Otot bukan sahaja menghasilkan pergerakan malahan otot juga mempunyai fungsi-fungsi lain. Pergerakan dihasilkan oleh penguncupan otot.1: Otot rangka – otot berjalur melekat ke tulang 55 .1 -18. organ dalaman lain) Jenis Otot (Gambarajah 18.

ketawa dll) Secara purata. menangis. Otot yang terbesar ialah gluteus maximus. Kelajuan penguncupan bergantung kepada jenis fiber otot iaitu fiber sentak pantas ( fast twitch fiber) dan fiber sentak perlahan (slow twitch fiber).Gambarajah 18. duduk. Terdapat sejumlah 639 – 640 jenis otot yang terdapat dalam tubuh kita Daripada jumlah tersebut 30 jenis otot terdapat di bahagian muka (untuk pergerakan seperti mencebek. baring dan melakukan lain-lain aktiviti yang sukar. Penguncupan ini berlaku secara sedar atau terkawal (voluntary) atau tidak terkawal (involuntary).3: Otot Licin – dinding organ dalaman tubuh badan Jumlah otot • • • • • Fungsi Otot: 1) Hasilkan Pergerakan • • • • Pergerakan dihasilkan oleh penguncupan otot-otot rangka yang bertindak setelah diransang oleh sistem saraf.2: Otot kardiak – otot jantung Gambarajah 18. 56 . senyum. 40 % berat badan kita ialah otot. Kombinasi saling tindakan otot-otot membolehkan kita berdiri.

Lekatan otot-otot pada tulang membolehkan postur dikekalkan. melompat dan melempar. Hampir 40% tenaga yang dihasilkan bertukar menjadi haba yang meningkatkan suhu kulit atau suhu luaran badan. Salah satu sebab kenapa ‘perut buncit’ ialah kerana otot-otot abdominis tidak melekat pada mana-mana tulang selain daripada faktor lebihan berat badan atau obesiti. Gambarajah 19: Seorang ahli menampakkan otot rangka utama bina badan 57 . konduksi. abdominis dan trapezius lazimnya bertindak sebagai agonis dan antagonis.2) Kekalkan postur • • Kombinasi saling tindakan otot-otot bukan sahaja membolehkan kita berdiri. berlari. radiasi dan konveksi bagi menstabilkan suhu badan. • • 4) Hasilkan haba • • • • Tenaga diperlukan untuk membolehkan otot-otot bekerja. Otot-otot kecil akan bertindak sebagai pengimbang (stabilizer). vastus intermedius.menembak dan ten-pin bowling. Otot-otot rangka utama : Otot utama badan ini lazimnya bertindak sebagai agonis atau antagonis dalam pergerakan badan seperti menendang. duduk atau baring malahan membantu untuk mengekalkan postur badan. Lekatan otot-otot pada tulang membolehkan postur dikekalkan. bangun. Haba ini dihasilkan oleh otot-otot dan dikeluarkan melalui proses evaporasi. 3) Stabilkan sendi • • Otot-otot badan mempunyai pelbagai saiz dan fungsi yang berbeza. penetap (fixator) dan penyokong (synergist). menumbuk. Otot-otot kecil ini menstabilkan sendi terutamanya dalam sukan-sukan yang memerlukan ketepatan lakuan atau sukan sasar (target sport) seperti memanah. Sementara itu otot-otot kecil yang banyak terdapat pada sendi-sendi akan bertindak sebagai penyokong dan pengimbang (sinergi dan stabilizer). Otot-otot besar seperti quadriceps femoris (sartorius. lateralis dan medialis) triceps .

Gambarajah 20: Otot-otot utama badan bahagian anterior 58 .

Gambarajah 21: Otot-otot utama badan bahagian posterior 59 .

Gambarajah 22: otot-otot utama badan bahagian anterior 60 .

Gambarajah 23: otot-otot utama badan bahagian posterior 61 .

menguis dan menangkap adalah hasil daripada penguncupan otot secara isotonik.otot penggerak utama . antagonis dan sinergis semasa pergerakan fleksi lengan . halaju penguncupan adalah tetap dan lazim digunakan bagi tujuan pemulihan kecederaan otot.Jenis Penguncupan Otot Otot-otot bekerja melalui penguncupan atau kontraksi.  penggerak utama. melontar. Menstabilkan sendi dimana otot melekat. Kebanyakan lakuan dalam sukan seperti menendang bola. Dalam penguncupan ini.  Sinergis utama.otot yang membantu otot penggerak 62 . Fasa menahan beratan dalam sukan angkat berat. Terdapat tiga jenis penguncupan iaitu:  Penguncupan Isotonik Penguncupan isotonik menyebabkan perubahan pada ukuran panjang otot dan terbahagi kepada penguncupan isotonik konsentrik dan penguncupan isotonik esentrik. Lebih daya. Penguncupan konsentrik ialah penguncupan melalui pemendekan fiber otot sementara penguncupan esentrik dirujuk kepada pengucupan ketika otot kembali semula kepada ukuran asal. Klasifikasi Tindakan Otot  Agonis (Prime movers) . acara tarik tali dan aktiviti skrum dalam sukan ragbi adalah antara beberapa contoh penguncupan isometrik.  Penguncupan Isokinetik Penguncupan isokinetik hanya berlaku dengan bantuan mesin isokenetik. Gambarajah 24: Peranan otot agonis. menanduk.  Penguncupan Isometrik Pengucupan isometrik berlaku ketika otot menguncup sambil mengekalkan ukuran otot atau tidak berlaku perubahan pada ukuran otot ketika fiber otot menguncup.

2: Fiber Sentak Perlahan (Slow Twitch Fiber. Terdapat dua kategori utama fiber otot iaitu : a.1: Fiber Sentak Pantas (Fast Twitch Fiber – FT) Gambarajah 25. Fiber sentak perlahan (slow twitch fiber – ST) • • • • • Slow twitch fiber .ST) 63 . Fiber sentak pantas (fast twitch fiber – FT) • • • • • • Fast twitch fiber . kaya dengan haemoglobin Saiz sel lebih besar Kaitan jenis fiber otot dan aktiviti sukan Gambarajah 25.Halaju Penguncupan Otot (Speed of muscular contraction) Halaju pergerakan otot berbeza antara satu sama lain yang bekerja bergantung kepada intensiti kerja yang dilakukan.ST Intensiti rendah dan sederhana Jangka masa kerja yang lama Sel berwarna merah.FT Intensiti kerja tinggi Jangka masa kerja singkat Untuk kepantasan dan kuasa eksplosif Sel berwarna pucat (putih) Sel bersaiz kecil b.

Gambarajah 25. Bahagian Utama Sistem Kardiovaskular Tiga bahagian utama sistem Kardiovaskular ialah jantung. hormon dan keperluan lain badan ke selsel terlibat dan membawa keluar sisa-sisa metabolisme untuk dikumuh. Berat organ ini adalah kurang 64 . Saiz jantung adalah sebesar penumbuk orang dewasa.3: Fiber sentak pantas dan perlahan SISTEM KARDIOVASKULAR Sistem ini berperanan mengangkut oksigen. Jantung adalah organ yang berperanan mengepam darah ke seluruh tubuh bagi membekalkan oksigen dan nutrient. nutrient. darah dan salur darah.

Proses peredaran darah mengangkut oksigen daripada paru-paru ke sel-sel tisu badan dan mengeluarkan karbon dioksida daripada sel-sel tisu ke paru-paru berlaku secara sistematik. Gambarajah 6: Struktur Jantung Manusia Fungsi Sistem Kardiovaskular Sistem kardiovaskular berfungsi membantu membekalkan oksigen dan mengangkut bahan kumuh seperti karbon dioksida daripada darah. Jantung akan mengepam 65 . Darah membentuk anggaran 7% daripada berat tubuh orang dewasa normal.daripada 600 gram. Isi padu darah terdiri daripada 55% plasma dan 45% eritrosit. Gas oksigen ini disimpan sementara di dalam alveolus. Darah adalah tisu cecair yang terdiri daripada pelbagai jenis sel termasuk eritrosit. Salur darah pula terdiri daripada arteri. udara yang mengandungi oksigen dibawa masuk ke paru-paru melalui salur pernafasan. Semasa inspirasi. atrium kiri. leukosit dan platlet yang terkandung di dalam plasma. Orang dewasa yang mempunyai berat badan 70kg. vena dan kapilari. Salur darah ini membolehkan darah mengalir dan melengkapi perederan darah daripada jantung ke tisu dan kembali semula ke jantung. biasanya mempunyai kira-kira 5 higga 6 liter darah dalam sistem biologinya. ventrikal kanan dan ventrikal kiri. Struktur jantung terdiri daripada empat ruang iaitu atrium kanan.

Dua ruang di atas iaitu atrium mempunyai dinding otot yang nipis dan kedua-dua ruang ini dipisahkan antara satu sama lain oleh struktur yang dikenali sebagai septum interatrial. Karbon dioksida dihembus keluar daripada paru-paru melalui salur pernafasan. Darah beroksigen kemudian diangkut ke jantung dan dipam melalui arteri untuk diagihkan kepada sel-sel tisu lain di dalam badan.darah kurang oksigen melalui vena pulmonari ke paru-paru. Dinding otot yang membentuk dua ruang bawah ialah ventrikal. Dinding otot ventrikal adalah lebih tebal berbanding atrium. Oksigen dan karbon dioksida meresap merentasi membran alveolus dan meresap ke dalam darah melalui kapilari. Struktur dan fungsi bahagian jantung Jantung terbina daripada oto-otot jantung atau miokardium yang diliputi oleh epikardium di permukaan luar dan endokardium di bahagian dalam. 66 . Fungsi septum interventrikel terdapat antara kedua-dua ventrikal tersebut. Oksigen yang merentasi membran alveolus dan kapilari seterusnya meresap ke dalam darah.

oleh itu darah yang keluar daripada jantung mengalir terus menerusi arteri pulmonari dan aorta. Injap semilunar pulmonary dan injap semilunar aortic pula menghalang aliran darah mengalir ke belakang. 67 . Injap atrioventrikular (yang terdiri daripada injap bicuspid dan tricuspid) membenarkan aliran darah dariapda atrium ke ventrikel.Gambarajah 27: Jadual dibawah menunjukkan fungsi atrium dan ventrikel dalam sistem kardiovaskular Injap yang terletak antara atrium dan ventrikal. serta dalam arteri membenarkan pengaliran darah berlaku pada satu arah sahaja.

Kadar nadi rehat boleh digunakan untuk menilai tahap kecergasan kardiovaskular. Darah terhalang dari mengalir ke belakang Gambarajah 28: Mekanisme pembukaan dan penutupan injap atrioventrikular Keluaran jantung (Cardiac Output) Keluaran jantung didefinisikan sebagai jumlah isi padu darah yang dipam keluar oleh ventrikel kiri dalam masa satu minit. Kadar denyutan jantung rehat boleh diperolehi dengan mengira bilangan kadar nadi seminit di arteri karotid atau arteri radial semasa kita bangun daripada tidur. Kadar nadi rehat yang rendah menggambarkan tahap kecergasan yang lebih tinggi. Darah mengalir masuk dari atrium ke ventrikal Keadaan injap tertutup. Teknik mengambil kadar nadi boleh dilakukan seperti berikut: 68 . Tindakan sistem saraf automatic berfungsi mengawal kadar denyutan jantung. Keluaran jantung dapat diukur dengan menggunakan berikut: Q = KDJ X IS [Keluaran jantung = Kadar denyutan jantung dalam satu minit didarab dengan Isi padu Strok] rumus Kadar denyutan jantung merujuk kepada kekerapan penguncupan jantung dalam satu minit. Kadar denyutan jantung kita berbeza mengikut faktor perbezaan individu seperti umur dan amalan gaya hidup. Kadar denyutan jantung rehat individu yang mengamalkan gaya hidup aktif adalah lebih rendah berbanding individu sedentari.Keadaan injap terbuka.

Perbezaan ini berkaitan dengan kesan graviti yang bertindak ke atas sistem kardiovaskular manusia. Isi padu ini disukat dalam unit mililiter/denyutan. Posisi anggota turut mempengaruhi isipadu strok. Arteri radial B. 69 . Jumlah hasil darab ini ialah kadar nadi rehat A. Denyutan yang pertama dikira sebagai sifar Darabkan jumlah dengan enam. Isi padu strok adalah lebih tinggi jika kita dalam keadaan berbaring. berbanding dalam keadaan berdiri. Arteri karotid Gambarajah 29: Teknik mengambil kadar nadi Isipadu strok (Stroke Volume) ialah isipadu darah yang dipam oleh ventrikel kiri dalam satu pam.Letakkan jari telunjuk di arteri carotid atau arteri radial Catatkan bilangan kadar nadi untuk tempoh 10 saat.

70 .TEORI KARVONEN (mengira kadar nadi latihan) 220 – UMUR KADAR NADI LATIHAN MAXIMA = KADAR NADI LATIHAN – IKUT % LATIHAN CONTOH: UMUR PESERTA 20 TAHUN DAN KADAR NADI REHAT IALAH 50 Bagi 70% KADAR NADI LATIHAN IALAH:( 200 – 50 ) + (50) = 155 denyutan seminit 70 100 X Peredaran darah Sistem peredaran darah terbahagi kepada dua kitaran iaitu kitaran pulmonari dan kitaran sistemik.

Semasa inspirasi. Apabila tekanan intratorasik meningkat semasa ekspirasi. Mekanisme yang berlaku menghalakan pengaliran darah ke arah atrium kanan jantung. Injap terdapat di dinding vena akan membenarkan pengaliran darah ke arah jantung sahaja. tekanan intratorasik menurun. Keadaan ini menyebabkan vena darah dalam rongga toraks mengembung. Mekanisme penguncupan dan pengenduran otot juga membolehkan darah disalurkan ke jantung. vena tersebut akan penuh semula dengan darah. 71 . Mekanisme pernafasan yang membantu keluaran (output) jantung dikenali sebagai ‘pam pernafasan’. Semakin tinggi tekanan ini. semakin tinggi juga keluaran (output) jantung. Pada fasa otot mengendur.Gambarajah 30: Kitaran pulmonari dan kitaran sistemik Terdapat beberapa faktor yang membantu pengedaran semula darah ke jantung. vena akan tertekan dan darah yang terkandung di dalamnya akan ditolak ke arah jantung. vena tersebut dipenuhi semula dengan darah kurang oksigen. Apabila otot menguncup.

 Darah membentuk anggaran 7% daripada berat tubuh orang dewasa normal.  Pembuluh (vena) Berfungsi sebagai saluran yang mengalirkan darah kurang beroksigen kembali semula ke jantung.  Orang dewasa yang mempunyai berat badan 70 kg. biasanya mempunyai kira-kira 5 hingga 6 liter darah dalam sistem biologinya.SALUR DARAH  Salur nadi (artery) Bertugas sebagai saluran yang mengalirkan darah beroksigen dari jantung ke seluruh tisu badan.  Rerambut (capillary) Merupakan salur halus yang membentuk rangkaian di dalam tisu tubuh dimana rangkaian kapilari menerima darah beroksigen dari salur nadi halus (arteriol) dan mengalirkan darah kurang oksigen ke dalam pembuluh halus (venul). 72 .

tahap keaktifan dan beberapa faktor lain. servis dan rejaman dalam sepak takraw dan bola tampar adalah antara beberapa aktiviti sukan yang menggunakan tenaga dalam sistem ini. Sistem anaerobik alaktik menggunakan ATP yang disimpan di tisu otot rangka sahaja.SISTEM TENAGA Tenaga yang digunakan oleh sistem biologi badan adalah dalam bentuk adenosin trifosfat (ATP). bergantung kepada faktor jantina. Sistem tenaga badan mempunyai ciri khusus dalam menjana ATP untuk keperluan harian dan sukan. 73 . Sekiranya aktiviti berlanjutan melebihi 10 saat. sistem biologi akan menjalankan mekanisme membina semula ATP daripada molekul keratin fostat dan adenosin difosfat. Acara padang dalam sukan olahraga. kadar metabolisme asas (BMR). Dalam masa yang sama. Bekalan ATP daripada simpanan ini adalah dalam bentuk sedia ada dan terhad. Tiga sistem tenaga utama ialah : Sistem Anaerobik Alaktik atau Sistem Fosfagen atau ATP-CP Sistem ini paling ringkas dalam konteks penggunaan dan penjanaan ATP. mekanisme fisiologi kita akan menggunakan sistem tenaga anaerobik laktik bagi membentuk ATP. Keperluan tenaga untuk melakukan aktiviti fizikal seperti bersukan adalah tinggi berbanding aktiviti fizikal harian yang lain. acara larian pecut 100m dan 200 m. Jumlah tenaga yang digunakan untuk bersukan terutamanya bagi sukan berprestasi tinggi adalah di antara 3000 – 4000 kcal sementara untuk aktiviti fizikal harian lain hanyalah antara 1800 – 2500 kcal sahaja. Pembebasan tenaga berlaku secara anaerobik dan paling dominant dalam aktiviti bercorak eksplosif dan balistik. Sebanyak 60-70% kuantiti ATP digunakan untuk fungsi biologi umum sementara bakinya adalah untuk tujuan aktiviti sel dan fungsi mekanikal seperti melakukan aktiviti fizikal. Tenaga Gambarajah 31: Sistem tenaga anaerobik Alaktik hanya dibekalkan untuk anggaran tempoh 10 saat sahaja.

sebagai contoh lari pecut 400m. Sistem tenaga ini dominan bagi aktiviti eksplosif yang berlanjutan melebihi 10 saat. Sistem ini juga dikenali sebagai sistem anaerobik glikolitik. penjanaan ATP dilakukan daripada sumber glikogen yang disimpan dalam otot dan hati. Gambarajah 32 : Penjanaan ATP dalam Mekanisme penghasilan ATP akan melibatkan pemecahan glikogen tersebut kepada glukos menerusi proses yang dikenali sebagai glikolisis. rali panjang dalam sukan tenis dan badminton. Keadaan ini boleh menjejaskan mekanisme penguncupan otot. Apabila aktiviti berintensiti tinggi dilakukan berterusan melebihi 10 saat. 74 . Sekiranya aktiviti masih berlanjutan melebihi 90 saat. Hasil sampingan proses glikolisis ialah sistem anaerobik laktik pembentukan asid piruvik yang menghasilkan asid laktik.Sistem Anaerobik Laktik Sistem anaerobik laktik ialah kaedah anaerobik kedua bagi pembentukan ATP. pecutan pendek berulang dalam sukan hoki. mekanisme fisiologi kita akan beralih kepada sistem aerobik bagi menjana ATP untuk bekalan tenaga. Penghasilan asid laktik adalah limitasi utama sistem tenaga ini. Kehadiran asid laktik dalam sistem biologi merencatkan proses pemecahan glikogen. ragbi dan ketika melakukan satu rutin pergerakan gimnastik. bola sepak.

Penjanaan ATP ini berlaku di dalam mitokondria secara aerobik. Sistem tenaga ini juga dikenali sebagai sistem oksigen. Namun begitu. sistem ini mampu menjana jumpah ATP yang paling banyak. Tiga proses kimia yang terlibat bagi menghasilkan ATP secara aerobik ialah :    Proses glikolisis Kitaran Kreb Rantaian Pengangkutan Elektron Gambarajah 33 : 3 proses kimia dalam sistem tenaga aerobik Semasa senaman.Sistem Aerobik Sistem aerobik adalah sistem tenaga paling dominan bagi aktiviti yang berteraskan daya tahan kardiovaskular seperti renang dan lari jarak jauh. terdapat tiga sumber tenaga :  Tenaga Semerta: sistem ATPCP  Tenaga Jangka Pendek: Sistem Asid Laktik  Tenaga Jangka Panjang : Sistem Aerobik 75 . Mekanisme sistem ini adalah sangat kompleks.

tetapi dapat menamatkan larian 26 batu pada purata kelajuan 5 batu sejam. Tenaga untuk aktiviti fizikal Kitaran tenaga biologi: • • • • Sumber adenosina trifosfat (ATP) Sumber anaerobik Sumber aerobik (mengetahui konsep penting tentang tenaga sebagai asas fisiologi senaman) Adenosina Trifosfat: Nutrien daripada makanan menyediakan sumber potensi utama untuk membentuk ATP Tenaga kimia dalam ATP digunakan untuk kerja-kerja biologi Objektif • • • • Sumber tenaga dari luar tubuh badan Sumber tenaga dari dalam tubuh badan Penghasilan Tenaga Klasifikasi sukan berdasarkan jangkamasa (duration) lakuan dan predominant intracellular energy pathways 76 .  Memahami keperluan tenaga pelbagai aktiviti sukan dan membentuk dan melatih sistem tenaga yang betul dan dominan dalam sukan atau acara sukan adalah penting. sumbangan tenaga anaerobik dan aerobik semasa senaman berubah mengikut jangka masa dan intensiti latihan. Secara relatif. Ia menjelaskan keadaan berikut:  Pemegang rekod dunia dalam acara larian 1 batu tidak semestinya pelari jarak jauh terhandal  Ramai pelari maraton yang tidak dapat menamatkan larian 1 batu dalam tempoh kurang daripada 4 minit.

1 g lemak hasilkan 9 kcal tenaga . 77 .  Anaerobik laktik • Tenaga disimpan sebagai glikogen.Sumber tenaga dari luar tubuh badan  Karbohidrat • •  Lemak • • Dipecahkan menjadi asid lemak (free fattyacids) dan glyserin. Sumber tenaga dari dalam tubuh badan  Anaerobik Alaktik • Tenaga disimpan sebagai ATP dan CP.  Stor tenaga selepas makan • • Karbohidrat disimpan dihati dan otot sebagai glikogen. Lemak disimpan sebagai lemak tepu dalam sel-sel lemak dan tisu adipos. 1 g karbohidrat menghasilkan 4 kcal tenaga. Dipecahkan menjadi glukosa seterusnya menghasilkan tenaga dalam bentuk ATP.  Aerobik • Menggunakan karbohidrat dan lemak sebagai tenaga.

Gambarajah 34: Sistem tenaga utama mengikut intensity aktiviti Gambarajah 35: Sistem tenaga utama mengikut jangkamasa (duration) aktiviti 78 .

Gambarajah 36: Jadual menunjukkan % sumbangan sumber tenaga aerobic dan anaerobic dalam beberapa aktiviti fizikal Gambarajah 37: kerja-kerja biologi menggunakan ATP 79 .

lemak dan proteins melalui proses katabolisme Gambarajah 39: Penjanaan ATP beberapa sumber 80 .Gambarajah 38: ATP dijana daripada karbohidrat .

karbohidrat dan protin Gambarajah 41: Kitaran Krebs 81 .Gambarajah 40: Penjanaan ATP daripada lemak.

Gambarajah 42: Penjanaan tenaga mengikut jangkamasa (duration) aktiviti Gambarajah 43: Penjanaan ATP mengikut beberapa acara larian 82 .

Kesimpulan  Seseorang jurulatih harus memahami sistem yang terlibat dalam menghasilkan pergerakan tubuh badan manusia. melainkan sekadar untuk mendapatkan wang. Schwar 83 .  Dengan itu.Charles M. nampaknya tidak akan mendapatkan wang. Orang yang bekerja bukan kerana cintaanya pada pekerjaan.juga tidak akan mendapatkan banyak kesenangan dalam hidup. jurulatih boleh memanipulasi sistem berkenaan untuk tujuan memberikan persembahan dan pencapaian yang maksimum atlet dalam sukan.

84 .

 Kinematik linear dan kinematik angular. 85 .  Pengenalan kepada teknologi video dalam pergerakan manusia. Mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan. dan  Kinetik linear dan Hukum-hukum Newton. Objektif • • • Menerangkan prinsip asas pergerakan.Biomekanik ialah disiplin sains sukan yang mengkaji pembolehubah yang mempengaruh kualiti dan kuantiti sesuatu pergerakan yang dihasilkan. Bidang ini mensintesis disiplin-disiplin ilmu biologi dan fizik dalam menjelaskan pencapaian prestasi pergerakan manusia. Pengetahuan biomekanik asas seterusnya bleh diperkaya dengan mengetahui maklumat-maklumat mengenai jenis daya serta kaedah tindakan sesuatu daya untuk menentukan kualti mutlak pergerakan yang kita lakukan. dan Menentukan penggunaan teknologi dalam sukan. Fokus:  Definisi/rujukan asas memahami pergerakan manusia.

4. Definisi/rujukan anatomi bagi memahami pergerakan manusia PERGERAKAN DILIHAT DARIPADA PERSPEKTIF BIOMEKANIK SUKAN 86 .1.

Satah dan aksis pergerakan 87 .1.4.1.

SATAH FRONTAL • ANTERIOR DAN POSTERIOR Rotasi 88 .ASAS MEMAHAMI PERGERAKAN MANUSIA RUJUKAN POSISI ANATOMI & SATAH PERGERAKAN SATAH SAGITAL Satah yg membahagikan jasad kepada bahagian kiri dan kanan.

2.1.4. Terminologi pergerakan sendi Depresi & elevasi Eversi dan inversi Abduksi & adduksi Gelongsor Fleksi Fleksi-dorsi & fleksi-plantar Ektensi Fleksi Hiperesktensi Protraksi & retraksi Pronasi & supinasi 89 .

Inferior Merujuk kpd semua orientasi pergerakan ke bahagian bawah jasad. Orientasi pergerakan ORIENTASI PERGERAKAN BERDASARKAN POSISI ANATOMI Anterior (ventral) Merujuk kpd semua orientasi pergerakan yg mengarah ke bahagian hadapan jasad.4.1. 90 . Superior Merujuk kpd semua orientasi pergerakan yang mengarah ke bahagian atas jasad.3. Posterior (dorsal) Merujuk kpd semua orientasi pergerakan yg mengarah ke bahagian belakang jasad.

91 . Intermediate Merujuk kepada semua orientasi yang mengarah ke tengah jasad berdasarkan aksis tubuh. Merujuk kepada semua orientasi yg mengarah ke luar jasad berdasarkan aksis tubuh. Distal Merujuk kpd semua orientasi yg paling jauh dpd bahagian aksis jasad.Lateral Medial Merujuk kepada semua orientasi yg mengarah ke dalam jasad berdasarkan aksis tubuh. Proksimal Merujuk kpd semua orientasi yg paling hampir kpd bahagian aksis jasad.

2. Kinematik linear 4.2. 92 . Pergerakan linear JENIS-JENIS PERGERAKAN Linear Pergerakan melibatkan peralihan (translatory) Pergerakan melibatkan jasad beralih daripada posisi asal ke posisi baru. Angular Pergerakan yang terhasil apabila berlaku putaran jasad pada satu paksi rujukan.1.KINEMATIK: 4.

(axis of rotation) Paksi putaran adalah bersudut tepat dgn satah di mana rotasi berlaku.PERGERAKAN LINEAR Rektilinear Pergerakan yg melibatkan peralihan keseluruhan jasad mengikut garis tegak. PERGERAKAN ANGULAR Pergerakan yang berlaku pada paksi bayangan yang dikenali sbg paksi putaran. 93 . pada kadar yang sama dari arah. Paksi putaran ini boleh bersifat: (a) dalaman (b) luaran. jarak & kelajuan Curvilinear Pergerakan yg melibatkan peralihan jasad dalam laluan melengkung.

Sesaran. halaju dan pecutan JARAK & SESARAN Variabel kinematik yang mengukur kadar peralihan sesuatu jasad. Unit sesaran linear ialah meter (m).4. Jarak angular mengukur berapa besar perubahan sudut yang berlaku berdasarkan pergerakan jasad.2.3. sesaran linear diukur berdasarkan garis tegak peralihan dpd posisi asal ke posisi baru. Sesaran angular mengukur perubahan sudut berdasarkan posisi akhir jasad selepas beralih daripada posisi asal. Unit sesaran angular ialah radian.2. 94 .2. Jarak linear diukur sepanjang laluan pergerakan. 4. Kemahiran sukan banyak melibatkan pergerakan am. Pergerakan am PERGERAKAN AM (general motion) Pergerakan terhasil daripada kombinasi pergerakan linear & angular.

halaju akan turut meningkat. Dalam pergerakan projektil. Bila sesaran tekal berdasarkan satu rangka masa. [Dikenali sebagai deceleration] Sekiranya tiada perubahan halaju. halaju berkeadaan malar. Kuantifikasi pecutan linear PECUTAN LINEAR (a) Halaju akhir – Halaju awal Perubahan Masa a=v–u/t @ v = u + at Kuantifikasi pecutan angular PECUTAN ANGULAR () =   1 / t NILAI PECUTAN GRAVITI IALAH 9.81 m/s2 HUBUNGKAIT MEKANIKAL SESARAN. 2 3 4 95 . Sekiranya perubahan halaju menurun. pecutan adalah sifar. HALAJU & PECUTAN 1 Bila berlaku peningkatan sesaran dpd satu rangka masa. pecutan adalah sifar. pecutan adalah negatif. pecutan adalah sifar.PECUTAN Pecutan ialah kadar perubahan halaju yang berlaku pada suatu jeda masa. Sekiranya perubahan halaju meningkat. bermakna jasad tidak mengalami pecutan. pecutan adalah positif. Bila halaju malar. jasad mengalami pecutan yang dikenali sebagai pecutan graviti. Bila halaju mencapai tahap maksimum.

ini ialah graviti dan Trajektori Range Faktor-faktor yang mempengaruhi projektil  Sudut Pelepasan Halaju Pelepasan Tinggi Pelepasan 96 . Projektil PROJEKTIL Projektil ialah pergerakan jasad yang tersesar ke udara dan jatuh semula ke bumi & hanya dipengaruhi oleh daya semulajadi.2.4.4. Daya-daya semulajadi rintangan udara.

3.1. Jarak/sesaran angular 4.3 Kinematik angular 4.2.4.3. Halaju angular (Ѡ) 97 .

Pegun: Objek yang pegun lebih stabil daripada objek yang bergerak 3. Penentuan pusat graviti sesuatu jasad dipengaruhi oleh tumpuan taburan jisim jasad berdasarkan satah-satah anatomi yang wujud dalam pergerakan. Pusat tarikan graviti: Jika pusat graviti beralih dari kawasan tapak sokongan kestabilan akan berkurangan. aspek stabiliti penting kerana mengekalkan keseimbangan adalah asas utama bagi membolehkan atlet melakukan pergerakan kemahiran yang kompleks dengan baik. Kestabilan dan Keseimbangan Stabiliti merujuk kepada keadaan yang mampu membolehkan keseimbangan dikekalkan.KINETIK 4. 6. posisi pusat graviti adalah tetap dan jasad tersebut akan berada di dalam keadaan yang dikenali sebagai ekuilibrium. Luas tapak sokongan: Objek yang lebih luas akan lebih stabil. Inersia: Objek yang mempunyai inersia yang tinggi lebih stabil daripada objek yang mempunyai inersia rendah. Penentuan posisi stabil adalah berdasarkan kedudukan pusat graviti jasad. 2.4. Linear Kinetik Pusat Graviti Pusat graviti didefinisikan sebagai titik keseimbangan jasad. Bagi setiap jasad pegun. Dalam sukan. Faktor . [Konsep ekuilibrium akan diperkenalkan dalam topik seterusnya]. 5.faktor mempengaruhi kestabilan 1. 4. Jisim: Objek lebih stabil apabila beratnya tertumpu pada tapak sokongan. Pusat graviti: Objek lebih stabil jika pusat gravitinya lebih rendah 98 .

Tapak sokongan Faktor utama dalam pemerolehan stabiliti ialah saiz dan bentuk tapak sokongan. Syarat untuk mencapai stabiliti ialah dengan memastikan pusat graviti sentiasa berada di atas tapak sokongan. situasi yang paling stabil adalah situasi di tengah. Stabiliti juga menjelaskan tentang hubungkaitan antara berat atlet atau objek dan apa yang menyokong berat tersebut. Berdasarkan rajah di atas. Beberapa prinsip stabiliti yang releven dengan situasi kesukanan adalah seperti berikut : PRINSIP 1 Jasad semakin stabil apabila kedudukan pusat graviti semakin rendah. Ini kerana pusat graviti berada di atas tapak sokongan yang paling luas. Kestabilan juga dianggap sebagai keseimbangan posisi jasad bagi sesuatu keadaan sama ada semasa jasad berada dalam keadaan statik atau dinamik. 99 . berbanding situasi-situasi di kiri dan kanan. Hubungkaitan ini amat mempengaruhi keupayaan objek atau individu untuk bergerak atau menahan sebarang pergerakan.

atlet bertubuh besar lebih berkemampuan mengekalkan stabiliti. Contoh aplikasi prinsip ini dalam sukan: Bagi sukan yang berfokus kepada aspek kestabilan dan rintangan terhadap impak. PRINSIP 3 Jisim yang tinggi adalah jasad yang lebih stabil. 100 . Contoh aplikasi prinsip ini dalam sukan: Dalam tenis. jadi memudahkan jasad mencapai kembali kedudukan stabil. luaskan tapak sokongan pada arah daya akan diaplikasi. ketika membuat hantaran atau membalas pukulan. Semua ahli gusti sumo mempunyai jisim badan yang berlebihan supaya sukar hilang stabiliti. Aksi fleksi lutut merendahkan posisi pusat graviti. PRINSIP 2 Stabiliti yang lebih tinggi akan dicapai sekiranya tapak sokongan diluaskan pada arah tindakan daya. Aksi meluaskan tapak sokongan secara abduksi kaki pada arah pukulan menghasilkan posisi dirian yang lebih mantap. dalam sukan ragbi.Contoh aplikasi prinsip ini dalam sukan: Gimnas artistik yang hilang keseimbangan akan secara automatik memfleksikan lutut. pemain berjisim tinggi lebih sesuai untuk posisi melakukan skrum. Sebagai contoh.

PRINSIP 5 Daya geseran yang tinggi pada tempat kontek permukaan dan jasad akan menghasilkan situasi yang lebih stabil. Situasi ini boleh dicapai secara dirian dengan kaki diabduksi seluas bahu. atau menunggu tendangan penalti dalam bolasepak. kasut tenis untuk gelanggang keras dan kasut tenis untuk gelanggang tanah liat mempunyai struktur binaan dan corak tapak yang berbeza. turut memudahkan pertukaran arah pergerakan. Contoh aplikasi prinsip ini dalam sukan: Ketika menunggu hantaran balas dalam tenis. Posisi begini selain menjamin tahap stabiliti yang baik. pastikan garis graviti berada di bahagian tengah tapak sokongan. Sebagai contoh. Contoh aplikasi prinsip ini dalam sukan: Penggunaan kasut-kasut sukan yang sesuai mengikut keperluan stabiliti sukan yang terlibat jelas memperlihatkan aplikasi prinsip ini. 101 . dan (b) yang berlawanan arah dengan daya yang menghasilkan pergerakan. garis graviti perlu merentasi tapak sokongan pada titik: (a) yang menghasilkan julat pergerakan yang tinggi.PRINSIP 4 Untuk kestabilan maksimum.

seperti papan skor.PRINSIP 6 Kestabilan dinamik lebih mudah dicapai sekiranya atlet memberi tumpuan visual terhadap objek pegun. Pergerakan Angular Sesuatu jasad akan kekal berada dalam keadaan asalnya (samada sedang pegun atau berputar pada paksi rotasinya) sehingga wujud tindakan daya torque ke atas jasad tersebut. Contoh aplikasi prinsip ini dalam sukan: Gimnas yang menghadapi kesukaran untuk mengimbangkan badan di papan imbangan digalakkan untuk menumpukan kepada sesuatu peralatan yang tidak bergerak. HUKUM-HUKUM NEWTON DALAM PERGERAKAN 4. 102 .Hukum Newton Pertama HUKUM INERTIA Pergerakan Linear Jasad tidak akan menghasilkan pergerakan sekiranya tiada sebarang aplikasi daya ke atas jasad tersebut.1.5.5. Jasad yang bergerak tidak akan berhenti sekiranya tiada daya bertindak ke atasnya. meja pengadil atau aparatus yang berdekatan. 4.

5. daya boleh didefinisikan melalui persamaan berikut: F = ma [F ialah daya (force). m ialah jisim (mass) dan a ialah pecutan berdasarkan graviti (acceleration)] 103 . 4. Pergerakan Angular Pecutan jasad semasa pergerakan rotasi adalah berkadar terus dengan torque yang menghasilkan pergerakan tersebut. Hukum Newton Kedua HUKUM PECUTAN Pergerakan Linear Daya berhubungkait positif dengan pecutan.2. Hukum Newton Ketiga HUKUM REAKS Pergerakan Linear Aplikasi sesuatu daya akan diiringi daya tindakan dengan magnitud yang sama tetapi pada arah yang berlawanan. Pecutan ini berkadar songsang dengan momen inertia jasad tersebut.4.3. jasad kedua akan menjana torque yang berlawanan.5. Pergerakan Angular Apabila torque jasad pertama diaplikasi ke atas jasad kedua. tetapi dengan nilai magnitud yang sama. Daya juga membolehkan jasad berubah arah dalam pergerakan. Pecutan rotasi wujud pada arah yang sama dengan arah torque. ke atas jasad pertama Daya dan Pergerakan Setiap pergerakan dilakukan adalah hasil interaksi daya-daya yang bertindak ke atas jasad yang menghasilkan lakuan tersebut. Secara amnya. Konsep pecutan turut melibatkan daya yang terhasil bila berlaku perubahan pada kadar halaju.

Konsep halaju dalam pecutan Halaju adalah kadar perubahan kelajuan pergerakan dalam satu tempoh masa. jasad akan mengalami pecutan.    Sekiranya halaju akhir pergerakan adalah lebih tinggi daripada halaju pergerakan. Sekiranya tiada perubahan antara halaju akhir dengan halaju awal. Daya menegak Resultan Daya mendatar Rajah menunjukkan tindakan komponen daya yang menghasilkan resultant. jasad bergerak malar dan tidak mengalami sebarang pecutan. Namun interaksi komponen daya ini boleh direalisasikan menerusi daya resultan.Setiap jenis daya mempunyai ciri-ciri yang terdiri daripada komponen-komponen daya menegak dan daya mendatar. Kita tidak boleh melihat sifat-sifat daya menegak dan daya mendatar. Sifat daya resultan diperlihatkan melalui kualiti pergerakan yang dihasilkan. Daya resultan diperoleh hasil daripada interaksi kedua-dua komponen daya ini ke atas jasad seperti yang digambarkan pada rajah 4. Sekiranya halaju akhir pergerakan adalah lebih rendah daripada halaju awal. pergerakan jasad akan mengalami pecutan negatif (deceleration). Pecutan pula merupakan kadar perubahan halaju dalam satu tempoh masa.6. 104 .

atlet boleh memecut dengan lebih pantas jika memakai spike berbanding kasut trek yang biasa. Hal ini kerana saiznya lebih besar dan pelekatannya pada sendi lesung membolehkan pencapaian julat pergerakan yang luas. Daya ini juga dikenali sebagai daya intrinsik. jenis otot dan ciri pelekatan otot tersebut pada sendi. geseran dan rintangan udara adalah contoh daya luaran yang mempengaruhi kualiti pergerakan. Faktor utama yang membezakan prestasi ialah geseran permukaan lebih tinggi yang diperoleh dengan memakai spike. Magnitud daya yang besar bermaksud kuantiti daya yang banyak. maknanya kita mampu melompat dengan tinggi. jika kita mampu melonjak ke atas dengan megnitud daya yang besar.Oleh itu. Kuantiti daya dalaman yang mampu dihasilkan jasad adalah bergantung kepada saiz. Sebagai contoh. jasad hanya boleh memecut sekiranya berlaku peningkatan halaju ketika berlaku pergerakan. Daya ini juga dikenali sebagai daya ekstrinsik. 105 . Daya luaran pula merujuk kepada daya-daya yang wujud secara semulajadi dalam persekitaran. Jenis-jenis Daya Daya yang mempengaruhi pergerakan terdiri daripada daya dalaman dan daya luaran. Sebagai contoh. Daya dalaman ialah daya yang dijana daripada penguncupan otot. Tarikan graviti. otot quadriceps mampu menjana daya dalaman yang lebih tinggi berbanding otot gastrocnemius. Geseran ini membolehkan otot terlibat menjana daya dalaman berdasarkan potensi sebenar otot tersebut. Sebagai contoh. Tindakan daya ini berlaku dalam konteks:  Magnitud Daya Magnitud memberi pengertian saiz atau kuantiti daya yang diaplikasi. Tindakan daya ke atas sistem mekanikal jasad Hasil akhir sesuatu lakuan adalah ditentukan oleh kaedah tindakan daya ke atas jasad yang menghasilkan pergerakan tersebut.

Keempat-empat aspek tindakan daya tersebut adalah perkara asas yang perlu dikaji dalam proses melakukan analisis biomekanik kemahiran sukan.  Titik Aplikasi Daya Titik aplikasi daya ialah lokasi daya diaplikasikan dengan merujuk kepada pusat gravity pada jasad. Hukum Newton Semua mekanik lakuan yang dipengaruhi oleh daya graviti mematuhi tiga Hukum Newton. jika arah aplikasi daya adalah ke hadapan. Arah Daya Arah daya bermaksud arah daya dialikasikan ke atas jasad. Sekiranya titik aplikasi daya selari dengan kedudukan pusat gravity. jasad yang bergerak akan kekal 106 . Pergerakan bersudut terhasil sekiranya titik aplikasi day atidak selari dengan kedudukan pusat graviti. Garis tindakan ini adalah rujukan utama dalam menentukan pencapaian kestabilan dinamik semasa kita sedang beraksi. jasad akan bergerak ke hadapan. proses analisis biomekanik boleh dilakukan secara kualitatif. Sebaliknya. Sebagai contoh.  Garis Tindakan Daya Garis tindakan daya ialah garis lurus bayangan yang wujud melalui titik aplikasi serta arah tindakan daya ke atas jasad. Kemahiran melakukan analisisanalisis ini dengan tepat memerlukan kefahaman tinggi mengenai Hukum Newton dalam mekanik pergerakan manusia. Dalam aplikasi sains sukan peringkat tinggi. Hukum ini menyatakan bahawa jasad yang pegun kekal berada dalam keadaan pegun sehingga terdapat aplikasi daya untuk menggerakkan jasad tersebut. seperti berikut: Hukum Pertama : Hukum Inersia Inersia ialah kuantiti jasad yang mewujudkan rintangan terhadap perubahan pada jasad. jasad akan menghasilkan pergerakan linear.

Hubung kait ini boleh dinyatakan menerusi persamaan: M = mv [M ialah momentum. m ialah jisim dan v ialah velositi] Perubahan momentum dalam jasad adalah sama dengan impuls. Jumlah daya yang perlu untuk mengubah keadaan jasad tersebut adalah berkadar terus dengan jisim jasad yang terlibat. atlet berbadan kecil lebih berpotensi mencapai prestasi tinggi kerana hanya sedikit sahaja daya yang diperlukan untuk mengatasi inersia yang rendah daripada jisim jasad yang kecil. atlet yang bersaiz besar berpotensi untuk mencapai prestasi tinggi. Impuls ialah panduan antara daya dengan jangkamasa daya tersebut bertindak ke atas jasad. Hukum Kedua : Hukum Pecutan Daya berhubung kait positif dengan pecutan. Pernahkah kita melihat ahli gusti sumo berbadan kecil? Sebaliknya. Hal ini demikian kerana daya yang tinggi diperlukan untuk mengatasi inersia yang tinggi daripada jisim jasad yang besar. aplikasi Hukum Inersia adala berkait rapat dengan konsep stabiliti. Bagi sukan yang memerlukan kestabilan tinggi seperti gusti. Pecutan ialah daya yang terhasil apabila berlaku perubahan velositi pada jasad yang sedang mengalami pergerakan. Dalam sukan. Berdasarkan hukum ini.begerak sehingga terdapat aplikasi daya untuk menghentikan pergerakan tersebut. Penghasilan impuls yang tinggi ketika sesuatu tindakan mempengaruhi kualiti pergerakan secara keseluruhan. daya dihubungkaitkan dengan kadar perubahan pada momentum jasad. Momentum merujuk kepada kuantiti mekanikal sesuatu jasad dan dipengaruhi oleh faktor-faktor jisim dan halatuju jasad. bagi sukan-sukan yang memerlukan pergerakan lincah dan perubahan arah seperti gimnastik. 107 .

5 kg bola dengan daya setinggi 10 N. Kuantifikasi impuls Impuls = Daya x Masa (Force x time) = Ft [Unitnya ialah Ns] 108 . Berdasarkan hukum ini . sekiranya kita menendang 0.Aplikasi Hukum ini dalam sukan adalah berfokus kepada kepantasan aplikasi daya ke atas jasad. jika kita inginmemaksimukan penghasilan daya. Sebagai contoh. pecutannya akan menjadi berkurangan. Impuls penting dalam kinetik lakuan kerana pergerakan yg terhasil dpd tindakan sesuatu daya dipengaruhi oleh tempoh daya tsbt bertindak. daya pecutan yang dihasilkan oleh bola semasa pergerakan ialah 20 m/s. IMPULS Impuls adalah paduan di antara daya dgn jangkamasa daya tersebut bertindak. Hasilnya ialah nilai F (daya) yang besar. kita perlu melakukan pergerakan dengan pantas kerana situasi ini akan meminimumkan nilai t (kerana masa yang singkat) dan meniggikan nilai v (kerana velositi pergerakan yang laju). Jika daya yang sama dikenakan ke atas bola yang berjisim 1 kg.

109 .MOMENTUM Momentum ialah kuantiti mekanikal sesuatu jasad. ternyata kita mampu melompat lebih tinggi sekiranya sendi lutut difleksikan ketika melompat. Perubahan momentum dalam jasad adalah sama dgn impuls. Dalam aktiviti lompatan pula. Daya reaksi ini masih wujud tanpa menggunakan blok permulaan tetapi tidak optimum. F = ma = m [v – u /t] Ft = mv – mu = m [v – u] =  mv Kuantifikasi momentum: M = mv (jisim x velositi) Unit ialah kgm/s Hukum Ketiga : Hukum Reaksi Hukum ini menyatakan bahawa aplikasi sesuatu daya akan diiringi oleh daya reaksi dengan magnitud yang sama tetapi bertindak pada arah yang berlawanan. iaitu mengikut konsep aksi-reaksi. Jasad ada momentum bila dalam keadaan dinamik. Momentum sifar ketika jasad berkeadaan statik. Konsep yang penting mengenai hukum ini dalam pergerakan ialah bahawa daya sentiasa bertindak secara berpasangan. Apabila atlet menggunakan blok permulaan ketika memulakan lari pecut. Hal ii demikian. Aksi fleksi lutut ini mengaplikasi tindakan daya ke bumi dan daya reaksi daripada bumi akan bertindak ke atas jasad untuk membantu penjanaan daya yang lebih tinggi ketika melompat. akan wujud daya reaksi yang sama sifatnya kecuali daya ini bertindak mengikut arah yang bertentangan. daya yang mampu dijana ke hadapan adalah tinggi kerana daya tolakan ke belakang yang dikenakan ke atas blok akan dibalas dengan daya reaksi ke hadapan daripada blok tersebut. Aplikasi Hukum ini amat meluas dalam situasi sukan. kerana aplikasi daya tolakan ke bumi biasanya tidak setinggi berbanding di blok permulaan. Bagi setiap daya aksi yang diaplikasi.

6. 2. Rakaman video bertindak sebagai alat bantuan tambahan bagi jurulatih ketika berlatih bersama atletnya. Imej dapat menyakinkan atlet terhadap pembetulan teknik yang diperlukan. Jurulatih dapat reviu dan analisis pencapaian selepas acara berlangsung.= Analisis Kualitatif Video • Penghuraian dan penerangan lakuan kemahiran dengan menggunakan sistem kira-kira yang diamalkan dalam biomekanik. Dapat membentangakan imej yang sukar dilihat oleh para jurulatih ” shutter speeds” yang tinggi dapat “hentikan” atau “perlahankan” pergerakan – – “frame rates” yang tinggi membolehkan pelbagai “ imej” dihasilkan Komputer mengawal dan membandingkan imej 3. Kepentingan analisis pergerakan melalui video 1.4.6. = Analisis Kuantitatif Video Matlamat penggunaan: “Untuk Meningkatkan Pencapaian di samping mengurangkan sebarang risiko kecederaan” 110 . 4. ASAS TEKNOLOGI VIDEO DALAM ANALISIS PERGERAKAN 4. Bagaimana menggunakan teknologi video ini? • Dari perspektif Biomekanik: Mengenalpasti dan memperbetulkan kesalahan lakuan kemahiran tanpa banyak menggunakan kira-kira.1.

5. . 111 . 4. Sesi tunjuk ajar dan amali akan disusuli ketika kuliah. calon dikehendaki menganalisis video footage yang sudah diedit itu. Beberapa “video footage” permainan akan dibekalkan. 4. 4. buka fail video yang telah dimuat turunkan.2. 4. Klik “edit” di Movie Maker dan pilih kelajuan pergerakan yang sesuai. Terangkan ciri-ciri yang ada pada atlet yang dianalisis itu.6.6. Calon dikehendaki melakukan analisis berdasarkan garis panduan berikut: 4.3. Muat turun “Microsoft Movie Maker”. 4. Gunakan “Trim tool” untuk menyunting video yang dikehendaki. 2. Kemudian.7. 3.4. Memperkenalkan penggunaan perisian ”Microsoft Movie Maker” 1. Set “Start point” pada frame video permulaan dan “end point” pada frame video akhir. 4. 4.2.4.1. “Turn on” Microsoft Movie Maker.

112 .

2003). Latihan dan persediaan fizikal Aktiviti fizikal merujuk kepada pergerakan badan yang dihasilkan oleh otot rangka. 2005). adaptasi latihan. dan mengurangkan risiko kecederaan dan kesakitan.tanpa sebarang keletihan yang tidak wajar. jenis latihan. sewaktu dan selepas setiap pertandingan. Seseorang individu yang cergas akan mampu mengendalikan gerakkerja harian dengan penuh semangat dan kewaspadaan. 113 . memerlukan penghasilan tenaga dan memberi faedah kesihatan secara berperingkat (Hoeger & Hoeger. Di dalam nota Suaian Fizikal Tahap 1 ini para jurulatih akan diperkenalkan kepada konsep dan pengetahuan asas dalam suaian fizikal yang merangkumi komponen kecergasan. tetapi ditentukan oleh tahap kualiti dan kuantiti latihan dan persedian fizikal yang dijalani sebelum. Bagi memudahkan pemahaman berkaitan kecergasan fizikal. Keperluan latihan dan persediaan fizikal Pada asasnya terdapat dua matlamat utama latihan iaitu meningkatkan prestasi. secara mudahnya kecergasan fizikal dibahagikan kepada dua komponen utama iaitu komponen kecergasan berteraskan kesihatan dan komponen kecergasan berteraskan lakuan motor. 2003).PENGENALAN KEPADA LATIHAN DAN PERSEDIAAN FIZIKAL Penentuan kalah dan menang dalam sesuatu pertandingan sukan kini bukan lagi bergantung sepenuhnya kepada bakat dan genetik seseorang atlit. prinsip-prinsip asas latihan dan komponen utama yang perlu ada dalam satu-satu sesi latihan. dan dengan penuh bertenaga untuk menikmati kegiatan masa lapang dan menghadapi sebarang kecemasan luar jangka (Wuest & Bucher. Sementara kecergasan fizikal pula merujuk kepada kemampuan sistem tubuh untuk berfungsi dengan berkesan dan efisien (Wuest & Bucher.

dan organ untuk mengambil. Untuk itu. Dari segi sistem tenaga. kecergasan kardiovaskular merujuk kepada tahap kemampuan sistem tenaga aerobik. menghantar dan menggunakan oksigen. di dalam nota ini semua latihan berkaitan kecergasan kardiovaskular akan merujuk kepada latihan yang membina kemampuan sistem tenaga aerobik. paru-paru. Oleh itu. paru-paru dan organ ke tahap maksima.KOMPONEN LATIHAN DAN PERSEDIAAN FIZIKAL: KECERGASAN BERKAITAN KESIHATAN Kecergasan kardiovaskular Kecergasan kardiovaskular merujuk kepada kemampuan jantung. untuk memiliki daya tahan kardiovaskular yang baik seseorang atlit itu perlu membina kemampuan sistem kardiovaskular seperti kemampuan jantung. 114 .

Pengenalan kepada latihan aerobik: Terma dan definisi Latihan aerobik merujuk kepada latihan berintensiti rendah yang bergantung kepada sistem tenaga aerobik (dengan penglibatan oksigen). Terdapat dua jenis adaptasi yang boleh berlaku kesan daripada latihan yang dijalani. Adaptasi pertama adalah adaptasi akut, iaitu adaptasi segera yang berlaku samada sewaktu menjalani latihan atau beberapa ketika selepas menjalani latihan, daripada beberapa minit selepas latihan hingga tidak lebih 6-8 minggu pertama latihan. Adaptasi kedua pula adalah adaptasi yang lebih bersifat jangka masa panjang, seperti adaptasi yang berlaku bermula minggu ke 8-12 latihan dan ke atas. Adaptasi kronik bersifat lebih kekal selagi latihan masih dijalankan, dengan kesan adaptasi kronik ini adalah hasil kumulatif kesan-kesan adaptasi akut.

Adaptasi akut dan kronik latihan aerobik: Adaptasi akut latihan aerobik meliputi tindak balas kardiovaskular dan tindak balas respirasi. Tindak balas kardiovaskular melibatkan kadar pengeluaran jantung, stroke volume, kadar nadi, kadar pengambilan oksigen, tekanan darah, dan kawalan aliran darah dalam badan. Sementara tindak balas respirasi melibatkan tindak balas gas dan pengangkutan gas dan bahan kumuh metabolik oleh darah. Adaptasi kronik latihan aerobik pula meliputi adaptasi kardiovaskular, adaptasi respirasi, adaptasi neural, adaptasi otot, adaptasi tulang dan tisu penyambung, dan adaptasi endokrina

115

Pemboleh ubah

Adaptasi latihan daya tahan aerobik

Prestasi: Kekuatan otot Daya tahan otot Tiada Meningkat sedikit untuk pengeluaran daya berkapasiti rendah Kadar pengeluaran daya maksima Lompat tinggi Kuasa anaerobik Laju pecutan Tidak berubah & tidak memberi kesan negatif Tiada perubahan Tiada perubahan Tiada perubahan / tidak menurun

Fiber otot: Saiz fiber otot Ketumpatan kapilari Ketumpatan mitokondria Komponen Myofibrillar Tiada perubahan Tiada perubahan / sedikit meningkat Meningkat Meningkat

Aktiviti Enzim: Creatine phosphokinase Myokinase Phosphofructokinase Meningkat Meningkat Pelbagai

116

-

Lactate dehydrogenase Sodium-potassium ATPase

-

Pelbagai Mungkin meningkat sedikit

Simpanan Tenaga Metabolik: Simpanan ATP Simpanan creatinephosphate Simpanan glikogen Simpanan trigliceride Meningkat Meningkat Meningkat Meningkat

Tisu Penyambung: Kekuatan ligamen Kekuatan Tendon Kandungan kolagen Kepadatan tulang Bertambah Bertambah Pelbagai Tiada perubahan atau peningkatan

Komposisi Tubuh: Peratus lemak badan Jisim bebas lemak (Fat free mass) Menurun Tiada perubahan

117

Faktor yang mempengaruhi latihan aerobik: – Maximal Aerobic Power – Lactate Threshold – Exercise Economy

PEMBINAAN PROGRAM LATIHAN AEROBIK:
Di bahagian ini para jurulatih akan didedahkan kepada jenis/kaedah senaman (berbasikal, berlari dll), kekerapan latihan, intensiti latihan (tahap kesukaran), tempoh masa senaman dan kaedah peningkatan senaman (ansur maju).

Jenis-jenis latihan aerobik Terdapat beberapa kaedah latihan aerobik iaitu: – – Latihan Ulangan (Repetition Training) – Latihan Fartlek Training

Long, Slow Distance Training (LSD)

– –

Latihan Pace/Tempo Latihan Jeda (Interval Training)

Jenis latihan LSD Pace /tempo

Kekerapan seminggu 1-2 1-2

Tempoh masa ~30-120 min ~20-30 min

Intensiti ~70% VO2 max Pada kadar ‘lactate threshold’ / sedikit tinggi drpd ‘pace’ perlumbaan

Interval

1-2

3-5 min (nisbah kerja: rehat ~1:1) 118

Hampir kepada VO2 max

Dua kaedah bagi memantau prestasi latihan adalah melalui pengiraan kadar nadi dan penggunaan skala tahap kesukaran Borg. Pengiraan kadar nadi: • Pengiraan Target Heart Rate (THR) – Karvonen Method • • • • Age-predicted maximum heart rate (APMHR) = 220 – age Heart rate reserve (HRR) = APMHR – resting heart rate (RHR) Target heart rate (THR) = (HRR × exercise intensity) + RHR Lakukan pengiraan ini dua kali bagi menentukan target heart rate range (THRR). 119 .Repetition 1 30-90 saat (nisbah kerja:rehat 1:5) >VO2 max Fartlek 1 20-60 minit Pelbagai (bergantung pada fasa latihan. seperti intensiti LSD atau pace) Penanda Aras Latihan Aerobik Latihan tanpa sebarang penanda aras atau ukuran dilakukan bagi memantau prestasi fizikal berkaitan akan menjadi penyebab kegagalan sesuatu sesi latihan memberikan ransangan fisiologi sepatutnya kepada sistem tubuh bagi menjamin wujudnya peningkatan berterusan dalam adaptasi latihan.

p. (1982) Psychophysical bases of perceived exertion. Scandinavian journal of Rehabilitation Medicine. 377-81 BORG. Medicine and Science in Sports and Exercise. G. G. (1983) A category-ratio perceived exertion scale: relationship to blood and muscle lactates and heart rate. very hard Very hard INTENSITI Nothing at all Very light Fairly light Moderate Somewhat hard Hard BORG. Sci. 15 (6). 2 (2). 523-528 BORG. p. 14 (5). (1970) Perceived Exertion as an indicator of somatic stress.• Skala Borg (10 mata): SKALA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Very. 92-98 120 . Med.. Sports Exerc. et al. G. p.

perubahan struktur dan lain-lain adaptasi otot. Kesan terkumpul daripada adaptasi neural yang berlaku secara berterusan akan menyebabkan berlakunya adaptasi otot rangka selepas jangkamasa tertentu. dengan ransangan senaman berselang masa seperti latihan bebanan. transisi transisi jenis fiber dominan. Dan adaptasi yang bersifat separa kekal ini (selagi latihan masih diteruskan) pada masa yang sama akan menyumbang kepada adaptasi tisu penyambung. 121 . Tindakbalas segera kesan latihan anerobik seperti peningkatan kekuatan otot yang berlaku seawal minggu ke 4 (mengikut sesetengah kajian) atau seawal minggu ke 8 adalah kesan adaptasi neural. Adaptasi otot rangka melibatkan tumbesaran otot. Latihan jeda seperti pecutan jarak dekat dengan sela masa rehat yang panjang boleh dikatakan latihan anaerobik. Adaptasi Kepada Latihan Anaerobik Adaptasi latihan anaerobik merangkumi adaptasi neural. dengan gabungan ulangan dan set yang banyak boleh menjadikan latihan tersebut turut membina komponen kuasa aerobik. sekaligus meningkatkan apa sahaja prestasi fizikal yang berkait dengannya. adaptasi otot rangka dan adaptasi tisu penyambung. perubahan saiz fiber. Contoh terbaik latihan anaerobik adalah seperti latihan bebanan bagi pembinaan kekuatan dan latihan pliometrik bagi pembinaan kuasa otot. iaitu kebiasaannya selepas 8-12 minggu bergantung kepada isipadu dan kualiti latihan. senaman pliometrik. latihan pecutan.PENGENALAN KEPADA LATIHAN ANAEROBIK Latihan anaerobik merujuk kepada latihan berintensiti tinggi. di mana struktur fisiologi tubuh yang sedia ada di beri ransangan oleh latihan menyebabkan peratus penglibatan motor unit. ketangkasan dan jeda yang menggunakan sistem tenaga anaerobik sebagai sumber tenaga utama. neuromuscular junction. dan neuromuscular reflex potentiation meningkat.

Pemboleh ubah Adaptasi latihan anaerobik (latihan bebanan) Prestasi: Kekuatan otot Daya tahan otot Kuasa aerobik Kadar maksima penghasilan daya otot Ketinggian lompatan Kuasa anaerobik Kelajuan pecutan Meningkat Meningkat untuk penghasilan kuasa lebih tinggi Tiada perubahan atau meningkat sedikit Meningkat Kemampuan meningkat Meningkat Meningkat Fiber otot: Saiz fiber Ketumpatan kapilari Ketumpatan mitokondria Isipadu Myofibrillar Isipadu cytoplasmic Aktiviti Enzim: Creatine phosphokinase Myokinase Phosphofructokinase Meningkat Meningkat Meningkat Meningkat Meningkat Meningkat Tiada perubahan atau penurunan Menurun 122 .

- Lactate dehydrogenase Sodium-potassium ATPase - Tiada perubahan atau kesan agak pelbagai Meningkat Simpanan Tenaga Metabolik: Simpanan ATP Simpanan creatinephosphate Simpanan glikogen Simpanan trigliceride Meningkat Meningkat Meningkat Meningkat Mungkin meningkat Tisu Penyambung: Kekuatan ligamen Kekuatan Tendon Kandungan kolagen Kepadatan tulang Mungkin meningkat Mungkin meningkat Mungkin meningkat Tiada perubahan atau peningkatan Komposisi Tubuh: Peratus lemak badan Jisim bebas lemak (Fat free mass) Menurun Meningkat 123 .

Rajah di bawah menunjukkan secara mudah konsep kelenturan otot. kelajuan. seseorang atlit perlu menguasai kesemua komponen kecergasan berkaitan kesihatan terlebih dahulu sebelum penekanan diberikan kepada komponen kecergasan berkaitan lakuan motor. Koordinasi pula boleh didefinisikan sebagai kemampuan untuk menghasilkan keseragaman pergerakan dengan berkesan dalam mencapai sesuatu matlamat pergerakan. Komponen kecergasan berkaitan lakuan motor terdiri adalah seperti kuasa. kekuatan dan kuasa pergerakan. sementara kelenturan pula merujuk kepada kemampuan menggerakkan bahagian sendi badan melalui satu julat pergerakan tanpa rintangan (strain) kepada artikulasi dan lekatan otot. Sementara ketangkasan pula adalah kemampuan menukar arah pergerakan dengan lancar dan berkesan. Kuasa merujuk kepada kemampuan mengeluarkan letusan daya dalam masa yang singkat. Kelajuan merujuk kepada kemahiran dan kemampuan yang diperlukan untuk mencapai halaju pergerakan yang tinggi. yang di bahagikan kepada kelenturan statik dan kelenturan dinamik.Komponen Kecergasan Berkaitan Lakuan Motor Di dalam pembelajaran Tahap 1 komponen kecergasan berkaitan lakuan motor hanya akan disentuh sepintas lalu. keseimbangan bermaksud kebolehan untuk mengekalkan kedudukan badan. dengan penekanan lebih mendalam akan diberikan di dalam Tahap 2 dan Tahap 3. dan keseimbangan. samada dalam keadaan statik atau dinamik. ketangkasan. Akhir sekali. Secara konsepnya. 124 . KELENTURAN DAN JULAT PERGERAKAN Julat pergerakan merujuk kepada darjah pergerakan yang berlaku pada mana-mana bahagian sendi badan. tanpa kehilangan kelajuan. koordinasi.

125 . Oleh itu. setiap sukan dan aktiviti memerlukan julat pergerakan optima khusus kepada keperluan pergerakan sukan dan aktiviti yang berkaitan. amat penting bagi jurulatih untuk membina kelenturan atlit terbabit mengikut keperluan sukan berkenaan.Dari sudut prestasi fizikal dalam sukan. selepas melepasi latihan kelenturan secara umum bagi suatu tempoh sekurangkurangnya melebihi 3 bulan.

Faktor yang mempengaruhi kelenturan: 126 .

Tahap kesukaran atau intensiti regangan pula boleh ditandakan dengan regangan ditahan pada tahap SEDIKIT kurang selesa. di mana setiap latihan perlu bersifat spesifik dan memenuhi keperluan individu. yang mana adaptasi latihan secara khususnya turut berbeza.Bilakan atlit perlu melakukan regangan? Pada amnya atlit memerlukan regangan sekurang-kurangnya selepas latihan dan pertandingan. namun tidak melampau. Perlu diingat. Regangan sebelum latihan lebih menumpukan kepada regangan dinamik di mana regangan yang bersifat pasif sebelum sesuatu aktiviti boleh menurunkan prestasi dan pada peringkat tertentu boleh meningkatkan risiko kecederaan. Prinsip-Prinsip Latihan Prinsip latihan adalah satu set panduan dalam menjana apa sahaja program atau sesi latihan. aspek keperluan individu perlu diberi perhatian. Ianya juga merujuk pada keperluan untuk tidak memberikan sesuatu ransangan dalam latihan secara mengejut. Prinsip-prinsip latihan yang perlu dipatuhi adalah seperti: • Individualisasi : merujuk kepada keperluan mematuhi prinsip bahawa setiap individu adalah berbeza. contohnya 127 . di mana prinsip-prinsip ini dibina berteraskan penyelidikan-penyelidikan dalam sains sukan yang telah menunjukkan had atau kesan positif dan negatif setiap item kepada adaptasi dan prestasi fizikal. Selain daripada itu regangan juga boleh diadakan sebagai suatu sesi khas dalam latihan. • Pengkhususan: merujuk kepada aspek pengkhususan dalam latihan. semua aktiviti regangan perlu didahului dengan aktiviti memanaskan badan terlebih dahulu. dalam pembinaan latihan. bagi mengelakkan risiko kecederaan. • Ansur maju : prinsip ini merujuk kepada keperluan tahap kesukaran latihan ditingkatkan secara beransur-ansur bagi membolehkan adaptasi berlaku dengan baik dan seiring dengan proses pemulihan kesan latihan sebelumnya. jenis sukan dan matlamat latihan. Dengan itu. Aktiviti regangan sebaik-baiknya dilakukan paling kurang sebanyak 2 kali seminggu dengan tempoh masa 15 hingga 30 saat bagi setiap bahagian otot yang diregangkan. Regangan tidak harus melanggar struktur mekanikal asas pergerakan sendi terbabit.

meningkatkan intensiti latihan ke aras lebih tinggi dengan ketara secara mengejut pada setiap latihan. • Keseimbangan: Prinsip keseimbangan merujuk kepada keperluan untuk memastikan setiap program latihan memberi penekanan yang seimbang bagi setiap komponen. kerana setiap komponen akan silih berganti digunakan setiap kali variasi latihan dilakukan (konsep multilateral). 128 . sekaligus mengurangkan kesan adaptasi. Rehat dan pemulihan boleh sahaja merujuk pada rehat antara setiap set dalam latihan dan rehat selepas sesi latihan. Untuk itu. ransangan berbentuk baru yang diberikan selepas ransangan sama diberi untuk suatu tempoh tertentu akan mengelakkan sistem tubuh selesa dengan intensity dan jenis latihan berkenaan. Secara umumnya setiap bahagian tubuh yang terlibat dengan latihan akan memerlukan sekurang-kurangnya 48-72 jam untuk proses pemulihan penuh. sekaligus memberi ruang peningkatan prestasi yang lebih hasil daripada latihan yang pelbagai. • Rehat dan pemulihan: mengikut prinsip ini setiap suatu siri latihan perlu disusuli dengan masa rehat yang mencukupi bagi membantu proses pemulihan ke aras lebih tinggi. sekaligus meningkatkan risiko kecederaan. Latihan yang pelbagai akan turut membantu mengurangkan risiko kecederaan yang bersifat terlebih guna. • Variasi: merujuk kepada kemampuan badan untuk membiasakan diri dengan setiap ransangan latihan. contohnya dalam latihan bahagian atas dan bawah badan diberi penekanan yang sama berat bagi mengelakkan hanya bahagian tertentu sahaja dibina dan digunakan. • Kebolehbalikan: Prinsip ini mengatakan bahawa stiap kesan adaptasi latihan boleh kembali ke asal sekiranya tiada ransangan atau latihan berterusan dijalankan.

– Peningkatan kekuatan dan kuasa otot. – Meningkatkan reaksi metabolik. Faedah pemanasan badan: – Kontraksi otot yang lebih pantas dan rehat secukupnya kepada otot agonis dan antagonis.Sesi Praktikal • • • • • • • • • • Sesi pemanasan badan. Sesi latihan. Latihan litar dan latihan berat badan. – Meningkatkan kadar penghasilan daya dan masa reaksi. – Meningkatkan pengaliran darah ke otot yang aktif. – Mengurangkan rintangan kelikatan dalam otot. – Meningkatkan kadar penghantaran oksigen dimana suhu yang lebih tinggi membantu pelepasan oksigen dari hemoglobin dan myoglobin. 129 . Regangan (statik dan berpasangan). Regangan (dinamik). Pemanasan badan (spesifik) atau Pemanasan badan dinamik. Penyejukan badan . Sesi penyejukan badan. Pemanasan badan (umum).

Ballistic. Statik. 8-12 minit pemanasan badan spesifik. Membantu mengekalkan prestasi otot bagi aktiviti sama dalam masa terdekat. • Regangan dinamik sewaktu memanaskan badan perlu mengambilkira julat pergerakan dan tahap keperluan ‘stretch shortening cycle’ dalam sukan yang terlibat Komponen sesi memanaskan badan: • • 5-10 minit memanaskan badan secara umum dengan aktiviti seperti berjogging. Mengurangkan kelesuan dan kekakuan otot. Dinamik. 5-10 minit aktiviti regangan bagi otot-otot utama yang telah digunakan. dengan aktiviti regangan dinamik mirip lakuan sukan terbabit mengikut julat pergerakan yang diperlukan.Regangan sewaktu memanaskan badan: • Memanaskan badan secara dinamik adalah di cadangkan sewaktu sesi memanaskan badan. 130 . Menyejukkan badan: Faedah: • • • Membantu menyahkan bahan buangan otot. Komponen menyejukkan badan • • • • • 2-3 minit jogging perlahan / berjalan sederhana pantas.

Rehat Tahan .• • • • • Regangan Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF) Tahan .Rehat dengan kontraksi otot utama. Regangan statik: – Adalah perlahan dan tetap. 131 . dengan setiap posisi akhir (julat pergerakan otot) ditahan pada kadar lebih kurang 30 saat. Regangan dinamik – Sejenis aktiviti regangan yang berteraskan senaman mirip lakuan pergerakan spesifik sukan terbabit bagi menyediakan badan untuk aktiviti (kontraksi otot adalah pada kadar normal dan mungkin turut melibatkan pergerakan ‘ballistic’ bagi gerakan-gerakan tertentu). Regangan ballistic: – Kebiasaannya melibatkan penglibatan aktif otot dan menggunakan jenis pergerakan henjutan/lantunan dimana posisi akhir tidak ditahan. Kontraksi .Rehat. Kebiasaannya PNF dilakukan bersama dengan rakan menggunakan aktiviti regangan biasa bagi setiap otot.

Elakkan kombinasi regangan yang melibatkan tulang belakang (spine). Latihan Litar Dan Latihan Berat Badan Latihan litar merujuk kepada kombinasi latihan suaian fizikal yang menggabungkan latihan rintangan dengan aspek intensity tinggi komponen aerobik. tahan isometrik (6 saat). Berhati-hati sewaktu melakukan regangan dibahagian badan dengan sambungan ‘hypermobile’. Tahan-Rehat dengan kontraksi otot utama: Sewaktu fasa ketiga (regangan pasif). Panduan regangan statik: Kurangkan intensiti regangan sekiranya mengalami sebarang kesakitan atau ketidakselesaan melampau. Otot ‘stabilizer’ (pengimbang) sepatutnya diaktifkan bagi mengelakkan pergerakan tidak diingini dan kecederaan. 132 . regangan pasif (30 saat). regangan pasif (30 saat). Kontraksi otot secara konsentrik melalui julat pergerakan sepenuhnya. kontraksi konsentrik otot utama (agonis) digunakan bagi meningkatkan daya regangan . Kontraksi-Rehat: Pra-regangan pasif (10 saat).Regangan Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF) Tahan-Rehat: Pra-regangan pasif (10 saat).

133 .

sosiologi dan ekonomi.Definisi Pemakanan Pemakanan di definisikan sebagai jumlah proses yang melibatkan pengambilan dan penggunaan bahan makanan oleh organisma hidup. 199) Fungsi Makronutrien Dan Mikronutrien Dalam Prestasi Sukan Tenaga Proses biokimia yang berlaku dalam tubuh untuk menghasilkan tenaga terdapat dalam makronutrien iaitu karbohidrat. mengurangkan masa pemulihan selepas latihan serta meningkatkan prestasi optimum semasa latihan dan pertandingan (Burke. dan sesetengahnya hilang sebagai haba. penghadaman. simpanan tubuh akan meningkat dan menyebabkan peningkatan berat badan. Sesetengah tenaga ini diperlukan untuk sintesis sel baru dan mengekalkan fungsi asas tubuh. Pemakanan turut di pengaruhi oleh pelbagai faktor seperti psikologi. tubuh akan menggunakan simpanan lemak dan karbohidrat serta protein tubuh untuk memenuhi keperluan tenaga. Jika kurang tenaga diambil berbanding keperluan tubuh. Tenaga simpanan ini boleh membekalkan tenaga apabila sumber makanan tiada. termasuk pengambilan makanan. Dalam masa yang panjang. Nutrien yang membekalkan tenaga yang tidak digunakan akan disimpan sebagai lemak dalam tubuh. sesetengahnya untuk keperluan tenaga semasa aktiviti fizikal. maka berat badan akan menurun. mengadaptasi pemakanan kepada latihan. 134 . Pemakanan Sukan Pemakanan sukan didefinisikan sebagai aplikasi strategi pemakanan untuk menggalakkan kesihatan. jika tenaga yang diambil melebihi tenaga yang digunakan. penyerapan dan metabolisma makanan. protein dan lemak.

pelbagai dan sederhana. Terdapat tiga kunci untuk mencapai pemakanan yang baik iaitu seimbang. 135 . Piramid makanan mengkelaskan makanan kepada kumpulan dan memberi gambaran kuantiti makanan yang disarankan.Piramid Pemakanan Malaysia Kita disarankan untuk makan mengikut piramid makanan.

pasta dan produk bijirin. roti. Keperluan karbohidrat harian untuk atlet ialah 6-10g/kg berat badan. yogurt. Kumpulan ini terbahagi kepada 2 kumpulan iaitu kumpulan susu dan hasil tenusu serta kumpulan sumber haiwan dan tumbuhan. Contoh sumber makanan untuk aras 1 ialah nasi. makanan laut dan kekecang seperti kacang soya dan produk kekacang. 1 gram karbohidrat memberikan 4 kcal tenaga untuk tubuh. Aras 2 ialah kumpulan sayur-sayuran dan buah-buahan. Contoh sumber makanan untuk aras 3 ialah: Kumpulan susu dan hasil tenusu: susu. Gula galaktosa diperlukan untuk membentuk tisu saraf. Fungsi utama kumpulan ini adalah memberi tenaga untuk fungsi asas tubuh seperti fungsi organ dalaman serta membekalkan tenaga semasa aktiviti fizikal. Terdapat 2 jenis gula yang penting untuk tubuh iaitu deoxyribose dan ribose yang merupakan struktur utama dalam DNA dan RNA (ribonucleic acid) yang mempunyai maklumat genetik yang diperlukan untuk sintesis protein. Fungsi ini dilakukan oleh glukosa. Jumlah tenaga yang dibekalkan oleh kumpulan protein ialah 4 kcal untuk setiap 1 gram. membentuk sistem pertahanan tubuh. Kumpulan ini merupakan sumber karbohidrat yang rendah tenaga berbanding sumber makanan di aras 1. Fungsi utama kumpulan ini adalah membekalkan vitamin dan serat yang diperlukan untuk melancarkan sistem tubuh. bijirin. c) Protein Aras 3 ialah kumpulan protein. Kumpulan haiwan dan tumbuhan: ayam. ikan. dan keju. 136 . mee. Fungsi protein ialah struktur kepada sel didalam tubuh. ubi-ubian. menyokong proses tumbesaran. daging. membina dan membaiki otot tisu didalam tubuh. tepung.a) Karbohidrat Aras 1 ialah kumpulan karbohidrat.

salad dressing. Disamping itu lemak berfungsi sebagai struktur dalam sel otak dan sistem saraf. Tenaga simpanan ini dapat digunakan semasa latihan jangka masa panjang.D.7 1. Tisu adipos juga berfungsi mengawalatur suhu didalam badan. minyak. sukan kekuatan Atlet yang menjalani latihan bebaban (di awal latihan) Atlet yang menjalani latihan bebaban (fasa lanjutan) Atlet perempuan ¹Menjalani Keperluan atlet (g/kg/day) 0.1.80-1.4 .7 1. Lemak dalam bentuk tisu adipos turut berfungsi sebagai pelindung kepada organ dalaman dari hentakan.0 1.1.1. gula dan garam. mayonnaise.6 1.Keperluan protein untuk atlet ialah: Kumpulan Lelaki dan wanita sedantari Atlet elit lelaki (acara jarak jauh) Atlet jarak sederhana¹ Atlet jarak jauh (Recreational)² Bola sepak.K). garam.0 1. mentega.0 -1. Jumlah tenaga yang dibekalkan oleh 1 gram lemak ialah 9 kcal. sintesis hempedu untuk sistem penghadaman dan penyerapan makanan serta penghasilan hormon seks untuk menyokong proses tumbesaran dan pembentukan karekter jantina. 137 . marjerin. fungsi regulatori untuk hormon dan vitamin larut lemak (A.2 0. makanan tinggi garam serta makanan tinggi gula. Fungsi lemak adalah sumber tenaga simpanan dalam tubuh.2 ~ 15% lower than male athletes latihan 4-5 kali/minggu selama 45-60 min ²Menjalani latihan 4-5 kali/minggu selama 30 minit <55% VO2 peak c) Lemak Rujukan: Tarnopolsky 1999&2004 Aras yang tertinggi iaitu aras 4 ialah kumpulan lemak. Contoh sumber makanan di aras ini ialah minyak.E.8 .5 .

sayuran hijau. fungsi dan sumber makanan untuk vitamin larut air adalah seperti berikut: Vitamin B1 (Tiamin) Fungsi Sistem saraf. ikan. metabolism protein 138 . legume. menukarkan folat. tuna. legume. lemak dan protein. kacang. ayam. bijirin penuh Sayuran hijau.d) Vitamin Vitamin ialah bahan organik yang diperlukan dalam kuantiti yang sedikit untuk mengelakkan kekurangan dan gangguan kesihatan. legume. kekacang. sayuran hijau B3 (Niasin) Koenzim dalam glikolisis dan metabolism lemak Bijirin yang diperkaya. metabolism lemak Daging merah. bijirin yang diperkaya dan bijirin penuh. bijirin penuh. organ dalaman B2 (Riboflavin) Penghasilan tenaga dari karbohidrat. jus oren B6 (Piridoksin) Ko-enzim dalam metabolism protein. daging merah. Senarai vitamin. tumbesaran dan sistem pembiakan. neurotransmitter. sintesis hemoglobin B9 (Folat) Ko-enzim sintesis DNA. Vitamin larut air memerlukan medium air untuk diserap dan berfungsi dalam tubuh. niacin. Vitamin tidak dapat dihasilkan oleh tubuh dan tidak memberi sebarang tenaga untuk tubuh. ayam. telur kuning Biotin Koenzim dalam penghasilan glukosa dan metabolism lemak Asid Pantotenik Ko-enzim dalam kitar Kreb. vit B6 dan vit K ke bentuk akif Susu. Terdapat 2 klasifikasi untuk vitamin iaitu vitamin larut air dan vitamin larut lemak. hati. organ dalaman. bijirin penuh. Hati. Pengambilan yang melebihi keperluan tubuh akan disingkirkan melalui urin. ko-enzim dalam penghasilan tenaga dari glukos Sumber makanan Bijirin sarapan. legume Daging merah.

Senarai vitamin. melindungi membran sel Minyak sayuran. hormone dan neurotransmitter. sayuran hijau. sistem saraf Sintesis sel. salmon. kekacang C Sintesis kolagen. sistem imun Sumber makanan Hati. keledek & brokoli D Penyerapan kalsium dan fosforus Telur kuning. ikan. organ dalaman. Pengambilan yang berlebihan akan disimpan dalam tubuh. tumbesaran. neurotransmitter Produk haiwan Telur kuning. lobak merah. strawberi. brokoli. hati. sayuran hijau. fungsi dan sumber makanan untuk vitamin laurt lemak adalah seperti berikut: Vitamin A Fungsi Penglihatan. minyak ikan. sayuran hijau & kekacang K Pembekuan darah Sayuran hijau & minyak sayuran 139 . sayuran hijau Vitamin larut lemak memerlukan medium lemak untuk diserap. susu diperkaya. tuna.B12 (Kobalamin) Kolin Ko-enzim dalam metabolism folat. susu yang diperkaya dan cahaya matahari E Antioksidan. antioksidan Buah-buahan sitrus.

air minuman dan makanan laut. susu. zink. daging. kalium. yogurt. Berdasarkan keperluan harian. Magnesium (Mg) Bijirin. sayuran. Garam.e) Mineral Mineral ialah bahan bukan organik yang dijumpai secara asli di muka bumi. susu. Senarai makromineral serta fungsi dan sumber makanan Makromineral Kalsium Fungsi Pertumbuhan tulang dan gigi. sistem saraf. membantu kontraksi otot jantung Sumber Susu. fosforus dan magnesium) dimana keperluan harian ialah lebih daripada 100 mg/hari dan mikromineral (cth: ferum. Fosforus Pertumbuhan tulang dan gigi Membantu pelbagai tindak balas enzim. kicap. pengangkutan glukosa ke dalam sel Natrium (Na) Elektrolit dalam cecair ekstraselular. kuprum. makanan yang diperkaya dengan kalsium. keju. Susu. kontraksi otot. kalsium. Buah citrus. menukar glukosa kepada tenaga dan penting untuk metabolisma kalsium dan vitamin C. kuning telur.mengurangkan tekanan darah. daging dan ikan. sayuran hijau. membantu pembekuan darah. dan selenium) yang diperlukan kurang 20 mg/hari. Pisang. makanan yang telah di proses dalam tin. sayuran hijau dan kekacang. kekacang kering. keseimbangan asid-bes 140 . mineral diklasifikasikan sebagai makromineral (cth: natrium. Kalium (K) Elektrolit dalam cecair intraselular. Membantu kontraksi otot.

daging. membantu proses enzim. ayam. ginjal.kekacang. bijirin. bijirin penuh. susu dan sayuran.udang dan tiram. hati.Senarai mikromineral serta fungsi dan sumber makanan Mikromineral Fungsi Sumber Zat besi Pembentukan hemoglobin darah.kerang. udang . membantu pelbagai tindakbalas enzim. Kuprum Kegunaan ferum dan hemoglobin dalam tubuh. daging. kuning telur. Selenium Bertindak sebagai enzim dan antioksidan Bijiran.sayur hijau. kepah. Hati. kekacang. menyokong proses tumbesaran. Hati. ikan dan bran gandum. Kromium Meningkatkan fungsi insulin dan sistem saraf Minyak jagung. bawang.bijirin. ceri. Zink Meningkatkan metabolisma. itik. tiram dan coklat. Susu. daging dan air paip. pembentukan mioglobin otot. 141 .

Dalam persekitaran suhu dan aktiviti biasa. Air merupakan bahan binaan sel protoplasma. Keperluan air bergantung kepada berat badan individu. Bahagian Jumlah air Selular Ekstraselular Interstitial Plasma % 53 30 23 19 4 Cecair intraselular: cecair yang terkandung dalam sel Cecair ekstraselular: cecair yang berada diluar sel contohnya cecair dalam darah. perpeluhan. komponen asas semua sel hidup 142 . jantina dan komposisi tubuh. mata dan diantara sel dan tisu Cecair interstitial: sebahagian cecair ekstraselular yang berada dalam riunag antara sel. Keperluan berbeza dalam setiap kitaran hidup. Keseimbangan air bergantung kepada pengambilan air dan kehilangan air melalui. pernafasan. perbezaan peratus air dalam tubuh akan mempengaruhi perbezaan komposisi tubuh antara individu. Oleh kerana itu. urin.Keperluan Air Kandungan air Kandungan air dalam badan ialah 40-70% bergantung kepada umur. seorang dewasa memerlukan 1 mililiter air per kalori pengambilan tenaga. Kandungan air dalam otot adalah sebanyak 65-75% dan lebih kurang 50% berat di dalam lemak tubuh. Sumber pengambilan air adalah dari air minuman dan makanan. sistem limfa. Fungsi air i.

pepejal atau gas.ii. Air merupakan bahan utama dalam darah. dan membawa bahan buangan hasil metabolisma ke organ seperti paru-paru dan buah pinggang v. Haba dibebaskan melalui konduksi: haba dibebaskan secara langsung melalui ceciar. iv. Walaubagaimanapun badan mempunyai sistem untuk mengawalatur suhu. Mengawalatur suhu badan dengan proses perpeluhan vi. Terdapat 4 kaedah haba dibebaskan dari tubuh iaitu: i. iv. tampat pengangkutan utama untuk oksigen. Haba dibebaskan melalui evaporasi: haba dibebaskan melalui penghasilan peluh 143 . atau mengekalkan keseimbangan yang sesuai diantara air dan elektrolit. Haba dibebaskan melalui konveksi: haba dibebaskan melalui pergerakan udara atau air di badan. Suhu badan yang tinggi akan menggangu prestasi atlet. Air mengawal tekanan osmotik didalam badan. iii. Haba dibebaskan melalui radiasi: haba dari badan dibebaskan ke persekitaran. ii. nutrient. hormon dan bahan-bahan lain ke sel untuk kegunaan. Pelindung tisu utama dalam tubuh iaitu saraf tunjang dan otak iii. Medium untuk vitamin larut air iaitu vitamin B dan C Faktor-faktor Kehilangan Air Haba yang dihasilkan oleh otot yang aktif akan meningkatkan suhu dalam badan.

Cara untuk mengetahui peratus kadar perpeluhan ialah menimbang sebelum dan selepas latihan: Berat sebelum-berat selepas X 100 Berat sebelum 144 . Semakin tinggi tahap kecergasan seorang atlet.Tahap kecergasan sesorang atlet turut menyumbang kepada kehilangan air dari tubuh. loya. Semakin tinggi suhu persekitaran. Atlet perlu mengetahui kadar perpeluhan untuk mengenalpasti keperluan air pada setiap sesi latihan dan pertandingan. Ini akan menyebabkan atlet menghadapi kesukaran untuk menurunkan suhu tubuh. muntah. haba dibebaskan dengan cara penghasilan peluh iaitu cara evaporasi. Udara persekitaran yang lembap akan menyukarkan peluh dibebaskan ke udara. sistem penyejukan (penghasilan peluh) akan lebih efesien berbanding atlet yang tahap kecergasan yang lebih rendah. Tanda-tanda Dehidrasi Atlet perlu mengenalpasti keperluan air untuk setiap sesi latihan dan pertandingan. Keperluan air adalah berbeza untuk setiap individu. Suhu persekitaran dan peratus kelembapan udara (humiditi) turut menyumbang kepada jumlah kehilangan air dari tubuh atlet. Disebabkan keperluan yang berbeza atlet perlu mengenalpasti tanda-tanda dehidrasi untuk memastikan prestasi atlet tidak terganggu oleh dehidrasi. semakin banyak jumlah kehilangan air. mulut dan bibir kering serta urin berwarna gelap.Apabila suhu persekitaran melebihi suhu di permukaan kulit. pening. Diantara tanda-tanda dehidrasi ialah dahaga. Keperluan setiap atlet sangat berbeza bergantung kepada tahap intensiti latihan. saiz tubuh badan serta suhu persekitaran.

ketidakselesaan Peningkatan terganggu 4 5 6 8 9 10 Loya. 1991 500 ml (2 gelas) 250 ml (1 gelas) 125-250 ml (1/2 hingga 1 gelas) 750 ml (3 gelas) untuk setiap 1/2kg kehilangan berat badan Jumlah pengambilan air (ml) kepekatan darah. perlu memaksa untuk melakukan aktiviti fizikal Sukar untuk fokus Gagal untuk membebaskan suhu yang berlebihan Pening.Kesan Dehidrasi Kepada Prestasi Sukan Kehilangan berat badan melebihi 2% akan menggangu prestasi atlet. semasa dan selepas menjalani latihan dan pertandingan Masa 2 jam sebelum 15 minit sebelum Setiap 15 minit Dalam masa 24 jam selepas Rujukan: Maughan dan Noakes. Jika latihan melebihi 90 minit. Peratus (%) kehilangan berat badan 0-1 2 3 Kesan kepada prestasi sukan Dahaga Terlalu dahaga. aktiviti fizikal 145 . minuman yang disarankan adalah air yang mengandungi karbohidrat dan elektrolit (natrium). keletihan Kekejangan otot Kekurangan jumlah darah menyebabkan kegagalan peredarah normal darah. kegagalan fungsi ginjal Berikut ialah panduan pengambilan air sebelum.

Latihan berat (intense) selama beberapa jam boleh menyebabkan pengurangan atau kehabisan simpanan tenaga 146 . masa pemulihan yang perlahan dan peningkatan risiko mendapat kecederaan serta penyakit. tetap menyatakan karbohidrat adalah sumber makanan utama atau ruji bagi atlet. Tambahan pula. ia boleh bertahan selama 1-4 jam di mana 50-60% tenaga yang disumbangkan kepada otot datangnya dari karbohidrat dan selebihnya daripada sumber lemak. Semakin meningkat tahap intensiti. maka semakin tinggi kebergantungan otot kepada karbohidrat sebagai sumber tenaga. Atlet perlu membuat sasaran penurunan berat badan semasa luar musim (off-season) atau sebelum memulakan sesi latihan yang pesat dan intensif. Situasi di mana atlet sedang menjalani latihan intensiti tinggi dan berjangkamasa panjang amatlah tidak sesuai untuk menurunkan berat badan. Walau bagaimanapun penurunan berat badan perlu perancangan masa dan keadaan yang sesuai. simpanan karbohidrat dalam otot maupun hati (hepar) adalah terhad tidak seperti simpanan lemak tubuh. bagi atlet perempuan yang pengambilan tenaga hariannya sering kurang dari saranan. proses penurunan berat badan semasa latihan sedang berlangsung akan menyebabkan atlet kehilangan jisim otot. Sekiranya keadaan ini tidak berlaku. otot bergantung kepada lemak dan karbohidrat sebagai sumber tenaga. akan mengalami keadaan ketidakseimbangan hormon yang membawa kepada gangguan kitaran haid serta kehilangan jisim dan kekuatan tulang.Kepentingan Pemakanan Kepada Prestasi Atlet Penurunan Berat Badan Bukan Secara Mendadak Kadang kala atlet perlu menurunkan berat badan atau mengurangkan jumlah lemak tubuh untuk mencapai potensi prestasi mereka. Semasa latihan daya ketahanan (endurance). Ini adalah kerana atlet sangat memerlukan tenaga dan nutrien yang cukup untuk kekal sihat dan memaksimumkan faedah dari latihan. Karbohidrat Paling Penting Kajian ke pustakaan dari dulu hingga ke yang terkini. Bagi atlet yang menjalani senaman/latihan berintensiti sederhana ke tinggi. Masalahnya.

8 g/kg berat badan/hari. fungsi asal protein untuk membina tisu otot baru dan membaiki tisu rosak akan terjejas. telur. Bagi atlet 72 kg.2 – 1. padanan protein dengan jumlah tenaga yang cukup akan memastikan matlamat untuk pembentukan otot akan tercapai. maka mereka perlu protein tambahan. Ini adalah kerana bagi sesetengah sumber protein seperti kekacang. dan hanya mengambil protein dari sumber tumbuh-tumbuhan. keperluan atau saranan karbohidrat harian bagi atlet perlu berdasarkan berat badan semasa iaitu 6 – 10 g/kg berat badan. Oleh itu. Oleh itu. Diet tinggi protein dan kalori yang mencukupi adalah penting pada peringkat awal latihan kekuatan kerana berlakunya peningkatan pembentukan otot dalam tempoh tersebut. atlet patut tahu bahawa karbohidrat amat penting bagi mereka dan ianya boleh diperoleh daripada sumber bijirin. sekiranya mereka kekurangan tenaga (kcal) dan karbohidrat. Atlet yang menjalani latihan kekuatan (strength-training) lazimnya memerlukan protein yang sedikit lebih tinggi berbanding atlet daya tahan. Sekali lagi ditekankan bahawa. Contonhnya: Atlet. tidak dihadam sepenuhnya maka keperluan protein sebenar tidak dapat dipenuhi.3–1. poultri (ayam/itik). Maka. Bagi atlet. susu dan produk tenusu rendah lemak. Kebanyakkan atlet menncapai atau melangkaui saranan keperluan protein harian mereka tetapi yang menjadi masalah ialah ketidakcukupan pengambilan tenaga dan karbohidrat serta kombinasinya dengan protein.2 – 1. Apa yang atlet patut tahu ialah. beliau memerlukan 86 – 101 g protein/hari. 72 kg. 72 kg memerlukan 432 – 720 g karbohidrat per hari. tubuh akan menggunakan asid amino dari protein yang dimakan sebagai sumber tenaga. saranan pengambilan protein bagi vegetarian ialah 1. Keperluan Protein Bagi Atlet Daya Tahan (endurance) dan Kekuatan (strength) Majoriti atlet daya tahan memerlukan protein dalam julat 1. Hal yang demikian. Maka. Sumber protein termasuklah ikan. daging lembu kurang lemak. beliau memerlukan 86 – 122 g/protein/hari. atlet 72 kg 147 . Atlet yang memilih untuk menjadi vegetarian.7 g/kg berat badan/hari. buah-buahan dan sayuran berkanji (rujuk piramid makanan Malaysia 2010).4 g/kg berat badan/hari.dalam bentuk glikogen. kacang dan kekacang. Saranan pengambilan ialah 1.

Laporan ACSM yang terkini menyarankan atlet mula mengambil minuman 4 jam sebelum latihan atau pertandingan. Ianya melibatkan 1. ia bukan sahaja menggantikan kandungan natrium yang hilang dari tubuh. Keadaan dehidrasi turut menyebabkan kemungkinan heat stroke yang mengancam nyawa.4 kg kehilangan air bagi atlet 72 kg dan kehilangan ini sangat lazim berlaku semasa sesi latihan panjang atau pertandingan. ACSM mencadangkan penggunaan atau pengambilan minuman sukan yang menggandungi natrium untuk menggantikan natrium yang hilang semasa senaman. Dehidrasi boleh dicegah dengan cara menggalakkan atlet minum sebelum dan semasa senaman. 148 . status hidrasi dapat dipastikan dan lebihan air yang diminum dapat dikumuh sebelum acara pertandingan / sesi latihan bermula. Penggantian natrium dalam tubuh mengekalkan keseimbangan air dan elektrolit. matlamat hidrasi ialah mencegah kehilangan air melebihi 2% dari berat badan. ia turut membantu retensi air yang telah diminum.memerlukan 94 – 130 g/kg berat badan/hari. Dengan pengambilan natrium ini. Dengan ini. Semasa senaman. Natrium Merupakan Sebahagian Daripada Formula Hidrasi Natrium ialah elektrolit utama dalam bentuk mineral larut yang dijumpai dalam peluh. Saranan Pengambilan Air Sebelum dan Semasa Senaman / Latihan Atlet perlu berada dalam keadan hidrasi yang optimum untuk memastikan prestasi mereka di tahap memuaskan. Setiap atlet perlu mengetahui keperluan air dengan mengambil kira kehilangan berat badan selepas setiap sesi latihan dan kadar perpeluhan masing-masing. Kaedah mudah untuk memastikan status hidrasi baik sebelum senaman ialah dengan meminum 60 ml (2 oz) bagi setiap 11 kg berat badan. Prestasi atlet akan terjejas sekiranya mereka kehilangan air tubuh sebanyak 2% dan ke atas.

lakukannya semasa sesi latihan dan bukannya pada hari pertandingan. Sumbangan Tenaga Semasa Senaman Menurut ACSM. penyelidikan terkini menyokong manfaat/faedah pemberian karbohidrat dalam bentuk minuman sukan termasuk kepada atlet daya tahan bagi acara kurang dari 1 jam. Pengambilan makanan sebelum senaman sangatlah penting kerana tujuannya untuk memastikan simpanan glikogen di hati dan otot berada di tahap maksimum serta untuk menggelakkan atlet merasa lapar sebaik sahaja memulakan latihan.Pengambilan Makanan Sebelum Senaman Atlet yang mengambil makanan sebelum memulakan aktiviti senaman / latihan kebiasaannya lebih bertenaga dan menunjukkan prestasi yang baik berbanding mereka yang tidak makan. terutamanya bagi yang menjalani senaman/latihan pada awal pagi selepas berpuasa semalaman di mana simpanan glikogen hati (hepar) mereka adalah rendah.  Memilih makanan yang senang dihadam iaitu rendah lemak dan serat supaya makanan tersebut tidak mengganggu perut semasa senaman.   Minum air selepas mengambil makanan utama atau snek untuk menggalakkan hidrasi Atlet yang cenderung mendapat gangguan penghadaman semasa senaman. 149 . Makanan mestilah tinggi karbohidrat dan sederhana protein untuk menggalakkan dan mengekalkan simpanan tenaga. Apa yang berlaku adalah. karbohidrat membantu mengekalkan aras glukosa darah dan seterusnya meningkatkan prestasi atlet.  Jika ingin mencuba makanan / minuman baru. disaran mengambil hidangan atau snek dalam bentuk cecair berbanding makanan pejal (solid food). Garis panduan American College of Sports Medicine (ACSM)   Mengambil makanan 3–4 jam sebelum senaman.

atlet yang terlibat dalam latihan / pertandingan dan hanya ada jangka masa singkat / pendek antara satu acara dengan yang seterusnya. Pengambilan protein bersama dengan karbohidrat selepas senaman akan lebih mempercepatkan proses pemulihan serta membekalkan asid amino perlu untuk pembinaan dan pembaikan tisu otot. Ianya boleh dicapai dengan pengambilan minuman yang menggandungi natrium seperti minuman sukan dan makanan atau snek bergaram. maka mereka perlu memaksimumkan tempoh pemulihan. 150 . Bagi atlet. Kajian menunjukkan pengambilan karbohidrat semasa senaman. atlet mestilah minum secara berkala sebanyak 450–675 ml air bagi setiap 0. Oleh yang demikian. dan mengulangi pengambilan / hidangan karbohidrat setiap 2 jam. natrium dalam makanan/minuman akan merangsang rasa haus dan menggalakkan retensi air yang diminum. kemudiannya pada setiap sela 2 jam sehingga 4–6 jam berikutnya. dalam bentuk satu dos yang besar adalah kurang efektif berbanding pengambilan dalam jumlah yang kecil setiap 15 minit. Kandungan natrium daripada perpeluhan juga perlu digantikan.Bagi acara yang lebih panjang (long duration).5 g karbohidrat per kg berat badan dalam tempoh 30 minit selepas senaman.108 g karbohidrat sebaik sahaja tamat senaman. Atlet turut akan kehilangan air tubuh selepas senaman. Proses pemulihan ini memerlukan kepada penggantian simpanan sumber karbohidrat.0–1. membaiki dan membina tisu otot dan menggantikan kehilangan air dan natrium tubuh. Pengambilan karbohidrat semasa senaman menjadi lebih kritikal atau penting sekiranya atlet tidak sempat / tidak mengambil langsung makanan sebelum latihan. Bagi menggantikan kehilangan air. pengambilan 30 – 60 g karbohidrat / jam dengan jelas memanjangkan tempoh daya tahan atlet. Pemulihan (recovery) Selepas Senaman Atlet yang mempunyai masa rehat selama 1 atau 2 hari di antara acara pertandingan biasanya dapat pulih sepenuhnya terutama dengan pengambilan makanan dan minuman mengikut keperluan masing-masing. ACSM menyarankan pengambilan 1. Walau bagaimanapun.5 kg berat badan yang hilang. 72 kg disarankan mengambil 72 .

Katch V. Dietitians of Canada. Med Sci Sports Exerc 41:709–731 McArdle WD. DiMarco NM.L. sports 7 Exercise Nutrition 2nd edition 2005 Burke L. American College of Sports Medicine position stand. 3rd Edition. Clinical Sports Nutrition.. 2006 151 . Langley S.Katch F.. 2009.I. Rodriguez NR. American College of Sports Medicine. & Deakin V.Rujukan: American Dietetic Association. Nutrition and athletic performance.

152 .

1. Ia membawa kepada tingkah-laku yang boleh dilihat.Cth: membolehkan 80% daripada para atlit menggunakan litar sekurangkurangnya tiga kali seminggu. Ia akan mendorong dan memberi arah untuk mencapai sesuatu matlamat. Ia dinyatakan dengan jelas dan padat.Menentukan matlamat keseluruhan dan khusus. Memahami struktur sesi latihan dan menyediakan rancangan sesi latihan sukan. 153 . Merancang  Matlamat . ciri-ciri dan ujian bakat baru. 30 minit setiap kali latihan. Mengenalpasti dimensi. Menjelaskan kemahiran-kemahiran jurulatih. Matlamat dinyatakan secara am. Cth: Matlamat ialah untuk mencapi taraf kecergasaan optimum bagi semua atlet. Matlamat khusus – lebih sempit dan pratikal. boleh diukur dan boleh dicapai.Objektif Peserta mampu:     Menerangkan peranan jurulatih. Peranan jurulatih    Merancang Mengelola Menilai i.

  Merangkumi: 1. Persediaan Taktikal 4.  Perkara yang perlu diberi tumpuan: o Keselamatan  Perlu ditekan demi keselamatan semua pihak. Mengelola  Satu proses di mana dua atau lebih jurulatih menggembleng tenaga dan sumber untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh: keselematan peralatan o Motivasi  Ubahsuai pendekatan dan variasikan kaedah supaya menjadi lebih menarik o Matlamat pembelajaran  Perlu belajar kemahiran yang diajar 154 . Persediaan teknikal 3.  Ia meliputi mengagih dan mengumpul kerja-kerja yang patut dilakukan kepada kerja individu serta menjelaskan pertalian antara individu yang menjalankan tugas. Penilaian dibuat dalam setiap sesi latihan. Cth: Pembahagian tugas memerlukan pengkususan. Bilangan kelas yang banyak dan besar serta bilangan peserta yang ramai dalam sesi latihan menyebabkan seorang jurulatih tidak dapat memberi perhatian atau menyumbang tenaga sepenuhnya. Persediaan psikologikal ii.  Dirancang hasil daripada latihan yang dilakukan sebelumnya. Persediaan fizikal 2.

Menilai  Latihan seharusnya diatur supaya penilaian boleh dilakukan ke atas keberkesanan kemahiran yang diajar. o Memerhati atlet dengan baik o Sampaikan maklumbalas dalam bentuk lakuan sebenar 2. gambaran keseluruhan o Beri contoh sukan masing-masing 155 .  Perlu beri maklum balas tentang perlakuan yang atlet tunjukkan. Kemahiran jurulatih     Kemahiran konseptual Kemahiran teknikal Kemahiran pengurusan/Pentabiran Kemahiran interpersonal/Kemanusiaan  Kemahiran konseptual o Keupayaan melihat semua bahagian latihan sebagai satu bahagian besar.o Organisasi  o Masa  Pengagihan masa sesuai dengan kemahiran yang diajar Bentuk pengelolaan iii.

mengurus latihan. mengurus. merancang & menjadual jadual pertandingan. penilaian tahap pencapaian dll o Asas yang kukuh berlandaskan pengkhususan profesional. proses. merancang & memelihara kemudahan.o o o Kemahiran ini penting jika mempunyai ramai orang bawahan. pengalaman & latar belakang o Jurulatih seharusnya belajar untuk memperolehi pengetahuan berkaitan melalui kursus. mengawas & menyelia pengajaran. mengguna sumber manusia (pemain. seminar. mentadbir pejabat. melakukan perhubungan awam & penilaian dll  Kemahiran pengurusan / pentadbiran o Kemahiran ini lebih diperlukan pada tahap kejurulatihan yg tinggi. Adakah anda bersetuju? o Kemahiran merancang. prosedur @ teknik o Kemahiran berkaitan dengan bidang jurulatih masing-masing. latihan fizikal. kemahiran. pendidikan formal. memimpin & mengawal 156 . membeli & menjaga alat. staf dll) dengan betul o Efektif = melakukan perkara yg betul utk mencapai matlamat/objektif yg telah ditetapkan  Kemahiran teknikal o Kecekapan & kefahaman tentang satu aktiviti khusus terutamanya yg libatkan kaedah. Bagaimana? Kemahiran ini merangkumi efisien & efektif Efisien = melakukan perkara yg betul. perbincangan & bacaan o Cth: buat belanjawan. merancang kurikulum. jurulatih. mengesan kesalahan atlet. guna peruntukan dengan betul.

pelajar. pra pertandingan dan pertandingan Bilangan peserta Belanjawan yang diberi Menetapkan tempat latihan. pra pertandingan dan keperluan atlit atau badan sukan  Kemahiran interpersonal / kemanusiaan o Jurulatih perlu berurusan. staf. ibu bapa. berinteraksi dan memahami perasaan dan kedudukan orang lain yang akan memudahkan orang lain memahami beliau o o o Keperluan individu Pencapaian objektif Kejayaan jurulatih = kejayaan menangani atlet. pertengahan & lanjutan Pengajaran kemahiran sukan (4 langkah): Langkah 1 : Memperkenalkan kemahiran Langkah 2 : Membuat demonstrasi & menerangkan kemahiran Langkah 3 : Melatih kemahiran Langkah 4 : Memberi maklumbalas untuk membetulkan kesalahan  Klasifikasi kemahiran sukan – terkawal dan luar kawal o Semua kemahiran sukan dikategorikan kepada dua iaitu 157 . kawan. media dll 3.o Cth: Perancangan      Masa latihan yang diperuntukan Jadual latihan. Mengajar kemahiran-kemahiran sukan    Klasifikasi kemahiran sukan – terkawal dan luar kawal Peringkat pembelajaran – permulaan. jurulatih lain.

kenalkan kemahiran buat demonstrasi & beri penerangan ringkas bantu atlet utk terus ke peringkat seterusnya 158 . c. Kemahiran luar kawal  Dilakukan dalam suasan yang boleh berubah-ubah dan hasil akhirnya sukar diramal  Peringkat pembelajaran – permulaan. Peringkat pertengahan (latihan) 3. Kemahiran terkawal  Dilakukan di bawah persekitaran yang tetap. pertengahan dan lanjutan o Pembelajaran motor asas dibahagi kepada 3 1. 2. stabil dan tidak berubah.1. b. Peringkat permulaan (kognitif) 2. Kemahiran luar kawal 1. Peringkat lanjutan (automatik) 1. Peringkat permulaan (kognitif) • • Belajar satu perkara pada satu masa Pembelajaran libatkan 3 langkah a. Kemahiran terkawal 2.

Ciri-ciri • • • • • • Mental • Setelah mendengar & melihat. bbp hari @ bbp tahun Selesai belajar = perlakuan konsisten 159 . pelaku mula bentuk arahan secara Kesalahan Prestasi yg berbeza Perlu ulangan berkualiti Atlet berjuang utk faham bahasa sebelum bertindak Pergerakan perlahan.bergantung pada pengalaman atlet .kerumitan tugas 2. pelaku cuba kawal pergerakan Peringkat ini utk bentuk Program Kemahiran Motor @ Pelan tersusun • Jika berjaya melakukan kemahiran = PKM dilaksanakan dgn berkesan • Tempoh peringkat = beberapa minit hingga tempoh > panjang . Peringkat pertengahan (latihan) • • • • • • Latihan diteruskan Motivasi jurulatih Dapat maklum balas perlakuan Kenal pasti cara atasi kelemahan/ kesilapan Tempoh peringkat = beberapa jam.

ulangan berkualiti & pengalaman • Sedia untuk perlawanan • Pengekalan prestasi penting. pelaku perlu kenal pasti tabiat & buang tabiat tersebut • Selepas tabiat dibung baru belajar cara yg betul Pembelajaran motor asas 160 .3. pelaku perlu kenal pasti kesalahandulu seblum membetulkannya • Kesalahan tidak konsisten – belajar semula • Kesalahan konsisten – menghapuskan apa yg telah dipelajari. motivasi dari jurulatih. maklum balas +ve • Betulkan kesalahan @ tukar tabiat pelaku perlu proses pembelajaran yg berbeza • Jika salah. Peringkat lanjutan (automatik) • Perlakuan secara automatik • Pelaku memahami prestasinya tanpa maklum balas jurulatih • Pelaku ketahui kesalahannya dengan serta merta & dapat perbaikinya • Wujud dengan latihan yg banyak.

Langkah 2 : Membuat demonstrasi & menerangkan kemahiran. Mengelola atlet i. Langkah 4 : Memberi maklumbalas untuk membetulkan kesalahan. Formasi separuh bulatan Atlit boleh duduk atau berdiri utk mendengar dan melihat * Jurulatih ii. Langkah 3 : Melatih kemahiran. Formasi Selang-seli X X X X X X X X XX X X X X X X X X X X X X X X X X X * Jurulatih 161 . Formasi separuh bulatan berlapis X X X X A – Berdiri B – Duduk X X X X X X X X X X X X A B * Jurulatih iii. Langkah 1 : Memperkenalkan kemahiran A.Pengajaran kemahiran sukan melibatkan 4 langkah • • • • Langkah 1 : Memperkenalkan kemahiran.

B. hadapan. kematangan & pengalaman atlet semasa memilih perkataan C. tepat & mudah difahami Kenalkan kemahiran & mengapa dipelajari Masa pendek. Guna khidmat orang lain Guna rakaman video Guna gambar bercetak Mengadakan latihan kendiri sehingga dapat menguasai kemahiran & boleh buat demonstrasi Faktor yg mempengaruhi kejayaan demonstrasi • • Perhatian – pastikan atlet dapat melihat & mendengar dengan jelas Ingatan & ulangan . b. cth 3 minit Titik beratkan umur.minta atlet menyebut butiran-butiran mengajar 162 . Menyampaikan pengenalan • • • • • Sediakan atlet secara mental Pengenalan perlu ringkas. bawah. d. atas’ untuk servis cedok dalam bola tampar • Beri gambaran keseluruhan bagaimana kemahiran akan diajar Langkah 2 : Membuat demonstrasi & menerangkan kemahiran a. Memberi penerangan • Kaitkan kemahiran baru dengan yg pernah dipelajari @ dengan aktiviti dalam kehidupan seharian seperti mambaling batu leper • Guna kata-kata yg mudah spr ‘atas. c.

demonstrasi ikut kumpulan .. Semasa sesi latihan .demonstrasi ini galakkan latihan mental kpd atlet Langkah 3 : Melatih kemahiran • Tinggi Pelbagai kaedah diperlukan untuk atlet membuat latihan Darjah kebergantungan antara bahagian tugas Rendah 163 .berpasangan. Sebelum latihan .demonstrasi diulang beberapa kali .pecahkan perlakuan jika perlu disusuli dengan pergerakan sekali gus b. seorang atlet menyebut butiran & seorang melakukan kemahiran . tahap kerumitan tugasan Bilakah demonstrasi harus dilakukan? a.demonstrasi untuk atlet lemah .jika perlu guna rakan atlet untuk mengajar c.dilakuan oleh jurulatih @ beberapa atlet terpilih .jurulatih ajar ikut turutan • Motivasi-motivasi dalaman. Selepas latihan .perlakuan dari pelbagai sudut .berpasangan. atlet mengajar rakan .perlakuan sebenar selepas penerangan lisan .

memberi penerangan & membetulkan kesalahan  Merancang Kaedah Pengajaran 164 . maklum balas penting untuk jamin kejayaan pembelajaran sesuatu kemahiran • • Jurulatih perlu buat analisis & memerhati kesalahan Pendektan membetul kesalahan .memuji usaha atlet & membetulkan kesalahan .tumpu pada satu keslahan pada satu masa .Kaedah Keseluruhan • • • • angkat berat memanah berbasikal bola sepak (menanduk bola) • bola tampar (menghadang) • bola keranjang (hantaran paras dada) Gabungan kedua-dua Kaedah • gerak-geri berenang (strokes) • • • hayunan golf bola tampar (merejam) tenis (servis) Kaedah bahagian • • terjun air bola keranjang (lay-up) • rangkaian tarian Rendah Darjah kerumitan tugas Tinggi Langkah 4 : Memberi maklumbalas untuk membetulkan kesalahan • Selain latihan.memelihara ego atlet individu .

. sikap.masa Kemahiran : Aktiviti kemahiran apakah yang ingin dilatih? Objektif : Apa yang anda ingin atlet capai dalam latihan? Hendak berbentuk objektif dan bukan subjektif seberapa boleh Peralatan : Senaraikan peralatan dan kemudahan yang diperlukan 165 .Januari 2012. Contoh: Tarikh / Masa: . . peralatan dan tempat Penilaian – ambil kira faktor keselamatan......i.. tahap kecergasan)......... masa dan pelan.jam .... Perancangan yang rasional memerlukan o o o o o o Tempoh masa latihan Objektif Aktiviti Organisasi / Pengurusan Kemudahan.. peralatan yang ada. pemain (kemahiran....... motivasi...

 Permainan kecil pengelolaan hendaklah ringkas. mudah dan melibatkan semua murid 166 .Bahagaian Permulaan Masa memanasakan badan  Butiran Latihan Catatan Tuliskan apakah aktiviti yang Secara rigkas dan jelas anda ingin atlet lakukan   Regangan umum Regangan spesifik nyatakan bagaimana kelas itu dikelolakan semasa muridmurid menjalani aktiviti Gambarajah boleh membantu X X X X X X X X G G – Guru X – Murid X X X X X X X X Aktiviti Utama  Sebutkan butiran mengajar yang patut ditegaskan oleh guru atau beri perhatian oleh murid semasa menjalani aktiviti / latihan  Senaraikan aktiviti-aktiviti yang akan dilakukan oleh murid-murid Permainan kecil  Memberi peluang kepada murid mengaplikasikan kemahiran yang dipelajari.

gimnastik) Latihan kecergasan Aktiviti pulihan Penilaian/Maklumbalas latihan Pengenalan o Jurulatih memperkenalkan i. 167 . o Regangan otot dilaksanakan untuk mengurangkan ketegangan otot. Struktur Sesi Latihan         Pengenalan Aktiviti memanaskan badan Latihan kemahiran atau teknik Permainan (tidak termasuk olahraga.Penutup  Aktiviti ringan dengan tujuan mengembalikan Masa menyejukan badan Perbincangan  fungsi sistem tubuh badan ke tahap sebelum latihan dilakukan Maklumbalas atlet / Rumusan 4. objektif / matlamat latihan ii. kemahiran / strategi iii. menambah jarak dan lingkungan pergerakan dan mengelakkan kecederaan ketika menjalani latihan. fisiologikal dan mental untuk aktiviti sebenar yang lebih berat kerjanya demi mendapat kesan latihan yang optimum di samping mengelakkan daripada kecederaan. aktiviti-aktiviti latihan  Aktiviti memanaskan badan o Menyediakan badan secara fizikal.

Tanggungjawab Dalam-musim & o Tanggungjawab Penilaian Pos-musim  Jenis-jenis Latihan. 168 . o Jurulatih mempunyai tiga tanggungjawab utama iaitu Tanggungjawab Perancangan Pra-musim. o Memanaskan badan khusus / spesifik (aktiviti yang dilakukan khusus untuk sesuatu latihan) cth: regangan statik dan regangan dinamik. Latihan Tetap – Latihan latih tubi yang melibatkan pengulangan latihan terhadap kemahiran secara keseluruhan dalam usaha untuk menguatkan motor program. Latihan Ubah 4.o Memanaskan badan am (untuk meningkatkan suhu badan) cth: lari anak. lari setempat. Ini boleh menyebabkan kelesuan dan ia membawa kepada tahap atau pencapaian yang lewat didalam satu – satu permainan.  Latihan kemahiran atau teknik o Mengetahui tanggungjawab pengajaran juga merupakan perkara yang penting. 1. Latihan Bercampah 1. Latihan jenis ini sebaiknya dijalankan dengan kemahiran yang terkawal dan secara berasingan. Latihan Terkumpul – Satu bentuk latihan secara berterusan seperti rali di 2. Latihan Terkumpul 3. dalam badminton yang mana pemain mesti mengulangi dan mengaplikasikan kemahiran drop shot. Latihan Tetap 2.

bagi kemahiran menjaringkan gol dalam permainan bola sepak. Latihan Bercampah . Kaedan ini tidak sesuai digunakan bagi pemain yang mempunyai tahap tumpuan perhatian yang lebih.3. o Kaedah Bahagian Demi Bahagian o Bahagian – bahagian kemahiran ini dilatih secara berasingan dan amat berguna di saat – saat kesukaran dan siri kemahiran ini berperanan penting 169 . Jenis latihan ini sesuai digunakan dalam keadaan yang sukar. Ia sesuai digunakan ketika pengaplikasian kemahiran – kemahiran pantas yang tidak dapat dipisahkan kepada beberapa bahagian kecil teknik seperti dalam acara melontar lembing. genting atau kemahiran mengawal kelesuan (keletihan) bagi pemain muda dan yang memiliki tahap motivasi dalaman individu yang rendah.  Kaedah Dalam Latihan o Kaedah Keseluruhan o Kemahiran ini hendaklah didemonstrasi terlebih dahulu dan dilatihkan secara lengkap sebagai satu kemahiran penuh bermula daripada awal hinggalah ke akhirnya. 4. sudah semestinya jurulatih akan menyediakan latih tubi yang berbeza dan pelbagai bermula daripada strategi kedudukan pemain hinggalah yang melibatkan pertahanan. Latihan Ubah – Baik diadakan bagi kemahiran – kemahiran luar kawal yang melibatkan pengulangan kemahiran yang berbeza mengikut keadaan semasa. Ini bertujuan untuk mewujudkan skema yang boleh digunakan dalam mana – mana situasi permainan yang berlangsung. Contohnya. bahaya.Memiliki kemahiran yang memerlukan pembahagian masa dan aktiviti yang mengisi diantara setiap sesi latihan iaitu kebenaran yang diberikan untuk berehat dan juga persediaan mental. sukar ataupun kemahiran – kemahiran yang berbahaya.

bola dijaringkan dan seterusnya dibalingkan dan disambut semula ke dalam jaring gol. kekuatan tolakan kaki dan penggunaan alat apungan di tangan bagi memastikan hanya berfokus kepada kaki sebelum melakukan kuak semula secara keseluruhan bersama – sama.dalam mengekalkan motivasi serta tumpuan (fokus) dalam sesuatu kemahiran yang khusus dan spesifik. o Kaedah Bahagian Secara Progresif o Turut dikenali sebagai Kaedah Rantaian @ Rangkaian o Bahagian yang terdapat didalam sesuatu kemahiran individu sebelum kemahiran ini dikaitkan dipraktiskan secara dan terus bersama diperkembangkan menjadi satu kemahiran yang lengkap. Atlet renang tersebut perlu menguasai keseluruhan kemahiran kuak (stroke) dan barulah ianya dipecahkan kepada bahagian kecil untuk mengenalpasti kelemahan yang dihadapi oleh atlet tersebut. o Melibatkan semua atlit sepanjang masa 170 . o Contoh: Bersedia dalam permainan bola keranjang. Contohnya. membaling dan menyambut. o Berkesan untuk digunakan bagi kemahiran yang kompleks seperti Sukan Renang. o Kaedah Keseluruhan – Bahagian – Keseluruhan o Keseluruhan kemahiran ini hendaklah ditunjukkan terlebih dahulu dan dipraktiskan sebelum ianya dibahagikan dan dipecahkan kepada beberapa bahagian dan pemain tersebut perlu mempertingkatkan tahap penguasaannya pada kemahiran tersebut sebelum ianya digabung bersama untuk dijadikan sebagai satu latihan penuh.

mudah dan melibatkan semua atlit. o Berkait kemahiran yang diajar. prinsip kebolehbalikan. prinsip perbezaan individu.  Aktiviti pulihan o Untuk menurunkan suhu badan di mana kadara peredaran darah akan dikembalikan ke tahap biasa. o Berunsur pertandingan. o Di antaranya adalah: Prinsip Lebihan Bebanan (intensiti latihan. terancang dan dijalankan mengikut prinsip-prinsip latihan yang sesuai serta displin yang tinggi. gimnastik) o Memberi peluang kepada atlit mengalikasikan kemahiran yang diperlajari o Ringkas. Permainan (tidak termasuk olahraga. o Program latihan perlu dipelbagaikan untuk mengekalkan minat individu dalam sesuatu individu.  Penilaian / Maklumbalas latihan o Satu proses dalam menentukan sejauh manakah objektif latihan tercapai 171 . o Untuk mengendurkan otot-otot yang tegang. o Menampakkan ciri-ciri keseronokan o Suasana aktif & penglibatan ramai  Latihan kecergasan o Latihan kecergasaan perlu melalui latihan yang bersistematik. frekuensi latihan. jangkamasa). prinsip pengkhususan.

Sampaikan maklumbalas dalam bentuk lakuan sebenar 5. Ia dapatdimulakan lebih awal dengan cara sistematik serta progresif untuk memastikan pembangunan maksima di kalangan atlet (Lawrie Woodman)  Dimensi dalam identifikasi bakat o Generik (latarbelakang keluarga yang mempunyai pencapaian sukan yang tinggi sebelum ini. Memerhati atlet dengan baik ii. Mengenalpasti bakat o TID ialah satu proses berterusan untuk mengenal pasti atlet berbakat di pelbagai peringkat dalam sukan yang mereka ceburi.    Kumpul data Soal-selidik Pemerhatian Analysis video o Beri maklumbalas tentang perlakuan@persembahan yang atlet tunjukkan  Panduan pengurusan maklumbalas i. di mana mereka telah mempamerkan ciri-ciri dan kualiti sebagai atlet elit berpotensi o Matlamat TID ialah mengenalpasti atlet yang benar-benar berkebolehan dari peringkat awal  Program Mengenal Pasti Bakat Sukan di peringkat awal dapat meningkatkankebolehan serta pencapaian atlet dari aspek perkembangan kemahiran dan teknik. 172 .

Ujian Lompat Jauh Berdiri dan Ujian Baling Bola keranjang 173 . Ujian Lompat Menegak. Ujian Lari ulang Alik 10m. panjang depa. Ujian baling peluru 3kg.o DNA (ujian yang sainstifik dan dapat keupayaan atlet pada peringkat awal dan risiko adalah kurang)  Ujian-ujian untuk mengenalpasti bakat o o o Ujian anthropometrik – pengukuran melibatkan struktur tubuh badan Ujian anthropometrik Ketinggian berdiri. Ujian Larian 800m. ketinggian duduk dan berat badan Ujian kecergasan Ujian lari pecut 40m. Ujian Jangkauan Melunjur.

174 .

 Division 12 Psikologi Klinikal (Pengkhususan yang memberi rawatan terapi untuk individu dengan masalah mental). Psikologi sukan merupakan disiplin ke 47 dalam senarai disiplin psikologi.OBJEKTIF Di akhir bab ini. Terdapat pelbagai disiplin atau pengkhususan di dalam bidang psikologi. American Psychological Association membahagikan disiplin psikologi kepada 56 disiplin yang berlainan. MENERANGKAN PROSES PENETAPAN MATLAMAT DAN BAGAIMANA UNTUK MEMOTIVASIKAN ATLIT. peserta di harap dapat 1. afektif atau emosi dan kognitif manusia (Wann. DEFINISI PSIKOLOGI DAN PSIKOLOGI SUKAN Psikologi Psikologi merujuk kepada kajian saintifik mengenai perlakuan atau tingkah laku. 2. 175 .  Division 17 Kaunseling (Pengkhususan yang memberi rawatan terapi kepada individu bermasaalah untuk memastikan kesihatan mental individu). 1997). Lain-lain pengkhususan yang berkaitan dengan sukan tetapi berlainan adalah. MENERANGKAN PRINSIP ASAS LATIHAN KEMAHIRAN PSIKOLOGI. 3. MENERANGKAN PERANAN PSIKOLOGI SUKAN DALAM MENINGKATKAN PRESTASI.

176 . b) Penyelidik Sebagai penyelidik. a) b) c) Pendidik Penyelidik Pakar perunding a) Pendidik Sebagai pendidik. psikologis sukan berperanan menjalankan kajian dan penyelidikan untuk mengembangkan lagi pengetahuan berkenaan psikologi dalam konteks sukan. c) Pakar Perunding Sebagai pakar perunding. afektif (emosi). Peranan Psikologi Sukan Secara umumnya. psikologis sukan berperanan melatih individu yang terlibat dalam sukan (seperti atlit dan jurulatih) kaedah-kaedah latihan psikologi bagi meningkatkan kemahiran dan kekuatan mental mereka.Psikologi Sukan Psikologi sukan boleh ditakrifkan sebagai kajian saintifik terhadap tingkahlaku fizikal. dan kognitif individu di dalam konteks sukan dan senaman samaada mereka terlibat secara langsung (seperti atlit) atau tidak langsung dalam sukan (seperti peminat). psikologis sukan memainkan tiga peranan utama. pakar psikologi sukan berperanan sebagai agen penyebar maklumat seperti teknik-teknik latihan psikologi kepada individu yang terlibat dalam sukan.

Imageri.meningkatkan prestasi dalam bersukan. membantu untuk mencapai matlamat penglibatan sukan mereka dan . Prestasi seseorang atlet adalah hasil dari gabungan beberapa komponen penting seperti komponen fizikal. 177 .PENGENALAN LATIHAN KEMAHIRAN PSIKOLOGI Latihan kemahiran psikologi boleh di takrifkan sebagai kaedah-kaedah latihan psikologi yang dibentuk untuk atlit mencapai kemahiran psikologi (Gill 2000). emosi dan kognitif supaya atlet dapat melakukan prestasi yang paling optima semasa pertandingan. Ia merupakan satu latihan yang tekal dan sistematik Latihan kemahiran psikologi mengandungi teknik dan kaedah (contoh:. Seterusnya. penetapan matlamat) dengan tujuan untuk membantu untuk meningkatkan kemahiran psikologi atlet (seperti konsentrasi. keyakinan dll).

   Kebanyakan masa latihan hanya tertumpu pada latihan fizikal sahaja.     Penetapan matlamat Relaksasi Self-talk (kata diri) Persediaan mental Kepentingan Latihan Psikologi Antara kepentingan latihan kemahiran psikologi adalah.Kemahiran Psikologi Dan Kaedah Kemahiran Psikologi Terdapat perbezaan di antara kemahiran dan kaedah latihan psikologi. Jadual 1. Jadual di bawah menyenaraikan kemahiran psikologi dan kaedah latihan kemahiran psikologi. sedangkan prestasi sukan juga bergantung kepada komponen psikologi Membantu atlet mengekalkan prestasi dalam persekitaran yang tidak menentu dari hari ke hari Membantu atlet menstabilkan prestasi pada hari terburuknya (off days) 178 . Kaedah dan kemahiran psikologi Kemahiran Psikologi Kaedah kemahiran Psikologi Merujuk kepada kualiti dan kebolehan individu Merujuk kepada teknik atau kaedah yang dalam :      Konsentrasi Motivasi Komunikasi Keyakinan Kekuatan mental digunakan untuk meningkatkan kemahiran psikologi.

   Kepentingan Latihan Kemahiran Psikologi Kesan Latihan Kemahiran Psikologi terhadap prestasi atlet Kemahiran psikologi boleh dipelajari seperti kemahiran fizikal 2. terdapat salah tanggapan berkenaan latihan kemahiran psikologi. 1. pegawai dan atlit. Fasa latihan Fasa ini bertujuan untuk melatih atlit menggunakan kaedah latihan psikologi bagi tujuan penguasaan kaedah psikologi tersebut.     Mengikuti arahan dan tunjuk ajar dari jurulatih Latihan kendiri atlit Pemantauan pengunaan kaedah psikologi sendiri oleh atlet Pengukuhan pengunaan kaedah psikologi sendiri oleh atlet 179 . Beberapa salah faham terhadap penggunaan latihan kemahiran psikologi adalah seperti. Turutan yang perlu diikuti adalah.Salah Tanggapan Terhadap Latihan Kemahiran psikologi walaupun kepentingannya diakui. Pendedahan ini bertujuan untuk menerangkan perkara berikut.     Latihan Kemahiran Psikologi hanya untuk atlet yang bermasalah Latihan Kemahiran Psikologi hanya untuk atlet elit Latihan Kemahiran Psikologi ialah pemulihan ringkas/segera Latihan Kemahiran Psikologi tidak membantu dalam peningkatan atlet Fasa Program Latihan Kemahiran Psikologi Aplikasi latihan psikologi harus dibuat mengikut 3 fasa berikut. Fasa pendidikan Fasa ini bertujuan mendedahkan kaedah latihan psikologi kepada jurulatih.

jurulatih memainkan peranan yang sangat besar dalam melaksanakan program tersebut. 180 .3. Tempoh   10-15 minit/hari (sebaiknya permulaan dan di akhir sesi latihan) 3-5 hari/minggu (biasanya selama 3-6 bulan) Masa  Bila-bila masa. walaubagaimanapun masa yang terbaik untuk melatih kaedah psikologi adalah di luar musim Siapa yang patut mengendalikan?  Program latihan psikologi sebaik-baiknyanya dirancang dan diselia oleh pakar psikologi yang berpengalaman. Kelebihan jurulatih dalam melaksanakan program latihan tersebut di senaraikan di dalam Jadual 2 dibawah. Walau bagaimanapun. perkara-perkara berikut perlu dititik berat. Fasa aplikasi program latihan kemahiran psikologi dalam program latihan seharian  Menyepadukan latihan kemahiran psikologi dengan situasi latihan serta pertandingan Implementasi Program Latihan Kemahiran Psikologi Dalam mengimplementasikan latihan kemahiran psikologi.

Jadual 2: Kelebihan Psikologis Sukan dan Jurulatih dalam Latihan dan Aplikasi Kaedah Latihan Psikologi Psikologis Sukan     Terlatih Berpengetahuan Tidak bertemu atlet setiap hari Orang luar VS      Jurulatih Mengenali atlet Dipercayai atlet Kurang pengetahuan Perhubungan dua hala Sangat terbuka a) Proses membina dan mengimplementasikan program latihan kemahiran psikologi Menjelaskan kepada atlet apa itu psikologi sukan dan Latihan Kemahiran Psikologi Menilai keperluan atlit a. – Bagaimana untuk menilai keperluan atlet? Memberi maklumbalas penilaian kepada atlet a. beberapa etika perlu di ambil kira. b) Pertimbangan Etika Latihan Kemahiran Psikologi Dalam membina dan mengimplementasi latihan kemahiran psikologi untuk atlet. Menyimpan rahsia atlet dan akauntabiliti Sensitif dan empati Berpengetahuan dan berpengalaman Mudah berbicara dan berhubung Mudah didampingi / disukai (terbatas) Mengendalikan secara individu 181 . Menentukan kekuatan dan kelemahannya Menentukan kaedah latihan mental yang akan digunakan Membina jadual Latihan Kemahiran Psikologi untuk atlet Menilai keberkesanan semua program Latihan Kemahiran Psikologi atlet yang telah disusun.

182 .c) Teknik atau kaedah Asas Latihan Kemahiran Psikologi Beberapa kaedah asas latihan kemahiran psikologi adalah seperti yang disenaraikan dibawah. kesungguhan dan kegigihan dalam tingkahlaku (Vallerand & Thill. arah merupakan tindakan individu sama ada untuk menghampiri atau menjauhi sesuatu situasi.       Pernafasan Relaksasi – mental dan fizikal Visualisasi dan imageri Konsentrasi dan fokus Kata kendiri Penetapan matlamat MOTIVASI (MOTIVATION) Konsep motivasi boleh didefinisikan sebagai “peranan kuasa luaran dan/atau dalaman untuk menghasilkan permulaan. Usaha menggambarkan tahap kesungguhan individu itu ke arah menghampiri atau menjauhi situasi tersebut. Motivasi memainkan peranan penting kerana dapat mempertingkatkan semangat dan inisiatif atlet untuk berjaya dalam bidang sukan. Sumber-sumber Motivasi Setiap atlit mempunyai pelbagai sebab mengapa mereka terlibat didalam sukan. arah tujuan. Sebab-sebab ini akan mempengaruhi tahap usaha dan kesungguhan mereka. 1993). Dalam konteks ini.

Ganjaran Luaran dan Ganjaran Dalaman Jenis-jenis ganjaran samaada ekstrinsik atau intrinsik boleh mendatangkan kesan positif atau negatif kepada atlet. 183 .Penyertaan seseorang individu dalam sukan dipengaruhi samada oleh motivasi intrinsik (dalaman) dan/atau motivasi ekstrinsik (luaran). Sebaliknya. Penyertaan atlet yang bermotifkan ganjaran ekstrinsik dan pada masa yang sama mendapat kepuasan dan keseronokan dari pencapaiannya akan meningkatkan motivasi intrinsik atlet tersebut. jika ganjaran ekstrinsik menjadi sasaran utama kepada penyertaan atau penglibatan atlet tadi. bersaing bagi mencapai kejayaan dan tidak dipengaruhi oleh ganjaran atau pengaruh luaran Sumber Ekstrinsik Berdasarkan faktor-faktor luaran seperti keinginan untuk mendapatkan ganjaran berbentuk kebendaan. MOTIVASI Sumber Intrinsik Melibatkan usaha dalaman diri atlet. penghormatan atau anugerah tertentu serta kebenaran dan galakan ibu bapa Motivasi. memperbaiki pencapaian. berjuang.   Penyertaan dalam aktiviti disebabkan minat atau keseronokan melakukan aktiviti tersebut boleh diklasifikasikan sebagai motivasi intrinsik. ini akan melemahkan motivasi intrinsik atlet tersebut. puji-pujian. Sebaliknya jika penglibatan dalam aktiviti disebabkan keinginan untuk mendapat ganjaran atau faktor luaran lain boleh diklasifikasikan sebagai motivasi ekstrinsik.

ia dapat meningkatkan kemahiran. Penyertaan dalam sesuatu pertandingan akan memberi kepuasan dan keseronokan pada dirinya. Penetapan matlamat merupakan salah satu strategi psikologi yang berkesan untuk meningkatkan motivasi dan juga prestasi atlet. matlamat jangka sederhana dan matlamat jangka pendek. Utamakan matlamat pencapaian prestasi dan bukan sekadar matlamat pencapaian hasil 184 . Oleh itu. Disamping itu juga. Prinsip-prinsip Penetapan Matlamat Cox (1994 ) menggariskan beberapa prinsip penetapan matlamat untuk memastikan penetapan matlamat yang lebih berkesan. 1. penetapan matlamat boleh di definisikan sebagai sasaran untuk mencapai tahap dan kecekapan yang spesifik dalam satu tugasan atau aktiviti yang dapat disukat dalam unit jarak. PENETAPAN MATLAMAT SEBAGAI TEKNIK MEMOTIVASIKAN ATLIT Matlamat merupakan sasaran yang dirancang untuk dicapai dalam jangka masa tertentu. masa dan tingkat pencapaian matlamat (Locke. Jenis-jenis Penetapan Matlamat    Matlamat Hasil (Outcome Goals) seperti keputusan pertandingan Matlamat Proses / Prestasi (Performance Goals) seperti lakuan khusus atlet Selain itu. 1981). matlamat boleh dibahagikan kepada matlamat jangka panjang.Individu yang bermotivasi intrinsik mempunyai keazaman diri yang kental. persaingan semulajadi dalam sukan serta sasaran pencapaian prestasi.

Ia harus mengikut tahap pencapaian dan prestasi semasa atlet Pencapaian prestasi perlu didokumentasikan untuk memastikan pencapaian matlamat 185 . Menggunakan matlamat jangka pendek untuk mencapai matlamat jangka panjang. 2. 4.  Matlamat jangka pendek perlu ditetapkan untuk membantu atlet mencapai matlamat jangka panjang 5. Menetapkan matlamat yang realistik dan boleh dinilai atau ukur    Matlamat perlu boleh dinilai dan diukur supaya pencapaian dan keberkesanannya boleh dikenalpasti Matlamat yang realistik adalah matlamat yang tidak terlalu susah untuk dicapai oleh atlit. Menetapkan matlamat yang mencabar    Atlet akan membuat latihan yang lebih gigih untuk mencapai matlamat yang lebih mencabar Matlamat yang mencabar akan lebih memotivasikan atlet dari matlamat yang mudah dicapai Matlamat yang tidak dicapai hendaklah diterima dan dijadikan panduan untuk penetapan matlamat yang berikutnya. 3. Matlamat harus difokuskan kepada pencapaian prestasi individu terlebih dahulu supaya dapat membuat persembahan terbaik semasa pertandingan. Menetapkan matlamat yang spesifik  Bagi atlet adalah sukar untuk mengenalpasti samada matlamat yang ditetapkan itu dapat dicapai atau tidak jika matlamat yang ditetapkan terlalu umum dan tidak spesifik.

 Penentuan Piawai . Proses Penetapan Matlamat  Penilaian kekuatan dan kelemahan .Penetapan matlamat ikut keutamaan 186 . jarak dan lain-lain. Atlet yang terlibat dengan penetapan matlamat dalam program latihan akan belajar memberi penumpuan yang lebih tinggi dalam mencapai matlamat mereka Atlet yang mampu mencapai matlamat mereka akan sentiasa berfikiran positif Atlet yang mempunyai matlamat yang tersusun akan lebih bersedia bersedia menghadapi pelbagai situasi semasa latihan dan pertandingan. antara kesan penetapan matlamat adalah:       Meningkatkan tahap keyakinan kendiri.Tentukan pencapaian mengikut piawai yang ditentukan berdasarkan maklumat prestasi. ulangan.Kekuatan dan kelemahan hendaklah dikenalpasti untuk menetapkan matlamat yang hendak dicapai  Pengukuran Prestasi – Matlamat hendaklah boleh diukur samada dalam bentuk masa. motivasi dan menurunkan tahap kebimbangan atlet.Faedah Penetapan Matlamat Menurut kajian. Contoh: Mengikut rekod yang lepas dalam satu-satu acara  Pengutamaan matlamat . rintangan. Mengekalkan ketenangan dalam diri semasa melaksanakan tugasan dan menghasilkan prestasi yang baik Semangat kesepaduan atau komitmen dalam pasukan membawa kepada peningkatan prestasi.

b) Memotivasikan atlit dengan meningkatkan rasa hormat terhadap jurulatih dan semangat berpasukan (identifikasi). Kaedah Tidak Langsung Kaedah tidak langsung merujuk kepada teknik motivasi dengan memanipulasikan persekitaran.   Menukarkan situasi persekitaran fizikal Menukarkan situasi psikologikal individu 187 . a) Memotivasikan atlit secara langsung dengan arahan.Menyelaraskan mengikut keperluan atlet dan sukan KAEDAH-KAEDAH LAIN UNTUK MEMOTIVASIKAN ATLIT Kaedah Secara Langsung Kaedah langsung adalah kaedah memotivasikan atlet melalui interaksi secara langsung dengan atlet. c) Memotivasikan atlit dengan memastikan rasa seronok penglibatan mereka dalam latihan dan pertandingan (internalisasi). Penyelarasan keperluan .

PERBINCANGAN a) Cadangkan teknik-teknik motivasi yang pernah anda aplikasikan dalam sukan anda. b) Bagaimana anda boleh memanipulasikan ganjaran intrinsik atau ekstrinsik? Terangkan mengapa? 188 .PENUTUP Kaedah latihan kemahiran psikologi boleh membantu atlet meningkatkkan prestasi mereka. teknik-teknik secara langsung dan tidak langsung boleh diguna pakai untuk memotivasikan atlet. Kaedah seperti penetapan matlamat didapati berkesan untuk untuk meningkatkan motivasi atlet Peningkat motivasi akan menjamin usaha athlet untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi Selain itu.

rancang dan bina matlamat untuk pasukan dan atlet anda menggunakan prinsip-prinsip penetapan matlamat.ULANGKAJI a) Berikan komponen-komponen yang mendorong kepada pencapaian prestasi seseorang atlet. b) Apakah yang dimaksudkan dengan latihan kemahiran mental? c) Senaraikan fasa-fasa perlaksanaan program latihan kemahiran mental. e) Cadangkan beberapa teknik asas yang biasa digunakan dalam latihan kemahiran mental. 189 . i) Adakah anda yakin bahawa Latihan Kemahiran Mental dapat membantu atlet anda meningkatkan motivasi kendiri? latihan PRAKTIKAL a) Senaraikan ciri-ciri ideal seseorang atlet atau sesuatu pasukan dalam sukan anda. c) Berdasarkan kelemahan yang dikenalpasti. f) Apakah yang anda faham tentang penetapan matlamat? g) Bagaimana anda dapat membantu atlet membentuk penetapan matlamat bagi meningkatkan prestasinya. d) Berikan etika yang harus dipertimbangkan semasa melaksanakan program kemahiran mental. b) Senaraikan kelemahan dan kekuatan atlet atau pasukan anda. h) Nyatakan prinsip-prinsip dalam penetapan matlamat.

190 .

Kawalan Motor Pergerakan manusia tentang mekanisme sistem biologi menghasilkan lakuan motor dan mekanisme yang mengawalnya 191 .Mengkaji kesan peningkatan umur ke atas pembelajaran dan kawalan kemahiran motor 3.1. Kawalan Motor . Perkembangan Motor .Memahami pelaksanaan proses-proses yang mengarah kepada pergerakan mahir 2.Modifikasi perlakuan motor hasil daripada pengalaman dan penyesuaian latihan 1. Pembelajaran Motor .

Penuaan 2. Tumbesaran 2. daripada pergerakan mudah ke pergerakan kompleks. 2. 192 . Perubahan yang berlaku boleh dilihat mengikut kumpulan umur tertentu. Perkembangan Motor Fokus kepada perubahan yang berlaku pada mekanisma kawalan motor hasil daripada proses-proses semulajadi seperti: 1.1 Perkembangan Motor Perkembangan yang berlaku tahap keupayaan individu (bayi) melaksanakan pergerakan.Kawalan pergerakan dicapai menerusi interaksi semua jenis lakuan motor yang mampu dihasilkan oleh sistem biologi. Kematangan 4. Perkembangan umur yang signifikan boleh dilihat pada peringkat-peringkat umur berikut:     Dari lahir hingga 2 tahun Dari 2 tahun hingga 7 tahun Dari 7 tahun hingga peringkat dewasa Dewasa hingga tua 2. Perkembangan 3.2 Perubahan Fisiologi Perkembangan motor diiringi perubahan fisiologi yang berlaku pada sistem biologi.

 Sistem Saraf Pusat  Sistem Reseptor Perkembangan pada sistem saraf pusat  Fungsi dan Kematangan Otak  Peningkatan Fungsi dan Kematangan Dicapai  Menerusi Proses Mielinasi Serta Percambahan Sel-Sel Nueron. Peningkatan fungsi sistem-sistem reseptor  Sistem visual, kinestetik dan vestibular  Melalui proses mielenasi dan percambahan sel-sel neuron.  Sistem kinestetik dan vestibular berkembang lebih awal daripada sistem visual.

2.3 Peringkat Perkembangan Kemahiran Motor Prinsip I: Prinsip Cephalo – Caudal  Prinsip ini berteraskan perkembangan dari kepala ke bawah  Contoh : Dari keupayaan fleksi tengkok sehingga duduk tanpa sokongan. Prinsip II: Prinsip Proksimo – Distal  Prinsip ini berteraskan perkembangan daripada aksis tubuh ke arah luar. Boleh dikonsepkan dalam bentuk hourglass….sebagai proses yang mempunyai fasa & tahap yang tidak bersinambungan (discontinuous) dan bertindih (overlapping)

193

2.4 Proses Yang Mempunyai Fasa & Tahap Berkembang dari mulut ke kompleks Adalah bersekuen dan teratur Membina kemahiran atas kemahiran Memerlukan penguasaan kemahiran asas sebelum kemahiran kompleks Kadar perkembangan berbeza dari individu ke Individu

2.5 Fasa-Fasa Perkembangan Motor

Reflexive Movement Phase  in utero - I tahun

Rudimentary Movement Phase  Lahir hingga 2 tahun

194

Fundamental Movement Phase  2 hingga 7 tahun

Specialized Movement Phase  7 hingga 14 tahun

2.6

The Hourglass

Konsep Perkembangan   sebagai proses sebagai hasil

Aspek dinamik (Lakuan, Individu & Persekitaran) Hourglass yang diterbalikkan    Tapisan Hereditary (genetik) Tapisan gaya hidup (Lifestyle filter) Peluang pembelajaran sepanjang hidup

195

196

Tahap Kematangan & Perkembangan Motor 197 .

Perkembangan Keupayaan Bukan Lokomotor 198 .

Perkembangan Kawalan Postur Kemahiran Motor Asas Aktiviti motor am yang mempunyai corak yang spesifik Menjadi asas kepada kemahiran sukan dan pergerakan yang kompleks Overhand Throw Asas Kepada  Membaling Sofbol  Merejam Lembing  Servis Tennis 199 .

Kemahiran Motor Asas Kritikal  Menangkap  Menendang  Berlari  Lompatan Vertikal  Overhand throw  Melantun Bola  Melonjak  Dodge  Punt  Pukulan Forehand  Pukulan sisi dua belah tangan 200 .

201 .

Rumusan Pengetahuan mengenai proses dan hasil perkembangan motor membantu dalam memperihalkan bagaimana penguasaan kemahiran berlaku agar aktiviti perkembangan yang sesuai dengan tahap perkembangan boleh dirancang 202 .

 Kejayaan mencapai objektif juga dapat dilakukan dengan konsisten.  Terdapat beberapa model yang dikemukakan bagi menggambarkan peringkat pencapaian sesuatu kemahiran motor.1 Pemerolehan Kemahiran Motor  Keupayaan mencapai objektif sesuatu pergerakan dengan usaha yang minimum. 203 . Pembelajaran Motor Fokus kepada perubahan yang berlaku pada mekanisma kawalan motor hasil daripada praktis:  Pemerolehan Kemahiran 3.  Setiap proses pembelajaran sesuatu kemahiran motor akan melalui berbagai peringkat tertentu.3. Model yang agak mudah difahami adalah model yang dikemukakan oleh Fitts & Posner (1957).

MODEL FITTS & POSNER 204 .

contoh: Bola Sepak. 205 . contoh: Lompat Tinggi Ko Aktif Kemahiran yang dilakukan serentak dengan individu yang lain tanpa konfrantasi. contoh: Acara Renang Interaktif Penghasilan kemahiran dengan penglibatan langsung individu lain.Kategori Lakuan Motor Jenis-jenis Kemahiran Individu Kemahiran yang dilakukan secara berasingan.

memotong ikan dsbny  Boleh dikelasifikasikan mengikut  Dimensi & Ciri  Kemahiran sebagai tahap profisiensi  Membezakan antara berkemahiran tinggi & berkemahiran rendah 206 . mengawal bola sepak.Kemahiran Mudah & Kompleks  Kemahiran Mudah  Terus – straight forward  Memerlukan tahap konsentrasi rendah & kebolehan kognitif  Kemahiran Kompleks  Memerlukan konsentrasi tingg  complicated dan dipraktis agar penghasilan semasa pertandingan adalah mudah KLASIFIKASI KEMAHIRAN MOTOR  Boleh dilihat dari 2 sudut  Kemahiran sebagai satu tugas (task)  Menembak.

Perspektif Tugas/Task
 Dikelaskan berpandukan ciri  Jenis otot yg digunakan  Organisasi  Kestabilan Persekitaran  Kepentingan Elemen Motor & Kognitif dalam prestasi lakuan

KRITERIAN PENGKELASAN KELAS 1

207

Kemahiran Lontar Peluru Menjahit Menulis Menjahit dengan Mesin Jahit Melakukan pembedahan Pengukir kayu Menendang Mengayuh baisikal Memotong Kayu

KELASIFIKASI

208

KRITERIA PENGKELASAN KELAS 1

209

Diskrit Permulaan & akhir yang nyata

Siri Aksi diskrit dikaitkan

Terus Tiada permulaan atau akhir yang nyata

210

tendangan penalti secara teknikal adalah kemahiran terkawal (dalam kawalan pelaku).KRITERIA PENGKELASAN 3 MASALAH PENGKELASAN BERDASARKAN STABILITI PERSEKITARAN Pengkelasan kemahiran kepada jenis terkawal & luar kawal sukar untuk ditentukan secara mutlak. 211 . Lebih praktikal untuk mengkelaskan kemahiran mengikut kontinuum (keselanjaran) lakuan.aksi tendangan turut dipengaruhi oleh reaksi penjaga gol. Sebagai contoh. tetapi pada hakikatnya.

Kemahiran Terkawal Kemahiran Luar Kawal Persekitaran Stabil Persekitaran Separa Stabil Persekitaran Tidak Stabil 212 .

213 .

214 .

215 .

216 .

217 .

218 .

219 .

220 .

221 .

222 .

semak ramalan cuaca sebelum aktiviti sukan. mengamalkan berikut:  lakukan pemanasan badan dan senaman regangan untuk meregangkan otot badan anda sebelum aktiviti sukan. seperti kemalangan sebelum berlaku. Persekitaran Persekitaran yang selamat dan sesuai untuk bersukan. minum kira-kira 500ml air 30 minit sebelum bersenam. air kencing berwarna adalah satu tanda bahawa anda secukupnya terhidrat. Membatalkan atau menangguhkan apa-apa aktiviti luar jika terdapat tanda-tanda atau hujan lebat atau kilat dan mencari perlindungan jika anda terperangkap dalam cuaca ribut yang kencang. memakai pakaian perlindungan. 250ml 500ml setiap setengah jam-semasa senaman dan 1000ml selepas bersenam. Sukan adalah suatu aktiviti yang menyeronokkan. 223 . adalah baik untuk lebih berhati-hati. Apabila anda mula bersukan semula. Minum air yang mencukupi untuk mengelakkan badan kita daripada kepanasan melampau. Jika aktiviti sukan melibatkan air atau sukan lasak. pastikan anda sembuh sepenuhnya sebelum anda melakukan semula aktiviti sukan lagi. pakaian dan peralatan Minum banyak air Melakukan pemanasan badan dan regangan Jika anda telah tercedera semasa bersukan. Untuk mengelakkan daripada terperangkap dalam cuaca buruk.  Masa yang mencukupi untuk penyejukan badan. Anda boleh membantu mencegah kecederaan dengan:     Mendapatkan pemeriksaan fizikal untuk memastikan anda sihat sebelum anda mula bersukan Memakai kasut. Adalah baik untuk melindungi bahagian yang cedera dengan padding atau peralatan khas.10. Langkah-Langkah Keselamatan Diri     Bawa bersama sebotol air sejuk atau minuman isotonik untuk apa-apa aktiviti sukan. Elakkan kopi atau minuman beralkohol kerana mereka boleh dehidrasi. dan pastikan semua langkah-langkah keselamatan di tempat tersebut. Sebaik-baiknya.1 Keselamatan dan Pencegahan Kecederaan dalam Sukan Pencegahan kecederaan bermaksud usaha untuk mencegah atau mengurangkan keseriusan kecederaan yang disebabkan oleh mekanisme luaran. Fairplay Untuk memastikan anda bebas daripada kecederaan. tetapi ia juga adalah sangat berbahaya jika anda tidak berhati-hati.

Resusitasi Kardio Pulmonari (CPR) dan penggunaan alat Automated External Defibrillator (AED) yang sah adalah penting dalam situasi kritikal. Secara amnya.Mendapatkan pelatih peribadi . Pemanasan badan dan regangan yang aktif menyediakan minda.Pemakanan yang betul Semasa Permainan: Bermain mengikut peraturan dan peraturan Meningkatkan masa dan intensiti secara beransur-ansur Menggunakan teknik yang betul dan sesuai Berhati-hati daripada lebihan latihan 224 . Beberapa tips untuk mencegah kecederaan. Sebelum Permainan: . .Regangan dan memanaskan . seperti berjoging.Mempunyai satu ujian rutin fizikal atau kecergasan. jantung. Mari jadikan tabiat untuk perang sehingga sejuk sebelum setiap aktiviti sukan. otot dan sendi anda untuk menghadapi aktiviti sukan pada tahap yang lebih tinggi. Pemakanan Piramid Kesihatan Diet adalah panduan untuk membantu anda merancang diet harian yang seimbang.Peralatan perlindungan . Kita mempunyai peranan dalam memastikan aktiviti sukan bukan saja menyeronokkan dan untuk kecergasan badan tetapi juga untuk membina suatu pengalaman sukan secara selamat. Sesiapa saja yang bersukan digalakkan untuk melengkapkan diri mereka dengan kemahiran pertolongan cemas.  Memahami kaedah-kaedah permainan. Semua aktiviti sukan harus berakhir dengan senaman keregangan dan dingin statik yang down. teknik yang betul dan adil untuk mengurangkan risiko mencederakan diri sendiri atau merosakkan orang lain. pengambilan makanan harian anda harus mempunyai lebih banyak hidangan daripada peringkat piramid lebih rendah dan kurang hidangan daripada peringkat atas. Kemahiran penting Memakai peralatan pelindungan sukan dan menggunakan peralatan sukan yang sesuai mengurangkan risiko kecederaan dan kemudaratan.Latihan . laju berjalan atau melompat jek.Kemudahan dan peraturan . Latihan kardiovaskular melibatkan jantung. paru-paru dan otot kaki. Contoh bagi pakaian perlindungan adalah seperti topi keledar bagi penunggang basikal dan pelindung kaki untuk pemain bola sepak atau hoki. Kotak kecemasan. dapat membantu anda untuk memanaskan badan.

Faktor-faktor persekitaran seperti peringkat lapangan.Faktor manusia .Otot kekuatan Punca Ekstrinsik .Faktor-faktor persekitaran 3 faktor utama kecederaan.Selepas Permainan: penyejukan Badan Ambil masa untuk rehat dan pemulihan Makanan bagi memberikan tenaga semula kepada badan Penjadualan Semula latihan 10. Apa-apa saja aktiviti fizikal yang berulang. Kecederaan sukan merujuk kepada apa-apa jenis kecederaan yang disebabkan semasa mengambil bahagian dalam acaraacara sukan. bangunan dan ketinggian. kira-kira 1 dalam setiap 25 orang akan mendapatkan bantuan perubatan bagi kecederaan "sukan".2 Sukan Pengurusan Kecederaan Setiap tahun di Amerika Syarikat.Pengalaman .Permukaan . Kecederaan boleh disebabkan oleh tiga (3) faktor utama.Peralatan atau alat . Ejen atau Peralatan seperti tenaga dan saluran tenaga tersebut. pendedahan. boleh mencederakan otot dan sendi. saiz . .manfaat kesihatan apabila bersukan adalah jauh melebihi kos dari segi kecederaan sukan. Jenis Penyebab Kecederaan Punca Intrinsik . tetapi tidak semua kecederaan yang dialami adalah semasa bersukan. Kecederaan yang paling biasa berlaku semasa sukan atau senaman.Peralatan .Berat .Latihan .pesaing 225 . Faktor Manusia seperti kelemahan.Umur. pengalaman. Orang yang mengambil bahagian dalam sukan adalah berkemungkinan untuk mempunyai kecederaan otot dan tendon dan patah tulang. Ini tidak bermakna anda harus mengelakkan diri daripada menceburi bidang sukan . Dalam banyak kes kecederaan disebabkan berlebihan bahagian tubuh. malahan aktiviti biasa seperti berjalan kaki.

ia boleh meletakkan tekanan yang tidak sekata pada otot dan ligamen pada kaki. Penyebab kecederaan yang paling biasa adalah latihan yang kurang sesuai. Faktor yang biasa predisposing dalam kecederaan buku lali. kaki menyebarkan kesan hentakan dengan tanah. otot memerlukan 48 jam untuk pulih selepas bersenam. 226 . Dengan bergolek ke dalam. Tapak kaki seperti begini adalah penyerap hentak yang kurang baik dan meningkatkan risiko retak yang sangat tinggi pada bahagian kaki. Bowlegs menambah tekanan tambahan melalui lutut dan pergelangan kaki dari masa ke masa. ia boleh meningkatkan risiko otot hamstring tertarik atau terkoyak (otot belakang paha). tendon. Sebagai contoh. dan pinggul termasuk:     panjang kaki tidak sekata Pronation berlebihan (Flat feet) kaki cavus (over-high arches) bowlegged kaki tidak sekata boleh membawa kepada kejanggalan dan meningkatkan peluang kecederaan. dan lebih cenderung untuk menyebabkan terseliuh pada buku lali Syarat-syarat struktur yang membuat kecederaan sukan lebih biasa termasuk:    lumbar lordosis: lengkung ke hadapan dalam tulang belakang lebih rendah Patela Alta: tempurung lutut yang lebih tinggi daripada biasa High Q angle: tempurung lutut disesarkan ke satu sisi. Jika quadriceps anda (otot paha depan) sangat kuat. sebelum berat beralih ke hadapan untuk bola kaki. lutut. ia nampak tinggi kerana tapak kaki tidak mendatar ke dalam apabila berat badan diletakkan di atasnya. kaki. buku lali terlalu tegar akan menyebabkan kesan kaki cavus. Punca Kecederaan Sukan Kecederaan sukan biasanya disebabkan oleh kaedah latihan yang salah. Iliotibial bands yang ketat boleh menjadi punca sakit lutut untuk ramai pelari. jika ia bergolek terlalu mudah. keabnormalan struktur kelemahan otot. dengan lutut ketukan Beberapa otot yang sangat kuat dan lain-lain yang lemah boleh menyebabkan kecederaan. Manakala buku lali terlalu fleksibel dan kaki boleh menyebabkan pronation berlebihan. ligamen dan persekitaran tidak selamat menjalankan aktiviti sukan. Walau bagaimanapun. Struktur tulang setiap manusia adalah sedikit berbeza. tetapi ramai orang dengan kaki yang panjang sama mengalami kesan yang sama dengan berjalan di trek yang condong. Walaupun bahagian tengah tapak kaki mungkin normal. bebola kaki yang sampai ke permukaan yang lebih tinggi akan mengalami tekanan yang lebih. Meningkatkan intensiti senaman terlalu cepat dan tanpa henti walaupun mengalami kesakitan yang memuncak semasa bersukan boleh menyebabkan kecederaan serius. Pronation adalah pergerakan kaki selepas tumit mengena tanah. dan hampir semua daripada kita mempunyai satu atau dua tulang yang lemah di mana susunan tulang dan otot membuatkan kita terdedah kepada kecederaan.

Kecederaan berlebihan adalah disebabkan oleh kecederaan mikroskopik yang berulang kepada sebahagian badan. Bagi atlet pejalan kaki.Untuk merawat atlet mempunyai kecederaan tulang belakang dan kepala . Jika anda terus untuk bermain tenis apabila anda mempunyai sakit bahu. luka-luka. tennis elbow.Menstabilkan tulang belakang serviks 227 . Anda berkemungkinan akan menyebabkan kecederaan jika anda memakai kasut yang tidak sesuai. Anda harus menggunakan kasut yang tidak membenarkan kesan sampingan semasa pergerakan tumit. Di samping itu. Pertimbangan    Bila kawasan kecederaan perlu akan dilihat dan dinilai Manakah kawasan kecederaan perlu menilai kemahiran penilaian peribadi o Mengenali atlet o mengenali sukan o Bertenang o Berwaspada o Menggunakan pertimbangan yang baik o Pengalaman dan kesabaran Tinjauan Primer Jika atlet tidak sedarkan diri. contohnya shin-splint. dan ini menyebabkan peningkatan tekanan pada tendon dan otot di kaki yang lebih rendah. Tenis adalah punca utama rotator cuff (bahu) tendinitis. seperti "tennis elbow. Orang yang bermain sukan raket cenderung untuk tercedera pada bahagian atas badan mereka. seperti patah tulang. Ia adalah penting untuk semua yang bertanggungjawab untuk kepada kesihatan atlet. kecederaan kronik: wujud dalam masa tempoh beberapa minggu adalah disebabkan oleh kecederaan berulang. permukaan keras dan kadang-kadang tidak sekata. tendon rotator cuff sangat memedihkan dan mungkin memerlukan pembedahan." yang boleh sampai ke otot lengan. ii. dan memberikan keselesaan kaki yang secukupnya. Banyak atlit jarak jauh mengalami kecederaan berlebihan walaupun selepas bertahun-tahun bertanding. memohon DRABC: . Panjang masa untuk membangunkan i. Ia adalah berdasarkan Tinjauan Primer dan tinjauan Sekunder. kecederaan akut: berlaku tiba-tiba akibat mekanisme kecederaan tertentu. tangan manusia tidak dicipta untuk mengendalikan aktiviti yang berat di atas kepala. Keperluan bagi memahami penggunaan raket dan kesan impak dengan bola boleh menyebabkan kecederaan tendon pergelangan tangan dan siku. Penilaian kecederaan Ia adalah satu proses untuk mengenal pasti dan membezakan pelbagai anatomi dan tepat menilai jenis kecederaan dan keseriusan kecederaan. dan pergerakan berlari berulang-ulang. lebam. Ini berpotensi menjadi salah satu daripada kecederaan sukan yang paling sukar untuk sembuh. biasanya ia berunsur naik turun. Di samping itu.

I.D . 228 . Gunakan suatu objek atau bantal. 10. Tekanan adalah digunakan untuk mempercepatkan masa dengan mengurangkan bengkak sekeliling kecederaan. simpan kain yang lembap atau kering di antara kulit dan pek ais. dipercayai dengan mengurangkan bengkak sekeliling kecederaan.sentuhan ke arah kawasan yang tercedera A . Ais.pergerakan pasif S – Skill Ujian Terapi R. Kotak pertolongan cemas dalam sukan biasanya perlu terletak berhampiran kawasan aktiviti seperti di gelanggang atau stadium. gunakan pembalut elasticized. tindakan pertama pembantu Pertolongan Cemas mestilah berkomunikasi dengan mangsa.berjaya mendapatkan sambutan A . Pembantu Pertolongan menggunakan formula RICE iaitu Rehat.Periksa pernafasan C . Selama 3 hari selepas kecederaan.Periksa peredaran Tinjauan Sekunder Apabila pesakit sedar semula. Tidak terpakai ais selama lebih daripada 15 hingga 20 minit pada satu masa. periksa situasi mengancam nyawa dan untuk mendapatkan seberapa banyak maklumat yang mungkin: .E Apabila pemain yang terseliuh.bercakap kepada atlet O . tekanan dan elevation.pergerakan Aktif P .Periksa saluran pernafasan B .C. ICE digunakan untuk masa penyembuhan. kawasankawasan aktiviti studio dan bengkel. Apabila melakukan tekanan.Kecederaan yang muncul tiba-tiba . REHAT adalah apabila pemain mendapat kecederaan. ELEVASI ini menaikkan bahagian yang tercedera melebihi paras jantung.Elakkan bahaya R .Kecederaan yang secara beransur-ansur muncul T . Di samping itu.3 Pertolongan Cemas dalam Sukan Bantuan kecemasan adalah rawatan kecemasan awal diberikan kepada mangsa yang mempunyai kecederaan yang boleh mengancam nyawa sebelum kakitangan perubatan profesional yang terlatih tiba. Ketinggian ini boleh mengurangkan bengkak dan kesakitan. Ia adalah untuk darah untuk dibekalkan ke jantung secara lancar. memohon ais selama 10 hingga 20 minit. Kemudian gunakan ais pada 15 hingga 20 minit pada satu-satu masa. Kotak pertolongan cemas harus ada di kawasan kampus terutamanya di makmal. letakkan ais dan longgarkan balutan jika terlalu ketat. mesti berhenti menggunakan bahagian kecederaan. kain dan balut kawasan cedera.memerhati kawasan yang cedera T . Apabila digunakan ais.

Kunci kepada kesihatan yang baik adalah senaman. kecederaan lutut. yang ditugaskan untuk memastikan atlet dikelilingi dengan persekitaran yang bersih dan hygienic dan ini membolehkan setiap individu mengamalkan tabiat kesihatan yang baik. patah. pergigian. Pertolongan cemas tidak menyembuhkan penyakit tetapi ia hanya untuk membantu merawat kecederaan sehingga ketibaan penjagaan kesihatan profesional seperti pergi ke hospital. rawatan lanjut boleh mengelakkan pesakit kecederaan menjadi lebih teruk dan boleh menyebabkan jangkitan. Langkah pertama perlu diambil apabila pendarahan adalah bersihkan dan membalut luka. terkehel dan kecederaan tisu keras atau lembut.     Simpan rekod perubatan Amalan kebersihan dan sanitasi Diet Bantuan kecemasan Menyimpan Rekod Perubatan Jurulatih mesti menyimpan rekod terutamanya rekod perubatan. kejururawatan dan profesion kesihatan bersekutu.Objektif bantuan kecemasan dalam sukan adalah untuk merawat pemain segera dan sementara. untuk mencegah pencegahan kecederaan yang berkesan. Peranan utama mereka. motivasi dan pemakanan yang baik. pendarahan kawalan dan pernafasan dan untuk mencegah jangkitan. Peranan dan Tanggungjawab Jurulatih dalam Penjagaan Kesihatan Penjagaan kesihatan adalah pencegahan. Tiga komponen:    Diet Jurulatih juga perlu memastikan diet yang sesuai bagi atlet tersebut. Mengamalkan Kebersihan dan Sanitasi Pencegahan penyakit berjangkit adalah tanggungjawab jurulatih secara langsung. rawatan dan pengurusan penyakit dan pemeliharaan kesihatan melalui perkhidmatan yang ditawarkan oleh profesion perubatan. Contoh kecederaan dalam sukan adalah seperti terseliuh. Ia merupakan dokumentasi yang sistematik mengenai sejarah perubatan dan penjagaan pesakit. Jika kecederaan yang serius. sindrom kecederaan Achilles tendon. kemudahan Pusat latihan Gymnasium Atlet 229 .

Akhir sekali. kapas. perkara penting adalah tanggungjawab untuk bertindak balas dengan segera apabila meminta. keletihan atau beberapa keadaan perubatan. Tindakan contoh pada penjagaan kecemasan:     Menilai keadaan keselamatan kawasan memberi bantuan kecemasan meminta bantu Peranan dan Tanggungjawab untuk pemberi pertolongan pertama.Pengambilan cecair yang sedikit 230 .Terdedah kepada matahari secara langsung . Apabila haba digabungkan dengan tekanan lain seperti kerja keras fizikal. yakin untuk merawat mangsa.Bantuan Kecemasan Ia biasanya dilakukan kepada mangsa yang sakit atau cedera sebelum rawatan selanjutnya boleh ditentukan bagi penyakit atau kecederaan ringan yang berkemungkinan tidak memerlukan rawatan perubatan yang selanjutnya. bahan-bahan di dalam kotak pertolongan cemas seperti antiseptik. kehilangan cecair.Suhu tinggi dan kelembapan . Pada tangan yang lain.4 Tekanan Haba Terdedah kepada haba boleh menyebabkan penyakit dan kematian. minyak ubat. pembalut. gunting. Pembantu Pertolongan Cemas mesti melaporkan kemalangan dan tindakan perlu diambil dan mematuhi keperluan bagi pensijilan. kekejangan haba dan dehidrasi harus dielakkan. sanitizer tangan. . tahu bagaimana untuk mendapatkan bantuan tambahan apabila diperlukan. Faktor-faktor risiko tekanan haba. kecederaan atau penyakit lain yang disebabkan haba adalah kelesuan haba. beroperasi dengan kecekapan.  Menyediakan penjagaan krisis  pengurusan kecederaan serta-merta  Akses venue  Kotak Pertolongan cemas  Pelan kecemasan  Komunikasi 10. Selain itu. Penyakit yang paling serius yang disebabkan oleh haba ialah strok haba. Etika dalam Pertolongan Cemas Ini adalah disiplin yang berurusan dengan apa yang baik dan buruk dan dengan kewajipan moral dan kewajipan (nilai moral).

Elakkan minuman yang mengandungi alkohol atau kafein. keletihan. Bagaimana anda boleh melindungi daripada tekanan haba? . lidah kering. Jenis kecederaan sejuk seperti dehidrasi. mulut kering dan lidah. Strok Haba Ia merupakan satu bentuk hiperthermia yang biasanya dikaitkan dengan gejala fizikal dan neurologi. kelemahan mulut.Kelesuan Haba Ia adalah satu bentuk yang lebih ringan bagi kecederaan yang disebabkan oleh haba yang boleh berkembang selepas beberapa hari terdedah kepada suhu tinggi dan penggantian cecair tidak mencukupi atau tidak seimbang. lemah. atau radang dingin. 231 .dahaga yang berlebihan. hipotermia frosnip.Rehat di dalam bilik sejuk .Tanggalkan lebihan pakaian.menutup matahari dan sumber haba yang lain . . . Atlet kelihatan letih.Tahu tanda dan gejala . Hipotermia Keadaan suhu badan teras rendah yang luar biasa yang mengakibatkan apabila kehilangan haba melebihi pengeluaran haba badan (35C) menyebabkan biasanya keadaan berangin dan pakaian basah.memakai pakaian yang ringan dan longgar Kecederaan disebabkan oleh kesejukan yang melampau Kecederaan ini berlaku apabila badan gagal untuk menyesuaikan diri dengan cuaca dan suhu sekitarnya. berehat dan mengekalkan kehangatan badan.Minum banyak air . lemah. Dehidrasi Kehilangan cecair badan sehingga menyebabkan badan gagal berfungsi secara normal.berpeluh berpanjangan dan kekurangan cecair yang tidak mencukupi dan cirit-birit. sakit kepala dan kekejangan otot.Meningkatkan pengambilan air . Gejala-gejala boleh termasuk muntah. Minum cecair yang mencukupi. . Punca Ciri Rawatan .

Mesti dibawa keluar untuk rawatan perubatan. Rawatan rewarming serta-merta. Biasanya disebabkan pendedahan berpanjangan. 232 . Tisu yang kelihatan pucat. Pastikan kawasan terjejas tidak diurut atau gosok dengan salji. berkayu dan boleh bertukar kepada lepuh atau tisu beku. Kebas hadir.Frostnip / radang dingin Ia disebabkan oleh pembekuan tisu badan biasanya kulit.

PENGHARGAAN Koordinator Panel Sains Sukan Dr. Kampus Tun Abdul Razak. Chin Ngien Siong PhD Psikologi Sukan.Sains Sukan (Psikologi Sukan) . UK Pesara En. Jabatan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Ravi Margapandu Certificate in Education (TESL) MPMK Bachelor of Education (Physical Education) UPM. M P Haridas D Menon Diploma Pengurusan Sukan. UM Pensyarah. Sarawak En. Gapor Ahmad Ijazah Sarjana Muda (Bachelor) Pendidikan Jasmani Universiti Pertanian Malaysia Pesara Topik 2 : Kompetensi Kejurulatihan Dr. Institut Pendidikan Guru. Institut Pendidikan Guru Kampus Kota Kinabalu.Universiti Melbourne Australia Pensyarah Kanan. Balbir Singh a/l Bhagwan Singh Phd . Master of Science (HRD) UNIMAS Pensyarah. Sabah 233 . Pusat Sukan Universiti Malaya Topik 1 : Falsafah Sukan / Sukan Di Malaysia En.

Tanjung Malim. Ong Kuan Boon PhD Biomekanik. Fakulti Sains Sukan & Kejurulatihan UPSI. Pesara Topik 4 : Biomekanik Dr. USA Timbalan Dekan (Akademik). Rozain Ahmad Ijazah Sarjana (Masters) Fisiologi Senam. Norlizah Abdul Hamid Ma (Health Edu And Human Performance). Michigan State University. Indiana. En. Australia Pensyarah. Cawangan Sains Pergerakan. Perak. Universiti Teknologi Mara. Fakulti Sains Sukan Dan Rekreasi. Institut Sukan Negara Malaysia 234 . Ahmad Pharmy Jalil Sarjana Muda Sains Sukan (Sains Kejurulatihan dan Pengurusan) Universiti Malaya Pegawai Belia dan Sukan Unit Biomekanik. Shah Alam En.Topik 3 : Anatomi & Fisiologi Pn. USA.

Unit Sains Sukan Pusat Pengajian Universiti Sains Malaysia. Universiti Malaya En. Kelantan Dr. Australia Pensyarah. Supiah Ijazah Sarjana (Masters) Pendidikan Jasmani. Sek. Pusat Sukan. Kubang Kerian. UPM Pensyarah. Patmanathan K.Topik 5 : Tingkahlaku Motor Dr. Institut Pendidikan Guru. Ong Kong Swee PhD Pendidikan Sains Sukan. Kampus Rajang. Sarawak 235 . Hairul Anuar Hashim PhD Psikologi dan Senam. UPSI Pensyarah. Universiti Malaysia Sabah Topik 6 : Psikologi Dr. Lim Boon Hooi PhD Psikologi (Universiti Malaya) Timbalan Pengarah (Ijazah Dasar). Pendidikan dan Pembangunan Sosial.

UKM Pensyarah Kanan Di Program Dietetik Pusat Pengajian Sains Jagaan Kesihatan Fakulti Sains Kesihatan. Klinik Peringgit Point Sdn. Shah Alam Mejar (B) Dr. Azlan Darwis Doctor of Medicine (MD) . 2.UKM Underwater Medicine (Australia) Bachelor Of Sports Science (Honours) Master Of Business Adminstration Senior Medical Officer @: 1. Pantai Hospital. Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi Universiti Teknologi MARA. Air Keroh.Topik 7 : Pemakanan Dr.UKM Master of Science (Occupational Medicine. Bhd. Nik Sanita Safii Doktor Falsafah Pemakanan. 236 . Melaka. Anuar Bin Suun Doctor of Medicine (MD) . UKM Cik Azimah Ahmad Ijazah Sarjana (Masters) Sains Sukan Ketua Pusat Pemakanan Sukan Institut Sukan Negara Malaysia Topik 8 : Kecederaan & Perubatan Dr. Malacca. NUS) Pensyarah.

Perak En. Pusat Suaian Fizikal Institut Sukan Negara Malaysia 237 . Fakulti Sains Sukan & Kejurulatihan. Tanjung Malim. Nur Ikhwan Mohamad PhD Suaian Fizikal & Kekuatan Pensyarah. Erik Tan Check Hiong Ijazah Sarjana (Masters) Suaian Fizikal dan Kekuatan.Topik 9 : Latihan Persediaan Fizikal Dr. Edith Cowan University Australia Pegawai Belia dan Sukan. UPSI.

SENARAI PENYELARAS PROGRAM BENGKEL PERMURNIAN SAINS SUKAN En R. Ramiah Cik Siti Marina binti Arshad En Amreen Zaki bin Johar Pn Salwati binti Sofian Pn Nazlin Shima binti Rosli En Ahmad Suhaimi bin Yaakub - Ketua Penyelaras Anatomi Fisiologi Psikologi Tingkah Laku Motor Pemakanan Sejarah Dan Falsafah Sukan Di Malaysia Perubatan Sukan Kompetensi Latihan Fizikal Biomekanik Urusetia En Mazwan bin Mohamed Cik Goh Lai Teng Pn Zuhanaliza binti Abu Hassan Pn Nurfuadi binti Ruzalli Pn Nadia Ain binti Ehsan - 238 . Vivekanandan K.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful