SM SAINS SABAH

FOLIO PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TINKATAN 3

NAMA : TINGKATAN : NAMA GURU :

KEUNGGULAN PERJUANGAN TOKOHTOKOH…

SAIDATINA FATIMAH AZ-ZAHRA’ PUTERI RASULULLAH
NAMA TARIKH LAHIR TEMPAT LAHIR GELARAN KETURUNAN TARIKH WAFAT
Fatimah Binti Muhammad Rasulullah. 20 Jmadil Akhir 5 Tahun Sebeum Rasulullah S.A.W. Menjadi nabi iaitu pada tahun 605 masihi. Mekah Az-Zahra’ Quraisy 4 Jamadilawal tahun 11 Hijrah ketika berusia 28 tahun

Sifat Peribadi Saidatina Fatimah Az-Zahra’

Seorang yang sabar menghadapi segala dugaan dan musibah.

Mentaati Rasulullah S.A.W. Sebagai seorang bapa.

Reda menghadapi kesusahan dan kesulitan hidup.

Taat kepada suami iaitu Saidina Ali Bin Abi Talib walaupun hidup dalam keadaan yang susah.

Berjaya mendidik anak menjadi soleh terutamanya Saidina Hasan dan Saidina Husin.

Tidak sombong dan angkuh walaupun mengetahui dia anak kepada Rasulullah S.A.W.

Mempunyai sifat tanggungjaw ab yang tinggi.

Amanah dalam segala tindakan.

Sumbang an Saidatina Fatimah Az-zahra’

Menjadi pendorong dan semangat kepada Rasulullah S.A.W. tatkala baginda menghadapi pelbagai ancaman dan cabaran daripada Quraisy di Mekah.

Memberikan bantuan yang diperlukan oleh Rasulullah S.A.W. ketika menyampaika n dakwah.

Bersama-sama terlibat dalam peperangan jihad dengan memberikan rawatan kepada mereka yang cedera dalam peperangan Uhud.

Menyediakan makanan untuk para tentera yang menggali parit dalam peperangan Khandak.

SAIDATINA AISYAH ILMUAN WANITA YANG UNGGUL
NAMA TARIKH LAHIR TEMPAT LAHIR GELARAN KETURUNAN SUAMI TARIKH WAFAT
Aisyah Binti Abu Bakar as-Siddiq 8 tahun sebelum hijrah iaitu pada tahun 614 masihi Mekah Al-Humaira’ Quraisy Muhammad Bin Abdullah(Rasulullah) 17 Ramadhan tahun 58 Hijrah ketika berusia 67 tahun

Bersungguhsungguh dan tekun menuntut ilmu. Sabar dan tabah. Suka menyebarka n ilmu yang bermanfaat.

Beliau tidak pernah mengeluh walaupun hidup dalam keadaan susah.

Sifat peribadi Saidatina Aisyah

Berani menegakkan kebenaran.

Seorang yang suka menderma.

Taat dan patuh kepada ibu bapa dan suami.

Memperkay akan bidang tafsir alQuran.

Meriwayatkan banyak hadis daripada Rasulullah S.A.W. iaitu sebanyak 1210 hadis.

Sumbang an Saidatina Aisyah.

Turut bersama berjihad dalam peperangan menentang musuh.

Memberi fatwa kepada para sahabat terutama yang berkaitan dengan kewanitaan.

Iman yang mantap.

Faktor Keunggula n Saidatina Aisyah

Ilmu pengetahuan yang tinggi.

Mempunyai semangat jihad yang berkobarkobar.

KHALID BIN AL-WALID PERWIRA PERKASA
NAMA TARIKH LAHIR TEMPAT LAHIR MEMELUK ISLAM GELARAN KETURUNAN TARIKH WAFAT
Khalid Bin Al-Walid Bin AlMughirah 592 Masihi Mekah Bulan Safar tahun 8 Hijrah Saifullah(Pedang Allah) Bani Makhzum 21 Hijrah ketika berusia 60 tahun di Hims,Syria

Tegas dalam menghadapi musuh dalam peperangan.

Bercita-cita tinggi untuk syahid di jalan Allah S.W.T. Namun beliau mati di tempat tidur. Tidak gentar terhadap musuh.

Sifat bertanggungjawab yang tinggi.

Sifat peribadi Khalid AlWalid

Banyak menyertai peperangan menentang musuh.

Meneruskan misi dakwah walaupun dalam peperangan.

Seorang yang amat Berjaya berani. mengislamkan seorang panglima tentera Rom iaitu George dalam peperangan Yarmuk.

Pemimpin tentera Islam menentang tentera Rom dalam peperangan Yarmuk.

Menjadi salah seorang panglima tentera Islam dalam peristiwa pembukaan Kota Mekah.

Sumbangan Khalid AlWalid

Memimpin tentera Islam dalam peperangan Yamamah memerangi orang murtad.

Menggunakan strategi yang hebat sehingga dapat mengalahkan musuh yang ramai iaitu 200 000 orang sedangkan tentera Islam hanya berjumlah 3000 orang dalam peperangan Muktah.

KEPIMPINAN RASULULLAH DI MADINAH…

PIAGAM MADINAH

Piagam ialah perlembagaan.

Piagam ini juga dikenali sebagai ‘Sahifah Madinah’.

Maksud Piagam Madinah

Perlembagaan bertulis yang pertama di dunia.

Menjadi asas kepada pembentukan masyarakat dan negara Islam.

Perjanjian Aqabah pertama(12 delegasi Yathrib)bertem u nabi pada musim haji.

Mereka juga sanggup berjihad harta dan nyawa untuk agama Islam.

Sebelum Penggubal an Piagam Madinah.

Selepas perjanjian,nabi mengutus Mus’ab bin Umair ke madinah untuk ajar Al-Quran dan menyampaikan Islam.

Perjanjian Aqabah kedua,orang Ansar Madinah setuju mempertahanka n Islam.

Perjanjian Aqabah kedua(73 lelaki,2 wanita delegasi Madinah.

Terdiri daripada 10 bahagian dan 47 fasal.

Kandunga n Piagam Madinah.
Antara beberapa kandungan Piagam Madinah:23 fasal tentang orang Islam,24 fasal melibatkan orang Yahudi.

1.Rasulullah ketua Negara Madinah dan segala permasalahan dan permusuhan hendaklah dirujuk kepada baginda. 2.setiap kaum bebas beragama dan mengamalkan cara hidup masingmasing dalam suasana hidup bersama. 3.mengakui kehadiran Muhajirin dan Ansar sebagai satu umat yang

bertanggungjawab terhadap Allah S.W.T.,rasul dan umat manusia. 4.mengakui kewujudan orang Yahudi dan Musyrikin di Madinah. 5.semua penduduk Madinah hidup bantu-membantu dan bertanggungjawab mempertahankan Kota Madinah daripada diceroboh musuh. 6.setiap individu tidak boleh bermusuh-musuhsn dan menzalimi orang lain,sebaliknya mestilah hidup seperti satu bangsa. 7.setiap orang hendaklah bersikap tolong-menolong dalam menjalin hubungan baik antara satu sama lain. 8.orang Yahudi bebas dengan cara hidup mereka,tetapi tidak boleh melindungi harta dan jiwa musyrikin Mekah. 9.tidak dibenarkan mana-mana pihak menjalin hubungan luar,terutamanya dengan Musyrikin Mekah. 10.piagam ini memberi perlindungan kepada individu dan kaum yang mematuhinya dan boleh mengambil tindakan terhadap

mana-mana pihak yang bersikap sebaliknya.

Wahyu sebagai sumber perundangan Negara. Nabi Muhammad S.A.W. sebagai ketua Negara.
6 perkara penting yang menjadi asas piagam madinah.

Melindungi hak orang bukan Islam.

Hak kebebasan beragama. Menjadi hubungan baik sesama anggota masyarakat.

Berprinsipkan keadilan tanpa mengira agama,bangsa, dan keturunan.

Pelaksanaan syariat Islam dapat dilaksanakan dengan secara menyeluruh.

Dakwah Islam berkembang pesat.

Hikmat Pembentuk an Piagam Madinah.

Keamanan dan keharmonian terpelihara.

Bukti bahawa Islam merupakan suatu cara hidup yang lengkap.

Mewujudkan kestabilan Negara.

Rakyat dapat hidup dengan aman damai.

Kepentinga n Peraturan Dalam Kehidupan.

Keadilan dapat ditegakkan.

Ekonomi dapat dipertingkatka n dengan lebih giat.

Hidup yang tiada disiplin.

Masyarakat yang kucarkacir.

Akibat Tidak Mematuhi Peraturan.

Negara menjadi mundur dan imejnya tercemar.

Permusuhan dan pergaduhan tercetus.

PERJANJIAN HUDAIBIYAH

Maksud Perjanjian Hudaibiyah.

Perjanjian damai yang dimeterai antara Rasulullah dan Musyrikin Quraisy yang membawa kepada genjatan senjata.

Berlaku pada bulan Zulkaedah tahun keenam Hijrah.

Dimeterai di satu tempat yang bernama ‘HUDAIBIYAH’

Peristiwa Perjanjian Hudaibiyah

Rasulullah dan kira-kira 1400 orang Islam ke Madinah untuk mengerjakan umrah dan menziarahi sanak-saudara.

Rasulullah dan para sahabat telah menyusun strategi.

Antara strategi Rasulullah dan para sahabat:1.memakai ihram di Zulhulaifah. 2.membawa binatang ternakan sebagai korban. 3.melantik pengawal keselamatan yang menunggang kuda. 4.Rasulullah bermesyuarat dengan para sahabat untuk membuat sesuatu keputusan ketika dalam perjalanan ke Kota Mekah. 5.para sahabat sentiasa membaca talbiah ketika dalam perjalanan.

Peristiwa Perjanjian Hudaibiyah

Penduduk Mekah menjadi gempar apabila kedatangan rombongan Islam ke Mekah.

Umat Islam telah bersumpah setia untuk menuntut bela atas kematian saidina Usman.Sumpah setia ini dikenali dengan ‘Baiatur Ridhuan’.

Rombongan Rasulullah tidak dibenarkan masuk ke Kota Mekah.

Setelah pembesar Mekah mengetahui sumpah setia tersebut,mereka telah membebaskan saidina Usman serta menghantar Suhail bin Amru untuk berunding dengan Rasulullah.

Rasulullah mewakilkan saidina Usman bin Affan untuk berunding dengan pembesar Mekah,umat Islam dikejutkan dengan berita pembunuhan saidina Usman.

Pihak Musyrikin telah bersetuju mengadakan perjanjian dengan pihak Islam di Hudaibiyah dan perjanjian ini dikenali sebagai Perjanjian Hudaibiyah.

Sebab Berlaku Perjanjian Hudaibiyah

Keputusan Rasulullah S.A.W. untuk menunaikan umrah bersama para sahabat dihalang oleh Musyrikin Mekah.

Ketaatan para sahabat kepada Rasulullah S.A.W. sebagai pemimpin .

Kebijaksanaan Rasulullah S.A.W. mengatur strategi menghadapi Musyrikin Mekah.

Sikap suka kepada keamanan dalam kalangan umat Islam dan berusaha untuk mengelakkan peperangan.

Isi Kandungan Perjanjian

Gencatan senjata selama 10 tahun.

Pada tahun tersebut umat Islam tidak dibenarkan mengerjakan umrah,sebaliknya tahun hadapan.

Kedua-dua pihak bebas membuat perjanjian dengan sesiapa yang mereka kehendaki.

Orang Mekah yang pergi Madinah tanpa kebenaran henaklah dikembalikan kepada Quraisy.

Orang Madinah yang pergi Mekah tidak akan dikembalikan.

Sesiapa yang melanggar perjanjian akan dikenakan tindakan.

Hikmah Perjanjian Hudaibiyah

Terhindar daripada pertumpahan darah dan peperangan.

Pembuka jalan kepada Pembukaan Kota Mekah(Fath Makkah)

Dakwah Islam dapat disampaikan dengan bebas tanpa sekatan.

Ramai orang Quraisy yang memeluk Islam.

Islam semakin diterima.

Tindakan Susulan Selepas Perjanjian Hudaibiyah

Menghantar utusan kepada raja-raja luar menyeru mereka memeluk Islam.

Memantapkan kedudukan Negara Islam.

Dakwah dapat dilaksanakan dengan lebih terancang dan rapi.

Terbinanya sebuah Negara Islam yang pertama.

Rasulullah S.A.W. diiktiraf sebagai pemimpin Negara Islam pertama.

Kesan Piagam Madinah

Perpaduan dapat diwujudkan dalam masyarakat majmuk.

Ekonomi Meningkat.

PEMBUKAAN KOTA MEKAH…

MEMERANGI

Musyrikin Quraisy membantu Bani Bakr yang mempunyai perjanjian dengannya.

Bani Khuzaah mempunyai perjanjian dengan Negara Islam pimpinan Rasulullah S.A.W.

Sebab Berlakunya Pembukaan Kota Mekah.

Bani Bakr membunuh 20 orang daripada kalangan Bani Khuzaah.

Ini berikutan Musyrikin Quraisy telah mencabuli Perjanjian Hudaibiyah.

Setelah mendapat berita,Rasulullah menyusun strategi untuk membuka Kota Mekah.

Berlaku pada bulan Ramadhan.

Peristiwa Pembukaan Kota Mekah
Rasulullah menyusun strategi rapi untuk elak tumpah darah.

Rasulullah mengemukakan 3 pilhan kepada Musyrikin Quraisy.

3 pilihan yang dikemukakan oleh Rasulullah:a)Membayar diyat(pampasan)
terhadapwaris Bani Khuzaah yang terbunuh. b)Mengutuk perbuatan Bani Bakr. c)Berperang dengan tentera Islam.

Musyrikin Quraisy memilih berperang dengan tentera Islam. Tentera Islam mendirikan khemah di ‘Mar azzahran’.
Waktu malam,Rasulullah arah menyalakan unggun api yang besar di khemah masing-masing.

Peristiwa Pembukaa n Kota Mekah.
Jumaat,10 Ramadhan,pagiRasulullah berjaya memasuki kota Mekah tanpa pertumpahan darah.

Ini adalah sebagai 1 strategi perang saraf terhadap musuh. Abu Sufian telah memeluk Islam setelah melihat kehebatan tentera Islam.

Perkara yang dilakukan oleh Rasulullah S.A.W. selepas pembukaan Kota Mekah:• Memusnahkan berhala yang berada di sekeliling Kaabah berjumlah 360 berhala.

Selepas tawaf,Rasulullah S.A.W. menunaikan 8 rakaat solat sunat di Maqam Ibrahim.

• Rasulullah S.A.W. mengarahkan Bilal bin Rabah melaungkan azan yang merupakan azan pertama di bumi Mekah. • Rasulullah S.A.W. memberikan ucapan dengan menyatakan bahawa semua manusia itu sama sahaja daripada Adam dan daripada tanah,hanya yang membezakan manusia ialah ketakwaan kepada Allah S.W.T. • Rasulullah S.A.W. juga telah mengisytiharkan pengampunan secara beramai-ramai kepada puak Musyrikin

Mekah yang pernah bermusuh dengan Rasulullah S.A.W.

Strategi Rasulullah yang bijak dan rapi.
Semangat jihad para sahabat membebaskan Mekah daripada kekuasaan Musyrikin.

Yakin dengan kebenaran Islam. Faktor Kejayaan Pembukaa n Kota Mekah.

Penduduk Mekah mulai tertarik dengan Islam selepas termeterai Perjanjian Hudaibiyah. Kekuatan persaudaraan dan kasih saying yang terjalin sesama muslim.

Quraisy makin lemah sebab ramai orangorang mereka yang memeluk Islam.

Tanah haram menjadi kawasan larangan kepada orang bukan Islam.

Penduduk Mekah dapat hidup aman dan damai di bawah naungan Islam.

Kesan Pembukaa n Kota Mekah.

Penduduk Mekah memeluk Islam secara beramairamai.

Dakwah Islam menjangkau ke luar Semenanjung Arab.

Dakwah Islam semakin berkembang pesat.

TAMAT…

Kandungan…
ISI... M/S...
KEUNGGULAN PERJUANGAN TOKOH-TOKOH.
-SAIDATINA FATIMAH AZ-ZAHRA’ PUTERI RASULULLAH. -SAIDATINA AISYAH ILMUAN WANITA YANG UNGGUL. -KHALID BIN AL-WALID PERWIRA PERKASA.

KEPIMPINAN RASULULLAH DI MADINAH.
-PIAGAM MADINAH. -PERJANJIAN HUDAIBIYAH.

PEMBUKAAN KOTA MEKAH.
-SEBAB BERLAKUNYA PEMBUKAAN KOTA MEKAH. -PERISTIWA PEMBUKAAN KOTA MEKAH. -PERKARA YANG DILAKUKAN OLEH RASULULLAH S.A.W. SELEPAS PEM BUKAAN KOTA MEKAH. -FAKTOR KEJAYAAN PEMBUKAAN KOTA MEKAH. -KESAN PEMBUKAAN KOTA MEKAH.